Årsrapport - 2023

Page 1

Sankt Vincent Grupperne

1. januar til 31. december 2023

Årsrapport
Indhold Executive summary ........................................................... 3 Det har vi opnået i 2023.................................................... 3 Din 50’er gør en forskel ..................................................... 4 Styr på administrationen .................................................. 4 Fakta om Sankt Vincent Grupperne ............................... 4 En hilsen fra formanden ................................................... 5 Vores projekter og opnåede resultater ............................ 6 Afrika .................................................................................. 6 DR Congo ..................................................................... 6 Kenya ............................................................................. 7 Sydafrika ....................................................................... 7 Sydsudan ....................................................................... 8 Uganda .......................................................................... 9 Zimbabwe ..................................................................... 9 Amerika ............................................................................ 10 Guatemala .................................................................. 10 Haiti............................................................................. 11 Peru ............................................................................. 11 Asien.................................................................................. 12 Indien .......................................................................... 12 Vietnam ...................................................................... 14 Europa ............................................................................... 16 Ungarn ........................................................................ 16 PR-aktiviteter ................................................................... 17 Økonomi ........................................................................... 18 Driftsregnskab ........................................................... 18 Hvor kommer pengene fra? ..................................... 18 Projektadministration............................................... 19 Revision ...................................................................... 19 2

Executive summary

This annual report describes the activities performed by Saint Vincent Groups (SVG) in 2023. It presents each of the 18 projects we support, and details how our partners have been able to make a difference thanks to the donations received.

The report provides a breakdown of the money coming in and going out of SVG in 2023, with special focus on how the money has been spent by the projects.

SVG is a charitable organisation. We raise money and distribute the donations to our projects mainly through Catholic priests or sisters. In this way, we are able to ensure that the collected money is fully distributed to the people in need for help.

SVG is a volunteer-based organisation; therefore, we are proud to say that 100% of the donations

goes directly to the project, and all costs to administration are covered by state funding or specific donations earmarked for administration. This can only happen because SVG is 100% driven by volunteers.

In 2023 we were able to fundraise approximately 1.2 million DKK. We paid out more than 1 million DKK which supported education of children and young people and helped people living with disabilities.

We are so grateful to everyone who donates money for our organization. Thanks for your generous donations which give us the opportunity to help vulnerable people around the world. We hope you will continue supporting our work in 2024.

Det har vi opnået i 2023

Sankt Vincent Grupperne (SVG) har udbetalt over 1 million kroner til vores projekter, der bl.a. er gået til at støtte:

• Skolegang for børn i DR Congo, Kenya, Sydsudan, Uganda, Haiti og Indien

• Uddannelse af sygeplejersker i Indien

• Erhvervsuddannelse for mennesker med handicap i Sydafrika og fattige kvinder i Kenya

• Bosted for ældre kvinder i Haiti

• Pasning og pleje af børn med handicap i Vietnam

• Drift af suppekøkken i Peru

• Bedre spædbørnsernæring i Uganda

• Socialt arbejde for udsatte familier i Guatemala

• Renovering af bolig, der huser bofællesskab for mennesker med handicap i Zimbabwe

• Lægehjælp og medicin til fattige minoritetsgrupper i Vietnam

3

Din 50’er

Vores slogan er:

gør

en forskel

Ubeskåret støtte til mindre projekter

Og det mener vi. Din støtte går direkte til de mennesker, der har brug for det. Vi arbejder alle frivilligt og overfører typisk pengene direkte til de ansvarlige kontaktpersoner for projekterne, så der er ingen fordyrende mellemled. I 2023 blev vores omkostninger

KRONER

til administration og markedsføring dækket af Kulturstyrelsen og andre bidrag.

Det betyder, at 100% af din støtte går direkte til projekterne.

Man kommer langt for få penge i de lande, hvor vi hjælper. Læs mere om projekterne og hvad din støtte går til nedenfor under hvert projekt.

