Sinulle, joka olet menettänyt läheisesi

Page 1

Sinulle, joka olet menettänyt läheisesi


Sinulle, joka olet menettänyt läheisesi Tämä esite on tarkoitettu Sinulle tueksi ja oppaaksi tuleviin päiviin ja hautajaisjärjestelyjä varten. Läheisesi saatetaan viimeiselle matkalle Jumalan rakkauteen turvaten. Läheisesi kuolema tuo mukanaan surun. Surun tiellä omaisten ja ystävien tuki on kallisarvoista. Myös seurakunnan työntekijät tahtovat tukea sinua tässä elämänvaiheessa. Voit ottaa rohkeasti yhteyttä seurakunnan pappiin tai diakoniatyöntekijään. Olet tervetullut myös yhteiseen jumalanpalvelukseen ja sururyhmään. Kristillisen uskomme mukaan elämä ei pääty kuolemaan. Kristittyinä meillä on toivo myös iankaikkisesta elämästä ja jälleennäkemisestä rakkaittemme kanssa. Voimme jättää oman ja kuolleen läheisenkin elämän suurempiin käsiin.

Sisältö 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 5 6 6 6 7 8 8 8

Sinulle, joka olet menettänyt läheisesi Hautaan siunaamisen valmistelut Hautajaiset Hautaan siunaaminen Hautaansaatto Arkkuhautaus Tuhkaukseen menevän vainajan siunaus Muistotilaisuus Kuolemasta ilmoittaminen Kuolinilmoitus Suruliputus Sanomakellot Jumalanpalvelus Hautajaisten jälkeen Hautamuistomerkit ja hautojen hoito Apua ja tukea Hautaan siunaamiseen liittyvä sanasto Yhteystietoja Muistotilaisuuspaikat Hautaan siunaamiseen liittyvä sanasto

2


Hautaan siunaamisen valmistelut

haudata, jos se on ollut hänen tahtonsa. Tämä edellyttää erillistä pyyntöä Järvenpään seurakunnan hautausmaan toimistosta.

Hautajaiset

Hautaan siunaaminen

Hautausmaan toimistossa sovitaan siunausaika ja -paikka, siunauksen toimittava pappi ja kanttori sekä muistotilaisuuspaikka. Lisäksi selvitetään hautaustapa, hautapaikka ja hautauskulut. Hautausmaalla on arkkuhautoja, uurnahautoja, muistolehto ja sirottelualue.

Pappi toimittaa siunaamisen ja hänen kanssaan sovitaan virsistä ja muista siunaustilaisuuteen liittyvistä asioista. Tarvittaessa myös kanttori auttaa musiikin valinnassa.

Hautajaiset antavat tilan yhdessä suremiseen ja keskinäiseen lohdutukseen. Yhteisestä ajasta kiitollisena voidaan saattaa läheinen viimeiselle matkalle. Poisnukkunutta läheistä voi hyvästellä virsin ja raamatunkohdin. Yhteisessä rukouksessa pyydetään voimaa kaipaukseen ja suruun.

Hautajaisjärjestelyt käynnistyvät asioinnilla Järvenpään seurakunnan hautausmaan toimistossa tai hautaustoimistossa. Hautaamiseen tarvitaan hautauslupa, mutta siunaukseen liittyvien käytännön asioiden hoitamisen voi aloittaa, vaikka hautauslupaa ei olisi vielä saatu.

Keskustelu papin kanssa sovitaan hyvissä ajoin ennen siunaustilaisuutta. Käytännön asioiden lisäksi on mahdollista puhua mm. vainajan elämänvaiheista ja persoonasta sekä kuoleman herättämistä tunteista ja

Hautaan siunataan yleensä hautausmaan siunauskappelissa tai haudalla. Jos saattoväkeä on paljon, siunaus voi olla myös kirkossa. Siunauksen toimittaa hautausvuorossa oleva oman seurakunnan pappi, mutta omaiset voivat myös pyytää haluamaansa pappia toimittajaksi. Jokaisella kirkkoon kuuluvalla on oikeus tulla siunatuksi hautaan. Hänelle kuuluu tämä oikeus, vaikka omaiset eivät tahtoisikaan siunausta. Myös kirkkoon kuulumaton henkilö voidaan siunata hautaan, jos omaiset sitä pyytävät. Siunausta ei kuitenkaan toimiteta, jos vainaja on eläessään selvästi ilmaissut tahtovansa toisin. Kaikilla on oikeus tulla haudatuksi kotiseurakuntansa ylläpitämälle hautausmaalle. Keravan seurakunnan hautausmaalla on erillinen tunnustukseton hauta-alue, johon vainaja voidaan

3


kukat mukaansa ja järjestäytyy saattokulkueeksi. Lähimmät omaiset kulkevat heti arkun jäljessä ja muu saattoväki heidän perässään.

kysymyksistä. Järvenpään seurakunnassa on käytäntönä, että pappi osallistuu toivottaessa myös muistotilaisuuteen. Kanttori on mukana muistotilaisuudessa pyydettäessä mahdollisuuksien mukaan.

Haudalle tultaessa suntio ohjaa arkun laskemisen. Kun arkku on laskettu hautaan, kantajat jäävät hetkeksi haudan äärelle ja pitävät hiljaisen hetken. Tämän jälkeen lasketaan kukkalaitteet. Lopuksi voidaan laulaa virsi tai rukoilla.

Hautaan siunaaminen etenee seuraavasti: Virsi ja alkusoitto Johdantosanat (Yhteinen rippi) Psalmi Rukous Raamatunlukua ja papin puhe (Uskontunnustus) Siunaussanat (Virsi tai muuta musiikkia) Rukous Isä meidän Herran siunaus Päätösmusiikki (virsi)

Etukäteen sopimalla omaiset voivat halutessaan peittää osittain haudan.

Tuhkaukseen menevän vainajan siunaus

Uurnahautauksen yhteydessä arkku jää yleensä paikoilleen alttarin eteen. Saattoväki toimittaa kukat hautapaikalle. Tuhkan tai uurnan maahan kätkeminen tapahtuu erikseen sovittuna aikana. Siinä yhteydessä voidaan viettää rukoushetki, johon papin voi pyytää mukaan. Omaiset voivat peittää haudan.

Siunaamisen yhteydessä pappi laskee hiekkaa arkun kannelle ja lausuu siunaamissanat. Siunaamisen ajaksi seurakunta nousee seisomaan. Kukat voidaan laskea joko siunaustoimituksen alussa alkusoiton jälkeen tai lopuksi ennen päätösmusiikkia. Ne voidaan laskea myös haudalla.

Hautaansaatto

Jos tuhka aiotaan haudata tai sirotella muualle kuin hautausmaahan, siihen tulee olla maanomistajan lupa. Krematoriolle tulee ilmoittaa tuhkan lopulinen sijoituspaikka.

Arkkuhautaus

Muistotilaisuus

jos vainaja haudataan välittömästi siunauksen jälkeen arkkuhautaan, arkku kannetaan loppusoiton aikana tai sen jälkeen kappelista. Kantajat asettuvat arkun sivuille ja pienen hiljaisen hetken jälkeen he ottavat kantoliinat ja asettavat ne viistoon selän ja ulomman olkapään yli. Arkku kannetaan kappelin edessä odottavaan saattovaunuun. Saattoväki ottaa

Siunaustilaisuuden jälkeen pidetään yleensä muistotilaisuus, joka voidaan viettää kotona tai seurakunnan tiloissa. Muistotilaisuudessa on tapana lukea adressit, laulaa virsiä ja muistella vainajaa.

4

Muistotilaisuuden tarjoilusta huolehtivat omaiset tai ulkopuolinen pitopalvelu.


Kuolemasta ilmoittaminen

Jumalanpalvelus

Siunauksen jälkeisenä sunnuntaina klo 10 Järvenpään kirkossa jumalanpalveluksen yhteydessä luetaan siunattujen seurakunnan jäsenten nimet, joiden lukemiseen omaiset ovat antaneet luvan.

Kuolinilmoitus

Läheisen kuolemasta voidaan ilmoittaa sanomalehdessä. Ennen hautausta julkaistulla ilmoituksella tiedotetaan kuolemasta ja esitetään mahdollisesti kutsu siunaustilaisuuteen. Ilmoituksen voi myös julkaista hautauksen jälkeen, jolloin voidaan samalla kiittää osanotosta. Ilmoitus voidaan laatia hautaustoimistossa tai sanomalehden asiakaspalvelussa.

Jumalanpalveluksessa rukoillaan heidän ja omaisten puolesta. Tapana on, että omaiset osallistuvat jumalanpalvelukseen. Kun vainajan nimi luetaan, omaiset voivat nousta seisomaan ja näin kunnioittaa vainajan muistoa hetken hiljaisuudella.

Kuolinilmoitus sisältää tavallisesti tiedon vainajan perhesuhteista, ammatista tai arvonimestä. Näitä seuraa vainajan koko nimi, syntymäaika ja -paikka sekä kuolinaika ja -paikka. Ilmoitukseen voi liittää raamatunlauseen, virren säkeistön tai muun sopivan tekstin. Jos kuolinilmoituksessa on kutsu siunaus- ja muistotilaisuuteen, niiden aika ja paikka kerrotaan selvästi.

Suruliputus

Kuolinpäivänä vainajan kotitalon lippu pidetään puolitangossa vuodenajan mukaisesti liputusajan loppuun. Usein myös vainajan työpaikalla liputetaan. Suruliputus aloitetaan heti kun on saatu tieto kuolemasta. Mikäli liputusaika jää lyhyeksi, suruliputus suoritetaan seuraavana päivänä. Suruliputuksessa Suomen lippu nostetaan puolitankoon viemällä se ensin ylös ja sitten laskemalla sitä kolmanneksen verran alaspäin. Hautauspäivänä liputetaan vainajan kodissa ja muistotilaisuuspaikassa.

Sanomakellot

Vainajan muistoksi soitetaan sanomakelloja lauantaisin klo 10.

5


sen seurakunnan tehtäväksi. Haudanhoitosopimus tehdään hautausmaan toimistossa.

Apua ja tukea

Kun hautajaiset ja käytännön asioiden järjestelyt ovat ohi, surulle jää enemmän aikaa. Menetys koettelee niin henkisiä kuin fyysisiäkin voimavaroja. Sureva ihminen tarvitsee usein kuuntelijaa ja tukijaa. Omaiset ja ystävät ovat luonnollisesti jakamassa surua, mutta myös seurakunnan työntekijät voivat kulkea vierellä vaikeina hetkinä, kuunnella ja keskustella. Voit rohkeasti ottaa yhteyttä pappiin, diakoniatyöntekijään tai muuhun seurakunnan työntekijään myös hautajaisten jälkeen.

Hautajaisten jälkeen

Myös hautausmaalta voi löytää lohdutusta. Haudalla käyminen, hiljentyminen tai muiden surevien kanssaihmisten kohtaaminen tuottavat monelle helpotusta. Hautausmaan kappelissa järjestetään hartauksia jouluna, pyhäinpäivänä sekä hautausmaapäivänä. Järvenpään seurakunta järjestää sururyhmiä sekä yksin että yhteistyössä muiden seurakuntien ja yhteistyötahojen kanssa. Myös lapsensa menettäneille ja itsemurhan tehneiden läheisille on omia ryhmiä. Kutsu sururyhmään lähetetään tavallisesti hautajaisia järjestäneelle omaiselle, mutta sururyhmään voi osallistua kuka tahansa läheisistä.

Hautajaisten jälkeen Hautamuistomerkit ja hautojen hoito

Muistomerkki voi olla hautakivi tai risti. Seurakunta ei edellytä muistomerkin hankintaa. Muistomerkeistä ja niiden pystyttämisestä on olemassa yhtenäiset määräykset, joista saa tietoa seurakunnan hautausmaan henkilökunnalta.

Sururyhmien alkamisesta tiedotetaan paikallislehdissä, Järvenpään seurakunnan kausiesitteissä ja verkkosivuilla. Sururyhmien kokoontumisesta voi myös tiedustella seurakunnan papeilta, diakoniatyöntekijöiltä ja kirkkoherranvirastosta.

Muistomerkin valmistaja huolehtii muistomerkkiä koskevien piirustusten lähettämisestä seurakuntapuutarhurin hyväksyttäväksi. Kirkkolain mukaan haudanhoito kuuluu hautaoikeuden haltijalle. He voivat huolehtia siitä itse tai antaa

6


Sanastoa HAUDAN HOITO, hautaa hoitaa omainen tai sopimuksen mukaan seurakunta tai joku muu kirkkolain määräysten mukaisesti. Haudan hoidosta vastaa hautaoikeuden haltija. HAUTASAATTUE, hautajaissaatto tarkoittaa vainajan viemistä siunaustilaisuudesta hautaan saattoväen seuratessa mukana. Lähiomaiset seuraavat lähimpänä arkkua. HAUTAMUISTOMERKKI, yleisimmin kivestä, metallista tai puusta tehty muistomerkki, joka laitetaan haudalle. Hautamuistomerkistä saa tarkempia ohjeita hautausmaalta, hautamuistomerkillä ei saa loukata vainajan muistoa. HAUTAOIKEUS eli haudan hallintaoikeus, johon liittyy yleensä myös velvollisuus haudan hoitoon. Hautaoikeus luovutetaan 25 vuodeksi. HAUTAUSLUPA toimitetaan siihen seurakuntaan, jonka hautausmaahan vainaja haudataan. HAUTAUSMESSU, siunaustilaisuus, jonka yhteydessä vietetään ehtoollista.

HAUTAUSTOIMISTO, hautauksen käytännön järjestelyistä vastaava yritys, joka hoitaa hautaukseen liittyviä palveluita korvausta vastaan. KELLOJEN SOITTO, saattokellot, sielunkellot, kuolinkellot, Kappelissa tai kirkossa olevia kelloja voidaan soittaa siunaustilaisuuden yhteydessä ja yleensäkin vainajan hautaan saaton aikana. Kuolinkellojen soittaminen kertoo henkilön kuolemasta. KREMATORIO, paikka, jossa vainaja tuhkataan. KUOLINTODISTUS, lääkäri kirjoittaa kuolintodistuksen. MAAHAN KÄTKEMINEN, tarkoittaa tuhkan hautaamista. MUISTOLEHTO, alue, jonne vainajan tuhka kätketään hautasijaa merkitsemättä. NIMILAATTA, muistolehdon ja sirottelualueen yhteismuistomerkkiin sijoitettu laatta, johon kaiverretaan vainajan nimi sekä syntymä- ja kuolinpäivät.

7

SIROTTELUALUE, alue, jolle vainajan tuhka sirotellaan. SIUNAUSKAPPELI, hautausmaalla sijaitsevassa siunauskappelissa toimitetaan siunaustilaisuuksia. TUHKAUS, vainajan polttaminen krematoriossa. UURNA, tuhkatun ruumiin tuhkalle tarkoitettu astia. UURNANLUOVUTUS, siunaustilaisuuden jälkeen vainaja tuhkataan krematoriossa. Uurnan luovutuksessa annetaan tuhkaustodistus. YLÖSNOUSEMUSTOIVO on osa kristillistä uskoa. Uskomme elämän jatkumiseen kuoleman jälkeen Kristuksen sovitustyön ja ylösnousemuksen tähden. Ylösnousemustoivoon liittyy usko jälleennäkemiseen poismenneiden rakkaidemme kanssa iankaikkisessa elämässä.

Kuvat: Kansikuva: Pixapay s.2 Mari Villanen, (piirroskuva), Juha Vääräkangas, s.3 Pixapay , kuva: Jari Niemi, s.6 Kirkon kuvapankki, takansi: yläkuvat: Juha Vääräkangas, alakuvat: Markku Pihlaja


Yhteystiedot

Hautausmaan toimisto

Järvenpään siunauskappeli

Siunaus- ja hautausasiat Haudanhoito p. 050 4417929, p. 040 7217599 Hautausmaan toimisto Kaukotie 48 jpaanhautausmaa@evl. fi

Muistotilaisuuspaikat Jampan seurakuntakoti, Pihkapolku 2 Kirkonkulman juhlatila, Kirkkotie 6 Laurilan seurakuntakoti, Riihitie 2 Loutin kerhotalo, Harjutie 2 B Seurakuntatalon juhlatila, Kirkkotie Vanhankirkon sali, Kirkkotie 2

Järvenpään hautausmaa ja siunauskappeli, Kaukotie 47 Virkatodistukset Kirkkoherranvirasto 09 271 941 Kirkkotie l, 04400 Järvenpää Jarvenpaan. seurakunta@evl. fi Kirkonkulman juhlasali

Vahtimestarit Jampan seurakuntakoti p. 040 836 3399 Laurilan seurakuntakoti p. 040 835 8866 Muut tilat p. 0400 417 882 Seurakunnan tilat www.jarvenpaanseurakunta.fi Seurakuntatalon juhlasali