Puchary wędkarskie oferta specjalna

Page 1

Specjalna oferta promocyjna zawierająca gotowe zestawy pucharów i statuetek dla wędkarzy


Oferta dla wędkarzy - Zestaw 1

Standardowa cena zestawu 499,00 zł - oszczędzasz 134,00 zł

Puchary od I do III miejsca

symbol

wysokość średnica z deklem

LUX.020.A 59,0 cm LUX.020.C 54,0 cm LUX.020.D 51,0 cm

16,0 cm 14,0 cm 12,0 cm

ceny brutto

Cena zestawu 365,00 zł


Oferta dla wędkarzy - Zestaw 2

Standardowa cena zestawu 509,00 zł - oszczędzasz 134,00 zł Puchary od

I do III miejsca

symbol

wysokość średnica z deklem

LUX.022.A 59,0 cm LUX.022.C 54,0 cm LUX.022.D 51,0 cm

16,0 cm 14,0 cm 12,0 cm

ceny brutto

Cena zestawu 375,00 zł


Oferta dla wędkarzy - Zestaw 3

I

ERK GRAW

!

IS !! T A R G

Standardowa cena zestawu 578,00 zł - oszczędzasz 159,00 zł Puchary od I do III miejsca

symbol

wysokość średnica z deklem

LUX.032.A 63,0 cm LUX.032.B 60,0 cm LUX.032.C 57,0 cm

16,0 cm 14,0 cm 14,0 cm

ceny brutto

Cena zestawu 419,00 zł


Oferta dla wędkarzy - Zestaw 4

I

ERK GRAW

!

IS !! T A R G

Standardowa cena zestawu 329,00 zł - oszczędzasz 90,00 zł

Puchary od I do III miejsca

symbol

wysokość średnica z deklem

LEX.002.A 55,0 cm LEX.002.B 53,0 cm LEX.002.D 47,0 cm

16,0 cm 14,0 cm 12,0 cm

ceny brutto

Cena zestawu 239,00 zł


Oferta dla wędkarzy - Zestaw 5

I

ERK GRAW

!

IS !! T A R G

Standardowa cena zestawu 339,00 zł - oszczędzasz 90,00 zł Puchary od I do III miejsca

symbol

wysokość średnica z deklem

LEX.012.A 56,0 cm LEX.012.C 51,0 cm LEX.012.D 49,0 cm

16,0 cm 14,0 cm 12,0 cm

ceny brutto

Cena zestawu 249,00 zł


Oferta dla wędkarzy - Zestaw 6

I

ERK GRAW

!

IS !! T A R G

Standardowa cena zestawu 279,00 zł - oszczędzasz 70,00 zł

Puchary od I do III miejsca

symbol

wysokość średnica z deklem

LEX.019.A 55,0 cm LEX.019.C 51,0 cm LEX.019.D 48,0 cm

16,0 cm 14,0 cm 12,0 cm

ceny brutto

Cena zestawu 209,00 zł


Oferta dla wędkarzy - Zestaw 7

I

ERK GRAW

!

IS !! T A R G

Standardowa cena zestawu 129,00 zł - oszczędzasz 30,00 zł Puchary od I do III miejsca

symbol

wysokość szerokość

LEX.055.A 41,0 cm LEX.055.B 39,0 cm LEX.055.C 37,0 cm

12,5 cm 12,5 cm 12,5 cm

ceny brutto

Cena zestawu 99,00 zł


Oferta dla wędkarzy - Zestaw 8

I

ERK GRAW

!

IS !! T A R G

Standardowa cena zestawu 129,00 zł - oszczędzasz 30,00 zł

Puchary od I do III miejsca

symbol

wysokość szerokość

LEX.056.A 41,0 cm LEX.056.B 39,0 cm LEX.056.C 37,0 cm

12,5 cm 12,5 cm 12,5 cm

ceny brutto

Cena zestawu 99,00 zł


Oferta dla wędkarzy - Zestaw 9

I

ERK GRAW

!

IS !! T A R G

Standardowa cena zestawu 171,00 zł - oszczędzasz 42,00 zł Puchary od I do III miejsca

symbol

wysokość średnica

LEX.061.A 39,0 cm LEX.061.B 37,5 cm LEX.061.C 36,0 cm

15,0 cm 13,0 cm 13,0 cm

ceny brutto

Cena zestawu 129,00 zł


Oferta dla wędkarzy - Zestaw 10 I

ERK GRAW

!

IS !! T A R G

Standardowa cena zestawu 171,00 zł - oszczędzasz 42,00 zł

Puchary od I do III miejsca

symbol

wysokość średnica

LEX.062.A 39,0 cm LEX.062.B 37,5 cm LEX.062.C 36,0 cm

15,0 cm 13,0 cm 13,0 cm

ceny brutto

Cena zestawu 129,00 zł


Oferta dla wędkarzy - Zestaw 11 I

ERK GRAW

!

IS !! T A R G

Standardowa cena zestawu 220,00 zł - oszczędzasz 55,00 zł Puchary od I do III miejsca

symbol

wysokość średnica z deklem

LEX.095.B 48,0 cm LEX.095.C 46,0 cm LEX.095.D 44,5 cm

14,0 cm 12,0 cm 12,0 cm

ceny brutto

Cena zestawu 165,00 zł


Oferta dla wędkarzy - Zestaw 12 I

ERK GRAW

!

IS !! T A R G

Standardowa cena zestawu 220,00 zł - oszczędzasz 55,00 zł

Puchary od I do III miejsca

symbol

wysokość średnica z deklem

LEX.096.B 48,0 cm LEX.096.C 46,0 cm LEX.096.D 44,5 cm

14,0 cm 12,0 cm 12,0 cm

ceny brutto

Cena zestawu 165,00 zł


Oferta dla wędkarzy - Zestaw 13 I

ERK GRAW

!

IS !! T A R G

Standardowa cena zestawu 175,00 zł - oszczędzasz 43,00 zł Puchary od I do III miejsca

symbol

wysokość średnica z deklem

LK.027.A 46,5 cm LK.027.B 45,0 cm LK.027.C 42,5 cm

14,0 cm 12,0 cm 10,0 cm

ceny brutto

Cena zestawu 132,00 zł


Oferta dla wędkarzy - Zestaw 14 I

ERK GRAW

!

IS !! T A R G

Standardowa cena zestawu 132,00 zł - oszczędzasz 33,00 zł

Puchary od I do III miejsca

symbol

wysokość

X60/99.A X60/99.B X60/99.C

37,0 cm 35,0 cm 33,0 cm

ceny brutto

Cena zestawu 99,00 zł


Oferta dla wędkarzy - Zestaw 15 I

ERK GRAW

!

IS !! T A R G

Standardowa cena zestawu 235,00 zł - oszczędzasz 60,00 zł Puchary od I do III miejsca

symbol

wysokość średnica z deklem

LEX.035.B 48,0 cm LEX.035.C 45,0 cm LEX.035.D 43,0 cm

14,0 cm 12,0 cm 12,0 cm

ceny brutto

Cena zestawu 175,00 zł


Oferta dla wędkarzy - Zestaw 16 I

ERK GRAW

!

IS !! T A R G

Standardowa cena zestawu 165,00 zł - oszczędzasz 40,00 zł

Puchary od I do III miejsca

symbol

wysokość średnica z deklem

LK.019.A 45,5 cm LK.019.B 44,0 cm LK.019.C 42,0 cm

12,0 cm 12,0 cm 10,0 cm

ceny brutto

Cena zestawu 125,00 zł


Oferta dla wędkarzy - Zestaw 17 I

ERK GRAW

!

IS !! T A R G

Standardowa cena zestawu 134,00 zł - oszczędzasz 35,00 zł Puchary od I do III miejsca

symbol

wysokość

X61/442.A X61/442.B X61/442.C

42,5 cm 38,0 cm 34,0 cm

ceny brutto

Cena zestawu 99,00 zł


Oferta dla wędkarzy - Zestaw 18 I

ERK GRAW

!

IS !! T A R G

Standardowa cena zestawu 112,00 zł - oszczędzasz 23,00 zł

Puchary od I do III miejsca

symbol

wysokość szerokość

LE.010.A 36,0 cm LE.010.B 34,0 cm LE.010.C 33,0 cm

14,5 cm 14,5 cm 14,5 cm

ceny brutto

Cena zestawu 89,00 zł


Oferta dla wędkarzy - Zestaw 19 I

ERK GRAW

!

IS !! T A R G

Standardowa cena zestawu 117,00 zł - oszczędzasz 28,00 zł Puchary od I do III miejsca

symbol

wysokość szerokość

LE.033.A 28,0 cm LE.033.B 26,0 cm LE.033.C 24,0 cm

14,0 cm 14,0 cm 14,0 cm

ceny brutto

Cena zestawu 89,00 zł


Oferta dla wędkarzy - Zestaw 20 I

ERK GRAW

!

IS !! T A R G

Standardowa cena zestawu 143,00 zł - oszczędzasz 34,00 zł

Puchary od I do III miejsca

symbol

wysokość

X360/99.A X360/99.B X360/99.C

34,0 cm 32,0 cm 28,0 cm

ceny brutto

Cena zestawu 109,00 zł


Oferta dla wędkarzy - Statuetki ERKI

GRAW

Za największą rybę zawodów lub największy połów

!

IS !! T A R G

symbol

wysokość

X610/442 28,5 cm

cena

symbol

24,90 zł

X624

wysokość 20,5 cm

symbol

cena 25,90 zł

symbol

wysokość

cena

symbol

wysokość

cena

X24/422

31,0 cm

27,00 zł

X135/422

35,0 cm

27,90 zł

ceny brutto

wysokość

X125/442 31,5 cm

cena 27,90 zł


Oferta dla wędkarzy - Statuetki i dyplom KI AWER

Za największą rybę zawodów lub podziękowanie za organizację oraz np: za wyjątkowe osiągnięcia sportowe

!

IS !! T A R G GR

symbol wysokość X442.G

16,5 cm

cena

symbol wysokość

15,5 zł

X442.S

symbol

rozmiar

H152/99 20,0x22,5 cm

16,5 cm

cena 69,00 zł

ceny brutto

cena 15,50 zł


Oferta dla wędkarzy - Statuetka

Za największą rybę zawodów lub największy połów ERKI

GRAW

!

IS !! GRAT

symbol

rozmiar

cena

FG325

23x19 cm

79 zł

ceny brutto


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.