Page 1

r op .nl en ee s n k m uw ke Za es ie za rg Le ijk n urg bu l b m ke m /Li za w.li om w .c w ter it tw

Limburg Zaken informeert, inspireert en motiveert Limburgse ondernemers - Uitgave 1 2014 In dit nummer

‘Bij megabedrijf regeert alleen de boekhouder’

Wie spooknota’s stuurt riskeert gevangenisstraf

Al ruim 35 jaar een luisterend oor

Lekker eten, hier kan het, maar er is méér

Stuur al uw zakennieuwtjes Er gebeurt veel in uw bedrijf. Niet zelden wilt u dat graag van de daken schreeuwen. Limburg Zaken biedt u een podium van minstens 29.000 lezers: stuur ons al uw zakennieuwtjes en wij maken er een kort en krachtig berichtje van.

Dat je hier lekker kunt eten, goed kunt wonen en schitterend kunt recreëren, is niet genoeg, zegt Conny Moonen, directeur Limburg Branding van Connect Limburg. “Nieuwe investeerders hebben méér nodig. Limburg moet als regio interessant genoeg zijn. En er zijn genoeg goede redenen om je hier te vestigen.” Connect Limburg is in het leven geroepen om ’s lands meest Europese provincie bij binnen- en buitenlandse investeerders op het netvlies te krijgen. Die uitdaging ging Conny Moonen vorig jaar aan na elf jaar bedrijfsleven (innovation- & marketingmanager voor Europa bij SCA) en drie jaar overheid (programmamanager Internationalisering, Public Affairs en Branding Regio Brabant). Een ideale combi als voorbereiding op haar huidige job. En ze heeft er vertrouwen in: “In Limburg zijn we goed in life sciences, chemie/materials, logistiek en agrofood. Dat vormt, gekoppeld aan een internationale oriën-

Goed debiteurenbeheer in tien stappen

In aanmerking komen berichten over nieuwe ontwikkelingen, producten en medewerkers, over gewonnen prijzen, uitbreidingen en directiewisselingen. Mail ons een korte tekst over het wie, wat, waar, waarom, hoe en wanneer - en doe er een foto of illustratie bij. Géén logo’s, want reclameteksten leggen we terzijde. Deze service van Limburg Zaken is gratis omdat we er geen vergoeding voor vragen. Bovendien kunt u er kosteloos van profiteren. In feite betaalt u niets. Mail alles naar: redactie@limburgzaken.nl

Conny Moonen: “Limburg telt vele pareltjes, ook binnen het mkb.”

tatie, een breed gebied met vele kansen.” Bovendien, zegt ze, telt Limburg vele pareltjes, ook binnen het mkb, die perfect passen in het verhaal van grensoverschrijdend kansen pakken. “Veel grotere bedrij-

ven staan internationaal al goed op de kaart, maar de kleinere pareltjes hebben daar niet altijd de tijd en de middelen voor. Wij denken mee in wat daarvoor nodig is.” Lees het complete artikel op pagina 3...

Zeg maar gerust: de opvolger van de Kamerkrant De Kamer van Koophandel heeft in Limburg 29 jaar lang een informatiekrant uitgegeven. Doordat de Limburgse Kamer per 1 januari 2014 is opgegaan in één nieuwe landelijke KvK-organisatie, is ook de Kamerkrant voorgoed verleden tijd. Het goede nieuws is dat nu Limburg Zaken verschijnt, zeg maar gerust: de opvolger van de Kamerkrant. Want ook Limburg Zaken is volledig op de ondernemer in

deze provincie gericht, stelt zich onafhankelijk op en maakt uitsluitend gebruik van betrouwbare bronnen. Jarenlang zijn dezelfde uitgever en dezelfde hoofdredactie verantwoordelijk geweest voor het succes van de Limburgse Kamerkrant.

het woord komen innovatieve ondernemers, opmerkelijke starters, succesvolle zakenvrouwen en deskundigen op velerlei gebied. Er is veel aandacht voor netwerkclubs en hun bijeenkomsten, voor familiebedrijven en de sociale media.

Limburg Zaken biedt een goede balans tussen objectieve berichtgeving, verhelderende achtergrondinformatie, nieuwtjes & personalia en serviceartikelen, zoals over (nieuwe) wetten en regels. Aan

Limburg Zaken heeft het hoogste business-to-businessbereik van Limburg. De krant wordt per post op persoonlijke titel naar 29.000 directeuren/eigenaren in Limburg gestuurd. Hiermee komt de krant

direct op het bureau van de beslisser te liggen. De kracht van Limburg Zaken - óók als advertentiemedium - zit in de combinatie van het hoge bereik en de beslissingsbevoegdheid van de lezers. Dit jaar verschijnt Limburg Zaken nog op 26 juni, 4 september, 30 oktober en 18 december. Volgend jaar komen er minimaal zes edities uit. (Zie de colofon op pagina 3 voor alle verdere informatie). twitter.com/LimburgZaken www.vindamedia.nl

Wilt u meer weten over onze dienstverlening kijk op:

DRUKKERIJ PRINTCENTRUM

presentatiewanden banner displays www.guusbaggen.nl www.luxepersonenbushuren.nl www.autobanden-baggen.nl info@houxdigiprint.nl | houxdigiprint.nl

046 458 21 11 Sittard

043 325 65 05 Maastricht

Nu ook iN Echt! BErk riEtErrEiN dE st du iN


Advertorial International Fresh Business Management bij Fontys Venlo – uniek in Nederland

Studenten van Fontys proeven de regio International Fresh Business Mana-gement (IFBM) is uniek in Nederland. Het is de enige opleiding die de vers sector niet vanuit de agrarische productie benadert maar vanuit de consument. IFBM is mede tot stand gekomen door de inbreng van de wensen van gerenommeerde agro bedrijven uit Greenport Venlo en Agribusiness Region Niederrhein. “We zijn heel blij met die goede contacten met het werkveld”, zegt Henning Janssen, Opleidingsmanager van IFBM. Studenten IFBM combineren de kennis van marketing, logistiek en versproducten. Studenten IFBM zijn straks in staat om de activiteiten van bedrijven in de keten op elkaar af te stemmen. En dat leren zij vooral uit de praktijk. Het bedrijfsleven ondersteunt ons hierbij. BizzWeek Zo vond onlangs de zogenaamde Bizz-Week plaats waarbij 45 Nederlandse- Duitse en internationale studenten van IFBM de praktijk rond om Fresh Business hebben geproefd. Op maandag hebben de studenten de haven van Antwerpen bezocht en op dinsdag regionale bedrijven die aan groot- en kleindistributie doen (Noy Logistics en Jan Linders). Op woensdag hebben zij het Distributiecentrum van Intratuin/IZN in Venlo leren kennen. De onderwerpen crossdocking, voorraad houden en voorbereidende werkzaamheden stonden hierbij centraal. Er was speciaal aandacht voor de aanvoer vanuit China. “De vers ketens zijn ook internationaal”, bevestigt Henning Janssen. “Act local think global is het motto van IFBM”.

Ondernemende professional De studenten ontwikkelen zich als een ondernemende professional die mensen in de keten met elkaar verbindt, processen beheert, trends identificeert en producten verkoopt - als logistiek specialist, marketeer, verkoper en trendsetter. IFBM is een onderdeel van Fontys International Campus Venlo en richt zich op studenten uit Nederland, de euregio (Greenport Venlo, Agrobusiness Region Niederrhein) maar ook internationale studenten. “Greenport Venlo houdt niet bij de grens op. Bedrijven in de euregio Maas Rijn Noord hebben vestigingen aan beide zijden van de grens. De grootste Nederlandse bloemenveiling in de regio ligt in Duitsland. IFBM wordt om deze reden ontwikkeld als een euregionale opleiding die in een globale context opereert. De visie van IFBM is daarom: “IFBM – connecting people to create a green, tasty and healthy world”, legt Janssen uit. Greenport Venlo Fontys International Campus Venlo stapte in 2005 als een van de eerste onderwijsinstellingen in de regio in Greenport Venlo. Een slimme keuze die uiteindelijk zelfs resulteerde in een nieuwe opleiding. Sinds we deel uitmaken van Greenport Venlo, is het Greenportonderwijs binnen Fontys Venlo sterk ontwikkeld”, vertelt Henning Janssen, opleidingsmanager International Fresh Business Management. Binnen het Greenportonderwijs passen we de kennisdomeinen marketing, techniek en logistiek toe op Greenport- gerelateerde vraagstukken, meestal vraagstukken binnen de branches food of agro. We merkten echter al snel dat binnen

45 Fontys Studenten bij Intratuin/IZN

deze regio, maar ook in het buitenland behoorlijk wat animo was voor deze vorm van onderwijs. Dat heeft ons in 2008 doen besluiten om de opleiding Food & Flower Management te starten. Inmiddels telt deze opleiding een groot aantal internationale studenten. En omdat de naam van de opleiding niet meer matchte met de inhoud, hebben we deze afgelopen jaar omgedoopt tot International Fresh Business Management.” Inmiddels zijn de eerste studenten van de opleiding afgestudeerd. Ondanks dat studenten uit heel Nederland en zelfs Duitsland komen, zie je dat 50% van alle afgestudeerden in deze regio een baan vindt. Dit cijfer laat zien dat het loont om in zo’n nieuwe opleiding te investeren. Uiteindelijk vaart de regio er wel bij.” Informatie www.fontys.nl Fontys International Campus Venlo Tegelseweg 255 Open Avond: 4 juni van 18.00-21.00 uur

Studeren in Venlo Maak kennis met ons aanbod: • Bedrijfseconomie • Commerciële economie • International Business and Management Studies (Engels) • International Fresh Business Management (uniek in NL) • Logistiek en Economie • Logistiek en Technische Vervoerskunde • Industrieel Product Ontwerpen • Mechatronica (Topopleiding HBO Keuzegids 2014 en nr. 1 in de Elsevier) • Werktuigbouwkunde • Informatica: Software Engineering • Informatica: Business Informatics • Leraar Basisonderwijs (Pabo) • MSc in Business and Management (Engels) • MSc in International Logistics/International Supply Chain Management (Engels) • Master of Business Administration (Engels) Je bent van harte welkom op de open avond: Woensdag 4 juni van 18.00 - 21.00 uur Fontys Hogescholen Venlo, Tegelseweg 255, Venlo

fontys.nl


April 2014

3

Tekst: René van Zandvoort / Foto: Kim Roufs

Onze eigen identiteit is te sterk Wat hebben Limburg, Friesland en Brabant gemeen, buiten dat het Nederlandse provincies zijn? Een sterke eigen identiteit. Te sterk om succesvol met een andere provincie te kunnen samenvoegen, aldus minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken, dubbend over zijn krimpplan voor zeven provincies. Geen Limburg-Brabantconnectie dus.

Conny Moonen: “Er zijn genoeg goede redenen om je hier te vestigen.”

Koren op de molen van Connect Limburg, dat helder voor ogen heeft wat de Limburgers verbindt en die identiteit de komende jaren gaat uitventen. Om ’s lands meest Europese provincie bij binnen- en buitenlandse investeerders op het netvlies te krijgen. Connect Limburg, gestart half augustus 2013, is de eerste poging tot een gerichte branding van de hele provincie. In het structureel bouwen aan de ontwikkeling van Limburg (zeker tot 2025) past de oprichting van Connect Limburg goed. Dit nieuwe vliegwiel wordt ook niet geheel toevallig in het Ondernemersplein in Roermond aangejaagd. Want het is ook een verbindende schakel tussen ‘noord’ en ‘zuid’, die beide vanuit misplaatst regionaal chauvinisme het bestaan van één Limburgse identiteit nog weleens betwisten. Aangestuurd door Conny Moonen, directeur Limburg Branding, die deze uitdaging vorig jaar aanging na elf jaar bedrijfsleven (innovation- & marketingmanager voor Europa bij SCA) en drie jaar overheid (programmamanager Internatio-

nalisering, Public Affairs en Branding Regio Brabant). Een ideale combi als voorbereiding op haar huidige job. Landsgrenzen Eerst is gezocht naar de identiteit van Limburg en die wordt vooral bepaald door het grensoverschrijdende karakter van de provincie. “Het is geografisch bepaald dat Limburg anders tegen landsgrenzen aankijkt dan de rest van Nederland,” zegt zij. “Limburg creëert zijn eigen kansen, ziet geen grenzen maar verbindingen. Met die propositie moet je het bedrijfsleven een boost kunnen geven. Maar wat je te bieden hebt moet wel eerst bekend worden voordat je je ambities kunt waarmaken.” Connect Limburg zoekt de verbinding met partijen in Limburg die de gekozen propositie van de grensoverschrijdende identiteit in de praktijk bewijzen. “Die zetten we graag in de etalage. Want dat je hier lekker kunt eten, goed kunt wonen en schitterend kunt recreëren, is niet genoeg. Nieuwe investeerders hebben meer nodig. Limburg moet als regio in-

teressant genoeg zijn. En er zijn genoeg goede redenen om je hier te vestigen.” Vele kansen De ambities van de provincie worden weerspiegeld in de Limburgagenda, die dankzij de Essentgelden niet alleen kan worden ingevuld, maar ook uitgevoerd. Conny Moonen noemt de ontwikkeling van de kennisas, de combinaties van universiteit, hogescholen en campussen. “Dat zorgt voor interactie en een aanzuigende werking richting internationale onderzoekers en bedrijven en voor aansluiting bij de benoemde topsectoren. In Limburg zijn we goed in life sciences, chemie/materials, logistiek en agrofood. Dat vormt, gekoppeld aan een internationale oriëntatie, een breed gebied met vele kansen.” Succesverhalen Kansen die grensoverschrijdend werkende bedrijven pakken en die gestimuleerd moeten worden hun succesverhalen te delen. “Wij zijn Limburg, zo doen wij dat. Dat is het idee. Maastricht bijvoorbeeld kent een hele internationale populatie, de reden waarom Vodafone daar zit. Fontys Venlo is met het Duitse achterland bezig en werft studenten aan beide kanten van de grens. Die verhalen moeten ze zelf vertellen. Dat is veel krachtiger dan dat wij dat doen en kweekt enthousiasme.” Eigen koers Connect Limburg mag daar grotendeels Perscentrum Connect Limburg richt ook een perscentrum in, als vindplaats voor met name de internationale pers: zie ook www.limburgcrossborders.com. Conny Moonen: “Een soort hub als bewijs van de juistheid van de gekozen propositie en om ondernemers die iets moois in handen hebben een podium te geven. Maar alleen als zij ook de internationale grensligging benutten.”

een eigen koers in varen, onafhankelijk van de opdrachtgever, de provincie, die er jaarlijks 1,2 miljoen insteekt. Limburg telt vele pareltjes, ook binnen het mkb, die perfect passen in het verhaal van grensoverschrijdend kansen pakken. “Veel grotere bedrijven staan internationaal al goed op de kaart, maar de kleinere pareltjes hebben daar niet altijd de tijd en de middelen voor. Wij denken mee in wat daarvoor nodig is. De boodschap van kansen creëren en de internationale oriëntatie moet tussen de oren gaan zitten. Ook partijen buiten het bedrijfsleven, zoals het Huis voor de Zorg, de VVV’s en Fontys Hogescholen, herkennen zich in de gekozen propositie.”

Colofon Uitgever Vinda Media Fons van Dosselaar Havenstraat 2a, 6051 CR Maasbracht tel. 0475-463 465 info@vindamedia.nl www.vindamedia.nl Redactie Huub Hovens (eindredactie) René van Zandvoort (interviews) Jos van Wersch (interviews zakenvrouwen) Website en Twitter Actueel nieuws, zakennieuwtjes, evenementen en columns www.limburgzaken.nl @limburgzaken Tips voor de redactie? Zoals naamswijziging, verhuizing, nieuwe directeur, nieuwe website, jubileum, evenement, open dag, seminar, etc. Mail uw suggesties met foto of illustratie (zonder logo) naar: redactie@limburgzaken.nl Columns Pierre Houben Belastingdienst Limburg Advertenties Vinda Media Robert Buckx Truus Cuijpers

Fons van Dosselaar Vera Durahim

Traffic Vinda Media Jacqueline van Dosselaar Fotografie Kim fotografeert, Panheel Vormgeving Made by Sacha, Weert

Hoe maak je simpele elektronica slim? Door producten slim en internet-verbonden te maken, ontstaan nieuwe mogelijkheden voor bedrijven in alle sectoren. Deze visie heet het Internet of Things (IoT): steeds meer ‘dingen’ (objecten, producten, apparaten, systemen) communiceren digitaal met elkaar en met de mens. Internet of Things biedt enerzijds kansen om bestaande activiteiten en processen te optimaliseren, bijvoorbeeld via een IP-beveiligingscamera. Anderzijds ontstaan er mogelijkheden voor nieuwe productfuncties, aanvullende

(digitale) diensten en nieuwe verdienmodellen. Ondernemers kunnen bijvoorbeeld nieuwe serviceconcepten ontwikkelen of producten op leasebasis gaan verkopen. In feite wordt door IoT (vaak al eenvoudige) elektronica ‘slim’ gemaakt. Met sen-

soren krijgen producten als het ware zintuigen die waardevolle informatie genereren over hun toestand en hun omgeving. En met draadloze connectiviteit kan deze informatie via internet worden uitgewisseld. Ook kunnen producten zo op afstand, bijvoorbeeld via een smartphone, worden bediend. Op deze manier raken de fysieke en de virtuele wereld steeds meer met elkaar verbonden. www.kvk.nl/iot

De Belg Frank De Moor (51) wordt de nieuwe ceo van het Maastrichtse parkeerbedrijf Q-Park. Hij volgt per 1 augustus Ward Vleugels op. Ward Vleugels richtte Q-Park 16 jaar geleden op. Onder zijn leiding groeide het bedrijf uit tot een van de grootste parkeerondernemingen van Europa. Q-Park heeft een portfolio van meer dan 5.800 parkeerfaciliteiten en 800.000 parkeerplaatsen in tien landen: Nederland, Duitsland, België, Groot-Brittannië, Frankrijk,

Oplage en distributie Alle bedrijven in Limburg vanaf 2 personen*. Limburg Zaken wordt ook toegezonden aan de leden van GS, burgemeesters, wethouders van Economische Zaken, diverse kennisinstellingen en (semi)publieke organisaties. Totaal 29.000 exemplaren. * handelsregister Kamer van Koophandel,27.940 bedrijven (opgave per 31 december 2013)

De uitgave wordt tweemaandelijks, niet gevouwen, geseald per post toegestuurd, gericht aan de directeur-eigenaar Niet ontvangen? Staat u niet op de verzendlijst en wilt u Limburg Zaken gratis ontvangen? Vul dan het formulier op de website in.

Nieuwe Q-Park-baas De Moor staat sinds februari 2003 aan het hoofd van de Macintosh Retail Group (12.500 personeelsleden), de eveneens Maastrichtse holding boven onder andere de winkelketens Scapino, Brantano en Kwantum. Hij was de eerste Belg die ceo werd van een Nederlands beursgenoteerd bedrijf.

Drukwerk Print Power, Melick Procedé: waterloze offset op 80 grams houtvrij papier

Copyright Niets uit deze uitgave mag gereproduceerd worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Aansprakelijkheid Vinda Media is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden in deze uitgave of onvoorziene gevolgen van onvolkomenheden.

Ierland, Denemarken, Zweden, Noorwegen en Finland.

Vinda Media is niet verantwoordelijk voor handelingen van derden die eventueel voortvloeien uit het lezen van deze uitgave.


4

April 2014

Schlössels Financieel Advies is gespecialiseerd in het adviseren van het midden- en kleinbedrijf in alle sectoren en particulieren.

Wij zorgen dat u kunt doen waar u goed in bent .... ondernemen. • Administratie van uw bedrijf, loonadministratie en samenstellen jaarrekening; • Fiscaal Advies; • De verzorging van uw aangifte inkomstenbelasting, omzetbelasting, loonbelasting, vennootschapbelasting etc; • Het begeleiden van starters en hun bedrijf; • Het geven van adviezen met betrekking tot de organisatie, de financiering en de rechtsvorm van uw onderneming; • Echtscheidingsbemiddeling.

Wilhelminalaan 13-d | 6051 BH Maasbracht | www.schlosselsadvies.nl | T: (0475) 55 19 92 | M: 06 10 25 33 77 | E: info@schlosselsadvies.nl

TE KOOP Maastricht, Galjoenweg 5 Top locatie noordzijde van Maastricht

impressie

Kantoren: ± 770 m² Productiehal (incl. kraanbaan) : ± 1.750 m² (H= ± 7,0 m) / ± 910 m² (H= ± 4,65 m) Expeditie hal (incl. kraanbaan): ± 400 m² (H= ± 6,86 / 6,18 m)

Vraagprijs: € 1.690.000,- k.k. (excl. BTW) Heeft u interesse, neem contact met ons op:

T 0475 33 11 33 | www.vaassen.nl


Zakenfamilies

April 2014

5

Tekst: René van Zandvoort / Foto: Kim Roufs

‘Bij megabedrijf regeert alleen de boekhouder’

‘De politiek is ziende blind’ Harry Meens ziet familiebedrijven als de kurk waar de Nederlandse economie op drijft. Het verleidt hem tot enkele hartenkreten. “Familiebedrijven vormen veruit de grootste werkgever in Nederland. Bovendien verkassen zij niet en hebben een sociale functie. Ze hebben hun roots daar waar ze gevestigd zijn. Hun producten verbinden de samenleving. Dat wordt onvoldoende onderkend. Zo’n 200.000 mkb’ers zitten zonder opvolging. Een groot probleem. De politiek is ziende blind en moet het mkb beter faciliteren. Er worden wel deals met multinationals gesloten, maar familiebedrijven betalen gewoon 25 procent belasting. Je moet als overheid zorgen voor structuur, vastigheid en betrokkenheid bij bedrijven, maar er is geen gelijk speelveld door regelgeving, bureaucratie en tegenwerking. Ik wil een lans breken voor familiebedrijven. ‘Europa’ brengt ook niks, dat is een moloch van bureaucratie en stroperigheid. Ondernemers kiezen bewust voor het ondernemerschap. Dat moet zo blijven. Versoepel daarom het schenkingsrecht en zadel opvolgers binnen het mkb niet meteen met grote schulden op.”

Sinds 1870 brouwt de familie Meens ambachtelijk en duurzaam bier in het Schinnense Thull. Een echt Limburgs familiebedrijf, dat heel eigenzinnig en succesvol leunt op de eigen brouwtraditie en receptuur, gebaseerd op natuurzuivere ingrediënten en het eigen bronwater dat zo zuiver is dat het rechtstreeks de brouwketel in mag. Aan dat bronwater, komend vanuit de Eifel en al eeuwen gefilterd door ondergrondse grind en kalklagen, dankt het Meens Bier, zoals het vroeger heette, zijn bekroonde smaak. Overgrootvader Jozef, die een boerenbedrijf had, schatte de potentie van de bron in Thull, die 30 miljoen liter water per jaar levert, goed in. Zij was voor hem aanleiding om naast het boeren bier te gaan maken. Hij leerde het brouwersvak op basis van het Duitse ‘Rheinheitsgebot’ van een oom in Keulen. Vervolgens werd het stokje van vader op zoon doorgegeven. Vierde generatie Harry Meens is momenteel de vierde generatie en leidt de kleine en volledig onafhankelijke brouwerij sinds 1991. Zijn moeder, ‘tante Wies’, bewaakte tot haar overlijden in 2009 op 96-jarige leeftijd de bierkwaliteit door dagelijks het eerste pilsje te proeven. Een traditie die Harry in leven houdt. Het leidde tot onderscheidingen als ‘beste’ en ‘lekkerste’ bier van Nederland en (sinds 1995) tot het predicaat hofleverancier. Tegenwoordig vindt Alfabier (alfa betekent ‘bron’) als exportproduct ook zijn weg naar het bierkritische Duitsland, België en China. Al blijft Nederland de belangrijkste afzetmarkt, waarvan Limburg 60 procent uitmaakt. Geen allemansdrankje Het is knap dat een kleine brouwerij, te midden van het overnamegeweld door de biermultinationals, nog een gezond bestaan leidt. Want van de honderden brouwerijen die Nederland rond 1900 nog telde, zijn er nog acht (!) over: de bekende vier bierconcerns en vier familiebedrijven, waaronder, naast de Limburgse brouwerijen van Gulpener en Lindeboom, ook Alfa. Een prestatie, gevoed door duurzaam te brouwen met eigen bronwater en efficiënt gerst en mout in te kopen. Met als resultaat een laag wa-

Harry Meens: “Bier verbroedert en bier verenigt.”

ter- en energieverbruik. “Dat is ook onze bedrijfsfilosofie: met een zo laag mogelijk energieverbruik een goed product maken,” stelt Harry Meens. “Het is jammer dat al die collegabrouwers er niet meer zijn. Collega’s ja. De concurrenten zijn de megabedrijven, waar alleen de boekhouder regeert. Die van bier overal ter wereld een allemansdrankje willen maken, zonder eigen identiteit.” Bier verbroedert Meens vindt het belangrijk om bier weer de plek te geven die het verdient, als een natuurlijk product van de lage landen. Bier verbroedert, zoals de Poolse oud-

president Lech Walesa, gekend bierdrinker, een paar jaar geleden bij zijn bezoek aan Alfa onderstreepte. In die geest heeft Meens in Heerlen de Biercompany opgezet, een restaurantbrasserie in de voormalige brouwerij De Romein aan het Pancratiusplein. “Bier verenigt jong en oud. Met bier kun je ook koken, het is een heel veelzijdig product. Wijn moet je eerst verdampen, anders krijg je een dunne saus. Maar de eiwitten in bier zorgen voor een rijke en stevige saus,” ontwaakt de hobbykok in hem. Is brouwen niet ook zijn hobby? Geen hobby, maar passie. Als je geen passie hebt, klopt het verhaal niet. Wij denken ook

niet in kwartaalcijfers maar in generaties. Je doet er alles voor, wat zorgt voor de continuïteit van de brouwerij.”

Ook pensioenregeling voor zzp’er Zzp’ers krijgen vanaf 1 januari 2015 een eigen, vrijwillige en collectieve pensioenregeling. De staatssecretarissen Jetta Klijnsma (Sociale Zaken) en Frans Weekers (exFinanciën) waren vol lof over de werkgroep bestaande uit de ZZP-organisaties en de ministeries van Financiën en Sociale Zaken en Werkgelegenheid die de plannen hebben uitgewerkt. Kenmerken • De regeling is voor en door zzp’ers,

géén fonds, want de zzp’er beslist zelf over zijn of haar eigen pensioen. • Vrijwilligheid is het uitgangspunt, daarnaast is er een flexibele inleg. De zzp’er pint zichzelf niet vast op een vaste premie. • De regeling wordt uitgevoerd door een beleggingsinstelling zonder winstoogmerk. • Iedere zzp’er die deelneemt, behoudt zijn eigen potje en het geld wordt collectief belegd. Hierdoor krijg je een beter rendement en lagere kosten. • Bij langdurige arbeidsongeschiktheid

Foto: Shutterstock

Ook zzp’ers kunnen nu voor een pensioen sparen.

kan het pensioen eerder ingaan. • Mocht de zzp’er in de bijstand komen, hoeft opgebouwde pensioen niet eerst opgegeten te worden. Wel komt er nog een antimisbruikbepaling.

Fiscale Zaken

Vertel op tijd dat u niet kunt betalen

Bij betalingsproblemen is het verstandig om tijdig contact op te nemen met de ontvanger van de Belastingdienst. Van belang is dat u zich realiseert of u bestuurder óf directeur van een rechtspersoon bent, of u handelt als eigenaar van een eenmanszaak of vennoot, of dat u bestuurder bent van een ‘lichaam’ zonder rechtspersoonlijkheid, zoals een vennootschap onder firma (vof). Melding 1 Bent u bestuurder of directeur van een rechtspersoon, dan moet u ieder tijdvak aangifte doen voor de verschuldigde loonheffing en/of omzetbelasting en deze belasting ook tijdig betalen. Als u

niet of niet tijdig kunt betalen, moet u een melding doen bij de ontvanger. Deze ‘melding betalingsonmacht’ moet u doen binnen 14 dagen na afloop van het voor u geldende tijdvak waarbinnen de aangifte en betaling moeten plaatsvinden.

de hoogte gebracht en is de melding een signaal dat er bij u betalingsproblemen zijn. De ontvanger kan dan eventueel passende invorderingsmaatregelen nemen. Het doen van deze melding kan via het persoonlijk domein van de ondernemer.

de verschuldigde belasting waarvoor is gemeld onbetaald blijft, kunt u alléén aansprakelijk worden gesteld als er sprake is van kennelijk onbehoorlijk bestuur. Het is dan aan de ontvanger om aannemelijk te maken dat hiervan sprake is.

Voorbeeld U moet vóór 30 april 2014 aangifte loonheffing doen over het tijdvak maart 2014. Ook de verschuldigde loonheffing moet u vóór 30 april 2014 betalen. Als er een betalingsprobleem is en u kunt de belasting niet tijdig betalen, moet u dat vóór 15 mei 2014 via een melding van betalingsonmacht kenbaar maken aan de ontvanger. Op deze manier wordt de ontvanger op

Inzicht Als u de betalingsonmacht niet tijdig aan de ontvanger meldt, bent u hoofdelijk aansprakelijk voor de verschuldigde belasting van uw onderneming. Bij wel tijdig melden - in het voorbeeld vóór 15 mei 2014 - kan de ontvanger deze melding als rechtsgeldig aanmerken. Er is dan voldoende informatie die inzicht geeft in de oorzaak van de betalingsproblemen in uw bedrijf. Als

Melding 2 Als u een eenmanszaak heeft of vennoot dan wel bestuurder bent in een vennootschap zonder rechtspersoonlijkheid - bijvoorbeeld een vof - bent u niet verplicht te melden. In een volgende bijdrage in Limburg Zaken zal blijken dat een melding betalingsonmacht óók in die gevallen heel verstandig kan zijn. www.belastingdienst.nl


6

April 2014

Your place, our objects!

Print Power Nederland J.F. Kennedysingel 22 6074 AJ Melick

T: +31 (0) 475 520 767 F: +31 (0) 475 527 270 M: +31 (0) 6 5154 9426

COMMUNICATIE

E: jos@print-power.nl I: www.print-power.nl

Uw lokale Online partner

als key succesfactor! advies, redactie, ontwerp en productie van al uw communicatiemiddelen

van zandvoort communicatie

PERSOONLIJK CONTACT • SNEL • VOORDELIG

SPAM & ANTIVIRUS WEBHOSTING CLOUD-MONITORING DOMEINREGISTRATIE

Korversberg 33 - 6471 BC Eygelshoven T 045 5463012 - M 06 2753 4199 E rene@vzc.nu

www.b-it.org

info@b-it.org

sfeervol voor thuis, als salontafel, bijzettafel, wandmeubel, stoel of nachtkastje in de woonkamer, keuken, hal of (kinder-)slaapkamer opvallend op ‘t werk als blikvanger of als onvergetelijk relatiegeschenk de toepassingen zijn eindeloos

• Bijzondere designs • U ontwerpt zelf • wij ontwerpen voor U • ook effen prodUcten • nederlandse prodUctie • gemonteerd thUisBezorgd

n is Zake r g r u Limb even doo ÓÓk e g g vorm

Groothandel in Lasapparatuur en lasbenodigdheden. U kunt bij ons terecht voor verkoop, verhuur, reparatie en onderhoud van:

www.madebysacha.com

• Lasapparatuur & Snijapparatuur • Afzuiginstallaties & Andrews Sykes Klimaatverhuur • Gereedschappen & werkleding en werkschoenen • Technische gassen

Welding Industrial Services BV Battenweg 3a | 6051 AD Maasbracht | +31 0475-465200 info@wi-services.nl | www.weldingindustrialservices.nl

onze producten zijn voorzien van een geïntegreerde digitale print en een hoogwaardige interieurlak

www.stad o bj ectart.n l


April 2014

column Hart voor de zaak Cave Experience Het zal een jaar of vijf geleden zijn dat ik met mijn vrouw op weg was naar een vakantieadres in Nice. Halverwege zouden we overnachten bij Nederlandse kennissen die in Beaune een hotel runnen. In Beaune wandelden we ‘s avonds een beetje rond en kwamen uit bij het hospice. De straatlantaarns waren uit en er werden prachtige beelden geprojecteerd op het gebouw. Geïnteresseerd bestudeerde ik de techniek achter deze projectie. In het hotel vertelde ik hierover en toen wees de uitbater me op Cathédrale d’Images in Les Baux (de Provence). “Daar moeten jullie zeker gaan kijken als je interesse hebt in deze vorm van kunst.” We moesten onze route enigszins aanpassen maar we vonden het toch de moeite waard. Daar aangekomen hebben we genoten van het lichtspektakel in de grotten. Via beeldprojectie een heel verhaal vertellen over de geschiedenis van de omgeving. Prachtig. Jaren later kwam ik in contact met professor Rooijakkers, betrokken bij de coöperatie BV Limburg. Hij liep met het idee om projectie op de hoofdwacht op het Vrijthof in Maastricht te realiseren. “Via deze beeldprojectie wil ik een stuk historie vertellen.” Tijdens dat gesprek bleek dat Gerard Rooijakkers geïnspireerd was door precies dezelfde locaties in Frankrijk als waar ik geweest was. Al gauw spraken we ‘dezelfde taal’ en kwamen we tot een samenwerking bij de Lichtspektakels Maastricht zoals die in 2011 voor het eerst zijn gerealiseerd. Die lichtspektakels trokken landelijk de aandacht. Maastricht was er blij mee en herhaalde de spektakels, telkens met een ander verhaal, in de jaren die volgden. Ook het idee van de grotten bij Les Baux hield Gerard Rooijakkers in de greep. De gemeente Valkenburg bleek hierin geïnteresseerd. De plannen zijn inmiddels uitgewerkt met als gevolg dat The Cave Experience in het Pinksterweekend van start gaat. Ga kijken. Het wordt mooi!

Pierre Houben, een leven lang in zaken pierre@pierrehouben.nl

Yumble Roermond krijgt topvrouw Yumble in Roermond heeft topvrouw Corine Dijkhuizen (foto) van Duinrell aangetrokken. Zij krijgt een managementfunctie bij dit nieuwe high-tech entertainmentpark. Dijkhuizen was acht jaar lang werkzaam voor het Wassenaarse pretpark. Yumble is een participatie van Liof.

7

Wie spooknota’s stuurt riskeert gevangenisstraf Acquisitiefraude binnenkort een misdrijf De kans is groot dat op acquisitiefraude hoge boetes of zelfs gevangenisstraf komen te staan. De VVD en de SP hebben een initiatiefwetsontwerp ingediend dat het versturen van spooknota’s en andere vormen van acquisitie-oplichting strafbaar stelt. Als de PvdA het initiatief steunt, is er een Kamermeerderheid. Dan moet de minister van Economische Zaken de wet invoeren. De steun van regeringspartij PvdA is zeer waarschijnlijk. VVD en SP hopen dat hun wetsvoorstel kort na de indiening op 10 maart jongstleden kan worden ingevoerd. De stichting Aanpak Financieel-Economische Criminaliteit in Nederland, waarvan de Fraudehelpdesk en het Steunpunt Acquisitiefraude in Apeldoorn deel uitmaken, pleit al vele jaren voor wettelijke maatregelen

tegen oplichters die misleidende aanbiedingen doen of nepfacturen versturen. Zelf opletten Acquisitiefraude staat niet in het wetboek van strafrecht. Daarom kunnen rechters meestal geen straffen opleggen als een gedupeerde ondernemer een advocaat neemt en zijn gelijk probeert te halen. De vorige minister van EZ, Maxime Verhagen (CDA), vond het niet nodig om wetgeving op te tuigen. Hij meende dat het bedrijfsleven beter op moest letten. De huidige minister, de VVD’er Henk Kamp, denkt er vermoedelijk anders over. Sinds 1 januari subsidieert hij het werk van de Fraudehelpdesk met 250.000 euro per jaar. Getild Kleine ondernemers, grote bedrijven,

stichtingen en winkeliers worden jaarlijks voor minimaal 400 miljoen euro getild door acquisitiefraudeurs. Achter de oplichters zitten georganiseerde criminele organisaties die vaak ook andere vormen van fraude plegen. Belanghebbenden hebben tot 17 mei de tijd om suggesties te doen voor eventuele aanpassingen. www.fraudemeldpunt.nl

Maakindustrie krijgt negen miljoen euro Deponeer zelf mkb-ondernemingen die actief shops en zes subsidie-instrumenten. Bouw jaarrekening Limburgse zijn in de maakindustrie, mogen rekenen vendien stimuleert LimburgMakers de saMet de online service ‘Zelf deponeren jaarrekening’ kunt u eigenhandig de jaarrekening van uw bv (of nv) in de bedrijfsklasse klein invoeren en deponeren bij de Kamer van Koophandel. U kunt zelf alle stappen doorlopen om uw jaarrekening online te deponeren. U voert de jaarrekening handmatig in en verstuurt deze. De online service is niet gemaakt om gedurende het jaar uw administratie mee bij te houden. www.kvk.nl

Business 3.0 TV voor het Limburgse mkb Onder de naam Business 3.0 TV is Karenanna Media (van Karenanna Knopper) samen met enkele partners van start gegaan met online televisieprogramma’s voor het Limburgse mkb. Hierin komen per aflevering vier ondernemers aan het woord. Elke ‘uitzending’ is zowel een business-to-business- als business-to-consumer-platform. Elke opnamesessie is semi-live (met publiek) en levert vier afleveringen op met globaal 16 ondernemers per keer. De initiatiefnemers in hun persbericht: “Regionale televisie is verouderd en vergrijsd. En de toekomst van de publieke en commerciële regionale zenders is zacht gezegd onzeker te noemen. Medialand staat nationaal en regionaal op z’n kop. We transformeren naar nieuwe vormen van live-streaming: altijd, overal en op uiteenlopende schermen beschikbaar.” De pilot van Business 3.0 TV is sinds begin april online. Ook wordt er wekelijks een visuele nieuwsbrief verstuurd, met daarin vier tot vijf interviews met deskundigen als Frank van Buren, Sigrid Helbig en Marco van den Boorn. Zij bespreken en analyseren de huidige economische ontwikkelingen in onze provincie. www.karenannamedia.nl

op extra ondersteuning. Via LimburgMakers krijgt het mkb een integraal stimulerings- en ondersteuningsprogramma aangeboden waarmee het zich verder kan ontwikkelen en zijn concurrentievermogen structureel kan verbeteren. Hiervoor is ruim negen miljoen euro beschikbaar voor diverse bijeenkomsten en work-

menwerking tussen mkb-ondernemingen onderling en tussen mkb-ondernemingen enerzijds en onderwijs- en onderzoeksinstellingen anderzijds. LimburgMakers, kantoorhoudend in de Venlose Innovatoren, is een initiatief van Liof, KvK en Provincie Limburg. www.limburgmakers.nl

Roermonds bedrijfsleven helpt vrouwen met werk Roermondse bedrijven willen vrouwen helpen met werk. Daarvoor hebben ze met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Onderwijs en de gemeente een overeenkomst getekend. Doel is dat meer vrouwen blijven werken of meer uren kunnen krijgen. Ook moeten meer werkloze vrouwen aan de bak. In Roermond pleiten Rockwool en Proteion

Thuis voor flexibele werktijden. De gemeente Roermond wil geld uit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning inzetten voor werkloze vrouwen die moeilijk aan een baan kunnen komen. Ook The Roermond Yumble, ROC Gilde opleidingen, FAM netwerk en TheaterHotel de Oranjerie doen mee met de plannen.

De Zaak van Jan & Jaap


8

April 2014

GEPOMA is dé MKB ondersteuner op het gebied van WERK en GEZONDHEID

www.gepoma.nl

• • • • •

Verzuimreductie/casemanagement Gezondheidsmanagement Arbeidsdeskundige activiteiten Vertrouwenspersoon Arbo zaken

100% PERSOONLIJKE AANDACHT VOOR WERKNEMER EN WERKGEVER SNELLE INTERVENTIE EN KORTE LIJNEN

Esther Leblanc (directeur) esther@gepoma.nl 06 - 54 65 67 55

Gepoma_adv_ZL_1_2.indd 1

te HUUr

HavenzicHt in MaasbracHt

Kantoorruimte te HUUr op bovenverdieping aan de gerenoveerde haven van Maasbracht.

• geheel gestoffeerd en voorzien van lamellen • afmeting totaal 146 M2 • entree, keuken, 2 toiletten • grote kantoortuin met afgescheiden werkplekken (± 10 x 6 meter) • 2 ruime kantoren (± 5 x 5 en 5 x 3,30 meter) met airco

inforMatie: 06-53956170

Lex Crijns

Mart Nelissen

Miriam Meijers

Pascal Sleebe

lex@gepoma.nl 06 - 55 83 49 07

mart@gepoma.nl 06 - 52 51 95 60

miriam@gepoma.nl pascal@gepoma.nl 06 - 12 54 08 97 06 - 11 86 23 01

11-04-14 11:56


Limburgse Zaken Vrouwen

April 2014

9

Tekst: Jos van Wersch / Foto: Kim Roufs

‘Huisarts op financieel gebied’ Ze is, als accountant-administratieconsulent, een kanjer in haar vakgebied. Zeggen mensen die het weten kunnen. En partner bij het gerenommeerde kantoor van BPV accountants en belastingadviseurs in Geleen en Roermond, en dan heb je het ver geschopt. Maar is haar leven ook groots & meeslepend? “Het is maar net wat u daaronder verstaat. Ik grijp in ieder geval alle kansen aan om het leven boeiend te maken.”

WIE: WAT: WAAR:

Anita Janssen BPV accountants en belastingadviseurs Roermond en Geleen

Anita Janssen lijkt een tikkeltje nerveus voor het interview. “Want geen idee wat u allemaal gaat vragen.” Hoe ze in de accountancy belandde bijvoorbeeld. Op de middelbare school had ze dan wel een negen voor het vak Economie (hoewel haar leraar vond dat ze ‘eigenlijk’ een tien had verdiend), het was allerminst haar jeugddroom om accountant/belastingconsulent te worden. Maar ze had ‘het’ in zich, zoals dat heet. Ladder Onderaan de ladder begonnen, veel studie-uren, steeds een treetje hoger, en altijd in haar achterhoofd dat je je talenten optimaal moet benutten. Gesolliciteerd heeft ze nooit, ze rolde feitelijk van de ene in de andere baan. Dat we haar niet verkeerd begrijpen: “Het is me niet komen aanwaaien, allesbehalve.” Anita Janssen houdt kantoor in beide vestigingen van BPV, Geleen of Roermond. Of ze gaat naar relaties toe; die beschouwen haar als hun vertrouwenspersoon. “Je bent hun huisarts op financieel gebied.” Genietmomenten In Heerlen stond haar wieg, tegenwoordig woont ze in een Belgisch grensdorp, met vlakbij een veerpont over de Maas. Hoe ze haar hoofd leegmaakt na wéér zo’n drukke werkweek? “De weekenden probeer ik voor mezelf te houden.” Ze heeft net een bezoek gebracht aan een van haar beide zonen die in Utrecht woont. “In de trein, met een boek erbij, kom ik heerlijk tot rust.” Wat ze ook graag doet: wandelen, fietsen, uit-eten. “Dat zijn mijn genietmomenten.” Cultuur Reizen? Jazeker. “Bij voorkeur in Europa.” Ierland, Schotland, maar ook - ‘mede vanwege de zon’- Italië en Spanje. Geen (vakantie)reis of ze verdiept zich in de

cultuur en de architectuur ter plaatse, mede vanwege het vakgebied van haar partner. En dan, bij een goed glas wijn ’s avonds aan de baai of het dorpsplein, alle opgedane indrukken samen verwerken, dat idee. “Het leven kan zó mooi zijn.” Muziek Ook wanneer haar vader van 83 jaar, ooit een vermaarde dirigent/musicus, met de koptelefoon op zit te luisteren en te kijken naar klassieke muziek op YouTube, ‘ontroerend mooi’, zegt ze. “Op de muziekschool heb ik solfège geleerd, maar helaas nooit een instrument leren bespelen.” Een nocturne van Chopin of Liszt, op de vleugel en bij de open haard, ‘dat zou het helemáál zijn geweest’. Ze houdt van mooi, in alle opzichten: kleding, auto, in haar geval een BMW-coupé. In het oog springend en toch gedistingeerd.

Pluk de dag Nee, niet alles zit altijd mee, zegt ze. Er zijn ook wel tegenslagen geweest die haar deden beseffen dat alles in het leven maar heel betrekkelijk is. Na twee tellen stilte: “Maar daar dan toch ook weer kracht uit putten en vooral blijven genieten: carpe diem!” Je kunt het leven niet overdoen. Misschien was ze

dan wel binnenhuisarchitect geworden, daar heeft ze veel affiniteit mee. “Wie weet hadden we dan wel een hotelletje opgeknapt, en ik zou de gastvrouw zijn.” Maar ze werd accountant-administratieconsulent, ook nog partner bij een gereputeerd kantoor. “Dan ben je bevoorrecht, toch?”

Anita Janssen is deelnemer aan het project Limburgse Zaken Vrouwen. Een van de doelen is vrouwelijk ondernemerschap zichtbaar te maken, vrouwelijk management en vrouwelijke energie te stimuleren en te ontwikkelen in het Limburgse bedrijfsleven. Limburgse zakenvrouwen ontmoeten elkaar in de jaarlijkse glossy én tijdens twee onderhoudende netwerkbijeenkomsten. www.facebook.nl/limburgsezakenvrouwen linkedin.com/groups/Limburgse-Zaken-Vrouwen www.vindamedia.nl

Dé ondernemers spirit Nóg beter ondernemen doe je samen met professionals

Wij adviseren, betrokken en deskundig. vestiging Roermond Minderbroederssingel 4 6041 KJ Roermond T +31 475 31 04 50 E roermond@bpvnl.com

vestiging Geleen Mauritslaan 77 6161 HS Geleen T +31 46 423 00 23 E geleen@bpvnl.com

bpvnl.com


Profiel

Slimme ondernemers kiezen voor persoonlijke benadering en groei

Zuidlease, uw sleutel naar onbezorgde mobiliteit Leasen van je auto of wagenpark is een van de meest efficiënte strategische keuzes die ondernemers kunnen maken. Als je die noodzakelijke investering voorkomt door een leaseconstructie, houd je geld over. Extra werkkapitaal dat je kunt inzetten voor investeringen en groei. Als je leasemaatschappij ook nog als volwaardig financieringspartner voor je optreedt, is ook je bank, die wagenparken niet graag meer financiert, gerustgesteld. Operational lease, sale-and-lease-back, shortlease, starterslease en financial lease. Zuidlease heeft alle oplossingen in huis voor de ondernemer die worstelt met de financiering van zijn bedrijfsauto of wagenpark. Zuidlease is sinds 1992 actief in zakelijke leaseconstructies en de grootste leasemaatschappij van Limburg. “Onze kracht ligt in het feit dat wij de auto als onderpand hebben, het risico voor ons lager ligt en wij minder eisen stellen en sneller kunnen financieren,” aldus Olaf Houben, directeur. Olaf Houben

re oplossing. Voor hem biedt Zuidlease de starterslease of de shortlease. Deze laatste optie is vooral aantrekkelijk voor ondernemers bij tijdelijke projecten. Je maakt dan gebruik van een van de representatieve voorraadauto’s. Meteen inzetbaar, zonder langdurend contract.

Jack Janssen

Operational lease De bekendste leasevorm is operational lease, die door zijn constructie een belangrijk financieringsinstrument voor ondernemers is. Je rijdt je auto voor een vast bedrag per maand en hebt geen centje pijn aan afschrijving, onderhoud of reparatie. Vragen over onderhoud komen terecht bij Jack Janssen, medewerker Operations. “Ik heb dagelijks contact met collega’s, bestuurders en monteurs over allerhande onderhoudsvragen, van een reparatie tot de wisseling van de winterbanden.” Schades behandelt Guido Göbbels: “Schade aan je auto is altijd vervelend, dus vinden herstel en afhandeling zo snel mogelijk plaats.”

Mobiliteitsbudget Inspelend op de verschuiving van leasebudget naar mobiliteitsbudget bij bedrijven met personeel, biedt Zuidlease het roll & ride-concept. “Naast de auto spelen ook trein, fiets of scooter een steeds grotere rol in het woon-werkverkeer,” aldus Olaf Houben. “Aan het leasecontract wordt een mobiliteitspas gekoppeld waarmee je kunt tanken, het openbaar vervoer nemen en zelfs de wasbeurt en de parkeermeter kunt betalen.” Eric Lamberti

Noël Pinkers

met de klantbelangen. Elk jaar gaat in december de kilometerafrekening de deur uit. “Wij berekenen niet pas aan het eind van het contract het daadwerkelijk gereden aantal kilometers,” zegt business controller Saskia Schepers. “Dat voorkomt vervelende verrassingen.” Bij snelheid en transparantie hoort ook digitale facturering. “Daardoor is elke factuur snel inzichtelijk en altijd terug te vinden,” maakt Saskia, het succesverhaal van van Zuidlease, de sleutel naar onbezorgde mobiliteit, rond. Voor meer informatie, www.zuidlease.nl

Guido Göbbels

Sale-and-lease-back Zuidlease kan echter ook complete wagenparken opkopen en de auto’s tegen een maandelijks tarief weer terug leasen, de sale-and-lease-back-constructie. Met als voordeel dat de auto’s van de balans gaan, de liquiditeit stijgt en meer financiële ruimte ontstaat,” aldus Olaf Houben. Starters- en shortlease Ook de startende ondernemer is gebaat bij een betaalba-

Klantencontacten Zuidlease werkt regionaal, waarbij persoonlijk contact centraal staat. De vijf accountmanagers van het salesteam zijn ieder verantwoordelijk voor een regio. Senior accountmanager Eric Lamberti: “Afspraken zijn snel gemaakt omdat we altijd in de buurt zijn. Daarnaast vind ik het zelf leuk om even binnen te lopen en te zien waar een klant zich mee bezighoudt.” Noël Pinkers van het Customer Service Team geeft antwoord op alle binnenkomende klantvragen. “Ik schakel de juiste persoon in en kom er zo snel mogelijk op terug.” Betrokkenheid Die grote betrokkenheid bij de Limburgse markt en zijn klanten illustreert het maatschappelijk verantwoord ondernemen van Zuidlease. Er wordt meegedacht met alle mobiliteitswensen en klanten worden bewust gemaakt van milieuvriendelijke mogelijkheden als biogas of elektriciteit, waarmee zij zich kunnen onderscheiden. Ook bij de afrekening wordt rekening gehouden

Saskia Schepers

De kernwaarden van Zuidlease Persoonlijk & toegankelijk Concurrerend & transparant Betrokken & meedenkend Creatief & flexibel


April 2014

Begin niets zonder het StartersCentrum Het StartersCentrum Limburg is na 1 januari zelfstandig actief gebleven. Tot die datum maakte ze gedurende vele jaren deel uit van Kamer van Koophandel Limburg. De Limburgse Kamer bestaat als zodanig niet meer, want ze is inmiddels onderdeel van één nieuwe, landelijke organisatie. Mensen met plannen om voor zichzelf te beginnen, kunnen blijven rekenen op ondersteuning, hulp en begeleiding. Het StartersCentrum (Heerlen, Maastricht, Sittard-Geleen en Roermond) profileert zich nu nóg nadrukkelijker als de ontmoetingsen oriëntatieplek voor aspirant-ondernemers in Limburg. Met ondersteuning van gemeenten en regionale partners biedt het centrum iedereen die overweegt een eigen bedrijf te beginnen, een scala aan ondersteunende diensten aan: persoonlijke adviesgesprekken (‘van idee tot start’), startersoriëntatiebijeenkomsten, thematische seminars en projecten voor specifieke doelgroepen, zoals zzp’ers. De diensten worden voor het merendeel gratis aangeboden. Voor meer informatie, het boeken van een afspraak of het bijwonen van een bijeenkomst kunt u terecht op: www. starterscentrum.nl

