Mens Section 2022

Page 1

N

Men’s Section sæson

’S

IO

ME N

B LU

VEJ L

OLF C EG

SE CT

MEN´S SECTION SPONSOR KATALOG 2022

2022


Captain

Adjudant

Adjudant

Lars Bo Cæsius

Henrik Mikkelsen

Jan Fredsted

21 13 89 90

60 18 88 88

27 52 17 58

larsboc@icloud.com

henrik@hpmasking.dk

janpfredsted@hotmail.com

Adjudant

Adjudant

Adjudant

Lars Pihl

Tommy Hansen

Flemming Mørk

26 77 13 54

20 80 63 02

40 64 30 45

lars-pihl@outlook.dk

hansenlyck6466@gmail.com

fm@loewener.dk

ME

N

VEJ L

B LU

OLF C G E

O

N’ S SE C TI

PRÆSIDIET 2022


Velkommen til Men’s Section 2022 Men’s Section går i år ind i sæson nr. 48. 2021-sæsonen

(ude), Gyttegård & Fredericia (hjemme), naturligvis med

blev præget af corona situationen i Danmark som i lighed

efterfølgende fælles spisning. Af andre højdepunkter kan

med 2020 fik stor indflydelse på vores muligheder for at

selvfølgelig nævnes den årlige match mod Ladies Section,

samles efter golfmatcherne.

det foregår den 23. august. Aben er i rødt og det skal den

Vi håber at 2022 sæsonen ikke i samme omfang skal

IKKE forblive!

tilrettes corona regler af betydning og at vi kan få en

En anden årlig begivenhed, som vi samler point ind

”normal” sæson – så vidt muligt…men i skrivende stund

til gennem hele sæsonen er ”østjysk mesterskab for

ser det dog fortsat bekymrende ud. Alt andet lige så

herreklubber” – sidste år kaldet Jutlander Bank Masters.

må vi tilpasse os og forsøge at få spillet mest mulig golf

Lige pt. ledes der med lys og lygte efter en ny sponsor for

alligevel.

2022 sæsonen, så vi kan få sat ”navn på cup’en” – vi håber

Formålet i Men’s Section er dog det samme som for 48

på en snarlig løsning.

år siden – der skal spilles en masse golf, rigtig mange

Som om det ikke var nok, er der også i 2022 planlagt to

runder, laves masser af points, fællesspisning og ikke

lørdagsture i Danmark (Mariagerfjord og Langesø) og en

mindst skal vi hygge os i hinandens selskab.

weekendtur på Fyn så der er noget at se frem til!

Igen i år skal vi spille venskabsmatcher mod Hedensted Holdturnering den sidste torsdag i hver måned:

slag på et udvalgt par 4 hul. Har du en ”mindre god dag”

Den sidste torsdag i hver måned, vil vi gerne videreføre

på golfbanen bliver du formentligt præmieret med en

holdturneringen, der startede i 2021.

trøstpræmie fra Captain.

Holdturneringen spilles i tillæg til den normale turnering.

Præmien er en træningslektion, sponsoreret af Sidani

Et hold består af fire spillere og de tre bedste

Proshop.

stablefordscores tæller. Holdene sammensættes ganske

I vinterperioden har vi efterhånden fået etableret en fast

enkelt af de spillere der er tilmeldt hver teetid. Der spilles

pokerturnering hvor vi mødes én torsdag hver måned til

seks gange fra april til september, og der vil være en

spisning og hyggeligt kortspil.

præmie til de to bedste hold på dagen. Det er dermed ikke en gennemgående turnering. At spille en holdturnering kender vi f.eks. fra texas scramble hvor man spille sammen om at opnå flest point for holdet. Det giver en anden følelse at være sammen

Tak til Terkel, Per Møller og Keld for at arrangere pokerturneringen. Sidst men ikke mindst, er der som altid hulspil. Tilmeld jer allerede ved skranken den første dag, der er mulighed for

om det. Vi håber I tager godt i mod initiativet.

at spille single hulspil i A og B rækken samt par hulspil.

Vi fortsætter i 2022 med tilmelding til matcherne, som

vi én til dig. Vi anbefaler hvis muligt, at hulspils matcher

skal foregå i golfbox og gøres som ved enhver anden

afvikles på andre dage end torsdags matcherne.

turnering, der er oprettet i golfbox. Dog har du til MS matcherne mulighed for at vælge den tee tid du ønsker og dermed hvilken flight, du vil spille på. Teetiderne starter for almindelige torsdage 13.30 til 16.00. Du vil modtage et link fra golfbox, hvor scores skal tastes

Har du ikke en makker så meld dig til alligevel, så finder

Præsidiet ønsker alle en rigtig god golfsæson. Lars Bo Cæsius Captain 2022

direkte ind. Vi præmierer derudover den gode putter i slagspilsrunderne, den præcise skytte på par-3 hullerne samt spilleren, der forstår at komme tættest på hullet i to

Men´s Section 2022

3


I løbet af 2022 er der rigtig mange matcher på programmet og i den forbindelse vil vi fra præsidiet sende en meget stor tak til vores sponsorer – såvel nye som gengangere. I 2022 har vi udviklet og udvidet sponsorkonceptet, så der nu findes matchsponsorater, parsponsorater, birdiesponsorater og eaglesponsorater. Vi er rigtig glade for, at så mange sponsorer støtter op om MS. Uden deres støtte kunne vi ikke mønstre et program som det, vi har linet op i den kommende sæson – med branchens bedste præmiebord at dyste om uge efter uge. Ikke mange andre klubber kan mønstre en herreklub med cirka 100 medlemmer. I gennemsnit dukker omkring 60 voksne mænd op torsdag efter torsdag og dyster som drenge. Herligt! STØT DERFOR VORE SPONSORER – DE STØTTER OS!

