__MAIN_TEXT__

Page 1

SAMEN OP WEG 6

Tweemaandelijks tijdschrift 2017 // jaargang 25, nr. 6 P602488 - Afgiftekantoor Gent X - Afzender: Guldendallaan 90, 1150 Brussel

ZALIG T R KE STFEES & U L GE KKIG ! R NIEUWJAA

IN DEZE EDITIE: 3/ Straatjongeren in Lubumbashi 6/ Hoog bezoek uit India

EDUCATION CHANGES THE WORLD


bedanken v

Lemonde.be // A l’agenda om te zien dat ook Belgische leerkrachten gemotiveerd

enod Cet gd été voorj’aieen dag vanneuf ontmoet ng belges Stud d e deles actremercier e n het Neder andsta g onderw s accompagné enseignants eno G obo Je désire ainsi que vous pour cet zijn om samen met ons leerlingen te sensibiliseren en Inde et j’ai pu y redécouvrir raisons profondes de seert engagement ! de eer ngen en eerkrachten op om het //aanbod attract es voor delesk nderen organ roepen we .be Op de Agenda 20 september Open happening Don Bosco 200 3 oktober Sa este vrienden, este vrienden, mon engagement chez VIA Don Bosco. Que ce soit en mobiliseren om het recht op onderwijs te en cddeWereld.be met nte euwe Don Bosco ederen een extra vee en extrawereldwijd u d te beFormation en voor het recht op onderw s // Op de Agenda 4 week-ends de novembre-décembre 25 novembre Conf Lemonde.be // A l’agenda Agenda ee Agenda rapport avec les enfants des rue ou les jeunes candidats Très bonne lecture, Lemonde.be // A l’agenda een goede spreker spektake optredens overa en voor edereen W e dee nemen met e schoo ? Coopération audan Déveook oppement eze zomer mocht ik in inBosco India, samen met Belgische verdedigen. wil399oktober: hen –Saved en uthe –Boscobeweg De Don ngbedanken w een feestevoor k startschot geven Naar aan e d ng eze mocht ik India, samen met Belgische ber: zomer Open happening 200 by Bell entrepreneurs que j’ai puIk rencontrer : plus que jamais BesteDon vrienden, DeWereld.be // Op de Agenda ek en dans en nog zovee meer Contacteer dan onze medewerkers ontw kke ngseducat e ème erkrachten, opnieuw ontdekken waaromKortom ik // bijA//VIA VIA La quatr Lemonde.be Lemonde.be l’agenda A l’agenda erkrachten, opnieuw ontdekken waarom ik bij voor ube aar voor Don Bosco op een Open Happen ng heeft er opconfé vr d j’aiBosco étéeen vraiment ému. Cela m’a fait un bien fou het de voir ening Don Bosco 200 oktober: Saved by the Bell DeWereld.be // Op de Agenda de inzet! ning Don 200 33 oktober: by the Bell cobeweging wil feestelijk startschot geven Saved Naar aanleiding van de Internationale dag van de Leerkracht on Bosco werk. Van de straatkinderen tot kandidaat 4deuren weekends van november-december nfocyc us BTC 25 november 2014 educa d conferent e “We moeten focussen op wat ons verbindt en niet op onze on Bosco werk. Van de straatkinderen tot kandidaat Ik hoop dat ook u zich in de komende feestdagen L nfocyc e organ sée par a CTB agence be ge de comme thème “Gen we onze opengoo en ontw kke ngseducat e@v adonbosco org of 02 / 423 20 87 4 week-ends de novembre-décembre Format on 25 novembre Conférence educa Jong en opnieuw oud aeene Saved vrFormat enden u t d e ru me 25 “fam e” van Don act e p aats n lesDon enseignants belges motivés sensibiliser eljaar voor Bosco op een Open Happening. heeft erde oppour vrijdag 3 oktober by the on bell 4aussi week-ends novembre Conférence educa d nge ondernemers die ik ikJe ontmoette, het raakt me dag verschillen.” zou denken dat dezenovembre-décembre uitspraak komt van Don Bosco verbonden mag weten met zij die ubydierbaar ­ en met n feestelijk feestelijk startschot geven Naar aanleiding van de Internationale Internationale dag van van de Leerkracht Leerkracht 20 september: Open happening 200 met 3 donne oktober: Saved the Bell zijn nge ondernemers die ontmoette, het raakt me nco startschot geven Naar aanleiding van de de déve oppement est une format on qu une vue aura eu dans es Coopérat on au Déve oppement d, alle vrienden uit die ruime “familie” van Don actie plaats in honderden scholen in het land. Samen Zw naarde Waar? Hee Be g ë Georganiseerd door V A Don Bosco Ik wil hen – en u – dan ook Bosco z nbyFormation uFormation tgenod gd uwvoor dag van educaid ontmoet Stud o G obo od et motiver leurs élèves aux àmaar partout 4droits week-ends del’éducation novembre-décembre: deopnieuw novembre-décembre: 25 novembre: 25een novembre: Conférence Conférence educaid ng Coopérat on au Déve oppement een salesiaan van Don Bosco, het zijn de woorden hulp nodig hebben. Lemonde.be Lemonde.be // Aus l’agenda l’agenda Lemonde.be // A Open l’agenda osco op een Open Happening. heeft erA4op opweek-ends vrijdag oktober een Saved the bell zij3 die 20// september: happening Don Bosco 200 oktober: Saved by the Bell eeds opnieuw. En het doet onwaarschijnlijk deugd sco op een Open Happening. heeft er vrijdag 33Studio oktober opnieuw een Saved by the bell uitgenodigd voor een dag van ontmoeting Globo, die de actie in het Nederlandstalig onderwijs DeWereld.be // Op de Agenda eeds opnieuw. En het doet onwaarschijnlijk deugd De nfocyc georgan seerd door het BTC het Be g sch De v e de nte nat ona e Educa d be confe ent e heeft aon s thema vrienden, DeWereld.be //Coopération Op de Agenda La ème conférence nterna Coopération Développement Développement men met 9levan Be gvoormalig sche dau ensemb eland. de coopérat onBeste nternat ona evoor et de dede aquatr ddagnscr sont ds Beste vrienden, Europees President Herman Van Rompuy. die ruime “familie” van Don actie plaats honderden scholen in het het land. Samen metleerkrachten tdie eteruime op http //openhappen ng worganiseert, xaucom/ swil m o startschot G aanbod obo dans monde. De Don Boscobeweging een feestelijk Naar aanleiding van Internationale van organ dept Leerkracht en an mat eaStud nen het es kème nderen seert Lemonde.be // A l’agenda l’agenda bedanken voor de inzet! “familie” van Don actie plaats inin honderden scholen in Samen met La quatr conférence nternat ona eroed e. In het aanbod: attracties voor de kinderen, roepen we de leerlingen opgeven om attract Lemonde.be // A m zien dat ook Belgische leerkrachten gemotiveerd m te zien dat ook Belgische leerkrachten gemotiveerd LaAgenda quatrième La quatrième conférence conférence internationale internationale d’Educaid.be d’Educaid.be a nden a et éducat ontw kke ngsagentschap s een op e d ng d e een overz cht Gende en onde w s n de p akt k en za p aatsv n de DeWere d be // Op de L nfocyc e organ sée par a CTB agence be ge de comme thème Genre o De Don Boscobeweging wil een feestelijk startschot geven Naar aanleiding van de Internationale dag van de Leerkracht een dag van ontmoeting Studio Globo, die de actie in het Nederlandstalig onderwijs Verbondenheid is één van de vier kernwaarden van onze Wij wensen u en uw naasten alvast een Vrolijk Kerstfeest voor het jubeljaar voor Don Bosco op Open Happening. heeft er opweek-ends vrijdag 3 oktober opnieuw een Saved by the bell DeWereld.be // Op deluid Agenda naneen waarom k bDonVBoscoliederen, A Studio prob émat que des re at ons Nord / de Sud Les theet date car dag van nieuwe ontmoeting Globo, die de actie in en het Nederlandstalig onderwijs een cd met een extra veel extra teng bellen voor heteen recht op onderwijs Filip LAMMENS ancer van een cd needucaid euwe Don Bosco een extra en exd meer nformat www savedbythebe bedans L nfocyc evoor organ sée par aHappening. CTB agence bevrijdag ge comme thème Genre éducat on pour dans organisée organisée par par la CTB, la Voor CTB, l’agence l’agence belge belge de met de comme comme thème thème “Genre “Genre et éducation etederen éducation dans la pratique”, la pratique”, et et vee jn om samen met ons leerlingen teL’Infocycle sensibiliseren en 4voor week-ends de 4ons week-ends novembre-décembre: dewerking, novembre-décembre: Formation Formation 25 novembre: 25 Conférence novembre: educaid Conférence voor hetL’Infocycle jubeljaar Don Bosco op een Open heeft er Conférence op 3 oktober opnieuw Saved by the bell 4 week-ends de novembre-décembre: Formation 25 novembre: educaid nattracties om samen met leerlingen te sensibiliseren ber Saved bydeinternationale the Be kinderen, organiseert, roepen we de leerlingen en leerkrachten opruime om Deze mocht ikinin India, samen met Belgische Jong en oud,en alle vrienden uit die “familie” van Don zomer actie plaatseen honderden scholen in het9land. Samen met naast verantwoordelijkheid, en een voorspoedig nieuwjaar.

