Page 1

1,"02"2)/1&<0#:220%.0$-)-'   

 

  

  " 

 $ & &" 

  $ %

Tävlingen avgjord: Han är

  (AB)

 8 ! Sidan 

 98

6''%- /0"*2)1* #:-*2)++ ("++% 00

1130

"' #6''$% %-+%* 123'""4 +"12 /"++"0 

2"+12)/1&%5554))4)++"1%

 9   &  $ </"&0)2)$1 (3174"$,;12% ,"-2:-*"/; $ %!

#  


STENDAHLS

Ett rum har miljoner potentiella lĂśsningar, precis som universum. CAROUSCHKA STREIJFFERT Inredningsarkitekt

FĂśr dina sinnen. Nyhet!

E7-;'2+9?/?+99?7:3?E7?3+7?E4?('7'?*+9?;/8:+22'?/497>)1+9?+9?(/*7'7?9/22?.+2'?1E482'4?5).?'9358,E7+4?? '*>8?675*:19+7?E7?,7'39'-4'?,H7?'99?'229/*?-+?*/-?*+9?6+7,+19'?7+8:29'9+9?/?8F;E2?1;'2/9+9?853?/?:662+;+28+?? !+?3+7?';?'75:8).1'?!97+/0J+79?5).?.:7?.54?'7(+9'7?3+*?8/4'?8/44+4?6F?2'*>8+?+22+7?/?;F79?4>'?3'-'8/4??853?I448?/?:9;'2*'? ,E7-(:9/1+7?E7?1'4?*:?5)18F?2E8'?53?*+?8+4'89+?,E7-97+4*+74'?9'?*+2?';?+7(0:*'4*+4?5).?,F?9/68?6F?.:7?*:?2>,9+7?*/99?.+3?9/22?4>'?4/;F+7

Ă&#x2026;TERFĂ&#x2013;RSĂ&#x201E;LJARE: EkerĂś?5257'3'?1+7H?"7E1;/89'?957-? ?? ?Farsta?'66>?53+8?'789'?E7-?'789'62'4? ?  ? ? ?Hallstavik?'66>?53+8?7'418?E7-?59989';E-+4? ? 

 ? ?Hässelby?E7-6'2'98+9?C1+73>49'48?+497:3? ? ? ?Järfälla?:4*+8?E7-??"'6+98.56?!2H0*;E-+4? ? ???Lidingö?0:4-(+7-8?E7-?$E--??52;?!90E74;E-+4??  ???Nacka?7+*+228?>--;'7:.:8?!/)12'?'22G?A ? ? ? ?!/)12'?E74??E7-?!/75))5-'9'4? ? ? ? ?Norrtälje?5257'3'? 582'-80E74?3+*?E7-?4:9(>?957-? ? ?'66>? 53+8?7'418?E7-?!95)1.5238;E-+4? ? ? ?Nynäshamn?5257'3'?A?F2(E)18?E7-.'22?H;2:4*8;E-+4?? ? ? ?Sollentuna?5257'3'?5775798?E7-??"'6+9?!152;E-+4? ? 

?? ?Solna?!524'?E74??E7-?!524'?+497:3?  ? ? ?Stockholm?E74/'?'72'62'4?'72'62'4? ? ? ??Södertälje?!H*+79E20+?E7-.'4*+2?#9.'348;E-+4??? 

? ?? Tumba?":3('?E74??E7-?2;54;E-+4? ? ???Täby?E7-??"'6+9?5-*+;E-+4? ? ? ? ?'66>?53+8?>3'4?+8/-4?!'2:;E-+4?? ? ? ?E74/'?"E(>?+497:3?? ? ??VĂĽrby $F7(>?E7-.'22?'34;E-+4?? ???Vällingby?5257'3'?53+?!9'02?!/19-'9'4?? ???Ă&#x2026;kersberga?E74/'?';57/9+4?'7-7+9+2:4*8?+497:3? ? ? 


 

Nu är det verkligen höst. Det känns mysigt! &-$ %" +%$!+$,$%&!!+$ ! "&&% (&!%&&!!"+!&+$!' $&"'%$$(#,&& ('%&% %&!&$"+!(+!$' -& &$%&& (+&!!"$'!'&" !"$!%&$"#!-%!!$ %!%& ,$! $,! -$*0!+$$ '% -$$%(+! "#(+% &!&!%%!!%&&'% $-$$+$+$ "+%&$%&,$/!+$!"$-& % !%!!! !%-$$ &&&%(,$&&&-#&&&%($ %,&$(&&& &&% !% &*$&%& %&&&&$$-$& " "%($ &&-!! &!$'"$!&&"$& "%&,$ ".$"%,%$"$,$ " (&-%#$%%"'$ %"" $ &&%&+$!&$ Vi finns !& +$ "& la he tiden med &*$&&& nyheter på +$&$(% &&&&&& * * ""( #,!+$!,"!!!! $ &!,"!%" %&% &% $(" $-$"%&$"' $ ! $#$$#,"%( #$ !,& %,%! -$$(,$&-%%# "+$$(% &-"#$%% %$"&&&#$*$!%" #%%$& -$-($&('## !&&" !((%+$/!!%&%" %&,$& !!!#'% *& $ )#$&$"" $' !%#$&"!"-$&%+($&$ '##&$$"%%%&+!&" &%" ( +$$+$(&&-$((& &+!$&&(%($%" !" #%!+%&" #% !! !+$ !"$'% $(+%!!,+$" #,((% Camilla Ca illa von v Otter vo

ChefredaktĂśr

   #.@.@#.11&@7*)&09.43*3 4=@ @  @.).3,I@  7*)&09.43*3A;..;.11&8*  

 @438@ @ "! I0@'1&3)@&11&@;G7&@&79.0 1&7@9.58@4(-@.)H*7@5G@ G@;G7@8&/9@0&3@):@4(08G@89F11&@+7G,47@ 9.11 =5*79-/F15*3@*11*7@).80:9*7&@.@;G79@ +47:2@#.@+.338@4(08G@5G@&(*'440

$)'- $ $ + 

,*" $$*!%' % "% # $#'"%!  # 

! ! %&

() " .')(!,"*$ %

(#').'*' $() &(

%"!&!  ! EB@C@!@$@@E  C@! @@" @%! ! @@"@@@C@@" %! @"@!B!@ BB@ @ !@E@@!$!@ @!B!!@C@ @@ @ C@C@!! ! #@C@ @@ @" ! ! # @ @!!@% #D

 *33*9- .3)'1&)

  @ &:1.3*@48*5-843

 4-3 &71.3,

 .(-&*1@"112&3INNEHĂ&#x2026;LL HĂ&#x2026;LL

 "  &2.11&@;43@99*7

 " 4:.8*!I736;.89

  1.&8@&71;*)

"  !42&8@12 ! .08@7*,.43@'.1&,47@4(<*''@;F=*1@ 

@ @  *98> *-1.3@*37.0!/F)*7014 

 7.34;.8@9?*-4*@2'@  @(*79.+.*7&)

 *1*3& &@479*

Oktober 2013 www.viivilla.se

3


KÖP 8 ST YALI G ELRADIATORER OCH FÅ EN ELIQ ONLINE ENERGIMÄTARE PÅ KÖPET! Gäller till 31.12.2013

UPPGRADERA TILL MJUKVÄRME 2.0 FRÅN LVI

Scanna denna QR kod med din smart phone

Med LVI är det lätt att älska mjukvärme Precision är ett faktum med LVI:s breda sortiment av elradiatorer. Den elektroniska termostatstyrningen med en noggrannhet på 0,2˚C garanterar att du kan njuta av högsta komfort och samtidigt dra nytta av lägre, kontrollerbara energikostnader. Säg adjö till torr luft och cirkulerande damm, och hej till den friska känslan av mjuk värmen i LVI:s elradiatorer fyllda med vegetabilisk, miljövänlig olja. En riktig mjukvärme, som hela familjen kommer att uppskatta. När du letar efter den perfekta lösningen till inomhuskomfort, uppgradera dig till Mjukvärme 2.0 från LVI.

Våra återförsäljare hittar du på www.lviprodukter.se Rettig Sweden AB

Gjuterigatan 3, 531 75 Järpås

Tel. 0510-48 13 00

info@lviprodukter.se

www.lviprodukter.se


! '0<.6+1%/!6<.*-2%/0 6(+1%/!0+.*-2%/082%%2%((/!

6  6 9

Ă&#x2013;verdrag Trianglar till tresitssoffa Karlanda, 5Â 199 kronor, Bemz.

Ben Estelle mint till valfri Ikeasoffa, 849 kronor fĂśr 4-pack, Prettypegs.

Ă&#x2013;verdrag Hampshire denim stripe till fĂĽtĂślj Jenny Lund, 1Â 900 kronor, Save my sofa.

.6 16";006!*6"'01.6,;6!*62.6!((!.60&:*/06 1 %*0!6!/0:((06:.6 16%*0!6!*/)6!*61 /',!06:. 04 (%#06 !/0.% 6+$6!0(6%*0!

K

*/'!62.6 !060!(!"+*/:( &.!*6 1604 (%#06/6*!&60%((

((!.6"<.!0#!06 160.+ !6 1 .!0061,,6)%//0#!06)! 6)!* /+)60,,06'+*0.+((!*6<2!.6/%00 /4/0!)6 '1.+.*6"+.0/:00!. :* ;6006'+))6)! 6$+06+) %*'//+6+)6'+))* !6!0( *%*#/*):.'*%*#.6 !// "'01.+.6/'6!/0.% /6 !062%(( /:#6 16/'6#<.6"<.!0#!0 )! 2!0!06+)6006 16)+0/:00!. %#6!0(*%*#6+$62."<. '%'6#:.*6 !006%6!00 .!'+))!* !.06.!26/;600 16$.6!2%/6,;6006 16$.60#%0 '+*0'06+$6/'%'6!*6'+,% )! 6/))6%*"+.)0%+*60%(( .+*+"+# !)4* %#$!0!* )6"<.!0#!060.+0/6 !0062%((6#; 2% .!6)! 6:.!* !06);/0!6 !0 ,.<2/626 +)/0+(/!.%</ "<.!0#6.1'.6%*0!62%(&6 !0

56*):(*%*#.6)+06&1/0 0!(!"+*/:(&.!6$.6<'06). '*06 !6/!*/0!6;.!*6/:#!. **6%* /0.<)6&1.%/06,;6+* /1)!*02!.'!06 :/060%,/!* :.600 %3*):(6/%*60!(!"+* +)6)*6%*0!62%((6(%6'+*0'0 +$6*):(6"!('0%#$!0!.60%(( +//6!((!.6 *:)* !*6** %* /0.<)6&1.%/06,;6+*/1 )!*02!.'!0 56%6.!0.6'0%206)! 60%(( /4*6#:((* !6+0%((<.(%#6).' * /"<.%*#6/;6 !06:.62%'0%#0 0062%6";.62!06<2!.0.: !(/!. #!*+)6006'+*/1)!*0!.6:2!* *):(!.60%((6+// .6  6 

%-#-'$&-1%-''-"' %&-)-'(%%/% ***)) &6

 Har du kolll pĂĽ din premiepension?

SkĂĽpsluckor Big fish, ben n Captains och handtag Balls, 4Â 945 kronor, Superfront.

- %-+!$ --$0 ***)) &

.!)%!,! !*/%+*!*6:.6 !*6 !(626 !*6(():** ,!*/%+* *!*6/+)6 16'*6,;2!.'6/&:(26!6<2!.6 %*6"+ +* 2(6)%*/06!*6#;*#6,!.6;.6,.!)%! ,!*/%+*!*/6/0+.(!'6!.+.6,;6$1.6)4'!06 /+) )6!0(0/6%*6 2/66,.+!*0626 %*6 /' 00!,(%'0%#6%*'+)/06+$6$1.6 !6"+* !. 1 2(06$.6102!'(0/ ''%- %! ("-) #"#!-# $%# #%! %-1%-,+/ "--

"--&$'!%-1%%",-%)-1%- -# % '#% !$#%-''-/ ;#6!*!.#%*2:* *%*#6 (:*#.!6(%2/(:*# 6+$6.6 ":.#;0!.#%2*%*#6:.6*;#.626 !6:* . !6'.2!*6 *!.#% ):.'*%*#!*610<'/60%((6776 56! 6!*!.#%):.'*%*#6:.6 !06(:006"<.6'+*/1)!*0!.*6 006#<.6!006!*!.#%!""!'0%20 2(610*6006$6/;6/0+.60!' *%/'6'1*/',6 !06.:'!. )! 60062:(&6(),+.6/+) (%##!.6%6 !*6#.<*6 !(!*62 /'(*6/:#!.6!0!.6 !* *%$6!(4/*%*#//,!%(%/0 ,;6 *!.#%)4* %#$!0!* .6   

6 

+((6%*6,.4(.*6/+)6/',0/6 "<.6006".:/$61,,6 %*6#)(6 '!)<(!.

 HĂĽll koll pĂĽ: 

       

!  ! 

    ,-&''&'-%0"-," '"-1%-&!/ &&,#-%&$- 62%/.6 006 !06:.6%6!( /0 !*6/+)6 !6 "(!/06$1/.:* !.6/0.0. 56;.61* !./<'*%*#.6 2%/.6006'1*/',!*6:.6(;# +)6006 !06:.6%6!( /0 !* %*0!6(&1/(4'0*6/+)6 !6((. "(!/06.:* !.61,,/0;.$ )! 6.:006'1*/',6/'1((! );*#6+)"00* !6.:* !.6 ( .%#61,,/0;6/:#!.6!0!. +. 6$* (:##.!6"<.6/+0 *%*#/".;#+.6,;64* %#$! 0!*6"<.6/)$:((//'4 6+$ !.! /', .  

-%0#%-#-&)%-#!-" &#%&'"-$0 ***)) & Oktober 2013 www.viivilla.se

5


vi i villa

entré

Smarta och snygga nyttigheter för huset

SAKER VI GILLAR! Konst på tapeten Med en tapet ur Albert Koetsier skira kollektion “Beyond light” behövs inga tavlor. Här motivet Iceland poppy. Måttbeställs och kostar 328 kronor/kvadratmeter. Photowall.se

Knarrpulver Nu finns det poulära pulvret också förpackat i en praktisk flaska med spetskork som gör det lättare att fördela över skarvarna i det knarrande golvet. Baserat på magnesiumsilikat. Pris från 199 kronor. www.KnarrKvitt.se

Braskamin x 2 Bionic Fire använder sig av s.k. omvänd förbränning med dubbla eldstäder. När kaminen uppnått en viss temperatur leds röken en omväg till den nedre eldstaden där rökgaserna förbränns. Verkningsgrad 86 procent. Pris cirka 43 900 kronor. Scandinavisk Spismiljö

HÅLL SNYGGT PÅ TOM

TEN

Liten slip som kommer åt

20%

Universalslipen PRR 250 ES från Bosch har en slipfrekvens på upp till 3 000 varv/minut. Den är 60 mm bred och kan kombineras med flera tillbehör. Pris cirka 1 249 kronor. Bosch.

av unga, 20-25 år, har inte flyttat hemifrån. ERKÄLLA: NORDEAS UND SÖKNING UNGA VUXNA, 18-29 ÅR

Dags att städa ute Gardenas ErgoJet är en lövblås som suger upp, blåser bort eller finfördelar löv. Våta löv tas bort med skrapan på kanten av sugröret. Pris 1 070 kronor.

Bubbelfritt Med tapetgrund förebygger du bubbligt underlag och att mönstret syns igenom när du målar över en tapet. Pris cirka 755 kronor för 4 liter. Beckers 6 viivilla Oktober 2013

Kakkalas Kakfat med kupa. 149 kronor på Maxi ICA Stormarknad och www.icamaxihemochfritid.se

För små kockar Barnförklädet Asta i höstfärgerna dimma, åska, grafit och fikon. 135 kronor. NyblomKollén


TH O R N R E K L AM BYR Å

Uterumsfinalen fortsätter! UPP TILL

35% RABATT mot ord. pris

STOR LAG E R R E NSN ING ODLA 60

NORGATE spegel vit från

5.295:Aluminium & glas

MÖLLE VIT

LERVIK VIT

KIVIK VIT

5.395:10x21

3.495:9X20, 9X21, 10x21

3.895:9x20, 9x21, 10x21

5.595:-

Automatisk garageportsöppnare

Ytterdörrar från

1.995:-

Växthus från

TRADITION 10x12

4.795:-

1.895:-

Garageportar från

4.595:-

TAKFÖNSTER FRÅN

3.295:2 bågar med spröjs

2.695:-

FÖRRÅD KLARA 4,6 m²

6.295:Omålad, inkl. takpapp

UPP TILL

20%

ÅRETS LÄGSTA PRIS!

Entrétak från 1.695:-

RABATT mot ord. pris

Fönster från 595:-

Trädgårdsbyggnader från

4.045:-

Reservation för slutförsäljning.

ALLTID FRAKTFRITT I HELA SVERIGE ALLTID 30 DAGARS ÖPPET KÖP OCH FRI RETUR PRISERNA GÄLLER T.O.M. 3 NOVEMBER 2013 EXPEDITIONSAVGIFT 195:- TILLKOMMER

BESTÄLL GRATIS KATALOGER TEL 042 - 25 30 00 WWW.SKANSKABYGGVAROR.SE


FÖRVARINGSKAMPANJ – MED ÅRETS NYHET MIX SKJUTDÖRRAR UPP TILL

Mix skjutdörrar står för design och genomtänkta lösningar hela vägen. Oavsett ålder och stil hittar du en skjutdörr som passar just dig. Finns i 10 olika utföranden och med en golvprofil som endast är 6 mm hög!

28% RABATT mot ord. pris

10%

MIX ALLMOGE

4.095:-

RABATT

1400 mm, 2 dörrar

på Sandhamn inredning - vid samtidigt köp av Mix skjutdörrar

E IDAG TE STA VÅR WEBG U ID M FÖRVAR ING! OCH SKAPA DI N DRÖ E AROR.S WWW.SKAN SKABYGGV

SE HELA VÅRT SORTIMENT OCH BESTÄLL DIREKT PÅ WWW.SKANSKABYGGVAROR.SE

framsida i huset

BESTÄLL GRATIS KATALOGER TEL 042 - 25 30 00 WWW.SKANSKABYGGVAROR.SE


MIX PURE BLACK

7.490:2080 mm, 3 dörrar med LED Köp till gavelsida 695:-

MIX SILVERSPEGEL

3.895:1400 mm, 2 dörrar Köp till gavelsida 695:-

UPPGRADERA DINA MIX SKJUTDÖRRAR! Vi erbjuder 12 års garanti på Mix skjutdörrar. Marknadens bästa garantitid?

Köp till LED-belysning och/eller mjukstängare för att höja känslan ytterligare. Beställ gratis katalog eller klicka in på hemsidan för mer information.

Källa badrumsinredning

- för lyx och njutning VIT HÖGBLANK 120 med dubbelhandfat Vila

7.095:Exkl. blandare

Innovativ nyhet! På www.skanskabyggvaror.se kan du designa din egen dröminredning för ditt badrum. Välj handfat, skåp, luckor, lådor och blandare.

Missa inte vårt övriga badrumssortiment med massor av nyheter. Du finner badkar, duschar, takduschar m.m. till fantastiska priser! Beställ gratis katalog eller klicka in på vår hemsida

ÖPPETTIDER TELEFON & CHATT MÅNDAG-FREDAG 8-19 SÖNDAGAR 15-19 WWW.SKANSKABYGGVAROR.SE ALLTID ÖPPET! TEL 042-25 30 00

UTER#?'""ERDÖR ?GARAGEP " ?FÖNSTER? KISER VÄXTHUS ?" BDGÅRDSBYGGNADER?SP?DRUMSINREDNING DUSCHA ?DKA ?SSAGEBADKA ?SKJUTDÖRRAR GARDEROBSINREDNING ?DIPLOMAT DOKUMENTFÖRVARING


.%,.%, .&%"&,'$&,1%, '',1%,(& )', .''%,

,",0,' , &%-)) &

Hej! Jag läste senaste numret av Vi i Villa, som alltid brukar innehülla nügot intressant, och reagerade pü ett väldigt ensidigt framhävande av glasfiber-isolering. Det verkade som om det var det enda som stod till buds/det man skulle använda. Dels i Camillas spalt men även pü sid 24-25 med energispartips. Det finns flera andra sorters isolering, av träfiber, som är miljÜvänliga, mer effektiva, och inte kliar! FÜr inte är det väl sü att man är sponsrad av gullfiber? Med vänlig hälsning Pernilla, läsare Hej Pernilla, Du har rätt. Min ledare var en hÜgst personlig betraktelse av fenomenet tilläggsisolering. Det var helt enkelt det som min kompis fÜräldrar isolerade med pü 70-talet. Som du mycket riktigt püpekar finns det massor av andra typer av isolering. Pü viivilla.se ligger flera artiklar om byggmaterial och isolering. Kika gärna in där! Vänliga hälsningar

Camilla von Otter, chefredaktĂśr

    ,&/,.''!+',1%, ",%,'""   # "  # $ '",,

   ),",!! , &'$ , &#!,#  "   %   " #    "  "       "",",, #%&

  

+"#%,' ,!1 %,&#!,&'/%, ('#!(& %    "    %&,%&&#",

  ,'$&,#!,'',&!%', 1%%&'#$$        ! " !   #  "  " ! "," #!,,"& , 10 viivilla Oktober 2013

   

',.%,#%',","', +''&," #  " # "',&&#*

      ,#%,", &'(,), , &'$ %   " % 

    #   % "       #" #),/ 


Nyheter för dina fönster!

