4 maps across the millennia (edition Nauders - Tiroler Oberland) Deutsch Italiano English

Page 1

Inn

CL VIA AU AUDIA GU STA

Inn

e dig

ahn iale eilb ter ials ma lift ter r il ble Ma ia pe s ca iv d fun goo

t bie a ge ri au nera rgb mi a Be rea are um l‘a ng e z so ini aß ver o m Str rada oad t st r

444Karten 4Karten 4Karten 4Karten 4Karten 4Karten 4Karten 4Karten 4Karten über 4Karten über 4Karten über 4Karten über 4Karten über 4Karten über 4Karten die über 4Karten die über 4Karten die über 4Karten die über 4Karten Jahrtausende die über 4Karten Jahrtausende die über 4Karten Jahrtausende die über 4Karten Jahrtausende die über 4Karten Jahrtausende die über 4Karten Jahrtausende die über 4Karten Jahrtausende die über 4Karten Jahrtausende die über 4Karten Jahrtausende die über 4Karten Jahrtausende die über 4Karten Jahrtausende die über 4Karten Jahrtausende die über 4Karten Jahrtausende die über 4Karten Jahrtausende die über 4Karten Jahrtausende die über 4Karten Jahrtausende die über 4Karten Jahrtausende die über 4Karten Jahrtausende die über 4Karten Jahrtausende die über 4Karten Jahrtausende die über 4Karten Jahrtausende die über 4Karten Jahrtausende die über 4Karten Jahrtausende die über 4Karten Jahrtausende die über 4Karten Jahrtausende die über 4Karten Jahrtausende die über 4Karten Jahrtausende die über 4Karten Jahrtausende die über 4Karten Jahrtausende die über 4Karten Jahrtausende die über 4Karten Jahrtausende die über Karten Jahrtausende die über Karten Jahrtausende die über Jahrtausende die über Jahrtausende die über Jahrtausende die über Jahrtausende die über Jahrtausende die über Jahrtausende die über Jahrtausende die über Jahrtausende die über Jahrtausende die Jahrtausende die Jahrtausende die Jahrtausende die Jahrtausende die Jahrtausende die Jahrtausende Jahrtausende Jahrtausende Jahrtausende 444mappe 4mappe 4mappe 4mappe 4mappe 4mappe 4mappe 4mappe 4mappe attraverso 4mappe attraverso 4mappe attraverso 4mappe attraverso 4mappe attraverso 4mappe attraverso 4mappe attraverso 4mappe attraverso 4mappe attraverso 4mappe attraverso 4mappe attraverso 4mappe attraverso 4mappe attraverso 4mappe attraverso i4mappe attraverso imillenni 4mappe attraverso imillenni 4mappe attraverso imillenni 4mappe attraverso imillenni 4mappe attraverso imillenni 4mappe attraverso imillenni 4mappe attraverso imillenni 4mappe attraverso imillenni 4mappe attraverso imillenni 4mappe attraverso imillenni 4mappe attraverso imillenni 4mappe attraverso imillenni 4mappe attraverso imillenni 4mappe attraverso imillenni 4mappe attraverso imillenni 4mappe attraverso imillenni 4mappe attraverso imillenni 4mappe attraverso imillenni 4mappe attraverso imillenni 4mappe attraverso imillenni 4mappe attraverso imillenni 4mappe attraverso imillenni 4mappe attraverso imillenni 4mappe attraverso imillenni 4mappe attraverso imillenni 4mappe attraverso imillenni 4mappe attraverso imillenni mappe attraverso imillenni mappe attraverso imillenni attraverso imillenni attraverso imillenni attraverso imillenni attraverso imillenni attraverso imillenni attraverso imillenni attraverso imillenni attraverso imillenni imillenni imillenni imillenni imillenni imillenni imillenni imillenni imillenni imillenni imillenni imillenni imillenni imillenni millenni 1millennia Kmillennia 30 Rg 444maps 4maps 4maps 4maps 4maps 4maps 4maps 4across maps 4across maps 4across maps 4across maps 4across maps 4across maps 4across maps 4across maps 4across maps the 4across maps the 4across maps the 4across maps the 4across maps the millennia 4across maps the millennia 4across maps the millennia 4across maps the millennia 4across maps the millennia 4across maps the millennia 4across maps the millennia 4across maps the millennia 4across maps the millennia 4across maps the millennia 4across maps the millennia 4across maps the millennia 4across maps the millennia 4across maps the millennia 4across maps the millennia 4across maps the millennia 4across maps the millennia 4across maps the millennia 4across maps the millennia 4across maps the millennia 4across maps the millennia 4across maps the millennia 4across maps the millennia 4across maps the millennia 4across maps the millennia 4across maps the millennia 4across maps the 4across maps the millennia 4across maps the 4across maps the millennia across maps the millennia across maps the millennia across the millennia across the millennia across the millennia across the millennia across the millennia across the millennia across the millennia the millennia the millennia the millennia the millennia the millennia the millennia the millennia the millennia millennia millennia millennia millennia

270 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD AD 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000

270 270 n. Chr. 270 n. Chr. 270 n. Chr. 270 n. Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. n. 1504 Chr. 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1504 1890 1504 1890 1504 1890 1504 189018901890189018901890 2018 2018 2018 —2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 —1:50.000 —1:50.000 1:50.000 270 270 dopo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo dopo Christo Christo 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000

Altenstadt Altenstadt Altenstadt Altenstadt Altenstadt Altenstadt Altenstadt Altenstadt Altenstadt —Altenstadt —Schongau Altenstadt —Schongau Altenstadt —Schongau Altenstadt —Schongau Altenstadt —Schongau Altenstadt —Schongau Altenstadt —Schongau Altenstadt —Schongau Altenstadt ——Schongau Altenstadt ——Schongau Altenstadt —Peiting —Schongau Altenstadt —Peiting —Schongau Altenstadt —Peiting —Schongau Altenstadt —Peiting —Schongau Altenstadt —Peiting —Schongau Altenstadt —Peiting —Schongau Altenstadt —Peiting —Schongau Altenstadt —Peiting Auerberg —Schongau Altenstadt —Peiting Auerberg —Schongau Altenstadt —Peiting Auerberg —Schongau Altenstadt —Peiting Auerberg —Schongau Altenstadt —Peiting Auerberg —Schongau Altenstadt —Peiting Auerberg —Schongau Altenstadt —Peiting Auerberg —Schongau Altenstadt —Peiting Auerberg —Schongau Altenstadt —Peiting Auerberg —Schongau Altenstadt —Peiting Auerberg —Schongau Altenstadt —Peiting Auerberg —Schongau Altenstadt —Peiting Auerberg —Schongau Altenstadt —Peiting Auerberg —Schongau Altenstadt —Peiting Auerberg —Schongau Altenstadt —Peiting Auerberg —Schongau Altenstadt —Peiting Auerberg —Schongau Altenstadt —Peiting Auerberg —Schongau Altenstadt —Peiting Auerberg —Schongau Altenstadt —Peiting Auerberg —Schongau Altenstadt —Peiting Auerberg —Schongau Altenstadt —Peiting Auerberg —Schongau Altenstadt —Peiting —Schongau Altenstadt —Peiting Auerberg —Schongau Altenstadt —Peiting Auerberg —Schongau Altenstadt —Peiting Auerberg —Schongau —Peiting Auerberg —Schongau —Peiting Auerberg —Schongau —Peiting Auerberg —Schongau —Peiting Auerberg —Schongau —Peiting Auerberg —Schongau —Peiting Auerberg —Schongau —Peiting Auerberg —Schongau —Peiting Auerberg —Schongau Peiting Auerberg —Schongau Peiting Auerberg —Peiting Auerberg —Peiting —Peiting Auerberg —Peiting Auerberg —Peiting Auerberg —Peiting Auerberg —Peiting Auerberg —Peiting Auerberg —Peiting Auerberg —30 Auerberg —Auerberg —Auerberg —Auerberg —Auerberg —Auerberg —Auerberg ———————— 1Auerberg m g—Auerberg Forggensee Forggensee Forggensee Forggensee Forggensee Forggensee Forggensee Forggensee Forggensee Forggensee —Forggensee —Füssen Forggensee —Füssen Forggensee —Füssen Forggensee —Füssen Forggensee —Füssen Forggensee —Füssen Forggensee ——Füssen Forggensee ——Füssen Forggensee Neuschwanstein ——Füssen Forggensee Neuschwanstein ——Füssen Forggensee Neuschwanstein ——Füssen Forggensee Neuschwanstein ——Füssen Forggensee Neuschwanstein ——Füssen Forggensee Neuschwanstein ——Füssen Forggensee Neuschwanstein ——Füssen Forggensee Neuschwanstein ——Füssen Forggensee Neuschwanstein ——Füssen Forggensee Neuschwanstein ——Füssen Forggensee Neuschwanstein ——Füssen Forggensee Neuschwanstein ——Füssen Forggensee Neuschwanstein ——Füssen —Forggensee Neuschwanstein ——Füssen —Forggensee Neuschwanstein ——Füssen —Forggensee Neuschwanstein ——Füssen —Forggensee Neuschwanstein ——Füssen —Forggensee Neuschwanstein ——Füssen —Forggensee Neuschwanstein ——Füssen —Forggensee Neuschwanstein ——Füssen —Forggensee Neuschwanstein ——Füssen —Forggensee Neuschwanstein ——Füssen —Forggensee Neuschwanstein ——Füssen —Forggensee Neuschwanstein ——Füssen —Forggensee Neuschwanstein ——Füssen —Forggensee Neuschwanstein ——Füssen —Forggensee Neuschwanstein ——Füssen —Forggensee Neuschwanstein ——Füssen —Forggensee Neuschwanstein ——Füssen —Forggensee Neuschwanstein ——Füssen —Forggensee Neuschwanstein ——Füssen —Forggensee Neuschwanstein ——Füssen —Forggensee Neuschwanstein ——Füssen —Neuschwanstein ——Füssen —Neuschwanstein ——Füssen —Neuschwanstein ——Füssen —Neuschwanstein ——Füssen —Neuschwanstein ——Füssen —Neuschwanstein ——Füssen —Neuschwanstein ——Füssen —Neuschwanstein ——Füssen —Neuschwanstein ——Füssen —Neuschwanstein —Füssen —Neuschwanstein ——Neuschwanstein —Neuschwanstein ——Neuschwanstein ——Neuschwanstein ——Neuschwanstein ——Neuschwanstein —Neuschwanstein ————————————— Naturffl Naturffl Naturffl Naturffl Naturffl lNaturffl uss lNaturffl uss lNaturffl uss lNaturffl uss Lech lNaturffl uss Lech lNaturffl uss Lech lNaturffl uss Lech lNaturffl —uss Lech lNaturffl —uss Lech Reutte lNaturffl —uss Lech Reutte lNaturffl —uss Lech Reutte lNaturffl —uss Lech Reutte lNaturffl —uss Lech Reutte lNaturffl —uss Lech Reutte lNaturffl —uss Lech Reutte lNaturffl —uss Lech Reutte lEhrenberg Naturffl —uss Lech Reutte lEhrenberg Naturffl —uss Lech Reutte lEhrenberg Naturffl —uss Lech Reutte lEhrenberg Naturffl —uss Lech Reutte lEhrenberg Naturffl —uss Lech Reutte lEhrenberg Naturffl —uss Lech Reutte lEhrenberg Naturffl —uss Lech Reutte lEhrenberg Naturffl —uss Lech Reutte lEhrenberg Naturffl —uss Lech Reutte lEhrenberg Naturffl —uss Lech Reutte lEhrenberg Naturffl —uss Lech Reutte lEhrenberg Naturffl —uss Lech Reutte lEhrenberg Naturffl —uss Lech Reutte lEhrenberg Naturffl —uss Lech Reutte lEhrenberg Naturffl —uss Lech Reutte lEhrenberg Naturffl —uss Lech Reutte lEhrenberg Naturffl —uss Lech Reutte lEhrenberg Naturffl —uss Lech Reutte lEhrenberg Naturffl —uss Lech Reutte lEhrenberg Naturffl —uss Lech Reutte lEhrenberg Naturffl —uss Lech Reutte lEhrenberg Naturffl —uss Lech Reutte lEhrenberg Naturffl —uss Lech Reutte lEhrenberg Naturffl —uss Lech Reutte lEhrenberg Naturffl —uss Lech Reutte lEhrenberg Naturffl —uss Lech Reutte lEhrenberg Naturffl —uss Lech lEhrenberg Naturffl —uss Lech Reutte lEhrenberg Naturffl —uss Lech Reutte lEhrenberg Naturffl —uss Lech Reutte lEhrenberg —uss Lech Reutte lEhrenberg —uss Lech Reutte lEhrenberg —uss Lech Reutte lEhrenberg —uss Lech Reutte lEhrenberg —uss Lech Reutte Ehrenberg —Lech Reutte Ehrenberg —Lech Reutte Ehrenberg —Lech Reutte Ehrenberg —Reutte Ehrenberg —Reutte Ehrenberg —Reutte Ehrenberg —Reutte Ehrenberg —Reutte Ehrenberg —Ehrenberg —Ehrenberg —Ehrenberg —Ehrenberg —Ehrenberg —Ehrenberg Ehrenberg 1Reutte m 30 g

270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 1504 270 1504 270 1504 270 1504 270 1504 270 1504 270 1890 1504 270 1890 1504 270 1890 1504 270 1890 1504 270 1890 2018 1504 270 1890 2018 1504 270 1890 2018 1504 270 1890 2018 1504 270 1890 2018 1504 270 1890 2018 1504 270 1890 2018 1504 270 1890 2018 1504 270 1890 2018 1504 270 1890 2018 1504 270 1890 2018 1504 270 1890 2018 1504 270 1890 2018 1504 270 1890 2018 1504 270 1890 2018 1504 270 1890 2018 1504 270 1890 2018 1504 270 1890 2018 1504 270 1890 2018 1504 270 1890 2018 1504 270 1890 2018 1504 270 1890 2018 1504 270 1890 2018 1504 1890 2018 1504 1890 2018 1504 1890 2018 1504 1890 2018 1504 1890 2018 1504 1890 2018 1504 1890 2018 1504 1890 2018 1504 1890 2018 1504 1890 2018 1504 1890 2018 1504 1890 2018 1504 1890 2018 1504 1890 2018 1504 1890 2018 1504 1890 2018 1504 1890 2018 1504 1890 2018 1504 1890 2018 1890 2018 1890 2018 1890 2018 1890 2018 1890 2018 2018 2018 2018 2018

0000000500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 01000 500 01000 500 01000 500 01000 500 01000 500 01000 500 01000 500 01000 500 1500 01000 500 1500 01000 500 1500 01000 500 1500 01000 500 1500 01000 500 1500 01000 500 1500 01000 500 1500 01000 2000 500 1500 01000 2000 500 1500 01000 2000 500 1500 01000 2000 500 1500 01000 2000 500 1500 01000 2000 500 1500 01000 2000 500 1500 01000 2000 500 1500 01000 2000 500 1500 01000 2000 500 1500 01000 2000 500 1500 01000 2000 500 1500 01000 2000 500 1500 01000 2000 500 1500 01000 2000 500 1500 01000 2000 500 1500 01000 2000 500 1500 01000 2000 500 1500 01000 2000 500 1500 01000 2000 500 1500 01000 2000 500 1500 01000 2000 500 1500 1000 2000 500 1500 1000 2000 500 1500 1000 2000 500 1500 1000 2000 500 1500 1000 2000 500 1500 1000 2000 500 1500 1000 2000 1500 1000 2000 1500 1000 2000 1500 1000 2000 1500 1000 2000 1500 1000 2000 1500 1000 2000 1500 1000 2000 1500 2000 1500 2000 1500 2000 1500 2000 1500 2000 1500 2000 1500 2000 1500 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000

Je verkauft Je verkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft e€€Karte e€€Karte Karte Karte 1 €€Karte 1für€€Karte 1für€€Karte 1für€€Karte 1für€€Karte 1für€€Karte 1für€€Karte 1für€€Karte 1für€€Karte 1für€€Karte 1für€€Karte 1für€€Karte 1für€€Karte 1für€€Karte 1für€€Karte 1für€€Karte 1für€€Karte 1für€€Karte 1für€€Karte 1für€€Karte 1für€€Karte 1für€€Karte 1für€€Karte 1für€€Karte 1für€€Karte 1für€€Karte 1für€€Karte 1für€€Karte 1für€€Karte 1für€€Karte 1für€€Karte 1für€€Karte 1für€€Karte 1für€€Karte 1für€€Karte 1für€€Karte 1für€€Karte 1für€€Karte 1für€€Karte 1für€€Karte 1für€€Karte 1für€€Karte 1für€€Karte 1für€€Karte 1für€€Karte 1für€€Karte 1für€€Karte 1für 1für 1für€€die 1für€€die für die Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch die die die die die die die die die die die die die die die die die die die die die die die die die die die die die die die die die die die die die die die die die die die die die die die die ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung der der der der der der der der der der der der der der der der der der der der der der der der der der der der der der der der der der der der der der der der der der der der der der der der der der der Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Per ogni Per ogni Per ogni Per ogni Per ogni Per ogni Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per ogni ogni ogni ogni ogni ogni ogni ogni ogni ogni ogni ogni ogni ogni ogni ogni ogni ogni ogni ogni ogni ogni ogni ogni ogni ogni ogni ogni ogni ogni ogni ogni ogni ogni ogni ogni ogni ogni ogni ogni ogni ogni ogni ogni ogni mappa mappa mappa mappa mappa mappa mappa mappa mappa mappa mappa mappa mappa mappa mappa mappa mappa mappa mappa mappa mappa mappa mappa mappa mappa mappa mappa mappa mappa mappa mappa mappa mappa mappa mappa mappa mappa mappa mappa mappa mappa mappa mappa mappa mappa mappa mappa mappa mappa mappa mappa 1venduta 1venduta 1venduta 1venduta 1venduta 1venduta 1venduta 1venduta 1venduta 1venduta 1venduta 1venduta 1venduta 1venduta 1venduta 1venduta 1venduta 1venduta 1venduta 1venduta 1venduta 1venduta 1venduta 1venduta 1venduta 1venduta 1venduta 1venduta 1venduta 1venduta 1venduta 1venduta 1venduta 1venduta 1venduta 1venduta 1venduta 1venduta 1venduta 1venduta 1venduta 1venduta 1venduta 1venduta 1venduta 1venduta 1venduta la ricerca la ricerca ladella ladella lavenduta lavenduta la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la €€ricerca €€ricerca €€ricerca €€ricerca €€ricerca €€ricerca €€ricerca €€ricerca €€ricerca €€ricerca €€ricerca €€ricerca €€ricerca €€ricerca €€ricerca €€ricerca €€ricerca €€ricerca €€ricerca €€ricerca €€ricerca €€ricerca €€ricerca €€ricerca €€ricerca €€ricerca €€ricerca €€ricerca €€ricerca €€ricerca €€ricerca €€ricerca €€ricerca €€ricerca €€ricerca €€ricerca €€ricerca €€ricerca €€ricerca €€ricerca €€ricerca €€ricerca €€ricerca €€ricerca €€ricerca €€ 1venduta €€ 1venduta ricerca ricerca ricerca ricerca per per per per per per per per per per per per per per per per per per per per per per per per per per per per per per per per per per per per per per per per per per per per per per per€€ per€€ 1per€€ 1per€€ per della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della Via Via Via ViaAugusta ViaAugusta ViaAugusta ViaAugusta ViaAugusta ViaAugusta ViaAugusta ViaAugusta ViaAugusta ViaAugusta ViaAugusta ViaAugusta ViaAugusta ViaAugusta ViaAugusta ViaAugusta ViaAugusta ViaAugusta ViaAugusta ViaAugusta ViaAugusta ViaAugusta ViaAugusta ViaAugusta ViaAugusta ViaAugusta ViaAugusta ViaAugusta ViaAugusta ViaAugusta ViaAugusta ViaAugusta ViaAugusta ViaAugusta ViaAugusta ViaAugusta ViaAugusta ViaAugusta ViaAugusta ViaAugusta ViaAugusta ViaAugusta ViaAugusta ViaAugusta ViaAugusta ViaAugusta ViaAugusta ViaAugusta Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Augusta Augusta Augusta 1 €€ 1for€€research 1for€€research 1for€€research 1for€€research 1for€€research 1for 1for€€research 1for€€research 1for€€research 1for€€research 1for€€research 1for€€research 1for€€research 1for€€research 1for€€research 1for€€research 1for€€research 1for€€research 1for€€research 1for€€research 1for€€research 1for€€research 1for€€research 1for€€research 1for€€research 1for€€research 1for€€research 1for€€research 1for€€research 1for€€research 1for€€research 1for€€research 1for€€research 1for€€research 1for€€research 1for€€research 1for€€research 1for€€research 1for€€research 1for€€research 1for€€research 1for€€research 1for€€research 1for€€research 1for€€research 1for€€research 1for€€research 1for€€research 1for€€research 1for€€research €€research for research of theofVia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theClaudia Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Claudia Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta for each for each for for for for for for for for for for for for for for for for for for for for for for for for for for for for for for for for for for for for for for for for for for for for for for for for for mapeach map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldmap sold sold

CL VIA AU AUD GU IA STA

h/A

c Ets

E IG

D

/A H

SC

ET

Ostsee Ostsee

Reise-Leitfaden Reise-Leitfaden Reise-Leitfaden Reise-Leitfaden ViaViaVia Claudia Via Claudia Claudia Claudia Augusta Augusta Augusta Augusta per per per Rad per Rad Rad Rad

S se na aum foo ntie ch S pfad tpa ro p pis th er S s to pi Sp ss iss pro Ba gre hnpl railwtto fer an 190 ay p rovia 7 lan ro 19 190 07 7 prog Bah rett n-Pla railw o fer n 191 ay p rovia 8 lan ro 19 191 18 8

LimesLimes

Augsburg Augsburg

Donauwörth Donauwörth

Nordsee Nordsee

Leitfaden Leitfaden

Deutschland Deutschland DonauDonau

Po Po Mare Mare Mar Ligure Mar LigureItaly Italy Adriatico Adriatico

Österreich Österreich

für für eineeine spannende spannende Erlebnisreise Erlebnisreise

Via ViaClaudia Claudia Augusta Augusta

mitmitAuto, Auto,Camper, Camper,Bus Bus... ...aufauf malerischen malerischenLandLand-und undBergstraßen Bergstraßen

Karten Karten im Format im Format 1:50.000, 1:50.000, die die einen einen guten guten Eindruck Eindruck vonvon derder großen großen Vielfalt Vielfalt an Landschaften an Landschaften geben; geben; Geschichte; Geschichte; eineeine bunte bunte Auswahl Auswahl an an Sehenswürdigkeiten; Sehenswürdigkeiten; überüber 200200 Gastgeber, Gastgeber, die die sichsich aufauf Sie Sie freuen. freuen.

seitung Aufber e anlag nto di impia zione lavora ssing proce plant

Reise-Leitfaden Via Claudia Augusta per Auto, Camper, Bus, ... Reise-Leitfaden Via Claudia Augusta per Auto, Camper, Bus, ...

die bunte Vielfalt an Regionen entlang der Via Claudia Augusta während ein paar Tagen Urlaub oder bei einem Ausffllug entdecken — mit dem Rad, zu Fuß oder mit dem Auto. 4 Karten durch die Jahrtausende erzählen die Geschichte der Regionen, helfen die Routen zu ffiinden, die sie durchqueren und zeigen ihnen die Sehenswürdigkeiten und Besonderheiten

Straße nach Samnaun Straße ins Engadinin strada per Samnaun gad road to Samnaun l‘En strada per road to the Engadine Inn

DD onauonau

TT

FF

BB BB

FF RR PP

overetoovereto

MM are are Adriatico Adriatico

Po Po reviso reviso MareMare ItaliaItalia Adriatico Mar Ligure Mar Ligure Adriatico AltinoAltino erona erona

Altinate Altinate

e Etsch/Adig

Karten im Format 1:50.000, einen guten Eindruck großen Karten im Format 1:50.000, die die einen guten Eindruck vonvon derder großen Vielfalt an Landschaften geben; Geschichte; bunte Auswahl Vielfalt an Landschaften geben; Geschichte; eineeine bunte Auswahl an an Sehenswürdigkeiten; radfreundliche Gastgeber. Sehenswürdigkeiten; überüber 200200 radfreundliche Gastgeber.

stigliastiglia

1/2 ViaViaClaudia ClaudiaAugusta Augusta 1/2 Venezia Venezia (Donau- Alpen - Alpen- Trento - Trento- Altino - AltinobeibeiVenedig) Venedig)O O PoPo (Donau

s

zu Fuß reisen, wie der Großteil der Römer — Reise-Leitfäden zur Fern-Wander-Route Via Claudia Augusta von Bayern über die Alpen nach Italien

A VI DIA AU TA CL GUS AU

Pl pro äne „ g R pla retto esch nne fe enb d r rro ahn ailw via “ ay ro

Inn

Reiseführer Reiseführer

ViaViaClaudia ClaudiaAugusta Augusta

Auto, Auto, Camper, Camper, Bus,Bus, ... ...

Leitfaden Leitfaden

TT

Lorem Lorem ipsum ipsum dolordolor sit amet, sit amet, consectetuer consectetuer adipiscing adipiscing elit. elit. Aenean Aenean commodo commodo ligulaligula egeteget dolor.dolor. Aenean Aenean massa. massa. CumCum sociis sociis natoque natoque Landsberg Landsberg am Lech am Lech penatibus penatibus et magnis et magnis dis parturient dis parturient montes, montes, nascetur nascetur ridiculus ridiculus mus.mus. Donec Donec quamquam felis,felis, ultricies ultricies nec,nec, pellentesque pellentesque eu, pretium eu, pretium quis,quis, sem.sem. NullaNulla consequat consequat massa massa quisquis enim.enim. Donec Donec pedepede justo, justo, S chongau Schongau fringilla fringilla vel, aliquet vel, aliquet nec,nec, vulputate vulputate eget,eget, arcu.arcu. In enim In enim justo, justo, FüssenFüssen rhoncus rhoncus ut, imperdiet ut, imperdiet a, venenatis a, venenatis vitae,vitae, justo. justo. Nullam Nullam dictum dictum felisfelis ReutteReutte eu pede eu pede mollis mollis pretium. pretium. Integer Integer tincidunt. tincidunt. CrasCras dapibus. dapibus. Vivamus Vivamus elementum elementum semper semper nisi.nisi. Aenean Aenean vulputate vulputate eleifend eleifend tellus. tellus. Aenean Aenean ernpass ernpass leo ligula, leo ligula, porttitor porttitor eu, consequat eu, consequat vitae,vitae, eleifend eleifend ac, enim. ac, enim. Aliquam Aliquam Landeck Landeck Imst Imst loremlorem ante,ante, dapibus dapibus in, viverra in, viverra quis,quis, feugiat feugiat a, tellus. a, tellus. Phasellus Phasellus eschenpass eschenpass viverra viverra nulla nulla ut metus ut metus varius varius laoreet. laoreet. Quisque Quisque rutrum. rutrum. Aenean Aenean gelungene Radreise für für eineeine gelungene Radreise assoasso ResiaResia imperdiet. imperdiet. Etiam Etiam ultricies ultricies nisi vel nisiaugue. vel augue. Curabitur Curabitur ullamcorper ullamcorper Ostsee Ostsee 2014 Algund LCaput agundo L2014Caput agundo ultricies ultricies nisi.nisi. NamNam egeteget dui. Etiam dui. Etiam rhoncus. rhoncus. Maecenas Maecenas tempus, tempus, Nordsee Nordsee Algund Meran MM eranerano Merano tellustellus egeteget condimentum condimentum rhoncus, rhoncus, semsem quamquam semper semper libero, libero, sit sit Schlanders Schlanders ametamet adipiscing adipiscing semsem neque neque sed sed ipsum. ipsum. NamNam quamquam nunc,nunc, blandit blandit Silandro Silandro ozenozen vel, luctus vel, luctus pulvinar, pulvinar, hendrerit hendrerit id, lorem. id, lorem. Maecenas Maecenas nec nec odioodio et ante et ante olzano olzano tincidunt tincidunt tempus. tempus. Donec Donec vitaevitae sapien sapien ut libero ut libero venenatis venenatis faucibus. faucibus. Mezzocorona M ezzocorona Deutschland Deutschland Neumarkt Neumarkt EgnaEgna Nullam Nullam quisquis ante.ante. Etiam Etiam sit amet sit amet orci orci egeteget eroseros faucibus faucibus tincidunt. tincidunt. DonauDonau orgo Valsugana DuisDuis leo. Sed leo. Sed fringilla fringilla mauris mauris sit amet sit amet nibh.nibh. Donec Donec sodales sodales sagittis sagittis rentorento BorgoBValsugana eltreeltre Österreich Österreich PerginePergine Valsugana Valsugana magna. magna. Sed Sed consequat, consequat, leo eget leo eget bibendum bibendum sodales, sodales, augue augue velitvelit cursus cursus nunc,nunc, Conegliano Conegliano

ViaClaudia Claudia Via Augusta Augusta

R R leichtester Alpenübergang leichtester Alpenübergang Sollten Sollten Sie Feedback Sie Feedback oderoder Vorschläge Vorschläge zur Weiterentwicklung zur Weiterentwicklung des des VV Reiseführers Reiseführers haben, haben, lassen lassen Sie es Sieuns es uns wissen! wissen! Touren-Radfahrer fürfürTouren-Radfahrer

dige Etsch/A

VIA CLAUDIA AUGUSTA

C V Aulau ia gu di st a a

INN

A

ESI

DI R

2 km

VIA CLAUD AUGU IA STA

O AG

Reiseführer Reiseführer

ClaudiaAugusta Augusta ViaViaClaudia

Auto, Camper, Auto, Camper, Bus,Bus, ... ...

Lorem ipsum sit amet, consectetuer adipiscing Aenean Lorem ipsum dolordolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. elit. Aenean commodo Aenean massa. sociis natoque commodo ligulaligula egeteget dolor.dolor. Aenean massa. CumCum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus Donec ultricies pellentesque eu, pretium mus.mus. Donec quamquam felis,felis, ultricies nec,nec, pellentesque eu, pretium consequat massa Donec justo, quis,quis, sem.sem. NullaNulla consequat massa quisquis enim.enim. Donec pedepede justo, fringilla vel, aliquet vulputate In enim justo, fringilla vel, aliquet nec,nec, vulputate eget,eget, arcu.arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis justo. Nullam dictum rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae,vitae, justo. Nullam dictum felisfelis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. dapibus. Vivamus eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. CrasCras dapibus. Vivamus elementum semper Aenean vulputate eleifend tellus. Aenean elementum semper nisi.nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat eleifend ac, enim. Aliquam leo ligula, porttitor eu, consequat vitae,vitae, eleifend ac, enim. Aliquam dapibus in, viverra feugiat a, tellus. Phasellus loremlorem ante,ante, dapibus in, viverra quis,quis, feugiat a, tellus. Phasellus viverra ut metus varius laoreet. Quisque rutrum. Aenean viverra nullanulla ut metus varius laoreet. Quisque rutrum. Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisiaugue. vel augue. Curabitur ullamcorper imperdiet. Etiam ultricies nisi vel Curabitur ullamcorper ultricies dui. Etiam rhoncus. Maecenas tempus, ultricies nisi.nisi. NamNam egeteget dui. Etiam rhoncus. Maecenas tempus, condimentum rhoncus, semper libero, tellustellus egeteget condimentum rhoncus, semsem quamquam semper libero, sit sit adipiscing neque ipsum. blandit ametamet adipiscing semsem neque sed sed ipsum. NamNam quamquam nunc,nunc, blandit vel, luctus pulvinar, hendrerit id, lorem. Maecenas et ante vel, luctus pulvinar, hendrerit id, lorem. Maecenas nec nec odioodio et ante tincidunt tempus. Donec sapien ut libero venenatis faucibus. tincidunt tempus. Donec vitaevitae sapien ut libero venenatis faucibus. Nullam Etiam sit amet faucibus tincidunt. Nullam quisquis ante.ante. Etiam sit amet orci orci egeteget eroseros faucibus tincidunt. leo. Sed fringilla mauris sit amet Donec sodales sagittis DuisDuis leo. Sed fringilla mauris sit amet nibh.nibh. Donec sodales sagittis magna. consequat, leo eget bibendum sodales, augue magna. Sed Sed consequat, leo eget bibendum sodales, augue velitvelit cursus cursus nunc,nunc,

Sollten Sie Vorschläge zur Weiterentwicklung Reiseführers Sollten Sie Vorschläge zur Weiterentwicklung des des Reiseführers haben, lassen Sieuns es uns wissen! haben, lassen Sie es wissen!

Reise-Leitfaden Via Claudia Augusta per Rad Reise-Leitfaden Via Claudia Augusta per Rad

Inn

ClaVia ud Aug ustia a

Inn

Inn

rtal

CL VIA AU AUD GU IA STA

Bergle S sen aump tier fad o v na ers ch o S Spi piss ss ( / fo Gem otp eind ath e N to S iu piss ider s)

Inn

Straße und Bergbau In n

CL VIA AU AUD GU IA STA

Inn Inn

CL VIA AU AUDIA GU STA CL VIA AU AUDIA GU STA

Inn

In n

A VI DIAA AU ST CL GU AU

/L

A

ESI

DI R

Tösen

die Via Claudia Augusta mit Auto, Camper, Bus, ... entdecken — mit dem Reise-Leitfaden auf den schönsten Straßen zu den zahlreichen Sehenswürdigkeiten

/L

SEE

N CHE

RES

O AG

VIADIA U A CLAGUST AU

chg im Vins Graun Venosta Curon

A

ESI

DI R

N

1 km

Landeck — Fließ — Naturpark Kaunergrat — Kaunertal — Prutz — Ried im Oberinntal — Tösens — Pfunds — Altfiffiinstermünz — Nauders — Reschenpass — Reschensee — Haidersee

e nsperr Straßceo stradale c lo b block road

rtal Platze 0 50 m) user (2 Berghä ei minatori case ds‘ houses miner

Pfunds

1 km

1 km

ET

scoprire la grandissima varietà delle regioni lungo la Via Claudia Augusta in occasione di un paio di giorni di vacanza o di una gita – in bicicletta, a piedi oppure in auto. 4 mappe attraverso i millenn i raccontano la storia della regione ed aiutano a trovare i percorsi che le attraversano, indicandovi i luoghi da vedere e le loro particolarità

New transport routes

au

4 Karten über die Jahrtausende 4 mappe attraverso i millenni 4 maps across the millennia

Ma

EE NS CHE RES

O AG

Karten im Format 1:35.000, die einen guten Eindruck von der großen Vielfalt an Landschaften geben; Karten im Format 1:35.000, die einen guten Eindruck von der Vielfalt andie Landschaften Geschichte; eine bunte Auswahl an Sehenswürdigkeiten; übergroßen 200 Gastgeber, sich auf Siegeben; freuen. Karten im Format 1:35.000, die einen guten Eindruck von der Vielfalt andie Landschaften Geschichte; eine bunte Auswahl an Sehenswürdigkeiten; übergroßen 200 Gastgeber, sich auf Siegeben; freuen. Geschichte; eine bunte Auswahl an Sehenswürdigkeiten; über 200 Gastgeber, die sich auf Sie freuen.