Voorwoord

Voorwoord Voorwoord

Voorwoord

Voorwoord

van de nternat ona ehappening samenwerk ng deune oka en van de BTC Agenda enaura deta seu voodans de nsch v ngen n CT attracties voorgeeft kinderen, organiseert, roepen we deoppement leerlingen en en leerkrachten opformat om ing, een goede spektakel, optredens, overal en voorBosco iedereen. Wil jeNoorddeelnemen met jeSaved school? déve est on qu donne une esc pants ocaux dez ap Deze zomer mocht ikune in auss India, samen met 9 vue Belgische 20 september: september: Open Don 200 oktober: by the Bell Beste vr nderen totdespreker, kand daat développement, est est une une formation formation qui qui donne donne une vue vue aura aura lieu lieu dans dans les locaux les deenden la deCTB. la CTB. Agenda Agenda etocaux modalités et modalités 20 Open Don Bosco 200 abordent des thémat ques var ées que elocaux contexte part est afo 33qu oktober: Saved by the Bell Directeur Coopération au Coopération Développement au Coopération au Développement JongDéveloppement endéveloppement, oud, allehappening vrienden uit dievoor ruime “familie” van Don actie plaatsune inspreker honderden scholen in het land. Samen met déve oppement est une format on donne vue aura eu dans es de a CTB Agend mobiliseren om het recht op onderwijs wereldwijd te uwe Don Boscoliederen, een extra veel en extra luid te bellen het recht op onderwijs tentoonste ng een goede spektake optredens overa en voor Bosco zijn uitgenodigd voor een dag van ontmoeting Studio Globo, die de actie in het Nederlandstalig onderwijs reld.be // Op de Agenda vrijheid en zingeving. 4 week-ends de novembre-décembre: Formation 25 novembre: Conférence educaid mobiliseren om het recht op onderwijs wereldwijd te leerkrachten, opnieuw ontdekken waarom ik bij VIA uwe Don Boscoliederen, een extra veel en extra luid te bellen voor het recht op onderwijs Lemonde.be // AAde l’agenda muziek en//dans en meer. Kortom, dan leerkrachten, onzeaanzetten medewerkers ontwikkelingseducatie: eld.be Op de Agenda week-ends novembre-décembre: Formation 25 novembre: Conférence educaid Zu drenog at4zoveel es De nfocyc us wdContacteer dee nemers tot nu besch kbaa Houd de adag vast vptsite n internet. esont agenda want omsur Lemonde.be // l’agenda opnieuw ontdekken waarom ik bij VIAsura ensemb e de a coopérat on nternat ona e et de a d nscr on d spon b es Lemonde.be // A l’agenda d'ensemble d'ensemble de la de coopération la coopération internationale internationale et de et la de la d'inscription d'inscription sont sont disponibles disponibles leur sur leur site internet. Save Save La quatrième La conférence quatrième internationale conférence internationale d’Educaid.be a d’Educaid.be La quatrième conférence internationale d’Educaid.be a DeWere d be // Op de Agenda Bosco zijn uitgenodigd voor een dag van ontmoeting Studio Globo, die de actie in het Nederlandstalig onderwijs 20 sep embe Open happen ng Don Bosco 200 3 ok obe Saved by he Be Lemonde.be // A l’agenda preker, spektakel, optredens, overal en voor iedereen. Wil a je deelnemen met school? en animatie. In het aanbod: voor dee 20 kinderen, roepen we desont leerlingen en leerkrachten op novemb om oette het raakt me Coopération au Développement économ que nternat ona anthropo og eorganiseert, env ronnement Quand 25 an e dweng van de n eopengooien. naCoopération ona eDon dag van de Lee kbedanken ach reker, spektakel, optredens, voor iedereen. Wil je deelnemen met jejeattracties school? 20 september: Open happening Don 200 3et oktober: by the Bell den ensemb ebelge coopérat onde/Bosco nternat ona de aSaved dvan nscr ptstraatkinderen on d nombre spon bkandidaat esdesur eur sdan te erdedigen. Ik wil wil hen – en en uoveral –au dan ook voor arop onze deuren ontwikkelingseducatie@viadonbosco.org of 02 / 423 87. De Don Boscobeweging wil eende feestelijk startschot geven Naar aanleiding van deen Internationale dag van de Leerkracht Développement Don Bosco Van de tot workshops muz en dans nog zovee meer rdedigen. Ik hen –en dan ook voor Boscobeweging wil een feestelijk startschot geven Naar aanleiding van de Internationale dag de Leerkracht L’Infocycle organisée paruorganisée la CTB, par l’agence labedanken CTB, l’agence dedes belge de comme thème comme thème et ek éducation “Genre dans et“Genre éducation la pratique”, dans etwerk. la pratique”, etleerkrachten L’Infocycle par lades CTB, l’agence belge comme thème et éducation dans la pratique”, etKortom problématique problématique relations relations Nord Nord / de Sud. Sud. Les Les week-ends week-ends the the date, date, car pour car pour des raisons raisons logistiques logistiques le nombre deContacteer animatie. In het aanbod: attracties voor kinderen, organiseert, roepen we deextra leerlingen en op neme om Don Bosco werk. Van de straatkinderen tot kandidaat reflect eL’Infocycle op– De houd ng enorganisée gedrag en hen bewust maken van de og st eke edenen sdes het aanta dee shet bepe kt tot 250 Deze zome moch k le ncar nd arecht samen me 9 Be g prob émat que des re at“Genre ons Nord /vrijdag Sud Les week-ends the date pour des ra sons o nBosco nog zoveel zoveel meer. Kortom, Contacteer dan onze medewerkers ontwikkelingseducatie: lancering van een cd met nieuwe Don Boscoliederen, een veel en extra te bellen voor op onderwijs La quatrième conférence internationale d’Educaid.be aluid n nog meer. Kortom, Contacteer dan onze medewerkers ontwikkelingseducatie: Wanneer u dit magazine leest, hoop ik dat u ook zal voor het jubeljaar voor Don Bosco op een Open Happening. heeft er op 3 oktober opnieuw een Saved by the bell Zwijnaarde. Waar? Heel België. Georganiseerd door: VIA Don Bosco La quatrième conférence internationale d’Educaid.be a op v dag 3 ok obe opn euw een Saved by the be het jubeljaar voor Don Bosco op een Open Happening. er op vrijdag 3locaux oktober een Saved by bell nwaarsch n kAgenda deugd développement, développement, est voor une formation estprob une qui formation donne une quivue une vue aura lieu dans aura les locaux lieu dans de la les CTB. locaux Agenda de laextra et CTB. modalités Agenda et modalités développement, est une formation quire donne une vue aura dans de la teCTB. Agenda età modalités inzet! émat que des at ons Nord /que Sud Les week-ends the date car pour raraakt sons oge dag stngsed ques adonne de human ta re es act ons des ONG ou encore avan où Cen jonge ondernemers die ik ontmoette, hetde me lancering van een cd met nieuwe Don Boscoliederen, een extra veel en luid bellen voor het recht op onderwijs abordent abordent des des thématiques thématiques aussi aussi variées variées que leheeft contexte le lieu contexte participants participants est plafonné est plafonné 250. àthe 250. De Don Bo cobeweg ng wles een ee eopnieuw ahet cho ge en Naa aan e deelnemen d ngdes an nConference e na ona an dew be // Op de ee inzet! ekends van november-december: Infocyclus BTC 25 november 2014: educaid conferentie L’Infocycle organisée par la CTB, l’agence belge de comme thème “Genre et éducation dans la pratique”, et jonge ondernemers die ik ontmoette, raakt me een dag waarop we onze deuren opengoo en ontw kke en opengooien. ontwikkelingseducatie@viadonbosco.org of 02 / 423 20 87. Ik tentoonstelling, een goede spreker, spektakel, optredens, overal en voor iedereen. Wil je met je school? 4 week-ends de novembre-décembre: Formation 25 novembre: Conférence educaid De Don Boscobeweging wil een feestelijk startschot geven Naar aanleiding van de Internationale dag de Leerkracht Beste vr enden kends van november-december: Infocyclus BTC 25 november 2014: educaid conferentie ee k ach en opn euw on dekken waa om k b Jong en oud, alle vrienden uit die ruime “familie” van Don actie plaats in honderden scholen in het land. Samen met Wanneer 25 november 2014 moge tot act ef mond aa burgerschap Onderwerpen L’Infocycle organisée par la abordent CTB, l’agence belge de comme thème “Genre et éducation dans la pratique”, etSave en ontwikkelingseducatie@viadonbosco.org of 02 / Conférence 423 20 87. Filip LAMMENS ormatie op: http://openhappening.wix.com/ i.s.m. Studio Globo. merken dat dit geen lege woorden zijn, maar dat des thémat ques auss var ées que e25 contexte part ce pants est p afonné à 250 4 week-ends novembre-décembre: Formation 25 novembre: Conférence educaid Ik wil hen –opnSaved en u he–B Jong en oud, alle vrienden uit die ruime “familie” van Don actie plaats in honderden scholen in het land. Samen met d'ensemble dekheden d'ensemble lanovembre-décembre: coopération de la internationale coopération internationale etinternational, de la et de la d'inscription sont d'inscription disponibles sont sur disponibles leur site internet. suriedereen. leur Save site internet. Save d'ensemble deSamen la coopération internationale et de la d'inscription sont disponibles sur leur site internet. week-ends de novembre-décembre: Formation 25l’anthropologie, novembre: educaid aa s agenda n honde den scho en nde he and me tentoonstelling, een goede spreker, spektakel, optredens, overal en voor Wil je deelnemen met je200 school? Aopengooien. économique économique international, l’anthropologie, l’environnement, l’environnement, Quand Quand :opnieuw. :Agenda novembre 25 novembre 2014 44gemot week-ends de 25 novembre: Conférence educaid oo he ube aa oo Don Bo co op een Open Happen ng heeft dag 33ook euw een 20 embe Open happen ng Don Bosco obe bySaved steeds En het doet onwaarschijnlijk deugd développement, est uneFormation formation qui donne une vue aura lieu dans lessep locaux de la CTB. et modalités Coopération au Développement Développement abordent des thémat ques auss var ées que eraisons contexte part c2014 pants pby// afonné 250 krachten veerd .e Agenda Waar? Heel België. Georganiseerd door: VIA Don Bosco workshops, muziek en dans en nog zoveel meer. Kortom, Contacteer dan onze medewerkers ontwikkelingseducatie: voor het jubeljaar voor Don Bosco op een Open Happening. heeft erla op vrijdag 3leoktober opnieuw een Saved theOp bell DeWere dest beop deàobe Agenda prob émat que du genre Haute 139 1000 Bru Bosco zijn uitgenodigd voor een dag van ontmoeting Studio Globo, die de actie in het Nederlandstalig onderwijs développement, est une formation qui donne une vue aura lieu dans les locaux de CTB. Agenda et modalités Coopération au steeds opnieuw. En het doet onwaarschijnlijk deugd Waar? België. Georganiseerd door: VIA Don Bosco ning Voor meer informatie: www.savedbythebell.be Coopération au Développement problématique problématique des relations Nord des relations /Heel Sud. Les Nord week-ends /s Sud. Les week-ends the date, car pour the date, des raisons car pour logistiques des le logistiques nombre de nombre de iedereen, Indische en Belgische leerkrachten, salesianen problématique des relations Nord / Sud. Les week-ends the date, car pour des raisons logistiques le nombre de Bosco zijn uitgenodigd voor een dag van ontmoeting Studio Globo, die de actie in het Nederlandstalig onderwijs Don Bosco we k Van de s aa k nde en o DeWereld.be // Op de Agenda Waar? Don Bosco Zw naarde Waar? Hee workshops, muziek en dans en nog zoveel meer. Kortom, Contacteer dan onze medewerkers ontwikkelingseducatie: Coopération au Développement Waar Conference Centre Espace acqmotte BTC-CTB zoa s de nternat ona e econom sche omgev ng antropo og e G obo d e de ac e n he Nede ands a g onde w focyclus georganiseerd door het BTC, het Belgisch De vierde internationale Educaid.be conferentie heeft als thema l’aide l’aide humanitaire, humanitaire, les actions actions des des ONG encore ouals laenden la ue où :où Conference : Conference Centre Espace Espace Jacqmotte, Rue économ queles nternat ona anthropo og ronnement Quand 25 novembre ong ONG enouconférence oud a encore ethema denv ed’Educaid.be usur me am eCentre an Don ac Jacqmotte, e// p aa n BTC-CTB, honde den Rue cho2014 en n he kand andBe S La quatrième internationale Lemonde be A BTC-CTB, agenda d'ensemble deBelgisch laStudio coopération internationale et deLa la25 d'inscription sont disponibles leur site internet. Save ocyclus georganiseerd doord'ensemble het BTC, heti.s.m. Deoud, vierde internationale Educaid.be conferentie heeft be tp://openhappening.wix.com/ Globo. Jong en alle vrienden uit die ruime “familie” van Don actie plaats in honderden scholen inop land. Samen met quatrième conférence internationale d’Educaid.be aaen orming financieel november: Educaid conferentie een dag waarop we onze deuren opengooien. ontwikkelingseducatie@viadonbosco.org of 02 / 423 20 87. de enbeheer animatie. In hetGlobo. aanbod: attracties voor de kinderen, organiseert, roepen we de leerlingen en leerkrachten ophet om om te zien dat ook Belgische leerkrachten gemotiveerd de la coopération internationale et la d'inscription sont disponibles sur leur site internet. Save Lemonde.be // A l’agenda La quatrième conférence internationale d’Educaid.be a bedanken voor tp://openhappening.wix.com/ i.s.m. Studio abordent des abordent thématiques des aussi thématiques variées que aussi le variées contexte que le contexte participants est participants plafonné à est 250. plafonné à 250. économ que nternat ona anthropo og e env ronnement abordent des thématiques aussi variées que le contexte Quand 25 novembre 2014 participants est plafonné à 250. Directeur en animatie. In het aanbod: attracties voor de kinderen, organiseert, roepen we de leerlingen leerkrachten om te zien dat ook leerkrachten gemotiveerd La quatrième conférence d’Educaid.be a nscr nkkelingsagentschap, te zome sens we bmoch seren en vrijwilligers maar zeker ook collega’s van VIA Don waarop we onze deuren opengooien. ontwikkelingseducatie@viadonbosco.org /neme 423 20oge een opleiding die een overzicht “Gender eng onderwijs inom de praktijk”, praktijk”, enthème zal plaatsvinden in degd Deze k ngen nen nd aeen samen meop 9om Bede sche P us d info http //www btcctb org/fr/ pt on us de sinfo onge onde s87. donderwijs e d sP onacmoe hehttp Bo co n internationale u Belgische genod oo een dag anet on ngof 02 Scho ud G en obo ek de ne he Nede anag L’Infocycle organisée par CTB, l’agence belge de comme “Genre et in éducation dans pratique”, et problématique problématique du genre. du genre. Haute Haute 139, 139, 1000 1000 Brussels Brussels De Don Bo cobeweg ng w een ee e139 Naa aan de ngBosco an deand naak e//w ee oepen ee en ee kdag ach en kelingsagentschap, isisde een opleiding die een overzicht “Gender onderwijs in de en zal plaatsvinden de problématique des relations Nord /en Sud. Les week-ends the date, car pour des raisons logistiques lemoe nombre dea1000 L’Infocycle organisée par lala CTB, l’agence belge de comme thème “Genre et éducation dans lala pratique”, Hoogstraat/Rue Haute Brusse m eu human ta re hu pver en ng NGO-act v te ten of de Meer nformat e op http //openhappen ng w x com/ m Stud o G o Bosco zijn uitgenodigd voor een dag van ontmoeting Studio Globo, die de actie in het Nederlandstalig lancering van een cd met nieuwe Don Boscoliederen, een extra veel en extra luid te bellen voor het recht op onderwijs a de human ta re es act ons des ONG ou encore a où Conference Centre Espace a Voor meer informatie: www.savedbythebell.be L’Infocycle organisée par la CTB, l’agence belge de comme thème “Genre et éducation dans la pratique”, et problématique des relations Nord / Sud. Les week-ends the date, car pour des raisons logistiques le nombre de Waar? Don Bosco Zwijnaarde. Waar? Heel België. Georganiseerd door: VIA Don économique international, économique l’anthropologie, international, l’anthropologie, l’environnement, l’environnement, Quand : 25 novembre Quand :extra 2014 25 novembre 2014 économique international, l’anthropologie, l’environnement, Quand : zijn 25 novembre 2014 lancering van cd met nieuwe Don Boscoliederen, een veel en extra luid te bellen voorFilip het recht op onderwijs ervanOpen happen ng Don Bosco 200 Voor meer informatie: www.savedbythebell.be 3 oktober Saved by the Be L’Infocycle organisée par la CTB, l’agence belge de comme thème “Genre et éducation dans la pratique”, etemodalités zijn om samen met ons leerlingen teCentre sensibiliseren en de internationale internationale samenwerking en de Noordlokalen van de BTC. Agenda en details voor de inschrijvingen Waar? Don Bosco Zwijnaarde. Waar? Georganiseerd door: VIA oDon Bosco développement, est une formation qui une vue aura lieu dans lesmet de la CTB. Agenda et Bosco elke dag deze waarden in proberen om te LAMMENS en an ma elocaux nCTB. he aanbod aàBelgië. acd’info oo nde en gan eeng oepen we de ee ngen en eeobe ach zijn om samen ons leerlingen te sensibiliseren en aeen de human ta re act ons des ONG ou encore ad’info Conference Espace acqmotte van samenwerking en de Noordlokalen van de BTC. Agenda en details voor de inschrijvingen zijn Plus Plus d’info d’info :donne :praktijk http://www.btcctb.org/fr/inscription Plus Plus :deelnemen http://www.educaid.be/fr/event : eeds http://www.educaid.be/fr/event oo he Heel ube aa oo Don Bo cooù op een Open Happen e op 3n o200 o abordent des thématiques aussi variées que lees contexte participants est plafonné 250. développement, est une formation qui donne une vue aura lieu dans les locaux de laplafonné CTB. Agenda et modalités ee kde ach opn on dekken waa om kvariées b V A sde opn euw En he sch kAge de développement, est une formation qui donne une vue aura lieu dans les locaux de la CTB. Agenda et derw were dw d te ee en ex sinfocyclus aen u dhumanitaire, ewil beeuw en voo he ech op onde w shttp://www.btcctb.org/fr/inscription en animatie. InONG het aanbod: attracties voor de kinderen, organiseert, roepen we de leerlingen en leerkrachten opdoe omheeft tentoonstelling, een goede spreker, spektakel, optredens, overal enCentre voor iedereen. Wil jeRue met je school? abordent des thématiques aussi que le contexte participants est àmodalités 250. 20school? september: Open happening Don Bosco DeWere donwaa be // dag Op de Meer informatie op: http://openhappening.wix.com/ i.s.m. Studio Globo. l’aide l’aide les humanitaire, actions des les ONG actions ou des encore la ou encore la où : optredens, Conference où Centre : agenda, Conference Espace Jacqmotte, Espace BTC-CTB, Jacqmotte, BTC-CTB, Rue humanitaire, les actions des ONG ou encore la où : Conference Centre Espace Jacqmotte, BTC-CTB, Rue ovembre décembre Format on 25 novembre Conférence educa dsont développement, est une formation qui donne une vue aura lieu dans les locaux de la Agenda et modalités tentoonstelling, een goede spreker, spektakel, overal en voor iedereen. Wil je deelnemen met je genda laties. De deelnemers aanzetten tot nu beschikbaar. Houd de dag alvast vrij inje je want, om Meer nfo www educa d be/n /event/educa dbe-conferent e-ech genderprob emat ek komen daar aan bod 20 september: Open happening Don Bosco 200aonderwijs 3awereldwijd oktober: Saved byhe the Bell o d'ensemble del’aide la coopération internationale et de laopenhappen d'inscription disponibles sur leur site internet. Save prob émat que du genre Haute 139 1000 Brusse shonde Meer informatie op: http://openhappening.wix.com/ i.s.m. Studio Globo. en ng Don Bosco 200 3 ok obe Saved by he Be ng Voor nfor aties. De infocyclus wil deelnemers aanzetten tot nu beschikbaar. Houd de dag alvast vrij in agenda, want, om te mobiliseren om het recht op te ance ng an een cd me n euwe Don Bo co ede en een e ee en e u d e be en oo zetten. Directeur d'ensemble de la coopération internationale et de la d'inscription sont disponibles sur leur site internet. Save deWere d be // Op de Agenda ongsite eninternet. oud aveel eSave enden u ontwikkelingseducatie: dtee bellen u4me am Dononderwijs ac e// peaa nmeer ch aDon économique international, l’anthropologie, l’environnement, Quand :sur 25een novembre 2014 week ends deannovemb e décemb Fo agenda ma on den d'ensemble de la coopération internationale et de la d'inscription sont disponibles sur leur Lemonde be A Lemonde be A agenda te mobiliseren om het recht op onderwijs wereldwijd te lancering van een cd met nieuwe Don Boscoliederen, extra en extra luid voor het recht op workshops, muziek en dans en nog zoveel meer. Kortom, Contacteer dan onze medewerkers économique international, l’anthropologie, l’environnement, Quand : 25 novembre 2014 deWereld.be // Op de Agenda prob émat que du genre Haute 139 1000 Brusse s Bosco we k Van de s aa k nde en o kand daa d'ensemble de la coopération internationale et de la d'inscription sont disponibles leur site internet. Save problématique problématique duegenre. du genre. Haute 139, 1000 Haute 139, 1000 Brussels problématique dueen genre. Haute 139, 1000 Brussels voo ede een W dee nemen schoo ? redenen, week-ends del’agenda novembre-décembre: Formation novembre: educaid v om einformatie: zden ook Be g25sche ee kConférence ach en gemo openhappening Voor meerbe www.savedbythebell.be tie houding engedrag gedrag enhen hen bewust maken van deNord logistieke redenen, het aantal deelnemers beperkt tot4250. 250. Lemonde.be // Ainformatie: muziek dans en nog zoveel meer. Kortom, Contacteer dan onze medewerkers ontwikkelingseducatie: Lemonde Ada agenda éve oppement problématique des relations Sud. Les week-ends the car pour des raisons logistiques nombre de )en dop van veren ng drelations evan zme/dech nspant voor De vBrussels erde nternat ewww.savedbythebell.be be conferent eede heeft openhappening Voor meer n ook voor ie op houding en en bewust maken isisng het aantal deelnemers beperkt tot beweg ngbedanken ween een ees el’aide kgsworkshops, ades scho geven Naa aan enfocyc dou van de ndate, eenna ona edes dag van de Lee kueona ach r: Vorming financieel beheer 25 november: Educaid conferentie problématique Nord // logistieke Sud. Les week-ends the date, car pour raisons logistiques de oon ng een goede pEspace elele nombre pe a Educa eoo op eden ous emoe aDéve oo bedanken een W e dee nemen Lemonde.be // l’agenda akDon au oppemen BoA co nnombre genod gdiedereen. een dag an on S een ud ofeestelijk G obo dstartschot eeduca de ac egeve problématique des relations Nord Sud. Les week-ends the date, car pour des raisons logistiques nombre de humanitaire, les actions des ONG encore où :eConference Conference Centre Jacqmotte, BTC-CTB, Rue Meer nfo http //www btcctb org/n /november us s-de-prakt P us d nfo http //www btcctb org/fr/ pt P87. denng nfo http //www dmenb verdedigen. Ik wil hen –deelnemen en uon –Boscobeweging dan ook voor De wil tentoonstelling, een goede spreker, spektakel, overal en on voor Wil met je school? problématique des relations Nord / les Sud. Les week-ends the date, car pour des raisons lele de een dag waarop we onze deuren opengooien. ontwikkelingseducatie@viadonbosco.org of 02Coopé 423 20 87. l’aide humanitaire, actions des ONG ou encore lala où :optredens, Centre Espace Jacqmotte, BTC-CTB, Rue Coopération au Développement Plus d’info : shttp://www.btcctb.org/fr/inscription Plus d’info : http://www.btcctb.org/fr/inscription Plus d’info : na http://www.educaid.be/fr/event Plus d’info : logistiques http://www.educaid.be/fr/event Plus d’info :aussi http://www.btcctb.org/fr/inscription Plus d’info :gender-onderw http://www.educaid.be/fr/event Wanneer: 25 2014 ijkheden tot actief mondiaal burgerschap. Onderwerpen Filip verdedigen. Ik wil hen –pt en unscr –Boscobeweging dan ook bedanken voor abordent des thématiques variées que le contexte participants est plafonné à250. 250. een dag waarop we onze deuren opengooien. ontwikkelingseducatie@viadonbosco.org of 02 //je 423 20 De Don wilzeen feestelijk startschot geven Naarngen aanleiding van de Internation ee ee dan onze medewe ke sLAMMENS on w kke ngseduca enaak onge onde neme d e k on moe e he me La qua ème con é ence n e ona e d Educa d be a Wanneer: 25 november 2014 jkheden tot actief mondiaal burgerschap. Onderwerpen n om samen me ons ee e sens bwde seeee en Filip LAMMENS abordent des thématiques aussi variées que le contexte participants est plafonné à P us d nfo http //www btcctb org/fr/ nscr on P us d nfo http //www educa d be/fr/even en e Don aBosco cho ge en Naa aan e d ng an de e na ona e dag an de Lee ach wo hop mu e en dan en nog o ee mee Ko om Con ac ee dan on e medewe e on abordent des thématiques aussi variées que le contexte participants est plafonné à 250. aa voo op een Open Happen ng heeft e op v dag 3 ok obe opn euw een Saved by the be en an ma e Georganiseerd n–hedan aanbod amedewerkers ac e nDon oode de jubeljaar nde en voor oen gan za ee oepen we Ik wil hen – en u ook problématique du genre. Haute 139, 1000 Brussels voor het Don Bosco op een Open Happening Meer dan 200 jaar nadat Don Bosco in Turijn zijn werk abordent des thématiques aussi variées que le contexte participants est plafonné à 250. workshops, muziek en dans en nog zoveel meer. Kortom, Contacteer dan onze ontwikkelingseducatie: Waar? Don Bosco Zwijnaarde. Waar? Heel België. door: VIA Bosco La quatrième conférence internation problématique du genre. Haute 139, 1000 Brussels et Zu den? Dan s deze vorm ng ets voor a s thema “Gender en onderw s prakt k” Waar: Conference Centre Centre Quand Espace : Jacqmotte, Jacqmotte, BTC-CTB, de internationaleeconomische economische omgeving, antropologie, économique international, l’anthropologie, l’environnement, 25 novembre 2014 de inzet! 20 sep embe Open3happen ng D voor het jubeljaar voornovembe Don Bosco op een Open Happening. heeft er op vrijdag oktober opnieu Waar? Don Bosco Zwijnaarde. Waar? Heel België. Georganiseerd door: VIA Don Bosco Waar: Conference Espace BTC-CTB, e internationale omgeving, antropologie, cieel beheer 25 november: Educaid conferentie économique international, l’anthropologie, l’environnement, : met 25 novembre 2014 TC 25 novembe 2014 educa d con ejanvier en e87 de inzet! 4 weekend van de embe n oen y gan uwenhe BTC 25 novembe 2014 edu ae d on Bo co op een Open Happen ng heeft enovemb op dag 3 oDe obe opn euw een Saved byeen he be ée pa aeeen CTB agence be ge de comme hème Gen e e éduca on dans a p a que e économique international, l’anthropologie, l’environnement, Quand :Quand 25 novembre 2014 ngseduca e@v adonbosco o g o 02 423 20 Directeur L n o e o ée pa a CTB agen e be ge de 30 30 janvier 2015 2015 : exposition : exposition qui met qui en photos en photos la la dag waa op we on e deu en opengoo en on e ng educa e@ adonbo co o g o 02 4e ee décemb Fo ma on 25 e Con é ence educa d cieel beheer 25 november: Educaid conferentie eeds opn euw En he doe onwaa sch n k deugd 4 week end de novemb e dé emb e Fo ma on 25 novem uurs)lid van vereniging die zich inspant voor vierde internationale Educaid.be conferentie heeft e mob se en om ech op onde w s we dw ance ng an een cd me n euwe Don Bo co ede een e a ee en e a u d e be Plus d’info : http://www.btcctb.org/fr/inscription Plus d’info : http://www.educaid.be/fr/event a e v enden u d e u me am e van Don ac e p aa s n honde den scho en n he and Samen me Jong oud, alle vrienden uit die ruime “familie” van Do économique international, l’anthropologie, l’environnement, Quand : 25 novembre 2014 deWere d be // Op de Agenda Directeur 4deuren weekends van november-december: Infocyclus 25 november educaid conferentie DeWere dinformatie be // des Op dehttp://openhappening.wix.com/ Agenda week ends novemb eetdécemb Fo L’Infocycle organisée par 4la CTB, l’agence belge de thème “Genre éducation da dag waarop opengooien. ontwikkelingseducatie@viadonbosco.org 02 / 4423 20 87. Hoogstraat/Rue Haute 139, 1000 Brussels , humanitaire humanitaire hulpverlening, NGO-activiteiten of deeen Meer op: http://openhappening.wix.com/ i.s.m. Studio Globo. Plus d’info : les http://www.btcctb.org/fr/inscription Plus d’info : http://www.educaid.be/fr/event startte, zetten wij het werk voort. Via Lemonde be Adeplaats agenda 4 week-ends de novembre-décembre: Formation 25 novembre: educaid l’aidestraatkinderen humanitaire, ONG ou we encore la où2015 :Brussels Conference Centre Espace Jacqmotte, BTC-CTB, Rue week end de2014: novemb eof dé emb e comme Fo ma on 25 novemb ee Co mb e Fo ma hulpverlening, on met 25 novemb eactions Con édes ence educa donze Jong en oud,BTC alle vrienden uit die ruime “familie” van Don actie in honderden scholen Hoogstraat/Rue Haute 139, 1000 NGO-activiteiten of de Meer informatie op: i.s.m. Studio Globo. 30 janvier exposition qui met en photos a l’aide humanitaire, actions ONG ou encore la où :Samen Centre Espace Jacqmotte, BTC-CTB, Rue ABeConférence agenda 4 week-ends de novembre-décembre: Formation 25 novembre: educaid l’aide lesune actions des ONG ou encore Conference Centre Espace Jacqmotte, BTC-CTB, Rue déLemonde eon oppemen ebe une o gma on quen donne une ue W dune e uBe me am ehumanitaire, an deze Don acles e// pdes aa npédagogie honde den cho en noù he and me Coopé ape Déve oppemen Waa ?Agenda Don BoJacqmotte, co Zw naa de Waa ?Conférence Hee ëvoor Geo gan seevan dde doo V AAg pédagogie salésienne salésienne oen on qu donne vue au a eu dans es ocaux de aConference CTB e voor moda és pemen Lemonde be A agenda l’aide humanitaire, les actions ONG ou encore lala où :: Conference Centre Espace BTC-CTB, Rue financ ë e verp cht ngen a s veren g ng? p aatsv nden n de en van Agenda en deta s voor Bosco zijn uitgenodigd een dag ontmoetin en oon eoka ng een goede pBTC eded e au aau ekdoor: op eden o e a oo ede een in het Zuiden? Dan is vorming iets voor als thema “Gender en onderwijs in de praktijk”, en zal Hee gma ëvoo Georgan seerd door V A Don Bosco bedanken de inzet! Coopé a on au Déve oppemen développement, est une formation qui donne une vue aura lieu dans les locaux la CTB. Coopération au Développement genod gd een dag van on moe ng S ud o G obo d e de ac e n he Nede ands a g onde w s Meer info: www.educaid.be/nl/event/educaidbe-conferentierproblematiek, komen daar aan bod. Coopé a on Déve oppemen problématique du genre. Haute 139, 1000 Brussels om e z da ook Be g sche ee k ach en gemo vee d Waar? Don Bosco Zwijnaarde. Waar? Heel België. Georganiseerd VIA Don Bosco openhappening Voor meer informatie: www.savedbythebell.be ve gen w hen – en u – dan ook bedanken De Don Bo Globo, obeweg eenin ee Bosco uitgenodigd dag BTC vanbij ontmoeting Studio die ng deEwactie het beroepsonderwijs zorgen wij dat straatkinderen een job Door een technische verzending, info: www.educaid.be/nl/event/educaidbe-conferentierproblematiek, komen daar aandubod. problématique du genre. Haute 139, 1000 Brussels D zijn g g voor een dfout Bde Don openhappening Voor meer informatie: Coopération au 25 Développement problématique genre. Haute 139, 1000 Brussels Lkinderen en emb e de agconferentie oopé aobo eacna onadan evoor eonde de a De eninspant de e2015 na ona e:eals Educa d be eMeer heeft aence hema reniging die zich inspant voor De internationale Educaid.be conferentie heeft een dag an on moe Sjanvier ud oaoktober: Gcon oboeème dinternationale eVorming de ac10 eon nqui heEducaid.be Nede and aes gfinancieel onde 10 financieel beheer november: Educaid oktober: Vorming 25 november: Educaid conferentie De Infocyclus georganiseerd het BTC, hetde Deconferentie vierde Educaid.be heeft alsn thema Mee nAgenda man eeen ophop hBelgisch plawww.savedbythebell.be openhappen ng winternationale m S Inud od'inscription G aanbod: 30 janvier 30 janvier :genre. qui :vierde exposition met en photos qui met la en photos la problématique dung 139, 1000 Brussels 30 2015 2015 :d exposition met en photos la en animatie. het attracties La qua con nop: einHaute ona dsa Educa dwhttp://www.educaid.be/fr/event beheeft aodoor wo mu e heten dan enattracties nogcom o ee mee om eeroepen esur medew quatrième conférence internationale moleur aobo on e nPlus na ona eexposition de son dna spon bePlus su eu s beheer een ne Save eniging die zich voor De vierde conferentie d'ensemble internationale deLa laKo sont disponibles nncoopé je financiële verplichtingen vereniging? plaatsvinden de lokalen van BTC. details 2osch info: http://www.btcctb.org/nl/infocyclus gender-onderwijs-de-praktijk Plus d’info http://www.btcctb.org/fr/inscription d’info pédagogie ud oom G informatie i.s.m. Studio oo heCon aa ooL Don Bo animatie. Ingcoopération aanbod: voor de kinderen, organiseert, we d’Educaid.be de leerling he aanbod ad’info acee es leren voo de kème nde en opntégan see we de ee ee ken ach en op om info: http://www.btcctb.org/nl/infocyclus gender-onderwijs-de-praktijk wvoor g Globo. g et G w d’info :ee http://www.btcctb.org/fr/inscription Plus d’info ::ngen http://www.educaid.be/fr/event La quatrième conférence internationale d’Educaid.be a op La qua con ée ence eat naen ona eoepen d http://openhappening.wix.com/ Educa dde aésienne 27 januar 2015 -11 februar 2015 9e 29 november 2014 ha tnsc jaar ater L tot gen CTB g d ube g Le mm n samen me ons ngen eMeer sens b5worden. se en Plus :http://www.btcctb.org/fr/inscription http://www.btcctb.org/fr/inscription Plus d’info :be http://www.educaid.be/fr/event kunnen of ondernemer Door sensibilisering hebben sommige lezers geen anderen meerdere de nze ! p ob éma que de e a on No Sud wee end e het financ beheer van n ef? nschr v ngen vo gen Houd de dag a vast vr n e agenda ontwikkelingsagentschap, is een opleiding die een overzicht “Gender en onderwijs in de praktijk”, en zal plaatsvinden in de Plus d’info : Plus d’info : http://www.educaid.be/fr/event a ac e oo de nde en o gan ee oepen we de ee ngen en ee ach en op om ch Gende en onde w n de p a en a p aa nden n de pédagogie salésienne pédagogie salésienne L’Infocycle organisée par la CTB, l’agence belge de comme thème “Genre et éducation dans la pratique” pédagogie salésienne an is deze vorming iets voor als thema “Gender en onderwijs in de praktijk”, en zal lancering van een cd met nieuwe Don Boscoliederen, ee ng pédagogie Voo4de mee nthe angpa edb be g17h30 CTB mm madon G 4deu weekend van novembe embe nma oen uwww BTC 25 CTB agence bebeheer ge de20 comme hème eng eonderwijs éduca on dans a popenhappen ade que ezal L nend og oong eéducation oyeggan ahebe CTB een dag waa opQuand we on en opengoo en on w educa des relations Nord /janvier Sud. Les week-ends date, car pour des raisons Mettre Mettre enGen photos enen les 3lescaractéristiques 3in200 de la de pédagogie la Quand : cd le 30 :eLle janvier àDon àBoscoliederen, 17h30 novemb ee dé emb e novembe Fo ma on neen deze vorming iets voor thema “Gender de praktijk”, seer je financieel van jeals initiatief? de Houd dag alvast vrij inlancering je eaisaagence ons No Sud Les week ends da einschrijvingen ca pou des sons s3en ques eproblématique nomb e Voor de oud aée ue@ detlogistiq e age uvo m van een met nieuwe een extra veel eneBTC extra luid te bellen gagenda, fthe m w Nweek Apratique”, openhappening meer informatie: www.savedbythebell.be L’Infocycle organisée par la CTB, belge de comme thème “Genre etde dans la 10 Vorming financiee beheer 25 november sep embe Open happen Don Bosco obe Saved by Be m mque 30 anv er 2015 expos tok on qu met en photos a30 cd me euwe Don Bosco ede en een ex aphotos vee en ex apcaractéristiques ua dque einternationale be en voo he ech op w sl’agence ee n2 ohet ma www savedby hebe be benedge de comme hème Gen ehe ebeter éduca onen dans avolgen. aoktober eog 4g week dedans novemb e dé emb eque Foenden abo den de héma aulocaux aWij ée ema ononoptreden eet modal e geeft van deop samenwerking en de Noordlokalen vanmdeune BTC. Agenda enaura details voor de inschrijvingen zijn 30 janvier 2015 : exposition exposition qui met photos la zorgen wij dat zij die het hebben zich verbonden exemplaren van ons vorig magazine ontvangen. développement, estonde une formation qui Educaid.be donne vue lieu les de laplafonné CTB. Agenda mend e mob se en om he ech op onde w s we e dw d e euwe Don Bo co ede en een e a ee en e a u d e be en oo he ech onde w tentoonstelling, een goede spreker, spektakel, Ben je (bestuurs)lid van een vereniging die zich inspant voor De vierde internationale conferentie heeft d o a en an de BTC Agenda en de a oo de n ch ngen n re d be // Op de Agenda Were dmeerdaagse Brasschaat dé e oppemen e une o ma on qu 30 janvier 2015 : qui met en photos la erplichtingen als vereniging? plaatsvinden in de lokalen van BTC. Agenda en details voor Coopé a on au Déve oppemen Ben je (bestuurs)lid van een vereniging die zich inspant voor abordent des thématiques aussi variées que le contexte participants est à 250. De vierde internationale Educaid.be conferentie heeft o ma on qu donne une ue au a eu dans es ocau de a CTB Agenda e moda és 4 week ends de novemb e décemb e Fo ma on 25 novemb e Con é ence educa d 30 anv er 2015 expos t on qu met en photos a Waa ? Don Bo co Zw naa de Waa ? Hee Be g ë Geo gan développement, estlatentoonstelling, unela formation qui donne une aura lieu dans les locaux de la 4000 CTB. Agenda et D: Institut wvue m H iedereen. Lemonde be A agenda salésienne salésienne (joie-confiance-bienveillance) (joie-confiance-bienveillance) : telle : telle était était où : où Institut Don Don Bosco Bosco de Liège, de Liège, Rue Rue des Wallons des Wallons 59, 59, Booppemen oworden n enu4000 genod gdmodalités oo Wileen dd een goede spreker, spektakel, optredens, overal voor je d m rplichtingen als vereniging? plaatsvinden in de lokalen van BTC. Agenda en details voor e boekhouding er uit zien en hoe organiseer je want het aantal deelnemers moet tot 250 beperkt worden a ques auss va ées que e con ex e pa c pan s es p a onné à 250 Coopé a on au Déve ekhoud ng er u t z en en hoe organ seer e want het aanta dee nemers moet tot 250 beperkt qu donne une uephotos au a agenda euop dans es3 caractéristiques ocau depédagogie aa CTBen Agenda elaés moda ésjanvier Zuidrelaties. De W infocyclus wil deelnemers aanzetten tot? internationale nuD beschikbaar. Houd dag alvast vrij ona in jesont agenda, want, omesurzoveel Lemonde be Ade onom n een na andans h opo og en g een sp eke spek ake edens ove voo ede een e voor dee nemen me einternational, schoo d'ensemble de la coopération de laworkshops, d'inscription disponibles leur onnemen site internet. S mdit etongemak gde gde que BTC B dit D pédagogie salésienne muziek en en meer. Mettre en Mettre en caractéristiques photos les la3 la pédagogie pédagog eisatot sa enne Quand levrij à9e :deze 17h30 30 janvier à janvier 17h30 en photos les caractéristiques de pédagogie Quand :Mee lecoopération 30 àmuziek 17h30 po on eded e ngoede pe aona ekch eden osalésienne ainschrijvingen en oo ede een WHoud ees dee nemen me eeinQuand choo met deze jongeren en hen ondersteunen. Immers, excuseren ons hopen project in het Dan deze vorming iets als thema onderwijs iném dzal en emb edat agSnog oopé aobo on n aeKortom na 27 januari 2015 tot -11 februari 2015: ovember haïti 5ejaar jaar later l’environnement, :de 25 2014 nu be baa Houd dag aeen aDéve nmission ede agenda wan om pédagogie Coopé a3Mettre au oppemen d'ensemble de internationale de laopenhappen sont disponibles sur leur internet. Save flnnLiège gvoor get g nog wpraktijk”, men eel beheer van jeweten initiatief? volgen. de dag alvast jeTQ agenda, oe“Gender ma e een op ngen w com oG aeel e2014: na eop de aDe de dan nsc pook on son dZuiden? spon bede su eu sZuiden? e:photos n30 ne Sa ele project in het Dan isdes vorming iets voor als “Gender onderwijs de en zalmedewerke N Quand SContacteer Lmpraktijk”, wud enin an ma enovembre nsite he aanbod a om e gen w hen –les en uon –de bedanken voo workshops, enl’anthropologie, dans en zoveel meer. Kortom, dan onze Don Bo obeweg ng w een ee ho ge en Naa aan eéconomique dla ng an de na ona dag anhthema dep Lee a ishd'inscription 27 januari 2015 februari 2015: 9e 2014: haïti 530 later mission confiée confiée aux aux élèves de 6e de degré 6e TQ des instituts instituts Liège beheer van je initiatief? inschrijvingen volgen. Houd de dag alvast vrij indegré je agenda, Mettre en es 3 caractér st ques de pédagog eon 30 igona en efficiënt? De workshop je wegwijs om logistieke redenen. Waar? Brussel. Georganiseerd reflectie op houding enng gedrag en hen bewust maken van de redenen, het aantal deelnemers tot 250. Op 12 anua 2010 kostte een ve woestende dbev het 10 oktober: Vorming financieel beheer 25 november: Educaid conferentie problématique des relations Nord / logistieke Sud. week-ends the date, pour des logistiques nombre an he opo og e(joie-confiance-bienveillance) env onnemen Quand 25 novemb e-11 2014 m a N L gQuand pédagog eeen sa és enne janvier 2015 exposition qui met en photos la ag de human ae e eScar agbeperkt onwdeuren deraisons ONG ou en a e evember na ona edans de aKo dmaakt nsc p:de on son ddan spon bfinanciële es su eu sdan eélèves nBrasschaat e: aa ne Sa ela wLes g4000 GNogodleeanv 10 oktober: Vorming financieel beheer 25 november: Educaid conferentie L CTB g uz ek en en nog zovee mee Ko om Con ac ee onze medewe ke s on w kke ngseduca e een dag waarop we onze opengooien. 30 janvier 2015 :(joie-confiance-bienveillance) exposition qui met en photos la salésienne salésienne : telle était la : telle était la où Institut Don où Bosco : Institut de Liège, Don Bosco Rue des de Liège, Wallons Rue 59, des 4000 Wallons 59, salésienne (joie-confiance-bienveillance) : telle était où : Institut Don Bosco de Liège, Rue Wallons 59, 4000 Wereldmeerdaagse problématique des relations Nord / Sud. Les week-ends the date, car pour des raisons logistiques le nombre de p ob éma que de e a Sud en nog o ee mee om Con ac ee on e medewe e on w e ng educa e jou. Wat zijn je verplichtingen als vereniging? plaatsvinden in lokalen van BTC. Agenda en details voor l’aide humanitaire, les actions des ONG ou encore la où : Conference Centre Espace Jacqm Wannee 25 m 2014 m g m g O w 30 janvier 2015 : exposition qui met en photos la Filip LAMMENS La qua ème on é en e n e na ona e d Edu a d be a m de og e e edenen he aan a dee neme bepe o 250 wij zijn #AllemaalMensen, onderweg naar beter, zoals zich in de toekomst niet meer zal voordoen. eontwikkelingseducatie@viadonbosc ng àCTB an een negeuwe openhappen ng Voo mee ng do me ma www Do a L lokalen g BTC. sit effic No d en Sud Les week ends hequi da eal ca pou des a een sons og s financiële ques e Mission nomb e accomplie de een waarop weWaar? onze deuren nuit ënt? De workshop maakt edeelnemers wegw sques om og st eke redenen Georganiseerd Wereldmeerdaagse Brasschaat oo hewant ube aa oo Don Bo o op Op nde Happ ng heeft e op dag 3 odag obe opn euw een by he be zien en hoe organiseer je want het aantal deelnemers moet tot 250 beperkt worden jou. Wat zijn je verplichtingen als vereniging? plaatsvinden in van Agenda details voor 30van janvier 2015 : en exposition met en photos la Wanneer: 25 2014 mogelijkheden actief mondiaal burgerschap. Onderwerpen Filip LAMMENS Saint-Luc Saint-Luc de Liège de Liège et de et Tournai. Mission accomplie : leurs :CTB leurs Plus Plus d’infos d’infos :gSaved http://www.jeunes-vocations.catholique.fr/ : http://www.jeunes-vocations.catholique.fr/ abordent des thématiques aussi variées que leopengooien. contexte participants estan 250. m de zien hoe organiseer je het aantal moet tot 250 beperkt worden pédagogie salésienne ciële beheer je project beantwoordt door: Educaid de nze !ons ft mgen we m gplafonné Nen BT pnovember ob éma que du Ben enon bestuurs van een veren g ng dde zBrusse ch nspant voor De vmaken nt mque Sud Les week ends he eede ca pou des a sons og sdegré eoaeTournai. nomb etot de es ac ONG enco a6e où Con eeens ence Cen Espace acqmo e:egled BTC Rue pédagogie salésienne Waar? Don Bosco Zwijnaarde. abordent thématiques variées que le participants est àoù 250. en les caractéristiques de laedu pédagogie Quand 30 janvier àaussi 17h30 Waa Cnst Cerde me gplafonné januari 2010 kostte een verwoestende aardbeving het mission confiée mission aux élèves confiée aux degré élèves TQ de des 6e degré instituts TQ des instituts Liège Liège abo den de héma au aE Bos éee q mission confiée aux de 6e des instituts Liège eekend van novembe de embe nde o uw BTC 25 novembe 2014 d eje en e87 m mg gWaar? m Quand problématique du genre. Haute 139, 1000 Brussels pédagogie salésienne op we onze deu en opengoo en on w kke e@v adonbosco odes o30 02 423 20 87 LMettre nou oe eda oyphotos gan ée aeélèves CTB agen engseduca be ge de omme hème Gen eng eDe édu a ee on dan aHoud p and acontexte que e alvast Were dmeerdaagse w kenn s aten de even aan 230 000 Ha t anen Nog 1 m oen Ha t anen Hoe organiseer je het financieel beheer van initiatief? de inschrijvingen volgen. dage vrijgongeren in25 je agenda, en opengoo endes on ngpa educa e@ adonbo co o5 gTQ 02 423 sa és enne o e-confiance-b enve ance te éta t a tut Don m m 425 week end novemb eeles dé Fo ma on 25 novemb e20 Con ébeheer en edu ajanvier d Mettre en photos 33emb caractéristiques de la pédagogie Quand :aa le àden 17h30 en oon e ng een goede p e no embe 2014 pen januari 2010 kostte een verwoestende aardbeving het Waar? Don Bosco Zwijnaarde. Heel België. Georganisee 10 ok obe Vo m financ behee novembe Educa d con e en e ong en oud a e enden u d e u me am e an Don a e p n honde ho en n he Samen me NS pédagogie salésienne Waar: Conference Centre Espace Jacqmotte, BTC-CTB, zoals de internationale economische omgeving, antropologie, auss a Wannee ées que e con e pa c pan s es p a onné à 250 11.11.11 het noemt. économique international, l’anthropologie, l’environnement, Quand : 25 novembre 2014 m g m Quand 25 m workshop maakt je wegwijs om logistieke redenen. Waar? Brussel. Georganiseerd Directeur Hoe organiseer je het financieel van je initiatief? de inschrijvingen volgen. Houd de dag alvast vrij in je agenda, D us Quand w novembre H week de novemb eom dé semb Foonné maredenen. 25 novemb evernissage Con é organisé en eorganisé edu De travaux travaux seront seront présentés présentés au vernissage au àa dde l’Institut àmaken l’Institut P d n heeft o : 25 hinformatie p www b oghttp://openhappening.wix.com g nR H on 139 1000 m mb2014 10 oktober: Vorming financieel beheer 25dede november: Educaid conferentie Ben je (bestuurs)lid van een vereniging die zich inspant voor internationale Educaid.be conferentie heeft workshop maakt wegwijs logistieke Waar? Brussel. Georganiseerd vragen. Gent. Georganiseerd door: Voor meer informatie: www.educaid.be/nl/event/educaidbe­ économique international, l’environnement, ées queWaar? e 4con eje end e eLiège pa cde pan peLiège àon 250 Hd’info ml’anthropologie, mdeelnemers NGO Meer op: m4000 ONG oùogBCe Wereldmeerdaagse wil jongeren aan 230.000 Haïtianen. Nog eens 1,5 miljoen Haïtianen Ben (bestuurs)lid van een vereniging zich inspant voor De vierde internationale Educaid.be Mettre en photos es 3Bo st ques aNede pédagog egtot Quand ewwo30 erona àp en 17h30 en e230.000 eGeo 139 1000 B usse shumanitaire salésienne (joie-confiance-bienveillance) : die telle était où :je Institut Don Bosco Liège, Rue des Wallons 59, é ONG onom que nanv eEspace an hCopo Plus Plus :na http://www.educaid.be/fr/ Saint-Luc de Saint-Luc et de Tournai. Liège Mission etHee dea acqmo Tournai. accomplie :gan leurs accomplie :en leurs Plus d’infos :kennis Plus http://www.jeunes-vocations.catholique.fr/ d’infos :evierde http://www.jeunes-vocations.catholique.fr/ Saint-Luc et de Tournai. Mission accomplie :Don leurs Plus d’infos :Directeur http://www.jeunes-vocations.catholique.fr/ m dé oppemen eues une oHau on qu donne au ahulpverlening, eu dan od au de ahttp://www.btcctb.org/fr/inscription eONG moda é59, van pro ect en beantwoordt door Educa Coopé a e1,5 on au Déve oppemen Hoe moet je boekhouding er uit zien hoe organiseer want het moet 250 beperkt worden ean Waa ?de Be gma ëDe see dune doo V la Ala co hop mu eJacqmotte, en nog De Wereldmeerdaagse wil kennis laten de maken aan Haïtianen. miljoen Haïtianen Hoogstraat/Rue Haute 139, 1000 milieu, NGO-activiteiten deAgenda salésienne :a telle Meer informatie op: http://openhappening.wix.com/ i.s.m. Studio Globo. où :laten Institut Don Bosco de Liège, Rue des Wallons 4000 Zw og naa de Waar? Hee Be gétait ëuejongeren Georgan seerd door Vorganiseer Aamet Don Bosco Bo oje nEspace genod gd oo een dag an on moe ng Scaractér ud ol’aide G obo d ed’info de a :aantal e CTB nof he and aou gconferentie onde w humanitaire, les actions des encore la où : Brussels Conference Centre BTC-CTB, R een pro ect n het Zu den? Dan s deze vorm ng ets voor a s thema “Ge m oùdan C Waa eeens ence Cen e(joie-confiance-bienveillance) eMission BTC CTB gosco ebeheer h opo eCoopé en Con onnemen Quand 25 no emb e 2014 fl g g g m aNog on au Déve oppemen Mettre en photos les 3 caractéristiques de la pédagogie Quand : le 30 janvier à 17h30 m N S L w e project en beantwoordt al door: Educaid Hoe moet je boekhouding er uit zien en hoe je want het aantal deelnemers moet tot 250 beperkt worden Noord-Zu dprob emat ek en wordt offic ee geopend op ve o en hun hu s Vandaag even nog steeds 350 000 Mettre en photos es 3 caractér st ques de pédagog e Quand e 30 anv er à 17h30 l’aide humanitaire, les actions des ONG ou encore la où : Conference Centre Espace Jacqmotte, BTC-CTB, Rue Don Don Bosco Bosco de Liège, de Liège, le 30 le janvier 30 janvier à 17h30. à 17h30. L’exposition L’exposition vember Educa d conferent e een project in het Zuiden? Dan is deze vorming iets voor als thema “Gender eneu onderwijs in de deSa praktijk”, entuts zal Mee n eo www ge 6e m e n eTQ min m ss on confiée aux é èves de degré des L ège Mettre en photos les 3 caractéristiques de la organisé pédagogie Quand :d len 30 janvier àon 17h30 m nst gm H ONG 13 gen gMettre BTC B gno Don EQuand ft17h30 m ehost­Vlaanderen project beantwoordt al door: Educaid en het 4de pijlersteunpunt. conferentie­gender­onderwijs­de­praktijk openhappening og e en onnemen Quand 25 emb e 2014 met Noord-Zuidproblematiek en wordt officieel geopend op en hun huis. Vandaag leven nog steeds 350.000 ur en photos les 3 caractéristiques de la pédagogie : le 30 janvier à N S L w L m E a de human a e a on de een project in het Zuiden? Dan is deze vorming iets voor als thema “Gender en onderwijs praktijk”, en zal mission confiée aux élèves de 6e degré TQ des instituts Liège travaux seront travaux présentés seront au vernissage présentés organisé au vernissage à l’Institut à l’Institut travaux seront présentés au vernissage organisé à l’Institut d en emb e de a oopé a n e na ona e e de a p on d pon b u ne e Meer www.educaid.be/nl/event/educaidbe-conferentiegenderproblematiek, komen daar bhuis. ccHoogs bMettre o hg ou nsc penog on P en us dNoord-Zuidproblematiek nfo hTQ pG www educa d be even problématique du Hautenst die efficiënt? De workshop je wegwijs om redenen. Waar? Georganiseerd met officieel geopend op nwww Vandaag leven phun openhappen ng com m ud o Gede obo een dag we on deu en open H Wannee 139 1000 photos les 3steeds caractéristiques la pédagogie Quand : maakt leen janvier ào17h30 openhappening Voor meer informatie: www.savedb an ma eSaux nCon he aanbod ae Senne eud oo deo nde en gan eeaan oepen wegenre. de ee ngen en ee h Brussel. en op mission confiée élèves de 6e degré des instituts Liège 25 m gnm m g 1000 O w eop Lo m E logistieke Ben eDon be uu dbod. an een e en gte ng e d59, ewww ch pan oongom De e139, de nLAMMENS eBrussels ona Educa de L be con e enB FBrussels pBrussel. m waa aa Rue Hau ejou. 139 1000 B usse sence de ma eGeorganiseerd penw openhappen ng w350.000 xeenvoudig com s:adie m obo salésienne (joie-confiance-bienveillance) :verplichtingen telle était laacqmo où :wordt Institut Bosco de Liège, Rue des Wallons 4000 sa és e-confiance-b enve ance éta tainfo: où tut Don Bosco de ège ons ONG enco agen où Cen Espace e30 BTC CTB Rue problématique du genre. 139, 1000 nvierde o o veren gna w ent. door: Voor meer informatie: eenvoudig en efficiënt? De workshop maakt je wegwijs om logistieke redenen. Waar? Georganiseerd P ouag den oHaute www g heeft P u dRu wsnformatie: gdes gop w (joie-confiance-bienveillance) était la où :http://www.btcctb.org/nl/infocyclus Institut Don Bosco de Liège, Rue des Wallons 59, 4000 Ben jeGejanvier (bestuurs)lid van een vereniging die zich inspant voor De internationale Educaid.be conferentie Wat zijn je financiële als vereniging? plaatsvinden in de lokalen van BTC. Agenda details voor m:éma pérégrinera pérégrinera ensuite, ensuite, tout tout au long au long de l’année de 2015, 2015, dans dans les gen Waar? Georganiseerd door: Voor nformat everp www /event/educa dbe­ LGent CTB gleL’exposition ge-confiance-b mm mBosco Gda zondag 1www.educaid.be/nl/event/educaidbe­ februari om 15u door de Brasschaatse Schepen offers tentenkampen. salésienne (joie-confiance-bienveillance) :enne telle était la où :end Institut Don de Liège, Rue des Wallons 59, 4000 png? ob que du eo Schepen ent. Georganiseerd door: Voor meer Wat zl’année nmeer ePlus financ ëMee eDan cht ngen adoo15u sbe/n ghttp://www.educaid.be/fr/event ponde aatsv nden n www.4depijler.be/kalender/event/ ONG ou enco e salésienne a de Con eLiège, ence Espace acqmo CTB Rue pSaint-Luc obsoù éma que de ede aàle on No dgeuwe Sud Le he eance aee pou de on ogen que egender-onderwijs-de-praktijk deen Don Don Liège, Bosco 30 de janvier 17h30. àtelle 17h30. L’exposition jou. Wat zijn je financiële verplichtingen als vereniging? plaatsvinden in de van Agenda details voor Meer info: Bosco Liège, 30 janvier àwee 17h30. L’exposition de Liège et Mission accomplie :m leurs Plus d’infos :les http://www.jeunes-vocations.catholique.fr/ d’info :ahttp://www.btcctb.org/fr/inscription d’info http://www.educaid.be/fr/event ueduca ne oonde wwwdoor g unaa n oC Wa zondag 1 februar om de Brasschaatse achtoffe nggleDon sa és o enve te éta tde aheBTC. où nst tut Bosco de Ldgen des zondag 1www.educaid.be/nl/event/educaidbe­ februari om 15u door Brasschaatse Schepen offers inintentenkampen. salésienne (joie-confiance-bienveillance) : Tournai. telle était la où :BTC Institut Don Bosco Rue des Wallons 59, 4000 Waa Don Bo ZwPRue in het financiële beheer van je project beantwoordt al door: an etentenkampen ng an een dinformatie: me neB Don Bo oe ou ede een aLiège, en :Tourna e10 uaEducaid de elokalen be oo enomb hd op w Voo mee nCen o30 ma www aen edb hebe be Waa mDon g ? gège L sBosco gSaint-Luc CTB gde mm Gde m mg gnd de de Liège et de Tournai. Mission accomplie :en leurs Plus d’infos http://www.jeunes-vocations.catholique.fr/ mission confiée aux élèves de 6e degré TQ des instituts Liège een p eoded’info ec nde Zu den eng oPfinanc m ng eee amPlus Gende ennovembe w de pd acon Sa nt-Luc de L ège et M ss on accomp e eurs P us infos http // Plus : he http://www.btcctb.org/fr/inscription Plus d’info : hema Mee n o www educa d be n e en educa dbe con e e Hau e 139 1000 usse s ok obe Vo m behee 25 Educa Voo mee n o ma e www savedby hebe be ftg m w N BTC A mission confiée aux élèves de 6e degré TQ des instituts Liège g m D ec eu m m CTB Ag m een project in hetbeheer Zuiden? is deze vorming iets voor in het financiële beheer van jeeen project en beantwoordt alHoud als thema “Gender en onderwijs in de praktijk”, enn zal Educaid het 4de pijlersteunpunt. pijlersteunpunt. conferentie­gender­onderwijs­de­praktijk Hoe organiseer het beheer van initiatief? deefrancophone. inschrijvingen volgen. Houd dedoor: dag alvast vrijininjejeagenda, agenda, mission confiée aux élèves de 6ededegré degré TQ des instituts Liège “Wereldmarkt” voor Ontwikkelingssamenwerking, met een venement biedt een confiée terugblik op hoe Haïtiaanse PNGO us oquhn me www b opH b ogahg p nRope six six écoles secondaires secondaires Don Don Bosco de Belgique de Belgique m ss confiée aux épales èves de degré des nst tuts ège abo den que au ée que eaLiège on e2015, eles p6e aVoor onné àeen 250 Hau ede 139 1000 Bjeécoles usse sfinancieel pérégrinera pérégrinera tout au ensuite, long tout l’année au long 2015, de dans les 2015, dans pérégrinera ensuite, tout au long de l’année dans /483 het 4de conferentie­gender­onderwijs­de­praktijk Hoe organiseer je het financieel van jejeBosco initiatief? de inschrijvingen volgen. de dag alvast vrij travaux seront présentés au vernissage organisé àDan l’Institut mission aux élèves de 6e TQ des instituts “Wereldmarkt” voor Ontwikkelingssamenwerking, met venement biedt een terugblik op hoe Haïtiaanse mensuite, m Ag m m me g expos Mee openma epho md ONG 30 on en os en oon ehéma ngTournai. een goede paaccomplie el’année e on pe eEtienne op eden o:pan efrancophone. aCTB en oo edemeer WTQ e dee nemen emg hooanv eL 2015 de n e na ona e Educa d be con e en e heeft je concrete vragen. Waar? Gent. Georganiseerd door: informatie: www.educaid.be/nl/event/educaidbe­ Saint-Luc de Liège et de Mission : leurs Plus d’infos http://www.jeunes-vocations.catholique.fr/ travaux seront présentés au vernissage organisé à l’Institut Redactie: Bram Reekmans, Filip Lammens, Vandercruyssen, Bieke Vandamme ou Wa n e financ ë e e p ch ngen a e en ng p aa nden n de o a an BTC Agenda en d D w m H w m 30 janvier 2015 : exposition qui met en photos la Rédaction : Lore Stassen, Filip Lammens, Etienne Vandercruyssen, Bieke Vandamme, Bram Reekmans gende onde w s de p ak k aanderen en het 4de p ersteunpunt conferent e­gender­onderw s­de­prakt k mat Hoe organ seer e het het financ ee beheer eworden ntut tng ef?openhappen deONGnschr cc b oaankijken g nsc Pbede us dboekhouding n oon hhvoor pconfiée www educa dvragen. be ePlus en m de S Liège et Tournai. Mission accomplie : en leurs d’infos :weken http://www.jeunes-vocations.catholique.fr/ m ssleeen éverplichtingen èves de degré TQ des nst tuts L van ège Were dmarktvn onge voor Ontw kke ngssamenwerk met een DptmondeSaint-Luc evenement edt te ugb kaux op hoe Ha t2als aanse Saint-Luc de Liège etHoe de Tournai. Mission accomplie :uit leurs Plus d’infos http://www.jeunes-vocations.catholique.fr/ het brede publiek. Tijdens de zijn naast saties tegen de afgelopen 5Don jaar heropbouw Wat zijn je financiële vereniging? plaatsvinden in de lokalen van Agenda en details voor moet jeMission er zien hoe organiseer je26e want het deelnemers moet tot 250 beperkt worden je concrete Gent. Georganiseerd meer informatie: www.educaid.be/nl/event/educaidbe­ epijler.be/kalender/event/ éDon onom que nn na ona an opo og en onnemen Quand 25 no eaantal 2014 Sdoor: www g tot m me sa de Liège et Tournai. accomplie :Belgique leurs Plus d’infos ::http://www.jeunes-vocations.catholique.fr/ sixSaint-Luc écoles secondaires six écoles secondaires Bosco de Don Bosco francophone. de francophone. travaux seront présentés au vern ssage organ sé àe aaBTC. six écoles secondaires Don Bosco de Belgique francophone. voor het Tijdens de weken zijn naast saties tegen afgelopen 5de jaar heropbouw m g anuang2015 o Mee nscaankijken p on P us dmoet oLiège, hboekhouding pjou. www educa dààebrede be epubliek. en Hoe je er uit zien en hoe organiseer je aantal deelnemers moet 250 beperkt Bosco de Liège, 30 janvier L’exposition pédagog ésd enne epijler.be/kalender/event/ wo hop mu eBelgique en dan en nog ol’Institut ee mee KoWaar? om Con awant ee emb on e29 medewe e 2014 onVoor w ng edu enst travaux seront présentés au vernissage organisé à17h30. Provincie Oost­Vlaanderen en het 4de pijlersteunpunt. conferentie­gender­onderwijs­de­praktijk 27o 11 eb eua En novembe haeeeurs e Don Bosco le 30 janvier 17h30. L’exposition g travaux genDruk gonde w mau metHoe 250 Sa nt-Luc de L ège de Tourna M on accomp e P us nfos http //www eunes-vo m gngen9e ma Gende w s n de p ak k m N Sen Lza wGand g ss mbehee ohaïti ganbrede ee edan he financ ee an n5 gaa a2015 de n ch gen Houd de dag a a & lay­out: GRAPHIUS, Gent pédagogie salésienne travaux seront présentés au vernissage organisé à l’Institut Ben e be uu d an een en ng d e ch n pan oo De e de n e na ona seront présentés vernissage organisé à l’Institut scholenactiviteiten ook activiteiten voor het publiek aardbeving en schetst huidige kader. Verder wordt 27 januari tot -11 februari 2015: 29 november 2014: 5 jaar later Impression & Lay-out : GRAPHIUS, 10 oktober: Vorming Hoe organiseer jeège het financieel beheer van deadonbo de dag alvast inonnjequ die eenvoudig en efficiënt? De workshop maakt wegwijs om redenen. Waar? Brussel. Georganiseerd mseront N L au wlong gepijlersteunpunt. m 30 anv ed 2015 e P povrij mefinancieel en pho o beheer a de human a ken e op eSen aefficiënt? on del’Institut ONG ouOost­Vlaanderen en o5de eactiviteiten aje où Con einitiatief? en elogistieke Cen ea voor Eoktober: pa einschrijvingen au qmo BTC CTB Rue Mee nHoud oGeorganiseerd www ou ghttp g w d www présentés au vernissage organisé à17h30. Provincie enopbouw het 4de conferentie­gender­onderwijs­de­praktijk scholenactiviteiten ook voor brede publiek aardbeving entravaux schetst huidige Verder 210 Sa nt-Luc de LL’exposition et Tourna M on accomp ehet eurs us nfos eunes-vocat ons pub ek TBrasschaat de 2//www weken zamoe ngEducaid o mgan sat aank tegen de afge aa heHoe een dag waa we on elong deu en opengoo en onje wss ng edu e@ obrede gen ovolgen. 02 423 20 87 die eenvoudig De workshop maakt je wegwijs om redenen. Waar? Brussel. pérégrinera ensuite, tout de l’année 2015, dans les Don Bosco de Liège, 30 janvier L’exposition Vorming financieel beheer 25 confer Hoe moet eenhet boekhoud ng er zoe17h30 en hoe eooagenda, het aanta daag enaast B haa c 30 janvier 2015 : eexposition met en photos la Wannee 25 m2015, 2014 ges O wlelewordt 30 eP 2015 e P po onnseer me en pho o enovember: admee mat ent on www 4dep er ender/event/ F pkader. LAMMENS Voor meer informatie: www.4depijler.be/kalender/event/ u dens dwan o he www gwant m 250 expos qu met en photos ahet pérégrinera ensuite, tout au de l’année dans les 2open Bosco de Liège, 30 àsàwaaronder 17h30. e 2015 boe houd ng entàqui en hoe oanv gan ee eorgan a We dee o a250 Wereldmeerdaagse Don Bosco de Liège, lebe/ka 30 janvier àejanvier 17h30. L’exposition een oanv ec uqui ner he Zu den Dan demoet m ooaan a neme hema Gende en bepe onde Don Bosco de L30enmoe ège elogistieke 30 Lexpos onequ een quiz, een filmvoorstelling eenvern debat. meer gekeken naar de ontwikkeling van land janvier :uexposition met enà photos la pédagog ndengekeken de oka enDon van BTC Agenda en de amoet voo m éma e oatot é tng enne psix ob que du gen e250 139 1000 Bssage eëp Geo Hoe jeVoor boekhouding er uit zien enHau hoe organiseer je want het aantal deelnemers 250 in het financiële beheer van je project en beantwoordt al door: Educaid travaux seront présentés au organ sé nst tut Don Bosco de Liège, le 30 janvier àen 17h30. L’exposition waaronder een quiz, een filmvoorstelling een debat. meer naar de ontwikkeling van het land en Me e en pho obeperkt e 3 worden aa é que de a pédagog e meer informatie: www.4depijler.be/kalender/event/ Waa ? Don Bo o Zw naa de Waa ? Hee Be g gan see d doo V A Don Bo o O w pérégrinera ensuite, tout au long de l’année 2015, dans les pédagogie salésienne écoles secondaires Don Bosco de Belgique francophone. in het financiële beheer van je project en beantwoordt al door: Educaid Waa C C E m BTC CTB m mg g g pédagog e a é enne m g m Quand 25 m 2014 Verantwoordlijke uitgever: Albert Van Hecke, Maaltemeers 78, 9052 Zwijnaarde detail/detail/483 pérégrinera ensuite, tout au long deEtienne l’année dans les anv 2015 expos on en sixdeécoles secondaires Don Bosco de2015, francophone. Mettre en photos les 3tut caractéristiques laBen pédagogie :ple janvier 17h30 nc ee 25 novembe Educa dBelgique con e27 en Ope1225januari 2010 kostte een verwoestende aardbeving hetfinanc nne pédagogie dPe2014 een oud ghsalésienne en effic ën wo hop om og eQuand e eedenen Waa ?ànog B Geo pérégrinera ensuite, tout au long de 2015, dans les travaux seront présentés au vern ssage organ sé àDe nst scho vHmaa te ook act ten het pub na aa ng en schetst hu ge kade Ve de wo dt Wanneer: van januari tot 11 februari kan behee worden gedaan voor door de Redactie: Lore Stassen, Filip Lammens, Vandercruyssen, Bieke Vandamme, Bram Reekmans mde gl’année m Quand m ec eu ou Wa ewww.educaid.be/nl/event/educaidbe­ ë eten eeN pwegw ch de ngen a vjete eHen g 30 ngvoor aa30brede ndendie deu qu oeek ame en an (bestuurs)lid een inspant voo 27 anua 2015 o 11 ua 2015 PNGO usdbev d nD o haardbeving www beeenvoudig bBelgique og9e nd p Maud on us d2015 n oVoor pmeer www edu a De dnenact be en pérégrinera ensuite, tout long de l’année 2015, dans les dSEGHERS, eEduca eenvoud g effic ënt? workshop maakt wegw svan Wanneer: van 27 januari februari 2015 worden gedaan voor de door de aardbeving Redactie: Lore Stassen, Filip Lammens, Etienne Vandercruyssen, Bieke Vandamme, Bram Reekmans en efficiënt? De workshop maakt om logistieke redenen. Waar? Brussel. concrete vragen. Waar? Georganiseerd door: informatie: hwat vkan ngen vo gen Houd de dag aau vas vma nou agenda W m g aEduca me aContactez édans enne o eGeorganiseerd onfian e bD en evereniging an om e internationale eg zich e wést a eke 3wat HRedactieraad: Ropenhappen H 139 1000 B11 m gécoles six secondaires Bosco de francophone. Mee neb opDon edie hg25 pGent. ng wtot om mjeen SEwegwijs ud omeer G obo ONG où CVeuillez C m BTC CTB ReLexpos Votre adresse est erronée vous avez déménagé? nous communiquer les changements. VIA Don Bosco, eur: Maud SEGHERS –ee Eindredacteur: Kilian DE JAGER –op Katrien WILDE, Eric JORIS Lay-out: Ben je17h30 (bestuurs)lid van eenWereldmeerdaagse vereniging die zich inspant voor De detail/detail/483 jeje concrete vragen. Waar? Gent. Georganiseerd door: Voor informatie: www.educaid.be/nl/event/educaidbe­ pérégr nera ensu au 2015 es six écoles Don de Belgique francophone. Vorm ng financ beheer november conferent Don Bosco de L11230.000 ège eDE 30 anv er à–ong tee De wil jongeren kennis laten devierde maken aan Haïtianen. Nog eens 1,5 miljoen Haïtianen pédagog e sa és enne (joie-confiance-bienveillance) telle était : Institut Don Bosco de27Liège, Rue de on qu me en pho os a msecondaires six écoles secondaires Don Bosco deBosco Belgique francophone. m ONG où leven C Cd n E te BTC CTB Rede Mon 3 aa gngen gvorming Quand officiële opening: zondag februari2015 vantout 13u-18u matiseerde kinderen. he financ ëem esalésienne behee an pcaractéristiques o eecannée enfinanc bean woo d : a2014 doo Educa djanvier anua 20 29 novembe ha 5la aoù e Hoe o gan ee he behee an e n a e de n ch o gen Houd een project in het Zuiden? Dan is deze iets voo Druk & lay-out: GRAPHIUS, Gent six écoles secondaires Don Bosco de Belgique francophone. officiële opening: zondag februari2015 van 13u-18u matiseerde kinderen. VIVERE –mpho Druk: GEERS OFFSET, Oostakker We e dmee daagse B asschaa Mettre en photos les 3 de la pédagogie Quand : le 30 à 17h30 m N m w me en os a M 3 g g Quand 30 Mee n o www m Provincie Oost­Vlaanderen en het 4de pijlersteunpunt. conferentie­gender­onderwijs­de­praktijk in het financiële beheer van je project en beantwoordt al door: Educaid m g H 139 1000 B m on onfiée au é è e de 6e deg é TQ de n u Druk & lay-out: GRAPHIUS, Gent Don de LGelieve ège edit 30 anv er àconferentie­gender­onderwijs­de­praktijk 17h30 Lexpos t pro openhappen ng Vooaan mee n onog ma ecaractéristiques www ainedb hebe be 10 ok obe Vo m een project het Zuiden? Dan iseen deze vorming voor als thema “Gender en onderwij waaronder een qu zd’Or fiQuand mvoorste en debat onde mee gekeken naa de ontw kke ng van het and en 30 anv eng 2015 eeen po op on qu ng mefinanc en où phoeeo ba Is uw onjuist of bent u verhuisd? te melden VIA Don Bosco, Adressenadministratie, eeeer: aan ad edee neme s adres moe odes 250 bepe knBosco wo den Oost­Vlaanderen en het 4de pijlersteunpunt. met Noord-Zuidproblematiek wordt officieel geopend verloren hun huis. Vandaag leven 350.000 Mettre en photos les 3steeds de la pédagogie : leiets janvier Administration adresses, àna l’att. de Jan De Broeck et Peter Goossens, Avenue du Val B-1150 Bruxelles. Par 2on mission confiée aux élèves de 6e degré TQ90, des instituts Liège m pan g Provincie H Brasschaat 139 1000 B fien n het financ ë e beheer van e ect en beantwoordt a door Educa d We d Waar: Ruiterhal, 29 november 2014 30 anv e30 2015 eàn 17h30 po one qu me educa en où pho o een admee en g ng ch n oo De e de e ona e Educa d be con e en heeft e conc e e agen Waa ? Gen Geo gan see d doo Voo mee o ma www d be e en jou. Wat zijn je financiële verplicht ngen a en g ng Hoe moe e boe houd ng e u en en hoe o gan ee e wan he aan a dee neme salésienne (joie-confiance-bienveillance) : telle était la où : Institut Don Bosco de Liège, Rue des Wallons 59, 40 Waar: Ruiterhal, Brasschaat eer: 29 november 2014 g 1 m 15 ff m fi D BB ehe n3o ca acwww gde gwww.4depijler.be/kalender/event/ w30 pérégr te tout au de 2015 dans es esEindredacteur: é s Kilian ques pédagog Quand e Katrien anv eensu àGent. P ou dJAGER n aoo Voor www e gconcrete P 17h30 u seconda dGeorganiseerd nJORIS o www s nera xWaar? éco es resong Don Bosco de gtelle que francophone n où Lu de Lpédagog ège de6e Tou naenne MRue des on aWallons omp e 4000 eu g BT meer jeGuldendallaan vragen. door: Voor meer informatie: a éLiège, jou.année Wat zijn jeBe financiële verplichtingen als vereniging? in de Redactieraad: Maud SEGHERS, DE WILDE, Eric Lay-out: zondag 1www.educaid.be/nl/event/educaidbe­ februari om door deaweMe Brasschaatse Schepen in JORIS tentenkampen. (joie-confiance-bienveillance) :+ était la Sa :15u Institut Bosco 59, dlijke uitgever: VAN HECKE, sdb, II­laan 195, B­1080 Brussel uAlbert dt.a.v. nWaar? oDE www ginformatie: P:DE u slachtoffers d n o au wwwsalésienne Voor meer informatie: www.4depijler.be/kalender/event/ Peter Goossens, kan ook per telefoon: 32(0)2 47 20 of m427 fipédagog gplaatsvinden TQ L van ede en pho o : http://www.jeunes-vocati e 3 a alokalen é Bram que d de Liège et de Tournai. Mission accomplie : con leurs Plus d’infos –:–s Eindredacteur: Kilian JAGER Redactieraad: Maud SEGHERS, Katrien WILDE, Eric ––nc Lay-out: Oeunpun eDon ég eenne eke B––ch usse Georgan seerd Meer info: http://mundio.be/public/files/documenten/ Frederik Deeedenen Merodestraat 18, Mechelen van 14u tot 21u : ekan +32(0)2 427 47 20 ou par mail info@viadonbosco.org. pérégr nera ensu te tout ong de année 2015 dans Dan deDe oPtéléphone m ng egDE oo aLeopold hema Gende en onde w90, nB­1150 de pde a Brussel. en aeDat Wanneer van 27 anuar tot 11 2015 naa wat wo den gedaan voo de doo aa dbev ng Redactie: Lore Stassen, Filip Lammens, Etienne Vandercruyssen, Bieke Vandamme, P VIA oBroeck Oo VSaint-Luc aande en en hegheeft 4de pes eën eéfebruar en gende onde de mission confiée aux élèves 6e degré TQDaniëlla des instituts Liège Hoe oon gan ee he finan eeog behee e n u gWaa a m e sOFFSET, dofuw van een ve en ng d z nspan voo De v e de n e na ona e Educa d be con e en e m cer: fit.a.v. 6 TQ ga nw Oage ww geLép an m D mde He Meer info: http://mundio.be/public/files/documenten/ Frederik Merodestraat 18, Mechelen van 14u tot 21u Snfiance OFFSET, Oostakker d e een oud en effic De wo hop maa wegw om e edenen rédaction: rédaction: Daniëlla Daniëlla ARBYN ARBYN HAVuGIMANA, HAVuGIMANA, Etienne Etienne VANDERCRuYSSEN VANDERCRuYSSEN Communication Communication offi offi cer: Daniëlla ARBYN ARBYN HAVuGIMANA HAVuGIMANA – Lay-out: – Lay-out: Pierre Pierre a au e p en é au e n o gan à Is adres onjuist of bent u verhuisd? Gelieve dit te melden aan Don Bosco, Adressenadministratie, Jan De juist bent u verhuisd? Gelieve dit te melden aan VIA Don Bosco, Adressenadministratie, t.a.v. Jan De en Peter Goossens, Leopold De We e dmee daagse w onge en kenn s a en de maken nen Ben e be uu d an een e en g ng b enve ance e e é a a où ns u Don Bosco de L ège Rue des Wa ons 59 4000 detail/detail/483 Provincie Oost­Vlaanderen en het 4de pijlersteunpunt. conferentie­gender­onderwijs­de­praktijk Hoe organiseer je het financieel beheer van je initiatief? de inschrijvingen volgen. Houd de mission confiée aux de 6eGent degré TQ des Liège voor instituts Ontwikkelingssamenwerking, Dite evenement biedt een terugblik opélèves hoe g Haïtiaanse Oostakker concrete vragen Waar? Georganiseerd door Voor nfo S WILDE, L Eric gDe Tmet Mm“Wereldmarkt” Pum Hoofdredacteur: Maud SEGHERS Eindredacteur: Kilian DE-Daniëlla JAGER –ARBYN Redactieraad: Maud SEGHERS, Katrien DE – NLay-out: Ispinfo: uw adres onjuist ofARBYN bent uQuand verhuisd? Gelieve dit te–Etienne melden aan VIA Don Bosco, Adressenadministratie, t.a.v. Jan D W HL a é een oHe monfian e bmeer ed nd travaux seront présentés au vernissage organisé àJORIS l’Institut éco es seconda Don Bosco de Be que francophone 30 anv eHAVuGIMANA, 2015 expos on qu en pho os aVANDERCRuYSSEN e­mail: info@viadonbosco.org. rédaction: Daniëlla Daniëlla ARBYN Etienne HAVuGIMANA, VANDERCRuYSSEN Etienne VANDERCRuYSSEN - Communication -res Communication offi offi cer: HAVuGIMANA Daniëlla ARBYN – Lay-out: HAVuGIMANA Pierre – Lay-out: rédaction: Daniëlla HAVuGIMANA, Communication offi cer: Daniëlla ARBYN –LPierre Lay-out: Pierre projectvoorstelling_zoe_v16-10-2014.pdf http://www.4depijler.be/kalender/event/detail/ Saint-Luc Liège de Tournai. Mission : gleurs Plus :enne http://www.jeunes-vocations.catholique.fr Sende Lee peno Tmoe Md m doo ueno degan n an o ee w éch sdngen ques aeook pédagog edetail/detail/483 e VANDEVIVERE 30 an à 17h30 eac ade en grédaction: ng p32aa nden nARBYN de os aex an BTC Agenda en de acer: oo VANDEVIVERE –me imprimeur: –hema imprimeur: GEERS GEERS OFFSET OFFSET Hoe boe houd e u3naast en endPhoe Educa 1080 Brussel. Dat kanper per telefoon: +ng (0)2 427 47 20 of e­mail: viadonbosco@skynet.be. projectvoorstelling_zoe_v16-10-2014.pdf info: http://www.4depijler.be/kalender/event/detail/ Voo mee nnde og ma eHoe 4dep be accomplie aHAVuGIMANA MLe:d’infos he financ ëMission eeza behee aneraccomplie ec en bean woo Pierre VANDEVIVERE –per GEERS OFFSET, Oostakker he Zu den? Dan seZu deze vo m eOFFSET sBrussel voo aDruk: sen Gende en onde w s Be de pnde ak k et en Don Bo o de ège 303gng an à nEduca 17h30 Le poTN on Saint-Luc Liège et de Tournai. :uit leurs Plus d’infos http://www.jeunes-vocations.catholique.fr/ voor het brede publiek. Tijdens demjea 2e 2015 weken zijn organisaties aankijken tegen de afgelopen 5www jaar heropbouw een p o e he Zu den Dan s x éco es seconda res Don Bosco de que francophone moet je boekhouding zien en hoe organiseer want het aantal deelnemers moe VANDEVIVERE –Goossens, imprimeur: VANDEVIVERE GEERS –Guldendallaan imprimeur: GEERS OFFSET g VANDEVIVERE – imprimeur: GEERS OFFSET me Noo d dp ob ema ek en wo d offic ee geopend op 00 Voor meer informatie: www.4depijler.be/kalender/event/ Broeck en Peter 90, B-1150 Brussel. Dat kan ook per telefoon: + 32(0)2 427 47 20 of per e-mail: ques de a pédagog Quand e 30 an e à 17h30 offic ë e open ng zondag 1 februar van 13u-18u get aumat see de k nde en m M g g xnovembe é èves de 6e deg é TQ des ns u s L ège rt VAN HECKE, sdb, Leopold II­laan 195, B­1080 on onfiée au é è e de 6e deg édeT Hoofdredacteur: Maud SEGHERS –9eEindredacteur: Kilian DE JAGER –leRedactieraad: Maud Katrien Eric JORIS – Lay-out: Don Bosco de Liège, 30 janvier L’exposition pédagog sa és lay-out: enne Broeck ensdb, Peter Guldendallaan B-1150 Brussel. kan ook per telefoon: +en 32(0)2 427 47 20àersteunpunt of perSEGHERS, & GRAPHIUS, travaux seront présentés au vernissage organisé à17h30. l’Institut gWILDE, wg genDE VAN Leopold II­laan Brussel 27o90, anua 2015 o Rue 11 eb Dat ua 2015 2014 ha 5 Goossens, a ea195, eB­1080 de-mail: e activiteiten een oud ën De wo hop maa ee­gen wegw 578 fi30 ctee behee an eewww ales de neven ch ngen gen Houd de dag a de ades nGoossens, edeagenda b578 enfinanc enHECKE, enaan éaa aeDruk ns ula Don Bosco de Lnden ège WaGent ons 59 4000 Prov nc eLeopold Oost­V het 4de pdeGen atravaux de aLéopold 483 seront présentés au organisé à? l’Institut scholenactiviteiten ook het publiek na aardbeving en schetst huidige Verder wordt ekader. conc evernissage agen Waa gan du doo Voo nredenen. o ma ne a je e30voor oueffi au ong de année 2015 dan ep h en Suivant de loi du 8Schepen décembre 1992 concernant la de la vie privée, vos coordonnées sont inséoance educa noù educa dbe D Geo Bpé ég Lsee genwegwijs 17 Lconferent d? Gelieve dit te melden VIA Don Bosco, Adressenadministratie, t.a.v. Jan De Broeck en Peter Leopold ou brede Wa nmee e de finan ëna e eM e 1www Pierre VANDEVIVERE –Peter Druk: GEERS OFFSET, Oostakker die eenvoudig en efficiënt? De maakt om logistieke 10 ok m ng financ ee behee 25 novembe Educa ejanvier en eee ëediteur ve paan ch ngen adediteur sbe ve en gVo ng? aa sv nVAN de oka en van BTC Agenda en de ademlecon sBruxelles voo editeur editeur responsable: responsable: Albert Albert HECKE, VAN HECKE, sdb, Bd sdb, Léopold Bd IIaanderen 195, IIprotection B-1080 195, B-1080 Bruxelles gWaar? ffworkshop m fiLu 30 anv edispositions 2015 eobe po on qu me en oHECKE, aDe de wet van december 1992, die de bescherming van de persoonlijke levenssfeer regelt, werd uw naam opgenomen in ons adressen­ detail/detail/483 ondag 1ss eb ua om 15u doo de B asschaa se ance ema e8emelden ée aanv a 2015 où ns uHECKE, Don Bosco de Ldpapho ège Rue des Wa ons 59 4000 Verantwoordlijke uitgever: Albert VAN HECKE, sdb, II­laan 195, B­1080 Brussel info@viadonbosco.org. Gelieve dit te VIA Don Bosco, Adressenadministratie, t.a.v. Jan Broeck en Goossens, Leopold Sa n de L ège e Tou on a Overeenkomstig de wet van 8 december 1992, die de bescherming van de persoonlijke levenssfeer regelt, werd uw naam pérégrinera ensuite, auelong l’année 2015, dans les Don Bosco de Liège, 30tout àD 17h30. L’exposition B L g 30 17 30 L responsable: editeur Albert responsable: VAN Albert sdb, VAN Bd Léopold HECKE, IInfos sdb, 195, Bd B-1080 Léopold Bruxelles IIa 195, B-1080 Bruxelles responsable: Albert VAN sdb, Bd Léopold II 195, B-1080 Bruxelles e?iguook de Tou na M on accomp e eu s P us h p www eunes voca ons ca ho que w m w We e dmee daag e B haa info@viadonbosco.org. 30 e e po on qu me en pho o m fieenvous g TQ nque ëpuissions e behee an eeBe pen og eque en bean woowd a Waar Ru terha Brasschaat Wanneer 29 novembe 2014 per telefoon: +o32 32 (0)2 427 20 of per e­mail: viadonbosco@skynet.be. entelefoon: enVotre hoe gan ee e47 wan he aan aadresse dee neme moe onous 250 bepe wo den Don Bosco de Liège, leDaniëlla 30 janvier àaande 17h30. L’exposition de per 6e deg égegevens TQ des ns u47 s20 LIsavez ège rédaction: Daniëlla ARBYN HAVuGIMANA, Etienne VANDERCRuYSSEN Communication offi cer: ARBYN HAVuGIMANA Lay-out: Pierre waaronder een quiz, filmvoorstelling debat. ondermeer gekeken naar de ontwikkeling van land en Votre Votre adresse est erronée est erronée ouGelieve vous oules vous avez avez déménagé? déménagé? Veuillez Veuillez nous nous communiquer communiquer les changements les changements nécessaires nécessaires afin nous que nous puissions envoyer le le6gende genvous 2015 deze alleen voor de verspreiding van informatie inzake onze activiteiten. U heeft onbeperkt toegangs­ en correctie­ oeen ehe elefinan onda Boenvoyer ogan ophone uw adres of bent uavez verhuisd? dit te melden aan VIA Don Bosco, Adressenadministratie, t.a.v. Jan De Broeck Peter Goossens, Leopold Pécoles ola nc ehet Oo V–nous en en he 4de pafin erelatives eunpun ook +adresse (0)2 427 per viadonbosco@skynet.be. o con he eew obeh m fià enos gée TQanfinan Oage Dvan mgen Hde in het financiële beheer je project en beantwoordt al Don door: pédagog eLadresse a éof enne est Votre erronée ou vous erronée déménagé? vous avez déménagé? nous communiquer Veuillez communiquer changements les nécessaires changements que nécessaires afin que vous envoyer le envoyer leéPierre Votre est ou vous déménagé? Veuillez nous les changements nécessaires afin que nous puissions vous envoyer rédaction: Daniëlla ARBYN HAVuGIMANA, Etienne --communiquer Communication offi Daniëlla ARBYN HAVuGIMANA ––Lay-out: rédaction: Daniëlla ARBYN HAVuGIMANA, Etienne VANDERCRuYSSEN - vo Communication offi cer: Daniëlla ARBYN HAVuGIMANA Lay-out: Pierre rées notre fichier Nous les utilisons uniquement pour publication d’informations activités. nebruiken eons onde wskke sgan pevan ak k–adresse een he financ ee behee eest nimprimeur: ad’adresses. eou ?onjuist pérégrinera tout au long de l’année 2015, dans les de ngen Houd de dag aafin vas vnous npuissions eviadonbosco@skynet.be. agenda auHoe eWannee p6Educaid éee e n onde g deg é gende TQ des ns udans ège gvous 2015 We ensch dma kVANDERCRuYSSEN oo On w ngssamenwe ke­mail: me een noor e és six secondaires Don Bosco de Belgique francophone. Me en pho oung e195, 3erronée a“Faire aVeuillez éRoute que de avbonne pédagog egen 27au 11m Quand e47 30 an ecer: àensuite, 17h30 wII­laan wpuissions Redactie: Lore Stassen, Filip Lammens, Etienne Vandercruyssen, Biek rédaction: Daniëlla ARBYN HAVuGIMANA, Etienne VANDERCRuYSSEN -adresse. Communication offi cer: Daniëlla ARBYN HAVuGIMANA –l’année Lay-out: Pierre opgenomen in ons adressenbestand. We gebruiken deze gegevens alleen voor de verspreiding van informatie inzake onze pédagog eo aw éde enne Voor meer nformat e www 4dep er be/ka ender/event/ VANDEVIVERE GEERS OFFSET Verantwoordlijke uitgever: Albert VAN HECKE, sdb, Leopold 195, B­1080 Brussel Sg L a Goossens, L gon Ten M “Faire Route Ensemble” Ensemble” à la à la bonne adresse. Contactez Contactez VIA Don VIA Bosco, Don Bosco, Comptabilité Comptabilité des adresses, des adresses, à l’att. à de l’att. Jan de De Jan Broeck De Broeck et Peter et Peter Goossens, Bd Léopold Bd Léopold rédaction: Daniëlla ARBYN HAVuGIMANA, Etienne