4 maps across the millennia (edition Füssen Ostallgäu) Deutsch Italiano English

Page 1

Pflach

A VI DIA A AU ST CL UGU A

wang Breiten

Marukttte Re 1495

chau Lechas

hl Ehenbic

on

Sc h

u>

ga

NSEE

FORGGE

LEC H

C V AULAU IA GU DI ST A A

< Füssen

>

LECH

ch

Musau

mis

Ober-

Gar

pten Roßhau ≈ 900

ang CL VIA Heiterw AU AUD GU IA STA

LEC H

ahn

57

Stadt Vils0

alb

LimesLimes

Augsburg Augsburg

Donauwörth Donauwörth

Je verkauft Je verkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft e€€Karte e€€Karte Karte Karte 1 €€Karte 1für€€Karte 1für€€Karte 1für€€Karte 1für€€Karte 1für€€Karte 1für€€Karte 1für€€Karte 1für€€Karte 1für€€Karte 1für€€Karte 1für€€Karte 1für€€Karte 1für€€Karte 1für€€Karte 1für€€Karte 1für€€Karte 1für€€Karte 1für€€Karte 1für€€Karte 1für€€Karte 1für€€Karte 1für€€Karte 1für€€Karte 1für€€Karte 1für€€Karte 1für€€Karte 1für€€Karte 1für€€Karte 1für€€Karte 1für€€Karte 1für€€Karte 1für€€Karte 1für€€Karte 1für€€Karte 1für€€Karte 1für€€Karte 1für€€Karte 1für€€Karte 1für€€Karte 1für€€Karte 1für€€Karte 1für€€Karte 1für€€Karte 1für€€Karte 1für€€Karte 1für€€Karte 1für 1für 1für€€die 1für€€die für die Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch die die die die die die die die die die die die die die die die die die die die die die die die die die die die die die die die die die die die die die die die die die die die die die die die ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung der der der der der der der der der der der der der der der der der der der der der der der der der der der der der der der der der der der der der der der der der der der der der der der der der der der Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Per ogni Per ogni Per ogni Per ogni Per ogni Per ogni Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per ogni ogni ogni ogni ogni ogni ogni ogni ogni ogni ogni ogni ogni ogni ogni ogni ogni ogni ogni ogni ogni ogni ogni ogni ogni ogni ogni ogni ogni ogni ogni ogni ogni ogni ogni ogni ogni ogni ogni ogni ogni ogni ogni ogni ogni mappa mappa mappa mappa mappa mappa mappa mappa mappa mappa mappa mappa mappa mappa mappa mappa mappa mappa mappa mappa mappa mappa mappa mappa mappa mappa mappa mappa mappa mappa mappa mappa mappa mappa mappa mappa mappa mappa mappa mappa mappa mappa mappa mappa mappa mappa mappa mappa mappa mappa mappa 1venduta 1venduta 1venduta 1venduta 1venduta 1venduta 1venduta 1venduta 1venduta 1venduta 1venduta 1venduta 1venduta 1venduta 1venduta 1venduta 1venduta 1venduta 1venduta 1venduta 1venduta 1venduta 1venduta 1venduta 1venduta 1venduta 1venduta 1venduta 1venduta 1venduta 1venduta 1venduta 1venduta 1venduta 1venduta 1venduta 1venduta 1venduta 1venduta 1venduta 1venduta 1venduta 1venduta 1venduta 1venduta 1venduta 1venduta la ricerca la ricerca ladella ladella lavenduta lavenduta la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la €€ricerca €€ricerca €€ricerca €€ricerca €€ricerca €€ricerca €€ricerca €€ricerca €€ricerca €€ricerca €€ricerca €€ricerca €€ricerca €€ricerca €€ricerca €€ricerca €€ricerca €€ricerca €€ricerca €€ricerca €€ricerca €€ricerca €€ricerca €€ricerca €€ricerca €€ricerca €€ricerca €€ricerca €€ricerca €€ricerca €€ricerca €€ricerca €€ricerca €€ricerca €€ricerca €€ricerca €€ricerca €€ricerca €€ricerca €€ricerca €€ricerca €€ricerca €€ricerca €€ricerca €€ricerca €€ 1venduta €€ 1venduta ricerca ricerca ricerca ricerca per per per per per per per per per per per per per per per per per per per per per per per per per per per per per per per per per per per per per per per per per per per per per per per€€ per€€ 1per€€ 1per€€ per della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della Via Via Via ViaAugusta ViaAugusta ViaAugusta ViaAugusta ViaAugusta ViaAugusta ViaAugusta ViaAugusta ViaAugusta ViaAugusta ViaAugusta ViaAugusta ViaAugusta ViaAugusta ViaAugusta ViaAugusta ViaAugusta ViaAugusta ViaAugusta ViaAugusta ViaAugusta ViaAugusta ViaAugusta ViaAugusta ViaAugusta ViaAugusta ViaAugusta ViaAugusta ViaAugusta ViaAugusta ViaAugusta ViaAugusta ViaAugusta ViaAugusta ViaAugusta ViaAugusta ViaAugusta ViaAugusta ViaAugusta ViaAugusta ViaAugusta ViaAugusta ViaAugusta ViaAugusta ViaAugusta ViaAugusta ViaAugusta ViaAugusta Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Augusta Augusta Augusta 1 €€ 1for€€research 1for€€research 1for€€research 1for€€research 1for€€research 1for 1for€€research 1for€€research 1for€€research 1for€€research 1for€€research 1for€€research 1for€€research 1for€€research 1for€€research 1for€€research 1for€€research 1for€€research 1for€€research 1for€€research 1for€€research 1for€€research 1for€€research 1for€€research 1for€€research 1for€€research 1for€€research 1for€€research 1for€€research 1for€€research 1for€€research 1for€€research 1for€€research 1for€€research 1for€€research 1for€€research 1for€€research 1for€€research 1for€€research 1for€€research 1for€€research 1for€€research 1for€€research 1for€€research 1for€€research 1for€€research 1for€€research 1for€€research 1for€€research 1for€€research €€research for research of theofVia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theClaudia Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Claudia Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta for each for each for for for for for for for for for for for for for for for for for for for for for for for for for for for for for for for for for for for for for for for for for for for for for for for for for mapeach map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldmap sold sold

270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 1504 270 1504 270 1504 270 1504 270 1504 270 1504 270 1890 1504 270 1890 1504 270 1890 1504 270 1890 1504 270 1890 2018 1504 270 1890 2018 1504 270 1890 2018 1504 270 1890 2018 1504 270 1890 2018 1504 270 1890 2018 1504 270 1890 2018 1504 270 1890 2018 1504 270 1890 2018 1504 270 1890 2018 1504 270 1890 2018 1504 270 1890 2018 1504 270 1890 2018 1504 270 1890 2018 1504 270 1890 2018 1504 270 1890 2018 1504 270 1890 2018 1504 270 1890 2018 1504 270 1890 2018 1504 270 1890 2018 1504 270 1890 2018 1504 270 1890 2018 1504 270 1890 2018 1504 1890 2018 1504 1890 2018 1504 1890 2018 1504 1890 2018 1504 1890 2018 1504 1890 2018 1504 1890 2018 1504 1890 2018 1504 1890 2018 1504 1890 2018 1504 1890 2018 1504 1890 2018 1504 1890 2018 1504 1890 2018 1504 1890 2018 1504 1890 2018 1504 1890 2018 1504 1890 2018 1504 1890 2018 1890 2018 1890 2018 1890 2018 1890 2018 1890 2018 2018 2018 2018 2018

0000000500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 01000 500 01000 500 01000 500 01000 500 01000 500 01000 500 01000 500 01000 500 1500 01000 500 1500 01000 500 1500 01000 500 1500 01000 500 1500 01000 500 1500 01000 500 1500 01000 500 1500 01000 2000 500 1500 01000 2000 500 1500 01000 2000 500 1500 01000 2000 500 1500 01000 2000 500 1500 01000 2000 500 1500 01000 2000 500 1500 01000 2000 500 1500 01000 2000 500 1500 01000 2000 500 1500 01000 2000 500 1500 01000 2000 500 1500 01000 2000 500 1500 01000 2000 500 1500 01000 2000 500 1500 01000 2000 500 1500 01000 2000 500 1500 01000 2000 500 1500 01000 2000 500 1500 01000 2000 500 1500 01000 2000 500 1500 01000 2000 500 1500 1000 2000 500 1500 1000 2000 500 1500 1000 2000 500 1500 1000 2000 500 1500 1000 2000 500 1500 1000 2000 500 1500 1000 2000 1500 1000 2000 1500 1000 2000 1500 1000 2000 1500 1000 2000 1500 1000 2000 1500 1000 2000 1500 1000 2000 1500 2000 1500 2000 1500 2000 1500 2000 1500 2000 1500 2000 1500 2000 1500 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000

Unter- ang Pinsw ng Pinswa

Stadt Vils

hst

DD onauonau

Ostsee Ostsee

444Karten 4Karten 4Karten 4Karten 4Karten 4Karten 4Karten 4Karten 4Karten über 4Karten über 4Karten über 4Karten über 4Karten über 4Karten über 4Karten die über 4Karten die über 4Karten die über 4Karten die über 4Karten Jahrtausende die über 4Karten Jahrtausende die über 4Karten Jahrtausende die über 4Karten Jahrtausende die über 4Karten Jahrtausende die über 4Karten Jahrtausende die über 4Karten Jahrtausende die über 4Karten Jahrtausende die über 4Karten Jahrtausende die über 4Karten Jahrtausende die über 4Karten Jahrtausende die über 4Karten Jahrtausende die über 4Karten Jahrtausende die über 4Karten Jahrtausende die über 4Karten Jahrtausende die über 4Karten Jahrtausende die über 4Karten Jahrtausende die über 4Karten Jahrtausende die über 4Karten Jahrtausende die über 4Karten Jahrtausende die über 4Karten Jahrtausende die über 4Karten Jahrtausende die über 4Karten Jahrtausende die über 4Karten Jahrtausende die über 4Karten Jahrtausende die über 4Karten Jahrtausende die über 4Karten Jahrtausende die über 4Karten Jahrtausende die über 4Karten Jahrtausende die über 4Karten Jahrtausende die über 4Karten Jahrtausende die über Karten Jahrtausende die über Karten Jahrtausende die über Jahrtausende die über Jahrtausende die über Jahrtausende die über Jahrtausende die über Jahrtausende die über Jahrtausende die über Jahrtausende die über Jahrtausende die über Jahrtausende die Jahrtausende die Jahrtausende die Jahrtausende die Jahrtausende die Jahrtausende die Jahrtausende Jahrtausende Jahrtausende Jahrtausende 444mappe 4mappe 4mappe 4mappe 4mappe 4mappe 4mappe 4mappe 4mappe attraverso 4mappe attraverso 4mappe attraverso 4mappe attraverso 4mappe attraverso 4mappe attraverso 4mappe attraverso 4mappe attraverso 4mappe attraverso 4mappe attraverso 4mappe attraverso 4mappe attraverso 4mappe attraverso 4mappe attraverso i4mappe attraverso imillenni 4mappe attraverso imillenni 4mappe attraverso imillenni 4mappe attraverso imillenni 4mappe attraverso imillenni 4mappe attraverso imillenni 4mappe attraverso imillenni 4mappe attraverso imillenni 4mappe attraverso imillenni 4mappe attraverso imillenni 4mappe attraverso imillenni 4mappe attraverso imillenni 4mappe attraverso imillenni 4mappe attraverso imillenni 4mappe attraverso imillenni 4mappe attraverso imillenni 4mappe attraverso imillenni 4mappe attraverso imillenni 4mappe attraverso imillenni 4mappe attraverso imillenni 4mappe attraverso imillenni 4mappe attraverso imillenni 4mappe attraverso imillenni 4mappe attraverso imillenni 4mappe attraverso imillenni 4mappe attraverso imillenni 4mappe attraverso imillenni mappe attraverso imillenni mappe attraverso imillenni attraverso imillenni attraverso imillenni attraverso imillenni attraverso imillenni attraverso imillenni attraverso imillenni attraverso imillenni attraverso imillenni imillenni imillenni imillenni imillenni imillenni imillenni imillenni imillenni imillenni imillenni imillenni imillenni imillenni millenni 1millennia Kmillennia 30 Rg 444maps 4maps 4maps 4maps 4maps 4maps 4maps 4across maps 4across maps 4across maps 4across maps 4across maps 4across maps 4across maps 4across maps 4across maps the 4across maps the 4across maps the 4across maps the 4across maps the millennia 4across maps the millennia 4across maps the millennia 4across maps the millennia 4across maps the millennia 4across maps the millennia 4across maps the millennia 4across maps the millennia 4across maps the millennia 4across maps the millennia 4across maps the millennia 4across maps the millennia 4across maps the millennia 4across maps the millennia 4across maps the millennia 4across maps the millennia 4across maps the millennia 4across maps the millennia 4across maps the millennia 4across maps the millennia 4across maps the millennia 4across maps the millennia 4across maps the millennia 4across maps the millennia 4across maps the millennia 4across maps the millennia 4across maps the 4across maps the millennia 4across maps the 4across maps the millennia across maps the millennia across maps the millennia across the millennia across the millennia across the millennia across the millennia across the millennia across the millennia across the millennia the millennia the millennia the millennia the millennia the millennia the millennia the millennia the millennia millennia millennia millennia millennia

Altenstadt Altenstadt Altenstadt Altenstadt Altenstadt Altenstadt Altenstadt Altenstadt Altenstadt —Altenstadt —Schongau Altenstadt —Schongau Altenstadt —Schongau Altenstadt —Schongau Altenstadt —Schongau Altenstadt —Schongau Altenstadt —Schongau Altenstadt —Schongau Altenstadt ——Schongau Altenstadt ——Schongau Altenstadt —Peiting —Schongau Altenstadt —Peiting —Schongau Altenstadt —Peiting —Schongau Altenstadt —Peiting —Schongau Altenstadt —Peiting —Schongau Altenstadt —Peiting —Schongau Altenstadt —Peiting —Schongau Altenstadt —Peiting Auerberg —Schongau Altenstadt —Peiting Auerberg —Schongau Altenstadt —Peiting Auerberg —Schongau Altenstadt —Peiting Auerberg —Schongau Altenstadt —Peiting Auerberg —Schongau Altenstadt —Peiting Auerberg —Schongau Altenstadt —Peiting Auerberg —Schongau Altenstadt —Peiting Auerberg —Schongau Altenstadt —Peiting Auerberg —Schongau Altenstadt —Peiting Auerberg —Schongau Altenstadt —Peiting Auerberg —Schongau Altenstadt —Peiting Auerberg —Schongau Altenstadt —Peiting Auerberg —Schongau Altenstadt —Peiting Auerberg —Schongau Altenstadt —Peiting Auerberg —Schongau Altenstadt —Peiting Auerberg —Schongau Altenstadt —Peiting Auerberg —Schongau Altenstadt —Peiting Auerberg —Schongau Altenstadt —Peiting Auerberg —Schongau Altenstadt —Peiting Auerberg —Schongau Altenstadt —Peiting Auerberg —Schongau Altenstadt —Peiting —Schongau Altenstadt —Peiting Auerberg —Schongau Altenstadt —Peiting Auerberg —Schongau Altenstadt —Peiting Auerberg —Schongau —Peiting Auerberg —Schongau —Peiting Auerberg —Schongau —Peiting Auerberg —Schongau —Peiting Auerberg —Schongau —Peiting Auerberg —Schongau —Peiting Auerberg —Schongau —Peiting Auerberg —Schongau —Peiting Auerberg —Schongau Peiting Auerberg —Schongau Peiting Auerberg —Peiting Auerberg —Peiting —Peiting Auerberg —Peiting Auerberg —Peiting Auerberg —Peiting Auerberg —Peiting Auerberg —Peiting Auerberg —Peiting Auerberg —30 Auerberg —Auerberg —Auerberg —Auerberg —Auerberg —Auerberg —Auerberg ———————— 1Auerberg m g—Auerberg Forggensee Forggensee Forggensee Forggensee Forggensee Forggensee Forggensee Forggensee Forggensee Forggensee —Forggensee —Füssen Forggensee —Füssen Forggensee —Füssen Forggensee —Füssen Forggensee —Füssen Forggensee —Füssen Forggensee ——Füssen Forggensee ——Füssen Forggensee Neuschwanstein ——Füssen Forggensee Neuschwanstein ——Füssen Forggensee Neuschwanstein ——Füssen Forggensee Neuschwanstein ——Füssen Forggensee Neuschwanstein ——Füssen Forggensee Neuschwanstein ——Füssen Forggensee Neuschwanstein ——Füssen Forggensee Neuschwanstein ——Füssen Forggensee Neuschwanstein ——Füssen Forggensee Neuschwanstein ——Füssen Forggensee Neuschwanstein ——Füssen Forggensee Neuschwanstein ——Füssen Forggensee Neuschwanstein ——Füssen —Forggensee Neuschwanstein ——Füssen —Forggensee Neuschwanstein ——Füssen —Forggensee Neuschwanstein ——Füssen —Forggensee Neuschwanstein ——Füssen —Forggensee Neuschwanstein ——Füssen —Forggensee Neuschwanstein ——Füssen —Forggensee Neuschwanstein ——Füssen —Forggensee Neuschwanstein ——Füssen —Forggensee Neuschwanstein ——Füssen —Forggensee Neuschwanstein ——Füssen —Forggensee Neuschwanstein ——Füssen —Forggensee Neuschwanstein ——Füssen —Forggensee Neuschwanstein ——Füssen —Forggensee Neuschwanstein ——Füssen —Forggensee Neuschwanstein ——Füssen —Forggensee Neuschwanstein ——Füssen —Forggensee Neuschwanstein ——Füssen —Forggensee Neuschwanstein ——Füssen —Forggensee Neuschwanstein ——Füssen —Forggensee Neuschwanstein ——Füssen —Neuschwanstein ——Füssen —Neuschwanstein ——Füssen —Neuschwanstein ——Füssen —Neuschwanstein ——Füssen —Neuschwanstein ——Füssen —Neuschwanstein ——Füssen —Neuschwanstein ——Füssen —Neuschwanstein ——Füssen —Neuschwanstein ——Füssen —Neuschwanstein —Füssen —Neuschwanstein ——Neuschwanstein —Neuschwanstein ——Neuschwanstein ——Neuschwanstein ——Neuschwanstein ——Neuschwanstein —Neuschwanstein ————————————— Naturffl Naturffl Naturffl Naturffl Naturffl lNaturffl uss lNaturffl uss lNaturffl uss lNaturffl uss Lech lNaturffl uss Lech lNaturffl uss Lech lNaturffl uss Lech lNaturffl —uss Lech lNaturffl —uss Lech Reutte lNaturffl —uss Lech Reutte lNaturffl —uss Lech Reutte lNaturffl —uss Lech Reutte lNaturffl —uss Lech Reutte lNaturffl —uss Lech Reutte lNaturffl —uss Lech Reutte lNaturffl —uss Lech Reutte lEhrenberg Naturffl —uss Lech Reutte lEhrenberg Naturffl —uss Lech Reutte lEhrenberg Naturffl —uss Lech Reutte lEhrenberg Naturffl —uss Lech Reutte lEhrenberg Naturffl —uss Lech Reutte lEhrenberg Naturffl —uss Lech Reutte lEhrenberg Naturffl —uss Lech Reutte lEhrenberg Naturffl —uss Lech Reutte lEhrenberg Naturffl —uss Lech Reutte lEhrenberg Naturffl —uss Lech Reutte lEhrenberg Naturffl —uss Lech Reutte lEhrenberg Naturffl —uss Lech Reutte lEhrenberg Naturffl —uss Lech Reutte lEhrenberg Naturffl —uss Lech Reutte lEhrenberg Naturffl —uss Lech Reutte lEhrenberg Naturffl —uss Lech Reutte lEhrenberg Naturffl —uss Lech Reutte lEhrenberg Naturffl —uss Lech Reutte lEhrenberg Naturffl —uss Lech Reutte lEhrenberg Naturffl —uss Lech Reutte lEhrenberg Naturffl —uss Lech Reutte lEhrenberg Naturffl —uss Lech Reutte lEhrenberg Naturffl —uss Lech Reutte lEhrenberg Naturffl —uss Lech Reutte lEhrenberg Naturffl —uss Lech Reutte lEhrenberg Naturffl —uss Lech Reutte lEhrenberg Naturffl —uss Lech lEhrenberg Naturffl —uss Lech Reutte lEhrenberg Naturffl —uss Lech Reutte lEhrenberg Naturffl —uss Lech Reutte lEhrenberg —uss Lech Reutte lEhrenberg —uss Lech Reutte lEhrenberg —uss Lech Reutte lEhrenberg —uss Lech Reutte lEhrenberg —uss Lech Reutte Ehrenberg —Lech Reutte Ehrenberg —Lech Reutte Ehrenberg —Lech Reutte Ehrenberg —Reutte Ehrenberg —Reutte Ehrenberg —Reutte Ehrenberg —Reutte Ehrenberg —Reutte Ehrenberg —Ehrenberg —Ehrenberg —Ehrenberg —Ehrenberg —Ehrenberg —Ehrenberg Ehrenberg 1Reutte m 30 g

Je verkaufte Erforschung de Karte 1 €€ für die r Via Claudia Au gusta Per ogni mapp la ricerca sulla a venduta 1 €€ per Via Claudia Au gusta 1 €€ for resear ch of th Augusta for ea e Via Claudia ch map sold

Fuc

Reiseführer Reiseführer

ViaViaClaudia ClaudiaAugusta Augusta

Auto, Auto, Camper, Camper, Bus,Bus, ... ...

Nordsee Nordsee

Leitfaden Leitfaden

Deutschland Deutschland DonauDonau

Po Po Mare Mare Mar Ligure Mar LigureItaly Italy Adriatico Adriatico

Österreich Österreich

für für eineeine spannende spannende Erlebnisreise Erlebnisreise

Via ViaClaudia Claudia Augusta Augusta

270 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD AD 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000

270 270 n. Chr. 270 n. Chr. 270 n. Chr. 270 n. Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. n. 1504 Chr. 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1504 1890 1504 1890 1504 1890 1504 189018901890189018901890 2018 2018 2018 —2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 —1:50.000 —1:50.000 1:50.000 270 270 dopo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo dopo Christo Christo 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000

≈3

die bunte Vielfalt an Regionen entlang der Via Claudia Augusta während ein paar Tagen Urlaub oder bei einem Ausffllug entdecken — mit dem Rad, zu Fuß oder mit dem Auto. 4 Karten durch die Jahrtausende erzählen die Geschichte der Regionen, helfen die Routen zu ffiinden, die sie durchqueren und zeigen ihnen die Sehenswürdigkeiten und Besonderheiten

2000

Ludwig’s fairyland

ine Burgru de castello a in v o r n“ „Hopfe ruins le t s a c Hopfen

Prem50

scoprire la grandissima varietà delle regioni lungo la Via Claudia Augusta in occasione di un paio di giorni di vacanza o di una gita – in bicicletta, a piedi oppure in auto. 4 mappe attraverso i millenn i raccontano la storia della regione ed aiutano a trovare i percorsi che le attraversano, indicandovi i luoghi da vedere e le loro particolarità

ngau Schwa ≈ 900

Dopo aver passato la sua infanzia nel castello paterno di Hohenschwangau, il re di Baviera Ludwig II lasciò la propria impronta sul paesaggio di Füssen costruendo il castello di Neuschwanstein, visibile da molto lontano. Amava la natura di sogno delle Prealpi e sopravvive nel hgau uomini come il re delle favole ricordo Traucdegli avvolto nella leggenda. Poco tempo dopo la morte di Ludwig vennero progettati i primi piani per lo sbarramento del ffiiume Lech. Il lago Forggensee, formatosi nel 1954 a seguito della costruzione della diga, è per superffiicie il più grande lago artiffiiciale della Germania. Nel 1889 venne completata la linea ferroviaria, che prese più tardi il nome da Ludwig II e che da allora collega Füssen con la rete ferroviaria tedesca, portando molti ospiti nel “parco dei castelli” dell’Algovia, come è detta oggi la regione.

Riede40n0

LECH

Reiseführer Reiseführer

FF RR PP

BB BB

TT

FF

n Stötte

Danke für die Unterstützung/si ringraziano per il sostegno /thank you for support: Dr. Anton Englert (Museum der Stadt Füssen), Heide Krauthauf (Historischer Verein Schongau - Stadt und Land e. V.), Prof. Dr. Gerald Grabherr (Universität Innsbruck), Matthias Thalmair (Verein Säuling e. V.), Arch. Dipl-Ing. (FH) Magnus Peresson (historischer Verein Alt Füssen e. V.), Peter Ernst (Auerbergmuseum), Mag. Klaus Wankmiller, Joschua Forster, Marco Disarò,, ...

Altenstadt — Schongau — Peiting — Burggen — Bernbeuren — Auerberg — Forggensee — Füssen — Neuschwanstein — Naturfflluss Lech — Reutte — Ehrenberg — Heiterwanger See / Plansee

ilseck Burg V

4 Karten über die Jahrtausende 4 mappe attraverso i millenni 4 maps across the millennia

ClaudiaAugusta Augusta ViaViaClaudia

Leitfaden Leitfaden

overetoovereto

Ostiglia Ostiglia Ostiglia

V enezia V Venezia enezia Poo P P o

Auto, Camper, Auto, Camper, Bus,Bus, ... ...

TT

Lorem Lorem ipsum ipsum dolordolor sit amet, sit amet, consectetuer consectetuer adipiscing adipiscing elit. elit. Aenean Aenean commodo commodo ligulaligula egeteget dolor.dolor. Aenean Aenean massa. massa. CumCum sociis sociis natoque natoque Landsberg Landsberg am Lech am Lech penatibus penatibus et magnis et magnis dis parturient dis parturient montes, montes, nascetur nascetur ridiculus ridiculus mus.mus. Donec Donec quamquam felis,felis, ultricies ultricies nec,nec, pellentesque pellentesque eu, pretium eu, pretium quis,quis, sem.sem. NullaNulla consequat consequat massa massa quisquis enim.enim. Donec Donec pedepede justo, justo, S chongau Schongau fringilla fringilla vel, aliquet vel, aliquet nec,nec, vulputate vulputate eget,eget, arcu.arcu. In enim In enim justo, justo, FüssenFüssen rhoncus rhoncus ut, imperdiet ut, imperdiet a, venenatis a, venenatis vitae,vitae, justo. justo. Nullam Nullam dictum dictum felisfelis ReutteReutte eu pede eu pede mollis mollis pretium. pretium. Integer Integer tincidunt. tincidunt. CrasCras dapibus. dapibus. Vivamus Vivamus elementum elementum semper semper nisi.nisi. Aenean Aenean vulputate vulputate eleifend eleifend tellus. tellus. Aenean Aenean ernpass ernpass leo ligula, leo ligula, porttitor porttitor eu, consequat eu, consequat vitae,vitae, eleifend eleifend ac, enim. ac, enim. Aliquam Aliquam Landeck Landeck Imst Imst loremlorem ante,ante, dapibus dapibus in, viverra in, viverra quis,quis, feugiat feugiat a, tellus. a, tellus. Phasellus Phasellus eschenpass eschenpass viverra viverra nulla nulla ut metus ut metus varius varius laoreet. laoreet. Quisque Quisque rutrum. rutrum. Aenean Aenean gelungene Radreise für für eineeine gelungene Radreise assoasso ResiaResia imperdiet. imperdiet. Etiam Etiam ultricies ultricies nisi vel nisiaugue. vel augue. Curabitur Curabitur ullamcorper ullamcorper Ostsee Ostsee 2014 Algund LCaput agundo L2014Caput agundo ultricies ultricies nisi.nisi. NamNam egeteget dui. Etiam dui. Etiam rhoncus. rhoncus. Maecenas Maecenas tempus, tempus, Nordsee Nordsee Algund Meran MM eranerano Merano tellustellus egeteget condimentum condimentum rhoncus, rhoncus, semsem quamquam semper semper libero, libero, sit sit Schlanders Schlanders ametamet adipiscing adipiscing semsem neque neque sed sed ipsum. ipsum. NamNam quamquam nunc,nunc, blandit blandit Silandro Silandro ozenozen vel, luctus vel, luctus pulvinar, pulvinar, hendrerit hendrerit id, lorem. id, lorem. Maecenas Maecenas nec nec odioodio et ante et ante olzano olzano tincidunt tincidunt tempus. tempus. Donec Donec vitaevitae sapien sapien ut libero ut libero venenatis venenatis faucibus. faucibus. Mezzocorona M ezzocorona Deutschland Deutschland Neumarkt Neumarkt EgnaEgna Nullam Nullam quisquis ante.ante. Etiam Etiam sit amet sit amet orci orci egeteget eroseros faucibus faucibus tincidunt. tincidunt. DonauDonau orgo Valsugana DuisDuis leo. Sed leo. Sed fringilla fringilla mauris mauris sit amet sit amet nibh.nibh. Donec Donec sodales sodales sagittis sagittis rentorento BorgoBValsugana eltreeltre Österreich Österreich PerginePergine Valsugana Valsugana magna. magna. Sed Sed consequat, consequat, leo eget leo eget bibendum bibendum sodales, sodales, augue augue velitvelit cursus cursus nunc,nunc, Conegliano Conegliano

ViaClaudia Claudia Via Augusta Augusta

mitmitAuto, Auto,Camper, Camper,Bus Bus... ...aufauf malerischen malerischenLandLand-und undBergstraßen Bergstraßen

Rovereto Rovereto Rovereto

V erona V Verona erona

Sollten Sie Feedback oder Vorschläge zur Weiterentwicklung des Leitfadens haben, lassen Sie es uns wissen! Sollten Sie Feedback oder Vorschläge zur Weiterentwicklung des Leitfadens haben, lassen Sie es uns wissen!

P P

Lorem ipsum sit amet, consectetuer adipiscing Aenean Lorem ipsum dolordolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. elit. Aenean commodo Aenean massa. sociis natoque commodo ligulaligula egeteget dolor.dolor. Aenean massa. CumCum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus Donec ultricies pellentesque eu, pretium mus.mus. Donec quamquam felis,felis, ultricies nec,nec, pellentesque eu, pretium consequat massa Donec justo, quis,quis, sem.sem. NullaNulla consequat massa quisquis enim.enim. Donec pedepede justo, fringilla vel, aliquet vulputate In enim justo, fringilla vel, aliquet nec,nec, vulputate eget,eget, arcu.arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis justo. Nullam dictum rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae,vitae, justo. Nullam dictum felisfelis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. dapibus. Vivamus eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. CrasCras dapibus. Vivamus elementum semper Aenean vulputate eleifend tellus. Aenean elementum semper nisi.nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat eleifend ac, enim. Aliquam leo ligula, porttitor eu, consequat vitae,vitae, eleifend ac, enim. Aliquam dapibus in, viverra feugiat a, tellus. Phasellus loremlorem ante,ante, dapibus in, viverra quis,quis, feugiat a, tellus. Phasellus viverra ut metus varius laoreet. Quisque rutrum. Aenean viverra nullanulla ut metus varius laoreet. Quisque rutrum. Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisiaugue. vel augue. Curabitur ullamcorper imperdiet. Etiam ultricies nisi vel Curabitur ullamcorper ultricies dui. Etiam rhoncus. Maecenas tempus, ultricies nisi.nisi. NamNam egeteget dui. Etiam rhoncus. Maecenas tempus, condimentum rhoncus, semper libero, tellustellus egeteget condimentum rhoncus, semsem quamquam semper libero, sit sit adipiscing neque ipsum. blandit ametamet adipiscing semsem neque sed sed ipsum. NamNam quamquam nunc,nunc, blandit vel, luctus pulvinar, hendrerit id, lorem. Maecenas et ante vel, luctus pulvinar, hendrerit id, lorem. Maecenas nec nec odioodio et ante tincidunt tempus. Donec sapien ut libero venenatis faucibus. tincidunt tempus. Donec vitaevitae sapien ut libero venenatis faucibus. Nullam Etiam sit amet faucibus tincidunt. Nullam quisquis ante.ante. Etiam sit amet orci orci egeteget eroseros faucibus tincidunt. leo. Sed fringilla mauris sit amet Donec sodales sagittis DuisDuis leo. Sed fringilla mauris sit amet nibh.nibh. Donec sodales sagittis magna. consequat, leo eget bibendum sodales, augue magna. Sed Sed consequat, leo eget bibendum sodales, augue velitvelit cursus cursus nunc,nunc,

Po Po reviso reviso MareMare ItaliaItalia Adriatico Mar Ligure Mar Ligure Adriatico AltinoAltino erona erona

Mareare M are AM driatico A Adriatico driatico

Altinate Altinate

Karten im Format 1:35.000, die einen guten Eindruck von der großen Vielfalt an Landschaften geben; Karten im Format 1:35.000, die einen guten Eindruck von der Vielfalt andie Landschaften Geschichte; eine bunte Auswahl an Sehenswürdigkeiten; übergroßen 200 Gastgeber, sich auf Siegeben; freuen. Geschichte; eine bunte Auswahl an Sehenswürdigkeiten; über 200 Gastgeber, die sich auf Sie freuen.

Reise-Leitfaden Reise-Leitfaden Reise-Leitfaden ViaViaVia Claudia Claudia Claudia Augusta Augusta Augusta per per per Rad Rad Rad

ltino ltino

R R leichtester Alpenübergang leichtester Alpenübergang Sollten Sollten Sie Feedback Sie Feedback oderoder Vorschläge Vorschläge zur Weiterentwicklung zur Weiterentwicklung des des VV Reiseführers Reiseführers haben, haben, lassen lassen Sie es Sieuns es uns wissen! wissen! Touren-Radfahrer fürfürTouren-Radfahrer

Karten Karten im Format im Format 1:50.000, 1:50.000, die die einen einen guten guten Eindruck Eindruck vonvon derder großen großen Vielfalt Vielfalt an Landschaften an Landschaften geben; geben; Geschichte; Geschichte; eineeine bunte bunte Auswahl Auswahl an an Sehenswürdigkeiten; Sehenswürdigkeiten; überüber 200200 Gastgeber, Gastgeber, die die sichsich aufauf Sie Sie freuen. freuen.

Altino

zu Fuß reisen, wie der Großteil der Römer — Reise-Leitfäden zur Fern-Wander-Route Via Claudia Augusta von Bayern über die Alpen nach Italien

TTAreviso reviso A

die Via Claudia Augusta mit Auto, Camper, Bus, ... entdecken — mit dem Reise-Leitfaden auf den schönsten Straßen zu den zahlreichen Sehenswürdigkeiten

MM are are Adriatico Adriatico

W W W Wie Wie die die meisten meisten Römer Römer zu zu Fuß Fuß durch durch Europa Europa 3/4 3/4 Reschenpass Reschenpass -- Vinschgau Vinschgau -- Meran Meran -- Bozen Bozen -- Trento Trento

Conegliano Conegliano TConegliano reviso

Reise-Leitfäden zum leichtesten Alpenübergang für Tourenradfahrer, der Radroute Via Claudia Augusta von der Donau an die Adria bzw. zum Fluss Po

stigliastiglia

Österreich Österreich

ozen BB Bolzano ozen

ilandro

1500

Mare Mare Adriatico Adriatico

Italy Italy

FFeltre Feltre eltre

Valsugana ergineorgo Valsugana ergine Valsugana ergine Valsugana

TTrento rento

Il mondo fatato di Ludwig

take a couple of days‘ holiday or make an excursion to discover the rich variety of regions along the Via Claudia Augusta — by bike, on foot or by car. 4 maps through the millennia explain the history of the region, help you fiffiind the routes and show you the sights and special features

1504 1890 2018

270

für eine gelungene Fernwanderung für eine gelungene Fernwanderung

Po Po Mar Ligure Mar Ligure

VViaa CClaudia aud a Augustaa Augustaa

B Mezzocorona Neumarkt Egna Bolzano olzano Mezzocorona Neumarkt Egna M ezzocorona Borgoeumarkt Valsugana Egna Trento BN orgo Valsugana PB

viaggiare a piedi, come faceva la maggior parte dei Romani — le guide sul percorso pedonale del­la Via Claudia Augusta dalla Baviera all‘Italia attraverso le Alpi

Caput 2014

scoprire la Via Claudia Augusta in auto, camper, bus, ... — con la guida sulle strade più belle verso i tanti luoghi da visitare

agundo Caput 2014

lgund

Sollten Sie Vorschläge zur Weiterentwicklung Reiseführers Sollten Sie Vorschläge zur Weiterentwicklung des des Reiseführers haben, lassen Sieuns es uns wissen! haben, lassen Sie es wissen!

