__MAIN_TEXT__

Page 1

VENTSPILS

SÕBRALIK LINN PEREDELE JA PUHKUSE VEETMISEKS

www.ventspils.lv | www.visitventspils.com


5, 7

VENTSPILI PIIRKOND 0

Kokkalns 29 m

0.75 km

SISUKORD sts

Tārgales pagasts

vk

es

stā

22

ldz

Būšnieku

8. – 11.

Aktiivne puhkus

10. – 13.

Heaolu ja tervis

14. – 15.

Loodusturism Ventspilsis

16. – 17.

Sta

Pere- ja lastesõbralik linn

P77

Bestes Loš upe

ra

B A LT I J A S JŪRA

4. – 7.

Circeņi

en

Elav ajalugu

P1 24

20

ezers Staldzenes kapi

STALDZENE

. kan

ieku ūšn u-B ņ ā Kl Bušnieki

15

Ventspils-Nafta

18.-19.

Kultuur ja meelelahutus

Jūras parks 2, 9

22. – 23.

Ventspilsi piirkond

MAURCIEMS

22 P1

1, 5

Skaras

A10

Platene

Pūrkalni

Roževici 2

Mauriņi

MAZ I R B E

iela

s Nafta

P 77

Talsu iela

s

Priežgala kapi

ceļš

Mau ru

IRBES

Robežsardze

10

sēju sdzē Ugun

ne ze ald St

Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas

Liepkalni Platene Poriņi

Liepnieki

ais Vec

200 m

Briežkalni

Kunces Teteri

Mežvidi

2, 5

P51

VENTSPILS 0

1, 6 E22

Ventspils

14

Austrumi

Pļavmalas

3, 2

0, 8

27. – 32.

N O VA D S

Dižkalni

PĀRVENTA

Venta

Turismiteenused

purvs

3, 7

VENTSPILS

24. – 26.

8

Mauru

Priežgala kapi

4,V2 E N T S P I L S

Dižkalna purvs

2, 5

P77

20. – 21.

Ķīpši

P124

Loometegevus

Būšnieki

2, 2 Stūri 26

Jalutuskäigud ja puhkus

2, 4

Jūras vilks

ceļš

13

a

iela

iela iela

Rin das

iela

Mā lu

iela

Caunu

Virv es

Kalē ju Lazd u

Sārn

Rudens stu

Riek

Zaļie ābolīši

gļu Au

iela iela

Rū jie na s

Vizbuļi Jēkabsoni

SÜMBOLID Smilgu Krievlauki Zelmeņu Turismiinfokeskus Gulbji Graudu iela Vālodzītes Hotell *Muu majutus Ķirši Vidusceļš Kliederi Кämping *Söögikoht Kļavu

ķu Za

Komētu iel a

Lāču iela

KRIEVLAUKI

Ceriņi Omavalitsus *Postkontor Pūpoli TĀRGALE Haigla *Polikliinik

PILTENE

Bussijaam *Parkla Jaunozoli

iela ža lkve iela Pu es um Stra

KRĒĶCIEMS

Lauluva Rotas *Vaatekoht

iela

iela Ievu

Ventas

Mälestusmärk *Tasuline WC

Sveikaļu kapi

Laipu

Meldru

Pulkvedis

ŽĀŽCIEMS

Bišu namiņš

Med niek

2 P 12

iela

a urin Mič

iela

ta Kras ņu

Ābolu iela

a me

dambis

iela

na Iva

Kra stm ala s ie la

Kra sta iela

iela

Robežu iela

a Ap ved tilt s

Elek triķu iela

iela

lkv ež a

Ar āju

la Bu rtn iek u ie

Sig uld as

iela

Tu raid as

Sta cija s

Rin da s

Ab av as

iela

R. B lau ma ņa Tilt a Klu sā Kalves

iela

Ce lmu

iel a

s

iela

Kustes

bis dam

Rū pn iec ība s

iela

iela

iela

iela

iela

Do be les

iela

iela

u Tal s

Ugā les

iela

Kaļķ u

Lidotā ju

Dz int aru iel a

Lā čp lēš a

S

iela Kuldīgas

iela

iela

Ziru

iela

Van agu

Zvaigžņu iela

Buk u Stā Stir rķu nu

Miķ eļa

Pļavas

iela Amulas iela

Imulas iela Pļavas Be bru

nt

Pīlādžu iela

Dīķu

Tirgus

iela

iela

Vītolu

iela

iela

Zūru ie la

Vītolu

iela

a iel

Biš u Medu s Mārt iņa iela

iela Aleksandra

Andreja

iela

Lielā

Ganību

Dzirn avu

iela

Ganīb u

iela

Ve

Ābolu

iela

Pu

Vaska

iela

iela

o Dep

Fab rika s

nie cīb as

K

iela

ņu do Zie

Tankla

ns de Ru

Kalē ju

iela

Ga nīb u

Ģertrūdes

Saule s

Dzirn avu

iela

Liepā jas

iela

Meža

les Sau

Puķu iela

iela

Kato ļu

iela Kato ļu

ZAĶCIEMS

iela

iela

M. P riež u

Priežu

tak

a

EE TS

iel a

ka

J. Po ru

Str az d iela u

J

Iec av as

iela

Vidusceļš

Puķu

u

ar nīc

Va s

Dz eņ u

Jūrk alne s Mež a

Jū rm ala s

Av o

OS

Prinč iela u

iela

iela Kū rm āja s

iela

a iel

iela

iel a

Krim uld as

iela

p Rū

Ēdoles

ceļš

Šķ G. ērs F. u Ste nd era

s Kuste

u aid Sk

iela

etes iela

iela

Cīruļu

iela

Kapu

Em bū te

ru Dzin ta

am iņš Dz ir Ma kaļi za is n

iela

Loč u

Enk uru

Loč u

Sta ru

pro me nād e

A. Puškina

Medņu iela

JŪRA

BALTIJAS

«Top!»

Skrun das iela

Kurzemes

iela

Strādnieku viesnīca

T AL S I

Kāpu

5. vsk.

Vidusceļš

Apļa

rv Tē

Mež pa pro m de rka e nā

MAURI

iela

Namelis

iela

Baldones Ziedu

iela

iela

iela

Vārves

Kāp u

u

iela

iela

iela

Dīķu

a August

iela

Upes a Tukum

īga tne s

s

ta

n Ve

dārzs

KURPNIEKCIEMS

Valmieras

Ērg ļu

i el a

īte

iela

PII «Bitīte»

Senču putekļi

Tilta

Vidumup

Brīvības

Zaļā iela

GĀLIŅCIEMSL

Aļņ u

iek

Usm as

ežu Rob

iela

Viduma

Rā va s

MĀCĪTĀJPLACIS

Baldones

Balo žu Jēk aba Pas

pros pek ts

s rbe Du

Cepļu

s Piltene

iela

Pasilciema

ltn

JĀŅCIEMS iela

Vecais ūdenstornis

s motīve Loko

Brīvības

s

iela

iela

13

u Prām j

10

Brīvības

iela rklu Kā

Vendzavu

Ce

T J. Ne ārg ike a na les ie iela la

Muita s iela

ts til

Sarkanmuižas pļava

«Ventbetons»

iela

Kaķīši

iela

iela

Maija

iela

o ra

SARKANMUIŽAS Muiža LAUKI

«Tobago»

a iel

s gale Lat

bes Dur Zlēku

l

Ventspils Augsto tehnoloģiju parks

la

Rubīni

Amrai

Ezera

ieku ceļn Dzelz

bis

iela

s ileja Jub

Miera

Slēpošanas kalns «Lemberga hūte»

CSDD

iela u riež Vīg

Ugunsdzēs. un glābš. dienests

Anniņas

Jasmīni

Depo

dam

ku lnie trē

SARKANĀ TILTA RAJONS

iela

Krustkalna

Piedzīvojumu BMX trase parks Staltbrieža skulptūra

Azaida

N

iela

iela

WC

iela

Mičela

ba ka Jē

les Sau

Krustk alna

Brocēnu Mazie Brocēni

iela

iela res s iela tes pā

Oz olu Saldu M.O s zo lu

Ventspils

PII «Saulīte»

Liela is

S po rta

iela

Sabiles

lu Vīto

Ebreju kapi

iela

iela

Bērzi

KAUŠKUĻCIEMS

iela

Reņķa dārzs

1. psk.

as

Puķu iela

Kalns

Bērz u

Im u

Katoļu un pareizticīgo kapi

M.P uķu

la

Kustes dārzs

PII «Zvaigznīte»

Olimpiskais centrs «Ventspils»

2. vsk. Sporta skola «Spars»

ļu Ķieģe

Jēka ba

Arina nams

iela

ku Lau

Riņķ a

Kapu ceļš

Pāvila

Salsa Putn Hotel u Brīvdienu Pliederi māja Saulīte Mazais

Saknes

Pion ieru

iela

Meldernams iela

Inžen ieru

KARĀTAVU LAUKI

iela

Veldzes nams

Saules stūris

as Katrīn

Tēra nde Rita s

Naktsmītnes Saules ielā

Ūdens piedz. parks

Sar kan mu ižas PII «Rūķītis»

Olimpiskā centra «Ventspils» viesnīca

iela

Meža kapi

iela

iela

Mēnes s

Pāvila

iela Ausekļ a Skrun das iela Muita s ie la iela

Kaķēč Kaķēč Lejaska

«Mājai dārzam»

Tārga S tende bū s les S EDm ēre un C rva Oz Aristokrāti d u olu iel agasP a ie ie

a1. ģimn.

6. vsk

s Kul d ī ga

Sūnu

Sila

Aizsaules

Pētera

Dezzaray

Lielais laukums

Konteineru terminālis

prospekts

Vidumpļava

Priedes

Silumētras

Bij. PSRS armijas krasta baterijas

Dienvidi

PII «Vāverīte»

iel a

PII «Eglīte»

Apartamenti Mētru ielā

īcu Vasarn

ērzu

Raiņa

Zvaigžņu

Martas nams

iela

Mētru iela Grīšļu iela

Sa ulr iet a

Ventspils Augstskolas iela Tūristu viesnīca

iela

2. psk. B

Lielā

Mežparka

Villa Magonīte

Inž Ziemeļkurzemes en reģionālāslimnīca ier Atp u ū

tas La ks tīg alu

Riņ ķa

Piejūras kempings

iela

Dzintarjūra

Pop PII «Pasaka» es

PĀRVENTA

Rad io

iela

iel

as Kuldīg

iela Kuldīgas

Piejūras brīvdabas muzejs

Jūras brīze

Zaļais namiņš

Lielais

Raibie logi MODERN apartment

Bērnu pilsētiņa Vasarnīcu 17 Pētera

ns Ūde ieku Kuģin

Muzejs

To rņa

prospekts

Dezzaray-1

Liepu

RAJONS

ART DECO apartment

WC

Platā

iela

Rātslaukuma apartamenti

Vecais pasts

iela Ventspils apartaments WC Venta Venta Jūras Pie saules Liepas laiviņām Dzintari Ceriņi Ventspils Centra Apartamenti WC 40 Saules

JAUNPILSĒTA

Lielais

Portoss

Jāņa

Mazbānītis

Depo ēka

Laucis Summer

HouseG Pa ais rka ma VASARNĪCU s

ie Re ņģu la

iela

VECPILSĒTA

A9A Kārļ a Kupfernams

Nikolaja

Pludmale

WC

iņu pte Ka

u Peld

s goga Sina

Jūrmalas parks

Oranžais Marijas nams nams

Jūra iela

ldu Pe

Sērfotāju pludmales zona Pludmales volejbola stadions WC Pludmale

Viļņ u

Me dņu

Jūras

Meža ielā

Pils Maiznieku

4. vsk.

Rīgas Viesu māja iela

Pilsētas dome

iela

Pludmales akvaparks

īvu

Meža

Pludmales volejbola zona

Kro ņa

Avotu

Pie kapteiņa Baltika L

Karlīn es

Kato ļu

Loči

OSTGALS

Marbella

sta Plo

ru nta Dzi

n am sh nä Ny

«Jūras vārti»

13 Enkuri

Figaro

ils iela PKlosteris

iela

Pils

sta Bala

ldu Sa

s

ls

Jahtu osta Teātra nams K.Va lde māra

iela

WC

la u ie Tals

ČIKSTIŅCIEMS

Strūkl. «Kāpu priede» Pārventas bibliotēka

u Strīķ

mo Peldvietas zona

Nūdistu pludmales zona Pludmale

ta V e n Ostas

WC

Ziemeļu Sana torija s

du Skatu tornis

WC

Prāmju terminālis s Osta

Vilnis

«Maxima»

ku

3. vsk.

Čikstiņciema stūris

PII «Varavīksne» Biznesa centrs s

Novada

ieladome las Zītari Sko

iela

vi A/s «Ventbunkers»

Zvejas kuģis «Azova» Zvejas kuģis «Grots»

iela

s kava Mas

A/s «Kālija parks»

Jūrnieku centrs

tnie

zes Pu

en

Jundas

Di «Govsmatrozis»

Golden apartment

STRĪĶCIEMS

Maskavas

iela

iela

Gobu

Pārventas poliklīnika PII «Margrietiņa»

P. Str adiņ a

e la

taru Dzin

Kantsonu kapi

WC

Uzvaras iela

i

KANTSONCIEMS

A/s «Ventamonjaks»

Bērnu parks «Fantāzija»

Mežaparks

iela

mols

Maz irbes

eļu

iela

Ziem

JUKUMCIEMS

Cel

Kaiju iela

Pārventas eļu Ziem

Jūras vārti

iela

Jūras parks

Jaunā

Copes as

Grīv

Līdumnieki*Kino Muuseum, näitusesaal Gobas Koerte jalutusväljak Kaļķīši Jalgrattatee Zaķēni Gorbanti EuroVelo 10 jaDakšas 13 Straumes Wi Fi (Ventspils guest, Ventspils) Vecmeldri iela Ventspils (Lattelecom-free) Meldri Lagūnas


FAKTE VENTSPILSI KOHTA Linnaõigused alates aastast 1378 Pindala – 58 km2

(sellest 38% metsad, pargid ja veekogud)

Elanike arv ~ 40 tuhat Kaugus Riiast ~ 190 km Rannajoone pikkus ~ 12 km Järved - Būšnieki järv Jõed - Venta

SISSEJUHATUS Tere tulemast Ventspilsi - peresõbralikku ja puhkuseks sobivasse linna! Ventspils on linn, mis üllatab mitmekesisuse ja kontrastidega. Siit leiab kaasaegseid tootmisettevõtteid ja moodsat sadamainfrastruktuuri, samas aga linna tänavatel õitsevad kaunid lilled ja möödakäijaid rõõmustavad värvilised lehmaskulptuurid. Purskkaevudes säravad veepiisad, mänguväljakutelt kostavad laste jutt ja naer ning linna sillutatud väiketänavad kutsuvad aeglasele jalutuskäigule. Ventspilsist leiab tegevust igaüks. Linn pakub mitmeid valikuid aktiivseks puhkuseks - arendatud jalgrattateede infrastruktuur, tasuta vabaõhu trenažöörid, pargid aeglasteks jalutuskäikudeks või jooksmiseks. Lastega perekonnad kindlasti väärtustavad heakorrastatud lastelinnakuid ja tasuta üritusi lastele terve aasta vältel. Seikluspargi mitmekesine atraktsioonide valik pakub suurepärast puhkust tervele perele. Heakorrastatud sinilipuga rand päikesevannidega võimaldab alata päevitamishooajal kiiremini kui mujal Lätis. Veeseikluspark ja SPA kompleks aga pakub lõbusaid hetki lastele ja lõdvestavat puhkust täiskasvanutele... Seda kõike ja veel palju muudki pakub Ventspils. Virtuaalses saatkonnas

www.visitventspils.com

saab tutvuda linna ja piirkonna laia turismivalikuga ning mängides mänge Ventspilsi kohta saab teenida vente, millega saab hiljem kuni 50% soodustust erinevates puhke- ja meelelahutuskohtades Ventspilsis!

MAKSA VENTIDES

3


Neli muuseumi Ventspilsis pakuvad erinevaid muljeid

ELAV AJALUGU LIIVI ORDULOSS Ventspilsi vanim säilinud ehitis ning vanim keskajalinnus Lätis, mis on säilinud oma esialgses suuruses. Digitaalne väljapanek "Elav ajalugu" annab võimaluse reisida läbi sajandite, andes ülevaate Ventspilsi ajaloo tähtsaimatest sündmustest. Terve aasta vältel toimuvad lossis erinevad temaatilised üritused - kunsti- ja ajalooteemalised näitused, kontserdid ja seminarid.

Haridusprogrammid Liivi ordulossi külastajatele (eelneval kokkuleppel): Ventspilsi muuseumi ajalugu; Minu muuseum – minu loss; Tutvume muuseumiga koos musta notsuga; Ventspilsi paberinukud; Keskaeg lossis; Mood – ajastu peegel (Keskaeg, 17., 19. sajand).

4

Aadress: Jāņa iela 17, Ventspils Telefon: +371 63622031 Tööaeg: 10:00–18:00 (T, K, N, R, L, P). Suletud (E). www.muzejs.ventspils.lv @ventspilsmuzejs Ventspils muzejs Ventspils muzejs

MAKSA VENTIDES


MEREÄÄRNE VABAÕHUMUUSEUM JA MAZBĀNĪTIS Muuseumis on mitmekesine väljapanek läti ja liivi kalurite eluviisist – silmapaistev paatide ja ankrute kogu, ajaloolised eluhooned, suitsuahjud ja võrgukuurid. Muuseumi ajaloopärandi väärtuslikuks osaks on 19. sajandi eluhoone Smiltnieki, tuulikud, Lielirbe baptistide palvemaja ja kitsarööpmeline rong Mazbānītis, mis regulaarselt sõitis kalurikülade vahel veel 20. sajandi 60. aastatel. Praegu see veab külastajaid muuseumist seiklusparki. Muuseumis tähistatakse vastavalt vanadele kommetele tähtpäevi ja korraldatakse temaatilisi üritusi.

Haridusprogrammid Mereäärse vabaõhumuuseumi külastajatele (eelneval kokkuleppel): Olen muuseumisõber; Küünalde valmistamine; Kadunud ja leitud asjad muuseumis; Kaalud ja mõõdupuud; Kuidas valmib värviline lõng; Võiputt; Leiva teekond; Läti tähtpäevad ja pidupäevad.

Aadress: Riņķa iela 2, Ventspils Telefon: +371 63624467 Tööaeg: 1. mai - 30. oktoober 10:00–18:00 ( T, K, N, R, L, P). Suletud (E). 1. novembrist – 30. aprillini: muuseumit on võimalik külastada ürituste ajal või eelneval kokkuleppel. www.muzejs.ventspils.lv @ventspilsmuzejs Ventspils muzejs Ventspils muzejs

MAKSA VENTIDES

5


KÄSITÖÖLISTE MAJA Kuramaa hertsogiriigi vanimas, 18. sajandil ehitatud koolimajas, kus on õppinud ka suurepärane folklorist Krišjānis Barons, on rajatud Käsitööliste maja. Külastajatel on võimalik näha 19. sajandi stiili kohaselt kujundatud õppeklassi. Eelneval kokkuleppel on võimalik võtta osa ka vanaaja kommete tunnist. Ametimajas tegutseb suveniirisalong “Ventiņpūrlād”. Haridusprogrammid Käsitööliste maja külastajatele (eelneval kokkuleppel):

ELAV AJALUGU

Minu esimene muuseumi külastus; Enne kooliminekut vanasse kooli; Paberismuuti; Pottsepa õpetus; Legend kuldsõlest; Külas kangakudujatel; Käsitöökool.

Aadress: Skolas iela 3, Ventspils Telefon: +371 63620174 Tööaeg: 10:00–18:00 (T, K, N, R, L). Suletud (P, E). www.muzejs.ventspils.lv @ventspilsmuzejs Ventspils muzejs Ventspils muzejs

HERBERT DORBE MEMORIAALMUUSEUM „ESIISADE TOLM“ Muuseumi väljapanek kajastab kirjaniku, tõlkija, õpetaja ja koduloouurija H. Dorbe elu ja loomingut, koondab tõendeid Ventspilsi ja maakonna kirjameeste, kultuuritöötajate ja koolide ajaloo kohta.

Aadress: Ērgļu iela 1, Ventspils Telefon: +371 63625004 Tööaeg: 11:00–17:00 (E, T, K, N, R). Suletud (L, P). www.muzejs.ventspils.lv @ventspilsmuzejs Ventspils muzejs Ventspils muzejs

OSTGALS Ostgalsi (sadamaotsa) peetakse ajalooliselt romantiliseimaks linnaosaks loodusliku kiviga sillutatud kitsaste tänavate ja veetleva puidust hoonestusega. Omapärane linnaosa, mis on tunnistatud riiklikuks kultuuriajalooliseks mälestiseks, tekkis 19. sajandi keskpaigas, et kaitsta linna luidetelt tuleva liivaga täis tuiskamisest.

