Kalevipoja matka- ja rattarajad 2017/2018

Page 1

9

10

1

2

11 3

12 TALLINN

Jõhvi Rakvere LÄÄNEVIRUMAA

H A R J U M A A Kärdla H IIUMA A

Rapla

LÄÄNEMAA Haapsalu

RAPLAMAA

Paide JÄ RVA MAA

Jõgeva

Narva

4

IDAVIRUMAA Mustvee

J ÕGEVAMAA Põltsamaa

PÄ R N U MA A SAAREMAA Kuressaare

Viljandi Pärnu

TARTUMAA Tartu

V I L JA NDIMAA Põlva VALGAMAA Valga

5

PÕLVAMAA

13

Võru VÕRUMAA

6

Jõgevamaa Turismiinfokeskus Köstri allee 1, Palamuse alevik, 49226 Jõgeva vald  (+372) 776 8520 jogeva@visitestonia.com www.visitjogeva.com

Põltsamaa Turismiinfopunkt Lossi 1b, 48103 Põltsamaa  (+372) 775 1390 turism@poltsamaa.ee www.visitpoltsamaa.com Peipsi Turismiinfopunkt Sõpruse 84, Tiheda, 49508 Mustvee vald  (+372) 602 0105 info@peipsi.ee www.peipsi.ee Mustvee Turismiinfopunkt Tartu 12, 49604 Mustvee  (+372) 772 6346 Mustvee.raamatukogu@gmail.com

14 7

8 15

Päästeamet, kiirabi, politsei: 112 Tehniline abi maanteedel: +372 5907 8000 Bussiinfo: www.tpilet.ee Raudteeinfo: www.elron.ee 16


a

ja o Kar

)

o si uk Ka

Jõgeva

Kärdla

Ranna pun g

Kuressaare € Jõhvi

Mustvee

Otepää

€ Narva

Paide

Põlva

Pärnu

j re ve uk Im

u

Ra

21

€ E2 64

r

ve

la

Kul

3

o na dri

Nurme p

Sputniku

€ P i hkv a

e

>

>

Varnja soo

4(L a g i n

>

>

a ©2018

Narva

Õuna

Aia

Lo h u

Ai

a j)

Pähklisaare lka

! (

Tartu 43 km

Laukasoo

Koosa jv

Ko

o

Liivanina

sa

j

Kavastu soo

>

Pihlaka

>

Tammistu 200 m

0

Kruusa

Kraavi

Pargi Kooli põik

ta n i Umb

B.Agirre

Kivi Toominga

rv Jä

>

Vesneri

© 2018

Varnja Jõe

>

87

Inglimägi

i j

€ 43

Kivi

€ !

18

5 km

1:175 000

8

Ehitajate

k iv ats Al

€ E264

Marja

Ka

4 E2 6 3

a

Em

43

P

j

3

dj

Kõ ver oj

La

õ

Põltsamaa

Rakvere

€ Rapla

Tallinn

Tartu

ev

Lombi

Pe i p s i järv

K al u r i

4

Metsa

Kasepää

7

j

3

2

Maramaa

Vasula jv

2

nt

Tankla; elektriautode laadimispunkt

1

m

Terviserajad; ööbimiskoht

0

o

6

tee

a

Rändrahn; skulptuur Kärkna

Bussipeatus; liikluseks suletud tee

ra

Liiva

42

9

Õnne

Lille

Põd

ja

Ê Ë

" "

Linnavalitsus

Roosi

Lootuse

Va r a o

Põik

11

ja

Jõe

tu

jv

Kolkja

Kooli

Ra ud

rga

Keressaare raba

!

o Preedi

j

Ta r

K al e v i p o j a kivi

Ka

4.

