Page 10

Telpiskās attīstības perspektīva

Telpiskās attīstības perspektīva

Tūrisma attīstības telpas 2030

Transporta infrastruktūra un sasniedzamība 2030

Ilgtermiņa izmaiņas 2030

Ilgtermiņa izmaiņas 2030

Vidzemes reģions atpazīstams kā nozīmīgs tūrisma, t.sk. ekotūrisma, galamērķis. Pilnveidota un attīstīta visa veida tūrisma infrastruktūra, radošās industrijas, amatniecība, „tūrisma paketes” dažādām mērķgrupām, nodrošināti daudzveidīgi tūrisma pakalpojumi ar augstu pievienoto vērtību, tos integrējot kopīgajā reģiona ekonomiskajā attīstībā. Reģiona teritorijā aktīvi darbojas Gaujas Nacionālā parka tūrisma klasteris. Attīstījusies tūrisma sadarbība VIA Hanseatica attīstības zonā. Realizēts Ziemeļu stīgas projekts, attīstot tūrisma pakalpojumus un veicinot ekonomisko aktivitāti pierobežā. Pierobežas teritoriju attīstība notiek līdzsvarā ar Vidzemes reģiona centru teritorijām.

Nodrošināta minimālā mobilitāte – iespēja katru dienu ar sabiedrisko transportu nokļūt novada centrā. Vidzemē ieviests pakalpojums „Transports pēc pieprasījuma”, sekmējot lauku teritoriju sasniedzamību. Ap apdzīvojuma centriem un gar autoceļiem attīstīti veloceliņi, tos savienojot arī ar tūrisma maršrutiem. Uzlabota starpreģionālo un reģionālo savienojumu autoceļu kvalitāte. Izveidoti multimodālie pārsēšanās punkti, nodrošinot reģionāla līmeņa dažādu transporta veidu pārvadājumu savietojamību. Pagasta centri un tuvākie pakalpojumu [novada] centri sasniedzami pa asfaltētu ceļu. Ap reģionālas nozīmes attīstības centriem Vidzemē izbūvēti apvedceļi, tādējādi novirzot kravu pārvadājumus apkārt pilsētām. Attīstīti sabiedriskā transporta savstarpējie tiešie savienojumi starp reģiona nozīmes attīstības centriem.

19

Vidzemes plānošanas reģiona Ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2030  

Stratēģija ir Vidzemes plānošanas reģiona ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā ietverts reģiona ilgtermiņa attīstība...

Vidzemes plānošanas reģiona Ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2030  

Stratēģija ir Vidzemes plānošanas reģiona ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā ietverts reģiona ilgtermiņa attīstība...

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded