Page 1

THE

URBAN

FOREST

TRUNG TÂM SINH HOẠT VĂN HÓA - BIỂU DIỄN NGHỆ THUẬT ĐỒ ÁN CÔNG CỘNG 6 SVTH: NGUYỄN BÌNH VĨNH ĐỨC - 11510105659 GVHD: KTS. TRỊNH DUY ANH

ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC TP. HỒ CHÍ MINH KHOA KIẾN TRÚC

ĐỒ ÁN KIẾN TRÚC CÔNG CỘNG 6

TRUNG TÂM SINH HOẠT VĂN HÓA BIỂU DIỄN NGHỆ THUẬT

NGUYỄN BÌNH VĨNH ĐỨC - KT11/A1

4/9/2015

GVHD: KTS. TRỊNH DUY ANH

MSSV: 11510105659


7' 1

2

3

4 A

9200

9200

5

6

8

B

55200 9200

7

9200

9200

9200

3400

P 6000

HÓA TRANG NỮ

KHO PHÔNG MÀN DỤNG CỤ

HÓA TRANG NAM

THỬ GIỌNG RÁP NHẠC

O 6000

±0.000 SÂN KHẤU PHỤ

THỬ GIỌNG RÁP NHẠC

SINH HOẠT HỌP FAN

N 6000

PHÒNG DV CHÍNH

SÂN KHẤU CHÍNH +1120

QUẢNG TRƯỜNG SINH HOẠT TRIỂN LÃM NGOÀI TRỜI

SẢNH DIỄN VIÊN

M 6000

-1020 SẢNH QUẢN LÍ

KHO NHẠC CỤ

ĐƯỜNG NAM KỲ KHỞI NGHĨA

±0.000 WC THƯƠNG MẠI

6000

L

+930

60 000

QUẢNG TRƯỜNG SINH HOẠT TRIỂN LÃM NGOÀI TRỜI

QUẢN LÍ THƯƠNG MẠI

+2180

KHU THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ

I KHO

113 200

6000

LỐI LÊN HẦM

KHO GHẾ PHA CHẾ

LỐI VÀO KHỐI HỌC TẬP

HÀNH LANG TRƯNG BÀY TRIỂN LÃM

CAFE - GIẢI KHÁT

D’ 3000

HÀNH LANG TRƯNG BÀY TRIỂN LÃM

G

D

6000

-1020

LỐI VÀO SẢNH KHÁN PHÒNG

ĐƯỜNG VÕ VĂN TẦN

6000

LỐI VÀO CHÍNH

H LỐI XUỐNG HẦM

LỐI VÀO QUẢN LÍ, DIỄN VIÊN

KHỐI KHÁN PHÒNG QUẢN LÍ

KHỐI HỌC TẬP NGHIÊN CỨU

QUẢNG TRƯỜNG SÂN KHẤU BIỂU DIỄN

SẢNH HỌC TẬP ±0.000 LỐI VÀO CHÍNH

11 800

6000

F SẢNH KHÁN GIẢ ±0.000

ĐƯỜNG NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU

QUẢN LÍ BÁN SOÁT VÉ

6000

K

134 300

ĐƯỜNG PASTEUR

32 800

E

MẶT BẰNG TỔNG THỂ - TL 1/800

7000

E’

C

0 5000

B

10 400

QUẢN LÍ QUẢNG TRƯỜNG SÂN KHẤU BIỂU DIỄN -510

35 000

NKKN

KHO

SẢNH HỌC TẬP ±0.000

15 000

KHOẢNG LÙI

A

8000

8000

8000

8000

8000

8000

A’

MẶT BẰNG TẦNG TRỆT - TL 1/200

9'

TẠO BỀ MẶT

15 000

25 000

35 000

SẢNH ĐÓN

B’ 9

10

11

12

13

14

15

16 KẾT NỐI

10 000

ĐÓN TẦM NHÌN

QUẢNG TRƯỜNG

8000

56 000

5000

LIÊN HỆ XUNG QUANH

PASTEUR

GIAO CẮT

0

DỰNG KHỐI

PHÁT TRIỂN Ý TƯỞNG

TẠO HÌNH

PHÂN BỐ CÔNG NĂNG


7' 1

2

3

4

5

6

7' 7

55 200 9200

9200

9200

9200

9200

1

3

4

5

6

7

55 200 9200

9200

9200

9200

9200

8 3400

9200

A

B

B

P

6000

O

6000

GIÁM ĐỐC

PHÒNG HÀNH CHÁNH QUẢN TRỊ

O PHÒNG KỸ THUẬT

PHÒNG CHUẨN BỊ

N

N

PHÒNG KỸ THUẬT

6000

THANG KỸ THUẬT THIÊN KIỀU

6000

THANG KỸ THUẬT THIÊN KIỀU

PHÓ GIÁM ĐỐC

+4700

6000

6000

P

KHO

WC KHÁN GIẢ

K

6000

WC KHÁN GIẢ

6000

L

6000 6000

60 000

L

60 000

±0.000

6000

M 6000

M

WC KHÁN GIẢ

I

+6700

6000

6000

I

WC KHÁN GIẢ

G

SẢNH GIẢI LAO

+4000

E

8000 15 000

25 000

7000

B

LỚP VĂN LỚP VĂN NGHỆ NGHỆ

LỚP DIỄN XUẤT

A’

8000

8000

8000

8000

8000

56 000

35 000

9'

9

10

11

12

13

14

15

0

16

5000

8000 10 000

15 000

KHO SÁCH

LỚP VĂN NGHỆ

SINH HOẠT CLB

25 000

8000

8000

8000

8000

8000

8000

56 000

35 000

9'

9

10

B’

“T H E

B

QUẢN LÍ

A

TL 1/300

8000

SINH HOẠT CLB

LỚP VĂN NGHỆ

SINH HOẠT CLB

MẶT BẰNG LẦU 2

A

TL 1/300

10 000

PHÒNG INTERNET

QUẢN LÍ

SINH HOẠT CLB

SINH HOẠT CLB

MẶT BẰNG LẦU 1 5000

LỚP DIỄN XUẤT

C

32 800

7000

A’

SINH HOẠT CLB

10 400

LỚP LỚP DIỄN XUẤT DIỄN XUẤT

PHÒNG ĐỌC SÁCH MỞ

+8000

E

C

11 800

F

11 800

6000

KHO SÁCH MỞ PHÒNG ĐỌC

D

SẢNH GIẢI LAO

6000

F

0

+10700

32 800

3000

D

6000

6000

+4700

D’ 3000

D’

ÂM THANH ÁNH SÁNG

G

6000

H 6000

H

10 400

K

2

3400

9200

A

8

11

12

13

14

15

16

B’

URBAN

SÂN KHẤU ĐA NĂNG

F O R E S T”

Sân khấu

Module sàn di động

Hệ sàn dốc cố định

Sử dụng hệ thống nâng module tấm sàn, thay đổi hình thức sân khấu

BẮT NGUỒN TỪ Ý TƯỞNG TẠO RA MỘT KHÔNG GIAN CÔNG CỘNG NỬA KÍA - NỬA MỞ, PHÙ HỢP VỚI ĐIỀU KIỆN KHÍ HẬU VÀ VĂN HÓA KHU VỰC; CÔNG TRÌNH TẬN DỤNG HỆ KẾT CẤU HIỆN ĐẠI ĐỂ GỢI LẠI HÌNH ẢNH NGOẠI THẤT QUEN THUỘC (NGÔI NHÀ VÀ TÁN CÂY), ĐỒNG THỜI PHÁT TRIỂN NHỮNG HIỆU ỨNG ÁNH SÁNG VÀ THỊ GIÁC HẤP DẪN, SINH ĐỘNG TẠO SỰ PHONG PHÚ CHO KHÔNG GIAN SINH HOẠT BÊN TRONG.

+20000 KỊCH - SÂN KHẤU

BIỂU DIỄN NHẠC ROCK

MÚA ĐƯƠNG ĐẠI

NHẠC CỔ ĐIỂN - THÍNH PHÒNG

BIỂU DIỄN THỜI TRANG

+20000 +12000 +10700 +12000

+8000

+8000

+4700

+4700

±0.000

±0.000

9200

9200

9200

9200

9200

9200

5600

8000

8000

8000

6000

8000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

2

3

4

MẶT ĐỨNG CHÍNH - TL 1/200

5 0

6 5000

10 000

7 15 000

6000

6000

8600

10 400

79 000

92 800

1

6000

12 25 000

13

14 35 000

15

16

P

O

N

M

L

K

I

MẶT ĐỨNG BÊN - TL 1/300

G

H 0

5000

F 10 000

E 15 000

B 25 000

A 35 000


7' 1

2

3

4

5

6

7

13

12

15

14

16

92 800 9200

9200

A

9200

9200

9200

9200

B

5600

8000

8000

8000

8000

6000

P PHÒNG MÁY PHÁT ĐIỆN DỰ PHÒNG

PHÒNG ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ TRUNG TÂM

XỬ LÝ NƯỚC THẢI

6000

O

-3300

N 6000

PHÒNG KỸ THUẬT KỸ THUẬT SÂN KHẤU

6000

M

MẶT CẮT PHỐI CẢNH

PHÒNG MÁY BƠM

6000

L KỸ THUẬT PHÒNG KHÁN GIÀ

K 6000

BỂ NƯỚC SẠCH

6000

PHÂN BỐ CÔNG NĂNG CỘT BETONG CHỊU LỰC -3300

6000

H

79 000

I

DÀN KHÔNG GIAN THÉP TRÒN

G 6000

D

6000

F HỆ DÀN KHÔNG GIAN

E 7000

8600

C BÃI XE GẮN MÁY KHÁCH

LƯỚI DIAGRID THÉP I

10 400

B

BÃI XE GẮN MÁY NỘI BỘ

A

SENO THU NƯỚC

8000

A’

11

10 B’

ỐNG DẪN

KHUNG LƯỚI THÉP ĐỠ TẤM BAO CHE

MẶT BẰNG HẦM - TL 1/300 0

5000

10 000

15 000

25 000

TẤM LỢP GFRP Glass Fibre Reinforced Polyester

35 000

LỚP BAO CHE HOÀN THIỆN

+20000

TÁCH LỚP CHI TIẾT KẾT CẤU +20000 +12000 +10700 +14700 +12000 +10700

+8000

+8000

+4700

+4700

±0.000

±0.000

-3300

-3300

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

8600

6000

10 400

6000

6000

6000

6000

6000

6000

O

N

M

L

MẶT CẮT A-A’ - TL 1/200

K 0

I 5000

G

H 10 000

14 000

4500

10 400

79 000

79 000

P

6000

15 000

F 25 000

E

B 35 000

A

P

O

N

M

L

K

I

H

MẶT CẮT B-B’ - TL 1/300

G

D 0

5000

10 000

15 000

B

A 25 000

35 000

Profile for Alex Nguyen

Đồ án trung tâm văn hóa - The Urban Forest  

Đồ án trung tâm văn hóa - The Urban Forest  

Profile for vinhduc
Advertisement