Page 1

be there be.brussels

actieplan 2019

NL


INHOUD

1 INLEIDING..................................................................................................................................................................3 1.1 ACHTERGROND VAN HET ACTIEPLAN 2019: DE BEHEERSOVEREENKOMST.......................................9 1.2 ALGEMENE CONTEXT: TAL VAN UITDAGINGEN, TAL VAN ACTOREN, EEN VEELHEID AAN SAMENWERKINGEN..........................................................................................................................................10 2 DOELSTELLINGEN....................................................................................................................................................15 3 STRATEGIEËN............................................................................................................................................................23 3.1 MERKENSTRATEGIE: EEN KRACHTIG, COHERENT EN AANTREKKELIJK IMAGO UITDRAGEN................................................................................................................................................................... 3.2 AFFINITAIRE STRATEGIE: DE TROEVEN VAN HET GEWEST UITSPELEN EN VERSTEVIGEN...........26 3.2.1 HET AANBOD VERSTERKEN EN VERTALEN IN PROMOTIE-INSTRUMENTEN...................................27 3.2.2 AANSPREKEN VAN SPECIFIEKE DOELGROEPEN.....................................................................................29 3.3 STRATEGIE VOOR HET AANTREKKEN VIA EVENEMENTEN: EEN MEERWAARDE..............................30 3.4 DIGITALE STRATEGIE: DE DIGITALE OMWENTELING ...............................................................................31 3.5 STRATEGIE KLANTBELEVING: ONTHAAL EN TEVREDENHEID................................................................32 3.5.1 ONTHAAL VAN BEZOEKERS............................................................................................................................32 3.5.2 B2B-TEVREDENHEID EN KLANTBELEVING................................................................................................33 3.6 SALESSTRATEGIE (MICE/VRIJETIJD): STERKER PRESTEREN...............................................................34 3.6.1 SALESACTIES EN AANWEZIGHEID OP PRIORITAIRE MARKTEN........................................................35 3.6.2 BUSINESS DEVELOPMENT.............................................................................................................................36 3.7 WERKEN IN SYNERGIE MET DE SECTOR........................................................................................................37 4 ACTIEPLAN DESTINATION MANAGEMENT - CONVENTION & ASSOCIATION.........................................41 4.1 OPDRACHTEN.........................................................................................................................................................42 4.2 DOELPUBLIEK........................................................................................................................................................42 4.3 EVALUATIE VAN DE ACTIES...............................................................................................................................43 4.4 CONVENTION BUREAU........................................................................................................................................44 4.5 ASSOCIATION BUREAU.......................................................................................................................................49 4.6 AMBASSADOR & INTERNATIONAL PROGRAMMES.....................................................................................52 5 ACTIEPLAN DESTINATION MANAGEMENT - CULTURE & CITY LIFE..........................................................57 5.1 OPDRACHTEN.........................................................................................................................................................58 5.2 DOELPUBLIEK........................................................................................................................................................60 5.3 EVALUATIE VAN DE ACTIES...............................................................................................................................61 5.4 CONTEXT VAN DE ACTIES..................................................................................................................................61 5.5 EUROPA....................................................................................................................................................................63 5.5.1 HOOFDSTAD VAN EUROPA..............................................................................................................................63 5.5.2 EXPATS ALS DOELGROEP................................................................................................................................64 5.5.3 EUROPE DIRECT................................................................................................................................................65 5.6 HERITAGE................................................................................................................................................................67 5.6.1 THEMA GESCHIEDENIS EN ERFGOED.........................................................................................................67 5.6.2 THEMA ART NOUVEAU/ART DECO...............................................................................................................68 5.6.3 THEMA SURREALISME....................................................................................................................................68 5.7 ARTS & CREATIVITY.............................................................................................................................................71 5.7.1 THEMA STRIPVERHAAL EN POP CULTURE................................................................................................71 5.7.2 THEMA PODIUMKUNSTEN..............................................................................................................................72 5.7.3 THEMA HEDENDAAGSE KUNST.....................................................................................................................72 5.7.4 THEMA MODE & DESIGN..................................................................................................................................73 5.7.5 THEMA JAZZ........................................................................................................................................................74 5.7.6 KANDIDATUUR BRUSSEL 2030......................................................................................................................74 5.8 CITY LIFE.................................................................................................................................................................79 5.8.1 DOELGROEP LGBT.............................................................................................................................................79 5.8.2 DOELGROEP GEZINNEN...................................................................................................................................80 5.8.3 DOELGROEP SCHOLEN....................................................................................................................................80 5.8.4 THEMA GASTRONOMIE....................................................................................................................................82 5.8.5 THEMA DUURZAAM TOERISME.....................................................................................................................85 5.8.6 TOERISME VOOR IEDEREEN..........................................................................................................................86 5.8.7 THEMA URBAN CULTURE................................................................................................................................86 5.8.8 THEMA SPORT....................................................................................................................................................89 5.9 COMMUNICATIE OVER CULTUUR.....................................................................................................................92 5.9.1 AGENDA.BRUSSELS..........................................................................................................................................92 5.9.2 ARSENE 50...........................................................................................................................................................95 5.10 DISCOVER THE CITY..........................................................................................................................................96 5.10.1 RONDLEIDINGEN.............................................................................................................................................96 5.10.2 DE GREETERS...................................................................................................................................................96 5.10.3 KENNISMAKING MET DE WIJKEN...............................................................................................................99 5.11 WELCOME..............................................................................................................................................................100 5.11.1 ONTHAALBUREAUS........................................................................................................................................100 5.11.2 EXPERIENCE.BRUSSELS..............................................................................................................................101 5.12 SCREEN.BRUSSELS FILM COMMISSION....................................................................................................102 6 ACTIEPLAN SALES & MARKETING......................................................................................................................107 6.1 EVALUATIE VAN DE ACTIES...............................................................................................................................108 6.2 OFFLINE COMMUNICATIE..................................................................................................................................109 6.3 DIGITAL COMMUNICATION................................................................................................................................112

inleiding

3


4

inleiding


6.4 PERS.........................................................................................................................................................................117 6.5 COPYWRITING & TRANSLATIONS....................................................................................................................118 6.6 SALES & PROMOTION..........................................................................................................................................120 6.7 FOREIGN MARKETS..............................................................................................................................................126 6.8 MARKET INTELLIGENCE.....................................................................................................................................130 7 ACTIEPLAN EVENTS & FAIRS................................................................................................................................135 7.1 OPDRACHTEN.........................................................................................................................................................136 7.2 DOELPUBLIEK........................................................................................................................................................137 7.3 EVALUATIE VAN DE ACTIES...............................................................................................................................138 7.4 BRUSSELS DAYS...................................................................................................................................................138 7.5 EVENTS....................................................................................................................................................................141 7.6 FAIRS........................................................................................................................................................................150 7.6.1 TOERISMEBEURZEN.........................................................................................................................................150 7.6.2 ANDERE BEURZEN EN EVENEMENTEN MET INTERNATIONALE UITSTRALING..............................152 8 ACTIEPLAN FINANCE & OPERATING..................................................................................................................157 8.1 OPDRACHTEN.........................................................................................................................................................158 8.2 FINANCE & OPERATING......................................................................................................................................159 8.3 HUMAN RESOURCES...........................................................................................................................................162 8.4 INFORMATICA & TELECOMMUNICATIE..........................................................................................................163 8.5 BEHEER VAN HET GEBOUW................................................................................................................................164 8.6 INTERNAL SALES..................................................................................................................................................165 8.6.1 HUUR VAN HET BIP EN TRAM EXPERIENCE..............................................................................................165 8.6.2 TICKETING...........................................................................................................................................................165 8.7 PUBLICITEIT EN SPONSORING........................................................................................................................166 8.8 BEHEERSCONTROLE............................................................................................................................................166 8.9 BEHEER VAN DE CONTRACTEN........................................................................................................................167 8.10 INTERNE CONTROLE..........................................................................................................................................167 9 LEXICON.....................................................................................................................................................................168

inleiding

5


1 Inleiding ©XPO creatives


Grote Markt


1.1 ACHTERGROND VAN HET ACTIEPLAN 2019: DE BEHEERSOVEREENKOMST

De eerste beheersovereenkomst die tussen visit. brussels en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werd getekend, dateert van 18 april 2018 en legt de opdrachten van de vzw vast en de middelen die ze toegewezen krijgt. Het is de vrucht van een proces dat in 2010 begon na een gezamenlijke vaststelling: de nood aan één enkele structuur om Brussel nationaal en internationaal als bestemming te promoten. In 2014 heeft de zesde staatshervorming de bevoegdheid toerisme geregionaliseerd. Dat leidde enerzijds tot de fusie van meerdere vzw's die verband hielden met het imago en de uitstraling van Brussel, en anderzijds tot de overdracht van personeel dat binnen de vzw Wallonie Bruxelles Tourisme de promotie van Brussel voor zijn rekening nam. De bedoeling was één enkele entiteit in het leven roepen, met een raad van bestuur en een eigen strategisch comité, waarbinnen de actoren uit de privésector gegarandeerd vertegenwoordigd zouden zijn. De ondertekening van de beheersovereenkomst die de opdrachten van de vzw voor de vijf volgende jaren vastlegt, is de laatste stap in deze overgang. Deze overeenkomst wil de entiteit bestendigen en ervoor zorgen dat ze zich verder ontwikkelt, om de 10 miljoen overnachtingen per jaar te halen die de Brusselse Hoofdstedelijke Regering als doelstelling heeft vastgelegd. De doelstellingen en opdrachten die in deze beheersovereenkomst gedetailleerd omschreven staan, vormen de achtergrond voor de activiteiten die visit.brussels onderneemt. Ze komen tot uiting in de verschillende hoofdstukken van dit actieplan 2019.

inleiding

9


1.2 ALGEMENE CONTEXT: TAL VAN UITDAGINGEN, TAL VAN ACTOREN, EEN VEELHEID AAN SAMENWERKINGEN Na bijzonder moeilijke jaren voor het toerisme en de culturele sector in 2015 en 2016, heeft de sector zich duidelijk herpakt in de jaren 2017 en 2018. Na twee jaar werk gericht op wederoplevingsmaatregelen maakt de in 2018 opgetekende groei het mogelijk om opnieuw te werken rond innovatie, om het hoofd te bieden aan de nieuwe uitdagingen en de ingrijpende veranderingen in de sectoren toerisme, cultuur en evenementen. Sinds enkele jaren ondergaan die sectoren immers, parallel met de evoluties van hun doelpubliek, diepgaande transformaties. De ‘toerist’ heeft plaatsgemaakt voor de ‘reiziger’ of de ‘citytripper’, die enorm veel belang hecht aan de ‘beleving’, aan de milieu-impact van zijn reis of nog aan de kwaliteit van de interactie met de mensen die op zijn bestemming wonen. Daarnaast hebben digitale revoluties de toeristische marketing en de rol die de verschillende actoren daarin spelen overhoopgegooid, met nieuwe economische modellen, een evolutie van de cultuurconsumptie, van de vrijetijdsmarkt en de cultuurcommunicatie tot gevolg. Die veranderingen vinden plaats in een Brussels Hoofdstedelijk Gewest dat permanent evolueert, steeds internationaler en multicultureler wordt en zijn rol als hoofdstad van Europa en internationaal knooppunt nadrukkelijk opneemt. Ook de rol van de negentien gemeenten neemt op toeristisch vlak almaar toe. Aan komende uitdagingen ontbreekt het niet, met name rond de kandidatuur voor de titel van culturele hoofdstad van Europa 2030, het KANAL Centre Pompidou of de komst van een van de grootste sportmanifestaties ter wereld: de Ronde van Frankrijk. Ook moet visit.brussels voor zijn werkzaamheden rekening houden met de nieuwe praktijken die zich ontwikkelen op het vlak van burgerprojecten en duurzame stadsinitiatieven, de talrijke reeds lopende nieuwe infrastructuurprojecten (autovrije zone, Brussels Cruise Terminal…), de ontwikkeling van het Mediapark of de herinrichting van de site van de kazernes in Elsene. Meer dan ooit worden de Brusselaars zelf – die meer dan 180 nationaliteiten vertegenwoordigen en een honderdtal talen spreken – beschouwd als de bevoorrechte ambassadeurs van hun stad als reisbestemming. Zij dragen bij aan het overbrengen van een positief imago van Brussel, net zoals de toeristische organisaties, de actoren van de cultuur- en evenementensector en de media dat doen. De verscheidenheid binnen de bezoekers van deze bestemming weerspiegelt het kosmopolitisch karakter van het Gewest, dat deel uitmaakt van zijn DNA. Wat Brussel qua toerisme, cultuur en evenementen te bieden heeft, trekt Europese bezoekers aan die willen ontdekken wat de hoofdstad van

10 inleiding


Europa in huis heeft, maar ook Vlamingen en Walen die in Brussel werken of wonen. Dankzij de goede internationale verbindingen van het gewest verleidt de stad bezoekers uit verre landen. En niet in de laatste plaats trekt zij talrijke professionele bezoekers en expats aan, hun familie en hun vrienden. De diversiteit van dat potentiĂŤle publiek vormt een enorme kans voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, voor zijn imago en voor de ontwikkeling van de sectoren toerisme, cultuur en evenementen. Via dit actieplan 2019 verbindt visit.brussels zich meer dan ooit tot werken in partnerschap met de vele actoren van die drie sectoren en tot een blijvende denkoefening over de uitdagingen en kansen van het Brussels toerisme, vertrekkend van het principe dat "wat goed is voor de bezoekers van het gewest, dat ook voor zijn inwoners moet zijn". Meer dan een gewone toeristische dienst is visit.brussels dus een volwaardige speler binnen de gewestelijke ontwikkeling geworden, geĂŤngageerd op het vlak van cultuurcommunicatie, organisatie van grote evenementen, stadsmarketing en imagocampagnes van het gewest. Zoals uit dit actieplan 2019 blijkt, zal de Vereniging die sleutelrol binnen een uitgestrekt netwerk blijven spelen.

Muurschildering met De Smurfen

inleiding

11


12 inleiding


KANAL - Centre Pompidou ©Veerle Vercauteren


2

Doelstellingen


Het bezoek door toeristen ontwikkelen – dat is het aan visit.brussels toevertrouwde mandaat – mikt in de eerste plaats op het creÍren van werkgelegenheid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De groeidynamiek moet aangegrepen worden om meer overnachtingen, congressen en seminaries te genereren; dat zijn factoren die veel rechtstreekse en onrechtstreekse werkgelegenheid met zich meebrengen. Deze doelstelling verwijst naar de artikels 4 tot 6 van de beheersovereenkomst.

16 doelstellingen


Art. 4 van de beheersovereenkomst 2018-2023: het aantal bezoekers doen toenemen.

Tussen 2010 en 2014 steeg het aantal overnachtingen in Brussel met 40%, tot 7 miljoen overnachtingen. In 2015 zorgden de aanslagen in Parijs en de lockdown van Brussel voor een daling van het aantal bezoekers op jaarbasis met bijna 5%. Die daling zette zich voort in 2016, na de aanslagen in Brussel en de sluiting van de nationale luchthaven in Zaventem, met tot 30% minder bezoekers. In 2017 kwam Brussel die tragische gebeurtenissen te boven, waardoor de ambitie die visit.brussels eind 2015 geformuleerd had, overeind kan blijven: een progressieve groei om aan het einde van de beheersovereenkomst de symbolische grens van 10 miljoen overnachtingen te overschrijden. De doelstelling is dat niet alleen het verblijfstoerisme, maar ook het dagtoerisme toeneemt. In 2017 zijn de bezoekersaantallen van de musea en trekpleisters in het gewest gestegen in vergelijking met het jaar ervoor en werden de cijfers van 2015 opnieuw geëvenaard. De doelstelling is om een jaarlijkse groei met 5% te blijven optekenen. Het professioneel toerisme, dat beter stand hield na de gebeurtenissen in 2015 en 2016, kent weer een toenemende vraag. Die stijging moet worden ondersteund door middel van een toename van het aantal congressen en beurzen die in Brussel georganiseerd worden. Daarenboven komt het erop aan zakentoeristen te stimuleren om terug te keren naar het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor een privétrip.

Art. 5 van de beheersovereenkomst 2018-2023: het imago van Brussel versterken

Na de grote campagnes van 2017 (de campagne "Where will Brussels take you?" om het internationale imago te bevorderen en het themajaar MIXITY. brussels 2017), moet visit.brussels het typerende imago van de hoofdstad in al haar facetten en als grote kosmopolitische hoofdstad verder versterken. Het cultuuraanbod vormt een stevige basis voor het imago, zeker in Brussel. Het gewest herbergt immers een honderdtal musea en ontvangt ieder jaar zowat 23.000 culturele evenementen die in de databank van agenda.brussels worden opgenomen. Cultuur speelt dan ook een doorslaggevende rol in het imago van het gewest. Ze geeft gestalte aan een ‘Brusselse verbeeldingswereld’ die voor bezoekers, toeristen, vakmensen en de Brusselaars zelf duidelijk herkenbaar moet zijn. Daarom is een zorgvuldige communicatie rond dat cultureel aanbod naar alle voornoemde doelgroepen toe essentieel.

De Groene Wandeling

doelstellingen 17


Art. 6. van de beheersovereenkomst 2018-2023: het toeristisch en cultureel aanbod van de negentien gemeenten in het gewest promoten.

De vereniging moet garanderen dat de bezoekersaantallen niet ten koste gaan van de leefbaarheid. Bij de ontwikkeling van het toeristische en evenementiĂŤle aanbod moet daarom rekening gehouden worden met de bewoners van Brussel. Daarom moet de vereniging bij de uitwerking van het aanbod van de 19 gemeenten van het gewest de samenwerking met de verschillende actoren versterken. Die doelstelling sluit ook aan bij het voornemen van Brussel om duurzaam en kwalitatief toerisme te promoten. De spreiding van bezoekers over het hele grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zal dan ook worden aangemoedigd. Enerzijds zal worden gewezen op het uiteenlopende aanbod (cultuur, shopping, horeca...) in de verschillende Brusselse wijken, anderzijds moet de druk in het hypercentrum worden verlicht.

Muurschildering Oli-B

Museum Kunst & Geschiedenis

18 doelstellingen

Door de extra aandacht voor de verschillende gemeenten en de wijken in de hoofdstad kan het toeristisch aanbod worden uitgebreid. Daardoor stijgt de kans dat bezoekers langer in het gewest verblijven en positieve feedback geven.


Voornaamste doelstellingen en prestatie-indicatoren Aantal MICE-/vrijetijdsovernachtingen en -aankomsten • Meer dan 8 miljoen overnachtingen in erkende verblijven, wat zou moeten overeenkomen met meer dan 9 miljoen overnachtingen als men ook rekening houdt met de andere verblijfstypes (gemeubileerde kamers enz.). • => + 20% versus 6,65 miljoen overnachtingen in erkende verblijven in 2017 • => + 20% versus 7,46 miljoen overnachtingen in het totaal in 2017 Bezettingsgraad: 76% (+ 5%-punt versus 71% in 2017) Tevredenheidsniveau van de bezoekers: 90% (± stabiel versus 2017) Bezoek van musea en trekpleisters: meer dan 4,5 miljoen bezoekers (+ 13% versus 4,21 miljoen bezoekers in 2017) Studies van de impact op de bekendheid van Brussel: de 28ste plaats bereiken qua ‘reputation score’ (30ste plaats in 2017) op de City ReTrak, opgesteld door het Reputation Institute (studie bij 23.000 respondenten op internationaal niveau) Spreiding van de evenementen over de 19 gemeenten: de standaardafwijking van gemeenten verkleinen voor evenementen die op agenda.brussels staan (totaal aantal evenementen in 2017: 20.430; standaardafwijking in 2017: 2.393) (standaardafwijking = gemiddelde van de afwijkingen tussen het aantal evenementen per gemeente en het gemiddelde van het aantal evenementen)

doelstellingen 19


Rogierplein


3

StrategieĂŤn


3.1 MERKENSTRATEGIE: EEN STERK, COHERENT EN AANTREKKELIJK IMAGO OVERBRENGEN Brussel op de kaart zetten als bestemming voor vrijetijds- en zakelijk toerisme kan enkel door het uitdragen van een sterk en aantrekkelijk imago van de hoofdstad onder Brusselaars, Belgen en buitenlandse bezoekers. Daartoe dient men een krachtige en coherente merkenstrategie te volgen, direct gekoppeld aan de gewestelijke citymarketing. Het imago van Brussel dat visit.brussels uitdraagt, moet stroken met de identiteit van de stad en moet haar voornaamste troeven uitspelen: een aanbod aan cultuur en evenementen, erfgoed, bereikbaarheid, gastronomie, logeermogelijkheden, het kosmopolitisch karakter... Alle departementen van de vzw moeten compleet doordrongen zijn van deze strategie. De merkidentiteit is nauw verweven met de waarden die inherent zijn aan het Brussels DNA.

• De Brusselse identiteit is in de eerste plaats territoriaal. Brussel is tege-

lijk een stad, een gewest én een nationale en Europese hoofdstad. Het is een heuse ‘netwerkstad’, met een internationale uitstraling en voeling met de wereld. Door haar bijzondere stadsstructuur is het tegelijk een ‘stad van dorpen’, op mensenmaat en waar het nog goed leven is. De Brusselse identiteit heeft ook met affectie te maken: Brusselaars zijn verknocht aan hun gewest, ze houden ervan als van een mens. Humor, zelfspot, ‘zwans’, surrealisme, gezelligheid ... Brusselaars herkennen zich in die ‘Brusselse geest’ die de charme van de stad uitmaakt. En toch plooien Brusselaars niet terug op zichzelf, ze zijn ‘wereldburgers’. Als kosmopolitische en meertalige stad draagt Brussel in zich de humanistische waarden die aan de basis van Europa liggen: gastvrijheid, respect voor verschillen, vredelievendheid. De gemengde bevolking maakt van Brussel tot een ‘stad van wereldburgers’. Tegelijk is Brussel een bruisende, creatieve plek waar men houdt van feesten, genieten en voluit leven. Nu eens poëtisch, dan weer surrealistisch is Brussel een uitgelezen plaats voor dromen, voor inspiratie en de vrijheid om er je eigen plek van te maken.

Dit krachtig en generiek imago moet eveneens passen binnen een affinitaire marketingbenadering die zich op potentiële bezoekers richt in functie van de reden voor hun verblijf (vrijetijdstoerisme, familiebezoek, deelnemen aan een congres of vergadering...), hun belangstelling (strips, art nouveau, surrealisme, jazz ...) en hun identiteit (gezinnen, LGBT, minder mobiele bezoekers...).

24 strategieën


Deze strategie dient niet alleen te sporen met de citymarketing van het gewest (be.brussels) maar ook de verschillende gewestelijke merken te overkoepelen die visit.brussels beheert sinds zijn bevoegdheden verruimd werden: visit.brussels, agenda.brussels, merken van evenementen (Irisfeest, eat! BRUSSELS drink! BORDEAUX…), experience.brussels!, enz. Al die merken moeten meegaan in een visuele identiteit en er moet dan ook over worden gecommuniceerd in een herkenbare, duidelijk te identificeren ‘toon’. Een van de voornaamste uitdagingen voor 2019 zal er dan ook in bestaan de positionering en het merkimago van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te verstevigen op basis van een krachtige merkenstrategie, een helder merkbeleid en een herziene, aantrekkelijke en coherente visuele identiteit. Die benadering zal worden toegepast op alle communicatiecampagnes en alle promotieacties. De identiteit en het merkimago van Brussel moeten worden verspreid bij het aantrekken van nieuwe bezoekers uit binnen- en buitenland, maar ook op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en ter gelegenheid van getrouwheidsacties.

Ter Kamerenbos

strategieën 25


3.2 AFFINITAIRE STRATEGIE: DE TROEVEN VAN HET GEWEST UITSPELEN EN VERSTEVIGEN Wie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest woont, weet hoe overvloedig en uiteenlopend het aanbod van cultuur, gastronomie en evenementen er is. Niettemin blijkt uit meerdere onderzoeken dat het aanbod van de bestemming Brussel nog altijd niet bekend genoeg is bij potentiële bezoekers uit zowel binnen- als buitenland. Daarom moet de nadruk gelegd worden op promotie voor dit publiek. In de eerste plaats moet visit.brussels erover waken dat dit rijke aanbod gevarieerd en degelijk blijft. Bovendien moet het aanbod over het hele jaar geprogrammeerd en verspreid worden over het grondgebied van de negentien Brusselse gemeenten. De ontwikkeling van een toeristische strategie die in staat is de aanwezigheid van bezoekers te spreiden in tijd en ruimte, is een cruciaal aandachtspunt. Om die doelstelling te bereiken moet de toeristische strategie van visit.brussels affinitair zijn, zowel wat de ontwikkeling van het aanbod betreft als de manier waarop we het promoten. Zo gaat de vzw door met haar inspanningen om het Brussels aanbod te ontwikkelen en uit te diepen. In samenwerking met de verschillende gemeenten besteedt zij bijzondere aandacht aan het ontdekken van wijken in het gewest. De evenementen die visit.brussels zelf organiseert, vullen het aanbod van de partners aan en dragen op die manier bij aan het uitdiepen van een aantal affinitaire thema's. De affinitaire aanpak kan de schijnwerpers richten op Brusselse thema's die de basis vormen van de nationale en internationale promotie, ongeacht of ze algemeen bedoeld is dan wel gericht op bepaalde doelgroepen. De algemene promotie van Brussel als bestemming voor een citytrip schuift de thema's en troeven naar voren die het gewest als blikvanger heeft (de highlights). Gerichte promotie gaat dieper in op een bepaald thema en spitst zich meer toe op nicheproducten. Er zijn affinitaire thema's die op zich centraal staan tijdens een groot evenement, zoals het Stripfeest voor het stripverhaal of eat! BRUSSELS, drink! BORDEAUX voor de gastronomie. Ook waakt de vereniging erover dat welbepaalde thema's opgepikt worden op andere beslissingsniveaus (nationaal, Europees of internationaal). Dat was bijvoorbeeld het geval in 2018, dat werd uitgeroepen tot ‘Europees erfgoedjaar’.

Cauchie-huis

26 strategieën

De affinitaire aanpak geldt ook voor zakentoerisme. De actoren van de sector Meetings, Incentives, Conferencing, Exhibitions (MICE) vormen een affinitaire doelgroep op zich, die men het best op een specifieke manier benadert. Met de hulp van Innoviris en hub.brussels heeft de vzw de vijf grote expertisegebieden bepaald waarvoor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op economisch, wetenschappelijk of innovatief vlak een bijzonder dynamische omgeving biedt: Life Sciences & Biopharma, Business Services, Media & Creative Industries, Clean tech & Sustainability, en ICT.