12

K as

6

8

pera

Nina

Uus

Tähe Koosa

Kalda

Põh ja-K a are

. Kaa re

" "" "

a rv

Viljandi 19 km

Pe

37

Viljandi 45 km

ldi

u

Valga

edi j Pre

l

€ R

>

>

>

Rist iku Mäe

se i

-N

64

olit

Uu s

gi

Vasula

Amme

i Kastan P

36

Vaatetorn; loomaaed

81

51

Viljandi

Võru

Su ur

€ 22

P

Tallinn 110 km

t €

mn

Suka

va

ge

Väl ja

€ a

Esn

Ma rja

Suvila

Tallinn 150 km

alu j Reo p

5

2

F.R eline .Kr e King utzwa

Õu na

e

Vod ja

j

Ê Ë

Ku us

Rää

j

la

a

Ma rja

Kir de

Kir de

Roh

Tar tu

Matkarada; ilus vaade

p

Kärkna

Alatskivi parkmets

" " " "

Võibla sündmusele; 8 Mälestusmärk: isikule

41

a

Tartu 17Tellise km

kr Kino; laululava

Erala

NuLrm ahee

8

3.3 m

Slipp, lauter; sadam

Õvi kivikülv

13

e

j

105

Põllu

Sojamaa

!

Pollikivi

Pärna

j

r

>

Jõe

Vara

Vedu

L Elamusturism; meistrikoda ä

gi

g aja

Elmiku soo

€ Lill e

Selgise mäed

14

Lähte

Alatskivi Sireli

26

me

A llika

!

Äksi

ht

Ka r

Vahtra

l la

85

4

Rohu

Padakõrve lka 53

16

Saadjärve

Alatskivi mka

79

v

pk

>

>

Kastani

jä r

Jõhvi 68 km

Alasoo tee

Kuningvere jv

53

1:20 000

! !

Am

Si

Mustjärv

K

82

du Ve

Tääksi o

e

v

Kuu s

MUSTVEE !

Välgi lka

Saadjärv

j

49

99

Kääpa mka

Puhasti te

8

Uus

ej

Lin nu

6

Kaiu soo

pa j

jv

er

jv

KALLASTE

Tartu 43 km

Jõhvi 68 km ää

re ve

stv

Teh nik a

j

ia

iga

da

Pupastvere soo

Pinnavorm; looduslik huviväärsus Parkla; karavan

du

Ka

Ra

its

Pala

14

106

re

3

11

Pataste

8

Särgjärv

3

El ist ve

Tartu Tart Ta rtu

Mu

su

j

9

5

Epn eri o

gi

€ ar

Kaiu jv

e j

o

4

Tabivere 39

ok

>

va

76 ! Kaiu mõhnastik

€ Maarja-Magdaleena

5

So

Voldi

Ujumiskoht; allikas

ae

H a a vakivi j

hm

5

m

2

4

15

Jõemõisa jv

Papijärv

Am

va

Tallinn 125 km

o

Kääpa

5

3

10

Viljandi 46 km

ru o

mä e

1

Saare jv

Saarjärve looduspark

2

Tuulik; kultusekivi

L

ba

jv

71

!

oo

a

7

Vooremaa mka

64

Bussijaam; raudteejaam

50

!!

Turg; pood

7

10

4

4

Saare mäed

8

Postkontor; sularahaautomaat 64

64

aj

2

Na

Tähelepanuväärne hoone; kabel

Vaaramaa Arheoloogiline paik; linnuse varemed raba

äp

Peiipsiiääre Peipsiääre !

Pikkjärv

L

Ruskavere jv

K

a

11

E263

>

Viljandi 34 km

Intsuveski raba

88

o

m

Pikkjärve

Spordihall; veekeskus, ujula

Laeva

j

!

12

Laeva raba

Ros seli o

re

re

Luua

Prossa jv

Politsei; raviasutus

2

Kasepää

43

ve

u

8 2

13

Tartu 16 11 km

Luteri kirik; õigeusu kirik

2

ak

Voore €

Tartu 32 km

j ä r v

r Ta

K

ave j

o

Kivisaare kaitseala

i

a

o

39

Ka

Kaarepere

12

j

ra

j

j

li Ahuoja rahn

Av

noj

i j

aare o

e

ve

j

97 Toljase ! mäed

Kudina U

Sortsi raba

Kirikuraba lka

P e i p s i

Tiheda

K ulla v er e 12

11

o

5

Ilmjärv

Mõis; muuseum 6 või väljapanek

Tõllassaare raba

1,5t ! (

4

6

7

Peenarsoo " "

8

ils

i o

ass

r

39

a Ka

o me

na o

Järvevälja mka

Pi

Ulv

Oti o

la

pk

Linnutaja

7

11

Turismiinfokeskus; infopunkt 5

Torni raba

ter

du

Kaavere

ul

ila

€ uv e

ivälja

Põdrasoo

Kükita

Musttvee Mustvee

6

Tabivere

a

! (

Raja

8

1

12

8

Madisemägi 47 j

re ukve

!

ALAM-PEDJA LOODUSKAITSEAL A 63

re o

ja

aa

eo

os

h

Pi

vi

Toi raba

Palamuse

Kiriku raba (Valgeraba)

3 36

7

15

3

Pe d j a j

5

Keelepera raba

Pe

So

o rjan upe J.K

Oja kaitseala

d Pa

b Lom

u

Peterna raba

7

Viljandi

3

Altnurga lka

9

4

6 MUSTVEE

6

Torma

6

"" "

Va

K

lla j

Ko

i

Umb

r a b a

k

42

4

119

Visusti soo

urme j

2

!

kn

>

>

Pingu soo

ur

>

>

U m b u s i

Põltsamaa raba

V"õhmaküla

Parika jv

Lo s si t äna va m ets apa rk

P i

Madise raba Epru raba

15

Parika lka

Paa Rann la a Välgita Luha

Sa

i

M u s t j õg

Pi

!

64 E2

Lohusuu

6

7

5

4

8

i

Kärasi lka 2

Tellise lka

10

7

Kaarepere

2

Kalsa soo

5

10

Kassinurme

Puurmani €

Ku

j

j

g

7

Kuremaa

Kuremaa puhkeala

Mustallika lka

Painküla

5

Im

130

Vana-Jõgeva

Pikknurme

9

58

Parika raba

Väikejärv

ül a o

r ja

3

An

amaa j

iku

ak

n ge

8

e

10

j

Tule v

bl

e o

ts

Kivimurru lka

13

7

Jõgeva

2

si

Põl lu

Ka

Kolga-Jaani

Niid u

SiimustiKurista mka

n apu

4

j

6

14

ur me

Av i

õl

15

Väike-Kamari

ee

r

36

12

8

tv

!

JÕGEVA

13

Neanurme

ve

100

Pööra

2

us

Kivijärv

Saare soo

4

Siimusti

Saduküla

Laiuse

16

3

aar

j

P

E

E

7

Kamari 51

12

Õuna

5

R an

8

Tõikvere

Võduvere

2

n

lla

Vaiatu9

7

36

8

Alexela

9

14

nt

Põltsamaa Põ õltsamaa

Lustivere

M

!

Jõgeva

5

pkr

E

E

4

"

Soosaare raba

E E

Pedja soo

145

Aidu lka kk

o

7

Vägari soo

Juudikünka kivi

eo rm inu Av

a

a j

ng

e

6

Võhmanõmme

2

10

"" " "

E

E

dj

O ia rg Ene

ila Suv

er

E

E E

d

Ku

10

Kurista

Vägari

j

av

Pauastvere

P algimäe "" "