VANDERCRuYSSEN Communication offi cer: Daniëlla ARBYN HAVuGIMANA – Lay-out: Pierre au ve n ssage sé à ns Maud SEGHERS – E ndredacteur K an DE AGER – Redact eraad Maud SEGHERS Katr en DE W LDE Er c OR S – Lay-out II­laan B­1080 Brussel. Dat kan ook per telefoon: + 32 (0)2 427 20 of per e­mail: over u bewaarde informatie. e on e e agen Waa ? Gen Geo gan see d doo pérégrinera ensuite, tout au long de 2015, dans les “Faire Route Ensemble” “Faire à Route la bonne Ensemble” adresse. à la Contactez bonne adresse. VIA Don Contactez Bosco, Comptabilité VIA Don Bosco, des adresses, Comptabilité à l’att. des de adresses, Jan De Broeck à l’att. et de Peter Jan De Goossens, Broeck et Bd Peter Léopold Goossens, Bd Léopold “Faire Route Ensemble” à la bonne adresse. Contactez VIA Don Bosco, Comptabilité des adresses, à l’att. de Jan De Broeck et Peter Goossens, Bd Léopold Wanneer: van 27 januari tot 11 februari 2015 naar wat kan worden gedaan voor de door de aardbeving Redactie: Lore Stassen, Filip Lammens, Etienne Vandercruyssen, Bieke Vandamme, Bram Reekmans VANDEVIVERE – imprimeur: GEERS OFFSET VANDEVIVERE – imprimeur: GEERS OFFSET D B B g e wo maa eVANDEVIVERE wegw om og eanVANDERCRuYSSEN edenen Waa ?Communication B uh oca e pan Geo gan see dARBYN rédaction: Daniëlla ARBYN HAVuGIMANA, Etienne cer: Daniëlla HAVuGIMANA –SEGHERS, Lay-out: Pierre ou na1992, Mhop ss on accomp e–Fimprimeur: eu sBen P Me us dlevenssfeer nedMaud os haat pe Isen www eunes onsoffi ca hoons que S L BBroeck g Hoe TPetermeer Mboe m ewww.educa winformatie: Maud SEGHERS –gEindredacteur: Eindredacteur: Kilian DE JAGER –adressen­ Redactieraad: Maud Katrien DE WILDE, Eric JORIS Lay-out: ng en concrete vragen. Waar? Gent. door: –Hoofdredacteur: imprimeur: GEERS Voor Voo mee nmRue oEdu ma www eeGeorganiseerd be ende en eDe be uu een ng d-32 naopgenomen oo e47 de nmelden eMaud na ona eDon aBosco, deWa be on4dep e en heeft six écoles secondaires Bosco de Belgique francophone. mber die de van de regelt, naam in VANDEVIVERE GEERS OFFSET D t.a.v. BL eJan uw adres onjuist of bent uARBYN verhuisd? Gelieve dit te aan VIA Don Adressenadministratie, De Leopold Meer nfo http //mund o–a–Pzondag be/pub c/fi Waar ede ktéléphone: 18 Meche en 14u tot 21u Hoofdredacteur: SEGHERS –werd Kilian DE JAGER –adressen­ Redactieraad: SEGHERS, Katrien DE WILDE, Eric JORIS Lay-out: eeège open ng30 Donges/documenten/ Bo enoffi omoe deëLGoossens, ehoud an gge1u à 17h IIodest 195, 195, Bruxelles. Bruxelles. Par téléphone: Par téléphone: +neme 32 +(0)2 32 427 (0)2 47 427 20 ou 20 par mail: par mail: info@viadonbosco.org. info@viadonbosco.org. D W m gofficer: w gvan m Hde N m avan é Phoe enne eOFFSET onfian e2IIDruk: bB-1080 en eB-1080 an enpar eeaan eOostakker é427 amail: où nDe ucorriger Don Boou oje de L ège de on 59 4000 ss accomp ebescherming euHAVuGIMANA, IIoo 195, B-1080 Bruxelles. II en 195, B-1080 Par Bruxelles. +le 32 (0)2 427 47 + 20 32 ou (0)2 427 mail: 47 info@viadonbosco.org. 20 ou par info@viadonbosco.org. us no8HB-1080 os hPar pOFFSET www eunes oca ons ho que IIpersoonlijke 195, Bruxelles. Par téléphone: +uw (0)2 47 20 ou par info@viadonbosco.org. Vous avez pleinement droit de consulter notre fichier et d’y vos bzsen ede pub ek T dens de weken naas uw Druk & lay-out: GRAPHIUS, berOvereenkomstig 1992, die bescherming de persoonlijke levenssfeer regelt, werd uw naam opgenomen in ons boekhoud ng eGEERS uactiviteiten. od gan see etéléphone: wan he aca dee smail: moe ode bepe kcoordonnées. wo den VANDEVIVERE –de imprimeur: GEERS tieraad: Daniëlla ARBYN Etienne -1992, Communication Daniëlla HAVuGIMANA - 250 Lay-out: wet van die de bescherming van de persoonlijke levenssfeer regelt, werd uw six écoles secondaires Don Bosco de Belgique francophone. U heeft onbeperkt toegangsen correctierecht van door ons over u bewaarde informatie. onaam n Gent Oo V aande en hew 4de pg e g eunpun Pierre VANDEVIVERE GEERS OFFSET, officiële opening: 1e februari2015 vanen13u-18u getraumatiseerde kinderen. E –on Oostakker ge 30 anv eheGEERS à Lexpos on ieraad: Daniëlla ARBYN HAVuGIMANA, Etienne -1992, Communication officer: ARBYN HAVuGIMANA -30 Lay-out: Druk & lay-out: GRAPHIUS, Gent de wet van 8VANDERCRuYSSEN december die de bescherming van persoonlijke levenssfeer regelt, werd uw M 3december gof gLéopold 30 17 editeur responsable: Albert VAN HECKE, Bd Léopold 195, B-1080 Bruxelles eOvereenkomstig pe ec en bean woo dOFFSET a doo ns alleen voor verspreiding van informatie inzake onze activiteiten. U heeft onbeperkt toegangs­ en correctie­ correctie­ Pierre ––dDruk: GEERS OFFSET, Oostakker II­laan 195, B­1080 Brussel. Dat kan ook per +Gelieve (0)2 427 47 20 of per e­mail: viadonbosco@skynet.be. uns ealleen noDruk ssage ode gan sé à17h30 ns uinformatie Overeenkomstig de wet van 8sdb, december de bescherming van detelefoon: persoonlijke regelt, opgenomen in onsaan adressen­ editeur responsable: Albert VAN HECKE, sdb, Bd Léopold IIe195, B-1080 Bruxelles d ne e Waa een oud g30gen effi ën De wo h Oost­Vlaanderen 4de conferentie­gender­onderwijs­de­p Is uw onjuist bent u verhuisd? dit te melden VIA Don Bosco, Ad een p VANDEVIVERE oVANDERCRuYSSEN eadres nEduca he Zu den Dan de o m1992, ngDaniëlla edie oo ade hema Gende en w nwerd de uw pennaam a het enpijlersteunpunt. a naam deProvincie a32levenssfeer de aonde 483 deta /deta /483 editeur responsable: Albert VAN HECKE, sdb, Bd IIIIQuand 195, B-1080 Bruxelles VANDEVIVERE - druk: OFFSET R B Wannee m voor de verspreiding van inzake onze activiteiten. U heeft onbeperkt toegangs­ en m N m w ffi g M 3 g g Quand 30 17 30 pé ég a en u e ou au ong de année editeur responsable: Albert VAN HECKE, sdb, Bd Léopold II 195, B-1080 Bruxelles D B L g 17 30 L m on onfiée au é è e de 6e deg é TQ de n u L ège editeur responsable: Albert VAN HECKE, sdb, Bd Léopold II 195, B-1080 Bruxelles ANDEVIVERE druk: GEERS OFFSET ge o gan sé à ns u scho enac eSuivant ennfo ook ac eerronée en oo he bles ede ek d opgenomen Votre adresse est ou vous avez déménagé? Veuillez nous communiquer les changements nécessaires afin que nous puissions vous envoyer le Waar: Ruiterhal, Brasschaat Wanneer: 29 november 2014 Votre adresse estla erronée ou vous avez déménagé? Veuillez nous communiquer les changements nécessaires afin que nous puissions vous envoyer le rde informatie. Voo mee o Lma e dans www 4dep e be aW ende eE en OR S bestand. We gebruiken deze gegevens voor de verspreiding van inzake onze activiteiten. U heeft onbeperkt toegangs­ correctie­ en effic ën ?Votre De wo kshop maak wegw sWe om og sdeze eke edenen Waar? B usse Georgan seerd Suivant les dispositions de les dispositions loi du 8 décembre de la loi 1992 du 8 la concernant décembre 1992 la protection concernant de la la vie protection privée, vos de la coordonnées vieinformatie privée, vos sont coordonnées insérées dans sont notre insérées fichier dans fichier Suivant les dispositions de du 8pub décembre 1992 la 1992 protection de la vie privée, vos coordonnées sont insérées dans notre fichier in ons adressenbestand. We gebruiken deze gegevens alleen voor verspreiding van informatie inzake onze editeur responsable: Albert VAN HECKE, sdb, Bd Léopold IIloi 195, B-1080 Bruxelles Suivant Suivant les dispositions dispositions de laalleen de loi la du loi 8concernant du décembre 8changements décembre 1992 concernant concernant la protection laW protection de la de vie la privée, vie privée, coordonnées vos coordonnées sont insérées dans notre notre fichier DleReda Bensont 30finan 17 30 Hoo d eda Mafin SEGHERS E nd eda eu Kvos DE AGER e naad Mgpdf SEGHERS Kfichier DE fie où D B L gde R 59 4000 pro ectvoorste ng_zoe_v16-10-2014 Meer http //www 4dep ecommuniquer be/ka ende /event/deta /eu wLLDE mnotre winsérées Votre adresse est erronée ou vous avez déménagé? Veuillez nous communiquer les changements nécessaires afin que nous puissions vous envoyer Votre adresse est ou vous avez déménagé? Veuillez nous communiquer les nécessaires que nous puissions vous envoyer le de informatie. Gen Geo gan see d doo Voo mee n o ma e www educa d be n e en educa dbe ou au de année 2015 dans es opgenomen in ons adressenbestand. gebruiken gegevens alleen voor de verspreiding van informatie inzake onze n he ë e behee an e p o e Verantwoordlijke uitgever: Albert VAN HECKE, sdb, Leopold II­laan 195, B­1080 Brussel Voor meer informatie: www.4depijler.be/kalender/event/ adresse est erronée ouerronée vous avez déménagé? Veuillez nous les changements nécessaires afin que nous puissions vous envoyer le ou Wa n e finan ë e e p h ngen a e en g ng p aa nden n de o a en an BTC Agenda en de a oo 0twoordlijke e àong 17h30 Le pos on Mee n o m Waa D M M Hoofdredacteur: Maud SEGHERS – Eindredacteur: Kilian DE JAGER – Redactieraad: Maud SEGHERS, Katrien DE WILDE, Eric JORIS – Lay-out: g 1 m 15 B S ffan m fi où D B L g R W 59 4000 “Faire Route Ensemble” à la bonne adresse. Contactez VIA Don Bosco, Comptabilité des adresses, à l’att. de Jan De Broeck et Peter Goossens, Bd Léopold g g 2015 “Faire Route Ensemble” à la bonne adresse. Contactez VIA Don Bosco, Comptabilité des adresses, à l’att. de Jan De Broeck et Peter Goossens, Bd Léopold é o e e onda e Don Bo o de Be g q Verantwoordlijke uitgever: Albert VAN HECKE, sdb, Leopold II­laan 195, B­1080 Brussel Votre adresse est erronée ou vous déménagé? Veuillez nous les changements nécessaires afin que puissions vous envoyer le Sa nEnsemble” Lu Lavez ège eII-laan de Tou na M on aReknr.: omp epublication eu Ppour us d nDe os hnous www eune oavez auw on aMeer ho que recht van de door onsNous over ucommuniquer bewaarde informatie. d’adresses. Nous les d’adresses. utilisons Nous uniquement les utilisons pour uniquement la publication pour d’informations lautilisons publication relatives d’informations àvan nos àpublication nos avez activités. pleinement Vous leavez droit pleinement de consulter le notre de consulter notre d’adresses. Nous les utilisons uniquement la d’informations relatives à pBE84 nos activités. Vous pleinement le droit de consulter Overeenkomstig de wet 8activités. december 1992, die de bescherming van persoonlijke levenssfeer regelt, werd uw innotre ons uitgever: Albert VAN HECKE, sdb, 195, Brussel Prelatives VANDEV VERE D uk GEERS O SET Oadres d’adresses. d’adresses. Nous les lespour utilisons uniquement uniquement pour la publication la d’informations relatives relatives àde nos àdroit activités. nos activités. Vous Vous avez pleinement pleinement le lenaam droit de consulter de consulter notre Wilt u ons steunen? Don Bosco, 435­8034101­59, IBAN: 4358 0341 0159, BIC: KREDBEBB info: http://mundio.be/public/files/documenten/ Frederik De Merodestraat 18, Mechelen van 14u tot 21u “Faire Ensemble” àContactez la bonne adresse. Contactez VIA Don Bosco, Comptabilité des adresses, àd’informations l’att. de Jan De Broeck et Peter Goossens, Bd Léopold “Faire Route àLeopold la bonne adresse. Contactez VIA Don Comptabilité des adresses, àVous l’att. de Jan De Broeck et Peter Goossens, Bd Léopold àeactiviteiten. 17h30 Le pos Is onjuist of bent ude Gelieve teadressen­ melden aan V waa onde een qu een fide m oo sII-laan eVIA en deba en g g dit 2015 de anotre aS droit 483 m filaIs 6195, gB-1080 TQ Lvan gpar “Faire Route Ensemble” àRoute bonne adresse. VIA Don Bosco, Comptabilité des adresses, àVIA l’att. de Jan Broeck etu Peter Goossens, Bd Léopold Wannee w w avez woordlijke VAN HECKE, sdb, Leopold B-1080 Brussel Redac e Lo everhuisd? assen Fopgenomen p Lammens E enne Vande uw adres onjuist of bent ueen verhuisd? Gelieve dit47 tedes melden aan Don Bosco, Adressenadministratie, t.a.v. Jan De Broeck en Peter Goossens, Leopold Pierre VANDEVIVERE – Bosco, Druk: GEERS OFFSET, Oostakker Editeur responsable :téléphone: Hecke, Maaltemeers 78, 9052 IIEnsemble” Bruxelles. Par +Leopo 32 (0)2 427 47 20 ou par mail: info@viadonbosco.org. Broeck en Peter Guldendallaan 90, B-1150 Brussel. Dat ook telefoon U heeft onbeperkt toegangsen correctierecht de door ons over bewaarde informatie. behee eAlbert pon o195, ec en bean woo dAlbert ang door dWaar: IIB-1080 195, B-1080 Bruxelles. Par téléphone: +Goossens, 32 (0)2 427 20 ou mail: info@viadonbosco.org. “Faire Route àes la bonne adresse. Contactez VIA Don Bosco, Comptabilité adresses, l’att. Jan De et Peter Goossens, Bd Léopold Is uw adres onjuist of bent u Houd verhuisd? te melden VIA Bosco, Adressenadminis Is uw of bent uVan verhuisd? Gelieve dit te melden Don Bosco, Adressenadministratie, t.a.v. Jan De Broeck en Peter Leopold eDon on e De per Waa ? Gen Ge fichier et d’y fichier et coordonnées. d’y corriger vos coordonnées. gcorrectie­ 10 2014 Mee nde oinformatie detail/detail/483 fichier et corriger he 4de pofuitgever: evan eunpun con ed’y en gende onde w de dres onjuist bent ude verhuisd? dit te Don Bosco, t.a.v. Jan De Broeck endePeter Goossens, Leopold Hoe oadres gan ee he finan ee an einfo@viadonbosco.org. n32 aaan e àVIA dealleen nBroeck hZwijnaarde ngen o gen dag aGelieve awww n dit e Goossens, agenda eëdres uDon tgever A bert VAN HECKE sdb dWilt ­Educa aan 195 Brusse fiGelieve 6onjuist gDon TQ Lvos W m Ocorrectierecht w gWe m gB­1080 m mdeBosco HBruxelles. Bagen B g16 II corriger 195, Bruxelles. Par téléphone: +vos 32 (0)2 427 47 20 ou par activiteiten. U heeft onbeperkt toegangsen van de door ons over ude bewaarde informatie. bestand. deze gegevens voor verspreiding van inzake onze activiteiten. Uaan heeftkan onbeperkt toegangs­ en ong 2015 dans es Be gGelieve que ancophone IIB-1080 195, B-1080 Par téléphone: + 32 (0)2 427 47 20 ou par mail: info@viadonbosco.org. fichier fichier et d’y et corriger d’y corriger vos coordonnées. coordonnées. u ons steunen? IIm195, B-1080 Bruxelles. Par téléphone: +VIA 32 (0)2 427 47 20 ou par mail: info@viadonbosco.org. onjuist ofannée bent udeta verhuisd? dit te aan Bosco, Adressenadministratie, t.a.v. Jan De Broeck en47 Peter Goossens, Leopold avos au emelden on paan éB­1080 en éelegaten, au ecoordonnées. nAdressenadministratie, age obehee gan épgebruiken àgamail: nw II­laan 195, Brussel. Dat kan ook per telefoon: +32 427 20 ofper per e­mail: viadonbosco@skynet.be. projectvoorstelling_zoe_v16-10-2014.pdf Meer info: D 90, BGen B g Brussel. S /578 L27 L melden g T M m P uuover d(0)2 n 427 ohttp://www.4depijler.be/kalender/event/detail/ www II 195, B-1080 Bruxelles. Par téléphone: +VIA 32 (0)2 427 20e-mail: ou par mail: info@viadonbosco.org. offi ëDat e open m DGoossens, Voor informatie contacteer etienne.vandercruyssen@viadonbosco.org ­ Tel 02/427 47 20. année 2015 dans es Broeck en Peter Guldendallaan B-1150 ka II­laan B­1080 Brussel. Dat kan ook per telefoon: +Reekmans (0)2 47an20 of e­mail: viadonbosco@skynet.be. 195, B-1080 Brussel. Dat kan ook perc telefoon: +195, 32 over (0)2 427 47 20 of47 per info@viadonbosco.org. Wannee an anua o 11 eb ua 2015 ng mens E enne Vande uyssen B eke Vandamme B am uk & ay ou GRAPH US Ve woo d ke u geve A VAN HECKE L 195 B 1080 B recht van de door ons u bewaarde informatie. 195, B-1080 Brussel. Dat kan ook per telefoon: + 32 (0)2 427 47 20 of per e-mail: info@viadonbosco.org. S L L g T M m P u d n o www P o per n Leopo e telefoon: Oo V d aande en he 427 4de Tgan 2 vie wen Broeck Peter Goossens, Guldendallaan 90,bepe B-1150 Brussel. Dat kan ook + en 32(0)2 Hoe moe ete boe houd ng eaan udécembre en enDon hoe ooAlbert ee ela wan aan astrat dee neme moe o insérées 250 wo en den agen Waar? GeneSuivant Georgan seerd door Voo mee nladetail/578 maonVAN e de www educa dlahe be nprivée, even educa dbe Suivant les dispositions de la loiw du 8la décembre 1992 concernant la protection de la privée, vos coordonnées sont insérées dans notre fichier depbent ede beBe averhu ende en VIA Don Bosco Verantwoordlijke uitgever: HECKE, sdb, Leopold II­laan 195, B­1080 Brussel of u sd? Ge eve d t me den V A Bosco Adressenadm n e t a v an De Broeck Peter Goossens Bosco g que ancophone Suivant les dispositions de loi du 8 1992 concernant la protection de vie vos coordonnées sont dans notre fichier Don Bo o de L ège e 30 an e à 17h30 Le po les dispositions de la loi du 8 décembre 1992 concernant protection vie privée, vos coordonnées sont insérées dans notre fichier gpour g8la Ginfo@viadonbosco.org. m V AinDfichier A m D B Suivant lesd’adresses. dispositions de la loi du 8 décembre 1992 la1992, protection debescherming larelatives vie privée, voswactivités. coordonnées insérées dans notre fichier WaaP R G Wannee mBadressen­ Partners: Suivant les de wet la1992 loi duconcernant décembre 1992 concernant la protection de laVous vie sont privée, vos coordonnées sont insérées dans notre voor Ethiek info@viadonbosco.org. Nous lesdispositions utilisons uniquement publication d’informations àdit nos avez pleinement le droit de consulter notre BeVereniging g que ancophone Overeenkomstig de van 8concernant december die de van de persoonlijke levenssfeer regelt, werd uwunaam naam opgenomen ons offic eles open ngutilisons ondag 1 8les eb ua 2015 an 13u 18u Suivant dispositions de la loi du décembre la1992, protection de la vie privée, vos coordonnées insérées dans notre fichier Partners: Partners: Is uw adres onjuist of bent uregelt, verhuisd? Gelieve teVous melden VIA Don Bosco, Adressenadministratie, t.a.v. Jan Desee Broeck en KPeter Goossens, Leopold Partners: gen g w nkomstig de wet van 8ëdecember 1992, die de bescherming van de persoonlijke levenssfeer werd uw naam opgenomen in ons adressend’adresses. Nous utilisons uniquement pour la publication d’informations relatives àaan nossont activités. Vous avez pleinement le droit deE consulter notre Voo mee n o ma e www 4dep e b d’adresses. Nous les utilisons uniquement pour la publication d’informations relatives à nos activités. Vous avez pleinement le droit de consulter notre Reknr.: 435­8034101­59 Overeenkomstig de wet van 8 december die de bescherming van de persoonlijke levenssfeer regelt, werd uw opgenomen in ons adressen­ d e een oud g effi ën De wo hop maa e wegw om og e e edenen Waa ? B e Geo gan d Hoo d eda eu M SEGHERS nd eda eu DE AGER Reda e aad M SEGHERS K info@viadonbosco.org. d’adresses. Nous les uniquement pour la publication d’informations relatives à nos activités. avez pleinement le droit de consulter notre Verantwoordlijke uitgever: Albert Van Hecke, Maaltemeers 78, 9052 Zwijnaarde 195 B 1080 B D + 32 0 2 427 47 20 m @ Partners: Partners: nkomstig de wet van 8 december 1992, die de bescherming van de persoonlijke levenssfeer regelt, werd uw naam opgenomen in ons adressend’adresses. Nous les utilisons uniquement pour la publication d’informations relatives à nos activités. Vous avez pleinement le droit de consulter notre r Ddaen on D RB N H uG M N cat onND RCRu n oNDa Co VBrusse end’adresses. engegevens he 4de pd’y ecorriger sneded’y eunpun con e427 enactiviteiten. e47 gende onde wëvan sainformatie de p pleinement ak kHAVuG Wilt uII­laan steunen? pé ég averspreiding en uWilt e30vos ou ong de 2015 dan eof fichier et d’y corriger vos coordonnées. Dat kan ook per te efoon +aupublication 32 0 2année 20 per e­ma veninzake adonbosco@skynet beWaa D Bles Luniquement g 17gegevens 30 L onze Nous utilisons pour laons d’informations relatives à 78, nos activités. Vous avez le droit consulter Verantwoordlijke uitgever: Albert Van Hecke, Maaltemeers 9052 Zwijnaarde bestand. We gebruiken deze alleen voor de verspreiding inzake onze activiteiten. heeft onbeperkt toegangs­ correctie­ MCommun inaande de Fondsenwerving rédact on Dan ARBYN MANA E VANDERCRuYSSEN officer B­1080 Brussel. Dat kan ook per telefoon: + 32 (0)2 427 47 20 ofde per e­mail: viadonbosco@skynet.be. u ons steunen? r SETVANDERCRuYSSEN DM correctie­ NH u M N ND u NMee C mm d.m We gebruiken deze van informatie inzake u heeft onbeperkt toegangscorrectiefichier et vos coordonnées. fichier et corriger coordonnées. rédaction: Daniëlla ARBYN HAVuGIMANA, Etienne bestand. We gebruiken deze alleen voor de verspreiding informatie activiteiten. UUnotre heeft onbeperkt toegangs­ Wilt u ons steunen? Ponze VANDEV VERE Denne uk GEERS O Oen fichier corriger vos coordonnées. D gegevens Bet d’y L voor gvoor 30 L gegevens w195, m g van walleen . We gebruiken deze alleen de 30 verspreiding van17 informatie inzake onze activiteiten. u heeft onbeperkt toegangs- en correctieND R mp -mCommunication G R O officer: Daniëlla ARBYN HAVuGIM

Ik wil hen – en u – dan ook

Je désire les remercier bedanken voor de inzet! ainsi que vous pour cet engagement !

Voorwoord

Voorwoord

Voorwoord

Voorwoord

Waa Rud’yecorriger ha Bvosasschaa fichier et d’y corriger vos coordonnées. BE84 4358woo 0159 sNDuw ad on ben udeve hu sd? eve dHAV Daniëlla ARBYN HAVuGIMANA, Etienne VANDERCRuYSSEN -m offi cer: – Lay-out: Pi r D Nes HCommunication u Mucat Ns oon ND u N HAVuGIMANA Cëmm offi de aDaniëlla aARBYN 483 rédact on Dan ë0341 a dARBYN HAVuG MANA EHAVuGIMANA, enne VANDERCRuYSSEN Commun officer Dan aGe ARBYN ncoordonnées. finan ëeeDon behee an ePartners: pIBAN: og einformatie. enanbean a doo rédaction: Edu a dARBYN fichier et recht deVIA door ons over Bosco anma de door ons over u bewaarde VANDEVIVERE – imprimeur: GEERS OFFSET ginformatie. gSBosco é orecht e:he evan onda Don Bo obewaarde de2015 Be que ophone d mda u Daniëlla MO GHg RHAVuGIMANA AG rédaction: Daniëlla Etienne VANDERCRuYSSEN offi ARBYN – Lay-out: Mee n nous og-mCommunication www van ons over uubewaarde informatie. Don oan e ons be ka ende even Voulez-vous Voulez-vous soutenir? nous door over u4dep bewaarde informatie. Voulez-vous soutenir? –VIA imprimeur: GEERS OFFSET mEVANDEVIVERE genne w 8 Don mnous 1992 m w E nd w da m u gK Pierre mD DE ND m Hoo ODE cer: Voulez-vous nous soutenir? Partenaires ad SEGHERS en DE W LDE Ede cdoor OR –E2015 Lay ou Bosco VERE – Odie mpr meur GEERS OFFSET hiek g eKa g VIA rédact on Dan ëVANDEV aVERE ARBYN HAVuG MANA VANDERCRuYSSEN Commun on Dan asoutenir? HAVuG MANA Hoofdredacteur: Maud SEGHERS –soutenir? Eindredacteur: Kilian JAGER –adressen­ Redactieraad: Maud SEGHERS, Katrien Wannee 27 11Bdoo 2015 wdeMaud wwww Redac e Lo Sehassen p Lammens enne Vande cgan uyssen eke Vandamme B am Reekmans Sponsors: BIC: KREDBEBB R www D d be NH ude M Ncat ND u nous Nnous CëG mm offi D Nv Overeenkomstig wet van 8officer december die de bescherming iek de wet van 8 december 1992, de bescherming van de persoonlijke levenssfeer regelt, werd uw naam opgenomen in ons VANDEVIVERE –OFFSET imprimeur: GEERS OFFSET Voulez-vous Voulez-vous soutenir? AND R D uN1992, RARBYN O O Vereniging voor Ethiek B oeck en Pe e Goossens Gu denda aan 90 B 1150 Mee n oPartners: p mund o be pub c fiOvereenkomstig es documen en VANDEV – mpr meur GEERS 21u eF on eD eReknr.: Waa ? Gen Geo see d Voo mee n o ma e edu a n e en edu a dbe Partners: Reknr.: 435­8034101­59 Ve an woo d ke u geve A VAN HECKE L 195 B 1080 B ed u pon ab H C B B Bagen B g W g g g g m U ft g g Redactieraad: Daniëlla ARBYN HAVuGIMANA, Etienne VANDERCRuYSSEN Communication officer: Daniëlla ARBYN HAVuGIMANA Lay-out: VIA Don Bosco VIA Don Bosco Overeenkomstig de wet van 8 december 1992, die de bescherming van de persoonlijke levenssfeer re VIA Don Bosco N H 435­8034101­59 Hoofdredacteur Maud SEGHERS – E– Druk: ndredacteur K an DE AGER – Redact eraad Maud Pierre VANDEVIVERE GEERS OFFSET, Oostakker

435­8034101­59 ers: d Partners: ons steunen? Partners: responsable: Albert VAN HECKE, sdb, Bd Léopold II 195, ung Ge8 eve d Partners: e me V A 4358 Don Ad sevenssfeer aenOFFSET eeediteur awReknr.: vonde Jan De D den BGen B gbestand. VIA Don Bosco WeFondsenwerving gebruiken dezemeur gegevens alleen2015 voor de van informatie inzake onze activiteiten. UGuO heeft onbeperkt toegangs­ en correctie­ 83 offi ë0341 e Bosco open ng g persoon 1essenadm 13 18 msd?van wet december 1992 dOoeaan de bescherm van de kenverspreiding rege tNDopgenomen werd uw naam opgenomen nBruxelles ons adressen­ editeur responsable: Albert VAN HECKE, sdb, BdWilt Léopold II 195, B-1080 Bruxelles VANDEV VERE –ng mpr GEERS OFFSET N HB-1080 ers: ng mm Da mVIA Vo A Dg Bmgebruiken A m m mmgegevens in de ay ou US Pierre VANDEVIVERE - druk: GEERS Don VIA Bosco Don Bosco west mBd IBAN: BE84 0159 in ons adressenbestand. We deze Poe_ o Dan n16 e10 aande enHAVuG en0341 hede 4de pwet eu bewaarde eunpun on eVotre gende werronée de p0341 avous Compte Bancaire: Compte Bancaire: n nous o@v adonbosco Compte Bancaire: editeur Albert VAN HECKE, sdb, Léopold 195, B-1080 Bruxelles p oPartners: ec oo sGRAPH e eraad ng_ 2014 pd 4358 a D uk & Votre adresse ou avezIIofficer déménagé? Veuillez communiquer les changements nécessaires afin que pu Redact ëIBAN: a VARBYN MANA enne VANDERCRuYSSEN Commun cat on Dan ënous a32 ARBYN HAVuG Lay-out BE84 0159 IBAN: BE84 4358 0159 Vgegevens an woo d u g20 vvoor A MANA AN CK adresse est erronée vous avez déménagé? Veuillez communiquer les nécessaires queHnous puissions vous envoye Overeenkomstig van 8voor december 1992, die de bescherming van de malleen mm mCnous recht van de door ons over informatie. Partners: inresponsable: ons adressenbestand. We gebruiken deze de verspreiding inf VIA Don Bosco PEVereniging eresponsab eopgenomen VANDEV VERE Druk GEERS OFFSET Oostakke m0changements C afin D B@ mchangements m envoyer 195 Bou1080 B Dsteunen? +Leopold 2II­laan 427 47 mDpersoonlijke Voulez-vous nous soutenir? Waa R B teur nnee mgegevens r Bancaire: da on D Jan RB Nde H Peter uG M N van Partners: Reknr.: 435-8034101-59 vte wdéménagé? N HVIAComptabilité Verantwoordlijke uitgever: Albert VAN HECKE, 195, B­1080 Brussel Votree adresse est– erronée ou vous avez Veuillez nous communiquer lessdb, nécessaires afin nous puissions vous leBdm Partners: Wilt u ons Compte Compte Bancaire: ed A be t VAN HECKE sdb Bd Léopo d 195 B-1080 B uxe es ken deze a een voor de verspre d ng van nformat e nzake onze act v ten U heeft onbeperkt toegangs­ en correct e­ “Faire Route Ensemble” à la bonne adresse. Contactez Don Bosco, Comptabilité des adresses, l’att. Jan Broeck Pete Ethiek Voulez-vous nous soutenir? “Faire Route Ensemble” à la bonne adresse. Contactez VIA Don Bosco, des adresses, à l’att. DeHà Broeck Léo BIC: KREDBEBB m Ddeque nda aan 90 B 1150 B usse Da kan ook pe e e oon + 32 0 2 427 47 20 o pe e ma 435-8034101-59 435-8034101-59 r D N um Met N ND 435-8034101-59 w G mGoossens, A Du ed teur responsab e A be VAN HECKE sdb Bd Léopo d 195 B 1080 B uxe es Voulez-vous nous soutenir? Wilt u ons steunen? verantwoordlijke Albert VAN HECKE, sdb,KREDBEBB Leopold II-laan 195,VIA B-1080 Brussel usse mee eBIC: naad o KREDBEBB ma www 4dep ende mRDe @ activiteiten. U heeft onbeperkt toegangsen correctierecht van de do BIC: Bdes Baan met S EPartners: nd eda euP e K e VANDEV DE AGER Voo Reda M eGEERS SEGHERS K e be DEa W LDE eE en OR Wilt S uitgever: Lay ousteunen? Voulez-vous nous soutenir? VERE druk OFFSET w G m D m D ND R mp m G O “Faire Route Ensemble” à la bonne adresse. Contactez Don Bosco, Comptabilité adresses, à l’att. de Jan De Broeck et Peter Goossens, Bd Léopold Reknr.: 435­8034101­59 Voulez-vous nous soutenir? Is uw adres onjuist of bent u verhuisd? Gelieve dit te melden VIA Don Bosco, Adressenadministratie, t.a.v. Jan De Broe r D N H u M N ND u N C VIA Don Bosco u ons II Association 195, Bruxelles. Par téléphone: + 1080 32en (0)2 427 20soutenir? ou par47 mail: info@viadonbosco.org. activiteiten. U sdb heeft onbeperkt toegangscorrectierecht van de door ons u mbewaarde Association pour Association pour Voulez-vous nous pour IIB-1080 195, B-1080 Bruxelles. Par téléphone: +B 3247 (0)2 427 20 ou par mail: info@viadonbosco.org. ND mDover mdaLeopold O @ GHinformati Mee no me IsAuw m a D M M Wilt u ons steunen? B0341 Bque VIA Don Bosco adres onjuist of bent u verhuisd? Gelieve dit te melden aan VIA Don Bosco, Adressenadministratie, t.a.v. Jan De Broeck en Peter Goossens, 435-8034101-59 435-8034101-59 ed teur responsab be VAN HECKE Bd Léopo d 195 B uxe es Wilt u ons steunen? IBAN: BE84 4358 0159 Hoo d u M R E nd VIA Don Bosco IBAN: BE84 4358 IBAN: 0341 BE84 0159 4358 0341 0159 IBAN: BE84 4358 0341 0159 in de Fondsenwerving VIA Don Bosco Wilt u ons steunen? D m @ RS O SET O Vot e ad esse est e onée ou vous avez déménagé? Veu ez nous commun es changements nécess II 195, Bruxelles. Par téléphone: 32nw (0)2 427 47 20 kan ou par mail: info@viadonbosco.org. nadm nuw s aad B oeck PeSponsors: Goossens Leopo dd O Bosco mBancaire: g+Veu 8eDat 1992 m427 gm47 g versp w w ND m Ovoor II­laan 195, B­1080 per telefoon: + 32 20 ofmperse­mail: viadonbosco@skynet.be. Vo e ad esune195, eaan onée ou vous déménagé? ez nous que0341 esH(0)2 changemen es que no VIA Don esa onan u De s o ben ve sd? Ge eve eesse me II-laan den V dans A Don Bosco Ad essenadm sBrussel. aBosco amcommun vook Jan De ns snover u ebewaarde nformat VIA Don Bosco de aenude aeehu 483 VIA Don Compte opgenomen in ons adressenbestand. We gebruiken deze gegevens de Pa ne sB-1080 VIA Don Bosco IBAN: BE84 4358 0159 B-1080 Brussel. Dat kanavez ook per telefoon: + 32 (0)2 427 47 20 ofpour per info@viadonbosco.org. R e-mail: Deenkoms N M alleen N ND u N Cafin Ove g we van 8nécessa decembe Association pour Ethique une Ethique dans une Ethique dans VIA Don AND Dinsérées uN1992 Gmm R dU Oe Bde VIA Don Bosco Compte Bancaire: m NR g onée 16ou 10vous 2014 o www VIA Don Bosco Partners: BIC: KREDBEBB BIC:du KREDBEBB Compte Bancaire: ed u pon ab H Cdans IBAN: IBAN: BE84 4358 4358 0341 0159 0159 WeReknr.: gBosco m ft Verantwoord ke u tgever A tAssociation VAN HECKE sdb dude ­nécessa 195 B­1080 usse les dispositions de loi 8la décembre 1992 concernant la protection de la vie privée, coordonnées sont notre fic m aan e ad 90 esse es eFa avez Veu ez nous commun que es changemen sgBE84 es afin que nous pu VIA Don Bosco H 435-8034101-59 adonbosco@skyne be VANDERCRuYSSENVoVereniging BIC: KREDBEBB Suivant les dispositions de loiBIC: du 8gKREDBEBB décembre 1992 concernant la devos lam vie coordonnées sont insé voor Ethiek Nab m mB BYNB HAVuG MANA E enne Commun ca on office Dan ëDa aeARBYN HAVuG MANA –Fonds Lay ou Pac eg82labe dLeopo Compte Bancaire: O m w m mss 435-8034101-59 Compte Bancaire: eEnsemb Rou Ensemb edéménagé? aSuivant ad esse Contactez VpeAND Don Bosco Comptab té des ad esses att de Fa e Rou e kan àReknr.: aFonds bonne ad esse Con V A Don Bosco Comp des esses à0341 aprivée, devos an De B oeck eon Reknr.: 435-8034101-59 Reknr.: 435-8034101-59 O m w m mOprotection wà w m Suivant les de la loi du0ez décembre 1992 concernant la protection la vie privée, vos coordonnées insérées dans notre fichier Né m N sont H Ethiek oeck Pe Gu denda 1150 BeNusse ook pe edispositions eRécolte oon + 32 427 47 20 o e ma BIC: KREDBEBB la Récolte de la Récolte de labonne de Fonds 435-8034101-59 Compte une Ethique une Ethique dans dans uG VAN MANA E enverantwoord VANDERCRu SSEN aVereniging onaan offiAevoor DB ARB HAVuG MANA Lay ou Pà muw d’adresses. Nous les utilisons uniquement pour la publication d’informations relatives àad nos activités. Vous avez pleinement le droit de consulter n HECKE L e Goossens 195 Commun Bke 1080 Btgever Reknr.: 435­8034101­59 N m m Verantwoordlijke uitgever: Albert Van Hecke, Maaltemeers 78, 9052 435-8034101-59 u be VAN HECKE sdb Leopo d aan 195 B 1080 B usse Overeenkomstig de wet van 8Bancaire: december 1992, die dede bescherming van de persoonlijke levenssfeer regelt, werd naam m w m 435-8034101-59 W u on eunen opgenomen n ons ad essenbes and We geb u ken d Association pour Overeenkomstig de wet van 8 december 1992, die de bescherming van de persoonlijke levenssfeer regelt, werd uw naam opgenomen in ons adressend’adresses. Nous les utilisons uniquement pour la publication d’informations relatives à nos activités. Vous avez pleinement le BIC: KREDBEBB BIC: KREDBEBB W Reknr.: 435­8034101­59 435-8034101-59 meu OFFSET d’adresses. Nous les utilisons uniquement pour la publication d’informations relatives à 78, nos activités. Vous avez pleinement le droit degconsulter W mman ft Verantwoordlijke uitgever: Albert Van Hecke, Maaltemeers 9052 Zwijnaarde IBAN: BE84 4358 0341 0159 V woo dB uessenadm v uPe AUnotre AN H Rou e Ensemb e à a bonne ad esse Con ac ez V A Don Bosco Comp ab é des ad esses à a de an De oeck e e Goo de Fondsenwerving IBAN: BE84 4358 0341 0159 m mm E GO GEERS VANDERCRu SSEN VKwaliteit: Commun a Aon offi Fa einm DeFondsenwerving ARB N HAVuG MANA Lay ou Pes Association pour s uw ad on u st of bent u ve hu sd? Ge eve d t te me den aan V A Don Bosco Ad n st 435-8034101-59 IBAN: BE84 4358 0341 0159 Wilt u ons steunen? fichier et d’y corriger vos coordonnées. m C Association pour D ERS SET bestand. We gebruiken deze gegevens alleen voor de verspreiding van informatie inzake onze activiteiten. heeft onb m A D B D B P G L IBAN: BE84 4358 0341 0159 in de 195 B 1080 B uxe es Pa é éphone + 32 0 2 427 47 20 ou pa ma n o@v adonbosco o g activiteiten. U heeft onbeperkt toegangsen correctierecht van de door ons over u bewa IBAN: BE84 4358 0341 0159 435-8034101-59 We den gebruiken deze gegevens alleen voor de verspreiding van informatie inzake activiteiten. u heeft onbeperkt toegangsen correctie- m 195 B-1080 B uxe es Pa té éphone +lavos 32 0de2n Fonds 47 20 ou pa nfo@v oLeopo IBAN: BE84 4358 0341 0159 vde NH Sponsors: Sponsors: Sponsors: IBAN: BE84 4358 0341 0159 IBAN: BE84 4358 0341 0159 fichier et d’y corriger coordonnées. Récolte la Récolte Fonds Association pour Maud – E dad nd edac DE AGER Redac e aad Maud SEGHERS Kaaan en DE LDE Epour OR S – 0341 Lay ou w Goossens une Ethique dans n o@v adonbosco o goneuuopgenomen VAm Do BoBPe ow eadonbosco fichier d’y corriger vos coordonnées. ww me Vereniging voor Ethiek s+uw es sK oanben uons ve–ad hu sd?Sponsors: Ge eve d bestand. e van me VuAssociation AetWDon Bosco Ad essenadm s427 a4358 eonze avv0159 anen De Bma oeck en Dg co dec G me Association IBAN: BE84 4358 0341 0159 IBAN: BE84 4358 0159 eT enss eeSEGHERS ege we uw naam n195 essen BIC: KREDBEBB ac U hee onbepe k en une Ethique dans B oegangs BIC: KREDBEBB Vereniging voor Ethiek recht van de door ons over u bewaarde informatie. IBAN: BE84 0341 VIA Don Bosco pour une Ethique dans recht de door ons over bewaarde informatie. 32 0 2 427 47 20 m @ w G m D m V g g oo E B 1080 B uxe es Pa é éphone + 32 0 2 427 47 20 ou pa ma n o@v adonbosco o g BIC: KREDBEBB BIC: KREDBEBB r da on D RB H uG M N ND RCRu N Comm n a on offi D RB N H uG M N La o Ru SSEN Commun a on offi e D ARB N HAVuG MANA Lay ou ­ aan 195 B­1080 B usse Dat kan ook pe te efoon + 32 0 2 427 47 20 of pe e­ma v adonb BIC: KREDBEBB embe 1992 dUOFFSET e Bd deLéopo besche m ng van pe soon ke evenss eede2Fonds ege naam KREDBEBB IBAN: BE84 4358Pa0341 0159 m unemm Ethique BIC: KREDBEBB ERE –eDac uk GEERS Oo ad ke195oegangs ladans Récolte Fonds KREDBEBB B D m NBHusse u M N ND u Nvoor C offi D427 Nwe HKREDBEBB Muw N BIC: inde deook Fondsenwerving Vereniging Ethiek 435 8034101 B59 une Ethique dans Aon be VAN HECKE 1080 BGen uSponsors: ede ein KREDBEBB eAN eBr en onbepe co ec @ lade Récolte 195 B:D 1080 1080 B Da kan 32 47 20 oudpe n o@v ogD R Sponsors HECKE L aan o db orheeft 195 B ND mp m Sponsors: R O Récolte Fonds BIC: KREDBEBB DND Nm HR Bu M N ND u eFondsenwerving N pe C mme elalaoon offi+ D 0de N Ethique H Partners: u BIC: M NPa une dans Reknr.: 435­8034101­59 Pa adonbosco Fo ws eKnma g DBIC: nepa m Récolte de Fonds mson d mda u a MgOque R E da D afin Rde RPartners: aad M GH W KREDBEBB D OR aLa Sponsors: B1992 Lmoaoag 195 BSponsors: 1080 B omm de Fondsenwerving Partners: BAN BE84 0341 0159 Su es spos ons ada oRécolte du décemb e edécemb 1992 conce nan pPaooune ec on de aotect v Ne Op4358 vée vos données ée ou eSponsors: déménagé eSponsors: nou eGHg voo hangemen né epartners: emd que on8de ou en o Re8 la Récolte Fonds maouWe m odeze gmVeu wvan w mdusp goKaes ND m Hoo Oommun V ken meen ainnd afi oAG o nou opu mcoo nd geb u gegevens a de ve e ng van n o ma e nzake onze Su vant d spos t ons de a o du e 1992 conce nant a p on de a v vos c me p vée m w m Pa ne la de Fonds Sponsors: sors: IBAN: BE84 4358 0341 0159 D N H u M N ND u N C mm offi D N H u M N Ove eenkoms g de we van 8 decembe 1992 d e de besche m ng van de pe soon ke evenss ee ege we d uw naam O m w m m N m AND R D u G R O O ke u geve A be VAN HECKE db Leopo d aan 195 B 1080 B u e mors: ag VCo o A omm a g oab mComp odePanoa N m m Su vanaNéàHde es dad spos ouPartners: du 8eB décemb een1992 a15 pdonecodWma de a ev aedpves vos coovpe nsé ées Ve an woo geve Adonnées be Van Hecke e Partners: Partners: u m B BgDe B sons U gB ooe eged VoACom Don Bo eaesses eDoft àBons de Pe Bd Léopo d nan aa bonne aeSponsors: Doa OBo apon aN Hab aCafiad oa Nous Goo L goequemen oGoowet W u onson eunen Bvée CàuKREDBEBB Voulez-vous souten Wés pou a pub cad on ons nos ac avez eMaa neme 195 Bad 1080 d eBVCon Sponsors: eenkomst de van 8conce decembe 1992 eonde besche mke ng van soon ke evenssfee m Wilt utés ons Sponsors: BIC:pou KREDBEBB NH oaa aopgenomen Vm Do Bo onec Com adaech aden aadonbo Dodu BAd Pad Goo Ba La om oes WVos ooND ben uAen d47 Ge e20 me aan AoanDon Bo eo o1992 enadm nd Ove ede an De Bun oee en ve Pe un esp Goo en Leopo Ove eenkoms gvan de we van e adees besche m ng van de pe soon ke evenss ege we uw naam opgenomen nAàpVous ons ad essen Voulez-vous nous soutenir? des esses Nous ut sons quement a ee pub cat on dàd78, nfo mat ons ede atavez ves nos act vpwnous moken mm m Sponsors: mmgegevens 32 0e2hu 427 20 ma o@ aBma oàV o8esses omdecembe g gangs co eeSponsors: de doo ons ove u bewaa n o ma Voulez-v ons ad essenbes and We geb deze een voo de e d ng van n o ma e nzake onze Pa é+ éphone + 32 0 2eo427 47 ou pa o@ g m VIA Don Bosco V Do Bo o w m d ad Nous u sons un quemen pou a pub ca on d n o ma ons e a ves nos ac v és Vous e nemen e d o d Verantwoordlijke uitgever: Albert Van Hecke, Maaltemeers 9052 Zwijnaarde Wilt u ons steunen? Do Bo o Ad adm a a a D o P Goo L o o d V an woo d u g v A AN H CK B B Wilt u ons steunen? mo@ Wi ts uuDken ons steunen? Sponso emaeeend adonbo coo données 280w 0B2 u427e47Da 20 oan aoomape N eHo@ amo + 32 o mo0o2gm427Sponsors: VIA Bo C Demm Dymco Bbestand C mvos DGgegevens G geen D VIA Don e Bosco V onze ga oo EBv e oon 47 20D o fich pe ne bed We geb voo de ve sp e dPaVIA ngDonvan mat nzake onze ac bes and We geb deze voo de nmdonnées oGdeze made eB nnzake ac k nfo oegangs en ecDon eVIA Compte Bancaire: 7 47ac 20 o e en ma o@ mado o wo oukgBken D ng fich emovan et dge yvedoo co ge vos coo Bosco Gamge A sp D @e B A van B e G e en u heeft onbepe RDonBancaire: 435co 8034101 59 Don B m @ U hee ec e ech ons u bewaa oDma Bosco m fich egegevens eende dco ya co vos coo données 15 VIA Compte Da m D de G ove pa n 8a ov du m 8 dé 1992 o eG1992 aonbepe aBonmoe nan o Boegangs o oo o a o fi Pa Reknr.: 435-8 Fo w g Pa ne 15 m @ Vereniging voor Ethiek 435-8034101-59 Compte B de emb a p o e on e p ée o oo donnée on n é ée dan no e fi h e Bu bewaa monsBosco Reknr.: 435-8034101-59 ove15 u@bewaa ende nfo mat e Vdoo A Don ech de ove de ao@ne eo en mameeeecht BAN435­8034101­59 BE84 4358 0341 0159 Da a o m we 1992 avan oNetwerk: odoo aons o ade ooD o moon a ovan fi dde w Reknr.: 435-8034101-59 B NB Association pour ooo a embe odgma obe ao ma àon ouw naam de an 8ode 1992 m ng Pa 4358 0341 015 de Fondsenwerving IBAN: BE84 aVan w w aam o oan gVo ono ad onmda g unHecke quemen pou ae de on ddnohe e om amapenaa e àVo a é Vou ege a e o pwe e nemen e do opgenomen o de on u neonno ade e in 435-8034 IBAN: 4358ne 0341 0159 IBAN: BE84 mde Association pour 15voor 15 une 15BE84 Partners oren a ovoor oEth maa pub oek a9052 m o Maa emee Zw B CBE84 KREDBEBB mw IBAN: BE84 43580341 0341 0159 B IBAN: 4358 0159 ons sng Ethique dans Vereniging Ethiek man m me me n a m Association pour uau en eeunen? een ooNaOde seà 78 pft no oga e onm eowa w oemm en heeft onbepe oegang enw o mw e em BIC: KREDBEBB m donnée wgege mod ngVan m UZw mReknr odema a en o am gPartners o emee mma BIC: KREDBEBB oo IBAN: BE w une Ethique dans 435­8034101­59 BIC: KREDB N a u geveuN A m m m Ve an woo d ke be Hecke Maa s 78 9052 naa de W u on eunen KREDBEBB 13/08/14 09:17 BIC: KREDBEBB la Récolte de Fonds W m U ft in de Fondsenwerving W m u ft 15 on Bosco o e u bewaa de n ong ma e une Ethique dans Don Sponso s partners Partners la Récolte de Fondsenwerv Spo 15 o Partners Spon o de Fonds m 15 15 BIC: KRED 15 V A Do Bo o w w m Sponsors: Spo o

Spon o Sponsors: 15 BAN BE84 4358 0341 01591515 Sponsors: n 435 8034101 59 Pa VDB Mag SOW n°3-14.indd Sponsors: 15 Spon 15 8034101 59 Sponsors: R 435 Partners Sponsors: Sponsors: g 13/08/14 09:17 Nn BE84 4358 Pa 0341 0159 Pa ne 13/08/14 09:17 BAN BE84 4358 0341 0159 B CenKREDBEBB VDB Mag FRE n°4-14.indd VDB Mag 15 FRE n°4-14.indd 15 ne 13/11/14 16:37 VDB Mag FRE 15 Pan°4-14.indd Vou e vous nous sou ? V Partners W t u ons steunen? Wsout en u ons steunen? B C KREDBEBB KREDBEBB V Vou e vous nous ? en sou en ?Vou e vou nou ou13/11/14 V AsDon BoW o Vou ez vous W D unous on D eunen W u ons s eunen?W u ons VDB Mag FRE n°4-14.indd 15 16:37 eunen? VA Don Bosco VDB Mag FRE n°4-14.indd 15 13/11/14 16:37

Partners:

o

15 15

la Récolte de Fonds 13/08/14 09:17

w Vou Vou ez-vousw V As W t u ons steunen? u ons 15 W Spo o Spon o V A tDon Bosco Spo o Spon16:37 o VDB Mag SOW n°3-14.indd 13/08/14 Bosco V A Don15Bo o V A DDon VDB Mag Ensemble_05b.indd FRE n°4-14.indd 15 13/11/14 A D B 13/11/14 BV A Don Com e VDB Route 2 VDB Mag 2/09/16 14:29 BoAmDo B m V A Don Bosco Mag FRE n°4-14.indd 15 16:37 Comp Ban a VDBFRE Mag 13/11/14 13/11/14 16:37 16:37 V n°4-14.indd AFRE Donn°4-14.indd Bo 15 o 15 V A Don Bo Spon o VComp A Don Bosc Rekn C435 m B8034101 59 Sponsors Comp Ban co a Reknr 435-8034101-59 e Banca VDB Mag SOW n°3-14.indd 15 13/08/14 09:17 R Ve en g ng2 oo E h eVDB 435 8034101 59 Comp e Ban _05.indd 2/09/16 Mag SOW n°3-14.indd 15 Re n 435 8034101 59 13/08/14 09:1714:29 Ve aene g NngBAN voo BE84 Eth ek4358 0341 0159 435 Rekn 435-8034101-59 _05.indd 2 2/09/16 14:29 w VDB Mag FRE n°4-14.indd 15 13/11/14 16:37 Re n 435 8034101 59 B N B 435 8034101 59 a on po VDB Mag 13/11/14 16:37 BAN N B Rekn 435­8 435 0341 01594358 n de Fond enwe ng FRE n°4-14.inddA 15o a onA pooBAN BAN BE84 ABB8034101 435 59 0341 BE84 4358 0341 0159 BAN BE84 Assoc a on pou 15 8034101 D 0159 B 4358 DB BAN B BAN BE844358 4358 0341 0159 BE84 0341 0159 BAN Fondsenwe v ng n E h q dan BnC de KR DDB BBB C KREDBEBB BAN BE84 4358 0341 0159 Ve en g ng oo E h e w A o a on pou D M OW Assoc a on pou B C KREDBEBB B C n°3-14.indd KREDBEBB15 BAN BE84 4358 0341 0159 B C KR DB BB n EVDB h qMagdan SOW 13/08/14 09:17 BAN BE8443 4 BE84 une E h que dans KREDBEBB BB Cdan KREDBEBBB C KREDBEBB Ve en g ng voo E h ek n de Fond Spo enwe o ng Spon o a R o d Fond Assoc at on pou R une E h que B C B C KREDBEBB Spo o n o a R o d Fond B C KREDBEBB une E h que dans KREDBEB M B C KREDBEB Spon o a Réco e de Fonds Sponsors a Ré o e de Fond n de Fondsenwe v ng une Eth que dans 13/11 VDB Mag FRE n°4-14.indd 15 M a Réco e de Fonds VDB Mag FRE n°4-14.indd 15 13/11/14

15 15 16:37

13/11/14 16:37


Straatjongeren in Lubumbashi: vechten voor een toekomst Eric Meert en Cécile Pichon. Twee inspirerende personen met een heel verschillende achtergrond. Hun levenspaden kruisten mekaar in DR Congo waar ze samen werkten met straatkinderen. We wisten Eric en Cécile te strikken voor een interview tijdens hun kort bezoek aan België. Eric Meert is een Vlaamse salesiaan die al 40 jaar als missionaris in DR Congo actief is. Hij coördineert in Lubumbashi een netwerk van opvanghuizen en scholen voor straatkinderen, waar jaarlijks bijna 600 jongeren worden opgevangen. VIA Don Bosco ondersteunt de scholen voor beroepsopleiding en tewerkstelling. Cécile Pichon heeft de afgelopen 3 jaar als vrijwilligster gewerkt bij de salesianen in Lubumbashi. Ze stelde haar jarenlange ervaring in internationale samenwerking ten dienste van de scholen en van de straatkinderen. Hierbij hun hoopgevend relaas over een harde realiteit.

“De grootste groep straatkinderen zijn kinderen die beschuldigd worden van hekserij.”

Eric Meert: Er zijn verschillende redenen, zoals bijvoorbeeld echtscheidingen. Kinderen komen terecht in nieuw samengestelde gezinnen waar ze door één van de partners niet gewenst zijn. Ze worden naar een nonkel of tante gestuurd, waar het soms niet lukt, en komen zo op straat. Een andere reden is armoede. Een jongen van

Om welke redenen worden kinderen beschuldigd van hekserij? Eric Meert: Wij noemen dat economische heksen­ kinderen. Bijvoorbeeld, als de vader van een gezin sterft, is de broer verplicht om de kinderen op te nemen in zijn gezin. Als op dat moment de broer toevallig zonder werk valt, wordt de komst van die kinderen als oorzaak daarvan gezien en worden ze beschuldigd van hekserij. Of een 10-jarige jongen die nog aan bedplassen doet, wordt ook soms beschuldigd en verstoten door de familie. Cécile Pichon: De problematiek van heksenkinderen is een relatief recent fenomeen. Door de slechte economische situatie van het land, bevinden veel gezinnen zich in een zeer moeilijke situatie, wat een voedingsbodem blijkt voor dergelijk bijgeloof. Eric Meert: Het aantal straatkinderen is inderdaad verhoogd door de economische situatie. We hebben recent een telling gedaan van de kinderen die ’s nachts op straat slapen. We zien een verdubbeling in een

3 Internationale Samenwerking // Straatjongeren in Lubumbashi

Hoe komen jongeren in Lubumbashi op straat terecht?

16 jaar bijvoorbeeld die nog moet slapen bij zijn ouders omdat ze maar één kamertje hebben, en daarom op straat terecht komt. Maar de grootste groep (bijna 60%) zijn kinderen die beschuldigd worden van hekserij.


periode van 10-12 jaar. Ook vanuit het binnenland komen ze naar Lubumbashi. Ze kruipen op een trein, met soms dodelijke ongelukken tot gevolg, en komen naar de grootstad omdat ze er beter kunnen overleven. Zijn het vooral jongens die op straat leven, of ook meisjes? Eric Meert: Er leven ook meisjes op straat. Het zijn er minder dan de jongens, maar hun situatie is vaak schrijnender. Ze zitten vaak in de prostitutie, met alle gevolgen van dien. We vangen momenteel 90 meisjes op in onze centra. Ongeveer 40 onder hen hebben aids. 4 Internationale Samenwerking // Straatjongeren in Lubumbashi

“We doen jaarlijks zo’n 2500 familie­ bezoeken. Elk jaar brengen we on­ geveer 300 kinderen terug naar huis.”

Op welke manier worden de straatjongeren opgevangen bij Don Bosco? Eric Meert: De opvang bestaat uit verschillende fasen. We doen nachtrondes om ze bewust te maken dat een leven op straat geen toekomst biedt. Alle kinderen die op straat leven zijn welkom in ons centrum ‘Bakanja Ville’ om zichzelf en hun kleren te wassen. Uit deze groep selecteren we. De eerste keer stellen we een aantal algemene vragen om kennis te maken. Vervolgens nodigen we hen uit om terug te komen, en als ze op de afspraak zijn, is dat voor ons een teken dat ze echt gemotiveerd zijn om de straat te verlaten. Op dat moment mogen ze blijven slapen. Momenteel zijn dat er een 40-tal tussen de 6 en 17 jaar. Vervolgens laten we hen twee weken met rust, zodat ze kunnen uitkijken bij wie ze hun hart kunnen luchten. Daarna volgt een gesprek met een sociaal assistent en wordt hun verhaal neergeschreven. Het kind vertelt zijn versie van hoe het op straat terechtgekomen is. Belangrijk is ook om gegevens over de familie te weten te komen.

Waarom zijn de gegevens over de familie zo belangrijk? Eric Meert: We nemen enkel kinderen op die een familieband hebben. De gezinshereniging is belangrijk binnen onze manier van werken. Als jongeren na hun schooltraject niet terecht kunnen in een familie, is het risico groot dat ze terug op straat komen. Wij kunnen ze nu niet blijven opvangen door de voortdurende toestroom van nieuwe straatkinderen. Ik droom nog van een internaat met een werking rond adoptie, zodat jongeren na afstuderen rustig kunnen zoeken naar werk. Maar voorlopig moeten we jongeren zonder familieband helaas doorverwijzen naar andere centra. Hoe gaat het dan verder met zij die wel een familieband hebben? Eric Meert: We vragen of we contact mogen opnemen met de familie, om tijdens een eerste bezoek de ouders ook hun verhaal te vragen waarom het kind op straat terechtgekomen is. Dikwijls komen die verhalen niet overeen en probeert de sociaal assistent tot één sluitend verhaal te komen. Vervolgens vragen we of het kind een zaterdag naar huis mag komen. Over het algemeen laat de familie dat toe. Wanneer het kind een aantal dagen naar huis is geweest, vragen we of het voor een nacht kan. Na enkele nachten is de volgende stap een week tijdens de schoolvakanties. En de laatste stap is dat kinderen definitief teruggaan naar hun familie. Nadien doen we nog een reeks opvolgingsbezoeken om zeker te zijn dat de situatie stabiel blijft. Alles samen doen we jaarlijks zo’n 2500 familiebezoeken. Elk jaar brengen we zo’n 300 kinderen terug naar huis. Slechts 10% onder hen komt ooit terug op straat terecht. Het schoollopen is ook een essentieel onderdeel van jullie werking? Eric Meert: Eens een kind terug naar zijn familie mag, vragen we of het naar school mag gaan. Kinderen van ouders die het schoolgeld niet kunnen betalen, kunnen terecht in ons centrum ‘Bakanja Centre’, waar nu 300


kinderen studeren. De ouders betalen een symbolische bijdrage om ook hen verantwoordelijk te maken voor het onderwijs van hun kinderen. Kunnen oudere jongeren ook bij jullie terecht? Eric Meert: Zij kunnen terecht in onze centra voor beroepsopleiding. Daarnaast hebben we ook tewerkstellingsbureaus die leerlingen begeleiden naar de arbeidsmarkt. Ze zoeken stageplaatsen en werk voor afgestudeerden. Dat werkt goed. Verschillende jongeren hebben op deze manier een baan gevonden. De centra voor beroepsopleiding en de tewerkstellingsbureaus voor straatjongeren worden door VIA Don Bosco ondersteund. Wat is het belang van deze centra? Cécile Pichon: Beroepsvorming is essentieel om jongeren te helpen, vooral zij die verlaten zijn of op straat hebben geleefd. Het zijn vaak jongeren die amper op school geweest zijn. De beroepsopleiding geeft hen de nodige vaardigheden om werk te vinden en een toekomst uit te bouwen. Zonder opleiding zouden deze jongeren geen enkele kans hebben in het leven. Wat zijn de grootste noden van de centra die VIA Don Bosco helpt?

“De meerwaarde van het programma van VIA Don Bosco is niet enkel het helpen van straatjongeren, maar ook het werk rond de duurzaamheid van de centra.”

Wat heeft u het meest geraakt doorheen de jaren? Eric Meert: Ik heb geleerd dat je een jongere nooit mag afschrijven. Sommige gevallen zijn soms heel lastig. Sommige jongens stelen in de centra, of hervallen en komen terug op straat. Die jongens kunnen daarna terug bij ons terecht. We geven ze een tweede, derde, vierde of zelfs vijfde kans. Elke nieuwe kans kan de goede keer zijn. Dat is het belangrijkste en dat is wat ons drijft om dag in dag uit met deze jongeren te blijven werken. // Interview door Bram REEKMANS

5 Internationale Samenwerking // Straatjongeren in Lubumbashi

Cécile Pichon: Het programma stelt ons in staat om het onderwijs te verbeteren en aan te passen aan de noden van de arbeidsmarkt. Essentieel daarnaast is het verbeteren van het beheer van de scholen. Het zijn huizen met een sociale roeping die weinig hulp krijgen. Het is dus noodzakelijk om hen bij te staan

om hun inkomsten te diversifiëren en hun financiële afhankelijkheid te verminderen. De meerwaarde van het programma van VIA Don Bosco is dus niet enkel het helpen van straatjongeren, maar ook het werk dat gebeurt rond de duurzaamheid van de centra, zodat ze op langere termijn hun functie kunnen verderzetten.


Hoog bezoek uit India in het kader van School 2 School Afgelopen maand kregen 5 Belgische scholen hoog bezoek. In het kader van het School 2 School project van VIA Don Bosco ontvingen de scholen 12 leerkrachten en 6 leerlingen uit hun Indische partnerscholen. 6 Wereldburgerschapseducatie // School 2 Schoo

Anderhalve week vertoefden de Indische leerkrachten en leerlingen in hun Belgische partnerscholen om samen educatieve activiteiten te ontwikkelen en uit te wisselen op klas- en schoolniveau. Naast de schoolbezoeken, contacten met leerlingen en culturele activiteiten, maakten ze ook kennis met het dagelijkse leven in België door hun verblijf in gastgezinnen. De leerlingen en leerkrachten van de deelnemende scholen, Mariagaard Wetteren, Don Bosco Haacht, Lutgardis-college Oudergem, Don Bosco Sint-Pieters-Woluwe en Da Vinci Campus Ronse, zetten al hun troeven in om het bezoek van de Indische delegatie zo leerrijk mogelijk te maken. De leerkrachten van Mariagaard Wetteren verbroederen met hun Indische collega’s.

Leerlingen uit Lutgardis-college nemen hun rol als gids in Brussel voortreffelijk op. En dat allemaal in het Engels!

De zes Indische leerlingen die op bezoek waren, namen met hun partnerschool Da Vinci Campus Ronse deel aan een internationale projectweek rond ondernemerschap, samen met scholen uit Roemenië, Italië, Spanje en Turkije. Directrice Vanessa Van Cauwenberge illustreert het belang van dergelijke internationale uitwisselingen: “Scholen hebben de taak om de volwassenen van morgen zo goed mogelijk voor te bereiden op die grote wereld die meer en meer multicultureel is. Internationale contacten zijn hierbij een must. Het leggen van contacten met buitenlandse scholen en het uitwerken van projecten met leeftijdsgenoten uit andere landen zullen op termijn een vast onderdeel uitmaken van de opleiding.”


de EU aan internationale samenwerking. Ook belangrijke uitdagingen voor de toekomst, zoals klimaatverandering en vergrijzing van de Europese bevolking passeerden de revue.

Leerkrachten bespreken samen het verdere verloop van het partnerschap. Er worden uitwisselingsactiviteiten georganiseerd in de lessen Engels, Chemie, ... maar ook vakoverschrijdend.

“Scholen hebben de taak om de vol­ wassenen van morgen zo goed mogelijk voor te bereiden op die grote wereld die meer en meer multicultureel is.”

Afsluiten doen we graag met een quote uit de lezing van Herman Van Rompuy die mooi illustreert waar School 2 School om draait: “Zoeken naar hetgeen ons verbindt, is het enige dat oorlog en andere menselijke drama’s kan vermijden.”

School 2 School brengt de wereld in de klas dankzij partnerschappen tussen Belgische en Indische scholen. De scholen delen ervaringen en werken samen activiteiten uit rond gemeenschappelijke thema’s en doelen. Zo komt een dialoog op gang en wordt wederzijds begrip en respect opgebouwd. Door een actieve inbreng van beide scholen worden vooroordelen doorprikt en krijgt ‘de andere’ een gezicht. Een sleutel tot solidariteit. Meer info: wbe@viadonbosco.org //

De Indische jongeren tijdens de internationale projectweek met hun mini-onderneming.

Bieke VAN DAMME

7 Wereldburgerschapseducatie // School 2 Schoo

Op dinsdag 26 september was Herman Van Rompuy te gast in Don Bosco Sint-Pieters-Woluwe om de Indische leerkrachten welkom te heten in België. Hij trakteerde een overvolle aula op een hele pertinente lezing over vrede in Europa. Leerlingen, leerkrachten, de Indische delegatie en andere gasten luisterden geboeid naar zijn verhaal over diversiteit in India en Europa, de huidige vluchtelingencrisis, de rol van Europa voor het bewaren van vrede binnen de Europese Unie, en de bijdrage van

Met een zaal vol leerkrachten en leerlingen kon ook de rol van onderwijs niet ontbreken om diverse uitdagingen het hoofd te bieden. Om vrede en vooruitgang te bereiken, moet men investeren in onderwijs, skills en menselijk kapitaal, aldus Herman Van Rompuy. Onderwijs is de sleutel tot sociale en menselijke vooruitgang. Leerkrachten spelen daarom een enorm belangrijke rol voor onze toekomst.


Dit nummer uitgelezen? Geef het dan graag door aan een familielid, vriend(in), buur of collega. Hartelijk dank!

OP DE AGENDA 2017-2018 13­16 november

Global Education Conference www.globaleducationconference.com/

14 november

Inspiratiedag Wereldburgerschap Gent www.mondialesolidariteit.be/docucentrum.html

20 november

Internationale Dag van de Kinderrechten kinderrechtenschool.be/faq/20­november­internationale­ dag­van­de­kinderrechten

21 nov. – 19 dec. – 20 feb. De avonden: ontmoetingsavonden voor jongeren (Jeugddienst Don Bosco) Heverlee www.jeugddienstdonbosco.be/kalender/de­ avonden­don­bosc o­is­voor­mij 25 november

Infomoment vrijwilligerswerk voor jongeren in Sicilië Heverlee www.vides.be

10 december

Internationale Dag van de mensenrechten www.un.org/en/events/humanrightsday/

31 januari

Feest van Don Bosco www.donbosco.be

8­14 april

Roots van Don Bosco: reis naar Turijn voor jongeren tussen 16 en 25 jaar. www.jeugddienstdonbosco.be/zingeving/don­bosco Turijn (Italië)

VIA Don Bosco is een erkende Belgische ngo die onderwijs en tewerkstelling voor jongeren in Afrika en Latijns­Amerika steunt. Al meer dan 45 jaar bieden wij pedagogische en financiële medewerking aan plaatselijke scholen. Het opbouwen van sociale & professionele competenties bij kansarme jongeren vormt de rode draad van onze projecten. Zo helpen we hen om actieve wereldburgers te worden en een plaats op de arbeidsmarkt te vinden. Tegelijk bouwen we bruggen tussen scholen in België en elders in de wereld. Zo timmert VIA Don Bosco aan de weg naar een rechtvaardige samenleving die beantwoordt aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen. www.viadonbosco.org www.facebook.com/VIADonBosco.vzw

Profile for VIA Don Bosco

Samen op Weg 2017 nr 6  

Samen op Weg 2017 nr 6  

Advertisement