6


VANALINN Šarmantsest Raekoja platsist on saanud linna elanikke ja külastajate lemmikjalutuspaiku. Seda ümbritsevad Nikolai evangeelne luterikirik, Rahvusvaheline kirjanike ja tõlkijate maja, Pearaamatukogu koos lasteraamatukoguga ning Digikeskus. Taastatud turuplatsil saab igal täistunnil kuulata kellatornist tulevaid kellahelisid.

Pearaamatukogu ja lasteraamatukogu Aadress: Akmeņu iela 2, Ventspils Telefon: +371 63623598 Tööaeg: 11:00–19:00 (E, T, K, N, R), 10:00–16:00 (L). Suletud (pühapäeviti ja iga kuu viimasel neljapäeval). www.biblioteka.ventspils.lv @vent_biblioteka Ventspils bibliotēka Ventspils bibliotēka Ventspilsi turg Aadress: Pils iela 14, Ventspils Telefon: +371 63622532 Tööaeg: 8:00–15:00 (iga päev).

Rahvusvaheline kirjanike ja tõlkijate maja Aadress: Annas iela 13, Ventspils Telefon: +371 63623595 Tööaeg: 9:00–17:00 (E, T, K, N, R). Suletud (L, P). www.ventspilshouse.lv Starptautiskā Rakstnieku un tulkotāju māja

7


Üritused lastele igal pühapäeval terve aasta vältel Lastelinnakus kell 12:00 Lastepargis „Fantāzija“ kell 15:00

PERE- JA LASTESÕBRALIK LINN LASTELINNAK JA LASTEPARK „FANTĀZIJA“ Lastelinnakut ja lasteparki „Fantāzija“ armastavad mitte ainult väikesed ventspilslased, vaid lapsed kogu Lätist. Lai mängude ja atraktsioonide valik tagavad alati kaasahaaravat puhkust. Aastaringselt pühapäeviti toimuvad Lastelinnakus ja lastepargis mitmekesised tasuta üritused laulude, tantsude ja mängudega koos erinevate muinasjututegelastega.

Lastelinnak Aadress: Lielais prospektsi ja J. Poruka iela ristmik Tööaeg: 1. aprill – 30. september 7:00–22:00. 1. oktoober – 31. märts 7:00–20:00. Pargi külastus tasuta.

Lastepark „Fantāzija“ Aadress: Talsu ja Celtnieku iela ristmik Tööaeg: 1. aprill – 31. oktoober 8:00–22:00. 1. november – 31. märts 8:00–20:00. Pargi külastus tasuta.

8


LASTE MÄNGUVÄLJAKUD Hoolitsedes Ventspilsi väikseimate külaliste eest on erinevas linna kohas - parkides, haljakutes ja sisehoovides - paigutatud 37 laste mänguväljakut värviliste loomakujudega, mille kõrval on asetatud pingid vanemate jaoks.

PĀRVENTA METSARADA Pārventa parkmetsas, lastepargi „Fantāzija“ kõrval, saab igaüks panna end proovile metsarajal, kus on 12 erineva keerukusastmega köitest ja trossidest koosnevat ronimisrada.

LEHMAPARAAD Pärast kahte kunsti- ja metseenlusprojekti nimega „Lehmaparaad“, mis toimusid aastal 2002 ja 2012, saab Ventspilsist kohata 27 erivärvi ja -suuruses lehmaskulptuuri, millest on saanud linna tunnusmärk ning mida saab näha aastaringselt. Skulptuurid on kujundanud mitu Lätis ja väljaspool Lätit tuntud kunstnikud näiteks Elita Patmalniece ja Ginters Krumholcs.

EKSKURSIOONILAEV HERCOGS JĒKABS Maist oktoobrini saavad kõik vaadelda Ventspilsi ka vee pealt, nautides 45-minutilist sõitu laevaga Hercogs Jēkabs kuni mereväravateni. Laevasõidul mööda Venta jõesuuet näete Ostas iela promenaadi, Liivi ordu lossi, Läti ainukest tõstesilda ja vabasadama tööstuspiirkonda. 15. juunist kuni 31. augustini on võimalik asuda pikale reisile, mis kestab veidi rohkem kui tund aega ning mille käigus näeb Venta jõe käändusid kuni Dampeļi sõudebaasini.

Ekskursioonilaeva Hercogs Jēkabs kai Tirgus ja Ostas iela ristmik Infotelefon ja telefoni number piletite broneerimiseks: +371 26353344, +371 63622586, +371 63602333.

9


AKTIIVNE PUHKUS SEIKLUSPARK Seikluspark on hinnatud puhke- ja spordikeskus nii kohalike kui ka linna külaliste silmis. Pargi külastus pakub rõõmu tervele perele - atraktsioonide valik on lai ja unustamatust seiklusest saavad osa ka kõige pisemad. Suvepakkumine: • • • • • • •

Põrkeautod ja -paadid; Trampliinpaat; Laste autokool; Batuudid ja katapult; Mängumaja ja täispuhutavad atraktsioonid; Wake park ja paintball; Tuubing ja hull rootor; Ronimisrajad puude latvades jne.

MAKSA VENTIDES Aadress: Saules iela 141, Ventspils Telefon: +371 28611333 Tööaeg: mais, septembris ja oktoobris 15:00–20:00 (E, T, K, N, R), 12:00–20:00 (L, P, riigipühadel). Juunis, juulis ja augustis 11:00–22:00 (iga päev). www.piedzivojumuparks.lv @PiedzParks PiedzivojumuParks/ Lemberga hūte Piedzivojumu_Parks

10


Suurejooniliseim vaade Kuremaal 2018

SUUSAMÄGI KAABU

LEMBERGSI

Tehislikult loodud suusamägi, mida tehakse iga aastaga kõrgemaks, annab uusi puhkevõimalusi talispordi austajatele. Siin on rajatud eriline trampliinide, kaldteede ja rennidega lumepark ja mäesuusarada. Talverõõme pakub ka tuubirada ja laste kelgumägi. Talvepakkumine: valgustatud suusarajad; trampliinide, kallete ja reelingutega lumepark; tuubingurada; lastemägi ja kelgumägi; varustuse rent ja hooldus.

MAKSA VENTIDES

Aadress: Saules iela 141, Ventspils Telefon: +371 28611333 Tööaeg: 15:00–22:00 (E, T, K, N), 15.00–23.00 (R), 11.00–23.00 (L), 11.00–21.00 (P). www.lembergahute.lv Piedzīvojumu Parks/ Lemberga hūte @PiedzParks piedzivojumu_parks

11


VENTSPILSI OLÜMPIAKESKUS Ventspilsi spordielu eest kannab juba 20 aastat hoolt üks suuremaid ja kaasaegsemaid spordikomplekse Lätis – Ventspilsi olümpiakeskus. See pakub kvaliteetset vaba aja veetmise võimalusi igaühele, sealhulgas - sobivat treenimistaristut profisportlastele.

Aadress: Sporta iela 7/9, Ventspils Telefon: +371 63622587 www.ocventspils.lv @OC_Ventspils ocventspils ocventspils ocventspils

AKTIIVNE PUHKUS

SPORDIKOMPLEKSID Keskspordikompleksi kuuluvad korvpallija jäähall, kergejõustikuareen, staadion, jalgpalliväljakud, jõusaal, tenniseväljakud ja ka tänavavõimlemise staadion. Spordihoones „Centrs“ on nüüdisaegne lasketiir, kus laskmist võivad proovida ka algajad, samuti on siia ehitatud Baltimaade suurim välironimissein. Pārventa spordihallis on loodud võimalused sisejalgpalli arenguks ja lisaks hallile on siin ka jalgpallistaadion. Siseruumides paiknevad ronimisseinad ja uued moodsa inventariga sisustatud jõu- ja aeroobikasaalid tagamaks kvaliteetse treeningu. Rahvusvahelistele standarditele vastav jalgpallistaadion paikneb ka Katoļi tänaval. Laia spordialade valikut täiendavad ka Dampeļi sõudebaas, Ventspilsi rannavõrkpalli staadion ja mitmed linna territooriumil paiknevad võrkpalliväljakud.

Spordihoone „Centrs“ Brīvības iela 14, Ventspils Telefon: +371 27817093 Pārventa spordihall Tārgales iela 5b, Ventspils Telefon: +371 20606555 Dampeļi sõudebaas Virves iela 59, Ventspils Telefon: +371 29216405

12

Ventspilsi rannavõrkpalli staadion Ventspilsi sinilipurand. www.ocventspils.lv


EKSTREEMSPORT Ekstreemspordi harrastajatele on Ventspilsis vaba aja veetmiseks loodud mitmekülgne ja kaasaegne taristu. Suvises rulapargis saab igaüks õppida trikke ja harjutada ekstreemset rulluisutamist, sõitmist trikiratta ja rulaga, ning ka korraldada võistlusi. Ventspilsi seikluspargi territooriumil paikneb BMX rada ja töötab wakepark, kus ei hakka igav mitte kellelgi, sealhulgas pealtvaatajatel.

Tänu sobivale taristule korraldatakse linnas igal aastal rahvusvahelist tänavakultuuri- ja spordifestivali “Ghetto Games”. Suvine rulapark Aadress: Sporta iela 5, Ventspils Pargi külastus tasuta.

SPORDIÜRITUSED VENTSPILSIS Igal aastal toimuvad Ventsipilsi linnas erinevad spordiüritused, kuhu koguneb suur hulk sprodiharastajaid ja pealtvaatajaid Lätist ja teistest riikidest. Suurimad traditsioonilised spordiüritused on turismi- ja jalgrattasõiduhooaja avamine, kepikõnnifestival ja seikluspargi maraton ning paljud muud.

13


HEAOLU JA TERVIS

VEESEIKLUSPARK Suurepärane koht, kus nautida igavest suve ja rõõmu, on Veeseikluspark. Aktiivse puhkuse austajatele on siia loodud veeatraktsioonid: kaks liurada, mägijõgi ja mängurajatised lastebasseinis. Keskuse SPA-s saab rahuliku muusika saatel lõõgastuda erinevates saunades, soolakambris ja nautida mitmeid veeprotseduure.

MAKSA VENTIDES Aadress: Lauku iela 5, Ventspils Telefon: +371 25636777, +371 63623974 Tööaeg: 12:00–22:00 (E, T, K, N, R), 10:00–22:00 (L), 10:00–19:00 (P). www.udensparks.lv Ūdens Piedzīvojumu parks

RANNAVEEPARK Päikeselistel suvepäevadel sobib suurepäraseks puhkuseks Rannaveepark. Veerõõme saab nautida veepargi basseinides ja mullivannides. Lõbusaks ajaveetmiseks on siin olemas tornid liumägedega, eriti just väikelastele sobivad atraktsioonid ja saunad soojuse armastajatele.

MAKSA VENTIDES

14

Aadress: Medņu iela 19, Ventspils Telefon: +371 26429684 Tööaeg: juuni – august 10:00–21:00 (iga päev). www.pludmalesakvaparks.lv Ventspils pludmales akvaparks


TERVISLIK ELUVIIS JA MEDITSIIN Tervislike eluviiside harrastamiseks pakub Ventspilsi olümpiakeskus hästi varustatud jõu- ja aeroobikasaale ning basseine. Igal aastal korraldatakse sportimisvõimaluste tutvustamiseks avatud uste päevi. Ventspilsi elanike ja linna külaliste heaolu ning tervise eest hoolitsemiseks on linna eripaigus rajatud tasuta vabaõhutrenažööri (12 paigas). Põhja-Kuramaa regionaalhaigla ja Ventspilsi polikliinik pakuvad kvaliteetseid meditsiiniteenuseid. Mere läheduse eeliseid kasutades on Ventspilsis kavas arendada kurortoloogiat.

Veeseikluspargi spordikompleks Aadress: Lauku iela 5, Ventspils Telefon: +371 63623974, +371 26360777 Tööaeg: jõusaal, suur ja väike bassein: 6:45–21:00 (E, T, K, N, R), 9:00–19:00 (L, P).

Pārventa spordihall jõusaal Aadress: Tārgales iela 5b, Ventspils Telefon: +371 26578168 Tööaeg: 9:00-21:00 (E, T, K, N, R), 10:00-18:00 (L, P). Ventspilsi korvpalli jõusaal Aadress: Sporta iela 7/9, Ventspils Telefon: +371 63622061 Tööaeg: 10:00-21:00 (E, T, K, N, R), 10:00-16:00 (L, P).

MAKSA VENTIDES

Põhja-Kuramaa regionaalhaigla Aadress: Inženieru iela 60, Ventspils Telefon: +371 63624665 www.ziemelkurzemesslimnica.lv @Zkurzemes_slimn SIA “Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca”

Ventspilsi polikliinik Aadress: Raiņa iela 6, Ventspils Telefon: +371 63622131 www.ventspilspoliklinika.lv

15


LOODUSTURISM SINILIPURAND Just Ventspilsi sinilipurand oli esimene Balti riikides, mis aastal 1999 sai sinise lipu tunnistamaks, et rand vastab kõrgeimatele rahvusvahelistele standartidele. Siin tegutsevad suvekohvikud, on loodud mänguväljakud ja vabaõhutrenažöörid ning mööda mugavaid laudteid pääsevad mereni nii puhkajad kui ka surfajad. Päikesevannid luidete vahel kaitsevad tuule eest, võimaldades alustada päevitamishooaega varem kui mujal Lätis.

STALDZENE PANKRANNIK Ventspilsist 10 km põhja pool asub Staldzene – vana kaluriküla muljet avaldava pankranniku, puutumatu ranna, männimetsa ja kalalõhnaga. Staldzenest on saanud puutumatu looduse ja vaiksete jalutuskäikude armastajate lemmikpaik.

BŪŠNIEKI JÄRVE SUPELRAND Vaid mõne kilomeetri kaugusel Ventspilsist asub Būšnieki järv, kus armastavad puhata perekonnad, kalamehed ja surfarid. Siin asuvad heakorrastatud suplerannad, piknikuplatsid ja jalgratta hoidlad, sõudebaasist saab laenata paadi ning surfarite jaoks on rajatud laudteed. Būšnieki järve sõudebaas Aadress: Staldzenes iela 70, Ventspils Telefon: +371 22000509 Tööaeg: 1. mai – 31. juuli 5:00–22:00 (iga päev). 1. august – 30. september 5:00–22:00 (iga päev).

16


LILLESKULPTUURID Üks märgatavaimatest Ventspilsi linna kaunistustest on erivärvis ja vormis lilled, mis on asetatud lugematutes linnapeenardes, anumates ja püramiidides. Nende seas paistavad eriti välja lilleskulptuurid – Pardipere lastelinnakus, Veealune maailm rannaveepargi juures, Jänkupere seikluspargi kõrval, Lepatriinud Osta tänava promenaadil ja Lepatriinupere karikakral Pārventas, Bobisõidu meeskond Jaunpilsēta väljakul, Korvpall Ventspilsi olümpiakeskuse juures ning muljetavaldavalt suur Lillelehm Sarkanmuiža niidul. Kesklinnas näitab õiget aega Lillekell.

MEREÄÄRNE PARK Mereäärses pargis saab tohutute ankrute vahel segamatult jalutada või jalgrattaga sõita. Väiksemad külastajad tunnevad kindlasti rõõmu puust mängutornidest, aga aktiivsemate rõõmuks on siia rajatud purrete, sildade ja turnimistrassidega džunglirada ning vabaõhutrenažöörid.

REŅĶISE AED Üks armastatuimatest jalutuskohtadest on Reņķise aed, kus asuvad mitu huvitavat keskkonnaobjekti, mis pakuvad erilist huvi just lastele. Pargist leiab pilvelambad, hiiglase Lutausise poolt ära kaotatud hiigelsuured asjad ning 4 meetri kõrgune kärbes ei lendagi ära vaid laseb lastel ronida oma mitmel jalal. Aed on noorte emade ja teiste jalutamisest lugu pidavate külaliste lemmik, aga sellest peavad lugu ka aktiivsete eluviiside harrastajad, kes kasutavad mugavaid radasid jooksmiseks, kepikõnniks ja rattasõiduks või teevad trenni vabaõhutrenažööridel.

BŪŠNIEKI JÄRVE SÕUDEBAAS JA METSA JALGRATTATEE JALAKÄIJATE LAUDTEE JA VAATEPLATVORMIGA NATURA 2000 ALAL.

Euroopa looduskaitseala Natura 2000

On lõpetatud järve taristu täiendamine, seega on igaühel võimalik asuda 8 km pikkusele marsruudile ümber Būšnieki järve - on olemas jalakäijate- ja jalgrattatee, 187 meetri pikkune jalakäijate laudtee, mille lõpus asub vaateplatvorm lindude vaatlemiseks. Jalgrattateede kõrvale on paigutatud infotahvlid, mis tutvustavad looduskaitseala ja sealt leiduvat floorat ja faunat. Aktiivse puhkuse armastajaid rõõmustab ka terviserada 10 võimlemisstendiga kõikidele vanusegruppidele.

17


LÕUNAMUULI PROMENAAD Asudes jalutuskäigule Lõunamuuli promenaadil, mis viib tuletornini, saab vaadelda päikeseloojangut, merelainete mängu ja sadamasse saabuvaid laevu. 19 m kõrgusest vaatetornist avaneb suurepärane vaade linnale ja merele. Siin on oma koha leidnud ka neljameetrine skulptuur „Lehm- madrus“ ja hiiglaslik ankruketi lülidest valmistatud tool, siin saab näha ka kalalaevu Azova ja Grots.

JALUTAB JA PUHKAB

Ventspils on ainus Läti linn, kus näeb laevasid linnakeskkonna osana

UUDIS!

UUED LÄBIPÄÄSUTEED MERELE Linna edela osas on rajatud kaks uut läbipääsu merele puidust laudteega. Saulrieta tänavale on ehitatud suur autoparkla, jalakäijate- ja jalgrattateed, mis läbivad Euroopa tähendusega kaitseala - Hallid luited. Üheksas laudtee Mereäärsest pargist viib nudistide randa, kuid 10. laudtee on sobilik koertega jalutuskäiguks.

JALGRATTATEED Iga aastaga muutub Ventspils jalgratturitele sõbralikumaks - jalgrattateede võrk on juba pea 60 km pikkune, ühendades linna kaunimaid paiku. Jalgratturite lemmikpuhkepaikadesse on paigutatud põneva kujuga mugavad jalgrattahoidjad ning kolmes kohas (Ostas iela promenaadil, Pārventa raamatukogu juures ja Ventspilsi seikluspargis) on avalikuks kasutamiseks mõeldud rattapumbad.

18


Kuldne auhind “A`DESIGN AWARD” 2017 maastiku ja aiadisaini kategoorias

SUUR VÄLJAK JA PURSKKAEV „FREGATT NIMEGA VALASKALA” Suur väljak (Lielais laukums) on koht, kus ventspilslased tervitavad uut aastat, kogunevad pidupäevadel ja võtavad aega jalutuskäikudeks. Siin on oma koha leidnud rahvusvaheliselt tunnustatud purskkaev „Fregatt nimega Valaskala“. Purskkaev on kujundatud hertsog Jakobi laevastikku kuulunud silmatorkava 20 masti ja 8 raagaga purjelaeva ainetel.

PURSKKAEVUD Ventspilsi linnapilti ilmestavad üheksa sätendavat purskkaevu, mis rõõmustavad silmi ja pakuvad kosutust kuumadel suvepäevadel. Laevade jälgija asub Osta tänava promenaadil, Päikeselaevukesed Jaunpilsēta väljakul, Veskikivi - Dzirnavu väljakul, Luitemänd - Pārventa raamatukogu juures, Piisad - Ventspilsi kõrgkooli juures; on olemas ka Vidumupīte purskkaev, Reņķise aia tiigi purskkaev, seikluspargi värviline purskkaev, Suurt väljakut kaunistab aga unikaalne purskkaev „Fregatt nimega Valaskala“.

19


VENTSPILSI DIGIKESKUS Siin saavad linna külalised kasutada arvuteid ja internetti. Ventspilsi elanikele Digikeskus pakub arvutiõpet ja mitmeid tehnoloogiaringe - robootika, digimajandus, droonikool jne.

Aadress: Akmeņu iela 3, Ventspils Telefon: +371 63607607 www.digitalaiscentrs.lv VDCentrs

LOOMETEGEVUS

TEADUS- JA TEHNOLOOGIAMUUSEUM KUREMAA DEMOKESKUS Kuramaa demokeskus on interaktiivne teadusja tehnoloogiamuuseum Ventspilsis, mis pakub lastele, noortele ja igale huvilisele aktiivset, haaravat ja harivat seiklust tehnoloogiamaailma ning tutvustab Kuramaal toodetud toodanguga. Kuramaa demokeskus ei ole pelgalt muuseum, see on pidev teaduse ja inimese uudishimu soodustaja - kogemus, mis ei jäta ükskõikseks!

MAKSA VENTIDES

Aadress: Ventspils Augsto tehnoloģiju parks 1, Ventspils Telefon: +371 63630435 (Kuremaa demokeskus) Tööaeg: 10:00–18:00 (E, T, K, N, R, L). Loometöökodasid saab külastada etteteatamisel. www.kurzemesdemocentrs.lv info@kurzemesdemocentrs.lv

20


VENTSPILSI LOOMEMAJA PLANETAARIUMI JA OBSERVATOORIUMIGA Loomemaja pakub võimalust näha kaasahaaravaid planetaariumietendusi ja 360-kraadiseid filme loodusest, kõiksusest ja planeetidest. Observatooriumis saab aga kvaliteetse teleskoobiga jälgida Päikest, planeete, kaksiktähti ja udukogusid. Tööpäeviti toimub siin eriti suur sagin, sest loomemaja pakub laia valikuga huvihariduse programmi, kaasates eri vanuses Ventspilsis elavaid lapsi ja noorukeid.

PAY TS WITH VEN Aadress: Maiznieku iela 11, Ventspils Telefon: +371 63622805 www. jaunradesnams.lv @Jaunrades_nams Ventspils Jaunrades nams Ventspils Jaunrades nams

Baltimaade moodsaim ja Läti suurim digiplanetaarium

VENTSPILSI KÕRGKOOL JA TEADUS Ventspilsi Kõrgkooli põhitegevuseks on teadusuuringute ning akadeemiliste ja professionaalsete koolitusprogrammide läbiviimine. Kõrgkooli tegevuses on suur roll Ventspilsi rahvusvahelisel raadioastronoomia keskusel. Irbenes asub keskuse teadustaristu kompleks, kus saab mitu päeva ette teatamisel leppida kokku põneva ekskurssiooni giidi juhendamisel. Ekskurssiooni käigus saab näha 32-meetrise läbimõõduga raadioteleskoopi, RT-8 tornis ja selle jalamil olevaid väljapanekuid, tutvuda suurepärase raketikonstruktori Friedrich Zander'ga ning külastada maa-alust tunnelit. Ekskurssioonid toimuvad ainult suvehooajal. Rohkem informatsiooni saab instituudi kodulehelt. Ventspilsi Rahvusvaheline raadioastronoomia Keskus Aadress: Ventspilsi piirkond, Ance vald, Irbene Telefon ekskurssiooni kokkuleppimiseks: +371 29230818 Keskuse külastamiseks tuleb saada kinnitus etteteatud ekskurssioonile. www.virac.eu

Ventspilsi Kõrgkool Aadress: Inženieru iela 101, Ventspils Telefon: +371 63628303, +371 63629657 www.venta.lv @VpilsAugstskola Ventspils Augstskola Ventspils Augstskola ventspils_augstskola

21


UUDIS!

KONTSERDISAAL “LATVIJA” Kontserdisaal “Latvija” – Põhja-Kuremaa muusika, kunsti ja kultuurhariduse keskus – alustab kontsertidega 2019.aasta juulil. Kontserdisaali repertuaari hakkavad austusest kohaliku ja rahvusliku kunsti vastu moodustama Läti parimate muusikute esinemised, oodata on siiski ka eksklusiivseid ja unikaalseid välisriikide artistide kontserte. Kontserdisaali „Latvija“ muusikavaliku teeb eriliseks kahe maailma tasandil unikaalse muusikainstrumendi kasutamine. Siin hakkavad kõlama Saksa oreliehitusettevõtte “Johannes Klais Orgelbau“ vileorel ja läti päritolu klaveriehitaja Dāvids Kļaviņš’i poolt toodetud maailma suurim klaver. Aadress: Lielais laukums 1, Ventspils

TEATRIMAJA “JŪRAS VĀRTI”

KULTUUR JA MEELELAHUTUS

Juba 10 aastat teatrimaja „Jūras vārti“ (Merevärav) pakub ventspilslastele ja linna külalistele kõrgeväärtuslikku professionaalset lavakunsti. Teatrimaja repertuaar hõlmab Läti professionaalsete teatrite aktuaalsemaid etendusi, ooperi ja balletietendusi, erinevast žanrist muusikakontserte. Regulaarselt korraldatakse kujutava kunsti näituseid.

Aadress: Karlīnes iela 40, Ventspils Telefon: +371 63624271 www.jurasvarti.lv @jurasvarti Teātra nams Jūras vārti

KULTUURIKESKUS Kultuurikeskus on kaasaegne mitmefunktsionaalne asutus, kus külalised saavad nautida teatrinäitusi, kontserte, balle ja muid temaatilisi üritusi. Selle peaülesanne on hoolitseda linna kultuurielu eest, tagades mitmekesise, loova ja laia ürituste valiku. Keskus pakub võimalust korraldada seminare, loenguid ja konverentse.

Aadress: Kuldīgas iela 18, Ventspils Telefon: +371 63624796 www.kulturascentrs.ventspils.lv @VentspilsKC Ventspils Kultūras centrs Ventspils pilsētas domes Kultūras centrs

PĀRVENTA RAAMATUKOGU Arhitektuuriliselt veetlevast Pārventa raamatukogust on saanud armastatud ventspilslaste ja linna külaliste puhke- ja meelelahutuskoht. Raamatukogu pakub külalistele näitusi, kontserte ja temaatilisi üritusi.

22

Aadress: Tārgales iela 4, Ventspils Telefon: +371 63680073 Tööaeg: 11:00–19:00 (E, T, K, N, R), 10:00–16:00 (L). Suletud (pühapäeviti ja iga kuu viimasel neljapäeval). www.biblioteka.ventspils.lv @vent_biblioteka Ventspils bibliotēka Ventspils bibliotēka


SUUREMAD ÜRITUSED VENTSPILSIS AASTAL 2019 JAANUAR

25.07-28.07

Uue Ventspilsi kontserdisaali avamisüritused

26.07-28.07

Rahvusvaheline tänavakultuuri- ja spordifestival “Ghetto Games”

18.01

Slaavide tähtpäev “Svjatki”

25.01-26.01

Rahvusvaheline bardide kokkutulek „Tatjana päev“

9.02

Talveturniir „Püha Vaneltin“. Rüütlite võitlus, meistritöökojad, keskaja ettelugemised Liivi ordu lossis

1.08-4.08

Ventspilsi päevad

9.08-10.08

Ukraina kultuuripäevad

Danubia karikavõistlus lühirajauisutamises

11.08

Läti kepikõnni festiva

MÄRTS Printsesside ja piraatide päev Liivi ordu lossis

16.08-18.08

Nüüdisaegse rütmimuusika festival ja meistriklass "Ventspils Groove 2019“

Maslenitsa mereäärses vabaõhumuuseumis APRILL

30.08

Reedese õhtu jalutuskäik

31.08

Muinastulede öö Staldzene rannas

2.09

Tarkusepäeva üritus Suurel väljakul

14.09-15.09

Kurama fotopäevad

20.09

Olümpia päev

5.10-26.10

Vene kultuuripäevad

11.11

Lāčplēsise päev

16.11

Läti meistrivõistlused taekwondos

18.11

Läti Vabariigi väljakuulutamise, ilutulestik Tilta aias

30.11

Pidulik tulede süütamine linna kuusel Raekoja platsil

VEEBRUAR

22.02-24.02 2.03 10.03

6.04 13.04 21.04

Purskkaevude äratamise pidu Väike laulmispidu Pulmavärk Liivi ordu lossis Lihavõtted mereäärses vabaõhumuuseumis

29.04

MTB maastikurattamaraton seikluspargis

4.05

Valge laudlina pidu Ventspilsi suvise turismi- ja jalgrattahooaja avamine seikluspargis

AUGUST

MAI 11.05 18.05

Pārventas päevad

18.05

Muuseumide ööpäev Käsitööliste majas, Liivi ordu lossis

24.05

Reedese õhtu jalutuskäik

25.05-26.05

Läti rannavõrkpalli meistrivõistluste etapp

1.06

Sinilipu heiskamise päev Ventspilsi rannas

2.06

Olümpia meistri D.Kūla võistlused “Ventspils šķēpi 2019”

JUUNI

8.06

Lilium Vindaviensis 2019” III Keskaegse Muusika Festival ja rüütliturniir Liivi ordu lossis

16.06

Ventspilsi seikluspargi maraton

21.06

Taimepäev Dzirnavu väljakul

23.06

Jaaniõhtu

5.07-6.07 13.07

Valgevene kultuuripäevad "Jaanipäevast Kupalani“

19.07-21.07

Läänemeremaade mootorratturite kokkutulek "Kurland Bike Meet 2019“

JUULI Ventspilsi merepäevad SEPTEMBER

OKTOOBER NOVEMBER

7.12 21.12 25.12 31.12 31.12

DETSEMBER Nikolaipäev Liivi ordu lossis Pakuõhtu Dzirnavu väljakul Mazbānītise rongi päev mereäärses vabaõhumuuseumis Vana-aasta jooks Uue aasta tervitamine Suurel väljakul 23


PAADISÕIDUD VENTSPILSI PIIRKONNAS Ventspilsi piirkonnas asub kuues suurim järv Lätis - Usma ning üks sügavaimatest järvedest - Puze. Piirkond on rikas selliste kevadel, suvel ja sügisel paadisõiduks sobivate jõgede poolest nagu Engure, Irbe, Užava, Rīva jt. Paljud jõed sobivad paadisõiduks ka lastega peredele.

JALGRATTAMARSRUUDID Ventspilsi piirkonda läbivad kaks rahvusvahelise ja kaks kohaliku tähendusega jalgrattamarsruuti: - EuroVelo 10 "Ümber Läänemere“ ja EuroVelo 13 "Raudne eesriie“; - Venta jõe jalgrattamarsruut ja sõit ümber Usma järve.

VENTSPILSI PIIRKOND

Teave jalgratta- ja paadimarsruutide ning paadirendi kohta on saadaval siit: www.visitventspils.com. Kaarte ja marsruutide kirjeldusi küsi ka Ventspilsi turismiinfokeskusest.

UUDIS! Kohvik “Lauku sēta” Ugāles Lihtne ja maitsev lõunasöök kaasaegses interjööris, ka kaasavõtmiseks. Saab osta kohalikku talutoodangut - mett, õunamahla. Telefon: +371 20300983

Kohvik “Mežs” Ances Maitsvad, tervislikud ja hooajale vastavad söögid, mida valmistatakse õues - avatud tüüpi köögis. Toit maitseb suurepäraselt pärast vibulaskmist või paadisõitu. Anda oma tulekust teada tund aega ette. Telefon: + 371 26844295

Suitide kulinaariapärand “Maģie suiti” Jūrkalnes Siin saab maitsta erinevaid traditsioonilisi pirukaid (žograuši, spēkrauši, vētras rauši) ja piimast kalasuppi, mida kantakse lauale erinevate tegevuste ja laulude saatel. Telefon: +371 26405743

LÄTI PÄRANDI KULTUURITÄHISE SAAJA AASTAL 2018 Ance mõis – parun von Baeri poolt 18. sajandil ehitatud taastatud mõisas on läti traditsioonid au sees: siin õpetatakse sklandrauside küpsetamist ning siit saab osta mitmesuguseid käsitööliste ühenduse Paukers töid. Telefon: +371 26307029 Pilsberģi kõrts Jūrkalnes toidab lisaks kehale ka vaimu läbi regulaarselt toimuvate kunstinäituste. Tursk, lest, sklandrausid ja koča puder maitsevad siin teisiti - suitide moodi. Telefon: +371 27436888

24


LÄTI MAASTIKUPÄRLID Jūrkalne pankrannik – maaliline mereäär muljetavaldava 20 m kõrguse pankrannikuga. 21. juulil tähistatakse siin asuval Ugunspļava aasal Läti suurejoonilisemat suve pööripäeva. www.jurkalne.lv Usma järv – populaarne puhke-, kalapüügi- ja purjetamiskoht Läti ainsa sisevete jahisadamaga. Jahisõidud: +371 29353241; +371 26334500 www.usmasezers.lv Pope mõisaansambel ja selle ümbrus – endisel parun von Baeri kinnistul tegutseb praegu kool. Suvel siin kogunevad lauljad ning talvel toimuvad päkapikkude töötoad. Telefon: +371 20274030

LOODUSRAJAD Vasenieki soorada – võimalus turvalisel jalutuskäigul tutvuda kõrgsoo floora ja faunaga. Giid: Jānis Purmalietis. Telefon: +371 25937709 Rīva loodusrajal Labragas jõgi voolab kanjonilaadses kuristikus, mille sügavus on 12 meetrit. Vaatele avanevad maalilised jõe käänud ja kallaste paljandid. Giidi-saatja telefon: + 371 26586582

TULETORNID Užava tuletorn – üks Läti kaunimaid külastajatele avatud tuletorne (1879). Telefon: +371 28341836 Oviši tuletorn – Läti vanim navigatsioonirajatis, kus on loodud interaktiivne näitus tuletornide ajaloost Siin õpite meremehe sõlme sidumist, morsetähestikku ja valgussignaalide saatmist laevadele. Telefon: + 371 26264616 Miķeļtornise tuletorn (1884) – Baltimaade kõrgeim majakas (62 m). Torn on aja jooksul vajunud viltu. Seest poolt seda praegu ei ole võimalik näha.

KULTUURIAJALUGU Zūrase koduloo ekspositsioon - lugu unikaalsest eksponaadist - Läti esimese suhkruvabriku suhkrupea valuvormist ja viinavabrikust. Telefon: +371 22002942 Tormimuuseum Jūrkalne rahvamajas unikaalne ekspositsioon Lätis. Näituse ruum on kujundatud meenutamaks merepõhja, võimaldades „sukelduda“ ja näha uppunud laeva. Telefon: +371 26261884 Ugāle luterikirik – tuntud Läti vanima oreli(1697–1701) poolest. Siin tegutseb Läti ainus orelitöökoda, kus valmistatakse ka leierkaste. Telefon: +371 29120601 Piltene – kunagine Kuramaa piiskopkonna pealinn ja piiskopi residents. Põnevad lood koduloo ekspositsiooni juhatajaga Jānis Freimanis. Telefon: +371 26566315 Zlēkase kirik – oma uhke, manerismi stiilis interjööri tõttu nimetatakse seda vahel katedraaliks. Romantilise kõlaga orel ja kontserdid. Telefon: +371 26257521 25


ÜRITUSED, KÄSITÖÖ JA DEGUSTATSIOONID AASTAL 2019 APRILL 21.04.

Munadepühade lust Jūrkalnes

18.05. 19.05.

Muuseumiöö Vārves, Piltenes, Jūrkalnes Turismihooaja avamine Jūrkalnes JUUNI

21.06.

Ventspilsi piirkonna pööripäeva pidustused Jūrkalnes

06.07.

JUULI Zirase valla päev

13.07.

Jalgrattamatk „Hõbe kodar“ Zlēkases

20.07.

Piltene linna päev

20.07.

Oviši akustiline kontsert

24.-28.07.

Tārgale valla pidunädal

26.-28.07.

Festival “Vārti” Popes

27.07.

Užava valla päev

27.07.

Vārve valla päev

27.07.

Ance valla päev

MAI

AUGUST 03.08.

Krahv Moritzi pidu Usmas

10.08.

Tiigi pidu Zlēkases

10.08.

Taimepäevad Jūrkalnes

10.08.

Pope valla päev

17.08.

Puze valla päev

24.08.

Jooks “Piltene 2019”

Teave Ventspilsi piirkonnas toodetud maitsvate, tervislike ja looduslike toodete degusteerimiste ja kohaliku käsitöö kohta ning sellest, kuidas saab tutvuda nende valmistamisega, vaata: www.visitventspils.com / Ventspilsi piirkond / Ostlemine

24.08. 28.08.

Lõkkeöö Vārves, Tārgales, Užavas, Jūrkalnes Avatud kohvikutepäev suitide juures Jūrkalnes

*Talutoodetega tutvumiseks tuleb eelnevalt leppida kokku aeg peremeestega.

SEPTEMBER Sügispidu - Õunaball Jūrkalnes

www.ventspilsnovads.lv

Rannaäärsete folklooriühenduste festival Līvi hoovis, Tārgales

OKTOOBER 04.10.

Kultuuri- ja rahvamajade öö kõikides valdades

18.11.

Läti aastapäevale pühendatud üritus Ventspilsi piirkonnas Ventspilsi piirkonna amatöörteatri kokkutulek “Bez maskām” (Maskideta) Piltenes

VENTSPILSI PIIRKOND 0

6 km

30.11.

Teave: www.visitventspils.com (Ürituste kalender)

7

Ovišu bāka 6 Ovišrags

J Ū R A

NOVEMBER

Slīteres nacionālais parks

Miķeļtorņa bāka

10

Irbe

upe

Lūž

13

is

Dižgrāv

Nyn äsh am n

Klāņezers

P 77

pe)

azu

(M

e mp

Tru

Stende

e

tup

Os

Lonaste Ances muiža 11

Rinda

21.09. 29.09.

ce

Būšnieku ez.

p Raķu

Popes muižas ansamblis 10

B A L T I J A S

e

de

en St ure

3

ka

Stende

a

av

ez.

Usmas ezers

561

a

Zlēku muižas 12ansamblis, baznīca Nabes ezeri

Jūrkalne

559

Abava

ta Ven

1

Aba

va

10

13

559

13

n Va

Užava

ka

Rīva

Zvirgzdu ez.

559

Usmas

2

Moricsalas dabas rezervāts

Ven t

10

26

Ugāles 9 luter. bazn.

561

13

10

4purva taka

g En

dū Vēž

8

Užavas 5 bāka

Jooks “Piltene 2019”

Vasenieku

Puzes ez. 561

561

EuroVelo 10 ja 13Īv

an

Soit ümber Usma järve Rimzātu Venta joe Riežup dīķi e jalgrattamarsruut Paadisõit marsruudid

de


TURISMITEENUSED

MAJUTUSASUTUSED VENTSPILSI PIIRKONNAS Puhkemaja ja kämping "Podnieki" saun Aadress: Robežu iela 185, Ventspils Telefon: +371 26330216 (LV, RU), +371 29150434 (ENG, DE) E-post: podnieki@gmail.com www.travelventspils.lv

15

25

5

40

TÄHISTUSED

Laste mänguväljak

Maksa ventides

Saun

30

Magamiskohtade arv

Ujumiskoht

30

Telgikohtade arv

Paatide rentimine

Treilerikohtade arv

Kalastamine

WC, dušš

Loomad lubatud

Kohtade arv (toitlustusasutustel)

Saab maksta krediitkaardiga

Toitlustamine

Internet

Konverentsiruumid

Autoparkla

Spordiväljak

Sobib erivajadustega inimestele

30

Külalistemaja ja camping "Ventaskrasti" Aadress: Ventaskrasti, Ziru pagasts, Ventspils novads Telefon: +371 29616644 E-post: ventaskrasti@gmail.com www.ventaskrasti.lv Facebook: viesu nams Ventaskrasti Instagram: ventaskrasti 100

Aadress: "Rundāles", Tārgales pagasts, Ventspils novads Telefon: +371 26382706, +371 29152971 E-post: camping_jeni@inbox.lv Avatud: 00–24

100

25

Külalistemaja ja camping "Raganas slota" Aadress: "Doniņi", Vārves pagasts, Ventspils novads Telefon: +371 29255061, +371 29444510 E-post: raganasslota@inbox.lv www.raganasslota.lv Facebook: Raganas slota 80

30

100

"Kämping Jēņi"

50

30

50

20

SUURIM

JALGRATTARENT KOGU KURAMAAL Ettetellimine ventvelo@ventvelo.lv

+371 27583888

JALGRATTAPOOD TEENINDUS RINDAS IELA 44 VENTSPILS WWW.VENTVELO.LV

80

Külalistemaja-kõrts "Zaķu krogs" Aadress: "Jaunarāji", Jūrkalne, Ventspils novads Telefon: +371 26133995 E-post: zakukrogs@zakukrogs.lv www:zakukrogs.wordpress.com Facebook: zkjurkalne Instagram: zaku_krogs_jurkalne

RENDIPUNKT RENTAL Mereäärne kämping Ventspils

Vasarnīcu iela 56 T. +371 29262976, +371 22008805 45

50

45

Loov leiva laboratoorium Toitlustus, Loov puhkus Aadress: Lielais prospekts 48, Ventspils Telefon: +371 29679801 E-post: Ramala.ventspils@gmail.com Facebook: Radošā maizes laboratorija Instagram: Radošā maizes laboratorija Avatud: 8:00-20:00 (E–R), 10:00-15:00 (L–P) 20

SUVENIIRISALONG „VENTIŅPŪRLĀD”

• Ventspilsi ja Läti temaatikaga suveniirid • Käsitöö • Originaalsed kunstiteosed Me asume Käsitööliste majas – Skolas iela 3, Ventspils Telefon: +371 28249671 E-post: ventinpurlad@inbox.lv Facebook: VentiņPūrlād Avatud: 10:00–18:00 (teisipäevast laupäevani)

27


MAJUTUSASUTUSED VENTSPILSI LINNAS Hotell "Raibie logi"

1.

koht 2018. aasta majutusasutuste konkursil 25

Ventspilsi olümpiakeskuse hotell ***

Aadress: Lielais prospekts 61, Ventspils Telefon: +371 29142327 E-post: hotel@raibielogi.lv www.raibielogi.lv Facebook: Hotel Raibie logi Twitter: @HotelRaibieLogi

Aadress: Lielais prospekts 33, Ventspils Telefon: +371 63628032 E-post: viesnica@ocventspils.lv www.hotelocventspils.lv www.ocventspils.lv 154

20

20

Ventspilsi tehnikumi hotell "Venta" Aadress: Saules iela 15, Ventspils Telefon: +371 63622663 E-post: info@pikc.lv

1.

1.

14

50

2.

koht 2018. aasta majutusasutuste konkursil 300

Aadress: Kārļa iela 5, Ventspils Telefon: +371 63626999 E-post: info@hotelkupfernams.lv www.hotelkupfernams.lv Facebook: @cafekupfernams Avatud: 8:00-22:00

vieta 2018. gada naktsmītņu konkursā

koht 2018. aasta majutusasutuste konkursil 210

Hotell Kohvik "Kupfernams"

25

25

40

Ventspilsi kõrgkooli hotell

Hostel "Strādnieku viesnīca"

Aadress: Inženieru iela 101, Ventspils Telefon: +371 63629202, +371 20278255 E-post: studentu.viesnica@ventspils.lv

Aadress: Siguldas iela 19, Ventspils Telefon: +371 29119170 E-post: stradvies@gmail.com

80

187

Külalistemaja "Marbella"

Hotell "Dzintarjūra" *** Aadress: Ganību iela 26, Ventspils Telefon: +371 63622719 E-post: dzintarjura@gmail.com www.dzintarjura.lv

120

Aadress: Karlīnes iela 28, Ventspils Telefon: +371 24944477 E-post: vn.marbella@gmail.com Facebook: Viesu nams Marbella

1. 2.

koht vieta 2018.aasta gadamajutusasutuste naktsmītņu konkursā 2018. konkursil 35

40

25

Külalistemaja „Marbella Rezidence“

Hotell "Vilnis" *** Aadress: Talsu iela 5, Ventspils Telefon: +371 63628606 E-post: hotelvilnis@gmail.com www.hotelvilnis.lv

93

20

Aadress: Sinagogas iela 10, Ventspils Telefon: +371 29990088 E-post: marbella.rezidence@gmail.com Facebook: Marbella Rezidence

28

Külalistemaja "Veldzes nams" Aadress: Saules iela 83, Ventspils Telefon: +371 29262431 E-post: info@veldzesnams.lv www.veldzesnams.lv Facebook, Instagram: VeldzesNams Avatud: 00-24

2.

koht 2018. aasta majutusasutuste konkursil

Hotell „Svīres” Aadress: Gaismas iela 10, Ventspils Telefon: +371 28382676 E-post: viesnica.svire@gmail.com

25

28

41

50


MAJUTUSASUTUSED VENTSPILSI LINNAS Mereäärne kämping Aadress: Vasarnīcu iela 56, Ventspils Telefon: +371 63627925, +371 22008805 E-post: camping@ventspils.lv www.camping.ventspils.lv Facebook: Piejūras kempings Avatud: 00–24 172

250

70

40

Puhkemaja „Amrai” Aadress: Skrundas iela 39, Ventspils Telefon: +371 29483430 E-post: amandalange@inbox.lv

1.

koht 2018. aasta majutusasutuste konkursil 9

20

Puhkemaja „Namelis”

Külalistemaja „Maija” Aadress: Latgales iela 3, Ventspils Telefon: +371 29414308 E-post: hotel.ventspils@inbox.lv

Aadress: Piltenes iela 28, Ventspils Telefon: +371 29150063 E-post: namelis28@inbox.lv www.namelis.lv

2.

koht 2018. aasta majutusasutuste konkursil 10

7

Raekoja platsi külaliskorterid

Külalistemaja „Saknes” Aadress: Inženieru iela 40, Ventspils Telefon: +371 29255294 E-post: maris.sakne@inbox.lv

Aadress: Baznīcas iela 2, Ventspils Telefon: +371 29868170 E-post: jelenavar@gmail.com Facebook: Ventspils Rātslaukuma Apartamenti

1.

koht 2018. aasta majutusasutuste konkursil 24

16

Külalistemaja „Zaļie ābolīši”

Apartmenthotell "Zaļais namiņš"

Aadress: Ābolu iela 24, Ventspils Telefon: +371 28821740 E-post: inara_preimane@inbox.lv Facebook: Guest house ''Zaļie Āboliši''

10

7

25

20

Külalistemaja „Pulkvedis”

Külalistemaja "Villa Magonīte"

Aadress: Pulkveža iela 27, Ventspils Telefon: +371 29250369 E-post: pulkvedis27@inbox.lv Avatud: 00-24

Aadress: Vasarnīcu iela 23, Ventspils Telefon: +371 27840840, +371 28838183 E-post: villamagonite@inbox.lv Facebook: Villa Magonīte 46

20

Ventspilsi kesklinna külaliskorterid Aadress: Ganību iela 18A, Ventspils Telefon: +371 22480722, +371 26165072 E-post: ventspilsapartamenti@inbox.lv

20 35

15

Aadress: Ganību iela 2-1, Ventspils Telefon: +371 26588752, +371 26805656 E-post: zalaisnamins1@inbox.lv Facebook: Zaļais namiņš

20

Viesu nams "Pulkvedis" Adrese: Pulkveža iela 27, Ventspils Tālrunis: 29250369 E-pasts: pulkvedis27@inbox.lv Darba laiks: 00-24

50

Puhkemaja „Villa Leonardo” Aadress: Vasarnīcu iela 48, Ventspils Telefon: +371 26573140 E-post: villaventspils@gmail.com www.villaleonardo.lv Facebook: Villa Leonardo 31

16

29


TOITLUSTUSASUTUSED

TURISMITEENUSED

Kohvik "Skroderkrogs" Aadress: Skroderu iela 6, Ventspils Telefon: +371 26951552, +371 63627634 E-post: skroderkrogs@inbox.lv Tööaeg: 11:00–22:00

1.

koht 2018. aasta toitlustusasutuste konkursil

Aadress: Robežu iela 7, Ventspils Telefon: +371 63622422 E-post: vreiss@ventspils.lv www.ventspilsreiss.lv

SÕITKE JULGESTI KÜLLA!

40

Kohvik „Bullītis” Aadress: Sporta iela 7/9, Ventspils Telefon: +371 25572924, +371 29828541 Facebook: Kafejnīca Bullīts Ventspils Tööaeg: 9:00-21:00

1.

koht 2018. aasta toitlustusasutuste konkursil 22

Kiirsöögikoht Jaunpilsēta Aadress: Saules iela 48, Ventspils Telefon: +371 63624222 E-post: jaunpilseta@inbox.lv Avatud: suvehooajal 11:00–17:00 (E–P), talvehooajal 11:00–17:00 (E–R), suletud (L–P)

1.

koht 2018. aasta toitlustusasutuste konkursil

Puhkelaev „HippoCampus DB” Aadress: Medņu iela 42, Ventspils Telefon: +371 27128850 E-post: hippocampus-db@post.com www.hippocampus.com Facebook: @Captain Briedis Avatud: 24/7

10

Kondiitritöökoda

"Kārumnieks"

1.

koht 2018. aasta toitlustusasutuste konkursil

Pils iela 28, Ventspils

Aadress: Lielā iela 20, Ventspils Telefon: +371 29424860 E-post: ventspils.karumnieks@gmail.com Facebook: ventspilskarumnieks

+371 22480248 kinorio@kinorio.lv www.kinorio.lv

12

TAXI Fortūna 2

LASTETUBA JA MÄNGUD

8000 8007

+371 +371 +371

636 211 11 296 211 11 297 211 11 Tasuta kõne

www.taxi-ventspils.lv

“Sushi Fighter” Aadress: Lielais prospekts 30, Ventspils Telefon: +371 26715161 E-post: sushifighter.lv@gmail.com www.sushifighter.lv Facebook: sushifighter.lv Avatud 11:00–21:00 (E–N), 11:00–22:00 (R–L), 11:00–21:00 (P)

2.

koht 2018. aasta toitlustusasutuste konkursil

14

Loov leiva laboratoorium Loov meelelahutus

HIINA RESTORAN

Aadress: Lielais prospekts 48, Ventspils Telefon: +371 29679801 E-post: Ramala.ventspils@gmail.com Facebook: Radošā maizes laboratorija Instagram: Radošā maizes laboratorija Avatud: 8:00-20:00 (E–R), 10:00-15:00 (L–P)

Olete oodatud meie restorani nautima maitsvaid hiina roogi! Ventspils, Platā iela 4 • Telefon: + 371 29872013 • www.vejaroze.webnode.lv

30

20


Älvdalen Sälen

Brumundda l

Harjavalta

(Sastamala)

Lauttakylä75

Dtola F I N L A N Nas (Akaa)

Valkeakoski Toijala

Joutseno

Lappeenranta

Svetogorsk

Priozërsk

110 orsk Kamennog

6

139 Laitila

HE LS INK I

4

l f G u

18

Gl om ma

SWEDEN

e Daläl v

AY

lven Klarä

NORW

Rauma

G u l f o f B o t h n i a Uusikaupunki

Ockelbo

12

ma Glå

Rättvik Siljan Leksand 103 Mockfjärd Falun

o f

a n d n l F i R B UR G SANK T-PE TE

264

STOCKHOLM

A

Pä rnu

E

älv

262

n

C

d

4

26

2

I

K a l m a r s u

T

L

77

55

BEL ARU

85

RU S S I A

ris Ne

55

251

65

POLAND

75

Wisła

Wismar

77

Ätran

Nis san

272

Bo rnh o

47

67

LITHUANI A

B

22

ARK

o ch Za

20

DENM

95

6

A

KØBE NHAV N

ga D au

r e sund

Slagelse

Neustrelitz

Ventspilsi vente saab teenida ja koguda mitmesuguste tegevustega Ventspilsi virtuaalses saatkonnas www.visitventspils.com , et saada nende eest pärast soodustust kokku 43 Ventspilsi puhke- ja meelelahutuskohas ning vaatamisväärsuse juures. Teenitud virtuaalseid vente saab käegakatsutava Ventspilsi raha vastu vahetada turismiinfokeskuses asuvas vendipangas või Ventspilsi olümpiakeskuse hotellis

VENTSPILSI TURISMIINFOKESKUS JA VENDIPANK Aadress: Dārzu iela 6, Ventspils, LV-3601 Telefon: +371 63622263, +371 29232226 E-post: tourism@ventspils.lv @VisitVentspils @VisitVentspils #visitventspils MAKSA

VENTIDES

www.visitventspils.com

VENDIPANGA FILIAAL

Ventspilsi olümpiakeskuse hotell Aadress: Lielais prospekts 33, Ventspils

Väljaandja: Ventspilsi linnavalitsus Koostas: Ventspilsi turismiinfokeskus www.visitventspils.com

A

L AT V I A

nta Ve

Havnebyen

RUSSI

0 62

a t t t t e g K a Grenaa

S

22

20

G öta

ssa Plju

oz./ koe Čuds si järv Peip

67

6

ESTONIA

va

Mora

Narva

Elverum

75

e 105 (Huittinen) 61 86 Ladožsko Kouvola 61 Pyhäjärvi Hämeenlinna 175 Lahti Sosnovo ozero Myllykoski Orimattila Loimaa Vyborg 176 Malung 41Hamina 105 160 Forssa Riihimäki 88 Kamenka Sovetskij 107 Sandviken Gävle Jaren Loviisa/ 139 18 140 3 kää Vansbro / Lovisa 18 Hofors Skutskär Turku/ 6 Somero Karkkila HyvinJärv rsk enpää Porvoo mo 276 Pri ka k Borgå 141 Kot Borlänge 113 Storvik Åbo Paimio Zelenogors / taa k Van Naantali Vsevoložs Jessheim 18 Nummela Vanda Västergeta Åland / Sestroreck Kongsvinger Salo 163 Lohja/ Tierp Pargas/ Östhammar (Geta) (FINLAND) Kronštadt RS Torsby FO NG Lojo LSI HE Ludvika Hagfors Parainen (Väståboland) Storby NeKirovsk Avesta n r tergof Kirkkonummi/ Espoo/ Korpo Sosnovyj Bo Pe Fagersta 146 Oslo Kyrkslätt Åland Mariehamn saari Esbo 171 olpino Kemiön n/ K / Kimitoö Sun Karis ne Sala Ski Ekenäs/ Karjaa Puškin o Hällefors 175 Tosn 105 na Tammisaari (Raseborg) Uppsala Ust'-Luga 20 Gatči Askim Filipstad Norrtälje Arvika / ric Hanko o Vy a Loksa Hallstahammar Enköping Sigtuna Kil 195 Volosov Hangö Kunda äe Forshaga Lindesberg Årjäng Kapellskär 87 127 Siverskij Kohtla-Järve Sillam 108 Maardu 60 1 p Köping ep Väste Sarpsborg 18 111 gis rås 230Grums 20 8 63 Tallinn 278 Karlskoga Jõhvi Narva Kin Rakvere Täby Luga Karlstad Mälaren Arboga Kiviõli Fredrikstad 20 Paldiski Strängnäs Kristinehamn Tapa 87 Keila Säffle Örebro Eskilstuna Slancy 88 la Kohi Kuml 187 a o Hjälmaren Bengtsfors Åmål Södertälje 134 Tolmačëv Vänern Rapla Vormsi Bateckij Luga Katrineholm Mustvee Haapsalu Gdov Kärdla Paide Märjamaa a 3 Hiiuma 309 Nynäshamn 265 Mellerud Mariestad 6 Jõgeva Türi 129 4 95 Finsp ång Töre boda Ny Munkedal 100 Nyköping Lidköping 293 151 Muhu nä 161 Põltsamaa 2 Pljussa sh Uddevalla Vänersborg Motala Ljungsbro Norrköping Oxelösund am Orissaare ye Võrtsjärv 63 Skara Skövde Tibro Strugi Krasn Söderk 112 Tartu Sol'cy öping n Vadstena Viljandi ' ka Orust Link red Trollhättan Falköpin Hjo öpin Se aa g Saarem lon Pärnu g Mjölby Še Volot Pskovskoe 5 Tidaholm Elva Gotska Sandön uia si-N 9 va Åtvida Kark Tjörn oz. berg Põl Vårgårda o a Kuressaare Dn v Tõrv 84 jär v 134 Kihnu Kungälv Ps ko Alingsås Tranås 103 Pihkva 72 77 Porhov Habo Fårö Vättern 151 Pečory Võru 263 Rūjiena Borås Gamleby Dedoviči Ruhnu/ Runö Valka Valga Jönköping . 52 Göteborg 63 Ulricehamn 71 r Fårösund 89 Salacgrīva Vimmerby au Ga Västervik Kinna Eksjö Palkino Nässjö sš 264 uja 77 e Slite b Kungsbacka iera e 179 Valm Alūksn Ir Visby 257 205 Svenljunga Smiltene Ostrov Sävsjö Vetlanda č Hultsfred Gotland Roja aži156 105 Krasnyj Lu 208 Gislaved Ventspils Rī gas jūra s Limb Novoržev Klintehamn 101 Balvi Oskarshamn Cēsis Ljugarn Varberg 140 Byxelkrok bene Gul Åseda y Värn nic amo ža s ry l ī ci 22 184 Talsi Bolmen Pytalovo škinskie Go Be Sigulda 137 Pu (Abrene) Hemse sk Loknja Krasnogorod Falkenberg 55 Växjö Mönsterås Jūrmala Rīga Madona Ljungby očka a Op 114 Kandav pils Salas Kuldīga Alvesta Hovmantorp Ērgļi Anholt Ve Tukums Borghol Halmstad m Ogre 2 2 140 lik Nybro Pāvilosta Åsnen Lubāns 80 Ludza aja Pļaviņas Jelgava Skrunda Saldus Emmaboda 106 Kalma 103 Pustoška Laholm Markaryd r Färjestaden Älmhult Viļāni Aizpute Rēzekne 143 Lagan 22 Dobele Aizkraukle Tingsryd 217 ni Līvā 71 Idrica 130 Jēkabpils 82 Preiļi 121 ž 47 be ka Ängelholm Se Baus Öland Liepāja Nevel' 93 105 Naujoji Akmenė Ø Mažeikiai Ronneby Hässleholm 85 Dagda Grönhögen v a 90 Biržai Helsingør is Jonišk 98 He Skuodas 149 lsingborg Kristianstad Karlshamn Hillerød Rasony Ilūkste Krāslava Sölvesborg Karlskrona 170 Pasvalys Rokiškis Landskrona Kuršėnai insk Telšiai 22 Vierchniadzv Åhus Kupiškis Eslöv 88 Pakruojis gavpils slaŭ 175Šiauliai Dau 272 Palanga Plungė Bra 66 Lund Zarasai Navapolackradok 81 85 Hanöbukten d Kretinga Panevėžys Miory ni aj a Dzvina Polack Ha lina Malmö 68 Radviliškis 137 ginas Šumi 20 Visa ščiai Simr 105 Anyk isham Klaipėda Gargždai 65 Kelmė n Utena Šarkaŭščyna Sjælland Trellebo 59 Ystad ttet 85 76 Ignalina rg ga 62 s 2 61 Šilalė 115 ičy Raseiniai lm 155 Hlybokaje Biešankov Bornholm Šilutė Molėtai Ukmergė Pastavy Møn 122 Tauragė 107 Kėdainiai (DENMARK) Švenčionys 70 Čašniki Dokšycy Liepieĺ Jurbarkas Nemunas Nexø Rønne Jonava Širvintos l Miadzie Sovetsk 88 99 Nykøbing Fal 76 Šakiai Zelenogradsk Neman ster lija Kaišiadorys i ač Nar Neman . V Falster voz Svetlogorsk 101 Polessk Vilnius Kaunas 68 8 Gedser 58 Elektrėnai 5 Astraviec Saßnitz Kaliningrad 55Gvardejsk Plieščanicy Trakai Černjahovsk 131 Vilkaviškis Prienai Ustka Smarhoń Wejherowo Puck Zatoka Baltijsk 62 28 Bergen 22 Krupki 54 28 Pregolja (Pregel) Viliejka 74 Svetlyj Gdynia 136 67 Gusev SłupskLębork Rügen Stralsund 251 Ašmiany Gdańska Mamonovo Barysaŭ 28 mpolė Darłowo s Marija 28 77 Alytu Sopot Rib a 69 Lahojsk Braniewo čn 69 77 Bagrationovsk Ozërsk zie ai 204 Kartuzy inink 130 nitz-Damgarten lad Pom Šalč Ma mersche 28 93 85 Žodzina Lazdijai Sławno Rostock 110 Gdańsk Greifswald Buc Węgorzewo Gołdap Kołobrzeg Bartoszyce 28 67 Zaslaŭje ht Valožyn 97 Sejny Koszalin Bytów Pruszcz Gdański Varėna Smaliavičy 91 a 68 Wolgast Usedom Elbląg Kętrzyn Suwałki Bierazino Łyn Druskininkai 163 101 Iŭje 102 Tczew 111 Kościerzy na Białog Giżycko ard Świnoujście 46 Ank Olecko Malbork 109 Miastko Gryfice Lida lam k Nio yns rvień arž Morąg Če Dzi Starogard man Gdański 68 Biskupiec Neubrandenburg Augustów Ełk Świdwin Hrodna 116 73 271 Navahrudak Kwidzyn Nowogard Szczecinek Człuchów Chojnice 131 Olsztyn 157 Jez. Śniardwy 30 Ostróda Hamar Mjøsa

Tønsberg

Söderhamn Ljusne

Orsa

si ok Vu

Dokka

MINSK

S

Profile for Visitventspils

Ventspils Brošüür 2019 eesti keel  

Ventspils Brošüür 2019 eesti keel

Ventspils Brošüür 2019 eesti keel  

Ventspils Brošüür 2019 eesti keel

Advertisement