Page 1


Groepsportret

Limburgse Zaken Mannen II


Deze groepsfoto werd gemaakt op 20 november 2015 tijdens de Preparty bij Kasteel de Hoogenweerth in Maastricht. Dennis Fransbergen, Wilmer Fransbergen, Dennis Kaneman, Maikel Kaneman, Peter van Kempen, Arno Meens, Eric Sarfeld, Craig Swallow en Ricardo Vergoossen waren die middag helaas verhinderd.

1


Thomas Sabo Guess Ti Sento Danish Design Garonne Jacob Jensen Certina Seiko Edox parelcollectie goudcollectie zilvercollectie groeibriljant R&C Aller Spanninga Gerstner Ice Watch Trollbeads X by Trollbeads Rabinovich Esprit Buddha to Buddha Karma Blush Joy de la Luz

Bovenstestraat 20 | Echt | T. 0475482131 | www.juweliermariusutens.nl


Inhoud

Limburgse Zaken Mannen 10

12

Rob Cornelissen en Mikis Snijders Cornelissen & Snijders advocaten

16

14

18

Tom Hermans Emma Safety Footwear

22

28

Danny Keppels en Martin Hendricks Kasteelhoeve de Grote Hegge en Kasteel de Hoogenweerth

Lars Pacbier FB4

30

Ron Puts FormTEK

34

Arno Meens Kasteel Groot Buggenum

38

20

Peter Verheijen Kasteel Eyckholt

Joost de Bock Foot-Vision Podotherapie

32

Paul Dassen Dassen Bouw B.V.

Richard Creemers, Eric Sarfeld en Ricardo Vergoossen Auto Creemers

Dennis en Wilmer Fransbergen Fransbergen Trading & Shipping Rederij Stiphout

36

Peter van Kempen Groovy Business

40

Danny de Haan De Haan Beveiliging, De Haan Events en Service Centrale Nederland (SNC)

42

Frank van Iersel DCO/Dealer Car Outlet

Dennis en Maikel Kaneman Kaneman Entertastement

3


Dautzenbergstraat 18 | Heerlen | 045-5740840 | www.garbeau.nl | follow

us on


Vervolg inhoud

44

48

46

Tom Loven Loven Services BV

50

54

52

Paul Spee PMA Security

56

Waut Ringens SBLplus en PMLplus

Jos Overeem Print Power Nederland

60

58

Rob Schippers Rob Schippers Keukens

62

Ron Scheufen en Ser Thomas Maicore Group

Claude L’Ortye De Maassche (BMW)

Jeroen van Acquoy en Craig Swallow SoloProtect/Identicom

64

Haiko Salzmann, Ralph Schaepkens en Pascal Dassen Stadion Uitzenden

Andere zaken 07 VOORWOORD

Fons van Dosselaar, directeur/uitgever Vinda Media

Ronald Goedmakers Vebego

66

Hugo Breugelmans VeTraNed en Paraat Brandbeveiliging

09 COLUMN Drs. Twan Beurskens Gedeputeerde Economische Zaken

24 FOTOREPORTAGE Preparty, eerste kennismaking Limburgse Zaken Mannen

68 COLUMN Jos van Wersch interviewer Limburgse Zaken Mannen

Olaf Nikkels VP Taxatie en Expertise BV

70 FOTOREPORTAGE Presentatie Limburgse Zaken Mannen deel I

72 colofon

5


Onze gasten altijd in de hoofdrol Bij ons draait alles om aandacht. Aandacht voor u als gast. Voor uw smaak, uw rust en uw beleving. Want genieten is mensenwerk.

www.restaurantdavinci.nl

Restaurant Da Vinci Havenstraat 27 6051 CS Maasbracht Telefoon: (0475) 46 59 79 ď‚‚


Voorwoord

Het Vertrouwen is terug Dit voorwoord gaat over Vertrouwen. Vertrouwen met een grote V. De V is ook de eerste letter van het boek ‘V.i.A.G.R.A. Management’ van Huub narinx. Het heeft niets te maken met Viagra van pillendraaier Pfizer. Het is een acroniem, want samengesteld uit de V van Vertrouwen, de i van inspiratie, de A van Aandacht, de G van Groei, de R van Resultaat halen en de A van Angst overwinnen. Feitelijk is Vertrouwen de rode draad in zijn boek. ik lees op zaterdag 28 november 2015 in de limburgse kranten een groot interview met Ronald Goedmakers, CEo van Vegebo. Feitelijk gaat het twee pagina’s lang over het Vertrouwen in ‘één grote familie van sterke merken’ (Vebego). Het is allesbehalve een toeval dat ook in deze uitgave van ‘limburgse zaken Mannen’ een interview staat met Ronald Goedmakers. ik pik er één alinea uit: ‘op enig moment, heel lang geleden, zat Ton [de vader van Ronald] krap bij kas, sterker nog: hij had het geld niet om de lonen van het

algemeen voor op de werkgelegenheids-

niemand heeft de magische glazen

personeel uit te betalen. Hij heeft toen,

ontwikkelingen in de private sector. zo-

bol die de toekomst kan voorspel-

voor heel even, geld van iemand kunnen

dra de productie bij bedrijven toeneemt,

len. Die bol heb je ook niet nodig

lenen die ‘alle vertrouwen’ in Ronald’s

worden vaak als eerste flexibele krachten

om Vertrouwen in je eigen bedrijf te

vader had. Ronald Goedmakers, tiental-

zoals uitzendkrachten aangetrokken. Het

hebben. Wat je vooral nodig hebt:

len jaren later: “onze familie is die

Vertrouwen in de economie is terug.

geloof. Geloof dat ertoe leidde dat wij, het team van Vinda Media, begin dit

persoon eeuwig dankbaar.” Twan Beurskens, gedeputeerde van

jaar besloten om een tweede jaargang

je hebt minimaal twee soorten Vertrou-

Economische zaken, zegt op de

van ‘limburgse zaken Mannen’ uit te

wen. Het Vertrouwen in een individu

volgende pagina: ‘op nationaal niveau

geven.

(‘Eerst de vent, dan de tent’) en het

bezien verwacht ik dat limburg een

Dit is ‘m! Een boekwerk van maar

Vertrouwen in een cijfer. zo meldt onlangs

sterke top 3-speler wordt, met noord-

liefst 72 pagina’s. Boordevol inter-

een grote bancaire instelling dat het aantal

Holland en Brabant als eveneens zeer

views met limburgse entrepreneurs

uitzenduren in nederland in het derde

sterke regio.” limburg in de top 3 van

en managers die allen dat ene,

kwartaal van 2015 met 2,5% is gestegen

nederland? Als Beurskens, wars van

alleszeggende begrip in woord & beeld

ten opzichte van het kwartaal ervoor. Het

elke vorm van blufpoker dat zegt, zou

uitstralen: Vertrouwen in 2016!

aantal uitzenduren stijgt al tien kwartalen

dat zo maar kunnen. Hij legt ook uit op

op een rij. zoals bekend: de ontwikkeling

welke indicatoren zijn Vertrouwen in de

FonS VAn DoSSElAAR

van het aantal uitzenduren loopt over het

limburgse economie is gebaseerd.

DiRECTEuR/uiTGEVER VinDA MEDiA

7


Kasteel Groot Buggenum in Grathem Kasteel Groot Buggenum in Grathem (Midden-Limburg) is een uniek “Vergaderkasteel”, ontworpen door de succesvolle Prof. Dr. Helmut Hentrich en momenteel eigendom van Provincie Limburg. Gelegen vlak langs de A2 en prima bereikbaar vanuit Eindhoven of Maastricht. Een inspirerende meeting, training, bedrijfsfeest of ontvangst geeft uw gasten een extra drive om de dagelijkse zaken met nieuwe inzichten en motivatie aan te pakken. • Sfeervol, authentiek en markant Kasteel, exclusief voor u en uw gasten • Verschillende vertrekken met een geheel eigen ambiance en aankleding • Aangrenzend schitterende kasteeltuinen in een mooi stukje ongerepte natuur • Interessante en vriendelijk geprijsde vergaderarrangementen en huurprijzen • Een unieke multifunctionele ruimte voor feesten, congressen, seminars en ontvangsten (max. 200 personen) Kortom Kasteel Groot Buggenum moet u zien en beleven!!! Een parel in de tuin van Midden-Limburg! Graag nodig ik u uit voor een vrijblijvend gesprek en hoop u te inspireren over de bijzondere mogelijkheden die Kasteel Groot Buggenum biedt. Tot ziens bij het idyllische Kasteel Groot Buggenum…. Jolanda Frings Loorderstraat 3 | 6096 NE Grathem | T: 0475-452835 | M: 06-14627305 | info@kasteelgrootbuggenum.nl | www.kasteelgrootbuggenum.nl


Column

‘Limburgse economie in het linker rijtje’ Als de vooruitzichten ons niet bedriegen dan zal de limburgse economie in 2016 volop op stoom zijn. op nationaal niveau bezien verwacht ik dat limburg een sterke top 3-speler wordt, met noord-Holland en Brabant als eveneens zeer sterke regio. 2015 is een kanteljaar, waarin we bijvoorbeeld zien dat er langzaam weer meer vraag is naar banen. Hoewel circa 30.000 mensen met een ww-uitkering natuurlijk nog altijd teveel is, heeft limburg op nationale schaal relatief een laag werkloosheidspercentage. Vanaf het crisisjaar 2007 hebben veel mensen als gevolg van bezuinigingen, opschaling en automatisering in sectoren zoals de bouw, de zorg en dienstverlening hun baan verloren. Dat is spijtig. onze economie is inmiddels sterk aan het transformeren en wij gaan daarvan profiteren. Een sterke positie heeft de maakindustrie. Een sector met veel hoogwaardige MKB-bedrijven en enkele grote internationale spelers. De kopgroep is zeer exportgericht en innovatief. Positief is dat grote bedrijven in hun keten steeds vaker gebruik maken van het MKB. Een fraai voorbeeld is de keten BMW, VDl nedcar en diverse limburgse toeleveranciers. Direct groeit VDl nedcar in 2016 richting 4.000 banen. uiteraard zal dit ook veel indirecte werkgelegenheid opleveren. naast de maakindustrie zien we de logistiek in heel limburg sterk opkomen. Dat heeft vooral te maken met onze strategische ligging en een hoogwaardig vestigingsklimaat met uitstekende faciliteiten om goederen over te slaan. ik verwacht dat we blijven scoren met zeer veel grondverkopen aan bestaande en nieuwe bedrijven. Wellicht verkopen we zelfs de meeste grond in nederland. Al met al levert dat veel bouwvolume en banen op. Vaak wordt onterecht verondersteld dat de logistiek weinig toegevoegde waarde oplevert. Dat is een hardnekkig misverstand. Er is sprake van steeds meer verscheidenheid in producten en opleidingsniveaus. Hoewel de iCT en mechanisering daarbij steeds prominenter wordt, is het ook nog een enorme banenmotor. Dat komt omdat de logistiek een zeer vraaggerichte weerbarstige markt is waarbij de klant bepaalt. Manuele arbeid blijft dan gewoon noodzakelijk. Tot slot de innovatie. ik zei het al, bedrijven die export combineren met innovatie doen het goed. in nederland zijn we in 2014 nog ‘innovatievolger’. Bijvoorbeeld de regio Amsterdam en Eindhoven zijn echte leiders. We werken daarom vanaf 2012 samen met onderwijsinstelling en bedrijven uit binnen- en buitenland hard aan een top Kennisinfrastructuur. Honderden miljoenen worden gestopt in onderwijs, onderzoek en innovatieprogramma’s. Veel is daarbij gericht op de vraag van ondernemers en de toekomstige arbeidsmarkt. Bijvoorbeeld groeit het aantal studenten met een technische, logistieke of iCT-opleiding. We willen ook veel buitenlandse studenten aantrekken. De economie komt immers weer op stoom en dan moeten ondernemers voldoende aanbod hebben. Waar leidt dit toe? ik hoop uiteraard een hogere welvaart in limburg, dat is ook goed voor het consumentenvertrouwen, maar ook voor de positie van de BV nederland! DRS. TWAn BEuRSKEnS GEDEPuTEERDE EConoMiSCHE zAKEn

9


Visie op MKB, passie voor recht en ondernemen met lef Rob (42) en Mikis (42) hebben elkaar leren kennen in de studententijd. Sindsdien zijn ze vrienden gebleven met één gezamenlijke passie: Heavy metal muziek. Rob zegt grappend: “Toen allebei nog met lang haar uiteraard. En sindsdien doen we ieder jaar wel een paar festivals aan. Reken maar dat we dan behoorlijk ‘los’ kunnen gaan.”

WIE: Mr. Rob Cornelissen en mr. Mikis Snijders WAT: Cornelissen & Snijders advocaten WAAR: Roermond

kantoor uitstekend bekend is met de wereld van het MKB ”, zegt Rob. “Daardoor weten wij ook wat een MKB-ondernemer

Ze studeerden beiden aan de Universi-

een school waar plek is voor circa 900

in de dagelijkse praktijk nodig heeft op

teit Maastricht. Vervolgens hebben ze

kinderen. Ik ben er afgelopen zomer vijf

juridisch gebied.” Mikis: “Die onderne-

verschillende wegen bewandeld. Mikis

weken lang geweest, samen met mijn

mer wil snel een praktisch advies en wil

begon als juridisch adviseur in het be-

vrouw en onze drie kinderen van 10, 12

kunnen sparren. Uiteraard tegen een

drijfsleven om vervolgens de advocatuur

en 14 jaar. Dat was in één woord indruk-

betaalbare prijs.”

in te stromen en Rob ging direct vanaf

wekkend.” (voor meer informatie over dit

de studietijd werken als advocaat. Mikis

project: zie www.atiy.nl).

is een geboren Maastrichtenaar. Om er

Ondernemers zijn vaak ‘voorzichtig’ om een advocaat in te huren vanwege de

wel meteen aan toe te voegen dat hij ‘in

Over goede doelen gesproken: Rob nam

kosten. En dat is eigenlijk nergens voor

Roermond is opgegroeid’. Dat is de stad

op 28 november deel aan het Business

nodig. Het MKB Abonnement neemt

waar de wieg van collega Rob stond. Ze

Boksgala in TheaterHotel De Oranjerie,

die onzekerheid bij de ondernemer weg,

delen dan ook een gezamenlijk beeld

georganiseerd door de Junior Kamer

benadrukt Rob, ‘want dit abonnement

over Midden-Limburg: een dynamische

Roermond. Vierentwintig bekende Roer-

is niet alleen een prima alternatief voor

regio, waar het MKB alle mogelijkheden

mondenaren die totaal onbekend waren

een rechtsbijstandsverzekering, het is

heeft om te floreren. “Fantastisch om te

met de bokssport stonden die avond te-

ook voor 100 procent toegespitst op

zien hoe dit gebied zich heeft ontwik-

genover elkaar in de ring. De opbrengst

het MKB, ook wat de tarifering betreft.’

keld.” Die gedeelde visie kwam onderling

van dit boksgala komt ten goede aan het

(meer informatie over het MKB Abon-

ter sprake tijdens een festivalbezoek

Toon Hermans Huis Roermond. Tijdens

nement van Cornelissen & Snijders

en leidde uiteindelijk in 2007 tot de

het interview staat Rob, vader van twee

Advocaten staat op de website van het

oprichting van Cornelissen & Snijders

dochters van 10 en 13, aan de voor-

advocatenkantoor: www.cs-advocaten.eu).

Advocaten in Roermond: specialisten

avond van het boksgala. Hij moet dan

voor het MKB.

dus nog de ring in… Of hij niet bang is

Vrouwe Justitia

voor een paar blauwe ogen? “Ik ben voor

Al met al een enerverend gesprek met

Passie en gevoel

de duvel niet bang!! En dan nog: voor het

twee advocaten die midden in de samen-

Mikis en Rob zijn twee toegankelijke

goede doel moet je iets over hebben…”

leving staan en die de waarden van Vrou-

mannen met passie voor het vak. Maar

we Justitia hoog in het vaandel hebben.

ook met ieder hun eigen interesses. Zo is

Het abonnement voor het MKB

En dat zie je meteen bij binnenkomst in

Mikis oprichter van een schoolproject in

En dat typeert deze twee Remunjse

de entreehal van Cornelissen & Snijders

Bolivia waar hij een jaar heeft gewoond

advocaten. Goedlachs, open, lef én met

advocaten: Een mooie kunstzinnige ver-

en met straatkinderen heeft gewerkt.

beide benen op de grond. Eigenschap-

sie van Vrouwe Justitia, ontworpen door

Sindsdien is er hard gewerkt om in dat

pen die ook terug te zien zijn in hun

beeldend kunstenaar Rik van Rijswick en

straatarme land een school te realiseren

bedrijfsvoering. Het advocatenkantoor

volkomen passend bij Rob en Mikis. ”Het

voor kansarme kinderen. Mikis: “Die

heeft veel klanten uit het midden- en

is een prachtig kunstwerk geworden,

droom is inmiddels uitgekomen. Er is nu

kleinbedrijf. “Ik durf te stellen dat ons

passend bij onze Heavy metal roots.”

10


‘De ondernemer wil snel een praktisch advies tegen een betaalbare prijs’

Kapellerlaan 35-37 6041 JB ROERMOND T 0475 35 20 10 info@cs-advocaten.eu www.cs-advocaten.eu


Al meer dan 70 jaar een begrip In Europa had je Bristol, Alvis, Allard en GAZ, in de Verenigde Staten waren ze trots op DeSoto, Nash en Tucker. Automerken die allang van de markt zijn verdwenen, want let wel: we hebben het over ruim zeventig jaar geleden. Auto Creemers was ook toen al een gewaardeerd familiebedrijf. Richard Creemers: ”Wij kennen niet alleen de auto van de klant, wij weten ook wat de klant bezig houdt. We zijn best wel open naar elkaar toe.”

WIE: Richard Creemers, Eric Sarfeld en Ricardo Vergoossen WAT: Auto Creemers WAAR: Herten-Roermond

Nog ‘ouder’ dan Auto’Creemers is het merk Alfa Romeo (1910). Auto Creemers voert dat Italiaanse topmerk sinds 1972 en is daarmee de oudste Alfa-dealer in Nederland. De monteurs van dit in Herten-Roermond gevestigde bedrijf behoren officieel tot de Top 10 van Alfamonteurs in ons land. Auto Creemers is ook Mitsubishi-dealer; de geschiedenis van dit Japanse topmerk gaat terug tot 1917. “Beide merken hebben een grote uitstraling”, zegt Creemers. Naast het dealerschap van Alfa en Mitsubishi telt Auto Creemers een Vakgarage, bemiddelt het in occasions en leasing, bij voorkeur in samenwerking met regionale leasespecialisten. Tot zover de ‘automotive-info’.

“De klant heeft altijd voorrang” 12


Het ‘allerbelangrijkste’, vindt Creemers,

Ricardo, geboren in St, Joost, woonach-

zijn de mensen ‘achter’ het bedrijf, onder

tig in Echt, is ‘uiteraard autogek’ maar

wie Eric Sarfeld en Ricardo Vergoos-

heeft daarnaast ’salsa dancing’ als grote

sen. “Bij dit familiebedrijf voelen wij ons

hobby. “Ik reis stad en land af om mee

thuis”, zeggen Eric en Ricardo, beiden

te doen aan allerlei wedstrijden.” Collega

verkoopadviseurs. Personeelsverloop?

Eric Sarfeld, geboren in Heerlen en

Vrijwel niet. Wel zo af en toe een feestje

woonachtig in Hoensbroek, heeft geen

omdat iemand 12,5 of 25 jaar in dienst

specifieke hobby maar vervelen doet

is. Ricardo: “Ik ben ook alweer dik twaalf

hij zich bepaald niet. “Mijn vrije tijd gaat

jaar hier.” En hij is niet van plan om nog

voornamelijk op aan het gezin.” Hij en

ooit weg te gaan bij Auto Creemers.

z’n vrouw hebben het er maar druk mee.

Directeur Richard Creemers glimlacht.

“Met drie opgroeiende kinderen is er

“Ik hoef nooit op m’n strepen te gaan

altijd werk aan de winkel.” Ook Richard

staan, iedere medewerker – we zijn met z’n negenen – werkt zelfstandig en weet exact wat van hem of haar wordt verlangd.” Je moet het sowieso wel héél erg bont maken wil je met deze Richard Creemers bonje krijgen. “Ruzie

ALLÉÉN IN

MET 7% B

DE NIEUWE GENERATI een echte Neelder jong’), is een gezins-CREEMER NU BIJ AUTO Creemers, geboren in Maasniel (‘Ik ben man. Zo is de zondag ‘gereserveerd’

ad r!allen eraaz’n liggen om de hoek. rbmet leve“Of voor het gezin, bijvoorbeeld samen een

rra dagje het water Uitopv–odeo Maasplassen

gens een hapje eten.” Hij is geen actieve

maken is aan mij niet besteed,

sporter. “Maar ik kijk er wel graag naar,

dat klopt.”

net zoals naar mijn ‘oude’ Alfa…” Dan is het tijd om met z’n allen koffie te drinken, alle negen personeelsleden samen. Ricardo: “Dat doen we drie keer per dag.” Tenzij dan nèt klanten binnenkomen of al zijn. Eric: “Dan stellen we de koffiepauze uit. De klant heeft altijd voorrang.”

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Ruim en comfortabel Elektrisch rijden met een unieke m 5 sterren EURO NCAP Vanaf € 103,- netto bijtelling per m Brandstofbesparend (A-LABEL) Trekvermogen 1.500 kg

Auto Creemers

Solvayweg 3 • 6049 CP HERTEN-ROERMO WWW.AUTOCREEMERS.NL auto creemers B.V.

Solvayweg 3 1,8 l/100 km, CO -uitstoot 42 g/k Brandstofverbruik: 2 exclusief verwijderingsbijdrage en kosten rijklaar make 6049 CP Herten-Roermond specificaties. *Bijtelling is afhankelijk van het voor u gelde T 0475 32 10 92 42% belastingtarief. Wijzigingen, druk- en zetfouten voorb info@autocreemers.nl www.autocreemers.nl


WIE: Paul Dassen WAT: directeur-eigenaar Dassen Bouw B.V. WAAR: Susteren

Paul Dassen: “In bepaalde gevallen vind ik het helemaal niet erg als een concurrent met een opdracht aan de haal gaat…”

14


Specialist in de aannemerij Wat er aan bedrijfsinformatie op de website staat (dasaluminium.nl) hoeven we op deze pagina’s niet nog eens over te doen. Dassen Bouw en DAS’ Aluminium leveren diverse bouwoplossingen, zowel traditioneel als eigentijds, zegt directeur-eigenaar Paul Dassen (48), telg uit een echt aannemersgezin. Op jonge leeftijd leerde hij het vak van bekwame leermeesters. Op zijn beurt bracht Paul die kennis en ervaring vervolgens weer over op de medewerkers van Dassen Bouw. “Wij hebben uitstekend personeel.” Ook zijn vrouw José werkt mee in het bedrijf, zij verzorgt de administratie inclusief het financiële traject. Bij Dassen Bouw, gelegen op Bedrijven-

reputeerde partij als Rijkswaterstaat zijn

heeft hij karaktereigenschappen te

terrein de Wolfskoul in Susteren, maken

mening dan wel advies vraagt.

danken die zeer van pas komen in zijn

ze lange dagen. Dat komt mede door de

dagelijkse werk: uitgaan van je eigen

vele opdrachten. Feitelijk is dat een luxe

Paul Dassen kan als geen ander hoofd-

kracht en dóórgaan, ook als ’t even te-

probleem waarover je Paul Dassen dan

en bijzaken onderscheiden bij de vaak

genzit. “Ik heb dit jaar pas enkele keren

ook geen moment hoort klagen. “We zijn

ingewikkelde ‘papieren’ trajecten die

getennist, dubbelspel. Vergeet niet,

bovendien niet anders gewend dan hard

inherent zijn aan een (bouw)project.

ik had destijds 23 jaar niet meer ge-

te werken.” Dassen Bouw telt circa tien

Hij heeft nog een interessante one-liner

speeld, dan moet je vooral niet als een

eigen medewerkers en huurt daarnaast

in petto: “Nee-verkopen is óók ver-

gek de baan opgaan. Ik ga overigens

derden in, afhankelijk van het volume

kopen.” In bepaalde gevallen vindt hij

geen wedstrijden meer in competitie-

aan opdrachten. “Bij inhuur werken we

het namelijk helemaal niet erg als een

verband spelen.” Glimlachend: “Ik speel

bij voorkeur met vaste partijen; partners

concurrent met een opdracht aan de haal

hier, bij Dassen Bouw, iedere dag mijn

waarvan we zeker weten dat ze dezelfde

gaat. “Je moet niet aan een project be-

wedstrijd...” Op de skipistes geeft hij

kwaliteit leveren als onze eigen mensen.”

ginnen als je al bij voorbaat weet dat het

wél vol gas, met name in Oostenrijk

allesbehalve profijtelijk is”, zegt deze in

waar het gezin graag verblijft tijdens

Dassen Bouw, dat veel werkzaamheden

Stein geboren entrepreneur die getrouwd

vakanties. “Ik ben een fervent skiër, ik

uitvoert in opdracht van overheden en

is met José. Paul: “Onze dochter (19)

heb in Canada/Alaska en Japan ge-

semi-overheden, wordt – in de persoon

studeert Bedrijfseconomie en onze zoon

skied, dat blijft je je leven lang bij.” Of

van Paul Dassen - in toenemende mate

(17) Bouwkunde, beiden aan Zuyd Ho-

hij nog nooit per gipsvlucht is gerepatri-

‘ingehuurd’ door grote(re) bedrijven en

geschool. Wellicht dat ons bedrijf, nadat

eerd vanuit een of ander skigebied? Dat

organisaties. Regelmatig vervult hij ook

ze zijn afgestudeerd, gebruik kan maken

niet, maar hij heeft dit jaar, met carna-

de rol van ‘coördinerend aannemer’ bij

van hun opgedane kennis.”

val, wel een flinke blessure opgelopen.

projecten waar meerdere aannemers bij

“Dat was voor de eerste keer in al die

betrokken zijn. Hij is ‘best wel een beetje

In z’n ‘jonge jaren’ tenniste Paul op een

jaren dat ik fanatiek ski, dus dat valt al

trots’, en waarom ook niet, als een ge-

behoorlijk hoog niveau. Aan de sport

met al reuze mee.”

Dassen Bouw B.V. Rafaëlweg 19 6114 BX Susteren

T 046 449 46 82 info@dassenbouw.nl www.dassenbouw.nl


Grensverleggende wereldburger Eind 2012 dook zijn naam ‘opeens’ op in de media toen Tom Hermans betrokkenen bleek te zijn bij de overname van Emma Veiligheidsschoenen, een van de bedrijven uit het - door de politiek - onthoofde Licom-conglomeraat. Drie jaar na dato is Emma Safety Footwear, zoals dit in toenemende mate ook op de export gerichte pareltje van de Limburgse maakindustrie tegenwoordig heet, een van ’s lands koplopers op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo). Minstens zo belangrijk: “Dat Emma dusdanig zwarte cijfers schrijft waardoor we de productie de komende jaren verder kunnen uitbreiden.” Het is tegen negenen ’s avonds als

Zoon van een Rotterdamse moeder (‘rooms’)

Tom Hermans een glas versgeperste

en een Amsterdamse vader (vrijmetselaar),

jus d’orange bestelt in de lobby van een

mooie jeugd. Tom: “Alle kinderen in ons

kasteelhotel vlakbij Bunde waar Emma het

gezin kregen destijds al de kans om te

verkoopkantoor annex distributiecentrum

studeren, een groot voorrecht.” Tom trouwde

heeft (naast de productielocatie in Bruns-

met Maaike en ze kregen drie zoons met een

Het gaat erom dat een contact uiteindelijk

sum). In dat (of een ander) hotel overnacht

studiebol: oncologie, commerciële economie,

resulteert in een contract.” Opeens schiet

hij gemiddeld één à twee keer per week,

wetenschapper. Maar dat drietal is door hun

hem een voorval in Centraal-Amerika te

want hij woont in Amsterdam; hij is er

ouders nooit in de watten gelegd, bezweert

binnen. “Guatemala, 1989, ik was er met

geboren om er vermoedelijk nóóit meer weg

Tom. “In het leven draait het immers om

Maaike op vakantie. Daar beleefden we op

te gaan. “Amsterdam blijft mijn plekje, ik

zelfredzaamheid.” We moeten ook vooral

een mystieke wijze hoe het oerwoud ont-

heb zelfs een seizoenskaart van Ajax.” Dan,

niet denken dat het zakelijke succes hem

waakt: absolute stilte, een en al geheimzin-

diplomatiek: “Zuid-Limburg is óók prachtig.”

is komen aanwaaien. “Ik steek voortdu-

nigheid. En opeens! - als uit het niets: een

Hij herinnert zich de vakanties van vroeger,

rend mijn nek uit.” Niet in de laatste plaats

opstuivende zwerm papegaaien vlak voor

samen met z’n ouders. “We logeerden bij

toen een groep investeerders, onder wie

onze ogen.” Die indrukwekkende persoon-

Kasteel Neubourg in Gulpen.”

hijzelf, destijds Emma Veiligheidsschoenen

lijke ervaring voorbij de normale menselijke

Ja, het gaat uitstekend met Emma. Maar

kocht. “Met die transactie waren miljoenen

perceptie maakten ze, op exact dezelfde

vanavond praat hij, op nadrukkelijk verzoek

gemoeid. Op z’n moment neem ook ik een

locatie, vele jaren later opnieuw mee. “Die

van de interviewer, niet over de balans tussen

behoorlijk risico; je hebt weliswaar een ‘goed

keer waren onze zoons mee op vakantie:

People, Planet en Profit dan wel over duur-

gevoel’ maar geen enkele zekerheid dat die

drie ravottende jonge kinderen die, opééns,

zame businessmodellen die ruimte creëren

investering profijtelijk uitpakt.”

nog stiller waren dan het oerwoud zelf.”

en milieu -; onderwerpen die stokpaardjes

Hij ervaart het leven als een permanente

De ober in de hotelbar vraagt of we nog iets

zijn van de doctorandus die Bestuurskunde &

ontdekkingsreis. “Ik geef mijn ogen goed de

willen drinken, het is tegen half elf ’s avonds.

Organisatie studeerde aan de Universiteit van

kost, waar ik ook ben.” Hij heeft veel van de

Tom bestelt nog een jus d’orange. “Ik denk

Amsterdam (UvA) en zich nadien in Eindho-

aardbol gezien, ondermeer tijdens z’n twee

dat ik de grootste armoede heb gezien die er

ven ook nog op logistiek gebied bekwaamde.

wereldreizen samen met Maaike en de va-

op deze wereld is.” Deze wereldburger annex

Maar vanavond legt hij, tot op zekere hoogte,

kanties en zakenreizen naar tal van landen

family- en zakenman is nooit op zoek naar

zijn ziel bloot in een licht filosofische toonzet-

in Azië. Hij reist meerdere keren per jaar

‘de beste wijnen’ of de sterrenrestaurants.

ting. Hermans’ motto? “Nergens bang voor

naar duurzame toeleveranciers in o.a. Bra-

Liever eettentjes all over the world met van

zijn, zelfs niet voor de duvel.” Hij heeft een

zilië en India en boekt zonder met de ogen

die verrassende reuze heerlijke gerechtjes,

hang naar het ontdekken. ”Geen grenzen

te knipperen een ‘dagretourtje’ naar Abu

als onderdeel van zijn levenslange ontdek-

verkennen maar grenzen verleggen.” Bij

Dhabi aan de Perzische Golf. Inmiddels nip-

kingsreis. “We hebben onze kinderen van

voorbaat roepen dat ‘iets niets kan’ of ‘dat

pend aan een glas muntthee: “Samen met

jongs af aan overal mee naar toe genomen

doen we hier altijd al zo’ – hij gruwelt ervan.

een Emma-collega ben ik verleden week in

om de wereld te ontdekken. Nu hebben ze

Is hij veeleisend? Jazeker, altijd zo scherp

twee dagen tijd heen en weer gereisd - in

daar profijt van, want net als hun moeder en

mogelijk aan de wind zeilen. “Het meest

de hoop in Abu Dhabi zaken te kunnen

vader verkennen ze inmiddels alle continen-

veeleisend ben ik voor mezelf.”

doen.” En, loonde de reis? “Afwachten.

ten.” Zelden zo’n trotse pa zien glimmen.

WIE: Tom Hermans WAT: directeur/aandeelhouder Emma Safety Footwear WAAR: Bunde/Brunssum

voor winst - ook voor mens en maatschappij

16


Tom Hermans: “Het meest veeleisend ben ik voor mezelf”

Emma Safety Footwear B.V. Maastrichterlaan 82 6241 JB Bunde (Maastricht) T 043 800 1950 info@emmasf.com EmmaSafetyfootwear.com


WIE: Peter Verheijen WAT: Gastheer Kasteel Eyckholt WAAR: Roosteren

Peter Verheijen: “Dit is een perfect adres voor liefhebbers van de culinaire keuken.”

18


De drie P’s van Peter Verheijen: Professioneel, Persoonlijk en met Passie KASTEEl oF KASTEElTjE, ‘’T HEuFKE’ oF HuizE, TER BoRCH oF EyCKHolT, HET KlEinE WiTTE GEBouW in RooSTEREn, HEEFT in DE looP DER EEuWEn EEn STEEDS VERAnDERDE nAAM En STATuS TRoTS HET HooFD GEBoDEn. DiT WAARSCHijnlijK KlEinSTE KASTEEl VAn nEDERlAnD VolDoET AAn AllE EiSEn DiE AAn EEn KASTEEl WoRDEn GESTElD. PETER VERHEijEn, EEn MAn DiE DE HoRECA AlS GEEn AnDER KEnT, GEEFT AlS GEPASSionEERDE GASTHEER lEiDinG AAn DE zWARTE En WiTTE BRiGADE. SinDS zijn START, VooRjAAR 2014, iS KASTEEl EyCKHolT WEER WAT HET AlTijD WAS: EEn TREFPunT VooR o.A. onDERnEMEnD liMBuRG. ”Tel daarbij op de particuliere markt, in-

benadrukt hij. nu kennen wij weinig ho-

vreden. Maar we gaan geen dag op onze

clusief feesten en partijen, en je hebt het

recamanagers die zo gepassioneerd over

lauweren rusten.” zoals Kasteel Eyckholt

over een aanloop die almaar toeneemt”,

hun vak praten als deze geboren noord-

in de zeventiende eeuw onderdak bood

zegt Peter. Precies zoals dat ook de

Brabander die in binnen- en buitenland

aan kasteelheer jan van Rossum en zijn

bedoeling was toen hij een kleine twee

werkte. Hij heeft vaak gezien, pratend

familie, zo biedt het pand nu een veilige

jaar geleden, min of meer bij toeval, in

over de horeca, ‘hoe het moet’ en ‘hoe

en comfortabele haven voor iedereen die

contact kwam met Kasteel Eyckholt.

het vooral níet moet’. ja, hij is best

zich graag laat verwennen in een gebouw

Daar zocht men iemand met internationa-

‘streng’ voor z’n medewerkers, geeft

met een intrigerende geschiedenis. Aan

le horeca-ervaring, leidinggevend en met

hij toe. Wie een gast niet centraal stelt,

Peter Verheijen, gedreven en ambitieus

innovatieve ideeën. Peter: “De horeca

of die nu voor een kop koffie met een

als geen ander, zal het niet liggen. Hij

moet zich steeds opnieuw uitvinden. ook

stuk vla of voor een zevengangen diner

attendeert ons terloops op het wildmenu,

bij Kasteel Eyckholt zijn vernieuwingen

komt, kan maar beter naar een andere

de feestelijke kerstdis en de nieuwjaars-

aan de orde van dag, waarbij we – van-

baan uitkijken. “Kasteel Eyckholt wil een

arrangementen. “Topgerechten, bereid

zelfsprekend – het goede behouden.”

topzaak zijn. Met minder nemen we geen

door topkok Sebastian Kuhn!” Peter

genoegen.”

weet hoe je bij een potentiële klant culi-

nee, we gaan hier niet alles opsommen

naire beleving kunt aanwakkeren…

wat bij dit uitstekende spijshuis allemaal

Het is geen toeval dat een verhaal over

mogelijk is, de website kasteeleyckholt.nl

Kasteel Eyckholt juist in dit boekwerk

geeft een prima overzicht van het totaal-

staat, want heel wat ‘limburgse zaken

pakket. Peter heeft, net op de dag dat

Mannen’ hebben in de loop der jaren

wij hem interviewen, een positief bericht

hier geluncht, gedineerd, geworkshopt,

gehad van een ‘culinaire topper’ die zijn

vergaderd of feestelijke bijeenkomsten

sporen heeft verdiend. “Dit is uitstekend

beleefd. “We willen een trefpunt voor

nieuws”, zegt Peter. “in de persoon van

velen zijn”, zegt Peter. “ik probeer de

Sebastian Kuhn heeft Kasteel Eyckholt

gasten een unieke beleving mee te

een topchef in de keuken.”

geven.” Daarin slaagt hij opmerkelijk goed. Hoe we dat weten? omdat we

Peter zweert bij zijn drie P’s: Profes-

steeds vaker horen dat Kasteel Eyckholt

sioneel, Persoonlijk en met Passie. Drie

(weer) op de ‘restaurant-shortlist’ staat

ingrediënten die je nodig hebt wil je

bij ondernemers en particulieren. Peter,

succesvol worden en succesvol blijven,

veelzeggend: “We zijn inderdaad zeer te-

Kasteel eycKHolt eyckholtstraat 13 6116 br roosteren t 046 449 49 00 info@kasteeleyckholt.nl www.kasteeleyckholt.nl


Nog niet in business met FB4 van Lars Pacbier? Het leek een grap maar het was echt: Facebook (beurswaarde circa $ 260 miljard) belt ene Lars Pacbier in Heerlen. Of Lars er iets voor voelt om met Facebook samen te werken. Huh? De omgekeerde wereld maar waar gebeurd, in augustus van dit jaar. Het onlinebedrijf van Lars, FB4, telt op dit moment 6 fte.

WIE: Lars Pacbier WAT: eigenaar FB4 WAAR: Heerlen

We hadden van ‘m gehoord en over ‘m

Drie dagen later, maandagmorgen tien

de Universiteit Maastricht. Eerst had hij

gelezen, maar hem nog nooit ontmoet.

uur, zitten we tegenover Lars in Bras-

de Hogeschool Zuyd gedaan, met twee

Op vrijdag 20 november 2015 is het

serie de Stationnerie bij het NS-station in

vingers in de neus. “Wij ontzorgen bedrij-

dan toch zover, in Kasteel de Hoog-

Valkenburg aan de Geul. Onze geplande

ven”, zegt Lars. FB4 zorgt ervoor dat de

enweerth in Maastricht. Daar zijn die

interviewafspraak in de Maastrichtse

bedrijfspagina’s van hun opdrachtgevers

middag de ‘Limburgse Zaken Mannen’

Boschstraat heeft Lars op het laatste

op de sociale media wekelijks worden

aanwezig in verband met een kennis-

moment gecancelled. “Mag het ook in

ververst. “Uiteraard met actuele, interes-

makingsbijeenkomst. Onderdeel van het

Valkenburg?’, vraagt hij per sms (want

sante content die kijkers aanspreekt.”

programma: Lars Pacbier (27) die een

Lars weet dat de interviewer old fashioned

Dat actualiseren en verversen, dat kan

voordracht zal houden over zijn activitei-

communiceert). Met z’n mobieltje aan z’n

een bedrijf toch ook zèlf doen? In theorie

ten op de social media. Af en toe strui-

oor komt-ie binnen, tas op tafel met daarin

zeker. Hoe het ook zij, een Facebookpa-

kelt Lars van puur enthousiasme over

ook zijn lunchpakketje. En dan is er koffie,

gina die niet wekelijks wordt ge-updated

z’n eigen woorden, hij overschrijdt royaal

geserveerd door de vriendelijke mevrouw

is nog erger dan géén pagina hebben,

de hem toebedeelde spreektijd, maar

van de Stationnerie. Of hij ‘t druk heeft?

zegt Lars. Er zijn uiteenlopende redenen

over één ding is iedereen het eens:

“Ja, gelukkig wel zeg.” Niet zo vreemd:

waarom pagina’s niet worden ververst. De

deze jonge gast heeft het! “Ik ga hem

FB4 beheert intussen de bedrijfspagina’s

belangrijkste twee redenen: gebrek aan

beslist bellen”, zegt de directeur van een

van een paar honderd Limburgse bedrijven

tijd en een gebrek aan kennis (wat werkt

middelgroot bedrijf die zijn producten

op Facebook, Instagram en LinkedIn. FB4

wél, wat werkt niet). Potentiële klanten

zowel in ‘stenen’ winkels alsook online

mag ook voor steeds meer B2B-bedrijven

worden steeds vaker teleurgesteld door

verkoopt. Nóg een opmerkelijk moment

LinkedIn bijhouden. Enthousiast laat Lars

de Facebookpagina van bedrijven, weet

die middag: toen Lars met zichtbare

ook daarvan de resultaten zien. Hij heeft

Lars. “Elke Facebookpagina moet weke-

pretogen zijn toehoorders liet zien hoe-

een ijzersterk, jong en ambitieus team

lijks blijven boeien en verrassen, het is im-

veel toeristen er op dat moment (vrij-

achter zich staan. ”Jongelui die beschikken

mers het visitekaartje van het bedrijf.” Een

dagmiddag) in Maastricht op Facebook

over een keiharde, ‘ouderwetse’ werk-

dag later, als de schrijver van dit stukje de

actief waren. De verbazing werd nog

mentaliteit. Heerlijk om te zien!”

eigenaar ontmoet van een bekend café in

groter toen hij er aan toevoegde: “Wat ik

Maastricht, heeft deze kastelein het ook

doe is geen abracadabra, sterker nog:

FB4 werd ruim twee jaar geleden

al over Lars Pacbier. “Sinds ik met hem in

jullie kunnen dit óók!”

opgericht door Pacbier, terwijl hij nog

zee ben gegaan trek ik meer bezoekers.

International Business studeerde aan

Het werkt kennelijk dus wél.”

Lars Pacbier - Voeg me vandaag even toe als connectie op LinkedIn

20


Fb4 Sint Franciscusweg 36 6417 BD Heerlen T 045 511 43 34 info@fb4.nl www.fb4.nl


Joost, de ‘sportpodotherapeut’ bij Foot-Vision Podotherapeut Joost de Bock (31) heeft ‘sport’ als speciaal aandachtsgebied binnen het team van Foot-Vision Podotherapie. “Sport staat bij onze organisatie hoog in het vaandel.” Zo maakt Foot-Vision sinds het seizoen 20142015 deel uit van het medisch team van profvoetbalclub Fortuna Sittard. ”Ook zijn we sponsor van o.a. voetbalvereniging RKVB Baexem en Handbalvereniging Maasgouw.”

WIE: Joost de Bock WAT: Podotherapeut - Foot-Vision Podotherapie WAAR: Maasbracht (hoofdlocatie), Baexem, Echt, Geleen, Heerlen

Joost, dat moge duidelijk zijn, heeft

tot hielspoor. Klachten aan de knieën,

locaties is persoonlijke aandacht een

veel op met sport en sporters, ongeacht

heupen en/of de rug? Die klachten kún-

vanzelfsprekendheid.” Net als zakenpart-

het niveau waarop iemand zijn of haar

nen voortkomen uit een verkeerde stand

ner Manja werkte Joost aanvankelijk in

sport bedrijft. Beroepshalve geeft hij, als

van de voeten, zegt Joost. “Die klachten

loondienst, om vervolgens te kiezen voor

‘sportpodotherapeut’, veel adviezen. Niet

verdwijnen vaak weer als de voeten in

het zelfstandig ondernemerschap.”

alleen de voetbalprofs in Sittard maken

een juiste stand bewegen, bijvoorbeeld

maar wat graag gebruik van zijn kennis

met behulp van steunzolen. Via een 3D-

Hij is geboren en getogen in Baexem.

en ervaring, ook sporters die sport als

scan meten wij de voeten heel precies

“Tegenwoordig woon ik in Heythuy-

hobby hebben weten hem te vinden.

op, waarna op maat gemaakte steunzo-

sen. Ik ben getrouwd met Kirsten, ons

Foot-Vision is ook partner in het medisch

len worden aangemeten.”

dochtertje Nila is ruim een jaar.” Minimaal

netwerk van het Loopcentrum (speciaal-

één keer per week, tenzij het voetbalveld

zaak in hardloop- en wandelschoenen).

Zoals Joost ‘sport’ als zijn aandachtsveld

wordt afgekeurd en de wedstrijd afgelast,

Joost: “Het heeft allemaal met sport te

heeft, zo bestaat ook podotherapie voor

is hij in z’n geboortedorp. “Ik speel in

maken, in welke vorm dan ook.”

diabetespatiënten, het vakgebied waarin

het derde van Baexem.” Dat betekent

collega Manja Niessen is gespeciali-

meestal om elf uur ’s zondags aan de

Podotherapeut Joost is ook ondernemer,

seerd. Diabetespatiënten kunnen als

bak, in Baexem dan wel in een of ander

dat is ook de reden dat hij in ‘Limburgse

gevolg van diabetes vaak neuropathie

kerkdorp in Midden-Limburg als ze ‘uit’

Zaken Mannen’ staat. Samen met

aan de voeten ontwikkelen, waardoor

spelen. Nee, bij Baexem III spelen geen

zakenpartner Manja Niessen runt hij

gevoelloze voeten ontstaan, met als

Messi’s, maar het team heeft lol voor

Foot-Vision Podotherapie. In 2008 ge-

gevolg een grotere kans op wondjes of

tien. Joost: “Dat is ook wat waard, toch?”

start vanuit de locatie Maasbracht, zeven

ontstekingen aan de voeten die je niet

Naast een balletje trappen stapt hij regel-

jaar later telt deze voetzorgorganisatie

voelt. Door diabetespatiënten preventief

matig op z’n racefiets. “Maar ik ben geen

vijf vestigingen in Limburg. De podothe-

te behandelen, kunnen wondjes aan de

fanatiek wielrenner, daarentegen wél een

rapeuten van Foot-Vision behandelen

voeten vaak worden voorkomen. Joost:

groot liefhebber van Italië. De meren…

veelsoortige voetklachten bij volwassenen

”Ons team spant zich tot het uiterste in

de bergen.. met als summum het Lago

en kinderen, van een ingegroeide nagel

om absolute kwaliteit te leveren. Bij onze

Maggiore.”

Joost de Bock: “Ik voetbal in het derde van Baexem. Dat betekent meestal om elf uur ’s zondags aan de bak.”

22


foot-vision PoDotHeraPie

locatie baexem sint antoniusstraat 14 Huisartsenpraktijk baexem locatie echt Pastoor cramerstraat 16b Paramedisch centrum echt locatie geleen valderenstraat 5 therapiecentrum valderenhof locatie maasbracht neutrale Hoek 4D De Hoeksteen locatie Heerlen Heerlerbaan 58 fysiovision Heerlen t 0475 43 04 81 info@foot-vision.nl www.foot-vision.nl


Preparty Limburgse Zaken Mannen deel II De economie trekt merkbaar aan. Dat concludeerden op vrijdag 20 november de ‘Limburgse Zaken Mannen’ van deze editie in Kasteel De Hoogenweerth in Maastricht. De zakenmannen gaven onder het genot van culinaire verwennerijtjes een gul applaus aan de twee gastsprekers van dienst Huub Narinx (commercieel manager van L1 radio/tv, ook bekend als motivatiespreker) en Lars Pacbier, directeur van FB4 in Heerlen.

24


2527


Architectural designer Ron Puts: “Er is één zinnetje dat we vaak horen van klanten: ‘Zó hadden we het nooit durven dromen!’ Dat is precies wat onze slogan belooft.”

28


3D visuals uit Roermond gaan het land rond Ron Puts (49) maakte visualisaties & animaties in 3D toen menigeen nog niet eens wist wat 3D überhaupt is, laat staan wat de mogelijkheden zijn. Die voorsprong in kennis en praktijkervaring heeft ontwerpbureau FormTEK een toppositie bezorgd. Het in de gemeente Roermond gevestigde bedrijf van Ron & Tanja Puts ontwerpt, via de modernste 3D technieken, in- en exterieurs. “Wij visualiseren concepten en maken artist impressies en virtuele maquettes.” WIE: Ron Puts WAT: FormTEK: Bureau voor Bouwkunde, Interieur, Tuinen, 3D-impressies WAAR: Roermond

als ik 3D visuals demonstreer…In samenwerking met een collega-bedrijf hebben we een app ontwikkeld voor 360° visuals. Je kunt er ook foto’s mee bekijken – dat alles in virtual reality! Je staat als klant in je nieuwe huis en je hebt het gevoel dat je de keuken kunt aanraken.” Deze app is tevens de eerste app in Nederland die volledig zelf door de opdrachtgever te beheren is. Hij kan dus zelf de 360° foto’s en visuals – die door FormTEK gemaakt

iedereen vindt het supermooi!’, aldus een

zijn - uploaden en zo zijn klanten meene-

van vele complimenten aan het adres van

men in een virtuele wereld. “Dat alles kan

FormTEK. Ron: “Er is één zinnetje dat we

tegen zeer lage investeringskosten. Je

vaak horen van klanten: ‘Zó hadden we

moet het vooral zien!”

het nooit durven dromen!’ Dat is precies Ron Puts is verbaal sterk maar hij is geen

wat onze slogan belooft.” Wat FormTEK

“Nog koffie?”, vraagt Ron op staccato-

praatjesmaker. Aan megalomane ver-

kan (ideeën zeer verrassend vormgeven),

toon; hij is een beetje ruwe bolster blanke

telsels en hosannaverhalen doet hij niet

is moeilijk onder woorden te brengen,

pit-type, recht door zee, allergisch voor

mee. Ron kwam de afgelopen jaren, toen

je moet het zien, op een beeldscherm

geneuzel of franje - maar je weet wel wat

de economische crisis op het hoogtepunt

of display. Ron: “Bij ons draait alles om

je aan hem hebt. Bovenal: een topper in

was, wel eens ondernemers tegen die

visualisatie.” De content op de website

de virtuele wereld; Ron, die vanwege zijn

bij hoog en bij laag beweerden ‘hele-

(www.formtek.nl) telt om die reden ook re-

specialistische expertise hoog staat aan-

maal nergens last’ van te hebben. Ron:

latief weinig woorden en des te meer beeld.

geschreven bij bouwkundigen, architecten

“Volgens mij heeft vrijwel ieder bedrijf,

en planologen, is bepaald geen dromerig

groot of klein, in zekere zin last gehad

Luisteren, aftasten, inspireren. Ron:

type. Maar het bedrijf van Ron & Tanja

van de recessie. Ik vind dat je daar, zeker

“Gaandeweg ontstaat er chemie tussen

Puts maakt iemands dromen wel visueel.

als ondernemers onder elkaar, dan ook

opdrachtgever en FormTEK. Wij zijn

Ron: “Sterker nog: in de afgelopen ze-

eerlijk over moet kunnen praten.” Als je

ervaren in 3D-ontwerpimpressies en

ventien jaar, want zo lang bestaat ons be-

elkaars mogelijkheden bespreekt – als

daarmee onderscheidend in onze werk-

drijf inmiddels, werden tientallen dromen

opdrachtgever richting leverancier en

wijze. Met onze fotorealistische visuals

bewaarheid. Mede dankzij FormTEK.”

omgekeerd – kom je vaak toch tot zaken.

van zowel interieurs als exterieurs zetten

“Ook als het economisch gezien tegen-

we een beleving neer.” Ontwikkelingen

zit”, benadrukt hij.

in 3D gaan nog steeds snel. In de nabije toekomst kunnen plannen voor uw dorp,

‘We make your dreams visual’. Zo luidt

straat of wijk met een paar muisklikken

de slogan van FormTEK. “Wat we feitelijk

driedimensionaal aanschouwelijk worden

doen”, zegt Ron, “is een concrete verta-

gemaakt. Een gemeentelijke bouwver-

ling geven aan een idee.” Vaak komt dat

gunning voor een bepaald adres? In 3D

neer op restyling van bestaande architec-

wordt meteen gevisualiseerd op wat voor

tuur. Wie zich de moeite doet om even

bouwsel de vergunning betrekking heeft.

te googlen of te facebooken leest op het

Zeker zo interessant: FormTEK hééft al

internet dat FormTEK inderdáád heel

de software die dat alles mogelijk maakt.

wat ‘dreams’ van opdrachtgevers heeft

Ron: “Wij werken o.a. voor overheden,

waargemaakt. ‘Hartelijk bedankt voor

ontwikkelaars en particulieren. U zou de

het mooie ontwerp van onze voortuin,

verbaasde gezichten eens moeten zien

[form]TEK Steegstraat 5 6041 EA Roermond T 0475 33 29 08 M 06 22 51 25 33 info@formtek.nl www.formtek.nl


Over duwboten, duwbakken en prachtige passagiersschepen Nu het toch tegen de kerst loopt… Het is nog maar een paar jaar geleden dat drie sleepboten van de firma Fransbergen op eerste kerstdag een gestrande duwbak bij de stuw van Borgharen wisten te bergen. “Die duwbak”, zegt Wilmer Fransbergen, “was door de sterke stroming in de Maas losgeraakt van de duwboot en onbestuurbaar geworden.” Wilmer wil maar zeggen: als het moet, is ‘Fransbergen Trading & Shipping’ zelfs op kerstavond en eerste kerstdag inzetbaar. Dat geldt trouwens ook, zelfs het hele jaar door, voor de passagiersschepen van Rederij Stiphout in Maastricht. “We varen vrijwel iedere dag uit”, zegt zijn broer Dennis Fransbergen.

Dennis (33) stuurt vanuit Maastricht

Fransbergen. Een jaar later werd Rederij

de alom bekende Rederij Stiphout aan,

Stiphout overgenomen door Frans-

zijn broer Wilmer (37) doet dat vanuit

bergen; alle medewerkers van Rederij

Maasbracht, maar dan ten behoeve van

Stiphout, op dat moment zo’n veertig,

‘Fransbergen Trading & Shipping’. Dat

behielden hun baan. Dennis: “Rederij

bedrijf richt zich op het transport over

Stiphout is een begrip en van oudsher

de binnenwateren, inclusief logistieke

een prachtig bedrijf.” De vijf passa-

werkzaamheden. De twee broers vormen

giersschepen bevaren de Maas en het

duwboten en –bakken, twee derde met

– samen met hun zus Sandra (39) die

Albertkanaal, met een ruime keuze aan

huurboten en –duwbakken. Wilmer: ”We

de afdeling Financiën voor haar rekening

diverse boottochten. À propos, wel eens

zijn de laatste jaren erg hard gegroeid.”

neemt - gedrieën de directie van een

die stoere Amerikaanse schoolbussen

Even later, als Dennis aan het woord

onderneming die in totaal zo’n honderd

in Maastricht zien rijden waarmee je een

is, gaat het over die ‘schitterende stad

vaste medewerkers telt, plus nog eens

City-Tour kunt maken? Ook die bussen

Maastricht’ en hun al even prachtige pas-

120 oproepkrachten in de maanden dat

maken deel uit van het dienstenpakket

sagiersschepen waarop de naam ‘Rederij

het bij Rederij Stiphout hoogseizoen is.

van Rederij Stiphout.

Stiphout’ prijkt. Dennis: “Deze schepen

Familiebedrijf, in alle opzichten. Hard

Beiden staan zelf regelmatig aan het roer,

werken, maar altijd oog voor de men-

waar anders beleef je het ultieme veilig-

Dennis, getrouwd, vader van twee

selijke maat. Wilmer en Dennis zijn die

heidsgevoel? Gepassioneerd praten ze

kinderen. Wilmer, gehuwd, driekoppige

ochtend beiden op kantoor aan de haven

over de eigen vloot, over hun 10 duwbo-

kroost. Beiden wonen in Maasbracht.

in Maasbracht. Dennis: “Ik ben voor mijn

ten en 11 duwbakken, en de maar liefst

Fransbergen is niet alleen een familie-

werk bijna altijd in Maastricht, want daar

vier miljoen tonnage aan goederen die ze

bedrijf, er is ook een hechte onderlinge

is Rederij Stiphout gevestigd.” Medio

per jaar veilig naar de juiste bestemming

familieband. “We treffen elkaar ook vaak

2006 polste Cees van Stiphout de familie

vervoeren. Een derde daarvan met eigen

in de weekends.”

WIE: Dennis en Wilmer Fransbergen WAT: Fransbergen Trading & Shipping Rederij Stiphout WAAR: Maasbracht en Maastricht

zijn als het ware verbonden met de Maas.”

Dennis en Wilmer Fransbergen: “We zijn de laatste jaren erg hard gegroeid.”

30


Fransbergen Trading & Shipping B.V. Havenstraat 10 6051 CR MAASBRACHT T 0475 46 48 48 info@fransbergen.nl www.fransbergen.nl

Rederij Stiphout Maaspromenade 58 6211 HS Maastricht T 043 35 15 300 www.rederijstiphout.nl


Arno Meens: “We hebben weinig behoefte om op reis te gaan.”

32


Hoe Arno en zijn vrouw Helga kasteelbeheerders werden Arno Meens is beheerder van Kasteel Groot-Buggenum in Grathem. In dit kasteel uit de 14e eeuw, beheerd door de Stichting Kasteel Groot Buggenum in opdracht van de Provincie Limburg, werd op dinsdagavond 17 november 2015 het boekwerk Limburgse Zaken Vrouwen 2015 (derde jaargang) gepresenteerd. Een maand later, op 15 december 2015, was het de beurt aan het masculine equivalent: Limburgse Zaken Mannen, tweede jaargang. Arno Meens: “We zitten hier midden in het groen met uitsluitend cultuurerfgoed om ons heen.”

WIE: Arno Meens WAT: beheerder/exploitant Kasteel Groot Buggenum WAAR: Grathem

Arno: “Ik was op dat moment 44 jaar, in

aanspreekpunt voor zakelijke bijeenkom-

de kracht van m’n leven, net als Helga.”

sten of evenementen.

Dan kun je twee dingen doen, zegt hij. Tot aan je pensioen de kapsalon runnen,

Arno: “We wonen hier nu sinds 2003.

waar in het geheel niks mis mee is. “Of

Helga is druk met het tuinonderhoud.

Informatie over de Geschiedenis van

je arbeidzame leven over een heel andere

Nee, we hebben weinig behoefte om

het kasteel, de Restauratie in 1971, het

boeg gooien. Dat hebben Helga en ik

op reis te gaan”, zegt de chef d’équipe’

Interieur, de Tuinen en het Behoud voor

gedaan.” Ze zagen een advertentie,

van deze kasteellocatie die geschikt is

de Toekomst, het staat keurig geru-

waarin een stel werd gevraagd om het

voor groepen vanaf 10 tot maximaal 200

briceerd op de eigen website. Kasteel

kasteel te beheren. Lang verhaal kort:

personen. Het kasteel is, evenals de

Groot Buggenum is niet ‘zo maar’ een

“Ons is toen die eer, want dat is het, te

grote zaal annex feestpaviljoen, ook te

voormalige burcht, het is cultuurerfgoed

beurt gevallen.” Er waren maar liefst vijf-

huur. Arno: ”Het interieur bestaat uit 15

om zeer trots op te zijn. De Stichting

tig sollicitanten. Arno: “Een van de harde

vertrekken die ieder hun eigen ambiance

exploiteert het kasteel door het beschik-

voorwaarden: we moesten op zeer korte

bieden. Ik zou willen zeggen: van harte

baar te stellen voor huwelijksceremonies,

termijn onze intrek nemen in de woning

welkom!”

vergaderingen, bedrijfsfeesten, recepties,

naast het kasteel oftewel in ons geval:

workshops, culturele evenementen,

verhuizen van Landgraaf naar Grathem.”

rondleidingen en besloten feesten.

Maar ook daar hebben Arno en z’n vrouw geen dag spijt van gehad. “We zitten

We hebben op een gure ochtend een

hier midden in het groen met uitsluitend

interviewafspraak met Arno Meens, hij

cultuurerfgoed om ons heen.” Maar ook

is de beheerder van het kasteel, tevens

hard werken, vaak het hele weekend.

eindverantwoordelijk voor de exploitatie.

“En zorgen dat de kas klopt.” Al geldt op

Eenmaal binnen ben je de regen en kou

deze locatie niet de macht van het getal,

snel vergeten. Het kasteel verwarmen

niks te ‘massa is kassa’. De opbreng-

is overigens een zeer kostbare zaak.

sten van de exploitatie worden door de

Arno: “Overal enkel glas en dit kasteel

Stichting benut voor het in stand houden

telt nogal wat ramen en deuren zoals

van het kasteel. Arno: “De gast kan hier

u ziet.” Hoe Arno en zijn vrouw Helga

tot rust komen, even weg van die gekke,

kasteelbeheerders werden? Hij runde

drukke buitenwereld. Hier is tijd & plek

een uitstekend lopende kapsalon, zij had

voor menselijk contact, om de tijd even

(en heeft) veel op met landschappelijk

stil te laten staan.” De acquisitie doet

groen en verstand van designmeubelen.

hij samen met Jolanda Frings. Zij is het

Kasteel Groot Buggenum Loorderstraat 3 6096 NE Grathem T 0475 452 835 info@kasteelgrootbuggenum.nl www.kasteelgrootbuggenum.nl


WIE: Peter van Kempen Wat: Groovy Business Waar: Geleen

Peter van Kempen: “Kennis delen, krachten bundelen en verschillen productief maken.�

34


Een bijzondere man met een bijzondere show ‘KEnniS DElEn, KRACHTEn BunDElEn En VERSCHillEn PRoDuCTiEF MAKEn.’ DÁT HEBBEn WE EERDER GEHooRD, DEnKT MEniGE liMBuRGSE zAKEn MAn DiE HET onDERHAnD WEl GEHAD HEEFT MET HET zoVEElSTE (nET)WERKonTBijT. ‘GRooVy BuSinESS’ VAn PETER VAn KEMPEn iS VAn EEn GEHEEl AnDER KAliBER. DiT MulTi-TAlEnT iS in HEEl nEDERlAnD TE GAST Bij TAl VAn BEDRijVEn En oRGAniSATiES. MET zijn inTERACTiEVE, MuziKAlE SHoW PlAnT PETER VAn KEMPEn EEn BEDRijFSBooDSCHAP RECHTSTREEKS in HET HART VAn MEDEWERKERS, KlAnTEn En RElATiES. DAT AllES onDER HET MoTTo: ‘A GRooVy DAy KEEPS THE DoCToR AWAy!’

Peter van Kempen laat medewerkers, van een bedrijf of een organisatie, als het ware ervaren hoe het is om lid van een band te zijn. om die muzikale setting vervolgens te vertalen naar de ‘werkvloer’, naar de praktijk van alledag. Feitelijk doet hij een quick scan bij een organisatie. Hoe klinkt een marketeer? En een manager? En wat doen een dirigent en een productspecialist samen in een band? Het komt allemaal, op een speelse manier, voorbij tijdens zijn show die

op z’n website staat het allemaal veel

ganisatie waar zij leidinggevend is. “Een

ongeveer een uur duurt. “Afhankelijk van

uitgebreider, inclusief korte, perfect ge-

man die inspireert en die je tegelijkertijd,

het programma kan daar van worden

monteerde filmpjes. Maar vooraf toch een

op een subtiele manier, een spiegel

afgeweken”, zegt Peter. De ideale

paar zinnetjes over zijn muzikale activitei-

voorhoudt.”

groepsgrootte? “Alles kan. Het varieert

ten, zoals bij musicals van joop van den

Tijdens zijn studie aan het conservato-

sterk, de ene keer tien personen, een

Ende Theaterproducties/Stage Entertain-

rium ontdekte Peter iets dat in zijn show

andere keer wel tweehonderd.” zijn

ment, het Koninklijk Ballet van Vlaanderen,

terugkeert: wanneer je samen muziek

shows, lezingen en workshops zijn

il novecento (night of the Proms), nancy

maakt, dan is alleen het beheersen van

geschikt als ‘stand alone event’ of als

Grooves en daar laten we het bij. Veel

je instrument lang niet voldoende. “Toen

onderdeel van een (dag-)programma.

méér staat op www.groovy-business.com.

ik na mijn studie bij grote producties ging

Groovy Business, zoals zijn bedrijf heet,

Heus, een site die zeer de moeite loont.

werken, moest ik ook gaan samen-

doet bij iedere organisatie de harten snel-

Peter van Kempen kan iets wat lang niet

werken met professionals uit andere

ler kloppen (vrij vertaald: grooven). ook

iedereen gegeven is: mensen inspireren

disciplines.” Technici voor licht en geluid,

op deze avond in Kasteel Groot Bugge-

en tegelijkertijd amuseren. in november

regisseurs, producers, choreografen,

num maakt Peter waar wat hij belooft: hij

2015, op de avond dat in Kasteel Groot

tekstdichters, acteurs, decorontwerpers,

biedt tientallen zakenvrouwen een ener-

Buggenum in Grathem de officiële pre-

roady’s, etcetera. “ik ontdekte dat ook

gieke, muzikale peptalk met verrassende,

sentatie was van de derde jaargang van

hier het geheim van succesvol samen-

nieuwe inzichten. “Deze show blijft je bij,

limburgse zaken Vrouwen (zeg maar het

werken niet alleen zit in de individuele

want zeer bijzonder”, constateert een van

vrouwelijke equivalent van dit boekwerk),

kwaliteiten, maar vooral in de manier

hen. Daar is, zo voegt de interviewer er

stal Peter de show, zoals zo vaak. Alom

waarop wordt samengewerkt.”

aan toe, niks teveel mee gezegd.

lovende reacties. “nooit eerder zo’n muzikale peptalk meegemaakt”, zegt een

Vertrouwen, wederzijdse afhankelijkheid,

zakenvrouw die het ‘een goed idee’ lijkt

kwetsbaarheid en flexibiliteit zijn net zo

om hem in 2016 te inviteren bij de or-

belangrijk als talent en vakmanschap.

groovy business t 06 51 29 69 80 info@groovy-business.com www.groovy-business.com


Beveiliging is zijn leven Danny de Haan is werkzaam in de beveiligingssector, heel iets anders dan de branche van z’n vader Henk (vastgoed, aannemerij, timmerbedrijf). Danny: “Ik heb een hoop geleerd van mijn vader, hij is een succesvolle ondernemer.” Danny heeft diens raadgevingen kennelijk goed in z’n oren geknoopt: hij leidt, amper één decennium na de start, maar liefst drie bedrijven met circa 120 medewerkers. ‘De Haan Beveiliging’ en ’De Haan Events’ zijn al jaren een begrip. Recentelijk heeft hij een derde bedrijf in de markt gezet: Service Centrale Nederland (SNC). Danny: “Service Centrale Nederland is

geïnteresseerd in het beveiligen van o.a.

Waar hij de tijd vandaan haalt is ons een

een landelijk opererende beveiligingsorga-

objecten en… festivals. Dat leidde later

raadsel maar hij doet ook nog vrijwilli-

nisatie met een breed dienstenaanbod.“

tot de oprichting van ‘De Haan Events’

gerswerk: penningmeester van Phoenix 4

Denk aan alarmopvolging, welkomstdien-

(beveiliging evenementen), in Limburg

Kids, opgericht door een stel vrienden met

sten, videofied (een draadloos alarmsys-

inmiddels dé specialist op dit gebied.

een passie voor motorrijden; dit vrienden-

teem met videoverificatie) en Tracking &

clubje draagt met name kinderen met een

Tracing (het opsporen en online volgen

Maar wie is Danny de Haan privé, ‘de

beperking een warm hart toe: een dagje

van voertuigen, lading, zendingen of

mens achter’ genoemde drie bedrijven?

uit, cadeautje met verjaardag of feestda-

artikelen). Danny: “De basis voor onze

Bij die vraag valt hij even stil; veel liever

gen of gewoon een keer mee op de mo-

dienstverlening wordt gevormd door onze

praat hij over z’n vak en over wat er al-

tor. Danny: ”Ik maak daar graag tijd voor

onafhankelijke alarmcentrale.” Voorzien

lemaal bij komt kijken om een A-merk in

vrij.” Hij is lid van zeven (!) businessclubs,

van de modernste hightech, vanzelf-

je sector te zijn en te blijven (Keurmerk,

zowel in de eigen regio als internationaal.

sprekend. Maar met technologie alléén

MVO, ISO, opleiden, (bij)scholen, etc.).

“Netwerken, steeds alert zijn op een mo-

kun je je anno 2015 niet onderscheiden,

Gevraagd naar de invulling van z’n vrije

gelijke opdrachten, het hoort er allemaal

benadrukt hij. “Het zijn de mensen die het

tijd: “Euh.. eerlijk gezegd valt er weinig in

bij.” Niet alleen in Limburg maar in heel

verschil maken.” Dan heb je het over me-

te vullen want er is amper vrije tijd. Daar

Nederland alsmede grensoverschrijdend.

dewerkers met tact, bovengemiddelde so-

komt bij dat de opstart van www.service-

Mooie jeugd gehad. “Met mijn ouders heel

ciale vaardigheden en hart voor hun vak,

centralenederland.nl een extra inspan-

vaak op vakantie geweest, altijd naar het-

uiteraard in het bezit van de benodigde

ning vraagt.” Maar enfin, áls Danny dan

zelfde hotel in Oostenrijk.” Z’n ouders zijn

(beveiligings)diploma’s. “Elke medewerker

eens niet aan het werk is, staat z’n gezin

ooit door de hoteldirectie aldaar gehuldigd:

moet aan alle wettelijke en vakmatige

centraal. “We hebben twee kinderen van

dertig jaar Stammkunde! Danny: “Ik heb

eisen voldoen om überhaupt te mogen

2 en 3 jaar, in februari verwachten we de

als kind leren skiën, nu beoefen ik alle va-

werken bij een onze drie bedrijven.”

derde.” Hij is een workaholic met een on-

rianten van de wintersport – om die reden

gekende dynamiek. “Als we op vakantie

ben ik gek op sneeuw.” Maar voordat hij

Het is rond het middaguur als we hem

gaan heb ik uiteraard ‘alles’ bij me, lap-

straks gaat snowboarden op een Oosten-

interviewen. “Sorry voor het lawaai”, zegt

top, smartphone – ik lees de emails ook

rijkse Alm, is er eerst de introductie van

hij. “Men is op de begane grond volop aan

op vakantie.” Hij heeft een plezierbootje.

Service Centrale Nederland. “Een interes-

het werk.” Onder andere met de aanleg

“O nee, geen jacht, amper zeven meter,

sant concept voor menige ondernemer.”

van allerlei technische voorzieningen in het

ligt in Ohé en Laak. Op het water, met de

Vandaar zijn tip aan al die Limburgse Za-

kader van de bedrijfsslogan: ‘Wij leveren

stilte om me heen, kom ik helemaal tot

ken Mannen die dit boekwerk sieren: kijk

veiligheid.’ Danny: “Dat maken we waar!”

rust.” Mijmeren, met in de verte grazende

eens op www.servicecentralenederland.nl

paarden. “Dat is echt genieten, en dat zo Z’n wieg stond in Schaesberg, gemeente

dicht bij huis, fantastisch.” Af en toe gaan

Landgraaf. Voordat hij zijn (eerste) bedrijf

hij en z’n echtgenote naar een restaurant.

startte werkte hij in loondienst bij andere

Danny, glimlachend: “Zo geniet ik van

beveiligingsfirma’s. Toen al was hij zeer

mijn vrouw én van heerlijk eten.”

36

WIE: Danny de Haan WAT: eigenaar De Haan Beveiliging, De Haan Events en Service Centrale Nederland (SNC) WAAR: Landgraaf


Danny de Haan: “Wij leveren veiligheid!�

De Haan beveiliging ruitersstraat 24 6371 gP landgraaf 045 531 35 47 info@dehaanbeveiliging.nl www.dehaanbeveiliging.nl


High potentials in de horeca ‘Prima concept, perfecte locatie.’ Aldus één van de tientallen Limburgse Zaken Mannen die op 20 november te gast waren bij Kasteel de Hoogenweerth in Maastricht. Zij werden verwelkomd door de gastheren Martin Hendricks en Danny Keppels. Deze twee horecaondernemers pur sang zijn sedert eind 2011 exploitatie-eigenaars van dit kasteel. In januari 2015 hebben zij ook nog Kasteelhoeve de Grote Hegge in Thorn overgenomen. “Wij willen, op basis van een vijf-jaren-strategie, gefaseerd groeien”, zegt het tweetal. “Daarbij hebben wij een voorkeur voor unieke locaties met hotel en evenementenvoorzieningen.”

De Hoogenweerth.” Last but not least: “Ik ben de trotse vader van drie zonen!” Martin, woonachtig in Sittard, ‘deed’ de Hoge Hotelschool Maastricht en koos aansluitend voor het zelfstandig ondernemerschap (eventbureau, horecaprojectbureau, eventlocaties etc.). Hobby: skiën. “Oostenrijk en Canada zijn mijn favoriete vakantielanden.” Danny’s vrije tijd gaat op aan rally’s rijden, reizen en hardlopen. Het is overigens niet zo dat dit tweetal zeeën van (vrije) tijd heeft; wie twee prestigieuze horecagelegenheden uitbaat, komt uren te kort. Beiden:

De Pre-Party, zeg maar de kennisma-

een maximumcapaciteit van 600 gasten,”

“Maar u hoort ons niet klagen, integendeel.

kingsbijeenkomst voor de deelnemende

Martin vult aan: “Kasteel de Hoogenweer-

We gaan fluitend naar ons werk.”

Limburgse Zaken Mannen jaargang

th biedt plek aan maximaal 357 gasten.

