Page 1

Mo

rden

øyfjo

Karls

n

de

7 Vestnes

Furland

80

35

Helland

8 60

Ro

ms

Bomstasjon Toll-plaza

Tomra

E136

Brustinden

71

Sprovstinden

Trolltinden

Vestre

Voll 56

Øspetinden

79

Skarven

75

emo

Kjøsen

Urhaugen

Hatlen Hallvardsætra

Skjervan

Storbua

Viset

Rollsbottskorka Grytavass-

Lauparen

tinden

Nonstinden

tinden

Middagstinden

Sjøboltinden

Storfjellet

fjellet la

Blåfjellet

Fjøra

fjor

e rd fjo Ta

den

Eidsdal

n

Norddal

Grøtet

Fremste Smoge-

Middagshesten

Tafjord

fjellet

Breinausa

egga

n de

Rødalsegga Storfjellet Gjøre

Attraksjoner & Overnatting & Servering & Do Accomodation & Restaurants Slettdals-Attractions Holene Ørnevegen SætertverrAttraktionen & Aktivitäten Übernachtung & Kulinarisches Møllsbygda

fjellet

1

fjellet

TROLLSTIGEN

1

Aura

Høvelkampen

Borga

Storbolla

Svarthøi

Mehøi

Kollhøi

Storhøi

3 Bjorli

Lågtunga

Middagshornet

FetNibba egga

En av Norges Nasjonale Turistveier med flere flotte utsiktspunkt. Trollstigveien har 11 svinger oppover til Stigrøra (858 moh), og krysser Stigfossen med en imponerende natursteinsbro. Veien er åpen mai – okt. Trollstigen is one of Norway’s National Tourist Roads with great viewpoints. The road twists through 11 hairpin bends, and overcrosses an impressive bridge in natural stone. The road is open from May – October.

Høgstolen

Merratind Vangshøi Gråhøi

Pyttbua

høi

Karihøa

E136

Gravarhøi

Tafjordfjella

Tømmestasjon/Waste emptying station/ Naushornet Entsorgungsstationen Svart-

Tordsnose

2

kyrkja

MARDALSFOSSEN

Storhøa

Herrahøene

Nonshøe

Reinheimen nasjonalpark

I Eikesdalen kan du oppleve fossen kalt den norske Naturkatedralen. Den 655 meter høye fossen er regulert og tørrlagt, men fra 20. juni til 20. august slippes den fri i all sin prakt. En ny turveg gjør det enkelt å ta seg inn til foten av fossen. In Eikesdalen valley you can experience the waterfall that is known as the Norwegian Natural Cathedral. The approx. 655-metre high cascade is regulated and closed most of the year, but from 20 June to 20 August, the water is released so the waterfall can be enjoyed in all its glory.

Odolshøi

Lesjaskogsvatnet

Koiesalen høa

RAUMABANEN

Europas mest naturskjønne togreise! Raumabanen kjører guidede turer fra Åndalsnes til Dombås i sommer-sesongen (23.5-23.8), med retur til Åndalsnes. Europe’s most scenic rail journey! The Rauma Railway runs guided tours from Åndalsnes to Dombås during the summer season (23.5-23.8), returning to Åndalsnes.

Hyrjon-

3

Lesjaverk

NESSET PRESTEGÅRD

AURSJØVEGEN

Fjellvei med høye fjell, ville daler, brusende fossefall, jettegryter, krafthistorie og flotte vandreområder. Den 65 km lange bomveien mellom Eikesdalen og Sunndalen har flere tilrettelagte turstier, utsiktspunkter og rasteplasser. Sesong: 1. juni - oktober.

Aursjøhøi

Langtjønne

Skirifjellet

5

6

Brønnhøa

Raudmyrhøa

72

Octagonal wooden church from 1828, which is the oldest in Vestnes. The church is richly decorated, and much of the interior dates back to the 17th century. A museum of rural life, featuring a country courtyard dating from the mid 19th century.