Styr på administrationen

Selvom din støtte ikke går til administration, har vi styr på regnskabet, der hvert år bliver revideret af en statsautoriseret revisor. Vi er godkendt af Skattestyrelsen som velgørende forening, og skal derfor hvert år indsende ’Gaveskema velgørende foreninger mv.’ med oplysninger om bl.a. antal kontingentbetalende medlemmer, indsamlet gavebeløb og udbetalt støtte efter formålsparagraffen.

Du kan få skattefradrag for dit bidrag til SVG, fordi vi er godkendt af Skattestyrelsen. Det kræver mindst 300 kontingentbetalende medlemmer, og der skal være minimum 100 gavegivere som årligt bidrager med mindst 200 kr. Derfor sætter vi pris på, hvis du har mulighed for at tilmelde dit bidrag til BetalingsService - så har vi lettere ved at nå det nødvendige antal betalende medlemmer.

Fakta om Sankt Vincent Grupperne

• SVGs mission er at støtte humanitært hjælpearbejde til fordel for fattige mennesker, primært i udviklingslandene.

• Vi er en lille græsrodsorganisation med kort afstand mellem bidragydere og modtagere.

• Vi har pt. 18 projekter, hvoraf størstedelen vedrører hjælp til skolegang og uddannelse for fattige mennesker, forældreløse børn og børn med handicap.

• I 2023 støttede vi projekterne med over en million kroner.

• Projekterne foregår i 12 forskellige lande på fire forskellige kontinenter.

• Projekterne støttes typisk med 40.000 kroner pr. år. Støtten udbetales kvartalsvis.

• Der ydes normalt langvarig støtte til projekterne.

• Din støtte går ubeskåret til projekterne.

• Bidrag til SVG er fradragsberettiget. Arv kan gives uden afgift.

• Bidragydere er privatpersoner, fonde, Kulturstyrelsen, menigheder og ordener.

• Bestyrelsens, SVG-repræsentanternes og lokalgruppernes arbejde er ulønnet.

Læs mere om de enkelte projekter i afsnittet ‘Vores projekter og opnåede resultater’ fra side 6.

4
50

En hilsen fra formanden

Vi er glade for at kunne præsentere den første udgave af vores årsrapport, der beskriver de opnåede resultater hos vores projekter. Bestyrelsen har længe ønsket at kunne informere mere om de mange gode resultater, der opnås ved hjælp af jeres bidrag.

2023 har været et godt år, hvor vi har kunnet udbetale over en million kroner til vores projekter.

Det har betydet, at vi også i 2023 har kunnet opfylde vores kontrakter med alle 18 projekter. Vi har også kunnet udbetale enkelte ekstra donationer for at dække særlige behov.

Mere konkret betyder din hjælp, at:

• fattige børn har fået sikret mad og skoleuddannelse

• voksne med handicap har modtaget undervisning og en faglig uddannelse

• familier med børn med svære handicap er blevet aflastet i hverdagen

• traumatiserede børn, der har oplevet naturkatastrofer og er blevet forældreløse, har modtaget hjælp.

Du kan læse mere om hjælpens omfang og resultater for alle projekter nedenfor.

Mange af vore projekter lider under den høje inflation, som medfører behov for regulering af vores støtte.

De samlede indtægter i 2023 blev 1.211.924 kroner heraf 91.106 kroner til markedsføring og administration.

Der skal derfor udtrykkes en meget stor TAK til de fonde, katolske ordener, menigheder og private personer, som velvilligt har ydet deres økonomiske bidrag.

SVGs arbejde er baseret på frivilligt ulønnet arbejde. En stor tak til bestyrelsen og de frivillige i vore lokalgrupper, som alle yder en stor arbejdsindsats. I 2024 vil vores trykte pjece udgå til fordel for et elektronisk nyhedsbrev. Vi vil gerne i højere grad kommunikere pr. e-mail, da fysisk post er blevet meget dyr – og langsom.

I efteråret indgik vi en samarbejdsaftale med DUK, der foreløbigt gælder til udgangen af 2025. Samarbejdet skal støtte DUKs erklærede sociale karitative engagement. Engagementet skal udmønte sig ved en landsdækkende pengeindsamling til støtte af et projekt, der besluttes af samarbejdspartneren i Syd. Endvidere vil en gruppe DUK-medlemmer besøge samarbejdspartneren i Syd og bistå med forskellige arbejdsopgaver. Det er besluttet, at rejsen i 2024 går til Dagcenteret i Ungarn.

Vi håber, vi kan opnå flere gode resultater i 2024.

Poul Skallerup, formand for bestyrelsen.

5

Vores projekter og opnåede resultater

Her støtter Sankt Vincent Grupperne

Afrika

DR Congo

Støtte til skolegang for børn

Resultater i 2023:

SVG har betalt skoleudgifter og skoleuniformer for 40 elever på en skole i byen Mbanza-Ngungu. Børnene kommer fra meget fattige kår og ville ellers ikke have mulighed for at komme i skole. Byen Mbanza-Ngungu ligger ca. 100 km sydvest for hovedstaden Kinshasa.

SVGs årlige støtte i 2023 var 64.400 kroner.

Projektbeskrivelse:

SVG har gennem en årrække støttet redemptoristernes arbejde med undervisning af børn og unge. Redemptoristerne har arbejdet i DR Congo siden 1899 og driver pt 5 skoler i landet.

6

Kenya

Støtte til skolegang, medicin og uddannelse for gadebørn i Nairobi

Resultater i 2023:

• 25 børn er kommet i skole. Der er betalt skolepenge, skoleuniformer og tasker til alle. Mange børn i slumområderne går ud af skolen, fordi de ikke kan betale for skolegang.

• 30 børn og 25 erhvervselever har fået morgenmad og frokost hele året.

• En række unge har gennemført frisør- og skrædderkurser. Disse færdigheder hjælper kursisterne, så de kan få en indkomst, der dækker deres grundlæggende behov.

• Beboerne er blevet undervist om almindelige smitsomme sygdomme, kræft og HIV. De er også blevet undervist i familieplanlægning.

• Alle børn på centret har fået ormekur hver tredje måned.

• Der er givet maddonationer til forældrene.

• 24 forældre, der var syge, har fået hjælp til at købe medicin.

Sydafrika

Støtte til rehabilitering af unge med handicap

Resultater i 2023:

64 unge i alderen 18 til 35 år med både fysiske og lettere psykiske handicap har gennemgået træning og genoptræning. De har været i et færdighedsudviklingsprogram inden for syning, læderarbejde og håndværk f.eks. perlearbejde.

SVGs årlige støtte i 2023 på ca. 40.000 kroner er gået til mad, vand og medicin.

Projektbeskrivelse:

Khwezi Lokusa er et rehabiliteringscenter, der giver støtte til personer i alderen 18 til 35 år med fysiske og lettere psykiske handicap. Centret hjælper bebo-

• Der er købt 10 nye symaskiner, 10 hår-dukker (til frisørelever), tre kontorstole og en bærbar computer. Disse udgifter blev dækket af ekstraordinær donation.

• Der er afholdt søndagsskole, hvor deltagerne også får serveret morgenmad.

SVGs årlige støtte i 2023 var ca. 201.100 kroner.

Projektbeskrivelse:

Hovedformålet for CHILD er at forbedre livskvaliteten for de fattigste af de fattige i samfundet.

Projektet rehabiliterer gadebørn i samarbejde med deres forældre eller andre slægtninge og genforener børn med deres forældre. CHILD redder børnene væk fra gademiljøet og giver dem mad, råd og vejledning, undervisning i personlig hygiejne og åndelig vejledning. Børnene er mellem 6 og 18 år. CHILDs erhvervsuddannelse, som omfatter sy- og frisørkurser for unge piger, forefindes i det samme lejede hus.

erne med at nå et optimalt fysisk, mentalt og socialt funktionsniveau gennem færdighedstræning i fire workshops: læderarbejde, syning, kunst og håndværk og keramik. Opholdet på centret giver dem mulighed for at finde job på det åbne arbejdsmarked.