2015, was, mede door de kasteellocatie,

Indien nodig breiden we uit, dan zetten we

Ooit, tegen de tijd dat hun werkzame leven

bij voorbaat al een succes. Het is maar

super de luxe tenten in de kasteeltuinen.”

erop zit, willen ze een boek schrijven over

wat verleidelijk om de ambiance en de

Kasteel de Hoogenweerth in Maastricht,

hun ervaringen in de horecasector. “We

unieke ligging aan de Maas (met water-

de Grote Hegge in Thorn….wat is hun

zouden de horeca voor geen goud willen

terras) op deze pagina’s te beschrijven,

volgende acquisitie? Diplomatiek maar

missen, het is een dynamische bedrijfs-

waarbij het kasteel exclusief tot iemands

toch ook veelzeggend: “We houden voort-

tak die voortdurend in beweging is. Onze

beschikking staat voor een privéfeest of

durend opties tegen het licht…”

initiële keuze voor de horeca heeft met genoemde dynamiek te maken. Het unieke

zakelijk evenement. Maar we gaan, tekstueel gezien, op deze plek niet nog eens

Danny’s werkervaring? Mise en Place,

aan deze branche: dat je, iedere dag weer

overdoen wat al perfect is verwoord op de

Staffable, HEM advies (eigen onderne-

opnieuw, met mensen van uiteenlopend

website (kasteeldehoogenweerth.nl).

ming; diverse bedrijven ondersteund op

pluimage in contact komt. Van Hollywood-

commercieel & strategisch vlak), Compo

sterren en topsporters tot ‘gewone’ werk-

Het kasteel, dat ondermeer 12 luxe suites

Ticketing, Boels Party & Events… inder-

nemers die reikhalzend uitkijken naar het

telt, is een locatie om van te houden.

daad, alle facetten van het vak doorlopen

jaarlijkse personeelsuitje. Wij staan ervoor

Danny: “Ik ken zo een-twee-drie geen

en functionele opstapjes gemaakt naar

in, samen met onze zwarte en witte briga-

mooier plekje.” Martin: “Iedere gast

het ‘grote’, zelfstandige werk: eerst ‘het

des, dat eenieder optimale service krijgt.”

zegt: ‘Jeetje, wat geweldig!’ Een mooier

kasteel’, daarna de Grote Hegge. Hij is

compliment kun je als exploitant niet

afgestudeerd hbo’er (facility manage-

krijgen.” Het zijn twee jonge rasonderne-

ment, Zuyd Hogeschool) en Nederlands-

mers, Danny is 32, Martin 30. Begin dit

Limburger van geboorte (Berg en Terblijt).

jaar namen ze de Grote Hegge in Thorn

Maar anno 2015 is Danny ‘Nederbelg’ -

over. Danny, in één volzin: “Dat is een

want woonachtig in Smeermaas. “Pal te-

Limburgse Vierkantshoeve met 5 zalen en

gen Maastricht aan, en dus vlakbij Kasteel

WIE: WAT: WAAR:

Danny Keppels en Martin Hendricks Kasteelhoeve de Grote Hegge en Kasteel de Hoogenweerth Maastricht en Thorn

Danny Keppels en Martin Hendricks: “Wij zouden de horeca voor geen goud willen missen.”

38


EMG

E S TAT E M A N AG E M E N T G R O U P B . V.

Waterstraat 9 6017 AJ Thorn T 0475 563 399 info@degrotehegge.nl www.degrotehegge.nl

Hoge Weerd 2 6229 AM Maastricht T 043 311 69 34 info@kasteeldehoogenweerth.nl www.kasteeldehoogenweerth.nl


WIE: Frank van Iersel WAT: directeur DCO/Dealer Car Outlet WAAR: Roermond

Frank van Iersel: “We leven in een nieuwe tijd. Met een consument die in zijn koopgedrag niet meer afwachtend maar hyperactief is.”

40


Méér auto voor minder geld Welbeschouwd heeft de stad Roermond niet één maar twéé outlet centers: het alom bekende Designer Outlet én het DCO (Dealer Car Outlet). Beide complexen liggen – en dat is geen toeval - naast elkaar, beide hebben een vernieuwend concept en beide zijn mede daardoor uitermate succesvol. Frank van Iersel, directeur DCO Van Iersel: “Onze buurman, het Designer Outlet, trekt maar liefst 5,3 miljoen bezoekers per jaar. Een groot deel daarvan ziet ons automobielbedrijf liggen. Een betere locatie kan DCO Van Iersel zich niet wensen.” Wat voor dag of hoe laat het ook is, bij

om zijn horizon te verbreden, Automotive

Op de website staan alle automerken die

het Designer Outlet Roermond is het al-

studeren in de Verenigde Staten. In het

DCO Van Iersel importeert. Om kort te

tijd druk. Frank van Iersel: “Consumenten

land van de onbegrensde mogelijkheden

gaan: vrijwel alle merken, voor iedere por-

komen massaal én van heinde en verre,

werd feitelijk de basis gelegd voor wat hij

temonnee. Naast het innovatieve concept

jaar in, jaar uit.” Omdat het concept, de

nu doet: ondernemen zonder grensbar-

dat de autoconsument op een eigentijdse

formule, klopt. Ook Van Iersel heeft,

rières. En als die barrières er toch nog

wijze bedient, biedt DCO Van Iersel de

binnen de automobielbranche, een

zijn, dan worden die door hem vakkundig

complete servicerange van het ‘traditio-

vernieuwend concept geïntroduceerd. De

geslecht. Hoe kan het anders, en we

nele’ automobielbedrijf doordat ze officieel

autoconsument redeneert en oriënteert

hebben het met eigen ogen gezien, dat

Profile Car & Tyreservice Center zijn.

zich anno 2015 anders dan pakweg tien,

in de showroom bij DCO een fonkel-

twintig jaar geleden. “Het internet heeft

nieuwe VW Golf staat die duizenden

Frank van Iersel, telg uit een - hoe kan het

alles veranderd. Alles.”

euro’s goedkoper is dan in Nederland?

ook anders – bekende automobielfamilie,

“Je moet de weg weten en een groot

heeft vanwege zijn drukbeklante zaak

netwerk hebben”, zegt Van Iersel.

weinig vrije tijd. Eenmaal thuis gaat de

Waarom kost dezelfde auto bij firma A méér/minder dan bij firma B? De con-

aandacht van Frank en zijn vrouw vooral uit

sument googelt de hele dag, vergelijkt

In Nederland, zo lijkt het wel, kopen

naar de kroost. “We hebben drie dochters,

tarieven en ontdekt acties en aanbiedin-

we onderhand een auto vooral op basis

van 5, 6 en 7 jaar. Ik verzeker u: die hou-

gen, ja, ook aan de andere kant van de

van het percentage bijtelling, altijd maar

den je wel bezig.” Afgelopen zomer zijn ze

grens, met name in Duitsland. Iedere

weer die vermaledijde bijtelling. Steeds

op vakantie naar Zuid-Frankrijk geweest.

(Nederlandse) autokoper weet dat een

vaker heeft Van Iersel de indruk dat ‘de

Frank: “Met een uit Duitsland geïmpor-

in Duitsland gekochte auto, zowel een

bijtelling’ het belangrijkste criterium is

teerde Volkswagen Transporter die zoveel

nieuwe als een occasion, én goedkoper

bij de aanschaf van een auto. Waarbij

ruimte biedt dat alle bagage van onze drie

én completer is uitgerust. In Duitsland

er ook nog eens door de overheid wordt

dochters kan worden meegenomen.”

heb je bovendien een veel ruimer aanbod.

gejojood met die bijtelling – die bijna altijd

Waarom ‘we’ niettemin slechts mond-

(toch) omhoog gaat. “Terwijl er anno

jesmaat bij onze Duitse buren kopen?

2015 zoveel interessantere opties zijn om

Omdat het importeren van een auto een

duizenden euro’s te besparen.”

specialisme is, een vak dat Frank van Iersel als geen ander beheerst. Bij DCO, om

We leven in een nieuwe tijd, benadrukt hij.

maar eens wat te noemen, heeft u de

Met een consument die in zijn koopgedrag

keuze uit circa 100.000 (!) betaalbare en

niet meer afwachtend maar hyperactief

luxe importauto’s uit Duitsland. Bij alle im-

is; die exact weet welk merk en model

portactiviteiten werkt DCO nauw samen

(nieuw of occasion) hij wil hebben, zelfs

met (uitsluitend) officiële merkdealers uit

waar ‘die ene auto’ te koop staat - en dat

Duitsland, de Nederlandse Douane en de

kan best ‘ergens in Duitsland’ zijn. Al heb

Rijksdienst voor het Wegverkeer.

je die auto daarmee nog niet op de weg in Limburg, of Groningen, of Zeeland.

Nadat Frank van Iersel de IVA-opleiding

Maar laat dat maar over aan Van Iersel die

in Nederland had voltooid ging hij, o.a.

in heel Nederland zijn afzetmarkt heeft.

DCO van Iersel Mijnheerkensweg 1 6041 TA Roermond T 0475 42 86 00 info@van-iersel.nl www.dcovaniersel.nl www.duitseimportwagen.nl


Uitdagend, maar niet extreem Op 8 december 2015, de dag dat in Venlo bekend werd gemaakt wie de prestigieuze Lodewijk van der Grinten Ondernemersprijs heeft gewonnen, lag dit boekwerk nog op de persen. Mocht Kaneman Entertastement deze prijs inderdaad ten deel zijn gevallen, dan bij deze Van Harte Proficiat! Mocht dat laatste níet het geval zijn, dan zijn de gebroeders Maikel en Dennis Kaneman net zo blij. “Alleen al het feit dat ons bedrijf bij de drie genomineerden behoort is geweldig.” Maikel (30) en Dennis (28) runnen sinds

De term ‘catering’ wordt niet meer ge-

als kok bij gerenommeerde restaurants,

2008 het bedrijf. Dennis de keuken,

bruikt: het is een breed begrip geworden

toen vier à vijf jaar bij collega-cateraars,

Maikel de rest, zeg maar het organisatori-

dat niet direct aansluiting vindt bij het

daarna ook nog drie jaar ‘Cas Spijkers

sche. Hun ouders, de oprichters, springen

creatieve, frisse en jonge bedrijf dat het

Academie’, vernoemd naar de veel te jong

ook nog regelmatig bij, zegt Maikel. “Met

tweetal voor ogen heeft. ‘Entertaste-

overleden sterren- en tv-kok. In 2010 vond

veel enthousiasme. Wij hebben de afgelo-

ment’ is daarentegen een benaming die

in Boxmeer de eerste diploma-uitreiking

pen jaren natuurlijk wat zaken aangepast,

wel past. Een samenvoeging van taste

plaats voor studenten die alle leerjaren

om in te kunnen spelen op veranderingen

en entertainment: smaak en vermaak,

van de Cas Spijkers Academie met goed

in de markt, en daar gaan zij zonder meer

de bouwstenen van ieder te organiseren

gevolg hadden afgelegd, onder wie Dennis

in mee.”

event. Maikel: “Wij verzorgen concepten

Kaneman. Op het internet staat een

waarbij creativiteit, happening, beleving

foto van dat feestelijke moment:

Met de toevoeging ‘Entertastement’ maken

én de herinnering voorop staan. Altijd

een gul lachende Cas Spijkers,

de broers duidelijk dat het naast smaak

gepresenteerd op een manier waarop het

geflankeerd door o.a.

en beleving ook om de herinnering draait.

niet verwacht wordt.“ Dennis: “Niets is

Dennis, nu chef-kok

Maikel: “De kwaliteit moet zonder meer top

te gek en kwaliteit is geen issue. Het is

bij Kaneman

zijn, de gasten willen we laten genieten van

namelijk het totale feest dat mensen zich

Entertaste-

de gerechten, maar we willen ook dat ze met

herinneren, niet het individuele aspect.”

ment.

een plezierige herinnering naar huis gaan. Daarom krijgt de presentatie alle aandacht.

Zoals ook in november 2015, op de

Die is uitdagend, maar niet extreem en pas-

avond dat in Kasteel Groot Buggenum in

send bij het event.” Persoonlijke benadering

Grathem de officiële presentatie plaats

is eveneens belangrijk. Dennis: ”Daarom

vond van de derde jaargang van ‘Lim-

is er altijd een van ons op een evenement

burgse Zaken Vrouwen’. En ook op 15

aanwezig. Als gezicht en aanspreekpunt.”

december 2015, op dezelfde locatie, toen

In een garage met slechts 1.500 gulden

bij de officiële presentatie van de tweede

en een pot betonverf begonnen Rob &

jaargang van ‘Limburgse Zaken Mannen’,

Hélène Kaneman in 1981 het catering-

dit boekwerk dus.

bedrijf. Ruim 30 jaar later is het bedrijf uitgegroeid tot een moderne, innovatieve

Het ‘levenswerk’ van de oprichters Rob en

en creatieve onderneming die naamsbe-

Helène is in goede handen bij hun zoons.

kendheid heeft verworven door perso-

Maikel was zestien en Dennis veertien,

neelsfeesten, diners en allerhande events

toen ze in de zaak van pa en ma meehiel-

en partijen van top tot teen te verzorgen.

pen: afwassen, de vrachtwagen poetsen.

“We willen niet de grootste worden, maar

“Altijd weekendwerk”, herinnert Dennis

wel een topcateraar zijn als het om de

zich. Maikel: “Nog steeds, we weten niet

organisatie en persoonlijke aandacht van

beter dan dat we op zaterdag en/of zondag

partijen en events gaat”, stelt Maikel.

onderweg zijn.” Dennis werkte drie jaar

42

WIE: Gebroeders Dennis en Maikel Kaneman WAT: Kaneman Entertastement WAAR: Venlo


Dennis en Maikel Kaneman: “Niets is te gek en kwaliteit is geen issue�

Kaneman entertastement baarlosestraat 342 5926 Pn venlo t 077 382 68 30 info@kaneman.nl www.kaneman.nl


WIE: Tom Loven WAT: directeur Loven Services BV WAAR: Roermond

Tom Loven: “Wij werken als de klant dat vraagt. Feitelijk zijn we altijd inzetbaar.”

44


Een kwestie van vertrouwen Zorg ervoor dat je voortdurend over alle relevante onderwerpen communiceert met je eigen medewerkers, je klanten en je leveranciers. Niet alleen als de zon volop schijnt maar ook en vooral als het, zakelijk gezien, guur weer is. Aan het woord is Tom Loven, directeur van het gelijknamige Loven Services BV (verbouwing, onderhoud, schadeherstel, restauratie). “Bij het zakendoen gaat het steeds vaker om het onderlinge vertrouwen.”

felijke medewerkers, met hart voor de zaak. De vaste kern is altijd gebleven; daar ben ik maar wat blij mee. Want let wel, het zijn toch de medewerkers die altijd maar moeten waarmaken wat ik onze opdrachtgevers aanbeveel.” Het diensten- en servicepakket van Loven Services staat op de website, dat hoeven we op deze plaats dus niet meer

Een goedgevulde orderportefeuille, met

Tom Loven heeft ervaren hoe belangrijk

over te doen. Tom Loven: “Wij werken

dank aan opdrachtgevers in diverse sec-

het is om te blijven communiceren, ook

als de klant dat vraagt. Feitelijk zijn we

toren, waaronder banken, beheerders &

als het zakelijk tegenzit. De moedge-

altijd inzetbaar, ook in het weekend,

beleggers, zorginstellingen, retailorgani-

vende reactie van die grote opdrachtge-

het hele jaar door. Loven Services is

saties, onderwijsinstellingen, Outlet Cen-

ver (een landelijk bekende verzekeraar)

daardoor maximaal flexibel, zowel richting

ter Roermond en particulieren. Als je als

is Loven maar al te goed bijgebleven

opdrachtgevers als richting onze eigen

bedrijf ‘mag’ werken voor gerenommeer-

(‘Loven heeft de afgelopen twintig jaar

medewerkers. Het ene is gekoppeld aan

de organisaties, waaronder gereputeerde

perfect voor ons gewerkt, dat blijven we

het andere.”

verzekeraars, dan heb je wat in je mars.

dus ook doen’). Een gevleugelde uitdruk-

Tom Loven is er de man niet naar om

king in ondernemersland luidt: ‘Eerst de

Deze Roermondenaar pur sang is

met de namen van bekende opdrachtge-

vent, dan de tent.’Met andere woor-

maatschappelijk behoorlijk actief, vaak in

vers te koketteren ten faveure van Loven

den: de vent, oftewel de ondernemer

bestuurlijke zin bij stichtingen en andere

Services. “Het is vooral buitengewoon

achter een bedrijf, is volgens velen de

(vaak ideële) non-profit organisaties. Ook

fijn dat het bedrijf anno 2015 prima

belangrijkste factor in het succes van een

is hij bestuursvoorzitter van de ruim 70

draait”, zegt Loven, “maar een aantal jaar

onderneming. De zogeheten gunfactor

leden tellende Bedrijvenvereniging Me-

geleden zijn we door een diep dal gegaan

is daar een onderdeel van. Tom Loven

rum. Als hij de interviewer uitzwaait, zegt

“ Het bedrijf wist zich te herpakken, zoals

en zijn team van medewerkers hébben

hij: “Ik ben een gelukkig mens.” Alsof we

dat vele tientallen andere entrepreneurs

die gunfactor kennelijk. “Eén ding weet

dat zèlf al niet hadden geconstateerd.

in onze provincie óók is gelukt.

ik zeker”, zegt hij. “We hebben voortref-

(www.loven-services.nl)

Loven Services Veestraat 42 6067 AS Linne T 0475 33 83 84 info@loven-services.nl www.loven-services.nl


Gentleman in de automotive 2016 wordt voor Claude L’Ortye een bijzonder jaar. Hij is dan 25 jaar werkzaam bij het automobielbedrijf waar hij als werkplaatsmedewerker begon en inmiddels al jaren directeur is; hij wordt in 2016 50 jaar en is dan 25 jaar getrouwd. En dan is er ook nog, last but not least, het eeuwfeest van Bayerische Motoren Werke. “Honderd jaar BWM! Dat zal niet ongemerkt voorbij gaan.”

WIE: Claude L’Ortye WAT: directeur De Maassche (BMW) WAAR: vestiging Echt

BMW-oprichter Franz Josef Popp begon

inch a gentleman; bij BWM in München

meteen voor een baan in de automotive.

in 1916 in München een bedrijfje dat

vermoedelijk ein Gentleman vom Scheitel

“Ik ben begonnen in de werkplaats. Ik

uitgroeide tot een wereldconcern met (in

bis zur Sohle. Hoe dan ook, we zijn dus

kom nog steeds héél graag bij onze mon-

2014) 115.000 werknemers, 81 miljard

‘gewoon’ in Echt, bij De Maassche, één

teurs. Prachtig vak!” Veel vrije tijd heeft hij

omzet en een winst van bijna 6 miljard

van de twaalf M-gecertificeerde dealers

niet. Met een olijke blik: “In zekere zin heb

euro. BMW is ook het moederbedrijf

in Nederland (speciaal voor de gepassio-

ik twee gezinnen… Het ene in Sittard,

van Rolls-Royce Motor Cars, daarnaast

neerde autoliefhebber).

bestaande uit een schat van een vrouw

produceert het bedrijf motorfietsen en

en twee lieve kinderen, het andere ‘gezin’

automobielen onder de naam MINI. Om

Het zijn vaak de kleine dingen die het

is gehuisvest in Echt, luisterend naar De

maar aan te geven dat Claude L’Ortye

verschil maken. Voorbeeld: bij aankomst

Maassche.” Met twee passies zijn de

een onderneming representeert waarvan

hoef je de receptioniste bij De Maassche

dagen behoorlijk gevuld. “In het weekend

er geen tien in de wereld zijn. Uiteraard

Echt niet uit te leggen wie je bent en

probeer ik zoveel mogelijk thuis te zijn,

kent L’Ortye de in Echt (!) geboren direc-

waarvoor je komt, zij wéét ’t. Een minuut

alleen dat al vinden de kinderen fijn. Soms

teur van de designafdeling van de BMW

later zitten we in de kantoorruimte van

maken we met z’n allen een fietstoer; je

Group, Adrian van Hooydonk (1964).

