Page 1

    .",'5--4*&,0-0(*3,",>,342;%(<2%&/   (AB)

 

   ! ! !

   # !" "!" 

    

 !<("2 %5.<-" ! "  $ $

 

4"-34*13$#7776**6*--"3&

8((&/  6"$,&2 : ! 6;(( 31"-+= 

 

 

 &4,/;11&2* 6;(("2/"9)"2 6*)53#0$, "   

 


Demidekkare mĂĽlar gärna. MEN INTE SĂ&#x2026; OFTA.

DEMIDEKK ULTIMATE â&#x20AC;&#x201C; Nu även som helmatt Visst känns det behagligt när huset är nymĂĽlat. Välj Demidekk Ultimate nästa gĂĽng, sĂĽ kan du njuta längre av den känslan. FĂśr det kommer att drĂśja tills du behĂśver mĂĽla igen. Demidekk Ultimate finns nu även som helmatt. Oavsett om du har ett traditionellt hus eller ett helt modernt kommer det helmatta eleganta utseendet fĂĽ ditt hus att framstĂĽ pĂĽ ett helt nytt sätt. StĂśrst utbyte av den helmatta känslan ger val av mĂśrka och mättade kulĂśrer men det är du som bestämmer: Demidekk Ultimate Helmatt erbjuds i de allra flesta tänkbara kulĂśrer. Demidekk Ultimate Helmatt är en helt ny produkt men bygger vidare pĂĽ den erfarenhet Jotun gjort under 40 ĂĽrs utveckling. Oavsett vilken glans du väljer kommer ditt hus se ut som nymĂĽlat längre än de flesta i grannskapet. Det beror pĂĽ den unika AMA-teknologin â&#x20AC;&#x201C; en kombination av alkydolja och akryl som ger mycket lĂĽnga underhĂĽllsintervaller och suverän kulĂśrstabilitet. JämfĂśrt med traditionella helmatta utomhusfärger är det närmast en revolution. Vill du veta mer om Demidekk Ultimate och hur du hĂĽller huset nymĂĽlat längre, besĂśk din Jotun-handlare eller www.jotun.se

BLI EN DEMIDEKKARE DU OCKSĂ&#x2026;

Rekommenderat ca-pris fĂśr 9 liter: 2146 - 2631:- beroende pĂĽ kulĂśr

01/

!'47479)5)3-9G#9D3=1:;);79/  '())88@75-:)9:;)D9/)9:;)84)6 

 ""()+!)88@75-:9)63:D9/7;;:;)=D/-6   2(("-)88@75-:D9/8)4);:-;1D::-4*@B3-95@6;)6: -6;9<5  2'2""<6,-:D9/#)8-;:078"4G2,=D/-6   $4)88@75-:2<6/*-9/:D9/";2D96 =D/-6 !9-,-44:@//=)9<0<:"1+34))44F  %'')2" 7479)5)!7:4)/:2D965-,D9/6<;*@;79/  )88@75-:9)63:D9/";7+30745:=D/-6 -$2(#$7479)5)E4*D+3:D9/0)44G=4<6,:=D/-6  %""$)*$7479)5)79979;:D9/#)8-;"374=D/-6 4')2" "G,-9;D42-D9/0)6,-4-9;1/)94: =D/  2-)88@75-:D;:416/)6 #D*@D9/#)8-;";);176:=D/-6  3'- %E9*@D9/0)44)56=D/-6 2""$-7479)5)75-";)24"13;/);)6 


  

   

"

Hurra! Nu bÜrjar bästa bästa ( bästaste! som vi säger pü fejjan) säsongen som villaägare. Tycker i alla fall jag.

"%" %&-!$.($&&##$,% &&!$($& &&$.$%&-&& #- $,%##+&$,%$!%!+ & )"$ %$".!%&$+&&%" !&!!,$%!.%"&&!!,$%" &&(!!.%&(!%&!( "&&$& '%&(!$!$!+"#$"&'%&!& -%&.$ .($&($"$.$&&% &&&"%" %".($($-& (&'$"'&&$-&" #$%"$!,$ !$$ '&%%!!% ,$ .&% !%&,&(!"!!( %!'##-&(,!&$*!!%" (&$ /&$&$ "%$ $,!!"%&$,!"$"%-"$& !$ %(!&! &!%&$ ! "!!

"'%&&!' $,$'%&%"+"'&($!&(-'& $' %" (&'!$$#&%$&&($#-".$,!!! /!%,%"!%-,$&#""+(! ) ($. &&%.&" !#""-" $! (&#%"%" ($#""'*"(%# $'!&(&&!&($$ !%&,$&%" &&##$,%&!!&!%" $ !#"",'##&%.!#""$ #-www.viivilla.se%-&&( !$!-('!%$ $%--$!!", Fortsätt $'##,$$ mejla mig på #-$&'%+!%,$ $ &#"" &%-&&'%&!$ ($%($%& ''!!% (!($%& (!!$&(- !$ &! !!$!,$#" '&" '%$'! #"*%&$$-!%!&"$&

!!$ !!&!

' .$&,$#-&"## !'!,$'%&-&$ (,!$

Camilla von Otter ChefredaktĂśr

 INNEHĂ&#x2026;LL "&$,*&$!#$*$!&#%! $&&$& &#&%%'%& ,$&!*'&$' &%+(

#%.$&&%.!$'&$'  .$.+!%(#""! %"+ %+&&&&(+$ !#"" +(! $'($%($%&(

)( $&%&+&(!&$+!

.$&%+(*!%#- ", !%*!%%* $ $!%+$! $,)#$&$! '%&!'&$+,$! #$% &$*+$$"&&%.%&$+,$

,% .$'.$ $+%'##'&&$! +$ %&&&!#%% OMSLAGSFOTO:   STYLIST:    

KÜp en värmepump och fü rabatt pü en snyggare gräsmatta. KÜp en IVT PremiumLine EQ, HE eller IVT Air, sü für du kÜpa en Bosch Indego robotgräsklippare fÜr 2 900 kr inkl. moms (Ord. cirkapris 14 995 kr). Erbjudandet gäller t.o.m 30 juni. Mer information hittar du pü ivt.se.

Maj 2013 www.viivilla.se

3


   

   

  #  ! "&  % &! #!    %  #

$ & $% "$ %  $& # !$ # $ %&$ %##

              

       
   Lillaugust och Emma i fĂĽrskinn, 5 200 och 5 800 kronor. www.abccollection.se#,7*2'-!+27*&).!+, 2$'-!+,'*&).!+,3.!!.!$$+

  

HĂĽll koll pĂĽ:

   

BarnfĂĽtĂślj Hedda, 799 kronor. Ă&#x2026;hlĂŠns

Bäddsoffa Alex, 1 399 kronor. www.barnparadiset.se Sundvik, 995 kronor. Ikea

 !  

  "  2!2 *2-&*+7#,2'%2 ,2+#!$"*2+!2%1#,2%$$&2'$!#2'$2' 2(62 .5&2+$!,2 6$2(62&6*2%1,*

F

$*27*+5#*!&+'$2 *"-*2&2.&$!2' 2 &2%*2 $,5#&2.!$$7* +5#*!&2 ,2#&2.*2.5*,2,,2 +5,,2+!2!&2!2 -*22+#!$"*2+!2 6,26',2+'%2-2,1#*2#5&&+2 +"5$.#$*,2'*2!&&+2!2&2 .&$!2#&+#27*+5#*!&+ '$,2($*,2!2&2%*2 $,5#&2!$$7*+5#*!&&2 ,5#*2',262+%6,,2' 2 +,'*,2*6&27*7&2*5&*2 +'%2+$-#*2$$,2!2+!&2.52,!$$2 *+5,,&!&27*2%,2+'%2$!.!,2 7*+,7*2!2#1$+#6(,2(62*-&2 .2,,2+,*7%.*',,2 -2#&2 '#+62.5$"2,,2,#&2&2,!$$ $5+7*+5#*!&2' 2(62+62+5,,2 ,5#2!&20%($.!+2&*((2 .2 -+'#2' 2 5+,%1*2 '%2,2!&,2!&6*2!2!,,27*+5# *!&+'$+2.&$!2.!$$7* +5#*!&2 &2,!$$5+7*+5#*!&2

#&2'#+62.*2*2'%2-2 *2%6&2+%1#&2#$'#'*2 $$*2&6'&2.5*-$$2+%$!&2 *+5,,&!&&2-26*2'%2+6&,2 6*27*$'*,25*2&5%$!&2 *5&+2!2&2.&$!2.!$$7* +5#*!&2 -2#&2'#+62,#&2 ,!$$5+7*+5#*!&*2+'%2 ,5#*2!&2 '1.*#+% ,2 &+#2.!$$2-27*+5#*20#$- +!.2.50,*2!2!&2,*56* 2 4.&2&*2 '1*2#&2 ,5#+2.2!&2.!$$7*+5#*!&2 $$*2,!$$5+7*+5#*!&*2,!$$2 &2+6+'%2!&2+%66,2$$*2 !&2'$-,*-+,&!&22 5+2%*2(62 25*2.!2 +$6*2 6$2(62&6*2' 2#*5 ,*2&6*2.22.&$!+,2 %1,*&2'%2.!$$7*+5#*!&*2 *2-2+62*2#'$$2(62!&27* +5#*!&2+'%2-2,*'* 2 Av Charlotte Frey SvidĂŠn

 

Hopfällbart i nylon, 99 kronor. Rusta

GĂśr en mĂĽnadsbudget!2 &2&1,,!27.&!&25*2,,2 7*2#++'#27.*2!&2-,!,*2(*2$$2#.!,,'&2 (62,2-2#7(*22,!$$2,,2-26*2%2$$2 !&#'%+,*2' 2-,!,*2 $2!&2-,&2!2 #,'*!*2 -2#&25.&2,2 "5$(2.2+%*,2 ((*2+'%2! -,2' 2(*#.!,,',27*2 ,,2 6$$2"5*&#'$$2(62$$2-,!,*2' 2 -*2 .5$2-27$"*2!&2($&2     

 "  

22 &$&2 %$#,*'&!#2 +'%2!&& 6$$*2$12%!&+#*2 !&,2' 2#'&+#.&+*&2 5*2 5$+'*!+#*2' 2&27#2 %5&2*$!,2.$$22%! #$!!&+(#,!'&&+2+&+,2 &$1+2.2'$!#2 %$#,*' &!#(*'-#,*2#'%2,2*%2 ,,2 $22.22!&& 7$$2 7*2 72 $,*2$12 ,,25*2 -&5*2$!#2+,'*2$2+'%2 6*,2!&&&2 ,,2$!20('&*2 7*2$$,7*2 72 $,*2$12#&2 7*2%5&&!+#&2$&2&&,2 2+#'*2(62&*.+1+, %,2'+,*2' 2+%62*&2 5*2+5*+#!$,2#5&+$!2 ,,2.!2 1,*2-,2' 27*2'++2.2%2 %$#,*'&!#2$$,2',*2 7*2'#+62,,2%5&&2* $!,2.$$27#*2.*!2 *2 '#2!2"&-*!2,!,2*%2,,2 7*+$2(62&2*5&+&!&2 .2$12!2#'&+-%&,.*'*2' 2 $5%&,2,!$$2&2 -*'(!+#2 #%!#$!%1&! ,&2 2 +$-,2.5&,+2'%2,,2 *1,26*22

   

22/2,,2&,!'&$$,2 #'&,*'$$'*&27*2-&*2 .6*&222#'&,*'$$*27*2,,2 +2 -*2.,,&!+,*!-,7**2 &,**2+!&2.,,&%5,*2 6&2$6,*2+!&2%5,*2 +!,,2$$,7*2$5&2.!$#,2#&2 62,!$$27$"2,,22%5,*2 $2' 2,,2&2&+#!$2 .!$$5*&26*2,$2,,2 $#,!,2$'((27*2+!,,2 .,,&2 Maj 2013 www.viivilla.se

5
 

""!"!"$" 

SAKER VI GILLAR! Flora och fauna Nya lampan Mysinge-Tweet. Ă&#x2DC; 640/570 mm, HĂśjd 340 mm. FrĂĽn 1 260 kronor. Belid.

Dansk retrodesign Ny kÜkskollektion med design Geometri 1, skapad av Verner Panton 1960. Luckor frün cirka 753 kronor. Olika färger och mÜnster. Kvik.

Induktion i ugnen Cykla fĂśr livet Bidra till cancerforskningen genom att kĂśpa en cykel. Pris 5Â 995 kronor, varav 500 kronor gĂĽr till Cancerfonden. Crescent.

A BIDRA GENOM ATT CYKL

Nu finns induktionstekniken även i ugnen. Whirlpools 6TH SENSE ger snabbare tillagningstid och med Cook3-läge kan tre maträtter tilllagas samtidigt. Pris 17 390 kronor. Whirlpool.

4 3 procent av

ryssarna tycker att de är experter i trädgürden. " #

"

 " " "

SnÜren fÜr rangliga plantor Redskap fÜr smü händer

Snyggt pĂĽ kroken

Utvecklade av barn fÜr barn är de CE-märkta redskapen som kallas My first Fiskars. Dessa 129-139 kronor. Fiskars.

Handdukar av bambu. FrĂĽn 69 kronor. www.mm-trading.se

6 viivilla Maj 2013

SnÜren av ullen frün den sällsynta fürrasen Dartmoor Whiteface. SnÜrena är tillverkade tillsammans med prisvinnande designern John Arbon. 79 kronor. www.gardensmart.se


$!

( !(" !# !# & !!&(&!#!!!! (!!! &'%" !! $(!!!! & "! 

 !( !##'! $" "! " !!"("!!&" !!#'$!!( !' 

 


vi i villa

entré

DINA BÄSTA IDÉER!

Här är läsarnas tips för att göra huslivet lättare.

Skicka din idé till lasare@viivilla.se

Hej, Jag vill bara visa ett golv ni hade i Vi i Villa nr 6 2002. Vi gillade det och vi har nu bytt kök och lagt ett köksgolv som i tidningen. Vi har sparat den sen vi fick den 2002!

Nylonstrumpa till krukan

Glada hälsningar från familjen Svensson i Klippan Åh vad roligt att se! Vad snyggt det blev. Jag minns att detta golv engagerade många när vi hade artikeln i tidningen, vi var nedringda av läsare som ville veta mer om hur man skulle lägga det. Med vänlig hälsning

Camilla von Otter, chefredaktör

Mina orkidéer mår bra när jag sänker dem i en hink med lite ljummet vatten emellanåt. Jag blev dock tokig på all orkidéjord som flöt upp till ytan som man sedan skulle återplacera. Kom då på att trä en knästrumpa i nylon över krukan. Den sluter ganska tätt upptill. Fungerar utmärkt. Lycka till! Ulla Rosèn i Mönlycke

FÖRE

Ikea Trofast blev vinställ När barnen växte upp och behovet av att förvara leksaker upphörde, byggde vi om möbeln till vinställ. Det enda som behövdes var 15 mm rundstav och lim för att fästa dessa. Möbeltassar hindrar ensamma flaskor att rulla. Jari Öhman Södertälje

Möblerna blir fina med lite färg! Möblerna hör inte ihop utan är ett hopplock av begagnade delar och var ursprungligen i olika färg. Men i somras målade vi om fönstren i huset och det blev fönsterfärg över, så jag målade

alla köksmöblerna med den färgen. Sedan målade jag blommor med vanlig oljefärg och har sprayat klarlack över. Resultatet blir köksmöbler att vara stolt över! Rebecca, Lövånger

Fönsterbräda blev wc-hylla En överbliven gammal fönsterbräda som vi hittade i ett förråd passade perfekt att använda till en hylla över den inbyggda wc-cisternen på nya toaletten. Tobias 8 viivilla Maj 2013

Återbruk! Vi hittade en stabil men rätt ful byrå på en loppis för några hundralappar. Vi målade den, bytte knoppar och göt en betongskiva och nu ser den ut som ny! Anna-Karin

60%

av villaägarna uppger att de inte retar sig på sina grannar. Källa: Villapanelen mars 2013


!:*6.,*71*)&3)* +C378*6'<8&6* 4(0+/A6)7-&6:&6.875*(.&1.7*6&)*5B+C378*6'<8*3 7*)&3*)C:*6 *3,&,*6&)*2*)&6'*8&6* .-*1&1&3)*84(-(.60& +C378*6'<8*35*6B60&3 :.*6'/9)&*393.086<,,-*8+C6).,742093)@!" %" $ ?@!" >!"  ?%!" " #

6&28.11 /93.6&'&88*6&6:.:B6&+C378*62*)2487:&6&3)* -&1:&&6'*8704783&)*3-452*) "&:)6&,*8,*6)*8)., *8804251*88+C378*6'<8*2*).378&11&8.43*35B0C5*8 C6)&,2&/01= -&6:.1C6)&,7C55*8.:B6& '98.0*6"6A++&:B6&+C378*62A78&6*4(-8.88&5B+C378*6 4(-)C66&6.:A61)701&77$A10422*3

      &8*6.&1+C6.378&11&8.43*3.3,B6.38*.*6'/9)&3)*8A11*6 '*78A113.3, &56.1= /93. 4(-0&3.38*042'.3*6&7 2*)&3)6&*6'/9)&3)*3

! "

 ;;;24(0+/&6)77*

 

/&,:.11,A63&+B*3,6&8.76B),.:3.3,&:*3C378*62A78&6*

  

 

/&,:.11,A63&1A7&2*6.+C378*64(-)C660&8&14,*63&  !!

 !!

!"# 

 "

""

"$>

 " ""

4(0+/A6)7C378*62A78&6*3 !$ !!" 93)3922*6   
 

  4)&03)0 3)0$$)0!&+0 +0)')0",0(40-)0,0#3)0 $3*)0')<)-2/<+-?/36(<-$*<68 0(6(242/2*(1<$*(<$45521< $66<5.4,8$<%2.(1<=4(6<4716<(6< ?4<2&.5@<17<520<2/,.+(6(41$<,< 8@46<$8/@1*$</$1'<*A4<5,*<0?4. %$4$<*(120<$66<8,<.$1<+$<64(< @456,'(4<5$06,',*6<?4<8@4(1< .200,6<6,//<(//$158(4,*(<.$1< '(6<4('$1<4@'$<5200$46(0 3(4$674(4<,<.@1(<0('$1<8,1 6(41<%(+@//(4<5,66<*4(33<,<1244< (1<5.,)6(6<1?4<%/200241$< %A4-$4<.200$<2&+<)@*/$41$< 5-71*(4<,<*4:1,1*56,00(1<?4< /,.$<),1<8$4<'7<?1<%24<(6<*?//(4< %$4$<$66<6$-0$<8@4(1<)A4<'(1< .200(4<6,',*$4(<)A4<8$46<@4<<

1. Njut! )!#05)0!0$%&#&<',1$< )$824,62%5(48$6,21(4<)A4<$66< 1?56$<@4<6$<(1<(964$<'$*</(',*6< A4<$66<1-76$<<

2. BokfĂśr! ((')+)0!&0'*)- +!'&)0+!$$0+,)&*0#$&)0 ...$'%%)&,<A47620< $66<8(6$<1?4<2/,.$<8?96(4<+$4<5,1< /A8534,&.1,1*<%/201,1*<%?4< )47.6<(//(4<)?//(4<5,1$<+A56/A8< ),115<'(6<(1<$//8$4/,*$4(<5,'$< $8<5$.(1 <8$'<+?1'(4<0('< 8@4$<@456,'(4<1?4<./,0$6(6<%/,4< 8$40$4(<

3. Bidra!

   Magisk sommar! 0$1'$<&+7/0$15<2&+<$11$+<#,'(//5<1:$<%2.<$*,5.<520 0$4<?4<(1<%2.<0('<)$0,/-()2.75<520<,11(+@//(4<+?4/,*$<4(&(36< 0(1<2&.5@<3(4521/,*$<%(4?66(/5(4<20< 5:564$41$5<5204$4<3@<26/$1'<",<,<",//$5< /?5$4(<)@4<<342&(16<4$%$66<3@<2.75< 0(//$1< <2&+< <0$-<$%$66.2'(1<+,66$4< '7<3@<...-!!-!$$*<'?4<'7<2&.5@<.$1< /?5$<(1<,16(48-7<0('<$11$<2&+<0$1'$<<

Magisk sommar,<$11$+<#,'(//<2&+< 0$1'$<&+7/0$1<2456('65<,4.$< <.42124<<

www.viivilla.se

Lyxcarbonara

10 viivilla Maj 2013

4 portioner

00(*+ 00'& 0,$0$50# 00)50&0*())!*030)*#0 $$)0)/*+0

030 020$0-!*()30 00()%*&'*+0)!-&0 0-!+$50#*#$/+')0 #0 *$+0' 0*-)+((()0

Sü här gÜr du A<4-$<0('<$66<5?<66$<3@<<(1<5624< .$5647//<0('<8$66(1<2&+<5$/6$< 24'(16/,*6<2.$<3$56$1<(1/,*6< )A<43$&.1,1*(15<$18,51,1*$4 ?<41$<%$&21(6<2&+<),1 +$&.$</A<.(1<6(.< %$&21<2&+</A<.< ?<4<%$&21(6<

,&)0,+0&0()*'&$!0 #$!%+5)3++)&04+3)< 1-76$<$8<8@4(1<,<',1<64?'*@4'< ,56?//(6<)A4<$66<.A4$<4716<,<%,/<?4< (66<5?66

!

     

Smarta prylen!

!<< <<  <> <<#

?<4<.1$34,*6<5/?<1*<,<53$44,5(1< 520<'(/$65<,<0,1'4(<%,6$4 1?<&.<?<**(1<,<(1<%71.(< %/$1'$<0('<*4?<''(<256<8,6/A<.< (1<1:3$<5$/6<2&+<58$463(33$4 ?<//<'(1<$84711$<1:.2.$'(< 3$56$1<,<56(.3$11$1<0('< %$&21</A<.<2&+<53$44,5</@<<3@<< ?<**%/$1'1,1*(1<2&+<4A<4<20< )A<45,.6,*6<A<8(4<58$*<8?<40( (48(4$<3@<<(66<56246<)$6<(//(4< ,<(1<5.@</<4,8<3@<<0(4<3$40(5$1< 2&+<$85/76$<0('<1:0246/$'< 58$463(33$4<<<

 Fredrik Waldau, Sophie Rey och Annicka Roos är uppfinnarna till IntroKey. 1642(:<?4<(1<342'7.6<520< +-?/3(4<',*<0,11$5<20<'A44(1< ?4</@56<2&+<%(56@4<$8<(66<5,/,.21 +A/-(<(1</$03$<2&+<(1<6,0(4< 520<64?5<A8(4<8$/)4,<1:&.(/< ?4<'7</@5(4<'A44(1<64:&.5<(1< /$03$<,<+A/-(6<,*@1*<$03$1< /:5(4<5('$1<,< <0,176(4<5@<1?4< '7<5,66(4<,<%,/(1<(//(4<%755(1<3@< 8?*<+(0,)4@1<2&+<71'4$4<20< '7</@56(<'A44(1<?4<'(6<%$4$<$66< .2//$<3@<1:&.(/.1,33$1<<<

0-!$#+0*%%& &0#'%0&!0 (40()',#+& 0 ;<",<8,//(<+,66$<(1<(1.(/</A51,1*< 3@<(66<564(55,*6<8$4'$*5342 %/(0<(120<!1*<A4(6$* 5$0+(6<520<?4<520<(66<?01(< ,<5.2/$1<),&.<8,<0A-/,*+(6<$66< 5$0/$<8@4$<.715.$3(4<2&+< 768(&./$<(024:<(:<520<17< ?4<8@46<)A4(6$*<<< ,)0#'%0&!0(40++0++0-)0 &03*+0$5*&!&& 0 ;<(6<),115<.21.744(16(4<0(1< '(<)/(56$<+$4<(66<5:56(0<520< 0@56(<,156$//(4$5</,.$<20)$6 6$1'(<520<(66</$405:56(0< ",<8,//(<*A4$<1@*26<50$46<2&+< (1.(/6<< < 0#'%%)0&+)'/0 +/05)0-!$$3) 0 ;<",<5(4<'(6<520<(1<%,//,*<)A4 5?.4,1*<",<+@//(4<?8(1<3@<$66< 768(&./$<(1<$33<'?4<'7<5(4<20< 'A44(1<?4</@56<(//(4<20<1@*21< ?4<+(00$<1642(:<5$/7)A45< 8,$<(024:(:<!<2&+<.$1< .A3$5<3@<...''#'% 1%')//

"<<
Njut i eget spa - när du vill, üret om!

CERES UTOMHUSSPA

29.995:-

2013 ĂĽrs modell

INKLUSIVE LOCK

Halksäkra utomhusspa frün USA, marknadsledande när det gäller hÜgkvalitativa spa, med generÜsa garantier. Se alla modeller och nyheter pü vür hemsida.

Delbetala fr 1.012 kr/mĂĽn*

* Avser 36 mĂĽn. Se kĂśpvillkor pĂĽ www.skanskabyggvaror.se

Egenodlat - smakar alltid bäst!

VĂ&#x201E;XTHUS FRĂ&#x2026;N

4.995:-

Odla växthus är prisvärda med snygg design och münga tillbehÜr. Passar utmärkt till hemmaodlaren. Finns i rektangulära storlekar frün 4,9 till 11,4 m² samt ett orangeri pü 8,6 m².

JUST NU

FÜnsterÜppnare pü kÜpet vid kÜp av valfritt växthus.

 

runt

       ALLTID FRAKTFRITT I HELA SVERIGE ALLTID 30 DAGARS Ă&#x2013;PPET KĂ&#x2013;P OCH FRI RETUR PRISERNA GĂ&#x201E;LLER T.O.M. 2 JUNI 2013 EXPEDITIONSAVGIFT 195:- TILLKOMMER

   

 

 

          

  

   

 BESTĂ&#x201E;LL GRATIS KATALOGER TEL 042 - 25 30 00 WWW.SKANSKABYGGVAROR.SE


KĂ&#x2013;P ETT KOMPLETT UTERUM OCH FĂ&#x2026;

STOMME PĂ&#x2026; KĂ&#x2013;PET

Gäller vid kÜp av okapad stomme, tak & S30 partier till ett värde av minst 45.000:-

LIMTRĂ&#x201E; PRISEXEMPEL Pulpettakstomme UL 6x3

Välj mellan 15 färdiga stommar eller bygg din egen med lÜsa delar

9.995:-

(Br 5990 x Dj 3275 mm)

S30 Excellent vita skjutdĂśrrspartier Kanalplasttak 16 mm Totalt Vi bjuder pĂĽ stommen! PRIS FĂ&#x2013;R DETTA UTERUM

28.980:7.195:46.170:-9.995:36.175:-

Varmt, ljust och behagligt material som är otroligt hüllbart. 4 grundmodeller i 15 olika storlekar pü färdiga stommar, okapade eller kapade mot pristillägg. Pulpettakstomme, okapad frün Sadeltakstomme, okapad frün LÜsa delar frün

   

OPTIMAL

EXCELLENT

KANALPLAST

S30 ISOLENT

Njutning i alla väder S30 bestür av tre modeller, Optimal, Excellent och Isolent, byggdafrün samma grund. Välj modell efter säsongsbehov. Kraftiga profiler, snygg design, helglasade luckor frün golv till tak och hakregellüsning. Finns i vit, vinrÜd och antracitgrü. Optimal vita skjutpartier frün Excellent vita skjutpartier frün Isolent vita skjutpartier frün

FĂśnster    

"%+!#"!## "#*!# +

DĂśrrar   

 

HĂĽllbart, skyddande och isolerande Stabila, täta och av hĂśgsta kvalitet â&#x20AC;&#x201C; nĂĽgra av marknadens absolut bästa! Välj tjocklek och längd efter behov. Opalfärgat. Allt ingĂĽr â&#x20AC;&#x201C; pris inkl. profilsystem! 10 mm frĂĽn 16 mm frĂĽn 32 mm frĂĽn 50 mm frĂĽn

 !"$"#$       

&&&""(%!!"


CLASSIC Perfekt fÜr den svenska sommaren Ett enkelt, välbeprÜvat och genomtänkt basalternativ i aluminium, nästan helt underhüllsfritt sü när som pü vanlig fÜnsterputsning. Finns i naturanodiserad eller vit. Fast parti frün SkjutfÜnsterparti frün SkjutdÜrrsparti frün

 

  

Ny modell 2013

Vinterträdgürd till kanonpris

10% RABATT pĂĽ redan lĂĽga kampanjpriser

ISOMAX

NATUR V

Gäller Isomax, Natur V och kanalplast 50 mm

Vinterträdgürd med skjutpartier

Vinterträdgürd med vikpartier

Helisolerat och gediget system fÜr användning üret runt. U-värde pü hela konstruktionen 1,9. Finns i vit, vinrÜd och antracitgrü.

Inglasningssystem fÜr uterum som passar alla ürstider. Vitmülat trä med eller utan aluminiumbeklädd utsida. U-värde pü hela konstruktionen 1,7 - 1,8. Aluminiumbeklädd utsida finns i vit, vinrÜd eller antracitgrü.

Fast parti frĂĽn SkjutfĂśnsterparti frĂĽn SkjutdĂśrrsparti frĂĽn

 !"$"#$     

   

, ##!### +!",! &&&""(%!!"#, #  

#

Fast parti frĂĽn EnkeldĂśrr frĂĽn PardĂśrr frĂĽn Vikparti frĂĽn

 !"$"#$      

  

  

$#!$)(##!,!!!)! !#!),"#!)!"! %*'#$")#!*+!"(!)" )!$"! $"!)!)""!)"$#,!!! !!"!) #$#,!%!
    

            

! # $ $ ""   

 

     

$ $$ # "$! !

 !  "  #

 # 

"  $  #$ # " 

   F

+!#!##)!"& $!!&"$!+%!! # $"#"(!% !##!"#!#! )!+"## "#"#!%##!#( !%#!%)!#&"! !%""(!#!()! +!$#&## )+"# )## $#!$!%#!#!()! '#""#!("

14 viivilla Maj 2013

!#$!!!" ""$# "##((!#"# $#!$!#"#%( ) #%!##%#!#$#!$)# "$%(")!#!$#%#% !" "#(#+!##%((!$#!$" !$#!#!" ) !)"""+%!$!%##$#!$# "$"$# ###!##

"( ###, $#"!"*! !#! ' #&!####+"! !#!##"$% (!"#!$# #%!""$# %####$#&!! #+%!$"### !!$# "$##+#%!##"(%!#% #!"%)!#+(!"" #"")%( #%!""#(#!#(!
 

           

 &

# %&& &"$(&*"" &&&! &&# *&$&& &$ " " &&* ! & "#  "%& ' & "" "& && !&& "& * !"&&!!!&(& # &&"'"& !&#" #"& !&"!& & ""&* & ""&* & !&)    #&& !"&$& " '&"$'"& ' &#" # "&'""&& !&!"( &" '& !&"&*$ & #!"& *!" & (& "*!" & (!""&& !!"'& *!" &(& "$'&"& "&" ("&$ &$ " "   $(&( 

"(!" #,+"%!!# / !!/"$ ".( &$ %$"%$ $$ $&,,"$$+" #$+ "#%-" &+#($% &"$$"" ) &+$/$&(%$( +"$$+&""&" ", ""&#&$$-$#$"&,$$ ++&&%$!$#

"!"-""""&$$" $$"+," #"# $"++ +"-""" +"-!!"($+# &$$&"%$# -"'$ %##+!!.#+&$-#$" "%$# "$#+"$+$&-#$" ",-"&"$$$#%$-""" # " #$$""# -!!$&$ #$-""$!##$%#$#+" 

$&$$($(""-# )&#$$ $""#-""+" %# #,%!!&"&"&+" $#&$ $+"+"$$$+$ %,#+"*&$"# # "#+" " %""(

Text Tesa Spetz      Maj 2013 www.viivilla.se

15


 

                      

T

$+&!!-$!#""!!!% $!+$& ,$&!)& $&-$!,$,$%! !!'($ -!%!!,"& $*!,"&%&-$$ ! #$&" !-##!! "&&$+,$!% %"&&$' !!" '%" '&" '% " !&"!!(%%-!% ,'& )!!!&&'&$' *(!!+$ $"!&& &$+,$! '%&% !!-$$#,&$+ ,$!%% +$ !!',$!'%& ('('!,!!%, %$ !$&!" '%&"'&&$+,$ !%+$ ,$&!& +$!&+%& '&$' & $&&&"&& ,$&!)& %+(-$'&" && !%,($! % " ,& !&&"& &(,%" $$ !$%'&&& "&%($ $%-!% , *(!&)'& !((+!, &%&-$$&)!$$!&!!% &&"&&'"!&#%%"# '$%#$'!%'%&(!,"&%" !!!/! %($!+$-$

((%&-##!!%$ (-$$%#$&$ , $!!/!!% ,!%'&-$ $$&&(+ ! !$.%&+$ ' !' &&&&!,"&&$+($&%" &"+!%&& *(&&-$$$!%'($&$+ &$%" ((,&! %($! +!%!!!($&& , ,( ( &'%&%, -!%&$$ $ *'$+!#, '$'&$' &%' #%%"# '%& &%(,$($-% !! !'%" &$+,$(!&&& &!!%''## (%%" !%!'&$' %&&%' ,#&%!!-$'%&%/!&&"& -%!!!(&&,&'&!&(#,& %+$ ,$&!

!!! &!)&($&& &%'!%&&+!$,(& *+$/!!%!!'&!$'!!!"( (+$ *!&!%$! '%&,$%"! $(!'%%&,-$

         

16 viivilla Maj 2013

Text Elisabet BroomĂŠ        

! 

     

  /%'"-!-&"-')/-%"-

! -#- !$(&  -"-) -%/"' '-('"0%-0$"-!-"-($$ )(*"-'%./%-$/---)%'!'%   "."'-+')-/%'"-!-. $-)-"-)-"-$ /' & %-&#!-+-''-0%%& $%'%"-!-'% &-&# % &--# " -'%.%!-#!!%-%/"-/"&+)%#%-&%-!-$!"',%&- .%,-'#!!"-%("'-0"&'%".%- /!/ --)-$ /'- -)%'!'% "'-%("- # )-)-'%+! $%"%'-'%.-&#!-# '&-"-!-$ !"'-0%-''-/- '-!0%%-"+"&   )/-&#!%%  %---%#"#%-$ (&%'&'"-/%'"-&. )- -"


 

#%-!%(-!%&$&+!%' (+(%" %&+!$'& #$"!&((+$ !,! %*($"$.) . 

$"!"$

&!%$-! #!$,!%%"$% $!+$!"!% #%" -$&&&$ +&&$&&",$&$'!& $"!"$

+&&$+&&%&+ !! *%!!  "'%#$"$ ""%&'% $"!"$

    ! "!           #!!

'."+%7*---".,'--.-+.' ,)'5+2!!- 7+,)''++.%'(-#&& 5& &#!-/#&&/5+'.**-1'*&/#,.(+ ,)''+%/5&&+(*,,+--:5%-&'(- &&+(#( +/5+'++#&&.!7+#( .-+.',,5,)(!&5(!+)""(&#-'+ %),-(,9%-#/&7,(#(!5+(/5+' *.'*--+&-+(-#/4+.5+')-# 5+'--2!!--&&&,(2--.-+.' 5+!)&//5+'("5+&#!/5+'%5&&5/(# --.-+.' 3'."+--!''&-)#,)&+-.- +.''-)+*+!+.(8((,'7$&#!"-+ --.**!++-#,-5&&- 7+--%7*-- "&-(2-- .%(*&)%.**-8(-&#! !)&/-)"#,)&+#$5&%&!-2--#&&-- 5--+#,)&+--%)" 7+-- 62--+&#!+ #,)&+#(!%(.2--#&&#,)&+!&,+5--+ )+(&# +5%*6.-+.',&/+(-7+( (-1

 !

(/#(-+-+5!6+%(-*,,.-'5+%- --#(,-&&+(%'#('(-,-5&&+,-)+ %+/*6+(,5%+"-(+.--%(& *&,--%'6,--1'*&/#,-5%,' *&6-)".%(#(-&.**(%'#( #+%-!()'%(&*&,--%- ,,.-)' 6+%'#((#(-*&+, 7+(5+!&,-# .-+.''-6 7(,-+(%(,*+#%(5+-

&#+ 7+/+'-)(-%-(6-+ 7+,5&$+ /&,-5+&&+(%'#(-#&&/+%+,6 %("$5&*#!''+-#*,)'".+. +(,5%++#--.-+.' 3.'+8((,)%,6,%)+,-(, +# ,*#,+,)'%(/+--8(-&-+(-#/ 5+ #(-&#%/5+'9%-#/'(-&#+&#% "'-+/&#!-)"'2,#!-,5!+,*+#&, ,)(*6%6(,% 2!!/+)+

 !

'."+!&,-%*6#--.-+.'%(- &5--&#&#- 7+'2%-/-!)*6,)' '+( -8((,:+)&#%,)+-+,,%.!! -%,)'.%(')(-+6.-)'-#,% )"'(.&& /(&#!,-5+,%.!!-% ,%.!!+#(+,)'+!&+,'(&#( #&&."(&#-'+)')(%5(,&,)' ,,.-)'5+&$.5'*(%(./5&$ ,%.!!+#(#'$.%*)&2,-+/5/ 3 --,(2!!-)",'##!-,5----,%5+' / 7(,-+(5+&'&&!+#(+,)'-5%+ )+(-&#!-)"(5,-(#(-,2(,(5+5+ +6(+!( ((((/#(,-''5+-- #,)&++&#-1-+5/(.(+/#(-+( +5--+ )+(&# +5%*6(-1

 !

+#,,)'#()'".,5+-+---5(%*6 ,6/5&+-,&$.,,)''2,&2,(#(!##-- .-+.' (,-7++!(+&&&$.,%5&&5+&&-#

+)",*)-&#!"-,&&+'#(++'-.++ %((/5(, 7+--,%*"'-+/&#!"- 3*)-&#!"-,,)''( 5,-+.-(*6 &#'-+5,-)''(+%)''(+,)''( /#&&"&2,(#(!#,-)''( (,)+-(, ,*)-&#!"-,,)'#(- +5,,#(#-+5-!7+-- 5+#!"-(#,-)''(/+,,5!+ )+ (&# +5%*6(-1 6.-,#(/--.-+.'%(-/+ ,(2!!-'1'*&/#,.*&&+)0( &#!"-,&&-,6,*)-&#!"-,,)'*%+.**6- +,*%-#/(+6- (-#'+,-2+-+5!6+, &2,(#(!5+,,.-)'/,%+5%( 7+ #(+)--,-$./+ -8((,:+*+#%( 7/+#-&7,(#(!+'&-%(#%,6,)' &2,(%+.%)+*&&+&&+/+ 7+#(- &,&#(!)+,)'%(*&+,1'*&/#, .-'!&,(,(+%(-

 

'#--.-+.'5+%&&-.(+/#(-+"& /6+-%(/+'&. - +6(".,-&5%.-)" %)((,+*6 7(,-+!&,( -5+,/6+- --.(/#%)'.#(-"+(6!)(/5+' #.-+.''- -.%(-5(%*6 7+-- '#(,%*+)&'-5+--/5+'.-)' ".,&. - (/5+'%&,)'')(-+,# 7(,-+-,,*6+*+)8&#,)&++)"%('#(# '++#,%( 7+%)((, 3 --(+!#!&,&&+#,)&+!&,'&5!+ /5+ 7+5--++#,)&+9%-(-2&#!- )"+#,%( 7+#''&&+%)((,'#(,%+ --"!)!)/(-#&-#)(5+/#%-#!- - %('( 6!()','67**(#(!,+ 7(,-+,5!+#(.&,,)(*6#&&+ (

Av Charlotte Frey SvidĂŠn Maj 2013 www.viivilla.se

17


Hotellpaket till fantastiska priser!

Ange koden VILLA

Vital-Landhotel Schermer Bo på lyxigt SPA-hotell i Westendorf, beläget ca. 10km från Kitzbühel

3 x övernattningar 3 x frukostbuffé 3 x lunchbuffé 3 x valmeny/temabuffé Gratis frukt, saft och vatten i SPA-avd. Obs! Ankomst alla dagar från 4/5-10/7 2013.

SUPERPRIS!

2.321,”Exklusivt hotell inrett med glaskonst och målningar från Kosta Bodas fantastiska designers. Temat glas går igenom i allt från mat till SPA, missa t.ex inte undervattensutställningen i poolens botten. Kosta bjuder också på superb shopping!”

Kosta Boda Art Hotel

2 x övernattningar 2 x frukostbuffé 1 x 3-rätters supé Gratis inträde till SPA-avd. Gratis internet och parkering

858,Spara upp till

2.202,-

OBS! Gäller för ankomst under juni månad 2013

Les Jardins D’Adaldric Obernai ligger 25 km från Strasbourg i Alsace längs vackra ”Vinvägen”

5 x övernattningar i standardrum 5 x frukostbuffé 596,5 x 3-rätters meny + 1 x välkomstdrink Spara upp till Gratis internet och parkering(i mån av plats) 1 x kaffe/te dagligen

Obs! Ank. söndagar t.o.m. 22/12-13. Turistskatt på 0,7 Euro/dag tillkommer. Beställ innan 1/5-13

2.975,-

Priserna är per person i dubbelrum Expeditionsavgift från 59-79,- Spara i förhållande till hotellets egna priser Förbehåll för utsålda datum, tryckfel och prisförändringar 400 hotell över hela Europa Ange koden VILLA vid beställning för att erhålla de rabatterade annonspriserna


www.risskov.se 040- 611 6130 www.risskov.se På N 61 k ordjy m f llan d rån Fre s väst drik kus sha t vn

Rica Talk Hotel

Fårup Skovhus

Bo på trevligt och supermodernt hotell endast 10 min från Stockholm C

Familjehotell nära Fårup Sommerland och barnvänliga sandstränder

2 x övernattningar 2 x frukostbuffé Gratis internet Tillgång till bastu och gym Alfons-lekland för barn

279,Spara upp till

Obs! Ankomst fre-lör samt alla dagar 1/7-11/8 2013(ank. mån-tors 1.428,-)

1.071,-

2 x övernattningar 2 x frukost 2 x 2-rätters meny/buffé Gratis parkering Nära till strand och familjenöjen

352,Spara upp till

Obs! Ankomst alla dagar hela året. Säsongstillägg 54,-/dygn, 24/6-31/8 2013.

833,-

”10 km väster om Rostock och 5 km från Östersjökusten ligger den lilla mysiga semesterorten Bad Doberan. Här semestrade adelsfolket redan på gammeldags charm och moderna faciliteter.” 3 x övernattningar inkl. frukostbuffé

632,1 x candle light dinner

Hotel Friedrich Franz Palais

1.547,-

OBS! Ankomst t.o.m. 28/4-14. Vid ankomst mellan 1/6-31/8 tillkommer 136,-. Turistskatt på 1-2 Euro/dag/person tillkommer(från 1/6-31/8, 2 Euro).

Ringhotel Landhaus Gardels

Hotel Faaborg Fjord

St. Michaelisdonn, nära hav och nationalpark 80 km väst om Lübeck

2 x övernattningar 2 x frukostbuffé 1 x kaffe och kaka 1 x 3-rätters meny 1 x kvällskaffe med sötsak

661,Spara upp till

Obs! Ankomst söndag-onsdag t.o.m. 13/8-13. Beställ innan 1/7-13.

1.071,-

2 x övernattningar i komfortrum 2 x frukostbuffé 1 x 3-rätters meny + 1 x välkomstdrink 1 x fruktkorg på rummet Obs! Ankomst alla dagar t.o.m. 20/12-13

Öppet mån - tors 9 - 17, fre 9 - 16.30 sön 10 - 15(sön endast maj-aug)

203,Spara upp till

1.190,-


vi i villa

pool

I Sannas barndomshem har poolen alltid varit flitigt använd. Men sedan familjen lät bygga ett soldäck i två plan och ett plank med snygg belysning har badkänslan förhöjts betydligt!

Sjuttiotalspoolen fick nytt soldäck Sjuttiotalet har uppdaterats till 2010-talet med uteplatsen i två plan. De båda etagen följer tomtens sluttning.

I

en sjuttiotalsvilla i en av Stockholms norra förorter växte Sanna upp med sin familj och redan som barn badade hon i poolen som fanns på husets tomt. Visst flyttade Sanna ut från föräldrahemmet, men när hon träffade Lars, sin man, fick de möjligheten att köpa föräldrahemmet. Den chansen tog de gärna och nu bor Sanna där med sin egen familj. För fyra år sedan hade Sanna och Lars söner blivit så pass stora att Sanna och Lars kände att nu var det möjligt att ta ett helhetsgrepp och renovera huset. Först i tur stod souterränghusets bottenvåning, och när det väl

20 viivilla Maj 2013

var klart blev det övre våningsplanet med vardagsrum, kök, badrum och sovrum ombyggt och totalrenoverat. Eftersom vardagsrum och kök, numera ombyggt till öppen planlösning, leder direkt ut mot baksidans tomt och pool tyckte Sanna och Lars att det var lika bra att passa på att få uteplatsen i samklang med det inre ombyggda huset. Särskilt som glasdörrarna går nästan hela vägen ner till golvet vilket tar bort gränsen mellan ute och inne. Arkitekterna, N 59 och Joakim Persson Designer, som anlitats för ombyggnaden inomhus fick därför uppdraget att få tomt, uterum och

pool att fungera som en helhet med husets insida.

Muren mot grannarna behölls, men

höjdes upp med ett svartlaserat plank, samma svarta färg återkommer i husfasadens trädetaljer. Sedan byggdes den nya uteplatsen upp i två plan ovanför poolen. Detta även för att följa tomtens sluttning. Det nedre planet är tänkt som soldäck och det övre mer för samvaro med familj och vänner. Där finns en platsbyggd bänk/ soffa med förvaringsutrymme i vinkel och bakom den fortsätter murens plank. Lik-


vi i villa Poolen och uteplatsen har söderläge och har sol långt in på kvällen. Parasoll inköpt på Plantagen.

Vid planket finns en praktisk diskbänk och ett skåp som döljer grillen. Stolarna med utfällbart benstöd är från Fiam, bordet är från Kartell.

Här bor: Sanna och Lars Var: Enebyberg utanför Stockholm Projekt: Att förnya gamla poolplatsen med ny uteplats och nytt däck Tips för en bra poolplats: Att den ligger nära huset och är enkel att sköta. Och att den har en mysighetsfaktor! Mest nöjda med: Helheten. Den nya uteplatsen gjorde att pool, uteplats och hus blev till en enhet. Minst nöjda med: Förvaringsutrymmet under bänkarna räcker inte till för alla dynor och kuddar.

Familjen har även matplats under tak med en öppen spis som ger värme kyliga sommarkvällar. Husets träpanel går igen i det svarta planket.

Vägglamporna från Flux tänds automatiskt när mörkret faller på. Kuddar och dynor är klädda i utomhustyget Anyplace från Chivasso.

som planket är sidorna på de båda etagen och på bänken målat i mattlasyrfärg med samma svarta ton. Det håller ihop hela uteplatsen och ger den ett modernt uttryck, sjuttiotalet till trots.

Poolen var i så bra skick att den be-

hövde inte åtgärdas vid ombyggnaden av uteplatsen. Den har använts flitigt under alla år men sedan uteplatsen blev klar konstaterar familjen att själva poolplatsen är mycket mer använd nu än tidigare.

Text Tesa Spetz Foto Andrea Turander

Vill man ta sig ner i poolen lite mer värdigt finns en inbyggd trappa, annars är det stege som gäller.

VILKEN POOLUPPVÄRMNING SKA DU VÄLJA? Maj 2013 www.viivilla.se

21


vi i villa

pool

Drömmer du också om en turkosskimrande pool att svalka dig i när sommaren kommer? Eller svalka och svalka, den får ju inte vara för svalkande. Vi reder ut skillnaderna mellan de fyra vanligaste metoderna för pooluppvärmning. Solpaneler är billigast men kräver en kompletterande värmekälla.

HÅLL KVAR VÄRMEN!

VIKTIGT ATT TÄNKA PÅ!

Det finns flera typer av överdrag som ser till att värmen stannar i poolen. Automatiska lamellöverdrag isolerar riktigt bra och pooltak skapar en växthusvarm känsla även när det är kallt ute. Det finns även värmeisolerande överdragsdukar, som man hanterar manuellt.

Driftskostnaden kan variera mycket beroende på väder, var i landet du bor och vilken temperatur du vill ha i poolen. Beräkningarna är gjorda för en nedgrävd pool på cirka 45 kubikmeter. FOTNOT: ALL FAKTA KOMMER FRÅN SVENSKA POOLFABRIKEN, POOLKUNGEN OCH FOLKPOOL.

Vilken pooluppvärmning ska du välja? VÄRMEVÄXLARE

POOLVÄRMEPUMP

SOLENERGI

ELVÄRMARE

En värmeväxlare gör att du kan använda värme från värmesystemet du har i huset för att värma upp poolen. Det finns både för elvärme och för vattenvärme från exempelvis oljepanna, värmepump eller fjärrvärme. Det krävs en viss del energi för att ”transportera” värmen till växlaren.

Luftvärmepumpen är en vatten/luftpump som genom att komprimera ett köldmedia, kallat R410, alstrar en hög värme som leds in i en kondensor som där avger temperatur till det cirkulerande poolvattnet. Önskad temperatur regleras därefter enkelt via en digital display på värmepumpen. Pumpen placeras utomhus, gärna i ett soligt läge, och ansluts direkt till elnätet och poolen.

Solpaneler placeras exempelvis på husets tak, helst i söderläge, och energin som genereras av solen värmer upp vattnet. Solenergin kan, en bra säsong, ge 5-6 grader ökad temperatur i poolen.

Elvärme är den historiskt sett vanligaste metoden för pooluppvärmning. Vattnet strömmar via cirkulationen genom elvärmaren och kan ge full effekt dygnet runt. Med en elvärmare kan du vara säker på att få vattnet så varmt du vill, om du då är beredd på att betala lite mer.

Kostnadsexempel Cirka 5 000-20 000 kronor beroende bland annat på vilken styrutrustning du väljer. Driftskostnadsexempel/år Cirka 10-15 000 kronor. Miljötänk Lika miljövänligt som den uppvärmningsmetod du valt i huset. Vad väljer andra? En värmeväxlare är främst en bra lösning om du har en kraftig värmekälla i ditt boende, exempelvis en pelletseldare. Värt att tänka på är att installationen kan bli kostsam om det är långt mellan värmekällan och poolen. Bara några få procent väljer värmeväxlare som uppvärmningsalternativ. 22 viivilla Maj 2013

Kostnadsexempel Cirka 20 000-28 000 kronor. En dyrare värmepump har ofta en högre värmefaktor, vilket ger en lägre driftskostnad. Driftskostnadsexempel/år Cirka 5 000-12 000 kronor. Miljötänk Värmepumpstekniken anses relativt miljövänlig eftersom den använder mycket lite el. Vad väljer andra? Nästan alla (uppskattningsvis 9 av 10) som köper pool idag väljer denna uppvärmningstyp.

Kostnadsexempel Cirka 20 000-30 000 kronor. Hur stor poolen är avgör hur många paneler du behöver. Driftskostnadsexempel/år Cirka 6 000 kronor, vilket är för den energi cirkulationspumpen förbrukar under en säsong. Men du bör ha en kompletteranade värmekälla. Miljötänk Solfångare är ett mycket miljövänligt sätt att värma upp poolen då all energi samlas upp naturligt från solen. Vad väljer andra? Efterfrågan på solfångaranläggningar för pool har minskat de senaste åren eftersom den nästan alltid måste kompletteras med ytterligare en värmekälla. Bara några få procent väljer solenergi som uppvärmningsalternativ.

Kostnadsexempel Cirka 5 000-13 000 kronor. Driftskostnadsexempel/år Cirka 15 000-40 000 kronor. Miljötänk Elvärmen läggs på din vanliga elförbrukning. Ett sätt att göra den mer miljövänlig är att välja en elleverantör som enbart använder sig av ren el. Vad väljer andra? Fram till mitten av 90-talet var detta den absolut vanligaste värmekällan men idag har efterfrågan minskat kraftigt på grund av de höga driftskostnaderna. Bara några få procent väljer elvärmare som uppvärmningsalternativ.

Text Charlotte Frey Svidén Foto Svenska poolfabriken


Investera mer livslängd för taket.

Kampanj

1. Kontakta oss

Spara 500 kr Boka kostandsfri besikning via sms så ger vi 500 kr rabatt!

Sms: tak till 72130 2. Kostnadsfritt hembesök 4. Uppföljning 3. Proffsig behandling

Prisexempel

Snittak ca 170 kvm Vårt pris 9 425 kr ROT-avdrag - 4 463 kr Ditt pris:

4 962kr

www.takvård.se

Dalarna 070-471 90 97, Värmland & Örebro 070-200 71 34, Västmanland 076-026 51 12, Gävle & Uppsala 076314 55 67, Södermanland 070-266 75 28 Eskilstuna 070-490 66 51, Stockholm Norra 073-876 43 57 Mellersta 076-0508091 Södra 070-442 22 91, Skåne 042-400 73 72, Bohuslän 070-734 15 48, Göteborg 070-736 74 21, Östergötland 076-886 62 66, Kronoberg & Kalmar 070-941 44 66

JA tack. Kontakta mig för kostnadsfri besiktning och offert Namn Adress

LA takvård AB Tjärnavägen 16 785 30 GAGNEF 0243-282630

Frankeras ej. mottagaren betalar porto

LA Takvård AB

Postnr

Ort

Telefon

e-mail

SVARSPOST 20570881 781 20 BORLÄNGE


Crawford Satin

Ett mått på elegans. Slät som siden, stark som stål.

» 10 trendiga standardfärger och 6 eleganta modeller » Bästa skydd genom täckta skenor, karmar och fjädrar » Välisolerad med 42 mm tjocka paneler

Mer information om våra produkter samt vilken återförsäljare som är närmast dig hittar du på www.crawfordgarageportar.se

AM Galant

Plåttaket AM Galant finns i åtta kulörer och har ett smart klicksystem som gör monteringen barnsligt enkel. Vattenlås som hindrar att vatten tränger in under plåten och 15 års lackgaranti ger dig extra trygghet. Beställ ditt måttanpassade tak hos din bygghandlare redan idag! Starka tak- & väggprofiler

Vår kraftiga profilerade plåt för tak och fasad klarar en hög belastning utan att tappa formen. Den har också ett tjockt zinkskikt som förhindrar rostangrepp. Ett tryggt val i vårt nordiska klimat.

24 viivilla Maj 2013

Ytskiktet förhindrar mossbildning och håller taket rent från smuts. Armat plåttak håller längre än de flesta takmaterial och när taket ska bytas lämnar du plåten till återvinning. Ännu fler fördelar som gör valet av plåt från Armat barnsligt enkelt!

www.armat.se

Effektiva regnvattensystem ökar takets livslängd. Självklart är våra hängrännor, stuprör, beslag och övriga tillbehör lika lätta att montera som själva taket.


vi i villa

tävling

Nu är det dags igen! Vår stora fototävling Sveriges vackraste villa har nu åter dragit igång på vår sajt. Ta chansen och vinn Rösta på ett härligt kaminpaket!

Har du Sveriges vackraste villa?

ditt favorithus!

Titta in på sajten och lägg din röst på den villa du tycker är vackrast!

Ä

r ditt hus en riktig pärla som förtjänar lite extra uppmärksamhet? Delta då i vår stora fototävling! För femte året i rad korar vi Sveriges vackraste villa och uppmanar er läsare att fotografera era hus och ladda upp de allra bästa utom-

husfotografierna på http://foto.viivilla.se Vinnaren belönas med ett fint kaminpaket från Kaminexperten värt hela 47 800 kronor! Vi i Villa gör också ett reportage om dig och ditt vackra hus i ett kommande nummer.

VINST: Du som vinner belönas med ett fint kaminpaket från Kaminexperten till ett värde av cirka 47 800 kronor.

I paketet ingår Jydepejsen Cosmo 1500 – en modern och stilren braskamin, ett skorstenspaket (3,34 meter), takhuv och golvplåt.

FOTO HENRIK HANSSON

2012

VILKEN HUSSTIL BLIR VINNARE 2013? Vackrast i landet 2012: Ulla och Bertil Köhlers fantastiska villa i Ludvika kammade hem priset förra året bland 600 deltagande bilder. Är det din tur denna gång? Tävla på viivilla.se!

Så här enkelt tävlar du: Gå in på sidan http://foto.viivilla.se klicka på ”Sveriges vackraste villa 2013”. Klicka på länken med symbolen “Ladda upp bilder och registrera dig”. (Finns du redan registrerad på fotogallerierna använder du dessa tidigare registrerade uppgifter.)

26 viivilla Maj 2013

Dessutom belönas vinnaren med en Como, en kombinerad utegrill och öppen spis för uteplatsen. FOTO MIKAEL DAMKIE R

2009

Följ instruktionerna och ladda upp din bild. Du kan också tävla via mobilen på mfoto.viivilla.se alternativt via vår qr-kod: Tävlingen pågår från 1 maj till 30 juni.

Vinsten skickas med en fraktfri leverans inom Sverige till en adress och vid ett köptillfälle. Installation ingår inte. Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren.


Inglasning på Ditt vis? Förbered dig inför sommarens fester, beställ din inglasning redan idag! Prisex empel! In

glasnin g av skju 179 0x tglaspart i 2 010 m mm 2 st s k jutdörr e d ar

Nu 49 76: -

Prisexempel 2 st skjutdörrar *Du måttar, monterar och justerar: 4 976:**Ryds måttar, monterar och justerar: 5 683:Kampanjen gäller fr.o.m 11/2 t.o.m. 13/10 2013

*Prisexemplen gäller för glas med 4mm härdat säkerhetsglas och för avhämtning på vår närmaste planglasverkstad. **Priset gäller när du använder dig av ROT-avdraget.

Fria hembesök inom 3 mils radie från något av våra glasmästerier. Läs mer om hur du utnyttjar ROT-avdraget på vår hemsida.

CCJ

020-355 355 www.rydsglas.se

Hassan, BDS Stockholm

En av våra kunniga och omtänksamma BDSare

Kunskap omtanke och pris direkt på bds.se Butiker och Verkstäder med personlig service Vi på BDS kan din bil, och vi bryr oss. Allt inom reparationer, service, reservdelar och tillbehör. Boka vår professionella service på bds.se och få fast pris direkt. Delbetala med BDS-kortet. Varmt välkommen.

Boka nu på www.bds.se Erbjudandet gäller t o m 8 juni eller så långt lagret räcker.

Maj 2013 www.viivilla.se

27


Målning är vårt allt. Vi lever och andas för att varenda burk, hink, pensel och roller ska vara av bästa kvalitet – oavsett om de ska användas inomhus eller utomhus. Det tycker vi att du förtjänar.

Hitta närmaste Flügger färg-butik på flugger.se eller scanna koden

Flügger grundades år 1783. I dag har kedjan 600 butiker i Skandinavien och är de professionella målarnas förstaval.

Aqua träolja bevarar träets glöd, färg och hållbarhet samt förhindrar uttorkning. 3 liter 199:-


Favoriten!

   14+#!-43./-7)

Att gĂśra just nu:

GĂ&#x2013;R DET SJĂ&#x201E;LV!

)* !41%*/!- 5'!*4%4!*4.+-#(%#4$7#4%4#- #!/.4$7-* 4//4 5'./5((4)! 4$&0(4#7-4//4 !/4#6-4 //4)'40* *4 5'!*4+)4 !45-4%415#!*

   ! /0,-7-!*4.'4$4!*4-!*./-//4 !((!-4!*4(71"5((4"7-4//4%*/!4(714 +$4'1%./-4.'4"7(&4)! 4*!-4%4 #1//!*.3./!)!/4*4.6 *4 )+*/!--4 04!*'!(/4.&5(14

A

  4  !   464 !4)! "7(&* !4 0-',(6/-*4./6-4)*4.5'!-/4 +$4*6-4 4)4$7#-!4/!#!*4 '*41%*'(.4.+)4!//44 4.+)4"-% ./6!* !4./!#!4!((!-4.+)41*(%#4 -'4./!#!4)+/415##!*4)! 4 !((!-40/*4 %./*.45((.4%$+,4 *5-4 !*4%*/!4*15* .4-%.4

4'-+*+-4,64%(/!)4

S

/5((!/4.'-01-4 04.*/4 %$+,41424))4-!# (-4!/4"%**.46 !4"./4+$4 .15*#-4$&0(4//4'7,4!/4 $5-4./5((!/4$-4+'.64!*4(%/!*4 $3((4%4)%//!*4"7-4!*4#-#! +)'-"/47-4.64$5- 1.4! ! 45) "7-4.+))-4+$41%*/!- 5'4 +$4.!41%('4.+)45-4-! ./4 5/40,,4"3-4#6*#!-4 5'!*.4 -! 45##4/%((44))4"7-4 /15-.(6-4+$4',4/%((4/164 -!#(-4'4 04$4!*4$3((4"7-4 +)'-"/!*4%4)%//!*4(5##!-4 04 51!*4/%((4$3((*.4-! 4

2.4  "  " !" 45##4 !4(6*#4-!# (-*4,64#+(1!/45##4 !4'+-/4 +1*,64+$4.'-014%$+,4%4$7- *!*4/%((4!*4-) 3.4 ! " 46#4/%((4 +$4.'-014"./4%/-4.+)4,. .-4%4'+-/5* -*4 4.4   ! 4.+)4 $3((4"7-4 +)'-"/!* 5.4 " 4%4$-4 *15*/4"./4$&0(4'4 5'!*4 "7-1-.40* !-4!*4-!/.5*'4 5-4 !/45//-!4//415* 4$&0(!*4 6/4* -4$6((!/4

4+..4./0,-7-!/4%(!*4,64 -7-'())!-*4'*'.4"7- .%'/%#/40,,6/4

B

45/4-!*./-//!*4"7-4//4.!4 $0-4)3'!/4-7-!/4!$71!-4 ',.47-!/4.'4./%'4*!-4 !*4%/4%4(71"5((*4,4)! 4 6#"%(4+$4)+*/!-4/%(('4 -7-!/

  PROFFSTIPSET!

 ! 4! ! "   4-0*/4!//4-7-4.+)4 .'4',.45-4//4(%* 4!//4,, ,!-4)! 4-'4.% 4-0*/4-7-!/4 ! *45-4 !/4-4//4)-'!-4 (5*#.4'*/!*4+$4',414 *'!(/

Tapetverktyg med multifunktion. Tapetavrivare, linjal och vattenpass i ett. 370 kronor. Anza.

Renare däckfÜrvaring. Fyrpack däckfÜrvaringspüsar med bärhandtag fÜr däck upp till 64 cm i diameter. 149 kronor pü Clas Ohlson.

Häftigare häftpistol, skjuter 6 olika klamrar/stift. FÜrutom vanlig klammer klarar den sladdklammer och tvü olika spikdyckert. Fat Max TR 75 frün Stanley, kostar ca 750 kronor. Maj 2013 www.viivilla.se

29


Högeffektiv designprisvinnande frånluftsvärmepump

Vinnare av Design S

www.comfortzone.se

Vill du bada i en varm och skön pool?

LULEÅ

UPPLANDS VÄSBY

11-12 maj

Fabrik/försäljning LULEÅ Midgårdsvägen 3, Luleå

30 viivilla Maj 2013

Visning/försäljning STOCKHOLM

www.ellipspool.se info@ellipspool.se


BOKA ETT HEMBESÖK, SÅ SKÖTER VI RESTEN. Ring 08-279092 eller fyll i formuläret på www.installerat.com

Fönsterbyte All Inclusive EKSTRANDS ANDERSTORPSVÄGEN 12 SOLNA EN AV SVERIGES STÖRSTA DÖRROCH FÖNSTERUTSTÄLLNINGAR. Vi har även skjutdörrar, vikpartier, säkerhetsdörrar och entréportar. Vår personal hjälper dig att välja eller boka en tid för hembesök.

Familjeföretag med egen tillverkning sedan 1945.


 

 

$"##,))',##%'%("'%"'       ,$ $ +.(&#!0

GĂ&#x2013;R DET SJĂ&#x201E;LV!

Av Anna och Anders Jeppsson

/.'1'*'))0 3$04)0)%)!&* "2)&&0  ! 0  #  ! #4)'))0$!%%0' 0 *#),-0*+0$!*+&0 #  

 

3$0#'&*+),#+!'&&   )20!0*%+$!0)% )!&*"2)&0

'))0 3$0!0 % !  

 $ # !'))0+-30",(0 3$  #  !  # % #

3$0 /$$&0   

'#0  !   % # ! #   #

)/#0$$)0*$30!&0)% )!&*"2)&&0  

# "

 - 02#+0. 0%%00 0%  "    "   0)%)!&*"2)&010 %%0 0 0%  "    "    

0)20.0%%  "    

0)2$!%04)0,+'% ,*),# 0*2) 0#),-

$ $ %

!

" 


DAGS ATT BOKA TID FÖR Anpassade för svenskt väder Utformade för svenska hem

FÖNSTERBYTE!

tis

n gra

r schyida o r b ems ions

äll e Best

år h rat inspain idag via lvskydd.se red

.kdso

www

Svenska kvalitetsfönster och dörrar från Traryd.

FS F O R P VI ÄR

Inspireras av årets markiser och solskydd Trygga garantier och lokal personlig service med stor kunskap Produkterna produceras i Sverige

34 viivilla Maj 2013

08-540 205 05, Centralvägen 69, Åkersberga www.takochfonsterakuten.se


AKUTA PROBLEM? LÜs dem lüngsiktigt! Vür relining gÜr trasiga rÜr som nya. Pü ett väl beprÜvat sätt, ofta till en betydligt mindre kostnad och med minimala ingrepp i befintliga ytor renoverar vi rÜren pü plats.

LĂĽt oss tillsammans se Ăśver Era rĂśrbekymmer.

Solna Relining Service AB s "RUTTOVĂ&#x2039;GEN"s*Ă&#x2039;RFĂ&#x2039;LLAsWWWSOLNARELININGSE

Bastuflotten frĂĽn svt:s drĂśmmen om landet

Fritidsbrygga / badbrygga 4 m inkl. 5 m landgĂĽng 13995:-

VĂĽrKampanj Flytbryggor 15%

100% Norrländskt

Bryggorna har marknadsledande

5 ĂĽrs Garanati

rÜrpontoner med Polyetenteknik Du für ocksü bästa tänkbara pris tillsammans med ett impregnerat trävirke frün norrland !

Vi renoverar er gamla trapp sĂĽ att den blir som ny! Se vĂĽr offertguide pĂĽ : www.trapprenovera .se

Trapprenovering EK Paketpris* ca 8 900 - 13 700 kr

Räntefri avbetalning Stabilare

UV beständigt ponton byggd fÜr mer än 20-30 ür i sol, is , kyla & vatten.

BĂĽtbrygga 6m inkl. landgĂĽng 5m

NĂśjd Kund

Fritidsbrygga/Badbrygga 4m

Fritidsbrygga/badbrygga 6 m BĂĽtbrygga 2x6m inkl. landgĂĽng

monterat och klart inkl material efter ROT-avdraget. * avser standardtrapp 13 steg i massiv EK.

Nu har vi Üver 2.500 nÜjda trappägare! Vill du ocksü bli en...

RĂśrponton 400 6m RĂśrponton 315 4m

BOKA ETT KOSTNADSFRITT HEMBESĂ&#x2013;K PĂ&#x2026;:

WWW.TRAPPRENOVERA.SE Originalet Sedan 1984

sorselestugan.se Tel: 0952-12222

Stockholm Norr

Maj 2013 www.viivilla.se

1


vi i villa trädgård Penséer står för vårglädje. Pelargoner för sommarromantik. Inget trädgårdsliv utan dem! Tycker jag varje år när det härliga utelivet sätter igång igen.

Stjärnor från vår till höst P

enséerna och pelargonerna är superstjärnorna i det enorma utbud av utplanteringblommor som finns. Egentligen behöver man inte något annat i sina krukor och balkonglådor under hela säsongen. Man börjar med de frosttåliga penséerna redan i snösmältningtid. De blommar livligt tills sommarvärmen kommer. Då är det dags för pelargonerna som sedan blommar ända tills frosten kommer. Penséer och pelargoner är prisvärda, lättskötta och finns i massor med läckra sorter och färger. Det är bara att välja och frossa! Redan innan vintern riktigt släppt sitt grepp åker jag iväg och köper penséer. De tål ju upp till fem graders kyla. Om kung Bore överraskar dem sluter de bara sina vackra ögon, böjer på blomsternacken och inväntar vänligare tider. I affären går jag runt och tittar de olika ”personligheterna” i ögonen. Inga blommor är så själfulla som penséerna. En rad ute på fönsterkarmen med olika ”ansiktsuttryck” måste jag bara ha. De ska stå där och titta in på mig, leende, drömmande och fulla av livslust, när jag tumlar in i köket för morgonkaffet. En glad start på dagen!

När värmen kommer på

allvar är det dags för pelargonernas glamorösa sommarshow. De har blivit oerhört populära, i takt med att man upptäckt vilken stor, fantastisk släkt det är. Varför slentri-

2 viivilla Maj 2013

anmässigt köpa de vanliga röda och rosa när det finns så mycket nytt och spännande? Det finns idag pelargoner, vars blommor liknar tulpaner och violer, äppelbloms-, stjärn-, och äggskals-pelargoner. Sorter i nya nyanser som sammetsvart, gyllenorange, månskensgult och lavendel, spräckliga och flerfärgade. Gamla bortglömda favoriter är tillbaka som nostalgiska modeblommor. Mormors älskade rosenknopps- och Mårbacka-pelargoner, har blivit trendiga måste-ha. De ljuvliga doftpelargonerna förför på nytt med sina aromatiska blad som vid beröring doftar allt från ros, pepparmint, frukt, citrus till olika kryddor. Man ser allt oftare de klassiska kaskaderpelargonerna, de så kallade Tyroler-pelargonerna, kasta ut sina kaskader av eldröda blommor över balkongerna, som de alltid gjort på andlösa bilder från Alpernas bergshyddor.

I välsorterade plantaffärer fyndar man ofta godbitar

på våren, och tips och inspiration finns i massor på pelargonsällskapens och entusiasternas hemsidor på nätet. En av mina pelargon-vänner roar sig med att göra överraskande kompositioner med olika pelargoner. I hennes krukor sticker rosenpelargonernas röda och vita blomhuvuden upp bland sorter med effektfullt vitkantade blad. Svartskimrande sällskapar med gammalrosa, och trendigt

Våren har kommit till trädgården när himmelsblå penséer ler i skymningen, och välkomnar mig hem vid entrén.

knallorange sorter lutar sig frimodigt mot intensivt violetta. – Det är lockande att leka med pelargoner, säger Elisabeth. Var djärv, låt fantasin flöda fritt, och följ dina infall, så väntar dig ett fantastiskt pelar-

gon-skådespel. Från sommar till sen höst. Pelargoner är tuffa blommor. Ofta strålar de ända tills frosten kommer!

Av Lisa Winnerlid Foto Sven-Gösta Johansson/ Lisas Blommor

5 knep för lång och rik blomning: 1. Plantera om direkt efter inköpet. Blomjorden ska gärna innehålla små lecakulor, och vara porös och mullrik.

2. Vattna rätt. Penséer är törstiga – håll jorden jämnt fuktig. Pelargonens jord ska torka upp i krukan innan du vattnar.

3. Ge blomnäring en gång i veckan.

4. Flytta plantorna till skuggan när solen gassar stekhett.

5. Ta bort vissna blomrester och frökapslar regelbundet.

Stockholm Norr


vi i villa

Penséer är underbara att fylla ut tomrum med i rabatten. Här månskensgula tillsammans med gracila tidiga pingstliljor.

Nya läckra sorter bland pelargoner är ibland raffinerat spräckliga, såsom ’Raspberry Ripple’.

Tjusigt vitkantad är ”Mr Wren”, som hade fallit i glömska, men som åter blivit populär.

"Gamla bortglömda favoriter är tillbaka som nostalgiska modeblommor"

En del pelargoner har dekorativt färgade blad, som är effektfulla i olika blomsterkompositioner. Här en brunbladig – utsökt till rosa!

Penséer finns i regnbågens alla färger. Här en trendig sort i varma solnedgångstoner.

De tulpanblommande pelargonernas blommor liknar verkligen små tulpaner! De slår aldrig ut mer än så här. Sorten heter ’Red Pandora’.

Den klassiska engelska sorten ’Lord Bute’ är världsberömd för sin mörkt purpurfärgade blomma med rosa kanter på kronbladen.

Fräck blomstertrend: blanda orange och violetta blommor. Se så läckert det blir med pelargoner! Sätt ihop flera plantor i en stor kruka.

Äppelbloms-sorten ’Appleblossom Rosebud’, en av de första annorlunda pelargonerna som dök upp, blev snabbt en måste-ha-blomma.

Stockholm Norr

Maj 2013 www.viivilla.se

3


vi i villa

trädgård

Odlingslådor, drivhus och bänkar höjer temperaturen i jorden så växterna kan leva längre. Dessutom höjs plantorna upp från marken så de blir lättare att nå. Med en ram kring odlingen blir trädgården både vacker och lättare att sköta om.

Rama in grönskan

Av Anna Persson

Svart laserad drivhusbänk i större modell, 120x80x38 cm. Pris 799 kronor. www.plantagen.se

Tre olika djupa odlingssäckar som passar perfekt för terrassen. Bara att vika ihop och plocka fram nästa säsong. Pris patio planters, 3-pack 149 kronor. www.wexthuset.com

Odlingsbänken från Hasselfors Garden är gjord i värmebehandlat trä och vann Årets odlingsbänk 2010 i Elmia Garden Awards. Pris 599 kronor. www.hasselforsgarden.se

Bestäm formen på din odlingslåda själv. Den här odlingslådan kan sättas ihop till en bredare låda med lägre höjd eller en högre låda med mindre bredd. Pris 299 kronor. www.jula.se

Rymlig odlingsbänk för trädgården i aluminium och UVskyddad isolerplast. Pris 299 kronor. www.clasohlson.com 4 viivilla Maj 2013

Odlingslådan Blåsippa, har olika placeringar för bottenplattan, vilket ger flexibla planteringsvolymer. Därför passar den här odlingslådan även växter med långa rötter eller mindre träd. Pris 695 kronor. www.odlingsladan.se Stockholm Norr


MÖGEL I KRYPGRUND? Alla krypgrunder med en relativ fuktighet på över 70% ligger i riskzonen!

Svensktillverkade kvalitetsfönster Beställ vår nya broschyr på www.westcoastwindows.se eller SMS:a ”FÖNSTER” till 71 120.

Vi åtgärdar fuktiga och mögliga krypgrunder med erfarenhet!

SMS-tjänsten är kostnadsfri, ev.

www.fuktovent.se info@fuktovent.se 08-580 101 00

Terrassmarkiser FRÅN

11.225:-

Följ moogio på facebook

Med våra underhållsfria fönster och fönsterdörrar av aluminium/trä kan du sänka din energiförbrukning utan att behöva tumma på det estetiska intrycket.

Läge för markis Skräddarsydda markiser för alla behov. Boka ett gratis hembesök. Utnyttja ROT-avdraget på monteringen. www.moogio.se Markiser Persienner Rullgardiner Plisségardiner Lamellgardiner

Stockholm Norr

Kontakta oss om du inte vill kompromissa mellan kvalitet, design och ekonomi.

Moogio Stockholm Täby Enhagsslingan 1 Tel 08-758 12 34 Mån-fre 10-19 Lör 10-16, sön 11-16

Maj 2013 www.viivilla.se

5


BEKLÄDNADSGRANIT

GNEJS T HE Y N

GATSTEN !

fr.

580:m2

645:m2

GRANIT

250x500x15/40 300x600x15/40

Oregelbunden mix

BLOCKSTEG GRANIT

Prisex

Krysshamrad 1000x350x140

395:-/m

2

Färger: Grå, Svart, Vit & Röd

SKIFFER

675:-/st

Oregelbunden Skiffer fr.

259:- m

2

DEKORSTEN

25kg Säck fr. 99:-/st 10st Säckar 10% Rabatt

Fogdevägen 3,Täby

Tel: 08-732 87 00

www.stenmagasinet.se


i Täby KANTSTEN

Avfart VIGGBYHOLM TÄBY

e

tälj

rr No

ICA Stop

KALKSTEN

olm

vägen

kh

c Sto

Fogde

Här finns vi

330:m2

Granit 700x200x60

95/st

Välkommen till StenMagasinet i Täby. VI har marknadens bredaste sortiment av Natursten, betong och dekorsten. Utöver vårt stora utbud av standard produker i sten, kan du även måttbeställa det mesta i natursten hos oss. Vår kunniga personal hjälper dig att hitta rätt väg i dina trädgårds och anläggnings projekt.

Oregelbunden Röd fr. 330:-m2

STÖDMURAR

TUMLAD MARKSTEN

fr.119:m2

Grå 21x14x4cm

119:- m

2

Grå 21x14x5cm

ENTRÉ TRAPPOR i GRANIT

159:- m

2

Stödmurar fr.

719:- m

22

GRANIT HÄLLAR

Tumlade murblock

TRAPPBEKLÄDNAD

Granit Prisex. 1steg + entréplan

7950:-

40x40x3cm, 40x60x3cm Grå

Fogdevägen 3,Täby

395:-/m

Tel: 08-732 87 00

2

Prisex. Plansteg 300x1000x25

www.stenmagasinet.se

245:-/st


vi i villa

ekonomi

Sälja, ombelåna eller bara kolla läget? Oavsett orsak är det både viktigt och intressant att veta vad huset är värt. Här kommer fem tips på hur du lätt kan få koll på värderingen!

1. Kostnadsfri värdering av mäklare. Mäklare och fastighetsbyråer brukar erbjuda gratis värdering av bostaden, oavsett om du är potentiell kund eller bara vill veta vad ditt boende är värt. 2. Värderaminbostad.se. På värderaminbostad.se får du hjälp att komma i kontakt med experter på just ditt bostadsområde. Passar bra om du inte vet var du ska vända dig eftersom

8 viivilla Maj 2013

FOTO ISTOCKPHOTO

Så kollar du värdet på ditt hus de gör eftersökningen åt dig. Mäklaren kontaktar alltså dig! www.vardera-min-bostad.se banker erbjuder precis som mäklare gratis värdering av ditt boende. En del erbjuder även värdering online. Hör med din bank och se vad de kan erbjuda.

tomter och bostadsrätter över hela landet. Alla bostäder som saluförs är sökbara, oavsett om de säljs av mäklare, privatpersoner, produktionsbolag, kronofogden eller fortifikationsverket. www.booli.com

4. Booli.com. En söktjänst som kartlägger bostadsmarknaden. Se objekt och slutpriser på hus,

5. Hemnet.se. Se vad grannarna

3. Hör med banken. De flesta

tion på värdet av ditt eget hus. På hemnet.se kan du se priser på villor i ditt område samt köpoch försäljningsstatistik. Du kan också låta dig inspireras av sajtens många inredningstips. www.hemnet.se

Av Anna Persson sålt för — det ger en bra indika-

Stockholm Norr


Stockholm Trädgårdstjänst erbjuder sedan 40 år alla tjänster inom trädgård, allt från ogräsrensning till anläggning och dränering. All vår personal är trädgårdsmästare, vilket innebär att de har utbildning inom trädgård/anläggning.

Trädgård

Anläggning & markarbeten

Beskärning av träd och buskar Skötsel Snöröjning och takskottning Trädfällning Trädgårdsdesign

Dränering Avloppsinstallation Marksten Grundarbeten Finplanering

STOCKHOLM TRÄDGÅRDSTJÄNST

Tel: 08-717 52 77, www.stockholmtradgardstjanst.se

Stockholm Trädgårdstjänst Telefon: 08-717 52 77 www.stockholmtradgardstjanst.se

Originalet Sedan 1984

Nu fler än 40 modeller !

sorselestugan.se 0952-12222 info@sorselestugan.se Maj 2013 www.viivilla.se

35


 

$ !!""! %  

 

 Av Susanna RosĂŠn

    

  !"  !  !! ! !! 

 # !         

  !                   !#! !!! ! ! !!! $ !## ! !!!! $!! !#!! #!! ! # !!$! !!!$! !$

36 viivilla Maj 2013


LÅS OM DIG ORDENTLIGT —

Hur många nyckelkopior finns det till ditt lås? Hur många har haft nycklarna före dig? Investera i ett nytt, modernt lås från DORMA som dessutom har kopieringsskyddade nycklar. Passa på till ett riktigt bra kampanjpris. Kontakta din närmaste återförsäljare.

Scanna QR-koden och hitta din närmaste DORMA-återförsäljare.

1.895:-

dorma-trygghetsguide.se

DORMA Duo låssats med kopieringsskyddade nycklar.

Vi har DORMA Duo med DMC-SC: All-Round Låsservice. Allans Lås & Larm. AS-Låsservice. Aspuddens Lås – Låstjänst i Storstockholm. Axet Lås & Larm. Bengtssons Låsservice. Bergs Låsverkstad. Blekinge Lås & Larmteknik. Borst-Anders Lås & Beslag. Byggbeslag. Byggbeslag Lås & Nyckel i Luleå. CityLås. Citylåset. Creab Säkerhet. Dala lås. Detecta/Varbergs låsservice. Direct Larm & Lås. Ekbergs Låsservice eftr. Farsta Lås. Garantilås. Gästrike Lås. Göteborgs Lås & Nyckelverk-stad. Isgrens Lås. Järfälla Låsservice. Järn AB Södertorg. K-sec Lås & Säkerhet. Karlskrona Låsservice. Kinna Låsservice. Kungälvs Lås. Larm & Låskillarna. Lundahls Lås i Vetlanda. Låfa. Lås & Nycklar. Lås & Säkerhetsspecialisten i Sverige. Lås & Trygghet. Lås Arne Malmström. Låscentralen. LåsCity i Gävle. Låshuset. Låsmekano Säkerhetscenter i Helsingborg. Låsmästar’n i Värmland. Låsproffsen i Göteborg. Låspunkten. Låsservice i Mälardalen. Låssmeden i Norrköping. Låssmedjan. Låssmedjan på Näset. LåsTeam Sverige. Malmö Låstjänst. Mora Järn. Mälaröarnas Lås. Mölndals Låsservice. Nokas Lås-Aktuellt. Nokas Låsteknik i Göteborg. Norrköpings Låsverkstad. Norrlås. Nybergs Lås. Nyckellås. Prevex. Safeab Sverige. SafeTeam i Sverige. Sickla Låsteknik. Simrishamns Låsservice. Skåne Lås. SPAAK Säkerhet. Stuvsta Lås. Stål & Verktyg. Swesafe. Säkerhetscenter. Södertörns Lås. WB Lås. Ystads Låsservice. Yxhage Lås & Europalarm. Öbergs Lås & Nycklar. Örebro Säkerhetscenter.

Tillbehör för

12.000 kr på köpet!

Lamellgardiner för energi, ljus och design

Grundelement för gjuten platta

Uterum

Nu är bästa tiden att köpa uterum från en Santexspecialist nära dig Vid köp av Santex produkter för minst 50 000 kr inkl. moms erbjuder vi dig tillbehör på köpet. Välj mellan lamellgardiner eller Santex grund 510 till ett värde av 12 000 kr inkl. moms. Gäller t.o.m. 2 juni, 2013 och kan ej kombineras med andra erbjudanden. För mer information www.santex.se

Maj 2013 www.viivilla.se

37


TERRANO Eleganta Terrano finns i två typer och fem vackra nyanser. Dessutom är den skyddsbehandlad och med stenarnas tydliga distanser får du enkelt vackra och något bredare fogar.

Säljs hos våra återförsäljare:

Allt i Sten, Vallentuna

Stenbolaget, Täby

Bauhaus, Bromma/Järfälla

Svenska Stengruppen, Täby

Stenbolaget, Järfälla

Bokdal’s Trädgårdsanl, Täby

W W W. STA R K A . S E

|

I N F O @ STA R K A . S E

WWW.FAC E B O O K.C O M /STAR KAB ETO N G

38 viivilla Maj 2013


TAKPROFFSEN STOCKHOLM: 08-551 116 80

TAKBEHANDLING & RENGÖRING Pris: Från 3500kr

Vi tvättar och behandlar ditt tak. Efter rengöring impregnerar vi ditt tak. Vi applicerar ett algbekämpningsmedel som försvårar för ny påväxt. Nyhet: Nu erbjuder vi även DUROCoat-behandling av tak!

Fastighetskonsulterna finns i: Stockholm, Västerås, Uppsala, Eskilstuna, Katrineholm, Norrköping, Göteborg och Skövde. Telefon Stockholm 08-551 116 80 E-post: info@fastighetskonsulterna.com Vi innehar F-skatt, ansvarsförsäkring och arbetar enbart med godkänd CE-märkt utrustning. Vi utför även takpannebyte, besiktning, fuktmätning och termografi av tak. Priserna i annonsen är inklusive moms och ROT-avdrag.

Priserna gäller en normalstor villa med sadeltak, valmat tak eller pulpettak. Ring oss för skriftlig offert: 08-551 116 80


  

 

&)&-$&$"&((#&##&#!!&' )&#(%#1$'4')) *(!$*()1""'2$)""+2'*!)-&')'

'2+2'-&')' 9 

'2 & *)'$ 

      

'2 ##' (&$'$&.& !-'!,# !*9#0291=9&/9#-=3*(96<34,534 40.4930.9<294&22"33&2"%9 "(9)"29)>249"449%&49<2936=249 '>29203029"44942*6"39.&/9)"29 %59'>23-"(91=9/=(0/93<23,*-49 4=-*(930249&--&29,"/3,&9/=(049 "-4&2/"4*694*--920302930.9,-"2"29 &449#-=3*(49,534,-*."4 9"(9 3,5--&90$,3=9#-*9(-"%9'>29&4494*139 1=9,-<44&26<749 0.4&/9-*((&29*9 38%6<34-<(&9*90)53-</ 

+'''(##' ((-!&$'$& &/94=-*("34&9203&/9."/9,"/9 )"9'>29&/9#-=3*(940.49/<2"9 )"6&49<2962&32030295(03" (2511&/9!2&3203029"/6</%39 4*--90$)9.&%9'>29"449#*/%"93"/%9

-</(39342</%&2/"9&49'*//39 .=/("90-*,"925(03"203029.&/9 +59/<2."2&9523125/(&49%&/9 &/,-"9203"2>%"9."/9,0..&29 %&34094=-*("2&92039&49'*//39 0$,3=925(03"203029.&%9&/,-"9 6*4"9#-0..029"/"%&/3*3,"9 203029<29*92&(&-925(03",023 /*/("29<29'*//39.=/("9+<4 4&6"$,2"93024&2930.9#-0.."29 -</(&9/9'"602*49<2905*3&9 5(/&49.&%9.>2,49203"9,/01 1"2930.9/<29%&493-=29549'=29 /<34"/9)&-496*4"9'5--"9#-0..029 /%2"9203029'>29#-=3*("9-<(&/9 <291*.1*/&--203029/9,-"33*,&29 <29*/-"/%396*4"92039/96"$,&29 ,-<44&26<74930.91"33"291=9&/9 6<34,53440.49<29,"12*'0-9=49 %&/9,-<442"9&--&29#"2"96*-"91=9&/9 ,-*11)<--93=9"449%&/93&29549"449 2*//"9>6&29)<--&/9!*-%,"12*'0-9 <294*--90$)9.&%90)53-</39-"/% 3,"13#-0.."9!"%9,"/91"33"9 #<442&

  

" 4

'12' $'

%$""

*($$ $ '!%,! $ %(3$ #! $$'

 &#($ .&!,'&

&,-&' *#' *,&" ' &#( %)"%'.&###

40 viivilla Maj 2013

2"$$

-!& ",'(&

!%$%#

"(9.*334</,&29"449+"(9'=449 )53#0$,9*9)53&496*9#029*9%&49<29 #8((49 90$)9404"-2&/06&2"49 953&49)"29."/3"2% 4",96<(("2/"9#&34=29"69(*139 42&4&73,*602934=&/%&91-"/,9 312<$,1"/&-96"33."44"9/<49 15439$&--1-"349/<490$)91543 &49<29&449,/<11"/%&9-+5%9*9 46=96<(("293&%"/9)"29%&49<6&/9 42*--"49/&2931=/9'2=/94",&4930.9 -"(493*(91=9&/9(0-6-*349&4491"29 (=/(&291=93".."934<--& */9'2=("9<2 9!"%9(>29."/9 .049)53#0$,9420-*(&/9<29%&/9 1=9'-&2"934<--&/9*9)53&4 9"29 )>2494"-"390.9)53930.92*6*439 1("9)53#0$,  9

+'$#( ( .&', &#'$ !($"-#

&+9*,-"39.9%59.*334</,&29 "449%59)"29)53#0$,9,0/4",4"9 %*449'>23<,2*/(3#0-"(90.(= &/%& &902%/"293,"%&%+523"/& 2"2&930.9,"/9#&%>."96"%9%&49 ,"/96"2"9'>296*2,&3'>234>2"/%&9 */3&,49&49'*//39&/9)"/%'5--9 .&%96*2,&3'>234>2"/%&9*/3&, 4&29*96&2*(&9"--"90.'"44"39*/4&9 "69'>23<,2*/(&/953#0$,9 '>2&,0..&29*9%&938%-*("34&9 %&-"2/"9"69-"/%&493".4954.&%9 >34&23+>,534&/951194*--93>%2"9

*'!

)'! '#"*$

(" '(!%* *! $#$" $)/$ *$ (

<342*,-"/%9&/9'>2&,0..&29 <6&/9*9<-"2%"-&/91=9;-"/%9 0$)904-"/%90$)93102"%*3,49 1=96<34,534&/ !"/-*("34&93"/&2*/(33<44&49 <29,&.*3,9#&)"/%-*/(9(&/0.9 ,0/4",4#&31254/*/(90$)9#022 )=-38.1/*/(9449"//"493<449 <29"449"6-<(3/"90$)9#2<//"9 "/(2*1&4942<  

'2!-(%- (&#(( &+9"/9."/9-<(("91-=44",9 %*2&,491=9&449&4&2/*44",9&--&29 .=34&9."/94"9#0249&4&2/*4&/ 

+'*''( &49(=2954.<2,49"449-<(("91-=4 4",91=9&4&2/*44",&49'4&230.9 &4&2/*49*//&)=--&29"3#&3493=9 <29"2#&4&9.&%9&4&2/*49)=249 2&(-&2"49"69"2#&43.*-+>6&2,&49 :6&/9)"/4&2*/(&/9"69"6'"--9 0.(<2%"39"692&(-&29&9%<2'>29 4*--9"449%&/94",-<(("2&9%596<-+&29 <29$&24*'*&2"%9'>29"2#&4&9.&%9 "3#&34   9=9 */91=  90$)96<-+971&24&29 <2934<--&29%59%*/"9 '2=(0290$)9,"/90$,3=9 4*44"91=94*%*("2&9 &71&2436"2

$'

.(!%'

.

4&(1" *(

'( $'3$

)''))

%' .()'4#

))0'$

+'  &#($ '%!'(,#' .&!,'& .&', &#&

)#$")'"#

.&(',!* , !&'")#( & (.&


Lägg ett bud! Var med i Vi i Villas auktion! Vinner du inte budgivningen får du ett unikt erbjudande från annonsören. Alla kan se sig som vinnare. Auktionen hittar du på viivilla.se/auktion Auktionsstart 6 maj Fler produkter finns på auktionssidan

Passa på att buda på årets poolnyhet från PoolKungen! Easy Pool – en kvalitetspool till riktigt bra pris! Ø4,5 m | Djup: 1,2 m Komplett poolpaket!

Värde: 34.900:-

Ellips poolpaket i rostfritt stål 4x6meter. Komplett pool, stomme i rostfritt stål!

Robomow RS 630 Storlek på gräsmatta: upp till 3000m2 Med basstation. Klippbredd: 56cm

Como utegrill och öppen spis Försedd med hjul och är därför enkel att flytta. Regnskydd ingår.

Värde: 19.990:-

Kolgrill från Landmann Kolgrill med enkel värmereglering.

Värde: 14.900-

Cinderella förbränningstoalett Lukt- och bakteriefri och helt fri från medicinrester.

Värde: 108.700:-

Du sätter priset själv på http://auktion.viivilla.se 42 viivilla Maj 2013

Värde: 1.995:-

Värde: 36.250:-


Vat Gratis ten ana lys gä ller

201

3-0

t.o.

5-1

7

m.

Gratis grovtest av ditt dricks/brunnsvatten Nu 0:- (ord pris 350:-)

gäller t.o.m. 2013-05-17 hos nedanstående JMS kontor i Sverige. Grumlighet, lukt, färg, pH, järn, hårdhet, TDS, konduktivitet. Max 1 test/hushåll. Tag med en flaska vatten, minst 0,5 liter. Tag även med ev. tidigare provsvar, så kan något av våra kontor hjälpa dig med att hitta den bästa lösningen för ditt specifika behov.

Plannja Trend är en takprofil i nordisk design som den händige kan lägga själv. Tack vare smidiga klick-skarvar blir det inga synliga skruvar på taket. Plannja Trend finns i standardbredd 500 mm samt i ny smal version om 300 mm. Med två bredder, med eller utan dekorativ rilla, kan du variera det estetiska uttrycket på helt nya sätt. Plannja Trend skyddas av slitstark Hard Coat och säljs i fem kulörer via en bygghandel nära dig. Dygnet runt har vi öppet på plannja.se

Eslöv 0413-122 33 Gnesta 0158-58 12 10 Gävle 026-200 71 66 Göteborg Norr 0303-80 200 Halmstad 035-12 06 00 Helsingborg 042-12 74 00 Karlstad 054-54 50 30

Katrineholm 0150-360 810 Linköping 013-13 01 45 Norrköping 011-12 70 30 Nässjö 0380-600 955 Ronneby 0457-106 01 Skövde 0500-411 650 Stockholm Syd 08-399 970

VATTENRENING

Gör-det-själv-Trend nära till hands.

- Det är ditt vatten, ta kontroll över det! -

Lyft blicken

Uddevalla Umeå Uppsala Värnamo Västerås Örebro

0522-343 00 090-418 21 018-418 08 10 0370-33 70 29 021-30 24 01 019-32 00 45

jms-vattenrening.se Maj 2013 www.viivilla.se

43


vi i villa

trädgård

Just nu i trädgården

Av Susanna Rosén

Ta hjälp av naturen! Att göra i maj (om du vill)

Släpp kontrollen över trädgården, i alla fall på vissa ställen, och se vad som trivs. Resultatet blir ofta oväntat – och helt ljuvligt.

1/ Så bönor

Snart kan du börja så bönor. Det är alltid bäst att vänta med dem tills jorden har blivit någorlunda varm. Annars gror de inte.

2/ Plantera lökväxter Plantera för sensommarens lökblomning. Det kan vara dahlior, doftlilja eller gladiolus, som inte kan övervintra utomhus på våra breddgrader. När de tittar upp ur jorden är risken för nattfrost över.

3/ Vårpyssla! Få igång våren supersnabbt genom att plantera blommor i balkonglådor eller krukor utanför dörren. Om man är rädd för nattfrost är det säkrast att plantera perenner.

Boktips Jag har alltid älskat den sparsmakade stilen i Runåbergs frökataloger och fight mot krympande mångfald för odlare. Nu kommer en odlingsbok i samma stil. Inget flirtade med färgbilder här inte. Boken är skriven av Johnny Andreasson och heter Runåbergs fröer: Grönsaker, kryddor och blommor för nordiska trädgårdar, cirka 198 kronor. 44 viivilla Maj 2013

N

u pratar jag inte om att säga varsågod till kirskål i trädgårdslunden eller knölklocka i finrabatten. Det är snarare att inte lägga ner för mycket kraft på att få en fin gräsmatta. Att skapa den där perfekta gräsmattan som är välfriserad, tät och ständigt grön är näst intill ouppnåeligt.

3

Varje vår brukar jag gå omkring i mitt område för att beundra alla villaträdgårdar. Det är inte bara jag som släppt kontrollen. Gräsmattorna i grannskapet är täckta av blommande gullvivor, vilda violer och förgätmigej. Lite tidigare vitsippor och olika små vårlökar, som blåstjärna

etiketter

och vårstjärna, men också blåsippor i de lurvigare delarna. Helt ljuvligt! Det enda dilemmat är när det är dags att klippa gräset. För att det ska bli lika blommigt också nästa år bör man inte klippa för tidigt. Jag brukar klippa de delar som inte blommar så mycket. För varje klippning tar jag lite till, för att framåt sommaren ha hela gräsmattan klippt. Då syns det också att här finns en tanke. Om man anlitar naturen som trädgårdsdesigner får man en trivsam trädgård som dessutom bjuder på en större biodiversitet. En välklippt gräsmatta är ju inte särskilt lockande – särskilt inte om man är fjäril eller humla.

DEKORATIVA I TRÄ

Etiketter är ett måste, inte bara när minnet sviker, utan för att hålla rätt på sådd och planterade plantor. Bara det att sticka ner en etikett som visar var dahlian är planterad eller vilken böna man sått.

Praktiska

Naturliga

Inte världens snyggaste men otroligt praktiska, särskilt för träd och buskar. 20-pack 16 cm långa, 20 kronor. Wexthuset.com

Stora träetiketter för finkrukan från Joseph Bentley. Längd 15 cm. 5-pack, 59 kronor. www.lillafiskaregatanstradgardsbutik.se

Enklast tänkbara Den här modellen använder jag till de flesta växter, både inne vid förkultivering och ute i rabatten. Längd 10 cm. 25-pack, 19 kronor. Impecta.se


Investera i hemmet? Funderar du på att renovera ditt kök, bygga ny altan eller kanske göra om i trädgården? Med Enkla lånet kan du låna 20 000 - 350 000 kronor till vad du vill.

Gör så här för att ansöka ǗGå in på seb.se/enklalanet ǗRing 0771-ENKLALANET (0771-365 525) ǗKom in på närmaste kontor

Enkla l

ånet, f

4,75% * rån

rörlig r ä

nta

 Ǔ†—ˆ¤”„‡•‡†‘…ŠŠŒ¡Ž’‡†ƒ†—˜¡–ƒ”ǁ

Ǧ  

‹–‹ŽŽ¡’ƒ”‹†‹˜‹†—‡ŽŽ’”‹••¡––‹‰ǚ”¡–ƒˆÚ”¡”˜ƒ”ƒ†‡4,75əƿ12,86əǛ‘…Š‡•‡†˜ƒŽ‹‰”‡†‹–’”Ú˜‹‰‰Ú”•ƒŽŽ–‹†ƽ †‡”Ú”Ž‹‰ƒ¤”•”¡–ƒ¡”5,64əƺ„Ž‹”†‡‡Ƌ‡–‹˜ƒ”¡–ƒ5,90əˆÚ”‡––ƒ—‹–‡–•Ž¤’¤ȏȎȎƽȎȎȎ”‘‘”—’’Žƒ‰–’¤5¤”ƺ‡†—’’Ž¡‰‰‹‰•ƒ˜‰‹ˆ– 300”‘‘”ƺ•ƒ–—†‡”ˆÚ”—–•¡––‹‰ƒ––„‡–ƒŽ‹‰•‡”˜‹ƒƒ—–‘‰‹”‘ƽ‡––‘–ƒŽƒ„‡Ž‘’’‡–ƒ––„‡–ƒŽƒƺ—†‡”ˆÚ”—–•¡––‹‰ƒ––”¡–ƒ¡”‘ˆÚ”¡†”ƒ†ƺ „Ž‹”ȏȏȓƽȐȗȓ”‘‘”‘…Š†‹¤ƒ†•‘•–ƒ†„Ž‹”ȏƽȗȏȔ”‘‘”ƽ%”•”¡–ƒ’‡”ȐȎȏȑƿȎȏƿȎȖƽ


vi i villa

trädgårdar

Lotta odlar ekologiskt och anlägger sin trädgård med återvunnet material.

Lottas köksträdgård K

öksträdgården har en stram geometrisk form med upphöjda bäddar. Här odlar Lotta olika grönsaker som mangold, slätbladig persilja, sparris, morötter och sallat. Vad hon odlar, men också var i bäddarna hon odlar, varierar från år till år. Allt för att minska jordtrötthet. Emellanåt får en bädd vila och då får honungsfacelia växa där istället. En nektarrik växt, älskad av bin, som sedan myllas ner som gröngödsling. I gångarna ligger grå betongsten som matchar de betongplattor som finns i andra delar av trädgården. De upphöjda bäddarna är inramade av furubräder, utan impregnering. En lös bräda som blev över funkar som avställningsplats för vattenkanna och olika redskap. – Tryckimpregnerat vill jag inte ha nära det man ska äta. Jag odlar ekologiskt, förklarar Lotta.

46 viivilla Maj 2013

Bakom de stora glasen som en gång suttit på drivbänkar odlar Lotta tomater i stora hinkar. Därinne står plantorna skyddade från väder och vind. Taket består av kanalplast. En automatisk öppnare, sådan man använder i växthus, öppnar taket när solen ligger på. På sidan finns dörrar, också av kanalplast, som kan öppnas för att öka ventilationen ytterligare. – Fönstren kommer från Hagaparken. De har varit i odlingarna där. Jag hittade en annons på Blocket. De bortskänktes mot att man kom och hämtade, berättar Lotta. De gamla bänkglasen gick att använda som de var utan ommålning. De är försedda med handtag och går att lyfta bort. Planket som glasen vilar mot är målat med en vit slamfärg bruten med grön umbra för att få en mild och behaglig gråton.

Text och bild Susanna Rosén

FAVORITVÄXTER: Våtarv Sparris Vinterportlak Växthus 2

2

4 3

8

6

4 9 7 1

5

ILLUSTRATION RALF KRONHOLM

Hemma hos Lotta är det både smakfullt och rationellt. Hon tar gärna hand som saker som andra inte vill ha och ger dem en ny användning.

Här bor: Lotta Erdelyi i Sundbyberg, utanför Stockholm Yta: 1 015 kvm, med en köksträdgård på cirka 25 kvm, i zon 2

1 Honungsfacelia – som gröngödsling, 2 uppstammade vinbär, 3 uppstammad ros 'Stanwell Perpetual', 4 våtarv – skyddas av miniväxthus, 5 slätbladig persilja, 6 sparris, 7 buxbom, 8 liguster, 9 sockerärter.


B R U H N

Svensk mästare på gräs! Belönar gräset. Bekämpar ogräset och mossan.

Med Stroller-metoden är det lätt att få en vackert grön och tät gräsmatta, fri från ogräs och mossa. Så att du kan ställa upp i tävlingen Svensk mästare på gräs och vinna en intelligent robotklippare från Bosch! Läs mer i din butik eller på vår hemsida. www.bayergarden.se

robotVkinn lippare

Tävla o m gr äs o titeln Sven Bosch ch ta chanse sk M ästare på na Robotk lippare tt vinna en och m assor

Använd växtskyddsmedel och biocider med försiktighet. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.


Vi ger dig

10% rabatt pĂĽ redan lĂĽga kampanjpriser!

Gäller Energisortimentet, fĂśnster och fĂśnsterdĂśrrar. Uppge koden VIVFĂ&#x2013;1307 fĂśr att fĂĽ rabatten.

Nya tyger 2013!

BesĂśk vĂĽr hemsida fĂśr markiser, lamellgardiner och mycket, mycket mer!

FĂśnstermarkis frĂĽn 1.395:Terrassmarkis frĂĽn 8.745:-

www.skanskabyggvaror.se

Beställ tygprov 042 - 25 30 00

Säker, funktionell & välisolerad TORSIONSFJĂ&#x201E;DER â&#x20AC;&#x201C; Säkerställer problemfri användning i flera ĂĽr FALLSKYDD â&#x20AC;&#x201C; Säkerhetsanordning vid händelse av fjäderbrott PATENTERAT FINGERSKYDDSYSTEM DUBBEL TĂ&#x201E;TNING MELLAN VARJE PORTBLAD

GARAGEPORT NORGATE BASIC

4.995:-

10 ĂĽrs garanti mot laminerings- och sandwichkonstruktionens hĂĽllbarhet.

HUSET

pĂĽ

DELBETALA MED

3KĂ?NSK A"YGGV ARORs0Ă? (USETM

:55&3%½ 33"3

t'½/45& 3t("3" (&1035"3

t40-4,: %%

ARS JUN I

ALLTID FRAKTFRITT I HELA SVERIGE ANSKAB YGGVARO RSE

EXPEDITIONSAVGIFT 195:- TILLKOMMER

WWWSK

ALLTID 30 DAGARS Ă&#x2013;PPET KĂ&#x2013;P OCH FRI RETUR PRISERNA GĂ&#x201E;LLER T.O.M. 2 JUNI 2013

NĂ&#x2013;JDA HEMMA FIXARE

Ăśver he la Sverig e YTTERDĂ&#x2013; RRAR, ALUMIN IUMFĂ&#x2013;N ALTAN-/ STER, TRĂ&#x201E;FĂ&#x2013;N FĂ&#x2013;NSTE RDĂ&#x2013;RRA STER, PVC-FĂ&#x2013; R, GARAG EPORTA NSTER, R, MARKIS ER, LAMELLG ARDINE R

3KĂ?NSKA"

YGGVARORs

0Ă?(USETBESTĂ&#x201E;LL GRATIS KATALOGER TEL 042 - 25 30 00 WWW.SKANSKABYGGVAROR.SE


Årets ytterdörrsnyheter! - se alla modeller, kulörer, beslag och tillbehör på www.skanskabyggvaror.se Borga - nya modeller

Borga klimat - nya modeller

P-märkt och trygg dörr med extra förstärkt beslagning. Totalt 15 modeller i 7 kulörer.

P-märkt klimatdörr som klarar de tuffaste lägena i vårt avlånga land. Totalt 3 modeller i 7 kulörer.

5.995:-

6.595:-

PANGPRIS

4.999:-

5.595:-

9.595:-

6.995:-

9.595:-

DALBY VIT

ÅHUS VIT

SKANÖR ASKGRÅ

DALBY VIT

SAXTORP OLIVGRÖN

Alla våra ytterdörrar är CE-märkta. www.sp.se

TJÖRN SKYMNINGSBLÅ

Vi nöjer oss inte med det! Alla våra Borga & Ädel ytterdörrar är dessutom P-märkta. Detta innebär att de är testade och certifierade hos Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (SP) avseende U-värde, lufttäthet,regntäthet, säkerhet och manövrerbarhet.

MALÖ VIT

ORUST BRUNRÖD

10 års formgaranti på alla våra ytterdörrar.

Ädel - nya modeller

Odal - nya modeller

P-märkta designytterdörrar med extra förstärkt beslagning. En dörr för dig som vill ha större möjlighet att göra dina egna val. Totalt 16 modeller i 12 kulörer och ek.

Det sparsamma alternativet. Enkla och flärdfria dörrar som gör jobbet.

16.795:- 8.995:-

PANGPRIS

9.995:-

20.495:-

19.495:-

3.495:- 3.495:-

VAPNÖ GRAFITSVART

BORGHOLM EK

GYSINGE LJUSGRÅ

VAPNÖ GRAFITSVART

ÖPPETTIDER TELEFON & CHATT MÅNDAG-FREDAG 8-19 SÖNDAGAR 15-19 WWW.SKANSKABYGGVAROR.SE ALLTID ÖPPET! TEL 042-25 30 00

MARIEHOLM MÖRKRÖD SOLLIDEN MARINBLÅ

TORP VIT

ÅS VIT

SE HELA VÅRT SORTIMENT OCH BESTÄLL DIREKT PÅ WWW.SKANSKABYGGVAROR.SE


vi i villa

måla ute

Svart som sot, läckert chokladbrunt eller sobert grafitgrått? Mörka kulörer har blivit allt mer populära på våra husfasader. Här får du tips om vad du bör tänka på när du målar huset i mörka kulörer.

Våga måla mörkt!

Svart är trendigt och snyggt. Kombinera med en accentfärg på dörr och fönsterfoder så blir resultatet riktigt läckert.

V

issa älskar den, andra avskyr den. Oavsett vilket så är svart en kulör som blivit alltmer populär på husfasader under senare år, inte minst på hus med modern, stram nyfunkisarkitektur. – Svart är en trendfärg just nu. Vi lever i en värld med ekonomisk osäkerhet, arbetslöshet och stridigheter. Då söker vi oss till det trygga och starka, även när det gäller

arkitektur, stil och ålder. Ett hus från den nationalromantiska eran passar fint i svart, liksom ett modernt, nybyggt hus. Däremot gör det sig troligen inte lika bra på ett hus från 50-talet.

Välj smutsigt. En tumregel när man väljer fasadkulör är att ta en som ser ”smutsig” ut på färgprovet, eftersom färgen lätt blir alltför bjärt när den kommer upp på väggen och den blå himlen speglar sig i fasaden. Det problemet existerar dock inte för en helt neutral svart kulör. – Svart är inte en kulör i egentlig mening eftersom den saknar förmågan att reflektera ljus. Däremot blir alla kulörer som man kompletterar med på dörrar och fönsterfoder oerhört tydliga, så till det bör man välja dova färger, som exempelvis rostrött eller mättat blå, säger Per Nimér.

"Svart är inte en kulör i egentlig mening eftersom den saknar förmågan att reflektera ljus." våra hus. Vi vill måla vår borg i en stark färg och svart upplevs just som starkt och tryggt, säger Per Nimér, arkitekt och designchef på Nordsjö Idé & Design och tillägger: – Men alla hus klär inte i svart. Som för all fasadfärg gäller det att titta på husets 50 viivilla Maj 2013

Höga temperaturer. Värme är en annan faktor att räkna med när du målar huset mörkt. Temperaturen på en svartmålad träfasad kan bli upp till 70 grader en solig högsommardag. Det är förstås inte bra för träet, som kan spricka. Det förhindrar du med ett bra system under färgen och en impregneringsolja som hindrar fukt att tränga in och håller färgen elastisk. Då vandrar mindre fukt ut ur träet när det blir varmt och risken för sprickbildning minskar. – En fördel är att man slipper alg- och svampangrepp, de inte överlever i den höga temperaturen, säger Charlotta Wessman, marknadschef på Nordsjö Idé & Design. Precis som att samma färger upplevs olika på olika klädmaterial så upplevs fasadfärgen olika beroende på vilken yta den målas på. Väderstreck och läge påverkar också uppfattningen av en kulör, liksom


vi i villa

Välkommen in! Svart fasad kombinerat med en brittiskt grön dörr är ett klassiskt val.

En enbärsblå dörr mot en svart fasad är ett tidlöst val som aldrig blir fel.

Ett varmt mottagande. En mustigt röd dörr välkomnar gästerna i detta hus.

Skapa effekt med rätt accentfärg

E

n neutral fasad, svart, mörkbrun eller mörkt grå, kan få ett fint lyft om den kombineras med en tilläggsfärg på detaljer som fönsterbågar, dörrar och trappräcken. En grönmålad dörr eller engelskt röda fönster kan bli pricken över i:et. Våga gärna lite när det gäller detaljerna, är färgexpertens råd. – Terrakotta är på väg tillbaks som en trendfärg. Det blir jätteläckert på detaljer ihop med en mörk fasad, säger Charlotta Wessman, marknadschef på Nordsjö Idé & Design och tillägger att mörkt bruna fasader, à la 70-tal, också är på väg tillbaks på nya hus, men i modern tappning.

om huset är omgivet av mycket grönska. Kulören på en vägg i söderläge kan uppfattas som ljusare än i norrläge. – En putsad yta ger ett helt annat intryck än en yta i trä med samma kulör. Provmåla därför alltid, gärna på flera ställen, så får du en känsla för hur färgen blir när den väl är uppe på väggen, säger Per Nimér.

Välja färgsort. Den som väljer en svart

alkydfärg får räkna med att både glans och kulör förändras med tiden. Det svarta blir inte längre så kolsvart efter några år. En akrylatfärg däremot håller färgen bättre och längre, liksom en lasyr. Men det viktigaste när man väljer färgtyp är ändå att ha koll på vad huset målats med tidigare och helst använda samma slags färg. Många väljer i dag att måla sitt hus i en svart slamfärg, men då bör man veta att slamfärg bara kan målas om med likadan slamfärg.

EVIGT. Tidlöst val med svart fasad

TRYGGT. En stabil färgsättning till den

och klassiska accenter – ljusbeige och enbärsblå.

brun-svarta fasaden, med ljusbeige och en mörkare, mer tidlös chiliröd ton.

VÅGAT. För dig som vågar lite mer.

TRADITIONSRIKT. Blir det med brit-

Den svarta fasaden har här fått sällskap av mustigt rött och vaniljvitt.

tiskt grön och vaniljvit på husets detaljer till en mjukare brun-svart fasadkulör.

Kulörproffsets tips Svart och mörkgrått är snyggt, men tänk på att det ska passa husets ålder och stil. En kontrastfärg som terrakotta, dovt blått eller rostrött kan lyfta den mörka fasadfärgen till oanade höjder. Tänk på att välja en ”smutsig” kulör på accentfärgen, så att den inte blir för bjärt. Se dig om i ditt grannskap och hämta inspiration hos grannhusen. Slutligen några peppande ord till den rådville fasadmålaren: – Många har en spärr mot att välja en mer udda kulör, eftersom man är rädd att det ska bli fel. Jag vill uppmuntra folk att välja lite mer personligt! Flera färgfabrikanter har ku-

Per Nimér är arkitekt och designchef på Nordsjö Idé & Design

Känn efter hur färgen ser ut i olika typer av ljus genom att provmåla på flera ställen. Fråga din färghandlare om råd – de är experter och kan hjälpa dig med det mesta! lörgaranti som lovar att du får ny färg kostnadsfritt om du inte är nöjd. Så våga gärna lite mer! säger Charlotta Wessman.

Av Karin Cedronius Foto Nordsjö Idé & Design Maj 2013 www.viivilla.se

51


Tradition i tiden Modern träkänsla med traditionella metoder som ger ett långvarigt skydd I paketet ingår:

Mått: Från

2995:-

Fria hembesök inom 3 mils radie från något av våra glasmästerier.

H ERDINS F ÄRGVERK AB

www.byggmax.se. Priserna är inkl. moms och gäller t.o.m. 14/5 2013. Reserv. för slutförsälj. och ev. tryckfel.

Vill du veta mer ring oss på 023-33060. Närmaste butik hittar du på www.herdins.se.

n a t Al

Bra billiga byggvaror

.

/AB

78 00

e

n reg

Imp

NTR rad

rostfri trallskruv

4,2x42mm, 250st

Beställs på

95 10

byggmax.se

/m

16 95

trall 28x120

/m

1595

regel 45x95

00

Möbelset Konstrotting

Inkluderar två stolar, soffa, bord och sittdynor i svart. Frakt tillkommer med 220kr, beställs på byggmax.se

52 viivilla Maj 2013

ik / Fre d r

”Det är billigt och lättåtkomligt på byggmax”

ter o c h De x


Enastående VÄLBEFINNANDE med det YPPERSTA av utomhus spabad

DU KAN INTE BADA BILLIGARE HotSpring har ca 2-4 gånger lägre energiförbrukning än konkurrenterna. Endast 190:- per månad med konstant 39oC och dagligt badande.

Följ oss på facebook

BÄST I TEST IGEN! NYHET

Diamanter är din bästa vän

HotSprings produktion av aktivt syre med diamantteknik belönades nyligen med priset för bästa reningsanläggning på världens största spamässa i Lyon. ACE klyver automatiskt vattenmolekyler till aktivt syre och du slipper använda tid till vattenkemi. Hotspring är ensam om den prisbelönta diamanttekniken och visar igen inte bara att vi säljer mest och är störst i branschen, utan även, än en gång, att vi är mest innovativa.

E T I T ST 20 ÄS

Vi

Bara det bästa är gott nog t

100% filtrering

t

Livslång hållbarhet

t

Ljudlöst

t

Design som håller

t

Lägst elförbrukning

t

Längst i Sverige

t

1 miljon sålda

t

Bäst i test 7 år i rad

13

B

Badet står varmt, härligt och klart, 365 dagar om året till en minimal daglig kostnad.

v a n n ig e n

* Längst och ledande i Sverige. Vi firar vårt 15:e år på Ulvsundavägen 25 i Bromma.

Sveriges mest sålda!

Om hygien är viktigt för dig väljer du ACE!

6 pers. 213 x 213 cm Ord. 110.400:-

Vi ger 50% rabatt på ACE automatisk reningsanläggning vid beställning av nytt bad under hela maj/juni 2013.

Nu 79.000:-

Tel. 08 - 704 00 77 www.hotspring.se Ulvsundavägen 25 167 32 Bromma / Stockholm


vi i villa

måla ute

Flagar fönsterblecket? Måste smidesstaketet målas om? Kanske behöver hela putsfasaden ny färg? Här får du goda råd om hur du bäst målar om och fräschar upp olika material utomhus.

Putsa upp detaljerna Se till att ytorna är helt plåtrena innan du börjar måla om stuprör och andra plåtdetaljer.

Plåt

Det är de små detaljerna som gör stor skillnad! Se till att använda rätt rengöringsprodukter innan du börjar måla om.

E

gentligen gäller samma regler när man målar utomhus som inne, även om det tillkommer vissa moment när man har att göra med material som metall och tegel. Men grunden är densamma, nämligen att förarbetet är A och O för ett snyggt resultat, säger Ken Kennard, målaremästare och Vi i Villas måleriexpert. Oavsett vad du ska måla så börja alltid med att se över hur skicket är på materialet. Kanske behöver du reparera en skada i putsen eller skrapa bort metallflagor på fönsterblecket innan du kan börja. Därefter är det ordentlig rengöring som gäller, med rätt sorts medel för utemiljöer.

54 viivilla Maj 2013

– Ett misstag som många gör är att använda vanligt diskmedel för att rengöra trä- och metallytor. Det är inte bra eftersom det innehåller tensider som förstör färgens härdning, säger Ted Henriksson, kundansvarig på Alcro. – Är du det minsta osäker så fråga hellre en gång extra i din färgbutik. De har stor kunskap och hjälper gärna till. När grunden är lagd är det dags för det roliga – att måla. Nedan ser du hur du går till väga beroende på vilket material du ska måla.

Av Karin Cedronius

Hängrännor, tak och fönsterbleck. Metalliska ytor finns lite överallt utomhus. Precis som trä och puts behöver de målas om med jämna mellanrum. Är plåten från tiden före 2006 har den troligen en beläggning av så kallad Plastisol, en plastfilm, som kan flagna när den kommer i kontakt med solens UV-strålar. Börja med att ta bort filmen med färgborttagningsmedel som penslas på ytan. Tänk på att – som alltid – följa säkerhetsföreskrifterna om skyddsutrustning och avfall på burken. Efter 20 minuter kan du dra bort filmen. Se till att du har helt plåtrent – tvätta gärna med en högtryckstvätt – och grunda sedan de plåtrena ytorna med en primer som ger god vidhäftning. Sedan kan du måla med en specialfärg för plåt. Tänk på att det krävs olika färg beroende på vad du ska måla. Ett tak kräver annan plåtfärg än en fasad, eftersom fukten står kvar längre på ett tak än på en fasad där det rinner av.

Vill du fråga om målning? Ställ din fråga tilll vår expert Ken Kennard på

www.viivilla.se


vi i villa

Ta reda på vilken typ av puts ditt hus har genom att bryta loss en bit och ta med till färghandlaren.

Om du väljer att måla med en silikatfärg för mineraliska material kan du måla tegelväggen själv.

Gamla smidesstaket kan vara behandlade med giftig blymönja. Använd munskydd när du slipar!

Puts

Tegel

Smide

Puts och cement är mineraliska material. För ett lyckat resultat gäller det att använda en färg, som hindrar fukten att krypa in i putsen men som ändå släpper ut fukten inifrån. Annars kan det uppstå frostskador, sprickor och algangrepp. Börja med att se över putsens kondition och laga eventuella skador. Ta sedan reda på vilken färg huset är målat med och vilken typ av puts det har. Vet du inte så bryt loss en liten bit och ta med till din färghandlare, som kan hjälpa dig att bestämma vilka produkter du bör använda.

Tegel går bra att måla. Men om huset är äldre och fogarna börjar vittra måste du först borsta ur dem och eventuellt foga om. Knacka därefter bort det som är löst och borsta av så att ytan är fast. Vanligast när man målar tegelhus är att använda en slamputsfärg som sprutas på och därefter målas över med en silikatfärg. Men det är inget en vanlig hemmafixare gör, utan det kräver ett proffs. Dessutom ”suddas” tegelstrukturen ut en aning med en sådan behandling. Om du däremot väljer att grundmåla med silikatgrund och silikatfärg för mineraliska material kan du sköta hela jobbet själv. Då får du dessutom en tydligare tegelstruktur i slutresultatet. Men det är värt att verkligen notera att det är viktigt att grundarbetet görs korrekt, annars finns risk för att fukt tränger in och spräcker teglet.

Beslag, lås, staket och grindar – smide är ett vackert och hållbart material. Men när färgen börjar mattas av och flagna, och metallen rostar, är det dags att måla om. Precis som med all annan målning är rengöringen grunden till ett lyckat jobb. Tvätta med ett grovrengöringsmedel, skrapa och borsta bort rost med stålborste. Ska du slipa stora ytor använd gärna munskydd, eftersom äldre smidesstaket kan vara rostskyddsbehandlade med giftig blymönja. Rostskyddsbehandla där det behövs med en rostskyddsfärg för utebruk, som även fungerar som primer. Måla sedan med en särskild metallfärg, till exempel Hammarlack som är en klassisk alkydbaserad färg för metall, som ger en fin, emaljliknande yta. Tänk på att montera isär lösa delar som lås på dörrar, fästen och träribbor på en järnsoffa innan du påbörjar arbetet.

"Puts rengörs bäst med ångtvätt innan det målas om." Ett putshus rengörs bäst med ångtvätt, som tar död på alla bakterier. Till det krävs speciell utrustning som kan hyras. Vill du hellre tvätta fasaden på traditionellt vis så använd ett grovrengöringsmedel eller ett antimögelmedel, men se till att blöta upp hela fasaden så att den blir mättad innan du tar på medlet. Skölj sedan ordentligt så att inga rester finns kvar som kan förstöra torkprocessen. Efter ett lager grundfärg för mineraliska ytor ska putsytan målas två gånger i tunna skikt med tolv timmars mellanrum. Om du lägger på för tjockt tar det lång tid för fukten att gå igenom och ytan kan inte andas, dessutom blir slutresultatet inte lika snyggt. För hussocklar i puts och betong gäller i princip samma arbetsgång. Kolla konditionen, knacka bort gammalt löst material och laga om det behövs. Tvätta rent och måla med en grundfärg och därefter en rengöringsbar täckfärg avsedd för husgrunder.

Målaremästarnas tips till bästa resultatet Grundarbetet är A och O. Det är lika viktigt när du målar material som plåt, tegel och smide, som när du målar en vanlig vägg eller en fasad. Använd rätt rengöringsprodukter. Rengör helst inte med vanligt diskmedel eftersom det tillför tensider som förstör färgens härdning. Måla aldrig i direkt solljus, då torkar färgen för snabbt och resultatet blir sämre. Måla inte heller i fuktigt väder för då får färgen svårare att torka. Undvik även att måla under pollensäsong eftersom du kan få en knottrig yta.

Undvik att balansera på en stege. Unna dig hellre att bygga eller hyra en ställning. Det gör jobbet säkrare, enklare och snabbare. Skydda ytor som inte ska målas med maskeringstejp och täckplast. Fråga alltid din fackhandel om du är minsta tveksam. De har stor kunskap att dela med sig av och kan även komma ut på plats och hjälpa dig att bestämma vilka produkter som krävs för just ditt hus.

Maj 2013 www.viivilla.se

55


Dags att m책la om?


Som medlem i Villaägarna får du färgen billigare

20%rabatt hos Flügger r färg – bara fö r a medlemm

Du kan se ett medlemskap i Villaägarnas Riksförbund som en slags försäkring för dig och ditt hus. Du får tillgång till kostnadsfri expertrådgivning inom det mesta som rör ditt boende. Du får också en organisation som tar strid för viktiga husägarfrågor och en mängd medlemsrabatter. Däremot får du inte Vi i Villa (från oss), utan vårt populära medlemsmagasin Villaägaren 5 gånger per år. Allt för bara 405 kr. Läs mer och bli medlem på www.villaagarna.se Ditt hus. Vårt intresse.


vi i villa

test

Vattenpasset hjälper dig att få ett perfekt resultat när du reser en vägg, hänger upp en hylla, lägger tak, sätter upp tapeter eller när du utför någon annan uppgift, där det gäller att få något vågrätt eller lodrätt.

Rakt med vattenpass V

attenpasset är ett basverktyg för hantverkare, men det är skillnad mellan billiga och dyra pass, vad det gäller stabilitet och styrka. Komfort, till exempel bra handtag, och smarta speglar, som gör det lättare att läsa av libellerna (vätskebehållarna med luftbubbla) ur olika vinklar är viktiga faktorer vid val av pass. Vi har testat fem vattenpass av allroundtyp som alla är 120 cm långa. Det dyraste kostar cirka 550 kronor och det billigaste 139 kronor. Ditt val bör baseras på hur stor nytta du har av ett vattenpass. Även det billigaste passet är tillräckligt exakt för att hänga upp hyllor, men ska du renovera villan eller genomföra ett

annat större projekt, bör du kika på de dyrare modellerna i testet. I ett föregående test av vattenpass råkade vi ut för ett billigt exemplar, som efter ett fall till golvet slutade sina dagar som precisionsverktyg. Även i detta test har vi rätt billiga pass men samtliga klarade fallprovet, där vi släppte passen från 100 cm ner på ett betonggolv. Precisionen är som den ska vara hos alla vattenpass i testet. Det finns dyrare pass med större precision, men om du inte ska montera instrument som är extremt beroende av precision får du ingen större glädje av dyrare pass. Därmed ska det inte sägas att det inte är någon skillnad på billiga och dyra. Det märks framförallt när vi tittar på stabilitet och styrka. Hur mycket stryk

tål vattenpasset och hur länge kan man förvänta sig att det är funktionsdugligt? Ditt vattenpass ska vara exakt. Därför bör du då och då kontrollera om passet är pålitligt. Om du har möjlighet, kan du utföra samma kontroll av de vattenpass du funderar på att köpa. Håll passet lodrätt mot en vägg och dra ett streck. Vänd passet 180 grader och kolla att strecket stämmer med vad libellen visar. Samma test kan du utföra vågrätt. Du ska också undersöka hur känsligt vattenpasset är. Det gör du genom att lägga det på en plan yta. Lyft försiktigt den ena änden 10-20 mm. Då ska luftbubblan i libellen röra sig 1-2 mm. Klarar inte passet dessa test väljer du ett annat.

luftbubblan fyller ut utrymmet mellan strecken i libellen.

är lätt att hantera. Vi undersöker hur lätt det är att läsa av libellerna ur olika vinklar. Är det lätt att dra streck längs vattenpasset? Är det lätt att hålla det mot en vägg eller en annan plan yta? Infällda handtag är ett plus när det gäller hantering.

Av: Gör det själv

Så här testade vi 40% Precision

30% Hantering 30% Styrka

Precision väger vi in med 40 procent Precisionen är mycket viktig för ett vattenpass. Det ska inom en rimligt liten tolerans visa om något är lodrätt eller vågrätt. Vi testar på flera underlag och vänder passet 180 grader för att se om det då visar likadant. Vi ser också på hur mycket bubblan i libellen rör sig, eftersom det signalerar hur känsligt passet är. Vi kollar också om 58 viivilla Maj 2013

Styrka väger vi in med 30 procent Förutsättningen för att vattenpasset ska bevara sin precision och känslighet är att det är så starkt att det tål att tappas på golvet. Det ska också tåla att välta, om du har lutat det mot en vägg. Vi ser på hur skyddade libellerna är. Är de t.ex. inbakade i plast? Vi kollar profilen och ser på materialet. Stötdämpande ändstycken är ett plus.

Hantering väger vi in med 30 procent När man använder sitt vattenpass ofta är det viktigt att det

SÅ HÄR TOLKAS RESULTATET 9–10: Toppkvalitet. Inga anmärkningar. 7–8: Mycket bra. Utmärkt kvalitet. 4–6: Medel. Genomsnittsprodukt. 2–3: Dålig. Under medel, bör undvikas. 0–1: Usel. Låt bli – köp inte!

Saknar handtag

80

Stabila

7,4

Stabila erbjuder en stor mängd pass, från billiga varianter till dyra. Detta vattenpass är ett av deras enklaste. Precision: Precis som övriga vattenpass i testet håller detta vad det lovar när det gäller precision. Bubblorna fyller fint ut i libellerna. Styrka: Pulverlackerad, enkel aluminiumprofil med plastskydd i ändarna som skyddar mot slag och stötar. Inget extra men fungerar. Okrossbara libeller, påstår tillverkaren, och ger 10 års garanti. De tålde i varje fall att vi släppte passet på golvet. Hantering: Handtag saknas, vilket gör det lite besvärligare att hålla passet i lod och lite svårare att få grepp när det ligger ner. Inget stort problem för gördet-självare, men kan vara en nackdel om man arbetar med det varje dag. Hål för upphängning finns. Antal libeller: 2 lodrätt, 1 vågrätt Pris: 329 kronor www.eabkungsmaskiner.se 0300-700 50


vi i villa

När du ska välja vattenpass gör du klokt i att investera i en lite dyrare modell om ska bygga ett hus eller göra större ombyggnader.

Enkelt och billigt

Mer än bara design

Robust

Lite lättare att läsa av

Bäst i test

16192

Biltema

6,5

Trots att detta pass är billigast så fungerar det fint. Det är lika exakt som de övriga, och man arbetar utan problem med det. Bubblan fyller ut fint mellan strecken. Precision: Det låga priset påverkar inte precisionen, som är lika fin som hos övriga vattenpass i testet. Bubblan är så stor att den fyller utrymmet mellan strecken i libellen, precis som den ska. Styrka: Aluminium är hållbart och ett fall på en meter är inga problem. Även libellerna bibehåller sina positioner. Enkla plastskydd i ändarna. Libellerna är ingjutna i skyddsplast. Hantering: Det enda passet i testet som har en libell som visar 45 grader. Kan användas som fingervisning när man håller på med tak. Plasten, som libellerna är ingjutena i, fungerar som ett förstoringsglas så man lättare ska kunna läsa av libellerna.

Fatmax

Stanley

9,4

Grövre och kraftigare än övriga pass som testats och dessutom med en form som underlättar när det är dags att dra ett streck. Precision: Lyfter man passet i ena änden ca 15 mm så rör sig luftbubblan i libellen ca 1-2 mm, vilket är inom den tolerans som tillverkarna rekommenderar. Styrka: Med sin vikt på cirka 1 kg är passet riktigt tungt. Tyngden beror på vattenpassets kraftigt konstruerade profil i aluminium, som är både bredare och tjockare än hos konkurrenterna. Att passet dessutom har utrustats med kraftiga gummiskydd gör att det tål en tuff hantering.

Hv120

Hultafors

8,3

Hercules 985-P

Kapro

9,0

Hultafors erbjuder ett brett sortiment av olika pass. Detta ligger i klassen ovanför gör-det-självaren och heter Hantverkarpass, men det är en enkel modell.

På ovansidan av passet finns det ett urtag i profilen som gör att man kan avläsa libellen utan att behöva vrida på huvudet och kroppen. Riktigt smart!

Precision: Samma känslighet som övriga. Hela passet verkar gediget och robust och det påverkar också hur exakt det är. Luftbubbla och libeller är större än hos de andra passen.

Precision: Passet är så exakt som man förväntar sig, både om man kontrollerar genom att rita och vända 180 grader och om man jämför med dyrare pass. Efter att vi tappat passet på golvet gjorde vi om kontrollen utan att finna några fel.

Styrka: Profilerad aluminium som ger extra styrka jämfört med ett helt rakt. Ska enligt tillverkaren klara påfrestningar som är tuffare än vårt falltest. Fallet från 100 cm påverkade varken själva profilen, metallen eller någon av libellerna.

Styrka: Aluminiumprofil med kraftiga gummiändar skyddar passet. Hela passet verkar kraftigt och gediget. Libellerna är ingjutna i plast för att skyddas.

handtag gör det smidigt att hålla fast och lyfta passet oavsett hur man håller det. Libellen som sitter på mitten är infälld och utan kant. Det innebär att man kan rita ett helt streck utan avbrott för libellen.

Hantering: Passet är gjort med formad profil. Det gör att man lättare får grepp med handskar, eller om passet är vått. Stötdämparna av gummi har upphängningshål. Libellen i mitten är ingjuten i akrylplast som ger 30 procent förstoring.

Hantering: När man lodar exempelvis en regel och ska läsa av libellen får man vrida på både kropp och huvud för att läsa av – på alla andra pass vill säga! Här har man fräst hål i profilen och monterat en spegel, som gör det lätt att läsa av. Utmärkta handtag.

Antal libeller: Lodrätt, vågrätt och 45°

Antal libeller: 2 lodrätt, 1 vågrätt

Antal libeller: 2 lodrätt, 1 vågrätt

Antal libeller: 2 lodrätt, 1 vågrätt

Pris: 139 kronor www.biltema.se 077-520 00 00

Pris: 499 kronor www.stanleyworks.se 031-68 60 60

Pris: 550 kronor www.hultafors.se 033-723 74 00

Pris: 499 kronor www.wareco.se 0522-919 70

Hantering: Två greppvänliga

Maj 2013 www.viivilla.se

59


Vürfina postlüdor Flexbox postlüdor är snygga, hüllbara och uppskattade av grannar och brevbärare. Skylten som pryder lüdan designar du själv. Barnsligt enkelt pü vür hemsida. Med en egen bild som bakgrund, om du vill.

GAMMAL TRAPPA BLIR SOM NY! Perfekt fÜr gÜr-det-självaren

Nu kan du pü ett enkelt och billigt sätt fÜrnya din gamla trappa, balkong och terrass med DuraTrappŽ naturstensbeläggning. Beläggningen tätar och ger en robust, hüllbar och halksäker yta.

DuraCoat AB

www.duracoat.se

5FOOHBUBOt-PNNBt

s3JUOLIKAMODELLERnSJUFĂ&#x2039;RGER s4REĂ?RSFUNKTIONSGARANTI s"ESTĂ&#x2039;LLIDAG0Ă?WWWmEXBOXSE ELLERTELEFON 

Designa din egen skylt utan extra kostnad (värde 200 kronor).

Kan du bygga Lego? Dü kan du bygga garage! gsatser är lika Att montera vüra garagebyg o. enkelt som att bygga Leg 41029

lundqvisttravaru.se / 0911-2

  

KAMPANJ PĂ&#x2026; POOL & SPABAD! poolkungen.se

SK Ă&#x2026;R V

3

Albert 745:inklusive skylt och frakt

Spabad frĂĽn

49.900:-

ARAN SG

TE ALI T

O rd.p ris: 74

.9 00:-

TI

Karolina 1.295:inklusive skylt och frakt

Beställ gratis katalog pü www.poolkungen.se eller ring 020 - 919800

Bästa kvalitet!

60 viivilla Maj 2013

Bästa garantier!

Bästa priser!


Norrforsstugan

Friggebod 14,9 kvm

fr. 20

Friggebodar från Västerbotten. Alltid i 45 mm timmer.

950:- Friggebodar Förråd Loftstugor

Bastustugor Bastutunnor Badtunnor www.brannafritid.com info@brannafritid.com Telefon 070-587 92 63

Gör ett smartare fönsterval – Underhållsfria och skräddarsydda PVCfönster från 418 kr – Lång livslängd och lågt U-värde

Just nu:

50% PÅ PERSIENNER

– Bra miljöval – Snabba leveranser

Vid köp av fönster och dörrar. Gäller till 19 maj 2013

www.mentafönster.se Kundsupport 0346–932 10

Tak med tegelpannor, två år efter behandling av ett avgränsat parti. Inget efterarbete.

Spruta taket med Grön-Fri. Sen är alger och mossa borta inom ett år, laven inom ca två år. Fråga efter Grön-Fri i din färg- eller byggbutik. Läs mer på www.jape.se

Låt ett proffs göra jobbet.

Nu finns möjligheten att entre få rena tak och fina fasader genom att låta våra auktoriserade entreprenörer göra jobbet. Mer info och referensbilder på www.grön-fri.se

Maj 2013 www.viivilla.se

61


Efter

TrĂśtt pĂĽ att mĂĽla? PVC Fasad

FĂśre

Helt underhĂĽllsfri!

L JUSA

VACKRA TAK WOCA PANELVIT ger gulnade tak och paneler ett lutbehandlat utseende. WOCA PANELVIT kan användas pü büde obehandlat och lackat trä.

Naturtrogen trästruktur Enkel att installera

Finns i 8 olika färger Hitta üterfÜrsäljare under www.alfort.se

20 Ă&#x2026;RS

GARANTI

WWWKAYCANSE 

Pool hemma

enklare klare än du tror t3PCVTUPDIMœUUCZHHE t1FSGFLUG¼STKœMWCZHHBSFO t¾SHBSBOUJQ¾TUPNNFO t,BOHSœWBTOFSVUBOFYUSBG¼STUœSLOJOH ,BOHSœWBTOFSVUBOFYUSBG¼STUœSLOJOH

Vi fÜrlänger badsäsongen

FRAKT & MONTERING INGĂ&#x2026;R!

1PPMQBLFU

GS299 9 'BNJMZQP P

0:-

M 

Pooltak, Uterum och Carport med hĂśgsta kvalitĂŠt!

Familypool Välj till värmepump, Üverdrag och poolvürdspaket. Läs mer pü www.folkpool.se

Svenska Pooltak salufÜr pooltak frün världens ledande pooltakstillverkare. Vi har allt frün enklare pooltak till exklusiva pooltak designade unikt fÜr varje kund med oändliga mÜjligheter. Vilken modell passar dig bäst?

www.svenskapooltak.se

62 viivilla Maj 2013

Tel: 031 - 760 66 50


Underhållsfritt · Miljövänligt · energisMart · gratis ritning

Varför vittrar din skorsten sönder? Svaret är enkelt – FUKT! Regn och snö kommer ner i din skorsten! Med Värmepump eller Fjärrvärme så torkas inte skorstenen av pannan längre.

Paviljonger

orangerier

Installera marknadens bästa skydd, som ger din skorsten både en ny krona samt en skyddande huv på en och samma gång.

UterUM

Utställning nyöppnad utställning i eskilstuna detaljerad vägbeskrivning på vår hemsida.

KaMPanj från 56.150 kr. inkl. frakt

Huven ökar draget i skorstenen genom så kallad Ejektorverkan samt är enkelt Öppningsbar vid sotning.

www.modplan.se tel: 0707-33 17 00

öPPet hUs den 11-12 maj, kl. 10-15

Ring nu! Vid beställning kommer vi först och mäter din skorsten.

Pris från 3900:- inkl. moms, montering ingår i priset.

Prisex. Sido-Bottenhängda Underhållsfria fönster

6x6 8x10 9x12 10x12 12x13 13x14

1439:- ink. moms 1925:- ink. moms 2270:- ink. moms 2586:- ink. moms 2882:- ink. moms 3169:- ink. moms

031-7760070

JUST NU! Väldigt bra kampanj. Ställ oss en förfrågan!

www.LBTM.se

info@LBTM.se

Region Öster: Stockholm Uppsala, Västerås, Östergötland, Södermanland, Dalarna, Örebro och Värmland Tel: 0392-100 38

Skorstensspararen AB Forellstigen 10, 565 32 Mullsjö Hemsida: www.skorsten.nu

Region Väster: Göteborg/Skåne Västra Götaland, Halland, Småland, Blekinge Tel: 0392-100 07

Drömmar kan bli verklighet

Poolvärmepump fr 6.995 kr

Tel: 0913-105 40 www.lovangersbygg.se

8,3m² kompl paket

Kvalitetspooler till nettopriser direkt från ledande tillverkare i USA Pris

52.800:- exkl. yttertak

Storlek 6,0 x 6,0 H=2,5

NYHET! Prova vårt nya kalkylprogram Pris

104.900:- exkl. yttertak

Rund - Oval - På marken - Nergrävd - Inbyggd

SWIMMINGPOOL Från 2.995 kr

Nu har vi utökat våra poolpaket med ytterliggare tillbehör till samma pris

Gå till vår hemsida för all info

www.primastar.nu Solfångare 8,3m² kompl. pkt fr 2.995 kr

Storlek 7,2 x 9,6 H= 2,70

Poolvärmepump

fr 5.995

kr

Primastar AB GARAGE

MASKINHALL

STALL

STUGOR

Tel. 042-15 82 00 - 042-15 75 30 - 042-21 55 30 Maj 2013 www.viivilla.se

63


Ă&#x2013;ver 30 ĂĽr i branschen! Europe filtersystem stĂĽr fĂśr naturlig vattenrening utan giftiga kemikalier. Vi har vattenfilter fĂśr alla vattenproblem: VĂĽra kompletta järn & manganfilter finns fĂśr bĂĽde hydrofor & hydropress. VĂĽrt luftnings-system i syrafast rostfritt fäller ut metallerna sĂĽ att de enkelt avskiljs i filterutrustningen! Vi har även: Avsaltning, Avhärdning, Ph-hĂśjning, Nitrit â&#x20AC;&#x201C; Nitrat â&#x20AC;&#x201C; & Humusfilter som inte ger pH-sänkning, vilket är helt unikt! Scanna vĂĽr QR-kod och fyll i en intresseanmälan

VĂĽr Patenterade Radonavskiljare

VĂĽr patenterade RadonoutÂŽ tar bort ca 98â&#x20AC;&#x201C;99,9 % radon. Enkel installation: vatten IN vatten UT & anslut stickkontakten. Monteras efter Er befintliga trycktank. Ingen dyr trycktank behĂśver monteras efter RadonoutÂŽ. EL: endast ett jordat vägguttag behĂśvs. Installationskostnaden bĂśr vara den lägsta pĂĽ marknaden. Vi erbjuder fĂśrmĂĽnliga ackrediterade analyserbjudanden. Bra vatten eller pengarna ĂĽter! Anpassat fĂśr svenska krav.

EUROPE VATTENRENING AB Centralgatan 16, 360 51 Hovmantorp Tel. 0478-100 17 Fax. 0478-122 13 www.europevattenrening.com E-post: europe.vattenrening@tele2.se

www.egreen.se info@egreen.se 031-760 85 44 08-5000 55 84 040-30 31 53

Marknadens säkraste fÜrbränningstoalett

Stor kampanj pü pool! Läs mer pü vür hemsida

www.svenskapoolfabriken.se 5FMFGPOtJOGP!TWFOTLBQPPMGBCSJLFOTF 64 viivilla Maj 2013

Sü rent. Sü enkelt. Med Cinderella fÜrbränningstoalett slipper du all latrinhantering. Kvar blir bara lite aska. Enklare kan det inte bli!

www.fritidstoa.se

Auktoriserade üterfÜrsäljare Üver hela landet


SORKFRITT! KATTFRITT! MULLVADSFRITT! Rabatt Skrämmer effektivt bort sorkar 100:-

och mullvadar

viv8

viv9

10.900:Ord. pris 14.900:-

COMO - utegrill och Ăśppen spis

14/5-13

Originalet Sedan 1984

KAMPANJ! 22500 kr Snickarglädje, sprÜjs veranda och x-trafÜnster är tillval

Aldrig mer en fluga eller mygga inne!

JUST NU

0952-122 22

Sorselestugan.se

TIMRADE STUGOR OCH FLYTBRYGGOR

WWWLEKSANDSDORRENSE 

Se hela vĂĽrt sortiment pĂĽ www.kaminexperten.se

S V E N S K T

T I L LV E R K AT

Vill du bada i en varm och skĂśn pool!

LULEĂ&#x2026;

UPPLANDS VĂ&#x201E;SBY

11-12 maj

6Ă&#x2039;STBERG 3KEBERG + '

+ '

'RANBERG + '

%TT HANTVERK FRĂ?N $ALARNA 3E MER KVALITETSDĂ&#x161;RRAR PĂ? VĂ?R HEMSIDA ELLER BESTĂ&#x2039;LL KATALOG

Fabrik/fĂśrsäljning LULEĂ&#x2026; MidgĂĽrdsvägen 3 LuleĂĽ Visning/fĂśrsäljning UPPLANDS VĂ&#x201E;SBY www.ellipspool.se | info@ellipspool.se

Maj 2013 www.viivilla.se

65


    

               > >#,>,>#,//$>5('$.7,21(1> 2;> > >> >,',1*C> >5('$.7,21(1?9,,9,//$6(  > >>216>> "!> C.>%/$1'>$//$>9A5$>$57,./$5> 7,36>2&+>,'B(5>3A>> A>9A5>6$-7>.$1>'8>2&.6A>67@//$>)5A*25>7,//> ;3(57+-@/3(1>(//(5>',6.87(5$>,>9A57>)2580> #,>),116>2&.6A>3A>$&(%22.  "$0,//$>921>77(5  >$8/,1(>26(3+621 "28,6(>!C5149,67 >,&+$(/>"//0$1> (11(7+>,1'%/$'>2+1>$5/,1*  >/,$6>$5/9(' >  +5,67,$1>8'B1 "  (/(1$>!$8%(>(+10$5. >,.6>5(*,21>%,/$*25> 2&+>:(%%>9@;(/> > >

   66 viivilla Maj 2013

!> !>

 (76<>(+/,1 >5,129,6>7=(+2(>0%> > >&(57,),(5$'


 *+ + 

 $  

   9,.-2$0(-&."' 722$0#:00/9*:/$2

#& &%! )&'##& "$'#%$ ' 0$ &!%.!%&$ "!&$&"$& (=0 0+ -1$0(-&$-,$#$223/$0$0!)3# -#$:/1$6%:-12$019%90#3 ,.-2$0(-&."'#$1132.,$-722$0#:00/9*:/$2 22 $22 4#$4(*2(& 12$!$1+32$-.,#(22'31."'&:0#$2$-*$+2%:0#(& (++.03/10$,(3,' 04(' 04 +2#$!812 *.,/.-$-2$0- %09-#$+$# -#$ +$4$0 -2:0$0- ."'2(++4$0* 2(490$&$-% !0(*$13+2 2$2<$-/0$,(3,/0.#3*2 ,$#, 0*- #$-1!812 %3-*2(.-$0$-$0&(%:02)8-12$0."',.#$0-#$1(&- ') !!' +) #"!""(%%% #!! 0!)3# -#$2&8++$02(++."',$##$- )3-(  $,.-2$0(-&."',.-2$0(-&%:0#:00 0%:-12$00 ! 22$0 1, 6 $-'$2 2$0( +%:0(-12 ++ 2(.-$-(-&90(-2$($0!)3# -#$2 4#0 &$22 0' +4 0!$21*.12- #$-."'4(!)3#$0/9,.214 0 -#$ -#0 ' +4 -

"""! 

 2 "*) &4(++!.* $22*.12- #1%0(22'$,!$1:* ++15(-&80$--7 &$-$0 2(.-%:-12$0!$1+ & " ( #! #

<, 0*- #1+$# -#$ 4 2 *%:-12$0/914$-1* , 0* -#$- !) ! #!

$#-2(.&* -#348+) $22+8&0$ 480#$32 -0(1*%:0*.-#$-1 " ( #! #

 #!$'& !" ! $!' "

! & 

%.$%" $&&.$,$$"(&!%!&&) '##&&&.$& %&.$-!"%%.  """ !!"+) $"!! 

 +*$-!$0&

0 -*$0 1$) .03/1 !$2 + 0/.02.2


B

Sveriges största pool och spabutiker

Begrän Vid defi sad eftersä ndning åter mednitiv eftersä den nya ndning adresse sänds försänd n på baksida elsen n.

Folkpoo

SVERIGE l AB, 153 30 PORTO BETALT

Järna

2013 FOLK POOL SPAB AD KATA LOG

SPAT allt föILLBEHÖR r spaägaPOOLBYGGET rensteg för steg

GO

TIPS FÖR EN snygg poolmiljö

för sp DA RÅD a köpa re

Driftse Testa konomi de av SP

30 poolbutiker och fler än 23 500 levererade pooler och spabad. Vi är stolta över att vara Sveriges största leverantör. Din trygghet för ett lyckat köp.

Läng ditt egta hem till et spa

SVERIGES

populäraste VÅRA

POOL

ÅTERF

ÖRSÄ

SKURU P HELSIN KRISTI GBORG ANSTA BLEKIN D GE HALMS TAD TREST AD/UD GÖTEB DEVAL ORG

Folkpoo l AB -

LJARE

LA

Ullängs

vägen

FINNE

R DU

ÖVER

HELA

BORÅS VÄXJÖ KALMA R NORR KÖPIN JÖNKÖ G/LINK PING ÖPING LIDKÖ PING GOTLA ND

1, 153

30 Järna

- www.fo

lkpool.s

SVER

ÖREBR UPPSA O LA ESKILS TUNA VÄSTE RÅS STOCK HOLM KUNG SÄNGE KUNG N ENS KURVA

TÄBY ARNIN GE UPPLA NDS VÄSBY JÄRNA ÅLAND GÄVLE

tuppgif ter till

äljare

hittar

Spag ol fir

ar 45

Folkpool firar 45-årsjubileum

samtlig

a återförs

Folkpo

SUNDS VALL ÅRE

ÖRNS KÖLDS UMEÅ VIK SKELL EFTEÅ PITEÅ

KARLS TAD FALUN

e - Kontak

Med eget spaba d i trädg locket och ården är na preci krypa ner i det varma det inte konst s när man igt att , bubb över att vill. Till man längt lande vara Sveri och vattnet vilken ges störs med när snöfl och njuta mode ingorna ta levera av tåla nordi ll du väljer faller ntör av kan du runt om skt klima spaba behöver d och t. Vi hopp vara säker erbjuder på att för as att få ett välkomme att kunna den lättinstalle m n att konta välja det spaba här katalogen ska inspir rat d som kta din passa lokala r dig bäst. era di Folkpoolåt Behöver erförs Dimen äljare. sion One och

Badglädje!lädje!

IGE:

du i katalog

-årsju

bileu

m

en.

SPAK

ATALO

G 2013

Spas av verkat på marknmånga ansett är vårt Spa aden. som det premiummärk ler ergono i över Dimen e bästa mi och 30 år och hittar märke leder sion One funktio du t sion One bättre lösning ner. Med utvecklingen Spas har flest patent när det tillär märke ar Spaba gäldet utan t för för rening er som och massai bransc kompr hen vill ha omisse det mest ge. Dimen r, ett spabad utöver påkostade det vanliga . @Hom e

Hot Tubs kunna har allt njuta isolera utmärk utomh de usbad som behövs för välgöraspabad i s av en tilltalan året runt. för hög Model att från @Homnde massa kvalité med de tidlös lerna design ge. flera olika e Hot . De är Tubs. LED-belysnin fullt g ingår jetmunstycke till alla n model ler

KATALOG 2013

Beställ nya

Goda råd för spaköparen

katalogerna!

För pool- och spaköparen, fulla med tips och inspiration!

Se www.folkpool.se

Encore S

E

66 900:ord. fr. 7 8

100:-

Briljant 3x

Classic 3x

6m

39 990:-

6

87 000:-

ord. 49 9

Prisexem

90:-

pel fr.

Encore SE

Pooltak Briljant

Folkpool Classic

Ett spabad för hela familjen Fler modeller se www.folkpool.se

Uppskattad för dess lägre höjd, klara glas och behagligare skenor. Se folkpool.se

Sveriges mest sålda pool genom tiderna. Se alla modeller på www.folkpool.se

Folkpool Täby Hantverkarvägen 2, Täby Tel 08-630 06 20 Vard 11-18, lör 11-15 sön 11-15

Folkpool Stockholm Försäljningskontor Kungsängen Tel 08-581 718 00

Folkpool Upplands Väsby Kranvägen 4 Infra C. Västra, Upplands Väsby Tel 08-590 365 21 Vard 11-18, lör 11-15

Folkpool Kungens Kurva Geometrivägen 3, Kungens Kurva Tel 08-530 600 84 Vard 11-18, lör 10-15

Folkpool Järna Ullängsvägen 1, Järna Tel 08-551 715 33 Vard 11-17, lör 11-15

Folkpool Uppsala Kungsgatan 107, Uppsala Tel 018-39 82 50 Vard 11-18, lör 11-14

Vita myck ment. mellan De Spa har är välutru st drickah känsla för de ållarna alla Vita . Rostfr Spa model i ler.

Nordic Hot Tubs mare så förstår robust mycke a Spaba t ds Rening driftsäkra. Välisol sverk er med standa rd. Inbygg automatisk d CD-oz on in


Erbjudanden för bästa möjliga resultat.

HUSQVARNA AUTOMOWER®

Året runt

Tredje generationen

Mångsidig med hjälp av rätt tillbehör.

Originalet – ledande teknologi.

Utmärkt för kuperade trädgårdar.

Husqvarna R 115B är en av de mest avancerade, kompakta Rider-modellerna i sin klass.

Upptäck de senaste innovationerna i vårt kompletta sortiment av robotgräsklippare.

Robust och högeffektiv gräsklippare med uppsamlare och fyrhjulsdrift som är unik på marknaden.

HUSQVARNA R 115B

VÅREN | 2013

HUSQVARNA LC 56 AWD

Nyhet!


Redo för varje utmaning. Genom att alltid lyssna på och lära av professionella användare kan vi skapa ett sortiment som uppfyller verkliga behov. Det är grunden till hela vår utvecklingsstrategi. Och genom att anamma den senaste tekniken och ständigt utveckla nya innovationer kan vi erbjuda våra kunder lösningar av toppklass. När du använder en Husqvarnaprodukt kan du och din trädgård vara säkra på bästa möjliga hjälp, vilken utmaning ni än står inför.

SUPPORT

12

FÖRSÄLJNING OCH

SERVICE

När du väljer en Husqvarnaprodukt som hjälpreda till trädgårdsarbetet ingår det även full support med allt du kan tänka dig. Hos vår servicepersonal får du professionell assistans när du behöver råd, service eller reparation. Besök husqvarna.se eller din närmaste återförsäljare om du vill ha mer information om vårt sortiment.


NYHETER 2013

6

ER FRÅN FLER INNOVATION ® AUTOMOWER NYA HUSQVARNA Efter 20 år av teknisk utveckling finns nu Husqvarna Automower® i sin tredje generation, med fler avancerade funktioner än någonsin. Alla modeller är pålitliga, klarar komplexa trädgårdar och levererar perfekta resultat.


Vårt åkbara sortiment ger dig total kontroll över trädgården. På Husqvarna är vi kända för noggrannhet, hög kvalitet och hållbara premiumprodukter. Och vårt åkbara sortiment är absolut inget undantag. Om du drömmer om effektiv klippning, fantastiska resultat, absolut kontroll och oslagbar manövrerbarhet kommer våra senaste traktorer och Riders inte göra dig besviken.

4 RIDERS

HUSQVARNA R 115B

NYHET!

! Kompakt, avancerad

Rider. manövrerbarhet för effektiv klippning. ! Tack vare tillbehör som snöblad, trailer, mossrivare och spridare kan den serva din trädgård året runt. ! Hydrostatisk transmission. ! 9,5 kW @ 3 000 varv / m, klippbredd 95 cm. ! Hög

Kampanjpris

29.900:-

Rek. cirkapris 32.000:–

HUSQVARNA R 213C ! ! ! !

Effektiv Rider med Combi klippaggregat, BioClip® (mulching) och bakutkast. Bakvagnsstyrning. Kan användas året runt tack vare många tillbehör som mossrivare, snöblad m m. 6,7 kW @ 3 000 varv / m, klippbredd 94 cm.

Rek. cirkapris

36.900:-

› Husqvarnas Riders är designade för att komma åt överallt.

ING BAKVAGNSSTYRN Vår unika bakvagnsstyrning gör att bakhjulen kan svänga in under maskinen. Detta ger suverän manövrerbarhet med en minimal svängradie vid fullt rattutslag.

FRONTMONTERAT KLIPPAGGREGAT Det frontmonterade klippaggregatet ger utmärkt överblick över arbetsområdet, nära klippning och utmärkt tillgänglighet i hörn och under buskar.

EGAT COMBI KLIPPAGGR Välj mellan BioClip® för gödsling av gräsmattan och bakutkast för effektiv klippning i områden med högre och grövre gräs.


Kampanjpris R 111B

19.900:-

HUSQVARNA R 111B / 111B5 ! Liten

och bekväm Rider.

! Bakvagnsstyrning. ! Frontmonterat

klippaggregat. med manuell växellåda och lättkörd automatväxel. ! 8,1 kW @ 2 500 varv / m, klippbredd 97 cm. ! Finns

RIDERS

5

Rek. cirkapris Rider 111B, Hydrostatisk transmission

24.900:Rek. cirkapris

Rider 111B5, Manuell växellåda

Kampanjpris från

15.900:-

22.900:-

Rek. cirkapris från 17.900:–

:!fÃYfXYhU`^Yf VYg!_

husqvarna.se

HUSQVARNA LT 154 / LTH 154 ! En

modern och pålitlig trädgårdstraktor med smart design. ergonomi tack vare justerbart säte och ergonomisk ratt. ! Kan utrustas med tillbehör för året-runtbruk. ! 8,1 kW @ 2 500 varv / m, klippbredd 97 cm. ! God

Förvandla din Rider till en komplett allt-i-allo-maskin! VAGN

SPRIDARE

Rek. cirkapris från

Rek. cirkapris från

2.290:-

1.600:-

UPPSAMLARE

BORSTE

Rek. cirkapris från

Rek. cirkapris från

4.000:-

13.900:-


Marknadsledaren inom robotgräsklippning tar nu ytterligare ett kliv framåt. Nu introducerar Husqvarna Automower® sin tredje generation av tysta och automatiska robotgräsklippare. Med mer innovativ teknik och fler funktioner kan de nya modellerna göra din gräsmatta perfekt. Allt medan du gör – ingenting.

AUTOMOWER ®

6

HUSQVARNA AUTOMOWER® 308 gräsmattor upp till 800 m2 (+ / – 20 %). Automower ® med allroundprestanda. ! Klarar upp till 25 % lutningsgrad. ! Finns också i vitt utförande som tillbehör. ! För

! Kompakt

NYHET!

Rek. cirkapris

14.900:-

Rek. cirkapris

25.900:Kampanjpris

10.900:Rek. cirkapris 12.900:–

HUSQVARNA AUTOMOWER® 230 ACX

HUSQVARNA AUTOMOWER® 305

! För

! För

! Exklusiv

! Larm / PIN-kodlås.

gräsmattor upp till 3 000 m² (+ / – 20 %). design och höga prestanda. ! För stora, svårklippta gräsmattor och upp till 35 % lutningsgrad. ! Har ett större installationspaket än våra övriga robotgräsklippare. ! :]bbgcW_g]ÃYfUZ}f[Yfgcah]``VY\#f"

gräsmattor upp till 500 m2 (+ / – 20 %).

! Finns

också i vitt utförande som tillbehör.

› Egenskaper som gör Husqvarna Automower® unik.

VÄDERTIMER Känner av hur mycket gräset växer på olika delar av gräsmattan och anpassar klippningen efter det.

GPS-ASSISTERAD NAVIGATION Säkerställer att hela gräsmattan klipps till perfektion. Du kan också använda GPSfunktioner till att hantera och styra din maskin.

ELEKTRISK HÖJDJUSTERING Klipphöjden justeras med ett enkelt knapptryck.


HUSQVARNA AUTOMOWER® 220AC ! För

gräsmattor upp till 1 800 m2 (+ / – 20 %).

! Larm/PIN-kodlås. ! :]bbg]ÃYfUZ}f[Yfgcah]``VY\"f"

Kampanjpris

19.900:Rek. cirkapris 21.900:–

7

NYHET!

AUTOMOWER ®

HUSQVARNA AUTOMOWER® 330 X gräsmattor upp till 3 200 m2 (+ / – 20 %). till 40 % lutningsgrad. ! Levereras med GPS-modul. ! Vädertimer som känner av hur mycket gräset växer. ! Elektrisk höjdjustering justerar klipphöjden med ett enkelt knapptryck. Rek. cirkapris ! För

! Upp

26.900:-

NYHET!

HUSQVARNA AUTOMOWER® 320 gräsmattor upp till 2 200 m2 (+ / – 20 %). ! Upp till 40 % lutningsgrad. ! Vädertimer som känner av hur mycket gräset växer. ! Elektrisk höjdjustering justerar klipphöjden med Rek. cirkapris ett enkelt knapptryck. ! Finns i vitt utförande som tillbehör. ! För

22.900:-

HUSQVARNA AUTOMOWER® SOLAR HYBRID gräsmattor upp till 2 200 m2 (+ / – 20 %). laddar batterier för minskad energiförbrukning. ! Levereras med GPS-modul. ! Klipper och laddar sig automatiskt. Rek. cirkapris ! För

! Solpaneler

26.900:-

UNIKT KLIPPSYST

EM

De tre rakbladsliknande knivarna gör rena skär, och eftersom Automower® arbetar kontinuerligt klipps gräset ofta.

TJUVL ARM Stöldskyddslarmet ger maximalt skydd av klipparen och du styr själv hur det ska aktiveras.

APPLIKATION FÖR IPHONE Med appen My Automower® kan du programmera och styra din robotgräsklippare med hjälp av en iPhone. 5dd`]_Uh]cbYbÂbbgUhh`UXXUbYX[fUh]g på App Store.


Nya LC 56 AWD är redo för tuffa utmaningar.

GRÄSKLIPPARE

8

Nyheten Husqvarna LC 56 AWD är en robust och pålitlig gräsklippare som arbetar för en frisk och välskött gräsmatta. Utmärkt för stora och kuperade trädgårdar eller områden med högt gräs som sällan underhålls. AWD-systemet gör att gräsklipparen på ett överlägset sätt kan ta sig fram över sluttningar. Med LC 56-serien kan du välja mellan tre klippmetoder.

HUSQVARNA LC 56 AWD ! Utrustad

för de mest krävande trädgårdar. och intuitiv hastighetsinställning för stora och kuperade trädgårdar. ! Twin Control™, uppsamling, bakutkast och mulching. ! Klippbredd 56 cm. Rek. cirkapris ! Fyrhjulsdrift

NYHET!

7.200:-

F YRHJULSD

RIF T (AWD)

› Vad de här funktionerna innebär för dig!

LÄTTÅTKOMLIG HÖJDJUSTERING Husqvarnas unika handtagsdesign ger dig möjlighet att steglöst justera höjden på handtaget och matcha din egen längd. Allt för att ge bättre kontroll och en bekvämare arbetsställning.

ADVANCED FLOW TECHNOLOGY AFT är en unik design där klippdäcket tillsammans med kniven skapar en jämn luftström, vilket ger en förstklassig klippning och optimal uppsamling.

TWIN CONTROL

Twin Control™, tvåhands farthållare gör det lätt att ställa in hastigheten för varje användares behov och beroende på underlag och omgivningar.


Rek. cirkapris

5.900:-

NYHET!

HUSQVARNA LC 48V

HUSQVARNA LC 56

klippsystem, BioClip® (mulching), uppsamling eller bakutkast. ! Självgående med variabel hastighet för optimal körning. ! Komforthandtag. ! Klippbredd 48 cm.

! Twin

! 3-1

Control™, tvåhands farthållare gör det lätt att ställa in hastigheten. ! BioClip® (mulching) och sidutkast. ! Klippbredd 56 cm.

Rek. cirkapris

5.390:-

Rek. cirkapris

4.900:-

HUSQVARNA M 46

Rek. cirkapris

! Handdragen

gräsklippare. ! BioClip® (mulching). ! Klippbredd 46 cm.

2.900:-

HUSQVARNA LB 48V 2-1 klippsystem, BioClip® (mulching) eller bakutkast. av handtag för ökad komfort. ! Ergonomiskt utformad central klipphöjdsjustering. ! Klippbredd 48 cm. ! Effektivt

! Höjdjustering

Med rätt tillbehör blir jobbet enklare. HÖRSELSKYDD MED FM-RADIO

BENSINDUNK

Ny hjässbygel för perfekt passform. Bra dämpning och hög ljudkvalitet. 3,5 mm ljudingång (AUX) för mp3-spelare eller kommunikationsradio.

Med effektivt överfyllningsskydd. När tanken är full stängs tillförseln automatiskt av och du kan lyfta upp dunken utan att spilla. Rek. cirkapris

Rek. cirkapris

1.045:-

315:-

TRÄDGÅRDSKÄNGA

ASPEN ALKYLATBENSIN

Med tåhätta av komposit, Sympatexmembran och nätmaterial av nylon som gör kängan bekväm hela dagen och 100 % vattentät.

För fyrtaktsmotorer. Aspen alkylatbensin är 99 % renare än vanlig bensin – snällare mot människa, maskin och miljö.

Rek. cirkapris

Rek. cirkapris från

1.395:-

155:-

GRÄSKLIPPARE

9


För oss är det resultaten som räknas. Dina resultat. När du köper en Husqvarnamaskin kan du vara säker på att få högsta möjliga kvalitet och en produkt som är utvecklad för just dig. Vårt jobb är att fylla dina behov och hjälpa dig att få bästa möjliga resultat.Varje gång.

TRIMMER

10 HUSQVARNA 122LD ! Tyst

och lätt grästrimmer för hemmabruk. där tillbehör som häcksax, stångsåg och kultivator ingår i priset. ! 21,7 cm³, 0,6 kW, 4,7 kg. ! Kombimaskin

Rek. cirkapris

1.995:-

TE SNABBFÄS HÖR FÖR TILLBE

HUSQVARNA 336FR ! X-Torq®

motor för minskade skadliga utsläpp. vibrationsdämpare. ! Trimmerhuvud, såg- och gräsklinga Rek. cirkapris samt bärsele Balance 35 ingår i priset. ! 34,6 cm³, 1,4 kW, 7 kg. ! LowVib®

5.900:-

Kampanjpris

3.990:Rek. cirkapris 4.700:–

Rek. cirkapris

1.695:-

HUSQVARNA 323R-II ! E-TECH

ll motor för reducerade avgasemissioner. ! Standardutrustad med trimmerhuvud och 4-tandad gräsklinga. ! Ergonomisk dubbelsele ingår. ! 24,5 cm³, 0,9 kW, 5,1 kg.

HUSQVARNA 122C ! En

lätt trimmer för villaägaren.

! @[`^iXb]jZ#fX]hhY[YhcW\X]bU[fUbbUfgj}`VYÂbbUbXY" ! 21,7

cm³, 0,6 kW, 4,4 kg (utan skärutrustning).

HUSQVARNA 125BVX ! Effektiv

handhållen lövblås med hög blåskapacitet. ! Sugfunktion med uppsamlare. ! 28 cm³, 12,03 cm³/min, 4,4 kg.

HUSQVARNA 136 Li C ! Lätt

och perfekt balanserad grästrimmer. ! Tystgående. ! Litiumjonbatteri ger kraft som räcker länge. ! 36 V, 120 W, 3,1 kg exklusive batteri.

Rek. cirkapris

4.700:(Komplett med laddare och batteri)

Rek. cirkapris

3.800:-


Ett komplett sortiment. Oavsett vilka krav du har. För en motorsåg finns det många arbetsuppgifter. Allt från gallring och avverkning till vedkapning. För oss på Husqvarna handlar det om att skapa och designa maskiner som uppfyller alla tänkbara krav. Oavsett vem användaren är eller vad han eller hon ska använda sin motorsåg till.

11 HUSQVARNA 435 MOTORSÅG OCH TILLBEHÖR

! Allroundsåg. ! X-Torq®

motor för låga avgasemissioner. vibrationsdämpare. ! 40,9 cm³, 1,6 kW, 33 – 45 cm, 4,4 kg. ! LowVib®

Rek. cirkapris

5.700:-

Kampanjpris

2.990:-

Rek. cirkapris 3.900:–

HUSQVARNA 445e TRIOBRAKE™

HUSQVARNA 436 Li

! X-Torq®

motor för minskade avgasemissioner. ! LowVib® vibrationsdämpare. ! Air Injection™, luftreningssystem av centrifugaltyp. ! TrioBrake™. ! 45,7 cm³, 2,1 kW, 33 – 50 cm, 5,1 kg.

! Batterimotorsåg

med samma prestanda som en bensindriven. ! Hög effekt och ren drift, inga avgaser. Rek. cirkapris ! Inget buller. ! 36 V, 330 W, 25 – 36 cm, 2,5 kg exklusive batterier. (Kompett med laddare och batteri.)

5.900:-

Klä dig som proffsen! Våra skyddskläder görs för att klara tuffa förhållanden och för att du skall kunna arbeta så effektivt som möjligt. TECHNICAL EXTREME Rejält skydd för tungt arbete. Vattentäta dragkedjor samt förstärkta partier på alla utsatta ställen. JACKA Rek. cirkapris

2.995:BYXA Rek. cirkapris

3.395:-

CLASSIC Prisvärda skyddskläder som andas. Uppfyller alla säkerhetsstandarder. JACKA Rek. cirkapris

Rek. cirkapris

645:Rek. cirkapris

3.295:-

SÅGSKYDDSKÄNGA Vadderad, stabil samt vattentät läderkänga.

MIDJEBYXA Rek. cirkapris

595:- 995:-

SKOGSHJÄLM MED HÖRSELSKYDD

TECHNICAL HANDSKE MED SÅGSKYDD

Perfekt för skogsarbetare som söker bekvämlighet och ergonomi i det dagliga arbetet.

Skyddshandskar av getskinn Rek. cirkapris för krävande arbete. Försedd med sågskydd.

395:-


Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Följ med oss till Manhattan!

Ibland har vi på Husqvarna ett spännande erbjudande, en rykande färsk nyhet eller nyttig information som vi vill dela med oss av. För att du ska kunna ta del av våra nyheter behöver vi din e-postadress. Scanna därför koden och fyll i dina uppgifter.

Se New Yorks takträdgårdar och hur Husqvarna Automower® når helt nya höjder.

FÖRDELAR HOS DIN LOKALA SERVICEBUTIK Att välja Husqvarna ger dig många värdefulla förmåner. Expertkunskap hos dedikerad servicepersonal, }_hUfYgYfjXY`UfcW\[mbbgUaaUÂbUbg]Yf]b[g! lösningar. Hög kvalitet och design från ett ledande varumärke, pålitlighet och långsiktighet när det gäller ekonomi. Ett sortiment där du garanterat kan hitta en modell som passar dig.

DELBETALA MED HUSQVARNAKORT Med ett Husqvarnakort har du möjlighet att delbetala köpet på 6, 8, 12 eller 24 mån. Du väljer själv vid första aviseringstillfället hur du vill betala. Betalar du hela summan med en gång tillkommer ingen ränta eller avgift. REPRESENTATIVT EXEMPEL FÖR DELBETALNING 12 MÅNADER * KREDITBELOPP/ KÖP

RÖRLIG ÅRSRÄNTA

ADM. AVGIFT/ MÅNAD

UPPLÄGGN. AVGIFT

EFFEKTIV RÄNTA

KREDITKOSTNAD

ORD. DELBETALNING / MÅNAD **

TOTALT BELOPP ATT BETALA

10 000 kr

0%

29 kr

295 kr

11,53%

643 kr

863 kr

10 643 kr

* Exemplet baseras på ett köp den 15:e dagen i en kalendermånad och är beräknat 2011-10-04. Exemplet förutsätter att räntan och avgifterna är oförändrade under hela kreditperioden. Andra sätt att utnyttja krediten kan leda till såväl en högre som lägre effektiv ränta. Den effektiva räntan är beräknad i enlighet med Konsumentverkets riktlinjer. ** Avrundning tillämpas till närmaste högre krona. Månaden efter val av delbetalning tillkommer uppläggningsavgift till ordinarie delbetalningsbelopp. Uppläggningsavgiften är inkluderad i angiven Kreditkostnad och Totalt belopp att betala.

Priserna i trycksaken är rekommenderade cirkapriser inkl. moms. Priserbjudanden gäller om inget annat anges t o m 2013-07-31, eller så långt lagret räcker, och kan ej kombineras med andra erbjudanden. Varje återförsäljare bestämmer själv det exakta försäljningspriset för varje produkt. Prisförändringar kan även ske i samband med ändringar i valutakurser etc. Reservation för tryckfel. Lokala sortimentsavvikelser kan förekomma. Husqvarna bedriver kontinuerlig produktutveckling och förbehåller sig därför rätten till ändringar i konstruktion, specifikationer och utrustning utan föregående meddelande. Med reservation för eventuella tryckfel.

Hitta din närmaste återförsäljare på husqvarna.se eller genom att scanna QR-koden. » KLICKA PÅ LÄNKEN SÖK ÅTERFÖRSÄLJARE

www.husqvarna.se Copyright © 2013 Husqvarna AB (publ). All rights reserved. Husqvarna and other product and feature marks are trademarks of the Husqvarna Group as displayed at www.international.husqvarna.com


3

NUMMER AV

+

 ( 

Härligt mjuk och skÜn sjal i färgstarkt zickzackmÜnster. Fungerar ocksü som pläd! Storlek 60 x 64 x 190 cm. Värde 495 kr.#

tara 3 nr ĂĄ 45 kr

135 kr

Modern sjal

495 kr

SkĂĽl frĂĽn Iittala

249 kr

TOTALT VĂ&#x201E;RDE

879 kr

 

# + porto 34:50

SVARA ENKELT PĂ&#x2026; INTERNET! www.tara.se/viivilla2013

79:-

Populära Marimekkoskülen frün Iittala i tidlÜs och vacker design. Klarglas. HÜjd 12 cm. Värde 249 kr.

  * ""&%'!"!$% !# JA TACK! Jag vill gärna prenumerera på Tara och får 3 nr för endast 79 kr (+ porto 34:50). Dessutom får jag utan extra kostnad sjal + skål från Iittala. Totalt värde 879 kr! Jag vill hellre ha en extra tidning istället för premierna. Då behöver jag inte betala något porto. Efter dina intronummer fortsätter din tillsvidareprenumeration på Tara, portofritt direkt hem i brevlådan. Du betalar då 45 kr per nummer (med reservation för moms- och prisändringar) vilket du betalar med inbetalningskort som medföljer var tredje tidning. Om du en dag vill avsluta din prenumeration kontaktar du oss senast fem dagar efter det att du fått ditt senaste nummer. Kontaktar du oss senare gäller uppsägningen först från nästkommande nummer. Tara utkommer med 14 utgåvor per år.

FĂśrnamn:

Efternamn:

13053408

13053409

VAR GOD TEXTA MED STORA BOKSTĂ&#x201E;VER!

Adress:

Postnr:

Ort:

E-postadress: (ej obligatoriskt)

Mobilnr: (ej obligatoriskt)

TAR 13053408


VĂ&#x201E;LKOMMEN TILL           

Ann Fredlund, chefredaktĂśr, Tara

Erbjudandet gäller tom 31/12 2013 och endast nya prenumeranter i Sverige. Har du inte kryssat i nĂĽgon ruta fĂĽr du automatiskt erbjudandet pĂĽ 3 nr. Premierna skickas hem till dig inom 3â&#x20AC;&#x201C; 5 veckor efter det att din betalning är registrerad. Inbetalningskort medfĂśljer din fĂśrsta tidning. All kundinformation sĂĽsom namn- och adressuppgifter m m behandlas elektroniskt och lagras hos Bonnier AB som äger Tara. När du lämnar e-postadress och/eller mobilnummer samtycker du till att fĂĽ del av spännande erbjudanden frĂĽn Bonnier Tidskrifter. Du samtycker samtidigt till att fĂĽ informationsmail kring din prenumeration via e-post. Information som du lĂśpande alltid kan välja bort. E-postadress används endast av Bonnier Tidskrifter och lämnas inte ut till annan. Se vidare www.kunddata.bonnier.se

FRANKERAS EJ

BETALAR PORTOT

Svarspost 204 944 94 110 77 Stockholm


Byt port och bli  galet rik!    

www.garageportexperten.se


Just nu får du 20 Trisslotter när du byter garageport!

Frankeras ej. Mottagaren betalar portot

Att köpa port av oss har alltid varit tryggt och bekvämt. Men nu kan du också bli rik på kuppen. Fyll i kupongen och skicka den till oss så fixar vi allt som har med din nya port att göra. Medan du får 20 chanser att bli miljonär.

13 900:–

GPE 200 Takskjutport inkl. motor och montage Gäller t.o.m. 31/ 5 Pris efter ROT-avdrag Ord. pris 16900:-

Jag vill boka tid för kostnadsfritt hembesök med måttagning. Jag vill ha mer information.

Tel. nr.

Namn

Postnr

Ort

Du hittar även närmare information på garageportexperten.se

Svarspost Kundnummer 20564290 588 18 LINKÖPING ViV 2013-05-07

Adress

Vi i Villa nr 5 2013  
Vi i Villa nr 5 2013