Page 1

9

10

1

2

11 3

12 4

TALLINN

Jõhvi Rakvere LÄÄNEVIRUMAA

H A R J U M A A Kärdla H IIUMA A

Rapla

LÄÄNEMAA Haapsalu

RAPLAMAA

Paide JÄ RVA MAA

Jõgeva

Narva

IDAVIRUMAA Mustvee

J ÕGEVAMAA

SAAREMAA Kuressaare

Viljandi Pärnu

5

Põltsamaa

PÄ R N U MA A

TARTUMAA Tartu

13

V I L JA NDIMAA Põlva VALGAMAA Valga

PÕLVAMAA

6

Võru VÕRUMAA

Йыгевамааский центр туристической информации Köstri allee 1, Palamuse alevik, 49226 волость Йыгева, ЭСТОНИЯ  (+372) 776 8520 jogeva@visitestonia.com www.visitjogeva.com

7

14

Пылтсамааский центр туристической информации Lossi 1b, 48103 Põltsamaa, ЭСТОНИЯ  (+372) 775 1390 turism@poltsamaa.ee www.visitpoltsamaa.com Пункт туристической информации Чудского озера Sõpruse 84, Tiheda, 49508 волость Муствеэ, ЭСТОНИЯ  (+372) 602 0105 info@peipsi.ee www.peipsi.ee Муствеэский центр туристической информации Tartu 12, 49604 Mustvee, ЭСТОНИЯ  (+372) 772 6346 Mustvee.raamatukogu@gmail.com

Спасательная служба, скорая помощь, полиция: 112 Автомобильная помощь: +372 5907 8000 Автобусный транспорт: www.tpilet.ee Железнодорожный транспорт: www.elron.ee

8 15

16


a

ja o Kar

)

o si uk Ka

Jõgeva

Kärdla

Ranna pun g

Kuressaare € Jõhvi

Mustvee

Otepää

€ Narva

Paide

Põlva

Pärnu

j ve

re uk

u

Ra

21

€ E2 64

r

ve

la

Kul

3

o na dri

!

87

Nurme p

Kruusa

Narva

Õuna

€ P i hkv a

Aia

> >

4(L a g i n

>

>

Umb

B.Agirre

Toominga

a ©2018

Varnja soo

a j)

Pähklisaare lka

! (

Tartu 43 km

Laukasoo

Koosa jv

Ko

o

Liivanina

sa

j

Kavastu soo

>

Pihlaka

>

Vesneri

© 2018

Lo h u

>

Inglimägi

Tammistu 200 m

0

e

>

8

rv Jä

Ai

5 km

1:175 000

ta n i

€ 4

18

Sputniku

Pargi Kooli põik

Kivi

Kivi

3

a ev

Lombi

i j

Kraavi

3

Ehitajate

k iv ats Al

€ 43

Marja

Ka

4 E2 6 3

j

E264

43

P

Kõ ver oj

edi j Pre

Im

2

2

Автомобильная заправочная станция; зарядка электромобилей Maramaa Vasula jv

1

nt

Em

4.

Põltsamaa

Rakvere

€ Rapla

Tallinn

Tartu

Valga

Viljandi

Võru

Suvila

Su ur

Тропы здоровья; места ночлега

0

Varnja Jõe

K al u r i

Валуны; скульптура Kärkna

Metsa

Kasepää

7

tee

j

42

9

Остановки автобусов; дороги, перекрытые для движения

o

6

Pe i p s i järv

ja

Ê Ë

" "

ra

ja

Vasula 8

Õnne

Lille

Põik

11

Liiva

o

Põd

jv

Kolkja

Kooli

Ra ud

rga

Jõe

K al e v i p o j a kivi

Ka

Keressaare raba

tu

Kalda

Põh ja-K a are

. Kaa re

La

ldi

u

Rist iku Mäe

Ta r

Roosi

Туристские тропы; живописные виды Va r a Обозревательные вышки; 81 зоопарки Городские управы

m

Viljandi 19 km

12

Tähe Koosa

K as

6

8

pera

Nina

Uus

a

64

" "" "

36

o Preedi

gi

se i

a rv

Автостоянки; кемпинг для aдомов-фургонов

j

olit

-N

Amme

Формы рельефа; природные объекты

i Kastan P

!

51

dj

va

ge

Väl ja

>

>

>

F.R eline .Kr e King utzwa

Pe

t €

mn

Ma rja

l

õ

€ R

Viljandi 45 km

37

e Õu na

22

P

Tallinn 110 km

2

alu j

Tallinn 150 km

a

Suka

Ku us

Vod ja

Esn

Ê Ë

Ma rja

Rää

j

la

5

Roh

Tar tu

Uu s

Kärkna

Alatskivi parkmets

Lootuse

e

pk Кинотеатры; певческое поле r

3.3 m

Erala

NuLrm ahee

8

" " " "

Причалы; гавани

41

13

Tartu 17Tellise km

Lähte

Võiblaмонумент Памятник;

j

105

Põllu

Sojamaa

gi

64

Õvi kivikülv

Vedu

L Приключенческий туризм; мастерские ä ht

!

Pollikivi

Pärna

r

>

Jõe

Vara

j

A llika

!

me

Reo p

j

€ €

Kir de

Kir de

a

5

Lill e

Selgise mäed

14

85

Äksi

Tartu Tart Ta rtu

g aja

Vahtra

l la

16

Saadjärve

Voldi

Ka r

Elmiku soo

pk

>

>

Kastani

v

Saadjärv

Alatskivi Sireli

26

Am

Si

jv

4

Rohu

Padakõrve lka 53

Välgi lka jä r

Alatskivi mka

79

106

du Ve

Tääksi o

Tabivere

its

Alasoo tee

Kuningvere jv

53

1:20 000

! !

82

j

Mustjärv

e

v

>

va

MUSTVEE

K

Jõhvi 68 km

Uus

ej

Kuu s

jv

er

49

Epn eri o

re ve

stv

So

ae

Kääpa mka

Puhasti te

8

!

Pataste

re

KALLASTE

Tartu 43 km

99

pa j

ia

iga

El ist ve

Pala

14

Jõhvi 68 km

3

8

3

11

ää

Ka

Ra

4

Särgjärv

6

Kaiu soo

e j 5

2

da

j

>

L

76 ! Kaiu mõhnastik

€ Maarja-Magdaleena

o

Lin nu

j

5 Kaiu jv

10

4

15

Jõemõisa jv

m

2

Mu

Teh nik a

gi

3

Papijärv

Am

Пляжи; родник

9

du

7

39

su

Автовокзалы; железнодорожные вокзалы

ar

Saare jv

Saarjärve looduspark

va

Tallinn 125 km

o

Kääpa

5

H a a vakivi j

hm

11

Viljandi 46 km

mä e

1

71

!

ba

jv

ok

Jõhvi 35 km

ru o

2

4

4

Saare mäed

8

Vooremaa mka

64

64

50

!!

Рынки; магазины

7

10

oo

a

L

Vaaramaa Археологические месты; развалины raba крепостей

aj

Peiipsiiääre Peipsiääre

Na

Почта; банкоматы

Ветряные мельницы; культовые камни

äp

!

E263

>

Viljandi 34 km

Laeva raba Intsuveski raba

88

Ruskavere jv

!

Pikkjärv

Спортзалы; водные центры, бассейны

Примечательные сооружения; часовни

j

K

a

Pikkjärve

soo

Laeva

Kasepää

43

o

m

Luua

Prossa jv

Полиция; медицинская помощь Pupastvere

2

о з е р о

re

re

13

Tartu 16 11 km

Церкви: приходские; православные Tõllassaare raba

Ros seli o

a

ve j

6

Tartu 32 km

Ч у д с к о е

Tiheda

2

ak

u

Kirikuraba lka

12

i

noj

r Ta

K 2

Sortsi raba

o

ave j

o

Kivisaare kaitseala

Av

An

i j

j

ra

39

Ka

li Ahuoja rahn

e o

ils

aare o

e

j

8

12

Peenarsoo

" "

1,5t

Pi

i o

ass

r

ve

j

na o

aar

eo rm inu Av

Ulv

Oti o

la

pk

39

a Ka

o me

Kaarepere

Ilmjärv

Туристические справочные; 5 информационные пункты Поместья; музеи или выставки 6

Torni raba

ter

du

Kaavere

ul

ila

€ uv e

ivälja

Põdrasoo

8

! (

K ulla v er e 12

97 Toljase ! mäed

Kudina U

Tabivere

a

o

Voore €

!

ALAM-PEDJA LOODUSKAITSEAL A 63

re o

ja

aa

eo

os

h

Pi

vi

Toi raba

re ukve

5

11

8

Madisemägi 47 j

Järvevälja mka 64 E2

4

11

7

12

Kiriku raba (Valgeraba)

Musttvee Mustvee

6

7

Keelepera raba

Pe

So

o rjan upe J.K

Oja kaitseala

d Pa

b Lom

Peterna raba

7

Viljandi

K

lla j

Ko

i

>

>

Pingu soo

u

Kükita 8

1

Altnurga lka

9

! (

Raja

Linnutaja

3

Palamuse

5

3 36

7

15

10

3

Visusti soo

urme j

>

>

Umb

Põltsamaa raba

r a b a

42

4

6 MUSTVEE

6

Torma

6

"" "

Parika jv

Lo s si t äna va m ets apa rk

U m b u s i

k

!

4

119

Kaarepere

Puurmani €

4

i

Lohusuu

6

7

5 Madise raba

V"õhmaküla

Va

!

kn

2

Kuremaa

7

Pe d j a j

Pikknurme Pi

5

10

Kassinurme

2

Kalsa soo

Epru raba

15

Parika lka

Paa Rann la a Välgita Luha

ül a o

7

58

Parika raba

Väikejärv

ur

iku

ak

j

Tule v

bl

Im

Kuremaa puhkeala

Mustallika lka

Painküla

5

2

9

Kolga-Jaani

Niid u

P i

Ku

j

3

Kärasi lka 2

Tellise lka

e

12

si

Põl lu

Sa

i

M u s t j õg

Ka

Kivimurru lka

6

10

r ja

8

36

14

ur me

n ge

j

g

15

E

Väike-Kamari

n apu

8

4

j

r

130

Vana-Jõgeva

13

Neanurme

8

Av i

amaa j

E

14

nt

51

9

E

2

ee

13

7

Jõgeva

8

Kamari

E

E

tv

!

Pööra

pkr

Soosaare raba

Saduküla

ve

100

JÕGEVA

Siimusti

Põltsamaa Põ õltsamaa

Lustivere

us

Kivijärv

Saare soo

4

SiimustiKurista mka

2

n

Laiuse

16

3

"

Alexela

E

E E

10

"" " "

21

ts

e

j

j

õl

er

4

7

ora Mo

a

a j

ng

P

av

E

E E

dj

O ia rg Ene

m

6

Võhmanõmme

P algimäe "" "

E

E

E E

E

Haigla

i

E E

"" " "

s Gaa

ila Suv

Pauastvere

2

12

Õuna

R an

8

Tõikvere

Võduvere

5

37

5

>

5

Mustvee 36 km

E

2

Võisiku

E

E

lla

Vaiatu9

7

36

5

Aidu lka kk

M

!

Jõgeva

Vägari soo

j

E

E

2

63

Pühajärv

a

j

E

E

>

d Kal

va

E

Pedja soo

145

Väljaotsa soo

Juudikünka kivi

o

7

Kurista

Vägari

10

si

7

an

E

d

Ku

10

Ne

E

m

a

11

E E E E E Unakvere E E E E soo E

UEu sE

r tu

a Välj

E

E

>

>

se Ka

Põltsamaa

i Kool

E E re tee ustiveE E E E EL E

E

E E

E

ld Ka

38

E

E

e

Jõ õgev eva Jõgeva

o ja

Aidu soo

E E

E

E

E

>

oli

>

Ko

E

E

10

nni K.A.Herma

©2018

Nu r me me m Ta 3

E

E

Ülde

k si Tää org

Kobruvere

130

Sürgavere

ma

E

Ta

Va he

200 m

!

a Ja

" "

sk Ke

ki

E 0 E E

5

k Pik

E

2

E

E

E

" "

ss Tääksi € i

2

E

E

E E

E Pä Kõrgeraba rna

K ö r d i ö ö b ik u park

Lo

3

Sep a

E

E

e Kuus

s Ve

Te

E

E E

10

Va n a - P õ l t s a m a a m õ i sa p a r k

i nn Mä tee ka a da Ka hnik

Sürgavere €

(väljuvad)

7

k Pik

Ê Ë

E

" "

Nu rm i e Kiv 57 are Sa rgi Pa

E

E

E

kr

6

10

6

sama a j

Aia LoOlustvere ssi

gi Rin

E eE LühiEk põEik E E

5

E

" "

Lille koolimaja

Olustvere Põltsamaa

E

Ra huE

E

6

7

5

E

gi

E E

o

E

E

E

E

ka

aa

t di mn Viljan Kõidama E E E

E

Kuuse tn

Esku

" "

Mällikvere

PÕLTSAMAA

o

7

Pisisaare

Põlt

U u e- P õ lt s am aa m õ i sa p a r k

E

up

7

€ Võtikvere lka

Sakussaare soo

j ja

3

i g e n u rg a o

7

u

E

ri

am

Reegoldi Ta € llin na 6 m Eha Lõhavere nt

Ro hu

" "

lts

Räp

Maalasti lka

j

KKoksvere äo

S õprus e pa rk " " Rin Pruishtu5 g

Pa

Ves ki

j

t

sti

Turpsi soo

4

mn

11

5

" "

" "

t53ee

use

usi

a Lep ve

Sõp r

na

re

Võhmajärve raba

Vadi soo 8

Lep

5

4

"

S u l u st v e r e o

Paj

e 8

e

sa

Turu

ese

ikes Kann

a

Kõo

3

2

Kärde

Kebjamägi

Kalme 4

10

Tartu 60 km

Öö bik Soomevere u vi

k Kellu

Ülas

Lubjaahju raba

ts Me

le Ka

" " " "

Võhma

E26

Rin g Aa tee

38

di

7

a Jaam

2

a aka Est j

5

" "" "

Na

Pilistvere

Kauru raba

A" rukse

Pajusi

"

äs

5

12 !

Tammissaare raba

j

Kärde mägi

Vaimastvere

" "

3

4

1:20Kahala 000 Vali Press Le Ê Ë m bit Põltsamaa VÕHMA u roosiaed Tõruke

mäe o

8

P"""auastver""e ""

5

4

i

aa

PÕLTSAMAA

11

ltsam

26

j

Тропы здоровья Пала (2-7,5 км) Tallinn 130 km

s Roo

14 14

s

11

Adavere

4

j

O nga

!

8

HEJ

11

Ulvi

o

126

12

111

Toodiksaare (Endla) raba

Kõ p

äe

Sadala

9

Endla jv

4

Muraka looduskaitseala 8 Rüütli soo

2

6

Resti soo

10

j

6

Imavere 2

Eistvere jv

tla

uru T€

j

Тропы здоровья Куремаа (1-5 км)

Re

Kaasikjärve raba

Tapiku raba

m

7

Männikjärv

37

Kabala

1

1

6

8

s Tööstu

u Niid

13 13

lt

am

aa

Luusika soo

3

õ

jõg

8

2

70

2

Adraku soo

16

u

Тропа здоровья Йыгева Виртузе (1 км)

49

125

2

12 12

Ollepa e tee

74 79

6

Kärevere raba

6

Heinasaar

ja

167 Emumägi

Seljajärv

47

Päinurme

L

2

Rä pu

S

Sinijärv

Maetsma raba

9

Pe d

e o

Jalametsa raba

4

Pedja

T

Retla

Matussaare raba

3

!

Kärasi soo

!

70 77 87

13

Retla Тропа здоровья (0,75 км) raba Pisisaare healthПизисааре trail (0,75 Porisaare km) soo

Kärevere

Soelaperdi soo

Linnuraba

11 11

Võlingi allikas

al

Тропы здоровья Кунингамяэ (1,2-5,7 км) 20

Vilbaste allikad

€3 Koigi

E263

10 10

Emumäe

ä

Männikjärve raba

ENDLA LOODUSKAITSEALA 47 na

2

gi

a

Ristikivi raba

Tudulinna raba

190 94 139 171 128 87 178

4

Linnusaare raba

Na

t oj

35

4

Avinurme

oos j (R

Lemmaku soo

Alutaguse

Vinni

km Rakvere 53Vägeva

Kanamatsi raba

Paadenurme lka 10

raba

225 108 187mka157 53 € 252 7 158 242 185

Viljandi

Pütsepa

Epa (Suureküla) soo

Oisu

26

8

195 147 211 124 100 132

Tartu

ka gu

Venevere soo

171 197 26 120 83 48 230 202 Peetla

2

90

m

ski o

127 47 116 59 127 99 99 126 105

!

Tallinn !

Kara

10

21

170 69 148 103 93 63 84 1095 148 45

2

Rapla e l j 6 S a

Purskav allikas

iku

Учебная тропа Кирна (6,8 км) Kirna study trail (6,8 km)

3

133

er

Учебная (2 км) Elistvereтропа studyЭлиствере trail (2 km)

Rakke Põlva

a erj

10

Luusika lka

Jõhvi 35 km 16

Tudulinna

Välisoo

3

iv

88

" "

43 82 49 42 214 175 165 156 42 89 132

Rakvere

Metsanurga allikad

str

Лесоводческая учебная тропа Лууа di j ra n orestry Pstudy trail (4,6 km) (4,6 км)

Sopa allikas

Päi n u r m e o

77

Norra allikad

!

95

Otepää Paide Rakke

Venevere

e

8

8

ga jõgi

35

k Ra

129 113 145 59 174 164 74 191 104 66 110 101 119 250 231 266 179 212 260 116 295 224 184 200 222

Valga

Valtri kaev

Oo

N

kan eeva

ku Lepi

Neeva-Prandi soo

soo

Väinjärv

Simuna

Narva

4

4

Ta

10

7

163 349 246 210 321 370 311 355 237 304 304 156 148 258 P

Mustvee

Röövlimägi 98 !

nga o mi

a amik Kera

Viirpuu

Kiigemetsa kool

" " "

" "

Sõrandu

Походная тропа Таммелуха (0,5 км) Tori

! !

78

Kärdla

Pärnu

Paasvere

Avanduse soo

Põltsamaa

5

6

Punaraba

Järva Jä ärv rva

2

t

eri B.Alv

a Tulik

7

vila Ra

Põllu

66

Eristvere "

9

39

Rummallika raba Oostriku allikad

Merja linnamägi

Silmsi soo

9

6

Prandi lka

L il l e

To

mn t ve e

3

e Ül as

Värviallikas

18

Keraamika

" "

gem ets a

Koeru

a Allik

Ervita

Vao

Lille

Silmsi lka

Nurmsi

3

u King

A a sa

3

e Ülas

s Mu

11

"" " "

Siimusti Походная тропа (0,5 км) Jõemõisa hikingЙыэмыйза trail (0,5 km) Kii Torni

sa Kruu

Ka a v e t e e

e 25

a Allik

Jõe

4

13 Kuressaare 348 251 297 328 218 188 319 156 355 281 249 314 431 346 106

Umbjärv

Sargvere

ole

sa Kruu

är

99 Taikse

r aa

Heina

7

Piiri

1

Nõmme aba lka

a Liiv

3

55

j

Pae

Походная тропа Мянникъярве (2,2 км)

tee

Tartu €50 km

6

25

7

jala Sõna

t

P

s Puie

Kirsi3 ku Lepi

4

Uus

4

Uus

4

u V9ain

Ülas

i Parg

!

7

6

Kareda lka ©2018 kr al u

e Nurm i Parg

" " " "

r Suu

2

mn

j

PAIDE

P

Türi mka

200 m

Учебная тропа на болоте Мянникъярве (7,3 км)

13

73 Sohlumägi

0

Ai a

Kooli

rt u

Peetri

9

Uku

Ta

5

44Reopalu Учебная тропа уMündi озера Сааре (3,5 км) No raba nu j

!

5

3

" " " "

39

Prääma soo

33

5

3

Kivi

nt

2

5

Походная тропа у озера Эндла Tarbja Endla Lake hiking trail (8 km) (8 км)

22 Röa

m

ВЕЛОСИПЕДНЫЕ ДОРОЖКИ ПО Viisu МЕСТАМ КАЛЕВИПОЭГА

3

6

11

e Tellis

a

9

10

Piiri p ark

nn

6

l li

Mustvee ––Lohusuu Mustvee Lohusuu – Avinurme – Avinurme – – Sadala––Torma Sadala Torma – Mustvee – Mustvee (98 (98 км) km)

re

Aia

Ta

2

raba

6

aa Telliss

Põllu

ma

8

11

Pae

Põltsamaa – –Pajusi Põltsamaa Pajusi – Aidu – Aidu – Puurmani – Puurmani – – Tondi€ Umbusi–– Põltsamaa Umbusi Põltsamaa (135 (135 км) km) saare

12 pa Suisle

6

5

39

5

Põik

j

nu

Lai

är

Piiri

Piiri

P

Põllu

104 !

a Luh

Laekvere

Kärja raba

121 77 137 51 155 128 76 155 99 30 74 93 156 39 275 310 108 km 46 € 1 213 70 248 175 135 153 173 49 71 324 385 re 201 182 217 131 165 ve

Äntu Jõhvi mka

Varangu uu arap Slka

Lao

" "

Ilmandu soo

a Ja

" "

Kodavere – –Saare Kodavere Saare – Mustvee – Mustvee – Raja – Raja – – Kõrvemaa mka Koordi Kodavere(78 Kodavere (78км) km) 32 raba

Pikasilla soo

4

Rohu

36

ku Risti

€ €

Roosna-Alliku

e TähKarinu

6

Järva-Jaani

" "

3

3

Jõgeva

i dion Staa

k

Jõgeva ––Kuremaa Jõgeva Kuremaa – Laiuse – Laiuse – Endla – Endla – – Iiripilli Roosna-Alliku raba mka Jõgeva(70 Jõgeva (70км) km) "

a Saun

Õuna

Õuna "

" " " "

8

raba

2

10

Tähe

8

Kiigumõisa kivi

Ke s

Palamuse – Elistvere – Palamuse (39 км Tartussaare – Elistvere – Palamuse (39 km Palamuse + вокругsoo32озера Саадъярв 20 км) + detour around lakeKiigumõisa mkaSaadjärve 20 km) Tellissaare

Matsimäe Pühajärv

4

!

5

11 301 184 250 247 99 91 200 109 292 217 189 152 267 312 254 57 158 265 3

Äntu jvd

a isep

me Tam3

6

2

Haapsalu

€J.Aam

Kihmjärv

9

162!

4

15

ess

7

6

Kesk

Tagajärv

8

KM

Kellavere mka

9

Rakvere 54 km

Reh

Palamuse– –Saarjärve Palamuse Saare mõis – Palamuse – Palamuse (37 км) km)

Seli 1 raba

126

Kiltsi

9

3

Õpetaja soo

Kaasikusoo

2t

14

Kiltsi

Rahkla

5

8

5

5

2

Kaalepi

g

36

a Kald na Pär

Liivoja

Seli jv

1:20 000

4

22

92

14

39

!

JÕGEVA

3

Ebavere €

2

Muuga soo

88

32

4

Vao Mustvee 36 km i tee Laur Kase

etsa

ПОХОДНЫЕ ТРОПЫ ПО МЕСТАМ КАЛЕВИПОЭГА 5

€ Vajangu

3

Kodru raba

83

Laeksaare soo

emäe)

Ebavere mka

Ebavere mägi ! 146

m Linnu

Ahula €

jv

Pilka soo

Profile for Avasta Jõgevamaa / Discover Jõgeva County

Походные и велосипедные тропы по местам Калевипоэга 2017/2018  

Походные и велосипедные тропы по местам Калевипоэга 2017/2018  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded