Page 2

S D V O N V

V

V

N

O

A

N

S

D

A

U

A

S

L

C

N

K

A

Ē

A

Š

L

S

K

A

U

S

A

Z

N

A

A

M

VIDZEME

O

A

O

N

D

V

S

NOVA D S

O

V

A

D

S

A

P

E

B

S

V

S M I LT E N E S

E

N OVA D S

N

E

O

R

V

A

ĪN

D

A

S

S

N

S

O

T

V

R

A

E

D

N

S

S

Č

D

U

A KO CĒ N U

J

U

Ū

N

R

N OVADS

N

IE

K

IE

A LŪKSN ES

N

A V

B

O

U

N

R

T

S A D S

VA L MI E R A

GULB ENES

NOVA D S

NOVA D S

S

A

D

J

S

N

V

O

A

V

D

A

U A

O N

U

U S

N

S

O

Ē

S

A

V

N

C

A

Ļ

G

G

U

L

L

K

A

A

IE

B

B

LUBĀN AS

NOVA D S

A

S

V

D

O

P

C ES VA INES

A

R

IE

IE

G

P

P

R

N

C

Ā

U

E

P

JA

V

D Ā

N

N

A

U

S

N

N

O

O

V

V

A

A

N OVA DS

E N

N OVA DS ĒRGĻU

Ļ

O

A MATAS

K

T

A

D

A

R

A

ĪG

A

M

L

V

S

N

O

V

A

D

S

S

Bukleta izstrāde finansēta no Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.–2014. gada programmas Nr. LV07 „Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm” projekta Nr. 4.3.-24/NFI/INP-002 „Latvijas plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību teritoriālās attīstības plānošanas kapacitātes palielināšana un attīstības plānošanas dokumentu izstrādāšana” līdzekļiem.

S

N

O

V

A

D

S

R AUNA S

N OVADS

D

D

S

S

Vidzemes plānošanas reģiona Ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2030  

Stratēģija ir Vidzemes plānošanas reģiona ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā ietverts reģiona ilgtermiņa attīstība...

Vidzemes plānošanas reģiona Ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2030  

Stratēģija ir Vidzemes plānošanas reģiona ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā ietverts reģiona ilgtermiņa attīstība...

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded