Page 60

[TEVILA

Lastnosti deljenja – nadaljevanje 125

Izra~unaj in naredi preizkus. Pomagaj si tako, da razdeli{ deljenec. Primer: 95 : 5 = (50 + 45) : 5 = 50 : 5 + 45 : 5 = 10 + 9 = 19

126

Preizkus: 19 · 5 95

108 : 9 =

Preizkus:

85 : 5 =

Preizkus:

93 : 3 =

Preizkus:

105 : 7 =

Preizkus:

92 : 4 =

Preizkus:

Deljenec je 42, koli~nik pa 7. S katerim {tevilom smo delili? Ra~un: Odgovor:

127

Izra~unaj. Bodi pozoren na vrstni red operacij.

4·5+8:2= 24 + 56 : 8 = 55 + 72 : 8 + 1 = 48 : 8 : 2 + 15 = 10 + 10 : 2 – 5 = 8+3·6–5·2= 27 : 3 + 6 · 5 – 3 = 4 · 5 + 36 : 6 · 0 = 58

DZ-01-Stevila.indd

(oseminpetdeset)

58

18.6.2004, 15:07

Profile for VISART studio, Kvants-Visart d.o.o.

Matematika 4, Delovni zvezek  

Matematika za četrtošol(c/k)e

Matematika 4, Delovni zvezek  

Matematika za četrtošol(c/k)e

Advertisement