KOSTNADSFRITT

HEMBESÖK 020-43 00 00 www.mockfjards.se

Nu lanserar Mockfjärds tre nyheter för ett ännu bättre fönsterbyte: Solskyddsglas Exklusiv, Clearview och Lamellgardiner. Beställer du fönster med montage innan 27 oktober ingår ett brandpaket från Trygga Hem*. Dessutom ger vi dig en rabatt som motsvarar halva arbetskostnaden. Ihop med ROT-avdraget ger det dig ett komplett fönsterbyte.

NYHET 1

Solskyddsglas Exklusiv reducerar värmestrålningen in i rummet samtidigt som sikten bibehålls.

NYHET 2

Clearview ger ett väldigt lågt U-värde och reducerar samtidigt risken för utvändig kondens.

NYHET 3

Lamellgardiner är ett funktionellt solskydd med textil känsla för dörr och fönsterpartier.

020-43 00 00

Att byta fönster ska vara enkelt och tryggt. Med över 400 medarbetare i hela landet och cirka 60 000 fönsterbyten per år kan vi erbjuda en unik trygghet för dig som kund. Mockfjärds tar alltid hand om ditt fönsterbyte från början till slut. Med ett så gediget koncept är det inte så konstigt att vi är Sveriges ledande fönsterbytare.

Skicka in kupongen, ring 020-43 00 00 eller boka på www.mockfjards.se för ett kostnadsfritt hembesök. I SAMARBETE MED:

* Gäller vid beställning av minst 4 st fönster med montage mellan 30 sept och 27 okt 2013.

BRANDPAKET

www.mockfjards.se

>

Ja tack, jag vill gärna få ett kostnadsfritt hembesök av en Fönstermästare Ja tack, jag vill gärna läsa mer i fönster- och dörrkatalogerna

Blanketten läses optiskt, var god använd VERSALER.

NFDF-VIV1013

PORTO BETALT

FÖR/EFTERNAMN:

Mockfjärds Fönstermästaren

ADRESS:

TEL DAGTID:

SVARSPOST Kundnummer 205 166 78 785 20 GAGNEF

ORT:

POSTNUMMER:

-

KVÄLL:

+

-

<


vi i villa

entré

Johans tre enkla val Ur miljösynpunkt är det inte särskilt smart att byta ut sin garderob inför varje ny årstid. Dels för att denna konsumtion tär på jordens resurser, dels för att mycket av de kläder som slängs är av syntetmaterial och därför genererar växthusgaser när de senare bränns upp. I genomsnitt slänger varje svensk över åtta kilo kläder om året! Behöver du likväl förnya din garderob finns det några tumregler:

1. Ekologiskt

Smarta prylen!

Från webben... Vad oroar du dig mest för när det gäller följder som beror på klimatförändringen? 50

50 42,5 %

43,3 %

40

40

36,3 % 31,3 %

30

30

20

18,7 %

20

12,1 % 8,3 %

10

0

Ökade skyfall

Översvämningar

8,3 %

Risk för Jordbäv- Att års- Kraftiga ras och ningar/ tiderna vindar skred skalv blir förskjutna

Välj plagg av ekologiskt framställda naturmaterial som bomull, ull, läder, skinn, viskos, lin, hampa, bambu och acetat.

Annat:

10

Jag ororar mig inte för något

0

VILLAPANELEN AUGUSTI 2013

www.viivilla.se

2. Köp kvalitet Ställ in dig på att handla dyrare men i gengäld mycket mera sällan. Släng bara söndriga plagg.

3. Återanvänd Second hand är ett utmärkt sätt att återbruka ting på men ska inte användas som moraliskt alibi för saker vi köpt och därefter omedelbart tröttnat på. Att det en vanlig dag på Blocket finns uppemot 20 000 objekt under rubriken ”Skor & kläder” skvallrar om att det inte enbart rör sig om sådant vi vuxit ur.

Vår miljöexpert Johan Tell listar sina bästa tips!

12 viivilla Oktober 2013

Ringa in din stil med hjälp av Lulu Innan du ger dig på att göra om bostaden kan det vara värt att ringa in vad som är din stil. Det här brukar vara ett bra tillvägagångssätt: Gå till en välsorterad tidskriftsaffär och köp femton nya inredningstidningar, svenska såväl som utländska. Sätt dig ner i lugn och ro och bläddra igenom tidningarna. Sätt röda post it-lappar på det du inte gillar och gröna på det du gillar. Skriv gärna några rader på varje lapp om varför du gillar eller ogillar det. Låt den här proceduren ta tid. Räkna med att lägga åtminstone ett par kvällar i anspråk. Om ni är flera som ska samsas om inredningen i hemmet, fundera över vem

av er som egentligen är mest inredningsintresserad. Mitt råd är att ni också bestämmer er för att låta den personen fatta de flesta besluten. Leta även inspiration på andra håll. Nätet är till exempel en guldgruva om du är ute efter att se olika lösningar. Använd också din mobilkamera och fotografera sådant du gillar, ute på stan, hemma hos vänner eller i naturen.

Ur boken Sinnliga rum, Lulu Carter, Bonnier Fakta Cirka 199 kronor.

Hur tänkte du... Nils Bjelk står bakom Wirefreelight – trådlös led-belysning. – Jag ville kunna ställa en lampa på ett bord utan att det hänger en ful sladd vid sidan om. Jag ville också, på ett enkelt sätt, få snygga spotlights i ett vitrinskåp utan att behöva borra hål i skåpet. - Efter en del experimenterande med den teknik som redan finns i apparater med trådlös laddning, kom jag på ett nytt sätt att använda den. Lamporna fungerar som en vanlig belysning fast med en energiplatta några centimeter från själva lampan. Energin når fram genom bordsytor och hyllplan utan sladd. Energin funkar genom ”icke metalliska material” som trä, plast, sten, glas och speglar. Den enda sladd som finns kommer från energiplattan, men eftersom den inte är kopplad till själva lampan så kan man lätt dölja sladden på baksidan eller undersidan av möbeln. Lamporna finns i tre modeller för olika användningsområden och kostar från cirka 950 kronor. www.smartasaker.se


kök

vi i villa

En sprillans ny köksinredning eller bara en pigg liten gryta? Oavsett om du vill göra en stor investering eller bara spendera en liten slant finns det många sätt att ta till för att få köket att kännas som nytt i höst!

Budget

Köket Vendelsö Mörk Drivved har direktlaminerade luckor med präglade ytor. Lucka 60 x 70 cm, 590 kronor, Myresjökök.

Kök till varje pris! A

tt få ett helt nytt fräscht kök är en dröm för många. Är du i färd med att byta ut hela inredningen så finns fler möjligheter än på länge. Men oftast är budgeten eller ytan begränsad och då får man tvingas ta till sin kreativa sida. Dekorera med kakelklistermärken, måla ditt golv eller satsa på en härlig kaffemaskin – och upplev nya dofter i köket i höst! Här ger vi tips för olika plånböcker!

Av Charlotte Frey Svidén

Gryta Ultra Light Original (lätt gjutjärn), 4 liter, 825 kronor, Culina.

14 viivilla Oktober 2013

Inbyggnadsugn Lagan OV3, 1 195 kronor, Ikea.


vi i villa Kontrastrikt i köket Metod Veddinge Tutemo. Lucka Veddinge 60 x 80 cm, 189 kronor, Ikea.

Kökshandduk, 29,90 kronor, ICA Maxi.

PRYLVAL BUDGET

Vinglas Vinus, 28 cl, 49 kronor, Åhléns. Kapselmaskin EDG200 S Piccolo, 799 kronor, Dolce Gusto/www.ellos.se

Förnya ditt gamla kök! 1. Tråkigt mönster på kakelplattorna? På www.paxlux. se finns ett stort utbud av kakelklistermärken som ger stor förändring. 2. Måla detaljer! Att måla exempelvis bordsben eller luckkanter i någon rolig färg piggar upp ett trött kök. 3. Storstäda! Det kan låta som årets tråkigaste tips men efter att du gått lös med tandborste i kakelfogarna, smörjt in dina rostfria ytor med babyolja och skruvat fast luckan som hängde lite löst kan vi lova att ditt kök faktiskt kommer att kännas som nytt.

Hamburgerkockens bästa tips –Tillräckligt med arbetsyta och översikt bland redskap och ingredienser är A och O i köket. Jag rekommenderar en bänkyta på 100 cm i direkt anslutning till spisen och självklart en ugn i högskåp så man faktiskt ser maten man tillagar. Personligen skulle jag välja bort den kanske snyggare träskivan som många placerar bredvid diskhon för en betydligt mer praktisk och lättskött bred rostfri bänk. Lägg istället pengar på utdragbara hyllor för bra överblick och en grym gjutjärnspanna!

Jonas Mårtensson, chefskock Max Hamburgerrestauranger.

KÖK TILL VARJE PRIS "MELLAN" Oktober 2013 www.viivilla.se

15


vi i villa

kök

Vill du satsa lite mer? Lägg in ett nytt köksgolv eller skapa ny rymd med öppna hyllor. Det finns också många nya fina kök i mellanprisklassen!

Mellan

Köket Magnum Ek vitpigmenterad är en trendig nyhet. Lucka 60 x 76 cm, 2 840 kronor. Ballingslöv.

"Hos de flesta bil- eller industrilackerare kan du lämna in dina köksluckor och få dem sprutlackerade i en ny nyans"

Köket Öland canvas med sekelskiftesinspiration. Lucka 60 x 70 cm, 705 kronor, Marbodal.

16 viivilla Oktober 2013


vi i villa Köksluckor i lackad MDF som passar på ett befintligt Ikea-kök. Lucka i 60 x 70 cm, 880 kronor, Picky living.

Förnya ditt gamla kök! 1. Hos de flesta bil- eller industrilackerare kan du lämna in dina köksluckor och få dem sprutlackerade i en ny nyans. Det brukar kosta från 200 kronor per lucka. 2. Ett färgglatt golv piggar upp! Måla ditt befintliga eller lägg in en praktisk, mönstrad vinylmatta från exempelvis Ruugs. 3. Förändringen blir större än du tror med nya beslag på luckor och lådfronter. Två av de största tillverkarna är Beslagsdesign och Beslagsboden. Har du ett Ikea-kök kan du välja bland många olika varianter hos märket Superfront.

Kapselmaskin Pixie Stainless steel, 1 599 kronor, Nespresso.

PRYLVAL MELLAN

Vinglas Bourgogne, 50 cl, 199 kronor, Eva Solo.

Kökshandduk Picknick, 99 kronor, Almedahls/www.designonline.se

Varmluftsugnen med ånga Dual cook är en stor eller två mindre ugnar, Samsung, 12 500 kronor.

FOTO: ÅSA DAHLGREN

Gjutjärnsgryta Cocotte, 3,8 liter, 1 249 kronor, Staub.

TV-kockens bästa tips –Jag gillar öppna hyllor i kombination med skåp och stora lådor. I lådorna kan man gömma undan mycket och samtidigt får man en bra överblick över det man placerar på hyllorna. Och satsa på två diskhoar, du kommer tacka dig själv i framtiden! Lisa Lemke, tv-kock och aktuell med kokboken Allt i en gryta.

KÖK TILL VARJE PRIS "LYX" Oktober 2013 www.viivilla.se

17


  

 !   ! 

  $

   

 $

   

" "  


  $

 " " 

  $

  


vi i villa

kök

Har du möjlighet att storsatsa så finns många fantastiskt exklusiva blandare och vitvaror. Här har vi hittat några läckra köksnyheter i lyxklassen!

Lyx

Köket Anno med inspiration från slutet av 1800-talet, 375 000 kronor exklusive skafferi, Tibrokök. FOTO JOEL WÅREUS

"Nu är röda metaller som koppar och mässing hetare än det rostfria stålet"

Gourmetkockens bästa tips

Köket Vipp kitchen med stora lådor, rostfri bänkskiva och inklusive vitvaror från Smeg, 322 300 kronor, Vipp.

20 viivilla Oktober 2013

–Mitt bästa tips är att tänka på placering av lådor och skåp. Det värsta som finns i ett kök är att alltid behöva flytta sig medan man arbetar, exempelvis om någon ska hämta porslin i ett skåp där man står. En annan bra sak är att ha ett hål i arbetsbänken ovanför sophinken så att man slipper öppna varje gång. Stefano Catenacci, kökschef på Operakällaren och aktuell med kokboken Stefanos Italia.


vi i villa

Förnya ditt gamla kök! 1. Nu är röda metaller som koppar och mässing hetare än det rostfria stålet. Diskhoar i koppar hittar du bland annat hos Mygind Scandinavia. 2. Byt blandare! Dornbrachts nya Pivot rör sig i en 360-graders radie och är därmed den perfekta blandaren för en köksö. Den kostar från 10 521 kronor.

Italienska köket Artusi med handtagslösa luckor i fanér, rostfritt stål eller laminat samt köksö, från 800 000 kronor, Arclinea/Planoform.

3. En riktig lyxpärla bland årets nya vitvaror är kylskåpet RFG23UERS1/XEE från Samsung. Den har ett brett kylskåp bakom franska dörrar, LED-display och separat frysdel nedtill, 26 000 kronor.

Järnspisen Total Control 5 i färgen Aqua med touch screen och fem olika ugnar, 186 000 kronor, AGA Rangemaster. Vinglas New York, 28 cl, 450 kronor, Orrefors.

PRYLVAL LYX

Kökshandduk Berg, 150 kronor, www.isa.nu

Kaffemaskin Bosch TES50328RW med inbyggd kaffekvarn, 7 999 kronor, Bosch.

Gjutjärnsgryta Coquelle i färgen Soleil, 4,1 liter, 1 899 kronor, Le Creuset. Oktober 2013 www.viivilla.se

21


                      ! "       

  #$ #     #  % & '     ()       

    !"    #   $ 

      

 $   # $          

 "  $   

Testvinnande 5Gs-golv  hĂśgs

ta

tĂŠ

v

  

  1) &$% &-%)#&&**+)#*+$#)*+# +*()#++*+1)'$-)2&2+++!$$-)#) "1%3)*5#'$-+# *+-$# %% * 3*++0(2*$!+*+0)# ' #')*1-&+!$$+*+-!&&)

kval

i

 

  

 

!+%++$# %%

*$!#*0*+% % (#+

 &0,+-#$$2**0* +%+ *)2&*-&*#1$!&#& '$-+$1*,((+!$$ *&) ,+&++&2)*(!$-)#+0 3-*

 

 

$!-)'*+!& %%

*$!#*0*+% % (#+

 

# %%

*$!#*0*+% % (#+

 

 

 !+),4$-!+%++$# %%

*$!#*0*+% % (#+

22 viivilla Oktober 2013

...0%/*)!*)&1)!&#$%'%*' 1$$)+'%  *)-3)*$,+3)*1$"' -+)0#$

v

ydd a

Â&#x2021; G o lsk


Tel: 0913-105 40 www.lovangersbygg.se

Sveriges mest prisvärda Luft/Vattenvärmepump! Energimyndigheten har testat! Nu kan du som har el-, olja-, ved- eller pelletspanna

52.800:- exkl. yttertak

Storlek 6,0 x 6,0 H=2,5

NYHET! Prova vĂĽrt nya kalkylprogram Pris

104.900:- exkl. yttertak

Spara upp till

15.000 Vid kĂśp av AW 9-V5 fĂĽr du z Snabbast ĂĽterbetalningstid

MASKINHALL

.

med en 9 kW dockningspump frĂĽn ES!

Storlek 7,2 x 9,6 H= 2,70

GARAGE

kWh/ĂĽr

Pris

STALL

STUGOR

z Trygg och säker installation av fackman z 5 ürs kompressorgaranti

pü n ss ässa kt. o o k sÜ illam - 27 e B & V 24 :40 rg C06 m He tebo onter Ü iG M

z System anpassat fĂśr svenskt klimat och tuffa ff fĂś hĂĽll d fĂśrhĂĽllanden

Insta o c h l l e ra t k la M reko odell AW r t ! mm 9 -V ende

5, irk ap

46 90 0 vid g

odk ä

rat c

nt RO T-avd

ris:

.-

rag

5 Ă&#x2026;RS

#NJAESSJNRSMADRF QISS IMROIQASINMRLÂŚSE Sms:a UTERUM till 71 120 sĂĽ kontaktar vi dig fĂśr att boka en tid. Sms-tjänsten är kostnad sfri. Ev. traďŹ kavgifter kan tillkomm mmaa. Eller ringg oss 0200-43 3 888 002

Ljuset, naturen, rymden och njutningen av livet - Santex vikdÜrrar ger dig allt. BesÜk din Santex specialist nära dig, www.santex.se

KOMPRESSOR GARANTI

www.energysave.se Bad & Värme, FinspĂĽng t GTS Energi, Tullinge 0706-38 02 20 Kalinka Kyl, SkogĂĽs t Trof AB, RĂśnninge 08-530 327 75 JK RĂśr AB, Ă&#x201E;lvsjĂś t TĂśrnbergs VVS, Fjärdhundra 073-67 36 291 JR Effektiv Energi Direkt AB, Märsta t Bad & Värme, BĂĽlsta 0171-51101 Vistaberg Kyl & Värme, Huddinge t Ă&#x2013;stervĂĽla Kyl & Värmeteknik k 070 642 22 50 Klimatteknik i Solsta, Karlstad t Energi4U Sverige AB, Stockholm 072-25 28 210 Bad & Värme FrĂśdins RĂśr Ă&#x2026;kersberga t CM Energi AB, Täby 070-754 69 60 FrĂśsunda Kakel & VVS AB, TärnsjĂś, Uppsala, Solnat Bad & Värme Trosa 0156-127 01

Oktober 2013 www.viivilla.se

23


Vår nya värmepump jobbar hårdast när elpriset är lägst.

Nyhet!

IVT PremiumLine® HQ – först i Sverige med Smartgrid. Med vår nya värmepump introducerar vi många förbättringar – och en revolution. Den är nämligen förberedd med Smartgrid. Det betyder att värmepumpen kopplas mot elbörsen Nord Pool Spot, och själv anpassar så att den jobbar hårdast när elpriset är lägst. Och precis som alla våra värmepumpar har IVT PremiumLine® HQ 10 års garanti. För vi chansar aldrig. www.ivt.se

BRO IVT Center/Evepe AB 08-581 755 44 BROMMA IVT Center/Energipartner AB 08-80 28 05 DANDERYD IVT Center/BEMICO Energi AB 08-622 50 80 EKERÖ IVT Center/Inneklimat AB 08-560 248 00 HANINGE IVT Center/AB Rördoktorn 08-777 15 00 HUDDINGE IVT Center/ToP’s El Värme Kylteknik AB 08-19 00 40 HÄGERSTEN IVT Center/BST Värmepumpar 070-728 60 95 JÄRFÄLLA IVT Center/Kyl & Värmepumpservice i Storstockholm AB 08-580 100 30 LIDINGÖ IVT Center/Energieffektivisering i Sverige AB 08-27 92 00 NACKA IVT Center/VärmeKompaniet Stockholm AB 08-718 28 38, IVT Center/Första Energikällan AB 08-556 036 55 SÖDERTÄLJE IVT Center/Bergvärmekällan AB 08-552 422 40 TÄBY IVT Center/IQS EnergiKomfort AB 08-756 01 50 UPPLANDS VÄSBY IVT Center/Revider Energi AB 08-590 745 70 VALLENTUNA IVT Center/Team Wåhlin Bygg & VVS AB 08-511 704 99 Återförsäljare: BLIDÖ Roslagens Pump AB 0176-827 40 HUDDINGE Uddéns Värmepumpsinstallation 08-550 621 73 NACKA Energisystem Stockholm AB 08-716 28 00 NORRTÄLJE Börres Rörservice AB 0176-22 72 56, Göthes Sanitetslager AB 0176-160 50 SKOGÅS Relax Rör 08-770 33 32 SOLLENTUNA Värmeingenjörerna Stockholm AB 08-525 073 70 SPÅNGA Ralph Ekströms El & VVS HB 08-36 58 09 SÖDERTÄLJE Energiknippet i Södertälje 08-550 612 82 UPPLANDS VÄSBY Sven-Olovs El&VVS AB 08-590 328 22 VÄLLINGBY Värmepumparen Ö Svealand KB 08-739 26 50


 *&'1'("",&(& ('  #      !" !!  !  