3.2.1

HET AANBOD VERSTERKEN EN VERTALEN IN PROMOTIEINSTRUMENTEN

(Art. 6, 11, 20, 21, 25, 26 van de beheersovereenkomst 2018-2023) tt Uitbreiden tt Uitdiepen tt Ontwikkelen tt Promoten visit.brussels gaat door met het uitdiepen en ontwikkelen van het evenementenaanbod en de communicatie daarrond. Goede spreiding van dat aanbod in tijd en ruimte is de voornaamste hefboom om het toeristisch bezoek aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest verder te ontwikkelen. Daarom heeft visit.brussels van dat aandachtspunt een doelstelling van eerste rang gemaakt. Meer bepaald komt het erop aan het beschikbare aanbod (en de communicatie erover) te verbeteren in de ‘dalperiodes’. Sinds ettelijke jaren valt de promotie van het Brusselse aanbod uiteen in twee seizoenen die als zodanig naar voren worden geschoven: de winter en de zomer. Deze ‘seizoensbenadering’ heeft haar vruchten afgeworpen en voor een toename van het aantal overnachtingen gezorgd. In 2019 gaat de promotiestrategie van visit.brussels door op die weg. Bijzondere aandacht zal evenwel gaan naar het sensibiliseren van de verschillende partners voor die strategie. In het bijzonder zal visit.brussels zij aan zij met de koepelorganisaties een actievere rol gaan spelen om met zijn verschillende partners een ruimer zomeraanbod te ontwikkelen. De afdeling Sales & Marketing van visit.brussels zal de communicatie rond dat aanbod verstevigen met behulp van mediacampagnes en co-marketingacties, zowel in België als in het buitenland. Aan de promotie van het beschikbare aanbod in de verschillende wijken en gemeenten van het gewest zal eveneens bijzondere aandacht besteed worden. De diversiteit van de Brusselse wijken in de verf zetten werkt immers in de hand dat mensen terugkeren. Dit aanbod is ook bestemd voor een Brussels en Belgisch publiek dat zijn hoofdstad – soms zelfs zijn eigen buurt – graag wil (her)ontdekken vanuit een verrassende hoek. Om dat specifieke aanbod te promoten heeft de afdeling Destination Management Culture & City Life meerdere communicatiemiddelen ontwikkeld over rondleidingen, over de Greeters of over buurtwandelingen; de inspanningen in die richting zullen doorgaan.

strategieën 27


Een aantal initiatieven draagt bij tot de opwaardering van de vele facetten van het Brusselse aanbod, zoals de tentoonstelling ‘experience.brussels’, die een nieuwe kijk biedt op het gewest, en onbekende plekjes in de hoofdstad en haar inwoners in het zonnetje zet. Ieder jaar richt het niet te missen Irisfeest eveneens de schijnwerpers op de verschillende gemeenten van het gewest. Ten slotte is er agenda.brussels, dat het grote publiek een onuitputtelijke bron van inspiratie biedt om alle uithoeken van het gewest te gaan ontdekken. Ook verjaardagen en herdenkingen zijn gelegenheden om het evenementenaanbod van het gewest uit te breiden. In 2019 staat Pieter Bruegel de Oude in de kijker omdat het dan precies 450 jaar geleden is dat hij overleed. Voor die gelegenheid worden evenementen en tentoonstellingen georganiseerd en samen met het permanente aanbod rond deze beroemde schilder gepromoot in samenwerking met Toerisme Vlaanderen. Ten slotte heeft de afdeling ter ondersteuning van haar partners en collega's die zich met de promotie van Brussel bezighouden werkinstrumenten ontwikkeld die de B2B-relaties vergemakkelijken door alle noodzakelijke informatie gestructureerd te verzamelen (sales guide, themadossiers voor de pers en de handel, themapresentaties, commerciële dossiers over bepaalde thema's...). Deze instrumenten, hoofdzakelijk online, worden elk jaar opnieuw bekeken en aangepast aan de noden van de markt.

28 strategieën


3.2.2.

AANSPREKEN VAN SPECIFIEKE DOELGROEPEN

(Art. 9, 14, 15, 16 van de beheersovereenkomst 2017-2023) tt Communiceren tt Binden Om de doelstellingen van duurzame ontwikkeling van het toerisme in Brussel te bereiken heeft visit.brussels ervoor gekozen op een specifieke manier naar bepaalde doelgroepen toe te communiceren en daarbij affinitair te werk te gaan. De doelgroepen werden afgebakend op grond van het beschikbare cultuur- en evenementenaanbod en tegelijk om in te spelen op het verlangen naar binding bij bepaalde soorten publiek. Zo krijgen kinderen en jongeren, de Brussel-bezoekers van de toekomst, bijzondere aandacht. Een prettige ervaring in de kinderjaren, bijvoorbeeld tijdens een bezoek aan Brussel met de school of het gezin, kan een reden zijn om er terug te keren. Expats die in Brussel wonen vormen een andere uitgelezen doelgroep omdat ze de culturele rijkdommen van het gewest bijzonder gretig willen ontdekken. Ze zijn als het ware ambassadeurs voor stad en gewest, zowel tijdens hun verblijf in BelgiĂŤ als na hun terugkeer naar eigen land. Uit ettelijke onderzoeken blijkt daarnaast dat het LGBT-publiek bijzonder trouw was aan bestemmingen waar hun eerste ervaring positief was. Dit publiek gaat trouwens vaker dan gemiddeld op reis en Brussel heeft alles in huis om hen te verleiden. Maar in de promotiestrategie van visit.brussels wordt het Brussels en Belgisch publiek niet verwaarloosd. De bedoeling hierbij is dit publiek te laten kennismaken met de verschillende buurten van de hoofdstad en daarbij relatief onbekende evenementen en plekken naar voren te schuiven. Dat Brusselaars zich als toeristen gaan gedragen, nieuwsgierig naar hun eigen gewest, dat is het idee. Zo worden ze de best denkbare ambassadeurs van Brussel als reisbestemming. Professionele bezoekers (MICE) vormen nog een andere doelgroep met prioriteit. De specifiek op hen gerichte communicatie moet zichtbaarder zijn, het onthaal van deze bezoekers verdient de grootst mogelijke aandacht. Zij moeten toegang hebben tot alle informatie over wat er in de hoofdstad te beleven valt. Het MICE-publiek is relatief moeilijk te bereiken omdat het zo heterogeen is; maar de aanwezigheid van dit bezoekerstype op het gewestelijk grondgebied is een kans die men niet mag laten liggen.

Irisfeest

Ten slotte doet visit.brussels gerichte inspanningen om het Brussels Hoofdstedelijk Gewest extra aantrekkelijk te maken als plaats voor het draaien van films. In die zin zijn filmproducenten (van kortfilms of langspeelfilms, documentaires, reclamespots...) ook een doelgroep voor de vzw. Deze inspanningen moeten gebeuren in overleg met de Brusselaars, de communicatie erover moet helder zijn en de instemming duidelijk. strategieĂŤn 29


3.3 STRATEGIE VOOR HET AANTREKKEN VIA EVENEMENTEN: EEN MEERWAARDE Ter ondersteuning van haar merkenstrategie en affinitaire strategie heeft de vzw een aparte afdeling voor het organiseren van evenementen. Qua voorbereiding, productie, communicatie en follow-up van evenementen kan die intussen bogen op meer dan tien jaar ervaring. De evenementen die uitgaan van visit.brussels, spitsen zich toe op de prioritaire thema's die het gewest heeft vastgelegd. Ieder jaar komen er honderdduizenden mensen op af. De vereniging heeft inmiddels al een lange lijst van coproducties, met zowel eenmalige evenementen (Toetanchamon-tentoonstelling, Brussels Ice Magic, wereldpremière van Steven Spielbergs Kuifje-film...) als terugkerende manifestaties (Belgian Pride, Brussels Food Trucks Festival, Bal National, Resto National...). Om via evenementen volk aan te trekken hanteert visit.brussels een drieledige strategie. In de eerste plaats komt het erop aan de identiteit van Brussel een duw in de rug te geven via evenementen met een sterke toeristische waarde, (mede) georganiseerd door visit.brussels in de lijn van de vastgelegde strategie. Dit moet gebeuren in overleg met de Brusselse en internationale partners en steunen op kwantitatief en kwalitatief onderzoek dat het mogelijk maakt het Brussels evenementenaanbod te verfijnen. In de tweede plaats komt het erop aan internationale evenementen op te sporen die geschikt zijn om de affinitaire strategie van de vzw en de aantrekkelijkheid van Brussel uit te bouwen. Deze selectie gebeurt op basis van de interactie tussen meerdere afdelingen: City Life, Convention, Events, Sales... Wanneer bepaald wordt dat een evenement strookt met de vastgelegde strategie, moeten er partners aangeduid worden die het (mee) kunnen produceren op het gewestelijk grondgebied, moet de eventuele kandidatuur van Brussel ruggensteun krijgen en moet een ontwikkelingsplan voor meerdere jaren worden opgesteld over de thema's die in de verf moeten worden gezet. In de derde plaats moet er worden gezocht naar bijkomende internationale samenwerking, vertrekkend van de samenwerkingsakkoorden van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Dergelijke partnerschappen zijn er al met het Festival van Angoulême of met ‘Bordeaux fête le vin’.

30 strategieën


3.4 DIGITALE STRATEGIE: DE DIGITALE OMWENTELING Alle activiteiten van visit.brussels krijgen te maken met de exponentiële toename van het digitale. In vijf jaar tijd heeft het digitale uitstalraam van de vereniging een heuse omwenteling ondergaan. Van een eenvoudig webportaal is het uitgegroeid tot een complex digitaal platform met tal van verbindingen en een veelheid aan inhoud, functionaliteit en diensten: aankoop van media, commerciële prospectiemailing, beheer van inhoud, technische tools (CRM, extranet, CMS), statistische analyse, ticketing, marktgerichte promotie, enz. De aanzienlijke investeringen van de jongste jaren hebben de vzw in staat gesteld de digitale omschakeling te realiseren. Maar de versnelde evolutie in de digitale wereld noopt tot een nieuwe digitale strategie die alle toekomstige activiteiten van de vzw kan ondersteunen. Deze strategie zal stoelen op de deskundigheid van een gespecialiseerd bureau dat in 2018 een globale studie over de volgende digitale omschakeling van visit.brussels maakt. Deze studie gaat meer bepaald over de rol van Destination Marketing Organisation (DMO) binnen het ter beschikking stellen van digitale gegevens, over te realiseren samenwerkingen met andere digitale platformen en over het soort van campagne dat gevoerd moet worden om de investering beter te laten renderen. De studie zal eveneens leiden tot een reeks voorschriften op basis van de volgende onderwerpen: de holistische benadering, de bezoekerscyclus, product en beleving, het kneden van het merkimago, markten en soorten publiek, inhoud en engagement, doelgerichtheid en distributie, prestatie en evaluatie, partnerschappen en bondgenootschappen, technologieën en storingen, kennis en knowhow, verkenning en vernieuwing, enz. De nieuwe digitale strategie wordt in 2019 doorgevoerd en zal de verwachtingen van de bezoeker als uitgangspunt hebben en daarbij de verschillende etappes van de customer travel journey volgen. Ze zal visit.brussels in staat stellen door gebruikmaking van de nieuwe digitale trends beter in te spelen op de noden van de verschillende soorten publiek, om een concurrentievoordeel binnen zijn sector te behouden.

Irisfeest

strategieën 31


3.5 STRATEGIE KLANTBELEVING: ONTHAAL EN TEVREDENHEID 3.5.1

ONTHAAL VAN DE BEZOEKER

Zorgen voor een onthaal dat voldoet aan de verwachtingen van de bezoekers, van waar ze ook komen en wie ze ook zijn: dat is de prioriteit van visit. brussels. Die prioriteit heeft niet alleen te maken met fysiek onthaal, in de publiekskantoren van de vzw of van haar Brusselse partners, maar ook met virtueel onthaal (website, sociale media, enz.). Om de kwaliteit van het toeristisch onthaal te garanderen worden voortdurend opleidingsmodules aangeboden aan de onthaalmedewerkers van visit.brussels en van partners in de sector. De tevredenheid van bezoekers is een van de belangrijkste aandachtspunten. Een tevreden bezoeker is een bezoeker die zijn beleving mogelijk nog eens wil overdoen en die een positief imago van Brussel uitdraagt. Aan bezoekers moet bijgevolg een beleving worden aangeboden die hun zin geeft om nog meer te ontdekken. Om ervoor te zorgen dat met name bezoekers uit eigen land terugkeren, legt de vereniging zich toe op het ontwikkelen van een toeristisch aanbod dat minder bekende facetten van de hoofdstad in de kijker zet. De tevredenheid van bezoekers wordt permanent opgetekend door het team Market Intelligence van de afdeling Sales & Marketing, dat eveneens hun tevredenheid over de onthaalbureaus evalueert. De resultaten van die barometers worden met alle actoren van de sector gedeeld om eventuele zwakke punten bloot te leggen en te bekijken waar en hoe het beter kan. In 2019 zal overigens bijzondere aandacht geschonken worden aan de professionele bezoekers (MICE) en aan de kwaliteit van de informatie die hen wordt geboden met betrekking tot het beschikbare aanbod van cultuur, gastronomie, shopping, enz. De bedoeling is dat zij een positieve vrijetijdsbeleving aangereikt krijgen tijdens hun verblijf om beroepsredenen, zodat ze later, zonder professionele verplichtingen, terugkeren. De partners van de sector zullen gesensibiliseerd worden voor het specifieke van dit professionele publiek, dat kansen biedt om het aantal toeristische bezoekers te ontwikkelen.

EAS 2018

32 strategieĂŤn

De onthaalstrategie van visit.brussels gaat dus verder dan de eigen onthaalbureaus. Het gaat ook over onthaal en dienstverlening door de partners en over de veelheid aan tools die bezoekers als informatiebron gebruiken. De vzw wil de aantrekkelijkheid en de doelgerichtheid van die verschillende kanalen versterken: de eigen bureaus en die buiten het centrum, digitale en ‘offline’ communicatie, enz.


3.5.2

B2BTEVREDENHEID EN KLANTBELEVING

Een tevreden bezoeker wordt iemand die Brussel als bestemming actief promoot. Daarom blijft visit.brussels tevredenheid en klantbeleving centraal stellen in al wat het onderneemt, door een aanbod te promoten dat inspeelt op de reĂŤle noden van de verschillende soorten doelpubliek. Zo zullen de verschillende verkoopteams worden uitgerust met tools waarmee ze dit soort publiek de best afgestemde producten kunnen voorstellen en tegelijk de eventuele noden of vastgestelde tekortkomingen aan het licht kunnen brengen. In 2018, verrichtte de dienst Market Intelligence een reeks studies en enquĂŞtes over de reputatie van Brussel, over de ervaring van bezoekers of van B2B-klanten (meeting planners, touroperators...). Het gaat om waardevolle tools, want ze geven meer inzicht in de noden van bezoekers en klanten en brengen tegelijk de sterke punten en mogelijke verbeteringen inzake klantbeleving aan het licht.

visit.brussels Awards

strategieĂŤn 33


3.6 SALESSTRATEGIE (MICE/ VRIJETIJD): STERKER PRESTEREN De doelstelling is 10 miljoen overnachtingen tegen het einde van de beheersovereenkomst in 2023 en die impliceert dat er een ambitieus ontwikkelingsbeleid aan de dag wordt gelegd, zowel wat MICE als wat vrijetijdstoerisme betreft. Binnen een groeiende sector met veel concurrentie moet visit. brussels zijn prestatie en efficiĂŤntie voortdurend opkrikken, met name om zijn positie in de congressector te consolideren. In die context heeft visit.brussels begin 2018 zijn salesorganisatie aangepast, om de werking ervan en de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren. Twee grote principes dragen deze reorganisatie: enerzijds specialisatie van de taken en complementariteit van de teams en anderzijds bijzondere aandacht voor de Brusselse klanten en hun noden. De bedoeling is meer bepaald dat synergieĂŤn in de hand worden gewerkt tussen de verschillende teams van de zetel en de vertegenwoordigers in het buitenland. In 2019 is visit.brussels van plan die nieuwe organisatie te bestendigen en ten volle gebruik te maken van de positieve effecten ervan.

34 strategieĂŤn


3.6.1

SALESACTIES EN AANWEZIGHEID OP PRIORITAIRE MARKTEN

De aanwezigheid van visit.brussels op zijn twaalf prioritaire markten wordt verzekerd door een toeristisch attaché (Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Nederland, Duitsland, Spanje, Italië) of door een extern bureau (Verenigde Staten, BRIC). Deze attachés en bureaus werken aan het opsporen van nieuwe leads en prospects. Voor het onderdeel Convention & Association behelst het onderzoek hoofdzakelijk de vijf expertisecentra: ICT, Life Sciences & Biopharma, Business Services, Media & Creative Industries, Clean tech & Sustainability. Voor het onderdeel Culture & City Life gaat het om affinitaire marketing. In 2019 zal prioriteit worden gegeven aan één-op-éénontmoetingen met potentiële klanten en bestaande klanten en aan verkoopacties die een reële beleving en ontdekking van de bestemming genereren (Fam Trip, evenement op de markten, workshop, aanwezigheid op internationale beurzen...). Deze acties worden gecoördineerd door project experts van de dienst Sales & Promotion en door de dienst Fairs, in samenwerking met de business developers en de vertegenwoordigers in het buitenland. Bijzondere aandacht zal eveneens gaan naar het vergaren van informatie over de ROI (Return On Investment) van de acties die bij de partners worden gevoerd, om de commerciële actieplannen te consolideren. Aangezien de partners optreden als ambassadeurs van de bestemming Brussel, zullen ten slotte verkooptools die door allen te gebruiken zijn, ontwikkeld en ter beschikking gesteld worden.

WTM

strategieën 35


3.6.2

BUSINESS DEVELOPMENT

In 2019 zal het Convention Bureau doorgaan met zijn werk aan de business-developmentstrategie, om grote vakevenementen naar Brussel te halen en bij voorkeur binnen de vijf expertisecentra. Ook zal het uitwerken van nieuwe terugkerende evenementen met een positieve weerslag op de internationale uitstraling van Brussel aangemoedigd worden. Wanneer het gaat om het Culture & CityLife-aanbod: meer grote B2B-evenementen aantrekken die het imago van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kunnen laten schitteren, met de thematische troeven als insteek. Om grote manifestaties aan te trekken wil visit.brussels steunen op de plaatselijke sterktes (academisch, wetenschappelijk, economisch, toeristisch en cultureel). Natuurlijk zal de Vereniging het Brussels Hoofdstedelijk Gewest blijven promoten als bestemming voor zaken- en vrijetijdstoerisme, in het bijzonder bij touroperators en reisbureaus, die de voornaamste actoren zijn voor verkoopacties die in verre landen worden gevoerd. Daarbij wordt rekening gehouden met de digitale evoluties in de sector van metasearch en online reservatie (OTA’s). De actoren in deze sectoren werken op wereldschaal en samenwerking met hen is dan ook onontbeerlijk.

visit.brussels day

36 strategieĂŤn


3.7 WERKEN IN SYNERGIE MET DE SECTOR tt Informeren tt Sensibiliseren tt Uitwisselen visit.brussels denkt voortdurend na over de evolutie van de toeristische en culturele sector in het algemeen en in Brussel in het bijzonder. Op die manier bekijkt de vzw in hoeverre haar ontwikkelingsstrategie nog aansluit bij die evoluties. Sinds 2018 zijn door middel van thematische werkgroepen ook de verschillende partners van de vereniging bij deze denkoefening betrokken. De doelstelling is het ontwikkelen van een krachtige toeristische visie die door alle actoren van het Brussels toerisme wordt gedeeld, om een synergetische manier van werken te bevorderen en aan doeltreffendheid te winnen. De partners die – van dichtbij of van ver – bij het toerisme betrokken zijn informeren en sensibiliseren is voor visit.brussels een belangrijk aandachtspunt. Een DMO moet immers niet alleen op de hoogte blijven van de jongste evoluties in de sector maar moet die informatie ook delen met zijn partners op het terrein. Bijzondere aandacht moet daarbij gaan naar de secundaire actoren of de actoren die niet dag na dag dicht bij de sector toerisme staan. Verder zorgt visit.brussels voor meer contacten met de toeristische en culturele partners. Zo zullen in 2019 een ‘visit.brussels Day’ en minstens 3 uitwisselingsvergaderingen georganiseerd worden. Overleg met de sector gebeurt eveneens binnen het strategisch comité, waarin de vertegenwoordigers van de verschillende deelsectoren van toerisme en cultuur zetelen. Ten slotte inspireren de directie, de product experts, de business developers en de verschillende diensten van visit.brussels zich door de contacten die zij dagelijks, tijdens vergaderingen of bilaterale ontmoetingen, onderhouden met de mensen die het op het terrein waarmaken. In 2019 wordt de samenwerking met hub.brussels, het nieuw gewestelijk agentschap voor ondersteuning van het bedrijfsleven, steviger uitgebouwd. Momenteel herbergt hub.brussels de Cluster Hospitality voor toerisme en coördineert het de Brusselse economische attachés. De samenwerking met het agentschap heeft eveneens betrekking op shopping, beurzen, het imago van de Europese wijk en steun bij het organiseren van congressen.

strategieën 37


Egmontpark


Destination 4 management associations & conventions


4.1

OPDRACHTEN

Art. 29 van de beheersovereenkomst 2018-2023: de vereniging zet zich in om de sector van de grote congressen en beurzen te ontwikkelen door haar commerciële aanpak te richten op de Brusselse centres of excellence. Bij het binnenhalen van evenementen wordt rekening gehouden met de mogelijkheden die ze inhouden om positieve effecten voor het gewest teweeg te brengen. Het gaat erom de globale ontwikkelingsstrategie voor de bestemming uit te diepen. Daarvoor steunt ze op een intern partnerschap met de toeristische vertegenwoordigers van visit.brussels in het buitenland en op een extern partnerschap met onder meer impulse.brussels, Innoviris en Brussels Invest & Export. Art. 30 van de beheersovereenkomst 2018-2023: de vereniging zet een systeem op touw om de centres of excellence en de internationale beursen congressector te observeren en te onderzoeken om zich krachtdadig te blijven profileren binnen deze sectoren, te speuren naar evenementen die naar Brussel gehaald moeten worden of er ingevoerd dienen te worden en de opkomst van nieuwe sleutelsectoren op te volgen. Dat onderzoekswerk moet gebeuren in synergie met het Research & Development-team en met onze gewestelijke partners Innoviris, Impulse, Leefmilieu Brussel en Brussels Invest & Export. Art. 31 van de beheersovereenkomst: de vereniging verleent het gewest uitstraling en versterkt zijn internationale imago als internationale hoofdstad van beurzen en congressen. Art. 32 van de beheersovereenkomst 2018-2023: de vereniging beoogt volgende doelgroep te bereiken: de internationale verenigingen, evenals de beroepsmensen uit de ‘Meetings Industry’, en dan meer bepaald de organisatoren van congressen, beurzen, conferenties en incentives en de verschillende actoren uit die sector.

4.2

DOELPUBLIEK Art. 32 van de beheersovereenkomst 2018-2023: de vereniging beoogt volgende doelgroep te bereiken: de internationale verenigingen evenals de beroepsmensen uit de ‘Meetings Industry’, en dan meer bepaald de organisatoren van congressen, beurzen, conferenties en incentives en de verschillende actoren uit die sector.

42 destination

management

associations & conventions


4.3.

EVALUATIE VAN DE ACTIES

Te bereiken doelstellingen en prestatie-indicatoren eigen aan de afdeling Destination Management Convention & Association* tt Aantal gegenereerde congresaanvragen: 3.250.000 dagen/congresdeelnemers (+20% 2017)

tt Aantal omgezette congresaanvragen: 552.820 dagen/congresdeelnemers (+20% 2017)

tt Rangschikking volgens de ICCA (International Congress and Convention Association): top 25

tt Rangschikking volgens de UIA (Union des associations internationales): top 5

Aanvullende jaardoelstellingen tt Aantal opgestarte kandidatuurdossiers/Bid books: 65 (+ 30% vs. 2017) • Life Sciences & Biopharma: 25 • Business Services: 10 • Media & Creative Industries: 10 • ICT: 10 • Sustainability & Clean Tech: 10 tt Percentage bevestiging van dossiers met meer dan 1.000 deelnemers: 25%

tt Tevredenheid van congresorganisatoren, organisaties en ambassatt tt tt tt tt tt tt tt tt

deurs: 4.5/5 Tevredenheid congresdeelnemers: 4.5/5 Termijn waarbinnen aanvragen antwoord krijgen: 24 uur Aanvragen verzonden naar de One Stop Shop: 63 (+200% 2017) Aanvragen voor vestiging/verhuizing van zetels: 24 (+200% 2017) Aantal effectief binnen het jaar in Brussel gevestigde (en begeleide) zetels: 8 Aantal congresaanvragen gegenereerd door het Association Bureau: 15 (200% 2017) Aantal organisaties actief binnen de International Association Club: 50 Aantal nieuwe kandidaturen gegenereerd dankzij het Ambassador’s Programme: 10 Aantal ontmoetingen/presentaties georganiseerd binnen universiteiten, ziekenhuizen en andere invloedscentra: 10

* Voor de algemene doelstellingen en de voornaamste prestatie-indicatoren: zie hoofdstuk ‘2. Doelstellingen’

destination management

associations & conventions

43


4.4.

CONVENTION BUREAU

Het Convention Bureau verzorgt de promotie van Brussel als bestemming voor congressen, seminaries, beurzen en incentives. Het speelt zijn rol in het nastreven van de doelstellingen die in de beheersovereenkomst vastgelegd zijn en doet daartoe het volgende: tt Uitzoeken welke congressen, beurzen, bijeenkomsten in Brussel ge-

houden zouden kunnen worden en er ook telkens zouden kunnen terugkeren.

Bij deze zoektocht gaat de aandacht prioritair naar de vijf expertisecentra (cf. 3.2. Affinitaire strategie) en naar internationale evenementen met meer dan 1.000 deelnemers. Daartoe wordt overeenkomstig artikel 29 & 30 van de beheersovereenkomst 2018-2023 gewerkt met een monitoringsysteem. Dit systeem werkt op basis van zoeken in de bestaande databanken: ICCA, UIA, CRM.

• • • • • •

de sociale netwerken (LinkedIn); samenwerking met de ambassadeurs van de vereniging; benchmarking; potentiële klanten opsporen ter voorbereiding van salesacties; Chinese bedrijven in België en op grote internationale beurzen opsporen en contacteren; omvangrijke rondreizende corporates met een potentieel voor Brussel opsporen.

tt Sales missions organiseren op de prioritaire markten (Verenigd Konink-

rijk, Frankrijk, Verenigde Staten, Duitsland) om grote bedrijven, organisatoren van grote congressen en bijeenkomsten (PCO, organisaties en bedrijven) één op één te ontmoeten (art. 29 & 43 van de beheersovereenkomst 2018-2023)

tt Het plannen, door de business development experts, van commercië-

le acties in België en in het buitenland, waarop niet alleen bestaande klanten worden uitgenodigd maar ook nieuwe potentiële klanten en follow-up van klanten. (art. 29 & 43 van de beheersovereenkomst 20182023)

tt Kandidaturen indienen om belangrijke manifestaties van ‘Meetings Industry’ aan te trekken (AC Forum, IAPCO, fam trip PCO…) en het onthaal van die evenementen organiseren (art. 29 van de beheersovereenkomst 2018-2023)

44 destination

management

associations & conventions


SQUARE – Brussels Meeting Centre


tt Deelnemen aan de grote jaarlijkse ontmoetingen van de sector (ICCA,

IAPCO, PCMA, ASAE‌) om het Convention Bureau bekend te maken, de netwerken ervan uit te breiden en het op de hoogte te houden van de jongste evoluties en vernieuwingen in de sector. (art. 31 van de beheersovereenkomst 2018-2023)

tt Kandidaatsdossiers (bid books) uitwerken en verdedigen om zoveel

mogelijk congressen, beurzen en bijeenkomsten naar Brussel te halen. (art. 29 van de beheersovereenkomst 2018-2023)

tt Een communicatieplan ontplooien, bestemd voor de verschillende soorten publiek die in aanmerking komen.

In samenwerking met de afdeling Sales & Marketing berust dit communicatieplan op de techniek van storytelling en het naar voren schuiven van klantbelevingen. Het berust op de uitwerking van een mediaplan, de aanwezigheid op de sociale media en op grote evenementen (beurzen), het opstellen van newsletters en persberichten (art. 45 van de beheersovereenkomst 2018-2023) in partnerschap met het persteam.

tt Sterke thema's uitzoeken die ter gelegenheid van de verschillende commerciĂŤle acties naar voren geschoven kunnen worden (art. 45 van de beheersovereenkomst 2018-2023)

tt Gegevens verzamelen en consolideren over congressen, beurzen en bij-

eenkomsten die in Brussel gehouden worden, in samenwerking met de dienst Market Intelligence.

De verzamelde gegevens zijn zowel kwantitatief (aantal vergaderingen, economische impact, enz.) als kwalitatief (tevredenheid van de bezoekers, maatschappelijke impact van de evenementen, perceptieonderzoeken, enz.). Het komt erop aan de feedback over klantbeleving te analyseren en te structureren om eventuele zwakke punten in het Brusselse aanbod bloot te leggen en mogelijke verbeteringen te bedenken. Daarnaast zal het Convention Bureau evalueren welk potentieel voordeel een bijkomende business developer het team zou kunnen opleveren (art. 30 van de beheersovereenkomst 2018-2023).

tt De website updaten en brochures en andere middelen ontwikkelen die

de organisatoren van MICE-evenementen bij hun werk van nut kunnen zijn (art. 35 van de beheersovereenkomst 2018-2023).

tt Organisatoren van internationale congressen en beurzen ondersteunen via het Congress & Fairs Support Programme, in de vorm van toelagen of specifieke diensten.

46 destination

management

associations & conventions


Deze steun is bedoeld om de deelname aan manifestaties te vergroten en de beleving van de deelnemers te verbeteren. Deze actie houdt in dat een duidelijke en volledige catalogus moet worden gemaakt over de diensten die worden aangeboden in het raam van het Support Programme. Daarnaast zullen ambassadeurs die in Brussel met nieuwe terugkerende manifestaties willen beginnen, specifieke steun genieten. De minimale omvang van dossiers die in aanmerking komen werd op 500 deelnemers gebracht, zodat de steun van de vereniging zich kan toespitsen op grote manifestaties. Congressen en beurzen die door dit programma steun genieten, worden gekozen door een daartoe samengestelde jury. Die geeft voorrang aan kandidaturen waarbij Brussel in concurrentie is met andere bestemmingen. Er komt eveneens een denkoefening met de Brusselse sector over een mogelijke taxshelter voor de congressector. De taxshelter is een fiscale stimulans waarmee al wordt gewerkt in de sector van audiovisuele producties en podiumkunsten. Het geeft in BelgiĂŤ gevestigde vennootschappen de mogelijkheid te investeren in de in aanmerking komende sectoren, in ruil voor een fiscaal voordeel (art. 36 van de beheersovereenkomst 2018-2023).

tt Het cultureel en toeristisch aanbod van Brussel naar voren schuiven om

de deelnemers aan congressen en beurzen ertoe aan te zetten van hun zakelijk verblijf gebruik te maken om het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te leren kennen.

De uitwisselingssessie die in juni 2018 met de partners van de vereniging werd georganiseerd, zal uitmonden in een voorstel om reeds betere informatie te verstrekken op het moment van de inschrijving, van de bevestiging van het evenement en uiteraard ook ter plaatse, tijdens het congres zelf. Degelijke informatie van de deelnemers is bedoeld om hen ertoe aan te zetten langer te blijven dan de duur van de manifestatie waarvoor ze gekomen zijn of om van hun aanwezigheid gebruik te maken om het gewest tijdens de duur van het evenement te ontdekken, of om later nog een reis naar Brussel te plannen. Het gaat erom een makkelijk te gebruiken communicatiemiddel te ontwikkelen, bestemd voor de verschillende partners (art. 44 van de beheersovereenkomst 2018-2023).

Brussels Expo

destination management

associations & conventions

47


tt Zorgen voor een onthaalbeleid dat bedoeld is om de klanten te binden en hun beleving te verbeteren.

Dit onthaalbeleid impliceert terbeschikkingstelling van toeristische informatie voor en tijdens het evenement, maar ook fysiek onthaal in de luchthaven (art. 29 van de beheersovereenkomst 2018-2023).

tt Opleidings- en uitwisselingsmomenten organiseren met Brusselse partners, om synergieĂŤn te bewerkstelligen (art. 42 van de beheersovereenkomst 2018-2023).

tt Verkoopinstrumenten ontwikkelen die bruikbaar zijn voor alle partners in Brussel (brochures, PowerPoint, salesportfolio's, bid books‌). (art. 42 van de beheersovereenkomst 2018-2023).

EAS 2018

48 destination

management

associations & conventions


4.5

ASSOCIATION BUREAU

Brussel herbergt de zetel van meer dan 2.000 internationale organisaties en staat daardoor op dat vlak op de eerste plaats op wereldschaal. Om de dienstverlening aan de organisaties te verbeteren en de internationale uitstraling van Brussel te verstevigen, beschikt visit.brussels over een Association Bureau. Het houdt zich met de volgende acties bezig. tt Oprichting van een International Association Club, een plaats voor uitwisseling en netwerking waar de organisaties hun ervaringen, hun verwachtingen en hun visies kunnen delen; en ontwikkeling van een daartoe bestemd activiteitenprogramma (art. 38 van de beheersovereenkomst 2018-2023).

tt De aan internationale organisaties aangeboden diensten ontwikkelen

via de One Stop Shop, een ‘loket’ waar men terecht kan voor alle vragen die verband houden met het vestigen van een organisatie in het gewest.

Deze One Stop Shop doet dienst als verbindingspunt naar andere actoren die internationale organisaties bijstaan. Er wordt onderzocht of er kan gewerkt worden aan tools die verder gaan dan louter informeren (art. 39 van de beheersovereenkomst 2018-2023).

tt Informatiefiches ontwikkelen voor internationale organisaties, over pro-

blematieken die eigen zijn aan hun sector (wetgeving, te ondernemen stappen om een vzw op te richten in Brussel, enz.) en de website en newsletters voorzien van specifieke inhoud die samen met de partners wordt ontwikkeld.

Er wordt gewerkt aan communicatiemiddelen waarmee Brussel bekend kan worden gemaakt als ideale vestigingsplaats voor internationale organisaties (art. 39 van de beheersovereenkomst 2018-2023).

EAS 2018

destination management

associations & conventions

49


EAS 2018


tt Internationale samenwerking via het Global Association Hubs Partner-

ship, om de positie van Brussel als mondiale hub voor internationale organisaties te verstevigen.

Deze structuur bevordert de uitwisseling van goede praktijken met partnersteden en schept de mogelijkheid om gezamenlijke communicatie te ontwikkelen. Daarnaast draagt ze het uitbouwen van netwerking-acties en het organiseren van educatieve evenementen (art. 40 van de beheersovereenkomst 2018-2023).

tt Organisatie van de European Association Summit (EAS), een jaarlijkse

bijeenkomst van internationale organisaties met twee dagen conferentie, netwerking en uitwisselingen.

In dat kader zal worden gemikt op het verstevigen van bestaande en het creĂŤren van nieuwe strategische partnerschappen. Dit evenement moet een schoolvoorbeeld van duurzame organisatie zijn en schept dan ook een kans om bij de editie van 2019 de schijnwerpers te richten op het expertisecentrum Clean Tech & Sustainability. Het Association Bureau werkt inhoud uit en laat daarbij de eigenheden van de EAS in vergelijking met andere, concurrerende evenementen uitkomen (art. 41 van de beheersovereenkomst 2018-2023).

destination management

associations & conventions

51


4.6.

AMBASSADOR & INTERNATIONAL PROGRAMMES

De opdracht van het team Ambassador & International Programmes is het vormen van een netwerk van deskundigen die in staat zijn de kandidaturen van Brussel op internationaal niveau te steunen. Daartoe doet het team het volgende. tt Een ambassadeursprogramma uitbouwen om de ‘ambassadeurs’ aan te

moedigen de kandidatuur van Brussel als plaats voor grote internationale manifestaties te promoten.

Bijzondere aandacht gaatnaar het sensibiliseren van de academische en wetenschappelijke wereld, naar het opwaarderen van het werk van de huidige ambassadeurs en het zoeken naar nieuwe ambassadeurs. De ambassadeurs krijgen een jaarprogramma van culturele en toeristische activiteiten aangeboden, uit erkentelijkheid en om hun kennis over Brussel als bestemming te verbeteren (art. 37 van de beheersovereenkomst 2018-2023).

tt Rondetafelgesprekken en ontmoetingen organiseren met partners van

de vereniging, om het globale aanbod van Brussel als bestemming te verbeteren (art. 42 van de beheersovereenkomst 2018-2023).

tt Een Career Day organiseren in samenwerking met de andere bevoegde

overheden, om studenten warm te maken voor toeristische beroepen in Brussel (art. 42 van de beheersovereenkomst 2018-2023).

tt Een client focus group vormen om te analyseren wat de klanten vinden van de producten en instrumenten die de vereniging aanbiedt (art. 42 van de beheersovereenkomst 2018-2023).

Gala Event Ambassadeurs

52 destination

management

associations & conventions


Gala Event Ambassadeurs


"De val der opstandige engelen" Brussel, Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België, inv. 584. — © KMSKB, foto: Grafisch Buro Lefevre, Heule

Destination 5 management

culture & city life


5.1

OPDRACHTEN

Art. 7 van de beheersovereenkomst 2018-2023: de vereniging werkt aan een strategie gebaseerd op de City Life-thema's die essentieel zijn voor de ontwikkeling van city breaks. Deze thema’s, die verband houden met het dagelijkse leven in Brussel, evolueren constant, zodat zij nauwer aansluiten op de omgevingsrealiteit. Zij brengen bezoekers en bewoners met elkaar in contact. Daarbij kunnen volgende voorbeelden worden aangehaald:

• het thema urban culture wil alle disciplines samenbrengen die alge-

• •

• •

meen beschreven worden onder de noemer cultuur 2.0 en is hoofdzakelijk bedoeld voor een stedelijk, trendy en gedigitaliseerd doelpubliek tussen 18 en 35 jaar, het thema gastronomie heeft tot doel ons lokaal gastronomisch erfgoed op te waarderen. Ook de volop evoluerende bierwereld komt aan bod, met de voorbereiding van de komst van de Belgian Beer World in de Beurs, in 2020, voor het thema sport is gekozen voor een verbeterde aanpak, met systematisch lobbywerk om op korte en middellange termijn nationale en internationale sportwedstrijden te organiseren, de LGBT-gemeenschap blijft meer dan ooit een prioritaire doelgroep. Ze was een van de eerste om massaal terug te keren naar Brussel en de hoofdstad wordt momenteel door de doelgroep beschouwd als een van de meest "friendly" bestemmingen, kinderen en gezinnen krijgen extra aandacht. Het is de bedoeling om van Brussel een geliefkoosde bestemming te maken voor die doelgroep. Om scholen van over het hele land aan te trekken, wordt een pedagogisch aanbod uitgewerkt. Het ontwikkelen van een gericht aanbod voor gezinnen wordt eveneens aangemoedigd, bij de promotie wordt extra aandacht besteed aan duurzaamheid en ecotoerisme. Brussel is een van de Europese hoofdsteden met de meeste groene ruimte per inwoner, we moeten dit voordeel benutten. (…)

Art. 8 van de beheersovereenkomst 2018-2023: het concrete onthaal van de bezoekers is een van de voornaamste taken van de vereniging. Zij moeten kunnen rekenen op een kwaliteitsvol onthaal dat afgestemd is op hun verwachtingen. De vereniging stimuleert de samenwerking tussen het onthaal van visit.brussels en de partners die zich bezighouden met het onthaal van de bezoekers van Brussel (de logiessector, de musea en trekpleisters...).

58

destination management

culture & city life


Art. 9 van de beheersovereenkomst 2018-2023: de vereniging zorgt voor de communicatie en de toeristische en culturele promotie van manifestaties en evenementen die georganiseerd worden op het grondgebied van het gewest, via een affinitaire marketingstrategie afgestemd op het Brusselse DNA, die de leden van gemeenschappen met gemeenschappelijke interesses (strips, art nouveau/deco, jazz, surrealisme, Europa, hedendaagse kunst, gastronomie, stedelijke cultuur...) of identitaire gemeenschappen (congresgangers, internationale verenigingen, gezinnen, de LGBT-gemeenschap, gehandicapten...) wil bereiken door de troeven die Brussel voor hen in petto heeft, uit te spelen. Art. 10 van de beheersovereenkomst 2018-2023: Brussel heeft een zeer rijk artistiek en cultureel leven van een ongekende diversiteit, dat zich in het bijzonder onderscheidt door zijn creatieve en eigentijdse inslag. De vereniging moet het zoveel mogelijk weerklank geven om het gewest over de hele wereld een uitstraling te bezorgen.

Brussels Design Market

Art. 11 van de beheersovereenkomst 2018-2023: de vereniging zet zich in voor de invoering van een culturele communicatiestrategie die aangepast is aan de Brusselse realiteit en beantwoordt aan de behoeften van zowel de culturele als de toeristische sector. Zij vervult in dat verband een rol als coördinator en organisator van culturele activiteiten. Die strategie wordt uitgewerkt in samenspraak met het Réseau des Arts à Bruxelles (RAB) en het Brussels Kunstenoverleg (BKO), in nauwe samenwerking met een groot aantal Brusselse culturele operatoren. Ze wordt geformaliseerd via de ontwikkeling van het merk agenda.brussels. Art. 12 van de beheersovereenkomst 2018-2023: Brussel heeft een uniek cultureel en architecturaal erfgoed. De basis om dat te promoten is het project dat de Brusselse Museumraad in 2016 opgestart heeft (Master Pieces). Het erfgoed wordt internationaal gepromoot via grote evenementen. Art. 13 van de beheersovereenkomst 2018-2023: De vereniging heeft de taak om het maken van opnames in het gewest te vergemakkelijken en het gewest te promoten als aantrekkelijke locatie voor binnen- en buitenlandse producties via het merk ‘screen.brussels’. De vereniging waakt over de optimale coördinatie van die opnames en over het imago dat naar het buitenland toe wordt verspreid.

Brussels Fashion Days

destination management

culture & city life

59


5.2.

DOELPUBLIEK

Art. 14 van de beheersovereenkomst 2018-2023: de vereniging beoogt de volgende doelgroepen te bereiken: • voor de 4 themaclusters en discover the city: Belgisch en buitenlands publiek (B2B en B2C) met belangstelling voor de clusters, met andere woorden de veelbelovende thema's en punten die deel uitmaken van het Brussels DNA. Dat maakt deel uit van de geïntegreerde affinitaire strategie van visit.brussels; • voor de cultuurcommunicatie (agenda.brussels): Brussels en Belgisch publiek met belangstelling voor cultuur; • voor de onthaalbureaus: (Belgische en buitenlandse) bezoekers in Brussel (B2C); • voor screen.brussels: producers, regisseurs en andere (uit België en het buitenland) die geïnteresseerd kunnen zijn in (een film, documentaire, enz.) draaien in Brussel. Art. 15 van de beheersovereenkomst 2018-2023: de vereniging besteedt aandacht aan de doelgroep van de expats in Brussel en dat om twee redenen: zij zijn sterk geïnteresseerd in het culturele en toeristische aanbod, en kunnen zich ontwikkelen tot ‘spontane’ ambassadeurs. Daarom verstrekt zehen uitgebreid informatie en organiseert ze een specifiek onthaal voor hen. Art. 16 van de beheersovereenkomst 2018-2023: de vereniging sensibiliseert de Brusselse toeristische actoren om het onthaal van personen met beperkte mobiliteit en van personen met een beperking te garanderen (toegankelijk toerisme). Ze zorgt ook voor de gepaste communicatiemiddelen.

Ommegang

60

destination management

culture & city life


5.3.

EVALUATIE VAN DE ACTIES

Te bereiken doelstellingen en prestatie-indicatoren eigen aan de afdeling Destination Management Culture & City Life* tt Aantal verblijven en trefpunten met ecolabel: 51 verblijven en trefpunten met ecolabel (+ 20% 2017)

tt Aantal evenementen op agenda.brussels: 21.000 evenementen ingevoerd in de database van agenda.brussels (+ 5% 2017)

tt Aantal bezoeken met Greeters: 800 tt Aantal bezoekers in de onthaalbureaus: 260.000 tt Aantal draaidagen: 800 draaidagen in Brussel (+ 5% 2017) * Voor de algemene doelstellingen en de voornaamste prestatie-indicatoren: zie hoofdstuk 2. Doelstellingen

5.4

KADER VAN DE ACTIES

De jongste jaren zijn de opdrachten van de toeristische diensten zeer snel geĂŤvolueerd. Die evoluties werken door binnen de afdeling Destination Management Culture & City Life, die steeds vaker de beleving van bezoekers centraal plaatst in haar werkzaamheden. De kwaliteit van die beleving staat voorop; ze moet minstens voldoen aan de verwachtingen van de bezoeker en die in het beste geval overtreffen. Een positieve beleving berust op twee pijlers: de kwaliteit van het onthaal en de mate waarin we in staat zijn culturele en toeristische activiteiten aan te bieden die inspelen op ieders belangstelling. De verschillende afdelingen van de vereniging zullen tal van acties ondernemen om aan die dubbele vereiste te voldoen, in nauwe samenwerking met de Brusselse partners. De sterke thema's van het gewest en de doelgroepen die voor affinitaire marketing werden geĂŻdentificeerd, zullen daarbij bijzondere aandacht krijgen.

Roller Bike Parade

destination management

culture & city life

61


De Europese Commissie


5.5 EUROPA (Art.15, 23, 24 van de beheersovereenkomst 2018-2023)

5.5.1 Hoofdstad van Europa

Dat Brussel de Europese hoofdstad is, vormt een enorme troef en een uniek verkoopargument. Om de Europese dimensie van het gewest in de verf te zetten en er toeristisch voordeel uit te halen, wil de afdeling Destination Management Culture & City Life:

• participeren in een studie over het imago van de Europese wijk (het pro-

• • • • • • •

ject ter verbetering van het imago en de aantrekkelijkheid van de Europese wijk) in samenwerking met perspective.brussels, Atrium en het Commissariaat voor Europa en de Internationale Organisaties, de netwerk- en katalysatorfunctie van de vereniging versterken door de European Quarter Networking Events te ondersteunen, het GT Tourisme versterken om de coherentie van de communicatie en het aanbod van de verschillende Europese instellingen te verbeteren; rondleidingen in de Europese wijk stimuleren via een brochure, een wandelkaart voor eigen gebruik en de opleiding van gidsen, deskundig advies geven ter gelegenheid van kennismakingsbezoeken, persreizen en workshops, al dan niet met de focus op Europa, campagnes op de sociale media, voornamelijk naar aanleiding van de Europadag, de samenwerking tussen het Irisfeest en de Opendeurdag van de Europese instellingen coördineren en versterken op het vlak van communicatie en organisatie van evenementen, ontmoetingen tussen partners of met andere afdelingen van visit.brussels in de hand werken, om projecten op te zetten.

House of European History

Parlamentarium

destination management

culture & city life

63


5.5.2 Expats als doelgroep

Voor de Vereniging omvat de doelgroep ‘expats’ niet alleen de eigenlijk expats maar ook Erasmus-studenten en internationale stagiairs. Om dit specifieke publiek te bereiken plant de afdeling Destination Management Culture & City Life:

• het samenstellen en verdelen van 9.000 Welcome Packs, • een denkoefening over een mogelijke ‘nieuwkomerspas’, • een 10-tal sessies om Brussel en zijn troeven voor te stellen aan nieuw• • • •

Newsletter Europe

Presentatie voor stagiairs in de Commissie en in het Parlement van de EU

64

destination management

culture & city life

komers in de Europese instellingen, in samenwerking met het Commissariaat voor Europa, het sluiten van een jaarlijks akkoord met een op expats gericht medium, om online artikels en video's te verspreiden en een enquête te houden over de specifieke informatienoden van expats, een video bestemd voor de sociale media, in samenwerking met het commissariaat, om de vereniging en wat ze doet voor te stellen, de organisatie van een bijzondere Belgian Frunch After Work in samenwerking met de @seven after works, op de sociale media communicatiecampagnes organiseren met focus op wat Brussel te bieden heeft aan cultuur en evenementen die een band hebben met de identiteit of het sociale leven van het gewest en het land.

Bovendien zullen acties ondernomen worden om de maandelijkse nieuwsbrief ruimer te verspreiden, rekening houdend met de nieuwe regels die de AVG oplegt. Via de sociale media zullen mensen uitgenodigd worden om in te tekenen. Bovendien zal de nieuwsbrief online worden geplaatst op een aantal websites bestemd voor expats, en verspreid worden binnen de Europese instellingen.


5.5.3 Europe Direct

Europe Direct Brussels is een informatie- en documentatiecentrum over de Europese Unie dat rechtstreeks contact mogelijk maakt tussen de Europese Unie en de burgers van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Sinds 2013 wordt de structuur beheerd door visit.brussels. Europe Direct levert informatie en gepersonaliseerd advies aan burgers en scholen via verschillende kanalen: na afspraak op kantoor, telefonisch, brochures, informatiebrieven, website, sociale media, enz. Daarnaast organiseert dit informatiecentrum activiteiten over de Europese Unie in 5de en 6de leerjaren van het lager onderwijs in het gewest. In 2019 zal Europe Direct via online campagnes en de organisatie van specifieke evenementen bijzondere aandacht schenken aan het verspreiden van informatie over de inzet van de Europese verkiezingen. Om het debat over Europa aan te zwengelen zullen conferenties worden georganiseerd in bibliotheken en zal worden samengewerkt met plaatselijke media (radio en televisie). Europe Direct Brussels zal eveneens opleidingsdagen organiseren over het onderwijs in de Europese Unie, bedoeld voor de pedagogische hogescholen van het gewest.

Europe Direct

be european be .brussels

NL

Om Europe Direct Brussels meer bekendheid te geven bij het grote publiek, wil de vereniging het koppelen aan minstens vijf grote evenementen op de Brusselse evenementenkalender, zoals het Irisfeest, de EDUCbeurs, de Europadag of het Milieufestival. Daarnaast zal ze een promotietool ontwerpen die speciaal gewijd is aan Brusselse projecten met steun van de Europese Unie, in samenwerking met de EFRO-cel van het gewest. Om doeltreffender te werken en zijn actie verder te ontwikkelen zal Europe Direct Brussels ten slotte samenwerkingen uitbouwen met de andere leden van het netwerk Europe Direct, zowel in België als in het buitenland. Het informatiecentrum zal bovendien nieuwe vrijwilligers aantrekken om meer activiteiten te kunnen organiseren en de evenementen beter te bemannen.

Europa in de klas

Pedagogisch aanbod over de Europese Unie in Brussel

Brussels

Europe Direct Brussels Rue Royale 2-4 Koningsstraat - Bruxelles 1000 Brussel Tel : 02 549 50 54 | E-mail : europedirectbrussels@visit.brussels w w w.e u ro p e d i re c t . b r u s s e l s

VOTRE RELAIS D’INFORMATION SUR L’UNION EUROPÉENNE UW INFORMATIECENTRUM OVER DE EUROPESE UNIE

Brochure Europa in de klas

destination management

culture & city life

65


66

destination management

culture & city life

Stadhuis van Brussel


5.6

HERITAGE Het thema ‘Heritage’ verwijst naar het materieel en cultureel erfgoed van het gewest: historisch, architecturaal erfgoed, musea, folklore, enz. Het valt uiteen in drie ‘subthema's’ die typisch Brussels zijn: geschiedenis & erfgoed, art nouveau/art deco en surrealisme. (Art. 9, 12 van de beheersovereenkomst 2018-2023)

5.6.1 Thema geschiedenis & erfgoed FOCUS OP BRUEGEL In 2019 zal het 450 jaar geleden zijn dat Pieter Bruegel de Oude te Brussel overleed. Een jaar lang zal de wereldberoemde schilder in de kijker staan, niet alleen door het permanente aanbod rond zijn werk extra in de verf te zetten maar ook door speciale evenementen in nauwe samenwerking met Toerisme Vlaanderen. Om het werk van de schilder te valoriseren en de sporen van zijn aanwezigheid in Brussel duidelijker te maken zal visit.brussels een street-artproject organiseren. De vereniging zal eveneens het gelegenheidsaanbod van de Brusselse partners samenbrengen, zorgen voor specifieke communicatiemiddelen gericht op het grote publiek en op vaklui uit de toeristische sector, en een persreis organiseren.

