Page 1

Nyt December

2015

Det handler om viljen til at stå bag de frivillige

Stort rykind i det nye ROFI Fitness Side 4

Et stærkt og godt foreningsliv bygger på vilje

Sjov Lørdag Side 8

Motion er den bedste medicin Side 12

Lokal idræt handler om mere end sammenhold, talent og træning. Det handler om viljen: Viljen til at give alt for holdet, til at træffe den bedste beslutning under pres og til at bygge et positivt fællesskab op for store og små.

Cykelklubben spinner Side 18

I vestjyskBANK ved vi, hvor vigtigt det er at have viljen. Og derfor bakker vi op om lokalområdets fightere – både på og udenfor banen.

Benny Schultz privatrådgiver bes@vestjyskbank.dk

Mogens Frik privatrådgiver mof@vestjyskbank.dk

Velkommen i vestjyskBANK.

Hovedsponsor: DANHOSTEL RINGKØBING

RINGKØBING OG OMEGNS FIRMAIDRÆT

vestjyskbank.dk/ringkoebing


Stig Rossen og Andrea - Drømmeduetter Vi er stolte over at kunne præsentere Stig Rossen og Andrea Oehlenschlæger med orkester

lørdag den 26. marts 2016 kl. 20.00. Billet kr. 295 ex. gebyr Koncertbuffet kr. 225 ex. gebyr Se meget mere på www.rofi.dk eller www.billetnet.dk

Centret


2015 - 2016 - og afsæt til 2017

Om ganske få dage skriver vi 2016. Det er på denne tid af året, at vi gør status over det forløbne år og gør os tanker om det nye år. Hvad nåede vi, og hvilke spor satte vi i 2015? Hvad skal der ske i 2016, og hvilke pejlemærker har vi tænkt os at følge i det nye år? I ROFI nåede vi meget i 2015. Det mest synlige er den store udvidelse og ombygning af vores fitnesscenter, som har givet helt moderne rammer og faciliteter for vores mange brugere. Fra dem får vi mange positive tilkendegivelser om de nye forhold. Udvidelsen var og er en helt afgørende forudsætning for, at vi fortsat kan sætte nye spor for aktiviteter og initiativer i ROFI-Centret. I 2015 har vi i ROFIs bestyrelse og udvalg brugt mange kræfter på at skabe grundlaget for ny udvikling i vores forening. Foreningslivet i Danmark generelt er voldsomt udfordret i disse år, både aktivitetsmæssigt, bl.a. fordi der er så mange forskellige tilbud i alle sammenhænge, og økonomisk. Derfor er det nødvendigt, at vi hele tiden avler nye ideer og tilbud, der kan tilgodese skiftende ønsker og behov i lokalbefolkningen. Det vil vi i ROFI også bruge mange kræfter på i 2016. Næste år bliver for ROFI også et vigtigt afsæt til 2017. Som du kan læse andetsteds i dette nummer af ROFI-Nyt er vi blevet tildelt værtskabet for Firmaidræt Open i juni 2017, hvor omkring 1.500 firmaidrætsfolk fra hele landet ventes at sætte hinanden stævne i Ringkøbing. I 2017 er det 50 år siden, at ROFI blev stiftet. Vi synes, at 50-året var en passende anledning til at søge om at blive vært ROFI-Centret / Danhostel Ringkøbing Kirkevej 26 · Ringkøbing ..............Tlf. 9732 2455 www.rofi.dk · rofi@rofi.dk Fitnesscenter............................Tlf. 9732 2455 fitness@rofi.dk ROFI-NYT redaktion: Hans Herping, Per Andersen og Ragna Knudsen Annoncer: Lisbet Skovgaard Grafisk Produktion: Rasmussens Bogtrykkeri

for det store stævne. Vi er glade for og stolte over, at Dansk Firmaidrætsforbund har udpeget os til opgaven. Firmaidræt Open 2017 bliver en god anledning til at profilere og markedsføre Ringkøbing-området over for det øvrige Danmark. I ROFI har vi allerede lavet en lang liste over mulige sportsgrene og aktiviteter i stævnet. Når vi i samarbejde med Dansk Firmaidrætsforbund har konkretiseret, hvilke aktiviteter der skal tilbydes under Firmaidræt Open i Ringkøbing, vil vi søge samarbejde med andre lokale foreninger om at løfte opgaverne, så de og deres medlemmer også får glæde af stævnemødet på tværs af Danmark. Vi håber også på et tæt samarbejde med Ringkøbing-Skjern Kommune om arrangementet. Overskriften på kommunens vision er ”Naturens Rige”, og vi lægger op til, at mange af aktiviteterne i Firmaidræt Open netop skal foregå med vores dejlige natur som ramme. På den måde bidrager vi til at gøre folk fra hele landet ekstra opmærksomme på, at vores kommune er både et og flere besøg værd. Helt aktuelt her ved nytårsskiftet afspejler dette nummer af ROFI-Nyt, at der også i det daglige er et væld af aktiviteter og muligheder for alle aldre i ROFI og ROFI-Centret. Hermed vil jeg ønske et godt nytår til alle og på gensyn i løbet af 2016 til mange aktiviteter, arrangementer og gode oplevelser i ROFI og i vores center.

Mød os på

Facebook

www.facebook.com/ROFICentret www.facebook.com/DanhostelRingkobing

www.rofi.dk3

R O F I - N Y T • N R . 2 • 2 0 11

■ formanden har ordet

Ragna Knudsen Formand


Stort rykind til åbent hus i det nye ROFI Fitness Den store udvidelse og de nye faciliteter i ROFIs fitnesscenter er helt på plads, og det markerede ROFI med åbent hus lørdag den 31. oktober. Det blev et tilløbsstykke. Ca. 175 benyttede lejligheden til at se de nye lokaler og prøve de forskellige aktiviteter, hold og maskiner i centret. - Vi er meget tilfredse med det store rykind til åbent hus arrangementet. Blandt deltagerne var der mange, der ikke har dyrket fitness hos os tidligere.

4

Mange af vores daglige brugere mødte også op, og den tredje kategori af deltagere var folk, der efter en pause vil i gang med at dyrke fitness igen. Vores brugere er særdeles tilfredse med de nye faciliteter, siger lederen af ROFIs fitnesscenter, Mette Palnov. Med udvidelsen og ombygningen er ROFIs fitnesscenter fordoblet fra 800 kvadratmeter til 1.600 kvadratmeter, og der er investeret i 20 nye maskiner, bl.a. til cirkeltræning, og 26 nye spinningcykler.


â– fitness i rofi


BRØD

galleriet T ra di t i on og f or ny e ls e

6

Østergade 17 6950 Ringkøbing Tlf. 97 32 44 22


w w w.fl

r e om

up er k i d

på yingsu perk ids

s

.com

Flying Superkids fløj op i en højere enhed Hvert år begejstres over 50.000 mennesker af de flyvende gymnaster, ”Flying Superkids” fra Aarhus, når de drager på turné rundt i landet og i udlandet. Fredag aften den 13. november var ca. 800 mennesker på plads i ROFI-Centret for at følge de unge gymnaster i et fantastisk show. Flying Superkids har snart 50 år på bagen. Efter at have rejst verden rundt som gymnast i Flensted Jensens ”National Danish Gym Team” dannede murermester og ingeniør Uwe Godbersen i 1967 et gymnastikhold med 20 små piger, der hurtigt blev til omkring 400 gymnaster i ”De flyvende Aarhus Gymnaster”. I løbet af få år begyndte de dygtigste af børnene at optræde over hele Danmark, og fra midten af 1970-erne var der også bud efter dem i udlandet. Basen for ”Flying Superkids” er foreningen Gymnastikgården i Tilst i Aarhus V. Her er en gammel bondegård fra 1880 ombygget som træningscenter og talentfabrik for de flyvende gymnaster. I alt 55 børn og unge i alderen 7-20 år er med i bruttotruppen, som skiftes til at være blandt de ca. 25, der er med på Flying Superkids mellem 65 og 75 årlige opvisninger i Danmark og i udlandet.