Vitaal werken in Limburg Acht bedrijven en organisaties werken samen onder de noemer Vitaal Werken Limburg. Hun visie op duurzame mobiliteit combineren ze met één gemeenschappelijke ambitie en één praktische uitvoering. Afzonderlijk bieden ze elk hun specifieke deskundigheid in arbeid en gezondheid, (loopbaan)ontwikkeling en coaching, verzekeringen, derde geldstromen en overheidsfinancieringen. Deze bundeling zorgt voor een integraal totaalaanbod. De samenwerkende bedrijven en organisaties zijn: - Empower Limburg (www.empower-limburg.nl) - Fintegra (www.fintegra.nl) - Zuyd Hogeschool (www.zuyd.nl) - Meeùs (www.meeus.nl) - Pro-active Advies (www.proactive-sr.nl) - Personato Groep (www.personato.nl) - Trias (www.trias-subsidie.nl) - ViecuriVitaal (www.viecurivitaal.nl) www.vitaalwerkeninlimburg.nl

11

Nieuwe mogelijkheden voor mkb’ers om zich buiten de bebouwde kom te vestigen Het onderwerp is weer helemaal ‘hot’ de laatste weken: “Leegstand platteland neemt fors toe”. Dagblad Trouw besteedde er onlangs flink wat aandacht aan, evenals vakblad Nieuwe Oogst. In deze artikelen wordt zelfs gezegd dat de afname zó snel gaat dat er binnenkort meer lege stallen zullen zijn dan verlaten kantoren en winkels. Al die lege agrarische locaties waar wonen en werken goed gecombineerd kunnen worden op prachtige, goed bereikbare locaties in het buitengebied... Dat is toch zonde, vonden ze bij Arvalis, het agrarisch adviesbureau in Roermond. In plaats van bij de pakken neer te gaan zitten, besloot het deze negatieve trend om te zetten in iets positiefs en kansen te creëren voor mkb’ers om zich in het buitengebied te vestigen. Omgevingsfactoren Het ontwikkelen van geschikte bedrijfslocaties is volgens Arvalis een uitdaging. “Hierbij spelen diverse aspecten een rol. Denk aan bereikbaarheid, voldoende ontwikkelingsruimte, goede omgevingsfactoren en zo verder.” Veel potentiële locaties zijn gelegen binnen de bebouwde kom van steden en dorpen en op industrieterreinen, voor sommige type ondernemingen de “perfecte” locatie. “Het zou voor andere ondernemers juist weer veel interessanter zijn om in het buitengebied te ondernemen vanwege de gunstigere vestigingscondities. En door de toenemende leegstand op het platteland ontstaan er nu dus steeds méér kansen voor de vestiging van niet-agrarische ondernemingen in het buitengebied.” Droomhuis Waarom neemt het aantal boerenbedrijven af? “Dit is vaak het gevolg van nieuwe wet- en regelgeving, geen bedrijfsopvolging of teruglopende financiële resultaten. In het verleden werden dit soort locaties vaak verkocht aan andere agrariërs of aan burgers die er hun droomhuis

realiseerden. Maar mede door de recessie en toenemend aanbod, is het aanbod nu groter dan de vraag.” Structuurplannen en bestemmingsplannen van de diverse gemeenten bieden beperkt mogelijkheden voor alternatieve bestemmingen. “Terwijl er juist veel kansen liggen, met name voor mkb-bedrijven.”

Spiderdiagram waarmee een verbetering van de omgevingskwaliteit aangetoond kan worden door functieverandering van een intensieve veehouderij naar een maatschappelijke functie, in dit

Adviestool Om deze kansen te kunnen verzilveren, heeft Arvalis een adviestool ontwikkeld om mkb’ers te ondersteunen bij hun zoektocht naar een geschikte vestiging in het buitengebied. Deze tool bestaat uit drie stappen: Stap 1 in het proces is een inventarisatie van de wensen die u stelt aan de nieuwe locatie en aan de omgeving van die locatie. Zo is een goede ontsluiting erg belangrijk als u veel aan- en afvoerbewegingen heeft. Met deze wensenlijst worden enkele mogelijke locaties opgespoord. Hiervoor put Arvalis uit een groot bestand van agrarische locaties met mogelijkheden. Stap 2 is het maken van een stroomdiagram waarmee de door u gewenste bedrijfsactiviteiten worden getoetst aan de bestaande wetten en regelgeving. Ervaring leert dat de regels tot voor kort nog vrij star waren wat betreft de mogelijkheden voor andere bedrijfsactiviteiten. Arvalis merkt echter dat gemeenten steeds flexibeler worden, zeker als de omgevingskwaliteiten van dat buitengebied door de aanwezigheid van uw bedrijf worden versterkt.

geval een rouwcentrum.

Stap 3 is een scan van de omgevingskwaliteiten waarbij een vergelijking wordt gemaakt tussen de oude agrarische bestemming met de nieuw voorgestelde mkb-bestemming. Enkele voorbeelden van kwaliteitsindicatoren zijn geur, ammoniak, bouwvolume, landschap, verkeersveiligheid en werkgelegenheid. In een ‘spiderdiagram’ worden alle omgevingskwaliteiten in de oude en in de voorgestelde situatie met elkaar vergeleken. En speciaal wordt hierbij rekening gehouden met de waardering van deze kwaliteiten door de omgeving: buren, dorpsraad, milieuvereniging, et cetera. Want als de aanwezigheid van uw bedrijf op deze locatie leidt tot een verbetering van de omgevingskwaliteiten en als die kan rekenen op de steun van de buren, zal de gemeente veelal instemmen met uw plannen. Arvalis stelt vast dat het vrijkomen van agrarische locaties veel kansen biedt aan ondernemers die een bedrijf in het buitengebied willen vestigen. Een plek waar ze alle ruimte hebben om zich te ontwikkelen en waar een goede bereikbaarheid gegarandeerd is. (Meer info geeft Bram Derikx, 06-51902238, bderikx@arvalis.nl)

Al ruim 35 jaar een luisterend oor voor de ondernemer met zorgen Stichting Ondernemersklankbord (OKB) en Kamer van Koophandel hebben hun samenwerking versterkt. De handtekeningen werden vorige maand gezet. De nauwere samenwerking houdt verband met de nieuwe structuur sinds 1 januari dit jaar van alle Kamers in Nederland. Beide organisaties werken al ruim 35 jaar nauw met elkaar samen. Doel blijft dat zoveel mogelijk ondernemers met hulpvragen door de KvK worden doorverwezen (zowel mondeling als digitaal) naar OKB en tevens dat OKB gebruikmaakt van de fysieke ruimten in de vijf regionale KvK-kantoren en de 14 Ondernemerspleinen. Limburgse OKB-adviseurs bieden hun diensten aan ondernemers met hulpvragen nu dan ook aan op het Ondernemersplein aan de Steegstraat in Roermond.

Dichtbij Ondernemersklankbord is een landelijk netwerk van oud-ondernemers en managers met een ervaren kijk op zaken. Als netwerk staat OKB – letterlijk en figuurlijk – dichtbij de ondernemer. Het klankbord geldt als één van de grootste Nederlandse non-profitorganisaties met vrijwillige adviseurs. Zo’n 300 adviseurs helpen ondernemers met hun vraagstukken in circa 3.000 Klankbordtrajecten per jaar. Regioteams Er zijn 20 regioteams en die bestrijken het hele land. Elk team wordt geleid door een plaatselijke voorzitter. Het team Limburg bestaat uit 21 adviseurs die aan ruim 400 bedrijven in Limburg hulp bieden. De adviseurs en regioteams worden ondersteund door een kleine, slagvaardige staf in Den Haag.

Als netwerk staat Ondernemersklankbord dichtbij de ondernemer.

Kleinnood In 1979 richtte prof. ing. Jan Klevering, toenmalig president-directeur van de NV Verenigde Instrumentenfabriek EnrafNonius in Delft, de Stichting Kleinnood op. Klevering had een netwerk voor ogen van ervaren ondernemers en managers. Het doel: de start en overlevingskansen van bedrijven helpen vergroten. Inmiddels heet de stichting Ondernemersklankbord en heeft ze zich onmisbaar gemaakt. Limburgse ondernemers krijgen informatie van regiovoorzitter Sjra Clerkx, sjraclerkx@kpnmail.nl. www.ondernemersklankbord.nl


12

April 2014

TE KOOP

Ga

l jo

en

we g

Maastricht, Korvetweg-Galjoenweg

Ko rve tw eg

Top locatie noordzijde van Maastricht 4 bouwkavels van ± 2.330 m² per stuk Prijs en overige verkoopwaarden op aanvraag. Heeft u interesse, neem contact met ons op:

T 0475 33 11 33 | www.vaassen.nl

Kapellerlaan 19 6041 JB Roermond Postbus 1021 6040 KA Roermond

T: 0475 - 42 84 00 F: 0475 - 42 84 01 E: info@offermans-advocaten.nl

Met trots gedrukt! tw

r op .nl en ee s n k m uw ke Za es nie za rg Le jke urg bu li b im ke im /L za w.l om w .c w ter it

Limburg Zaken informeert, inspireert en motiveert Limburgse ondernemers - Uitgave 1 2014 In dit nummer

Proef al het goede van Alfa Bier Onze eigen Alfa Bron, de Brouwerij, het Proeflokaal, de Natuur en het lekkerste bier van Limburg. Alfa Bier herenigt alles in een brouwerijbezoek. Bij gezelligheid hoort bier. Maar welk bier? Dat soort vragen stellen we graag aan de orde in een bruisende proeverij voor onze Alfavrienden. Met veel, heel veel wetenswaardigheden over onze bieren. Zo ontdekt elke bezoeker gegarandeerd zijn eigen biertje. Alfa organiseert brouwerijbezoeken op afspraak. Deze zijn inclusief koffie en Limburgse vlaai, rondleiding, film en proeverij Alfa Bieren met hartige hapjes en een leuk presentje bij vertrek. Reserveer nu via telefoonnummer 046-44 32 888 of op www.alfabier.nl: Brouwerijbezoek, Reserveren.

‘Bij megabedrijf regeert alleen de boekhouder’

Wie spooknota’s stuurt riskeert gevangenisstraf

Al ruim 35 jaar een luisterend oor

Lekker eten, hier kan het, maar er is méér Dat je hier lekker kunt eten, goed kunt wonen en schitterend kunt recreëren, is niet genoeg, zegt Conny Moonen, directeur Limburg Branding van Connect Limburg. “Nieuwe investeerders hebben méér nodig. Limburg moet als regio interessant genoeg zijn. En er zijn genoeg goede redenen om je hier te vestigen.” Connect Limburg is in het leven geroepen om ’s lands meest Europese provincie bij binnen- en buitenlandse investeerders op het netvlies te krijgen. Die uitdaging ging Conny Moonen vorig jaar aan na elf jaar bedrijfsleven (innovation- & marketingmanager voor Europa bij SCA) en drie jaar overheid (programmamanager Internationalisering, Public Affairs en Branding Regio Brabant). Een ideale combi als voorbereiding op haar huidige job. En ze heeft er vertrouwen in: “In Limburg zijn we goed in life sciences, chemie/materials, logistiek en agrofood. Dat vormt, gekoppeld aan een internationale oriën-

Goed debiteurenbeheer in tien stappen

Stuur al uw zakennieuwtjes Er gebeurt veel in uw bedrijf. Niet zelden wilt u dat graag van de daken schreeuwen. Limburg Zaken biedt u een podium van minstens 29.000 lezers: stuur ons al uw zakennieuwtjes en wij maken er een kort en krachtig berichtje van. In aanmerking komen berichten over nieuwe ontwikkelingen, producten en medewerkers, over gewonnen prijzen, uitbreidingen en directiewisselingen. Mail ons een korte tekst over het wie, wat, waar, waarom, hoe en wanneer - en doe er een foto of illustratie bij. Géén logo’s, want reclameteksten leggen we terzijde.

Conny Moonen: “Limburg telt vele pareltjes, ook binnen het mkb.”

tatie, een breed gebied met vele kansen.” Bovendien, zegt ze, telt Limburg vele pareltjes, ook binnen het mkb, die perfect passen in het verhaal van grensoverschrijdend kansen pakken. “Veel grotere bedrij-

ven staan internationaal al goed op de kaart, maar de kleinere pareltjes hebben daar niet altijd de tijd en de middelen voor. Wij denken mee in wat daarvoor nodig is.”

Deze service van Limburg Zaken is gratis omdat we er geen vergoeding voor vragen. Bovendien kunt u er kosteloos van profiteren. In feite betaalt u niets. Mail alles naar: redactie@limburgzaken.nl

Lees het complete artikel op pagina 3...

Zeg maar gerust: de opvolger van de Kamerkrant De Kamer van Koophandel heeft in Limburg 29 jaar lang een informatiekrant uitgegeven. Doordat de Limburgse Kamer per 1 januari 2014 is opgegaan in één nieuwe landelijke KvK-organisatie, is ook de Kamerkrant voorgoed verleden tijd. Het goede nieuws is dat nu Limburg Zaken verschijnt, zeg maar gerust: de opvolger van de Kamerkrant. Want ook Limburg Zaken is volledig op de ondernemer in

deze provincie gericht, stelt zich onafhankelijk op en maakt uitsluitend gebruik van betrouwbare bronnen. Jarenlang zijn dezelfde uitgever en dezelfde hoofdredactie verantwoordelijk geweest voor het succes van de Limburgse Kamerkrant.

het woord komen innovatieve ondernemers, opmerkelijke starters, succesvolle zakenvrouwen en deskundigen op velerlei gebied. Er is veel aandacht voor netwerkclubs en hun bijeenkomsten, voor familiebedrijven en de sociale media.

Limburg Zaken biedt een goede balans tussen objectieve berichtgeving, verhelderende achtergrondinformatie, nieuwtjes & personalia en serviceartikelen, zoals over (nieuwe) wetten en regels. Aan

Limburg Zaken heeft het hoogste business-to-businessbereik van Limburg. De krant wordt per post op persoonlijke titel naar 29.000 directeuren/eigenaren in Limburg gestuurd. Hiermee komt de krant

COMMUNICATIE

als key succesfactor! advies, redactie, ontwerp en productie van al uw communicatiemiddelen

van zandvoort communicatie Korversberg 33 - 6471 BC Eygelshoven T 045 5463012 - M 06 2753 4199 E rene@vzc.nu

direct op het bureau van de beslisser te liggen. De kracht van Limburg Zaken - óók als advertentiemedium - zit in de combinatie van het hoge bereik en de beslissingsbevoegdheid van de lezers. Dit jaar verschijnt Limburg Zaken nog op 26 juni, 4 september, 30 oktober en 18 december. Volgend jaar komen er minimaal zes edities uit. (Zie de colofon op pagina 3 voor alle verdere informatie). twitter.com/LimburgZaken www.vindamedia.nl

Wilt u meer weten over onze dienstverlening kijk op:

www.guusbaggen.nl www.luxepersonenbushuren.nl www.autobanden-baggen.nl Nu ook iN Echt! BErk dE iNdustriEtErrEiN

De mediapartner uit Noord-Holland WWW.RODIMEDIA.NL

Broeker Werf 8 1721 PC Broek op Langedijk Postbus 150 1723 ZK Noord-Scharwoude T (0226) 33 33 11 F (0226) 33 33 22 E advies@rodi.nl I www.rodimedia.nl


Thema: Creditmanagement

April 2014

Goed debiteurenbeheer in tien stappen Stap 1: Organiseer uw debiteurenbeheer Slecht betalende klanten en lange betalingstermijnen kunnen een aanzienlijke schadepost voor uw bedrijf vormen. Als vorderingen lang openstaan, heeft dit directe gevolgen voor de liquiditeit van uw bedrijf. Als klanten helemaal niet betalen, kan uw winstprognose zelfs omslaan in verlies. Er zullen altijd hardnekkige wanbetalers zijn, maar een goed uitgestippeld debiteurenbeleid kan de schade voor uw bedrijf aanzienlijk beperken. Maak altijd tijd vrij voor debiteurenbeheer, ook als u dat liever niet doet. Organiseer uw debiteurenbeheer zo dat het een vast onderdeel van de bedrijfsvoering is. Maak er een aparte taak van.

Stap 4: Gebruik algemene voorwaarden Het is vaak vervelend om bij het aangaan van een contract te beginnen over alle financiële voorwaarden die u stelt. Omdat deze voorwaarden vaak terugkomen in uw overeenkomsten, is het gebruikelijk en gemakkelijk ze op te nemen in ‘algemene voorwaarden’. Stap 5: Factureer snel Hoe sneller u factureert, des te sneller uw klant betaalt. Verstuur uw factuur dus stipt op tijd en zorg ervoor dat de factuur bij de juiste partij terecht komt.

Stap 2: Check de klant vooraf Zorg dat u vooraf weet met wie u zakendoet. Als u een nieuwe klant heeft, is het verstandig om vast te stellen dat dit daadwerkelijk degene is voor wie hij zich uitgeeft. Misschien is de klant niet tekenbevoegd, roept zijn gedeponeerde jaarrekening vragen op of is hij failliet. In het handelsregister vindt u snel een eenvoudig informatie over ondernemers en hun bedrijven.

Stap 6: Betalingstermijn verstreken: nabellen Als de eerste betalingstermijn is verstreken en een klant een rekening niet heeft betaald, kunt u verschillende stappen nemen. Eén daarvan is zelf uw klant opbellen en vragen waarom u nog geen betaling hebt ontvangen. Of het mogelijk is om alle debiteuren zelf te bellen, hangt af van de omvang van uw debiteurenbestand. Als u veel debiteuren hebt, kan uitbesteding van het incassowerk verstandig zijn.

Stap 3: Let op de betalingstermijn Als u zaken doet, is het verstandig om afspraken vooraf vast te leggen. Bijvoorbeeld in een offerte, opdracht- of orderbevestiging of met algemene voorwaarden. Het wettelijke uitgangspunt is dat een klant direct moet betalen bij levering. In de praktijk gunnen ondernemers klanten vaak een betalingstermijn.

Stap 7: Aanmaning Als de betalingstermijn is verstreken en de debiteur niet heeft betaald, is hij ‘in gebreke’. Voorheen moest u dan eerst een officiële ingebrekestelling versturen. Dat hoeft nu niet meer. Wel is het gebruikelijk (niet verplicht) eerst nog per sommatiebrief te waarschuwen voordat u een incassobureau of deurwaarder inschakelt.

Het ene incassobureau is het andere niet Er zijn verschillende soorten incassobureaus: - Een incassobureau dat alleen optreedt als incassobureau, dat dus alleen schulden int. - Een deurwaarder met incassobureau. - Een juridisch adviesbureau of advocatenkantoor met incassobureau. - Het Centraal Justitieel Incasso Bureau. Dit int namens het Openbaar Ministerie verkeersboetes, strafrechtelijke boetes en schadevergoedingsmaatregelen. - Sommige rechtsbijstandsverzekeraars hebben een dekking voor incassoprocedures. Let hierop bij de keuze van een incassobureau: - De kosten die zij u in rekening brengen bij een succesvolle incasso, maar vooral bij een niet succesvolle incasso. - Maak voordat u kosten maakt, een inschatting van de kans op succes. Laat de hoogte van de vordering hierbij meewegen. - Kies een incassobureau dat goed bekend staat, bijvoorbeeld een bureau dat is aangesloten bij: www.nvio.nl

Er zullen altijd hardnekkige wanbetalers zijn...

Stap 8: Andere juridische middelen Naast nabellen en aanmanen kunt u er op verschillende manieren voor zorgen dat de schade beperkt blijft als een debiteur niet betaalt. Voordat u dit doet, is het echter verstandig om eerst te overleggen met een juridisch adviseur. Stap 9: Factoring Een andere manier om van uw incassozorgen af te zijn, is factoring. Hierbij draagt u uw debiteurenbestand over aan een bank of factormaatschappij. U krijgt uw geld van de factor in principe op de vervaldag van uw facturen, ook als de klant nog niet heeft betaald. Een factormaatschappij slaagt er vaak (10-20 procent) in facturen eerder te innen. Stap 10: Vraag om teruggave btw Als u over het afgelopen jaar klanten heeft die niet meer zullen betalen (dubieuze debiteuren), dan kunt u de inspecteur verzoeken de btw terug te geven die u vanwege deze klanten heeft betaald. www.ondernemersplein.nl

13

Borgstelling mkb-kredieten verruimd Als mkb-ondernemer kunt u een borgstelling krijgen voor een gedeelte van een krediet. Daardoor kunt u bij de bank meer lenen dan u op basis van uw onderpand zou krijgen. De bank en andere financiers kunnen bij de overheid een beroep doen op de Borgstelling MKB-kredieten. De overheid staat sinds 1 november 2013 tijdelijk voor maximaal € 1,5 miljoen garant. Sluit u als starter bij de bank een starterslening af van maximaal € 266.667,-? Dan staat de overheid borg voor 67,5 procent. Wanneer komt u in aanmerking? • Uw bedrijf kan de bank te weinig onderpand bieden. • Uw bedrijf heeft een gunstig toekomstperspectief. • Het krediet is niet bestemd voor een project of een belegging. • Bezit u als eigenaar meer dan de helft van het ondernemingskapitaal? Dan staat u zelf voor 25 procent borg. www.antwoordvoorbedrijven.nl

Kredietverzekering Een kredietverzekering biedt dekking in de situatie dat een debiteur niet meer kan betalen, bijvoorbeeld door faillissement. Hierdoor kunnen liquiditeitsproblemen door niet-betalende debiteuren worden voorkomen. De verzekering keert een vergoeding uit over het verlies dat u lijdt op de debiteur.

Overheid staat borg voor kredietunie Een doorbraak in de wereld van financiering. Voor het eerst heeft de overheid toegezegd borg te staan voor kredieten van een andere financier dan een reguliere bank. De miKredietunie van het bedrijf MILK mag nu als proef krediet verstrekken met de borgstelling MKB (BMKB). De borgstelling BMKB wordt uitgevoerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) in opdracht van het ministerie van Economische Zaken (EZ) en is beschikbaar voor ondernemingen met maximaal 250 werknemers en een omzet van maximaal 50 miljoen euro. Dankzij de

borgstellingsregeling staat de overheid garant voor maximaal 50 procent van de lening. Overheden hopen dat alternatieve financieringsvormen, zoals kredietunies en crowdfunding, voor mkb-bedrijven een

groter deel van de kredietverstrekking zullen overnemen. De overheid belooft de relatief nieuwe kredietopties voor ondernemers actief te ondersteunen.

Factoring interessant voor u? Beantwoord de volgende vragen: • Vormen debiteuren meer dan 30 procent van de balans? • Loopt de debiteurentermijn op? • Zijn er pieken in de debiteurensaldi? • Is er sprake van een groeiende omzet? • Is er een hoge werkdruk op de debiteurenadministratie? • Heeft u te maken met (onverwachte) debiteurenverliezen? • Is er een spreiding in debiteuren? • Heeft u alleen te maken met zakelijke debiteuren en de overheid? • Bevinden uw debiteuren zich in de sectoren zakelijke dienstverlening, productiebedrijven en groothandel?

Als u enkele van deze vragen met ‘ja’ kunt beantwoorden, overweeg dan samenwerking met een factormaatschappij. De factormaatschappij: • neemt het risico over dat een klant niet betaalt • onderzoekt de kredietwaardigheid van klanten • stelt per klant een doorlopende kredietlimiet vast U krijgt uw geld van de factor in principe op de vervaldag van uw facturen, ook als de klant nog niet heeft betaald. Een factormaatschappij slaagt er vaak (10-20 procent) in facturen eerder te innen. Fac-

toring is niet alleen een manier om van uw incassozorgen af te zijn en een vorm van kredietverzekering, maar ook een financieringsvorm. Verkochte goederen worden onmiddellijk betaald. Er wordt een provisie ingehouden, waarvan de hoogte afhankelijk is van de aard van uw bedrijf en de kredietwaardigheid van uw afnemers. Of factoring in uw geval een goede zaak is, moet u met uw accountant en bank bespreken Meestal is factoring pas interessant bij bedragen vanaf ongeveer € 250.000,- inclusief btw. De factortarieven bestaan bij de meeste factormaatschappijen uit een basisbedrag per kwartaal, een vast bedrag per factuur en een opslag van de omzet.


14

April 2014

Zondag 5 oktober

Op nao de Top 2014 Fietsen voor het goede doel. Snijdersberg-parkoers in Geulle. Een afgesloten verkeersvrij circuit van ruim 3 kilometer met de beklimming van de Snijdersberg, een kuitenbijter met een steilste stuk van 12,7%.

Voor individuele rijders, vriendengroepen, toer- en wielerclubs, bedrijfsteams en personeelsverenigingen.

Meer info:

www . opnaodetop.nl

Limburg

Hoogste B2B bereik van Limburg Limburg Zaken heeft het hoogste business-to-business bereik van Limburg. Het zakenmagazine wordt per post op persoonlijke titel naar 29.000 directeuren/eigenaren in Limburg gestuurd. Hiermee komt het magazine direct op het bureau van de beslisser te liggen. De kracht van Limburg Zaken als advertentie-medium zit in de combinatie van het hoge bereik en de beslissingsbevoegdheid van de lezers.

Tarieven 2014 1/16 pagina 1/16 voorpagina 1/8 pagina 1/4 pagina 1/2 pagina 1/1 pagina 1/1 profielpagina 1/1 achterpagina

€ € € € € € € €

Thema’s 2014

Verschijningsdata

• Creditmanagement • Personeel en opleidingen • ICT en internet voor het MKB • Bedrijfsoverdracht en familiebedrijven • Belasting- en ondernemerstips 2014

Dit jaar verschijnt Limburg Zaken nog op 26 juni, 4 september, 30 oktober en 18 december. Volgend jaar komen er minimaal zes edities uit.

1x 350,700,525,850,1.575,2.950,3.100,3.250,-

€ € € € € € € €

3x 330,665,495,800,1.495,2.800,2.945,3.085,-

€ € € € € € € €

6x 315,630,470,765,1.415,2.655,2.790,2.925,-

Bijsluiters Informeer naar de aantrekkelijke tarieven voor het bijsluiten van uw brochures.

Reserveer uw advertentie, Profielpagina, Advertorial of Column via Vinda Media!

Zoeken en vinden. Boeien en binden!

Havenstraat 2a Postbus 7160 6050 AD Maasbracht

0475-463465 www.vindamedia.nl info@vindamedia.nl


April 2014

15

Zakenborrel Op deze pagina laten Limburgse netwerkclubs zien wat ze in hun mars hebben. Ze krijgen ruimte voor een mooie serie foto’s die het bekijken waard zijn en ze kunnen zichzelf aan de rest van ondernemend Limburg voorstellen, onder meer met een opsomming van hun evenementen. Leidt u een netwerkclub of kent u een netwerkclub die zich graag onder de noemer Zakenborrel in Limburg Zaken wil profileren, laat dit dan weten via redactie@limburgzaken.nl We nemen contact met u op.

BizzNip Venlo en Roermond Een netwerkconcept ‘new style’, zo noemt BizzNip zichzelf. Het nieuwe aan deze opzet is de exclusiviteit in de ruimste zin van het woord. BizzNip wil een klimaat creëren waarin bedrijven effectief en efficiënt, concreet met elkaar in contact komen. De exclusiviteit wordt onder andere gewaarborgd doordat uit iedere branche slechts vier spelers acte de présence kunnen geven. BizzNip is een initiatief van Berden & De Keyzer en

2Reclame. Maandelijks komen in Venlo en Roermond zakelijke beslissers op een informele manier bij elkaar in een gezellige, trendy, hippe en relaxte omgeving. Hapjes en drankjes zijn onder handbereik en een lounge-dj zorgt voor aangename muziek.

Agenda

www.bizznip.nl

Bizz

Nip Roermo nd Mei-bor rel, vrijd ag 16 m 17.00 t e /m 20.0 0 uur, N i Zomerb UNautil orrel, v us rijdag 2 17.00 t 0 juni /m 20.0 0 uur, L ounge 4 Venlo 4 Mei-bor rel, vrijd ag 23 m 17.00 u ei ur Juni-bo rrel, vri jdag 27 juni

Overzicht Limburgse netwerkclubs Ontbreekt uw club? Meld u aan via redactie@limburgzaken.nl BizzNip, www.bizznip.nl Netwerken & Golf, Herkenbosch en Maastricht, www.businessopen.nl ProLimburg, hét zakelijk platform, www.prolimburg.nl MKB Businessclubs van MKB-Limburg, www.mkblimburg.nl We are Maastricht Region, www.maastrichtregion.com Limburg Professionals, www.limburgprofessionals.nl Open Coffee Club Maastricht (OCM), www.opencoffeemaastricht.nl Open Coffee Club Heerlen, www.opencoffeeclubheerlen.nl Open Coffee Midden-Limburg, www.opencoffeemidden-limburg.nl OpenCoffee Venlo, via www.linkedin.com Open Coffee Peel en Maas, www.opencoffeepeelenmaas.nl Het Zuid Netwerk, www.creditz-marketing.nl/zuid-borrel/informatie Communicatienetwerk Limburg, www.communicatienetwerklimburg.nl ICTloket, www.ictloket.nl Netwerkclub BNI, www.bni-limburg.nl


Zuidlease is een universele leasemaatschappij die zich richt op de Limburgse markt. Sinds de oprichting in 1992 is er bewust gekozen voor regionaal werken waardoor persoonlijk contact wordt bewerkstelligd en Zuidlease snel en flexibel kan inspelen op zaken die bij relaties spelen. Zuidlease verzorgt de totale uitbesteding van uw wagenparkbeheer en geeft op maat invulling aan mobiliteitswensen. Er worden diverse vormen van leasing aangeboden van alle in Nederland leverbare personenauto’s en bedrijfswagens tot 3500 kg. Operationele lease Netto Operationele lease Financial lease Shortlease Starterslease

Sale & Lease Back Work & Lease Roll & Ride Zuidlease Auto Privé

Neem voor meer informatie of advies contact op met Zuidlease via 046 - 458 17 67 of bezoek de website www.zuidlease.nl

VW Up v.a.

€ 210 per maand

Fiat 500C

Direct rijden Alleen nog tanken Geen onverwachte kosten

v.a.

OP=OP

per maand

Bekijk onze website voor alle modellen

€ 299

www.zuidlease-autoprive.nl Peugeot 208 v.a.

€ 260 per maand

Industriestraat 31b

6135 KG Sittard

046 4581767

Limburg Zaken 25 april 2014  

Zakenkrant, informeert, inspireert en motiveert Limburgse ondernemers

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you