E

E

E E

E

Haigla

i

j

E E

"" " "

s Gaa

va

m

o ja

an

E

2

Võisiku

E

E

kr

6

10

si

7

Väljaotsa soo

37

5

>

5

a

E

e

Jõ õgev eva Jõgeva

Ne

E

E

2

63

Pühajärv

a

a Välj

E

E

>

d Kal

i Kool

E

up

7

€ Võtikvere lka

Sakussaare soo

j ja

3

Aidu soo

E

m

ld Ka

11

E E E E E Unakvere E E E E soo E

UEu sE

r tu

e Kuus

38

S u l u st v e r e o

Ta

Turu

E

E

>

>

se Ka

Põltsamaa

di

Esku

" "

E

Kõ p

10

6

PÕLTSAMAA

E

E E re tee ustiveE E E E EL E

E

E E

E

a Jaam

E E

E

E

E

>

oli

>

©2018

Ko

E

E

10

>

Kobruvere

Nu r me me m Ta 3

E

E

Ülde

nni K.A.Herma

200 m

ma

E

E

E

" "

k si Tää org

E 0 E E

130

Sürgavere

k Pik

E

!

a Ja

" "

Va he

Te

E

E E

10

2

E

E

E

E

E

E

E E

E Pä Kõrgeraba rna

ss Tääksi € i

2

5

Sep a

K ö r d i ö ö b ik u park

Lo

3

i nn Mä tee ka a da Ka hnik

Sürgavere €

Va n a - P õ l t s a m a a m õ i sa p a r k

Nu rm i e Kiv 57 are Sa rgi Pa

E

E

sk Ke

ki

7

k Pik

E eE LühiEk põEik E E

(väljuvad)

gi Rin

E

Ê Ë

E

" "

Olustvere Põltsamaa

E

E

E

o

7

Mällikvere

sama a j

s Ve

6

7

5

E

" "

Lille koolimaja

Aia LoOlustvere ssi

t di mn Viljan Kõidama E E

5

E

gi

E

Ra huE

Kuuse tn

na

re

Võhmajärve raba

Vadi soo 8

Lep

5

4

i g e n u rg a o

7

Põlt

E

E

o

aa

Reegoldi Ta € llin na 6 m Eha Lõhavere nt

E

E

ka

am

E

ri

lts

E

E " "

4

u

j

Räp

Maalasti lka

Ro hu

U u e- P õ lt s am aa m õ i sa p a r k

S õprus e pa rk " " Rin Pruishtu5 g

Pa

Ves ki

j

t

sti

Turpsi soo

4

mn

11

KKoksvere äo

" "

" "

t53ee

use

usi

a Lep ve

Sõp r

5

a aka Est j

Paj

e 8

e

sa

Kõo

3

2

i

aa

ese

ikes Kann

a

E26

Rin g Aa tee

38

äs

5

12 !

Tammissaare raba

j

Kärde mägi

"

Pajusi

"

10

Tartu 60 km

Öö bik Soomevere u vi

k Kellu

Ülas

Lubjaahju raba

ts Me

le Ka

" " " "

Võhma

mäe o

ltsam

7

" "" "

s Roo

2

uru T€

j

5

4

Kauru raba

A" rukse

Pisisaare

3

4

1:20Kahala 000 Vali Press Le Ê Ë m bit Põltsamaa VÕHMA u roosiaed Tõruke

Na

Pilistvere

j

u Niid

Tallinn 130 km

tla

e o

PÕLTSAMAA

Re

iku

4

!

Vaimastvere

Kebjamägi

Kalme

P"""auastver""e ""

5

1

Kärde

111

Toodiksaare (Endla) raba

8

HEJ

11

Ulvi

o

126

12

9

Endla jv

Tapiku raba

äe

Sadala

O nga

õ

" "

s Tööstu

11

49

Ollepa e tee

Heinasaar

Kaasikjärve raba

er

8

26

j

6

Sinijärv

m

7

Männikjärv

4

Muraka looduskaitseala 8 Rüütli soo

2

6

Resti soo

10

j

6

Luusika soo

3

1

70

2

Adraku soo

16

iv

2

Eistvere jv

s

am

aa

11

Adavere

Matussaare raba

lt

Imavere

8

Pala terviserajad (2-7,5 km)

ka gu

jõg

8

37

Kuremaa terviserajad (1-5 km) Kabala

14

Soelaperdi soo

Purskav allikas

Porisaare soo

Rä pu

S

r aa

74 79

125

2

Männikjärve raba

ja

167 Emumägi

u

2

Pe d

Seljajärv

6

Jõgeva Virtuse terviserada (1 km)

13

3

Linnusaare raba

ENDLA LOODUSKAITSEALA 47 na

Maetsma raba

9

!

70 77 87

ä

!

Kärasi soo

km Rakvere 53Vägeva

Na

2

gi

a

Ristikivi raba

Tudulinna raba

Vinni

4

2

Kärevere raba

12

4

6

L

Pisisaare terviserada (0,75 km)

Kärevere

Emumäe

Tartu Valga

t oj

35

4

Avinurme

oos j (R

Lemmaku soo

Alutaguse

raba

225 108 187mka157 53 € 252 7 158 242 185

90

m

Paadenurme lka 10

190 94 139 171 128 87 178

47

Päinurme

Päi n u r m e o

Jalametsa raba

1

Retla raba

8

195 147 211 124 100 132

Tallinn !

Venevere soo

171 197 26 120 83 48 230 202 Peetla

2

Rapla

Kanamatsi raba

Linnuraba

T

E263

11

133

ski o

127 47 116 59 127 99 99 126 105

!

Pärnu

Kara

10

21

170 69 148 103 93 63 84 1095 148 45

2

13

Retla

20

3

3

Pedja

al

Epa (Suureküla) soo

j

Paide Rakke

a erj

10

Luusika lka

Jõhvi 35 km 16

Tudulinna

Välisoo

Viljandi

€3 Koigi

Oisu Kuningamäe terviserajad (1,2-5,7 km)

10

Väinjärv

Võlingi allikas

di j ra n

26

nga o mi

Pütsepa

Kirna õpperada (6,8 km)

Taikse

43 82 49 42 214 175 165 156 42 89 132

e l j 6 S a

Vilbaste allikad

Elistvere õpperada (2 km)

9

Sopa allikas

Otepää

Rakvere

Metsanurga allikad

str

P

Norra allikad

!

95

" "

" "

Luua metsanduslik õpperada (4,6 km)

8

Nõmme aba lka

" " "

250 231 266 179 212 260 116 295 224 184 200 222

Rakke Põlva

5

Narva

4

Venevere

e

8

129 113 145 59 174 164 74 191 104 66 110 101 119

Mustvee

8

ga jõgi

35

k Ra

163 349 246 210 321 370 311 355 237 304 304 156 148 258 P

Põltsamaa

3

4

Ta

10

Avanduse soo

Kärdla

Röövlimägi 98 !

Punaraba

Järva Jä ärv rva

2

t

eri B.Alv

6

Valtri kaev

Oo

N

kan eeva

ku Lepi

7

Neeva-Prandi soo

Tori soo

78

vila Ra

Tammeluha matkarada (3 km) ! !

Türi mka

Eristvere "

9

39

Rummallika raba Oostriku allikad

Merja linnamägi

Silmsi soo

Sõrandu

Prandi lka

7

To

mn t ve e

a Tulik

a amik Kera

Viirpuu

6

73 Sohlumägi

sa Kruu

Põllu

Kiig Torni em ets a Kiigemetsa kool

L il l e

Värviallikas

18

6

"

!

"" " "

Siimusti "

s Mu

e Ül as

Ervita

Vao

Lille

Silmsi lka

Nurmsi

Koeru

a Allik

A a sa

3

e Ülas

Jõe

9

matkarada Keraamika (0,5 km)

a Allik

3

u King

a Luh

Simuna

13 Kuressaare 348 251 297 328 218 188 319 156 355 281 249 314 431 346 106

Umbjärv

Sargvere

Mündi raba

le

sa Kruu

No o

Ka a v e t e Jõemõisa e

Heina

P

5

13

3

€ Saare järve õpperada (3,5 km) j

e 25

11

7

Piiri

tee

Tartu €50 km

6

25

5

n

a Liiv

7

är

Pae

Männikjärve PAIDE matkarada (2,2 km)

!

7

6

Kareda lka ©2018 kr al u

jala Sõna

t

Prääma

Reopaluu

200 m

s Puie

Kirsi 3 ku Lepi

4

Uus

4

4

u V9ain

Ülas

i Parg

Uus

" " " "

r Suu

2

mn

j

P

4

0

e Nurm i Parg

Kooli

rt u

Peetri

9

€ soo Männikjärve raba õpperada (7,3 km)

3

5

Uku

Ta

3

2

5

3

" " " "

39

Viisu

Endla järve matkarada (8 km) Tarbja

Kivi

nt

5

2

1

e Tellis

m

KALEVIPOJA MATKARAJAD

3

6

Ai a

Piiri p ark

Aia

a

9

re

nn

6

2

l li

Mustvee – Lohusuu – Avinurme – Sadala – Torma – Mustvee (98 km)

6

Ta

Tondisaare raba

aa Telliss

Pae

8

11

ma

5

10

pa Suisle

6

Põllu

a Ja

Koordi

raba Põltsamaa – Pajusi – Aidu – Puurmani – Umbusi – Põltsamaa (135 km)

12

39

5

104 !

Varangu uu arap Slka

Lao

j

nu

Põllu Põik

är

Piiri

Lai

P

" "

Piiri

mka 32

" "

ku Risti

€ €

soo

Röa

Roosna-Alliku Kodavere – Saare – Mustvee – Raja – Kodavere (78 km) Pikasilla Kõrvemaa

Rohu

36

k

Iiripilli Roosna-Alliku raba mka

e TähKarinu

6

Järva-Jaani

" "

4

3

a Saun

Õuna

" "

8

" " " "

2

10

Paasvere

7

j

Kiigumõisa

4

Kärja raba

121 77 137 51 155 128 76 155 99 30 74 93 156 39 275 310 108 km 46 € 1 213 70 248 175 135 153 173 49 71 324 385 re 201 182 217 131 165 ve

Äntu Jõhvi mka

i dion Staa

Mustvee 36 km

32

Jõgeva

Ilmandu soo

Ke s

soo

Jõgeva – Kuremaa – mka Laiuse – Endla – Õuna Jõgeva (70 km)

Tellissaare 3 raba

Tähe

8

Kiigumõisa kivi

Laekvere

ora Mo

Matsimäe Pühajärv

!

5

21

2

me Tam3

6

4

162!

4

15

11 301 184 250 247 99 91 200 109 292 217 189 152 267 312 254 57 158 265 3

Äntu jvd

a isep

Palamuse – Elistvere – Palamuse (39 kmTartussaare + ring ümber Saadjärve 20 km)

Haapsalu

€J.Aam

Kihmjärv

9

Kellavere mka

9

Rakvere 54 km

ess

7

KM

6

Kesk

Tagajärv

8

9

3

Reh

Seli raba

126

14

Kiltsi

Rahkla

5

Õpetaja soo

Kaasikusoo

2t

Jõhvi 35 km

2

Kiltsi a Kald na Pär

Palamuse – Saare mõis – Palamuse g Kaalepi J ä km) (37

1

Seli jv

Liivoja

36

22

1:20 000

4

etsa

92

14

39

!

JÕGEVA

3

Ebavere €

2

8

5

5

32

4

Vao Mustvee 36 km i tee Laur Kase

Muuga soo

88

KALEVIPOJA RATTATEED 5

€ Vajangu

3

Kodru raba

83

Laeksaare soo

emäe)

Ebavere mka

Ebavere mägi ! 146

m Linnu

Ahula €

jv

Pilka soo


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.