Page 1

Odborný časopis pro vinohradnictví, sklepní hospodářství a obchod vínem

5 

ročník 106/2013, cena 67 Kč (předplatné 49 Kč) vydává Svaz vinařů České republiky

9 771212 788000

05


Obsah Světový veletrh nápojového a Liquid-Food průmyslu Výroba + Plnění + Balení + Marketing

Obsah 05/2013

Editorial

236

Nová grafická podoba

Spolkové informace

237 238 239

 roč nejste členem Svazu vinařů ČR? P Informace ze Svazu vinařů ČR Oznámení o poskytovaných podporách z Vinařského fondu pro termín 1. 7. – 15. 8. 2013 Informace pro vinaře, kteří v letech 2003–2004 vysazovali vinice s podporou VF

Vinohradnictví

240 242 246 248

 dlisťovat nebo neodlisťovat keře? O Sklizeň moštových hroznů v ČR v roce 2012 Do Přítluk na pásáky Metoda „odstřižení tažně“ krátce před sklizní, jako prostředek zvýšení kvality červených vín Praktické poznatky k odrůdě Vesna

250

Sklizeň moštových hroznů v ČR v roce 2012

242 Moderní vinař

Vinařství 252 246 258

 rovnávací test filtračních desek, část II. S Moderní vinař O zátkách DIAM s Francois Margotem

Marketing & ekonomika

262 264 265 266

 pilberk Food Festival Š Sauvignon Forum 2013: pohled do zákulisí Jak na velká terroirová vína? Návrh finančních podpor pro systém integrované produkce révy vinné v letech 2014–2020 Vína originální certifikace se postupně představují i na internetu

270

Veletrh drinktec je vedoucím dodavatelem impulsů pro nápojový průmysl a průmysl Liquid-Food. Velké, malé, regionálně anebo globálně působící podniky – všechny se setkají na veletrhu drinktec. Každý tu najde řešení, které hledá. Inspirujte se inovacemi, světovými premiérami a nejmodernějším know-how. drinktec – Go with the flow.

2

16. – 20. září 2013 Výstaviště Mnichov, Německo

D

Messe München GmbH | info@drinktec.com | Tel. +49 89 949-11318 | Fax +49 89 949-11319

CZ

EXPO-Consult + Service, spol. s r. o. | info@expocs.cz | Tel. +420 545 176 158, 545 176 160 | Fax +420 545 176 159

Fenomén víno

271 272 273

 salo se ve Vinařském obzoru před 100 lety… P S Pavlem Pavlouškem o knize oceněné OIV Vinařství Baloun znovu obhájilo své tituly v soutěži „Vins de Gastronomie“ Valtické vinné trhy 2013 měly co nabídnout Šlechtitelé v Galerii slováckých vín v Uherském Hradišti Jarní enogastronomické menu Kalendář vinařských akcí na červen

274 276 278 280

256 Špilberk Food Festival

262 235


Editorial

Vinařský obzor Odborný časopis pro vinohradnictví, sklepní hospodářství a obchod vínem číslo 5, ročník 106 (2013) Vydává Svaz vinařů České republiky Šéfredaktor Ing. Martin Půček e-mail: martin.pucek@svcr.cz Editor Ing. Richard Stávek e-mail: richard.stavek@vinarskyobzor.cz Sekretariát redakce Barbora Válková (předplatné, inzerce, vinařské publikace) e-mail: barbora.valkova@vinarskyobzor.cz tel.: 773 838 685 Markéta Nováková (účetnictví) tel.: 602 470 345 e-mail: marketa.novakova@svcr.cz Obchodní oddělení a inzerce: Martin Chlad e-mail: martin.chlad@svcr.cz tel.: 774 778 817 Redakční rada RNDr. Zdeněk Habrovanský (předseda) (zdenek.habrovansky@email.cz) Ing. Petr Ackermann, CSc. Doc. Ing. Josef Balík, Ph.D. (balikj@zf.mendelu.cz) Doc. Ing. Patrik Burg, Ph.D. (xburg@node.mendelu.cz) Lubomír Glos (glosovi@email.cz) Ing. Tomáš Javůrek (javtom@post.cz) Ing. Antonín Králíček (kralicek@mze.cz) Ing. Pavel Krška (pavel.krska@vinarskecentrum.cz) Mgr. Lukáš Lukáš (lukas@templarske-sklepy.cz) JUDr. Tibor Nyitray (tibor.nyitray@svcr.cz) Ing. Bronislav Pavelka (bronislav.pavelka@szpi.gov.cz) Doc. Ing. Pavel Pavloušek, Ph.D. (pavlous@zfmendelu.cz) Doc. Ing. Eduard Postbiegl, CSc. Ing. Martin Půček (martin.pucek@svcr.cz) Bc. Milan Sedláček (sedlacek@znalecvin.cz) Ing. Jiří Sedlo, CSc. (jiri.sedlo@svcr.cz) Ing. Richard Stávek (richard.stavek@vinarskyobzor.cz) Ing. Marek Špalek (fantomme@seznam.cz) Grafická úprava X Production s.r.o. www.xproduction.cz Jazykový poradce Petr Behún Tisk Grafico, s.r.o., Opava Registrační číslo: MK ČR E 11630 Vychází měsíčně. Cena jednoho čísla je 67 Kč, dvojčísla 7/8 110 Kč (včetně 15% DPH) Rozšiřuje PNS, a. s., Mediaprint & Kappa, soukromí distributoři Předplatné 2013 V redakci — 1 číslo 49 Kč, dvojčíslo 7/8 84 Kč (vč. 15% DPH), celý ročník 569 Kč (vč. 15% DPH) Adresa redakce a vydavatele SV ČR — Vinařský obzor, P. O. BOX 34, Žižkovská 1230, 691 02 Velké Bílovice tel.: 773 838 685 e-mail: info@vinarskyobzor.cz www.vinarskyobzor.cz Toto číslo vychází 27. 5. 2013 ISSN: 1212-7884 Vinařský obzor® Žádná část tohoto časopisu nesmí být kopírována či jinak šířena bez souhlasu vydavatele. Redakce neodpovídá za obsah inzerce a komerční prezentace. Redakce si vyhrazuje právo na otištění příspěvků či korespondence došlé do redakce, pokud není předem dohodnuto jinak, a na jejich běžnou úpravu. Názory v příspěvcích externích dopisovatelů se nemusejí shodovat se stanoviskem redakce či vydavatele. Foto na titulní straně © kiva.cz

236

Text: JUDr. Tibor Nyitray Svaz vinařů České republiky

Vinařský obzor 5/2013

Nová grafická podoba V 

ážený čtenáři, dostáváš do rukou Vinařský obzor v nové grafické úpravě. Tak jako v ostatních lidských aktivitách, i ve vydavatelství čas od času nazraje doba ke změně. Máme za sebou již 106 ročníků a pohled do archívů potvrzuje neustále zvyšování kvality našeho časopisu. V tom budeme pokračovat. Chceme, aby byl časopis přehlednější, chceme, aby se texty v našem časopise četly ještě lépe. K tomu napomůže nová typografie: Tvar, velikost a podoba písma. Proto jsme zvětšili nadpisy, zvýraznili úvodní odstavce a to důležité z textu jsme místy ještě jednou zdůraznili a zopakovali. Ponechali jsme tematické okruhy, které v dalších číslech budeme postupně rozšiřovat o témata nová. A obálka? Nová, na první pohled nápadná a snad i trochu provokativní. Tak jako jsou vína spojená s místem, s regionem, tak jsou i lidové kroje spojeny s danou oblastí. Zobrazením tradičních krojů na obálce se jednoznačně hlásíme k dlouhé a bohaté tradici vinohradnictví a vinařství v Čechách a na Moravě. Navíc si vážený čtenáři povšimni, že děvčica, jakkoli je nastrojená, symbolicky upozorňuje na nezbytnou péči, kterou je nutné v této části vinařského roku vínu a vinohradu věnovat.   Martin Chlad

Předplatné

Předplatné Vinařského obzoru Předplatné Vinařského obzoru na rok 2013 569 Kč / 25,00 € Cena jednoho výtisku (měsíčně) 2013 ve volném prodeji 67 Kč /  2,70 € Cena jednoho výtisku (měsíčně) 2013 pro předplatitele 49 Kč /  1,98 € Cena letního dvojčísla 2013 ve volném prodeji 110 Kč /  4,27 € Cena letního dvojčísla 2013 pro předplatitele 84 Kč /  3,85 € Jako předplatitel ušetříte 206 Kč / 7,62 € za rok. Mám zájem o předplatné Vinařského obzoru: □ od čísla nejbližšího do čísla       □ ročníku 2013 □ od začátku roku 2013 (2/2013) na dva roky – do 12/2014 i minulé ročníky jednotlivě □ 1999 (20 Kč) □ 2003 (30 Kč) □ 2007 (45 Kč)

□ 2000 (20 Kč) □ 2004 (30 Kč) □ 2008 (50 Kč)

□ 2001 (20 Kč) □ 2005 (37 Kč) □ 2009 (50 Kč)

□ 2002 (30 Kč) □ 2006 (39 Kč) □ 2010 (50 Kč)

□ 2001 (333 Kč) □ 2005 (494 Kč) □ 2009 (595 Kč)

□ 2002 (383 Kč) □ 2006 (524 Kč) □ 2010 (595 Kč)

i minulé ročníky v deskové vazbě □ 1999 (292 Kč) □ 2003 (424 Kč) □ 2007 (565 Kč)

□ 2000 (333 Kč) □ 2004 (454 Kč) □ 2008 (595 Kč)

další starší výtisky (pouze jednotlivě) □ 7–8/1998

□ 9–10/1998

□ 11–12/1998 (à 50 Kč)

□ další požadavky □ platit budu složenkou

□ platit budu na fakturu (přes účet)

Objednávka publikací:

 ks   ks   ks   ks   ks   ks 

   

Adresa plátce: Jméno, firma Adresa Místo  PSČ IČO (v případě, že se jedná o firmu a chce vystavit fakturu) DIČ (v případě, že se jedná o firmu a chce vystavit fakturu) Telefon, e-mail (není podmínkou) Adresa adresáta: (nevyplňujte v případě, že se jedná o stejnou osobu)

Kroj: Havřice, vlčnovská oblast Děvčica: Marie Veselovská Hair and Styling: Jarmila Kučerová Photo: kiva.cz

Jméno, firma Adresa Místo  PSČ IČO (v případě, že se jedná o firmu a chce vystavit fakturu) DIČ (v případě, že se jedná o firmu a chce vystavit fakturu) Telefon, e-mail (není podmínkou) 

Spolkové informace

Proč nejste členem Svazu vinařů ČR?

N 

ásledující řádky jsou určeny pro ty z vás, kdo ještě nejste členy Svazu. Buďte ujištěni, že o vaše členství stojíme. Přidejte se k nám a rozšiřte řady stávajících členů. Proč? Na to vám odpovím. V dnešní době je důležité, aby zazníval co nejjednotnější hlas vinařů a vinohradníků. Zejména ve vztahu k orgánům státní správy. Svaz vinařů hraje významnou roli při jednání s těmito orgány při projednávání a sestavování norem, předpisů a nařízení, která se mohou dotýkat pěstování révy vinné a výroby vína. Svaz vinařů České republiky je vnímán jako významný partner orgánů statní správy. Jsme jediná skutečná organizace, která reálně zaštiťuje a především účinně hájí zájmy všech vinařů – nejen velkých, ale i drobných vinařů a vinařských společností. Cílem je pozvednutí celého vinařského stavu a zdravé konkurenční prostředí. Členství ve Svazu vinařů znamená prestiž a hrdost. Je projevem příslušnosti ke stavu. Členové Svazu jsou zaštítěni silnou stavovskou organizací a mohou čerpat benefity, výhody a slevy, které poskytují výhradně členům Svazu jednotlivé partnerské subjekty. Výrazné finanční slevy jsou členům poskytovány i na akcích pořádaných či spolupořádaných Svazem vinařů. Svaz je pro své členy prvním zdrojem důležitých informací, jak odborných, tak legislativních. Jaké jsou povinnosti členů? Dodržovat sta­n ovy, které jsou založeny na odborných a morálních zásadách. Zejména se členové musejí zdržet aktivit, které by poškozovaly dobré jméno vinařského stavu. Další povinností je řádně a včas platit členské příspěvky. Můžete namítnout, že se přece již platí do Vinařského fondu. Vinařský fond má zcela jiné úkoly a nenahrazuje členství a aktivity Svazu vinařů. Vinařský fond sdružuje zejména prostředky na marketingovou podporu vína. Členství je zároveň vyjádřením vaší podpory Svazu vinařů, jeho činnosti a jeho aktivit. Pokud nejste členem, znamená to, že s činností Svazu nesouhlasíte? Pokud to tak není, přidejte se k nám!  

237


Spolkové informace

Vinařský obzor 5/2013

Text: Martin Půček Svaz vinařů ČR

Text: Vinařský fond pro Vinařský obzor

Spolkové informace

Oznámení o poskytovaných podporách z Vinařského fondu pro termín 1. 7. – 15. 8. 2013

Informace ze Svazu vinařů ČR 19. 4. proběhlo další zasedání komise představenstva Svazu pro Integrovanou produkci. Na jednání byl zhodnocen dosavadní postup při vyjednávání podpor pro roky 2014–2020 a také bylo prodiskutováno složeni bylinné směsi v rámci návrhu nového opatření (bližší informace jsou uvedeny uprostřed tohoto čísla).

Ve dnech 22.–25. 4. se Ing. F. Mádl společně s Ing. M. Půčkem účastnili zasedání sdružení AREV, které proběhlo v německém Stuttgartu při příležitosti konání veletrhu Intervitis – Interfructa 2013. Na jednání byla přijata rezoluce, kde se konstatuje, že stávající systém výsadbových práv s možností jejich převádění je racionálním a dostatečně flexibilním nástrojem pro regulaci produkčního potenciálu. AREV důrazně podporuje rozhodnutí Evropského parlamentu o prodloužení výsadbových práv do vinařského roku 2029/2030. AREV vítá, že Rada ministrů rozhodla o neukončení stávajícího systému regulace výsadeb v roce 2015 či 2018, ale požaduje od ledna 2019 jeho náhradu obdobným systémem platným pro všechny kategorie vína. AREV odmítá také Radou navrhovanou horní hranici pro nové výsadby v roční výši 1 %, kterou považuje za příliš vysokou. Když vycházíme z plochy evropských vinic ve výši kolem 3 milionů ha, znamená to zvýšení plochy za každé tři roky téměř o 100 tisíc ha, což představuje asi 5 mil. hl navíc. Komise opačně nedávno financovala klučení 160 tisíc ha během tří let. Procentní

238

V inařský fond v souladu s ust. § 1 odst. 3 vyhlášky č. 97/2006 Sb. vyhlašuje, že budou poskytovány následující podpory pro termín podávání žádostí 1. 7. – 15. 8. 2013:

sazba každoročních nových výsadeb by neměla být vyšší než 0,5 %.

zuálního provedení Vinařského obzoru. Posuďte sami první číslo v novém kabátu.

23. 4.

2.–3. 5.

proběhla přípravná schůzka se zástupci společnosti Veletrhy Brno za účelem finální dohody nad podobou veletrhu Vinex 2013.

se M. Půček účastnil hodnocení soutěže Grand Prix Vinex 2013, které proběhlo na brněnském výstavišti. Vzorky ze soutěže bude možné ochutnat při příležitosti Vinexu 2013.

26. 4. proběhlo zasedání Dozorčí rady Svazu vinařů České republiky. DR zkontrolovala účetnictví za rok 2012 a ověřila účetní závěrku za tento rok. Dozorčí rada také konstatovala, že členská základna Svazu neodpovídá počtu vinařských subjektů podnikajících v  ČR. Orgány SV ČR tak mají ztíženou pozici při projednávání závažných rozhodnutí především se státními orgány. Dozorčí rada vyzývá stávající členy Svazu k vyšší aktivitě při objasňování činnosti SV ČR a důležitost dalšího rozšíření členské základny ve prospěch všech poctivě podnikajících subjektů ve vinařství.

29. 4. proběhlo jednání valné hromady Svazu vinařů České republiky. Valná hromada se zabývala zejména problematikou černého trhu s vínem v ČR a přijala okruhy opatření, které budou rozpracovány do legislativních návrhů. Bližší informace budou uvedeny v následujících číslech Vinařského obzoru.

30. 4. proběhlo zasedání redakce Vinařského obzoru, za účelem přípravy nového vi-

7. 5. se uskutečnilo setkání vinařů v Národním vinařském centru ve Valticích za účelem připomínek a podnětů pro následující ročník produkce Svatomartinských vín. Výstup jednání bude přednesen majiteli ochranné známky (Vinařský fond), který rozhodne o pravidlech ročníku 2013.

9.–12. 5. se na Slovensku konalo hodnocení světové soutěže vín Concours Mondial de Bruxelles. Česká republika zde získala celkem 7 zlatých medailí a dalších 18 stříbrných medailí.

15. 5. se výkonný ředitel SVČR účastnil 2. kola jednání k Národním programům podpor SOT (společná organizace trhu) s vínem. Do Bruselu ke schválení Evropskou komisí byl zaslán materiál vycházející z prvního návrhu a obsahující programy, které byly uvedeny v úvodníku dubnového čísla.  

1) Podpora účasti na výstavách Go/Regiontour a HolidayWorld 2014 2) Podpora úhrady nákladů na konání výstav, soutěží a přehlídek vín 3) Podpora úhrady nákladů na konání seminářů, školení a konferencí s vinařskou tematikou 4) Podpora úhrady nákladů na konání akcí vinařské turistiky (otevřené sklepy, vinobraní) Úplné Podmínky pro poskytnutí podpory Vinařským fondem na www.vinarskyfond.cz v části Podpory.  

Informace pro vinaře, kteří v letech 2003–4 vysazovali vinice s podporou VF V 

letech 2003–2004 poskytoval Vinařský fond podpory na výsadbu nebo obnovu vinice. Podpora se skládala z části návratné a z části nenávratné. Vinařský fond se v minulosti snažil pro vinaře vyjednat odpuštění vracení poskytnuté části podpory. Protože se toto přes opakované snahy nepodařilo dosáhnout, přišel Fond s možností posunutí termínu splácení. Původně nastavený termín zahájení splácení návratné části podpory pro vinaře byl tak Radou Fondu posunut o 4 roky. Vinařský fond již prostředky postupně Ministerstvu zemědělství splácí, letos se povinnost zaplatit první splátku bude týkat všech, kteří vysazovali v roce 2003 a v roce 2008 podepsali nové uznání závazku, které posunulo splatnost návratné části podpory se zahájením právě v roce 2013. Termínem splatnosti je vždy 31. říjen. V níže uvedené tabulce najdete systém splácení.

Výše jednotlivých splátek jsou uvedeny v rozhodnutí o poskytnutí pod­pory, resp. uznání závazku, který každý příjemce podpory obdržel. V případě, že tento dokument nemáte k dispozici, pošlete nám e-mailem na info@vinarskyfond.cz žádost o jeho zaslání, a následně jej v elektronické podobě obdržíte.

Každého příjemce podpory budeme ještě před termínem první splátky informovat dopisem, příp. e-mailem. V případě dotazů kontaktujte Vinařský fond telefonicky na 541 652 473 nebo e-mailem na info@vinarskyfond.cz.  

Jakým způsobem platit? 1) Č íslo účtu: 27–5828060217/0100 nebo 2107734089/2700 2) V ariabilní symbol: číslo rozhodnutí (RV) bez lomítka. Číslo rozhodnutí najdete v záhlaví dokumentu – např. v případě rozhodnutí na ilustračním vyobrazení vpravo je variabilní symbol 12803 3) Specifický symbol: IČ nebo rodné číslo bez lomítka

Termín podání žádosti

První splátka

1. 1. – 15. 2. 2003

Do 31. 10. 2013

1. 7. – 15. 8. 2003

Do 31. 10. 2013

1. 1. – 15 .2. 2004

Do 31. 10. 2014

R o z h o d n u t í o změně rozhodnutí o poskytnutí podpory výsadby vinice nebo obnovy vinice č. RV/128/03

Výše první splátky

Dle rozhodnutí o poskytnutí podpory, ve výši 2 % z návratné části podpory

Další splátky (vždy k 31. 10.) V letech 2014–2017 činí výše splátky 2 % z celkové výše návratné podpory, v letech 2018–2027 9 % z celkové výše návratné podpory 2015–2018 – splátka 2 %, 2019–2028 9 %

239


Vinohradnictví

Text: Lubomír Glos Vinařství Glosovi

Vinařský obzor 5/2013

Vinohradnictví

Odlisťovat nebo neodlisťovat keře? V poslední době se začíná uplatňovat ve vinicích další pracovní úkon – odlisťování zóny hroznů. K tomuto účelu jsou zkonstruovány i stroje, které jsou schopny tuto dříve ruční práci provést mechanizačně v podstatně kratším termínu. Dochází tak ke stále širšímu uplatnění různých zásahů, často bez znalosti vlivu a dopadu na pěstování révy vinné a kvalitu vína. Poškození úpalem v době zrání

O 

dstraňování spodních listů začali využívat biovinaři ve Švýcarsku, kde se keře pěstují blízko země, řežou se na čtyři dvouoké čípky a letorosty se vyvazují ke kůlům. Vzhledem k vyšší vlhkosti vzduchu kolem Ženevského jezera měli často problémy s udržením dobrého zdravotního stavu hroznů. Pokud se část listů odstraní, dochází pak při ochraně proti houbovým chorobám k  lepšímu pokrytí ošetřovaných částí keře včetně hroznů. Na vzdušnějších keřích dochází k rychlejšímu odpaření rosy, a tím se snižuje riziko infekce houbových chorob. To jsou hlavní důvody, které vedly vinaře k odstraňování spodních listů na letorostech. Pokud ponecháme letorosty volnému vývoji, všechny listy mají na keři svůj význam. Jejich hlavní funkcí je tvorba cukrů, odpar vody, a tím příjem živin a také ochrana hroznů před slunečním zářením a  částečně snižuje škody při krupobi-

Odstraňování většího počtu listů a zvláště provedení této práce v pozdějším termínu má výsledky spíše negativní. tí. Z těchto důvodů je potřeba důsledně zhodnotit prospěšnost i negativní důsledky tohoto pracovního úkonu. Problematikou odlisťování hroznů se zabývala spousta výzkumných prací. Z  nich vyplývají jako příznivé výsledky – zlepšení zdravotního stavu hroznů, snížení kyselin, zvýše-

ní množství barviv a tříslovin u modrých hroznů. Aby k těmto pozitivním důsledkům došlo, je vhodné odstraňovat pouze dva nejspodnější listy na letorostu a práci provést pouze v tom nejvhodnějším termínu do období květu révy. Velmi prospěšné se jeví také vylamování zálistků v zóně hroznů. Odstraňování většího počtu listů a zvláš­­ tě provedení této práce v pozdějším termínu má výsledky spíše negativní. Dochází pak k většímu poškození hroznů vlivem slunečního úpalu. Mezi zvláště citlivé patří Ryzlink rýnský, Bakchus, Chenin blanc, ale i mnohé další odrůdy. Vlivem intenzivního slunečního záření v období od konce června, někdy až do 20. září dochází na nechráněných hroznech k přehřívání bobulí, pokud jsou zelené zasychají, někdy z hroznu vypadnou, v pozdějším období tam již zůstávají. Při poškození v době zaměkání nebo dozrávání dojde k jejich odumření a zasychání.

Vliv na intenzitu slunečního záření, kte­ré se mění v určitém časovém období, má množství ozonu v atmosféře. Během dne bývá nejrizikovější doba mezi 10.00 až 16.00 hod., a proto dochází k největšímu poškození hroznů z  jižní strany keřů. Vznikají tak škody nejen na množství

sklizně, ale má to negativní dopad na kvalitu vína. Velmi nepříznivé důsledky mívá také větší odlisťování v období zaměkání a zrání hroznů, jehož důsledkem může být nižší cukernatost a méně kyselin. Hrozny vystavené vyššímu slunečnímu přehřívání mají méně aromatických látek, ale

podstatně více hořkých polyfenolů. Pozdní odlisťování se u odrůdy Zweigeltrebe projevuje zvýšeným odumíraním třapiny a zavadáním hroznů. Pokud má být odlisťování zóny hroznů agrotechnickým zásahem, který by měl být prospěšný při pěstování hroznů, je důležité znát všechny jeho důsledky. Jak ukazují výzkumy, není to úkon, který je možné provést v  kterémkoliv termínu a  odstraňovat větší počet listů. Pokud není možné tyto podmínky splnit, je lepší tuto operaci neprovádět a věnovat větší pozornost ochraně révy proti chorobám. K zajištění dobrého zdravotního stavu hroznů ponechaných na pozdější sklizeň je možné provést větší odlistění až začátkem října, kdy sluneční záření není již tak intenzivní a spodní listy ztrácejí svoji funkčnost vlivem pozvolného fyziologického odumírání. Pokud má být odlisťování zóny hroznů agrotechnickým zásahem, který by měl být prospěšný při pěstování hroznů, je důležité znát všechny jeho důsledky.   ↙ inzerce

NÁVRAT KE KOŘENŮM 12. 6. 2013, OBEC PŘÍTLUKY

PROGRAM: Začátek v 9.00 hod. Návrat ke kořenům – představí Doc. Ing. Miloš Michlovský, DrSc. Předvedení strojů v úzkém sponu Prohlídka rekonstruované vinice s ukázkou techniky Oběd Diskuze, individuální předvedení strojů POŘADATELÉ: Vinselekt Michlovský a.s., Rakvice GARDEN Studio, s.r.o., Brno AGROCAR s.r.o., Kopřivnice KIS plus, a.s., Litoměřice MEDIÁLNÍ PARTNER:

Poškození úpalem v raném stadiu

Bobule poškozené v zeleném stavu

Úzké spony – Terroir Ošetření keře Půdní práce Boisselet – údržba příkmenného pásu Více informací na tel. čísle

240

WWW.BOISSELET.CZ

602 526 748 241


Text: Jiří Sedlo a Martin Půček Svaz vinařů ČR

242

2 %

31 %

produkce a obchodování s hrozny

prodej hroznů

57 %

10 %

zpracování výhradně vlastních hroznů

nákup a zpracování hroznů

Obrázek 2.

■ výnos

Výnos hroznů v ČR

■  desetiletý průměr

9 8 7 6 5 4 3 2

2012

2010

0

2008

1 2006

Ve vinařské oblasti Morava bylo sledo­ váno 95 členských podniků ve všech vi-

Podíl vinařských podniků na trhu s hrozny v ČR v roce 2012

2004

■ Sledované podniky samy zpracová­ valy vypěstované hrozny, prakticky je neprodávaly. Nákup tuzemských hroznů tvořil 12 % vlastní produkce. Hrozny byly kupovány v průměru za 24 Kč/kg. Při nákupu se jednalo z 59 % o modré hrozny.

Obrázek 1.

2002

■ Podíl modrých moštových hroznů na celkové sklizni v oblasti tvořil 41 %.

Pěstováním révy vinné za účelem pro­ deje hroznů a vlastním zpracováním max. 10 % sklizně se zabývalo 25 podniků (27 % z pěstitelů) hospodařících na 2 161 ha vinic (54 % sledované plochy), ze kterých sklidily 10 059 t hroznů při průměrné cu­ kernatosti 21,0 °NM, z nichž 9 962 t pro­­­ daly při přibližně stejné průměrné cukernatosti. Průměrný výnos hroznů činil 4,7 t/ha, průměrná prodejní cena hroznů činila Kč 17,80/kg. Podíl modrých hroznů na sklizni i prodeji činil 38 %. Jde o skupinu pěstitelů orientovaných na prodej hroznů. Naprostá většina z nich pracuje na základě dlouhodobějších smluv s odběrateli hroznů. Tato skupina

Nakupujících podniků (vlastní sklizeň do 10 % a bez prodeje hroznů) bylo ve sledovaném souboru 17. Tyto podniky obhospodařovaly 194 ha plodných vinic, ze kterých sklidily 1 029 t hroznů, z toho 31 % modrých. Jejich průměrná cuker­ natost činila 21,7 °NM a průměrný výnos byl 5,3 t/ha. Nakoupily 18 719 t hroznů (96 % veškerého nákupu hroznů), z toho modrých 40 %. Průměrná cukernatost nakoupených hroznů těmito podni­ ky činila 21,0 °NM s průměrnou cenou Kč 17,70/kg. Modré hrozny nakoupily při průměrné cukernatosti 20,4 °NM za průměrnou cenu Kč 16,30/kg. Tyto pod­ niky vytvářely cenu hroznů. Prakticky až na menší výjimky šlo o smluvně předem zajištěné hrozny.

2000

■ Průměrná cukernatost se pohybovala kolem 20,6 °NM (o 0,7 °NM méně než na Moravě), průměry sledovaných podniků se pohybovaly od 19,9 do 22,0 °NM.

kdyby za stejných podmínek byly obchodovány hrozny při mírně nadprůměrné ceně, nebyla by tato skupina podniků letos rentabilní.

1998

■ Průměrný výnos moštových hroznů se pohyboval kolem 3,4 t/ha, přičemž průměrné výnosy jednotlivých podniků sledovaného souboru kolísaly od 1,4 do 5,8 t/ha (výnos byl o 0,9 t/ha nižší než republikový průměr).

Z celého souboru 100 podniků se zabývalo pouze 9 podniků současně pěstováním révy vinné, prodejem i nákupem hroz­ nů, u všech těchto podniků byly uvedené činnosti významné pro jejich podnikání. Tento soubor podniků sklidil ze 178 ha vinic (4,4 %) 463 t hroznů, z toho 135 t prodal a 255 t hroznů zakoupil. Dosáhl průměrného výnosu hroznů 2,6 t/ha při průměrné cukernatosti 22,5 °NM, hrozny prodával při 21,8 °NM a nakupoval při 22,6 °NM. Průměrná prodejní cena činila Kč 18,90/kg, nákupní cena pak Kč 19,20/kg. Tyto podniky v roce 2012 zvyšovaly cenu hroznů na trhu. Podíl modrých hroznů činil u sklizených hroznů 39 %, u prodaných 41 % a u nakoupených 24 %. To znamená, že upřednostňovaly při nákupu bílé hrozny. Rok 2012 nebyl ve vinohradnictví pro tento typ podniků rentabilní.

1996

■ Výnos modrých hroznů činil 4,7 t/ha a bílých hroznů 4,0 t/ha, což je v posledních letech charakteristické, že modrých hroznů se z jednotky plochy sklízí více než bílých. Průměrná cukernatost byla vyšší o 1,1 °NM u bílých odrůd, rovněž pravidlo minimálně v posledních letech. Průměrná cena modrých hroznů činila Kč 15,80/kg a bílých hroznů Kč 18,40/kg. Cena hroznů z hlediska trendu rostla těsně před vstupem ČR do EU, pak klesala až do roku 2008 a po roce 2009 se začala trvale zvyšovat. S  ohledem na barvu hroznů byl vývoj jiný. Modré hrozny dosáhly maxima (Kč 16,70/kg) v roce 2003 a pak jejich cena klesala až do roku 2009 (Kč 11,10/kg), aby nastalo zvyšování ce­

Ve vinařské oblasti Čechy bylo ve 2 vinařských podoblastech dislokováno 5 sledovaných členských podniků s celkovou plochou plodných vinic 186  ha (téměř 1/3 plochy vinic regionu) a byly zjištěny následující výsledky sklizně moštových hroznů:

Struktura podniků:

1994

■P růměrná cena moštových hroznů se pohybovala kolem Kč 17,90/kg, průměr jednotlivých sledovaných podniků činil 9 až 34 Kč/kg. V ČR tak byly v roce 2012 sklizeny moštové hrozny v hodnotě 1,26 miliardy Kč, což je částka téměř o 0,5 miliardy Kč nižší než v roce předcházejícím. Po předcházejícím ziskovém roce

■ Podíl modrých moštových hroznů na celkové sklizni v ČR tvořil 38 %. Pěstitelé prodali o něco menší podíl modrých hroznů. Přibližně 82 % podniků produkujících víno připravuje z modrých hroznů také růžové víno. Celkem takto bylo užito 23 % modrých hroznů, čili téměř 9 % v ČR sklizených moštových hroznů. To je další meziroční nárůst podílu růžového. Tím se podíl červeného vína na tuzemské produkci vína ze sklizně 2011 bude pohybovat kolem 29 %. Pro srovnání na Svatomartinské víno byla ze sklizně 2012 užita 4,0 % moštových hroznů, což je rovněž meziroční nárůst podílu sklizně.

ny na Kč 15,80/kg. U bílých hroznů jejich cena klesala po vstupu do EU jen do roku 2005 (10 Kč/kg) a pak se trvale zvyšovala na současných Kč 18,40/kg.

1992

■ Průměrná cukernatost se pohybovala kolem 21,3 °NM (o 0,3 °NM více než v předcházejícím roce a oproti desetiletému průměru o 1,3 °NM více), průměry sledovaných podniků se pohybovaly od 19,0 do 24,1 °NM. Za dobu existence vinařského zákona je to nejvyšší dosažená průměrná cukernatost hroznů v ČR. Trvalý trend nárůstu cukernatosti hroznů dále pokračuje. Výnosem a cukernatostí byly podobné ročníky 2006 a 2009, tedy v tříletém intervalu.

bylo dosaženo v průměru 10% ztráty (Kč 1,90/kg hroznů).

1990

■ Průměrný výnos moštových hroznů se pohyboval kolem 4,3 t/ha (o 1,7 t/ha méně než v  předcházejícím roce, tj. o 28 % méně, a o 0,8 t/ha méně než činí desetiletý průměr, tj. o 16 %), přičemž průměrné výnosy jednotlivých podniků sledovaného souboru kolísaly od 0,33 t/ha do 10,6 t/ha. Z hroznů sklizených v ČR lze získat asi 490 tisíc hl vína, tedy přibližně 1/4 roční spotřeby vína. Výnosem lze ročník 2012 přirovnat k ročníkům 1989, 1995, 2005, 2006 a 2009. Nižší výnos od roku 2000 byl jen v letech 2006 a 2010. Průměrný desetiletý výnos hroznů byl od roku 1984 nižší jen v roce 1993.

Pěstování révy vinné a současnému zpracování všech hroznů sklizených ve vlastním podniku (bez nákupu a prodeje hroznů) se věnovalo z uvedeného souboru 21 podniků s 963 ha vinic (24 % celkové plochy sledovaných vinic), z nichž celkem sklidily 3  219  t hroznů při průměrném výnosu 3,3 t/ha a průměrné cukernatosti 21,3 °NM. Modré hrozny se na celkové sklizni podílely 38 %. Jde o skupinu pěstitelů orientovaných výhradně na zpracování vlastních hroznů, která neupřednostňuje vysoký výnos hroznů, ale prodej konečného produktu – vína. Často je výnos hroznů během vegetace ještě záměrně snižován s cílem zvýšení kvality, což letos nebylo nutné. Rentabilitu vinohradnictví nelze ze získaných údajů objektivně vyjádřit z důvodu prodeje až finálních výrobků (vína). Ale

1988

S vaz vinařů České republiky provedl počátkem roku 2013 již posedmnácté výběrové šetření ke sklizni hroznů, tentokráte ve 100 členských podnicích (stejně jako před rokem) s celkovou plochou 4 029 ha plodných vinic (1/4 plochy plodných vinic ČR), se 17 212 tunami sklizených hroznů, z toho bylo 10 311 t hroznů prodáno, a celkem 22 249 t tuzemských hroznů bylo nakoupeno a byly zjištěny následující výsledky sklizně moštových hroznů v ČR v roce 2012:

Uvedený soubor 100 podniků je rozmístěn ve všech vinařských podoblastech ČR. Tyto podniky zahrnují všechny formy vlastnictví (akciové společnosti, zemědělská družstva, společnosti s ručením omezeným a  fyzické osoby) a  všechny velikostní skupiny. Plocha plodných vinic jednotlivých sledovaných podniků se pohybovala od 0 do 429 ha, sklizeň od 0 do 2 184 tun, prodej hroznů od 0 do 2 184 tun a nákup hroznů od 0 do 5 134 t. V roce 2012 byly vinice poškozeny mrazy.

podniků v roce 2012 nepokryla vynaložené náklady.

1986

Sklizeň moštových hroznů v ČR v roce 2012

nařských podoblastech s celkovou plochou plodných vinic 3 843 ha (1/4 plochy plodných vinic oblasti) a  byly zjištěny stejné výsledky sklizně moštových hroznů jako v celé ČR.

Vinohradnictví

1984

Vinařský obzor 5/2013

výnos t/ha

Vinohradnictví

243


2 1

244

2012

6 4

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

0

2002

2

V letech 2000 až 2003 bylo pěstitelem zpracováváno přibližně 46 až 51 % sklizených hroznů, od roku 2004 do roku 2009 to bylo jen 40 až 43 %, v roce 2010 (nízký výnos) opět 51 % a v roce 2011 (průměrný výnos) to bylo 44 % a v roce 2012 kvůli vysoké ceně hroznů jen 40 %.

Obrázek 8.

Průměrný výnos hroznů v podnicích v ČR 16 16 14 14 12 12 10 10 88 6 6 4 4 2 2 0 0

Průměrný výnos hroznů v podnicích ČR

2012

2011

2010

2009

2008

2007

Rok

2006

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

V grafu je uveden průměrný výnos za celou ČR v daném roce a nejnižší a nejvyšší průměrný výnos za podnik v rámci souboru sledovaných podniků. Je z toho patrné, že existovaly podniky, které i kdyby všichni okolo měli sklizeň ve výši několika kg/ha, oni budou sklízet 12 až 14 t/ha, tedy zákonem povolené množství.

Průměrná cukernatost hroznů v podnicích ČR 28

Obrázek 9. 26

Průměrná cukernatost hroznů v podnicích v ČR 24 22 20

28 18 26 16 24 14 22 12 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 20 Rok V grafu 18 je uvedena průměrná cukernatost za celou ČR v daném roce a nejnižší a nejvyšší průměrná cukernatost hroznů za jednotlivé podniky v rámci souboru sledovaných podniků. 16 14 12 2012

8

2012

2011

10

2011

2010

12

2010

2009

14

2009

2008

16

2008

2007

18

2007

2006

■ průměr

2006

2005

Průměrná cena moštových hroznů v ČR

2005

2005

■ modré

2004

2004

bílé

Obrázek 5.

2003

2004

2012

2010

2008

2006

2004

2002

2000

1998

1996

1994

1992

1990

1988

1986

0

1984

5

2002

2003

10

2001

2003

15

2000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

2002

20

prodáno

2002

25

zpracováno

2001

30

100 90% 90 80% 80 70% 70 60% 60 50% 50 40% 40 30% 30 20% 20 10% 10 0% 0

2001

■  průměrné náklady na 1 kg

■ zpracováno

Podíl prodeje a zpracování hroznů

100%

2000

Rentabilita vinohradnictví

prodáno

Podíl prodeje a zpracování hroznů

2000

2011

■  průměrná prodejní cena hroznů

Obrázek 7.

1999

14

2011

1999

Obrázek 4.

2009 2009

2007 2007

Rok

2005 2005

2003 2003

2001 2001

1999 1999

1997

Průměrná cena hroznů měla klesající trend od roku 2003, který se obrátil na růstový od roku 2009. Cena tak postupně vystoupala na úroveň, na jaké v historii Koruny české (měny) ještě nebyla a stále roste. Tento trend je nutný k udržení prosperity oboru. Příčin zvýšení ceny hroznů bylo asi více, k nejdůležitějším zřejmě patřil nízký výnos hroznů 2010 ve střední Evropě a s tím související nárůst jejich cen v okolních státech, ale i menší množství vína na trhu EU v letech následujících. Moravské, ale hlavně české hrozny se staly nedostatkovým zbožím. Cenu vytáhly bílé hrozny, modré byly pod úrovní roku 2003 a meziročně poklesly. Snad se tato cenová hladina udrží i v příštích letech. Drží se i cenový rozdíl mezi bílými a modrými hrozny, nyní na rekordních 2,60 Kč/kg, kdy za sledované období popáté po sobě byly modré hrozny (15,80 Kč/kg) levnější než hrozny bílé (18,40 Kč/kg).

1998

15

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Podílem modrých hroznů jsme se již vrátili na stav z roku 2007, ale podílem produkce červeného vína až mezi roky 2001 - 2002.

1998

15

Cukernatost

14

1995

1997

2,5 0

Výnos

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

1997

3,5 5

modré pro růžové modré

1997

16 16

cukernatost (°NM)

Cukernatost (°NM)

17 17

4,5 10

1995

výnos hroznů (t/ha)

18 18

5,5 15

100 90% 90 80% 80 70% 70 60% 60 50% 50 40% 40 30% 30 20% 20 10% 10 0% 0

1996

19 19

Podíl modrých a bílých hroznů

100%

1996

6,5 20

■  modré na růžové

Výnos v t/ha

20 20

Výnos hroznů (t/ha)

7,5 25

■ modré

Podíl modrých a bílých hroznů

výnos hroznů (t/ha)

21 21

bílé

Obrázek 6.

Cukernatost ve stupních NM

8,5 30

po vstupu ČR do EU do roku 2007 a pak trvalým růstem. Rozkolísanost průměrné ceny bílých hroznů se přenesla i do průměrné ceny všech moštových hroznů, kde lze nyní nově pozorovat rovněž stoupající trend, a sice o 2 Kč/kg, což činí průměrně 20 haléřů na kg ročně (asi 1 % z průměrné ceny ročně). Viz obr. 5. Od roku 1999 trvale narůstal podíl modrých hroznů na celkové sklizni až do roku 2007, kdy dosáhl 38  %. V  letech 2008 a 2009 to bylo 36 %, v roce 2010 jen 32 %, v roce 2011 36 % a nyní opět 38 %: Podílem modrých hroznů jsme se již vrátili na stav z roku 2007, ale podílem produkce červeného vína až mezi roky 2001–2002. Viz obr. 6. Z hlediska určení plochy vinic ČR je asi 1/2 plochy určena k pěstování hroznů za účelem prodeje zpracovatelským podnikům. Vinice určené záměrně k produkci vína přímo pěstitelem tvoří v ČR asi 2/5 plochy. Zbývající plocha je „volná“, tvoří asi 1/10 výměry vinic ČR a využívá se podle řady faktorů k oběma předcházejícím účelům; pěstitel se rozhoduje podle principu nabídky a poptávky v každém roce, jak s hrozny naloží. V roce 2010 si je ponechal i při relativně vysokých cenách hroznů, protože očekával dobrý prodej nedostatkového vína z ČR. V roce 2011 byla přibližně ½ této „volné“ plochy použita k produkci vlastního vína a druhá polovina hroznů z těchto 10 % plochy vinic ČR byla prodána dalším zpracovatelům. V roce 2012 byly hrozny z těchto variabilních 10 % plochy vinic dále prodány, protože byla příznivá cena. V letech 2000 až 2003 bylo pěstitelem zpracováváno přibližně 46 až 51 % sklizených hroznů, od roku 2004 do roku 2009 to bylo jen 40 až 43 %, v roce 2010 (nízký výnos) opět 51 %. V roce 2011 (průměrný výnos) to bylo 44 % a v roce 2012 kvůli vysoké ceně hroznů jen 40 %. Viz obr. 7. V grafu na obr. 8 je uveden průměrný výnos za celou ČR v daném roce a nejnižší a nejvyšší průměrný výnos za podnik v rámci souboru sledovaných podniků. Je z toho patrné, že existovaly podniky, které i kdyby všichni okolo měli sklizeň ve výši několika kg/ha, oni budou sklízet 12 až 14 t/ha, tedy zákonem povolené množství. V grafu na obr. 9 je uvedena průměrná cukernatost za celou ČR v daném roce a nejnižší a nejvyšší průměrná cukernatost hroznů za jednotlivé podniky v rámci souboru sledovaných podniků.  

cukernatost (°NM)

2010

2008

2006

2004

2002

2000

1998

1996

1994

1992

1990

1988

■ výnos

Výnos a cukernatost hroznů Výnos a cukernatost hroznů ■ cukernatost 22

náklady a příjmy (Kč/kg)

Z výsledků šetření vyplývá, že v české vinařské oblasti bude víno ročníku 2012 nedostatkovým zbožím. Tuzemská produkce pokryje asi ¼ roční spotřeby vína. V  posledních dvaceti letech vykazuje průměrný výnos hroznů v ČR velmi mírně klesající tendenci s meziročním kolísáním. Naopak průměrná cukernatost moštových hroznů má od přijetí vinařského zákona trvale narůstající trend, zvýšila se v průměru za posledních 18 let o 4,6 °NM. Podle výše uvedené průměrné ceny hroznů a  průměrného výnosu hroznů v ČR bylo v roce 2012 ve vinohradnictví ČR dosaženo průměrné ztráty ve výši Kč 1,90/kg hroznů, tedy 8,2 tis. Kč/ha. Je nutné přiznat, že po započtení všech průměrných dotací vychází v roce 2012 průměrný zisk 2 Kč/kg = 8 600 Kč/ha. Viz obr. 4. Průměrná cena hroznů měla klesající trend od roku 2003, který se obrátil na růstový od roku 2009. Cena tak postupně vystoupala na úroveň, na jaké v historii české koruny (měny) ještě nebyla a stále roste. Tento trend je nutný k udržení prosperity oboru. Příčin zvýšení ceny hroznů bylo asi více, k nejdůležitějším zřejmě patřil nízký výnos hroznů 2010 ve střední Evropě a s tím související nárůst jejich cen v okolních státech, ale i menší množství vína na trhu EU v letech následujících. Moravské, ale hlavně české hrozny se staly nedostatkovým zbožím. Cenu vytáhly bílé hrozny, modré byly pod úrovní roku 2003 a meziročně poklesly. Snad se tato cenová hladina udrží i v příštích letech. Drží se i  cenový rozdíl mezi bílými a  mod­r ými hrozny, nyní na rekordních Kč 2,60/kg, kdy za sledované období popáté po sobě byly modré hrozny (Kč 15,80/kg) levnější než hrozny bílé (Kč 18,40/kg). Od roku 2003 cena modrých hroznů vykazuje poměrně spolehlivě klesající trend, který byl narušen až rokem 2010 a 2011. V roce 2012 sice jejich cena poklesla o Kč 0,50/kg, ale drží se poměrně vysoko v důsledku nižšího výnosu a nedostatku hroznů z EU. Na maximu byla cena modrých hroznů na Kč 16,70/kg, na konci sice na Kč 15,80/kg, ale mezi tím se propadla až na Kč 11,10/kg. Cena bílých hroznů, která má na průměrnou cenu hroznů dvakrát větší vliv, značně kolísá, ale lze charakterizovat mírným poklesem

Rok sklizně

Obrázek 3.

cena (Kč/kg)

Závěr

Vinohradnictví

Sklizeň moštových hroznů… 1986

Vinařský obzor 5/2013 0 1984

Vinohradnictví

245


Vinohradnictví

Vinařský obzor 5/2013

Text: Václav Zálistek pro Vinařský obzor

NÁVRAT KE KOŘENŮM

BOISSELET

Do Přítluk na pásáky

12. 6. 2013

Před dvěma lety se vinaři sešli na akci Návrat ke kořenům v Přítlukách a bylo k vidění i slyšení hodně zajímavého. Oslovili jsme proto Romana Dvořáka, jednatele společnosti Gardenstudio, která na našem trhu zastupuje nejenom stroje značky NIKO, aby pro naše čtenáře zodpověděl několik otázek. a 2,2 m. Jednotlivé značky budou zastoupeny odborníky z tuzemska i zahraničí, každý zákazník se dozví maximum informací.

Představujeme technologii Boisselet pro údržbu příkmenného pásu: jeden servomotor pro různé nástroje.

Co dalšího jste připravili? My se intenzivně věnujeme technice a odbornou vinohradnickou tematiku představí doc. Ing. Miloš Michlovský, DrSc., a je­ho tým odborníků. Máte pro návštěvníky nějakou radu ne­ bo doporučení? Chtěl jsem požádat všechny zájemce o vyplnění přihlášky nebo nahlášení účasti telefonicky, z důvodu přípravy katalogu techniky a zajištění oběda. Ještě bych rád upozornil na odlišné místo konání než před dvěma lety, akce bude probíhat ve vinicích pod Majákem, kde jsou uvedené spony na jednom místě.  

Mechanická řada

V letošním roce pořádáte akci znovu. Co z oblasti techniky uvidí vinaři na le­ tošní akci v Přítlukách? Určitě hlavní novinkou v oblasti techniky bude představení nástrojů BOISSELET na údržbu příkmenného pásu. Předvedeme všechny typy okopávaček a výkyvnou sekačku v agregaci na traktoru nebo pásáku, portálu. NIKO představí novinku – 70 K pásák s kardanem a tříbodovým závěsem, v pracovní šířce 88 cm s možností manuálního nebo dálkového ovládání. U mulčovačů Humus se budeme věnovat výměnnému systému kladiv a břitů. Holder ukáže nový model kloubového traktoru. Stroje budou pracovat ve vinicích s šířkou řádku 1,2 m, 1,5 m

OBEC PŘÍTLUKY

HRS 70 s otočitelnou sedačkou o 180 stupňů, hydraulický Joystick a mechanické ovladače

Decavatic • Velmi přesný tradiční pluh. • Pro efektivní mechanické pletí. Cutmatic Mechanický nástroj s vyměnitelným rovným nožem pro: • Rychlé a efektivní zpracování povrchu půdy. • Optimální přiblížení k rostlině bez rizika poškození.

Rotační řada

Discomatic • Rychlé tradiční odorávání bez porušení podkladu vinice (chrání před erozí). • Šetrné kypření vůči kořenovému systému. • Efektivní mechanické pletí. • Využití pro všechny druhy půdy.

Pásový nosič HRS 70 s rosičem

246

Boisselet (Starmatic) – středová montáž na úzký traktor šíře 105 cm.

Starmatic • Ploché rotační okopávání bez pohybu většího množství půdy. • Rychlé zpracování kamenité, těžce zaplevelené a dlouho neudržované půdy díky 3 nožům ve tvaru L.

Boisselet středové uchycení s bočním náklonem + Starmatic.

Boisselet středové uchycení s bočním náklonem + Cutmatic.

Petalmatic • Odstraňuje povrchový plevel bez pohybu půdy. • Díky svému nízkému pracovní úhlu při zanoření je ideální pro práci v těžkém terénu. Intervine sekačka Je využívána pro údržbu vzrostlé trávy mezi kmeny rostlin ve vinicích nebo sadech. Sekačka je vybavena: • Nožovým nosičem se 2 noži poháněným hydraulickým motorem. • Vydutým diskem pro nastavení výšky sečení.

Boisselet výkyvná sekačka Intervine, boční hydromotor, nízké provedení pro snadnou práci pod keřem.

Informace a tel. přihlášení – 602 526 748 Začátek akce v 9.00 hod.

ELEKTRONICKÁ PŘIHLÁŠKA NA WWW.NIKO – STROJE.CZ 247

247


Vinohradnictví

Text: Zbyněk Vinš, Pavla Burešová pro Vinařský obzor

Vinařský obzor 5/2013

Vinohradnictví

Metoda „odstřižení tažně“ krátce před sklizní, jako prostředek zvýšení kvality červených vín Pěstitelské podmínky ve vinicích České republiky jsou příznivější pro zrání bílých odrůd révy vinné, nežli modrých odrůd. Modré odrůdy révy vinné jsou daleko náročnější na agrotechnické zásahy, zejména zelené práce a regulaci násady hroznů během vegetace. Jednou z agrotechnických možností, jak ovlivnit kvalitu modrých odrůd révy vinné, je „odstřižení tažně“ krátce před sklizní. S touto technologií jsem se poprvé setkal asi před deseti lety v jihotyrolském Laimburgu, u odrůdy Rulandské modré. V letech 2011 a 2012 jsem potom vyzkoušel tento postup u některých odrůd v sortimentu v Lednici. Technologie „odstřižení tažně“ je zaměřená na koncentraci obsahových látek v bobulích. U modrých odrůd je velmi významná především koncentrace antokyanových barviv a tříslovin. Cílem je dosáhnout zvýšení chuťové plnosti červených vín a zjemnění struktury tříslovin. Po odstřižení tažně dochází k postupnému zavadání bobulí. Hrozny na odstřiženém tažni již nejsou schopné přijímat živiny z půdy. Po odstřížení dochází k postupnému zavadání listů. V bobulích se proto koncentrují obsahové látky. Většina pokusů prováděných také v zahraničí konstatuje vyšší obsah kyselin v bobulích při odstřižení tažně. Jako optimální termín odstřižení se ukazuje 14–21 dnů před sklizní hroznů. Keř Cerasonu s odstřiženým tažněm

Tabulka 1.

Výsledky pokusu s „odstřižením tažně“ u odrůd Rulandské modré a Merlot ve Švýcarsku (RÖSTI a ZUFFEREY, 2012). Odrůda Merlot Rulandské modré

248

Cukernatost (°Oe)

Celkové kyseliny (g/l)

Varianta

Výnos (kg/m2)

pH

Kontrola

0,994

86

6,1

3,47

Odstřižený tažeň

0,416

102

6,5

3,40

Kontrola

1,057

99

7,9

3,15

Odstřižený tažeň

0,625

111

10,4

3,05

Keř Merlotu s odstřiženým tažněm

Zweigeltrebe – detail odstřižení tažně

Keř Kofranky s odstřiženým tažněm

Tabulka 2.

Hodnocení odrůd révy vinné s odstřižením tažně 14 dnů před sklizní v roce 2011. Odrůda Cerason

Kofranka

Titrovatelné kyseliny (g/l)

Varianta

Cukernatost (°NM)

Kontrola

21,7

10,30

3,30

Odstřižený tažeň

24,0

10,60

3,05

Kontrola

18,9

9,45

3,10

Odstřižený tažeň

21,0

10,70

3,01

Pokusy s odstřižením tažně se provádějí také ve Švýcarsku. RÖSTI a ZUFFEREY (2012) publikovali následující výsledky u odrůd Merlot a Rulandské modré. Při odstřižení tažně dochází k výraznému zvýšení cukernatosti, ale také výraznému poklesu výnosu hroznů na keř. Obsah kyselin je vždy vyšší, zatímco pH nižší. Pozitivní je však pozitivní výrazné zlepšení senzorických vlastností vína, zejména zlepšení struktury tříslovin. Při pokusech v Lednici se prokázal významný vliv odrůdy na výslednou kvalitu hroznů při odstřižení tažně. K odstřižení tažně došlo 14 dnů před sklizní hroznů. V roce 2011 bylo odstřižení tažně zkoušeno u odrůd Cerason a Kofranka, v roce 2012 u odrůd Merlot, Zweigeltrebe a Svatovavřinecké. Obě odrůdy révy vinné, Cerason a Kofranka mají poměrně silnou slupku bobule, velké listy a pevnou listovou strukturu. K velmi vysokému vzestupu cukernatosti došlo u Cerasonu. Při senzorickém hodnocení bobulí však bylo možné pozorovat

pouze malou koncentraci obsahových látek v bobulích. U odrůd se silnější slupkou se proto může zdát zajímavější dřívější odstřižení tažně před sklizní hroznů. Při pokusu v roce 2012 bylo dosaženo nejlepších výsledků u odrůdy Merlot. Cukernatost hroznů byla u kontrolní varianty 23,0 °NM a u varianty s odstřiženým tažněm 25,3 °NM. Senzoricky bylo možné pozorovat výraznou koncentraci obsahových látek. Projevilo se postupné zavadání bobulí, dužnina bobule měla „marmeládovou“ strukturu, v chuti byly patrné jemné třísloviny. Struktura aromatických látek připomínala vyzrálé ovoce – lesní plody, třešeň a višeň. Analytické i senzorické vlastnosti bobulí u Merlotu se proto u varianty s odstřižením tažně zdály pozitivní. Změna chuťových vlastností bobule se projevila pozitivně také u odrůd Zweigeltrebe a Svatovavřinecké. Vzestup kvality se však neprojevil v analytických parametrech kvality hroznů. Poslední velmi důležitou poznámkou je způsob odstřižení tažně. Tažeň se nesmí

pH

odstřihnout až u kmínku. Na keři musí zůstat několik letorostů s funkční listovou plochou. Asimilující listy jsou velmi důležité pro tvorbu asimilátů, transport a ukládání zásobních látek ve starém dřevě a kořenovém systému révy. Jestliže by se tažeň ustřihl až u kmínku, mohlo by docházet k negativnímu ovlivnění vyzrávání jednoletého dřeva a případně také přezimování. První pokusy ukazují, že je možné využívat tuto technologii ke zvýšení kvality hroznů modrých odrůd révy vinné. Vhodnější se jeví při teplém a suchém počasí během dozrávání hroznů. Technologie je výrazně odrůdově závislá. Není ji proto vhodné automaticky uplatňovat u všech odrůd, protože u některých může naopak dojít k negativnímu ovlivnění kvality.   Použitá literatura: RÖSTI, J., ZUFFEREY, V., 2012: Traubentrocken am Rebstock. Schweizerische Zeitschrift für Obst- und Weinbau, 5, 6-9.

249


Vinohradnictví

Text: Pavel Pavloušek Zahradnická fakulta MENDELU, Lednice

Vinařský obzor 5/2013

Vinohradnictví

Praktické poznatky k odrůdě Vesna Vesna je nová odrůda révy vinné se zvýšenou odolností k houbovým chorobám. Odrůda pochází ze šlechtitelské práce doc. Ing. Miloše Michlovského, DrSc. ve společnosti Vinselekt. Odrůda byla zapsána do Státní odrůdové knihy 15. 8. 2012. Ochranná práva k odrůdě byla udělena 15. 8. 2012. Udržovatelem odrůdy a majitelem ochranných práv je subjekt 604 – Ing. Miloš Michlovský, CSc. (www.ukzuz.cz). Vesna pochází z křížení Rakiš × Merlan.

Ampelografická charakteristika Vrchol mladého letorostu je otevřený, světlezelený, středně hustě ochlupený, bělavý. List je malý až střední, pětiúhelníkovitý, pětilaločnatý. Horní výkrojky jsou středně hluboké, spodní mírné. Řapíkový výkrojek je nejčastěji úzký, mírně otevřený nebo mírně překrytý. Barva listové čepele je tmavozelená, lesklá. Hrozen je středně velký, u základu třapiny rozvětvený v křidélka. Tvar hroznu je válcovitě-kuželovitý. Uspořádání bobulí v hroznu je středně husté až husté. Bobule je malá,

Vrchol letorostu

250

kulatá. Barva slupky je žlutozelená, v plné zralosti nažloutlá, na osluněné straně bobule až mírně narůžovělá.

Pěstitelské vlastnosti Odrůdu Vesna je možné charakterizovat jako vysoce kvalitní odrůdu pro výrobu bílých vín. Vzhledem k pozdnímu zrání hroznů klade vyšší požadavky na stanoviště. Vhodná jsou proto terroir, která vyhovují pěstování pozdních odrůd révy vinné, jako je Ryzlink vlašský, Ryzlink rýnský nebo Rulandské bílé. Požadavky na půdu jsou nižší a dobře snáší i sušší podmínky,

List

na kterých vytváří řidší hrozny. Naopak v hlinitých půdách s vysokou vodní jímavostí mohou být hrozny husté. Odolnost k  houbovým chorobám je velmi dobrá. Odolnost k plísni révy je velmi dobrá a po napadení se objevuje hypersenzitivní reakce na listech. Odolnost k padlí révy a šedé hnilobě hroznů révy je dobrá. Při pěstování odrůdy Vesna je možné minimalizovat fungicidní ochranu a je možné ji pěstovat v systémech ekologického vinohradnictví. Pozitivní vlastností odrůdy Vesna je vyrovnaná a harmonická násada hroznů. Optimální zatížení keřů je 4–6 oček na m2.

Keř

Při pěstování odrůdy Vesna je možné minimalizovat fungicidní ochranu a je možné ji pěstovat v systémech ekologického vinohradnictví. Vesna nepřeplozuje, a proto většinou nevyžaduje regulaci násady hroznů během vegetace. Pouze když by se vyskytla extrémně vysoká násada hroznů, je velmi vhodné odstranit případné třetí hrozny na letorostech. Vhodné je vylamování zálistků v zóně hroznů, které pozitivně působí na aromatickou zralost hroznů. Vesna pravidelně dozrává do optimální kvality v polovině října. Vesna patří mezi odrůdy s vysokou kvalitou hroznů. Cukernatost pravidelně dosahuje kvality pozdního sběru a pohybuje se mezi 21,0–22,5 °NM. V porovnání s Ryzlinkem rýnským dosahuje i optimálního obsahu titrovatelných kyselin, který se pohybuje v rozmezí 8,0–10,0 g/l. Obsah kyseliny jablečné se pohybuje těsně nad 3,0 g/l, což je společně s poměrem kyseliny vinné/kyseliny jablečné okolo 2,0 zárukou kvalitního hroznů pro kvalitní bílé víno. Vhodným kvalitativním parametrem je také aromatická zralost bobulí. Při velmi kvalitní aromatické vyzrálosti se na bo-

bulích objevují velmi jemné narůžovělé nebo jemně oranžové odstíny. Za dlouhodobé hodnocení v kolekci genových zdrojů v Lednici jsem se u odrůdy Vesna nesetkal s poškozením sluncem ani vysokými teplotami.

Enologické vlastnosti Vesna je odrůda velmi vhodná pro výrobu kvalitních bílých vín. Hrozny je možné zpracovávat několika různými technologiemi. Základem je technologie kvašení v nerezových nádobách, při řízené teplotě kvašení. Zajímavá může být také technologie kvašení a následného zrání vína v dřevěných sudech. Vhodné je také zrání v dřevěných sudech až po vykvašení v nerezových tancích. Využití zrání vína na jemných kvasničných kalech může být pozitivní pro tuto odrůdu. V celém světě prožívají renesanci akátové sudy pro výrobu bílých vín. Vesna může být díky své

bohaté struktuře vůně i chutě vína vhodná také pro zrání v akátových sudech. Jablečno-mléčná fermentace bude vhodná pouze v ročních s velmi vysokým obsahem kyseliny jablečné. Vhodné je použití technologie současné inokulace kvasinek a baktérií, která zachová výraznou ovocnost vůně a chutě vína. Vesna je proto odrůda, která má velmi bohatý enologický potenciál a je velmi vhodná pro výrobu různých typů vín.

Využití odrůdy a kvalita vína Vesna je odrůda révy vinné vhodná pro kvalitní terroir. Je velmi vhodnou odrůdou pro pěstování v podmínkách ekologického vinohradnictví, především díky vysoké odolnosti k chorobám a kvalitě vína. Kvalita vína je velmi vysoká. Vína jsou ryzlinkového typu, plná, extraktivní, s příjemnou kyselinkou. Víno má velmi zajímavé a přítažlivé, ovocně-květinové aroma.  

Hrozen

251


Vinařství

Text: Ing. Petra Mateiciucová, Ing. Mojmír Baroň, Ph.D., Ing. Jaromír Veverka Ústav vinohradnictví a vinařství, Zahradnická fakulta Mendelovy univerzity

Vinařský obzor 5/2013

Srovnávací test filtračních desek část II.

Vinařství

Obrázek 1.

Množství odstraněných polyfenolů (v %) pro jednotlivé druhy filtračních desek 25,0 ■ S10 20,0

■ K12 ■ K15

15,0

■ ST3 10,0

Filtrace je významným procesem provázejícím vznik kvalitního vína. Jedním z nejběžnějších typů filtrů jsou filtry deskové, u nichž je nutné věnovat pozornost vhodně zvolenému typu filtračních desek. V předchozím článku byla věnována pozornost kinetice filtrace a separační účinnosti. Tento díl je věnován dalším analyzovaným hodnotám, a to: 1.ovlivnění obsahu polyfenolů a bílkovin (test A) 2. senzorickému hodnocení vína a proplachové vody (test B)

■ K60 ■ K70

5,0 ■ EK 0,0

■ EK1 S10 K12 K15 ST3 K60 K70 EK EK1

Obrázek 2.

Množství odstraněného bílkovinného zákalu (v %) pro jednotlivé druhy filtračních desek 4

Metodika a materiál Test filtračních desek byl prováděn na malém deskovém filtru a deskách o rozměru 200 × 200 mm. Barevnost byla měřena na přístroji Minolta (CHROMA METER, CT-210), měření zákalu na přístroji Turb 350 IR. Zkoušeny byly filtrační desky běžně dostupné na trhu, určené pro jemnou lešticí a sterilní filtraci. Hobrafilt (český výrobce HOBRA–Školník): ST 3 N, ST 7 N a S 10 N; Europor (výrobce Eaton Begerow): K70, K60 a K15, K12; SeitzSchenk (vý-

robce Pall): EK1 a EK. Před vlastní filtrací vína byly filtrační desky proplachovány vodou a v časovém intervalu 5 a 10 minut byly odebírány vzorky určené pro senzorické hodnocení proplachové vody. To bylo provedeno slovním vyjádřením chuťových vjemů 15 hodnotitelů a kategorizováno chuťovými projevy. Na analýzu kinetiky filtrace a separační účinnosti bylo použito víno Veltlínské zelené s těmito základními parametry: 6,9 g/l zbytkového cukru, 8,2 g/l kyselin a 26,5 g/l bezcukerného extraktu. Polyfenoly byly stanoveny Folin-

Tabulka 1.

Obsah polyfenolů vyjádřených jako kyselina gallová v mg/l a jejich odstraněné množství (v %) Filtrační deska

Polyfenoly mg/l jako kys. gallová

Odstraněno (%)

S 10 N

91,6235

8,4

K12

85,8285

14,2

K15

92,2675

7,7

ST 3 N

84,026

16,0

K60

82,287

17,7

K70

78,2955

21,7

EK

82,2875

17,7

EK1

85,635

14,4

Bez filtrace

99,672

0,0

252

-Ciocalteu činidlem spektrofotometricky. Bílkoviny byly měřeny tepelným testem, zahřátím na 80 °C po dobu dvou hodin a následně zchlazením při teplotě 5 °C; po 12 hodinách byl vzorek pomíchán a měřila se intenzita zákalu na turbidimetru. Současně byl stanoven zákal v nefiltrovaném vzorku a od něj se odečetla hodnota zákalu filtrovaných vzorků, čímž byl zjištěn úbytek bílkovin filtrací.

■ S10

3,5

■ K12

3

■ K15

2,5 2

■ ST3

1,5

■ K60

1

■ K70 ■ EK

0,5

Výsledky testu A: Ovlivnění obsahu polyfenolů a bílkovin Fenolické látky mají velký vliv na charakter vína a jeho antioxidační schopnosti. Zatímco červená vína jsou bohatá na fenolické látky, bílá vína jich obsahují mnohem menší množství. Po filtraci dochází k poklesu obsahu fenolických látek. Ten je z větší části způsoben absorpcí barviv na stěny filtračních desek. Obvykle nemá tento pokles na kvalitu vína negativní vliv. Jak je patrné z tabulky 1 a obrázku 1, filtrační desky S10 a K15 odstranily z vína nejmenší množství polyfenolů, zatímco největší úbytek fenolických látek (21,7 %) byl analyzován u desek K70. Z toho vyplývá, že množství odstraněných polyfenolů roste v závislosti na ostrosti použité filtrace. Porovnáme-li hodnoty úbytku fenolických látek se senzorickým hodnocením,

■ EK1

0 S10 K12 K15 ST3 K60 K70 EK EK1

Tabulka 2.

Hodnoty bílkovinného zákalu při filtraci vyjádřené v NTU po tepelném testu a jejich odstraněné množství (v %) Filtrační deska

Bílkoviny (NTU)

Odstraněno (%)

S 10 N

138,94

1,46

K12

139,39

1,14

K15

138,96

1,45

ST 3 N

136,10

3,48

K60

140,15

0,60

K70

136,31

3,33

EK

139,99

0,72

EK1

140,46

0,38

Bez filtrace

141,00

0,00

byla vína po filtraci hodnocena pozitivně. Protože se jednalo o bílé víno, u kterého mohou mít fenolické látky spíše negativní vliv na chuť, je mírné snížení obsahu fenolických látek prospěšné. Naměřené hodnoty také potvrzují velice podobné výsledky u všech srovnávaných druhů desek, vzhledem k jejich průtočnosti a určení (předfiltrační/sterilní). Samotná filtrace neslouží k tomu, aby z vína odstranila termolabilní bílkoviny, přesto při každé filtraci dochází k mírnému snížení jejich obsahu. Po filtraci se snížil obsah termolabilních bílkovin o 0,3–3,48 %, nejvyšší hodnoty poklesu vykazovaly desky K70 a ST3, desky S10, K15, případně K12 vykazovaly podobný pokles termolabilních bílkovin

253


Vinařství

Vinařský obzor 5/2013

Tabulka 4.

Tabulka 3.

Senzorické hodnocení papírového aroma a chuti v proplachové vodě po 5 a 10 minutách proplachování

Senzorické vyhodnocení ovlivnění vůně a chuti vína krátce po filtraci u jednotlivých druhů desek Intenzita příjemné vůně vína

Intenzita vůně vína po filtr. médiu

Intenzita příjemné chuti vína

Intenzita chuti vína po filtr. médiu

Cizorodá dochuť (intenzita)

Kontrola

8,4

4,0

7,0

4,0

5,0

EK

4,2

8,6

4,3

8,8

8,8

EK1

5,6

7,4

7,2

6,4

6,6

K60

8,0

5,4

7,4

5,8

5,8

K70

6,4

6,8

7,0

7,2

6,0

ST 3 N

6,4

6,8

6,0

7,2

6,8

Průměry pořadí (1–10) – čím vyšší hodnota, tím vyšší intenzita (i negativní)

Vinařství

Srovnávací test filtračních desek

Obrázek 3.

Senzorické vyhodnocení pozitivního ovlivnění vůně a chuti vína krátce po filtraci u jednotlivých druhů desek

Délka proplachu v minutách

čím méně ★, tím lepší

Aroma

K70

5

★★

lehce aroma papíru

papír

K70

10

★★

slabě po papíru

ST 3 N

5

★★★

lehce aroma papíru

papír

ST 3 N

10

★★

slabě

slabě po papíru

EK 1

5

★★★

slabě

slabě drhne

EK 1

10

★★

slabě

slabě po papíru

K60

5

★★★★

slabě

škrablavá po papíru

K60

10

★★

slabě po papíru

EK

5

★★★

slabě

slabě po papíru

EK

10

★★★

slabě

slabě po papíru

K15

5

★★

slabě po papíru

Filtrační deska

Chuť

K15

10

lehce

9

S 10 N

5

★★

slabě

slabě drhne

8

S 10 N

10

slabě po papíru

7 6 ■ intenzita příjemné

5

vůně vína

4

■ intenzita příjemné

3

chutě vína

2

Výsledky testu B: Senzorické hodnocení vína a proplachové vody

1 0 Kontrola EK

EK1 K60 K70 ST3N

Obrázek 4.

Senzorické vyhodnocení negativního ovlivnění vůně a chuti vína krátce po filtraci u jednotlivých druhů desek 10 9 8 ■ intenzita vůně vína

7

po filtr. médiu

6 5

Po každé filtraci vína dochází k částečnému narušení jeho senzorického charakteru. Proto je nezbytné dopřát vínu po filtraci čas na harmonizaci. Při senzorickém hodnocení byla posuzována kvalita filtrovaného vína a  přítomnost cizorodých pachutí. Výsledky hodnocení jsou uvedeny v tabulce 3 a na obrázcích 3 a 4. Z hlediska ovlivnění vůně byly nejlépe posouzeny desky K60, na dalším místě se shodně umístily desky K70 a ST 3 N, negativněji byly hodnoceny desky

EK a EK1. Ovlivnění chuti bylo pozitivněji hodnoceno u desek EK1, K60, K70 a ST 3 N. Desky ST 3 N jsou srovnatelné s K70 z hlediska vlivu na chuť a vůni vína. Vliv všech testovaných desek na senzorickou kvalitu vín byl velmi podobný a rozdíly byly malé. V tabulce 4 jsou uvedeny hodnoty sen­ zorického hodnocení proplachové vody po 5 a  10 minutách proplachu vodou. U  všech vzorků byla po 10 minutách proplachu pozorována různě intenzivní pachuť po papíru. Ve vůni nebylo aroma papíru pozorováno u desek K70, K60, K15 a S 10 N. Proto lze tyto desky považovat za srovnatelné z hlediska délky proplachu desek před použitím. Podle výsledků senzorického hodnocení proplachové vody (viz tab. 4) je zřejmé, že u všech testovaných produktů dochází k částečnému ovlivnění chuti i vůně proplachové vody. Zřejmé je také větší ovliv-

■ intenzita chutě vína po filtr. médiu

4 3

■ cizorodá dochuť (intenzita)

2 1 0 Kontrola EK

254

okolo 1,45 %. Hodnoty jsou zobrazeny v tabulce 2 a na obrázku 2. Snížení obsahu o tyto hodnoty nemá žádný efekt pro stabilizaci vín proti bílkovinným zákalům.

EK1

K60 K70 ST3N

Pozitivní vliv desek na snížení množství polyfenolů u bílého vína je patrný hlavně u sterilní filtrace a pohy­buje se mezi 15 a 25 %.

nění u sterilních desek. Je tedy vhodné dodržovat postupy proplachování filtračních desek doporučené výrobci. Ti udávají lepší účinek proplachování při použití teplé nebo lehce kyselé vody. Směs vody s kyselinou citronovou je díky nižšímu pH podstatně bližší následně filtrovanému vínu.

Závěrečné shrnutí Po provedení výše uvedených testů bylo zjištěno, že filtrační desky všech výrobců vykazují srovnatelné filtrační vlastnosti. Stejné výsledky byly zjištěny i při porovnávání vlivu na vůni a chuť. Je nezbytné dodržovat základní pravidla a nepodcenit dobu proplachu filtračních desek. Pokud bude proveden proplach desek vodou po dobu minimálně 10 minut, jak doporučují výrobci, nedojde k ovlivnění chuti a vůně výsledného vína. Pozitivní vliv desek na snížení množství polyfenolů u bílého vína je patrný hlavně u sterilní filtrace a pohybuje se mezi 15 a 25 %. Na odstranění bílkovin pomocí deskové filtrace nelze spoléhat. Termolabilní bílkoviny musejí být z vína odstraněny čiřidly, protože i u sterilních desek je jejich zachycené množství zanedbatelné. Podobné výsledky vykazují všechny testované druhy desek.  

255


Vinařství

Vinařský obzor 5/2013

Výroba ® bag-in-boxů a obalů na vína Nabízíme: • vytvoření vzorku k odzkoušení

Moderní vinař

Text: ing. Petr Gondáš Národní vinařské centrum

Národní vinařské centrum ve Valticích vytvořilo a pilotně odzkoušelo v předešlých měsících moderní formu vzdělávání o vinohradnictví, vinařských technologiích, legislativě a marketingu. Jednalo se o kombinovanou formu studia pomocí e-learningového prostředí a praktické části. Kurz „Moderní vinař“ je určen pracovníkům a podnikatelům ve vinohradnictví a vinařství. Výhodou e-learningové formy studia je zejména její snadná dostupnost a časová flexibilita. Frekventanti si mohou nastudovat jednotlivé kapitoly v domácím prostředí a v libovolném termínu. V kurzu jsou probírána zevrubná témata týkající se např. zakládání a ošetřování vinic, vinařských technologií výroby bílých, červených i růžových vín, aktuální vinařská legislativa a vinařský marketing. Po absolvování e-learningu, ve kterém jsou znalosti jednotlivých kapitol ověřovány průběžnými testy, se mohou frekventanti přihlásit na praktickou část, na níž jsou rozšiřovány poznatky z e-learnignu

a testovány znalosti práce s malou vinařskou laboratoří. Studium je zakončeno závěrečnou zkouškou a úspěšní absolventi získají osvědčení o  absolvování kurzu. Předpokládané zpřístupnění kurzu široké veřejnosti je plánováno na dru­ hou polovinu roku 2013. Cílem již re­­a­li­ zo­va­ných 2 pilotních běhů by­lo ově­ření funkčnosti a nastavení e-le­ar­nin­gu a získání zpětné vazby od účastníků na vytvořený kurz. Aktuální informace o projektu budou zveřejňovány na stránkách kurzu Moderní vinař i národní webové stránce moravských a českých vín:

www.modernivinar.cz www.vinazmoravy.cz www.vinazcech.cz Na vytvoření a pilotní odzkoušení kurzu se podílela skupina odborníků z Mendelovy univerzity v Brně – Zahradnické fakulty v Lednici, Národního vinařského centra a Svazu vinařů České republiky, který je zároveň partnerem projektu. Vytvoření kurzu i jeho pilotní od­zkou­ šení je financováno z globálního gran­tu Jihomoravského kraje z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, číslo projektu CZ.1.07/3.2.04/03.0047.  

Více nocí klidného spánku

• termín dodání - 3 týdny

Profiler Profiler -- vytrvalý vytrvalý proti proti peronospoře peronospoře •• nová nová účinná účinná látka látka ii chemická skupina chemická skupina •• dlouhodobé dlouhodobé působení působení •• široké široké aplikační aplikační okno okno od od květu květu do do zaměkání zaměkání •• spolehlivá spolehlivá účinnost účinnost na listech i na listech i hroznech hroznech •• bezproblémové bezproblémové použití použití ii během kvetení během kvetení révy révy

www.bayercropscience.cz www.bayercropscience.cz 256

• kompletní výrobu ofsetový tisk, kašírování, výsek a lepení

Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku. Respektujte varovné věty a symboly. Respektujte varovné věty a symboly.

OBAL PRINT, s.r.o. Kvapilova 440 763 16 Fryšták

info@obalprint.cz tel/fax: 577 912 349 mob.: 605 158 747

www.obalprint.cz

257


Vinařství

Vinařství

Vinařský obzor 5/2013

O zátkách Diam s Francois Margotem O mimořádně úspěšných francouzských zátkách DIAM již bylo napsáno mnoho. Nejvíce ale o jejich kvalitě hovoří řady spokojených zákazníků, kteří se vzácně shodují na tom, že tak spolehlivou a bezproblémovou zátku ještě nikdy neviděli.

A 

bychom ještě více přiblížili našim zákazníkům zákulisí výroby a vývoje těchto francouzských zátek, připravili jsme rozhovor s panem Francoisem Margotem, který má na starosti prodej těchto zátek v Evropě. Francois je odborníkem na víno a vše co s ním souvisí a ve firmě DIAM asi nenajdete zkušenějšího odborníka na tuto tematiku. Jak dlouho jsou již zátky DIAM vyrábě­ ny, a jak dlouhá je tedy jejich sledova­ telná historie? Zátky DIAM jsou nyní na trhu více než 10 let. Důkladný vývoj a výzkum, který jejich uvedení na trh předcházel, byl zcela unikátní. Díky dvěma hlavním patentům na čištění korkového granulátu pomocí superkritického oxidu uhličitého a formování, které byly vyvíjeny posledních 20 let před uvedením zátek DIAM na trh, je DIAM jediná zátka na světě, která poskytuje 100% garanci, že víno nebude vykazovat žádné sensorické vady, a to včetně TCA. To vše ale narozdíl od toho, co jsme doposud znali, platí pro každou jednotlivou zátku, což je velmi důležité. S více než miliardou prodaných zátek v minulém roce se DIAM suverénně stal hlavním partnerem pro nejznámější výrobce vína na světě. Kolik let testování mají DIAM zátky za sebou a jaké jsou obecně výsledky toho­ to testování? S desetiletou zkušeností již dnes víme, že DIAM je úspěšně prodáván po celém světě a skvěle slouží jak pro ta nejlepší vína,

258

couzských vinařů dokonce připravujeme zátku DIAM 30, která bude určena pro skladování vína nad 30 let a která bude naprostým unikátem mezi korkovými uzávěry.

tak pro vína rychlejší spotřeby. Výsledky jsou vždy naprosto perfektní co se týče sensorické neutrality, za celou dobu jsme nezaznamenali jediný případ, kdy by víno uzavřené zátkou DIAM tzv. zapáchalo po korku, ani vykazovalo jinou sensorickou vadu způsobenou uzávěrem. Rozsah různých propustností zátek DIAM, které nabízíme nyní ve 4 různých variantách, je schopen vyhovět jakémukoliv požadavku vinaře na kvalitu a způsob vyzrávání jeho vína. Na požadavek fran-

Zažil jste někdy v průběhu své kariéry u  firmy DIAM problém se zápachem po korku u  vína uzavřeného zátkou DIAM? Samozřejmě, takové problémy se stávají každý rok. Nikdy jsme ale nezažili takovou situaci, kdy by zátka DIAM byla zdrojem takového problému. Existuje mnoho možných zdrojů nákazy a firma DIAM vyvinula naprosto jedinečný způsob testování takového problémového vína, takže jsme spolehlivě schopni zjistit, jestli případná nákaza pochází od zátky, sudu, sanitace nebo z jiného zdroje a jsme schopni to vinaři zcela jednoznačně prokázat. Díky individuální garanci ohledně TCA jsme tak schopni každému vinaři pomoci a velmi individuálně najít zdroj jeho eventuelního problému, což považujeme za nesmírně důležité. Vzpomínám si na jeden případ, kdy se na nás obrátila naše spolupracující firma v České Republice (Cork Janosa) s prosbou

o pomoc při řešení podobného problému na Slovensku – mimochodem nejednalo se zde vůbec o zátku DIAM, ale šlo o jiný typ zátky, kterou tato firma vyrábí a víno bylo velmi rychle a silně infikováno TCA, což bylo podezřelé. My jsme poskytli naše technologické zázemí a odhalili jsme, že v tomto případě nepáchne víno „po korku“ ale doslova „korek po víně“, jinými slovy víno bylo kontaminováno od nekvalitního sudu a korek obsahoval jen velmi malé množství TCA ze spodní strany, které byl schopen v krátké době z vína „nasát“. Vinař tohle samozřejmě nemá šanci sám zjistit, a proto chytrý vinař takovou analýzu velice ocení, protože mu umožní vyvarovat se příčiny a zamezit opakování takového problému v budoucnu. Jedna z velmi úspěšných metod, které v poslední době hodně používáme, je rozmístění několika krabic s Bentonitem v různých částech sklepa. Bentonit velmi dobře absorbuje TCA a my pak, poněkud zjednodušeně řečeno, analyzujeme obsah těchto krabiček na chromatografu a zjistíme, ze které části provozu či sklepa TCA nákaza pochází – vinař pak má poměrně jednoduchou možnost vše napravit.

Jak dlouho vy sám pracujete pro firmu DIAM? V tuto chvíli je to 9 let a nyní se budu přesunovat do Spojených států amerických, kde budu řídit prodej DIAM zátek. Prodeje zátek DIAM zde trvale rostou raketovým tempem a firma se rozhodla, že je třeba posílit prodejní tým v této velké zemi. Je to povýšení, ale také velká výzva, trh je nám zde ale velice příznivě nakloněn.

podle které není žádný zákazník důležitější než ten druhý. Je pro nás samozřejmě důležité mít ve svém portfoliu velké zákazníky, protože to nám umožňuje investovat do výzkumu a vývoje. Pro představu – minulý rok tyto naše investice činily 50 milionů eur. Na druhé straně je velmi důležité pracovat jak s výrobci vysoce kvalitních značek vín na celém světě, tak také s úplně běžnými

DIAM je zátka naprosto konzistentní svými vlastnostmi, jedna zátka je vždy stejná jako druhá. Kolik zátek DIAM bylo celkem vyrobe­ no a prodáno v roce 2012? Více než jedna miliarda, to znamená, že DIAM prodal nejvíce zátek ze všech výrobců zátek na světě. Jaký je největší úspěch DIAMu, měřeno co do důležitosti vašich zákazníků? Je velice těžké na takovou otázku odpovědět, protože u DIAMu vyzná­vá­me zásadu,

menšími vinaři. Domnívám se že DIAM dosáhl svého cíle a je dnes uznávaným dodavatelem jak pro velké zákazníky, tak pro TOP jména z celého světa. Jaké jsou nejlepší reference pro zátky DIAM z poslední doby? Bude to zřejmě fakt že Moet Chandon se rozhodl použít zátky DIAM pro svou nejprestižnější řadu vín. Stalo se tak pochopitelně po létech testování zátek DIAM

S více než miliardou prodaných zátek v minulém roce se DIAM suverénně stal hlavním partnerem pro nejznámější výrobce vína na světě. 259


Vinařství

Vinařský obzor 5/2013

O zátkách DIAM s Francois Margotem

delší době všechny senzoricky a chuťově stejné. DIAM je zátka velmi elastická a udržuje si svou elasticitu i za velmi dlouhou dobu. To přináší bezpečnost co se týče možného protékání zátek a předvídatelnost co se týče vývoje vína v lahvi. DIAM nabízí celou škálu zátek s různě nastavenou propustností, takže si vinař může vybrat přesně takovou zátku, která, co se týče skladování a vývoje jeho vína, vyhovuje jeho požadavkům.

Je zátka DIAM vhodná také pro šumivá vína? Proč by měla být lepší než klasic­ ká CHAMP zátka se dvěma disky? Šumivá vína jsou sensoricky velice citlivá. Potřebují tedy absolutně neutrální uzávěry, které budou velice stejnorodé a budou poskytovat vysokou elasticitu tak, aby nedocházelo ke ztrátám tlaku v lahvi. DIAM MYTIK (zátka pro CHAMP lahve vyvinutá firmou DIAM) poskytuje 100% garanci proti TCA a více než 17 dalším potenciálně škodlivým molekulám, které dokážeme extrahovat z korkového granulátu, dále nenapodobitelnou pružnost (jsme jediná firma na světě která poskytuje přesnou specifikaci a garanci co se týče elasticity našich zátek) a  stejnorodost (všechny naše zátky jsou zcela shodné) Není potom nepochopitelné, že DIAM MYTIK je zcela jednoznačně hlavním uzávěrem používaným mnoha výrobci „šampaňského vína“.

šetření, protože tato problematika je pro nás velmi citlivá, a z toho důvodu zde nešetříme ani časem, ani prostředky. Zátka z takové láhve je pak rozřezána na milimetrové disky a ty jsou analyzovány každý zvlášť. To nám napoví, jestli kontaminace pochází z vína či např. sudu (když je kontaminována pouze spodní část zátky) a nebo z prostředí sklepa (to když je např. zase kontaminována pouze vrchní část zátky). Musím zodpovědně prohlásit, že případ, kdy by zátka obsahovala TCA také ve své

Jaký je váš osobní pocit z trhu v České a Slovenské republice co se týče budou­ cnosti zátek DIAM? V České republice vidím v poslední době velmi silný vývoj směrem ke kvalitě vína i jeho balení a prezentace jako takové. Vinaři zde chtějí tradiční, ale kvalitní a za všech okolností stejně se chovající uzávěr. To je přesně to, na co je DIAM zaměřen a v čem je jeho síla, takže v tomto roce zde zaznamenáváme velmi silný růst a já věřím, že v něm budeme pokračovat.

V kolika zemích světa jsou zátky DIAM dnes prodávány? Zde je odpověď velmi jednoduchá – je to prostě ve všech zemích světa, kde se vyrábí víno. Která zátka DIAM je tím, čemu říkáme „bestseller“? Je to v současné době bez konkurence DIAM 5 v délce 44 mm pro tichá vína. Na druhé straně nejrychleji stoupající prodej zaznamenává zátka DIAM 10, protože ta je prostě fantastická… Pokud se u lahve uzavřené zátkou DIAM objeví problém s TCA, jak reagujete? Kdykoliv se tohle stane, a věřte mi že se to stává minimálně, zahájíme okamžité

Abychom byli v České a Slovenské republice dostatečně akční, rozhodli jsme se zde pracovat se zavedenou firmou CORK JANOSA a náš požadavek je takový, že jakákoliv objednávka musí být vyřízena nejpozději do 2 týdnů. Náš český partner tak musí být schopen zátky včetně individálního potisku dodat každému zákazníko­ vi čerstvé a maximálně v tomto časovém horizontu. Ve stejné době mimochodem dodáváme zátky do Maďarska a Rakouska, i pro tyto dva trhy jsou zátky DIAM dohotovovány u našeho českého partnera.

střední části a byla tak nositelem kontaminace sama o  sobě, jsme doposud nezaznamenali. V každém případě s takovou informací můžeme velmi přesně analyzovat původ TCA, TBA, TeCA a nebo PCA… a s pomocí našich velmi sofistikovaných laboratoří a technologie pak pomoci vinaři s nalezením optimálního řešení. Jaká je průměrná doba potřebná pro dodání zátek DIAM od jejich objednání v České a Slovenské republice?

Jaké jsou specifické vlastnosti zátek DIAM v porovnání s klasickou korko­ vou zátkou, syntetickou zátkou a zátka­ mi z mikrogranulátu, které jsou dnes na trhu vidět? DIAM je korková zátka, ale nabízí tu nejvyšší kvalitu bez výkyvů u jednotlivých kusů a zachovává tradiční image lahví, které jsou touto zátkou uzavřené. DIAM je jediná korková zátka na světě se 100% garancí co se týče TCA a jiných senzorických defektů. DIAM je zátka naprosto konzistentní svými vlastnostmi, jedna zátka je vždy stejná jako druhá, a proto i lahve s vínem uzavřené zátkami DIAM jsou i po

Jak vidíte budoucnost firmy DIAM a její situaci v následujících pěti letech?

Moet Chandon se rozhodl použít zátky DIAM pro svou nej­prestižnější řadu vín. ↙ inzerce

JSME HRDÍ NA NAŠE ZÁKAZNÍKY,

STEJNĚ JAKO ONI NA NÁS!

Vinařství Na Soutoku

„Spolupráce probíhala ideálním způsobem. Jedná se o velmi flexibilní firmu, v které pracují mladí, pracovití a komunikativní lidé, což je ve vinařské branži velmi vzácné.

Dodané technologie:

Karel Průša, Vinařství Na Soutoku

• kompletní realizace nerezových nádrží • 2 vinifikátory s pneumatickým pístem 2500 l • pneumatický lis 10 hl uzavřený • další drobné technologie

fakturační adresa / Monos technology, s. r. o. / Předbranská 415

prodejna / Vinařský ráj / Farma pod zámkem / 696 15 Čejkovice

www.monostechnology.cz

www.vinarskyraj.cz

Tuto firmu často doporučuju všem kolegům vinařům.“

688 01 Uherský Brod / +420 606 663 774 / obchod@monostechnology.cz

260

Závěrem? Závěrem přeji českým vinařům, aby se jim i nadále dařilo zvyšovat kvalitu jejich vín, které dnes již mnohdy historicky zcela nepochopitelně porážejí na francouzských výstavách vína francouzská a to o mnohém svědčí. DIAM jim může pomoci s tím, aby kvalita jejich vína nebyla ohrožena oxidací, nestejnorodým vývojem ani jakýmkoliv zápachem a aby víno zůstalo tradičně a hezky zabalené a nepůsobilo „levně“. Prostě – vyzkoušejte DIAM – a já věřím, že již nikdy pak nebudete chtít používat cokoliv jiného. Za zkoušku nedáte nic, může vás a vaši práci pouze obohatit, protože faktické riziko je zde nulové.   (pr)

od Spo ro lup ku rá 20 ce 11

u této firmy a výsledky byly jednoznačně pro toto rozhodnutí.

Proč si DIAM vybral Českou republiku jako základnu pro své dodávky v Ra­ kousku a Maďarsku? Zaprvé proto, že jsme zde našli vysoce kvalitního a zároveň naprosto spolehlivého partnera. Druhý důvod je logistický, protože poloha jihovýchodní Moravy je velmi blízko k vinařským regionům Maďarska a Rakouska.

Celosvětově plánujeme zdvojnásobit prodej zátek DIAM oproti dnešnímu sta­vu. Podotýkám, že s více než jednou miliardou prodaných zátek ročně jsme již dnes světovým výrobcem zátek č. 1. Jsou již realizovány další obrovské investice, jejichž výsledkem bude třetí stanice na čištění granulátu superkritickým oxidem uhličitým. To nám dá dostatek kapacity pro uskutečnění tohoto našeho záměru. Poptávka po zátkách DIAM doslova raketově roste jak v Evropě, tak třeba v Asii, jižní Africe ale i ve Spojených státech amerických, takže v tomto ohledu cítíme velký závazek vůči našim dnešním i budoucím zákazníkům a ten musíme splnit.

Vinařství

+420 777 286 654 / obchod@vinarskyraj.cz

261


Marketing & ekonomika

Text: Kateřina Bílková Špilberg Food Festival

Vinařský obzor 5/2013

Marketing & ekonomika

Špilberk Food Festival

tentokrát výlučně s moravskými a českými víny Moravská a česká vína hrála při letošním Špilberk Food Festivalu významnou roli. Nedílnou součástí akce bylo i snoubení jídel s kvalitním vínem. Víno výrazně podtrhuje zážitek ze stolování. K dispozici byly také samotné vinné řízené degustace, či nabídka jednotlivých vzorků vín určených přímo k daným pokrmům.

Špilberk Food Festival Špilberk Food Festival se uskutečnil již druhým rokem v nejvýznamnější brněnské památce – hradu Špilberk. Po úspěšném absolvování prvního ročníku, kterého se zúčastnilo celkem 12 restaurací, mohli milovníci dobrého jídla a pití zažít jedinečný gastronomický zážitek znovu také letos. Jedinečnou atmosféru festivalu pod širým nebem opět umocnilo umístění akce s výhledem na celé město Brno a jeho okolí.

V 

pořadí druhý květnový víkend nabídl vyznavačům dobrého jídla a kvalitního pití v Brně kulinářský svátek. Ve dnech 10. až 12. května se totiž hrad Špilberk a zejména jeho nádvoří proměnily v centrum nejlepších lahůdek a delikates. Ochutnat netradiční pokrmy, ale i jídelní klasiky přišlo na Špilberk Food Festival odhadem přes čtyři tisícovky návštěvníků. Těm se zde představilo na patnáct restaurací. Již druhý ročník Špilberk Food Festivalu, který se uskutečnil v romantické atmosféře hradních nádvoří, sklidil stejně jako vloni velký úspěch. Zájmu se těšily jak speciální menu jednotlivých restaurací, tak široký doprovodný program či

262

škola vaření. Festival přilákal na speciality, mezi kterými vyčnívaly například kalamára nadívaná jelítkem, živý mangový pudink s malinami, grilované humří maso, curry polévka z korýšů či hovězí veverka. Důležité bylo zejména dokonalé snoubení chutí pokrmů s českými a moravskými víny, které bylo hlavním tématem festivalu. „Dokonalá kuchyně je rozhodně o vzájemné komunikaci jídel a nápojů. Mnohdy nehledáme pouze ideální víno k potravinám, ale i naopak, můžeme vínu lehce podřídit chutě pokrmů,“ vysvětlil Michal Göth, šéfkuchař restaurace Pavillon. I přes nepřízeň počasí se letos počet příchozích ochutnavačů na festivale

zvýšil, největší zájem vzbudila i s nízkými teplotami a četným deštěm sobota. „V sobotu byla dominantou jednoznačně kuchařská show Zdeňka Pohlreicha. Zhlédnout ji přišel nečekaně velký počet zájemců,“ uvedla organizátorka festivalu Kateřina Bílková. Kromě slavného českého gastronoma a  moderátora se na pódiu vystřídalo i mnoho dalších kulinářů. Svoje molekulární umění předvedl s úspěchem například Petr Koukolíček. „Podstatou avantgardní kuchyně je, že všechno chutná, jak má, ale vypadá to úplně jinak. Mění se skupenství a tvary. Můžete si tak dát například svůj oblíbený drink v kostce,“ vysvětluje svoji zálibu. Pro publikum uvařil v neděli sépiový

salát či lososa s ovesnou kaší i Roman Paulus, michelinský šéfkuchař restaurace pražského hotelu Alcron. „Brněnská gastronomie si vede velmi dobře, o čemž jen svědčí tento festival. Město má velkou výhodu v blízkosti k lokálním dodavatelům,“ zhodnotil brněnské gastronomické počínání Paulus. Víkendovým programem provázel stejně jako vloni šéfkuchař Dalibor Navrá-

til. „Slovo food festival se odvíjí od ve­selí, zábavy a dobrého jídla. Což tento festival jednoznačně splňuje. Návštěvníci ho chválí, dokonce mi zaznívá do uší, že letos je ještě lepší než vloni,“ řekl Navrátil. Doplňkem letošního ročníku pak byly také řízené degustace jednotlivých vinařství v romantické atmosféře Královské kaple. „Letos nejvíce chutnal rýnský ryzlink 2008. Je to víno velmi harmonické, ideální

Mnohdy nehledáme pouze ideální víno k potra­vinám, ale i naopak, můžeme vínu lehce podřídit chutě pokrmů.

ke sladkovodním rybám nebo tuňákovi,“ prozradila Vladimíra Mrázová z vinařství Sonberk. V průběhu degustací měli příchozí možnost dozvědět se spoustu zajímavých informací nejen o vínech, ale také lokálních vinicích. Vína na letošním Špilberk Food Festivalu pocházela výlučně od českých a moravských vinařů, z českých a moravských vinic. Na tři desítky vinařů hravě přesvědčilo návštěvníky festivalu, že naše vína si s těmi světovými v ničem nezadají. Řízené degustace patřily mezi vrchol festivalu. Festival se konal pod záštitou primátora statutárního města Brna Romana Onderky a za podpory města Brna a Vinařského fondu.  

263


Marketing & ekonomika

Vinařský obzor 5/2013

Text: Martin Chlad Svaz vinařů Česke republiky

Text: Martin Chlad Svaz vinařů České republiky

Sauvignon Forum 2013: pohled do zákulisí

Jak na velká terroirová vína?

Po loňském úspěchu pořádá i letos Česká republika světovou soutěž vín pod patronátem OIV, Mezinárodní organizace pro víno a vinohradnictví se sídlem v Paříži. Organizátorem soutěže Sauvignon Forum 2013 & Czech International Wine Competition (jak zní celý název) je Svaz vinařů České republiky a společnost Vinselekt Michlovský, a. s.

M 

ikulovský zámek bude 18. a 19. června svědkem mimořádné události. Soutěž je tentokrá­ te otevřena všem vínům s  doplněním o  zvláštní kategorii z  odrůd Sauvi­g non Blanc a Cabernet Sauvignon, ze všech zemí světa. Něco ze zákulisí soutěže nám prozradil marketingový a obchodní ředitel Martin Chlad.

naše vinaře má již jen pouhá účast v soutěži pod patronací OIV mimořádný význam. Nemluvě o případných oceněních.

Letos je soutěž poprvé spolupořádána i Svazem vinařů. Proč došlo ke vstupu Svazu do soutěže? Ohlédneme-li se zpět do historie soutěže, narazíme na výraznou osobnost pana Miloše Michlovského a firmu Vinselekt Michlovský. Právě on stál u zrodu této prestižní soutěže. Tak jak stoupala prestiž, význam a počet soutěžících, tak se zvyšovaly i nároky na organizaci a řízení soutěže. Poslední ročníky již dosáhly velkých rozměrů a nároky na organizační zajištění byly značné. Proto došlo k dohodě se Svazem vinařů na spolupráci. Soutěž tak získala nejen silného patrona v podobě Svazu vinařů, ale i další organizační kapacity a zázemí. Došlo k dohodě, oboustranně prospěšné, a od letošního ročníku akci spolupořádají oba subjekty. Od roku 2015 pak soutěž bude plně pod patronací Svazu vinařů. Nicméně osobnost pana Michlovského je nezastupitelná a bude i nadále členem týmu a garantem této prestižní soutěže.

Sauvignon Forum 2013 & CIWC

V čem spočívá výjimečnost soutěže? Pokud se nemýlím, je to v České republice historicky první soutěž pod patronací OIV. Na celém světě jsou ročně pořádány jen dvě desítky soutěží na této úrovni. Patronace nadnárodní, prestižní a všeobecně uznávané organizace OIV garantuje nejvyšší úroveň. Pro české a moravské vinařství, pro

264

Orientuje se laická veřejnost v množ­ ství soutěží? Máte pravdu, pro laickou veřejnost se může zdát, že vinařských soutěží je mno-

VII. ročník mezinárodní soutěže vín „Sauvignon Forum 2013 & Czech International Wine Competition“, která se tak staví po bok předním světovým soutěžím, navazuje na úspěšné ročníky, konané v letech 1998, 2000, 2004, 2008, 2011 a 2012. Cílem soutěže je porovnat vína z celého světa a vyzvednout význam vín ze světových odrůd révy vinné – Sauvignon Blanc a Cabernet Sauvignon. Soutěž plně respektuje mezinárodní standardy pro mezinárodní soutěže vín, vydané OIV v rezoluci 332A/2009 (OIV standard for international wine and spirituous beverages of vitivinicultural origin competitions – resolution OIV / / concours 332A/2009).

ho. Samozřejmě i jiné soutěže mají svoji hodnotu a kvalitu, nicméně tato soutěž – pod patronací OIV – poskytuje možnost konfrontovat česká vína i se zahraničními vzorky a především před mezinárodní komisí hodnotitelů. Zcela jednoduše bych to shrnul: „Není medajlička jako medajlička“, tedy ocenění. Ocenění ze soutěže pod OIV má významnou váhu a hodnotu, pře-

sahující většinu ostatních soutěží. Čímž nechci snižovat význam jiných soutěží, ale naopak zdůraznit význam Sauvignon Fora. Navíc v pravidlech soutěže došlo k posunu. Nehodnotí se jen odrůdy Sauvignon a Cabernet Sauvignon – pro ty jsou samostatné kategorie – ale soutěž je otevřena pro všechna vína, a to i zahraniční. Letos se soutěž koná na mikulovském zámku. Bude to tak i nadále? Mikulov a zámek je úžasné a inspirativní místo s dostatkem kapacit a zázemí. Jistě bude zase někdy v budoucnu hostit další ročníky. Nicméně chceme význam soutěže podpořit i tím, že místa konání se budou střídat. Jižní Moravu, jako místo výsostně vinařské, samozřejmě neopustíme. Volba místa bude vždy závislá na dostatečném zázemí a dostupných službách, ale musí také nabídnout i atmosféru a atraktivitu odpovídající charakteru akce. Prozradíte něco ze zákulisí hodnocení? Jak jsem již uvedl, soutěž je pod patronací OIV a tomu odpovídají i přísná kritéria. Důraz je kladen na anonymitu, vína musejí být přesně temperovaná, také hodnotitelé a skladba komisí musejí respektovat parametry OIV. Podle konečného počtu přihlášených vzorků budeme mít šest případně sedm komisí. Každá se skládá se sedmi členů a její složení je také dáno. Převažují enologové, dále je členem komise obchodník s vínem, sommeliér a odborný novinář. Komise má svého předsedajícího. Hodnocení probíhá po oba dny, výsledky se zpracovávají automaticky počítačovým programem. I to kolik může jednotlivý hodnotitel posoudit vzorků vychází z doporučení OIV. Je to maximálně 45 vzorků za den, rozdělených do tří degustačních bloků.  

Marketing & ekonomika

Nenechte si to ujít! Svaz vinařů pořádá 17. června v kongresovém sále zámku Mikulov celostátní vinařskou konferenci. Hlavní téma konference – Jak na velká terroirová vína – napovídá, že na konferenci nepůjde o nic menšího, než o hledání jiného přístupu k vínu, k jeho pěstování, výrobě a hlavně k objevování originality regionu ve spojení s vínem.

T 

oto téma se stále více objevuje v odborných i  laických diskusích, a je již dnes jasné, že bude významným tématem českého vinařství a vinohradnictví i v následujících letech. Sázka na region a na vína s regionem spjatá mohou být i dalším marketingovým a obchodním impulsem českého a moravského vinařství a vinohradnictví. Konference přináší jedinečnou příležitost, jak získat ucelený soubor odborných informace během jednoho dne. Úroveň je garantovaná mezinárodní účastí. Zahraniční účastníci z okolních zemí se podě-

Kdy? Kde? V kolik? Mikulov, 17. června 2013 Kongresový sál, zámek Mikulov ■ 8.00 až 9.30 registrace ■ 9.30 zahájení ■ 16.00 závěr Cena konference pro člena SV ČR: 490 Kč Cena konference: 1 490 Kč V ceně: konference, tlumočení do českého jazyka, odborné materiály, občerstvení Zájem o účast potvrzujte na: marketa.novakova@svcr.cz

lí o své zkušenosti s hledáním přístupu k terr­oirovým vínům, s hledáním vhodných a  historicky ověřených odrůd ve svém regionu, a s přínosem, který pro ně tento postoj k vínu má. Hlavním přednášejícím konference je host z Francie, prof. Jacques Blouin (rozvojová agentura Hauts de Garonne Développement), který vám po­otevře cestu k velkým terroirovým vínům. Již sama osobitá prezentace věhlasného odborníka je bezesporu vrcholem konference a rázným důvodem k účasti. Vždyť je to právě Francie se svými proslavenými vinařskými oblastmi, která se takto s námi může podělit o zkušenosti. Velká vína se rodí na lokálních vinicích a v místních sklepích. Dílčí témata konference vám odpovědí na otázky, jak by mělo vypadat „velké“ víno, jak jej definujeme a jak k němu dojdeme nejen ve sklepě, ale i ve vinohradu. Poznatky s terroirovými víny z praxe dále přednesou vinaři a vinařští odborníci z Rakouska, Německa, Slovinska a ČR. Terroirová vína v Čechách i na Moravě čeká úspěšná budoucnost

Budou mít terroirová vína úspěch? Samozřejmě tuto otázku se pokusíme na konferenci také zodpovědět. Nicméně již nyní je jasné, že význam terroirových vín roste s poptávkou trhu a milovníků vín, kteří hledají stále větší a větší originalitu produktů. Již nyní jsou na Moravě velmi aktivní jednotlivá sdružení VOC (Vína originální certifikace), která si společně uvědomují význam a unikátnost svého regionu, lokality a původních odrůd vín, spojených s místem.  

Hlavní přednášející konference prof. Jacques Blouin vám pootevře cestu k velkým terroirovým vínům. 265


Marketing & ekonomika

Vinařský obzor 5/2013

Text: Dr. Ing. Milan Hluchý Svaz Ekovín

Návrh finančních podpor pro systém integrované produkce révy vinné v letech 2014–2020 Po jeden a půl roku trvajících, poměrně intenzivních jednáních, je na úrovni České republiky projednán a schválen návrh systému dotací pro integrovanou produkci v letech 2014–2020. Tento návrh, na němž se shodli vinaři zastupovaní Svazem vinařů ČR a Svazem Ekovín, příslušní úředníci Ministerstva zemědělství ČR a SZIF ještě bude třeba obhájit na evropské úrovni. Vzhledem k tomu, že návrh zahrnuje prvky, které jsou prokazatelným přínosem pro krajinu, zdraví všech zúčastněných, biodiverzitu, půdu atd., je poměrně pravděpodobné, že by měl být v navržené podobě i na Evropské úrovni schválen.

S 

myslem tohoto článku je alespoň základním způsobem informovat širokou vinařskou veřejnost, aby se na hospodaření v rámci nových opatření, která tento návrh obsahuje, mohli vinaři během jedné, případně dvou následujících sezon řádně připravit.

v platnost možnost dotací na integrovanou produkci zcela zanikne. V řadě států, jako například ve Slovinsku, v Německu, Maďarsku a jinde již vinaři skutečně s dotovanou integrovanou produkcí v příštím dotačním období nepočítají.

Nově buď od jara roku 2014, nebo 2015

Dva systémy integrovaného hospodaření, dvě úrovně dotací

Hospodaření a z něj plynoucí čerpání dotací dle tohoto návrhu by teoreticky mělo začít od jara roku 2014. Pokud by se na evropské a poté národní úrovni nestihla projednat veškerá potřebná legislativa, mohlo by se stát, že by schválená opatření byla uvedena do života až od roku 2015. To znamená, že vinaři dnes mají k  vyzkoušení dotovaných technologií jeden případně dva roky. Poté, na jaře roku 2014 či 2015 je bude čekat rozhodnutí, podepíší-li pětiletý závazek k hospodaření v základním, nebo vyšším režimu integrované produkce.

Nově je, mimo jiné právě i kvůli nadchá­ zející povinnosti veškerou ochranu vinic provádět dle principů integrované ochrany, systém dotací v IP navržen na dvou úrovních. První, řekněme základní úroveň, je koncipována jako minimální standard, který by měl být bez problémů splnitelný většinou žadatelů. Částka, kterou by dle návrhu hospodaření na této úrovni mělo být dotováno, byla vypočtena na 8 397 Kč. Druhá, náročnější a z hlediska ekologického výrazně přínosnější technologie by měla být dotována částkou 17 560 Kč/ha.

Integrovaná ochrana od roku 2014 povinností Vzhledem k tomu, že od roku 2014 má v celé EU vstoupit v platnost nová tzv. Pesticidní směrnice, která mimo jiné zavádí povinnost řídit se v  celé ochraně rostlin principy Integrované ochrany, zu-

266

žuje se, ve srovnání se současným stavem, podstatně prostor mezi touto směrnicí požadovaným standardem a systémem Integrované produkce. Vzhledem k této nové situaci bylo také třeba nově formulovat rozdíly mezi požadovanou úrovní integrované ochrany rostlin a systémem Integrované produkce. Původně se dokonce někteří ze zúčastněných domnívali, že po uvedení této pesticidní směrnice

Návrh zahrnuje prvky, které jsou prokazatelným přínosem pro krajinu, zdraví všech zúčastněných, biodiverzitu či půdu.

Preventivně. Kurativně. Eradikativně.

www.bayercropscience.cz Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku. Respektujte varovné věty a symboly.

267


Vinařský obzor 5/2013

Jen pro úplnost dodejme, že pro ekologické vinohradnictví je plánována dotace na úrovni cca 24 000 Kč, přičemž v požadavcích na ekologické vinohradnictví nedochází, ve srovnání se současným stavem, k žádným podstatným změnám.

né v roce s intenzivním infekčním tlakem kterékoli z těchto chorob v případě nutnosti provést až 8 aplikací fungicidů, přičemž o ony dvě navíc provedené aplikace bude nutné v jiných letech ošetřovat méně.

Základní požadavky

Nově navržená opatření

Stejně jako doposud, bude na všech plochách, kde bude hospodařeno v systému dotované IP, požadováno plnění následujících, řekněme základních technologických požadavků. Některé z nich jsou vinařům již známy z předchozího období.

Jak bylo v úvodu uvedeno, i na základní úrovni IP musela být nově zařazena opatření, zvyšující ekologickou úroveň hospodaření ve vinicích. Jde o následující opatření:

■ Na celé výměře vinic nesmí být apli­ kovány přípravky na ochranu rostlin obsahující byť jen jednu ze zakáza­ ných účinných látek. Standardní opatření platné již v minulých obdobích. Cílem je omezit aplikace ekotoxikologicky méně vhodných pesticidů. ■ V   průběhu jednoho roku smějí být aplikovány v přípravcích na ochranu rostlin a v hnojivech maximálně 3 kg mědi / ha. V minulých obdobích byly aplikace mědi limitovány 2 kg / ha a rok. ■ M aximální roční aplikace dusíku ve formě jak minerálních, tak stat­ kových hnojiv je limitována dávkou 40 kg čistých živin. Doposud platil limit 50 kg / ha a rok. ■ V období od 1. června do 30. září se pro­vede prosvětlení keřů odstraňová­ ním zálistků nebo části listové plochy v zóně hroznů. Jde rovněž o standardní opatření platné již v minulých obdobích. ■ Průměrný počet keřů révy vinné na půdním bloku neklesne pod 1 800 je­ dinců / ha. Opatření platné již v minulých obdobích. ■ Nově je formulováno již dříve platné opatření týkající se maximálního počtu ochranných fungicidních zásahů proti plísni révy a padlí révovému. Doposud platilo, že v  kalendářním roce, resp. během jedné vegetace, bylo povoleno provedení maximálně 6 ochranných zásahů proti každé z  těchto chorob. Nově je toto opatření formulováno tak, že v průběhu pětiletého smluvního závazku může být aplikováno maxi­ málně 30 aplikací, avšak během jed­ noho kalendářního roku to smí být maximálně 8 aplikací. To znamená, že v průměru by mělo být opět povoleno 6 aplikací fungicidů za rok, ale bude mož-

268

■ Počet aplikací herbicidů v příkmen­ ném pásu je omezen na maximálně dvě ošetření za rok. Cílem je dále snížit negativní vliv herbicidů na půdní edafon, vodu a další složky ekosystému. ■ Údržba ploch v nejbližším okolí vinice (plocha stanovená rozdílem mezi ce­ lým blokem a plochou vinice určenou k dotaci IP) pokosením. Plocha musí

být minimálně 1 × za rok a to nej­­poz­ ději do 15. 8. pokosena. Herbicidy zde nes­mějí být použity. ■ Žadatel je povinen absolvovat mini­ málně 1 × ročně povinného školení o hospodaření v systému IP. Rozsah školení minimálně 1 × 8 hodin, nebo 2 × 4 ho­diny. Cílem je zvýšit úroveň tech­ nologických, ekologicky orientovaných znalostí v oblasti integrované produkce u všech vinařů hospodařících v systému IP, resp. pobírajících dotace. Dosavadní, dle mého soudu výrazně nevyhovující praxe je taková, že dotace za IP pobírá zhruba 600 podniků, ale alespoň základní úrovní proškolení z nich prošla maximálně jedna třetina, přičemž zbývající dvě třetiny žadatelů v podstatě nejeví o prohloubení znalostí v této oblasti zájem.

Návrh finančních podpor…

■O d třetího roku po výsadbě budou na­ hrazeny aplikace akaricidů introduk­ cí dravého roztoče Typhlodromus pyri. ■ Od 36. měsíce po uzavření smluvní­ ho závazku se musí v každém dru­ hém meziřadí vinice nacházet po­ rost speciální směsi dvouděložných a jednoděložných bylin dle přílohy. Návrh přílohy je formulován takto: a) směs musí obsahovat minimálně deset druhů bylin, b) m inimálně 60 % hmotnosti směsi tvoří osivo alespoň 5 druhů rostlin čeledi bobovitých, přičemž jsou zde zastoupeny jak druhy mělce, tak hluboce kořenící, c) osivo lipnicovitých (trávy) tvoří maximálně 10 % hmotnosti osiva, přičemž smí být použity maximálně 3 druhy trav, d) ostatní druhy zastoupené ve směsi jsou dvouděložné rostliny, e) m inimální výsevní množství této směsi na 1 ha je 20 kg osiva při setí do každého druhého meziřadí. Cílem tohoto opatření je zlepšit bilanci organické hmoty a uhlíku v půdě, zlepšit fyzikální parametry půdy (snížit utužení půd, zvýšit vododržnost a schopnost zasakovat přívalové srážky, zvýšit výměnnou sorpční kapacitu půdy, a tím i její schopnost lépe zásobovat révu živinami) a v neposlední Přístrojeřadě Přístroje přináší tento způsob ozelenění podstatné zvýšení biodiverzity vinice a okolní zemědělské krajiny. ■ K ochraně vinic proti obalečům smějí být v případě potřeby použity výhrad­ ně následující registrované prostřed­ ky: feromonové matení, přípravky na bázi bakterie Bacillus thuringiensis, spinosad nebo methoxyphenozid. Cílem tohoto opatření je minimalizovat negativní vliv insekticidů na faunu vinic. Při uplatnění všech výše uvedených opatření je vypočtena újma (vícenákla­ dy) ve výši 8 397 Kč / ha vinice a rok. Na tuto částku je rovněž navržena podpora.

Nadstandardní opatření Vzhledem k tomu, že řada vinařských podniků již dnes používá i v rámci integrované produkce další technologie vhodné pro ekologické vinohradnictví, byl nově navržen systém několika prvků dále snižujících negativní vliv pesticidů.

■K ochraně vinic před obalečem jed­ nopásým a obalečem mramorova­ ným bude v případě potřeby použita ochrana na bázi feromonového ma­ tení samců těchto škodlivých druhů obalečů. Feromony mají z  hlediska toxikologického i ekotoxikologického vůbec nejpříznivější vliv, protože de facto nic nezabíjejí, ale pouze znemožňují dvěma cílovým druhům obalečů jejich páření. ■ Ž adatel neprovede každoročně 2 aplikace fungicidních přípravků na ochranu révy vinné proti plísni révy. Tyto aplikace je dnes možné nahradit aplikací látek zvyšujících imunitu rostliny proti houbovým chorobám. ■ Žadatel neprovede každoročně 2 ap­ likace fungicidních přípravků na ochranu révy vinné proti padlí révy. Rovněž v této oblasti se preferuje aplikace přírodních látek používaných k ochraně vinic proti padlí v ekologické produkci.

■ Žadatel neprovede každoročně 2 ap­ li­k ace fungicidních přípravků na ochranu révy vinné proti šedé hnilo­ bě hroznů révy. Dle situace je možné volit. Je–li zdravotní stav hroznů tak dobrý, že ochrana před šedou hnilobou nemusí být vůbec použita, není ochrana vůbec aplikována, nebo je možné v případě potřeby aplikovat pomocné látky povolené v ekologickém vinohradnictví. Za aplikaci všech výše uvedených nadstandardních a základních opatření (vyjma postřiku proti obalečům – v tomto komplexu smí být použito jen feromonové matení) je na základě nákladů těch-

Marketing & ekonomika

to opatření navržena podpora ve výši 17 560 Kč. Nově je schválena možnost žadatele rozhodnout se při podpisu závazku, na kterých půdních blocích se zaváže k uplatňování základní či nadstandardní úrovně Integrované produkce. Toto rozhodnutí má pak ale platnost po celý pětiletý závazek. Z tohoto důvodu považuji pro vinaře, kteří uvažují o hospodaření v  nadstandardní úrovni IP za vhodné využít rok 2013 (a možná i 2014) k získání vlastní zkušenosti s těmito způsoby ochrany tak, aby byl v okamžiku podpisu pětiletého závazku schopen skutečně kvalifikovaně, na základě vlastní zkušenosti, posoudit výhody a případná rizika přijímaného závazku.  

Nově byl navržen systém několika prvků dále snižujících negativní vliv pesticidů. ↙ inzerce

Technologie Technologie

Zkušenost Zkušenost aa kvalita kvalita pro pro Vaše Vaše víno víno

Marketing & ekonomika

Diagnostika Přístroje Diagnostika Přístroje

Přístroje Technologie Ingredience Přístroje Technologie Ingredience

Technologie Diagnostika Služby Technologie Diagnostika Služby

Přístroje Diagnostika Ingredience Vlastní výroba Přístroje Přístroje Diagnostika Ingredience Vlastní výroba Přístroje

Technologie Ingredience Služby Technologie Technologie Ingredience Služby Technologie

Diagnostika Služby Vlastní výroba Diagnostika Diagnostika Služby Vlastní výroba Diagnostika

Ingredience Vlastní výroba Ingredience Ingredience Vlastní výroba Ingredience

Služby Služby Služby Služby

Vlastní Vlastnívýroba výroba Vlastní Vlastnívýroba výroba

pneumatické lisy • selektory hroznů • dopravní pásy • odstopkovače • pneumatické lisy • selektory hroznů • dopravní pásy • odstopkovače • násypky šnekové a vibrační • filtry (deskové, talířové, cross flow, mikrofiltrace) • násypky šnekové a vibrační • filtry (deskové, talířové, cross flow, mikrofiltrace) • plničky s vyplachováním • dřevěné sudy • čerpadla • zátky (přírodní, technické) • plničky s vyplachováním • dřevěné sudy • čerpadla • zátky (přírodní, technické) • bag in box • vyvíječe páry • vybavení vinařských laboratoří bag in box • vyvíječe páry • vybavení vinařských laboratoří O.K.SERVIS BioPro - Váš dodavatel technologie na výrobu dobrého vína. O.K.SERVIS BioPro - Váš dodavatel technologie na výrobu dobrého vína. Bližší informace o kompletní nabídce: Bližší informace o kompletní nabídce: O.K. SERVIS BioPro s.r.o., Bořetická 2668/1, 193 00 Praha O.K. SERVIS BioPro s.r.o., Bořetická 2668/1, 193 00 Praha Tel.:+420 281 091 460, Fax:+420 281 866 264, E-mail: info@oks.cz Tel.:+420 281 091 460, Fax:+420 281 866 264, E-mail: info@oks.cz

269


Marketing & ekonomika

Vinařský obzor 5/2013

Text: Petr Březina pro Vinařský obzor

Fenomén víno

Text vybral a zpracoval: Richard Stávek

Vína originální certifikace se postupně představují i na internetu

Psalo se ve Vinařském obzoru před 100 lety…

Každá odrůda vína má své specifické potřeby a je pro něj vhodná mírně odlišná lokalita pro pěstování. Právě tato fakta berou v potaz vinařství, kde se vyrábějí vína originální certifikace. Zásadním rozdílem vín s originální certifikací je, že pocházejí výhradně z vinic ležících ve schválených polohách daného regionu.

V 

V 

loňském roce byla spuštěna společná webová prezentace VOC vinařství, která se snaží především veřejnosti přiblížit princip certifikace a také obecně výhody a vlastnosti vín s certifikací VOC. Na webových stránkách www.vinarstvivoc.cz najde návštěvník krom zmíněných informací také kompletní přehled členů VOC v jednotlivých regionech. Regiony VOC jsou v  rámci České republiky vyčleněny celkem čtyři  – VOC Znojmo, VOC Pálava, VOC Mikulov a VOC

Modré hory. Těmto regionům pak odpovídají konkrétní odrůdy, které jsou pro danou oblast charakteristické – Sauvignon, Ryzlink rýnský, Veltlínské zelené, Ryzlink vlašský, Pálavy, Rulandské šedé, bílé a modré, Frankovka, Svatovavřinecké a Modrý portugal. Součástí webových stránek je přehled VOC sdružení, který obsahuje u každého regionu jak předepsané odrůdy, tak především kontakt na lokální VOC sdružení včetně přehledu členů v dané oblasti. Většina z VOC regionů má pak svoji samo-

statnou prezentaci, kde najdou informace především koneční spotřebitelé.

Proč certifikovaná vína? Běžně se setkáte s tzv. germánským systémem dělení vína na jakostní, jakostní s přívlastkem apod. Oproti tomu označení VOC je obdobou dělení používaného v ostatních zemích – odtud také označení románský systém dělení vín. Hlavní rozdíl je jasný již z označení vína, zatímco germánský systém určuje kvalitu především podle cukernatosti

Většina z VOC regionů má pak svoji samostatnou prezentaci pro spotřebitele. hroznů, románský se snaží představit maximální možnosti dané odrůdy v místě, kde se pěstuje. Kvalita je dána především podmínkami pro pěstování hroznů, půdním složením a deklarovaným původem hroznů. Vína tak mají osobitý charakter, který se nemění v průběhu let, což pro zákazníky znamená stálou kvalitu. Samotné označení VOC s  sebou nese splnění několika předpokladů: vína jsou vyrobena z odrůd typických pro daný kraj, hrozny pocházejí z pečlivě vybraných viničných tratí, ve vínech se odráží charakter daného regionu a především hodnocení vína provádějí sami vinaři, kteří rozhodují, zda splňuje charakter VOC.  

270

Čistění sudů vadných a nemocných inař nebo hostinský nedbalý, který ošetřování sklepních nádob nevěnuje náležité péče, má z pravidla velké procento sudů vadných nebo již nemocných a následkem špatných nádob ošetřuje i vadná vína. Sud prázdný, nedokonale vyčištěný a ne­vysířený uvnitř záhy zplesniví, ztuchne aneb octovinou načichne. Sud páchnoucí po plísni nutno otevříti, režným kartáčem vyčistiti, načež desetiprocentním roztokem kyseliny sírové (při vlévání kyseliny sírové jest zapotřebí veliké opatrnosti, zejména obličej dlužno míti v určité vzdálenosti), důkladně stěny se okartáčují, pak horkou vodou a dostatečně ještě studenou vodou spláchnou. Sudy silně zplesnivělé, kde plíseň vnikla již do dřeva, nutno rozebrati, dáti u  bednáře ohoblovati, načež se musí vypláchnouti

horkou sodovou vodou, pak čistou vodou horkou a horkými kaly či kvasnicemi. Sudy po octovině páchnoucí jest možno vypařením 2procentním roztokem sody (na 50 l vody 1 kg sody) napraviti a současně se doporučuje tyto vypařené, vypláchnuté a odkapané sudy několikráte silně vysířiti. Při starších nechť vinař vždy dbá toho, aby sud napřed studenou vodou se vypláchl a pak teprve vypařil. Je-li vinař nucen upotřebiti sudy od vína červeného pro vína bílá, musí tyto vypařiti směsí vody a kyseliny solné (½ l solné kyseliny na 20 l vody) a sice tak, že nádobu s tímto roztokem válí as 15 minut, načež směs vypustí, vypláchne chladnou vodou a opět vypaří dvouprocentním roztokem sody (na 50 l vody 1 kg sody) a zbytky sody odstraní zase čistou horkou vodou.

V některých krajinách, kde je nouze o ná­ doby, upotřebí vinař též sudy od líhu. Tyto mají stěny natřeny vodním sklem, jež se horkou vodou, ku které byla přidána kyselina sírová (1–2  %), odstraní a  sudy důkladně vypaří. Sudy od slivovice nelze upotřebiti pro vína hroznová.

po něm následuje Chrupka červená, bílá méně, pak červený Veltlín čili Muškatel. Před pěti lety vysazená Budínka ukázala se též proti mrazu velmi otužilou a má na své stáří hezkou násadu hrozníčků. Jsem věru zvědav na tuto odrůdu, která se u nás sice ode dávna pěstovala, v poslední době však vyklučením starých vinic a zaváděním nových odrůd, zejména Portugalského modrého, bezmála z vinic okresu zdejšího zmizela. Taktéž mladé vinohrádky se částečně popravily, avšak mnoho hlaviček docela zašlo. Tak na příklad ve viničce o 700 hlavách musilo býti podsazeno na 250 kusů štěpovaných rév. To platí vše o vinohradech domácích a šlechtěných. Avšak i mateční révy americké nezůstaly od dubnových mrazů ušetřeny a silně utrpěly. Mnoho hlav zašlo aneb vyhání ze země čestvé výhony, že i zde bude letos značná škoda. Ze škůdců objevila se dosud v nepatrném množství zobonoska révová. Roztočem napadeno dosti keřů a tyto dosti silně. Peronospora, pro chladné počasí

dosud se neobjevila a právě se na celém okrese 1% roztokem modré skalice pilně postřikuje. Druhá kopačka je velmi nutná a provádí se všude, neb po loňském mokrém počasí se tráva a hlavně bodlák ve vinicích úžasně rozmnožil. Zajímavo je to, že plevel, tak zvaná »kuřačka«, již byly plny vinohrady, nyní docela zmizela. Staří vinaři praví, že prý nemiluje mokra a následkem loňského deštivého počasí zhynula. – V ovocných sadech vypadá to téměř tak, jako ve vinicích, ba namnoze i hůře. Třešně, vyjma velmi pozdní odrůdy jako Hedelfingské, Germersdorfské a velké chrupavky, nejsou žádné. Taktéž meruňky, broskve a ořechy zmrzly docela. Višně naopak jsou ovocem obaleny. Též švestka domácí, duranče a slívy slibují hojnou úrodu, ač-li nebude zničena červivostí plodů a housenkami píďalek. Některé odrůdy hrušek zmrzly docela a jen něco málo zůstalo. Totéž platí i o jablkách, jichž bude velice po skrovnu.   Jos. Ondra

Pachuť po nové nádobě. Nový sud ze syrového dřeva, byť byl důkladně vypařen, přece sdílí vínu příchuť po dřevě a zahnědlou barvu. Červená vína netrpí tak jak bílá a doporučuje se vždy do nových nádob dáti zkvasiti jen méně cenný mošt. Čištěním gelatinou a bílkem se příchuť dřeva i hnědá barva částečně odstraní.   Ant. Markant st. sklep. inspektor v Praze

Dopis Klobouky u Brna 26. května 1913. Obávaní ledoví muži dostavili se letos o něco dříve. Počasí kolem 9. května se zhoršilo a ochladilo tak, že teploměr klesl až na nulu. Jelikož však většinou panovaly silné větry a bylo zamračeno, nebylo způsobeno žádných škod, takže tentokrát jsme nemusili kouřiti proti mrazu, ač vše pro to připraveno bylo. Poslední zprávou oznámené škody dubnové se jen z části napravily. Tak zvaná spící očka sice vyhnala, ale bez úrody; přes to však dosud mnoho hlav spí a zdá se, že vůbec nevyženou. Než i zdravé hlavy chladné počasí pomalu rostou, hrozníčky jsou stále nepatrné, přes to však vypadá to ve vinici veseleji, tak že vinař teď již s radostí svou vinici navštěvuje a práce veseleji vykonává, neboť zdravé keře ukazují dosti hrozníčků, že by byla naděje aspoň na třetinu obvyklé sklizně, arciť jen tehdy, pak-li vinohrady od dalších nepřátel budou ušetřeny. Poměrně nejvíce úrody ukazuje Ryzlink rýnský, u něhož téměř každá hlava má hrozny;

271


Fenomén víno

Vinařský obzor 5/2013

Text: Richard Stávek Vinařský obzor

S Pavlem Pavlouškem o knize oceněné OIV Již dříve jsme ve stručnosti informovali o významné události pro naše vinařství – o udělení významného ocenění OIV – Mezinárodní organizace pro révu a víno – Pavlu Pavlouškovi za jeho knihu Pěstování révy vinné – moderní vinohradnictví. Abychom našim čtenářům přiblížili tuto odbornou publikaci, která by neměla chybět v knihovně žádného vinohradníka, položili jsme autorovi několik otázek. Pěstování révy vinné – moderní vinohradnictví Monografie od našeho předního experta na vinohradnictví a vinařství shrnuje poznatky o pěstování révy vinné. Autor v ní komplexně předkládá veškeré domácí a zahraniční informace za posledních 10 let a vlastní praktické zkušenosti s pěstováním révy vinné v ČR. Čtenář se seznámí s nejnovějšími způsoby výsadby, ošetřováním, ochranou i technologiemi, které pomáhají vinohradníkům při pěstování révy vinné. Knihu využijí jak drobní, tak i zájmoví a profesionální pěstitelé révy a studenti. Textová část je doplněna názornými tabulkami, perokresbami a fotodokumentací, které zabezpečují srozumitelnost pro všechny skupiny čtenářů. Publikace získala významné ocenění „Prix de l´OIV 2012“ Mezinárodní organizace pro révu vinnou a víno (OIV) se sídlem v Paříži v kategorii „Viticulture“ za rok 2012. Vydáno v roce 2011 v nakladatelství GRADA, publikace má 336 stran.

272

Co bylo podnětem pro napsání knihy? Uvědomoval jsem si již dříve, že takto obsáhlá a souhrnná publikace vyšla u nás naposled krátce před rokem 1990. Chtěl jsem proto shrnout a nabídnout nejnovější poznatky z vinohradnictví široké vinařské veřejnosti. Jednak se od roku 1996 zabývám výzkumem, dělám praktické pokusy, diskutuji s vinohradníky a pomáhám jim řešit problémy. Chtěl jsem toto všechno souhrnně zpracovat, aby to vinohradník našel na jednom místě. Zároveň mám však jednu zásadu, kterou vždy říkám studentům na přednáškách i přednáškách pro vinohradnickou praxi: „Praktické poznatky nevysedíte někde na židli v kanceláři. Každé agrotechnické rozhodnutí se musí udělat přímo v konkrétní vinici. Musíte vidět, jak réva roste, vyvíjí se, v jaké je fenofázi a potom lze rozhodnout, jak révu ošetřovat.“ Kvalitní vinohradník a vinař by měl být proto vybavený poznatky z teorie i praxe a umět je syntetizovat a správně použít ve prospěch vinice a kvality hroznů. Co pro tebe znamená cena OIV? Je to pro mě velká pocta. Nezávislá světová organizace tímto způsobem ocenila kvalitu mojí práce výzkumné, publikační a vzdělávací. Velký význam pro mě osobně má, že je to cena v jedné z hlavních kategorií „Viticulture“. Je paradoxní, že vinařský svět ocení moji práci a v domácích podmínkách tě za ní „po zásluze potrestají“. Co na to říct? Snad jen, že výzkum, publikování a praktické pokusy ve vinicích jsou moje práce a záliba a snad se mě ještě podobné ocenění podaří získat. A pak třeba ti, co to nechápou, nebo spíše nechtějí chápat, že tato cena oceňuje práci ve vědě,

Fenomén víno

v poslední době velmi často slýchám: „Bohužel se tímto tématem nezabývám.“ Je to silně neprofesionální a každý kdo chce špičkově učit a  dělat výzkum ve vinohradnictví nebo vinařství musí dokonale ovládat obě disciplíny. To je naprostý základ. Úplnou tragédií je, když třeba nezná ani registrované odrůdy révy vinné. Mojí snahou je proto vzdělávat studenty zcela komplexním přehledem a studenti to také tak chápou, protože za mnou přicházejí s otázkami z vinohradnictví a vinařství. Jaké jsou tvé další publikační záměry? Připravuji publikace svých výsledků z vý-

zkumu do vědeckých časopisů, protože právě díky těmto publikacím se člověk stane známým ve světě, což mám vyzkoušené. Zpracovávám výsledky svých zkušeností a poznatků s PIWI odrůdami do publikace, která bude jakousi ampelografií PIWI odrůd. Pracuji také na již zmíněné publikaci „Zpracování hroznů – Moderní vinařství“. Píšu nejnovější poznatky a zkušenosti z praxe do odborných časopisů v České republice a na Slovensku. Po získání ceny OIV získávám nabídky na přednášky v zahraničí. A hlavně je třeba chodit mezi vinaře, protože jak mě nedávno řekl jeden

Z dosavadní publikační činnosti autora: ■ Stolní odrůdy révy vinné ■ Výroba vína u malovinařů ■ Encyklopedie révy vinné ■ Pěstujeme révu vinnou ■ Množství článků v časopise Vinařský obzor, aj.

vinohradník: „Vinaři tě potřebují, abys mezi ně chodil do terénu a pomáhal řešit problémy.“  

Vinařství Baloun znovu obhájilo své tituly v soutěži „Vins de Gastronomie“ výzkumu a vzdělávání a má velký světový význam, konečně pochopí. Jaké jsou ohlasy na knihu, ať už z praxe nebo v akademické obci? Asi nejvíce ohlasů mám od studentů. Je to přirozené, protože knihu využívají při svém studiu. Poznatky v knize velmi oceňují zejména studenti kombinovaného studia, což jsou lidé z praxe. Když se o tom bavíme u zkoušek, říkají, že v knize je logická návaznost nejnovějších poznatků, aplikace na různých pokusech a doporučení pro praxi ve vinici. Chtěl bych také zpracovat podobným způsobem informace a vlastní poznatky z vinařství do knihy „Zpracování hroznů – Moderní vinařství“, která by měla vyjít v roce 2014. Když jsem začal učit na vysoké škole, bylo mně jasné, že musím ovládat vinohradnictví i vinařství, tyto dvě disciplíny se nedají oddělit. Protože když s někým diskutujete o vinici a hroznech je velmi trapné a neprofesionální ve vinohradě skončit a jak říkám použít „kouzelnou větu“, kterou kolem sebe

Druhý ročník mezinárodní soutěže Concours International des Vins de Gastronomie™ se konal v rámci enogastronomického veletrhu „Le Carré des Vigneronnes“, který pořádal Rotary Club Antibes Azur Riviera pod taktovkou jeho prezidentky, paní Machiko Wakai-Tschann, ve dnech 5.–7. dubna letošního roku v Antibes, Côte d‘Azur.

A 

ntibes je přímořské letovisko známé již z dob zlatých  časů nazývaných la Belle Époque (1890–1914), které se nachází mezi známými turistickými městy Cannes a Nizzou na francouzské Riviéře (čtenářům Remarquových románů se okamžitě vybaví scény z jeho nejslavnějšího Vítězného oblouku – Arc de Triomphe…). Celá akce se odehrávala pod šapito v areálu Les Espaces du Fort Carré naproti pevnosti Fort Carré (známé také z filmu o Jamesi Bondovi „Nikdy neříkej nikdy“) a jachtařskému přístavu Port Vauban v Antibes a zúčastnila se jí vinařství z osmi významných regionů Francie (kromě jihofrancouzských oblastí Provence, Languedoc-Roussillon, Gaskoňska a jižní

Rhôny také prestižní Burgundsko, Champagne, ale i Bordeaux a Alsasko) a nespočet sýrařů, charcutierů a výrobců regionálních pochutin a „produits du terroir“ jako jsou med, tapenade, nugát, olivy, suché plody, marmelády apod. Soutěž Concours International des Vins de Gastronomie™ je „duchovní dítě“ známé francouzské enoložky, Régine Le Coz, jehož inaugurace se konala v průběhu loňského, v pořadí již 25. ročníku enogastronomického bienále Agecotel – Nice Côte D'azur a jak vidno, bude alternovat v lichých ročnících právě s tímto salonem v Antibes, Côte d‘Azur. Druhého ročníku soutěže Concours In­ ternational des Vins de Gastronomie se zúčastnila především vína z tradičních

Text: Helena Baker AIWS, členka degustační poroty vinařských zemí, jako jsou Francie, Itálie, Španělsko a Německo, avšak o to větší bylo překvapení, když se na druhém stupni vítězů objevilo moravské vinařství z Velkých Pavlovic! Z celkového počtu pouze dvou udělených zlatých medailí získal Radomil Baloun jednu Gold Star za svůj Tramín červený, ročník 2012, zatímco vítězem se stal jeho alsaský protějšek Les Troubadours Gewurztraminer z vinařství Le Clos du Château d'Isenbourg. Navíc z 18 udělených stříbrných medailí si pak vinařství Baloun odneslo ještě jednu Silver Star, a to za Rulandské bílé z ročníku 2012.   Další informace a výsledky: www.civg-igwc.fr

273


Fenomén víno

Text: Ing. Jan Otáhal Valtické vinné trhy

Vinařský obzor 5/2013

Fenomén víno

Předávání CH 46. VVT – přebírá Marcel Lanžhotský z PATRIA Kobylí, a. s

pro zahraniční vína (Jaroslav Kšáňa za Malbec z Argentiny). Komise odborné veřejnosti zároveň vybrala Pohár Profesora Viléma Krause za nejvýše ohodnocené víno touto komisí (Vinařství Dufek za Aurelius).

Největší počet ocenění si rozebraly tři nejúspěšnější vinařské společnosti: 1. Patria Kobylí, a. s. na 15 vystavených vín získala 2 VZM, 5 ZM, 3 SM a  3 diplomy; dále jim patří Champion za červená vína a Pohár hejtmana JK

2. Vinařství Josef Dufek ze Svatobořice-Mistřína na 25 vystavených vín získalo 1 VZM, 3 ZM, 4 SM, 3 BM a 5 diplomů; dále Pohár prof. Viléma Krause

Valtické vinné trhy 2013 měly co nabídnout Na 46. ročník Valtických vinných trhů (VVT) přivezlo koncem března svá vína 147 vinařských firem a obchodních společností. Vinaři zaplnili Španělskou konírnu 926 vzorky vín – z České republiky 123 vinařských společností i firem přivezlo 793 vín, z  Rakouska 13 menších firem 78 vín, ze Slovenska 10 vinařských společností a firem 52 vín a 1 obchodní firma přivezla z Argentiny 3 vína.

T 

radičně nejvíce vín dávají na VVT Vinné sklepy Valtice (37 vín), dále ZNOVÍN Znojmo (29 vín), VINSELEKT Michlovský (23 vín). Ze zahraničních vinařství přivezli nejvíce vzorků Rudi Woditschka z Rakouska (30  vín) a CHATEAU Modra ze Slovenska (13 vín). Více než 600 vín bylo mladých z ročníku 2012, z ročníku 2011 bylo 255 vín, z ročníku 2010 bylo 25 vín; nejvíce byly obsazené kategorie: 1 – bílá odrůdová tichá vína do 12 g – přes 390 vín a kat. 3 – červená odrůdová tichá vína – přes 200 vín, ale také kat. 5 – vína od 12 g do 42 g – více než 140 vín ledových, slámových a výběrů bylo 46

274

vín, šumivých vín celkem 22, archivní vína červená – starší nad 3 roky celkem 29 vín. Celkem bylo letos možné ve Valticích ochutnat více než 50 pěstovaných odrůd révy vinné. V  tržním sortimentu v Kategorii 01 absolutně nejvíce vzorků má stále narůstající odrůda Chardonnay (68), následuje Ryzlink rýnský (62), oblíbený Saivignon (57); nad 50 vzorků mají ještě Veltlínské zelené a Rulandské šedé. Z červených odrůd je nejvíce zastoupena Frankovka (46), Rulandské modré (44) a Zweigeltrebe (40). O rostoucím zájmu konzumentů o kvalifikované směsi vín svědčí i úctyhodný počet 54 cuveé.

Hodnocení vín se uskutečnilo ve dnech 16., 17. a 18. dubna 2013 v degustačním sále Národního vinařského centra na valtickém zámku. Kolem stovky renomovaných degustátorů využilo opět hodnotícího systému NVC s  propojeným počítačovým programem. V pátek 19. dubna komise složená z 15 předsedů hodnotících komisí vybrala pod vedením doc. Ing. Josefa Balíka, Ph.D., ze ZF v Lednici na Moravě vybrali CHAMPIONY pro bílá vína (Vinařství Volařík z Mikulova za Ryzlink vlašský) a CHAMPIONA pro červená vína (Patria Kobylí, a. s., za Cabernet Sauvignon) a také CHAMPIONA

3. Znovín Znojmo, a. s. na 29 vystavených vín získal 1 VZM, 1 ZM, 2 SM, 2 BM a 1 diplom; také Pohár ČSVP

4. Vinné sklepy Valtice, a. s. na 37 vystavených vín získaly 2 ZM, 4 SM, 3 BM a 6 diplomů

V pátek 10. května v 9 hodin se uskutečnila za účasti cca 40 zástupců tisku tisková konference k 46. VVT a problematice vinařství v ČR. Tradičně pak v 10 hodin otevřel 46. ročník Valtických vinných trhů chorál „Vinohrady, vinohrady“. Po slavnostním projevu předsedy Společnosti VVT Ing. Marka Šťastného byly předány medaile a diplomy a posléze i ocenění úspěšným vinařům. Až do 14 hod. mohly cca čtyři stovky vinařů a pozvaných hostů degustovat z 926 shromážděných vzorků vín. Pak se již nahrnuli dovnitř dosud venku vyčkávající návštěvníci a zaplnili vyprázdněnou Jízdárnu. Většina milovníků odrůdových vín již přijela poněkolikáté a vínu rozumějí, budou spíše usrkávat z pohárku a rozmlouvat s přáteli, které víno jim chutná. A srovnávají své čichové a chuťové orgány s vyhlášenými vinaři či sommeliéry, kteří vína již koncem dubna obodovali. Ne vždy se shodnou – a to je dobře, neboť jenom proto je na trhu tolik rozličných vín. Právě

1

1 Předávání ceny ČSVP – přebírá Znovín Znojmo, a. s. 2  Stanislav Konečný, Čejk 3 Předávání CH pro zahraniční vína – převzal Jaroslav Kšáňa

tato rozmanitost vín od vinařů na Moravě do Valtic láká tisíce milovníků dobrých vín. Již tradičně byla v 16 hodin zahájena draž­ba Championů VVT z minulých ročníků. I když je o dražbu mezi návštěvníky i veřejností mimo výstavní areál vždy velký zájem, do samotné dražby se zapojilo jen několik sběratelů vinařských kuriozit. V zaplněné zámecké Jízdárně, kde již degustovalo více než 1 000 návštěvní­ ků, se vydražila tato 4 vína:

NEUBURSKÉ výběr z hroznů, ročník 2000 – bylo CHAMPIONEM na 35. ročníku Valtických vinných trhů v roce 2002 – vydraženo za 3 500 Kč.

Pěkné jarní počasí se v sobotu změnilo na pravé aprílové, a do výstavního areálu tak zavítali hned po obědě i ti, co pláno­ vali výlety po okolí. Krátce se objevil i hejtman Jihomoravského kraje Jiří Hašek v doprovodu poslance Jiřího Petrů. Valtické vinné trhy si zakládají především na tom, že několika tisícům návštěvníků mohou nabídnout v optimálním prostředí degustaci mladých odrůdových vín, která jsou nebo budou v nejbližší době na našem trhu. Ale od roku 2009 mají VVT také sledovanou raritu: přiťuknutí růžovým vínem na jednom místě – napoprvé se podařilo utvořit a zapsat rekord v počtu 532 přiťuknutí růžovým vínem Grácie rose. A letos po pěti letech se podařilo rekord konečně překonat – venku mírně pršelo a v zaplněné Jízdárně si růžovým vínem přiťuklo za dozoru agentury z Pelhřimova rovných 550 návštěvníků. Určitě tomu pomohlo nejen špatné počasí, ale také přítomnost České televize, populárního zpěváka Standy Hložka i moravského baviče Miroslava Donutila. I  letos navštívilo 46. valtické vinné trhy kolem 6 000 spokojených návštěvníků a i když se během soboty výrazně ochladilo, dobré víno dokázalo všechny rozehřát. A pořadatelé i návštěvníci si již plánovali 47. valtické vinné trhy ve dnech 9. a 10. května 2014. 2

CABERNET SAUVIGNON rezerva, 1997 z Vinařství TARAPACA v Chile byl CHAMPIONEM v roce 2000, kdy se lámalo tisíciletí a kdy už byla na trhu výborná vína z ročníku minulého století 1997 – vydraženo za 4 000 Kč.

RULANDSKÉ odrůdové víno r. 1979 – víno bylo CHAMPIONEM na 18. VVT v roce 1985 – vydraženo za 5 000 Kč.

3

CABERNET SAUVIGNON výběr z hroznů roč. 2006 – víno bylo CHAMPIONEM v roce 2007, pochází z malého rodinného vinařství Libor Veverka z Čejkovic – ač nejmladší, bylo vydraženo za 7 200 Kč. Pro humanitární účely tak vynesla dražba 19 700 Kč.

275


Fenomén víno

Text: RNDr. Zdeněk Habrovanský Šlechtitelská stanice vinařská, s. r. o., Polešovice

Vinařský obzor 5/2013

Fenomén víno

Šlechtitelé v Galerii slováckých vín v Uherském Hradišti Po skončení loňského silvestrovského představení ve Slováckém divadle v Uherském Hradišti jsem byl se ženou pozván místostarostou města na skleničku vína do Slovácké galerie vín. Ta se nachází ve sklepích nově zrekonstruované jezuitské koleje ve středu města Uherské Hradiště.

G 

alerie mně okouzlila a tehdy jsem se rozhodl jako místopředseda sdružení, že letošní valnou hromadu Sdružení šlechtitelů révy vinné (SŠRV) zorganizujeme právě zde, a to hned z několika důvodů. Jeden z nich byl, že pro sdružení je každoroční povinností svolat valnou hromadu, další abychom spolu

s předsedou sdružení Ing. Aloisem Tománkem představili královské město Uh. Hradiště našim kolegům a konečně to byla připomínka mých kulatých narozenin. Valná hromada SŠRV byla svolána na 3. března letošního roku do překrásného prostředí Slovácké galerie vín, která láká k návštěvě.

Valné hromady se zúčastnili zástupci všech řádných členů s hlasovacím právem, to je z firmy Michlovský z Rakvic, SŠV Ampelos Vrbovec, SŠV Velké Pavlovice, SŠV Polešovice a firma A. Tománek a dále spolupracující členové L. Glos, L. Michlovský, V. Holleinová, D. Cho­cholatý z Karlštejna a L. Lampíř ze Sádku. Nezbytnou

Prohlídla vinařství Zlomek & Vávra

Ve farské zahradě

Ve sklepě

účast tvořili pracovníci ÚKZÚZ Oblekovice a Brno, kteří prověřují révový materiál, a  to z  pohledu odrůd nebo pro množení a uznávací řízení – I. Ludvíková, V. Rud­ski, J. Chaloupka a M. Kůrka. Velmi jsme si považovali návštěvy docenta Pavla Pavlouška z Mendelovy univerzity v Lednici, kde přednáší pro adepty vinařství, píše odborné knihy o vinařství a vinohradnictví a je velkým přínosem pro širokou veřejnost. Valná hromada proběhla podle předepsané osnovy od zhodnocení činnosti a hospodaření v minulém roce až po praktické záležitosti, s nimiž se šlechtitelé při své nelehké

začínají množit v praxi u školkařů. Zatím se moc nedaří najít zdravé rostliny u odrůd VČR, VZ, Svg, Hi, MP, SZ a IO. Ivana Ludvíkova z ÚKZÚZ Oblekovice přednesla současnou odrůdovou skladbu révy vinné. Ve Státní odrůdové knize je k dnešnímu dni zapsáno 72 odrůd moštových bílých, modrých, stolních a podnožových. Ve státních odrůdových zkouškách na ÚKZÚZ Oblekovice je momentálně zkoušeno 8 odrůd, převážně moštových. Šlechtitelé révy vinné zhodnotili svůj odborný program v rozsáhlé galerii slováckých vín, kterou spravuje firma Víno Zlomek & Vávra.

pit vína za cenu nákupu u vinařů a ochut-­ nat i ve vinárně. Během naší akce Šlechtitelé postupně ochutnali Muškát moravský vyšlechtěný na ŠSV Polešovice, od čtyř vinařů – Cícha Blatnice, Žurek Žeravice, Zlomek & Vávra z Boršic u Blatnice a Víno Vaďura Polešovice. Všechny čtyři vzorky byly zdařilé a patřily k charakteru muškátu. Po skončení akce jsme využili další skvělé služby městského informačního centra /MIC/ v Uherském Hradišti. Vedoucí MIC Bernadetta Vaculíková nás provedla po kulturních památkách v centru města. Z jejího fundovaného výkladu jsme si uvědomili krásu a historický význam královského města na řece Moravě. Město získává věhlas vinařského města díky každoročním slavnostem vína, které jsou spojeny s otevřenými kulturními památkami druhou sobotu v září. Naše celodenní klání skončilo ve farské zahradě na Masarykově náměstí, kde je vysazeno čtrnáct odrůd révy vinné s popiskami. Do farského sklepa jsem připravil ještě 7 vzorků vín z letošní produkce ŠSV Polešovice. Účastníci mohli ochutnat i náš Muškát moravský, nové křížení s muškátem zvané MERY, dále Sevar a další odrůdy.  

Město získává věhlas vinařského města díky každoročním slavnostem vína, které jsou spojeny s otevřenými kulturními památkami druhou sobotu v září. práci setkávají během roku. Dotace a podpora státu jsou stále omezenější. Mění se odrůdová skladba štěpovaných sazenic. V loňském roce byl největší zájem o Hibernal, RV, Pálavu, Muškát moravský, Svg, MT, SZ, RR, RŠ a  Tramín červený. Šlechtitelé konstatovali, že průběh mrazivého počasí v únoru roku 2012 s holomrazy nebyl příznivý na otestované materiály v prostorových izolátech a zvláště pravokořenné sazenice vymrzly. Proto budeme požadovat, aby se otestované sazenice z technického izolátu v Lednici štěpovaly. Šlechtitelům se zatím podařilo otestovat a namnožit do prostorových izolátů více než polovinu odrůd z LPO a tyto se

V levé části se nachází prostor vlastního vinařství Zlomek & Vávra se sudy, ukázkou výroby šampusů, konferenčními sály až pro 100 lidí a s klimatizovaným úložným sklepem pro nalahvované víno. Sklepení zrekonstruované jezuitské koleje na Masarykově náměstí v Uh. Hradišti bylo pro veřejnost otevřeno 29. září 2012. Vlastní Galerie slováckých vín se nachází v  pravé části a  je velkým originálním projektem pro turisty a občany Uherského Hradiště. Ve vinotéce se na­b ízí po deseti odrůdách od patnácti vi­nařů z celé Slovácké podoblasti a zákazník se může projít v dostatečném sor ­timentu 150 vystavených odrůd po celé propagované podoblasti, může si nakou-­

Šlechtitelé před MIC

Klimatizovaný sklad vín

276

277


Fenomén víno

Text: Zbyněk Vinš, Pavla Burešová pro Vinařský obzor

Vinařský obzor 5/2013

Jarní enogastronomické menu Nadcházející období je charakteristické chřestem, zelenými bylinkami, zeleninou a kořením. My jsme připravili lehké, atraktivní, lahodné menu v duchu tradic a také současných trendů. Předložené pokrmy lze jednoduše připravit pro vzácnou návštěvu, ale můžeme mile potěšit také své nejbližší. Po doplnění kvalitním regionálním vínem pocítíme příjemné enogastronomické zážitky.

Menu:

1

Sauvignon, 2011, suché, pozdní sběr Chřestový krém s podmáslím a domácími krutony

2

Ryzlink vlašský, 2010, pozdní sběr, Kotelná Krůtí steak plněný bylinkovým máslem, gratinovaná bramborová kaše, ratatouille

3

Lokus rosé, 2008, likérové víno, Vinařský Dvůr Němčičky Jahodový knedlíček z odpalovaného těsta s vanilkovou omáčkou Sauvignon 2011

Jak připravíme jednotlivé pokrmy?

Chřestovou polévku zjemněnou podmáslím s křupavými krutony výborně doplnil Sauvignon, 2011, suchý, pozdní sběr.

Chřestový krém Chřestový krém s podmáslím a domácí­ mi krutony (5 porcí) Suroviny: 450 g zelený chřest, 0,6 l drůbeží vývar, 50 g šalotka, 50 g máslo, 100 g podmáslí, 100 g toustový chléb, sůl Postup: na másle orestujeme jemně pokrájenou šalotku, zalijeme vývarem a přivedeme k varu. Vložíme oloupaný a nakrájený chřest bez odříznutých špiček (cca 1/3), vaříme do změknutí, následně přidáme podmáslí a necháme přejít varem. Polévku rozmixujeme, přecedíme přes jemné síto a dochutíme solí. Podáváme s malými krutony z toustového chleba a blanšírovanými (krátké povaření – asi 3 minuty a následné zchlazení) špičkami chřestu.

278

pro slavnostní a sváteční chvíle Ryzlink vlašský 2010 Párování hlavního chodu bylo komplikované z důvodu mnoha použitých surovin. Podávali jsme jej s Ryzlinkem vlašským, 2010, suchým, pozdní sběr (Mikulovsko); rozhodovali jsme také o volbě dalšího vhodného vína, které se krásně propojilo se šťavnatým krůtím masem a krustičkou, jemnou, ale plnou máslovou chutí bramborové kaše a bylinkami ochucené francouzské zeleniny – plné Rulandské šedé, suché, z ročníku 2011.

červená paprika, 50 g cibule šalotka, 50 g olivový olej, snítky čerstvého rozmarýnu a tymiánu, pepř, sůl Postup: lilek, šalotku, rajčata nakrájíme na kostičky, papriku na proužky a česnek na jemné plátky. Cukety rozkrojíme podélně a nakrájíme na menší kousky. V pánvi na části oleje postupně opečeme dozlatova lilek, následně papriky, rajčata, cibuli a nakonec česnek a cuketu. Za průběžného promíchávání odpaříme přebytečnou šťávu, osolíme a opepříme. Na konci přidáme nasekané bylinky a zbytek olivového oleje, stáhneme z plotny a horké podáváme.

Krůtí steak

Jahodový knedlíček

Krůtí steak plněný bylinkovým más­ lem, gratinovaná bramborová kaše, ra­ tatouille (5 porcí) Suroviny: 750 g krůtí prsa, 200 g máslo (150 g bylinkové máslo, 50 g na rozpuštění), 100 g kukuřičné lupínky, 1 ks vejce, sůl Bylinkové máslo: máslo (150 g), česnek, plocholistá petrželka, tymián a pažitka. Do vyšlehaného másla vmícháme přiměřené množství rozdrceného česneku a nasekaných bylinek. Postup: maso omyjeme, osušíme, osolíme a nakrojíme kapsu, naplníme bylinkovým máslem. Otvor uzavřeme párátkem. Kapsu z jedné strany potřeme rozšlehaným vajíčkem a obalíme v částečně rozdrcených kukuřičných lupínkách. Před pečením pokapeme máslem. Pečeme při teplotě 180 °C.

Jahodový knedlíček z odpalovaného těsta s griliášem a vanilkovou omáčkou (5 porcí) Suroviny: 200 ml mléka, 30 g máslo, 190 g mouka hrubá, 1 ks vejce, sůl, 400 g čerstvé jahody, moučkový cukr Postup: do mírně osoleného vroucího mlé­ ka přidáme máslo, po jeho rozpuštění zasypeme prosátou moukou a vzniklé těsto stále mícháme, až se přestane lepit na stě­ny kastrolu. Do částečně prochladlého

Gratinovaná bramborová kaše (5 porcí) Suroviny: 500 g brambor, 150 g mléko, 50 g máslo, 60 g žloutky, sůl Postup: brambory uvaříme v osolené vodě do měkka, vodu slijeme, přidáme máslo se žloutky a  rozmixujeme za postupného přidávání teplého mléka. Vychladlou kaši tvarujeme pomocí cukrářského sáčku a gratinujeme v salamandru. Ratatouille (5 porcí) Suroviny: 400 g malé cukety (zelené, žluté), 100 g lilek, 100 g cherry rajčata, 50 g Krůtí steak s gratinovanou bramborovou kaší a ratatouille

Fenomén víno

těsta vmícháme vejce. Těsto rozválíme na plát, který rozkrájíme na čtverce a plníme ovocem. Pečlivě sbalíme do kulatých knedlíků. Zvolna vaříme 8–12 minut podle velikosti. Griliáš Suroviny: 120 g cukr krystal, 50 g lískových ořechů, 50 g máslo Postup: cukr s kouskem másla utavíme na karamel, do něj vsypeme opražené lískové ořechy a lehce je v karamelu dopražíme. Pak  griliáš necháme v  tenké vrstvě vychladnout na silikonové fólii, ztuhlou hmotu rozdrtíme válečkem nahrubo. Griliášem posypeme knedlíky krátce před podáváním. Vanilková omáčka Suroviny: 500 ml mléko, 30 g vanilkový pudink, 1 vanilkový lusk, 50 g cukr krupice, 20 g máslo Postup: pudinkový prášek rozmícháme ve 100 ml studeného mléka. Obsah vanilkové­ ho lusku s cukrem přidáme do zbylého mlé­ka a přivedeme téměř k varu. Za stálého míchání vlijeme rozmíchaný pudink v mléce a povaříme dvě minuty. Po odstavení z plotny vmícháme máslo. Omáčkou podléváme vařené jahodové knedlíky.  

Lokus rosé 2008 K dezertu jsme po dlouhém rozhodování vybrali na základě všech senzorických hodnot Lokus rosé 2008 likérové jakostní a vzácná návštěva to velmi ocenila. Další variantou, která se také krásně propojila v chuti s moučníkem, byla Pálava, 2010, výběr z hroznů.

Jahodový knedlíček s griliášem a vanilkovou omáčkou

279


Spolkové informace

2 inzercia

Vinařský obzor 5/2013

Inzerce

Na hriadkach 13/a, 841 07 Bratislava 49 Slovenská republika www.mandy.sk

Prodejny a pobočky – P o n ú k a mdistribuce e Vám Vinařského obzoru

Kalendář vinařských akcí na červen Datum

Akce

Místo

Kontakt

Festival otevřených sklepů – za vínem na Podluží

Moravská Nová Ves

Vinaři z Podluží – info@vinarizpodluzi.cz

K Šidlenám za vinařem!

Milotice

Jaroslav Grufík – 777 434 740, 777 276 825, k.sidlenam@seznam.cz

Kraj kvetoucí révy

Velké Němčice, Starovice, Uherčice, Křepice

Lukáš Polívka, Jaroslav Samson – 777 080 589, 777 673 601, lukas@polivkawinery.cz

1. 6. 2013

Kudlovický vinný žleb

Hubáčkova ulice

Dočkal Stanislav – 723 149 107, stanislav.dockal@windowholding.cz

1. 6. 2013

Svátek růžového vína

Beroun

Ivan Rehora – 724 538 982, 311 600 181, vinoteka@ajeto-ir.cz

1. 6. 2013

Vinařský triatlon

Němčičky (okr. Břeclav)

Jaroslav Stávek – 777 555 753, tj@sportnemcicky.cz

7. 6. – 9. 6. 2013

Putování nejen za vínem po křížové cestě na sv. Kopečku

Mikulov

Mgr. Jana Pirogovová – 607 537 784

7. 6. – 8. 6. 2013

Putování za znojemským Veltlínem

Znojmo

Ing. Jaromír Čepička, CSc. – 515 213 145, 721 520 856, jaromir.cepicka@centrum.cz

7. 6. 2013

Vinařství očima Židlochovicka a Dolního Rakouska III

Masarykův kulturní dům (Sokolovna) Židlochovice, Tyršova ul.(naproti zámku)

Mgr. T. Šenkyřík, prof. MUDr. Peter Wendsche, CSc. – 734 352 330, 602 791 528, senkyrik@zidlochovice.cz

8. 6. 2013

3. ročník přehlídky šampionů výstav vín Mikroregionu Hustopečsko +místní košt vín

Starovičky

Vinařský spolek Starovičky, o. s. – 605 488 147, vinari.starovicky@seznam.cz

8. 6. 2013

Den otevřených sklepů

Šatov

Plocr Tomáš – 775 682 048, info@vinarisatov.cz

8. 6. 2013

Den otevřených sklepů

Brumovice

Frantiček Ševela – 723 351 626, 602 751 128, f.sevela@tiscali.cz

8. 6. 2013

Košt vín

Roudnice nad Labem

Roudnická vinotéka – 777 143 311, roudnickavinoteka@seznam.cz

8. 6. 2013

Krajem vína 2013 – Po vinařských stezkách s Českým rozhlasem Brno

Strážnice

Luboš Kala – 515 903 119, 777 184 172, lubos.kala@nap.cz

8. 6. 2013

Otevřené sklepy Strážnicka

Petrov u Hodonína

Vinaři Strážnicka – 774 116 599

8. 6. 2013

Roudnický košt 2013

Roudnice nad Labem

474 774 666, redakce@stredohori-podripsko.cz

8. 6. 2013

Vrbecká dědina

KD Vrbice – muzikantská búda

Mužáci z Vrbice – 725 369 077, hasik-vh@email.cz

8. 6. 2013

Z ďůrky do ďůrky

Šakvice

Filip Lutzký – 728 538 199, 777 204 451, lutzky.filip@seznam.cz

8. 6. 2013

Výstava vín na hradě Veveří

Brno

Ing. Vojtěch Vít – 724 232 102, vinoveveri@seznam.cz

13. 6. 2013

Výcvik a výběr specializovaných expertů posuzovatelů pro senzorickou analýzu vín podle ČSN ISO 8586-2

Národní vinařské centrum, Zámek 1, Valtice

Ing. Šárka Nádvorníková – 519 352 072, 602 769 743, seminare@vinarskecentrum.cz

14. 6. – 15. 6. 2013

10. národní přehlídka – sýry a víno, 8. eno-gastronomická přehlídka – ryby a víno, Prachatice 2013

Prachatice

Michal Kočan – 608 973 318, 388 312 273, kocan@nettel.cz

14. 6. 2013

Moravská noc s cimbálovou muzikou

Prachatice

Michal Kočan – 608 973 318, 388 312 273, kocan@nettel.cz

15. 6. 2013

CykloŠabat Domousnice – 6. ročník

Domousnice u Mladé Boleslavi

Donát Jaroslav – 605 180 835, vladimir.sabata@seznam.cz

15. 6. 2013

Litoměřický hrozen 2013

Hrad Litoměřice, Tyršovo náměstí 68

Lenka Gottwaldová – 734 678 201, 416 533 188, lenka.gottwaldova@litomerice-info.cz

15. 6. 2013

Putování za víny Brány Čech

Lovosice/Malé Žernoseky

Michal Závada – 777 185 788, obchod@peknavinazcech.cz

15. 6. 2013

Sklepy dokořán – VI. ročník

Vlkoš

Ing. Bohumil Vardan – 606 231 642, varbo@centrum.cz

15. 6. 2013

Za vínem na Podluží

Sklepy v Tvrdonicích a Kosticích

Paulík Miroslav – 777 360 001, PaulinoM@seznam.cz

17. 6. – 20. 6. 2013

Sauvignon forum & Czech International Wine Competition 2013

Mikulov

Svaz vinařů České republiky a Vinselekt Michlovský, a.s. – 606 743 231, martin.pucek@svcr.cz

21. 6. – 1. 9. 2013

Léto otevřených sklepů v Pavlově

Pavlov

Spolek vinařů Vinitores Palaviensis – pavel@krska.com

Výcvik a výběr specializovaných expertů posuzovatelů pro senzorickou analýzu vín podle ČSN ISO 8586-2

Národní vinařské centrum, Zámek, Valtice

Ing. Šárka Nádvorníková – 519 352 072, 602 769 743, seminare@vinarskecentrum.cz

2. ročník Otevřených sklepů Březí a Dolní Dunajovice

vinné sklepy v Březí a Dolních Dunajovicích

Jindřich Kadrnka – 731 187 012, 539 029 372, jindra.kadrnka@seznam.cz

22. 6. 2013

9. ročník otevřených sklepů Nový Poddvorov

Nový Poddvorov

Ivo Padalík – 606 961 586, vinari.novypoddvorov@seznam.cz

22. 6. 2013

Den otevřených sklepů

Týnec

Adam Petrla – 776 092 277, info@vinari-tynec.cz

22. 6. 2013

Den otevřených sklepů Chvalovice

sklepní ulička

Ing. Pavel Filipovszki – 736 631 547, info@vino-waldberg.cz

22. 6. 2013

K Nechorám do sklepa

Prušánky

Ing. Luděk Košut – 728 676 326, 518 374 125, otevrene.sklepy@nechory.cz

22. 6. 2013

Mníšecký festival vína 2013

Mníšek pod Brdy

Josef Vítek – 777 765 261, 252 101 012, vitek.kpdv@seznam.cz

22. 6. 2013

Noc otevřených sklepů

Valtické Podzemí, Vinařská 34

Valtické Podzemí – 723 600 423, info@valtickepodzemi.cz

22. 6. 2013

Velké letní chutnání pěšky i na kole

Vinařská 407, areál společnosti Vinné sklepy Valtice, a.s.

Martina Horníková – 519 361 331

29. 6. 2013

Expedice Krajem André

Hustopeče

Informační centrum Hustopeče a Velké Pavlovice – 519 412 909, infocentrum@hustopece-city.cz

29. 6. 2013

Vinařská „50“ – Author Znovín Cup

Šatov

Znovín Znojmo, a.s. – 515 266 620, 602 346 500, valajan@centrum.cz

1. 6. – 2. 6. 2013 1. 6. – 11. 10. 2013 1. 6. – 31. 8. 2013

21. 6. 2013

22. 6. – 23. 6. 2013

Agrokomp, s. r. o.

Štefánikova 14

900 01 Modra

421 336 475 502

BS vinařské potřeby

Žižkovská 1230

691 02 Velké Bílovice

519 346 236

614 00 Brno

545 216 311

692 01 Mikulov

519 500 516

669 02 Znojmo

515 260 600

Ořechová 1

691 06 Velké Pavlovice

519 428 733

Na hlavní 276

691 08 Bořetice

519 430 515

691 73 Krumvíř

519 419 006

 uzavreté cisterny,

BSpneumatické lisy vinařské potřeby Svitavská 15 BS vinařské potřeby

K Vápence 3203/10

BSmlynko-odstopkovače vinařské potřeby Dobšická 2296/4 Jaroslav Bureš vinifikátory Bureš Jaroslav

Bureš otvorené nerezové nádoby Jaroslav Krumvíř 14 M&Š Vinárske potreby,

s. hydro-lisy r. o.

Dľhá 2

949 01 Nitra

NEREZ Blučina

Návrší 483

664 56 Blučina

547 235 111

Štěpánová Eva

Březí 20

691 81 Březí

519 514 206 734 409 224

Vinařský dům Kobern, s. r. o.

Hodonínská 306

696 03 Dubňany

777 901 761

Brněnská 32

692 01 Mikulov

519 510 691

tel. / fax: +421/2/6477 4937 Mikulov mobil: +421/903/829216, Vincoop +421/903/829217 e-mail: mandy@mandy.sk

421 908 800 237

■ Prodám lis na hrozny 1000 l, zn. VASLIN a 3000 l, zn. BUCHR – vyr. v Bratislavě. Cena dohodou. Tel.: 602 507 139 ■ Koupím nesenný rosič 100–300 l. Membránové čerpadlo i nefunkční. Tel.: 776 072 207 denně po 20. hod. ■P rodám mlýnkoodstopkovač, p.c 9 400 Kč, nyní dohoda. Výborný stav. Prodám 300 l stojatý sud z nerez antikora s horním čistícím otvorem, p. c. 10 000 Kč, cena dohodou. Sud je 1 × použit. Kontakt: 734 499 090, e-mail: viktor.kuca@sklikni.cz

↙ inzerce

FUNGICID

Ponúkame Vám

 uzavreté cisterny,  pneumatické lisy

 mlynko-odstopkovače  vinifikátory

 otvorené nerezové nádoby

Ponúkame Vám  uzavreté cisterny,  pneumatické lisy  mlynko-odstopkovače  vinifikátory  otvorené nerezové nádoby  hydro-lisy

 hydro-lisy

Na hriadkach 13/a, 841 07 Bratislava 49 Slovenská republika  www.mandy.sk

Bez záruky. Kalendář akcí byl sestaven dle dostupných informací. Chcete-li, aby i vaše akce byla medializována, zadejte ji on-line například na webové adrese www.wineofczechrepublic.cz

tel. / fax: +421/2/6477 4937 mobil: +421/903/829216, +421/903/829217 e-mail: mandy@mandy.sk

280

Řádková inzerce

Na hriadkach 13/a, 841 07 Bratislava 49 Slovenská republika  www.mandy.sk tel. / fax: +421/2/6477 4937 mobil: +421/903/829216, +421/903/829217 e-mail: mandy@mandy.sk

Rovral Aquaflo ®

… aby se plísni šedé ve Vašich porostech nedařilo 

Vysoce účinná formulace osvědčené účinné látky iprodione

Kontaktní fungicid s dlouholetými praktickými zkušenostmi

Dávkování 1,0 l/ha, maximálně 2x za sezónu

Krátké ochranné lhůty

Registrace do více než 20 plodin

Agro Aliance, s.r.o., 252 26 Třebotov 304 tel.: 257 830 137-8, www.agroaliance.cz

S VÁMI, PRO VÁS...

281


Inzerce

Vinařský obzor 5/2013

Nabídka Vinařského obzoru

Zásilkový obchod vinařských publikací. Více na www.vinarskyobzor.cz/e-shop Trpké býti zdá se

Velký vinařský slovník

Sborník příspěvků z konference  konané v Regionálním muzeu Mělník 2. 4. – 4. 4. 2008. 251 Kč

Publikace navazuje na koncepci předchozího Vinařského slovníku, který se setkal s velmi příznivým přijetím a vyšel v několika vydáních. Také tento nový slovník plní funkci slovníku výkladového (v češtině) i jazykového (němčina, angličtina, francouzština). Příslušná hesla jsou však inovována a podstatně se zvýšil jejich počet. Výběr hesel i výklad reagují na nejnovější poznatky ve vinohradnictví, ochraně a pěstování révy vinné i rozšiřování nových technologií při výrobě vín a naše i evropské právní normy, kterými je působení v oboru vymezeno. Slovník poskytuje relativně ucelený přehled o vývoji a stavu oboru u nás a základní informace o vinařství ve světě. V reakci na vzrůstající zájem a znalosti obchodníků a milovníků vína byla oproti minulému slovníku posílena i hesla týkající se zatřiďování vín, posuzování jejich kvality a konzumace. Autor: kolektiv autorů 396 stran + 36 stran barevná příloha, váz., formát 200 × 225 mm, ISBN 978-80-86031-70-5 646 Kč

Po cestách ke špičkovému vínu Překlad knihy rakouského autora, který doplňuje předcházející publikaci „Cesta ke špičkovému vínu“ se zřetelem na vývoj uskutečněný od doby jejího vydání a s ohledem na aktuální trendy. Autor: Robert Steidl 156 Kč

Vazba ročníku – komplet 1999 294 kč 294 kč 2000 336 kč 2001 336 kč 2002 386 kč 2003 427 kč 2004 458 kč 2005 498 kč 2006 528 kč 2007 570 kč 2008 570 kč 2009 600 kč 2010 650 kč 2011 650 Kč 2012 (v černé deskové vazbě s raženým písmem)

Vinařský marketing NSV Podle poznatku, že doba od uvedení produktu na trh až po jeho vymizení trvá zhruba tři roky, by měla tato kniha být především v souvislosti s kulturou stolování velkou realizační pomůckou při všech strategických marketinkových opatřeních pro žáky a studenty, ale hlavně pak pro praktické vinaře. Všechny oblasti průzkumu trhu, reklamy, podpory prodeje a PR jsou zobrazovány s velkým zaměřením na praxi. Autor: Franz Gosch 218 Kč

Encyklopedie degustace vína Vázaná plnobarevná kniha formátu B5 „Encyklopedie degustace vína“ našeho předního vinařského odborníka doc. Ing. Miloše Michlovského, DrSc. je určena producentům, somelierům, degustátorům, ale i milovníkům vína. Kniha je zpracována na vysoké profesní úrovni a podává ucelený přehled o podstatě a metodách degustace ve vícero souvislostech. Vysvětluje mimo jiné i podstatu vzniku jednotlivých aromatických látek, dále obsahuje podrobný slovní popis možného charakteru vín a příklady vhodných kombinací vín s pokrmy. Autor: Miloš Michlovský Vydavatel: Vinselekt Michlovský, a. s. Vydání první, 2013. 179 stran, 24 obr., 23 tab. ISBN 978-80-905319-1-8 499 Kč

Čerpadla Tellarini Dlouhodobým použitím ověřená, spolehlivá čerpadla, vyrobená z kvalitních komponentů, vhodná i pro nejnáročnější vinařské provozy: • • • • • • •

z

prod áruka obousměrná odstředivá čerpadla, louž ena provedení čerpadlové části nerez nebo bronz, na nerezová hřídel motoru, čerpadla mají potravinářský atest, možnost snadné výměny opotřebovaných dílů, nerezová čerpadla standardně s mechanickým těsněním, poskytujeme vlastní servis, veškeré náhradní díly skladem.

3 ro

ky

Pro bližší informace kontaktujte: Václav Frolich, frolich@vinarskepotreby.cz, tel.: +420 606 551 340. www.vinarskepotreby.cz

V cenách není zahrnuto poštovné a balné. Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Vinařský obzor, P. O. Box 34, Žižkovská 1230, 691 02 Velké Bílovice, tel. 773 838 685, e-mail: info@vinarskyobzor.cz, www.vinarskyobzor.cz

282

283


Nejjasnější souhvězdí vynikající nástroj boje proti peronospoře registrováno také proti bílé hnilobě hroznů révy a plísni šedé tři osvědčené účinné látky flexibilní použití v průběhu celého ročníku až 14-ti denní preventivní ochrana vyhovuje pravidlům IP

www.bayercropscience.cz Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku. Respektujte varovné věty a symboly.

284

Vinařský obzor 5/2013  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you