{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 1

kirkebladet.nu UDGIVES AF VIVILD & VEJLBY MENIGHEDSRÅD

KIRKE & SOGN . . . f a s d o r t å P

SIDE

3

SIDE

4

SIDE

6

Swingende jazz i kirken Påskemåltid i Vivild Kirke Portræt af Willy Egmose MARTS · APRIL · MAJ 2020

1


PÅ TRODS… Af sognepræst Gustav Eyermann

Nede mellem to fliser på fortovet havde et par mælkebøtter fundet rodfæste. Engang var de kommet svævende som bittesmå frø gennem den milde forårsluft og var landet på fliserne og kuret et stykke hen af cementen, og de smuttede ned i den lune sprække. Men nu stod de med store grønne blade. Det hændte, at et par træsko trampede på blomsterne, så de lå fladt hen over fliserne. Men så rystede de lidt på sig og rettede sig igen, som om ingenting var hændt. To forbandede mælkebøtter sagde folk, der gik forbi, men mælkebøtten sagde: Jeg er da Vorherres. Mælkebøtten var en underlig glad skabning. Den stod lige så stille med sin dybe rod og sugede næring til sig og smilede dagen lang. En gang imellem kunne den da blive bekymret over, at den ikke udrettede noget. Som nu myrerne, der for rastløse frem og tilbage på det varme fortov, op og ned mellem sprækkerne, ind og ud mellem fliserne. Eller som menneskene, der klaprede hen ad fortovet eller spurtede afsted på deres cykler. Eller bragede forbi i deres biler. »Er vi ikke de lykkeligste af alle skabninger, der kan stå her og se solen i øjnene dagen lang«? Sådan tænkte mælkebøtterne. En dag lukkede mælkebøtterne deres blomster til, som mælkebøtter gør, når deres tid er. Sådan stod de et par dage og tænkte for sig selv, at ingen kunne se, hvad de skulle blive til.

2

Men den tredje dag foldede den ene sig ud som en stor dunbold. Fyldt med tusinder af den slags frø den selv engang havde været. »Hvor forunderligt« jublede den, og sendte et glad smil op mod solen, der tittede frem over tagene. Så ruskede den i sin nabo og sagde: »Slå bladene ud«. Men den anden mælkebøtte holdt sig stædigt sammen. Den lindede dog forsigtigt på det ene blad og kiggede ud. »Ha, du er gået i frø«, sagde den og smækkede bladet i igen. »Tværtimod« sagde den anden, »jeg er gået i gang«. Rystede begejstret og virrede med hovedet. »Se nu kan jeg give videre af al det solskin, jeg har fået.«

»Hmm« mumlede den anden mælkebøtte inde fra sit indelukke. »Hellere gå i frø end gå i stå«, lo den første mælkebøtte og svajede for vinden, så en hel sky af frø lettede. De løftede sig helt op i luften og dansede hen over tage og mure som små solstrejf. Solsikker kan ikke gå igennem cement, det er fysisk umuligt. Men de gør det alligevel. Humlebien har så små vinger, at den ikke kan flyve. Vingerne kan ikke bære dens krop, det er videnskabeligt bevist. Men humlebien ved det ikke, så den flyver alligevel. VEJLBY SOGNEGÅRD

BIBELEN LIVE Onsdag d. 25. marts kl. 19.30 i Vejlby Sognegård

De ni recitatio ne til påske r

Kom, mød og hør Klaus Højgaard Laursen recitere bibeltekster, der lægger op til påskens budskab. Vi er vant til selv at læse bibeltekster, eller andre læser bibeltekster op for os, men fra begyndelsen blev ordene ofte genfortalt eller reciteret, og det magter Klaus. Da Klaus kan teksterne ordret, udenad, har han mulighed for at bruge stemme, mimik og hele kroppen til at formidle indholdet. Kom og oplev tekster om syndefaldet, udfrielsen af Ægypten over Esajas 53 om Herrens lidende tjener til passionsberetningen fra Markusevangeliet, og slutteligt uddrag af Paulus’ breve. Kom til en spændende aften med Bibelen Live.


SWINGENDE JAZZ I VEJLBY KIRKE

Søndag d. 1. marts kl. 14.30 Amazing Grace er et dansk jazzorkester, der spiller me- Orkestret består af 6 erfarne jazzmusikere. Siden 1996 lodier med rod i den sorte befolknings gospelrytmer og har Amazing Grace afholdt mange hundrede kirkekoncerspirituals fra USA’s sydstater. ter over hele landet. Musikken henvender sig til alle, der holder af swingende jazzmusik. Stilen er tilpasset orkestrets egen spillestil. Der bliver tale om en glad og livsbekræftende koncert Kom og glæd dig over de glade rytmer og fine toner. med rytmisk musik og solosang. Desuden indlægges fæl- Denne fantastiske musikoplevelse koster kun 100 kr., lessang. der betales kontant ved indgangen. Amazing Grace har givet mange hundrede kirkekoncerter. Nu kommer turen til Vejlby.

DET SKER

VEJLBY KIRKE

3


DET SKER

VIVILD KIRKE

INVITÉR DIG SELV OG FAMILIEN PÅ ET LÆKKERT PÅSKEMÅLTID! Skærtorsdag d. 9. april i Vivild Kirke

HUSK TILMELD ING

I forbindelse med gudstjenesten i Vivild Kirke kl. 16.30 byder vi på et lækkert påskemåltid. Som noget nyt vil vi i år indtage måltidet i kirken. Maden er inspireret af et traditionelt jødisk påskemåltid med lam, men er tilpasset vores smagsløg. Pris 50,00 kr. for voksne. Gratis for børn under 15 år. Til måltidet kan der købes øl, vand og vin til beskedne priser. Tilmelding til Knud Christensen tlf. 21 70 31 44, mail knudegon@post1.tele.dk senest torsdag den 2. april. Tag gerne hele familien med – alle, både børn og voksne, er hjerteligt velkomne! VIVILD KIRKE

VIVILDKORET I VIVILD KIRKE Vivildkoret blev for ca. 30 år siden oprettet af Helga Simonsen, som i en lang årrække dirigerede koret. Siden hun, sammen med sin mand, tidligere valgmenighedspræst Jens Simonsen, flyttede fra området, har koret haft et par andre dirigenter, indtil Klaus Bjerg for nogle år siden overtog ledelsen. Koret fungerer som en selvstændig forening med egen bestyrelse. Mandag den 27. april kl. 19.30 kan du opleve koret i Vivild Kirke I perioden fra årsskiftet har koret under Klaus’ kyndige ledelse indøvet et varieret

4

program, som vil blive præsenteret til koncerten. Denne vil være af ca. 1 times varighed og bliver krydret med fællessange

undervejs. Kom endelig – der er fri entré, og alle er velkomne.


NORDDJURSKORET I VEJLBY KIRKE

Tirsdag d. 5. maj kl. 19.30 – klokkespil fra kl. 19.00 Den 5. maj er det 75 år siden Danmark efter 5 hed for selv at få sangstemmen rørt, idet der vil års besættelse igen blev et frit land. være indlagt fællessange undervejs. Det fejres med en korkoncert i Vejlby Kirke. Kom og hør det sprudlende kor i Vejlby Kirke. Norddjurskoret vil underholde os med stem- Entré til dette arrangement er ganske gratis ningsfuld korsang. Der vil desuden blive mulig- – kom endelig.

DET SKER

VEJLBY KIRKE

Norddjurskoret kan opleves i Vejlby Kirke ganske gratis

5


VILJESTYRKE TRODSER SYNSHANDIKAP Sidste efterår leverede Willy Egmoses trio en forrygende jazzkoncert i Vejlby Kirke. Kirke & Sogns redaktion er fascineret af det forhold, at Willy Egmose, trods manglende syn, er i stand til at udføre det væld af forskellige musiske opgaver, han gennem tiden har påtaget sig. Willy Egmose er født i 1944, og har været totalt blind helt fra fødslen I barneårene var drømmen at blive radiotekniker eller urmager. Det var dog erhverv, der vanskeligt kunne lade sig praktisere uden at kunne se. Forstanderen på Refsnæsskolen – en skole for blinde og svagtseende – anbefalede Willy Egmoses forældre, at de købte et klaver til ham. Han var startet med at prøve klaverspil i 8-års alderen, men var dog ikke særlig flittig – syntes, der var for lidt udfordring i det. Som 14-årig fik han et klaver og tænkte musik som en mulig erhvervskarriere. At være koncertpianist som blind ville dog være meget vanskeligt, da et stort repertoire ved hjælp af blindskriftsnoder måtte læres udenad. Det blev således organistuddannelsen, han

6

fokuserede på. Som blind organist skal hele koralbogen via blindskriftsnoder læres udenad. Uddannelsens varighed er ca. 5 år for normalt seende, men 6-7 år for blinde. Som 14-årig hørte Willy Egmose en plade med Oscar Peterson. Det blev nærmest som et lynnedslag i hans sind. Han kendte i forvejen ikke noget til jazzmusik, men begyndte at lære sig at spille dette. I modsætning til klassisk musik er der almindeligvis ikke meget nodemateriale, hvorimod der er tale om rigtig meget improvisation. På det tidspunkt var det ikke velset, at man spillede jazz, når man var i et uddannelsesforløb som orga-

nist, men efterhånden som Willy Egmose havde vist evner, og sammen med sit band i 1963 vandt en konkurrence i Danmarks Radio, blev lærerne enige om at tillade, at der blev spillet jazzmusik sideløbende med uddannelsen. Willy Egmoses kærlighed til begge musikgenrer har holdt siden, og han har selv undervist kunstnere, der senere er blevet kendte navne indenfor jazzen. Organist ved Skjern Kirke

Efter at have taget Kirkemusikalsk embedseksamen var han i perioden 1968 til 2014 organist ved Skjern Kirke. Ved siden af har han dyrket jazzmusikken og gør det stadig i stor stil, idet Willy Egmoses Trio ofte giver koncert, blandt andet i landets kirker. Den organist, han afløste, var også klaverstemmer. Willy Egmose har været Dette havde Willy Egmose blind siden fødslen også lært, og da der ikke var andre klaverstemmere i miles omkreds, fik han også mange opgaver på dette område. Fra 1986 har Egmose desuden komponeret adskillige melodier til både nyere og ældre salmetekster. Starten på dette var foranlediget af, at lærer og lyriker Lars


Busk Sørensen fra Lemvig havde lavet en salmesamling, som en anden havde komponeret melodier til. Disse melodier var dog egnet til fremførelse af en professionel sanger og ikke til fællessang. Willy Egmose lavede nye melodier, som var egnet til fællessang. Siden har han komponeret et utal af salmemelodier til tekstforfattere som Johannes Møllehave, Iben Krogsdal og mange andre. Han har i øvrigt stadig et frugtbart samarbejde med Lars Busk Sørensen. Ved siden af at sørge for orgelmusik i kirken var Willy Egmose også leder af Skjern Kirkes kor. Det fortsatte han med frem til foråret 2019. Han ønsker generelt at »stoppe, mens legen er god«. Derfor har han også besluttet, at trioen skal stoppe i august 2020, hvor den stopper med to koncerter på Ringkøbing Fjord Jazz Festival. Herefter vil han fortsætte med opgaver, som han føler fortsat at kunne klare tilfredsstillende i nogle år. Han vil fortsætte med at stemme klaverer, komponere melodier og spille klaver til forskellige fællessangsarrangementer mv.

SIDEN SIDST

Viet i Vejlby Kirke 20. december Christina Jensen og Johnny Hagbart Simonsen

Døbt i Vejlby Kirke 20. oktober Ebba Sigrid Dohrman Forsingdal

Døbt i Vivild Kirke 15. december Emilie Maria Danneris Fruelund

Døbt i Vejlby Kirke 29. december Emilie Rytter Poulsen

Døbt i Vejlby Kirke 19. oktober Karla Dam Vetter Udsen

Døbt i Vejlby Kirke 10. november Nynne Sortkjær Christensen og Nellie Sortkjær Christensen

Willy Egmose føler selv, at han har haft et lykkeligt og rigt liv Han har aldrig »set dagens lys«, men føler, at han har set »det sande lys«, som er det, han betragter som det indre lys eller Guds lys. Han har altid lagt vægt på at kunne klare sig selv og føler stort set ikke, der er noget han ikke kan klare, enten selv eller i fællesskab med sin hustru, Emma.

Knud Christensen, Vivild

7


NYT FRA MENIGHEDSRÅDET

KAN UDFORDRINGERNE TRODSES?

Af Per Pedersen, formand for Vivild Menighedsråd

Foråret er begyndt, og dagene er blevet lysere. Hvad med udsigten til et fortsat selvstændigt Vivild Sogn – er der mon også her en lysning på vej? Det nuværende, reducerede, menighedsråd er nu godt inde i det sidste år af sit virke. På trods af, at der, udover præsten, kun er 4 valgte medlemmer, er det lykkedes at løse de opgaver, et menighedsråd skal løse. Det skyldes dog i høj grad, at der er hentet hjælp fra mennesker udenfor menighedsrådets kreds. Der er ydet stor hjælp til opgaver i forbindelse med minikonfirmander, udgivelse af Kirke & Sogn, opdatering af hjemmeside og andre opgaver. Desuden har det været en meget stor hjælp, at vi har kunnet give opgaven som kirkeværge til en person udenfor menighedsrådet.

Selvstændigt sogn eller fællesskab I dette forår tages der hul på aktiviteterne i forbindelse med valg af et nyt menighedsråd. Den 12. maj vil der blive et orienteringsmøde, hvor der informeres om det vigtige arbejde i menighedsrådet. Den 15. september skal der afholdes valg. Hvis Vivild Sogn fortsat fremover skal være et selvstændigt sogn, er det nødvendigt at finde kandidater til det nye menighedsråd. Der skal gerne være 6 medlemmer og helst også en eller to suppleanter. Af de 4 nuværende medlemmer vil nogle måske stille op til at blive valgt igen, men det er ikke sikkert, at alle vil. Hvis der ikke kan findes et tilstrækkeligt antal, kan det blive aktuelt at se

8

på alternative muligheder. Vi har i mange år haft et særdeles godt samarbejde med Vejlby Sogn, og en sammenlægning af de to sogne er en mulighed, der indimellem er blevet drøftet. Trods det gode samarbejde er det dog min fornemmelse, at den største del af menigheden i Vivild Sogn fortsat ønsker et selvstændigt sogn. Derfor opfordres læserne til at yde en indsats for at finde kandidater til opgaverne.

Endnu en ny præst i storpastoratet Ud af de 5 præster, der dækker Norddjurs Vestre Pastorat, er der indenfor det seneste år sket en udskiftning af 3 præster. I december 2019 var det en ny primær præst for Auning, Øster-Alling og Vester-Alling, der skulle vælges. Da den nye præst også får opgaver i storpastoratets øvrige sogne, herunder Vivild, har alle pastoratets menighedsråd for tredje gang i 2019 været med i valgprocessen. Valdemarsdag og markering af genforeningen I Danmark er vi storforbrugere af vores flag. Til fødselsdage hejses flaget ofte, og det købes i stor stil i små udgaver til mange forskellige lejligheder. Den 15. juni fejrer vi Valdemarsdag. Ifølge legenden var det denne dato i år 1219, at Dannebrog faldt ned fra himlen under Valdemar Sejrs kampe i Estland. Den 15. juni er der for Danmark en særlig dato at mindes, idet det er 100-års dagen for

Sønderjyllands genforening. Sognet er blevet inviteret til at deltage i en markering af dagen og har sagt ja tak til denne invitation. Med ønsket og håbet om villighed til at hjælpe med at finde kandidater til det kommende valg til menighedsråd ønsker jeg alle et godt forår.

MENIGHEDSRÅDSMØDER I SOGNEHUSET I VIVILD Tirsdag d. 17. marts kl. 9.00 Tirsdag d. 21. april kl. 9.00 Tirsdag d, 19. maj kl. 9.00

Redaktion: Gustav Eyermann, Hanne Holst, Tove Højlund, Per Pedersen, Grethe Friberg, Knud Christensen og Vera Mikkelsen (ansvh.), Præstevænget 25, Vivild, tlf. 8648 6110 / 3074 6110, bkm@primanet.dk OBS!! Stof til bladet afleveres senest den 27. marts 2020 til Vera Mikkelsen


NYT FRA MENIGHEDSRÅDET

PÅ TRODS AF... Af Tove Meyer Højlund, formand for Vejlby Menighedsråd

Overskriften denne gang er temmelig provokerende. Vi møder tit dette udsagn, at på trods af besværlige forhold, på trods af sygdom, på trods af vanskelige familieforhold. Ja, jeg kunne blive ved. Ofte møder vi mennesker udfordringer, som næsten kan få os til give op på forhånd. Men så: på trods af, så tager vi udfordringerne op. Vi kæmper os igennem forhindringerne og sejrer til sidst.

Mælkebøttebørn Begrebet mælkebøttebørn hører til i netop denne kategori af mennesker. Børn som kæmper mod alle odds, det være sig dårlige familieforhold, fysiske eller psykiske problemer. Og vi ser disse børn kæmpe sig frem, indtil de springer ud i fuld blomst. Påskens evangelium fortæller en sådan historie. Jesus var nok ikke et »mælkebøttebarn«, men han levede og virkede »på trods af«. På trods af, at han måtte gå imod den gængse opfattelse af det passende. På trods af, at han vidste, at korset stod skjult i det fjerne gennem hele hans korte liv. Han fulgte sin vej, og til trods for at han følte sig forladt af Gud og mennesker, gik han vejen til ende. Magter vi andre også at leve og virke på trods af? Ja – selv om jeg nok til tider synes at »på trods af« kan fylde rigeligt meget. I vores daglige arbejde i menighedsrådet arbejder vi meget på trods af. Vi arrangerer koncerter, sogneaftener og diverse andre ting på trods af, at der måske ikke møder så mange op.

På trods af økonomiske begrænsninger og af, at fantasi og evner begrænser os. Vi går på med krum hals, for glæderne er trods alt i stort overtal. Vi finder spændende opgaver på trods af, at vi bliver stoppet af økonomi, regler og paragraffer.

Hvad med dig? I øjeblikket arbejder vi på at finde mennesker, der vil stille op til menighedsrådsvalget i september. På trods af for meget arbejde og for få økonomiske muligheder, så tror vi på, at der findes mennesker i vores sogn, som vil tage et nap med. Der vil komme mere i pressen om dette. Og vi er optimistiske, for vi ved, at kræfterne findes også på trods af, at det kan se lidt »op ad bakke-ud« i skrivende stund. Fordi: På trods af alle de besværlige og udfordrende ting, får vi det tusindfold igen i form af arbejdsglæde og fællesskab. God påske til alle vore læsere

Kristus stod op påskemorgen på trods af dødens mørke. Det må vi aldrig glemme at takke for.

KLOKKESPILLET SPILLER AUTOMATISK Marts Kl. 9.00 Nu rinder solen op af østerlide Kl. 12.00 Den blå anemone Kl. 15.00 Giv mig Gud en salmetunge Kl. 18.00 Nu hviler mark og enge

MENIGHEDSRÅDSMØDER I VEJLBY SOGNEGÅRD

April Kl. 9.00 Kl. 12.00 Kl. 15.00 Kl. 18.00

Onsdag d. 18. marts kl. 19.00 fælles med Vivild Tirsdag d. 24. marts kl. 19.00 Tirsdag d. 21. april kl. 19.00 Onsdag d. 13. maj kl. 19.00

Maj Kl. 9.00 Morgenstund har guld i mund Kl. 12.00 Kom maj du søde milde Kl. 15.00 Nu blomstertiden kommer Kl. 18.00 Nu er jord og himmel stille

I østen stiger solen op Han kommer med sommer Som en rejselysten flåde Den lyse dag forgangen er

9


DIVERSE Bestilling af dåb eller vielse sker ved henvendelse til kordegn Lisa Boye Knudsen, Sognehuset, Kirkevej 15, 8963 Auning. Tlf. 8648 1312 eller e-mail: lbk@km.dk

KFUM-SPEJDERNE & DE GRØNNE PIGESPEJDERE VIVILD KFUM-SPEJDERNE, VIVILD GRUPPE Dækker hele Langhøjskolens skoledistrikt. Vi holder møde en gang om ugen. Følg med på Facebook: KFUM Spejderne - Vivild gruppe om mødesteder, møder, arrangementer m.v. GRUPPELEDELSE Kasserer: Heidi Nonbo. Gruppeleder: Tim Skuldbøl. Tlf. 4248 4888. Spejderleder: Louise Bramming. Tlf. 6128 9092. MØDER Bævere og Ulve, 0.-4. kl.: Tirsdage kl. 16.30-18.00 Junior og Trop 4.-7. kl.: Mandage i lige uger kl. 16.30 -19.30

VEJLBY DE GRØNNE PIGESPEJDERE Allingåbro Gruppen.

Søg fonds­penge Unge fra lokalområdet i alderen 14-18 år, som har en vanskelig tilværelse, har mulighed for at søge om økonomisk hjælp til bl.a. efterskoleophold fra Kirsten Keldsen Sørensens fond. Begrundet ansøgning stiles til sognepræst Gustav Eyermann, Præstegårdsvej 5, Vivild. E-mail: ge@km.dk

10

SMUTTER: Piger i 1.-3. klasse. Møder torsdage kl. 17.30-19.00. SPEJDERE: Fra 4. kl. og opefter kl. 17.30-19.00. Møderne holdes i Spejderhuset, Ådalsvej 3, 8961 Allingåbro. Gruppelederen svarer på spørgsmål, så kontakt Estrid på e-mail: esh@pigespejder.dk eller på tlf. 2083 1459. KFUM-SPEJDERNE I ALLINGÅBRO

VIVILD INDRE MISSION Møderne foregår i Vivild Missionshus, Århusvej 8. Kl. 19.30, hvis ikke andet er angivet. Alle er meget velkomne! MARTS

Torsdag d. 5. Møde v. Tine Møberg, Promissio. Torsdag d. 12. Møde v. Jørgen Knudsen, Sømandsmissionen. Torsdag d. 19. Kl. 18.00 Fællesspisning. Torsdag d. 26 Kredsens årsmøde i Rønde. Taler: Egild Kildeholm Jensen, Rønde. APRIL

Torsdag d. 2. Møde v. Jørgen Bloch, Randers. Torsdag d. 9 Skærtorsdag. Torsdag d. 16. Temaaften. Torsdag d. 23. Bibelaften v. Ingolf Henoch Pedersen, Randers. Torsdag d. 30. Møde v. Golritz Ghozati, Åbne Døre MAJ

Torsdag d. 7. Bededagsaften v. Lilly Nygaard, Vivild. Torsdag d. 14.  Kl. 18.00 Kredsens forårsmøde i Vivild med spisning. Taler: Søren Stidsen. Torsdag d. 21. Kristi Himmelfart. Torsdag d. 28. Møde v. Britta Nedergaard Hansen.

BÆVERE/ULVE: Drenge i 0.-4. klasse. Møder tirsdage kl. 17.30-19.00. JUNIOR OG TROP/SENIOR: Møder tirsdage kl. 17.30-19.30. Alle møderne holdes i Spejderhuset, Ådalsvej 3, 8961 Allingåbro. Kontakt­person: Gruppeleder Lissa Pedersen, e-mail: land.skov@vestdjursnet.dk, eller tlf. 3190 1952.

Vedr. leje af Sognegård og Sognehus Se hjemmesiden Vejlby: Tlf. 2173 5407 · Vivild: Tlf. 2031 4438


ARRANGEMENTSKALENDER MARTS Søndag d. 1. kl. 14.30

Vejlby Kirke

Swingende jazz med jazz­ orkestret Amazing Grace

Mandag d. 2. kl. 10.00

Vejlby Sognegård

Fortællecafe v. Bente Jessen Emne: »Det var købmandskone, jeg blev«

KIRKELIGE ADRESSER Præster Gustav Eyermann, Præstegårdsvej 5, Vivild, 8961 Allingåbro Tlf. 8648 6017 / 2388 0246. E-mail: ge@km.dk Træffetid: Tirsdag kl. 10.00-12.00 Birthe Kiilerich – tlf. 6110 3923. E-mail: bbki@km.dk Charlotte B. Johansen – 8648 3308. E-mail: cbjo@km.dk Susanne Marie Park Dahlgaard – tlf. 8648 8043 / 2444 3443 Kordegn Lisa Boye Knudsen, tlf. 8648 1312. Sognehuset, Kirkevej 15, 8963 Auning. E-mail: lbk@km.dk. Træffes tirsdag til fredag kl. 9-14.

Tirsdag d. 10. kl. 9.30

Vejlby Sognegård

Vi strikker dåbsklude

Mandag d. 16. kl. 10.00

Vivild Sognehus

Fortællecafe v. Hans Jesper Højlund. Emne: »Stilhed«

Onsdag d. 25. kl. 19.30

Vejlby Sognegård

Bibelen Live: De ni recitationer til påske v. Klaus Højgaard Laursen

Kirkesanger Henning Rasmussen, tlf. 2061 9934. E-mail: gl.kirkevej6@mail.dk

APRIL

Organist Per Møller, tlf. 8639 4048. E-mail: prm@km.dk

Kirkens hjemmeside: www.vivild-vejlby.dk – www.sogn.dk

Skærtorsdag d. 9. kl. 16.30

Vivild Kirke

Gudstjeneste og påskemåltid

VIVILD

Tirsdag d. 14. kl. 9.30

Vejlby Sognegård

Vi strikker dåbsklude

Mandag d. 27. kl. 19.30

Vivild Kirke

Vivildkoret

Menighedsrådsformand Per Pedersen, Lystrupvej 33, Lystrup, 8961 Allingåbro. Tlf. 8648 6903 / 2156 5249. E-mail: lystrupvej_33@hotmail.com Graver Kell Laursen

MAJ Tirsdag d. 5. kl. 19.30

Vejlby Kirke

Norddjurskoret synger i anledning af 75 året for Danmarks befrielse

Tirsdag d. 12. kl. 9.30

Vejlby Sognegård

Vi strikker dåbsklude

Se mere om de enkelte arrangementer inde i bladet, på hjemmesiden og Facebook

Graverkontor Præstegårdsvej 3, Vivild, 8961 Allingåbro, tlf. 8648 6804. E-mail: vivildkirkegaard@mail.dk Træffetid: 12.30-13.00 undtagen mandag. Kirkeværge Eva Linnea Elisabeth Pedersen Lystrupvej 33, Lystrup, 8961 Allingåbro. Tlf. 8648 6903 / 2926 4610. E-mail: linnea-eva@hotmail.com Kirkebil Vivild Taxi, 8648 6099.

VEJLBY

Attester Udskrives ikke længere automatisk, medmindre der er tale om dåb eller vielse i folkekirken. Får du brug for fødselsattest eller attest efter en navneændring af dit barn, kan du rekvirere den med NemID på www.borger.dk For borgere uden NemID eller borgere, der af en eller anden grund ikke er i stand til at fremsende digitale anmeldelser, kan blanketter hentes via siden www.personregistrering.dk eller ved at rette henvendelse til kordegn Lisa Boye Knudsen, Sognehuset, Kirkevej 15, 8963 Auning. Tlf. 8648 1312 eller e-mail: lbk@km.dk. Træffetid tirsdag til fredag kl. 9-14.

Menighedsrådsformand Tove Meyer Højlund, Nordkystvejen 29, 8961 Allingåbro, tlf. 5150 2779. E-mail: tovemh@gmail.com Graver Jette Hulvej Graverkontor Gl. Kirkevej 14, 8961 Allingåbro, tlf. 8648 0360 / 5186 0369. E-mail: vejlby-kirkegaard@mail.dk Træffes bedst tirsdag og torsdag fra 11.00-12.00 Kirkeværge Inge Madsen, tlf. 8648 1151 / 2174 2268. Granbakkevej 16, 8961 Allingåbro. E-mail: ingemadsen@mail.dk Sognegården Kirkestien 7, 8961 Allingåbro Kirkebil Grund Taxi, 8648 1390.

11


ID-nr.: 46879

GUDSTJENESTER DAG

KIRKEÅRET

VIVILD KIRKE

VEJLBY KIRKE

1. s. i fasten 2. s. i fasten 3. s. i fasten Midfaste Marie bebudelsesdag

11.00 GE  9.30 GE Kirkekaffe 11.00 SD 11.00 GE  9.30 GE

 9.30 GE Kirkekaffe (Se Vivild)  9.30 BK Kirkekaffe  9.30 GE 11.00 GE

Palmesøndag Skærtorsdag Langfredag Påskedag 2. påskedag 1. s. e. påske 2. s. e. påske

(Se Vejlby) 16.30 GE 11.00 GE  9.30 GE 11.00 SD (Se Vejlby) (Se Vejlby)

 9.30 GE Kirkekaffe 19.30 GE  9.30 GE 11.00 GE (Se Vivild)  9.30 GE 11.00 GE

MARTS Søndag d. 1. Søndag d. 8. Søndag d. 15. Søndag d. 22. Søndag d. 29.

APRIL Søndag d. 5. Torsdag d. 9. Fredag d. 10. Søndag d. 12. Mandag d. 13. Søndag d. 19. Søndag d. 26.

MAJ Søndag. d. 3. Fredag d. 8. Søndag d. 10. Søndag d. 17. Torsdag d. 21. Søndag d. 24. Søndag d. 31.

3. s. e. påske 10.00 GE Konfirmation (Se Vivild) Bededag (Se Vejlby) 11.00 SD 4. s. e. påske (Se Vejlby) 10.00 GE Konfirmation 5. s. e. påske  9.30 CJ Kirkekaffe (Se Vivild) Kristi himmelfartsdag  9.30 GE 11.00 GE 6. s. e. påske  9.30 SD (Se Vivild) Pinsedag 11.00 GE  9.30 GE Kirkekaffe Præst: GE = Gustav Eyermann · SD = Susanne Dalgaard · BK = Birthe Kiilerich · CJ = Charlotte Johansen

KIRKEBIL Kun Vivild sogns medlemmer kan benytte kirkebilen til gudstjeneste i Vivild Kirke, og kun Vejlby sogns medlemmer til Vejlby Kirke. Ring senest kl. 18.00 dagen før. I Vivild til Vivild Taxi, 8648 6099, og i Vejlby til Grund Taxi, 8648 1390. Vivild og Vejlby Menighedsråd

GUDSTJENESTER PÅ FARSØHTHUS Onsdag 4. marts kl. 14.30

Birthe Kiilerich

Onsdag 8. april kl. 14.30

Gustav Eyermann

Onsdag 6. maj kl. 14.30

Susanne Dalgaard

Layout og tryk: www.kirkebladet.nu

102

Profile for Videbæk Bogtrykkeri A/S

Kirke & Sogn - Vivild/Vejlby - Nr. 2 - 2020  

Kirke & Sogn - Vivild/Vejlby - Nr. 2 - 2020  

Profile for videbaek