 

 !"07/<7007,*7'$7&+0"72"07%1. *+7$=.757!<7#.<$.7'$7$;.+7

)&-(#3#' &)###(&12&/* &3""&)$"!!& "'( 1/07+172&))7'$7.7+'1072 *&+7-.,'"(07, %70&))/**+/ *"!7*&+7#.17#<7/-"+!".70&! *"!72<.7.+7, %7!"./ ."/-"(0&2"7/*07*"!72<.07)&)) .+.+7"07;.72&(0&$0       

&(('/)1&)('(!! *&'1'("" ,&/)& 1##'( 9%7'$72&//0"7&+$"+0&+$7,*7 !"007;.)&$070 (7/<7*4 ("077 !"07(;++/72;)!&$07#&+07

#'*1&$((& !$# '$#'$"#$"#& (!!(1*!##' &*& )&)$&(##('(' &#$*&#*(()!! $" !(.&) !0 &1(( $7(=-0"7"007%1/7<.7 7/,*7 2.7%")07#=./0=.07, %7(,/0!"7 .7 77(.,+,.7"+ %1/"07%!"7"+7.7$.1+!77<72&7 %.7."+,2".07))0772&7)!"7#=./0 ,*70("07#&3!"7#/!"+7, % #=+/0."+7"!+7."+,2".!" 2&7))07&+10&772&7)!"7+4007$,)27 /00"7+47()&+(".7, %7))07++07 "!+7.='!"72&70,*0"+7-<7+;/ 0+7 7(2!.0*"0".7/,* "/0,!7+;/0+7.727/(,$7& 4$$!"7$;/0%1/7, %7#=..<!77 !;.7'$7(+7%7*&+7*/(&+".77 17;.7%1/"07"007%")07++07, % 2;.072;)!&$07*4 ("07*".7

)&$ '2' %(# #(&12&-(*1,( )')(&)"$#!( ""'')($"1#& )"- ((2(((1!% #&##'(#2$() #( #

1&((1'(&2(!! #&"",&

<$74$$72<$7#.<$7, % 2<$707!&$7+7"+710*+&+$

)*##&((%&'#( $&( &2# !'!'$#*1&(! &$#$&/*' ) 3&"%#&#

"'7!"07$=.7!"07+,$7&+0"7$ ;.72;)!&$07&+0."//".!7, % $7/(7$=.7+<$,07.7*"! ;.7+,$7"+72;)!&$07/-" &")) !"*7=-7+<$.7.72".(04$7 *;++&/(67*7'$7 "))".7/<7$7%.7"007-.,'"(0 -)+"..7007$=.7"00 -<70,*0"+7+1757"+7/0,. Läs den -.,'"(07&*,.$,+ $.&))7/,*7/(7)&7 737 vinnande !<7)&$$".7'$7-< *"0".7#=.72&7.1(. +00"+7, %70;+(". motiveringen /*)/7%")7#*&)'"+7 &$"+,*72.0"+! på **!!' -<7 7-"./,+". /0"$7/<7007'$72"0 2.'"7<.7!"+77*'7, % "3(07%1.7'$7/( %")$.&))7)**7$7/(7 $=.7+;.7'$7/;00".7&$<+$7 +,$7+2;+!7-"+$.+70&))7 +;/07!$7 007#<7().07$.&))"+7<7#<.7%") #*&)'"+7$);!'"727!"007-.&/77

&&)!1&(!!(

$7$& (7107$4*+/&"07&7,/ +&"+7/,*7*<)."7, %7'$7#& ( "+7%+!)"!."7/,*7);.!"7*&$ -." &/7))07/+& (.7);$$7$,)27 /;007((")7, %7()&+("./757' ))07$7%.7%,+,*70070 ( #=.7*4 ("077 %7#,.0#.+!"7;.

Av Pauline Josephson  

FĂ&#x2013;RE

    

  70&#7/( 71/0.1+7!7, %702< 10#)1$+7.+7*"!7#*&)'". 77"+757+1*".77570,--." +,2".!72&))7&7"..)'1+$7*"!7 7(2!.0*"0".70,*0  7&))2".(.7)".!1 2,.7-<7"+7#.&(7&7"..)'1+$ " 7:2".7*&+7 .+7, %7*&+7#.17&7%.7"00 #&+07)&2

!   !

!         ! 

      77&)) 0;2)&+$"+7&+(,*7%")77 7 &!.$7&++."+7/*07 "7-.&/0$."710/<$/ 27"+7'1.47"/0<"+!"72 ."-."/"+0+0".7#.<+7&7&7 &))7, %7)/7%)/,+7, % ")=+/7*"!7-."/"+0(,.07 #.<+7)/7%)/,+782"+7!"+ -"./,+7/,*7+,*&+".!" 2&++."+7")=+/7*"!7"007 -."/"+0 (,.0

"*## %&' 

+++**!!' Oktober 2013 www.viivilla.se

25
 

  T,ƂŐĞīĞŬƟǀĨƌĊŶůƵŌƐǀćƌŵĞƉƵŵƉ TdLJƐƚŐĊŶŐ T>ćƪ ƂƌƐƚĊĞůŝŐƚĂŶǀćŶĚĂƌŐƌćŶƐƐŶŝƩ TsŝŶŶĂƌĞĂǀĞƐŝŐŶ^ƉƌĞƐƟŐĞĨLJůůĚĂƉƌŝƐϮϬϭϮ T^ǀĞŶƐŬƉƌŽĚƵŬƚͲƐǀĞŶƐŬƟůůǀĞƌŬŶŝŶŐ

   ƉƌĞƐƟŐĞĨLJůůĚĂ ƉƌŝƐϮϬϭϮ

ŽŵĨŽƌƚŽŶĞ͕<ĞŵŝƐƚǀϭϬ͕dćďLJ

  

""*$+(#%)!&$'%%"0 džŬůƵƐŝǀĂ͕ŬŽŵƉůĞƩĂƉŽŽůƉĂŬĞƚŵĞĚƐƚŽŵŵĞŝƌŽƐƞƌŝƩƐƚĊůĞůůĞƌŐĂůǀĂŶŝƐĞƌĂĚƐƚĊůƉůĊƚĚŝƌĞŬƚĨƌĊŶǀĊƌĨĂďƌŝŬŝ>ƵůĞĊ͘ sŝŚĂƌćǀĞŶŬŽŵƉŽƐŝƚƉŽŽůĞƌ͕ŵĂƐƐĂŐĞƉŽŽůĞƌ͕ƉŽŽůƟůůďĞŚƂƌ͕ŬĞŵŝŬĂůŝĞƌŽĐŚƌĞƐĞƌǀĚĞůĂƌ͘<KZd^'d>>d&PZWKK>E͊

ϭϬƐƚ ƉŽŽůƉĂŬĞƚ Ɵůů ŚƂƐƚƉƌŝƐĞƌ͊ &ƂƌďĞƌĞĚŶćƐƚĂƐŽŵŵĂƌƌĞĚĂŶ ŶƵ͕ĚĞƐƐƵƚŽŵƟůůŵLJĐŬĞƚ ĨƂƌŵĊŶůŝŐƚƉƌŝƐ͊

^ǀĞƌŝŐĞƐ ƐƚƂƌƐƚĂǀŝƐŶŝŶŐƐͲ ĂŶůćŐŐŶŝŶŐĨƂƌ ƐǁŝŵŵŝŶŐͲ ƉŽŽůĞƌ͊

sŝƐŶŝŶŐͬƵƟŬ ^ŬĂƩďŽŶĚĞǀćŐĞŶϭϴ͕hƉƉůĂŶĚƐsćƐďLJ ϬϴͲϱϵϰϭϬϴϯϬ

26 viivilla Oktober 2013

(!2 &()" $$     ϬϵϮϬͳϮϯϴϬϱϬ

,,,1""')'%%"1) $%3""')'%%"1)

 

 


läsarfrügan

vi i villa

Hur belyser du din trädgürd? Av Hugo Mürtensson

MÜrka morgnar och kvällar. Vi undrar hur vi ska lysa upp därute. Vi frügade tre läsare!

Annika af Trolle

Solveig Wickman

Yrke: Kommunikation Bor: I Täby

Yrke: Pensionär (f.d. bistündsarbetare) Bor: I Vingüker

Vad har du fĂśr typ av lampor?

Jag har en gammal glÜdlampa som lyser upp en del av min trädgürd.

Jag har helt vanliga LEDlampor.

Vi har inte sü mycket dü vi bara har ett litet torp men det vi har är nügra solcellslampor.

Har du installerat dem själv?

Nej, den fanns där när vi flyttade in.

Ja, de var väldigt lättinstallerade.

Det var ju bara att sätta dem i marken sü det kunde vi gÜra själva.

Hur är belysningen placerad?

Den sitter liksom under verandan. Man kan säga att det blir som en taklampa utomhus.

De är bara nerstuckna i marken bland buskarna.

De sitter lite strategiskt sü att man ska kunna se när det är mÜrkt. Vi har cirka fyra stycken nersatta i marken.

Eva Berell Yrke: EgenfĂśretagare Bor: I NorrkĂśping

Vinn varje fredag!

(0$-.4$0 0$0 & ,+ 20 //1: 22#$-!+(01.,-6

Var med i Fredagsluckan â&#x20AC;&#x201C; laddad med nya vinster varje fredag! Bakom nĂĽgon av luckorna kan vi avslĂśja att du kan vinna biopaket värda 400 kr/st!

$4:0.%%$02&3(#$/: 55520 //0$-.4$0 1$

0 //0$-.4$0(-& *$2/0(1"   *0 ,.-2$0 2."'*+ 02(-*+, 2$0( + $%2$0 4#0 &$2    

3' 04(;4$0 -;)# 20 //9& 0$ (++#3."*1:!+($- Scanna QR-koden eller gü in via webben och anmäl dig till Fredagsluckan idag!

87viivilla.se/fredagsluckan Oktober 2013 www.viivilla.se Stockholm Norr 1


vi i villa

pyssel

Finaste serveringsfatet bygger du själv! Det är lätt att hitta 3-4 udda tallrikar på loppis som tillsammans blir en festlig presentation av godsakerna. GÖR DET SJÄLV!

Förnya loppisfyndet:

Kakfat av udda tallrikar Text Carro Wendt Foto Anna Jeppsson

Tallrikstips! Vissa tallrikar är lätta att borra igenom, andra är mycket svåra. Kvaliteten avgör, så det kan vara klokt att undvika det allra finaste porslinet.

Så här gör du: Fyra gamla tallrikar blev ett riktigt fint serveringsfat i flera våningar.

1.

Innan du börjar borra: Bygg upp under tallriken, kanske med en liten träkloss, så att det finns stöd mot ytan när du borrar.

2.

Sätt sedan flera lager maskeringstejp på ytan där du ska borra. Tejpen gör det lättare att hålla borren på plats. Markera var hålet ska vara och börja borra försiktigt i tejpen med borr nr 6.

3.

Se till att kyla tallriken och borret med vatten, annars blir det för varmt och tallriken spricker. Borra långsamt med lågt varvtal, tryck inte och ta pauser. Tips – om tallriken är för platt för att du ska kunna hålla kvar vattnet för kylningen kan du bygga en liten bassäng av modelllera runt hålet. Borra understa tallriken med 9 mm borr. När du väl har ett hål kan du ta bort tejpen och fortsätta.

4. Det är viktigt att tejpa i lager på tallrikarna innan du borrar. På så vis slinter du inte så lätt med borren. 2 Stockholm Norr viivilla Oktober 2013

På tallrikens ovansida fäster man med en liten bricka och en mutter. Dra inte åt muttern för hårt.

Sätt ihop så att det blir en mutter, en större bricka, tallrik, en mindre bricka, en mutter i varje våningsplan. Avluta med kupolmuttern. Spänn ej muttrarna för hårt.

5.

Under understa tallriken ska man sätta en inslagsmutter. Inslagsmuttern har taggar, först trycker man ner dessa med en tång så den blir helt plan och får plats under tallriken. Om en vanlig mutter får plats på undersidan räcker det med en 6 mm mutter och då ska du förstås borra även det understa fatet med 6 mm borr. Om tallriken är så tunn att inslagsmuttern sticker upp på ovansidan får man komplettera med några brickor ovanför tallriken. De måste vara stora nog att gå över inslagsmutterns hylsa så att man kan spänna tallriken med nästa mutter.

DETTA BEHÖVER DU: Gängstång M6 Inslagsmutter Muttrar M6 Tallrikar Keramikborr 6 och 9 (om du inte hittar 9 kan du ta en betongborr) Tejp Kupolmutter M6 Brickor i två storlekar


B A S T U MED PERSONLIG DESIGN Kom till oss med måtten på ditt bastuutrymme så kan vi hjälpa till med inredningsförslag. Vi har allt som du behöver i många olika träslag och designalternativ. Vi erbjuder kompletta ”skräddarsydda” bastupaket anpassade för personliga önskemål. Varmt välkommen med dina bastufunderingar! Helo Rocher integrerad i bastulaven med belyst krage. Kragen finns även i täljsten eller rostfritt.

Arkk Line bastuinteriör Exklusiv bastuinredning från finska Helo. Bastupanel och inredning av cederträ. Dekorvägg bakom bastuaggregatet med ljusfiber. Nedfällt bastuaggregat med härlig badkastningseffekt.

Bastuaggregat Tylö Sense. Ny serie bastuaggregat från Tylö med prisbelönt design. Finns även i Combiutförande för automatisk ångfunktion. Välkommen för demonstration i vår butik.

Alla våra spisar och bastur kan köpas med installation, klara för brasa och bad. Vi erbjuder bekväm finanisering utan ränta på 24 månader. Endast uppläggningsavgift 495 kr och avisering 30 kr/mån tillkommer.

Se vårt stora sortiment och aktuella kampanjer på www.bastuspecialisten.se Tylö bastudörrar står för högsta kvalitet och säkerhet. Välj mellan hela glasdörrar och trädörrar med stora glasytor. Alla med kraftiga gångjärn och magnetlås.

Väggar panelade med ändspontad Taika panel. Bastuinredning med bekväma bastusoffor kan erbjudas i ceder eller asp. Nedfällt bastuaggregat Helo Saga.

Karlsbodavägen 19A, Box 11104, 168 11 Bromma. Tel: 08-445 14 10. E-post: info@bastuspecialisten.se Öppettider: måndag 10-19, tisdag-fredag 9-18, lördagar 10-15.


vi i villa

ekonomi

När kommunen bygger nya gator kan boende i området tvingas stå för kostnaden. De senaste sex åren har 37 kommuner använt sig av systemet.

FOTO: ISTOCKPHOTO

Gatukostnader drabbar ofta de boende Kommuner som tagit ut gatukostnader från 2007 fram till nu, inklusive pågående ärenden:

Vem betalar trottoarer och ny belysning på gatan där du bor? Gatukostnader för de boende ser ut att öka i framtiden.

R

olf och Regina Johansson från Partille fick en räkning på 700 000 kronor för gator som de varken vill ha eller behöver. I Stenungsund blev en privatperson tvingad att avstå mark för kommunens vägbygge utan ersättning och i Tyresö måste en kvinna sälja sitt hem. Systemet kallas gatukostnader och ger kommunen rätt att låta fastighetsägare inom ett detaljområde betala.

Gatukostnader har funnits sedan år 1907, men problemet har vuxit sedan 30-talet eftersom kostnaderna ökat. Idag kan gator kosta 10-tals miljoner kronor, men det var inte så gatukostnadssystemet var tänkt att fungera när det infördes. Då hade vi grusvägar och idag ska områden nå upp till kommunal standard. I vissa fall innebär det breda gator, trottoarer, cykelbanor och kanske gatu4 viivilla Oktober 2013

belysning med den senaste led-tekniken. På senare år är det allt fler kommuner som vill ta ut gatukostnader eftersom det är ett sätt för dem att hålla nere skatterna. Låga skatter är ofta populärt bland väljarna. En annan motivering är att andra boende i kommunen ska slippa investera i detaljområden de inte berörs av. När ett område expanderar och blir mer populärt ökar fastigheterna i värde. Villaägarnas Riksförbund är några av de som är kritiska och tycker att finansieringen borde ske via kommunalskatten. Sveriges kommuner och landsting (SKL) menar å andra sidan att det jämnar ut sig om de som får en värdestegrande fastighet betalar, istället för dem som inte får det. Kommunen får själva bestämma om de ska använda gatukostnader eller inte. Sedan 2007 har 37 av Sveriges 290 kommuner använt systemet, men undersökningar visar på

att gatukostnader kommer att öka, se www.villaagarna.se – Man kan bygga mer på det här sättet, säger Germund Persson, chefsjurist på Sveriges kommuner och landsting (SKL). Gatukostnader förekommer i hela Sverige men används främst av kommuner i tätorterw. Fakturor på lika höga belopp som Rolf och Regina Johanssons är mycket ovanliga, men visar på att det inte finns något tak. Kommunerna har inte något speciellt att ta hänsyn till, förutom att bara de som ”skäligt har nytta” av nybyggnationen ska vara med och betala. –Allting är så godtyckligt, hade min tomt legat i Härryda kommun, 300 meter längre bort hade mina kostnader halverats, säger Rolf Johansson.

Alingsås, Botkyrka, Falun, Gnesta, Halmstad, Haninge, Haparanda, Heby, Helsingborg, Huddinge, Härryda, Jönköping, Karlstad, Landskrona,Malmö, Mora, Nacka, Nora, Osby Partille, Salem, Skövde, Sollentuna, Strängnäs, Tyresö, Täby, Ulricehamn, Upplands Väsby, Upplands-Bro, Vallentuna, Varberg, Växjö, Öckerö, Örebro, Örnsköldsvik, Östersund, Övertorneå.

Kommuner som svarar att de ganska eller mycket troligt kommer ta ut gatukostnader i framtiden: Alingsås, Botkyrka, Falun, Gnesta, Halmstad, Haninge, Haparanda, Heby, Helsingborg, Huddinge, Härryda, Jönköping, Karlstad, Landskrona, Malmö, Mora, Nacka, Nora, Osby, Partille, Salem, Skövde, Sollentuna, Strängnäs, Tyresö, Täby, Ulricehamn, Upplands Väsby, Upplands-Bro, Vallentuna, Varberg, Växjö, Öckerö, Örebro, Örnsköldsvik, Östersund, Övertorneå.

Av Anna Persson KÄLLA: CENTRUM FÖR RÄTTVISA, SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING OCH VILLAÄGARNAS RIKSFÖRBUND.

Läs mer på

www.viivilla.se Stockholm Norr


kök vi i villa Utsugsfläkt, kolfilterfläkt eller spiskåpa – vilken är mest effektiv och slösar minst energi? Energimyndigheten och Boverket har olika syn på saken.

Rätt fläkt på rätt plats Kolfilterfläkt

+ Lätt att placera, kräver ingen skorsten + Sparar energi - Alla är inte lika bra på att fånga upp os - Fettfiltret måste rengöras regelbundet - Kolfiltret måste bytas ut när det har

Köksfläktar delas in i tre kategorier: utsugsfläktar, kolfilterfläktar och spiskåpor med fläktmotor – alla med olika egenskaper.