Krøshøa

Aursjøhytta

Seljefonnin

A mountain road featuring tall mountains, wild valleys, foaming waterfalls, potholes, power plant history and great hiking areas. The 65 km long toll road between Eikesdalen and Sunndalen has several nature paths, view points and picnic areas. Season: 1. June - October.

7

en

Tverrfjellet

Raudhøa

6 Aursjøvegen

Puttegga

Torvløysa

www.visitnorthwest.no • info@visitnorthwest.no EidsHerhornet Geitfonnegga nesset.kommune.no

42

Hattan

Håkodalshøa Nørdre Svarthammaren

jø ts

Storvasshornet

Høgtunga

snyta

au G

nibba or

Storløypfjellet

Litlejordhornet

Tretinda-

Robbeheia

Vakkerstøylen

Illstig-

Torbu-

Verma

Midthøa Skarvskaregga

Storfjellet

Illstigegga

Skorene

T-info: Nesset: Geitfjellet Lundanesegga Vestnes: vestnes.kommune.no

Bjørnegga

Neskopptindane

Ramnåhøa

KaldbottKaldhøa tinden

egga

hornet

Aksla

Trollkyrkja Heggurtunnelen

Tolleknivs-

63

Flosteinnibba

Blåtinden

9 53

Storskarhøa

en

als

Langranden

Storpurka

Odden

Børa

HånådalsBjørnabottinden tinden

Krynkelen

Purkflåa Purkhamran

Eikesdalen

Kleneggen

Litlehornet

Litlhøa

TRESFJORD KIRKE OG MUSEUM

Åttekantet kirke i tømmer fra 1828 som er den eldste i Vestnes. Kirka er dekorert og mye av interiøret er fra 1600-tallet. Antemensalet fra 1300-tallet er et av de best bevarte i landet. Bygdemuseum som viser et bygdetun fra midten av 1800-tallet.

rdd

Valldal

Trolltinden

Kjøtåfjellet

4

rs

Linge

Gråhøa

Bruåbottmillo

E136

Smellfonnebba

kollen

16

Middagshaugen

Sandgroveggen

Storbreen

63

63

Veslfjellet

Dordinakkan Stortåg-

Au

Vasstinden

Liabygda

Breifjellet

Va ll

Alstad-

43 fjellet

Fossafjellet

Dønttinden

Salhøa

10 8

Mardalsfossen

36

kalkinn

Midtfonntindan Slotthøa Bjørktinden

Børa

Svarttinden

Kaldfonna

Litltågkollen

2 63

ma

Valldalen

tinden

Tua

Litldalen

Hovenmannen

Stor-

Vardfjellet

Eikesdalen

Rau

Blåtinden

3

Rems-

Seljebotts-

Stranda

Overvollshornet

Bjorstadfjellet

Høgstolen

Hauduken

Romsdalen

63

Reinstinden

Breitelnebba Vikehaugen

Hoemsbu

Bomstasjon Toll-plaza

Søre

tinden

Rangåhøgda

Skarfjellet

Storfjellet

Nørdre Steinbruhøa

Vikesoksa

Storbreen

26

Kors

Taskedalstinden

hornet

ylv sfj

Hesten

Hårstadnebba

FV191

Gjuratinden

2

70 Holssanden

Driva

nebba

Fløtatinden

Nyheitinden

Kalskråtinden

Breitinden

Meringdalen

Evelsfonnhøa

Holten

Hjellbø- Knubben Branstadbu

Sjøvdøla

Midthøin

Stigbotthornet

Grønfonn fjellet

Svartfjellet

Jolgrø-

Trollstigen

54

Kleppen

Svartvassbu

tindan

32 1

Sunndalsøra

Skjorta

Goksøyra

RAUMA NESSET VESTNES Vinnufjellet

Hovsnebba

Ryssdalsnebba

22

Hoem-

62

nebba

Sandvikhaugen

t

Auskjeret

Ådalstinden

Heimste Blåhornet

Finnan

Storgrovfjellet

Øksendalstunnelen

Skrommel-

46 55

tinden

Morgådalstindan

Fulånebba

Øksendal

ne

Fattig og rik Taskedalshytta

No

Kongen Bispen

Kvitfjellet

Helvetes-

57

Isfjorden

Isfjorden

Vasstindbu Kjøvskartinden

28 Åndalsnes 82 38Hen Roms 7 da Nesa lstrappa18 81 k sla Liabygda 66 6 5 69 Ro m 14 17 sdalsegge n Dalsbygda 24 Blånebba Innfjords33 tunnelen 37 SvartebottsE136 32 Innfjorden tinden Store Venjetinden 5 Karitinden 34 20 Dronninga 63 Troll-tindan RomsdalsKvanndalshornet Gråfonnfjellet

Bøstølen

64

19 25

Breivika

Trolltinden

Nauste

48 Honne40

kjerringa

8 UTVALGTE ATTRAKSJONER I 8 SELECTED SIGHTS IN

Ålvundeid

Mohaugen

660

Kalvgjel-

en

Øksendalsøra

Nonshaugen

tinden

Kyrkjetaket

30

Virom-

Børsetlauvet Ålvundeidet

rd

Blåfjellet

Eresfjord

Klauva

jo

Vardfjellet

Husby

Ljøsåtind

Snortungen

Skorgedalsbu

en

lsf

at

Stordal

28

Tutlibu

Storheimshornet

Loftskarstinden

grenda

Flånebba

sv

Varden

Trollvasstinden Dyrdalstinden Litlevasstinden Fokhaug-

Ørastolen

Sandegga Benkene

Måssvassbu

LangfjelletJordals-

76

rd

Kaldberget

660

Blåfjellet

Måsvasstind

Såta

fjo

da

O

Dyrkorn

Gravfjellet

Skarven

Torvik

Trollstolen

Prosten

4 27 78

Lande

Kvasstinden

Holmemstranda

Skåla

11

nn

n

es

Øygarden

Storfjellet

Nebba

Tarløysa

Eidsbygda

12

Tresfjorden

Vaksvika

rde

Sjeggstad

Næremstindan

55

Kvitfjellet

Daugstad

E136

sfjo

Vågstranda

Helsetnakken

Tresfjorden

Ytstetinden

Skarven

Åfarnes

Vistdal

nn

Skarven

haugen

Snarketinden

64

dal

Reistaddalen

Hjelvika

Holm

39

DaurmålRjuptinden

50

Vikebukt

74

Lange

23

Grånebba

Su

Prestaksla

Er

Hufatet

Nesset Prestegård

59

Myklebostad

Mittet

r fjo

Åsbygda

Vik

stadtinden

660

Sekken

53 31

Fiksdalen

Horga

Sølsnes

41

660

rden

gfjo

Lan

Nesjestranda

Rullestol Fiskesenter e mr To

-

Skåla

Rambjøra

Smisetnebba

Meisalstranda

Meisalfjellet

Nesset

65

3

Ljøsta

Ranvik

64

44 7

Rød

15

© Statens Kartverk. Produsert av Robert Sørlie

hornet

Storhaugen

Snøfjellet

Røvika

62

Toven

Eidsvåg

n

64

Stortuva

Eidsøra

Rødhesten

en

Fann

Bolsøy

n

rde ldefjo

13

Drøppingan

Ålvund

Skar

Grønfjellet

efjord

Molde lufthavn Årø

Handlarstuhamran

Aur sjø veg e

Oppstad-

E39

Fuglset

Molde

Bjørset

62

Nes

Torsknyken

fjellet

Skredin

et

Mek

62

vatn

det Julsun

Varden

Otrøya

54 21

Kleive

Hjelset

Sundsbø

Ræstadhornet

Raudsand

E39

fjellet

sdals

Skårs-

Tussen

Moldeheia

fjellet

Eike

fjorden

Stor-

Åndal

12 km

Høe

GAMLEBRUA PÅ VESTNES

Brua fra 1844 er en av tre bruer side om side over Vestnesstraumen. The old bridge: The bridge from 1844 is one of three bridges side by side over the Vestnesstraumen

sound.

8

LANDBRUKSMUSEET, MØRE & ROMSDAL

Barndomshjemmet til Bjørnstjerne Bjørnson, som fikk Nobelprisen i litteratur i 1903. Syv av dagens bygninger er fra Bjørnsons tid og et renovert fjøs med utstillinger. Kultursti til Prestneset, Prestaksla og Bjørnsonstien.

Opprinnelig en kongsgård fra vikingtiden. Utstillinger knyttet til norsk landbrukshistorie fra slutten av 1800-tallet og frem til i dag. Eikeallé fra 1758, andedam, kort vei til badeplass i Gjermundnesbukta og gravrøyser fra steinalderen på Leikarneset.

The childhood home of Bjørnstjerne Bjørnson, awarded the Nobel Prize in literature in 1903. Converted barn with exhibitions, meeting rooms and a multimedia room. Other attractions include the Prestaksla mountain, the nature/culture path to Prestneset, and the Bjørnson Path.

Originally a royal estate from the Viking era. Exhibitions related to Norwegian agricultural history from the late 1800s to the present day. The area has an avenue of oak trees from 1758 and has a nice walking trail. Gjermundnesbukta is a nearby and nice swimming area, and a walking trail along the lake with several burial mounds from the Stone Age.


22 23

907 57 754 976 01 277 913 77 388 71 18 11 25 981 17 373 71 23 31 12 402 87 132 913 68 096 71 22 75 00 913 54 402 476 25 205 954 88 802 71 22 17 00 71 18 25 76 924 63 783 71 23 24 24 71 22 82 37 71 18 48 80 480 21 053 71 22 84 83 71 22 64 50 913 95 444 71 22 34 35 971 58 274 957 012 41 71 22 37 54 71 18 47 42 990 30 309 907 90 919 924 63 783 98 40 03 76 71 22 39 00 71 22 13 82 71 22 37 58 908 90 117 71 18 44 49 94 84 97 55 480 46 194 400 92 002 404 85 271 71 18 89 99 984 93 345 915 43 444 924 56 616 926 33 015 416 76 118 71 23 42 59 489 99 393 71 22 16 29 451 18 899 957 62 699 71 22 13 82

Eikesdal feriehus Eikesdal Hytter Eldhuset Løvikneset Fagervik Camping Fjords Cabins Fredsvik Camping Gammelsetra Camping Gjerdset Turistsenter Grand Hotel Bellevue Hammervold Hyttetun Hasselbo Camping, Øvre Vike Heggtun Hotel Aak Indrebø Hytteutleie Korsbakken Camping Torvika Kavli-Moen Gård Lensmansgarden Løviknes Feriehytter Meringdal Camping Mittet Camping Mjelva Camping Monsås Gård Måna Camping Nordre Flatmark Odin’s House Torvika Village Remmem Gard Ridderkroa Romsdal Lodge Rosvang Gaard Romsdalseggen Camping Rullestol Fiskesenter Saltkjelsnes Camping Setnes Feriesenter Skiri Gard Skolestua 1872 Tomrefjord Seacabin & Marina AS Trollstigen Camping og Gjestegård Trollstigen Resort Trollveggen Camping Tømmerhuset Vestnes Fjordhotell Villa Romsdal Villa Romsdalseggen Villa Verma Villa Åndalsnes Visa Camping Øverås Hytteutleie Visit Romsdalsfjord Åndalsnes Camping Åndalsnes Guesthouse Åndalsnes Hytteutleie Åndalsnes Vandrerhjem

