Super Pack 1-6

Page 1

SUPER PACK 1 Zestawy pucharów w atrakcyjnej cenie

295 PLN

Cena za 12 pucharów 409,80 cena katalogowa

symbol SUPER PACK 1-1.A SUPER PACK 1-1.B SUPER PACK 1-1.C SUPER PACK 1-1.D

wysokość średnica 34,0 cm 32,5 cm 31,0 cm 29,5 cm

12,0 cm 12,0 cm 10,0 cm 10,0 cm

tis !!! rki gra Grawe

symbol SUPER PACK 1-2.A SUPER PACK 1-2.B SUPER PACK 1-2.C SUPER PACK 1-2.D

symbol SUPER PACK 1-3.A SUPER PACK 1-3.B SUPER PACK 1-3.C SUPER PACK 1-3.D

wysokość średnica 34,0 cm 32,5 cm 31,0 cm 29,5 cm

12,0 cm 12,0 cm 10,0 cm 10,0 cm

wysokość średnica 34,0 cm 32,5 cm 31,0 cm 29,5 cm

12,0 cm 12,0 cm 10,0 cm 10,0 cm

victorytrofea.pl | info@victorytrofea.pl

Ceny netto


SUPER PACK 2 Zestawy pucharów w atrakcyjnej cenie

345 PLN

Cena za 12 pucharów

tis !!! rki gra Grawe

474,80 cena katalogowa

symbol SUPER PACK 2-1.A SUPER PACK 2-1.B SUPER PACK 2-1.C

symbol SUPER PACK 2-3.A SUPER PACK 2-3.B SUPER PACK 2-3.C

Ceny netto

wysokość średnica 34,5 cm 33,5 cm 31,0 cm

14,0 cm 12,0 cm 10,0 cm

wysokość średnica 34,5 cm 33,5 cm 31,0 cm

14,0 cm 12,0 cm 10,0 cm

symbol SUPER PACK 2-2.A SUPER PACK 2-2.B SUPER PACK 2-2.C

symbol SUPER PACK 2-4.A SUPER PACK 2-4.B SUPER PACK 2-4.C

wysokość średnica 34,5 cm 33,5 cm 31,0 cm

14,0 cm 12,0 cm 10,0 cm

wysokość średnica 34,5 cm 33,5 cm 31,0 cm

14,0 cm 12,0 cm 10,0 cm

victorytrofea.pl | info@victorytrofea.pl


SUPER PACK 3 Zestawy pucharów w atrakcyjnej cenie

359 PLN

Cena za 15 pucharów

2 komplety

498,50 cena katalogowa

tis !!! rki gra Grawe

symbol

wysokość szerokość 36,0 cm 33,5 cm 31,5 cm

9,0 cm 9,0 cm 9,0 cm

3 komplety

SUPER PACK 3-1.A SUPER PACK 3-1.B SUPER PACK 3-1.C

symbol SUPER PACK 3-2.A SUPER PACK 3-2.B SUPER PACK 3-2.C

victorytrofea.pl | info@victorytrofea.pl

wysokość szerokość 36,0 cm 33,5 cm 31,5 cm

9,0 cm 9,0 cm 9,0 cm

Ceny netto


SUPER PACK 4 Zestawy pucharów w atrakcyjnej cenie

375 PLN

Cena za 15 pucharów 523,50 cena katalogowa

symbol SUPER PACK 4-1.A SUPER PACK 4-1.B SUPER PACK 4-1.C

wysokość szerokość 36,0 cm 34,0 cm 33,0 cm

9,0 cm 9,0 cm 9,0 cm

tis !!! rki gra Grawe

symbol

wysokość szerokość 36,0 cm 34,0 cm 33,0 cm

9,0 cm 9,0 cm 9,0 cm

2 komplety

2 komplety

SUPER PACK 4-1.A SUPER PACK 4-1.B SUPER PACK 4-1.C

symbol SUPER PACK 4-2.A SUPER PACK 4-2.B SUPER PACK 4-2.C

Ceny netto

wysokość szerokość 36,0 cm 34,0 cm 33,0 cm

9,0 cm 9,0 cm 9,0 cm

victorytrofea.pl | info@victorytrofea.pl


SUPER PACK 5 Zestawy pucharów w atrakcyjnej cenie

299 PLN

Cena za 12 pucharów 420,00 cena katalogowa

tis !!! rki gra e w a r G

symbol

wysokość

szerokość

SUPER PACK 5-1.A SUPER PACK 5-1.B SUPER PACK 5-1.C

39,0 cm 37,0 cm 35,0 cm

10,5 cm 10,5 cm 10,5 cm

symbol

wysokość

szerokość

SUPER PACK 5-3.A SUPER PACK 5-3.B SUPER PACK 5-3.C

39,0 cm 37,0 cm 35,0 cm

10,5 cm 10,5 cm 10,5 cm

victorytrofea.pl | info@victorytrofea.pl

symbol

wysokość

szerokość

SUPER PACK 5-2.A SUPER PACK 5-2.B SUPER PACK 5-2.C

39,0 cm 37,0 cm 35,0 cm

10,5 cm 10,5 cm 10,5 cm

symbol

wysokość

szerokość

SUPER PACK 5-4.A SUPER PACK 5-4.B SUPER PACK 5-4.C

39,0 cm 37,0 cm 35,0 cm

10,5 cm 10,5 cm 10,5 cm

Ceny netto


SUPER PACK 6 Zestawy pucharów w atrakcyjnej cenie

315 PLN

Cena za 12 pucharów

tis !!! rki gra Grawe

436,80 cena katalogowa

Ceny netto

symbol

wysokość

szerokość

SUPER PACK 6-1.A SUPER PACK 6-1.B SUPER PACK 6-1.C

27,5 cm 26,5 cm 25,5 cm

12,5 cm 12,5 cm 12,5 cm

symbol

wysokość

szerokość

SUPER PACK 6-3.A SUPER PACK 6-3.B SUPER PACK 6-3.C

27,5 cm 26,5 cm 25,5 cm

12,5 cm 12,5 cm 12,5 cm

symbol

wysokość

szerokość

SUPER PACK 6-2.A SUPER PACK 6-2.B SUPER PACK 6-2.C

22,5 cm 21,5 cm 18,5 cm

10,0 cm 10,0 cm 10,0 cm

symbol

wysokość

szerokość

SUPER PACK 6-4.A SUPER PACK 6-4.B SUPER PACK 6-4.C

22,5 cm 21,5 cm 18,5 cm

10,0 cm 10,0 cm 10,0 cm

victorytrofea.pl | info@victorytrofea.pl