Page 1

FirdpcBrošura_v4.indd 1

19.12.2012 11:50:49


Verjamemo v … We believe in …

Inovativnost za izboljšano kakovost oskrbe bolnikov Innovation for improved quality care of patients Dostop do najboljših možnosti zdravljenja Access to best therapeutic solutions Trajnosten in visokokakovosten zdravstveni sistem Sustainable and high quality healthcare system

FirdpcBrošura_v4.indd 2

19.12.2012 11:50:50


Forum kot predstavnik inovativne farmacevtske industrije je priznan partner družbe pri promociji najboljših možnih zdravstvenih rešitev za prebivalce Slovenije.

Forum as the representative of the pharmaceutical industry, is an acknowledged partner of society in promoting the best possible healthcare solutions for Slovenia.

Mednarodni forum znanstvenoraziskovalnih farmacevtskih družb združuje inovativne farmacevtske družbe, proizvajalke najsodobnejših varnih, učinkovitih, originalnih zdravil. Forum šteje 22 članic – inovativnih farmacevtskih družb, ki imajo več kot 50-odstotni vrednostni tržni delež v Sloveniji in zaposlujejo preko 800 visoko usposobljenih strokovnjakov. Forum je član Evropske zveze farmacevtskih industrij in združenj EFPIA.

The Forum of International Research & Development Pharmaceutical Companies, EIG, currently includes 22 innovative pharmaceutical companies that represent more than 50% of the market share in value in Slovenia. Members of the Forum employ over 800 highly qualified experts. The Forum is a member of the European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations EFPIA.

3

FirdpcBrošura_v4.indd 3

19.12.2012 11:51:00


Podpiramo raziskave in razvoj inovativnih rešitev zdravljenja za reševanje življenj in izboljšanje kakovosti življenja bolnikov.

We are supporting research and development of innovative therapeutic solutions to save lives and improve patients’ quality of life.

Članice Foruma zagotavljajo in podpirajo oskrbo z najnovejšimi inovativnimi, učinkovitimi in varnimi zdravili ter zdravstvenimi storitvami v Sloveniji. Bolniki, ki prejemajo nova zdravila, živijo dlje, obenem pa so tudi bolj zdravi, bolj dejavni, imajo manj življenjskih omejitev in se lažje vključujejo v dnevne aktivnosti.

The Forum’s members are dedicated to ensuring and supporting the supply of the most upto-date, innovative, efficient and safe medicinal products and services to Slovenia. Patients who take newer drugs are not only more likely to survive, but they are also in a better state of health, their functional status is better, they have fewer activity limitations and they are more able to engage in activities of daily life.

4

FirdpcBrošura_v4.indd 4

19.12.2012 11:51:02


Vsem državljanom Slovenije si prizadevamo omogočiti dostop do visokokakovostnih informacij o inovativnih zdravilih in možnostih zdravljenja.

We are striving to enable all Slovenian people access to high-quality information about innovative therapeutic solutions and medicinal products.

Na področju oskrbe z inovativnimi farmacevtskimi izdelki Forum zagovarja dve poglavitni načeli: ozaveščeno javnost in ozaveščenega bolnika. Informacije pomagajo ljudem preprečevati bolezni, olajšajo zgodnje odkrivanje in boljše zdravljenje bolezni ter spodbujajo sodelovanje dobro informiranih bolnikov pri sprejemanju odločitev, ki vplivajo na njihovo zdravje. Vse to pripomore k bolj zdravi družbi.

Regarding the provision of innovative pharmaceutical products, the Forum believes in two main principles: informed public and informed patients. Information helps people prevent diseases, facilitates the early discovery and better treatment of diseases, stimulates the co-operation of well-informed patients in the adoption of decisions that influence their health, and leads to a healthier society.

5

FirdpcBrošura_v4.indd 5

19.12.2012 11:51:05


Zagotavljamo in podpiramo oskrbo z najnovejšimi inovativnimi, učinkovitimi in varnimi zdravili ter zdravstvenimi storitvami v Sloveniji.

We are dedicated to ensuring and supporting the supply of the most up-to-date, innovative, efficient and safe medicinal products and services to Slovenia.

Forum si kot dejaven deležnik v slovenskem zdravstvenem sistemu prizadeva za partnerski odnos z regulatorji zdravstvene politike. Skupaj lahko oblikujemo finančno vzdržen in učinkovit zdravstveni sistem, ki bo zagotavljal pravočasen in enakovreden dostop do inovativnih zdravil vsem bolnikom. Nič ne more povečati blaginje družbe bolj, kot njeno dobro zdravje.

The Forum is an active stakeholder in the Slovenian health care system and strives to act as a partner with the health authorities in creating a financially sustainable and effective health care system in which innovative drugs would be promptly and equally available to all patients. Nothing increases the prosperity of a society like its good health.

6

FirdpcBrošura_v4.indd 6

19.12.2012 11:51:34


Celovška 135, 1000 Ljubljana (sedež / HQ) Dunajska 159, 1000 Ljubljana (pisarna / offices) tel.: +386 8 205 0742 fax: + 386 8 205 0745 e-mail: info@firdpc.com

FirdpcBrošura_v4.indd 7

19.12.2012 11:51:37


8

FirdpcBrošura_v4.indd 8

19.12.2012 11:51:37

Mednarodni forum znanstvenoraziskovalnih farmacevtskih družb, GIZ  
Mednarodni forum znanstvenoraziskovalnih farmacevtskih družb, GIZ  

Verjamemo v Inovativnost za izboljšano kakovost oskrbe bolnikov Dostop do najboljših možnosti zdravljenja Trajnosten in visokokakovosten zd...

Advertisement