Brochure Carolus V Festival

ERFGOED IN DE KIJKER ZETTEN De inspanningen die al enige jaren worden gedaan om het Brussels erfgoed in de kijker te zetten, gaan door in 2019. Er komen folders met uitleg in drie talen over plekken die er nog geen hadden, een aantal daarvan zullen speciaal bestemd zijn voor kinderen. Bestaande folders zullen daarnaast worden herdrukt. HET CAROLUS V FESTIVAL Dit festival gewijd aan de renaissance is een must geworden in het Brusselse cultuurleven. Jaar na jaar verenigt het een steeds groter aantal partners. Het historisch feestprogramma past in het cultureel netwerk van ‘De Europese Routes van Keizer Karel’. In het Bruegeljaar 2019 zal de programmatie van het festival op Pieter Bruegel de Oude worden afgestemd. WEDSTRIJD Ter gelegenheid van de Internationale Dag van Monumenten en Landschappen, die door ICOMOS wordt gevierd, zal via de sociale media een wedstrijd worden georganiseerd rond het Brussels erfgoed. De wedstrijd mikt op iedereen die weg is van erfgoed, in België en in de buurlanden.

destination management

culture & city life

67


5.6.2 Thema art nouveau/art deco

Art nouveau/art deco is een van de thematische blikvangers van de affinitaire marketing van de vereniging omdat dit gegeven zo nauw verweven is met de Brusselse ziel. In 2019 zullen meerdere promotiecampagnes worden gelanceerd rond de twee Brusselse art-nouveaufestivals (BANAD-Festival en festival Artonov) en in verband met het openen van de nieuwe zalen in het Museum voor Kunst en Geschiedenis. Bovendien wordt gewerkt aan het ontwerp en de verspreiding van een wandelbrochure art nouveau/art deco en aan het actualiseren van de folder over het art-nouveau-aanbod in Brussel.

5.6.3 Thema surrealisme

Het surrealisme is nog zo'n krachtige merker van de Brusselse culturele identiteit. Meerdere communicatieacties zullen in 2019 worden ondernomen rond de 10de verjaardag van het Magritte Museum, de opening van het Museum voor Abstracte Kunst en het twintigjarig bestaan van het RenĂŠ Magritte Huis Museum. De folder over het surrealisme-aanbod in Brussel zal geactualiseerd worden.

Magritte-brochure

68

destination management

culture & city life


Tentoonstelling Horta & Wolfers Museum Kunst & Geschiedenis


Stripfeest 2017


5.7.

ARTS & CREATIVITY Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is een plek van bruisende creativiteit. Hedendaagse kunst, strips, mode, design en jazz: al die disciplines gaan er ongebreideld hun gang en geven de Europese hoofdstad uitstraling tot ver buiten de grenzen. (Art. 9, 10 van de beheersovereenkomst 2018-2023)

5.7.1 Thema's stripverhalen en popcultuur

Het stripverhaal zit ingebakken in het DNA van Brussel en draagt ruim bij aan de internationale uitstraling van de stad. In 2019 zal de Vereniging op haar prioritaire markten deelnemen aan meerdere gespecialiseerde evenementen. Zo zal visit.brussels op het Festival van Angoulême (24-27 januari 2019) een stand hebben over tien jaar Stripfeest en dertig jaar Belgisch Stripcentrum, en in april 2019 op Ficomic, de Mangabeurs in Barcelona. Voorafgaand aan die evenementen zal een stripweekend op poten worden gezet in het kader van een wedstrijd die openstaat voor het grote publiek; een manier om dat doelpubliek rechtstreeks te bereiken en mailadressen te verzamelen. In het kader van het Stripfeest zullen eveneens meerdere acties ondernomen worden: een themareis voor de pers rond de 10de verjaardag van het feest en het dertigjarig bestaan van het Belgisch Stripmuseum, wedstrijdspelen, informatiestand ‘Brussel, hoofdstad van het stripverhaal’, opwaardering van de ‘Geek’-ruimtes op de beurs, ontvangst van buitenlandse auteurs (comics of manga), activiteiten rond ‘geek & pop culture’, ‘street art’, enz.

Parcours stripfresco's

Ook ondersteunt de vzw een aantal initiatieven die bijdragen aan het verstevigen van het imago van Brussel als hoofdstad van het stripverhaal, bijvoorbeeld het project Blow Book. Ze gaat ook door met het maken van informatieborden voor de nieuwe muurschilderingen op het Brussels stripparcours. Ten slotte zal zij on- en offline een aantal promotieacties voeren voor het Brussels aanbod rond strips, via gespecialiseerde bladen, een speciale agenda voor stripevenementen in Brussel en campagnes over het thema op paalbanieren.

Expo Star Wars Identities

Tegelijk zal visit.brussels een op de buurlanden gerichte publireportagecampagne lanceren om de vele evenementen rond ‘pop culture’ in het gewest in de schijnwerpers te plaatsen (Festival Anima, Foire du Livre, beurs Made in Asia & Youplay, Brussels Comic Con, BIFFF...).

©Lucasfilm Ltd

destination management

culture & city life

71


5.7.2 Thema podiumkunsten

De promotie van het Brussels podiumkunstenaanbod zal verzekerd zijn tijdens de grote evenementen: Festival des Brigittines, Dag van de Dans, Bruxellons, Festival cafés-théâtres, Noël au théâtre, Kermezzo, Festival UP!, enz.

Dag van de Dans - Ultima Vez ©DannyWillems

Ook worden acties ondernomen in het kader van de manifestatie ‘Brussels Dance’, gewijd aan creaties van hedendaagse choreografen (persreis, programmabrochure maken, enz.) en voor het valoriseren van het Kunstenfestivaldesarts. Ten slotte komt het Brussels podiumgebeuren aan bod op het Festival van Avignon, in samenwerking met het kantoor van visit.brussels in Parijs.

5.7.3 Thema hedendaagse kunst

visit.brussels wil het imago van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest als heuse Europese hub voor hedendaagse kunst verder uitbouwen. De steun voor de sector verloopt via het ontwikkelen van communicatietools (print & web, paalbanieren, reclameslogans, persreizen, sociale netwerken...) rond de grote manifestaties (Art Brussels, Brussels Gallery Weekend...) en de verschillende tentoonstellingen die de actoren van de sector aanbieden. De vereniging probeert daarnaast te zorgen voor een verruiming van het publiek door deze evenementen en het gewest in de lifestylemedia een ‘cool en trendy’ imago mee te geven via een persreis tijdens Art Brussels en met andere eenmalige, doelgerichte acties in samenwerking met de partners. Kanal - Centre Pompidou © Veerle Vercauteren

72

destination management

culture & city life

Ze zal zich eveneens, samen met de Brusselse partners, bezighouden met eenmalige acties tijdens belangrijke evenementen in de sectoren, zoals de Biënnale van Venetië of Frieze London.


MĂźnsterlandStones Expo


Design September


5.7.4 Thema mode & design

De gids ‘Brussels by designers’, de bijbel voor wie van design en vormgeving houdt, wordt heruitgegeven. Er komt meer bepaald een interview in met een modeontwerper die over zijn favoriete Brusselse plekjes praat: hotels, winkels, restaurants, enz. Ook komt er een folder over mode en shopping, die in heel Brussel ruim zal worden verspreid. In oktober zal de creativiteit van Belgische modetalenten alweer centraal staan door een reeks evenementen die bijeengebracht worden onder de vlag ‘Maand van de Mode’: DS Brussels Fashion Days, The Dressing Room... visit.brussels zal zorgen voor een betere nationale en internationale zichtbaarheid daarvan via on- en offline promotieacties, de organisatie van wedstrijden op de sociale media, het opstellen van persberichten enz. Bijzondere aandacht zal worden besteed aan het verstevigen en het verspreiden van het imago van Brussel als topbestemming voor aficionado’s van mode en design. In samenwerking met haar partners in de sector zal de vereniging een reeks acties in die zin ondernemen, gericht naar de media, gespecialiseerde bloggers, kunstmagazines en influencers. Zo is de organisatie van meerdere persreizen gepland rond de designbeurs ‘Collectible’, maar ook rond ‘Design September’, de ‘Brussels Art Days’ en de beurs ‘Art on Paper’.

Expo Uncovered @ MAD

Ten slotte zal de Vereniging in samenwerking met het MAD – Brussels Fashion and Design Platform – en Brussels Export deelnemen aan de beurzen van Milaan en Parijs. De doelstelling daarbij is het promoten van de Brusselse troeven inzake mode en design buiten de landsgrenzen, naar een publiek van vakmensen en gevorderde amateurs toe.

ADAM

destination management

culture & city life

75


5.7.5 Thema jazz

De idylle tussen Brussel en jazz is niet nieuw, maar heeft zijn roots in de geschiedenis dankzij iconische figuren zoals Toots Thielemans. Ze leeft vandaag verder door een nieuwe generatie muzikanten die de grenzen van het genre onophoudelijk verlegt. In 2019 wil visit.brussels zijn centraal communicatieplatform over jazz verder uitbouwen (www.jazz.brussels, Facebook-pagina, nieuwsbrieven, brochure...). De vereniging zal eveneens evenementen en plaatsen blijven steunen die bijdragen aan het uitdragen van een positief imago van Brussel als jazz-gewest: jazzfestivals, jazzclubs, enz. Ze zal persreizen organiseren rond grote evenementen, bedoeld voor de vakpers, en erop toezien dat de banden tussen jazz en toerisme op alle niveaus worden aangehaald. In samenwerking met de UNESCO en de Brusselse partners zal de vereniging een jazzevenement organiseren in het kielzog van de International Jazz Day (30 april) en de verjaardag van het Brussels icoon Toots Thielemans (29 april). Daarnaast zal zein 2019 een showcasefestival rond de Brussels jazz aanbieden in het raam van het Edinburgh Jazz Festival. Ten slotte worden samenwerkingen overwogen met de MIVB en met Brussels Airlines voor het aankondigen van grote jazzevenementen in het gewest (jazzmuziek in de metrostations en aan boord van vliegtuigen). De hotelsector zal eveneens nauw worden betrokken bij de promotie van Brussel als jazzgewest, met name door het samenstellen en verspreiden van een ‘Jazz package’.

5.7.6 Kandidatuur Brussel 2030

Op initiatief van de Minister-President van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest sloten alle Brusselse culturele spelers zich aan bij de kandidatuur van Brussel als ‘Europese culturele hoofdstad 2030’. Dit omvangrijke project moet de overheden en de drijvende krachten achter het Brussels cultuurmilieu bijeenbrengen in één grote dynamiek. De officiële kandidatuur van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zal pas in 2024 ingediend worden. Niettemin is visit.brussels al sinds 2018 in volle voorbereiding van het dossier, in nauwe samenwerking met de regering en de culturele netwerken RAB-BKO. Het gaat daarbij over juridische en organisatorische aspecten, communicatie en de impactstudies die worden overwogen voor een project van dergelijke omvang.

76

destination management

culture & city life


Balkan Trafik Festival Š Strange Milena / Sofam


Lichtparcours Belgian Pride


5.8 CITY

LIFE

Overeenkomstig de affinitaire strategie die de vereniging ontwikkelde, mikt het City Life-aanbod op een aantal doelgroepen (LGBT, gezinnen, scholen) en draait het rond een reeks thematische blikvangers die een rechtstreekse band hebben met het dagelijks leven in Brussel (gastronomie, sport, duurzaam toerisme). (Art. 7, 9, 16 van de beheersovereenkomst 2018-2023)

5.8.1 Doelgroep LGBT

Het ‘LGBT-friendly’ imago van het gewest zal zowel internationaal als in Brussel zelf gepromoot en versterkt worden. Om Brussel internationaal als bestemming te promoten zal de vereniging zorgen voor het aantrekken van ter zake gespecialiseerde internationale journalisten ter gelegenheid van de grote LGBT-manifestaties (Pride, Demence anniversary, Girls Heart Brussels). Voor die manifestaties komen er vooraf publiciteitscampagnes in de grote gespecialiseerde media. Ook zullen publiciteitscampagnes de schijnwerpers richten op de ‘LGBT-plekken’ in tien Belgische, Duitse, Franse en Nederlandse steden. Daarnaast zal de Vereniging op ITB Berlin een conferentie organiseren waarop de resultaten van de enquête over LGTB-toerisme worden gepresenteerd. In het vooruitzicht van Europride 2020 zal ze eveneens in Wenen deelnemen aan een workshop/conferentie over LGBT-rechten in Europa en de Balkan. Ten slotte zal visit.brussels een public relations evenement organiseren in New York, in het raam van de World Pride. Om het LGBT-aanbod in Brussel te promoten zal de vereniging een specifieke folder ontwerpen – be rainbow, be.brussels – en verspreiden in samenwerking met haar partners. Zij zal er ook voor zorgen dat de actoren van de LGBT-sector geïnformeerd worden over het Brussels cultuuraanbod en zal in partnerschap met de hotelsector een specifiek aanbod ontwikkelen voor gespecialiseerde reisorganisatoren.

Sint-Jacobswijk

destination management

culture & city life

79


5.8.2 Doelgroep gezinnen

De vereniging wil van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een bevoorrechte bestemming voor kinderen en gezinnen maken. De productie van gerichte communicatietools, relaties met pers en invloedrijke bloggers en vloggers, updates van de website www.visit.brussels/kids, verbetering van de bekendmaking bij het doelpubliek, enz. In 2019 zal visit.brussels deze inspanningen voortzetten. Natuurlijk zal de vereniging de actoren van de sector blijven ondersteunen met evenementen die op dit doelpubliek gericht zijn. Meer bepaald zal ze nagaan of het opportuun is een label ‘family-friendly’ te creëren en zal ze het Brussels aanbod vergelijken met dat van andere grote steden.

5.8.3 Doelgroep scholen

In dezelfde lijn verbindt visit.brussels zich ertoe de communicatie naar het schoolpubliek te verbeteren. Wat dit betreft, steunt de vereniging meer bepaald op de brochure ‘Educatief aanbod en animaties in Brussel’, die bijgewerkt, herdrukt en via e-mail naar de Belgische scholen toe verspreid zal worden.

Atomium

be school be .brussels

NL

Educatief aanbod en animaties in Brussel 2018 - 2019

Scholenbrochure

80

destination management

culture & city life

De brochure zal verwijzen naar de website (www.scholen.brussels), die vollediger is. Er wordt een afdeling ‘tijdelijke evenementen’ uitgewerkt. visit.brussels zal eveneens aanwezig zijn op evenementen voor scholen en er wordt gewerkt aan een analyse van de mogelijkheid om de aanpak rond scholen te ontwikkelen naar de buurlanden toe.


Uitstap naar het Kindermuseum


5.8.4 Thema gastronomie

Lekker eten en drinken zijn onlosmakelijk verbonden met het dagelijks leven van de Brusselaars. Dit thema is dan ook een belangrijke troef voor toeristische ontwikkeling. De vereniging wil het plaatselijk aanbod ondersteunen om Brussel als bestemming nog aantrekkelijker te maken. Zo zullen de basisproducten van de nationale gastronomie (chocolade, frieten, bier, plaatselijke keuken...) in de kijker worden gezet. De kwaliteitslabels Brusselicious en World Cuisine zullen bestendigd worden. In dezelfde lijn zullen aan de actoren van de sector opleidingen rond de plaatselijke gastronomie worden aangeboden, die worden gegeven door grote Belgische chefs. Om van de nationale gastronomie een heuse hefboom voor toeristische ontwikkeling te maken haalt visit.brussels eveneens inspiratie uit experimenten in andere steden, met name door voort te bouwen op het internationale DÊlice Network, een uitwisselingsplatform dat culinaire voortreffelijkheid wil uitspelen ten gunste van de ontwikkeling van een grondgebied. Daarnaast zal de vereniging erop toezien dat de Brusselse culinaire scène evolueert en haar imago verjongt, door meer bepaald in te zetten op opiniemakers, op evenementen die een jeugdig en vernieuwend imago uitdragen (Brussels Beer Fest, Brussels Cocktail Week‌), en op het oprichten van een pop-uprestaurant in samenwerking met hub.brussels. Promotie-acties op de sociale netwerken zullen deze evenementen eveneens ondersteunen.

DELICE 2018

82

destination management

culture & city life

Ten slotte zal visit.brussels zijn steun verlenen aan de onafhankelijke brouwers van het gewest, en aan allerlei plaatsen, evenementen en voorzieningen die verband houden met de gastronomie, zoals het Chocoladesalon, of de jaarlijkse Choco-Pass Choco-Story.


EAT! Brussels DRINK! Bordeaux


De Groene Wandeling


5.8.5 Thema duurzaam toerisme

Al ettelijke jaren werkt visit.brussels mee aan het Brusselse imago: een gewest dat duurzaamheid hoog in het vaandel draagt. Verder maakt het de actoren van de sector warm om Brussel te introduceren als een milieuvriendelijke bestemming. Daartoe organiseert de vzw met name vier ‘duurzame middagen’ waarbij de actoren van de toeristische sector worden gesensibiliseerd voor de grote aandachtspunten bij de ontwikkeling van duurzaam toerisme (mobiliteit, afvalbeheer, korte ketens, het portaal Good Food…). visit.brussels werkt met GoodPlanet samen om in Brussel het label ‘Green Key’ te ontwikkelen. De vzw vestigt de aandacht op de talrijke groene ruimten van het gewest (parken, Zoniënwoud, De Groene Wandeling, wandelpaden…) en schuift daarbij de band met het Droh!me Melting Park en het AfricaMuseum naar voren. Wat duurzaam toerisme betreft, spitst de communicatie naar het grote publiek zich toe op twee periodes: in de lente ligt de klemtoon op groene ruimte en bloei, in september op mobiliteit. De vereniging zal met de hulp van de vzw Pro Vélo bijzondere aandacht besteden aan het promoten van fietstoerisme, met name via het verwezenlijken van de sensibiliseringscampagne Bike for Brussels, de beurs Bike Brussels en de ontwikkeling van een mobiele app op basis van de fietswegenkaart. visit.brussels zal ter zake zijn samenwerkingen met ondernemingen en met de gewestelijke overheden (Leefmilieu Brussel, Brussel Mobiliteit, GreenBizz…) verder versterken. Daarnaast zullen in de Brussels Cruise Terminal, de nieuwe passagiersterminal in de haven van Brussel, riviercruiseschepen en evenementenboten kunnen aanmeren. De vereniging zal trachten synergieën te realiseren om het riviertoerisme te ontwikkelen. Ten slotte zal visit.brussels blijven ijveren voor milieuvriendelijk management en zijn eigen milieuprestaties bewaken. Meer bepaald wil de vereniging haar label ‘ecodynamische onderneming’ hernieuwen en daarbij op drie sterren mikken. Er komen ook nieuwe acties van het Eco Team, in samenwerking met de dienst HR en de directie. Natuurlijk zal bijzondere aandacht worden besteed aan het duurzaam beheer van de evenementen die van de vereniging zelf uitgaan.

destination management

culture & city life

85


5.8.6 Toerisme voor iedereen

Meer toeristen aantrekken gebeurt onvermijdelijk via de ontwikkeling van een voor iedereen toegankelijk aanbod. In die zin zullen verschillende acties worden ondernomen:

• uitwerking van een toegankelijkheidslabel (voor hotels, musea, enz.), in combinatie met de vzw ‘Access-I’,

• verbetering van de toegankelijkheid van de eigen evenementen van visit.brussels,

• sensibilisering van de actoren in toerisme en cultuur door het organiseren van rondetafelgesprekken en specifieke opleidingen,

• denkoefening over de kwestie toegankelijkheid als uitvloeisel van de • • • • •

top Destination For All 2018, en organisatie van een tweejaarlijks vakevenement gewijd aan toegankelijk toerisme, promotietools in braille maken, in samenwerking met de Brailleliga, samenwerken aan de ontwikkeling van een pers- en TO-databank, samenwerken met gespecialiseerde organisaties om de toegankelijkheid te verbeteren voor mensen met beperkte mobiliteit op plaatsen die nu matig of niet toegankelijk zijn (Hortamuseum, Atomium…), deelnemen aan het project rond toegankelijke art nouveau, gedragen door de KU Leuven en explore.brussels, opname van informatie over toegankelijkheid van plaatsen voor mensen met beperkte mobiliteit op de website agenda.brussels.

5.8.7 Thema urban culture

Dit thema omvat met name de Geek & Pop culture en het nachtleven in het algemeen. Het richt zich hoofdzakelijk tot een jong publiek: 18- tot 35-jarigen. In 2019 wordt de ‘Urban Culture Guide’ bijgewerkt en herdrukt. Om dit thema extra goed te laten uitkomen zal de website van visit.brussels bijgewerkt en inhoudelijk verrijkt worden. Samenwerking met andere thema's wordt op het getouw gezet (bv. street art parcours over het thema Bruegel)

Muurschildering van Jaune

86

destination management

culture & city life


Ronde van Frankrijk 2018


5.8.8 Thema sport

100 ANS DU MAILLOT JAUNE — 100 JAAR GELE TRUI

01 > 07.07.2019

In 2019 zal een groot stuk van de aandacht van de vereniging naar een belangrijk sportevenement gaan: de organisatie van de Start van de Ronde van Frankrijk in samenwerking met de stad Brussel.

Affiche Start van de Ronde 2019

Éd. Resp. / Ver. Uitg. : O. Mees — Petite rue du Musée 6-8 korte Museumstraat, Bruxelles 1000 Brussel

Voortbouwend op de evenementen die in 2018 werden georganiseerd ter aankondiging van de Start van de Ronde van Frankrijk, komen er meerdere acties. In het Huis van de Tour in Brussel is de permanentie verzekerd en krijgt men alle informatie over de Start van de Tour in 2019 en de Ronde van Frankrijk in het algemeen. Het is ondergebracht in het Allianz-gebouw in hartje Brussel. Het kantoor wordt aangekleed in de sfeer van de Start van de Ronde van Frankrijk 2019, het onthaalpersoneel krijgt een opleiding om de juiste informatie te geven over de Ronde van Frankrijk 2019 en over Brussel. PERS- EN MEDIARELATIES TOURSTART 2019: • communicatiedragers, persrelaties, persberichten voorafgaand aan het evenement (vanaf eind 2018 en in 2019), • inrichting van de Mediaruimte van het Perscentrum in Brussels Expo, • ontvangstbalie in Brussels Expo, bestemd voor ± 2.000 journalisten en media, gedurende vijf dagen, • ‘welcome packs’ om tijdens het evenement aan de journalisten uit te delen, • een pr-evenement (receptie) voor ± 1.000 mensen. COMMUNICATIE, PROMOTIE EN HOSPITALITY & ACTIVATION: • website ‘Grand Départ 2019’ en sociale netwerken: visit.brussels zal zich bezighouden met de ontwikkeling van een meertalige website (NL - FR - EN) voor de start van de Ronde van Frankrijk te Brussel, naar het model van de structuur van de website voor de start van 2018, • Facebook-activeringsacties in het kader van de Tourstart 2019, • in 2019 zal de gele trui precies 100 jaar bestaan. Een activering gebeurt gezamenlijk met ASO en de stad Brussel. Het BIP-gebouw zal in het geel gehuld worden, • acties ‘hospitality VIP’ Tourstart 2019, • om Brusselaars en Belgen te informeren, bewust te maken en te sensibiliseren worden opeenvolgende paalbaniercampagnes op het grondgebied van het gewest gepland, voor en tijdens het evenement, • zichtbaarheid op het festival eat! BRUSSELS drink! BORDEAUX in september 2018 is gepland; en in mei 2019 komt er activering – en zichtbaarheid op de Start van de Tour 2019 - op het Irisfeest.

Huis van de Tour

destination management

culture & city life

89


Koppeling van de 19 gemeenten aan het evenement, met communicatie over die gemeenten met behulp van acties via meerdere kanalen (website, brochures, enz.). Het is niet de bedoeling alle acties die met de tourstart in Brussel-Stad verband houden te centraliseren, maar wel die tourstart te promoten in alle 19 gemeenten en de vele bezoekers die hiervoor aanwezig zijn kennis te laten maken met het hele gewest. Algemeen zal de vereniging in synergie met de negentien gemeenten en de actoren van de sector werken om de ontvangst van sportmanifestaties in Brussel te verbeteren en om nieuwe manifestaties aan te trekken. Zij zal, weliswaar niet altijd in dezelfde mate, een rol spelen bij de organisatie van het Europees kampioenschap volleybal, de 40ste editie van de 20 km door Brussel en de Memorial Van Damme. In 2019 moet er ook contact gemaakt worden met de stad Parijs, met het oog op de Olympische Spelen van 2020. Daarbij moet gedacht worden aan samenwerking met het Belgisch Olympisch en Interfederaal ComitĂŠ (BOIC). Ten slotte zal visit.brussels datzelfde jaar samen met perspective.brussels meewerken aan het joggingplan.

90

destination management

culture & city life


20 km door Brussel


5.9

COMMUNICATIE OVER CULTUUR

(Art. 5, 9, 11, 14 16, 22 van de beheersovereenkomst 2018-2023)

In 2019 zal de dienst cultuurcommunicatie zich toeleggen op het omwerken van de websites www. agenda.brussels.be en www.arsene50.be, om de gebruikersbeleving te verbeteren. 5.9.1 agenda.brussels

Op 17 april 2018 is agenda.brussels na een interministeriële conferentie officieel de website en het referentiemerk geworden voor de cultuurcommunicatie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Met deze website wil men zowel het grote publiek als de Brusselse cultuurspelers een volledig overzicht geven van het cultuuraanbod in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest – en dit in het Nederlands, het Frans en het Engels. De website is ook bedoeld om de verschillende cultuurcommunicatietools van de gemeenschappen, de gemeenschapscommissies en de gemeenten, evenals de open data van het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest te centraliseren. In 2019 worden de ergonomie van de website, de grafische aspecten en de toegankelijkheid helemaal herzien, in overeenkomst met de aanbevelingen van de organisatie AnySurfer, om de raadpleging via smartphone te vergemakkelijken. De nieuwe versie zal voorrang geven aan de gebruikersbeleving voor het front-endgedeelte en op vereenvoudiging mikken voor het back-endgedeelte (extranet). De functies ‘mandje’, ‘wishlist’ en ‘meervoudige aankopen’ zullen ingevoerd worden, evenals de tool spots.brussels, waarin elke culturele infrastructuur van het gewest opgenomen is. Ten slotte zal het CMS geoptimaliseerd worden om het werk van de webmasters te vergemakkelijken. Bovenop die technische evoluties is het de bedoeling inhoud te ontwikkelen die degelijker en origineler is, meer bepaald om de SEOeigenschappen te verbeteren. Het komt erop aan de door operatoren aangeleverde inhoud beter te controleren – en eventueel te herschrijven –, algemenere artikels over de culturele actualiteit te publiceren en inhoud uit de Brusselse media te verspreiden na daartoe partnerschappen te hebben gesloten. De integratie met de tool spots.brussels van perspective.brussels wordt gerealiseerd. De aldus grondig herziene website zal extra gepromoot worden, met name op de sociale netwerken. Het is de bedoeling om van agenda.brussels een kwaliteitslabel te maken, dat wordt vermeld op alle (papieren of digitale) dragers die gebruikmaken van zijn gegevens.

Brussels Jazz Festival ©Jan Kricke

92

destination management

culture & city life

Om het imago van Brussel als studentenstad te verstevigen, is het van belang samen te werken met universiteiten en andere instellingen voor hoger onderwijs in Brussel. Om het cultuuraanbod naar studenten toe te promoten wordt nagegaan of het mogelijk is een kortingkaart of andere incentives in te voeren om met dat aanbod kennis te maken.


BRAFA © Emmanuel Crooy


FESTIVAL UP! - Cie Samuel Mathieu - Guerre © Pierre Ricci


5.9.2 Arsene 50

De last-minute ticketdienst krijgt een totaal nieuwe website om hem ‘responsive’ te maken, met andere woorden geschikt voor alle toestellen. Op die manier kan de gebruiker aan een ticket geraken tegen halve prijs, ook vanaf zijn smartphone. Deze herwerking staat in nauw verband met de ontwikkeling van de algemene ticketdienst en met de herwerking van agenda.brussels. In 2019 zal de promotie voor Arsene 50 verlopen via: • het uitgeven van nieuwe flyers, • de sociale netwerken, • diverse artikels en publireportages, • partnerschap met BRUZZ, • jaarlijkse publicatie in Le Petit Futé, de Trotter en de bijlage Scènes du Soir.

Art Brussels © David Plas

destination management

culture & city life

95


5.10

DISCOVER THE CITY

(Art 6, 9, 12, 25, 26 van de beheersovereenkomst 2018-2023)

De dienst Discover the City biedt een waaier aan voorzieningen en initiatieven (rondleidingen, Greeters, enz.) om het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en zijn wijken onder verschillende invalshoeken te leren kennen. 5.10.1 Rondleidingen

Om deze activiteit te ontwikkelen zal het rondleidingenaanbod via affiniteit aangeboden moeten worden – met behulp van de instrumenten die de vereniging ontwikkelt of door middel van haar promotieacties. Zo zijn de voornaamste thema's in 2019: Bruegel, de Ronde van Frankrijk, het Carolus V Festival, strips, art nouveau, Brusselse wijken, de Koninklijke Serres van Laken en het Irisfeest in de gemeenten. Toeristen zal de weg gewezen worden naar de rondleidingen die het best bij hun belangstellingssfeer aansluiten. Daarnaast zal deze dienst nauw moeten samenwerken met de kantoren in het buitenland, de touroperators, de reisbureaus en de collega's die zich met doelgroepen bezighouden, om de informatievragen zo goed mogelijk om te zetten in concrete manieren om mensen te verwelkomen en hen Brussel te laten ontdekken. Rondleiding MIMA

visit.brussels wil eveneens meer rondleidingen aanbieden ter gelegenheid van Brusselse evenementen – georganiseerd door de vzw zelf of door een partner – en zorgen voor meer deelnemers aan de openbare rondleidingen in het stadhuis. Ten slotte komt het erop aan de reservatie van rondleidingen voor individuele bezoekers te vereenvoudigen, zowel in de onthaalbureaus als op de website.

5.10.2 De Greeters

Greeters zijn onbezoldigde en geestdriftige ambassadeurs die bezoekers van over de hele wereld willen verwelkomen en hen aan de hand van een wandeling met een persoonlijk tintje op sleeptouw nemen in hun stad of gewest.

Greeters

Het Greeters-aanbod moet uitgroeien tot een topproduct, een must binnen het Brussels toeristisch aanbod, aangezien het zo heilzaam is voor het imago van de stad. Het komt erop aan dit aanbod te integreren in de totaalbeleving van de toerist via een aantal affinitaire thema's (art nouveau, strips, LGBT, Europa, jazz…) en met een voorrang voor de volgende wijken: Europese wijk, Flagey/Kastelijn, Matongé, Sint-Gillis, Marollen, Koningsstraat/Zavel, Centrum, Dansaert/Sint-Goriks en Kanaal. Kwantitatief bekeken is de doelstelling dat er 1.200 aanvragen worden gehaald en 800 effectieve bezoeken met Greeters.

96

destination management

culture & city life


Rondleiding street art


Rondleiding Sint-Gillis


5.10.3 Kennismaking met de wijken

De Brusselse wijken zijn essentiële schakels in de toeristische ontwikkelingsstrategie van visit.brussels. Hun identiteit en hun voornaamste troeven moeten via storytelling uitgespeeld worden. Daarnaast moet bijzondere aandacht worden besteed aan hun ‘toeristische bereikbaarheid’: toeristen moeten geïnformeerd worden over de verbindingen die bestaan tussen het stadscentrum en de plaatsen waar de meeste toeristen aankomen enerzijds, en de verschillende wijken anderzijds. Ten slotte zal de vereniging leven blazen in het netwerk van eigenaars van logies met beperkte capaciteit, om uitwisseling en het delen van ervaringen in de hand te werken. Ze zal ook in samenwerking met perspective.brussels aan een daadkrachtige denkoefening beginnen om de bewegwijzering voor voetgangers te rationaliseren.

Rondleiding Sint-Joost-ten-Noode

Rondleiding Sint-Lambrechts-Woluwe

destination management

culture & city life

99


5.11

WELCOME

(Art. 6, 7, 8, 14, 21 van de beheersovereenkomst 2018-2023)

Per definitie maakt het verwelkomen van bezoekers deel uit van de voornaamste taken van de vzw. Het imago dat bezoekers later van Brussel uitdragen, hangt grotendeels af van de kwaliteit van de ontvangst die hun te beurt valt. 5.11.1 Onthaalbureaus

De synergieĂŤn en ontmoetingen tussen de onthaalbureaus en de andere afdelingen van visit.brussels moeten versterkt worden. De nadruk zal worden gelegd op degelijke informatie van de onthaalbedienden wat het beschikbare aanbod betreft. Zo zullen deze bedienden nieuwe toeristische trekpleisters kunnen bezoeken en nieuwe belevingen meemaken, zodat ze bezoekers het relevantste en meest gepersonaliseerde aanbod kunnen voorstellen. De vereniging zal ook zorgen voor kwaliteitsverbetering van het onthaal buiten de bureaus: buitendiensten, hotelrecepties, enz. Ten slotte zullen de bureaus een reeks producten en objecten te koop aanbieden die verband houden met de grote manifestaties van het moment en met de thema's die dienstdoen als blikvangers van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Goodies

Rondleiding Museum Kunst & Geschiedenis

100 destination

management

culture & city life


5.11.2 experience.brussels

De tentoonstelling experience.brussels biedt een nieuwe kijk op het gewest en richt daarbij de schijnwerpers op minder bekende plekken en op de Brusselaars zelf. In 2019 zal een bekendheidscampagne worden gevoerd ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van de tentoonstelling en de dertigste verjaardag van het gewest. Er zal qua communicatie een extra inspanning worden gedaan: • productie van offline communicatiemateriaal, voor de permanente en tijdelijke tentoonstellingen, • organisatie van gesponsorde Facebook-campagnes om de evenementenagenda en de tijdelijke aan de tentoonstelling gekoppelde acties kracht bij te zetten, • off- en online reclameboodschappen gericht op de prioritaire soorten publiek, • straatbewegwijzering aanbrengen tijdens de evenementen. Op pedagogisch vlak zal de tijdelijke activiteit ‘Reis rond de wereld in 19 gemeenten’ in het permanente deel van de tentoonstellingsactiviteiten opgenomen worden. Diezelfde pedagogische activiteiten zullen enkele aanpassingen ondergaan om in te spelen op de wijzigingen die in een aantal zalen zijn aangebracht. Ten slotte zal een nieuwe tijdelijke tentoonstelling worden opgezet. De verschillende activiteitenboekjes voor gezinnen en roepen (eB! Quiz, De ontdekkingsreiziger, Reis rond de wereld in 19 gemeenten) zullen herdrukt worden, evenals de fiches en de spelkaarten van de groepsanimaties (eB! Pursuit, eB! Challenge). Daarnaast zullen goodies worden uitgedeeld aan de deelnemers aan de pedagogische activiteiten van experience.brussels en bij bijzondere evenementen. experience.brussels

In 2019 zal experience.brussels een reeks samenwerkingen aangaan met enkele topevenementen op de Brusselse kalender: Museum Night Fever, het Irisfeest, Place aux Enfants, Brussels Museums Nocturnes en Kunstberg stage Mont des Arts. Met betrekking tot investeringen en onderhoud: de verschillende inhouden (tekst, audio en video) zullen bijgewerkt worden. Hetzelfde geldt voor de interactieve quiz in de zaal ‘Brussel internationaal’. Ten slotte zal verouderd multimediamateriaal vervangen worden.

Museum Night Fever @ experience.brussels

destination management

culture & city life

101


5.12

SCREEN.BRUSSELS

FILM COMMISSION

(Art. 1 3, 14 van de beheersovereenkomst 2018-2023)

De dienst screen.brussels Film Commission wil Brussel door middel van positieve communicatie promoten als een aantrekkelijke plaats voor nationale en internationale filmproducties. Deze dienst ondersteunt bovendien grote Brusselse filmevenementen zoals BIFFF of het Brussels Short Film Festival. Het begonnen werk rond duurzame praktijken bij het draaien zal worden voortgezet. In samenwerking met het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF) zal screen.brussels Film Comission bijdragen aan het uitwerken van een cursusprogramma in de filmscholen van het gewest. Er komen ook nieuwe partnerschappen met het Brussels Instituut voor Milieubeheer (BIM) en Net Brussel. Daarnaast zal de dienst screen.brussels Film Commission de Location Awards trachten te bestendigen, een initiatief van het European Film Commission Network (EUFCN); er zal geprobeerd worden dit evenement naar Brussel te halen door in overleg te werken met de afdeling Convention & Association. Ten slotte zal overleg met de gemeenten en met de Brusselaars zelf bevorderd moeten worden om filmopnames in de best mogelijke omstandigheden te laten verlopen, zowel voor de inwoners als voor de productieploegen. De gemeenten zullen meer bepaald bewust gemaakt worden van de positieve weerslag van filmopnames.

Opname video Orelsan & Stromae

102 destination

management

culture & city life


Opname Les MisĂŠrables


MIMA


see summer .brussels www.summer.brussels O M M E G A N G


Sales & 6 Marketing


EVALUATIE VAN DE ACTIES 6.1

De te halen doelstellingen en prestatie-indicatoren eigen aan Sales & Marketing zijn hier opgenomen binnen de diensten, na hun opdrachten. *Voor de algemene doelstellingen en de voornaamste prestatieindicatoren: zie hoofdstuk 2. Doelstellingen

108 sales &

marketing


ATOMIUM until 13 Jan. 2019 Atomium & ADAM www.atomium.be / www.adamuseum.be Held at the dawn of the “Golden Sixties”, Expo 58 was the first international event to take place following the Second World War. A celebration of peace regained, humanism and modernity, Expo 58 gained a place in the collective memory. Several exhibitions celebrate this 60th anniversary: PEOPLE OF 58 (Atomium) immerses visitors in the ambience, environment and experience of those times, while GRAPHIC 58 (ADAM) revisits the innovative visual world of Expo 58. If you are into old timers, don’t miss the Belgium’s premier classic car show INTERCLASSICS at Brussels Expo from 16 to 18 November. 60 Years World Expo/ Cars of ‘58’ will be the main theme. www.interclassics.be

CONTEMPORARY ART NICOLAS PARTY • until 18 Nov. 2018 Magritte Museum - www.fine-arts-museum.be The Magritte Museum presents works by contemporary artist Nicolas Party, who created a unique dialogue with Magritte’s fascinating universe. Nicolas Party’s playful and colourful creations – exclusively made for the Magritte Museum – will turn the place upside down!

Along the Way - Richard Long @ Fondation CAB

KANAL - CENTRE POMPIDOU PRESENTS BRUT

until June 2019 Quai des Péniches, Akenkaai - www.kanal.brussels Come and visit the recently opened Modern and Contemporary Art Museum, Kanal - Centre Pompidou. Throughout the year, you will discover artworks from the Centre Pompidou collection, pieces by artists residing in Brussels and live performances, events and concerts.

Revolutions Records & Rebels 1966-1970 @ ING Art Center

© Victoria and Albert Museum, London

MICHEL BLAZY • 6 Sept. 2018 – 10 Nov. 2018 La Loge - www.la-loge.be La Loge is transformed into a lively temporary garden combining a selection of films and organic and changing materials, key elements of Studio Blazy. This installation explores how matter transforms, grows and deteriorates under the influence of space and climatic conditions.

Beyond Borders @ Villa Empain

BEYOND BORDERS • 6 Sept. 2018 - 24 Feb. 2019 Villa Empain – www.villaempain.com The exhibition brings together thirty-seven internationally renowned contemporary artists from the European art scene as well as the Arab world, to exchange ideas about the notion of borders and how it is represented.

René Daniëls, Borsalino ©Guy Braeckman

RENÉ DANIËLS: FRAGMENTS FROM AN UNFINISHED NOVEL

7 Sept. 2018 - 6 Jan. 2019 Wiels – www.wiels.org September at WIELS will be marked by the discovery of the pictorial work and the poetic imagination of Dutch painter René Daniëls in a wide-ranging exhibition. Come and discover over 75 paintings in addition to hundred drawings by the artist who has made his mark on the history of painting.

Chris Marker: Memories of the Future @ BOZAR

©Claire Morgan

livery area” to a selection of the design collecd the ADAM - Brussels Design Museum. The the original arrangement of this former showhe Citroën logo.

NIGHT FEVER: DESIGNING CLUB CULTURE 1960 – TODAY

ALONG THE WAY - RICHARD LONG • 15 Sept. 2018 - 27 Oct. 2018 Fondation CAB - www.fondationcab.com A solo exhibition dedicated to this British artist, the first in Belgium in over forty years. Long’s work embodies everything that is relevant in contemporary art: he is radical, relentless, and poetic.

20 Nov. 2018 - 5 May 2019 ADAM – www.adamuseum.be Since the 1960s, nightclubs have been epicentres of pop culture, providing architects and designers all over the world with opportunities and inspiration. This exhibition offers the first large-scale examination of the relationship between club culture and design, from past to present.

© FIlippo

SIGN

INTERSECTION 5 • until 4 Nov. 2018 the hidden value of design through 10 Belgian st, the present, and some imaginary object from ory approach, the exhibition offers a true expe-

pt. 2018 - 5 May 2019

Art. 61 van de beheersovereenkomst 2018-2023: commercialisering van mediaruimte. De vereniging commercialiseert mediaruimte en biedt die aan voor sponsors van door de vereniging georganiseerde producten en evenementen, om de evenementen en acties te versterken met eigen inkomsten van de vereniging.

KIDS

LITTLE LIFE • until 25 Nov. 2018 Halle Gate (RMAH) - www.portedehal.be This exhibition takes you into a fascinating little world and brings daily life in a bourgeois household of the time to life in a magnificent Brussels doll’s house made around 1900. Save the date, this special kids & family day takes place on 7 October!

Art. 56 van de beheersovereenkomst 2018-2023: beheer van een fototheek en een videotheek. De vereniging beheert een foto- en videotheek van Brussel en werkt deze bij, voor verschillende doeleinden: illustraties voor websites en brochures, blikvangers voor berichten op sociale netwerken, verkooptools voor voorstellingen aan professionals, persmateriaal... CHRIS MARKER: MEMORIES OF THE FUTURE

19 Sept. 2018 - 6 Jan. 2019 BOZAR - www.bozar.be BOZAR and La Cinématèque Française join forces for a journey through the world and archives of Chris Marker (1921-2012), the militant filmmaker, not to mention an author, photographer, artist, musician and globetrotter. This creator was hyper-versatile and cosmopolitan.

KOENRAAD DEDOBBELEER: KUNSTSTOFF

22 Sept. 2018 - 6 Jan. 2019 Wiels – www.wiels.org This exhibition dedicated to the work of Belgian artist Koenraad Dedobbeleer shows over 40 artworks including 15 new productions. These include sculptures, photographs, a slide projection, a collection of books and works on paper.

AGENDA

PRACTICAL INFORMATION visit.brussels tourism information centres:

INTERACTIVE EXHIBITION ABOUT HERITAGE FOR KIDS

7 Sept. 2018 - 21 Nov. 2018 Halles Saint-Géry - www.classesdupatrimoine.brussels Young and old are invited to become actors in the discovery of the Brussels heritT. 92/93 age. Reading and comparison of historical maps, observation of facades to decode M. 1/5 composition, style and function, and a free exhibition in the beautiful Halles Saint PARC / PARK Géry building!

PLAY THE GAME • 14 Sept. 2018 - 27 Jan. 2019 ADAM – www.adamuseum.be The story of Kartell objects designed for kids through a selection of items whose innovation makes them significant. The exhibition space proposes two different pathways: one for adults and another for children. Children can explore objects and discover the design values they represent.

> Town Hall - Grand-Place / Grote Markt, 1000 BRU > BIP - rue Royale 2-4 Koningsstraat, 1000 BRU

& experience.brussels : Interactive exhibition & information centre

> Station Europe – pl. de Luxembourg 100 Luxemburgplein , 1047 BRU USE-IT - Galerie Ravenstein 25 Ravensteingalerij, 1000 BRU tourist info for young people

#IRISBRUSSELS

3

A FOREST • 21 Sept. 2018 - 15 Dec. 2018 Iselp – www.iselp.be A Forest brings together artists mobilised directly or indirectly by the plant world and its organisational arrangements in complex systems, called ecosystems.

2

COMIC STRIP

4

ALIX • 14 Sept. 2018 - 6 Jan. 2019 Art & History Museum – www.rmah.be With twelve million book sales to his name, and his adventures translated into fifteen languages, 2018 sees Alix celebrating 70 years since his first appearance in Tintin magazine on 16 September 1948.

MAGASIN GÉNÉRAL: A QUEBEC SYMPHONY BY R. LOISEL

5

14

AND J-L. TRIPP • 25 Sept. 2018 - 10 Mar. 2019 Comics Art Museum - www.comicscenter.net The Belgian Comic Strip Center is delighted to offer its visitors an insight into the unique world of this profoundly human series, which paints a wonderful picture of rural Quebec in the late 1920s.

Inca Dress Dode @ Art & History Museum

6

7

9

8

www.agenda.brussels a complete up-to-date information about Brussels’ cultural offerings

Last-minute tickets 50% > www.arsene50.brussels

THE SMURF EXPERIENCE

28 Sept. 2018 - 27 Jan. 2019 Brussels Expo - www.smurfexperience.com The Smurfs are celebrating their anniversary and have moved their village to Brussels. Thanks to larger-than-life sets, you get the chance to plunge into the magical world of these small blue characters.

Discover Brussels with a local > www.brusselsgreeters.be

Kids & family activities > www.agenda.brussels/kids

WINGS TO GROW UP • From 8 Oct. 2018 The Children’s Museum - www.museedesenfants.be Children are invited to fly from one room to another to discover their own talents, their superpowers, the richness of friendship, different cultures, small worlds where it is nice to live…

TEDDY & BEAR • 18 Oct. 2018 - 1 Sept. 2019 Museum of Natural Sciences - www.naturalsciences.be Bring your teddy along! Who are bears? When did they appear? Do they only eat honey? Are they very clumsy? Where and how do they live? Are they endangered? Is the Yeti a bear? For children aged 4+: interactive teddy trail around the exhibition!

05 & 06A MEI

sales & 109 marketing Brochure Herfst 2018

De rol van de dienst Offline Communication is meerledig en transversaal. In de eerste plaats is hun taak een krachtige, aantrekkelijke en coherente toeristische merkidentiteit te ontwikkelen voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Die identiteit wordt vertaald in een huisstijl, die bruikbaar is in het kader van alle communicatie-acties die visit.brussels onderneemt. De dienst vergewist zich ervan dat de hele communicatie van visit.brussels strookt met die identiteit.

Acties SEPT. OCT. NOV. 2018

EN

Brochure Irisfeest 2018

WWW.FETEDELIRIS.BRUSSELS WWW.IRISFEEST.BRUSSEL WWW.IRISFESTIVAL.BRUSSELS

#BRUSSELSEUROPEWEEKEND

Het imago van Brussel dat wordt uitgedragen, moet in de lijn liggen van de identiteit van de stad en moet de troeven uitspelen: een aanbod aan cultuur en evenementen, het erfgoed, de toegankelijkheid, de gastronomie, de logeermogelijkheden, het kosmopolitische karakter... Dat imago moet de affinity-aanpak kracht bijzetten en in de lijn liggen van de citymarketing van het gewest (en het merk ‘be.brussels’). Ze actualiseert het imago en de identiteit van het gewest en zijn merken om een sterke positionering in een geïntegreerde marketingstrategie te waarborgen. Art. 47 van de beheersovereenkomst 2018-2023: de vereniging verspreidt een sterk en positief imago van Brussel en voert coherente communicatie in alle campagnes en promotieacties. De visuele identiteit en de toon van de communicatie moeten duidelijk identificeerbaar en herkenbaar zijn en afgestemd op de citymarketing van het gewest.

Discover Brussels with www.brusselscard.be

Looking for parties ? > www.facebook.com/BrusselsTonightEvents Due to the altering nature of cultural activities, we cannot be held responsible for possible changes. E.R. / V.U. : P. Bontinck - visit.brussels, Rue Royale / Koningsstraat, 2-4 - 1000 Bruxelles / Brussel

10

Opdrachten

11

OFFLINE COMMUNICATIE

GRATUIT GRATIS

6.2

12

18:00

A 05 MEI

13

T

ELECTRO NIGH

QUINTINO

E LUCAS & STEV SIGALA CO ROMEO BLAN ALEX GERMYS THE HIM E.R. / V.U. : P. BONTINCK - VISITBRUSSELS, RUE ROYALE / KONINGSSTRAAT, 2-4 - 1000 BRUXELLES / BRUSSEL

18:30

Out ! Village Village des Communes Dorp der gemeenten Brussels Communes VIllage Village des sciences Wetenschapsdorp Science Village

A 06 MEI

Village de l’Europe Europadorp European Village

Public Village

Village Discover the City Discover the Citydorp Discover the City Village

Village citoyen Burgerdorp Citizen’s Village

Village universitaire Universiteitsdorp University village

MIXITY.brussels Village

E M • MAURANRROW JOSÉ VAN DA NE • TYPH BA MARIE DAUL FILIP JORDENS BJ SCOTT • UELLE • MARKA PATRICK RIG & MORE!

#IRISBRUSSELS

#BRUSSELSEUROPEWEEKEND

E.R. / V.U. : P. BONTINCK - VISITBRUSSELS, RUE ROYALE / KONINGSTRAAT, 2-4 - 1000 BRUXELLES / BRUSSEL

WWW.FETEDELIRIS.BRUSSELS WWW.IRISFEEST.BRUSSEL WWW.IRISFESTIVAL.BRUSSELS


Daarnaast moet deze dienst het grafisch werk realiseren en communicatietools produceren voor alle afdelingen van de vereniging: Culture & City Life, Convention & Association, Events & Fairs, Operating & Financial, Sales & Marketing. Deze tools zijn meer bepaald: • publiciteitsmateriaal (aankondigingen, affiches, banners...), • brochures, plattegronden en andere publicaties in papieren of digitale versie (gewestplattegronden en onderleggers, Let’s Meet, toeristische brochures, thema-, evenement- en seizoensgebonden brochures), • materiaal voor promotie en onthaal, voor acties in België en op de verschillende buitenlandse markten (flags, roll-ups, merchandising, bewegwijzering...), • materiaal om standen aan te kleden tijdens evenementen, beurzen, workshops...

be winter be .brussels

De dienst zorgt ook voor input en beheer van de fototheek en de videotheek van visit.brussels. Daartoe gaat hij op zoek naar gespecialiseerde foto's, maakt hij algemene video's (vrije tijd en MICE) en video's over thema's en evenementen om in te spelen op de noden van de verschillende afdelingen. De fototheek staat ter beschikking van de verschillende diensten van de vzw, een catalogus van rechtenvrije foto's en video's wordt online geplaatst.

invitation to

visit.brussels christmas party

Campagne Winter 2017

Ook komt het erop aan promotiecampagnes te ontwikkelen en mediadeals te bedingen, zodat de financiële middelen van de vereniging geoptimaliseerd worden en een maximum aan zichtbaarheid wordt gegenereerd voor Brussel als bestemming en voor de evenementen en toeristisch en culturele aanbiedingen. Daarnaast is de dienst Offline Communication belast met het uitwerken van een communicatiestrategie naar bezoekers op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest toe. In dat verband zal de dienst voorkeurtarieven bedingen voor het gebruik van een netwerk van affichage voor cultuur en evenementen zodat de organisatoren van cultuur en evenementen in Brussel daar hun voordeel mee doen. De online en offline communicatieacties worden gecoördineerd en gepland in overleg met de diensten die ze nodig hebben. In die zin speelt de dienst Offline Communication de rol van een intern ‘accountmanagement’.

Video bright.brussels

110 sales &

marketing

Ten slotte is deze dienst eveneens belast met het evalueren van de impact van voorbije acties op grond van een aantal indicatoren: de bekendheid van Brussel, de waarde van mediadeals, enz.


be comics be .brussels

14 > 16.09

JACQUES MARTIN © CASTERMAN

PARC DE BRUXELLES WARANDEPARK

#stripfeest #fetedelabd

Campagne Stripfeest 2018


6.3

DIGITAL COMMUNICATION Opdrachten

Art. 48 van de beheersovereenkomst 2018-2023: de vereniging besteedt aandacht aan de ontwikkeling van de digitale strategie door de verspreiding van open data in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in het kader van de smart cities te bevorderen. Ze stelt zich met het oog op deze nieuwe uitdaging op als een echte verstrekker van inhoud, zowel op toeristisch als op cultureel vlak. Ze geeft ontwikkelaars en alle Brusselse actoren toegang tot deze gegevens. Ze ontwikkelt nieuwe digitale marketingtools zoals: content marketing, automation marketing, tracking, gerichte retargeting, inzameling van gerichte gegevens, vlotte integratie van sociale netwerken. Ze verbetert de doorverwijzing naar de websites en doet het verkeer ernaar toenemen. De websites van visit.brussels vormen een van de belangrijkste bronnen van informatie en kunnen potentiële bezoekers overtuigen om voor het gewest te kiezen. Art. 58 van de beheersovereenkomst 2018-2023: focus op de sociale netwerken Zowat iedereen in de toeristische sector is zich bewust van het belang van de sociale netwerken als communicatie- en deelkanalen. De vereniging stelt Brussel en het Brusselse aanbod (musea, trekpleisters, evenementen, cultuur, gastronomie...) aantrekkelijk en boeiend voor en volgt de sociale netwerken dagelijks op (Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Dailymotion, Flickr, LinkedIn, Wiki) . Ze zet campagnes op om op deze sociale netwerken meer bezoekers te lokken (Facebook adds, Twitter adds, Instagram…). Ze start acties op met key influencers van de sociale media (Instagrammers…).