4

Men´s Section 2022


Vi i Motus Fit er Vejles golf specialister indenfor fysisk træning målrettet golfspillere. Med fysisk træning kan vi hjælpe dig til at forbedre dit spil, forebygge skader og give dig mere fysisk overskud på banen.

I skrivende stund har vi 80 motionist golfspillere som kommer og træner hver uge, for at blive klar til sæsonstart 2022. Bl.a. har vi et hold med spillere fra VGC Men’s Section som træner på livet løs. Vi har plads til endnu flere, så kom endelig og få en gratis prøvetræning. Kontakt os på: info@motusfit.dk

eller tlf 7370 7060 Med venlig hilsen Martin Lauridsen

Mobil: +45 2845 4096 www.motusfit.dk

Men´s Section 2022

5


Fællesskabet i Men’s Section i Vejle Golf Club Er du mand, +21 år og frigivet til stor bane… ja så kan du lige så godt møde op og blive en del af fællesskabet i Men’s Section! Hver torsdag eftermiddag slår vi ud mellem klokken 13:30 og 16:00. Der er tilmelding i golfbox som til enhver anden turnering, vores er dog lukket så kun medlemmer af Mens Section kan tilmelde sig. Er du nyt medlem og har betalt kontingent, så bliver du registreret således, at du kan tilmelde dig i golfbox. Du vælger frit din tee tid og hvilken flight du vil gå på. Sådan bliver du medlem af Mens Section i Vejle Golf Club Mød f.eks. op til åbningsmatchen lørdag den 19 marts 2022 fra klokken 11.00. Du kan dog altid melde dig ind ved betaling af MS-kontingent, som er 650 kr. for sæson 2022. Som Mens Section medlem, vil du løbende kunne finde matchresultater, ranglister og stillinger samt en medlemsliste med kontaktinformationer på alle medlemmer. Har du ikke adgang, kan du få et login via hjemmesiden www.vgcms.dk. DU ER MEGET VELKOMMEN Nye medlemmer er vigtige for både VGCMS og VGC. For at sikre, at nye medlemmer bliver godt integreret i Men’s Section vil der så vidt muligt altid være én fra Præsidiet, der op til og under torsdagens matcher holder øje med nye medlemmer og sikrer, at alle har nogen at spille med. Det er vigtigt, at vi får nye medlemmer rigtigt ”ind” i MS, så de hurtigt bliver en del af fællesskabet og de gode golfoplevelser. Jeg vil derfor opfordre alle til at invitere nye medlemmer af MS med i din flight. Book jer gerne på samme flight i golfbox. Men’s Sections formål er at dygtiggøre og udvikle såvel gamle som nye spillere, at diskutere golf- og etiketteregler, at øge spillernes viden herom, samt kombinere golfspillet med kammeratligt samvær. Start tid er torsdage fra kl. 13.30. Tidligere start SKAL godkendes af Captain, da man ellers ikke vil komme i betragtning til præmier. Scorekort skal afleveres inden kl. 20.00. Efterfølgende spisning vil, så frem andet ikke er oplyst, være kl. 20:15. Scorekort, der afleveres efter kl. 20.00, kommer som udgangspunkt ikke på dagens resultatliste, medmindre forsinkelsen skyldes et generelt pres på banen. Dette vurderes af Captain. Opnåede points bliver altid registreret til de gennemgående konkurrencer, ligesom handicap reguleres, hvis resultatet ellers giver anledning til dette. Gæstespillere fra andre klubber er velkomne mod betaling af 50 kroner i matchfee. Medlemmer af VGC kan være gæstespillere efter forudgående aftale med præsidiet. Man kan kun deltage som gæstespiller én gang. Gæstespillere deltager uden for dagens præmierækker, men er berettiget til at modtage præmie for nærmest hullet og birdie, hvis gæsten er tilmeldt disse. Torsdagsmatcher i Men’s Section er som udgangspunkt tællende runder og handicapregulering vil ske for alle uanset handicap.

6

Men´s Section 2022


En torsdag i

Men’s Section - hyggeligt samvær

Efter dagens match er der fælles spisning, som man tilmelder sig i golfbox samtidig med, at man skriver sig på en starttid, inden man går ud. Dette skal ske af hensyn til restauranten. Afvigelser herfra skal aftales med Captain. Under middagen finder dagens præmieuddeling sted. Praktiske oplysninger vedrørende fremtidige arrangementer overbringes ligeledes her. For at opnå præmie er det en betingelse, at man, inden man går ud for at spille, har tilmeldt sig spisningen. Deltager en spiller ikke i spisningen, fraskriver man sig sin eventuelle præmie. Dog vil gevinst for ”nærmest hullet” samt birdies altid blive udleveret, hvis man er tilmeldt – og har betalt til dette, ligesom man naturligvis også bliver tildelt sine points i de gennemgående matcher. Regelspørgsmål foregår 5 gange i 2022 og vinderen belønnes hver gang med en præmie i lighed med tidligere år. De dårligste besvarelser idømmes en bøde, som betales straks i pondus. Samvær er mere end en “torsdagsmatch” - det er også fællesudflugter med hygge og naturligvis dårlige jokes. HUSK at du også har et ansvar for at bidrage til hyggen i Mens Section. Glem derfor ikke at fortælle den gode historie fra runden under spisningen.