Karten im Format 1:50.000, einen guten Eindruck großen Karten im Format 1:50.000, die die einen guten Eindruck vonvon derder großen Vielfalt an Landschaften geben; Geschichte; bunte Auswahl Vielfalt an Landschaften geben; Geschichte; eineeine bunte Auswahl an an Sehenswürdigkeiten; radfreundliche Gastgeber. Sehenswürdigkeiten; überüber 200200 radfreundliche Gastgeber.

Ostsee Ostsee

le guide per l‘attraversamento delle Alpi più facile per i cicloturisti, la via ciclabile della Via Claudia Augusta dal Danubio all‘Adriatico o al Po

Caput 2014

1/2 ViaViaClaudia ClaudiaAugusta Augusta 1/2 Venezia Venezia (Donau- Alpen - Alpen- Trento - Trento- Altino - AltinobeibeiVenedig) Venedig)O O PoPo (Donau

Nordsee Nordsee

Ludwigs Märchenland

Fern mine „Altteico cunlpass“ of an so “Fer l top ss Pas toricapass“ pa his e “Fern th

travel on foot as most Romans did — with the travel guides to the Via Claudia Augusta long-distance path from Bavaria across the Alps to Italy

A ugsburg A Augsburg ugsburg

discover the Via Claudia Augusta by car, camper van, bus, ... with the travel guide to the most attractive routes to countless sights

andsberg am Lech

Travel guides for the easiest Alpine crossing for cycle tourists, the Via Claudia Augusta cycle route from the Danube to the Adriatic or the Po river

bach Retten ≈ 350

n höhe Burkpe9a 00 ss del

Idee und Umsetzung / idea e realizzazione / idea and realization: authentic experience, Mentlgasse 5, 6020 Innsbruck, Austria

Limes Limes Limes

1890 1:100.000

1504 1:100.000

270 n. Chr. 270 dopo Christo 270 AD 1:100.000

2018 — 1:50.000

Donauwörth Donauwörth Donauwörth

D onau D Donau onau

König-L ser ud schlös ferrowig-Bahn Königsstelli reali railwavia a c l palaces n y roya /statio e in n io z wanste f/sta warenfabrikmi o h n k h r Neusch a a B p s t f Seilerica di cordaory a o h au Landscaesaggistic fabbr oduct fact hwang parconpdscape park Hohensc rope pr la

1000

Deutschland Deutschland Donau Donau

ee aden aden Leitfaden

Algund Lagundo Meran Merano Algund Lagundo Meran Merano Schlanders M eran Merano chlanders SSilandro chlanders SSilandro Bozen S

ng

L

LECH

1890

ng ne Perwsataziotion sta

fffabrik Holzstdoi poltiglia a s fabbrical pulp work nic a h c e m

were

erci /

luo

ebietdi pfga m lu wdabbruck u S p h daserso le shlaScn ≈ 250 h c ur trav mar d e i at odugh raß ier Biberw el-Sttronchd tInhgr n enrie400 g ü tioa r a ≈ P da su k ro a t s ßendi sost straee trun Stria e ne ion t tr o e ut e staz ad stat m r e v babil ed ro propresum pten < Kem

Berwa

VIA CLAUDIAA AUGUST

ech

Loisac L

h

Str Sal ada zs ode Sa del Straße nse lt r ale e H oad all >

FORST

DENKLINGER

oods elle m Stadt dplace wehdere g au eload g Schon≈g2300 r f Peitin000 Bahnho ≈2

ass

tadt Altens ≈ 700

ermoos

p Gaicht Scrivete a rappresentato? Pensate che manchi qualcosa? history@viaclaudia.org h aiutateci a fare in modo che la storia ced Bichlba della Via Claudia Augusta non cessi mai di crescere. Wizibach

ung ile Siedplrobabt e t e ut ento lemen verem iam ette d s in sumed s pre

uren Bernbe≈ 1500

mst mst mst

Fernpass I Fernpass I Fernpass I R Rassoeschenpass eschenpass PR Resia eschenpass P Resia PAasso asso Resia L

Landeck Landeck Landeck

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum Loremnatoque ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo dolor. Aenean sociis penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculusligula mus.eget Donec quam felis, massa. ultriciesCum nec, sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, sociis natoqueeu,penatibus et magnis dis parturient mus.justo, Donecfringilla quam felis, ultriciesnec, nec, pellentesque pretium quis, sem. Nulla consequatmontes, massanascetur quis enim.ridiculus Donec pede vel, aliquet pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, pellentesque eu,arcu. pretium quis,justo, sem. rhoncus Nulla consequat massa quis enim. vitae, Donecjusto. pede justo, nec, vulputate eget, In enim ut, imperdiet a, venenatis Nullamfringilla dictumvel, felisaliquet eu pede mollis vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae,Aenean justo. vulputate Nullam dictum felistellus. eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus. Vivamus elementum semper nisi. eleifend Aenean pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus. Vivamus elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. Aenean pretium. tincidunt. Cras dapibus. Vivamusac,elementum semper nisi.ante, Aenean vulputate eleifend leo ligula,Integer porttitor eu, consequat vitae, eleifend enim. Aliquam lorem dapibus in, viverra quis,tellus. feugiatAenean a, leo ligula, porttitor eu, consequat vitae, eleifend ac, enim. Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra quis, feugiat a, leo ligula, porttitor eu, consequat vitae,varius eleifend ac, enim. Aliquam loremAenean ante, dapibus in, viverra quis, feugiat tellus. Phasellus viverra nulla ut metus laoreet. Quisque rutrum. imperdiet. Etiam ultricies nisi vela, tellus. Phasellus viverra nulla ut metus varius laoreet. Quisque rutrum. Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisi vel tellus. Phasellus nulla ut metusnisi. varius Quisque imperdiet. Etiam ultricies nisi vel augue. Curabitur viverra ullamcorper ultricies Namlaoreet. eget dui. Etiamrutrum. rhoncus.Aenean Maecenas tempus, tellus eget condimenaugue. Curabitur ullamcorper ultricies nisi. Nam eget dui. Etiam rhoncus. Maecenas tempus, tellus eget condimenaugue. Curabitur ultricies Nam eget dui. Etiam tempus, condimentum rhoncus, semullamcorper quam semper libero,nisi. sit amet adipiscing sem rhoncus. neque sedMaecenas ipsum. Nam quamtellus nunc, eget blandit vel, luctus tum rhoncus, sem quam semper libero, sit amet adipiscing sem neque sed ipsum. Nam quam nunc, blandit vel, luctus tum rhoncus, sem quam semper libero, nec sit amet sem neque sedDonec ipsum.vitae Namsapien quam nunc, blandit vel, luctus pulvinar, hendrerit id, lorem. Maecenas odio etadipiscing ante tincidunt tempus. ut libero venenatis pulvinar, hendrerit id, lorem. Maecenas nec odio et ante tincidunt tempus. Donec vitae sapien ut libero venenatis pulvinar, id, lorem. Maecenas nec orci odioeget et ante Donec sapien ut libero venenatis faucibus.hendrerit Nullam quis ante. Etiam sit amet erostincidunt faucibustempus. tincidunt. Duisvitae leo. Sed fringilla mauris sit amet faucibus. Nullam quis ante. Etiam sit amet orci eget eros faucibus tincidunt. Duis leo. Sed fringilla mauris sit amet faucibus. nibh. DonecNullam so quis ante. Etiam sit amet orci eget eros faucibus tincidunt. Duis leo. Sed fringilla mauris sit amet nibh. Donec sodales sagittis magna. Sed consequat, leo eget bibendum sodales, augue velit cursus nunc, nibh. Donec sodales sagittis magna. Sed consequat, leo eget bibendum sodales, augue velit cursus nunc,

Füssen Füssen Füssen R eutte Reutte Reutte

Wie Wie die die meisten meisten Römer Römer zu zu Fuß Fuß durch durch Europa Europa

Heiterwe am Se

NSEE

FORGGE

Lech

V CLAUIA AUG DIA USTA NSEE

C V AULAU IA GU DI ST A A

Lec h eurn

d

na t isch ntotlemen eima e h CL V m n i E sedi ve sDoetyou believe something to have been different from AUitIAis AUhow in nati ne r a GU DI W something described here? Do you think is missing? g a l ST A Umsch A bsoien Write to history@viaclaudia.org and tos“ensure the history / platzhelp ach Schw≈ a450 o u t a men Püchlb Ballh stops stagrowing. i „ of the Via Claudia Augusta never m ld s a i Ehrw go d

SENRIEDEviene Ritenete che la situazione fosse diversa rispetto SAa CHquanto R FORST qui

Sie sind der Meinung, dass etwas anders war, als es hier dargestellt ist? Sie glauben, dass etwas fehlt? Schreiben Sie an history@viaclaudia.org und helfen Sie mit, dass die Geschichte der Via Claudia Augusta niemals zu wachsen aufhört.

<B

hl

Stadetn FFüüs≈sss35e0n0

500

L Landsberg am Lech Landsberg am Lech Schongau Schongau Schongau

Via Claudia Augusta Via Claudia Augusta Via Claudia Augusta Wie die meisten Römer zu Fuß durch Europa

wang

Nach seinen Kindheitstagen im väterlichen Schloss Hohenschwangau prägte der bayerische König Ludwig II. das Füssener Land durch den Bau des weithin sichtbaren Schlosses Neuschwanstein. ge Er liebte die traumhafte Naturlandschaft gsanla reitunlant e b f u A sing p der Voralpen und lebt als sagenumwobeith Veldidena (In Nassere ttame proces ntoder nsbruck) > di tra ner Märchenkönig in der Erinnerung a i p im Menschen fort. Kurz nach Ludwigs Tod g to n u l eit n St. VAufstau Siedediame t gabe es die ersten Pläne zum ins tlemen des Lechs. Der 1954 aufgestaute Forg- hjoch set nschu gensee ist der ffllächenmäßig größte Reisse Stausee Deutschlands. 1889 wurde eil später Alpdie nachtLuwig II. benannte Eisenbahnlinie l te raodmensa welche seitdem Füssen Stra SteinKg ≈fertiggestellt, 1600 l (vo t mit demratdeutschen ersa te Bahnnetz verbindet str K z und viele Gäste in den „Schlosspark“ im (c e h c e r uchelz Allgäu bringt, wie sich die Region heute k K c u r Lechb≈ 1500 nennt.

Leitfaden, Leitfaden, Leitfaden,

Breiten

e uteit m k r o r e a v statM titn Rebu tlee ßen ba Stra prauoi sosta d schd chae sumen ioLen prea o i staz t st road

ck

After spending his childhood at his father’s residence, Hohenschwangau Castle, Bavarian King Ludwig II shaped the Füssen landscape with the construction of Neuschwanstein Castle that is visible from afar. He loved the blissful natural landscape of the Alpine foothills and lives on in people’s memory as the legendary fairy-tale king. Initial plans to dam up the river were drawn up shortly after Ludwig’s death. The Forggensee, which was dammed up in 1954, is Germany’s largest man-made lake in terms of area. The railway line later to be named after Ludwig II was completed in 1899 and has since connected Füssen with the German rail network and brings large numbers of guests to the “Castle Park” in the Allgäu, as the region is called today.

0

Pflach

e < Cam Licca tetn u g bodn m ver Siedlubile u a o m (Kem b pro iamented pte n) insedpresument m e l sett

C V AULAU IA GU DI ST A A

ng Pinswa

LECH

-Pass Knie

Musau

The Via Claudia Augusta

au hwang

o ung Siedl iament d t e n s in tleme set

V CLAUIA AUG DIA USTA a

FORGGE

LICC A am Rieden nsee Forgge

o castell ndsweid“ üchl .. mu g i S Ehenp on . s s Salz Schlo castle ser vato ... s „ e a s S u w a trad straß h .. sc a g + Kl “ ch e Fisc e ha pe ters of . Festuna „Ernberg < Bo Salt rdel SalHohenfur ov g wa an I d n s e o o d u i i a i t ense d n l ch sta fishi aximi forte +s + customs lungo e Hall > terwang M d e i s v fortres i i A t en

ca V CLAUIA AUG DIA USTA

n tationg s n e ß u Stra it Siedl sta o m s i d ento ione staz nsediam and ei ion stat tlement d a ro set

ung o Siedliament e t e ut e insed ement verm bil ettl a b o pr sumed s e pr ang

Lic

tzer Kra

lStig berg

upten pten

Reise-Leitfaden Via Claudia Augusta per Auto, Camper, Bus, ... Reise-Leitfaden Via Claudia Augusta per Auto, Camper, Bus, ...

es Fo uentdgs m m u u tr iedFlouente stsr aa CC S g to + un l Siedediamennt s + in settleme +

Roßha

z plat pfer o d o Brano Votiv ite s g l o a i r fic i r c sa Roßhau

The route of the Roman road through FüSssteandt the hill country preceding the Alps is i di / eicdesiso/r d e r r p o n s / s almost entirely known. The fact that voendece of Fuesse gäonnger/ pr essors nVgoerr v decepsrseodrescostfein“+ schwwaannggaauu““ ä g it largely follows the Lech underlines r o V pre uscshtweiann“+ „Hoohheennsch „H hwe an the fact that road traffic and the scN u e N „ transport of heavy goods on the ruins river complemented each other. The rovina“ e e n l i t s u a o R forerunners of today’s settlements ossloch castell Vilseck“ c „Schl „Burgyears already evolved almost 2,000 Tyrol anc g Pinecw Säulin ago. Road stations are presumed to t d a t Ss s have existed in Füssen, Rosshaupten VillV ill and in the Schongau and Reutte areas Passioepass Kn StradSalzstra that the Romans established at regular pass a del ße L S < Boden Salt ro ale ussowe ech intervals and that offered work and see H ad M all > thereby promoted settlement. A late Plech nhütte ks Eise ra/ ironwor Roman fort is assumed to have existed Tyrol ferrie on Füssen’s castle hill and the Roman estates in Peiting and at the Tegelberg cable car in Schwangau, the latter t Marktti including a well-preserved bathhouse, Reu Praitenwang bear witness to a sophisticated Kinsau Aschaw lifestyle.

Stadt Vils Stadt Vils

ngaw Schwa ic Rust

a Vill

Ehenbic

Missionary monk Magnus, who is worshipped as a saint, constructed a cell for himself in the eighth century at the Lech crossing in Füssen that subsequently developed into the Benedictine monastery of St. Mang. A Franconian royal court is thought to have been established around the same time. The settlement of Füssen that grew up around this was granted town status at the end of the thirteenth century. At the beginning of the sixteenth century, the Prince Bishop of Augsburg completed the High Castle and at the same time the city walls were extended in the east. It was the golden age during which Emperor Maximilian stopped off there 40 times. Rafts provided transport connections from Füssen to Schongau and Augsburg and the town developed into a centre of European lute making. Füssen

Rieden

Founded by Magnus o ung Siedl iament d t e n s in tleme set am See

stica a Ru Vill e ig s al a EhemBadehaua rustice mit ica vill termal a Ant bagno a rustic con er vill ouse h form bath with

Burgen i castell castles

g stigun ittsbefe di settore n h c s b A e ion cazion fortifi or fortificat t c e s

o castellpfen“ o H g „Bur castle Hopfen Hopfen

Sc

Nell‘VIII secolo, il monaco errante Magnus, venerato come santo, si costruì una celletta nella gole del Lech a Füssen, da cui nacque il monastero benedettino di St. Mang. Nello stesso periodo venne presumibilmente costituita una corte reale dei Franchi. hgaw u a r T c L’insediamento di Füssen, sviluppatosi attorno ad essa, ricevette lo status di città alla fine del XIII secolo. All’inizio del XVI secolo il principe vescovo di Augusta/Augsburg completò il castello Hohes Schloss e nello stesso tempo il muro della città venne ampliato verso est. Fu il periodo di massima fioritura, in cui l’imperatore Massimiliano sostò là per 40 volte. Da Füssen gli zatterieri raggiungevano Schongau e Augusta/ Augsburg. La città divenne un centro della liuteria di livello europeo.

C V AULAU IA GU DI ST A A

La strada romana attraverso il territorio collinare ai piedi delle Alpi è stata accertata pressoché per il suo intero percorso. Il fatto che segua in larga misura il corso del Lech, sottolinea la circostanza che il traffico stradale e il trasporto delle merci pesanti sul fiume si completavano a vicenda. Già ch Halblequasi 2000 anni fa si cristallizzarono i precursori delle località attuali. Si presume che a Füssen, Rosshaupten e anche nell’area di Schongau e Reutte ci fossero stazioni stradali che, edificate dai romani a distanze regolari, offrivano lavoro favorendo così la colonizzazione. Si ritiene che sullo Schlossberg presso Füssen ci fosse una fortificazione della tarda età romana. Testimonianze di un elevato grado di cultura materiale sono i poderi romani a Peiting e presso la funivia del Tegelberg a Schwangau, quest‘ultimo con dei bagni pubblici ben conservati.

u Lechpr ck Lechbrue am Se

Burg o castell castle

Fondazione di Magnus Via Claudia Augusta

ung Siedlento iamement insesd t e tl

Retten

Brem Prem

Magnus‘ Gründung Burg o castell castle bach

Berenp

LI CC A ng e iedluigianaBelrnbeurerbnerg s s k r t e A r m a a t ue dw Han iamentoettlemen insedftmen‘s s cra

VIA CLAUDIA AUGUSTA

C V AULAU IA GU DI ST A A

Lech < Kempten

Im 8 Jh. baute sich der als heilig verehrte Wandermönch Magnus beim Füssener Lechübergang eine Zelle, aus der das Benediktinerkloster St. Mang hervorging. Um dieselbe Zeit wurde vermutlich ein fränkischer Königshof angelegt. Die sich darum entwickelnde Siedlung Füssen wurde Ende des 13. Jh. zur Stadt erhoben. Zu Beginn des 16. Jh. vollendete der Augsburger Fürstbin Schloss und zur selben adeHohe schof das Staing Zeit wurde die Stadtmauer im Osten erweitert. Es war die Blütezeit, in der Kaiser Maximilian 40 mal dort Station machte. Von Füssen aus fuhren Flößer nach Schongau und Augsburg. Die Stadt entwickelte sich zum Zentrum des europäischen Lautenbaus.

a) usticRustica) R a ill illa ica) ng (V u l to (V Rust d n Sie me t (Villa a i d insetlemen set

Reise-Leitfaden Via Claudia Augusta per Rad Reise-Leitfaden Via Claudia Augusta per Rad

ed

Burg o castell castle g a . Geor rre St aleocristian a f p r U cchia p Parro Giorgio y Christian di San orge's Earl St. Ge Church Burg Parish o castellle cast

> h) isc re arm erio d a G inf roa (vi da er ße tra ow tra S L eS ter Un

Ingenri

Die Trasse der Römerstraße durch das Hügelland vor den Alpen ist fast durchwegs bekannt. Dass sie weitgehend dem Lech folgt, unterstreicht, dass sich Straßenverkehr und Transport schwerer Güter auf dem Fluss ergänzten. Schon vor fast 2000 Jahren kristallisierten sich die Vorläufer heutiger Orte heraus. In Füssen, Rosshaupten sowie im Raum Schongau und Reutte werden Straßenstationen vermutet, die am tötten die Römer in regelmäßigen SAbständen rg Auerbe einrichteten, die Arbeit boten und somit aden Steing die Besiedelung förderten. Am Schlossberg von Füssen wird ein Kastell der späten Römerzeit angenommen. Zeugnisse hoher Lebenskultur sind die römischen Gutshöfe in Peiting und an der Tegelbergbahn in Schwangau, dass letztere mit einem gut erhaltenen Badehaus.

1504 270 nach Christus 270 dopo Cristo 270 AD

Die Via Claudia Augusta

ed

Pruck Burg o castellle cast

) ssen Fü a i (v ße re tra perio S e u ber da s ad < O Stra er ro p Up ll a w g n i lare R e circo part n o i t s a b m a r r Burg o circula castell a k c r Pu castle

Burg o castell castle bach Retten erberg am Au

ine ello Burgru di un cast a n i rov ruin arkt M castle n ytinge g r e u P b m r u T cata fortifi Torre ower castle T

tt bsoien

uf Verise an e g w ete au Hinsiedelu sut l mut ng und Schong i d ta Be zion s u Alten to k Siedl dopferruca mens of wabibc a Schd in l n o a n Br tze pop catio ent plä ile indisettlem e ab ) prob iamento sticaei u i R d v er inse hi votitiing illa g (V lkbrenntica) n u rog umedPe l s Sied mit Ka illa Ru calce pres lement al a tica) to (oVrno dR s n u sett sacrific e n e f (Villa ime kil iam d e s and in ent with l m e l sites a) sett A usticRustica) R C a l a) la C Vil z LI edlung ( nto (Vial Rustic plat pfer tivo o e l i d l S (Vi iam Branrogo Volt site cu n insetdlement Burgge set

Ingenri

Stadt a Schong ta Altens

Soyen Schwa


Pflach

A VI DIA A AU ST CL UGU A

wang Breiten

Marukttte Re 1495

chau Lechas

hl Ehenbic

on

Sc h

u>

ga

NSEE

FORGGE

LEC H

C V AULAU IA GU DI ST A A

< Füssen

>

LECH

ch

Musau

mis

Ober-

Gar

pten Roßhau ≈ 900

ang CL VIA Heiterw AU AUD GU IA STA

LEC H

ahn

57

Stadt Vils0

alb

LimesLimes

Augsburg Augsburg

Donauwörth Donauwörth

Je verkauft Je verkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft e€€Karte e€€Karte Karte Karte 1 €€Karte 1für€€Karte 1für€€Karte 1für€€Karte 1für€€Karte 1für€€Karte 1für€€Karte 1für€€Karte 1für€€Karte 1für€€Karte 1für€€Karte 1für€€Karte 1für€€Karte 1für€€Karte 1für€€Karte 1für€€Karte 1für€€Karte 1für€€Karte 1für€€Karte 1für€€Karte 1für€€Karte 1für€€Karte 1für€€Karte 1für€€Karte 1für€€Karte 1für€€Karte 1für€€Karte 1für€€Karte 1für€€Karte 1für€€Karte 1für€€Karte 1für€€Karte 1für€€Karte 1für€€Karte 1für€€Karte 1für€€Karte 1für€€Karte 1für€€Karte 1für€€Karte 1für€€Karte 1für€€Karte 1für€€Karte 1für€€Karte 1für€€Karte 1für€€Karte 1für€€Karte 1für€€Karte 1für 1für 1für€€die 1für€€die für die Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch die die die die die die die die die die die die die die die die die die die die die die die die die die die die die die die die die die die die die die die die die die die die die die die die ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung der der der der der der der der der der der der der der der der der der der der der der der der der der der der der der der der der der der der der der der der der der der der der der der der der der der Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Per ogni Per ogni Per ogni Per ogni Per ogni Per ogni Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per ogni ogni ogni ogni ogni ogni ogni ogni ogni ogni ogni ogni ogni ogni ogni ogni ogni ogni ogni ogni ogni ogni ogni ogni ogni ogni ogni ogni ogni ogni ogni ogni ogni ogni ogni ogni ogni ogni ogni ogni ogni ogni ogni ogni ogni mappa mappa mappa mappa mappa mappa mappa mappa mappa mappa mappa mappa mappa mappa mappa mappa mappa mappa mappa mappa mappa mappa mappa mappa mappa mappa mappa mappa mappa mappa mappa mappa mappa mappa mappa mappa mappa mappa mappa mappa mappa mappa mappa mappa mappa mappa mappa mappa mappa mappa mappa 1venduta 1venduta 1venduta 1venduta 1venduta 1venduta 1venduta 1venduta 1venduta 1venduta 1venduta 1venduta 1venduta 1venduta 1venduta 1venduta 1venduta 1venduta 1venduta 1venduta 1venduta 1venduta 1venduta 1venduta 1venduta 1venduta 1venduta 1venduta 1venduta 1venduta 1venduta 1venduta 1venduta 1venduta 1venduta 1venduta 1venduta 1venduta 1venduta 1venduta 1venduta 1venduta 1venduta 1venduta 1venduta 1venduta 1venduta la ricerca la ricerca ladella ladella lavenduta lavenduta la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la €€ricerca €€ricerca €€ricerca €€ricerca €€ricerca €€ricerca €€ricerca €€ricerca €€ricerca €€ricerca €€ricerca €€ricerca €€ricerca €€ricerca €€ricerca €€ricerca €€ricerca €€ricerca €€ricerca €€ricerca €€ricerca €€ricerca €€ricerca €€ricerca €€ricerca €€ricerca €€ricerca €€ricerca €€ricerca €€ricerca €€ricerca €€ricerca €€ricerca €€ricerca €€ricerca €€ricerca €€ricerca €€ricerca €€ricerca €€ricerca €€ricerca €€ricerca €€ricerca €€ricerca €€ricerca €€ 1venduta €€ 1venduta ricerca ricerca ricerca ricerca per per per per per per per per per per per per per per per per per per per per per per per per per per per per per per per per per per per per per per per per per per per per per per per€€ per€€ 1per€€ 1per€€ per della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della Via Via Via ViaAugusta ViaAugusta ViaAugusta ViaAugusta ViaAugusta ViaAugusta ViaAugusta ViaAugusta ViaAugusta ViaAugusta ViaAugusta ViaAugusta ViaAugusta ViaAugusta ViaAugusta ViaAugusta ViaAugusta ViaAugusta ViaAugusta ViaAugusta ViaAugusta ViaAugusta ViaAugusta ViaAugusta ViaAugusta ViaAugusta ViaAugusta ViaAugusta ViaAugusta ViaAugusta ViaAugusta ViaAugusta ViaAugusta ViaAugusta ViaAugusta ViaAugusta ViaAugusta ViaAugusta ViaAugusta ViaAugusta ViaAugusta ViaAugusta ViaAugusta ViaAugusta ViaAugusta ViaAugusta ViaAugusta ViaAugusta Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Augusta Augusta Augusta 1 €€ 1for€€research 1for€€research 1for€€research 1for€€research 1for€€research 1for 1for€€research 1for€€research 1for€€research 1for€€research 1for€€research 1for€€research 1for€€research 1for€€research 1for€€research 1for€€research 1for€€research 1for€€research 1for€€research 1for€€research 1for€€research 1for€€research 1for€€research 1for€€research 1for€€research 1for€€research 1for€€research 1for€€research 1for€€research 1for€€research 1for€€research 1for€€research 1for€€research 1for€€research 1for€€research 1for€€research 1for€€research 1for€€research 1for€€research 1for€€research 1for€€research 1for€€research 1for€€research 1for€€research 1for€€research 1for€€research 1for€€research 1for€€research 1for€€research 1for€€research €€research for research of theofVia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theClaudia Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Claudia Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta for each for each for for for for for for for for for for for for for for for for for for for for for for for for for for for for for for for for for for for for for for for for for for for for for for for for for mapeach map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldmap sold sold

270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 1504 270 1504 270 1504 270 1504 270 1504 270 1504 270 1890 1504 270 1890 1504 270 1890 1504 270 1890 1504 270 1890 2018 1504 270 1890 2018 1504 270 1890 2018 1504 270 1890 2018 1504 270 1890 2018 1504 270 1890 2018 1504 270 1890 2018 1504 270 1890 2018 1504 270 1890 2018 1504 270 1890 2018 1504 270 1890 2018 1504 270 1890 2018 1504 270 1890 2018 1504 270 1890 2018 1504 270 1890 2018 1504 270 1890 2018 1504 270 1890 2018 1504 270 1890 2018 1504 270 1890 2018 1504 270 1890 2018 1504 270 1890 2018 1504 270 1890 2018 1504 270 1890 2018 1504 1890 2018 1504 1890 2018 1504 1890 2018 1504 1890 2018 1504 1890 2018 1504 1890 2018 1504 1890 2018 1504 1890 2018 1504 1890 2018 1504 1890 2018 1504 1890 2018 1504 1890 2018 1504 1890 2018 1504 1890 2018 1504 1890 2018 1504 1890 2018 1504 1890 2018 1504 1890 2018 1504 1890 2018 1890 2018 1890 2018 1890 2018 1890 2018 1890 2018 2018 2018 2018 2018

0000000500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 01000 500 01000 500 01000 500 01000 500 01000 500 01000 500 01000 500 01000 500 1500 01000 500 1500 01000 500 1500 01000 500 1500 01000 500 1500 01000 500 1500 01000 500 1500 01000 500 1500 01000 2000 500 1500 01000 2000 500 1500 01000 2000 500 1500 01000 2000 500 1500 01000 2000 500 1500 01000 2000 500 1500 01000 2000 500 1500 01000 2000 500 1500 01000 2000 500 1500 01000 2000 500 1500 01000 2000 500 1500 01000 2000 500 1500 01000 2000 500 1500 01000 2000 500 1500 01000 2000 500 1500 01000 2000 500 1500 01000 2000 500 1500 01000 2000 500 1500 01000 2000 500 1500 01000 2000 500 1500 01000 2000 500 1500 01000 2000 500 1500 1000 2000 500 1500 1000 2000 500 1500 1000 2000 500 1500 1000 2000 500 1500 1000 2000 500 1500 1000 2000 500 1500 1000 2000 1500 1000 2000 1500 1000 2000 1500 1000 2000 1500 1000 2000 1500 1000 2000 1500 1000 2000 1500 1000 2000 1500 2000 1500 2000 1500 2000 1500 2000 1500 2000 1500 2000 1500 2000 1500 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000

Unter- ang Pinsw ng Pinswa

Stadt Vils

hst

DD onauonau

Ostsee Ostsee

444Karten 4Karten 4Karten 4Karten 4Karten 4Karten 4Karten 4Karten 4Karten über 4Karten über 4Karten über 4Karten über 4Karten über 4Karten über 4Karten die über 4Karten die über 4Karten die über 4Karten die über 4Karten Jahrtausende die über 4Karten Jahrtausende die über 4Karten Jahrtausende die über 4Karten Jahrtausende die über 4Karten Jahrtausende die über 4Karten Jahrtausende die über 4Karten Jahrtausende die über 4Karten Jahrtausende die über 4Karten Jahrtausende die über 4Karten Jahrtausende die über 4Karten Jahrtausende die über 4Karten Jahrtausende die über 4Karten Jahrtausende die über 4Karten Jahrtausende die über 4Karten Jahrtausende die über 4Karten Jahrtausende die über 4Karten Jahrtausende die über 4Karten Jahrtausende die über 4Karten Jahrtausende die über 4Karten Jahrtausende die über 4Karten Jahrtausende die über 4Karten Jahrtausende die über 4Karten Jahrtausende die über 4Karten Jahrtausende die über 4Karten Jahrtausende die über 4Karten Jahrtausende die über 4Karten Jahrtausende die über 4Karten Jahrtausende die über 4Karten Jahrtausende die über 4Karten Jahrtausende die über 4Karten Jahrtausende die über Karten Jahrtausende die über Karten Jahrtausende die über Jahrtausende die über Jahrtausende die über Jahrtausende die über Jahrtausende die über Jahrtausende die über Jahrtausende die über Jahrtausende die über Jahrtausende die über Jahrtausende die Jahrtausende die Jahrtausende die Jahrtausende die Jahrtausende die Jahrtausende die Jahrtausende Jahrtausende Jahrtausende Jahrtausende 444mappe 4mappe 4mappe 4mappe 4mappe 4mappe 4mappe 4mappe 4mappe attraverso 4mappe attraverso 4mappe attraverso 4mappe attraverso 4mappe attraverso 4mappe attraverso 4mappe attraverso 4mappe attraverso 4mappe attraverso 4mappe attraverso 4mappe attraverso 4mappe attraverso 4mappe attraverso 4mappe attraverso i4mappe attraverso imillenni 4mappe attraverso imillenni 4mappe attraverso imillenni 4mappe attraverso imillenni 4mappe attraverso imillenni 4mappe attraverso imillenni 4mappe attraverso imillenni 4mappe attraverso imillenni 4mappe attraverso imillenni 4mappe attraverso imillenni 4mappe attraverso imillenni 4mappe attraverso imillenni 4mappe attraverso imillenni 4mappe attraverso imillenni 4mappe attraverso imillenni 4mappe attraverso imillenni 4mappe attraverso imillenni 4mappe attraverso imillenni 4mappe attraverso imillenni 4mappe attraverso imillenni 4mappe attraverso imillenni 4mappe attraverso imillenni 4mappe attraverso imillenni 4mappe attraverso imillenni 4mappe attraverso imillenni 4mappe attraverso imillenni 4mappe attraverso imillenni mappe attraverso imillenni mappe attraverso imillenni attraverso imillenni attraverso imillenni attraverso imillenni attraverso imillenni attraverso imillenni attraverso imillenni attraverso imillenni attraverso imillenni imillenni imillenni imillenni imillenni imillenni imillenni imillenni imillenni imillenni imillenni imillenni imillenni imillenni millenni 1millennia Kmillennia 30 Rg 444maps 4maps 4maps 4maps 4maps 4maps 4maps 4across maps 4across maps 4across maps 4across maps 4across maps 4across maps 4across maps 4across maps 4across maps the 4across maps the 4across maps the 4across maps the 4across maps the millennia 4across maps the millennia 4across maps the millennia 4across maps the millennia 4across maps the millennia 4across maps the millennia 4across maps the millennia 4across maps the millennia 4across maps the millennia 4across maps the millennia 4across maps the millennia 4across maps the millennia 4across maps the millennia 4across maps the millennia 4across maps the millennia 4across maps the millennia 4across maps the millennia 4across maps the millennia 4across maps the millennia 4across maps the millennia 4across maps the millennia 4across maps the millennia 4across maps the millennia 4across maps the millennia 4across maps the millennia 4across maps the millennia 4across maps the 4across maps the millennia 4across maps the 4across maps the millennia across maps the millennia across maps the millennia across the millennia across the millennia across the millennia across the millennia across the millennia across the millennia across the millennia the millennia the millennia the millennia the millennia the millennia the millennia the millennia the millennia millennia millennia millennia millennia

Altenstadt Altenstadt Altenstadt Altenstadt Altenstadt Altenstadt Altenstadt Altenstadt Altenstadt —Altenstadt —Schongau Altenstadt —Schongau Altenstadt —Schongau Altenstadt —Schongau Altenstadt —Schongau Altenstadt —Schongau Altenstadt —Schongau Altenstadt —Schongau Altenstadt ——Schongau Altenstadt ——Schongau Altenstadt —Peiting —Schongau Altenstadt —Peiting —Schongau Altenstadt —Peiting —Schongau Altenstadt —Peiting —Schongau Altenstadt —Peiting —Schongau Altenstadt —Peiting —Schongau Altenstadt —Peiting —Schongau Altenstadt —Peiting Auerberg —Schongau Altenstadt —Peiting Auerberg —Schongau Altenstadt —Peiting Auerberg —Schongau Altenstadt —Peiting Auerberg —Schongau Altenstadt —Peiting Auerberg —Schongau Altenstadt —Peiting Auerberg —Schongau Altenstadt —Peiting Auerberg —Schongau Altenstadt —Peiting Auerberg —Schongau Altenstadt —Peiting Auerberg —Schongau Altenstadt —Peiting Auerberg —Schongau Altenstadt —Peiting Auerberg —Schongau Altenstadt —Peiting Auerberg —Schongau Altenstadt —Peiting Auerberg —Schongau Altenstadt —Peiting Auerberg —Schongau Altenstadt —Peiting Auerberg —Schongau Altenstadt —Peiting Auerberg —Schongau Altenstadt —Peiting Auerberg —Schongau Altenstadt —Peiting Auerberg —Schongau Altenstadt —Peiting Auerberg —Schongau Altenstadt —Peiting Auerberg —Schongau Altenstadt —Peiting Auerberg —Schongau Altenstadt —Peiting —Schongau Altenstadt —Peiting Auerberg —Schongau Altenstadt —Peiting Auerberg —Schongau Altenstadt —Peiting Auerberg —Schongau —Peiting Auerberg —Schongau —Peiting Auerberg —Schongau —Peiting Auerberg —Schongau —Peiting Auerberg —Schongau —Peiting Auerberg —Schongau —Peiting Auerberg —Schongau —Peiting Auerberg —Schongau —Peiting Auerberg —Schongau Peiting Auerberg —Schongau Peiting Auerberg —Peiting Auerberg —Peiting —Peiting Auerberg —Peiting Auerberg —Peiting Auerberg —Peiting Auerberg —Peiting Auerberg —Peiting Auerberg —Peiting Auerberg —30 Auerberg —Auerberg —Auerberg —Auerberg —Auerberg —Auerberg —Auerberg ———————— 1Auerberg m g—Auerberg Forggensee Forggensee Forggensee Forggensee Forggensee Forggensee Forggensee Forggensee Forggensee Forggensee —Forggensee —Füssen Forggensee —Füssen Forggensee —Füssen Forggensee —Füssen Forggensee —Füssen Forggensee —Füssen Forggensee ——Füssen Forggensee ——Füssen Forggensee Neuschwanstein ——Füssen Forggensee Neuschwanstein ——Füssen Forggensee Neuschwanstein ——Füssen Forggensee Neuschwanstein ——Füssen Forggensee Neuschwanstein ——Füssen Forggensee Neuschwanstein ——Füssen Forggensee Neuschwanstein ——Füssen Forggensee Neuschwanstein ——Füssen Forggensee Neuschwanstein ——Füssen Forggensee Neuschwanstein ——Füssen Forggensee Neuschwanstein ——Füssen Forggensee Neuschwanstein ——Füssen Forggensee Neuschwanstein ——Füssen —Forggensee Neuschwanstein ——Füssen —Forggensee Neuschwanstein ——Füssen —Forggensee Neuschwanstein ——Füssen —Forggensee Neuschwanstein ——Füssen —Forggensee Neuschwanstein ——Füssen —Forggensee Neuschwanstein ——Füssen —Forggensee Neuschwanstein ——Füssen —Forggensee Neuschwanstein ——Füssen —Forggensee Neuschwanstein ——Füssen —Forggensee Neuschwanstein ——Füssen —Forggensee Neuschwanstein ——Füssen —Forggensee Neuschwanstein ——Füssen —Forggensee Neuschwanstein ——Füssen —Forggensee Neuschwanstein ——Füssen —Forggensee Neuschwanstein ——Füssen —Forggensee Neuschwanstein ——Füssen —Forggensee Neuschwanstein ——Füssen —Forggensee Neuschwanstein ——Füssen —Forggensee Neuschwanstein ——Füssen —Forggensee Neuschwanstein ——Füssen —Neuschwanstein ——Füssen —Neuschwanstein ——Füssen —Neuschwanstein ——Füssen —Neuschwanstein ——Füssen —Neuschwanstein ——Füssen —Neuschwanstein ——Füssen —Neuschwanstein ——Füssen —Neuschwanstein ——Füssen —Neuschwanstein ——Füssen —Neuschwanstein —Füssen —Neuschwanstein ——Neuschwanstein —Neuschwanstein ——Neuschwanstein ——Neuschwanstein ——Neuschwanstein ——Neuschwanstein —Neuschwanstein ————————————— Naturffl Naturffl Naturffl Naturffl Naturffl lNaturffl uss lNaturffl uss lNaturffl uss lNaturffl uss Lech lNaturffl uss Lech lNaturffl uss Lech lNaturffl uss Lech lNaturffl —uss Lech lNaturffl —uss Lech Reutte lNaturffl —uss Lech Reutte lNaturffl —uss Lech Reutte lNaturffl —uss Lech Reutte lNaturffl —uss Lech Reutte lNaturffl —uss Lech Reutte lNaturffl —uss Lech Reutte lNaturffl —uss Lech Reutte lEhrenberg Naturffl —uss Lech Reutte lEhrenberg Naturffl —uss Lech Reutte lEhrenberg Naturffl —uss Lech Reutte lEhrenberg Naturffl —uss Lech Reutte lEhrenberg Naturffl —uss Lech Reutte lEhrenberg Naturffl —uss Lech Reutte lEhrenberg Naturffl —uss Lech Reutte lEhrenberg Naturffl —uss Lech Reutte lEhrenberg Naturffl —uss Lech Reutte lEhrenberg Naturffl —uss Lech Reutte lEhrenberg Naturffl —uss Lech Reutte lEhrenberg Naturffl —uss Lech Reutte lEhrenberg Naturffl —uss Lech Reutte lEhrenberg Naturffl —uss Lech Reutte lEhrenberg Naturffl —uss Lech Reutte lEhrenberg Naturffl —uss Lech Reutte lEhrenberg Naturffl —uss Lech Reutte lEhrenberg Naturffl —uss Lech Reutte lEhrenberg Naturffl —uss Lech Reutte lEhrenberg Naturffl —uss Lech Reutte lEhrenberg Naturffl —uss Lech Reutte lEhrenberg Naturffl —uss Lech Reutte lEhrenberg Naturffl —uss Lech Reutte lEhrenberg Naturffl —uss Lech Reutte lEhrenberg Naturffl —uss Lech Reutte lEhrenberg Naturffl —uss Lech Reutte lEhrenberg Naturffl —uss Lech lEhrenberg Naturffl —uss Lech Reutte lEhrenberg Naturffl —uss Lech Reutte lEhrenberg Naturffl —uss Lech Reutte lEhrenberg —uss Lech Reutte lEhrenberg —uss Lech Reutte lEhrenberg —uss Lech Reutte lEhrenberg —uss Lech Reutte lEhrenberg —uss Lech Reutte Ehrenberg —Lech Reutte Ehrenberg —Lech Reutte Ehrenberg —Lech Reutte Ehrenberg —Reutte Ehrenberg —Reutte Ehrenberg —Reutte Ehrenberg —Reutte Ehrenberg —Reutte Ehrenberg —Ehrenberg —Ehrenberg —Ehrenberg —Ehrenberg —Ehrenberg —Ehrenberg Ehrenberg 1Reutte m 30 g

Je verkaufte Erforschung de Karte 1 €€ für die r Via Claudia Au gusta Per ogni mapp la ricerca sulla a venduta 1 €€ per Via Claudia Au gusta 1 €€ for resear ch of th Augusta for ea e Via Claudia ch map sold

Fuc

Reiseführer Reiseführer

ViaViaClaudia ClaudiaAugusta Augusta

Auto, Auto, Camper, Camper, Bus,Bus, ... ...

Nordsee Nordsee

Leitfaden Leitfaden

Deutschland Deutschland DonauDonau

Po Po Mare Mare Mar Ligure Mar LigureItaly Italy Adriatico Adriatico

Österreich Österreich

für für eineeine spannende spannende Erlebnisreise Erlebnisreise

Via ViaClaudia Claudia Augusta Augusta

270 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD AD 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000

270 270 n. Chr. 270 n. Chr. 270 n. Chr. 270 n. Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. n. 1504 Chr. 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1504 1890 1504 1890 1504 1890 1504 189018901890189018901890 2018 2018 2018 —2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 —1:50.000 —1:50.000 1:50.000 270 270 dopo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo dopo Christo Christo 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000

≈3

die bunte Vielfalt an Regionen entlang der Via Claudia Augusta während ein paar Tagen Urlaub oder bei einem Ausffllug entdecken — mit dem Rad, zu Fuß oder mit dem Auto. 4 Karten durch die Jahrtausende erzählen die Geschichte der Regionen, helfen die Routen zu ffiinden, die sie durchqueren und zeigen ihnen die Sehenswürdigkeiten und Besonderheiten

2000

Ludwig’s fairyland

ine Burgru de castello a in v o r n“ „Hopfe ruins le t s a c Hopfen

Prem50

scoprire la grandissima varietà delle regioni lungo la Via Claudia Augusta in occasione di un paio di giorni di vacanza o di una gita – in bicicletta, a piedi oppure in auto. 4 mappe attraverso i millenn i raccontano la storia della regione ed aiutano a trovare i percorsi che le attraversano, indicandovi i luoghi da vedere e le loro particolarità

ngau Schwa ≈ 900

Dopo aver passato la sua infanzia nel castello paterno di Hohenschwangau, il re di Baviera Ludwig II lasciò la propria impronta sul paesaggio di Füssen costruendo il castello di Neuschwanstein, visibile da molto lontano. Amava la natura di sogno delle Prealpi e sopravvive nel hgau uomini come il re delle favole ricordo Traucdegli avvolto nella leggenda. Poco tempo dopo la morte di Ludwig vennero progettati i primi piani per lo sbarramento del ffiiume Lech. Il lago Forggensee, formatosi nel 1954 a seguito della costruzione della diga, è per superffiicie il più grande lago artiffiiciale della Germania. Nel 1889 venne completata la linea ferroviaria, che prese più tardi il nome da Ludwig II e che da allora collega Füssen con la rete ferroviaria tedesca, portando molti ospiti nel “parco dei castelli” dell’Algovia, come è detta oggi la regione.

Riede40n0

LECH

Reiseführer Reiseführer

FF RR PP

BB BB

TT

FF

n Stötte

Danke für die Unterstützung/si ringraziano per il sostegno /thank you for support: Dr. Anton Englert (Museum der Stadt Füssen), Heide Krauthauf (Historischer Verein Schongau - Stadt und Land e. V.), Prof. Dr. Gerald Grabherr (Universität Innsbruck), Matthias Thalmair (Verein Säuling e. V.), Arch. Dipl-Ing. (FH) Magnus Peresson (historischer Verein Alt Füssen e. V.), Peter Ernst (Auerbergmuseum), Mag. Klaus Wankmiller, Joschua Forster, Marco Disarò,, ...

Altenstadt — Schongau — Peiting — Burggen — Bernbeuren — Auerberg — Forggensee — Füssen — Neuschwanstein — Naturfflluss Lech — Reutte — Ehrenberg — Heiterwanger See / Plansee

ilseck Burg V

4 Karten über die Jahrtausende 4 mappe attraverso i millenni 4 maps across the millennia

ClaudiaAugusta Augusta ViaViaClaudia

Leitfaden Leitfaden

overetoovereto

Ostiglia Ostiglia Ostiglia

V enezia V Venezia enezia Poo P P o

Auto, Camper, Auto, Camper, Bus,Bus, ... ...

TT

Lorem Lorem ipsum ipsum dolordolor sit amet, sit amet, consectetuer consectetuer adipiscing adipiscing elit. elit. Aenean Aenean commodo commodo ligulaligula egeteget dolor.dolor. Aenean Aenean massa. massa. CumCum sociis sociis natoque natoque Landsberg Landsberg am Lech am Lech penatibus penatibus et magnis et magnis dis parturient dis parturient montes, montes, nascetur nascetur ridiculus ridiculus mus.mus. Donec Donec quamquam felis,felis, ultricies ultricies nec,nec, pellentesque pellentesque eu, pretium eu, pretium quis,quis, sem.sem. NullaNulla consequat consequat massa massa quisquis enim.enim. Donec Donec pedepede justo, justo, S chongau Schongau fringilla fringilla vel, aliquet vel, aliquet nec,nec, vulputate vulputate eget,eget, arcu.arcu. In enim In enim justo, justo, FüssenFüssen rhoncus rhoncus ut, imperdiet ut, imperdiet a, venenatis a, venenatis vitae,vitae, justo. justo. Nullam Nullam dictum dictum felisfelis ReutteReutte eu pede eu pede mollis mollis pretium. pretium. Integer Integer tincidunt. tincidunt. CrasCras dapibus. dapibus. Vivamus Vivamus elementum elementum semper semper nisi.nisi. Aenean Aenean vulputate vulputate eleifend eleifend tellus. tellus. Aenean Aenean ernpass ernpass leo ligula, leo ligula, porttitor porttitor eu, consequat eu, consequat vitae,vitae, eleifend eleifend ac, enim. ac, enim. Aliquam Aliquam Landeck Landeck Imst Imst loremlorem ante,ante, dapibus dapibus in, viverra in, viverra quis,quis, feugiat feugiat a, tellus. a, tellus. Phasellus Phasellus eschenpass eschenpass viverra viverra nulla nulla ut metus ut metus varius varius laoreet. laoreet. Quisque Quisque rutrum. rutrum. Aenean Aenean gelungene Radreise für für eineeine gelungene Radreise assoasso ResiaResia imperdiet. imperdiet. Etiam Etiam ultricies ultricies nisi vel nisiaugue. vel augue. Curabitur Curabitur ullamcorper ullamcorper Ostsee Ostsee 2014 Algund LCaput agundo L2014Caput agundo ultricies ultricies nisi.nisi. NamNam egeteget dui. Etiam dui. Etiam rhoncus. rhoncus. Maecenas Maecenas tempus, tempus, Nordsee Nordsee Algund Meran MM eranerano Merano tellustellus egeteget condimentum condimentum rhoncus, rhoncus, semsem quamquam semper semper libero, libero, sit sit Schlanders Schlanders ametamet adipiscing adipiscing semsem neque neque sed sed ipsum. ipsum. NamNam quamquam nunc,nunc, blandit blandit Silandro Silandro ozenozen vel, luctus vel, luctus pulvinar, pulvinar, hendrerit hendrerit id, lorem. id, lorem. Maecenas Maecenas nec nec odioodio et ante et ante olzano olzano tincidunt tincidunt tempus. tempus. Donec Donec vitaevitae sapien sapien ut libero ut libero venenatis venenatis faucibus. faucibus. Mezzocorona M ezzocorona Deutschland Deutschland Neumarkt Neumarkt EgnaEgna Nullam Nullam quisquis ante.ante. Etiam Etiam sit amet sit amet orci orci egeteget eroseros faucibus faucibus tincidunt. tincidunt. DonauDonau orgo Valsugana DuisDuis leo. Sed leo. Sed fringilla fringilla mauris mauris sit amet sit amet nibh.nibh. Donec Donec sodales sodales sagittis sagittis rentorento BorgoBValsugana eltreeltre Österreich Österreich PerginePergine Valsugana Valsugana magna. magna. Sed Sed consequat, consequat, leo eget leo eget bibendum bibendum sodales, sodales, augue augue velitvelit cursus cursus nunc,nunc, Conegliano Conegliano

ViaClaudia Claudia Via Augusta Augusta

mitmitAuto, Auto,Camper, Camper,Bus Bus... ...aufauf malerischen malerischenLandLand-und undBergstraßen Bergstraßen

Rovereto Rovereto Rovereto

V erona V Verona erona

Sollten Sie Feedback oder Vorschläge zur Weiterentwicklung des Leitfadens haben, lassen Sie es uns wissen! Sollten Sie Feedback oder Vorschläge zur Weiterentwicklung des Leitfadens haben, lassen Sie es uns wissen!

P P

Lorem ipsum sit amet, consectetuer adipiscing Aenean Lorem ipsum dolordolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. elit. Aenean commodo Aenean massa. sociis natoque commodo ligulaligula egeteget dolor.dolor. Aenean massa. CumCum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus Donec ultricies pellentesque eu, pretium mus.mus. Donec quamquam felis,felis, ultricies nec,nec, pellentesque eu, pretium consequat massa Donec justo, quis,quis, sem.sem. NullaNulla consequat massa quisquis enim.enim. Donec pedepede justo, fringilla vel, aliquet vulputate In enim justo, fringilla vel, aliquet nec,nec, vulputate eget,eget, arcu.arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis justo. Nullam dictum rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae,vitae, justo. Nullam dictum felisfelis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. dapibus. Vivamus eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. CrasCras dapibus. Vivamus elementum semper Aenean vulputate eleifend tellus. Aenean elementum semper nisi.nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat eleifend ac, enim. Aliquam leo ligula, porttitor eu, consequat vitae,vitae, eleifend ac, enim. Aliquam dapibus in, viverra feugiat a, tellus. Phasellus loremlorem ante,ante, dapibus in, viverra quis,quis, feugiat a, tellus. Phasellus viverra ut metus varius laoreet. Quisque rutrum. Aenean viverra nullanulla ut metus varius laoreet. Quisque rutrum. Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisiaugue. vel augue. Curabitur ullamcorper imperdiet. Etiam ultricies nisi vel Curabitur ullamcorper ultricies dui. Etiam rhoncus. Maecenas tempus, ultricies nisi.nisi. NamNam egeteget dui. Etiam rhoncus. Maecenas tempus, condimentum rhoncus, semper libero, tellustellus egeteget condimentum rhoncus, semsem quamquam semper libero, sit sit adipiscing neque ipsum. blandit ametamet adipiscing semsem neque sed sed ipsum. NamNam quamquam nunc,nunc, blandit vel, luctus pulvinar, hendrerit id, lorem. Maecenas et ante vel, luctus pulvinar, hendrerit id, lorem. Maecenas nec nec odioodio et ante tincidunt tempus. Donec sapien ut libero venenatis faucibus. tincidunt tempus. Donec vitaevitae sapien ut libero venenatis faucibus. Nullam Etiam sit amet faucibus tincidunt. Nullam quisquis ante.ante. Etiam sit amet orci orci egeteget eroseros faucibus tincidunt. leo. Sed fringilla mauris sit amet Donec sodales sagittis DuisDuis leo. Sed fringilla mauris sit amet nibh.nibh. Donec sodales sagittis magna. consequat, leo eget bibendum sodales, augue magna. Sed Sed consequat, leo eget bibendum sodales, augue velitvelit cursus cursus nunc,nunc,

Po Po reviso reviso MareMare ItaliaItalia Adriatico Mar Ligure Mar Ligure Adriatico AltinoAltino erona erona

Mareare M are AM driatico A Adriatico driatico

Altinate Altinate

Karten im Format 1:35.000, die einen guten Eindruck von der großen Vielfalt an Landschaften geben; Karten im Format 1:35.000, die einen guten Eindruck von der Vielfalt andie Landschaften Geschichte; eine bunte Auswahl an Sehenswürdigkeiten; übergroßen 200 Gastgeber, sich auf Siegeben; freuen. Geschichte; eine bunte Auswahl an Sehenswürdigkeiten; über 200 Gastgeber, die sich auf Sie freuen.

Reise-Leitfaden Reise-Leitfaden Reise-Leitfaden ViaViaVia Claudia Claudia Claudia Augusta Augusta Augusta per per per Rad Rad Rad

ltino ltino

R R leichtester Alpenübergang leichtester Alpenübergang Sollten Sollten Sie Feedback Sie Feedback oderoder Vorschläge Vorschläge zur Weiterentwicklung zur Weiterentwicklung des des VV Reiseführers Reiseführers haben, haben, lassen lassen Sie es Sieuns es uns wissen! wissen! Touren-Radfahrer fürfürTouren-Radfahrer

Karten Karten im Format im Format 1:50.000, 1:50.000, die die einen einen guten guten Eindruck Eindruck vonvon derder großen großen Vielfalt Vielfalt an Landschaften an Landschaften geben; geben; Geschichte; Geschichte; eineeine bunte bunte Auswahl Auswahl an an Sehenswürdigkeiten; Sehenswürdigkeiten; überüber 200200 Gastgeber, Gastgeber, die die sichsich aufauf Sie Sie freuen. freuen.

Altino

zu Fuß reisen, wie der Großteil der Römer — Reise-Leitfäden zur Fern-Wander-Route Via Claudia Augusta von Bayern über die Alpen nach Italien

TTAreviso reviso A

die Via Claudia Augusta mit Auto, Camper, Bus, ... entdecken — mit dem Reise-Leitfaden auf den schönsten Straßen zu den zahlreichen Sehenswürdigkeiten

MM are are Adriatico Adriatico

W W W Wie Wie die die meisten meisten Römer Römer zu zu Fuß Fuß durch durch Europa Europa 3/4 3/4 Reschenpass Reschenpass -- Vinschgau Vinschgau -- Meran Meran -- Bozen Bozen -- Trento Trento

Conegliano Conegliano TConegliano reviso

Reise-Leitfäden zum leichtesten Alpenübergang für Tourenradfahrer, der Radroute Via Claudia Augusta von der Donau an die Adria bzw. zum Fluss Po

stigliastiglia

Österreich Österreich

ozen BB Bolzano ozen

ilandro

1500

Mare Mare Adriatico Adriatico

Italy Italy

FFeltre Feltre eltre

Valsugana ergineorgo Valsugana ergine Valsugana ergine Valsugana

TTrento rento

Il mondo fatato di Ludwig

take a couple of days‘ holiday or make an excursion to discover the rich variety of regions along the Via Claudia Augusta — by bike, on foot or by car. 4 maps through the millennia explain the history of the region, help you fiffiind the routes and show you the sights and special features

1504 1890 2018

270

für eine gelungene Fernwanderung für eine gelungene Fernwanderung

Po Po Mar Ligure Mar Ligure

VViaa CClaudia aud a Augustaa Augustaa

B Mezzocorona Neumarkt Egna Bolzano olzano Mezzocorona Neumarkt Egna M ezzocorona Borgoeumarkt Valsugana Egna Trento BN orgo Valsugana PB

viaggiare a piedi, come faceva la maggior parte dei Romani — le guide sul percorso pedonale del­la Via Claudia Augusta dalla Baviera all‘Italia attraverso le Alpi

Caput 2014

scoprire la Via Claudia Augusta in auto, camper, bus, ... — con la guida sulle strade più belle verso i tanti luoghi da visitare

agundo Caput 2014

lgund

Sollten Sie Vorschläge zur Weiterentwicklung Reiseführers Sollten Sie Vorschläge zur Weiterentwicklung des des Reiseführers haben, lassen Sieuns es uns wissen! haben, lassen Sie es wissen!

Karten im Format 1:50.000, einen guten Eindruck großen Karten im Format 1:50.000, die die einen guten Eindruck vonvon derder großen Vielfalt an Landschaften geben; Geschichte; bunte Auswahl Vielfalt an Landschaften geben; Geschichte; eineeine bunte Auswahl an an Sehenswürdigkeiten; radfreundliche Gastgeber. Sehenswürdigkeiten; überüber 200200 radfreundliche Gastgeber.

Ostsee Ostsee

le guide per l‘attraversamento delle Alpi più facile per i cicloturisti, la via ciclabile della Via Claudia Augusta dal Danubio all‘Adriatico o al Po

Caput 2014

1/2 ViaViaClaudia ClaudiaAugusta Augusta 1/2 Venezia Venezia (Donau- Alpen - Alpen- Trento - Trento- Altino - AltinobeibeiVenedig) Venedig)O O PoPo (Donau

Nordsee Nordsee

Ludwigs Märchenland

Fern mine „Altteico cunlpass“ of an so “Fer l top ss Pas toricapass“ pa his e “Fern th

travel on foot as most Romans did — with the travel guides to the Via Claudia Augusta long-distance path from Bavaria across the Alps to Italy

A ugsburg A Augsburg ugsburg

discover the Via Claudia Augusta by car, camper van, bus, ... with the travel guide to the most attractive routes to countless sights

andsberg am Lech

Travel guides for the easiest Alpine crossing for cycle tourists, the Via Claudia Augusta cycle route from the Danube to the Adriatic or the Po river

bach Retten ≈ 350

n höhe Burkpe9a 00 ss del

Idee und Umsetzung / idea e realizzazione / idea and realization: authentic experience, Mentlgasse 5, 6020 Innsbruck, Austria

Limes Limes Limes

1890 1:100.000

1504 1:100.000

270 n. Chr. 270 dopo Christo 270 AD 1:100.000

2018 — 1:50.000

Donauwörth Donauwörth Donauwörth

D onau D Donau onau

König-L ser ud schlös ferrowig-Bahn Königsstelli reali railwavia a c l palaces n y roya /statio e in n io z wanste f/sta warenfabrikmi o h n k h r Neusch a a B p s t f Seilerica di cordaory a o h au Landscaesaggistic fabbr oduct fact hwang parconpdscape park Hohensc rope pr la

1000

Deutschland Deutschland Donau Donau

ee aden aden Leitfaden

Algund Lagundo Meran Merano Algund Lagundo Meran Merano Schlanders M eran Merano chlanders SSilandro chlanders SSilandro Bozen S

ng

L

LECH

1890

ng ne Perwsataziotion sta

fffabrik Holzstdoi poltiglia a s fabbrical pulp work nic a h c e m

were

erci /

luo

ebietdi pfga m lu wdabbruck u S p h daserso le shlaScn ≈ 250 h c ur trav mar d e i at odugh raß ier Biberw el-Sttronchd tInhgr n enrie400 g ü tioa r a ≈ P da su k ro a t s ßendi sost straee trun Stria e ne ion t tr o e ut e staz ad stat m r e v babil ed ro propresum pten < Kem

Berwa

VIA CLAUDIAA AUGUST

ech

Loisac L

h

Str Sal ada zs ode Sa del Straße nse lt r ale e H oad all >

FORST

DENKLINGER

oods elle m Stadt dplace wehdere g au eload g Schon≈g2300 r f Peitin000 Bahnho ≈2

ass

tadt Altens ≈ 700

ermoos

p Gaicht Scrivete a rappresentato? Pensate che manchi qualcosa? history@viaclaudia.org h aiutateci a fare in modo che la storia ced Bichlba della Via Claudia Augusta non cessi mai di crescere. Wizibach

ung ile Siedplrobabt e t e ut ento lemen verem iam ette d s in sumed s pre

uren Bernbe≈ 1500

mst mst mst

Fernpass I Fernpass I Fernpass I R Rassoeschenpass eschenpass PR Resia eschenpass P Resia PAasso asso Resia L

Landeck Landeck Landeck

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum Loremnatoque ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo dolor. Aenean sociis penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculusligula mus.eget Donec quam felis, massa. ultriciesCum nec, sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, sociis natoqueeu,penatibus et magnis dis parturient mus.justo, Donecfringilla quam felis, ultriciesnec, nec, pellentesque pretium quis, sem. Nulla consequatmontes, massanascetur quis enim.ridiculus Donec pede vel, aliquet pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, pellentesque eu,arcu. pretium quis,justo, sem. rhoncus Nulla consequat massa quis enim. vitae, Donecjusto. pede justo, nec, vulputate eget, In enim ut, imperdiet a, venenatis Nullamfringilla dictumvel, felisaliquet eu pede mollis vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae,Aenean justo. vulputate Nullam dictum felistellus. eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus. Vivamus elementum semper nisi. eleifend Aenean pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus. Vivamus elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. Aenean pretium. tincidunt. Cras dapibus. Vivamusac,elementum semper nisi.ante, Aenean vulputate eleifend leo ligula,Integer porttitor eu, consequat vitae, eleifend enim. Aliquam lorem dapibus in, viverra quis,tellus. feugiatAenean a, leo ligula, porttitor eu, consequat vitae, eleifend ac, enim. Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra quis, feugiat a, leo ligula, porttitor eu, consequat vitae,varius eleifend ac, enim. Aliquam loremAenean ante, dapibus in, viverra quis, feugiat tellus. Phasellus viverra nulla ut metus laoreet. Quisque rutrum. imperdiet. Etiam ultricies nisi vela, tellus. Phasellus viverra nulla ut metus varius laoreet. Quisque rutrum. Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisi vel tellus. Phasellus nulla ut metusnisi. varius Quisque imperdiet. Etiam ultricies nisi vel augue. Curabitur viverra ullamcorper ultricies Namlaoreet. eget dui. Etiamrutrum. rhoncus.Aenean Maecenas tempus, tellus eget condimenaugue. Curabitur ullamcorper ultricies nisi. Nam eget dui. Etiam rhoncus. Maecenas tempus, tellus eget condimenaugue. Curabitur ultricies Nam eget dui. Etiam tempus, condimentum rhoncus, semullamcorper quam semper libero,nisi. sit amet adipiscing sem rhoncus. neque sedMaecenas ipsum. Nam quamtellus nunc, eget blandit vel, luctus tum rhoncus, sem quam semper libero, sit amet adipiscing sem neque sed ipsum. Nam quam nunc, blandit vel, luctus tum rhoncus, sem quam semper libero, nec sit amet sem neque sedDonec ipsum.vitae Namsapien quam nunc, blandit vel, luctus pulvinar, hendrerit id, lorem. Maecenas odio etadipiscing ante tincidunt tempus. ut libero venenatis pulvinar, hendrerit id, lorem. Maecenas nec odio et ante tincidunt tempus. Donec vitae sapien ut libero venenatis pulvinar, id, lorem. Maecenas nec orci odioeget et ante Donec sapien ut libero venenatis faucibus.hendrerit Nullam quis ante. Etiam sit amet erostincidunt faucibustempus. tincidunt. Duisvitae leo. Sed fringilla mauris sit amet faucibus. Nullam quis ante. Etiam sit amet orci eget eros faucibus tincidunt. Duis leo. Sed fringilla mauris sit amet faucibus. nibh. DonecNullam so quis ante. Etiam sit amet orci eget eros faucibus tincidunt. Duis leo. Sed fringilla mauris sit amet nibh. Donec sodales sagittis magna. Sed consequat, leo eget bibendum sodales, augue velit cursus nunc, nibh. Donec sodales sagittis magna. Sed consequat, leo eget bibendum sodales, augue velit cursus nunc,

Füssen Füssen Füssen R eutte Reutte Reutte

Wie Wie die die meisten meisten Römer Römer zu zu Fuß Fuß durch durch Europa Europa

Heiterwe am Se

NSEE

FORGGE

Lech

V CLAUIA AUG DIA USTA NSEE

C V AULAU IA GU DI ST A A

Lec h eurn

d

na t isch ntotlemen eima e h CL V m n i E sedi ve sDoetyou believe something to have been different from AUitIAis AUhow in nati ne r a GU DI W something described here? Do you think is missing? g a l ST A Umsch A bsoien Write to history@viaclaudia.org and tos“ensure the history / platzhelp ach Schw≈ a450 o u t a men Püchlb Ballh stops stagrowing. i „ of the Via Claudia Augusta never m ld s a i Ehrw go d

SENRIEDEviene Ritenete che la situazione fosse diversa rispetto SAa CHquanto R FORST qui

Sie sind der Meinung, dass etwas anders war, als es hier dargestellt ist? Sie glauben, dass etwas fehlt? Schreiben Sie an history@viaclaudia.org und helfen Sie mit, dass die Geschichte der Via Claudia Augusta niemals zu wachsen aufhört.

<B

hl

Stadetn FFüüs≈sss35e0n0

500

L Landsberg am Lech Landsberg am Lech Schongau Schongau Schongau

Via Claudia Augusta Via Claudia Augusta Via Claudia Augusta Wie die meisten Römer zu Fuß durch Europa

wang

Nach seinen Kindheitstagen im väterlichen Schloss Hohenschwangau prägte der bayerische König Ludwig II. das Füssener Land durch den Bau des weithin sichtbaren Schlosses Neuschwanstein. ge Er liebte die traumhafte Naturlandschaft gsanla reitunlant e b f u A sing p der Voralpen und lebt als sagenumwobeith Veldidena (In Nassere ttame proces ntoder nsbruck) > di tra ner Märchenkönig in der Erinnerung a i p im Menschen fort. Kurz nach Ludwigs Tod g to n u l eit n St. VAufstau Siedediame t gabe es die ersten Pläne zum ins tlemen des Lechs. Der 1954 aufgestaute Forg- hjoch set nschu gensee ist der ffllächenmäßig größte Reisse Stausee Deutschlands. 1889 wurde eil später Alpdie nachtLuwig II. benannte Eisenbahnlinie l te raodmensa welche seitdem Füssen Stra SteinKg ≈fertiggestellt, 1600 l (vo t mit demratdeutschen ersa te Bahnnetz verbindet str K z und viele Gäste in den „Schlosspark“ im (c e h c e r uchelz Allgäu bringt, wie sich die Region heute k K c u r Lechb≈ 1500 nennt.

Leitfaden, Leitfaden, Leitfaden,

Breiten

e uteit m k r o r e a v statM titn Rebu tlee ßen ba Stra prauoi sosta d schd chae sumen ioLen prea o i staz t st road

ck

After spending his childhood at his father’s residence, Hohenschwangau Castle, Bavarian King Ludwig II shaped the Füssen landscape with the construction of Neuschwanstein Castle that is visible from afar. He loved the blissful natural landscape of the Alpine foothills and lives on in people’s memory as the legendary fairy-tale king. Initial plans to dam up the river were drawn up shortly after Ludwig’s death. The Forggensee, which was dammed up in 1954, is Germany’s largest man-made lake in terms of area. The railway line later to be named after Ludwig II was completed in 1899 and has since connected Füssen with the German rail network and brings large numbers of guests to the “Castle Park” in the Allgäu, as the region is called today.

0

Pflach

e < Cam Licca tetn u g bodn m ver Siedlubile u a o m (Kem b pro iamented pte n) insedpresument m e l sett

C V AULAU IA GU DI ST A A

ng Pinswa

LECH

-Pass Knie

Musau

The Via Claudia Augusta

au hwang

o ung Siedl iament d t e n s in tleme set

V CLAUIA AUG DIA USTA a

FORGGE

LICC A am Rieden nsee Forgge

o castell ndsweid“ üchl .. mu g i S Ehenp on . s s Salz Schlo castle ser vato ... s „ e a s S u w a trad straß h .. sc a g + Kl “ ch e Fisc e ha pe ters of . Festuna „Ernberg < Bo Salt rdel SalHohenfur ov g wa an I d n s e o o d u i i a i t ense d n l ch sta fishi aximi forte +s + customs lungo e Hall > terwang M d e i s v fortres i i A t en

ca V CLAUIA AUG DIA USTA

n tationg s n e ß u Stra it Siedl sta o m s i d ento ione staz nsediam and ei ion stat tlement d a ro set

ung o Siedliament e t e ut e insed ement verm bil ettl a b o pr sumed s e pr ang

Lic

tzer Kra

lStig berg

upten pten

Reise-Leitfaden Via Claudia Augusta per Auto, Camper, Bus, ... Reise-Leitfaden Via Claudia Augusta per Auto, Camper, Bus, ...

es Fo uentdgs m m u u tr iedFlouente stsr aa CC S g to + un l Siedediamennt s + in settleme +

Roßha

z plat pfer o d o Brano Votiv ite s g l o a i r fic i r c sa Roßhau

The route of the Roman road through FüSssteandt the hill country preceding the Alps is i di / eicdesiso/r d e r r p o n s / s almost entirely known. The fact that voendece of Fuesse gäonnger/ pr essors nVgoerr v decepsrseodrescostfein“+ schwwaannggaauu““ ä g it largely follows the Lech underlines r o V pre uscshtweiann“+ „Hoohheennsch „H hwe an the fact that road traffic and the scN u e N „ transport of heavy goods on the ruins river complemented each other. The rovina“ e e n l i t s u a o R forerunners of today’s settlements ossloch castell Vilseck“ c „Schl „Burgyears already evolved almost 2,000 Tyrol anc g Pinecw Säulin ago. Road stations are presumed to t d a t Ss s have existed in Füssen, Rosshaupten VillV ill and in the Schongau and Reutte areas Passioepass Kn StradSalzstra that the Romans established at regular pass a del ße L S < Boden Salt ro ale ussowe ech intervals and that offered work and see H ad M all > thereby promoted settlement. A late Plech nhütte ks Eise ra/ ironwor Roman fort is assumed to have existed Tyrol ferrie on Füssen’s castle hill and the Roman estates in Peiting and at the Tegelberg cable car in Schwangau, the latter t Marktti including a well-preserved bathhouse, Reu Praitenwang bear witness to a sophisticated Kinsau Aschaw lifestyle.

Stadt Vils Stadt Vils

ngaw Schwa ic Rust

a Vill

Ehenbic

Missionary monk Magnus, who is worshipped as a saint, constructed a cell for himself in the eighth century at the Lech crossing in Füssen that subsequently developed into the Benedictine monastery of St. Mang. A Franconian royal court is thought to have been established around the same time. The settlement of Füssen that grew up around this was granted town status at the end of the thirteenth century. At the beginning of the sixteenth century, the Prince Bishop of Augsburg completed the High Castle and at the same time the city walls were extended in the east. It was the golden age during which Emperor Maximilian stopped off there 40 times. Rafts provided transport connections from Füssen to Schongau and Augsburg and the town developed into a centre of European lute making. Füssen

Rieden

Founded by Magnus o ung Siedl iament d t e n s in tleme set am See

stica a Ru Vill e ig s al a EhemBadehaua rustice mit ica vill termal a Ant bagno a rustic con er vill ouse h form bath with

Burgen i castell castles

g stigun ittsbefe di settore n h c s b A e ion cazion fortifi or fortificat t c e s

o castellpfen“ o H g „Bur castle Hopfen Hopfen

Sc

Nell‘VIII secolo, il monaco errante Magnus, venerato come santo, si costruì una celletta nella gole del Lech a Füssen, da cui nacque il monastero benedettino di St. Mang. Nello stesso periodo venne presumibilmente costituita una corte reale dei Franchi. hgaw u a r T c L’insediamento di Füssen, sviluppatosi attorno ad essa, ricevette lo status di città alla fine del XIII secolo. All’inizio del XVI secolo il principe vescovo di Augusta/Augsburg completò il castello Hohes Schloss e nello stesso tempo il muro della città venne ampliato verso est. Fu il periodo di massima fioritura, in cui l’imperatore Massimiliano sostò là per 40 volte. Da Füssen gli zatterieri raggiungevano Schongau e Augusta/ Augsburg. La città divenne un centro della liuteria di livello europeo.

C V AULAU IA GU DI ST A A

La strada romana attraverso il territorio collinare ai piedi delle Alpi è stata accertata pressoché per il suo intero percorso. Il fatto che segua in larga misura il corso del Lech, sottolinea la circostanza che il traffico stradale e il trasporto delle merci pesanti sul fiume si completavano a vicenda. Già ch Halblequasi 2000 anni fa si cristallizzarono i precursori delle località attuali. Si presume che a Füssen, Rosshaupten e anche nell’area di Schongau e Reutte ci fossero stazioni stradali che, edificate dai romani a distanze regolari, offrivano lavoro favorendo così la colonizzazione. Si ritiene che sullo Schlossberg presso Füssen ci fosse una fortificazione della tarda età romana. Testimonianze di un elevato grado di cultura materiale sono i poderi romani a Peiting e presso la funivia del Tegelberg a Schwangau, quest‘ultimo con dei bagni pubblici ben conservati.

u Lechpr ck Lechbrue am Se

Burg o castell castle

Fondazione di Magnus Via Claudia Augusta

ung Siedlento iamement insesd t e tl

Retten

Brem Prem

Magnus‘ Gründung Burg o castell castle bach

Berenp

LI CC A ng e iedluigianaBelrnbeurerbnerg s s k r t e A r m a a t ue dw Han iamentoettlemen insedftmen‘s s cra

VIA CLAUDIA AUGUSTA

C V AULAU IA GU DI ST A A

Lech < Kempten

Im 8 Jh. baute sich der als heilig verehrte Wandermönch Magnus beim Füssener Lechübergang eine Zelle, aus der das Benediktinerkloster St. Mang hervorging. Um dieselbe Zeit wurde vermutlich ein fränkischer Königshof angelegt. Die sich darum entwickelnde Siedlung Füssen wurde Ende des 13. Jh. zur Stadt erhoben. Zu Beginn des 16. Jh. vollendete der Augsburger Fürstbin Schloss und zur selben adeHohe schof das Staing Zeit wurde die Stadtmauer im Osten erweitert. Es war die Blütezeit, in der Kaiser Maximilian 40 mal dort Station machte. Von Füssen aus fuhren Flößer nach Schongau und Augsburg. Die Stadt entwickelte sich zum Zentrum des europäischen Lautenbaus.

a) usticRustica) R a ill illa ica) ng (V u l to (V Rust d n Sie me t (Villa a i d insetlemen set

Reise-Leitfaden Via Claudia Augusta per Rad Reise-Leitfaden Via Claudia Augusta per Rad

ed

Burg o castell castle g a . Geor rre St aleocristian a f p r U cchia p Parro Giorgio y Christian di San orge's Earl St. Ge Church Burg Parish o castellle cast

> h) isc re arm erio d a G inf roa (vi da er ße tra ow tra S L eS ter Un

Ingenri

Die Trasse der Römerstraße durch das Hügelland vor den Alpen ist fast durchwegs bekannt. Dass sie weitgehend dem Lech folgt, unterstreicht, dass sich Straßenverkehr und Transport schwerer Güter auf dem Fluss ergänzten. Schon vor fast 2000 Jahren kristallisierten sich die Vorläufer heutiger Orte heraus. In Füssen, Rosshaupten sowie im Raum Schongau und Reutte werden Straßenstationen vermutet, die am tötten die Römer in regelmäßigen SAbständen rg Auerbe einrichteten, die Arbeit boten und somit aden Steing die Besiedelung förderten. Am Schlossberg von Füssen wird ein Kastell der späten Römerzeit angenommen. Zeugnisse hoher Lebenskultur sind die römischen Gutshöfe in Peiting und an der Tegelbergbahn in Schwangau, dass letztere mit einem gut erhaltenen Badehaus.

1504 270 nach Christus 270 dopo Cristo 270 AD

Die Via Claudia Augusta

ed

Pruck Burg o castellle cast

) ssen Fü a i (v ße re tra perio S e u ber da s ad < O Stra er ro p Up ll a w g n i lare R e circo part n o i t s a b m a r r Burg o circula castell a k c r Pu castle

Burg o castell castle bach Retten erberg am Au

ine ello Burgru di un cast a n i rov ruin arkt M castle n ytinge g r e u P b m r u T cata fortifi Torre ower castle T

tt bsoien

uf Verise an e g w ete au Hinsiedelu sut l mut ng und Schong i d ta Be zion s u Alten to k Siedl dopferruca mens of wabibc a Schd in l n o a n Br tze pop catio ent plä ile indisettlem e ab ) prob iamento sticaei u i R d v er inse hi votitiing illa g (V lkbrenntica) n u rog umedPe l s Sied mit Ka illa Ru calce pres lement al a tica) to (oVrno dR s n u sett sacrific e n e f (Villa ime kil iam d e s and in ent with l m e l sites a) sett A usticRustica) R C a l a) la C Vil z LI edlung ( nto (Vial Rustic plat pfer tivo o e l i d l S (Vi iam Branrogo Volt site cu n insetdlement Burgge set

Ingenri

Stadt a Schong ta Altens

Soyen Schwa


Pflach

A VI DIA A AU ST CL UGU A

wang Breiten

Marukttte Re 1495

chau Lechas

hl Ehenbic

on

Sc h

u>

ga

NSEE

FORGGE

LEC H

C V AULAU IA GU DI ST A A

< Füssen

>

LECH

ch

Musau

mis

Ober-

Gar

pten Roßhau ≈ 900

ang CL VIA Heiterw AU AUD GU IA STA

LEC H

ahn

57

Stadt Vils0

alb

LimesLimes

Augsburg Augsburg

Donauwörth Donauwörth

Je verkauft Je verkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft e€€Karte e€€Karte Karte Karte 1 €€Karte 1für€€Karte 1für€€Karte 1für€€Karte 1für€€Karte 1für€€Karte 1für€€Karte 1für€€Karte 1für€€Karte 1für€€Karte 1für€€Karte 1für€€Karte 1für€€Karte 1für€€Karte 1für€€Karte 1für€€Karte 1für€€Karte 1für€€Karte 1für€€Karte 1für€€Karte 1für€€Karte 1für€€Karte 1für€€Karte 1für€€Karte 1für€€Karte 1für€€Karte 1für€€Karte 1für€€Karte 1für€€Karte 1für€€Karte 1für€€Karte 1für€€Karte 1für€€Karte 1für€€Karte 1für€€Karte 1für€€Karte 1für€€Karte 1für€€Karte 1für€€Karte 1für€€Karte 1für€€Karte 1für€€Karte 1für€€Karte 1für€€Karte 1für€€Karte 1für€€Karte 1für€€Karte 1für 1für 1für€€die 1für€€die für die Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch die die die die die die die die die die die die die die die die die die die die die die die die die die die die die die die die die die die die die die die die die die die die die die die die ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung der der der der der der der der der der der der der der der der der der der der der der der der der der der der der der der der der der der der der der der der der der der der der der der der der der der Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Per ogni Per ogni Per ogni Per ogni Per ogni Per ogni Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per ogni ogni ogni ogni ogni ogni ogni ogni ogni ogni ogni ogni ogni ogni ogni ogni ogni ogni ogni ogni ogni ogni ogni ogni ogni ogni ogni ogni ogni ogni ogni ogni ogni ogni ogni ogni ogni ogni ogni ogni ogni ogni ogni ogni ogni mappa mappa mappa mappa mappa mappa mappa mappa mappa mappa mappa mappa mappa mappa mappa mappa mappa mappa mappa mappa mappa mappa mappa mappa mappa mappa mappa mappa mappa mappa mappa mappa mappa mappa mappa mappa mappa mappa mappa mappa mappa mappa mappa mappa mappa mappa mappa mappa mappa mappa mappa 1venduta 1venduta 1venduta 1venduta 1venduta 1venduta 1venduta 1venduta 1venduta 1venduta 1venduta 1venduta 1venduta 1venduta 1venduta 1venduta 1venduta 1venduta 1venduta 1venduta 1venduta 1venduta 1venduta 1venduta 1venduta 1venduta 1venduta 1venduta 1venduta 1venduta 1venduta 1venduta 1venduta 1venduta 1venduta 1venduta 1venduta 1venduta 1venduta 1venduta 1venduta 1venduta 1venduta 1venduta 1venduta 1venduta 1venduta la ricerca la ricerca ladella ladella lavenduta lavenduta la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la €€ricerca €€ricerca €€ricerca €€ricerca €€ricerca €€ricerca €€ricerca €€ricerca €€ricerca €€ricerca €€ricerca €€ricerca €€ricerca €€ricerca €€ricerca €€ricerca €€ricerca €€ricerca €€ricerca €€ricerca €€ricerca €€ricerca €€ricerca €€ricerca €€ricerca €€ricerca €€ricerca €€ricerca €€ricerca €€ricerca €€ricerca €€ricerca €€ricerca €€ricerca €€ricerca €€ricerca €€ricerca €€ricerca €€ricerca €€ricerca €€ricerca €€ricerca €€ricerca €€ricerca €€ricerca €€ 1venduta €€ 1venduta ricerca ricerca ricerca ricerca per per per per per per per per per per per per per per per per per per per per per per per per per per per per per per per per per per per per per per per per per per per per per per per€€ per€€ 1per€€ 1per€€ per della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della Via Via Via ViaAugusta ViaAugusta ViaAugusta ViaAugusta ViaAugusta ViaAugusta ViaAugusta ViaAugusta ViaAugusta ViaAugusta ViaAugusta ViaAugusta ViaAugusta ViaAugusta ViaAugusta ViaAugusta ViaAugusta ViaAugusta ViaAugusta ViaAugusta ViaAugusta ViaAugusta ViaAugusta ViaAugusta ViaAugusta ViaAugusta ViaAugusta ViaAugusta ViaAugusta ViaAugusta ViaAugusta ViaAugusta ViaAugusta ViaAugusta ViaAugusta ViaAugusta ViaAugusta ViaAugusta ViaAugusta ViaAugusta ViaAugusta ViaAugusta ViaAugusta ViaAugusta ViaAugusta ViaAugusta ViaAugusta ViaAugusta Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Augusta Augusta Augusta 1 €€ 1for€€research 1for€€research 1for€€research 1for€€research 1for€€research 1for 1for€€research 1for€€research 1for€€research 1for€€research 1for€€research 1for€€research 1for€€research 1for€€research 1for€€research 1for€€research 1for€€research 1for€€research 1for€€research 1for€€research 1for€€research 1for€€research 1for€€research 1for€€research 1for€€research 1for€€research 1for€€research 1for€€research 1for€€research 1for€€research 1for€€research 1for€€research 1for€€research 1for€€research 1for€€research 1for€€research 1for€€research 1for€€research 1for€€research 1for€€research 1for€€research 1for€€research 1for€€research 1for€€research 1for€€research 1for€€research 1for€€research 1for€€research 1for€€research 1for€€research €€research for research of theofVia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theClaudia Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Claudia Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta for each for each for for for for for for for for for for for for for for for for for for for for for for for for for for for for for for for for for for for for for for for for for for for for for for for for for mapeach map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldmap sold sold

270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 1504 270 1504 270 1504 270 1504 270 1504 270 1504 270 1890 1504 270 1890 1504 270 1890 1504 270 1890 1504 270 1890 2018 1504 270 1890 2018 1504 270 1890 2018 1504 270 1890 2018 1504 270 1890 2018 1504 270 1890 2018 1504 270 1890 2018 1504 270 1890 2018 1504 270 1890 2018 1504 270 1890 2018 1504 270 1890 2018 1504 270 1890 2018 1504 270 1890 2018 1504 270 1890 2018 1504 270 1890 2018 1504 270 1890 2018 1504 270 1890 2018 1504 270 1890 2018 1504 270 1890 2018 1504 270 1890 2018 1504 270 1890 2018 1504 270 1890 2018 1504 270 1890 2018 1504 1890 2018 1504 1890 2018 1504 1890 2018 1504 1890 2018 1504 1890 2018 1504 1890 2018 1504 1890 2018 1504 1890 2018 1504 1890 2018 1504 1890 2018 1504 1890 2018 1504 1890 2018 1504 1890 2018 1504 1890 2018 1504 1890 2018 1504 1890 2018 1504 1890 2018 1504 1890 2018 1504 1890 2018 1890 2018 1890 2018 1890 2018 1890 2018 1890 2018 2018 2018 2018 2018

0000000500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 01000 500 01000 500 01000 500 01000 500 01000 500 01000 500 01000 500 01000 500 1500 01000 500 1500 01000 500 1500 01000 500 1500 01000 500 1500 01000 500 1500 01000 500 1500 01000 500 1500 01000 2000 500 1500 01000 2000 500 1500 01000 2000 500 1500 01000 2000 500 1500 01000 2000 500 1500 01000 2000 500 1500 01000 2000 500 1500 01000 2000 500 1500 01000 2000 500 1500 01000 2000 500 1500 01000 2000 500 1500 01000 2000 500 1500 01000 2000 500 1500 01000 2000 500 1500 01000 2000 500 1500 01000 2000 500 1500 01000 2000 500 1500 01000 2000 500 1500 01000 2000 500 1500 01000 2000 500 1500 01000 2000 500 1500 01000 2000 500 1500 1000 2000 500 1500 1000 2000 500 1500 1000 2000 500 1500 1000 2000 500 1500 1000 2000 500 1500 1000 2000 500 1500 1000 2000 1500 1000 2000 1500 1000 2000 1500 1000 2000 1500 1000 2000 1500 1000 2000 1500 1000 2000 1500 1000 2000 1500 2000 1500 2000 1500 2000 1500 2000 1500 2000 1500 2000 1500 2000 1500 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000

Unter- ang Pinsw ng Pinswa

Stadt Vils

hst

DD onauonau

Ostsee Ostsee

444Karten 4Karten 4Karten 4Karten 4Karten 4Karten 4Karten 4Karten 4Karten über 4Karten über 4Karten über 4Karten über 4Karten über 4Karten über 4Karten die über 4Karten die über 4Karten die über 4Karten die über 4Karten Jahrtausende die über 4Karten Jahrtausende die über 4Karten Jahrtausende die über 4Karten Jahrtausende die über 4Karten Jahrtausende die über 4Karten Jahrtausende die über 4Karten Jahrtausende die über 4Karten Jahrtausende die über 4Karten Jahrtausende die über 4Karten Jahrtausende die über 4Karten Jahrtausende die über 4Karten Jahrtausende die über 4Karten Jahrtausende die über 4Karten Jahrtausende die über 4Karten Jahrtausende die über 4Karten Jahrtausende die über 4Karten Jahrtausende die über 4Karten Jahrtausende die über 4Karten Jahrtausende die über 4Karten Jahrtausende die über 4Karten Jahrtausende die über 4Karten Jahrtausende die über 4Karten Jahrtausende die über 4Karten Jahrtausende die über 4Karten Jahrtausende die über 4Karten Jahrtausende die über 4Karten Jahrtausende die über 4Karten Jahrtausende die über 4Karten Jahrtausende die über 4Karten Jahrtausende die über 4Karten Jahrtausende die über Karten Jahrtausende die über Karten Jahrtausende die über Jahrtausende die über Jahrtausende die über Jahrtausende die über Jahrtausende die über Jahrtausende die über Jahrtausende die über Jahrtausende die über Jahrtausende die über Jahrtausende die Jahrtausende die Jahrtausende die Jahrtausende die Jahrtausende die Jahrtausende die Jahrtausende Jahrtausende Jahrtausende Jahrtausende 444mappe 4mappe 4mappe 4mappe 4mappe 4mappe 4mappe 4mappe 4mappe attraverso 4mappe attraverso 4mappe attraverso 4mappe attraverso 4mappe attraverso 4mappe attraverso 4mappe attraverso 4mappe attraverso 4mappe attraverso 4mappe attraverso 4mappe attraverso 4mappe attraverso 4mappe attraverso 4mappe attraverso i4mappe attraverso imillenni 4mappe attraverso imillenni 4mappe attraverso imillenni 4mappe attraverso imillenni 4mappe attraverso imillenni 4mappe attraverso imillenni 4mappe attraverso imillenni 4mappe attraverso imillenni 4mappe attraverso imillenni 4mappe attraverso imillenni 4mappe attraverso imillenni 4mappe attraverso imillenni 4mappe attraverso imillenni 4mappe attraverso imillenni 4mappe attraverso imillenni 4mappe attraverso imillenni 4mappe attraverso imillenni 4mappe attraverso imillenni 4mappe attraverso imillenni 4mappe attraverso imillenni 4mappe attraverso imillenni 4mappe attraverso imillenni 4mappe attraverso imillenni 4mappe attraverso imillenni 4mappe attraverso imillenni 4mappe attraverso imillenni 4mappe attraverso imillenni mappe attraverso imillenni mappe attraverso imillenni attraverso imillenni attraverso imillenni attraverso imillenni attraverso imillenni attraverso imillenni attraverso imillenni attraverso imillenni attraverso imillenni imillenni imillenni imillenni imillenni imillenni imillenni imillenni imillenni imillenni imillenni imillenni imillenni imillenni millenni 1millennia Kmillennia 30 Rg 444maps 4maps 4maps 4maps 4maps 4maps 4maps 4across maps 4across maps 4across maps 4across maps 4across maps 4across maps 4across maps 4across maps 4across maps the 4across maps the 4across maps the 4across maps the 4across maps the millennia 4across maps the millennia 4across maps the millennia 4across maps the millennia 4across maps the millennia 4across maps the millennia 4across maps the millennia 4across maps the millennia 4across maps the millennia 4across maps the millennia 4across maps the millennia 4across maps the millennia 4across maps the millennia 4across maps the millennia 4across maps the millennia 4across maps the millennia 4across maps the millennia 4across maps the millennia 4across maps the millennia 4across maps the millennia 4across maps the millennia 4across maps the millennia 4across maps the millennia 4across maps the millennia 4across maps the millennia 4across maps the millennia 4across maps the 4across maps the millennia 4across maps the 4across maps the millennia across maps the millennia across maps the millennia across the millennia across the millennia across the millennia across the millennia across the millennia across the millennia across the millennia the millennia the millennia the millennia the millennia the millennia the millennia the millennia the millennia millennia millennia millennia millennia

Altenstadt Altenstadt Altenstadt Altenstadt Altenstadt Altenstadt Altenstadt Altenstadt Altenstadt —Altenstadt —Schongau Altenstadt —Schongau Altenstadt —Schongau Altenstadt —Schongau Altenstadt —Schongau Altenstadt —Schongau Altenstadt —Schongau Altenstadt —Schongau Altenstadt ——Schongau Altenstadt ——Schongau Altenstadt —Peiting —Schongau Altenstadt —Peiting —Schongau Altenstadt —Peiting —Schongau Altenstadt —Peiting —Schongau Altenstadt —Peiting —Schongau Altenstadt —Peiting —Schongau Altenstadt —Peiting —Schongau Altenstadt —Peiting Auerberg —Schongau Altenstadt —Peiting Auerberg —Schongau Altenstadt —Peiting Auerberg —Schongau Altenstadt —Peiting Auerberg —Schongau Altenstadt —Peiting Auerberg —Schongau Altenstadt —Peiting Auerberg —Schongau Altenstadt —Peiting Auerberg —Schongau Altenstadt —Peiting Auerberg —Schongau Altenstadt —Peiting Auerberg —Schongau Altenstadt —Peiting Auerberg —Schongau Altenstadt —Peiting Auerberg —Schongau Altenstadt —Peiting Auerberg —Schongau Altenstadt —Peiting Auerberg —Schongau Altenstadt —Peiting Auerberg —Schongau Altenstadt —Peiting Auerberg —Schongau Altenstadt —Peiting Auerberg —Schongau Altenstadt —Peiting Auerberg —Schongau Altenstadt —Peiting Auerberg —Schongau Altenstadt —Peiting Auerberg —Schongau Altenstadt —Peiting Auerberg —Schongau Altenstadt —Peiting Auerberg —Schongau Altenstadt —Peiting —Schongau Altenstadt —Peiting Auerberg —Schongau Altenstadt —Peiting Auerberg —Schongau Altenstadt —Peiting Auerberg —Schongau —Peiting Auerberg —Schongau —Peiting Auerberg —Schongau —Peiting Auerberg —Schongau —Peiting Auerberg —Schongau —Peiting Auerberg —Schongau —Peiting Auerberg —Schongau —Peiting Auerberg —Schongau —Peiting Auerberg —Schongau Peiting Auerberg —Schongau Peiting Auerberg —Peiting Auerberg —Peiting —Peiting Auerberg —Peiting Auerberg —Peiting Auerberg —Peiting Auerberg —Peiting Auerberg —Peiting Auerberg —Peiting Auerberg —30 Auerberg —Auerberg —Auerberg —Auerberg —Auerberg —Auerberg —Auerberg ———————— 1Auerberg m g—Auerberg Forggensee Forggensee Forggensee Forggensee Forggensee Forggensee Forggensee Forggensee Forggensee Forggensee —Forggensee —Füssen Forggensee —Füssen Forggensee —Füssen Forggensee —Füssen Forggensee —Füssen Forggensee —Füssen Forggensee ——Füssen Forggensee ——Füssen Forggensee Neuschwanstein ——Füssen Forggensee Neuschwanstein ——Füssen Forggensee Neuschwanstein ——Füssen Forggensee Neuschwanstein ——Füssen Forggensee Neuschwanstein ——Füssen Forggensee Neuschwanstein ——Füssen Forggensee Neuschwanstein ——Füssen Forggensee Neuschwanstein ——Füssen Forggensee Neuschwanstein ——Füssen Forggensee Neuschwanstein ——Füssen Forggensee Neuschwanstein ——Füssen Forggensee Neuschwanstein ——Füssen Forggensee Neuschwanstein ——Füssen —Forggensee Neuschwanstein ——Füssen —Forggensee Neuschwanstein ——Füssen —Forggensee Neuschwanstein ——Füssen —Forggensee Neuschwanstein ——Füssen —Forggensee Neuschwanstein ——Füssen —Forggensee Neuschwanstein ——Füssen —Forggensee Neuschwanstein ——Füssen —Forggensee Neuschwanstein ——Füssen —Forggensee Neuschwanstein ——Füssen —Forggensee Neuschwanstein ——Füssen —Forggensee Neuschwanstein ——Füssen —Forggensee Neuschwanstein ——Füssen —Forggensee Neuschwanstein ——Füssen —Forggensee Neuschwanstein ——Füssen —Forggensee Neuschwanstein ——Füssen —Forggensee Neuschwanstein ——Füssen —Forggensee Neuschwanstein ——Füssen —Forggensee Neuschwanstein ——Füssen —Forggensee Neuschwanstein ——Füssen —Forggensee Neuschwanstein ——Füssen —Neuschwanstein ——Füssen —Neuschwanstein ——Füssen —Neuschwanstein ——Füssen —Neuschwanstein ——Füssen —Neuschwanstein ——Füssen —Neuschwanstein ——Füssen —Neuschwanstein ——Füssen —Neuschwanstein ——Füssen —Neuschwanstein ——Füssen —Neuschwanstein —Füssen —Neuschwanstein ——Neuschwanstein —Neuschwanstein ——Neuschwanstein ——Neuschwanstein ——Neuschwanstein ——Neuschwanstein —Neuschwanstein ————————————— Naturffl Naturffl Naturffl Naturffl Naturffl lNaturffl uss lNaturffl uss lNaturffl uss lNaturffl uss Lech lNaturffl uss Lech lNaturffl uss Lech lNaturffl uss Lech lNaturffl —uss Lech lNaturffl —uss Lech Reutte lNaturffl —uss Lech Reutte lNaturffl —uss Lech Reutte lNaturffl —uss Lech Reutte lNaturffl —uss Lech Reutte lNaturffl —uss Lech Reutte lNaturffl —uss Lech Reutte lNaturffl —uss Lech Reutte lEhrenberg Naturffl —uss Lech Reutte lEhrenberg Naturffl —uss Lech Reutte lEhrenberg Naturffl —uss Lech Reutte lEhrenberg Naturffl —uss Lech Reutte lEhrenberg Naturffl —uss Lech Reutte lEhrenberg Naturffl —uss Lech Reutte lEhrenberg Naturffl —uss Lech Reutte lEhrenberg Naturffl —uss Lech Reutte lEhrenberg Naturffl —uss Lech Reutte lEhrenberg Naturffl —uss Lech Reutte lEhrenberg Naturffl —uss Lech Reutte lEhrenberg Naturffl —uss Lech Reutte lEhrenberg Naturffl —uss Lech Reutte lEhrenberg Naturffl —uss Lech Reutte lEhrenberg Naturffl —uss Lech Reutte lEhrenberg Naturffl —uss Lech Reutte lEhrenberg Naturffl —uss Lech Reutte lEhrenberg Naturffl —uss Lech Reutte lEhrenberg Naturffl —uss Lech Reutte lEhrenberg Naturffl —uss Lech Reutte lEhrenberg Naturffl —uss Lech Reutte lEhrenberg Naturffl —uss Lech Reutte lEhrenberg Naturffl —uss Lech Reutte lEhrenberg Naturffl —uss Lech Reutte lEhrenberg Naturffl —uss Lech Reutte lEhrenberg Naturffl —uss Lech Reutte lEhrenberg Naturffl —uss Lech lEhrenberg Naturffl —uss Lech Reutte lEhrenberg Naturffl —uss Lech Reutte lEhrenberg Naturffl —uss Lech Reutte lEhrenberg —uss Lech Reutte lEhrenberg —uss Lech Reutte lEhrenberg —uss Lech Reutte lEhrenberg —uss Lech Reutte lEhrenberg —uss Lech Reutte Ehrenberg —Lech Reutte Ehrenberg —Lech Reutte Ehrenberg —Lech Reutte Ehrenberg —Reutte Ehrenberg —Reutte Ehrenberg —Reutte Ehrenberg —Reutte Ehrenberg —Reutte Ehrenberg —Ehrenberg —Ehrenberg —Ehrenberg —Ehrenberg —Ehrenberg —Ehrenberg Ehrenberg 1Reutte m 30 g

Je verkaufte Erforschung de Karte 1 €€ für die r Via Claudia Au gusta Per ogni mapp la ricerca sulla a venduta 1 €€ per Via Claudia Au gusta 1 €€ for resear ch of th Augusta for ea e Via Claudia ch map sold

Fuc

Reiseführer Reiseführer

ViaViaClaudia ClaudiaAugusta Augusta

Auto, Auto, Camper, Camper, Bus,Bus, ... ...

Nordsee Nordsee

Leitfaden Leitfaden

Deutschland Deutschland DonauDonau

Po Po Mare Mare Mar Ligure Mar LigureItaly Italy Adriatico Adriatico

Österreich Österreich

für für eineeine spannende spannende Erlebnisreise Erlebnisreise

Via ViaClaudia Claudia Augusta Augusta

270 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD AD 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000

270 270 n. Chr. 270 n. Chr. 270 n. Chr. 270 n. Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. n. 1504 Chr. 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1504 1890 1504 1890 1504 1890 1504 189018901890189018901890 2018 2018 2018 —2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 —1:50.000 —1:50.000 1:50.000 270 270 dopo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo dopo Christo Christo 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000

≈3

die bunte Vielfalt an Regionen entlang der Via Claudia Augusta während ein paar Tagen Urlaub oder bei einem Ausffllug entdecken — mit dem Rad, zu Fuß oder mit dem Auto. 4 Karten durch die Jahrtausende erzählen die Geschichte der Regionen, helfen die Routen zu ffiinden, die sie durchqueren und zeigen ihnen die Sehenswürdigkeiten und Besonderheiten

2000

Ludwig’s fairyland

ine Burgru de castello a in v o r n“ „Hopfe ruins le t s a c Hopfen

Prem50

scoprire la grandissima varietà delle regioni lungo la Via Claudia Augusta in occasione di un paio di giorni di vacanza o di una gita – in bicicletta, a piedi oppure in auto. 4 mappe attraverso i millenn i raccontano la storia della regione ed aiutano a trovare i percorsi che le attraversano, indicandovi i luoghi da vedere e le loro particolarità

ngau Schwa ≈ 900

Dopo aver passato la sua infanzia nel castello paterno di Hohenschwangau, il re di Baviera Ludwig II lasciò la propria impronta sul paesaggio di Füssen costruendo il castello di Neuschwanstein, visibile da molto lontano. Amava la natura di sogno delle Prealpi e sopravvive nel hgau uomini come il re delle favole ricordo Traucdegli avvolto nella leggenda. Poco tempo dopo la morte di Ludwig vennero progettati i primi piani per lo sbarramento del ffiiume Lech. Il lago Forggensee, formatosi nel 1954 a seguito della costruzione della diga, è per superffiicie il più grande lago artiffiiciale della Germania. Nel 1889 venne completata la linea ferroviaria, che prese più tardi il nome da Ludwig II e che da allora collega Füssen con la rete ferroviaria tedesca, portando molti ospiti nel “parco dei castelli” dell’Algovia, come è detta oggi la regione.

Riede40n0

LECH

Reiseführer Reiseführer

FF RR PP

BB BB

TT

FF

n Stötte

Danke für die Unterstützung/si ringraziano per il sostegno /thank you for support: Dr. Anton Englert (Museum der Stadt Füssen), Heide Krauthauf (Historischer Verein Schongau - Stadt und Land e. V.), Prof. Dr. Gerald Grabherr (Universität Innsbruck), Matthias Thalmair (Verein Säuling e. V.), Arch. Dipl-Ing. (FH) Magnus Peresson (historischer Verein Alt Füssen e. V.), Peter Ernst (Auerbergmuseum), Mag. Klaus Wankmiller, Joschua Forster, Marco Disarò,, ...

Altenstadt — Schongau — Peiting — Burggen — Bernbeuren — Auerberg — Forggensee — Füssen — Neuschwanstein — Naturfflluss Lech — Reutte — Ehrenberg — Heiterwanger See / Plansee

ilseck Burg V

4 Karten über die Jahrtausende 4 mappe attraverso i millenni 4 maps across the millennia

ClaudiaAugusta Augusta ViaViaClaudia

Leitfaden Leitfaden

overetoovereto

Ostiglia Ostiglia Ostiglia

V enezia V Venezia enezia Poo P P o

Auto, Camper, Auto, Camper, Bus,Bus, ... ...

TT

Lorem Lorem ipsum ipsum dolordolor sit amet, sit amet, consectetuer consectetuer adipiscing adipiscing elit. elit. Aenean Aenean commodo commodo ligulaligula egeteget dolor.dolor. Aenean Aenean massa. massa. CumCum sociis sociis natoque natoque Landsberg Landsberg am Lech am Lech penatibus penatibus et magnis et magnis dis parturient dis parturient montes, montes, nascetur nascetur ridiculus ridiculus mus.mus. Donec Donec quamquam felis,felis, ultricies ultricies nec,nec, pellentesque pellentesque eu, pretium eu, pretium quis,quis, sem.sem. NullaNulla consequat consequat massa massa quisquis enim.enim. Donec Donec pedepede justo, justo, S chongau Schongau fringilla fringilla vel, aliquet vel, aliquet nec,nec, vulputate vulputate eget,eget, arcu.arcu. In enim In enim justo, justo, FüssenFüssen rhoncus rhoncus ut, imperdiet ut, imperdiet a, venenatis a, venenatis vitae,vitae, justo. justo. Nullam Nullam dictum dictum felisfelis ReutteReutte eu pede eu pede mollis mollis pretium. pretium. Integer Integer tincidunt. tincidunt. CrasCras dapibus. dapibus. Vivamus Vivamus elementum elementum semper semper nisi.nisi. Aenean Aenean vulputate vulputate eleifend eleifend tellus. tellus. Aenean Aenean ernpass ernpass leo ligula, leo ligula, porttitor porttitor eu, consequat eu, consequat vitae,vitae, eleifend eleifend ac, enim. ac, enim. Aliquam Aliquam Landeck Landeck Imst Imst loremlorem ante,ante, dapibus dapibus in, viverra in, viverra quis,quis, feugiat feugiat a, tellus. a, tellus. Phasellus Phasellus eschenpass eschenpass viverra viverra nulla nulla ut metus ut metus varius varius laoreet. laoreet. Quisque Quisque rutrum. rutrum. Aenean Aenean gelungene Radreise für für eineeine gelungene Radreise assoasso ResiaResia imperdiet. imperdiet. Etiam Etiam ultricies ultricies nisi vel nisiaugue. vel augue. Curabitur Curabitur ullamcorper ullamcorper Ostsee Ostsee 2014 Algund LCaput agundo L2014Caput agundo ultricies ultricies nisi.nisi. NamNam egeteget dui. Etiam dui. Etiam rhoncus. rhoncus. Maecenas Maecenas tempus, tempus, Nordsee Nordsee Algund Meran MM eranerano Merano tellustellus egeteget condimentum condimentum rhoncus, rhoncus, semsem quamquam semper semper libero, libero, sit sit Schlanders Schlanders ametamet adipiscing adipiscing semsem neque neque sed sed ipsum. ipsum. NamNam quamquam nunc,nunc, blandit blandit Silandro Silandro ozenozen vel, luctus vel, luctus pulvinar, pulvinar, hendrerit hendrerit id, lorem. id, lorem. Maecenas Maecenas nec nec odioodio et ante et ante olzano olzano tincidunt tincidunt tempus. tempus. Donec Donec vitaevitae sapien sapien ut libero ut libero venenatis venenatis faucibus. faucibus. Mezzocorona M ezzocorona Deutschland Deutschland Neumarkt Neumarkt EgnaEgna Nullam Nullam quisquis ante.ante. Etiam Etiam sit amet sit amet orci orci egeteget eroseros faucibus faucibus tincidunt. tincidunt. DonauDonau orgo Valsugana DuisDuis leo. Sed leo. Sed fringilla fringilla mauris mauris sit amet sit amet nibh.nibh. Donec Donec sodales sodales sagittis sagittis rentorento BorgoBValsugana eltreeltre Österreich Österreich PerginePergine Valsugana Valsugana magna. magna. Sed Sed consequat, consequat, leo eget leo eget bibendum bibendum sodales, sodales, augue augue velitvelit cursus cursus nunc,nunc, Conegliano Conegliano

ViaClaudia Claudia Via Augusta Augusta

mitmitAuto, Auto,Camper, Camper,Bus Bus... ...aufauf malerischen malerischenLandLand-und undBergstraßen Bergstraßen

Rovereto Rovereto Rovereto

V erona V Verona erona

Sollten Sie Feedback oder Vorschläge zur Weiterentwicklung des Leitfadens haben, lassen Sie es uns wissen! Sollten Sie Feedback oder Vorschläge zur Weiterentwicklung des Leitfadens haben, lassen Sie es uns wissen!

P P

Lorem ipsum sit amet, consectetuer adipiscing Aenean Lorem ipsum dolordolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. elit. Aenean commodo Aenean massa. sociis natoque commodo ligulaligula egeteget dolor.dolor. Aenean massa. CumCum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus Donec ultricies pellentesque eu, pretium mus.mus. Donec quamquam felis,felis, ultricies nec,nec, pellentesque eu, pretium consequat massa Donec justo, quis,quis, sem.sem. NullaNulla consequat massa quisquis enim.enim. Donec pedepede justo, fringilla vel, aliquet vulputate In enim justo, fringilla vel, aliquet nec,nec, vulputate eget,eget, arcu.arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis justo. Nullam dictum rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae,vitae, justo. Nullam dictum felisfelis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. dapibus. Vivamus eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. CrasCras dapibus. Vivamus elementum semper Aenean vulputate eleifend tellus. Aenean elementum semper nisi.nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat eleifend ac, enim. Aliquam leo ligula, porttitor eu, consequat vitae,vitae, eleifend ac, enim. Aliquam dapibus in, viverra feugiat a, tellus. Phasellus loremlorem ante,ante, dapibus in, viverra quis,quis, feugiat a, tellus. Phasellus viverra ut metus varius laoreet. Quisque rutrum. Aenean viverra nullanulla ut metus varius laoreet. Quisque rutrum. Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisiaugue. vel augue. Curabitur ullamcorper imperdiet. Etiam ultricies nisi vel Curabitur ullamcorper ultricies dui. Etiam rhoncus. Maecenas tempus, ultricies nisi.nisi. NamNam egeteget dui. Etiam rhoncus. Maecenas tempus, condimentum rhoncus, semper libero, tellustellus egeteget condimentum rhoncus, semsem quamquam semper libero, sit sit adipiscing neque ipsum. blandit ametamet adipiscing semsem neque sed sed ipsum. NamNam quamquam nunc,nunc, blandit vel, luctus pulvinar, hendrerit id, lorem. Maecenas et ante vel, luctus pulvinar, hendrerit id, lorem. Maecenas nec nec odioodio et ante tincidunt tempus. Donec sapien ut libero venenatis faucibus. tincidunt tempus. Donec vitaevitae sapien ut libero venenatis faucibus. Nullam Etiam sit amet faucibus tincidunt. Nullam quisquis ante.ante. Etiam sit amet orci orci egeteget eroseros faucibus tincidunt. leo. Sed fringilla mauris sit amet Donec sodales sagittis DuisDuis leo. Sed fringilla mauris sit amet nibh.nibh. Donec sodales sagittis magna. consequat, leo eget bibendum sodales, augue magna. Sed Sed consequat, leo eget bibendum sodales, augue velitvelit cursus cursus nunc,nunc,

Po Po reviso reviso MareMare ItaliaItalia Adriatico Mar Ligure Mar Ligure Adriatico AltinoAltino erona erona

Mareare M are AM driatico A Adriatico driatico

Altinate Altinate

Karten im Format 1:35.000, die einen guten Eindruck von der großen Vielfalt an Landschaften geben; Karten im Format 1:35.000, die einen guten Eindruck von der Vielfalt andie Landschaften Geschichte; eine bunte Auswahl an Sehenswürdigkeiten; übergroßen 200 Gastgeber, sich auf Siegeben; freuen. Geschichte; eine bunte Auswahl an Sehenswürdigkeiten; über 200 Gastgeber, die sich auf Sie freuen.

Reise-Leitfaden Reise-Leitfaden Reise-Leitfaden ViaViaVia Claudia Claudia Claudia Augusta Augusta Augusta per per per Rad Rad Rad

ltino ltino

R R leichtester Alpenübergang leichtester Alpenübergang Sollten Sollten Sie Feedback Sie Feedback oderoder Vorschläge Vorschläge zur Weiterentwicklung zur Weiterentwicklung des des VV Reiseführers Reiseführers haben, haben, lassen lassen Sie es Sieuns es uns wissen! wissen! Touren-Radfahrer fürfürTouren-Radfahrer

Karten Karten im Format im Format 1:50.000, 1:50.000, die die einen einen guten guten Eindruck Eindruck vonvon derder großen großen Vielfalt Vielfalt an Landschaften an Landschaften geben; geben; Geschichte; Geschichte; eineeine bunte bunte Auswahl Auswahl an an Sehenswürdigkeiten; Sehenswürdigkeiten; überüber 200200 Gastgeber, Gastgeber, die die sichsich aufauf Sie Sie freuen. freuen.

Altino

zu Fuß reisen, wie der Großteil der Römer — Reise-Leitfäden zur Fern-Wander-Route Via Claudia Augusta von Bayern über die Alpen nach Italien

TTAreviso reviso A

die Via Claudia Augusta mit Auto, Camper, Bus, ... entdecken — mit dem Reise-Leitfaden auf den schönsten Straßen zu den zahlreichen Sehenswürdigkeiten

MM are are Adriatico Adriatico

W W W Wie Wie die die meisten meisten Römer Römer zu zu Fuß Fuß durch durch Europa Europa 3/4 3/4 Reschenpass Reschenpass -- Vinschgau Vinschgau -- Meran Meran -- Bozen Bozen -- Trento Trento

Conegliano Conegliano TConegliano reviso

Reise-Leitfäden zum leichtesten Alpenübergang für Tourenradfahrer, der Radroute Via Claudia Augusta von der Donau an die Adria bzw. zum Fluss Po

stigliastiglia

Österreich Österreich

ozen BB Bolzano ozen

ilandro

1500

Mare Mare Adriatico Adriatico

Italy Italy

FFeltre Feltre eltre

Valsugana ergineorgo Valsugana ergine Valsugana ergine Valsugana

TTrento rento

Il mondo fatato di Ludwig

take a couple of days‘ holiday or make an excursion to discover the rich variety of regions along the Via Claudia Augusta — by bike, on foot or by car. 4 maps through the millennia explain the history of the region, help you fiffiind the routes and show you the sights and special features

1504 1890 2018

270

für eine gelungene Fernwanderung für eine gelungene Fernwanderung

Po Po Mar Ligure Mar Ligure

VViaa CClaudia aud a Augustaa Augustaa

B Mezzocorona Neumarkt Egna Bolzano olzano Mezzocorona Neumarkt Egna M ezzocorona Borgoeumarkt Valsugana Egna Trento BN orgo Valsugana PB

viaggiare a piedi, come faceva la maggior parte dei Romani — le guide sul percorso pedonale del­la Via Claudia Augusta dalla Baviera all‘Italia attraverso le Alpi

Caput 2014

scoprire la Via Claudia Augusta in auto, camper, bus, ... — con la guida sulle strade più belle verso i tanti luoghi da visitare

agundo Caput 2014

lgund

Sollten Sie Vorschläge zur Weiterentwicklung Reiseführers Sollten Sie Vorschläge zur Weiterentwicklung des des Reiseführers haben, lassen Sieuns es uns wissen! haben, lassen Sie es wissen!

Karten im Format 1:50.000, einen guten Eindruck großen Karten im Format 1:50.000, die die einen guten Eindruck vonvon derder großen Vielfalt an Landschaften geben; Geschichte; bunte Auswahl Vielfalt an Landschaften geben; Geschichte; eineeine bunte Auswahl an an Sehenswürdigkeiten; radfreundliche Gastgeber. Sehenswürdigkeiten; überüber 200200 radfreundliche Gastgeber.

Ostsee Ostsee

le guide per l‘attraversamento delle Alpi più facile per i cicloturisti, la via ciclabile della Via Claudia Augusta dal Danubio all‘Adriatico o al Po

Caput 2014

1/2 ViaViaClaudia ClaudiaAugusta Augusta 1/2 Venezia Venezia (Donau- Alpen - Alpen- Trento - Trento- Altino - AltinobeibeiVenedig) Venedig)O O PoPo (Donau

Nordsee Nordsee

Ludwigs Märchenland

Fern mine „Altteico cunlpass“ of an so “Fer l top ss Pas toricapass“ pa his e “Fern th

travel on foot as most Romans did — with the travel guides to the Via Claudia Augusta long-distance path from Bavaria across the Alps to Italy

A ugsburg A Augsburg ugsburg

discover the Via Claudia Augusta by car, camper van, bus, ... with the travel guide to the most attractive routes to countless sights

andsberg am Lech

Travel guides for the easiest Alpine crossing for cycle tourists, the Via Claudia Augusta cycle route from the Danube to the Adriatic or the Po river

bach Retten ≈ 350

n höhe Burkpe9a 00 ss del

Idee und Umsetzung / idea e realizzazione / idea and realization: authentic experience, Mentlgasse 5, 6020 Innsbruck, Austria

Limes Limes Limes

1890 1:100.000

1504 1:100.000

270 n. Chr. 270 dopo Christo 270 AD 1:100.000

2018 — 1:50.000

Donauwörth Donauwörth Donauwörth

D onau D Donau onau

König-L ser ud schlös ferrowig-Bahn Königsstelli reali railwavia a c l palaces n y roya /statio e in n io z wanste f/sta warenfabrikmi o h n k h r Neusch a a B p s t f Seilerica di cordaory a o h au Landscaesaggistic fabbr oduct fact hwang parconpdscape park Hohensc rope pr la

1000

Deutschland Deutschland Donau Donau

ee aden aden Leitfaden

Algund Lagundo Meran Merano Algund Lagundo Meran Merano Schlanders M eran Merano chlanders SSilandro chlanders SSilandro Bozen S

ng

L

LECH

1890

ng ne Perwsataziotion sta

fffabrik Holzstdoi poltiglia a s fabbrical pulp work nic a h c e m

were

erci /

luo

ebietdi pfga m lu wdabbruck u S p h daserso le shlaScn ≈ 250 h c ur trav mar d e i at odugh raß ier Biberw el-Sttronchd tInhgr n enrie400 g ü tioa r a ≈ P da su k ro a t s ßendi sost straee trun Stria e ne ion t tr o e ut e staz ad stat m r e v babil ed ro propresum pten < Kem

Berwa

VIA CLAUDIAA AUGUST

ech

Loisac L

h

Str Sal ada zs ode Sa del Straße nse lt r ale e H oad all >

FORST

DENKLINGER

oods elle m Stadt dplace wehdere g au eload g Schon≈g2300 r f Peitin000 Bahnho ≈2

ass

tadt Altens ≈ 700

ermoos

p Gaicht Scrivete a rappresentato? Pensate che manchi qualcosa? history@viaclaudia.org h aiutateci a fare in modo che la storia ced Bichlba della Via Claudia Augusta non cessi mai di crescere. Wizibach

ung ile Siedplrobabt e t e ut ento lemen verem iam ette d s in sumed s pre

uren Bernbe≈ 1500

mst mst mst

Fernpass I Fernpass I Fernpass I R Rassoeschenpass eschenpass PR Resia eschenpass P Resia PAasso asso Resia L

Landeck Landeck Landeck

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum Loremnatoque ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo dolor. Aenean sociis penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculusligula mus.eget Donec quam felis, massa. ultriciesCum nec, sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, sociis natoqueeu,penatibus et magnis dis parturient mus.justo, Donecfringilla quam felis, ultriciesnec, nec, pellentesque pretium quis, sem. Nulla consequatmontes, massanascetur quis enim.ridiculus Donec pede vel, aliquet pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, pellentesque eu,arcu. pretium quis,justo, sem. rhoncus Nulla consequat massa quis enim. vitae, Donecjusto. pede justo, nec, vulputate eget, In enim ut, imperdiet a, venenatis Nullamfringilla dictumvel, felisaliquet eu pede mollis vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae,Aenean justo. vulputate Nullam dictum felistellus. eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus. Vivamus elementum semper nisi. eleifend Aenean pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus. Vivamus elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. Aenean pretium. tincidunt. Cras dapibus. Vivamusac,elementum semper nisi.ante, Aenean vulputate eleifend leo ligula,Integer porttitor eu, consequat vitae, eleifend enim. Aliquam lorem dapibus in, viverra quis,tellus. feugiatAenean a, leo ligula, porttitor eu, consequat vitae, eleifend ac, enim. Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra quis, feugiat a, leo ligula, porttitor eu, consequat vitae,varius eleifend ac, enim. Aliquam loremAenean ante, dapibus in, viverra quis, feugiat tellus. Phasellus viverra nulla ut metus laoreet. Quisque rutrum. imperdiet. Etiam ultricies nisi vela, tellus. Phasellus viverra nulla ut metus varius laoreet. Quisque rutrum. Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisi vel tellus. Phasellus nulla ut metusnisi. varius Quisque imperdiet. Etiam ultricies nisi vel augue. Curabitur viverra ullamcorper ultricies Namlaoreet. eget dui. Etiamrutrum. rhoncus.Aenean Maecenas tempus, tellus eget condimenaugue. Curabitur ullamcorper ultricies nisi. Nam eget dui. Etiam rhoncus. Maecenas tempus, tellus eget condimenaugue. Curabitur ultricies Nam eget dui. Etiam tempus, condimentum rhoncus, semullamcorper quam semper libero,nisi. sit amet adipiscing sem rhoncus. neque sedMaecenas ipsum. Nam quamtellus nunc, eget blandit vel, luctus tum rhoncus, sem quam semper libero, sit amet adipiscing sem neque sed ipsum. Nam quam nunc, blandit vel, luctus tum rhoncus, sem quam semper libero, nec sit amet sem neque sedDonec ipsum.vitae Namsapien quam nunc, blandit vel, luctus pulvinar, hendrerit id, lorem. Maecenas odio etadipiscing ante tincidunt tempus. ut libero venenatis pulvinar, hendrerit id, lorem. Maecenas nec odio et ante tincidunt tempus. Donec vitae sapien ut libero venenatis pulvinar, id, lorem. Maecenas nec orci odioeget et ante Donec sapien ut libero venenatis faucibus.hendrerit Nullam quis ante. Etiam sit amet erostincidunt faucibustempus. tincidunt. Duisvitae leo. Sed fringilla mauris sit amet faucibus. Nullam quis ante. Etiam sit amet orci eget eros faucibus tincidunt. Duis leo. Sed fringilla mauris sit amet faucibus. nibh. DonecNullam so quis ante. Etiam sit amet orci eget eros faucibus tincidunt. Duis leo. Sed fringilla mauris sit amet nibh. Donec sodales sagittis magna. Sed consequat, leo eget bibendum sodales, augue velit cursus nunc, nibh. Donec sodales sagittis magna. Sed consequat, leo eget bibendum sodales, augue velit cursus nunc,

Füssen Füssen Füssen R eutte Reutte Reutte

Wie Wie die die meisten meisten Römer Römer zu zu Fuß Fuß durch durch Europa Europa

Heiterwe am Se

NSEE

FORGGE

Lech

V CLAUIA AUG DIA USTA NSEE

C V AULAU IA GU DI ST A A

Lec h eurn

d

na t isch ntotlemen eima e h CL V m n i E sedi ve sDoetyou believe something to have been different from AUitIAis AUhow in nati ne r a GU DI W something described here? Do you think is missing? g a l ST A Umsch A bsoien Write to history@viaclaudia.org and tos“ensure the history / platzhelp ach Schw≈ a450 o u t a men Püchlb Ballh stops stagrowing. i „ of the Via Claudia Augusta never m ld s a i Ehrw go d

SENRIEDEviene Ritenete che la situazione fosse diversa rispetto SAa CHquanto R FORST qui

Sie sind der Meinung, dass etwas anders war, als es hier dargestellt ist? Sie glauben, dass etwas fehlt? Schreiben Sie an history@viaclaudia.org und helfen Sie mit, dass die Geschichte der Via Claudia Augusta niemals zu wachsen aufhört.

<B

hl

Stadetn FFüüs≈sss35e0n0

500

L Landsberg am Lech Landsberg am Lech Schongau Schongau Schongau

Via Claudia Augusta Via Claudia Augusta Via Claudia Augusta Wie die meisten Römer zu Fuß durch Europa

wang

Nach seinen Kindheitstagen im väterlichen Schloss Hohenschwangau prägte der bayerische König Ludwig II. das Füssener Land durch den Bau des weithin sichtbaren Schlosses Neuschwanstein. ge Er liebte die traumhafte Naturlandschaft gsanla reitunlant e b f u A sing p der Voralpen und lebt als sagenumwobeith Veldidena (In Nassere ttame proces ntoder nsbruck) > di tra ner Märchenkönig in der Erinnerung a i p im Menschen fort. Kurz nach Ludwigs Tod g to n u l eit n St. VAufstau Siedediame t gabe es die ersten Pläne zum ins tlemen des Lechs. Der 1954 aufgestaute Forg- hjoch set nschu gensee ist der ffllächenmäßig größte Reisse Stausee Deutschlands. 1889 wurde eil später Alpdie nachtLuwig II. benannte Eisenbahnlinie l te raodmensa welche seitdem Füssen Stra SteinKg ≈fertiggestellt, 1600 l (vo t mit demratdeutschen ersa te Bahnnetz verbindet str K z und viele Gäste in den „Schlosspark“ im (c e h c e r uchelz Allgäu bringt, wie sich die Region heute k K c u r Lechb≈ 1500 nennt.

Leitfaden, Leitfaden, Leitfaden,

Breiten

e uteit m k r o r e a v statM titn Rebu tlee ßen ba Stra prauoi sosta d schd chae sumen ioLen prea o i staz t st road

ck

After spending his childhood at his father’s residence, Hohenschwangau Castle, Bavarian King Ludwig II shaped the Füssen landscape with the construction of Neuschwanstein Castle that is visible from afar. He loved the blissful natural landscape of the Alpine foothills and lives on in people’s memory as the legendary fairy-tale king. Initial plans to dam up the river were drawn up shortly after Ludwig’s death. The Forggensee, which was dammed up in 1954, is Germany’s largest man-made lake in terms of area. The railway line later to be named after Ludwig II was completed in 1899 and has since connected Füssen with the German rail network and brings large numbers of guests to the “Castle Park” in the Allgäu, as the region is called today.

0

Pflach

e < Cam Licca tetn u g bodn m ver Siedlubile u a o m (Kem b pro iamented pte n) insedpresument m e l sett

C V AULAU IA GU DI ST A A

ng Pinswa

LECH

-Pass Knie

Musau

The Via Claudia Augusta

au hwang

o ung Siedl iament d t e n s in tleme set

V CLAUIA AUG DIA USTA a

FORGGE

LICC A am Rieden nsee Forgge

o castell ndsweid“ üchl .. mu g i S Ehenp on . s s Salz Schlo castle ser vato ... s „ e a s S u w a trad straß h .. sc a g + Kl “ ch e Fisc e ha pe ters of . Festuna „Ernberg < Bo Salt rdel SalHohenfur ov g wa an I d n s e o o d u i i a i t ense d n l ch sta fishi aximi forte +s + customs lungo e Hall > terwang M d e i s v fortres i i A t en

ca V CLAUIA AUG DIA USTA

n tationg s n e ß u Stra it Siedl sta o m s i d ento ione staz nsediam and ei ion stat tlement d a ro set

ung o Siedliament e t e ut e insed ement verm bil ettl a b o pr sumed s e pr ang

Lic

tzer Kra

lStig berg

upten pten

Reise-Leitfaden Via Claudia Augusta per Auto, Camper, Bus, ... Reise-Leitfaden Via Claudia Augusta per Auto, Camper, Bus, ...

es Fo uentdgs m m u u tr iedFlouente stsr aa CC S g to + un l Siedediamennt s + in settleme +

Roßha

z plat pfer o d o Brano Votiv ite s g l o a i r fic i r c sa Roßhau

The route of the Roman road through FüSssteandt the hill country preceding the Alps is i di / eicdesiso/r d e r r p o n s / s almost entirely known. The fact that voendece of Fuesse gäonnger/ pr essors nVgoerr v decepsrseodrescostfein“+ schwwaannggaauu““ ä g it largely follows the Lech underlines r o V pre uscshtweiann“+ „Hoohheennsch „H hwe an the fact that road traffic and the scN u e N „ transport of heavy goods on the ruins river complemented each other. The rovina“ e e n l i t s u a o R forerunners of today’s settlements ossloch castell Vilseck“ c „Schl „Burgyears already evolved almost 2,000 Tyrol anc g Pinecw Säulin ago. Road stations are presumed to t d a t Ss s have existed in Füssen, Rosshaupten VillV ill and in the Schongau and Reutte areas Passioepass Kn StradSalzstra that the Romans established at regular pass a del ße L S < Boden Salt ro ale ussowe ech intervals and that offered work and see H ad M all > thereby promoted settlement. A late Plech nhütte ks Eise ra/ ironwor Roman fort is assumed to have existed Tyrol ferrie on Füssen’s castle hill and the Roman estates in Peiting and at the Tegelberg cable car in Schwangau, the latter t Marktti including a well-preserved bathhouse, Reu Praitenwang bear witness to a sophisticated Kinsau Aschaw lifestyle.

Stadt Vils Stadt Vils

ngaw Schwa ic Rust

a Vill

Ehenbic

Missionary monk Magnus, who is worshipped as a saint, constructed a cell for himself in the eighth century at the Lech crossing in Füssen that subsequently developed into the Benedictine monastery of St. Mang. A Franconian royal court is thought to have been established around the same time. The settlement of Füssen that grew up around this was granted town status at the end of the thirteenth century. At the beginning of the sixteenth century, the Prince Bishop of Augsburg completed the High Castle and at the same time the city walls were extended in the east. It was the golden age during which Emperor Maximilian stopped off there 40 times. Rafts provided transport connections from Füssen to Schongau and Augsburg and the town developed into a centre of European lute making. Füssen

Rieden

Founded by Magnus o ung Siedl iament d t e n s in tleme set am See

stica a Ru Vill e ig s al a EhemBadehaua rustice mit ica vill termal a Ant bagno a rustic con er vill ouse h form bath with

Burgen i castell castles

g stigun ittsbefe di settore n h c s b A e ion cazion fortifi or fortificat t c e s

o castellpfen“ o H g „Bur castle Hopfen Hopfen

Sc

Nell‘VIII secolo, il monaco errante Magnus, venerato come santo, si costruì una celletta nella gole del Lech a Füssen, da cui nacque il monastero benedettino di St. Mang. Nello stesso periodo venne presumibilmente costituita una corte reale dei Franchi. hgaw u a r T c L’insediamento di Füssen, sviluppatosi attorno ad essa, ricevette lo status di città alla fine del XIII secolo. All’inizio del XVI secolo il principe vescovo di Augusta/Augsburg completò il castello Hohes Schloss e nello stesso tempo il muro della città venne ampliato verso est. Fu il periodo di massima fioritura, in cui l’imperatore Massimiliano sostò là per 40 volte. Da Füssen gli zatterieri raggiungevano Schongau e Augusta/ Augsburg. La città divenne un centro della liuteria di livello europeo.

C V AULAU IA GU DI ST A A

La strada romana attraverso il territorio collinare ai piedi delle Alpi è stata accertata pressoché per il suo intero percorso. Il fatto che segua in larga misura il corso del Lech, sottolinea la circostanza che il traffico stradale e il trasporto delle merci pesanti sul fiume si completavano a vicenda. Già ch Halblequasi 2000 anni fa si cristallizzarono i precursori delle località attuali. Si presume che a Füssen, Rosshaupten e anche nell’area di Schongau e Reutte ci fossero stazioni stradali che, edificate dai romani a distanze regolari, offrivano lavoro favorendo così la colonizzazione. Si ritiene che sullo Schlossberg presso Füssen ci fosse una fortificazione della tarda età romana. Testimonianze di un elevato grado di cultura materiale sono i poderi romani a Peiting e presso la funivia del Tegelberg a Schwangau, quest‘ultimo con dei bagni pubblici ben conservati.

u Lechpr ck Lechbrue am Se

Burg o castell castle

Fondazione di Magnus Via Claudia Augusta

ung Siedlento iamement insesd t e tl

Retten

Brem Prem

Magnus‘ Gründung Burg o castell castle bach

Berenp

LI CC A ng e iedluigianaBelrnbeurerbnerg s s k r t e A r m a a t ue dw Han iamentoettlemen insedftmen‘s s cra

VIA CLAUDIA AUGUSTA

C V AULAU IA GU DI ST A A

Lech < Kempten

Im 8 Jh. baute sich der als heilig verehrte Wandermönch Magnus beim Füssener Lechübergang eine Zelle, aus der das Benediktinerkloster St. Mang hervorging. Um dieselbe Zeit wurde vermutlich ein fränkischer Königshof angelegt. Die sich darum entwickelnde Siedlung Füssen wurde Ende des 13. Jh. zur Stadt erhoben. Zu Beginn des 16. Jh. vollendete der Augsburger Fürstbin Schloss und zur selben adeHohe schof das Staing Zeit wurde die Stadtmauer im Osten erweitert. Es war die Blütezeit, in der Kaiser Maximilian 40 mal dort Station machte. Von Füssen aus fuhren Flößer nach Schongau und Augsburg. Die Stadt entwickelte sich zum Zentrum des europäischen Lautenbaus.

a) usticRustica) R a ill illa ica) ng (V u l to (V Rust d n Sie me t (Villa a i d insetlemen set

Reise-Leitfaden Via Claudia Augusta per Rad Reise-Leitfaden Via Claudia Augusta per Rad

ed

Burg o castell castle g a . Geor rre St aleocristian a f p r U cchia p Parro Giorgio y Christian di San orge's Earl St. Ge Church Burg Parish o castellle cast

> h) isc re arm erio d a G inf roa (vi da er ße tra ow tra S L eS ter Un

Ingenri

Die Trasse der Römerstraße durch das Hügelland vor den Alpen ist fast durchwegs bekannt. Dass sie weitgehend dem Lech folgt, unterstreicht, dass sich Straßenverkehr und Transport schwerer Güter auf dem Fluss ergänzten. Schon vor fast 2000 Jahren kristallisierten sich die Vorläufer heutiger Orte heraus. In Füssen, Rosshaupten sowie im Raum Schongau und Reutte werden Straßenstationen vermutet, die am tötten die Römer in regelmäßigen SAbständen rg Auerbe einrichteten, die Arbeit boten und somit aden Steing die Besiedelung förderten. Am Schlossberg von Füssen wird ein Kastell der späten Römerzeit angenommen. Zeugnisse hoher Lebenskultur sind die römischen Gutshöfe in Peiting und an der Tegelbergbahn in Schwangau, dass letztere mit einem gut erhaltenen Badehaus.

1504 270 nach Christus 270 dopo Cristo 270 AD

Die Via Claudia Augusta

ed

Pruck Burg o castellle cast

) ssen Fü a i (v ße re tra perio S e u ber da s ad < O Stra er ro p Up ll a w g n i lare R e circo part n o i t s a b m a r r Burg o circula castell a k c r Pu castle

Burg o castell castle bach Retten erberg am Au

ine ello Burgru di un cast a n i rov ruin arkt M castle n ytinge g r e u P b m r u T cata fortifi Torre ower castle T

tt bsoien

uf Verise an e g w ete au Hinsiedelu sut l mut ng und Schong i d ta Be zion s u Alten to k Siedl dopferruca mens of wabibc a Schd in l n o a n Br tze pop catio ent plä ile indisettlem e ab ) prob iamento sticaei u i R d v er inse hi votitiing illa g (V lkbrenntica) n u rog umedPe l s Sied mit Ka illa Ru calce pres lement al a tica) to (oVrno dR s n u sett sacrific e n e f (Villa ime kil iam d e s and in ent with l m e l sites a) sett A usticRustica) R C a l a) la C Vil z LI edlung ( nto (Vial Rustic plat pfer tivo o e l i d l S (Vi iam Branrogo Volt site cu n insetdlement Burgge set

Ingenri

Stadt a Schong ta Altens

Soyen Schwa


Pflach

A VI DIA A AU ST CL UGU A

wang Breiten

Marukttte Re 1495

chau Lechas

hl Ehenbic

on

Sc h

u>

ga

NSEE

FORGGE

LEC H

C V AULAU IA GU DI ST A A

< Füssen

>

LECH

ch

Musau

mis

Ober-

Gar

pten Roßhau ≈ 900

ang CL VIA Heiterw AU AUD GU IA STA

LEC H

ahn

57

Stadt Vils0

alb

LimesLimes

Augsburg Augsburg

Donauwörth Donauwörth

Je verkauft Je verkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft e€€Karte e€€Karte Karte Karte 1 €€Karte 1für€€Karte 1für€€Karte 1für€€Karte 1für€€Karte 1für€€Karte 1für€€Karte 1für€€Karte 1für€€Karte 1für€€Karte 1für€€Karte 1für€€Karte 1für€€Karte 1für€€Karte 1für€€Karte 1für€€Karte 1für€€Karte 1für€€Karte 1für€€Karte 1für€€Karte 1für€€Karte 1für€€Karte 1für€€Karte 1für€€Karte 1für€€Karte 1für€€Karte 1für€€Karte 1für€€Karte 1für€€Karte 1für€€Karte 1für€€Karte 1für€€Karte 1für€€Karte 1für€€Karte 1für€€Karte 1für€€Karte 1für€€Karte 1für€€Karte 1für€€Karte 1für€€Karte 1für€€Karte 1für€€Karte 1für€€Karte 1für€€Karte 1für€€Karte 1für€€Karte 1für€€Karte 1für 1für 1für€€die 1für€€die für die Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch die die die die die die die die die die die die die die die die die die die die die die die die die die die die die die die die die die die die die die die die die die die die die die die die ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung der der der der der der der der der der der der der der der der der der der der der der der der der der der der der der der der der der der der der der der der der der der der der der der der der der der Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Per ogni Per ogni Per ogni Per ogni Per ogni Per ogni Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per ogni ogni ogni ogni ogni ogni ogni ogni ogni ogni ogni ogni ogni ogni ogni ogni ogni ogni ogni ogni ogni ogni ogni ogni ogni ogni ogni ogni ogni ogni ogni ogni ogni ogni ogni ogni ogni ogni ogni ogni ogni ogni ogni ogni ogni mappa mappa mappa mappa mappa mappa mappa mappa mappa mappa mappa mappa mappa mappa mappa mappa mappa mappa mappa mappa mappa mappa mappa mappa mappa mappa mappa mappa mappa mappa mappa mappa mappa mappa mappa mappa mappa mappa mappa mappa mappa mappa mappa mappa mappa mappa mappa mappa mappa mappa mappa 1venduta 1venduta 1venduta 1venduta 1venduta 1venduta 1venduta 1venduta 1venduta 1venduta 1venduta 1venduta 1venduta 1venduta 1venduta 1venduta 1venduta 1venduta 1venduta 1venduta 1venduta 1venduta 1venduta 1venduta 1venduta 1venduta 1venduta 1venduta 1venduta 1venduta 1venduta 1venduta 1venduta 1venduta 1venduta 1venduta 1venduta 1venduta 1venduta 1venduta 1venduta 1venduta 1venduta 1venduta 1venduta 1venduta 1venduta la ricerca la ricerca ladella ladella lavenduta lavenduta la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la €€ricerca €€ricerca €€ricerca €€ricerca €€ricerca €€ricerca €€ricerca €€ricerca €€ricerca €€ricerca €€ricerca €€ricerca €€ricerca €€ricerca €€ricerca €€ricerca €€ricerca €€ricerca €€ricerca €€ricerca €€ricerca €€ricerca €€ricerca €€ricerca €€ricerca €€ricerca €€ricerca €€ricerca €€ricerca €€ricerca €€ricerca €€ricerca €€ricerca €€ricerca €€ricerca €€ricerca €€ricerca €€ricerca €€ricerca €€ricerca €€ricerca €€ricerca €€ricerca €€ricerca €€ricerca €€ 1venduta €€ 1venduta ricerca ricerca ricerca ricerca per per per per per per per per per per per per per per per per per per per per per per per per per per per per per per per per per per per per per per per per per per per per per per per€€ per€€ 1per€€ 1per€€ per della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della Via Via Via ViaAugusta ViaAugusta ViaAugusta ViaAugusta ViaAugusta ViaAugusta ViaAugusta ViaAugusta ViaAugusta ViaAugusta ViaAugusta ViaAugusta ViaAugusta ViaAugusta ViaAugusta ViaAugusta ViaAugusta ViaAugusta ViaAugusta ViaAugusta ViaAugusta ViaAugusta ViaAugusta ViaAugusta ViaAugusta ViaAugusta ViaAugusta ViaAugusta ViaAugusta ViaAugusta ViaAugusta ViaAugusta ViaAugusta ViaAugusta ViaAugusta ViaAugusta ViaAugusta ViaAugusta ViaAugusta ViaAugusta ViaAugusta ViaAugusta ViaAugusta ViaAugusta ViaAugusta ViaAugusta ViaAugusta ViaAugusta Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Augusta Augusta Augusta 1 €€ 1for€€research 1for€€research 1for€€research 1for€€research 1for€€research 1for 1for€€research 1for€€research 1for€€research 1for€€research 1for€€research 1for€€research 1for€€research 1for€€research 1for€€research 1for€€research 1for€€research 1for€€research 1for€€research 1for€€research 1for€€research 1for€€research 1for€€research 1for€€research 1for€€research 1for€€research 1for€€research 1for€€research 1for€€research 1for€€research 1for€€research 1for€€research 1for€€research 1for€€research 1for€€research 1for€€research 1for€€research 1for€€research 1for€€research 1for€€research 1for€€research 1for€€research 1for€€research 1for€€research 1for€€research 1for€€research 1for€€research 1for€€research 1for€€research 1for€€research €€research for research of theofVia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theClaudia Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Claudia Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta for each for each for for for for for for for for for for for for for for for for for for for for for for for for for for for for for for for for for for for for for for for for for for for for for for for for for mapeach map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldmap sold sold

270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 1504 270 1504 270 1504 270 1504 270 1504 270 1504 270 1890 1504 270 1890 1504 270 1890 1504 270 1890 1504 270 1890 2018 1504 270 1890 2018 1504 270 1890 2018 1504 270 1890 2018 1504 270 1890 2018 1504 270 1890 2018 1504 270 1890 2018 1504 270 1890 2018 1504 270 1890 2018 1504 270 1890 2018 1504 270 1890 2018 1504 270 1890 2018 1504 270 1890 2018 1504 270 1890 2018 1504 270 1890 2018 1504 270 1890 2018 1504 270 1890 2018 1504 270 1890 2018 1504 270 1890 2018 1504 270 1890 2018 1504 270 1890 2018 1504 270 1890 2018 1504 270 1890 2018 1504 1890 2018 1504 1890 2018 1504 1890 2018 1504 1890 2018 1504 1890 2018 1504 1890 2018 1504 1890 2018 1504 1890 2018 1504 1890 2018 1504 1890 2018 1504 1890 2018 1504 1890 2018 1504 1890 2018 1504 1890 2018 1504 1890 2018 1504 1890 2018 1504 1890 2018 1504 1890 2018 1504 1890 2018 1890 2018 1890 2018 1890 2018 1890 2018 1890 2018 2018 2018 2018 2018

0000000500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 01000 500 01000 500 01000 500 01000 500 01000 500 01000 500 01000 500 01000 500 1500 01000 500 1500 01000 500 1500 01000 500 1500 01000 500 1500 01000 500 1500 01000 500 1500 01000 500 1500 01000 2000 500 1500 01000 2000 500 1500 01000 2000 500 1500 01000 2000 500 1500 01000 2000 500 1500 01000 2000 500 1500 01000 2000 500 1500 01000 2000 500 1500 01000 2000 500 1500 01000 2000 500 1500 01000 2000 500 1500 01000 2000 500 1500 01000 2000 500 1500 01000 2000 500 1500 01000 2000 500 1500 01000 2000 500 1500 01000 2000 500 1500 01000 2000 500 1500 01000 2000 500 1500 01000 2000 500 1500 01000 2000 500 1500 01000 2000 500 1500 1000 2000 500 1500 1000 2000 500 1500 1000 2000 500 1500 1000 2000 500 1500 1000 2000 500 1500 1000 2000 500 1500 1000 2000 1500 1000 2000 1500 1000 2000 1500 1000 2000 1500 1000 2000 1500 1000 2000 1500 1000 2000 1500 1000 2000 1500 2000 1500 2000 1500 2000 1500 2000 1500 2000 1500 2000 1500 2000 1500 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000

Unter- ang Pinsw ng Pinswa

Stadt Vils

hst

DD onauonau

Ostsee Ostsee

444Karten 4Karten 4Karten 4Karten 4Karten 4Karten 4Karten 4Karten 4Karten über 4Karten über 4Karten über 4Karten über 4Karten über 4Karten über 4Karten die über 4Karten die über 4Karten die über 4Karten die über 4Karten Jahrtausende die über 4Karten Jahrtausende die über 4Karten Jahrtausende die über 4Karten Jahrtausende die über 4Karten Jahrtausende die über 4Karten Jahrtausende die über 4Karten Jahrtausende die über 4Karten Jahrtausende die über 4Karten Jahrtausende die über 4Karten Jahrtausende die über 4Karten Jahrtausende die über 4Karten Jahrtausende die über 4Karten Jahrtausende die über 4Karten Jahrtausende die über 4Karten Jahrtausende die über 4Karten Jahrtausende die über 4Karten Jahrtausende die über 4Karten Jahrtausende die über 4Karten Jahrtausende die über 4Karten Jahrtausende die über 4Karten Jahrtausende die über 4Karten Jahrtausende die über 4Karten Jahrtausende die über 4Karten Jahrtausende die über 4Karten Jahrtausende die über 4Karten Jahrtausende die über 4Karten Jahrtausende die über 4Karten Jahrtausende die über 4Karten Jahrtausende die über 4Karten Jahrtausende die über 4Karten Jahrtausende die über Karten Jahrtausende die über Karten Jahrtausende die über Jahrtausende die über Jahrtausende die über Jahrtausende die über Jahrtausende die über Jahrtausende die über Jahrtausende die über Jahrtausende die über Jahrtausende die über Jahrtausende die Jahrtausende die Jahrtausende die Jahrtausende die Jahrtausende die Jahrtausende die Jahrtausende Jahrtausende Jahrtausende Jahrtausende 444mappe 4mappe 4mappe 4mappe 4mappe 4mappe 4mappe 4mappe 4mappe attraverso 4mappe attraverso 4mappe attraverso 4mappe attraverso 4mappe attraverso 4mappe attraverso 4mappe attraverso 4mappe attraverso 4mappe attraverso 4mappe attraverso 4mappe attraverso 4mappe attraverso 4mappe attraverso 4mappe attraverso i4mappe attraverso imillenni 4mappe attraverso imillenni 4mappe attraverso imillenni 4mappe attraverso imillenni 4mappe attraverso imillenni 4mappe attraverso imillenni 4mappe attraverso imillenni 4mappe attraverso imillenni 4mappe attraverso imillenni 4mappe attraverso imillenni 4mappe attraverso imillenni 4mappe attraverso imillenni 4mappe attraverso imillenni 4mappe attraverso imillenni 4mappe attraverso imillenni 4mappe attraverso imillenni 4mappe attraverso imillenni 4mappe attraverso imillenni 4mappe attraverso imillenni 4mappe attraverso imillenni 4mappe attraverso imillenni 4mappe attraverso imillenni 4mappe attraverso imillenni 4mappe attraverso imillenni 4mappe attraverso imillenni 4mappe attraverso imillenni 4mappe attraverso imillenni mappe attraverso imillenni mappe attraverso imillenni attraverso imillenni attraverso imillenni attraverso imillenni attraverso imillenni attraverso imillenni attraverso imillenni attraverso imillenni attraverso imillenni imillenni imillenni imillenni imillenni imillenni imillenni imillenni imillenni imillenni imillenni imillenni imillenni imillenni millenni 1millennia Kmillennia 30 Rg 444maps 4maps 4maps 4maps 4maps 4maps 4maps 4across maps 4across maps 4across maps 4across maps 4across maps 4across maps 4across maps 4across maps 4across maps the 4across maps the 4across maps the 4across maps the 4across maps the millennia 4across maps the millennia 4across maps the millennia 4across maps the millennia 4across maps the millennia 4across maps the millennia 4across maps the millennia 4across maps the millennia 4across maps the millennia 4across maps the millennia 4across maps the millennia 4across maps the millennia 4across maps the millennia 4across maps the millennia 4across maps the millennia 4across maps the millennia 4across maps the millennia 4across maps the millennia 4across maps the millennia 4across maps the millennia 4across maps the millennia 4across maps the millennia 4across maps the millennia 4across maps the millennia 4across maps the millennia 4across maps the millennia 4across maps the 4across maps the millennia 4across maps the 4across maps the millennia across maps the millennia across maps the millennia across the millennia across the millennia across the millennia across the millennia across the millennia across the millennia across the millennia the millennia the millennia the millennia the millennia the millennia the millennia the millennia the millennia millennia millennia millennia millennia

Altenstadt Altenstadt Altenstadt Altenstadt Altenstadt Altenstadt Altenstadt Altenstadt Altenstadt —Altenstadt —Schongau Altenstadt —Schongau Altenstadt —Schongau Altenstadt —Schongau Altenstadt —Schongau Altenstadt —Schongau Altenstadt —Schongau Altenstadt —Schongau Altenstadt ——Schongau Altenstadt ——Schongau Altenstadt —Peiting —Schongau Altenstadt —Peiting —Schongau Altenstadt —Peiting —Schongau Altenstadt —Peiting —Schongau Altenstadt —Peiting —Schongau Altenstadt —Peiting —Schongau Altenstadt —Peiting —Schongau Altenstadt —Peiting Auerberg —Schongau Altenstadt —Peiting Auerberg —Schongau Altenstadt —Peiting Auerberg —Schongau Altenstadt —Peiting Auerberg —Schongau Altenstadt —Peiting Auerberg —Schongau Altenstadt —Peiting Auerberg —Schongau Altenstadt —Peiting Auerberg —Schongau Altenstadt —Peiting Auerberg —Schongau Altenstadt —Peiting Auerberg —Schongau Altenstadt —Peiting Auerberg —Schongau Altenstadt —Peiting Auerberg —Schongau Altenstadt —Peiting Auerberg —Schongau Altenstadt —Peiting Auerberg —Schongau Altenstadt —Peiting Auerberg —Schongau Altenstadt —Peiting Auerberg —Schongau Altenstadt —Peiting Auerberg —Schongau Altenstadt —Peiting Auerberg —Schongau Altenstadt —Peiting Auerberg —Schongau Altenstadt —Peiting Auerberg —Schongau Altenstadt —Peiting Auerberg —Schongau Altenstadt —Peiting Auerberg —Schongau Altenstadt —Peiting —Schongau Altenstadt —Peiting Auerberg —Schongau Altenstadt —Peiting Auerberg —Schongau Altenstadt —Peiting Auerberg —Schongau —Peiting Auerberg —Schongau —Peiting Auerberg —Schongau —Peiting Auerberg —Schongau —Peiting Auerberg —Schongau —Peiting Auerberg —Schongau —Peiting Auerberg —Schongau —Peiting Auerberg —Schongau —Peiting Auerberg —Schongau Peiting Auerberg —Schongau Peiting Auerberg —Peiting Auerberg —Peiting —Peiting Auerberg —Peiting Auerberg —Peiting Auerberg —Peiting Auerberg —Peiting Auerberg —Peiting Auerberg —Peiting Auerberg —30 Auerberg —Auerberg —Auerberg —Auerberg —Auerberg —Auerberg —Auerberg ———————— 1Auerberg m g—Auerberg Forggensee Forggensee Forggensee Forggensee Forggensee Forggensee Forggensee Forggensee Forggensee Forggensee —Forggensee —Füssen Forggensee —Füssen Forggensee —Füssen Forggensee —Füssen Forggensee —Füssen Forggensee —Füssen Forggensee ——Füssen Forggensee ——Füssen Forggensee Neuschwanstein ——Füssen Forggensee Neuschwanstein ——Füssen Forggensee Neuschwanstein ——Füssen Forggensee Neuschwanstein ——Füssen Forggensee Neuschwanstein ——Füssen Forggensee Neuschwanstein ——Füssen Forggensee Neuschwanstein ——Füssen Forggensee Neuschwanstein ——Füssen Forggensee Neuschwanstein ——Füssen Forggensee Neuschwanstein ——Füssen Forggensee Neuschwanstein ——Füssen Forggensee Neuschwanstein ——Füssen Forggensee Neuschwanstein ——Füssen —Forggensee Neuschwanstein ——Füssen —Forggensee Neuschwanstein ——Füssen —Forggensee Neuschwanstein ——Füssen —Forggensee Neuschwanstein ——Füssen —Forggensee Neuschwanstein ——Füssen —Forggensee Neuschwanstein ——Füssen —Forggensee Neuschwanstein ——Füssen —Forggensee Neuschwanstein ——Füssen —Forggensee Neuschwanstein ——Füssen —Forggensee Neuschwanstein ——Füssen —Forggensee Neuschwanstein ——Füssen —Forggensee Neuschwanstein ——Füssen —Forggensee Neuschwanstein ——Füssen —Forggensee Neuschwanstein ——Füssen —Forggensee Neuschwanstein ——Füssen —Forggensee Neuschwanstein ——Füssen —Forggensee Neuschwanstein ——Füssen —Forggensee Neuschwanstein ——Füssen —Forggensee Neuschwanstein ——Füssen —Forggensee Neuschwanstein ——Füssen —Neuschwanstein ——Füssen —Neuschwanstein ——Füssen —Neuschwanstein ——Füssen —Neuschwanstein ——Füssen —Neuschwanstein ——Füssen —Neuschwanstein ——Füssen —Neuschwanstein ——Füssen —Neuschwanstein ——Füssen —Neuschwanstein ——Füssen —Neuschwanstein —Füssen —Neuschwanstein ——Neuschwanstein —Neuschwanstein ——Neuschwanstein ——Neuschwanstein ——Neuschwanstein ——Neuschwanstein —Neuschwanstein ————————————— Naturffl Naturffl Naturffl Naturffl Naturffl lNaturffl uss lNaturffl uss lNaturffl uss lNaturffl uss Lech lNaturffl uss Lech lNaturffl uss Lech lNaturffl uss Lech lNaturffl —uss Lech lNaturffl —uss Lech Reutte lNaturffl —uss Lech Reutte lNaturffl —uss Lech Reutte lNaturffl —uss Lech Reutte lNaturffl —uss Lech Reutte lNaturffl —uss Lech Reutte lNaturffl —uss Lech Reutte lNaturffl —uss Lech Reutte lEhrenberg Naturffl —uss Lech Reutte lEhrenberg Naturffl —uss Lech Reutte lEhrenberg Naturffl —uss Lech Reutte lEhrenberg Naturffl —uss Lech Reutte lEhrenberg Naturffl —uss Lech Reutte lEhrenberg Naturffl —uss Lech Reutte lEhrenberg Naturffl —uss Lech Reutte lEhrenberg Naturffl —uss Lech Reutte lEhrenberg Naturffl —uss Lech Reutte lEhrenberg Naturffl —uss Lech Reutte lEhrenberg Naturffl —uss Lech Reutte lEhrenberg Naturffl —uss Lech Reutte lEhrenberg Naturffl —uss Lech Reutte lEhrenberg Naturffl —uss Lech Reutte lEhrenberg Naturffl —uss Lech Reutte lEhrenberg Naturffl —uss Lech Reutte lEhrenberg Naturffl —uss Lech Reutte lEhrenberg Naturffl —uss Lech Reutte lEhrenberg Naturffl —uss Lech Reutte lEhrenberg Naturffl —uss Lech Reutte lEhrenberg Naturffl —uss Lech Reutte lEhrenberg Naturffl —uss Lech Reutte lEhrenberg Naturffl —uss Lech Reutte lEhrenberg Naturffl —uss Lech Reutte lEhrenberg Naturffl —uss Lech Reutte lEhrenberg Naturffl —uss Lech Reutte lEhrenberg Naturffl —uss Lech lEhrenberg Naturffl —uss Lech Reutte lEhrenberg Naturffl —uss Lech Reutte lEhrenberg Naturffl —uss Lech Reutte lEhrenberg —uss Lech Reutte lEhrenberg —uss Lech Reutte lEhrenberg —uss Lech Reutte lEhrenberg —uss Lech Reutte lEhrenberg —uss Lech Reutte Ehrenberg —Lech Reutte Ehrenberg —Lech Reutte Ehrenberg —Lech Reutte Ehrenberg —Reutte Ehrenberg —Reutte Ehrenberg —Reutte Ehrenberg —Reutte Ehrenberg —Reutte Ehrenberg —Ehrenberg —Ehrenberg —Ehrenberg —Ehrenberg —Ehrenberg —Ehrenberg Ehrenberg 1Reutte m 30 g

Je verkaufte Erforschung de Karte 1 €€ für die r Via Claudia Au gusta Per ogni mapp la ricerca sulla a venduta 1 €€ per Via Claudia Au gusta 1 €€ for resear ch of th Augusta for ea e Via Claudia ch map sold

Fuc

Reiseführer Reiseführer

ViaViaClaudia ClaudiaAugusta Augusta

Auto, Auto, Camper, Camper, Bus,Bus, ... ...

Nordsee Nordsee

Leitfaden Leitfaden

Deutschland Deutschland DonauDonau

Po Po Mare Mare Mar Ligure Mar LigureItaly Italy Adriatico Adriatico

Österreich Österreich

für für eineeine spannende spannende Erlebnisreise Erlebnisreise

Via ViaClaudia Claudia Augusta Augusta

270 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD AD 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000

270 270 n. Chr. 270 n. Chr. 270 n. Chr. 270 n. Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. n. 1504 Chr. 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1504 1890 1504 1890 1504 1890 1504 189018901890189018901890 2018 2018 2018 —2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 —1:50.000 —1:50.000 1:50.000 270 270 dopo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo dopo Christo Christo 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000

≈3

die bunte Vielfalt an Regionen entlang der Via Claudia Augusta während ein paar Tagen Urlaub oder bei einem Ausffllug entdecken — mit dem Rad, zu Fuß oder mit dem Auto. 4 Karten durch die Jahrtausende erzählen die Geschichte der Regionen, helfen die Routen zu ffiinden, die sie durchqueren und zeigen ihnen die Sehenswürdigkeiten und Besonderheiten

2000

Ludwig’s fairyland

ine Burgru de castello a in v o r n“ „Hopfe ruins le t s a c Hopfen

Prem50

scoprire la grandissima varietà delle regioni lungo la Via Claudia Augusta in occasione di un paio di giorni di vacanza o di una gita – in bicicletta, a piedi oppure in auto. 4 mappe attraverso i millenn i raccontano la storia della regione ed aiutano a trovare i percorsi che le attraversano, indicandovi i luoghi da vedere e le loro particolarità

ngau Schwa ≈ 900

Dopo aver passato la sua infanzia nel castello paterno di Hohenschwangau, il re di Baviera Ludwig II lasciò la propria impronta sul paesaggio di Füssen costruendo il castello di Neuschwanstein, visibile da molto lontano. Amava la natura di sogno delle Prealpi e sopravvive nel hgau uomini come il re delle favole ricordo Traucdegli avvolto nella leggenda. Poco tempo dopo la morte di Ludwig vennero progettati i primi piani per lo sbarramento del ffiiume Lech. Il lago Forggensee, formatosi nel 1954 a seguito della costruzione della diga, è per superffiicie il più grande lago artiffiiciale della Germania. Nel 1889 venne completata la linea ferroviaria, che prese più tardi il nome da Ludwig II e che da allora collega Füssen con la rete ferroviaria tedesca, portando molti ospiti nel “parco dei castelli” dell’Algovia, come è detta oggi la regione.

Riede40n0

LECH

Reiseführer Reiseführer

FF RR PP

BB BB

TT

FF

n Stötte

Danke für die Unterstützung/si ringraziano per il sostegno /thank you for support: Dr. Anton Englert (Museum der Stadt Füssen), Heide Krauthauf (Historischer Verein Schongau - Stadt und Land e. V.), Prof. Dr. Gerald Grabherr (Universität Innsbruck), Matthias Thalmair (Verein Säuling e. V.), Arch. Dipl-Ing. (FH) Magnus Peresson (historischer Verein Alt Füssen e. V.), Peter Ernst (Auerbergmuseum), Mag. Klaus Wankmiller, Joschua Forster, Marco Disarò,, ...

Altenstadt — Schongau — Peiting — Burggen — Bernbeuren — Auerberg — Forggensee — Füssen — Neuschwanstein — Naturfflluss Lech — Reutte — Ehrenberg — Heiterwanger See / Plansee

ilseck Burg V

4 Karten über die Jahrtausende 4 mappe attraverso i millenni 4 maps across the millennia

ClaudiaAugusta Augusta ViaViaClaudia

Leitfaden Leitfaden

overetoovereto

Ostiglia Ostiglia Ostiglia

V enezia V Venezia enezia Poo P P o

Auto, Camper, Auto, Camper, Bus,Bus, ... ...

TT

Lorem Lorem ipsum ipsum dolordolor sit amet, sit amet, consectetuer consectetuer adipiscing adipiscing elit. elit. Aenean Aenean commodo commodo ligulaligula egeteget dolor.dolor. Aenean Aenean massa. massa. CumCum sociis sociis natoque natoque Landsberg Landsberg am Lech am Lech penatibus penatibus et magnis et magnis dis parturient dis parturient montes, montes, nascetur nascetur ridiculus ridiculus mus.mus. Donec Donec quamquam felis,felis, ultricies ultricies nec,nec, pellentesque pellentesque eu, pretium eu, pretium quis,quis, sem.sem. NullaNulla consequat consequat massa massa quisquis enim.enim. Donec Donec pedepede justo, justo, S chongau Schongau fringilla fringilla vel, aliquet vel, aliquet nec,nec, vulputate vulputate eget,eget, arcu.arcu. In enim In enim justo, justo, FüssenFüssen rhoncus rhoncus ut, imperdiet ut, imperdiet a, venenatis a, venenatis vitae,vitae, justo. justo. Nullam Nullam dictum dictum felisfelis ReutteReutte eu pede eu pede mollis mollis pretium. pretium. Integer Integer tincidunt. tincidunt. CrasCras dapibus. dapibus. Vivamus Vivamus elementum elementum semper semper nisi.nisi. Aenean Aenean vulputate vulputate eleifend eleifend tellus. tellus. Aenean Aenean ernpass ernpass leo ligula, leo ligula, porttitor porttitor eu, consequat eu, consequat vitae,vitae, eleifend eleifend ac, enim. ac, enim. Aliquam Aliquam Landeck Landeck Imst Imst loremlorem ante,ante, dapibus dapibus in, viverra in, viverra quis,quis, feugiat feugiat a, tellus. a, tellus. Phasellus Phasellus eschenpass eschenpass viverra viverra nulla nulla ut metus ut metus varius varius laoreet. laoreet. Quisque Quisque rutrum. rutrum. Aenean Aenean gelungene Radreise für für eineeine gelungene Radreise assoasso ResiaResia imperdiet. imperdiet. Etiam Etiam ultricies ultricies nisi vel nisiaugue. vel augue. Curabitur Curabitur ullamcorper ullamcorper Ostsee Ostsee 2014 Algund LCaput agundo L2014Caput agundo ultricies ultricies nisi.nisi. NamNam egeteget dui. Etiam dui. Etiam rhoncus. rhoncus. Maecenas Maecenas tempus, tempus, Nordsee Nordsee Algund Meran MM eranerano Merano tellustellus egeteget condimentum condimentum rhoncus, rhoncus, semsem quamquam semper semper libero, libero, sit sit Schlanders Schlanders ametamet adipiscing adipiscing semsem neque neque sed sed ipsum. ipsum. NamNam quamquam nunc,nunc, blandit blandit Silandro Silandro ozenozen vel, luctus vel, luctus pulvinar, pulvinar, hendrerit hendrerit id, lorem. id, lorem. Maecenas Maecenas nec nec odioodio et ante et ante olzano olzano tincidunt tincidunt tempus. tempus. Donec Donec vitaevitae sapien sapien ut libero ut libero venenatis venenatis faucibus. faucibus. Mezzocorona M ezzocorona Deutschland Deutschland Neumarkt Neumarkt EgnaEgna Nullam Nullam quisquis ante.ante. Etiam Etiam sit amet sit amet orci orci egeteget eroseros faucibus faucibus tincidunt. tincidunt. DonauDonau orgo Valsugana DuisDuis leo. Sed leo. Sed fringilla fringilla mauris mauris sit amet sit amet nibh.nibh. Donec Donec sodales sodales sagittis sagittis rentorento BorgoBValsugana eltreeltre Österreich Österreich PerginePergine Valsugana Valsugana magna. magna. Sed Sed consequat, consequat, leo eget leo eget bibendum bibendum sodales, sodales, augue augue velitvelit cursus cursus nunc,nunc, Conegliano Conegliano

ViaClaudia Claudia Via Augusta Augusta

mitmitAuto, Auto,Camper, Camper,Bus Bus... ...aufauf malerischen malerischenLandLand-und undBergstraßen Bergstraßen

Rovereto Rovereto Rovereto

V erona V Verona erona

Sollten Sie Feedback oder Vorschläge zur Weiterentwicklung des Leitfadens haben, lassen Sie es uns wissen! Sollten Sie Feedback oder Vorschläge zur Weiterentwicklung des Leitfadens haben, lassen Sie es uns wissen!

P P

Lorem ipsum sit amet, consectetuer adipiscing Aenean Lorem ipsum dolordolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. elit. Aenean commodo Aenean massa. sociis natoque commodo ligulaligula egeteget dolor.dolor. Aenean massa. CumCum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus Donec ultricies pellentesque eu, pretium mus.mus. Donec quamquam felis,felis, ultricies nec,nec, pellentesque eu, pretium consequat massa Donec justo, quis,quis, sem.sem. NullaNulla consequat massa quisquis enim.enim. Donec pedepede justo, fringilla vel, aliquet vulputate In enim justo, fringilla vel, aliquet nec,nec, vulputate eget,eget, arcu.arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis justo. Nullam dictum rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae,vitae, justo. Nullam dictum felisfelis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. dapibus. Vivamus eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. CrasCras dapibus. Vivamus elementum semper Aenean vulputate eleifend tellus. Aenean elementum semper nisi.nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat eleifend ac, enim. Aliquam leo ligula, porttitor eu, consequat vitae,vitae, eleifend ac, enim. Aliquam dapibus in, viverra feugiat a, tellus. Phasellus loremlorem ante,ante, dapibus in, viverra quis,quis, feugiat a, tellus. Phasellus viverra ut metus varius laoreet. Quisque rutrum. Aenean viverra nullanulla ut metus varius laoreet. Quisque rutrum. Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisiaugue. vel augue. Curabitur ullamcorper imperdiet. Etiam ultricies nisi vel Curabitur ullamcorper ultricies dui. Etiam rhoncus. Maecenas tempus, ultricies nisi.nisi. NamNam egeteget dui. Etiam rhoncus. Maecenas tempus, condimentum rhoncus, semper libero, tellustellus egeteget condimentum rhoncus, semsem quamquam semper libero, sit sit adipiscing neque ipsum. blandit ametamet adipiscing semsem neque sed sed ipsum. NamNam quamquam nunc,nunc, blandit vel, luctus pulvinar, hendrerit id, lorem. Maecenas et ante vel, luctus pulvinar, hendrerit id, lorem. Maecenas nec nec odioodio et ante tincidunt tempus. Donec sapien ut libero venenatis faucibus. tincidunt tempus. Donec vitaevitae sapien ut libero venenatis faucibus. Nullam Etiam sit amet faucibus tincidunt. Nullam quisquis ante.ante. Etiam sit amet orci orci egeteget eroseros faucibus tincidunt. leo. Sed fringilla mauris sit amet Donec sodales sagittis DuisDuis leo. Sed fringilla mauris sit amet nibh.nibh. Donec sodales sagittis magna. consequat, leo eget bibendum sodales, augue magna. Sed Sed consequat, leo eget bibendum sodales, augue velitvelit cursus cursus nunc,nunc,

Po Po reviso reviso MareMare ItaliaItalia Adriatico Mar Ligure Mar Ligure Adriatico AltinoAltino erona erona

Mareare M are AM driatico A Adriatico driatico

Altinate Altinate

Karten im Format 1:35.000, die einen guten Eindruck von der großen Vielfalt an Landschaften geben; Karten im Format 1:35.000, die einen guten Eindruck von der Vielfalt andie Landschaften Geschichte; eine bunte Auswahl an Sehenswürdigkeiten; übergroßen 200 Gastgeber, sich auf Siegeben; freuen. Geschichte; eine bunte Auswahl an Sehenswürdigkeiten; über 200 Gastgeber, die sich auf Sie freuen.

Reise-Leitfaden Reise-Leitfaden Reise-Leitfaden ViaViaVia Claudia Claudia Claudia Augusta Augusta Augusta per per per Rad Rad Rad

ltino ltino

R R leichtester Alpenübergang leichtester Alpenübergang Sollten Sollten Sie Feedback Sie Feedback oderoder Vorschläge Vorschläge zur Weiterentwicklung zur Weiterentwicklung des des VV Reiseführers Reiseführers haben, haben, lassen lassen Sie es Sieuns es uns wissen! wissen! Touren-Radfahrer fürfürTouren-Radfahrer

Karten Karten im Format im Format 1:50.000, 1:50.000, die die einen einen guten guten Eindruck Eindruck vonvon derder großen großen Vielfalt Vielfalt an Landschaften an Landschaften geben; geben; Geschichte; Geschichte; eineeine bunte bunte Auswahl Auswahl an an Sehenswürdigkeiten; Sehenswürdigkeiten; überüber 200200 Gastgeber, Gastgeber, die die sichsich aufauf Sie Sie freuen. freuen.

Altino

zu Fuß reisen, wie der Großteil der Römer — Reise-Leitfäden zur Fern-Wander-Route Via Claudia Augusta von Bayern über die Alpen nach Italien

TTAreviso reviso A

die Via Claudia Augusta mit Auto, Camper, Bus, ... entdecken — mit dem Reise-Leitfaden auf den schönsten Straßen zu den zahlreichen Sehenswürdigkeiten

MM are are Adriatico Adriatico

W W W Wie Wie die die meisten meisten Römer Römer zu zu Fuß Fuß durch durch Europa Europa 3/4 3/4 Reschenpass Reschenpass -- Vinschgau Vinschgau -- Meran Meran -- Bozen Bozen -- Trento Trento

Conegliano Conegliano TConegliano reviso

Reise-Leitfäden zum leichtesten Alpenübergang für Tourenradfahrer, der Radroute Via Claudia Augusta von der Donau an die Adria bzw. zum Fluss Po

stigliastiglia

Österreich Österreich

ozen BB Bolzano ozen

ilandro

1500

Mare Mare Adriatico Adriatico

Italy Italy

FFeltre Feltre eltre

Valsugana ergineorgo Valsugana ergine Valsugana ergine Valsugana

TTrento rento

Il mondo fatato di Ludwig

take a couple of days‘ holiday or make an excursion to discover the rich variety of regions along the Via Claudia Augusta — by bike, on foot or by car. 4 maps through the millennia explain the history of the region, help you fiffiind the routes and show you the sights and special features

1504 1890 2018

270

für eine gelungene Fernwanderung für eine gelungene Fernwanderung

Po Po Mar Ligure Mar Ligure

VViaa CClaudia aud a Augustaa Augustaa

B Mezzocorona Neumarkt Egna Bolzano olzano Mezzocorona Neumarkt Egna M ezzocorona Borgoeumarkt Valsugana Egna Trento BN orgo Valsugana PB

viaggiare a piedi, come faceva la maggior parte dei Romani — le guide sul percorso pedonale del­la Via Claudia Augusta dalla Baviera all‘Italia attraverso le Alpi

Caput 2014

scoprire la Via Claudia Augusta in auto, camper, bus, ... — con la guida sulle strade più belle verso i tanti luoghi da visitare

agundo Caput 2014

lgund

Sollten Sie Vorschläge zur Weiterentwicklung Reiseführers Sollten Sie Vorschläge zur Weiterentwicklung des des Reiseführers haben, lassen Sieuns es uns wissen! haben, lassen Sie es wissen!

Karten im Format 1:50.000, einen guten Eindruck großen Karten im Format 1:50.000, die die einen guten Eindruck vonvon derder großen Vielfalt an Landschaften geben; Geschichte; bunte Auswahl Vielfalt an Landschaften geben; Geschichte; eineeine bunte Auswahl an an Sehenswürdigkeiten; radfreundliche Gastgeber. Sehenswürdigkeiten; überüber 200200 radfreundliche Gastgeber.

Ostsee Ostsee

le guide per l‘attraversamento delle Alpi più facile per i cicloturisti, la via ciclabile della Via Claudia Augusta dal Danubio all‘Adriatico o al Po

Caput 2014

1/2 ViaViaClaudia ClaudiaAugusta Augusta 1/2 Venezia Venezia (Donau- Alpen - Alpen- Trento - Trento- Altino - AltinobeibeiVenedig) Venedig)O O PoPo (Donau

Nordsee Nordsee

Ludwigs Märchenland

Fern mine „Altteico cunlpass“ of an so “Fer l top ss Pas toricapass“ pa his e “Fern th

travel on foot as most Romans did — with the travel guides to the Via Claudia Augusta long-distance path from Bavaria across the Alps to Italy

A ugsburg A Augsburg ugsburg

discover the Via Claudia Augusta by car, camper van, bus, ... with the travel guide to the most attractive routes to countless sights

andsberg am Lech

Travel guides for the easiest Alpine crossing for cycle tourists, the Via Claudia Augusta cycle route from the Danube to the Adriatic or the Po river

bach Retten ≈ 350

n höhe Burkpe9a 00 ss del

Idee und Umsetzung / idea e realizzazione / idea and realization: authentic experience, Mentlgasse 5, 6020 Innsbruck, Austria

Limes Limes Limes

1890 1:100.000

1504 1:100.000

270 n. Chr. 270 dopo Christo 270 AD 1:100.000

2018 — 1:50.000

Donauwörth Donauwörth Donauwörth

D onau D Donau onau

König-L ser ud schlös ferrowig-Bahn Königsstelli reali railwavia a c l palaces n y roya /statio e in n io z wanste f/sta warenfabrikmi o h n k h r Neusch a a B p s t f Seilerica di cordaory a o h au Landscaesaggistic fabbr oduct fact hwang parconpdscape park Hohensc rope pr la

1000

Deutschland Deutschland Donau Donau

ee aden aden Leitfaden

Algund Lagundo Meran Merano Algund Lagundo Meran Merano Schlanders M eran Merano chlanders SSilandro chlanders SSilandro Bozen S

ng

L

LECH

1890

ng ne Perwsataziotion sta

fffabrik Holzstdoi poltiglia a s fabbrical pulp work nic a h c e m

were

erci /

luo

ebietdi pfga m lu wdabbruck u S p h daserso le shlaScn ≈ 250 h c ur trav mar d e i at odugh raß ier Biberw el-Sttronchd tInhgr n enrie400 g ü tioa r a ≈ P da su k ro a t s ßendi sost straee trun Stria e ne ion t tr o e ut e staz ad stat m r e v babil ed ro propresum pten < Kem

Berwa

VIA CLAUDIAA AUGUST

ech

Loisac L

h

Str Sal ada zs ode Sa del Straße nse lt r ale e H oad all >

FORST

DENKLINGER

oods elle m Stadt dplace wehdere g au eload g Schon≈g2300 r f Peitin000 Bahnho ≈2

ass

tadt Altens ≈ 700

ermoos

p Gaicht Scrivete a rappresentato? Pensate che manchi qualcosa? history@viaclaudia.org h aiutateci a fare in modo che la storia ced Bichlba della Via Claudia Augusta non cessi mai di crescere. Wizibach

ung ile Siedplrobabt e t e ut ento lemen verem iam ette d s in sumed s pre

uren Bernbe≈ 1500

mst mst mst

Fernpass I Fernpass I Fernpass I R Rassoeschenpass eschenpass PR Resia eschenpass P Resia PAasso asso Resia L

Landeck Landeck Landeck

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum Loremnatoque ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo dolor. Aenean sociis penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculusligula mus.eget Donec quam felis, massa. ultriciesCum nec, sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, sociis natoqueeu,penatibus et magnis dis parturient mus.justo, Donecfringilla quam felis, ultriciesnec, nec, pellentesque pretium quis, sem. Nulla consequatmontes, massanascetur quis enim.ridiculus Donec pede vel, aliquet pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, pellentesque eu,arcu. pretium quis,justo, sem. rhoncus Nulla consequat massa quis enim. vitae, Donecjusto. pede justo, nec, vulputate eget, In enim ut, imperdiet a, venenatis Nullamfringilla dictumvel, felisaliquet eu pede mollis vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae,Aenean justo. vulputate Nullam dictum felistellus. eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus. Vivamus elementum semper nisi. eleifend Aenean pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus. Vivamus elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. Aenean pretium. tincidunt. Cras dapibus. Vivamusac,elementum semper nisi.ante, Aenean vulputate eleifend leo ligula,Integer porttitor eu, consequat vitae, eleifend enim. Aliquam lorem dapibus in, viverra quis,tellus. feugiatAenean a, leo ligula, porttitor eu, consequat vitae, eleifend ac, enim. Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra quis, feugiat a, leo ligula, porttitor eu, consequat vitae,varius eleifend ac, enim. Aliquam loremAenean ante, dapibus in, viverra quis, feugiat tellus. Phasellus viverra nulla ut metus laoreet. Quisque rutrum. imperdiet. Etiam ultricies nisi vela, tellus. Phasellus viverra nulla ut metus varius laoreet. Quisque rutrum. Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisi vel tellus. Phasellus nulla ut metusnisi. varius Quisque imperdiet. Etiam ultricies nisi vel augue. Curabitur viverra ullamcorper ultricies Namlaoreet. eget dui. Etiamrutrum. rhoncus.Aenean Maecenas tempus, tellus eget condimenaugue. Curabitur ullamcorper ultricies nisi. Nam eget dui. Etiam rhoncus. Maecenas tempus, tellus eget condimenaugue. Curabitur ultricies Nam eget dui. Etiam tempus, condimentum rhoncus, semullamcorper quam semper libero,nisi. sit amet adipiscing sem rhoncus. neque sedMaecenas ipsum. Nam quamtellus nunc, eget blandit vel, luctus tum rhoncus, sem quam semper libero, sit amet adipiscing sem neque sed ipsum. Nam quam nunc, blandit vel, luctus tum rhoncus, sem quam semper libero, nec sit amet sem neque sedDonec ipsum.vitae Namsapien quam nunc, blandit vel, luctus pulvinar, hendrerit id, lorem. Maecenas odio etadipiscing ante tincidunt tempus. ut libero venenatis pulvinar, hendrerit id, lorem. Maecenas nec odio et ante tincidunt tempus. Donec vitae sapien ut libero venenatis pulvinar, id, lorem. Maecenas nec orci odioeget et ante Donec sapien ut libero venenatis faucibus.hendrerit Nullam quis ante. Etiam sit amet erostincidunt faucibustempus. tincidunt. Duisvitae leo. Sed fringilla mauris sit amet faucibus. Nullam quis ante. Etiam sit amet orci eget eros faucibus tincidunt. Duis leo. Sed fringilla mauris sit amet faucibus. nibh. DonecNullam so quis ante. Etiam sit amet orci eget eros faucibus tincidunt. Duis leo. Sed fringilla mauris sit amet nibh. Donec sodales sagittis magna. Sed consequat, leo eget bibendum sodales, augue velit cursus nunc, nibh. Donec sodales sagittis magna. Sed consequat, leo eget bibendum sodales, augue velit cursus nunc,

Füssen Füssen Füssen R eutte Reutte Reutte

Wie Wie die die meisten meisten Römer Römer zu zu Fuß Fuß durch durch Europa Europa

Heiterwe am Se

NSEE

FORGGE

Lech

V CLAUIA AUG DIA USTA NSEE

C V AULAU IA GU DI ST A A

Lec h eurn

d

na t isch ntotlemen eima e h CL V m n i E sedi ve sDoetyou believe something to have been different from AUitIAis AUhow in nati ne r a GU DI W something described here? Do you think is missing? g a l ST A Umsch A bsoien Write to history@viaclaudia.org and tos“ensure the history / platzhelp ach Schw≈ a450 o u t a men Püchlb Ballh stops stagrowing. i „ of the Via Claudia Augusta never m ld s a i Ehrw go d

SENRIEDEviene Ritenete che la situazione fosse diversa rispetto SAa CHquanto R FORST qui

Sie sind der Meinung, dass etwas anders war, als es hier dargestellt ist? Sie glauben, dass etwas fehlt? Schreiben Sie an history@viaclaudia.org und helfen Sie mit, dass die Geschichte der Via Claudia Augusta niemals zu wachsen aufhört.

<B

hl

Stadetn FFüüs≈sss35e0n0

500

L Landsberg am Lech Landsberg am Lech Schongau Schongau Schongau

Via Claudia Augusta Via Claudia Augusta Via Claudia Augusta Wie die meisten Römer zu Fuß durch Europa

wang

Nach seinen Kindheitstagen im väterlichen Schloss Hohenschwangau prägte der bayerische König Ludwig II. das Füssener Land durch den Bau des weithin sichtbaren Schlosses Neuschwanstein. ge Er liebte die traumhafte Naturlandschaft gsanla reitunlant e b f u A sing p der Voralpen und lebt als sagenumwobeith Veldidena (In Nassere ttame proces ntoder nsbruck) > di tra ner Märchenkönig in der Erinnerung a i p im Menschen fort. Kurz nach Ludwigs Tod g to n u l eit n St. VAufstau Siedediame t gabe es die ersten Pläne zum ins tlemen des Lechs. Der 1954 aufgestaute Forg- hjoch set nschu gensee ist der ffllächenmäßig größte Reisse Stausee Deutschlands. 1889 wurde eil später Alpdie nachtLuwig II. benannte Eisenbahnlinie l te raodmensa welche seitdem Füssen Stra SteinKg ≈fertiggestellt, 1600 l (vo t mit demratdeutschen ersa te Bahnnetz verbindet str K z und viele Gäste in den „Schlosspark“ im (c e h c e r uchelz Allgäu bringt, wie sich die Region heute k K c u r Lechb≈ 1500 nennt.

Leitfaden, Leitfaden, Leitfaden,

Breiten

e uteit m k r o r e a v statM titn Rebu tlee ßen ba Stra prauoi sosta d schd chae sumen ioLen prea o i staz t st road

ck

After spending his childhood at his father’s residence, Hohenschwangau Castle, Bavarian King Ludwig II shaped the Füssen landscape with the construction of Neuschwanstein Castle that is visible from afar. He loved the blissful natural landscape of the Alpine foothills and lives on in people’s memory as the legendary fairy-tale king. Initial plans to dam up the river were drawn up shortly after Ludwig’s death. The Forggensee, which was dammed up in 1954, is Germany’s largest man-made lake in terms of area. The railway line later to be named after Ludwig II was completed in 1899 and has since connected Füssen with the German rail network and brings large numbers of guests to the “Castle Park” in the Allgäu, as the region is called today.

0

Pflach

e < Cam Licca tetn u g bodn m ver Siedlubile u a o m (Kem b pro iamented pte n) insedpresument m e l sett

C V AULAU IA GU DI ST A A

ng Pinswa

LECH

-Pass Knie

Musau

The Via Claudia Augusta

au hwang

o ung Siedl iament d t e n s in tleme set

V CLAUIA AUG DIA USTA a

FORGGE

LICC A am Rieden nsee Forgge

o castell ndsweid“ üchl .. mu g i S Ehenp on . s s Salz Schlo castle ser vato ... s „ e a s S u w a trad straß h .. sc a g + Kl “ ch e Fisc e ha pe ters of . Festuna „Ernberg < Bo Salt rdel SalHohenfur ov g wa an I d n s e o o d u i i a i t ense d n l ch sta fishi aximi forte +s + customs lungo e Hall > terwang M d e i s v fortres i i A t en

ca V CLAUIA AUG DIA USTA

n tationg s n e ß u Stra it Siedl sta o m s i d ento ione staz nsediam and ei ion stat tlement d a ro set

ung o Siedliament e t e ut e insed ement verm bil ettl a b o pr sumed s e pr ang

Lic

tzer Kra

lStig berg

upten pten

Reise-Leitfaden Via Claudia Augusta per Auto, Camper, Bus, ... Reise-Leitfaden Via Claudia Augusta per Auto, Camper, Bus, ...

es Fo uentdgs m m u u tr iedFlouente stsr aa CC S g to + un l Siedediamennt s + in settleme +

Roßha

z plat pfer o d o Brano Votiv ite s g l o a i r fic i r c sa Roßhau

The route of the Roman road through FüSssteandt the hill country preceding the Alps is i di / eicdesiso/r d e r r p o n s / s almost entirely known. The fact that voendece of Fuesse gäonnger/ pr essors nVgoerr v decepsrseodrescostfein“+ schwwaannggaauu““ ä g it largely follows the Lech underlines r o V pre uscshtweiann“+ „Hoohheennsch „H hwe an the fact that road traffic and the scN u e N „ transport of heavy goods on the ruins river complemented each other. The rovina“ e e n l i t s u a o R forerunners of today’s settlements ossloch castell Vilseck“ c „Schl „Burgyears already evolved almost 2,000 Tyrol anc g Pinecw Säulin ago. Road stations are presumed to t d a t Ss s have existed in Füssen, Rosshaupten VillV ill and in the Schongau and Reutte areas Passioepass Kn StradSalzstra that the Romans established at regular pass a del ße L S < Boden Salt ro ale ussowe ech intervals and that offered work and see H ad M all > thereby promoted settlement. A late Plech nhütte ks Eise ra/ ironwor Roman fort is assumed to have existed Tyrol ferrie on Füssen’s castle hill and the Roman estates in Peiting and at the Tegelberg cable car in Schwangau, the latter t Marktti including a well-preserved bathhouse, Reu Praitenwang bear witness to a sophisticated Kinsau Aschaw lifestyle.

Stadt Vils Stadt Vils

ngaw Schwa ic Rust

a Vill

Ehenbic

Missionary monk Magnus, who is worshipped as a saint, constructed a cell for himself in the eighth century at the Lech crossing in Füssen that subsequently developed into the Benedictine monastery of St. Mang. A Franconian royal court is thought to have been established around the same time. The settlement of Füssen that grew up around this was granted town status at the end of the thirteenth century. At the beginning of the sixteenth century, the Prince Bishop of Augsburg completed the High Castle and at the same time the city walls were extended in the east. It was the golden age during which Emperor Maximilian stopped off there 40 times. Rafts provided transport connections from Füssen to Schongau and Augsburg and the town developed into a centre of European lute making. Füssen

Rieden

Founded by Magnus o ung Siedl iament d t e n s in tleme set am See

stica a Ru Vill e ig s al a EhemBadehaua rustice mit ica vill termal a Ant bagno a rustic con er vill ouse h form bath with

Burgen i castell castles

g stigun ittsbefe di settore n h c s b A e ion cazion fortifi or fortificat t c e s

o castellpfen“ o H g „Bur castle Hopfen Hopfen

Sc

Nell‘VIII secolo, il monaco errante Magnus, venerato come santo, si costruì una celletta nella gole del Lech a Füssen, da cui nacque il monastero benedettino di St. Mang. Nello stesso periodo venne presumibilmente costituita una corte reale dei Franchi. hgaw u a r T c L’insediamento di Füssen, sviluppatosi attorno ad essa, ricevette lo status di città alla fine del XIII secolo. All’inizio del XVI secolo il principe vescovo di Augusta/Augsburg completò il castello Hohes Schloss e nello stesso tempo il muro della città venne ampliato verso est. Fu il periodo di massima fioritura, in cui l’imperatore Massimiliano sostò là per 40 volte. Da Füssen gli zatterieri raggiungevano Schongau e Augusta/ Augsburg. La città divenne un centro della liuteria di livello europeo.

C V AULAU IA GU DI ST A A

La strada romana attraverso il territorio collinare ai piedi delle Alpi è stata accertata pressoché per il suo intero percorso. Il fatto che segua in larga misura il corso del Lech, sottolinea la circostanza che il traffico stradale e il trasporto delle merci pesanti sul fiume si completavano a vicenda. Già ch Halblequasi 2000 anni fa si cristallizzarono i precursori delle località attuali. Si presume che a Füssen, Rosshaupten e anche nell’area di Schongau e Reutte ci fossero stazioni stradali che, edificate dai romani a distanze regolari, offrivano lavoro favorendo così la colonizzazione. Si ritiene che sullo Schlossberg presso Füssen ci fosse una fortificazione della tarda età romana. Testimonianze di un elevato grado di cultura materiale sono i poderi romani a Peiting e presso la funivia del Tegelberg a Schwangau, quest‘ultimo con dei bagni pubblici ben conservati.

u Lechpr ck Lechbrue am Se

Burg o castell castle

Fondazione di Magnus Via Claudia Augusta

ung Siedlento iamement insesd t e tl

Retten

Brem Prem

Magnus‘ Gründung Burg o castell castle bach

Berenp

LI CC A ng e iedluigianaBelrnbeurerbnerg s s k r t e A r m a a t ue dw Han iamentoettlemen insedftmen‘s s cra

VIA CLAUDIA AUGUSTA

C V AULAU IA GU DI ST A A

Lech < Kempten

Im 8 Jh. baute sich der als heilig verehrte Wandermönch Magnus beim Füssener Lechübergang eine Zelle, aus der das Benediktinerkloster St. Mang hervorging. Um dieselbe Zeit wurde vermutlich ein fränkischer Königshof angelegt. Die sich darum entwickelnde Siedlung Füssen wurde Ende des 13. Jh. zur Stadt erhoben. Zu Beginn des 16. Jh. vollendete der Augsburger Fürstbin Schloss und zur selben adeHohe schof das Staing Zeit wurde die Stadtmauer im Osten erweitert. Es war die Blütezeit, in der Kaiser Maximilian 40 mal dort Station machte. Von Füssen aus fuhren Flößer nach Schongau und Augsburg. Die Stadt entwickelte sich zum Zentrum des europäischen Lautenbaus.

a) usticRustica) R a ill illa ica) ng (V u l to (V Rust d n Sie me t (Villa a i d insetlemen set

Reise-Leitfaden Via Claudia Augusta per Rad Reise-Leitfaden Via Claudia Augusta per Rad

ed

Burg o castell castle g a . Geor rre St aleocristian a f p r U cchia p Parro Giorgio y Christian di San orge's Earl St. Ge Church Burg Parish o castellle cast

> h) isc re arm erio d a G inf roa (vi da er ße tra ow tra S L eS ter Un

Ingenri

Die Trasse der Römerstraße durch das Hügelland vor den Alpen ist fast durchwegs bekannt. Dass sie weitgehend dem Lech folgt, unterstreicht, dass sich Straßenverkehr und Transport schwerer Güter auf dem Fluss ergänzten. Schon vor fast 2000 Jahren kristallisierten sich die Vorläufer heutiger Orte heraus. In Füssen, Rosshaupten sowie im Raum Schongau und Reutte werden Straßenstationen vermutet, die am tötten die Römer in regelmäßigen SAbständen rg Auerbe einrichteten, die Arbeit boten und somit aden Steing die Besiedelung förderten. Am Schlossberg von Füssen wird ein Kastell der späten Römerzeit angenommen. Zeugnisse hoher Lebenskultur sind die römischen Gutshöfe in Peiting und an der Tegelbergbahn in Schwangau, dass letztere mit einem gut erhaltenen Badehaus.

1504 270 nach Christus 270 dopo Cristo 270 AD

Die Via Claudia Augusta

ed

Pruck Burg o castellle cast

) ssen Fü a i (v ße re tra perio S e u ber da s ad < O Stra er ro p Up ll a w g n i lare R e circo part n o i t s a b m a r r Burg o circula castell a k c r Pu castle

Burg o castell castle bach Retten erberg am Au

ine ello Burgru di un cast a n i rov ruin arkt M castle n ytinge g r e u P b m r u T cata fortifi Torre ower castle T

tt bsoien

uf Verise an e g w ete au Hinsiedelu sut l mut ng und Schong i d ta Be zion s u Alten to k Siedl dopferruca mens of wabibc a Schd in l n o a n Br tze pop catio ent plä ile indisettlem e ab ) prob iamento sticaei u i R d v er inse hi votitiing illa g (V lkbrenntica) n u rog umedPe l s Sied mit Ka illa Ru calce pres lement al a tica) to (oVrno dR s n u sett sacrific e n e f (Villa ime kil iam d e s and in ent with l m e l sites a) sett A usticRustica) R C a l a) la C Vil z LI edlung ( nto (Vial Rustic plat pfer tivo o e l i d l S (Vi iam Branrogo Volt site cu n insetdlement Burgge set

Ingenri

Stadt a Schong ta Altens

Soyen Schwa


2

au

Schong

1

tadt

Altens

15

5 7 6 1 2 8 12 4 3 9 11 10

ck wabbru

Sch

13

1

14

Peiting

d

Ingenrie

1

wang bensch

Er

2

Hist. Route / percorso storico / historic route Rad-Route / percorso ciclabile / cycle route Wander-Route / percorso trekking / hiking route Spaziergang / passeggiata, / walk Auto-Reise-Route / percorso auto / road trip route

H LEC

n

1

Burgge

g

Altenstadt 1 Via Claudia Augusta Platz mit nachgebauter römischer Straße / piazza con strada romana ricreata / square with reconstructed Roman street 2 Romanische Gewölbebasilika / basilica romana voltata / romanesque domed basilica

ber Tannen

2

bach Retten erberg am Au

Schongau 1 Rathaus / Municipio / Town hall 2 Ehemaliges Karmelitenkloster aus dem 18. Jh., heute Altenheim / ex convento dei Carmelitani del XVIII secolo, oggi casa di riposo / Former eighteenth century Carmelite monastery, now a retirement home 3 Begehbare Stadtmauer (Zugang beim Klosterhof) / cinta muraria percorribile (ingresso dal cortile del convento) / walkable town walls (entrance from monastery courtyard) 4 Steingadener Richterhaus (spätmittelalterlicher Bau mit Balkendecke von 1493) / casa del giudice Steingaden (edificio tardomedievale con soffitto a travi del 1493) / Steingaden judge‘s house (late medieval construction with beam ceiling dating from 1493) 5 Münzgebäude und Münztor / edificio e portone della zecca / mint building and gate 6 Ehemaliges herzogliches Schloss / antico castello ducale / former ducal palace 7 Maxtor / porta di Massimiliano / Maximillian Gate 8 Stadtmuseum in der ehemaligen Spitalkirche / museo della città della ex Spitalkirche / municipal museum in former hospital church 9 Frauentor / porta delle donne / Frauentor Gate 10 Polizeidienerturm / la torre di polizia / Policeman‘s tower 11 Ballenhaus / Ballenhaus (antico magazzino) / Ballenhaus (former warehouse) 12 Pfarrkirche / chiesa parrocchiale / parish church 13 “Plantsch” Badespass u. Saunaland / “Plantsch” piscine e saune / „Plantsch“ swimming and sauna complex 14 „Lido” am Lechsee / Lido al Lechsee / lido on Lechsee 15 Märchenwald / foresta incantata / enchanted forest

h

Haslac

HASL ACH SEE ER

Dessau

uren Bernbeerberg am Au 1

rg

Auerbe

LEC H

2

udia Via Cla g in p m a C

1

EE

aden

HS LEC

1

Steing

g

chwan

Echers

2

uck Lechbr e am Se

Peiting 1 Museum im Klösterle / museo nel conventino / museum in the small cloister 1 Gasthof Zechenschenke, Zechenstraße 2, www. zechenschenke.de, 0049 8861 68164, II 2 Villa Rustica Peiting

er

t Sameis

Prem ERUTT R M H SC EIHE W

osen

Burggen 1 St.-Anna-Straße / via Sant‘Anna / St.-Anna-Strasse 2 Litzauer Lechschleife / ansa del ffiiume Lech presso Litzau / Litzau bend in River Lech

LECH

Egelmo

Bernbeuren am Auerberg 1 Auerberg Museum / museo / museum 2 Auerberg Lechbruck am See 1 Via Claudia Camping, Via Claudia 6, www.via-claudiacamping.de, 0049 8862 8426, ab I 1 Floßanlegestelle / approdo zattere / raft landing stage 2 Flößermuseum / museo degli zatterieri

2

1

aupten

Roßh

Roßhaupten h Halblec1 Via Claudia Infozentrum / 2

centro visitatori Via Claudia Kunstpark / parco artistico / art park

Rieden am Forggensee 1 Römer-Raststätte und Badeplatz / luogo di sosta tematico romano e spiaggia / roman rest area and bathing place

en iertring

D

2

Forggensee-Schifffahrt, Waidachstraße 80, 0049 8362 92 13 63 / navigazione sul lago Forggensee / shipping on Forggensee lake

5

Historische Stadt Füssen 1 Wellness-Hotel Sommer****, Weidachstraße 74, www.hotelsommer.de, 0049 8362 91 470, VI 2 Hotel Luitpoldpark****, Bahnhofstraße 1 - 3, www. luitpoldpark-hotel.de, 0049 8362 904 0, V 3 Hotel Hirsch, Kaiser-MaximilianPlatz 7, www.hotelfuessen.de, 0049 8362 93 980, V 1 chiesa “Spitalkirche“ church 2 monastero „Kloster St. Mang“ monastery 3 “Quaglioblick“ am Franziskanerkloster / vista panoramica dal monastero dei Francescani / view from Franciscan monastery 4 Museum der Stadt Füssen, Lechhalde 3, 0049 8362 90 31 46 / museo della città di Füssen / Museum of the City of Füssen 5 parrocchiale „Pfarrkirche St. Mang“ parish church 6 castello “Hohes Schloss“ castle 7 Fußgängerzone „Reichenstraße“ / zona pedonale / pedestrian zone 4 Hotel Ruchti***, Alatseestr. 38, www.hotel-ruchti.de, 0049 8362 91 0 10, V

6

7 8

Lechaschau 1 Brücke, wo einst die Salzstraße über den Lech führte/ ponte sul luogo dove la strada del sale attraversava il fiume Lech / bridge where the salt road once crossed the Lech river 1 Hotel Romantik Krone, Wängler Str. 6, www.romantik-krone. at, 0043 5672 62 354, IV-V 2 lago „Frauensee“ lake Ehenbichl am Fuße Ehrenbergs 1 Wander-Hotel Maximilian, Reuttenerstr. 1, www.hotelmaximilian.at, 0043 5672 62 585, V Ehrenberg 1 Besucherzentrum der „Burgenwelt Ehrenberg“ Klause 1, www.ehrenberg. at, 0043 5672 62007 / centro visitatori del mondo dei castelli di “Ehrenberg“ / world of castles “Ehrenberg“ visitors‘ centre 2 „Ehrenberger Klause“ mit Erlebnis-Museum „Dem Ritter auf der Spur” / chiusa di “Ehrenberg“ con museo esperienziale “sulle tracce dei cavalieri“ / “Ehrenberg“ customs station with “On the Knight‘s Trail“ adventure museum 3 Naturausstellung „Der letzte Wilde” des Naturparks Tiroler Lech / mostra naturale “l‘ultimo ffiiume selvaggio“ del parco naturale sul Lech / “The Last Wild River“ nature exhibition of Tiroler Lech Nature Park 4 „Burgruine Ehrenberg“ / rovina del castello / castle ruins 5 Barocke Schaufestung „Schlosskopf“ mit Ausblick auf das Lechtal / fortezza esperienziale barocca con vista panoramica sulla valle del Lech / baroque adventure fortress with panoramic view over Lech Valley 6 „highline179“ eine der läng­sten FußgängerHängebrücken der Welt / uno dei più lunghi ponti pedonali sospesi del mondo / one of the world‘s longest suspension bridges for pedestrians 7 fortezza „Fort Claudia“ fortress 8 mittelalterlicher Festsaal „Ehrenberg Arena“ / salone delle feste medievali / medieval banqueting hall 1 Hotel-Gasthof Klause der Burgenwelt Ehrenberg, Klause 2-5, www.ehrenberg. at, 0043 5672 62213, II-V 9 Restaurant im verlagerten „Salzstadel“ von Lermoos / ristorante nell‘ex-magazzino della strada del sale di Lermoos / restaurant in the translocated Lermoos salt barn 10 Alte Kaserne / caserma storica / historic barracks

Schwangau, Königsschlösser 1 bagno termale “Kristalltherme“ thermal baths, Am Ehberg 16, www.kristallthermeschwangau.de, 0049 8362 81 96 30 1 Feriengasthof Helmer***+, Mitteldorf 10, www.hotel-helmer. de, 0049 8362 9800, V 2 Römisches Badehaus / bagno termale romano / Roman bathhouse 3 Ticket-Center NeuschwansteinHohenschwangau, Alpseestraße 12, www.ticket-centerhohenschwangau.de, 0049 8362 930 83 0 4 Schloss castello „Neuschwanstein“ castle 5 Schloss castello „Hohenschwangau“ castle 6 Museum der Bayerischen Könige, Alpseestraße 27, 0049 8262 926 46 40 / museo dei Re di Baviera / Museum of the Bavarian Kings 7 lago “Alpsee“ lake 8 lago “Schwansee“ lake Zw. Füssen und Pinswang 1 cascata “Lechfall“ waterfall 2 Walderlebniszentrum mit Baumkronenpfad; Tiroler Straße 10, www.walderlebniszentrum.eu, 0049 8362 938 75 51 / centro didattico forestale con percorso tra le chiome degli alberi / Forest adventure centre with canopy walkway Pinswang 1 historischer Steinbruch / cava di pietra storica / historic quarry 2 Trasse der Römerstraße über den Bergrücken / tracciato della strada romana attraverso il crinale del monte / marked route of Roman road across mountain ridge 3 Gedenktafel / tabella commemorativa / commemorative plaque 4 ponte „Ulrichsbrücke“ bridge 5 parrocchiale „Pfarrkirche St. Ulrich“ parish church Pflffllach 1 passo “Kniepass“ pass 2 Denkmalgeschützte Bahnbrücke / ponte ferroviario sotto tutela / listed railway bridge 3 Vogelbeobachtungsturm / torre per osservare gli uccelli / birdwatching tower

Heiterwang am See 1 Beginn neue Ortsumfahrung Heiterwang / inizio della nuova circonvallazione di Heiterwang / start of the new Heiterwang bypass 2 Alte Bundesstraße auf den Spuren der Römer / vecchia strada statale sulle tracce dei Romani / old main road in the footsteps of the Romans 3 Spätmittelalterliche Ortsdurchfahrt / strada di transito del tardo medioevo / late medieval main throughroad 4 „Heiterwanger See“ mit Ausflffllugsschifffahrt / lago con nave turistica / lake with excursion boat 1 Hotel Fischer am See, Fischer am See 1, www.fiffiischeramsee. at, 0043 5672 5674 51 16, V

Reutte, Breitenwang 1 Dekanatspfarrkirche / parrocchiale decanale / deanery parish church 2 Salzstadl / magazzino della strada del sale / salt barn 3 “Zeilerhaus“ mit regionstypischer Fassadenmalerei / casa con pitture murali tipiche della zona / house with typical façade paintings 4 albergo storico / historischer Gasthof „Zum Mohren” / historic inn 1

Heimatmuseum „Grünes Haus”, Untermarkt 25, www. museum-reutte.at, 0043 5672 72 304 / museo di storia e cultura locale / Museum of Local History Bezirkshauptmannschaft im ehemaligen Kornhaus und Gemeindeamt im historischen Gasthof / sede dell‘ammini­ stra­zione distrettuale nell‘antico magazzino dei cereali e municipio in un albergo storico / district commission in former granary and local authority in historic inn fontana “Via-Claudia-AugustaBrunnen“ fountain Alte Gasthöfe / alberghi storici / historic inns

Gasthof Hotel Zum Mohren****, Untermarkt 26, www.hotelmohren.at, 0043 5672 62 345, V

2

NSEE

1

am Hopfen

NW ALD

Ferienregion DONAU-Ries

BAN

am Rieden nsee e Forgg

SEE

FORGGE

Osterreinen

Donau

Donauwörth

Donau

See

Ferienregion WITTELSBACHER LAND

Ehrwang

Augsburg

HOP F

ENS

EE

Ferienregion AUGSBURGER LAND

Landsberg am Lech Ferienregion AMMERSEE-LECH

hle

Achmü

ngau

Schwa

1 1

Ferienregion SÜDLICHES ALLGÄU Füssen

1

Schongau Ferienregion PFAFFENWINKEL Via Claudia Augusta Doku-Zentrum Bayern (Rosshaupten)

2 Lorem ipsum

Reutte

LECH

Füssen

Naturparkregion REUTTE

hrofen Altersc

3

2 7

5 2 6 3 4

Hohenngau w h c s a

1

4

4 5

7 8

1

2

Imst Ferienregion IMST Ferienregion TIROL WEST Landeck Via Claudia Augusta Doku-Zentrum Tirol Ferienregion (Fließ) NAUDERS TIROLER OBERLAND KAUNERTAL

3 4

3 5 6

Via Claudia Augusta regione di vacanza Doku-Zentrum (Algund) „Ferienregion Meraner Land“ regione di vacanza holiday region „Ferienregion VINSCHGAU“ Centro documentazione (Lagundo) Meran holiday region Merano Schlanders Silandro regione di vacanza Bozen „Ferienregion SÜDTIROLS SÜDEN“ Bolzano holiday region Neumarkt Egna Centro Documentazione regione turistica Via Claudia Augusta regione turistica PIANA ROTALIANA (Feltre) VALSUGANA regione turistica Borgo Valsugana DOLOMITI PREALPI

6 7

ies Ziegelw

SSEEEE AALLPP aus Weissh

VIL

S

1 2 5

ng Pinswa

4

Trento

regione turistica TRENTO MONTE BONDONE VALLE DEI LAGHI

LECH Musau

Pergine Valsugana Rovereto regione turistica ROVERETO VALLAGARINA

Feltre

regione turistica ALTAMARCA

1

regione turistica LAGO DI GARDA

Treviso regione turistica VALPOLICELLA

2

area UNESCO regione UNECO LAGUNA DI VENEZIA Altino

Venezia

Verona

Pflach 3

LECH

3

Ferienregion TIROLER ZUGSPITZ ARENA

Horn

2

regione turistica PIANURA PADANA FIUME PO

Po

URISEE

Mare Adriatico

Ostiglia

Po

14

3

1

E

5

1

SE

ng

wa Breiten

2

Markttte Reu

PL

1

6 7

8

aschau

Lech

1

hl

Ehenbic

LEC H

StSatdatdst VilVsil

bsoien

Schwa

E

6 5

2 4 1 3 8

1 9 10

R SE

GE WAN

ER HEIT

6

Klause

1

7

H BAC

3

NDL

2

GRU

1

ang Heiterwe am Se

4

AN


BB BB

Mezzocorona M ezzocorona Deutschland Deutschland Neumarkt Neumarkt EgnaEgna BorgoBValsugana orgo Valsugana Trento TrentoDonauDonau FeltreFeltre Österreich Österreich PerginePergine Valsugana Valsugana Conegliano Conegliano Rovereto Rovereto

leichtester Alpenübergang leichtester Alpenübergang Sollten Sollten Sie Feedback Sie Feedback oderoder Vorschläge Vorschläge zur Weiterentwicklung zur Weiterentwicklung des des VV Reiseführers Reiseführers haben, haben, lassen lassen Sie es Sieuns es uns wissen! wissen! Touren-Radfahrer fürfürTouren-Radfahrer

Po Po

Treviso Treviso MareMare

ItaliaItalia Adriatico Mar Ligure Mar Ligure Adriatico AltinoAltino erona erona

1/2 ViaViaClaudia ClaudiaAugusta Augusta 1/2 Venezia Venezia (Donau- Alpen - Alpen- Trento - Trento- Altino - AltinobeibeiVenedig) Venedig)O O PoPo (Donau

Altinate Altinate

stigliastiglia

MM are are Adriatico Adriatico

Karten im Format 1:50.000, einen guten Eindruck großen Karten im Format 1:50.000, die die einen guten Eindruck vonvon derder großen Vielfalt an Landschaften geben; Geschichte; bunte Auswahl Vielfalt an Landschaften geben; Geschichte; eineeine bunte Auswahl an an Sehenswürdigkeiten; radfreundliche Gastgeber. Sehenswürdigkeiten; überüber 200200 radfreundliche Gastgeber.

Deutschland Deutschland DonauDonau

Via ViaClaudia Claudia Augusta Augusta

Österreich Österreich

Po Po Mare Mare Mar Ligure Mar LigureItaly Italy Adriatico Adriatico

mitmitAuto, Auto,Camper, Camper,Bus Bus... ...aufauf malerischen malerischenLandLand-und undBergstraßen Bergstraßen

Mare Mare Adriatico Mare Adriatico Mare Adriatico Mare Adriatico Adriatico Italy Italy Italy Italy Italy

Österreich Österreich Österreich Österreich Österreich

für für eineeine spannende spannende Erlebnisreise Erlebnisreise

Geschichte; eine bunte Auswahl an Sehenswürdigkeiten; übergroßen 200 Gastgeber, sich auf Siegeben; freuen. Karten im Format 1:35.000, die einen guten Eindruck von der Vielfalt andie Landschaften Geschichte; eine bunte Auswahl an Sehenswürdigkeiten; übergroßen 200 Gastgeber, sich auf Siegeben; freuen. Karten im Format 1:35.000, die einen guten Eindruck von der Vielfalt andie Landschaften Geschichte; eine bunte Auswahl an Sehenswürdigkeiten; übergroßen 200 Gastgeber, sich auf Siegeben; freuen. Karten im Format 1:35.000, die einen guten Eindruck von der Vielfalt andie Landschaften Geschichte; eine bunte Auswahl an Sehenswürdigkeiten; über 200 Gastgeber, die sich auf Sie freuen. Geschichte; eine bunte Auswahl an Sehenswürdigkeiten; über 200 Gastgeber, die sich auf Sie freuen.

Nullam Nullam quisquis ante.ante. Etiam Etiam sit amet sit amet orci orci egeteget eroseros faucibus faucibus tincidunt. tincidunt. DuisDuis leo. Sed leo. Sed fringilla fringilla mauris mauris sit amet sit amet nibh.nibh. Donec Donec sodales sodales sagittis sagittis magna. magna. Sed Sed consequat, consequat, leo eget leo eget bibendum bibendum sodales, sodales, augue augue velitvelit cursus cursus nunc,nunc,

Nordsee Nordsee

für eine gelungene Fernwanderung für eine gelungene Fernwanderung für eine gelungene Fernwanderung für eine gelungene Fernwanderung für eine gelungene Fernwanderung

Reise-Leitfaden Via Claudia Augusta per Rad Reise-Leitfaden Via Claudia Augusta per Rad

ViaClaudia Claudia Via Augusta Augusta

Ostsee Ostsee

Leitfaden Leitfaden Leitfaden Leitfaden Leitfaden

FF RR PP

Leitfaden Leitfaden

Reise-Leitfaden Via Claudia Augusta per Auto, Camper, Bus, ... Reise-Leitfaden Via Claudia Augusta per Auto, Camper, Bus, ...

Lorem Lorem ipsum ipsum dolordolor sit amet, sit amet, consectetuer consectetuer adipiscing adipiscing elit. elit. Aenean Aenean commodo commodo ligulaligula egeteget dolor.dolor. Aenean Aenean massa. massa. CumCum sociis sociis natoque natoque Landsberg Landsberg am Lech am Lech penatibus penatibus et magnis et magnis dis parturient dis parturient montes, montes, nascetur nascetur ridiculus ridiculus mus.mus. Donec Donec quamquam felis,felis, ultricies ultricies nec,nec, pellentesque pellentesque eu, pretium eu, pretium quis,quis, sem.sem. NullaNulla consequat consequat massa massa quisquis enim.enim. Donec Donec pedepede justo, justo, Schongau Schongau fringilla fringilla vel, aliquet vel, aliquet nec,nec, vulputate vulputate eget,eget, arcu.arcu. In enim In enim justo, justo, FüssenFüssen rhoncus rhoncus ut, imperdiet ut, imperdiet a, venenatis a, venenatis vitae,vitae, justo. justo. Nullam Nullam dictum dictum felisfelis ReutteReutte eu pede eu pede mollis mollis pretium. pretium. Integer Integer tincidunt. tincidunt. CrasCras dapibus. dapibus. Vivamus Vivamus elementum elementum semper semper nisi.nisi. Aenean Aenean vulputate vulputate eleifend eleifend tellus. tellus. Aenean Aenean ernpass ernpass leo ligula, leo ligula, porttitor porttitor eu, consequat eu, consequat vitae,vitae, eleifend eleifend ac, enim. ac, enim. Aliquam Aliquam Landeck Landeck Imst Imst loremlorem ante,ante, dapibus dapibus in, viverra in, viverra quis,quis, feugiat feugiat a, tellus. a, tellus. Phasellus Phasellus eschenpass eschenpass viverra viverra nulla nulla ut metus ut metus varius varius laoreet. laoreet. Quisque Quisque rutrum. rutrum. Aenean Aenean gelungene Radreise für für eineeine gelungene Radreise assoasso ResiaResia imperdiet. imperdiet. Etiam Etiam ultricies ultricies nisi vel nisiaugue. vel augue. Curabitur Curabitur ullamcorper ullamcorper Ostsee Ostsee 2014 Algund LCaput agundo L2014Caput agundo ultricies ultricies nisi.nisi. NamNam egeteget dui. Etiam dui. Etiam rhoncus. rhoncus. Maecenas Maecenas tempus, tempus, Nordsee Nordsee Algund Meran MM eranerano Merano tellustellus egeteget condimentum condimentum rhoncus, rhoncus, semsem quamquam semper semper libero, libero, sit sit Schlanders Schlanders ametamet adipiscing adipiscing semsem neque neque sed sed ipsum. ipsum. NamNam quamquam nunc,nunc, blandit blandit Silandro Silandro ozenozen vel, luctus vel, luctus pulvinar, pulvinar, hendrerit hendrerit id, lorem. id, lorem. Maecenas Maecenas nec nec odioodio et ante et ante olzano olzano tincidunt tincidunt tempus. tempus. Donec Donec vitaevitae sapien sapien ut libero ut libero venenatis venenatis faucibus. faucibus.

Wie die meisten Römer zu Fuß durch Europa Wie die Römer Fuß Wie die meisten meisten Römer zu zu Fuß durch durch Europa Europa Wie meisten zu Europa Wie dieReschenpass meisten Römer Römer zu Fuß Fuß durch durch Europa 3/4die Reschenpass Vinschgau - Meran Bozen -- Trento 3/4 --- Vinschgau --- Bozen 3/4 Reschenpass Vinschgau --- Meran Meran -- Trento Trento 3/4 Reschenpass Meran -- Bozen Bozen Karten im Format 1:35.000, die einen-- Vinschgau guten Eindruck von- der großen Vielfalt an Landschaften 3/4 Reschenpass Vinschgau Meran Bozen - Trento Trentogeben; Karten im Format 1:35.000, die einen guten Eindruck von der großen Vielfalt an Landschaften geben;

Augsburg Augsburg

Auto, Auto, Camper, Camper, Bus,Bus, ... ...

Deutschland Deutschland Donau Deutschland Donau Deutschland Donau Deutschland Donau Donau

Donauwörth Donauwörth

DD onauonau

Nordsee Nordsee Nordsee Nordsee Nordsee

ViaViaClaudia ClaudiaAugusta Augusta

Po Po Po Mar Ligure Po Mar Ligure Po Mar Ligure Mar Ligure Mar Ligure

LimesLimes

Reiseführer Reiseführer

Via Via Claudia Claudia Augustaa Augustaa

Ostsee Ostsee Ostsee Ostsee Ostsee

Sie sind der Meinung, dass etwas anders war, als es hier dargestellt ist? Sie glauben, dass etwas fehlt? Schreiben Sie an history@viaclaudia.org und helfen Sie mit, dass die Geschichte der Via Claudia Augusta niemals zu wachsen aufhört. Ritenete che la situazione fosse diversa rispetto a quanto viene qui rappresentato? Pensate che manchi qualcosa? Scrivete a history@viaclaudia.org ed aiutateci a fare in modo che la storia della Via Claudia Augusta non cessi mai di crescere. Do you believe something to have been different from how it is described here? Do you think something is missing? Write to history@viaclaudia.org and help to ensure the history of the Via Claudia Augusta never stops growing.

Je verkauft Je verkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft Je everkauft e€Karte e€Karte Karte Karte 1 €Karte 1für€Karte 1für€Karte 1für€Karte 1für€Karte 1für€Karte 1für€Karte 1für€Karte 1für€Karte 1für€Karte 1für€Karte 1für€Karte 1für€Karte 1für€Karte 1für€Karte 1für€Karte 1für€Karte 1für€Karte 1für€Karte 1für€Karte 1für€Karte 1für€Karte 1für€Karte 1für€Karte 1für€Karte 1für€Karte 1für€Karte 1für€Karte 1für€Karte 1für€Karte 1für€Karte 1für€Karte 1für€Karte 1für€Karte 1für€Karte 1für€Karte 1für€Karte 1für€Karte 1für€Karte 1für€Karte 1für€Karte 1für€Karte 1für€Karte 1für€Karte 1für€Karte 1für€Karte 1für€Karte 1für 1für 1für€die 1für€die für die Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch Erforsch die die die die die die die die die die die die die die die die die die die die die die die die die die die die die die die die die die die die die die die die die die die die die die die die ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung ung der der der der der der der der der der der der der der der der der der der der der der der der der der der der der der der der der der der der der der der der der der der der der der der der der der der Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Per ogni Per ogni Per ogni Per ogni Per ogni Per ogni Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per ogni ogni ogni ogni ogni ogni ogni ogni ogni ogni ogni ogni ogni ogni ogni ogni ogni ogni ogni ogni ogni ogni ogni ogni ogni ogni ogni ogni ogni ogni ogni ogni ogni ogni ogni ogni ogni ogni ogni ogni ogni ogni ogni ogni ogni cartina cartina cartina cartina cartina cartina cartina cartina cartina cartina cartina cartina cartina cartina cartina cartina cartina cartina cartina cartina cartina cartina cartina cartina cartina cartina cartina cartina cartina cartina cartina cartina cartina cartina cartina cartina cartina cartina cartina cartina cartina cartina cartina cartina cartina cartina cartina cartina cartina cartina cartina 1venduta la ricerca la ricerca ladella ladella lavenduta lavenduta la1venduta la1venduta la1venduta la1venduta la1venduta la1venduta la1venduta la1venduta la1venduta la1venduta la1venduta la1venduta la1venduta la1venduta la1venduta la1venduta la1venduta la1venduta la1venduta la1venduta la1venduta la1venduta la1venduta la1venduta la1venduta la1venduta la1venduta la1venduta la1venduta la1venduta la1venduta la1venduta la1venduta la1venduta la1venduta la1venduta la1venduta la1venduta la1venduta la1venduta la1venduta la1venduta la1venduta la1venduta la1venduta €ricerca €ricerca €ricerca €ricerca €ricerca €ricerca €ricerca €ricerca €ricerca €ricerca €ricerca €ricerca €ricerca €ricerca €ricerca €ricerca €ricerca €ricerca €ricerca €ricerca €ricerca €ricerca €ricerca €ricerca €ricerca €ricerca €ricerca €ricerca €ricerca €ricerca €ricerca €ricerca €ricerca €ricerca €ricerca €ricerca €ricerca €ricerca €ricerca €ricerca €ricerca €ricerca €ricerca €ricerca €ricerca € 1venduta € 1venduta € 1venduta ricerca ricerca ricerca ricerca per per per per per per per per per per per per per per per per per per per per per per per per per per per per per per per per per per per per per per per per per per per per per per per per€ 1per€ 1per€ per della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via ViaAugusta ViaAugusta ViaAugusta Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Claudia Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta 1 € 1for€research 1for€research 1for€research 1for€research 1for€research 1for 1for 1for 1for 1for 1for 1for 1for 1for 1for 1for 1for 1for 1for 1for 1for 1for 1for 1for 1for 1for 1for 1for 1for 1for 1for 1for 1for 1for 1for 1for 1for 1for 1for 1for 1for 1for 1for 1for 1for 1for 1for 1for 1for 1for €research €research €research €research €research €research €research €research €research €research €research €research €research €research €research €research €research €research €research €research €research €research €research €research €research €research €research €research €research €research €research €research €research €research €research €research €research €research €research €research €research €research €research €research €research for research of theofVia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theofClaudia theClaudia Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Via Claudia Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta for each for each for for for for for for for for for for for for for for for for for for for for for for for for for for for for for for for for for for for for for for for for for for for for for for for for for mapeach map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map map soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldeach soldmap sold sold

0000000500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 01000 500 01000 500 01000 500 01000 500 01000 500 01000 500 01000 500 01000 500 1500 01000 500 1500 01000 500 1500 01000 500 1500 01000 500 1500 01000 500 1500 01000 500 1500 01000 500 1500 01000 2000 500 1500 01000 2000 500 1500 01000 2000 500 1500 01000 2000 500 1500 01000 2000 500 1500 01000 2000 500 1500 01000 2000 500 1500 01000 2000 500 1500 01000 2000 500 1500 01000 2000 500 1500 01000 2000 500 1500 01000 2000 500 1500 01000 2000 500 1500 01000 2000 500 1500 01000 2000 500 1500 01000 2000 500 1500 01000 2000 500 1500 01000 2000 500 1500 01000 2000 500 1500 01000 2000 500 1500 01000 2000 500 1500 01000 2000 500 1500 1000 2000 500 1500 1000 2000 500 1500 1000 2000 500 1500 1000 2000 500 1500 1000 2000 500 1500 1000 2000 500 1500 1000 2000 1500 1000 2000 1500 1000 2000 1500 1000 2000 1500 1000 2000 1500 1000 2000 1500 1000 2000 1500 1000 2000 1500 2000 1500 2000 1500 2000 1500 2000 1500 2000 1500 2000 1500 2000 1500 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 1504 270 1504 270 1504 270 1504 270 1504 270 1504 270 1890 1504 270 1890 1504 270 1890 1504 270 1890 1504 270 1890 2018 1504 270 1890 2018 1504 270 1890 2018 1504 270 1890 2018 1504 270 1890 2018 1504 270 1890 2018 1504 270 1890 2018 1504 270 1890 2018 1504 270 1890 2018 1504 270 1890 2018 1504 270 1890 2018 1504 270 1890 2018 1504 270 1890 2018 1504 270 1890 2018 1504 270 1890 2018 1504 270 1890 2018 1504 270 1890 2018 1504 270 1890 2018 1504 270 1890 2018 1504 270 1890 2018 1504 270 1890 2018 1504 270 1890 2018 1504 270 1890 2018 1504 1890 2018 1504 1890 2018 1504 1890 2018 1504 1890 2018 1504 1890 2018 1504 1890 2018 1504 1890 2018 1504 1890 2018 1504 1890 2018 1504 1890 2018 1504 1890 2018 1504 1890 2018 1504 1890 2018 1504 1890 2018 1504 1890 2018 1504 1890 2018 1504 1890 2018 1504 1890 2018 1504 1890 2018 1890 2018 1890 2018 1890 2018 1890 2018 1890 2018 2018 2018 2018 2018

444Karten 4Karten 4Karten 4Karten 4Karten 4Karten 4Karten 4Karten 4Karten über 4Karten über 4Karten über 4Karten über 4Karten über 4Karten über 4Karten die über 4Karten die über 4Karten die über 4Karten die über 4Karten Jahrtausende die über 4Karten Jahrtausende die über 4Karten Jahrtausende die über 4Karten Jahrtausende die über 4Karten Jahrtausende die über 4Karten Jahrtausende die über 4Karten Jahrtausende die über 4Karten Jahrtausende die über 4Karten Jahrtausende die über 4Karten Jahrtausende die über 4Karten Jahrtausende die über 4Karten Jahrtausende die über 4Karten Jahrtausende die über 4Karten Jahrtausende die über 4Karten Jahrtausende die über 4Karten Jahrtausende die über 4Karten Jahrtausende die über 4Karten Jahrtausende die über 4Karten Jahrtausende die über 4Karten Jahrtausende die über 4Karten Jahrtausende die über 4Karten Jahrtausende die über 4Karten Jahrtausende die über 4Karten Jahrtausende die über 4Karten Jahrtausende die über 4Karten Jahrtausende die über 4Karten Jahrtausende die über 4Karten Jahrtausende die über 4Karten Jahrtausende die über 4Karten Jahrtausende die über 4Karten Jahrtausende die über Karten Jahrtausende die über Karten Jahrtausende die über Jahrtausende die über Jahrtausende die über Jahrtausende die über Jahrtausende die über Jahrtausende die über Jahrtausende die über Jahrtausende die über Jahrtausende die über Jahrtausende die Jahrtausende die Jahrtausende die Jahrtausende die Jahrtausende die Jahrtausende die Jahrtausende Jahrtausende Jahrtausende Jahrtausende 444mappe 4mappe 4mappe 4mappe 4mappe 4mappe 4mappe 4mappe 4mappe attraverso 4mappe attraverso 4mappe attraverso 4mappe attraverso 4mappe attraverso 4mappe attraverso 4mappe attraverso 4mappe attraverso 4mappe attraverso 4mappe attraverso 4mappe attraverso 4mappe attraverso 4mappe attraverso 4mappe attraverso i4mappe attraverso imillenni 4mappe attraverso imillenni 4mappe attraverso imillenni 4mappe attraverso imillenni 4mappe attraverso imillenni 4mappe attraverso imillenni 4mappe attraverso imillenni 4mappe attraverso imillenni 4mappe attraverso imillenni 4mappe attraverso imillenni 4mappe attraverso imillenni 4mappe attraverso imillenni 4mappe attraverso imillenni 4mappe attraverso imillenni 4mappe attraverso imillenni 4mappe attraverso imillenni 4mappe attraverso imillenni 4mappe attraverso imillenni 4mappe attraverso imillenni 4mappe attraverso imillenni 4mappe attraverso imillenni 4mappe attraverso imillenni 4mappe attraverso imillenni 4mappe attraverso imillenni 4mappe attraverso imillenni 4mappe attraverso imillenni 4mappe attraverso imillenni mappe attraverso imillenni mappe attraverso imillenni attraverso imillenni attraverso imillenni attraverso imillenni attraverso imillenni attraverso imillenni attraverso imillenni attraverso imillenni attraverso imillenni imillenni imillenni imillenni imillenni imillenni imillenni imillenni imillenni imillenni imillenni imillenni imillenni imillenni millenni 1millennia Karte zu jeder der 30 Regionen 444Maps 4Maps 4Maps 4Maps 4Maps 4Maps 4Maps across 4Maps across 4Maps across 4Maps across 4Maps across 4Maps across 4Maps across 4Maps across 4Maps across 4Maps the across 4Maps the across 4Maps the across 4Maps the across 4Maps the millennia across 4Maps the millennia across 4Maps the millennia across 4Maps the millennia across 4Maps the millennia across 4Maps the millennia across 4Maps the millennia across 4Maps the millennia across 4Maps the millennia across 4Maps the millennia across 4Maps the millennia across 4Maps the millennia across 4Maps the millennia across 4Maps the millennia across 4Maps the millennia across 4Maps the millennia across 4Maps the millennia across 4Maps the millennia across 4Maps the millennia across 4Maps the millennia across 4Maps the millennia across 4Maps the millennia across 4Maps the millennia across 4Maps the millennia across 4Maps the millennia across 4Maps the across 4Maps the millennia across 4Maps the millennia across 4Maps the millennia across 4Maps the millennia across Maps the millennia across Maps the millennia across the millennia across the millennia across the millennia across the millennia across the millennia across the millennia across the millennia the millennia the millennia the millennia the millennia the millennia the millennia the millennia the millennia millennia millennia millennia millennia Altenstadt Altenstadt Altenstadt Altenstadt Altenstadt Altenstadt Altenstadt Altenstadt Altenstadt —Altenstadt —Schongau Altenstadt —Schongau Altenstadt —Schongau Altenstadt —Schongau Altenstadt —Schongau Altenstadt —Schongau Altenstadt —Schongau Altenstadt —Schongau Altenstadt ——Schongau Altenstadt ——Schongau Altenstadt —Peiting —Schongau Altenstadt —Peiting —Schongau Altenstadt —Peiting —Schongau Altenstadt —Peiting —Schongau Altenstadt —Peiting —Schongau Altenstadt —Peiting —Schongau Altenstadt —Peiting —Schongau Altenstadt —Peiting Auerberg —Schongau Altenstadt —Peiting Auerberg —Schongau Altenstadt —Peiting Auerberg —Schongau Altenstadt —Peiting Auerberg —Schongau Altenstadt —Peiting Auerberg —Schongau Altenstadt —Peiting Auerberg —Schongau Altenstadt —Peiting Auerberg —Schongau Altenstadt —Peiting Auerberg —Schongau Altenstadt —Peiting Auerberg —Schongau Altenstadt —Peiting Auerberg —Schongau Altenstadt —Peiting Auerberg —Schongau Altenstadt —Peiting Auerberg —Schongau Altenstadt —Peiting Auerberg —Schongau Altenstadt —Peiting Auerberg —Schongau Altenstadt —Peiting Auerberg —Schongau Altenstadt —Peiting Auerberg —Schongau Altenstadt —Peiting Auerberg —Schongau Altenstadt —Peiting Auerberg —Schongau Altenstadt —Peiting Auerberg —Schongau Altenstadt —Peiting Auerberg —Schongau Altenstadt —Peiting Auerberg —1 Schongau Altenstadt —Peiting Auerberg —Schongau Altenstadt —Peiting Auerberg —mappa Schongau Altenstadt —Peiting Auerberg —Schongau Altenstadt —Peiting Auerberg —Schongau —Peiting Auerberg —Schongau —Peiting Auerberg —Schongau —Peiting Auerberg —Schongau —Peiting Auerberg —Schongau —Peiting Auerberg —Schongau —Peiting Auerberg —Schongau — Peiting Auerberg — Schongau — Peiting Auerberg — Schongau Peiting Auerberg — Schongau Peiting Auerberg — Peiting Auerberg — Peiting Auerberg — Peiting Auerberg — Peiting Auerberg — Peiting Auerberg — Peiting Auerberg — Peiting Auerberg — Peiting Auerberg — Peiting Auerberg — Auerberg — Auerberg — Auerberg — Auerberg — Auerberg —Auerberg —Auerberg ———————— su ogni dei 30 territori Forggensee Forggensee Forggensee Forggensee Forggensee Forggensee Forggensee Forggensee Forggensee Forggensee —Forggensee —Füssen Forggensee —Füssen Forggensee —Füssen Forggensee —Füssen Forggensee —Füssen Forggensee —Füssen Forggensee ——Füssen Forggensee ——Füssen Forggensee Neuschwanstein ——Füssen Forggensee Neuschwanstein ——Füssen Forggensee Neuschwanstein ——Füssen Forggensee Neuschwanstein ——Füssen Forggensee Neuschwanstein ——Füssen Forggensee Neuschwanstein ——Füssen Forggensee Neuschwanstein ——Füssen Forggensee Neuschwanstein ——Füssen Forggensee Neuschwanstein ——Füssen Forggensee Neuschwanstein ——Füssen Forggensee Neuschwanstein ——Füssen Forggensee Neuschwanstein ——Füssen Forggensee Neuschwanstein ——Füssen —Forggensee Neuschwanstein ——Füssen —Forggensee Neuschwanstein ——Füssen —Forggensee Neuschwanstein ——Füssen —Forggensee Neuschwanstein ——Füssen —Forggensee Neuschwanstein ——Füssen —Forggensee Neuschwanstein ——Füssen —Forggensee Neuschwanstein ——Füssen —Forggensee Neuschwanstein ——Füssen —Forggensee Neuschwanstein ——Füssen —Forggensee Neuschwanstein ——Füssen —Forggensee Neuschwanstein ——Füssen —Forggensee Neuschwanstein ——Füssen —Forggensee Neuschwanstein ——Füssen —Forggensee Neuschwanstein ——Füssen —Forggensee Neuschwanstein ——Füssen —Forggensee Neuschwanstein ——Füssen —Forggensee Neuschwanstein ——Füssen —Forggensee Neuschwanstein ——Füssen —Forggensee Neuschwanstein ——Füssen —Forggensee Neuschwanstein ——Füssen —Neuschwanstein ——Füssen —Neuschwanstein ——Füssen —Neuschwanstein ——Füssen —Neuschwanstein ——Füssen —Neuschwanstein ——Füssen —Neuschwanstein ——Füssen —Neuschwanstein ——Füssen —Neuschwanstein ——Füssen —Neuschwanstein ——Füssen —Neuschwanstein —Füssen —Neuschwanstein ——Neuschwanstein ——Neuschwanstein ——Neuschwanstein ——Neuschwanstein ——Neuschwanstein ——Neuschwanstein —Neuschwanstein ————————————— Naturffl Naturffl Naturffl Naturffl Naturffl luss Naturffl luss Naturffl luss Naturffl luss Naturffl Lech luss Naturffl Lech luss Naturffl Lech luss Naturffl Lech luss Naturffl —Lech luss Naturffl —Lech Reutte luss Naturffl —Lech Reutte luss Naturffl —Lech Reutte luss Naturffl —Lech Reutte luss Naturffl —Lech Reutte luss Naturffl —Lech Reutte luss Naturffl —Lech Reutte luss Naturffl —Lech Reutte luss Ehrenberg Naturffl —Lech Reutte luss Ehrenberg Naturffl —Lech Reutte luss Ehrenberg Naturffl —Lech Reutte luss Ehrenberg Naturffl —Lech Reutte luss Ehrenberg Naturffl —Lech Reutte luss Ehrenberg Naturffl —Lech Reutte luss Ehrenberg Naturffl —Lech Reutte luss Ehrenberg Naturffl —Lech Reutte luss Ehrenberg Naturffl —Lech Reutte luss Ehrenberg Naturffl —Lech Reutte luss Ehrenberg Naturffl —Lech Reutte luss Ehrenberg Naturffl —Lech Reutte luss Ehrenberg Naturffl —Lech Reutte luss Ehrenberg Naturffl —Lech Reutte luss Ehrenberg Naturffl —Lech Reutte luss Ehrenberg Naturffl —Lech Reutte luss Ehrenberg Naturffl —Lech Reutte luss Ehrenberg Naturffl —Lech Reutte luss Ehrenberg Naturffl —Lech Reutte luss Ehrenberg Naturffl —Lech Reutte luss Ehrenberg Naturffl —Lech Reutte luss Ehrenberg Naturffl —Lech Reutte luss Ehrenberg Naturffl —Lech Reutte luss Ehrenberg Naturffl —Lech Reutte luss Ehrenberg Naturffl —Lech Reutte luss Ehrenberg Naturffl —Lech Reutte Ehrenberg Naturffl —Lech Reutte luss Ehrenberg Naturffl —Lech Reutte luss Ehrenberg Naturffl —Lech Reutte luss Ehrenberg Naturffl —Lech Reutte luss Ehrenberg —Lech Reutte luss Ehrenberg —Lech Reutte luss Ehrenberg —Lech Reutte luss Ehrenberg —Lech Reutte luss Ehrenberg —Lech Reutte Ehrenberg —Lech Reutte Ehrenberg —Lech Reutte Ehrenberg —Lech Reutte Ehrenberg —Reutte Ehrenberg —Reutte Ehrenberg —Reutte Ehrenberg —of Reutte Ehrenberg —Reutte Ehrenberg —Ehrenberg —Ehrenberg —Ehrenberg —Ehrenberg —Ehrenberg —30 Ehrenberg Ehrenberg 1luss map on any the regions 270 270 n. Chr. 270 n. Chr. 270 n. Chr. 270 n. Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. 270 n. 1504 Chr. n. 1504 Chr. 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1504 1890 1504 1890 1504 1890 1504 189018901890189018901890 2018 2018 2018 —2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 2018 —1:50.000 —1:50.000 —1:50.000 1:50.000 270 270 dopo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo 270 dopo Christo dopo Christo Christo 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 270 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD 270 AD AD 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000

Karten Karten im Format im Format 1:50.000, 1:50.000, die die einen einen guten guten Eindruck Eindruck vonvon derder großen großen Vielfalt Vielfalt an Landschaften an Landschaften geben; geben; Geschichte; Geschichte; eineeine bunte bunte Auswahl Auswahl an an Sehenswürdigkeiten; Sehenswürdigkeiten; überüber 200200 Gastgeber, Gastgeber, die die sichsich aufauf Sie Sie freuen. freuen.

Reise-Leitfaden Reise-Leitfaden Reise-Leitfaden Reise-Leitfaden Reise-Leitfaden ViaViaVia Claudia Via Claudia Via Claudia Claudia Claudia Augusta Augusta Augusta Augusta Augusta per per per Rad per Rad per Rad Rad Rad

die Via Claudia Augusta mit Auto, Camper, Bus, ... entdecken — mit dem Reise-Leitfaden auf den schönsten Straßen zu den zahlreichen Sehenswürdigkeiten

zu Fuß reisen, wie der Großteil der Römer — Reise-Leitfäden zur Fern-Wander-Route Via Claudia Augusta von Bayern über die Alpen nach Italien

die bunte Vielfalt an Regionen entlang der Via Claudia Augusta während ein paar Tagen Urlaub oder bei einem Ausffllug entdecken — mit dem Rad, zu Fuß oder mit dem Auto. 4 Karten durch die Jahrtausende erzählen die Geschichte der Regionen, helfen die Routen zu ffiinden, die sie durchqueren und zeigen ihnen die Sehenswürdigkeiten und Besonderheiten

le guide per l‘attraversamento delle Alpi più facile per i cicloturisti, la via ciclabile della Via Claudia Augusta dal Danubio all‘Adriatico o al Po

scoprire la Via Claudia Augusta in auto, camper, bus, ... — con la guida sulle strade più belle verso i tanti luoghi da visitare

viaggiare a piedi, come faceva la maggior parte dei Romani — le guide sul percorso pedonale del­la Via Claudia Augusta dalla Baviera all‘Italia attraverso le Alpi

scoprire la grandissima varietà delle regioni lungo la Via Claudia Augusta in occasione di un paio di giorni di vacanza o di una gita – in bicicletta, a piedi oppure in auto. 4 mappe attraverso i millenn i raccontano la storia della regione ed aiutano a trovare i percorsi che le attraversano, indicandovi i luoghi da vedere e le loro particolarità

Travel guides for the easiest Alpine crossing for cycle tourists, the Via Claudia Augusta cycle route from the Danube to the Adriatic or the Po river

discover the Via Claudia Augusta by car, camper van, bus, ... with the travel guide to the most attractive routes to countless sights

travel on foot as most Romans did — with the travel guides to the Via Claudia Augusta long-distance path from Bavaria across the Alps to Italy

take a couple of days‘ holiday or make an excursion to discover the rich variety of regions along the Via Claudia Augusta — by bike, on foot or by car. 4 maps through the millennia explain the history of the region, help you fiffiind the routes and show you the sights and special features

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum Loremnatoque ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo dolor. Aenean sociis penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculusligula mus.eget Donec quam felis, massa. ultriciesCum nec, Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo dolor. Aenean sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculusligula mus.eget Donec quam felis, massa. ultriciesCum nec, Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus.eget Donec quam felis, ultriciesnec, nec, pellentesque eu,penatibus pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donecligula pede justo, fringilla vel, aliquet sociis natoqueeu, et magnis dis parturient mus.justo, Donecfringilla quam felis, ultriciesnec, nec, pellentesque pretium quis, sem. Nulla consequatmontes, massanascetur quis enim.ridiculus Donec pede vel, aliquet sociis natoque et magnis dis parturient montes, mus.justo, Donecfringilla quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,penatibus pretium quis, sem. rhoncus Nulla consequat massa quis enim.ridiculus Donecjusto. pede vel, nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, ut, imperdiet a,nascetur venenatis vitae, Nullam dictum felisaliquet eu pede mollis pellentesque eu,arcu. pretium quis,justo, sem. rhoncus Nulla consequat massa quis enim. vitae, Donecjusto. pede justo, nec, vulputate eget, In enim ut, imperdiet a, venenatis Nullamfringilla dictumvel, felisaliquet eu pede mollis pellentesque eu,arcu. pretium quis, sem. Nulla Vivamus consequat massa quis enim. nisi. Donecjusto. pede justo, vel, nec, vulputate eget, In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, Nullamfringilla dictum felisaliquet eu pede mollis pretium. tincidunt. Cras dapibus. elementum semper eleifend Aenean vulputateInteger eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae,Aenean justo. vulputate Nullam dictum felistellus. eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus. Vivamus elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. Aenean vulputate eget, arcu. enim justo, rhoncus ut, imperdiet venenatis vitae, justo. Nullam dictum felistellus. eu pede pretium. tincidunt. Cras dapibus. Vivamus semper nisi. Aenean vulputate eleifend Aenean leo ligula,Integer porttitor eu,Inconsequat vitae, eleifend ac,elementum enim. a,Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra quis, feugiat a,mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus. Vivamus elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. Aenean leo ligula,Integer porttitor eu, consequat vitae, eleifend ac, enim. Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra quis, feugiatAenean a, pretium. tincidunt. Cras Vivamus semper nisi.ante, Aenean vulputate eleifend leo ligula, porttitor eu, consequat vitae,varius eleifend ac,elementum enim. Aliquam lorem dapibus in, viverra quis,tellus. feugiat tellus. Phasellus viverra nulla ut dapibus. metus laoreet. Quisque rutrum. imperdiet. Etiam ultricies nisi vela, leo ligula, porttitor eu, consequat vitae,varius eleifend ac, enim. Aliquam loremAenean ante, dapibus in, viverra quis, feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla ut metus laoreet. Quisque rutrum. Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisi vel leo ligula, porttitor eu, consequat vitae,nisi. eleifend ac, enim. Aliquam loremAenean ante, dapibus in, viverra quis, tellus. Phasellus viverra nulla ut metus varius Quisque rutrum. imperdiet. Etiam ultricies nisi vela, augue. Curabitur ullamcorper ultricies Namlaoreet. eget dui. Etiam rhoncus. Maecenas tempus, tellus egetfeugiat condimentellus. Phasellus viverra nulla ut metusnisi. varius laoreet. Quisque rutrum. Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisi vel augue. Curabitur viverra ullamcorper ultricies Namlaoreet. eget dui. Etiamrutrum. rhoncus.Aenean Maecenas tempus, tellus eget condimentellus. Phasellus nulla ut metus varius Quisque imperdiet. Etiam ultricies nisi vel augue. Curabitur ultricies Nam eget dui. Etiam tempus, condimentum rhoncus, semullamcorper quam semper libero,nisi. sit amet adipiscing sem rhoncus. neque sedMaecenas ipsum. Nam quamtellus nunc, eget blandit vel, luctus augue. Curabitur ultricies Nam eget dui. Etiam tempus, condimentum rhoncus, semullamcorper quam semper libero,nisi. sit amet adipiscing sem rhoncus. neque sedMaecenas ipsum. Nam quamtellus nunc, eget blandit vel, luctus augue. Curabitur ultricies Nam eget dui.tincidunt Etiam tempus, eget condimentum rhoncus, semullamcorper quam semper libero,nisi. sit amet adipiscing sem rhoncus. neque sedMaecenas ipsum.vitae Nam quamtellus nunc, blandit vel, luctus pulvinar, hendrerit id, lorem. Maecenas nec odio et ante tempus. Donec sapien ut libero venenatis tum rhoncus, sem quam semper libero, nec sit amet adipiscing sem neque sedDonec ipsum.vitae Namsapien quam nunc, blandit vel, luctus pulvinar, hendrerit id, lorem. Maecenas odio etadipiscing ante tincidunt tempus. ut libero venenatis tum rhoncus, semquis quam semper libero, sit amet sem neque sedDonec ipsum. NamSed quam nunc, blandit vel,amet luctus pulvinar, hendrerit id, lorem. Maecenas nec odioeget et ante tempus. sapien ut libero venenatis faucibus. Nullam ante. Etiam sit amet erostincidunt faucibus tincidunt. Duisvitae leo. fringilla mauris sit pulvinar, hendrerit id, lorem. Maecenas nec orci odioeget et ante tincidunt tempus. Donec sapien ut libero venenatis faucibus. Nullam quis ante. Etiam sit amet orci erostincidunt faucibustempus. tincidunt. Duisvitae leo. Sed fringilla mauris sit amet pulvinar, hendrerit id,sagittis lorem. Maecenas necconsequat, odioeget et ante Donec sapien ut libero venenatis faucibus. Nullam quis ante. Etiam sit Sed amet orci eros faucibus tincidunt. Duisvitae leo. Sed fringilla mauris sit amet nibh. Donec sodales magna. leo eget bibendum sodales, augue velit cursus nunc, faucibus. quissagittis ante. Etiam sit Sed ametconsequat, orci eget eros faucibus tincidunt. Duisaugue leo. Sed fringilla amet nibh. DonecNullam sodales magna. leo eget bibendum sodales, velit cursusmauris nunc, sit faucibus. quissagittis ante. Etiam sit Sed ametconsequat, orci eget eros faucibus tincidunt. Duisaugue leo. Sed fringilla nibh. DonecNullam sodales magna. leo eget bibendum sodales, velit cursusmauris nunc, sit amet nibh. Donec sodales sagittis magna. Sed consequat, leo eget bibendum sodales, augue velit cursus nunc, nibh. Donec sodales sagittis magna. Sed leo eget des bibendum sodales, augue velitSie cursus nunc, Sollten Sie Feedback oder Vorschläge zurconsequat, Weiterentwicklung Leitfadens haben, lassen es uns wissen! Sollten Sie Feedback oder Vorschläge zur Weiterentwicklung des Leitfadens haben, lassen Sie es uns wissen! Sollten Sie Feedback oder Vorschläge zur Weiterentwicklung des Leitfadens haben, lassen Sie es uns wissen! Sollten Sie Feedback oder Vorschläge zur Weiterentwicklung des Leitfadens haben, lassen Sie es uns wissen! Sollten Sie Feedback oder Vorschläge zur Weiterentwicklung des Leitfadens haben, lassen Sie es uns wissen!

V enezia V enezia o VP enezia P Pooo P Po Ostiglia Ostiglia Ostiglia Ostiglia Ostiglia

Caput 2014

Caput 2014

Caput 2014

Caput 2014

Caput 2014

Füssen Füssen Füssen R eutte FRüssen eutte Füssen R eutte Reutte Reutte Fernpass FFernpass Landeck IImst ernpass Landeck Imst mstFernpass Landeck RIeschenpass mstFernpass LandeckPR mst assoIeschenpass Resia eschenpass LandeckPR Resia Rassoeschenpass P lgundeschenpass LResia agundo PAARasso asso Resia lgund L agundo P Resia Meran Merano Aasso lgund Lagundo Meran Merano Schlanders Algund Lagundo Meran Merano chlanders SSilandro Algund Lagundo Meran M erano chlanders SSilandro B ozen Meran M erano chlanders SSilandro Bolzano ozen B chlanders SSilandro B ozen B Silandro Neumarkt Mezzocorona Bolzano Eozen gna B olzano Mezzocorona N B eumarkt Eozen gna B M ezzocorona BN orgoeumarkt Valsugana Egna TTrento Bolzano olzano M ezzocorona BN orgoeumarkt Valsugana EgnaFeltre rento M ezzocorona Pergine BN orgo Valsugana eumarkt EgnaFeltre Valsugana TTrento B orgo Valsugana rento Pergine Valsugana Feltre Borgo Valsugana Feltre Pergine Valsugana Trento onegliano Pergine Valsugana FC eltre Rovereto onegliano Pergine Valsugana C Rovereto onegliano TTCConegliano reviso Rovereto onegliano reviso Rovereto C ltino reviso Rovereto Verona erona ltino TTTAAAreviso V ltino reviso V erona Altino V Altino Verona erona V Venezia enezia

A ugsburg A ugsburg A Augsburg ugsburg A ugsburg

L Landsberg am Lech Landsberg am Lech Landsberg am Lech andsberg am Lech SLchongau Schongau Schongau Schongau Schongau

Leitfaden, Leitfaden, Leitfaden, Leitfaden, Via Claudia Augusta Leitfaden, Via Claudia Augusta Via Claudia Augusta Wie meisten zu Via Claudia Augusta Wie die meisten Römer Römer zu Fuß Fuß durch durch Europa Europa Viadie Claudia Augusta Wie die meisten Römer zu Fuß durch Europa Wie Wie die die meisten meisten Römer Römer zu zu Fuß Fuß durch durch Europa Europa

Limes Limes Limes Limes Donauwörth Limes Donauwörth Donauwörth Donauwörth Donauwörth

D onau D onau D onau D Donau onau

andsberg am Lech

are

M M are M are A driatico M are A driatico M are A driatico A Adriatico driatico

Reise-Leitfäden zum leichtesten Alpenübergang für Tourenradfahrer, der Radroute Via Claudia Augusta von der Donau an die Adria bzw. zum Fluss Po

Idee und Umsetzung / idea e realizzazione / idea and realization: authentic experience, Mentlgasse 5, 6020 Innsbruck, Austria

Die digitale Variante der „4 Karten durch die Jahrtausende“ der Gegend rund um Füssen darf auch weitergegeben werden. Gedruckt gibt es diese Karte unter anderem bei der Touristinfo von Füssen, im Museum der Stadt Füssen und im Hohen Schloss. Pakete aus meherern Karten werden auf www.viaclaudia.org angeboten. Neben den „4 Karten durch die Jahrtausende“, die ideal für einen Urlaub in einer Region entlang der Via Claudia Augusta oder einen Ausflug in eine Region geeignet sind, gibt es auch Radführer, Wanderführer und Reiseführer für Auto, Camper, Bus, ..., die der ideale Begleiter bei einer Reise entlang der Via Claudia Augusta sind. La versione digitale delle „4 mappe attraverso i milleni“ del territorio di Fuessen e dintorni le potete trasmettere anche ad altri. In versione stampata è tra l’altro disponibile presso l‘ufficio turistico di Füssen, il museo della città di Füssen e nel castello Hohes Schloss. Pacchetti di più mappe sono offerti su www.viaclaudia.org. Oltre alle „4 mappe attraverso i milenni“, ideali per una vacanza nei vari luoghi di interesse lungo la Via Claudia Augusta o per una gita nel territorio, ci sono anche guide cicloturistiche, guide escursionistiche e guide per auto, camper, pullman, ..., che sono supporto ideale durante un viaggio lungo la Via Claudia Augusta. You can pass on the digital version of the „4 maps across the millenia“ on the area around the city of Fuessen. The printed version you get, among other points, at the tourist information of Füssen, in the Museum of the city of Fuessen and in the Hohes Schloss castle. Packages of more than one map you get on www.viaclaudia.org. Apart from „4 maps across the millenia“, which are optimal for holidays in an area along the Via Claudia Augusta or a trip in the area, there is also a bike guide, a trekking guide and a guide for car, camper, bus, ..., which are the optimal companion during a journey along the Via Claudia Augusta.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.