Mareare M are AM driatico A Adriatico driatico

N

N

H SC

Laas Lasa

Fiss

viaggiare a piedi, come faceva la maggior parte dei Romani — le guide sul percorso pedonale del­la Via Claudia Augusta dalla Baviera all‘Italia attraverso le Alpi

A

V enezia V Venezia enezia Poo P P o

Ostiglia Ostiglia Ostiglia Ostiglia

ies

/

Fendels

VIA IA D CLAUUSTA AUG

scoprire la Via Claudia Augusta in auto, camper, bus, ... — con la guida sulle strade più belle verso i tanti luoghi da visitare

ltino ltino ltino

A VI DIA AU TA CL GUS AU

/L

EE NS CHE RES

Reise-Leitfäden zum leichtesten Alpenübergang für Tourenradfahrer, der Radroute Via Claudia Augusta von der Donau an die Adria bzw. zum Fluss Po

le guide per l‘attraversamento delle Alpi più facile per i cicloturisti, la via ciclabile della Via Claudia Augusta dal Danubio all‘Adriatico o al Po

onegliano

Schönw

E IG D A

Ladis

take a couple of days‘ holiday or make an excursion to discover the rich variety of regions along the Via Claudia Augusta — by bike, on foot or by car. 4 maps through the millennia explain the history of the region, help you fiffiind the routes and show you the sights and special features

TTAreviso reviso A

Inn

z Tarren

A VI DIA AU TA CL GUS AU

W W Wie die meisten Römer zu Fuß durch Europa Wie Wie die die meisten meisten Römer Römer zu zu Fuß Fuß durch durch Europa Europa 3/4 Reschenpass -- Vinschgau - Meran -- Bozen - Trento 3/4 3/4 Reschenpass Reschenpass - Vinschgau Vinschgau -- Meran Meran - Bozen Bozen -- Trento Trento

Conegliano Conegliano TConegliano reviso

2000

Glurns za Gloren

travel on foot as most Romans did — with the travel guides to the Via Claudia Augusta long-distance path from Bavaria across the Alps to Italy

ergine Valsugana Valsugana ergineorgo Valsugana

TTrento rento

e

Idee und Umsetzung / idea e realizzazione / idea and realization: authentic experience, Mentlgasse 5, 6020 Innsbruck, Austria

1530 1910 2018

100

Po

Neumarkt gna Mezzocorona N eumarkt gna Mezzocorona BN orgoeumarkt Valsugana gna M ezzocorona BN orgoeumarkt Valsugana gna Trento orgo Valsugana PB PB

Pergine Valsugana Pergine Valsugana Rovereto Rovereto Rovereto Rovereto

V erona V Verona erona

Sollten Sie Feedback oder Vorschläge zur Weiterentwicklung des Leitfadens haben, lassen Sie es uns wissen! Sollten Sie Feedback oder Vorschläge zur Weiterentwicklung des Leitfadens haben, lassen Sie es uns wissen! Sollten Sie Feedback oder Vorschläge zur Weiterentwicklung des Leitfadens haben, lassen Sie es uns wissen!

1500

Mare Mare Adriatico Mare Adriatico Adriatico

Italy Italy Italy

Po Po Mar Ligure Mar Ligure Mar Ligure

VViaa CClaudia aud a Augustaa Augustaa

B ozen B Bolzano Eozen B olzano E Bolzano E E Feltre eltre FFFeltre Celtre

Mals Malles

discover the Via Claudia Augusta by car, camper van, bus, ... with the travel guide to the most attractive routes to countless sights

Caput 2014

Pians

Travel guides for the easiest Alpine crossing for cycle tourists, the Via Claudia Augusta cycle route from the Danube to the Adriatic or the Po river

Caput 2014

rs Naude schenpass am Re

Je verkaufte Erforschung de Karte 1 €€ für die r Via Claudia Au gusta Per ogni mapp la ricerca sulla a venduta 1 €€ per Via Claudia Au gusta 1 €€ for resear ch of the Via Cla udia Augusta for ea ch map sold

s

Caput 2014

Ostsee Ostsee Ostsee

Nordsee Nordsee Nordsee

öhe e ertsh shöh Norb Norberst höhe r e b ße ü so la bert Straattraver the Nor a ss d a str oad acro r

1000

Österreich Österreich Österreich

für eine gelungene Fernwanderung für eine gelungene Fernwanderung für eine gelungene Fernwanderung

lgund agundo Meran Merano Algund Lagundo Meran Merano Algund Lagundo eran Merano Schlanders M Meran Merano chlanders SSilandro chlanders SSilandro Bozen S

ilandro

2 km

3 km

1910 1:100.000

1530 1:100.000

S

100 n. Chr. 100 dopo Cristo 100 AD 1:100.000

mst mst mst

For a long time there were discussions about how to modernise the Reschenstrasse. The modern road builders ffiinally got their way and the road was constructed between 1852 and 1856 with hairpin bends and galleries many of which are still in use today. Roads were also built to the Engadine, to Samnaun and to the mines of Platzertal. The ore was also transported with a goods cable lift. As well as investments in the roads, there were also two different plans for a rail link across the Reschen Pass for which a large number of tunnels would have been necessary. The northernmost fortress of Austria-Hungary facing Italy bears witness to the strategically important location of the pass.

2018 — 1:50.000

andsberg am Lech

höh

ia ferrov bahn g erfuchs r e lb r A way P rail

Nuove vie di comunicazione

Spiss

Serfau

Deutschland Deutschland Donau Deutschland Donau Donau

e aden Leitfaden Leitfaden

Fernpass I Fernpass I Fernpass I R Rassoeschenpass eschenpass PR Resia eschenpass P Resia PAasso asso Resia L

Landeck Landeck Landeck

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum Loremnatoque ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo dolor. Aenean sociis penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculusligula mus.eget Donec quam felis, massa. ultriciesCum nec, sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, sociis natoqueeu,penatibus et magnis dis parturient mus.justo, Donecfringilla quam felis, ultriciesnec, nec, pellentesque pretium quis, sem. Nulla consequatmontes, massanascetur quis enim.ridiculus Donec pede vel, aliquet pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, pellentesque eu,arcu. pretium quis,justo, sem. rhoncus Nulla consequat massa quis enim. vitae, Donecjusto. pede justo, nec, vulputate eget, In enim ut, imperdiet a, venenatis Nullamfringilla dictumvel, felisaliquet eu pede mollis vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae,Aenean justo. vulputate Nullam dictum felistellus. eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus. Vivamus elementum semper nisi. eleifend Aenean pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus. Vivamus elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. Aenean pretium. tincidunt. Cras dapibus. Vivamusac,elementum semper nisi.ante, Aenean vulputate eleifend leo ligula,Integer porttitor eu, consequat vitae, eleifend enim. Aliquam lorem dapibus in, viverra quis,tellus. feugiatAenean a, leo ligula, porttitor eu, consequat vitae, eleifend ac, enim. Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra quis, feugiat a, leo ligula, porttitor eu, consequat vitae,varius eleifend ac, enim. Aliquam loremAenean ante, dapibus in, viverra quis, feugiat tellus. Phasellus viverra nulla ut metus laoreet. Quisque rutrum. imperdiet. Etiam ultricies nisi vela, tellus. Phasellus viverra nulla ut metus varius laoreet. Quisque rutrum. Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisi vel tellus. Phasellus nulla ut metusnisi. varius Quisque imperdiet. Etiam ultricies nisi vel augue. Curabitur viverra ullamcorper ultricies Namlaoreet. eget dui. Etiamrutrum. rhoncus.Aenean Maecenas tempus, tellus eget condimenaugue. Curabitur ullamcorper ultricies nisi. Nam eget dui. Etiam rhoncus. Maecenas tempus, tellus eget condimenaugue. Curabitur ultricies Nam eget dui. Etiam tempus, condimentum rhoncus, semullamcorper quam semper libero,nisi. sit amet adipiscing sem rhoncus. neque sedMaecenas ipsum. Nam quamtellus nunc, eget blandit vel, luctus tum rhoncus, sem quam semper libero, sit amet adipiscing sem neque sed ipsum. Nam quam nunc, blandit vel, luctus tum rhoncus, sem quam semper libero, nec sit amet sem neque sedDonec ipsum.vitae Namsapien quam nunc, blandit vel, luctus pulvinar, hendrerit id, lorem. Maecenas odio etadipiscing ante tincidunt tempus. ut libero venenatis pulvinar, hendrerit id, lorem. Maecenas nec odio et ante tincidunt tempus. Donec vitae sapien ut libero venenatis pulvinar, id, lorem. Maecenas nec orci odioeget et ante Donec sapien ut libero venenatis faucibus.hendrerit Nullam quis ante. Etiam sit amet erostincidunt faucibustempus. tincidunt. Duisvitae leo. Sed fringilla mauris sit amet faucibus. Nullam quis ante. Etiam sit amet orci eget eros faucibus tincidunt. Duis leo. Sed fringilla mauris sit amet faucibus. quissagittis ante. Etiam sit Sed ametconsequat, orci eget eros faucibus tincidunt. Duisaugue leo. Sed fringilla nibh. DonecNullam sodales magna. leo eget bibendum sodales, velit cursusmauris nunc, sit amet nibh. Donec sodales sagittis magna. Sed consequat, leo eget bibendum sodales, augue velit cursus nunc, nibh. Donec sodales sagittis magna. Sed consequat, leo eget bibendum sodales, augue velit cursus nunc,

Füssen Füssen Füssen R eutte Reutte Reutte

Wie Wie die die meisten meisten Römer Römer zu zu Fuß Fuß durch durch Europa Europa

CH) rtina (

500

L Landsberg am Lech Landsberg am Lech Schongau Schongau Schongau

Via Claudia Augusta Via Claudia Augusta Via Claudia Augusta Wie die meisten Römer zu Fuß durch Europa

k

A lungo si discusse su come si dovesse rinnovare la strada del Resia. Inffiine si imposero i costruttori moderni e tra il 1852 e il 1856 venne costruita la strada con tornanti e gallerie che viene utilizzata in gran parte ancora oggi. Furono realizzate strade anche in Engadina, verso il Samnaun e per l’attività mineraria nella Platzertal. Il minerale veniva tra l’altro trasportato anche con un apposito impianto a fune. Oltre agli investimenti per le strade, c’erano anche due diversi progetti per un collegamento ferroviario attraverso passo Resia, per cui sarebbero state necessarie numerose gallerie. La posizione strategicamente importante del passo è testimoniata dalla fortezza più settentrionale dell’Austria-Ungheria in direzione dell’Italia.

0

A ugsburg A Augsburg ugsburg

Leitfaden, Leitfaden, Leitfaden,

Mils

erns Schlud erno Slud

PPrruuttzz

erns Schlud erno Slud

n FFaaggggeen Kauns

Neue Verkehrswege

Glurns za Gloren

Imst

CLAVIA AUGUDIA UST A

Malles

VIA CLAUDIA AUGUSTA FlieFßließ

Landec

An

rs Naude schenpass am Re

1910

he rhö ille he e P e ö t SStrraß illerh e rou aißaeP öh v ilülebrehr P die P iller

Stanz

n tatioosta s n e s ß e di Stra ion s n z a st y statGriino wa

S

S

f Bahnhioone staz tion sta gedair

Perjen

3 km

3 km

Projekt Reschen bahn Pläne „Reschen bahn“ progretto ferroviaro planned railway

obadill CLAVTIA AUGUDIA UST A

Mals/

a (CH)

Graun berg Imster

chgau im Vins Graun Venosta n ro u C

Do you believe something to have been different from how it is described here? Do you think something is missing? Write to history@viaclaudia.org and help to ensure the history of the Via Claudia Augusta never stops growing.

Ritenete che la situazione fosse diversa rispetto a quanto viene qui rappresentato? Pensate che manchi qualcosa? Scrivete a amsla storia history@viaclaudia.org ed aiutateci a fare in modo Zche della Via Claudia Augusta non cessi mai di crescere.

Sie sind der Meinung, dass etwas anders war, als es hier dargestellt ist? Sie glauben, dass etwas fehlt? Schreiben Sie an history@viaclaudia.org und helfen Sie mit, dass die Geschichte der Via Claudia Augusta niemals zu wachsen aufhört.

Road and mining

The Roman road largely remained in use in the Middle Ages and modern era. Fortresses such as Pidenegg, Pernegg, Laudegg, Siegmundsriedt, Finstermünz and Naudersberg lined the transport routes. Apart from the main roads, there were almost only mule tracks. As well as self-sufffiicient farming and earnings opportunities in connection with the road, income was also generated by mining – ffiirst in Kaunertal, then in Bergtal and later in Platzertal. Ore was also extracted in Serfaus and smelted in Fließ.

Strada e attività mineraria

Martin

d Fissla nlage ess gungsa Befesti zza / fortr forte t Pfun z

Nel Medioevo e nell’Età moderna si continuò ad utilizzare la strada romana per lunghi tratti. Rocche come Pidenegg, Pernegg, Laudegg, Siegmundsriedt, Finstermünz e Naudersberg costellavano n le vie di rröstevie transito. Al di fuoriKadelle principali Karres c’erano quasi solamente mulattiere. Oltre all’agricoltura per l’autosostentamento e le possibilità di guadagno Arzl imal alla strada, era INN collegate Pitzt a portare entrate, l’attività mineraria dapprima nella Kaunertal, quindi nella Bergtal, in seguito nella Platzertal. Inoltre a Serfaus si estraeva il minerale che veniva trattato a Fließ.

ass henepsia Ressc R o s Pa

erdell

Riednim tal Oberin

Donauwörth Donauwörth Donauwörth

Limes Limes Limes

A VI DIAA AU ST CL GU AU

a

Danke für die Unterstützung/grazie per l‘assistenza/thank you for support: Prof. Dr. Gerald Grabherr (Universität Innsbruck), Christian Sturm, Elisabeth Sturm, Dr. Walter Stefan, Eva Lunger, Joschua Forster, Marco Disarò, ...

2 km

s Pass zum s i o b s s pa 11 % ss vonfino al nzpa % ung 1 ü g ’1 i m l e l r e ss St de Finst ssigestanteo the pa o e up t hmä c c i e a l z g den clin n penady in atio ste enst

Lange wurde diskutiert, wie man die Reschenstraße erneuern soll. Schließlich setzten sich die modernen Baumeister durch und es wurde 1852 - 1856 die Straße mit Kehren und Galerien gebaut, die noch heute über weite Teile in Verwendung ist. Auch ins Engadin, ins Samnaun und zum Bergbau im Platzertal wurden Straßen errichtet. Das Erz wurde außerdem mit einer Materialseilbahn h ser Joc befördert. NebendInvestitionen in die m Stilf Pra a allo Stelvio Straßen, gab auch Prato 2 unterschiedliche Pläne für eine Bahnverbindung über den Reschenpass, für die zahlreiche Tunnel notwendig gewesen wären. Von der strategisch wichtigen Position des Passes zeugt die nördlichste Festung von Österreich-Ungarn gegenüber Italien.

D onau D Donau onau

Road mostly at valley fflloor

er Niuid

rium traß Inut ische S i sosta Römzione dion staua stat dersaed ass p No n h c rm Res

a asm e chius Klaus ermüntz ch t ß n i F ke Brüncte po idge br

o castell g“ per ß r e d u a castle hloß N a (CH)

ke ge brüncte brid po

„Sc

Die Römerstraße wurde im Mittelalter und in der Neuzeit großteils weiter genutzt. Burgen wie Pidenegg, Pernegg, Laudegg, Siegmundsriedt, Finstermünz und Naudersberg säumen die Verkehrsrouten. Abgesehen von den Hauptstraßen gab es fast nur Saumpfade. Neben Landwirtschaft zur Selbstversorgung und Verdienstmöglichkeiten in Verbindung mit der Straße brachte der Bergbau Einkommen — erst im Kaunertal, dann im Berglertal, später im Platzertal. Weiters wurde in Serfaus Erz abgebaut und in Fließ verhüttet.

Owing the narrowness of the valley, which was at risk of rockfall and often entirely flooded by the Inn, the Via Claudia Augusta ran along the slope between Landeck and Fließ, across the Fliesser Platte in which the carts left traces in the rock in the different periods. Back in the valley, the Roman road was then able to continue – with various river crossings – along the valley floor until Altffiinstermünz, as nature narrowed the course of this section of the Inn. From Finstermünz the road climbed steadily at a gradient of 11% up through the gorge to Inutrium, the only road station for which there is written evidence, shortly before reaching its highest point, the Reschen Pass. There are thought to have been two more road stations between Prutz and Pfunds. Fließ and Inutrium were deffiinitely inhabited. Martin

Strada principalmente nel fondovalle

A causa della ristrettezza della valle, minacciata dalla caduta di massi e spesso occupata completamente dal ffiiume Inn, tra Landeck e Fließ la Via Claudia Augusta seguiva il pendio, attraverso la “placca” di Fließ, su cui nelle diverse epoche i carri hanno lasciato le proprie tracce nella roccia. La strada romana poteva quindi dipanarsi nuovamente nella valle ffiino a Altffiinstermünz — varcando alcune volte il ffiiume — attraverso il fondovalle, poiché in quella zona la natura mantiene l’Inn in un corso ristretto. Dopo Finstermünz la strada risale la gola con una costante pendenza dell‘11 %, verso l’unica stazione stradale tramandata nelle fonti scritte, Inutrium, poco prima del punto più Spiss e del passo elevato della strada Resia. C’erano presumibilmente due ulteriori stazioni di sosta tra Prutz e Pfunds. Sicuramente Fließ e Inutrium erano abitate.

ßenStran io stat em Passsta d o vorone di so s i s z Sta del pain a primstatiopnass roatdof the n fPfurndo s

Komp

n sens tatio s Tö n d e n ß zu t a Str.aFPendr ls e u st w ne di soens z f u s o se a g azi z e tö Fiss ei d imt RieS ns n tal prut n u n ri Hiniw l e b O a ation nd Töse de i sul e r f s e B ion a st az ento roaden prutz c i d in polam s of etwe po ation t b c indei tSterflausemen s

Saumpfad sentiero verszum Bergbaugebiet o l‘ footpath to area mineraria mining area

orgen s

Ried o riedt“ l e t s a c l s Sigmunds s o l h c „S e castl ß Serfau

s Vendl

Brucz Prutz

Tesens St. Ge Tösen

Kauns n Fagge

Fiß

Prutz

lerlonegg BucragstPe ernegg“ P „Burg astle c K auns n Fagge

o castelelgg dgg“ u a L e g Bur Laud „Burg astle daids is c LaL

Wegen der Talenge, die steinschlaggefährdet war und oft ganz vom Inn in Anspruch genommen wurde, verlief die Via Claudia Augusta zwischen Landeck und Fließ am Hang entlang, über die Fließer Platte, auf der die Wagen in den verschiedenen Epochen Spuren im Fels hinterließen. Wieder im Tal konnte die Römerstraße dann bis Altffiinstermünz — mit einigen Fluss-Querungen — durch die Talsohle führen, weil die Natur den Inn in dem Bereich in engen Bahnen hielt. Ab Finstermünz stieg die Straße stetig mit 11 % durch die Schlucht hinauf, zur einzigen schriftlich überlieferten Straßenstation Inutrium, kurz vor dem höchsten Punkt der Straße, und dem Reschenpass. Vermutlich gab es 2 weitere Straßenstationen zwischen Prutz und Pfunds. Sicher besiedelt waren Fließ und Inutrium.

l Tobadil

ia fonder hütte g works z l e m Sch n smeltin Urge

Flie

Pians

tuss“e“ s laa tcuk ü l „poon n e sBBrruüncgkoe g p „ n l a l nngtee un ggoe lpao nntge lbriiddge ploo ng br lo Inn In n

Grins

cus sistaecri e sit

k

W ststW rra eg Pilw adegPP la erydaaPPililler sPai ilillersa tltl er e sat er l srarSSaattttelel otut ttte tele lel

I

Landec

e rück Innsbo l‘innn r n rave the i e att ross ponrtidge ac b Ladis

Inn ca egg“ s Landcastle s o l h c „S

k Landecstello

100 nach Christus fer- 100 dopo Cristo d-op n a r B tz vo oitic plagg 100 AD oVd l fi io i oo oa lu r r c t l ficia

Stanz

Straße über die Pillerhöhe

Strasse meist in Talsohle

1530

e höh ler e l i P öh e ße rh ut ra ille he ro t S a P hö vi ller Pi o l “ l g e t g ß s e o n IA Scchal loß PideV h g c g P„iSdenetle CLAUDIA Fließs cas AUGUSTA

s Zamb “ enstein Schrof stle g r u B a „ oc castell Stancz r Andey sse u f o r P

n tatiosta s n e ß so Straione diion e t e mutbile stazad stat vero o a cke pr ebsumed r Gasthrgoof BProüntgee id e pr Albn n Fließ ß Br

Zams


Inn

CL VIA AU AUDIA GU STA

Inn

e dig

ahn iale eilb ter ials ma lift ter r il ble Ma ia pe s ca iv d fun goo

t bie a ge ri au nera rgb mi a Be rea are um l‘a ng e z so ini aß ver o m Str rada oad t st r

444Karten 4Karten 4Karten 4Karten 4Karten 4Karten 4Karten 4Karten 4Karten über 4Karten über 4Karten über 4Karten über 4Karten über 4Karten über 4Karten die über 4Karten die über 4Karten die über 4Karten die über 4Karten Jahrtausende die über 4Karten Jahrtausende die über 4Karten Jahrtausende die über 4Karten Jahrtausende die über 4Karten Jahrtausende die über 4Karten Jahrtausende die über 4Karten Jahrtausende die über 4Karten Jahrtausende die über 4Karten Jahrtausende die über 4Karten Jahrtausende die über 4Karten Jahrtausende die über 4Karten Jahrtausende die über 4Karten Jahrtausende die über 4Karten Jahrtausende die über 4Karten Jahrtausende die über 4Karten Jahrtausende die über 4Karten Jahrtausende die über 4Karten Jahrtausende die über 4Karten Jahrtausende die über 4Karten Jahrtausende die über 4Karten Jahrtausende die über 4Karten Jahrtausende die über 4Karten Jahrtausende die über 4Karten Jahrtausende die über 4Karten Jahrtausende die über 4Karten Jahrtausende die über 4Karten Jahrtausende die über 4Karten Jahrtausende die über 4Karten Jahrtausende die über 4Karten Jahrtausende die über 4Karten Jahrtausende die über Karten Jahrtausende die über Karten Jahrtausende die über Jahrtausende die über Jahrtausende die über Jahrtausende die über Jahrtausende die über Jahrtausende die über Jahrtausende die über Jahrtausende die über Jahrtausende die über Jahrtausende die Jahrtausende die Jahrtausende die Jahrtausende die Jahrtausende die Jahrtausende die Jahrtausende Jahrtausende Jahrtausende Jahrtausende 444mappe 4mappe 4mappe 4mappe 4mappe 4mappe 4mappe 4mappe 4mappe attraverso 4mappe attraverso 4mappe attraverso 4mappe attraverso 4mappe attraverso 4mappe attraverso 4mappe attraverso 4mappe attraverso 4mappe attraverso 4mappe attraverso 4mappe attraverso 4mappe attraverso 4mappe attraverso 4mappe attraverso i4mappe attraverso imillenni 4mappe attraverso imillenni 4mappe attraverso imillenni 4mappe attraverso imillenni 4mappe attraverso imillenni 4mappe attraverso imillenni 4mappe attraverso imillenni 4mappe attraverso imillenni 4mappe attraverso imillenni 4mappe attraverso imillenni 4mappe attraverso imillenni 4mappe attraverso imillenni 4mappe attraverso imillenni 4mappe attraverso imillenni 4mappe attraverso imillenni 4mappe attraverso imillenni 4mappe attraverso imillenni 4mappe attraverso imillenni 4mappe attraverso imillenni 4mappe attraverso imillenni 4mappe attraverso imillenni 4mappe attraverso imillenni 4mappe attraverso imillenni 4mappe attraverso imillenni 4mappe attraverso imillenni 4mappe attraverso imillenni 4mappe attraverso imillenni mappe attraverso imillenni mappe attraverso imillenni attraverso imillenni attraverso imillenni attraverso imillenni attraverso imillenni attraverso imillenni attraverso imillenni attraverso imillenni attraverso imillenni imillenni imillenni imillenni imillenni imillenni imillenni imillenni imillenni imillenni imillenni imillenni imillenni imillenni millenni 1millennia Kmillennia 30 Rg 444maps 4maps 4maps 4maps 4maps 4maps 4maps 4across maps 4across maps 4across maps 4across maps 4across maps 4across maps 4across maps 4across maps 4across maps the 4across maps the 4across maps the 4across maps the 4across maps the millennia 4across maps the millennia 4across maps the millennia 4across maps the millennia 4across maps the millennia 4across maps the millennia 4across maps the millennia 4across maps the millennia 4across maps the millennia 4across maps the millennia 4across maps the millennia 4across maps the millennia 4across maps the millennia 4across maps the millennia 4across maps the millennia 4across maps the millennia 4across maps the millennia 4across maps the millennia 4across maps the millennia 4across maps the millennia 4across maps the millennia 4across maps the millennia 4across maps the millennia 4across maps the millennia 4across maps the millennia 4across maps the millennia 4across maps the 4across maps the millennia 4across maps the 4across maps the millennia across maps the millennia across maps the millennia across the millennia across the millennia across the millennia across the millennia across the millennia across the millennia across the millennia the millennia the millennia the millennia the millennia the millennia the millennia the millennia the millennia millennia millennia millennia millennia

270 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD AD 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000

270 270 n. Chr. 270 n. Chr. 270 n. Chr. 270 n. Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. n. 1504 Chr. 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1504 1890 1504 1890 1504 1890 1504 189018901890189018901890 2018 2018 2018 —2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 —1:50.000 —1:50.000 1:50.000 270 270 dopo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo dopo Christo Christo 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000

Altenstadt Altenstadt Altenstadt Altenstadt Altenstadt Altenstadt Altenstadt Altenstadt Altenstadt —Altenstadt —Schongau Altenstadt —Schongau Altenstadt —Schongau Altenstadt —Schongau Altenstadt —Schongau Altenstadt —Schongau Altenstadt —Schongau Altenstadt —Schongau Altenstadt ——Schongau Altenstadt ——Schongau Altenstadt —Peiting —Schongau Altenstadt —Peiting —Schongau Altenstadt —Peiting —Schongau Altenstadt —Peiting —Schongau Altenstadt —Peiting —Schongau Altenstadt —Peiting —Schongau Altenstadt —Peiting —Schongau Altenstadt —Peiting Auerberg —Schongau Altenstadt —Peiting Auerberg —Schongau Altenstadt —Peiting Auerberg —Schongau Altenstadt —Peiting Auerberg —Schongau Altenstadt —Peiting Auerberg —Schongau Altenstadt —Peiting Auerberg —Schongau Altenstadt —Peiting Auerberg —Schongau Altenstadt —Peiting Auerberg —Schongau Altenstadt —Peiting Auerberg —Schongau Altenstadt —Peiting Auerberg —Schongau Altenstadt —Peiting Auerberg —Schongau Altenstadt —Peiting Auerberg —Schongau Altenstadt —Peiting Auerberg —Schongau Altenstadt —Peiting Auerberg —Schongau Altenstadt —Peiting Auerberg —Schongau Altenstadt —Peiting Auerberg —Schongau Altenstadt —Peiting Auerberg —Schongau Altenstadt —Peiting Auerberg —Schongau Altenstadt —Peiting Auerberg —Schongau Altenstadt —Peiting Auerberg —Schongau Altenstadt —Peiting Auerberg —Schongau Altenstadt —Peiting —Schongau Altenstadt —Peiting Auerberg —Schongau Altenstadt —Peiting Auerberg —Schongau Altenstadt —Peiting Auerberg —Schongau —Peiting Auerberg —Schongau —Peiting Auerberg —Schongau —Peiting Auerberg —Schongau —Peiting Auerberg —Schongau —Peiting Auerberg —Schongau —Peiting Auerberg —Schongau —Peiting Auerberg —Schongau —Peiting Auerberg —Schongau Peiting Auerberg —Schongau Peiting Auerberg —Peiting Auerberg —Peiting —Peiting Auerberg —Peiting Auerberg —Peiting Auerberg —Peiting Auerberg —Peiting Auerberg —Peiting Auerberg —Peiting Auerberg —30 Auerberg —Auerberg —Auerberg —Auerberg —Auerberg —Auerberg —Auerberg ———————— 1Auerberg m g—Auerberg Forggensee Forggensee Forggensee Forggensee Forggensee Forggensee Forggensee Forggensee Forggensee Forggensee —Forggensee —Füssen Forggensee —Füssen Forggensee —Füssen Forggensee —Füssen Forggensee —Füssen Forggensee —Füssen Forggensee ——Füssen Forggensee ——Füssen Forggensee Neuschwanstein ——Füssen Forggensee Neuschwanstein ——Füssen Forggensee Neuschwanstein ——Füssen Forggensee Neuschwanstein ——Füssen Forggensee Neuschwanstein ——Füssen Forggensee Neuschwanstein ——Füssen Forggensee Neuschwanstein ——Füssen Forggensee Neuschwanstein ——Füssen Forggensee Neuschwanstein ——Füssen Forggensee Neuschwanstein ——Füssen Forggensee Neuschwanstein ——Füssen Forggensee Neuschwanstein ——Füssen Forggensee Neuschwanstein ——Füssen —Forggensee Neuschwanstein ——Füssen —Forggensee Neuschwanstein ——Füssen —Forggensee Neuschwanstein ——Füssen —Forggensee Neuschwanstein ——Füssen —Forggensee Neuschwanstein ——Füssen —Forggensee Neuschwanstein ——Füssen —Forggensee Neuschwanstein ——Füssen —Forggensee Neuschwanstein ——Füssen —Forggensee Neuschwanstein ——Füssen —Forggensee Neuschwanstein ——Füssen —Forggensee Neuschwanstein ——Füssen —Forggensee Neuschwanstein ——Füssen —Forggensee Neuschwanstein ——Füssen —Forggensee Neuschwanstein ——Füssen —Forggensee Neuschwanstein ——Füssen —Forggensee Neuschwanstein ——Füssen —Forggensee Neuschwanstein ——Füssen —Forggensee Neuschwanstein ——Füssen —Forggensee Neuschwanstein ——Füssen —Forggensee Neuschwanstein ——Füssen —Neuschwanstein ——Füssen —Neuschwanstein ——Füssen —Neuschwanstein ——Füssen —Neuschwanstein ——Füssen —Neuschwanstein ——Füssen —Neuschwanstein ——Füssen —Neuschwanstein ——Füssen —Neuschwanstein ——Füssen —Neuschwanstein ——Füssen —Neuschwanstein —Füssen —Neuschwanstein ——Neuschwanstein —Neuschwanstein ——Neuschwanstein ——Neuschwanstein ——Neuschwanstein ——Neuschwanstein —Neuschwanstein ————————————— Naturffl Naturffl Naturffl Naturffl Naturffl lNaturffl uss lNaturffl uss lNaturffl uss lNaturffl uss Lech lNaturffl uss Lech lNaturffl uss Lech lNaturffl uss Lech lNaturffl —uss Lech lNaturffl —uss Lech Reutte lNaturffl —uss Lech Reutte lNaturffl —uss Lech Reutte lNaturffl —uss Lech Reutte lNaturffl —uss Lech Reutte lNaturffl —uss Lech Reutte lNaturffl —uss Lech Reutte lNaturffl —uss Lech Reutte lEhrenberg Naturffl —uss Lech Reutte lEhrenberg Naturffl —uss Lech Reutte lEhrenberg Naturffl —uss Lech Reutte lEhrenberg Naturffl —uss Lech Reutte lEhrenberg Naturffl —uss Lech Reutte lEhrenberg Naturffl —uss Lech Reutte lEhrenberg Naturffl —uss Lech Reutte lEhrenberg Naturffl —uss Lech Reutte lEhrenberg Naturffl —uss Lech Reutte lEhrenberg Naturffl —uss Lech Reutte lEhrenberg Naturffl —uss Lech Reutte lEhrenberg Naturffl —uss Lech Reutte lEhrenberg Naturffl —uss Lech Reutte lEhrenberg Naturffl —uss Lech Reutte lEhrenberg Naturffl —uss Lech Reutte lEhrenberg Naturffl —uss Lech Reutte lEhrenberg Naturffl —uss Lech Reutte lEhrenberg Naturffl —uss Lech Reutte lEhrenberg Naturffl —uss Lech Reutte lEhrenberg Naturffl —uss Lech Reutte lEhrenberg Naturffl —uss Lech Reutte lEhrenberg Naturffl —uss Lech Reutte lEhrenberg Naturffl —uss Lech Reutte lEhrenberg Naturffl —uss Lech Reutte lEhrenberg Naturffl —uss Lech Reutte lEhrenberg Naturffl —uss Lech Reutte lEhrenberg Naturffl —uss Lech lEhrenberg Naturffl —uss Lech Reutte lEhrenberg Naturffl —uss Lech Reutte lEhrenberg Naturffl —uss Lech Reutte lEhrenberg —uss Lech Reutte lEhrenberg —uss Lech Reutte lEhrenberg —uss Lech Reutte lEhrenberg —uss Lech Reutte lEhrenberg —uss Lech Reutte Ehrenberg —Lech Reutte Ehrenberg —Lech Reutte Ehrenberg —Lech Reutte Ehrenberg —Reutte Ehrenberg —Reutte Ehrenberg —Reutte Ehrenberg —Reutte Ehrenberg —Reutte Ehrenberg —Ehrenberg —Ehrenberg —Ehrenberg —Ehrenberg —Ehrenberg —Ehrenberg Ehrenberg 1Reutte m 30 g

270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 1504 270 1504 270 1504 270 1504 270 1504 270 1504 270 1890 1504 270 1890 1504 270 1890 1504 270 1890 1504 270 1890 2018 1504 270 1890 2018 1504 270 1890 2018 1504 270 1890 2018 1504 270 1890 2018 1504 270 1890 2018 1504 270 1890 2018 1504 270 1890 2018 1504 270 1890 2018 1504 270 1890 2018 1504 270 1890 2018 1504 270 1890 2018 1504 270 1890 2018 1504 270 1890 2018 1504 270 1890 2018 1504 270 1890 2018 1504 270 1890 2018 1504 270 1890 2018 1504 270 1890 2018 1504 270 1890 2018 1504 270 1890 2018 1504 270 1890 2018 1504 270 1890 2018 1504 1890 2018 1504 1890 2018 1504 1890 2018 1504 1890 2018 1504 1890 2018 1504 1890 2018 1504 1890 2018 1504 1890 2018 1504 1890 2018 1504 1890 2018 1504 1890 2018 1504 1890 2018 1504 1890 2018 1504 1890 2018 1504 1890 2018 1504 1890 2018 1504 1890 2018 1504 1890 2018 1504 1890 2018 1890 2018 1890 2018 1890 2018 1890 2018 1890 2018 2018 2018 2018 2018

0000000500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 01000 500 01000 500 01000 500 01000 500 01000 500 01000 500 01000 500 01000 500 1500 01000 500 1500 01000 500 1500 01000 500 1500 01000 500 1500 01000 500 1500 01000 500 1500 01000 500 1500 01000 2000 500 1500 01000 2000 500 1500 01000 2000 500 1500 01000 2000 500 1500 01000 2000 500 1500 01000 2000 500 1500 01000 2000 500 1500 01000 2000 500 1500 01000 2000 500 1500 01000 2000 500 1500 01000 2000 500 1500 01000 2000 500 1500 01000 2000 500 1500 01000 2000 500 1500 01000 2000 500 1500 01000 2000 500 1500 01000 2000 500 1500 01000 2000 500 1500 01000 2000 500 1500 01000 2000 500 1500 01000 2000 500 1500 01000 2000 500 1500 1000 2000 500 1500 1000 2000 500 1500 1000 2000 500 1500 1000 2000 500 1500 1000 2000 500 1500 1000 2000 500 1500 1000 2000 1500 1000 2000 1500 1000 2000 1500 1000 2000 1500 1000 2000 1500 1000 2000 1500 1000 2000 1500 1000 2000 1500 2000 1500 2000 1500 2000 1500 2000 1500 2000 1500 2000 1500 2000 1500 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000

Je verkauft Je verkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft e€€Karte e€€Karte Karte Karte 1 €€Karte 1für€€Karte 1für€€Karte 1für€€Karte 1für€€Karte 1für€€Karte 1für€€Karte 1für€€Karte 1für€€Karte 1für€€Karte 1für€€Karte 1für€€Karte 1für€€Karte 1für€€Karte 1für€€Karte 1für€€Karte 1für€€Karte 1für€€Karte 1für€€Karte 1für€€Karte 1für€€Karte 1für€€Karte 1für€€Karte 1für€€Karte 1für€€Karte 1für€€Karte 1für€€Karte 1für€€Karte 1für€€Karte 1für€€Karte 1für€€Karte 1für€€Karte 1für€€Karte 1für€€Karte 1für€€Karte 1für€€Karte 1für€€Karte 1für€€Karte 1für€€Karte 1für€€Karte 1für€€Karte 1für€€Karte 1für€€Karte 1für€€Karte 1für€€Karte 1für€€Karte 1für€€Karte 1für 1für 1für€€die 1für€€die für die Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch die die die die die die die die die die die die die die die die die die die die die die die die die die die die die die die die die die die die die die die die die die die die die die die die ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung der der der der der der der der der der der der der der der der der der der der der der der der der der der der der der der der der der der der der der der der der der der der der der der der der der der Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Per ogni Per ogni Per ogni Per ogni Per ogni Per ogni Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per ogni ogni ogni ogni ogni ogni ogni ogni ogni ogni ogni ogni ogni ogni ogni ogni ogni ogni ogni ogni ogni ogni ogni ogni ogni ogni ogni ogni ogni ogni ogni ogni ogni ogni ogni ogni ogni ogni ogni ogni ogni ogni ogni ogni ogni mappa mappa mappa mappa mappa mappa mappa mappa mappa mappa mappa mappa mappa mappa mappa mappa mappa mappa mappa mappa mappa mappa mappa mappa mappa mappa mappa mappa mappa mappa mappa mappa mappa mappa mappa mappa mappa mappa mappa mappa mappa mappa mappa mappa mappa mappa mappa mappa mappa mappa mappa 1venduta 1venduta 1venduta 1venduta 1venduta 1venduta 1venduta 1venduta 1venduta 1venduta 1venduta 1venduta 1venduta 1venduta 1venduta 1venduta 1venduta 1venduta 1venduta 1venduta 1venduta 1venduta 1venduta 1venduta 1venduta 1venduta 1venduta 1venduta 1venduta 1venduta 1venduta 1venduta 1venduta 1venduta 1venduta 1venduta 1venduta 1venduta 1venduta 1venduta 1venduta 1venduta 1venduta 1venduta 1venduta 1venduta 1venduta la ricerca la ricerca ladella ladella lavenduta lavenduta la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la €€ricerca €€ricerca €€ricerca €€ricerca €€ricerca €€ricerca €€ricerca €€ricerca €€ricerca €€ricerca €€ricerca €€ricerca €€ricerca €€ricerca €€ricerca €€ricerca €€ricerca €€ricerca €€ricerca €€ricerca €€ricerca €€ricerca €€ricerca €€ricerca €€ricerca €€ricerca €€ricerca €€ricerca €€ricerca €€ricerca €€ricerca €€ricerca €€ricerca €€ricerca €€ricerca €€ricerca €€ricerca €€ricerca €€ricerca €€ricerca €€ricerca €€ricerca €€ricerca €€ricerca €€ricerca €€ 1venduta €€ 1venduta ricerca ricerca ricerca ricerca per per per per per per per per per per per per per per per per per per per per per per per per per per per per per per per per per per per per per per per per per per per per per per per€€ per€€ 1per€€ 1per€€ per della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della Via Via Via ViaAugusta ViaAugusta ViaAugusta ViaAugusta ViaAugusta ViaAugusta ViaAugusta ViaAugusta ViaAugusta ViaAugusta ViaAugusta ViaAugusta ViaAugusta ViaAugusta ViaAugusta ViaAugusta ViaAugusta ViaAugusta ViaAugusta ViaAugusta ViaAugusta ViaAugusta ViaAugusta ViaAugusta ViaAugusta ViaAugusta ViaAugusta ViaAugusta ViaAugusta ViaAugusta ViaAugusta ViaAugusta ViaAugusta ViaAugusta ViaAugusta ViaAugusta ViaAugusta ViaAugusta ViaAugusta ViaAugusta ViaAugusta ViaAugusta ViaAugusta ViaAugusta ViaAugusta ViaAugusta ViaAugusta ViaAugusta Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Augusta Augusta Augusta 1 €€ 1for€€research 1for€€research 1for€€research 1for€€research 1for€€research 1for 1for€€research 1for€€research 1for€€research 1for€€research 1for€€research 1for€€research 1for€€research 1for€€research 1for€€research 1for€€research 1for€€research 1for€€research 1for€€research 1for€€research 1for€€research 1for€€research 1for€€research 1for€€research 1for€€research 1for€€research 1for€€research 1for€€research 1for€€research 1for€€research 1for€€research 1for€€research 1for€€research 1for€€research 1for€€research 1for€€research 1for€€research 1for€€research 1for€€research 1for€€research 1for€€research 1for€€research 1for€€research 1for€€research 1for€€research 1for€€research 1for€€research 1for€€research 1for€€research 1for€€research €€research for research of theofVia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theClaudia Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Claudia Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta for each for each for for for for for for for for for for for for for for for for for for for for for for for for for for for for for for for for for for for for for for for for for for for for for for for for for mapeach map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldmap sold sold

CL VIA AU AUD GU IA STA

h/A

c Ets

E IG

D

/A H

SC

ET

Ostsee Ostsee

Reise-Leitfaden Reise-Leitfaden Reise-Leitfaden Reise-Leitfaden ViaViaVia Claudia Via Claudia Claudia Claudia Augusta Augusta Augusta Augusta per per per Rad per Rad Rad Rad

S se na aum foo ntie ch S pfad tpa ro p pis th er S s to pi Sp ss iss pro Ba gre hnpl railwtto fer an 190 ay p rovia 7 lan ro 19 190 07 7 prog Bah rett n-Pla railw o fer n 191 ay p rovia 8 lan ro 19 191 18 8

LimesLimes

Augsburg Augsburg

Donauwörth Donauwörth

Nordsee Nordsee

Leitfaden Leitfaden

Deutschland Deutschland DonauDonau

Po Po Mare Mare Mar Ligure Mar LigureItaly Italy Adriatico Adriatico

Österreich Österreich

für für eineeine spannende spannende Erlebnisreise Erlebnisreise

Via ViaClaudia Claudia Augusta Augusta

mitmitAuto, Auto,Camper, Camper,Bus Bus... ...aufauf malerischen malerischenLandLand-und undBergstraßen Bergstraßen

Karten Karten im Format im Format 1:50.000, 1:50.000, die die einen einen guten guten Eindruck Eindruck vonvon derder großen großen Vielfalt Vielfalt an Landschaften an Landschaften geben; geben; Geschichte; Geschichte; eineeine bunte bunte Auswahl Auswahl an an Sehenswürdigkeiten; Sehenswürdigkeiten; überüber 200200 Gastgeber, Gastgeber, die die sichsich aufauf Sie Sie freuen. freuen.

seitung Aufber e anlag nto di impia zione lavora ssing proce plant

Reise-Leitfaden Via Claudia Augusta per Auto, Camper, Bus, ... Reise-Leitfaden Via Claudia Augusta per Auto, Camper, Bus, ...

die bunte Vielfalt an Regionen entlang der Via Claudia Augusta während ein paar Tagen Urlaub oder bei einem Ausffllug entdecken — mit dem Rad, zu Fuß oder mit dem Auto. 4 Karten durch die Jahrtausende erzählen die Geschichte der Regionen, helfen die Routen zu ffiinden, die sie durchqueren und zeigen ihnen die Sehenswürdigkeiten und Besonderheiten

Straße nach Samnaun Straße ins Engadinin strada per Samnaun gad road to Samnaun l‘En strada per road to the Engadine Inn

DD onauonau

TT

FF

BB BB

FF RR PP

overetoovereto

MM are are Adriatico Adriatico

Po Po reviso reviso MareMare ItaliaItalia Adriatico Mar Ligure Mar Ligure Adriatico AltinoAltino erona erona

Altinate Altinate

e Etsch/Adig

Karten im Format 1:50.000, einen guten Eindruck großen Karten im Format 1:50.000, die die einen guten Eindruck vonvon derder großen Vielfalt an Landschaften geben; Geschichte; bunte Auswahl Vielfalt an Landschaften geben; Geschichte; eineeine bunte Auswahl an an Sehenswürdigkeiten; radfreundliche Gastgeber. Sehenswürdigkeiten; überüber 200200 radfreundliche Gastgeber.

stigliastiglia

1/2 ViaViaClaudia ClaudiaAugusta Augusta 1/2 Venezia Venezia (Donau- Alpen - Alpen- Trento - Trento- Altino - AltinobeibeiVenedig) Venedig)O O PoPo (Donau

s

zu Fuß reisen, wie der Großteil der Römer — Reise-Leitfäden zur Fern-Wander-Route Via Claudia Augusta von Bayern über die Alpen nach Italien

A VI DIA AU TA CL GUS AU

Pl pro äne „ g R pla retto esch nne fe enb d r rro ahn ailw via “ ay ro

Inn

Reiseführer Reiseführer

ViaViaClaudia ClaudiaAugusta Augusta

Auto, Auto, Camper, Camper, Bus,Bus, ... ...

Leitfaden Leitfaden

TT

Lorem Lorem ipsum ipsum dolordolor sit amet, sit amet, consectetuer consectetuer adipiscing adipiscing elit. elit. Aenean Aenean commodo commodo ligulaligula egeteget dolor.dolor. Aenean Aenean massa. massa. CumCum sociis sociis natoque natoque Landsberg Landsberg am Lech am Lech penatibus penatibus et magnis et magnis dis parturient dis parturient montes, montes, nascetur nascetur ridiculus ridiculus mus.mus. Donec Donec quamquam felis,felis, ultricies ultricies nec,nec, pellentesque pellentesque eu, pretium eu, pretium quis,quis, sem.sem. NullaNulla consequat consequat massa massa quisquis enim.enim. Donec Donec pedepede justo, justo, S chongau Schongau fringilla fringilla vel, aliquet vel, aliquet nec,nec, vulputate vulputate eget,eget, arcu.arcu. In enim In enim justo, justo, FüssenFüssen rhoncus rhoncus ut, imperdiet ut, imperdiet a, venenatis a, venenatis vitae,vitae, justo. justo. Nullam Nullam dictum dictum felisfelis ReutteReutte eu pede eu pede mollis mollis pretium. pretium. Integer Integer tincidunt. tincidunt. CrasCras dapibus. dapibus. Vivamus Vivamus elementum elementum semper semper nisi.nisi. Aenean Aenean vulputate vulputate eleifend eleifend tellus. tellus. Aenean Aenean ernpass ernpass leo ligula, leo ligula, porttitor porttitor eu, consequat eu, consequat vitae,vitae, eleifend eleifend ac, enim. ac, enim. Aliquam Aliquam Landeck Landeck Imst Imst loremlorem ante,ante, dapibus dapibus in, viverra in, viverra quis,quis, feugiat feugiat a, tellus. a, tellus. Phasellus Phasellus eschenpass eschenpass viverra viverra nulla nulla ut metus ut metus varius varius laoreet. laoreet. Quisque Quisque rutrum. rutrum. Aenean Aenean gelungene Radreise für für eineeine gelungene Radreise assoasso ResiaResia imperdiet. imperdiet. Etiam Etiam ultricies ultricies nisi vel nisiaugue. vel augue. Curabitur Curabitur ullamcorper ullamcorper Ostsee Ostsee 2014 Algund LCaput agundo L2014Caput agundo ultricies ultricies nisi.nisi. NamNam egeteget dui. Etiam dui. Etiam rhoncus. rhoncus. Maecenas Maecenas tempus, tempus, Nordsee Nordsee Algund Meran MM eranerano Merano tellustellus egeteget condimentum condimentum rhoncus, rhoncus, semsem quamquam semper semper libero, libero, sit sit Schlanders Schlanders ametamet adipiscing adipiscing semsem neque neque sed sed ipsum. ipsum. NamNam quamquam nunc,nunc, blandit blandit Silandro Silandro ozenozen vel, luctus vel, luctus pulvinar, pulvinar, hendrerit hendrerit id, lorem. id, lorem. Maecenas Maecenas nec nec odioodio et ante et ante olzano olzano tincidunt tincidunt tempus. tempus. Donec Donec vitaevitae sapien sapien ut libero ut libero venenatis venenatis faucibus. faucibus. Mezzocorona M ezzocorona Deutschland Deutschland Neumarkt Neumarkt EgnaEgna Nullam Nullam quisquis ante.ante. Etiam Etiam sit amet sit amet orci orci egeteget eroseros faucibus faucibus tincidunt. tincidunt. DonauDonau orgo Valsugana DuisDuis leo. Sed leo. Sed fringilla fringilla mauris mauris sit amet sit amet nibh.nibh. Donec Donec sodales sodales sagittis sagittis rentorento BorgoBValsugana eltreeltre Österreich Österreich PerginePergine Valsugana Valsugana magna. magna. Sed Sed consequat, consequat, leo eget leo eget bibendum bibendum sodales, sodales, augue augue velitvelit cursus cursus nunc,nunc, Conegliano Conegliano

ViaClaudia Claudia Via Augusta Augusta

R R leichtester Alpenübergang leichtester Alpenübergang Sollten Sollten Sie Feedback Sie Feedback oderoder Vorschläge Vorschläge zur Weiterentwicklung zur Weiterentwicklung des des VV Reiseführers Reiseführers haben, haben, lassen lassen Sie es Sieuns es uns wissen! wissen! Touren-Radfahrer fürfürTouren-Radfahrer

dige Etsch/A

VIA CLAUDIA AUGUSTA

C V Aulau ia gu di st a a

INN

A

ESI

DI R

2 km

VIA CLAUD AUGU IA STA

O AG

Reiseführer Reiseführer

ClaudiaAugusta Augusta ViaViaClaudia

Auto, Camper, Auto, Camper, Bus,Bus, ... ...

Lorem ipsum sit amet, consectetuer adipiscing Aenean Lorem ipsum dolordolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. elit. Aenean commodo Aenean massa. sociis natoque commodo ligulaligula egeteget dolor.dolor. Aenean massa. CumCum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus Donec ultricies pellentesque eu, pretium mus.mus. Donec quamquam felis,felis, ultricies nec,nec, pellentesque eu, pretium consequat massa Donec justo, quis,quis, sem.sem. NullaNulla consequat massa quisquis enim.enim. Donec pedepede justo, fringilla vel, aliquet vulputate In enim justo, fringilla vel, aliquet nec,nec, vulputate eget,eget, arcu.arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis justo. Nullam dictum rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae,vitae, justo. Nullam dictum felisfelis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. dapibus. Vivamus eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. CrasCras dapibus. Vivamus elementum semper Aenean vulputate eleifend tellus. Aenean elementum semper nisi.nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat eleifend ac, enim. Aliquam leo ligula, porttitor eu, consequat vitae,vitae, eleifend ac, enim. Aliquam dapibus in, viverra feugiat a, tellus. Phasellus loremlorem ante,ante, dapibus in, viverra quis,quis, feugiat a, tellus. Phasellus viverra ut metus varius laoreet. Quisque rutrum. Aenean viverra nullanulla ut metus varius laoreet. Quisque rutrum. Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisiaugue. vel augue. Curabitur ullamcorper imperdiet. Etiam ultricies nisi vel Curabitur ullamcorper ultricies dui. Etiam rhoncus. Maecenas tempus, ultricies nisi.nisi. NamNam egeteget dui. Etiam rhoncus. Maecenas tempus, condimentum rhoncus, semper libero, tellustellus egeteget condimentum rhoncus, semsem quamquam semper libero, sit sit adipiscing neque ipsum. blandit ametamet adipiscing semsem neque sed sed ipsum. NamNam quamquam nunc,nunc, blandit vel, luctus pulvinar, hendrerit id, lorem. Maecenas et ante vel, luctus pulvinar, hendrerit id, lorem. Maecenas nec nec odioodio et ante tincidunt tempus. Donec sapien ut libero venenatis faucibus. tincidunt tempus. Donec vitaevitae sapien ut libero venenatis faucibus. Nullam Etiam sit amet faucibus tincidunt. Nullam quisquis ante.ante. Etiam sit amet orci orci egeteget eroseros faucibus tincidunt. leo. Sed fringilla mauris sit amet Donec sodales sagittis DuisDuis leo. Sed fringilla mauris sit amet nibh.nibh. Donec sodales sagittis magna. consequat, leo eget bibendum sodales, augue magna. Sed Sed consequat, leo eget bibendum sodales, augue velitvelit cursus cursus nunc,nunc,

Sollten Sie Vorschläge zur Weiterentwicklung Reiseführers Sollten Sie Vorschläge zur Weiterentwicklung des des Reiseführers haben, lassen Sieuns es uns wissen! haben, lassen Sie es wissen!

Reise-Leitfaden Via Claudia Augusta per Rad Reise-Leitfaden Via Claudia Augusta per Rad

Inn

ClaVia ud Aug ustia a

Inn

Inn

rtal

CL VIA AU AUD GU IA STA

Bergle S sen aump tier fad o v na ers ch o S Spi piss ss ( / fo Gem otp eind ath e N to S iu piss ider s)

Inn

Straße und Bergbau In n

CL VIA AU AUD GU IA STA

Inn Inn

CL VIA AU AUDIA GU STA CL VIA AU AUDIA GU STA

Inn

In n

A VI DIAA AU ST CL GU AU

/L

A

ESI

DI R

Tösen

die Via Claudia Augusta mit Auto, Camper, Bus, ... entdecken — mit dem Reise-Leitfaden auf den schönsten Straßen zu den zahlreichen Sehenswürdigkeiten

/L

SEE

N CHE

RES

O AG

VIADIA U A CLAGUST AU

chg im Vins Graun Venosta Curon

A

ESI

DI R

N

1 km

Landeck — Fließ — Naturpark Kaunergrat — Kaunertal — Prutz — Ried im Oberinntal — Tösens — Pfunds — Altfiffiinstermünz — Nauders — Reschenpass — Reschensee — Haidersee

e nsperr Straßceo stradale c lo b block road

rtal Platze 0 50 m) user (2 Berghä ei minatori case ds‘ houses miner

Pfunds

1 km

1 km

ET

scoprire la grandissima varietà delle regioni lungo la Via Claudia Augusta in occasione di un paio di giorni di vacanza o di una gita – in bicicletta, a piedi oppure in auto. 4 mappe attraverso i millenn i raccontano la storia della regione ed aiutano a trovare i percorsi che le attraversano, indicandovi i luoghi da vedere e le loro particolarità

New transport routes

au

4 Karten über die Jahrtausende 4 mappe attraverso i millenni 4 maps across the millennia

Ma

EE NS CHE RES

O AG

Karten im Format 1:35.000, die einen guten Eindruck von der großen Vielfalt an Landschaften geben; Karten im Format 1:35.000, die einen guten Eindruck von der Vielfalt andie Landschaften Geschichte; eine bunte Auswahl an Sehenswürdigkeiten; übergroßen 200 Gastgeber, sich auf Siegeben; freuen. Karten im Format 1:35.000, die einen guten Eindruck von der Vielfalt andie Landschaften Geschichte; eine bunte Auswahl an Sehenswürdigkeiten; übergroßen 200 Gastgeber, sich auf Siegeben; freuen. Geschichte; eine bunte Auswahl an Sehenswürdigkeiten; über 200 Gastgeber, die sich auf Sie freuen.

Mareare M are AM driatico A Adriatico driatico

N

N

H SC

Laas Lasa

Fiss

viaggiare a piedi, come faceva la maggior parte dei Romani — le guide sul percorso pedonale del­la Via Claudia Augusta dalla Baviera all‘Italia attraverso le Alpi

A

V enezia V Venezia enezia Poo P P o

Ostiglia Ostiglia Ostiglia Ostiglia

ies

/

Fendels

VIA IA D CLAUUSTA AUG

scoprire la Via Claudia Augusta in auto, camper, bus, ... — con la guida sulle strade più belle verso i tanti luoghi da visitare

ltino ltino ltino

A VI DIA AU TA CL GUS AU

/L

EE NS CHE RES

Reise-Leitfäden zum leichtesten Alpenübergang für Tourenradfahrer, der Radroute Via Claudia Augusta von der Donau an die Adria bzw. zum Fluss Po

le guide per l‘attraversamento delle Alpi più facile per i cicloturisti, la via ciclabile della Via Claudia Augusta dal Danubio all‘Adriatico o al Po

onegliano

Schönw

E IG D A

Ladis

take a couple of days‘ holiday or make an excursion to discover the rich variety of regions along the Via Claudia Augusta — by bike, on foot or by car. 4 maps through the millennia explain the history of the region, help you fiffiind the routes and show you the sights and special features

TTAreviso reviso A

Inn

z Tarren

A VI DIA AU TA CL GUS AU

W W Wie die meisten Römer zu Fuß durch Europa Wie Wie die die meisten meisten Römer Römer zu zu Fuß Fuß durch durch Europa Europa 3/4 Reschenpass -- Vinschgau - Meran -- Bozen - Trento 3/4 3/4 Reschenpass Reschenpass - Vinschgau Vinschgau -- Meran Meran - Bozen Bozen -- Trento Trento

Conegliano Conegliano TConegliano reviso

2000

Glurns za Gloren

travel on foot as most Romans did — with the travel guides to the Via Claudia Augusta long-distance path from Bavaria across the Alps to Italy

ergine Valsugana Valsugana ergineorgo Valsugana

TTrento rento

e

Idee und Umsetzung / idea e realizzazione / idea and realization: authentic experience, Mentlgasse 5, 6020 Innsbruck, Austria

1530 1910 2018

100

Po

Neumarkt gna Mezzocorona N eumarkt gna Mezzocorona BN orgoeumarkt Valsugana gna M ezzocorona BN orgoeumarkt Valsugana gna Trento orgo Valsugana PB PB

Pergine Valsugana Pergine Valsugana Rovereto Rovereto Rovereto Rovereto

V erona V Verona erona

Sollten Sie Feedback oder Vorschläge zur Weiterentwicklung des Leitfadens haben, lassen Sie es uns wissen! Sollten Sie Feedback oder Vorschläge zur Weiterentwicklung des Leitfadens haben, lassen Sie es uns wissen! Sollten Sie Feedback oder Vorschläge zur Weiterentwicklung des Leitfadens haben, lassen Sie es uns wissen!

1500

Mare Mare Adriatico Mare Adriatico Adriatico

Italy Italy Italy

Po Po Mar Ligure Mar Ligure Mar Ligure

VViaa CClaudia aud a Augustaa Augustaa

B ozen B Bolzano Eozen B olzano E Bolzano E E Feltre eltre FFFeltre Celtre

Mals Malles

discover the Via Claudia Augusta by car, camper van, bus, ... with the travel guide to the most attractive routes to countless sights

Caput 2014

Pians

Travel guides for the easiest Alpine crossing for cycle tourists, the Via Claudia Augusta cycle route from the Danube to the Adriatic or the Po river

Caput 2014

rs Naude schenpass am Re

Je verkaufte Erforschung de Karte 1 €€ für die r Via Claudia Au gusta Per ogni mapp la ricerca sulla a venduta 1 €€ per Via Claudia Au gusta 1 €€ for resear ch of the Via Cla udia Augusta for ea ch map sold

s

Caput 2014

Ostsee Ostsee Ostsee

Nordsee Nordsee Nordsee

öhe e ertsh shöh Norb Norberst höhe r e b ße ü so la bert Straattraver the Nor a ss d a str oad acro r

1000

Österreich Österreich Österreich

für eine gelungene Fernwanderung für eine gelungene Fernwanderung für eine gelungene Fernwanderung

lgund agundo Meran Merano Algund Lagundo Meran Merano Algund Lagundo eran Merano Schlanders M Meran Merano chlanders SSilandro chlanders SSilandro Bozen S

ilandro

2 km

3 km

1910 1:100.000

1530 1:100.000

S

100 n. Chr. 100 dopo Cristo 100 AD 1:100.000

mst mst mst

For a long time there were discussions about how to modernise the Reschenstrasse. The modern road builders ffiinally got their way and the road was constructed between 1852 and 1856 with hairpin bends and galleries many of which are still in use today. Roads were also built to the Engadine, to Samnaun and to the mines of Platzertal. The ore was also transported with a goods cable lift. As well as investments in the roads, there were also two different plans for a rail link across the Reschen Pass for which a large number of tunnels would have been necessary. The northernmost fortress of Austria-Hungary facing Italy bears witness to the strategically important location of the pass.

2018 — 1:50.000

andsberg am Lech

höh

ia ferrov bahn g erfuchs r e lb r A way P rail

Nuove vie di comunicazione

Spiss

Serfau

Deutschland Deutschland Donau Deutschland Donau Donau

e aden Leitfaden Leitfaden

Fernpass I Fernpass I Fernpass I R Rassoeschenpass eschenpass PR Resia eschenpass P Resia PAasso asso Resia L

Landeck Landeck Landeck

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum Loremnatoque ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo dolor. Aenean sociis penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculusligula mus.eget Donec quam felis, massa. ultriciesCum nec, sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, sociis natoqueeu,penatibus et magnis dis parturient mus.justo, Donecfringilla quam felis, ultriciesnec, nec, pellentesque pretium quis, sem. Nulla consequatmontes, massanascetur quis enim.ridiculus Donec pede vel, aliquet pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, pellentesque eu,arcu. pretium quis,justo, sem. rhoncus Nulla consequat massa quis enim. vitae, Donecjusto. pede justo, nec, vulputate eget, In enim ut, imperdiet a, venenatis Nullamfringilla dictumvel, felisaliquet eu pede mollis vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae,Aenean justo. vulputate Nullam dictum felistellus. eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus. Vivamus elementum semper nisi. eleifend Aenean pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus. Vivamus elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. Aenean pretium. tincidunt. Cras dapibus. Vivamusac,elementum semper nisi.ante, Aenean vulputate eleifend leo ligula,Integer porttitor eu, consequat vitae, eleifend enim. Aliquam lorem dapibus in, viverra quis,tellus. feugiatAenean a, leo ligula, porttitor eu, consequat vitae, eleifend ac, enim. Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra quis, feugiat a, leo ligula, porttitor eu, consequat vitae,varius eleifend ac, enim. Aliquam loremAenean ante, dapibus in, viverra quis, feugiat tellus. Phasellus viverra nulla ut metus laoreet. Quisque rutrum. imperdiet. Etiam ultricies nisi vela, tellus. Phasellus viverra nulla ut metus varius laoreet. Quisque rutrum. Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisi vel tellus. Phasellus nulla ut metusnisi. varius Quisque imperdiet. Etiam ultricies nisi vel augue. Curabitur viverra ullamcorper ultricies Namlaoreet. eget dui. Etiamrutrum. rhoncus.Aenean Maecenas tempus, tellus eget condimenaugue. Curabitur ullamcorper ultricies nisi. Nam eget dui. Etiam rhoncus. Maecenas tempus, tellus eget condimenaugue. Curabitur ultricies Nam eget dui. Etiam tempus, condimentum rhoncus, semullamcorper quam semper libero,nisi. sit amet adipiscing sem rhoncus. neque sedMaecenas ipsum. Nam quamtellus nunc, eget blandit vel, luctus tum rhoncus, sem quam semper libero, sit amet adipiscing sem neque sed ipsum. Nam quam nunc, blandit vel, luctus tum rhoncus, sem quam semper libero, nec sit amet sem neque sedDonec ipsum.vitae Namsapien quam nunc, blandit vel, luctus pulvinar, hendrerit id, lorem. Maecenas odio etadipiscing ante tincidunt tempus. ut libero venenatis pulvinar, hendrerit id, lorem. Maecenas nec odio et ante tincidunt tempus. Donec vitae sapien ut libero venenatis pulvinar, id, lorem. Maecenas nec orci odioeget et ante Donec sapien ut libero venenatis faucibus.hendrerit Nullam quis ante. Etiam sit amet erostincidunt faucibustempus. tincidunt. Duisvitae leo. Sed fringilla mauris sit amet faucibus. Nullam quis ante. Etiam sit amet orci eget eros faucibus tincidunt. Duis leo. Sed fringilla mauris sit amet faucibus. quissagittis ante. Etiam sit Sed ametconsequat, orci eget eros faucibus tincidunt. Duisaugue leo. Sed fringilla nibh. DonecNullam sodales magna. leo eget bibendum sodales, velit cursusmauris nunc, sit amet nibh. Donec sodales sagittis magna. Sed consequat, leo eget bibendum sodales, augue velit cursus nunc, nibh. Donec sodales sagittis magna. Sed consequat, leo eget bibendum sodales, augue velit cursus nunc,

Füssen Füssen Füssen R eutte Reutte Reutte

Wie Wie die die meisten meisten Römer Römer zu zu Fuß Fuß durch durch Europa Europa

CH) rtina (

500

L Landsberg am Lech Landsberg am Lech Schongau Schongau Schongau

Via Claudia Augusta Via Claudia Augusta Via Claudia Augusta Wie die meisten Römer zu Fuß durch Europa

k

A lungo si discusse su come si dovesse rinnovare la strada del Resia. Inffiine si imposero i costruttori moderni e tra il 1852 e il 1856 venne costruita la strada con tornanti e gallerie che viene utilizzata in gran parte ancora oggi. Furono realizzate strade anche in Engadina, verso il Samnaun e per l’attività mineraria nella Platzertal. Il minerale veniva tra l’altro trasportato anche con un apposito impianto a fune. Oltre agli investimenti per le strade, c’erano anche due diversi progetti per un collegamento ferroviario attraverso passo Resia, per cui sarebbero state necessarie numerose gallerie. La posizione strategicamente importante del passo è testimoniata dalla fortezza più settentrionale dell’Austria-Ungheria in direzione dell’Italia.

0

A ugsburg A Augsburg ugsburg

Leitfaden, Leitfaden, Leitfaden,

Mils

erns Schlud erno Slud

PPrruuttzz

erns Schlud erno Slud

n FFaaggggeen Kauns

Neue Verkehrswege

Glurns za Gloren

Imst

CLAVIA AUGUDIA UST A

Malles

VIA CLAUDIA AUGUSTA FlieFßließ

Landec

An

rs Naude schenpass am Re

1910

he rhö ille he e P e ö t SStrraß illerh e rou aißaeP öh v ilülebrehr P die P iller

Stanz

n tatioosta s n e s ß e di Stra ion s n z a st y statGriino wa

S

S

f Bahnhioone staz tion sta gedair

Perjen

3 km

3 km

Projekt Reschen bahn Pläne „Reschen bahn“ progretto ferroviaro planned railway

obadill CLAVTIA AUGUDIA UST A

Mals/

a (CH)

Graun berg Imster

chgau im Vins Graun Venosta n ro u C

Do you believe something to have been different from how it is described here? Do you think something is missing? Write to history@viaclaudia.org and help to ensure the history of the Via Claudia Augusta never stops growing.

Ritenete che la situazione fosse diversa rispetto a quanto viene qui rappresentato? Pensate che manchi qualcosa? Scrivete a amsla storia history@viaclaudia.org ed aiutateci a fare in modo Zche della Via Claudia Augusta non cessi mai di crescere.

Sie sind der Meinung, dass etwas anders war, als es hier dargestellt ist? Sie glauben, dass etwas fehlt? Schreiben Sie an history@viaclaudia.org und helfen Sie mit, dass die Geschichte der Via Claudia Augusta niemals zu wachsen aufhört.

Road and mining

The Roman road largely remained in use in the Middle Ages and modern era. Fortresses such as Pidenegg, Pernegg, Laudegg, Siegmundsriedt, Finstermünz and Naudersberg lined the transport routes. Apart from the main roads, there were almost only mule tracks. As well as self-sufffiicient farming and earnings opportunities in connection with the road, income was also generated by mining – ffiirst in Kaunertal, then in Bergtal and later in Platzertal. Ore was also extracted in Serfaus and smelted in Fließ.

Strada e attività mineraria

Martin

d Fissla nlage ess gungsa Befesti zza / fortr forte t Pfun z

Nel Medioevo e nell’Età moderna si continuò ad utilizzare la strada romana per lunghi tratti. Rocche come Pidenegg, Pernegg, Laudegg, Siegmundsriedt, Finstermünz e Naudersberg costellavano n le vie di rröstevie transito. Al di fuoriKadelle principali Karres c’erano quasi solamente mulattiere. Oltre all’agricoltura per l’autosostentamento e le possibilità di guadagno Arzl imal alla strada, era INN collegate Pitzt a portare entrate, l’attività mineraria dapprima nella Kaunertal, quindi nella Bergtal, in seguito nella Platzertal. Inoltre a Serfaus si estraeva il minerale che veniva trattato a Fließ.

ass henepsia Ressc R o s Pa

erdell

Riednim tal Oberin

Donauwörth Donauwörth Donauwörth

Limes Limes Limes

A VI DIAA AU ST CL GU AU

a

Danke für die Unterstützung/grazie per l‘assistenza/thank you for support: Prof. Dr. Gerald Grabherr (Universität Innsbruck), Christian Sturm, Elisabeth Sturm, Dr. Walter Stefan, Eva Lunger, Joschua Forster, Marco Disarò, ...

2 km

s Pass zum s i o b s s pa 11 % ss vonfino al nzpa % ung 1 ü g ’1 i m l e l r e ss St de Finst ssigestanteo the pa o e up t hmä c c i e a l z g den clin n penady in atio ste enst

Lange wurde diskutiert, wie man die Reschenstraße erneuern soll. Schließlich setzten sich die modernen Baumeister durch und es wurde 1852 - 1856 die Straße mit Kehren und Galerien gebaut, die noch heute über weite Teile in Verwendung ist. Auch ins Engadin, ins Samnaun und zum Bergbau im Platzertal wurden Straßen errichtet. Das Erz wurde außerdem mit einer Materialseilbahn h ser Joc befördert. NebendInvestitionen in die m Stilf Pra a allo Stelvio Straßen, gab auch Prato 2 unterschiedliche Pläne für eine Bahnverbindung über den Reschenpass, für die zahlreiche Tunnel notwendig gewesen wären. Von der strategisch wichtigen Position des Passes zeugt die nördlichste Festung von Österreich-Ungarn gegenüber Italien.

D onau D Donau onau

Road mostly at valley fflloor

er Niuid

rium traß Inut ische S i sosta Römzione dion staua stat dersaed ass p No n h c rm Res

a asm e chius Klaus ermüntz ch t ß n i F ke Brüncte po idge br

o castell g“ per ß r e d u a castle hloß N a (CH)

ke ge brüncte brid po

„Sc

Die Römerstraße wurde im Mittelalter und in der Neuzeit großteils weiter genutzt. Burgen wie Pidenegg, Pernegg, Laudegg, Siegmundsriedt, Finstermünz und Naudersberg säumen die Verkehrsrouten. Abgesehen von den Hauptstraßen gab es fast nur Saumpfade. Neben Landwirtschaft zur Selbstversorgung und Verdienstmöglichkeiten in Verbindung mit der Straße brachte der Bergbau Einkommen — erst im Kaunertal, dann im Berglertal, später im Platzertal. Weiters wurde in Serfaus Erz abgebaut und in Fließ verhüttet.

Owing the narrowness of the valley, which was at risk of rockfall and often entirely flooded by the Inn, the Via Claudia Augusta ran along the slope between Landeck and Fließ, across the Fliesser Platte in which the carts left traces in the rock in the different periods. Back in the valley, the Roman road was then able to continue – with various river crossings – along the valley floor until Altffiinstermünz, as nature narrowed the course of this section of the Inn. From Finstermünz the road climbed steadily at a gradient of 11% up through the gorge to Inutrium, the only road station for which there is written evidence, shortly before reaching its highest point, the Reschen Pass. There are thought to have been two more road stations between Prutz and Pfunds. Fließ and Inutrium were deffiinitely inhabited. Martin

Strada principalmente nel fondovalle

A causa della ristrettezza della valle, minacciata dalla caduta di massi e spesso occupata completamente dal ffiiume Inn, tra Landeck e Fließ la Via Claudia Augusta seguiva il pendio, attraverso la “placca” di Fließ, su cui nelle diverse epoche i carri hanno lasciato le proprie tracce nella roccia. La strada romana poteva quindi dipanarsi nuovamente nella valle ffiino a Altffiinstermünz — varcando alcune volte il ffiiume — attraverso il fondovalle, poiché in quella zona la natura mantiene l’Inn in un corso ristretto. Dopo Finstermünz la strada risale la gola con una costante pendenza dell‘11 %, verso l’unica stazione stradale tramandata nelle fonti scritte, Inutrium, poco prima del punto più Spiss e del passo elevato della strada Resia. C’erano presumibilmente due ulteriori stazioni di sosta tra Prutz e Pfunds. Sicuramente Fließ e Inutrium erano abitate.

ßenStran io stat em Passsta d o vorone di so s i s z Sta del pain a primstatiopnass roatdof the n fPfurndo s

Komp

n sens tatio s Tö n d e n ß zu t a Str.aFPendr ls e u st w ne di soens z f u s o se a g azi z e tö Fiss ei d imt RieS ns n tal prut n u n ri Hiniw l e b O a ation nd Töse de i sul e r f s e B ion a st az ento roaden prutz c i d in polam s of etwe po ation t b c indei tSterflausemen s

Saumpfad sentiero verszum Bergbaugebiet o l‘ footpath to area mineraria mining area

orgen s

Ried o riedt“ l e t s a c l s Sigmunds s o l h c „S e castl ß Serfau

s Vendl

Brucz Prutz

Tesens St. Ge Tösen

Kauns n Fagge

Fiß

Prutz

lerlonegg BucragstPe ernegg“ P „Burg astle c K auns n Fagge

o castelelgg dgg“ u a L e g Bur Laud „Burg astle daids is c LaL

Wegen der Talenge, die steinschlaggefährdet war und oft ganz vom Inn in Anspruch genommen wurde, verlief die Via Claudia Augusta zwischen Landeck und Fließ am Hang entlang, über die Fließer Platte, auf der die Wagen in den verschiedenen Epochen Spuren im Fels hinterließen. Wieder im Tal konnte die Römerstraße dann bis Altffiinstermünz — mit einigen Fluss-Querungen — durch die Talsohle führen, weil die Natur den Inn in dem Bereich in engen Bahnen hielt. Ab Finstermünz stieg die Straße stetig mit 11 % durch die Schlucht hinauf, zur einzigen schriftlich überlieferten Straßenstation Inutrium, kurz vor dem höchsten Punkt der Straße, und dem Reschenpass. Vermutlich gab es 2 weitere Straßenstationen zwischen Prutz und Pfunds. Sicher besiedelt waren Fließ und Inutrium.

l Tobadil

ia fonder hütte g works z l e m Sch n smeltin Urge

Flie

Pians

tuss“e“ s laa tcuk ü l „poon n e sBBrruüncgkoe g p „ n l a l nngtee un ggoe lpao nntge lbriiddge ploo ng br lo Inn In n

Grins

cus sistaecri e sit

k

W ststW rra eg Pilw adegPP la erydaaPPililler sPai ilillersa tltl er e sat er l srarSSaattttelel otut ttte tele lel

I

Landec

e rück Innsbo l‘innn r n rave the i e att ross ponrtidge ac b Ladis

Inn ca egg“ s Landcastle s o l h c „S

k Landecstello

100 nach Christus fer- 100 dopo Cristo d-op n a r B tz vo oitic plagg 100 AD oVd l fi io i oo oa lu r r c t l ficia

Stanz

Straße über die Pillerhöhe

Strasse meist in Talsohle

1530

e höh ler e l i P öh e ße rh ut ra ille he ro t S a P hö vi ller Pi o l “ l g e t g ß s e o n IA Scchal loß PideV h g c g P„iSdenetle CLAUDIA Fließs cas AUGUSTA

s Zamb “ enstein Schrof stle g r u B a „ oc castell Stancz r Andey sse u f o r P

n tatiosta s n e ß so Straione diion e t e mutbile stazad stat vero o a cke pr ebsumed r Gasthrgoof BProüntgee id e pr Albn n Fließ ß Br

Zams


Inn

CL VIA AU AUDIA GU STA

Inn

e dig

ahn iale eilb ter ials ma lift ter r il ble Ma ia pe s ca iv d fun goo

t bie a ge ri au nera rgb mi a Be rea are um l‘a ng e z so ini aß ver o m Str rada oad t st r

444Karten 4Karten 4Karten 4Karten 4Karten 4Karten 4Karten 4Karten 4Karten über 4Karten über 4Karten über 4Karten über 4Karten über 4Karten über 4Karten die über 4Karten die über 4Karten die über 4Karten die über 4Karten Jahrtausende die über 4Karten Jahrtausende die über 4Karten Jahrtausende die über 4Karten Jahrtausende die über 4Karten Jahrtausende die über 4Karten Jahrtausende die über 4Karten Jahrtausende die über 4Karten Jahrtausende die über 4Karten Jahrtausende die über 4Karten Jahrtausende die über 4Karten Jahrtausende die über 4Karten Jahrtausende die über 4Karten Jahrtausende die über 4Karten Jahrtausende die über 4Karten Jahrtausende die über 4Karten Jahrtausende die über 4Karten Jahrtausende die über 4Karten Jahrtausende die über 4Karten Jahrtausende die über 4Karten Jahrtausende die über 4Karten Jahrtausende die über 4Karten Jahrtausende die über 4Karten Jahrtausende die über 4Karten Jahrtausende die über 4Karten Jahrtausende die über 4Karten Jahrtausende die über 4Karten Jahrtausende die über 4Karten Jahrtausende die über 4Karten Jahrtausende die über 4Karten Jahrtausende die über 4Karten Jahrtausende die über Karten Jahrtausende die über Karten Jahrtausende die über Jahrtausende die über Jahrtausende die über Jahrtausende die über Jahrtausende die über Jahrtausende die über Jahrtausende die über Jahrtausende die über Jahrtausende die über Jahrtausende die Jahrtausende die Jahrtausende die Jahrtausende die Jahrtausende die Jahrtausende die Jahrtausende Jahrtausende Jahrtausende Jahrtausende 444mappe 4mappe 4mappe 4mappe 4mappe 4mappe 4mappe 4mappe 4mappe attraverso 4mappe attraverso 4mappe attraverso 4mappe attraverso 4mappe attraverso 4mappe attraverso 4mappe attraverso 4mappe attraverso 4mappe attraverso 4mappe attraverso 4mappe attraverso 4mappe attraverso 4mappe attraverso 4mappe attraverso i4mappe attraverso imillenni 4mappe attraverso imillenni 4mappe attraverso imillenni 4mappe attraverso imillenni 4mappe attraverso imillenni 4mappe attraverso imillenni 4mappe attraverso imillenni 4mappe attraverso imillenni 4mappe attraverso imillenni 4mappe attraverso imillenni 4mappe attraverso imillenni 4mappe attraverso imillenni 4mappe attraverso imillenni 4mappe attraverso imillenni 4mappe attraverso imillenni 4mappe attraverso imillenni 4mappe attraverso imillenni 4mappe attraverso imillenni 4mappe attraverso imillenni 4mappe attraverso imillenni 4mappe attraverso imillenni 4mappe attraverso imillenni 4mappe attraverso imillenni 4mappe attraverso imillenni 4mappe attraverso imillenni 4mappe attraverso imillenni 4mappe attraverso imillenni mappe attraverso imillenni mappe attraverso imillenni attraverso imillenni attraverso imillenni attraverso imillenni attraverso imillenni attraverso imillenni attraverso imillenni attraverso imillenni attraverso imillenni imillenni imillenni imillenni imillenni imillenni imillenni imillenni imillenni imillenni imillenni imillenni imillenni imillenni millenni 1millennia Kmillennia 30 Rg 444maps 4maps 4maps 4maps 4maps 4maps 4maps 4across maps 4across maps 4across maps 4across maps 4across maps 4across maps 4across maps 4across maps 4across maps the 4across maps the 4across maps the 4across maps the 4across maps the millennia 4across maps the millennia 4across maps the millennia 4across maps the millennia 4across maps the millennia 4across maps the millennia 4across maps the millennia 4across maps the millennia 4across maps the millennia 4across maps the millennia 4across maps the millennia 4across maps the millennia 4across maps the millennia 4across maps the millennia 4across maps the millennia 4across maps the millennia 4across maps the millennia 4across maps the millennia 4across maps the millennia 4across maps the millennia 4across maps the millennia 4across maps the millennia 4across maps the millennia 4across maps the millennia 4across maps the millennia 4across maps the millennia 4across maps the 4across maps the millennia 4across maps the 4across maps the millennia across maps the millennia across maps the millennia across the millennia across the millennia across the millennia across the millennia across the millennia across the millennia across the millennia the millennia the millennia the millennia the millennia the millennia the millennia the millennia the millennia millennia millennia millennia millennia

270 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD AD 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000

270 270 n. Chr. 270 n. Chr. 270 n. Chr. 270 n. Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. n. 1504 Chr. 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1504 1890 1504 1890 1504 1890 1504 189018901890189018901890 2018 2018 2018 —2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 —1:50.000 —1:50.000 1:50.000 270 270 dopo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo dopo Christo Christo 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000

Altenstadt Altenstadt Altenstadt Altenstadt Altenstadt Altenstadt Altenstadt Altenstadt Altenstadt —Altenstadt —Schongau Altenstadt —Schongau Altenstadt —Schongau Altenstadt —Schongau Altenstadt —Schongau Altenstadt —Schongau Altenstadt —Schongau Altenstadt —Schongau Altenstadt ——Schongau Altenstadt ——Schongau Altenstadt —Peiting —Schongau Altenstadt —Peiting —Schongau Altenstadt —Peiting —Schongau Altenstadt —Peiting —Schongau Altenstadt —Peiting —Schongau Altenstadt —Peiting —Schongau Altenstadt —Peiting —Schongau Altenstadt —Peiting Auerberg —Schongau Altenstadt —Peiting Auerberg —Schongau Altenstadt —Peiting Auerberg —Schongau Altenstadt —Peiting Auerberg —Schongau Altenstadt —Peiting Auerberg —Schongau Altenstadt —Peiting Auerberg —Schongau Altenstadt —Peiting Auerberg —Schongau Altenstadt —Peiting Auerberg —Schongau Altenstadt —Peiting Auerberg —Schongau Altenstadt —Peiting Auerberg —Schongau Altenstadt —Peiting Auerberg —Schongau Altenstadt —Peiting Auerberg —Schongau Altenstadt —Peiting Auerberg —Schongau Altenstadt —Peiting Auerberg —Schongau Altenstadt —Peiting Auerberg —Schongau Altenstadt —Peiting Auerberg —Schongau Altenstadt —Peiting Auerberg —Schongau Altenstadt —Peiting Auerberg —Schongau Altenstadt —Peiting Auerberg —Schongau Altenstadt —Peiting Auerberg —Schongau Altenstadt —Peiting Auerberg —Schongau Altenstadt —Peiting —Schongau Altenstadt —Peiting Auerberg —Schongau Altenstadt —Peiting Auerberg —Schongau Altenstadt —Peiting Auerberg —Schongau —Peiting Auerberg —Schongau —Peiting Auerberg —Schongau —Peiting Auerberg —Schongau —Peiting Auerberg —Schongau —Peiting Auerberg —Schongau —Peiting Auerberg —Schongau —Peiting Auerberg —Schongau —Peiting Auerberg —Schongau Peiting Auerberg —Schongau Peiting Auerberg —Peiting Auerberg —Peiting —Peiting Auerberg —Peiting Auerberg —Peiting Auerberg —Peiting Auerberg —Peiting Auerberg —Peiting Auerberg —Peiting Auerberg —30 Auerberg —Auerberg —Auerberg —Auerberg —Auerberg —Auerberg —Auerberg ———————— 1Auerberg m g—Auerberg Forggensee Forggensee Forggensee Forggensee Forggensee Forggensee Forggensee Forggensee Forggensee Forggensee —Forggensee —Füssen Forggensee —Füssen Forggensee —Füssen Forggensee —Füssen Forggensee —Füssen Forggensee —Füssen Forggensee ——Füssen Forggensee ——Füssen Forggensee Neuschwanstein ——Füssen Forggensee Neuschwanstein ——Füssen Forggensee Neuschwanstein ——Füssen Forggensee Neuschwanstein ——Füssen Forggensee Neuschwanstein ——Füssen Forggensee Neuschwanstein ——Füssen Forggensee Neuschwanstein ——Füssen Forggensee Neuschwanstein ——Füssen Forggensee Neuschwanstein ——Füssen Forggensee Neuschwanstein ——Füssen Forggensee Neuschwanstein ——Füssen Forggensee Neuschwanstein ——Füssen Forggensee Neuschwanstein ——Füssen —Forggensee Neuschwanstein ——Füssen —Forggensee Neuschwanstein ——Füssen —Forggensee Neuschwanstein ——Füssen —Forggensee Neuschwanstein ——Füssen —Forggensee Neuschwanstein ——Füssen —Forggensee Neuschwanstein ——Füssen —Forggensee Neuschwanstein ——Füssen —Forggensee Neuschwanstein ——Füssen —Forggensee Neuschwanstein ——Füssen —Forggensee Neuschwanstein ——Füssen —Forggensee Neuschwanstein ——Füssen —Forggensee Neuschwanstein ——Füssen —Forggensee Neuschwanstein ——Füssen —Forggensee Neuschwanstein ——Füssen —Forggensee Neuschwanstein ——Füssen —Forggensee Neuschwanstein ——Füssen —Forggensee Neuschwanstein ——Füssen —Forggensee Neuschwanstein ——Füssen —Forggensee Neuschwanstein ——Füssen —Forggensee Neuschwanstein ——Füssen —Neuschwanstein ——Füssen —Neuschwanstein ——Füssen —Neuschwanstein ——Füssen —Neuschwanstein ——Füssen —Neuschwanstein ——Füssen —Neuschwanstein ——Füssen —Neuschwanstein ——Füssen —Neuschwanstein ——Füssen —Neuschwanstein ——Füssen —Neuschwanstein —Füssen —Neuschwanstein ——Neuschwanstein —Neuschwanstein ——Neuschwanstein ——Neuschwanstein ——Neuschwanstein ——Neuschwanstein —Neuschwanstein ————————————— Naturffl Naturffl Naturffl Naturffl Naturffl lNaturffl uss lNaturffl uss lNaturffl uss lNaturffl uss Lech lNaturffl uss Lech lNaturffl uss Lech lNaturffl uss Lech lNaturffl —uss Lech lNaturffl —uss Lech Reutte lNaturffl —uss Lech Reutte lNaturffl —uss Lech Reutte lNaturffl —uss Lech Reutte lNaturffl —uss Lech Reutte lNaturffl —uss Lech Reutte lNaturffl —uss Lech Reutte lNaturffl —uss Lech Reutte lEhrenberg Naturffl —uss Lech Reutte lEhrenberg Naturffl —uss Lech Reutte lEhrenberg Naturffl —uss Lech Reutte lEhrenberg Naturffl —uss Lech Reutte lEhrenberg Naturffl —uss Lech Reutte lEhrenberg Naturffl —uss Lech Reutte lEhrenberg Naturffl —uss Lech Reutte lEhrenberg Naturffl —uss Lech Reutte lEhrenberg Naturffl —uss Lech Reutte lEhrenberg Naturffl —uss Lech Reutte lEhrenberg Naturffl —uss Lech Reutte lEhrenberg Naturffl —uss Lech Reutte lEhrenberg Naturffl —uss Lech Reutte lEhrenberg Naturffl —uss Lech Reutte lEhrenberg Naturffl —uss Lech Reutte lEhrenberg Naturffl —uss Lech Reutte lEhrenberg Naturffl —uss Lech Reutte lEhrenberg Naturffl —uss Lech Reutte lEhrenberg Naturffl —uss Lech Reutte lEhrenberg Naturffl —uss Lech Reutte lEhrenberg Naturffl —uss Lech Reutte lEhrenberg Naturffl —uss Lech Reutte lEhrenberg Naturffl —uss Lech Reutte lEhrenberg Naturffl —uss Lech Reutte lEhrenberg Naturffl —uss Lech Reutte lEhrenberg Naturffl —uss Lech Reutte lEhrenberg Naturffl —uss Lech lEhrenberg Naturffl —uss Lech Reutte lEhrenberg Naturffl —uss Lech Reutte lEhrenberg Naturffl —uss Lech Reutte lEhrenberg —uss Lech Reutte lEhrenberg —uss Lech Reutte lEhrenberg —uss Lech Reutte lEhrenberg —uss Lech Reutte lEhrenberg —uss Lech Reutte Ehrenberg —Lech Reutte Ehrenberg —Lech Reutte Ehrenberg —Lech Reutte Ehrenberg —Reutte Ehrenberg —Reutte Ehrenberg —Reutte Ehrenberg —Reutte Ehrenberg —Reutte Ehrenberg —Ehrenberg —Ehrenberg —Ehrenberg —Ehrenberg —Ehrenberg —Ehrenberg Ehrenberg 1Reutte m 30 g

270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 1504 270 1504 270 1504 270 1504 270 1504 270 1504 270 1890 1504 270 1890 1504 270 1890 1504 270 1890 1504 270 1890 2018 1504 270 1890 2018 1504 270 1890 2018 1504 270 1890 2018 1504 270 1890 2018 1504 270 1890 2018 1504 270 1890 2018 1504 270 1890 2018 1504 270 1890 2018 1504 270 1890 2018 1504 270 1890 2018 1504 270 1890 2018 1504 270 1890 2018 1504 270 1890 2018 1504 270 1890 2018 1504 270 1890 2018 1504 270 1890 2018 1504 270 1890 2018 1504 270 1890 2018 1504 270 1890 2018 1504 270 1890 2018 1504 270 1890 2018 1504 270 1890 2018 1504 1890 2018 1504 1890 2018 1504 1890 2018 1504 1890 2018 1504 1890 2018 1504 1890 2018 1504 1890 2018 1504 1890 2018 1504 1890 2018 1504 1890 2018 1504 1890 2018 1504 1890 2018 1504 1890 2018 1504 1890 2018 1504 1890 2018 1504 1890 2018 1504 1890 2018 1504 1890 2018 1504 1890 2018 1890 2018 1890 2018 1890 2018 1890 2018 1890 2018 2018 2018 2018 2018

0000000500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 01000 500 01000 500 01000 500 01000 500 01000 500 01000 500 01000 500 01000 500 1500 01000 500 1500 01000 500 1500 01000 500 1500 01000 500 1500 01000 500 1500 01000 500 1500 01000 500 1500 01000 2000 500 1500 01000 2000 500 1500 01000 2000 500 1500 01000 2000 500 1500 01000 2000 500 1500 01000 2000 500 1500 01000 2000 500 1500 01000 2000 500 1500 01000 2000 500 1500 01000 2000 500 1500 01000 2000 500 1500 01000 2000 500 1500 01000 2000 500 1500 01000 2000 500 1500 01000 2000 500 1500 01000 2000 500 1500 01000 2000 500 1500 01000 2000 500 1500 01000 2000 500 1500 01000 2000 500 1500 01000 2000 500 1500 01000 2000 500 1500 1000 2000 500 1500 1000 2000 500 1500 1000 2000 500 1500 1000 2000 500 1500 1000 2000 500 1500 1000 2000 500 1500 1000 2000 1500 1000 2000 1500 1000 2000 1500 1000 2000 1500 1000 2000 1500 1000 2000 1500 1000 2000 1500 1000 2000 1500 2000 1500 2000 1500 2000 1500 2000 1500 2000 1500 2000 1500 2000 1500 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000

Je verkauft Je verkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft e€€Karte e€€Karte Karte Karte 1 €€Karte 1für€€Karte 1für€€Karte 1für€€Karte 1für€€Karte 1für€€Karte 1für€€Karte 1für€€Karte 1für€€Karte 1für€€Karte 1für€€Karte 1für€€Karte 1für€€Karte 1für€€Karte 1für€€Karte 1für€€Karte 1für€€Karte 1für€€Karte 1für€€Karte 1für€€Karte 1für€€Karte 1für€€Karte 1für€€Karte 1für€€Karte 1für€€Karte 1für€€Karte 1für€€Karte 1für€€Karte 1für€€Karte 1für€€Karte 1für€€Karte 1für€€Karte 1für€€Karte 1für€€Karte 1für€€Karte 1für€€Karte 1für€€Karte 1für€€Karte 1für€€Karte 1für€€Karte 1für€€Karte 1für€€Karte 1für€€Karte 1für€€Karte 1für€€Karte 1für€€Karte 1für€€Karte 1für 1für 1für€€die 1für€€die für die Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch die die die die die die die die die die die die die die die die die die die die die die die die die die die die die die die die die die die die die die die die die die die die die die die die ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung der der der der der der der der der der der der der der der der der der der der der der der der der der der der der der der der der der der der der der der der der der der der der der der der der der der Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Per ogni Per ogni Per ogni Per ogni Per ogni Per ogni Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per ogni ogni ogni ogni ogni ogni ogni ogni ogni ogni ogni ogni ogni ogni ogni ogni ogni ogni ogni ogni ogni ogni ogni ogni ogni ogni ogni ogni ogni ogni ogni ogni ogni ogni ogni ogni ogni ogni ogni ogni ogni ogni ogni ogni ogni mappa mappa mappa mappa mappa mappa mappa mappa mappa mappa mappa mappa mappa mappa mappa mappa mappa mappa mappa mappa mappa mappa mappa mappa mappa mappa mappa mappa mappa mappa mappa mappa mappa mappa mappa mappa mappa mappa mappa mappa mappa mappa mappa mappa mappa mappa mappa mappa mappa mappa mappa 1venduta 1venduta 1venduta 1venduta 1venduta 1venduta 1venduta 1venduta 1venduta 1venduta 1venduta 1venduta 1venduta 1venduta 1venduta 1venduta 1venduta 1venduta 1venduta 1venduta 1venduta 1venduta 1venduta 1venduta 1venduta 1venduta 1venduta 1venduta 1venduta 1venduta 1venduta 1venduta 1venduta 1venduta 1venduta 1venduta 1venduta 1venduta 1venduta 1venduta 1venduta 1venduta 1venduta 1venduta 1venduta 1venduta 1venduta la ricerca la ricerca ladella ladella lavenduta lavenduta la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la €€ricerca €€ricerca €€ricerca €€ricerca €€ricerca €€ricerca €€ricerca €€ricerca €€ricerca €€ricerca €€ricerca €€ricerca €€ricerca €€ricerca €€ricerca €€ricerca €€ricerca €€ricerca €€ricerca €€ricerca €€ricerca €€ricerca €€ricerca €€ricerca €€ricerca €€ricerca €€ricerca €€ricerca €€ricerca €€ricerca €€ricerca €€ricerca €€ricerca €€ricerca €€ricerca €€ricerca €€ricerca €€ricerca €€ricerca €€ricerca €€ricerca €€ricerca €€ricerca €€ricerca €€ricerca €€ 1venduta €€ 1venduta ricerca ricerca ricerca ricerca per per per per per per per per per per per per per per per per per per per per per per per per per per per per per per per per per per per per per per per per per per per per per per per€€ per€€ 1per€€ 1per€€ per della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della Via Via Via ViaAugusta ViaAugusta ViaAugusta ViaAugusta ViaAugusta ViaAugusta ViaAugusta ViaAugusta ViaAugusta ViaAugusta ViaAugusta ViaAugusta ViaAugusta ViaAugusta ViaAugusta ViaAugusta ViaAugusta ViaAugusta ViaAugusta ViaAugusta ViaAugusta ViaAugusta ViaAugusta ViaAugusta ViaAugusta ViaAugusta ViaAugusta ViaAugusta ViaAugusta ViaAugusta ViaAugusta ViaAugusta ViaAugusta ViaAugusta ViaAugusta ViaAugusta ViaAugusta ViaAugusta ViaAugusta ViaAugusta ViaAugusta ViaAugusta ViaAugusta ViaAugusta ViaAugusta ViaAugusta ViaAugusta ViaAugusta Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Augusta Augusta Augusta 1 €€ 1for€€research 1for€€research 1for€€research 1for€€research 1for€€research 1for 1for€€research 1for€€research 1for€€research 1for€€research 1for€€research 1for€€research 1for€€research 1for€€research 1for€€research 1for€€research 1for€€research 1for€€research 1for€€research 1for€€research 1for€€research 1for€€research 1for€€research 1for€€research 1for€€research 1for€€research 1for€€research 1for€€research 1for€€research 1for€€research 1for€€research 1for€€research 1for€€research 1for€€research 1for€€research 1for€€research 1for€€research 1for€€research 1for€€research 1for€€research 1for€€research 1for€€research 1for€€research 1for€€research 1for€€research 1for€€research 1for€€research 1for€€research 1for€€research 1for€€research €€research for research of theofVia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theClaudia Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Claudia Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta for each for each for for for for for for for for for for for for for for for for for for for for for for for for for for for for for for for for for for for for for for for for for for for for for for for for for mapeach map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldmap sold sold

CL VIA AU AUD GU IA STA

h/A

c Ets

E IG

D

/A H

SC

ET

Ostsee Ostsee

Reise-Leitfaden Reise-Leitfaden Reise-Leitfaden Reise-Leitfaden ViaViaVia Claudia Via Claudia Claudia Claudia Augusta Augusta Augusta Augusta per per per Rad per Rad Rad Rad

S se na aum foo ntie ch S pfad tpa ro p pis th er S s to pi Sp ss iss pro Ba gre hnpl railwtto fer an 190 ay p rovia 7 lan ro 19 190 07 7 prog Bah rett n-Pla railw o fer n 191 ay p rovia 8 lan ro 19 191 18 8

LimesLimes

Augsburg Augsburg

Donauwörth Donauwörth

Nordsee Nordsee

Leitfaden Leitfaden

Deutschland Deutschland DonauDonau

Po Po Mare Mare Mar Ligure Mar LigureItaly Italy Adriatico Adriatico

Österreich Österreich

für für eineeine spannende spannende Erlebnisreise Erlebnisreise

Via ViaClaudia Claudia Augusta Augusta

mitmitAuto, Auto,Camper, Camper,Bus Bus... ...aufauf malerischen malerischenLandLand-und undBergstraßen Bergstraßen

Karten Karten im Format im Format 1:50.000, 1:50.000, die die einen einen guten guten Eindruck Eindruck vonvon derder großen großen Vielfalt Vielfalt an Landschaften an Landschaften geben; geben; Geschichte; Geschichte; eineeine bunte bunte Auswahl Auswahl an an Sehenswürdigkeiten; Sehenswürdigkeiten; überüber 200200 Gastgeber, Gastgeber, die die sichsich aufauf Sie Sie freuen. freuen.

seitung Aufber e anlag nto di impia zione lavora ssing proce plant

Reise-Leitfaden Via Claudia Augusta per Auto, Camper, Bus, ... Reise-Leitfaden Via Claudia Augusta per Auto, Camper, Bus, ...

die bunte Vielfalt an Regionen entlang der Via Claudia Augusta während ein paar Tagen Urlaub oder bei einem Ausffllug entdecken — mit dem Rad, zu Fuß oder mit dem Auto. 4 Karten durch die Jahrtausende erzählen die Geschichte der Regionen, helfen die Routen zu ffiinden, die sie durchqueren und zeigen ihnen die Sehenswürdigkeiten und Besonderheiten

Straße nach Samnaun Straße ins Engadinin strada per Samnaun gad road to Samnaun l‘En strada per road to the Engadine Inn

DD onauonau

TT

FF

BB BB

FF RR PP

overetoovereto

MM are are Adriatico Adriatico

Po Po reviso reviso MareMare ItaliaItalia Adriatico Mar Ligure Mar Ligure Adriatico AltinoAltino erona erona

Altinate Altinate

e Etsch/Adig

Karten im Format 1:50.000, einen guten Eindruck großen Karten im Format 1:50.000, die die einen guten Eindruck vonvon derder großen Vielfalt an Landschaften geben; Geschichte; bunte Auswahl Vielfalt an Landschaften geben; Geschichte; eineeine bunte Auswahl an an Sehenswürdigkeiten; radfreundliche Gastgeber. Sehenswürdigkeiten; überüber 200200 radfreundliche Gastgeber.

stigliastiglia

1/2 ViaViaClaudia ClaudiaAugusta Augusta 1/2 Venezia Venezia (Donau- Alpen - Alpen- Trento - Trento- Altino - AltinobeibeiVenedig) Venedig)O O PoPo (Donau

s

zu Fuß reisen, wie der Großteil der Römer — Reise-Leitfäden zur Fern-Wander-Route Via Claudia Augusta von Bayern über die Alpen nach Italien

A VI DIA AU TA CL GUS AU

Pl pro äne „ g R pla retto esch nne fe enb d r rro ahn ailw via “ ay ro

Inn

Reiseführer Reiseführer

ViaViaClaudia ClaudiaAugusta Augusta

Auto, Auto, Camper, Camper, Bus,Bus, ... ...

Leitfaden Leitfaden

TT

Lorem Lorem ipsum ipsum dolordolor sit amet, sit amet, consectetuer consectetuer adipiscing adipiscing elit. elit. Aenean Aenean commodo commodo ligulaligula egeteget dolor.dolor. Aenean Aenean massa. massa. CumCum sociis sociis natoque natoque Landsberg Landsberg am Lech am Lech penatibus penatibus et magnis et magnis dis parturient dis parturient montes, montes, nascetur nascetur ridiculus ridiculus mus.mus. Donec Donec quamquam felis,felis, ultricies ultricies nec,nec, pellentesque pellentesque eu, pretium eu, pretium quis,quis, sem.sem. NullaNulla consequat consequat massa massa quisquis enim.enim. Donec Donec pedepede justo, justo, S chongau Schongau fringilla fringilla vel, aliquet vel, aliquet nec,nec, vulputate vulputate eget,eget, arcu.arcu. In enim In enim justo, justo, FüssenFüssen rhoncus rhoncus ut, imperdiet ut, imperdiet a, venenatis a, venenatis vitae,vitae, justo. justo. Nullam Nullam dictum dictum felisfelis ReutteReutte eu pede eu pede mollis mollis pretium. pretium. Integer Integer tincidunt. tincidunt. CrasCras dapibus. dapibus. Vivamus Vivamus elementum elementum semper semper nisi.nisi. Aenean Aenean vulputate vulputate eleifend eleifend tellus. tellus. Aenean Aenean ernpass ernpass leo ligula, leo ligula, porttitor porttitor eu, consequat eu, consequat vitae,vitae, eleifend eleifend ac, enim. ac, enim. Aliquam Aliquam Landeck Landeck Imst Imst loremlorem ante,ante, dapibus dapibus in, viverra in, viverra quis,quis, feugiat feugiat a, tellus. a, tellus. Phasellus Phasellus eschenpass eschenpass viverra viverra nulla nulla ut metus ut metus varius varius laoreet. laoreet. Quisque Quisque rutrum. rutrum. Aenean Aenean gelungene Radreise für für eineeine gelungene Radreise assoasso ResiaResia imperdiet. imperdiet. Etiam Etiam ultricies ultricies nisi vel nisiaugue. vel augue. Curabitur Curabitur ullamcorper ullamcorper Ostsee Ostsee 2014 Algund LCaput agundo L2014Caput agundo ultricies ultricies nisi.nisi. NamNam egeteget dui. Etiam dui. Etiam rhoncus. rhoncus. Maecenas Maecenas tempus, tempus, Nordsee Nordsee Algund Meran MM eranerano Merano tellustellus egeteget condimentum condimentum rhoncus, rhoncus, semsem quamquam semper semper libero, libero, sit sit Schlanders Schlanders ametamet adipiscing adipiscing semsem neque neque sed sed ipsum. ipsum. NamNam quamquam nunc,nunc, blandit blandit Silandro Silandro ozenozen vel, luctus vel, luctus pulvinar, pulvinar, hendrerit hendrerit id, lorem. id, lorem. Maecenas Maecenas nec nec odioodio et ante et ante olzano olzano tincidunt tincidunt tempus. tempus. Donec Donec vitaevitae sapien sapien ut libero ut libero venenatis venenatis faucibus. faucibus. Mezzocorona M ezzocorona Deutschland Deutschland Neumarkt Neumarkt EgnaEgna Nullam Nullam quisquis ante.ante. Etiam Etiam sit amet sit amet orci orci egeteget eroseros faucibus faucibus tincidunt. tincidunt. DonauDonau orgo Valsugana DuisDuis leo. Sed leo. Sed fringilla fringilla mauris mauris sit amet sit amet nibh.nibh. Donec Donec sodales sodales sagittis sagittis rentorento BorgoBValsugana eltreeltre Österreich Österreich PerginePergine Valsugana Valsugana magna. magna. Sed Sed consequat, consequat, leo eget leo eget bibendum bibendum sodales, sodales, augue augue velitvelit cursus cursus nunc,nunc, Conegliano Conegliano

ViaClaudia Claudia Via Augusta Augusta

R R leichtester Alpenübergang leichtester Alpenübergang Sollten Sollten Sie Feedback Sie Feedback oderoder Vorschläge Vorschläge zur Weiterentwicklung zur Weiterentwicklung des des VV Reiseführers Reiseführers haben, haben, lassen lassen Sie es Sieuns es uns wissen! wissen! Touren-Radfahrer fürfürTouren-Radfahrer

dige Etsch/A

VIA CLAUDIA AUGUSTA

C V Aulau ia gu di st a a

INN

A

ESI

DI R

2 km

VIA CLAUD AUGU IA STA

O AG

Reiseführer Reiseführer

ClaudiaAugusta Augusta ViaViaClaudia

Auto, Camper, Auto, Camper, Bus,Bus, ... ...

Lorem ipsum sit amet, consectetuer adipiscing Aenean Lorem ipsum dolordolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. elit. Aenean commodo Aenean massa. sociis natoque commodo ligulaligula egeteget dolor.dolor. Aenean massa. CumCum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus Donec ultricies pellentesque eu, pretium mus.mus. Donec quamquam felis,felis, ultricies nec,nec, pellentesque eu, pretium consequat massa Donec justo, quis,quis, sem.sem. NullaNulla consequat massa quisquis enim.enim. Donec pedepede justo, fringilla vel, aliquet vulputate In enim justo, fringilla vel, aliquet nec,nec, vulputate eget,eget, arcu.arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis justo. Nullam dictum rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae,vitae, justo. Nullam dictum felisfelis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. dapibus. Vivamus eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. CrasCras dapibus. Vivamus elementum semper Aenean vulputate eleifend tellus. Aenean elementum semper nisi.nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat eleifend ac, enim. Aliquam leo ligula, porttitor eu, consequat vitae,vitae, eleifend ac, enim. Aliquam dapibus in, viverra feugiat a, tellus. Phasellus loremlorem ante,ante, dapibus in, viverra quis,quis, feugiat a, tellus. Phasellus viverra ut metus varius laoreet. Quisque rutrum. Aenean viverra nullanulla ut metus varius laoreet. Quisque rutrum. Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisiaugue. vel augue. Curabitur ullamcorper imperdiet. Etiam ultricies nisi vel Curabitur ullamcorper ultricies dui. Etiam rhoncus. Maecenas tempus, ultricies nisi.nisi. NamNam egeteget dui. Etiam rhoncus. Maecenas tempus, condimentum rhoncus, semper libero, tellustellus egeteget condimentum rhoncus, semsem quamquam semper libero, sit sit adipiscing neque ipsum. blandit ametamet adipiscing semsem neque sed sed ipsum. NamNam quamquam nunc,nunc, blandit vel, luctus pulvinar, hendrerit id, lorem. Maecenas et ante vel, luctus pulvinar, hendrerit id, lorem. Maecenas nec nec odioodio et ante tincidunt tempus. Donec sapien ut libero venenatis faucibus. tincidunt tempus. Donec vitaevitae sapien ut libero venenatis faucibus. Nullam Etiam sit amet faucibus tincidunt. Nullam quisquis ante.ante. Etiam sit amet orci orci egeteget eroseros faucibus tincidunt. leo. Sed fringilla mauris sit amet Donec sodales sagittis DuisDuis leo. Sed fringilla mauris sit amet nibh.nibh. Donec sodales sagittis magna. consequat, leo eget bibendum sodales, augue magna. Sed Sed consequat, leo eget bibendum sodales, augue velitvelit cursus cursus nunc,nunc,

Sollten Sie Vorschläge zur Weiterentwicklung Reiseführers Sollten Sie Vorschläge zur Weiterentwicklung des des Reiseführers haben, lassen Sieuns es uns wissen! haben, lassen Sie es wissen!

Reise-Leitfaden Via Claudia Augusta per Rad Reise-Leitfaden Via Claudia Augusta per Rad

Inn

ClaVia ud Aug ustia a

Inn

Inn

rtal

CL VIA AU AUD GU IA STA

Bergle S sen aump tier fad o v na ers ch o S Spi piss ss ( / fo Gem otp eind ath e N to S iu piss ider s)

Inn

Straße und Bergbau In n

CL VIA AU AUD GU IA STA

Inn Inn

CL VIA AU AUDIA GU STA CL VIA AU AUDIA GU STA

Inn

In n

A VI DIAA AU ST CL GU AU

/L

A

ESI

DI R

Tösen

die Via Claudia Augusta mit Auto, Camper, Bus, ... entdecken — mit dem Reise-Leitfaden auf den schönsten Straßen zu den zahlreichen Sehenswürdigkeiten

/L

SEE

N CHE

RES

O AG

VIADIA U A CLAGUST AU

chg im Vins Graun Venosta Curon

A

ESI

DI R

N

1 km

Landeck — Fließ — Naturpark Kaunergrat — Kaunertal — Prutz — Ried im Oberinntal — Tösens — Pfunds — Altfiffiinstermünz — Nauders — Reschenpass — Reschensee — Haidersee

e nsperr Straßceo stradale c lo b block road

rtal Platze 0 50 m) user (2 Berghä ei minatori case ds‘ houses miner

Pfunds

1 km

1 km

ET

scoprire la grandissima varietà delle regioni lungo la Via Claudia Augusta in occasione di un paio di giorni di vacanza o di una gita – in bicicletta, a piedi oppure in auto. 4 mappe attraverso i millenn i raccontano la storia della regione ed aiutano a trovare i percorsi che le attraversano, indicandovi i luoghi da vedere e le loro particolarità

New transport routes

au

4 Karten über die Jahrtausende 4 mappe attraverso i millenni 4 maps across the millennia

Ma

EE NS CHE RES

O AG

Karten im Format 1:35.000, die einen guten Eindruck von der großen Vielfalt an Landschaften geben; Karten im Format 1:35.000, die einen guten Eindruck von der Vielfalt andie Landschaften Geschichte; eine bunte Auswahl an Sehenswürdigkeiten; übergroßen 200 Gastgeber, sich auf Siegeben; freuen. Karten im Format 1:35.000, die einen guten Eindruck von der Vielfalt andie Landschaften Geschichte; eine bunte Auswahl an Sehenswürdigkeiten; übergroßen 200 Gastgeber, sich auf Siegeben; freuen. Geschichte; eine bunte Auswahl an Sehenswürdigkeiten; über 200 Gastgeber, die sich auf Sie freuen.

Mareare M are AM driatico A Adriatico driatico

N

N

H SC

Laas Lasa

Fiss

viaggiare a piedi, come faceva la maggior parte dei Romani — le guide sul percorso pedonale del­la Via Claudia Augusta dalla Baviera all‘Italia attraverso le Alpi

A

V enezia V Venezia enezia Poo P P o

Ostiglia Ostiglia Ostiglia Ostiglia

ies

/

Fendels

VIA IA D CLAUUSTA AUG

scoprire la Via Claudia Augusta in auto, camper, bus, ... — con la guida sulle strade più belle verso i tanti luoghi da visitare

ltino ltino ltino

A VI DIA AU TA CL GUS AU

/L

EE NS CHE RES

Reise-Leitfäden zum leichtesten Alpenübergang für Tourenradfahrer, der Radroute Via Claudia Augusta von der Donau an die Adria bzw. zum Fluss Po

le guide per l‘attraversamento delle Alpi più facile per i cicloturisti, la via ciclabile della Via Claudia Augusta dal Danubio all‘Adriatico o al Po

onegliano

Schönw

E IG D A

Ladis

take a couple of days‘ holiday or make an excursion to discover the rich variety of regions along the Via Claudia Augusta — by bike, on foot or by car. 4 maps through the millennia explain the history of the region, help you fiffiind the routes and show you the sights and special features

TTAreviso reviso A

Inn

z Tarren

A VI DIA AU TA CL GUS AU

W W Wie die meisten Römer zu Fuß durch Europa Wie Wie die die meisten meisten Römer Römer zu zu Fuß Fuß durch durch Europa Europa 3/4 Reschenpass -- Vinschgau - Meran -- Bozen - Trento 3/4 3/4 Reschenpass Reschenpass - Vinschgau Vinschgau -- Meran Meran - Bozen Bozen -- Trento Trento

Conegliano Conegliano TConegliano reviso

2000

Glurns za Gloren

travel on foot as most Romans did — with the travel guides to the Via Claudia Augusta long-distance path from Bavaria across the Alps to Italy

ergine Valsugana Valsugana ergineorgo Valsugana

TTrento rento

e

Idee und Umsetzung / idea e realizzazione / idea and realization: authentic experience, Mentlgasse 5, 6020 Innsbruck, Austria

1530 1910 2018

100

Po

Neumarkt gna Mezzocorona N eumarkt gna Mezzocorona BN orgoeumarkt Valsugana gna M ezzocorona BN orgoeumarkt Valsugana gna Trento orgo Valsugana PB PB

Pergine Valsugana Pergine Valsugana Rovereto Rovereto Rovereto Rovereto

V erona V Verona erona

Sollten Sie Feedback oder Vorschläge zur Weiterentwicklung des Leitfadens haben, lassen Sie es uns wissen! Sollten Sie Feedback oder Vorschläge zur Weiterentwicklung des Leitfadens haben, lassen Sie es uns wissen! Sollten Sie Feedback oder Vorschläge zur Weiterentwicklung des Leitfadens haben, lassen Sie es uns wissen!

1500

Mare Mare Adriatico Mare Adriatico Adriatico

Italy Italy Italy

Po Po Mar Ligure Mar Ligure Mar Ligure

VViaa CClaudia aud a Augustaa Augustaa

B ozen B Bolzano Eozen B olzano E Bolzano E E Feltre eltre FFFeltre Celtre

Mals Malles

discover the Via Claudia Augusta by car, camper van, bus, ... with the travel guide to the most attractive routes to countless sights

Caput 2014

Pians

Travel guides for the easiest Alpine crossing for cycle tourists, the Via Claudia Augusta cycle route from the Danube to the Adriatic or the Po river

Caput 2014

rs Naude schenpass am Re

Je verkaufte Erforschung de Karte 1 €€ für die r Via Claudia Au gusta Per ogni mapp la ricerca sulla a venduta 1 €€ per Via Claudia Au gusta 1 €€ for resear ch of the Via Cla udia Augusta for ea ch map sold

s

Caput 2014

Ostsee Ostsee Ostsee

Nordsee Nordsee Nordsee

öhe e ertsh shöh Norb Norberst höhe r e b ße ü so la bert Straattraver the Nor a ss d a str oad acro r

1000

Österreich Österreich Österreich

für eine gelungene Fernwanderung für eine gelungene Fernwanderung für eine gelungene Fernwanderung

lgund agundo Meran Merano Algund Lagundo Meran Merano Algund Lagundo eran Merano Schlanders M Meran Merano chlanders SSilandro chlanders SSilandro Bozen S

ilandro

2 km

3 km

1910 1:100.000

1530 1:100.000

S

100 n. Chr. 100 dopo Cristo 100 AD 1:100.000

mst mst mst

For a long time there were discussions about how to modernise the Reschenstrasse. The modern road builders ffiinally got their way and the road was constructed between 1852 and 1856 with hairpin bends and galleries many of which are still in use today. Roads were also built to the Engadine, to Samnaun and to the mines of Platzertal. The ore was also transported with a goods cable lift. As well as investments in the roads, there were also two different plans for a rail link across the Reschen Pass for which a large number of tunnels would have been necessary. The northernmost fortress of Austria-Hungary facing Italy bears witness to the strategically important location of the pass.

2018 — 1:50.000

andsberg am Lech

höh

ia ferrov bahn g erfuchs r e lb r A way P rail

Nuove vie di comunicazione

Spiss

Serfau

Deutschland Deutschland Donau Deutschland Donau Donau

e aden Leitfaden Leitfaden

Fernpass I Fernpass I Fernpass I R Rassoeschenpass eschenpass PR Resia eschenpass P Resia PAasso asso Resia L

Landeck Landeck Landeck

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum Loremnatoque ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo dolor. Aenean sociis penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculusligula mus.eget Donec quam felis, massa. ultriciesCum nec, sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, sociis natoqueeu,penatibus et magnis dis parturient mus.justo, Donecfringilla quam felis, ultriciesnec, nec, pellentesque pretium quis, sem. Nulla consequatmontes, massanascetur quis enim.ridiculus Donec pede vel, aliquet pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, pellentesque eu,arcu. pretium quis,justo, sem. rhoncus Nulla consequat massa quis enim. vitae, Donecjusto. pede justo, nec, vulputate eget, In enim ut, imperdiet a, venenatis Nullamfringilla dictumvel, felisaliquet eu pede mollis vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae,Aenean justo. vulputate Nullam dictum felistellus. eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus. Vivamus elementum semper nisi. eleifend Aenean pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus. Vivamus elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. Aenean pretium. tincidunt. Cras dapibus. Vivamusac,elementum semper nisi.ante, Aenean vulputate eleifend leo ligula,Integer porttitor eu, consequat vitae, eleifend enim. Aliquam lorem dapibus in, viverra quis,tellus. feugiatAenean a, leo ligula, porttitor eu, consequat vitae, eleifend ac, enim. Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra quis, feugiat a, leo ligula, porttitor eu, consequat vitae,varius eleifend ac, enim. Aliquam loremAenean ante, dapibus in, viverra quis, feugiat tellus. Phasellus viverra nulla ut metus laoreet. Quisque rutrum. imperdiet. Etiam ultricies nisi vela, tellus. Phasellus viverra nulla ut metus varius laoreet. Quisque rutrum. Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisi vel tellus. Phasellus nulla ut metusnisi. varius Quisque imperdiet. Etiam ultricies nisi vel augue. Curabitur viverra ullamcorper ultricies Namlaoreet. eget dui. Etiamrutrum. rhoncus.Aenean Maecenas tempus, tellus eget condimenaugue. Curabitur ullamcorper ultricies nisi. Nam eget dui. Etiam rhoncus. Maecenas tempus, tellus eget condimenaugue. Curabitur ultricies Nam eget dui. Etiam tempus, condimentum rhoncus, semullamcorper quam semper libero,nisi. sit amet adipiscing sem rhoncus. neque sedMaecenas ipsum. Nam quamtellus nunc, eget blandit vel, luctus tum rhoncus, sem quam semper libero, sit amet adipiscing sem neque sed ipsum. Nam quam nunc, blandit vel, luctus tum rhoncus, sem quam semper libero, nec sit amet sem neque sedDonec ipsum.vitae Namsapien quam nunc, blandit vel, luctus pulvinar, hendrerit id, lorem. Maecenas odio etadipiscing ante tincidunt tempus. ut libero venenatis pulvinar, hendrerit id, lorem. Maecenas nec odio et ante tincidunt tempus. Donec vitae sapien ut libero venenatis pulvinar, id, lorem. Maecenas nec orci odioeget et ante Donec sapien ut libero venenatis faucibus.hendrerit Nullam quis ante. Etiam sit amet erostincidunt faucibustempus. tincidunt. Duisvitae leo. Sed fringilla mauris sit amet faucibus. Nullam quis ante. Etiam sit amet orci eget eros faucibus tincidunt. Duis leo. Sed fringilla mauris sit amet faucibus. quissagittis ante. Etiam sit Sed ametconsequat, orci eget eros faucibus tincidunt. Duisaugue leo. Sed fringilla nibh. DonecNullam sodales magna. leo eget bibendum sodales, velit cursusmauris nunc, sit amet nibh. Donec sodales sagittis magna. Sed consequat, leo eget bibendum sodales, augue velit cursus nunc, nibh. Donec sodales sagittis magna. Sed consequat, leo eget bibendum sodales, augue velit cursus nunc,

Füssen Füssen Füssen R eutte Reutte Reutte

Wie Wie die die meisten meisten Römer Römer zu zu Fuß Fuß durch durch Europa Europa

CH) rtina (

500

L Landsberg am Lech Landsberg am Lech Schongau Schongau Schongau

Via Claudia Augusta Via Claudia Augusta Via Claudia Augusta Wie die meisten Römer zu Fuß durch Europa

k

A lungo si discusse su come si dovesse rinnovare la strada del Resia. Inffiine si imposero i costruttori moderni e tra il 1852 e il 1856 venne costruita la strada con tornanti e gallerie che viene utilizzata in gran parte ancora oggi. Furono realizzate strade anche in Engadina, verso il Samnaun e per l’attività mineraria nella Platzertal. Il minerale veniva tra l’altro trasportato anche con un apposito impianto a fune. Oltre agli investimenti per le strade, c’erano anche due diversi progetti per un collegamento ferroviario attraverso passo Resia, per cui sarebbero state necessarie numerose gallerie. La posizione strategicamente importante del passo è testimoniata dalla fortezza più settentrionale dell’Austria-Ungheria in direzione dell’Italia.

0

A ugsburg A Augsburg ugsburg

Leitfaden, Leitfaden, Leitfaden,

Mils

erns Schlud erno Slud

PPrruuttzz

erns Schlud erno Slud

n FFaaggggeen Kauns

Neue Verkehrswege

Glurns za Gloren

Imst

CLAVIA AUGUDIA UST A

Malles

VIA CLAUDIA AUGUSTA FlieFßließ

Landec

An

rs Naude schenpass am Re

1910

he rhö ille he e P e ö t SStrraß illerh e rou aißaeP öh v ilülebrehr P die P iller

Stanz

n tatioosta s n e s ß e di Stra ion s n z a st y statGriino wa

S

S

f Bahnhioone staz tion sta gedair

Perjen

3 km

3 km

Projekt Reschen bahn Pläne „Reschen bahn“ progretto ferroviaro planned railway

obadill CLAVTIA AUGUDIA UST A

Mals/

a (CH)

Graun berg Imster

chgau im Vins Graun Venosta n ro u C

Do you believe something to have been different from how it is described here? Do you think something is missing? Write to history@viaclaudia.org and help to ensure the history of the Via Claudia Augusta never stops growing.

Ritenete che la situazione fosse diversa rispetto a quanto viene qui rappresentato? Pensate che manchi qualcosa? Scrivete a amsla storia history@viaclaudia.org ed aiutateci a fare in modo Zche della Via Claudia Augusta non cessi mai di crescere.

Sie sind der Meinung, dass etwas anders war, als es hier dargestellt ist? Sie glauben, dass etwas fehlt? Schreiben Sie an history@viaclaudia.org und helfen Sie mit, dass die Geschichte der Via Claudia Augusta niemals zu wachsen aufhört.

Road and mining

The Roman road largely remained in use in the Middle Ages and modern era. Fortresses such as Pidenegg, Pernegg, Laudegg, Siegmundsriedt, Finstermünz and Naudersberg lined the transport routes. Apart from the main roads, there were almost only mule tracks. As well as self-sufffiicient farming and earnings opportunities in connection with the road, income was also generated by mining – ffiirst in Kaunertal, then in Bergtal and later in Platzertal. Ore was also extracted in Serfaus and smelted in Fließ.

Strada e attività mineraria

Martin

d Fissla nlage ess gungsa Befesti zza / fortr forte t Pfun z

Nel Medioevo e nell’Età moderna si continuò ad utilizzare la strada romana per lunghi tratti. Rocche come Pidenegg, Pernegg, Laudegg, Siegmundsriedt, Finstermünz e Naudersberg costellavano n le vie di rröstevie transito. Al di fuoriKadelle principali Karres c’erano quasi solamente mulattiere. Oltre all’agricoltura per l’autosostentamento e le possibilità di guadagno Arzl imal alla strada, era INN collegate Pitzt a portare entrate, l’attività mineraria dapprima nella Kaunertal, quindi nella Bergtal, in seguito nella Platzertal. Inoltre a Serfaus si estraeva il minerale che veniva trattato a Fließ.

ass henepsia Ressc R o s Pa

erdell

Riednim tal Oberin

Donauwörth Donauwörth Donauwörth

Limes Limes Limes

A VI DIAA AU ST CL GU AU

a

Danke für die Unterstützung/grazie per l‘assistenza/thank you for support: Prof. Dr. Gerald Grabherr (Universität Innsbruck), Christian Sturm, Elisabeth Sturm, Dr. Walter Stefan, Eva Lunger, Joschua Forster, Marco Disarò, ...

2 km

s Pass zum s i o b s s pa 11 % ss vonfino al nzpa % ung 1 ü g ’1 i m l e l r e ss St de Finst ssigestanteo the pa o e up t hmä c c i e a l z g den clin n penady in atio ste enst

Lange wurde diskutiert, wie man die Reschenstraße erneuern soll. Schließlich setzten sich die modernen Baumeister durch und es wurde 1852 - 1856 die Straße mit Kehren und Galerien gebaut, die noch heute über weite Teile in Verwendung ist. Auch ins Engadin, ins Samnaun und zum Bergbau im Platzertal wurden Straßen errichtet. Das Erz wurde außerdem mit einer Materialseilbahn h ser Joc befördert. NebendInvestitionen in die m Stilf Pra a allo Stelvio Straßen, gab auch Prato 2 unterschiedliche Pläne für eine Bahnverbindung über den Reschenpass, für die zahlreiche Tunnel notwendig gewesen wären. Von der strategisch wichtigen Position des Passes zeugt die nördlichste Festung von Österreich-Ungarn gegenüber Italien.

D onau D Donau onau

Road mostly at valley fflloor

er Niuid

rium traß Inut ische S i sosta Römzione dion staua stat dersaed ass p No n h c rm Res

a asm e chius Klaus ermüntz ch t ß n i F ke Brüncte po idge br

o castell g“ per ß r e d u a castle hloß N a (CH)

ke ge brüncte brid po

„Sc

Die Römerstraße wurde im Mittelalter und in der Neuzeit großteils weiter genutzt. Burgen wie Pidenegg, Pernegg, Laudegg, Siegmundsriedt, Finstermünz und Naudersberg säumen die Verkehrsrouten. Abgesehen von den Hauptstraßen gab es fast nur Saumpfade. Neben Landwirtschaft zur Selbstversorgung und Verdienstmöglichkeiten in Verbindung mit der Straße brachte der Bergbau Einkommen — erst im Kaunertal, dann im Berglertal, später im Platzertal. Weiters wurde in Serfaus Erz abgebaut und in Fließ verhüttet.

Owing the narrowness of the valley, which was at risk of rockfall and often entirely flooded by the Inn, the Via Claudia Augusta ran along the slope between Landeck and Fließ, across the Fliesser Platte in which the carts left traces in the rock in the different periods. Back in the valley, the Roman road was then able to continue – with various river crossings – along the valley floor until Altffiinstermünz, as nature narrowed the course of this section of the Inn. From Finstermünz the road climbed steadily at a gradient of 11% up through the gorge to Inutrium, the only road station for which there is written evidence, shortly before reaching its highest point, the Reschen Pass. There are thought to have been two more road stations between Prutz and Pfunds. Fließ and Inutrium were deffiinitely inhabited. Martin

Strada principalmente nel fondovalle

A causa della ristrettezza della valle, minacciata dalla caduta di massi e spesso occupata completamente dal ffiiume Inn, tra Landeck e Fließ la Via Claudia Augusta seguiva il pendio, attraverso la “placca” di Fließ, su cui nelle diverse epoche i carri hanno lasciato le proprie tracce nella roccia. La strada romana poteva quindi dipanarsi nuovamente nella valle ffiino a Altffiinstermünz — varcando alcune volte il ffiiume — attraverso il fondovalle, poiché in quella zona la natura mantiene l’Inn in un corso ristretto. Dopo Finstermünz la strada risale la gola con una costante pendenza dell‘11 %, verso l’unica stazione stradale tramandata nelle fonti scritte, Inutrium, poco prima del punto più Spiss e del passo elevato della strada Resia. C’erano presumibilmente due ulteriori stazioni di sosta tra Prutz e Pfunds. Sicuramente Fließ e Inutrium erano abitate.

ßenStran io stat em Passsta d o vorone di so s i s z Sta del pain a primstatiopnass roatdof the n fPfurndo s

Komp

n sens tatio s Tö n d e n ß zu t a Str.aFPendr ls e u st w ne di soens z f u s o se a g azi z e tö Fiss ei d imt RieS ns n tal prut n u n ri Hiniw l e b O a ation nd Töse de i sul e r f s e B ion a st az ento roaden prutz c i d in polam s of etwe po ation t b c indei tSterflausemen s

Saumpfad sentiero verszum Bergbaugebiet o l‘ footpath to area mineraria mining area

orgen s

Ried o riedt“ l e t s a c l s Sigmunds s o l h c „S e castl ß Serfau

s Vendl

Brucz Prutz

Tesens St. Ge Tösen

Kauns n Fagge

Fiß

Prutz

lerlonegg BucragstPe ernegg“ P „Burg astle c K auns n Fagge

o castelelgg dgg“ u a L e g Bur Laud „Burg astle daids is c LaL

Wegen der Talenge, die steinschlaggefährdet war und oft ganz vom Inn in Anspruch genommen wurde, verlief die Via Claudia Augusta zwischen Landeck und Fließ am Hang entlang, über die Fließer Platte, auf der die Wagen in den verschiedenen Epochen Spuren im Fels hinterließen. Wieder im Tal konnte die Römerstraße dann bis Altffiinstermünz — mit einigen Fluss-Querungen — durch die Talsohle führen, weil die Natur den Inn in dem Bereich in engen Bahnen hielt. Ab Finstermünz stieg die Straße stetig mit 11 % durch die Schlucht hinauf, zur einzigen schriftlich überlieferten Straßenstation Inutrium, kurz vor dem höchsten Punkt der Straße, und dem Reschenpass. Vermutlich gab es 2 weitere Straßenstationen zwischen Prutz und Pfunds. Sicher besiedelt waren Fließ und Inutrium.

l Tobadil

ia fonder hütte g works z l e m Sch n smeltin Urge

Flie

Pians

tuss“e“ s laa tcuk ü l „poon n e sBBrruüncgkoe g p „ n l a l nngtee un ggoe lpao nntge lbriiddge ploo ng br lo Inn In n

Grins

cus sistaecri e sit

k

W ststW rra eg Pilw adegPP la erydaaPPililler sPai ilillersa tltl er e sat er l srarSSaattttelel otut ttte tele lel

I

Landec

e rück Innsbo l‘innn r n rave the i e att ross ponrtidge ac b Ladis

Inn ca egg“ s Landcastle s o l h c „S

k Landecstello

100 nach Christus fer- 100 dopo Cristo d-op n a r B tz vo oitic plagg 100 AD oVd l fi io i oo oa lu r r c t l ficia

Stanz

Straße über die Pillerhöhe

Strasse meist in Talsohle

1530

e höh ler e l i P öh e ße rh ut ra ille he ro t S a P hö vi ller Pi o l “ l g e t g ß s e o n IA Scchal loß PideV h g c g P„iSdenetle CLAUDIA Fließs cas AUGUSTA

s Zamb “ enstein Schrof stle g r u B a „ oc castell Stancz r Andey sse u f o r P

n tatiosta s n e ß so Straione diion e t e mutbile stazad stat vero o a cke pr ebsumed r Gasthrgoof BProüntgee id e pr Albn n Fließ ß Br

Zams


Inn

CL VIA AU AUDIA GU STA

Inn

e dig

ahn iale eilb ter ials ma lift ter r il ble Ma ia pe s ca iv d fun goo

t bie a ge ri au nera rgb mi a Be rea are um l‘a ng e z so ini aß ver o m Str rada oad t st r

444Karten 4Karten 4Karten 4Karten 4Karten 4Karten 4Karten 4Karten 4Karten über 4Karten über 4Karten über 4Karten über 4Karten über 4Karten über 4Karten die über 4Karten die über 4Karten die über 4Karten die über 4Karten Jahrtausende die über 4Karten Jahrtausende die über 4Karten Jahrtausende die über 4Karten Jahrtausende die über 4Karten Jahrtausende die über 4Karten Jahrtausende die über 4Karten Jahrtausende die über 4Karten Jahrtausende die über 4Karten Jahrtausende die über 4Karten Jahrtausende die über 4Karten Jahrtausende die über 4Karten Jahrtausende die über 4Karten Jahrtausende die über 4Karten Jahrtausende die über 4Karten Jahrtausende die über 4Karten Jahrtausende die über 4Karten Jahrtausende die über 4Karten Jahrtausende die über 4Karten Jahrtausende die über 4Karten Jahrtausende die über 4Karten Jahrtausende die über 4Karten Jahrtausende die über 4Karten Jahrtausende die über 4Karten Jahrtausende die über 4Karten Jahrtausende die über 4Karten Jahrtausende die über 4Karten Jahrtausende die über 4Karten Jahrtausende die über 4Karten Jahrtausende die über 4Karten Jahrtausende die über 4Karten Jahrtausende die über Karten Jahrtausende die über Karten Jahrtausende die über Jahrtausende die über Jahrtausende die über Jahrtausende die über Jahrtausende die über Jahrtausende die über Jahrtausende die über Jahrtausende die über Jahrtausende die über Jahrtausende die Jahrtausende die Jahrtausende die Jahrtausende die Jahrtausende die Jahrtausende die Jahrtausende Jahrtausende Jahrtausende Jahrtausende 444mappe 4mappe 4mappe 4mappe 4mappe 4mappe 4mappe 4mappe 4mappe attraverso 4mappe attraverso 4mappe attraverso 4mappe attraverso 4mappe attraverso 4mappe attraverso 4mappe attraverso 4mappe attraverso 4mappe attraverso 4mappe attraverso 4mappe attraverso 4mappe attraverso 4mappe attraverso 4mappe attraverso i4mappe attraverso imillenni 4mappe attraverso imillenni 4mappe attraverso imillenni 4mappe attraverso imillenni 4mappe attraverso imillenni 4mappe attraverso imillenni 4mappe attraverso imillenni 4mappe attraverso imillenni 4mappe attraverso imillenni 4mappe attraverso imillenni 4mappe attraverso imillenni 4mappe attraverso imillenni 4mappe attraverso imillenni 4mappe attraverso imillenni 4mappe attraverso imillenni 4mappe attraverso imillenni 4mappe attraverso imillenni 4mappe attraverso imillenni 4mappe attraverso imillenni 4mappe attraverso imillenni 4mappe attraverso imillenni 4mappe attraverso imillenni 4mappe attraverso imillenni 4mappe attraverso imillenni 4mappe attraverso imillenni 4mappe attraverso imillenni 4mappe attraverso imillenni mappe attraverso imillenni mappe attraverso imillenni attraverso imillenni attraverso imillenni attraverso imillenni attraverso imillenni attraverso imillenni attraverso imillenni attraverso imillenni attraverso imillenni imillenni imillenni imillenni imillenni imillenni imillenni imillenni imillenni imillenni imillenni imillenni imillenni imillenni millenni 1millennia Kmillennia 30 Rg 444maps 4maps 4maps 4maps 4maps 4maps 4maps 4across maps 4across maps 4across maps 4across maps 4across maps 4across maps 4across maps 4across maps 4across maps the 4across maps the 4across maps the 4across maps the 4across maps the millennia 4across maps the millennia 4across maps the millennia 4across maps the millennia 4across maps the millennia 4across maps the millennia 4across maps the millennia 4across maps the millennia 4across maps the millennia 4across maps the millennia 4across maps the millennia 4across maps the millennia 4across maps the millennia 4across maps the millennia 4across maps the millennia 4across maps the millennia 4across maps the millennia 4across maps the millennia 4across maps the millennia 4across maps the millennia 4across maps the millennia 4across maps the millennia 4across maps the millennia 4across maps the millennia 4across maps the millennia 4across maps the millennia 4across maps the 4across maps the millennia 4across maps the 4across maps the millennia across maps the millennia across maps the millennia across the millennia across the millennia across the millennia across the millennia across the millennia across the millennia across the millennia the millennia the millennia the millennia the millennia the millennia the millennia the millennia the millennia millennia millennia millennia millennia

270 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD AD 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000

270 270 n. Chr. 270 n. Chr. 270 n. Chr. 270 n. Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. n. 1504 Chr. 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1504 1890 1504 1890 1504 1890 1504 189018901890189018901890 2018 2018 2018 —2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 —1:50.000 —1:50.000 1:50.000 270 270 dopo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo dopo Christo Christo 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000

Altenstadt Altenstadt Altenstadt Altenstadt Altenstadt Altenstadt Altenstadt Altenstadt Altenstadt —Altenstadt —Schongau Altenstadt —Schongau Altenstadt —Schongau Altenstadt —Schongau Altenstadt —Schongau Altenstadt —Schongau Altenstadt —Schongau Altenstadt —Schongau Altenstadt ——Schongau Altenstadt ——Schongau Altenstadt —Peiting —Schongau Altenstadt —Peiting —Schongau Altenstadt —Peiting —Schongau Altenstadt —Peiting —Schongau Altenstadt —Peiting —Schongau Altenstadt —Peiting —Schongau Altenstadt —Peiting —Schongau Altenstadt —Peiting Auerberg —Schongau Altenstadt —Peiting Auerberg —Schongau Altenstadt —Peiting Auerberg —Schongau Altenstadt —Peiting Auerberg —Schongau Altenstadt —Peiting Auerberg —Schongau Altenstadt —Peiting Auerberg —Schongau Altenstadt —Peiting Auerberg —Schongau Altenstadt —Peiting Auerberg —Schongau Altenstadt —Peiting Auerberg —Schongau Altenstadt —Peiting Auerberg —Schongau Altenstadt —Peiting Auerberg —Schongau Altenstadt —Peiting Auerberg —Schongau Altenstadt —Peiting Auerberg —Schongau Altenstadt —Peiting Auerberg —Schongau Altenstadt —Peiting Auerberg —Schongau Altenstadt —Peiting Auerberg —Schongau Altenstadt —Peiting Auerberg —Schongau Altenstadt —Peiting Auerberg —Schongau Altenstadt —Peiting Auerberg —Schongau Altenstadt —Peiting Auerberg —Schongau Altenstadt —Peiting Auerberg —Schongau Altenstadt —Peiting —Schongau Altenstadt —Peiting Auerberg —Schongau Altenstadt —Peiting Auerberg —Schongau Altenstadt —Peiting Auerberg —Schongau —Peiting Auerberg —Schongau —Peiting Auerberg —Schongau —Peiting Auerberg —Schongau —Peiting Auerberg —Schongau —Peiting Auerberg —Schongau —Peiting Auerberg —Schongau —Peiting Auerberg —Schongau —Peiting Auerberg —Schongau Peiting Auerberg —Schongau Peiting Auerberg —Peiting Auerberg —Peiting —Peiting Auerberg —Peiting Auerberg —Peiting Auerberg —Peiting Auerberg —Peiting Auerberg —Peiting Auerberg —Peiting Auerberg —30 Auerberg —Auerberg —Auerberg —Auerberg —Auerberg —Auerberg —Auerberg ———————— 1Auerberg m g—Auerberg Forggensee Forggensee Forggensee Forggensee Forggensee Forggensee Forggensee Forggensee Forggensee Forggensee —Forggensee —Füssen Forggensee —Füssen Forggensee —Füssen Forggensee —Füssen Forggensee —Füssen Forggensee —Füssen Forggensee ——Füssen Forggensee ——Füssen Forggensee Neuschwanstein ——Füssen Forggensee Neuschwanstein ——Füssen Forggensee Neuschwanstein ——Füssen Forggensee Neuschwanstein ——Füssen Forggensee Neuschwanstein ——Füssen Forggensee Neuschwanstein ——Füssen Forggensee Neuschwanstein ——Füssen Forggensee Neuschwanstein ——Füssen Forggensee Neuschwanstein ——Füssen Forggensee Neuschwanstein ——Füssen Forggensee Neuschwanstein ——Füssen Forggensee Neuschwanstein ——Füssen Forggensee Neuschwanstein ——Füssen —Forggensee Neuschwanstein ——Füssen —Forggensee Neuschwanstein ——Füssen —Forggensee Neuschwanstein ——Füssen —Forggensee Neuschwanstein ——Füssen —Forggensee Neuschwanstein ——Füssen —Forggensee Neuschwanstein ——Füssen —Forggensee Neuschwanstein ——Füssen —Forggensee Neuschwanstein ——Füssen —Forggensee Neuschwanstein ——Füssen —Forggensee Neuschwanstein ——Füssen —Forggensee Neuschwanstein ——Füssen —Forggensee Neuschwanstein ——Füssen —Forggensee Neuschwanstein ——Füssen —Forggensee Neuschwanstein ——Füssen —Forggensee Neuschwanstein ——Füssen —Forggensee Neuschwanstein ——Füssen —Forggensee Neuschwanstein ——Füssen —Forggensee Neuschwanstein ——Füssen —Forggensee Neuschwanstein ——Füssen —Forggensee Neuschwanstein ——Füssen —Neuschwanstein ——Füssen —Neuschwanstein ——Füssen —Neuschwanstein ——Füssen —Neuschwanstein ——Füssen —Neuschwanstein ——Füssen —Neuschwanstein ——Füssen —Neuschwanstein ——Füssen —Neuschwanstein ——Füssen —Neuschwanstein ——Füssen —Neuschwanstein —Füssen —Neuschwanstein ——Neuschwanstein —Neuschwanstein ——Neuschwanstein ——Neuschwanstein ——Neuschwanstein ——Neuschwanstein —Neuschwanstein ————————————— Naturffl Naturffl Naturffl Naturffl Naturffl lNaturffl uss lNaturffl uss lNaturffl uss lNaturffl uss Lech lNaturffl uss Lech lNaturffl uss Lech lNaturffl uss Lech lNaturffl —uss Lech lNaturffl —uss Lech Reutte lNaturffl —uss Lech Reutte lNaturffl —uss Lech Reutte lNaturffl —uss Lech Reutte lNaturffl —uss Lech Reutte lNaturffl —uss Lech Reutte lNaturffl —uss Lech Reutte lNaturffl —uss Lech Reutte lEhrenberg Naturffl —uss Lech Reutte lEhrenberg Naturffl —uss Lech Reutte lEhrenberg Naturffl —uss Lech Reutte lEhrenberg Naturffl —uss Lech Reutte lEhrenberg Naturffl —uss Lech Reutte lEhrenberg Naturffl —uss Lech Reutte lEhrenberg Naturffl —uss Lech Reutte lEhrenberg Naturffl —uss Lech Reutte lEhrenberg Naturffl —uss Lech Reutte lEhrenberg Naturffl —uss Lech Reutte lEhrenberg Naturffl —uss Lech Reutte lEhrenberg Naturffl —uss Lech Reutte lEhrenberg Naturffl —uss Lech Reutte lEhrenberg Naturffl —uss Lech Reutte lEhrenberg Naturffl —uss Lech Reutte lEhrenberg Naturffl —uss Lech Reutte lEhrenberg Naturffl —uss Lech Reutte lEhrenberg Naturffl —uss Lech Reutte lEhrenberg Naturffl —uss Lech Reutte lEhrenberg Naturffl —uss Lech Reutte lEhrenberg Naturffl —uss Lech Reutte lEhrenberg Naturffl —uss Lech Reutte lEhrenberg Naturffl —uss Lech Reutte lEhrenberg Naturffl —uss Lech Reutte lEhrenberg Naturffl —uss Lech Reutte lEhrenberg Naturffl —uss Lech Reutte lEhrenberg Naturffl —uss Lech lEhrenberg Naturffl —uss Lech Reutte lEhrenberg Naturffl —uss Lech Reutte lEhrenberg Naturffl —uss Lech Reutte lEhrenberg —uss Lech Reutte lEhrenberg —uss Lech Reutte lEhrenberg —uss Lech Reutte lEhrenberg —uss Lech Reutte lEhrenberg —uss Lech Reutte Ehrenberg —Lech Reutte Ehrenberg —Lech Reutte Ehrenberg —Lech Reutte Ehrenberg —Reutte Ehrenberg —Reutte Ehrenberg —Reutte Ehrenberg —Reutte Ehrenberg —Reutte Ehrenberg —Ehrenberg —Ehrenberg —Ehrenberg —Ehrenberg —Ehrenberg —Ehrenberg Ehrenberg 1Reutte m 30 g

270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 1504 270 1504 270 1504 270 1504 270 1504 270 1504 270 1890 1504 270 1890 1504 270 1890 1504 270 1890 1504 270 1890 2018 1504 270 1890 2018 1504 270 1890 2018 1504 270 1890 2018 1504 270 1890 2018 1504 270 1890 2018 1504 270 1890 2018 1504 270 1890 2018 1504 270 1890 2018 1504 270 1890 2018 1504 270 1890 2018 1504 270 1890 2018 1504 270 1890 2018 1504 270 1890 2018 1504 270 1890 2018 1504 270 1890 2018 1504 270 1890 2018 1504 270 1890 2018 1504 270 1890 2018 1504 270 1890 2018 1504 270 1890 2018 1504 270 1890 2018 1504 270 1890 2018 1504 1890 2018 1504 1890 2018 1504 1890 2018 1504 1890 2018 1504 1890 2018 1504 1890 2018 1504 1890 2018 1504 1890 2018 1504 1890 2018 1504 1890 2018 1504 1890 2018 1504 1890 2018 1504 1890 2018 1504 1890 2018 1504 1890 2018 1504 1890 2018 1504 1890 2018 1504 1890 2018 1504 1890 2018 1890 2018 1890 2018 1890 2018 1890 2018 1890 2018 2018 2018 2018 2018

0000000500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 01000 500 01000 500 01000 500 01000 500 01000 500 01000 500 01000 500 01000 500 1500 01000 500 1500 01000 500 1500 01000 500 1500 01000 500 1500 01000 500 1500 01000 500 1500 01000 500 1500 01000 2000 500 1500 01000 2000 500 1500 01000 2000 500 1500 01000 2000 500 1500 01000 2000 500 1500 01000 2000 500 1500 01000 2000 500 1500 01000 2000 500 1500 01000 2000 500 1500 01000 2000 500 1500 01000 2000 500 1500 01000 2000 500 1500 01000 2000 500 1500 01000 2000 500 1500 01000 2000 500 1500 01000 2000 500 1500 01000 2000 500 1500 01000 2000 500 1500 01000 2000 500 1500 01000 2000 500 1500 01000 2000 500 1500 01000 2000 500 1500 1000 2000 500 1500 1000 2000 500 1500 1000 2000 500 1500 1000 2000 500 1500 1000 2000 500 1500 1000 2000 500 1500 1000 2000 1500 1000 2000 1500 1000 2000 1500 1000 2000 1500 1000 2000 1500 1000 2000 1500 1000 2000 1500 1000 2000 1500 2000 1500 2000 1500 2000 1500 2000 1500 2000 1500 2000 1500 2000 1500 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000

Je verkauft Je verkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft e€€Karte e€€Karte Karte Karte 1 €€Karte 1für€€Karte 1für€€Karte 1für€€Karte 1für€€Karte 1für€€Karte 1für€€Karte 1für€€Karte 1für€€Karte 1für€€Karte 1für€€Karte 1für€€Karte 1für€€Karte 1für€€Karte 1für€€Karte 1für€€Karte 1für€€Karte 1für€€Karte 1für€€Karte 1für€€Karte 1für€€Karte 1für€€Karte 1für€€Karte 1für€€Karte 1für€€Karte 1für€€Karte 1für€€Karte 1für€€Karte 1für€€Karte 1für€€Karte 1für€€Karte 1für€€Karte 1für€€Karte 1für€€Karte 1für€€Karte 1für€€Karte 1für€€Karte 1für€€Karte 1für€€Karte 1für€€Karte 1für€€Karte 1für€€Karte 1für€€Karte 1für€€Karte 1für€€Karte 1für€€Karte 1für€€Karte 1für 1für 1für€€die 1für€€die für die Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch die die die die die die die die die die die die die die die die die die die die die die die die die die die die die die die die die die die die die die die die die die die die die die die die ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung der der der der der der der der der der der der der der der der der der der der der der der der der der der der der der der der der der der der der der der der der der der der der der der der der der der Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Per ogni Per ogni Per ogni Per ogni Per ogni Per ogni Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per ogni ogni ogni ogni ogni ogni ogni ogni ogni ogni ogni ogni ogni ogni ogni ogni ogni ogni ogni ogni ogni ogni ogni ogni ogni ogni ogni ogni ogni ogni ogni ogni ogni ogni ogni ogni ogni ogni ogni ogni ogni ogni ogni ogni ogni mappa mappa mappa mappa mappa mappa mappa mappa mappa mappa mappa mappa mappa mappa mappa mappa mappa mappa mappa mappa mappa mappa mappa mappa mappa mappa mappa mappa mappa mappa mappa mappa mappa mappa mappa mappa mappa mappa mappa mappa mappa mappa mappa mappa mappa mappa mappa mappa mappa mappa mappa 1venduta 1venduta 1venduta 1venduta 1venduta 1venduta 1venduta 1venduta 1venduta 1venduta 1venduta 1venduta 1venduta 1venduta 1venduta 1venduta 1venduta 1venduta 1venduta 1venduta 1venduta 1venduta 1venduta 1venduta 1venduta 1venduta 1venduta 1venduta 1venduta 1venduta 1venduta 1venduta 1venduta 1venduta 1venduta 1venduta 1venduta 1venduta 1venduta 1venduta 1venduta 1venduta 1venduta 1venduta 1venduta 1venduta 1venduta la ricerca la ricerca ladella ladella lavenduta lavenduta la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la €€ricerca €€ricerca €€ricerca €€ricerca €€ricerca €€ricerca €€ricerca €€ricerca €€ricerca €€ricerca €€ricerca €€ricerca €€ricerca €€ricerca €€ricerca €€ricerca €€ricerca €€ricerca €€ricerca €€ricerca €€ricerca €€ricerca €€ricerca €€ricerca €€ricerca €€ricerca €€ricerca €€ricerca €€ricerca €€ricerca €€ricerca €€ricerca €€ricerca €€ricerca €€ricerca €€ricerca €€ricerca €€ricerca €€ricerca €€ricerca €€ricerca €€ricerca €€ricerca €€ricerca €€ricerca €€ 1venduta €€ 1venduta ricerca ricerca ricerca ricerca per per per per per per per per per per per per per per per per per per per per per per per per per per per per per per per per per per per per per per per per per per per per per per per€€ per€€ 1per€€ 1per€€ per della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della Via Via Via ViaAugusta ViaAugusta ViaAugusta ViaAugusta ViaAugusta ViaAugusta ViaAugusta ViaAugusta ViaAugusta ViaAugusta ViaAugusta ViaAugusta ViaAugusta ViaAugusta ViaAugusta ViaAugusta ViaAugusta ViaAugusta ViaAugusta ViaAugusta ViaAugusta ViaAugusta ViaAugusta ViaAugusta ViaAugusta ViaAugusta ViaAugusta ViaAugusta ViaAugusta ViaAugusta ViaAugusta ViaAugusta ViaAugusta ViaAugusta ViaAugusta ViaAugusta ViaAugusta ViaAugusta ViaAugusta ViaAugusta ViaAugusta ViaAugusta ViaAugusta ViaAugusta ViaAugusta ViaAugusta ViaAugusta ViaAugusta Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Augusta Augusta Augusta 1 €€ 1for€€research 1for€€research 1for€€research 1for€€research 1for€€research 1for 1for€€research 1for€€research 1for€€research 1for€€research 1for€€research 1for€€research 1for€€research 1for€€research 1for€€research 1for€€research 1for€€research 1for€€research 1for€€research 1for€€research 1for€€research 1for€€research 1for€€research 1for€€research 1for€€research 1for€€research 1for€€research 1for€€research 1for€€research 1for€€research 1for€€research 1for€€research 1for€€research 1for€€research 1for€€research 1for€€research 1for€€research 1for€€research 1for€€research 1for€€research 1for€€research 1for€€research 1for€€research 1for€€research 1for€€research 1for€€research 1for€€research 1for€€research 1for€€research 1for€€research €€research for research of theofVia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theClaudia Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Claudia Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta for each for each for for for for for for for for for for for for for for for for for for for for for for for for for for for for for for for for for for for for for for for for for for for for for for for for for mapeach map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldmap sold sold

CL VIA AU AUD GU IA STA

h/A

c Ets

E IG

D

/A H

SC

ET

Ostsee Ostsee

Reise-Leitfaden Reise-Leitfaden Reise-Leitfaden Reise-Leitfaden ViaViaVia Claudia Via Claudia Claudia Claudia Augusta Augusta Augusta Augusta per per per Rad per Rad Rad Rad

S se na aum foo ntie ch S pfad tpa ro p pis th er S s to pi Sp ss iss pro Ba gre hnpl railwtto fer an 190 ay p rovia 7 lan ro 19 190 07 7 prog Bah rett n-Pla railw o fer n 191 ay p rovia 8 lan ro 19 191 18 8

LimesLimes

Augsburg Augsburg

Donauwörth Donauwörth

Nordsee Nordsee

Leitfaden Leitfaden

Deutschland Deutschland DonauDonau

Po Po Mare Mare Mar Ligure Mar LigureItaly Italy Adriatico Adriatico

Österreich Österreich

für für eineeine spannende spannende Erlebnisreise Erlebnisreise

Via ViaClaudia Claudia Augusta Augusta

mitmitAuto, Auto,Camper, Camper,Bus Bus... ...aufauf malerischen malerischenLandLand-und undBergstraßen Bergstraßen

Karten Karten im Format im Format 1:50.000, 1:50.000, die die einen einen guten guten Eindruck Eindruck vonvon derder großen großen Vielfalt Vielfalt an Landschaften an Landschaften geben; geben; Geschichte; Geschichte; eineeine bunte bunte Auswahl Auswahl an an Sehenswürdigkeiten; Sehenswürdigkeiten; überüber 200200 Gastgeber, Gastgeber, die die sichsich aufauf Sie Sie freuen. freuen.

seitung Aufber e anlag nto di impia zione lavora ssing proce plant

Reise-Leitfaden Via Claudia Augusta per Auto, Camper, Bus, ... Reise-Leitfaden Via Claudia Augusta per Auto, Camper, Bus, ...

die bunte Vielfalt an Regionen entlang der Via Claudia Augusta während ein paar Tagen Urlaub oder bei einem Ausffllug entdecken — mit dem Rad, zu Fuß oder mit dem Auto. 4 Karten durch die Jahrtausende erzählen die Geschichte der Regionen, helfen die Routen zu ffiinden, die sie durchqueren und zeigen ihnen die Sehenswürdigkeiten und Besonderheiten

Straße nach Samnaun Straße ins Engadinin strada per Samnaun gad road to Samnaun l‘En strada per road to the Engadine Inn

DD onauonau

TT

FF

BB BB

FF RR PP

overetoovereto

MM are are Adriatico Adriatico

Po Po reviso reviso MareMare ItaliaItalia Adriatico Mar Ligure Mar Ligure Adriatico AltinoAltino erona erona

Altinate Altinate

e Etsch/Adig

Karten im Format 1:50.000, einen guten Eindruck großen Karten im Format 1:50.000, die die einen guten Eindruck vonvon derder großen Vielfalt an Landschaften geben; Geschichte; bunte Auswahl Vielfalt an Landschaften geben; Geschichte; eineeine bunte Auswahl an an Sehenswürdigkeiten; radfreundliche Gastgeber. Sehenswürdigkeiten; überüber 200200 radfreundliche Gastgeber.

stigliastiglia

1/2 ViaViaClaudia ClaudiaAugusta Augusta 1/2 Venezia Venezia (Donau- Alpen - Alpen- Trento - Trento- Altino - AltinobeibeiVenedig) Venedig)O O PoPo (Donau

s

zu Fuß reisen, wie der Großteil der Römer — Reise-Leitfäden zur Fern-Wander-Route Via Claudia Augusta von Bayern über die Alpen nach Italien

A VI DIA AU TA CL GUS AU

Pl pro äne „ g R pla retto esch nne fe enb d r rro ahn ailw via “ ay ro

Inn

Reiseführer Reiseführer

ViaViaClaudia ClaudiaAugusta Augusta

Auto, Auto, Camper, Camper, Bus,Bus, ... ...

Leitfaden Leitfaden

TT

Lorem Lorem ipsum ipsum dolordolor sit amet, sit amet, consectetuer consectetuer adipiscing adipiscing elit. elit. Aenean Aenean commodo commodo ligulaligula egeteget dolor.dolor. Aenean Aenean massa. massa. CumCum sociis sociis natoque natoque Landsberg Landsberg am Lech am Lech penatibus penatibus et magnis et magnis dis parturient dis parturient montes, montes, nascetur nascetur ridiculus ridiculus mus.mus. Donec Donec quamquam felis,felis, ultricies ultricies nec,nec, pellentesque pellentesque eu, pretium eu, pretium quis,quis, sem.sem. NullaNulla consequat consequat massa massa quisquis enim.enim. Donec Donec pedepede justo, justo, S chongau Schongau fringilla fringilla vel, aliquet vel, aliquet nec,nec, vulputate vulputate eget,eget, arcu.arcu. In enim In enim justo, justo, FüssenFüssen rhoncus rhoncus ut, imperdiet ut, imperdiet a, venenatis a, venenatis vitae,vitae, justo. justo. Nullam Nullam dictum dictum felisfelis ReutteReutte eu pede eu pede mollis mollis pretium. pretium. Integer Integer tincidunt. tincidunt. CrasCras dapibus. dapibus. Vivamus Vivamus elementum elementum semper semper nisi.nisi. Aenean Aenean vulputate vulputate eleifend eleifend tellus. tellus. Aenean Aenean ernpass ernpass leo ligula, leo ligula, porttitor porttitor eu, consequat eu, consequat vitae,vitae, eleifend eleifend ac, enim. ac, enim. Aliquam Aliquam Landeck Landeck Imst Imst loremlorem ante,ante, dapibus dapibus in, viverra in, viverra quis,quis, feugiat feugiat a, tellus. a, tellus. Phasellus Phasellus eschenpass eschenpass viverra viverra nulla nulla ut metus ut metus varius varius laoreet. laoreet. Quisque Quisque rutrum. rutrum. Aenean Aenean gelungene Radreise für für eineeine gelungene Radreise assoasso ResiaResia imperdiet. imperdiet. Etiam Etiam ultricies ultricies nisi vel nisiaugue. vel augue. Curabitur Curabitur ullamcorper ullamcorper Ostsee Ostsee 2014 Algund LCaput agundo L2014Caput agundo ultricies ultricies nisi.nisi. NamNam egeteget dui. Etiam dui. Etiam rhoncus. rhoncus. Maecenas Maecenas tempus, tempus, Nordsee Nordsee Algund Meran MM eranerano Merano tellustellus egeteget condimentum condimentum rhoncus, rhoncus, semsem quamquam semper semper libero, libero, sit sit Schlanders Schlanders ametamet adipiscing adipiscing semsem neque neque sed sed ipsum. ipsum. NamNam quamquam nunc,nunc, blandit blandit Silandro Silandro ozenozen vel, luctus vel, luctus pulvinar, pulvinar, hendrerit hendrerit id, lorem. id, lorem. Maecenas Maecenas nec nec odioodio et ante et ante olzano olzano tincidunt tincidunt tempus. tempus. Donec Donec vitaevitae sapien sapien ut libero ut libero venenatis venenatis faucibus. faucibus. Mezzocorona M ezzocorona Deutschland Deutschland Neumarkt Neumarkt EgnaEgna Nullam Nullam quisquis ante.ante. Etiam Etiam sit amet sit amet orci orci egeteget eroseros faucibus faucibus tincidunt. tincidunt. DonauDonau orgo Valsugana DuisDuis leo. Sed leo. Sed fringilla fringilla mauris mauris sit amet sit amet nibh.nibh. Donec Donec sodales sodales sagittis sagittis rentorento BorgoBValsugana eltreeltre Österreich Österreich PerginePergine Valsugana Valsugana magna. magna. Sed Sed consequat, consequat, leo eget leo eget bibendum bibendum sodales, sodales, augue augue velitvelit cursus cursus nunc,nunc, Conegliano Conegliano

ViaClaudia Claudia Via Augusta Augusta

R R leichtester Alpenübergang leichtester Alpenübergang Sollten Sollten Sie Feedback Sie Feedback oderoder Vorschläge Vorschläge zur Weiterentwicklung zur Weiterentwicklung des des VV Reiseführers Reiseführers haben, haben, lassen lassen Sie es Sieuns es uns wissen! wissen! Touren-Radfahrer fürfürTouren-Radfahrer

dige Etsch/A

VIA CLAUDIA AUGUSTA

C V Aulau ia gu di st a a

INN

A

ESI

DI R

2 km

VIA CLAUD AUGU IA STA

O AG

Reiseführer Reiseführer

ClaudiaAugusta Augusta ViaViaClaudia

Auto, Camper, Auto, Camper, Bus,Bus, ... ...

Lorem ipsum sit amet, consectetuer adipiscing Aenean Lorem ipsum dolordolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. elit. Aenean commodo Aenean massa. sociis natoque commodo ligulaligula egeteget dolor.dolor. Aenean massa. CumCum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus Donec ultricies pellentesque eu, pretium mus.mus. Donec quamquam felis,felis, ultricies nec,nec, pellentesque eu, pretium consequat massa Donec justo, quis,quis, sem.sem. NullaNulla consequat massa quisquis enim.enim. Donec pedepede justo, fringilla vel, aliquet vulputate In enim justo, fringilla vel, aliquet nec,nec, vulputate eget,eget, arcu.arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis justo. Nullam dictum rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae,vitae, justo. Nullam dictum felisfelis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. dapibus. Vivamus eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. CrasCras dapibus. Vivamus elementum semper Aenean vulputate eleifend tellus. Aenean elementum semper nisi.nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat eleifend ac, enim. Aliquam leo ligula, porttitor eu, consequat vitae,vitae, eleifend ac, enim. Aliquam dapibus in, viverra feugiat a, tellus. Phasellus loremlorem ante,ante, dapibus in, viverra quis,quis, feugiat a, tellus. Phasellus viverra ut metus varius laoreet. Quisque rutrum. Aenean viverra nullanulla ut metus varius laoreet. Quisque rutrum. Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisiaugue. vel augue. Curabitur ullamcorper imperdiet. Etiam ultricies nisi vel Curabitur ullamcorper ultricies dui. Etiam rhoncus. Maecenas tempus, ultricies nisi.nisi. NamNam egeteget dui. Etiam rhoncus. Maecenas tempus, condimentum rhoncus, semper libero, tellustellus egeteget condimentum rhoncus, semsem quamquam semper libero, sit sit adipiscing neque ipsum. blandit ametamet adipiscing semsem neque sed sed ipsum. NamNam quamquam nunc,nunc, blandit vel, luctus pulvinar, hendrerit id, lorem. Maecenas et ante vel, luctus pulvinar, hendrerit id, lorem. Maecenas nec nec odioodio et ante tincidunt tempus. Donec sapien ut libero venenatis faucibus. tincidunt tempus. Donec vitaevitae sapien ut libero venenatis faucibus. Nullam Etiam sit amet faucibus tincidunt. Nullam quisquis ante.ante. Etiam sit amet orci orci egeteget eroseros faucibus tincidunt. leo. Sed fringilla mauris sit amet Donec sodales sagittis DuisDuis leo. Sed fringilla mauris sit amet nibh.nibh. Donec sodales sagittis magna. consequat, leo eget bibendum sodales, augue magna. Sed Sed consequat, leo eget bibendum sodales, augue velitvelit cursus cursus nunc,nunc,

Sollten Sie Vorschläge zur Weiterentwicklung Reiseführers Sollten Sie Vorschläge zur Weiterentwicklung des des Reiseführers haben, lassen Sieuns es uns wissen! haben, lassen Sie es wissen!

Reise-Leitfaden Via Claudia Augusta per Rad Reise-Leitfaden Via Claudia Augusta per Rad

Inn

ClaVia ud Aug ustia a

Inn

Inn

rtal

CL VIA AU AUD GU IA STA

Bergle S sen aump tier fad o v na ers ch o S Spi piss ss ( / fo Gem otp eind ath e N to S iu piss ider s)

Inn

Straße und Bergbau In n

CL VIA AU AUD GU IA STA

Inn Inn

CL VIA AU AUDIA GU STA CL VIA AU AUDIA GU STA

Inn

In n

A VI DIAA AU ST CL GU AU

/L

A

ESI

DI R

Tösen

die Via Claudia Augusta mit Auto, Camper, Bus, ... entdecken — mit dem Reise-Leitfaden auf den schönsten Straßen zu den zahlreichen Sehenswürdigkeiten

/L

SEE

N CHE

RES

O AG

VIADIA U A CLAGUST AU

chg im Vins Graun Venosta Curon

A

ESI

DI R

N

1 km

Landeck — Fließ — Naturpark Kaunergrat — Kaunertal — Prutz — Ried im Oberinntal — Tösens — Pfunds — Altfiffiinstermünz — Nauders — Reschenpass — Reschensee — Haidersee

e nsperr Straßceo stradale c lo b block road

rtal Platze 0 50 m) user (2 Berghä ei minatori case ds‘ houses miner

Pfunds

1 km

1 km

ET

scoprire la grandissima varietà delle regioni lungo la Via Claudia Augusta in occasione di un paio di giorni di vacanza o di una gita – in bicicletta, a piedi oppure in auto. 4 mappe attraverso i millenn i raccontano la storia della regione ed aiutano a trovare i percorsi che le attraversano, indicandovi i luoghi da vedere e le loro particolarità

New transport routes

au

4 Karten über die Jahrtausende 4 mappe attraverso i millenni 4 maps across the millennia

Ma

EE NS CHE RES

O AG

Karten im Format 1:35.000, die einen guten Eindruck von der großen Vielfalt an Landschaften geben; Karten im Format 1:35.000, die einen guten Eindruck von der Vielfalt andie Landschaften Geschichte; eine bunte Auswahl an Sehenswürdigkeiten; übergroßen 200 Gastgeber, sich auf Siegeben; freuen. Karten im Format 1:35.000, die einen guten Eindruck von der Vielfalt andie Landschaften Geschichte; eine bunte Auswahl an Sehenswürdigkeiten; übergroßen 200 Gastgeber, sich auf Siegeben; freuen. Geschichte; eine bunte Auswahl an Sehenswürdigkeiten; über 200 Gastgeber, die sich auf Sie freuen.

Mareare M are AM driatico A Adriatico driatico

N

N

H SC

Laas Lasa

Fiss

viaggiare a piedi, come faceva la maggior parte dei Romani — le guide sul percorso pedonale del­la Via Claudia Augusta dalla Baviera all‘Italia attraverso le Alpi

A

V enezia V Venezia enezia Poo P P o

Ostiglia Ostiglia Ostiglia Ostiglia

ies

/

Fendels

VIA IA D CLAUUSTA AUG

scoprire la Via Claudia Augusta in auto, camper, bus, ... — con la guida sulle strade più belle verso i tanti luoghi da visitare

ltino ltino ltino

A VI DIA AU TA CL GUS AU

/L

EE NS CHE RES

Reise-Leitfäden zum leichtesten Alpenübergang für Tourenradfahrer, der Radroute Via Claudia Augusta von der Donau an die Adria bzw. zum Fluss Po

le guide per l‘attraversamento delle Alpi più facile per i cicloturisti, la via ciclabile della Via Claudia Augusta dal Danubio all‘Adriatico o al Po

onegliano

Schönw

E IG D A

Ladis

take a couple of days‘ holiday or make an excursion to discover the rich variety of regions along the Via Claudia Augusta — by bike, on foot or by car. 4 maps through the millennia explain the history of the region, help you fiffiind the routes and show you the sights and special features

TTAreviso reviso A

Inn

z Tarren

A VI DIA AU TA CL GUS AU

W W Wie die meisten Römer zu Fuß durch Europa Wie Wie die die meisten meisten Römer Römer zu zu Fuß Fuß durch durch Europa Europa 3/4 Reschenpass -- Vinschgau - Meran -- Bozen - Trento 3/4 3/4 Reschenpass Reschenpass - Vinschgau Vinschgau -- Meran Meran - Bozen Bozen -- Trento Trento

Conegliano Conegliano TConegliano reviso

2000

Glurns za Gloren

travel on foot as most Romans did — with the travel guides to the Via Claudia Augusta long-distance path from Bavaria across the Alps to Italy

ergine Valsugana Valsugana ergineorgo Valsugana

TTrento rento

e

Idee und Umsetzung / idea e realizzazione / idea and realization: authentic experience, Mentlgasse 5, 6020 Innsbruck, Austria

1530 1910 2018

100

Po

Neumarkt gna Mezzocorona N eumarkt gna Mezzocorona BN orgoeumarkt Valsugana gna M ezzocorona BN orgoeumarkt Valsugana gna Trento orgo Valsugana PB PB

Pergine Valsugana Pergine Valsugana Rovereto Rovereto Rovereto Rovereto

V erona V Verona erona

Sollten Sie Feedback oder Vorschläge zur Weiterentwicklung des Leitfadens haben, lassen Sie es uns wissen! Sollten Sie Feedback oder Vorschläge zur Weiterentwicklung des Leitfadens haben, lassen Sie es uns wissen! Sollten Sie Feedback oder Vorschläge zur Weiterentwicklung des Leitfadens haben, lassen Sie es uns wissen!

1500

Mare Mare Adriatico Mare Adriatico Adriatico

Italy Italy Italy

Po Po Mar Ligure Mar Ligure Mar Ligure

VViaa CClaudia aud a Augustaa Augustaa

B ozen B Bolzano Eozen B olzano E Bolzano E E Feltre eltre FFFeltre Celtre

Mals Malles

discover the Via Claudia Augusta by car, camper van, bus, ... with the travel guide to the most attractive routes to countless sights

Caput 2014

Pians

Travel guides for the easiest Alpine crossing for cycle tourists, the Via Claudia Augusta cycle route from the Danube to the Adriatic or the Po river

Caput 2014

rs Naude schenpass am Re

Je verkaufte Erforschung de Karte 1 €€ für die r Via Claudia Au gusta Per ogni mapp la ricerca sulla a venduta 1 €€ per Via Claudia Au gusta 1 €€ for resear ch of the Via Cla udia Augusta for ea ch map sold

s

Caput 2014

Ostsee Ostsee Ostsee

Nordsee Nordsee Nordsee

öhe e ertsh shöh Norb Norberst höhe r e b ße ü so la bert Straattraver the Nor a ss d a str oad acro r

1000

Österreich Österreich Österreich

für eine gelungene Fernwanderung für eine gelungene Fernwanderung für eine gelungene Fernwanderung

lgund agundo Meran Merano Algund Lagundo Meran Merano Algund Lagundo eran Merano Schlanders M Meran Merano chlanders SSilandro chlanders SSilandro Bozen S

ilandro

2 km

3 km

1910 1:100.000

1530 1:100.000

S

100 n. Chr. 100 dopo Cristo 100 AD 1:100.000

mst mst mst

For a long time there were discussions about how to modernise the Reschenstrasse. The modern road builders ffiinally got their way and the road was constructed between 1852 and 1856 with hairpin bends and galleries many of which are still in use today. Roads were also built to the Engadine, to Samnaun and to the mines of Platzertal. The ore was also transported with a goods cable lift. As well as investments in the roads, there were also two different plans for a rail link across the Reschen Pass for which a large number of tunnels would have been necessary. The northernmost fortress of Austria-Hungary facing Italy bears witness to the strategically important location of the pass.

2018 — 1:50.000

andsberg am Lech

höh

ia ferrov bahn g erfuchs r e lb r A way P rail

Nuove vie di comunicazione

Spiss

Serfau

Deutschland Deutschland Donau Deutschland Donau Donau

e aden Leitfaden Leitfaden

Fernpass I Fernpass I Fernpass I R Rassoeschenpass eschenpass PR Resia eschenpass P Resia PAasso asso Resia L

Landeck Landeck Landeck

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum Loremnatoque ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo dolor. Aenean sociis penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculusligula mus.eget Donec quam felis, massa. ultriciesCum nec, sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, sociis natoqueeu,penatibus et magnis dis parturient mus.justo, Donecfringilla quam felis, ultriciesnec, nec, pellentesque pretium quis, sem. Nulla consequatmontes, massanascetur quis enim.ridiculus Donec pede vel, aliquet pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, pellentesque eu,arcu. pretium quis,justo, sem. rhoncus Nulla consequat massa quis enim. vitae, Donecjusto. pede justo, nec, vulputate eget, In enim ut, imperdiet a, venenatis Nullamfringilla dictumvel, felisaliquet eu pede mollis vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae,Aenean justo. vulputate Nullam dictum felistellus. eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus. Vivamus elementum semper nisi. eleifend Aenean pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus. Vivamus elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. Aenean pretium. tincidunt. Cras dapibus. Vivamusac,elementum semper nisi.ante, Aenean vulputate eleifend leo ligula,Integer porttitor eu, consequat vitae, eleifend enim. Aliquam lorem dapibus in, viverra quis,tellus. feugiatAenean a, leo ligula, porttitor eu, consequat vitae, eleifend ac, enim. Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra quis, feugiat a, leo ligula, porttitor eu, consequat vitae,varius eleifend ac, enim. Aliquam loremAenean ante, dapibus in, viverra quis, feugiat tellus. Phasellus viverra nulla ut metus laoreet. Quisque rutrum. imperdiet. Etiam ultricies nisi vela, tellus. Phasellus viverra nulla ut metus varius laoreet. Quisque rutrum. Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisi vel tellus. Phasellus nulla ut metusnisi. varius Quisque imperdiet. Etiam ultricies nisi vel augue. Curabitur viverra ullamcorper ultricies Namlaoreet. eget dui. Etiamrutrum. rhoncus.Aenean Maecenas tempus, tellus eget condimenaugue. Curabitur ullamcorper ultricies nisi. Nam eget dui. Etiam rhoncus. Maecenas tempus, tellus eget condimenaugue. Curabitur ultricies Nam eget dui. Etiam tempus, condimentum rhoncus, semullamcorper quam semper libero,nisi. sit amet adipiscing sem rhoncus. neque sedMaecenas ipsum. Nam quamtellus nunc, eget blandit vel, luctus tum rhoncus, sem quam semper libero, sit amet adipiscing sem neque sed ipsum. Nam quam nunc, blandit vel, luctus tum rhoncus, sem quam semper libero, nec sit amet sem neque sedDonec ipsum.vitae Namsapien quam nunc, blandit vel, luctus pulvinar, hendrerit id, lorem. Maecenas odio etadipiscing ante tincidunt tempus. ut libero venenatis pulvinar, hendrerit id, lorem. Maecenas nec odio et ante tincidunt tempus. Donec vitae sapien ut libero venenatis pulvinar, id, lorem. Maecenas nec orci odioeget et ante Donec sapien ut libero venenatis faucibus.hendrerit Nullam quis ante. Etiam sit amet erostincidunt faucibustempus. tincidunt. Duisvitae leo. Sed fringilla mauris sit amet faucibus. Nullam quis ante. Etiam sit amet orci eget eros faucibus tincidunt. Duis leo. Sed fringilla mauris sit amet faucibus. quissagittis ante. Etiam sit Sed ametconsequat, orci eget eros faucibus tincidunt. Duisaugue leo. Sed fringilla nibh. DonecNullam sodales magna. leo eget bibendum sodales, velit cursusmauris nunc, sit amet nibh. Donec sodales sagittis magna. Sed consequat, leo eget bibendum sodales, augue velit cursus nunc, nibh. Donec sodales sagittis magna. Sed consequat, leo eget bibendum sodales, augue velit cursus nunc,

Füssen Füssen Füssen R eutte Reutte Reutte

Wie Wie die die meisten meisten Römer Römer zu zu Fuß Fuß durch durch Europa Europa

CH) rtina (

500

L Landsberg am Lech Landsberg am Lech Schongau Schongau Schongau

Via Claudia Augusta Via Claudia Augusta Via Claudia Augusta Wie die meisten Römer zu Fuß durch Europa

k

A lungo si discusse su come si dovesse rinnovare la strada del Resia. Inffiine si imposero i costruttori moderni e tra il 1852 e il 1856 venne costruita la strada con tornanti e gallerie che viene utilizzata in gran parte ancora oggi. Furono realizzate strade anche in Engadina, verso il Samnaun e per l’attività mineraria nella Platzertal. Il minerale veniva tra l’altro trasportato anche con un apposito impianto a fune. Oltre agli investimenti per le strade, c’erano anche due diversi progetti per un collegamento ferroviario attraverso passo Resia, per cui sarebbero state necessarie numerose gallerie. La posizione strategicamente importante del passo è testimoniata dalla fortezza più settentrionale dell’Austria-Ungheria in direzione dell’Italia.

0

A ugsburg A Augsburg ugsburg

Leitfaden, Leitfaden, Leitfaden,

Mils

erns Schlud erno Slud

PPrruuttzz

erns Schlud erno Slud

n FFaaggggeen Kauns

Neue Verkehrswege

Glurns za Gloren

Imst

CLAVIA AUGUDIA UST A

Malles

VIA CLAUDIA AUGUSTA FlieFßließ

Landec

An

rs Naude schenpass am Re

1910

he rhö ille he e P e ö t SStrraß illerh e rou aißaeP öh v ilülebrehr P die P iller

Stanz

n tatioosta s n e s ß e di Stra ion s n z a st y statGriino wa

S

S

f Bahnhioone staz tion sta gedair

Perjen

3 km

3 km

Projekt Reschen bahn Pläne „Reschen bahn“ progretto ferroviaro planned railway

obadill CLAVTIA AUGUDIA UST A

Mals/

a (CH)

Graun berg Imster

chgau im Vins Graun Venosta n ro u C

Do you believe something to have been different from how it is described here? Do you think something is missing? Write to history@viaclaudia.org and help to ensure the history of the Via Claudia Augusta never stops growing.

Ritenete che la situazione fosse diversa rispetto a quanto viene qui rappresentato? Pensate che manchi qualcosa? Scrivete a amsla storia history@viaclaudia.org ed aiutateci a fare in modo Zche della Via Claudia Augusta non cessi mai di crescere.

Sie sind der Meinung, dass etwas anders war, als es hier dargestellt ist? Sie glauben, dass etwas fehlt? Schreiben Sie an history@viaclaudia.org und helfen Sie mit, dass die Geschichte der Via Claudia Augusta niemals zu wachsen aufhört.

Road and mining

The Roman road largely remained in use in the Middle Ages and modern era. Fortresses such as Pidenegg, Pernegg, Laudegg, Siegmundsriedt, Finstermünz and Naudersberg lined the transport routes. Apart from the main roads, there were almost only mule tracks. As well as self-sufffiicient farming and earnings opportunities in connection with the road, income was also generated by mining – ffiirst in Kaunertal, then in Bergtal and later in Platzertal. Ore was also extracted in Serfaus and smelted in Fließ.

Strada e attività mineraria

Martin

d Fissla nlage ess gungsa Befesti zza / fortr forte t Pfun z

Nel Medioevo e nell’Età moderna si continuò ad utilizzare la strada romana per lunghi tratti. Rocche come Pidenegg, Pernegg, Laudegg, Siegmundsriedt, Finstermünz e Naudersberg costellavano n le vie di rröstevie transito. Al di fuoriKadelle principali Karres c’erano quasi solamente mulattiere. Oltre all’agricoltura per l’autosostentamento e le possibilità di guadagno Arzl imal alla strada, era INN collegate Pitzt a portare entrate, l’attività mineraria dapprima nella Kaunertal, quindi nella Bergtal, in seguito nella Platzertal. Inoltre a Serfaus si estraeva il minerale che veniva trattato a Fließ.

ass henepsia Ressc R o s Pa

erdell

Riednim tal Oberin

Donauwörth Donauwörth Donauwörth

Limes Limes Limes

A VI DIAA AU ST CL GU AU

a

Danke für die Unterstützung/grazie per l‘assistenza/thank you for support: Prof. Dr. Gerald Grabherr (Universität Innsbruck), Christian Sturm, Elisabeth Sturm, Dr. Walter Stefan, Eva Lunger, Joschua Forster, Marco Disarò, ...

2 km

s Pass zum s i o b s s pa 11 % ss vonfino al nzpa % ung 1 ü g ’1 i m l e l r e ss St de Finst ssigestanteo the pa o e up t hmä c c i e a l z g den clin n penady in atio ste enst

Lange wurde diskutiert, wie man die Reschenstraße erneuern soll. Schließlich setzten sich die modernen Baumeister durch und es wurde 1852 - 1856 die Straße mit Kehren und Galerien gebaut, die noch heute über weite Teile in Verwendung ist. Auch ins Engadin, ins Samnaun und zum Bergbau im Platzertal wurden Straßen errichtet. Das Erz wurde außerdem mit einer Materialseilbahn h ser Joc befördert. NebendInvestitionen in die m Stilf Pra a allo Stelvio Straßen, gab auch Prato 2 unterschiedliche Pläne für eine Bahnverbindung über den Reschenpass, für die zahlreiche Tunnel notwendig gewesen wären. Von der strategisch wichtigen Position des Passes zeugt die nördlichste Festung von Österreich-Ungarn gegenüber Italien.

D onau D Donau onau

Road mostly at valley fflloor

er Niuid

rium traß Inut ische S i sosta Römzione dion staua stat dersaed ass p No n h c rm Res

a asm e chius Klaus ermüntz ch t ß n i F ke Brüncte po idge br

o castell g“ per ß r e d u a castle hloß N a (CH)

ke ge brüncte brid po

„Sc

Die Römerstraße wurde im Mittelalter und in der Neuzeit großteils weiter genutzt. Burgen wie Pidenegg, Pernegg, Laudegg, Siegmundsriedt, Finstermünz und Naudersberg säumen die Verkehrsrouten. Abgesehen von den Hauptstraßen gab es fast nur Saumpfade. Neben Landwirtschaft zur Selbstversorgung und Verdienstmöglichkeiten in Verbindung mit der Straße brachte der Bergbau Einkommen — erst im Kaunertal, dann im Berglertal, später im Platzertal. Weiters wurde in Serfaus Erz abgebaut und in Fließ verhüttet.

Owing the narrowness of the valley, which was at risk of rockfall and often entirely flooded by the Inn, the Via Claudia Augusta ran along the slope between Landeck and Fließ, across the Fliesser Platte in which the carts left traces in the rock in the different periods. Back in the valley, the Roman road was then able to continue – with various river crossings – along the valley floor until Altffiinstermünz, as nature narrowed the course of this section of the Inn. From Finstermünz the road climbed steadily at a gradient of 11% up through the gorge to Inutrium, the only road station for which there is written evidence, shortly before reaching its highest point, the Reschen Pass. There are thought to have been two more road stations between Prutz and Pfunds. Fließ and Inutrium were deffiinitely inhabited. Martin

Strada principalmente nel fondovalle

A causa della ristrettezza della valle, minacciata dalla caduta di massi e spesso occupata completamente dal ffiiume Inn, tra Landeck e Fließ la Via Claudia Augusta seguiva il pendio, attraverso la “placca” di Fließ, su cui nelle diverse epoche i carri hanno lasciato le proprie tracce nella roccia. La strada romana poteva quindi dipanarsi nuovamente nella valle ffiino a Altffiinstermünz — varcando alcune volte il ffiiume — attraverso il fondovalle, poiché in quella zona la natura mantiene l’Inn in un corso ristretto. Dopo Finstermünz la strada risale la gola con una costante pendenza dell‘11 %, verso l’unica stazione stradale tramandata nelle fonti scritte, Inutrium, poco prima del punto più Spiss e del passo elevato della strada Resia. C’erano presumibilmente due ulteriori stazioni di sosta tra Prutz e Pfunds. Sicuramente Fließ e Inutrium erano abitate.

ßenStran io stat em Passsta d o vorone di so s i s z Sta del pain a primstatiopnass roatdof the n fPfurndo s

Komp

n sens tatio s Tö n d e n ß zu t a Str.aFPendr ls e u st w ne di soens z f u s o se a g azi z e tö Fiss ei d imt RieS ns n tal prut n u n ri Hiniw l e b O a ation nd Töse de i sul e r f s e B ion a st az ento roaden prutz c i d in polam s of etwe po ation t b c indei tSterflausemen s

Saumpfad sentiero verszum Bergbaugebiet o l‘ footpath to area mineraria mining area

orgen s

Ried o riedt“ l e t s a c l s Sigmunds s o l h c „S e castl ß Serfau

s Vendl

Brucz Prutz

Tesens St. Ge Tösen

Kauns n Fagge

Fiß

Prutz

lerlonegg BucragstPe ernegg“ P „Burg astle c K auns n Fagge

o castelelgg dgg“ u a L e g Bur Laud „Burg astle daids is c LaL

Wegen der Talenge, die steinschlaggefährdet war und oft ganz vom Inn in Anspruch genommen wurde, verlief die Via Claudia Augusta zwischen Landeck und Fließ am Hang entlang, über die Fließer Platte, auf der die Wagen in den verschiedenen Epochen Spuren im Fels hinterließen. Wieder im Tal konnte die Römerstraße dann bis Altffiinstermünz — mit einigen Fluss-Querungen — durch die Talsohle führen, weil die Natur den Inn in dem Bereich in engen Bahnen hielt. Ab Finstermünz stieg die Straße stetig mit 11 % durch die Schlucht hinauf, zur einzigen schriftlich überlieferten Straßenstation Inutrium, kurz vor dem höchsten Punkt der Straße, und dem Reschenpass. Vermutlich gab es 2 weitere Straßenstationen zwischen Prutz und Pfunds. Sicher besiedelt waren Fließ und Inutrium.

l Tobadil

ia fonder hütte g works z l e m Sch n smeltin Urge

Flie

Pians

tuss“e“ s laa tcuk ü l „poon n e sBBrruüncgkoe g p „ n l a l nngtee un ggoe lpao nntge lbriiddge ploo ng br lo Inn In n

Grins

cus sistaecri e sit

k

W ststW rra eg Pilw adegPP la erydaaPPililler sPai ilillersa tltl er e sat er l srarSSaattttelel otut ttte tele lel

I

Landec

e rück Innsbo l‘innn r n rave the i e att ross ponrtidge ac b Ladis

Inn ca egg“ s Landcastle s o l h c „S

k Landecstello

100 nach Christus fer- 100 dopo Cristo d-op n a r B tz vo oitic plagg 100 AD oVd l fi io i oo oa lu r r c t l ficia

Stanz

Straße über die Pillerhöhe

Strasse meist in Talsohle

1530

e höh ler e l i P öh e ße rh ut ra ille he ro t S a P hö vi ller Pi o l “ l g e t g ß s e o n IA Scchal loß PideV h g c g P„iSdenetle CLAUDIA Fließs cas AUGUSTA

s Zamb “ enstein Schrof stle g r u B a „ oc castell Stancz r Andey sse u f o r P

n tatiosta s n e ß so Straione diion e t e mutbile stazad stat vero o a cke pr ebsumed r Gasthrgoof BProüntgee id e pr Albn n Fließ ß Br

Zams


4 2

Zams 5 3

INN

Perjen

Stanz

Trams

1

air

NA

SAN

Anged

2

1

en Brugg 1 hs Perfuc

2

74 85

3 2

1

k

Landec

1

3

62 4 53

lz EEicichhhhoolz

Fließ

96

lgaarrtteenn NNeesssseelg

INN

7 8

9

Fließ / museo archeologico / archeological museum Brandopferplatz / luogo di culto / cult site Naturparkhaus Kaunergrat / casa del parco naturale / nature park centre Gacher Blick / vista mozzafiffiito / breathtaking view

1

Prutz, Faggen 1 Sauerbrunnquelle / sorgente medicamentosa / acidulous mineral water source 1 Aktiv Camping Prutz, Pontlatzstraße 22, www.aktiv-camping. at, 0043 5472 2648, ab I 2 Hotel Post****, Dorfstraße 1, www.postprutz.at, 0043 5472 6217, IV

Zams 1 Bergpension Gasthof Kreuz, Rifenal 15, www.gasthofkreuz. at, 0043 5442 61240, II 2 Landhaus Tschuggmall, Bruckfeldweg 18, www. ferienwohnung-zams.at, 0043 5442 64544, II 3 Hotel Restaurant Thurner, Magdalenaweg 6, www.hotelthurner.info, 0043 5442 61245 , III-IV 1 mystische Klamm „Zammer Lochputz“ / gola mistica / mysterious ravine 4 Postgasthof Gemse, Hauptplatz 1, www.postgasthofgemse.at, 0043 5442 624 78 , III 2 Freistehender Kirchturm / campanile solitario / freestanding church tower 3 Seilbahn „Venetbahn“ / funivia / cable car 5 Hotel Jägerhof, Hauptstraße 52, www.postgasthof-gemse. at, 0043 5442 62642 , V

1

22

Prutz

11

Ladis

Ladis 1 Burg castello „Laudegg“ castle

1

s Fendel

Ried im Oberinntal 1 Badesee / lago balneabile / bathing lake 1 Camping Dreiländereck, Gartenland 37, www.tirolcamping.at, 0043 472 6025, II 2 Apart Central, Hintergasse 9, www.apartcentral.com, 0043 5472 2567, II 2 Schloss castello „Sigmundsried“ castle 3 Alte Schmiede / fucina storica / historic forge

1

2

Riednitmal Oberin

INN

Fiss

3

CHR I

STI N

s Serfau

Tösens 1 Eine der ältesten Steinbogenbrücken Tirols / uno dei più antichi ponti ad arco in sasso del Tirolo / one of the oldest stone arch bridges of the Tyrol 1 Gasthof Tschuppbach, Tschuppbach 1, www. urlaubambauernhof.at/ tschuppbach, 0043 5477 443, III-IV

ER

BAC H

Stein- en brück

1

s

Tösen

Pfunds 1 Museum museo “Pfunds” museum 2 „Turmloch” und Innbrücke / torre e ponte storici sull‘Inn / bridge tower and bridge across the Inn 3 Liebfrauenkirche / chiese di Nostra Signora/ “Liebfrauenkirche” church 1 Hotel Gasthof Kreuz****, Stuben 43, www.hotelkreuz. at, 0043 5474 5218, V 2 Pension St. Lukas***, Stuben 47, www.pensionstlukas.com, 0043 5474 5476, III 3 Hotel Tyrol, Stubenerstrasse 296, www.hoteltyrol-austria.at, 0043 5474 5247 , V-VI 4 Richterhof / casa del giudice / jugde’s residence 5 Radurschlklamm /gola / ravine 6 Greiter Mühle und Säge / mulino e segheria storici / historic mill and saw mill 7 Hochtal “Tschey” / altavalle / mountain valley 8 „Minifundus” mit Miniaturen von Bauwerken des Ortes / parco con miniature di case del paese / park with miniatures of houses of Pfunds 9 Historisches Bergbaugebiet “Platzertal” / area mineraria storica / historical mining area

SCH

ILTIB

ACH

1

pTschup bach

Stein

Lafairs

h

Birkac

H BAC

NER

B STU

Fließ 1 Wanderroute auf den Spuren der Via Claudia Augusta über die Fließer Platte / percorso trekking sulle tracce della Via Claudia Augusta attraverso la “lastra“ di Fließ / hiking route along the Via Claudia Augusta across the Fliesser Platte 2 Römische und mittelalterliche Wagenspuren / tracce dei carri romani e medioevali / traces of Roman and medieval carts 3 Nachbildung eines Meilensteins der Via Claudia Augusta / copia di una pietra miliare della Via Claudia Augusta / copy of a milestone of the Via Claudia Augusta 4 Reste eines rätischen Hauses in der Tiefgarage des Gemeindeamtes; Film im Gemeindeamt / resti di una casa retica nel garage sotterraneo del Municipio; fiffiilmato nel Municipio / remains of a Rhaetian house in the underground car park of the town hall; fiffiilm in town hall 5 Dokumentationszentrum Via Claudia Augusta / centro visitatori della Via Claudia Augusta / Via Claudia Augusta Visitors’ Centre 6 Archäologisches Museum

1

2

Fendels 1 Bergbahn Fendels ins beliebte Wandergebiet / funivia nella popolare area trekking / funicular railway to popular hiking area

Landeck 1 Pension Thialblick, Burschlweg 7, www.thialblick.at, 0043 5442 622 61, II-III 1 Malserstraße 2 Hotel Schrofenstein, Malser Strasse 31, www.schrofenstein.at/, 0043 5442 62395, IV-V 2 Pfarrkirche mit frühchristlichen Wurzeln / chiesa parrochiale con radici paleocristiane /parish church with early Christian roots 3 Museum Schloss Landeck / museo e castello Landeck / Landeck castle with museum

11

FAGGE

1 1

Kauns 1 Burg castello „Berneck“ castle

Stanz bei Landeck 1 Genussregion Stanzer Zwetschke / Regione del gusto “prugna di Stanz” / „Stanz plum“ culinary region

Kauns

n Fagge

INN

Hist. Route / percorso storico / historic route Rad-Route / percorso ciclabile / cycle route Wander-Route / percorso trekking / hiking route Spaziergang / passeggiata, / walk Auto-Reise-Route / percorso auto / road trip route

gg gaallllmmigig NNieieddeerrg

URG B ACH

allllmmigiggg HHoocchhgga

INN

UUrrggeenn

9 7 2

Stuben

3

4

1 1

Pfunds

2

3

Dorf

5

INN

6 8

RADUR

SCHLBA CH Ferienregion DONAU-Ries

Donau

Donauwörth

e

sbrück

Donau

n Kajeta

Ferienregion WITTELSBACHER LAND

Augsburg Ferienregion AUGSBURGER LAND

Landsberg am Lech

Shuttle

Ferienregion AMMERSEE-LECH

ünz

term chfins

Ferienregion SÜDLICHES ALLGÄU Füssen

Ho 1

Schongau Ferienregion PFAFFENWINKEL Via Claudia Augusta Doku-Zentrum Bayern (Rosshaupten)

nz

termü

Altfins

Lorem ipsum

Reutte

INN

Naturparkregion REUTTE

Ferienregion TIROLER ZUGSPITZ ARENA

Imst Ferienregion IMST Ferienregion TIROL WEST Landeck Via Claudia Augusta Doku-Zentrum Tirol Ferienregion (Fließ) NAUDERS TIROLER OBERLAND KAUNERTAL

1

r die te übe Radroubertshöhe Nor

1 4 3

2

L STI ACH

LE B

tshöhe

Norber

6

rs Naude schenpass e mR 8 a

2 10

5 9 11 12

7

13

3

Via Claudia Augusta regione di vacanza Doku-Zentrum (Algund) „Ferienregion Meraner Land“ regione di vacanza Centro documentazione holiday region „Ferienregion VINSCHGAU“ (Lagundo) Meran holiday region Merano Schlanders Silandro regione di vacanza Bozen „Ferienregion SÜDTIROLS SÜDEN“ Bolzano holiday region Neumarkt Egna Centro Documentazione regione turistica Via Claudia Augusta regione turistica PIANA ROTALIANA (Feltre) VALSUGANA regione turistica Borgo Valsugana DOLOMITI PREALPI

14 15 16 17

Trento

regione turistica TRENTO MONTE BONDONE VALLE DEI LAGHI

a (CH) Martin

Pergine Valsugana Rovereto regione turistica ROVERETO VALLAGARINA

regione turistica ALTAMARCA

Feltre

4

regione turistica LAGO DI GARDA

Treviso

area UNESCO regione UNECO LAGUNA DI VENEZIA

regione turistica VALPOLICELLA

INN

5

Altino

Venezia

Verona

regione turistica PIANURA PADANA FIUME PO

Po

Mare Adriatico

Ostiglia

Po

enpass Resch di Resia o Pass

en Resch Resia 1

2

u

RES N CHE

1

a inschg V m i n Grau Venosta Curon

/L

SEE

1

St. Valentin auf der Haide / S. Valentino alla Muta 1 Reschensee-Staumauer / diga di sbarramento del lago Resia / dam wall of Lake Reschen 1 Hotel Gasthof Lamm***, Hauptstr. 67, www.hotellamm.it, 0039 0473 634641, II-III 2 Vital Hotel Ortlerspitz***, Nationalstraße 15, www. hotel-ortlerspitz.it, 0039 0473 634631 , V-VI 2 lago „Haidersee” lake

1 km

2 km 3 km

S

1

1

ntin St. ValeHaide r e d auf lentino S. Va Muta alla

2 2

HAIDERSEE LAGO DI MUTA

Graun im Vinschgau / Curon Venosta 1 Altgrauner Kirchturm im Reschensee / campanile di Curon Venosta vecchio nel lago Resia / church tower of former village of Graun in lake Reschen 1 Hotel Pension Theiner, Langtaufererstraße 1, www. theiner.it, 0039 0473 633231, V

N

A

Reschen / Resia 1 Hotel Garni Marlene, Hauptstr. 37, www.garni-marlene.com, 0039 0473 633123, III-IV 2 Hotel Seehotel***, Hauptstr. 19, www.seehotel.it, 0039 0473 633118 , IV-V

ESI

Hotel Post ****, Dr.-TschiggfreyStr. 37, www.post-nauders. com, 0043 5473 872020, III-IV 10 Aktivhotel Schwarzer Adler ****, Dr.-Tschiggfrey-Str. 33, www.adlerhotel.at, 0043 5473 872540, III-IV 11 Hotel Central ****, Unterdorfstraße 196, www.hotel-central. at, 0043 5473 872210, IV-V 12 Haus Ferienglück, Sandbichl 455, www.haus-ferienglueck. at, 0043 650 6543455, II-III 13 Pension Garni Alpenhof, Nauders 229, www.alpenhofnauders.at, 0043 5473 87263, IV-V 14 Hotel Restaurant Mein Almhof****, Dr.-Tschiggfrey-Str. 314, www.meinalmhof.at, 0043 5473 387313, IV-V 3 Schloss castello “Naudersberg” castle 15 Hotel Neue Burg****, Alte Strasse 370, www.neue-burg. at, 0043 5473 87700, V 16 Gasthof Martha***, Nauders 296, http://www.gasthofmartha.at, 0043 5473 87338, III 17 Apart Bergkastelblick, Bundesstraße 287, www. bergkastelblick.at, 0043 676 9369873, III 4 Erlebniswelt „Goldwasser” / mondo interattivo / adventure world 5 lago „Schwarzer See” lake

DI R

Nauders am Reschenpass 1 Festung forte “Nauders” fortress 1 Haus Sonneck, Hinterdorf 267, www.haus-sonneck.at, 0043 5473 87541, I 2 Pension Amontara, Spitzwiesenweg 243, www. amontanara.at, 0043 5473 87323, II 3 Ferienhaus Auer, Dr. Tschiggfreystr. 446, www. ferienhaus-auer.at, 0043 5473 86158, I 4 Apart-Bauernhof Rosenhof, Kleinhansgasse 93, www. rosenhof-nauders.at, 0043 5473 86165, II 5 Apart-Pension Haus Arina, Dr. Tschiggfreystr. 392, www. arina.at, 0043 5473 87765, I-II 6 Gästehaus Vergissmeinnicht, Nauders 357, www.zimmerferienwohnungen.at, 0043 5473 87426, I 7 Haus Jung, Kleinhansgasse 78, www.haus-jung.at, 0043 5473 87360, I 8 Gasthof Zum Goldenen Lö¦wen***, Postplatz 36, www. loewen-nauders.com, 0043 5473 87208, III-IV 2 parrocchiale „Pfarrkirche Sankt Valentin” parish church

9

O AG

Finstermünz 1 Historische Zollstation “Altffiinstermünz” /stazione dognale storica / Altffiinstermünz historic customs station

Dörfl plair Monte


BB BB

Mezzocorona M ezzocorona Deutschland Deutschland Neumarkt Neumarkt EgnaEgna BorgoBValsugana orgo Valsugana Trento TrentoDonauDonau FeltreFeltre Österreich Österreich PerginePergine Valsugana Valsugana Conegliano Conegliano Rovereto Rovereto

leichtester Alpenübergang leichtester Alpenübergang Sollten Sollten Sie Feedback Sie Feedback oderoder Vorschläge Vorschläge zur Weiterentwicklung zur Weiterentwicklung des des VV Reiseführers Reiseführers haben, haben, lassen lassen Sie es Sieuns es uns wissen! wissen! Touren-Radfahrer fürfürTouren-Radfahrer

Po Po

Treviso Treviso MareMare

ItaliaItalia Adriatico Mar Ligure Mar Ligure Adriatico AltinoAltino erona erona

1/2 ViaViaClaudia ClaudiaAugusta Augusta 1/2 Venezia Venezia (Donau- Alpen - Alpen- Trento - Trento- Altino - AltinobeibeiVenedig) Venedig)O O PoPo (Donau

Altinate Altinate

stigliastiglia

MM are are Adriatico Adriatico

Karten im Format 1:50.000, einen guten Eindruck großen Karten im Format 1:50.000, die die einen guten Eindruck vonvon derder großen Vielfalt an Landschaften geben; Geschichte; bunte Auswahl Vielfalt an Landschaften geben; Geschichte; eineeine bunte Auswahl an an Sehenswürdigkeiten; radfreundliche Gastgeber. Sehenswürdigkeiten; überüber 200200 radfreundliche Gastgeber.

Deutschland Deutschland DonauDonau

Via ViaClaudia Claudia Augusta Augusta

Österreich Österreich

Po Po Mare Mare Mar Ligure Mar LigureItaly Italy Adriatico Adriatico

mitmitAuto, Auto,Camper, Camper,Bus Bus... ...aufauf malerischen malerischenLandLand-und undBergstraßen Bergstraßen

Mare Mare Adriatico Mare Adriatico Mare Adriatico Mare Adriatico Adriatico Italy Italy Italy Italy Italy

Österreich Österreich Österreich Österreich Österreich

für für eineeine spannende spannende Erlebnisreise Erlebnisreise

Geschichte; eine bunte Auswahl an Sehenswürdigkeiten; übergroßen 200 Gastgeber, sich auf Siegeben; freuen. Karten im Format 1:35.000, die einen guten Eindruck von der Vielfalt andie Landschaften Geschichte; eine bunte Auswahl an Sehenswürdigkeiten; übergroßen 200 Gastgeber, sich auf Siegeben; freuen. Karten im Format 1:35.000, die einen guten Eindruck von der Vielfalt andie Landschaften Geschichte; eine bunte Auswahl an Sehenswürdigkeiten; übergroßen 200 Gastgeber, sich auf Siegeben; freuen. Karten im Format 1:35.000, die einen guten Eindruck von der Vielfalt andie Landschaften Geschichte; eine bunte Auswahl an Sehenswürdigkeiten; über 200 Gastgeber, die sich auf Sie freuen. Geschichte; eine bunte Auswahl an Sehenswürdigkeiten; über 200 Gastgeber, die sich auf Sie freuen.

Nullam Nullam quisquis ante.ante. Etiam Etiam sit amet sit amet orci orci egeteget eroseros faucibus faucibus tincidunt. tincidunt. DuisDuis leo. Sed leo. Sed fringilla fringilla mauris mauris sit amet sit amet nibh.nibh. Donec Donec sodales sodales sagittis sagittis magna. magna. Sed Sed consequat, consequat, leo eget leo eget bibendum bibendum sodales, sodales, augue augue velitvelit cursus cursus nunc,nunc,

Nordsee Nordsee

für eine gelungene Fernwanderung für eine gelungene Fernwanderung für eine gelungene Fernwanderung für eine gelungene Fernwanderung für eine gelungene Fernwanderung

Reise-Leitfaden Via Claudia Augusta per Rad Reise-Leitfaden Via Claudia Augusta per Rad

ViaClaudia Claudia Via Augusta Augusta

Ostsee Ostsee

Leitfaden Leitfaden Leitfaden Leitfaden Leitfaden

FF RR PP

Leitfaden Leitfaden

Reise-Leitfaden Via Claudia Augusta per Auto, Camper, Bus, ... Reise-Leitfaden Via Claudia Augusta per Auto, Camper, Bus, ...

Lorem Lorem ipsum ipsum dolordolor sit amet, sit amet, consectetuer consectetuer adipiscing adipiscing elit. elit. Aenean Aenean commodo commodo ligulaligula egeteget dolor.dolor. Aenean Aenean massa. massa. CumCum sociis sociis natoque natoque Landsberg Landsberg am Lech am Lech penatibus penatibus et magnis et magnis dis parturient dis parturient montes, montes, nascetur nascetur ridiculus ridiculus mus.mus. Donec Donec quamquam felis,felis, ultricies ultricies nec,nec, pellentesque pellentesque eu, pretium eu, pretium quis,quis, sem.sem. NullaNulla consequat consequat massa massa quisquis enim.enim. Donec Donec pedepede justo, justo, Schongau Schongau fringilla fringilla vel, aliquet vel, aliquet nec,nec, vulputate vulputate eget,eget, arcu.arcu. In enim In enim justo, justo, FüssenFüssen rhoncus rhoncus ut, imperdiet ut, imperdiet a, venenatis a, venenatis vitae,vitae, justo. justo. Nullam Nullam dictum dictum felisfelis ReutteReutte eu pede eu pede mollis mollis pretium. pretium. Integer Integer tincidunt. tincidunt. CrasCras dapibus. dapibus. Vivamus Vivamus elementum elementum semper semper nisi.nisi. Aenean Aenean vulputate vulputate eleifend eleifend tellus. tellus. Aenean Aenean ernpass ernpass leo ligula, leo ligula, porttitor porttitor eu, consequat eu, consequat vitae,vitae, eleifend eleifend ac, enim. ac, enim. Aliquam Aliquam Landeck Landeck Imst Imst loremlorem ante,ante, dapibus dapibus in, viverra in, viverra quis,quis, feugiat feugiat a, tellus. a, tellus. Phasellus Phasellus eschenpass eschenpass viverra viverra nulla nulla ut metus ut metus varius varius laoreet. laoreet. Quisque Quisque rutrum. rutrum. Aenean Aenean gelungene Radreise für für eineeine gelungene Radreise assoasso ResiaResia imperdiet. imperdiet. Etiam Etiam ultricies ultricies nisi vel nisiaugue. vel augue. Curabitur Curabitur ullamcorper ullamcorper Ostsee Ostsee 2014 Algund LCaput agundo L2014Caput agundo ultricies ultricies nisi.nisi. NamNam egeteget dui. Etiam dui. Etiam rhoncus. rhoncus. Maecenas Maecenas tempus, tempus, Nordsee Nordsee Algund Meran MM eranerano Merano tellustellus egeteget condimentum condimentum rhoncus, rhoncus, semsem quamquam semper semper libero, libero, sit sit Schlanders Schlanders ametamet adipiscing adipiscing semsem neque neque sed sed ipsum. ipsum. NamNam quamquam nunc,nunc, blandit blandit Silandro Silandro ozenozen vel, luctus vel, luctus pulvinar, pulvinar, hendrerit hendrerit id, lorem. id, lorem. Maecenas Maecenas nec nec odioodio et ante et ante olzano olzano tincidunt tincidunt tempus. tempus. Donec Donec vitaevitae sapien sapien ut libero ut libero venenatis venenatis faucibus. faucibus.

Wie die meisten Römer zu Fuß durch Europa Wie die Römer Fuß Wie die meisten meisten Römer zu zu Fuß durch durch Europa Europa Wie meisten zu Europa Wie dieReschenpass meisten Römer Römer zu Fuß Fuß durch durch Europa 3/4die Reschenpass Vinschgau - Meran Bozen -- Trento 3/4 --- Vinschgau --- Bozen 3/4 Reschenpass Vinschgau --- Meran Meran -- Trento Trento 3/4 Reschenpass Meran -- Bozen Bozen Karten im Format 1:35.000, die einen-- Vinschgau guten Eindruck von- der großen Vielfalt an Landschaften 3/4 Reschenpass Vinschgau Meran Bozen - Trento Trentogeben; Karten im Format 1:35.000, die einen guten Eindruck von der großen Vielfalt an Landschaften geben;

Augsburg Augsburg

Auto, Auto, Camper, Camper, Bus,Bus, ... ...

Deutschland Deutschland Donau Deutschland Donau Deutschland Donau Deutschland Donau Donau

Donauwörth Donauwörth

DD onauonau

Nordsee Nordsee Nordsee Nordsee Nordsee

ViaViaClaudia ClaudiaAugusta Augusta

Po Po Po Mar Ligure Po Mar Ligure Po Mar Ligure Mar Ligure Mar Ligure

LimesLimes

Reiseführer Reiseführer

Via Via Claudia Claudia Augustaa Augustaa

Ostsee Ostsee Ostsee Ostsee Ostsee

Sie sind der Meinung, dass etwas anders war, als es hier dargestellt ist? Sie glauben, dass etwas fehlt? Schreiben Sie an history@viaclaudia.org und helfen Sie mit, dass die Geschichte der Via Claudia Augusta niemals zu wachsen aufhört. Ritenete che la situazione fosse diversa rispetto a quanto viene qui rappresentato? Pensate che manchi qualcosa? Scrivete a history@viaclaudia.org ed aiutateci a fare in modo che la storia della Via Claudia Augusta non cessi mai di crescere. Do you believe something to have been different from how it is described here? Do you think something is missing? Write to history@viaclaudia.org and help to ensure the history of the Via Claudia Augusta never stops growing.

Je verkauft Je verkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft e€Karte e€Karte Karte Karte 1 €Karte 1für€Karte 1für€Karte 1für€Karte 1für€Karte 1für€Karte 1für€Karte 1für€Karte 1für€Karte 1für€Karte 1für€Karte 1für€Karte 1für€Karte 1für€Karte 1für€Karte 1für€Karte 1für€Karte 1für€Karte 1für€Karte 1für€Karte 1für€Karte 1für€Karte 1für€Karte 1für€Karte 1für€Karte 1für€Karte 1für€Karte 1für€Karte 1für€Karte 1für€Karte 1für€Karte 1für€Karte 1für€Karte 1für€Karte 1für€Karte 1für€Karte 1für€Karte 1für€Karte 1für€Karte 1für€Karte 1für€Karte 1für€Karte 1für€Karte 1für€Karte 1für€Karte 1für€Karte 1für€Karte 1für 1für 1für€die 1für€die für die Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch die die die die die die die die die die die die die die die die die die die die die die die die die die die die die die die die die die die die die die die die die die die die die die die die ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung der der der der der der der der der der der der der der der der der der der der der der der der der der der der der der der der der der der der der der der der der der der der der der der der der der der Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Per ogni Per ogni Per ogni Per ogni Per ogni Per ogni Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per ogni ogni ogni ogni ogni ogni ogni ogni ogni ogni ogni ogni ogni ogni ogni ogni ogni ogni ogni ogni ogni ogni ogni ogni ogni ogni ogni ogni ogni ogni ogni ogni ogni ogni ogni ogni ogni ogni ogni ogni ogni ogni ogni ogni ogni cartina cartina cartina cartina cartina cartina cartina cartina cartina cartina cartina cartina cartina cartina cartina cartina cartina cartina cartina cartina cartina cartina cartina cartina cartina cartina cartina cartina cartina cartina cartina cartina cartina cartina cartina cartina cartina cartina cartina cartina cartina cartina cartina cartina cartina cartina cartina cartina cartina cartina cartina 1venduta la ricerca la ricerca ladella ladella lavenduta lavenduta la1venduta la1venduta la1venduta la1venduta la1venduta la1venduta la1venduta la1venduta la1venduta la1venduta la1venduta la1venduta la1venduta la1venduta la1venduta la1venduta la1venduta la1venduta la1venduta la1venduta la1venduta la1venduta la1venduta la1venduta la1venduta la1venduta la1venduta la1venduta la1venduta la1venduta la1venduta la1venduta la1venduta la1venduta la1venduta la1venduta la1venduta la1venduta la1venduta la1venduta la1venduta la1venduta la1venduta la1venduta la1venduta €ricerca €ricerca €ricerca €ricerca €ricerca €ricerca €ricerca €ricerca €ricerca €ricerca €ricerca €ricerca €ricerca €ricerca €ricerca €ricerca €ricerca €ricerca €ricerca €ricerca €ricerca €ricerca €ricerca €ricerca €ricerca €ricerca €ricerca €ricerca €ricerca €ricerca €ricerca €ricerca €ricerca €ricerca €ricerca €ricerca €ricerca €ricerca €ricerca €ricerca €ricerca €ricerca €ricerca €ricerca €ricerca € 1venduta € 1venduta € 1venduta ricerca ricerca ricerca ricerca per per per per per per per per per per per per per per per per per per per per per per per per per per per per per per per per per per per per per per per per per per per per per per per per€ 1per€ 1per€ per della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via ViaAugusta ViaAugusta ViaAugusta Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta 1 € 1for€research 1for€research 1for€research 1for€research 1for€research 1for 1for 1for 1for 1for 1for 1for 1for 1for 1for 1for 1for 1for 1for 1for 1for 1for 1for 1for 1for 1for 1for 1for 1for 1for 1for 1for 1for 1for 1for 1for 1for 1for 1for 1for 1for 1for 1for 1for 1for 1for 1for 1for 1for 1for €research €research €research €research €research €research €research €research €research €research €research €research €research €research €research €research €research €research €research €research €research €research €research €research €research €research €research €research €research €research €research €research €research €research €research €research €research €research €research €research €research €research €research €research €research for research of theofVia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theClaudia Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Claudia Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta for each for each for for for for for for for for for for for for for for for for for for for for for for for for for for for for for for for for for for for for for for for for for for for for for for for for for mapeach map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldmap sold sold

0000000500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 01000 500 01000 500 01000 500 01000 500 01000 500 01000 500 01000 500 01000 500 1500 01000 500 1500 01000 500 1500 01000 500 1500 01000 500 1500 01000 500 1500 01000 500 1500 01000 500 1500 01000 2000 500 1500 01000 2000 500 1500 01000 2000 500 1500 01000 2000 500 1500 01000 2000 500 1500 01000 2000 500 1500 01000 2000 500 1500 01000 2000 500 1500 01000 2000 500 1500 01000 2000 500 1500 01000 2000 500 1500 01000 2000 500 1500 01000 2000 500 1500 01000 2000 500 1500 01000 2000 500 1500 01000 2000 500 1500 01000 2000 500 1500 01000 2000 500 1500 01000 2000 500 1500 01000 2000 500 1500 01000 2000 500 1500 01000 2000 500 1500 1000 2000 500 1500 1000 2000 500 1500 1000 2000 500 1500 1000 2000 500 1500 1000 2000 500 1500 1000 2000 500 1500 1000 2000 1500 1000 2000 1500 1000 2000 1500 1000 2000 1500 1000 2000 1500 1000 2000 1500 1000 2000 1500 1000 2000 1500 2000 1500 2000 1500 2000 1500 2000 1500 2000 1500 2000 1500 2000 1500 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 1504 270 1504 270 1504 270 1504 270 1504 270 1504 270 1890 1504 270 1890 1504 270 1890 1504 270 1890 1504 270 1890 2018 1504 270 1890 2018 1504 270 1890 2018 1504 270 1890 2018 1504 270 1890 2018 1504 270 1890 2018 1504 270 1890 2018 1504 270 1890 2018 1504 270 1890 2018 1504 270 1890 2018 1504 270 1890 2018 1504 270 1890 2018 1504 270 1890 2018 1504 270 1890 2018 1504 270 1890 2018 1504 270 1890 2018 1504 270 1890 2018 1504 270 1890 2018 1504 270 1890 2018 1504 270 1890 2018 1504 270 1890 2018 1504 270 1890 2018 1504 270 1890 2018 1504 1890 2018 1504 1890 2018 1504 1890 2018 1504 1890 2018 1504 1890 2018 1504 1890 2018 1504 1890 2018 1504 1890 2018 1504 1890 2018 1504 1890 2018 1504 1890 2018 1504 1890 2018 1504 1890 2018 1504 1890 2018 1504 1890 2018 1504 1890 2018 1504 1890 2018 1504 1890 2018 1504 1890 2018 1890 2018 1890 2018 1890 2018 1890 2018 1890 2018 2018 2018 2018 2018

444Karten 4Karten 4Karten 4Karten 4Karten 4Karten 4Karten 4Karten 4Karten über 4Karten über 4Karten über 4Karten über 4Karten über 4Karten über 4Karten die über 4Karten die über 4Karten die über 4Karten die über 4Karten Jahrtausende die über 4Karten Jahrtausende die über 4Karten Jahrtausende die über 4Karten Jahrtausende die über 4Karten Jahrtausende die über 4Karten Jahrtausende die über 4Karten Jahrtausende die über 4Karten Jahrtausende die über 4Karten Jahrtausende die über 4Karten Jahrtausende die über 4Karten Jahrtausende die über 4Karten Jahrtausende die über 4Karten Jahrtausende die über 4Karten Jahrtausende die über 4Karten Jahrtausende die über 4Karten Jahrtausende die über 4Karten Jahrtausende die über 4Karten Jahrtausende die über 4Karten Jahrtausende die über 4Karten Jahrtausende die über 4Karten Jahrtausende die über 4Karten Jahrtausende die über 4Karten Jahrtausende die über 4Karten Jahrtausende die über 4Karten Jahrtausende die über 4Karten Jahrtausende die über 4Karten Jahrtausende die über 4Karten Jahrtausende die über 4Karten Jahrtausende die über 4Karten Jahrtausende die über 4Karten Jahrtausende die über Karten Jahrtausende die über Karten Jahrtausende die über Jahrtausende die über Jahrtausende die über Jahrtausende die über Jahrtausende die über Jahrtausende die über Jahrtausende die über Jahrtausende die über Jahrtausende die über Jahrtausende die Jahrtausende die Jahrtausende die Jahrtausende die Jahrtausende die Jahrtausende die Jahrtausende Jahrtausende Jahrtausende Jahrtausende 444mappe 4mappe 4mappe 4mappe 4mappe 4mappe 4mappe 4mappe 4mappe attraverso 4mappe attraverso 4mappe attraverso 4mappe attraverso 4mappe attraverso 4mappe attraverso 4mappe attraverso 4mappe attraverso 4mappe attraverso 4mappe attraverso 4mappe attraverso 4mappe attraverso 4mappe attraverso 4mappe attraverso i4mappe attraverso imillenni 4mappe attraverso imillenni 4mappe attraverso imillenni 4mappe attraverso imillenni 4mappe attraverso imillenni 4mappe attraverso imillenni 4mappe attraverso imillenni 4mappe attraverso imillenni 4mappe attraverso imillenni 4mappe attraverso imillenni 4mappe attraverso imillenni 4mappe attraverso imillenni 4mappe attraverso imillenni 4mappe attraverso imillenni 4mappe attraverso imillenni 4mappe attraverso imillenni 4mappe attraverso imillenni 4mappe attraverso imillenni 4mappe attraverso imillenni 4mappe attraverso imillenni 4mappe attraverso imillenni 4mappe attraverso imillenni 4mappe attraverso imillenni 4mappe attraverso imillenni 4mappe attraverso imillenni 4mappe attraverso imillenni 4mappe attraverso imillenni mappe attraverso imillenni mappe attraverso imillenni attraverso imillenni attraverso imillenni attraverso imillenni attraverso imillenni attraverso imillenni attraverso imillenni attraverso imillenni attraverso imillenni imillenni imillenni imillenni imillenni imillenni imillenni imillenni imillenni imillenni imillenni imillenni imillenni imillenni millenni 1millennia Karte zu jeder der 30 Regionen 444Maps 4Maps 4Maps 4Maps 4Maps 4Maps 4Maps across 4Maps across 4Maps across 4Maps across 4Maps across 4Maps across 4Maps across 4Maps across 4Maps across 4Maps the across 4Maps the across 4Maps the across 4Maps the across 4Maps the millennia across 4Maps the millennia across 4Maps the millennia across 4Maps the millennia across 4Maps the millennia across 4Maps the millennia across 4Maps the millennia across 4Maps the millennia across 4Maps the millennia across 4Maps the millennia across 4Maps the millennia across 4Maps the millennia across 4Maps the millennia across 4Maps the millennia across 4Maps the millennia across 4Maps the millennia across 4Maps the millennia across 4Maps the millennia across 4Maps the millennia across 4Maps the millennia across 4Maps the millennia across 4Maps the millennia across 4Maps the millennia across 4Maps the millennia across 4Maps the millennia across 4Maps the across 4Maps the millennia across 4Maps the millennia across 4Maps the millennia across 4Maps the millennia across Maps the millennia across Maps the millennia across the millennia across the millennia across the millennia across the millennia across the millennia across the millennia across the millennia the millennia the millennia the millennia the millennia the millennia the millennia the millennia the millennia millennia millennia millennia millennia Altenstadt Altenstadt Altenstadt Altenstadt Altenstadt Altenstadt Altenstadt Altenstadt Altenstadt —Altenstadt —Schongau Altenstadt —Schongau Altenstadt —Schongau Altenstadt —Schongau Altenstadt —Schongau Altenstadt —Schongau Altenstadt —Schongau Altenstadt —Schongau Altenstadt ——Schongau Altenstadt ——Schongau Altenstadt —Peiting —Schongau Altenstadt —Peiting —Schongau Altenstadt —Peiting —Schongau Altenstadt —Peiting —Schongau Altenstadt —Peiting —Schongau Altenstadt —Peiting —Schongau Altenstadt —Peiting —Schongau Altenstadt —Peiting Auerberg —Schongau Altenstadt —Peiting Auerberg —Schongau Altenstadt —Peiting Auerberg —Schongau Altenstadt —Peiting Auerberg —Schongau Altenstadt —Peiting Auerberg —Schongau Altenstadt —Peiting Auerberg —Schongau Altenstadt —Peiting Auerberg —Schongau Altenstadt —Peiting Auerberg —Schongau Altenstadt —Peiting Auerberg —Schongau Altenstadt —Peiting Auerberg —Schongau Altenstadt —Peiting Auerberg —Schongau Altenstadt —Peiting Auerberg —Schongau Altenstadt —Peiting Auerberg —Schongau Altenstadt —Peiting Auerberg —Schongau Altenstadt —Peiting Auerberg —Schongau Altenstadt —Peiting Auerberg —Schongau Altenstadt —Peiting Auerberg —Schongau Altenstadt —Peiting Auerberg —Schongau Altenstadt —Peiting Auerberg —Schongau Altenstadt —Peiting Auerberg —Schongau Altenstadt —Peiting Auerberg —1 Schongau Altenstadt —Peiting Auerberg —Schongau Altenstadt —Peiting Auerberg —mappa Schongau Altenstadt —Peiting Auerberg —Schongau Altenstadt —Peiting Auerberg —Schongau —Peiting Auerberg —Schongau —Peiting Auerberg —Schongau —Peiting Auerberg —Schongau —Peiting Auerberg —Schongau —Peiting Auerberg —Schongau —Peiting Auerberg —Schongau — Peiting Auerberg — Schongau — Peiting Auerberg — Schongau Peiting Auerberg — Schongau Peiting Auerberg — Peiting Auerberg — Peiting Auerberg — Peiting Auerberg — Peiting Auerberg — Peiting Auerberg — Peiting Auerberg — Peiting Auerberg — Peiting Auerberg — Peiting Auerberg — Auerberg — Auerberg — Auerberg — Auerberg — Auerberg —Auerberg —Auerberg ———————— su ogni dei 30 territori Forggensee Forggensee Forggensee Forggensee Forggensee Forggensee Forggensee Forggensee Forggensee Forggensee —Forggensee —Füssen Forggensee —Füssen Forggensee —Füssen Forggensee —Füssen Forggensee —Füssen Forggensee —Füssen Forggensee ——Füssen Forggensee ——Füssen Forggensee Neuschwanstein ——Füssen Forggensee Neuschwanstein ——Füssen Forggensee Neuschwanstein ——Füssen Forggensee Neuschwanstein ——Füssen Forggensee Neuschwanstein ——Füssen Forggensee Neuschwanstein ——Füssen Forggensee Neuschwanstein ——Füssen Forggensee Neuschwanstein ——Füssen Forggensee Neuschwanstein ——Füssen Forggensee Neuschwanstein ——Füssen Forggensee Neuschwanstein ——Füssen Forggensee Neuschwanstein ——Füssen Forggensee Neuschwanstein ——Füssen —Forggensee Neuschwanstein ——Füssen —Forggensee Neuschwanstein ——Füssen —Forggensee Neuschwanstein ——Füssen —Forggensee Neuschwanstein ——Füssen —Forggensee Neuschwanstein ——Füssen —Forggensee Neuschwanstein ——Füssen —Forggensee Neuschwanstein ——Füssen —Forggensee Neuschwanstein ——Füssen —Forggensee Neuschwanstein ——Füssen —Forggensee Neuschwanstein ——Füssen —Forggensee Neuschwanstein ——Füssen —Forggensee Neuschwanstein ——Füssen —Forggensee Neuschwanstein ——Füssen —Forggensee Neuschwanstein ——Füssen —Forggensee Neuschwanstein ——Füssen —Forggensee Neuschwanstein ——Füssen —Forggensee Neuschwanstein ——Füssen —Forggensee Neuschwanstein ——Füssen —Forggensee Neuschwanstein ——Füssen —Forggensee Neuschwanstein ——Füssen —Neuschwanstein ——Füssen —Neuschwanstein ——Füssen —Neuschwanstein ——Füssen —Neuschwanstein ——Füssen —Neuschwanstein ——Füssen —Neuschwanstein ——Füssen —Neuschwanstein ——Füssen —Neuschwanstein ——Füssen —Neuschwanstein ——Füssen —Neuschwanstein —Füssen —Neuschwanstein ——Neuschwanstein ——Neuschwanstein ——Neuschwanstein ——Neuschwanstein ——Neuschwanstein ——Neuschwanstein —Neuschwanstein ————————————— Naturffl Naturffl Naturffl Naturffl Naturffl luss Naturffl luss Naturffl luss Naturffl luss Naturffl Lech luss Naturffl Lech luss Naturffl Lech luss Naturffl Lech luss Naturffl —Lech luss Naturffl —Lech Reutte luss Naturffl —Lech Reutte luss Naturffl —Lech Reutte luss Naturffl —Lech Reutte luss Naturffl —Lech Reutte luss Naturffl —Lech Reutte luss Naturffl —Lech Reutte luss Naturffl —Lech Reutte luss Ehrenberg Naturffl —Lech Reutte luss Ehrenberg Naturffl —Lech Reutte luss Ehrenberg Naturffl —Lech Reutte luss Ehrenberg Naturffl —Lech Reutte luss Ehrenberg Naturffl —Lech Reutte luss Ehrenberg Naturffl —Lech Reutte luss Ehrenberg Naturffl —Lech Reutte luss Ehrenberg Naturffl —Lech Reutte luss Ehrenberg Naturffl —Lech Reutte luss Ehrenberg Naturffl —Lech Reutte luss Ehrenberg Naturffl —Lech Reutte luss Ehrenberg Naturffl —Lech Reutte luss Ehrenberg Naturffl —Lech Reutte luss Ehrenberg Naturffl —Lech Reutte luss Ehrenberg Naturffl —Lech Reutte luss Ehrenberg Naturffl —Lech Reutte luss Ehrenberg Naturffl —Lech Reutte luss Ehrenberg Naturffl —Lech Reutte luss Ehrenberg Naturffl —Lech Reutte luss Ehrenberg Naturffl —Lech Reutte luss Ehrenberg Naturffl —Lech Reutte luss Ehrenberg Naturffl —Lech Reutte luss Ehrenberg Naturffl —Lech Reutte luss Ehrenberg Naturffl —Lech Reutte luss Ehrenberg Naturffl —Lech Reutte luss Ehrenberg Naturffl —Lech Reutte Ehrenberg Naturffl —Lech Reutte luss Ehrenberg Naturffl —Lech Reutte luss Ehrenberg Naturffl —Lech Reutte luss Ehrenberg Naturffl —Lech Reutte luss Ehrenberg —Lech Reutte luss Ehrenberg —Lech Reutte luss Ehrenberg —Lech Reutte luss Ehrenberg —Lech Reutte luss Ehrenberg —Lech Reutte Ehrenberg —Lech Reutte Ehrenberg —Lech Reutte Ehrenberg —Lech Reutte Ehrenberg —Reutte Ehrenberg —Reutte Ehrenberg —Reutte Ehrenberg —of Reutte Ehrenberg —Reutte Ehrenberg —Ehrenberg —Ehrenberg —Ehrenberg —Ehrenberg —Ehrenberg —30 Ehrenberg Ehrenberg 1luss map on any the regions 270 270 n. Chr. 270 n. Chr. 270 n. Chr. 270 n. Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. n. 1504 Chr. 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1504 1890 1504 1890 1504 1890 1504 189018901890189018901890 2018 2018 2018 —2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 —1:50.000 —1:50.000 1:50.000 270 270 dopo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo dopo Christo Christo 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 270 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD AD 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000

Karten Karten im Format im Format 1:50.000, 1:50.000, die die einen einen guten guten Eindruck Eindruck vonvon derder großen großen Vielfalt Vielfalt an Landschaften an Landschaften geben; geben; Geschichte; Geschichte; eineeine bunte bunte Auswahl Auswahl an an Sehenswürdigkeiten; Sehenswürdigkeiten; überüber 200200 Gastgeber, Gastgeber, die die sichsich aufauf Sie Sie freuen. freuen.

Reise-Leitfaden Reise-Leitfaden Reise-Leitfaden Reise-Leitfaden Reise-Leitfaden ViaViaVia Claudia Via Claudia Via Claudia Claudia Claudia Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta per per per Rad per Rad per Rad Rad Rad

die Via Claudia Augusta mit Auto, Camper, Bus, ... entdecken — mit dem Reise-Leitfaden auf den schönsten Straßen zu den zahlreichen Sehenswürdigkeiten

zu Fuß reisen, wie der Großteil der Römer — Reise-Leitfäden zur Fern-Wander-Route Via Claudia Augusta von Bayern über die Alpen nach Italien

die bunte Vielfalt an Regionen entlang der Via Claudia Augusta während ein paar Tagen Urlaub oder bei einem Ausffllug entdecken — mit dem Rad, zu Fuß oder mit dem Auto. 4 Karten durch die Jahrtausende erzählen die Geschichte der Regionen, helfen die Routen zu ffiinden, die sie durchqueren und zeigen ihnen die Sehenswürdigkeiten und Besonderheiten

le guide per l‘attraversamento delle Alpi più facile per i cicloturisti, la via ciclabile della Via Claudia Augusta dal Danubio all‘Adriatico o al Po

scoprire la Via Claudia Augusta in auto, camper, bus, ... — con la guida sulle strade più belle verso i tanti luoghi da visitare

viaggiare a piedi, come faceva la maggior parte dei Romani — le guide sul percorso pedonale del­la Via Claudia Augusta dalla Baviera all‘Italia attraverso le Alpi

scoprire la grandissima varietà delle regioni lungo la Via Claudia Augusta in occasione di un paio di giorni di vacanza o di una gita – in bicicletta, a piedi oppure in auto. 4 mappe attraverso i millenn i raccontano la storia della regione ed aiutano a trovare i percorsi che le attraversano, indicandovi i luoghi da vedere e le loro particolarità

Travel guides for the easiest Alpine crossing for cycle tourists, the Via Claudia Augusta cycle route from the Danube to the Adriatic or the Po river

discover the Via Claudia Augusta by car, camper van, bus, ... with the travel guide to the most attractive routes to countless sights

travel on foot as most Romans did — with the travel guides to the Via Claudia Augusta long-distance path from Bavaria across the Alps to Italy

take a couple of days‘ holiday or make an excursion to discover the rich variety of regions along the Via Claudia Augusta — by bike, on foot or by car. 4 maps through the millennia explain the history of the region, help you fiffiind the routes and show you the sights and special features

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum Loremnatoque ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo dolor. Aenean sociis penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculusligula mus.eget Donec quam felis, massa. ultriciesCum nec, Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo dolor. Aenean sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculusligula mus.eget Donec quam felis, massa. ultriciesCum nec, Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus.eget Donec quam felis, ultriciesnec, nec, pellentesque eu,penatibus pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donecligula pede justo, fringilla vel, aliquet sociis natoqueeu, et magnis dis parturient mus.justo, Donecfringilla quam felis, ultriciesnec, nec, pellentesque pretium quis, sem. Nulla consequatmontes, massanascetur quis enim.ridiculus Donec pede vel, aliquet sociis natoque et magnis dis parturient montes, mus.justo, Donecfringilla quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,penatibus pretium quis, sem. rhoncus Nulla consequat massa quis enim.ridiculus Donecjusto. pede vel, nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, ut, imperdiet a,nascetur venenatis vitae, Nullam dictum felisaliquet eu pede mollis pellentesque eu,arcu. pretium quis,justo, sem. rhoncus Nulla consequat massa quis enim. vitae, Donecjusto. pede justo, nec, vulputate eget, In enim ut, imperdiet a, venenatis Nullamfringilla dictumvel, felisaliquet eu pede mollis pellentesque eu,arcu. pretium quis, sem. Nulla Vivamus consequat massa quis enim. nisi. Donecjusto. pede justo, vel, nec, vulputate eget, In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, Nullamfringilla dictum felisaliquet eu pede mollis pretium. tincidunt. Cras dapibus. elementum semper eleifend Aenean vulputateInteger eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae,Aenean justo. vulputate Nullam dictum felistellus. eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus. Vivamus elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. Aenean vulputate eget, arcu. enim justo, rhoncus ut, imperdiet venenatis vitae, justo. Nullam dictum felistellus. eu pede pretium. tincidunt. Cras dapibus. Vivamus semper nisi. Aenean vulputate eleifend Aenean leo ligula,Integer porttitor eu,Inconsequat vitae, eleifend ac,elementum enim. a,Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra quis, feugiat a,mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus. Vivamus elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. Aenean leo ligula,Integer porttitor eu, consequat vitae, eleifend ac, enim. Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra quis, feugiatAenean a, pretium. tincidunt. Cras Vivamus semper nisi.ante, Aenean vulputate eleifend leo ligula, porttitor eu, consequat vitae,varius eleifend ac,elementum enim. Aliquam lorem dapibus in, viverra quis,tellus. feugiat tellus. Phasellus viverra nulla ut dapibus. metus laoreet. Quisque rutrum. imperdiet. Etiam ultricies nisi vela, leo ligula, porttitor eu, consequat vitae,varius eleifend ac, enim. Aliquam loremAenean ante, dapibus in, viverra quis, feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla ut metus laoreet. Quisque rutrum. Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisi vel leo ligula, porttitor eu, consequat vitae,nisi. eleifend ac, enim. Aliquam loremAenean ante, dapibus in, viverra quis, tellus. Phasellus viverra nulla ut metus varius Quisque rutrum. imperdiet. Etiam ultricies nisi vela, augue. Curabitur ullamcorper ultricies Namlaoreet. eget dui. Etiam rhoncus. Maecenas tempus, tellus egetfeugiat condimentellus. Phasellus viverra nulla ut metusnisi. varius laoreet. Quisque rutrum. Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisi vel augue. Curabitur viverra ullamcorper ultricies Namlaoreet. eget dui. Etiamrutrum. rhoncus.Aenean Maecenas tempus, tellus eget condimentellus. Phasellus nulla ut metus varius Quisque imperdiet. Etiam ultricies nisi vel augue. Curabitur ultricies Nam eget dui. Etiam tempus, condimentum rhoncus, semullamcorper quam semper libero,nisi. sit amet adipiscing sem rhoncus. neque sedMaecenas ipsum. Nam quamtellus nunc, eget blandit vel, luctus augue. Curabitur ultricies Nam eget dui. Etiam tempus, condimentum rhoncus, semullamcorper quam semper libero,nisi. sit amet adipiscing sem rhoncus. neque sedMaecenas ipsum. Nam quamtellus nunc, eget blandit vel, luctus augue. Curabitur ultricies Nam eget dui.tincidunt Etiam tempus, eget condimentum rhoncus, semullamcorper quam semper libero,nisi. sit amet adipiscing sem rhoncus. neque sedMaecenas ipsum.vitae Nam quamtellus nunc, blandit vel, luctus pulvinar, hendrerit id, lorem. Maecenas nec odio et ante tempus. Donec sapien ut libero venenatis tum rhoncus, sem quam semper libero, nec sit amet adipiscing sem neque sedDonec ipsum.vitae Namsapien quam nunc, blandit vel, luctus pulvinar, hendrerit id, lorem. Maecenas odio etadipiscing ante tincidunt tempus. ut libero venenatis tum rhoncus, semquis quam semper libero, sit amet sem neque sedDonec ipsum. NamSed quam nunc, blandit vel,amet luctus pulvinar, hendrerit id, lorem. Maecenas nec odioeget et ante tempus. sapien ut libero venenatis faucibus. Nullam ante. Etiam sit amet erostincidunt faucibus tincidunt. Duisvitae leo. fringilla mauris sit pulvinar, hendrerit id, lorem. Maecenas nec orci odioeget et ante tincidunt tempus. Donec sapien ut libero venenatis faucibus. Nullam quis ante. Etiam sit amet orci erostincidunt faucibustempus. tincidunt. Duisvitae leo. Sed fringilla mauris sit amet pulvinar, hendrerit id,sagittis lorem. Maecenas necconsequat, odioeget et ante Donec sapien ut libero venenatis faucibus. Nullam quis ante. Etiam sit Sed amet orci eros faucibus tincidunt. Duisvitae leo. Sed fringilla mauris sit amet nibh. Donec sodales magna. leo eget bibendum sodales, augue velit cursus nunc, faucibus. quissagittis ante. Etiam sit Sed ametconsequat, orci eget eros faucibus tincidunt. Duisaugue leo. Sed fringilla amet nibh. DonecNullam sodales magna. leo eget bibendum sodales, velit cursusmauris nunc, sit faucibus. quissagittis ante. Etiam sit Sed ametconsequat, orci eget eros faucibus tincidunt. Duisaugue leo. Sed fringilla nibh. DonecNullam sodales magna. leo eget bibendum sodales, velit cursusmauris nunc, sit amet nibh. Donec sodales sagittis magna. Sed consequat, leo eget bibendum sodales, augue velit cursus nunc, nibh. Donec sodales sagittis magna. Sed leo eget des bibendum sodales, augue velitSie cursus nunc, Sollten Sie Feedback oder Vorschläge zurconsequat, Weiterentwicklung Leitfadens haben, lassen es uns wissen! Sollten Sie Feedback oder Vorschläge zur Weiterentwicklung des Leitfadens haben, lassen Sie es uns wissen! Sollten Sie Feedback oder Vorschläge zur Weiterentwicklung des Leitfadens haben, lassen Sie es uns wissen! Sollten Sie Feedback oder Vorschläge zur Weiterentwicklung des Leitfadens haben, lassen Sie es uns wissen! Sollten Sie Feedback oder Vorschläge zur Weiterentwicklung des Leitfadens haben, lassen Sie es uns wissen!

V enezia V enezia o VP enezia P Pooo P Po Ostiglia Ostiglia Ostiglia Ostiglia Ostiglia

Caput 2014

Caput 2014

Caput 2014

Caput 2014

Caput 2014

Füssen Füssen Füssen R eutte FRüssen eutte Füssen R eutte Reutte Reutte Fernpass FFernpass Landeck IImst ernpass Landeck Imst mstFernpass Landeck RIeschenpass mstFernpass LandeckPR mst assoIeschenpass Resia eschenpass LandeckPR Resia Rassoeschenpass P lgundeschenpass LResia agundo PAARasso asso Resia lgund L agundo P Resia Meran Merano Aasso lgund Lagundo Meran Merano Schlanders Algund Lagundo Meran Merano chlanders SSilandro Algund Lagundo Meran M erano chlanders SSilandro B ozen Meran M erano chlanders SSilandro Bolzano ozen B chlanders SSilandro B ozen B Silandro Neumarkt Mezzocorona Bolzano Eozen gna B olzano Mezzocorona N B eumarkt Eozen gna B M ezzocorona BN orgoeumarkt Valsugana Egna TTrento Bolzano olzano M ezzocorona BN orgoeumarkt Valsugana EgnaFeltre rento M ezzocorona Pergine BN orgo Valsugana eumarkt EgnaFeltre Valsugana TTrento B orgo Valsugana rento Pergine Valsugana Feltre Borgo Valsugana Feltre Pergine Valsugana Trento onegliano Pergine Valsugana FC eltre Rovereto onegliano Pergine Valsugana C Rovereto onegliano TTCConegliano reviso Rovereto onegliano reviso Rovereto C ltino reviso Rovereto Verona erona ltino TTTAAAreviso V ltino reviso V erona Altino V Altino Verona erona V Venezia enezia

A ugsburg A ugsburg A Augsburg ugsburg A ugsburg

L Landsberg am Lech Landsberg am Lech Landsberg am Lech andsberg am Lech SLchongau Schongau Schongau Schongau Schongau

Leitfaden, Leitfaden, Leitfaden, Leitfaden, Via Claudia Augusta Leitfaden, Via Claudia Augusta Via Claudia Augusta Wie meisten zu Via Claudia Augusta Wie die meisten Römer Römer zu Fuß Fuß durch durch Europa Europa Viadie Claudia Augusta Wie die meisten Römer zu Fuß durch Europa Wie Wie die die meisten meisten Römer Römer zu zu Fuß Fuß durch durch Europa Europa

Limes Limes Limes Limes Donauwörth Limes Donauwörth Donauwörth Donauwörth Donauwörth

D onau D onau D onau D Donau onau

andsberg am Lech

are

M M are M are A driatico M are A driatico M are A driatico A Adriatico driatico

Reise-Leitfäden zum leichtesten Alpenübergang für Tourenradfahrer, der Radroute Via Claudia Augusta von der Donau an die Adria bzw. zum Fluss Po

Idee und Umsetzung / idea e realizzazione / idea and realization: authentic experience, Mentlgasse 5, 6020 Innsbruck, Austria

Die digitale Variante der „4 Karten durch die Jahrtausende“ mit dem Tiroler Oberland und Nauders im Zentrum darf auch weitergegeben werden. Gedruckt gibt es diese Karte unter anderem bei der den Touristinfos der Region. Pakete aus meherern Karten werden auf www.viaclaudia. org angeboten. Neben den „4 Karten durch die Jahrtausende“, die ideal für einen Urlaub in einer Region entlang der Via Claudia Augusta oder einen Ausflug in eine Region geeignet sind, gibt es auch Radführer, Wanderführer und Reiseführer für Auto, Camper, Bus, ..., die der ideale Begleiter bei einer Reise entlang der Via Claudia Augusta sind. La versione digitale delle „4 mappe attraverso i milleni“ del Tiroler Oberland e di Nauders e dintorni le potete trasmettere anche ad altri. In versione stampata è tra l’altro disponibile presso gli uffici turistici dell‘area. Pacchetti di più mappe sono offerti su www.viaclaudia.org. Oltre alle „4 mappe attraverso i milenni“, ideali per una vacanza nei vari luoghi di interesse lungo la Via Claudia Augusta o per una gita nel territorio, ci sono anche guide cicloturistiche, guide escursionistiche e guide per auto, camper, pullman, ..., che sono supporto ideale durante un viaggio lungo la Via Claudia Augusta. You can pass on the digital version of the „4 maps across the millenia“ on the area around the Tiroler Oberland and Nauders. The printed version you get, among other points, at the tourist information of the area. Packages of more than one map you get on www.viaclaudia.org. Apart from „4 maps across the millenia“, which are optimal for holidays in an area along the Via Claudia Augusta or a trip in the area, there is also a bike guide, a trekking guide and a guide for car, camper, bus, ..., which are the optimal companion during a journey along the Via Claudia Augusta.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.