Men´s Section 2022

7


Vigtige datoer i 2022 19. marts:

Åbningsmatch med efterfølgende suppe og præsentation af årets program.

21. maj:

Lørdagsudflugt til Mariagerfjord Golfklub.

28.-29. maj:

Lørdag og søndag spiller vi en ny spændende turnering: MS INVITATIONAL.

9. juni:

Venskabsmatch, hjemme mod Fredericia. Gunstart, tidspunkt følger.

16. juni: Venskabsmatch, ude mod Hedensted. Gunstart, tidspunkt følger. 25.-26. juni:

Weekendturen går til Sydfyn. Vi skal bo på Hotel Faaborg Fjord.

23. august

Match mod Ladies Section.

3. september:

”Østjysk Mesterskab” i Fredericia.

22. september

Venskabsmatch, hjemme mod Gyttegård. Gunstart, tidspunkt følger.

24. september:

Lørdagsudflugt til Langesø Golfklub.

6. oktober:

Årets match – præsidiet mod Former Captains og årets overall vindere.

8. oktober:

Afslutningsmatch, gunstart og ”Sidani Shoot Out” finale. Efterfølgende fest hvor Captain 2023 og det nye præsidie præsenteres.

KONTINGENT 2022: kr. 650,00. BETALING: kontant, mobile pay på 60920 eller bankoverførsel (3618 – 3618132811) HUSK AT ANFØRE DIT MEDLEMSNUMMER VED BETALING.

8

Men´s Section 2022


Sådan ser vinderholdet ud fra 2021 i Gyttegård – er det dig der skal med i 2022?

Østjysk Mesterskab 2022 For nuværende håber vi at det for 2022 igen kan lykkes at finde en matchsponsor for vores årlige dyst mod Odder, Fredericia & Gyttegård. De fire klubber arbejder alle på sagen. Vores torsdagsmatcher, ture osv. er alle tællende runder til indsamling af point som i sidste ende giver adgang til ”Østjysk Mesterskab 2022”. Siden 1996 har klubberne dystet om at blive regionens mester. Vi kæmper således mod herreklubberne i Fredericia, Gyttegård og Odder. I tidens løb har kært barn haft mange navne: Eiland Teledata Cup, KM Telekom Cup, Home Cup, Damstahl Cup, Stark Cup, Royal Unibrew Cup, MidSpar Cup, Spar Nord Cup, Tøjeksperten Masters og senest Jutlander Bank Masters. Sidste gang vi spillede i Vejle hed det Dialog Data Cup (Dialog Data, som nu hedder Vis Performance). Dagen afsluttes med en hyggelig og festlig middag i klubben. I 2022, skal vi lørdag den 3. september i Fredericia, forsvare de sidste 4 (fire) års sejre!!! mod Fredericia, Gyttegård og Odder. Det bliver for vildt hvis (når) vi tager den femte af slagsen i træk… Programmet for dagen/turneringen kunne se således ud: Kl. 06:30

Fælles morgenmad for alle klubber

Kl. 08:00

Par-turnering i SuperSix-format (gentagelse fra sidste år)

Kl. 13:00

Frokost

Kl. 14:00

Singleturnering

Kl. 19:30

Middag. Uddeling af præmier og vandreplakette til den vindende klub.

De fleste i Men’s Section spiller året igennem for at komme med til denne dejlige match- og festdag. Alle kvalificerede ser frem til afviklingen med forventning, og tager dagen, træningen, og matchen meget seriøst – og det med rette. Afbud fra kvalificerede spillere er ikke velset, og finder heldigvis sjældent sted. Skulle det alligevel ske, disponerer Captain 2022 over pladsen og uddeler Wildcard. Afbud takseres naturligvis med bøde. Nå, ikke mere snak, hvis vi kan vinde pokalen fire gange i træk kan vi vel også vinde den fem gange i træk.

Men´s Section 2022

9


Weekendturen 2022

Svendborg Golfklub

Weekend 25-26/6 2022: Sydfyn

I år går weekendturen den 25-26/6 2022 til Sydfyn. Vi spiller Midtfyns Golfklubs bane i Ringe lørdag den 25/6 og Svendborg Golfklubs bane søndag den 26/6. Svendborg Golfklub skriver om deres bane, at den er naturskønt beliggende i skønt kuperet terræn med en fantastisk udsigt over det sydfynske øhav. Det er en typisk parkbane med et afvekslende hulforløb, hvor der i de senere år er plantet en del træer, som gør banen lidt mere udfordrende. Midtfyns Golfklub i Ringe skriver, at banen, der blev taget i brug i 2009, ligger i et let kuperet terræn. Banen har relativt store greens, en del mindre søer, levende hegn og mindre skovområder, som gør banen udfordrende for alle spillere. Lørdag spiller vi Stableford og søndag Hallington. Matcherne er MS matcher, dvs begge er tællende til årets ”Østjysk Mesterskab”. Det er ”kør selv”, med teeoff i Ringe kl: 11 lørdag. Efter runden er der afgang til Hotel Faaborg Fjord. Søndag er der god tid til morgenmaden. Der er Tee Time kl. 11 i Svendborg søndag, og så vil der være præmieoverrækkelse efter matchen. Weekendens program:

