Page 1

B E G Y ND E R B O G

Information og vejledning for Informationnye og golfspillere vejledning for i nye golfspillere Vejle Golf Club i www.vgc.dk 1 Vejle Golf Club – Vejle Ibækvej 46 –Golf 7100 VejleClub – 75 85 81 85 – www.vgc.dk


Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse......................................................................................2 Træning og nybegynder...............................................................................4 Booking af træningslektioner.......................................................................4 Begyndersystemet........................................................................................7 Øvelsesbaner:...............................................................................................8 Driving range.............................................................................................8 Korthulsbanen ..........................................................................................8 Træningstimebevis.......................................................................................9 Klubbagde....................................................................................................9 Klubhuset.....................................................................................................9 Begynderprøver............................................................................................9 Korthulsbaneprøven................................................................................10 Etikette- og regelprøve............................................................................10 Kaninprøven............................................................................................10 Kaninturneringer........................................................................................11 Erhvervelse af handicap ............................................................................12 Handicapbegrænsning................................................................................12 Medlemsfordele i Vejle Golf Club.............................................................12 Greenfee..................................................................................................13 Greenfee aftaler:......................................................................................13 Pay & play...............................................................................................14 Kaninturnering........................................................................................14 Ladies Section.........................................................................................15 Mens Section...........................................................................................15 Senior Section.........................................................................................15 Erhvervsklubben ................................................................................15 Kaninafslutningsturnering..........................................................................18 Ordensregler for klubhuset.........................................................................19 Vedtægter for Vejle Golf Club.............................................................19 Begynderudvalget 2012..............................................................................22

2 Vejle Golf Club – Ibækvej 46 – 7100 Vejle – 75 85 81 85 – www.vgc.dk


Kære BEGYNDER-GOLFER. Du bydes hjertelig velkommen i Vejle Golf Club. Som begynder skal du følge Vejle Golf Clubs begyndersystem, som gradvis frigiver dig til spil på den store bane. Begynderudvalget har ansvaret for, at du bliver hjulpet godt igennem systemet, og at du fra starten kan føle dig tryg og godt tilpas i de nye omgivelser. Medlemmerne af udvalget vil virke som instruktører ved begynderprøver og som turneringsledere ved kaninturneringer. Prøverne og kaninturneringer afvikles hver onsdag, og du kan tilmelde dig disse ved opslagene på begynderopslagstavlen i klubhuset. Alt information til begyndere er ophængt i mellemgangen. . Enhver begynder er meget velkommen til at rette henvendelse til begynderudvalgsmedlemmerne, hvis der opstår problemer af nogen art, ligesom klubbens sekretariat også altid er behjælpelig med oplysninger. På de følgende sider vil vi give dig information om, hvordan din første tid i Vejle Golf Club kan forløbe – herunder specielt den ”uddannelse”, der gradvis vil give dig mulighed for at komme til at spille ”rigtig golf”. Endnu engang hjertelig velkommen - vi ses på golfbanen. Margit Jakobsen Formand for begynderudvalget.

3 Vejle Golf Club – Ibækvej 46 – 7100 Vejle – 75 85 81 85 – www.vgc.dk


Træning og nybegynder At være begynder vil sige, at du enten er blevet fuldgyldigt medlem eller har valgt et prøvemedlemskab i Vejle Golf Club. Som begynder får du 10 træningslektioner af professionel træner, og du har mulighed for at gennemgå prøver. Den afsluttende prøve er kaninprøven og er den endelige, før du har ret til at spille på stor bane, (denne prøve betinger at prøvemedlemmer er indmeldt som fuldgyldige medlemmer) Du har endvidere lov til at spille på Korthulsbanen så meget du lyster som begynder.

Leje af udstyr Til vores prøvemedlemmer har pro-træneren et helt særligt tilbud. Lej udstyr for kr. 500,og kr. 500,- i depositum i prøveperioden. Depositum får du naturligvis tilbage efter endt lejeperiode og køber du dit nye golfudstyr i pro-shoppen, indgår den betalte i leje i handlen.

Booking af træningslektioner Når du ønsker at starte træningen, skal du henvende dig i pro-shoppen (forretningen med golfudstyr ved klubhuset) for at få dit brugernavn og din adgangskode til booking af begyndertræning over internettet. Sådan gør du… Find www.sidani.dk på internettet Log ind nede i højre hjørne med dit brugernavn og password. 4 Vejle Golf Club – Ibækvej 46 – 7100 Vejle – 75 85 81 85 – www.vgc.dk


Tryk på ”Begyndertræning” i venstre side

Tryk på den lektion der passer dig. 5 Vejle Golf Club – Ibækvej 46 – 7100 Vejle – 75 85 81 85 – www.vgc.dk


Dit navn vil nu stå under deltagere og du afslutter med at trykke OK

Lektionerne afvikles på træningsbanen (driving range)

6 Vejle Golf Club – Ibækvej 46 – 7100 Vejle – 75 85 81 85 – www.vgc.dk


GREENKEEPERE (dem der arbejder på banen) ER FREDET HELE ÅRET SPIL ALDRIG EN BOLD MOD ET OMRÅDE HVOR EN GREENKEEPER ARBEJDER – FØR HAN HAR SET DIG – OG GIVET TEGN TIL AT DU MÅ SLÅ.

Begyndersystemet TRÆNINGSLEKTIONER

Du modtager 10 lektioner i dit prøvemedlemskab. Du skal have 10 lektioner Disse timer er fordelt med i alt. træning i udslag, indspil, bunkerslag og putning. Tilmelding via nettet se siderne 5 og 6.

Regel- og etikette er grundstenen i golfsporten. Sørg for, at dette er det På www.golf.dk/regelprove første du stifter bekendtskab med.

Etikette- og regelprøve

KORTHULS BANEPRØVEN

KANINPRØVEN

KANINTURNERING

Prøven er på 29 spørgsmål Læs mere på side 10

Du skal spille korthulsbanens 9 huller til min. 18 point. Der går et udvalgsmedlem med rundt.

Du skal dokumentere, at have modtaget 7 træningslektioner før prøven. Du skal dokumenterer at Du skal spille 4 udvalgte have modtaget 10 huller på stor bane i 34 træningslektioner og slag. Der går et fuldgyldigt medlemskab udvalgsmedlem med rundt. samt bestået korthulsbanen prøven. Som sidste prøve skal du Alle ovenstående prøver deltage i en kaninturnering. skal være bestået. Disse er onsdage, og du tilmelder dig inden kl. 16.45 til matchkomiteen ved skranken i klubhuset. Efter den 1. september tilmelding inden kl. 16.40

7 Vejle Golf Club – Ibækvej 46 – 7100 Vejle – 75 85 81 85 – www.vgc.dk


Øvelsesbaner: Driving range Slagtræning foregår på træningsbanen som du finder langs indkørslen til klubhuset. På driving range er boldene gratis til rådighed . Disse bolde må IKKE bruges andre steder, og boldene tilhører træneren. Indspilstræning foregår lige overfor driving range. Her er 2 store bunkers, hvor øvelse gør mester. Puttetræning foregår på de to puttingreens ved klubhuset – her er indspilstræning ikke tilladt. Desuden har VGC en indendørs træningsmulighed - det er i huset lige ved puttegreen. Korthulsbanen Vejle Golf Club´s 9 hullers KORTHULSBANEN er en smuk lille parkbane. Her har du en fantastisk mulighed for at prøve at overføre det lærte fra driving range, indspils- og puttebanerne. 8 Vejle Golf Club – Ibækvej 46 – 7100 Vejle – 75 85 81 85 – www.vgc.dk


Så snart du har lært dig det mest elementære, og har sat dig ind i sikkerhedsbestemmelserne kan du starte med spil på korthulsbanen. Vigtigt: når du vil forberede dig til golfspil på den store bane og blive en habil golfspiller, så er korthulsbanen/drivingrange der hvor du skal begynde. Der vil hver onsdag fra kl. 17.00 være en person fra begynderudvalget på korthulsbanen – som regel den samme – der vil være dig behjælpelig med en runde golf, udfylde scorekort og i grove træk, hvordan vi begår os på en golfbane. Der findes opslagstavle ved korthulsbanen og i ”mellemgangen” i klubhuset. Her vil orientering til nye golfere blive hængt op. Det er en meget god ide at træne meget på driving range forinden. Det er antallet af bolde i luften, der giver en god erfaring. Banen ligger umiddelbart ved indkørslen til golfklubben, hvor der også kan parkeres.

Træningstimebevis Du får udleveret et kort med de 10 træningslektioner. Til hver træningstime skal du have trænerens underskrift på kortet, der så er beviset, der giver adgang til prøverne. Du skal have 10 lektioner på træningsbanerne.

Klubbagde Som begynder får du udleveret et klubbagde. Dette skal bæres synligt på din bag som bevis på, at du er medlem af Vejle Golf Club. Der vil på korthuls banen, som på den store bane, være banekontrol, og her skal du kunne dokumentere medlemskab af Vejle Golf Club

Klubhuset Klubhuset er tilgængeligt for alle medlemmer samt gæster af huset. På onsdage efter prøverne og kaninturneringerne er der præmieoverrækkelse, og det forventes at alle deltager i det sociale arrangement efter turneringen.

Begynderprøver KORTHULSBANEPRØVE REGELPRØVE KANINPRØVE DELTAGE I EN KANINMATCH Alle prøver og matcher foregår onsdag kl. 17.15 Mødested er altid i klubhuset senest kl. 17.00 9 Vejle Golf Club – Ibækvej 46 – 7100 Vejle – 75 85 81 85 – www.vgc.dk


Tilmelding til alle prøverne sker inden tirsdag kl.18.00 – på listerne der er ophængt på begyndertavlen i klubhuset. Korthulsbaneprøven - Du har modtaget min. 7 træningstimer ved pro. træner - Du kan spille KORTHULSBANEN og få min.18 stableford point - Du har rimeligt udstyr....3 jern, putter, bag, markeringsmærke og pitchfork Korthulsbaneprøven spilles som en 9 hullers stablefordmatch på Korthulsbanen. Alle spiller får 2 ekstra slag pr. hul. Prøven er bestået ved 18 point eller flere. Tilmelding til korthulsbaneprøven sker på GRØN tilmeldingsliste i klubhuset. Der vil på hvert hold (3-4 spillere) være et medlem fra begynderudvalget med hvem du undervejs kan drøfte golf- og etiketteregler.. Etikette- og regelprøve På www.golf.dk/regelprove finder du regelprøven. Prøven består af 29 spørgsmål, som alle skal besvaret korrekt. Når du har været alle spørgsmålene igennem, vil der blive sendt en mail til dig. I mailen vil der stå, hvilke af de 29 spørgsmål der er henholdsvis rigtige eller forkerte. Hvis du har svaret rigtigt på alle 29 spørgsmål, bliver der sendt en mail til klubbens begynderudvalg/sekretariat, med en information om at du har gennemført og bestået online regelprøven. I tillæg til denne prøve, vil der ske en opfølgning i Vejle Golf Club, efter du har bestået prøven, hvor der vil være mulighed for at gennemgå diverse regler, stille spørgsmål, snakke med andre nybegyndere. Denne opfølgningsaften er obligatorisk og din deltagelse er et krav. Du kan se datoen for næste ”regelgennemgang” på hjemmesiden www.vgc.dk under medlemmer, begynder, vigtige datoer. Tilmeldelse til denne regelaften skal ske ved at skrive dig på den gule liste i mellemgangen. Kaninprøven - du er blevet fuldgyldigt medlem af VGC - du har betalt indskud samt kontingent ( indskud fra og med 23 år) - du har modtaget min. 10 træningslektioner af pro - du har gennemført ovennævnte prøver Kaninprøven: her skal du spille 4 huller på rød eller gul bane i max 34 slag. Junior drenge spiller fra rød tee til og med 14 år. Tilmelding til kaninprøven sker på RØD tilmeldingsliste senest tirsdag.. Der skal i denne prøve udvises forståelse for at ”geberde” sig på golfbanen. 10 Vejle Golf Club – Ibækvej 46 – 7100 Vejle – 75 85 81 85 – www.vgc.dk


Til slut skal du deltage i en kaninturnering. Her vil du komme til at gå 9 huller på stor bane med en øvet golfer. Når du har bestået alle prøver vil du få udleveret dit klubbadge, den dag du har deltaget i din første kaninturnering. Dette giver adgang til spil på stor bane. KUN SPILLERE MED SYNLIGT KLUBBADGE MÅ SPILLE PÅ STOR BANE

Kaninturneringer Det kan anbefales, at du spiller kaninturneringer efter du er frigivet til stor bane. Dette er en god indlæring af rytme, golf courcement og sociale kontakter. Disse matcher afvikles hver onsdag kl.17.30. Du skal senest kl. 17.00 aflevere et udfyldt scorekort i turneringsrummet, findes ved indgangen til golfklubben. Vær opmærksom på at fra 1. september er tiden ændret til kl. 17.00 og aflevering af scorekort til kl. 16.40 – se også opslagene på begyndertavlen. Der er gunstart (start på alle huller) og turneringen spilles på ni huller skiftevis rød/blå/gul bane. Der spilles single- eller foursome – stablefordmatcher Singlematcher er handicapregulerende. Præmieoverrækkelse sker i klubhuset efter turneringen. Man skal være til stede for at få sin præmie.

11 Vejle Golf Club – Ibækvej 46 – 7100 Vejle – 75 85 81 85 – www.vgc.dk


Erhvervelse af handicap Som nyslået Kanin starter du med handicap 49 for damer og handicap 47 for herrer, dette giver for begge grupper 54 tildelte slag (ATS). Ved at deltage i kaninturneringerne har du mulighed for at opnå et registreret nyt handicap. Hvis du spiller bedre end dit nuværende handicap 49/47, skal du reguleres ned. Der er mulighed for at spille tællende turneringer/scorer, på ni-hullers runder for handicapgrupperne 4 & 5, d.v.s. fra handicap 18,4 og opefter. Der spilles med halvt handicap. EDS kan ligeledes spilles over ni huller som tællende score. Alle 18 huls matcher i grupperne 1-2-3-4 og 5 indleveres til regulering, både op og ned. Gruppe 6 reguleres kun ned. Handicap opdeles ved 18 hullers runder i 6 handicapgrupper, ved 9 hullers runder i 3 handicapgrupper. (tabellen angiver også neutral zone og reguleringsfaktorerne for hævning og sænkning af handicap): Gruppe

Handicap

Neutral zone: 18 hl. Stableford point

Neutral zone: 9 hl. Stableford point

1 2 3 4 5 6

op til 4,4 4,5 til 11,4 11,5 til 18,4 18,5 til 26,4 26,5 til 36,0 37 og derover

35-36 34-36 33-36 32-36 31-36 0-36

34-36 33-36

Stablefordpoint færre end neutral zone, herunder i No Return*: Tillæg til handicap: 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0

Stablefordpoint flere end 36 point: Fratræk for hvert stablefordpoint over 36: 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 1,0

NB: Handicap i gruppe 6 (over 36,0) er heltal *: No show, dvs. at spilleren ikke møder op, er ikke ”No Return”.

Handicapbegrænsning Spillere med hcp. over 45 har ikke adgang til spil på den store bane lørdag, søndag og helligdage – før efter kl. 13.00 Lørdag, søndag og helligdage har 2- og 3 spillere ingen fortrinsret !!!

Medlemsfordele i Vejle Golf Club Nu har du fået dit DGU hcp. kort der giver dig adgang til at spille på alle golfbaner, både i ind- som udland. Ønsker du, at have en gæst med fra en anden klub har vi følgende muligheder. 12 Vejle Golf Club – Ibækvej 46 – 7100 Vejle – 75 85 81 85 – www.vgc.dk


Greenfee Greenfee er for hele dagen og incl. bolde til driving range. Hverdage kr. 350,Weekend og helligdage kr. 400,Korthulsbanen kr. 100,Juniorer betaler ½ greenfee BEMÆRK: Der betales ½ greenfee ved spil med medlemmer af Vejle Golf Club, dog kun spil på stor bane. Max een greenfeespiller pr. medlem og de skal altid spille i samme flight af hensyn til evt. banekontrol. Indskrivning i greenfeebogen på normal vis og ud for navn anføres medlemsnr. på VGC medlem. Greenfee aftaler: Medlemmer fra følgende golfklubber kan spille til ½ greenfee i Vejle Golf Club: Golfklub

Tidsrum

Horsens Golfklub

Alle dage

Give Golfklub

Alle dage

Holstebro Golfklub

Alle dage

Golfklubben Lillebælt

Alle dage

Odense Golfklub

Alle dage

Silkeborg Golf Club

Alle dage

Aalborg Golf Klub

Alle dage

Køge Golf Klub

Alle dage rabat på kr. 100,-

Medlemmer af Vejle Golf Club kan spille i Hedensted alle dage til ½ greenfee (aftalen er ikke gensidig) Aftalen gælder kun på standard greenfee og kan ikke kombineres med andre rabatordninger. Aftalen gælder ikke for F-medlemskaber.

GreenfeeClub nr. 1 Fritspilsordning mellem Kolding Golf Club, Haderslev Golfklub, Gyttegård Golfklub, Breinholtgård Golf Klub og Vejle Golf Club. Som medlem giver det adgang til spil i de respektive klubber undtagen weekender og helligdage i tidsrummet kl. 09.00-12.00.Du kan købe medlemskabet i sekretariatet for 2012 kr. 600,Brugere af korthulsbanen er underlagt de samme etikette- og ordensregler som gælder på den store bane. Korthulsbanen er for fuldgyldige medlemmer af Vejle Golf Club og gæstespillere med DGU-kort.

13 Vejle Golf Club – Ibækvej 46 – 7100 Vejle – 75 85 81 85 – www.vgc.dk


Pay & play Alle er velkommen som spillere ved "pay & play", blot skal mindst én deltager pr. flight være fuldgyldigt medlem af Vejle Golf Club. Greenfee for "ikke fuldgyldige medlemmer af Vejle Golf Club" er kr. 100,- og dækker hele dagen. I Vejle Golf Club er der mange muligheder: • Man kan spille 24 timer 365 dage om året • Spil med familie eller venner • Mød tilfældige medlemmer der mangler en at spille med Eller deltage i en eller flere af de interne klubber i Vejle Golf Club. Kaninturnering Hver onsdag er der kaninturnering, se opslag i mellemgangen. Det anbefales meget at deltage i disse turneringer, da du her kommer til at stifte bekendtskab med en masse nye mennesker. Yderligere information kan fås ved.: Margit Jakobsen

14 Vejle Golf Club – Ibækvej 46 – 7100 Vejle – 75 85 81 85 – www.vgc.dk


Ladies Section Spiller hver tirsdag. Denne klub er for kvinder der ønsker at spille golf. Brochure kan hentes i klubhuset. Yderligere information kan fås ved.: Laila Pape Mens Section Spiller hver torsdag. Klubben er for mænd der ønsker en ugentlig mandeturnering. Klubben arrangerer flere udflugter i løbet af sommeren til andre klubber. Brochure kan hentes i klubhuset. Yderligere information kan fås ved.: Christian Taul Senior Section Som der hentydes til er denne klub for medlemmer der har en del år på bagen. Klubben er for både mænd og kvinder. Her spilles hver mandag. Yderligere information kan fås ved.: Bjarne Bladbjerg. Erhvervsklubben Golfspillende virksomhedsejere, erhvervsledere og øvrige personer med tilknytning til erhvervslivet. Med golf som omdrejningspunkt og fællesinteresse at skabe et netværk mellem erhvervsledere/virksomhedsejere. Medlemmer af erhvervsklubben mødes fire gange i løbet af sæsonen. Yderligere information kan fås ved.: Bo Vaaben Læs mere på www.vgc.dk. Du kan også tilmelde dig vores nyhedsbrev hvor du med mellemrum vil få tilsendt information om de aktiviteter, der foregår i klubben. Rigtig god fornøjelse, og endnu engang velkommen i Vejle Golf Club.

15 Vejle Golf Club – Ibækvej 46 – 7100 Vejle – 75 85 81 85 – www.vgc.dk


Grundlæggende § 3 Kontingent, medlemskategorier, indskud m.v Kontingent, medlemskategorier, indskud, opkrævningsform m.m. fastsættes af generalforsamlingen efter bestyrelsens indstilling. Der er følgende muligheder for medlemskab af Vejle Golf Club • kontingent uden betaling af indskud • kontingent med betaling af indskud • kontingent med betaling af indskud over 5 år Indskud Indskud tilbagebetales ikke ved udmeldelse eller overgang til medlemsgrupper ”uden indskud”. Skift mellem medlemskategorierne Skift mellem medlemskategorierne kan som hovedregel alene foretages én gang årligt (den 31.12.) efter skriftlig meddelelse til sekretariatet. Ønsker man at skifte til en dyrere kategori foretages ændringen dog løbende henover sæsonen og kontingentet beregnes forholdsmæssigt. Optagelse i eller skift til en anden medlemsgruppe med indskud forudsætter indbetaling af gældende indskud. Ved skift fra medlemsgruppe med lavere indskud til gruppe med højere betales differencen. Medlemmer indmeldt som juniormedlemmer indplaceres i medlemskategorierne ”med indskud” efter deres 23 års fødselsdag. Alle medlemmer indmeldt før den 31. december 2010 indplaceres i medlemskategorierne ”med indskud”. Særlige medlemsfordele ”½ greenfee hvis der spilles med et medlem” og lignende særlige medlemsfordele og greenfeeaftaler tilbydes alene fuldtids-, juniorer- og studiemedlemmer.

Medlemskategorier Fuldtidsmedlem Medlemmer over 23 år som ønsker fuld spilleret. Hverdagsmedlem Medlemmer over 23 år som alene ønsker spilleret på hverdage frem til kl. 16.00. Spil på banen udenfor dette tidsrum er mod betaling af normal greenfee. Studiemedlem Medlemmer under 30 år som kan dokumentere med et studiekort, lærlingekontrakt eller lign. at de er under uddannelse/elev/i lære. Medlemskabet giver fuld spilleret. Juniormedlem Medlemmer der på indmeldelsestidspunktet ikke er fyldt 23 år. Medlemskabet giver fuld spilleret. Long distancemedlem Long Distance medlemskab forudsætter medlemskab af en anden golfklub og afstanden til hjemmeklubben skal være kortere end til Vejle Golf Club. Medlemskabet giver fuld spilleret. Passiv medlem Har ingen rettigheder til spil på banen. Men har de tidligere betalt indskud kan de genoptage deres medlemskab uden igen at skulle betale indskud.

16 Vejle Golf Club – Ibækvej 46 – 7100 Vejle – 75 85 81 85 – www.vgc.dk


Greenfeemedlem Der udstedes DGU-kort (forudsætter at begynderprøverne er bestået) og medlemmet kan spille mod betaling af almindelig greenfee. Medlemmet må spille 4 golfrunder om året uden betaling af greenfee. Prøvemedlemskab For nybegyndere der overvejer medlemskab af Vejle Golf Club. Giver adgang til spil på korthulsbanen, driving range, indspilsgreen og putting green samt tilbydes teoretisk undervisning og 10 gruppe lektioner i en 2 måneders periode. Prøvemedlemskab er gratis dog betales særskilt for lektioner. Korthulsbanemedlem Giver adgang til spil på korthulsbanen, driving range, indspilsgreen og putting green. Der udstedes ikke DGUkort.

Kontingentgrupper Kontingentgruppe 1 Medlemmer indmeldt før den 31.12.2010 og medlemmer der betaler indskud. Kontingentgruppe 2 Medlemmer der betaler indskud over 5 år. Herefter flyttes medlemmet til kontingentgruppe 1. Kontingentgruppe 3 Medlemmer der ikke betaler indskud.

Kontingentopkrævning Opkræves årligt hver den 1. april for hele kalenderåret eller opkræves halvårligt hver den 1. april for 1. halvdel af kalenderåret og den 1. oktober for 2. halvdel af kalenderåret.

Kontingent 2012 Årligt kontingent pr. kontingentgruppe Medlemskategorier Fuldtidsmedlem Hverdagsmedlem Studiemedlem Juniormedlem Juniormedlem (ikke frigivet til stor bane) Long distance medlem Passiv medlem Greenfeemedlem Korthulsmedlem Sandkassegolf

Indsku d 5.000 3.333 0 0 0 0 0 0 0 0

1

2 5.731 3.821

3 7.068 4.713

6.742 4.496 2.023 2.023 1.000 3.372 1.012 2.697 2.023 600

17 Vejle Golf Club – Ibækvej 46 – 7100 Vejle – 75 85 81 85 – www.vgc.dk


Kaninafslutningsturnering Vi afslutter sæsonen med kaninafslutningsturnering Søndag, 7.oktober 2012 HUSK at sætte  i kalenderen!

Der spilles 18 huller FOURBALL høj/lav med start på alle huller på GUL/RØD bane kl. 11.30. Alle der er frigivet til spil på den store bane kan deltage. Den ene spiller skal have under 30 i hcp., og den anden skal have over 30 i hcp. Efter turneringen er der fællesspisning, præmieoverrækkelse og hyggeligt samvær.

18 Vejle Golf Club – Ibækvej 46 – 7100 Vejle – 75 85 81 85 – www.vgc.dk


Ordensregler for klubhuset 1.

Det henstilles at alle hjælper med at opretholde orden - bringe brugt service, glas, flasker m.m. tilbage fra restauranten, havestuen og terrassen.

2.

Det er kun tilladt at færdes i klubhuset med rensede og rengjorte sko, og golfsko kun på flisebelagte gulve samt i omklædningsrum.

3.

Det er ikke tilladt at færdes uden sko i gangareal, restaurant og havestue.

4.

Det er ikke tilladt at henstille fodtøj i restaurations- & gangareal, (skift sko i omklædningsrum). Efterladte sko fjernes uden varsel.

5.

Der må ikke nydes medbragt mad og drikkevarer iog omkring klubhuset - eller på 1.sal Flasker glas og lignende er absolut ikke tilladt i omklædningsrummene. Tilsidesættelse af dette forbud medfører, at klubhusudvalget uden varsel bringer § 7 afsnit 2 & 3 i anvendelse. (Jvnf. V.G.C.´s vedtægter)

Vedtægter for Vejle Golf Club Vedtaget på generalforsamlingen den 28. februar 2007. § 10 ændret på generalforsamlingen den 4. marts 2008. §1 Klubbens navn er Vejle Golf Club, og den har hjemme i Vejle kommune. Klubbens formål er at etablere og forestå driften af en golfbane og de dertil hørende idrætslige aktiviteter, således at klubbens medlemmer kan udøve golfspillet under de bedst mulige forhold. Endvidere at udbrede kendskabet til og færdighederne i golfsporten, samt i øvrigt at søge samarbejde med andre golfklubber til fremme og fælles udøvelse af spillet. §2 Optagelse af medlemmer Optagelse af medlemmer sker i overensstemmelse med Dansk Golf Unions gældende regler. Såvel aktive som passive medlemmer kan optages og medlemmer kan optages uanset bopæl. Bestyrelsen kan af kapacitetshensyn begrænse tilgangen af medlemmer. I sådanne tilfælde føres en tidsprioriteret venteliste. Bestyrelsen kan dog i særlige tilfælde træffe beslutning om optagelse i klubben. Indmeldelse sker skriftligt til klubbens sekretariat. Personer, der er i besiddelse af indskudsbevis, der er erhvervet før en evt. begrænsning blev iværksat, er når som helst berettiget til at indtræde som aktive medlemmer. §3 Kontingent, medlemskategorier, indskud m.v Kontingent, medlemskategorier, indskud, opkrævningsform m.m. fastsættes af generalforsamlingen efter bestyrelsens indstilling. §4 Bestyrelsen fastsætter alle øvrige takster - herunder greenfee. §5 Bestyrelsen kan tilbyde prøvemedlemskab af kortere eller længere varighed og fastsætte reglerne herfor §6 Udmeldelse eller overgang til anden medlemskategori Udmeldelse eller overgang til anden medlemskategori skal ske skriftligt til klubbens sekretariat. Anmodningen skal være sekretariatet i hænde senest den 31.12. og har virkning fra det efterfølgende regnskabsår.

19 Vejle Golf Club – Ibækvej 46 – 7100 Vejle – 75 85 81 85 – www.vgc.dk


§7 Bestyrelsen kan beslutte at ekskludere et medlem, der ikke opfylder de af medlemskabet forbundne forpligtelser eller som handler til skade for klubben. Bestyrelsens afgørelse kan af medlemmet indbringes for Dansk Golf Unions amatør- og ordensudvalg. Eksklusion på grund af kontingentrestance fritager ikke for kontingentforpligtelsen det pågældende år, med mindre bestyrelsen ønsker at dispensere herfra. §8 Spillet For golfspillet følges de af "The Royal and Ancient Golf Club og St. Andrews" fastsatte regler. Bestyrelsen fastsætter de lokale regler, som måtte findes fornødne. Ethvert medlem er forpligtet til at rette sig efter de bestemmelser, der fastsættes med hensyn til spillet og ordenens opretholdelse, såvel i klubhus som på banen. Overtrædes disse bestemmelser, kan bestyrelsen midlertidig udelukke medlemmet fra deltagelse i spillet og fra klubbens lokaler. I gentagelsestilfælde kan vedtages eksklusion. Bestyrelsens afgørelse kan indankes for Dansk Golf Union's amatør- og ordensudvalg. Ethvert aktivt medlem kan deltage i officielle turneringer inden for de af bestyrelsen fastsatte regler. §9 Generalforsamlingen Generalforsamlingen er inden for disse vedtægters afstukne rammer den øverste myndighed. §10 Alle generalforsamlinger afholdes i Vejle Kommune inden udgangen af marts måned og indkaldelsen sker ved skriftlig meddelelse til medlemmerne pr. e-mail til oplyste e-mailadresser til de enkelte husstande, via klubbens hjemmeside og ved opslag i klubhuset med mindst 14 dages varsel af bestyrelsen, der fastsætter mødested og mødetidspunkt. Indkaldelsen følges op med formandens skriftlige beretning, det reviderede regnskab, budgetforslag for det kommende år samt de efterfølgende 3 overslagsår, forslag til kontingent, medlemskategorier, indskud m.m., der kan findes under menupunktet "Generalforsamling" på klubbens hjemmeside. Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen og skal inden generalforsamlingen formidles til medlemmerne via foreningens hjemmeside med bestyrelsens evt. kommentarer/indstilling. §11 Dagsorden for den ordinære generalforsamling er: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse af decharge. 4. Fremlæggelse af budget for det kommende år til godkendelse. 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 6. Valg af suppleant. 7. Valg af statsautoriseret eller registreret revisor. 8. Indkomne forslag. 9. Eventuelt. §12 Klubbens generalforsamling vælger ved simpel stemmeflerhed en dirigent, der leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde, stemmeafgivningen og dens resultater. §13 Ekstraordinære generalforsamlinger afholdes, når dette ønskes af klubbens bestyrelse eller når mindst 50 af de stemmeberettigede medlemmer fremsætter skriftlig begæring til bestyrelsen herom med angivelse af de forslag, der ønskes behandlet. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske inden 3 uger efter begæringens modtagelse. §14

20 Vejle Golf Club – Ibækvej 46 – 7100 Vejle – 75 85 81 85 – www.vgc.dk


Stemmeret har alle aktive medlemmer, der er fyldt 18 år. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. §15 Generalforsamlingen afgør alle sager ved simpel stemmeflerhed. Til vedtagelse af beslutning om ændring af klubbens vedtægter, om indgåelse eller ændring af klubbens aftale med Vejle Kommune, om anlæggelse af ny bane, køb eller salg af fast ejendom, optagelse af lån og kreditter til finansiering af udgifter, der ikke vedrører den normale drift kræves dog, at mindst halvdelen af klubbens stemmeberettigede medlemmer er til stede og at forslagene vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer. Såfremt halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer ikke er til stede på generalforsamlingen, men forslaget dog er vedtaget af 2/3 af de repræsenterede stemmeberettigede medlemmer, skal bestyrelsen skriftligt med 8 dages varsel indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, der skal afholdes inden 4 uger efter den først generalforsamling. Forslaget kan her vedtages af de 2/3 af de repræsenterede stemmeberettigede medlemmer, uanset disses antal §16 Ethvert stemmeberettiget medlem kan kræve skriftlig afstemning §17 Klubbens ledelse Klubben ledes af en bestyrelse bestående af 6 medlemmer, valgt af generalforsamlingen for en periode af 2 år. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen kan ved vakance supplere sig ved indkaldelse af suppleanten, der er valgt for en periode af 1 år. Valgbar til bestyrelsen er alle aktive medlemmer, der er over 21 år. Bestyrelsen kan supplere sig med et eller flere ad hoc medlemmer, såfremt der skulle blive behov herfor. Disses antal må ikke overstige halvdelen af de på generalforsamlingen valgte bestyrelsesmedlemmer. §18 Bestyrelsen konstituerer sig selv og fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede. Den træffer sine afgørelser ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. §19 Bestyrelsen har hele den daglige ledelse af klubben og ansætter det fornødne personale. §20 Udvalg Bestyrelsen nedsætter de udvalg, der efter bestyrelsens opfattelse er behov for. Bestyrelsen tilstræber at være repræsenteret i de nedsatte udvalg. §21 Tegning og hæftelse Klubben tegnes af formanden og to bestyrelsesmedlemmer i forening eller af fire bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen kan meddele prokura til et eller flere medlemmer af bestyrelsen samt til klubbens manager for så vidt angår daglige og sædvanlige dispositioner. Klubben hæfter kun for sine forpligtelser for den klubben til enhver tid hørende formue. Der påhviler ikke klubbens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse. §22 Klubbens regnskabsår Klubbens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december §23 Opløsning af klubbens mv. I tilfælde af klubbens opløsning træffer generalforsamlingen samtidig med den endelige vedtagelse af opløsningen ved simpel stemmeflerhed bestemmelser om den nærmere fremgangsmåde ved afvikling, herunder afvikling af klubbens formueforhold. En eventuel overskydende formue skal anvendes til det lokale børne- og ungdomsarbejde inden for fritids og kulturområdet i Vejle Kommune

21 Vejle Golf Club – Ibækvej 46 – 7100 Vejle – 75 85 81 85 – www.vgc.dk


Begynderudvalget 2012 Margit Jakobsen (Formand)

20160095 frugthaven30@gmail.com

Else Marie Sørensen (næstformand) 75838405 lambert.ems@gmail.com Niels Svenningsen

20242680 nosvenne@hotmail.com

Helle Rossen

75820215 rossen@nrossen.dk

Niels Rossen

29228890 rossen@nrossen.d

Jan M Pedersen

25389906 jmp.duffer@get2net.dk

Hanne Johansen

75826506 hajo@tunet.dk

Svend Åge Gjesthede

75826630

Kirsten Vejle

75832835 kwigvejle@hotmail.com

Peter Vejle

75832835 wiigvejle@mail.dk

Preben Jakobsen

25114490 mpj@stofanet.dk

Niels Ølholm Hansen

75834562 nihans@post.tele.dk

Anker Jacobsen

75721019 kian99@os.dk

Erik Sørensen

75838405 lambert.ems@turbopost.dk

Anders Buhl Pedersen

75830940 musvitvej16@gmail.com

Karsten Overgård Hansen

20271339 karstenovergaard@yahoo.dk

Jørn Thomsen

26852129 miro@thomsen.mail.dk

Æresmedlem: Andrea Lombroso

75832718 andrea@skylinemail.dk

Cheftræner Talal Sidani

75858143 info@sidani.dk

Assistent: Rasmus Baun Mortensen 22 Vejle Golf Club – Ibækvej 46 – 7100 Vejle – 75 85 81 85 – www.vgc.dk


23 Vejle Golf Club – Ibækvej 46 – 7100 Vejle – 75 85 81 85 – www.vgc.dk


24 Vejle Golf Club – Ibækvej 46 – 7100 Vejle – 75 85 81 85 – www.vgc.dk

Begynderhåndbog 2012  

Begynderhåndbog for nye medlemmer i Vejle Golf Club

Begynderhåndbog 2012  

Begynderhåndbog for nye medlemmer i Vejle Golf Club

Advertisement