Vino & Fino 24

Page 26

vina godine

5. 6.

Trjumf barrique 2012

Vinarija Aleksandrović, Vinča, Šumadija Vino za koje je čudo da se ranijih godina nije našlo na ovim stranicama, ali koje ovde dospeva na svom apsolutnom kvalitativnom vrhuncu. Potpuno zrelo, beskrajno slojevito, stvoreno intrigantnom kupažom šardonea začinjenog sa vrlo malo belog sovinjona i rizlinga. Meko, sa miisima zrelog južnog i stonog voća, zaogrnutno plemenitim drvetom. Kremasto, temeljno, ali i jednako sveže.

ChiChardonnay 2014

Chichateau, Šišatovac, Fruška gora Još mlad i stegnut, u niskom startu čeka da utrči u dekanter i prodiše punim plućima. A onda: pečeno kestenje, tost sa puterom, žuto voće i livadsko cveće. Leprša i i igra po jeziku, otvara se u slojevima, i svež i punačak. Vino sa identitetom, kao i sva druga iz jedinog šišatovačkog šatoa.

7.

Avangarda 2015

Vinarija Deurić, Fruška gora Fruška gora, Mitar, Mirko, Zlatko... Deurić ekipa, koja ne odstupa od vizije dobrog, modernog vina i osobenih kupaža. U ovom slučaju, beli sovinjon i traminac dali su jedinstveno i prepoznatljivo vino snažne strukture, voćno - začinskog karaktera. Raskošno i potentno, prepuno osvežavajućeg citrusnog voća, aroma divlje ruže, livadskog cveća i dinje, sa jasnom svežinom. Zaista osobeno.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.