Page 1

VIMS VŠĮ „VIMS - INTERNATIONAL MERIDIAN SCHOOL“ Nr. 4 NESUŽVAIGŽDĖJUSI ŽVAIGŽDĖ

2011 m. Ruduo

Ką palinkėsi laikraščio VIMS Pasaulis skaitytojams? Taip pat dalyvauti tokiuose konkursuose.

VIMS šeštokas Rapolas Blažaitis, puikiai pasirodęs LIETUVOS TELEVIZIJOS projekto „LIETUVOS TŪKSTANTMEČIO VAIKAI“ pusfinalyje, pateko į didįjį šeštokų finalą. Jame pirmuosius tris etapus buvo visiškas lyderis, kol žaibo turnyre iškrito. Į laikraščio VIMS Pasaulis korespondento Mončio Norvaišio klausimus Rapolas atsakinėjo taip pat kaip visada, visiškai nesužvaigždėjęs.

Interviu su anglų kalbos mokytoja Aušrine Bagdonaite, lydėjusia Rapolą į televizijos laidą „Lietuvos tūkstantmečio vaikai”

Ar dalyvausi dar kartą? Aišku, kad dalyvausiu. Ar buvo žmonių, kurie netikėjo tavo jėgomis? Kai kurie bendraklasiai manė, kad man nepavyks, tačiau visi palaikė. Ar pasikeitė jų nuomonė apie tave? Jie pradėjo truputį pagarbiau elgtis su manimi. Ar dalyvavai kada nors kokioje žinių viktorinoje? Iki „Lietuvos tūkstantmečio vaikų” viktorinose nedalyvavau. Kaip patekai į „Lietuvos tūkstantmečio vaikų” finalą? Užpildžiau anketa internete ir maždaug po savaites man paskambino iš „ Lietuvos tukstantmecio vaiku” redakcijos ir uždave man dvylika klausimu. Po kiek laiko man praneše, kad patekau i žiniu viktorina. Sudalyvavau visai gerai, todel patekau i didiji finala. Ar, . tavo nuomone, klausimai buvo uždavinėjami sąžiningai? Manau, kad taip, tik buvo keletas nesusipratimų pusfinalyje ir finale. Ar kas nors pasikeitė tavo gyvenime po dalyvavimo projekte? Šiek tiek pasikeitė – nepažįstami žmonės mane atpažįsta. Ar tau šis dėmesys patinka? Kartais taip, bet šiaip erzina.

Kodėl tau buvo svarbu patekti į „Lietuvos tūkstantmečio vaikų” finalą? Padėjo sužinoti, kokios yra mano galimybės ir žinios. Be to, gavau paguodos prizų: daug saldainių, knygų bei dėžę su įvairiomis mokyklinėmis priemonėmis. Kaip jauteisi studijoje žaidimo metu? Vienu metu buvau susijaudinęs, džiaugiausi, kad dalyvauju. Buvau šiek tiek ir išsigandęs.

Rapolo pasiekimais labai džiaugėsi ne tik jo artimieji, mokytojai ir bendraklasiai, bet ir jo anglų kalbos mokytoja Aušrinė Bagdonaitė, lydėjusi jį į televizijos laidą. „Man buvo malonu ir netikėta, kai po pamokos Rapolas pakvietė lydėti į žinių viktoriną „Lietuvos tūkstantmečio vaikai", tuojau pat sutikau.“ „Renginys buvo labai gražus, Rapolas jame atrodė šauniai, pasitikėjo savimi, ryžtingai atsakinėjo į klausimus. Labai džiaugiuosi ir didžiuojuosi juo, jau prieš filmavimą jaučiau, kad jam seksis labai gerai. Reikia pripažinti, kad konkurentai buvo stiprūs.“ „Rapolui ir pusfinalyje, ir finale sekėsi labai gerai. Nors pusfinalyje jis iškovojo antrąją vietą, o finale - trečiąją, tačiau tenka pripažinti, kad finale klausimai buvo daug sunkesni, konkurentai stipresni, o įtampa dar didesnė.“ „Dalyvauti yra smagiausia, todėl visiems VIMS mokiniams linkiu mokytis ir tobulėti, siekti geriausių mokslo rezultatų, dalyvauti įvairiuose renginiuose.“

Ar labai liūdėjai iškritęs? Ne, nes, mano manymu, pasiekiau daug. Kas labiau džiaugėsi tavo pasiekimais, draugai ar artimieji? Be abejo, artimieji. Ar patiko dalyvauti? Žinoma, patiko išbandyti savo jėgas tarp kitų bendraamžių Korespondentas Montis Norvaišis Anglų kalbos mokytoja Aušrinė Bagdonaitė


VŠĮ „VIMS - INTERNATIONAL MERIDIAN SCHOOL“ Nr. 4

2011 m. Ruduo

Rugsėjo 1-osios šventė Mokslo ir žinių diena

Mokyklos direktoriaus sveikinimo kalba

Ši diena yra Naujųjų mokslo metų pradžia visose Lietuvos mokymo įstaigose. VIMS mokykloje nuskambėjo pirmasis mokyklinis skambutis, vėl kviečiantis moksleivius į klases. Vieniems mokiniams šiandien yra įprasta diena, kitiems - naujų mokslo metų pražia. Naujiems mokyklos auklėtiniams ir žinoma, pirmokams, kurie pirmą kartą atėjo į mokyklą, tai yra didelė naujo patyrimo šventė, prasidėjusi oficialiai – Lietuvos Respublikos himnu.

Mokykloje tradiciškai viešėjo ypatinga viešnia – tai pareigūnė Aistė Dijokaitė, papasakojusi vaikams, kaip saugiai pereiti gatvę, apie atšvaitų reikalingumą bei saugos diržų svarbą, važiuojant automobiliu kartu su tėveliais. Pareigūnė įteikė mažiausiems mokiniams dovanų po atšvaitą ir knygelę apie saugų eismą.

Vaikus, jų tėvelius ir mokytojus su prasidėjusiais naujais mokslo metais sveikino VIMS mokyklos direktorius Saim Sayin. Brangūs tėveliai, moksleiviai, mokytojai, Nuoširdžiai sveikinu Jus visus, dalyvaujančius čia, naujų 2011-2012-ųjų mokslo metų atidarymo šventėje. Kiekvienais metais pirmos rugsėjo dienos yra svarbus įvykis tiek mokiniams, tiek jų tėveliams. Tai laikas, kuris žymi atostogų pabaigą bei ilgo pasiruošimo mokyklai periodą. Mokytojams tai yra proga pamatyti naujus ir jau pažįstamus mokinius. Kartu – tai naujų iššūkių slenkstis, žinių ištroškusiems jauniems protams. Vilniaus tarptautinei Meridiano mokyklai ši mokslo metų pradžios šventė yra ypatinga, nes, pradėdami mokslo metus, atveriame naujų klasių duris, vildamiesi, kad tai ras atgarsį jūsų širdyse. Mes visi labai stengėmės kurdami gražų ir unikalų savo mokyklos veidą. Mūsų sunkaus darbo rezultatas yra ši mokykla su neginčijamomis vertybėmis – grožiu, gėriu, šiluma, pasitikėjimu, atsakomybe, bet taip pat ir su savo reikalavimais. Tačiau toks mokyklos paveikslas nėra išbaigtas be vaikų. Tai jūs, mieli moksleiviai, kartu su dalykų ir klasės mokytojais sudarote mokyklos šerdį. Naujų mokslo metų pradžios proga, VIMS administracijos ir mokytojų vardu, noriu palinkėti jums pasiryžimo kuriant savo ateitį mūsų mokykloje. Tegul toji ateitis švies tik ryškiomis spalvomis ir tegul ši vieta bus pilna laimės, džiaugsmo, užsidegimo ir, galiausiai, pergalės. Man yra didelė garbė paskelbti, kad šie nauji mokslo metai prasidėjo.

VIMS mokinių prezidento žodis Mieli mokiniai! Pirmiausia norėčiau padėkoti visiems mokiniams, kurie balsavo už mane. Aš Jums pažadu, kad stengsiuosi patenkinti Jūsų lūkesčius. Nors šaltukas ir spaudžia, tačiau manau, kad Jums tai nerūpi, o mokykloje, tik dar linksmiau. Kalėdos – stebuklų metas, todėl šiuo laikotarpiu linkiu Jums daug stebuklų, norų išsipildymo, o svarbiausia – linksmai praleisti laiką su šeima, šilumos, gerumo ir atvirumo. Mokyklos mokinių prezidentas Rapolas Blažaitis 6 kl.

Improvizaciją Antuano de Sent Egziuperi „Mažojo princo” tema suvaidino Montis (5 kl.) ir Justė (6 kl.). Herojė Rožė kvietė Mažąjį Princą apsidairyti mūsų planetoje (mokykloje)- ir susipažinti su šauniausiais VIMS moksleiviais. V. Kudirkos TAUTIŠKA GIESMĖ Lietuva, Tėvyne mūsų, Tu didvyrių žeme, Iš praeities Tavo sūnūs Te stiprybę semia.

Moksleiviai, susikibę už rankų, draugiškai, kartu su tėveliais, mokytojais ir mokyklos draugais atliko VIMS mokyklos himną.

Tegul Tavo vaikai eina Vien takais dorybės Tegul dirba Tavo naudai Ir žmonių gėrybei. Tegul saulė Lietuvoj Tamsumas prašalina, Ir šviesa, ir tiesa Mūs žingsnius telydi. Tegul meilė Lietuvos Dega mūsų širdyse, Vardan tos Lietuvos Vienybė težydi!

Sveikinimo žodį taip pat tarė ir direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jolanta Riaukienė, pristačiusi pasipildžiusį mokyklos kolektyvą.


VŠĮ „VIMS - INTERNATIONAL MERIDIAN SCHOOL“ Nr. 4 Europos kalbų ir spalvų savaitė Rugsėjo 26 dieną švenčiama Europos kalbų diena. Šios šventės metu Europos valstybėse organizuojami įvairūs renginiai, kurių tikslas paskatinti kalbų mokymosi įvairovę, išugdyti pagarbą visoms Europos kalboms, regionų ir tautinių mažumų kalboms. Ta proga VIMS mokykloje buvo paskelbta Spalvų ir kalbų savaitė. Jos metu vyko gražiausio, įdomiausio įvaizdžio rinkimai. Išrinkti kiekvienos klasės įsimintiniausio įvaizdžio savininkai. Jais tapo: Mėta (1ª kl.), Kasparas (1b kl.), Elma (2kl.), Kamilė (3kl.), Elvina (4kl.), Montis (5kl.), Ugnė (6kl.). Taip pat visą savaitę moksleiviai turėjo galimybę atsiskleisti, dėvėdami nurodytos spalvos drabužius ar aksesuarus. Spalvos buvo siejamos su šalimis.

Rusų kalbos diena praėjo šeštokams stengiantis sudėlioti taisyklingai rusų kalbos frazes ir jų atitikmenis lietuvių kalboje.

Pasaulinės Gyvūnų dienos paminėjimas VIMS mokykla taip pat tradiciškai kasmet pamini šią dieną. Spalio 4-ąją vyko Pasaulinės gyvūnų dienos paminėjimas. Moksleiviai ir klasių vadovai bei kiti mokytojai buvo sukviesti į mokyklos fojė, kur laukė renginio organizatorė – mokytoja Renata. Ji trumpai supažindino su šios dienos svarba žmonėms, o penktokas Montis išsamiau papasakojo, kodėl reikia rūpintis gyvūnais, kuo jie mums yra mieli ir svarbūs.

Anglų kalbos dienos metu buvo mokomasi naujų dainelių, posakių

Antradienis-BALTOS spalvos ir RUSŲ kalbos diena. Trečiadienis – RAUDONOS spalvos ir TURKŲ kalbos diena. Ketvirtadienis – ŽALIOS spalvos ir LIETUVIŲ kalbos diena. Penktadienis – MĖLYNOS spalvos ir ANGLŲ kalbos diena. Balčiausia klase išrinkta 1b klasė, raudoniausia – 4 klasė, žaliausia – 6 klasė, mėlyniausia – 2 klasė. Moksleiviai kasdien piešė tos dienos spalva. Balto piešinio nugalėtoja paskelbta Ieva (2kl.), kuri piešinį nupiešė sužeista ranka. Raudono piešinio savininkė yra Meryem (4kl.), žaliausiai nupiešė Elvina (4 kl.), mėlyniausias piešinys pripažintas Justo (4 kl.) Visą savaitę moksleiviai ne tik galėjo pademonstruoti savo stilių, bet ir geriau susipažinti su anglų, rusų, turkų ir lietuvių kalbomis. Jauniausi mokyklinukai pertraukų metu galėjo pasidžiaugti judriaisiais žaidimais turkų kalba, vyresnieji atliko dainas karaokė

2011 m. Ruduo

Europos kalbų ir spalvų savaitė baigėsi uždarymu. Buvo apdovanoti gražiausio įvaizdžio savininkai. Išrinktos ir trys gražiausios mokytojos: Rimutė Žilakauskienė, 2 kl. mokytoja – už pastangas, kiekvieną spalvų savaitės dieną atrodyti nepriekaištingai. Jolanta Riaukienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui ir 1 kl. mokytoja – už labiausiai atitinkantį tos dienos spalvos aprangos kodą. Algima Butautienė, dailės mokytoja – už viso gyvenimo duoklę spalvoms. Joms buvo įteiktos padėkos.

Pasibaigus prezentacijai, visi buvo kviečiami lankytis klasėse, kur vyko moksleivių darbų pristatymas – stendai įvairiausių žemės gyvūnų tema. Mokiniams ši diena labai patiko, nes, jai ruošdamiesi, visi kūrė plakatus apie gyvūnus ir vabzdžius. Vaikai galėjo atsinešti savo pliušinių žaisliukų ir rengti jų parodą. Ta proga mokykloje vyko projektas „Mūsų žemės gyvūnai“. Jo metu moksleiviai rengė informacinius-vaizdinius stendus šiomis temomis:

\

„Mūsų žemės gyvūnai, augintiniai“ (priešmokyklinė grupė) „Naminiai gyvūnai“ (1A) „Lietuvos miškų gyvūnai“ (1B) „Vandens gyvūnai“ (2 kl.) „Egzotiniai gyvūnai“ (3 kl.) „Paukščiai“ (4 kl.) „Vabzdžiai ir vabalai“ (5 kl.) „Nykstantys, į Raudonąją knygą įrašyti gyvūnai“ (6 kl.)

Lietuvių kalbos diena išsiskyrė liaudies šokių gausa, kurių mokėsi tiek mokytojai, tiek moksleiviai. Visus sužavėjo mokinių parengtas Lietuvos pristatymas.

Klasės-laimėtojos gavo ne tik po raštą, patvirtinantį, kad tai yra balčiausia, raudoniausia, žaliausia ir mėlyniausia klasė, bet ir tos pačios spalvos saldainių. Netikėti prizai - tai gera motyvacija aktyviausiems ir kitiems mokiniams, paskatinimas pasitempti artėjant naujiems renginiams. Moksleiviai buvo sužavėti šia švente, Europos kalbų diena buvo pristatyta ne tik informatyviai, bet ir originaliai.


VŠĮ „VIMS - INTERNATIONAL MERIDIAN SCHOOL“ Nr. 4

Mokinių darbai, skirti Gyvūnų dienai paminėti

2011 m. Ruduo Mokinių piešinių paroda „Mūsų mokytojai“

„Kai mūsų mokytojai buvo mokiniai...“

Mokytojų dienos proga - savivaldos diena Spalio 5 dieną VIMS mokykloje vyko Tarptautinė mokytojų diena. Šia proga buvo surengta savivaldos diena. Moksleiviai perėmė valdžią į savo rankas: direktoriaus pareigas ėjo 5 kl. mok. Adomas, administratore tapo Jurga iš 6 kl., o direktoriaus pavaduotoju - 6 kl. mokinys Džiugas. Vyriausieji mokyklos moksleiviai vedė mažiesiems pamokas, o mokytojai atsidūrė mokinių suoluose. Jie buvo sukviesti į specialią pamoką. Mokytojai-mokiniai piešė ir kūrė eiles, skelte skėlė ant interaktyvios lentos mirgančias greitakalbes ir mėgino rankos taiklumą, mėtydami teniso kamuoliuką į taikinį. Gražiausi mokytojų darbai atsidūrė stenduose. Visokių ten būta eilių: ir šmaikščių, ir dailių, ir sentimentalių. Jūsų įvertinimui pateikiame keletą posmų ir piešinių.

Ir aš buvau labai maža, Bėgiojau laukuose basa, Daug valgiau vitaminų Ir nebijojau kaimynų.

Bėgčiau žaisti, išdykauti, Piešti ir kvailioti... Tai saugiausias buvo laikas Noriu būti vaikas...

Pasibaigus pamokai, penktokai ir šeštokai negalėjo pamiršti savo mokytojų pareigų ir per pertrauką. Jie turėjo pagelbėti ir valgykloje jaunesniems mokyklos vaikams papietauti. Pasistiprinus visa mokyklos bendruomenė buvo sukviesta į šventinį koncertą, kurį parengė mokyklos auklėtiniai su muzikos, teatro, choreografijos mokytojomis. Iš tiesų buvo smagu pažiūrėti į šokį su skėtukais: „Kap, kap, kap...“ šoko po skėčiais vaikai; antrokai Asta, Aurėja, Teodoras ir Ignas bei trečiokė Laura Marija pristatė šiuolaikinę improvizaciją „Pelėdžiukų mokykla". Liejosi sveikinimai ir dainos, skirti mokytojams. Jiems įteiktos mielos boružės, saugosiančios juos nuo blogos nuotaikos, kad mokytojai prisimintų – būta ir gražių, įsimintinų akimirkų!!!

VIMS mokiniai veda pamokas


VŠĮ „VIMS - INTERNATIONAL MERIDIAN SCHOOL“ Nr. 4 Mokytojai-mokiniai mokosi

Gražiausios akimirkos per Mokytojų dieną Mokytojai apdovanoti gražiausių rudens spalvų šaliais ir gėlėmis

2011 m. Ruduo

Rudenėlio šventė Gražią rudens pavakarę VšĮ „VIMS – Vilnius International Meridian School“ mokyklos priešmokyklinio ugdymo grupės vaikai ir mokytojos į Rudenėlio šventę sukvietė ne tik tėvelius, bet ir visas gražiausias rudens spalvas. Į grupę vaikučiai susibūrė važiuodami linksmuoju traukinuku, vedami savo choreografijos mokytojos Violetos, kuri tą vakarą virto tikrų tikriausiu rudenėliu. Šventės metu vaikučiai vaidino eiliuotą pasaką „Katinėlis ir gaidelis“ (pagal K. Kubilinską), uždavinėjo ir spėjo mįsles rudens ir gamtos tematika, dainavo, šoko linksmus šokius („Du gaideliai“, „Šarka šarkelė šoka – tilvikas nemoka...“, „Ežiukas“), žaidė lietuvių liaudies žaidimus („Jurgelis meistrelis“, „Šiaudų batai...“). Į bendrą ratelį buvo pakviesti ir tėveliai. Parodę pačius geriausius savo meninius gebėjimus, šaunieji vaikučiai padovanojo daug šiltų akimirkų savo brangiausiems žmonėms – tėveliams. O mokytojų Gražinos, Undinės, Rimutės bei muzikos mokytojos Tatjanos pastangos sukurti spalvingą, jaukią, rudeniškai derlingą ir džiugią atmosferą šventės metu buvo prasmingos. Buvo šilta ir žiūrint koncertą, ir nuoširdžiai bendraujant prie puodelio arbatos.

Saugaus eismo klasė

Pirmokų darbeliai iš rudens gėrybių

Mokinių ir mokytojų darbeliai

Rugsėjo 27 d. 1a ir 1b klasių mokiniai vyko į Saugaus eismo klasę. Vaikams buvo smagu važiuoti „dideliu“' autobusu ir troleibusu su „ūsais“.Tai buvo nauja ir įdomi patirtis. Saugos eismo klasėje mus pasitiko policininkė Aistė Dijokaitė, kuri įdomiai ir vaizdžiai papasakojo apie saugų eismą. Mokiniai žiūrėjo filmukus apie šuniuko ir jo draugų elgesį gatvėje bei kieme. Po to analizavo situacijas ir pasidalino savo patirtimi. Mokiniai noriai atsakinėjo į pateiktus klausimus ir galėjo paaiškinti, kaip jie elgiasi gatvėje ir automobilyje. Sužinojome, kad mūsų mokyklos pirmųjų klasių mokiniai saugiai atvyksta į mokyklą. Tėveliai atsakingai veža vaikučius, prisegę juos saugos diržais.

Kalbėjomės apie atšvaitus, kurie reikalingi tamsiu paros metu.Vaikai demonstravo, kaip prisisega atšvaitus prie striukės. Policininkė Aistė rodė skaidres, kuriose pavaizduota, kaip teisingai pereiti gatvę. Vaikai patys dalyvavo situacijose, kuriose reikėjo saugiai pereiti judrią gatvę. Visi drauge stebėjome šviesoforo signalus ir aptarėme jų reikšmes. Mokiniai puikiai žino, kad degant raudonam šviesoforo signalui reikia laukti ir stebėti, kada užsidegs žalios spalvos signalas.Po visų klausimų ir atsakymų mokiniai pažadėjo ir pasirašė, kad jie laikysis saugaus eismo taisyklių. Į mokyklą mokiniai grįžo puikios nuotaikos ir pilni įspūdžių.


VŠĮ „VIMS - INTERNATIONAL MERIDIAN SCHOOL“ Nr. 4

2011 m. Ruduo

Ekskursija „Pėsčiomis po Druskininkus“

Spalio pirmąjį sekmadienį 6 kl.mokiniai su savo auklėtoja Daiva bei anglų kalbos mokytoja Aušrine išsiruošė pasižvalgyti po Dzūkiją. Pirmoji mūsų stotelė-Varėnos rajone, ant Merkio upės kranto įsikūręs Perlojos miestelis, kuris 1918-1924, metais buvo pasiskelbęs nepriklausoma Perlojos Respublika su savo kariuomene, pinigais ir prezidentu.

Beveik 700 gyventojų dabar turintis kaimelis didžiuojasi čia stovinčiu sovietmetį atlaikiusiu Vytauto Didžiojo paminklu. Taip ir stovėjo visą sovietmetį tarsi laisvės simbolis Vytauto Didžiojo paminklas, ant kurio lentos užrašyti žodžiai: „Vytaute Didysai! Gyvas būsi, kol gyvas nors vienas lietuvis.“ Kopėme į Merkinės piliakalnį prie Stangės upės. Šis piliakalnis yra archeologinė vertybė, menanti Merkinės - vieno seniausių Lietuvos miestų - istoriją. Nuo piliakalnio viršaus atsiveria kvapą gniaužianti Nemuno ir Merkio santakos panorama ... Vėliau dairėmės po ,,Dzūkijos perlu“ vadinamą Liškiavą. Miestelis teturintis tik 31 gyventoją, nuostabų restauruotą XVIII amžiaus sakralinį-architektūrinį ansamblį: įstabaus grožio bažnyčią, kurioje vargoninkavo M.K.Čiurlionio tėvelis. Nusileidome į bažnyčios požemius su gausiais dailės kūriniais ir domininkonų vienuolių kriptomis.

Užkopėme į piliakalnį-alkakalnį, kuris vadinasi ,,Bažnyčios kalnu“.Čia stovėjusi medinė VI-IX a. pilis. Pakeliui į Druskininkus užsukome apžiūrėti ,,Girios aido“ muziejaus grožybių: drožtų miško gyventojų, raganų ir dvasių, gausios grybų kolekcijos, žvėrių ir paukščių ... Druskininkuose su gide pasivaikščiojome vaizdingomis Druskonio ežero pakrantėmis, kurias taip mėgo žymus XX a. pr. Lietuvių dailininkas ir kompozitorius M.K Čiurlionis . Apžiūrėjome skulptūrų alėją, tiesiai iš gręžinių ragavome garsiojo Druskininkų gydomojo mineralinio vandens. M e n i n i n k ų Ta u r o ir Aušros Česnulevičių sodyboje trumpam tapome menininkais. Kūrėme, lipdėme ir skaptavome iš druskos skulptūrėles, kurias vėliau išdegėme ir šiuos savo kurtus suvenyrus parsivežėme namo. Galutinis kelionės taškas – savo akimis regėta garsioji, tiek kalbų visuomenėje sukėlusi Merkinės piramidė Ji atrodė gana įspūdingai, pastatyta nuostabių pušų apsuptyje.

Dear parents, dear children, dear teachers,

I would like to extend a most warm welcome to all of you participating in the Ceremony opening the new school year of 2011/2012. The first days of September every year is a special event, relevant for students and their parents. It marks the end of leisure time and a long period of preparations for school. For teachers, the day offers the first opportunity to meet the new as well as the already-known students, but it is also the threshold of new challenges posed by knowledge-thirsty young minds. For Vilnius International Meridian School, this year's ceremony has a unique and peculiar meaning. Along with the new school year, we are opening the doors of new classrooms, new hope, and a new place, all of which will be outlining their picture in your hearts during the forthcoming years.We have put a lot of effort into making the picture of our school special and unique. The result of our hard work is this place, with its unquestionable virtues, such as beauty, good, warmth, trust, responsibility, but also demands. However, the picture outlined in such a way is not complete without children. It's you, my dear students, who together with your subject and class teachers create the very essence of school life. At the beginning of the new school year, on behalf of the Administration and Teachers of VIMS, I would like to wish you determination in building your future in our school. May this future wear only bright colors, and may this place be filled with happiness, joy, passion and finally, victory. I'm very pleased and honored to declare the New School Year of 2011/2012 open. Thank you.

Dear children and educators, I hope you enjoy reading this English page, which appears in this newspaper for the first time. Here you will be able to read various impressions and information written by both students and teachers.

Interesting facts: Hugging the Equator

Suppose that you have a rope around the equator of a basketball. How much longer would you have to make the rope so that it is 1 meter from the surface of the basketball at all points? The answer is 2*π meters. Now suppose you have the rope around the equator of the earth. (Yes, a rope about 40,000 km long!) How much longer would you have to make the rope so that it is 1 meter off the ground all the way around the equator? Wishing you a pleasant reading, I also wish you that this school Surprise answer: it's 2*π meters also! would embrace you with lots of joy, warmth, beauty, love and I hope that this year mathematics at VIMS will be interesting. Besides the lessons, we wisdom. May bright magical moments guide you to your further will participate in a worldwide 33rd MOEMS. MOMS is a Mathematical Olympiads road. for Elementary and Middle Schools. This contest is organized by Math Olympiads, in the USA. The founder is Dr. George Lenchner. I wish each VIMS student will learn and love Math more! English teacher Aušrinė Bagdonaitė With deep respect a Math teacher Akupa Shaseitova


VŠĮ „VIMS - INTERNATIONAL MERIDIAN SCHOOL“ Nr. 4 It’s always good to have you here at Vilnius International Meridian School. I wish you to have a good time, interesting lessons, better and better ideas, be proud of yourself every day and grow together with us from full of love, understanding, help and cooperation. English teacher Kristina

2011 m. Ruduo

Students' essays on their school trip to Druskininkai Trip to Druskininkai On October 2nd (Sunday) class six had a long trip to Druskininkai and villages nearby: Merkinė's castlehill, Liškiava church and its dungeon, Liškiava castlehill, Girios Aidas museum near Druskininkai, Druskininkai Town Hall and the sculptures near it and the holy pyramid, where you can pray. But our biggest target was a lesson, where we could learn how to make statues from salt. I liked it the most. We got to a village near Druskininkai, where our guide led us to the basement of her house, where she gave us balls of salt, said some rules and helped everyone. After we finished our works, she put them into a big oven. Then, we got to a warehouse, where we filed a very heavy salt cube. After that, we made an exhibition of our works, said goodbye to our guide and returned to our minibus happy. Aistis Grigas 6kl. Trip to Druskininkai

After that, we stopped near the mound of Merkinė. Our school trip to Druskininkai began at The view from the top of it was awesome! about 8:30 a.m. While driving to Druskininkai, You must go to Druskininkai The third stop was Liškiava. It's a very small we visited some interesting places. Firstly, we visited a small village called Perloja. In village, but it has a magnificent church with an Oh, yes, today is Sunday, we are going to Perloja we saw a statue of the Grand Duke awesome basement. Druskininkai! – I shout in the morning. After seeing Liškiava, we drove directly to the Vytautas. „Girios Aidas“ museum in Druskininkai where we I went to a petrol station and there I waited for my hired a guide who told us everything about the friends. When everyone was there, we drove to museum. Then our guide showed us the city. Druskininkai. In the bus all the boys played games After we saw the city, we went to the house of our and girls talked about romantic books. On the way guide. There we made some salt sculptures. That was we stopped in Perloja, where we saw a statue of very exciting, but suddenly we had to go back to Vytautas the Great. This statue is the only one which Vilnius. remained in Lithuania when all statues were While we were on the road to Vilnius, we visited destroyed. the pyramid of Merkinė. Then we drove to Liškiava, where only 31 people This journey was really exciting. live. We saw a church with shrines and there were mummies of monks. The church's decorations were Džiugas Sasnauskas 6kl. of real gold. Then, we went to two mounds and on the second one there was a foundation of a castle. It was funny because Ugnė could not get on the castle, and then Monika and Justė took her arms and I took Trip to Druskininkai her feet and then Ugnė was on the foundation.

After that, we went to Druskininkai to the „Girios Aidas“ museum. There we listened about forests, animals and mushrooms. For me it was interesting about mushrooms, because one woman collected mushroom statues and one day, when she saw this museum, she gave all her statues to this museum. After „Girios Aidas“ we walked to the centre of Druskininkai and to the Druskininkai SPA, where we drank a very salty water. Later, we drove to a farmstead where we created beautiful things out of salt. We went home: boys played games and listened to music, girls sang Šiškauskas's songs and I cried with laughter. With love, Jurga Jurga Jeršovaitė 6kl.

After the monastery and mounds in Liškiava we went to Druskininkai. We visited a museum „Girios Aidas“. There were a lot of stuffed animals and woodenware. We walked around the streets of the town, visited interesting places. We tried mineral water straight from springs. After that, the whole class went to visit a sculptor. We sculpted all kinds of figures out of salt. On the way to Vilnius, we visited the pyramid of Merkinė. Our trip to Druskininkai was very interesting and exciting. Ugnė Balsytė 6kl.


VŠĮ „VIMS - INTERNATIONAL MERIDIAN SCHOOL“ Nr. 4

2011 m. Ruduo

COMENIUS PROJECT Our project, Arts and Music in Inter (Cultural) Action, aims to be the universal AMICA (friend), to promote intercultural education, as part of the European active citizenship education. The specific objectives are aimed to understand the unifying role of the arts and crafts among European young people, to promote common European values such as cultural and linguistic diversity, respect and tolerance for other cultures and civilizations, to promote less spoken European languages among teachers and students, to improve the teaching-learning process, etc.

Padri Trinitari Institute for people with disabilities left a very positive impression. This institute actively supports their full inclusion and participation in the community by providing artbased and arts-integrated learning.

There are special art workshops, providing a wide range of arts activities, including mosaics, ceramics, painting, etc. During the city festivities, their art works are distributed to the city residents. That is how some lovely souvenirs, like joyful ceramic angels were given to us as presents.

We would like to thank Maria Muscio and the entire Italian team, who set the framework for this successful meeting and to all the participants for their hard work and active participation.

PADĖKA Nuoširdžiai dėkojame VIMS mokyklos darbuotojoms Vidai Tumėnaitei, informacijos ir tinklalapio ruošimo asistentei už fotografavimą ir nuotraukų parinkimą laikraščiui. Auklėtojai Janinai Lekavičienei, padėjusiai redaguoti tekstus.

VILNIUS INTERNATIONAL

VŠĮ „VIMS - INTERNATIONAL MERIDIAN SCHOOL“ M. Daukšos g. 7, Vilnius Tel. (+370 5) 27 28 725, Faksas (+370 5) 27 28 717 El. paštas info@vims.lt, www.vims.lt

Redaktorė - Salvina Gaižauskaitė Korespondentai - 5-6 klasės mokiniai: Montis, Gabrielė, Kimas, Gustė, Rapolas, Monika, Emilis.

VIMS%20laikrastis%20-%20RUDENS%20numeris  

http://www.vims.lt/failai/VAIKU%20PUSLAPIS/LAIKRASTIS/RUDENS%20LAIKRASTIS/VIMS%20laikrastis%20-%20RUDENS%20numeris.pdf

Advertisement