Claude L’Ortye. “Het grootste gedeelte

hoeft niet ver weg te gaan om te genie-

L’Ortye: “Ik zal het u nog sterker vertel-

van ons personeel is al heel lang hier.

ten.” Al is het gezin L’Ortye afgelopen

len: de heer Van Hooydonk heeft in zijn

De afgelopen jaren is ons personeelsbe-

zomer op vakantie naar Italië geweest, het

leven één BWM-vestiging in Nederland

stand, ondanks de zware economische

land van dolce far niente.

geopend: de BWM-vestiging waar u nu

dip die ook Nederland trof, gegroeid

bent, De Maassche Echt. We zijn daar

van 13 medewerkers in 2007 naar 24

Naast zijn gezin en De Maassche heeft hij

met z’n allen nog steeds trots op.”

op dit moment.” Hoe dat kan? Een van

nog een derde passie. “BMW-motorsport.

de redenen: juist bij een crisis voert het

Niks mooier dan te rijden met producten

BWM, dat even terzijde, is het merk

kapitaalkrachtige BMW de marketingin-

die je 24 uur per dag vertegenwoordigt.”

van nogal wat entrepreneurs die in deze

spanningen verder op. L’Ortye beschikt

We mogen de deur pas uit nadat deze

uitgave van ‘Limburgse Zaken Man-

bovendien over een ‘buikgevoel’ dat hem

heer van stand in de automotive ons een

nen’ staan. Niet dat L’Ortye daar in

zelden in de steek laat. “Een auto koop je

rondleiding heeft gegeven in de show-

het gesprek ook maar één woord over

niet alleen met je portemonnee maar ook

room. Waarbij hij niet vergeet te vertellen

rept, kwestie van discretie, net zoals

met het hart. Een auto is immers emotie.”

dat je bij De Maassche terecht kunt voor

gedistingeerdheid die aan dit merk is

de aanschaf van een nieuwe BMW, occa-

gekoppeld. In Claude L’Ortye heeft BMW

Geboren, getogen en nog steeds woon-

sions, lease, onderhoud en service. Want

in ieder geval een verkoopambassadeur

achtig in Sittard (‘Heerlijk stadje’), bijna

laten we wel wezen: hij heeft het niet tot

in optima forma. Bij het van origine

25 jaar getrouwd met Nancy, twee kinde-

directeur geschopt vanwege z’n blauwe

Engelse MINI zouden ze zeggen: in every

ren van 8 en 10. Na z’n schooltijd koos hij

ogen. (www.demaassche-echt.nl)

46


Claude L’Ortye: “Een auto koop je niet alleen met je portemonnee maar ook met je hart.”


Kanjers in hun vakgebied Ron Scheufen (algemeen directeur), Ser Thomas (directeur Business Intelligence & Academy) en Irene Leentjens (directeur Libra Recruitment) sturen gedrieën de Maicore Group aan, specialist op het gebied van Recruitment, Academy en Business Intelligence. Het bedrijf is ontstaan vanuit een toenemende klantbehoefte voor vraaggestuurde oplossingen, informatiemanagement vraagstukken en cijfermatige processen. Ron en Ser (om ons te beperken tot de twee Zakenmannen) hebben een fraaie staat van dienst, een breed netwerk en, het een houdt vaak met het ander verband, een internationaal georiënteerde klantenkring. Op maicore.com staan een aantal van hun opdrachtgevers. Tal van namen die klinken als een klok. Ron werkte o.a. voor Verint,VGZ, Tele’Train, Vodafone en Post NL, kortom, een sterk portfolio. Ook heeft hij veel ervaring in management consultancy en interim management bij ‘Top 500’ klanten. Ser, theoretisch natuurkundige die zowel in Nederland als in Engeland studeerde, is een veelgevraagde expert omdat hij ‘cijfers binnen organisaties weet te markeren en te verbinden’. We hebben hier van doen, zoveel is ons al snel duidelijk, met twee kanjers, ieder in zijn eigen vakgebied. Ser doceert, hij is de didacticus, weet de aandacht – hoe ingewikkeld een kwestie ook lijkt – vast te houden van zijn toehoorder, in dit geval de interviewer. Of neem Ron, die op deze ochtend de ene na de andere casus belicht vanuit de klantvraag. Ron, met nadruk: “Maicore focust op de klantvraag. Altijd. Bij iedere casus.” Maicore heeft twee vestigingen, in Sittard (vlakbij het voetbalstadion van Fortuna Sittard) en in Eindhoven. “Wat niet wil zeggen dat we veel op kantoor

WIE: Ron Scheufen en Ser Thomas WAT: Maicore Group WAAR: Sittard en Eindhoven

48


zijn”, zegt Ron. “Meestal gaan we naar

vrijblijvend te contacteren. Ron: “Bij spe-

de Mont Ventoux omhoog gefietst voor

onze opdrachtgevers toe, die zitten door

cifieke vraagstukken huren we externe

het goede doel en in Kerkrade mee-

heel Nederland en in het buitenland.”

deskundigheid in. Maicore houdt haar

gedaan aan een spinning marathon

eigen kernteam bewust zo klein mogelijk.

ten bate van een Afrika-actie.” Ser,

Daardoor blijft onze organisatie flexibel.”

woonachtig in het Belgische Eupen: “Ik

Maicore Group dringt door tot de kern

lees veel vakliteratuur. Ik heb ooit één

van de zaak. Ron: “Wat is het échte probleem? Daar bijten we ons in vast. Pas

Ron is een geboren Heerlenaar die

college gehad van Stephen Hawking,

als je dat weet, kun je een traject uitstip-

opgroeide in Nieuwenhagen, de wieg

de Engelse natuurkundige, kosmoloog

pelen dat oplossingsgericht is.” Maicore

van Ser stond in Kerkrade. Ze kennen

en wiskundige. In één woord: indruk-

is dus geen klussenbus die even voor

elkaar al sinds de tijd dat beiden startten

wekkend!” Een ’beetje sportief’ is Ser

komt rijden om het lek te dichten op basis

bij Libertel, zeg maar de verre voorloper

niettemin. Glimlachend: “Ik ben gek op

van uurtje-factuurtje. Ser: “Wij zetten juist

van Vodafone. Later begeleidden beiden

Formule I.”

in op partnership. Dat betekent ook: sa-

fusies, ze deden zowel decentralisaties

men de verantwoordelijkheid dragen, van

als centralisatie, ja, ook bij grote spelers.

a tot z.” De website www.maicore.com

Hun vrije tijd brengen ze heel verschil-

is voor menige zakenman die in dit

lend door. Ron, woonachtig in Sittard en

boekwerk staat een bron van informatie

lid van serviceclub Lions, is een fervent

c.q. wellicht reden om het Maicore-team

voetballer en fietser. “Ik heb ondermeer

Ron Scheufen en Ser Thomas: “Maicore focust op de klantvraag. Altijd.”

Maicore Group Parijsboulevard 285 6135 LJ Sittard T 046 428 28 26 info@maicore.com www.maicore.com


Veilig en discreet Paul Spee is directeur-eigenaar van PMA Security, een gerenommeerd bedrijf in de beveiligingsbranche. Het gesprek gaat over betrouwbaarheid, discretie, kwaliteit en service. Hij kent zijn opdrachtgevers persoonlijk, van particulier tot zakelijk. “Wij bieden een op maat gesneden beveiligingsplan aan dat is afgestemd op de specifieke wensen en behoeften.”

WIE: Paul Spee WAT: directeur-eigenaar PMA Security WAAR: Haelen

Je woning of je firma (en steeds vaker

de grens bij Roosteren. In Maaseik

in zekere zin ook diens vertrouwensper-

beide) door een bedrijf laten beveiligen

kochten Paul en Manon Spee, de ouders

soon. Niet te verwarren met vriendschap.

is niet alleen een kwestie van techni-

van Yves (12) en Xavier (9), destijds

Want een relatie met PMA, benadrukt

sche hoogstandjes, het gaat ook om

een stukje mooi gelegen bouwgrond,

Paul, is gebaseerd op een zakelijke over-

vertrouwen. PMA Security, een door

bouwden (zoveel mogelijk) zelf hun eigen

eenkomst. “Daar hoort in mijn ogen een

NCP (Nationaal Centrum voor Preventie)

huis en sindsdien wonen ze in Belgisch-

bepaalde vorm van distinctie bij.”

gecertificeerd BORG Technisch Bevei-

Limburg. “Hoe graag we hier ook wonen,

ligingsbedrijf, is gespecialiseerd in het

want het is echt ons stekkie geworden:

Op het gazon, in de tuin van hun fraai

toepassen, installeren, onderhouden en

we blijven ons toch vooral ‘Nederlandse

ontworpen huis in Maaseik, staat een

servicen van hoogwaardige beveiligings-

Limburgers’ voelen”, zegt Manon, zij

heuse voetbalgoal. Manon: “Onze Yves

producten. PMA biedt totaaloplossingen

is de dochter van een gereputeerde

is gek op voetbal, en trouwens ook op

voor inbraakbeveiliging, camerabeveili-

Limburgse ondernemer. Manon verzorgt

menige andere sport.” Paul: “Xavier vindt

ging, intercomsystemen, toegangscon-

bij PMA de administratie, inclusief alle

vooral paarden, en alles wat met tracto-

trole, kluizen en hang- en sluitwerk. Het

werkzaamheden die verband houden met

ren te maken heeft, prachtig.”

bedrijf van Paul Spee fungeert daarbij

(veiligheid)certificeringen. Paul rolde via

Beide zonen tennissen ook nog, en als

als de deskundige beveiligingsinstal-

zijn schoonvader in het vak. “Sinds 2008

ze op wintersport zijn ‘bivakkeren’ ze

lateur. “Wij nemen onze opdrachtgevers

hebben wij een eigen zaak.”

bij voorkeur op de skipiste. Paul, glim-

alle zorg uit handen en bieden 24 uurs

lachend: “U begrijpt, de vrije tijd die

service. Op elk gewenst moment van de

Ooit was ‘de beveiliging van je woning’

Manon en ik hebben spenderen we

dag zijn wij bereikbaar.”

vooral iets voor de happy few, maar die tijd

voornamelijk aan de hobby’s van onze

ligt achter ons, zo weet Paul. Hij mag zo-

zonen….” Als het gezin op zomervakantie

Het interview vindt plaats in de avond-

wel het midden- en kleinbedrijf als ook de

is, bijvoorbeeld naar Italië of Zuid-Frank-

uren, overdag is daar vanwege de vele

particuliere sector in toenemende mate tot

rijk, ligt Paul hooguit een halve dag in de

werkzaamheden amper tijd voor. Nee,

zijn klantenkring rekenen in het werkgebied

zon. “Ik ben absoluut geen strandligger,

u hoort Paul allesbehalve klagen. “Het

tussen, globaal gezegd, Maastricht-Nijme-

ik wil op vakantie juist zoveel mogelijk

is alleen maar fijn dat ons bedrijf zoveel

gen plus nog enkele regio’s in Noord-

dingen zien.” Manon: “Wat we ook graag

opdrachten heeft.” PMA Security is ge-

Brabant. Voor wie geïnteresseerd is in een

doen: met z’n viertjes of met vrienden

vestigd in het Midden-Limburgse Haelen,

aantal referenties, ze staan op de website

uit-eten.” En inderdaad, aan lekkere eet-

maar het gezin Spee woont tegenwoor-

(www.pmasecurity.nl). Paul Spee is niet al-

adresjes geen gebrek als je op de grens

dig in het Belgische Maaseik, net over

leen iemands beveiligingsinstallateur maar

van de ‘beide Limburgen’ woont…

Paul Spee: “Je bent niet alleen iemands beveiligingsinstallateur maar in zekere zin ook diens vertrouwenspersoon”

50


P.M.A. Security B.V. Dovenetel 20 6081 CG Haelen T 0475 51 00 99 info@pmasecurity.nl www.pmasecurity.nl


Dé drukwerkadviseur van Limburg Jos Overeem, eigenaar van grafisch adviesbureau Print Power Nederland, is onafhankelijk drukwerkadviseur voor wat betreft alle soorten printmedia. Iedere offerte, zo benadrukt hij, begint met een degelijk advies op basis van alle druktechnische ervaring en kennis die bij hem aanwezig is. Print Power - en dat is gelijk de kracht van het bedrijf - brengt de juiste partijen bij elkaar, om uiteindelijk tot het beste en meest voordelige eindresultaat te komen. “Het maakt niet uit of het hierbij gaat om vellenoffset, rotatiedruk of diepdruk.”

Naast het inkopen van drukwerk, zorgt

Limburg’, het boek over de IRA-aanslag

Overeem ook voor de kwaliteitsbewa-

in 1990 in Roermond.

king van zijn printmedia opdrachten door

WIE: Jos Overeem WAT: Print Power Nederland WAAR: Melick

wekelijks aanwezig te zijn in één van

Dan gaat, tijdens het interview, de

de drukkerijen waar op dat moment de

telefoon. “Met Jos Overeem.” Tijdens

order geproduceerd wordt. Het mag

het gesprek, dat hooguit twee minuten

juiste technische oplossing kunnen vaak

best eens hardop gezegd worden: als

duurt, wordt pijlsnel allerlei druk- en

vele euro’s per jaar op het beschikbare

in Limburg één iemand van alle (druk)

prijstechnische informatie uitgewis-

budget bespaard worden.”

markten thuis is, dan deze in Heerlen

seld. Even later zegt hij: “Geregeld! Het

geboren Overeem. Hoe hij in Midden-

betrof een spoedopdracht, nota bene

Geboren in Heerlen (‘Ik ben een echte

Limburg belandde? “Doordat mijn vader

op een vrijdagmiddag.” Geen probleem

Limburger’), getrouwd met Karin, zelf-

destijds –toen de Oranje Nassaumijn in

overigens, want met twee telefoontjes

standig gevestigd pedicure (ProVoet).

Heerlen dichtging - een baan vond bij

weet hij die order (380.000 folders)

Hun zoon Luc (19), net terug van een

Rockwool Lapinus, dat bedrijf heette

onder te brengen bij een van de tiental-

studiereis door de Verenigde Staten,

destijds zo.”

len drukkerijen waarmee hij samenwerkt,

studeert retailmanagement aan het

in binnen en buitenland. Het geheim

Citaverde College in Horst. Vader Jos,

Hij heeft z’n kantoor in Melick, kerkdorp

van de smid? Tja, na zoveel jaar ervaring

glimlachend: “Ook Luc heeft de handels-

in de gemeente Roerdalen. Bij de kan-

weet Overeem uit z’n hoofd welke druk-

geest in de genen. Maar hij mag zelf

toorentree staat een presentatiekast met

ker wat voor type pers(en) heeft, welke

kiezen wat-ie later wil worden, wij zijn

vele tientallen brochures, folders, flyers,

prijzen die hanteert, etc. Een spoedklus

niet van die ouders die hun kind per se

tijdschriften, boeken, et cetera. Bij al

zoals vandaag? Dan moet je vooral bij

een bepaalde richting in willen duwen.”

die printuitingen fungeerde Overeem

A zijn en nóóit bij B die zich dan weer

De agenda van Jos ziet er ieder jaar

als drukwerkadviseur. ‘El Rey’ ligt er

op een ánder gebied onderscheidt, dat

weer zeer gestructureerd uit: twee we-

ook, het met de ‘Brusseprijs’ bekroonde

soort relevante informatie. “Alle druk-

ken vakantie in de zomer en, indien de

boek over de Roermondse ex-wethouder

kerijen met wie ik samenwerk ken ik

agenda het toelaat, 1 of 2 keer per jaar

Jos van Rey, met ernaast een inkijk-

persoonlijk.” Zijn verdienmodel? Een

een lang weekendje weg. “Dan neem ik

exemplaar van ‘Ruger .357, de IRA in

provisiebedrag. “Door het vinden van de

er de maandag bij, dat gaat nog net.”

52


Jos Overeem: “Door het vinden van de juiste technische oplossing kunnen vaak vele euro’s per jaar op het beschikbare budget bespaard worden.”

Print Power Nederland J.F. Kennedysingel 22 6074 AJ Melick T 0475 52 07 67 M 06 51 54 94 26 info@print-power.nl www.print-power.nl


WIE: Waut Ringens WAT: algemeen directeur SBLplus en PMLplus WAAR: Landgraaf

Waut Ringens: “Ik heb die familiaire rust nodig om gelukkig te zijn. Mijn vrouw Angelique en zoon Rick gaan voor alles. Pas daarna komt het bedrijf.”

54


Zijn gezin gaat vóór de zaak Waut Ringens (50) woont in Landgraaf maar is geboren en opgegroeid in Kerkrade. Dan mag het niet verbazen dat hij supporter is van Roda JC. Op 20 januari van dit jaar stond in Kerkrade de bekerwedstrijd tegen PSV op het programma. De toen nog in de Jupiler League spelende Kerkraadse ploeg won dat bekerduel, tegen ieders verwachtingen in, van het ‘grote’ PSV. En welke bedrijfsnaam stond bij deze wedstrijd prominent op de voorkant van het Roda JC-shirt? SBLplus. Waut Ringens, met een knipoog: “Je krijgt wat je verdient hè?” In 2016 bestaat zijn onderneming 25 jaar. “Die mijlpaal laten we uiteraard niet ongemerkt voorbij gaan.”

malige) Middelbare Detailhandelsschool (MDS) wilde hij zo snel mogelijk zelfstandig ondernemer worden. Het werd echter eerst een baan bij het familiebedrijf, in de confectie-industrie. In 1999 is het dan toch zover: hij wordt mede-eigenaar en vier jaar later de enige eigenaar van SBLplus BV. Wijzend naar een muur in z’n kantoor: “Aan de twee mensen op die foto heb ik veel te danken.” In het leven van Waut Ringens hebben zijn vrouw Angelique en hun zoon Rick (18) een hoofdrol. “Ik heb die familiaire rust nodig om gelukkig te zijn. Angelique en Rick gaan voor alles. Pas daarna komt het

Wat SBLplus allemaal kan en doet op

om groots & meeslepend te leven, laat

facilitair gebied (en dat is veel méer dan

staan een Bekende Limburger te worden.

waar je in eerste instantie aan denkt,

Hij is juist ingetogen. Typerend: haast

Een wereldreis maken? Nee, geen

vandaar ‘plus’ in de firmanaam), staat

terloops meldt hij het aantal medewer-

behoefte aan. “Mijn roots liggen in deze

overzichtelijk vermeld op de website, zegt

kers dat bij SBLplus werkzaam is (circa

regio. Ik ken er de mensen, je kunt in

Ringens. Daar is inderdaad niks teveel

235). Alsof ’t niks is. Relativerend: “Maar

menig restaurant lekker eten en wonen

mee gezegd, want deze supergebruiks-

’t gaat niet om de aantallen en het gaat

in Limburg is bepaald geen straf. Wat

vriendelijke site geeft, in één oogopslag,

ook niet alleen om geld.” Geld is een

kan een mens zich verder nog wensen?”

een bulk aan informatie.

middel, voor uiteenlopende doelein-

Inderdaad, een goede gezondheid.

den, maar euro’s mogen niet je leven

Komend jaar bestaat SBLplus een kwart

Ringens is geen ondernemer die met

beheersen. “Ik geniet ervan als mensen

eeuw. “We bouwen een feestje voor de

zijn zakelijke succes te koop loopt, laat

zich ontwikkelen en groeien binnen mijn

eigen medewerkers en voor al onze klan-

staan ooit op geldsmijterij betrapt te

bedrijf. Het is zelfs zo dat twee mede-

ten hebben we een smakelijke attentie in

zijn. Sterker nog: hij vindt zichzelf best

werkers reeds de eerste stap hebben

ons hoofd.” (www.SBLplus.nl)

krenterig. Maar ja, als het Roda JC

gezet als mede-eigenaar van een werk-

betreft, denkend aan die shirtsponso-

maatschappij: Dave Crombach (directeur

ring van daarnet, dan wil deze geboren

schoonmaak) bij SBLplus Schoonmaak

Kerkradenaar nog wel eens over z’n hart

BV en Eddy Gerritse (directeur specialis-

strijken. En wanneer bijvoorbeeld het

men) bij SBLplus Specialismen BV.”

bedrijf.”

Toon Hermans Huis aanklopt voor een goede-doel-bijdrage, dan trekt Ringens

Ringens geniet van gewone, sociale

z’n portemonnee. Maar alles met mate

contacten. “Ik maak graag een praatje

en in de juiste verhouding.

met deze en gene en geniet van een partijtje voetbal, bij Roda JC maar ook bij

Ringens vergelijkt SBLplus met een

de amateurclub UOW ‘02. Ik woon graag

voetbalteam. “Er is één verschil: SBLplus

in Landgraaf. We hebben bovendien een

heeft geen reservebank, bij ons doet

gemeentebestuur dat met ondernemers

iedereen mee.” Hij heeft niet de behoefte

meedenkt.” Na zijn studie aan de (toen-

SBLplus Europaweg-Noord 175 6374 CH Landgraaf T 045 531 7700 plus@SBLplus.nl www.SBLplus.nl


56


‘Een keuken koop je niet zomaar even. Wij begrijpen dat’ Hij is allesbehalve een ondernemer waarvan er dertien in een dozijn gaan. Recht door zee en soms ook nog recht voor z’n raap, nooit bang om tegen heilige huisjes te schoppen. Maar verstand van keukens, en vooral hoe je die in grote aantallen verkoopt, kan hem niet worden ontzegd. Rob Schippers (59) heeft het als entrepreneur zakelijk dusdanig goed gedaan dat hem zowaar af en toe een jaloerse opmerking ten deel valt. Maar ook daar zit hij niet over in. “Zolang de bestaande klanten en kandidaat-keukenkopers de weg naar onze showroom in Geleen weten te vinden, en dat is ook dit jaar wederom het geval, hoort u mij niet mopperen.” Ziehier het verhaal over een succesvolle ondernemer.

WIE: Rob Schippers WAT: directeur/eigenaar Rob Schippers Keukens WAAR: Geleen

Hij is een rolmodel voor de autodidact en

plek dus om héél veel mooie keukens

de selfmade man. “Ik had een hekel aan

aan de consument te laten zien.”

het naar school gaan en heb daardoor ook geen diploma’s. Op m’n achttiende

Schippers is overigens niet alleen keu-

ben ik gaan werken.” Volgens Rob is het,

kenspecialist, hij heeft ook verstand van

“We gaan bewust niet mee met de

ook in de huidige tijd, mogelijk om zonder

vastgoed. “Naast de keukenbranche volg

meute, zijn volledig onafhankelijk. We zijn

diploma’s succesvol te zijn in het zaken-

ik de vastgoedmarkt op de voet.” Schip-

immers geen onderdeel van een keten.

doen. Of je nu wel of niet gediplomeerd

pers, wiens jonge jaren in Nijmegen lig-

Wij leggen de klant hier in de watten,

bent, hard werken moet je sowieso. “Wie

gen, koos op enig moment voor Limburg,

zoals het hoort.” Het is een citaat uit een

als ondernemer wil slagen moet bereid

trouwde met Elly die, net als hun zoon

interview met Rob Schippers, begin dit

zijn om risico’s te nemen. Let wel: risico’s

Mike, meewerkt in de zaak. Rob: “We

jaar in een provinciaal familieblad. Rob,

die te overzien zijn. Bovendien moet

werken hard en het gaat goed.” Dat laat-

zoveel maanden later tegen de auteur

handelsgeest in je dna zitten.”

ste is een understatement, want hij heeft

van ‘Limburgse Zaken Mannen’: “Wat

het financieel gezien goed voor elkaar.

ik in dat bewuste interview heb gezegd

In de Groenstraat in Geleen, hartje stad,

Om de zoveel tijd neemt hij een korte

geldt vandaag de dag nog steeds. Een

zijn de panden op de huisnummers 43

vakantietime-out in hun appartement dat

brede doelgroep vindt bij ons, binnen het

t/m 47 ‘gereserveerd’ voor de showroom

gesitueerd is in een land waar de zon

beschikbare budget, een mooie keuken.”

van Rob Schippers Keukens. “Op deze

bijna altijd schijnt. Ook dit jaar schrijft

locatie zitten we inmiddels zo’n dertig

Rob Schippers weer goede cijfers. De

Op deze middag gaat het gesprek echter

jaar. Feitelijk heb ik deze vier panden

Groenstraat 43-47 in Geleen is volgens

niet over ’alles wat met keukens te ma-

naast elkaar gekocht. Met de kelderruim-

hem een perfecte winkellocatie is. “Mede

ken heeft’ maar over de man áchter het

ten erbij hebben we het over zo’n duizend

daardoor heb ik een goedlopende zaak.”

succesvolle ‘Rob Schippers Keukens’.

vierkante meter.” Glimlachend: “Genoeg

(www.robschippers.nl)

“Ook in de huidige tijd is het mogelijk om zonder diploma’s succesvol te zijn in het zakendoen.”


SoloProtect verovert ook Limburg In dit boekwerk staan tientallen werkgevers die de zekerheid willen hebben dat hun medewerkers veilig kunnen werken en, in geval van nood, direct hulp kunnen inschakelen. “Daar zorgen wij voor”, zegt Jeroen van Acquoy van SoloProtect. Daar is niks teveel mee gezegd, zo blijkt tijdens het gesprek met de Britse ondernemer Craig Swallow, algemeen directeur van SoloProtect, en Jeroen van Acquoy, directeur van SoloProtect Nederland. De zogeheten Identicom ziet er uit als

wordt trouwens ook volop Frans en

een houder voor een identiteitskaart.

Engels gesproken – niet vreemd als je

Maar in feite is het een middel om

bedenkt dat SoloProtect verkoopmede-

discreet alarm te slaan in geval van nood;

werkers op locatie in Duitsland en Frank-

de Identicom slaat zelfs automatisch

rijk heeft. Craig Swallow: “Gemiddeld ben

alarm indien de werknemer dat zelf niet

ik één keer in de drie weken in Neder-

Dankzij een professionele marketingcam-

meer kan, bijvoorbeeld na een valpartij.

land. Ons hoofdkantoor ligt in Sheffield.”

pagne slaagt SoloProtect erin om met

De Identicom biedt alleenwerkers een

En als hij ook dáár niet vertoeft, dan is

opmerkelijk veel ‘prospects’ contacten te

grote mate van veiligheid, denk aan de

hij, somewhere in the world, bezig om

leggen, vaak uitmondend in contracten.

sectoren gezondheidszorg, detailhandel,

de gebruiksvriendelijke werkwijze en de

Zomaar een voorbeeld: bij een grote

huisvesting, openbaar vervoer en finan-

vele voordelen van SoloProtect uit te

gemeente in Zuid-Limburg, onderdeel

ciële dienstverlening. De alleenwerker

leggen aan potentiële klanten. Swallow:

van Parkstad Limburg, is SoloProtect

staat namelijk, via de Identicom, in direct

“Op dit moment zijn we volop bezig om

zogezegd kind aan huis. Jeroen van

contact met de alarmcentrale.

de naamsbekendheid van SoloProtect te

Acquoy: “Deze gemeente beschouwt

vergroten in Nederland, ook in Duits-

het als haar verantwoordelijkheid dat

Tot twee keer toe werd onze interviewaf-

land trouwens, een land met een enorm

gemeentelijke alleenwerkers, en dat zijn

spraak met genoemd tweetal geannu-

potentieel voor SoloProtect.” Dat verklaart

er nogal wat, in geval van nood direct

leerd. Als het dan uiteindelijk tóch lukt,

mede waarom de Nederlandse vestiging

hulp kunnen inroepen.” Via de Identicom

wordt al snel duidelijk waarom Swal-

in Roermond is gesitueerd. “Je bent in

staan deze werknemers in direct contact

low en Van Acquoy het liefst op twee

een mum van tijd in Duitsland.” Vanuit

met de alarmcentrale. De Identicom

plaatsen tegelijk zouden willen zijn. “We

Roermond wordt niet alleen de Duitse

geeft ook een signaal door wanneer een

hebben het heel druk. Maar daar hoort

markt veroverd maar ook de Benelux en

medewerker struikelt, valt of onderuit

u ons allesbehalve over klagen…” De

Frankrijk. Inmiddels is er ook een ver-

gaat. Naast het veiligheidsaspect voor de

SoloProtect-dienst, want dat is het, is

koopteam voor de Franse markt aan de

alleenwerker, is er een financiële prikkel

veelgevraagd, niet alleen in Nederland

slag - en daar zal het vermoedelijk niet bij

voor de werkgever. Denk daarbij aan

maar ook in andere landen. Dat komt

blijven. Jeroen van Acquoy: “Je merkt aan

een lager ziekteverzuim, voorkomen van

doordat steeds meer bedrijven en orga-

de reacties in de markt dat wij een dienst

reputatieschade, aansprakelijkheidsri-

nisaties, in het kader van efficiencyver-

aanbieden die veel meerwaarde biedt.”

sico en een productievere werknemer.

hoging, werkzaamheden laten uitvoeren

Op de website (www.soloprotect.nl) wordt

Op dit moment zijn er al ruim 150.000

door alleenwerkers (en niet langer door

die meerwaarde helder uiteengezet, in

Identicoms van SoloProtect in omloop.

een groep medewerkers).

vier talen nog wel. SoloProtect haakt

Craig Swallow: “We hebben een hoog

WIE: Jeroen van Acquoy en Craig Swallow WAT: SoloProtect/Identicom WAAR: Roermond

perfect in op de veranderende marktsitu-

ambitieniveau voor de komende vijf jaar.”

De Nederlandse vestiging van SoloPro-

atie: er komen steeds meer alleenwerkers

Jeroen van Acquoy: ”Ook in de provincie

tect ligt op een A-locatie in Roermond.

in tal van bedrijfssectoren, en mede daar-

Limburg zijn we succesvol. Steeds meer

Op de dag dat wij Craig Swallow spreken,

door weet het bedrijf van oprichter Craig

bedrijven, maar ook non-profit organisa-

is hij op werkbezoek bij zijn Nederlandse

Swallow anno 2015 een miljoenenomzet

ties, denk aan (semi)-overheden, kiezen

en Duitse collega’s in Roermond, daar

te genereren.

voor onze dienstverlening.”

58


SoloProtect Wilhelminasingel 2a 6041CH Roermond

T 020 709 51 27 info@SoloProtect.nl www.SoloProtect.nl


Haiko, Ralph en Pascal: �We mogen ons gelukkig prijzen met prima teams in al onze vestigingen.�

WIE: Haiko Salzmann, Ralph Schaepkens en Pascal Dassen WAT: oprichters/directieleden Stadion Uitzenden WAAR: Kerkrade, Roermond, Sittard

60


Hoe drie vrienden drie succesvolle ondernemers werden Pascal Dassen, Ralph Schaepkens en Haiko Salzmann zijn de oprichters (2007) van Stadion Uitzenden, een succesvolle dienstverlener die gespecialiseerd is in alle vormen van flexibel werk (uitzendbureau), detacheren, werving & selectie en payrolling. Stadion Uitzenden is in drie steden gevestigd: Kerkrade, Roermond en Sittard.

tegelijkertijd medewerkers die voor flexi-

“Wij richten ons voornamelijk op uitvoe-

hetzelfde ‘arbeidsverleden’, dat wil zeg-

zakenmannen die in dit boekwerk staan

rende beroepen in de bouw-, groen- en

gen: afkomstig uit de uitzendbranche,

als muziek in de oren klinken.

technische sector”, zo vat het drietal de

zij het toen nog in loondienst. Totdat

‘core-business’ van hun bedrijf samen.

het begon te kriebelen en ze op zekere

Daarnaast worden kandidaten bemiddeld

dag, na lang wikken en wegen, besloten

die op zoek zijn naar een administratieve

om ‘voor zichzelf’ te beginnen. “Alle

functie of een baan in de schoonmaak-

drie hadden en hebben we persoonlijke

branche. De website (stadionuitzenden.com)

ambities.” Ze verscheurden hun vaste

wordt veel bezocht, ondermeer vanwege

contract dat ze bij hun baas hadden en

het voortdurend geactualiseerde vacature-

begonnen, zonder financiële buffer. Hun

aanbod.

‘kapitaal’ bestond, nu acht jaar geleden, uit gedrevenheid en een geweldig net-

De uitzendbranche voert traditiegetrouw

werk. Anno 2015 mag je concluderen

het herstel op de arbeidsmarkt aan als het

dat in 2007 drie entrepreneurs-in-spé

economisch beter gaat. Ook Stadion Uit-

begonnen aan een best wel ongewis

zenden laat positieve geluiden horen. Zo-

avontuur dat acht jaar later de kwalifi-

wel het aantal uren als de omzet is dit jaar

catie ‘successtory’ mag dragen. Ho ho,

aanzienlijk toegenomen in vergelijking met

zeggen ze die ochtend in koor tegen de

2014. Pascal, Ralph en Haiko zijn zaken-

interviewer: “Het laatste wat wij doen:

partners maar ook vrienden. “We kennen

onszelf op de borst slaan.”

elkaar al lang en we kennen elkaar door en door.” Ze hebben samen één hoofd-

Naast een no-nonsense aanpak en

doel: het bedrijf verder laten groeien maar

betrouwbaarheid is humor een van hun

dan wel gefaseerd. “We willen dicht bij de

kernwaarden. “Een serieus, zakelijk

eigen medewerkers blijven staan.” Juist die

gesprek mag best afgewisseld worden

ochtend volgt een aantal personeelsleden

met een luchtig gesprek.” Want humor

een training, in een van de kantoorruimten

verbindt mensen niet alleen, humor

in het hoofdkantoor aan de Hoofdstraat in

geeft je ook de kans om zaken te rela-

Kerkrade. Gekwalificeerd en gemotiveerd

tiveren. Ook tijdens het interview wordt

personeel is het fundament waarop hun

heel wat afgelachen, over van alles en

uitzendbureau in figuurlijke zin is gebouwd.

nog wat. Het voelt bijna weldadig aan in

“We mogen ons gelukkig prijzen met prima

een zakenwereld waar zo velen gestrest

teams in al onze vestigingen.”

ronddolen. Pascal, Ralph en Haiko hebben daar geen last van. “We doen ons

Alle drie hebben ze ‘Landgraafse roots’.

uiterste best om onze opdrachtgevers

Dat niet alleen: ze hebben alle drie ook

snel en adequaat van dienst te zijn en

biliteit kiezen een passende werkkring te bieden en hen, als vanzelfsprekend, op een correcte wijze te betalen. Stadion Uitzenden maakt de juiste match tussen een bedrijf en werkzoekende.” Dat moet, schatten wij zo in, heel wat

Hoofdkantoor Stadion Uitzenden Hoofdstraat 77 6461 CN Kerkrade T 045 750 61 36 Stadion Uitzenden Wiebachstraat 45 C 6466 NG Kerkrade T 045 541 27 07 kerkrade@stadionuitzenden.com Stadion Uitzenden Brugstraat 79 A 6131 AC Sittard T 046 750 00 30 sittard@stadionuitzenden.com Stadion Uitzenden Zwartbroekplein 1 6041 HX Roermond T 0475 31 61 65 roermond@stadionuitzenden.com www.stadionuitzenden.com


“Soms is het raadzaam om je ideeën in je achterzak te houden.”

WIE: ir. Ronald Goedmakers WAT: CEO Vebego WAAR: Voerendaal (hoofdkantoor)

62


Ronald Goedmakers: Het gaat altijd om vertrouwen Ronald Goedmakers is een van de prominentste ondernemers van ons land. Op 15 december 2015 nam hij, in Kasteel Groot Buggenum in Grathem, het eerste exemplaar in ontvangst van het boekwerk ‘Limburgse Zaken Mannen’, tweede jaargang. Vebego is ook de grootste particuliere werkgever van Limburg. Een paar dagen na ons interview met

prater, snelle denker - ligt de basis van

met de opvolging? Voordat hij daarop

Ronald Goedmakers in het hoofdkan-

het succes verankerd in zaken als ‘ver-

antwoord geeft, vertelt hij dat zijn eigen

toor van Vebego in Voerendaal, pakt de

trouwen’ en ‘ondernemen’. Nu we het

vader daar ‘destijds al vroeg mee is

landelijke media fors uit: ‘Familiemul-

daar toch over hebben, vertelt hij ons een

begonnen’. Die wist namelijk dat een

tinational zet in op groei in Duitsland.’

verhaal dat we nog niet kenden. Op enig

familiebedrijf kwetsbaar kan zijn als de

Voor niet ingewijden: Vebego (afkorting

moment, heel lang geleden, zat zijn vader

opvolging niet goed is geregeld. Maar

voor Verenigde Bedrijven Goedmakers)

Ton krap bij kas, sterker nog: hij had het

om op onze vraag van zojuist terug te ko-

concentreert zich op activiteiten in

geld niet om de lonen van het personeel

men: ja, het is absoluut de intentie om de

Nederland, Zwitserland en België en, in

uit te betalen. Hij heeft toen, voor heel

volgende ‘generatie-Goedmakers’ voor

toenemende mate, nu ook in Duitsland.

even, geld van iemand kunnen lenen die

te bereiden op het werk in de bedrijfstop.

