Page 1


SPIS TREŒCI

16 Na czas kryzysu edward Dreszer, nowy prezes Polskiej Izby Druku: – Wybory zbiegły się z kryzysem, który odczuliśmy w czasie ubiegłej kadencji (...), gdy spotkałem się z zarzutem, że unikam problemów, które niesie ze sobą kryzys, zgodziłem się na kandydowanie.

Warszawskie Targi Książki

vidart nr 06 (242) oD reDaKtora 4 Panta rhei WIaDomoŚcI 5 Zmiany w zarządzie Agfa Graphics

54

gorący temat 16 Na czas kryzysu nowy prezes PID 20 Przegrana walka o tani papier ... i jedno z jego pierwszych zadań temat numeru: W PoszuKIWanIu rynKoWej nIszy

Po ubiegłorocznej burzy na placu boju pozostała spółka wydawców z muratorem. targi w roku 2011 były pierwszymi, w których organizatorzy mogli pokazać nową formułę tego wydarzenia.

2

24 Propozycja dla perfekcjonistów Konieczność zachowania jakości 26 Nowe technologie w małej poligrafii trzy urządzenia ricoha

Informator PolIgrafIczny 06/2011 vidart


SPIS TREŒCI

28 Temat numeru:

W poszukiwaniu rynkowej niszy znaleźć rynkową niszę jest łatwiej niż ją zagospodarować. Photobooki, cyfrowo drukowana ceramika czy nietypowe dodatki do gazet. Pomysły już są. trzeba jeszcze tylko rozpalić wyobraźnię i apetyt u odbiorców. www.vidart.com.pl 28 Photobook, czyli jak zarabiać na zdjęciach nowa moda dotarła także do Polski 31 Cyfrowy druk ceramiki Ploter do bezpośredniego zadruku 32 Więcej niż gazeta Wszechstronne centrum obróbki po druku 34 Rozbudowa odlewni Heidelberga nie tylko poligrafia oPaKoWanIa 36 Transatlantycka fuzja na rynku opakowań Połączenie cartondruck i mPs zarządzanie 38 PrintManager.JDF z dotacją unijną Do 70 proc. zwrotu kosztów

40 Dialog społeczny w wymiarze mikro nieodzowność konsultacji 44 Divante inwestuje w system Quartic coroczne spotkanie we frankfurcie fInanse 46 Bezpieczna sprzedaż „na kredyt” (8) Postępowanie egzekucyjne WyDarzenIa 50 Raport końcowy targów Interpack 2011 mniejsze ale konkretniejsze 54 Warszawskie Targi Książki Bez konkurencji 59 Dobrze zapowiadająca się premiera tłumy najmłodszych czytelników

vidart Informator PolIgrafIczny 06/2011

60 Grand Front 2010 Po raz dziewiąty WIaDomoŚcI It 62 Aplikacja Konica Minolta łącząca urządzenia mobilne apple z drukarkami

Dział miesięcznika Vidart: wybrane z bazy Działu Handlowego Vidart oferty sprzedaży maszyn używanych

Druk i oprawa:

www.artdruk.com

3


OD REDAKTORA

Panta

N

iektórzy twierdzą, że do czasów Heraklita świat był w miarę uporządkowany. Po wygłoszonym przez filozofa z efezu stwierdzeniu: „Panta rhei”, nic już nie jest pewne.

I tak jest do dziś. mało tego, zmiany następują coraz szybciej. Inwestując dziś, nigdy nie ma się pewności, że cały wysiłek nie pójdzie na marne. należy śledzić zachodzące zmiany, analizy, przewidywania i mody. tym, po co jeszcze wczoraj klienci ustawiali się w kolejce, dziś już nikt się nie zainteresuje. Dlatego też w tym numerze przedstawiamy kilka przykładów nisz rynkowych, a także urządzeń i technologii do wykorzystania. Prezentowane materiały nie są bynajmniej próbą podsumowania stanu rynku ani analizą zachodzących zmian. to jedynie przykłady. Ważna jest też ich różnorodność. oprócz szybko rozwijających się technologii cyfrowych mamy nowe możliwości pojawiające się na rynku prasy, a także wyjście poza branżę i wykorzystanie posiadanego produkcyjnego potencjału. Poszukiwaniom możliwości rozwoju „sprzyja” także kryzys gospodarczy, który co by nie mówić, ale wcale nas nie opuszcza i jak twierdzi nowo wybrany prezes Polskiej Izby Druku, polska poligrafia ten kryzys dopiero przechodzi. Izba musi więc aktywnie występować w obronie polskiej poligrafii, zwłaszcza w trudnej międzynarodowej sytuacji gospodarczej i przy nasilonych akcjach lobbingowych. zapraszam do przeczytania materiałów zawartych w „gorącym temacie”. W czasach poheraklitowskich nie można ignorować zmieniającego się świata, o czym przekonał się także boleśnie organizator międzynarodowych targów Książki. Wydawcy, chcąc mieć targi o nowoczesnej formule, zmienili po prostu organizatora. z życzeniami zmian, wyłącznie tych na lepsze, zapraszam do lektury kolejnych numerów „Vidartu”.

artur Dziedzic


WIADOmOŒCI

Zmiany w zarządzie Agfa Graphics W wyniku złożonej rezygnacji, po niemal jedenastu latach pracy w grupie Agfa dotychczasowy dyrektor generalny Agfa Graphics Sp. z o.o. Wojciech Pawłowski z dniem 30 maja br. rozstaje się z firmą. jego miejsce zajął michał Śliz, przez ostatnie dwa lata odpowiadający za rozwój sprzedaży. Wojciech Pawłowski od czterech lat pełnił funkcję dyrektora generalnego agfa graphics sp. z o.o. – uznałem, że zawodowo osiągnąłem w firmie agfa wszystko, co było możliwe, i zdecydowałem o dalszym rozwoju kariery w innej branży – uzasadnia swoją decyzję Wojciech Pawłowski.

– jestem wdzięczny grupie agfa za jedenaście lat wspaniałych doświadczeń. michał Śliz z rynkiem poligraficznym jest związany od ponad ośmiu lat. źródło: agfa graphics sp. z o.o. michał Śliz

Marek Kłoczko sekretarzem generalnym KIG na kolejną kadencję Dotychczasowy sekretarz generalny Krajowej Izby Gospodarczej Marek Kłoczko będzie pełnił tę funkcję przez kolejną, 4-letnią kadencję – zdecydowała Rada Krajowej Izby Gospodarczej w głosowaniu, które odbyło się 12 maja. marek Kłoczko pełni funkcję sekretrza generalnego KIg od 1990 roku. jest znanym i cenionym ekspertem gospodarczym, specjalizującym się m.in. we współpracy międzynarodowej, problematyce makroekonomicznej oraz zarządzaniu projektami. członek licznych organizacji i stowarzyszeń gospodarczych. ukończył Wydział elektroniczny na Politechnice w Budapeszcie oraz sgPis (sgH) w Warszawie.

Krajowa Izba gospodarcza od 1990 roku działa na rzecz polskiej gospodarki i przedsiębiorców, reprezentując ich interesy w kraju i za granicą. skupia ponad 150 organizacji samorządowych i izb gospodarczych. marek Kłoczko źródło: KIg

Magdalena Bajer i Maciej Iłowiecki opuszczą Radę Etyki Mediów Magdalena Bajer nie przyjęła nominacji na członkinię Rady Etyki Mediów. Funkcję przewodniczącej pełniła od 1996 r., kiedy powołano REM. jak wyjaśniła, jej poglądy różnią się zasadniczo od poglądów pozostałych członków nowej rem. Przyznała też, że kondycja polskich mediów jest gorsza od tej z pierwszej połowy lat 90. odejście z rem zapowiedział również maciej Iłowiecki. zaznaczył, że w jego wypadku znaczenie mają także względy polityczne. – media coraz bardziej uchylają się od swojego podstawowego zadania, vidart Informator PolIgrafIczny 06/2011

jakim jest objaśnianie świata, na rzecz kreowania rzeczywistości – oceniła magdalena Bajer. – od roku w Polsce pogarsza się klimat społeczny, czemu w połowie winne są media. rem była ostatnio krytykowana. o jej zreformowanie apelowała m.in. Helsińska fundacja Praw człowieka, która zarzuca jej brak reakcji na naruszanie zasad etycznych przez dziennikarzy.

5


WIADOmOŒCI

Nagroda targów Drupa Praca doktorska „Solidarność i jej analiza socjologiczna” otrzymała tegoroczną nagrodę targów Drupa. Począwszy od 1978 roku, zarząd firmy messe uniwersytetu im. Heinricha Heinego. martin Düsseldorf kosztem do 6000 euro sponsoruje Weickenmeier w czasie swojego wystąpienia publikacje i rozpowszechnianie najlepszych prac zwrócił uwagę na przypadającą w tym roku (26 doktorskich wydziału humanistyki uniwersytetu maja) 60. rocznicę targów Drupa. Podkreślił, że pojęcie solidarności jest zasadą w Düsseldorfie. tym razem 23 moralną obecną w debatach pubmaja br. w siedzibie Industry club licznych mimo wszechobecnego wręczono ją ulfowi tranowowi za indywidualizmu naszych czasów. pracę doktorską „solidarność i jej mimo że stosowanie słowa solianaliza socjologiczna – teoretyczny darność jest powszechne, nauprzyczynek do pojęcia solidarności”. kowcy mają trudności z precyzyjną W uroczystości wręczania nadefinicją tego pojęcia, a ulf tranow grody brali udział martin Weickenw swojej pracy podjął się zadania meier, prezes targów Drupa, doprecyzowania tego pojęcia. Werner m. Dornscheidt, prezes i członek zarządu messe Düsseldorf, od lewej: ulf tranow i martin oraz prof. H. michael Piper, rektor Weickenmeier źródło: messe Düsseldorf

Nowości na targach Labelexpo Europe Na cztery miesiące przed targami Labelexpo 2012 organizatorzy przekazali, że liczba zgłoszeń wystawców jest większa niż przewidywano i sześć hal przewidzianych na tegoroczne targi będzie zapełnione po brzegi. targi labelexpo 2012 odbędą się w Brukseli w dniach od 28 sierpnia do 1 września. na europejskich targach organizatorzy przewidują wprowadzenie dwóch nowych imprez. Pierwszą z nich będzie organizacja warsztatów technology Print Workshops. Impreza ta sprawdziła się na targach labelexpo americas. niezależni specjaliści będą na żywo, przy pracujących maszynach, porównywać trzy technologie drukowania etykiet – technologie z zastosowaniem suchego tonera (maszyny Xeikon), mokrego tonera (maszyny firmy HP) oraz maszyny typu inkjet (efI jetrion). W ciągu dnia odbywać się będą cztery pokazy. Dla lepszego porównywania wyników drukowania różne technologie zostaną zaangażowane do wykonywania tych samych etykiet na identycznym podłożu. na jednym pokazie każdego dnia odwiedzający będą mogli

6

sami wybrać sobie drukowanie etykiet interesującego ich rodzaju. Drugą premierą będzie prezentacja technologii dotyczących wykonywania opakowań – Package Printing zone. Demonstrowane będą urządzenia oraz prowadzone seminaria, a celem będzie zapoznanie zainteresowanych drukowaniem opakowań o małych nakładach, w tym na podłożach elastycznych z zastosowaniem łamania kartonów, wykonywania sakiewek i saszetek. Wiele z tych prac wykonywanych będzie na maszynach wąskoi średnioformatowych. Dyrektor targów roger Pellow uważa, że odwiedzający pawilon z Package Printing zone będą mogli osobiście się przekonać, iż wiele drukarń z łatwością może rozszerzyć swoją ofertę drukowanych produktów, wychodząc poza tradycyjne drukowanie wyłącznie etykiet. Informator PolIgrafIczny 06/2011 vidart


WIADOmOŒCI

Telewizja internetowa KBA: zdalne prezentacje maszyn drukujących Firma KBA uruchomiła telewizję internetową, umożliwiającą transmisję na żywo z pokazów maszyn drukujących odbywających się w jej centrum demonstracyjnym w Radebeul. Do transmisji z pokazów maszyn wykorzystywana jest najnowocześniejsza technologia. sygnały z kamer wideo i z systemów rejestracji dźwięku zainstalowanych w maszynie są wprowadzane do sieci za pośrednictwem dekodera wideo, który przetwarza dane generowane w czasie prezentacji i dostarcza przekazywany na żywo obraz. Dostęp do niego można uzyskać po zalogowaniu się do internetowego kanału telewizyjnego KBa za pośrednictwem standardowej przeglądarki internetowej. maszyny znajdujące się w centrum demonstracyjnym KBa są filmowane w taki sposób, aby oglądający miał wrażenie obecności na miejscu i uczestnictwa w pokazie. ten nowoczesny model prezentacji maszyn może być również wykorzystywany w inny sposób, choćby podczas bezpośrednich rozmów z klientami oraz w czasie targów i innych imprez branżowych. uczestniczący w zdalnym pokazie widz może w każdej chwili nawiązać

Sprostowanie Do informacji opublikowanej na stronie 6 w numerze „Vidart” 04/2011 o zmianach organizacyjnych w Europapier-Impap Sp. z o.o. wkradł się błąd. obecny prezes europapier-Impap Przemysław januszko już od trzech lat przed nominacją pełnił funkcję członka zarządu i Dyrektora finansowego, a nie funkcję Prokurenta, jak to zostało przekazane w informacji. funkcję Prokurenta i Dyrektora finansowego pełnił Przemysław januszko wcześniej. vidart Informator PolIgrafIczny 06/2011

Wolfram zehnle, szef centrum demonstracyjnego KBa, podczas prezentacji dziesięciokolorowej maszyny KBa rapida 106

kontakt z osobą prowadzącą prezentację maszyny, zadać nurtujące go pytania, jak również poprosić o zmianę sekwencji czy ustawień kamery. Prezentacje maszyn za pośrednictwem internetowej telewizji KBa są już dostępne na całym świecie. źródło: KBa cee sp. z o.o.

Rebranding OKI Europe Limited, oddział globalnej firmy OKI Data Corporation, ogłosił powrót do rodzimej nazwy OKI od 1 czerwca 2011 roku. Połączenie ze spółką-matką oKI electric będzie oznaczało, iż marka oKI Printing solutions nie będzie już wykorzystywana i zostanie zastąpiona marką oKI. zmiana ta wiąże się ze stosowaniem nowego logotypu oKI na wszystkich produktach. – Powrót do marki oKI umocni nasze wartości i pozwoli zaoferować klientom oraz partnerom biznesowym zintegrowane, globalne podejście. ta strategia zorientowana jest na osiągnięcie przez oKI wiodącej pozycji na konkurencyjnym rynku drukarek – powiedział sugimoto Harushige, prezes oKI Data corporation.

7


WIADOmOŒCI

Zmarł Kazimierz Stępniewski 2 czerwca br. zmarł śp. doc. dr Kazimierz Stępniewski, wieloletni prezes Sekcji Poligrafów SIMP oraz honorowy prezes poligrafów SIMP i wieloletni pracownik Politechniki Łódzkiej. Przez całe życie zawodowe i społeczne był związany z polską poligrafią.

Jubileuszowa wystawa Romana Muchy BWA Galeria Zamojska zaprasza na wystawę Romana Muchy z okazji 45-lecia pracy twórczej. Wystawa czynna będzie do 10 lipca br. roman mucha urodził się w 1934 roku stawach zbiorowych oraz konkursach w kraju w Wierszczycy. absolwent PlsP w zamościu i za granicą. ekslibrisem zajmuje się od 1966 roku, i studium nauczycielskiego. ukończył jest twórcą ponad 160 ekslibrisów. oprastudia na Wydziale Humanistycznym cowuje graficznie i ilustruje wydawnictwa, umcs w lublinie. członek zPaP. projektuje okładki, plakaty, druki okotworzy w dziedzinie grafiki warsztalicznościowe, znaki graficzne, kartki potowej i użytkowej. swoje prace precztowe i datowniki. jest autorem wielu zentował na kilkunastu wystawach medali i znaczków okolicznościowych. indywidualnych (m.in. schwabisch Hall – niemcy), brał udział w około stu wyźródło: BWa galeria zamojska

Jerzy Kaczmarek odchodzi z Poligrafii Tegoroczne targi Poligrafia były ostatnimi, którymi kierował Jerzy Kaczmarek. odejście dyrektora Kaczmarka jest spowodo- symbolem najwyższej jakości pracy, jaką wyżej wane koniecznością skupienia się przez niego wymieniony świadczył na rzecz promocji i rozwoju na pracach, które prowadzi jako kierownik zespołu rodzimej poligrafii. sprzedaży i obsługi Wystawców oraz zajęciem się projektem Kamień-stone, którym do tej pory kierował filip Bittner (obecnie dyrektor grupy Produktów mtP). miejsce jerzego Kaczmarka w projekcie Poligrafia zajmie teraz Piotr Kamiński kierujący od 2010 roku targami euro-reklama, łącząc tym samym ściślej ze sobą oba wydarzenia. chcąc uhonorować wieloletnią współpracę z dyrektorem jerzym Kaczmarkiem, prezes Polskiej Izby Druku pan edward Dreszer wręczył mu statuetkę złotego gryfa, która jest

8

Informator PolIgrafIczny 06/2011 vidart


Etykiety bez użycia fenolu i bisfenolu A Firma UPM Raflatac wprowadza na rynek europejski dwa nowe termiczne materiały wierzchnie: Thermal Eco bez bisfenolu A (BPA) i Thermal Eco bez fenoli. Bisfenol a jest często wykorzystywany jako wywoływacz kolorowy do papieru termicznego stosowanego do druku paragonów w kasach fiskalnych i etykiet samoprzylepnych do samodzielnego naklejania na opakowaniach owoców i warzyw ważonych w supermarketach. W opinii publicznej pojawiły się spekulacje na temat potencjalnego zagrożenia wchłaniania przez skórę bisfenolu a z papieru termicznego, w związku z czym niektóre sieci sklepów dążą do stosowania w kasach fiskalnych produktów całkowicie wolnych od fenoli. – firma uPm raflatac nieustannie opracowuje produkty dostosowane do nowych potrzeb rynkowych. mimo iż obawy opinii publicznej odnośnie do zawartości bisfenolu a w etykietach samoprzylepnych okazały się niewielkie, firma uPm raflatac jest mocno zaangażowana w kwestie ochrony zdrowia, dlatego chce zapewnić szerszy wybór produktów dostępnych na rynku – komentuje jon lenck, dyrektor ds. segmentu produktów VIP uPm raflatac europa. obydwa materiały wierzchnie posiadają certyfikaty fsc®.

źródło: uPm raflatac vidart Informator PolIgrafIczny 06/2011


WIADOmOŒCI

Canon imagePROGRAF – najlepsza drukarka fotograficzna Canon imagePROGRAF iPF8300 otrzymał nagrodę dla Najlepszej drukarki fotograficznej 2011 roku, przyznawaną przez Europejskie Stowarzyszenie Wydawców Prasy (European Digital Press Association – EDP) podczas targów FESPA Digital. nagroda przyznawana jest przez wydawców z czołowych europejskich czasopism poświęconych drukowi cyfrowemu. eDP skupia ponad milion czytelników z branży graficznej w 18 krajach europy. W uzasadnieniu wyboru eDP podkreśliła, że 12-kolorowy zasobnik tuszów oraz ulepszona gama kolorów czynią drukarkę iPf8300 wszechstronnym rozwiązaniem na komercyjnym rynku druku. – jesteśmy zachwyceni faktem przyznania nagrody dla drukarki imagePrograf iPf8300, która zdobywa coraz większą popularność na rynku produkcyjnym, fotograficznym oraz proofingu – mówi yuichi miyano, dyrektor ds. rozwiązań wielkoformatowych w canon europe. – Innowacyjne rozwiązania obrazowania cyfrowego, zaawansowane technologie atramentu i szeroka gama kolorów pozwalają użytkownikom na pełne wykorzystanie możliwości na rynku wydruków wielkoformatowych.

zaprojektowana, aby zapewnić najwyższą jakość na rynku druku wielkoformatowego drukarka imagePrograf iPf8300 wykorzystuje 12-kolorowy system pigmentowych atramentów lucIa eX oraz innowacyjne technologie druku firmy canon. Pozwala to na większą dokładność wydruku, a rozszerzona gama kolorów spełnia najwyższe wymagania profesjonalnych użytkowników. źródło: canon Polska sp. z o.o.

StreamFold na rynku druku gazet

Urządzenie StreamFold to rozwiązanie pozwalające drukarniom gazetowym na zdobycie pożądanych zleceń przy relatywnie niskich kosztach inwestycji. jest to możliwe, gdyż proces potrójnego falcowania podczas obróbki po druku w odróżnieniu od prowadzenia go w maszynie drukującej jest rozwiązaniem o wiele tańszym, a jednocześnie czyni produkcję bardziej elastyczną. Przykładem są firmy Polaris trykk trondheim oraz Polaris trykk Harstad, które dzięki urządzeniu streamfold znacznie poprawiły swoją pozycję. Po uruchomieniu w grudniu 2010 r. linie są obłożone nakładami od 100 000 do pół miliona egzemplarzy i pojawiają się widoki na dalsze powiększenie woluminu zleceń. Klienci rynku reklamy najwyraźniej zauważyli, że w drukarniach gazetowych otrzymają jakość i wysoką wydajność na korzystnych cenowo warunkach.

10

Dwa zakłady Polaris trykk również zajmują się klasyczną produkcją gazetową z wykorzystaniem technologii firmy ferag. zakład w trondheim zaliczał się do pierwszych użytkowników techniki wkładkowania msD w skandynawii; w Harstad już przed czterema laty uruchomiono bęben rollsertDrum z bębnem tnącym snt-u oraz systemem zszywającym streamstitch. Dwie linie produkcyjne typu streamfold dysponują jeszcze wolnymi mocami produkcyjnymi na 15 godzin produkcji akcydensowej, przy czym produkcja jest prowadzona z prędkością do 60 000 egzemplarzy na godzinę.

materiały: ferag Informator PolIgrafIczny 06/2011 vidart


WIADOmOŒCI

Pomorscy drukarze uczcili swój dzień W doskonałej atmosferze obchodzono Dzień Drukarza, zorganizowany 4 czerwca br. w Gdańsku przez Stowarzyszenie Poligrafów Pomorskich (SPP).

Kolorowa parada, chrzest młodych drukarzy, konkurs poligraficzny dla młodzieży oraz publiczności, przedstawienie zatytułowane „ewolucja istoty szkolnej”, rozdanie nagród dla najlepszych absolwentów techników poligraficznych w gdańsku oraz malborku, występ zespołu muzycznego, rozstrzygnięcie konkursu plastycznego i fotograficznego oraz nagrody dla publiczności – to wszystko uświetniło kolejne już obchody Dnia Drukarza,

zorganizowane 4 czerwca br. w gdańsku przez stowarzyszenie Poligrafów Pomorskich (sPP). tegoroczna impreza, podobnie jak to odbywało się w latach ubiegłych, miała dwie swoje odsłony. Pierwsza jej część – przed południem – odbywała się w gaju gutenberga i teatrze leśnym w gdańsku Wrzeszczu, druga – wieczorem – w chacie góralskiej Koliba w sopocie. – mamy nadzieję, że idea wspólnego świętowania, integrowania się i dobrej zabawy przetrwa i będzie kontynuowana w następnych latach. jesteśmy przekonani, że tego rodzaju forma wzajemnych kontaktów przynosi wszystkim uczestnikom Dnia Drukarza szereg korzyści. Dostawcy rozwiązań dla poligrafii mogą lepiej poznać drukarzy, drukarze mogą przekazać cenne wskazówki młodzieży, a ta może wiele zyskać zarówno od jednych, jak i od drugich – podsumował sławomir Wojtaś, prezes sPP. źródło: stowarzyszenie Poligrafów Pomorskich


WIADOmOŒCI

Polska na finałach Imagine Cup 2011 Podczas rozpoczynających się 8 lipca światowych finałów Imagine Cup 2011 w Nowym Jorku Polska wystąpi z jedną z najliczniejszych reprezentacji narodowych – w konkursie technologicznym dla studentów weźmie udział 21 osób rywalizujących w 5 kategoriach. W kategorii projektowania oprogramowania zaprezentuje się zespół coderaiders z Politechniki Łódzkiej, który w tej kategorii zwyciężył w finałach krajowych Imagine cup 2011, w składzie: Dominik Dereń, Piotr jaszczyk, michał orzełek, Błażej rybczyński oraz michał skuza, pod opieką merytoryczną marcina franca. Ich lifecircle+ to sieć społecznościowa krwiodawców. zespół Wcy_team z Wojskowej akademii technicznej w Warszawie zaprezentuje projekt w kategorii projektowania systemów wbudowa-

nych. coP4ce jest kombinacją mobilnego urządzenia współpracującego z centralnym systemem zarządzania, który pozwala policji oraz siłom ratunkowym koordynować działania. Wezmą udział także: cellardoor z uniwersytetu im. adama mickiewicza w Poznaniu, który pokaże w kategorii game Design grę „the Book of elm”, i Błażej matuszyk z Politechniki Poznańskiej, który w kategorii It challenge przedstawi rozwiązanie z zakresu architektury technologicznej, wspierające obsługę procesów przyznawania grantów przez organizacje.

Konkurs Biuletynów Firmowych 2011 22 czerwca mija termin zgłaszania prac do 11. edycji konkursu. W tym roku jest pięć kategorii. udział w konkursie jest bezpłatny. Kolejna edycja niesie ze sobą nowości. W tym roku związane są one przede wszystkim z nowymi kryteriami oceny prac. Dotychczasowe kryteria zostały połączone i zmienione. uczestnicy konkursu będą mieli do

dyspozycji nowy pakiet doradczy – konsultacje osobiste po rozstrzygnięciu konkursu, dzięki któremu uczestnicy będą mogli spotkać się z członkami jury na specjalnym spotkaniu i omówić wyniki konkursu w kontekście biuletynu zgłoszonego przez firmę. źródło: agape

Bezpieczne etykiety holograficzne Firma UPM Raflatac wprowadziła do sprzedaży nowy materiał wierzchni, który jest atrakcyjny wizualnie, a przy tym zabezpiecza opakowanie. Holo security sprawdza się najlepiej w etykieHolo security to metalizowany materiał papierowy z efektem holograficznym, który zastę- tach zabezpieczających, umieszczanych na opapuje kosztowną metodę złocenia na gorąco, kowaniach towarów luksusowych oraz dóbr konoferując ten sam poziom bezpieczeństwa przed sumpcyjnych, a także w zastosowaniach związanych z logistyką i transporpodrobieniem. lakierowana tem. Wyższy poziom ochrony powierzchnia zapewnia dobrą można osiągnąć poprzez jakość zadrukowania wykowłączenie w maszynie drunywanego metodami konkującej funkcji wykrawania wencjonalnymi oraz z wykoetykiet zabezpieczających. rzystaniem druku termotransferowego. źródło: uPm raflatac Polska

12

Informator PolIgrafIczny 06/2011 vidart


WIADOmOŒCI

Agfa Graphics wprowadza na rynek maszynę :M-Press Leopard Rosnący popyt na możliwości technologii cyfrowej zastosowanej w maszynie :M-Press spowodował, że na rynku wkrótce pojawi się kolejny model z tej serii – :M-Press Leopard. jest to nowa wersja urządzenia stworzonego wspólnie przez agfa graphics i thieme, bazująca – podobnie jak jej poprzednik – na zaawansowanej technologii inkjetowej. system jest skierowany do producentów grafiki wystawienniczej i reklamowej oczekujących wszechstronności i wysokiej jakości druku przy jednoczesnym niższym zaangażowaniu środków niezbędnych na inwestycję oraz charakterystycznych dla maszyny :m-Press bardzo niskich kosztach personalizowanej produkcji. za sprawą nowego projektu urządzenia :m-Press może być wykorzystany w nowych zastosowaniach wymagających większego wkładu pracy ręcznej. zastosowanie stołu z 55 strefami próżniowymi umożliwia zadruk zarówno na cienkich i giętkich

materiałach (np. na papierze), jak też na materiałach zupełnie płaskich i sztywnych. maszyna :m-Press leopard jest dedykowana dostawcom usług poligraficznych poszukującym rozwiązań o wysokiej jakości i prędkości, dla których istotny jest krótki czas zmiany zlecenia. zadrukowywane w niej materiały mogą być wykorzystane w zastosowaniach zewnętrznych, jak i wewnętrznych, gdzie liczy się szeroki zakres odtwarzanych barw i wysoka trwałość wydruków. urządzenie obsługuje różnorodne rodzaje podłoży drukowych o grubości do 5 cm i pozwala na jednoczesne zadrukowywanie więcej niż jednego arkusza.

źródło: agfa graphics sp. z o.o.

Sappi zamyka zakład w Biberist Sappi zaprzestaje produkcji papierów graficznych w swoim zakładzie w Biberist (Szwajcaria). zakład zostanie zamknięty najprawdopodobniej pod koniec lipca. zatrudnienie straci prawie 550 pracowników. zgodnie z komunikatem podanym przez przedsiębiorstwo zwolnienia reguluje plan socjalny – pierwsze wypowiedzenia zostaną wręczone pod koniec maja. sappi bada obecnie dalsze możliwości sprzedaży oraz alternatywnego wykorzystania dotychczasowego zakładu produkcyjnego. aby umożliwić potencjalnym klientom zainteresowanym przekształceniem zakładu zawarcie transakcji, podjęto decyzję o dalszej eksploatacji maszyn numer sześć oraz dziewięć. zarząd przedsiębiorstwa pod koniec lipca zdecyduje o przyszłości osób zatrudnionych przy ich obsłudze. vidart Informator PolIgrafIczny 06/2011

Według komunikatu sappi do czasu zmiany właściciela nie będzie zatrzymana produkcja papierów powlekanych. ma ona być skierowana do innych zakładów produkcyjnych. jeżeli do końca lipca nie zostanie znaleziony odpowiedni nowy właściciel, nazwa firmy zostanie zachowana.

13


WIADOmOŒCI

Maszyny Performance Mark Andy nagrodzone Seria Performance została nagrodzona przez Flexographic Technical Association (Amerykańskie Stowarzyszenie Fleksograficzne) prestiżową nagrodą: Innowacja Techniczna Roku.

Drukarze prezentują ilość materiału zużytego do narządu 4-kolorowej pracy na maszynie P5

– błyskawiczny narząd, tytuł przyznawany jest firmom, których wizje – prosta obsługa maszyn. i wytrwałość przynoszą nowe technologie i prood debiutu rynkowego serii Performance półtora dukty na rynku fleksograficznym. czynniki, które zdecydowały o przyznaniu przez jurorów roku temu zainstalowano już ponad 70 maszyn tej serii, dwa takie urządzenia drukują już nagrody, to: w Polsce. – doskonała i powtarzalna jakość druku, – drastyczna redukcja odpadów, źródło: Digiprint sp. z o.o.

Nowe plotery Océ Arizona 360 GT oraz Océ Arizona 360 XT Zostały one wzbogacone o szereg funkcji zwiększających wydajność produkcyjną oraz wszechstronność zastosowań. océ arizona 360 gt charakteryzuje się standardowymi rozmiarami stołu (1,25 metra na 2,5 metra), natomiast model océ arizona 360 Xt dysponuje znacznie powiększonym stołem o rozmiarach 2,5 metra na 3,05 metra. oba plotery oferują w trybie „expres” prędkość drukowania do 35 metrów kwadratowych na godzinę, co jest – jak podaje océ – idealnym rozwiązaniem dla produkcji różnorakich banerów i wydruków przeznaczonych do eksponowania na zewnątrz. nowy tryb drukowania w wysokiej rozdzielczości – High Definition – zapewnia niezwykle precyzyjne odwzorowanie obrazu, co z kolei pozwala na oferowanie wyższych jakościowo usług drukowania technicznego i przemysłowego.

océ arizona 360 Xt

14

oba modele ploterów z serii arizona dysponują nowym systemem utrwalającym uV, zaprojektowanym przez océ w taki sposób, aby zapewniał więcej energii uV do obsługi trudnych do utrwalania mediów, przy jednoczesnej redukcji emisji ciepła aż o 50 procent. ułatwia to drukowanie na materiałach wrażliwych na temperatury, np. foliach polistyrenowych i poliestrowych. cechują się one także nowatorską konstrukcją stołu, co pozwala realizować bezpośrednie zadrukowanie nawet bardzo cienkich mediów. Dzięki temu użytkownicy, którzy nie mają zainstalowanej w urządzeniu opcji podawania mediów z roli, mogą drukować również na bardzo cienkich i elastycznych mediach. źródło: océ Poland ltd. sp. z o.o.

océ arizona 360 gt Informator PolIgrafIczny 06/2011 vidart


WIADOmOŒCI

Mutoh Viper TX Soft Sign ploterem roku 2011 według EDP European Digital Press Association przyznała tytuł „Najlepszej wielkoformatowej drukarki tekstylnej 2011 roku” ploterowi Mutoh Viper TX Soft Sign. W skład stowarzyszenia eDP wchodzą czołowi wydawcy czasopism o tematyce druku cyfrowego i poligrafii z 16 krajów europejskich którzy trafiają do ponad miliona czytelników. mimo że Viper tX soft sign nie jest pierwszym na świecie urządzeniem do druku na tekstyliach z zintegrowanym kalandrem, uznano, że łączy on wysoką prędkość produkcyjną z wysoką jakością druku przy zachowaniu niskiej ceny urządzenia. najnowsze urządzenie firmy mutoh zaprojektowano tak, aby w ekstremalnie prosty sposób produkować szeroką gamę tekstyliów o otwartej lub zamkniętej strukturze. mutoh Viper tX soft sign drukuje ekologicznymi, dyspersyjnymi atramentami na bazie wody, których skład nie zawiera lotnych związków organicznych (ang. Voc). Po utrwaleniu uzyskujemy trwały nadruk o żywej i intensywnej kolorystyce. mutoh Viper tX soft sign to dwa modele, 4-6-8 kolorowe o szerokości 64 cali (163 cm) i 88 cali

(222 cm). W obu przypadkach nowy ploter mutoh’a wyposażony jest w 8 głowic piezo, drukujących w dwóch technologiach: Vardot – zmienna wielkość kropli, oraz Intelligent Interweaving – druk falą z przeplotem.

źródło: atrium centrum Ploterowe

Personalizowane opakowania czekoladek Podczas niedawnej kampanii promocyjnej firma Cestrian Imaging z Manchesteru po raz pierwszy wykorzystała druk z zastosowaniem danych zmiennych, zrealizowany przy użyciu cyfrowej maszyny :M-Press Tiger. Dotychczas pracujące tu urządzenie zmodernizowano w ostatnim czasie, pozwalając na drukowanie w pełnej skali szarości; co więcej – firma zainstalowała też drugi system z tej serii. Wprowadzona w maszynie :m-Press tiger opcja :apogee Vibe pozwoliła na wydrukowanie partii pudełek na czekoladki zawierających indywidualny nadruk, które zostały następnie rozprowadzone wśród współpracujących z drukarnią agencji reklamowych i bezpośrednich odbiorców z branży spożywczej. Kampania miała podkreślić wszechstronność i innowacyjność maszyny :m-Press tiger – rozwiązania stworzonego wspólnie przez agfa graphics i thieme. vidart Informator PolIgrafIczny 06/2011

– Pełna personalizacja części graficznej i tekstowej przy zachowaniu dotychczasowej prędkości produkcji, nawet w trakcie drukowania wysokich nakładów, pozwoliła nam na zaprezentowanie rynkowi oferty poligraficznej na zupełnie nowym poziomie, a wszystko zaczęło się od pomysłu na opakowania do czekoladek z okazji walentynek – mówi Paul Whitehurst z cestrian Imaging. źródło: agfa graphics sp. z o.o.

15


fot.: mirosław Pawliński

GORąCy TEmAT

Na czas kryzysu Tegoroczne wybory władz Polskiej Izby Druku zostały poprzedzone kampanią informacyjną. Członkowie Izby mogli poznać na jej stronach internetowych kandydujące osoby, a także przesyłać własne sugestie.

16

Informator PolIgrafIczny 06/2011 vidart


N

a walnym zebraniu pod koniec kwietnia ligraficznemu. nie ma pojęcia „gaszenia pożarów”, rozpatrywane były dwie kandydatury jest plan stabilnego i systematycznego działania na stanowisko prezesa Izby: edwarda w sprawach bezpośrednio dotyczących drukarzy, Dreszera reprezentującego firmę lotos Poligrafia jak np. stawki Vat dla wyrobów poligraficznych sp. z o.o. i józefa ferbera reprezentującego czy też problem dopuszczenia tańszych papierów Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych s.a. firmy aPP, które u nas stanowią 1 proc., zaś rezultat wyborów nie budził wątpliwości. uczest- w unii europejskiej 5 procent. Dalej, sprawy związane z prawidłowym szkonicy zebrania znaczną większością głosów wybrali leniem przyszłych poligrafów − kontynuacja rozedwarda Dreszera. gdy po wyborach dzwoniłem z gratulacjami poczętego procesu przyciągnięcia do zawodu i prośbą o kilka słów na gorąco, zostałem za- najzdolniejszej młodzieży przez stworzenie zawodu skoczony pytaniem: czy pan wie, że już byłem technika cyfrowych procesów graficznych. chcemy, aby szkoły poligraficzne posiadały pomoc prezesem Izby i to nie będąc jej członkiem? nie wiedziałem. Dlatego też, przeprowadzając dydaktyczną w postaci symulatorów drukowania, wywiad z nowym prezesem Polskiej Izby Druku, przynajmniej do drukowania offsetowego – co powróciłem do tamtej zagadki z prośbą o wy- w oparciu i wsparciu dr. jerzego Hoppe i kierowanego przezeń coBrPP jest możliwe w kwocie jaśnienie. niższej o przeszło 20 proc. od oferowanej przez Czy mógłby pan zdradzić szczegóły? − osiem lat temu odbyły się wybory prezesa producenta ceny 10 000 euro. na koniec kontynuacja działań na rzecz integracji Izby i koledzy zaczęli składać mi gratulacje z racji wyboru na to stanowisko. oczywiście ni- środowiska przez uatrakcyjnienie konkursu złoty czego dalej nie sprawowałem, nie byłem wtedy gryf − mam na myśli nową formułę − oraz członkiem PID, ale nastawienie kolegów z branży powrót w ramach tegoż konkursu do „mistrzostw Polski w jakości drukowania”, tj. konkursu złotej było znaczące. Jak przebiegały wybory? Co było powo- czcionki. złota czcionka kierowana jest głównie dem decyzji o kandydowaniu? Podobno do tej grupy drukarń, które nie posiadają drogich został pan sprowokowaPolska poligrafia dopiero przechodzi przez ny? − Wybory zbiegły się z kry- kryzys, o czym przekonała mnie rozmowa zysem, który odczuliśmy z prof. grzegorzem Kołodką. jest to bardzo w czasie ubiegłej kadencji, gdy trzech kolegów rady bolesny proces, w którym z rynku wypadają miało wielkie problemy, dla- niejednokrotnie firmy tworzące produkcję tego do obecnych wyborów najwyższej jakości, jak np. leograf czy snn. koledzy z Izby podchodzili ze świadomością zdecydowanie większych i skomplikowanych linii introligatorskich, zaś powyzwań, albowiem kryzys rozwija się nadal, siadają doskonałych drukarzy. Jak polska poligrafia przeszła kryzys a klimat wokół spraw związanych ogólnie z kulturą, w tym poligrafią, jest nieprzychylny. a więc gdy gospodarczy i co ją czeka? − Polska poligrafia dopiero przechodzi przez spotkałem się z zarzutem, że unikam problemów, które niesie ze sobą kryzys, zgodziłem się na kryzys, o czym przekonała mnie rozmowa z prof. grzegorzem Kołodką. jest to bardzo bokandydowanie. Jakie są pana plany na najbliższą i dalszą lesny proces, w którym z rynku wypadają nieprzyszłość? Które pożary trzeba gasić i jakie jednokrotnie firmy tworzące produkcję najwyższej jakości, jak np. leograf czy snn. strategie wdrażać? Czy i jaka Izba jest potrzebna firmom − Plany zasadzają się na maksymie efektywV nego służenia ogólnie pojętemu środowisku po- poligraficznym w Polsce? vidart Informator PolIgrafIczny 06/2011

17


GORąCy TEmAT − ta obecność jest bardzo twórcza i konieczna. Dzięki temu nasi koledzy dostawcy mają świadomość, gdzie istnieją granice wytrzymałości cenowej dla odbiorców ich towarów. natomiast popieram zdanie janusza cymanka, że we władzach Izby decydujące zdanie winno należeć do drukarzy. Czy to oznacza, że powinno to być zagwarantowane ustawowo, w statucie? W tej chwili jedynym ograniczeniem jest czas przynależności: członkowie mają prawo być wybierani do organów Izby dopiero po 2-letniej działalności w Izbie. − myślę, że nie ma potrzeby, albowiem myśl rzucona przez janusza cymanka jest cały czas realizowana, zaś „wtrącenia” tak jak w czasie ostatniej kadencji w postaci artura Dziedzica czy też jacka Bucholca są bardzo twórcze i cenne (nadal drukarze byli w większości). jestem zawsze przeciwny zakazom i nakazom, albowiem będąc od pięciu lat celem około pięćdziesięciu donosów i kontroli, które nic nie wykazały, powstałych w milicyjnym drylu, jestem najbardziej transparentną druIzba Druku jest potrzebna naszej poli- karnią w kraju. mało tego, najgrafii i będzie taka, jaką ją stworzymy, bardziej transparentnym podmiotem gospodarczym. większe oczekiwania wymagają reasumując: milicyjny styl większego zaangażowania jej członków i dyscyplina w stosunku do intewedług zasady „sine qua non”. ligencji, za jaką uważam środowisko drukarzy, nie ma tutaj za130 członków, ale bywa tak, że oprócz upadków stosowania. Inaczej: myślenie i świadomość firm są przypadki łączenia kliku w jeden organizm. ponad wszystko. Co, według Pana, jest najważniejsze obecny brak zainteresowania oznacza, że większość zastanawia się, jak poradzić sobie w misji Polskiej Izby Druku? − W misji PID najważniejsi są ludzie i nasze z kryzysem i nie podejmuje działań związanych działanie, aby nasi następcy reprezentowali z wypływem pieniędzy z firmy. Planujemy podjąć działania promujące najlepsze poziom wiedzy i zdolności na miarę europejską. pomysły na rzecz rozwoju branży oraz twórców obecnie nowy zawód technika cyfrowych tych idei, którzy bardzo często prowadzą zakłady procesów graficznych ściąga do nas najlepszą o składzie kilkunastoosobowym, właśnie po to, młodzież z gimnazjów. mało tego, klasy tego aby ilość członków Izby wzrosła, i to o ludzi naj- zawodu tworzy się w technikach elektronicznych bardziej wartościowych, bo zaangażowanych i twór- i informatycznych. to przypomina mi sytuację, czych właśnie w myśl zasady: nie ilość, a jakość. gdy o jedno miejsce w Instytucie Poligrafii PoliCzy obecność w jednej Izbie firm będących techniki Warszawskiej starało się siedem osób. Kryzys minie, a dobrze wykształceni ludzie dostawcami dla poligrafii i drukarzy jest korzystna dla spójności działań? Wydaje zostaną, aby dalej tworzyć. się, że nieraz ich interesy są sprzeczne. rozmawiał andrzej tuka − Izba Druku jest potrzebna naszej poligrafii, czego dowodem są jej poprzednie dokonania, i będzie taka, jaką ją stworzymy, większe oczekiwania wymagają większego zaangażowania jej członków według zasady „sine qua non”. rada Izby jest otwarta na realizację najlepszych pomysłów. my spełniamy głównie rolę służebną, nie zaś reprezentacyjną. Bolączką Izby jest wciąż niewielka ilość członków. Organizacja reprezentująca de facto polską poligrafię zrzesza niewiele ponad sto firm. Stan ten nie zmienia się od lat. Co może oznaczać ten brak zainteresowania firm dla członkostwa w Izbie? Dlaczego tak jest i czy władze Izby planują coś z tym zrobić? − 118 członków nie jest liczbą małą, uwzględniając, że blisko 70 największych podmiotów poligrafii należy do tej organizacji. Proszę obejrzeć raport Poligrafii z targów Poznańskich i zobaczyć, ile procent stanowią zakłady powyżej 50 osób, a to daje odpowiedź, czy PID reprezentuje branżę. Było

18

Informator PolIgrafIczny 06/2011 vidart


GORąCy TEmAT

Przegrana walka o tani papier W poprzednim numerze „Vidartu” informowaliśmy o podjętej, m.in. przez Polską Izbę Druku, batalii o nienakładanie ceł na chiński papier i o ostatniej szansie na zablokowanie tego pomysłu. Dziś wiemy, że cła jednak będą.

J

W trakcie śledztwa okazało się też, że ceny papieru powlekanego sprzedawanego na rynkach ue były niższe od kosztów produkcji. spowodowało to kolejne decyzje ue dotyczące ceł antydumpingowych, które w zależności od producenta wyniosą od 8 do 35,1 procent. nałożone cła mają obowiązywać przez pięć lat i mogą zostać przedłużone na wniosek europejskich producentów papieru lub innych podJak zatem wygląda stan obecny? Po piętnastu miesiącach śledztwa prowadzo- miotów operujących na tym rynku. john clancy, rzecznik ue ds. handlu, wyjaśniał, nego na wniosek europejskiej Konfederacji Producentów Papieru Powlekanego (cePIfIne) unia że tego rodzaju działania skierowane przeciwko europejska uznała, że rząd chiński w znacznym strategicznemu i ukierunkowanemu subsydiowaniu stopniu dotuje produkcję papieru powlekanego. określonej branży przez chiński rząd są prowadzone po raz pierwszy, gdyż wszystnałożone cła (antysubsydyjne od 4 do 12 kie te dotacje nie są zgodne procent i antydumpingowe od 8 do 35,1 z zobowiązaniami, jakie chiny podpisały w 2001 r., przyprocent) mają obowiązywać przez pięć lat stępując do Światowej ori mogą zostać przedłużone na wniosek ganizacji Handlu. europejskich producentów papieru lub innych na nic więc się zdały akcje podejmowane w ubiegłym podmiotów operujących na tym rynku. roku z inicjatywy aPP, chodzi o tanie kredyty, jakie były udzielane w ramach których zwracano się do przedstawicieli producentom papieru przez rząd chin, przyzna- sektora drukarskiego i wydawniczego w europie wanie zwolnień podatkowych oraz sprzedaż grun- z apelem, że ich stanowiska pracy są zagrożone tów inwestycyjnych po cenach niższych niż ryn- w wyniku sztucznego wzrostu cen papieru bezkowe. efektem decyzji ue jest nałożenie ceł an- drzewnego powlekanego. Przedsiębiorcy protysubsydyjnych w wysokości od 4 do 12 procent. wadzący działalność w tych sektorach mogą ednak w wypowiedzi nowego prezesa Polskiej Izby Druku czytamy, że jednym z bieżących zadań, jakie stawia on przed zarządem, jest rozwiązanie problemu dopuszczenia tańszych papierów firmy aPP, które u nas stanowią 1 proc., zaś w unii europejskiej 5 proc. rynku.

20

Informator PolIgrafIczny 06/2011 vidart


odczuć gwałtowny wzrost cen papieru bezdrzewnego powlekanego jeszcze przed końcem bieżącego roku. jest to spowodowane próbą nacisku małej grupy europejskich producentów papieru na Komisję europejską, aby nałożyć cła dumpingowe na import z chin. W materiałach Protect Paper users wyjaśniano, że cła antydumpingowe to najgorsze wiadomości dla ogromnej liczby ludzi w ue. cła te zwiększą również ryzyko przeniesienia przemysłu ue do krajów o niższych kosztach pracy. Dlatego takie działania ze strony europejskich producentów papieru mogą oznaczać zagrożenie dla stanowisk pracy w przemyśle drukarskim w całej ue i jest to szczególnie niebezpieczne dla małych i średnich przedsiębiorstw. vidart Informator PolIgrafIczny 06/2011

Komentarze

reakcje na to posunięcie ue są dość zróżnicowane. z jednej strony są głosy poparcia głównie ze strony producentów zmagających się na co dzień z chińską konkurencją, z drugiej protesty biorących w obronę klientów bądź też występujących przeciwko nadmiernemu interwencjonizmowi rządów.

Cła niekorzystne dla Europy

W komentarzu „cła niekorzystne dla europy” zamieszczonym na stronach www.globalizacja.org dr tomasz teluk, który jest prezesem Instytutu globalizacji, wskazuje jednoznacznie na działania V lobbingowe.

21


GORąCy TEmAT nietrudno zauważyć, że protekcjonizm jest korzystny wyłącznie dla europejskich producentów papieru. za ochronę lokalnych przedsiębiorstw zapłacą klienci zmuszeni do kupowania papieru po zawyżonych cenach. unii europejskiej nie stać w dobie kryzysu na wojnę handlową z chinami. Działania Komisji europejskiej to przejaw krótkowzrocznego protekcjonizmu, za który zapłacą gospodarka i konsumenci. nowe cła zadziałają na niekorzyść europy, prowokując analogiczne reperkusje w kraju, w który są one skierowane. Działania urzędników z Brukseli zaburzają równowagę rynkową, a w przyszłości doprowadzą do wielu interwencji w międzynarodowym handlu. nie jest to już pierwszy spór między dwiema gospodarkami – wcześniej ue wprowadzała zapory na rynku tekstylnym, obuwniczym i zabawkarskim. oprócz krótkowzrocznej ochrony europejskich producentów przed azjatycką konkurencją protekcjonizm nie znajduje uzasadnienia ekonomicznego. W dłuższej perspektywie jednak tracą nabywcy importowanych produktów, którym zamknięto dostęp do tańszego źródła produkcji. tracą także konsumenci, którzy od czasu wprowadzenia ceł będą więcej płacili za papier. Wprowadzenie ceł na papier importowany

Wyborczej”, że gdy zagrożona jest przyszłość europejskich producentów graficznego papieru powlekanego − a niewielu już ich pozostało − podnoszony jest zarzut, że papier z chin jest receptą na problemy branży, a cło antydumpingowe, które wyniesie dla całej polskiej poligrafii około 3,5 mln zł rocznie, zabije branżę, która ma obroty około 9,9 mld złotych. jego zdaniem, wkrótce europa będzie zmagać się z importem taniego i pozyskiwanego z drewna z lasów tropikalnych papieru do drukarek, a następnie z importem z chin gotowych książek. W takiej sytuacji polska poligrafia będzie oczekiwała wsparcia ze strony innych krajów ue.

Protekcjonizm jest filozofią wojny

Doktor tomasz teluk pisze w swoim komentarzu, że zamiast wprowadzać cła zaporowe na import towarów, unia europejska powinna zmienić swoją politykę wewnętrzną, zmniejszając obciążenia podatkowe pozwalające producentom obniżyć koszty i zwiększyć konkurencyjność swoich produktów. Byłoby to korzystne zarówno dla europejskiej gospodarki, jak i konsumentów. Powołuje się przy tym na austriackiego ekonomistę ludwiga von misesa, który uważał, że protekcjonizm jest filozofią Wprowadzenie ceł na papier importowany wojny. szczególnie uwidaczz azji będzie miało negatywny wpływ na nia się to na arenie międzynarodowego handlu. Pronasz rynek. Polscy politycy poparli ten inter- wadzenie wojny handlowej wencjonistyczny projekt, mimo sprzeciwu z gospodarką, która wkrótce rodzimej branży drukarskiej. będzie największa na świecie, byłoby nieracjonalne. z azji będzie miało negatywny wpływ na rodzimy Import z chin pokrywa zapotrzebowanie zaledwie rynek drukarski, papierniczy i poligraficzny. Polscy na niecałe 5 proc. europejskiego rynku papieru. politycy poparli ten interwencjonistyczny projekt, mimo że udział importu z azji jest niewielki, Komimo sprzeciwu rodzimej branży drukarskiej za- misja europejska planuje wprowadzenie pięciotrudniającej ponad 100 tys. pracowników. Wpro- letnich taryf celnych na różne rodzaje papieru. I podsumowuje: w uzasadnieniu projektu powadzenie restrykcji na import taniego papieru będzie skutkowało podniesieniem cen na euro- dawano różnego rodzaju argumenty przemawiające za tą decyzją: od ochrony lasów w azji, pejskim rynku i zahamuje rozwój branży. poprzez dumping i subsydiowanie produkcji. W rzeczywistości jedynym wiarygodnym uzaW obronie postanowień UE odmienne zdanie ma zbigniew fornalski, dy- sadnieniem jest ochrona interesów europejskiego rektor stowarzyszenia Papierników Polskich, lobby papierniczego. który wskazuje w liście przesłanym do „gazety opracował andrzej tuka

22

Informator PolIgrafIczny 06/2011 vidart


TEmAT NumERu: W POSzuKIWANIu RyNKOWEJ NISzy

Propozycja dla perfekcjonistów Są firmy, dla których najwyższa jakość druku oznacza być albo nie być.

T

o przede wszystkim przedsiębiorstwa działające na rynku graphic art zorientowane na spersonalizowane usługi poligraficzne: produkcję zaproszeń, papeterii, kartek okolicznościowych – wydruki towarzyszące klientom w najważniejszych momentach. Propozycją oKI przeznaczoną na ten rynek jest urządzenie drukujące oKI es9410. jedną z firm działających w sektorze graphic art jest poznańska spółka Peropoint, która od początku działalności postawiła na mającą wyróżnić ją na rynku jakość. za tą deklaracją musiały jednak pójść konkretne rozwiązania technologiczne, dlatego już w 2009 r. firma rozpoczęła testy urządzeń, które miały sprostać wysokim wymaganiom dotyczącym przede wszystkim jakości, choć – jak w przypadku każdego biznesu – ogromną zaletą były również niskie koszty eksploatacji i wydajność. Wówczas w testach zdecydowanie najlepiej wypadło oKI es8430, głównie dzięki wysokiej jakości wydruku (ProQ2400 i rozdzielczość 1200 x 600 dpi), a przede wszystkim utrzymywaniu wysokiego poziomu wydruków na „trudnych” podłożach. W 2010 r. firma zdecydowała się na kolejną dostarczoną przez poznańską firmę cortland innowację oKI – wyróżniające się pod względem jednolitości pokrycia kolorem, różnorodności obsługiwanych nośników oraz druku na papierze fakturowanym − urządzenie drukujące es9410.

24

Dzięki tej drukarce możemy stosować papiery ozdobne o wysokiej gramaturze – 300 gr/m2, oraz różnych powierzchniach wykończenia. – zaletą tego modelu jest także niski koszt wydruków – potwierdza Kamil Krawczak, właściciel Peropoint. niezawodność cyfrowej technologii druku leD procentuje w praktyce: firma często wykonuje niestandardowe prace na wysokiej jakości importowanych papierach i kartonach ozdobnych, a także na papierze filcowanym, prążkowanym czy żeberkowanym. W przypadku pracy z takimi materiałami błędy związane z drukiem pociągają za sobą dodatkowe, niebagatelne koszty. Dla spółki Peropoint priorytet stanowi także doskonały druk na papierach o wysokiej gramaturze, ponieważ jest niezbędny m.in. do sprawnej produkcji kartek okolicznościowych realizowanych przez firmę w ramach marki artcards. firma stawia na rozwój i będzie wzbogacać swoją ofertę o nowe techniki druku i kolejne niestandardowe produkty, a także planuje nawiązać współpracę z salonami papeterii ślubnej na terenie całego kraju oraz z agencjami reklamowymi. Dostawcą produktów oKI, wśród których znalazło się również urządzenie oKI es9410, jest firma cortland. o kompleksowej obsłudze rynku graphic art i współpracy z oKI rozmawiamy z janem rafalontem, Product managerem Printing systems w firmie cortland. Informator PolIgrafIczny 06/2011 vidart


Jakie portfolio produktów posiada firma Cortland dla rynku poligraficznego? − od momentu powstania w 1992 r. firma cortland zajmuje się szeroko pojętym rynkiem DtP, Prepress, caD oraz Dam, zarówno w sferze handlu, jak i usług. obecnie firma posiada swoje oddziały w Poznaniu, Warszawie, Katowicach, Wrocławiu i gdańsku. Dział handlowy cortland zajmuje się dostarczaniem kompletnych, zintegrowanych systemów graficznych. Działalność ukierunkowana jest przede wszystkim na kompleksową obsługę studiów graficznych, wydawnictw i gazet, agencji reklamowych, firm poligraficznych, przygotowalni prepress, pracowni architektonicznych, jak i wszelkich entuzjastów apple. sprzedaż, w każdym przypadku wspomagana wyspecjalizowanym serwisem i fachowym doradztwem, obejmuje: – systemy komputerowe apple; – kompletne systemy kontroli barwy w oparciu o urządzenia i oprogramowanie firm PerfectProof, X-rite, enfocus i epson; – profesjonalne oprogramowanie firm adobe, apple, Quark, corel i innych; – peryferia, akcesoria i materiały eksploatacyjne, drukarki wielkoformatowe, drukarki laserowe i atramentowe, plotery; – systemy Dam; – urządzenia archiwizujące i serwery.

vidart Informator PolIgrafIczny 06/2011

W ciągu 19 lat istnienia cortland dostarczył i wdrożył w całym kraju kompletne systemy graficzne w kilku tysiącach firm segmentu DtP, Prepress i projektowania architektonicznego. Jak długo współpracujecie z firmą OKI? − Produkty oKI oferujemy naszym klientom od blisko dziesięciu lat. obecnie posiadamy status silver shinrai Partner oraz exclusive shinrai Partner. Producent zapewnia nam profesjonalne wsparcie sprzedażowe oraz szkolenia z zakresu nowych produktów wprowadzanych na rynek. Podkreślić należy, że produkty oKI cechuje wysoka jakość i stosunkowo niska awaryjność, dlatego polecamy je naszym klientom. Jakie plany rozwoju państwo posiadacie, jeśli chodzi o rynek Graphic Art? − Dział obsługi rynku poligraficznego w naszej firmie stale się powiększa. Dostarczamy najnowsze rozwiązania sprzętowe i oprogramowanie do coraz większej liczby firm z branży poligraficznej, jednocześnie zapewniając im profesjonalne wsparcie i doradztwo z zakresu obróbki grafiki, kontroli barwy i koloru. W naszej ofercie znajdują się również profesjonalne szkolenia z zakresu foto oraz dtp. autoryzacje wiodących producentów oraz odpowiednie certyfikaty dają gwarancję wysokiego poziomu obsługi zarówno na etapie sprzedaży, jak i przy obsłudze serwisowej oraz szkoleniach. materiały: oki systems (Polska)

25


TEmAT NumERu: W POSzuKIWANIu RyNKOWEJ NISzy

Nowe technologie w małej poligrafii Ricoh wprowadził na rynek trzy nowe, kolorowe, cyfrowe urządzenia do druku w segmencie light production.

u

rządzenia ricoh Protm c651eX oraz Pro c751eX są modelami ze skanerem, natomiast ricoh Pro c751 jest jedynie modelem do drukowania. urządzenia te idealnie nadają się do zaspokajania potrzeb dostawców usług typu print-for-pay, drukarni cyfrowych i drukarni komercyjnych, jak również korporacyjnych działów reprograficznych (crD) oraz działów poligrafii. zawierają one kilka nowych rozwiązań, które zapewniają wysoką jakość obrazu i stanowią ekonomiczną ofertę dla firm drukujących materiały w średnich i małych nakładach i poszukujących możliwości rozwoju swoich usług druku. seria produktów Pro c751 wyróżnia się nową technologią wiązki laserowej zwaną „Vcsel” (Vertical cavity surface emitting laser − laser emisji powierzchniowej) zapewniającą najlepszy w swojej klasie wydruk i rejestrację 4800 dpi w celu precyzyjnej reprodukcji.

26

znakomita dokładność rejestracji zostaje osiągnięta dzięki zdolności urządzenia do monitorowania rozciągania i kurczenia się papieru podczas nagrzewania i chłodzenia. Kolejną kluczową zaletą technologii Vcsel jest wyrazistość i ostrość tekstu pisanego drobną czcionką. zastosowanie technologii chłodzenia cieczą, która optymalizuje temperaturę wywoływania i w związku z tym poprawia wydajność, sprawia, że seria produktów Pro c751 jest unikalna również na rynku druku produkcyjnego na papier cięty. urządzenia posiadają również funkcję automatycznej kontroli gęstości tonera, która umożliwia zachowanie stabilnej intensywności koloru podczas druku materiałów w dużych nakładach. zwiększone możliwości samodzielnej wymiany podzespołów urządzenia przez operatora (oru) zmaksymalizują czas nieprzerwanej pracy urządze-

Informator PolIgrafIczny 06/2011 vidart


nia i wydajność, a możliwość wymiany tonera podczas pracy maszyny wyeliminuje konieczność robienia przerw technicznych pomiędzy poszczególnymi zadaniami druku. lepsza obsługa mediów, zwłaszcza papierów moletowanych i specjalistycznych zapewnia dostawcom usług druku oferowanie klientom większych możliwości wyboru. szeroki zakres opcji ma na celu zwiększenie elastyczności; obejmuje on nowy zespół wielokrotnego składania, podajnik o dużej pojemności oraz bindownicę, finiszer zszywający, broszurownicę, układarkę papieru, dziurkacz strumieniowy gBc streamPunch Pro eX oraz broszurownicę Plockmatic. seria produktów ricoh Pro c751 zawiera również zaawansowane rozwiązania technologiczne stosowane w urządzeniu ricoh Pro c901 graphic arts edition, takie jak możliwość zapewnienia wyjątkowo wysokiej wydajności, dzięki temu, iż seria Pro c751 utrzymuje znakomite prędkości druku na papierze o różnych grubościach do 300 gsm. toner chemiczny PxP firmy ricoh zapewnia jednolitą jakość, porównywalną z jakością druku offsetowego, i łagodniejsze przejścia tonalne. Ponadto urządzenia te posiadają bogatą bibliotekę mediów z ponad 150 profilami przetestowanymi w czasie wprowadzenia, wspieraną przez indywidualną bibliotekę użytkownika, zawierającą spersonalizowane profile mediów. takie aplikacje jak broszury, ulotki, przesyłki listowe, raporty, albumy fotograficzne i książki drukowane na życzenie nadają się idealnie do druku na urządzeniach serii Pro c751. Wyposażone w nowy serwer druku efI e41a wszystkie trzy modele obsługują różne środowiska procesów pracy i włączają się do istniejących w danej firmie operacji. Ponadto urządzenia te zostały również tak zaprojektowane, aby bez problemu mogły się łączyć z zintegrowanymi rozwiązaniami totalflow firmy ricoh. jarosław arendt, koordynator sekcji Production Printing w ricoh Polska, mówi: − nasz okręt flagowy ricoh Pro c901 graphic arts edition okazuje się atrakcyjną opcją dla dostawców usług druku. Dodanie do naszej oferty urządzeń serii Pro c751 zwiększa naszą zdolność zaspokajania vidart Informator PolIgrafIczny 06/2011

Bezolejowy toner PXP™ zapewnia niezmienną jakość zbliżoną do offsetu, gładsze cieniowanie i lepszą rejestrację koloru

potrzeb ważnego sektora light production, pomagania klientom w osiągnięciu celów dotyczących rozwoju ich firm i zarządzania efektywnością operacyjną. Produkty serii Pro c751 oferują innowacyjny pakiet technologii i korzyści, które – czego jesteśmy pewni – będą stanowiły potężny wkład do tego szybko zmieniającego się rynku. materiały: ricoh

27


TEmAT NumERu: W POSzuKIWANIu RyNKOWEJ NISzy

Photobook, czyli jak zarabiać na zdjęciach Zamiast tradycyjnych odbitek klienci w Europie Zachodniej coraz częściej zamawiają druk fotoksiążek z własnoręcznie wykonanymi zdjęciami. Nowa moda dotarła także do Polski. Dzięki specjalnym aplikacjom drukarnie cyfrowe mogą sporo zmienić na rynku fotografii.

W

szczęście nie wszyscy. coraz więcej osób po dokonaniu selekcji decyduje się na zrobienie papierowych odbitek. okazuje się, że i w tej dziedzinie dokonała się prawdziwa rewolucja. zamiast tradycyjnych zdjęć wykonanych na papierze światłoczułym, które potem były archiwizowane w albumach, można już zamówić wydrukowanie prawdziwej fotoz badań wykonanych przez Infotrends książki, w której umieścimy własw europie zachodniej wynika, że noręcznie wykonane zdjęcia wraz w roku 2008 dochody z rynku fotografii z komentarzami. kolorowej wyniosły ponad 350 milionów Dzięki technologii cyfrowej opłacalne jest już wyprodukowanie nawet dolarów, a prognozy na rok 2013 jednego egzemplarza takiej niepomówią, że wzrosną one ponad trzykrotnie, wtarzalnej książki! moda na takie do ponad miliarda dolarów. wydawnictwa rozwija się w europie zachodniej od lat i powoli wkracza stępna tylko dla profesjonalistów, szybko trafiła do Polski. – tak jak kiedyś wyciągaliśmy z szafy albumy pod strzechy. Dzięki niezwykłej łatwości robienia zdjęć po aparat sięga coraz więcej osób. Podczas z rodzinnymi zdjęciami, tak teraz możemy pochwalić wakacji wykonują oni tysiące fotografii, które się profesjonalnie wydrukowaną fotoksiążką, potem zapisują na twardych dyskach swoich w której są zdjęcia z naszego ślubu, chrzcin komputerów i… szybko o nich zapominają. na dziecka, wakacji lub po prostu nasze pociechy ostatnich dziesięciu latach rynek fotograficzny zmienił się diametralnie. tradycyjne błony fotograficzne praktycznie zniknęły ze sklepów, a w ich miejsce pojawiały się aparaty cyfrowe. technologia, która jeszcze nie tak dawno była bardzo droga i do-

28

Informator PolIgrafIczny 06/2011 vidart


– mówi adam Bieniewski, Production Printing & solutions Product manager Konica minolta Business solutions Polska. – ogromnym rynkiem dla tego rodzaju usług jest zwłaszcza segment związany ze ślubami. młodzi zamiast tradycyjnych albumów wolą sami zaprojektować książkę ze swoimi zdjęciami sprzed ołtarza, aby potem pokazywać je rodzinie. z badań wykonanych przez Infotrends w europie zachodniej wynika, że w roku 2008 dochody z rynku fotografii kolorowej wyniosły ponad 350 milionów dolarów, a prognozy na rok 2013 mówią, że wzrosną one ponad trzykrotnie, do ponad miliarda dolarów. nic więc dziwnego, że coraz więcej firm działających na pograniczu fotografii i druku cyfrowego szuka dla siebie miejsca na tym rynku. Pod koniec ubiegłego roku Konica minolta Polska stała się dystrybutorem aplikacji Photobook, której autorem jest firma taopix. to modułowe rozvidart Informator PolIgrafIczny 06/2011

wiązanie, które pozwala użytkownikom na własnoręcznie zaprojektowanie fotoksiążek i zamówienie ich druku przez internet. aplikacja przeznaczona jest głównie dla drukarni cyfrowych, które posiadają gotowe linie technologiczne i chcą poszerzyć swoją ofertę. oprócz druku fotoksiążek Photobook umożliwia również produkcję spersonalizowanych kalendarzy, plakatów oraz pocztówek, na których każdy z użytkowników może umieścić swoje ulubione zdjęcia, a następnie podarować przyjaciołom lub znajomym.

Photobook – aplikacja dla każdego

Konica minolta Photobook jest produktem uniwersalnym i posiada modułową architekturę. moduł Designer przeznaczony dla klienta jest dostępny bezpłatnie w internecie. Pozwala on użytkownikowi zaprojektować na domowym komputerze fotoksiażki, kalendarza czy pocztówki V

29


TEmAT NumERu: W POSzuKIWANIu RyNKOWEJ NISzy ma żadnych maszyn drukujących ani wykańczających, musi także zainwestować w kupno Photobooka oraz zatrudnić nowego pracownika do obsługi całego systemu, powinien dziennie sprzedawać 3 fotoksiążki, aby koszt inwestycji zwrócił się w ciągu 48 miesięcy. W przypadku drukarni, które dysponują całym potrzebnym wyposażeniem i nie potrzebują zatrudniać nikogo nowego do ich obsługi, tylko inwestują w kupno softwaru, wystarczy znaleźć klientów na jedną fotoksiążkę dziennie, aby osiągać z tej działalności przychody. Dla mniejszych firm, które nie chcą inwestować od razu dużych pieniędzy, Konica minolta przygotowała specjalną ofertę. na początek istnieje możliwość wybrania kilku najpotrzebniejszych modułów Przy pewnych założeniach możemy skalku- oprogramowania o mniejszych lować koszt produkcji jednej fotoksiążki możliwościach, dzięki którym na około 8 zł przy średniej cenie sprzedaży nawet niewielkie przedsiębiorstwo może wejść na rynek w najok. 30 złotych. zyskowność zbliża się więc bardziej atrakcyjnym segmentach do 400 procent! druku, np. sprzedaży fotoksiążek czy kalendarzy. Konica minolta część zlecenia, czyli zaprojektowanie albumu, bierze też na siebie ciężar utrzymania i adminispada na samego klienta, który w dodatku strowania serwerami, które dzierżawi swoim czerpie z tego dużą radość. nie trzeba do tego klientom. nic więc dziwnego, że choć aplikacja jest doangażować nikogo z pracowników, co znacznie obniża cenę usługi – dodaje adam Bieniewski. stępna na polskim rynku dopiero od kilku miesięcy, – jeśli zwykli użytkownicy nie napotykają żadnych już znalazła pierwszych odbiorców. problemów z obsługą programu, to jak pokazują mirosław mikulski badania, ponad połowa z nich zleca wykonanie kolejnej fotoksiążki, korzystając z usług tej samej firmy. według własnego pomysłu. musi on tylko precyzyjnie wskazać, czego oczekuje od drukarni. jest to możliwe dzięki interfejsowi opartemu na ikonach graficznych, który krok po kroku prowadzi użytkownika przez proces projektowania i zamawiania produktu. obsługa jest bardzo intuicyjna i wygodna w użyciu. nawet osoba słabo zorientowana w technice komputerowej może ją szybko opanować. umożliwia ona wybór papieru, obwoluty, tła, maski, layoutu oraz kadrowanie zdjęcia. Po dokonaniu płatności przez internet, co potwierdza aplikacja, zamówienie zostaje przyjęte i skierowane do druku. oprogramowanie jest kompatybilne nie tylko z popularnymi Windowsami, ale też współpracuje z urządzeniami apple. – Dzięki aplikacji najbardziej czasochłonna

Pomysł na biznes

najważniejsze dla firmy jest to, aby każda nowa inwestycja przynosiła dodatkowe dochody. jak pokazuje praktyka, przychody, jakie można osiągnąć dzięki wydrukowaniu jednej fotoksiążki, są równe przychodom z produkcji aż 500 odbitek! Przy pewnych założeniach możemy skalkulować koszt produkcji jednej fotoksiążki na około 8 zł przy średniej cenie sprzedaży ok. 30 złotych. zyskowność zbliża się więc do 400 procent! z wyliczeń specjalistów Konica minolta wynika, że startując od zera, przedsiębiorca, który nie

30

Informator PolIgrafIczny 06/2011 vidart


TEmAT NumERu: W POSzuKIWANIu RyNKOWEJ NISzy

Cyfrowy druk ceramiki Inżynierowie firmy Durst, austriacko-włoskiego producenta ploterów UV opracowali ploter do bezpośredniego zadruku ceramiki.

T

a innowacyjna technologia pozwala na wykonywanie metodą cyfrową prototypów i krótkich serii indywidualnych kafli podłogowych i ściennych, personalizowanych nadruków o fotograficznej jakości na płytkach, mozaik, elementów wyposażenia i dekoracji wnętrz czy innych produktów z nadrukiem na ceramice lub szkle.

Cyfrowy druk ceramiki

nowy ploter Durst Pictocer HD wykorzystuje opatentowane tusze pigmentowe, utrwalane termicznie w temperaturach od 500 do 1250 stopni celsjusza. te same tusze wykorzystywane są w urządzeniu do liniowego druku ceramiki – Durst gamma. ceramika zadrukowana na Pictocer HD w 100 proc. oddaje efekt końcowy, który uzyskamy w warunkach produkcyjnych. Blisko 2-tonowy Pictocer HD wyposażony jest w ciągły system transportowy „materiału” o szerokości do 155 cm i maksymalnej grubości do 50 mm. maksymalny ciężar płyty może wynieść 70 kg. Ploter zadrukowuje podłoże z prędkością do 15 m 2 /h w maksymalnej rozdzielczości 400x600 dpi. jest to wydajność w zupełności odpowiadająca przeznaczeniu. należy pamiętać że duże serie ceramiki wykonywane są na liniach produkcyjnych serii gamma gdzie prędkość zadruku sięga 64 m/min. Pictocer drukuje w trybach symulacji urządzeń gamma oraz we własnym trybie HD. urządzenie drukuje 4, 5 lub 6 kolorami. stały system zasilania zapewnia nieprzerwany druk. Proces uzupełnianie atramentu przez operatora vidart Informator PolIgrafIczny 06/2011

Ploter Durst Pictocer HD

jest bardzo szybki i łatwy. aby zapewnić niezawodne, długotrwałe działanie Durst Pictocer HD wyposażony jest w system recyrkulacji atramentu w obwodach i głowicach z automatycznymi cyklami konserwacyjnymi, co zostało sprawdzone w ponad 100 drukarkach Durst gamma będących w eksploatacji. oprogramowanie stosowane w Pictocer HD umożliwia także symulowanie dokładnych kosztów produkcji całych serii. jest to ważne przy prototypowaniu nowych wzorów.

Dla kogo cyfrowy druk ceramiki?

Ploter Durst Pictocer HD przeznaczony jest dla zakładów produkujących ceramikę i elementy architektury. jest to też pozycja obowiązkowa dla posiadaczy przemysłowej linii Durst gamma. Dzięki cyfrowemu charakterowi druku wpasuje się w coraz modniejszy trend personalizowania wnętrz i pomieszczeń użyteczności publicznej. Pictocer HD otworzy także wiele nisz rynkowych dla innowacyjnych drukarni i domów produkcyjnych. materiały: atrium centrum Ploterowe

31


TEmAT NumERu: W POSzuKIWANIu RyNKOWEJ NISzy

Więcej niż gazeta Dziennik „Le Figaro” w spółce joint-venture z grupą kapitałową Seregni założyły drukarnię L’Imprimerie w miejscowości Tremblay pod Paryżem.

Ł

ączna wartość inwestycji to 81 milionów euro. W drukarni zastosowano technologię firmy ferag umożliwiającą wykorzystanie maszyny KBa cortina do tworzenia produktów semikomercyjnych. W rezultacie zdobyto wiele lukratywnych zleceń z segmentu premium. Wiosną 2010 roku firmy ferag i WrH marketing wraz z „le figaro” zaprosiły przedstawicieli międzynarodowej prasy fachowej do nowo stworzonego centrum produkcyjnego l’Imprimerie. Drukarnia była wtedy w fazie rozruchu. Wyposażona w dziesięć stacji dodatkowego użytku trasa ekspedycyjna zaprezentowała gościom, jak za pomocą nowoczesnej techniki obróbczej firmy ferag można wygenerować nowe źródła dochodów. Prawie dwanaście miesięcy później dyrektor generalny przedsiębiorstwa andré menet mówi o ogromnym sukcesie. – już w pierwszym roku udało nam się wysoko uplasować nowe medium na rynku francuskim. Dzięki wysokiej jakości charakteryzującej maszynę KBa cortina oraz niezwykłym możliwościom technologii ferag poszerzyliśmy ofertę o produkty wysokiej wartości. udało nam się wkroczyć do segmentu dóbr luksusowych. Produkujemy prospekty dla wymagających klientów z branży mody, ekskluzywnych zegarków oraz branży jubilerskiej. zintegrowane procesy wkładkowania, zszywania oraz obcinania pozwalają nam na realizację w bardzo krótkim czasie zamówień produktów o aktualnej treści i jednocześnie z nabłyszczaną okładką.

32

andré menet ma powody do zadowolenia – już po 12 miesiącach możliwości produkcyjne urządzeń firmy ferag są w pełni wykorzystywane przez produkty semikomercyjne

Perspektywy wzrostu

Po sukcesach związanych z akwizycją w gronie nowych klientów drukarnia l’Imprimerie wyznaczyła sobie za cel osiągnięcie stałego obciążenia rzędu 21 godzin dziennie. uwzględniając rozbudowę działalności akcydensowej, zainwestowano także w sprzedaż. Dwóch dodatkowych sprzedawców zostało przeszkolonych specjalnie pod kątem oferty wysoko wartościowych produktów semikomercyjnych, tworzonych z wykorzystaniem nowego działu ekspedycji. – Dzięki możliwościom uszlachetniania produktów, które daje nam centrum obróbki po druku firmy ferag, jak przyklejanie próbek towaInformator PolIgrafIczny 06/2011 vidart


szeroka oferta produktów: gazety, magazyny i drukowane produkty reklamowe, także dla segmentu premium

obróbka po druku to: dwie linie wkładkujące z bębnami multisert oraz bębnami tnącymi snt i jednostkami zszywającymi streamstitch

rów, kart oraz memosticków do aktywnej komunikacji B2c, a także dzięki właściwościom bębna multisertDrum perspektywy wzrostu na francuskim rynku są znakomite – przekonuje andré menet.

możliwości produkcyjnych linii oraz powstania nowych źródeł dochodów poprzez zastosowanie produktów semikomercyjnych i nowych formatów reklamowych, takich jak memostick. strategia ta ma pomóc przedsiębiorstwu wejść na rynki, które do tej pory we francji nie były wykorzystywane przez drukarnie. jedyna w swoim rodzaju we francji inwestycja zapewnia l’Imprimerie bardzo dobrą sytuację wyjściową do prowadzenia interesów w oparciu o nowoczesne, tworzone zgodnie z duchem czasu media drukowane. centrum obróbki po druku firmy ferag zajmuje przy tym centralne miejsce, ponieważ, jak potwierdza andré menet, właśnie za jego pomocą tworzona jest rzeczywista wartość dodatkowa oraz kreowane są nowe wartości.

Rentowne wykorzystanie

W dziale obróbki po druku znajdują się dwie linie wkładkujące, każda wyposażona w bęben multisertDrum, oraz dwa bębny tnące snt i jednostki zszywające streamstitch firmy ferag. Planowana jest w przyszłości integracja kompleksu z bębnem zbierająco-zszywającym uniDrum, co ma znacznie poszerzyć ofertę przedsiębiorstwa. andré menet jako pierwszy producent gazet na francuskim rynku chce forsować zakupy z wkładkami i doprowadzić do wykorzystania Koncepcja firmy Ferag pozwala na wygenerowanie dziesięciu źródeł dochodów: • wstępne produkty gazetowe; • wkładki reklamowe, tzw. free standing Inserts (fsI); • dodatki (wkładki telewizyjne, magazyny zainteresowań itp.); • memosticki (Interactive front Page advertising); • memoflagi (zeszyciki naszywane i książeczki kuponów); • spot-on (kreatywne zastosowanie technologii inkjet); • XtraWin Intra (produkty semikomercyjne we własnych wydawnictwach); • XtraWin extra (produkty semikomercyjne w wydawnictwach klienta); • Direct marketing (zaadresowane koperty we wkładkach reklamowych); • dystrybucja (optymalizacja kosztów poprzez zastosowanie odpowiednich systemów planowania, kontroli i sterowania).

vidart Informator PolIgrafIczny 06/2011

Tworzenie wartości w obróbce po druku Żaden z etapów produkcji gazet nie oferuje takiej różnorodności form jak obróbka po druku. możliwości sięgają o wiele dalej poza produkcję klasycznych gazet. z pierwotnie jednowymiarowego działu ekspedycji, którego zadania w najlepszym razie ograniczały się do transportu, wkładkowania produktów wstępnych oraz tworzenia pakietów, powstało wszechstronne centrum obróbki. nowe formaty reklamowe oraz wysokiej jakości produkty semikomercyjne pozwalają wydawnictwom i drukarniom na zdobycie dodatkowych źródeł dochodów. W obliczu zmian na rynku produktów drukowanych takie modele biznesowe mają coraz większe znaczenie. ta koncepcja była częścią strategii od początku planowania l’Imprimerie. materiały: WrH marketing

33


TEmAT NumERu: W POSzuKIWANIu RyNKOWEJ NISzy

Rozbudowa odlewni Heidelberga Z początkiem kwietnia rozpoczęła się produkcja w nowym zakładzie formowania ręcznego w odlewni Heidelberga w Amstetten.

N

owy zakład umożliwia produkcję odlewów o wadze do ośmiu ton. Inwestycja pozwala na rozszerzenie zakresu produkcji wielkoformatowych elementów konstrukcyjnych. obejmuje także wykonywanie zleceń zewnętrznych. nowy budynek o powierzchni 3000 metrów kwadratowych przyłączono do dotychczasowej odlewni. Było to konieczne, aby zapewnić produkcję bocznych części zespołów drukujących oraz cylindrów drukujących do maszyn wielkoformatowych Heidelberga o szerokości arkusza do 162 cm w odpowiedniej ilości oraz w jakości odpowiadającej jakości firmy Heidelberg. W nowym zakładzie prawie 20 pracowników będzie produkować części formowane ręcznie o wadze jednostkowej do ośmiu ton. Wartość inwestycji wynosi prawie cztery miliony euro. − nasza odlewnia w amstetten należy do najnowocześniejszych zakładów tego typu w europie. Innowacje produktowe firmy Heidelberg w ob-

W nowym zakładzie Heidelberg produkuje między innymi odlewy do maszyn wielkoformatowych typu speedmaster Xl 145/162

34

szarze High-end skutkowały także zawsze inwestycjami na miejscu w fabryce, co tym samym gwarantowało jej konkurencyjność. Budowa nowego zakładu formowania ręcznego to kolejny krok milowy w historii fabryki w amstetten, gwarantujący jednocześnie zapewnienie jej przyszłości − powiedział kierownik fabryki thorsten Kirchmayer podczas uroczystości inauguracyjnej. nowy zakład został tak zorganizowany, aby mógł prowadzić działalność usługową dla przedsiębiorstw zewnętrznych, np. z branż związanych z budową maszyn i pojazdów lub techniki wiatrowej, które wymagają produkcji odlewów wysokiej jakości. − W ramach naszych nowych działań strategicznych Heidelberg postawił sobie za cel wykonanie przez nowy dział firmy system manufacturing, z którym wiążemy naszą ofertę zewnętrznego podwykonawstwa, obrotów rocznych średnioterminowo rzędu 100 milionów euro. odlewnia w amstetten wraz z nowym zakładem formowania ręcznego tworzą ku temu najlepsze warunki − wyjaśnia stephan Plenz, członek zarządu firmy Heidelberg, odpowiedzialny także za dział system manufacturing. już prawie 40 przedsiębiorstw, w przeważającej większości z szybko rozwijających się branż, zdecydowało się na tę współpracę. Klienci cenią szczególnie kompetencje Heidelberga w obszarze elektronicznych sterowań napędów oraz produkcji precyzyjnych odlewów. materiały: Heidelberg Informator PolIgrafIczny 06/2011 vidart


OPAKOWANIA

Transatlantycka fuzja na rynku opakowań Cartondruck, europejski producent opakowań kartonowych segmentu premium, posiadający zakłady produkcyjne w Niemczech, USA i w Polsce, podał do wiadomości publicznej informację dotyczącą połączenia z amerykańską firmą Multi Packaging Solutions, Inc. (MPS).

F

irma cartondruck z siedzibą w obersulm (niemcy) na przestrzeni czterech dekad działalności wypracowała sobie pozycję zaufanego dostawcy u producentów renomowanych światowych marek perfum, produktów pielęgnacji ciała i koloracji włosów, słodyczy, alkoholu i innych artykułów, dla których opakowanie stanowi istotny element wizerunku marki. oferta firmy obejmuje wszystkie procesy związane z projektowaniem i produkcją opakowań kartonowych. Dysponując własnym studiem projek-

zakłady cartondruck Polska w tczewie

36

towym, bogatym parkiem maszynowym i zapleczem technicznym, cartondruck jest w stanie zaoferować swoim klientom dowolne rozwiązania funkcjonujące w nowoczesnej poligrafii. firma nie tylko korzysta z dostępnych technologii, ale również aktywnie uczestniczy w opracowywaniu i testowaniu innowacyjnych rozwiązań w obszarze druku i uszlachetnień. Integracja z grupą mPs wzmacnia przedsiębiorstwo nie tylko od strony jego oferty produktowej i serwisowej. zaplanowane dotychczas inwestycje będą przeprowadzane szybciej i na większą skalę, a najwcześniej odczuje to cartondruck Polska w tczewie. multi Packaging solutions to dynamicznie rozwijająca się firma, która zaledwie w ciągu sześciu lat od chwili założenia wyrosła na jednego z liderów amerykańskiego rynku opakowań kartonowych i etykiet dla przemysłu kosmetycznego, farmaceutycznego i multimediów. Dysponując 14 fabrykami w usa, ma do zaoferowania doświadczenie branżowe kadry i potencjał, któremu trudno znalezć równych. Informator PolIgrafIczny 06/2011 vidart


fuzję odczuje zwłaszcza zakład w tczewie, gdzie inwestycje znacznie przekroczą pierwotnie zakładany poziom

oba przedsiębiorstwa są doskonale przygotowane do takiego partnerstwa. Połączenie mPs i cartondruck oznacza wymianę doświadczeń, znaczne wzmocnienie pozycji obu firm na rynku, a co najważniejsze – umożliwia poszerzenie gamy produktów, zasobów projektowych oraz możliwości dostępu do najnowszych technologii zarówno w usa, jak i europie. − to prawdziwy kamień milowy w historii naszej firmy − komentuje steffen schnizer, stojący na czele działu sprzedaży i marketingu grupy cartondruck: − mając mPs za partnera, możemy znacznie przyspieszyć rozwój i zaoferować naszym klientom korzyści o międzynarodowej skali. obie firmy prezentują podobną filozofię działania i budowania relacji z klientami. Współpraca z mPs jest kolejnym krokiem w realizacji długofalowej strategii rozwoju firmy. − od czasu założenia firmy cartondruck, przed ponad 40 laty, nieprzerwanie inwestujemy w innowacje oraz rozwój, wychodząc naprzeciw wymaganiom i potrzebom naszych klientów − dodaje vidart Informator PolIgrafIczny 06/2011

marc schnizer, odpowiedzialny za finanse, produkcję i administrację. − Połączenie sił z mPs znacząco wzmocni nasze międzynarodowe możliwości produkcyjne. Partnerstwo z firmą cartondruck doskonale pasuje do nas i naszych klientów − mówi marc shore, ceo firmy mPs. − razem możemy jeszcze szybciej rozwijać nasze produkty i technologie. Dodatkowo nasi międzynarodowi klienci zyskają jeszcze lepsze rozwiązania produkcyjne i logistyczne. z radością oczekujemy na rozpoczęcie współpracy z rodziną schnizer oraz całym zespołem cartondruck. umowa podpisana 16 maja br. przewiduje, że członkowie zarządu firmy cartondruck steffen i marc schnizer wejdą w struktury zarządcze mPs, zachowując przy tym odpowiedzialność za europejską działalność grupy. Dodatkowo stali się oni również udziałowcami mPs. finansowe szczegóły współpracy nie zostały podane do wiadomości publicznej. materiały: cartondruc

37


zARząDzANIE

PrintManager.JDF z unijną dotacją Firma Infosystems SA poinformowała, że aż 8 projektów przygotowywanych na konkurs 8.2 PO IG przez działający w jej strukturach Departament Funduszy Europejskich (DFE) otrzymało pozytywną decyzję o przyznaniu unijnego dofinansowania.

W

szystkie przygotowane przez Dfe projekty, które znalazły się na wymienionych listach rankingowych, dotyczą rozwiązań informatycznych oferowanych przez Infosystems sa dla branży poligraficznej i opakowaniowej. jest to o tyle znaczące, że ParP zaopiniował pozytywnie zaledwie 245 ze złożonej w ramach konkursu rekordowej liczby 1002 wniosków o dofinansowanie. – ogłoszone wyniki naboru jednoznacznie wskazują, że system Printmanager.jDf nie tylko usprawnia zarządzanie firmą, ale również w sposób nowatorski wspiera kooperację z partnerami biznesowymi w modelu B2B. Warto też podkreślić, że najlepszy z naszych zaakceptowanych do dofinansowania projektów otrzymał aż 96 na 100 możliwych do uzyskania punktów – mówi Paweł szarubka, kierownik Departamentu funduszy europejskich w firmie Infosystems sa. Działanie 8.2 Po Ig nie jest dofinansowaniem prostym, co dobitnie pokazują ostatnie listy rankingowe. tym większym sukcesem jest przyznanie dotacji aż ośmiu projektom przygotowanym przez Departament funduszy europejskich. Wszystkie one dotyczą rozwiązań informatycznych Infosystems sa dla branży poligraficznej i produkcji opakowań. Dzięki uzyskaniu dofinansowania sięgającego nawet 70 proc. poniesionych kosztów drukarnie mogły zdecydować się na zakup nowoczesnych rozwiązań informatycznych z najwyższej półki, usprawniających nie tylko zarządzanie firmą, ale również elektroniczną wymianę danych z partnerami biznesowymi. osiągnięty sukces w działaniu 8.2 wskazuje, że Departament funduszy europejskich firmy Infosystems sa ma na swoim koncie nie tylko

38

Paweł szarubka, kierownik Departamentu funduszy europejskich w firmie Infosystems sa

osiągnięcia w pozyskiwaniu dotacji unijnych na realizację projektów inwestycyjnych, ale również z zakresu wdrożeń innowacyjnych rozwiązań informatycznych, optymalizujących kierowanie przedsiębiorstwami poligraficznymi na szczeblu zarządczym i operacyjnym. – Kolejny nabór wniosków o dofinansowanie na działanie 8.2 Po Ig rozpocznie się 3 października tego roku. już dziś wszystkich serdecznie zapraszamy do współpracy z nami – mówi Paweł szarubka. materiały: Infosystems sa Informator PolIgrafIczny 05/2011 vidart


zARząDzANIE

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dialog społeczny w wymiarze mikro Dialog społeczny można wzbogacać i umacniać. Powodów do takiego działania jest wiele. Jednak żeby prowadzić efektywne konsultacje społeczne, trzeba się dialogu nauczyć. Najlepiej na własnym „podwórku”.

Konsultacje regionalne o ile Komisja trójstronna to instytucja atrakcyjna medialnie – to przecież w jej ramach przedstawiciele rządu, organizacji pracodawców i związków zawodowych debatują nad najważniejszymi dla całego kraju i gospodarki zagadnieniami – o tyle dialog na szczeblu regionalnym i lokalnym rzadko jest komentowany w prasie czy telewizji. część społeczeństwa nie tylko nie wie o istnieniu wojewódzkich komisji dialogu społecznego, ale również nie uświadamia sobie znaczenia i wpływu konsultacji społecznych na funkcjonowanie ich regionu, miasta czy zakładu pracy. Badania wiedzy pracowników przedsiębiorstw na temat dialogu społecznego, zrealizowane w ramach projektu „Dialog społeczny filarem porozumienia” w województwach wielkopolskim, zachodniopomorskim i lubuskim, wykazały, że zaledwie 18 proc. zatrudnionych słyszało o działaniach podejmowanych przez miejscowy WKDs. tymczasem to właśnie na forum WKDs rozstrzyga się coraz więcej spraw ważnych z punktu widzenia lokalnej społeczności.

Czym jest WKDS?

Wojewódzkie komisje dialogu społecznego to struktury powoływane przez wojewodę na wspólny wniosek co najmniej jednej organizacji związkowej i przynajmniej jednej organizacji

40

pracodawców, przy czym obie organizacje muszą być reprezentatywne w rozumieniu ustawy. Podstawy działania WKDs reguluje ustawa z 6 lipca 2001 roku o trójstronnej Komisji do spraw społeczno-gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego, zgodnie z którą komisje obradują nie rzadziej niż raz na trzy miesiące, a posiedzenia są zwoływane w zależności od potrzeb (można również powołać stałe i doraźne zespoły robocze). to właśnie w WKDs-ach, między przedstawicielami wojewody (strona rządowa), związków zawodowych, organizacji pracodawców i strony samorządowej (reprezentowanej przez marszałka województwa) wypracowywane są porozumienia w najistotniejszych sprawach społeczno-ekonomicznych województwa. na wspólny wniosek partnerów społecznych komisje konsultują koncepcję strategii rozwoju województwa, przedstawioną przez marszałka województwa, wyrażają opinię w sprawach dotyczących wynagrodzeń i świadczeń społecznych przekazanych przez Komisję trójstronną, a także we wszystkich zagadnieniach obejmujących zakres zadań związków zawodowych, organizacji pracodawców, a także tych leżących w kompetencji administracji rządowej i samorządowej. Potwierdzeniem roli wojewódzkich konsultacji społecznych mogą być wyniki ankiety przeprowadzonej wśród koordynatorów regionalnych Informator PolIgrafIczny 06/2011 vidart


projektu „skuteczni eksperci = efektywny Dialog”, realizowanego przez związek rzemiosła Polskiego. respondenci podkreślali, że to właśnie w WKDs-ach wypracowuje się skuteczne sposoby łagodzenia lokalnych konfliktów i poprawy funkcjonowania regionu. mimo szerokiego obszaru działania i stosunkowo krótkiego okresu istnienia wojewódzkich komisji wielu ekspertów wskazuje na potrzebę ożywienia, a nawet wprowadzenia znaczących zmian strukturalnych w celu zwiększenia ich roli w funkcjonowaniu regionu. Krytyczne głosy co do znaczenia podejmowanych przez komisje działań pojawiają się zarówno po stronie pracodawców jak i związkowców. – W powszechnej świadomości sądzi się, że dialog nie ma znaczenia i służy jedynie za parawan, bo i tak o wszystkim decyduje swoisty lokalny układ sił polityczno-towarzyskich w województwie, powiecie czy gminie – mówi jacek Hordejuk, koordynator regionalny projektu „skuteczni eksperci = efektywny Dialog”. siła i skuteczność rozwiązywania konfliktów społecznych i podejmowanych w ramach WKDs uchwał różni się w zależności od regionu. jednak znaczenie głosów płynących z komisji polega przede wszystkim na tym, że właśnie na jej posiedzeniach każda ze stron może wyrazić swoją opinię i zasugerować rozwiązanie służące godzeniu interesów pracowników i pracodawców czy rozwojowi regionu.

Codzienna rzeczywistość dialogu w regionie

w skali od jednego do pięciu ocenili jakość pracy WKDs-ów w swoich regionach na czwórkę z minusem. obraz jest więc dość pozytywny, choć wskazuje na konieczność dalszego wzmacniania i usprawniania tej instytucji. związek rzemiosła Polskiego ma swoich przedstawicieli w komisjach, co pozwala na rozwiązanie problemów przedsiębiorców z sektora mŚP. Wymieniane przez koordynatorów regionalnych projektu „se = eD” kwestie, takie jak: zmiany w przepisach dotyczących przetargów, problem rozwoju przedsiębiorczości w regionie czy np. kierunki rozwoju szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego, spotykały się w WKDs-ach z zainteresowaniem i chęcią rozwiązania problemu poprzez dialog społeczny. jak najbardziej zasadne wydaje się w tej sytuacji zdobycie przez przedstawicieli mŚP czy też przyszłych przedsiębiorców umiejętności do prowadzenia konsultacji społecznych. We wspomnianej już publikacji „analiza funkcjonowania instytucji dialogu społecznego na poziomie wojewódzkim” autorzy wskazują, że w konsultacjach społecznych bardzo przydatne są: wiedza z zakresu prawa, ekonomii, czasem z szerzej rozumianych nauk społecznych. niezwykle cenne jest również doświadczenie zawodowe i „życiowe”, a przede wszystkim umiejętność komunikacji i mediacji.

z badań przedstawionych w wydanej przez Katedrę socjologii ekonomicznej Kolegium ekonomiczno-społecznego sgH w Warszawie „analizie funkcjonowania instytucji dialogu społecznego na poziomie wojewódzkim” wynika, że zarówno pracodawcy, pracobiorcy, jak i samorządy dobrze Warto inwestować w dialog oceniają stan regionalnego dialogu społecznego. Właśnie takie umiejętności mogli zdobyć uczestPodobne spostrzeżenia przedstawiło 26 koordy- nicy szkoleń z projektu „skuteczni eksperci = natorów regionalnych projektu „se = eD”, którzy efektywny Dialog”, który zakończył się 31 maja br. V vidart Informator PolIgrafIczny 06/2011

41


zARząDzANIE głównym jego celem jest wzmocnienie potencjału eksperckiego zrP i jego organizacji członkowskich oraz podnoszenie świadomości roli dialogu, jako metody rozwiązywania problemów społeczno-gospodarczych. Dzięki szkoleniom uczestnicy zdobyli niezbędną wiedzę i kompetencje potrzebne do prowadzenia efektywnego dialogu z partnerami społecznymi na poziomie regionalnym i lokalnym. Beata rzepiela, jeden z koordynatorów regionalnych projektu, szczególnie pozytywnie oceniła warsztaty poświęcone prowadzeniu negocjacji: – Wiedza i umiejętności nabyte podczas zajęć pozwoliły mi lepiej przygotować się do udziału w takich gremiach jak Wojewódzka Komisja Dialogu społecznego i zespół ds. małej i Średniej Przedsiębiorczości. również koordynator regionalny jacek Hordejuk wskazał zdolności komunikacyjne wyniesione z warsztatów jako bardzo cenne. Bardzo istotna jest również świadomość roli dialogu społecznego. z ankiet projektu „se = eD” wynika, że działania WKDs-ów często nie są dostrzegane czy ogólnie znane w regionie. Koordynator projektu Izabela opęchowska pozytywnie ocenia jego efekty. – Projekt pozwolił

Podczas warsztatów uczestnicy szkoleń mieli okazję dyskutować na temat barier ograniczających skuteczny dialog w regionach. najpoważniejszą z nich są według nich ograniczone kompetencje przedstawicieli gremiów na poziomie wojewódzkim i powiatowym. zdaniem Izabeli opęchowskiej, jest to poważny problem ograniczający rozwój dialogu i jego pozytywny wpływ na funkcjonowanie regionu: – co z tego, że członkowie WKDs czy PrD coś wypracują, skoro nikt nie chce ich słuchać, nie chce wprowadzić w życie przepisów bądź wypracować odpowiednich zmian? musimy dalej pracować, aby dialog w regionach był coraz lepiej widoczny, a zasiadający w WKDs-ach eksperci jak najlepiej przygotowani. związek rzemiosła Polskiego planuje kontynuację projektu „skuteczni eksperci = efektywny Dialog”. – tym razem skupimy się na wsparciu szesnastu ekspertów, którzy będą zobowiązani do wzmacniania dialogu w WKDs-ach – mówi Izabela opęchowska. – Ponadto przewidujemy przeszkolenie z wiedzy o dialogu społecznym oraz technik negocjacyjnych samych członków WKDs-ów i Wojewódzkich oraz Powiatowych rad zatrudnienia reprezentujących część społeczeństwa nie tylko nie środowisko rzemieślnicze w tych grewie o istnieniu wojewódzkich komisji miach. równie ważne jak szkolenia eksdialogu społecznego, ale również nie pertów będą w nowym projekcie uświadamia sobie znaczenia i wpływu spotkania z przedsiębiorcami. – takie konsultacji społecznych na funkcjo- spotkania to nie tylko okazja do wymiany spostrzeżeń, to szansa na poznowanie ich regionu, miasta czy nanie i przedyskutowanie największych zakładu pracy. problemów, z jakimi borykają się rzemieślnicy, jak choćby kwestia działań pracownikom izb rzemieślniczych, zajmujących wobec wstrzymania środków z funduszu Pracy się problematyką dialogu społecznego, na szersze – zaznacza koordynator projektu. spojrzenie na problematykę społeczno-gosporzeczywistość pokazuje, że dzięki regularnym darczą oraz zadania partnerów społecznych. konsultacjom społecznym niepokoje, konflikty również przeszkoleni przedsiębiorcy podkreślali, czy problemy mogą być dostrzegane we wczesnej że dopiero teraz, po odbyciu cyklu szkoleń na fazie. a eksperci w dialogu poprzez systematyczne temat dialogu na poziomie centralnym, regio- monitorowanie obszaru społeczno-gospodarczego nalnym czy europejskim, są w stanie dyskutować w regionie mogą skutecznie zażegnywać niepoo jego roli z pełnym przekonaniem. Do tej pory rozumienia i rozwiązywać problemy, zanim obejmą zarówno pracownicy izb, jak i sami przedsiębiorcy one szersze kręgi. traktowali dialog jako instrument bez znaczenia. anna Dowgird

42

Informator PolIgrafIczny 06/2011 vidart


zARząDzANIE

Divante inwestuje w system Quartic Data Force Group, twórca Systemu Rekomendacyjnego Quartic, zyskał partnera strategicznego i inwestora – Divante.

O

wstać w Polsce. Wieloletnie doświadbie firmy połączyły siły na czenie twórców Quartica, praca rynku e-commerce, zaprzy data mining dla największych wiązując 13 maja firmę korporacji, doskonale sprawdza się Quartic sp. z o.o., w której Divante w coraz bardziej wymagających zaobjęło mniejszościowe udziały. stosowaniach e-commerce – mówi Produkt Quartic został wprowadzony na rynek niecały rok temu, a już tomasz Karwatka, prezes zarządu zyskał wielu znaczących klientów Divante. – Inwestujemy w Quartic, i uznanie w branży. oferta Quartic bo widzimy wielką wartość dodaną adresowana jest głównie do liderów dla naszych klientów. już prowadzimy rynku, jednak spółka oferuje swoje tomasz Karwatka, prezes wspólnie kilka projektów – łącząc rozwiązania również w sektorze msP. zarządu Divante badania usability, systemy rekomensystemu rekomendacji Quartic dacji oraz nowoczesne platformy używają już między innymi: gratka.pl, e-commerce, możemy zaproponować empik.com, merlin.pl, electroworld.pl, naszym klientom zupełnie nowy Playmobile.pl oraz szereg innych firm poziom efektywności. działających w branży e-commerce. – Bardzo zależało nam na pozyskaniu system automatycznie gromadzi partnera i inwestora z dużym dośi analizuje informacje o zachowaniach wiadczeniem w branży e-commerce, klientów na witrynie. na tej podstadzięki któremu będziemy mogli rozwie precyzyjnie poznaje ich potrzeby winąć system rekomendacji Quartic i preferencje zakupowe. z obszero nowe, praktyczne i skuteczne roznego katalogu produktów lub treści Paweł Wyborski, prezes wiązania, które są potrzebne na rynku. Quartic przedstawia najlepszą dla zarządu Quartic takim partnerem jest właśnie firma klienta ofertę. zastosowanie nowoDivante, której doświadczenie i pozycja czesnych algorytmów eksploracji danych (data rynkowa pozwolą nam jeszcze szybciej się rozwijać mining) i sztucznej inteligencji pozwala prze- – mówi Paweł Wyborski, prezes zarządu Quartic kształcić zgromadzone dane o preferencjach oraz partner w Data force group. – Przez ostatni klientów w użyteczną wiedzę, dzięki której po- rok udało nam się osiągnąć pozycję lidera rynku, wstają rekomendacje dopasowane do potrzeb a to zobowiązuje. Dlatego oprócz stałego rozwoju każdego klienta. Quartic niebawem zaproponujemy w branży onW wypadku empik.com konwersja z reko- line również inne produkty. mendacji Quartic była o 30 proc. większa niż firma Quartic sp. z o.o. uruchomiła jednostandardowa konwersja rejestrowana w sklepie. cześnie program testowy – dzięki niemu można – gdy na początku roku rozpoczęliśmy poszuki- przez 30 dni korzystać bezpłatnie z systemu rewanie interesujących narzędzi, które mogą wspierać komendacji, by przekonać się o jego skuteczności. e-commerce, nie przypuszczaliśmy nawet, iż tak Więcej informacji na: www.quartic.pl. zaawansowane rozwiązania jak Quartic mogą poźródło: Divante

44

Informator PolIgrafIczny 06/2011 vidart


FINANSE

POSTęPOWANIE EGZEKUCyJNE

Bezpieczna sprzedaż „na kredyt” (8) Gdy uzyskamy prawomocne rozstrzygnięcie sądowe, a dłużnik nadal nie spłaca należności, nie pozostaje nam nic innego, jak skierować naszą sprawę do postępowania egzekucyjnego.

P

owinniśmy wiedzieć, co robić, żeby egzekucja należności była jak najbardziej skuteczna. z moich wieloletnich doświadczeń wynika, że powinniśmy: 1.dokładnie rozpoznać majątek dłużnika oraz źródła jego przychodów; 2. wybrać właściwą kancelarię komorniczą do współpracy (zapewniającą wysoką skuteczność); 3.aktywnie uczestniczyć w postępowaniu egzekucyjnym, w tym uzgadniać z komornikiem plan przeprowadzenia egzekucji, nadzorować prowadzenie egzekucji i ewentualnie brać udział w czynnościach u dłużnika. ad 1. Idealna jest sytuacja, gdy wierzyciel dokładnie rozpoznał majątek, dochody dłużnika i wskaże we wniosku szczegółowe dane. mając dobrze przygotowany wniosek egzekucyjny, o wiele łatwiej planować i nadzorować prowadzenie postępowania przez komornika. także komornik wykazuje większe zaangażowanie, gdy widzi mienie, z którego może zaspokoić wierzyciela. niestety, taka sytuacja nie jest dominująca. często wiedza wierzyciela o majątku dłużnika jest cząstkowa lub żadna. gdy wierzyciel nie jest

46

w stanie we wniosku lub po dodatkowym wezwaniu komornika wskazać konkretnego majątku służącego do zaspokojenia jego roszczenia, komornik jest zobowiązany wezwać dłużnika do złożenia wyjaśnień z zagrożeniem, że jeżeli bezzasadnie tego odmówi, to komornik może ukarać go grzywną do 500 złotych. ten tryb może służyć uzyskaniu wyjaśnień od dłużnika tylko co do sposobu egzekucji wskazanego przez wierzyciela, a nie ustaleniu innego majątku dłużnika. Podobnych wyjaśnień komornik może żądać od innych osób i podmiotów w zakresie informacji niezbędnych do prowadzenia postępowania. Wierzyciel może także wystąpić do sądu rejonowego ogólnej właściwości dłużnika o wyjawienie majątku przez dłużnika. musi wówczas wykazać, że na skutek prowadzonej egzekucji nie uzyskał w pełni zaspokojenia swej wierzytelności i może żądać zobowiązania dłużnika do złożenia wykazu swego majątku oraz wyszczególnienia rzeczy i miejsca, gdzie się znajdują, a także przypadających mu wierzytelności i innych praw majątkowych. może on również zażądać wyjawienia majątku przed wszczęciem egzekucji. aby skorzystać z tego prawa, musi uprawdopodobnić, że nie uzyska zaspokojenia w pełni swej należności Informator PolIgrafIczny 06/2011 vidart


ze znanego mu majątku albo z przypadających dłużnikowi bieżących świadczeń periodycznych za okres 6 miesięcy. zgodnie z art. 7971 kpc wierzyciel może skorzystać z następnego instrumentu i zlecić komornikowi poszukiwanie majątku dłużnika za wynagrodzeniem. Poszukiwanie takie może być skuteczne, gdyż komornik może korzystać ze źródeł informacji, z których nie może korzystać wierzyciel. takimi źródłami są w szczególności banki, urzędy skarbowe, zus oraz organy administracji publicznej. ad 2. Wierzyciel powinien w świadomy sposób dokonać wyboru komornika i z nim współpracować. W swoim wyborze powinien wiedzieć, jakiego poziomu usług oczekuje od komornika, jakiej szybkości i dociekliwości w działaniach. jeśli wierzyciel kieruje do postępowania egzekucyjnego stosunkowo dużo spraw, to powinien wybierać w miarę możliwości jednego komornika prowadzącego sprawy na większym obszarze. sposób działania i skuteczność poszczególnych komorników, mimo że objęta tymi samymi przepisami jest bardzo różna. Duże znaczenie ma zaangażowanie i doświadczenie komornika. Świadomy wierzyciel obserwuje, w jakim stopniu dany komornik spełnia te cechy. statystyki wskazują, że przeciętny czas trwania egzekucji komorniczej to ok. 9 miesięcy, a ok. 2/3 postępowań egzekucyjnych kończy się niepowodzeniem. Dość ciekawą informacją jest skuteczność i szybkość postępowania w zależności od wielkości kancelarii. gdy wzięto pod uwagę 10 proc. największych kancelarii, to okazało się, że działają one najszybciej. natomiast jednocześnie te kancelarie są najmniej skuteczne. skuteczność w tych kancelariach była bardzo niska i wyniosła tylko ok. 17 proc., a więc tylko połowę tego, co średnia dla wszystkich kancelarii (powyższe dane: ministerstwo sprawiedliwości). można przyjąć założenie, że te kancelarie przyjęły strategię prowadzenia dużej ilości postępowań egzekucyjnych. z takich kancelarii korzysta znaczna ilość dużych instytucji finansowych, w których jest realizowana strategia szybkiego przeprowadzania egzekucji i zamykania spraw. zmieniając vidart Informator PolIgrafIczny 06/2011

jacek ruciński, prezes zarządu Protector Inkaso sp. z o.o.

PROTECTOR INKASO Sp z o.o. specjalizujemy się w realizacji kompleksowych usług windykacyjnych świadczonych podmiotom gospodarczym. Prowadzimy wszelkie działania związane z odzyskiwaniem należności : – negocjacje z dłużnikami (na wszystkich etapach postępowania) – prowadzenie spraw w postępowaniach sądowych – rozpoznawanie majątku dłużników – wspomaganie egzekucji komorniczej Protector Inkaso sp. z o.o. prowadzi działalność windykacyjną od 1998 roku. Biuro operacyjne i handlowe znajduje się w Warszawie. firma działa na terenie całego kraju, ale najwięcej zleceń realizuje na mazowszu . Dotychczas Protector Inkaso przeprowadziła kilka tysięcy postępowań windykacyjnych – w tym ponad tysiąc na drodze postępowania sądowego. firmę tworzy ok. 20 pracowników i współpracowników z doświadczeniem w branży windykacyjnej, prawnej i finansowej.

47


FINANSE należy powołać się na art. 8 ustawy o Komornikach sądowych i egzekucji). Komornik zatrudnia w swojej kancelarii zazwyczaj od kilku do kilkunastu osób. W zakresie uprawnień jest on funkcjonariuszem publicznym mającym uprawnienia przede wszystkim do egzekwowania tytułów wykonawczych. natomiast w aspekcie finansowym komornik działa jak przedsiębiorca, czyli ma przychody i koszty, a różnica po opodatkowaniu jest jego zyskiem. Podstawowym przychodem komornika jest określony procent prowizji od odzyskanych należności oraz różnego rodzaju zaliczki na podejmowane czynności, a podstawowymi kosztami są wydatki poniesione na przeprowadzenie działań egzekucyjnych przez niego i jego pracowników. Konsekwencją takiej konstrukcji finansowej działalności komorników jest fakt, że najbardziej cenią oni sprawy na średnie lub większe kwoty (bo z nich można uzyskać większą prowizję) oraz sprawy, które można poprowadzić w sposób względnie łatwy i skuteczny bez nadzwyczajnych kosztów. zdecydowanie łatwiejszy wybór skutecznego komornika Bardzo ważny dla skuteczności egzekucji i zapewnienia odpowiedniego jest aktywny udział wierzyciela poziomu zaangażowania z jego w postępowaniu egzekucyjnym. strony ma wierzyciel, który ma skuteczność postępowania egzekucyjnego dużo spraw, szczególnie wyzależy w dużej mierze od szybkości sokodochodowych. trudniejszą sytuację ma wierzyciel, który egzekucji. mimo że dłużnik ogólnie jej się ma sprawy na małe kwoty spodziewa, to warto działać tak, aby nie i szczególnie w takich sytuabył na nią przygotowany i aby nie pozwolić cjach bardzo ważne jest podanie dokładnych i istotnych mu na podjęcie działań zmierzających do informacji o majątku i dochopozbycia się majątku. dach dłużnika. Komornik, mając nawet nieW Polsce jest w chwili obecnej ponad 830 ko- wielką kwotę do odzyskania (mniejszą prowizję), morników i ich liczba dynamicznie rośnie. Pod- jeśli widzi dobrze przygotowany wniosek, stawową jednostką obszarową, w której działa w którym są informacje dające poważne szanse komornik, jest rewir komorniczy. W ramach na odzyskanie należności, jest skłonny bardziej rewiru może działać kilku komorników. Korzystanie angażować się w realizację tego wniosku. z komornika z rewiru jest obligatoryjne w przyad 3. Bardzo ważny dla skuteczności egzepadku prowadzenia spraw o egzekucję z nieruchomości. W pozostałych sprawach, poza pew- kucji jest aktywny udział wierzyciela w postęnymi wyjątkami, jest swoboda wyboru komornika powaniu egzekucyjnym. W grę wchodzi m.in. niezależnie od rewiru (we wniosku egzekucyjnym wspólne zaplanowanie z komornikiem kolejności strategię, część wierzycieli mogłaby uzyskać lepsze efekty, ale ponieważ komornicy działają zgodnie z wnioskami wierzycieli, to widocznie sytuacja taka jest wygodna zarówno dla wierzycieli, jak i komorników. małe kancelarie komornicze mają średnią skuteczność, ale statystycznie działają najwolniej. statystycznie najbardziej korzystne dla wierzyciela jest korzystanie z kancelarii średnich. mają one największą skuteczność i średnią szybkość, a jeśli świadomy wierzyciel miałby wybierać pomiędzy szybkością a skutecznością, to oczywiście ważniejsza jest skuteczność. zamieszczone powyżej statystyki wskazują, że różni komornicy mogą osiągać bardzo różną skuteczność. można z tego wysnuć wniosek, że jeśli wierzyciel chce zwiększyć skuteczność postępowania egzekucyjnego, powinien wiedzieć, w jaki sposób skonstruowana jest instytucja komornika, oraz znać swoje możliwości wpływania na postępowanie egzekucyjne oraz na samego komornika.

48

Informator PolIgrafIczny 06/2011 vidart


działań, nadzorowanie wykonania poszczególnych czynności, ewentualny wspólny wyjazd w teren na czynności egzekucyjne u dłużnika. taka postawa wierzyciela powoduje, że komornik prowadzi sprawę z dużo lepszym skutkiem niż zazwyczaj. skuteczność postępowania egzekucyjnego zależy w dużej mierze od szybkości egzekucji. mimo że dłużnik ogólnie jej się spodziewa, to warto działać tak, aby nie był na nią przygotowany i aby nie pozwolić mu na podjęcie działań zmierzających do pozbycia się majątku. W trakcie współpracy pomiędzy wierzycielami a komornikami pojawiają się różne obszary sporu. najczęściej spory dotyczą tego, że wierzyciel uważa, że komornik źle prowadzi sprawę, nie stara się wystarczająco i osiąga słabe efekty. oczywiście różne mogą być powody takich sytuacji. czasem winny jest wierzyciel, który nie przygotował żadnych informacji, nie zna prawa i procedur, a oczekuje od komornika natychmiastowego odzyskania całej kwoty długu. zdarzają się także sytuacje (szczególnie gdy współpracuje się z przypadkowymi komornikami), że czynności nie są realizowane zgodnie z wnioskiem lub są realizowane opieszale po wielu interwencjach. zazwyczaj wynika to z faktu, że komornicy mogą mieć inne priorytety, brak

czasu, dana czynność jest mało opłacalna lub mało skuteczna. jeśli wierzyciel spotyka się z takimi działaniami, to długofalowo powinien wybrać do współpracy innego komornika. natomiast w konkretnych przypadkach trzeba wielokrotnie interweniować i konsekwentnie domagać się działań przewidzianych prawem i zgodnych z wnioskiem egzekucyjnym. W trudnych sytuacjach można skorzystać z przewidzianych prawem sposobów wpływania na działania komornika poprzez instytucje trzecie, np. skargi na czynności z art. 767 kpc, skargi na opieszałość komornika, skargi do prezesa sądu rejonowego w ramach nadzoru sądowego nad komornikiem. skuteczność postępowania egzekucyjnego zależy od wielu czynników, w tym także od zaangażowania, znajomości procedur, wielkości i ilości spraw. Dlatego wierzyciel (zresztą tak jak i przy innych aspektach związanych z udzielaniem kredytów kupieckich i windykacją) powinien podjąć decyzję, czy sam poradzi sobie z nadzorowaniem postępowania, czy ma odpowiednie służby, czy skorzystać z pomocy prawnika lub firmy windykacyjnej i jakie to ma konsekwencje finansowe. takim dylematom będzie poświęcony następny artykuł z tej serii. jacek ruciński, prezes zarządu Protector Inkaso sp. z o.o.

Wydawnictwa Vidart dostępne są także w postaci elektronicznej. Do wyboru są dwa rozwiązania. Każde z nich ma swoje zalety.

Pobierz plik PDF • Ściągasz i masz • mały plik ok. 4mB • Interaktywny spis treści • Wszechstronne przeszukiwanie • linki do informacji zewnętrznych.

Oglądaj on-line • oglądasz bez pobierania • Intuicyjne odwracanie stron • Wyszukiwanie z graficzną prezentacją • graficzny indeks • linki do informacji zewnętrznych.

aby otrzymywać dostęp do wydań elektronicznych już w chwili przekazania numeru do druku: prześlij swoje dane do editor4@vidart.com.pl Wcześniejsze wydania dostępne w zakładkach: archiwum Vidart lub archiwum Print Partner.

vidart Informator PolIgrafIczny 06/2011

49


WyDARzENIA

Raport końcowy targów Interpack 2011 Tegoroczne targi Interpack niewiele ustępowały rekordowym targom z roku 2008, a jak twierdzą organizatorzy, 75 proc. ze 166 tys. osób zwiedzających to przedstawiciele zarządów firm i specjaliści pracujący na stanowiskach upoważniających do podejmowania decyzji inwestycyjnych, co stanowi w stosunku do analogicznych danych z poprzednich lat wyjątkowo wysoki udział szczególnie ważnych dla targów gości.

m

iędzynarodowe targi Interpack są największą na świecie, odbywającą się w cyklu trzyletnim, imprezą wystawienniczą surowców, opakowań i maszyn pakujących dla przemysłu spożywczego, farmaceutycznego, kosmetycznego, dóbr przemysłowych itp. W tym roku w dniach 12-18 maja zajęła ona 19 hal wystawowych w Düsseldorfie. targi te oferują kom-

50

pletny pakiet branży opakowaniowej (począwszy od wytwarzania materiałów opakowaniowych, poprzez całą paletę surowców, maszyn opakowaniowych, dystrybucję, zapewnienie jakości, technikę opakowań, logistykę sprzedaży aż do utylizacji opakowań). W poprzedniej edycji targów uczestniczyło 2746 wystawców, a wśród nich 33 z Polski, zaś odwiedziło je ponad 200 tys. osób. Informator PolIgrafIczny 06/2011 vidart


W czasie trwania targów Interpack 2011 w dniach 16 i 17 maja firma messe Düsseldorf wspólnie z organizacją narodów zjednoczonych do spraw Wyżywienia i rolnictwa (fao − food and agriculture organisation) zorganizowały w ramach kampanii oszczędzania żywności (save food) kongres z udziałem ponad 300 uczestników

W tym roku targi Interpack − impreza targowa poświęcona wyłącznie drukowaniu i wykonywaniu opakowań − odbyły już po raz 53. ofertę targową prezentowało 2700 firm z 60 krajów. Polskę reprezentowało 28 wystawców. „oczekuje się, że w wyniku targowych spotkań wysokiej rangi specjalistów dojdzie w najbliższej przyszłości do podpisania szeregu kontraktów handlowych”. opinię taką wyraził w opublikowanym raporcie końcowym targów ich szef christian traumann, występujący jednocześnie jako dyrektor zarządzający stoiskiem targowym firmy multivac sepp Haggenmüller. targi Interpack 2011 podtrzymały swoją opinię najważniejszej imprezy targowej w branży opakowań. Ponad 100 tysięcy osób (ponad 60 proc. gości) byli to cudzoziemcy, którzy zjechali do Düsseldorfu z wielu bliższych i bardziej odległych krajów świata. W czasie trwania targów Interpack 2011 firma multivac sepp Haggenmüller zarejestrowała o 30 proc. więcej kontaktów niż na targach w roku 2008. Podobnie wzrost ilości gości kształtował się u innych wystawców. często firmy prezentowały swoją ofertę w nowatorski, interesujący dla odwiedzających targi sposób. jednym z wiodących tematów była problematyka dotycząca stworzenia platformy komunikacyjnej umożliwiającej wielostronny kontakt i wymianę informacji pomiędzy wszystkimi stronami rynku opakowań. vidart Informator PolIgrafIczny 06/2011

Wystawa save food towarzysząca targom Interpack 2011

51


WyDARzENIA W czasie trwania targów Interpack 2011 w dniach 16 i 17 maja firma messe Düsseldorf wspólnie z organizacją narodów zjednoczonych do spraw Wyżywienia i rolnictwa (fao − food and agriculture organisation) zorganizowały w ramach kampanii oszczędzania żywności (save food) kongres z udziałem ponad 300 uczestników. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele firm stanowiących kolejne ogniwa wytwórcze i przetwórcze związane z produkcją żywności. W spotkaniach tych brali udział także producenci opakowań. uczestnicy dyskusji wskazywali miejsca, gdzie występuje w skali globalnej i lokalnie zjawisko marnowania żywności. Wystawa na ten temat towarzysząca targom Interpack 2011 będzie w październiku tego roku prezentowana w kwaterze głównej fao w rzymie podczas Światowego dnia Żywności (World food Day). Popularnymi miejscami przykuwającymi uwagę gości targowych były także stoiska o tematyce innowacyjności w dziedzinie opakowań (Innovationparc Packaging) oraz dotyczące opakowań metalowych (metal Packaging Plaza). na powierzchni targowej Innovationparc Packaging rozmieszczono specjalne stoiska firm, których produkty stanowią razem łańcuch produkcyjny wielu produktów. firmy te oferują rozwiązania szczególnie wyróżniające się jakością. ogólnym hasłem Innovationparc Packaging, niejako mottem tej części targów było hasło „Quality of life”. oferta obejmowała dostępne już na rynku opakowań zarówno rozwiązania wyróżniające się wysoką jakością, jak i projekty dotyczące przyszłości. Przy współudziale stowarzyszeń z branży opakowań metalowych VmV i empac w części targów Interpack metal Packaging Plaza wydzielono przestrzeń, która stała się miejscem spotkań, dyskusji i wymiany poglądów specjalistów zainteresowanych wykonywaniem i stosowaniem opakowań metalowych. opracował janusz Żak

52

stoiska o tematyce innowacyjności w dziedzinie opakowań (Innovationparc Packaging) Informator PolIgrafIczny 06/2011 vidart


WyDARzENIA

Warszawskie Targi Książki Drugie Warszawskie Targi Książki, przy braku bezpośredniej konkurencji, potwierdziły swą pozycję. Organizatorom udało się również rozwinąć zapowiadaną wcześniej koncepcję targów książki.

I

mpreza w warszawskim Pałacu Kultury zgromadziła 621 wystawców z 14 krajów: armenii, australii, czech, finlandii, francji, grecji, Indii, Izraela, niemiec, rosji, szwecji, tajwanu, ukrainy i Wielkiej Brytanii oraz z Polski i jest to dwukrotnie więcej niż w ubiegłym roku, gdy część wystawców wzięła udział w targach organizowanych przez ars Polonę. szczególą uwagę zwracało bogactwo imprez towarzyszących. stawiło się blisko 360 autorów. odbyło się ponad 650 wydarzeń – spotkań autorskich, seminariów, prezentacji, konferencji, w tym 128 wydarzeń dla dzieci. targi były również miejscem wręczania wielu prestiżowych

54

nominacji i nagród oraz prezentacji wystaw. tegoroczne Warszawskie targi Książki odwiedziły 35 683 osoby. Większość zwiedzających i wystawców była zadowolona z tej edycji, choć nie mogą tego potwierdzić wydawcy komiksów ulokowani poza główną imprezą, do których ciężko było trafić. statystyki pokazują, że przy braku bezpośredniej konkurencji Warszawskie targi Książki mogą być największą tego typu imprezą w Polsce. Dla porównania − na jesiennych targach w Krakowie pokazało się 453 wystawców i 400 autorów, a zwiedzających było niemal tyle co w Warszawie. Informator PolIgrafIczny 06/2011 vidart


o targach, o ich problemach i przyszłości rozmawiamy z agnieszką ziemiańską, dyrektorem marketingu organizatora targów, spółki murator eXPo. Jak wygląda sprawa sporu z Ars Poloną? Czy rzeczywiście, jak zapowiadał to prezes Grzegorz Guzowski, zostaliście pozwani? Czy będzie tego ciąg dalszy? − Powtórzę za wydanym już w kwietniu tego roku oświadczeniem prezesa zarządu spółki murator eXPo jacka oryla, że nie wydawało nam się rzeczą pierwszorzędną informować o tym za pośrednictwem mediów, ale już w sierpniu ubiegłego roku spółka murator eXPo skierowała do sądu pozew przeciwko ars Polonie sa o ochronę dóbr osobistych spółki wynikających z publicznego szkalowania i podawania nieprawdziwych informacji. Wyznaczono termin rozprawy. na tej płaszczyźnie zamierzamy dochodzić swoich praw. Pozew ars Polony sa traktujemy jako formę obrony przed naszym pozwem, trudno zresztą traktować poważnie zarzuty w nim stawiane – przede wszystkim przywłaszczenie sobie know-how organizacyjnego. jesteśmy jednym z wiodących organizatorów targów w Polsce. organizujemy kilkanaście imprez targowych rocznie i to właśnie nowoczesna formuła organizacji tych imprez jest przyczyną naszego sukcesu. Bezsensowne byłoby więc wzorowanie się na imprezie anachronicznej i powszechnie krytykowanej, jaką były międzynarodowe targi Książki. nie przewidujemy więc, by jakiekolwiek pozwy składane przez ars Polonę mogły powstrzymać rozwój Warszawskich targów Książki w przyszłości. Jaki jest wasz stosunek do Targów Krakowskich? Czy traktujecie je jako konkurencję czy też uzupełnienie oferty (w końcu udziałowcy WTK wystawiają się również w Krakowie)? − jesteśmy skoncentrowani na budowaniu pozycji Warszawskich targów Książki, chcemy maksymalnie wykorzystać ogromny potencjał tej imprezy. Wyniki II edycji są imponujące, niezwykle optymistycznie rokują na przyszłość. W targach wzięło udział 621 wystawców z Polski vidart Informator PolIgrafIczny 06/2011

agnieszka ziemiańska, dyrektor marketingu organizatora targów, spółki murator eXPo

i 14 innych krajów: armenii, australii, czech, finlandii, francji, grecji, Indii, Izraela, niemiec, rosji, szwecji, tajwanu, ukrainy i Wielkiej Brytanii. na targach swoje publikacje promowało blisko 360 autorów. odbyło się ponad 650 wydarzeń – spotkań autorskich, seminariów, prezentacji, konferencji, warsztatów, w tym aż 128 wydarzeń dla dzieci. targi odwiedziło ponad 35,5 tysiąca osób. oznacza to, że w porównaniu do ubiegłorocznej edycji liczba wystawców i wydarzeń programowych wzrosła dwukrotnie, przy czym liczba atrakcji, spotkań, zabaw i warsztatów promujących czytelnictwo wśród dzieci aż siedmiokrotnie. na targach gościliśmy 150 autorów więcej niż w roku ubiegłym, a frekwencja wśród zwiedzających wzrosła aż o 30 procent. niewątpliwie targi Książki w Krakowie zajmują ważną pozycję na krajowej arenie targowej, a atmosfera tego miasta jest magnesem przyciągającym wystawców. obie nasze imprezy różnią się jednak specyfiką na tyle, że nie czujemy się zagrożeni. Przed drugą edycją WtK wystąpiliśmy nawet do targów Książki w Krakowie z propozycją współpracy, V z której targi w Krakowie nie skorzystały.

55


WyDARzENIA

nie oglądając się zatem na innych, stawiamy sobie za cel konsekwentne umacnianie pozycji Warszawskich targów Książki. to impreza z ogromnym potencjałem w wielkomiejskiej Warszawie, naszym zdaniem powinna coraz lepiej służyć promocji czytelnictwa wśród szerokiego grona odbiorców, a przy tym coraz skuteczniej pełnić rolę centrum biznesowych kontaktów branży w tej części europy i forum wymiany informacji na temat nowoczesnych rozwiązań i technologii. ten pogląd podziela coraz większa liczba osób, organizacji i mediów – lista patronów i partnerów Warszawskich targów Książki stale wzrasta. lista wystawców WtK powiększyła się w ciągu ostatniego roku dwukrotnie. to największa impreza targowa branży wydawniczej w Polsce. Czy widzicie miejsce dla kolejnych targów książki w Polsce? − naszym zdaniem, środowisko wydawców z zainteresowaniem wita nowe, niekonwencjonalne inicjatywy na rynku książki, takie jak e-targi czy regionalne lub lokalne kiermasze książki. nie są to jednak targi w klasycznej formule − to wydarzenia o innym potencjale, których siła tkwi w odmienności. W ten sposób oceniamy Wirtualne targi Książki, które były absolutną nowością w standardzie

56

targów książki w Polsce – kontynuacją pierwszych Warszawskich targów Książki. Wirtualna edycja WtK okazała się niezwykle ważnym elementem całego wydarzenia. W I Wirtualnych targach Książki uczestniczyły 102 firmy związane z tworzeniem i dystrybucją książek. II Wirtualne targi Książki odbyły się w dniach 9-22 maja 2011 r. pod znanym już adresem: www.etargiksiazki.waw.pl. zaczęły się jednak wcześniej – kilka dni przed „tradycyjnymi”, co miało swój efekt promocyjny w odniesieniu do edycji odbywającej się w PKin. W tym roku udostępniliśmy uczestnikom e-targów wiele funkcjonalności do samodzielnej aranżacji wirtualnego stoiska. Wystawcy mogli zamieszczać i edytować dane firmy i informacje o prezentowanych publikacjach/produktach, dodawać artykuły czy materiały do pobrania, aranżować wirtualne stoisko zgodnie ze swoimi potrzebami i upodobaniami. jednocześnie uruchomiliśmy punkt konsultacyjny dla wystawców, konsultanci służyli pomocą w przypadku pojawiających się pytań czy problemów związanych z aranżacją stoiska. W II Wirtualnych targach Książki uczestniczyło 176 wystawców, prezentując 286 publikacji i produktów. majowy maraton z książką w Warszawie drugi raz zakończył Warszawski Kiermasz Książki na rynku mariensztackim. organizatorem była stołeczna estrada, przy współpracy wykonawczej firmy Informator PolIgrafIczny 06/2011 vidart


murator eXPo. Warszawski Kiermasz Książki cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem przedstawicieli branży wydawniczej także i w tym roku. Plenerowa impreza okazała się strzałem w dziesiątkę, choć skierowana przede wszystkim do wielbicieli książek stała się weekendową atrakcją stolicy – imprezę odwiedziło blisko 8000 gości. Na targach wśród wystawców widziałem poza wydawnictwami drukarnie, dystrybutorów. Jakie branże były reprezentowane? − Wystawcy Warszawskich targów Książki to rzeczywiście nie tylko wydawcy. obok wydawnictw na Warszawskich targach Książki z powodzeniem pokazywały się drukarnie, dystrybutorzy i hurtownie książek, organizatorzy zagranicznych targów książki, księgarnie, a nawet biblioteki, przy tym współpracujące media i organizacje. tak więc choć przeważa branża wydawnicza, obecna była też branża poligraficzna (warto zaznaczyć współpracę z Polską Izbą Druku) i sektor nowych mediów. W targach aktywnie uczestniczyli także autorzy, siedmiokrotnie. Bardzo różnorodny i rozbudowany edytorzy, tłumacze oraz ilustratorzy i graficy. program dla dzieci przyciągnął w czwartek i piątek Jaki jest wasz stosunek do tych wystaw- około 1000 maluchów (zorganizowane grupy). ców, którzy znacznie poszerzają krąg te- W ich bezpiecznym poruszaniu się po Warszawskich targach Książki pomagali nam wolontariusze matyczny? − chętnie poszerzamy krąg wystawców War- – studenci uniwersytetu Kardynała stefana Wyszawskich targów Książki, kierując się zasadą, szyńskiego w Warszawie. Budując program targów, zachęcaliśmy do by odbywało się to z korzyścią dla uczestników. Przede wszystkim jednak staramy się utrzymywać współpracy organizacje branżowe, stymulowaliśmy spójność tematyczną imprezy. W przypadku dość okazje do środowiskowych spotkań, wymiany licznej reprezentacji firm z branży poligraficznej doświadczeń. Przez cztery dni targów w każdej Warszawskie targi Książki stały się miejscem z dostępnych na poziomach targowych PKin sal nawiązania nowych relacji biznesowych, a to konferencyjnych odbywały się spotkania, dyskusje, przecież podstawowa rola targów. chcemy roz- warsztaty. to sygnał, jak ważną rolę środowiskową pełnią targi. wijać ten trend w przyszłości. jesteśmy też bardzo zadowoleni z faktu, że Ilość imprez towarzyszących była impo- udało nam się zainteresować sprawami książki nująca. Czy i jak zdołaliście opanować ten ludzi znanych i uznanych. Wizytę na targach – wydawałoby się – bardzo żywiołowy ruch? złożyli bowiem przedstawiciele najwyższych urzę− Dziękujemy za słowa uznania. rzeczywiście, dów państwowych, a wśród nich: premier rządu w porównaniu do ubiegłorocznej edycji liczba rP Donald tusk, minister kultury i dziedzictwa wydarzeń programowych wzrosła dwukrotnie, narodowego Bogdan zdrojewski, członek rady przy czym liczba atrakcji, spotkań, zabaw i warsz- ministrów rP michał Boni, sekretarz stanu, rzecztatów promujących czytelnictwo wśród dzieci aż nik prasowy rządu Paweł graś, przewodnicząca V vidart Informator PolIgrafIczny 06/2011

57


WyDARzENIA

rady miasta stołecznego Warszawy ewa malinowska-grupińska, zastępca prezydent Warszawy Włodzimierz Paszyński, a także przedstawiciele korpusu dyplomatycznego w Polsce oraz znane osobistości świata kultury i sztuki. część odwiedzających Warszawskie targi Książki zna Pałac Kultury jak własną kieszeń i przychodząc na targi w konkretnym celu (np. na wybraną wcześniej konferencję lub po autograf ulubionego autora), kierowała się od razu we właściwe miejsce. mamy nadzieję, że wszystkim niezorientowanym pomógł personel targowej informacji, zlokalizowanej w holu głównym PKin, także targowy bezpłatny przewodnik, który mamy w zwyczaju drukować na wszystkich naszych imprezach, i czytelniejsze niż w ubiegłym roku oznaczenia targowych sektorów wystawienniczych. Co zamierzacie zrobić z umiejscowieniem targów w przyszłości? Z opinii przekazywanych przez niektórych zwiedzających i wystawców Pałac Kultury jest może i reprezentacyjny, bardzo dobrze usytuowany, ale nie jest przystosowany do współczesnej i tak dużej imprezy wystawienniczej.

58

− to prawda. Pałac Kultury nie jest typowym obiektem targowym. Wymaga od organizatora zaangażowania, dobrego planowania powierzchni wystawienniczej, czytelnego oznakowania, a od zwiedzającego… odrobiny cierpliwości. ma przy tym zalety – jest dobrze skomunikowany, powszechnie znany – nawet naszym gościom z zagranicy, przy tym ma pewną aurę, której brakuje w nowoczesnych centrach targowych. Przypominając historię powołania Warszawskich targów Książki, warto zwrócić uwagę na ważny wątek Pałacu Kultury i nauki. to właśnie możliwość przeniesienia międzynarodowych targów Książki z Pałacu Kultury i nauki do innego obiektu ostatecznie zmobilizowała środowisko wydawców do działania, powołania wyspecjalizowanej spółki, a następnie nowej imprezy targowej, której kształt programowy i wiele innych aspektów zależą od wydawców. jeśli wydawcy zdecydują, że pora na przeprowadzkę z Pałacu Kultury, to oczywiście nie będziemy się sprzeciwiać. nie przewidujemy jednak tego w najbliższej przyszłości.

rozmawiał andrzej tuka Informator PolIgrafIczny 06/2011 vidart


WyDARzENIA

Dobrze zapowiadająca się premiera Aż 101 wystawców, łącznie 418 godzin programu towarzyszącego, a przede wszystkim nieprzebrane rzesze najmłodszych czytelników. Pierwsze Targi Książki dla Dzieci zakończyły się sukcesem − cieszą się organizatorzy.

W

hali przy ul. centralnej w Krakowie można było w dniach 3-5 czerwca spotkać ponad 80 autorów i ilustratorów książek dla dzieci, m.in. leszka aleksandra moczulskiego, michała rusinka, melanię Kapelusz, joannę marię chmielewską, Barbarę gawryluk, marcina Bruchnalskiego i Łukasza zabdyra. Pierwszego dnia imprezy, w piątek, ogłoszono wyniki plebiscytu „Książka Przyjazna Dziecku", który ma na celu promocję książek sprzyjających rozwojowi dziecka, a więc mądrych, pięknych i gwarantujących komfort czytania. W tym roku nagrodzono książkę wydawnictwa Ilustratornia „o zającu, który szukał swojego miejsca" (więcej o tym konkursie w kolejnym numerze miesięcznika „Vidart” – przyp. red.). Dużym powodzeniem cieszyły się Warsztaty z Panem toti, wspólne ilustrowanie najdłuższej, kilkunastometrowej książki podróżniczej na stoisku cafeszafe, pokaz egzotycznych zwierząt zorganizowany przez serwis aKsiazka.pl wspólnie

vidart Informator PolIgrafIczny 06/2011

z aquarium i muzeum Przyrodniczym w Krakowie, a także projekcje filmów dla dzieci (z prawdziwym zabytkowym projektorem!), na które zaprosiło Kino agrafka. W sobotę odbył się m.in. wykład organizowany przez Polski związek logopedów „Przygotowanie do nauki czytania, pisania i rozumienia lektur. Dzieci wychowane w środowisku wielojęzycznym", który poprowadziła dr liliana madelska z uniwersytetu Wiedeńskiego. Przez cały dzień można było spotkać się z molikami Książkowymi – znanymi telewizyjnymi bohaterami oraz autorką małgorzatą Berwid. nie mniej atrakcji czekało na targowych gości w niedzielę. Dzień rozpoczął się koncertem zorganizowanym przez Wydawnictwo skrzat, z kolei w południe prof. anna Karwińska poprowadziła wykład „o potędze wyobraźni". tego dnia były też: konkurs wiedzy astronomicznej i zabawy z wykorzystaniem surowców wtórnych, gra w gigantyczne scrable, tworzenie makiety legend krakowskich, przygotowywanie smakowicie wyglądającej biżuterii. najmłodsi ustawiali się w kolejkach do swoich ulubionych autorów. Książki podpisywali m.in. Barbara gawryluk, ewa stadtműller czy marta fox. Przez cały dzień można było spędzić miło czas w tradycyjnym kinie. główną atrakcją były oczywiście książki – mnóstwo najpiękniejszych książek dla najmłodszych. Krakowską imprezę zorganizowała firma targi Książki sp. z o.o.

59


WyDARzENIA

GrandFront 2010 Po raz dziewiąty zostały przyznane nagrody w konkursie Izby Wydawców prasy na prasową okładkę roku GrandFront.

C

elem tego konkursu jest stworzenie możliwości bezpośredniej konfrontacji osiągnięć grafiki redakcyjnej, wspieranie wysokiego poziomu projektowania graficznego gazet i czasopism, prezentowanie wzorców przez nagradzanie najlepszych rozwiązań oraz promocja twórców. Konkurs adresowany jest do wydawców, redakcji i twórców grafiki prasowej. nagrody przyznawane w konkursie to najbardziej prestiżowe polskie wyróżnienia dla twórców grafiki prasowej. Konkurs jest miejscem prezentacji najbardziej twórczych, pomysłowych i profesjonalnie przygotowanych okładek gazet i czasopism. statuetka grandfront od lat sygnuje najlepsze pomysły związane z redagowaniem graficznym prasy, jednocześnie pokazuje poziom wykorzystywanych w Polsce rozwiązań edytorskich.

60

finałem konkursu grandfront 2010 była gala zorganizowana 20 maja na zamku Królewskim w Warszawie. główną nagrodę w grupie gazet zdobył „Puls Biznesu”, zaś wśród czasopism zwyciężył „tygodnik Powszechny”. Do tegorocznej edycji konkursu do kategorii głównych zgłoszono 319 prac, które rywalizowały o nagrody w 13 kategoriach. o miano najlepszych walczyły zarówno pisma o zasięgu ogólnokrajowym i wysokim nakładzie, jak również wiele gazet branżowych i lokalnych. najwięcej prac wpłynęło w kategorii czasopism branżowych (71 okładek), hobbystycznych (52 okładki) oraz czasopism i gazet lokalnych (35 okładek).

Informator PolIgrafIczny 06/2011 vidart


vidart Informator PolIgrafIczny 06/2011

61

fot. j. maciej goliszewski / ePoKa

Wzorem lat ubiegłych jury przyznało dodatkowe nagrody specjalne za szczególne osiągnięcia artystyczne i edytorskie. W tej kategorii oceniane były prace, które w szczególnie innowacyjny i kreatywny sposób łączyły tekst, ideę i rozwiązania graficzne, sprawiając, że poruszane tematy stawały się dla czytelnika bardziej atrakcyjne. redakcje zgłosiły 21 okładek do nagrody specjalnej. Prace obejmowały publikacje będące integralną częścią merytoryczną tytułu prasowego, lifting lub redesign makiety tytułu lub części publikacji oraz linie okładkowe, w tym serie okładek te- nagrodę dla „tygodnika Powszechnego” odbierają Piotr mucharski, redaktor naczelny (z prawej), i Wiesław rosocha, artysta plastyk, matycznych. współtwórca projektu laureatów konkursu wyłoniło trzydziestoosobowe jury, w którym zasiadają dla kobiet członkowie jury zdecydowali o nieuznani twórcy grafiki prasowej: dyrektorzy arty- przyznaniu nagrody artfront i uhonorowaniu styczni, wykładowcy uczelni plastycznych, foto- okładek zakwalifikowanych do drugiego etapu graficy oraz wydawcy. Przy ocenie zgłoszonych wyłącznie dyplomami. Wszystkie okładki zgłoszone prac jury kierowało się spójnością przekazu wi- do poszczególnych kategorii, które rywalizowały zualnego i merytorycznego, poziomem realizacji w II etapie konkursu, zostały uhonorowane dygraficznej oraz zgodnością stylistyczną z cha- plomami. Ponadto jury zdecydowało o przyznaniu czterech rakterem tytułu. zdaniem tomasza Kuczborskiego, jednego nagród specjalnych za szczególne osiągnięcia z członków jury: – Patrząc na okładki i fronty artystyczne i edytorskie. Przyznało również dogazet, które zajęły w tym roku „medalowe” datkową nagrodę dla okładki, do projektowania miejsca, nie sposób doszukać się jednego, której wykorzystano po raz pierwszy nowoczesną łączącego wszystkich zwycięzców kryterium technologię dającą możliwość zmiennego widzenia wyboru. Przejmującym wyjątkiem są jednak obrazu. laureaci nagród głównych oraz zwycięzcy okładki kwietniowe, stanowiące wśród gazet prawie połowę eksponowanych prac. szok w poszczególnych kategoriach nagrodzeni zostali i traumę tragedii smoleńskiej opisują oszczędnym, statuetkami zaprojektowanymi przez rzeźbiarkę minimalistycznym niekiedy językiem grafiki i ty- Hannę jelonek z warszawskiej akademii sztuk pografii. obok nich zobaczycie Państwo okładki Pięknych. najlepsze okładki wyłonione w poszczególnych „z życia wzięte”: jubileusz gazety, życzenia noworoczne czy przewrotną ilustrację głównego kategoriach oglądać będzie można na wystawie przy ul. foksal 3/5 do końca czerwca 2011 roku. materiału. jury zdecydowało o przyznaniu dwóch nagród Ponadto zwycięskie prace prezentowane będą grandfront dla najlepszej strony tytułowej w ga- multimedialnie w salonach emPIK. Wszystkie zetach i okładki w grupie czasopism. zwycięzcy zgłoszone do konkursu strony tytułowe można dwunastu kategorii otrzymali nagrody artfront. obejrzeć także na stronie internetowej konkursu: W kategorii popularnych czasopism poradniczych www.grandfront.pl.


WIADOmOŒCI IT

Aplikacja Konica Minolta łącząca urządzenia mobilne Apple z drukarkami Nowa, bezpłatna aplikacja dostępna w App Store umożliwia wydruk z telefonów na urządzeniach Konica Minolta. Konica minolta wprowadziła na rynek aplikację umożliwiającą nawiązanie połączenia między wielofunkcyjnymi urządzeniami a najpopularniejszymi produktami apple, takimi jak iPhone®, iPadtm i iPod touch®. Pagescope mobile umożliwia przeglądanie, czytanie i drukowanie dokumentów urządzeń mobilnych oraz pobieranie danych zeskanowanych za pomocą urządzeń bizhub Konica minolta. nowe oprogramowanie jest dostępne bezpłatnie w app store. – Produkty mobilne apple są coraz bardziej popularne wśród biznesmenów, rośnie więc potrzeba bezpośredniego drukowania z tych urządzeń – mówi mateusz macierzyński, kierownik produktu ds. software’u i rozwiązań w Konica minolta Business solutions Polska. – Pagescope mobile umożliwia bezprzewodowe drukowanie dokumentów z urządzeń iPhone, iPad i iPod touch. użytkownicy mogą także pobierać dokumenty

zeskanowane w naszych urządzeniach wielofunkcyjnych obsługiwanych przez tę aplikację. Dwie podstawowe funkcje Pagescope mobile to drukowanie z urządzeń mobilnych oraz pobieranie dokumentów zeskanowanych w urządzeniach wielofunkcyjnych Konica minolta – za pomocą połączenia Wi-fi. aplikacja współpracuje z urządzeniami iPhone 3gs, iPhone 4, iPad i iPod touch 4g. – Dzięki oprogramowaniu dostępnemu bezpłatnie w app store użytkownicy mogą cieszyć się jeszcze większą swobodą, jaką daje im korzystanie z urządzeń mobilnych – dodaje mateusz macierzyński. – staramy się zaspokajać rosnący popyt na biurowe rozwiązania do pracy w sieci i przetwarzania danych w chmurze, więc opracowanie takiej aplikacji jak Pagescope mobile było dla nas naturalnym krokiem. źródło: Konica minolta Business solutions Polska sp. z o.o.

Artystyczne myszy Microsoftu Za jedyne 30 dol. można mieć myszkę – dzieło sztuki zaprojektowane przez jednego z pięciu artystów: Kirrę Jamison, Matta Moore’a, Linn Olofsdotter, Mike’a Perry’ego oraz Jonny’ego Wana. microsoft zaprezentował specjalną edycję ozdobą każdego biurka. urządzenie pracuje myszy komputerowych Wireless mobile mouse w technologii 2.4gHz i łączy się z komputerem 3500 studio series artist edition, ozdobionych za pośrednictwem odbiornika o niewielkich rozmiarach, co pozwala grafikami zaprojektona umieszczenie go wanymi przez pięciu w porcie usB laptopa artystów: Kirrę jamina stałe. son, matta moore’a, Ponadto mysz dyslinn olofsdotter, ponuje technologią mike’a Perry’ego oraz Bluetrack umożlijonny’ego Wana. wiającą pracę na Ich różne style zaniemal każdej poowocowały sześcioma wierzchni. wzorami, dzięki którym mysz może stać się źródło: 4Press

62

Informator PolIgrafIczny 06/2011 vidart


WIADOmOŒCI IT

Aplikacja eCopy PDF Pro Office Firma Canon włączyła do oferty aplikację eCopy PDF Pro Office, dedykowaną serii skanerów imageFORMULA. aplikacja ecopy PDf Pro office firmy nuance pozwala użytkownikom na szybkie tworzenie, modyfikację oraz konwertowanie dokumentów zapisanych w PDf do formatów pozwalających na edycję czy przeszukiwanie dokumentu. Klienci firmy canon pracujący na skanerach serii imageformula mogą skorzystać z takich udogodnień jak dostęp do zaawansowanych opcji skanowania i edycji – włączając w to dodawanie znaków wodnych, pieczątek czy plików multimedialnych – podczas tworzenia kopii dokumentów papierowych do wersji elektronicznej. nowe, zintegrowane rozwiązanie pozwala jeszcze skuteczniej chronić dokumenty oraz zapewnia większe oszczędności w bieżącym działaniu firmy. źródło: canon europa

Polskie zagrożenie dla Google Goggles Polska firma iTraff Technology opracowała nową technologię rozpoznawania zdjęć. spółka itraff technology opracowała technologię rozpoznawania zdjęć i szuka firm zainteresowanych współpracą przy jej wdrażaniu. Deweloperzy firmy stworzyli zaawansowany silnik, który rozpoznaje wielowymiarową przestrzeń płaskiego zdjęcia i skutecznie wyszukuje charakterystyczne punkty przedstawionego na nim przedmiotu. jak przekazują twórcy technologii, może ona sprawnie konkurować z google goggles – produktem google, który wciąż wymaga wielu usprawnień. firma itraff technology sp. z o.o. powstała pod koniec 2010 roku. źródło: serwis Informacji zleconych PaP vidart Informator PolIgrafIczny 06/2011

63


WIADOmOŒCI IT

Adobe Digital Publishing Suite w wersji Professional Rozwiązanie do tworzenia publikacji na tablety umożliwia szybką dystrybucję treści cyfrowych na urządzeniach Android, BlackBerry PlayBook i iOS. firma adobe poinformowała o wprowadzeniu na rynek wersji Professional edition oprogramowania adobe Digital Publishing suite – zestawu gotowych usług udostępnianych w hostingu oraz technologii przeglądania, które umożliwiają wydawcom ekonomiczne publikowanie treści na tabletach z systemem android oraz urządzeniach BlackBerry PlayBook i apple iPad. Wersja Professional edition, opracowana z myślą o domach wydawniczych, wydawcach czasopism biznesowych oraz instytucjach edukacyjnych, którym jest potrzebne gotowe rozwiązanie do tworzenia publikacji na tablety, spotkała się z dużym zainteresowaniem w różnych branżach, takich jak handel detaliczny, bankowość, usługi finansowe, ochrona zdrowia i edukacja. Wiele

64

firm i marek chce tworzyć nowe, atrakcyjne publikacje na tablety w ramach strategii mobilnego marketingu z wykorzystaniem treści cyfrowych. – Wprawdzie w tabletach ogromną rolę odgrywają funkcje rozrywkowe, ale będą one miały także istotny wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstw. Wiele firm, takich jak mercedesBenz czy credit suisse, podejmuje nowatorskie działania biznesowe, wykorzystując nasze cyfrowe narzędzia wydawnicze do tworzenia wspaniałych, angażujących klienta materiałów promocyjnych na tablety – powiedział David Wadhwani, wiceprezes działu rozwiązań kreatywnych i interaktywnych (creative and Interactive solutions Business unit) w firmie adobe. źródło: adobe systems Incorporated

Informator PolIgrafIczny 06/2011 vidart


Spis treści

Raport

y Raport

Bp-1

y Gospodarka

Bp-3

y Poligrafia

Bp-6

y Przetargi

Bp-10

Inflacja ostatni miesiąc (kwiecień) Inflacja [%]

4,5

Polska ma jedną z najniższych stawek CIT Polska jest na 7. miejscu w Unii Europejskiej, jeśli chodzi o wysokość stawki podatku dochodowego od osób prawnych. Wyprzedzają nas takie kraje jak Cypr, Bułgaria czy Irlandia. Za nami są m.in.: Dania, Hiszpania czy Belgia. Sama wysokość stawek nie decyduje jednak o chęci prowadzenia biznesu w Polsce. cd. str. 2

Bezrobocie ostatni miesiąc miesiąc (marzec ) wcześniej

miesiąc rok wcześniej wcześniej 4,3

2,4

stopa bezrobocia [%] liczba bezrobotnych

Poziom inflacji w Polsce kwiecień 2010 – kwiecień 2011

13.1 2 133 900

rok wcześniej

13.2 2 150 200

12.9 2 076 700

Poziom bezrobocia w Polsce w okresie marzec 2010 – marzec 2011

2 133 900

Informacje BiznesPartner opracowano na podstawie prasy codziennej, internetu, agencji informacyjnych i źródeł własnych. Dane, zestawienia i porównania mają wyłącznie charakter orientacyjny. Kontakt: e-mail: editor2@vidart.com.pl


Bp-2 Polska ma jedną z najniższych stawek CIT dokończenie ze str. 1

Przyjazność polskiego systemu podatkowego jest oceniana bardzo nisko. Prowadzenie działalności gospodarczej nie jest łatwym zadaniem. Wiedzą o tym szczególnie ci przedsiębiorcy, którzy prowadzą swoje firmy w Polsce. Jak wykazują badania przeprowadzane przez instytucje pozarządowe, przedsiębiorcy narzekają najczęściej na długotrwałą procedurę rejestracyjną, biurokrację w urzędach, wysokie koszty prowadzenia działalności (zatrudnienia, koncesji itp.). Przedsiębiorcy nie są także zadowoleni z systemu podatkowego. …ale na wysokość podatku nie można narzekać Biorąc pod uwagę nominalną stawkę CIT w Polsce, okazuje się, że nie jest ona wysoka. Na tle krajów Unii Europejskiej Polska plasuje się na 7. miejscu pod względem wysokości podatku. Wyprzedzają nas takie kraje jak: Cypr, Bułgaria, Rumunia czy Irlandia. Polska nie odbiega wysokością stawki podatku od naszych sąsiadów. Na Węgrzech, Słowacji, w Czechach podatek wynosi tyle samo, co w Polsce – 19 procent. Są jednak kraje, gdzie firmy muszą oddawać fiskusowi znacznie więcej swojego dochodu. We Francji, Belgii czy na Malcie ponad jedną trzecią dochodu brutto należy oddać w formie podatku.

Źródło: tax care na podstawie danych Ke Średnia UE obniża się Trzeba także wziąć pod uwagę to, że na przestrzeni ostatnich lat stawki podatku dochodowego w krajach UE były obniżane. Ta sama tendencja charaktery-

zowała także Polskę. Mało kto pamięta, że w 1992 r. stawka CIT w Polsce wynosiła aż 40 procent. Wśród krajów Unii Europejskiej największe spadki na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat zanotowały Bułgaria, Cypr i Niemcy. W tych krajach stawka została obniżona prawie o 50 procent. Z punktu widzenia podatników jest to tendencja zadawalająca. Inną tendencję wykazują kraje spoza Unii Europejskiej. Przykładowo w Australii stawka CIT pozostaje od 10 lat na tym samym poziomie – 30 procent. Podobnie rzecz ma się ze Stanami Zjednoczonymi czy Japonią, gdzie stawka sięga prawie 40 procent.

Źródło: tax care na podstawie ustawy o cIt Przepisy są nieprecyzyjne i niejasne Jak się okazuje, niska stawka podatkowa to nie wszystko. Problemem dla przedsiębiorców jest jakość polskiego prawa podatkowego. To, że polski system podatkowy jest skomplikowany, jest faktem, którego nikt nie podważa. Przyczyn tego należy upatrywać przede wszystkim w częstych zmianach przepisów. Sama ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych w ostatnich 10 latach była zmieniona ponad 60 razy. Polski system podatkowy nieprzyjazny przedsiębiorcom Oceniając przyjazność polskiego systemu podatkowego, okazuje się, że Polska jest na szarym końcu. Zajmujemy 121. miejsce na 183 kraje w rankingu przeprowadzonym m.in. przez Bank Światowy. Przed nami są takie państwa jak: Estonia, Litwa, Rosja czy Węgry. Na czele rankingu są takie kraje, jak Irlandia czy Wielka Brytania. Systemy podatkowe państw uczestniczących w rankingu w ostatnich latach były upraszczane, podczas gdy w Polsce następowała tendencja odwrotna. źródło: Tax Care


GOSPODARKA Zobacz, gdzie po szybką pożyczkę dla firmy

Notowania kursów średnich NBP dla USD w okresie od 2011.05.06 do 2011.06.06

Rok 2011 to czas, w którym banki przychylniej patrzą na małe i średnie przedsiębiorstwa. Niższe ryzyko związane z przewidywaną sytuacją gospodarczą w kraju oraz presja konkurencji sprawiły, że na nowo rozkwita baza produktów finansowych dedykowanych firmom. Portal Bankier.pl przygotował zestawienie przy założeniu, że przedsiębiorca prowadzi firmę powyżej roku, prowadzi księgę przychodów i rozchodów oraz potrzebuje w krótkim czasie pozyskać 30 tys. zł kredytu, z czasem spłaty powyżej 12 miesięcy. Przedsiębiorcy, który posiada konto w danym banku, łatwiej ubiegać się o szybką pożyczkę dla firmy. Najszybciej dostaniemy ją w Multibanku (nawet w 5 minut) oraz w ING Banku Śląskim (pożyczkę można dostać od ręki). Na kolejnych pozycjach plasuje się mBank – pieniądze w 15 minut oraz Getin Bank z decyzją w ciągu godziny. Wzięcie szybkiej pożyczki nie jest już takie proste, gdy przedsiębiorca nie posiada konta w danym banku. Nie dostanie on pieniędzy w mBanku i Millennium. Z kolei w innym przypadku, gdzie bank decyduje się na udzielenie szybkiej pożyczki, proponuje on wyższe oprocentowanie. źródło: Bankier.pl

minimum = 2.7071; maksimum = 2.8193; ostatni = 2,7071

Notowania kursów średnich NBP dla EUR w okresie od 2011.05.06 do 2011.06.06

minimum = 3.9135; maksimum = 3.9785; ostatni = 3,9621

Mikrofirmy finansują się z własnej kieszeni To konieczność czy niechęć do zadłużania się lub papierkowej roboty związanej z pozyskaniem dotacji? Wiele można z pewnością zarzucić zachowawczym wobec firm bankom, ale nie tylko one są winne takiej sytuacji. Dwie trzecie najmniejszych, często jednoosobowych firm finansuje inwestycje własnym sumptem. Jeszcze więcej, bo ponad 80 proc., opiera na własnych zasobach finansowych bieżącą działalność. Tak wynika z badania ankietowego przeprowadzonego wśród osób, które odwiedziły siedzibę oddziałów Tax Care pod koniec pierwszego kwartału 2011 r. (badanie było przeprowadzone anonimowo na grupie 1147 respondentów). Do zewnętrznego źródła finansowania w postaci kredytu przyznało

się odpowiednio 22 proc. i 17 proc. ankietowanych. Dlaczego osoby prowadzące działalność gospodarczą opierają się przede wszystkim na własnych środkach? W wielu przypadkach jest to zapewne konieczność. Z problemem dostępu do kredytów borykają się w szczególności start-upy, bowiem banki, ze względu na potencjalne większe ryzyko, niechętnie podejmują się ich finansowania lub robią to na niekoniecznie atrakcyjnych warunkach. oprac. na podst. prnews.pl


Bp-4

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej – korzyści dla firm W Programie Operacyjnym Rozwój Polski Wschodniej przedsiębiorcy nie mają wielu możliwości pozyskania dotacji na działania inwestycyjne, podobnych do tych występujących w regionalnych programach operacyjnych bądź w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka. W zasadzie tylko działanie 1.3. „Wspieranie innowacji” skierowane jest bezpośrednio do firm,

mogą spodziewać się korzystnego, w stosunku do rynkowego, oprocentowania, niższych opłat

jednak wyłącznie w zakresie inwestycji w infrastrukturę badawczo-rozwojową. Strumień środków europejskich dla biznesu popłynął przede wszystkim w dwóch kierunkach: do podmiotów tworzonych z myślą o wspieraniu biznesu oraz do samorządów wykorzystujących dotacje na przygotowanie atrakcyjnych terenów inwestycyjnych. Na co mogą więc liczyć przedsiębiorcy z Polski Wschodniej? Na rozbudowaną ofertę instytucji otoczenia biznesu, które świadczą usługi doradcze, niejednokrotnie za darmo: Usługi mogą obejmować różnorodny zakres – od doradztwa w zakresie rozpoczęcia działalności eksportowej, po usługi proinnowacyjne: przeprowadzenia audytu technologicznego, komercjalizacji technologii. Usługi takie oferowane są przez agencje rozwoju regionalnego, parki technologiczne, inkubatory przedsiębiorczości, fundacje wspierające rozwój biznesu. Na rozszerzoną ofertę funduszy pożyczkowych i poręczeniowych: Pośrednicy finansowi rozwijają usługi, które mają stanowić uzupełnienie oferty banków. Firmy

z tytułu udzielonych poręczeń, mniejszego wymaganego wkładu własnego. Na ofertę przygotowaną przez lokalne samorządy: Wiele gmin w Polsce Wschodniej skorzystało z dotacji na przygotowanie uzbrojonych w media terenów inwestycyjnych. Lokalne władze mogą zaoferować także inwestorom zwolnienia z podatku od nieruchomości. Baza ofert inwestycyjnych: http://polskawschodnia.eu. Na dofinansowanie inicjatyw klastrowych: Klastry – sieci przedsiębiorstw oraz powiązanych z nimi instytucji (uczelni, jednostek samorządowych) zawiązane w celu realizacji wspólnych projektów, mogą uzyskać dofinansowanie w programach operacyjnych wdrażanych na każdym szczeblu: centralnym (Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka), ponadregionalnym (Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej) oraz regionalnym (regionalne programy operacyjne). Niezależnie od tego, na jakim poziomie proponowane jest wsparcie, działania dedykowane klastrom mają znikome zainteresowanie. oprac. na podst. Lewiatan

Dodatkowe akcje Heidelberga Heidelberg podejmuje decyzję o podwyższeniu kapitału w celu realizacji ugody z byłymi akcjonariuszami Linotype-Hell AG. Zarząd firmy Heidelberger Druckmaschinen AG (Heidelberg) za zgodą rady nadzorczej podjął decyzję o podwyższeniu kapitału założycielskiego firmy o 2 346 593,28 euro (do 599 672 166,40 euro). W tym celu wyemitowano 916 638 nowych akcji. Prawo poboru za zgodą rady nadzorczej posiadają jedynie byli akcjonariusze LinotypeHell. Zakres podwyższenia kapitału stanowi 0,393 proc. udziału kapitału założycielskiego przed podwyższeniem. W celu emisji akcji zarząd częściowo wykorzystał swoje uprawnienia do

zarządzania kapitałem docelowym z roku 2008. Akcje mają być dostarczone byłym akcjonariuszom Linotype-Hell 14 czerwca 2011 roku. Nowa liczba akcji wynosi 234 246 940. Działanie zarządu Heidelberga jest wynikiem zakończonego polubownie wieloletniego sporu sądowego z byłymi akcjonariuszami LinotypeHell AG. W ramach postępowania ustalono, że byli akcjonariusze Linotype-Hell otrzymają dopłaty w formie akcji firmy Heidelberg. źródło: Heidelberg


GOSPODARKA Outsourcing druku rośnie w siłę Od kilku lat analizy są bezlitosne dla firm – kto nie outsourcuje, ten nie oszczędza. Wiele firm decyduje się już nie tylko na pozyskiwanie pracowników, obsługę PR-ową czy organizację szkoleń drogą zewnętrzną, ale również na outsourcowanie wewnętrznych procesów zarządzania. Sama optymalizacja obiegu dokumentów niesie ze sobą wymierne korzyści na drodze do obniżania kosztów w firmie. Posiadanie na własność urządzeń do przetwarzania dokumentów i zarządzania procesami ich obiegu to już przeszłość. Coraz więcej firm woli przekazać zarządzanie drukiem firmie zewnętrznej. Jest to tendencja trwała na rynku polskim i umacniająca się od kilku lat. – Firmy coraz częściej oczekują oferty nie tylko na urządzenia, ale na kompleksowe rozwiązania zarządzania dokumentami i chcą w całości „problem” przekazać specjalistom. Wyspecjalizowana firma może lepiej i taniej obsłużyć proces drukowania, dostarczając równocześnie usługi rozliczania czy śledzenia wydruków – komentuje Ewa Banachowicz, dyrektor ds. rozwoju biznesu w Konica Minolta Business Solutions Polska. W niektórych krajach już od wielu lat klienci nie kupują urządzeń drukująco-kopiujących. Nie tylko je leasingują, ale również wymagają coraz

częściej przejęcia obszaru zarządzania przez wyspecjalizowaną firmę. Również w Polsce firmy coraz częściej chcą stosować rozwiązania outsourcingowe. Rokroczny przyrost usług w tym zakresie wskazuje na trwałą i mocną tendencję rynkową. Szczególnie dotyczy to dużych firm, stawiających w swojej strategii na koncentrację wokół zasadniczych funkcji, czyli core biznesu. Takie przedsiębiorstwa nie chcą budować wszystkich kompetencji wewnątrz firmy i chętnie przekazują niektóre procesy, w tym systemy zarządzania dokumentami, do firm partnerskich. – Firmy partnerskie, jak Konica Minolta. stają się niejako „przedłużeniem przedsiębiorstwa” w zakresie realizacji danego procesu, w naszym przypadku, zarządzania wydrukiem w pełnym zakresie. Definicja takiego outsourcingu zależy od szczegółowego przypadku i obejmuje portfolio usług, począwszy od utrzymywania i konserwacji urządzeń aż do zaawansowanych procesów wydruku spersonalizowanych dokumentów – mówi Ewa Banachowicz. źródło: Konica Minolta Business Solutions Polska Sp. z o.o.

IPO SA odnotowuje 618 proc. wzrostu przychodów ze sprzedaży IPO SA – firma konsultingowa wyspecjalizowana w rynku kapitałowym i finansowym, opublikowała wyniki finansowe za I kwartał 2011 roku. Przychód w tym okresie wyniósł 1,26 mln złotych. W porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku oznacza to 618 proc. wzrostu sprzedaży. Rok 2011 rozpoczął się dla spółki bardzo aktywnie. IPO SA powiększyła w pierwszym kwartale dział handlowy, który mając wypracowaną na wysokim poziomie renomę usług spółki (prestiżowe produkty, takie jak kongresy, raporty, czaty oraz obsługę public oraz investor relations, a także bardzo dobrą znajomość rynku kapitałowego i finansowego), rozpoczął aktywne działania handlowe. Zgodnie z realizacją założeń

z dokumentu informacyjnego z początkiem roku do zespołu IPO SA dołączył Jan Augustynowski, który pełni funkcję dyrektora operacyjnego. W ramach swoich kompetencji odpowiada wraz z zarządem za realizację strategii spółki, a w szczególności za uruchomienie platformy komunikacji spółek z inwestorami. Spółka w I kwartale 2011 r. odnotowała zysk netto netto w wysokości 156 712,52 zł w stosunku do 42 561,69 zł straty netto w analogicznym okresie roku poprzedniego. źródło: IPO SA


Bp-6

Stora Enso restrukturyzuje Firma Stora Enso podjęła decyzję o rozpoczęciu strategicznych zmian w zakresie produkcji papierów graficznych, których celem jest stworzenie nowego modelu biznesowego umożliwiającego zwiększenie konkurencyjności działu Stora Enso Fine Paper. Ogłoszony przed kilkoma dniami plan zakłada nie porównywane pod kątem wprowadzenia restrukturyzację działalności zakładów papierw nich najlepszych praktyk biznesowych, co poniczych Nymölla w Szwecji. Papiernia Uetersen zwoli nam na wdrożenie najbardziej wydajnych w Niemczech ma skoncentrować swoją działalność sposobów działania. Musimy też zadać sobie na papierach specjalnych, zaś papiernia w fińskim szereg pytań związanych z poszczególnymi paOulu oraz belgijskie i brytyjskie zakłady Stora pierniami. Jest to część naszego projektu Rethink Enso zajmujące się cięciem papieru na arkusze i oznacza m.in. wprowadzenie na rynek, w ścisłej przejdą proces mający zoptymalizować ich zdolwspółpracy z klientami, nowych produktów ności przetwórcze i usprawnić działalność. i usług oraz nowych, przyszłościowych rozwiązań Plan restrukturyzacyjny ma zagwarantować, – mówi Hannu Alalauri, wiceprezes Stora Enso że Stora Enso Fine Paper stanie się jednostką Fine Paper. bardziej elastyczną i mniej kosztowną w utrzyPlany koncernu zakładają, że roczne koszty maniu, a zarazem w większym stopniu wyzwiązane z funkcjonowaniem Stora Enso Fine chodzącą naprzeciw oczekiwaniom klientów Papier, począwszy od br., zostaną zredukowane i całego rynku. Popyt na papiery graficzne jest o ok. 20 mln euro, zaś cała restrukturyzacja zostanie wciąż na dużo niższym poziomie niż przed kryzakończona przed upływem II kwartału 2012 roku. zysem i nic nie wskazuje na to, aby w tym segW związku z wprowadzanymi zmianami pracę mencie rynkowym miało dojść do znaczącej postraci łącznie 285 osób zatrudnionych w zakładach prawy. W ostatnich kilku latach z sukcesem moStora Enso w Finlandii, Szwecji, Niemczech, Belgii dyfikowaliśmy naszą działalność w ramach i Wielkiej Brytanii. Kierownictwo koncernu zacałego koncernu – teraz chcemy się skupić na pewnia, że plany te w żaden sposób nie wpłyną na usprawnieniu działań istniejących jednostek bizzdolności produkcyjne Stora Enso Fine Paper. nesowych. Wszystkie zakłady Stora Enso są obecźródło: Stora Enso Polska Sp. z o.o.

Wyniki Arctic Paper S.A. za I kwartał 2011 Arctic Paper S.A. wypracował w I kwartale 2011 roku przychody w wysokości ponad 634,63 mln zł, czyli o 32,4 proc. wyższe niż w analogicznym okresie 2010 roku. Natomiast przychody ze sprzedaży LFL (wyłączając Grycksbo) wyniosły 471,71 mln zł i były o 11,7 proc. wyższe niż w I kwartale 2010 roku. Spółka zanotowała w I kwartale 2011 roku stratę netto na poziomie 8,46 mln zł, która spowodowana była m.in. utrzymującymi się wysokimi cenami celulozy. W I kwartale 2011 roku Grupa odnotowała wzrost wolumenu sprzedaży o blisko 20 proc. w porównaniu z analogicznym okresem 2010 roku. Jednocześnie wolumen sprzedaży LFL (wyłączając AP Grycksbo) w porównaniu z I kwartałem 2010 roku wzrósł o 1,3 procent. Grupa wprowadziła w marcu 2011 roku kolejne podwyżki cen papieru, których skutki będą wi-

doczne w wynikach finansowych w kolejnych kwartałach. – W I kwartale 2011 roku wypracowaliśmy bardzo dobre przychody ze sprzedaży, przy jednoczesnym wzroście wolumenu sprzedaży oraz przychodu na tonę papieru wyrażonego w PLN. Chciałbym podkreślić, że przy mniejszym popycie obserwowanym na wysokiej jakości papiery graficzne w Europie w tym roku Grupa Arctic Paper zwiększyła swoją sprzedaż o około 1,3 procent. Wzrost ten dotyczył sprzedaży porównywalnej, czyli bez uwzględnienia papierni Arctic Paper Grycksbo. Świadczy to o efektywności działań, jakie podejmujemy – powiedział Michał Jarczyński, prezes Arctic Paper S.A. źródło: Arctic Paper S.A.


POLIGRAFIA Rośnie dynamika przychodów BSC Drukarnia Opakowań S.A. BSC Drukarnia Opakowań S.A., jeden z liderów wśród dostawców opakowań z tektury i papieru na polskim rynku opublikowała wyniki finansowe za I kwartał 2011 roku. Przychody ze sprzedaży osiągnęły poziom 28 806 tys. zł, co w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego (22 538 tys. zł) oznacza wzrost o 28 procent. Zarząd spółki podtrzymuje prognozy wyników finansowych na 2011 rok. Zysk operacyjny poznańskiej spółki w I kwartale 2011 roku wyniósł 4214 tys. zł, zysk EBITDA został wypracowany na poziomie 5693 tys. zł, z kolei zysk netto osiągnął wartość 3740 tys. złotych. – Nieznaczny spadek wyników to efekt wzrostu cen kartonu oraz występujących zdarzeń jednorazowych w I kwartale 2011 roku. W raportowanym okresie odnotowaliśmy niższy niż przed rokiem dodatni bilans kursowy. Ponadto ponieśliśmy dodatkowe koszty związane likwidacją budynków pod rozbudowę spółki – powiedział Janusz Schwark, prezes zarządu BSC Drukarnia Opakowań S.A. Istotnym elementem przyjętej strategii rozwoju poznańskiej firmy będą inwestycje w segmencie wysokomarżowych opakowań Premium, przeznaczonych dla producentów towarów luksusowych, takich jak kosmetyki, słodycze i alkohole. W ramach pozyskanego kapitału spółka rozbuduje zakład oraz park maszynowy.

BSC stopniowo umacnia swoją pozycję na rynku dostawców opakowań z tektury i papieru. Rozszerza współpracę z dotychczasowymi partnerami, m.in. z holenderską firmą Vink Packaging w zakresie produkcji opakowań do poczęstunku na pokładach samolotów. Kilka dni temu przedłużyła umowę na produkcję opakowań dla firmy Nutricia (koncern Danone) oraz Kraft Foods, a także rozpoczęła współpracę z Miraculum – spółką giełdową działającą na rynku kosmetycznym. Na początku roku, 4 stycznia 2011 roku, spółka zadebiutowała na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W ramach oferty publicznej sprzedała 3 mln akcji serii H, z których uzyskała 52,5 mln złotych. Kurs otwarcia w dniu debiutu wzrósł o 1,14 proc. w stosunku do ceny emisyjnej (17,50 zł). Uzyskane w ramach emisji akcji środki spółka przeznaczy na zakup drukarni fleksograficznej specjalizującej się w produkcji etykiet samoprzylepnych oraz modernizację firmy zależnej BSC Etykiety w zakład produkujący opakowania i ulotki farmaceutyczne. Niewielką część funduszy przeznaczy na inwestycje w segmencie premium. źródło: BSC Drukarnia Opakowań

GPW wprowadza emisję akcji Pragma Trade SA Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie zatwierdziła dokument informacyjny spółki Pragma Trade SA. Tym samym wprowadziła emisję akcji serii C jednego z największych w Polsce importerów oraz dystrybutorów folii wykorzystywanej do produkcji opakowań giętkich. – Cieszymy się, iż nasza oferta zakończyła się sukcesem. Akcje spółki spotkały się z dużym zainteresowaniem ze strony inwestorów. Jednym z nich jest instytucjonalny inwestor

michał Kolmasiak, prezes Pragma trade sa

finansowy. Dzięki uzyskanym środkom zrealizujemy założone cele emisyjne – powiedział Michał Kolmasiak, prezes Pragma Trade SA. Jedna z największych ofert prywatnych w tym roku spółek debiutujących na NewConnect została pozytywnie przyjęta przez inwestorów. Spółka pozyskała prawie 12 milionów złotych. źródło: Pragma Trade SA


Bp-8

A.S.S.-3 – zakupy w firmie Avargraf Firma A.S.S.-3 – Biuro Exportu, Importu i Marketingu z Chorzowa zakupiła w ostatnim czasie kolejne urządzenia za pośrednictwem firmy Avargraf. Prasa do okładek z zaokrąglonymi rogami – model 348/1 niemieckiej firmy PMF – oraz maszyna do wklejania kapitałek – Easy Band włoskiej firmy Technograf uzupełniły zakupioną

książkowe wydawane przez A.S.S.-3 pod marką Pier Luigi. Aby móc oferować tak wiele produktów i jednocześnie spełniać oczekiwania klientów dowcześniej za pośrednictwem Avargrafu linię nietyczące jakości i terminowości realizacji zleceń, mieckiej firmy Schmedt, składającą się z urządze- firma A.S.S.-3 zawsze dbała o swoje zaplecze nia do zawieszania bloku w okładkę – Präleg typ maszynowe i projektowe. 18 oraz prasy do wypalania rowków w blokach Przez wiele lat swojej działalności inwestowała książkowych – Präform typ 21. w sprzęt innowacyjny, gwarantujący wysoką Firma A.S.S.-3 powstała w 1993 roku i od pojakość usług. Pozwala jej to obecnie na kompleczątku swojej działalności zajmuje się importem, ksową obsługę w zakresie indywidualnego znaprodukcją i dystrybucją galanterii skórzanej i upokowania i personalizacji oraz na szybkie terminy minków reklamowych. W jej borealizacji zleceń. W jej parku magatej ofercie znajdują się wiodące szynowym znajdują się urządzenia kolekcje galanterii skórzanej. oparte na technice tampondruku A.S.S.-3 swoim klientom oferuje (cztero- i jednokolorowego), sitoponadto kilka tysięcy różnego rodruku (sześcio-, cztero- i jednodzaju gadżetów na każdą okazję, kolorowego), a także maszyny do a także upominki reklamowe; reatłoczenia (o maksymalnej polizuje także nietypowe zlecenia. wierzchni tłoczenia 400 x 300 mm), W ostatnich latach głównym proszycia oraz grawerowania. Karol skoczen, pełnomocnik a.s.s.-3 duktem firmy stały się kalendarze źródło: Avargraf Sp. z o.o.

Ligatura i maszyny z firmy Derya Pod koniec kwietnia br. drukarnia Ligatura z Zielonej Góry po raz kolejny wzbogaciła swój zakład poligraficzny o maszynę japońskiej firmy Horizon. Pierwszą inwestycją był zakup oklejarki jednoszczękowej BQ 270 w 2007 roku, następnie w 2008 roku – czteroszczękowej oklejarki BQ 460 tego samego producenta oraz krajarki do papieru marki NAGAI model NCD-7-116. W tym roku park maszynowy został wzbogacony o linię do produkcji broszur. Linia zakupiona przez drukarnię Ligatura wyposażona jest w wieże zbierające VAC 100a i VAC 100m. Wieże te posiadają nowoczesny system pobierania arkuszy przy pomocy bębnów zasysających. Mają możliwość zaprogramowania pracy z podwójną okładką oraz zaprogramowania trybu pracy ciągłej. Maksymalny format arkusza to 350 x 500 mm. Obsługiwana gramatura papieru: 40-260 g/m², opcjonalanie do 350 g/m².

Wieże zbierające z agregatami połączone są wykładakiem ST 40, który dodatkowo wyrównuje zebrane arkusze oraz daje możliwość zbierania arkuszy w stos z przesunięciem i odkładania źle zebranych kompletów. Zakupiona konfiguracja została uzupełniona we wkłady do szycia oczkowego i zakończona długim stołem do wykładania broszur LC 200. źródło: Derya


POLIGRAFIA System CtP Agfa :Avalon N4-10S w Tint Studio Sukcesywnie rośnie liczba polskich użytkowników proekologicznych i ekonomicznych w zakupie i utrzymaniu systemów CtP Agfa Graphics, w których formy drukowe wytwarzane są na bazie bezodczynnikowych płyt termoczułych :Azura TS. W ostatnim czasie do tego grona dołączyło poznańskie Studio Reklamy Tint, świadczące usługi w zakresie DTP, CtP i druku cyfrowego. Rozpoczął tu pracę półformatowy system CtP oparty na termicznej naświetlarce Agfa :Avalon N4-10S i urządzeniu czyszcząco-gumującym :Azura C95, sterowany najnowszą wersją oprogramowania workflow :Apogee Prepress 7. Tint Studio Grafika i DTP to firma działająca przy drukarni Drukma. Oba przedsiębiorstwa łączy ścisła współpraca biznesowa. Pierwszą od początku istnienia, a więc od 30 lat, kieruje Janusz Skoczyński, obecnie z synem Jakubem, który jest współwłaścicielem przedsiębiorstwa. Obaj panowie przyznają, że powstanie Studia Tint wynikało przede wszystkim z zapotrzebowania Drukmy na usługi w zakresie przygotowania i obróbki płyt, których nie wykonuje ona we własnym zakresie. Mówi Janusz Skoczyński: – W ostatnich kilku latach całkowicie wymieniliśmy park sprzętowy, inwestując m.in. w nową półformatową maszynę drukującą KBA i nowoczesne urządzenia intro-

Przy nowym systemie agfa :avalon n4-10s stoją od lewej: jakub skoczyński – pełnomocnik firmy tint studio, lidia matuszak – regionalny szef sprzedaży agfa graphics, i marcin górka – koordynator w dziale prepress tint studio ligatorskie. Specjalizując się w średnionakładowym druku offsetowym i biorąc pod uwagę specyfikę rynku, a więc spadające nakłady przy rosnącej liczbie zleceń, od dłuższego już czasu korzystamy z cyfrowo produkowanych form drukowych. źródło: Agfa Graphics Sp. z o.o.

Bobst Visioncut w Dragaczu Grupa przedsiębiorstw Eikemeier zainstalowała w swojej nowej fabryce tektury falistej Eikemeier Poland Sp. z.o.o. w miejscowości Dragacz sztancę płaską Bobst Visioncut 1.6 z automatycznym rozdzielaniem użytku G-Break. Grupa Eikemeier zamówiła sztancę do tektury falistej i materiałów kaszerowanych pracującą z prędkością do 4800 skoków na godzinę w lutym 2010 roku. Urządzenie zostało dostarczone w grudniu 2010 i uruchomione w ciągu tygodnia. Sztancę Bobst Visioncut 1.6 jest następcą znanej i cenionej na rynku sztancy płaskiej Spo 160-Vision. W odróżnieniu od poprzedniego modelu sztanca Visioncut oferuje poprawioną prędkość produkcyjną do prawie 3000 m2 na godzinę, zoptymalizowaną konstrukcję tygla

sztancującego, zwiększoną siłę sztancowania do 300 ton oraz transport arkuszy z wykorzystaniem położonych na dole chwytaków. Automatyczne rozdzielanie użytku z wykorzystaniem urządzenia G-Break pozwala polskiemu zakładowi grupy Eikemeier na pełne wykorzystanie dużych możliwości produkcyjnych sztancy. Grupa dostarcza swoim klientom praktycznie wszystkie rodzaje tektury falistej i kompletne rozwiązania opakowaniowe, wszystko z jednej ręki. źródło: Bobst


Bp-10

Przetargi Źródłem informacji są m.in. ogłoszenia w prasie codziennej i regionalnej. Pod podanym w tabeli numerem telefonu powinni Państwo uzyskać wszelkie informacje, dotyczące publikowanych przez nas przetargów. Przetargi podane są według terminu składania ofert.

Termin składania ofert

Zleceniodawca

Zakres umowy

Kontakt

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU

Opracowanie, wydanie i dostawa albumu promocyjnego

Tel.: 583019192, Fax: 583019192 www.wfosigw-gda.pl

2011-06-28 10:00

Śląski Urząd Wojewódzki, Katowice

Usługa kopiowania i drukowania dokumentów

Tel.: 322077626, Fax: 322077395

2011-06-30 10:00

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, WARSZAWA

Opracowanie graficzne, skład, łamanie, wydruk i dystrybucja 8 broszur

Tel.: 224587803, Fax: 225212353

2011-06-30 12:00

Ośrodek Rozwoju Edukacji, Warszawa

Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych

Tel.: 223453703, Fax: 223453770

2011-07-04 10:00

Ministerstwo Finansów, Warszawa

Druk i dystrybucja formularzy służących płatnikom

Tel.: 226945915, Fax: 226944552

2011-07-05 10:00

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn

Dostawa gadżetów promocyjnych

Tel.: 895219840, Fax: 895219849

2011-07-05 10:00

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE

Wykonywanie usług poligraficznych

Tel.: 123921242, Fax: 123921438

2011-07-05 11:00

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn

Usługa przygotowania, opracowa- Tel.: 895219840, nia graficznego, składu, łamania, Fax: 895219849 przygotowania do druku, druk

2011-07-06 10:00

MINISTERSTWO ZDROWIA, WARSZAWA

Dostawa: artykuły promocyjne

Tel.: 226349389, Fax: 228311449

2011-07-11 10:00

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Tel.: 124175466, 1. Druk znaków opłaty sądowej 2. Dostawa znaków opłaty sądowej Fax: 124175528

2011-07-12 10:00

Stale aktualizowany wykaz przetargów, znaleźć można na stronie internetowej: www.vidart.com.pl


Informator / lista maszyn – spis treści: Nowe, używane: kupno-sprzedaż......Lm-2 Serwis, części, akcesoria ..................Lm-4 Farby, kleje, tusze, tonery ................Lm-6 Recykling ..........................................Lm-7 Zestawy maszyn i drukarnie..............Lm-8 Press: offsetowe arkuszowe ............................ lm-13 maszyny cyfrowe ..................................lm-37 PostPress: typograficzne, sztancujące .................... lm-37 automaty sztancujące .......................... lm-38 falcerki .............................................. lm-39 gilotyny .............................................. lm-40 trójnoże .............................................. lm-42 zszywarki drutem i linie zszywające ...... lm-42

oklejarki, linie oprawy bezszwowej ...... maszyny, linie do oprawy twardej .......... sklejarki do kartonów .......................... niciarki ................................................ zbieraczki ............................................ Introligatorskie różne .......................... PrePress: naświetlarka do płyt ............................ urządzenia prepress.............................. Wywoływarka do filmów ...................... Kopioramy do płyt .............................. Inne Wyposażenie dodatkowe różne .............. z ostatnIej cHWIlI ..........................

lm-45 lm-46 lm-47 lm-48 lm-49 lm-49 lm-52 lm-52 lm-52 lm-53 lm-53 lm-53

Uwagi: – lista używanych maszyn i urządzeń poligraficznych zawiera jedynie niewielką część ofert z bazy Vidart. Pełna, najbardziej aktualna lista dostępna jest w Dziale Handlowym Vidart; – ceny maszyn są przybliżone i wynikają z przeliczeń według średnich kursów nBP, mogących różnić się od kursów stosowanych przez bank kupującego. mogą także ulec zmianie w związku z ich wahaniami; – ceny nie zawierają podatku od towarów i usług; – lista cenowa zawiera podstawowe dane techniczne. szczegółowe informacje można uzyskać w Dziale Handlowym; – niektóre dane techniczne oraz wiek maszyn są podane w sposób przybliżony i nie mogą stanowić podstawy do roszczeń wobec firmy Vidart; – poniższa lista maszyn nie jest ofertą; – zastrzegamy sobie prawo do wycofania maszyn ze sprzedaży bez podania przyczyn.

DZIAŁ HANDLOWY vidart tel. 22 835 30 31 tel. 22 834 80 35 tel. 22 834 80 36

e-mail: trade@vidart.com.pl e-mail: marketing5@vidart.com.pl

fax 22 834 80 34

zapraszamy również na strony www.vidart.com.pl do giełdy maszyn VIDart – lIDer W PoŚreDnIctWIe


Lm-2

NOWE, UŻYWANE - KUPNO, SPRZEDAŻ

Wasberger Sp. z o.o. www.wasberger.pl firma Wasberger dostarcza nowe oraz używane maszyny drukarskie i pomocnicze. staramy się oferować maszyny i systemy o takich parametrach, aby jak najbardziej zoptymalizować proces produkcyjny Klienta. specjalizujemy się w maszynach do produkcji formularzy i etykiet tj. wąskowstęgowych rolowych maszynach offsetowych i fleksograficznych. od wielu lat zaopatrujemy naszych Klientów w lampy uV firmy Alpha-Cure i wszelkie narzędzia do produkcji etykiet firmy Kocher+Beck.

Oferta: – maszyny,półautomaty do sitodruku, kompletne linie do druku na szkle – stoły ręczne, ze wspomaganiem rakla, kopioramy, lampy do naświetlania sit – nacinarki arkuszowe, szlifierki do rakli – karuzele do druku na koszulkach – zaciski mechaniczne i pneumatyczne do naciągania sit – płuczki do sit z podświetleniem – suszarki komorowe, suszarki półkowe – tunele suszące: uV, Ir oraz comby uV i Ir – tunele Ir z transporterem wałkowym do szkła NOWOŚĆ: naWIjarKI Do PloterÓW DruKującycH (solVentoWycH) "BESTEL" B. Stelmaszyk i S-ka Spółka Jawna ul. Polna 15; 60-535 Poznań tel (+4861) 841-16-07,fax (+4861) 841-16-09 e-mail: biuro@bestel.com.pl, www: www.bestel.com.pl

P.U.H.P. ARKFORM ul. Długa 32, Wierzchowisko 42-233 Mykanów

Maszyny wiążące dla branży poligraficznej sprzedaż maszyn, części zamiennych, taśm PP i Pet oraz autoryzowany serwis MOSCA DIRECT POLAND Sp. z o.o. ul. mińska 65 lok. 224, 03-828 Warszawa tel. +48 22 870 00 33, telefax+48 22 201 18 41 mdpinfo@mosca.com, www.mosca.com P.U.H. M-Graf Marcin Giertych właściciel Tel kom. 606 495 615 Tel/fax: + 48 61 848 51 73 sprzedaż: • maszyny i urządzenia poligraficzne, • części zamienne do maszyn, • dodatkowe wyposażenie i części do urządzeń. Inne usługi: • doradztwo techniczne i technologiczne, • wyceny i ekspertyzy techniczne, • pomoc w pozyskaniu środków finansowych, • pomoc logistyczna. ul. sokoła 8/4, 60-644 Poznań e-mail: mgraf07@gazeta.pl, www.m-graf.com.pl

Bezpośredni importer maszyn i urządzeń: • gilotyny elektryczne i ręczne, trymery, • laminatory rolowe, metalowe, biurowe, • folie laminacyjne, • bigówki i falcerki, • tamponiarki,

• • • • • • •

plotery, zgrzewarki do banerów, zgrzewarki do folii, wyświetlacze leD, bandownice i akcesoria, dyspensery, tunele obkurczające.

tel. +48 0 502 859 355; +48 (34) 328 70 60 e-mail: biuro@import-maszyn.eu www.import-maszyn.eu

Zakład Usług Technicznych „TAST” 32-080 zabierzów, ul. Śląska 8 tel. 12 285 47 89; tel. kom. 0501 009 029 e-mail: tast@autograf.pl www.tast.prv.pl Oferujemy: • odwracarki stosu, • tunele suszące Ir i uV; • stoły sitodrukarskie; • szlifierki do rakli;

• belownice makulatury; • karuzele sitodrukarskie; • przecinarki bobin;

gwarantujemy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny


NOWE, UŻYWANE - KUPNO, SPRZEDAŻ

Profesjonalny serwis krajarek PERFECTA – sprzedaż krajarek i trójnoży, po remoncie – gwarancja – naprawy maszyn u klienta – sprzedaż części zamiennych – naprawa modułów elektronicznych – sprzedaż noży i szpalt zapraszamy do sklepu firmowego i na stronę www.graf-serwis.com.pl GRAF-SERWIS SZYSZKA S.C. ul. Śląska 119, 93-237 Łódź tel. 42 649 31 27, 42 674 50 55 mob. 604 578 641, 604 566 720 e-mail: grafserwis@graf-serwis.com.pl

PPHU "Bazyl" Bogusław Gładysz

Montaż, demontaż, serwis maszyn poligraficznych

ul. Kozia 15/7; 61-835 Poznań tel. 508 129 008 e-mail: bazyl@bazyl.pl www.bazyl.pl

Szczegółowa oferta firmy: • Wałki rastrowe – chromowe i ceramiczne • cylindry do lakierowania do maszyn offsetowych • cylindry i tuleje drukowe, koła zębate • cylindry i wykrojniki magnetyczne • Wykrojniki rotacyjne z wydmuchem pneumatycznym • Wałki do „embosingu”, wałki moletujące • cylindry do „hot stampingu” • systemy prowadzenia wstęgi „Web guide” • urządzenia do wizyjnej kontroli druku • Wiskozometry rezonansowe Inkspec • urządzenia do aplikacji sleevów termokurczliwych „shrink” • folia do druku sleevów termokurczliwych • używane maszyny fleksograficzne wąskowstęgowe

Serwis Maszyn Poligraficznych DareK tel. 601-56-72-11 biuro@pelczynski.com.pl www.darek-serwismaszyn.pl

Biuro: ul. Inżynierska 56 81-512 gdynia

magazyn: ul. sikorskiego 2a 83-000 Pruszcz gdański

tel. (58) 683-50-60 506-074-032

info@mec-phu.pl www.mec-phu.pl

oferujemy: – sprzedaż – naprawę – serwis – montaż, demontaż – remont

maszyn: – sztancujących – rolowych – arkuszowych – introligatorskich – inne używane emergraf W. ryppa, r. mączka spółka jawna 32-020 Wieliczka ul. niepołomska 32a

tel: (+48) 12-288-12-44; 12-288-12-45 fax:(+48) 12-278-31-96

Skup i sprzedaż montaż, demontaż maszyn używanych offsetowych, introligatorskich i do produkcji opakowań. e-mail: biuro@emergraf.com.pl http://www.emergraf.com.pl Used Printing and Binding Machines – maszyny używane friedenstr. 1,D-38259 salzgitter-Bad, germany mob: +49-172-6043612 www.agm-graphics.com, agm@agm-graphics.com


Lm-4

SERWIS, CZęŚCI, AKCESORIA

serwis noży i narzędzi tnących ostrzymy: • noże listwowe do gilotyn, trójnoży i innych urządzeń introligatorskich, • noże krążkowe, frezy do nacinarek, przecinarek, krajalnic, falcerek, • wiertła do papieru sprzedajemy oryginalne noże do gilotyn Polar i innych maszyn tnących. siedziba główna: ul. Bursaki 19 e, 20-150 lublin, tel. 814 46 57 50 oddział mazowiecki: ul.jagiellońska 71, 03-301 Warszawa, tel. 507 07 29 17 oddział Śląski: ul. myśliwska 98, 43-100 tychy, tel. 508 34 23 35 biuro@mix-graf.lublin.pl

03-516 Warszawa; ul. Piotra skargi 61/64 magazyn: 03-816 Warszawa, ul. chodakowska 53/57 mobile: +48605764667 e-mail: k.lewandowski@technotrade.com.pl sKyPe: klabcchem Materiały poligraficzne: – czyściwa do automatów myjących technotex – układy filtrujące roztwór nawilżający – lupy i mikroskopy poligraficzne – twardościomierze (durometry) do pomiaru twardości wałków – pirometry – termometry bezstykowe – karton metalizowany folią aPI foils – lakiery uV i dyspersyjne – farby termochromatyczne uV i konwencjonalne do wszystkich technik drukowania (ctI InKs) – farby offsetowe firmy Druckfarben Urządzenia poligraficzne: maszyny drukujące, falcerki, wieże zbierające, gilotyny wiązarki, densytometry, przewijarki do czyściwa

www.mix-graf.pl

serwis Print P.W. 94-331 Łódź, ul. Pancerniaków 13 tel. 42 633-89-43, 501 283-555, 502 146-824 serwisprint@serwisprint.pl http://www.serwisprint.pl

Zaopatrzenie drukarń w materiały poligraficzne • • • • • •

Współpracujemy z renomowanymi firmami europejskimi: flintgroup cIto-system gmbH Pcs manufacturing ltD schober gmbH regulus gmbH Perfoffset Przy stałej współpracy stosujemy korzystne rabaty i odroczoną formę płatności.

Firma „LUBICZ” Autoryzowany Serwis Maszyn Poligraficznych inż. Bohdan Berliński działa na rynku polskim od 1993 r i zajmuje się: – kompleksową obsługą drukarń na terenie całej Polski w zakresie: • napraw serwisowych maszyn offsetowych arkuszowych, introligatorskich i sztancujących oraz do uszlachetniania druków • remontów, demontażu, transportu oraz montażu maszyn poligraficznych wraz z ich uruchamianiem • doradztwa technicznego przy zakupie nowych i używanych maszyn poligraficznych • pośrednictwa w zakupie maszyn poligraficznych – montażem oraz serwisem gwarancyjnym nowych maszyn offsetowych KBa Performa 74 i KBa rapida 75 – sprzedażą części zamiennych do maszyn offsetowych

Rozwiążemy wszystkie problemy techniczne spotykane w drukarniach fleksograficznych W • • • • •

ofercie posiadamy: taśmy montażowe 3m do druku fleksograficznego, uszczelniacze do komór raklowych, wałki gumowe, wałki aniloksowe (ceramiczne i chromowane), środki czyszczące do wałków poligraficznych.

siedziba: 30-436 Kraków, ul. narvik 9 tel. / fax. +48 12 262-03-75 Biuro i Warsztat: 30-390 Kraków, ul. zawiła 57e tel. / fax. +48 12 262-00-46 e-mail: info@lubicz.com.pl, lubicz@onet.pl www.lubicz.com.pl


SERWIS, CZęŚCI, AKCESORIA / RóŻNE

AMKOVO Sp. z o. o. ul. Zdrojowa 2, 02-927 Warszawa tel./fax 22 842 27 40, 22 842 27 48, 22 842 39 29 Maszyny drukujące – ADAST, POLLY – używane, po remoncie, z gwarancją Krajarki papieru – MAXIMA 80, 92, 115 – nowe – używane, po remoncie, z gwarancją Części zamienne do maszyn ADAST, POLLY, MAXIMA Części fabrycznie nowe Części eksploatacyjne do maszyn poligraficznych – obciągi, paski, noże, szpalty, oleje, smary Serwis Doradztwo techniczne www. amkovo.pl e-mail: biuro@amkovo.pl; serwis@amkovo.pl; czesci@amkovo.pl

Mechanika Maszyn Poligraficznych Jarosław Pazio • • • • •

ponad 10 lat w branży liczne rekomendacje specjalizacja manroland, miller naprawa, regeneracja, konserwacja montaż, demontaż mmpjp@interia.pl tel. 503 185 522 ul. Śląska 86/48, 80-389 gdańsk


Lm-6

FARBY, KLEJE, TUSZE, TONERY

Płynne laminaty na bazie wody do ochrony i uszlachetniania wydruków. Lakiery podkładowe umożliwiające druk solwentowy, utwardzany UV oraz sublimację. Atramenty do drukarek i ploterów.

kleje introligatorskie farby lakiery środki pomocnicze do druku

Pl-80-299 gdańsk-osowa, ul. Wendy 15 D mobile +48 694 485 805 tel. +48 (58) 719 14 58 tel./fax +48 (58) 552 78 61 marketing@primjetcolor.com.pl

edycja Krystyna Wojewoda-jaklińska ul. sempołowskiej 10 30-655 Kraków tel. 12 265 73 13; fax 12 655 14 43 edycja.krakow@prokonto.pl

– – – –

oferujemy: pełen zakres produktów firmy michael Huber Polska płyty i gumy offsetowe usługowe mieszanie farb offsetowych kanaliki bigowe, chemię drukarską, środki pomocnicze zapraszamy: „aBera” Hurtownia artykułów Poligraficznych ul. gdańska 126, 90-520 Łódź tel. 42 630 77 37; fax 42 630 77 39 mail: abera@kpp.pl; www.abera.pl DO DRUKU OPAKOWAŃ FARBY I LAKIERY O ZNIKOMEJ MIGRACJI

– lakiery dyspersyjne, – lakiery uV, – lakiery do blistrów – środki pomocnicze do druku, – kartony i folie podkładowe, – konfekcjonowane obciągi gumowe, – farby i lakiery offsetowe-konwencjonalne i uV – farby fleksograficzne: uV, wodne, rozpuszczalnikowe, – farby wklęsłodrukowe – mieszalnia farb offsetowych

02-676 Warszawa, ul. Postępu 14 tel./fax: 22 843 53 67, tel. 22 607 96 39 e-mail: grafia@grafia.waw.pl www.grafia.waw.pl

A&A MATERIAŁY POLIGRAFICZNE Adam Mierzejewski

urządzenia do mieszania i testowania farb drukarskich – nr.1 w Polsce! mieszalniki mix-m testery (przeddrukarki) mix-test stoły mieszalnicze Kabiny kolorystyczne i inne akcesoria oferujemy kompleksowe wyposażenie i doradztwo w zakresie wydajnych mieszalni farb drukarskich! siedziba główna: ul. Bursaki 19 e, 20-150 lublin, tel. 814 46 57 50 oddział mazowiecki: ul.jagiellońska 71, 03-301 Warszawa, tel. 507 07 29 17 oddział Śląski: ul. myśliwska 98, 43-100 tychy, tel. 508 34 23 35 biuro@mix-graf.lublin.pl

www.mix-graf.pl

15-523 Białystok-Grabówka, ul. Oliwkowa 1 tel./fax: (85) 74-02-006, (85) 74-18-186 Autoryzowany dystrybutor farb drukarskich oraz środków pomocniczych hubergroup niezbędnych w procesie druku. - płyty offsetowe AGFA, Kodak - obciągi gumowe listwowane i bez listew - naciągi na wałki wodne - kleje introligatorskie - kontrbigi - kompletny program do sitodruku i tampodruku www.materialypoligraficzne.pl

biuro@materialypoligraficzne.pl


FARBY, KLEJE, TUSZE, TONERY / RECYKLING

Farby drukarskie Oferujemy: – farby niskomigracyjne do sitodruku, fleksodruku i suchego offsetu uV – farby tampondrukowe bez związków chloru – gumy raklowe Watts – testery światła uV-tec

Nowa oferta: – drukarka flat-bed do przedmiotów – thau Digital by tecaPrint. eco-solvent, – 2770 dpi, wysokość przedmiotów 150 mm

Kolor-Graf 04-689 Warszawa, ul.snopowa 17a tel/fax. 22 613-12-26, kom. 501-784-24 www.kolorgraf.com.pl

ALTER EGO, maria Świąder ul. międzyleska 4, 50-514 Wrocław tel/fax. 71/78-15-688, 608 869 037, 509 720 166, e-mail: alter_ego_wr@op.pl Chemia, kleje, materiały introligatorskie i reklamowe Dział handlowy VIDART tel. 22 834 80 35 do 36 fax: 834 80 34 e-mail: editor5@vidart.com.pl marketing5@vidart.com.pl

Recycling papieru, tektury i tworzyw sztucznych: medien Partner recycling Dariusz Bogdański tel/fax 022 725 62 56 kom. 516-067-569 kom. 513-088-444 www.medienpartner.pl info@medienpartner.pl dariusz.bogdanski@medienpartner.pl

• odzysk surowców wtórnych, • skup papieru, tektury, tworzyw sztucznych, • skup makulatury mieszanej i gazet, • odbiór odpadów i recycling.


Lm-8

NOWE, UŻYWANE - KUPNO, SPRZEDAŻ

sPrzeDam maszyny PolIgrafIczne automat WyKraWająco-tŁoczący

SIMON-AP 1280 producent ASAHI (JAPAN)

ze stacją usuwania odpadów, możliwość złocenia na gorąco, max. format wykrawania 920 x 1280 mm, min. 430 x 500 mm, materiał podłoża - karon lity oraz tektura trójfalista fala a, B i e, prędkość tłoczenia 5000 ark/h, siła nacisku max 350 ton, możliwość wykonywania złoceń na gorąco do formatu B1, rok produkcji 1985

260.000 zł

Istnieje możliwość przeprowadzenia prób i testów.

Miller Martini 235/5

lInIa zBIerająco-zszyWająca

max format 480 x 300 mm, min format 148 x 105 mm, 5 stacji podajacych typ e6, trójnóż zabudowany, wykładak taśmowy, 2 kompresory, zespół zszywający: 4 głowice szyjące + 2 głowice szyjące oczkiem, rok produkcji 1975

45.000 zł

Istnieje możliwość przeprowadzenia prób i testów.

sKŁaDarKo-sKlejarKa

Versor SK 100

szer. maksymalna wykroju 1000 mm, minimalna 75 mm, gramatura: od 100 g/m2 - 800 g/m2 oraz mikrofala, przełamanie pierwszej i trzeciej bigi do pakowania automatycznego, klejenie liniowe, trzypunktowe, czteropunktowe, zainstalowany system klejenia na zimno firmy Kass – sterownik 8 kanałów, 4 dysze, istnieje możliwość zainstalowania systemu klejenia na gorąco, rok produkcji 2002

220.000 zł

Istnieje możliwość przeprowadzenia prób i testów.

automat sItoDruKoWy Do DruKu oraz laKIeroWanIa uV

SPS STOP CYLINDER

max format arkusza 900 x 630 mm, max format zadruku 880 x 618 mm, min. arkusz 250 x 250 mm, podajnik mirus, tunel uV firmy argon trocKner tHermojet, wykładanie firmy mIro, max prędkość 2.500 ark/h, rok produkcji 1971

150.000 zł maszyna offsetoWa DruKująca

Istnieje możliwość przeprowadzenia prób i testów.

HEILDERBERG SORM-Z

rok produkcji 1988, format 520 mm x 740 mm, dwa kolory, przebieg 78,5 mln odbitek, stan techniczny b. dobry

139.000 zł naŚWIetlarKa Do fIlmÓW

Istnieje możliwość przeprowadzenia prób i testów.

Selectset Avantra 25S AGFA Wraz z rIPem I WyWoŁyWarKą rok produkcji 1996, format a2+

18.000 zł KoPIorama Do PŁyt offsetoWycH

Istnieje możliwość przeprowadzenia prób i testów.

THEIMER MONTAKOP

format B1, rok produkcji 1995, programowanie, automatyczna przesłona, stan techniczny b.dobry (istnieje możliwość naświetlania na niej siatek do sitodruku)

6.900 zł

Istnieje możliwość przeprowadzenia prób i testów.

wiadomość Vidart: tel. 22 835-30-31; fax 22 834-80-34 Informacje oparto na danych dostarczonych przez właściciela maszyny


OFERTY MASZYN UŻYWANYCH sPrzeDam maszyny PolIgrafIczne maszyna offsetoWa

Solna 240

rok produkcji 1978, 2 kolory format 710 x 1020 mm, max grubość podłoża drukowanego 1,2 mm gramatura papieru 100-1100 g/m2, drukuje podstawki-wafle reklamowe, maszyna sprawna.

30.000 zł Maszyna fleksograficzna arkuszowa – DCM 3

produkcji francuskiej3 kolory, rok produkcji 1979, format 1250 x 1250 mm, maszyna sprawna

60.000 zł Wiązarka do palet na taśmę 12 mm

7.000 zł Belownica do makulatury wsad 300 kg, format max 1200 x 1000 x 600 mm

5.000 zł Sklejarka półautomatyczna produkcji polskiej, format max. 1000 x 500mm, układanie kleju kołowe

5.000 zł kontakt: tel. 71 310 31 00, fax. 71 310 31 01 Informacje oparto na danych dostarczonych przez właściciela maszyny


Lm-10

ZESTAWY MASZYN LUB DRUKARNIE

sPrzeDam maszyny PolIgrafIczne fleXo

KDO

model seeltec 10,5"- 5 kolorów + sekcja uV 160 W/cm

2

40.000 EUR dodatkowo wyposażenie maszyny – (8 kompletów cylindrów drukowych, 8-cylindrów magnetycznych, 14-aniloksów) Sprzedaż maszyny łącznie z wyposażeniem.

STAKER maszyna do transportowania etykiet ciętych Pet, Iml, arkuszy współpracująca z maszyną flexo mPs ef- 330 lub podobną, nowa

60.000 EUR Gallus EM-280 sekcja rozcinania na arkusze - nowa, (nie używana)

10.000 EUR

Ploter frezujący MCut 1520 w bardzo dobrym stanie technicznym, mało używany, pole robocze 1500 x 2000, rok produkcji 2005, prod. coner Łódż cena: 21 000 zł Bobiniarka-gilotyna szer. rob. 140 cm, mało używana do cięcia PcV gr. 2-3 mm, innych tworzyw, prod. zemat Łódź cena: 17 500 zł Naciągarka siatek sitodrukowych 160x160 cm, nowa cena: 15 500 zł Przewijarka do etykiet stołowa, szer. roli 180 mm cena: 7 500 zł Lampa UV - do naświetlania sit, prod. aPeD cena: 1 900 zł Stół sitodrukowy ręczny szt 2, format 630 x 700, prod. Bestel cena: 4 900 zł za jeden stół Termoprasa – używana cena: 400 zł

wiadomość Vidart: tel. 22 835-30-31; fax 22 834-80-34 Informacje oparto na danych dostarczonych przez właściciela maszyny

sPrzeDam maszyny PolIgrafIczne maszyna offsetoWa

slotter

Planeta P-24 SW

Kirby + 1 kolor flexo

rok produkcji 1973, 2 kolory format 710x 1020, odwracanie, maszyna w dobrym stanie

rok produkcji 1974, szerokość robocza 2400 mm, maszyna w dobrym stanie

55.000 zł

60.000 zł

wiadomość Vidart: tel. 22 835-30-31; fax 22 834-80-34 Informacje oparto na danych dostarczonych przez właściciela maszyny


OFERTY MASZYN UŻYWANYCH sPrzeDam maszyny PolIgrafIczne maszyna offsetoWa

KBA Rapida 74-5+L AL V2

rok produkcji 2005 - lipiec, przebieg 25 mln odbitek, 5 kolorów, format 520x 740 mm, wydajność 18.000 ark/h, podłoże drukowe od 60 g/m2 do 1 mm, zespół lakierujący z raklem komorowym tresu, przedłużone wykładanie - 1,8 m, suszenie końcowe na podczerwień i gorące powietrze, pakiet cX do kartonu o grubości do 1 mm, centralne przestawianie formatu w nakładaniu i wykładaniu, kontrola podwójnego arkusza i braku arkusza, odelektryzowanie w nakładaniu, urządzenie Bldwin do automatycznego mycia zespołów farbowych, cylindrów gumowych i cylindrów dociskowych, nawijarka tkaniny, system cIP 3 link, aparat do proszkowania WeKo aP260 z jonizacją, instalacja do chłodzenia i stabilizacji temperatury w zespołach farbowych - colortronic Varidamp, sztanca do płyt, maszyna serwisowana przez firmę KBa system zdalnej diagnozy Hot line

1.755.000 zł wiadomość Vidart: tel. 22 835-30-31; fax 22 834-80-34 Informacje oparto na danych dostarczonych przez właściciela maszyny


Lm-12

ZESTAWY MASZYN LUB DRUKARNIE

sPrzeDam maszyny PolIgrafIczne maszyny w produkcji, w dobrym stanie technicznym. ceny maszyn mogą podlegać negocjacji. PrzeKraWacz PoPrzeczno-WzDŁuŻny LQS 1400x640 prod. fomm DDr, lata 1970-te,1-rolowy do foli i papieru, max. wymiar ciętego użytku 1400 x 640 mm cena: 15.000 zł maszyna offsetoWa Planeta Po2 lata 1970-te cena: 10.000 zł

maszyna offsetoWa Planeta Po2

maszyna tyPografIczna Victoria 820 przerobiona na druk+sztancowanie cena: 4.500 zł

cena: 10.000 zł maszyna tyPografIczna Grafopress GPE prod. 1987 cena: 2.000 zł

maszyna offsetoWa

maszyna Do oPraWy tWarDej

Romayor 314 prod.1978

rok produkcji-lata 1970-te

Rodas BD 15 wyposażenie: automatyczne podawanie okładek, grzbietówki i okleiny,

cena: 4.500 zł

cena: 39.500 zł

prasowanie na wykładaniu

wiadomość Vidart: tel. 22 835-30-31; fax 22 834-80-34 Informacje oparto na danych dostarczonych przez właściciela maszyny

sPrzeDam maszyny PolIgrafIczne trÓjnÓŻ automat

Horizon HT30

1 nożowy, rok produkcji 2006, stan maszyny bardzo dobry

IDEALNY DLA DRUKARNI CYFROWEJ

100.000 zł falcerKa

GUK B1

Prasa Do leg

Stahl SBP80

4 kasety, 2 noże, typ K72/4Kl rok produkcji 1988, stan dobry

76 cm szerokość, stan bardzo dobry

40.000 zł

12.000 zł

WyWoŁyWarKa Do PŁyt offsetoWycH

WyWoŁyWarKa Do BlacH offsetoWycH

także do druku bezwodnego, maszyna sprawna

maszyna sprawna

1.000 zł

1.000 zł

Toray B1

Koenigs B1

Szufladowce gratis! Przy zakupie powyżej 12.000 zł kontakt: DruKarnIa tel. 22 615 21 61, fax 22 615 66 62 Informacje oparto na danych dostarczonych przez właściciela maszyny


OFERTY MASZYN UŻYWANYCH OFFSETOWE ARKUSZOWE AMKOVO Sp. z o. o. ul. Zdrojowa 2, 02-927 Warszawa tel./fax 22 842 27 40, 22 842 27 48, 22 842 39 29 Maszyny drukujące – ADAST, POLLY – używane, po remoncie, z gwarancją Krajarki papieru – MAXIMA 80, 92, 115 – nowe – używane, po remoncie, z gwarancją Części zamienne do maszyn ADAST, POLLY, MAXIMA Części fabrycznie nowe Części eksploatacyjne do maszyn poligraficznych – obciągi, paski, noże, szpalty, oleje, smary Serwis Doradztwo techniczne www. amkovo.pl e-mail: biuro@amkovo.pl; serwis@amkovo.pl; czesci@amkovo.pl

AURELIA 8663 700-6+LX

473 772 zł

rok prod. 2001, format 720x1020, kolor 6 50 mln odbitek, 6 kolorów, zespół lakierujący z dzielonymi kałamarzami, wydłużone wykładanie, półautomatyczna zmiana płyt, nawilżanie alkohol Polyflo, zdalne sterrowanie acs, automat do mycia wałków i obciągów, 3 lampy uV pomiędzy zespołami, 3 lampy uV na wykładaniu,

HEIDELBERG 8639 SM 52-5-P3+L

1 480 538 zł

rok prod. 2001, format, kolor 52 mln odbitek, stół z podsysem na podawaniu, cP2000, alcolor, autoplate, odwracanie 5/0 2/3, chłodzone wałki wodne, urządzenie do mycia wałków, obciągów i cylindrów, zespół lakierujący, suszarka Ir, proszkowanie graphic alphatronic 200

8620 XL 105-5+LX2

3 424 977 zł

rok prod. 2006, format, kolor 72 mln odbitek,

8657 GTO 52+

69 092 zł

rok prod. 1994, format 360x520, kolor 1 26 mln odbitek, wyposażeniue standardowe, wersja plus

8628 GTO 52-2

124 365 zł

rok prod. 1999, format 360x520, kolor 2 14 mln, alcolor, nowe wałki, stan techniczny bardzo dobry

8625 GTO 52-2 N+P

110 547 zł

rok prod. 1996, format 360x520, kolor 2 22 mln odbitek, DDs-nawilżanie, Washmatic- automat do mycia wałków, szybkomocujace płyty, przystawka numeratora i perforatora, proszkowanie

8638 GTO 52-2+

79 997 zł

rok prod. 1999, format 360x520, kolor 2 52 mln odbitek, wersj plus, chłodzenie royse + recyrkulacja

8661 GTO 52-2-P rok prod. 1992, format 360x520, kolor 2

8648 GTOZ 52

42 mln odbitek, alcolor-nawilżanie alkoholowe, kontrola podwójnego arkusza i braku arkusza, urządzenie antystatyczne eltex, system pasowania Bacher 425, proszkowanie Weko t6, chłodzenie Baldwin

8660 SM 52-2

363 225 zł

rok prod. 2001, format 370x520, kolor 2 49 mln odbitek, cPtronic, Preset, autoplate, automat do mycia wałków, obciągów i cylindrów, zespół lakierujący laco sP52, suszarka Ir Baldwin, proszkowanie grafix alphatronic 200

8643 SM 52-2

246 756 zł

rok prod. 2001, format 370x520, kolor 2 18 mln odbitek, standardowe wyposażenie, alcolor, chłodzenie mge z pomiarem alkoholu, cPtronic, autoplate, proszkowanie grafix alphatronic 200, urządzenie do mycia wałków, obciągów i cylindrów

8619 SM 52-2 P

171 742 zł

rok prod. 1998, format 370x520, kolor 2 19,5 mln odbitek, autoplate, alcolor, cP tronic, urządzenie do mycia wałków i obciągów, odwracanie, proszkowanie

8648 SM 52-2 P

197 405 zł

rok prod. 1999, format 370x520, kolor 2 53,5 mln odbitek, cPtronic, stół podciśnieniowy na podawaniu, kontrola podwójnego arkusza i braku arkusza, nawilżanie alkoholowe alcolor, proszkowanie grafix alphatronic 200, chłodzenie eco 30H03

8615 SM 52-2 P+

160 688 zł

rok prod. 1996, format 370x520, kolor 2 36 mln odbitek, alcolor, autoplate, automat do mycia wałków, obciągów i cylindrów, wersja plus

8627 SM 52-2 P+

171 742 zł

rok prod. 1996, format 370x520, kolor 2 60 mln odbitek, autoplate, alcolor, cP-tronic, urządzenie do mycia wałków, obciągów, odwracanie, proszkowanie, wersja plus

8615 SM 52-2+

183 587 zł

rok prod. 1997, format 370x520, kolor 2 68 mln odbitek, alcolor, autoplate, automat do mycia wałków, obciągów i cylindrów, wersja plus, etc.

8646 MOZ-S+

157 924 zł

rok prod. 1993, format 480x650, kolor 2 44 mln odbitek, nawilżanie alkoholowe, wykładanie -superBlue, proszkowanie grafix exactomat, elektroniczne kontrola marki przedniej, podajnik strumieniowy, uklad zespołów drukujących rzędowy

8657 MOZP-S

116 469 zł

rok prod. 1993, format 480x650, kolor 2 83 mln odbitek, nawilżanie alcolor, chłodzenie Baldwin, kontrola podwójnego arkusza, proszkowanie Weko t66, maszyna oferowana z nowymi wałkami,

104 625 zł 8638 PM 74-2-P

41 mln odbitek, alcolor, chłodzenie Baldwin, wersja plus, n+P, proszkowanie grafix exactomat, sztanca do zaginania płyt, wzmocniony kompresor do drukowania kartonu, wyposażenie standardowe

100 677 zł

rok prod. 1992, format 360x520, kolor 2

342 300 zł

rok prod. 2005, format 520x740, kolor 2 alcolor-nawilżanie, szybkomocujące płyty, urządzenie do mycia wałków, proszkowanie, wyposażenie standardowe


Lm-14

OFFSETOWE ARKUSZOWE – HEIDELBERG

8621 SM 74-2

266 497 zł 8660 SM 74-2-PH

444 161 zł

rok prod. 1998, format 520x740, kolor 2

rok prod. 2002, format 520x740, kolor 2

72 mln odbitek, cPtronic, autoplate, urządzenie do mycia obciągów

49 mln odbitek, cP2000, alcolor, technotrans alpha D-20-1H-chłodzenie + recyrkolacja, Preset, autoplate, automat do mycia wałków, obciągów i cylindrów, urządzenie antystatyczne na podawaniu, poszkowanie grfix

8658 SM 74-2

375 070 zł

rok prod. 2000, format 520x740, kolor 2 28 mln odbitek, cPtronic, alcolor, Baldwin, Preset, autoplate, proszkowanie

8652 SM 74-2

444 161 zł

rok prod. 2001, format 520x740, kolor 2 8 mln odbiek, autoplate, cPtronic, nawilżanie alkoholowe, urządzenie myjące wałków, obciągów i cylindrów, odwracanie, proszkowanie.

8634 SM 74-2-P

296 108 zł

rok prod. 1999, format 520x740, kolor 2

361 251 zł

rok prod. 2000, format 520x740, kolor 2 75,5 mln odbitek, odwracanie 1/1- 2/0, cPtronic, autoplate, nawilżanie alcolor- Baldwin, urządzenie do mycia wałków i cylindrów, proszkowanie grafix alphatronic 200, superBlue

8661 SM 74-2-P+

572 475 zł

rok prod. 2005, format 520x740, kolor 2 odwracanie 2/0- 1/1, wysokie wykładanie, cP2000, autoplate, chłodzenie z cyrkulacją, alcolor, automat do mycia wałków, obciągów i cylindrów, stalowa płyta na podawaniu i wykładaniu, kontrola podwójnego arkusza, wyrównywacz arkusza, proszkowanie

8655 SORMZ

90 806 zł

rok prod. 1975, format 520x740, kolor 2 Wyposażenie standardowe

53 mln odbitek, alcolor, autoplate, urządzenie antystatyczne, chłodzenia Baldwin

8664 SM 74-2-P

8651 SM 74-2-PH

349 407 zł

rok prod. 1996, format 520x740, kolor 2 24 mln odbitek, cPtronic, alcolor, autoplate, automat do mycia wałków, obciągów i cylindrów, chłodzenie Baldwin, wersja plus, proszkowanie grafix alphatronic 200

8649 SORMZ

78 467 zł

rok prod. 1977, format 520x740, kolor 2 nawilżanie konwencjonalne, chłodzenie royce r&r proszkowanie

8652 SORMZ

103 440 zł

rok prod. 1980, format 520x740, kolor 2 69 mln odbitek, Dalgren-nawilżanie alkoholowe, chłodzenie Baldwin, szybkomocujące łapki płytowe, super Blue, proszkowanie

8657 SORMZ rok prod. 1987, format 520x740, kolor 2 63 mln odbitek, nawilżanie royce,

maszyny offsetoWe arKuszoWe maszyna offsetoWa arKuszoWa

Heidelberg SM 102-2-P

rok produkcji 1996, format 720 x 1020, nawilżanie, alcolor, chłodzenie technotrans, cPtronic, cPc-1.03, proszkowanie, odwracanie. maszyna w dobrym stanie, możliwość testu

cena: 620.000 zł+VAT cena do negocjacji wiadomość Vidart: tel. 22 835-30-31; fax 22 834-80-34 Informacje oparto na danych dostarczonych przez właściciela maszyny

144 106 zł


OFERTY MASZYN UŻYWANYCH 8664 SORMZ

206 880 zł 8634 SM 102 Z+L

307 952 zł

rok prod. 1990, format 520x740, kolor 2

rok prod. 1988, format 720x1020, kolor 2

48 mln odbitek, nawilżanie alkoholowe+chłodzenie, szybkomocujące zaciski płyt, proszkowanie, maszyna w bardzo dobrym stanie

139 mln odbitek, cPc 1-02, chłodzenie Baldwin, proszkowanie, suszarka Ir,

8664 SORMZ

189 509 zł

rok prod. 1991, format 520x740, kolor 2 45 mln odbitek, alkolor, wyposazenie standardowe

8654 SORMZ

219 120 zł

rok prod. 1993, format 520x740, kolor 2

305 978 zł

rok prod. 1988, format 720x1020, kolor 2 139 mln odbitek, cPc1-02, Baldwin, proszkowanie, suszarka Ir

8653 SM 102 ZP

375 070 zł

rok prod. 1993, format 720x1020, kolor 2 100 mln odbitek, cPtronic,, cPc1-02, alcolor, proszkowanie, kontrola podwójnegp arkusza,

38 mln odbitek, cPc- 01, alcolor-Baldwin

8658 SORMZ

8631 SM 102 Z+L

195 431 zł 8615 SM 102-2 CD+L

606 033 zł

rok prod. 1998, format 520x740, kolor 2

rok prod. 1993, format 720x1020, kolor 2

79 mln odbitek, niskie wykladanie, wersja minus, nawilżanie alkoholowe alcolor, proszkowanie Weko t77, chłodzenie Baldwin, model szary, bez cPc

91 mln odbitek, zespół lakierujacy, Preset, autoplate, cPtronic etc.

8655 SORMZ

236 886 zł

rok prod. 1999, format 520x740, kolor 2 50 mln odbitek, nawilżanie alkoholowe alcolor, chłodzenie Baldwin, proszkowanie Weko, niskie wykładanie

8621 SM 102 Z CD+L

513 253 zł

rok prod. 1989, format 720x1020, kolor 2 89 mln odbitek, alcolor, cPc 1- 02, cPtronic, suszarka Ir, non stop podawanie i wykładanie, chłodzenie Baldwin, kontrola podwójnego arkusza, proszkowanie, maszyna jest wyczyszczona suchym lodem

8652 SM 102-2-P

388 888 zł

rok prod. 1995, format 720x1020, kolor 2 127 mln odbitek, zdalne sterowanie farbą: cPc 1.03, cP-tronic, stalowa płyta na podawaniu, kontrola podwójnego arkuusz i braku arkusza, fotoelektroniczna kontrola marki bocznej, urządzenie antystatyczne, nawilżanie alcolor, autoplate, odwracanie 2/0 - 1/1, urządzenie do mycia obciągów, suszarka IrIVt combi, wyrównywacz arkusza, proszkowanie grafix exatronic, chłodzenie technotrans, system powietrza-centralny

8621 SM 102-2-P

552 734 zł

rok prod. 1998, format 720x1020, kolor 2 91 mln odbitek, cPtronic, cPc 1-04, alcolor, autoplate, chłodzenia technotrans, Preset, superblue, proszkowanie

maszyny offsetoWe arKuszoWe maszyna offsetoWa arKuszoWa

Heidelberg SORMZ

rok produkcji 1990, format 520 x 740, ilość odbitek 48 mln., nawilżanie alkoholowe alcolor z chłodzeniem, szybkomocujące zaciski płyt, proszkowanie, maszyna w bardzo dobrym stanie, dostępna natychmiast

cena: 207.500+VAT wiadomość Vidart: tel. 22 835-30-31; fax 22 834-80-34 Informacje oparto na danych dostarczonych przez właściciela maszyny


Lm-16

OFFSETOWE ARKUSZOWE – HEIDELBERG

8634 SM 102-2-P

710 658 zł

rok prod. 2000, format 720x1020, kolor 2 126 mln odbitek, proszkowaniecP2000, alcolor, autoplate, Preset

8627 SM 102-2-P

987 025 zł

rok prod. 2002, format 720x1020, kolor 2 30 mln odbitek, autoplate, alcolor, technotrans, cP2000, suszarka Ir, urządzenie do mycia wałków i obciągów, odwracanie, proszkowanie grafix

8651 SM 102-2-P

8640 GTOV 52+

307 952 zł

rok prod. 1990, format 360x520, kolor 4 46 mln odbitek,nawilżanie alcolor, sterowanie farby cPc 1.02, urządzenie antystayczne eltex, proszkowanie grafix exactomat, chłodzenia Baldwin, kontrola podwójnego arkusza i braku arkusza-Weko, system pasowania Bacher 425, szybko mocujące zaciski płyt, wersja plus

1 302 873 zł 8634 GTOVP 52

rok prod. 2004, format 720x1020, kolor 2 85 mln odbitek, odwracanie 2/0- 1/1, cP2000, Presetlink, automat do mycia wałków, obciągów i cylindrów, autoplate, alcolor, combistar, chłodzenie technotrans

8638 SM 102-2-P

arkusza i braku arkusza- Weko, system pasowania Bacher 425, szybko-mocujące zaciski płyt

1 119 286 zł

rok prod. 2004, format 720x1020, kolor 2 70 mln odbitek, cP2000, alcolor, autoplate, automat do mycia wałków i obciągów, proszkowanie grafix Betatronic 100, podajnik typ Preset Plus, wykładanie z modułem s, kontrola temperatury farby, technotrans alcosmart

8645 SORSZ

284 263 zł

rok prod. 1986, format 720x1020, kolor 2 15,5 mln odbitek, cPc 1-01, alcolor, pasowanie Bachera

8640 GTOV 52+

282 289 zł

rok prod. 1987, format 360x520, kolor 4 69 mln odbitek, nawilżanie alkoholowe-alcolor, zdalne sterowanie-cPc 1.02, proszkowanie grafix exactomat, urządzenie antystatyczne eltex, chłodzenie Baldwin, kontrola podwójnego

286 237 zł

rok prod. 1989, format 360x520, kolor 4 95 mln odbitek, cPc 1-01, alcolor, kontrola podwójnego arkusza, proszkowanie,

8632 GTOVP 52+

254 652 zł

rok prod. 1990, format 360x520, kolor 4 47 mln odbitek, podajnik wstępny ze stosu, kontrola podwójnego arkusza, kontrola marki bocznej -lewa i prawa, chromowane cylindry, kontrola komputerowa druku z piórem świetlnym i pamięcią, nawilżanie Baldwin z chłodzeniem technotrans, szybko-mocujące uchwyty płyt, odwracanie 2/3, wersja plus, wykładak łańcuchowy, proszkowanie Weko, wózki paletowe na podawaniu i wykładaniu, narzędzia i akcesoria dla operatora

8641 SM 52-4+

1 393 679 zł

rok prod. 2007, format 360x520, kolor 4 5 mln odbitek, anikolor- zespół farbowy, cP2000- centralne sterowanie farbą, autoplate, automat do mycia wałków, obciągów i cylindrów, elektroniczna kontrola marki przedniej i bocznej, proszkowanie mediprint, wersja plus, podajnik Heidelberg z podsysem

maszyny offsetoWe arKuszoWe maszyna offsetoWa arKuszoWa

HEIDELBERG HARRIS M-600/B24 16-stronicowa jednozwojowa maszyna offsetowa, rok budowy 1995, 4 kolory; odcięcie: 630 mm maksymalna szerokość papieru: 965 mm; maksymalna prędkość druku: 50.000 obr/godz.

cena: 1.100.000 zł+VAT cena netto dotyczy maszyny "tak jak stoi" – demontaż i transport oraz koszty z tym związane ponosi kupujący kontakt: tel. 42 675 62 52; fax 42 675 62 53 Informacje oparto na danych dostarczonych przez właściciela maszyny


OFERTY MASZYN UŻYWANYCH 8638 SM 52-4+LX

rok prod. 2000, format 370x520, kolor 4

779 750 zł 8618 SM 52-4-SE+

46 mln odbitek, cP2000, alcolor, autoplate, automat do mycia wałków, obciągów i cylindrów, elektroniczna kontrola podwójnego arkusza, elektroniczna kontrola marki bocznej, wydłużone wykładanie, suszarka Ir

8661 SM 52-4+LX

rok prod. 2000, format 370x520, kolor 4

732 373 zł

46 mln odbitek, cP 2000, alcolor, autoplate, automat do mycia wałków, obciągów i cylindrów, kontrola podwójnego arkusza, elektroniczna kontrola podwójnego arkusza, elektroniczna kontrola marki bocznej, wydłużone wykładanie, suszarka Ir

8616 SM 52-4+LX

rok prod. 2002, format 370x520, kolor 4

998 869 zł

1 482 512 zł

5 mln odbitek, autoplate, alcolor, technotrans, cP2000, urządzenie do mycia wałków, obciągów i cylindrów, półwysokie wykładanie, proszkowanie

autoplate, alcolor, technotrans, cP2000, urządzenie do mycia wałków, obciągów i cylindrów, wykładanie półwysokie

8616 SM 52-4-P

rok prod. 1997, format 370x520, kolor 4

428 369 zł

63 mln odbitek, cPc 1-04, alcolor, autoplate, wersja plus, nowe wałki farbowe

8637 SM 52-4-P

rok prod. 1998, format 370x520, kolor 4

458 739 zł

36 mln odbiek cPc 1-04, alcolor, autoplate, automat do mycia wałków i obciągów, kontrola podwójnego arkusza, elektroniczna kontrola marki bocznej, technotrans-chłodzenie+ recyrkulacja, proszkowanie Weko

8640 SM 52-4-P

rok prod. 2001, format 370x520, kolor 4

140 mln odbitek, cPc 1-02, alcolor-nawilżanie, technotranschłodzenie, szybkomocujące zaciski płyt, grafix- proszkowanie, wyposażenie standardowe

8616 PM 74-4-P3

rok prod. 2003, format 370x520, kolor 4

60 mln odbitek, cPc 1-04, alcolor, automat do mycia wałków, obciągów i cylindrów, etc.

rok prod. 2004, format 370x520, kolor 4

789 620 zł

765 931 zł

18 mln odbitek, autoplate, alcolor, technotrans, cP2000, urządzenie do mycia wałków, obciągów i cylindrów, odwracanie, proszkowanie

8627 SM 52-4-P

rok prod. 2004, format 370x520, kolor 4

710 658 zł

18 mln odbitek, autoplate, alcolor, technotrans, cP2000, urządzenie do mycia wałków, obciągów i cylindrów, odwracanie, proszkowanie

rok prod. 2005, format 370x520, kolor 4

410 602 zł

101 mln odbitek, zdalne sterowanie -cPc-104, cPtronic, Preset, stalowa płyta na podawaniu, stół z podsysem na podawaniu, kontrola podwójnego arkusza i braku arkusza, autoplate, alcolor, urządzenie do mycia obciągfów i cylindrów, odwracanie -4/0 - 2/2, proszkowanie, grafix alphatronc 200, wysokie wykladanie, chłodzenie technotrans

1 304 847 zł

rok prod. 2002, format 520x740, kolor 4 50 mln odbitek, cP2000, alcolor, autoplate, technotranschłodzenie, proszkowanie

8646 SM 74-4-CD

1 597 006 zł

rok prod. 2007, format 520x740, kolor 4 57 mln odbitek, alcolor, technotrans, autoplate, cP2000,urządzenie do mycia wałków, obciągów i cylindrów, proszkowanie

8623 SM 74-4-CD+L-C

1 352 224 zł

rok prod. 2002, format 520x740, kolor 4 59 mln odbitek, cPtronic, cPc 1-04, alcolor, Preset, autoplate, wyrównywacz arkusza, peoszkowanie

1 776 645 zł

rok prod. 2004, format 520x740, kolor 4

17 mln odbitek, cP2000, autoplate, alcolor, urządzenia do mycia wałków, obciągów, cylindrów technotrans

8619 SM 52-4-P

809 361 zł

rok prod. 2003, format 520x740, kolor 4

671 177 zł 8615 SM 74-4-CD+L-C

48 mln odbitek, cP2000, alclor, autoplate, urządzenie do mycia wałków, obciąów i cylindrów, proszkowanie grafix alphatronic 200

8658 SM 52-4-P

358 409 zł

rok prod. 1987, format 520x720, kolor 4

1 480 538 zł 8646 SM 74-4-CD

rok prod. 2009, format 370x520, kolor 4

8635 SM 52-4-P

8638 SM 72 VP

rok prod. 1995, format 520x740, kolor 4

rok prod. 2009, format 370x520, kolor 4

8619 SM 52-4-H

53 mln odbitek, autoplate, alcolor, szybkość 13000 ark/h

8640 SM 74-4 P3-H

80 mln odbitek, cP2000, alcolor, autoplate, etc.

8626 SM 52-4-H

573 989 zł

rok prod. 2002, format 370x520, kolor 4

789 620 zł

32 mln odbitek, alcolor, technotrans, autoplate, cP2000, urządzenie do mycia wałków, obciągów i cylindrów

28 mln odbitek, zespół lakierujacy, cP2000, alcolor, autoplate, etc.

8637 SM 74-4-CD+L-C

1 595 419 zł

rok prod. 2004, format 520x740, kolor 4 71 mln odbitek, cP2000, alcolor Vario, automat do mycia wałków, obciągów i cylindrów, wykładnie strumieniowe, kontrola podwójnego arkusza, kontrola marki bocznej, proszkowanie grafix exatronic, wysokie wykładanie, suszarka Ir- Drytstar 2000, podawanie non-stop, Preset, wyrównywacz arkusza, stalowa płyta na podawaniu i wykładaniu, technotrans- kontrola temperatury farby, technotrans- chłodzenie + recyrkulcja, świetlne pióro

8661 SM 74-4-CD+L-C

1 514 066 zł

rok prod. 2004, format 520x740, kolor 4 71 mln odbitek, cP2000, alcolor Vario, automat do mycia wałków, obciągów i cylindrów, kontrola podwójnego arkusza, kontrola marki bocznej, proszkowanie grafix exatronic wysokie wykladanie, suszarka Ir Drystar 2000, podawanie non stop, Preset, wyrównywacz arkusza, stalowa płyta na podawasniu i wykładaniu, kontrola temperatury farby i chłodzenie technotrans z recyrkulacją, pióro świetlne.


Lm-18

OFFSETOWE ARKUSZOWE – HEIDELBERG

8664 SM 74-4-CD+LX

1 500 278 zł 8615 SM 102-4

30 mln odbitek, autoplate, cP2000, nawilżanie alcolor Vario, chłodzenie technotrans, podawanie Preset, kontrola temperatury farby, automat do mycia wałków, obciągów i cylindrów, wydłużone wykładanie, zespół lakierujący z wałkami anmilox i dzielonymi kałamarzami, suszarka Ir, proszkowanie.

8653 SM 74-4-H

710 658 zł

rok prod. 1995, format 520x740, kolor 4 63 mln odbitek, alcolor, technotrans, cPc1-04, cPtronic, urządzenie do mycia wałków, obciągów, cylindrów, superBlue, suszarka IVt combi,

8625 SM 74-4-H

1 677 943 zł

rok prod. 2008, format 520x740, kolor 4 18 mln odbitek, wysokie wykladanie, cP2000, alcolor, automatyczne mycie wałków, obciągów i cylindrów, chromowane cylindry obciągów i cylindrów drukujących, suszarka Ir, proszkowanie

8653 SM 74-4-H+L

799 490 zł

rok prod. 1998, format 520x740, kolor 4 112 mln odbitek, cPc1-04, autoplate, suszarka Ir, wysokie wykładanie, alcolor

8618 SM 74-4-P

490 377 zł

rok prod. 1995, format 520x740, kolor 4 127 mln odbitek, autoplate, cPc 1-03- zdalne sterowanie farbą, alcolor, podajnik Preset, odwracanie 4/0 - 2/2, wersja plus

8621 SM 74-4-P

493 513 zł

rok prod. 1997, format 520x740, kolor 4 75 mln odbitek, alcolor, kontrola farby cPc 1.04, cPtronic, automatyczna zmiana płyt, autoplate, urządzenie do mycia wałków, obciągów i cylindrów, proszkowanie alphatronic 200, urządzenie chłodzace technotrans, stalowa płyta na podawaniu

8635 SM 74-4-PH

641 566 zł

rok prod. 1996, format 520x740, kolor 4 115 mln odbitek, alcolor, technotrans, autoplate, cPc 1-04, cPtronic, urządzenie do mycia wałków, obciągów i cylindrów

rok prod. 1998, format 520x740, kolor 4 115 mln odbitek, cPc 1-04, cPtronic, Preset, autoplate, proszkowanie, wyposażenie standardowe,

8625 SM 74-4-PH

1 468 693 zł

rok prod. 2006, format 520x740, kolor 4 32 mln odbitek, wysokie wykladanie, odwracanie 4/0, 2/2, cP2000, cP tronic, autoplate, alcolor, suszarka Ir, nowe wałki, zaginarka i dziurkarka do płyt

8626 SM 74-4-PH

1 302 873 zł

rok prod. 2006, format 520x740, kolor 4 32 mln odbitek, autoplate, alcolor, technotrans- system chłodzenie, cP 2000, urządzenie do mycia wałków, obciągów i cylindrów, odwracanie 2+2, proszkowanie, zaginarka i sztanca do płyt, nowe wałki

8650 SM 75-4- XL-C

8 mln odbitek, cP2000, suszarka tunelowa uc, etc.

8663 SM 102-4 CD

1 922 725 zł

rok prod. 2008, format 530x750, kolor 4 4 mln odbitek, cP2000, axiscontrol, autoplate, alcolor, comistar-chłodzenie, kontrola temperatury farby, staticstarurządzenie antystatyczne, airstar -dystrybucja powietrza, proszkowanie- Powderstar aP232

1 598 981 zł

rok prod. 2002, format 720x1020, kolor 4

140- mln odbitek, cP2000,,axis control, autoplate, Preset, automat do mycia wałków, obciągów i cylindrów, stalowa płyta na podawaniu, nawilżanie alcolor Vario, kontrola temperatury farby, chłodzenie technotrans Beta, urządzenie do sztancowania i zaginania płyt, proszkowanie grafix exatronic Plus

8633 SM 102-4 CD+L

1 717 424 zł

rok prod. 1999, format 720x1020, kolor 4

69 mln odbitek, autoplate, alcolor, technotrans, cP2000, zespół lakierujący, suszarka Ir, urządzenie do mycia wałków i obciągów, proszkowanie grafix

8644 SM 102-4 CD+LX

977 155 zł

rok prod. 1993, format 720x1020, kolor 4

55 mln odbitek, cPc 1-04, cPtronic, alcolor Vario, autoplate, urządzenie do mycia obciągów i cylindrów, zespół lakierujący, wydłużone wykładanie, podawanie i wykładanie non-stop, proszkowanie Weko, suszarka Ir-grafix,

8626 SM 102-4 CD+LX

1 579 240 zł

rok prod. 2001, format 720x1020, kolor 4

63,5 mln odbitek, cP2000, alcolor, technotrans Hydrostar Beta D40 l+ alcosmart, kontrola temperatury farby, autoplate, Preset na podawaniu, urządzenie antystatyczne eltex na podawaniu, non-stop na podawaniu i wykładaniu, elektroniczna kontrola marki bocznej, zespół lakierujący (wałki gumowe ), wydłużone wykładanie, suszarka Ir-Heidelberg Drystar, proszkowanie Powderstar Duo Plus

8618 SM 102-4 CD+LX

2 289 177 zł

rok prod. 2004, format 720x1020, kolor 4

80 mln odbitek, autoplate, cP2000-kontrola i diagnostyka maszyny w systemie cyfrowym, alcolor, podajnik Preset Plus, Washstar- system mycia wałków, obciągów i cylindrów, airstar- system dystrybucji nadmuchu i podciśnienia powietrza, zespół lakierowania z dzielonymi kałamarzami, suszarka Ir Drystar 3000, wydłużone wykładanie lX2

724 871 zł 8615 SM 102-4 CD+LX

8638 SM 74-4-PH

2 704 449 zł

rok prod. 2006, format 720x1020, kolor 4

rok prod. 2005, format 520x740, kolor 4

1 993 791 zł

rok prod. 2004, format 720x1020, kolor 4

80 mln odbitek, cP2000, zespół lakierujący, axiscontrol,etc.

8635 SM 102-4-P

988 999 zł

rok prod. 1998, format 720x1020, kolor 4

109 mln. odbitek, cP2000, alcolor, autoplate, Preset, suszarka Ir, urządzenie antistatik, combi-star urządzenie do recyrkulacj nawilżania i kontroli temperatury farby, Drystar.

8621 SM 102-4-P3

700 788 zł

rok prod. 1998, format 720x1020, kolor 4

210 mln odbitek, zdalne sterowania farbą cPc 1.04, cPtronic, stalowa płyta na podawaniu, kontrola podwójnego arkusza i braku arkusza, elektroniczna kontrola marki bocznej, dmuchawa jonów, alcolor, automatyczna zmiana płyt autoplate, odwracanie 4/0 -2/2, system pasowania, urządzenie do mycia wałków, chromowane cylindry obciągów i płytowe, superblue na wykładaniu, wyrównywacz arkusza, proszkowanie exatronic Plus, proszkowanie grafix, non stop wykładanie, stalowa płyta na wykładaniu, urządzenie chłodzące technotrans, kompresory

8616 SM 102-4-P3

1 164 690 zł

rok prod. 2002, format 720x1020, kolor 4

87 mln odbitek, cP2000, alcolor, kontrola temperatury farby, Drystar, etc.


OFERTY MASZYN UŻYWANYCH 8633 SM 102-4-P3+L

1 293 003 zł

rok prod. 1999, format 720x1020, kolor 4

117 mln odbitek, autoplate, alcolor, technotrans, cP2000, zespół lakierujący, swuszarka Ir, urządzenie do mycia wałków, obciągów, odwracanie, proszkowanie grafix

8646 XL 105-4 +L

3 276 923 zł

rok prod. 2006, format 720x1020, kolor 4

28 mln odbitek, alcolor, kontrola temperatury farby, airstar, autoplate, proszkowanie Powderstar, urządzenie antystatyczne, wydłużone wykładanie

8646 GTOFP 52

rok prod. 1992, format 360x520, kolor 5

325 718 zł

19 mln odbitek, alcolor, cPlc i cPtronic, grafix exactomat, pasowanie Bachercontrol

8637 SM 52-5

rok prod. 2000, format 370x520, kolor 5

1 194 300 zł

25 mln odbitek, cP2000, stół podciśnieniowy na podawaniu, elektroniczna kontrola marki bocznej, alcolor, autoplate, hartowane cylindry płytowe, urządzenie do mycia wałków, obciągów i cylindrów, zespół lakierujący, suszarka Ir- Drystar, wysokie wykładanie, wydłużone wykładanie, chłodzenie technotrans, proszkowanie grafix alphatronic 200, urządzenie antystatyczne- eltex, przystawka do druku kartonu- 06 mm

rok prod. 1997, format 370x520, kolor 5

422 583 zł

cPc 1-04, alcolor, autoplate, odwracanie 1/4, automat do mycia obciągów, system pasowanie Bacher 2000, kontrola podwójnego arkusza, elektroniczna kontrola marki bocznej, suszarka Ir, niskie wykładanie, proszkowanie, podajnik typ Heidelberg, chłodzenie + recyrkulacja typ mge

8661 SM 52-5-P2

rok prod. 2001, format 370x520, kolor 5

702 762 zł

34 mln oditek, cP 2000, autoplate, Preset, alcolor, kontrola temperatury farby, kontrola podwójnego arkusza, odwracanie, automat do mycia wałków, obciągów i cylindrów

8639 SM 52-5-PH

rok prod. 1998, format 370x520, kolor 5

637 618 zł

62 mln odbitek, stół z podsysem na podawaniu, zdalne sterowanie farbą cPc-1,04, odwracanie 5/0 2/3, wysokie wykładanie, urządzenie chłodzenia, kontrola podwójnego arkusza i braku arkusza, autoplate, proszkowanie grafix alphatronic 200

8620 SM 74-5 P3

532 994 zł

rok prod. 1994, format 520x740, kolor 5 65 mln odbitek, zdalna kontrola cPc 1.03, cPtronic, stalowa płyta na wykładaniu, podwójna kontrola arkusza i braku arkusza, nawilżanie alkoholowe alcolor, urządzenia do mycia wałków i obciągów, odwracanie 5/0 - 2/3, proszkowanie, urządzenie chłodzące

8652 SM 74-5 P3

2 605 746 zł

rok prod. 1999, format 520x740, kolor 5 165 mln odbitek, cP2000, alcolor Vario, chłodzenie +recyrkulacja technotrans, kontroola temperatury farby, Preset, autoplate, automat do mycia wałków, obciągów i cylindrów, Preset na wykładaniu i podawaniu, płyta stalowa na podawaniu i wykładaniu, kontrola marki przedniej, kontrola podwójnego arkusza, eltex-urządzenie antystatyczne na podawaniu, zespół lakierujący tresu z dzielonymi kałamarzami, wydłużone wykładanie, suszarka Ir, proszkowanie grafix exatronic Due Plus

1 829 944 zł

rok prod. 2007, format 520x740, kolor 5

rok prod. 2005, format 370x520, kolor 5

8637 SM 52-5-P

8660 SM 74-5+L

684 995 zł 8650 SM 74-5+L

41 mln odbitek, cP2000, alcolor-nawiżanie, proszkowaniegrafix alphatronic, superBlue

8620 SM 52-5+LX

5/0 - 2/3, autoplate, urządzenie do mycia wałków, obciągów i cylindrów, wyrównywacz arkusza, proszkowanie alphatronic 200, wysokie wykładanie, stalowa płyta na wykładaniu, chłodzenie technotrans

1 054 143 zł

rok prod. 2003, format 520x740, kolor 5 56 mln odbitek, cP 2000, stalowa płyta na podawaniu,stół z podsysem-podawaniu, kontrola podwójnego arkusza i braku arkusza, kontrola elektroniczna marki bocznej, nawilżanie alkoholowe alcolor Vario, chłodzone wałki farbowe, odwacanie

10 mln odbitek, urządzenie antystatyczne eltex, proszkowanie grafix alphatronic 200, mechaniczna i elktroniczna kontrola podwnego arkusza, stalowa płyta na podawaniu i wykładaniu, automat do mycia wałków, obciągów i cylindrów, chłodzenie technotrans, suszarka Ir Heidelberg Drystar, cP2000

8631 SM 74-5-CD

1 512 122 zł

rok prod. 2004, format 520x740, kolor 5 105 mln odbitek, cP2000, Preset, autoplate, alcolor, urządzenie do mycia wałków, obciągów i cylindrów, proszkowanie

8641 SM 74-5-CD

1 974 050 zł

rok prod. 2006, format 520x740, kolor 5 30 mln odbitek, autoplate, Preset, nawilżanie alcolor+ system chłodzenia technotrans, combstar, cP2000, automat do mycia wałków, obciągów i cylindrów, suszarka Ir, proszkowanie Weko

8642 SM 74-5-CD+LX

1 816 126 zł

rok prod. 2004, format 520x740, kolor 5 67,5 mln odbitek, cP2000, axis -kontrola pasowania, alcolor Vario, autoplate, Drystar, suszarka Ir

8636 SM 74-5-H

915 959 zł

rok prod. 1999, format 520x740, kolor 5 124 mln odbitek, cPc 1-04, cPtronic, alcolor, autoplate, urządzenie do mycia wałków, obciągów i cylindrów, technotrans, proszkowanie

8622 SM 74-5-H

1 184 430 zł

rok prod. 2004, format 520x740, kolor 5 64 mln odbitek, cP2000, antistatic, alcolor, autoplate, technotrans, suszarka Heidelberg Ir, wysokie wykładanie,

8650 SM 74-5-H

1 756 905 zł

rok prod. 2007, format 520x740, kolor 5 23 mln odbitek, cP2000, autoplate, alcolor, chłodzenie technotrans z cyrkulacją, automat do mycia wałków, obciągów i cylindrów, dmuchawa jonów na podawaniu, stalowa płyta na podawaniu i wykładaniu, elektronicznz kontrola marki bocznej, kontrola podwójnego arkusza

8636 SM 74-5-H+L

977 155 zł

rok prod. 1999, format 520x740, kolor 5 115 mln odbitek, alcolor, technotrans, superBlue, wysokie wykładanie, kontrola temperatury farby,


Lm-20

OFFSETOWE ARKUSZOWE – HEIDELBERG

8659 SM 74-5-H+L

987 025 zł 8653 SM 102-5 CD+LX

1 443 031 zł

rok prod. 1999, format 520x740, kolor 5

rok prod. 1998, format 720x1020, kolor 5

58 mln odbitek, cPtronic, cPc1-04, alcolor, autopolate, urządzenie do mycia wałków, obciągów i cylindrów

118 mln odbitek, cPtronic, cPc1-04, alcolor, autoplate, proszkowanie

8622 SM 74-5-PH

829 101 zł 8617 SM 102-5 CD+LX

1 979 972 zł

rok prod. 1999, format 520x740, kolor 5

rok prod. 2002, format 720x1020, kolor 5

80 mln odbitek, cPc, alcolor, autoplate, urządzenia do mycia wałków, obciągów i cylindrów,

125 mln odbitek, zespół lakierujący, cP2000, alcolor, autoplate, airstar, etc

8618 SM 74-5-PH

727 656 zł 8616 SM 102-5 CD+LX

2 319 509 zł

rok prod. 1999, format 520x740, kolor 5

rok prod. 2003, format 720x1020, kolor 5

118 mln odbitek, autoplate, cPc 1-04, cPtronic- kontrola i diagnostyka maszyny w systemie cyfrowym, alcolor, podajnik Preset, odwracanie 5/2 - 2/3, szybkość 15 000 ark/h

90 mln odbitek, zespół lakierujacy, cP2000, alcolor, autoplate, airstar, etc.

8636 SM 74-5-PH

1 119 286 zł

rok prod. 2002, format 520x740, kolor 5 65 mln, cP2000, alcolor, Preset, suszarka Ir, urządzenie antystatyczne, urządzenie do mycia wałków, obciągów i cylindrów

8624 SM 74-5-PH

8659 SM 102-5 CD+LX

2 411 894 zł

rok prod. 2004, format 720x1020, kolor 5 60 mln odbitek, cP2000, alcolor, technotrans, urządzenie antystatyczne, autoplate, Preset, urządzenie do mycia wałków, obciągów i cylindrów

1 125 209 zł 8659 SM 102-5 CD+LX

2 664 968 zł

rok prod. 2003, format 520x740, kolor 5

rok prod. 2005, format 720x1020, kolor 5

134 mln odbitek, odwracanie 5/0, 1/4, 2/3, cP2000 (z systemem Preset link), densytometr rs400 techcon, kontrola temperatury farby, autoplate, alcolor, tefchnotrans-nawilżanie z cyrkulacją, automat do mycia wałków, obciągów i cylindrów,

90 mln odbitek, Preset, kontrola podwójnego arkusza, autoplate, system dystrybucji powietrza, combistar, wysokie wykładanie, wydłużone wykładanie, proszkowanie.

8661 SM 74 -5 CD P3

1 697 683 zł

rok prod. 2006, format 530x740, kolor 5 47 mln odbitek, cP2000, Preset, autoplate, alcolor, technotrans combistar proszkowanie Weko Powderstar aP 232

8661 SM 74-5 CD P3+L

8636 SM 102-5 CD+LX

3 008 452 zł

rok prod. 2005, format 720x1020, kolor 5 53 mln odbitek, cP2000, alcolor, autoplate, urządzenie antystatyczne, technotrans, suszarka Ir, suszarka końcowa uV oraz suszarka uV pomiędzy zespołami drukującymi

2 408 341 zł 8636 SM 102-5-P

910 037 zł

rok prod. 2007, format 530x740, kolor 5

rok prod. 1997, format 720x1020, kolor 5

56 mln odbitek, cP2000, autoplate, Preset, alcolor, urządzenie do mycia cylindrów drukujących, combistar, kontrola temperatury farby, zespół lakierujący z dzielonymi kałamarzami, suszarka Drystar 2000, proszkowanie Weko Powderstar aP262

125 mln odbitek, alcolor, autoplate, cPc 1-04, cPtronic, suszarka Ir, automatyczne pasowanie, proszkowanie

8640 SM 102 FP

227 016 zł

rok prod. 1977, format 720x1020, kolor 5 65 mln odbnitek, nawilżanie alkoholowe, odwracanie 5/02/3, stalowa płyta na podawaniu, kontrola podwójnego arkusza i braku arkusza, proszkowanie, chłodzenie Baldwin

8616 SM 102-5 CD

2 382 678 zł

rok prod. 2000, format 720x1020, kolor 5 83 mln odbitek, cP2000, Preset Plus, alcolor, autoplate, axis control, etc.

8624 SM 102-5 CD

2 151 715 zł

rok prod. 2005, format 720x1020, kolor 5 62 mln odbitek, cP2000, Preset link, alcolor Vario, autoplate, Preset Plus na podawaniu i wykładaniu, kontrola temperatury farby combistar can -chłodzenie wodą, Washstar, system usuwania proszku cleacstar, airstar-chłodzenie wodą

8656 SM 102-5 CD+LX

1 381 835 zł

rok prod. 1998, format 720x1020, kolor 5 132 mln odbitek, 5 kolorów +lakier i wydłużone wykładanie, cPtronic, cPc1-04, alcolor Vario, autoplate, Preset, automat do mycia wałków, obciągów i cylindrów, centralna dystrybucja powietrza air cabinet, kontrola temperatury farby, stalowa płyta na podawaniu, chromowane cylindry, suszarka Ir typ Heidelberg, Intercom, podawanie i wykładanie non stop, automatyczne pasowanie, wymienione wałki w 2010 roku

8618 SM 102-5-P+L

849 685 zł

rok prod. 1998, format 720x1020, kolor 5 156 mln odbitek, autoplate, cPc 1-04, cPtronic- kontrola i diagnostyka maszyny w systemie cyfrowym, alcolor, odwracanie 5/0 - 2/3, suszarka Ir

8617 SM 102-5-P3

959 388 zł

rok prod. 1998, format 720x1020, kolor 5 104 mln odbitek, odwracanie - 2/3 - 5/0, cPc 1-04, autoplate, etc.

8640 SM 102-5-P3

1 480 538 zł

rok prod. 2001, format 720x1020, kolor 5

65 mln odbitek, cP2000, Preset, autoplate, chłodzona wałki farbowe, urządzenie do mycia wałków, obciągów i cylindrów, odwracanie 5/0-2/3, chłodzenie Hydrostar, proszkowanie grafix exatronic Plus, urządzenie antystatyczne eltex, kompresory, scrollstar, airstar

8637 SM 102-5-P3

1 048 547 zł

rok prod. 1999, format 720x1020, kolor 5

cP2000 z pamięcią & Preset link, odwracanie 5/0, 2/3, Preset- podawanie/ wykładanie, alcolor Vario,-nawilżanie, chłodzenie technotrans, półautomatyczna zmiana płyt, automat do mycia wałków i obciągów, kontrola podwójnego arkusza, urządzenie antystatyczne, proszkowanie- grafix exatronic Duo Plus, cetralny system powietrzny- air cabinet Dział handlowy VIDART; tel. 22 835 30 31 e-mail: trade@vidart.com.pl


OFERTY MASZYN UŻYWANYCH 8640 SM 102-5-P3+L

3 217 702 zł

rok prod. 2007, format 720x1020, kolor 5

47,5 mln odbitek, cP2000, stalowa płyta na podawaniu, stół z podsysem na podawaniu, kontrola podwójnego arkusza i braku arkusza, fotoelektroniczna kontrola marki bocznej, alcolor-Vario, odwracanie 5/2- 2/3, zespół lakierujący, suszarka, stalowa płyta na wykładaniu

8647 XL 105- 5+ L

3 501 965 zł

rok prod. 2005, format 720x1020, kolor 5

47 mln odbitek, cP2000, Preset, autoplate, antistatic, chłodzenie technotrans, wydłużone wykładanie, proszkowanie Powderstar

8617 XL 105-5+LX2

rok prod., format 720x1020, kolor 5

3 586 849 zł

81 mln odbitek, zespół lakierujący, cP2000, alcolor, autoplate, Preset, etc.

8617 XL 105-5+LX2

4 982 502 zł

rok prod. 2005, format 720x1020, kolor 5

100 mln, zespół lakierujący, cP2000, alcolor, autoplate, Preset

8617 XL 105-5LX

rok prod., format 720x1020, kolor 5

3 462 484 zł

72 mln odbitek, autoplate, cP 2000, alcolor, podajnik Preset Plus, zespół lakierujący z dzielonymi kałamarzami, suszarka Ir, wydłużone wykładanie

8660 XL 105-5LX

2 882 113 zł

rok prod. 2005, format 720x1020, kolor 5

148 mln odbitek, cfP 2000, alcolor, technotrans, urządzenie antystatyczne, wysokie wykładanie, suszarka Ir, proszkowanie,

8623 XL 105-5LX

3 528 417 zł

rok prod. 2006, format 720x1020, kolor 5

75 mln odbitek, cP 2000, alcolor, autoplate, Preset, kontrola temperatury farby, proszkowanie,

8620 XL 105-5+LX2

3 424 977 zł

rok prod. 2006, format 750x1050, kolor 5

cP2000, Preset Plus, stalowa płyta na podawaniu, podciśnieniowy stół na podawaniu, kontrola podwójnego arkusza i braku arkusza, elektroniczna kontrola marki bocznej, urządzenie antystatyczna, alcocolor, autoplate, urządzenie do mycia wałków, chłodzone wałki farbowe, system pasowania, Inkline, urządzenie perforujące, zespół lakierujący, dzielone kałamarze, suszarka Ir, proszkowanie Weko, wyrównywacz arkusza, wydłużone wykładanie -lX2, stalowa płyta na wykładaniu, automix-technotrans, chłodzenie technotrans, maszyna chłodzona wodą

8662 XL 105-5LX

2 803 151 zł

rok prod. 2005, format 750x1050, kolor 5 147 mln odbitek

8617 SM 74-6-H+LX

958 421 zł

rok prod. 1998, format 520x740, kolor 6 195 mln odbitek, rcI - cPc 1-04, alcolor, podajnik Preset, cPtronic, suszarka Ir system Heidelberg

8657 XL 75-6+LX2-F

arkusza i braku arkusza, nawilżania alkoholowe alcolor Vario, autoplate-automatyczne podawanie płyt, chłodzone wałki farbowe, automat do mycia wałków, obciągów i cylindrów, zespół lakierujący, dzielone kałamarze farbowe, suszraka Irmodel Drystar 2000, Preset na wykładaniu, wydłużone wykładanie 160cm/lX2, proszkowanie Powderstar aP500, podawanie non-stop, stalowa płyta na wykładaniu, centralna dystrybucja powietrza airstar, chłodzenie combistar 3000 Pro, kompresor scrollstar copco, max szybkość 18.000ark/h, wykładanie non-stop

8614 SM 102-6 CD

1 768 749 zł

rok prod. 2000, format 720x1020, kolor 6 79 mln odbitek, cP2000, alcolor Vario, technotrans- chłodzenie + recyrkulacja, autoplate, Preset, automat do mycia wałków, obciągów i cylindrów, kontrola temperatury farby, proszkowanie grafix exatronic Plus

8617 SM 102-6 CD

2 517 417 zł

rok prod. 2004, format 720x1020, kolor 6 111 mln odbitek, autoplate, cP2000, kontrola i diagnostyka w systemie cyfrowym, alcolor, Preset Plus- podajnik, Washstar- system mycia wałków, obciągów i cylindrów, air starsystem dystrybucji nadmuchu powietrza, cleanstar - zintegrowany system usuwania proszku, zespół lakierujący tresumcs, wykładanie Preset Plus

8625 SM 102-6 CD+LX

2 092 493 zł

rok prod. 2000, format 720x1020, kolor 6 120 mln odbitek, cP2000, autoplate, Preset, alcolor Vario, system Inkline, kontrola temperatury farby, zespół lakierniczy, suszarka Ir, wydłużomne wykładanie

8654 SM 102-6 CD+LX

2 487 303 zł

rok prod. 2000, format 720x1020, kolor 6 150 mln odbitek, cP2000, alcolor, autoplate, suszarka po 1szym zespole uV, suszarka końcowa uV, proszkowanie

8647 SM 102-6 CD+LX

2 586 006 zł

rok prod. 2001, format 720x1020, kolor 6 105 mln odbitek, cP2000, autoplate, urządzenie do mycia wałków, obciągów i cylindrów, chłodzenie technotrans, kontrola temperatury farby, suszarka Ir

8637 SM 102-6-P

1 869 425 zł

rok prod. 2005, format 720x1020, kolor 6 100 mln odbitek, cP2000, alcolor, autoplate, Preset, proszkowanie Powderstar Duo Plus

8639 SM 102-6-P3

1 727 294 zł

rok prod. 2005, format 720x1020, kolor 6 105 mln odbitek, Preset plus, stalowa płyta na podawaniu, urządzenie antystatyczne, kontrola podwójnego arkusza i braku arkusza, fotoelektroniczna kontrola marki bocznej, alkoholowe nawilżanie alcolor Vario, autoplate, odwracanie 6/0- 2/4, chłodzone wałki farbowe, urządzenie do mycia wałków, obciągów, Inkline Plus, chromowane cylindry Płytowe, system pasowania, proszkowanie grafix, wyrównywacz arkusza, superBlue na wykładaniu, stalowa płyta na wykładaniu, urządzenie chłodzenia, kompresory

3 158 480 zł

rok prod. 2008, format 605x750, kolor 6 45 mln odbitek, system kontroli farby spectrometryczny, zdalny system kontroli Press center, oprogramowanie color fast solution, Preset na podawaniu, stalowa płyta na podawaniu, stół z podsysem na poadwaniu, fotoelektroniczna kontrola marki bocznej, ultrosoniczna kontrola podwójnego

Dział handlowy VIDART; tel. 22 835 30 31 e-mail: trade@vidart.com.pl


Lm-22

OFFSETOWE ARKUSZOWE – KBA

KBA Serwis maszyn poligraficznych: - serwis maszyn KBa - części fabryczne do maszyn Polly oraz Performa. ceny fabryczne, szybki czas realizacji zamówienia. filtry i akcesoria do maszyn poligraficznych. Firma „LUBICZ” Autoryzowany Serwis Maszyn Poligraficznych inż. Bohdan Berliński działa na rynku polskim od 1993 r i zajmuje się: – kompleksową obsługą drukarń na terenie całej Polski w zakresie: • napraw serwisowych maszyn offsetowych arkuszowych, introligatorskich i sztancujących oraz do uszlachetniania druków • remontów, demontażu, transportu oraz montażu maszyn poligraficznych wraz z ich uruchamianiem • doradztwa technicznego przy zakupie nowych i używanych maszyn poligraficznych • pośrednictwa w zakupie maszyn poligraficznych – montażem oraz serwisem gwarancyjnym nowych maszyn offsetowych KBa Performa 74 i KBa rapida 75 – sprzedażą części zamiennych do maszyn offsetowych

siedziba: 30-436 Kraków, ul. narvik 9 tel. / fax. +48 12 262-03-75 Biuro i Warsztat: 30-390 Kraków, ul. zawiła 57e tel. / fax. +48 12 262-00-46 e-mail: info@lubicz.com.pl, lubicz@onet.pl www.lubicz.com.pl

POLMASZ Mariusz Drejka

ul. rydlówka 5, 30-363 Kraków tel./fax 012 251 12 60

8640 RAPIDA 162-5+LALV2

3 065 700 zł

rok prod. 1999, format , kolor 105 mln odbitek, zdalne sterowanie farby- colortronic ergtronic autoplate, -alkoholowe nawilżanie, auto-urządzenie do mycia farby, obciągów i cylindrów, kontrola jakości druku z densytometrem-Densitronic s, obiżona stalowa płyta na podawaniu, non-stop podawanie, stół z podsysem na podawaniu, kontrola podwójnego arkusza i braku arkusza , fotoelektroniczna kontrola marki bocznej, urządzenie antystatyczne na podawaniu Kersten, automatyczne podawnie płyt, chłodzone wałki farbowe, chłodzenie- Baldwin, przystawka do kartonu cX-1,2 mm, chromowane cylindry płytowe i drukujace, zespół lakierujący tresu z dzielonymi kałamarzami, suszarka Ir, wyrównywacz arkusza, proszkowanie- grafix Hitronic s, wydłużone wykładanie-2,6 m, wykładanie non-stop, stalowa płyta na wykładaniu, chłodzenie Baldwin crcWl

8635 RAPIDA 74 -4- SW PWHA

651 437 zł

rok prod. 2004, format , kolor 52 mln odbitek, colortronic, cIP3 link, kontrola marki bocznej, superBlue, automix, proszkowanie, wyrównywacz arkusza,

8624 RAPIDA 74- 4 + L- PWHA

750 139 zł

rok prod. 2001, format , kolor

21 lat na rynku poligraficznym AUTORYZOWANY SERWIS MASZYN POLIGRAFCZNYCH KBA-GRAFITEC Dobruśka, POLLY, PERFORMA 66, 74, RAPIDA 66, 75 Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny Sprzedaż części zamiennych w cenach producenta

01-244 Warszawa, ul. Bema 57 a tel: 22 646-46-53 fax: 22 646-49-01 kom: 602272003, 666814359 e-mail: polmasz@list.pl polmasz@neostrada.pl www.polly.pl

8647 RAPIDA 74-5 SW2P WHA

Transport maszyn Sprzedaż maszyn poligraficznych: www.printingmachines.pl

639 592 zł

rok prod. 2003, format , kolor 57 mln odbitek, zdalne sterowanie colortronic, ergotronic, Densitronic- kontrola jakości spectrograf, stalowa płyta na podawaniu, stół podciśnieniowy na podawaniu, dmuchawa jonów, kontrola podwójnego arkusza i braku arkusza, fotoelektroniczna kontrola marki bocznej, nawilżanie alkoholowe, odwracanie: 5/0 - 2/2, automatyczny podajnik płyt, chłodzonne wałki farbowe, urządzenie do mycia wałków, obciągów iu cylindrów, proszkowanie Weko aP260, wyrównywacz arkusza, stalowa płyta na wykładaniu, chłodzenie Baldwin

44 mln odbitek, zespół lakierujący z dzielonymi kałamarzami, wałki anilox 60 linii/cm, wydłużone wykladanie, poduszka powietrzna na podawaniu, Preset na podawaniu i wykładaniu, konsola ergotronic, colortronic-kontrola zalnego sterowania farby i registrów, saPc- półautomatyczna zmiana płyt

8647 RAPIDA 74-4 SW2

602 085 zł

rok prod. 2004, format , kolor 52 mln odbitek, colortronic ze spektrografem, oprogramowanie cIP3, stalowa płyta na podawaniu, stół z podsysem na podawaniu, kontrola podwójnego arkusza i braku arkusza, fotoelektroniczna kontrola marki bocznej, antystatyczna dmuchawa jonów, nawilżanie alkoholowe, automatyczny podajnik płyt PWHa, chłodzone wałki farbowe, odwracanie: 4/0 - 2/2, urządzenie do mycia wałków, obciągów i cylindrów, chromowane cylindry płytowe, superBlue na wykładaniu, wyrównywacz arkusza, proszkowanie Weko aP 262, stalowa płyta na wykładaniu, automix Baldwin, chłodzenie Baldwin, kompresory

8640 RAPIDA 74-4 SW2 rok prod. 2004, format , kolor

677 099 zł

52 mln odbitek, colortronic, kontrola jakości druku ze spektrometrem, system cIP 3 link, stalowa płyta na podawaniu, stół z podsysem na podawaniu, kontrola podwójnego arkusza i braku arkusza, fotoelektroniczna kontrola marki bocznej, urządzenie antystatyczne, nawilżanie alkoholowe, automatyczne podawanie płyt - PWHa, chłodzone wałki farbowe, odwracanie,


OFERTY MASZYN UŻYWANYCH maszyna offsetoWa maszyna offsetoWa

KBA Rapida 72 K

rok produkcji 2001, format 520 x 720, ilość odbitek 79 mln, nawilżanie alkoholowe z chłodzeniem Baldwin, proszkowanie Weko, stan bardzo dobry, maszyna w produkcji

194 500 zł wiadomość Vidart: tel. 22 835-30-31; fax 22 834-80-34 Informacje oparto na danych dostarczonych przez właściciela maszyny

odwracanie 4/0 -2/2, urządzenie do mycia wałków, obciągów i cylindrów, chromowane cylindry płytowe, superBlue na bębnie wykładaka, wyrównywacz arkusza, proszkowanie Weko aP 262, stalowa płyta na wykładaniu, automix Baldwin, chłodzenie Baldwin, kompresory

8660 RAPIDA 74-5+L ALV2 rok prod. 2003, format , kolor

1 401 576 zł

85 mlon odbitek, colortronic, Varidamp, suszarka uV, proszkowanie, wydłużone wykładanie, maszyna na podeście 250 mm

8653 RAPIDA 74-5+L ALV2 rok prod. 2005, format , kolor

1 717 424 zł

35 mln odbitek, colortronic, Varidamp, Preset, suszarka uV, cIP-link, wydłużone wykładanie, chłodzone wałki farbowe

8625 RAPIDA 72/2K

rok prod. 1991, format 520x720, kolor 2

148 054 zł

20 mln odbitek, alkoholowe nawilżanie, technotrans, szybko mocujące płyty, urządzenie do druku na kartonie, system pasowania Bacher, elektroniczna kontrola podwójnego arkusza, proszkowanie

8627 RAPIDA 72/2K rok prod. 1991, format 520x720, kolor 2

rok prod. 2004, format 520x740, kolor 4 44 mln odbitek, typ grwuflow, panel kontrolny ergotronic, urządzenie do mycia obciągów i cylindrów, urządzenie do druku na kartonie, dodatkowe urządzenie do druku na folii i pastiku, zespół lakierujący z dzielonymi kałamarzami-tresu

8623 RAPIDA 74- 4 + L- PWHA

750 139 zł

rok prod. 2001, format 720x1040, kolor 2 130 mln odbitek, graphometronic, technotrans, link cIP, proszkowanie

649 462 zł

rok prod. 2001, format 520x740, kolor 4 41 mln odbitek, przystawka do kartonu cX, zespół lakierujący tresu, suszarka Ir, urządzenie do mycia wałków i obciągów, system Preset, półautomatyczne mocowanie płyt, nawilżanie Varidamp, proszkowanie Weko 260 , chłodzenie alpha D, wydłużone wykładanie - 1m, densytometr

8619 RAPIDA 74-4+L ALV2PWHA 671 177 zł rok prod. 2001, format 520x740, kolor 4 41 mln odbitek, półautomatyczna zmiana płyt, nawilżanie Varidamp, system chłodzenia alpha D, colortronic, automat do mycia wałków i obciągów, zespół lakierującytresu suszarka Ir, suszarka eltosh, wydłużone wykładanie- 936 mm, przystawka do druku na kartonie cX, proszkowanie Weko 260

148 054 zł 8622 RAPIDA 74/4 PWHA

20 mln odbitek nawilżanie alkoholowe, technotrans, szybkomocujące zaciski płyt, przystawka do kartonu, pasowanie Bacher, kontrola podwójnego arkusza, proszkowanie

8634 RAPIDA105-2 SW

8661 RAPIDA 74 G-4+L CXALV2 880 426 zł

659 333 zł

rok prod. 2004, format 520x740, kolor 4 52 mln odbitek, colortronic, cIP 3 link, kontrola marki bocznej, superblue, automix, proszkowanie, wyrównywacz arkusza

Dział handlowy VIDART; tel. 22 835 30 31 e-mail: trade@vidart.com.pl


Lm-24

OFFSETOWE ARKUSZOWE – KBA

8641 RAPIDA 74/4+L ALV

994 921 zł 8642 RAPIDA 104-5+L CX UV+IR

979 129 zł

rok prod. 2003, format 520x740, kolor 4

rok prod. 1999, format 720x1040, kolor 5

59 mln odbitek, Densitronic s, ergotronic, colortronic - zdalna kontrola farby, Varidamp-nawilżanie z chłodzeniem Baldwin, podwójna średnica cylindrów drukujących, wyrównywacz arkusza, automat do mycia wałków i obciągów, PWHa- półautomatyczna zmaina płyt, urządzenie antystatyczne Kersten na podawaniu i wykładaniu, proszkowanie Weko aP260, zespół lakierujący z dzielonymi kałamarzami tresu, wydłużone wykładanie 936 mm, suszarka grafix Ir/ tl, Preset-centralna regulacja formatu, pompy, etc

72 mil odbitek, zespół lakierujący z dzielonymi kałamarzami tresu, colortronic, nawilżanie alcomatic, chłodzenie Baldwin z recyrkulacją, autoplate, automatyczne ustawianie formatu, automat do mycia wałków i obciągów, podawanie i wykładanie non stop, stalowa płyta na podawaniu, maszyna na podeście 40 cm, mieszalnik farby, chromowane cylindry, proszkowanie Weko ty77c, suszarka Ir-eltosch, suszarka uV eltosch z 2008, 3 lampy na wykładaniu i 2 lampy przestawne między zespołami drukującymi,

8638 RAPIDA 104/4

342 300 zł 8624 RAPIDA 104/5+L PWHA

1 389 731 zł

rok prod. 1992, format 720x1040, kolor 4

rok prod. 2002, format 720x1040, kolor 5

colortronic,Varidamp, suszarka Baldwin Ir, proszkowanie Weko, szybkomocujące zaciski płyt, automatyczne pozycjonowanie cylindra

161 mln odbitek, zespół lakierujący z dzielonymi kałamarzami, wydłużone wykladanie, suszarka grafix Ir, ergotronik- zdalne sterowanie farbą i registrami, aPc- automatyczna zmiana płyt, podajnik z poduszką powietrzną, nawilżanie Varidamp, technotrans

8635 RAPIDA 104/4

347 433 zł

rok prod. 1992, format 720x1040, kolor 4 115 mln odbitek, Varicontrol, colortronic, urządzenie do mycia obciągów - Baldwin, szybkomocujące płyty, proszkopwanie

8635 RAPIDA 105/4

1 184 430 zł

rok prod. 2003, format 720x1050, kolor 4 195 mln odbitek, colortronic, suszarka Ir, cIP3, półautomatyczna zmiana płyt

8616 RAPIDA 105/4 SW2

967 285 zł

rok prod. 2000, format 720x1050, kolor 4 184 mln odbitek, colortronic, Varidamp, suszarka Ir, odwracanie, etc.

8624 RAPIDA 74-5+L ALV PWHA

45 mln odbitek, Varidamp-nawilżanie alkoholowe, automat do mycia wałków, obciągów i cylindrów, wydłużone wykładanie, suszarla Ir -grafix, suszarka na gorące powietrze, kontrola temperatury farby, Intercom, urządzenie antystatyczne Kersten na podawaniu, półautomatyczna zmiana płyt, technotranschłodzenie & recyrkulacja, colortronic-zdalne sterowanie farbą i registrami, cX-wyposażenie do druku kartonu, cIP-link, zespół lakierujący Harris oraz Bruno-dzielone kałamarzeproszkowanie- Weko aP 262, system acs-filtrowanie powietrza

750 139 zł

rok prod. 1998, format 740x1050, kolor 5

63 mln odbitek, maszyna hybrydowa, zespół lakierujący z wałkami anilox, wydłużone wykładanie, suszarka uV- typ eltosch, suszarka Ir eltosch, 2 suszarki Ir między zespołami drukującymi, suszarki uV pomiędzy wszyskimi zespołami suszącymi, colortronic, kontrola temperatury farby

8627 RAPIDA 74-6+L ALV2PWHA 1 697 683 zł rok prod. 2005, format 520x740, kolor 5 25 mln odbitek, szybkość druku 18.000 ark/h, podłoże druku 60 g/m2 - 1 mm, zespół lakierujący tresu, wydłużone wykładanie, sudszarka Ir & termiczna, przystawka do druku kartonu, Preset na podawaniu i wykładaniu, kontrola podwójnego arkusza i braku arkusza, urządzenie antystatyczne na podawaniu, automat Baldwin do mycia wałków, obciągów i cylindrów, system cIP3 link, proszkowanie Weko aP 260, chłodzenie +kontrola temperatury farby

710 658 zł

rok prod. 1996, format 720x1020, kolor 5 66 mln odbitek, colortronic, nonstop, urządzenie antystatyczne Kersten, alcomatic, automix Baldwin, wałki chłodzone, nonstop, urządzenie do mycia obciągów, półautomatyczna zmiana płyt

8636 RAPIDA 104/5+L CX

1 895 088 zł

rok prod. 2004, format 720x1050, kolor 5

1 906 932 zł 8650 RAPIDA 104-5 PWHA ALV

rok prod. 2003, format 520x740, kolor 5

8653 RAPIDA 104/5+L CX

8637 RAPIDA 105/5 CX+L

99 mln odbitek, nawilżanie Varidamp, colortronic, kontrola podwójnego arkusza, automix amX 2325, chromowane cylindry, wysokie wykładanie, wykładanie non stop, proszkowanie Wekotron, automat do mycia wałków, obciągów, chłodzone wałki farbowe, wydłużone wykładanie-1300 mm, suszarka Ir, Preset, kombinowane nawilżanie / zespół lakierujący Varidamp na 5 zespole drukującym

8622 RAPIDA 104/6

113 mln odbitek, colortronic, suszarka Ir, technotrans, alcolor, proszkowanie

8644 RAPIDA 105-6+ L CX

66 mln odbitek, colortronic, kontrola elektroniczna powójnego arkusza i braku arkusza, kontrola marki bocznej, nonstoppodawanie i wykładanie, urządzeinie antystatyczne Kersten, alcomatic, Baldwin-automix, drążone wałki farbowe, szybkie mocowanie płyt-Bcher, urządzenie do mycia obciągów Baldwin, półautomatyczna zmiana płyt

4 481 094 zł

rok prod. 2008, format 720x1050, kolor 6 12 mln odbitek, zespół lakierujący tresu, wydłużone wykladanie, colortronic, wałki anilox, alcomatic-nawilżanie, autoplate, automatyczne ustawianie formatu, automat do mycia wałków, obciągów i cylindrów, stalowa płyta do ładowania z palety, podawanie i wykładanie non-stop, maszyna na podeście 375 mm, chromowane cylindry, kontrola temperatury farby, suszarka Ir-geafix, proszkowanie grafix megatronik

710 658 zł 8635RAPIDA 105-6+L+ALV 2CX

rok prod. 1996, format 720x1020, kolor 5

651 437 zł

rok prod. 1996, format 720x1040, kolor 6

1 914 829 zł

rok prod. 2000, format 740x1050, kolor 6

64 mln odbitek, nawilżanie Varidamp, autoplate, urządzenie do mycia wałków i obciągów, Baldwin-chłodzenie+ recyrkulacja, zespół lakierujący, wydłużone wykładanie, wysokie wykładanie, kontrola temperatury farby, dmuchawa ładunków elektrostatycznych, półautomatyczna zmiana płyt, stalowa płyta na podawaniu i wykładaniu, podajnik strumieniowy, proszkowanie Weko t77c, zespół nawilżania colortronic- zdalne sterowanie


OFERTY MASZYN UŻYWANYCH farbą i registrami, Preset- zdalne ustawianie formatu, cXprzystawka do duku kartonu, komplet do druku na plastiku, mieszalnik farby uV, 3 suszarki między zespołami z regulacją ustawienia, elektroniczna kontrola podwójnego arkusza, 2 zespoły lakierujące, pierwszy z suszarką uV, elektroniczna kontrola pasowania, zespół lkierujący tresu z dzielonymi kałamarzami, elektroniczna kontrola marki bocznej

maszyny offsetoWe arKuszoWe offsetoWa arKuszoWa

Miller TP 74/2c

8620 RAPIDA 105-6+L+ALV 2CX 4 974 606 zł rok prod. 2006, format 740x1050, kolor 6 63 mln odbitek, energotronic/ acr-control, kontrola podwójnego arkusza i braku arkusza, urządzenie antystatyczne, nawilżanie alkoholowe, przystawka do druku kartonu, urządzenie do druku cienkiego papieru, urządzenie do mycia wałków, obciągów i cylindrów, chłodzone wałki farbowe, automatyczna zmiana płyt, zespół lakierujący tresu, suszarka Ir/uV, proszkowanie grafix megatronic, system aircleaningstar-acs, wydłużone wykładanie alV2 -2400 mm

8619 RAPIDA142-8 SW

nr. fabr. g 21792, ilość odbitek – 22 mln rok prod. –1989 proszkownica WeKo

3 158 480 zł

rok prod. 2003, format 1020x1420, kolor 8 73 mln odbitek, nawilżanie Varidamp, technotrans, colortronic, urządzenie do mycia wałków, obciągów, kontrola temperatury farby densytometr, podawanie non stop, odwracanie 4/4, proszkowanie

Dział handlowy VIDART; tel. 22 835 30 31 e-mail: trade@vidart.com.pl

120.000 zł wiadomość Vidart: tel. 22 835-30-31; fax 22 834-80-34 Informacje oparto na danych dostarczonych przez właściciela maszyny

MILLER maszyny offsetoWe arKuszoWe offsetoWa arKuszoWa

Miller -Johanisberg TP29S

rok produkcji 1990-te 2 kolory, format 520x740 mm, wysokie wykładanie, druk dwustronny sW, proszkowanie Weko, maszyna serwisowana

52.500 zł wiadomość Vidart: tel. 22 835-30-31; fax 22 834-80-34 Informacje oparto na danych dostarczonych przez właściciela maszyny


Lm-26

OFFSETOWE ARKUSZOWE – MILLER

maszyna offsetoWa maszyna offsetoWa

MAN Miller TP 74-2SW

87 mln odbitek, rok produkcji 1990, format 520 x 740, odwracanie 1/1,2/0, podajnik spiess, nawilżanie enverton, poroszkowanie Weko, wysokie wykładanie

75.000 zł wiadomość Vidart: tel. 22 835-30-31; fax 22 834-80-34 Informacje oparto na danych dostarczonych przez właściciela maszyny

maszyny offsetoWe arKuszoWe offsetoWa arKuszoWa

Miller TP 74/2 2 kolory, format 520 x 740, rok produkcji 1990, 58 mln odbitek, nawilżanie alkoholowe, odwracanie 2/0 - 1/1, szybkie pasowanie system Bacher, dzielone listwy płytowe, proszkowanie Weko, elektroniczna kontrola podwójnego arkusza Weko, wysokie wykładanie, W skład maszyny wchodzi chłodziarka edelman - rok produkcji 2000 z elektroniczną kontrolą poziomu alkoholu (lodówka wchodzi pod podest i zajmuje bardzo mało miejsca) stan techniczny dobry, maszyna drukowała głównie prace kolorowe, pasowanie bardzo dobre, maszyna w produkcji

80.000 zł wiadomość Vidart: tel. 22 835-30-31; fax 22 834-80-34 Informacje oparto na danych dostarczonych przez właściciela maszyny


OFERTY MASZYN UŻYWANYCH maszyny offsetoWe arKuszoWe offsetoWa arKuszoWa

Miller TP-104 (1+4)

nr. fabr. 21001 rok prod. - 1988 ilość odbitek – 37 mln format: max. 720X1040 mm, min. 360X520 mm zakres grubości papieru: 0,06 – 0,5 zadruk max. 700X1030 mm wydajność 9000 ark/h zapotrzebowanie mocy 44 kW

370.000 zł wiadomość Vidart: tel. 22 835-30-31; fax 22 834-80-34 Informacje oparto na danych dostarczonych przez właściciela maszyny

maszyny offsetoWe arKuszoWe

PLANETA 8626 P-54-5

2 605 746 zł

rok prod. 1985, format 710x1020, kolor 5 offsetoWa arKuszoWa

Miller TP 74/2c

nr. fabr. g 21791, ilość odbitek – 27 mln rok prod. –1989 proszkownica WeKo

maszyna przepracowała 20.500 motogodzin, nawilżanie alkoholowe, chłodzenie Baldwin, chłodzone wałki farbowe, proszkowanie

8628 V-64 X VARIMAT

430 000 zł

rok prod. 1988, format 710x1020, kolor 6 czas pracy-24 270 h, sterowanie fuji (sterowanie farbą i wodą), proszkownica Weko, Baldwin alkoholowy+ Balcontrol, 6 zespołów drukujących, maszyna w produkcji, stan techniczny bardzo dobry, możliwość przeprowadzenia prób, druk na gramaturach od 70 do 400 g. maszyna offsetoWa

Planeta Brilant PO2 rok produkcji 1980, format B2, 1 kolor, sprawna

cena 10.000 zł

120.000 zł wiadomość Vidart: tel. 22 835-30-31; fax 22 834-80-34 Informacje oparto na danych dostarczonych przez właściciela maszyny

kontakt: tel. 56 46 44 957

Dział handlowy VIDART; tel. 22 835 30 31 e-mail: trade@vidart.com.pl


Lm-28

OFFSETOWE ARKUSZOWE – PLANETA

maszyny offsetoWe arKuszoWe maszyna offsetoWa arKuszoWa

Planeta Varimat V 64-2 - nr fabr. 260412; rok prod. 1988 - czas pracy – 11 453 godz - sterowanie fuji (regulacja z pulpitu farbą i wodą) - na wykładaniu; - lampy uV, -lampy Ir - nadmuch ciepłego powietrza - dodatkowe 2 kpl. lamp uV do wkładania za poszczególnymi zespołami - proszkownica WeKo - baldwin alkoholowy Balcontrol - format papieru; -max. 710x1020 mm, -min. 420x500 mm - format zadruku 700x1010 mm - zapotrzebowanie mocy – 101 kW - ciężar – 43,55 t Wymiary: długość – 13 m, szerokość – 3.9 m (z podestami), wysokość – 3,5 m (z instalacją wyciągową)

1.200.000 zł wiadomość Vidart: tel. 22 835-30-31; fax 22 834-80-34 Informacje oparto na danych dostarczonych przez właściciela maszyny

maszyny offsetoWe arKuszoWe offsetoWa arKuszoWa

Planeta Varimat V-64 rok produkcji 1988 czas pracy 24 270 h sterowanie fuji (sterowanie z pulpitu farbą i wodą) proszkownica Weko baldwin alkoholowy Balcontrol suszenie eltosch format max 720x1040, min. 360x520 zapotrzebowanie mocy 101KW 6 zespołów drukujących gabaryty dł. 13 m, szer. 3,9 m, wys. 3,5 m maszyna w produkcji, serwisowana, stan techniczny bardzo dobry, możliwość przeprowadzenia prób, druk na gramaturach od 70 do 400 g

430.000 zł wiadomość Vidart: tel. 22 835-30-31; fax 22 834-80-34


OFERTY MASZYN UŻYWANYCH maszyny offsetoWe arKuszoWe

maszyny offsetoWe arKuszoWe

offsetoWa arKuszoWa

offsetoWa arKuszoWa

Planeta Super Variant P24-71 SW-1

Planeta Super Variant P 24-6

nr fabr. 273420 rok prod. 1988 czas pracy – 13250 godz. format papieru: max. 710x1020 mm, min. 420x500 mm format zadruku 700x1010 mm zapotrzebowanie mocy-34,5 kW ciężar –18,24 t

nr fabr. 255902 rok prod.1986 czas pracy –14274 godz. proszkownica Polygraph format papieru: max. 710x1020 mm, min. 420x500 mm format zadruku 700x1010 mm zapotrzebowanie mocy-30 kW ciężar –17,5 t

Wymiary: dług. – 7,4 m., szer – 3,44 m (z podestami) wys –2,04m

Wymiary: dług. –7.4 m szer. –3,44 m (z podestami) wys. –2.04 m.

160.000 zł

140.000 zł wiadomość Vidart: tel. 22 835-30-31; fax 22 834-80-34

wiadomość Vidart: tel. 22 835-30-31; fax 22 834-80-34 Informacje oparto na danych dostarczonych przez właściciela maszyny

Informacje oparto na danych dostarczonych przez właściciela maszyny

maszyny offsetoWe arKuszoWe offsetoWa arKuszoWa

Planeta Super Variant P-54 (5+0)

nr fabr. 270438 rok prod. 1988 czas pracy – godz.14 509 godz. format papieru: max. 710x1020 mm, min. 420x500 mm format zadruku 700x1010 mm. Wydajność 9000 ark/h zapotrzebowanie mocy - 61kW ciężar – 34,33 t Wymiary: dług. – 10,85 m, szer – 3,44 m (z podestami), wys – 2,04 m

600.000 zł wiadomość Vidart: tel. 22 835-30-31; fax 22 834-80-34 Informacje oparto na danych dostarczonych przez właściciela maszyny


Lm-30

OFFSETOWE ARKUSZOWE – POLLY

8619 PRACTICA PR 00

POLLY 8636 574

434 291 zł

rok prod. 2000, format 520x740, kolor 5 41 mln odbitek, podajnik strumieniowy, kontrola podwójnego arkusz, wyrównywacz arkusza proszkowanie, urządzenie antystatyczne

rok prod. 1993, format 360x520, kolor 1

seria 192, nawilżanie konwencjonalne, proszkowanie Weko

8645 RF-OB.

ok prod. 1977, format 520x720, kolor 1

51 325 zł

nawilżanie konwencjonalne

8656 201 T 0B

ROLAND

59 222 zł

rok prod. 1988, format 520x740, kolor 1

45 403 zł

44 mln odbitek, nawilżanie alkoholowe, chłodzenie edelmann, proszkowanie Weko, szybkomocujące płyty

Mechanika Maszyn Poligraficznych Jarosław Pazio • • • • •

ponad 10 lat w branży liczne rekomendacje specjalizacja manroland, miller naprawa, regeneracja, konserwacja montaż, demontaż

rok prod. 1992, format 360x520, kolor 2

59 222 zł

80,5 mln odbitek, odwracanie 1/1- 2/0, nawilżanie rolandmatic, chłodzenie edelmann, proszkowanie Weko, szybkomocujące płyty, kompressor, szybkość 10.000 ark/h

8643 PRACTICA PRZ 00

rok prod. 1997, format 360x520, kolor 2

1 330 510 zł

rok prod. 2005, format , kolor 73 mln odbitek, aPl, rolandmatic, technotrans, rcI2, urządzenie do mycia wałków, obciągów i cylindrów, suszarka Ir, wysokie wykladanie, proszkowanie Weko, podawanie i wykladanie non-stop

21 mln odbitek, zespół lakierujący z dzuelonymi ka lamarzami, wałki anilox, wydłużone wykładanie, rcI, PPl, automatyczna regulacjia formatu, automatyczna regulaqcja grubości podłoża

8640 PRACTICA PRZ 00 E

rok prod. 1988, format 360x520, kolor 2

maszyna offsetoWa

Roland Favorit RFOB rok produkcji 1979, 1 kolor, format 520x 720, nawilżanie konwencjonalne, drukuje cmyK, druk na samokopii, offsecie, kredzie, kartonie

26.300 zł wiadomość Vidart: tel. 22 835-30-31; fax 22 834-80-34 Informacje oparto na danych dostarczonych przez właściciela maszyny

62 183 zł

22 mln odbitek, nawilżanie alkoholowe rolandmatic, n+P, chłodzenie, odwracanie 2/0 -1/1

8646 202 E

rok prod. , format 520x740, kolor 2

315 848 zł

43 mln odbitek, rcI, rolandmatic, rcI, , półautomatycazna zmiaqna płyt, wyrównywacz arkusza, proszkowanie

rok prod. 1987, format 520x740, kolor 2

81 923 zł

43 mln odbitek, nawilżanie rolandmatic + chłodzenie, szybkomocujace płyty, wersja maszyny-Plus

8648 202 T 0B

rok prod. 1988, format 520x740, kolor 2

maszyna offsetoWa

59 222 zł

22 mln odbitek, nawilżanie alkoholowe rolandmatic, Wersja Plus- n+P, odwracanie 2/0 - 1/12

1 677 943 zł 8625 202 T 0B

rok prod. 2005, format , kolor

63 170 zł

43 mln odbitek, standardowe wyposażenie, nawilżanie alkoholowe rolandmatic, urządzenie chłodzące, proszkowanie Weko t6, przystosowana do przystawki numeratora

rok prod. 1988, format 360x520, kolor 2

101 mln odbitek, cPl, nawilżanie roladmatic, chłodzenie technotrans, rcI, urządzenie do mycia wałków, obciągów i cylindrów, oderacanie 4/1 - 2/3, suszarka Ir,wysokie wykladanie, proszkowanie Weko, podawanie i wykładanie nonstop

8650 504 OB+LV

189 509 zł

38 mln odbitek, nawilżanie alkoholowe Quint, proszkowanie Weko, standardowe wyposażenie

552 734 zł 8648 PRACTICA PRZ 00 E

rok prod. 1998, format , kolor

8625 504 HOB

rok prod. 1998, format 520x740, kolor 1

8658 PRACTICA PRZ 00

mmpjp@interia.pl tel. 503 185 522 ul. Śląska 86/48, 80-389 gdańsk 8652 305 SW+L

8646 201 T 0B

76 988 zł

66 mln odbitek, stół podciśnieniowy na podawaniu, nawilżanie alkoholowe rolandmatic, proszkowanie, chłodzenie edelmann

8639 202 T 0B

rok prod. 1989, format 520x740, kolor 2

104 625 zł

49 mln oldbitek, nawilżanie alkoholowe, chłodzenie Baldwin, proszkowanie Weko t6,

8656 202 T 0B

rok prod. 1991, format 520x740, kolor 2

116 469 zł

29 mln.odbitek, nawilżanie alkoholowe z chłodzeniem,szybkomocujące płyty, podajnik mabeg, standardowe wyposażenie

8651 202 T 0B

rok prod. 1995, format 520x740, kolor 2

163 846 zł

42 mln odbitek, rolandmatic, proszkowanie Weko t6,


OFERTY MASZYN UŻYWANYCH 8649 202 T 0B

191 483 zł 8644 302 H 0B

282 289 zł

rok prod. 1998, format 520x740, kolor 2

rok prod. 1996, format 530x740, kolor 2

7 mln odbitek, rolanmatic, proszkowanie grafix,

28 mln odbitek, odwracanie 2/0 - 1/1, rcI, rolandmatic + chłodzenie z recyrkulacją, cPl, automat do mycia wałków, obciągów i cylindrów, proszkowanie grafix Hitronic

8627 202 T 0B

173 716 zł

rok prod. 1998, format 520x740, kolor 2 41 mln odbitek, wyposażenie standardowe, rolandmatic, proszkowanie Weko, chłodzenie z recyrkulacją edelmann

8650 202 T 0B

161 872 zł

rok prod. 1999, format 520x740, kolor 2 32 mln odbitek, rolandmatic, szybkie mocowanie płyt, proszkowanie Weko,

8643 202 T 0B

207 275 zł

rok prod. 2002, format 520x740, kolor 2 27,5 mln odbitek, wyposażenie standardowe, rolandmatic, proszkowanie, chłodzenie alkoholowe za urządzeniem pomiarowym, układacz stosu

8641 202 T 0B-E

325 718 zł

rok prod. 2002, format 520x740, kolor 2 15 mln odbitek, rolandmatic+ chłodzenie, rcI 2 konsola z pamięcią, pasowanie boczne i wzdłużne- zdalne sterowanie, szybko mocujące zaciski płyt, fotoelektroniczna kontrola marki bocznej, cylindry drukujące o podwójnej grubości, wszystkie cylindry utwardzone powierzchniowo, urządzenie do mycia obciągów, urządzenie jonizujące na podawaniu, proszkowanie Weko

8657 302 H 0B SW

246 756 zł

rok prod. 1995, format 530x740, kolor 2 30 mln odbitek, odwracanie 1/1, nawilżanie alkoholowe rolandmatic, rcI, cPl, urządzenie do mycia wałków, obciągów i cylindrów, proszkowanie grtafix Hitronic

8654 REKORD RZK 3B

140 158 zł

rok prod. 1982, format 720x1020, kolor 2 podajnik mabeg, suszarka Ir-abess-1997, 2 lampy

8648 REKORD RZK 3B

242 808 zł

rok prod. 1989, format 720x1020, kolor 2 83,5 mln odbitek, rcI, stalowa płyta na podawaniu, stół z podsysem na podawaniu, kontrola podwójnego arkusza i braku arkusza, rolandmatic, chłodzone wałki farbowe-graphometronic, system pasowania Bacher, szybko mocujące płyty, suszarka Ir eltosch, proszkowanie grafix, maszyna na podeście 30 cm, chłodzenie edelmann

8641 FAVORIT RVF 0B

309 926 zł

rok prod. 1990, format 520x720, kolor 4 69 mln odbitek, rcI, rolandematic, suszarka Ir, urządzenie do mycia obciągów, wyciąg proszku na wykładaniu, sztanca do otworów pasowania

Dział handlowy VIDART; tel. 22 835 30 31 e-mail: trade@vidart.com.pl

maszyna offsetoWa maszyna offsetoWa

MAN Roland 202 TOB

rok produkcji 1988, format 520 x 720, ilość odbitek 54 mln, nawilżanie alkoholowe rolandmatic, system 3 gripper

75.500 zł wiadomość Vidart: tel. 22 835-30-31; fax 22 834-80-34 Informacje oparto na danych dostarczonych przez właściciela maszyny


Lm-32

OFFSETOWE ARKUSZOWE – ROLAND

8656 204 0B-E

513 253 zł 8621 304 0B

493 513 zł

rok prod. 2000, format 520x740, kolor 4

rok prod. , format 530x740, kolor 4

41 mln odbitek, nawilżanie alkoholowe, chłodzenie edelmann, mocowanie płyt półautomatyczne, sterowanie farbą rcI, proszkowanie Weko.

136 mln odbite, zdalne sterowanie rcI, stalowa płyta na podawaniu, stół podciśnieniowy na wykladaniu, kontrola podwójnego arkusza i braku arkusza, rolandmatic, automatyczna zmiana płyt, odwracanie, urzadzenie do mycia wałków, obciągów i cylindrów, proszkowanie, stalowa płyta na wykładaniu, urządzenie chłodzące

8634 204 0B-E

307 952 zł

rok prod. 2001, format 520x740, kolor 4 31 mln odbitek, rolandmatic, rcI, wyrównywacz arkusza, proszkowanie, urządzenie antistatatic

8635 204 0B-E

8616 304 H 0B

987 025 zł

rok prod. 2006, format 520x740, kolor 4

rok prod. 2006, format 520x740, kolor 4 48 mln odbitek, automat do mycia wałków i obciągów, suszarka or, eol- półautomatyczna zmiana płyt, wyposażenie do druku kartinu w opcji

44 mln odbitek, odwracanie 2/2, wysokie wykadanie, wykladanie non stop, superBlue , półautomatyczna zmiana płyt, proszkowanie, urządzenie do mycia wałków, obciągów , maszyna w produkcji

8651 304 H 0B+L

225 042 zł

rok prod. 1989, format 520x740, kolor 4 65 mln odbitek, rolandmatic, Baldwin, rcI, szybkomocujące płyty, standardowe wyposażenie

1 014 662 zł

rok prod. 2005, format 530x740, kolor 4 62 mln odbitek, zespół lakierujący z dzielonymi kałamarzami, proszkowanie grafix cantronic 200, rcI, ccI-komputerowa kontrola farby, cPl-automatyczna zmiana płyt, nawilżanie rolandmatic, kontrola temperatury farby

325 718 zł 8636 304 H 0B+L

8663 204 T 0B

552 734 zł

rok prod. 1999, format 530x740, kolor 4

977 155 zł

8656 204 T 0B

80 mln odbitek, odwracanie 4/0 -2/2, rcI, nowy podajnik

8628 304 H 0B

41 mln odbitek, rcI, ePl, technotrans, suszarka Ir, proszkowanie

8637 204 E

527 071 zł

rok prod. 1998, format 530x740, kolor 4

1 016 636 zł

rok prod. 2005, format 530x740, kolor 4

rok prod. 1992, format 520x740, kolor 4

60 mln odbitek, rci, cPl, urządzenie antystatyczne, Prcom, PressPilot, suszarka Ir

44 mln odbitek, rolandmatic, suszarka Ir, rcI, model szary

maszyna offsetoWa

maszyna offsetoWa

Roland 204 EOB

rok produkcji 2000, ilość odbitek 41 mln. format max. 520 x740 mm, nawilżanie rolandmatic, chłodzenie edelmann, półautomatyczne zakladanie płyt, kontrola farby-rcI, proszkowanie Weko.

510.000 zł wiadomość Vidart: tel. 22 835-30-31; fax 22 834-80-34 Informacje oparto na danych dostarczonych przez właściciela maszyny


OFERTY MASZYN UŻYWANYCH 8637 304 H-P

448 109 zł 8624 704 3B

1 559 500 zł

rok prod. 2000, format 530x740, kolor 4

rok prod. 2004, format 740x1040, kolor 4

86 mln odbitek, odwracanie- 2/2, rcI2, rolandmatic -nawilżanie alkoholowe, automat do mycia wałków, obciągów i cylindrów, cPl, , wysokie wykładanie, stalowa płyta na podawaniu i wykladaniu, grafix urządzenie do usuwanoia proszku.

96 mln odbitek, maszyna chłodzona wodą, roland Deltamatic, rcI, aPl, Quickstart, wykładanie airglide, lcs, ccI- komputerowe sterowanie farbą, podawanie i wykładanie non-stop,

8624 304 P+LV

1 014 662 zł

rok prod. 2005, format 530x740, kolor 4 62 mln odbitek, zespół lakierujący z dzielonymi kałamarzami, suszarka Ir typ grafix cantronic, rcI, ccI- komputerowe sterowanie farbą, cPl, kontrola temperatury farby, nawilżanie rolandmatic

8646 504 OB+LV

1 855 607 zł

rok prod. 2004, format 590x740, kolor 4 22 mln odbitek, rolandmatic, PPl, kontrola temperatury farby- grapho metronic, colorPilot, pasowanie-Bacher, automat do mycia wałków i obciągów, cIP3, Pecom, urządzenie antistatic, wyposażenie standardowe

8655 REKORD RVK 3B

120 417 zł

rok prod. 1972, format 720x1020, kolor 4 35 mln odbitek, nawilżanie rolandamatic, szybkie mocowanie płyt, chromowane cylindry

8656 REKORD RVK 3B

132 261 zł

rok prod. 1982, format 720x1020, kolor 4 107 mln odbitek, nawilżanie rolandmatic, rcI 1, cylindry z poduszką powietrzną, proszkowanie Weko

8658 REKORD RVK 3B

165 820 zł

rok prod. 1988, format 720x1020, kolor 4 102 mln odbitek, suszarka Ir, chłodzenie Baldwin

8647 REKORD RVK 3B SW

223 068 zł

rok prod. 1984, format 720x1020, kolor 4 58,3 odbitek, rcI, rolandmatic

8652 704 3B-P

1 016 636 zł

rok prod. 2001, format 720x1040, kolor 4 62 mln odbitek, aPl, rolandmatic, chłodzenie technotrans, rcI 2, urządzenie mujące wałków, obciągów i cylindrów, odwracanie 2/2, wysokie wykładanie,proszkowanie Weko, podawanie i wykładanie non-stop.

8626 704 3B-P

1 776 645 zł

rok prod. 2005, format 720x1040, kolor 4 90 mln odbitek, odwracanie 4/0 - 2/2, rcI, colorpilot Plus D+f, Presslink, nawilżanie roland Deltamatic, kontrola temperatury farby, Baldwin chłodzenie, aPl-automatyczna zmiana płyt, automat do mycia wałków, obciągów i cylindrów, urządzenie antystatyczne Kersten, proszkowanie Weko aP 262, system schneider -usuwanie proszku

8663 704 3B

1 046 247 zł

rok prod. 2000, format 740x1040, kolor 4 80 mln odbitek, rcI 2, odwracanie 2/2, 4/0, nawilżanie rolandmatic, kontrola temperatury grafometryczna, chłodzenie technotrans combiBeta, wykładanie z poduszką powietrza, aPl- automatic, Pecom- cIP3, , kontrola temperatury farby, automat do mycia wałków,obciągów i cylindrów, proszkowanie Wekotrom,

8616 704 3B

8626 704 3B

1 677 943 zł

rok prod. 2004, format 740x1040, kolor 4 60 mln odbitek, odwrcanie 2/2 - 4/0 , ccI komputerowe sterownie farbą , nawilżanie roland Deltamatic, system sterowania Pecom, aPl/aPc, rcI, Quickstart, kontrola temperatury farby, joncardDrive, końcówka cIP3, lcs, airglifde, stół z podsysem na podawaniu, system pasowania Bacher, centralaircabinet, chromowane cylindry, kontrola podwójnego arkusza, technotrans chłodzenie + recyrkulacja, automat do mycia wałków, obciągów i cylindrów, proszkowanie grafix, suszarka Ir,

8631 704 3B SW

641 566 zł

rok prod. 1997, format 740x1040, kolor 4 98,5 mln odbitek, rcI, roland Deltamatic, PPl, non-stop podawanie i wykładanie, urządzenie do mycia wałków, obciągów i cylindrów

8618 704 3B SW

677 940 zł

rok prod. 1998, format 740x1040, kolor 4 159 mln odbitek, PPl, Pecom- cyfrowa kontrola i diagnostyka maszyny, rcI, rolandmatic, odwracanie 4/2 , 2/2,

8652 704 3B SW

1 389 731 zł

rok prod. 2004, format 740x1040, kolor 4 90 mln odbitek, nawilżanie rolandmatic Deltamatic, ccI-sterowanie farbą, odwracanie 4/0, 2/2, aPl, proszkowanie Weko, automat do mycia wałków, obciągów i cylindrów, chłodzenie technotrans, kontrola temperatury farby, stół na podawaniu z poduszką powietrza,

8624 704 3B SW

1 196 274 zł

rok prod. 2004, format 740x1040, kolor 4 75 mln odbitek, 4/0- 2/2, rolandmatic, rcI, aPl, kontrola temperatury farby, automat do mycia wałków, obciągów i cylindrów, chromowane cylindry drukujące i płytowe, stalowa płyta na podawaniu i wykładaniu, urządzenie do usuwania proszku

8636 704 3B SW

1 336 432 zł

rok prod. 2005, format 740x1040, kolor 4 85 mln odbitek, rcI, aPl, kontrola temperatury farby, proszkowanie, roland Deltamatic,

8636 704 3B+L

710 658 zł

rok prod. 1996, format 740x1040, kolor 4 urządzenie do mycia obciągów, przystawka do druku na kartonie, technotrans

8631 704 3B+LV

651 437 zł

rok prod. 1998, format 740x1040, kolor 4 110 mln odbitek, proszkowanie, rcI, roland Deltamatic, PPl, lampy uV,

8634 704 3B+LV

651 437 zł

rok prod. 1998, format 740x1040, kolor 4 110 mln odbitek, rcI, roland Deltamatic, PPl, uV- lampy, proszkowanie

868 582 zł 8622 704 3B+LV

1 293 003 zł

rok prod. 2000, format 740x1040, kolor 4

rok prod. 2000, format 740x1040, kolor 4

125 mln odbitek, PPl, suszarka Ir, ccI, rolandmatic, odwracanie, etc.

48 mln odbitek, rcI, PPl, technotrans, Preset, kontrola temperatury farby, syszarka Ir, proszkowanie


Lm-34

OFFSETOWE ARKUSZOWE – ROLAND

8616 704 3B+LV

3 000 556 zł

rok prod. 2007, format 740x1040, kolor 4 20 mln odbitek, zespół lakierujący, PPl, colorPilot, etc.

8647 704 3B+LV

2 765 644 zł

rok prod. 2008, format 740x1040, kolor 4

15 mln odbitek, zdalne sterowanie: PressPilot, Quick change Paket, Inkcontrol, colorPilot D/oK. Balance, Quickstart, obniżana płyta pa podawaniu, podajnik non-stop, stół z podsysem na podawaniu, urządzenie antystatyczne na podawaniu Kersten, rolandmatic, odwracanie 4/0 - 2/23, automatyczny podajnik płyt, chłodzone wałki farbowe, chłodzenie technotrans Beta c, urządzenie do mycia wałków, obciągów i cylindrów, przystawka do druku na kartonie, zespół lakierujący z dzielonymi kałamarzami, suszarka Ir/tl, proszkowanie grafix Hitronic HeP, urządzenie do usuwania proszku schneider, non-stop wykładanie,obniżana płyta na wykładaniu, automix-alcosmart

8663 704 3B+TLV

888 323 zł

rok prod. 1996, format 740x1040, kolor 4

221 mln odbitek, maszyn na podeście 275 mm, rcI, PPl, podajnik mabek non stop, max wysokość stosu 1700 mm, pasowanie płyt- grafometryczne, urządzenie do mycia wałków i obciągów, zespół nawilżający, dzielone kałamaże zespołu lakierującego, suszarka Ir+ gorące powietrze eltosch seccomatic, wydłużone wykładanie 914,4 mm, wykładanie -max wysokość stosu 1200 mm, proszkowanie Wekotron tron 10 r, Konsola z czytnikiem karty pracy zIP 3

8621 704 PLV

2/3, zespół lakierujący, suszarka Ir, wysokie wykładanie, proszkowanie Weko, non-stop nakładanie i wykładanie

8618 505 0B

110 mln odbitek, PPl, rcI-2, nawilżanie rolandmatic Delta, podawanie i wykładanie Preset

8643 505 0B

15 mln odbitek, zdalne sterowanie PressPilot, Quickstart, obniżana płyta stalowa na podawaniu, non stop podawanie, stół podciśnieniowy na podawaniu, urządzenie antystatyczne na podawaniu, rolandmatic, odwracanie: 4/0 - 2/2, automatyczne podawanie płyt aPl, wałki farbowe chłodzone : technotrans combi Beta c, urządzenie do mycia wałków, obciągów i cylindrów, przystawka do druku kartonu, zespół lakierujący- dzielone kałamarze, suszarka Ir/tl, proszkowanie grafix Hitronic HeP, urządzeni do usuwania proszku: schneider, wykładanie non stop, opuszczana stalowa płyta na wykladaniu, urządzenie chlodzące technotrans combi Beta c, automix: alcosmart

8633 305 PP+LV

937 674 zł

rok prod. 2005, format 520x720, kolor 5 41 mln odbitek, nawilżanie rolandmatic, Baldwin -chłodzenie, PPl, ccI, densytometr graphometronic, automat do mycia wałków, obciągów i cylindrów, zespół lakierujący z dzielonymi kałamarzami tresu, suszarka Ir typ eltosch, odwracanie 1/4, 2/3, 5/0, wydłużone wykładanie, standardowe wyposażenie

8618 305 SW+L

27 mln odbitek, standardowe wyposażenie, nawilżanie alkoholowe roladmatic, półautomatyczna zmiana płyt, urządzenie do mycia wałków, obciągów, cylindrów, proszkowanie grafix, przystosowana do urządzenia colorPilot smart online

8663 605 3B+L

50 mln odbitek, rolandmatic, rcI, suszarka Ir, zespół lakierujący

8655 705 3B SW

1 204 171 zł

rok prod. 2002, format 720x1020, kolor 5

98 miln odbitek, Pecom cotrola z konsoli, podwójna średnica cylindrów drukujących, system nawilżania roland Deltamatic, kontrola podwójnego arkusza, automat do mycia wałków, obciągów i cylindrów, PPl, kontrola farby rcI, wyusokie wykładanie wyrównywacz arkusza, utwardzona powierzchnia cylindrów płytowych i obciągów i cylindrów drukujących, materiał podłoża 60-300 g/m2

148 054 zł

rok prod. 1986, format 720x1020, kolor 5

110 mln odbitek, rolandmatic+ chłodzenie, rcI, suszarka uV/Ir, wyposażenie standardowe

8614 705 3B+LV

665 255 zł

rok prod. 1996, format 720x1040, kolor 5

120 mil odbitek, zespół lakierujący (dzielona kałamarze tresu ), ccI / rcI, automat do mycia wałków, obciągów i cylindrów, rolandmatic + technotrans, kontrola temperatury farby, proszkowanie, odwracanie 2/2 - 4/0

8637 705 3B+LV

988 999 zł

rok prod. 1999, format 720x1040, kolor 5

122 mln odbitek, rcI, suszarka Ir, aPl, proszkowanie, urządzenie antystatyczne, technotrans

8617 705 3B+LV

1 204 171 zł

rok prod. 2000, format 720x1040, kolor 5

62 mln odbitek, odwracanie 2/3 - 5/0, zespół lakierujący, PPl, rcI, etc.

1 204 171 zł

rok prod. 2000, format 720x1040, kolor 5

101 mln odbitek, cPl, rolandmatic-nawilżanie, technotrans, rcI, urządzenie do mycia wałków, obciągów i cylindrów, odwracanie 5/0- 4/1- 2/3, zespół lakierujący, suszarka Ir, wysokie wykładanie, proszkowanie Weko, podawanie i wykladanie non-stop

457 980 zł

rok prod. 1995, format 530x740, kolor 5 112 mln odbitek, rolandmatic + zespół chłodzący, rcI, cPl, automat do mycia wałków,obciągów i cylindrów, proszkowanie, odwracanie 5/0, 2,/3, etc

8626 305 H 0B+L

388 888 zł

rok prod. 1990, format 720x1020, kolor 5

671 177 zł 8618 705 3B+LV

rok prod. 1998, format 520x740, kolor 5

8641 305 H 0B

1 119 286 zł

rok prod. 2007, format 530x740, kolor 5

4 145 505 zł 8646 REKORD RFK 3B

rok prod. 2004, format 740x1050, kolor 4

1 105 468 zł

rok prod. 2006, format 530x740, kolor 5

546 812 zł

rok prod. 1998, format 530x740, kolor 5 101 mln odbitek, cPl, rolandmatic, technotrans, rcI, urządzenie do mycia wałków, obciągów i cylindrów, odwraxcanie 5/0, 4/2,

168 mln odbitek, odwracanie 2/3 - 5/0, zespół lakierujący z wydłużonym wykładaniem, dzielone kałamarze w zespole lakierującym, suszarka Ir/tl typ seccomatic, PPl, rcI-kontrola farby, nawilżanie roland-Deltamatic, wykładanie wysokie z poduszką powietrza- airglide, ProfitPlus, przystawka do druku kartonu, podawanie i wykładanie non-stop, chłodzenie InkVibrator, proszkowanie Wekotron, system pasowania Bacher

8617 705 3B+LV

2 374 782 zł

rok prod. 2003, format 720x1040, kolor 5

22 mln odbitek, zespół lakierujący, aPl, rcI, 2 suszarki uV, etc.

8653 705 3B+LV

2 191 196 zł

rok prod. 2004, format 720x1040, kolor 5

85 mln odbitek, rolandmatic, rcI, aPl, technotrans, suszarka Ir, kontrola temperatury farby, urządzenie antystatyczne, system powietrzny Vari-air cabinet


OFERTY MASZYN UŻYWANYCH 8645 705 3B

809 361 zł 8654 706 3B SW

158 mln odbitek, rolandmatic, PPl, technotrans, automat do mycia wałków i obciągów, proszkowanie grafix, suszarka Ir, wyposażenie standardowe

8643 705 3B

1 974 050 zł

rok prod. 2004, format 740x1040, kolor 5

70 mln odbitek, wyposażenie standardowe, nawilżanie rolad Deltamatic, rcI, PPl, Pecom center, przystawka do druku kartonu, wykladanie styrumieniowe, format powiększony ( zamiast 715 x 1020 )

8632 705 3B SW+L

996 895 zł

rok prod. 1999, format 740x1040, kolor 5

122 mln odbitek, rcI, suszarka Ir, aPl, proszkowanie, urządzenie antystatyczne technotrans,

rok prod. 1994, format 740x1040, kolor 5

79 mln odbitek, rcI, Deltamatic-nawilżanie, szybko-mocujące zaciski płyt, stalowa płyta na podawaniu, chłodzenie technotrans, podawanie i wykładanie non-stop, suszarka uV, 2 lampy suszące między zespołami drukującymi i 2 lamy suszące na wykładaniu

8617 705 3B-P

1 979 972 zł

rok prod. 2005, format 740x1040, kolor 5

42 mln odbitek, odwracanie - 5/0 - 2/3, rcI, aPl, rolandmatic, etc.

8622 805-6+LW

532 994 zł

rok prod. 1986, format 1000x1400, kolor 5

122 mln odbitek, rcI, roland Deltamatic, kontrola temperatury farby, technotrans, suszarka Ir,

8644 206 E OB.

rok prod. 2007, format 520x740, kolor 6

967 285 zł

40 mln odbitek, rcI-zdalne sterowanie farbą, rolandmaticnawilżanie alkoholowe, alcosmart, ePl, colorPilot smart, elektroniczna kontrola podwójnego arkusza, urządzenie do mycia obciągów, przystawka do druku kartonu, pasowanie Bacher, suszarka Ir-grafix, proszkowanie grafix 72-Digi Plus

8620 706 LTTLV

6 553 846 zł

rok prod. 2008, format 740x1040, kolor 6

63 mln odbitek, zdalna kontrola: PressPilot, pakiet szybka zmiana, kontrola farby: colorPilot D/oK. Balance, Quickstart, opuszczana płyta stalowa na podawaniu, podawanie non stop, podciśnieniowy stół na podawaniu, urządzenie antystatyczne Kersten, automatyczna zmiana płyt -aPl, nawilżanie rolandmatic, chłodzone wałki farbowe -technotrans combi Beta c, automat do mycia wałków, obciągów i cylindrów, przystawka do druku na kartonie, zespół lakierujący, dzielone kałamarze, suszarki : 2x Ir/tl, zespół lakierujący-dzielone kałamarze tresu, suszarka Ir/tl/uV, proszkowanie grafix Hitronic HeP, urządzenie do usuwania proszku schneider, non stop wykladanie, opuszczana płyta na wykładaniu, urządzenie chłodzące technotrans combi Beta c, automix: alcosmart

8645 706 3B

2 210 936 zł

rok prod. 2005, format 740x1040, kolor 6

100 mln odbitek, odwracanie 2/4 - 6/0, zespół lakierujący suszarka Ir na wykładaniu, proszkowanie grafix cantronic Powder, podajnik non-stop, aPl, urządzenie do mycia wałków i cylindrów, urządzenie antystatyczne eltex, colorPilot, chłodzenie technotrans z cyrkulacją, system pasowania Bacher.

8614 706 3B SW

100 mln odbitek, suszarka Ir, urzadzenie antystatyczne, szybka zmiana płyt - aPl, pasowanie Bacher

8654 706 3B+LV

3 040 037 zł

rok prod. 2004, format 740x1040, kolor 6

80 mln odbitek, rcI, suszarka uV, suszarka Ir, nonstop, kontrola temperatury farby, proszkowanie

8638 706 3B+LV

2 798 808 zł

rok prod. 2004, format 740x1040, kolor 6

97 mln odbitek, color pilot + densytometr i spektrometr, Preset-automayyczne ustawianie formatu i grubości papieru, urządzenie do mycia wałków, obciągów i cylindrów, zespół lakierujący z wałkami anilox, seccomatic-suszarka na gorące powietrze, proszkowanie Weko,

710 658 zł 8644 706 3B+TL

8625 705 3B+LX

2 185 273 zł

rok prod. 2005, format 740x1040, kolor 6

rok prod. 1997, format 740x1040, kolor 5

2 921 594 zł

rok prod. 2005, format 740x1040, kolor 6

70 mln odbitek, odwracanie 2/4, 6/0, ccI, PPl, przystawka do druku kartonu, kontrola temperatury fgarby, system powietrza Becker Variair, system pasowania- graphometronic, suszarka Ir/tl seccomatic, chłodzenie combi twchnotrans, alcosmart, Pecom- zarządzanie drukiem, proszkowanie graphix, system pakowania-comfort

8644 706 3B-P+LX

1 302 873 zł

rok prod. 1999, format 740x1040, kolor 6

85 mln odbitek, wyposazenie standardowe, rcI- (remote control of ink), Deltamatic, urządzenie do mycia wałków, obciągów i cylindxrów, nonstop podawanie i wykladanie, suszarka Ir/ Hotair -eltosch, odwracanie 6/0 - 1/5, wałki anilox 13 ccm/qm i 20 ccm/qm, chłodzenie technotrans, Pecom

8639 708 3B SW

2 092 493 zł

rok prod. 2004, format 720x1040, kolor 8

77 mln odbitek, PPl, roland Deltamatic, chłodzenie technotrans, rcI-2, automat do mycia wałków, obciągów i cylindrów, odwracanie 4/4, proszkowanie

8650 708 3B PLV

2 526 784 zł

rok prod. 2003, format 740x1050, kolor 8

82 mln odbitek, zdalna kontrola ccI+rcI, lcs-niski stopień pokrycia stabilizacyjnego, szybkie uruchamianie, stalowa płyta na podawaniu, kontrola podwójnego arkusza i braku arkusza, urządzenie antystatyczne, nawilżanie roland Deltamatic, odwracanie 8/0, 4/4, chłodzone wałki farbowe, automatyczner zakładanie płyt aPl, zespół lakierujący, autyomat dp mycia wałków, obciągów i cylindrów, poduszka powietrzna na podawaniu, proszkowanie, usuwanie proszku na wykładaniu, wydłużone wykładanie, stalowa płyta na wykładaniu,

SAKURAI 8619 OLIVER 272 H

rok prod. 1988, format 520x720, kolor 2

92 780 zł

nawilżanie alkoholowe, szybko mocujące płyty

8619 OLIVER 272 E II

rok prod. 1993, format 520x720, kolor 2

191 483 zł

19 mln odbitek, nawilżanie alkoholowe, kontrola farby, szybko mocujące płyty, kontrola pasowania marki przedniej oraz pasowanie obwodowe

758 035 zł

rok prod. 1999, format 740x1040, kolor 6

159 mln odbitek, rcI, roland Deltamatic, PPl, automat do mycia wałków, obciągów i cylindrów, kontrola temperatury farby, wysokie wykładanie, odwracanie 2/2 - 4/0, proszkowanie

Dział handlowy VIDART; tel. 22 835 30 31 e-mail: trade@vidart.com.pl


Lm-36

OFFSETOWE ARKUSZOWE – SHINOHARA

maszyna offsetoWa maszyna offsetoWa arKuszoWa

Shinohara 52 II

2 kolory, format B3, maszyna w produkcji, sprawna, nie wymagany wkład finansowy, nawilżanie alkoholowe z chłodziarką, kałamarze sekcyjne, ilość odbitekok 29 mln rok produkcji 1995-1997, serwisowana przez firmę mercator, załadunek w cenie

cena: 70.000 zł kontakt: tel 502 302 861, fax 71 341 58 44 Informacje oparto na danych dostarczonych przez właściciela maszyny


OFERTY MASZYN UŻYWANYCH MASZYNY CYFROWE ProDuKcyjna maszyna cyfroWa Do arKuszoWego DruKu czarno-BIaŁego

BIZHUB 1050p firmy Konica Minolta druk z prędkością 105 str. a4/min., max format papieru 324x460 mm, gramatury od 60-300 g. maszyna zakupiona w Polsce od Konica-minolta w 2005 r. Pierwszy właściciel. umowa serwisowa w Konica-minolta – istnieje możliwość jej kontynuowania. stan bardzo dobry.

cena: 20.000 zł+VAT wiadomość Vidart: tel. 22 835-30-31; fax 22 834-80-34 Informacje oparto na danych dostarczonych przez właściciela maszyny

TYPOGRAFICZNE, SZTANCUJĄCE HEIDELBERG CYLINDER 8645 OHZ

41 455 zł

rok prod. 1961, format 540x720, kolor

22 000 zł

rok prod. , format 610x860, kolor format stołu a1, wyposażenie: sprzęgło elektromagnetyczne, centralne smarowanie, mata ochronna, tryb pracy ciągłej, pojedyncze uderzenia i zatrzymaniem stołu- timer

8623 CROSLAND

maszyna w bardzo dobrym stanie

8628 SBG

8643 TITAN PN1

51 325 zł

rok prod. , format 560x770, kolor 1

98 703 zł

rok prod. 1999, format 720x1020, kolor podawanie ręczne, maszyna do sztancowania - do grubych wykrawek

maszyna przystosowana do sztancowania i bigowania

tyPografIczne sztancujące

SZTANCTYGIEL - RÓŻNE 8647 TITAN ERBA

60 000 zł

rok prod. , format 1100x1700, kolor model sztanctygla em6, wyposażenie: sprzęgło elektromagnetyczne oraz hamulec bezpieczeństwa, zabezpieczenia do wymogów ce, szafa sterująca -zmienne prędkości, jedna płyta tnąca, mocowanie wykrojnika śrubami do płyty tylnej

8628 RABOLINI IMPERIA

51 325 zł

rok prod. 1976, format , kolor format B3

maszyna stoP-cylInDroWa

OM II format B2 produkcji niemieckiej rok produkcji 1975 maszyna w produkcji możliwość sprawdzenia

DruKarnIa sPrzeDa maszynę sztancującą

Victoria 1040 nr fabryczny 20563, stan dobry+

cena 12 000 zł kontakt: tel. 61 872 73 42

5.000 zł kontakt: tel. 22 759 66 48, fax. 22 759 66 49 Informacje oparto na danych dostarczonych przez właściciela maszyny


Lm-38

TYPOGRAFICZNE, SZTANCUJąCE / FALCERKI

tyPografIczne sztancujące

Maszyna do tłoczenia tacek papierowych

max format 30 cm, wydajność 4000 szt/h, rok produkcji 2008 wyposażenie: 5 matryc do formowania fI 15, 18, 19, 23, 26 kompresor śrubowy Walter 7,5 kW – 2009 zgrzewarka kątowa tunel obkurczający

120 000 zł wiadomość Vidart: tel. 22 835-30-31; fax 22 834-80-34 Informacje oparto na danych dostarczonych przez właściciela maszyny

tyPografIczne sztancujące automat sztancujący

Crosland APED rok produkcji 1987, z sekcją czyszczenia użytków, format max papieru 940 x 660, format max sztancowania 648 x 940 mm, min.format arkusza 302 x 340 mm, maszyna może pracować na materiałach: tektura lita, tektura falista, fala e, mikrofala, fala B, wykrojnik mocowany na śrubach, minimalna prędkość 2000 szt/h, max prędkość 4.500 ark/h, maszyna wyposażona we własny kompresor

AUTOMATY SZTANCUJĄCE BOBST 8624 AV4

maszyna sztancująca, 2 kolory druku offsetowego, odwijak 2 rolowy, zespół klejący wstęgę, stacja sztancowania, zespół usuwania wykrawek, wykładanie, szybkość pracy 100 uderzeń/min

8648 SP 102 SE

Ilość przepracowanych godzin 5 797, szybkość pracy 7500ark/h, siła naqcisku 2,5 - 250 t

8633 SP 1260 E

maszyna wyposażona w zespół usuwania wykrawek, zapasowa rama wykrojników.

8625 SP 1260 E

104 625 zł 157 924 zł

rok prod. 1972, format 1055x1575, kolor 2

POLYGRAPH 8626 KAMA TS 96

Informacje oparto na danych dostarczonych przez właściciela maszyny

115 250 zł

rok prod. 1962, format 920x1260, kolor

8632 SPO 1575

wiadomość Vidart: tel. 22 835-30-31; fax 0-22 834-80-34

572 475 zł

rok prod. 2001, format 720x1020, kolor

rok prod. 1967, format 920x1260, kolor

63.000 zł

120 417 zł

ok prod. 1987, format 715x950, kolor

29 611 zł

rok prod. 1975, format 660x965, kolor automat sztancujący do kartonu litego oraz tektury falistej, grubość kartonu- 0,3 mm - 1,3 mm, grubość tektury microfala - 03 mm - 1,6 mm, max siła nacisku 100 t, wymiary maszyny 380 x 180 x170 cm, waga 7.000 kg


OFERTY MASZYN UŻYWANYCH 8630 K72/4 KZR-L

S&S DIEMASTER 8658

80 000 zł

rok prod. 1975, format 1050x1500, kolor wyposażenie automatu: podajnik próżniowy, zespół drukujący- 1 kolor flexo, sztanca, stacja usuwania odpoadów, odkładanie arkuszy, wydajność- 1200-2000 ark/h

56 260 zł

rok prod. 1990, format , kolor płaski podajnik ze stosu, licznik, osłona przeciwdzwiękowa, pojedyńczy wykładak, konfiguracja falcerki, 4 kasety+nóż+nóż

8645 SAF 49/4

21 122 zł

rok prod. 1990, format 35x50, kolor Wyposażenie: 4 kasety, podajnik podciśnieniowy płaski ze stosu

WUPA

155 950 zł 8629 FAK 50/2K

8624 PS 4.1 zespół usuwania wykrawek,

8628 PS 4.1

108 573 zł

rok prod. 480x480, format , kolor

rok prod. 1973, format 800x1120, kolor

157 924 zł

rok prod. 1973, format 800x1120, kolor

falcerka formatu B2, podajnik ssawkowy ze stołem, kontrola podwójnego arkusza, licznik arkuszy i licznik składek, wykładak pojedyńczy, konfiguracja falcerki: kaseta z 6 płytami, wałek bigujący i perforujący,elrktroniczny nóż krzyrzowy

zespół usuwania wykrawek,

MBO 8660 B30/442

FALCERKI

67 118 zł

rok prod. 1995, format , kolor podajnik rotacyjny, pompa, 1 zespół 4 kasety, 2 zespół 4 kasety, 3 zespół 2 kasety, wykładak strumieniowy

BREHMER

8659 K 65/4 KTL

55 273 zł

rok prod. 1995, format , kolor

falcerKI

podajnik rotacyjny, pompa, , 4 równoległe łamy, 2 łamy krzyżowe, bez wykładaka

8657 K 76/6 PKZ

59 222 zł

rok prod. 1993, format , kolor

falcerKa

wyposażenie: paleta na podawaniu, 6 kaset, 3 noże, złamywak,

BREHMER K56

falcerKI format B2, 4 kasety, 2 noże, dodatkowo kaseta do łamu krzyżowego, rok produkcji 1993

falcerKa

MBO

29.000 zł 3 łamy - 1992 r nakładanie fP 76 (paletowe) K76-6PK2 (1 łam kasetowy na 6 kaset + 2 łamy nożowe), dodatkowo kaseta łamu okienkowego wykładanie asP2nf

wiadomość Vidart: tel. 22 835-30-31; fax 22 834-80-34 Informacje oparto na danych dostarczonych przez właściciela maszyny

80.000 zł

GUK 8662 GUK FA50-4-4

85 674 zł

rok prod. 2006, format , kolor wyposażenie standardowe, 4 kasety na 1-zespole, 4 kasety na 2 zespole, płaski podajnik, nóż rolkowy, plus łam mostkowy

wiadomość Vidart: tel. 22 835-30-31; fax 0-22 834-80-34 Informacje oparto na danych dostarczonych przez właściciela maszyny


Lm-40

FALCERKI / GILOTYNY

falcerKI

falcerKI

falcerKa falcerKa

MBO 69 KTL 4 kasety, 2 noże, dodatkowo kaseta do łamu krzyżowego, rok produkcji 1989, maszyna w bardzo dobrym stanie

Multi Efekt 5073 EF RSA -AT73 nr.fabr. 0, rok prod. format B1, 4 łamy

30.000 zł

15.000 zł wiadomość Vidart: tel. 22 835-30-31; fax 22 834-80-34

wiadomość Vidart: tel. 22 835-30-31; fax 22 834-80-34 Informacje oparto na danych dostarczonych przez właściciela maszyny

8649 K 76/6 PKZ

59 222 zł

rok prod. 1993, format , kolor Wyposażenie: 6 kasey, 1 nóż, 2 noże- lewy/ prawy, wykładak

8659 T1020/442

118 443 zł

rok prod. 1998, format , kolor rotacyjny podajnik, pompa, 1 zespół 4 kasety, 2 zespół 4 kasety, 3 zspół 2 kasety, bez wykl;adaka

8642 T520 4-4- X

70 276 zł

rok prod. 2000, format , kolor wyposażenie: płaski podajnik, 1-zespół 4 kasety, 2-zespół 4 kasety + nóż, wykładak

8659 T700/444

104 625 zł

rok prod. 1999, format , kolor podajnik rotacyjny, pompa, 1 zespół 4 kasety, 2 zespół 4 kasety, 3 zespół 4 kasety, bez wykładaka

8645 CAS-524

21 122 zł

rok prod. 1993, format 500x700, kolor

Informacje oparto na danych dostarczonych przez właściciela maszyny

STAHL 8659 KD 78/4 KL

podawanie z palety, 2 łamy krzyżowe, wykładanie strumienioowe

8662 T 50/44 X

90 806 zł

rok prod. 2000, format 760x1080, kolor podawanie rotacyjne, pompa, 3 łamy równoległe, 2 łamy krzyżowe, wykładak typ asP66.2

55 668 zł

rok prod. 1998, format , kolor wyposażenie standardowe, obrotowy podajnik, 4 kasety na 1 zespole, 4 kasety na 2-zespole, zespół noża, osłony akustyczne, strumieniowe wykładanie

8657 T 52

19 741 zł

rok prod. 1995, format , kolor wyposażenie: 4 kasety, podawanie z płaskiego stosu,

8659 TC 78/444

92 780 zł

rok prod. 1995, format 780x1280, kolor podawanie z płsskiego stosu,, pompa, 1 zespół- 6 kaset, 2 zespół 4 kasety, 3 zespół-4 kasety, wykładanie strumieniowe

Wyposażenie: 4 kasety, podajnik -wsokie podawanie, progamowana automatycznie do róznych typów falcowania,

8659 K 76/4 SK TL

86 858 zł

rok prod. 1996, format , kolor

GILOTYNY ADAST MAXIMA 8630 MS 80-2

15 003 zł

rok prod. 1985, format 80, kolor sprzęgło elektromechaniczne, fotokomórki, stół powietrzny

MULTI EFEKT PERFECTA falcerKI falcerKa

Multi Efekt 5090/3RSA nr.fabr. 0365 rok prod. 1986 format a0, 4 łamy

20.000 zł wiadomość Vidart: tel. 22 835-30-31; fax 22 834-80-34 Informacje oparto na danych dostarczonych przez właściciela maszyny

8632 92

33 559 zł

rok prod. 1980, format 92, kolor szerokość cięcia 92 cm

8655 SEYPA 92 UC

30 000 zł

rok prod. 1989, format 92, kolor Wyposażenie : komputer, poduszka powietrzna, fotokomórki

8662 115

43 429 zł

rok prod. , format 115, kolor stół powietrzny, stoły boczne, komputer multitron Ps 50, fotokomóka

8632 115 PMC rok prod. , format 115, kolor szerokość cięcia 115 cm,

43 429 zł


OFERTY MASZYN UŻYWANYCH POLAR 8643 76 EM

37 507 zł

rok prod. 1992, format 76, kolor wyposażenie standardowe, programowana, stół z poduszką powietrzną, stoły boczne, pokrywa stołu tylnego, zapasowy nóż, narzędzia i instrukcja obsługi

8656 76 EM

39 481 zł

rok prod. 1992, format 76, kolor Wyposażenie: program komputerowy, wyswietlacz cyfrowy, fotokomórki typ ffm, główny stół środkowy, nóż zapasowy

8656 78 ES

69 092 zł

rok prod. 2000, format 78, kolor Wyposażenie: program komputerowy + monitor plazmowy, główny stół środkowy, fotokomórki, nóż zapasowy

8649 92 E

82 910 zł

wyposażenie : winda palety, utrząsacz stosu, programowana maszyna -99 programów, stół powietrzny, stół powietrzny boczny z prawej strony, winda boczna z lewej strony,

8642 115 EM MONITOR

cyfrowy program z ekranem, stół powietrzny, 4 noże + 2 noże widiowe, wida

8632 115 EMC

autotrim, monitor, stół powietrzny, fotokomórki zabezpieczające, 2 stoły boczne,

8632 137 EMC

86 858 zł

rok prod. 1989, format 137, kolor autotrim, monitor, 2 nożre zapasowe, stół powietrzny, urządzenie podające tylne Polar tr3Bl 145/3

gIlotyny

wyposażenie standardowe, narzędzia i dokumentacja

61 590 zł

rok prod. 1992, format 92, kolor wyposażenie : stół powietrzny, fotokomórki, utrząsacz rB2

8651 92 EM MONITOR

114 495 zł

rok prod. 1987, format 115, kolor

rok prod. 2002, format 92, kolor

8650 92 EM

76 988 zł

rok prod. 1993, format 115, kolor

59 222 zł

gIlotyna

krajarka POLAR 137 EMC

rok prod. 1990, format 92, kolor Wyposażenie- stół powietrza, maszyna programowana, stół powietrza w części środkowej, , stoły boczna lewy i prawy, zapasowy nóż

8642 92 EM MONITOR

59 222 zł

rok prod. 1995, format 92, kolor cyfrowy program z ekranem, stół powietrzny, 3 noże

8656 92 ED

68 302 zł

dodatkowo automatyczne odkładanie w stos przyciętych arkuszy, duże stoły boczne, rok produkcji 1991, dodatkowo 4 noże

rok prod. 1996, format 92, kolor Wyposażenie:monitor, fotokomórki, stół powietrzny główny, lewy stół powietrzny, prawy stół powietrzny, 2 noże zapasowe-dodatkowo- instrukcja obsługi, katalog części zamiennych, schemat elektryczny

8662 92 ED

105.000 zł

94 360 zł

rok prod. 1998, format 92, kolor wy posażenie stadardowe, maszyna z wydłużonymi stołami bocznymi, fotokomórki, pokrywa ochronna tylna, boczne stoły z powietrzem, winda tyyp l600W, utrząsacz raa,

8649 115

48 562 zł

wiadomość Vidart: tel. 22 835-30-31; fax 22 834-80-34 Informacje oparto na danych dostarczonych przez właściciela maszyny

rok prod. 1991, format 115, kolor wyposażenie: stół powietrzny, programowana

8655 115 ED

171 742 zł

rok prod. 1995, format 115, kolor Wyposażenie: winda typ l6000-W-3, utrząsacz raB5, komputerowy program + plazmowy ekran, system metryczny, wydłużony stół poweitrzny, system zabezpieczający typ ffm,

8641 115 EM MONITOR rok prod. 1987, format 115, kolor

rok prod. 1990, format 115, kolor

73 040 zł

63 170 zł

rok prod. 1986, format 155, kolor komputer,sprzęgło elektro-mechaniczne, fotokomórki, stół powietrzny.

SCHNEIDER SENATOR

80 936 zł 8662 76 E-line

wyposażenie: programator, fotokomórki, stół powietrzny, winda z lewej strony, łącznie ze stołem utrząsającym, wózkiem rolowym i windą lW1000-1987

8665 115 EM MONITOR

8630 155 EM

57 247 zł

rok prod. 1996, format 76, kolor stół powietrzny, stoły boczne , lewy i prawy, nóż zapasowy, fotokomórka Dział handlowy VIDART; tel. 22 835 30 31 e-mail: trade@vidart.com.pl


Lm-42

TRóJNOŻE / ZSZYWARKI DRUTEM I LINIE ZSZYWAJąCE

8662 76 E-line

35 928 zł 8652 92 MCS-TV

65 144 zł

rok prod. 1996, format 76, kolor

rok prod. 1992, format 92, kolor

wyposażenie standardowe, fotokomórki, centralny stół powietrzny, stoły boczne z powietrzem, tylna osłona ochronna, stół zapasowy -1

Wyposażenie : stół powietrzny, fotokomórki, monitor

8645 92- MC-VIDEO

43 429 zł

rok prod. 1992, format 92, kolor Wyposażenie: stół powietrzny, programowana

8632 115 E-line

8655 115 MCS-2TV

Wyposażenie : maszyna programowana, stół powietrzny z lewej i prawej strony

69 092 zł

TRÓJNOŻE

rok prod. 1998, format 115, kolor 2 stoły boczne, , 2 noże zapasowe

POLYGRAPH 31 585 zł 8631 PERFECTA SDY 2

8665 115 S.C.

wyposażenie: maszyna programowana-99 programów, stół powietrzny, 2 żeliwne stoły boczne, 2 noże zapasowe,

49 351 zł

rok prod. 1987, format 115, kolor

automatyczne podawanie i, wykładanie taśmowe

8630 PERFECTA SDY 2

53 299 zł

rok prod. 1984, format 300x420, kolor ręczne podawanie, wykładanie taśmowe, szybka wymiana noża

szerokość cięcia 115 cm

8662 132 S.C.

173 716 zł

rok prod. 2005, format , kolor

rok prod. 1986, format 115, kolor

8628 115 S.C.

37 507 zł

rok prod. 1988, format 115, kolor

55 273 zł

rok prod. 1999, format 132, kolor stół powietrzny, stoły boczne, osłona ochronna, programowana, fotokomórki, 4 noże zapasowe

8630 PERFECTA SDY EZ

32 769 zł

rok prod. 1985, format 300x420, kolor automatyczne podawanie , wykładanie taśmowe, szybka wymiana noża

WOHLENBERG 8630 44 FM-50

WOHLENBERG 8664 92 MCS-2TV

39 481 zł

rok prod. 1991, format 92, kolor gilotyna programowana -99 programów, stół główny powietrzny, 2 stoły boczne, 2 noże zapasowe

gIlotyny

gIlotyna

Wohlenberg 115 MCS TV

102 651 zł

rok prod. 1975, format , kolor automatyczne podawanie i wykładanie, szybka wymiana noża

8665 A 43-C

29 611 zł

rok prod. 1975, format , kolor trójnóż półautomat., wykładanie taśmowe, noże zapasowe - 2 szt.

ZSZYWARKI DRUTEM I LINIE ZSZYWAJĄCE BOURG 8657

78 962 zł

rok prod. 2004, format , kolor wyposażenie: 10 stacji podających, zespół zszywający, złamywak, trójnóż, wykładanie

HARRIS rok produkcji 1991, programowana, stół powietrzny boczny+winda automatyczna

8627

61 985 zł

rok prod. 1990, format , kolor linia zbierająco zszywająca.wyposażenie: 5 stacji nakladania, stacja nakładania okładki, zsspół zszywajacy, trójnóż, układacz stosu, rs-10 Prima, stan techniczny dobry

HEIDELBERG

43.000 zł

8649 ST 100

92 780 zł

rok prod. 1996, format , kolor Wyposażenie: 6 stacjii podających + stacja okładki, trójnóż

wiadomość Vidart: tel. 22 835-30-31; fax 22 834-80-34 Informacje oparto na danych dostarczonych przez właściciela maszyny

MÜLLER MARTINI 8649 335

186 745 zł

rok prod. 1992, format , kolor Wyposażenie: 5 stacji podających, stacja podająca okładkę, zespół zszywający, trójnóż, układacz stosu cs14


OFERTY MASZYN UŻYWANYCH 8652 1509

61 196 zł 8655 335

rok prod. 1985, format , kolor

Wyposażenie: 3 podwójne stacje podające, trójnóż typ 1522, wykładak typ 1511-rok 1996

8633 1509

rok prod. 1985, format , kolor

61 985 zł

4 stacje podające arkusze typ 1516, pompa, zespół zszywający, 2 głowice zszywające, trójnóż, wykładak strumieniowy

8639 1509

rok prod. 1988, format , kolor

104 625 zł

6 stacji podających do kartek- typ 1516, 1 stacja podająca okładkę- typ1528, pompy, zespół zszywający typ 1509, 2 głowice zszywające, trójnóż typ 1522, 2 kompl.noży, wykładak dwukieszeniowy, wposażenie dodatkowe: instrukcja obsługi, katalog części zamiennych, schemat instalacji elektrycznej

8630 235

rok prod. 1975, format , kolor

31 585 zł

5 stacji podających, trójnóż mm typ Ds241, 2 głowice zszywające,

8644 300

rok prod. 1986, format , kolor

88 832 zł

zespół zszywający mm typ 300- 2 głowice zszywające, trójnóż mm typ 251, ilość bazowa stacji 10, 5 stacji podających typ 279, 1 stacja podająca okładkę typ 348, wyposazenie opcjonalne: większa ilość stacji typ 279, zespół klejący do kartonu typ 315, stacja podająca okladkę typ 315, stacja podająca oklasdkę typ 1529, wykładacz stosu mm typ 231, kompresory

8633 300

rok prod. 1991, format , kolor

rok prod. 1998, format , kolor

250 704 zł

wyposażenie: 3 stacje podające typ 370, stacja podawania okładki typ 1528, zespół zszywający, trójnóż typ 360, wykladak stosu Practico

8657 BRAVO

rok prod. 2000, format , kolor

rok prod. 1997, format , kolor

173 716 zł

4 stacje podające, 4 głowice zszywające, podajnik okładki, trójnóż, panel sterujący

8649 321

rok prod. 1985, format , kolor

8657 335

187 535 zł

rok prod. 1992, format , kolor wyposażanie: 5 stacji podających, 1 stacja okladki, zespół zszywający, trójnóż, wykładacz stosu,

POLYGRAPH 8630 BREHMER 735

27 637 zł

rok prod. 1975, format , kolor 6 stacji podających, trójnóż, dwie głowice zszywające

STAHL zszyWarKI Drutem I lInIe zszyWające lInIa zBIerająco szyjąca

Stahl ST 300

rok produkcji 1999 stacja szyjąca z dwoma głowicami szyjącymi nH-52-8 element kończący (koziołek) 6 stacji nakładania; 4 stacje typu tas (składka stojąca) i 2 stacje typu tal (składka leżąca), stacja nakładania okładek ufa trójnóż

331 640 zł

weyposażenie: 4 stacje podające typ 370, 1 stacja zapasowa, 1 stacja okładki typ 1528, zespół zszywający, trójnóż typ 361, wakładak stosu Practico

8630 PRESTO

Wyposażenie: 6 stacji podających arkusze, stacja podająca okładki, 2 pompy, zespół zszywający 335, 2 głowice zszywajace -typ HK 75, trójnóż 890, 2 komplety noży, ukladacz stolu miller martini typ cs14

92 780 zł

4 stacje podające typ 279, zespół klejący typ 315, 2 głowice zszywające, pompy , trójnóż 251, układak stosu kompensacyjny typ cs14

8658 BRAVO

203 327 zł

rok prod. 1991, format , kolor

118 443 zł

180.000 zł wiadomość Vidart: tel. 22 835-30-31; fax 0-22 834-80-34 Informacje oparto na danych dostarczonych przez właściciela maszyny

Wyposażenie: 6 stacji podających typ 306, zespół zszywający typ 321, trójnóż typ 890 , wykładak

8633 321

rok prod. 1987, format , kolor

[telefon]

6 stacji podających typ 306, stacja okładki typ 1528, zespół zszywający , 2 głowice zszywające, wykładak taśmowy typ mm 225

8633 335

rok prod. 1991, format , kolor

203 327 zł

6 stacji podających,typ 306, stacja okładki typ 1528, stacja zszywająca, 2 głowice zszywające, trójnóż typ 890, wykładak kompensacyjny stosu typ mmcs14

Dział handlowy VIDART; tel. 22 835 30 31 e-mail: trade@vidart.com.pl


Lm-44

ZSZYWARKI DRUTEM I LINIE ZSZYWAJąCE / OKLEJARKI, LINIE OPRAWY BEZSZWOWEJ

zszyWarKI Drutem I lInIe zszyWające lInIa zBIerająco-zszyWająca

Watkiss Digi Vac Plus

rok produkcji 2001, 8 stacji zbiedrających+stacja podawania ręcznego, stacja szyjąco-falcująca z trymerem czołowym, wykładak utrząsarki, wykrywanie podwójnego arkusza i braku arkusza, max format 488x350, min format 120x160 mm, sterowanie z panelu dotykowego, pełna dokumentacja, maszyna po dużym remoncie

49.000 zł kontakt: tel. 22 789 57 29, fax 22 789 62 81 Informacje oparto na danych dostarczonych przez właściciela maszyny

zszyWarKI Drutem I lInIe zszyWające lInIa zBIerająco-zszyWająca

Wohlenberg

rok produkcji 1995, 4 stacje podające + stacja podawania okładki, zszywarka drutem, trójnóż, stan maszyny dobry

30.000 zł kontakt: tel. 91 435 19 00, fax 91 435 19 13 Informacje oparto na danych dostarczonych przez właściciela maszyny


OFERTY MASZYN UŻYWANYCH OKLEJARKI, LINIE OPRAWY BEZSZWOWEJ

MASZYNY POSZUKIWANE:

Poszukujemy tanich, sprawnych maszyn: 4 maszyny offsetowe arkuszowe; 4 automaty sztancujące; 4 maszyny stop cylindrowe (m.in. Heidelberg cylinder – różne formaty, Johanisberg 104S, Victoria 820, 1040, OM II i inne) 4 maszyny fleksograficzne; 4 sztanctygle (różne formaty); 4 półautomaty i automaty sitodrukowe; 4 oklejarki; 4 składarko-sklejarki; 4 maszyny do lakierowania 4 maszyny do złoceń; 4 torebkarki; 4 falcerki; 4 wycinarki walcowe; 4 gilotyny; 4 slottery; 4 niciarki; 4 maszyny do kaszerowania DZIAŁ HANDLOWY vidart tel. 22 835 30 31; fax 22 834 80 34 e-mail: trade@vidart.com.pl


Lm-46

MASZYNY, LINIE DO OPRAWY TWARDEJ / SKLEJARKI DO KARTONóW

HORIZON 8639 BQ 460

SULBY 132 261 zł 8629

34 348 zł

rok prod. 2002, format , kolor

rok prod. , format , kolor

4 szczęki, bigowanie okładki z podawaniem, frezowanie, boczne klejenie, Hot mel- klejenie na gorąco, licznik: tylko 900 tys sklejonych książek, wydajność ca 1100 egz./h

stacja nakadania wyklejki grzbietu, 1 zacisk, ręczne nakładanie i wykładanie.

8662 BQ 260

26 452 zł

rok prod. 1994, format , kolor standardowe wyposażenie, zespółó klejenia na gorąco, zespół frezowania na gorąco, stacja podawania okładki, łącznie z pompami i akcesoriami

8661 BQ 440

84 884 zł

rok prod. 2000, format , kolor 4 szczęki, automatyczne podawanie i bigowanie okładki, klejenie na gorąco, boczne klejenie, max.format 650x 320 mm, min format 75x75 mm, max grubość 40 mm, max. prędkość 1.100 szt/h

MÜLLER MARTINI 8623 PANDA II

9 zacisków, stacja podawania okładki, zbieraczka typ 15311994- 5 podwójnych nakładaków, trójnóż Perfecta sDy- 1975

rok prod. 1989, format , kolor

32 769 zł

rok prod. 1984, format , kolor stacja nakł

WOHLENBERG 8650 Golf 18

183 587 zł

rok prod. 1983, format , kolor zbieraczka typ ztm 222/460, 12 stacji podających, 1 stacja podawania ręcznego, ilość zacisków 18, zespół zaciskający, zbiornik kleju- 2 wałki aplikacyjne, zespół klejenia grzbietu, zespół frezowania, szerokość maksymalna książki 320 mm, szerokość minimalna książki 140 mm, kontrola podwójnego arkusza i braku arkusza, zespół klejenia bocznego -Hotmelt, szybkość maksymalna 5000 szt/h, wykładanie krzyżowe.

217 146 zł

rok prod. 1994, format , kolor

8628 PANDABINDER 1530

8629

MASZYNY, LINIE DO OPRAWY TWARDEJ KOLBUS

126 339 zł 8641 DA36

oklejarka, 18 stacji zbierających, 9 zacisków, zespół klejący grzbietu i klejenia bocznego, podajnik okadki, wykadak

rok prod. 1984, format , kolor maszyna do produkcji segreratorów

maszyna Do oPraWy tWarDej oPraWa tWarDa

Kolbus

format: min. 125X100x6, max. 370X270x80 Wydajność: 2000 szt/h składająca się z: – oklejarka grzbietów – rc (nr. 179, rok prod. 1973) – przyklejanie papierka, gazy – Hl (nr. 284, rok prod. 1969) – zawieszanie bloku – emP (nr. 656, rok prod. 1973) – stacja prasowania – ff (nr. 304, rok prod. 1973 – pompa hydrauliczna – feH (nr. 339, rok prod. 1973)

110.000 zł wiadomość Vidart: tel. 22 835-30-31; fax 22 834-80-34 Informacje oparto na danych dostarczonych przez właściciela maszyny

106 599 zł


OFERTY MASZYN UŻYWANYCH maszyna Do oPraWy tWarDej

sKlejarKI Do KartonÓW

maszyna Do oPraWy tWarDej

Kolbus KB 400

Escomat Jet Star 750

forsatzówka - do przyklejania wyklejki

35.000 zł klejenie trzypunktowe, dyszą

wiadomość Vidart: tel. 22 835-30-31; fax 22 834-80-34 Informacje oparto na danych dostarczonych przez właściciela maszyny

Dane produktu: szerokość: min. 80, max. 750 Długość: min. 80, max. 550 gramatura: 200-600 g/m szybkość max: 20 m/min Produkcja lata ‘80 2

SKLEJARKI DO KARTONÓW BELMER 8663 SK11

36 000 zł

rok prod. , format , kolor automat do składania i klejenia tac, kljenie 4 rogi, max format 800 x700 mm, min format 100 x80 mm, wydajność 4000 szt/godz, materiał: tektura falista, tektura 3-warstwowea, mikrofala, urządzenie kompletne, proste w osłudze, stan bardzo dobry

BOBST

110.000 zł wiadomość Vidart: tel. 22 835-30-31; fax 0-22 834-80-34 Informacje oparto na danych dostarczonych przez właściciela maszyny

8643 PCR 930

128 313 zł

rok prod. 1971, format , kolor forrmat 450x930 mm max, 30x60 mm min.,długość 900 mm max, 60 mm min, szybkość 0-350 m/min. zespół klejenia Ditberner ( Walco) -2 dysze klejenia na zimno, 4 i 6 punktów klejenia, automatyczne dno, podwójny falc

sKlejarKI Do KartonÓW sKŁaDarKo-sKlejarKa

EMBA 8660 UVZ RTZ

138 184 zł

Jagenberg Diana 70

rok prod. 1985, format , kolor max format 2970 x 1250mm, min format 470 x200 mm, szybkość 120 sz/min

JAGENBERG

sKlejarKI Do KartonÓW sKlejarKa Do KartonÓW

Jagenberg Diana 925 III szerokość kartoniku po rozłożeniu 900 mm, wydajność 20.000 pudełek/h, maszyna po wymianie napędu i zasilania

22.500 zł wiadomość Vidart: tel. 22 835-30-31; fax 22 834-80-34 Informacje oparto na danych dostarczonych przez właściciela maszyny

rok produkcji 1984, maszyna do produkcji pudełek kartonowych, wydajność maszyny 300 m/min.klejenie liniowe, kartonik po rozłożeniu min. 120 mm, max. 750 mm, gramatura kartonu 200-800 g/m2,tektura falista e i B maszyna w dobrym stanie, maszyna w produkcji.

100.000 zł Do WKlejanIa oKIeneK

Kohmann GmbH, typ F1110/2 rok produkcji 1987, możliwość wklejania okienek jedno i dwu taktowo w jednym lub w dwu rzędach, maszyna do remontu

50.000 zł wiadomość Vidart: tel. 22 835-30-31; fax 22 834-80-34 Informacje oparto na danych dostarczonych przez właściciela maszyny


Lm-48

NICIARKI / INTROLIGATORSKIE RóŻNE

sKlejarKI Do KartonÓW sKlejarKa Do KartonÓW sKlejarKa Do PuDeŁeK

VEGA 8642

63 170 zł

rok prod. 1983, format , kolor

Jagenberg Diana 105 tektura lita i falista, szerokość użytku 105 cm, klejenie liniowe, bardzo mocna i szybka maszyna

model gf60, max szerokość robocza 600 mm, min.szerokość 50 mm, szybkość 25-400 m/min, max produkcja 80.000 pud/godz.( karton lity ), opakowania farmaceutyczne i kosmetyczne, klejenie tarczowe

71.000 zł

NICIARKI ASTER

wiadomość Vidart: tel. 22 835-30-31; fax 22 834-80-34 Informacje oparto na danych dostarczonych przez właściciela maszyny

nIcIarKa

GRASSI 8642

473 772 zł

rok prod. 1992, format , kolor

nIcIarKa

model 145, szerokość robocza 1450 mm max, 4-6 punktów klejenia, gramatura kartonu do 1200 g/m2 , amerykańskie dno, podwójne boki i kąty, karton falisty, podwójny i masywny

ASTER 220 SA nr. 220048

KECK BELMER 8642 SK 11

94 754 zł

rok prod. 1980, format , kolor format pudełek: max 800 mm ( długość) x700 mm (szerokość), min 100mm (długość) X 80 mm (szerokość) , wysokość max.150mm, min 20 mm, gramatura : 250 do 1200 g/m2 , 4 punkty klejenia, szybkość 4.000 pudełek/godz, ( 70 cykl./godz), wysokość stosu 400 mm max, możliwość produkcji różnorodnych pudełek.

Wykładanie Plus sn rok produkcji 2003

LINIA DO PRODUKCJI PUDEŁEK 8663 FALCON

40 000 zł

rok prod. 1995, format , kolor format max 1828 x 4000 mm, min format 100x20 mm,sklejarka półautomatyczna, klejenie na gorąco, prędkość 2000 szt/godz., ciężar 750 kg

8663 UNIGLUE

56 000 zł

rok prod. , format , kolor max format: 1600 x 4000 mm, pudła klapowe-tektura falsta 3 i 5 warstwowa, podawanie kleju z dyszy sterowane z komputera, klejenie na zimno, sekcja wyrównująca, wypychanie paczki

SKLEJARKA 8663 NOVATEC rok prod. 1982, format , kolor

380.000 zł wiadomość Vidart: tel. 22 835-30-31; fax 0-22 834-80-34 Informacje oparto na danych dostarczonych przez właściciela maszyny

ASTRONIC 157 924 zł 8629 160/51

max szerokość 1600 mm, klejenie liniowe, podwójne i dno krzyżowe, klejenie z koła( możliwość instalcji za dodatkową opłatą klejenie z dyszy) materiały -mikrofala, tektura 3 i 5 wrstwowa, stan dobry

345 459 zł

rok prod. 2002, format , kolor niciarka, 18 stacji podających arkusze, programowana- komputer simens, szybkość pracy 180 taktów /min. 11 gołwic szyjących, format max 420x320, format min 150x 75 mm.

Dział handlowy VIDART; tel. 22 835 30 31 e-mail: trade@vidart.com.pl


OFERTY MASZYN UŻYWANYCH ZBIERACZKI

NACINARKA

BOURG 8662 BST 10

29 611 zł

rok prod. 1995, format , kolor standardowe wyposażenie, wieża zbierająca z 10 stacjami podawanie podciśnieniowe, zespół złamywaka i zespołem zszywającym, zespół fałdujący i perforujący, krzyżowy utrząsacz wsykładaka, wykładak taśmowy, łącznie z kompresorem i wyposażeniem,

BREHMER

IntrolIgatorsKIe rÓŻne nacInarKa Do materIaŁÓW samoPrzylePnycH

BESTEL typ 500

szerokość 505 mm nacina/podcina papier samoprzylepny lub folię samoprzylepną WaŻne!!! Wyposażona w stół prowadzący papier przesuwany na boki. maszyna ma kilka lat, wygląda jak nowa. u nas nigdy nie używana, stoi na palecie w magazynie. oprawki do nacinania w idealnym - praktycznie jak nowa. Kupiliśmy w pakiecie z innymi maszynami. używamy innej maszyny, którą mamy od początku rozpoczęcia druku na materiałach samoprzylepnych. zasilana 230V

zBIeraczKa

5.600 zł kontakt: tel. 61 814 55 60 lub 605 579 003 Informacje oparto na danych dostarczonych przez właściciela maszyny

Brehmer 882/12W MASZYNA DO KASZEROWANIA

nr. 0130/73- 032

8641 GRASSI COMPACT BASE

rok produkcji 1973

40.000 zł

pół automatyczna kaszerownica format max. 1400 x 1600 mm, a nawet 2000mm, materiały dolny arkusz; tektura jedno, dwu i trzywarstwowa, maszyna kompletna,

wiadomość Vidart: tel. 22 835-30-31; fax 22 834-80-34

8648 GRASSI COMPACT BASE

Informacje oparto na danych dostarczonych przez właściciela maszyny

NECKAR 8630 N 10

102 651 zł

rok prod. 1990, format , kolor

21 122 zł

rok prod. 1990, format , kolor 10 stacji zbierających formatu a3, 5 stacji zbierających B2, zespół zszywający.

238 860 zł

rok prod. 1991, format , kolor automatyczna linia do kaszerowania, format 1400x1400mm max, z podawaniem ręcznym 1400x2000mm, format min. 500x500mm, dolna baza 0,5- 6mm- tektura falista i lita, arkusz górny-wydrukowany 1200 g/m2, automatyczne podawanie dolnego i górnrgo akkusza, klejenie na zimno, stacje docisku, wysokość stosu zadrukowanego 2200 mm max, non-stop na wykładaniu.

MASZYNA DO LAKIEROWANIA INTROLIGATORSKIE RÓŻNE maszyna Do laKIeroWanIa

DRUCIARKA

IntrolIgatorsKIe rÓŻne

Druciarka ZD2B

Planeta Variant 3 rok produkcji 1979, 3 kolory + lakier, format 710x1020 mm

prod. Introma

60.000 zł

2 szt. rok prod. –1985, wydajność –170-180 klamer/min

kontakt: tel. +48 660 784 241, fax +48 61 867 60 61

5.000 zł

Informacje oparto na danych dostarczonych przez właściciela maszyny

wiadomość Vidart: tel. 22 835-30-31; fax 22 834-80-34 Informacje oparto na danych dostarczonych przez właściciela maszyny

MASZYNA DO ZŁOCEŃ 8629 FOMM rok prod. 1966, format , kolor podawanie i wykładanie ręczne

Dział handlowy VIDART; tel. 22 835 30 31 e-mail: trade@vidart.com.pl

18 753 zł


Lm-50

INTROLIGATORSKIE RóŻNE

IntrolIgatorsKIe rÓŻne maszyna Do KaszeroWanIa

KARMA + podajnik Mirus rok produkcji 1990, pełny automat do kaszerowania na zimno produkcji szwajcarskiej. maszyna kaszeruje arkusz drukarski do arkusza podłoża, wszelkiego rodzaju tektury falstej dwu- trzy- i pięciowarstwowej oraz tektury litej od 5-8 mm. Podawanie arkusza drukarskiego strumieniowe (tak jak w maszynach sztancujących typu Bobst), podawanie arkuszy tektury w systemie non stop. Ładowanie arkuszy drukarskich na palecie do 1 t. format kaszerowania max B0. gramatury arkusza drukującego 170-1000 g. obsługa 2 osoby. Wydajność kaszerowania od 2000-4000 arkuszy/h automatyczne podawanie kleju od góry z regulacją ilości.

cena: 200.000 zł wiadomość Vidart: tel. 22 835-30-31; fax 22 834-80-34 Informacje oparto na danych dostarczonych przez właściciela maszyny

IntrolIgatorsKIe rÓŻne automatyczny Perforator Do PaPIeru

Renz AP 600 rok budowy: 1983; max rozmiar arkusza: 600x600 mm;; min rozmiar arkusza:120x100 mm;; max prędkość: 7200 uderzeń/h automatyczny perforator do papieru o dużej wydajności. maszyna pobiera papier ze stosu i odkłada gotowe arkusze na stos. W maszynie jest dodatkowo zainstalowany falownik, który pozwala na płynną regulację prędkości. Wraz z maszyną sprzedajemy: • utrząsarkę do papieru; • komplet narzędzi, które pozwolą na perforację wszystkich rodzajów prac (pod spirale zamykane typu zip-Wire): 1. kwadrat 6,5 mm, skok 2:1 2. kwadrat 4 mm, skok 3:1 3. kwadrat 4 mm, skok 3:1, wycięcie pod zawieszkę (perforacja dla kalendarza z zawieszką) 4. okrągły 4,5 mm, skok 3:1 5. okrągły 4,5 mm, skok 3:1, wycięcie pod zawieszkę (perforacja dla kalendarza z zawieszką)

maszyna jest całkowicie sprawna. zapraszamy do obejrzenia maszyny w produkcji.

47.500 zł kontakt: tel. 22 725 00 50; fax 22 725 00 02 Informacje oparto na danych dostarczonych przez właściciela maszyny


OFERTY MASZYN UŻYWANYCH IntrolIgatorsKIe rÓŻne

PRASA IntrolIgatorsKIe rÓŻne

FOMM

Prasa K14K prod. Polygraph tłoczenie na gorąco Prasa hydrauliczna, nr fabr. 248067, rok prod. 1974 wielkość ścisków 330x250, ilość ścisków –14 wydajność-1000-2000 szt/godz.

7.000 zł wiadomość Vidart: tel. 22 835-30-31; fax 22 834-80-34

7.000 zł

Informacje oparto na danych dostarczonych przez właściciela maszyny

MASZYNA PAKUJĄCA

wiadomość Vidart: tel. 22 835-30-31; fax 22 834-80-34 Informacje oparto na danych dostarczonych przez właściciela maszyny

IntrolIgatorsKIe rÓŻne

PRZEKRAWACZ DO PAPIERU 8658 JAGENBERG

250 704 zł

rok prod. 1985, format , kolor maszyna PaKująca

HUGO BECK FLEXO 500S nr.12486

max. szerokość wstęgi 1250 mm, średnica roli 2000 mm, (max 2 tony), odcięcie 270- 1300 mm, gramatura materiału 17-500 g/m3, odwijak max średnica 1300 mm, średnica tulei 70-150 mm, max wysokość palety 1500 mm, szybkość 50-80 m/min, cięcie poprzeczne-możliwość cięcia poprzecznego jednocześnie z cięciem wzdłużnym

PRZEPYCHARKA DO ETYKIET 8627 LOMBARDI

PRZEWIJARKA DO PAPIERU

SLB 5012/25

8654 bobiniarka Titan SR5

12552

32 000 zł

rok prod. 1975, format , kolor gabaryty maszyny: 2000x2600x2000, szerokość wstęgi 1360 mm, średnica roli na odwijaku- 1000mm, śrtednica roli na nawijaku, 600mm, średnica tulei 76 mm, prędkość robocza 200 m/min, ręczne sterowanie przesuwu ciętego materiału, załadunek pneumatyczny roli

roK ProDuKcjI 2001

58.000 zł

PRZEWIJARKO-KRAJARKA 8648

wiadomość Vidart: tel. 22 835-30-31; fax 0-22 834-80-34

276 367 zł

rok prod. 1990, format , kolor

Informacje oparto na danych dostarczonych przez właściciela maszyny

OKIENKARKA KOHMANN 8664

124 365 zł

rok prod. 2005, format , kolor

tunel oBKurczający

96 728 zł

rok prod. 1987, format , kolor typ maszzyny f 1110-2,

Dział handlowy VIDART; tel. 22 835 30 31 e-mail: trade@vidart.com.pl

bobiniarka Bielloni typ B-matic, szerokośś robocza 1300 mm, odwijak : szerokość 1300mm, średnica odwijaka max.1000mm, średnica trzpienia 70/76 mm, nawijak: szerokość 400 mm, średnica trzpienia 70/76 mm, szybkość robocza max. 400 m/min, ciężar ok. 5000kg, elektroniczny licznik m

TOREBKARKA 8626 Flat & Sachtel SCP-1

266 497 zł

rok prod. 2005, format , kolor maszyna rolowa do produkcji toreb, szerokość wstęgi- 800 mm, max serokość torebki 7 -30 cm, max długość torebki 15 - 58 cm, 2 odwijaki, średnica odwijaka max 1200 mm, gramatura papieru 30 - 90 g/ m kw., nóż perforacyjny


Lm-52

WYWOŁYWARKA DO FILMóW / WYPOSAŻENIE DODATKOWE RóŻNE

WIERTARKA DO PAPIERU

NAŚWIETLARKA DO PŁYT

8664 HANG 106 DK 20

7 107 zł

naŚWIetlarKa

rok prod. , format , kolor wiertarka 2- głowicowa

8664 HANG 107-20

11 844 zł

rok prod. , format , kolor wiertarka 4-głowicowa

Naświetlarka do płyt fotopolimerowych Polyflex 70

WYWOŁYWARKA DO FILMÓW WyWoŁyWarKa Do fIlmÓW

PAKO 26 RA rok budowy – 2001 max. powierzchnia płyt – 19,7” x 30” (500 x 760 mm)

nr fabr. Wn 25083 rok prod. 1997

55.000 zł

15.000 zł wiadomość Vidart: tel. 22 835-30-31; fax 22 834-80-34 Informacje oparto na danych dostarczonych przez właściciela maszyny

Kontakt: fH-P PaK sp. z o.o. toruń, tel. (56) 65 71 110 wew. 115 Więcej informacji na: www.pak.torun.pl (maszyny i komis) Informacje oparto na danych dostarczonych przez właściciela maszyny

URZĄDZENIA PRE-PRESS

urząDzenIe Pre-Press urząDzenIe Pre-Press

Linia CTP - technologia UV z laserem 405 nm

linia składa się z następnych elementów: 1. naświetlarka model PateDriver firmy esco – rok prod. 2004 2. Plate Processor model InterPlater4 85 HD firmy g&j (wywoływarka) - rok prod. 2006 3. stół model Deletion table 85 firmy g&j – rok prod. 2006 4. stacker model Pst 36-l firmy advand – rok prod. 2006 5. plate Processpor model mIzarD PV85 firmy oVIt (dodatkowa wywoływarka) – rok prod.2004

80.000 zł kontakt: +48 660 784 241, fax +48 61 867 60 66 Informacje oparto na danych dostarczonych przez właściciela maszyny


OFERTY MASZYN UŻYWANYCH KOPIORAMY DO PŁYT

urząDzenIe Pre-Press

Naświetlarka CTP Cobalt 8 firmy esher-grad format B1, laser fioletowy, rok produkcji 05/2000, kompresor do naświetlarki, rIP z komputerem i monitorem, urządzenie do kontroli mocy lasera. Wywoływarka gluntz&jensen InterPlater 85HD silver na płyty srebrowe z zamkniętym obiegiem wody. możliwość testów do końca marca 2011 r. Dostępna od 1 marca 2011 r.

KOPIORAMA 8609

3 500 zł

rok prod. , format , kolor w zakres dostawy wchodzi kopiorama i wywoływarka do płyt formatu B2

SIXT 8645

5 330 zł

rok prod. 1994, format 700x800, kolor model sIXt-flIP-KoP-cnc

WYPOSAŻENIE DODATKOWE RÓŻNE ODWRACACZ STOSU 8664 BAUMANN-BSW2-500

29 611 zł

rok prod. 2004, format , kolor format papieru i ciężar stosu : 900 x600, 500 kg,, wysokość stosu max 110 cfm, maszyna w bardzo dobrym stanie,

Z OSTATNIEJ CHWILI

Cena za komplet

29.000 zł netto

kontakt: tel. 604 821 030, fax 46 857 13 54 Informacje oparto na danych dostarczonych przez właściciela maszyny

Dział handlowy VIDART; tel. 22 835 30 31 e-mail: trade@vidart.com.pl

sPrzeDam gIlotynę, gilotyna do papieru Perfecta 106 mm, stół powietrzny, 1 nóż zapasowy, maszyna w dobrym stanie, cena 5.000 zł+Vat sPrzeDam maszynę arKuszoWą, maszyna offsetowa Romayor 314, maszyna sprawna w dobrym stanie, wymaga czyszczenia i regulacji, cena 1.200 zł+Vat sPrzeDam maszynę arKuszoWą, maszyna offsetowa Romayor 313, maszyna na części, po likwidacji drukarni, cena 900zł+Vat kontakt: tel. 603 227 482

Poszukujemy tanich, sprawnych maszyn: 4 maszyny offsetowe arkuszowe; 4 automaty sztancujące; 4 maszyny stop cylindrowe (m.in. Heidelberg cylinder – różne formaty, johanisberg 104s, Victoria 820, 1040, om II i inne) 4 maszyny fleksograficzne; 4 sztanctygle (różne formaty); 4 półautomaty i automaty sitodrukowe; 4 oklejarki; 4 składarko-sklejarki; 4 maszyny do lakierowania 4 maszyny do złoceń; 4 torebkarki; 4 falcerki; 4 wycinarki walcowe; 4 gilotyny; 4 slottery; 4 niciarki; 4 maszyny do kaszerowania

DZIAŁ HANDLOWY vidart tel. 22 835 30 31; fax 22 834 80 34 e-mail: trade@vidart.com.pl


Prenumerata Vidart: miesięcznik Vidart (12 wydań) – cena 100 zł + 22% Vat Prenumerata Print Partner: czasopismo Print Partner (4 wydania) – cena 80 zł + 22% Vat aby zamówić prenumeratę wystarczyć dokonać wpłaty na konto: Vidart artur Dziedzic 35 1050 1025 1000 0023 0634 3530 (Bank Ing) i przesłać dane do wysyłki na e-mail: editor4@vidart.com.pl fax 22 834 80 34, adres: Vidart, 01-909 Warszawa, sokratesa 15 lub zadzwonić: tel. 22 834 80 35 wew. 102 Wersje elektroniczne czasopism są obecnie dostępne dla każdego. Wystarczy wysłać maila na adres: editor4@vidart.com.pl ze wskazanymi adresami e-mail, danymi firmy oraz nazwiskami i funkcjami odbiorców. Wysyłka już w terminie przekazania materiałów do drukarni.

Portal www.vidart.com.pl aktualne informacje, ogłoszenia o sprzedaży maszyn, przetargi na usługi i sprzęt poligraficzny serwisy e-mailowe Vidart: 3 aktualności 3 Przetargi na usługi poligraficzne 3 maszyny używane i urządzenia

poligraficzne chcesz otrzymywać aktualny newsletter? Wyślij swój adres e-mail na: inf@vidart.com.pl (z nazwą wybranego serwisu)

REDAKCJA Vidart – Artur Dziedzic 01-909 Warszawa; ul. sokratesa 15 tel. 22 834 80 35 do 36 fax 22 834 80 34 e-mail: editor@vidart.com.pl www.vidart.com.pl

REKLAMA: tel. wew. 204 editor2@vidart.com.pl PRENUMERATA: tel. wew. 102 editor4@vidart.com.pl DTP:dtp@vidart.com.pl

redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych oraz zastrzega sobie prawo do skracania i adiustacji tekstów oraz zmiany ich tytułów. za treść reklam i ogłoszeń redakcja nie odpowiada.


Vidart 6/2011  

Czasopismo dla poligrafii. Monthly magazine for printing industry.