Te bereiken doelstellingen en prestatie-indicatoren eigen aan de dienst Digital Communication van de afdeling Sales & Marketing • Aantal bezoekers op de websites (verkeer): het verkeer op alle web•

112 sales &

marketing

sites samen in 2019 vergroten met 1 miljoen bijkomende bezoeken, om te komen tot een totaal van 6 miljoen bezoeken. Betrokkenheidspercentage op de sociale netwerken: 15 miljoen interacties en een gemeenschap van 900.000 volgers op alle netwerken samen.


Acties

Tegen de achtergrond van de versnelde digitale transformatie moet de dienst Digital Communication daadkrachtige acties ondernemen die deel uitmaken van een heuse digitale strategie. Zo moet hij de vinger aan de pols houden wat betreft de tendensen in de digitale marketing en de evolutie van de technische tools. De vzw neemt deel aan opleidingen en workshops over dat thema en houdt zich op de hoogte van de technische evolutie van digitale marketing. De dienst Digital Communication is belast met het uitwerken en uitvoeren van een digitale strategie voor visit.brussels. In 2019 en 2020 zal visit.brussels een transformatie van zijn digitale systemen aanvatten en zijn digitale communicatieacties laten evolueren op grond van de besluiten van de in 2018 gerealiseerde audit. Een aantal onderwerpen zal grondig worden geanalyseerd: de back-office, de CMS, de mailing machine, de media-aankopen, de contentstrategie en de digitale organisatie van het bedrijf. Minisite summer.brussels

De dienst Digital Communication ontwikkelt en beheert de digitale tools van visit.brussels. Hij actualiseert bijna veertig websites – en ‘minisites’ – over evenementen, over producten of over specifieke acties van de vzw en werkt aan het voortdurend verbeteren van beide bestaande portalen (visit.brussels en agenda.brussels), om te voldoen aan de verwachtingen van de verschillende afdelingen. Behoudens uitzonderingen in verband met specifieke noden zullen de ‘minisites’ geïntegreerd worden in de structuur van de generieke website (visit.brussels) om de ontwikkelingstijd te optimaliseren en om bezoekers een uniforme, duidelijke en nauwkeurige omgeving te bezorgen. visit.brussels heeft al zijn websites en digitale diensten ondergebracht bij één leverancier: Net 7. Nieuwe infrastructuurgebonden diensten – waaronder een server voor digitale publiciteit en een Content Delivery Network (Amazon CloudFront) – dragen bij tot een betere verspreiding van de iconografische content over de hele wereld. Vanuit de bekommernis dat bij de partners degelijke informatie moet terechtkomen, verzekert de dienst het delen van de volledige databanken van de vzw – goed voor ongeveer 8.000 plaatsen en 30.000 evenementen – in open data. Het creëren van één enkel ‘open data store’-portaal vergemakkelijkt het delen met de digitale partnerplatformen.

Minisite bright.brussels

sales & 113 marketing


Natuurlijk betekent een digitale strategie niet dat men zonder een echte contentstrategie kan. Die strategie berust meer bepaald op het dagelijks updaten van inhoud, op basis van de inbreng van de verschillende afdelingen. Digitale communicatiecampagnes worden georganiseerd om het toeristisch aanbod en evenementenaanbod van Brussel in de schijnwerpers te zetten en op die manier te zorgen voor een maximale zichtbaarheid.

YouTube-kanaal van visit.brussels

De websites van visit.brussels vormen een van de belangrijkste bronnen van informatie voor potentiÍle bezoekers. Daarom zullen aanzienlijke inspanningen worden gedaan om het aantal bezoekers en bezoeken op te drijven en ervoor te zorgen dat men langer op de websites vertoeft. De ambitie voor 2019 is een totaal van meer dan 6 miljoen bezoeken voor alle websites van de vereniging. Om dat doel te bereiken moet de doorverwijzing naar de websites geoptimaliseerd worden, met name via het gebruik van webredactietechnieken (SEO) en campagnes voor de aanschaf van digitale media. In 2019 zal de afdeling Digital Communication een nieuwe post in het leven roepen binnen het domein van Marketing Digital Travel. Deze nieuwe functie zal gewijd zijn aan digitale campagnes en aan het bedingen en volgen van de partnerschappen met de online boekingsplatformen. De pool Community Management ontwikkelt de aantrekkelijkheid van Brussel en zijn aanbod via de media en de sociale netwerken (Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, LinkedIn‌). De jongste jaren zijn deze digitale kanalen een van de voornaamste bronnen van verkeer naar de inhoudelijke sites geworden. De pool zal erop toezien dat Brussel en zijn aanbod aantrekkelijk worden gepresenteerd en dat er gerichte campagnes worden gevoerd. Een aanzienlijke inspanning zal worden geleverd om de zichtbaarheid van de vereniging op de sociale netwerken te versterken, via betaalde campagnes en via samenwerking met gespecialiseerde influencers, met name op Instagram en YouTube. In 2019 hoopt visit.brussels op die manier meer dan 900.000 fans te krijgen en meer dan 5 .000.000 betrokken gebruikers.

Instameet Bloementapijt

114 sales &

marketing


Op de sociale media afgestemde video's (video snacking, GIF, tekstvideo's, 1:1-formaatvideo's, testimonials‌) zullen worden gemaakt om de generatie van de ‘millennials’ te bereiken. Brussel moet als bestemming gepromoot worden met korte maar krachtige video's die de (toeristische of andere) belevingen illustreren, en die aansluiten bij de affinitaire marketingstrategie. De B2B- en B2C-nieuwsbriefcampagnes zullen bij voorrang beheerd worden met behulp van een eenvoudige e-marketing tool die in 2018 wordt gekozen. Aan de hand van deze campagnes kunnen gegevens over de verschillende gebruikersgroepen worden verzameld en gecentraliseerd om een redactionele strategie uit te werken die op elke doelgroep is afgestemd. De e-mailcampagnes naar de prioritaire doelgroepen toe zullen rekening moeten houden met de nieuwe regelgeving die voortvloeit uit de AVG.

Facebook-pagina van visit.brussels

Ten slotte zal de afdeling Digital Communication naar aanleiding van de digitale transformatie en de in 2018 verrichte audit, opleidingen organiseren voor de andere afdelingen, om hen te begeleiden bij het ontwikkelen van hun digitale acties en hen uiteindelijk zelfredzaam te maken op dat vlak.

Instagram-account van visit.brussels

sales & 115 marketing


Persreis stripverhaal


6.4

PERS

Opdrachten

Art. 50 van de beheersovereenkomst 2018-2023: de vereniging zet zich in om het gewest als toeristische bestemming bij de pers zo ruim mogelijk te promoten. Ze stelt dossiers en perscommuniqués op voor nationale en internationale media en organiseert persreizen rond voor het gewest belangrijke thema’s, die verband houden met culturele en vrijetijdsevenementen, congressen en de actualiteit (nieuwe tentoonstellingen, nieuwe musea, ontwikkelingen...). Er worden nauwe contacten onderhouden in Brussel, in samenwerking met de buitenlandse bureaus van visit.brussels en andere partners, zoals Brussels Invest & Export en de toeristische sector. De vereniging past haar werkwijze aan om flexibel en efficiënt te kunnen inspelen op de toenemende digitalisering en de versnelling van informatie (blogs, vlogs, influencers op sociale netwerken...).

Te bereiken doelstellingen en prestatie-indicatoren eigen aan de persdienst van de afdeling Sales & Marketing Aantal persknipsels (nationaal/internationaal): meer dan 3.000 • persartikels genereren.

• Aantal persreizen/journalisten (vrije tijd/MICE): verwerking van

meer dan 1.000 aanvragen van journalisten en onthaal van meer dan 600 buitenlandse journalisten voor een georganiseerd bezoek aan Brussel.

Persreis hedendaagse kunst

sales & 117 marketing


Acties

De persdienst onderneemt acties voor de media: verspreiding van persberichten en persmappen, organisatie van persconferenties en interviews. De dienst beheert de relaties met journalisten voorafgaand aan evenementen, brengt hen in contact met relevante actoren en werkt de algemene en institutionele toeristische communicatie van de vereniging uit. Om relevante persberichten en persdossiers op te stellen werkt de persdienst nauw samen met de experts van de afdelingen Culture & City Life, Convention & Association en Events & Fairs. Er wordt gewerkt met een databank die bestaat uit meer dan 10.000 journalisten, die werden geselecteerd op basis van affiniteit. De geaccrediteerde internationale journalisten in Brussel genieten bijzondere aandacht vanwege de rol die zij spelen in de verspreiding van het internationale imago van Brussel. De dienst organiseert persreizen op maat, gekoppeld aan thema's, producten en evenementen die worden opgevolgd door de afdelingen Culture & City Life en Convention & Association. Hij stelt meertalige communicatiedocumenten op (uitnodigingen, persberichten en persdossiers) ten behoeve van Belgische en buitenlandse journalisten. Persreizen zijn onmisbare instrumenten om Brussel als bestemming te promoten. Journalisten, bloggers, vloggers en influencers zijn immers stuk voor stuk potentiële ambassadeurs van het gewest, gericht op het grote publiek of op een doelgroep. De persreizen mikken hoofdzakelijk op journalisten gespecialiseerd in vrijetijds- en congrestoerisme en op journalisten met belangstelling voor affinitaire thema's. Iedere reis biedt een programma ‘op maat’, ontmoetingen met experts in Brussel en belangrijke thema's, en bezoeken aan plaatsen die men móét bezocht hebben. Sommige persreizen zijn gelinkt aan grote inhuldigingen, evenementen of specifieke thema's.

Persreis hedendaagse kunst

118 sales &

marketing


6.5

COPYWRITING & TRANSLATIONS

Opdrachten

Art. 57 van de beheersovereenkomst 2018-2023: meertalige communicatie. De vereniging breidt haar meertalige inhoud uit naar 8 talen (Nederlands, Frans, Duits, Engels, Spaans, Italiaans, Chinees en Portugees). De website wordt gedetailleerd ontwikkeld in de drie prioritaire talen (Nederlands, Frans en Engels) en meer beknopt in de andere talen, om zo goed mogelijk de verschillende prioritaire markten te kunnen bedienen. visit. brussels zorgt voor het opstellen, de herwerking en de vertaling van de toeristische inhoud van de websites om het imago en de aantrekkingskracht van het merk ‘Brussel’ te versterken.

Acties

De dienst Copywriting & Translations beheert de on- en offline vertalingen in het Nederlands, Frans, Duits, Engels, Spaans, Italiaans, Portugees en Chinees. Daarvoor wordt een beroep gedaan op eigen mensen of op vertaalbureaus. De dienst ondersteunt de verschillende afdelingen van visit.brussels (Culture & City Life, Convention & Association, Events & Fairs…) door hun redactionele inhoud na te lezen, te vertalen en te herschrijven. Inhoud die bedoeld is voor de websites van visit.brussels moet in de drie hoofdtalen – Nederlands, Frans en Engels – raadpleegbaar zijn, evenals in het Duits, Spaans, Italiaans, Portugees en Chinees voor bepaalde specifieke onderwerpen of dingen die geen enkele bezoeker mag missen. De teksten die de dienst Copywriting & Translations produceert, hanteren de toon van de schriftelijke communicatie van visit.brussels om het imago en de aantrekkingskracht van het merk ‘Brussel’ te verstevigen. Daarnaast past de dienst de regels van webwriting zo goed mogelijk toe om de websites van de vzw zo hoog mogelijk te laten scoren bij zoekopdrachten.

Website visit.brussels Homepage Europa

sales & 119 marketing


6.6

SALES & PROMOTION

Opdrachten

Art. 49 van de beheersovereenkomst 2018-2023: de vereniging maakt van de optimalisering van proactieve commerciële, vrijetijds-en MICE-aantrekkingsacties op nabije en buitenlandse markten een prioriteit, net zoals van de inventarisatie van de resultaten van elk uitgevoerd initiatief op basis van vooraf bepaalde prestatie-indicatoren. De initiatieven zijn hoofdzakelijk gericht op de twaalf prioritaire markten: België, Frankrijk, Groot-Brittannië, Duitsland, Nederland, Spanje, Italië, Verenigde Staten, Brazilië, Rusland, India en China. Ze zijn bedoeld om het gewest te profileren als topbestemming voor de organisatie van vergaderingen en congressen en het vrijetijdstoerisme te doen groeien. In dat verband neemt de vereniging deel aan de economische, prinselijke en staatsmissies die passen bij de ontwikkelde strategie. Art. 52 van de beheersovereenkomst 2018-2023: de vereniging brengt de actoren op het terrein samen rond gemeenschappelijke communicatieacties. Ze brengt het Brussels toeristisch aanbod samen om meer impact te kunnen hebben op de buitenlandse markten door haar partners acties aan een verminderde prijs voor te stellen. Daarnaast kiest ze voor een gepersonaliseerde benadering van de actieve partners om de inherente behoeften van de verschillende Brusselse sectoren te bepalen.

Fam trip China Post Tour - Imex

ATM Dubai

120 sales &

marketing


Doelgroepen

Art. 53 van de beheersovereenkomst 2018-2023: de vereniging beoogt de volgende doelgroepen te bereiken: Wat de markten betreft: • de Belgische markt, met de focus op het nationale toerisme om Belgen het gewest te laten bezoeken (bijvoorbeeld bij grote evenementen); • de naburige internationale markten (FR-NL-UK-ES-IT-DE, die bestempeld zijn als prioritaire markten, waar de toeristische attachés van de vereniging sinds 2017 ter plaatse zijn); • • de markten BRIC + VS, vertegenwoordigd door consultants bij communicatieagentschappen. Targets en thema's: De initiatieven van de vereniging zijn enerzijds gericht op een B2B • BUSINESS-PUBLIEK via de ‘corporates meetings planner’: doelgroep bepaald op basis van de centres of excellence, dat zijn de belangrijkste activiteitensectoren op elke markt en PCO’s (professional congress organizers). • VRIJETIJDSPUBLIEK: doelgroep bepaald op basis van de clusters, dat zijn de belangrijkste thema’s en targets op elke markt. Dat alles kadert in een geïntegreerde globale affinitymarketingstrategie. BBT Online

Anderzijds zijn de initiatieven van de vereniging gericht op een B2C-publiek via promotiedragers die bedoeld zijn voor het grote publiek, zoals co-marketingacties met de touroperatoren, digitale en offline media-aankopen.

Te bereiken doelstellingen en prestatie-indicatoren eigen aan de dienst Sales & Promotion van de afdeling Sales & Marketing* • Aantal commerciële activiteiten (salons, beurzen, forums, workshops,

roadshows en missies): meer dan 30 acties, waaraan de fam trips en andere soorten acties nog moeten toegevoegd worden.

*Een reeks andere becijferde doelstellingen werd toegevoegd in de hieronder beschreven acties

sales & 121 marketing


Acties

De project experts van de dienst Sales & Promotion werken acties uit die bestemd zijn voor de doelgroepen van de sectoren MICE en vrije tijd. Zij organiseren commerciële en promotionele evenementen, met of zonder Brusselse partners: workshops, roadshows, beurzen, fam trips, enz. Daartoe leggen zij contact met organisatoren van B2B-, vrijetijds- en MICE-evenementen, met name over kwesties als boeking van ruimte en het uitnodigen van klanten. Zij houden zich bezig met het opstellen van het bestek, de analyse van de offertes en de budgettaire follow-up. De project experts dienen eveneens bepaalde acties voor te stellen aan de verschillende partners van de vereniging; in dat verband moeten zij zich aan kwantitatieve doelstellingen houden. Deze experts werken samen met hun collega's van de afdelingen Convention & Association, Culture & City Life en met de diensten Fairs en Foreign Markets, om de zichtbaarheid en de bekendheid van Brussel als bestemming te verzekeren via de evenementen. Meer bepaald beheren zij alle logistieke aspecten van de acties: (beeld)materiaal, mailings, programma's, briefings naar de partners toe, evaluatierapporten over de acties, aankleding en animatie, enz. De acties die met Brusselse operatoren als partner worden ondernomen, worden bepaald in samenwerking met de betrokken sector en vertegenwoordigen een budget van 400.000 euro, dat voor de helft wordt ingebracht door visit.brussels en voor de andere helft door de operatoren.

MICE-acties

In 2019 is de doelstelling, voor het MICE-gedeelte, het organiseren van minstens één groot evenement rond een sterk Brussels thema op elke prioritaire Europese markt. Dat evenement moet tussen zes en vijftien partners groeperen, afhankelijk van de markt, en ten minste dertig kwaliteitsklanten bereiken. Het selecteren van de klanten gebeurt met het Convention Bureau. Daarnaast blijft de dienst Sales & Promotion een reeks evenementen produceren op de Belgische markt, zoals BBT online, Inspiration Seminar of Assistant Club. Deze manifestaties stellen de partners (trefpunten, organisatoren, restaurants voor groepen, hotels…) in staat hun promotie op de binnenlandse markt te voeren. Daarnaast wordt hun een aantal workshops aangeboden: M&I Forums, Pure Meeting, in Parijs, Meetings Space en, voor het eerst in 2019, Break The Ice. Fam Trip Italy

122 sales &

marketing


Voor 2019 denkt de dienst Sales & Promotion eveneens aan het organiseren van een ‘Brussels Meeting Experience’ (BME): een manifestatie die in één klap elf fam trips zou voorstellen, overeenkomstig met de elf prioritaire buitenlandse markten, en een internationale MICE-workshop. De BME zou ertoe bijdragen dat Brussel wordt gepositioneerd als bestemming waar men niet omheen kan voor de expertisecentra die het Convention Bureau heeft bepaald, en dat de bekendheid van de stad op de buitenlandse markten gevestigd wordt. Kwantitatief zou de doelstelling erin bestaan ten minste vijftig partners aan te trekken voor deze internationale workshop, en minstens honderd klanten. Ten slotte ondersteunt de dienst Sales & Promotion de MICE-hotels bij het organiseren van hun fam trips, door een ludieke of culturele activiteit, een thematische rondleiding, een cocktail of een maaltijd te sponsoren. Als tegenprestatie voor die inbreng krijgt de dienst de gegevens van de deelnemers en wordt een business developer uitgenodigd om tijdens het evenement Brussel als bestemming voor te stellen. De MICE-business developers maken deel uit van het Convention Bureau, binnen de afdeling Convention & Association.

Acties vrijetijdstoerisme

Alle B2B-vrijetijdsacties zijn bedoeld om het Brusselse aanbod te commercialiseren. Ze berusten op het werk dat wordt verricht door de twee business developers vrije tijd (Europa en USA/BRIC) die binnen de dienst Sales & Promotion werken, in samenwerking met de toeristische attachés en de externe agentschappen. Roadshow Spain

Workshop TO Germany

De business developer vrije tijd kan voor de organisatie voorstellen van commerciële acties formuleren, zowel in België als in het buitenland. Hij presenteert en verdedigt Brussel als bestemming en haar aanbod bij zijn klanten: de WHO (wholesalers), de TO (touroperators), de OTA (online travel agents) en de organisatoren van beurzen, salons en andere grootschalige evenementen die interessant kunnen zijn voor Brussel. De business developer vrije tijd mikt eveneens op groepen, meer bepaald in Frankrijk, via de ondernemingscomités. Om hen een relevant aanbod te kunnen voorstellen bepaalt hij welke noden en verwachtingen de klanten hebben, in samenwerking met de product experts van de afdeling Culture & City Life. Ook onderhandelt hij bij touroperators opdat Brussel zo vaak mogelijk in hun reisprogrammatie zou voorkomen. Daarnaast houdt hij het CRM up-to-date en staat hij in voor de kwantitatieve en kwalitatieve ontwikkeling van de klantendatabase. sales & 123 marketing


De business developers Europa en USA/BRIC verplaatsen zich naar de volgende beurzen en workshops: FITUR in Madrid, WTM in Londen, ITB in Berlijn, TTG in Rimini, ATM in Dubai. De business developer BRIC gaat eveneens naar manifestaties die in Europa plaatsvinden als ze met zijn geografisch bevoegdheidsgebied te maken hebben. Zo kan het nodig zijn dat hij Braziliaanse touroperators met een vestiging in Portugal ontmoet of Indiase touroperators die in Groot-Brittannië gevestigd zijn. Ten slotte nemen business developers vrije tijd deel aan evenementen van het type workshop of networking, meer bepaald met vervoerders of kamers van koophandel, om Brussel als bestemming samen aan de man te brengen. In 2019 wenst de dienst Sales & Promotion in samenwerking met de afdeling Culture & City Life een nieuwsbrief op te stellen voor touroperators. Om de commerciële acties van de dienst te promoten, zal de klemtoon eveneens worden gelegd op de sociale netwerken, met de steun van de dienst Digital Communication. Naar het voorbeeld van de Brussels Meeting Experience en volgens hetzelfde principe (elf fam trips en een internationale Leisure-workshop) wenst de dienst Sales & Promotion een eerste Brussels Trade Experience te organiseren. Het evenement zou gericht zijn op wholesalers, touroperators (product managers), Online Travel Agencies (product managers), Destination Management Companies en Bed Banks.

City Workshop - Parijs

De dienst Sales & Promotion zorgt ook voor het bijeenbrengen van de plaatselijke actoren om promotionele of commerciële acties ‘met impact’ in het leven te roepen (B2B of B2C) en voor het ontwikkelen van synergieën en partnerschappen om de positie van Brussel op de prioritaire markten te verstevigen. Dergelijke partnerschappen zullen met name worden aangeknoopt met transportbedrijven zoals Brussels Airlines, Iberia en Thalys, en met Brussels Airport. De vzw zal de Hi Brussels Pass van Brussels Airlines blijven ondersteunen: een all-in aanbod dat geldig is vanaf vijftig luchthavens in achttien Europese landen. Ten slotte houdt de dienst zich bezig met het toeristische aspect (workshop, seminar, netwerkingactiviteit …) van de economische en commerciële missies die hub.brussels organiseert, afhankelijk van het belang voor de betrokken markten, evenals met het toeristische aspect van de federaal georganiseerde prinselijke zendingen.

IMEX 2018

124 sales &

marketing


Inspiration Seminar Belgium


6.7

FOREIGN MARKETS Opdrachten

Art. 67 van de beheersovereenkomst 2018-2023: de vereniging beschikt over ‘toeristische attachés’ of externe agentschappen op haar prioritaire markten (Frankrijk, Duitsland, Verenigd Koninkrijk, Nederland, Spanje, Italië, Verenigde Staten, BRIC-landen), die de taak hebben om onze bestemming te commercialiseren en te promoten op hun respectieve markt. Die aanwezigheid heeft tot doel de interactie met lokale toeristische actoren te vergemakkelijken. De toeristische attachés en het personeel van de externe agentschappen zijn rechtstreeks afhankelijk van het Brussels hoofdkantoor en voeren hun taken uit onder het toezicht van het hoofdkantoor, dat ondersteuning biedt. Ze werken ook samen met de ECA's van Brussels Invest & Export en met de economische, diplomatieke en toeristische attachés van de andere gewesten om bepaalde gemeenschappelijke dossiers te behandelen. Daarnaast stellen de toeristische attachés en de externe agentschappen een lijst op van journalisten die kunnen bijdragen aan de promotie van het gewest en en zij vermelden daarop de affinitaire thema’s die hen aanbelangen: toerisme, business, kunst en cultuur, gastronomie...

Te bereiken doelstellingen en prestatie-indicatoren eigen aan de dienst Foreign Markets van de afdeling Sales & Marketing • Aantal waardevolle contacten op het CRM (vrije tijd/MICE): meer dan 10.000 B2B-contacten. Dit cijfer moet opnieuw geëvalueerd worden in functie van de te nemen maatregelen op grond van de nieuwe AVG-wetgeving.

*Een reeks andere becijferde doelstellingen werd toegevoegd in de hieronder beschreven acties.

Marktaandeel MICE*:

Summer networking event in Amsterdam

126 sales &

marketing

Marktaandeel vrije tijd*:

Frankrijk 5,50%

Frankrijk 5,70%

VK 3,80%

Spanje 4,70%

Duitsland 3,80%

VK 3,10%

VS 3,70%

Duitsland 3,00%

Spanje 2,70%

VS 2,30%

Nederland 2,10%

Italië 1,90%

Italië 2,00%

Nederland 1,80% *aantal overnachtingen 2017


Acties

De toeristische attachés en de externe agentschappen dragen bij tot de ontwikkeling van de sectoren MICE of vrije tijd, afhankelijk van de eigenheden van het betrokken land en rekening houdend met hun respectieve marktaandelen. In eerste instantie zullen de externe agentschappen in de BRIC-landen zich hoofdzakelijk toespitsen op het gedeelte vrije tijd. De toeristische attachés en de externe agentschappen ontwikkelen en onderhouden een netwerk van degelijke B2B-contacten, MICE en vrije tijd, binnen hun respectieve markten. Relaties worden telefonisch gelegd, tijdens netwerkingsessies of één-op-één. Op de MICE-markt gaat de voorkeur naar contacten die verband houden met de expertisecentra, ontwikkeld door de PCO (Professional Conference Organizers) en de meetings planners van internationale organisaties of grote privébedrijven. Op de vrijetijdsmarkt knopen de toeristische attachés en de agentschappen relaties aan met touroperators en reisbureaus. Die contacten worden gelegd op MICE- en vrijetijdsbeurzen – ongeacht of de vereniging er een stand heeft of niet –, tijdens evenementen die eigen zijn aan elke markt (workshops, sales missions, opleidingen, enz.) of ter gelegenheid van sales calls en maandelijkse B2B-afspraken. De nieuwe contacten die aldus gelegd worden, voeden permanent het CRM van visit. brussels.

Group Leisure & Trade Show Birmingham

De toeristische attachés en de externe agentschappen ontwikkelen en onderhouden een netwerk van degelijke perscontacten binnen hun respectieve markten. Zij actualiseren permanent een lijst met journalisten die kunnen bijdragen aan de promotie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, en onderwerpen kunnen behandelen die hen betreffen: toerisme, business, art en culture, gastronomie... De persdienst steunt op deze databank, gestructureerd per expertisegebied, voor het verzenden van persberichten en uitnodigingen voor persreizen.

Staatsbezoek Denemarken

sales & 127 marketing


Summer networking event in Milaan


De toeristische attachés en de externe agentschappen zorgen ervoor dat de zetel van visit.brussels alle nuttige en relevante informatie ontvangt (marktonderzoeken, trends, veelbelovende thema's, nieuwe luchtvaartverbindingen...) om de groeistrategieën en de verkoop- of promotieacties op hun respectieve markten te optimaliseren. De interactie tussen de toeristische attachés, de externe agentschappen, de zetel van visit.brussels en de Brusselse partners gebeurt tijdens geplande ontmoetingen over het hele jaar. Zo komen alle toeristische attachés voor Europa individueel om de twee maanden naar de zetel. Ter gelegenheid van de visit.brussels Awards (maart/april) en de visit.brussels Day (december) komen zij allemaal naar Brussel. Ontmoetingen met de consultants voor VS en BRIC worden eveneens georganiseerd ter gelegenheid van de visit.brussels Day.

Staatsbezoek India

Ten slotte moeten de toeristische attachés voor Europa op hun prioritaire markt minstens drie acties verwezenlijken: • een groot evenement organiseren (MICE of vrije tijd) in aanwezigheid van zes tot vijftien partners en dertig gekwalificeerde klanten, • een Brussels Meeting Experience of een Brussels Trade Experience organiseren in Brussel, in aanwezigheid van minstens vijftig Brusselse partners en tien gekwalificeerde klanten, • maandelijkse B2B-afspraken regelen op hun respectieve markten (buiten de beurzen en workshops), met een minimum van twintig gekwalificeerde klanten per maand. Ten slotte wordt de toeristische attachés gevraagd deel te nemen aan de grote beurzen (IMEX Frankfurt, IMEX America, IBTM Barcelona, WTM Londen, ITB Berlin, FITUR Madrid, TTG Rimini) met een gevulde afsprakenagenda.

ATM - Arabian Travel Market in Dubai

sales & 129 marketing


6.7

MARKET INTELLIGENCE Opdrachten

Art. 46 van de beheersovereenkomst 2018-2023: de vereniging verbetert haar kennis en begrip van de toeristische MICE- en vrijetijdssector, zodat ze haar acties kan optimaliseren. Haar rol is dus de nodige informatie te produceren en te verwerven. Die functie staat centraal in de strategie om de vereniging om te vormen tot een ‘data-centric’ organisatie. Zo kunnen de partners van de vereniging beschikken over een optimale kennis van de toeristische en culturele activiteiten in Brussel. Art. 54 van de beheersovereenkomst 2018-2023: de vereniging meet de verwezenlijking van alle opdrachten op basis van prestatie-indicatoren. Te bereiken doelstellingen en voornaamste prestatie-indicatoren: • aantal MICE-/vrijetijdsovernachtingen en aankomsten, • bezettingsgraad, • tevredenheidsniveau van de bezoekers, • aantal bezoekers van de musea en trekpleisters, • impactstudies over de naambekendheid van Brussel, • spreiding van de evenementen over de 19 gemeenten. Art. 60 van de beheersovereenkomst 2018-2023: ondersteunen van startups. De vereniging vangt start-ups op die actief zijn in de Brusselse toeristische sector en ondersteunt ze, als aanvulling op de diensten die worden aangeboden door de binnen het BAOB ondergebrachte cluster Hospitality. Op termijn zal de vereniging een gemeenschappelijke strategie ontwikkelen voor de ondersteuning van start-ups met die cluster.

Tourism sheet

China - 2017 Overnights in Brussels 128.213 a

+25% (vs. 2016) 13%

140000 120000 100000 80000

31%

57%

60000 40000 20000 0

2015

2016

Leisure

Meetings

2,0%

2017

Leisure

Other Prof. Reasons

of Brussels overnights

overnights per stay

9th market

vs. 1,85 average in Brussels

Meetings

Other Prof. Reasons

151€ b

1,47

genetated per leisure overnight

47€ meals

54€ accommodation

51€ others

Travel habits (all destinations) Age of Chinese tourists c 4%

8%

Type of group

0-14

17% 22%

20%

15-24 9%

Groupes

50-64 25%

Autres

24%

65 +

Booking platforms

1. 2. 3. 4. 5.

26,6% - Air China 20,6% – China Southern Airlines 17,1% - China Eastern Airlines 11,4% - Hainan Airlines 6,1% - Xiamen Airlines

1. 2. 3. 4. 5.

a) b) c)

visit.brussels Kunstedenonderzoek -2018 Euromonitor

marketing

Individuels

22%

Airlines c

130 sales &

Couples

25%

Familles

25-34 35-49

23%

c

c

54,9% - Ctrip.com 12,1% - Tongcheng Network Technology 11,5% - Shangai Chunqiu Tourism 6,3% - China International Travel 2,8% - Tuniu.com

Art. 66 van de beheersovereenkomst 2018-2023: ontwikkeling van een ‘kwaliteitsplan’ op basis van de feedback van de toeristen. De vereniging ontwikkelt een kwaliteitsplan dat ervoor moet zorgen dat de dienstverlening aan de toeristen in Brussel voldoet aan hun verwachtingen. Ze behandelt klachten die rechtstreeks of door middel van een online vragenlijst geuit zijn en zorgt voor de doorstroming naar de partners. Ze ontwikkelt sensibiliserings- en opleidingssessies voor de actoren van het Brussels toerisme. Art. 73 van de beheersovereenkomst 2018-2023: samenwerking. De vereniging ontwikkelt een verregaande samenwerking met de hotelsector en de erkende toeristische logies, zodat ze coherent en complementair kunnen optreden. Brussel moet haar aanbod van toeristische logies verrijken en diversifiëren. Om tegemoet te komen aan de groeiende behoeften van de toeristen, is het nodig om de ontwikkeling van het hotelwezen en van alternatieve toeristische logies in Brussel (aparthotel, toerismeverblijf, logies bij de bewoner, jeugdherbergen, camping) te steunen. Het is absoluut noodzakelijk dat de sector van de toeristische logies zich zowel kwalitatief


als kwantitatief verder blijft ontwikkelen en een vooraanstaande plaats inneemt in de initiatieven van visit.brussels, zowel op haar website als via gerichte promotieacties. In samenspraak met de actoren op het terrein moeten ten aanzien van die doelgroep sensibiliserings-, informatie- en begeleidingsinitiatieven gevoerd worden.

Acties

De dienst Market Intelligence draagt bij aan het verbeteren van de kennis van en het inzicht in de toeristische sector om de vereniging en haar partners in staat te stellen hun acties te optimaliseren. Daartoe zorgt de dienst ervoor dat hij: • de verschillende toeristische barometers voortdurend onderhoudt en verbetert, • een volledig rapport maakt over de evenementen die visit.brussels organiseert, • studies maakt om visit.brussels en zijn partners in staat te stellen hun strategie en hun aanbod af te stemmen op de verschillende affinitaire en geografische markten, • een overzicht opstelt van de in Brussel georganiseerde internationale evenementen, voor de rangschikking van UIA en ICCA, • een jaarlijks statistisch verslag opstelt over het toerisme in Brussel, • antwoordt op vragen en verzoeken vanuit de sector, het onderzoek of de pers. De dienst Market Intelligence is eveneens verantwoordelijk voor de ontwikkeling en het onderhoud van het CRM en van het intranet. Hij zorgt voor de coördinatie tussen de verschillende systemen die in gebruik zijn en levert dagelijkse bijstand aan alle medewerkers bij technische of functionele problemen. Daarnaast waarborgt hij dat het beheer van persoonsgebonden gegevens strookt met de geldende wetgeving. Follow-up en verbetering van de kwaliteit van het aanbod behoren eveneens tot de taken van de dienst. Het tevredenheidsniveau van de bezoekers wordt gemeten en die resultaten worden doorgespeeld. De dienst behandelt klachten die rechtstreeks worden geuit via een online vragenlijst en verwittigt de betrokken partners. Ook is de dienst belast met het organiseren van sensibiliserings- en opleidingssessies voor alle actoren van het Brussels toerisme, meer bepaald over het toeristisch aanbod, de omgang met diversiteit in Brussel en de eigenheden van de prioritaire markten.

Bezoek Quality Academy

Ten slotte steunt de dienst Market Intelligence het toeristisch ondernemerschap. Voor actoren met een project is de dienst het contactpunt binnen de vzw. Hij organiseert daaraan gewijde activiteiten en houdt de gegevens van de sector up-to-date op het open data platform van het gewest.

sales & 131 marketing


Resto national

eat! BR

drink!

USSELS

BORD

Frunch

BXLB

EAUX

eerfe

st

Campagne Summer 2018


Events 7 & Fairs


7.1

OPDRACHTEN Art. 63 van de beheersovereenkomst 2018-2023: de vereniging werkt mee aan de Brussels Days, samen met Brussels International en hub. brussels. Dat is een promotiegericht initiatief dat Brussel sterker moet positioneren op het internationale toneel. Tijdens de Brussels Days reizen de actoren van de toeristische sector en ondernemingen van het gewest naar internationale grootsteden om daar potentiële klanten en partners te ontmoeten. In dat verband organiseren de vereniging en haar partners B2B-leisure/meeting workshops, invest events, networking events... Art. 64 van de beheersovereenkomst 2018-2023: de vereniging organiseert en werkt mee aan evenementen die het imago van het gewest versterken. Deze evenementen zijn rechtstreeks gelinkt aan de affinitaire thema's uitgewerkt door het Bureau van Toerisme, zoals strips, erfgoed, gastronomie, geek & pop culture... Om deze evenementen meer naambekendheid te geven, tracht ze evenementen te organiseren met sterke merken, die intrinsiek aan Brussel verbonden zijn en makkelijk door de Belgische en buitenlandse doelgroepen kunnen worden herkend, zoals dat nu al het geval is voor bekende manifestaties in het gewest zoals het Irisfeest, het Stripfeest en eat! BRUSSELS drink! BORDEAUX of het Lichtfestival ... Daarnaast vergroot ze de naambekendheid van bestaande evenementen die door andere Brusselse structuren worden georganiseerd, door materiële en financiële middelen (coproductie) en/of advies te verlenen, afhankelijk van het beschikbare budget. Art. 65 van de beheersovereenkomst 2018-2023: de vereniging zorgt ervoor dat Brussel aanwezig is op een aantal beurzen in België en in het buitenland. Met het oog daarop levert ze inspanningen om de aanwezigheid van het gewest en zijn partners op alle beurzen te optimaliseren. Ze analyseert de impact van de verschillende beurzen en stelt aanbevelingen op voor de partners, de betrokken overheidsinstellingen en de Regering.

136 events

& fairs


7.2

DOELPUBLIEK Art. 53 van de beheersovereenkomst 2018-2023: de vereniging beoogt de volgende doelgroepen te bereiken. Voor de events (groot publiek): • de Brusselaars (eerste ambassadeurs van hun stad), • de expats, • de Belgen, • de buitenlandse toeristen. Voor de beurzen bestemd voor het grote publiek (Boekenbeurs, Batibouw, Vakantiesalon): • de Brusselaars en Belgen met interesse in het onderwerp van de bezochte beurzen en het daaraan verbonden gewestelijke aanbod. Voor de niet-toeristische professionele beurzen (MIPIM, MAPIC, Realty): • buitenlandse investeerders, Belgische en buitenlandse projectontwikkelaars, internationale besluitvormers die ervoor kunnen zorgen dat ideeën en kapitaal naar het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gebracht worden, en dan in het bijzonder in gebieden die door de regering aangeduid zijn als prioritair. Voor de toeristische vrijetijdsbeurzen (ITB, FITUR, WTM): • (off- en online) touroperatoren, reisorganisatoren / autocarbedrijven, marketing, pers, bloggers. Voor de toeristische MICE-beurzen (IBTM, IMEX, IMEX USA): • organisatoren van incentives, verenigingen, corporates, DMC (Destination Management Company), PCO (Professionnal Congress Organiser), pers.

I love Science Festival

events & fairs

137


7.3

EVALUATIE VAN DE ACTIES Te bereiken doelstellingen en prestatie-indicatoren eigen aan de afdeling Events & Fairs* • Aantal evenementen visit.brussels: 15 evenementen waarvan 10 vol• • • • •

ledig eigen evenementen, 3 evenementen in coproductie en 2 ondersteunde evenementen. Aantal bezoekers op evenementen visit.brussels: 400.000 waarvan 30% buitenlandse bezoekers. Bezoek websites: 1,2 miljoen pageviews. Aantal volgers op Facebook: 55.000 Globaal bereik sociale netwerken: 10.000.000 Aantal persknipsels (nationaal/internationaal): 100 artikels

* Voor de algemene doelstellingen en de voornaamste prestatie-indicatoren: zie hoofdstuk 2. Doelstellingen

7.4

BRUSSELS DAYS Brussels Days Start 2019 Madrid (MICE & vrije tijd)

Milaan, Tokio, Madrid, Parijs, Berlijn, Washington DC, New York... Ieder jaar zet het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zichzelf internationaal in de kijker tijdens de Brussels Days. In 2019 slaat het gewest zijn tenten op in Madrid, samen met de partners van de sector; alweer een gelegenheid om zijn troeven (economisch dynamisme, knowhow, cultuurparels, gastronomie, toeristisch potentieel...) ook buiten de landsgrenzen te promoten. Op het programma: B2B-workshops (vrije tijd of MICE), seminars, verkoopbezoeken en networking.

Brussels Days city workshop 22 May 2018

138 events

& fairs


Brussels Day New York 2018


Bright Brussels Festival


7.5

EVENTS Context van de acties • De acties ondersteunen het affinitybeleid van de vzw (art. 7). • De acties worden gepromoot via affichecampagnes, mediacampagnes

(art. 47), een doorgedreven digitale actie (art. 48) en persacties (art. 50).

• De acties worden georganiseerd in samenwerking met de Brusselse partners, afhankelijk van het thema (art. 52).

• De acties worden opgezet om een welbepaald publiek te bereiken (art. 53) met een reeks prestatie-indicatoren (art. 54).

• De acties ondersteunen oplossingen die toelaten de eigen inkomsten

van de vzw op te voeren, via aanbiedingen, verkoop (voor en tijdens het evenement) en sponsoring (art. 83).

Bright Brussels Festival Februari (eigen productie - groot toeristisch event)

Sinds het Bright Brussels Festival in 2017 door visit.brussels werd overgenomen, heeft het zich sterk ontwikkeld, zowel wat bekendheid als wat aantallen bezoekers betreft. Het parcours van 2018 lokte zowat 110.000 nieuwsgierigen, van Kanal tot de Sint-Katelijnewijk. Het (letterlijk) belichten van een recent gerenoveerde buurt gaf bezoekers de kans om heel wat kunst en erfgoed te ontdekken. In 2019 wil de vzw de internationale aantrekkelijkheid van het evenement versterken en het aantal tentoongestelde werken vergroten.

visit.brussels Awards Maart (eigen productie)

Ieder jaar belonen de visit.brussels Awards een aantal toeristische initiatieven die bijdragen tot de internationale uitstraling van het gewest, of aan het verbeteren van het onthaal van bezoekers. De laureaten worden geselecteerd door het grote publiek (met uitzondering van de categorie Congress & Fairs) en een jury van vakmensen uit de Brusselse toerismesector. De awards worden telkens op een andere plaats uitgereikt, waardoor ze op zich ook aanzetten tot het ontdekken van nieuwe Brusselse plekken.

visit.brussels Awards

events & fairs

141


Frunch April-augustus (eigen productie)

Van april tot augustus biedt Frunch (of Friday Lunch) elke vrijdag een fijne combinatie van foodtrucks, cocktails, muziek, zonnige terrassen en allerlei activiteiten, kortom: een moment van ontspanning tijdens de lunch. Voor deze wekelijkse gastronomische streetfoodafspraak in Brussel moet men op het voorplein van het BIP zijn. Het mikt niet alleen op de vele mensen die in de buurt van het Koningsplein werken, maar ook op toeristen die er voorbij komen. In 2018 lanceerde visit.brussels de afterworks Frunch + eat! BRUSSELS, drink! BORDEAUX. Met dit maandelijks evenement, waarbij een Brusselse chef wordt uitgenodigd aan het fornuis van een foodtruck, wordt het culinaire festival van september aangekondigd.

I Love Science Festival April (eigen productie - evenement met toeristisch potentieel)

150 jaar Brusselse tram

be fr iday

In 2018 heeft het gewest, vanuit zijn bevoegdheid voor wetenschappelijk onderzoek, aan visit.brussels (en Innoviris) het concept en de organisatie van een overkoepelend evenement gewijd aan wetenschappen toevertrouwd. Het ‘I Love Science Festival’ verenigt in april een groot aantal actoren die rond sensibilisering voor wetenschappen werken en biedt het publiek voorstellingen, tentoonstellingen, workshops, open laboratoria en andere animatie. Voor die gelegenheid heeft de vzw nationale en internationale ‘science trucks’ naar Brussel gehaald, naar het voorbeeld van de foodtruckbeweging.

’s lun

ch

B FOOADR TRUCK LIVES MUSIC

Voor de volgende edities is het de bedoeling het doelpubliek voor dit evenement uit te breiden en nieuwe partnerschappen aan te knopen.

150 jaar Brusselse tram Mei (coproductie - groot toeristisch event)

De organisatie van de feestelijkheden voor 150 jaar Brusselse tram steunt op een actieve samenwerking tussen de verschillende actoren van het project: visit.brussels, Brussel Mobiliteit, de MIVB en het Trammuseum.

STA EVE RT 20 TH O FROMRY FRIDAYF APRIL 12:00 T O 14:30 5 YEA R A PLACE

NNIVER

S

SARY

ROYALE 11 WWW .FRUKONCNINGSPLEIN — 100 H.BRU 0 BRU SSELS

Het programma van deze feestelijkheden, die van 1 tot 4 mei 2019 zullen plaatsvinden, wordt momenteel samengesteld. Er zal een stoet van oude trams zijn, een tentoonstelling, een wedstrijd voor trambestuurders en heel wat animatie en promotie.

Campagne Frunch 2018 Propo02.indd 14

3/04/18 12:01

142 events

& fairs


I Love Science Festival


Het Irisfeest


Het Irisfeest (bijzondere editie voor 30 jaar Brussels Gewest) Mei (eigen productie - groot toeristisch event)

Ieder jaar betekent het Irisfeest de start voor het Brussels evenementenseizoen, met meer dan 80.000 bezoekers. De editie van 2019 wordt iets bijzonders, omdat ze tegelijk de 30ste verjaardag van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest viert. Bovenop de onvermijdelijke electrofuif, de foodtrucks en de animatie door verenigingen en straatkunstenaars, komt er een bijzondere ‘30 jaar’-programmatie. Er wordt gezocht naar koppelingen met andere evenementen en initiatieven die worden georganiseerd naar aanleiding van de verjaardag van het gewest.

Belgian Pride Mei (coproductie - groot toeristisch event)

Al vele jaren wordt voor de organisatie van de Belgian Pride actief en positief samengewerkt met de gelijknamige vzw. De Brusselse Belgian Pride is de start van het seizoen van de LGBT-evenementen over de hele wereld. Ieder jaar paradeert een groot en divers publiek door de straten van het historisch centrum, van de Kunstberg tot de Sint-Jacobswijk. De seksuele verscheidenheid lijkt een evidentie in een gewest waar meer dan 180 nationaliteiten thuis zijn.

Vuurwerk in Laken Zomer (ondersteuning)

Vuurwerk in Laken

Het Vuurwerk in Laken is een initiatief van de stad Brussel; het vuurwerk wordt afgestoken tussen het Atomium en Paleis 5 van het Tentoonstellingspark van Brussel. Het wordt georganiseerd door BME, de cel evenementen van de stad, en geniet de steun van visit.brussels op het vlak van communicatie (ontwerp van de affiche, mediacampagne, sociale netwerken...).

Bal National en Resto National 20 en 21 juli (ondersteuning)

Bal National en Resto National vinden plaats op het Vossenplein. Het zijn twee afzonderlijke evenementen ter gelegenheid van de Belgische nationale feestdag. Op 20 juli organiseert de vzw Bal National een reeks concerten met een typisch Belgische programmatie. De dag daarop worden honderden porties mosselen met friet voor een democratische prijs aangeboden. visit.brussels ondersteunt dit project al vele jaren. Belgian Pride

events & fairs

145


Nationale Feestdag in het BIP 21 juli (eigen productie)

Voor de nationale feestdag heeft het BIP gratis activiteiten in petto, vooral voor gezinnen. Op het voorplein van het gebouw staan houten spellen ter beschikking van het publiek en is een bar ingericht.

Brussels Design September in het BIP September (coproductie)

Brussels Design September is in de loop der jaren uitgegroeid tot een must voor al wie een passie voor design heeft. Met tentoonstellingen, conferenties en een stadsparcours is het event een ontmoetingsplaats voor Belgische en internationale ontwerpers en architecten. In de lokettenzaal van het BIP stelt een Belgische designer tentoon, het gebouw zelf is het centrale infopunt voor het festival.

Stripfeest September (eigen productie - groot toeristisch evenement)

#EATBRUSSELS

Het Stripfeest is de grote ontmoetingsplaats voor het stripverhaal. Zowel vakmensen als de zeer talrijke liefhebbers van het stripverhaal komen er samen. Meer dan dertig uitgevers, galeriehouders, handelaars en auteurs zijn er van de partij. Stripfestival, conferenties, filmvertoningen, tentoonstellingen, signeersessies en andere animatie: de rijke en gevarieerde programmatie lokt over drie dagen gespreid 90.000 à 100.000 bezoekers. Zonder daarbij de Balloon’s Day Parade en de Rally van het blad Kuifje te vergeten, twee musts! Het Stripfeest sluit af met de plechtige uitreiking van de Atomiumprijzen voor stripverhalen in Bozar.

eat! BRUSSELS, drink! BORDEAUX September (eigen productie) (groot toeristisch evenement)

Sanzaru

Sinds 2012 ontvouwt dit festival zijn origineel concept op de paden van het Park van Brussel. Het heeft meerdere ambities tegelijk: een twintigtal Brusselse chefs in de kijker zetten rond een typisch gerecht dat elke chef speciaal voor het evenement bereidt, een tiental streken van de hele wereld leren kennen via hun gastronomie, en de combinatie tussen gerechten en wijn vieren met de meer dan 60 aanwezige wijnmakers uit de bordeauxstreek. z

Alessio Sanche

06 > 09 SEP. parc de bruxelles / warandepark

www.eat.brussels

Campagne eat! BRUSSELS, drink ! BORDEAUX 2018

146 events

& fairs


Stripfeest


Sinterklaas in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest


Bruxelles sur scènes – het theatercaféfestival November (eigen productie)

LA COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE PRESENTE DE FRANSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST STELT VOOR

BRUXELLES SUR

1 >30.11

SCENES LE FESTIVAL DES CAFÉS-THÉÂTRES HET FESTIVAL VAN DE THEATERCAFÉS

LES 16 CAFÉS-THÉÂTRES PARTICIPANTS/ DE 16 DEELNEMENDE THEATERCAFÉS: ATELIER MARCEL HASTIR CAFÉ DE LA RUE CÔTÉ VILLAGE JAZZ STATION LE FOU RIRE LE JARDIN DE MA SŒUR LE KOEK’S LES LUNDIS D’HORTENSE L'OS À MOELLE LE PETIT CHAPEAU ROND ROUGE

LE RAYON VERT LA SAMARITAINE LA SOUPAPE MUSIC VILLAGE SAZZ’N JAZZ ZOART

Buy your pa ss*

20 €

Dit festival kwam er in 2016 op initiatief van de Franse Gemeenschapscommissie (COCOF) en draait rond lokale cultuur, in het hart van de hoofdstad en in de Brusselse wijken. Vier weken lang steken een vijftiental theatercafés een tandje bij in hun gewone programmatie, die voor de gelegenheid extra in de kijker wordt gezet. Met veertig verschillende voorstellingen – muziek, humor, theater en poëzie – die men bij een glas of een lekker diner kan bijwonen, geeft dit festival theatercafés een kans om nieuw publiek te werven. De meest toegewijde bezoekers zullen zich voor een democratische prijs de pas kunnen aanschaffen die visit.brussels ontwikkelde.

Sinterklaas in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest December (eigen productie - event met toeristisch potentieel)

Net als ieder jaar komt de grote kindervriend aan het begin van de maand december in de hoofdstad op bezoek. Bij zijn aankomst per boot op het kanaal wordt hij opgewacht door zowat duizend Brusselaartjes. Op het programma: versnaperingen, warme chocolademelk, grime, ballonfiguren, snoep en cadeautjes, allemaal 100% gratis.

Verlichting van de Brusselse winkelstraten December (eigen productie - event met toeristisch potentieel)

infos et conditions sur info en voorwaarden op

(*) (*)

Campagne Bruxelles sur scènes

Sinds 2016 vertrouwt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de coördinatie van de eindejaarsverlichting in het zuidelijk deel van het Brussel toe aan visit.brussels (Charleroisesteenweg, Louizalaan, Jean Stasstraat, Jourdanplein, Dejonckerstraat, Gulden-Vlieslaan, Waterloolaan, Grotehertstraat en Louiza-flessenhals). Sinds 2017 sloten nog andere buurten rond de kleine ring zich bij het evenement aan.

Verlichting van de Brusselse winkelstraten © CRM / Shutterstock

events & fairs

149


7.6

FAIRS Context van de acties • De acties worden verwezenlijkt om een sterk en positief merkimago voor Brussel te promoten en zorgen voor coherente communicatie (art. 47).

• De acties gebeuren met het oog op het optimaliseren van de proactieve • • •

commerciële benadering, vrije tijd en MICE, op de eigen en buitenlandse markten (art. 49). De acties worden georganiseerd in samenwerking met de Brusselse partners, afhankelijk van het thema en de verwachtingen van die partners (art. 52). De acties worden opgezet om een welbepaald publiek te bereiken (art. 53) met een reeks prestatie-indicatoren (art. 54). De acties ondersteunen oplossingen die toelaten de eigen inkomsten van de vzw op te voeren, via corporate aanbiedingen en verkoop (art. 83).

7.6.1 Toerismebeurzen (voor elke beurs wordt het onderscheid gemaakt qua toeristisch doelpubliek: vrije tijd of MICE)

FITUR – januari (Feria de Madrid - Madrid) (vrije tijd)

FITUR (Feria Internacional de Turismo) is een van de grootste toerismebeurzen in Spanje, bestemd voor vakmensen en particulieren. 47% van de professionele bezoekers komt uit Europa, 16% uit de Verenigde Staten, 7% uit Afrika, 11% uit Azië en 3% uit het Midden-Oosten. De eerste drie dagen zijn uitsluitend voorbehouden voor vakmensen, de twee volgende zijn open voor het grote publiek.

Vakantiesalon - februari (Brussels Expo – Brussel) (vrije tijd)

Om het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bij het Belgische publiek te promoten neemt visit.brussels jaarlijks deel aan het Vakantiesalon, naast andere Brusselse organisaties en trekpleisters. Met 100.000 bezoekers en bijna 800 exposanten uit meer dan 50 landen is dit het grootste B2C-evenement rond toerisme in België.

ITB - maart (Messe Berlin - Berlijn) (vrije tijd)

ITB (Internationale Tourismus Börse) is de grootste beurs voor toerisme ter wereld. De Duitse reisorganisaties zijn er massaal aanwezig. Deze beurs is een toegangspoort tot de markten van Oost- en Midden-Europa. De eerste drie dagen zijn voorbehouden voor vakmensen, de twee volgende staan open voor particulieren. IMEX

150 events

& fairs


IMEX – mei (Frankfurt Messe – Frankfurt) (MICE)

IMEX is een van de belangrijkste MICE-beurzen van Europa. Ze mikt op ondernemingen, agentschappen en internationale organisaties en er komen bijna 4.000 potentiële klanten (goed voor 65.000 afspraken) bijeen naar aanleiding van het programma ‘hosted buyers’. Deze ‘genodigde aankopers’ komen uit de hele wereld, al is de Europese overheersing groot.

IMEX AMERICA – september (Sands Expo - Las Vegas) (MICE)

IMEX America is de Amerikaanse tegenhanger van IMEX Frankfurt, de ideale plaats om Noord-Amerikaanse en internationale aankopers te ontmoeten. De beurs is hoofdzakelijk bestemd voor ondernemingen, agentschappen en internationale organisaties, en biedt exposanten de gelegenheid om hun zaken internationaal te ontplooien.

WTM – november (Excell London – Londen) (vrije tijd)

WTM (World Travel Market) is de grootste B2B-beurs voor vrijetijdstoerisme; vraag en aanbod van de toeristische branche komen er bijeen en de beurs richt zich vooral op de Engelstalige markt (Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten en Commonwealth). Destination Management Companies (DMC), reisorganisaties, actoren van de hotel- en evenementensector, groepsleiders en busmaatschappijen ontmoeten er elkaar.

IBTM WORLD – november (Fira Barcelona - Barcelona) (MICE) WTM

IBTM World is een van de voornaamste beurzen voor de MICE-sector. Ze is bedoeld voor ondernemingen, agentschappen en internationale organisaties. Het hosted-buyersprogramma brengt bijna 4.000 internationale (voor het merendeel Europese) potentiële klanten bijeen, samen goed voor ongeveer vooraf geplande 80.000 afspraken.

ITB

events & fairs

151


7.6.2 Andere beurzen en evenementen met internationale uitstraling Foire du Livre de Bruxelles - februari (Thurn & Taxis – Brussel) (imago van Brussel)

Deze reusachtige boekenmarkt in het centrum van Europa bestaat al veertig jaar en is uitgegroeid tot een groots cultuurevenement. Op de historische site van Thurn & Taxis komen op deze beurs alle actoren van de (hoofdzakelijk Franstalige) boekenwereld bijeen. Alle publicaties van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en zijn erfgoed worden er te koop aangeboden.

Batibouw – maart (Brussels Expo - Brussel) (imago van Brussel)

Batibouw is de grootste Belgische beurs voor bouwen, renovatie en wonen, bestemd voor zowel vakmensen als particulieren. In samenwerking met het Woningfonds, Leefmilieu Brussel, Brussel Stedenbouw en Erfgoed (BSE) en Homegrade levert het Brussels Hoofdstedelijk Gewest er alle informatie over kopen, lenen, bouwvergunningen, renovatie- en nieuwbouwpremies op het Brussels grondgebied.

MIPIM – maart (Palais des Festivals – Cannes) (imago van Brussel) De Boekenbeurs van Brussel

De grootste internationale vastgoedmarkt verenigt in maart de grote spelers uit alle sectoren: kantoor, residentieel, handel, gezondheid, sport, logistiek. Zo biedt zij een toegang zonder weerga tot de grootste vastgoedontwikkelingsprojecten en kapitaalbronnen op internationale schaal. Het concept ‘Belgisch paviljoen’ dateert uit 2014. Het biedt onder de benaming ‘Surreal Estate’ gemeenschappelijke aanwezigheid, imago, marketing en communicatie (in samenwerking met Gent, Antwerpen, Awex en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest). Onder deze vlag krijgt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest extra zichtbaarheid. Het gewest heeft een stand met de voornaamste vastgoedprojecten op zijn grondgebied. Het organiseert eveneens conferenties en projectoproepen, in samenwerking met de betrokken Brusselse operatoren: hub.brussels, saumsi.brussels, perspective.brussels, citydev.brussels, Brussel Stedenbouw en Erfgoed (BSE).

MIPIM

152 events

& fairs


Seafood – april (Brussels Expo – Brussel) (imago van Brussel)

Met zijn ideale ligging in Brussel is Seafood Expo Global / Seafood Processing Global de grootste beurs ter wereld waar producten van de zee centraal staan. Er komen meer dan 1.800 exposanten uit meer dan 75 landen en professionele aankopers krijgen er de kans om te handelen met visleveranciers van over de hele wereld. visit.brussels heeft er een informatiestand waarop ook toeristische producten worden verkocht en organiseert het onderdeel ‘mobiliteit’ van het event, in samenwerking met de organisatoren en met Brussels Expo. Er worden bijvoorbeeld vijf pendeldiensten heen en terug georganiseerd vanaf verschillende plaatsen in het stadscentrum naar Brussels Expo en Brussels Airport, terwijl op de plaats van het event een taxizone wordt ingericht. Een door visit.brussels gemaakte infobrochure over de pendeldienst, over bezienswaardigheden en leuke ideeën in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt aan alle deelnemers meegegeven en ligt ter beschikking in de Brusselse hotels.

REALTY – september (Casino – Knokke) (imago van Brussel)

REALTY is de belangrijkste bijeenkomst voor vakmensen uit de vastgoedsector in België en Luxemburg. Door deel te nemen kunnen vaklui de polsslag van de sector voelen en in contact komen met beslissers. Ze ontdekken er nieuwe trends, andere ideeën en perspectieven, nemen er kennis van de jongste vastgoedprojecten en ontmoeten hun toekomstige handelspartners. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft er een stand waar de voornaamste vastgoedprojecten van Brussel worden gepresenteerd. Het organiseert eveneens conferenties en projectoproepen, in samenwerking met de betrokken Brusselse operatoren: hub.brussels, sau-msi.brussels, perspective. brussels, citydev.brussels, de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij (slrb.bghm.brussels), Brussel Stedenbouw en Erfgoed (BSE).

Seafood

events & fairs

153


Labelexpo – september (Brussels Expo – Brussel) (imago van Brussel)

Labelexpo Europe is een van de grootste tweejaarlijkse evenementen voor etikettering, verfraaiing van producten en druk. Professionele bezoekers kunnen er zich informeren over vernieuwende technieken, maar ook demonstraties van machines en uitrusting bijwonen. De expo behandelt eveneens thema's als digitale technologieën en milieuvriendelijke oplossingen. visit.brussels heeft er een info- en verkoopstand voor toeristische producten. Daarnaast organiseert de vereniging in samenwerking met de organisatoren van het event en met Brussels Expo de mobiliteit rond het project, met zes pendeldiensten heen en terug naar het stadscentrum en een pendeldienst heen en terug naar Brussels Airport. Een door visit.brussels gemaakte infobrochure over de pendeldienst, over toeristische plekken en leuke ideeën in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt aan alle deelnemers meegegeven en ligt ter beschikking in de Brusselse hotels.

Busworld – oktober (Brussels Expo – Brussel) (Imago van Brussel) Labelexpo

Busworld werd meer dan veertig jaar geleden in Kortrijk in het leven geroepen en is daarmee de oudste Europese beurs waar de autobus centraal staat. De expo vindt om de twee jaar plaats en presenteert de jongste ontwikkelingen binnen de branche, bij de constructeurs en de producenten van toebehoren, het openbaar vervoer en het toerisme. In 2019 verhuist het evenement naar de hoofdstad. visit.brussels neemt het onthaal van de bezoekers voor zijn rekening op de eerste Brusselse editie.

MAPIC – november (Palais des Festivals – Cannes) (imago van Brussel)

Om het beste te ontdekken wat de internationale markt voor commercieel vastgoed te bieden heeft, is MAPIC een must. Op de beurs zijn 8.400 grote spelers uit de sector aanwezig, afkomstig uit 78 landen, waaronder meer dan 2.100 kleinhandelaars, 2.500 ontwikkelaars en 1.000 investeerders. Bij die gelegenheid wordt een honderdtal conferenties en pitching-sessies onder leiding van meer dan 200 experts aan de bezoekers aangeboden. MAPIC

154 events

& fairs

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft er een stand waar de voornaamste commerciële vastgoedprojecten van het gewest worden gepresenteerd. Het organiseert eveneens meerdere conferenties, in samenwerking met de betrokken Brusselse operatoren: hub.brussels en de Brusselse gemeenten.


Seafood


Finance & 8 Operating


8.1

OPDRACHTEN De afdeling Finance & Operating levert administratieve en financiële diensten aan de hele organisatie, met het oog op de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel. De werking van de afdeling dekt de volgende gebieden:

• • • • • • • •

158 finance &

operating

financiën en boekhouding, human resources, informatica en telecommunicatie, beheer van het gebouw, internal sales, beheerscontrole, governance, interne controle.


8.2

FINANCE & OPERATING

Opdrachten

De dienst Finance & Operating heeft als voornaamste taak het bijhouden van de complete boekhouding overeenkomstig de vzw-wet van 2 mei 2002 en de ordonnantie van 23 februari 2006 houdende de bepalingen die van toepassing zijn op de begroting, de boekhouding en de controle (OOBBC). De algemene rekening van visit.brussels is samengesteld uit de jaarrekeningen – de economische interpretatie van zijn activiteiten – en de uitvoeringsrekening van de begroting, die een neerslag is van het gebruik van de budgettaire machtigingen. De algemene boekhouding wordt gevoerd volgens de gebruikelijke regels van het dubbel boekhouden. Ze betreft alle bezittingen en rechten van de boekhoudkundige entiteit, alsook de schulden, verplichtingen en verbintenissen van alle aard. De analytische boekhouding maakt het mogelijk de verschillende activiteiten van de boekhoudkundige entiteit te volgen, met name om de subsidies te rechtvaardigen. Ten slotte wordt de begrotingsboekhouding gehouden, gekoppeld aan de algemene boekhouding. Ze maakt het mogelijk qua uitgaven en inkomsten de uitvoering van de begroting permanent te volgen. Art. 77 van de beheersovereenkomst 2018-2023: de begrotingsvooruitzichten bestaan uit: • de begroting waarin de vereniging haar inkomsten en haar uitgaven raamt, tijdens het jaar waarvoor het is opgesteld; • in voorkomend geval, een plan met maatregelen die ertoe strekken het begrotingsevenwicht te handhaven; • een investeringsplan ter rechtvaardiging van de afschrijvingslasten van de goederen waarvan de aankoop tijdens het lopende jaar is gepland. De vereniging past deze begrotingsvooruitzichten aan in functie van de subsidie opgenomen in de algemene uitgavenbegroting van het gewest. Art. 84 van de beheersovereenkomst 2018-2023: de begroting moet worden voorgesteld in evenwicht. De vereniging verbindt zich ertoe haar begrotingsevenwicht te garanderen. Dat evenwicht moet ook in ESR-termen bereikt worden, behoudens afwijking toegestaan door de minister.

finance & operating

159


Art. 85 van de beheersovereenkomst 2018-2023: de verbintenissen die de vereniging in het kader van deze beheersovereenkomst aangaat, blijven rechtstreeks verbonden aan de financiĂŤle middelen waarover ze beschikt en in het bijzonder aan de subsidies die haar worden toegekend om haar opdrachten te vervullen. Art. 86 van de beheersovereenkomst 2018-2023: de rekeningen van de vereniging zijn onderworpen aan de controle van externe commissarissen die lid zijn van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. Art. 87 van de beheersovereenkomst 2018-2023: de vereniging leeft alle controles na die gepland worden volgens de ordonnantie van 23 februari 2006 houdende de bepalingen die van toepassing zijn op de begroting, de boekhouding en de controle en laat haar vastleggingen en vereffeningen controleren door een extern controleur.

160 finance &

operating


Acties

Om de hem toevertrouwde taken zo goed mogelijk te vervullen zorgt de dienst Finance & Operating ervoor: • dat de kennis van de tool SAP binnen de vereniging verbetert, • dat de evolutie van het boekhoudplan wordt verzekerd, met een systeem van genormaliseerde rekeningen en regels voor het registreren, toerekenen en waarderen van de verrichtingen, • dat de gedetailleerde reporting van de voorlopige begroting wordt geanalyseerd, om het begrotingsevenwicht te garanderen (art.77), • dat de mensen op het terrein begeleid worden bij de budgettaire follow-up van de projecten (art.77), • dat de administratieve en financiële procedures nageleefd worden; • dat voor alle afdelingen sensibiliseringsworkshops worden georganiseerd over financiële thema's (OOBBC), • dat de digitalisering van de documenten doorgezet wordt, • dat het budgettaire principe van de ‘vastgestelde rechten’ wordt toegepast en de follow-up van de begrotingsvooruitzichten verzekerd is (art.84), • dat het afsluitingsdossier van de begrotingsboekhouding wordt opgesteld voor het certificeren van de rekeningen door de externe commissarissen (art.86), • dat de goedkeuring van de financiële verrichtingen (verbintenissen, vereffeningen) als proces geïntegreerd wordt binnen het gewestelijk SAP (art.87).

Prestatie-indicatoren

De prestaties van de dienst zullen worden beoordeeld aan de hand van zijn vermogen om de algemene rekening neer te leggen vóór 31 mei en voor de jaarrekeningen van de revisoren een attest zonder voorbehoud te krijgen.

finance & operating

161


8.3

HUMAN RESOURCES Opdrachten

De dienst Human Resources is belast met het hr-beleid, met aanwervingen, met het administratief beheer, het mobiliseren en de ontwikkeling van alle medewerkers van de organisatie, binnen de realisatie van haar doelstellingen.

Acties

In 2019 zullen de managers opgeleid worden voor het hr-beleid dat binnen de vereniging is ingevoerd. De dienst Human Resources zal individuele opleidingsplannen organiseren om de professionele inschakeling van de nieuwe medewerkers te vergemakkelijken en zal een beleid uitwerken voor het begeleiden van werknemers van meer dan 45 jaar.

Prestatie-indicatoren

Aan de hand van een reeks indicatoren kan de impact van het hr-beleid van visit.brussels gemeten worden in vergelijking met andere actoren in de sector: het werkverzuim, het personeelsverloop, het aantal uren opleiding en de preventie.

Dikketruiendag

162 finance &

operating


8.4

INFORMATICA &

TELECOMMUNICATIE Opdrachten

De IT-dienst is belast met het verzekeren van de continuïteit van de informatica- en telecommunicatiediensten die de medewerkers ter beschikking staan. Hij beheert het informatica- en telecommunicatiepark van visit.brussels en van het BIP. Hij biedt de diensten technische eerste- en tweedelijnsondersteuning en zorgt voor de uitrusting die noodzakelijk is bij de eigen evenementen van de vzw.

Acties

In 2019 zal de dienst doorgaan met zijn inspanningen voor het correct functioneren van de informatica- en telecommunicatiediensten. Daartoe verbindt hij zich: • tot het opstellen van een inventaris van de informatica-activa, • tot het versterken van de wifi-verbindingen binnen het BIP, • tot hulp bij het integreren van nieuwe toepassingen en tot onderhoud van de bestaande toepassingen (betaalterminals, verkoopprogramma's…), • tot het voortzetten van de inspanningen om de informatica- en telecommunicatiediensten in de cloud te integreren, • tot het onderhoud van de informaticadiensten in de kantoren van visit. brussels in het buitenland.

Prestatie-indicator

De prestatie van de informaticadienst wordt gemeten aan de hand van het aantal tickets ‘informaticaprobleem’; de doelstelling is niet meer dan 2.500 tickets per jaar.

finance & operating

163


8.5

BEHEER VAN HET GEBOUW Opdrachten

Deze dienst is belast met het technisch beheer van het gebouw. Hij is verantwoordelijk voor onderhoud, veiligheid en werken, in coördinatie met de eigenaar. De dienst Beheer van het Gebouw houdt zich bezig met het welbevinden en het comfort van de werknemers. In voortdurende verbinding met de directies waakt hij erover dat de werkzaamheden in de beste omstandigheden verlopen.

Acties

In 2019 zal de dienst Beheer van het Gebouw de nodige acties ondernemen om zijn taken te vervullen: • zorgen voor het onderhoud van het gebouw – hetgeen het uitwerken van aanbestedingen en het opvolgen van onderaannemers inhoudt; • zorgen voor de veiligheid van het gebouw, de locatie en de inboedel; • zorgen voor het beheer van de toegang tot de nutsvoorzieningen in het gebouw.

164 finance &

operating


8.6

INTERNAL SALES

8.6.1 Huur van het BIP en Tram Experience Opdrachten

De taak van de dienst Internal Sales bestaat erin de inkomsten die worden gegenereerd door het BIP en de Tram Experience te vergroten en er belangrijke factoren in de uitstraling voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van te maken. Er zullen bijvoorbeeld acties ondernomen worden om de bekendheid van het BIP als Huis van het Gewest te vergroten bij het Brusselse, Belgische en internationale publiek. Ook is het de bedoeling de positie van de Tram Experience als symbool van de Brusselse gastronomie te verstevigen.

Acties

In 2019 zal de dienst Internal Sales inspanningen doen om nog meer B2B-klanten aan te trekken in het raam van de Tram Experience. Daartoe zullen nieuwe gastronomische menu's en een business package voorgesteld worden.

Prestatie-indicatoren

De dienst Internal Sales mikt op een bezettingsgraad van 80% voor de zalen van het BIP en 90% wat de Tram Experience betreft. Voor het BIP is de doelstelling dat er ten minste 500 evenementen per jaar worden aangeboden.

8.6.2 Ticketing Opdrachten

De dienst Ticketing heeft tot doel het boeken van toegangstickets voor de evenementen van visit.brussels en van de Brusselse culturele operatoren te vergemakkelijken.

Acties

In 2019 zal de dienst de nieuwe ticketingsoftware verder integreren om de gebruikersbeleving te optimaliseren en zal hij nieuwe partnerschappen zien aan te knopen met cultuurplekken om zijn aanbod te verruimen. Daarnaast zal bijzondere aandacht besteed worden aan de toename van de verkoop van rondleidingen, via de nieuwe tool.

Prestatie-indicatoren

In 2019 is de doelstelling ten minste 130.000 box-office tickets en 27.000 Arsene 50-tickets te verkopen.

finance & operating

165


8.7

PUBLICITEIT EN SPONSORING Opdrachten

Deze dienst optimaliseert het aanbod van producten en evenementen van visit.brussels voor adverteerders. Hij zoekt sponsors voor de evenementen die visit.brussels organiseert en onderhoudt contacten met diens partners.

Acties

In 2019 wil de dienst Publiciteit en Sponsoring: • de bestaande sponsorcontracten verstevigen; • zichtbaarheidsrapporten ontwikkelen om nieuwe potentiële sponsors te benaderen; • sponsoring op lange termijn nastreven voor de topevenementen van visit.brussels (Tram Experience, EAS, Frunch, Stripfeest…).

Prestatie-indicatoren

Voor de dienst Publiciteit en Sponsoring is de doelstelling voor 2019 het aantrekken van twee nieuwe sponsors.

8.8

BEHEERSCONTROLE

Een besluit van de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest legt visit.brussels het behalen van zijn strategische en operationele doelstellingen op, die vastgelegd werden in de oriënteringsnota's en -brieven, in de beheersovereenkomsten, in de strategische plannen van de mandaathouders van de diensten van de regering en de instellingen, en in de jaarlijkse operationele plannen van de administratieve eenheden. De dienst Beheerscontrole heeft als opdracht de evaluatie van de prestatie van de organisatie tot een goed einde te brengen.

Acties

Daartoe definieert de dienst Beheerscontrole strategische en operationele Key Performance Indicators (KPI), die hij aanstuurt door de invoering van een intern dashboard. Hij communiceert de resultaten van zijn evaluaties aan het directiecomité en gaat in op eventuele verzoeken van het gewest.

166 finance &

operating


8.9

BEHEER VAN DE CONTRACTEN De opdracht van deze dienst bestaat erin algemene regels op te stellen voor het opstellen van contracten (klanten en leveranciers) en na te gaan of ze worden nageleefd. Hij helpt de verschillende afdelingen en diensten van visit.brussels bij het halen van hun doelstellingen door doeltreffende contractuele procedures op te stellen, eventuele betwistingsrisico's te voorkomen en samen te werken voor het vereffenen van geschillen.

Acties

In 2019 zal de dienst Beheer van de Contracten een proces uitwerken dat het beheer van de aanbestedingen van alle afdelingen moet vergemakkelijken, met name door het uitwerken van standaardbestekken. Hij zal sensibiliseringsworkshops rond juridische kwesties (OOBBC) organiseren voor alle medewerkers van de organisatie. Ten slotte zal hij instaan voor het lanceren van het nieuwe proces voor het beheer van bestelbonnen.

8.10

INTERNE CONTROLE

De dienst Interne Controle draagt bij tot het beheersen van de activiteiten, tot de efficiënte uitvoering van de opdrachten en tot efficiënt gebruik van de middelen, rekening houdend met de operationele, financiële en reglementaire risico's. Hij staat in voor het naleven van wetten en reglementen en van de door het gewest vastgelegde instructies en richtingen. Ten slotte verifieert hij de goede werking van de interne processen van de vereniging en de betrouwbaarheid van de financiële en budgettaire informatie.

Acties

De dienst Interne Controle zal erop toezien dat de administratieve en financiële procedures nageleefd worden en dat zijn aanbevelingen inzake risicobeperking gevolgd worden. Zo zal hij in 2019 een comité voor risicobeheer oprichten. Daarnaast zal hij door het organiseren van interne workshops opleidingsacties ondernemen bij het personeel van de vzw.

finance & operating

167


bright.brussels


9

LEXICON

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

AC Forum: Association & Conference Forum ANIMA: The Brussels International Animation Film festival ASAE: American Society of Association Executives ASO: Amaury Sport Organization ATM: Arabian Travel Market Atrium: Gewestelijk handelsagentschap AVG: Algemene verordening Gegevensbescherming B2B: Business to Business B2C: Business to Costumer BANAD-festival: Brussels Art Nouveau & Art Deco festival BAOB: Brussels Agentschap voor de ondersteuning van het Bedrijfsleven Bid books: kandidaat dossiers BIE: Brussels Invest & Export BIFFF: Brussels International Fantastic Film Festival BIM: Brussels Instituut voor Milieubeheer BIP: Huis van het Gewest BKO: Brussels Kunstenoverleg BME: Brussels Meeting Experience BOIC: Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité BRIC: Brazilië, Rusland, India en China BRUZZ: Weekblad voor Nederlandstalige Brusselaar BSE: Brussels Stedenbouw & Erfgoed CMS: Content Management System COCOF: Franse Gemeenschapscommissie CRM: Customer Relationship Management DCM: Destination Management Company DMO: Destination Marketing Organization EAS: European Association Summit eB!: experience Brussels EFRO: Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling ESR: Europees Systeem van Rekeningen EUFCN: European Film Commission Network Fam Trips: “familiarization trip; (gratis) reis voor touroperators FITUR: Feria Internacional de Turismo GT Tourism: (Group travail): werkgroep Hub.brussels: Gewestelijk Agentschap voor de Ondersteuning van het Bedrijfsleven IAPCO: International Association of professional Conference Organizers IBTM: Incentive, Business Travel & Meetings Exhibition ICCA: International Congress & Convention Association ICOMOS: International Council on Monuments and Sites ICT: Information & Communication Technology IMEX: Worldwide Exhibition for Incentive Travel, Meetings and Events ITB: International Tourismus Börse (Berlijn) KPI: Key Performance Indicators KU Leuven: Katholieke Universiteit Leuven LGBT: Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender M & I: Meetings & Incentives MAD: Brussels mode-en design platform MAPIC: The International Retail Property Market MICE: Meetings, Incentives, Congresses and Events MIPIM: The World’s Leading Property Event MIVB: Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel OOBBC: Organieke ordonnantie houdende de bepaling van toepassing op de begroting, de boekhouding en de controle OTA : Online Travel Agents PCMA : Professional Convention Management Association PCO : Professional Conference Organizers RAB : Réseaux des Arts à Bruxelles ROI: Return on investment SAP: System application production TO: touroperator UIA: Union of International Associations UNESCO: The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization UP: Internationaal biënnale Festival van het Circus VAF: Vlaams Audiovisueel Fonds WHO: Wholesalers WTM: World Travel Market


BIJLAGEN

Uitvoerend bureau • • • •

Ahmed Medhoune, voorzitter Frank Lelon, ondervoorzitter Patrick Bontinck, CEO Geert Cochez, adjunct-CEO

Raad van Bestuur • • • • • • • • •

Ahmed Medhoune, voorzitter Frank Lelon, ondervoorzitter Alexandre Dermine Benoît Miller Vanessa Rigodanzo Pieter Van Damme Charles-Eric Vilain XIIII Karine Lalieux, vertegenwoordiger van de stad Brussel Marion Lemesre, vertegenwoordiger van de Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

• • • • • • • • • • • • • •

Directiecomité • • • •

Algemene vergadering • • • • • • • • • • • •

Ahmed Medhoune, voorzitter Frank Lelon, ondervoorzitter Alexandre Dermine Karine Lalieux Marion Lemesre Benoît Miller Vanessa Rigodanzo Pieter Van Damme Charles-Eric Vilain XIIII Jérôme De Mot Nancy Ngoma Tom Reinhard

Strategisch comité • • • • • • • • •

Ahmed Medhoune, voorzitter Frank Lelon, ondervoorzitter Alexandre Dermine Benoît Miller Vanessa Rigodanzo Pieter Van Damme Charles-Eric Vilain XIIII Karine Lalieux, vertegenwoordiger van de stad Brussel Marion Lemesre, vertegenwoordiger van de Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Ariane Deguelle, Square David Boon, Brussels Expo Frédéric François, Febelux Marc Van Muylders, Horeca Tim Beernaert, De Munt Leen Ochelen, Museumraad Olivier Poulaert, B&B Michaël Merchiers, Attractions&Tourisme vzw BKO, een vertegenwoordiger RAB, een vertegenwoordiger Jullie Almau Gonzalez, Atomium Christian Bouchat, ABVV Grace Papa, ACV Rodolphe Van Weyenbergh, BHA

• • •

Patrick Bontinck, CEO Geert Cochez, adjunct-CEO Majid Riahi, CFO Catherine Dardenne, Director Destination Management Culture & City Life Micha Kapetanovic, Director Events Frederic Trauwaen, Director Sales & Marketing Elisabeth Van Ingelgem, Director Destination Management Association & Convention

Secretaris-generaal: •

Véronique Cordier

Het team van visit.brussels

De samenstelling en de contactgegevens van het team van visit. brussels zijn beschikbaar op de website www.visit.brussels > Over ons > Leer het team kennen


Nederlands - Action plan 2019  
Nederlands - Action plan 2019