71 22 20 07 71 18 47 42 958 03 705 71 22 07 00 957 91 765 948 49 755

Piccola Mama Rosa Ridderkroa Spiret Kafé og Restaurant Statoil Åndalsnes Sødahlhuset Trollstigen Camping og Gjestegård

epost@andalsnes-camping.com

vestnesfj@online.no

info@trollstigenresort.no

info@trollstigen.no

sodalhuset@gmail.com

post@ridderkroa.no

piccolamamarosa@hotmail.com

post@kavlimoen.no

booking@grandhotel.no

coop@eresfjord.no

mekiqmeki@hotmail.com

w71228201@gmail.com

post@bjorligard.no

andalsnes-camping.com

vestnes-fjordhotell.no

visit-trollveggen.com

trollstigenresort.com

trollstigen.no

trollstigen.no

heggem.no

tindesenteret.no

ridderkroa.no

grandhotel.no

kavlimoen.no

trollstigen.no

grandhotel.no

bjorligard.no

WEB

aandalsnesvandrerhjem.no

andalsnes-hytteutleie.no

andalsnes-camping.com

visitromsdalsfjord.com

overaas-hytteutleie.com

vistdal.com

villaverma.no

romsdalaktiv.com

vestnes-fjordhotell.no

trollveggen.no

trollstigenresort.com

trollstigen.no

norwayseacabins.blogspot.no

skolestua1872.no

skiri.no

visitsetnes.com

saltkjelsnes.no

rolstoelviscentrum.nl/Noorwegen

romsdalseggencamping.no

rosvang.no

romsdallodge.com

ridderkroa.no

remmemgard.no

nordreflatmark.no

manacamping.no

hagenlandskap.no

mjelvacamping.no

lensmansgarden.no

kavlimoen.no

korsbakkencamping.no

indrebo.de

hotelaak.no

hasselbo.no

hammervold-hyttetun.no

grandhotel.no

visitgjerdset.no

fredsvik.com

fiskerhytta.com

fagervikcamping.no

eikesdal.no

oppigard.no

Download the Visitnorway app and get access to the best Norway has to offer. Both at your current location and at your next destination.

Last ned appen fra Visitnorway og få komplett oversikt over det beste Norge har å by på. Både der du er og på ditt neste reisemål.

71 22 16 29

71 18 49 40

Milano Restaurant

71 18 89 99

958 03 705

Lille Hjørnet

Åndalsnes Camping

71 23 24 24

Kavli-Moen Gård

Vestnes Fjordhotell

94 84 97 55

Gudbrandsjuvet Kafé

958 98 045

71 22 75 00

Grand Hotel Bellevue

Trollveggen Kafeteria

71 22 82 01

Esso Åndalsnes

913 90 105

71 23 43 00

Coop Eresfjord

909 35 936

71 22 82 01

China House Åndalsnes

Trollstigen Resort

71 23 26 50

Bunnpris - Optimisten Kafe

Trollstigen Kafe

61 24 44 00

Bjorligard Hotell

TEL (+47) E-MAIL

SPISE / EAT / ESSEN

andalsnes@hihostels.no

andalsnes.hytteutleie@gmail.com

w71228201@gmail.com

epost@andalsnes-camping.no

office@visitromsdalsfjord.com

josteoe@online.no

jan.rindli@nessetpost.no

ted@heen.net

post@villaverma.no

john@freshnor.no

info@villaromsdal.com

vestnesfj@online.no

linn.nymo@hotmail.com

post@trollveggen.no

info@trollstigenresort.com

info@trollstigen.no

norwayseacabins@gmail.com

torillbakke@yahoo.no

ajskiri@online.no

info@visitsetnes.com

camping@saltkjelsnes.no

info@rullestolfiskesenter.no

post@romsdalseggencamping.no

post@rosvang.no

post@romsdallodge.com

post@ridderkroa.no

remmem@remmemgard.no

post@nordreflatmark.no

ifarkvam@online.no

marikhagen@gmail.com

mjelvac@eunet.no

camping@mittetdalen.no

hage@lensmansgarden.no

post@kavlimoen.no

post@romsdalseggencamping.no

booking@indrebo.de

booking@hotelaak.no

roeingarsetnes@gmail.com

booking@grandhotel.no

info@gjerdset.no

perly@fredsvik.com

info@fiskerhytta.com

ksundgot@online.no

martloev@online.no

nf@eikesdal.no

tove@oppigard.no

eikesdalcamping.no

eidsvagbb.no 7

6

35

34

33

32

32

6

6

6

27

6

35

6

48

43

6

6

46

6

44

3

REF

6

6

6

6

41

40

39

6

42

6

6

35

38

34

33

32

31

37

36

6

28

54

18

55

57

27

26

25

36

56

14

24

21

20

48

19

53

17

6

16

15

6

29

13

30

18

12

11

10

9

8

REF

post@eikesdalcamping.no

Activities • Culinary tips • Accommodation

Aktiviteter Matopplevelser Overnatting

RAUMA NESSET VESTNES

WEB

booking@eidsvagbb.no

aktiveikesdal.no

54

958 74 824

DESCRIPTION

contrastadventure.no

55

904 11 324

Villmarkscamp/Wildernesscamp/Wildniscamp

eresfjord.no

55

Eikesdal Camping

Aktiv Eikesdal

Jakt- og villreinsafari / Hunting tours, reindeer safari / Jagd und Rentiersafaris

eresfjord.no

Eidsvåg B&B

Contrast Adventure

Kameraovervåking fra lakseelva Eira; se laksen svømme!/Watch the salmon on live camera from the river Eira/Kameraüberwachung des Salmon River Eira; beobachten Sie den Lachs schwimmen!

nesset.kommune.no

59

3

COOP-kafe

Lokale husflidsprodukter, Nasjonalparksenter for Sunndal-Dovrefjell nasjonalpark, t-info / Local handcraft, National Parc center for Sunndal-Dovrefjell, t-info / Lokale Kunsthandwer, Nationalpark info Sunndal-Dovrefjell, T-info

visitnesset.no

60

5

Eira Husflid / Nasjonalparksenter / Turistinformasjon

Fiskekort/Fishing license/Angelschein

landbruksmuseet.mr.no

63

baardsgarden.net

Fiskekort i Nesset

Fredet bergkunst fra steinalderen. Ca 2500 - 6000 år gamle helleristninger / Listed rock art from the Stone Age, app. 2500-6000 year old petroglyphs / Gelistet Felsmalereien aus der Steinzeit. Etwa 2500 - 6000 Jahre alten Felszeichnungen.

www.visitnesset.no

demdal@online.no

Helleristningene på Bugge

Utstillinger knyttet til norsk landbrukshistorie / Norwegian agricultural history / Geschichte der Landwirtschaft

mrtur.no

65

71 22 82 45

Landbruksmuseet

Nord-Europas høyeste fossefall, 20.juni-20.augus / Nothern Europes highest freefalling waterfall, 20.6-20.8 / Höchsten Wasserfälle in Nordeuropa, von 20 Juni bis 20 August

post@nesset.kommune.no

66

Bårdsgården

Mardalsfossen - turveg

Vandring / Hiking / Wandern

norsk-fjellfestival.no

56

Molde & Romsdal Turistforening

Bjørnstjerne Bjørnsons barndomshjem. Museum, sesong tir-søn 21. jun. til 2. aug. / Childhood home of author Bjørnstjerne Bjørnson, museum / Wo Norwegens berümtester Schriffsteller Bjørnstjerne Bjørnson aufwuchs, museum

GJØRE / DO / AKTIVITÄTEN

Nesset Prestegard

Guidede fjell- og klatreturer / guided hiking- og climbing tours / Geführte Wander-und Klettertouren 53

Norsk Fjellfestival

bjorligard.no

66

post@bjorligard.no

norsktindesenter.no

66

hans.haukeberg@gmail.com

rauma-jakt-fiskesafari.no

69 66

61 24 44 00

Utstillinger / Exhibitions, cafe, klatrevegg / Climbing wall, aktiviteter / Activities.

nsb.no

404 01 248

Fisketurer / Fishingtours / Angeltouren

romsdal-adventure.com

Bellahuset

Norsk Tindesenter

Togtur Åndalsnes-Bjorli-Dombås/Train journey/Zugfahrt

81

Bjorligard Hotell

RAUMA NESSET VESTNES

Rauma Jakt- og Fiskesafari

Stisykling med lokalkjente guider/Trail riding with local guides/MTB reiten mit lokalen Führern

visitandalsnes.com

82

1

Raumabanen

Daglig buss 1.7-30.9, fjelltur fra Vengedalen over Romsdalseggen til Åndalsnes/Daily bus 1.7-30.9, mountain hike from Vengedalen over the ridge to Åndalsnes/Täglich Bus 1.7-30.9, Wandertour von Vengedalen über Romsdalseggen nach Åndalsnes

visitandalsnes.no

71

6

Romsdal Adventure

Fottur til Nesaksla, trapper, utsiktsplatform / Hiking along Nesaksla trail, stairs, viewpoint /Wanderung zum Nesaksla, teilweise Treppen, Aussichtsplattform

fortidsminneforeningen.no

55

kntur.no

Romsdalseggen

Stavkirke med historie tilbake til 1200 tallet. Daglig guiding i sommersesongen/ Stave church dating back to the 1200s. Daily guided tours during the summer season/Stabkirche aus den 1200er. Täglich geführte Touren in der Sommersaison

kyrkjesøk.no/kirker/Sirakyrkje-Eresfjord

74

474 12 474

Romsdalstrappa

Restaurert sagbruk, gir innblikk i opptil 300 år gammel historie / Restored sawmills, provides insight into nearly 300 years of history / Restauriert Sägewerke, bietet einen Einblick in fast 300 Jahre Geschichte

rideturer.no

Aursjøhytta

Rødven stavkirke

Åpen kirke fra 21. juni til 9. august. 8-kantet Grosch-kirke bygd i 1869 / Open from 21 June to 9 August. 8-sided Grosch church built in 1869 / Öffnen von 21. Juni - 9. August. 8-seitige Grosch Kirche im Jahre 1869 rbaut

75 76

REF

Sagelva Vasskraftsenter

Rideturer med Islandshest / Horse riding / Reiten

stallkjersem.no

WEB

Sira Kyrke

Rideturer med Islandshest / Horse riding / Reiten

strandablomsteras@mimer.no

Stall Kjellbotn

Rideturer / Horse riding / Reiten

78

TEL (+47) E-MAIL

Stall Kjersem

visitnorthwest.no

79

410 26 738

Stall Rydningen

Åttekantet kirke i tømmer fra 1828 / Octagonal church in timber dating from 1828 / Achteckige Kirche in Holz von 1828

visitnorthwest.no

80

Alleen 28

Tresfjord Kyrkje

Bygdetun fra midten av 1800-tallet / Farmyard from the mid-1800s / Hof museum von Mitte der 1800er

vestkystsafari.no

SOVE / STAY / SCHLAFEN

Tresfjord Museum

Naturaktiviteter for grupper / Nature Activities for groups / Natur Aktivitäten für Gruppen 72

Vestkystsafari

GUIDE Photo: Forside: Espen A. Istad/Studioistad, Øyvind Heen/Visitnorway.com, Iver/mardalsfossen, Øyvind Leren, Leif J. Ottestad, Mattias Fredriksson


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.