-

mättats För ej ut vattenånga från huset Kan utgöra brandfara om fett lagras på kåpan Kan skapa för högt undertryck Uppfyller ej Boverkets byggregler

Spiskåpa

+ Oftast tystare än utsugs- och kolfilterfläktar Oftast bra osuppfångningsförmåga + + För även ut vattenånga från huset

-

Drar ut uppvärmd inomhusluft Kräver skorsten Fettfiltret måste rengöras regelbundet

Utsugsfläkt

K

olfilterfläktar (recirkulerande fläktar) är bra från energisynpunkt eftersom de inte drar ut uppvärmd inomhusluft. Dessutom kräver de ingen skorsten och är därför flexibla att placera i köket. Nackdelen har tidigare varit den dåliga osuppfångningsförmågan. Men nu finns det modeller som tar bort över 90 procent av matoset, att jämföra med bara upp till 60 procent tidigare. Med andra ord: En kolfilterfläkt kan vara lika bra som en utsugsfläkt. Detta enligt test av Energimyndigheten.

göra med filtrets utformning och hur det är placerat i fläkten. På Boverket är man dock skeptisk till kolfilterfläktar och ser en klar konflikt mellan att spara energi och att föra bort fukt och andra föroreningar ur huset. – Kolfilterfläktar strider mot byggreglerna, säger Wanda Rydholm, ventilationsexpert på Boverket. – Men varken krav på god uppfångningsförmåga eller allmänna brandkrav uppfylls med installation av kolfilterfläkt/cirkulationsfläkt.

Men hur är det med vattenångan, som ju

Wanda Rydholm vill helt avråda från

stannar kvar i huset? – Det gäller att ha en bra helhetslösning, säger Helena Ahlkvist Johansson på Energimyndigheten. – Huset ska ha en väl fungerande ventilation. Spisfläkten ska i första hand ta hand om matoset och inte imman på fönstren. Med testet har vi visat att det finns kolfilterfläktar som är lika bra på att få bort matos som utsugsfläktarna. Kapaciteten har att

att installera kolfilterfläkt i syfte att spara energi eller pengar. – De ventilerar inte bort föroreningar utan kör bara runt den förorenade luften i huset. Vilket i sin tur kan innebära att man vädrar mer - och därmed ”nollställer” den förväntade energivinsten. Dessutom blir fukt från matberedning kvar inomhus med risk för fuktskador i byggnaden.

Stockholm Norr

Av Maria Backman

+ Oftast bra osuppfångningsförmåga + För även ut vattenånga från huset - Drar ut uppvärmd inomhusluft - Kräver skorsten - Fettfiltret måste rengöras regelbundet FAKTA/DETTA GÄLLER: Boverkets föreskrifter är funktionsbaserade krav som ska tillgodoses genom rätt tillämpning/tolkning. Men enligt planoch bygglagen är det byggnadsnämnden i din kommun som har tillsyn- och kontrollansvar i enskilda fall. Läs mer på www.boverket.se (BBR, avsnitt 6:2524)

KOM IHÅG!

Hög motoreffekt – inte alltid bättre mot matos. Faktorer som kåpans utformning och typ av ventilationsrör spelar också in, tipsar Energimyndigheten och ger följande exempel: En köksfläkt som har ett luftflöde på 600-700 kubikmeter/tim suger ut dubbelt så mycket värme som en fläkt som har ett flöde på 300 kubikmeter/tim, utan att ta bort så mycket mer matos.

Oktober 2013 www.viivilla.se

5


 ! ++++COURTYARD BY MARRIOTT STOCKHOLM t Ă&#x161;WFSOBUUOJOHBSNFEGSVLPTUCVGGĂ? t UWĂ&#x152;SĂ&#x160;UUFSTw$IFGT.FOVw t 1BSLFSJOHJOHĂ&#x152;S

1.499:/person i dubbelrum

SPARA UPP TILL 851:-

Courtyard by Marriott är ett nyöppnat (2010), modernt hotell med skön atmosfär på Kungsholmen, vackert beläget vid Rålambshovsparken. Härliga promenadstråk sträcker sig från hotellet utmed Riddarfjärden och ni bor perfekt till vare sig ni vill shoppa, gå på sightseeing eller utforska Stockholms nöjesliv. Närmsta tunnelbanestation är Rådhuset.   

 

 ! 

999:-

899:-

/person i dubbelrum

/person i minidubbelrum*

SPARA UPP TILL 296:-

SPARA UPP TILL 231:-

++++SCANDIC KARLSKRONA

+++QUALITY HOTEL PANORAMA, GĂśteborg

t Ă&#x161;WFSOBUUOJOHBSNFEGSVLPTUCVGGĂ? t UWĂ&#x152;SĂ&#x160;UUFSTNJEEBHCVGGĂ? t (ZN

t Ă&#x161;WFSOBUUOJOHBSNFEGSVLPTUCVGGĂ? t wLWĂ&#x160;MMFOTWBSNSĂ&#x160;UUw t 3FMBYBWEFMOJOHNFECVCCFMQPPMCBTUV

Scandic Karlskrona är nybyggt (2010) och ligger perfekt med utsikt Üver skärgürden och Üarna utanfÜr. Det är güngavstünd till allt vad staden har att erbjuda av shopping och nÜjen. Karlskrona finns med pü UNESCOs världsarvlista, mest pü grund av ÜrlogsmiljÜn frün 16- och 1700-talen och här finns ocksü ett stort marinmuseum väl värt ett besÜk.

Pü Quality Hotel Panorama bor du hÜgt beläget med güngavstünd till bl.a. Liseberg, Scandinavium, Avenyn och hela GÜteborgs shopping och nÜjesliv. Missa inte ett besÜk pü Lisebergs berÜmda julmarknad (Üppnar 15/11). Ankomst: torsdagar-lÜrdagar t.o.m. 7/12 och 19-20/12. *Rummet har en 105 cm bred säng och en bäddfütÜlj.

Ankomst: fredagar t.o.m. 25/4 2014.

NORDENS STĂ&#x2013;RSTA RESEKLUBB

dtf-travel.se/klubb

Sparbeloppet är i fÜrhüllande till hotellets ord. riktpris. Med reservation fÜr utsülda datum och tryckfel. Expeditionsavgift max. 99 kr. Se villkor pü www.dtf-travel.se .


  ++++RENAISSANCE HOTEL MALMĂ&#x2013; t Ă&#x161;WFSOBUUOJOHBSNFEGSVLPTUCVGGĂ? t UWĂ&#x152;SĂ&#x160;UUFSTw$IFGT.FOVw t 'JUOFTTDFOUFS

1.499:/person i dubbelrum

Foto: Allie Caulfield

SPARA UPP TILL 741:-

Här bor du på det nybyggda (2010) Renaissance Malmö Hotel, mitt i de gamla kvarteren vid Lilla Torg. Lugnt läge utan biltrafik men ändå precis intill shopping, caféer, restauranger och Malmös pulserande nöjesliv samt bara 500 meter från centralstationen. Passa på att ta tåget till Köpenhamn, det tar bara 35 min! Hotellet utsågs till Sveriges bästa hotell genom Trip Advisors Travelers Choice 2012. 

 

 

  

799:-

999:-

/person i dubbelrum

/person i dubbelrum

SPARA UPP TILL 201:-

SPARA UPP TILL 506:-

++++FIRST HOTEL WITT, Kalmar

+++KROPPEFJĂ&#x201E;LL, Dals Rostock

t Ă&#x161;WFSOBUUOJOHBSNFEGSVLPTUCVGGĂ? t 3FMBYBWEFMOJOHNFEQPPMCBTUV

t Ă&#x161;WFSOBUUOJOHBSNFEGSVLPTUCVGGĂ? t USFSĂ&#x160;UUFSTNJEEBHCVGGĂ? t 3FMBYBWEFMOJOHNFECVCCFMQPPMCBTUV TQBCFIBOEMJOHBSFSCKVET

First Hotel Witt ligger intill domkyrkan i Kalmars gamla stadskärna. Här fĂśrenas smĂĽstadens charm med storstadens mĂśjligheter; restauranger och kafĂŠer ligger tätt, shoppingmĂśjligheterna är goda och sevärdheterna mĂĽnga. Passa pĂĽ att besĂśka Kalmar Slott, Borgholms slott och Alvaret pĂĽ Ă&#x2013;land. Ankomst: fredagar t.o.m. 13/6 2014.

Kroppefjäll är vackert beläget vid en liten sjÜ i Dalsland, perfekt fÜr lünga, skÜna promenader i de fina omgivningarna. Det är här i Dals Rostock man ska bo om man behÜver nügra dagar fÜr att bara slappna av samt njuta av livet och naturen. Ankomst: fredagar t.o.m. 13/6 2014.

Boka nu pĂĽ dtf-travel.se eller 040-30 30 01 Fyll i eller uppge annonskoden: VIIVILLA


vi i villa

expertfrågan

Att sälja sitt hus är en av livets största affärer. Här ger vår expert Titti Öhrn från Mäklarsamfundet svar på vanliga frågor om husförsäljning.

6 frågor om att maxa huspriset FOTO ISTOCKPHOTO

samma gäller trädgården. Ett rent hus och en prydlig trädgård är en av framgångsnycklarna för bästa möjliga pris.

4. Vad menas med accepterat pris?

1. Hur vet jag att värderingen är korrekt? En fastighetsmäklare är ansvarig för den värdering han/hon gjort och skall kunna redovisa vilka faktorer som har påverkat värdet. Finns det få faktorer att referera till kommer mäklaren tala om att det finns en viss osäkerhet i det marknadsbedömda värdet.

2. Vad tjänar jag mest på att förbättra? Det finns lite olika svar på den frågan beroende på hur mycket tid och pengar du kan avvara. Gamla kök och 8 viivilla Oktober 2013

badrum drar i normala fall ner värderingen. Det är dock tveksamt om man kan räkna hem en nyinvestering. Däremot gör man sin villa mer attraktiv på marknaden om man renoverar den. Att göra en ”light-version” är ett bra alternativ. Måla upp luckor och uppdatera bänkskivor brukar löna sig. Det allmänna intrycket är viktigt, de flesta av oss blir hemmablinda.

3. Måste man homestyla? Absolut inte – men ta gärna den diskussionen med mäklaren. Fastighetsmäklaren kan sin marknad och kan ge dig handfasta tips på plats. Röj och städa vinds- och förrådsutrymmen. Det-

Accepterat pris är ett pris som säljaren idag kan tänka sig att skriva avtal på under förutsättning att han i övrigt kan godta köparen och dennes eventuella villkor. Sannolikt ligger detta pris också inom ramen för fastighetsmäklarens marknadsbedömda värde. Det är dock viktigt att påpeka att det ändå kan bli budgivning och att två heta spekulanters önskan om att få köpa gör att priset drar i väg och överträffar både säljare och mäklares förväntningar.

5. Smart att skriva innan besiktning? Det är Jordabalkens 4:e kapitel den 19:e paragrafen som beskriver hur man som köpare ska undersöka fastigheten innan köp. Köparen har en långtgående undersökningsplikt och lagstiftningen tar för givet att man har undersökt innan man skriver kontrakt. Sådant som

man hade kunnat hitta vid en undersökning kan man inte vid ett senare tillfälle åberopa gentemot säljaren. Många säljare väljer också att själva bekosta en besiktning innan man lägger ut villan till försäljning. Men ju tydligare ett köpekontrakt är desto smidigare går affären.

6. Får köparen ringa om diverse ”fel”? Lyssna till vad köparen har att säga. Ni kanske kan komma överens. Rent juridiskt är det bara fel som fanns vid köpetillfället och som inte gick att upptäcka vid den noggranna undersökning som köparen antas ha gjort och om felet inte får anses förväntat utifrån fastighetens ålder och den information som köparen fått som de kan åberopa ansvar för. Det är sådana fel som kallas ”dolda fel ”. Som säljare ansvarar du för dem i tio år från köparens tillträdesdag.

Av Titti Öhrn

Vill du fråga om att köpa & sälja hus? Ställ din fråga till Titti Öhrn på

www.viivilla.se Stockholm Norr
 

 hĆ&#x161;ĹśÇ&#x2021;ĆŠĹŠÄ&#x201A;ZKdͲÄ&#x201A;Ç&#x20AC;Ä&#x161;Ć&#x152;Ä&#x201A;Ĺ?Ä&#x17E;Ć&#x161;Í&#x2DC;

TOPPTESTADE VĂ&#x201E;RMEPUMPAR Ă&#x201E;R INTE BRA NOG.

  

 "

  

  Ć&#x152;žŽŜĆ&#x161;Ä&#x17E;Ć&#x152;Ĺ?ĹśĹ?Í&#x160;

Ä?Ĺ&#x161;Ä&#x161;Ć&#x201A;Ć&#x152; Ć&#x201A;Ć&#x152;Ć&#x152;Ä&#x201A;Ć&#x152;Ͳ Ĺ˝ Ͳ Ć&#x152; Ä&#x17E; Ć&#x161; Ć? Ĺ?ŜŜÄ&#x17E;Ć&#x152;Ä&#x161; Ć&#x2030;Ä&#x160;ĨĆ&#x201A;Ĺś Ć&#x161;Ä&#x17E;Ć&#x152;Ä&#x2021;Ç&#x20AC;Ä&#x17E;Ĺś ͲsĹ?Ä?Ç&#x2021;

Hur bra din värmepump än är pĂĽ pappret, sĂĽ är det ändü  slutresultatet som räknas â&#x20AC;&#x201C; alltsĂĽ hur bra den fungerar i verkligheten, i just ditt hus. Det är därfĂśr vi bara lĂĽter Robert och vĂĽra 220 andra certiďŹ erade ĂĽterfĂśrsäljare runt om i landet  installera vĂĽra värmepumpar. Välkommen in till nĂĽgon av oss â&#x20AC;&#x201C; du hittar din närmaste ĂĽterfĂśrsäljare pĂĽ thermia.se

<ŽŜĆ&#x161;Ä&#x201A;ĹŹĆ&#x161;Ä&#x201A;Ĺ˝Ć?Ć?ĨĆ&#x201A;Ć&#x152;ĹŹĹ˝Ć?Ć&#x161;ĹśÄ&#x201A;Ä&#x161;Ć?ĨĆ&#x152;Ĺ?ĆŠ Ĺ&#x161;Ä&#x17E;ĹľÄ?Ä&#x17E;Ć?Ć&#x201A;ĹŹĹ˝Ä?Ĺ&#x161;ŽčÄ&#x17E;Ć&#x152;Ć&#x161;Í&#x160; *Toppresultat i Energimyndighetens test: 2011 Thermia Atec 2012 Thermia Diplomat Optimum G3

&+#)(&'&)&)! *,!  "  "

Stockholm Norr

Bro/BĂĽlsta: SĂ&#x2026; VVS & Energi AB 08-582 473 03. Bromma: Bromma Energi AB 08-28 25 20. SĂśderholms El & VVS AB 08-25 30 33. EkerĂś: Huddinge Energikonsult AB 08-746 00 20. KG Karlsson AB 08-755 16 05. Danderyd/Täby: BjĂśrnkälle RĂśr AB 070-562 31 12. KG Karlsson AB 08-755 16 05. Täby RĂśr 08-544 405 50. Hässelby: SĂśderholms El & VVS AB 08-25 30 33. Järfälla: RB Värmepumpservice HB 0705-95 79 10. LidingĂś: HällegĂĽrdh Energi & Värme AB 08-774 90 40. Energihuset VP-spec. i Sthlm 08-744 55 30. Sollentuna: KG Karlsson AB 08-755 16 05. RĂ&#x2013;RAB 08-590 341 30. Solna: Energihuset VP-spec. i Sthlm 08-744 55 30. Värmebolaget AB 08-735 55 55. SpĂĽnga: Bromma Energi AB 08-28 29 20. RB Värmepumpservice HB 0705-95 79 10. SĂśderholms El & VVS AB 08-25 30 33. Stockholm: Edekyl & Värme AB 08-647 84 20. Värmebolaget AB 08-735 55 55. Sundbyberg: Värmebolaget AB 08-735 55 55. Upplands Väsby: RĂ&#x2013;RAB 08-590 341 30. Vallentuna: BjĂśrnkälle RĂśr AB 070-562 31 12. KG Karlsson AB 08-755 16 05. Täby RĂśr 08-544 405 50. Vaxholm: KG Karlsson AB 08-755 16 05. Ă&#x2026;kersberga: KG Karlsson AB 08-755 16 05. Energihuset VP-spec. i Sthlm 08-744 55 30.

Oktober 2013 www.viivilla.se

31


experthjälpen

vi i villa

Har du frågor om renovering, underhåll, värmesystem eller trädgård? Våra kunniga experter kan allt om ditt boende.

Fråga våra experter! genom renoveringar och förädling av mark och dylikt, men du kan inte påverka läget. Så att rent geografisk bestämma var huset ska vara beläget är ett av de första stegen i era förberedelser. När ni hittat ett hus som intresserar er bör ni inhämta så mycket information som möjligt. Många delar får ni svar på genom att noggrant läsa mäklarens objektsbeskrivning. Fokusera på de bitar som kan innebära större kostnader. Ni kan ta hjälp av en besiktningsman om ni känner att ni behöver sakkunnig hjälp med att undersöka huset. Vill gärna passa på att påpeka att detta inte är något krav. Ta reda på vad besiktningen omfattar. I normala fall brukar inte el, avlopp och skorsten samt eldstäders skick ingå i en överlåtelsebesiktning. Om huset har enskilt vatten bör ni också ta vattenprover om inte säljare redan utfört vattenkontroll. Mät även radonhalt. Ring kommunen och fråga vad du som fritidshusköpare just där ska tänka på. Kommunens planer för framtiden är viktigt att sätta sig in i, så att man inte får ovälkomna överraskningar. Lycka till! Titti Öhrn

FOTO ISTOCKPHOTO

Du kan förändra det mesta i ett hus, men aldrig läget. Välj därför plats med omsorg.

Fråga: Elda ved med brun kärna?

Fråga: Hur köper vi ett fritidshus?

Björkved med brun kärna inuti går det bra att elda i öppna spisen? Påverkas värmen? Eller miljön? Rolf

Jag och min sambo är så sugna på att köpa ett fritidshus. Tanken är helt ny hos oss och vi har konstaterat att det är mycket man måste ta reda på och sätta sig in i. Var börjar man ? Lena och Staffan

Svar: Det går bra. Förmodligen handlar det om så kallad skogsröta – den växer från centrum och utåt – och den ger bara marginellt sämre bränslevärde. Inte heller är det en försämring för miljön. Den andra formen, så kallad lagringsröta, angriper dåligt förvarad eller torkad ved. Den växer utifrån och in och förbrukar snabbt så gott som allt energivärde. Undvik därför. Johan Tell

Svar: Förberedelse är a och o. Att förbereda sig väl är en av garanterna för en bra affär ur många perspektiv. Börja med att skapa en lista med förutsättningar som huset ska ha för att ge er den avkoppling som ni söker. Många saker kan man påverka i efterhand

Miljö

Trädgård

Energi

Johan Tell

Susanna Rosén

Jan-Erik Nowacki Ken Tekn lic. SVEP, Kennard

Skribent och föreläsare

Trädgårds- Svenska värmeskribent pumpsföreningen

Målning

Målaremästare

Ekonomi

Juridik

Patrick Grimlund

Isabel Areskoug Civilekonom Jantzen Advokat

Fråga: Finns stolpbelysning med solceller? Jag har en lite klurig fråga som jag skulle vara intresserad av att ni tog upp. Jag undrar om det finns stolpbelysning som är mellan 1-2,5 meter höga och som enbart drivs av solceller? Finns det kanske annars något annat sätt man kan koppla ihop dessa så att de kan drivas av solceller till rimliga priser? Fanny

Svar: Ja, det finns många olika typer. Hej och tack för frågan! Det finns ett ganska stort utbud av olika typer av solcellsdrivna trädgårdsbelysningar. När jag söker via internet hittar jag ett flertal olika företag med den typen av produkter. Du kan också söka leverantörer via branschorganisationen Svensk Solenergi (www. svensksolenergi.se). Lars Andrén Har du frågor? Gå in på www.viivilla.se och välj Experter. Där ställer du dina frågor och kan också titta på tidigare expertsvar.

Energi

Byggskador

Bygg

Köpa & sälja hus

Lars Andrén

Peter Bratt

Roger Nyström

Titti Öhrn

Skribent och föreläsare

Byggskadespecialist Länsförsäkringar

Kundombudsman Gör-det-själv- Mäklarsamfundet redaktör


Upp till 60% besparing med Hitachi Premium luftvärmepump Kostnads- och miljÜeffektiv Upp till 60% besparing av uppvärmningskostnaderna.