7

Sydsudan

Skoleundervisning af børn og unge i landsbyen Nyamlell

Resultater i 2023:

I alt 4.395 børn i aldersgruppen før-skole til udskoling har fået glæde af SVGs støtte til skoleundervisning. Børnene er fordelt på syv katolske skoler i Nyamlell sogn, der ligger i den nordlige del af Sydsudan. Skolerne har hver mellem 310 og 970 elever.

SVGs årlige støtte i 2023 på ca. 37.400 kroner er primært gået til tilskud til lærerlønninger og aflønning af uddannede lokale lærerkræfter, der underviser på skolerne. Støtten er også gået til renoveringer af skoler, skoleklasser og indkøb af undervisningsudstyr.

Projektbeskrivelse:

De katolske skoler i Nyamlell sogn er siden 2012 blevet styret af den katolske organisation Society of Missionaries of Mary Immaculate (MMI). MMI har fokus på at udvikle skolerne til at være ”fællesskabs-centre” for de lokale beboere i landsbyerne. Vores kontaktperson rapporterer, at elevtallet i skolerne er stigende og undervisningskvaliteten er forbedret. MMI har åbnet i alt fire nye skoler – tre skoler i forskellige landsbyer i Nyamlell Sogn og én skole i Nyamlell by. Ligeledes er der startet aftenundervisning og klasser for voksne og analfabeter i skolerne i samarbejde med de lokale beboere.

8
projekter og opnåede resultater
Vores

Uganda

Støtte til uddannelse af landsbykvinder som ernæringsvejledere (Uganda 1)

Resultater i 2023:

• Der er blevet uddannet to ernæringsvejledere i hver af de 13 landsbyer.

• Der blev gennemført 68 hjemmebesøg.

• Der er blevet indkøbt ernæringstilskud til børn, der lider af fejlernæring.

• I alt 288 børn bliver fulgt i projektet. SVGs årlige støtte i 2023 var ca. 28.200 kroner.

Projektbeskrivelse:

Projektet startede i 2007 og er forankret ved privathospitalet St. Francis Hospital Nkokonjeru, der ejes af den katolske kirke. Projektet fokuserer på børn under fem år og omfatter familier i 13 landsbyer.

Der foretages hjemmebesøg af uddannet personale, som underviser mødrene i ernæring af deres børn og følger børnenes vækst.

(Uganda 2) Støtte til skolegang og uddannelse af børn og unge

Resultater i 2023:

24 unge modtog støtte, så de kan fortsætte deres uddannelse til landmand, skrædder, lærer, elektroingeniør, sygeplejerske, revisor og jurist. Ti studerende afsluttede den første del af deres studier.

SVGs årlige støtte i 2023 var ca. 44.000 kroner.

Projektbeskrivelse:

Projektet støtter udsatte børn og unge, der kommer fra meget fattige kår og ellers ikke ville have mulighed for at få en uddannelse.

Projektet giver især piger adgang til uddannelse, så de i fremtiden kan klare sig selv. Ideen er, at hvis man uddanner en kvinde, uddanner man en hel nation. Kvinder, der får en uddannelse, vil ikke kun

Zimbabwe

Støtte til bofællesskab for mennesker med fysiske handicap

Resultater i 2023:

Støtten er anvendt til mad, medicin og hjælpemidler, og der er foretaget reparationer i huset. Der er også indkøbt høns, så der kan tjenes lidt på salg af æg.

SVGs årlige støtte i 2023 var ca. 24.900 kroner.

Projektbeskrivelse:

Windhover Trust blev oprettet i 1994 af Valerie

sørge for deres egne behov, men også have bedre mulighed for at styrke deres børn.

Siden 2014 er i alt 65 børn og unge blevet hjulpet af sponsorprogrammet.

Palm og Virginia Tomlinson som et midlertidigt hjem for unge med handicap. De unge havde afsluttet deres skolegang på King George VI specialskolen, hvor Valerie blev ansat som lærer. Windhover Trust er blevet et permanent hjem for beboerne med forskellige handicap, der ikke kan finde bolig.

“I øjeblikket bor der 13 personer her i bofællesskabet. Det omfatter personer med spastisk lammelse, muskeldystrofi (muskelsvind), poliomyelitis (polio) og eftervirkninger af tuberkulose”.

9

Vores projekter og opnåede resultater

Her støtter Sankt Vincent Grupperne

Amerika

Guatemala

Støtte til udsatte familier

Resultater i 2023:

Søstrene hjalp 13 udsatte familier, inklusive 35 børn.

SVGs årlige støtte i 2023 var ca. 30.000 kroner.

Projektbeskrivelse:

I et af de hårdest belastede slumkvarterer i Guatemala By, kvarteret “El Limón”, udfører de domi-

nikanske missionssøstre af rosenkransen socialt arbejde for at hjælpe udsatte familier. Det drejer sig typisk om unge alenemødre og deres børn. Søstrene betaler for skolegang og organiserer lektieværksteder med personlig støtte. Endvidere tilbydes mødrene at deltage i workshops, hvor de bl.a. får redskaber til børneopdragelse og lærer hvordan man lægger et husholdningsbudget. Søstrene støtter også kvinderne til økonomisk uafhængighed (micro-business) ved hjælp af undervisning og efterfølgende netværksstøtte, der også adresserer livsproblematikker meget bredt.

10

Støtte til bosted for ældre kvinder

(Haiti 1)

Resultater i 2023:

SVGs støtte er blevet brugt til at købe mad til beboerne, for eksempel ris, bønner, kød og æg. Endvidere er der købt vitaminer og medicin til beboerne.

SVGs årlige støtte i 2023 var ca. 39.700 kroner.

Projektbeskrivelse:

For tiden bor der ca. 30 ældre kvinder (+60 år) på bostedet ”Foyer of Sacred Heart”. Langt størstedelen af dem har ingen familie. Formålet med søstrenes arbejde er at forbedre livskvaliteten for de 30 beboere. På bostedet får de mad, tøj, medicin og sundhedspleje. Der ydes også rådgivningsterapi og gennemføres rehabiliteringsforløb for de forladte ældre. Søstrene dyrker selv grøntsager og har kyllinger på gården.

(Haiti 2) Støtte til skolemad på to skoler og skolegang for forældreløse børn

Resultater i 2023:

SVG har betalt skoleudgifter for 75 forældreløse børn, der ellers ikke ville have haft mulighed for at komme i skole. Endvidere har i alt 375 børn fået serveret varm skolemad. Priserne på mad steg meget i 2023, bl.a. pga politisk uro. Forældreløse børn på et opholdssted har fået tilbudt samtaleterapi én gang om ugen i hele 2023.

SVGs årlige støtte i 2023 var ca. 49.700 kroner.

Projektbeskrivelse:

SVG støtter organisationen ‘Centre d’Evangelisation, de Spiritualité et de Santé Mentale (CESSA)’ i hovedstaden Port-au-Prince. CESSA blev grundlagt af den montfortanske ordensfamilie efter det

Peru

Støtte til drift af suppekøkken for fattige indianere i Andes-højlandet

Resultater i 2023:

SVG støtter driften af et suppekøkken i byen Marcapata, hvor fattige familier og ældre kan komme og hente et varmt måltid mad. Ældre, der er dårligt gående, kan få maden bragt hjem til sig. Alle besøgende i suppekøkkenet modtager også gode råd om hygiejne i forbindelse med madlavning.

store jordskælv i 2010. Organisationen driver to skoler for elever i alderen 4-13 år og også et opholdssted for forældreløse børn. Eleverne på skolerne tilbydes et varmt måltid mad, da de kommer fra meget fattige kår. CESSA har etableret et samarbejde med nogle psykologistuderende, der kommer hen på opholdsstedet og tilbyder samtaler med beboerne.

“Det overordnede formål med CESSAs program er at forbedre leveforholdene for de fattigste børn i vores samfund i dag ved at tilbyde dem mad og uddanne dem, så de kan blive morgendagens gode og ærlige borgere.”

Fr. Wismick, leder af CESSA

Der var ca. 50 personer, der fem gange om ugen modtog et varmt måltid lavet i suppekøkkenet.

SVGs årlige støtte i 2023 var ca. 39.100 kroner.

Projektbeskrivelse:

SVG støtter jesuitternes arbejde blandt højlandsindianere i Peru. Samarbejdet med jesuitterne startede som støtte til den danske jesuitterpræst Peter Tantholdts aktiviteter.

11
Haiti

Her støtter Sankt Vincent Grupperne

Asien

Indien

Hjælp til uddannelse af sygeplejersker (Indien 1)

Resultater i 2023:

SVGs støtte har givet 15 unge mulighed for at læse til sygeplejerske. SVGs støtte dækker delvist udgifterne for deres uddannelse.

SVGs årlige støtte i 2023 var ca. 119.300 kroner.

Projektbeskrivelse:

Mother and Child-projektet støtter i alt 26 unge med deres videregående studier. SVG støtter specifikt en gruppe unge, der læser til sygeplejerske, så de kan få en uddannelse og blive selvforsørgende. Mother and Child Foundations mission er at tjene nødlidende kvinder og børn uden nogen form for diskrimination i forhold til kaste, tro og religion.

12
opnåede
Vores projekter og
resultater

(Indien 2)

Hjælp til skolegang for børn i provinsen Manipur

Resultater i 2023:

SVG har betalt skoleudgifter og bøger for i alt 70 elever (32 drenge og 38 piger) i 1.-10. klasse. Eleverne går på skoler i seks landsbyer i provinsen Manipur. Denne provins ligger mellem Bangladesh og Myanmar. Fem elever har bestået 10. klasse og dermed afsluttet deres skolegang.

Projektkoordinatoren fra DSSS har besøgt fire skoler og motiveret eleverne til at studere flittigt. Dette er sket i interaktion med både elever og forældre.

Projektkoordinatoren har også været på hjemmebesøg hos 40 af eleverne. SVGs årlige støtte i 2023 var ca. 44.700 kroner.

Projektbeskrivelse:

Manipur bebos af forskellige etniske grupper, der typisk lever af landbrug. Uddannelsesniveauet hos især kvinderne er lavt. Det katolske ærkebispedømmes udviklingsorganisation Diocesan Social Service Society (DSSS) har udvalgt 7 landsbyer, hvor DSSS i samråd med landsbyernes ledelse har udvalgt 70 børn. SVG støtter disse børn økonomisk med skolegang op til 10. klasse.

13

Vores projekter og

Her støtter Sankt Vincent Grupperne

resultater

Vietnam

Støtte til center for børn med handicap og forældreløse – House of Hope (Vietnam 1)

Resultater i 2023:

SVGs støtte har dækket følgende:

• Skolepenge for forældreløse børn i den normale skole.

• Udgifter til mad og drikke

• Udgifter til pleje, medicin og lægeundersøgelser

• Udflugter med børnene

SVGs årlige støtte i 2023 var ca. 44.600 kroner.

Projektbeskrivelse:

Projektet støtter forældreløse børn og børn med fysiske eller psykiske handicap såsom mentalt retarderede og spastisk lammelse. Børnene bor på centeret Mai Am Hy Vong Nguyet Bieu (House of Hope) i byen Hue. Bostedet drives af søsterordenen “Lovers of the Holy Cross” og blev grundlagt i 1996.

opnåede
14

(Vietnam 2) Støtte til center for børn med diverse diagnoser – Son Binh

Centeret fungerer som bosted og plejecenter for børn med forskellige diagnoser.

Resultater i 2023:

Donationen modtaget fra SVG er blevet brugt til at støtte følgende aktiviteter for centrets 60 børn med handicap:

• Indkøb af mad. Risen er blevet overdraget til børnenes familier i den tid, hvor familien selv skulle tage vare på deres børn på grund af covid-19 pandemien.

• Afholdelse af diverse udflugter og fritidsaktiviteter

• Hjælpe de børn, der hverken kan høre eller tale,

med at kommunikere.

• Lære børnene at bruge computer, spille keyboard, danse, sy, brodere og kunsthåndværk.

• Lære børnene at beskytte sig mod coronavirus og bremse spredningen, herunder blive vaccineret og bære mundbind.

SVGs årlige støtte i 2023 var ca. 51.200 kroner.

Projektbeskrivelse:

Der er pt. 60 børn på Son Binh-centeret. Grundet covid-19-pandemien er antallet af børn færre end sidste år. Børnene har forskellige diagnoser, bl.a. Downs syndrom, autisme, mental retardering, ude af stand til at høre og tale, ADHD, spastisk lammelse, og multihandicap. Børnene er blevet behandlet af syv søstre, som er specialuddannede.

(Vietnam 3) Støtte til karitativt missionsarbejde og uddeling af medicin

Projektbeskrivelse:

SVG støtter franciskanernes missionsarbejde blandt fattige minoritetsgrupper i Khanh Vinhdistriktet, der ernærer sig ved landbrug.

(Vietnam 4) Støtte til børnehjemmet ’Mong Tho Orphanage’s House’

Projektet har som formål at hjælpe gravide unge kvinder i nød og at adoptere og passe forældreløse børn.

Resultater i 2023:

Støtten er gået til at betale for driften af børnehjemmet. Dette inkluderer indkøb af mad, tøj, medicin samt løn til medarbejderne. Der er også 29 forældreløse børn, der har kunnet komme i skole. Derudover er der også givet vejledning og støtte til

Resultater i 2023:

Der er uddelt medicin og givet gratis behandling. Der er også ydet støtte til fattige studerende.

SVGs årlige støtte i 2023 var ca. 29.800 kroner.

fire gravide kvinder, der ønskede en abort, så de i stedet for kunne gennemføre graviditeten.

SVGs årlige støtte i 2023 var ca.49.700 kroner.

Projektbeskrivelse:

Der er et stort behov for hjælp til forældreløse børn i Vietnam. Fr. Nguyen Duc Thien har derfor opført et børnehjem med plads til 40 børn. Der er indgået en aftale med Søstrene af Det Guddommelige Forsyn, der bliver ansvarlige for driften af børnehjemmet. De vil også komme til at bo der og bliver ansvarlige for børneopdragelsen.

15

Vores projekter og

Her støtter Sankt Vincent Grupperne

resultater

Europa

Ungarn

Støtte til dagcenter for fattige romabørn

Resultater i 2023:

Der er 50-60 børn på centeret som dagligt har fået tre gratis måltider – morgenmad, frokost og eftermiddagsmad. SVG har også betalt for skolematerialer til børnene.

Tilskuddet fra regeringen rækker kun til 25 børn og kan desværre slet ikke dække alle driftsudgifterne for centret.

“Sr. Katalin skriver ”SVGs støtte er en stor hjælp for os, fordi den giver mulighed for en balanceret økonomisk situation for driften af centeret. Mange tak for det og må den gode Herre velsigne alle velgørerne for det”.

SVGs årlige støtte i 2023 var ca. 55.600 kroner.

Projektbeskrivelse:

I byen Zsambek, der ligger ca. 30 km fra Budapest, bor en lille gruppe søstre, som har påtaget sig at hjælpe et stort antal fattige mennesker, især romaer.

Romaerne bliver ofte diskrimineret og mange lever i fattigdom.

Søstrene begyndte med at stille deres egne lokaler til rådighed, men de blev hurtigt for små.

Projektet er efterhånden blevet udvidet til at omfatte et dagcenter, hvor børnene kan få kateketisk undervisning og mad.

Der er i øjeblikket 80-100 børn. Endvidere er der en skole for unge, hvor de kan lære lettere håndværk. Hver sommer tager søstrene og deres medarbejdere med børnene på en uges sommerlejr. De kalder det en kateketisk sommerlejr, da de hver aften opfører rollespil med inspiration i bibelhistorien.

16
opnåede

PR-aktiviteter

Der blev udsendt fire trykte numre af pjecen med nyt fra projekterne og information om bestyrelsens arbejde. Oplaget var 900 stk.

Der har været en rubrikannonce på næstsidste side i alle numre af Katolsk Orientering. Der har været to artikler i Katolsk Orientering om SVGs projekter. Endvidere er der løbende skrevet nyheder på SVGs hjemmeside og Facebook. http://www.vincentgrupperne.dk https://www.facebook.com/SanktVincentGrupperne

17
Driftsregnskab Vi havde i 2023 i alt 391 bidragydere. Heraf bidrog de 247 med 200 kroner eller mere. Økonomi 2023 Bidrag til projekter 1.120.818 Bidrag til markedsføring og adm. 91.106 Indtægter i alt 1.211.924 Udbetaling til projekter 1.018.472 Markedsførings- og adm. omkostninger 98.609 Udgifter i alt 1.117.081 Årets driftsresultat 94.842 2019 829.898 kr. Udbetaling til projekter 2023 Hvor
fra? Bidragsfordeling 2023 1.018.472 kr.
kommer pengene

Projektadministration

Der er kontrakter med alle SVGs projekter. Udbetaling af støttekroner sker direkte til den projektansvarlige ved en bankoverførsel, hvorefter vi modtager kvittering for, at beløbet er modtaget.

Revision

Som velgørende forening godkendt af SKAT er der krav til revision. SVGs regnskab revideres hvert år af en statsautoriseret revisor.

Alle bidrag overføres ubeskåret til projekterne. Omkostninger til markedsføring og administration dækkes primært af driftstilskud fra Kulturstyrelsen.

Det reviderede regnskab publiceres på hjemmesiden. https://www.vincentgrupperne.dk/generalforsamlinger/regnskab/

19

Kunne du tænke dig at støtte Sankt Vincent Grupperne?

• Bliv medlem!

Medlemskontingentet er kun 50 kroner årligt og kan indbetales sammen med et eventuelt bidrag.

• Opret en lokalgruppe, hvor I kan støtte et specifikt projekt.

• Bliv erhvervssponsor.

• Bliv SVG-repræsentant i din sognekirke.

• Doner din arv til SVG (som godkendt humanitær organisation er SVG fritaget for boafgift).

Udgivet af bestyrelsen i Sankt Vincent Grupperne

Poul Skallerup, formand

Stig Gelslev, kasserer

Caroline Loldrup

Per Skallerup

Sr. Hildegard Doods

Hans Pedersen

Mette Gade

Melissa Loldrup (suppleant)

Bo Johansson (suppleant)

Kontakt Sankt Vincent Grupperne

Poul Skallerup (formand)

Tlf 42 32 37 68 poul@vincentgrupperne.dk

Mere information www.vincentgrupperne.dk www.facebook.com/ SanktVincentGrupperne

Sankt Vincent Grupperne

Stiftet: April 1959

CVR-nummer 29669287

Regnskabsår: 1. januar 2023 til 31. december 2023

Revisor Redmark

Dirch Passers Allé 76 2000 Frederiksberg

Design www.graphicguts.com

TAK

Vi er taknemmelige for alle bidrag vi modtager, og der skal lyde et stort TAK til alle bidragsydere.

Vi glæder os over, at fonde, og ordenshuse igen i 2023 har ydet en betydelig støtte til vores arbejde og derfor lyder en særlig tak til:

FLSmidth & Co. A/S Donation Fund

Georg og Frida Hviids fond

Guldagerfonden

Asta og Jul. P. Justesens fond

Medarbejdernes honorar fond i Novo Gruppen

Sankt Benedikts Stiftelse

Fransiskanarsystranar

Den Fransiskanske Sekularorden

Oblatfædrene - OMI stiftelsen

Sankt Elisabeth Søstrene

Sankt Josefs Karmel

Sankt Joseph Søstrene

Benediktinerinderne af den hellige Lioba

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.