Op een omzet van 1 miljard (in 2014) is

‘alle vertrouwen’ in zijn vader had. Ronald

“De huidige RvB heeft daar in een vroeg-

de 84 miljoen euro omzet in Duitsland

Goedmakers, tientallen jaren later: “Onze

tijdig stadium op ingezet.”

nog zeer bescheiden vergeleken met

familie is die persoon eeuwig dankbaar.”

bijvoorbeeld de 700 miljoen in ons land.

Ronald Goedmakers studeerde BeVebego mag dan een mega-onderneming

drijfskunde aan de TU Eindhoven, is

De schrijver van dit verhaal heeft in z’n

zijn, het hoofdkantoor in Voerendaal telt

getrouwd, heeft drie kinderen, houdt

jonge jaren nog Ronalds vader (Ton)

relatief weinig mensen. “We hebben geen

van hardlopen, skiën, golf en oldtimers.

geïnterviewd voor het Limburgs Dagblad,

grote staf maar een klein, uitgebalanceerd

Net zoals de tientallen zakenmannen het

omstreeks 1976. Ronald: ”Vader heeft

team.” Hij strooit op deze middag met

bijzonder vonden om op 15 december

keihard gewerkt.” Die richtte in 1943,

enkele entrepreneurwijsheden uit eigen

2015 uit handen van hem dit boekwerk

tijdens WO II, het eerste Vebegobedrijf op:

koker, zoals: “Gevoel voor timing is zeer

te ontvangen, zo vindt Ronald Goedma-

Hago. Op die manier wist hij te voorkomen

belangrijk. Soms is het raadzaam om je

kers het op zijn beurt een eer. “Ik heb

dat hij ofwel voor de Arbeitseinsatz werd

ideeën in je achterzak te houden.” De eru-

groot respect voor iedere ondernemer,

ingeschakeld waarbij hij gedwongen werd

diete en veelbelezen Goedmakers komt

ongeacht de grootte van het bedrijf.”

voor de Duitse oorlogseconomie te wer-

anno 2015 aan het lezen van een boek

ken, ofwel daarvoor moest onderduiken.

nog maar zelden toe. “Ik heb er amper de tijd voor. Meestal beperk ik mij tot de sa-

De nazaten van de oprichter transfor-

menvatting of een paar leuke conclusies.”

meerden het bedrijf tot een multinationale onderneming. Volgens tweede

Zijn hij en zijn oudere broer (die in de

generatie Ronald Goedmakers – rustige

raad van commissarissen zit) al bezig

Vebego is een internationaal opererend familiebedrijf actief in facility services, publieke sector en de gezondheidszorg. Ruim 100 bedrijven maken onderdeel uit van Vebego, zoals Hago, Alpheios, Assist en Care. Daarnaast heeft Vebego een groot aantal samenwerkingsverbanden en joint ventures. Met ruim 40.000 medewerkers is Vebego actief in Nederland, België, Zwitserland en Duitsland. De totale gemanagede omzet bedraagt ruim 1 miljard euro.

Vebego International B.V. Postbus 23092 6367 ZH Voerendaal T 045 56 28 333 info@vebego.com www.vebego.com


Stichting WensAmbulance Limburg is vorm van MVO Het oprichten van een eigen, professioneel opleidingscentrum was een lang gekoesterde wens van Hugo en Monique Breugelmans. Op zeker moment, toen de tijd er rijp voor was c.q. de financiële middelen beschikbaar, zette dit Roermondse echtpaar VeTraNed (VeiligheidsTrainingen Nederland) in de markt, inmiddels uitgegroeid tot een landelijk bekend opleidingscentrum voor bedrijfshulpverlening (BHV) en veiligheidstrainingen. In een later stadium kochten ze ook het

Z’n leven was niet alleen maar ro-

reeds bestaande ‘Paraat Brandbevei-

zengeur en maneschijn, integendeel.

liging’ (o.a. controle van blusmiddelen

Lang ziek geweest, tot z’n 25-ste,

en rookmelders, onderhoud brandmeld-

en niet zo’n klein beetje. Uiteindelijk

installaties, uitvoeren risico-inventari-

toch hersteld, daarna in de overdrive.

saties). Hugo: “De zaken gaan goed,

Lange werkdagen gemaakt, met alle

pretpark bijvoorbeeld, nog één keer naar

mede omdat we 35 goede medewerkers

plezier overigen, als logistiek manager

een familielid… “Met de zorgambulan-

hebben. Mijn vrouw en ik kunnen nog

bij een bedrijf. “Ik heb tot m’n 42-ste

ces van de stichting is dat mogelijk”,

zoveel willen, het lukt alleen met gemo-

in loondienst gewerkt.” Toen ging het

zegt Hugo. Monique en Hugo geven op

tiveerd personeel.” Vóór half negen die

kriebelen. “Ik wilde een eigen zaak, hoe

deze wijze daadwerkelijke invulling aan

ochtend serveert hij ons koffie. Nee,

dan ook.” Inmiddels had hij Monique

MVO: Maatschappelijk Verantwoord On-

hij is niet meer iedere dag op de zaak,

ontmoet. Hugo: “Ik ken haar sinds

dernemen. Deze goede-doel-stichting

maar wanneer hij dan ook present is,

1979.” Hij zegt het niet maar je ziet hem

kost uiteraard geld, en best wel veel.

wil hij de uren goed besteden. Luisteren

denken: prachtvrouw! In goede tijden

Hij zou fijn zijn, zegt Hugo, als bedrijven

naar de medewerkers, overleg met zijn

maar ook op mindere dagen: altijd alles

deze stichting een warm hart toedragen,

rechterhand Richard Dohmen die de

samen gedaan, elkaar altijd gesteund.

bijvoorbeeld door per jaar 250 euro te

dagelijkse leiding heeft en, uiteraard,

Hugo: “We hebben geen kinderen.”

doneren. Op de website staat wat de

de ‘business’ goed in de gaten houden,

WIE: Hugo Breugelmans WAT: eigenaar VeTraNed/Paraat Brandbeveiliging WAAR: Herten/Roermond

stichting allemaal doet (www.stichting-

zegt Hugo. “Niks gaat vanzelf. Je moet

Hij zou het fijn vinden, zegt hij, als we in

topkwaliteit leveren tegen een scherpe

dit verhaal enige free publicity kunnen

prijs. Zo niet, dan prijs je jezelf al bij

maken voor de Stichting WensAmbu-

Nog plannen voor de toekomst? “Vooral

voorbaat uit de markt.” Ja hoor, hij is

lance Limburg. Dat zit zo. Twee ernstige

zo lang mogelijk gezond blijven, dat in

een ‘echte Roermondenaar, ook al heb

ziektegevallen in eigen familie deden

de eerste plaats. Verder – dankzij ons

ik dan acht jaar in Swalmen gewoond.’

Hugo en Monique besluiten tot de

totaalpakket – een toonaangevend

Met een knipoog: “Tegenwoordig

oprichting van deze stichting. Zo staan

bedrijf zijn in onze branche en wel in

soms schertsend ‘Roermond-Noord’

ondermeer twee speciale zorgambu-

heel Zuidoost-Nederland. Dit jaar leidt

genoemd.” Laat ze het maar niet horen

lances kosteloos ter beschikking voor

VeTraNed bijna 10.000 cursisten op,

in Swalmen!

ernstig zieke mensen die een speciale

dat is een mijlpaal. Ook voor 2016 zijn

wens hebben. Nog één keer naar een

de vooruitzichten prima.”

wensambulancelimburg.nl).

Hugo Breugelmans: “Ik wilde een eigen zaak, hoe dan ook.”

64


VeTraNed Natronchemieweg 3 6049 CN Herten-Roermond T 0475 74 50 30 info@vetraned.nl www.vetraned.nl

Paraat Brandbeveiliging BV Natronchemieweg 3a 6049 CN Herten-Roermond T 0475 74 50 33 info@paraat.com www.paraat.com


Olaf Nikkels: “Wij treden uitsluitend op namens de gedupeerden.”

66


Schade? Bel de contra-expert! “Mensen helpen en daarvoor betaald krijgen, niks mooier dan dat.” Aldus Olaf Nikkels, directeur van VP Taxatie en Expertise, een onafhankelijk taxatiebureau in Roermond dat taxaties uitvoert om - voor ieder doel - de juiste waardering (lees: schadevergoeding) te verkrijgen. Bij zijn bedrijf werken ondermeer hoogopgeleide taxateurs die op verschillende specialistische gebieden kunnen worden ingezet, denk aan bouwkunde, werktuigbouwkunde, kunst en antiek, horeca, zorg. et cetera. opdrachtgever te dienen. Daarnaast is

en zelfs méér vanaf wist te halen, heeft

het zo dat met de kennis en ervaring van

karakter. “Ik voel me als herboren!” Z’n

deze expert op het gebied van schadere-

dochter Daphe (14) vindt het maar wat

geling en polisvoorwaarden, je als verze-

tof dat pap weer aardig strak in z’n vel

kerde al direct op achterstand staat. “Dat

zit. Olaf: “Overgewicht, het was veel

VP Taxatie en Expertise is in ons land

hoeft bepaald niet het geval te zijn”, zegt

erger dan dat… Op zeker moment heb

een van de topspelers binnen deze speci-

Olaf Nikkels. Om tegengewicht te bieden

ik gezegd: en nu gaat het roer om.”

fieke branche. We zeilen scherp aan de

aan deze kennis en ervaring, bieden de

Hoe? Kijk op youtube.com (Olaf Nikkels,

wind, zegt Olaf, we zitten overal bovenop

meeste polissen in Nederland de moge-

Finalist Afslanker van het Jaar 2015,

en er is weinig dat ons ontgaat. “Onze

lijkheid om een eigen expert - ook wel

Cambridge dieet 800). Een bijna afge-

opdrachtgevers, onder wie ook particu-

contra-expert genoemd - te benoemen.

trainde Olaf zegt in zijn kantoor: “Ik voel

lieren, weten dat we ons voor de volle

Olaf: “De kosten hiervan, maar dat weten

me weer gelukkig zonder al die kilo’s

honderd procent inzetten.” Dat zit zo. VP

maar weinigen, zijn op de polis geheel

en ben heel content met mijn leven.”

Taxatie en Expertise houdt zich bezig met

of nagenoeg geheel meeverzekerd.”

Mede dankzij zijn lieve vriendin (met een

meerdere takken van sport. Eén daarvan

Steeds meer bedrijven schakelen in zo’n

ondernemersachtergrond) en haar twee

is het bemiddelen bij contra-expertise.

situatie de deskundigen van VP Taxatie

kinderen, Gunnar en Ghislaine. Enerzijds

Stel: u bent zakenman (en dat bent u

en Expertise in: die zijn onafhankelijk,

de harde zakenman met zo’n tien vaste

want u staat in dit boekwerk) en u meldt

zonder binding met één van de verzeke-

medewerkers, denk aan het eerste

een schade bij uw verzekeraar. Dan

raars. Olaf: “Wij hebben alle disciplines in

gedeelte van dit verhaal, anderzijds de jo-

stuurt deze een expert om de oorzaak,

huis die benodigd zijn voor een optimale

viale, zeg maar gerust ontzettend aardige

toedracht en omvang van de schade vast

afwikkeling van een schade. Cruciaal:

vent van 45 jaar die in Almelo is geboren,

te stellen. Nu komt het: deze expert zal,

wij treden uitsluitend op namens de

in Herten woont en fan en sponsor van

wanneer de belangen van zijn opdracht-

gedupeerden.”

PSV is. Olaf: “Als het om schadeclaims

WIE: ing. Olaf Nikkels WAT: directeur VP Taxatie en Expertise BV WAAR: Roermond

gever en die van de verzekerde niet

gaat, dan ben ik inderdaad een terriër.

meer parallel lopen, uiteraard eerder de

Olaf (45) is een gedreven iemand. Wie

Ik ga voor iedere opdrachtgever tot het

keuze maken om de belangen van zijn

ooit 180 kilo woog en daar tachtig kilo

gaatje. ”

VP Taxatie en Expertise B.V. Louis Eijssenweg 2 6049 CD Herten

T: 0475 35 00 35 E: info@vptaxatieenexpertise.nl W: www.vptaxatieenexpertise.nl


column

Off the record nog een paar maandjes slapen, dan zie ik in de verte weer de privéjets van de kunsthandelaren die via MAA richting TEFAF gaan. ik zit dan op de gazonmaaier bij een dun voorjaarszonnetje en vraag me af: wie is hier nu rijk? ik niet. En toch ook weer wel. Mijn vrouw leest op zulke dagen in de tuin een pil van een boek en het schaap vreet zich een ongeluk aan het verse maartgras. Dan is het tijd voor koffie met abrikozenvla en zegt hij tegen haar of zij tegen hem: wat hebben we het toch goed. ik interviewde de voorbije jaren zo’n tachtig limburgse zaken Mannen (twee jaargangen) en circa 140 limburgse zaken Vrouwen (drie jaargangen). of daardoor je mensbeeld verandert. nogal ja. Men vertrouwt mij vaak veel toe, de interessante informatie meestal off the record. zo dacht ik een dijk van een verhaal te hebben toen mij één van de zakenmannen vertelde, hij staat in deze uitgave, dat hij bijna 20 miljoen euro had gewonnen in de Staatsloterij. Helaas, off the record. of dat interview op het zeewaardige jacht van een puissant rijke limburger die hoog in de quote staat en die wij allen kennen: off the record. ik vraag me wel eens af: wat zou er gebeuren als ik al die ‘spannende’ verhalen die mij in de loop der jaren off the record zijn toevertrouwd alsnog op papier zou zetten… ik doe het niet. Want dan vraagt de baas van deze glossy mij nooit meer om stukjes te schrijven over zakenmannen onder wie over een limburgse ict-tycoon die met zijn villa gelukkig was maar verlangde naar nog méér geluk. Het werd zijn ongeluk. joS VAn WERSCH inTERViEWER liMBuRGSE zAKEn MAnnEn


Wall of Fame Limburgse Zaken Mannen Deel I

Patrick van Duijnhoven en Ernst ziengs

Steven Goetstouwers en Ruud Bouten

ABn AMRo

ADMESy BV

Albert Cordewener en nicky van Veenendaal

jean-Pierre Henssen en

BPV ACCounTAnTS En BElASTinGADViSEuRS

STRooPFABRiEK CAniSiuS HEnSSEn

Maurice Henssen

Evert Hoiting

Harry Meens

ADVAnCE CoMMuniCATionS

AlFA BiER

Roel Graven, Arno Meijs en Frank Glaudemans AMA GRouP ASSoCiATED ARCHiTECTS BV

Ruud Claessens

jaap Thomassen

Martin Masset

CARoz

EnBi PlASTiCS

FoRTunA SiTTARD

jean Gelissen

jan Hol

Guido Wintjens

jack Keulen

noël luijten

GEliSSEn GRouP

HolBox

iVEnGi.CoM

KEuRSlAGERij/PARTySERViCE/ VlEESWAREnBEDRijF KEulEn

KREuzE BV

Ruben linssen en jac linssen

leon Damen en Will janissen

noël Paulis

Etienne Hendrickx

Huub narinx

MonDzoRGGRoEP MolEnBEECKE

MoSquiTno

inSPiRAToR

linSSEn yACHTS

liSTon / WEBSHiRT CoMPAny

Esther Willems en Raoul Bakkes

André Rieu

jo Salentijn

Peter en Alexander Scheers

Edward Goessens

VioliST/oRKESTlEiDER

SAlEnTijn B.V.

SCHEERS GRoEP ADViSEuRS & ACCounTAnTS

TCC THE CoMPuTER CoMPAny

Silvio lambrichts

Carli Worms

Edwin van zoggel

Ton Mans

ToTAl PRojECT CARE (TPC)

WolTER & DRoS

xxl SECuRiTy

zoWonEn

Rogé Kuipers, Ton van den Essen, olaf Houben, Rob Mans en Ferenc Ritt

PRoTEion THuiS

zuiDlEASE

69


Lancering glossy deel I Limburgse Zaken Mannen Op 9 december 2014 werd tijdens een feestelijke avond bij Linssen Yachts in Maasbracht de eerste glossy Limburgse Zaken Mannen gelanceerd. De zakenmannen stonden die avond zelf in de schijnwerpers. Gedeputeerde Twan Beurskens en LWV-voorzitter Jan Zuidam spraken de ondernemers toe en namen het eerste exemplaar in ontvangst. Daarna vond een rondleiding plaats en was er volop gelegenheid om elkaar te leren kennen.

70


71


COLOFON uitgever Fons van Dosselaar

informeert, inspireert en verbindt Limburgse ondernemers ABONN

Havenstraat 2a 6051 CR Maasbracht tel. 0475-463 465 info@vindamedia.nl www.vindamedia.nl account- en projectmanagement Fons van Dosselaar Edwin Philippens Sybert van Keeken interviews jos van Wersch, oensel-Schimmert www.josvanwersch.nl columns Drs. Twan Beurskens jos van Wersch traffic en eindredactie jacqueline van Dosselaar fotografie Kim Roufs, Panheel www.kimfotografeert.nl vormgeving Sacha Vercoelen, Weert www.madebysacha.com

EER

GRATIS

OP KRA NIEUW NT EN SBRIEF

Drukwerk Print Power, Melick www.printpower.nl oplage limburgse zaken Mannen verschijnt éénmaal per jaar in een oplage van 9.000 exemplaren. Distributie De glossy wordt via controlled circulation verspreid onder alle bedrijven (t.a.v. directeureigenaar) in limburg vanaf 6 personen. Daarnaast is de glossy verkrijgbaar bij de deelnemende zakenmannen en ligt de uitgave op prominente leestafels in limburg. losse verkoop De uitgave is te koop bij de uitgever (bel 0475-463 465). Prijs € 5,95 (excl. eventuele verzendkosten) copyright niets uit deze uitgave mag gereproduceerd worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. aansprakelijkheid Vinda Media is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden in deze uitgave of onvoorziene gevolgen van onvolkomenheden. Vinda Media is niet verantwoordelijk voor handelingen van derden welke eventueel voortvloeien uit het lezen van deze uitgave.

www.limburgzaken.nl

72


Voortdurend alert met meer oog voor verbanden

Meer zien, meer kunnen

Wij adviseren en begeleiden. Betrokken en deskundig.

vestiging Roermond

vestiging Geleen

Minderbroederssingel 4

Mauritslaan 77

6041 KJ Roermond

6161 HS Geleen

T +31 475 31 04 50

T +31 46 423 00 23

E roermond@bpvnl.com

E geleen@bpvnl.com

bpvnl.com


Adviesprijs â‚Ź 5,95

Een uitgave van Vinda Media | Maasbracht | www.vindamedia.nl


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.