Page 1

Ръководство за употреба DVB-C HD SET-TOP BOX


Model Number: XcomHD12

СЪДЪРЖАНИЕ I. МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ......................................................................5 II. ЗАЩИТА НА ОКОЛНАТА СРЕДА.............................................................8 III. ОСНОВНА ИНОФМАЦИЯ...................................................................10 1ПЪРВИ СТЪПКИ................................................................................................10 2ПРЕДИ ИНСТАЛАЦИЯТА.......................................................................................11 2.1Хардуер ............................................................................................11 2.1.1 Преден Панел ....................................................................................11 2.1.2 Заден Панел .......................................................................................11 2.1.3 Дистанционно управление................................................................12

3ИНСТАЛАЦИЯ НА ПРИЕМНИКА (STB).....................................................................15 4ГЛАВНО МЕНЮ...............................................................................................16 4.1Системни настройки.....................................................................17 4.1.1 Мениджър на услуги..........................................................................17 4.1.2 USB Списък..........................................................................................17 4.1.3 PVR списък .........................................................................................18

4.2Конфигурация .................................................................................19 4.2.1 Родителски контрол ..........................................................................19 4.2.2 Настройки на екрана..........................................................................19 4.2.3 Настройки на език .............................................................................20 4.2.4 Настройки на време...........................................................................21 4.2.5A/V изходни настройки.......................................................................21 2


4.3Инсталация ....................................................................................22 4.3.1 Автоматично търсене.........................................................................22 4.3.2 Бързо търсене.....................................................................................23 4.3.3 Ръчно търсене....................................................................................23 4.3.4 Важно за кабелните оператори - Търсене по NIT............................24

4.4Кодираща система.........................................................................24 4.4.1За Conax CA..........................................................................................25 4.4.2Maturity Rating.....................................................................................25 4.4.3 Смяна на CA PIN..................................................................................26 4.4.4 Символен статус.................................................................................26 4.4.5 Статус на събития...............................................................................27 4.4.6Статус на абонамент...........................................................................27 4.4.7 Фабрични настройки..........................................................................27

5БЪРЗИ КЛАВИШИ..............................................................................................28 5.1AUDIO: Избор на аудио език - опция.............................................28 5.2TEXT...................................................................................................29 5.3INFO (Информация) ........................................................................29 5.4EXIT: Изход........................................................................................30 5.5List.....................................................................................................30 5.6DELETE: Изтриване.........................................................................30 5.7BACK: Обратно към последната страница................................31 5.8MENU: Обратно към Главно меню...............................................31 6ELECTRONIC PROGRAM GUIDE (EPG) :...................................................................31 7ЗВУК ...........................................................................................................32 8ЗАПИС .........................................................................................................33 9АКСЕСОАРИ....................................................................................................33 IV. ДИАГНОСТИКА НА ПРОБЛЕМИ..........................................................34 V. ХАРАКТЕРИСТИКИ...............................................................................36 3


4


I.

МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

CAUTION:

Символа за светкавица в триъгълник предупреждава за опасно напрежение и риск от електричен шок

Внимание: За да избегнете риска от електричен шок не отваряйте кутията. извършва

Обслужването

се

единствено

от

Удивителният знак в триъгълник предупреждава за повишено внимание при работа или обслужване

квалифициран техник. ВНИМАНИЕ: Не използвайте този STB да влиза в контакт с вода или друга течност. Не използвайте близо до вази, чаши, кухненски мивки, басейни, перални, съдомиялни и др. ВНИМАНИЕ: Не поставяйте свещ или лампа на кутията, в противен случай има опасност от пожар ВНИМАНИЕ: Устройството трябва да бъде свързано със захранване чиито параметри отговарят на оказаите на уреда. Ако не сте сигурни за вида на захранването (например 120 или 230V) във вашият дом, консултирайте се с електрическата компания доставчик ВНИМАНИЕ: Не отваряйте кутията и не пипайте частите в нея. Консултирайте се с техник ако е необходимо отваряне.

5


ВНИМАНИЕ: Гаранцията на продукта е валидна само при правилна употреба

Забележка:. Този продукт използва диодни схеми. Не отваряйте кутията за да избегнете директното излагане на радиация Почистване: След като захранването е изключено, може да почистите кутията, панела и дистанционното с мека леко навлажнена кърпа с почистващ препарат. Допълнителни устройства: Никога не добавяйте допълнителни устройства без да сте сигурни, че отговарят на предписанията на производителя, подобни действия създават риск от пожар, електричен шок или друго нараняване. Поставяне на устройството: Слотовете и отворите към кутията са създадени с цел вентилация и защита от прегряване. Не блокирайте достъпа до тези отвори и не поставяйте приемника до легло, диван или друга повърхност която би запушила отворите. Не поставяйте продукта до радиатор или печка.

Защита на захранването: Поставете кабела за захранването там където няма да се стъпва върху него. Моля отделете специално внимание на кабела и адаптера както и на жака с който се свързва към приемника. Забележка: Никога не поставяйте предмети в кутията на приемника, това може да доведе до докосване на части които са под напрежение и да бъде причина за пожар или електричен шок

Забележка: Поява на влага(конденз) в устройстото може да се появи при следните условия: •

Когато устройството внезапно се премести от студено на топло място

Внезапно след като е пуснат отоплителен уред в помещението.

в запотена или стая с висока влажност

Ако попадне влага в устройството то може да спре да функционира нормално. За да избегнете този проблем изключете устройстово и изчакайте около 2 часа, за да се изпари влагата.

6


Подмяна на части: Когато е необходима замяна на части, трябва да сте сигурни, че техника използва оригинални части или одобрени от производителя и съответстващи на оригиналните такива. Неоторизираната подмяна може да е причина за възникване на пожар, електричен шок или други наранявания. Проверка на сигурноста: След като всички преглади и поправки са извършени е необходимо техника да тества цялостното състояние и коректната работа на устройството

7


II.

ЗАЩИТА

НА

ОКОЛНАТА

СРЕДА

Внимание! Вашият продукт е маркиран с този символ. Това означава, че използваните електрически и електронни продукти не трябва да бъдат изхвърляни с други предмети. За тези продукти се използва разделно сметосъбиране. Информация за Изхвърлянето в Европейския Съюз Използваните електрически и електронни оборудвания трябва да бъдат третирани разделно и в съответствие със законодателството което изисква правилното

третиране,

оползотворяване

и

рециклиране

на

използваното

електрическо и електронно оборудване. След изпълнението от страните-членки, частни домакинства в рамките на страни от ЕС може да се върне използваното електрическо и електронно оборудване на съоръжения за събиране безплатно *. * Моля, свържете се с местния орган за повече информация използваното електрическо или електронно оборудване има батерии или акумулатори моля изхвърляйте тези продукти разделно съответно локалните изисквания Чрез правилното изхвърляне на този продукт правилно, ще помогне да се

8


гарантира,

че

отпадъците

преминават

през

необходимото

лечение,

възстановяване и рециклиране, като по този начин да предотврати потенциални неблагоприятни въздействия върху околната среда и човешкото здраве, които иначе биха могли да възникнат поради неправилно изхвърляне Информация за Правилно изхвърляне за Бизнес потребители В Европейския Съюз Ако този продукт е използван за бизнес цели и искате да го върнете: Моля свържете се с вашият дилър който ще ви информира как да върнете продукта. Може да е необходимо да заплатите за разходите по връщането и рециклирането на малки продукти (или малки количества) и което ще бъде върнато. За страни извън ЕС Ако искате да върнете продукта, моля свържете се с локалните власти и попитайте за коректен метод за изхвърляне

9


III.

ОСНОВНА ИНОФМАЦИЯ

1 Първи стъпки

Благодарим ви, че закупихте цифров кабелен приемник. Последната технология и изключителен дизайн са събрани, за да доставят висока надеждност и стабилност на картината, за вашата удобна работа съветваме да прочетете това Ръководство преди употреба 1. Поддържа се Система за условен достъп. 2. Вграден мощен чип MSTAR. Процесор със скорост: 600MHz 3. MPEG-4 AVC ниво 4.1/MPEG-2 MP@ML 4. DDRAM памет 128Mbytes 5. Флаш 4Mbytes 6. HDMI 1.3 Изход 7. USB 2.0 интерфейс (за разглеждане на снимки и ъпгрейд на софтуера) 7. Напълно съвместим с DVB-C стандарта 8. 2000 TV канала и радио програми 9. Пълна поддръжка на 7 дни EPG 10. OSD телетекст (DVB съвместим) и поддръжка на субтитри 11. Автоматичено включване или изключване чрез таймер 12. Мулти-езичен интерфейс (Български, Английски, Френски, Немски, и Италиански, Испански, Португалски, Холандски и др.) 10


2 Преди инсталацията Хардуер

2.1

2.1.1 Преден Панел

1.

Power

2.1.2 Заден Панел

1. RF IN: 2. LOOP OUT:

За свързване на коаксиален кабел За свързване на ТВ за приемане на аналогови канали или свързване с друг приемник

3. ETHERNET Modem: за свързване на вашият приемник към интернет. Забележка: функцията се използва от оператори за спиране и пускане на услуги както и Video on Demand или Pay Per View 11


4. USB:

Физически интерфейс за ъпдейт или свързване с външен

5. HDMI:

За свързване към ТВ с HDMI кабел

хард-диск 6. SCART:

За свързване към ТВ със SCART изход

7. CVBS:

За свързване към ТВ с A/V кабел за видео изход

8. Audio-L:

За свързване към ТВ с A/V кабел за аудио изход

9. Audio-R

За свързване към ТВ с A/V кабел за аудио изход

10. DC

DC 5V Захранване

2.1.3 Дистанционно управление

12


1. 2. 3.

POWER: Включване/Изключване L/R: Управление на звука MUTE: Спиране на звука 13


4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.

: Таймер за включване и изключване 0-9: Избор на канали посредством цифрите от ДУ EPG: Списък с ТВ излъчвания (Програмата на ТВ) INFO: Информация за програма MENU : Вход в Главно меню RECALL: Превключване между последните два канала EXIT: Изход OK: Потвърждение или показване на каналната листа +Volume -: Увеличаване и намаляване силата на звука PAGE+/PAGE-: Избор на програма нагоре или надолу SUBT: Включване и изключване на субтитрите AUDIO: Избор на аудио език TEXT : Показване на телетекст FAV: Показване на Любими програми DELETE: Изтриване на програми TV/RADIO: Избор между TV и RADIO LIST: Лист ASPECT: Аспект на картината REC: Запис на програма PLAY: Изпълнение на записани файлове от външно USB устройство

24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.

REW: Превъртане по време на изпълнение на файл FF: Бързо превъртане STOP: Спиране на записа или изпълнението PAUSE: Пауза на изпълнението SLOW: Забавяне на изпълнението REC LIST: Лист за запис Червен/Зелен/Жълт/Син бутони: Използват се в телетекст менюто 14


3 Инсталация на приемника (STB)

Стъпка 1: Моля прегледайте свързването на задният панел, сигналния кабел, А/V оборудването, твърдият диск (или USB) и захранването. Ако вече имате CA карта моля поставете я в слота от дясната страна на приемника. Стъпка 2: След като всички кабели са добре свързани и приемника е включен. Индикаторната светлина светва в червено, включете телевизора и изберете Видео от менюто на ТВ. На екрана се появява картина от приемника. Стъпка 3: Търсене на канали Ако включвате приемника за първи път на екрана ще видите само картина с логото на приемника. Използвайте Ляво и Дясно, за да изберете Език и потвърдете с ОК. В менюто Търсене натиснете ОК за стартиране търсенето на канали Може

да

въведете

детайлна

информация

за

търсенето.

След

завършване на екрана се появява индикация с намерените програми Стъпка 4: Секциите с ТВ, Радио или Запис на програма В случай, че искате да слушате радио, превключете TV/Radio когато не сте в някое от менютата Ако желаете да запишете програма натиснете бутона Record и потвърдете с ОК

15


4 Главно Меню

Ако искате да настроите приемника натиснете бутона MENU на дистанционното управление (ДУ):

   

4.1 Системни настройки: меню за системни настройки 4.2 Конфигурация: меню за конфигурация 4.3 Инсталация: меню за инсталация 4.4 Услуги : меню за услуги

Лява или Дясна стрелка за да изберете меню от списъка. Потвърдете с ОК избора си 16


4.1 Системни настройки

4.1.1 Мениджър на услуги

Изберете “Мениджър на услуги” от меню Системни настройки. И натиснете ОК за потвърждение. Използвайте стрелки Нагоре и Надолу, за да маркирате желаната и натиснете ОК за да превключите любимите си канали. Може да работите с цветните бутони за улеснение. Функции на цветните бутони: Зелен: Добавяне към Любими Син: Заключване Жълт: Движение TV/Radio: Родителски Заключване/Отключване Избор: избор на програма Смяна: смяна на програми Вид:

4.1.2 USB Списък 17


Натиснете “USB Списък” от меню Системни настройки и натиснете ОК. Може да разгледате Списък с Филми, Списък с Музика и PVR Списък (вашите записи от канал). В това меню може да получите информация за свързаното устройство – капацитет, файлова система, свободно място

4.1.3 PVR списък

Натиснете „PVR Списък” и натиснете ОК. Може да гледате записани от вас предавания от приемника.

Нагоре/Надолу: За избор на файл Зелен бутон: изтриване на файл Жълт бутон: изтриване на всички записани файлове 18


ОК бутон: изпълнение на файл Форматиране на USB: форматирането е само във FAT32.

4.2

Конфигурация

4.2.1 Родителски контрол

Избор “Родителски контрол”, натиснете ОК за да вход в менюто.

4.2.2 Настройки на екрана

Изберете “Настройки на екрана”, натиснете ОК за вход в менюто

19


4.2.3 Настройки на език

Изберете “Настройки на език”, натиснете ОК за вход в менюто Използвайте стрелките, за да изберете опция от подменютата “Езиково меню”, “Език на аудио”, “Език на субтитире” в зависимост от предпочитанията Ви.

Внимание: За да работи тази функция езикът на аудиото и субтитрите трябва да бъдат поддържани от вашият кабелен оператор. 20


4.2.4 Настройки на време

Изберете “Настройки на време” от Меню Конфигурация, и натиснете ОК за вход в менюто. В зависимост от времевата зона, може да настроите GMT и местно време. Посредством стрелките може да изберете опции за Събуждане, Заспиване, Време за събуждане, Време за заспиване.

Внимание: Настройките на времето са в абсолютни стойности 0-23 часа и 0-59 минути

4.2.5 A/V изходни настройки

Изберете “A/V изходни настройки” от меню Конфигурация, натиснете “OK” за потвърждение. Може да променяте настойките по ваше желание.

21


4.3

Инсталация

Има три начина за търсене – Автоматично търсене, Бързо търсене и Ръчно търсене

4.3.1 Автоматично търсене

Търсенето ще отнеме дълго време, за да намери всички канали. Натиснете ОК за стартиране.

22


4.3.2 Бързо търсене

В зависимост от избора начална на честота приемника ще започне търсене и ще спестите време. Натиснете EXIT ако желаете да прекъснете търсенето.

4.3.3 Ръчно търсене

23


Това меню е заключено. Достъп до него има само вашият кабелен оператор. Въведете парола за вход Изберете желаната честота, Символната честота и модулацията. Натиснете Стартиране на търсене. .

4.3.4

Важно

за

кабелните

оператори

-

Търсене по NIT В менюто Ръчно търсене може да въведете настройките на честотата съдържаща NIT таблицата. След въвеждането им натискате бутона ЕXIT. Вече може да изпълните Бързо Търсене. Приемника ще провери въведената честота с NIT таблицата и ще намери всички канали.

4.4 Кодираща система 24


4.4.1 За Conax CA

4.4.2 Maturity Rating

Има четири нива на достъп: Генерален, Родителски, Над 18 и Еротика. Използвайте стрелките за избор на меню и ОК за потвърждение. PIN кодът на CA картата има 4 цифри.

25


4.4.3 Смяна на CA PIN

Изберете “Смяна CA PIN” и натиснете “OK” за вход. Следвайте инструкциите, за да смените PIN-а

4.4.4 Символен статус

Изберете Символен статус и потвърдете с ОК за вход в менюто.

26


4.4.5 Статус на събития

Изберете Статус на събития и потвърдете с ОК за вход в менюто.

4.4.6 Статус на абонамент

Изберете Статус на абонамент и потвърдете с ОК за вход в менюто.

4.4.7 Фабрични настройки 27


Изберете Фабрични настройки. Натиснете ОК за вход в менюто. Посредством

стрелките

изберете

опция

от

менюто

“Системна

Информация” или “Възстановяване на заводски настройки”, Ъпгрейд”. 3.4.2.1 Системна информация 3.4.2.2 Изтриване на услуги 3.4.2.3 Възстановяване на системата към фабрични настройки 3.4.2.4 Изтриване на конфигурация

5 Бързи клавиши 5.1

AUDIO: Избор на аудио език - опция

28

“OTA


5.2 TEXT

Телетекст! Натиснете бутона TEXT от ДУ за вход в телетекст.

5.3

INFO (Информация)

Информация за канала – номер, име, сила и качество на сигнала

29


5.4

EXIT: Изход.

5.5 List

Натиснете “List” on ДУ, използвайте стрелките Наляво/Надясно за да превключите между TV/RADIO/FAV , избор на канали и ОК за потвърждение.

5.6

DELETE: Изтриване. 30

използвайте Нагоре/Надолу за


5.7

BACK: Обратно към последната страница.

5.8

MENU: Обратно към Главно меню.

6 Electronic Program Guide (EPG) :

Натиснете “GUIDE” на ДУ, и потвърдете с ОК В EPG Се показва следната информация:

 

Изображение на програмата която гледате в момента. Седмична ТВ програма.

Използвайте

стрелките

за

избор

на

предаванията.

Натиснете “INFO” за да се покаже EPG.

31

канали

и

преместване

на


7 Звук

Силата на звука може да се настрои през предния панел на приемника или чрез ДУ за ТВ и Радио програмите. MUTE фукнцията на Дистанционното управление също е активна.

32


8 Запис

Приемника има Функция за запис (Personal Video Recorder

PVR).

Забележка! За запис е необходимо USB флашката да е форматирана във FAT32 файлова система. Натиснете REC бутона, за да стартирате записа и потвърдете с ОК. Записа ще спре при ваша намеса или при запълване на диска.

9 Аксесоари

Следните продукти са включени в комплекта: --1 бр Приемник --1 бр Дистанционно управление --2 бр (AAA) Батерии --1 бр A/V кабел --1 бр Ръководство за Употреба

33


IV.

ДИАГНОСТИКА

НА

ПРОБЛЕМИ

Проблем

Възможна причина

Какво да правим

Дисплея на предния панел не свети

Захранващият кабел не е включен

Проверете захранването

Лоша картина / блокиране на картина Няма картина или звук

Сигнала силен

Лошо качество на сигнала или лошо свързване

Пробвайте да затихнете сигнала на входа Проверете кабела на антената и конекторите

Няма звук и картина, но приемника показва часовник ДУ не работи

Устройството е в стендбай режим

Натиснете произволен клавиш на ДУ

Изхабени батерии

Сменете батериите

ДУ няма да работи с приемника

(1) Батериите се нуждаят от подмяна (2) Има пречка между ДУ и приемника. Сигнала не може да премине

(1) Сменете батериите (2) Проверете дали няма предмет между ДУ и приемника

е

34

прекалено


Записващата функция не работи

Проблем с хард диска

Проверете свързването

Проблем със свързване

Обърнете

Проблем със сигнала

доставчика.

се

Забележка: Ако не може да решите проблема обърнете се към доставчика

35

към


V.

Характеристики

Тунер  Входна честота Входен сигнал Входно съпротивление Модулация Символна скорост Стандарт Видео декодиране Transport stream Profile Level Aspect Ratio

51~858MHz -73 to -2dBm 75Ω QAM16~QAM256 1~7Mbps ISO/IEC 13818-1 ISO/IEC 13818-2 H.264/AVC,MPEG-2 MP@HL,MPEG-4 SP@ASP,VC-1, RealMedia 4:3, 16:9 Letter box Full screen, Center screen, 16:9 Letter box

Video Synchronization Scope Видео резолюция Аудио декодиране Standard Audio Decoding Аудио вид Sample Frequency Аудио изходно ниво Сила на звука Процесор и памет CPU Processor Speed DDRAM Memory FLASH Memory Заден панел HDMI/ HDCP

300mVp-p 1080i/1080p,720p,576i ISO/IEC 13818-3 MPEG-1 layer I/II, MPEG-2 layer II,MP3 MPEG-4 AAC/AAC+ ,AC-3,E-AC-3,WMA Single/Dual mono/Stereo 16/22.05/24/32/44.1/48 kHz 0-6 dBu 32 нива MSD7C51K 600MHz 128Mbytes 4Mbytes SPI flash 1.3 36


USB Interface RF Input Connector AV Output S/PDIF Output

Digital

USB 2.0 ×1 F PORT CVBS×1, A-L×1, A-R×1 Audio

IR Receiver Socket Захранване  Входно напрежение Консумирана мощност Околна температура  Температурен диапазон

1*Coaxial

38KHz CA Insertion Socket DC 5V/2A 8W max, standby<1W 0-40℃

Внимание: Не използвайте този SET-TOP BOX да бъде потапян или да влиза в контакт със вода. Оборудването не трябва да бъде поставяно до вази и предмети които съдържат течности. Батериите не трябва да бъдат излагани на прекомерна температура или слънчева светлина

37

Rakovodstvo dvb c hd set top box  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you