Mens Section 2018

Page 1

Men’s Section sæson

GOLF E L J

N

M EN

’S

UB CL

VE

2018

S E C TI O

www.vgcms.dk

Men’s Section 2018

1


Men’s Section præsidiet 2018 Captain

Adjudant

Peter Leth Kjær

Jens Jørgensen

29 49 26 17

23 61 27 61

peterlk@mail.dk

overbyparken47@gmail.com

Adjudant

Adjudant

Kim Vinther

Frede Søgaard

40 10 17 80

40 89 00 60

kv@dialogdata.dk

fredesoegaardjensen@gmail. com

2

Adjudant

Adjudant

Per Møller

Søren Priess Gade

51 22 75 14

22 17 12 31

pm@borkopvand.dk

priessgade@gmail.com

Men’s Section 2018


Velkommen til Men’s Section Kom og vær med

Det sportslige

Kalenderen er på plads og den 17. marts

I Men’s Section er det ikke kun

tager vi hul på den pakkede kalender i

præmierne, der kan tænde den

Men’s Section regi 2018.

indre sportsmand, men også de

Kom og vær med, uanset om du er helt ny eller blandt de trofaste medlemmer. Godt og vel 100 mænd tager ikke fejl – for det er nemlig sjovt, udfordrende og meget hyggeligt, at deltage i de ca. 35 matcher, der er fordelt henover en

gennemgående matcher, fordelt på Slagspil, Hallington og Stableford, der holder alle til ilden – følg udviklingen på vores hjemmeside www.vgcms.dk, hvor du kan se match resultater, og hvordan du ligger i de gennemgående resultater.

golfsæson, hvor typisk 50-70 mand

Om vejrguderne vil, så fordeles torsdags-

deltager hver torsdag og hvor næsten alle

matcherne ligeligt mellem vore 3 sløjfer,

bliver og spiser med og nyder maden fra

ligesom vi fordeler matchformen mellem

Pia og Martin´s køkken.

Stableford, Hallington og Slagspil henover

Støt vore sponsorer, de støtter os Vore sponsorer gør det muligt at uddele fantastiske præmier til alle matcher, sæsonen igennem, hvor vi spiller i 2 lige store rækker. Føler du dig skarp på

sæsonen. Når vi spiller slagspil, gør vi det i begge rækker, så alle har muligheden for dels at spille slagspil, og dels at vinde puttekonkurrencen for færrest puts på dagen.

dagen, så er der mulighed for at spille om

Det er naturligvis Captains ambition

nærmest flaget, på to par 3 huller og et

at vinde flest mulige af vore venskabs

par 4 hul (her i 2 slag) samt kæmpe om

matcher. Det være matcherne på

”birdiepuljen” på alle par 3 huller.

udebane mod Hedensted og Fredericia

Men’s Section 2018

3


og på hjemmebane mod Gyttegård og

Det er igen en stor fornøjelse at byde

Vejles Ladies. Den helt store ambition er

velkommen til vore mange sponsorer,

dog at rende med Spar Nord Cup trofæet

både som annoncører her i bladet, på

når vi 1. September skal møde Gyttegård,

hjemmesiden og til vore sponsormatcher.

Odder og Fredericia på Fredericias

STOR TAK til alle sponsorer for

hjemmebane.

opbakningen – gamle stabile såvel som

Hulspil – måske den sjoveste match form Igen i år arrangerer vi en Single hulspilsturnering i to rækker, og en

nye. Det giver sæsonen, matcherne og vort hyggelige samvær et ekstra pift og jeg vil derfor gerne opfordre alle i Men’s Section.

Hulspilsturnering for par, der afvikles

Online

i én række. I hulspil spilles efter ¾

Husk vores Facebook side/-gruppe Men’s

hcp . Hulspilsmatcher kan afvikles

Section Vejle Golf Club

under torsdagsmatchen, eller på en hvilken som helst dag efter aftale med modstanderen. Modstanderne findes ved live lodtrækning første gang d. 19 april. Med hjertet på rette sted Men’s Section har gennem en årrække samlet ind til Læger uden grænser, og de sidste par år har vi også hjulpet pigerne med det kæmpe store arbejde, de lægger

(www.facebook.com/vgcms). Besøg siden, og brug den til at dele billeder, videoer, sjove historier. På vores hjemmeside www.vgcms.dk, kan du læse meget mere om MS, tilmelde dig til matcher og ture, tjekke ajourførte ranglister efter dagens match, og se fælles info mv.

i ”Støt brysterne/Pink Cup”. Det vil vi

På præsidiets vegne

selvfølgelig også gøre i 2018, hvor vi

Peter Leth Kjær, Captain 2018

udvider med en ”Støt kuglerne” match, fordi vi kan, og fordi det er vigtigt.

4

Men’s Section 2018


Vigtige datoer i 2018 Lørdag 17. marts:

Torsdag 23. august:

Introduktionsmatch - 18 huller

Venskabsmatch ude mod Hedensted - vi

Stableford. Vi mødes i klubhuset fra kl.

mødes kl 15:00 og gunstart kl 15:30.

10:00, hvor tilmelding til den nye sæson kan ske. Der er løbende start fra kl. 10:30 og ca. kl. 15:00 står menuen på suppe, hvorefter sæsonens program bliver fremlagt samt præmieoverrækkelse for dagens match. HUSK kr. 650,00 i kontanter - denne ene

Lørdag 1. september Fredericia: Spar Nord Cup i Fredericia Golfklub. Torsdag 6. september: Læger uden Grænser. Matchfee kr. 100,00. Lotteri og meget andet, hvor overskuddet går ubeskåret til Læger uden

dag modtages betaling via Mobile Pay.

Grænser

Torsdag 17. maj Fredericia:

Lørdag 15. september Tange Sø:

Venskabsmatch ude mod Fredericia, gunstart kl. 16:00. Tilmelding og betaling via hjemmesiden. Weekendtur 26.-27. maj: Weekendtur til Timmendorfer Strand og Bad Segeberg – vi kører i EGNE biler. (se

Lørdagsudflugt, turen går til Tange Sø Golfklub. Vi kører selv og der er plads til max. 48. (se mere på side 18) Tilmelding og betaling via Golfbox. Torsdag 4. oktober: Årets match - præsidiet mod Former

mere på side 9)

Captains og årets over-all vindere.

Tilmelding og betaling via Golfbox.

Lørdag 6. oktober:

Lørdag 30. juni Trehøje Golf Klub:

Afslutningsmatch, gunstart og den store

Lørdagsudflugt. Turen går til Trehøje Golf Klub. Vi kører i bus og der er plads til max. 48 spillere. (se mere på side 18) Tilmelding og betaling via Golfbox. Torsdag 12. juni: LS vs. MS, en vigtig match! med

”Sidani ShootOut” finale. En stor sæson med forhåbentlig mange pokaler i skabet skal afsluttes med en fest, hvor det siddende Præsidie takker af, og det nye præsenteres for sæsonen 2019. Tilmelding og betaling over Golfbox.

gunstart kl. 15:30 - efterfulgt af middag i klubhuset. Tilmelding via Golfbox. Torsdag 21.juni: Venskabsmatch hjemme mod Gyttegård gunstart kl. 16:30. Tilmelding via Golfbox

Husk!

introduktionmatch lørdag d. 17. marts Men’s Section 2018

5


I Men’s Section bliver du en del af fællesskabet Alle mandlige medlemmer af VGC, der er

Det er vigtigt, at vi får nye medlemmer

fyldt 21 år og frigivet til spil på den store

rigtigt ”ind” i MS så de hurtigt bliver en del

bane, kan optages i Men’s Section.

af fællesskabet og de gode golfoplevelser.

Du bliver medlem af Men’s Section ved

Vi spiller naturligvis alle en rolle, når nye

at tilmelde dig på introduktionsdagen

medlemmer banker på døren, men en

lørdag den 17. marts 2018. Du kan også

Rookie Booster holder et særligt vågent

skrive dig på startlisten ved skranken

øje med nye medlemmer og sikrer, at alle

på en hvilken som helst torsdag,

bliver placeret i flights til vores torsdags

og efterfølgende melde dig ind ved

matcher. Tag derfor godt imod tiltaget

aflevering af scorekort, samt betaling af

- invitér nye MS’ere med i din flight. Nye

kontingent til en af adjudanterne.

medlemmer er vigtige for både VGCMS

Som Men’s Section medlem, vil du

og VGC.

løbende kunne finde match resultater,

Men’s Sections formål er at dygtiggøre og

ranglister og stillinger samt en

udvikle såvel gamle som nye spillere, at

medlemsliste med telefonnumre og

diskutere golf- og etiketteregler, at øge

e-mail adresser. Har du ikke adgang kan

spillernes viden herom, samt kombinere

du få et login via hjemmesiden vgcms.dk.

golfspillet med kammeratligt samvær.

KOM-BAR-DO...

Start tid er torsdage fra kl. 14:00.

Igen i år vil der være én fra Præsidiet, der

Tidligere start SKAL godkendes af

til torsdagens matcher holder øje med

Captain da man ellers ikke vil komme i

nye medlemmer og tager rollen som

betragtning til præmier. Scorekort skal

”Rookie Booster”.

afleveres inden kl. 20:00. Efterfølgende

6

Men’s Section 2018


spisning vil, såfremt andet ikke er oplyst,

med præsidiet. Man kan kun deltage

være kl. 20:15.

som gæstespiller én gang. Gæstespillere

Scorekort, der afleveres efter kl. 20:00, kommer som udgangspunkt ikke på dagens resultatliste, med mindre forsinkelsen skyldes et generelt pres

deltager udenfor dagens præmierækker, men er berettiget til at modtage præmie for nærmest hullet og birdie, hvis gæsten er tilmeldt disse.

på banen. Opnåede point bliver altid

Torsdagsmatcher i Men’s Section er

registreret til de gennemgående

som udgangspunkt tællende runder og

konkurrencer, ligesom handicap

handicapregulering vil ske for alle uanset

reguleres, såfremt resultatet giver

handicap.

anledning til dette.

Hvis man vil modtage præmier, eller

Gæstespillere fra andre klubber er

point til de gennemgående matcher,

velkomne mod betaling af 50 kroner i

Spar Nord Cup mv., så skal scorekort

matchfee.

indleveres efter endt runde og man skal

Medlemmer af VGC kan ikke være gæstespillere uden forudgående aftale

selvfølgelig have meldt sin ankomst på startlisten.

Men’s Section 2018

7


Samvær i Men’s Section

Samvær i Men’s Section

Dog vil gevinst for ”nærmest hullet”, samt

Efter dagens match er der fælles spisning,

birdies altid blive udleveret, hvis man er

som man tilmelder sig samtidig med,

tilmeldt – og har betalt til dette, ligesom

at man skriver sig på startlisten inden,

man naturligvis også bliver tildelt sine

man går ud. Afvigelser skal aftales med

point i de gennemgående matcher.

Captain.

Regelspørgsmål foregår 6 gange i 2018,

Under middagen finder dagens

vinderen af aftenens regelkonkurrence

præmieuddeling sted. Praktiske

får en middag til en torsdag i Men’s

oplysninger vedrørende fremtidige

Section, præmien er sponsoreret af

arrangementer overbringes ligeledes her.

Restaurant Fællessletgård.

For at opnå præmie er det en betingelse,

Samvær er mere end “torsdagsmatch” -

at man, inden man går ud for at spille,

det er også fællesudflugter med hygge og

tilmelder sig spisningen.

dårlige jokes.

Deltager en spiller ikke i spisningen, fraskriver han sig sin eventuelle præmie.

8

Men’s Section 2018


Weekendtur 2017 Weekend i Tyskland:

Bad Segeberg Golfanlæg, både sportsligt

I år går weekendturen til Tyskland til to

og naturmæssigt.

forskellige baner - Seeschlösschen og Bad Segeberg

Dato: 26/27 maj - ankomst lørdag mellem 11.00 - 12.00.

Golfanlægget Seeschlösschen

Destination: Golfanlage Seeschlösschen

Golfresidenz Timmendorfer Strand

og Bad Segeberg

er et af de mest populære golfanlæg i

Start og tidspunkt: Lørdag løbende

Nordtyskland. Det stråtækkede klubhus

start fra kl. 13.00 - 14.20 - North course.

er et gæstfrit midtpunkt og et vartegn for

Søndag - løbende start fra kl. 11.00.

anlægget. Resortet byder på 3-stjernet

Match proportioner: Alm. stableford

overnatning lige ud til golfbanen.

med de sædvanlige indlagte konkur-

North Course er en klassisk parkbane, par 72 med en længde på 5957 for herrer. Terrænet er let kuperet med en del vandhazarder. På Bad Segeberg er terrænet let kuperet på denne 18-hullers højt værdsatte mesterskabsgolfbane, og er en sportslig stor udfordring med sine 15 søer, bunkers og vandhazards. Banen kræver et præcist spil for at opnå et godt resultat. De fleste spillere på denne bane vælger et taktisk progressivt spil, snarere end et defensivt spil. På baneanlægget findes cirka 1000 solitærtræer og 40.000 buske – hvilket har gjort det 100 ha store golfanlæg til et meget smukt naturområde. Alt i alt er det en stor oplevelse at besøge

rencer, begge matcher i Tyskland er tællende score til Spar Nord Cup. Transport: Kør selv eller med en af vennerne ;) Overnatning: Seeschlösschen Golfresidenz Timmendorfer Strand i dobbelt værelser - der kan forespørges om enkelt værelser men ingen garantier. Spørg Frede/Søren. Bestilling af buggy: Spørg Frede/Søren. Pris: Prisen for turen incl. greenfee, overnatning og aftensmad koster kr. 1.700. Drikkevarer + evt. tillæg for enkeltværelse og buggy er ikke inkluderet. Overføres til: Kontonummer 3618 - 3618132811 BEMÆRK MAX 36 DELTAGERE, OG ER EFTER FØRST TIL MØLLE PRINCIPPET!

Adresse Timmendorfer:

Adresse til Bad Segeberg:

Golfanlage Seeschlösschen

Golfclub Segeberg

Am Golfplatz 3

Feldscheide 2

23669 Timmendorfer Strand

23827 Wensin Men’s Section 2018

99


Match Proportioner Matchoversigt.

Væk i Morgen:

Inden der startes ud, skriver man sig på

Går til en spiller, der sikkert helst vil

startlisten ved skranken. Her påføres

glemme en episode under dagens runde,

rækken man spiller i, handicapindeks

eller måske hele runden og modtager

samt afkrydsning for spisning og eventuel

en præmie sponsoreret af Pedersens

deltagelse i de indlagte matcher - dvs.

Laboratorium.

hhv. Birdy på Par 3 og Nærmest flaget.

Captains trøst:

Efter tilmelding på startlisten, medfører

Spilleren på næstsidstepladsen ”trøstes”

udeblivelse uden lovligt afbud, betaling af

med en træningslektion fra Talal i Pro

bøde for ”No Return”.

shoppen.

Som udgangspunkt spiller vi i to rækker:

9 hullers match:

A-rækken:

HCP. 0 – 12,9

B-rækken:

HCP. 13 – 36+

I år kan der ikke spilles 9 hullers match. Præmier:

Spillere med HCP 36 eller derover spiller

Efter hver match udnævnes en Overall

altid stableford og med antal tildelte slag

vinder.

som HCP 36 i.fm. placering i MS regi. (regulering af rækker kan forekomme senere) Nærmest flag: 2 par 3 huller pr. match, sponsoreret af MS. 1 par 4 hul i 2 slag, sponsoreret af MS

10

Men’s Section 2018

I alle matcher uddeles følgende præmier: Til de 3 bedste i både A-, B-rækken. Overall-vinderen kvalificerer sig til “årets match”.


Sidani Shoot Out

Forhåbentlig vil alle MS’ere være på plads

”Sidani Shoot Out” spilles 10 torsdage i

på banen eller på terrassen med en fadøl,

løbet af sæsonen. De 7 bedste scores er

til at overvære finalen og samtidig være

tællende. Captain udvælger et hul til dagens match som fremgår af dagens velkomstskilt. Stableford scoren noteres af præsidiet på de 10 torsdage - du kan følge resultaterne på hjemmesiden. Hullerne

med til at sætte en god stemning, til en vinderen er fundet. Sponsor for turneringen er Sidani Proshoppen v/ Talal Sidani og rejsearrangør.

vælges ud fra 10 forskellige hcp nøgler. Sidani Shoot Out Finalen spilles på afslutningsdagen lørdag d. 6. oktober. Finalen spilles som en ”shootOut” med de 4 bedste placeringer, der har opnået flest point gennem året og som deltager i MS’s afslutningsmatch. Ved pointlighed er det laveste HCP. der deltager i finalen, hvis det også er lige, foretages lodtrækning. Finalen spilles på Parken hul 9, umiddelbart efter afslutningsmatchen. Der spilles til der er fundet en vinder. Der spilles med de ”streger”, man har på Parken hul 9 i forhold til bane 1. Men’s Section 2018

11


12

Men’s Section 2017


Volkswagen Vejle

Men’s Section 2017

13


Men’s Section Spilleplan 2018 Dato

Tid

Match

Bane

Tee

17/03/18

11.00

Mens Section Opstart 2018

VGC - Sletten Parken/ TRIO

55

22/03/18

14.00

Mens Section torsdags match

VGC - Sletten Parken/ TRIO

55

05/04/18

14.00

Mens Section torsdags match

Sletten Parken

55

12/04/18

14.00

Mens Section torsdags match

Skoven Sletten

55

19/04/18

14.00

Mens Section torsdags match

Sletten Parken

55

26/04/18

14.00

Mens Section torsdags match

Parken Skoven

55

03/05/18

14.00

Mens Section torsdags match

Sletten Parken

55

17/05/18

16.00

Venskabsmatch mod Fredericia

Fredericia

55

24/05/18

14.00

Mens Section torsdags match

Sletten Parken

55

26/05/18

10.00

Mens Section Weekend tur Tyskland

Seeschlösschen Golfanlage - North

27/05/18

10.00

Mens Section Weekend tur Tyskland

Bad Segeberg

31/05/18

14.00

Mens Section torsdags match

Parken Skoven

55

07/06/18

14.00

Mens Section torsdags match

Sletten Parken

55

12/06/18

15.30

Ladies Section vs Men's Section

Parken Skoven - Gunstart

14/06/18

14.00

Mens Section torsdags match

Sletten Parken

19/06/18

16.00

Pink Cup - Ladies Section

VGC - Gunstart - Gunstart

21/06/18

16.30

Venskabsmatch mod Gyttegård

Parken Skoven - Gunstart

55

28/06/18

14.00

Mens Section torsdags match

Sletten Parken

55

30/06/18

10.00

Mens Section Lørdagstur

Trehøje Golfklub

05/07/18

14.00

Mens Section torsdags match

Sletten Parken

58

12/07/18

14.00

Mens Section torsdags match

Skoven Sletten

46

19/07/18

14.00

Mens Section torsdags match

Sletten Parken

58

26/07/18

14.00

Mens Section torsdags match

Parken Skoven

46

02/08/18

14.00

Mens Section torsdags match

Sletten Parken

55

09/08/18

14.00

Mens Section torsdags match

Parken Skoven

55

16/08/18

14.00

Mens Section torsdags match

Sletten Parken

55

23/08/18

15.30

Venskabesmatch mod Hedensted

Hedensted

30/08/18

14.00

Mens Section torsdags match

Skoven Sletten

55

01/09/18

07.00

Mens Section "Spar Nord Cup"

Fredericia

55

06/09/18

14.00

Mens Section torsdags match

Sletten Parken

55

13/09/18

14.00

Mens Section torsdags match

Parken Skoven

55

15/09/18

09.00

Mens Section lørdags tur

Tange Sø Golfklub

20/09/18

14.00

Mens Section torsdags match

Skoven Sletten

55

27/09/18

14.00

Mens Section torsdags match

Sletten Parken

55

04/10/18

14.00

Årets Match

Skoven Sletten

55

06/10/18

13.00

GUNSTART - Mens Section Afsluting

Sletten Parken

55

Marts

April

Maj

Juni

55

Juli

August

September

Oktober

14

Men’s Section 2018


Match form

Sponsor

Stableford

Restaurant Fællessletgaard

Regelspørg.

Hulspil Single

Hulspil Par

Sidani Shootout

Hallington

Stableford

X

Hallington Slagspil

Sidani

X

1. lodtrækning

1. lodtrækning

Stableford

Hallington

Jelling Bryggeri

Stableford

STARK

Slagspil

X

X

2. lodtrækning

Stableford Stableford Stableford

Danske Bank

Hallington

Aquapri A/S

Stableford

LIFA

Slagspil

Hotel Advice

2. lodtrækning

X

X

3. lodtrækning

Stableford Hallington

Tøjeksperten Vestergade

X

Stableford

Slagspil

4. lodtrækning

Slagspil

X

X

Hallington Slagspil

3. lodtrækning

Stableford

Automester Børkop

Hallington

Spar Nord Bank

Slagspil

Slå et slag for kuglerne

X

5. lodtrækning Finale X

X

Stableford Stableford

HP Masking

4. lodtrækning

Hallington Slagspil

Læger Uden Grænser

Stableford

Volkswargen Skoda Vejle

X X

Stableford Hallington

Dialogdata

Slagspil

HC Auto

Stableford

Isabella

Stableford

Restaurant Fællessletgaard

5. lodtrækning

X

Finale

X

Men’s Section 2018

15


16

Men’s Section 2017


Men’s Section 2017

17


Lørdagsture 2018 Trehøje

Tange Sø

Lørdag d. 30.06.2018 går turen til

Men’s Sections sensommertur tur, er en

Trehøje. Banen i Trehøje ligger ude midt

tur for de morgenfriske, og går til Tange

på den midtvestjyske hede, som normalt

Sø, som er smukt beliggende ved Tange

er ganske flad, men det må siges, at

Sø og Gudenåen. Det bliver lørdag den 15

det ikke holder stand i dette tilfælde.

september 2018.

Banen ligger simpelthen i et fantastisk naturområde, og de 18 huller byder på masser af udfordringer og kvalitet. Derudover skal det også nævnes, at banen er ret kuperet. Baneguiden i

Banen er en dejligt udfordrende bane, hvor man gør klogt i at læse Lokalreglerne, da det i høj grad har indflydelse på, hvordan banen skal

Trehøje er af en absolut høj kvalitet. Der

spilles.

er mange udmålte afstande fra tee til

Prisen er 450 kr. som inkluderer

diverse punkter i dit udslag, og der er også mange mål på vej op til green. Turen koster 500,00 kr. inkl. Stegt Flæsk og Persillesovs som serveres efter runden. Konto nummeret er 3618 3618132811

med lune retter efter runden. Konto nummeret er 3618 - 3618132811 Teeoff: 09.00 med baglæns gunstart Mødetidspunkt: 08:30 (senest ) Match proportioner:

Teeoff: Løbende start fra kl. 10:00 Match proportioner: Alm. Stableford med sædvanlige præmier. Matchen er tællende til de gennemgående turneringer. Transport: Fælles kørsel med bus Adressen: Trehøje Golfklub Røddingvej 21a 7480 Vildbjerg Deadline for tilmelding: Torsdag den 22. juni 2018

18

greenfee, 1 banesandwich, samt buffet

Men’s Section 2018

Alm. Stableford med sædvanlige præmier. Matchen er tællende til de gennemgående turneringer. Transport: Kør selv eller med en af gutterne Adresse: Tange Søvej 68, 8840 Rødkærsbro Bestilling af Buggy Kontakter selv Tange Sø Golfklub på Tlf: 86659420 Deadline for tilmelding: senest lørdag den 6. september 2018


Gennemgående matcher Spar Nord Cup

Flest Stableford

Kvalifikation til Spar Nord Cup 2018:

Flest opnåede stableford point -

A: De 10 bedste matcher for hver enkelt

gennemgående.

spiller – spillet i perioden 23. august 2017

Bedste netto score

til 16. august 2018 - er tællende.

Bedste nettoscore i 5 slagspils-matcher.

Pointene for de ti matcher lægges

Bedste brutto score

sammen og de ti spillere med de højeste

Bedste bruttoscore i fem slagspils-

antal point kvalificeres - ved point lighed

matcher.

trækkes der lod. Hvis en kvalificeret spiller ikke kan deltage, er det næste placering der kvalificerer sig. B: Vinderen af hhv. A- og B-rækken i single hulspilsturneringen deltager. C: Endvidere råder Captain over seks wildcards.

Færrest puts Bedste putter i fem slagspils-matcher. Bedste Hallington score Vinder af Hallington. Årets match Vinder af Årets Match. Single Hulspil Vinder af Singleturneringen i hhv. A- og B-rækken. Par Hulspil Vinder af Parturneringen. Vinderne får deres navne indgraveret på Men’s Sections tavle i klubben.

Pointgivning for Midspar Cup:

Overall

8 point

Placering i A og B

1

6 point

2-4

5 point

5-7

4 point

8-10

3 point

11-12 > median

2 point 1 point Men’s Section 2017

19


Spar Nord Cup 2018 Spar Nord Cup 2018 Spar Nord Cup afvikles 2018 i Fredericia, lørdag den 1. september, og er uden tvivl

Turneringen er tidligere kaldet: Eiland Teledata Cup,

en af årets vigtigste matcher for Men’s

KM Telekom,

Section.

Home Cup,

Men’s Sections fra Fredericia, Odder,

Damstahl Cup,

Gyttegård (nyt medlem) og Vejle deltager

Stark Cup og

hver med 18 mand i finaledysten.

Royal Unibrew Cup

De som kvalificerer sig, skal forvente at

MidSpar Cup

skulle tidligt op. Vi kører i bus til Fredeica og skal være klar til morgenmad og

Vinder man hullet får man 6 point, nr. 2

briefing i Fredericia Golf Club kl. 07:00

får 4 point, nr. 3 får 2 point og nr. 4 ingen

hvor første gunstart kl. 08.00

point.

Greensome om formiddagen Om formiddagen spiller vi en Greensome

Deler alle hullet med samme netto score får hver spiller 3 point.

Match Play (hulspil), hvor hvert hold

Middag

møder én anden klub.

Dagen afsluttes med en festlig middag,

Hulspil om eftermiddagen Om eftermiddagen spilles en hulspilsmatch, hvor en fra hver klub dyster om 12 point på hvert hul, efter reglen 10 point til de to bedste scores og 2 point til de to dårligste scores. 20

Men’s Section 2018

hvor pokalen bliver overrakt det vindende hold. MidSpar Cup blev i 2017 vundet af hjemmeklubben Horsens. Captains helt klare ambition er at vinde pokalen i Fredericia.


Midspar deltagerne 2017

Kvalifikation

Afbud fra kvalificerede spillere er ikke

Kvalifikation til Spar Nord Cup kan du se

velset, og finder heldigvis sjældent sted.

mere om, under gennemgående matcher

Skulle tilfældet være ude, disponerer

i bladet.

Captain 2018 over pladsen og uddeler

De fleste i Men’s Section spiller året igennem for, at komme med til denne dejlige match- og festdag. Alle kvalificerede ser frem til afviklingen med forventning, og tager dagen, træningen, og matchen meget seriøs, - og det med rette.

Wildcard, og samtidig medfører afbud en klækkelig bøde. Til sidst en stor tak til Spar Nord Fonden for tilskuddet, der gør denne dag til noget specielt. Vi ser frem til afviklingen den 1. september, og ser ligeledes frem til, at samarbejdet må fortsætte mange år frem.

Men’s Section 2018

21


Hurtigere spil 2018 Men’s Section er en success.

opmærksom i trafikken, og husk at jeres

Sidste år startede vi op på at registrere

plads er lige bag bolden foran - ikke lige

Tee time, Turn time og Return time

foran bolden bagved!

for hver flight, netop for at få fokus på et hurtigere spil. Og det var som om, at ”bare” dette fokus, hjalp på spillehastigheden, for sjældent var der flights, der var mere end 4:15 om er runde Hallington, og hovedparten gik de 18 huller på mellem 3:30 og 3:55. Vi fik også set, at hvis det kører for ”flighten”, så kan man ”løbe” 18 huller på 2:55 på en Men’s Section aften. Når det nogle gange tager lidt længere tid, så er det fordi, vi er rigtigt mange, der starter mellem 14:45 og 15:15, hvor der er myldretid på første Tee. Kødannelser Myldretiden starter typisk lige før kl. 15, og vi må konstatere, at det giver anledning til kødannelser på tilkørselsramperne (læs tee-stederne), og præcis som på motorvejen morgen og aften, så betyder det også langsommere trafik, og når en uheldig spiller ryger i roughen eller i skoven, så mærkes det bagud, når der køres tæt på fairway. Hold jer til de 7 minutter mellem teeoff – det sikrer et bedre flow på banen Hold til højre Kommer du bagfra så vis hensyn og hold afstand - men, endnu vigtigere, kan din flight ikke følge den øvrige trafik, så “hold til højre” og luk igennem. Vær 22

Men’s Section 2018

Golf en sport? Nogen vil nok påstå, at Golf ikke er en sport, men et spil. Men hvis vi nu alle går lidt friskt til, når vi skal hen til vores bold, så går både spillet og pulsen lidt hurtigere. En af udfordringerne i golf, er at beslutte hvor man ønsker at lande bolden i det næste slag og vælge det rigtige værktøj til at udføre slaget. Forbered dig, mens du går frem til din bold, vælg dit mål så skal du blot vælge værktøj når du kender afstanden. Er du usikker på dit leje, så forbered en plan B! Match form I 2018 spiller vi ikke slagspil i ”Skoven” – dog undtaget i juli, hvor vi skal spille fra tee 46. Vore erfaringer fra 2017 viser at vi jo godt kan spille slagspilrunder under 4 timer – hvis ikke udfordringerne er for store. Husk så, at fokusere på dit eget spil, og hvordan du kan komme til at spille hurtigere. Vi fokuserer i 2018 igen på spilhastigheden, fordi vi ønsker at fastholde vores frihed til at spille, når vi kan, og ikke efter en tid på en flight booket i Golfbox. Præsidiet


Restaurant Fællessletgård Hver fredag og lørdag aften Langtidsstegt Kalveculotte ad. lib. Serveres med sellericreme, dagens grønt, smørristet kartofler og rødvinssauce 149 Tilbuddet gælder i marts, april og maj.

Husk At du kan bestille take-away online på din mobil. Og vælge mellem alle vores retter fra menukortet.

Lave mad, eller spille golf? Vidste du at kan bestille nem mad til weekenden. Leveres ovnklart efter golfrunden.

Ibækvej 46, 7100 Vejle - 25 77 77 22 - booking@faellessletgaard.dk—www.fællessletgaard.dk Men’s Section 2018 23


Hulspils Tuneringer Tilmelding til hulspil påbegyndes ved åbningsmatchen den 17. marts 2018 og slutter torsdag den 19. april 2018, hvor der trækkes lod til matcherne i single, og første runde i par hulspil. Single Hulspil I sæsonen 2018 vil turneringen foregå

Vinderen af både A og B rækken i single, er kvalificeret til Midspar Cup finalen i Fredericia den 1. september 2018. Der spilles med 3/4 hcp. Generelt for hulspil, er at førstnævnte ved lodtrækningen er initiativtager til at kontakte modstanderen, for afvikling af

først som puljespil og derefter cup-

matchen inden tidsfristen.

system (vind eller forsvind og bedre held

Lodtrækning Single hulspil

næste år for taberen). 1. lodtrækning til hulspilsturneringen foretages torsdag den 19. april 2018. Hulspilsturneringen bliver afviklet i Aog B- rækkerne. Det forsøges at gøre rækkerne lige store, og derfor kan det ikke oplyses, hvor grænsen mellem rækkerne går, før alle tilmeldinger er på plads. Handicappet ved tilmeldingstidspunktet afgør, hvilken række man stiller op i. Der spilles selvfølgelig til aktuelt handicap på matchdagen. Der vil i forbindelse med lodtrækningerne sættes tidsfrister for afvikling af de enkelte matchrunder. Finalerne i single skal være afsluttet senest torsdag den 9. august 2018. For både single- og parhulspilsmatchernes vedkommende kan de afvikles om torsdagen uanset om der spilles Stableford, Hallington eller Slagspil.

24

Men’s Section 2018

1. runde.............................. 19. april 2. runde.............................. 24. maj 3. runde.............................. 14. juni 4. runde................................ 5. juli evt. 5. runde ........................ 2. august Finale afvikles senest.......... 9. august Hvis ikke man når at afvikle sin match inden næste lodtrækning, vil der blive trukket lod om, hvem der går videre til næste runde (lodtrækning foretages af Captain eller andet medlem af Præsidiet). Fordelingen af handicap sker ved at finde frem til forskellen mellem de to kombattanter. Eks: Spiller 1 har 20 antal tildelte slag (¾-handicap), mens spiller 2 har 12 antal tildelte slag. (¾-handicap) Forskellen er 20 – 12 = 8. Spiller 1 har 8 slag på spiller 2 i deres indbyrdes match, og slagene fordeles efter banens handicapnøgle på de 8 sværeste huller.


Hulspil Par Hulspilsturneringen for par foregår efter cupsystem hvor tabende hold er ude af turneringen.

score fra de to sider med hinanden. Der spilles om to point på hvert hul. Eks: Hold 1 opnår på hullet nettoscorerne 5 og 5. Hold 2 opnår nettoscorerne 5

Der vil være lodtrækning til 1. runde

og 6. Bedste resultat fra hold 1 er 5 og

torsdag den 19. april 2018. Efter hver

sammenlignet med bedste score fra

runde, bliver der foretaget lodtrækning i

hold 2, ligeledes 5 slag. Altså deles hullet.

forbindelse med præmieoverrækkelse til

Dårligste resultat på hold 1 var 5, mens

dagens match.

dårligste resultat hold 2 var 6, altså

Parhulspilsturneringen skal senest være afviklet torsdag d. 4. oktober 2018. Parhulspilsturneringen bliver afviklet i én fælles række. Hvis man ikke når at afvikle sin match

vinder hold 1 hullet og 1 point. Parhulspilsturneringen følger slagsspilsreglerne for derved at gøre det muligt at afvikle parspillet på de ordinære torsdage og samtidig deltage i dagens match.

inden næste lodtrækning (fastsat seneste dato), vil der blive trukket lod om, hvem der går videre til næste runde. Captain eller andet medlem af Præsidiet foretager lodtrækning. Lodtrækning for Par Hulspil 1. runde lodtrækning........ 19. april: 2. runde lodtrækning........ 31. maj: 3. runde lodtrækning........ 26. juli: 4. runde lodtrækning........ 30. august: evt. 5. runde....................... 20. september Finale afvikles senest.......... 4. oktober Spilles som en high-low turnering. Her skal alle fire spillere bruge deres ¾-handicap, hvor man dog nulstiller laveste handicap og fordeler de tre øvrige

C.V. Christensen a-s Rørhaven 7, 7100 Vejle

75 82 00 77

HUSK VORE SERVICEVOGNE Døgnvagt: 75 83 66 33 www.cvchristensen.dk email: mail@cvchristensen.dk CVR nr. 36 85 93 18

spilleres resterende spillehandicap iht. fordelingsnøglen. På hvert hul sammenlignes bedste score fra de to sider med hinanden og dårligste

Men’s Section 2018

25


Kontingent 2018 Kontingent 2018 Årskontingent inkl. matchfee, hulspil og hole in one forsikring:

kr.

650

Til hver match kan du tilmelde dig konkurencerne “Nærmest flaget” på 2 par 3 og et par 4 hul, samt “Birdy” puljen for alle par 3 huller. Nærmest flag pr. dag:

kr.

10

Birdie pr. dag:

kr.

10

§ Bødekassen § Bøder: Indkomne beløb anvendes til vore ture, samt til afslutningsfesten. Der vil blive idømt og opkrævet bøder for følgende forseelser: Forkert eller mangelfuldt udfyldt scorekort pr. fejl............................................ 5 kr. No return...............................................................................................................50 kr. For sent fremmøde til fastsat spisning ................................................................ 5 kr. Ikke tilmeldt korrekt på startlisten ....................................................................... 5 kr. Overtrædelse af etikettereglerne .......................................................................20 kr. Overskridelse af 32 puts i slagspil pr. put (dog max 15 kr.)............................... 2 kr. Dårlig score i dagens match.................................................................................. 5 kr. Ved score under 29 stableford point, mere end 80 netto i slagspil, eller under 65 point i Hallington. Rigtig dårlig score i dagens match......................................................................10 kr. Ved score under 24 stableford point, mere end 85 netto i slagspil eller under 60 point i Hallington. Regelkonkurrencen: Flest forkerte svar koster.....................................................................................20 kr. Næst flest forkerte svar koster............................................................................10 kr. Protester medfører fordobling af bøden. Husk! Bøder udelukkende gives for at rette adfærd m.v. Bøder der lægges i bødekassen går til et godt formål, nemlig at forsøde medlemmernes deltagelse i udflugter og ekstraordinære MS-arrangementer. Betal din bøde med glæde og et smil, og deltag i så mange MS aktiviteter som muligt! 26

Men’s Section 2018


Resultater 2017

N

S S E C TI

Vindere af årets gennemgående

O

ME

N’

B LU

VEJ L

OLF C G E

Resultater af venskabsmatcher 2017:

turneringer 2017: Brutto:........................... Paul Ruston

Vejle - Fredericia: ......... Vejle vinder

Netto:............................. Bent Rotbøl

LS vs. MS: ..................... MS vinder

Hallington:..................... Brian Pedersen

Gyttegård - Vejle: ......... Gyttegård vinder

Puts:............................... Peter Worsøe

Vejle - Hedensted: ....... Vejle vinder

Stableford: ................... Keld Hindhede

MidSpar Cup:................ Horsens vander

Årets match:................. Lars M. Hansen Single hulspil A:............ Jesper Hansen Single hulspil B:............ Peter Leth Kjær Par hulspil:.................... Jan Bertelsen, ....................................... Brian Pedersen Sidani ShootOut:.......... Christian Hvarre (et golfrejse-gavekort sponsoreret af www.green2green.dk) Men’s Section 2018

27


Men’s Section

Sponsorer 2018 Pedersens Laboratorium Jelling Bryggeri Restaurant Fællessletgård Isabella A/S Skovhus-Økonomisk Rådgining ApS

Stark, Vejle Hoteladvice v/Jan Bertelsen Læger uden Grænser

J

V

E

LH Uni-Gulve A/S

O G E L

Sidani Proshop C.V. Christensen a-s Danske Bank Codex Advokater

HC Auto I/S HP Masking ApS. Spar Nord Bank Vejle

ME N

Boligselskabet LIFA

Tøjeksperten, Vestergade Dialog Data A/S Automester Børkop

’S SEC

Volkswagen og Skoda Vejle Aquapri A/S Slå et slag for kuglerne

Årets katalog er trykt af EUROGRAPHIC GROUP Men’s Section 2018 28

O I T


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.