SjälvrengĂśrande ďŹ lter Minskar behovet av underhĂĽllsarbete Effektiviteten blir upp till 10% hĂśgre med en ren luft-luftvärmepump.

Lägsta ljudnivün Prestandan skapar en av marknadens tystaste luft-luftvärmepumpar.

Klimatanpassad Utvecklad fĂśr svenskt klimat.

Ren behaglig inomhusluft HĂśgteknologiskt luftrengĂśringssystem.

Optimal drift DriftfĂśrhĂĽllandena kontrolleras 4000 gĂĽnger i sekunden.

Ovanstüende värden gäller Hitachi Premium 18 Scanna in QR-koden eller besÜk vür hemsida www.kcc.se fÜr mer information MarknadsfÜrs av Ahlsell Sverige AB

Ă&#x2026;TERFĂ&#x2013;RSĂ&#x201E;LJARE: t Stockholm ,MJNBUTFSWJDFtUpplands Väsby y Elon Infra City 08-590 343 80 t Ă&#x2026;kersberga Elon i Ă&#x2026;kersberga 08-540 877 07


*Erbjudandet gäller till sista december 2013, eller sü lüngt lagret räcker.

KĂ&#x2013;KSFĂ&#x2013;RNYELSE

Arlanda snickerifabrik AB , Ă&#x160;UĂ&#x160;-/Ă&#x160;UĂ&#x160;/-/",

TILL OSLAGBART PRIS

J !* PAN KAM der pĂĽ Vi bju Ommaâ&#x20AC;?. aget â&#x20AC;? handt pge kod : Up 013

Besla

g2

ssar alla a p m o s r o k c KÜkslu ärfälla J i k i r b a f n ü - direkt fr Byt ut dina luckor och lüdor..

 fÂŹmmZgiZllZmmbeeZeeZdÂşdlmhffZk nmZgf^eeZgaÂŞg]^k%_kÂŹg^`^g_Z[kbd

..eller renovera din gamla. eZ\d^kbg`ZodÂşdlen\dhk%`Zk]^kh[^kh\a]ÂşkkZk lfÂŹf^]^elhf`^klmhk_ÂşkÂŞg]kbg`

-iĂ&#x160;Ă&#x203A;FĂ&#x20AC;> specialerbjudande n ÂŤFĂ&#x160;Ă&#x153;Ă&#x153;Ă&#x153;°

>Ă&#x20AC;Â?>Â&#x2DC;`>Ă&#x192;Â&#x2DC;Â&#x2C6;V

Â&#x17D;iĂ&#x20AC;Â&#x2C6;°Ă&#x192;i

Ă&#x160;Ă&#x160;6Â&#x2C6;Ă&#x160;Ă&#x152;Â&#x2C6;Â?Â?Ă&#x203A;iĂ&#x20AC;Â&#x17D;>Ă&#x20AC; UĂ&#x160;Â&#x153;Â&#x201C;ÂŤÂ?iĂ&#x152;Ă&#x152;>Ă&#x160;}>Ă&#x20AC;>}iLĂ&#x17E;}}Ă&#x192;>Ă&#x152;Ă&#x192;iĂ&#x20AC; UĂ&#x160; Â&#x2021;Â&#x201C;BĂ&#x20AC;Â&#x17D;Ă&#x152;>Ă&#x160;Ă&#x152;>Â&#x17D;Ă&#x192;Ă&#x152;Â&#x153;Â?>Ă&#x20AC;Ă&#x160;sadeltakstol, valmtakstol, saxtakstol, ramtakstol UĂ&#x160;-Ă&#x152;>Â?Â? Vi är CE-märkta och certifierade takstolstillverkare samt medlemmar i STAK

W W W. AC W I E .S E ;knmmhoÂŞ`^g*+%CÂŞk_ÂŞeeZm^e')1&+/..,,bg_h9Z\pb^'l^

-Ă&#x152;iv>Â&#x2DC;Ă&#x160;,>Ă&#x192;VÂ&#x2026;Â&#x17D;i

-Â&#x;Ă&#x20AC;iÂ&#x2DC;Ă&#x160;,>Ă&#x192;VÂ&#x2026;Â&#x17D;i

stefan@arlandasnickeri.se 070--511 03 56

soren@arlandasnickeri.se 070--557 18 66

AKUTA PROBLEM? LĂśs dem lĂĽngsiktigt! VĂĽr relining gĂśr trasiga rĂśr som nya. PĂĽ ett väl beprĂśvat sätt, ofta till en betydligt mindre kostnad och med minimala ingrepp i beďŹ ntliga ytor renoverar vi rĂśren pĂĽ plats.

LĂĽt oss tillsammans se Ăśver Era rĂśrbekymmer.

Solna Relining Service AB s "RUTTOVĂ&#x2039;GEN"s*Ă&#x2039;RFĂ&#x2039;LLAsWWWSOLNARELININGSE 34 viivilla Oktober 2013

Stockholm Norr


9 1

5 4

Varfรถr nรถja sig med mindre? %%(%, $%#*# $%!#!'% '$%# %%+#*%% !#%! 

 $&%%

*#',# $%# $ &$'$++#& !$% $#, $%#*% ! GPURGEKฦ‚EGTCFQHHGTVFร€TCNNVKPIรT-QORNGVVKPUVCNNCVKQPWVHร’TUCXGTHCTPCUPKEMCTG+PIC %*#,'##$ #+(% #!$+(%%#(#

    $%# $! $%#%#%

     #$%!#"$'*  !   

Familjefรถretag med egen tillverkning sedan 1945.


trädgård

vi i villa

Av Susanna Rosén

Att göra i oktober (om du vill)

Gå in i vinterdvala När hösten är här går trädgården ner på sparlåga. Växterna har nu förberett sig genom att så sakteliga vissna ner eller genom att fälla bladen.

1/ Skydda de känsliga Kratta gärna in löven som ligger på gräsmattan i rabatterna. De ger växterna bra vinterskydd. Skydda också extra känsliga växter med några granruskor.

2/ Spara äpplen Spara höst- och vinteräpplen inför vintern. Plocka dina äpplen, slå in dem en och en och spara i en isolerad låda. Spara bara de bästa äpplena. Man kan också lämna in äpplena, även fallfrukten, på ett musteri.

V

isst känns hösten vemodig, särskilt när löven fallit och stammarna står nakna kvar. När alla vårlökar är på plats i rabatt och gräsmatta blir det som ett avslut på den säsong som varit samtidigt som jag förbereder nästa. I och med att trädgården går in i dvala börjar en ny

tid – en tid för tankar och planering. När det inte är så mycket att göra ute annat än att bära undan krukor och trädgårdsmöbler kan jag med gott samvete stänga in mig inomhus och börja drömma. Nu är det skönt att krypa upp i soffhörnan och bläddra i trädgårdsböcker för att

hämta inspiration. Det räcker med vackra bilder. Det är ju en känsla jag vill skapa och då behöver det inte vara så handfast. Det räcker att se en vacker kombination eller en förförisk måste-ha-växt. Men än har jag inte släppt greppet. För att det fortfarande ska se inbjudande ut brukar jag se till att det finns något vackert blickfång. Det kan vara en stor höstkruka i trädgården eller en kruka på trappen, precis utanför ytterdörren, som möter mig när jag kommer hem. En växt som jag älskar i mina höstkrukor är cyklamen. Som krukväxt inne kan den vara lite knepig, men utomhus på hösten är den helt ljuvlig.

3/ Ställ undan Lyft undan trädgårdsmöbler och tunga krukor så att de står skyddat under vintern. Om man inte har något förråd kan man i göra ett ”tält” av en presenning som skydd.

Boktips Härliga höst. Det här är en bok av Susanna Widlundh, med foto av Lina Karna Kippel, som kom förra hösten. Boken är full av tips hur man får ut det mesta av sin trädgård under hösten, ca 198 kronor, Norstedts. 36 viivilla Oktober 2013

gräsklippare Ett tips är att ta gräsklipparen och köra den ett sista varv över alla löven som ligger på gräsmattan. De söndersmulade löven blir som ett slags dressning av gräsmattan. Om jag skulle köpa en ny gräsklippare skulle jag välja någon av följande:

Om jag hade en liten gräsmatta skulle jag definitivt välja en handgräsklippare. Inget drivmedel annat än muskelkraft. Cylindergräsklippare klipper dessutom snyggare. Den här är heter 380 C, ca 1 239 kronor, Gardena.

Om jag skulle välja en livskamrat tar jag en Klippo. Det krävs mycket för att en sådan skulle strejka. Excellent S, ca 7 300 kronor, Klippo. Sedan skulle jag tanka den med alkylatbensin som är lite snällare mot maskiner, människor och miljö – inte vanligt bilbränsle.

KÖR ETT SISTA VARV Om jag hade en gräsmatta, utan en massa äppelträd och rabatter överallt, skulle jag vilja ha en uppladdningsbar självgående gräsklippare som klipper medan jag gör annat. Automower 320 klarar 2 200 kvm, ca 22 900 kronor. Husqvarna.

Stockholm Norr


NIBE BERGVÄRMEPUMPAR

MEST VARMVATTEN – HELT ENKELT. NIBE F1245 – en avancerad bergvärmepump som alla kan använda och som sänker din energikostnad med upp till 80%. Energimyndighetens test av bergvärmepumpar visar att NIBE F1245 är det bästa valet för villaägare med vattenburet radiatorsystem, även i kombination med golvvärme. NIBE F1245 har bästa årsvärmefaktor och en verkningsgrad på hela COP 5.2 för dessa hus. Dessutom ger NIBE F1245 varmast och mest varmvatten, hela 258 liter. Läs mer om våra bergvärmepumpar och testet på www.nibe.se

ALUNDA: RÖRFIRMAN HEDENSKOG & PETTERSSON AB TEL 070 - 579 65 73 BJÖRKLINGE: BJÖRKLINGE ENERGI TEL 018 - 67 84 00 BROMMA: JGS RÖR & VÄRME AB TEL 073 - 206 50 00 RÖRMANNEN I BROMMA AB TEL 08 - 36 28 61 EKERÖ: KJELLINS RÖR TEL 08 - 560 200 39 ENKÖPING: LINDEVALLS RÖR AB TEL 0171 - 212 03 HALLSTAVIK: LARS NORDSTRÖMS RÖR AB TEL 070 - 651 14 88 HÄGERSTEN: VI VÄRMER SVERIGE AB TEL 08 - 708 75 00 KNIVSTA: TA BRUNNSBORRNING & VVS AB TEL 018 - 34 55 20 UPPLANDS KYL & VÄRME AB TEL 018 - 444 40 40 NACKA: TUREX RÖR AB TEL 08 - 715 56 16 NORRTÄLJE: WAHLGREN RÖR AB TEL 072-711 51 37 PETER MATTSSON RÖR I ROSLAGEN AB TEL 073 - 545 21 86 SOLLENTUNA: ORION AB TEL 08 - 21 03 03 VI VÄRMER SVERIGE AB TEL 08 - 708 75 00 SPÅNGA: RÖRMANNEN I BROMMA AB TEL 08 - 36 28 61 THORÈN FÖRSÄLJNING & INSTALLATION HB TEL 08 - 777 71 59 STOCKHOLM: ENERGIVÄRME AB TEL 08 - 664 81 00 STRANDBERGS ENERGIKONSULT AB TEL 08 - 464 81 60 TA BRUNNSBORRNING & VVS AB TEL 018 - 34 55 20 VALLENTUNA VÄRME VVS AB TEL 073 - 595 92 96 TÄBY: VENTILATIONSUTVECKLING AB TEL 08-630 30 00 VILLAVÄRMETEKNIK AB TEL 08 - 594 305 15 UPPSALA: BJÖRKLINGE ENERGI TEL 018 - 67 84 00 RÖRFIRMAN HEDENSKOG & PETTERSSON AB TEL 070 - 579 65 73 VENTILATIONSUTVECKLING AB TEL 018-69 46 00 VILLAVÄRMETEKNIK AB TEL 08 - 594 305 15 ÖSTERVÅLA VVS-SERVICE AB TEL 018 - 50 02 45 VALLENTUNA: VALLENTUNA VÄRME VVS AB TEL 073 - 595 92 96 VÄRMDÖ: TUREX RÖR AB TEL 08 - 715 56 16 ÖREGRUND: ÖREGRUNDS VVS AB TEL 0173 - 308 00 ÖSTERBYBRUK: RÖRFIRMAN HEDENSKOG & PETTERSSON AB TEL 070 - 579 65 73 ÖSTERVÅLA: ÖSTERVÅLA VVS SERVICE AB TEL 0292 - 711 60


  )2,,*3**

 

$3), 1*  

 %"#" #! #*"" " " 00"002!"2&(0&$/0""/)10"+,*!&00%1/, %$7.!"0"+(")0#7.!&$ &)),.1-/."*&1*%.2&2)0!"5/0(,*-,+"+0".+#.6+!")"!+!" )"2".+07.".+, %0&))2".(0&26."$"+#.&("/1)00"09"+-."*&1*-.,!1(0 *"!*.(+!"+/5/0#1+(0&,+"."+".$&#7.0'5+/0"., %*,!".+!"/&$+ 6-//-600$7."+.&(0&$0.#7+/0".##5.1/0+1#6.!1+5*)&$"+"+ +4400".!7..+5.!140".0&)),.1-/."*&1*

1&3*(++ 1*'5 3**&"-&,+,,)2///&(*-)++ 00".!7..-6(7-"0$5))".2&!(7-2*&+/0 #7+/0".9$5))".0&)), %*"! +,2"*". 

,((,/0+!/#.&00 %"*"/7(-6 % 

0 ('$2&)),("00(,/0+!/#.&00%"*"/7( &(,**".%"*0&))!&$, %*50".)4//+.-62!!1%.05+(0!&$, %$".!&$"00 (,+(1.."+/(.#0&$0#/0-.&/"/7("00.1+$"#5."+0&**", %(,/0.&+$"+0&+$

(*-)+.10*+',(!""'* "('+$'*."+1%#$*, !( ! ""( & $"!""% #"""( "!"( '!! *$*,,"',*++',5!3*." ,"%%(++*'" ))/3&+$5."++4 $"+".0&,+#7+/0"."/)$ ,'*)2(*-)+*&"-&

9*.(+!/)"!+!"2 0(#7+/0".-6/2"+/(*.(+!"+ *$'+3*+ '(&(*-)+"!+0&,$(+!125)'"00)5$." 25.!"10+.&/(#7.(,+!"+/ ,'*)2(*-)+*&"-&

 %$'*

&++/&"..!&00#7+/0".40"


Vi har halverat värmekostnaden i fler än 150 000 villor! När blir det din tur? Börja med vår kostnadsfria besparingsanalys. Boka på 08 612 87 70 eller www.luftmiljobutiken.se PANASONIC SUPER TWIN 9 LUFTVÄRMEPUMP

LG NORDIC PRESTIGE 9 LUFTVÄRMEPUMP

Super Twin 9 Sverigepumpen HE9-SPS sparar mest av alla luftvärmepumpar och är bäst när det gäller.

Bästa värmepumen som Energimyndigheten har testat!

Den har en COP på 5,6 och avger hela 3,4 kW vid -15°C utomhustemperatur. CS-HE9-SPS är en inomhusdel som är snygg och modern design vilken passar och smälter in i alla miljöer.

LG Nordic Prestige 9 är en mycket kraftfull, tystgående och elegant luftvärmepump med bästa prestanda. Med en COP på 5.6 vid +7 °C och hög effekt ända ned till -25 °C är den som bäst i vårt nordiska klimat.

CU-HE9-SPS utedel är från fabriken byggd för vårt nordiska klimat.

LG Nordic Prestige 9 har en unik funktion för underhållsvärme.

INST IN S AL ST ALLE LERA LE RAD RA D EF EFTE TER TE R RO OT

INST IN STAL ST ALLE AL LERA LE RAD RA D EF EFTE TER TE R RO ROT T

Vi har Sveriges

Alltid förmånliga

Kunnig och

bästa garanti

priser på

personlig service,

& service!

reservdelar!

varje gång!


(, "$,+%&$0

PROFFSTIPSET!

  n! Favoriten F

  

!""""(,+#+)""," 0,(.$ #' #!%,','&

GĂ&#x2013;R DET SJĂ&#x201E;LV!

" "#" "! ,&&,! &,(,!,&,, ,$ $!% .$!,.$,!,.&&$,&&,!&$ &,/$,&,", ,&&,($,&(/, %" ,.#%,/&, &&,&$!&(,&, $ $!%.$!,.$,/!,'&$, , '&&$

  %"" $"$" ,.$, !&$,/," /,$,&&,,%" " # !&,& &(!$,!,0($, !%& &(/,/!, !&$,", /!,&(!$,, !&!,#/, !," $,$/!, & 

Att gĂśra just nu:

V

.$ #' #!%,'& 0($,!&,%+, "& (.$,",(!, !,&,.$ !&,&,!,% .&$,%/,(.,!, ,'& 0!,&&, !,(,%,!,

!,'(,%" ,$,$,%&&%, &"!$,%!$%,!&,( , ,+#+)""

Sü här gÜr du:

   %"#$ $" "",0$($,! $"%&$&&,0($,(!&$!,,"$&, "##!$,$/!,(&&!'&% &$!,0$,&&,%+,!,$/! $+%!!

#""# ",$.!,'$,%&"$,$, ',0($, !,%(,+#+ )"",.$,*, ,!$, '$,!,%,%,0$,&&,/,'&, $!, &,!,0(%,&(/, %("$,/&,+ $!!, %/,&,$!%,$,%!&&

$ " ,%!,0($ !&$

 " "" " ,&,!,#/,$"!&%(!," ,($!%,!&$,% & %$'(%&$,#/,,%!,0($ !&$! %"$""%"# "  .$,$,(,"$$&,/, ,/ %/-"%$.%,,",%&"$$,&, &&, '&, 0!%&$, '$,/!, %$,'&,%#$,!!,$",$ '&!,$,$,#%%

 ",$"!&,",%"$, ",#$"(,%&,#/,#&% $ " "" "" #,/ !(.!&,",'&(.!&

#""$" ," %$'(,#/,"&

  Hinkens trekantiga form ger bättre bärergonomi eftersom tyngden hamnar närmare kroppen. Från Biltema, 129 kronor.

28 viivilla Oktober 2013

Sugen pü att bygga själv? 100-tals tips och byggbeskrivningar pü

www.viivilla.se

En sockel hÜjer tvättmaskinen 30 cm till bättre arbetshÜjd. Underredet med praktisk trüdkorg tül tvättpelare med tvättmaskin och torktumlare. Frün Electrolux, 795 kronor. Ventilera inte bort uppvärmd luft. Fläkten EOS 100 frün Pax vädrar ut düligt luft, ütervinner värmen till ny frisk luft som släpps ut till ett annat rum. Perfekt fÜr badrum i hus med självdrag. Mütt 72x34x19 cm. Frün 9 800 kronor.


R

ID

M

IE R

LO

TE

K

IU IN

B N

IK

E-

C

R

O

A

D

LI

O

A

N

A

K

LU

M

R

A

R

SE

Branschledande sedan 1994

     

    ** **%* (0% % % **%*(0%%% (+%%"% %%0##0**%& &*%( 3%,$(+%%( ,( ( (* ##& $&*!/%# *,**%0("&)*%)( ,**%%#-)(),('0',,/(!/(% #*0(*)($$&//(***1()* )*$&*(%*&( )"*,**% www.jms-vattenrening.se

   )#1, 2%)* 2/,#  21*&(&(( 2#$)* 2#) %&(  2 2(#)*   *( %&#$  2 %"1' % 2&(("1' % 2/))!1 

2"1,  2*&""&#$&(( (( 

 *&"&#$- 2,## 2$0 2'')#  2/(%$& 2/)*(0) 2.((&

  2 .((& 

(((#%$

 %

-#&'-#%%".%%%#. #%/#&%%#/'                     

.%%%  % $.%%&/##!#%%$#% !# %%$#% $*$%$!/#! %# # $% % % %% %% .$ .$ $! ##%%'%% %#- # & #".% " ".% !.#$ # %#)%#%#*% $%-%%.%% %%.%% "$ $%!$ * ##  %# % # % % ' '- -"#! "#! #! #  #

.##%"#!#".%/#%!$## /$% $% &% %%%""!#  #!$.%%%!%+ $%$! %%$! /# ###!$% #"" %%%#*%''.#% !#$% %

%'

%'# # '%% $*$%/#%%$'$- -'#%-#'.#-'#%--#' #- !#$%&"#/#$! /'#%/#-%%%%! /'#% / %#$!$-'%%

Oktober 2013 www.viivilla.se

29


STORT SORTIMENT, DET MESTA PÅ LAGER & MASSOR AV INSPIRATION!

HÄR FINNS VI Sockenvägen 289 i Årsta - Stockholm Telefon: 08-686 00 31 E-mail: butik@kakelspecialisten.se

FÖLJ OSS!

ÖPPETTIDER Vardagar 10.00-19.00 Lördagar 10.00-16.00 Gott om parkering Se www.kakelspecialisten.se för aktuella erbjudanden & events i butiken


GRATIS RÅDGIVNING Boka ett eldningsproffs på keddy.se.

En helgjuten sparform. Vårt bästa spartips påverkas varken av det osäkra världsläget eller höjda elpriser. Du kan lugnt luta dig tillbaka med vetskapen om att för varje vedträ du investerar i Sveriges mest sålda spiskassett så sparar du många sköna slantar. Förvandla din öppna spis till en mysigare och betydligt mer effektiv värmekälla, med 20 års gjutjärnsgaranti på köpet.

Keddy spiskassett rek. ca.pris från 12.990:-

Se alla våra modeller på keddy.se.

Svensk gjutjärnstradition.


test

vi i villa

Kompostkvarnen är en nyttig maskin, men innan du skaffar dig en ska du bestämma om du vill du hacka grov flis till att täcka rabatterna eller om vill du finhacka grenarna för att fylla på komposthögen? Vi har testat sex maskiner!

Gör flis av grenarna G

rov flis att täcka rabatterna med eller fin flis att lägga på komposthögen? Svaret avgör vilken kvarn du ska välja, om den ska ha knivar eller valsar. Maskiner med knivar arbetar snabbt, skär sönder grenarna i små bitar och väsnas så in i Norden. Valsmaskinerna arbetar med låga varvtal, krossar grenarna till större flis och väsnas inte lika mycket

– något som både du och grannarna uppskattar. Vi har testat sex kompostkvarnar som kan hantera grenar på 30–40 mm och som har förnuftiga priser. Ett par modeller saknade en påpetare att pressa ner grenarna med. En sådan bör alltid följa med för det kan vara farligt att själv peta ner grenarna för hand.

30% Funktion 30% Hantering

Styrka väger vi in med 40 procent. Man kan inte använda antalet watt som ett mått på styrka. Men effekten spelar in tillsammans med förmågan att finfördela grenarna och den tid det tar att finhacka en given mängd trä. Ljudet ger en uppfattning om hur hårt motorn tvingas arbeta och därmed kan man få en uppfattning om hur länge kvarnen håller. Hållbarheten är också orsaken till att vi kikar på konstruktionen.

Funktion väger vi in med 30 procent. Vi kontrollerar hur bra maskinerna fungerar. Går det till exempel att lossa en gren som fastnat utan att plocka isär kvarnen? En jämförelse mellan de olika modellerna visar hur de 40 viivilla Oktober 2013

Bra för grov flis

Bäst i test

Av Gör det själv

Så här testade vi 40% Styrka

Solid och pålitlig

NEO skiljer sig åt eftersom de inte har samma utrustning. Har maskinen en uppsamlare i form av låda (som vi föredrar), en flispåse eller blåses flis ut på marken?

Hantering väger vi in med 30 procent. Vi bedömer hur det är att arbeta med kvarnarna. Hur lätt är det att använda knappar och vred? Är det svårt eller enkelt att flytta kompostkvarnarna? Vi undersöker också hur säkra de är och vi ger minuspoäng om det inte medföljer en påpetare.

SÅ HÄR TOLKAS RESULTATET 9-10 Toppkvalitet Inga anmärkningar 7-8 Mycket bra Utmärkt kvalitet 4-6 Medel Genomsnittsprodukt 2-3 Dålig Under medel, bör undvikas 0-1 Usel Låt bli – köp inte!

Eliet

8,1

GS 2400

Black & Decker

6,4

En rymlig uppsamlare och flis i form av stickor och ”remsor” gör denna kvarn till testvinnare.

Lätt att använda och att ta med sig på tomten. Klipper grenar till grov flis som man kan lägga i rabatterna.

Styrka: Ljudet från motorn är högt, men inte obehagligt. Knivarna finfördelar kraftiga grenar effektivt till flis och stickor.

Styrka: Motorljudet är kanske inte så högt, men det irriterar mer än det malande ljudet från de arbetande valsarna. Kvarnen klipper rätt grovt och även 30mm tjocka grenar hackas sönder tämligen snabbt.

Funktion: Den medföljande påpetaren fungerar inte optimalt för den glider lätt förbi. Uppsamlaren är rymlig och töms lätt, men smulor och annat smått kastas lätt tillbaka. Knivarna kan slipas medan de sitter på det borttagna hjulet. Hantering: Med två strömbrytare och inga andra knappar är hanteringen enkel. Knivkammaren syns genom plastrutan vilket gör att man lätt ser om det samlas material. Maskinen är tung och står stadigt, men kan lätt rullas på de stora hjulen. Knivsystem: Specialkniv/ findelning

Funktion: När något fastnar backar motorn valsarna automatiskt (kan också göras manuellt). En mottrycksskiva ska justeras för att få rätt finfördelning. Uppsamling görs i en påse – en låda är dock bäst. Hantering: Man lär sig snabbt knappar och handtag så det är lätt att hantera kvarnen. Men det följer inte med någon påpetare och det är olyckligt. Ingen ska frestas att stoppa ner händerna. Gör en påpetare av trä. Knivsystem: Valsar/grov flis

Uppsamlare: Låda

Uppsamlare: Påse

Pris: 6 295 kronor www.grasvardsmaskiner.se 040-92 52 86

Pris: 3 495 kronor www.blackdecker.se 031-68 60 60


vi i villa

FOTO BOSCH

En kompostkvarn kan lätt förvandla gamla grenar till flis - att täcka rabatten med eller att lägga på komposten.

Nästan som B&D

RSH 2455

Ryobi

6,8

Enkel och bra pris

NEW TEC 2500 R

AL-KO

7,4

Körklar på 5 minuter

AXT 23 TC

Bosch

7,9

Utkast på marken

GE 150

Viking

7,5

Förvånansvärt lik den från Black & Decker. Motorljudet är dock lägre och påpetare medföljer.

Kan du acceptera ljudet och önskar välgjord flis till ett bra pris, så är denna kvarn ett bra val.

Bosch har valt lösningar som underlättar montering och hantering. Man får grov flis för marktäckning.

En bra konstruktion. Kvarnen kan samla upp flisen eller blåsa ut den var du vill ha den.

Styrka: Både motor och kvarn arbetar på en acceptabel ljudnivå. Det är en kvarn med styrka som utför arbetet både tillfredsställande och snabbt. Den relativt grova flisen kan finhackas om den körs en gång till.

Styrka: Man kan inte bli annat än glad över att arbeta med denna kompostkvarn. Den suger i och finfördelar grenar till komposten både snabbt och lätt. Tyvärr väsnas den en del.

Styrka: 23 TC är en välkonstruerad kvarn som tuggar sig igenom grenarna utan att klaga och skapa höga ljud. Å andra sidan tar det lång tid, faktiskt dubbelt så lång tid som den billigaste i testet använder.

Styrka: Ett fint surrande från motorn tyder på bra kvalitet. Knivarna arbetar med övertygande kraft och hastighet. Trots att flisen blir så fin är kompostkvarnen en av de snabbaste i testet.

Funktion: Maskinen delar grenarna i en turbin och där skärs de nästan till skivor. Resultatet är en grov flis som passar utmärkt som marktäckning. Stor uppsamlingslåda.

Funktion: Det är verkligen ansträngande att sätta ihop kvarnen och man behöver nästan fyra händer. Du kan bestämma om du vill ha flisen på marken eller i en behållare.

Hantering: Kräver ingen tid för montering - kvarnen är körklar nästan genast. Strömbrytaren är lättskött. Knapp för retur och för att lossa fastkört material. Vred för justering av knivarna.

Funktion: Precis som B&Dkvarnen är denna modell försedd med automatisk retur som lossar material som har klämts fast mellan valsarna. Justering av valsens mottryck kan bara ske med insexnyckel genom ett hål. Tyvärr använder även Ryobi uppsamlarpåse.

Funktion: Man ska själv sätta ihop kompostkvarnen vilket är ganska besvärligt. Men den fungerar bra och tillverkar flis i fina små bitar – utan att knota. Hantering: Det är lätt att flytta kvarnen. Knapparna är lättskötta, ”on” och ”off”. Det främre benet är lite i vägen när man ska sätta fast en låda för uppsamling (och den ska köpas separat). Höljet öppnas lätt så att man kan komma åt kniven. Påpetare ingår inte. Knivsystem: Kniv/findelning

Knivsystem: Turbine-Cut/ grov flis

Hantering: Det är lätt att komma åt knivarna för rengöring och service. Endast en knapp: Strömbrytaren. Den stora tratten styr fint ner grenarna mot knivarna. Tratten fungerar som transporthandtag. Tyvärr saknas påpetare.

Knivsystem: Valsar/grov flis

Uppsamlare: Låda, (ingår ej)

Uppsamlare: Låda, 53 liter

Knivsystem: Kniv/findelning

Uppsamlare: Påse

Pris: 1 895 kronor www.al-ko.se 031-57 35 80

Pris: 4 795 kronor www.bosch.se 08-715 18 20

Uppsamlare: Nej

Hantering: Även hanteringen påminner om B&D, bortsett från att påpetare av plast ingår. Tyvärr är den 1 centimeter för lång, vilken äts upp av valsarna.

Pris: 2 995 kronor www.ryobitools.se 08-24 60 30

Pris: 3 795 kronor www.stihl.se 020-555 666 Oktober 2013 www.viivilla.se

41


Investera i hemmet? Funderar du på att bygga ett nytt kök, renovera badrummet eller göra om något annat hemma? Med Enkla lånet kan du låna 20 000 - 350 000 kronor till vad du vill.

Gör så här för att ansöka ǗGå in på seb.se/enklalanet ǗRing 0771-ENKLALANET (0771-365 525) ǗKom in på närmaste kontor

Enkla l

ånet, f

4,75% * rån

rörlig r änta

 Ǔ†—ˆ¤”„‡•‡†‘…ŠŠŒ¡Ž’‡†ƒ†—˜¡–ƒ”ǁ

Ǧ‹–‹ŽŽ¡’ƒ”‹†‹˜‹†—‡ŽŽ’”‹••¡––‹‰ǚ”¡–ƒˆÚ”¡”˜ƒ”ƒ†‡ȈƺȋȉəƿȅȆƺȌȊəǛ‘…Š‡•‡†˜ƒŽ‹‰”‡†‹–’”Ú˜‹‰‰Ú”•ƒŽŽ–‹†ƽ ‡–ˆ¤”‹–‡ƌƒ•¤‰”ƒ„‡–ƒŽ‹‰•ƒ¡”‹‰ƒ”‘…ŠŽ¡‰•–ƒ¤”•‹‘•–¡”ȏȖȎƽȎȎȎ”ƽ †‡”Ú”Ž‹‰ƒ¤”•”¡–ƒ¡”ȉƺȊȈəƺ„Ž‹”†‡‡Ƌ‡–‹˜ƒ”¡–ƒȉƺȍȆəˆÚ”‡––ƒ—‹–‡–•Ž¤’¤ȅȄȄƽȄȄȄ”‘‘”—’’Žƒ‰–’¤ȉ¤”ƺ‡†—’’Ž¡‰‰‹‰•ƒ˜‰‹ˆ– ȇȄȄ”‘‘”ƺ•ƒ–—†‡”ˆÚ”—–•¡––‹‰ƒ––„‡–ƒŽ‹‰•‡”˜‹ƒƒ—–‘‰‹”‘ƽ‡––‘–ƒŽƒ„‡Ž‘’’‡–ƒ––„‡–ƒŽƒƺ—†‡”ˆÚ”—–•¡––‹‰ƒ––”¡–ƒ¡”‘ˆÚ”¡†”ƒ†ƺ „Ž‹”ȅȅȉƽȆȍȉ”‘‘”‘…Š†‹¤ƒ†•‘•–ƒ†„Ž‹”ȅȍȅȊ”‘‘”ƽ%”•”¡–ƒ’‡”ȆȄȅȇƿȄȅƿȄȌƽ


Taket är husets skÜld mot vädrets makter. Det skyddar ditt hus frün nederbÜrd ür efter ür. DärfÜr är det av yttersta vikt att ditt tak underhülls ordentligt. Püväxter som mossa, alger och lav pü taket püverkar inte bara husets utseende, utan även dess skick och värde. Med LA Takvürd Komplett Service dubblerar du enkelt takets livslängd och säkrar husets skick. Det enda du behÜver gÜra är att kontakta oss fÜr kostnadsfri besiktning och offert

- LA TakvĂĽrd Komplett Service tar hand om resten! 1. Kontakta oss

3. Takbehandling

  !  !!  GĂ&#x161;SOĂ&#x160;SNBTUFUBLWĂ&#x152;SEBSF7JmOOTĂ&#x160;WFOQĂ&#x152;  

2. Kostnadsfri offert

 "   "      " !

4. UppfĂśljning

   "    !  ! !  Dalarna 070-471 90 97 Värmland & Ă&#x2013;rebro 070-200 71 34 Västmanland 076-026 51 12 Gävle & Uppsala 076-314 55 67 SĂśrmland 070-490 66 51 Stockholm Norra 073-876 43 57 Stockholm 076-0508091 Stockholm SĂśdra 070- 769 59 75

info@takvard.se

ÊBohuslän 070-734 15 48 GÜteborg 070-736 74 21 NorrkÜping 076-886 62 66 LinkÜping 076-793 81 50 Kronoberg 070-941 44 66 Halland 070-270 61 96 Sküne 070-147 15 67

0243-28 26 30

Prisexempel: Snitt tak : ca 170 kvm VĂĽrtpris: 9 300 kr ROT-avdrag: 4 400 kr Ditt pris: 4900 k r


vi i villa

fixa inne

Återvinning känns alltid rätt. Särskilt när resultatet blir en praktisk möbel! Se här hur en gammal bokhylla lätt förvandlas till en smart förvaringsbänk till hallen!

Bygg en fin hallbänk H

är har vi utgått från en överbliven bokhylla utan bakstycke. Hyllplanen blir praktiska förvaringsfack för halsdukar och mössor i hallen. Måtten på lister och skivor får anpassas till den bokhylla du utgår från. Alla hyllplan och sidor på denna bokhylla är 30mm tjocka.

DETTA BEHÖVER DU:

Av Anna och Anders Jeppsson

Sittplats och förvaring i ett! Hjulen gör möbeln flyttbar och extra praktisk.

400

340

1130

MDF 15mm: 3 skivor till botten, de ska passa ganska exakt. 3 skivor till sitsar, ska vara ca 6mm mindre än hålet på båda håll. Hyvlad list 15x15mm: 12 stycken, längden avgörs av hyllan. Hjul, diameter 120mm: 4 st. Skruv Trälim Skumgummi 50mm tjock: 3 stycken, i samma storlek som sitsarna. Fuskpäls

Gör så här:

1 2

Mät upp hur långa listerna ska vara och såga till dem.

3 4 5 6

Slipa och måla.

7

Förborra listerna. Limma och skruva fast dem. De nedre ska sitta längst ner, kant i kant med hyllan. De övre ska sitta ca 15 mm från överkant.

Skruva fast hjulen. Lägg i bottenskivorna löst. Lägg skumgummiskivorna på sitsarna och skjut fast fuskpälsen med häftpistol på undersidan. Lägg i sitsarna och bänken är klar. Enkelt eller hur?

GÖR DET SJÄLV! Fler gör-det-självtips på

www.viivilla.se

44 viivilla Oktober 2013


)VSGVLUJHjSHSVOEFO JEJUUGSJUJETIVT

1XODQVHUDUYLHQQ\VHULHJODVUlFNHQVRPIXQJHUDUOLNDEUDXWH VRPLQQH'XNDQN|SDUlFNHWSnO|SPHWHUHOOHUVNUlGGDUV\WWI|U WUDSSRURFKWLOOlPSQLQJDUGlUVWDQGDUGPRGXOHQLQWHSDVVDU

.&3`/7"3"//"/,3:1(36/%IBS

   

GVLUTLBEPSJHSVOEFO4LBEPSOBNjSLT PGUBJOUFGzSSjOEFUCzSKBSMVLUBNzHFM 1SPCMFNFOQlWFSLBSJOPNIVTNJMKzO OFHBUJWUPDILBOEFTTVUPNPSTBLB TLBEPSTPNjSEZSBBUUlUHjSEB

ย‡URVWIULVWROSHPHGJROYIlVWH ย‡URVWIUL|YHUOLJJDUH ย‡URVWIULDJODVIlVWHQ ย‡PPODPLQHUDWJODVPHGVOLSDGHNDQWHU

PPEUHGPPK|J 

 

  3ULVI|UDYKlPWQLQJLYnUDEXWLNHU

SHUPHWHU2UGSULV

#0,"#&4*,5/*/(BWEJOLSZQHSVOEPDIJOTUBMMBUJPOBWFOEJHJUBM GVLUNjUBSFUJMMLBNQBOKQSJT LS PSEQSJTLS 

*lOOHUWRPGHFHPEHU

,POUBLUBEJUUOjSNBTUF "OUJDJNFYLPOUPSFMMFSMjTNFSQl XXXBOUJDJNFYDPNLSZQHSVOE

,BNQBOKQSJT

LS

      

 ZZZU\GVJODVVH

&SCKVEBOEFUHjMMFS UPN

    

300.000: 

Kรถp en garageport och tรคvla om en resa till ditt drรถmresmรฅl. Du som funderar pรฅ att byta garageport gรถr rรคtt i att slรฅ till nu. Mellan den 9/9 och 31/10 har du som kรถper en port av oss mรถjlighet att tรคvla om en av 10 resecheckar รก 30 000:-. Destinationen avgรถr du sjรคlv sรฅ klart, men Bahamas lรคr vara ๏ฌnt. Kontakta din nรคrmaste garageportexpert idag! Du hittar oss pรฅ hemsidan eller pรฅ telefon 0771-473 473.

Information om tรคvlingen hittar du i vรฅra utstรคllningar och pรฅ garageportexperten.se

Oktober 2013 www.viivilla.se

45


vi i villa

förvaring

Garaget, hallen och tvättstugan är platser där kaos tycks uppstå från ingenstans. Ta strid mot infernot med några enkla medel!

Sortera upp prylarna! På robusta väggskenor från Gladiator garage kan man fästa krokar, hyllor och skåp efter behov. Prisexempel 1 186 kronor för 6-pack 122 cm långa skenor. Krokar och hyllor tillkommer.

20

S

kor i drivor, högar av smutstvätt, verktyg som inte går att hitta. Ordning och reda till vardags

smarta tips för bättre ordning

är en ren och skär dröm för de flesta av oss. Men var ska man hitta platsen? Vi har dammsugit marknaden på smarta

förvaringsidéer och hittat några smarta lösningar du kan bygga helt själv.

Av Pauline Josephson

Garaget

SMART FÖR VERKTYGEN!

GÖR DET SJÄLV!

Enklast möjliga

Skräddarsytt

Samla maskinparken

Med starkt självhäftande karborrband på verktygen finns ingen ursäkt att de försvinner. Klipp av en bit och klistra fast på verktyget. Häng upp. Från 123 kronor för 2,5 meter. Smartasaker.se

Bringa ordning bland verktygen med en vägg som ger överblick. Påbyggnadsbart system från Tellbe kostar 2 245 kronor på Forvara.se

Bygg en rejäl arbetsbänk på hjul med bra arbetsyta och stora förvaringsutrymmen för allehanda maskiner som lätt kan stängas till om arbetet dammar.

1.

46 viivilla Oktober 2013

2.

3.

Byggbeskrivning hittar du på www.viivilla.se

Däckat

4.

Ge dina däck ett eget ställ som låter dem vila på fälgarna och som låter ventilera bort fukten. Pris 189 kronor. Biltema.


vi i villa Uppåt väggen

5.

Häng upp hela familjens cyklar på väggen. Pro Bike rack cykelkrok. 99 kronor på www. cyclecomponents.se

GÖR DET SJÄLV!

Vägghållare

7.

Rulla undan

6.

Sätt hjul på dina hurtsar så är det lättare att få undan dem om de står i vägen för bilen. Ikea Rill 69 kronor för 2 hjul med broms.

Istället för att lägga vintersporten på hyllan, lyft fram utrustningen med en snygg upphängning. Fästs med 2 skruvar i väggen. Skidhållare, 99 kronor på smartasaker.se

Koll på skruven Många bollar i luften

8.

Är garaget belamrat av leksaker? Häng upp dem i ett nät. Från 59 kronor på välsorterade Team Sportia-, Intersport- och Stadiumbutiker eller www.ccsport.se

9.

Håll ordning bland de skruvar som du oftast använder med lättöverskådliga vägglådor. För ännu bättre överblick kan du sätta etiketter på varje fack, där du anger typ av skruv, dess storlek och skruvhuvudform.

Byggbeskrivning hittar du på www.viivilla.se

Hallen Four – vägghylla i 4-pack. 1 249 kronor. Ilva.

FOTO GÖR-DET-SJÄLV.

GÖR DET SJÄLV!

Bygg skokarusell

10.

Få slut på oredan på golvet med en fiffig snurra som får plats i ett vanligt standardskåp och slukar hela 45 par skor. Vuxna sätter förstås sina skor högst upp och barnen sina på barnvänlig höjd längst ner.

Byggbeskrivning hittar du på www.viivilla.se

Smart häng

13.

En fiffig stång som fästs i golv och vägg ger plats för kläder på galgar utan att behöva alltför mycket plats. Denna stång är i svart eller metall och kostar 399 kronor (186x30 cm) och kommer från Granit.

Använd väggen

11.

Har du inte plats för stora garderober kan småhyllor och förvaringskorgar på väggen göra mycket av jobbet.

Skicka vidare

12.

Skaffa korgar eller boxar som du märker “Ge bort”, “Spara till lillebror”, “Släng”, “Sälj” så kan du löpande rensa ut de kläder som blivit för små istället för att de ska ta upp onödig plats.

2-set klädboxar från Granit 369 kronor.

MER SMART FÖRVARING FÖR TVÄTTSTUGA Oktober 2013 www.viivilla.se

47


vi i villa

förvaring FOTO ISTOCKPHOTO

Tvättstugan

FOTO SMEDSTORP.COM

Den utdragbara strykbrädan från Smedstorp fälls in i översta lådan i en lådhurst. Pris 2 779 kronor.

Vik undan

Placera

En strykbräda som går att fälla undan sparar mycket plats under den tid du inte stryker. Häng till exempel upp på krokar bakom köksdörren eller köp ett skåp med inbyggd bräda.

Var sak på sin plats. Hållare för strykjärnet. 79 kronor. Ikea.

16.

19.

Har du badrum rakt ovanför tvättstugan? Överväg om du kan bygga ett tvättnedkast från en garderob eller skåp. Tänk dock på att säkra luckan så att inga barn råkar illa ut.

FOTO ISTOCKPHOTO

14.

Bygg ett tvättnedkast

Smart höjdare

17.

Samla ihop

Med fiffiga skåpet Lillången kan du sortera ljust från mörkt direkt i två fack. 895 kronor inklusive medföljande tvättkorgar. Ikea.

15.

En ensam tvättmaskin i ett ödsligt källarrum gör ingen tvättstuga. “Bygg in” maskinen med hyllor, stänger och trådbackar ända upp i taket så utnyttjar du platsen bättre.

48 viivilla Oktober 2013

Har du tvättstuga i källaren? Och möjlighet att rumstera om i huset? Inrätta källaren med hela familjens alla garderober till ett "dressing room" intill tvättstugan och slipp jobbet med att springa runt hela huset när ni samlar ihop och delar ut smutsig och ren tvätt.

FOTO ISTOCKPHOTO

FOTO ELFA

Tänk vertikalt

20.

Dubblera

18.

En investering förstås, men med dubbla tvättmaskiner slipper du drivor av tvätt och kan göra allt jobb på en och samma gång.

TÄNK PÅ ATT:

Förvara högt

"Förvara dina saker på väggen eller använd förvaringsskåp med ben som tål fukt snarare än sockel i tvättstugan. Bättre ifall du skulle råka ut för en översvämning." Peter Bratt, Vi i Villas byggskadespecialist.


Crawford Satin Ett mått på elegans. Slät som siden, stark som stål.

KAMPANJ!

VALFRI DES IG

N-

UTAN EXTR A KOSTNAD!

oavset t vilken modell av Craw ford Sa tin-por t du väljer!

√ Classic √ Micro

√ Line √ Style

Allt som gör en garageport så värdefull ingår i Satin - t.ex: » 6 eleganta modeller - 10 trendiga standardfärger » Välisolerad med 42 mm paneler - bästa skydd genom bl.a täckta skenor

√ Trend √ Flair

Beställ senast den 15 nov 2013 och du får välja fritt utan pristillägg - bland våra 6 olika, exklusiva designer för Crawford Satin! Gäller endast hos deltagande återförsäljare. Mer information om våra produkter samt vilken återförsäljare som är närmast dig hittar du på www.crawfordgarageportar.se

Uterum

Årets julklapp! Montör på köpet! Passa på att få färdigt din vinterträdgård innan jul. Slå till nu! Montör ingår, värde 10 000 kr. Anmäl ditt intresse, www.santex.se

#NJAESS JNRSMADRFQISS IMROIQASINMRL¦SE

Köp nu! Leverans innan jul *tom 27 okt, kan inte kombineras med andra erbjudanden. ss på Besök o ässan m la Nu är bästa tiden att bygga uterum. Förläng säsongen och njut av tillvaron. Vil kt. Hem & 24-27 o Besök din Santex specialist nära dig, www.santex.se rg o b te i Gö nter C06:40 Mo

Sms:a UTERUM till 71 120 så kontaktar vi dig för att boka en tid. Sms-tjänsten är kostnad sfri. Ev. trafikavgifter kan tillkomma. Eller ring oss 0200-43

88 02

*Erbjudandet gäller när ROT-avdraget utnyttjas. Läs mer om hur Du utnyttjar Rot-avdraget på vår hemsida.

Oktober 2013 www.viivilla.se

49


$(!!% ((!!!( $(&$!%&'&2

# $# 

 

 

      

   

       

   Q  Q   Q 

    Q   Q Q  

Q

Q

Q

Q

 

  

 

  

 

  

    

      

"   ! Q " Q  Q  

#  " Q! "   Q# Q    

Q

Q

Q

Q

  

      $ #  

   !  "!     EVUBFOVUÞZLUT™MJHHFS-¯CFDLJOUFM™OHUCPSUÅ Q!  Q  Q   Q  Q     

"&"#!#   "#$!" !""%" #!"%!

&'&#/&%&%&'$#)!&)"&&#&((&,%($#'*(&0# %&1&0!!#(!!$(!!('#%&'& 1&0!!1&)('0!()"(&- !$%&'1&/#&#& $(!!1*&!)&$%

.%%("0#($&' & $'1#

+++&'' $*'(! +++&'' $*'


Var redo till vintern… Beställ ditt HotSpring bad nu!

Badet står varmt, härligt och klart, 365 dagar om året till en minimal daglig kostnad.

 www.hotspring.se Tel. 08 - 704 00 77 www.hotspring.se Ulvsundavägen 25 167 32 Bromma / Stockholm

bästa Vi v

Lägst elförbrukning

Livslång hållbarhet

100% filtrering

Längst i Sverige*

Ljudlöst

Design som håller

1 miljon sålda

Bäst i test 7 år i rad

3

EST 20 TIT 1 ÄS

a n n ig e

n

Diamanter är din bästa vän B

NYHET!

* Längst och ledande i Sverige. Vi firar vårt 15:e år på Ulvsundavägen 25 i Bromma.

Diamantteknologi gir krystallklart vann

HotSprings produktion av aktivt syre med diamantteknik belönades nyligen med priset för bästa reningsanläggning på världens största spamässa i Lyon. Hotspring är ensam om den prisbelönta diamanttekniken och visar igen inte bara att vi säljer mest och är störst i branschen, utan även, än en gång, att vi är mest innovativa.

Om hygien är viktigt för dig väljer du ACE! Vi ger 50% rabattt på ACE autom matisk ren ningsanläg ggniing vid beställlning g i okt. 2013.

Mycket bad för pengarna

Sveriges mest sålda!

4 pers. 183 x 183 cm Ord. 74.000:-

6 pers. 213 x 213 cm Ord. 110.400:-

Nu

Nu


Vinn vitvaror eller hushüllsprodukter fÜr upp till 25 000 kronor! Var med och tävla i vür stora fototävling pü foto.viivilla.se

   

Fulast i Sverige 2012. Detta kĂśk vann fototävlingen fĂśrra gĂĽngen! Ă&#x201E;r det din bild som vinner denna gĂĽng?

H

ar du ett kĂśk som har mycket att Ăśnska? Som du drĂśmmer om att fräscha upp? Som har trista luckor eller urĂĽldriga energislukande kĂśksmaskiner. Eller kanske inga maskiner alls? Ă&#x201E;nnu en gĂĽng har du mĂśjlighet att delta i vĂĽr stora fototävling och har denna gĂĽngen chansen att vinna fantastiska vitvaror eller hushĂĽllsprodukter ur Elkedjans kĂśkssortiment. Ladda upp ett riktigt bra foto pĂĽ ditt fula

kĂśk pĂĽ http://foto.viivilla.se Vi utser tre vinnare och fĂśrsta pris är ett presentkort frĂĽn Elkedjan värt hela 25 000 kronor! Ă&#x201E;ven en andra och tredje pristagare kommer att utses och belĂśnas med presentkort pĂĽ 15 000 kronor respektive 10 000 kronor. Du kan ocksĂĽ vara med och rĂśsta pĂĽ vilket kĂśk du själv tycker är fulast. Tävlingen avgĂśrs av en jury bestĂĽende av personer frĂĽn Vi i Villa och Elkedjan â&#x20AC;&#x201C; men din rĂśst är vägledande

fÜr arbetet! Tävlingen pügür frün den 4 oktober till den 5 december. Vinnarna presenteras pü www.viivilla.se och i Vi i Villa nummer 1, 2014.

Så här enkelt tävlar du: & +((+(!("")) "$$!&&(& %$ !&#!"&)& %& & (+(*(( !&(' (#( (( !" ('& !&#& & !" & (&" &$' & #&!!&" & !" &#" & & ,(!" #" & 52 viivilla Oktober 2013

&#&&&&) & !& )!"&& #((!+("*$($( (+("$$ !(" "$"(+(($($+ ( 

VINSTEN:&& (,!((""( !" "( +( ( $* "((( && & !" &$ &""& !" "&$' "& && & &" !" &( &""& !" "&$' "&&&  & !" "&)!!&&& ' !"& #"&"& #" && !&)!

! ""&"&$&!'&$"$ &&#!(! #" & &$ &%%%!&

$"#&$!"!""&"!& $&$ &&&&&


Lägg ett bud! Var med i Vi i Villas auktion! Vinner du inte budgivningen får du ett unikt erbjudande från annonsören. Alla kan se sig som vinnare. Auktionen hittar du på viivilla.se/auktion. Auktionsstart 16 oktober

Ny svensk uppfinning! Albedo100 Reflective Spray är en serie bestående av fyra sprayer som reflekterar ljus vid belysning, framtagna för olika material och användningsområden. Den reflekterande effekten ökar synligheten i svaga ljusförhållanden. Användbart vid cykelturen, kvällspromenaden, löparrundan, för utmärkning av föremål mm. www.albedo100.se

Totalvärde för de fyra produkterna: 856 kr

Städar när du inte är hemma Självgående robotdammsugare med låg ljudnivå. Modell: Navibot VCR8895L3A

Värde: 4.995:-

Du sätter priset själv på:

viivilla.se/auktion

Oktober 2013 www.viivilla.se

53


SKYDDA DIN SKORSTEN INNAN DEN VITTRAR SĂ&#x2013;NDER!

Vinn varje fredag!

ANDORRA

Har du problem med füglar i skorstenen? Som tillbehÜr kan du fü ett effektivt skydd mot kajor och duvor fÜr att fÜrhindra att dessa bygger bon och utfÜr sina behov i ventilations- och skorstenskanaler. Ring gärna fÜr mer info!

Pris:

9.995kr

Nu Nu är är det det viktigare viktigareän ännügonsin nügonsinmed medett ettskydd skyddÜver Üverskorstenen. skorstenen. Dagens effektiva pannor och vedspisar torkar inte upp skorDagens effektiva pannor och vedspisar torkar inte upp skorstenen stenen utan den fÜrblir fuktig och vittrar ganska snart sÜnder. utan den fÜrblir fuktig och vittrar ganska snart sÜnder. Har du ,EVHYZIRXMPEXMSRWOEREPIVMWOSVWXIRIR½RRWHIWWYXSQVMWO ventilationskanaler i skorstenen finns dessutom fÜr mÜgelfÜr mÜgelsvamp som fÜrorsakar hälsovüdlig lukt irisk bostaden.Vi svamp som fÜrorsakar hälsovüdlig lukt i bostaden.Vi tillverkar tillverkar skorstenskronor med Üppningsbart regnskydd som skorstenskronor medvind Üppningsbart regnskydd som stür stür emot väder och samt hindrar dessa problem frünemot att väder och samt hindrar dessa problem frün att uppstü. Mät uppstü. Mätvind längd, bredd och tjocklek pü skorstenskronan (om längd, bredd och tjocklek pü skorstenskronan (om südan finnes) WoHER½RRIW J}VIFIWXmPPRMRKWNmPZQSRXEKI fÜre beställning, självmontage.

 

  

FABRIKSFĂ&#x2013;RSĂ&#x201E;LJNING Tel 0670 - 61 13 70 fax 0670 - 101 35 www.skorstensskydd.se

Scanna QR-koden eller gü in via webben och anmäl dig till Fredagsluckan!

viivilla.se/fredagsluckan

Se hela vürt sortiment samt hitta üterfÜrsäljare pü www.kaminexperten.se

kmkreklam.se | Modell: Colourbox

Skogens bästa pellets beställer du pü nätet. Har d

u rĂĽd att int prova e oss?

Bestä

ll Nu!

TA HĂ&#x2013;GS TILL ET IT L A V K PRIS. RĂ&#x201E;T T Frakt & ring monte ĂĽ ing r!

Prislis ta o omrĂĽd ch leveran se hitta r du p stora ĂĽ

ensop

ellets

.se

Pooltak, Uterum och Carport med hĂśgsta kvalitĂŠt!

(SS[Ă&#x2026;LY\WW[pJRLYH[[KL[IpZ[HZp[[L[H[[ILZ[pSSH WLSSL[ZpYNLUVTstoraensopellets.se./pYMrYUP IpZ[HWYPZVJOZUHIIRVZ[UHKZMYPSL]LYHUZKPYLR[ OLT[PSSKÂ&#x20AC;YYLU Med andra ord â&#x20AC;&#x201C; beställ skogens bästa pellets pĂĽ nätet, det lĂśnar sig!

Telefon: 031 - 760 66 50

54 viivilla Oktober 2013

www.svenskapooltak.se


BehĂśver du garaget redan igĂĽr? r som Vi levererar garagebyggsatse ar. dag tvĂĽ pĂĽ ra gĂĽr att monte 41029 lundqvisttravaru.se / 0911-2

6YHULJHVPHVW VnOGD SRRO

6HKHPVLGDQI|UDNWXHOOD VSHFLDOHUEMXGDQGHQ

6WRUSRRO 5XQG2YDOIUnQ

'LUHNWOHYHUDQVZZZMIIULWLGVH

KÜkets hjälte

RADON Dricker du radioaktivt vatten?

VIKING 30 är Sveriges mest sülda och enda miljÜgodkända, vedeldade smalspis. Alltid redo att i alla väder ge värme och trygghet. Som när Gudrun och Per stormade in och utplünade all el.

Radonett är Europas mest sülda och effektiva radonRadonett avskiljare med hÜgsta reningsgrad i samtliga ger dig och dina barn tester av SSI och rüd & rÜn. ett sunt och friskt

RADONETT vatten! tHBSBOUFSBESFOJOHTHSBEBWSBEPOo tUBSCPSUTWBWFMWĂ&#x160;UF MVLUBSTPNSVUUFUĂ&#x160;HH

tIĂ&#x161;KFSQ)WĂ&#x160;SEFUUJMMDB QĂ&#x152;OBUVSMJHWĂ&#x160;HVUBOLFNJLBMJFS 50.000 brunnar i Sverige har hälsofarligt vatten. Ring 0248-102 78 sĂĽ hjälper vi dig

Tel 0371-200 01 www.vedspis.se

www.radonett.com

Radonett, Box 64, 795 21 Rättvik

info@radonett.com

Behaglig, hälsosam och effektiv luftväxling

Rek. pris

Vi ďŹ rar med:

1.849 kr

RABATTSTEGE

Ă&#x201E;nnu en 10-20% PĂ&#x2026; HELA KĂ&#x2013;PET smart nyhet. UnderhĂĽllsfria takfĂśnster. Erbj. gäller till 13-10-27, vid kĂśp Ăśver 10 000 kr.

SMART 100/125 Â&#x161;b ]b`kZd_l \h d'-Z87Â&#x161;b ][d[h]_\Â?hXhkad_d])".M Â&#x161;icWhjW\kdaj_ed[hÂ&#x161;[b[]WdjeY^bjjfbWY[hWZÂ&#x161;'& hi]WhWdj_

Värme & Ventilation Oljefyllda elradiatorer, handdukstorkar, golvvärme, värmeflyttare, genomfÜringar, fläktar, ventiler, galler, slangar och kanaler.

www.mentafĂśnster.se Kundsupport 0346â&#x20AC;&#x201C;932 10

Hitta din närmaste ĂĽterfĂśrsäljare pĂĽ myson.se Rettig Sweden AB, Myson, 531 75 JärpĂĽs Tel 0510â&#x20AC;&#x201C;910 68 t info@myson.se t www.myson.se

Oktober 2013 www.viivilla.se

55


Efter

Sveriges stĂśrsta pool- & spabutiker! FĂśre

KAMPANJ PĂ&#x2026; POOL & SPABAD! poolkungen.se

 Spabad frĂĽn

49.900:O rd.p ris

 

: 74.9 00:-

       !"## "

Beställ gratis katalog pü www.poolkungen.se eller ring 020 - 919800

Bästa kvalitet!

Bästa garantier!

#$" 

Bästa priser!

Vinn varje fredag! Ă&#x2013;ver 30 ĂĽr i branschen! Europe ďŹ ltersystem stĂĽr fĂśr naturlig vattenrening utan giftiga kemikalier.

Var med i Fredagsluckan â&#x20AC;&#x201C; laddad med nya vinster varje fredag! Bakom nĂĽgon av luckorna kan vi avslĂśja att du kan vinna biopaket värda 400 kr/st!

Vi har vattenďŹ lter fĂśr alla vattenproblem: VĂĽra kompletta järn & manganďŹ lter ďŹ nns fĂśr bĂĽde hydrofor & hydropress. VĂĽrt luftnings-system i syrafast rostfritt fäller ut metallerna sĂĽ att de enkelt avskiljs i ďŹ lterutrustningen! Vi har även: Avsaltning, Avhärdning, Ph-hĂśjning, Nitrit â&#x20AC;&#x201C; Nitrat â&#x20AC;&#x201C; & HumusďŹ lter som inte ger pH-sänkning, vilket är helt unikt!

VĂĽr Patenterade Radonavskiljare VĂĽr patenterade RadonoutÂŽ tar bort ca 98â&#x20AC;&#x201C;99,9 % radon. Enkel installation: vatten IN vatten UT & anslut stickkontakten. Monteras efter Er beďŹ ntliga trycktank. Ingen dyr trycktank behĂśver monteras efter RadonoutÂŽ. EL: endast ett jordat vägguttag behĂśvs. Installationskostnaden bĂśr vara den lägsta pĂĽ marknaden. Vi erbjuder fĂśrmĂĽnliga ackrediterade analyserbjudanden. Bra vatten eller pengarna ĂĽter!

Scanna QR-koden eller gü in via webben och anmäl dig till Fredagsluckan idag!

EUROPE VATTENRENING AB Centralgatan 16, 360 51 Hovmantorp Tel. 0478-100 17 Fax. 0478-122 13 www.europevattenrening.com E-post: europe.vattenrening@tele2.se

56 viivilla Oktober 2013

viivilla.se/fredagsluckan


Enkel montering

t POLY-NETÂŽ LĂ&#x2013;VSTOPP hĂĽller takrännor och stuprĂśr fria frĂĽn lĂśv, mossa och skräp. t FĂśr 100-125mm ränna, lĂĽng livslängd, UV-beständig. 2m längd.ZÄ&#x17E;ĹśĆ&#x161;Ç&#x20AC;Ä&#x201A;ĆŠÄ&#x17E;ĹśĹ&#x161;Ä&#x17E;ĹŻĆ&#x161;Ä&#x17E;ŜŏÄ&#x17E;ĹŻĆ&#x161;

Ă&#x2026;terfĂśrsäljare och mer info www.leafguard.se LeafGuard Sweden 035-368 70 | info@leafguard.se

DĹ?ĹśĹ?Ć&#x152;Ä&#x17E;ĹśĹ?ĹśĹ?Ć?Ç&#x20AC;Ä&#x17E;Ć&#x152;ĹŹ ĨĆ&#x201A;Ć&#x152;Ä&#x201A;Ç&#x20AC;ĹŻĹ˝Ć&#x2030;Ć&#x2030;Ć?Ç&#x20AC;Ä&#x201A;ĆŠÄ&#x17E;ĹśĆ&#x152;Ä&#x17E;ĹśĹ?ĹśĹ?

Var smart. Spara energi!

Ĺ?ĆŠĆ?ĹŠÄ&#x2021;ĹŻÇ&#x20AC;ĹŹĹŻÄ&#x201A;Ć&#x152;Ä&#x201A;Ç&#x20AC;Ä&#x201A;ĹŻÄ&#x201A;Ç&#x20AC; ĹśÇ&#x2021;ĆŠÄ&#x201A;Ç&#x20AC;ĹŻĹ˝Ć&#x2030;Ć&#x2030;Ć?Ć?Ç&#x2021;Ć&#x161;Ä&#x17E;Ĺľ

Stäng av värmen när den inte behÜvs. När du slür pü ElementfÜrstärkaren sprids värmen snabbt i hela rummet. Passar alla element.

Ń&#x2026;Ä?Ä&#x17E;Ĺ&#x161;Ć&#x201A;Ç&#x20AC;Ä&#x17E;Ć&#x152;Ĺ?ĹśĆ&#x161;Ä&#x17E;Ĺ?Ć&#x152;Ä&#x2021;Ç&#x20AC;Ä&#x201A;Ć?Žž Ń&#x2026;Ć&#x201A;Ç&#x20AC;Ä&#x17E;Ć&#x152;ĎŽĎŹÄ&#x160;Ć&#x152;Ĺ?Ä&#x161;Ć&#x152;Ĺ?Ĺ&#x152; Ń&#x2026;ĹľĹ?ĹśĹ?ĹľÄ&#x201A;ĹŻĆ&#x161;ĹľÄ&#x17E;Ä&#x161;ĆľĆ&#x161;Ć&#x152;Ç&#x2021;žžÄ&#x17E; Ń&#x2026;Ĺ?ĹśĹ?Ä&#x17E;ĹśÄ&#x17E;ĹŻÄ&#x17E;ĹŻĹŻÄ&#x17E;Ć&#x152;ĹľÄ&#x17E;ĹŹÄ&#x201A;ĹśĹ?Ć?ĹŹÄ&#x201A; Ć&#x2030;ƾžĆ&#x2030;Ä&#x201A;Ć&#x152;Ĺ?Ć&#x161;Ä&#x201A;ŜŏÄ&#x17E;Ĺś

NYHET i hĂśst! TrĂĽdlĂśs termostat som kan styras frĂĽn dator och smartphone! FĂĽ 20 % introduktionsrabatt! ĹśĆ&#x2030;Ä&#x201A;Ć?Ć?Ä&#x201A;Ć&#x161;ĨĆ&#x201A;Ć&#x152;Ć?Ç&#x20AC;Ä&#x17E;ĹśĆ?ĹŹÄ&#x201A;ĹŹĆ&#x152;Ä&#x201A;Ç&#x20AC;Í&#x2DC; Ä&#x17E;Ć&#x152;Ć&#x;ÄŽÄ&#x17E;Ć&#x152;Ä&#x201A;Ć&#x161;Ä&#x17E;ŜůĹ?Ĺ?Ć&#x161;hͲÄ&#x161;Ĺ?Ć&#x152;Ä&#x17E;ĹŹĆ&#x;Ç&#x20AC;Í&#x2DC;

Skicka in din intresseanmälan till nyheter@elementflakten.se www. elementflakten.se info@elementflakten.se A-energi AB, 019-760 22 10 alla dagar 8.00â&#x20AC;&#x201C;22.00

    

VarfĂśr vittrar din skorsten sĂśnder? Svaret är enkelt â&#x20AC;&#x201C; FUKT! Regn och snĂś kommer ner i din skorsten! Med Värmepump eller Fjärrvärme sĂĽ torkas inte skorstenen av pannan längre. Installera marknadens bästa skydd, som ger din skorsten bĂĽde en ny krona samt en skyddande huv pĂĽ en och samma gĂĽng. Huven Ăśkar draget i skorstenen genom sĂĽ kallad Ejektorverkan samt är enkelt Ă&#x2013;ppningsbar vid sotning.

Spabad hemma? Superpriser pĂĽ spabad t#ZHHEBGÂĽSOPSEJTLBGÂĽSIÂľMMBOEFO t#SBESJGUTFLPOPNJ UFTUBEFQÂľ41 t"VUPNBUJTLSFOJOH JOCZHHEP[POBUPS t"MMSJTLGÂĽSTÂśLSJOHJÂľSJOHÂľS t'SBLUUJMMUPNUHSÂśOTJOHÂľS

Ring nu! Vid beställning kommer vi fÜrst och mäter din skorsten.

Pris frĂĽn 3900:- inkl. moms, montering ingĂĽr i priset.

Spabad 990:fr. 44 DP Impulse

Region Ă&#x2013;ster: Stockholm Uppsala, VästerĂĽs, Ă&#x2013;stergĂśtland, SĂśdermanland, Dalarna, Ă&#x2013;rebro och Värmland Tel: 0392-100 38

Skorstensspararen AB Forellstigen 10, 565 32 MullsjĂś Hemsida: www.skorsten.nu

Se alla spabad pĂĽ www.folkpool.se

Region Väster: GÜteborg/Sküne Västra GÜtaland, Halland, Smüland, Blekinge Tel: 0392-100 07

Oktober 2013 www.viivilla.se

57


 #"" 

    

     

!   

 ## "   #$

  

$"   

 $

 

SkĂśnheten kommer inifrĂĽn.

Tel: 0480-221 20 t www.euronom.se Tak med tegelpannor, tvü ür efter behandling av ett avgränsat parti. Inget efterarbete.

Vüra värmepumpar kanske inte är snyggast, men det blir roligare när elräkningen kommer.

Spruta taket med GrÜn-Fri. Sen är alger borta inom ett ür, laven inom ca tvü ür. Früga efter GrÜn-Fri i din färg- eller byggbutik. Läs mer pü www.jape.se

â&#x20AC;&#x201C; mästare pĂĽ miljĂśvänlig energi.

LĂĽt ett proffs gĂśra jobbet. Nu ďŹ nns mĂśjligheten att fĂĽ rena tak och ďŹ na fasader genom att lĂĽta vĂĽra auktoriserade entreprenĂśrer gĂśra jobbet. Mer info och referensbilder pĂĽ www.grĂśn-fri.se

58 viivilla Oktober 2013

SolfĂĽngare

Värmepumpar

Vedpannor


Upplev skillnaden! Med Tulikivis extremt värmelagrande täljstensugnar får du värme som varar länge, länge. Bara 2–3 timmars eldning ger ditt hus mjuk uppvärmning i upp till 32 timmar.

Boka ett hembesök!

VAL ALKIA

JUST NU!

Helt kostnadsfritt. Ring och boka tid idag!

65.900 kr Ord pr priss 72. 7 640 krr Mån ån nad ads dspr dsp pris 1.961 kr *

Kampanjfinal! JØTUL 377

ATTITYD 200 T

SCANSPIS 83

TERMATECH TT20 RS

KEDDY KASSETT 103

JUST NU!

JUST NU!

NYHET!

JUST NU!

PAKETPRIS! **

25.500 kr

25.900 kr

964 kr

12.995 kr

Ord pris 27.500 kr Månadspris 1.161 kr *

Ord pris 28.900 kr Månadspris 1.178 kr *

per månad*

Ord pris 16.990 kr Månadspris 617 kr *

19.990 kr

Ord pris 20.990 kr

Månadspris 921 kr*

Välkommen till din Eldabutik Avesta, Borlänge, Eskilstuna, Fjälkinge, Gnesta, Gävle, Göteborg, Habo, Kalmar, Karlskrona,Karlstad, Katrineholm, Kinna, Kungsbacka, Köping, Lidköping, Malmö, Mjölby, Munkedal, Mölndal, Norrköping/Åby, Norrtälje, Nyköping, Oskarshamn, Oskarström, Stockholm Bromma, Globen, Haninge, Skellefteå, Tidaholm, Trollhättan, Uppsala, Varberg, Vellinge, Vetlanda, Västervik, Västerås, Värnamo, Växjö, Örebro.

www.eldabutiken.se

Erbj gäller t o m 12 okt 2013

* Uppdelat på 23 räntefria delbetalningar. I månadsbeloppet ingår uppläggningsavgift 495 kr, samt administrationsavgift 30 kr/månad. Effektiv ränta 16,45% vid 10.000 kr beräknat på 5 år. Kreditgivare är GE Money Bank. ** Priset är ett från-pris beräknat på en keddy 103. Inkluderar standardmontering inom 20 km från butiken och anslutningsrör. Obs ROT-avdraget ger ytterligare avdrag på 3.000:-

Vi är med. Hela vägen.


Det bästa är gott nog! Vi är proffs på installationer av luftvärmepumpar. Vår erfarenhet tillsammans med den senaste tekniken, är en oslagbar kombination för ditt hus.

LG

  

Bäst i test när det är som kallast. Bäst i test när det gäller besparing – oavsett var du bor. Testet genomfört av SP (Sveriges Tekniska Forskningsinstitut)

2012

SUPERIOR TWIN SCOP

A+++

NYHET! En unik patentlösning som lagrar spillvärme och återanvänder den, för att ge dig en ännu jämnare inomhustemperatur, till exempel under avfrostning.

Vi finns runt hörnet ! Ring oss och få ett kostnadsfritt hembesök. Då får du veta hur mycket du kan spara ! MÄRSTA Comfort Sigtuna, 08-592 596 60. NORRTÄLJE Friska Fläktar Kyl & Värme, 0176-108 40, RIMBO ON Kyl, 0733-92 66 00. STOCKHOLM Luftmiljöbutiken i Stockholm, 08-612 87 70. Svensk Energispar, 08-579 282 00. Kyla vs Värme, 08-585 008 17. TÄBY Värmepumpsgruppen 08-540 610 99. UPPLANDS BRO Ekolsunds Rör, 0171-530 21. ÅKERSBERGA Värmepumpsgruppen i Åkersberga, 08-540 610 99.
      '#%!&#$!#"  

""%&3$" (,


$$#3"$5#$ " $$&""&$$"#3# #$ ##$ $ 4",$$#$&#"$$1#$3" "%" 5""5#$4"), 3"5"$" %""$5#$"%$$%"+!$$$ "%, %"+!$$3"!"$5"5#$" $5"""%$#$$3, $#$$5#$"5"&""%, ) 30" $$#5"("4$*",# 0 ",#


'&%  -, &" ., $ " /," 30 " $$#5"("4$*",#

$, 5"#&4"5"$%&%"+!$, 3$#$%&"$4%$"!4#,%"+!$$5" $3%#&4"","5"#$3"$###$ "%!41" #$3 ##%$ %$"%#$$$$$4#"$$,$5"$$ $$5#$"#4 $$$"!!#44$# 5$,

%#$%$$" %$ #!"#(,


 & (   $" #" 

  $" # # #$

! "

 " #  $" "

  ! "!#   " $ !  

$"!4# $("%"+!$$#(#$!4%$#,"5"#$3"" '$"#(#!4$"!43##$3"$$5#$"# #$4 $$$"!!3",%$3"$5#5"# #$3"5 "&!4#3"$ &5"#&4"5"$3$#$%&,

%$$"$" "$ %"+!$$ $#$"!4$ #$",#,
( 

$" #   

$" " # 

"  $" 

#$5"5#3"$, %"+!$$" 4$$$$1"$ 4"$#$"# $$"$0

$$##$ (#!4&"  %$"!!#$#$&"$(

3#" $#$"!4$ #$",#,

(   

,

  (

 

 "  "  $ 

 $"  

 

    #"  

  # "  $ #     $ #   # "   " $" 


TRYGG HEMMA TakfÜnster med unika fÜrstärkningen topSafe FAKROs takfÜnster är utrustade med topSafe fÜrstärkningssystem. Systemet används tillsammans med härdat ytterglas vilket väsentligt fÜrbättrar skyddet vid inbrottsfÜrsÜk. TopSafe Ükar ocksü skyddet mot olyckor vid oavsiktlig genomtrampning.

Alla FAKROs produkter är byggda fÜr att klara minst säkerhetskategori III - EN13049 (Impact Resistance).

"%"4&4"#"$#!"$",


ETT UNIKT SYSTEM

fönsterförstärkning topSafe

Ett system av speciellt utformade och monterade gångjärn försvårar på flera sätt forcering av bågen.

Metallförstärkning som väsentligt försvårar inbrott med användning av bräckjärn.

Extra förstärkt slutbleck i karm.

" #3"%5!"$5#$",
    &    #$  '(#$ 

%$$"1""%"4$5#$" (23"%#! 5#$"3"# #$5"#$,  


Ett riktigt bra erbjudande: 2 nr av Gör Det Själv

Introduktionserbjudande till nya tillsvidareprenumeranter

+ VIP-ÅTKOMST + IR-termometer med stektermometer

Totalvärde

628:80

DITT PRIS

39

+ INK LUSIVE VIP-ÅTKOMS

T

24 timmar so till 1 000-tal nlineåtkomst s projekt.

Gör Det Själv – mycket mer än en tidning Du får hjälp, vägledning och inspiration till alla praktiska sysslor som har med bostaden att göra – ute och inne. Vi ger dig utförliga steg för steg-anvisningar och visar med bilder och illustrationer hur ditt projekt ska ta form från början till slut. Gör Det Själv är för både nybörjare och hantverkare!

www.gds.se/viivilla

50 + 29:50 i porto och exp.

Läs om termometern på nästa sida.


2 nummer + VIP-Ă&#x2026;TKOMST + IR-termometer med stektermometer Totalvärde

628:80

DITT PRIS

+

Med den infrarĂśda termometern hittar du brister i isoleringen av ditt hus. PĂĽ sĂĽ sätt kan du minska värmekostnaderna och skona miljĂśn. Du pekar bara med termometerns laserstrĂĽle pĂĽ det ställe som du vill undersĂśka. Temperaturen visas i displayen. En extra ďŹ ness är att du även kan använda den som stektermometer. Värde: 499:00

INKLUSIVE VIP-Ă&#x2026;TKOMS T 24

timmars on till 1 000-ta lineĂĽtkomst ls projekt.

39

50

IR-termometer med stektermometer

+ 29:50 i porto och exp.

Beställ via svarskupongen eller pü

www.gds.se/viivilla

Premien skickas ca 3â&#x20AC;&#x201C;4 veckor efter att vi har mottagit din betalning. GĂśr Det Själv/Bonnier Publications International AS, Kundtjänst, 205 50 MalmĂś, tel. 08-555 454 02

S VA R S K U P O N G

JA TACK!

Frankeras ej.

Jag vill gärna prenumerera pü GÜr Det Själv och für de 2 nästa numren och en IR-termometer med stektermometer fÜr bara 39:50 + 29:50 i porto och expedition. Därefter für jag GÜr Det Själv i tillsvidareprenumeration.

betalar portot.

IR-termometer med stektermometer 911182

DU SPARAR 589:30

Namn:

â&#x20AC;&#x201C; när du bĂśrjar prenumerera NU!

Adress:

3949

Postnr:

Ort:

E-post: Var vänlig skriv tydligt â&#x20AC;&#x201C; texta helst!

SĂĽ här fungerar din prenumeration: Du fĂĽr GĂśr Det Själv portofritt i tillsvidareprenumeration pĂĽ utgivningsdagen fĂśr 61:90 per nummer, med reservation fĂśr ev. moms-, porto- och prisändringar. Du kan säga upp prenumerationen när som helst efter de 2 fĂśrsta numren, genom att skriva eller ringa till fĂśrlaget. GĂśr Det Själv utkommer var 3:e vecka. OBS! Du fĂĽr ditt fĂśrsta nummer inom en mĂĽnad. Premien skickas ca 3â&#x20AC;&#x201C;4 veckor efter att vi har mottagit din betalning.

2 nr (lĂśsnummerpris) IR-termometer med stektermometer Totalt â&#x20AC;&#x201C; rabatt

129:80

Ditt specialpris

39:50

499:00 628:80 589:30

+ 29:50 i porto och exp. 1341 0001

           

   

Erbjudandet gäller inte i utlandet. GÜr Det Själv fÜrbehüller sig rätten att godkänna ordern.

SVARSPOST 20 400 164 208 05 MALMĂ&#x2013;


"! $ %  

  # 

 


ALLT DETTA BLIR DITT 8 !43573

 

 

"7 

"7    +1**".*"!&+/-&.0&,+ 0&-/, %%"***5/

  

+%6.)&$-)6!&()//&/(0#&/("+/*8+/0". &*'1(0*0".&)*"!1))(6+/)

 ,*1)) .5) 0,.)"( 4 * 

5./+5$$-,./)&+/(,--. &)6 (.#6.$"., %,)&( *8+/0". 4

*) 

+.2))0&"**"0  )6!  ,--./0

 !.2#+2490%&!! 

2.*"!/2./(,.0"0+"!+ "))".2&3""+ 555#++2)(&,,&21&4)++#

  

5%2/)5%6). 5%2/)5%6). 007-)11)7 007-)11)7 &)7%0%5435737 &)7%0%5435737

!$2&))$6.+-."+1*".".-7))0&"**"0 8 ! -,.0,  "//10,*#7.'$32#-&620#&-*+#11)1*')1*$&-1,:-120#%/+9% *.//#0!.2#+2490%& *0

 

   

 

*7)5(-2%2811)5*3576=77)5(-27-0069-(%5)45)281)5%7-324>007-)11)743573*5-77(-5)/7,)1-&5)90>(%28&)7%0%5(>/54)52811)51)(5)6)59%7-32*?513163', 45-6=2(5-2+%51)(-2&)7%02-2+6/3576311)(*?0.)57-(2-2+)2 1(89-00%96087%(-245)281)5%7-32/327%/7%5(8&%5%/82(7.=267007-)11)787/311)51)(87+>9354)5>5

?52%12

*7)52%12

# "$" !" !"<# 

(5)66

36725

57

4367%(5)66

3&-025

AIH 13093716

5&.8(%2()7+=00)57313', )2(%672;%45)281)5%27)5-!9)5-+) 5) 1-)52%6/-'/%6,)17-00(-+-2319)'/35 )*7)5()7%77(-2&)7%02-2+=55)+-675)5%( 2&)7%02-2+6/3571)(*?0.)5(-2*?567%7-( 2-2+00/82(-2*351%7-326>6312%123', %(5)66844+-*7)511&),%2(0%6)0)/7532-6/7 3',0%+5%6,36322-)5631=+)5007- )11)7 =5(80=12%5)4367%(5)663', )00)513&-02811)56%17;'/)5(87-00%77*> ()0%964=22%2())5&.8(%2()2*5>2322-)5 "-(6/5-*7)586%17;'/)56%17-(-+77-00%77*> -2*351%7-3261%-0/5-2+(-245)281)5%7-32 9-%)43672*351%7-32631(80?4%2() %007-(/%29=0.%&3574367%(5)66%29=2(6 )2(%67%9322-)5"-(6/5-*7)53',0=12%6 -27)877-00%22%2 !)9-(%5):::/82((%7%&322-)56)

" !   !

Vi i Villa nr 9 2013  
Vi i Villa nr 9 2013