Direktør i Flying Superkids, Lars Godbersen, før showet gik i gang i ROFI-Centret. I dag er det Uwe Godbersens to sønner, Lars og Svend, der styrer foretagendet. Lars forklarer, hvorfor ROFI-Centret er valgt som ramme om en af Flying Superkids opvisninger. - Vi har gode partnere rundt i hele verden. ROFICentret er en af dem. Vi har været her før. Her er gode og vel vedligeholdte rammer med gode tribuneforhold for tilskuerne og med fortrinlig service fra personalets side. Samtidig har centret et bredt opland med stor interesse for gymnastik, som afspejler sig i, at vi trækker rigtig mange tilskuere. Så det hele går bogstaveligt tal op i en højere enhed her i centret, sagde Lars Godbersen forud for showet i Ringkøbing.

■ arrangementer i rofi-centret

L æs me

F l y in g S


Fem friske fyre, der bl.a. spillede fodbold under Sjov Lørdag. Fra venstre er det: Frederik Bak, Simon Strøm, Oliver Madsen, Mathias Møller og Emil Andersen.

”Neglebar og skønhedstips”. Her får 8-årige Malua lagt make-up af Anne Maj-Britt Lodberg fra Matas.

m a d d l u f r o f g a d r Sjov Lø - Det er sundt for de unge, at de mødes i andre sammenhænge end i skolen og håndboldklubben og lærer at passe sig selv under ordnede forhold. De kan bruge centrets mange aktiviteter, som de har lyst til og selv styre aftenen uden indblanding fra de voksne. Det er en god start for de unges gå-i-by kultur. Understreger Jesper Holm, der til daglig arbejder som teknisk serviceleder på specialskolen Rindum Kjærgaard i Ringkøbing. Det er dog ikke i den sammenhæng, at ROFI-Nyt møder ham denne lørdag aften, den 14. november i ROFI-Centret. Nej, Jesper har lige afleveret sin datter, 9-årige Oline, i centret, hvor hun er sammen med over 300 andre unge til Sjov Lørdag. Og det er han tryg ved. Syv lørdag aftener i løbet af vintersæsonen kan børn og unge i årgangene 3.-8. klasse fra kl. 19 til kl. 23 boltre sig og dyrke en masse forskellige aktiviteter i hele ROFI-Centret for en pris på kun 40 kr. Sjov Lørdag, der som arrangement har rigtig mange år på bagen i centret, arrangeres af en forening med samme navn. Bestyrelsen består af repræsentanter for forældre, en repræsentant for Rindum SU og en repræsentant for ROFI.

8

Et kriminalpræventivt sigte - Formålet med Sjov Lørdag er - med bl.a. et kriminalpræventivt sigte - at give de unge lejlighed til at dyrke en masse forskellige sunde aktiviteter i et godt og festligt socialt samvær med andre unge uden de voksne, men under ordnede forhold og i trygge rammer, understreger leder af ROFI-Centret, Per Andersen, der er ROFIs repræsentant i bestyrelsen. I gennemsnit er der mellem 300 og 350 deltagere i Sjov Lørdag i centret, og Per Andersen sætter her ord på, hvad der efter hans opfattelse ”tænder” de unge ved disse arrangementer, og hvad deres forældre sætter pris på. - For mange af de unge er Sjov Lørdag starten på, at de selv tager ud og hygger sig i weekenden og prøver vingerne af i selskab med jævnaldrende. Forældrene synes, det er dejligt, at det foregår under ordnede forhold og i trygge rammer. Vores mange frivillige hjælpere i arrangementerne synes, at det er fantastisk at være sammen med så mange livlige børn. Og som arrangører lægger vi bl.a. vægt på, at de unge bliver opflasket med værdien af god motion i et godt socialt samvær, siger Per Andersen.


r e f f ø b e r ø h n e d u g mp o Til hver Sjov Lørdag er der en halv snes frivillige hjælpere, der holder styr på løjerne. Denne aften tog Vibeke Bækdal (tv) og Betina Thomsen en frivillig tørn. De ses her sammen med to af de unge deltagere - Caroline Bækdal (i midten til venstre) og Freja Harrestrup.

Emma Robinson (tv) og Camilla Chopart, begge 11 år, havde det skægt under Sjov Lørdag den 14. november.

- Sjov Lørdag er en god start på de unges gå-i-by kultur. Under ordnede forhold lærer de at passe sig selv, understreger Jesper Holm. Hans datter Oline på 9 år går til Sjov Lørdag.

■ sjov lørdag i rofi-centret

Oscar Bennedsen (tv) og Martin Brogård Nielsen har været med til Sjov Lørdag mange gange. De er gode kammerater og går i Ølstrup Friskole.


Ringkøbing Flagstænger Salg og udlejning af flag og flagstænger Tlf. 9732 2388 - www.ringkobingflag.dk

Advokatanpartsselskabet Thorninger støtter sporten

Advokatanpartsselskabet Herningvej 1, 6950 Ringkøbing 9732 3811 advokat@thorninger.dk www.thorninger.dk

Advokat Thorninger_2014_støtter sporten.indd 1

02/12/13 13.15

AUT. EL-INSTALLATØR

Birkmosevej 22 - Tlf. 9732 0405 E-mail: morten@c-wiese.dk - www.c-wiese.dk

Alt hvad du tænder på

10


■ sjov lørdag i rofi-centret

Garden på besøg En af ideerne i Sjov Lørdag i ROFI-Centret er, at andre foreninger på skift får lejlighed til at komme og præsentere deres aktiviteter og på den måde måske få nye medlemmer. Denne lørdag aften i november er det Ringkøbing Garden, der har taget imod tilbuddet.

Ringkøbing Garden gjorde god reklame for sig selv under Sjov Lørdag den 14. november. Her ses formanden for garden, Helene Valsgaard, sammen med to af de unge - Michelle Jensen (tv) og Inger Katrine Storgaard Johnsen - som afprøvede et par af blæseinstrumenterne. Helt til venstre på billedet Freja Degn Madsen, som allerede er med i Ringkøbing Garden.

- Der er jo en masse forskellige tilbud til børn og unge i dag. Vi synes, at Sjov Lørdag er en glimrende lejlighed til at komme og præsentere, hvad vi kan tilbyde og står for. Vi har nu ca. 40 medlemmer, men vil gerne have mange flere. I løbet af aftenen får de unge bl.a. mulighed for at afprøve vores instrumenter, og de ser os optræde. Det første år er det gratis at være medlem af Garden, og det er ikke en forudsætning for medlemskab, at man kan spille et instrument. Det lærer vi de nye medlemmer via et samarbejde med Ringkøbing-Skjern Musikskole, fortæller formanden for Ringkøbing Garden, Helene Valsgaard. Og så kan ROFI-Nyt i øvrigt en sådan lørdag aften i november rundt i alle hjørner af centret konstatere, at der i den grad er gang i de unge - for fuld damp, i et højt lydniveau, uden hørebøffer og uden computere som medspillere!

... vi er inde i sagerne

Poul S. Jensen (tv) og centerleder i ROFI-Centret, Per Andersen, er med i bestyrelsen for foreningen Sjov Lørdag. Her ses de i kælderen under centrets vandrerhjem, hvor der også er aktiviteter for de unge, når der er Sjov Lørdag.

Expert - Algade 22 - Ringkøbing - 9732 2633

Ringkøbing Enghavevej 13-17, 6950 Ringkøbing Tlf.nr. 9732 1000

www.10-4.dk . rin@10-4.dk


Tommy efter at have smidt 92 kg:

”Motion er den bedste medicin, man kan få” Da Tommy den 1. marts 2014 stillede sig på vægten i ROFIs fitnesscenter, viste den 212,7 kg. Den 9. november 2015, da ROFI-Nyt var på besøg, stod den på 120,7 kg. I den mellemliggende periode har han altså smidt 92 kg. Mindst tre ting har været afgørende for de mange tabte kilo: Vilje, sund kost og motion. - Det var noget af en øjenåbner og mavepuster, da vægten for godt halvandet år siden viste, at jeg vejede SÅ meget. Tallet 212,7 kg glemmer jeg aldrig. Det sidder på rygraden, men jeg vidste jo godt, at det var helt galt. I 2007-2008 blev jeg ramt af en sindslidelse, der blev forstærket af min dårlige livsstil – druk, dårlig kost og 60 cigaretter i døgnet. Jeg led af social angst, kom stort set aldrig uden for en dør og fyldte mig med usund mad, slik og cola. Det fortsatte lige indtil en dag, hvor det hele rablede. Jeg var simpelthen ved at stå af fra det her liv. Vagtlægen sagde det klart: Enten ændrer du livsstil og begynder at dyrke motion. Ellers dør du inden for et halvt år, fortæller Tommy Leidecher, der i dag er 50 år og bor i Alkjærparken i Ringkøbing. Dagen efter den besked startede Tommy med at træne intensivt i ROFIs fitnesscenter, samtidig med at han begyndte at ændre sine kostvaner markant. Stort set hver dag træner han i centret, og han holdt op med at ryge for et år siden.

- Jeg er stolt over, at jeg selv tog affære og lagde min livsstil om, siger Tommy.

12

- I starten af min kostomlægning var jeg ”kalorie-panisk”. Jeg turde næsten ikke putte noget i munden, men efterhånden spiser jeg næsten normalt. Jeg holder mig konsekvent fra brød, selv om jeg er helt tosset med det, men jeg spiser oksekød, kylling og grøntsager hver dag. Det er egentlig ikke så svært, når man først er kommet ind i rytmen. Og min sociale angst er helt forsvundet. Nu bevæger jeg mig omkring som alle andre mennesker, siger Tommy.


■ profilen

”Hvis motion er sundt, så giv den til de syge”… Der er flere måder at gøre den forvandling op på, som han har gennemlevet siden marts 2014. Her er nogle eksempler: - Da jeg startede i ROFIs fitnesscenter, svarede min daværende sundhedstilstand til gennemsnittet for en mand på 81 år. Nu svarer den til en almindelig mand på 46 år. Altså har jeg ”vundet” 35 år ved at ændre min livsstil. Og, ja, beregnet på den måde er jeg 4 år yngre end min faktiske alder. Det er jeg faktisk lidt stolt af. Jeg havde armene helt oppe, da jeg fik det ar vide. Mest stolt er jeg over, at jeg selv tog affære og formåede at lægge min livsstil om. - Tidligere fik jeg syv forskellige slags antidepressiv medicin. I slutningen af januar 2016 er jeg ude af al min medicin. ”Hvis motion er så sundt, så giv den til de syge”. Det er en sætning, som de fleste bruger som en gemytlig joke. Men i mit tilfælde er den en del af virkeligheden. Motion er den bedste medicin, man kan få. - I foråret 2015 skiftede jeg hele min garderobe ud og gav den væk. Tøjet var simpelthen blev alt for stort til mig. Jeg har brugt omkring 30.000 kr. på nyt tøj siden. Det har været alle penge værd, understreger Tommy.

Yderligere 25 kg skal væk For få uger siden fik han afslag på en ansøgning om at få opereret den løse hud væk, som er en konsekvens af de mange tidligere kilo. Men den melding slår ikke Tommy ud. - Jeg har fået at vide, at den overflødige hud skal udgøre en helbredsmæssig risiko, for at man kan komme i betragtning til en operation, og det gør den åbenbart ikke i mit tilfælde. Så må jeg jo finde en anden måde at slippe af med alt det overflødige på. Mit mål er at tabe mig yderligere 25 kg via et nyt træningsprogram og en ny kostplan. Det er i øvrigt et program, der også bruges af kvinder, der vil af med de overflødige kilo, efter at de har født. Når jeg er kommet så langt indtil i dag, skal jeg også nok nå mit nye mål. Når kvinder, der har født, kan genvinde en flad mave, så kan jeg vel også. Jeg skal nok få raspet de ”håndtag” væk, som jeg har på sidebenene, lyder det med et smil fra Tommy.

Opbakning er afgørende Viljen er en afgørende grund til, at han er nået så langt med ændret livsstil og vægttab. Men Tommy nævner også en anden væsentlig grund.

Tommy tager ind imellem en frivillig tjans i fitnesscentret. Her ses han ved servicedisken sammen med lederen af fitnesscentret, Mette Palnov. - Jeg har hele vejen igennem fået en fantastisk opbakning fra personalet i fitnesscentret og også fra mange andre, der er faste brugere i centret. Nå man er så stor, som jeg var, da jeg startede med at træne, så siger det sig selv, at man er bekymret for, hvad andre tænker om en. Men som Mette (lederen af ROFIs fitnesscenter) sagde til mig: ”Det skal du overhovedet ikke tænke på. De har ikke tid til at kigge på dig, for de har travlt med selv at træne for at nå et eller andet mål”. Uden den opbakning, de input og de skulderklap, jeg har fået i centret, havde jeg ikke klaret det, understreger Tommy.

Nu er han frivillig hjælper Kok, salgsassistent og opstiller var nogle af de jobs, han bestred, da han var på arbejdsmarkedet. Fælles for dem var, at han havde kontakt med mange mennesker i det daglige. Det har Tommy også nu som førtidspensionist - ikke kun via træningen i fitnesscentret. - Jeg har en fast vagt om ugen som frivillig i centret og hjælper til, hvis der er behov for det. Som førtidspensionist må jeg inden for rimelighedens grænser godt have et ulønnet job som frivillig. Det betyder meget for mig at give noget tilbage af alt det, jeg har fået her i centret, og at have genvundet kontakten med mange mennesker. Rollemodel for andre? Jo, hvis jeg kan være et godt eksempel og give den erfaring og viden videre, som jeg har fået i min proces, så stiller jeg mig gerne til rådighed, understreger Tommy Leidecher.


”Skal jeg også være din el-installatør?”

Ryevad & henRiksen a/s vvs & blik

JSB Plast

2221 3500

Herningvej 76 . 6950 Ringkøbing Tlf. 9732 0985

Vestjysk EL

www.jsbplast.dk

v/ Allan Aakerblad Jensen

arne Ryevad 2325 9295 arne@rhvvs.dk Gert henriksen 2022 1661 gert@rhvvs.dk

www.vestjyskel.dk

Busser fra 14-81 personer til Udflugter Selskaber Specialopgaver E kskursioner Rejser og meget mere

SKORINGEN Algade 12 6950 Ringkøbing Tlf.: 6226 5555 Mobil: 4024 7996

Sommerhuse til udlejning søges

Print med laminering HØJMARK TURISTFART Pris sponsorat

Vi hjælper dig til den optimale udlejning. Ring og få et uforpligtende konsulentbesøg eller mail COPYRIGHT gert.jensen@dancenter.com

tlf. 9133 9143

info@hojmark-turistfart.dk www.hojmark-turistfart.dk Tlf.: 9734 1419

www.dancenter.dk

2095_Sondervig_ROFI_46x48_aug2015.indd 1

Sommerhuse

FERIEHUSUDLEJNING

Vi søger:

• Flere

Du søger:

• • • • • • •

EFTERLYSES!!! sommerhuse til udlejning på Holmsland Klit

Lokalt bureau med et højt serviceniveau Mere end 20 års erfaring indenfor sommerhusudlejning Loyale og servicemindede medarbejdere Professionel dialog mellem udlejer og ejer Ingen skjulte omkostninger og optimal udlejning Markedsføring i flere kataloger og på vores hjemmeside Kontorer i Årgab og hjertet af Søndervig

Klik ind på www.danwest.dk for yderligere information. Kontakt os for en uforpligtende snak om udlejning! DanWest Feriehusudlejning A/S Årgab: Sønder Klitvej 20

14

6960 Hvide Sande

post@danwest.dk •

Tlf: 9732 4695

Denne tegning må ikke kopieres eller bru Brug af dette oplæg til andre opgaver må efter aftale med Ringkøbing Skilte A/S

www.danwest.dk

Søndervig: Badevej 1

6950 Ringkøbing

Tlf: 9733 5955

20/08/15 14:54


■ løb i rofi

973 Powerwalk i løbeklubben Selv om kalenderen endnu siger vinter, så er ROFIs Løbeklub i gang med at planlægge den nye sæson. Den starter tirsdag den 15. marts 2016 kl. 17.15 i Hundeskoven, torsdag den 17. marts kl. 17 ved ROFI-Centret og lørdag den 19. marts kl. 9 ved Ringkøbing Svømmehal.

Som noget nyt tilbyder løbeklubben i 2016-sæsonen powerwalk. Det er specielt for dem, der har svært

ved at komme i gang med at løbe. ROFIs løbeklub arrangerer løbetræning for nybegyndere, for øvede, der kan løbe mellem 3 og 5 km, og for dem, der gerne vil løbe endnu længere og måske drømmer om at kunne gennemføre en halvmaraton. Vil du vide mere om løbeklubbens aktiviteter, er du velkommen til at kontakte formanden, Henrik Lohse, på tlf. 2422 0100. Følg også med på ROFIs hjemmeside www.rofi.dk.

Tlf. 9732 1166 / www.landbobanken.dk

Bendt K. Jensen A/S

Tømrer & Bygningssnedker

Svinget 4, 6950 Ringkøbing Fax 9732 3307 Mobil 4018 3408/2142 6209 E-mail: bendtkjensen@pc.dk

9732 0594

Nybyggeri Tilbygning Ombygning Reparationer Glas


Firmaidræt Open i Ringkøbing i juni 2017 Omkring 1.500 firmaidrætsfolk fra hele landet ventes i dagene 9.-11. juni 2017 at sætte hinanden stævne i Ringkøbing. ROFI er blevet udpeget som vært for Firmaidræt Open, der er Dansk Firmaidrætsforbunds årlige stævne, hvor deltagerne får en totaloplevelse omkring idræt, motion og samvær. - I 2017 er det 50 år siden, at ROFI blev stiftet. Vi synes, at 50-året var en passende anledning til at søge om værtskabet for Firmaidræt Open, og vi er glade for, at Dansk Firmaidrætsforbund har udpeget os til opgaven, Det bliver en stor og spændende udfordring at være vært for så stort et stævne. Det vil kræve en stor frivillig indsats fra mange i og omkring vores forening, siger ROFIs formand, Ragna Knudsen.

Samarbejde i Naturens Rige Hun understreger, at ROFI vil søge samarbejde med andre lokale foreninger og Ringkøbing-Skjern Kommune om det store arrangement.

- Vi har mange gode faciliteter i og omkring ROFI-Centret til formålet, men vi lægger op til, at Firmaidræt Open engagerer hele lokalområdet og markedsfører både foreninger og kommunen over for det øvrige Danmark. Vi er allerede så småt gået i gang med at finde frem til, hvilke aktiviteter vi skal tilbyde under Firmaidræt Open i 2017. I den sammenhæng vil vi søge samarbejde med lokale foreninger om aktiviteter, som vi ikke selv har på programmet i ROFI. Det vil også være en god anledning for medlemmer i foreningerne i vores lokalområde til at være med som deltagere i stævnet og møde andre fra hele landet omkring idræt, motion og samvær. Vi har også inviteret vores naboforeninger i Dansk Firmaidrætsforbund til samarbejde om stævnet, siger Ragna Knudsen. Naturens Rige er overskriften på RingkøbingSkjern Kommunes vision. - Det vil være helt oplagt også at bringe dette tema i spil i markedsføringen af stævnet, og vi lægger op til, at mange af aktiviteterne netop skal foregå med vores dejlige natur som ramme på flere forskellige måder, siger ROFIs formand.

Fodbold…

16


■ firmaidræt open i ringkøbing

Derfor i Ringkøbing De seneste år har Dansk Firmaidrætsforbund holdt Firmaidræt Open to gange om året (forår og efterår) forskellige steder i landet - i 2015 henholdsvis på Mors og i København. I 2016 ændres konceptet, så stævnet kun holdes én gang om året. Det bliver i Fredericia og i 2017 altså i Ringkøbing. Jan Knudsen er direktør i Dansk Firmaidrætsforbunds afdeling for idræt, motion og sundhed og har som sådan været med til at udpege ROFI som vært for Firmaidræt Open i Ringkøbing. - Der er mange gode grunde til at vælge ROFI og Ringkøbing som vært. For det første har både ROFI og byen og området som helhed faciliteterne og gode rammer til et stævne af den art. For det andet ved vi, at der er et fantastisk engagement blandt mange frivillige kræfter i ROFI. Og for det tredje ved vi bl.a. fra de mange gange, hvor ROFI og ROFI-Centret har været vært for landsmesterskaber inden for sportsgrene i Dansk Firmaidrætsforbund, at de kan løfte opgaverne med stor kvalitet. Derudover viser det sig, at det netop i forbindelse med stævner inden for vores forbund er lettere at få folk til at rejse fra København og Sjælland til Vestdanmark end den modsatte vej. Så også af den grund er Ringkøbing-egnen i juni, hvor naturen viser sig fra sin bedste og smukkeste side, et godt sted at samles for firmaidrætsfolk fra hele landet, siger Jan Knudsen. Han er i øvrigt i forvejen godt kendt med og i området. Da han tilbage i 1990-erne var ansat som træningskonsulent i JBUs region 2, der dækker det midt- og vestjyske område, var han også fodboldtræner i henholdsvis Spjald, Ringkøbing IF og Vildbjerg.

…og håndbold bliver to af de mange aktiviteter ved Firmaidræt Open i Ringkøbing i juni 2017. (Fotos fra tidligere Firmaidræt Open stævner).

Naturens Rige er overskriften i Ringkøbing-Skjern Kommunes vision og vil også blive et væsentligt element i ROFIs markedsføring af Firmaidræt Open i Ringkøbing i juni i 2017. - Naturen i vores kommune vil blive inddraget i mange af aktiviteterne under stævnet, understreger ROFIs formand, Ragna Knudsen.

Direktør i Dansk Firmaidræts afdeling for idræt, motion og sundhed, Jan Knudsen. (Foto: Dansk Firmaidrætsforbund).


Cykelklubben spinner

L æs me r e om Ringkø bing Cykle C lu W W W.R b på CYC.DK

- Det er en god måde at holde konditionen ved lige på her i vintersæsonen, men jeg sætter også pris på det sociale samvær med andre medlemmer i klubben, siger Torben Rindom.

også af en af de cykel-simulatorer i ROFI-Centret, hvor man via en computerskærm og på egen krop oplever, hvordan det er at cykle i bjergene. Alt i alt tilbagelægger Torben omkring 14.000 km på cykel i løbet af et år.

Han er en af de ca. 30 medlemmer af Ringkøbing Cykle Club, der hver tirsdag aften fra kl. 19 til kl. 20.30 dyrker spinning i ROFIs fitnesscenter, hvor de har både nye cykler og et nyindrettet lokale til rådighed.

Ringkøbing Cykelklub har ca. 100 medlemmer. De fleste af dem dyrker - som Torben - deres fysiske hobby på landevejene. Men også i den lokale klub er flere og flere medlemmer blevet bidt af at køre mountainbike, der foregår i flere former for udfordrende terræn. Blandt dem er Jens Skannerup, der er medlem af bestyrelsen i Ringkøbing Cykle Club, og står for klubbens mountainbike-afdeling. Jens er også instruktør på det hold, der dyrker spinning hver tirsdag aften i ROFIs fitnesscenter.

Mindst fire-fem gange om ugen, når føret er til det, cykler Torben Rindom landevejene omkring Ringkøbing tynde. Desuden har han en såkaldt hometrainer, og med jævne mellemrum benytter han sig Jens Skannerup dyrker mountainbike 8-10 timer hver uge. Han er også instruktør på det hold af medlemmer i Ringkøbing Cycle Club, der dyrker spinning hver tirsdag aften i ROFIs fitnesscenter.

- En hel del af vores medlemmer træner ikke udendørs om vinteren, bl.a. fordi det er mørkt, når de kommer hjem fra arbejde. Uanset om man cykler ude i de mørke måneder af året eller ikke, så er det godt at holde formen ved lige med spinning, hvor man i den grad kan få pulsen op. Det er også med til at styrke det sociale samvær om vores sport, siger Jens Skannerup. Han glæder sig over, at Ringkøbing Cykle Club kan holde et stabilt medlemstal. Uanset alder er det populært at cykle. - Jeg tror, det bl.a. skyldes, at man på cyklen har friheden til at træne, når man har lyst, og når det passer bedst ind i hverdagen. Man er ikke som i mange andre former for sport afhængig af faste træningstider og faste hold, siger Jens Skannerup.

Tømrer, maskin- og bygningssnedkeri Total- og hovedentrepriser

Gert S. Andersen

Birkmosevej 17 • 6950 Ringkøbing • Tlf.: 9732 1111 • Fax: 9732 5111

18


■ spinning i rofi

Torben Rindom cykler landevejene omkring Ringkøbing tynde, og i vintersæsonen holdes formen ved lige med bl.a. spinning på Ringkøbing Cycle Clubs hold i ROFIs fitnesscenter.

Flere og flere medlemmer af Ringkøbing Cycle Club er kvinder. Her er Karen Bendtsen i gang med spinning på klubbens hold i ROFIs fitnesscenter.

Ca. 30 af Ringkøbing Cycle Clubs medlemmer spinner hver tirsdag aften i ROFIs fitnesscenter. Billedet er fra en træningsaften tirsdag den 27. oktober.

garant ringkøbing gulve & gardiner Skaadsmosevej 8 . 6950 ringkøbing Tlf. gulve 97 32 54 44 Tlf. gardiner 97 32 17 77 www.garant.nu Åbningstider: Mandag - Fredag: 9.00 - 17.30 . Lørdag: 9.30 - 13.00


En ristet med det hele i Else’s Pølsevogn

En ristet hotdog med det hele! Sådan lyder bestillingen oftest, når folk bliver lækkersultne og stiller sig op ved Else’s Pølsevogn på Torvet i Ringkøbing. Og ”det hele” omfatter ikke nødvendigvis kun sennep, ketchup, remoulade, agurkesalat og rå eller ristet løg. Nej, kunderne kan oven i købet få sig en god snak og ping-pong med kvikke bemærkninger på både dansk og tysk, hvis de ønsker det. For indehaveren, Else Hvidberg, er pølsevognen ikke kun en forretning. Det er også et socialt sted, hvor der kan snakkes om løst og fast - også om de mere alvorlige ting og genvordigheder i livet. Elses hidtidige arbejdsliv har været delt mellem pølser og fisk. Hun startede som helt ung med at skære filetter i Krøy’s Filetskæreri i Hvide Sande, inden hun og husbond, Viggo, købte Havnens Pølsevogn i samme by. Ægteparret drev pølsevognen sammen i 4 år, hvorefter Viggo blev ansat i rederiet Esvagt i Esbjerg. I de efterfølgende 5 år havde Else veninden Hanne Kaalund som kompagnon. Så trak fisken igen. Else skar filetter hos først Knud Søndergaard og senere Edgar Madsen i Hvide Sande, indtil hun af helbredsmæssige grunde måtte sige farvel til arbejdet ved skærebordet. Til gengæld bød muligheden sig for at overtage kommunens stadeplads på Torvet i Ringkøbing. Else blev valgt blandt 17 ansøgere. Den 1. februar 2016 har hun solgt pølser i 15 år på stedet.

En livsstil For Else Hvidberg er pølsevognen andet og mere end et sted, hvor hun tjener sin dagløn. Selv betegner hun livet i og omkring pølsevognen som ”en livsstil”.

Else Hvidberg foran pølsevognen på Torvet i Ringkøbing.

20

- Jeg betjener i det daglige alle mulige mennesker på tværs af alder, køn, holdninger og indstilling til livet. Det er livsbekræftende at møde så mange forskellige mennesker. Nogle læsser deres problemer af hos mig. Det er de velkomne til, for jeg har vandtætte skodder og lægger meget vægt på min ”tavshedspligt”. Det sker, at jeg giver gode råd til folk, der ønsker svar på et problem. Benytter de sig af dem, er jeg glad for det. Jeg siger gerne tingene, som de er. En del kommer også bare for at snakke - uden at købe noget. Det må de også gerne. Der behøver ikke altid at være penge imellem os. Det har jeg det godt med. Det er altså sådan noget, der fascinerer mig i dagligdagen, understreger Else.


80 pct. er turister Hendes højsæson i pølsevognen følger helt nøje turistsæsonen. Fra påske til den 1. november er der som regel travlt. Det er især i denne periode af året, at tyskerne ferierer i sommerlandet. - 80 pct. af mine kunder er turister og hovedparten af dem tyskere. Jeg tror, de sætter pris på, at min pølsevogn er et lille og overskueligt sted, hvor de får den helt personlige service. Ringkøbings ry som en god turist- og handelsby kommer naturligvis også mig til gode, ligesom jeg tror, at det er en styrke for de omkring liggende forretninger, at min pølsevogn er en central del af bybilledet og trækker mange til området, siger Else. Hun har på skift tre-fire unge piger til hjælp i pølsevognen, hvor de normale åbningstider på hverdage er mellem kl. 11.30 og kl. 17. Men Elses arbejdsdag er noget længere end det. - I gennemsnit er min arbejdsdag på fem timer ud over selve åbningstiden. Som i enhver anden forretning er der mange ting, der skal klares både før og efter, men jeg klager ikke. Jeg er glad for mit arbejde.

Else’s pølsevogn er en historie i sig selv. Et gammelt nummer på et skilt i vognen, der for år tilbage stod i København, afslører, at den har ca. 50 år på bagen. Så mange år har Else ikke planer om at sælge pølser på Torvet i Ringkøbing. - Men jeg tror, at jeg har mange gode år i mig endnu. Hvis helbredet holder, regner jeg da med at blive pensioneret som 70-årig hernede, siger Else. Hun er 53 år i dag. Og så det måske lidt dumme spørgsmål: Når du nu står med pølser og brød på dit arbejde dag ud og dag ind, spiser du så også grillpølser hjemme på Rugvænget i Ringkøbing? - Nej, vi griller meget derhjemme, men dér spiser jeg næsten aldrig pølser. Der er kun én helt rigtig måde at spise pølser på. Det er ved en pølsevogn og allerbedst på Torvet i Ringkøbing, understreger Else med et sigende smil. Annoncører og sponsorer har afgørende betydning for, at ROFI kan drive forening og aktiviteter for lokalbefolkningen. Derfor bringer ROFI-Nyt i hvert nummer et portræt af en virksomhed/forretning, der har valgt at annoncere i vores blad. Til dette nummer har vi udtrukket Else’s Pølsevogn, der står på Torvet i Ringkøbing.

■ annoncør i rofi-nyt

I turistsæsonen er der ofte kø foran Else’s Pølsevogn.


Kvinder på toppen i ROFI Petanque For første gang var det en kvinde, der løb med sejren, da ROFI Petanque afviklede det årlige klubmesterskab på banerne ved ROFI-Centret den 1. september. Erna Christensen vandt pokalen, og der var også kvinder på de to efterfølgende præmiepladser. Mona Vinkel blev nr. 2 og Inge Rohde nr. 3. Med sejren fik Erna Christensen en aktie i den vandrepokal, som er skænket af Ringkjøbing Landbobank. Den skal vindes af samme person tre gange for at blive ejendom.

Det var femte gang, at ROFI Petanque afviklede klubmesterskaber. I de fire foregående år var det mænd, der fik deres navne på pokalen - i 2014 Aksel Pedersen, i 2013 Erik Lauridsen, i 2012 Hans Erik Juncker og i 2011 Niels Petersen. 27 af ROFI Petanques medlemmer deltog i dette års kamp om pokalen. I kraft af en meget aktiv indsats på flere fronter er ROFI Petanque i løbet af 2015 nået op på 55 medlemmer. Medlemmerne spiller i det meste af sæsonen hver tirsdag og torsdag kl. 14-16 på banerne ved ROFICentret, men i vinterperioden spilles der fra kl. 13.00, når vejret tillader det.

P ARTNERREVISION REVISIONPA P ARTNER statsautoriseret revisionsselskab statsautoriseret revisionsselskab

Birkmosevej 20A, - DK-6950 Ringkøbing - Tel.: +45 Birkmosevej 20A, 1. 1. - DK-6950 Ringkøbing - Tel.: +45 9797 3232 1010 5555 Birk ringkoebing@partner-revision.dk - www.partner-revision.dk ringkoebing@partner-revision.dk - www.partner-revision.dk rin

22


■ petanque i rofi

Medlem af petanqueudvalget, Svend Neess, overrakte pokalen til Erna Christensen.

Tre kvinder på toppen. Fra venstre Inge Rohde, der blev nr. 3 ved klubmesterskaberne, Erna Christensen, der blev nr. 1, og Mona Vinkel, der blev nr. 2.

RINGKØBING

ER OGSÅ VORES

HJEMMEBANE

Drømmer du om forandringer i dit hjem? Lad dig inspirere af vores tidligere projekter inden for nybyggeri og renovering. Se mere på facebook/klittenstomrer


Deltagere i ROFI Gangsport før starten på gåturen den sidste onsdag aften i oktober.

ROFI Gangsport følger årets gang Bjørne går i hi, og mange af de motionsaktiviteter, der foregår udendørs, ligger stille i vinterperioden. Sådan er det ikke med ROFI Gangsport. Her følger man bogstaveligt talt årets gang og dyrker også gangsporten i den mørke tid.

- Hver onsdag aften mødes vi ved indgangen til ROFI-Centret kl. 18.30 og går forskellige ruter i Ringkøbing og omegn. Folk kan hver aften vælge mellem en rute på 4 km eller 6 km. Vi går i stort set al slags vejr. I forår og sommer bevæger vi os gerne ud i naturen, mens vi i vinterperioden holder os til ruter i

Ringkøbing by, hvor der er gadelys, siger formanden for ROFI Gangsport, Carl Chr. Josephsen. ROFI Gangsport, hvor motion og socialt samvær vægtes lige højt, er et tilbud til folk i alle aldre. Kontingentet for hele året er 100 kr. pr. medlem. - Der er ingen grund til at have dårlig samvittighed, hvis man ikke træner hårdt. Det er lige så godt for motionen og forbrændingen at gå en tur i raskt tempo. Og vi har plads til mange flere på vores ugentlige gåture i ROFI Gangsport, understreger Carl Chr. Josephsen.

Bliv inspireret til nyt til din bolig eller til en god gaveidé

Gaver pakkes smukt ind, og der er landsdækkende bytteservice indenfor 30 dage. Nygade 2 - Ringkøbing – Tlf. 97 32 01 06 - www.inspiration.dk 24

Annonce Ringkøbing.indd 1

08-03-2011 12:21:48


Dansk Skoleidræt og DGI Skydning arrangerer hvert år en landsdækkende skoleskydning, der er en konkurrence for alle 5. klasser.

ROFI er lokal arrangør af konkurrencen. Ud af 145 deltagende hold i Vestjyllands-kredsen kvalificerede to hold fra Ringkøbing Skole sig til landsdelsfinalen i Holstebro, der blev afviklet den 21. november.

Blandt de 20 deltagende hold i landsdelsfinalen sluttede 5. b fra Ringkøbing Skole på en 13. plads og sikrede sig dermed ikke videre adgang til landsfinalen i Vingsted. Det andet hold fra Ringkøbing Skole, der havde kvalificeret sig til landsdelsfinalen, måtte desværre melde afbud. På billedet ses holdet fra 5. b. Det er fra venstre Mia Lange, Ida Jakobsen, Theis Stilling og Mads Stampe.

H. Lindquist arkitekter Nygade 26, 6950 Ringkøbing Tlf. 97320211, Fax 97325347

www.h-lindquist.dk

■ aktiviteter i rofi

5. klasse til skydning


Sangstjernen Louise Fribo.

Louise Fribo, Per Pallesen og Orkester MidtVest til

nytårskoncert

Orkester Midt/Vest, der for tredje år i træk spiller ved nytårskoncerten i ROFI-Centret, dirigeres denne gang af Maria Badstue, der betegnes som en af Skandinaviens mest lovende unge dirigenter. Hun har dirigeret adskillige danske og nordiske symfoniorkestre og fik sin debut som operadirigent i 2012.

Sammen med den folkekære skuespiller og entertainer, Per Pallesen, indtager hun scenen foran Orkester MidtVest ved den årlige nytårskoncert i ROFI-Centret lørdag den 16. januar kl. 15.00. Som tidligere år er det Rindum Sogne- og Ungdomsforening og Musikskolen Ringkøbing-Skjern, der arrangerer koncerten.

Orkester Midt/Vest er stedet, hvor fremtidens klassiske musikere udklækkes. Det er bl.a. praktikforum for områdets talentlinjeelever og elever på Musikalsk Grundkursus, der får en vigtig del af deres uddannelse i orkestret.

Ny

Mit RINGKØBING ”all inclusive”

bo

g

En af Danmarks bedste kvindelige sangere. Sådan betegnes Louise Fribo, der på det seneste er blevet rost til skyerne af anmelderne for rollerne i de to musicals ”Tell Me on a Sunday” og ”Love Never Dies” af Andrew Lloyd-Webber.

Mit RINGKØBING

”all inclusive”

En kalejdoskopisk fotokrønike fortalt af Lars Egelund

Louise Fribo brød igennem i 1992 på Østre Gasværk Teater i ”Les Misérables og etablerede sig

Mit RINGKØBING - “all inclusive” En fotokrønike og lokalkoloristisk mosaik, oplevet, foreviget og fortolket af Lars Egelund

88 sider

128.-

Køb bogen og se andre lokale bøger på www.forlagetaras.dk

26


■ nytårskoncert i rofi-centret

Skuespilleren og entertaineren Per Pallesen.

derefter som en af Danmarks førende sangerinder på bl.a. Det Kgl. Teater og Gladsaxe Teater. Hun har også høstet internationale successer på operascener i bl.a. Hamburg, Berlin og Wien. Per Pallesen har gennem sin lange karriere medvirket i adskillige hundrede TV- og radioudsendelser, ca. 250 teaterroller, ca. 50 revyer, shows og 30 film. Mest kendt er han nok fra ”Dansk Naturgas”, ”Pallesen-Pilmark shows”, ”Matador” og ”Gøngehøvdingen”. Dirigent Maria Badstue.

ROFI nyt 1/4 side - 150 x 48 mm


Ove Jacobsen (tv) fra Frederikshavn-kanten var til Oktoberfest i ROFI-Centret sammen med Birgitte Jacobsen og Hans Sørensen fra Madum.

Ove fra Nordjylland til

Oktoberfest i Ringkøbing - Jeg har lige sendt konen på ferie i Tyrkiet. Så nu er jeg taget til Oktoberfest i Ringkøbing. Det er festligt. Sagde Ove Jacobsen til ROFI-Nyt lørdag aften den 26. september. Til daglig bor Ove i Jerup nord for Frederikshavn, men denne lørdag aften var han en af de ca. 350, der var med til at skabe en festlig Oktoberfest i ROFI-Centret. Ove nød aftenen sammen med sin søster, Birgitte, og hendes mand, Hans Sørensen, der bor i Madum ved Ulfborg. Aftenen i ROFI-Centret havde alle de ingredienser, der kendetegner en Oktoberfest på rigtig

28

sydtysk manér – festlig påklædning i form af bl.a. lederhosen og flotte kjoler, tyrolermusik, kædedans og naturligvis masser af flot skummende øl i store krus. Øllet var fra det lokale Mylius Erichsens Bryghus, serveret af frivillige fra bl.a. dykkerforeningen Vestdyk. Maden var fra ROFI-Centrets køkken og blev serveret af frivillige fra Rindum SUs støtteforening. Tyrolermusikken blev leveret af bandet Cantustyrolerne og dansemusikken af orkestret Alley Cats. Lions Club deltog også med forskellige aktiviteter i aftenens løb for at samle penge ind til gode formål.


■ oktoberfest i rofi-centret

Fem friske piger til Oktoberfest i ROFI-Centret.

Bent Sangild (tv) og Ole Møller hyggede sig under Oktoberfesten.

Humøret var i den grad i top.


7

+

7

AlgAde 10 • Ringkøbing • 9732 0408

)

2

4

-

' 0

/

6

-% J

8

7

-

-7 E E

E

Y

X

X

I

S

V

V

I

MW

MW

I

V

V

S

I

X

X

YE J

Ringkøbing Skjern Låseteknik

DØGNVAGT TLF. 40 33 66 42 WWW.M-MASTRUP.DK

30


■ feriesjov i rofi-centret

Johanne til Feriesjov

Foreningen Sjov Lørdag arrangerede i samarbejde med Ringkjøbing Landbobank ”Feriesjov” i ROFICentret fredag og lørdag i skolernes efterårsferie i uge 42. Børnene kunne boltre sig i et stort indendørs legeland, bl.a. på en rodeotyr. Her holder Johanne sig i sadlen kort før, hun blev smidt af.

b Kobbo b o K + + e+nKob + K Medlemmer af ROFIs veteranklub hjalp til under Feriesjov. Helga Mølgaard og Jakob Skovgaard solgte billetter ved indgangen.

n n Kobborg d rKobborg Ko s e Kobbor Kobbo n n Kobborg ge rb on b KK g rso bb+oo+K +++e+++Kobborg ++

n n B Kobborg Kobborg ro d e r s e n Ko b b + + + en + Kobborg g r o b b oK + n

NL LI G I GE E D Ø Ø IJ T JE EBB P LL E I en K I en R K +S+Kobborg O N L I G E Ø Jro Ed B Broders Broders Kobborg B N L I G E Ø J E B L I en K K IsL BdE JB Ø E G I L N Broders Kobborg g r o b b o K n e r e o r + + D IDT I TP E P R E S R O S N O L N ILGI E G EØ JØEJ B E L B ILKI K D I T P D I T

P E R S O N L I G E

Ø J E B L I K

K I L B E J Ø

E G I L N O S R E P

T I D

www.brodersenkobborg.dk kd.grobboknesredorb.www www.brodersenkobborg.dk www.brodersenkobborg.dk

L I II G GG E EØ JS E B IIN K L BL E JII IØ G I L LL Ø JO JLK E E B B G K EEE IP GE E ER ØK JØI E L B B L EL IL JKØK G I

S G GE O E N Ø ØL JJ E E I B G BL L EI I K K

I GBEE JØØJ EEBGL

N G G E E L IØ ØGJJ E E E Holstebrovej 79, Hee - 6950 Ringkøbing. - Tlf. 9733 5360 - www.hee-entreprise.dk


Ragna Knudsen genvalgt som næstformand i bestyrelsen for Dansk Firmaidrætsforbund.

Næstformand

for 373.000 medlemmer I de seneste 8 år har ROFIs formand, Ragna Knudsen, været næstformand i bestyrelsen for Dansk Firmaidrætsforbund, der med 373.000 medlemmer og 80 firmaidrætsforeninger er Danmarks tredje største idrætsorganisation. Det er hun også i de næste 4 år. På repræsentantskabsmødet i Nyborg den 28. november blev Ragna Knudsen genvalgt som næstformand for endnu en periode. Ragna Knudsen startede i firmaidrætten i 1990 i ROFI. I 1991 blev hun valgt ind i bestyrelsen. Her var hun fra 1994 til 2007 næstformand. Siden 2007 har hun været formand for ROFI. På landsplan blev Ragna Knudsen i 2003 valgt til forbundsstyrelsen, hvor hun siden 2007 har beklædt posten som næstformand.

32

Ud over at være næstformand i Dansk Firmaidrætsforbunds øverste ledelse står Ragna Knudsen bl.a. i spidsen for arbejdet med at få flere kvinder på tillidsposter i Firmaidrætten - et projekt, der tidligere hed ”Kvinder på Toppen”, men nu har navnet ”Kvinder i morgendagens ledelse”. Via Dansk Firmaidrætsforbund har hun også været med i Idrættens Fællesråd. - Det er især en spændende udfordring at være med til at inspirere og sætte gang i Firmaidrættens mange nye initiativer og fastholde de allerede eksisterende inden for motion og sundhed på landsplan i et tæt samarbejde med de mange lokalforeninger. En af de store udfordringer i de kommende år bliver arbejdet med at føre vores ”Strategi 2018” ud i livet i samarbejde med foreningerne. Strategien har fire indsatsområder med overskrifterne: ”Foreninger i bevægelse”, ”Erhvervsskoler i form til fremtiden”, ”Events med puls og fællesskab” og ”Sundere danskere”, understreger Ragna Knudsen.


i ROFI Fitness

“En infrarød sauna har terapeutiske stråler, der varmer langt ind i din krop. Infrarød varme trænger gennem led, muskler og væv og varmer hele kroppen op. Saunastrålerne har en behagelig temperatur, og du vil føle et fantastisk velvære efterfølgende”. Sådan lyder det bl.a. i anbefalingerne om effekten i den infrarøde sauna, som nu er installeret i et lokale i tilknytning til ROFI Fitness. Saunaen er en del af den store ombygning, der er lavet i fitnesscentret. - Flere og flere benytter sig af den nye sauna og er begejstrede for den. For brugere, der er stemplet ind til træning i fitnesscentret, er det gratis at benytte saunaen,oplyser lederen af ROFI Fitness, Mette Palnov.

Den infrarøde sauna, der er installeret i et lokale i tilknytning til ROFI Fitness.

Her er nogle af de ting, som den infrarøde sauna er godt for: * Øger udskillelsen af affaldsstoffer i kroppen. * Reducerer muskelsmerter, spændinger, betændelsestilstande, ledsmerter og uren hud. * Øger blodcirkulationen og stofskiftet (dermed stiger kroppens forbrænding). * Mindsker stress og giver energi. * Sænker blodtrykket. * Restituerer kroppen efter skader eller hård sport. * Fremmer genopbygning af beskadiget væv.

■ sauna i rofi's fitnesscenter

Infrarød sauna


Stig Rossen

kommer igen - både til påske og til jul 2016 Efter julekoncerten med Stig Rossen i ROFI-Centret lørdag aften den 28. november kan ”julen varer lige til påske” fra en af de kendte danske julesange tages helt bogstaveligt. Stig Rossen giver nemlig koncert i ROFI-Centret igen allerede i påsken 2016 og i øvrigt også op til jul 2016. Til stor begejstring for et publikum på ca. 800 mennesker annoncerede Stig Rossen under slutningen af julekoncerten den 28. november, at Ringkøbing og ROFI-Centret også er med på hans danmarksturné i november-december 2016. Det bliver den første søndag i advent den 27. november kl. 16. - Så kan I nå at komme hjem og se TV-avisen, jokede Stig Rossen fra scenen. Hvad det talstærke publikum ikke vidste, da det gik hjem fra julekoncerten, ved de nu: Påskelørdag den 26. marts kl. 20 giver Stig Rossen også koncert i ROFI-Centret sammen med en af Danmarks største unge sangtalenter, lokale Andrea Oehlenschlæger fra Ringkøbing.

Der var i den grad julestemning i de flotte kulisser ved julekoncerten.

34

- Tidligere i november dannede Stig Rossen og Andrea Oehlenschlæger duo ved et sponsorarrangement på spillestedet ”Generator” i Ringkøbing. Begejstringen blandt publikum ved den lejlighed var så stor, at jeg straks gik i gang med at undersøge mulighederne for at få dem til også at optræde sammen for et større publikum i ROFI-Centret. I ROFI er vi glade for og stolte over, at det er lykkedes at få en kontrakt i hus med Stig og Andrea og et 5-mands orkester. Det bliver en kæmpe oplevelse, understreger leder af ROFI-Centret, Per Andersen. (Se annoncen på side 2). Julekoncerten den 28. november 2015 i Ringkøbing var premieren på Stig Rossens årlige turné, hvor han for 21. år i træk i ugerne op til jul gav koncerter en snes steder rundt i hele Danmark. Og hvilken premiere! Det store publikum var begejstret for både Stig Rossen, hans gæstesolist i år, Simone, og deres orkester. Der er ingen tvivl om, at mange blandt publikum den aften også er at finde som tilhørere til koncerten påskelørdag med Stig og Andrea og til julekoncerten den 27. november 2016. Da vil det være tredje år i træk, at Stig Rossen giver julekoncert i ROFI-Centret.


■ julekoncert i rofi-centret

Stig Rossen giver koncert i ROFI-Centret, både i påsken og op til jul 2016.

Stig Rossen og Simone i et af deres flotte numre sammen ved julekoncerten i ROFI-Centret. Fotos: Poul Nielsen.


Uddannelsesvejleder i UU Ringkøbing Fjord, Ann Louise Andersen, på uddannelsesmessen i ROFI-Centret.

Procesteknolog i Danmark Protein i Nr. Vium, Martin Martinsen, og voksenlærling på Arinco i Videbæk, Bo Rasmussen, gav interesserede unge gode råd om en mulig fremtid i mejerikoncernen Arla.

Hvor skal vi hen, du? Der er mere eller mindre frit valg på mange hylder med uddannelse og beskæftigelse for de unge, når de forlader folkeskolen. Men det kan være svært at vælge hvad og hvor.

På den årlige uddannelsesmesse i ROFI-Centret forsøger Ungdommens Uddannelsesvejledning Ringkøbing Fjord at hjælpe de unge på vej med deres valg af uddannelse og erhverv. Ca. 1.300 unge i årgangene 8.-10. klasse i folkeskoler, friskoler og efterskoler fra hele Ringkøbing-Skjern Kommune deltog i messen den 2. december, hvor repræsentanter fra uddannelser og virksomheder gav gode råd om, hvad de hver for sig kan tilbyde de unge af muligheder. - Messen er et supplement til den uddannelsesvejledning, der foregår ude i de enkelte skoler på

de forskellige klassetrin. På messen udfordres de unge i deres valg af uddannelse, og de får bl.a. muligheder for at snakke med unge, som allerede er i gang med en ungdomsuddannelse eller elevjob i en virksomhed. Vi har gode erfaringer med netop ung-til-ung vejledningen. Den nye folkeskolereform betyder, at kun de elever, som ikke umiddelbart er uddannelses-parate, får individuel vejledning ude på skolerne, så de unge og deres forældre har fået et større ansvar for selv at finde vej, siger uddannelsesvejleder i UU Ringkøbing Fjord, Ann Louise Andersen.

Politiet, Teknisk Skole og Arla På messen kunne de unge bl.a. møde to repræsentanter for Ringkøbing Politi - Tina Sloth og Preben Bo Nielsen.

Fire friske piger fra 8. klasse på Videbæk Skole. Fra venstre Sofie Stougaard, Isabella Pedersen. Freja Pedersen og Kirstine Christensen. Sofie og Kirstine har allerede besluttet, at de vil være dyrlæge.

36


Jonas Christensen, der underviser på Skjern Tekniske Skole, slog på messen til lyd for uddannelsen til automekaniker.

- Vi vil gerne vise flaget og fortælle de unge om de muligheder, de har på sigt for en uddannelse i Politiet. Bl.a. set i lyset af den nye politireform bliver der behov for mange nye politibetjente i de kommende år. Og så vil vi i øvrigt altid gerne ud og snakke med folk. Det er jo en vigtig del af vores hverdag, fortæller Tina Sloth til ROFI-Nyt.

Arla har ca.1.200 ansatte i Videbæk-området i afdelingerne Danmark Protein, Nr. Vium Ostemejeri, Arinco og Troldhede Mejeri. På messen gjorde repræsentanter for den store internationale mejerikoncern bl.a. opmærksom på de mange karrieremuligheder, der er, hvis man uddanner sig som mejerist.

Jonas Christensen er underviser på hovedforløbet til uddannelsen som automekaniker på Skjern Tekniske Skole. Han kunne fortælle interesserede unge, at den vej byder på mange flere muligheder end ”blot” at reparere og ordne biler.

- Mange tror, at Arla kun drejer sig om mælk, smør og ost, men vi spænder meget bredere. Vi laver f.eks. også proteinpulver til styrketræning, modermælkserstatning og hospitalskost. I uddannelsen til mejerist har du også mulighed for at komme i praktik i nogle af koncernens virksomheder i udlandet, og når du er færdig som mejerist kan du læse videre til bl.a. procesteknolog og mejeriingeniør, fortæller Martin Martinsen, der er procesteknolog i Danmark Protein i Nr. Vium.

- Den teknologiske udvikling i branchen er så voldsom, at de unge næsten er elektroingeniører, når de er færdige med uddannelsen som automekaniker. Det betyder, at uddannelsen også kan bruges til en masse andre ting end udelukkende autobranchen. I uddannelsesforløbet udvikles de unges logiske tankegang, både mekanisk og elektronisk, og det kan de bruge i mange sammenhænge i deres arbejdsliv, fortæller Jonas Christensen.

Og sådan kunne de mange unge rundt i de mange stande på uddannelsesmessen få mange input til, hvad de kan blive, hvor og hvad de skal være, når de forlader folkeskolen.

Fra venstre Andreas Jul Jensen, Morten Astrup Søndergaard og Chr. Alstrup fra 8. klasse på Kirkeskolen i Skjern til uddannelsesmesse i Ringkøbing.

■ uddannelsesmesse i rofi-centret

Tina Sloth og Preben Bo Nielsen fra Ringkøbing Politi fortalte mange interesserede unge om mulighederne i uddannelsen til politibetjent.


ROFI ønsker alle læsere og annoncører et godt nytår

JKS – dit lokale vikar- og rekrutteringsburau Tag en snak med det lokale JKS-team i Ringkøbing, når det drejer sig om gode jobs og dygtige medarbejdere. Vi har 20 års erfaring og et landsdækkende filialnet i ryggen.

38

Susanne Moltsen Regionschef

Anette Aarup Skyttegaard Kundekonsulent

smo@jks.dk 61 630 786

aas@jks.dk 61 630 700

Rikke Lydersen Kunde- og personalekonsulent rly@jks.dk 61 630 759

Birthe Tarbensen Kunde- og personalekonsulent bta@jks.dk 61 630 768

JKS a|s Rødkløvervej 2 6950 Ringkøbing Tlf. 96 750 750 www.jks.dk


til julefrokost

Thomas Eje er nok mest kendt i det ganske land som en del af trekløveret ”Linje 3”. Men han kan i den grad også fange publikum, når han selv står på scenen. Det oplevede de knap 500 mennesker, der deltog i ROFIs årlige julefrokost lørdag den 21. november. Thomas Eje gav bl.a. prøver på sine fantastiske evner til at betjene forskellige musikinstrumenter. Især mange lokale virksomheder bruger festen i ROFI-Centret som ramme for deres julefrokost for medarbejderne. Og dansegulvet var fyldt hele aftenen til non-stop musikken fra de to velspillende bands - ”Alley Cats” og ”Let’s Dance Band”.

Den første vælger Frederik Christensen var den første vælger, der afgav sin stemme ved folkeafstemningen om retsforbeholdet den 3. december i ROFI-Centret. Med knap 7.000 stemmeberettigede er ROFICentret det største af de 25 afstemningssteder i Ringkøbing-Skjern Kommune. Modsat det samlede landsresultat var der blandt dem, der afgav deres stemme i ROFI-Centret, flertal for at sige ja til at droppe det danske retsforbehold i EU. 52,6 pct. af vælgerne i ROFI-Centret, der dækker Ringkøbing og Rindum, stemte ja, 47,4 pct. nej. 4.982 afgav deres stemme i ROFI-Centret. Det svarer til en stemmeprocent på 71,86.

■ julefrokost og folkeafstemning

Thomas Eje


Kr .

KLUBHUS

DET HANDLER OM VILJEN TIL AT VÆRE NOGET FOR ANDRE. Vi er dit lokale pengeinstitut. Derfor støtter vi selvfølgelig dine lokale interesser og de ting, der giver dig værdi i hverdagen.

Som kunde hos os er du med til at gøre en forskel for breddeidrætten og det lokale foreningsliv.

vestjyskbank.dk/ringkoebing

Profile for Videbæk Bogtrykkeri A/S

Rofi-Nyt nr. 3 2015  

Rofi-Nyt nr. 3 2015

Rofi-Nyt nr. 3 2015  

Rofi-Nyt nr. 3 2015

Profile for videbaek