Page 1

informatieblad van het Arcus College | jaargang 12, januari 2013, nummer 1

Arcus MBO krant Opleidingen die werk opleveren

kan ik heel goed met mijn handen werken en ben ik vrij secuur. Dat moet ook wel, als schilder. Ik krijg vaak te horen dat mijn werk er mooi uitziet. Natuurlijk geniet je dan: als de klant blij is, zijn wij ook blij.” Mooi museum Rik volgt de opleiding tot Medewerker Schilderen Niveau 3, zijn tweede schildersopleiding bij het Arcus College. “We leren van alles: houtwerk schuren en lakken, behangen, onderhoud van metaal, wanden en muren schilderen en glas zetten. In eerste instantie begon ik op mijn stageadres met schuren. Maar al redelijk snel kreeg ik het vertrouwen van mijn stagebegeleider. Nu mag ik vrijwel alles doen, ook projectmatig onderhoud en een leerling begeleiden. Een mooie klus was het opknappen van het Gemeentemuseum in Roermond. Met een paar man hebben we er een half jaar aan gewerkt. Alles, binnen en buiten, moest geschilderd worden. Ja, dan kijk je echt uit naar het eindresultaat. Het is een beetje ons museum geworden…”

Opleiding: Medewerker Schilderen

‘MIJN HART LIGT BIJ SCHILDEREN’ Het is dat het werk vanwege het winterse weer even stilligt. Anders zou Rik Nijsten zeker met plezier aan de slag gaan voor Smeets Schilderwerken, onderdeel van zijn stagebedrijf de Smeets Stein Groep. Want Rik Nijsten schildert graag. Bij de keuze van een opleiding heeft hij zijn hart gevolgd. “Het was meteen duidelijk: dit is iets voor mij.”

Klant blij, wij blij Het allerleukste van schilder zijn? “Met klanten omgaan”, vindt Rik. “Je komt bij heel veel verschillende mensen thuis, elke dag is anders. Toevallig

Ook schilder worden? Bezoek de Open Dag: 19 januari ’13, Dacapo College, Rijksweg Zuid 70, Sittard. Of kijk op: www.arcuscollege.nl.

Opleiding: Verpleegkundige

‘DEZE OPLEIDING GEEFT ME DE DIEPGANG DIE IK ZOCHT’ Het project ‘Zorg Welzijn Leren’ van Arcus College en Sevagram greep afgelopen december net naast de Nationale Innovatieprijs Beroepsonderwijs. “We zijn tweede geworden”, vertelt Jurriana Wijshoff, stagiaire op één van de leerafdelingen van Sevagram. “De manier waarop wij hier als studenten van verschillende niveaus samenwerken en van elkaar leren, is heel bijzonder en waardevol.” Steeds meer zelfstandigheid “Op elke leeftijd is het belangrijk om je verder te ontwikkelen”, vindt Jurriana. Op haar leerafdeling - gespecialiseerd in revalidatie van cliënten na een hersenbloeding – is de mbo-studente Verpleegkunde de oudste van een tiental BBL- en BOL-studenten van verschillende niveaus. “Ik was verzorgende IG bij Sevagram”, vertelt ze. “Toen ik werkbegeleider op een leerafdeling werd en zag hoe studenten daar hun horizon verleggen, dacht ik: dat wil ik ook! Gedurende onze stageperiode gaan de werkbegeleiders steeds meer coachen in plaats van begeleiden, zodat we uiteindelijk zoveel mogelijk zelfstandig de afdeling runnen. Daardoor leer je als student tegen dingen aanlopen en beter met verschillende situaties omgaan. Aan het begin van iedere dag geven we

aan wat we willen leren. Tussendoor is er nog een ‘clickmoment’ waarop we de dag doorspreken. Waar zijn we tegenaan gelopen? Hoe hebben we het aangepakt? Zo leer je van elkaars successen en fouten.” Verder kijken dan ziektebeelden Dankzij haar opleiding heeft Jurriana haar coachingsvaardigheden verder kunnen verbeteren. “Bovendien heb ik een andere kijk op mensen gekregen. We krijgen op school bijvoorbeeld klinisch redeneren, waarbij je bepaalde situaties onderzoekt en – met redenering - koppelt aan een ziektebeeld. Daarbij leer je ook kijken naar wat een situatie, zoals een hersenbloeding, verder nog met mensen doet. Psychisch bijvoorbeeld. Dat is de diepgang die ik in mijn werk zocht. Daardoor kan ik mensen nog beter helpen.”

Arcus heeft ook voor jou de juiste zorgopleiding! Bezoek de Zorgacademie Parkstad tijdens de Open Dag op 19 januari ’13: Henri Dunantstraat 2, Heerlen. www.arcuscollege.nl.


TOPOPLEIDING MET BAANZEKERHEID EN WIJ KIEZEN VOOR EEN

JIJ?

Topopleidingen met baanzekerheid voor vmbo’ers en havisten: ■ leidt op tot operator A,B of C (MBO OperatorClass Limburg) ■ leidt op tot laborant niveau 3 of 4 (MBO Laboratoriumtechniek) ■ leidt op tot maintenance technician niveau 3 of 4 (MBO MaintenanceClass Limburg) NU OOK BBL ■ biedt baanzekerheid bij bedrijven in de buurt ■ opleidingslocaties in geheel Limburg

MEER WETEN? FOLLOW US S

&

O OF VIA WWW.PROCESTECHNIEKLIMBURG.NL

Aanmeldingen voor een informatiegesprek www.procestechnieklimburg.nl procestech hnieklimb of bel (088) 027 29 76 of mail secr@procestechnieklimburg.nl

PROCESTECHNIEK LIMBURG

EEN WERELDBAAN, ALTIJD DICHTBIJ EEN N INITIATI INITIATIEF ATI TIEF E V EF VAN AN

OND ONDERSTEUND STEU DOOR DOO

IN S SAMEN-WERKING WER MET

G$15*)$5$ 7-"6:)'-$1&-/.2 !"#$%&'()$''*$"*+,"-'-'*.'$,/'($&0 )'$1'-('*2$3'*$4").56'*.'$755*8 .'$-4"0)'$&0$'9:)$"')+$)'$(4**'* &*.'-*'0'*2$;5)$(&0)$6&'.$4")$<

="#$%&'('*$*50'/"#($>?@A'-+8$*')$ 5B6'+)4.''-.8$0')$''*$,55-$#55-$ 1'-('-C5-"*6$&B$&,$%&'($*55-$''*$ "*)'-'++5*)'$+)56'2$>'*+'*$."'$0')$ C'-+)5*.$C5*$%5('*$'-6'*+$C&&-$1"//'*$ 655*2$;"'$7')-&(('*$%"#*8$:')$:'B)$6-556$ "*$:5*.'*$*'0'*$'*$C&&-4")$1"//'*2 !"#$%$&&$' >55($('**"+$0')$;D>E 1112.+02*/F1'-('*

!"#$%&$'#%()$(*+,-..***/

/01231/4***/5647

128x193.indd 1

25-11-11 13:41


MBO- OPLEIDINGEN ARCUS 3

Opleiding: Helpende Zorg en Welzijn

‘DE LIEFDE DIE JE TERUGKRIJGT IS HARTVERWARMEND’ Nathalie Rosenboom kiest voor de opleiding Helpende Zorg en Welzijn omdat ze iets met kinderen wil gaan doen. Tijdens haar stage in een verpleeghuis ontdekt ze hoe geweldig het is om met ouderen te werken. “De meeste ouderen zijn heel gezellig. Als ik ze help bij hun persoonlijke verzorging, krijg ik zó veel liefde en blijdschap terug. Dat is alles wat je wilt: mensen tevreden stellen.” Gezellig contact Klasgenootje Ashley Kuijpers loopt nu stage bij een peuterspeelzaal. Ook zij heeft de contacten met ouderen in een eerdere stage als heel warm en dankbaar ervaren. “Ik heb stage gelopen in een dagbesteding voor zelfstandig wonende ouderen. Daar probeer je mensen een fijne, onbekommerde dag te bezorgen. Na een kopje koffie of thee kwamen de speelkaarten en boeken op tafel. Als ik erbij ging zitten, kwam het gesprek meestal wel op gang. Op school leren we tijdens dramalessen hoe we contact kunnen maken.” Toch kiest Ashley niet zoals Nathalie voor de ouderenzorg. “Ik wil verpleegkundige worden zodat ik aan de slag kan op de afdeling neonatologie. Ik ben helemaal verliefd op baby’s.” Ouderen wassen en verzorgen Sinds haar stage heeft Nathalie een bijbaantje als oproepkracht in de verpleegkliniek. Omdat ze zichzelf bewezen heeft, mag ze er nu vrijwel wekelijks zelfstandig cliënten wassen en verzor-

gen. “Een helpende ondersteunt bij de verzorging en voert huishoudelijke taken uit zoals de vloer dweilen of stofzuigen. Ik ben heel blij dat ik al zelfstandig mensen kan en mag verzorgen. Meestal staat daar een bepaalde tijd voor per cliënt. Ik begin altijd met een praatje. Zo lukt het toch om

iedereen even persoonlijke aandacht te geven.” Bezoek de Zorgacademie Parkstad op 19 januari (Open Dag) en ontdek welke zorgopleiding bij jou past: Henri Dunantstraat 2, Heerlen. www.arcuscollege.nl.

colofon De Arcus MBO krant is een uitgave van de afdeling Marketing en Communicatie van het Arcus College. 088-027 28 70

www.arcuscollege.nl Hoofdredactie Martin Nieuwendijk Redactie Roger Moonen Kirsten Akkermans Bern Willemsen Yvo den Brok Nicolle Geilen

Opleiding: Signspecialist

‘DE MONTAGE IS HET MOOIST’ Vanwege haar vmbo-diploma Reclameschilderen kon Simone Widdershoven versneld (in twee jaar) de diploma’s Signmaker en Allround Signmaker halen. Daarna koos ze voor Mediavormgeving. “Maar al snel miste ik het signmakervak. Vooral het in de praktijk bezig zijn met reclameborden, gevelbelettering en auto’s beplakken. De montage vind ik het mooist, dan zie je het eindresultaat. Als signmaker ben je creatief bezig met je hoofd én je handen. Je doet alles van ontwerp op de computer tot en met uitvoering. Dat is wat mij ligt. Toen ik hoorde dat Arcus Signspecialist ging aanbieden, ben ik dan ook snel weer overgestapt.”

op de gevel van de verkeersschool, om de aandacht te vestigen op de gratis motor-opstapdag. In eerste instantie wilden ze gewoon zwarte letters op een witte ondergrond. Ik heb wat kleur toegevoegd om het ontwerp spannender te maken. En een afbeelding van een motor uiteraard. Toen het klaar was, waren ze heel tevreden.”

Logo’s op de leswagens Op het moment is Simone bezig met een groot project voor Verkeersschool Keijbeck. “Op alle lesauto’s en vrachtwagens plak ik stickers met het

Ondernemersvaardigheden Als de klant het vraagt, pakt Simone ook een hele auto in. “Met een föhn maak je de speciale folie die je daarvoor gebruikt warm om de rondingen

Facebook-logo en de tekst ‘Volg ons op Facebook’. Zestig stuks in totaal, dus daar ben ik wel een paar dagen mee bezig. Daarnaast heb ik twee tien meter lange spandoeken gemaakt voor

Uitgever Vinda Media, Maasbracht Fons van Dosselaar 0475-463 465

www.vindamedia.nl te kunnen maken. Op signmakergebied leer ik nog steeds nieuwe dingen, zoals canvas- en T-shirts bedrukken. Maar het belangrijkste vak dit jaar is Ondernemerschap. We leren offertes opstellen en een ondernemingsplan schrijven. Heel interessant, maar voorlopig werk ik toch liever onder een baas. In een klein bedrijf waar ik veel mag doen.” Voor alle signmakeropleidingen kom je op 19 januari, de Open Dag, naar het Dacapo College, Rijksweg Zuid 70, Sittard. www.arcuscollege.nl


MBO- OPLEIDINGEN ARCUS 4

Opleiding: Marketing en Communicatiemedewerker

AAN HET HOOFD VAN EEN ARMBANDENBEDRIJF Over een paar weken gaat Armila – een bedrijf dat armbandjes produceert en verkoopt – via een webshop en gedrukte kaartjes de klant benaderen. Voor het zover is, moet er nog heel wat gebeuren. Zo moet er een goed ondernemingsplan geschreven worden, een lastige klus. Ook in het opbouwen van voorraad gaat veel tijd zitten: de medewerkers van Armila maken alle armbandjes zelf. Zelfs de directrice maakt productie-uren. Armila is dan ook geen gewoon bedrijf. Alle medewerkers zijn studenten van de Arcus-opleiding Marketing en Communicatiemedewerker. Met Melanie Muijs als enthousiaste directrice. Constante kwaliteit, scherpe prijs “We onderscheiden ons vooral op prijs”, vertelt Melanie. “Daarbij proberen we de kwaliteit constant te houden. Maar iedere armband is anders, omdat ze door verschillende personen gemaakt worden.” In totaal heeft Melanie tien medewerkers onder zich: “Na sollicitatiegesprekken met de afdeling HRM (ook studenten) heeft ieder van ons een eigen functie binnen het bedrijf gekregen.” Directrice Eerst ziet Melanie een functie als directrice niet zo zitten. Maar als ze aangewezen wordt om die taak tijdelijk op zich te nemen, blijkt ze het heel leuk en leerzaam te vinden. “Toen heb ik toch gesolliciteerd.” Als directrice is Melanie vooral bezig met het aansturen van haar medewerkers. “Er treden problemen op die ook in echte bedrijven optreden, zoals onenigheid tussen medewerkers. Bijsturen is soms lastig,

maar het gaat wel steeds beter. Net als spreken voor een groep: ook dat moet ik als directrice natuurlijk vaak doen. Af en toe woont iemand van Jong Ondernemen, een manager uit het bedrijfsleven, onze vergaderingen bij. Hij geeft ons tips en beantwoordt vragen. Ook daar steek je veel van op.” Investeren in je eigen succes De studenten hebben ervoor gekozen om het benodigde budget te verzamelen door zelf aandelen van Armila te kopen. “Als we er eigen geld in hebben zitten, zijn we extra gemotiveerd om het bedrijf tot een succes te maken”, legt Melanie uit. “De financiële kant is het lastigst. Hoe stel je bijvoorbeeld een goede kostprijs vast? Alles bij elkaar hebben we een jaar de tijd om er iets moois van te maken. Ik hoop dat het ons lukt om winst te maken. Anders hebben we in ieder geval geleerd hoe alles er in een bedrijf aan toe gaat.”

Wil jij ook investeren in jouw commerciële talent? Kom dan op 19 januari naar de Open Dag van Arcus, unit Administratie en Handel: Meezenbroekerweg 5, Heerlen. Meer op: www.arcuscollege.nl.

Opleiding: Manager/Ondernemer Horeca

CONTINU IN DE WEER VOOR DE GAST “Het is een uitdaging om ervoor te zorgen dat gasten het in hun vrije tijd helemaal naar hun zin hebben”, vindt Riëlla Cleuskens. De studente Manager/Ondernemer Horeca vindt het geen probleem om daar hard voor te werken. “In de horeca maak je wel eens lange dagen. Maar saai wordt het nooit. Want je bent continu met mensen bezig en geen gast is hetzelfde. Dat vind ik geweldig. Stilzitten is echt niets voor mij.” Manager met stevige horecabasis Gelukkig heeft Riëlla op haar stageplek, Kasteel Limbricht, genoeg te doen. “Ik val in bij feesten en partijen,

in het à la carte restaurant en bij de bowlingbanen”, vertelt ze enthousiast. “Meestal loop ik mee in de bediening. Als je Manager/Ondernemer Horeca wilt

worden, zul je ook iets moeten weten van het werk van de medewerkers onder je. Vandaar dat wij in het begin van de opleiding ook een beetje leren

koken en ervaring opdoen in zowel de keuken als de bediening. Daarnaast krijgen we les in bedrijfseconomie, marketing, personeelsmanagement enzovoorts: alles wat belangrijk is om een goede ondernemer of manager te worden in de horeca.˝ Jas ophangen of niet? Hoewel Riëlla na haar afstuderen een managementfunctie ambieert, is ze nu met veel plezier gastvrouw. “Door mensen vanaf het begin goed te observeren kom je erachter wat een gast wil en verwacht. Er zijn bijvoorbeeld mensen die het geweldig vinden als je hun jas ophangt, terwijl anderen dat liever zelf doen. Dat probeer ik aan te voelen. Daarnaast bied je als gastvrouw een soort vermaak aan tafel, bijvoorbeeld door uit te leggen wat er op het bord ligt.” Internationale contacten Tijdens haar vorige stage, in het chique Hotel des Indes in Den Haag, mocht Riëlla ook regelmatig buitenlandse gasten bedienen. “Ongeveer vijftig procent van hen sprak Engels. In het begin had ik er moeite mee, maar al vrij snel lukte het om een gesprek te voeren. Omdat we tijdens de opleiding ook vreemde talen krijgen, is een baan over de grens zeker een optie. Mijn volgende stageplek? Een internationaal hotel lijkt me erg leuk! Ook interesse in de dynamische horecawereld? Kom naar de Open Dag van Arcus: 19 januari, Willemstraat 2, Heerlen. www.arcuscollege.nl.


MBO- OPLEIDINGEN ARCUS 5

Opleiding: Vestigingsmanager Handel

JORDI HELPT KLANTEN AAN EEN FRAAIERE AUTO te hebben staan.” Verkopen en handelen: bij Jordi gaat het bijna vanzelf. “Daarom heb ik ook voor de opleiding Vestigingsmanager gekozen. In de eerste twee leerjaren word je breed opgeleid, tot commercieel medewerker (binnen- of buitendienst). Daarna ga je je verder bekwamen in onder andere personeels- en financieel management voor het diploma Vestigingsmanager. Belangrijk, want over een paar jaar wil ik voor mezelf beginnen.” Handel met China Wat voor zaak Jordi gaat opzetten, weet hij nog niet. Wel dat hij binnenkort voor het eerst kennis gaat maken met ondernemen. “We gaan beginnen met een college company: een studentenbedrijf. De school heeft hoge verwachtingen van ons, aangezien meerdere mensen in onze klas al een handeltje hebben.” Jordi zelf ook. “Ik heb een contact in China via wie ik bijvoorbeeld tablets kan inkopen. Van die handelsconnectie gaan we zeker gebruik maken.” Als je geïnteresseerd bent in auto’s, zoals Jordi Ingenhut, is een stage bij Motké Carstyle een schot in de roos. Het in Beek gevestigde bedrijf verkoopt tuningonderdelen voor uiteenlopende automerken, zoals designverlichting en bodykits. “Via het fijne zoeksysteem van onze webshop kom je precies bij de juiste onderdelen uit”, vertelt Jordi. “Omdat Motké een relatief klein bedrijf is, krijg ik goede begeleiding en veel verantwoordelijkheid. Naast verkoop, orderen klachtenafhandeling mag ik sinds kort ook bestellingen regelen. En waar veel internetbedrijven vergeten aandacht aan service te besteden, proberen wij dat wel te doen. Het uiteindelijke doel is een tevreden klant. Die koopt veel en vertelt het verder.”

Van verkopen naar vestigingsmanager De klanten van Motké Carstyle zijn schadeherstelbedrijven, garagehouders, tuningbedrijven en particulieren. De meeste contacten verlopen per mail of telefonisch. Jordi: “Maar er komt ook iedere dag wel een klant over de vloer. Het is leuk om iemand voor wie je het juiste onderdeel hebt gezocht uiteindelijk enthousiast tegenover je

Commercieel talent? Bezoek de afdeling Internationale handel/ Groothandel tijdens de Open Dag op 19 januari: Meezenbroekerweg 5, Heerlen. Of check: www.arcuscollege.nl

Opleiding: Zelfstandig werkend kok

DROMEN OVER KOKEN

wennen. “Ik let erop dat ik er fatsoenlijk bijsta. Je draagt toch de bedrijfsnaam op je kleding.”

Rond tienjarige leeftijd begint Britta Mestrom met experimenteren in haar moeders keuken. “Als ik eten zie, moet ik er iets mee doen. Ik droom ervan om mensen mijn creativiteit op kookgebied te laten ervaren. Geef me een boek en ik ben snel afgeleid. Maar als ik in de keuken met mijn handen werk, ben ik er met mijn volle aandacht bij. Zo haal ik er het beste uit.” Fijner werken in een goed team Alexander Thijs kookt het liefst met gezellige collega’s en muziek. “Het is een mooi en sociaal beroep.” Net als Britta volgt Alexander de opleiding Zelfstandig Werkend Kok bij het Arcus College. Britta in Sittard, Alexander in Heerlen. Tijdens zijn vorige opleiding

(kok, niveau 2) heeft Alexander ervaren hoe belangrijk goed teamwerk is. “Op mijn stageadres – het NH Hotel in Maastricht - had ik het erg naar mijn zin: fijne collega’s en een mooie kaart. Maar mijn klas vorig jaar was geen team. In de keuken hoor je elkaar te helpen, ook bij het opruimen en schoonmaken.

Gelukkig heeft Alexander nu een collegiale klas. “Laatst hebben we goed samengewerkt in het schoolrestaurant. Ieder van ons was als ‘chef de partie’ verantwoordelijk voor een deel van het menu voor de gasten.” De open keuken van Brasserie Flo, waar Alexander sinds eind november stage loopt, was even

Stap voor stap Britta kan niet wachten tot haar eigen naam op een restaurantgevel prijkt. Ze wil heel graag voor zichzelf beginnen. “Ik ga soms té snel. Mijn snijtechnieken zijn nog niet perfect, maar ik ben al met mijn hoofd bij de patisserie, om maar een voorbeeld te noemen. Op mijn eerste stageadres – De Orangerie in Roermond – kon ik ‘garde’ (voor- en nagerechten) op een gegeven moment helemaal zelf. Graag had ik nog meegelopen bij ‘entremetier’ (groenten), want hoofdgerechten trekken mij het meest. De leraar stelde me gerust: dat komt nog wel, je bent pas vier maanden bezig. Op school gaat het stap voor stap, dat geeft mij rust. Ze helpen mij mijn zwakke punten te versterken, door te zetten als iets mislukt. Ik kom er wel, dat weet ik zeker.” Bezoek de koksopleidingen tijdens de Open Dag op 19 januari: Willemstraat 2, Heerlen of Kleine Steeg 13, Sittard. Meer op: www.arcuscollege.nl.


MBO- OPLEIDINGEN ARCUS 6

Opleiding: Interieuradviseur

‘IN INTERIEURSTYLING KAN IK MIJN CREATIVITEIT KWIJT’ Om klanten in een woonwarenhuis of –speciaalzaak een goed advies te kunnen geven, moet je als interieuradviseur het een en ander van styling weten. Hoe en met welk effect kun je bij de inrichting van een ruimte gebruik maken van verschillende kleuren, vormen, materialen en accessoires? “De lessen interieurstyling helpen mij bij projecten het meest”, vindt derdejaars studente Noortje Schmitz. Ze kan al haar creativiteit kwijt in het (re)stylen van een ruimte. Klantencontact bij Knibbeler Noortje wil doorleren om straks op een hoger niveau – mogelijk als binnenhuisarchitect – met styling bezig te kunnen zijn. Haar eerste kennismaking met de praktijk beviel goed: “Van mijn stage bij Knibbeler heb ik veel geleerd. Zoals goed omgaan met klanten en verkopen: belangrijke vaardigheden voor een interieuradviseur. Daarnaast mocht ik verschillende woonruimtes in de winkel stylen. Een mooie manier om in het klein te oefenen wat we straks in het groot moeten kunnen.” Industrieel appartement Inmiddels is Noortje toe aan het wat grotere werk. “In de afgelopen periode hebben we een vakantieappartement in een 19de-eeuws pand in Maastricht moeten inrichten. Een uitdaging, want alles moest op een oppervlak van maar 45 m².” Slim indelen dus. “Op school krijgen we interieurtechniek en technisch tekenen. Om tot een passend concept voor de inrichting te komen, heb ik me verdiept in de tijd waarin het huis

gebouwd is: de tijd van de industriële revolutie. Zo kwam ik tot een industriële inrichting. Die gaat er in het echt niet komen, het was een oefening. Maar bedenken hoe je het zou kunnen doen, is al heel leuk.”

Opleiding: Leisure & Hospitality

ENTERTAINER JEFFREY DANST DE WERELD OVER

Kom naar de Open Dag van Arcus op 19 januari, Meezenbroekerweg 5 Heerlen, voor meer info over deze opleiding. Of kijk op: www.arcuscollege.nl.

“Mijn opleiding is heel belangrijk geweest voor waar ik nu sta”, erkent Jeffrey Franssen. De ex-student Recreatie en Entertainment (nu Leisure & Hospitality) deed tijdens zijn studie ervaring op als entertainer en teamleider van een animatieteam. Via zijn eindstage kwam hij in de danswereld terecht. Hij ontpopte zich tot een succesvol dansinstructeur: voor Zumba® Fitness LLC Miami mag hij Zumba® Fitness workshops aan instructeurs over de hele wereld geven. Daarnaast geeft Jeffrey les bij Dansstudio Crea Dance Stein en SnowWorld Fitness Landgraaf, en doet hij aan wedstrijd- en demonstratiedansen. Animatielessen “Ik ben gek op dans, theater en muziek”, vertelt Jeffrey. “Tijdens mijn opleiding bij Arcus heb ik op die gebieden veel geleerd. In de wekelijkse animatielessen kwamen kindertheater en –dans aan de orde, maar ook presentatietechnieken en hoe je een complete show voor volwassenen, bijvoorbeeld een spelshow of musical, kunt presenteren en opvoeren. Door die lessen ben ik een stuk vrijer geworden. Mijn podiumvrees is helemaal verdwenen.” Serieus vak Tijdens twee stages bij Recreatiepark Elfenmeer heeft Jeffrey ervaren hoe geweldig het is om mensen te entertainen. “In het tweede stagejaar gaf ik zelfs leiding aan het animatieteam. Iedere dag verzorgden we een activiteitenprogramma voor alle leeftijdscategorieën: knutselen, sport, spel en

theater. Op school leer je hoe je zo’n programma opzet en mensen betrekt. Het is hard werken, want gasten verwachten professionaliteit. Zo’n vakantie met animatie is best duur. Maar als je het goed doet, kun je ook echt een verschil maken. Absoluut hoogtepunt van de dag was voor mij de afsluiter: de anderhalf uur durende avondshow voor volwassenen. Met het hele team voerden we dan bijvoorbeeld de musical Grease op. Ja, ‘toevallig’ was ik John Travolta.” Professioneel entertainer Hoewel Jeffrey met passie dansles geeft, mist hij de kick en spanning van het zelf entertainen. Vandaar dat hij binnenkort zijn kansen in de Randstad gaat wagen. “Ik wil heel graag aan de slag in de professionele entertainmentwereld: spelen in een musical, dansen bij X-factor of een rol in Goede Tijden: iedere ervaring is welkom.”

In de opleiding Leisure & Hospitality leer je ook van alles over de recreatiebranche, receptiewerkzaamheden en horeca. Bezoek de Open Dag: 19 januari, Willemstraat 2, Heerlen. www.arcuscollege.nl.


MBO- OPLEIDINGEN ARCUS 7

Opleiding: Facilitair Medewerker/Leidinggevende Opleiding: Interieuradviseur

HET DRAAIT LEKKER IN DE KANTINE VAN C-MILL Denian niet vreemd voelt om nu leiding te geven aan Abdellah. “Maar de ervaren kantinedames moet ik op een heel andere manier benaderen”, heeft hij gemerkt. Een belangrijke les, want Denian wil zeker een leidinggevende functie. “Vorig jaar ben ik leidinggevende schoonmaak geweest in ons leerwerkbedrijf. De verantwoordelijkheid, contacten, beursbezoek: ik had niet verwacht dat het zo leuk zou zijn!” Koken, aanvullen en afwassen Abdellah beleeft voorlopig nog plezier aan de uitvoering. Af en toe gaat hij op pad met de conciërge van C-Mill: kleine klusjes en reparaties in de gebouwen uitvoeren. Verder staat hij ’s morgens altijd als eerste in de kantinekeuken. “Ik begin met schoonmaken en bestellingen inruimen. Daarna ga ik helpen bij het maken van broodjes, soep en de overige maaltijden. Ik kook graag. Maar ik doe ook vaak de afwas.” Eigenlijk vindt Abdellah alle richtingen van de facilitaire dienstverlening leuk. “Ik heb een bijbaantje in de schoonmaak, vandaar dat ik nu voor de kantine gekozen heb. Met deze brede opleiding heb ik alle kansen op een leuke baan.”

Opleiding: Mediavormgeving Op businesspark C-Mill in Heerlen – beste bedrijventerrein van Nederland in 2011 – betalen huurders voor een totaalpakket van huisvesting, schoonmaak en catering. Geen wonder dat de kantine rond lunchtijd drukbezocht is. Honderden werknemers van verschillende bedrijven komen er een broodje of warme maaltijd eten. Denian Baten en Abdellah Elyamani, twee studenten facilitaire dienstverlening, helpen zorgen dat het smaakt en goed verloopt. Medewerker en leidinggevende Als vierdejaars Facilitair Leidinggevende brengt Denian veel meer ervaring mee dan Abdellah, die tweedejaars Facilitair Medewerker is. “In de eer-

ste twee leerjaren deed ik, net als Abdellah nu, praktijkervaring op met alle facilitaire werkzaamheden: schoonmaak, magazijn, beveiliging, frontoffice, catering enzovoorts. Maar

Op de Open Dag, 19 januari, kom je alles over de facilitaire opleidingen te weten: Klompstraat 30, Heerlen. Meer op: www.arcuscollege.nl.

daarnaast heb ik ook al verschillende evenementen georganiseerd, van plan van aanpak tot en met uitvoering, waarbij ik jongerejaars heb ingezet en aangestuurd.” Vandaar dat het voor

Opleiding: Mediavormgeving Opleiding: Interieuradviseur

‘ACHTER IEDER ONTWERP ZIT EEN GEDACHTE’ “Van tevoren had ik nooit gedacht dat er een heel proces vooraf zou gaan aan het vormgeven van een verpakkingsetiket”, bekent Patrique Mordant. “Nu ik de opleiding Mediavormgeving volg, weet ik dat het belangrijk is om eerst onderzoek te doen. Bijvoorbeeld in supermarkten: hoe zien andere verpakkingen eruit? Als je in het wilde weg iets gaat ontwerpen, past het resultaat misschien helemaal niet bij je doelgroep. Achter ieder ontwerp moet een gedachte zitten. En een goed resultaat bereik je pas na veel experimenteren met vormen, letters en kleuren.” Creatieve uitdagingen Het begon allemaal toen Patrique Photoshop op zijn laptop zette. “Een beetje ‘klooien’ met foto’s van vrienden, opvallende bureaubladachtergronden maken: ik vond het zó leuk om te doen dat ik op zoek ben gegaan naar een studie in die richting.” Het werd Mediavormgeving. In de eerste maanden kreeg Patrique al diverse praktijkopdrachten voor de kiezen. “Het meest tevreden ben ik over de huisstijl die ik voor een bakkerij heb gemaakt en over mijn DVD-covers met de thema’s ‘kogelnootjes’ en ‘maffia’. Echt een uitdaging om daarmee iets unieks te verzinnen.”

Veel computeren, beetje handwerk Zijn ontwerpen maakt Patrique met InDesign, Illustrator en Photoshop, op een MacBook Pro. “Een must, want 99 procent van de ontwerpers en reclamebureaus werkt daarmee”, legt Patrique uit. “Tijdens speciale DTPlessen leren we stap voor stap met

de soms pittige grafische programma’s omgaan. Als je het leuk vindt om met de computer te werken, krijg je het zeker onder de knie. Daarnaast krijgen we les in grafische technieken, kalligrafie en 3D-tekenen.” Ook nog wat handwerk dus bij Mediavormgeving. Want ontwerpen begint met schetsen.

Meer weten over Mediavormgeving? Bezoek de Open Dag: 19 januari ’13, Dacapo College, Rijksweg Zuid 70, Sittard. www.arcuscollege.nl.


Unieke opleidingen: • CIOS • Uiterlijke verzorging • Biologisch / Chemisch / Medisch laborant • Luchtvaartdienstverlening • Luchtvaarttechniek

Kijk voor meer info en onze open dagen op leeuwenborgh.nl. BLOEMSIERKUNST ED HEUVELMANS Weltertuynstraat 80 6419 XD Welten-Heerlen Tel. 045 - 571 85 33 Fax 045 - 574 06 65 internet www.edheuvelmans.nl e-mail info@edheuvelmans.nl

CSU Schoonmaak Geusseltweg 45b 6225 XS Maastricht T: (043) 363 31 11 F: (043) 362 66 06 betrokken, enthousiaste medewerkers gezocht

E: schoonmaakzuid@csu.nl I: www.csuschoonmaak.nl

1992 - 2012

Du pont 1_8L.indd 1

29-11-12 09:29


MBO- OPLEIDINGEN ARCUS Anders spelen en luisteren Als één van de mooiste momenten in haar carrière tot nu toe noemt Indira het moment waarop ze hoorde dat ze was aangenomen op de opleiding. “Dankzij deze opleiding ben ik in de afgelopen anderhalf jaar heel erg gegroeid”, legt ze uit. “Je leert niet alleen een instrument bespelen en bestuderen, maar ook op een andere manier luisteren, noten lezen, liedjes analyseren en schrijven, instrumenten herkennen en omgaan met een platenmaatschappij. Eigenlijk alles wat je nodig hebt om als professional de muziekwereld in te kunnen.”

Opleiding: Artiest Popmuziek

‘VAN GITAAR SPELEN WORD IK BLIJ’

Op naar Pinkpop Om zoveel mogelijk praktijkervaring op te doen, geeft Indira thuis gitaarlessen. Daarnaast speelt ze in coverband ‘Shake it Naked’ alles van Michael Jackson tot Anouk. “We zijn met zes man, allemaal studenten van de opleiding: twee vocalisten, een toetsenist, drummer, bassist en ik. Voor 2013 hebben we al veel optredens opstaan.” In datzelfde jaar wil Indira van start met een tweede band, met zelfgeschreven nummers. “Ik ben op dit moment bezig met schrijven. Rock- en funknummers, daar ligt mijn persoonlijke voorkeur. Hopelijk spreekt het aan en kunnen we vaak optreden, want daar leer je heel veel van. Ik ben nog lang niet waar ik zijn wil, ga in ieder geval doorleren. Maar ik zie het mezelf wel ooit doen: de sterren van de hemel spelen op Pinkpop of Lowlands.” Het ideaalplaatje van Indira Paping is geen standaardplaatje. “Het liefst zou ik met een band alle grote festivals afgaan”, vertelt ze. Indira houd er niet van als vandaag hetzelfde is als gisteren. Ze is gitariste, in hart en nieren. Vandaar dat ze voor een niet-alledaagse opleiding heeft gekozen: Artiest Popmuziek. “Van gitaar spelen word ik blij. Daar wil ik al mijn tijd in steken.”

Opleiding: ICT Beheerder

Meer weten over de spetterende opleidingen van Kunst Theater en Media? Kom naar de Open Dag op 19 januari 2013: Drieschstraat 1, Heerlen. www.arcuscollege.nl.

‘SYSTEEMPROBLEMEN OPLOSSEN IS DANKBAAR WERK’ Kevin Klijn kent de ins en outs van computers, servers, routers en allerhande randapparatuur en programmatuur. Als derdejaars van de opleiding ICT Beheerder weet hij een kleinschalig netwerk op te zetten en heeft hij genoeg kennis in huis om gebruikers van dat netwerk te ondersteunen als er problemen zijn. Dat is precies wat Kevin leuk vindt: “Als systeembeheerder heb je dankbaar werk. Je zorgt ervoor dat het systeem goed draait. Gebruikers blij, jij blij.” Waardevolle praktijkervaring Zijn eerste stage heeft Kevin gelopen bij Liquid Stones, het ICT-leerwerkbedrijf van Arcus. “Medewerkers kunnen daar terecht met systeemvragen, maar ook particuliere klanten en bedrijven kunnen er aankloppen. Bijvoorbeeld als ze een kapotte PC hebben. In het eerste leerjaar hebben we een computer helemaal uit elkaar geschroefd om alle onderdelen te leren kennen. Het toepassen van de nieuwste technieken leer je vooral in de praktijk: vanaf leerjaar twee loop je drie dagen per week stage. Kevins huidige stageplek is de Universiteit Maastricht. “Voor de afdeling Onsite Support ga ik naar medewerkers toe om computerproblemen op te lossen. Vaak heeft de servicedesk het probleem al duidelijk in kaart gebracht, zodat ik precies

weet wat ik mee moet nemen en waar ik me op moet richten.” Net als bij Liquid Stones lukt het om de meeste problemen op te lossen. “Toch is deze stage voor mij uitdagender dan de eerste. De gebruikers praten vaak Engels. En met een pro-

fessor moet je anders communiceren dan met een gewone medewerker.” ICT-opleiding? Kom eens kijken op de Open Dag van Arcus: 19 januari 2013, Schandelermolenweg 21, Heerlen. www.arcuscollege.nl.

9


10

MBO- OPLEIDINGEN ARCUS

Opleiding: Logistiek Supervisor

CASSANDRA STAAT HAAR MANNETJE IN DE LOGISTIEK

Wie denkt dat logistiek niet meer is dan spullen van A naar B transporteren, heeft het mis. Volg maar eens een les Logistiek bij het Arcus College. “We gebruiken pittige formules, bijvoorbeeld om de bestelgrootte en -frequentie te berekenen”, vertelt Cassandra Boers over één van haar favoriete vakken. Cassandra leert voor Logistiek Supervisor (niveau 4). Ze zit in het tweede leerjaar en loopt stage als logistiek teamleider. Bij Refresco Benelux in Hoensbroek, een grote frisdrankproducent, stuurt Cassandra heftruckchauffeurs en enkele magazijnmedewerkers aan. Zorgen voor de juiste lading De vervoerssector heeft Cassandra altijd aangetrokken: “Mijn moeder rijdt op een touringcar en ook mijn vader is jarenlang touringcar- en vrachtwagenchauffeur geweest.” Vandaar dat Cassandra graag af en toe een kijkje neemt bij de laaddocks van Refresco Benelux, waar de hele dag vrachtwagens binnenkomen om pallets vol frisdranken te laden. “Maar meestal werk ik op kantoor. Telkens als er een vrachtwagen binnenkomt, krijgen wij een melding. Dan printen wij de laadstaat uit, die door één van de heftruckchauffeurs opgehaald wordt. Nadat hij met de heftruck de goederen heeft ‘gepickt’ en klaargezet, brengt hij de laadstaat terug. Wij geven dan in het systeem aan dat de vrachtwagenchauffeur aan het laden is. Als die zich

afmeldt, krijgt hij van ons de vrachtbrief en kan hij de weg op.” Eigen transportbedrijf Binnenkort gaat Cassandra zich ook bezighouden met ‘fleetmanagement’. “Ik ga bijvoorbeeld bijhouden of en hoe vaak heftrucks schade veroorzaken en wat er gedaan kan worden om

zaken te verbeteren”, legt ze uit. Het is duidelijk dat Cassandra haar mannetje wel staat. Ze vindt het leuk om samen te werken, houdt het overzicht en durft beslissingen te nemen. Zo staat het voor Cassandra vast dat ze voor zichzelf gaat beginnen. “Ik doe deze opleiding omdat ik mijn eigen transportbedrijf wil. Ja, ik wil ook zelf op de

vrachtwagen gaan rijden. Als de chauffeurs hier dat horen, zijn ze helemaal enthousiast.” Is logistiek ook jouw wereld? Bezoek de afdeling Internationale Handel/ Groothandel tijdens de Open Dag (19 januari): Meezenbroekerweg 5, Heerlen. www.arcuscollege.nl.

Opleiding: Particulier Beveiliger

LIEVER SUSSEN DAN SLAAN

Een belangrijke vaardigheid die Nina Boormans als student Particulier Beveiliger leert is ‘mensen rustig houden’. “Je moet met praten proberen te voorkomen dat een situatie uit de hand loopt”, legt Nina uit. “Een particulier beveiliger mag mensen bij een misdrijf aanhouden op heterdaad. Als iemand een klap geeft, kunnen en mogen we onszelf verdedigen met ‘gepast geweld’. Maar het is beter om een situatie zonder geweld op te lossen.” Alles in de gaten houden De rol van ‘susser’ ligt Nina wel: “Ik ga graag op stap en ben absoluut geen ruziemaker. Maar er zijn mensen die het conflict wel opzoeken. Dan ben ik zo iemand die ertussenin gaat staan om even rustig met de betrokkenen te pra-

ten.” Bang aangelegd is Nina niet. “Ik heb juist voor deze opleiding gekozen omdat ik een beroep wil waarin ik niet altijd weet wat er gaat gebeuren. Eerst was ik van plan om in een gevangenis te gaan werken, maar dat idee is van de baan omdat ik moeite heb met

een werkplek waar ik me niet vrij kan bewegen. Vandaar dat ik mijn zinnen nu heb gezet op de evenementenbeveiliging. Tijdens het WK Wielrennen heb ik al een beetje met dat werk kunnen kennismaken. Met de hele klas stonden we in uniform langs het parcours om

alles in de gaten te houden. Je merkt dat mensen dan naar je luisteren en je sneller iets vragen.” Nina wil een paar jaar als particulier beveiliger ervaring opdoen. “Daarna ga ik solliciteren bij de Marechaussee.” Meer weten? Bezoek de opleiding tijdens de Open Dag op 19 januari: Klompstraat 30, Heerlen. Of kijk op: www.arcuscollege.nl


MBO- OPLEIDINGEN ARCUS

11

Opleiding: Horeca-assistent

‘IEDER GELUKT GERECHT GAAT OP DE FOTO’ Op de praktijkschool ontdekt Sven Snel dat hij graag in de keuken werkt. Nu volgt hij bij het Arcus College de opleiding tot Horeca-assistent (niveau 1). “Het is mooi om voor heel veel mensen iets te kunnen maken”, vindt Sven. Hij assisteert in het schoolrestaurant en loopt drie dagen per week stage, bij Brasserie Friends in Bunde. “Daar maak ik onder andere soepen en hapjes voor de high tea. Ik heb zelfs al eens meegedraaid aan de ‘warme kant’, eigenlijk iets voor niveau 2 of 3. Heel leuk, want daar wil ik naartoe. Ik droom ervan om door te leren en kok of zelfstandig werkend kok te worden.”

Het oog wil ook wat Sven is in de keuken graag creatief bezig: “Van een dessert maak je een eigen creatie door het bord mooi op te maken en te versieren. Is een gerecht goed gelukt, dan bewaar ik niet alleen het recept maar zet ik het ook op de foto. Kijk: deze aangeklede apfelstrudel met saus heb ik laatst gemaakt. En deze carpaccio. Ja, daar ben ik toch wel trots op.” Groeiend zelfvertrouwen bij Friends De belangrijkste vooruitgang voor Sven is dat hij in de keuken veel meer zelfvertrouwen heeft gekregen. “Ik voel me er thuis. Friends is een heel leuk bedrijf: gezellig en niet al te groot. Zelfs als het restaurant helemaal vol zit, wordt er in de keuken rustig gewerkt.” Sven is begonnen met eenvoudige werkzaamheden, zoals uien snijden. Maar omdat hij inzet en enthousiasme toont, mag hij steeds meer proberen. “Het gaat heel goed. De ene dag werk ik overdag, de andere tot middernacht. Dat moet je goed beseffen: in de horeca werk je vaak ’s avonds en in het weekend. Maar als het je passie is, moet je ervoor gaan. Zoals het nu gaat, heb ik er alle vertrouwen in dat ik het koksdiploma ga halen.” De opleiding Horeca-Assistent volg je bij de unit Educatie/Trajectbureau. Meer info krijg je tijdens de Open Dag (19 januari) bij de unit Horeca en Toerisme: Willemstraat 2, Heerlen. www.arcuscollege.nl.


MBO- OPLEIDINGEN ARCUS 12 hebben. “Als we de theorie onder de knie hebben, gaan we een behandeling in het praktijklokaal oefenen op een ‘fantoomkop’: een levensechte simulatie”, vertelt Jolien. “Een van ons speelt dan tandarts, een ander assistent en een derde is observator. Die oefening geeft je de zekerheid dat je in een echte praktijk weet wat je moet doen.” Knijp maar in mijn arm Senna mag op haar stageadres soms al zelfstandig röntgenfoto’s maken. “Daarnaast houd ik de sterilisatie van de instrumenten bij, neem ik telefoontjes aan, voer ik gebitsgegevens in voor de preventie-assistente en geef ik uitleg, bijvoorbeeld als een kind een fluoridegebitje krijgt. Het is belangrijk dat je patiënten gerust kunt stellen, zodat ze met een vertrouwd gevoel de behandelkamer in gaan. ‘Knijp maar in mijn arm’ zeg ik wel eens als iemand angstig is. Of ik maak een gezellig praatje.” Jolien heeft daar soms nog moeite mee: “Bij mij valt er nog af en toe een stilte. Maar verder bevalt het werk heel goed. Ja, dit is echt wat ik wil gaan doen.”

Opleiding: Tandartsassistent

STEEDS EEN STAPJE VÓÓR OP DE TANDARTS “Als tandartsassistent weet je steeds precies wat de tandarts gaat doen”, vertelt Senna Boer enthousiast. “Wij leren over iedere tand en kies, maar ook over het tandvlees en de spieren en zenuwen in de kaak. Daarnaast moet je tot in detail weten hoe een behandeling verloopt, anders weet je niet welke instrumenten je moet aangeven.” “Assisteren aan de stoel is ontzettend interessant”, vindt ook klasgenote Jolien Meeuwsen

Theorie, simulatie, praktijk Senna en Jolien zitten in het tweede jaar van de opleiding Tandartsassistent. In de tandartspraktijk waar ze stage lopen, mogen ze assisteren bij de behandelingen die ze op school gehad

Bij de Zorgacademie Parkstad leer je ook voor dokters- en apothekersassistent. Bezoek de Open Dag: 19 januari, Henri Dunantstraat 2, Heerlen. www.arcuscollege.nl.

Opleiding: Procestechniek, Vapro ABC

RICHTING GEVEN AAN FASCINERENDE PROCESSEN Als Operator C ben je nooit uitgeleerd. Door het proces de juiste richting op te sturen, help je een goed product te maken. Zo draag je direct bij aan het succes van je bedrijf. Dat maakt het vak extra aantrekkelijk, vindt Anthony Brouns. Net als Rick Verhoeven zit hij in het laatste jaar van de procestechniekopleiding Vapro C. Rick stapt hierna over naar het hbo: de aansluiting is goed geregeld door Arcus. Anthony verheugt zich op een uitdagende en goedbetaalde baan als operator C: “Ik wil graag doorgroeien naar een functie in de meetkamer of als chef van dienst.” Chef van dienst “De mogelijkheid om na verloop van tijd leiding te geven, is er zeker met Vapro C”, weet Anthony. “Het is ook een chef-van-dienstopleiding. Bovendien krijgen we op school een

heel breed pakket, waarmee we in ieder productiebedrijf terecht kunnen.” “Iemand met Vapro C controleert of alle processen in een bedrijf goed verlopen, maar heeft ook het inzicht dat nodig is om bij proble-

men te handelen en met oplossingen te komen”, legt Rick uit. “Je leert het proces begrijpen. Chemie is net als koken: je doet allerlei stofjes bij elkaar en er ontstaat iets nieuws. Dat vind ik fascinerend.”

Mix van chemie en techniek Ook de techniek krijgt alle aandacht in de opleiding. Anthony: “We leren hoe een meetsysteem in elkaar zit, hoe we storingen kunnen opsporen en verhelpen en hoe we via bedieningspanelen en computers in de meetkamer het proces kunnen aanen bijsturen.” “Dat is een kwestie van al je zintuigen gebruiken”, vertelt Rick. Je kijkt rond, luistert, ruikt en controleert berichten.” Zowel Rick als Anthony is zich bewust van de verantwoordelijkheid die een operator draagt. “Als het om veiligheid gaat, neem je geen risico’s. We willen allemaal weer veilig naar huis.” Het is een uitdaging om het proces te leren overzien, vindt Anthony. “Maar die uitdaging ga ik graag aan. Want als operator moet je altijd weten wat je doet. Dan kun je veel bereiken.” Zie jij ook toekomst in de procestechniek? Kom naar de Open Dag van Arcus op za 19 januari of check: www.arcuscollege.nl.


kies jeg in opleid

OPEN HUIS 15 januari 19 februari

Bouwmensen gezocht...

Leren in de praktijk: Wij gaan ervoor!

Heb jij interesse in een bouwberoep? Dat komt heel goed uit. Vakmensen zijn in de toekomst hard nodig. Er ontstaat over een paar jaar een groot tekort aan goed opgeleide vakmensen in de bouw.

Daarom is het dus heel goed en ook noodzakelijk om jonge mensen nu op te leiden. Dat is de taak van het opleidingsbedrijf voor de bouw in Zuid Limburg; Bouwopleidingen Zuid. Vanaf januari zijn we lid van Bouwmensen, nieuwe landelijke club van opleidingsbedrijven voor de bouw en infra. De kwaliteit is dus gegarandeerd.

Jij ook? Bouwopleidingen Zuid/Bouwmensen leidt al meer dan 25 jaar werknemers op voor de bouw in de regio. We bieden een 2-jarige mbo opleiding op niveau 2/3 met baangarantie in samenwerking met het regionale ROC. Deze baangarantie kunnen we bieden dankzij de nauwe samenwerking met het regionale bedrijfsleven. En hoe de opleiding bevalt, dat kan beter een leerling-werknemer vertellen; lees op de website het verhaal van Nando, hij woont in Maastricht en volgt de opleiding timmeren niveau 2 in de bol/bbl Variant.

Bouwopleidingen Zuid Stationstraat 7 6361 BH Nuth Tel: 045 - 5245060 www.bouwopleidingenzuid.nl

www.atriummc.nl

Trajecten september 2013: Instroom 2e, 3e en 4e leerjaar cq overstap BOL naar BBL Verkort traject van niveau 3 naar niveau 4 NIEUW: verkort traject voor HAVO afgestudeerden en afgestudeerde MBO niveau 4 uit een andere sector

iedere dag beter

halmos stelt de mens centraal

INSTALLATIES BOUWFYSICA ENERGIE

Wassenaarseweg 30 2596 CJ Den Haag

www.halmos.nl Glasvezelverbindingen voor de zakelijke markt in Limburg www.isilinx.nl


www.vindiqoffice.com

18.000 kantoor-, schoolen hobby-artikelen G EEN VER ZENDKOSTEN STUK SPR IJZEN SNELLE LE VER ING G ROEN EN DUUR Z A A M

5st a r

e r k! Ei g e n m i t! k w a li t e Hoo g in p r ij s! L aag in

Bespaar tot wel 25% op uw kantoor-, school- en hobby-artikel aankopen! Bent u nog geen klant van VindiQ Office? Profiteer dan gelijk van de scherpe prijzen van VindiQ Office. Uw voordeel kan oplopen tot wel 25%. Als nieuwe klant van VindiQ Office ontvangt u een éénmalige extra korting van 10%, te gebruiken bij uw éérste bestelling. Deze extra korting wordt direct verrekend op uw factuur door gebruik te maken van couponcode: ROC Wie is VindiQ Office? VindiQ Office levert ruim 18.000 kantoor-, school- en hobby-artikelen aan particulier en bedrijf in heel Nederland en België. Ons assortiment bestaat uit alle bekende merken en ons eigen huismerk 5Star. Nieuw! Ook voor al uw drukwerk kunnen wij voor u een bijzonder scherpe offerte maken. Indien u de door u gebruikte documenten en aantallen doorgeeft zorgen wij ervoor dat de offerte in uw bezit komt. De kenmerken van VindiQ Office: SCHERPE PRIJZEN:

Budgetprijzen en super kwaliteit! Uw voordeel kan oplopen tot wel 25%!! Vooral eigen merk 5Star is scherp geprijsd.

UITGEBREID ASSORTIMENT:

Keuze uit ruim 18.000 kantoor-, school- en hobby-artikelen, veelal per stuk bestelbaar! Direct uit voorraad leverbaar.

MILIEU BEWUST:

Speciaal voor milieubewuste klanten hebben wij de catalogus “Het groene kantoor”, met daarin een breed aanbod milieuvriendelijke kantoor- en schoolartikelen.

SNELLE LEVERING OP LOCATIE:

De volgende werkdag geleverd indien maandag t/m donderdag voor 15.00 uur en vrijdag voor 14.00 uur besteld. Wij rekenen géén verzendkosten.

BETALING:

Minimum orderbedrag € 50,00 (excl. BTW); Administratiekosten € 2,50; Bestelling vanaf € 100,00 (excl. BTW) géén administratiekosten. Particulieren betalen uitsluitend via Ideal. Bedrijven kunnen betalen via Ideal en op rekening (na toestemming VindiQ Office).

office w w w. v i n d i q o f f i c e . c o m

Ga voor meer informatie naar WWW.VINDIQOFFICE.COM Couponcode: ROC


WWW.KIESJEBEROEPLIMBURG.NL

LIMBURG

Ouders n e n a c e d n e proof! Beroepen en opleidingen kiezen in Limburg is leuk en makkelijk! Dokter, timmerman, schoonheidsspecialiste of soap-actrice. We dromen allemaal wel eens over wat we later willen worden. Kiesjeberoeplimburg.nl helpt je een beroep te kiezen dat bij je past. Je vindt op deze site meer dan 200 coole filmpjes waarin mensen over hun beroep vertellen. Ze vertellen je wat de leuke maar ook de minder leuke kanten van een beroep zijn. Je geeft aan in welke regio je in Limburg woont, hoe oud je bent, welk opleidingsniveau je wenst en je geeft aan waar je goed in bent en wat je leuk vindt. Daarna zie je een overzicht van de beroepen van jouw keuze. Ook zie je de opleidingen in jouw buurt waar je voor dit beroep kunt leren. Ook vind je alle informatie over werkgevers in Limburg waar je jouw droomberoep kunt uitoefenen.

Gratis beroepentest Onze beroepentest helpt je zoeken naar een opleiding of beroep dat bij je past. Dat is niet zomaar een keuze die je even maakt. Daarom adviseren we je de tijd te nemen. De beroepentest bestaat uit hoofdvragen en subvragen die je moet beantwoorden met ja of nee. Op basis van al die antwoorden maakt onze software een profiel van je persoonlijke eigenschappen en kenmerken en je voorkeuren. Hoe eerlijker je de vragen beantwoordt, des te beter kloppen de resultaten straks. Vervolgens wordt in de database gezocht naar opleidingen en beroepen die aansluiten op dit profiel. De meest passende staan bovenaan. Deze worden met een percentage aangegeven. Deze beroepentest helpt je om uit de meer dan 600 MBO-opleidingen een keus te maken. Uiteindelijk bepaal je natuurlijk zelf welke opleiding je gaat volgen. Veel succes!

Online, jouw of opleiding beroep zoeken!

l n . g r u b m i l p e o r e Kiesjeb t jouw help n e z e i k t s toekom

SAMENWERKINGSPARTNERS

Kiesjeberoeplimburg.nl is een initiatief van Vinda Media. Bel voor meer informatie met Vera Durahim 0475 - 463 465 Powered by Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (17 kenniscentra voor beroepsonderwijs en bedrijfsleven)


Kom je BBL-opleiding volgen bij Cicero Zorggroep! Jaarlijks stellen we een aantal opleidingsplaatsen op verschillende niveaus ter beschikking. Leerlingen kunnen deze opleiding gaan volgen in een combinatie van werken (70%) en leren (30%), de zogenaamde BBL (Beroeps Begeleidende Leerweg). Hierbij is Cicero Zorggroep de werkgever en betaalt ook de opleidingskosten. Tijdens de opleiding ontvangen de BBL’ers een leerlingensalaris. Noah Dohmen BBL-leerling (26 jaar, 3e-jaars BBL-leerling verzorgende IG niveau 3): “Ik was skileraar, maar ik zocht meer diepgang in mijn werk. Tijdens het sporten kwam ik in contact met een

klas BBL-leerlingen die erg enthousiast waren over Cicero. Dankzij hun positieve ervaringen en door mijn oma, die in een verzorgingshuis woonde, besloot ik voor de zorg te kiezen en te solliciteren bij Cicero. Daar ben ik nog steeds blij om. Ik krijg van de mensen veel waardering en ik heb leuke collega’s die me volledig in hun team hebben opgenomen. De combinatie leren en werken is verdeeld over 36 uur per week. Daarvan ga ik een dag naar school. Iedere zes weken heb ik een voortgangsgesprek met mijn begeleiders van Cicero Zorggroep en de opleidingsschool. Tussentijds is

de werkbegeleidster op de werkvloer mijn aanspreekpunt. Wat dat betreft is het allemaal goed geregeld. Cicero heeft ook de boeken, een laptop, uniform, USB-stick en printkaarten voor school aan mij in bruikleen gegeven. Ik heb het erg naar mijn zin op mijn werk. De onregelmatige diensten horen er eenmaal bij. Geen probleem dus. Ik voel me op mijn plek bij Cicero Zorggroep.”

Solliciteer ook naar een BBL-opleidingsplaats bij Cicero Zorggroep! De BBL-opleidingsplaatsen voor schooljaar 2013-2014 zijn inmiddels opengesteld. De selectieprocedure verloopt via het centrale aanmeldpunt opleidingen van Zorg aan Zet. Solliciteren naar een opleidingsplaats doe je via www.zorgnetlimburg.nl

Cicero p Zorggroe is óók op r zoek naa jou!

Wil je meer informatie over de opleiding? Bezoek Cicero Zorggroep tijdens de Open Dag van Arcus College op 19 januari in Heerlen.

www.cicerozorggroep.nl | T 045 - 563 74 50

Help je graag mensen?

Op de Bies biedt advies en ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking in de regio Parkstad en de aangrenzende gemeenten. Hierbij gaat Op de Bies ervan uit dat alle mensen verschillend zijn en dat ieder mens zelf, met zijn mogelijkheden en beperkingen, invulling wil geven aan zijn eigen leven: kansen scheppen en deze benutten.

Zó wil ik leven.

Wil jij werken met mensen met een verstandelijke beperking? Kom dan bij ons een opleiding volgen! Wat bieden we je? Binnen Op de Bies heb je de mogelijkheid om de opleiding tot verpleegkundige

Volg een stage of BBL-opleiding bij Radar! Radar is een zorgorganisatie die kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking ondersteunt. Dat doen we door heel Zuid-Limburg. Voor ons is iedere cliënt uniek met z’n eigen kwaliteiten en talenten. Daar houden we niet alleen rekening mee, maar die willen we juist versterken. Samen met begeleiders, familie en de buurt.

of medewerker maatschappelijke zorg te volgen, beide op kwalificatieniveau 4. Beide opleidingen duren elk 4 jaar en worden gevolgd via de beroepsbegeleidende leerweg. Tijdens je opleiding ontvang je salaris op grond van een leer/arbeidsovereenkomst. Het theoretische gedeelte van de opleiding wordt verzorgd door het Arcus College te Heerlen. Wanneer je de opleiding hebt voltooid, ontvang je een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd als begeleider voor minimaal 28 uur per week. Wat vragen we? Minimaal vmbo, met uitzondering van de beroepsgerichte leerweg, mavo of havo diploma. Gemotiveerde mensen met een flinke portie doorzettingsvermogen en enthousiasme. Heb je al werkervaring of een afgeronde opleiding in de zorg, dan kan de opleiding mogelijk worden aangepast.

Wil je meer weten over een stage of opleiding bij Radar?

Kijk op www.radar.org/ vmbo

Interesse? Voor meer informatie over de opleidingen binnen Op de Bies kun je contact opnemen met de praktijk / opleidings-coördinatoren, Jeanny Augenbroe of Maria Ruwette. Zij zijn bereikbaar via het centrale telefoonnummer van Op de Bies: 045 533 99 00. Wil je de BBL-opleiding volgen bij Op de Bies? Meldt je dan aan bij het centraal aanmeldpunt van Zorg aan Zet; www.zorgnetlimburg.nl

Op de Bies biedt verschillende vormen van ondersteuning. Er wonen mensen op de centrumlocatie in Landgraaf, maar ook in woningen in Hoensbroek, Simpelveld, Lauradorp en Kerkrade. Ook biedt Op de Bies ondersteuning aan mensen die zelfstandig of thuis bij hun ouders wonen. In deze situaties kan Op de Bies met thuiszorg, dagbesteding, vakantieopvang of logeren mensen die ondersteuning geven, die zij nodig vinden.

Op de Bies Hereweg 145 6373 VH Landgraaf T 045 533 99 00 I www.koraalgroep.nl

Arcus Info krant januari 2013  
Arcus Info krant januari 2013  

De Arcus MBO Krant is de studie informatiekrant van het Arcus College. De krant belicht het actuele opleidingsaanbod.

Advertisement