__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Gospodinjstvo za šestošolck e

delovni zvezek

9,80 EUR ISBN 978-961-6348-88-1

k učbeniku 2014

3. izdaje


GOSPODINJSTVO kE ZA ŠESTOŠOLc Delovni zvezek za 6. razred osnovnošolskega izobraževanja

Urednika Iztok Hafner in Janez Justin Avtorji Andreja Širca Čampa Tina Češnovar Iztok Hafner Janez Justin Maja Zupančič

Gospodinjstvo 6

1


GOSPODINJSTVO ZA ŠESTOŠOLC(K)E DELOVNI ZVEZEK ZA 6. RAZRED OSNOVNOŠOLSKEGA IZOBRAŽEVANJA Urednika: Iztok Hafner in Janez Justin Avtorji: Andreja Širca Čampa, Tina Češnovar, Iztok Hafner, dr. Janez Justin, dr. Maja Zupančič Lekoriranje: Dunja Kaluža Izdala: i2 družba za založništvo, izobraževanje in raziskovanje d.o.o., Ljubljana e-naslov: http://www.i2-lj.si; e-pošta: i2-lj@amadej.si Za založbo: Iztok Hafner Zbirka: Urednik zbirke: Iztok Hafner Oblikovanje: Irena Wölle Prelom: VisArt studio, Ljubljana

Ilustracija na naslovnici: Corbis/IPAK Images Ilustracije: Damijan Stepančič, Marija Nabernik Fotografije: 123RF Stock Photos, AP Photo Archive, FA/Bobo, Steven Corton/123RF Stock Photos, Paul Cowan/123RF Stock Photos, Elena Elisseeva/123RF Stock Photos, Jure Eržen, Dionisio Dias Filho/123RF Stock Photos, Gorenje d.d. - arhiv, Dušan Grča, Primož Kalan, Nuklearna elektrarna Krško - Miran Pribožič, Iztok Hafner, Mark Herreid/123RF Stock Photos, Patricia Hofmeester/123RF Stock Photos, iStockphoto, Worawit Kledkaewjinda/123RF Stock Photos, Matej Košir, Pavel Mastepanov /123RF Stock Photos, Ari Nousiainen/123RF Stock Photos, Andriy Popov/123RF Stock Photos, Janez Pukšič, Bojan Rajšek, Alexander Raths/123RF Stock Photos, Riko hiše d.o.o. - arhiv, Ilya Shapovalov/123RF Stock Photos , Andriy Popov/123RF Stock Photos, Ilya Shapovalov/123RF Stock Photos , Dmitriy Shironosov/123RF Stock Photos, Snaga Javno podjetje d.o.o. - arhiv, Cveto Sonc, Blaž Uršič, Bojan Velikonja, Lilyana Vynogradova/123RF Stock Photos, Voranc Vogel, Ivonne Wierink/123RF Stock Photos, Patrik Winbjörk/123RF Stock Photos, Worawit Kledkaewjinda/123RF Stock Photos, Srdjan Živulovič/Bobo Pri 14. nalogi na strani 15 smo uporabili priporočila Evropske komisije (European Commission), 2007: Green Paper from the Commission to the Council. The European Parliament, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions – Adapting to climate change in Europe – options for EU action. Tisk: Grafika Soča d.o.o. Druga izdaja. Prvi natis. Natisnjeno v 1500 izvodih. Vse pravice pridržane. Brez pisnega soglasja založnika je prepovedano reproduciranje, javna priobčitev, predelava ali kakršna koli druga uporaba tega avtorskega dela ali njegovih delov v kakršnem koli obsegu ali postopku, vključno s fotokopiranjem ali shranitvijo s pomočjo informacijske tehnologije. Tako ravnanje predstavlja kršitev avtorskih pravic. Tipična stran učbenika je vpisana v register zavarovanih del pri Avtorski agenciji Slovenije pod številko R-085/04. © I2 d.o.o., Ljubljana 2014

CIP - Kataložni zapis o publikaciji Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana 64(075.2)(076.1) GOSPODINJSTVO za šestošolc(k)e. Delovni zvezek za 6. razred osnovnošolskega izobraževanja / avtorji Andreja Širca Čampa ... [et al.] ; urednika Iztok Hafner in Janez Justin ; [ilustracije Damijan Stepančič, Marija Nabernik ; fotografije 123RF Stock Photos ... et al.]. - 2. izd., 1. natis. - Ljubljana : i2, 2014. - (Planet znanja) ISBN 978-961-6348-88-1 1. Širca-Čampa, Andreja 2. Hafner, Iztok, 1949275487744

2

planet znanja


Kazalo 1

PROIZVODNJA, POTROŠNJA IN VAROVANJE OKOLJA  4

2

O PREHRANI  16

3

JEDILNIK  57

4

OCENJEVALNI LISTI  64

Drage učenke, dragi učenci, svetujemo vam, da si pri reševanju nalog v delovnem zvezku pomagate z učbenikom Gospodinjstvo za šestošol(k)e iz zbirke Planet znanja.

Gospodinjstvo 6

3


1 PROIZVODNJA, Potrošnja in varovanje okolja 1.

CD z novimi matematičnimi vajami mi lahko pošljejo kar po pošti. Tole moje krilo bo treba popraviti. Kdo bo to storil zame?

Naši psički izpada dlaka. Kdo mi lahko pomaga?

Kdo mi bo popravil pipo v kopalnici?

Hčerka ima težave pri matematiki. Na koga naj se obrnem?

Kupil bom računalnik. Kdo mi bo naložil programe?

Ljudje se preživljajo tudi tako, da drug za drugega opravljajo storitve, za katere dobijo plačilo. Vsaka od oseb na risbi ima majhno težavo, ki je opisana v oblačku. Katera od oseb na zgornji risbi bo za posamezno osebo, ki ima težavo, opravila storitev, ki bo to težavo rešila? S puščico poveži osebo, ki ima težavo, in osebo, ki bo težavo rešila. Da boš laže reševal/-a nalogo, smo na sliki povezali učiteljico, ki bi rada dala popraviti krilo, in šiviljo, ki bo zanjo opravila to storitev. Na sliki nariši še ostale povezave.

Zamisli si tri osebe, ki imajo majhno težavo, in tri osebe, ki bodo zanje opravile določeno storitev. Vsako osebo, ki ima težavo, s puščico poveži z ustrezno osebo, ki bo zanjo opravila določeno storitev. Osebe in povezave nariši v zvezek.

4

planet znanja


2.

Za izdelavo nekega izdelka potrebujemo surovine, stroje in naprave ter ljudi, ki znajo izdelek narediti. Spodaj smo napisali in narisali, kako nastane kruh. Oglej si dani primer. Podobno v spodnji prazni prostor nariši in opiši proizvodnjo določenega izdelka, ki je blizu tvojega doma.

Surovina – žito

Naprava – silos za shranjevanje žitnih zrn

Naprava – prevoz žita do pekarne

Ljudje in naprave v pekarni spečejo kruh.

Izdelek – kruh

Predstavi postopek izdelave izbranega izdelka sošolkam in sošolcem.

Proizvodnja, potrošnja in varovanje okolja

prvo poglavje

5


1 3.

PROIZVODNJA, Potrošnja in varovanje okolja

V prvi stolpec navedi po en obrat za osebno, komunalno, telekomunikacijsko, finančno in intelektualno storitev ter en proizvodni obrat, ki je najbližje tvojemu domu. V drugi stolpec napiši vrsto storitve, ki jo opravljajo, v tretjega pa ime storitve oziroma izdelka. Oglej si dani primer.

1.

Naziv

Vrsta STORITVE ALI PROIZVODNJE

Storitev ali izdelek

Frizerstvo Sonja

osebna storitev

urejanje ženskih in moških frizur

2.

3.

4.

5.

6.

Kar si napisal/-a, predstavi sošolcem in sošolkam.

6

planet znanja


4.

Z besedo dobrina označimo vse, kar služi zadovoljevanju človekovih potreb. Na fotografijah sta dve vrsti dobrin: nekatere nujno potrebujemo, drugih ne. Pri tistih, ki jih nujno potrebujemo, naredi klicaj, pri drugih pa vprašaj.

Hrana

Družinska jadrnica

Voda

Prenosni telefon

Oblačila

Mikrovalovna pečica

Električna energija

Stanovanje

Osebno vozilo

Ugotovite, pri katerih dobrinah se vaši odgovori razlikujejo in zakaj.

Proizvodnja, potrošnja in varovanje okolja

prvo poglavje

7

Profile for VISART studio, Kvants-Visart d.o.o.

Gospodinjstvo6 dz  

Gospodinjstvo6 dz  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded