Page 1

Odborný časopis pro vinohradnictví, sklepní hospodářství a obchod vínem www.vinarskyobzor.cz

číslo 6, ročník 105/2012 • cena 67 Kč (předplatné 49 Kč) Vydává Svaz vinařů České republiky

Praktické poznatky k odrůdě Roesler Jak to vidí Tibor Nyitray Tradice a moderní enologie Výstava Víno napříč staletími


Filtrace na principu reverzní osmózy

Vinařství roku 2011

Za poznáním do Burgundska

strana 310

strana 314

strana 318

strana 334

Obsah 6/2012

Květnové mrazíky

295 Obsah Editorial 296 Richard Stávek: Krádeže ve vinicích jinak Spolkové informace 298 Tibor Nyitray: Pár slov do začátku 300 Richard Stávek: Jak to vidí Tibor Nyitray Vinohradnictví 304 Binger Seilzug – specialista pro zelené práce ve vinicích 306 Pavel Pavloušek: Praktické poznatky k odrůdě Roesler 310 Tomáš Litschmann: K letošním květnovým mrazíkům Vinařská technologie 314 Patrik Burg: Možnosti využití filtrace na principu reverzní osmózy ve vinařských provozech 316 Pavel Jelen: Ad „Vhodná technologie pro autentická vína“ 316 Pavel Pavloušek: Tradice a moderní enologie Portrét 318 Vinařství roku 2011 Františka a Hany Mádlových Vinařské aktivity 321 Víno napříč staletími 322 Šampionem Velkopavlovicka je Sauvignon z velkoněmčického Proqinu 336 Helena Baker: London International Wine Fair (LIWF) 2012 Hodnocení vín 326 Jan Otáhal: Valtické vinné trhy 2012 328 CMB 2012: 23 medailí pro tuzemské vinaře Vinařská historie 329 Psalo se ve vinařském obzoru před 100 lety… 330 Historické události a vinařské osobnosti – červnová, červencová a srpnová výročí Vinařství v zahraničí 331 Luboš Bárta: Americký úspěch na pomoc dětem 334 Jana Flesarová: Za poznáním do Burgundska

297 324 325 325 340

Zprávy Padesát let veletrhu SIMEI Moravská vína uspěla také v Kanadě V Botanické zahradě v Troji se křtila vína ročníku 2011 Kalendář vinařských akcí Milan Singer: Zpráva o 6. ročníku Žernoseckého koštu

Vinařská povídka 338 Václav Fiala: Sanatorium 2012

ĕī

ÈFTL¥S

FQ

MJLZ

Ŕ 4WB[

W

VC

J

OB

Vinařská gastronomie 339 Pavla Burešová: Inspirace na červen 340 Milan Magni: Papriky plněné balkánským sýrem

W

VC

MJLZ

Ŕ 4WB[ OB

J

ĕī

ÈFTL¥S

FQ


296

Vinařský obzor (6/2012)

Vinařský obzor Odborný časopis pro vinohradnictví, sklepní hospodářství a obchod vínem číslo 6, ročník 105 (2012) Vydává Svaz vinařů České republiky Šéfredaktor Ing. Martin Půček e-mail: martin.pucek@svcr.cz Editor Ing. Richard Stávek e-mail: richard.stavek@vinarskyobzor.cz Sekretariát redakce Barbora Válková (předplatné, inzerce, vinařské publikace) e-mail: barbora.valkova@vinarskyobzor.cz tel.: 773 838 685 Markéta Nováková (účetnictví) tel.: 602 470 345 e-mail: marketa.novakova@svcr.cz Redakční rada RNDr. Zdeněk Habrovanský (předseda) (zdenek.habrovansky@email.cz) Ing. Petr Ackermann, CSc. Doc. Ing. Josef Balík, Ph.D. (balikj@zf.mendelu.cz) Doc. Ing. Patrik Burg, Ph.D. (xburg@node.mendelu.cz) Lubomír Glos (glosovi@email.cz) Ing. Tomáš Javůrek (javtom@post.cz) Ing. Antonín Králíček (kralicek@mze.cz) Ing. Pavel Krška (pavel.krska@vinarskecentrum.cz) Mgr. Lukáš Lukáš (lukas@templarske-sklepy.cz) JUDr. Tibor Nyitray (tibor.nyitray@svcr.cz) Ing. Bronislav Pavelka (bronislav.pavelka@szpi.gov.cz) Doc. Ing. Pavel Pavloušek, Ph.D. (pavlous@zfmendelu.cz) Doc. Ing. Eduard Postbiegl, CSc. Ing. Martin Půček (martin.pucek@svcr.cz) Bc. Milan Sedláček (sedlacek@znalecvin.cz) Ing. Jiří Sedlo, CSc. (jiri.sedlo@svcr.cz) Ing. Richard Stávek (richard.stavek@vinarskyobzor.cz) Ing. Marek Špalek (fantomme@seznam.cz) Sazba a zlom Adam Kepert, tel.: 777 807 874 e-mail: kepe@seznam.cz Grafická koncepce Bedřich Vémola, studio@vemola.cz Jazykový poradce Mgr. Jana Otevřelová Tisk Tisk Pálka Břeclav, tel.: 519 374 305 Registrační číslo: MK ČR E 11630 Vychází měsíčně. Cena jednoho čísla je 67 Kč, dvojčísla 7/8 110 Kč (včetně 14% DPH) Rozšiřuje PNS, a.s., MediaPrint&Kappa, soukromí distributoři Předplatné 2012 V redakci — 1 číslo 49 Kč, dvojčíslo 7/8 84 Kč (vč. 14% DPH), celý ročník 569 Kč (vč. 14% DPH) Adresa redakce a vydavatele SV ČR — Vinařský obzor, P. O. BOX 34, Žižkovská 1230, 691 02 Velké Bílovice tel./fax: 519 348 980 e-mail: info@vinarskyobzor.cz www.vinarskyobzor.cz Materiály byly předány do tisku 16. 6. 2012 Toto číslo vychází 22. 6. 2012 ISSN: 1212-7884 Vinařský obzor® Žádná část tohoto časopisu nesmí být kopírována či jinak šířena bez souhlasu vydavatele. Redakce neodpovídá za obsah inzerce a komerční prezentace. Redakce si vyhrazuje právo na otištění příspěvků či korespondence došlé do redakce, pokud není předem dohodnuto jinak, a na jejich běžnou úpravu. Názory v příspěvcích externích dopisovatelů se nemusejí shodovat se stanoviskem redakce či vydavatele. Foto na titulní straně © archiv redakce

Editorial

Krádeže ve vinicích jinak Velmi doporučuji těm, kteří třeba před časem zakoupili starší záhumenkovou vinici, aby si ověřili, z jakého materiálu je drátěnka. Je sice hezké mít ji měděnou, ale nakonec zamrzí, když se vinice ocitne bez opory drátěnky v plné sezóně. Že to považujete za nevídané? Ale kdeže. Posuďte sami – popíšu příběh, který se skutečně stal. Už jsme si zvykli, že viniční zloději jdou po hroznech a nebo také ve zrovna vysazené vinici po sazenicích. Jsou vykrádány (a kradeny) viniční chaty a chýše, občas se ztratí nějaký ten sloupek nebo též železná brána od vstupu do areálu vinic. V některých mladších výsadbách, kde vinohradník zainvestoval do nerezového drátu, se též stalo pár událostí, ke kterým byla zvána policie. Aby však staré záhumenkové vinice, kde jsou kolikrát keře jak noty na buben, byly předmětem zájmu lapků? Ale ano, stalo se. Za uplynulý rok jen v obci Němčičky a v plné sezóně (červen, červenec) se takové krádeže odehrály hned dvakrát. Dokonce v prvním případě soused odlehčil souseda. A to se ještě poškozený poptával přes plot, co že to soused pálí: áále, dráty opaluju, povezeme do sběru. Když šel poškozený za pár dní postřikovat vinici, nevěřil vlastním očím – mezi řádky nemohl projet, protože oboje dráty obou dvojdrátí byly měděné, a tedy byly fuč. Vlastně šlo o pronajatou vinici: někdy před čtyřiceti lety byl asi měděný drát snáze dostupný (na nosné se měď nepoužívala, neboť se tahem protahuje), a tak vinohradník tehdy použil tuto. Ještě ve vinici mu došlo, odkud vítr vane, a tak se hned vydal za sousedem (ten byl v Němčičkách čerstvý, takže pravděpodobně ani nevěděl, že krade v sousedově vinici). No co by vás napadlo v takovém rozčilení říct? Škůdci důrazně sdělil, že měl štěstí, že jej nechytl při činu, protože by jej nejspíš přizabil. A ejhle, zloděj neváhal a volal policii, která pak poškozeného trápila hodiny po výsleších kvůli vyhrožování. Neskutečné, že? Druhý případ se odehrál pár dní před uzávěrkou tohoto čísla – opět vzalo za své oboje dvoudrátí. Tentokrát na nikoho podezření nepadlo, lapkové jsou již zřejmě opatrnější. Rozčíleného vinohradníka jsem potkal na traktoru se zavěšeným postřikovačem, na kterém mu viselo jedno zbylé klubko drátů – zloději byli zřejmě někým vyrušeni, a tak nestihli v kalupu pobrat všechno. Dokážete si to představit? Letorosty obtěžkané hrozny, jak se sklánějí v meziřadí k sousednímu řádku… Hrozný pohled. Jak vy byste se zachovali, kdybyste chytili zloděje při činu? Došlo u vás někdy k viniční krádeži? Napište nám o tom.

Richard Stávek


Předplatné / Zprávy

Vinařský obzor (6/2012) 297

Předplatné Vinařského obzoru na rok 2012 » 569 Kč / 25 €

Padesát let veletrhu SIMEI

Cena jednoho výtisku (měsíčně) 2012 ve volném prodeji » 67 Kč / 2,70 € Cena jednoho výtisku (měsíčně) 2012 pro předplatitele » 49 Kč / 1,98 € Cena letního dvojčísla 2012 ve volném prodeji » 110 Kč / 4,27 € Cena letního dvojčísla 2012 pro předplatitele » 84 Kč / 3,85 € Jako předplatitel ušetříte » 206 Kč / 7,62 € za rok.

Světoznámý milánský veletrh enologie a nápojové techniky SIMEI, který je největším svého druhu na světě, asi netřeba našim čtenářům představovat, neboť jsou o něm prostřednictvím Vinařského obzoru informováni již od roku 1999. SIMEI se opět uskuteční příští rok na podzim a oslavuje tak své padesáté narozeniny. Ano, první ročník SIMEI byl zorganizován před půlstoletím.

Mám zájem o předplatné Vinařského obzoru

 od čísla nejbližšího do čísla ______________  ročníku 2012  od začátku roku 2012 (1/2012) na dva roky — do 12/2013 i minulé ročníky jednotlivě  1999 (20 Kč)  2005 (37 Kč)

 2000 (20 Kč)  2006 (39 Kč)

 2001 (20 Kč)  2007 (45 Kč)

 2002 (30 Kč)  2008 (50 Kč)

 2003 (30 Kč)  2009 (50 Kč)

 2004 (30 Kč)  2010 (50 Kč)

i minulé ročníky v deskové vazbě  1999 (292 Kč)  2000 (333 Kč)  2001 (333 Kč)  2002 (383 Kč)  2003 (424 Kč)  2004 (454 Kč)  2005 (494 Kč)  2006 (524 Kč)  2007 (565 Kč)  2008 (595 Kč)  2009 (595 Kč)  2010 (595 Kč) další starší výtisky (pouze jednotlivě)  7–8/1998

 9–10/1998

 11–12/1998

(à 50 Kč)

 další požadavky ____________________________________________________________________________

 platit budu složenkou

 platit budu na fakturu (přes účet)

Objednávka publikací

______ ks ____________________________________________________________________________________ ______ ks ____________________________________________________________________________________ ______ ks ____________________________________________________________________________________ ______ ks ____________________________________________________________________________________ ______ ks ____________________________________________________________________________________ ______ ks ____________________________________________________________________________________

Adresa plátce

Jméno, firma _________________________________________________________________________________ Adresa _______________________________________________________________________________________ Místo ____________________________________________________________ PSČ _______________________ IČO (v případě, že se jedná o firmu a chce vystavit fakturu) __________________________________________ DIČ (v případě, že se jedná o firmu a chce vystavit fakturu) __________________________________________ Telefon, e-mail (není podmínkou) _______________________________________________________________

Adresa adresáta (nevyplňujte v případě, že se jedná o stejnou osobu)

Jméno, firma _________________________________________________________________________________ Adresa _______________________________________________________________________________________

Už nyní si mohou čtenáři Vinařského obzoru zapsat do diáře důležité datum: 12. až 16. listopadu 2013 se uskuteční další, již 25. ročník této monumentální přehlídky techniky a technologií nejen pro vinařský, ale celkově pro nápojový průmysl. Již poněkolikáté je organizován na novém milánském výstavišti Rho v těsné blízkosti letiště. Od svého prvního ročníku, který byl zahájen 10. listopadu 1963, se SIMEI stal jedním z nejdůležitějších referenčních míst pro všechny novinky a inovace ve světě technologie vývoje strojů, zařízení, produktů a služeb pro výrobu, lahvování a balení vína a nápojů obecně. V prvním ročníku se na výstavě ukázalo asi 170 vystavovatelů, z nichž 144 bylo italských a 26 zahraničních, a to na ploše přibližně 12 000 m2. A výsledek byl hned napoprvé více než uspokojivý – 11 000 návštěvníků (z toho 600 zahraničních z 27 zemí), čímž započala éra budování postavení na světové veletržní scéně. Pozici na špici světových veletrhů potvrzuje i fakt, že SIMEI zdaleka nebyl dotčena současnou světovou hospodářskou recesí jako některá jiná odborná podujetí. V současné době už SIMEI představuje (veletrh 2011) 700 vystavovatelů z 25 různých zemí na ploše více než 80 000 m2, jejichž expozice si prohlédne 48 000 návštěvníků, z nichž 9 400 pochází ze zahraničí, a to z 90 různých zemí. Organizátoři už nyní s předstihem připravují další ročník a zejména oslavy své padesátileté existence. I v následujícím ročníku, stejně jako v roce 2011, bude udělena Cena za technologickou inovaci, tentokrát výrobku z oblasti lahvování a balení. Na programu doprovodných akcí se momentálně pracuje a budou zveřejněny v blízké době. Samozřejmostí je již mladší sourozenec SIMEI, veletrh pro techniku vinic a olivovníků, který proběhne souběžně s hlavním veletrhem a bude vhodným doplněním celého sektoru. Padesátileté zkušenosti dávají veletrhu SIMEI možnost pružně reagovat na potřeby trhu, zákazníků, na rozvíjející se trendy a inovace jako takové. Organizátoři též souběžně pracují na nové podobě internetových stránek, které slibují užší kontakt s návštěvníky a větší uživatelský komfort. Organizátoři chtějí zejména využít možnosti virtuálního kontaktu se zákazníky, a to i např. formou videí.

Místo ____________________________________________________________ PSČ _______________________ (vo) IČO (v případě, že se jedná o firmu a chce vystavit fakturu) __________________________________________ DIČ (v případě, že se jedná o firmu a chce vystavit fakturu) __________________________________________ Telefon, e-mail (není podmínkou) _______________________________________________________________

»

Více informací najdete na www.simei.it


298

Vinařský obzor (6/2012)

Spolkové informace

Tibor Nyitray předseda Svazu vinařů České republiky

Pár slov do začátku Využívám tuto možnost oslovit širokou vinařskou veřejnost a pokusím se podělit o první dojmy z mého zatím krátkého působení ve funkci člena představenstva SV ČR a předsedy SV ČR a o některé své úvahy a představy o fungování SV ČR.

Nejprve chci poděkovat všem, kteří mi svými hlasy vyjádřili důvěru. Děkuji také za dopisy a e-maily od některých členů, kteří mi svoji podporu vyjádřili individuálně. Na jedné straně mě to potěšilo, na druhé straně cítím osobní závazek tuto důvěru a naděje nezklamat. Budu se o to snažit podle svého nejlepšího svědomí a s nasazením všech svých zkušeností a schopností. Jsem rád, a to byl taky jeden z předpokladů, proč jsem tuto výzvu přijal, že se ve své práci pro náš Svaz mohou opřít o partu chlapů, členů představenstva a dozorčí rady, jež považuji za zkušené vinařské odborníky, za spolupracovníky, kteří jsou schopni a připraveni řešit problémy a otázky, jež před nás každodenní život v našem oboru staví a jejichž řešení v našem zájmu, myšleno zájmu vinařů, musíme nalézat. Mám za to, že složení představenstva je dostatečnou zárukou pro vnímání postojů a potřeb celého spektra pěstitelů i výrobců vína. I za tu krátkou dobu jsem poznal, že oblastí, kterými se představenstvo zabývá, není málo. Bez jakékoli doby hájení jsem se ponořil do rozbouřených vod aktuálního dění. Vnitrosvazový život a postavení SV ČR Nabyl jsem pocitu, že vůči vinařské veřejnosti a veřejnosti obecně nevystupujeme dostatečně sebevědomě a neprosazujeme se přiměřeně silným hlasem. Máme nedostatečný „marketing“ a není o nás pozitivně slyšet. Ať se to někomu líbí, či nelíbí, jsme největší organizací vinařů. A tomu taky musí odpovídat respekt, ať už v jednání s našimi partnery, nebo v jednání se státními orgány. Vnímám to tak, že pěvecký sbor čítající pár hlasů nikdy nemůže znít silněji než spojené hlasy souboru velikosti legendárních Alexandrovců. Nemůžeme však očekávat, že se tak stane samo o sobě. Chtěl bych, aby každý člen SV ČR byl na svoji příslušnost k tomuto seskupení hrdý, aby věděl, že SV ČR je subjekt, který naše zájmy důsledně chrání a prosazuje. Mohu všechny ujistit, že žádný námět nebo připomínka nezůstanou bez povšimnutí. Naopak, budeme velice rádi, pokud se vnitrosvazová diskuze, ať

na stránkách Vinařského obzoru, nebo prostřednictvím webu, rozběhne a ožije. Neslibuji, že vše se všem podaří prosadit, ale každý podnět rozšíří i náš pohled na společné věci. Mám v plánu postupně navštívit všechny významné firmy, sdružení, spolky a seskupení v jednotlivých podoblastech a vinařských obcích. Vnímám, že tam se odvíjí největší objem práce, při organizování různých soutěží, výstav či jiných akcí určených pro veřejnost, jako jsou různá vinobraní, putování od sklepa do sklepa a podobně, sloužící ke zvyšování zájmu o naše vína a přispívající k vytváření pozitivního image moravského a českého vinařství. Považuji za důležité a nutné, aby členství v SV ČR přinášelo členůmi něco víc, kromě pocitu ochrany. Již teď máme připraveny projekty, jejichž realizace by měla přinést zajímavé nabídky, určené pouze pro členy SV ČR, jednáme se silnými subjekty ze sféry finančnictví, pojišťovnictví, prodeje užitkových vozidel a techniky a podobně, jimž nabízíme partnerství se SV ČR a kteří mají, nebo budou mít zajímavé nabídky pro naše členy. Dalším efektem by měl být přínos do naší pokladny. Tím se dostáváme k následujícímu tématu. Členské příspěvky a financování činnosti Jistě jste si všimli, že valná hromada přijala dokument nazvaný Příspěvkový řád, který obsahuje i nový způsob výpočtu a stanovení výše členských příspěvků. K tomuto nepopulárnímu opatření jsme byli nuceni přistoupit po pečlivém zvážení všech okolností a zejména ekonomické situace. Při stoprocentním výběru pokryje očekávaná suma zhruba třetinu výdajů. Z toho vyplývá, že na nás, představenstvu, leží úkol sehnat zbývající prostředky. Každý, kdo někdy navštívil sídlo SV ČR ve Velkých Bílovicích, ví, že nikdo z pracovníků a funkcionářů SV ČR nežije v přepychu, a mohu všechny ujistit, že peníze nás členů jsou využity efektivně a s co největší mírou úspor. Nicméně žijeme v reálném světě a víme, že všechno něco stojí. Jednak se náklady na provoz zvyšují tak, jak se

zvyšují ceny služeb, ale hlavně jde o to, že SV ČR je, a buďme za to vděčni, připomínkovým místem zákonů, vyhlášek a jiných předpisů týkajících se zemědělství obecně a vinařství zvlášť. Pokud máme kvalifikovaně a fundovaně reagovat na předkládané návrhy vlády, našich poslanců a různých orgánů Evropské unie, nemůžeme tak činit amatérsky. Musíme komunikovat s právníky a jinými odborníky, orientujícími se v legislativě, v daňových a účetních předpisech, v mezinárodních smlouvách a v nařízeních Evropské unie. Ani při největším nasazení a entuziasmu členů představenstva, kteří mají vzhledem ke svým pracovním a profesním povinnostem limitované možnosti, nemůžeme provádět analýzy, často cizojazyčných oborných textů a předpisů, týkajících se i oblastí mimo náš běžný rozhled, zpracovávat a předkládat legislativní návrhy a stanoviska reflektující naše požadavky a postoje. Bez nákladů na kvalifikované služby to prostě nejde. Věříme však, že se každému z nás náklady spojené s poskytnutím členských příspěvků bohatě vrátí. Jen pro ilustraci, za posledních čtrnáct dní jsem měl v poště dvanáct žádostí o zpracování stanovisek k různým předpisům, například týkajícím se bionafty, změn v systému podpory integrované produkce, potažmo bioprodukce a pěstování, změn v režimu výsadbových práv atd. A všechny se přímo či nepřímo dotknou profesního života každého z nás, bez rozdílu velikosti či právní subjektivity. A o to jde – pokusit se prosadit naše stanoviska, požadavky a postoje do předpisů regulujících naši profesi. Uvědomme si, že pokud to nebudeme my, kdo bude tuto práci odvádět a provádět přenos našich požadavků, nikdo jiných to za nás neudělá. Nechci tím říct, že politici a úředníci jsou k nám lhostejní, ale troufám si říct, že ani při nejlepší vůli nedokážou zvážit dopady jednotlivých změn na vinařství lépe než my, vinaři. Proto vás žádám o loajalitu a podporu a vyzývám všechny vinaře, pěstitele, firmy, kteří doposud nejsou členy SV ČR, ať se k nám přidají. Budou vítáni a věřím, že nebudou zklamáni.


inzerce 

inzerce 

Dlouhodobé působení proti peronospoře • praktické balení ve vodorozpustných sáčcích • systémový účinek • stimuluje přirozenou obranyschopnost • použitelný po celou vegetaci • vhodný pro tank mixy

www.bayercropscience.cz


300

Vinařský obzor (6/2012)

Spolkové informace

Jak to vidí Tibor Nyitray Pro bedlivé čtenáře Vinařského obzoru nebo pro ty, kdo pečlivě sledují vinařské dění v širších souvislostech, jistě není jméno JUDr. Tibora Nyitraye neznámým. Abychom ale navěděli i těm, kterým při vyslovení jména nově zvoleného předsedy Svazu vinařů České republiky vyskakují otazníky, oslovili jsme jej v rozhovoru, který se pokusil jeho osobu a názory více přiblížit.

Tibor Nyitray

Než se zeptám na nějaké konkrétní věci ohledně vašich názorů a postojů v oblasti vinařského dění, dovolte mi zeptat se na pár osobnějších věcí – jak jste se vlastně dostal k vínu, k vinařství? V mládí jsem vyrůstal k Bratislavě, kde měla naše rodina k vínu poměrně blízko – víno se vyrábělo a konzumovalo, takže s problematikou jsem byl v této rovině obeznámen již dříve. Posléze jsem se v dospělosti dostal k vínu hlouběji zejména jako jeho milovník – úspěšně jsem absolvoval someliérský kurz na Vinařské akademii ve Valticích, složil jsem degustátorské zkoušky. Víno jsem cíleně nakupoval, chodil po soutěžích, výstavách a degustacích různého druhu. Jaký byl impulz, že se ze zapáleného milovníka vína stal nakonec vinař? Někdy v letech 2000–2001 jsem si uvědomil, že by nebylo od věci pořídit si také svůj vinohrad, z něhož by vzcházelo nějaké osobité, charakteristické víno, s nímž bych se mohl před přáteli pochlubit. S několika kolegy jsem se o takové představě bavil tak dlouho, až jsme se nakonec rozhodli v roce 2003 založit si soukromé vinařství. Bylo to před vstupem do Evropské unie a podmínky pro podporu výsadeb nových vinohradů byly poměrně dobré. Zjišťováním v archivech jsme

si vytipovali některé význačné a jedinečné viniční tratě, z nichž jsme si nakonec vybrali Sonberk, kde jsme investovali do nákupu pozemků. Na části pozemků zde již vinice byly, ale většina našeho zájmového území byla neosázena. Je jasné, že v momentě, kdy se ze zapáleného milovníka vín stanete zakladatelem a spolumajitelem vinařství, celý vztah k vínu jako takovému dostane zcela jiný rozměr... Ano, do vinařské problematiky jsem se tím zcela plně ponořil, a to od samého počátku. Samozřejmě zaměstnáváme jak ve vinici, tak ve sklepě či v obchodě skvělé odborníky, ale i já jsem se musel důkladně seznámit se všemi souvislostmi výsadeb vinic, pěstování hroznů, s technologií jejich zpracování, s finalizací vína do láhve a samozřejmě se samotným jeho prodejem a marketingem jako takovým. Ze záliby a koníčku se stalo docela rozsáhlé podnikání. Vinařství Sonberk, jehož jste předsedou představenstva, se tak za pár let od svého vzniku dostal mezi přední tuzemská vinařství… Za každým úspěchem stojí lidé a jejich práce. Nám úspěchy jak na domácí, tak na zahraniční scéně potvrzují, že směr, kterým jsme se vydali a udržujeme, se vyplácí. V souvislosti s tím jsem se též začal zabý-

vat životem vinařů a jejich spolkovým životem. Kromě klasických svazů a spolků zde dnes máme i instituce regionální, jako např. VOC a různá jiná sdružení. Vaše osoba byla mezi vinaři asi poprvé výrazněji vidět v roce 2008, kdy v řadách členů Svazu vinařů vznikla jakási názorová platforma… Ano, tehdy se začalo více diskutovat, a to nejen na oficiální úrovni. Uvnitř Svazu se tehdy vyvinula názorová platforma VIZE 2008, které jsem byl členem. S potěšením musím konstatovat, že se nám podařilo prosadit některé myšlenky a požadavky tak, že byly následně realizovány tehdy zvoleným představenstvem, které nás sice nereprezentovalo našimi zástupci, ale naše nápady si úspěšně osvojilo. VIZE 2008 tehdy vznikla s cílem zrekonstruovat a zmodernizovat naše vinařství prostřednictvím Svazu vinařů. Jedním z výsledků byly např. nové stanovy Svazu jako úspěšný výsledek přetavení snah o pokrok a jejich převedení do praxe. Začal jste tedy už před těmi čtyřmi lety úžeji spolupracovat se Svazem vinařů… Ano. Byla ustavena komise pro úpravu stanov, kde jsem se podílel na jejich přípravách, a posléze jsem v letošním roce byl na řádné valné hromadě v únoru zvolen členem představenstva. První valná hromada nezvoli-

Tibor Nyitray na jedné z mnoha prezentací sonberských vín


Spolkové informace

Tibor Nyitray při slavnostním večeru Vinařství roku 2009

la předsedu a já jsem v následujícím období přijal výzvu některých kolegů a v další volbě předsedy na mimořádné valné hromadě jsem kandidoval na předsedu Svazu, kde jsem uspěl. Co pro vás tato věc znamená a jak momentálně pojímáte funkci předsedy? Tuto funkci beru zejména jako čestnou. Je to pro mne celkově velká výzva a budu se snažit přispět k tomu, aby Svaz vinařů zastupoval v co největší možné míře zájmy široké vinařské veřejnosti a zejména svých řádných členů. Funkci předsedy Svazu vinařů vnímám zejména jako koordinační v rámci práce představenstva a prosazování názorů a myšlenek, na kterých se shodneme. V tomto ohledu chci zdůraznit, že členství ve Svazu by mělo být pro vinaře morální povinností, aby podporoval největší stavovskou organizaci, která zastupuje celé odvětví na všech úrovních od jednání se samosprávami obcí až po jednání s nejvyššími státními úředníky. Do práce jsem se vrhl hned následující den po valné hromadě, kdy jsme s tajemníkem jednali v Praze s náměstkem ministra zemědělství. Postupně se též seznamuji s běžnou agendou Svazu, s fungováním jeho aparátu a s nejbližšími kooperujícími subjekty a zjišťuji, jaké množství práce je spojeno s jednáními, zastupováními a dalšími mnoha drobnými činnostmi ve prospěch našeho vinařství. Co považujete v současné době za pro Svaz za nejaktuálnější práci? Tak rozhodně to bude aktuální hrozba již tolik diskutované spotřební daně na tichá vína. V této souvislosti bude třeba ještě odvést hodně práce, neboť hrozba daně není zdaleka zažehnána. Co by podle vašeho názoru znamenalo její zavedení? Zavedení spotřební daně na tichá vína by představovalo pro vinaře obrovské zatížení.

Je třeba si uvědomit, že by to zdaleka nebylo jen 10 Kč na daň, ale rovnou další náklady s tím spojené – 2 Kč zvýšené DPH plus další, zejména administrativní náklady s tím spojené, vedení evidencí, nové výpočetní systémy atd. Když vezmeme v úvahu průměrnou cenu láhve tuzemského vína, jednalo by se o skokový nárůst ceny o 10–14 %. Považuji za nezbytné rozvinout spolupráci s příslušnými orgány státní správy, zejména s kontrolními orgány (SZPI, GŘC, apod.). Je třeba, aby zintenzivnily svoji práci okolo vína, evidence dovozů a následného použití, neboť situace kolem pochybných dovozů vína a nekalého nakládání s ním je velmi vážná a decimuje tuzemské vinaře, zejména vinohradníky. Není nadále možné snášet parazitování na značce „Vína z Moravy, vína z Čech“, která, a její napodobování to potvrzuje, má za roky své existence již jistý zvuk. A nejedná se samozřejmě o značku jako takovou, ale o vína, která jsou produkovaná z hroznů vypěstovaných na našem území. A právě i toto bylo tématem našeho jednání s náměstkem ministra zemědělství panem Machem.

Vinařský obzor (6/2012) 301

Výrobní náklady kilogramu hroznů jsou všem dobře známé a není možné se domnívat, že se pak lze s cenou tuzemského vína dostat pod jistou hranici… Jistě. Je třeba říct, že s tuzemskou omezenou produkcí nejsme jako obor schopni pokrýt i nadále rostoucí spotřebu vína, a tak budou i do budoucna dovozy vín nutnou součástí trhu. Je však třeba se tvrdě postavit všem neférovým zpracovatelům, neboť zákazník by měl mít v první řadě právo na jasné sdělení, jaký původ má víno, které konzumuje… Je zcela evidentní, že mnoho zákazníků má zájem o tuzemská vína a jako taková je vyhledávají a kupují. Pokud se však stanou obětí podvodného jednání ze strany nepoctivců, je to jako s každým jiným podvodem – dostanou pouze laciný „fake“ neboli padělek – napodobeninu… V novém znění aktuálních stanov je ustanovení, které umožnuje pozastavit členství ve Svazu vinařské firmě, jež závažným způsobem poruší právní předpisy týkající se vinařské legislativy. Jste připraven na případná naplnění těchto novinek ve stanovách v případě, že taková situace nastane? Bezesporu ano. Bytostně nesnáším podvody, nefér hru a zneužívání práce jiných. Pokud by se tedy takový případ objevil a měli bychom v představenstvu možnost o tom rozhodovat, určitě budu pro, a to celou vahou svého hlasu. Do budoucna rozhodně nechci, aby se v našich řadách objevili nějací nepoctiví vinaři, protože to by výrazně poškodilo a pošpinilo poctivou většinu. Jedna z věcí, jež mne trápí a které se chci průběžně věnovat a zlepšovat ji, je image SV ČR mezi vinaři, ale i na veřejnosti obecně. O Svazu se málo ví, a to i na akcích, jež sám organizuje nebo které vyhlašuje či garantuje. Aby se celá věc odbyla malým logem někde v koutku nebo jedním potřesením ruky na pódiu, to opravdu nejde. Svaz musí být zkrátka vidět. Děkuji za rozhovor. Otázky pokládal Richard Stávek Fota archiv T. Nyitraye

Velký vinařský slovník kolektiv autorů, 396 stran + 36 stran barevné přílohy, váz., formát 200 × 225mm, cena 590Kč, ISBN 978-80-86031-70-5 Publikace navazuje na koncepci předchozího Vinařského slovníku, který se setkal s velmi příznivým přijetím a vyšel v několika vydáních. Také tento nový slovník plní funkci slovníku výkladového (v češtině) i jazykového (němčina, angličtina, francouzština). Příslušná hesla jsou však inovována a podstatně se zvýšil jejich počet. Výběr hesel i výklad reagují na nejnovější poznatky ve vinohradnictví, ochraně a pěstování révy vinné i rozšiřování nových technologií při výrobě vín a na naše i evropské právní normy, kterými je působení v oboru vymezeno. Slovník poskytuje relativně ucelený přehled o vývoji a stavu oboru u nás a základní informace o vinařství ve světě. V reakci na vzrůstající zájem a znalosti obchodníků a milovníků vína byla oproti minulému slovníku posílena i hesla týkající se zatřiďování vín, posuzování jejich kvality a konzumace.

641Kč (včetně DPH) »

Širší nabídku publikací a kontakty najdete v zadní části časopisu a nebo na www.vinarskyobzor.cz


302

Vinařský obzor (6/2012)

Informace z Vinařského fondu

Informace z Vinařského fondu Od 1. července do 15. srpna je opět možné podávat žádosti o podporu k Vinařskému fondu. Kompletní Podmínky pro poskytnutí podpory Vinařským fondem jsou ke stažení na www.vinarskyfond.cz. Níže přinášíme pokyny k podávání žádostí a základní přehled tematických okruhů. Pokyny k podávání žádostí o podporu 1. Žádost se podává elektronicky prostřednictvím datové schránky nebo písemně poštou, příp. osobně v kanceláři Fondu. Žádosti zaslané pouze e-mailem nebudou akceptovány. 2. Žádost se podává na předepsaném formuláři Žádost o podporu (obsahuje: 1. strana identifikace žadatele, dále příloha č. 1 – čestné prohlášení a příloha č. 2 – projekt). Vzor je ke stažení na www. vinarsky fond.cz – Formuláře. 3. Přílohu č. 2 formuláře, tj. samotný projekt, můžete vyplnit přímo v počítači; tabulky jsou nastaveny tak, aby se přizpůsobily vašemu textu. Případně je možné využít další volnou stranu, na které uveďte, ke které položce projektu se doplňující text vztahuje. 4. Pokud posíláte žádost poštou nebo ji donesete osobně, je nezbytné přílohu č. 2 (projekt) předložit i v elektronické podobě (nejlépe na e-mail info@vinarskyfond. cz, příp. na vhodném datovém nosiči). 5. Další dokumenty přikládané k žádosti: Právnická osoba předkládá výpis z obchodního nebo jiného obdobného rejstříku (výpis musí být platný a ne starší než tři měsíce), právnická osoba typu sdružení výpis z ČSÚ nebo stanovy s datem registrace, podnikající fyzická osoba kopii platného živnostenského oprávnění, nepodnikající fyzická osoba kopii občanského průkazu. 6. Pokud podáváte žádost o podporu účasti na výstavě, není nutné vyplňovat přílohu č. 2 (projekt) – stačí, když předložíte

ostatní požadované dokumenty uvedené výše. 7. Pro přijetí žádosti je nutné, aby byla odeslána nejpozději poslední den termínu pro podávání žádosti, tj. ve středu 15. 8. Tematické okruhy 1. Účast na výstavách vín Go/Regiontour, Holiday World 2013. Výše podpory: do 50 % nákladů vynaložených na pronájem výstavních prostor, max. však 50 000 Kč. 2. Výstavy, přehlídky, soutěže vín konané v roce 2012 a do konce měsíce března 2013. Výše podpory: do 50 % nákladů vynaložených na pronájem prostor pro konání akce a její propagaci, maximálně však 8 000 Kč (místní výstavy) / 40 000 Kč (regionální) / 150 000 Kč (celorepublikové). 3. Školení, semináře, konference konané v roce 2012 a do konce měsíce března 2013. Výše podpory: do 80% nákladů na pronájem prostor pro konání akce, výrobu podkladových materiálů a odměny přednášejícím a pomocnému personálu, maximálně však 10 000 Kč (školení, semináře) / 50 000 Kč (konference nebo cyklus seminářů/školení). 4. Propagační akce s tematikou vína a vinařství Podpora úhrady nákladů na pronájem prostor, odměny pro účinkující a propagaci akcí na rozvoj vinařské turistiky, a to akcí typu „otevřené sklepy“, slavnosti vi-

Vinařem v Africe i leckde jinde Nakladatel CARPE DIEM, ISBN 80-86362-48-5, rok vydání 2004 Antonín Konečný, náš přední vinařský odborník, bilancuje ve své první samostatné knížce svůj bohatý život spojený s vinnou révou a s vínem jako ušlechtilým mokem. Seznamuje čtenáře mimo jiné i s tím, proč se stal vinařem, co ho odvedlo za prací na Slovensko, jak vinařil v Etiopii, Alžírsku, Bulharsku, Albánii či Maďarsku, ba i s tím, jak tráví svůj zkušenostmi nabitý život v malé moravské vesnici dnes. Čtivé a poutavé vyprávění doprovází mimořádná fotografická příloha. Kniha je určena pro všechny milovníky čtenářsky vděčných biografií.

206Kč (včetně DPH) »

Širší nabídku publikací a kontakty najdete v zadní části časopisu a nebo na www.vinarskyobzor.cz

nobraní, a ostatních akcí spojených s propagací vinařství, konaných v roce 2012 a do konce měsíce března 2013. Výše podpory je stanovena do 90 % uznatelných nákladů, a to maximálně: Otevřené sklepy: – 100 000 Kč pro akce konané v obci s více než 300 ha registrovaných vinic a počtem otevřených sklepů převyšujícím 25, – 50 000 Kč pro akce konané v obci s více než 100 ha registrovaných vinic a počtem otevřených sklepů převyšujícím 10, – 20 000 Kč pro akce konané v obci s méně než 100 ha registrovaných vinic a počtem otevřených sklepů minimálně 5. Vinobraní: – 100 000 Kč pro vinobraní v obcích s více než 100 ha registrovaných vinic, – 20 000 Kč pro vinobraní v ostatních obcích. Ostatní akce: 20 000 Kč. Další praktické informace – V případě neúplné žádosti má žadatel možnost tuto doplnit v sedmidenní lhůtě. – Podmínky poskytnutí podpory pro jednotlivé typy projektů (výstavy, vinobraní, semináře atd.) jsou uvedeny v dokumentu Podmínky pro poskytnutí podpory Vinařským fondem – viz www.vinarskyfond.cz, část Podpory). – Pokud plánujete vinařskou akci v příštím roce koncem měsíce února nebo během měsíce března, doporučujeme žádost podat již nyní, neboť vzhledem k daným podmínkám (Rada nemůže schválit podporu akci, která proběhla před jejím rozhodnutím; umístění log na propagačních materiálech apod.) by pak Rada z objektivních důvodů nemohla podporu schválit. Není na překážku, pokud neznáte přesný den konání akce – stačí uvedení přibližného termínu, např. březen 2013). – O žádostech podaných v termínu 1. 7. až 15. 8. 2012 bude Rada Fondu rozhodovat na zářijovém zasedání (předpokládaný termín 12. 9.), s výjimkou těch, jejichž realizace proběhne v měsíci září (tyto Rada projedná na svém mimořádném srpnovém zasedání (předpokládaný termín 22. 8.). V případě doplňujících dotazů volejte 541 652 479 nebo pište na vecera@vinarskyfond. cz (Pavel Večeřa). Pavel Večeřa


304

Vinařský obzor (6/2012)

Vinohradnictví – komerční prezentace

Binger Seilzug – specialista pro zelené práce ve vinicích

Foto archiv autora

Osečkování letorostů patří k nejdůležitějším pracovním operacím během vegetačního období. Jeho hlavním účelem je omezit vegetativní růst révy, zvýšit prostupnost světla a vzduchu do zelené stěny, a tím vytvořit optimální podmínky pro vyzrávání réví a hroznů a současně zvýšit účinnost postřikového zásahu při chemické ochraně. Podle konstrukčního provedení nabízí společnost Binger Seilzug osečkovací lišty jednoduché v jednostranném (obr. 1) nebo oboustranném provedení nebo lišty tunelové jednostranné (obr. 2). Lišty se vyznačují robustní konstrukcí, ale díky hliníkovému rámu také nízkou hmotností. Odstranění letorostů zajišťují proti sobě rotující nože s obloukovým ostřím, které jsou nově ve standardní výbavě dodávány z nerezové oceli. Obloukové ostří zabezpečuje kvalitní a hladký řez bez velkého třepení konců letorostů. Nože jsou uchyceny v masivních, trvale mazaných ložiscích, uložených v bezprašném prostředí rámu stroje. Pohon pracovních orgánů (nožů) je zajištěn hydraulicky pomocí hydromotorů, které jsou rozmístěny na každém (vertikálním i horizontálním) rameni lišty. Potřebný průtok oleje potřebný pro jejich pohon se pohybuje od 13 do 15 l.min-1. Vlastní pohon nožů

2 Jednostranná tunelová osečkovací lišta

Foto archiv autora

Německá společnost Binger Seilzug patří mezi špičkové výrobce vinohradnické techniky zaměřené především na zelené práce. V sortimentu strojů této firmy najdeme v různém provedení osečkovací lišty, defoliátory listů ze zóny hroznů, ale také předřezávače réví nebo lišty s pilovými kotouči pro konturový řez do sadů.

1 Jednostranné jednoduché osečkovací lišty

zajišťují ploché pryžové řemeny. Osečkovací lišty jsou vyráběny v různých pracovních záběrech, 128, 152 a 176 cm, a to v závislosti na počtu nožů. Horní (horizontální) rameno lišty je vždy vybaveno dvěma noži, postranní (vertikální) podle pracovního

záběru 5, 6 nebo 7 noži. Jednotlivé modely se liší také svou výbavou (např. model tunelové lišty AU3P umožnuje při jízdě hydraulicky měnit pracovní šířku tunelu a při přepravě nebo otáčení se na úzkých úvratích sklopit lištu směrem k traktoru. Další model tunelové lišty AU3V má možnost manuálně měnit výšku horního ramene lišty, a tím umožnit uživateli přizpůsobit se ošetřovanému porostu. U modelu jednoduché tzv. L-lišty ALJ3 je navíc vertikální rameno doplněno o spodní stranový nůž pro dokonalé odříznutí spodních letorostů. Pro větší bezpečnost provozu je u tunelových lišt vnější rameno výkyvné nahoru při najetí na překážku. U všech modelů lze u vnějšího ramene tunelové osečkovací lišty nastavit také jeho řezný úhel. Osečkovací lišty jsou na traktoru agregovány čelně na různých typech vinohradnických sloupků. Lišta je na sloupku uchycena na jeho bočním rameni (mechanicky nebo hydraulicky ovládaném). Tento způsob zavěšení snižuje její těžiště a spolu s nízkou hmotností lišty neovlivňuje stabilitu traktoru. Defoliace (odsátí listů v zóně hroznů) je další operací, která je využívána u bílých a modrých moštových odrůd pro lepší aromatickou a fenolickou vyzrálost hroz-


Vinařský obzor (6/2012) 305

Foto archiv autora

Vinohradnictví – komerční prezentace

3 Oboustranný jednoduchý defoliátor listů ze zóny hroznů

terénních a svahových podmínkách lze na přání dodat k defoliátoru i mechanické čidlo, které automaticky podle tlaku na révovou stěnu oddaluje nebo přibližuje odsávací hlavu, a tím eliminuje možnost poškození bobulí hroznů. Odnímatelný kryt pracovních elementů umožňuje snadnou a rychlou údržbu. Stejně jako u osečkovací lišty je i defoliátor agregován čelně na vinohradnickém sloupku. Výběr daného typu stroje, ať už v jednoduché, nebo tunelové variantě, je odvislý

především od velikosti obhospodařované plochy vinic, pěstitelského tvaru a stavu opěrné konstrukce. Díky špičkovému technickému a materiálovému zpracování strojů značky Binger Seilzug je zaručen jejich bezporuchový a tím i efektivní provoz v různých pěstitelských podmínkách. HM, s.r.o. Na Pískách 3903/5 695 01 Hodonín Tel: +420 518 374 231 www.hmhodonin.cz Foto archiv autora

nů. Provádí se zpravidla jednostranně, a to na révových stěnách orientovaných na východ kvůli riziku vzniku slunečního úpalu. Pro kvalitně zvládnutou pracovní operaci je však důležitý především termín nasazení, a to když bobule dosáhnou stadia velikosti hrášku. Zásah v pozdější době na začátku zaměkání hroznů s sebou přináší nebezpečí poškození bobulí hroznů. Defoliátory Binger Seilzug jsou vyráběny v jednostranném jednoduchém, oboustranném jednoduchém (obr. 3) nebo tunelovém provedení. Principem funkce defoliátoru je nasávání listů ventilátorem mezi dva rotující drážkované válce a jejich odtržení. Velká pracovní plocha (pracovní záběr 350 nebo 490 mm) nasávání listů eliminuje možnost poškození a vtahování hroznů mezi pracovní orgány. Vzhledem k tomu, že je defoliace ve většině případů prováděna pouze jednostranně, je defoliátor uchycen na otoči (obr. 4), která umožňuje jeho přestavení o 180 ° na opačnou stranu řádku. Pohon pracovních elementů je zajištěn hydromotorem, minimální průtok oleje musí dosahovat alespoň 20 l.min-1. Defoliátor je vybaven čisticím hřebenem, který zamezuje ucpávání vtahovacích válců a tím zaručuje kvalitní provedení pracovní operace. Konstrukce defoliátoru umožňuje agregaci protiběžné žací lišty na jeho čelní straně pro zakrácení postranních výhonů a tím zlepšení kvality a rychlosti zásahu. V obtížných

4 Jednostranný jednoduchý defoliátor listů ze zóny hroznů s otočí 180 °


306

Vinařský obzor (6/2012)

Vinohradnictví

Pavel Pavloušek Ústav vinohradnictví a vinařství, Zahradnická fakulta, Mendelova univerzita v Brně

Praktické poznatky k odrůdě Roesler

Foto P. Pavloušek

Roesler je nová modrá moštová odrůda se zvýšenou odolností k houbovým chorobám. Odrůda byla vyšlechtěna v Lehr- und Forschungszentrum für Wein- und Obstbau Klosterneuburg. Jedná se o křížence odrůd /Zweigeltrebe × (Seyve Villard 18402 × Frankovka)/. V Rakousku se pěstuje na ploše asi 100 ha. V České republice se pěstuje pouze ojediněle. S odrůdou se můžeme setkat okrajově také u biovinařů v Německu, Švýcarsku a Jižním Tyrolsku.

Ampelografická charakteristika Vrchol mladého letorostu je silně ochlupený, letorost je antokyanově zbarvený. List je středně velký až velký, nejčastěji pětilaločnatý. Barva listové čepele je tmavozelená. Listová čepel je zvlněná. Řapíkový výkrojek je úzký, mírně překrytý, ve tvaru písmene V. Hrozen je středně velký, kuželovitý, u základu třapiny rozvětvený. Uspořádání bobulí v hroznu je středně husté až husté. Bobule je středně velká, kulatá, tmavomodrá až černá. Slupka je voskovitě ojíněná.

Foto P. Pavloušek

Pěstitelské vlastnosti Roesler má střední požadavky na stanoviště. Vhodné jsou lokality, ve kterých se tradičně pěstují modré moštové odrůdy. Velmi vhodné jsou svahovitá stanoviště, s dobrou expozicí ke slunečnímu záření a především dostatečně vzdušná. Nejsou vhodné lokality na rovinách a v údolích, kde velmi dlouho přetrvává ovlhčení listů a hroznů. Výběr

Roesler – hrozen

Roesler – keř


Vinařský obzor (6/2012) 307

Foto P. Pavloušek

Roesler – hrozen

Roesler – keř

voji padlí révy na hroznech. Dobře provedené zelené práce také umožňují lepší aplikaci prostředků využívaných k ochraně proti houbovým chorobám na listy a hrozny. Doporučené zatížení pro tuto odrůdu je 4–6 oček na m2. Vhodné je střední vedení s řezem na dlouhý tažeň, vodorovně vyvázaný nebo ohýbaný do mírného oblouku. Řez na krátké tažně je méně vhodný, protože silně zahušťuje keř. Na druhé straně při dlouhém tažni může docházet k vylamování letorostů vlivem větru. Velmi důležité je proto včasné upevnění letorostů do drátěnky. Regulace hroznů během vegetace je potřebná pouze při velmi vysoké násadě hroznů. Obvykle se provádí regulace na dva hrozny na letorostu. Roesler má vysoký obsah antokyanových barviv. Neobsahuje diglukosidická antokyanová barviva. Také fenolická zralost hroznů je dobrá. Foto P. Pavloušek

Foto P. Pavloušek

kvalitní lokality může být jednou z podmínek minimalizace ochranných zásahů proti houbovým chorobám. Roesler dozrává do optimální kvality koncem září až začátkem října. Odolnost k houbovým chorobám je možné souhrnně označit za střední až dobrou. Odolnost k plísni révy je dobrá. Odolnost k padlí révy je střední až dobrá. Odolnost k šedé hnilobě hroznů révy je dobrá až velmi dobrá. Odolnost k zimním mrazům je dobrá. Jako prostředek nepřímé ochrany jsou velmi důležité zelené práce. Roesler má velmi husté olistění keřů a intenzivní růst zálistků. Velmi důležité je proto včasné odstranění zálistků v zóně hroznů, a odlistění 1–3 listů. Provzdušnění a prosvětlení keře v zóně hroznů pozitivně ovlivňuje odolnost hroznů k houbovým chorobám. Při pozdě provedených zelených pracích a silném zastínění hroznů může velmi rychle docházet k roz-

Roesler – vrchol letorostu

Enologické vlastnosti Technologie výroby vína se odvíjí od dosažené cukernatosti, která je optimální v kategorii pozdního sběru. Optimální jsou vína s vyšším obsahem alkoholu, okolo 13 obj. %. U dobře vyzrálých hroznů je potom možné používat delší dobu macerace, makrooxidaci, mikrooxidaci a následné zrání vína v dřevěných sudech větších objemů nebo v sudech „barrique“. Nezbytnou součástí technologie výroby vína je jablečno-mléčná fermentace. Využití odrůdy a kvalita vína Roesler se využívá pro výrobu odrůdových biovín. Často se objevuje také jako součást cuvée vyrobeného z biologicky ošetřovaných vinic. Víno má výraznou, tmavočervenou barvu. Chuť vína je plná a extraktivní. V chuti a vůni jsou dominantní tóny lesního ovoce a višní. Při lahvové zralosti vína se objevují čokoládové tóny. Foto P. Pavloušek

Foto P. Pavloušek

Vinohradnictví

Roesler – list

Roesler – list


308

Vinařský obzor (6/2012)

Vinohradnictví – komerční prezentace / Inzerce

Nabídka společnosti AgroProtec, s. r. o., pro ochranu vinohradu v letošním roce Pro letošní sezónu si společnost AgroProtec, s. r. o., dovoluje pěstitelům révy vinné nabídnout osvědčené přípravky Agrovital, Agrisorb a Flowbrix a rovněž jeden nový fungicid Drago.

Flowbrix – první měďnatý fungicid použitelný až čtyřikrát i v systémech integrované produkce s náklady na ošetření 1 ha do 743 Kč Přípravek Flowbrix obsahuje 660 g/l oxychloridu Cu (380 g/l Cu), jedná se o suspenzní koncentrát k ochraně révy vinné proti peronospoře a dalším chorobám. Tento fungicid patří do nové generace měďnatých přípravků (je vyráběn nanotechnologií), kde speciální tekutá formulace umožňuje jeho flexibilní dávkování v závislosti na množství vody, růstové fázi plodiny a infekčním tlaku chorob. Flowbrix lze díky originální formulaci používat v révě již

inzerce

nek i v deštivém počasí. Kontaktní mancozeb spolehlivě účinkuje preventivně a prodlužuje dobu působení přípravku Drago. V postřikových sledech se v révě fungicid Drago používá při nižším indexu listové plochy a do začátku květu v dávce 1 kg/ha (300–500 litrů vody), kdy náklady na ošetření jednoho hektaru činí 468 Kč. Ve vysokých kulturách, při silném olistění a po odkvětu je potřeba používat plnou dávku 2 kg/ha. Jako nejvhodnější termín aplikace se jeví první polovina postřikových sledů a v systému integrované produkce je možné použití přípravku v plné dávce dvakrát během vegetace.

inzerce

Drago – kombinovaný fungicid s kontaktním i lokálně systémovým účinkem na perenosporu Dvousložkový fungicidní přípravek Drago obsahuje praxí odzkoušené účinné látky mancozeb a cymoxanil. Díky vysokému obsahu lokálně systémového cymoxanilu (o více než 33 % oproti standardům) ve formulaci se tento přípravek bude řadit k fungicidům s dlouhodobým kurativním působením proti infekcím plísně révové. Tato účinná látka se vyznačuje kurativním účinkem do dvou dnů po infekci a její rychlý příjem a transport v ošetřených listech, výhonech a hroznech zajišťuje vysoký úči-


Vinohradnictví – komerční prezentace

od dávky 1,25 l/ha v 300 litrech vody/ha (475 g Cu/ha) při nákladech 371 Kč/ha. Toto nízké dávkování mědi umožňuje požití tohoto přípravku až čtyřikrát během vegetace i v systémech integrované produkce révy vinné a výrazně omezuje kontaminaci půdy metalickou mědí. V révě vinné se přípravek Flowbrix používá v opakovaných aplikacích vždy preventivně. Přípravek je registrován v dávce 1,25–1,5 l/ha (300–500 l vody/ha) = 371–446 Kč/ha při použití do růstové fáze BBCH 61 (počátek kvetení). Při pozdějších termínech aplikace je registrovaná dávka 2,5 l/ha (300–1 000 l vody/ha) = 743 Kč/ha. Minimální koncentrace přípravku je 0,25 %. Spodní hranice doporučeného rozmezí dávkování asi 400–500 g Cu/ha (1–1,25 Flowbrixu/ha) je určena pro použití při menším ohrožení porostu za suchého počasí bez deště, mlhy a při nízké relativní vzdušné vlhkosti do 40 % či pozdním nástupu primární infekce plísně až po odkvětu, kdy jsou denní teploty vyšší než 30 °C nebo noční teploty pod 10 °C. Flowbrix je mimořádně vhodný pro opakované aplikace nízkých dávek mědi v pozdějším období po odkvětu révy. Pokud však nastanou vlhké teplé podmínky s vysokým či déletrvajícím deštěm nebo vysokou relativní vzdušnou vlhkostí nad 95 %, časnou primární infekcí plísní, denními teplotami pod 30 °C a nočními teplotami nad 20 °C, je potřeba použít vyšší dávku mědi v rozmezí 650–1 000 g/ha, tj. 1,7–2,5 l Flowbrixu/ha. Agrovital jako multifunkční pomocná látka se osvědčil do všech plodin včetně révy vinné Agrovital přidaný do postřiků s obsahem přípravků na ochranu rostlin a listových hnojiv vytváří na povrchu listů tenký elastický film, ve kterém jsou přípravky zachyceny a chráněny před vlivem prostředí, jako je např. déšť, UV záření, tepelný rozklad, hydrolýza, výpar, ztráty způsobené abrazí mezi listy apod. Kontaktní i systémové přípravky na povrchu rostlin jsou tak přímo chráněny před negativními podmínkami prostředí. U systémových přípravků umožňuje ochranná vrstva Agrovitalu pozvolné uvolňování účinné látky do rostliny, což zlepšuje její účinnost a snižuje fytotoxicitu způsobenou jejím rychlým průnikem a nahromaděním v pletivech rostlin. K tomuto pozvolnému uvolňování dochází i díky delšímu ovlhčení povrchu listů prostřednictvím vrstvy Agrovitalu, který se po postřiku přímo naváže na voskovou vrstvičku rostliny a mezi vrstvou Agrovitalu a voskovou vrstvičkou rostliny je přípravek udržován po dobu 2–3 hodin v tekutém stavu. Tento efekt je velice důležitý zejména v případech, kdy se přípravek aplikuje při vyšších teplotách a nízké relativní vlhkosti, kdy hrozí rychlé odpa-

ření, případně stečení aplikační kapaliny z povrchu listů (např. síra má tendenci se z povrchu listů odpařovat při vyšších teplotách), a tím je znemožněno dostatečné pronikání některých přípravků do rostliny. Zároveň vrstvička Agrovitalu na povrchu listů zajišťuje dostatečnou ochranu přípravků na ochranu rostlin proti smyvu deštěm. Jelikož se asi do 20 minut po aplikaci Agrovitalu vlivem UV záření a vzduchu vytváří na povrchu ošetřených částí rostlin polopropustná membrána, silný déšť do jedné hodiny již nemá negativní vliv na účinnost přípravků na ochranu rostlin. Na rozdíl od jiných komerčních smáčedel Agrovital nerozpouští voskovou vrstvičku na povrchu rostlin, a nezbavuje tak kulturní rostlinu přirozené ochranné bariéry proti podmínkám okolí. Přídavek Agrovitalu rovněž zlepšuje vlastnosti aplikačních kapalin tím, že snižuje tvorbu kapek pod 100 μm, tzn. vodní mlhy, což se projevuje omezením úletu postřiku na necílové sousední plochy (tato vlastnost je registrována). Vhodné je tedy přidávat Agrovital do postřiků s herbicidy v blízkosti citlivých plodin, jako jsou vinice, sady a chmelnice, kde hrozí jejich poškození v důsledku úletu postřiku či jeho výparem. Na prodloužení účinnosti kontaktních i systémových přípravků ve všech plodinách a trvalých kulturách je doporučujeme míchat s Agrovitalem formou tank-mixů. U tank-mix kombinací s přípravky na ochranu rostlin v období bohatém na srážky déšť 1 hodinu po aplikaci nesníží jejich účinnost. Dávkování Agrovitalu ve vinohradu se řídí podle požadovaného efektu: pro snížení úletu postřiku koncentrace 0,025 %, tj. 250 ml Agrovitalu v 1 000 l vody/ha (cena ošetření asi 163 Kč/ha); pro snížení úletu a zlepšení smáčivosti postřikových kapalin, ochrana proti dešťovým přeháňkám – koncentrace 0,05 %, tj. 0,5 l Agrovitalu v 1 000 l vody/ ha (cena ošetření asi 325 Kč/ha). Zkušenosti s Agrovitalem ve vinohradech ukazují, že použití tohoto přípravku v postřikových sledech snižuje škody způsobené smyvem přípravků silným deštěm. Rovněž uchycením listových hnojiv na povrchu listů Agrovitalem dochází k optimálnímu využití živin a jejich transferu v listech rostlin i v období suchého průběhu počasí. V období dešťů naopak Agrovital snižuje ztráty smyvem z povrchu listů a zabezpečuje ochranné krytí.

Lukáš Svoboda, AgroProtec, s. r. o.

Vinařský obzor (6/2012) 309

Výzva vinařům k účasti na druhém ročníku přehlídky

JINÁ VÍNA Organizátoři nesoutěžní přehlídky „Jiná Vína“ se tímto obracejí na všechny vinaře, kteří mají ve svém sklepě experimentální nebo jinak něčím zvláštní vzorky vín, vzorky vín z odrůd v naší Státní odrůdové knize nezapsané či jejichž vinice se nalézají v nějaké nevinařské obci či oblasti, aby zvážili jejich prezentaci na této přehlídce. Na výslovné přání mohou být vzorky vystaveny i anonymně, jinak je naopak v rozsáhlé dokumentaci ke každému vzorku zaručeno informování návštěvníků jak o víně, tak o vinaři a jeho vinici. Přehlídka má být oslavou a propagací průkopnického hledání nových cest ve vinařství a vinohradnictví a v minulých letech byla hojně navštěvována jak vinařskými nadšenci, tak profesionály v oboru. Letos se bude konat na zámku v Dobřichovicích v neděli 9. září 2012. Vystavující mají vstup zdarma. Více informací (statut přehlídky a vystavované vzorky z minulých ročníků) na www.jinavina.cz. Mediálním partnerem přehlídky je i letos Vinařský obzor.

»

www.jinavina.cz


310

Vinařský obzor (6/2012)

Vinohradnictví

Tomáš Litschmann

K letošním květnovým mrazíkům

Foto archiv autora

Jak ukazuje zkušenost z letošního roku, ani týdenní únorové mrazy s teplotami pod –15 °C neumí napáchat tolik škody, jako několikahodinový pokles teploty pod 0 °C ve druhé polovině května. Výskyt mrazíků v ranních hodinách 18. května byl opravdu z historického hlediska jevem zatím neobvyklým, pokud jde o časový výskyt i míru poklesu teploty vzduchu.

K tomu, aby mohlo dojít k tak výraznému poklesu teploty, je zapotřebí, aby se v příhodný okamžik sešlo několik faktorů:

Obr. 1 Povětrnostní situace dne 17. 5. 2012

Graf 1 Průběh teploty a vlhkosti vzduchu a rychlosti větru ze 17. na 18. 5. 2012, lokalita Stošíkovice 20

100 90

15

70 10

60 50 nízká vlhkost vzduchu – vysoká intenzita ef. vyzařování nízká rychlost větru – slabá vertikální výměna

5

40 30

0

−5

12.00

11.00

10.00

9.00

8.00

7.00

6.00

5.00

4.00

3.00

2.00

1.00

0.00

23.00

22.00

21.00

20.00

19.00

18.00

20 10 0 čas vlhkost vzduchu

teplota vzduchu

rychlost větru

vlhkost vzduchu (%)

80

17.00

teplota vzduchu (°C), rychlost větru (m.s-1)

Povětrnostní situace Jarní měsíce jsou obdobím, kdy dochází k prohřívání pevniny v důsledku rostoucí výšky trajektorie Slunce nad obzorem a tím ke vzniku určité nerovnováhy mezi teplotou oceánů a pevnin. Zjednodušeně řečeno: po zahřátí pevniny a oteplení přilehlého vzduchu se nad ní vytvoří oblast nízkého tlaku vzduchu – teplý vzduch je lehčí než studený – čímž se rovnováha naruší a kolem oblasti s nižším tlakem začne proudit chladnější vzduch většinou od severu až severozápadu. Jelikož je chladnější, a tudíž i těžší, vytvoří se v něm oblast vyššího tlaku vzduchu, v níž většinou dojde k uklidnění větru, vyjasnění a poměrně rychlému poklesu teplot v důsledku dlouhovlnného vyzařování. Tato situace se většinou několikrát opakuje, něž dojde k ustálení poměrů mezi pevninou a oceánem. Obdobná typická situace u nás panovala i 17. května, jak můžeme pozorovat na obr. 1. Mezi tlakovou výší nad západní Evropou (H) a níží (L) nad Ukrajinou k nám pronikal studený vzduch ze severních oblastí. Poměrně vysoká hustota izobar svědčí o tom, že tento vpád byl provázen vyššími rychlostmi větru. Ještě v odpoledních hodinách se vyskytovala oblačnost a vál vítr. V důsledku výše popsaného mechanismu, kdy v oblasti s chladnějším vzduchem začne stoupat tlak, se tlaková výše ze západní Evropy posunula v nočních hodinách až nad naše území, došlo k utišení větru a k vyjasnění. Teplota vzduchu začala poměrně rychle klesat, na některých lokalitách dosahoval rozdíl mezi odpolední a ranní teplotou asi 18 oC. Intenzita tohoto poklesu byla umocněna ještě dalším faktorem – nízkou vlhkostí vzduchu. Pravděpodobně v důsledku předcházejícího počasí beze srážek byl vzduch poměrně suchý s malým obsahem


550

4

500

3

450

2

400

1

350

0

300

−1 Ořechov

200

Rajhrad

Nosislav

250

St. Lískovec

5

Žabčice

600

150 0

5

10

15

20

25

30

35

40

teplota (°C)

Graf 2 Nejnižší teploty ve vztahu k reliéfu dne 18. 5. 2012 v profilu mezi Děvínem a Brnem

Děvín

Konfigurace terénu Jelikož toto ochlazení bylo vyloženě radiačního typu, při němž se zemský povrch ochlazuje v důsledku ztráty energie dlouhovlnným vyzařováním, uplatnila se při něm výrazná role konfigurace terénu, a to jak makroreliéfu, tak mikroreliéfu. Na obr. 2, který byl sestaven na základě měření automatických stanic rozmístěných v sadech, vinohradech i na jiných lokalitách zobrazované oblasti, je vidět převažující vliv makroreliéfu na stékání chladného vzduchu do nížinných oblastí, v případě jeho autochtonního původu na nemožnost dalšího odtoku do nižších poloh. Nejnižší teploty se proto vyskytovaly na dně Dyjskosvrateckého a části Dolnomoravského úvalu, v sadech v Nosislavi dosáhly –3,6 oC. V těchto místech vliv makroreliéfu zcela překryl případný vliv mikroreliéfu, tj. zřejmě nepomohlo ani to, že byl vinohrad vysázen na svahu. Přesnost předložené mapy je vázána na dostatečnou hustotu automatických stanic, která je nejvyšší v okrese Břeclav, ve východní části Dolnomoravského úvalu je těchto stanic již méně, a proto mohlo dojít k větší generalizaci zakreslených izoterem. Naproti tomu ve vyšších polohách nade dnem úvalů se na velikosti dosažené minimální teploty a s ní souvisejícím poškození vinic podílel především vliv mikroreliéfu; i v poměrně malé bezodtoké sníženině se vytvořilo jezero studeného vzduchu a došlo k mrazovému poškození. Dobře se tak odlišily opravdu kvalitní vinohradnické polohy od těch méně kvalitních, v nichž je zapotřebí počítat s častějšími výpadky úrody. Na obr. 2 je červenou lomenou čarou vykreslena trasa transektu, vedoucího z vrcholu Děvína přes některé lokality Dyjskosvrateského úvalu až do Starého Lískovce. Podélný profil tohoto transektu včetně mi-

Obr. 2 Rozložení nejnižších teplot v ranních hodinách dne 18. 5. 2012 na jižní Moravě

výška (m n. mořem)

vodní páry. Ta právě působí jako skleníkový plyn, zadržuje dlouhovlnné záření zemského povrchu a zabraňuje tak jeho rychlému ochlazování. S podobným jevem se můžeme setkat právě v suchých pouštních oblastech, v nichž je přes den vysoká teplota, avšak v noci klesá poměrně nízko. Chod jednotlivých meteorologických prvků, tak jak probíhaly v menší či větší obměně na většině lokalit v noci ze 17. na 18. května, je zachycen pro lokalitu Stošíkovice na grafu 1. Ještě v 19 hodin vál vítr o rychlosti asi 4 m.s-1, což dávalo naději, že pokles teploty přece jenom nebude tak dramatický a její další průběh se bude blížit tomu, co signalizovaly předpovědní modely. Povšimněme si zde již zmiňované nízké relativní vlhkosti – kolem 40 %. Avšak od této hodiny již začalo poměrně rychlé zeslabování proudění vzduchu a ustávala i s ním spojená vertikální výměna vzduchových hmot, vyjasnilo se a důsledkem byl výrazný pokles teploty vzduchu, který trval až do ranních hodin, do období svítání.

Vinařský obzor (6/2012) 311

Foto archiv autora

Vinohradnictví

−2 −3 −4 45

vzdálenost (km) minimální teplota

nadmořská výška

nimálních teplot na jednotlivých místech znázorňuje graf 2. Zatímco na vrcholu Děvína klesla minimální teplota jenom málo pod +4 oC, na dně úvalu bylo místy o více než 7 °C chladněji. Ve vyšších partiích Bobravské vrchoviny (Ořechov) opět minimální teplota neklesla pod 0 °C, avšak v údolí u Starého Lískovce rovněž mrzlo. Vliv makroreliéfu je zde proto znovu rozhodující. Závěr Výskyt poměrně silných mrazů ve druhé polovině května je jevem doposud velmi řídkým, na němž se projevila zvláštní souhra několika faktorů, která vedla k poměrně citelnému ochlazení v noci ze 17. na 18. května. Někteří vinaři mohou mít snad ještě v paměti od roku 1960 nejpozději zaznamenaný výskyt jarních mrazíků dne 12. května v roce 1978 pozdější výskyt v období před rokem 1960 se nám doposud nepo-

dařilo vypátrat. Lze proto jenom odhadovat, že doba opakování výskytu tohoto jevu ve druhé polovině května se může pohybovat přibližně jednou za 60 až 80 let, popřípadě i méně často. To platí ovšem za předpokladu určité neměnnosti klimatu, o níž lze zřejmě stále úspěšněji pochybovat. V loňském roce to byly mrazíky počátkem května, jež zničily značnou část úrody ve vinařské oblasti Čechy (přičemž oblast Morava unikla podobnému osudu opět jenom zvláštní souhrou okolností). Globální změna klimatu probíhá i nadále a projevuje se nejenom tím, že na některých místech stoupá teplota, ale především se zvyšuje četnost extrémních jevů, mezi něž patří výskyt povodní, sucha, přívalových dešťů, zimních mrazů, jarních mrazíků apod.


312

Vinařský obzor (6/2012)

Inzerce

®

Cuproxat Měďnatý fungicid proti plísni révové

Tři mušketýři do Vašich vinic DuPont™

Talendo z

®

Fungicid

fungicid se špičkovou preventivní účinností proti padlí révovému

DuPont™

®

Curzate M Fungicid z

dvousložkový fungicid proti plísni révové

DuPont™

®

Tanos 50 WG Fungicid z

moderní kombinovaný dvousložkový fungicid proti plísni révové s kurativním účinkem

Informace na telefonu: Libor Pavka - 601 202 522 DuPont CZ s.r.o. Pekařská 14/628, 155 00 Praha 5 www.dupont.cz Přípravky na ochranu rostlin používejte bezpečně. Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro člověka a životní prostředí. Před použitím si přečtěte etiketu/přiložené pokyny.

FUNGICID

Rovral

®

Aquaflo

… aby se plísni šedé ve Vašich porostech nedařilo ‹

Vysoce účinná formulace osvědčené účinné látky iprodione

‹

Kontaktní fungicid s dlouholetými praktickými zkušenostmi

‹

Dávkování 1,0 l/ha, maximálně 2x za sezónu

‹

Krátké ochranné lhůty

‹

Registrace do více než 20 plodin

Agro Aliance, s.r.o., 252 26 Třebotov 304 tel.: 257 830 137-8, www.agroaliance.cz

S VÁMI, PRO VÁS...

F&N Agro Česká republika s.r.o. Na Maninách 876/7, 170 00 Praha 7 tel.: 283 871 701, fax: 283 871 703 www.fnagro.cz


INFORMACE K NEZAPLACENÍ Z LABORATOŘE BS VINAŘSKÉ POTŘEBY s. r. o. Laboratoř BS Vinařské potřeby s. r. o. získala

Nejen že se laboratoř

na začátku roku 2012 osvědčení o akreditaci

BS Vinařské potřeby s.r.o.

na realizaci rozborů pro SZPI a neustále se

o informace dělí s jinými

snaží získávat nové informace, které si nechce

laboratořemi, ale chce také

nechávat jen pro sebe.

podporovat kvalitu moravských

I proto se stala organizátorem odborného semináře pro vinařské laboratoře. Seminář se konal 17. 5. 2012 a zúčastnilo se ho 19 zástupců z 11 laboratoří. Školitel ze Státní zemědělské a potravinářské inspekce předal informace týkající se přijatých rezolucí OIV 2011 a označování alergenu na etiketách vín a zástupce Českého institutu pro akreditaci prezentoval o pravidlech a novinkách akreditačního procesu. Informace v rámci managementu kvality labora-

vín i prostřednictvím připravovaného projektu s názvem „Kontrola kvality hroznů“. Laboratoř nabídne vinařům analýzu hroznů v průběhu zrání, kde sledovanými parametry budou pH, celkové kyseliny, organické kyseliny a cukernatost hroznů. Dle těchto parametrů bude stanovena doba vhodná pro sběr hroznů spolu s potenciálním alkoholem, který se přepočítává z cukernatosti a je také důležitým vodítkem pro budoucí kvalitu vína.

toře zaměřenou na interní audity předala paní

„Chtěli bychom vinařům ukázat, že je mnohem

Ing. Alena Fischerová. „Chceme, aby vinařům byly

důležitější sledovat technologickou zralost hroz-

poskytovány standardně spolehlivé výsledky ve

nů a na základě těchto znalostí se rozhodnout

všech laboratořích a docházelo jen k minimál-

pro nejvhodnější termín sklizně, a tím dosáh-

ním odchylkám v analýzách mezi jednotlivými

nout nejvyšší kvality budoucího vína,“ podotýká

laboratořemi,“ říká Ing. Hana Horáková.

Ing. Miloš Vidlář.

Více informací o pŐipravovaném projektu získáte v LaboratoŐi BS VinaŐské potŐeby s. r. o. nebo u Ing. Hany Horákové, tel.: 519 347 531, email: horakova@vinarskepotreby.cz.


314

Vinařský obzor (6/2012)

Vinařská technologie

Patrik Burg Pavel Zemánek Ústav zahradnické techniky, Zahradnická fakulta v Lednici, Mendelova univerzita v Brně

Možnosti využití filtrace na principu reverzní osmózy ve vinařských provozech

Foto P. Burg

Pro úpravu koncentrace moštu získaného po vylisování hroznů lze využít technologii zahušťování ve vakuových odparkách nebo v posledních letech stále častěji reverzní osmózu. I přes skutečnost, že jsou vakuové odparky v podmínkách vinařských provozů využívány již poměrně dlouhou dobu, začínají být stále častěji nahrazovány reverzní osmózou. Hlavním důvodem postupného zavádění této technologie je menší konstrukční a energetická náročnost celého zařízení, které současně dosahuje také vyšší výkonnosti. V počátcích bylo s využitím reverzní osmózy uvažováno zejména při zahušťování moštů určených k výrobě červených vín. Postupně však dochází k zavádění této technologie určené ke zlepšení kvality vína i u podniků zaměřených na produkci vín bílých. Celý proces může být využíván k úpravě moštu získaného lisováním z produktu sklizeného za deštivého počasí nebo z produk-

2 Schéma principu reverzní osmózy

Foto P. Burg

K aktuálním otázkám ve vinařství patří v současné době možnost úpravy koncentrace moštů využívaných při výrobě vína. Vedle standardně uplatňovaných metod, jako je doslazování např. pomocí řepného cukru, jsou rozvíjeny také další technologie založené na různých principech, jejichž provedení je podmíněno využitím vhodné techniky.

1 Schéma průniku vody přes pokožku bobulí

tu sklízeného během ranních hodin, kdy je ještě povrch bobulí pokryt rosou. Nadbytečná voda, která v konečném efektu snižuje koncentraci moštu, tak může být rychle a efektivně odstraněna. Další předností využití technologie reverzní osmózy je možnost urychlení sklizňového procesu, kdy lze do jisté míry eliminovat nepříznivé počasí a se sklizní hroznů není nutné čekat do pozdějších hodin s vyššími denními teplotami, při kterých pokožka bobulí rychle oschne. Technologie reverzní osmózy vychází principiálně z přirozeného procesu výměny látek s rozdílnou koncentrací přes semipermeabilní (polopropustnou) membránu, který probíhá v přírodě a je označován termínem osmóza. Pokožka bobulí má polopropustné vlastnosti, díky nimž se může voda z jejich povrchu dostat do jejich vnitřní části. V důsledku toho dochází k poklesu koncentrace

sacharidů a dalších látek obsažených v bobulích. Tento proces probíhá tak dlouho, dokud se neustálí rovnováha v koncentraci nebo než bobule v důsledku zvětšování objemu a rostoucího tlaku nepraskne. Jak je naznačeno na obr. 1, má roztok s vyšší koncentrací sacharidů tendenci se vodou ředit. Díky tomu dochází k prostupu vody přes polopropustnou membránu. Celý proces je pak spojen s nárůstem tlaku, který je označován jako osmotický. Obdobný princip se využívá při procesu reverzní osmózy, celý proces však probíhá v opačném sledu. Na straně s vysokou koncentrací roztoku je vytvářen tlak, který má vyšší hodnotu než tlak osmotický. Díky tomu je voda protlačována přes polopropustnou membránu zpět a koncentrace roztoku se zvyšuje (obr. 2). Reverzní osmóza je známa a poměrně často využívána v ostatních odvětvích lid-


Vinařská technologie

Vinařský obzor (6/2012) 315

3 Schéma činnosti spirálové membrány

cového tvaru. Ten drží pohromadě pomocí podpůrných prvků a tvoří filtrační modul. Při volbě membránového modulu musí být uživateli známy podmínky nasazení tzn. doba provozu během sezóny a množství zpracovávaného produktu. I přes skutečnost, že může být celé zařízení v provozu během sezóny poměrně krátkou dobu, musí být zajištěna jeho plná připravenost a funkčnost. Ta spočívá zejména v rovnoměrnosti a dostatečném objemu průtoku kapaliny modulem, aby nedocházelo k jeho ucpávání sedimentujícími částicemi; dále ve vytváření dostatečně velké plochy s velkým styčným povrchem v relativně malém provedení. Celé zařízení se vyznačuje jednoduchou kompaktní konstrukcí s vysokou výkonností a nízkou energetickou náročností. Zařízení jsou řešena jako stacionární nebo mobilní (obr. 4, obr. 5). Obecně je zařízení tvořeno nosným rámem minimálně se čtyřmi moduly, vysokotlakým čerpadlem a ovládacím pultem. Cena jednoho modulu se pohybuje kolem 1 000–1 500 eur. Aby bylo dosaženo ekonomicky výhodného provozu, pracuje zařízení běžně při tlacích 5–8 MPa. Výkonnost zařízení se pohybuje v širokém rozmezí od 200 do 1 200 l odseparované vody za hodinu (při snižování podílu vody o 10 %) a spotřebě energie 6,5–15,5 kW. Náklady na zahuštění 1 litru moštu činí přibližně 0,08–0,11 eura. Foto prospekt výrobce

ské činnosti spojených např. s přípravou pitné vody z mořské aj. Ve vinařské praxi se však jedná o poměrně novou technologii, která otevírá nové možnosti. Hlavním cílem této technologické operace je zvýšení koncentrace moštu, což se pozitivně odrazí v kvalitě vyrobeného vína. Lze tak řízeným způsobem eliminovat rozdíly v kvalitě vína mezi jednotlivými ročníky způsobené např. v důsledku nevyrovnaných dešťových srážek a jiných podmínek. Technologie umožňuje zvyšování celého spektra kvalitativních parametrů, zejména extraktivnosti bílých vín a barevné intenzity červených vín. Při procesu nedochází k termickému ovlivnění moštu (teplotní nárůst je max. 2 °C), a proto zůstává charakter zahuštěného moštu nezměněn. Zvyšováním koncentrace však nelze v žádném případě nahradit péči, kterou je potřebné vynaložit při ošetřování révy ve vinici. Z produktu s nízkou kvalitou není možné zvýšením koncentrace získat špičkovou kvalitu vína, neboť se současně zvyšuje také koncentrace negativně působících obsahových látek. Pro zvyšování koncentrace touto metodou tak lze využít jen kvalitní surovinu. Technicky je tato metoda realizována pomocí speciálních zařízení, která zajišťují přípravu moštu i jeho osmotickou filtraci. K provedení operace jsou využívány membránové moduly s potravinářským atestem, které představují jádro každého zařízení. Samotná membrána je vyrobena z materiálu s definovanou velikostí pórů, které umožní propouštění rozpouštědla a oddělení ve vodě rozpuštěných látek. Díky tomu je zajištěn snadný a okamžitý průnik vody přes membránu, přičemž ve vodě rozpustné látky zůstávají zadrženy. Pro dosažení velké účinné plochy jsou konstruovány spirálové membrány (obr. 3) uzpůsobené charakteru ošetřovaného moštu. Spirálová membrána tak dosahuje při velké ploše vál-

4 Filtrační zařízení pracující na principu reverzní osmózy

Foto prospekt výrobce

Foto P. Burg

Účinnost zásahu je na jedné straně ovlivněna koncepcí a složením membránového modulu, na druhé straně dostatečně kvalitní přípravou moštu. Příprava moštu spočívá v jeho odkalení, předfiltraci nebo flotaci. Díky těmto zásahům se mošt zbaví převážné většiny pevných kalových částic. Některé typy moderních filtračních zařízení již bývají standardně vybaveny modulem pro předfiltraci. Předfiltrace musí být o to důkladnější, čím vyšší je plánované odstranění vody z moštu. Po separaci kalových částic je mošt dopravován do osmotického modulu. Pokud není koncentrace výstupního roztoku (retentátu) odpovídající, celý proces se opakuje. Po provedení zásahu je zpravidla zahuštěný mošt naočkován vhodnou kulturou kvasinek nebo je při výrobě červených vín zpětně přečerpán na rmut. I přes veškerou obezřetnost dochází k postupnému zanášení membrány a snížení výkonnosti zařízení. Tento stav se může projevit i v dlouhodobějším časovém horizontu (dva roky a více). Při špatné obsluze zařízení může dojít k ucpání již během několika málo hodin provozu. Otázka snadné sanace, regenerace a čištění modulu proto patří k hlavním výrobním cílům jednotlivých výrobců. V zahraničí je uplatňován řízený hromadný sběr modulů servisními pracovníky výrobců na konci sezóny a jejich speciální regenerace. Zkušenosti naznačují, že je životnost a efektivnost modulů zásadním způsobem ovlivněna jejich kvalitou a správným používáním. Filtrace založená na principu reverzní osmózy představuje pokrokovou technologii, která nachází stále častěji uplatnění ve vinařské praxi. Díky této technologii nemusí být využíváno doslazování moštů řepným cukrem. Předností procesu je jeho snadná technická zvládnutelnost a vysoká účinnost. V porovnání s ostatními technologickými procesy využívanými při zvyšování koncentrace moštu vykazuje vysoké enologické přednosti. Lze ji však využít pouze při zahušťování moštu určité kvality, kdy v porovnání s nezahuštěnými mošty pozitivně zvyšuje obsah barevných látek a fenolů. V žádném případě není prostředkem pro výrobu vysoce kvalitních vín z nekvalitního produktu.

5 Filtrační zařízení pracující na principu reverzní osmózy – mobilní provedení


316

Vinařský obzor (6/2012)

Vinařská technologie

Pavel Pavloušek Ústav vinohradnictví a vinařství, Zahradnická fakulta MENDELU

Ad „Vhodná technologie pro autentická vína“ Vážená redakce, jakkoliv si vážím osobnosti Pavla Pavlouška a mnohé z jeho článků pokládám za přínosné, dovolím si nesouhlasit s jeho článkem „Vhodná technologie pro autentická vína“ z VO 5/2012. Když pominu, že autentické hnutí nelze charakterizovat jednoznačně tím, že by všichni akcentovali dlouhé zrání na kvasničních kalech, pak zejména nelze souhlasit s formulacemi „pravidelné míchání je základem výroby autentických vín“, „Kdo kvasničním kalem pravidelně nemíchá, vyrábí možná autentická vína, ale ve skutečnosti vína naoxidovaná, s vysokou barvou a předčasně zestárlým aromatickým a chuťovým projevem.“, „Pouze při míchání plní kvasniční kaly svoje pozitivní funkce.“, „Jestliže se vínem pravidelně nemíchá, není důvod, aby ve víně kvasniční kal zůstával.“, „(Míchání kalů) je základ této autentické technologie, bez které nelze vyrobit kvalitní víno“. Stačí si namátkou rozevřít téměř kteroukoliv zasvěcenou tlustou encyklopedii o Burgundsku, aby čtenář pochopil, že s mícháním to není tak prvoplánově jednoduché, jak se Pavel Pavloušek snaží mentorsky zdůraznit. Ne, že by v Burgundsku kvasničním kalem nemíchali, ale z různých zdrojů (např. špičkoví vinaři jako jsou Jean-Marc Roulot, François Jobard, ale i renomovaný vinařský publicista Clive Coates, Master of Wine) lze opakovaně vyčíst, že častější míchání je dobré spíš pro bílá vína s kratším horizontem spotřeby. Pro špičkové Grand Cru polohy a vína, která se mají mnohaletým ležením zlepšovat, je tato metoda nevhodná, protože obecně urychluje vývoj vín, stírá inidividuální charakter, připravuje je o delikátnost a finesu. Taková vína přímo vyžadují dlouhé ležení na kvasničních kalech (a jestliže jsou zdravé, nemusí být vždy nutně jen jemné) a pomalé delší uvolňování látek z nich. Ikonické vinařství Domaine Ramonet kupříkladu ponechává svá vína z neodkalených moštů na kalech 12–18 měsíců a za tu dobu se promíchávají 3–4krát. V Burgundsku jsou také samozřejmě i vysokoškolsky vzdělaní enologové a vinařství, kde se používají moderní technologické vymoženosti, ale daleko více než na enologické stati spoléhají na vlastní zkušenost, nebojí se experimentovat a jít třeba proti školním poučkám, protože individualita je to, co se dnes cení, co dává vyniknout nad šeď solidního průměru a obohacuje spektrum toho, co svým vnímavým milovníkům dokáže víno nabídnout. Pavel Jelen, www.ovine.cz

Tradice a moderní enologie Tradice a moderní enologie – co mají tyto dva termíny společného? V podstatě je možné konstatovat, že moderní enologické postupy vycházejí z tradice a na druhé straně by také tradice měla pracovat s poznatky moderní enologie. Využívání vzájemné symbiózy vede ke kvalitnějším vínům a podstatně jednoduššímu a daleko předvídatelnějšímu vinohradnictví a vinařství.

Úlohou univerzity je výuka studentů, ale také osvěta směřující k zavádění nových poznatků z vinohradnictví a vinařství do praxe. Je potom otázkou praxe, jak tyto poznatky využívá? Vždy se však klade důraz na to, aby byli studenti a prostřednictvím Vinařského obzoru také vinařská veřejnost seznamováni s těmi nejnovějšími poznatky. Dnešní moderní enologie je postavena na tradičních postupech. Poznatky fyziky, mikrobiologie a biochemie však umožňují využívat tyto poznatky daleko lépe. Vinař, který se pídí po informacích a chce se vzdělávat, potom může předpovídat, kde na něho číhají rizika, a může těmto rizikům předcházet nebo se je snažit úspěšněji eliminovat. A podobně je tomu i v případě onoho míchání kvasničných kalů. Dřevěný sud

Sklepní hospodářství – 2. aktualizované vydání Přepracované a doplněné vydání odborné publikace o sklepním hospodářství známého rakouského vinařského odborníka a lektora dipl. Ing. Roberta Steidla. Její první vydání se stalo „učebnicí vinařské technologie“ a nezbytnou pomůckou všech moravských a českých vinařů a vinařských technologů. Pojednává o technologii sklepního hospodářství od zpracování hroznů až po marketing vína. V knize jsou zapracovány současné poznatky a moderní přístupy při výrobě vína. Autor vychází z rakouských zvyklostí a předpisů, na naše podmínky je čtenář upozorněn formou vysvětlujících poznámek.

466Kč (včetně DPH) »

Širší nabídku publikací a kontakty najdete v zadní části časopisu a nebo na www.vinarskyobzor.cz

umožňuje přístup kyslíku do vína. Kyslík v přiměřeném množství je základem kvalitního vína. V nadměrném množství však ovlivňuje negativně kvalitu vína a vede k oxidaci vína. Jestliže se nepoužívají umělé antioxidanty (oxid siřičitý, kyselina askorbová, taniny atd.), je kvasničný kal rozptýlený ve víně tím nejpřirozenějším antioxidantem. Jestliže ve víně žádný z těchto antioxidantů nefunguje, víno oxiduje. Oxidace významně mění fenolické a aromatické látky, většinou v negativním směru. Biochemické zásady mluví jasně, jsou dané přírodou a těžko se budou měnit. Hlavním cílem článku proto bylo upozornit především na rizika, která se mohou při výrobě těchto vín vyskytnout, a jak na ně technologicky reagovat nebo jim předcházet. Posouzení vína z „míchaných“ a „nemíchaných“ kalů je subjektivní – může chutnat i nemusí, v závislosti na konzumentovi. A jestliže vinař nerezignuje na tyto nové poznatky a snaží se je využívat, vždy zachová přirozenost těchto postupů a kvalitu vína. I ve Francii, která je výrazně tradičním státem, probíhá tento nekončící boj. Světové kapacity oboru, jako jsou třeba prof. Carbonneau nebo prof. Dubourdieu se snaží maximálně zavádět nové poznatky do praxe, což je patrné z jejich přednášek, článků a knih. Je to ale těžký boj prolomit tradici. Přitom však nechtějí tradici měnit, ale nabízejí „tradiční postupy v novém kabátě“. Cíl je jediný – ulehčit práci vinaře a získat vysokou kvalitu vína. Stejný byl i cíl mého článku o zrání vína na kvasničných kalech. Šlo v maximální míře o zachování tradičních postupů, ale přitom o upozornění na možná úskalí, na


Vinařská technologie / Zprávy / Inzerce

která dává současná světová enologie odpovědi. Nové poznatky posunou vinohradníka nebo vinaře často o několik kroků dále, aniž by musel něco složitým způsobem vyvíjet. Jestliže umí vinohradník nebo vinař dobře analyzovat nové poznatky, zaměří se na to co by mohl aplikovat ve svojí vlastní práci, a cíleně to využije. Není to, nic proti přírodě. Vinohradnictví a vinařství musí za každou cenu fungovat v plné symbióze s přírodou a tradicí, jinak nemůže být nikdy úspěšné. Nové enologické výzkumy prokázaly u Sauvignonu blanc některé nové poznatky. U Sauvignonu blanc se z pohledu kvality vína ukazuje jako výhodná mechanizovaná sklizeň. Vína vyrobená z mechanizovaně sklizených hroznů obsahují podstatně více vonných thiolů. Je to úplný protiklad k tvrzení, že vždy je nejlepší ruční sklizeň. Podobně je tomu u stejné odrůdy s aplikací měďnatých fungicidů. Ve vinicích se tradičně doporučuje provádět poslední ošetření proti plísni révy měďnatými přípravky. Dnes se to však již nedoporučuje u Sauvignonu blanc. Thioly a jejich prekurzory v hroznech jsou látky sirnaté povahy. Měď však může reagovat se sírou a snižovat ob-

Teploměr s ponornou sondou Checktemp® HI 98509-01 Potřebujete teplotní sondu, která se ponoří do tanku? Zatížená teplotní sonda z hygienické oceli s 3 m kabelem Vám umožní rychlou provozní kontrolu teploty v různé hloubce s přesností ±0,5°.

1 094 Kč cena bez DPH

Široký výběr teploměrů a teplotních dataloggerů pro HACCP provozy.

800 203 020 w w w. h a n n a c z . c o m

sah těchto sloučenin. Takže vlastně takové ošetření může ovlivňovat aromatický potenciál hroznů. I toto může být překvapivé? Další samostatnou kapitolou, která ulehčuje práci vinařů, je znalost kvalitativních parametrů hroznů. Dobrým příkladem může být sledování hodnoty pH hroznů a vína. V minulosti se realizovalo jen málokdy. Dnes ho měří spousta vinohradníků a vinařů, protože díky novým enologickým poznatkům vědí, že jim tato hodnota napoví mnohé o kvalitě hroznů a také umožní podstatně jednodušeji a předvídatelněji řídit průběh kvašení. A jestliže vědí co hodnota pH ovlivňuje, lépe si zdůvodní možné negativní ovlivnění kvality vína. Dalším velmi klíčovým parametrem kvality je obsah asimilovatelného dusíku v hroznech. Znalost obsahu je klíčová pro všechny postupy zpracování hroznů. Technolog, který přidává výživu pro kvasinky do moštu, získá poznatek, jaké množství výživy přidat. Autentický vinař získá přehled o výživovém potenciálu moštu. A v případě nedostatku asimilovatelného dusíku může využít všechny přirozené postupy, aby zabezpečil kvalitní prokvašení a vývoj aromatických látek ve víně, tzn. opět práci s kvasničným kalem nebo také provzdušnění moštu během kvašení. Jsou to tradiční postupy, které pomohou. Daly by se vybírat stovky takových poznatků, které se během pěti let změnily o 180 °. Nikdy však nešly proti přírodě a tradici. Vždy pouze podstatně lépe objasnily biologické, fyzikální, mikrobiální a biochemické změny v hroznech a ve víně a pomohly vinohradníkům a vinařům ulehčit práci. Vinohradník a vinař vybavený všemi novými poznatky je potom může lépe aplikovat v praxi a svým způsobem směrovat biologické procesy, které probíhají v hroznech a ve víně. A osobní zásada, kterou praktikuji, je, že aby bylo možné stanovit strategii agrotechnického zásahu ve vinici nebo v technologii výroby vína, musí člověk konkrétní vinici nebo technologický postup v konkrétním vinařství dokonale poznat. A tak tomu bylo i s oním mícháním kvasničných kalů. Měl jsem možnost pít více autentických vín v zahraničí, nechal jsem si detailně popsat technologie a potom lze velmi dobře vyvodit, který zásadní rozdíl v technologiích působí na kvalitu vína. A na závěr bych chtěl říct, že univerzita je tady také proto, aby nové poznatky poskytovala veřejnosti, takže v případě, že někdo narazí na nějaké téma, ke kterému bude chtít získat co nejvíce nových poznatků, může se na náš Ústav vinohradnictví a vinařství obrátit.

Vinařský obzor (6/2012) 317

Jídlo z blízka 2012

Objevte kouzlo místních lahůdek i jejich cestu od vidlí až na vidličku. Od 9. do 29. července si můžete ve třinácti brněnských restauracích užívat jedinečná degustační menu připravená výhradně z čerstvých sezónních surovin od regionálních producentů. Dopřejte si šťavnaté maso z Valašska, čerstvé ryby z Moravského krasu a sluncem provoněná rajčata ze Znojemska. Seznamte se osobně se sedláky, vinaři i malovýrobci delikates, kteří svoji práci nepřestali dělat s láskou. Poznejte šéfkuchaře vracející nešizenou kuchyni zpět k životu. Letní slavnosti vám také umožní vyzkoušet pod laskavým dohledem odborníků tradiční kulinářská řemesla, naučit se klasické recepty a na degustačních večerech ocenit půvab moravských vín. Nikde jinde nepoznáte jídlo tak zblízka. Slavnosti Jídlo z blízka představují jednu z největších gastronomických událostí tohoto roku na jižní Moravě. Jsou založeny na unikátním konceptu tříchodových restauračních menu uvařených pouze ze špičkových lokálních surovin a rozkrytí jejich původu a autentického příběhu každého farmáře ve speciálním jídelním lístku. Poskytují tak prezentaci regionálním potravinářským výrobkům a výrobcům v kontextu moderních gastronomických trendů, a podporují tím renesanci jejich využívání s cílem uchování a obnovení místního kulinárního dědictví. „Slavnosti v letním období vhodně doplňují kulturní nabídku města Brna, vytvářejí pohostinnou atmosféru a umožňují si léto v Brně naplno užít,“ říká Lucie Frgalová ze sdružení Slow Food Brno, jež slavnosti organizuje a které v Brně prosazuje návrat místních surovin a tradic „pomalého jídla“. V doprovodném zábavně-vzdělávacím programu se návštěvníci dozvědí, jak jednoduše a šetrně zpracovat kvalitní místní potraviny pro rozvinutí jejich potenciálu a gurmetský zážitek. V dílnách „Naučte se řemeslu“ pozvaní farmáři, vinaři, majitelé rodinných pivovarů, kuchaři i cukráři osobně představí své umění a umožní si jej vyzkoušet. Tematické degustační akce s jídlem i vínem zpříjemní letní večery s blízkými či přáteli. „Tyto akce se v prvním ročníku slavností setkaly s velkým zájmem veřejnosti,“ dodává Lucie Frgalová. Druhého ročníku gastronomických slavností Jídlo z blízka se od 9. do 29. července účastní brněnské podniky Bistro Franz, Borgo Agnese, Boulevard, ERA, Green, Jednička, La Bouchée, Leporelo+, Noem Arch, Ristorante Piazza, Starobrněnská pivnice na Divadelní, Šelepka a U Kastelána. (vo)

»

Kompletní program a rezervační systém Slavností najdou zájemci od června na www.jidlozblizka.cz.


318

Vinařský obzor (6/2012)

Portrét

Vinařství roku 2011 Františka a Hany Mádlových

S Františkem Mádlem jste se na stránkách Vinařského obzoru setkali již v souvislosti s tematikou barikových sudů. Abychom představili některé novinky z jejich vinařské firmy, navštívili jsme jej v nové provozní budově, kterou vybudovali ve vinařské výrobní zóně za Velkými Bílovicemi směrem k Čejkovicím, v těsném sousedství provozu Stanislava Mádla nebo Vinařského domu Petra Skoupila. „Firmu jsem založil v roce 1992, tehdy ve formě soukromě hospodařícího rolníka. Začali jsme s pronajatými vinicemi, tehdy asi pět hektarů od zemědělského družstva. Také výrobní prostory jsem si k těm pěti hektarům pronajal, vlastní malovýrobní již nedostačovaly. Zpracování hroznů jsme zajišťovali externě formou služeb, menší partie jsme pak zpracovávali sami doma,“ vzpomíná na začátky František Mádl a pokračuje: „Nějakou dobu jsme na začátku devadesátých let dováželi také zahraniční vína v cisternách a prodávali je jako sudová. Byl to ale standardní oficiální prodej, žádná šmelina. Takové velké kšefty, jaké se odehrávají dnes, to nikdy nebyly – neumím totiž uplácet…“

Foto R. Stávek

Vinohradnictví V roce 1995 koupili Mádlovi pokusnou vinici za areálem BS-vinařské potřeby, která byla vysazena již v roce 1987, a přeštěpovali ji zejména odrůdou Hibernal, ale je tu zde i Festivalnyj, Orion a také Malverina. Celá tato vinice má výměru 4 ha a aplikují zde již

Ing. František Mádl

Foto R. Stávek

Do třetice všeho dobrého, dalo by se říct k výsledku vyhlašování letošního ocenění Vinařství roku 2011. Mádlovi z Velkých Bílovic byli nominováni mezi finalisty již v druhém ročníku, tedy letos podruhé, a uspěli na metě nejvyšší.

Z vyhlášení ocenění Vinařství roku 2011 – zleva Josef Svoboda, František a Hana Mádlovi, Petr Bendl

dlouhodobě jednotný agromanagement. Vyzkoušeli jak zatravnění celoplošné, tak pod keři, ob jeden řádek, i aplikaci celé řady různých pomocných látek – např. vermihumusu, nyní aplikují vlastní kompost z výlisků. Nepoužívají však v dnešní době tolik diskutované kalifornské žížaly, ale obyčejné české dešťovky: „Kalifornská žížala je sice produktivnější a rychleji se množí, ale musíte ji stále přikrmovat. Pokud nemá neustálý dostatečný přísun nového materiálu na zpracování, vymizí. Naše žížaly jsou sice pomalejší, ale v hmotě se drží snáze a déle,“ domnívá se František Mádl a dále uvažuje: „Co se týče žížal ve vinici, kde jsou také důležité, tak jednoznačně podle mého názoru mohu potvrdit, že žížalám vyhovuje kosení porostu vinice – živí se totiž odumřelými částmi rostlin, které jsou již mikrobiálně rozkládány.“ Jeden z faktorů, proč se Mádlovi dostali již podruhé do užšího výběru finalistů a nakonec vyhráli, byl i jejich dlouholetý ekologický agromanagement. „Podchytit bioprodukci na evropských odrůdách je velmi těžké

a nelehké, celý systém se stále vyvíjí. Důležité je nepoužívat razantní pesticidy, vlastně jen ty, které jsou doporučovány. Pokusů jsem se nadělal za ta léta dost,“ uvažuje František Mádl a dál přemítá: „Část naší bioprodukce, která je v prodeji pod značkou NATURVIN, to na trhu nemá lehké, často prodáme to samé víno pod ‚nebio‘ označením lépe než s ním. NATURVIN je od počátku víno směsné, kde používáme v kupáži několik odrůd. Možná, že víc než bio je pro zákazníka zajímavé označení ENVIRONMENT FRIENDLY – EF – které značí, že nejde jen čistě o systém postřiků, ale též o ostatní přístup k viničním operacím. Například už třetím rokem děláme ve vinicích tzv. hnízdové provzdušňování: s traktorem máme agregovány dva půdní vrtáky, které mezi keři vyvrtají otvory, jimiž se půda ve vinici může nadechnout. Otvory se pak činností půdních organismů a gravitací samy přirozeně zasypou.“ Podle Mádlových slov je péče o půdu ve vinici stěžejní. Některé vinice měl více než dvacet let s trvalým travním drnem. I na


Vinařský obzor (6/2012) 319

Foto R. Stávek

Portrét

nich začal ob jedno meziřadí otevírat travní drn dvakrát ročně diskovými podmítači. A tvrdí, že v meziřadí, kde se tráva spolu s révím mulčovala, a kde tedy zůstávaly organické zbytky, je půda v lepší kondici a s větším podílem organické hmoty a například i žížal. V druhém meziřadí, praktikují Mádlovi zelené hnojení, navážejí žížalí kompost z matolin s hnojem a občasně provedou hloubkové kypření do půdy (asi 30 cm). V současné době obhospodařují Mádlovi asi 12 ha vinic a do budoucna chtějí vysazovat dál.

Marketing „Domnívám se, že jedním z důvodů, proč nás hodnoticí komise pro Vinařství roku upřednostnila před ostatními kandidáty, byl ten, že jsme na trhu zcela konzistentní už dlouhá léta. Máme své stále zákazníky a další odběratele v řadě gastronomických provozů a nepotřebujeme se dostávat s naším zbožím například do řetězců,“ uvažuje František Mádl. Mádlovi začali jakostní vína lahvovat v roce 1997 a od té doby se dostali až na produkci asi 200 tisíc lahví ročně. Podle Mádla je jejich drobným hendikepem to, že až tolik neobsazují svými vzorky soutěže vína. Mají sice v letošním roce víno v Salonu vín a většinou, když už někam víno pošlou, tak je i nějaká ta medaile, ale oproti ostatním o tyto pozice tolik nestojí. Podílejí se také na aktivitách místního vinařského spolku, který už několik let pořádá velmi úspěšnou akci Ze sklepa do sklepa. Zájezdy do sklepa a posezení s nimi do rána neprovozují, Mádlovými slovy „musíme taky žít“.

Foto R. Stávek

Je to větší než dříve, ale už to nestačí, kroutí hlavou F. Mádl

Zde probíhá poslední část výroby vína – adjustace lahví. Foto R. Stávek

Technologie Oblast technologie sklepního hospodářství nebyla podle Mádlových slov jejich silnou stránkou v získání bodů – mají prý běžná moderní vybavení jako ostatní a za tyto věci komise nejspíše body neudělila. Domnívá se však, že jim pomohlo, že ve firmě zaměstnávají pouze kmenové zaměstnance, jichž je osm (+ Hana a František Mádlovi). „Ani na sezónu nenajímáme dočasné brigádníky,“ doplňuje František Mádl. Podnik od počátku rozvíjeli a dimenzovali tak, aby vše zvládli se svými zaměstnanci. Dalším plusem bylo určitě i to, že ve firmě zaměstnávají oba syny, kteří budou přirozenými nástupci po svých rodičích.

Rozvoj „Velký plusem v našem hodnocení byla jistě nově zbudovaná odbytová hala se skladem lahví, která má mimořádnou produktivitu. V místě máme připraveny pozemky na přístavbu dalších provozních budov, takže časem sem chceme přesunout úplně celou firmu.“ sdělil v závěru našeho setkání František Mádl. Richard Stávek

Ve skladu jsou vína připravena k okamžitému odběru zákazníkem či obchodníkem


320

Vinařský obzor (6/2012)

Zprávy / Inzerce

Jihomoravská nadace sídlí v nových prostorách Jsou situace, které na první pohled vypadají velmi negativně, nepříznivě, ale v konečném efektu se pak změní ve výhodu. ci, o které nemá nadace nouzi. Největší poděkování patří firmě Decra Bzenec, s. r. o, která nadaci věnovala nové venkovní dvěře, malíři pokojů Janu Frýdkovi z Moravské Nové Vsi, firmě Tisk Pálka z Břeclavi, firmě Krejčí a Krejčí z Moravského Žižkova, inFoto archiv autora

Do podobné situace se dostala na začátku tohoto roku i Jihomoravská komunitní nadace. Do té doby sídlila v prostorách, které vlastní úřad městyse. Vedení městyse ale rozhodlo, že budování vztahů s nadací nepovažuje za důležité a nadace dostala výpověď z prostor, které pro svou činnost využívala. Nezbylo než se poohlédnout po novém sídle. Ve chvíli nouze pomohla firma Agromoravia, a. s., když jim pronajala své nevyužívané prostory na Anenské ulici v Moravské Nové Vsi. Více než deset let nevyužívané prostory však vyžadovaly spoustu energie, aby se z nich koncem května stalo reprezentativní a vhodné místo pro bohulibou činnost nadace. Snad je jasné i to, že v rozpočtu nadace nebyla pro tuto nouzovou situaci připravena ani koruna. Naštěstí opět pomohli dár-

Zlata Maděřičová, ředitelka nadace a Mgr. Zuzana Domesová, předsedkyně správní rady nadace

dividuálním dárcům Mgr. Kamilu Brančíkovi, Květoslavě Balgové z Tvrdonic, senátorovi Ing. Zdeňku Škromachovi, radnímu jihomoravského kraje Mgr. Jiřímu Jandovi, Antonínu Maděřičovi, Ing. Janě Krutákové a Mgr. Soně Petrjánošové. Poděkování patří i vinařům, kteří svými tekutými dary přispěli v den slavnostního zahájení činnosti – Vinařství Maděřič z Moravského Žižkova, Vinařství Blažek z Kostic, Vinařství Košutovi z Prušánek, Vinařství Baloun z Velkých Pavlovic. Vinařství U Kostela z Polešovic, Vinařství Croy z Tvrdonic, vinařství Samson z Velkýc Němčic a Richard Stávek z Němčiček. Další poděkování si zaslouží početná skupina jak dobrovolníků ze základní školy, tak stálých dobrovolníků nadace. (vo)


Vinařské aktivity

Vinařský obzor (6/2012) 321

Víno napříč staletími Foto R. Stávek

Poslední květnový den byla v prostorách mikulovského zámku za účasti významných osobností a pozvaných hostů otevřena první stálá expozice zasvěcená rozmanité historiii vývoje vinohradnictví a vinařství, zejména na území střední Evropy, pod názvem Víno napříč staletími.

Michal Hašek přestřihává pásku a slavnostně tak zahajuje výstavu

lu, což vytváří třírozměrný dojem. Závěrečná projekce je projížďkou po vinicích našich šesti vinařských podoblastí od západu k východu, od jara do zimy a návštěvníci ji spustí skutečným „šlápnutím do pedálů“ kol, která jsou nainstalována před projekcí. „Na výstavě Víno napříč staletími jsou k vidění také vzácné originály. Nejstarším exponátem je otisk révy teutonské osmnáct milionů let starý, zapůjčený z Národního muzea. Šikovnost a delikátnost práce našich předků ukazují velkomoravské náušnice ze sbírek Regionálního muzea v Mikulově. Umělecká zručnost je vidět také na gotické bronzové vinné míře z Jihomoravského muzea ve Znojmě či na křehké gotické skleněné číši z Městského muzea v Brně,“ vysvětloval během přípravy i slavnostního otevření Bohumil Vurm. Výstava je určena pro všechny kategorie návštěvníků. Pro děti jsou zde například gotické omalovánky, pro nevidomé hmatové Foto R. Stávek

Foto archiv Praga Mystica

„Výstava je jedinečná svým obsahem, od Egypta až po současnost, a umělecko-řemeslným pojetím jednotlivých historických období. Nabízí množství obrazových i textových informací, poutavé filmové projekce, ale také hmatové, hravé a interaktivní prvky,“ píše v textu uvádějícím informace o výstavě realizátor akce společnost Praga Mystica, s. r. o. Výstava našla své místo v prostorách bývalých barokních koníren, které jsou tímto zároveň vůbec poprvé zpřístupněny veřejnosti. „Výstava Víno napříč staletími je jedinou bezbariérovou expozicí na zámku v Mikulově a zároveň vůbec největší vinařskou výstavou v rámci České republiky,“ sdělil Vinařskému obzoru Bohumil Vurm, jednatel společnosti Praga Mystica, a dodal: „A to jak svým obsahem, od Egypta až po současnost, tak výtvarným řešením jednotlivých historických prostředí.“ Autorkou námětu a názvu výstavy je Ing. Zuzana Foffová, kolektiv podílející se na scénáři pak tvořili prof. Vilém Kraus, Bohumil Vurm a Zuzana Foffová. Předlohou pro scénář k výstavě byla dvoudílná kniha Nová encyklopedie českého a moravského vína stejného autorského týmu. „Realizací této výstavy se nám splnil sen převést obsah knihy do tří rozměrů a ukázat domácím i zahraničním návštěvníkům bohatou, pestrou historii a krásu naší země,“ řekla Zuzana Foffová z realizačního týmu. Výstava je naplněná textovými i obrazovými informacemi, ale také pohyblivými a hravými prvky. Sedm poutavých filmových projekcí návštěvníkům ještě více přibližuje jednotlivá témata. Za zmínku jistě stojí projekce antických mozaik přímo na kamennou podlahu, kde se mozaiky skládají po jednotlivých střípcích. Dále zaujme projekce souhrnně představující vliv klášterů na vývoj vinohradnictví a vinařství, která je promítána na vápencovou ská-

Zuzana Foffová vysvětluje Michalu Haškovi jednotlivé prvky vinařské expozice, jíž je spoluautorkou

Po otevření se na terase zámku uskutečnila slavnostní recepce s ochutnávkou nejen růžových vín

prvky, pro zvídavé pohyblivé a skryté prvky, pro knihomoly pak podrobné textové informace, jež jsou uvedeny v češtině a angličtině. V druhé části výstavy vytvořili tvůrci barokní divadlo s šesti otáčivými postavami. Ze strany baroka jsou namalované dobové postavy, z nichž každá zastupuje jednu z dnešních vinařských podoblastí. Mezi šesti historickými osobnostmi z 18. století jsou Marie Anna Josefa z Dietrichsteina, Václav Antonín Kounic, Jakub Arnošt z Liechtensteina, Prokop Diviš, Giacomo Casanova a František Antonín Špork. Na druhé straně postavy jsou pak informace o dané vinařské podoblasti, fotografie ukazující její typickou krajinu a ukázka charakteristického podloží. Mezi řečníky vystoupil i jihomoravský hejtman Michal Hašek, který přítomným mimo jiné řekl: „Když vznikl nápad na tuhle báječnou expozici, tak jsme neváhali ani chvilku. Víno k tomuto regionu patří stovky let, je součástí naší kultury. Ať tato expozice přispěje k tomu, aby se lidé dozvěděli něco nového o víně, o kultuře vína, o historii vína a třeba probudí v těch, kteří ještě víno rádi nemají, lásku k vínu, vztah k vínu a vztah k jižní Moravě. Celý projekt výstavy byl finančně podpořen jak Vinařským fondem, tak i z prostředků Jihomoravského kraje. Výstava je pro veřejnost otevřena od 1. 6. Informace o vstupném a otvírací době najdete na www.rmm.cz, ostatní dotazy zasílejte na rmm@rmm.cz. (rs)


322

Vinařský obzor (6/2012)

Vinařské aktivity

Šampionem Velkopavlovicka je Sauvignon z velkoněmčického Proqinu

Foto archiv autora

Šampion a vítězové kategorií: Kategorie A – bílá vína suchá a polosuchá  Šampion a vítěz kategorie: Sauvignon – pozdní sběr 2011 – z Vinařství Proqin, s. r. o., z Velkých Němčic, který je zároveň Šampionem soutěže

Vítězné víno, Sauvignon z Vinařství Proqin

Z hodnocení vín

Kategorie B – bílá polosladká  Vítěz kategorie: Sauvignon – výběr z hroznů 2011 – z Vinařství U Kapličky ze Zaječí Kategorie C – sladká vína  Vítěz kategorie: Chardonay – slámové víno 2009 – z Vinařství Oldřich Drápal z Brna Kategorie D – růžová vína  Vítěz kategorie: Cabernet Moravia rosé – pozdní sběr 2011 – z Vinařství Josef Dufek ze Svatobořic-Mistřína Kategorie E – červená vína  Vítěz kategorie: Frankovka – pozdní sběr 2011 – z Vinařství Kubík z Velkých Bílovic Kategorie F – sekty s. o.  Vítěz kategorie: Louis Girardot brut – jakostní šumivé víno s.o. 2008 – společnosti BOHEMIA SEKT, s. r. o., ze Starého Plzence Nejlepší kolekce: Patria Kobylí, a. s. Odborná komise udělila na základě dosažených bodů také 29 zlatých, 87 stříbrných a 29 bronzových medailí, které najdou spotřebitelé na lahvích oceněných vín. Do prvního, už celostátního kola Národní soutěže vín postoupilo z Velkopavlovické vinařské podoblasti 331 vín, která se utkají s nejlepšími víny Mikulovské, Slovácké a Znojemské vinařské podoblasti a víny z vinařské oblasti Čechy o postup do finále, titul absolutního Šampiona a umístění v Salonu vín ČR, celoroční degustační expozici vín ve Valticích.

Foto archiv autora

Z bezmála pěti set vzorků vín vyrobených z hroznů s původem ve Velkopavlovické vinařské podoblasti vybralo deset odborných komisí ve dnech 25. a 30. května kromě Šampiona také vítěze jednotlivých kategorií, nejlepší kolekci a nejlépe bodovaným vínům udělilo medaile. „Vítězný Sauvignon má intenzivní zelenožlutou barvu. Ve vůní a chuti se snoubí intenzivní tropické aroma po kiwi, drobném ovoci jako angrešt a v pozadí je charakter vína podbarven mučenkovými tóny. Víno je expresivní s příjemnou kyselinkou, která povzbuzuje k dalšímu pití,“ přiblížil Šampiona Ing. Marek Babisz, hlavní sommelier Národního vinařského centra a vedoucí odborných komisí.

Foto archiv autora

Sauvignon, pozdní sběr 2011, z Vinařství Proqin Velké Němčice z vinice v trati Punty se stal Šampionem Národní soutěže vín Velkopavlovické vinařské podoblasti. Toto víno se zároveň stalo vítězem kategorie bílých suchých a polosuchých vín. Národní soutěž vín, nejvyšší soutěž vín v České republice, je realizována za finanční podpory Vinařského fondu.

Sál velkopavlovické sokolovny během výstavy

Nejdůležitějším dnem Národní soutěže vín – Velkopavlovické vinařské podoblasti – byla ale pro veřejnost až sobota 9. června, kdy se od 13 hod. představila všechna hodnocená vína na výstavě ve velkopavlovické sokolovně. Veřejnost tak měla příležitost nejen ochutnat Šampiona, vítěze kategorií a medailistu, ale také porovnávat své dojmy z prezentovaných vín s názory odborných komisí. „Výstava Národní soutěže vín nabídla skutečně reprezentativní vzorek vín vyráběných na Velkopavlovicku, včetně všech jejich charakteristických rysů daných polohou, půdou, podnebím, ale i postupy našich vinařů. Kdo chtěl poznat vína Velkopavlovicka v jeden den na jednom místě, měl k tomu letos tuto jedinou příležitost,“ komentoval výstavu za pořádající občanské sdružení Forum Moravium Ing. Zdeněk Karber, místostarosta Velkých Pavlovic. Velkopavlovická vinařská podoblast je krajina s členitým reliéfem, která severně od Velkých Bílovic stoupá do kopců Hustopečské pahorkatiny a pak v úrodných rovinách pozvolna klesá až k Brnu. Patří k nejslunnějším a nejteplejším místům České republiky, a proto se proslavila mimořádnými červenými víny, zejména Svatovavřineckým a Frankovkou. V severní části se daří také bílým odrůdám – Veltlínskému zelenému, Rulandskému šedému, Tramínu červenému, Pálavě a Muškátu moravskému.


inzerce

Inzerce

Vinařský obzor (6/2012) 323

Pro čtenáře Vinařského obzoru

INZERCE ZDARMA

Skvělá hudba pro Vaše vinice • nová WG formulace • systémová účinnost • široké spektrum chorob: peronospora, botrytida, bílá hniloba, červená spála, černá skvrnitost • preventivní, kurativní a eradikativní (antisporulační) působení proti peronospoře • ekonomické dávkování dle druhu choroby a vývojové fáze révy • zařazení v IP

Potřebujete prodat použitý stroj, starou technologii či skladové zásoby materiálu? Sháníte pozemek, výsadbová práva či dodavatele hroznů či služeb? Prodáváte sklep z dědictví či hledáte sezónní pracovníky? To vše můžete napsat do krátkého a výstižného textu a jako řádkovou inzerci uveřejnit na stránkách Vinařského obzoru a to vše ZDARMA. Volejte na tel. 519 348 980 či 773 838 685 a nebo pište e-mailem na info@vinarskyobzor.cz

inzerce

www.bayercropscience.cz


324

Vinařský obzor (6/2012)

Zprávy

Moravská vína uspěla také v Kanadě Po letošních mimořádných úspěších na evropských soutěžích slaví moravští vinaři i za oceánem. V uplynulých dnech se již počtvrté zúčastnili prestižní soutěže Sélections Mondiales des Vins Canada, ze které si v silné konkurenci vín z celého světa vezou dvanáct medailí. Účast našich vín organizačně zajistilo Národní vinařské centrum a finančně podpořil Vinařský fond.

Foto archiv autora

Hned dvě zlaté medaile z celkových šesti si odnesla společnost Znovín Znojmo, a. s., za Tramín červený, výběr z bobulí 2011, a Ryzlink rýnský, ledové víno 2009, ke kterým přidala také jednu stříbrnou (Muškát moravský, výběr z hroznů 2011). Další zlaté medaile putují do vinařství Víno Hort, s. r. o. (Frankovka rosé, pozdní sběr 2011), které získalo navíc ještě dvě stříbrné (Merlot rosé, pozdní sběr 2011, a Pinot noir rosé, pozdní sběr 2011). Zlatá medaile putuje také do společnosti Vinselekt Michlovský, a. s. (Ryzlink vlašský, pozdní sběr 2010), Vinařství U Kapličky, s. r. o. (Ryzlink rýnský, pozdní sběr 2011) a Ampelos, ŠSV Znojmo, a. s. (Kerner, výběr z hroznů 2011). Další stříbrné si z Kanady vezou ještě Habánské sklepy, s. r. o. (Ryzlink rýnský, pozdní sběr 2011), Vladimír Tetur (Rulandské šedé, výběr z hroznů 2011) a Vinařství Mikrosvín Mikulov, a. s. (Kerner, pozdní sběr 2010). „Zajímavá jsou další a další ocenění pro moravská růžová, která jsou v posledních letech na vzestupu jak kvalitou, tak pestrostí nabídky spotřebitelům. Vedle Svatomartinských vín jsou naše růžová jednoznačným a pozitivním trendem podporujícím dobré jméno našeho vinařství čím dál častěji nejen doma, ale také ve světě,“ poznamenal k cenným medailím Ing. Pavel Krška, ředitel Národního vinařského centra.

Seznam oceněných vín: Výrobce

Odrůda

Ročník

Ocenění

Vinselekt Michlovský, a. s.

Ryzlink vlašský, pozdní sběr, Vinum Palaviense

2010

Zlatá medaile

ZNOVÍN ZNOJMO, a. s.

Tramín červený, výběr z bobulí

2011

Zlatá medaile

ZNOVÍN ZNOJMO, a. s.

Ryzlink rýnský, ledové víno

2009

Zlatá medaile

Vinařství U Kapličky, s. r. o.

Ryzlink rýnský, pozdní sběr

2011

Zlatá medaile

Víno Hort, s. r. o.

Frankovka rosé, pozdní sběr

2011

Zlatá medaile

Ampelos, ŠSV Znojmo, a. s.

Kerner, výběr z hroznů

2011

Zlatá medaile

HABÁNSKÉ SKLEPY, s. r. o.

Ryzlink rýnský, pozdní sběr

2011

Stříbrná medaile

ZNOVÍN ZNOJMO, a. s.

Muškát moravský, výběr z hroznů

2011

Stříbrná medaile

Víno Hort, s. r. o.

Merlot rosé, pozdní sběr

2011

Stříbrná medaile

Víno Hort, s. r. o.

Pinot noir rosé, pozdní sběr

2011

Stříbrná medaile

Vladimír Tetur

Rulandské šedé, výběr z hroznů

2011

Stříbrná medaile

Vinařství Mikrosvin Mikulov, a. s.

Kerner, pozdní sběr

2010

Stříbrná medaile

„Opravdové Mistrovství Severní Ameriky, a to ze všech pohledů. Skvělá organizace, v porovnání s loňským rokem jsem zaznamenal zvýšenou kvalitu soutěžních vzorků, což úspěch moravských vín ještě umocňuje. Vína dostala daleko víc prostoru nejen pro samotné hodnocení, ale hlavně pro následné diskuze v rámci jednotlivých komisí, kde v drtivé

většině vítězil finální soulad všech, v prvních chvílích někdy různých názorů, ve prospěch vína. Cesta na kanadský trh je dlouhá a složitá, ale úspěch a medaile z tak prestižní soutěže, jakou je Sélection Mondiales des Vins, otevírá dveře i pro mnohá jednání vinařů se zákazníky nejen v rámci České republiky, ale i ze zahraničí,“ komentoval medailové úspěchy našich vinařů Miroslav Majer ze společnosti Vinselekt Michlovský, který se soutěže přímo účastnil jako člen mezinárodní jury. Sélections Mondiales des Vins Canada, největší mezinárodní vinařská soutěž na severoamerickém kontinentě, je specifická tím, že ocenění na ní výrazně usnadní úspěšným vínům vstup na kanadský trh. Ten je totiž ovládaný vždy jen jediným licencovaným monopolem pro každou provincii a mimo síť jeho prodejen zde není možné alkoholické nápoje koupit. Takové přímé napojení na obchodní kanály pak přivádí do soutěže i ty nejvěhlasnější světové značky, které se na jiných soutěžích zpravidla tolik neprezentují, aby případným neúspěchem neohrozily pracně vybudovanou prestiž. (vo) »

Hodnocení vín v kanadském Québecu

Více o vínech na www.vinazmoravy.cz a www.vinazcech.cz. Další informace o soutěži naleznete zde: www.smvcanada.ca


Zprávy

Vinařský obzor (6/2012) 325

V Botanické zahradě v Troji se křtila vína ročníku 2011 Vína se chlubí celou řadou ocenění. Není tedy divu, že křty a představení nových ročníků jsou vždy netrpělivě očekávány. Nejinak je tomu i v letošním roce. Dne 27. května proběhlo představení a křest vín ročníku 2011. Za „kmotry“ byli tentokrát povoláni pánové herec a výtvarník Jan Kanyza a mistr etikety Jaroslav Špaček. Oba jsou známí jako znalci a milovníci vína s vřelým vztahem k Francii, zemi, která je skutečnou vinařskou velmocí. Vína se křtila přímo na vinici, u historického viničního domečku. Historie samotné vinice sahá pravděpodobně až do doby Václava II., potvrzena prameny je z doby za vlády Karla IV. V roce 1925 byla zrušena a přeměněna na sad a v padesátých letech minulého století byla obnovena. Vinice je od roku 1995 v péči botanické zahrady. Jelikož slouží také jako expozice, pěstuje se zde víno nejen na produkci, ale návštěvníci se mohou na vinařské naučné stezce seznámit se všemi u nás povolenými odrůdami stolními i moštovými. Součástí vinice je i historický vinařský lis z roku 1901 a barokní kaplička sv. Kláry, která je dominantou nejen této vinice, ale i celé Troje. V současné době je tato vinice s rozlohou 3,5 ha druhou největší v Praze. Produkují se zde jak vína odrůdová jakostní, tak vína přívlastková, která jsou odrůdově typická, lehká, svěží, harmonická a chuťově čistá.

Foto archiv autora

V minulosti se na území hlavního města Prahy a v jeho okolí nacházela celá řada vinic, ze kterých pocházela výtečná vína. Do dnešních dnů se jich dochovalo pouze několik. Jednou z nich je Vinice sv. Kláry spadající pod správu Botanické zahrady hl. m. Prahy v Troji. Zdejší vína jsou velmi ceněná jak znalci, tak laickými milovníky vína.

Kmotři vína – Jan Kanyza, Ladislav Špaček a Martin Beránek

Velkou událostí pro všechny milovníky tohoto lahodného moku bylo představení historicky prvního slámového vína z pražských vinic – ročníků 2009 a 2010 – v dubnu tohoto roku. Součástí Vinice sv. Kláry je i naučná vinohradnická a vinařská stezka. V minulém roce křtili vína ročníku 2010 herečka Zlata Adamovská a herec Petr Štěpánek. I v letošním roce je jedním z kmotrů herec. Jana Kanyzu znají filmoví diváci z celé řady kladných i záporných rolí, často se objevoval a objevuje v populárních seriálech. Kromě herectví se věnuje také výtvarnému umění. Víno je jeho další velkou láskou. Často se objevuje na akcích věnovaných vínu a vinařství, a to jak v roli diváka, tak znalce. Druhý letošní kmotr sice není herec, ale na televizní obrazovce a v rozhlase je častým hostem. PhDr. Ladislav Špaček je spisova-

tel, televizní novinář a moderátor, veřejnosti známý hlavně jako popularizátor společenské etikety. I on patří k uznávaným znalcům a milovníkům vína. Pánové Jan Kanyza a Ladislav Špaček křtili Ryzlink rýnský kabinet ročník 2011 a Rulandské modré rosé pozdní sběr ročník 2011. Kromě nich byla ale představena i další vína, z nichž některá získala významná ocenění. Například Rulandské modré 2011 ve výběru z hroznů bylo oceněno stříbrnou medailí Jarovín Rosé, stříbrnou medailí na výstavě vín Zlechov a stalo se Championem výstavy vín v Rohozci. Rulandské šedé 2011 ve výběru z hroznů bylo oceněno zlatou medailí na Prague Wine Trophy. Letošní křest a představení vín ročníku 2011 se vydařily nejen díky vybraným vínům a podmanivé atmosféře vinice, ale i díky vzácným hostům. Věra Bidlová z botanické zahrady k tomu dodává: „Díky neuvěřitelně teplému podzimu roku 2011 můžeme představit nejen vína suchá, ale i polosuchá a polosladká. Věřím, že si každý z návštěvníků v naší nabídce vybere, co je milé. Pro botanickou zahradu je ctí, že se kmotry vín pro tento rok stali dva skuteční znalci a džentlmeni. Teď už nám nezbývá než doufat, že příroda bude letos vinařům příznivě nakloněna a že se zde v příštím roce opět sejdeme ke křtu a představení vín alespoň tak dobrých, jako byla ta dnes představená.“ (tz)

Kalendář vinařských akcí DATUM

AKCE

MÍSTO

KONTAKT

1. 7.–1. 9. 2012

Ochutnejte víno z Mutěnic

Mutěnice

Vladimír Trávník – 728 974 666, 723 452 597

5. 7. 2012

Den otevřených sklepů Moravská Nová Ves

sklepní uličky Výmol, Zátiší, U Nádraží

Vinařský spolek Moravská Nová Ves – info@vinarimnves.cz

5. 7. 2012

Otevřené sklepy Strážnicka

Petrov u Hodonína

Vinaři Strážnicka – 737 310 759, petr.klasek@tiscali.cz

5. 7. 2012

Prázdniny s vinařem

Mikulov

Ing. Vojtěch Pazderka – 602 567 640, dionysos@breclavsko.com

5. 7. 2012

Sedlecký festival

Areál ZD Sedlec

Ctirad Králík – 777 719 110, 777 719 117, objednavky@sedleckavina.cz

5.–6. 7. 2012

Valtické Cyrilometodějské slavnosti

Valtické podzemí, Vinařská 34

Valtické Podzemí, s. r. o. – 723 600 423, info@valtickepodzemi.cz

6. 7. 2012

Den otevřených sklepů a červencová noc

Horní Věstonice

Ing. Moravčík Vladislav – 724 808 619, horni-vestonice@quick.cz

7. 7. 2012

IX. den otevřených sklepů

Hrušky (okr. Břeclav)

Ing. Richard Tichý – 603 932 443

7. 7. 2012

Otevřené sklepy Přítluky

Přítluky

Kružík Petr – 605 366 215, obchod@vinarstvipritluky.cz

7. 7. 2012

Víno v oranžovém aneb Noční putování za vínem

Sokolovna (kulturní dům), V. Pavlovice

Lucie Prokešová, Ing. Pavel Lacina, ml. – 605 886 640, 774 066 650, info@vinozvelkychpavlovic.cz

14. 7. 2012

Den otevřených sklepů v Hovoranech

Hovorany

Stanislav Šimeček – 605 870 249, vino.simecek@seznam.cz

27.–28. 7. 2012

Valtické vinařské slavnosti

Valtice

Ing. Dana Hradilová – 720 484 884

28. 7. 2012

Letní putování po vinařských stezkách Kyjovského Slovácka

Kyjov

Nadace Partnerství – 777 184 172, lubos.kala@nap.cz

28. 7. 2012

Sedlecké Repete

Areál ZD Sedlec 308

Ctirad Králík – 777 719 110, 777 719 117, objednavky@sedleckavina.cz

Bez záruky. Kalendář akcí byl sestaven podle dostupných informací. Chcete-li, aby i vaše akce byla medializována, zadejte ji online například na webové adrese www.wineofczechrepublic.cz.


326

Vinařský obzor (6/2012)

Hodnocení vín

Valtické vinné trhy 2012

Nejvíce vín – celkem 764 – bylo mladých z ročníku 2011, z ročníku 2010 96 vín, z ročníku 2009 78 vín; nejvíce byly obsazeny kategorie 1 – bílá odrůdová tichá vína do 12 g (381 vín) a kategorie 3 – červená odrůdová tichá vína (201 vín), ale také kategorie 5 – vína od 12 g do 42 g (197 vín), rosé a klarety (43 vín), ledových, slámových a výběrů je 46 vín, šumivých vín bylo celkem 21, archivních vín – starších nad 3 roky – celkem 30. Celkem bylo letos možné ve Valticích ochutnat kolem 40 odrůd. V tržním sortimentu 27 odrůd v kategorii 1 měla absolutně nejvíce vzorků oblíbená odrůda Sauvignon (58), dále Veltlínské zelené (41), Chardonnay (40); nad 30 vzorků Ryzlink rýnský (36), nad 20 vzorků Rulandské šedé (29), Rulandské bílé (28) a Ryzlink vlašský (27). Méně známé bílé odrůdy zastupuje 12 vín, málo pěstované červené odrůdy pak 9 vín. Hodnocení vín se uskutečnilo ve dnech 17., 18. a 19. dubna v degustačním sále Národního vinařského centra na valtickém zámku. Kolem stovky renomovaných degustátorů hodnotilo vína s využitím počítačového programu NVC a nejvýše ohodnocená vína v souladu se statutem získala Championi Valtických vinných trhů 2012 Dvanáct členů superkomise pod vedením doc. Ing. Josefa Balíka, Ph.D, ze Zahradnické fakulty v Lednici vybralo pro letošní 45. ročník Valtických vinných trhů Championy bílých a červených vín a Championa zahraničních vín. K hodnocení bylo předloženo 17 bílých a 13 červených vín; dále 6 zahraničních vín. Champion bílých vín: Sauvignon, pozdní sběr, ročník 2011, výrobce MORAVÍNO Valtice, s. r. o. Champion červených vín: Rulandské modré, moravské zemské víno, ročník 2011, Znovín Znojmo, a. s. Champion zahraničních vín: Pinot blanc premium Qv, ročník 2011, od rakouského vinaře Rudi Woditschky. Pohár profesora Viléma Krause získalo víno Sylvánské zelené, pozdní sběr, ročník 2011, z vinařství Tomáš Krist, Milotice; výběr byl uskutečněn ze 30 vín 18 pozvanými milovníky vín.

Foto R. Stávek

Na 45. ročník Valtických vinných trhů přivezlo koncem března svá vína 150 vinařských firem a obchodních společností. Vinaři zaplnili Španělskou konírnu 984 vzorky vín (vloni to bylo 140 účastníků a 830 vín, v roce 2010 151 účastníků a 910 vín, zatím nejvíce, v roce 2009 to bylo 159 vystavovatelů a 953 vín). Z České republiky bylo 825 vín (Čechy jen 4, Morava 821), ze zahraničí 159 vín (z Rakouska 85, ze Slovenska 64, z Argentiny 8, ze Španělska 2). Tradičně nejvíce vín dávají na VVT Vinné sklepy Valtice (36), dále Vinařství Josef Dufek (26), Vinařství Tomáš Krist (25), Znovín Znojmo (22). Tři firmy přivezly po 17 vínech (Vinařství Kosík, Patria Kobylí a Vinařství U Kapličky) a 18 firem po více než 10 vínech. Ze zahraničních vinařství přivezl Rudi Woditschka z Rakouska 32 vín a Chateau Modra ze Slovenska 13 vín.

Budínovo Moravíno získalo šampiona za Sauvignon – na snímku titul předává majiteli firmy náměstek ministra zemědělství p. Mach

zlatou, stříbrnou nebo bronzovou medaili či diplom. V pátek 20. dubna zasedla komise složená z 12 předsedů hodnotících komisí a pod vedením doc. Ing. Josefa Balíka ze ZF v Lednici na Moravě vybrali Championy pro bílá a pro červená vína a také Championa pro zahraniční vína. Komise odborné veřejnosti zároveň vybrala Pohár profesora Viléma Krause za nejvýše ohodnocené víno touto komisí. Bylo uděleno 9 VZM, 46 ZM, 47 SM, 56 BM a 156 diplomů a 12 vín obdrželo zvláštní ocenění. Pro milovníky a ctitele dobrých mladých vín se letošní Valtické vinné trhy otevřely v pátek odpoledne 11. května a probíhaly po celý další den v sobotu 12. května. Slavnostní zahájení pro vystavovatele a pozvané hosty bylo již v pátek dopoledne. Četné doprovodné akce ve výstavním areálu obohatily především kulturní program výstavních dnů. Samotné Valtice – hlavní město vína – nabídly návštěvníkům také další doprovodné akce formou velkého stánkového jarmarku, otevřených vinných sklepů a především nabídky 100 nejlepších vín z České republiky v Salonu vín.

Nejúspěšnější vystavovatelé Největší počet ocenění si rozebraly tři nejúspěšnější vinařské společnosti: 1. Vinné sklepy Valtice, a. s., získaly za svá vína 2 VZM, 5 ZM, 2 SM, 7 BM a 8 diplomů; dále převzaly 3 poháry za zvláštní ocenění 2. Znovín Znojmo, a. s., se pyšní 2 VZM, 5 ZM, 1 SM, 1 BM a 4 diplomy; také převzal 2 poháry za zvláštní ocenění 3. MoravínO, s. r. o., Valtice je majitelem 1 VZM, 1 ZM a 1 SM; rovněž převzalo 2 poháry za zvláštní ocenění. Pozoruhodné zajímavosti ze 45. Valtických vinných trhů • Championem červených vín je Rulandské modré, označené jako „moravské zemské víno“, což je základní kategorie vín nevyžadující zatřídění; ale hned v dalším týdnu dosáhl Znovín Znojmo zatřídění do kategorie „výběr z hroznů“ a sám ředitel potvrdil nabízené množství čtrnáct tisíc litrů. • Kategorie bílých přírodních vín s obsahem zbytkového cukru 12–45 g/l má celkem


Byl při neustálém přihazování vydražen známým sběratelem archivních vín ze severní Moravy za neuvěřitelných 12 000 Kč. 2. Pálava, pozdní sběr, ročník 2002, byla Championem VVT v roce 2003. Superkomise vybrala toto víno z 23 finálových vín. Vyrobil je doc. Ing. Miloš Michlovský, CSc., ve Šlechtitelské stanici v Perné. Byla vydražena známým zemědělským funkcionářem za dobrých 6 000 Kč. 3. Neuburské, výběr z hroznů, ročník 2000, bylo Championem VVT v roce 2002. Vybraní degustátoři pod vedením ústředního ředitele SZPI Jakuba Šebesty vybrali víno typické moravské odrůdy ze 24 finalistů a dali mu 92 bodů. Neuburské bylo vyrobeno v Mikrosvínu Mikulov pod pečlivým dohledem zkušeného sklepmistra Ing. Josefa Peřiny. Byl vydražen známým sběratelem archivních vín z Břeclavi za odpovídajících 8 000 Kč. 4. Cabernet Sauvignon, rezerva, z památného ročníku století 1997, pochází z Vinařství Tarapaca v Chile a byl Championem v roce 2000. Víno dovezla do ČR a taktéž na 33. Valtické vinné trhy Obchodní společnost Vinicola, s. r. o., v Podivíně. Byl to v novém miléniu první zahraniční Champion a teprve potřetí v historii novodobých VVT získalo toto prestižní ocenění červené víno. Byl vydražen taktéž známým sběratelem archivních vín z Břeclavi za 10 000 Kč.

Dražba archivních Championu na 45. VVT 2012 (Jako i v předchozích ročnících VVT jde výtěžek z dražby na humanitární účely.) Po slavnostním zahájení 45. Valtických vinných trhů a předání medailí a cen mohli přítomní vinaři a hosté ochutnávat až do 14 hodin vzorky vín. Pak se již do výstavního areálu nahrnuli nedočkaví milovníci dobrých vín a brzy byla zámecká Jízdárna zaplněna asi tisícovkou návštěvníků. A přicházeli stále další, takže v 16 hodin při tradičním dražení vína sledovalo napínavý souboj o čtyři vzácné láhve více než tisíc návštěvníků. Byly draženy následující archivní Championi: 1. Ryzlink vlašský, výběr z hroznů, ročník 2003, byl Championem VVT v roce 2004 a dostal při hodnocení vysoký počet 92 bodů. Urodil se na vinicích modranského chotáru v Malokarpatské oblasti. Víno nejznámější odrůdy vyrobili ve Vinohradnické společnosti Modra. Je to vlastně první a po změně statutu VVT také poslední slovenský Champion v historii VVT.

Sál Jízdárny valtického zámku v pátek 11. května

nijak nevadilo. Řetězový přípitek růžovým vínem se zpozdil, takže někteří pořádkumilovní návštěvníci nevydrželi čekat až do 17.45 hodin, a i když se rozlilo 24 lahví Grácie rosé, prvotní rekord z roku 2009 překonán nebyl – agentura napočítala 411 ochotných „přiťukačů“ v řetězci. Chyběla téměř stovka trpělivých návštěvníků, byť v Jízdárně bylo aspoň 1 500 lidí. Také spousta různých stánků kolem zámecké Jízdárny upoutala svým sortimentem zájem návštěvníků, a tak jenom pod slunečníky a na trávníku nebylo tolik veselo jako vloni. Obrovský prostor zámecké Jízdárny a Španělské konírny ale uspokojil masu příznivců vína, takže se chutnalo a nakonec již jenom popíjelo až téměř do půlnoci. Celkem navštívilo i letos Valtické vinné trhy více než šest tisíc spokojených návštěvníků, z nichž více než tisícovka se solidárně podepsala na seznamy proti spotřební dani u tichého vína. Přestože se v závěru sobotního večera výrazně ochladilo, dobré víno dokázalo všechny rozehřát. A mnozí už také plánovali návštěvu 46. VVT 2013!

Jan Otáhal, www.vinnetrhy.cz Foto R. Stávek

Foto R. Stávek

Druhý den VVT I sobota proběhla na 45. Valtických vinných trzích ve výstavním areálu valtického zámku úspěšně a všechny naplánované programy byly uskutečněny. Zástup zájemců o vinné trhy čekajících před vstupem do výstavního areálu byl sice tentokrát podstatně menší, ale postupně se Jízdárna (stánky s bílými a růžovými víny) i Španělská konírna (stánky s červenými víny) zaplnily dychtivými ochutnávači dobrých vín zde shromážděných. Odpoledne přilákala hudební skupina Větry z jihu a populární zpěvák Jiří Zonyga také své příznivce na technický dvůr – škoda jen, že na „Větry z jihu“ počal foukat ostrý vítr od severozápadu. I když se obloha nad Valticemi odpoledne zatáhla olověnými mraky a rozfoukal se studený vítr, degustaci vín a produkci kapel to

Zájem o ochutnávku soutěžních vín byl jako každý rok velký

Foto R. Stávek

197 vín, ale nejvíce udělených diplomů – celkem 66. • Nevíce shodných hodnocení a nejvíce zlatých medailí bylo uděleno u odrůdy VZ – celkem 4 ZM při shodném hodnocení 86 bodů; u odrůdy Müller Thurgau byly uděleny 3 ZM při shodném hodnocení 85 bodů. • Nejvíce ocenění získala malá vinařství z největších vinařských obcí Čejkovice a Velké Bílovice. • Nejúspěšnější vystavovatelé při přepočtu získaných medailí na dodaný počet vzorků vín: • V České republice – Rodinné vinařství Sedlák, V. B. – na 7 vzorků má 7 ocenení • Rodinné vinařství Košut, s. r. o., Prušánky – na 8 vzorků má 6 ocenění. • Winberg Mikulov, s. r. o. – na 5 vzorků má 5 ocenění. • Na Slovensku – Podola Peter – Vinotéka, Kopčany – na 3 vzorky má 3 ocenění. • V Rakousku – Umschaid Gottfried, Herrnbaumgarten – na 3 vzorky má 2 ocenění. • Španělsko – Musiolová Anna – na 2 vzorky má 2 ocenění.

Antonín Šťastný při svém tradičním proslovu při zahájení VVT

Vinařský obzor (6/2012) 327

Foto R. Stávek

Hodnocení vín

Jeden z úspěšných čejkovických vinařů Libor Veverka přebírá ocenění z rukou Antonína Šťastného


328

Vinařský obzor (6/2012)

Hodnocení vín

CMB 2012: 23 medailí pro tuzemské vinaře

Foto R. Stávek

Ing. Pavel Krška, ředitel Národního vinařského centra. Letošního ročníku Concours Mondial de Bruxelles se navzdory celosvětové recesi vinařského odvětví zúčastnilo neuvěřitelných 8 397 vzorků (o 1 000 vín více než loni) z 52 zemí, což jen podtrhlo pozici soutěže na špičce hodnocení vín. Soutěž se konala poprvé v roce 1994 v Bruggách, kdy se hodnotilo „pouze“ 861 vzorků. V následujících letech se hodnocení konalo v Bruselu a dalších městech Belgie. Už tehdy se z Concours Mondial de Bruxelles stala jedna z nejprestižnějších světových soutěží vín, přesto se v roce 2006 organizátoři rozhodli ještě více posílit její mezinárodní charakter a přesunuli hodnocení z Belgie do významných evropských měst. Začalo se v Lisabonu, následoval Maastricht, Bordeaux, Valencie, Palermo, loni Lucemburk a letos Guimarāes. Během posledního dne hodnocení vyhlásili organizátoři další hostitelskou zemi, kterou bude Slovensko. V roce 2013 se tedy degustátoři CMB sejdou v Bratislavě. (vo)

Slovensko zastupoval kromě dalších modranský vinař Ing. Rastislav Čistý Foto R. Stávek

Zlaté medaile si letos odvezli:  Vinařství Čech za Ryzlink rýnský, pozdní sběr 2010, a Sauvignon, pozdní sběr 2010  Vinařství Baloun za Muškát moravský, pozdní sběr 2011  Habánské sklepy za Ryzlink rýnský, pozdní sběr 2011  Tomáš Krist za Tramín červený, výběr z hroznů 2011  Znovín Znojmo za Ryzlink rýnský, ledové víno 2009  Zámecké vinařství Bzenec za Ryzlink rýnský, výběr z hroznů 2009  Vinařství Sonberk za Sauvignon, 2010 Do odborné jury se letos zapojili i čeští vinařští odborníci: Ing. Pavel Krška, JUDr. Luboš Bárta, Michal Šetka a Ing. Richard Stávek. „Na Concours Mondial de Bruxelles se vínům z České republiky tradičně daří. Perfektní organizace, propracovaný a náročný způsob hodnocení vzorků a srovnání s absolutní světovou špičkou dodává našim úspěchům a medailím ještě něco navíc,“ komentoval

Foto R. Stávek

Moravští a čeští vinaři opět výrazně promluvili do výsledků jedné z největších a nejslavnějších světových vinařských soutěží Concours Mondial de Bruxelles, která se letos konala v portugalském Guimarāes. Zisk osmi zlatých a patnácti stříbrných medailí znamená potvrzení špičkové kvality našich vín v nejnabitější světové konkurenci. Společnou prezentaci moravských a českých vín organizačně zajišťovalo Národní vinařské centrum za finanční podpory Vinařského fondu.

Slovenská delegace si přiťukává s organizátory na zdar dalšího ročníku, jehož spoluorganizace se ujmou

Výsledky soutěže

Foto R. Stávek

Celkový záběr na víceúčelovou halu, kde se hodnotilo…

…a letmý pohled do zákulisí přípravy vzorků

Vinařství

Víno

Medaile

Habánské sklepy

Ryzlink rýnský, PS 2011

zlatá

Ivana Nápravová

Ryzlink vlašský, slámové víno 2009

stříbrná

Ivana Nápravová

Rulandské bílé, slámové víno 2009

stříbrná

Krist Tomáš

Tramín červený, VH 2011

zlatá

Krist Tomáš

Ryzlink rýnský, PS 2011

stříbrná

Krist Tomáš

Rulandské šedé, ledové víno 2011

stříbrná

Vinařství Baloun

Muškát moravský, PS 2011

zlatá

Vinařství Baloun

Ryzlink rýnský, PS 2011

stříbrná

Vinařství Baloun

Tramín červený, VH 2011

stříbrná

Zámecké vinařství Bzenec

Ryzlink rýnský, VH 2009

zlatá

Vinařství Čech

Chardonnay, PS 2010

stříbrná

Vinařství Čech

Ryzlink rýnský, PS 2010

zlatá

Vinařství Čech

Sauvignon, PS 2010

zlatá

Vinařství Kovacs

Ryzlink rýnský, PS 2011

stříbrná

Vinařství Petr Skoupil

Rulandské bílé, PS 2011

stříbrná

Vinařství Sonberk

Sauvignon, 2010

zlatá

Vinařství Sonberk

Pálava, 2010

stříbrná

Vinařství U Kapličky

Ryzlink rýnský, PS 2011

stříbrná

Vinařství Volařík

Ryzlink vlašský, PS 2011

stříbrná

Víno Mikulov

Chardonnay, PS 2010

stříbrná

Vladimír Tetur

Merlot, rosé, PS, 2011

stříbrná

Znovín Znojmo

Ryzlink rýnský, ledové víno 2009

zlatá

Znovín Znojmo

Rulandské šedé, slámové víno 2009

stříbrná


Vinařská historie

Vinařský obzor (6/2012) 329

Psalo se ve Vinařském obzoru před 100 lety…

Některé pokyny pro dovoz, uschování a stáčení vín ve výčepu Víno jest nápoj velmi choulostivý, který účinkem vzduchu rychle se kazí. Víno má také tu vlastnost, že vnímá do sebe různou vůni neb zápach, i jest proto důležito, aby ve sklepě, kde víno se nachází, nebyl snad uložen sud petroleje, oleje apod., jak bývá zvykem zejména u kupců. Nemalý vliv na jakost vína má též teplota sklepa a čistý vzduch. Nízká teplota sklepní (8–10 °C) jest vínu nejpříznivější. Sklep nutno častěji provětrati, zejména je-li vlhký, aby plesnivý uzavřený vzduch vyměnil se za čerstvý. Ve sklepích teplých anebo takových, kde teplota se často mění, víno se snadno zkazí a jest dosti obtížno ho zčistiti. Jednou v měsíci doporučuje se sklep vysířiti, aby různé bakterie ve sklepě se zničily. V každém vinném sklepě má se důkladně čistiti, neboť vzorná čistota jest hlavní podmínkou pro zdravá vína. Jakmile obchodník víno obdrží, uloží ho na kantnýř, zátkami vzhůru, nikoliv čípkovnicí, jak se namnoze děje. Vína v soudkách ponechají se dle okolnosti 1–3 týdny, dle potřeby i déle klidně ležeti, načež se může čepovati. Bylo-li víno déle na cestě (na př. z Dalmácie, Tyrol a p.), potřebuje zpravidla déle k učistění nežli vína zaslaná z Dol. Rakous, Moravy a pod. Vína mladá nebo nedostatečně školená vyžadují delší dobu (i 6 týdnů), než se úplně uklidí. Objednáme-li více soudků vína najednou a musí-li víno v nádobách zůstati ležeti několik měsíců, než-li se načepuje, tu nutno soudky otevříti, každý týden čistým vínem dolévati a řádnou zátkou opatřiti. Práce tato musí se provésti z toho důvodu, poněvadž víno i z uzavřených soudků prchá; v povstalé mezeře mezi vínem a zátkovnicí je vzduch, který víno okysličuje. … Zpravidla bývá zvykem, že hostinští nebo výčepníci načepují nádobu a ponechají tuto na čepu, pokud víno se všechno neprodalo. Není-li rychlý odbyt na víno, utrpí toto z počátku na chuti, a trvá-li čepování déle (na př. 2 týdny), zoctí. Jakmile však víno bílé dostoupí 0,9–1,2‰ kys. octové, nesmí se již prodávati; u červeného 1,2–1,6‰. Mohu tudíž oněm výčepníkům, kteří mají nepatrný odbyt vína, doporučiti, aby vína po uklidnění (následkem zasílání se víno zpravidla zakalí) stočili do lahví a jen z lahví čepovali. Jen takovýmto způsobem možno i v létě nalévati víno úplně zdravé. Jinak víno podléhá rychle účinku vzduchu a vlivem různých bakterií se kazí.

Vína naoctělá lze poněkud napraviti pasterováním, kterážto práce může se provésti jen ve větších závodech, aneb opatrným stočením do silně zasířených sudů. Nachází-li se víno již ve značném rozkladu, můžeme ho upotřebiti jen ku výrobě octa. Také v některých krajích nacházíme vína s plesnivou příchutí, která rovněž prodávati se nemají. Zde mohu doporučovati překvašení podobných zkažených vín buď na podzim přísadou čerstvého již kvasícího moštu, anebo přísadou cukru s umělými kvasinkami. V posledním případě jest však nutno u politického úřadu žádati o povolení a nutno v žádosti oznámiti, kolik vína a cukru se k překvašení upotřebí, jakož i dobu, kdy tato práce konat se hodlá. Tato manipulace jest vhodnou jen u větší zásoby vína. Lze ovšem víno s plesnivou příchutí též upraviti přísadou tabulového oleje, který z vína plesnivinu vytáhne, předpokládaje, že víno častěji se míchá, aby olej ve víně se rozptýlil; jest však zde zkušenosti a zvláštní opatrnosti zapotřebí, aby olej po 14 dnech vrchním otvorem se odstranil, a sice opatrnou dolévkou. Výsledek nebývá vždy uspokojující. Sudy po stočení dlužno ihned důkladně vyčistiti a po odkapání vysířiti. Totéž pravidlo platí i pro sudy, v nichž bylo víno zdravé. Všimněme si nyní stáčení a výčepu samotného. Trvá-li čepování i malého soudku déle, na př. 4 týdny i déle, doporučuje se víno točiti ze soudku jen 10–14 dnů, avšak i tu jest nutno jednou malým plátkem síry neplný soudek zasířiti. Se sířením vína zachází se dosud velmi lehkomyslně, takže při inspekci vináren i hostinců často nacházíme vína silně přesířená. Jak lehkomyslně se sírou ve sklepařství se manipuluje, dokazuje ta okolnost, že i největší vinné obchody dodávají menším obchodníkům a hostinským vína přesířená a tu i desertní, u nichž přesíření nemá se objeviti, jelikož silné síření vín sladkých není nutným, neboť vysoké procento líhu a cukru činí víno sladké konservovanějším, nežli jest přírodní víno výčepní. Jelikož pak některá vína sladká posuzují se jako medicinální, kterážto poslední nesmí žádný

kysličník siřičitý obsahovati, jest tento zjev tím trestuhodnější. Silným aneb častým sířením vína za účelem zamezení křísu nashromaždí se ve víně tolik kysličníku siřičitého, že víno takové dle vinného zákona nesmí se v tomto stavu prodávati, neboť způsobuje silně bolesti v hlavě a jest vůbec zdraví škodlivé. Ku konservování sudů, ku ničení různých bakterií ve sklepě jest síra ovšem výborným prostředkem, kterého nemůže vinný sklep dosud postrádati. Rovněž jest prospěšným použíti síry u vín páchnoucích po sirovodíku (zápach starých vajec). Taková vína přetočí-li se do čerstvě zasířených sudů, tento odporný zápach ztratí. Nelze však doporučovati časté síření vína, které delší dobu jest na čepu, z důvodů, které již byly uvedeny. Dle pozorného ochutnání může i laik poznati, je-li víno přesířené, tudíž zdraví škodlivé. Víno takové škrábe v krku a sliznice pociťuje jisté pálení. Kyselost přesířených vín bývá velmi ostrá a drsná, vína přesířená možno přetočením zlepšiti. Z uvedeného důvodu doporučuje se zejména u vín mdlých a lehkých výčep pomocí kyseliny uhličité, která činí víno nejen chutnějším, ale i konservuje je proti různým plísním a uchrání tak mnohdy víno před zoctěním. Za tím účelem vyrábí fa. Nechvíle ve Vídni, V. Margarettenstrasse 98, zvláštní sestrojené zařízení ku nasycování vína, nalézajícího se na čepu, kyselinou uhličitou. Poněvadž uvedené zařízení není příliš nákladné, může si ho i menší výčepník vínem zaopatřiti. Dle vinného zákona jest konservování vína kyselinou uhličitou dovoleno a má tu výhodu, že víno do posledního zbytku čerstvé a zdravé se vytočí. Není-li takového zařízení, může výčepník ve chladném sklepě výjimečně až 3 týdny víno čepovati, načež zbytek musí se stočiti do lahví. Vína desertní a vermuth mohou zůstati déle na čepu. Naplněné lahve ukládají se ležmo do písku ve sklepě nebo na zvláštní dřevěné neb i železné treláže. Lahve určené k stáčení nutno teplou sodovou vodou, pak čistou teplou a chladnou vodou důkladně vymýti. K zátkování mají se bráti jen nové zátky, v horké vodě dobře


330

Vinařský obzor (6/2012)

spařené. Zde nemístné šetření se nevyplácí. Stará, již snad vícekráte upotřebovaná zátka má na sobě vždy zárodky plísní, které zapouštějí podhoubí do celého korku a převádějí pak plesnivinu neb i stuchlinu do vína. Pípa musí býti dobře vypařena. Dlužno též podoktnouti, že každý výčepník vína, prve nežli toto počne čepovati, má ho sám ochutnati a se přesvědčiti, odpovídá-li nejen chuti obecenstva, ale též vinnému zákonu. Antonín Markant, c. k. sklepní inspektor v Praze Zdroj: Vinařský obzor č. 7/1912, str. 106–109

Z N. Podvorova. (Hodonsko). Réví dobře přezimovalo, jarní mrazy jen částečně poškodily některé vinice; rašení bylo nestejné, ale později vše vyrovnalo se bujným vzrůstem. Spousta chroustů ožrala místy všechen list na stromech, mnozí vysekali stromy z vinohradů. Slušná násada hroznů ukázala se jen v těch vinicích, které v r. 1910 poněkud byly uchráněny od zkázy rudové, v ostatních malounko nebo nic. U nás pěstuje se jen Portugalské modré, pak něco Burgundského modrého (které naši vinaři pod tím jménem neznají). Nyní začíná se sázeti něco Sylvánského zeleného a Veltlínského zeleného. Květ pro nepříznivé počasí špatně pokračuje a i sprchá, objevuje se černá ruda, hrozničky jsou jako pavučinou obaleny a sprchnou docela. Zásoby vína není vůbec, ač v r. 1910 bylo postaveno několik nových sklepů na víno, ale jsou v nich jen prázdné sudy nebo brambory a řepa. P. Těšina, důvěrník

Z Líšně (u Brna). Vinohrady u nás utrpěly velice mrazy 1.–3. května, ale ještě stav byl dobrý, úrody dosti; těšilo nás to vinaře líšenské, avšak krupobití 5. července nám poškodilo vinohrady tak, že sotva během dvou roků se zase do svého stavu vzmohou.

Vinařská historie

Historické události a vinařské osobnosti – červnová, červencová a srpnová výročí

Ředitel Albert Stummer oslavil v r. 1932 padesát let. Začínal vinařskou činnost na škole v Klosterneuburgu, pak byl na ministerstvu orby ve Vídni. V roce 1918 byl jmenován vinařským inspektorem na Moravě, kde se věnoval především obnově vinic zničených révokazem. Organizoval odborné přednášky a vydal své učebnice „Vinařství“ a „ Choroby révy vinné a jejich hubení“. Vyučoval na Rolnické a ovocnicko-vinařské škole ve Znojmě a též v Lednici. Věnoval se šlechtění révy vinné a organizoval výsadbu klonů ve Strachoticích. Spolupracoval s dr. Frimmlem na novošlechtění a v 30. letech byl jmenován ředitelem Rolnické a ovocnicko-vinařské školy v Mikulově. 1932, Vinařský obzor roč. 36, č. 6, str. 102 Ing. Zdeněk Malčík 6. června 1972 oslavil své 50. narozeniny. Po maturitě na Mělníku se věnoval vinařské technologii u několika firem. V roce 1955 přešel na vinařský ústav VŠZ v Lednici, kde též dálkově dokončil vysokoškolské studium v roce 1960. Pak v roce 1961 přešel na ústav mykologie ČSAV a po reorganizaci pak odešel jako vedoucí laboratoře na ŠSP ve Velkých Pavlovicích, kde byl až do důchodu v r. 1982. 1972 a 1982, Vinohrad roč. 10, č. 6, str. 139 a 20 (75), č. 7, str. 167 a 2002, Vinařský obzor roč. 95, č. 6, str. 304

K. Frydryšek

Hubení chroustů ve vinařských obcích v Dol. Rakousích letos bylo prováděno důkladně. Příkladem uvádíme obec Bockflies u Florisdorfu, co jednotlivá obec může provésti v hubení chroustů. Od 29. dubna do 15. května (za 17 dnů) sebrala 150 q chroustů = 1½ vagonu. Průměrně 928 chroustů váží 1 kg, tedy 131/3 millionu chroustů sebrala. Skoro polovice chroustů byly samičky, které kladou 70–80 vajíček, tím zničilo se na 532 millionů ponrav. Vedle tohoto množství chroustů, na obecním úřadě zničených, zničilo se velké množství chroustů na místě pod stromy, dáno drůbeži atd. Usmrcování chroustů dělo se horkou vodou a sirouhlíkem v jamách, nalito na ně vápna, později se zkompostují. Škoda v této obci způsobená ponravami na mladých vinicích obnáší 70–90 %. V roce 1915 bude podobně tolik chroustů. Zdroj: Vinařský obzor č. 7/1912, str. 121

Prof. Vilém Kraus 28. června 2002 dostal od OIV, mezinárodní organizace pro révu a víno, cenu Nestor českého vinařství za celoživotní práci. Cena mu byla udělena na 27. kongresu Réva a víno. 2002, Vinařský obzor roč. 95, č. 7, str. 385 Zemský vinařský spolek pro Markrabství moravské měl zasedání dne 7. července 1912 v Mutěnicích v restauraci U Dopitů. Projednáván byl program oslavy 10. výročí trvání ZVS při otevření ústředního vzorného sklepa. 1972, Vinařský obzor roč. 6, č. 6 str. 115 Valná hromada spolku absolventů Vinařsko-ovocnické školy mělnické se konala 21. července 1912 za hojné účasti absolventů i hostů. 1912, Vinařský obzor roč. 6, č. 7 str. 143 Hubert Ofner, správce vinic v Blatnici pod Sv. Antonínem, zemřel 10. července 1952 po

delší nemoci ve věku 74 let. Měl velké zásluhy o rozvoj blatnického vinařství. 1952, Vinařský obzor roč. 45, č. 8, str. 66 Ing. Václav Marek zemřel 26. července 1962 tragickou smrtí. Byl hlavním inženýrem Vinařských závodů a členem redakční rady Vinařství. 1962, Vinařství roč. 55, č. 9, str. 143 Na zahradnické katedře VŠZ v Lednici 13. července 1962 promovalo šest inženýrů specializace vinařství: Valter Heck, Otto Heinz, Pavel Šteberle, Vincent Zimka a Rastislav Žižka. 1962, Vinařství roč. 55, č. 9, str 145 Miloš Lanžhotský se 15. července 2002 dožil 50 let. Po studiích ve Valticích a v Bzenci přijal místo sklepmistra, později vedoucího sklepního hospodářství v Kobylí, byl členem představenstva družstva. Je členem komise pro zatříďování vín při ministerstvu zemědělství a zasloužil se o chráněnou značku „Víno z Kobylí“. 2002, Vinařský obzor roč. 95, č. 7–8, str. 377 Rozšíření révokaza v roce 1922 bylo zjištěno v obcích Strážnice, Nový Poddvorov, Čejč, Šakvice, Diváky a Žarošice. 1922, Vinařský obzor roč. 16, č. 13, str. 114 Doporučeny metody výběru keřů révy vinné pro odběr množitelského materiálu nejen podle odrůdy, množství a kvality sklizně, ale též z hlediska odolnosti proti škodlivým činitelům. 1922, Vinařský obzor roč. 16, č. 14, str. 128 Leopold Skála se 1. srpna 1932 dožil 80 let. Narodil se v Kvasicích. Vinařství se po studiích věnoval celou dobu v Bzenci, kde byl od r. 1912 starostou města po dobu osmi let. Propagoval bzeneckou Lipku (Ryzlink rýnský), byl s víny velmi úspěšný na domácích i mezinárodních výstavách. Od roku 1924 se věnoval práci pro vinařské družstvo. 1932, Vinařský obzor roč. 26, č. 7, str. 141

Podle uvedených pramenů zpracoval Ing. Drahomír Míša, Lednice


Vinařství v zahraničí

Vinařský obzor (6/2012) 331

Luboš Bárta Rochester, NY, USA

Americký úspěch na pomoc dětem

Foto L. Bárta

Ztráta jedenáctileté dcery Teddi, která dva roky a deset měsíců statečně bojovala s tumorem, mohla být snadno zapomenuta podobně jako smutné osudy mnoha jiných dětí. Její rodiče Sheri a Gary Mervisovi se ale rozhodli jinak. Zlomeni ztrátou, ale posíleni osobní zkušeností založili kemp pro podobně postižené děti, aby jim zpříjemnili jejich život zasažený zhoubnou nemocí a dodali odvahu příkladem těch, kteří s pomocí lékařů rakovinu zvládli – a rozhodli se věnovat tomuto kempu naplno svůj čas. Dnes, po třiatřiceti letech, je Camp Good Days and Special Times na břehu jezera Keuke na samém severu Spojených států amerických nedaleko kanadské hranice místem, kde své dobré dny a zvláštní čas pod heslem „oslavujeme odvahu od roku 1979“ prožilo již 43 000 malých táborníků z 22 států USA a 27 dalších zemí světa. A Gary Mervis, který stojí dodnes v čele této neziskové organizace, věnuje svůj život nejen koordinaci jejich pobytu, ale především fundraisingu – získávání prostředků na bezplatný pobyt dětí v tomto kempu. „Oblast Finger Lakes je druhou největší vinařskou oblastí ve Spojených státech,“ vysvětlil nevšední spojení dětí a vína Gary Mervis, „podařilo se nám získat louku v krásné krajině na úpatí Apalačských hor u jednoho z jedenácti ledovcových prstovitých jezer, vlastně mezi vinohrady. Postavili jsme na ní stany, velký armádní stan jako

Celkem 3 200 vín seřazených v kartonech v chladné přípravně. Většinou jsou americká, je mezi nimi ale i na 500 vín zahraničních z 22 zemí světa.

Foto L. Bárta

Víno a děti – to obvykle nejde úplně dobře dohromady. Život ale vytváří příběhy bez ohledu na zaběhnuté zvyky.

Prezence dobrovolníků – ani letos mezi nimi nechyběla legendární devadesátiletá „mom Zweig“.

kuchyň a jídelnu a tam jsme přivedli první skupiny dětí po chemoterapii. Pečovali o ně dobrovolníci a všichni navzájem si dodávali odvahu do dalšího života. Příklad kamaráda, který nemoc překonal, je pro malé pacienty ohromnou motivací a posilou! Rozhodli jsme se vybudovat trvalý kemp tak, aby se pobytu mohly zúčastnit všechny děti bez ohledu na původ nebo sociální zázemí. Bezplatně. A na to jsme začali cílevědomě soustřeďovat prostředky. Vinaři, kteří viděli naše děti a naši práci s nimi, byli mezi prvními, kdo začal přispívat na provoz kempu. Ten má dnes na dvacet budov, veškeré potřebné zázemí a další čtyři dceřiná zařízení na různých místech. Časem se tak objevil nápad uspořádat pro vína těchto vinařů soutěž – a ujal se jej Peter Parts s přáteli. Tak vznikla před dvanácti lety Finger Lakes International Wine Competition.“ „Každým rokem se znovu a znovu divíme, kolik dobrovolníků se zapojuje do přípravy a organizace, kolik lidí se rozhoduje poslat svá vína do soutěže. Z nenápadných začátků se naše soutěž rozrostla v jednu z největších v USA a v největší benefiční charitativní

soutěž na světě,“ uvedl Peter Parts, zakladatel soutěže, „jsme skutečnou mezinárodní soutěží, což znamená, že tu máme nejen domácí a zahraniční vína, ale především, že mezi našimi skvělými degustátory jsou experti z patnácti zemí! Ve Spojených státech není jiná taková soutěž. I proto jsou ocenění, získaná v Rochesteru, mezi vinaři tak ceněna! Všeobecně uznávaná objektivnost, mezinárodní složení a vysoká kvalifikovanost hodnotitelů je tím, co motivuje vinaře, aby k nám poslali své vzorky. A samozřejmě vědomí, jak budou použity peníze, které soutěž vydělá. Za jedenáct uplynulých ročníků jsme mohli z výnosu soutěže, z nezapomenutelných galavečerů spojených s ochutnávkou soutěžních vín a z následné aukce nejvýše hodnocených vín přispět částkou téměř půldruhého milionu dolarů!“ S lidmi ze soutěže Finger Lakes jsem se poprvé potkal v Kanadě na Sélections Mondiales des Vins v Québecu; o svých zkušenostech z Rochesteru mi na různých soutěžích ve světě vyprávěli degustátoři, jejichž úsudku si velmi vážím – David Henault z Champagne, John a Petronella Salvi, žijící


Vinařství v zahraničí

Foto L. Bárta

Vinařský obzor (6/2012)

Ředitel soutěže David G. Male s hlavní stewardkou degustace Carol Kristofik. Její kořeny jsou v Polsku, manžel Matthew, který byl jedním z degustátorů, má prý vzdálenou přízeň v Trenčíně.

v Margaux, Raúl Castellani z Mendozy, bratři Anselmannovi z falckého Edesheimu, Moshe Spak z Izraele. Všichni se shodli, že soutěž má výjimečnou atmosféru. A shodli se také na tom, že není lehké v soutěži uspět, i když udělování medailí není limitováno třicetiprocentní hranicí jako u soutěží OIV (USA nejsou členem této mezinárodní organizace), ale jen kvalitou soutěžících vín. Již řadu let doplňuje náš časopis SOMMELIER aktivity Národního vinařského centra – zkouší nové soutěže, informuje o jejich termínech a propozicích vinaře, zajišťuje překlady, soustřeďuje vzorky a posílá je pořadatelům za nesrovnatelně ekonomičtější cenu, než kdyby je posílalo každé vinařství samo. Když nás o totéž požádal vloni na podzim ředitel soutěže David G. Male, netušili jsme ani, co to bude obnášet tentokrát, ani jakého výsledku se podaří dosáhnout. Naším obvyklým mailservisem jsme poslali předběžnou informaci o soutěži vinařům v Čechách, na Moravě a na Slovensku a oslovili jsme desítku spedičních firem s otázkou, za jakých podmínek dopraví do USA deset až dvacet vzorků. Odpovědi i ceny byly velmi různé, a tak jsme dál pokračovali s těmi dostupnějšími. Na jednu stranu byly výrazně levnější než DHL, Fedex nebo UPS, na druhou stranu ale zbývalo více práce na nás. Museli jsme naši redakci registrovat u amerického ministerstva zemědělství, získat dovozní číslo, přihlásit se k protibioteroristickému aktu, vyplnit stránky a stránky online dotazníků. Sekretář a pokladník kempu i soutěže Karl Rudolfs nás detailně informoval, jak připravit vzorky, na které bylo třeba nalepit – na každou láhev – speciální samolepku s „alkoholovým“ a daňovým registračním číslem pořadatele, jak vyplnit a vystavit doprovodné doklady. Vedle sběrného místa v naší redakci v Hrusicích nám na Moravě vyšel vstříc dalším sběrným místem Vinselekt Michlovský, na Slovensku pomohli s akvizicí a soustředěním vzorků Edita Ďurčová a Robo Müller, s transportem Vlastík Černý z Valtic. Poněkud nám zatrnulo, když se sešlo hned napoprvé neuvěřitelných 68 vzorků! Zkuste

Hodnotily se kompaktní odrůdové série po osmi vínech

dostat do USA sítí jejich předpisů, příkazů a zákazů 368 kilo vína! Povedlo se to díky vstřícnosti a profesionalitě společnosti DM Cargo a Karla Javorského osobně, díky pomoci Mika Jacobyho a Karla Drvoty z New Yorku, kteří zajistili hladké odbavení a propuštění vzorků na americkou půdu a jejich dodání až do Campu Good Days. Tady měla vína ještě tři neděle na to, aby se před soutěží zklidnila a nabyla plné kondice. A pak jsme za nimi přijeli i my. Vše, co mi předtím přátelé vyprávěli, nebylo nic proti realitě! V hotelu Rochester Plaza panovala neuvěřitelná a všeobjímající atmosféra optimismu, spolupráce a radosti, že se dělá něco pro dobrou věc. Dobrovolníci vyfasovali trička s logem soutěže a nápisem VOLUNTEER, ti s léty zkušeností rychle zaučili nově příchozí. Celkem 150 dobrovolníků nejen z Rochesteru a okolí, ale i z Kalifornie, Texasu nebo Delaware a mnoha dalších států, zadarmo, dobrovolně, s radostí a chutí být u toho připravovalo vína, otvíralo lahve, nalévalo vzorky a pře-

váželo je na vozíčcích do degustačního sálu, odkud je stahovali zpět a ručně myli sklenice. Vedle studentek si svou tradiční práci u mytí riedlovek nedala vzít ani devadesátitelá „mom Zweig“. Skupina dalších dobrovolníků pod vedením vedoucího hodnocení Rona Doughertyho seděla u počítačů a zpracovávala výsledky. Všechno fungovalo, všichni byli nadšení, všichni se poplácávali, zdravili ťuknutím sevřené pěsti i otevřenou dlaní. Give me five... Hodnotilo šestnáct čtyřčlenných komisí, přičemž v každé seděl vždy alespoň jeden zahraniční hodnotitel, někdy dva, a Iva Kováříková seděla dokonce se dvěma Kanaďany – ředitelem soutěže Sélections Mondiales z Québecu Ghislainem K. Laflammem a profesorkou George Brown College z Toronta Doris Miculan Bradley. „Kapitánkou“ mého stolu, jak se tu říká, byla Traci Dutton, vinařská lektorka The Culinary Institute od America ze St. Heleny v Kalifornii, proti mně seděla vedoucí Katedry vinných studií a hospitality Rochester Institute of Technology Lorraine Hems a vedle ní zkušený vinař z Virginie a prezident Atlantis Seabord Wine Association Carl G. Brandhorst. Přes uličku hodnotil profesor Marin Berovič z Lublaňské univerzity, hned vedle Miguel Berzosa, tajemník soutěže VinoFedu Bacchus v Madridu, Australanka Kate Hardy, někdejší tajemnice prezidenta OIV Petera Hayese, či Claudia Quini z Argentiny, ředitelka soutěže Vinandino. Prvotní obavy, nakolik se shodne evropský pohled s americkým, rychle opadly. Víno má jen jednu řeč a ta je společná u nás i za oceánem. Systém hodnocení ve Finger Lakes je jiný, než na jaký jsme zvyklí v Evropě, ale o nic méně objektivní. Na stoly se najednou Foto L. Bárta

Foto L. Bárta

332

Každý z degustátorů měl svůj zdroj světla. Profesor Marin Berovič ze Slovinska.


Po soutěži jsme navštívili Camp Good Days and Special Times, k jehož prospěchu je pořádána

servírují krátké série po osmi vzorcích. Ty hodnotí každý sám na archy, zcela nepodobné těm našim, stobodovým. Každé víno se hodnotí samostatně, navzájem se až na finále o šampiona neporovnávají. „Smyslem soutěže je ohodnotit vína a ocenit ta nejlepší,“ vysvětlil Ron Dougherty, „důvod, proč se vinaři soutěže zúčastní, je především touha získat medaili, pokud si ji víno zaslouží. Tak před lety vznikl náš systém hodnocení deseti stupni od NIC pro opravdu špatné víno přes bronz pro akceptovatelné, stříbro pro dobré a zlato pro vynikající víno. Každý s těchto stupňů má ještě mezistupně minus a plus. Pokud se všichni hodnotitelé u stolu shodnou na některé zlaté, tedy gold minus, gold nebo gold plus, dostane víno Double Gold. A pokud mu nikdo nedá nic, má Double Nic...“ Hodnocení je slepé jako u nás, hodnotitelé znají jen odrůdu, resp. poměr odrůd. Od brzkého rána až do poměrně pozdního oběda jsme se pohybovali na známé půdě mezinárodních odrůd, ale odpoledne přišly na řadu vždy lokální odrůdy jako Seyval Blanc, Frontenac, Cayuga, Niagara, Isabella, Ontario, Baco Noir, Marechal Foch, Castel a mnohé další, korunované v samém závěru medovinami a ovocnými víny nejrůznějších surovin původu, vůní, chutí a barev od borůvkového, aroniového a brusinkového vína přes višně a hrušky až po rebarboru, kaktus či dýni. Zajímavá zkušenost! „Původně tu vinaři pěstovali jen americké hybridní odrůdy, ale postupně se stále více začali orientovat na klony vitis vinifera, především německé ryzlinky a lembergery (= Frankovku), burgundské odrůdy Pinot noir a Pinot gris, na Viognier nebo Chardonnay,“ vysvětlila mi Lorraine Hems, „díky doktoru Konstantinu Frankovi, poválečnému imigrantovi z Oděsy, který se velmi zasloužil o rozvoj moderního vinařství v celé oblasti, je tu i velké množství původně gruzínských nebo moldavských odrůd. O tom, jaké úrovně v mezinárodních odrůdách vinaři za posledních dvacet let dosáhli, svědčí množství medailí, které ve světové konkurenci získávají.“

V březnu je kemp ještě prázdný, lavice a loďky u Finger Lake Keuke čekají na děti. Letos tu stráví část prázdnin i šest našich dětí.

Už během dne nám různí kolegové hlásili, že měli naše víno a jakou mu dali medaili. Na společné večeři v rekonstruované staré továrně s vyhlídkou na vodopád High Falls byly vystaveny k volné degustaci dvě stovky nejlépe hodnocených nespotřebovaných vzorků vín prvního dne (celé láhve poslouží na květnovém benefičním galavečeru). A tady se z moravských a slovenských vín stal doslova hit! Lidé – degustátoři i dobrovolníci – je ochutnali, velmi rychle si je ke stolům brali po lahvích a za chvíli v chladicích boxech nezbylo žádné. Druhý den ráno jsme na všechny stoly rozdali publikace o českém a moravském vinařství, které nám poskytlo Národní vinařské centrum – a na stolech nezbyla jediná. Když David G. Male po soutěži ohlásil, že ze 68 vzorků získala naše vína neuvěřitelných 60 medailí, z toho dvě Velké zlaté a devět zlatých, strhl se potlesk a řada učitelů si přišla ještě pro několik bookletů, které nám zbyly, aby prý mohli informovat studenty. Přišlo nám to moc milé, upřímné – a byli jsme velmi, velmi hrdí. Nejúspěšnějším moravským vinařstvím se díky zlatu za Pálavu 2011 a třem stříbrným medailím stalo Vinařství U Kapličky, především se ale Daliborovo Chardonnay 2011 pozdní sběr stalo jedním ze sedmi účastníků rozstřelu o nejlepší Chardonnay soutěže v mé komisi a získalo tzv. Double Gold! Skvělé zlaté medaile získala dále vinařství Kosík z Tvrdonic za Sauvignon 2011, Moravíno Valtice za Ryzlink rýnský 2011, LIVI Dubňany za červené Zweigeltrebe 2009 a Vinařství LTM Dvořáček za Merlot 2008 barrique. Dalšími 17 stříbrnými a 12 bronzovými medailemi byla oceněna moravská vinařství Čech, Kosík, LIVI Dubňany, Maňák, Moravíno, LTM Dvořáček, Sonberk, Josef Valihrach, Vladimír Tetur, Vinařství Volařík, Vinařství U Kapličky, Vinofol a Vinselekt Michlovský. Nejúspěšnějším slovenským vinařem na benefiční soutěži v USA se stal Martin Pomfy díky Double Gold za Pinot gris 2011, zlatu za Chardonnay 2011, třem stříbrným a třem bronzovým medailím. Dvěma zlatými (Ryzlink vlašský 2011 a rosé

Foto L. Bárta

Vinařský obzor (6/2012) 333

Foto L. Bárta

Foto L. Bárta

Vinařství v zahraničí

Naše vína při společné večeři rychle mizela

Cabernet Sauvignon) a dvěma stříbrnými medailemi bylo oceněno vinařství Janoušek z Pezinku a zlaté je i tokajské Cuvée 2009 Jaroslava Ostrožoviče. Kompletní výsledky soutěže jsou na www.fliwc.com/ results/2012results.asp. Upřímně – i když až překvapivé množství lidí z porot i dobrovolníků bylo v Praze a hrdě se k tomu hlásilo, stejně téměř všichni znali jen Československo… Vysvětlovat něco o poklidném rozdělení našich zemí a skvělých bratrských vztazích v nové Evropě nemělo smysl. Peter Parts se z brilantního výsledku „československých“ vín nepokrytě radoval: „Jsme nadšeni z tak početné účasti vašich vín a neobyčejně se těšíme z toho, že letos ozdobí díky vynikajícím výsledkům i naši benefiční dražbu pro dětský kemp! Určitě vzbudí velkou pozornost a zájem!“ Každý z vinařů, jimž jsme nedávno předali jménem pořadatelů skutečné kovové medaile i samolepicí medailičky na láhve, může být hrdý nejen na výsledek svých vín, ale také na dobrý účel, k němuž přispěl. Všichni, kdož získali zlatou nebo velkou zlatou medaili, splnili závazek z propozic a poslali naším prostřednictvím velký karton oceněného vína na grandiózní aukci a sérii benefičních galavečerů, za což jim patří velké poděkování (a údiv) všech pořadatelů. Jménem pořadatelů nám Karl Rudolfs a Melissa Cappelluti nejprve neformálně představili možnost účasti zahraničních dětí v projektu a krátce po našem návratu do republiky poslali oficiální pozvání pro šest našich dětí, postižených onkologickým onemocněním, k bezplatnému pobytu v Campu Good Days and Special Times! Spojili jsme se s dětskými onkologickými centry v Brně a Bratislavě, s jejich nadacemi, předali jim celou agendu, pomohli s řadou organizačních věcí – a 22. července odletí šest statečných po ozáření, chemoterapii a někteří po transplantaci kostní dřeně do kempu, kde se setkají s podobně zkoušenými vrstevníky, naváží nové kontakty a načerpají sílu. Děkujeme! Do USA pojedou především díky vám a vašim skvělým vínům!


334

Vinařský obzor (6/2012)

Vinařství v zahraničí

Za poznáním do Burgundska Ve dnech 23.–26. května podnikli zaměstnanci společnosti Vinselekt Michlovský služební cestu do francouzského regionu Burgundsko. Poznávací cestu zorganizoval agronom společnosti Lubomír Kudelňák a tlumočení zajistil Ing. Pavol Mečiak.

Foto archiv autorky

Burgundsko nebo též Burgundy je region na východě Francie, který spojuje čtyři departmenty: Yonne, Nièvre, Saône-et-Loire (Savona a Loira) a námi navštívený Côte-d‘Or (Zlaté pobřeží). Centrem departmentu je město Dijon, které je proslulé nejen svým nejznámějším produktem dijonskou hořčicí, ale i tím, že v těsné blízkosti města pramení řeka Seina. Neméně významným centrem regionu je historické město Beaune, ve kterém se konají výroční dražby vín pořádané beaunským hospicem. Beaunské nemocnice spravují nadační jmění asi 60 ha vinic, jejichž úroda se každý rok třetí neděli v listopadu prodává na charitativní „dražbě při svíčkách“. Z výnosu, který činí několik milionů eur, se částečně financují nemocnice a starobinec města Beaune.

1 Emile Bobard při premiéře svého výrobku v roce 1929

2 Postřikovač z roku 1929

John Deere a Perkins. Doba výroby portálového nosiče nářadí od jeho objednání až po samotné dodání se pohybuje v rozmezí 6–8 měsíců (obr. 4). Do 31. 12. 2011 bylo prodáno 18 951 modelů. Hlavním odbytištěm je Francie (120 000 ha vinic s úzkou šířkou meziřadí), pro kterou se každý rok vyrobí přibližně 250 kusů. Dalších zhruba 200 výrobků je exportováno do Ameriky (Chile, Kalifornie, Kanada), Austrálie a Evropy (Turecko, Švýcarsko, Itálie – Toskánsko, Sicílie). Do České republiky byl první model určený pro použití mimo vinice dodán před dvaceti lety. Od roku 2011 vlastní portálový nosič nářadí i společnost Vinselekt Michlovský, a. s. Foto archiv autorky

o sedm let později. Staly se výsadou vinic s vysokou hustotou keřů na hektar a šířkou meziřadí od 0,9 do 1,5 m v těch nejlepších francouzských oblastech: Champagne, Burgundsko, Bordeaux, Jura, Savoie, Muscadet aj. V roce 1974 byl vyroben první adaptér pro mechanizovanou sklizeň hroznů pro nosič nářadí Polyvalent a v roce 1999 byla vyvinuta nová kategorie hydrostatických převodů. V roce 2004 byla na trh uvedena nová řada víceřádkových adaptérů-rosičů JET 6000 (obr. 3). V současnosti je v nabídce čtrnáct základních modelů, které se skládají z nosiče nářadí a libovolných doplňků. Motory s výkonností 60–150 koní jsou dodávány osvědčenými výrobci, kterými jsou Foto archiv autorky

Foto archiv autorky

BOBARD – kultura inovace Hlavním cílem naší cesty byla návštěva společnosti BOBARD sídlící ve městě Beaune, která vyrábí portálové nosiče nářadí nejen do vinic s úzkým sponem, ale i pro použití v ovocnářství a zelinářství. O prosperitě firmy se 120 zaměstnanci svědčí i nově zbudovaný areál na okraji města, kam se bude z jeho centra stěhovat stávající výroba. Průvodcem nám byl obchodní ředitel společnosti Pierre Bachellet, podle jehož názoru je hlavní specialitou firmy „výroba na míru“. Firma byla založena v roce 1927 Emilem Bobardem, který se zabýval zejména postřikovači. Jeho první výrobek spatřil světlo světa v roce 1929 (obr. 1). Jednalo se o stroj poháněný stlačeným vzduchem (obr. 2). Postupně se stroje začaly používat nejen na polích, ale hlavně ve vinicích. V roce 1950 byl vyroben první portálový nosič nářadí a celá jejich série byla uvedena na trh

3 Adaptér pro chemickou ochranu na portálovém nosiči

4 Výroba portálového nosiče nářadí BOBARD


5 BOBARD 909 společnosti Vinselekt Michlovský, a. s.

Jedná se o typ 909 (obr. 5), který dokáže obdělávat vinice s šířkou meziřadí od 1,0 do 1,5 m a do výšky porostu 1,6 m. Portálovým nosičem nářadí BOBARD 909 je mimo sklizně kompletně obhospodařováno 19 ha vinic se sponem výsadby 1,2 × 0,8 m či 1,5 × 1,0 m, a to v katastrech obcí Perná, Přítluky, Rakvice a Lednice. BOISSELET – výrobce vinohradnické techniky S firmou BOBARD úzce spolupracuje společnost BOISSELET. Sídlo firmy je ve městě Montagny-Les-Beaune. Založena byla v roce 1836 a v současné době má 50 zaměstnanců. První mechanizační prostředky pro zpracování půdy v porostech s úzkou šířkou meziřadí navrhli a vyrobili před více než 50 lety. Firma vyrábí nejen doplňky pro portálové nosiče nářadí BOBARD (obr. 6), ale i pro tradiční traktory. Podle slov obchodního ředitele Fabrice Dulora jsou jedničkou na trhu ve výrobě vybavení pro obdělávání vinic s úzkou šířkou meziřadí.

6 Výkyvná sekce nesená na portálovém nosiči

lozofii lze spatřit již v samotném sídle podniku, neboť vzniklo rekonstrukcí historických budov z 16. století a bylo při ní použito jenom ekologicky šetrných materiálů. Vinařství obhospodařuje 20 ha vinic, jejichž stáří se pohybuje od 35 do 110 let (obr. 7). Tak vysoké stáří vinic není v oblasti žádnou výjimkou, což dokazuje i námi navštívená vinice z roku 1867. Čím starší vinice, tím hlouběji kořenící rostliny a tím i lepší projev terroir ve víně. Na vinicích je povoleno pěstovat pouze odrůdy Pinot noir a Chardonnay. Ročně je aplikováno až dvanáct postřiků, a to výhradně ve složení měď a síra. Ostatní chemické prostředky i pomocné látky jsou zakázány. O jedinečnosti vinařství svědčí i používání včelího vosku místo záklopek na láhve. Domaine de la Romanée Conti Symbolickou „třešničkou na dortu“ byla návštěva světově proslulé vinice Romanée Conti (obr. 8), podle níž byla pojmenována celá oblast. Historie vinice o výměře 1,8 ha sahá až do roku 1232, kdy připad-

Foto archiv autorky

7 Dvouramenný kordon ve vinici staré 110 let

la opatství Saint Vivant. V roce 1631 koupila vinici rodina de Croonembourg, která ji přejmenovala na Romanée. V roce 1760 získal vinici v dražbě Louis François ler de Bourbon, princ de Conti, který ji pojmenoval Romanée Conti. Během následujících let patřila vinice mnoha majitelům, jejichž řada končí až dnešními spoluvlastníky, kterými jsou Aubert de Villaine a Henri-Frederic Roch. Pěstovanou odrůdou je Pinot noir s průměrným stářím keřů 53 let. Vinice je obhospodařována ekologicky a roční produkce činí méně než šest tisíc lahví. Vína z oblasti Romanée Conti, nacházející se okolo vesnice Vosne-Romanée, patří k nejvíce uznávaným, ale zároveň nejdražším vínům nejen v oblasti Burgundska, ale i na celém světě. Závěrem lze jen konstatovat, že nás všechny cesta do Burgundska obohatila o mnoho zajímavých poznatků a všem návštěvu tohoto regionu doporučuji. Jana Flesarová, Vinselekt Michlovský, a. s. Foto archiv autorky

Cave de Charnay-Lès-Mâcon S.C.A. – sdružení vinařů Sdružení bylo založeno v roce 1929 a v současnosti má 70 členů, kteří hospodaří na 140 ha vinic v oblasti kolem měst Charnay-Lès-Mâcon, Prissé a Hurigny. V čele sdružení stojí bratři Chevalierovi, kteří nás ochotně provedli vinicemi i provozem. Roční produkce se pohybuje kolem 900 000 lahví v obchodních řadách „Tradition“ a „Prestige“. Z bílých vín se jedná například o Bourgogne Aligoté, Saint-Véran, Pouilly-Fuissé, z červených vín je to Macon Charnay-Lès-Mâcon Rouge, Beaujolais Villages, Bourgogne Rouge Pinot noir. Společnost má v nabídce i šumivá vína (Vin Mousseux, Crémant de Bourgogne Brut Tradition), která jsou výborná v kombinaci s dalším produktem – ovocnými likéry. Domaine de Bellene – minimální dopad na životní prostředí Další naší zastávkou bylo vinařství Domaine de Bellene, které v roce 2005 založil Nicolas Potel ve městě Beaune. Hlavní důraz je zde kladen na kvalitu životního prostředí. Tuto fi-

Vinařský obzor (6/2012) 335

Foto archiv autorky

Foto archiv autorky

Vinařství v zahraničí

8 Obhospodařování vinice Romanée Conti


336

Vinařský obzor (6/2012)

Vinařské aktivity

London International Wine Fair (LIWF) 2012

Degustační zóna International Wine Challenge Discovery Tasting byla tudíž hlavní událostí letošního veletrhu, která přilákala mnohé návštěvníky. Ti tak mohli ochutnat oceněná vína, která ještě nejsou na britském trhu. James Murray, ředitel veletrhu, tuto novinku na tiskové konferenci komentoval slovy: „Discovery je klíčovým tématem veletrhu v roce 2012 a tato degustace skýtá perfektní příležitosti vinařům, kteří se tím napoprvé dostanou na radar významných britských nákupčích. Pro obchod to znamená urychlený způsob, jak najít ty nejlepší nové objevy, o zájmu mezi dovozci a jejich agenty ani nemluvě. Segmentací ochutnávky a rozdělením podle kategorií a stylů vín jsme schopni nabídnout opravdu žádoucí přístup s cílem apelovat na nezávislé obchodníky, obchodní řetězce a nákupčí HoReCa, kteří veletrh navštíví.“ Chris Ashton, IWC Events Manager, dodal: „čtyřicet procent vín, která se dostala do přehlídky Discovery Tasting, byla medailová a dalších 26 % se mohlo pyšnit diplomem ‚Commended‘. Mezi nimi byla i dvě vína s oceněním Trophy, 23 zlatých a 199 stříbrných medailí – velmi působivý výsledek a jedinečná příležitost pro nákupčí, jak objevit v předstihu velká vína.“ Skutečně, tato prezentace na veletrhu LIWF podtrhla kvalitu medailových vín, která se zúčastnila jedné z největších a nejvýznamnějších soutěží vín světa, jakou je International Wine Challenge, a dala specializovaným obchodníkům šanci dostat se k vínům, jež dosud nejsou na britském trhu. Prezentovaná vína byla rozdělena do sekcí off-trade neboli obchod vínem (maloobchod, obchodní řetězce, nezávislí obchodníci a vinotéky) a on-trade (gastronomie). Vína byla rovněž seřazena podle různých stylů a proveniencí, z tradičních klíčových oblastí i z nově příchozích vinařských zemí, jako jsou například Gruzie, Brazílie, Izrael, Indie, Černá Hora, Rusko a Jižní Korea, což umožnilo zástupcům obchodních firem lepší přehled. Jako vždy, někteří noví hráči na globálním trhu s vínem na LIWF v Excelu debutují. Poprvé v historii se zde prezentoval největší obchodní řetězec Velké Británie a nadnárodní společnost Tesco. Přítomen byl celý jeho vinařský tým.

Foto archiv autorky

Letošní téma veletrhu LIWF bylo „Discovery“ (nové objevy) a novinku představovalo rovněž představení 1 000 medailových vín a vítězů kategorií v mezinárodní soutěži International Wine Challenge (IWC), která se každoročně koná v Londýně a jejíž výsledky byly na veletrhu LIWF oficiálně vyhlášeny.

Exotické vinařské expozice jsou pro návštěvníky LIWF zejména lákavé

Stejně jako řetězec Tesco, i Čína se letos v Londýně představila poprvé. Uskupení šesti producentů z provincie S‘-čchuan (Sečuán) mělo společnou prezentaci v pavilonu Distil pod názvem Sichuan World Trade Centre. Všechny prezentované podniky z Číny měly společného jmenovatele, najít zastoupení na jednom z nejlukrativnějších trhů světa, a zaměřili se na následující sektory: špičkové hotely a restaurace (zejména ty se specializací na čínskou kuchyni), prodejci luxusního zboží a supermarkety. Anglická vína zvýšila svoji prezenci na londýnském veletrhu s předstihem před oslavami královnina jubilea – Diamond Jubilee – i olympiádou. Je překvapující, že vína z Anglie a Walesu jsou tak málo reprezentována na významných veletrzích ve své rodné zemi, což by ve Francii, v Itálii, Německu, obou Amerikách, ba dokonce i v České republice bylo absolutně nemyslitelné, přestože vína Velké Británie již delší čas sbírají medaile v soutěžích, stejně jako vína z Čech a Moravy. V tomto olympijském roce se v Londýně představilo celkem osm

vinařství Velké Británie (z celkového počtu 400). Vinařství Nyetimber se prezentovalo poprvé, zatímco zástupci Ridgeview Wine Estates zde byli již potřetí. Dalšími vystavovateli byly firmy Litmus Wines, Denbies, a’Becketts, Furleigh Estate, Chapel Down a Hush Heath. Celý veletrh je doslova nabit pestrým doprovodným programem. Tak například hned první den dopoledne praskaly na přednášce legendárního Nicolase Jolyho z biodynamického vinařství La Coulée de Serrant na Loiře prostory určené pro jeho show doslova ve švech. Nicolas, který měl svou první konferenci v České republice v roce 2003 ve vinařství Springer (při té příležitosti věnoval autorce článku svou knihu „Víno z nebe na zem“), se tentokrát zaměřil na přírodní krásu vinařství a vysvětlil přítomným výrobu vína přímo ve vinici a jak respektovat hierarchii, energii, rytmy a výraz přírody. Po rychlém občerstvení v prostorách tiskového centra následoval seminář Union


des Grands Crus de Bordeaux, který představil ročník 2008 a více než 50 top châteaux, mezi nimi prestižní jména apelací Margaux, St-Julien, Pauillac, St-Estèphe, Listrac, Moulis, Médoc, Haut-Médoc, Graves, Pessac-Léognan, St-Emilion, Pomerol, Sauternes a Barsac. Následovalo představení trhu s vínem v Rusku s názvem The Russian Wine Market, které uvedla Unie enologů a vinařů Ruska. Diskutovalo se o všeobecných trendech na ruském trhu a o produkci vín v Rusku. Zúčastnili se vinařští experti a špičkoví manažeři z ruských obchodních společností, konsorcia i vládní organizace. Druhý den přehlídky řídil hlavní sklepmistr vinařství Penfolds, Peter Gago, degustaci posledního ročníku, včetně legendárního Penfolds Grange. Další pravidelnou akcí veletrhu je workshop nazvaný „Vady vína“, který tentokrát vedl přední enolog a vědec Pascal Chatonnet. V klání UK Sommelier roku, které již od roku 1980 pořádá The Academy of Food and Wine Service, zase museli soutěžící nalévat šampaňské z magnum láhve do 16 sklenek, přičemž množství nalitého vína v každé „flétně“ mělo být stejné, a to bez možnosti vrátit se k již jednou nalité sklence. Jinde zase probíhaly diskuze na téma „Mineralita ve víně“, „Jak si lze udržet věrnost známce“ a další. Třetí a poslední den začal populární prezentací a degustací „Grüner Veltliner z Rakouska“, pokračoval ochutnávkou turec-

Vinařský obzor (6/2012) 337

Foto archiv autorky

Vinařské aktivity / Inzerce

Výstavní hala ExCeL v londýnských docích

kých vín, představením EWBC (Evropská konference vinných blogerů) na příští rok, která se bude odehrávat v Izmiru, a degustací vín z Torbreck Vineyards z australské oblasti Barossa Valley. Wine Gang představil svůj Best in Show za nejlepší vína v poměru kvalita/cena a konečně poslední akcí veletrhu byla WSET slepá degustace fortifikovaných vín, kterou vedl David Hunter

AIWS. A závěrem ještě poznámka: za celý den jsme nespatřili jediného opilého návštěvníka, jak tomu obvykle bývá na podobném veletrhu v Praze… Příští, v pořadí již 33. ročník LIWF se bude konat 21.–23. května 2013. Helena Baker »

Více informací na www.londonwinefair.com

Vrchní 7, 683 54 Bošovice, Czech Republic, e-mail: veritas.cz@seznam.cz, mobil: 00420 603 579 257 Vážení vinohradníci, naše společnost VERITAS spol. s r.o. si Vám touto cestou dovolí nabídnout sazenice révy vinné pro podsadby a výsadby vinic v roce 2013.

Našim zákazníkům nabízíme výhodnou cenu při objednání sazenic do 31. 7. 2012 Výhody: – dodáme Vám kvalitní výsadbový materiál – dle domluvy Vám zajistíme i klonový materiál – v případě zájmu Vám vysadíme sazenice strojem – laserové navádění – v případě odběru vyšším jak 20 000 ks – možnost vytvořit splátkový kalendář – nabízíme spolupráci při likvidaci starých vinic – dovoz sazenic až na Vámi určené místo – poradenská služba zdarma

Kontakt: VERITAS spol. s r.o. Vrchní 7, 683 54 Bošovice tel.: 603 579 257 – Pospíšil Pavel e-mail: veritas.cz@seznam.cz www.biovina-veritas.cz


338

Vinařský obzor (6/2012)

Vinařská povídka

Sanatorium 2012 Měj mě, můj Jeníčku, měj mě rád, koupíme si spolu vinohrad. A já budu kopat a ty pít, budeme se spolu dobře mít! Nadepsal jsem: „Moje sanatorium“, a tím vinice mi také je. Proti jihovýchodu do výšky se nese příkrá a prošedlá její stráň, posázená vinnými keři, zahřívaná teplým, životodárným sluncem od prvních jeho ranních blesků až po zlacené červánky zrůžovělého západu, oblévaná lahodným, vánky pročištěným vzduchem, stále obnovovaným svěžími větry a prosyceným kořeněnými vůněmi z protějších lesů a v údolí rozložených luhů a niv. Unylé ticho rozbouřenou duši tu hladí a ve chvíli odpočinku mysl znavenou a tělo prací ukonané v sladké snění ukolébává přírody tak jemný klid. Ba, krásně a klidno, svato i zdrávo je tu v každé době roční, zrána, za dne, navečer i za mlčenlivých nocí měsíčních. A což ty nádherné východy zlatého slunce v letních jitrech, plných vůní, lahodných zvuků, i ty zkrvavělé pozlacené západy… (Alois Mrštík, Niť stříbrná a jiné povídky, 1926) Strýc Domin vzal do ruky koštýř, jemně vzal dlaní zátku a opatrně natahoval z krajní trojky. Víno v koštýři se pomalu táhlo, bublalo, až perlilo do zlatavé barvy. Chlapi okolo čekali, až jim strýc naplní koštovačky, které nedočkavě třímali ve svých dlaních. Ale strýc pomalounku pokračoval ve svém jako vždy, dalo by se říct až posvátném úkonu, pozvedl koštýř, podíval se přes něj znalecky proti světlu a teprve potom rozléval vínko do sklenic. „Tak, chlapi, Veltlín zelené, vínko ročníku dvatisícejedenáct, taky to pěkně vyzrálo, ta zelenozlatá pozdně sběrová barva, to je, co, a ta chuť…“ chlubil se strýc. „Na tak krásné vinařské rok možná budeme ešče dlóho vzpomínat, zvlášť po téch jarních květnovéch mrazech, kerý nás letos potkaly. To v třiapadesátým zmrzly vinohrady až začátkem června všecky, na kopcech aji v zahradách, to už pomalu rústly pazuchy, to letos to bude jarním tak štvrtina pryč,“ přidal se strýc Vávra. „No jó, ale co ten chudák vinohrad má dělat, po takovéch pěknéch úrodách, dyť letos už bely tři tédně holomraze skoro do mínus dvaceti v lednu, sníh žádné a taky nepršelo pořádně vod minulýho srpna a vod jara je to ešče horší, skoro jak v sedumaštyřicátým. Ale to ešče nebelo Medarda, mužó přijít zadržený dyšče, to by se snaď spravilo a pak budeme šplíchat pořád dokola. Dyž vi-

dím ty ustrašený lístečky a hrozníčky, jak se pomalu nekde ukazujó, tak kdo ví, jak to dopadne. Ale tak hrozné rok, jako bel v pětaosmdesátým, to néni, to tak ečše. To zmrzly vinohrady v zimě, mínus třicítky a zjara se většinó řezaly kmínky u země. Víno skoro žádný, nekeří tenkrát nakópili z dovozu stoláky a jakýsi Rkaciteli, lepší jak nic, a pak měli ty cizí tóny v bečkách dva roky. Ale néni to stejný, nekerý vinohrady só lepší, taky jaká poloha, vodrůda, zda ide o mladé, nebo staré vinohrad, a když pořád rodí naplno, tak si taky vodpočne, jako my,“ filozofoval Vávra. „Ale nekerý hlavy aji úplně vodešly,“ přidal se s trochou i strýc Karel. „Ale proč? To máte tak, jak sme se ptali na té přednášce teho profesora, proč chytajó ty strome marhule tó mrtvičku, najednó vám z ničeho nic uschne za plnýho rústu aji mladé strom. A víte, co vodpověděl? Že pude asi vo ‚komplexní soubor nevhodných a rizikových faktorů – tak zvaná apoplexie meruněk‘, tak si možete vybrat. Tak je to aji s vinohradem, može to bét moc sucho, nebo mokro, moc vápna, nebo málo, málo výžive, mráz v zimě nebo zjara, poloha, náchylná vodrůda, podnož, zkrátka celková kondica. Dyť to je pořád boj, mraze, špačci, sucho, mokro a bůhví co ešče. Moderně temu říkajó stres, jako u lidí. Ale nekeří tó pohromo beró aji s humorem, co nám nakonec zbévá. Tu mě potkal jeden mladé vinař a povídá: ‚Strécu, letos budeme dodávat voňavé vinné tabák třeba místo kubánskýho. Dyž može bét vinná marmeláda, tak aji vinné tabáček. A ešče jako marketinkové tah to pomenujeme podlevá místní tratě, třeba Sta-

rohorské, Puntové nebo Kravihorské voňavé vinné tabáček. A třeba to bude aji bez daně, to ale néni jistý nikdy.‘ “ „Tak vidíte, to tady rychlo uteklo, jak ve sklepě,“ povídá Vávra. „Už sme všecko vochutnali, probrali, tak natáhni ešče teho pozdněsběrovýho. No letos je nutno bét pořád ve střehu, dyž ten vinohrad je jak to sanatorium, jak psali kdysi Mrštíci, tak mu to taky ve špatným roku mosíme vrátit. Mosíme mu pomoct a léčit ho za to, tak jak von pomáhá nám, vracet mu to. Jen tak splníme naše vinařské poslání, jak říkali aji naši děda, a to nebelo z jejich hlavy. Ten to měli tenkrát vod svýho vinařského inspektora Pštrossa, keré jim furt připomínal to starý aji dneska časový heslo: V práci a vědění je naše spasení!“ Vysvětlivky k povídce: pazuchy – fazochy, zálistky u letorostu vyrůstající v paždí každého listu. Ve spodní části letorostu se fazochy při zelených pracích vylamují, ve vrchní zkracují. Rkaciteli – bílá odrůda vína pěstovaná v jižních státech, např. v Bulharku, Gruzii. apoplexie meruněk – mrtvice meruněk, z ničeho nic uschne větev, pak další a další a celý strom, jde to rychle a není mu pomoci. Od apoplexie = mrtvice, selhání životně důležitého orgánu. Václav Fiala, Velké Němčice Prameny a literatura Mrštík Alois, nakladatelství Otto Praha 1926: Niť stříbrná, Pštross Bedřich, Brno 1941: Vinařův rok

MAPY VÍ(n) Autoři: Pavel Linhart, Miloš Suk, Vratislav Válek Publikace MAPY VÍ(n) je zcela novou výpravnou vinařskou publikací nebo, chcete-li, vinařským atlasem území České republiky. Kniha obsahuje odborné texty a soubory více než 200 map a obrázků vztahujících se k pěstování révy vinné na území České republiky. Jde o dvojjazyčnou (česko-německou) barevnou publikaci soustřeďující mapy historické, aktuální, geologické, geochemické, půdní, hydrologické, klimatické, vegetační a mapy vinařských turistických cest. Atlas je formátu 230 × 300mm a rozsahu 220 stran v pevné vazbě na křídovém papíře.

722Kč (včetně DPH) »

Širší nabídku publikací a kontakty najdete v zadní části časopisu a nebo na www.vinarskyobzor.cz


Vinařská gastronomie / Inzerce

Vinařský obzor (6/2012) 339

Inspirace na červen

Základem slavného salátu jsou listy římského salátu, citronová šťáva, sůl, pepř, olej, vejce a opečený bílý chléb. Dnešní modifikace jej doplnily např. o ančovičky, grilované kuřecí maso, parmazán, tuňáka apod. Letní listový salát V současnosti je mnoho různých druhů listových salátů (hlávkový, polní, čekanka, ledový, rukola, římský apod.) a to nám umožňuje různě je kombinovat a připravit na mnoho způsobů. Salát je nutné zbavit horních zavadlých listů a košťálu, před použitím řádně omýt a odstranit přebytečnou vodu. Jsou různé názory na to, zda listy krájet na široké pruhy, nebo trhat, ale měli bychom zachovat jejich křehkost a nepoškodit je. Předem je vhodné připravit zálivku a opéct si v troubě kousky bílého pečiva.

César salát s grilovaným tuňákem

dáme olej a za stálého míchání opepříme. Nakonec přidáme bylinky. V Provensálsku zaměňují hořčici za lisovaný česnek, jinde zase za stejné množství medu. Opečené krutonky – dva rohlíky nebo bílý chléb nakrájíme na centimetrové plátky, vložíme je na plech na pečicí papír a opečeme je v troubě na 175 °C (asi 5 minut). Měly by získat hezkou načervenalou barvu jako na obrázku. Nakonec je můžeme podle chuti potřít česnekem a každý lehce zakápnout olivovým olejem. Připravené kousky listů salátu klademe na talíř – těsně před konzumací je zalijeme zálivkou a lehkým nadzvedáváním dvěma

vidličkami promícháme. Nakonec na listy klademe krutonky a můžeme konzumovat. Varianty: Salát můžeme obložit například kousky vařeného vejce, drůbežími játry, grilovanými kousky kuřecího masa nebo ryby, ale také opečenou anglickou slaninou apod. Výborně chutnají také posypané jádry vlašských ořechů. Uvedené druhy salátu je vhodné vyzkoušet s různými styly moravských bílých vín včetně kupáží. Salát doplněný kuřecím masem je vhodný s pikantním tuzemským růžovým vínem. V teplých letních dnech saláty doplní také např. střiky připravené z růžových vín. Dětem k nim můžeme podat hroznové šťávy, které chutnají výborně. César salát s grilovaným tuňákem, který je na fotografii, jsme vyzkoušeli s vyzrálým Sauvignonem 2009, pozdní sběr ze Znojemska, a Rulandským šedým 2010 z Mikulovska. Pavla Burešová Zdroj Kaltenbach, M. Ehlert, F. Moderní kuchařka. Nezávislost, Bratislava. ISBN 80-85217-28-5. 307 s.

inzerce

Zálivka (dresink) vinaigrette Suroviny – 2 porce: 1 polévková lžíce vinného octa (bílý, ne červený), ½ čajové lžičky ostré hořčice (nejlépe dijonské), 2 polévkové lžíce olivového oleje, čerstvě umletý bílý pepř, sůl a 1 lžíce nasekaných bylinek (petržel, pažitka, řeřicha apod.) Postup: V misce umícháme ocet se solí a s hořčicí. Až se sůl rozpustí, pomalu při-

Foto archiv autorky

Letní listové saláty jsou rychlé, levné, atraktivní, zdravé a jsou vhodné k mnoha vínům podle variant doplňků. Např. nejznámější salát César vznikl náhodně – jak se říká, „z nouze ctnost“, a to doslova. Autorem receptury je Ital a majitel restaurace Caesar Cardini v Mexiku a ve Spojených státech amerických. Pan Cardini vytvořil recepturu v roce 1924 v okamžiku, kdy mu v kuchyni došly zásoby a byl nucen nasytit příchozí hladové hosty. Salát se stal slavným a o dvacet let později se začal nabízet v mnoha restauracích v Los Angeles. Dnes jej najdeme v restauracích po celém světě.

Partneři projektu:

Projekt s podporou Vinařského fondu

www.kudyznudy.cz


Vinařský obzor (6/2012)

Zpráva o 6. ročníku Žernoseckého koštu Dne 26. května se v sále Kulturního domu ve Velkých Žernosekách uskutečnil již 6. ročník Žernoseckého koštu, výstavy vín malovinařů a zahrádkařů z mikroregionu Porta Bohemica na Litoměřicku, pořádaný OÚ V. Žernoseky a mikroregionem Porta Bohemica za podpory VF ČR a MAS České středohoří. Košt navštívilo přibližně 400 milovníků vína, tentokrát jen z okolí a blízkých měst Litoměřic, Lovosic a Ústí nad Labem, méně než v minulých letech. Bylo to způsobeno některými jinými souběžnými akcemi i tím, že tentokrát nebyl z Prahy vypraven zvláštní autobus. Ukázalo se však, že tento počet je pro akci vyhovující – bylo více prostoru a návštěvníci byli spokojení. Přestože byl minulý rok pro většinu místních vinařů katastrofální, obětavě sáhli do svých zásob i do toho mála, co sklidili a vyrobili, a košt se uskutečnil v plném rozsahu. Dvanáct vinařů z mikroregionu a okolí nabídlo návštěvníkům přes 70 vín, z toho třicet bylo z ročníku 2011, zbytek ze starších ročníků. I když ročníky 2010 a 2011 byly pro místní vinaře velmi obtížné, neprojevilo se to na úrovni vystavovaných vzorků. Veřejné ochutnávce předcházelo odborné hodnocení vín. Čestným uznáním bylo odměněno pět nejlepších vín: RB 2011 (šampion malovinařů) J. Steklého, RŠ 2011 Z. Antoše, Cuvée červené 2009 otce a syna Singerů, MT 2011 W. Fiedlera, Klaret 2011 P. Bulína. Poděkování za dobrou přípravu a průběh akce patří opět hlavním organizátorům, především starostce Velkých Žernosek Ludmile Pafelové a manželům Balcarovým. Dále Ing. Františku Kupsovi za odborné řízení výstavy, hodnotitelům vín a všem dalším, kteří spolupracovali a přispěli svou prací k úspěšnému průběhu Koštu. Milan Singer, Žalhostice/Praha

Vinařství Volařík nabídne k vínu nově i paštiky z Hamé Vinařství Volařík z Mikulova a společnost Hamé, s. r. o., uzavřely spolupráci, jejímž cílem je vzájemná podpora a nabídka vybraných produktů. Enolog Vinařství Volařík, Filip Mlýnek, vybral z nabídky Hamé dva produkty, které jsou podle jeho mínění k vínu nejvhodnější – Škvarkovou pomazánku a Rychtářovu paštiku. „Škvarková pomazánka je obecně k vínu velmi vhodná, z našich vín ročníku 2011 ji doporučuji k Ryzlinku rýnskému. Rychtářova paštika je ideální v kombinaci s Ryzlinkem vlašským 2011,“ upřesňuje Mlýnek. Rychtářova paštika je tvořena z větších kousků masa a spolu se Škvarkovou pomazánkou patří mezi tradiční zabijačkové pochoutky vhodné pro milovníky poctivé domácí kuchyně. „Snoubení vína a paštik je velmi tradiční, k vínu vždy dobře chutnají drobné delikatesy z masa,“ dodává Marcela Mitáčková, ředitelka pro vývoj a marketing společnosti Hamé. Paštika i pomazánka se stanou součástí degustací, obdobně jako sýr Gran Moravia, který obohatil nabídku vinařství začátkem roku. Všechny produkty i s kompletní aktuální nabídkou vína může veřejnost ochutnat na plánovaném koštu Vinařství Volařík, který proběhne 4. srpna v prostorách nově vybudovaného Křížového sklepa v Mikulově. Společnosti do budoucna zvažují další společné marketingové aktivity. (vo)

Zprávy / Vinařská gastronomie

Papriky plněné balkánským sýrem V letním období se vinařova gastronomie přirozeně mění: jestliže v zimě preferuje červená vína a k nim tučnější, masité pokrmy a na jaře zase vína bílá, tak báječně doplňující velikonoční speciality na bázi jehněčího, kůzlečího a drůbežího masa s nezbytnými zelenými bylinkami, špenátem, kopřivami apod., s přibývajícími slunečními dny se na jeho jídelníčku objevují kreace, které mají lehce jižní charakter.

Mezi takové časem prověřené patří mj. i nejrůznější variace plněných paprik, a to jak s tradiční masovo-rýžovou náplní v tomatové omáčce, tak v poslední době tolik populární balkánský styl, kdy se paprikový lusk plní balkánským sýrem a krátce zapéká v troubě polévaný olivovým olejem. Výhodou takto připravovaných lehkých chodů je kromě časově nenáročné tepelné úpravy i to, že se dají podávat rovněž vychlazené jako předkrm. A jestliže platí, že letní měsíce jsou ve znamení ovocitých a suchých růžových vín, těžko pro ně nalézt vhodnější gastronomickou kombinaci. Tentokrát čtenářům Vinařského obzoru nabízím oblíbený rodinný recept, který je volně inspirován řeckou kulinářskou tradicí. My doma navíc přidáváme sezamová semínka a oregano (dobromysl) jsem si dovolil inovativně nahradit naším středoevropským koprem; ten s tuzemskými růžovými víny spoluvytváří neotřelou chuťovou harmonii. Jenom nezapomenout na vhodné pečivo, tady prostě musí být dobrá, křupavá bagetka nebo ještě teplá vonící (event. rozpečená) veka. Dobrou chuť! Suroviny (pro 4–6 osob): Osm středně velkých zelených a žlutých paprikových lusků, 0,5 kg balkánského sýra ve slaném nálevu (dop. balkánský sýr z Mlékárny Polná, není příliš slaný a je dostatečně měkký a šťavnatý), svazek mladého kopru, polévková lžíce sezamových semínek, 3 stroužky česneku, 1,5 dl olivového oleje, černý pepř, citron, dřevěné/ /bambusové jehly Postup: Paprikové lusky omyjeme, oddělíme řezem stopku i s rozšířeným koncem lusku okolo, a pečlivě vykrojíme jádřinec. Vnitřek leh-

Foto archiv autora

340

ce posolíme a vymažeme podle chuti rozetřeným česnekem. Balkánský sýr nakrájíme na přiměřeně velké kostičky, v míse je promícháme s nadrobno nasekaným koprem, sezamovými semínky a nahrubo mletým černým pepřem a touto směsí naplníme paprikové lusky. Poté přiložíme stopku s odříznutým okrajem a sepneme jehlami. Lusky vložíme do zapékací misky vymazané olivovým olejem a bez pokličky pečeme ve středně vyhřáté troubě asi 15 minut. Při pečení lusky otáčíme, aby rovnoměrně zpuchýřkovatěly po celém povrchu, průběžně bohatě poléváme olivovým olejem. Na závěr zakápneme citronovou šťávou, podáváme-li vychlazené, nešetříme jí. Rada na závěr: Aromatizovaný olivový olej v misce je mimořádnou lahůdkou, stojí za to do něj namočit střídku bílého pečiva. S dobře temperovaným rosé, nejlépe z odrůdy Rulandské modré, je vrcholný labužnický efekt zaručen!

tradiční řecký recept, upravil Milan Magni


Inzerce

Sluncem slazené, nocí kořeněné.

Webová stránka moravských a českých vín

. informace pro vinaře (akce VF, přihlášky na soutěže…) . monitoring tisku . komplexní kalendář vinařských akcí . interaktivní vinařská mapa

. adresář vinařů, vinoték . historie a fakta . víno a turistika . víno a zdraví

inzerce

inzerce

inzerce

Vinařský obzor (6/2012) 341

Prodejny a pobočky – distribuce Vinařského obzoru

Řádková inzerce

AGROKOMP, s. r. o.

Štefánikova 14

900 01 Modra

+421 336 475 502

BS vinařské potřeby

Žižkovská 1230

691 02 Velké Bílovice

519 346 236

BS vinařské potřeby

Svitavská 15

614 00 Brno

545 216 311

BS vinařské potřeby

K Vápence 3203/10

692 01 Mikulov

519 500 516

BS vinařské potřeby

Dobšická 2296/4

669 02 Znojmo

515 260 600

Bureš Jaroslav

Ořechová 1

691 06 Velké Pavlovice

519 428 733

Bureš Jaroslav

Na Hlavní 276

691 08 Bořetice

519 430 515

Bureš Jaroslav

Krumvíř 14

691 73 Krumvíř

519 419 006

M&Š Vinárske potreby, s. r. o.

Dľhá 2

949 01 Nitra

+421 908 800 237

NEREZ Blučina

Návrší 483

664 56 Blučina

547 235 111

Štěpánová Eva

Březí 20

691 81 Březí

519 514 206, 734 409 224

Vinařský dům KOBERN, s. r. o.

Hodonínská 306

696 03 Dubňany

777 901 761

Vincoop Mikulov

Brněnská 32

692 01 Mikulov

519 510 691

Prodám výsadbové právo na vinici o rozloze 5 649 m2 ve vinařské oblasti Čechy. Platnost do konce roku 2014. Cena dohodou. vpodebradsky@email.cz

Prodám Terra: vozík s hnací nápravou, převodovka s koly, závěsná zařízení s závažím. Cena dohodou-levně. Tel.: 720 391 036

Daruji za odvoz cca 15 ks popraskaných betonových sloupků, vhodné do základů. Velkopavlovicko, tel.: 775 197 443

Prodám celkem 4 ks nádoby na víno (2 ks kulaté) – 200 litrů. Cena 7 200 Kč/ks. Dále pak káď na hrozny 600 litrů – 3 500 Kč. Okr. Hodonín, rudolf. veis@centrum.cz, Tel.: 774 079 197

inzerce

www.vinazmoravy.cz www.vinazcech.cz


Nabídka Vinařského obzoru Zásilkový obchod vinařských publikací ODRŮDOVÉ POHLEDNICE Aurelius – Frankovka – Chardonnay – Irsai Oliver – Kerner – Malverina – Modrý Portugal – Müller Thurgau – Muškát moravský – Muškát Ottonel – Neuburské – Pálava – Rulandské bílé – Rulandské modré – Rulandské šedé – Ryzlink rýnský – Ryzlink vlašský – Sauvignon – Svatovavřinecké – Sylvánské zelené – Tramín červený – Veltlínské červené rané – Veltlínské zelené – Zweigeltrebe 1ks samostatné pohlednice v jednom druhu 1ks komplet 24 odrůdových pohlednic v kartonkové složce

6 Kč 145 Kč

(množstevní slevy, slevy prodejcům)

Ostatní nabídka Moderní příprava červeného vína

182 Kč

Vady vína

315 Kč

Vinařem v Africe i leckde jinde

206 Kč

Víno – pomocník při poznávání českého a moravského vína Mapa vinařských oblastí České republiky (na stěnu, v roli)

43 Kč 81 Kč

Ročenka 100 let Vinařského obzoru

64 Kč

Reedice ročníku 1907 faksimile

42 Kč

Velký vinařský slovník

641 Kč

VÍNO NA ZDRAVÍ O alkoholu, jak se vstřebává, tráví a vylučuje – Počátky alkoholu a pití vína – Víno v lékařství – Vliv střídmého pití alkoholu na vznik a průběh různých nemocí – Celková úmrtnost a délka života u konzumentů alkoholu – Souhrn příznivých účinků alkoholu na zdravotní stav – Malá dávka alkoholu a jak často pít – Který alkoholický nápoj je pro zdravé srdce a cévy nejlepší – Mechanismus příznivého působení alkoholu – Snížení výskytu a úmrtnosti na srdeční a cévní choroby – Alkohol je buněčný jed – Pití vína a tělesná hmotnost – Nejvhodnější doba pro pití vína – Pití vína a ostatních alkoholických nápojů v české republice v Evropě – Závěrečná kapitola 248 Kč

Speciální mechanizace – mechanizační prostředky pro vinohradnictví Cykloturistická mapa – Moravské vinařské stezky

MAPY VÍ(n) VINAŘSKÝ ATLAS území ČESKÉ REPUBLIKY autorů Pavla Linharta, Miloše Suka a Vratislava Válka obsahuje odborný text a soubor více než 200 map a obrázků vztahujících se k pěstování vinné révy na území České republiky. Dvojjazyčná (česko-německá) barevná publikace soustřeďuje mapy: • historické • aktuální • geologické • geochemické • půdní • hydrologické • klimatické • vegetační • a mapy vinařských turistických cest. Atlas ve formátu 230 × 300 mm v rozsahu asi 220 stran v pevné vazbě na křídovém papíře. 722 Kč

Filosofie vína – Průvodce po Onom světě

230 Kč

Ochrana ovocných dřevin a révy v ekologické a integrované produkci

518 Kč

VINITORIUM HISTORICUM

365 Kč

Historie kounického vinohradnictví a vinařství

272 Kč

Pěstujeme stolní odrůdy révy vinné

159 Kč

Trpké býti zdá se?

249 Kč

Výroba vína u malovinařů – 2. aktualizované a rozšířené vydání

159 Kč

Sklepní hospodářství – 2. aktualizované vydání

466 Kč

VAZBA ROČNÍKU 1999 VAZBA ROČNÍKU 2000 VAZBA ROČNÍKU 2001 VAZBA ROČNÍKU 2002 VAZBA ROČNÍKU 2003 VAZBA ROČNÍKU 2004 VAZBA ROČNÍKU 2005 VAZBA ROČNÍKU 2006 VAZBA ROČNÍKU 2007 VAZBA ROČNÍKU 2008 VAZBA ROČNÍKU 2009 VAZBA ROČNÍKU 2010 VAZBA ROČNÍKU 2011 (v černé deskové vazbě s raženým písmem)

Víno a vinařství v dějinách islámu

352 Kč

Po cestách ke špičkovému vínu

154 Kč

Vinohradnická mechanizace – Stroje pro chemickou ochranu révy vinné

156 Kč

Pěstování révy vinné – Moderní vinohradnictví

499 Kč

292 Kč 292 Kč 333 Kč 333 Kč 383 Kč 424 Kč 454 Kč 494 Kč 524 Kč 565 Kč 565 Kč 595 Kč 645 Kč

98 Kč 98 Kč

Jak úspěšně prodávat víno

315 Kč

Vinařský marketing

216 Kč

Zrání vína v sudech barrique

182 Kč

Pěstujeme révu vinnou

129 Kč

Citáty o víně

Vinohradnická mechanizace – Zemánek P., Burg P.

Výsevní dny 2012

72 Kč

90 Kč

79 Kč

Setkání s vínem

219 Kč

Sklepy, búdy, presúzy

140 Kč

V cenách není zahrnuto poštovné a balné. Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

Vinařský obzor, P. O. Box 34, Žižkovská 1230, 691 02 Velké Bílovice Tel./fax/zázn.: 519 348 980, 773 838 685, e-mail: info@vinarskyobzor.cz; www.vinarskyobzor.cz Podrobnější informace o jednotlivých publikacích najdete ve webovém obchodě na adrese www.vinarskyobzor.cz/e-shop/knihy


Vážení pěstitelé révy vinné, s potěšením si Vám dovolujeme oznámit, že fungicid Prosper právě získal platné rozhodnutí o povolení použití do révy vinné. Prosper disponuje zcela unikátním a naprosto odlišným mechanismem účinnosti v porovnání s většinou registrovaných fungicidů této kategorie. Obsahuje zvýšené množství účinné látky spiroxamine (500 g/l, chem. skupina spiroketalaminy), která zabezpečuje preventivní, ale také velmi razantní kurativněeradikativní účinnost proti padlí révy.

Doporučení pro aplikaci Dávkování přípravku Prosper se řídí vývojovou fází révy a aktuálním infekčním tlakem padlí: • do počátku kvetení • po odkvětu

0,3 l/ha 0,6 l/ha

• aplikační interval do 10–14 dnů, za velmi silného infekčního tlaku do 7–10 dnů • při preventivně-kurativním použití za silného infekčního tlaku zajistěte před ošetřením dostatečnou vzdušnost porostu, volte kratší intervaly a zejména hrozny rovnoměrně pokryjte aplikační kapalinou • pro kurativně-eradikativní nasazení volte cílenou aplikaci do oboustranně odlistěné zóny hroznů, ošetřete 2× během 7–10 dnů a v rámci těchto zásahů alternujte Prosper přípravky s jiným mechanismem účinku (např. Karathane New, Cocana) • Prosper je snadno mísitelný s peronosporovými přípravky Antre 70 WG, Aliette Bordeaux, Melody combi 65,3 WG, Profiler, Verita a také s botryticidem Teldor 500 SC • směs s preventivním fungicidem Zato 50 WG prodlouží dobu působení • maximálně 2 aplikace během jedné vegetace • vyhovuje systému IP

Prosper je k dispozici v distributorské síti v 5 l balení.

Padlí révové

Padlí révové

I letos toho zřejmě uvidí Váš vinohrad hodně. Ale padlí to nebude! www.bayercropscience.cz


Systémový fungicid s preventivním, kurativním a eradikativním účinkem proti padlí révy.

www.bayercropscience.cz

Vinařský obzor 6/2012  
Vinařský obzor 6/2012  

Vinařský časopis

Advertisement