Vildmarken nr 5 2021

Page 86

ELEVREPORTAGE

TEXT & FOTO: MARI & DAVID NÄLSÉN

RESAN TILL SÄLARNAS RIKE En solig morgon i april åkte David Nälsén, Mari Nälsén och Anna-Carin Westling mot Hudiksvall för att jaga säl ute till havs. David skulle med sin mamma på ett reportage om säljakt med Anna-Carin och tanken var att han skulle se hur en säljakt går till. Väl där så fick han frågan om han ville testa att skjuta en säl – och det hela slutade med att han när han åkte hem hade skjutit sig två sälar, redan som 18-åring.

Mari frågade Anna-Carin Westling om hennes son, som går jakt och viltvård på ForshagaAkademin, kunde få följa med och se hur en säljakt går till. Anna-Carin tyckte att det skulle vara jätteroligt, så David fick följa med. Han tog ledigt från skolan den dagen och följde med upp. De var hos AnnaCarin tidigt på morgonen för att åka ut till havs i soluppgången och börja jaktdagen så fort som möjligt. De var ute på havet klockan 05.00 för att påbörja jaktdagen. Anna-Carin hade bössa och ammunition med sig. – Morgonen var helt otrolig, lite vind och soligt, säger David Nälsén.

86

JAKT, FISKE & OUTDOOR

Under tiden de åkte ut på havet så berättade Anna-Carin för David att han gärna får skjuta sig någon säl om han ville. – Det kom som en ren chock, berättar David Nälsén. De åkte rakt ut på havet för att sedan mötas av en kobbe mitt ute på havet, alltså en jätteliten ö av bara stenar. På väg till ön såg de några sälar uppe ovan vattenytan så de började slå på båten med hjälp av metallrör för att få sälarnas uppmärksamhet. De är väldigt nyfikna djur som lockas av oljud och gärna kommer närmre för att kika vad som händer.

– Säljakten är inte som alla andra jakter då man ska vara tyst och inte föra något väsen av sig. När man jagar säl så är det tvärtom. Låter man mycket får man sälarnas uppmärksamhet, säger David. Till slut kom några sälar närmare. David förberedde sig med bössan och lade an. Han siktade på huvudet och avlossade ett skott som var dödande. Dock hann de inte hämta sälen innan den sjönk. De försökte därför åka med en krok längs med botten för att fånga upp den, men sälen hittades inte. Det är ganska vanligt att sälarna sjunker och att de inte hittas med krok alla gånger.

VILDMARKEN #5 2021

/ WWW.VILDMARKEN.SE


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.