Matchproportioner:

Dato: 25-26 juni

Lørdag d. 25. juni: Stableford

Vi mødes direkte på Midtfyns Golfklubs bane i Ringe

Søndag d. 26. juni: Hallington

lørdag den 25/6 senest kl. 10.30 Transport: Overnatning:

Vi kører i egne biler

Overnatning fra lørdag til søndag foregår på Hotel Faaborg Fjord, hvor vi bl.a. kan se frem til ”Fri huset vin

Buggy:

og fadøl i baren lørdag mellem kl. 16 og 18, hvor der er

Kontakt: adjudant Mikkelsen

mulighed for ”rafling, kortspil, løgnehistorier og pral”.

mobil:

6018 8888

Her vil præmieoverrækkelsen fra lørdagens match finde

email:

henrik@hpmasking.dk

sted. Om aftenen serveres en fire-retters menu tilberedt med lokale og sæsonbetonede råvarer v/køkkenchefen. Efterfølgende er der kaffe med sødt.Start og tidspunkt:

Pris: Turen incl. greenfees, aftensmad, overnatning i dobbeltværelse og morgenmad koster kr. 1.600,-

Start og tidspunkt:

(Enkeltværelse kr. 1.800,-)

Lørdag start kl. 11:00 i Ringe

Drikkevarer er ikke inkluderet.

Søndag start kl. 11:00 i Svendborg NB! Betaling skal ske samtidig med tilmelding til turen.

NB: MAX 48 spillere Først til mølle 10

Men´s Section 2022

Overføres til: Kontonummer 3618 – 3618132811


Lørdagsudflugter 2022

Mariager Fjord

Lørdag 21/5-2022: Mariager Fjord Golfklub

Lørdag 24/9-2022: Langesø Golfklub

Første lørdagstur går til Mariagerfjord Golfklub

Lørdagstur nummer to går til Langesø Golfklub.

Hos Mariager Fjord Golfklub råder vi over en højt

Langesø Golf er en smuk og velholdt golfbane med

beliggende golfbane ved den smukke Mariager Fjord.

udfordringer for både den øvede og den helt nye

Her er en af Danmarks smukkeste udsigter fra både

golfspiller.

klubhuset og restauranten. Vi ligger i Hadsund og vores golfbane har et mix af fjordudsigt, skov og plantage, som giver en naturoplevelse uden sammenligning.

Teetime:

kl. 09:00

Matchtype:

Stableford, tee 58 med nærmest hul på 2 par 3 huller + birdies på par 3.

Afgang fra Vejle Golf Club kl. 06.15

(tællende match).

Teetime:

kl. 09:00

Transport:

Matchtype:

Stableford fra gul tee med nærmest

Pris: 400,- inkl. greenfee og frokost incl. 1 øl/vand

hul på 2 par 3 huller + birdies på par 3 (tællende match). Transport:

Bus

Pris: 500,- for bus, greenfee og frokost incl. 1 øl/vand Se mere her:

https://mfgk.dk

Egne biler

Se mere her:

https://langesoegolf.dk

Betaling overføres til kontonummer 3618 – 3618132811 eller mobile pay nummer 60920. Skriv dit VGC-nr. og Langesø i kommentarfeltet. Deadline for tilmelding og betaling: Torsdag den 15.

Betaling overføres til kontonummer 3618 – 3618132811

september 2022

eller mobile pay nummer 60920. Skriv dit VGC-nr. og Mariager i kommentarfeltet. Deadline for tilmelding og betaling: Torsdag den 12. maj

Tidspunkter og deadlines opdateres på hjemmesiden.

2022

Langesø Golf Men´s Section 2022

11


Men’s Section Matchkalender 2022 Marts 2022

April 2022

Maj 2022

Juni 2022

SL

Sletten

f 1

S1

O1

P

Parken

l 2

m2

to 2

SK

Skoven

s 3

ti 3

STB Stableford

m4

o4

HAL Hallington

ti 5

to 5

SLA Slagspil

o6

f6

H

Holdturnering 1-6

to 7

SL/P STB 55 SO1/P2

Sidani proshop

18

f3

P/SK stb 55

s5

Tøjeksperten Erhverv

m6 Danmarksturnering 1

ti 7

Danmarksturnering 2

o8

f8

s8

LT1 Lodtrækning hulspil

l9

m9

to 9

sin par

single og par hulspil

s 10

ti 10

hul

hulspil

m 11

o 11

l 11

SO

Shoot out 1-10

ti 12

to 12 SL/P SLA 58 SO2/SL4

s 12

m 14

15

19

f 10

o 13

f 13

m 13

to 14 Skærtorsdag ej MS

l 14

ti 14

ti 15

11 f 15

s 15

o 15

o 16

l 16

m 16

to 16

to 17

s 17

ti 17

f 18

m 18

o 18

l 19

SL/P stb 55

Den lille kok

16

ti 19

s 20

o 20

m 21

to 21

to 19

20

l 21

P/SK hal 46

23

Hjemme mod Fredericia P/SK STB 55

Stark

24

Ude mod Hedensted LT 3 sin hul

f 17 l 18

LT 2 sin hulspil P/SK Hal 55 H2

s 19

f 20 LT 1 sin/par hulspil

Danske Bank

l4

l7

REG Regelspørgsmål

REG 2 LT 2 par hul SK/SL sla 55 SO3/SK3

m 20 Udflugt til Mariagerfjord

25

ti 21

Bustur

ti 22

12 f 22

s 22

o 22

o 23

l 23

m 23

to 23

to 24 SL/P stb 55

s 24

ti 24

f 24

f 25

m 25

o 25

l 25 Weekendtur til Sydfyn

l 26

ti 26

to 26 Kr. Himmelfart ej MS

s 26 Weekendtur til Sydfyn

s 27

o 27

m 28

to 28

ti 29

f 29

o 30

13 l 30

to 31 SL/P hal 55

12

Men´s Section 2022

17

REG 1 SLA 55 H1

SL/P

LT 3 par hul SLA 55 SO4/SL8 H3

Spar Nord

f 27

m 27

l 28 MS INVITATIONAL

ti 28

s 29 MS INVITATIONAL

o 29

m 30

to 30 SK/SL hal 55 SO5/SK2

ti 31

22

SL/P

26


Juli 2022

August 2022

f1

m1

L2

ti 2

s3

o3

m4

to 4 27

ti 5

f5

September 2022 to 1 31

P/SK stb 46 SO7/SK8

HC Auto

SL/P stb 55

L1

XLbyg Breinholt

F2 l3

LT 5 sin - LT 4 par hul

Oktober 2022

S2 Østjysk Mesterskab, Frc.

m3

s4

ti 4

m5

o5 36

o6

l6

ti 6

REG 3 to 7 SL/P stb 55

s7

o 7

f8

m8

to 8

l9

ti 9

s 10

o 10

l 10 Opryknings- og finalespil

m 10

m 11

to 11 SL/P stb 55

s 11 Opryknings- og finalespil

ti 11

f 12

m 12

o 12

l 13 Danmarksturnering 5

ti 13

s 14 Danmarksturnering 6

o 14

f 15

m 15

to 15

l 16

ti 16

s 17 m 18

28

ti 12 o 13 to 14

LT 4 sin hul P/SK HAL 55 SO6/P6

32

33

to 6

LT 5 par hul STB 58 SO9/P4

SL/P

l8

f9

37

SL/P SLA 55

l 15

Autocentralen

m 17

to 18 SK/SL HAL 55 SO8/SL3 H5

s 18 Klubmesterskaber

ti 18

f 19

m 19

o 19

o 20

l 20

ti 20

to 21 SK/SL hal 55 H4

s 21

o 21

f 22

m 22

to 22

l 23

ti 23

s 24

o 24

m 25

to 25 30

ti 26 o 27

f 26

l 24 REG 4 SL/P sla 55

Aquapri

f 29

m 29

to 29

l 30

ti 30

s 31

o 31

35

Hjemme mod Gyttegård REG 5 SL/P stb 55 SO10/P5

l 22 s 23

Udflugt til Langesø

m 24

Kør selv

o 26

o 28

Vis Performance

f 21

m 26

s 28

SL/P sla 55

to 20

ti 25

ti 27

to 28

38

s 25

l 27

f 30

Den lille kok

f 14

l 17 Klubmesterskaber

f 23

SL/P TEX 55 SO finale

to 13

o 17

Ladies Section vs Mens Section

Isabella

s9

s 16

29

SL/P sla 55 Årets match

f7

f 16

ti 19

41

39

to 27 f 28

SL/P HAL 55 H6

Motus Fit

l 29 s 30 m 31

Men´s Section 2022

13


Match Proportioner torsdage i 2022 Matchoversigt.

Holdturnering den sidste torsdag i hver måned!

Tilmelding til dagens match foregår i golfbox senest kl.

For at krydre den sidste torsdag i hver måned, vil vi gerne

12.00 på matchdagen. Her tilmelder man sig ligeledes

genoptage holdturneringen fra 2021. Holdturneringen

spisning, nærmest flaget og birdiepuljen.

spilles i tillæg til den normale turnering.

Som udgangspunkt spiller vi i to rækker:

Et hold består af fire spillere og de tre bedste stableford scores på hvert hul tæller. Holdene sammensættes

A-rækken: HCP. 0 – 13,9 B-rækken: HCP. 14 – 36+ (regulering af rækker kan forekomme senere da ideen er at have ca. lige mange A og B spillere)

ganske enkelt af de spillere der er tilmeldt hver tee tid. Der spilles seks gange fra april til september og der vil være en præmie til de to bedste hold på dagen. Det er dermed ikke en gennemgående turnering. At spille en holdturnering kender vi f.eks. fra texas scramble hvor man spiller sammen om at opnå flest

Nærmest flaget:

point for holdet. Det giver en anden følelse at være

To par 3 huller per match, sponsoreret af MS eller en

sammen om det. Vi håber I tager godt i mod initiativet.

sponsor Et par 4 hul i 2 slag, sponsoreret af MS eller en sponsor.

Præmier: I alle 18 hullers matcher uddeles følgende præmier:

Captains trøst:

Til de 3 bedste i både A & B rækken samt en overall

Spilleren på næstsidstepladsen ”trøstes” med en

vinder.

træningslektion fra Talal i Proshoppen. Overall-vinderen kvalificerer sig til “årets match”.

14

Men´s Section 2022


Sidani Shoot Out

”Sidani Shoot Out” spilles 10 torsdage i løbet af sæsonen. De 7 bedste scores er tællende. Captain udvælger et hul til dagens match som fremgår af dagens velkomstskilt. Stableford scoren noteres af præsidiet på de 10 torsdage - du kan følge resultaterne på hjemmesiden. Hullerne vælges ud fra 10 forskellige handicap nøgler og alle sløjfer er medtaget. Finalen spilles på afslutningsdagen lørdag den 8 oktober 2022. Finalen spilles som en ”Shoot Out” med de 4 spillere, der har opnået flest point gennem året og som deltager i Mens Section’s afslutningsmatch. Ved pointlighed er det laveste HCP der deltager i finalen, hvis det også er lige, foretages lodtrækning. Finalen spilles på Parken 9, umiddelbart efter afslutningsmatchen. Der spilles til der er fundet en vinder. I tilfælde af omspil afvikles dette således: Første omspil spilles fra Tee 46 Andet omspil spilles fra Tee 37 Efterfølgende omspil spilles fra 100 meter mærket. Der spilles med de ”streger” man har på Parken 9 i forhold til baneforløb Sletten/Parken. Forhåbentlig vil alle MS’ere være på plads på banen eller på terrassen med en fadøl, for at overvære finalen og samtidig være med til at sætte en god stemning indtil årets vinder er fundet. Sponsor for turneringen er SIDANI PROSHOP v/ Talal Sidani.

20(22) vigtige regelændringer som kom i 2019 1.

Søgetid – nedsat fra 5 til 3 minutter

2.

Bold flyttet under søgning – genplacér (ingen straf)

3.

genplacér uden straf 15.

Udmåling til droppeområde – den længste kølle, undtagen en putter

Bold bevæger sig på greenen på grund af vindstød eller lignende efter markering og genplacering –

Bold i eget nedslagsmærke – lempelse uden straf i det generelle område (fairway og rough)

4.

14.

Bold tilfældigt flyttet af spilleren på greenen – genplacér uden straf

16.

Skader på greenen – reparér alle skader fra sko,

5.

Drop fra knæhøjde

sten i overfladen, m.m. Bring greenen tilbage

6.

Forkert green – lempelse skal nu også tages ved

til oprindelig tilstand. Ingen forbedring tilladt af

gene for stance eller sving

spillelinje udover reparation

7.

Bold rammer spiller eller udstyr – ingen straf

17.

8.

Dobbeltslag – tæller kun som ét slag (ingen straf)

18.

9.

Tilfældig berøring af sand i bunker med køllen – ingen straf (dog ikke lige foran og bagved bolden)

10. 11.

19.

Vandhazard hedder nu Strafområde

13.

Tilladt at berøre jorden/vandoverfladen i

Tilladt at ramme flagstangen i hullet ved putt fra greenen

20.

når bolden erklæres uspillelig 12.

Ikke få hjælp fra caddie/partner med hjælp til opstilling

Løse naturgenstande kan flyttes hvor som helst Drop ud af bunker med 2 strafslag på flaglinjen –

Ikke placere en kølle som hjælp til opstilling

Bold hviler mod flagstang i hullet: I hul, hvis blot en del af bolden er under jordoverfladen

21.

Ethvert kast med jern/køller som indberettes til Captain, vil blive belønnet med en 20 kr`s bøde.

strafområde – og slå prøveslag Men´s Section 2022

15


16

Men´s Section 2022


Gennemgående matcher 2022 ”Østjysk Mesterskab 2022”

I 2022 bliver ”Østjysk Mesterskab” afholdt af Fredericia Golf klub. De fire deltagerne klubber, Fredericia, Odder, Gyttegård og Vejle forsøger at finde en sponsor til arrangementet. Kvalifikation til ”Østjysk Mesterskab 2022” sker via vores matcher. Der deltager i alt 18 spillere fra hver klub i arrangementet. A: De 10 bedste matcher for hver enkelt spiller – spillet i perioden 26 august 2021 til 18 august 2022 - er tællende. En tællende match er som udgangspunkt ensbetydende med en regulerbar runde i handicap-sammenhæng. Dog vil der i matcher tællende til ”Østjysk Mesterskab 2022” accepteres spil med lejeforbedring på fairway for op til alle 18 huller. Pointene for de ti matcher lægges sammen og de ti spillere med de højeste antal point kvalificeres - ved point lighed deltager spilleren med det laveste handicap. Hvis en kvalificeret spiller ikke kan deltage, er det næste placering, der kvalificerer sig. B: Vinderen af hhv. A- og B-rækken i Hulspil single deltager. C: Endvidere råder Captain over seks wildcards. Som udgangspunkt går disse wildcards til de seks præsidiemedlemmer.

Derudover kæmper vi om: Flest Stableford points Flest opnåede stablefordpoints - gennemgående. Bedste nettoscore Bedste nettoscore i fem slagspils-matcher. Bedste bruttoscore Bedste bruttoscore i fem slagspils-matcher. Færrest putts Bedste putter i fem slagspils-matcher. Bedste Hallingtonscore Vinder af Hallington. Alle Hallington matcher er tællende. Årets match Vinder af Årets Match. Single Hulspil Vinder af Singleturneringen i hhv. A- og B-rækken. Par Hulspil Vinder af Parturneringen. Vinderne får deres navne indgraveret på Men’s Sections tavle i klubben.

Men´s Section 2022

17


Any given Thoursday

FC Hansens ynglingshulHulspil 2022 Som altid i Mens Section spilles der i 2022 en

For både singlematcherne og parmatcherne anbefaler

hulspilsturnering. Det foregår både i single, A og B

vi derfor, og opfordrer til, at de afvikles på andre dage

rækken, samt som parturnering hvor der spilles i én

end torsdagene. Men kan der ikke findes en tid udover

række.

torsdag, er det selvfølgeligt i orden at spille sin hulspils

HUSK at tilmelding til hulspil starter ved

kamp om torsdagen. Blot en venlig opfordring.

åbningsmatchen den 19 marts 2022 og slutter torsdag

Vinderne af både A og B rækken i single, er kvalificeret til

den 21. april 2022 hvor vi trækker lod til matcherne i

”Østjysk Mesterskab” finalen på banen i Fredericia den 3

single, og første runde i par hulspil.

september 2022.

Har du ingen makker, hjælper præsidiet med at sætte

Der spilles med 3/4 handicap.

hold, tilmeld dig gerne alligevel

Generelt for hulspil er, at førstnævnte ved lodtrækningen

KLIK fra tid til anden ind forbi www.vgcms.dk eller www.

er initiativtager til at kontakte modstanderen, for afvikling

facebook.com/vgcms. Her opdateres med seneste nyt og

af matchen inden tidsfristen.

eventuelle ændringer i forhold til de trykte programmer. Lodtrækning for Single Hulspil Single Hulspil

1. runde:

21. april

I sæsonen 2022 vil turneringen foregå som cup-system

2. runde:

19. maj

(vind eller forsvind og bedre held næste år for taberen).

3. runde:

16. juni

4. runde:

14. juli

5. runde:

4. august (hvis nødvendigt)

1. lodtrækning til hulspilsturneringen foretages som skrevet ovenfor torsdag den 21 april 2022. Hulspilsturneringen bliver afviklet i en A og B række. Det forsøges at gøre rækkerne lige store, og derfor kan det ikke oplyses, hvor grænsen mellem rækkerne går, før alle

Finale afvikles senest: 18. august 2022 Hvis ikke man når at afvikle sin match inden næste

tilmeldinger er på plads.

lodtrækning, vil der blive trukket lod om, hvem der går

Handicappet ved tilmeldingstidspunktet afgør, hvilken

eller andet medlem af Præsidiet).

række man stiller op i. Der spilles selvfølgelig til aktuelt handicap på matchdagen. Der vil i forbindelse med lodtrækningerne sættes tidsfrister for afvikling af de enkelte matchrunder. Finalerne i single skal være afsluttet senest torsdag den

videre til næste runde (lodtrækning foretages af Captain

Fordelingen af handicap sker ved at finde frem til forskellen mellem de to kombattanter. Eks: Spiller 1 har 20 antal tildelte slag (¾-handicap), mens spiller 2 har 12 antal tildelte slag (¾-handicap).

18 august 2022.

Forskellen er 20 – 12 = 8. Spiller 1 har 8 slag på spiller 2 i

Hulspil er en helt anden matchform, hvor man har lov

handicapnøgle på de 8 sværeste huller.

til at give en bold og forære et hul væk. Det kan dog ikke lade sig gøre, hvis man samtidigt er i gang med en slagspilsturnering.

HUSK at tilmelding til hulspil starter ved åbningsmatchen den 19. marts 2022 og slutter torsdag den 20. april 2022 hvor vi trækker lod til matcherne i single, og første runde i par hulspil.

20

Men´s Section 2022

deres indbyrdes match, og slagene fordeles efter banens


Hulspil Par

Matcherne spilles som en high-low turnering. Her skal

Hulspilsturneringen for par foregår ligeledes efter cup-

alle fire spillere bruge deres ¾-handicap, hvor man dog

system, hvor tabende hold er ude af turneringen.

nulstiller laveste handicap og fordeler de tre øvrige

Efter hver runde, bliver der foretaget lodtrækning i

spilleres resterende spillehandicap iht. fordelingsnøglen.

forbindelse med præmieoverrækkelse til dagens match.

På hvert hul sammenlignes bedste score fra de to sider

Turneringen bliver afviklet i én fælles række.

med hinanden og dårligste score fra de to sider med

Parhulspilsturneringen skal senest være afviklet torsdag den 6 oktober 2021. Hvis man ikke når at afvikle sin match inden næste lodtrækning (fastsat seneste dato), vil der blive trukket lod om, hvem der går videre til næste runde. Captain eller andet medlem af Præsidiet foretager lodtrækning.

hinanden. Der spilles om to point på hvert hul. Eks: Hold 1 opnår på hullet nettoscorerne 5 og 5. Hold 2 opnår nettoscorerne 5 og 6. Bedste resultat fra hold 1 er 5 og sammenlignet med bedste score fra hold 2, ligeledes 5 slag. Altså deles hullet. Dårligste resultat på hold 1 var 5, mens dårligste resultat hold 2 var 6, altså vinder hold 1 hullet og 1 point.

Lodtrækning for Par Hulspil

Parhulspilsturneringen følger slagspils-reglerne for

1. runde:

21. april

at gøre det muligt at afvikle parspillet på de ordinære

2. runde:

2. juni

torsdage og samtidig deltage i dagens match. Vi anbefaler

3. runde:

23. juni

dog som ved singlehulspil at spille på andre dage end de

4. runde:

4. august

ordinære torsdage.

5. runde:

8. september (hvis nødvendigt)

Finale afvikles senest: 6. oktober 2022

Men´s Section 2022

21


Kontingent og Bøder 2022 Kontingent 2022 Årskontingent inklusiv matchfee, hulspil og hole-in-one forsikring: DKK 650,00 BETALING: Kontant, mobile pay (60920), eller bankoverførsel (3618 – 3618132811) HUSK AT ANFØRE DIT MEDLEMSNUMMER VED BETALING. Til hver torsdagsmatch kan du tilmelde dig konkurrencerne ”nærmest flaget” på to par 3 huller og et par 4 hul (tættest på i to slag), samt ”Birdie” puljen for alle par 3 huller. Nærmest flaget pr. dag: ............................................................................................... kr.

10

Birdie pr. dag: ............................................................................................................... kr.

10

Bøder: På opfordring har Captain & Præsidiet valgt at stramme en smule op med hensyn til indkrævning af bøder i 2022. Det forventes derfor, at medlemmerne tager godt imod en lidt mere konsekvent bødekultur. Bøderne tjener, som alle ved, et godt formål i løbet af året. Indkomne beløb anvendes til vore ture, samt til afslutningsfesten. Der vil blive idømt og opkrævet bøder for følgende forseelser: Forkert eller mangelfuldt udfyldt scorekort, pr. fejl: ................................................ kr.

5

No return:....................................................................................................................... kr.

50

For sent fremmøde til spisning: .................................................................................. kr.

5

Forkert tilmeldt på startlisten: .................................................................................... kr.

5

Overtrædelse af etiketteregler: ................................................................................... kr.

20

Overskridelse af 32 puts i slagspil pr. put (dog max 15 kr.): .................................... kr.

5

Dårlig score i dagens match (under 29 stableford, over 80 netto eller under 65 hallington point): ......................................................... kr.

10

Rigtig dårlig score i dagens match (under 24 stableford, over 85 netto eller under 60 hallington): ................................................................... kr.

15

Regelkonkurrencen: Flest forkerte svar koster: ............................................................................................ kr.

20

Næstflest forkerte svar koster: ................................................................................... kr.

10

Generelt: Protester => .......................................................................................................... fordobling af bøden! Protest fra FORMER CAPTAIN….................................................................................. (tages på dagen)

Husk! §§ Bøder udelukkende gives for at rette adfærd med videre. Bøder der lægges i bødekassen går til et godt formål, nemlig at forsøde medlemmernes deltagelse i udflugter og ekstraordinære MS-arrangementer. Betal din bøde med glæde og et smil, og deltag i så mange MS aktiviteter som muligt.

22

Men´s Section 2022


Resultater 2021 Tillykke til vinderne af årets gennemgående turneringer i 2021: Brutto:

Paul Ruston (“Kaptajn Haddock”)

Netto:

Jesper Hansen

Hallington:

Steen Pedersen

Puts:

Peter Worsøe

Stableford:

Keld ”ligeud” Hindhede

Årets match:

Claus Frandsen

Hulspil A:

Niels Lysgaard-Madsen

Hulspil B:

Poul Erik Brix Cæsius

Par Hulspil:

Niels Lysgaard-Madsen/Svend Erik Skovhus

Sidani Shoot Out:

Per Møller

Resultater af venskabsmatcher 2021: Fredericia - Vejle:

Fredericia vinder

Vejle – Gyttegård:

Vejle vinder

Hedensted – Vejle:

Vejle vinder

LS - MS:

LS vinder (Aben i blå - altså næste gang)

Jutlander Bank:

Vejle vinder i Gyttegård (fjerde år i træk)

Captain håber at alle venskabsmatcher bliver afviklet i år og forventer dermed også store resultater.

Især er det vigtigt at få aben tilbage i blåt!

www.facebook.com/kjaerstrupvejle

www.kjaerstrup.dk

Men´s Section 2022

23


Men’s Section SPONSORER 2022 Isabella A/S Skovhus-Økonomisk Rådgivning ApS LH Uni-Gulve A/S

CV Christensen A/S Danske Bank Codex Advokater

B LU

Sidani Proshop

OLF C G E

VEJ L

Den lille kok

HC Auto

Volkswagen og Skoda Vejle Aquapri A/S

Smilecentret Kolding & Fredericia Autocentralen

N’ I S SE C T

O

Tøjeksperten Erhverv

ME

Spar Nord Bank Vejle

N

HP Masking ApS.

Pedersens Laboratorium. Lido Biograferne Nykredit Mygdahl Travel ApS Motus Fit Lars Vegas Golf InProduction Autocom Stark XLByg Vejle Vis Performance Vinoble Kjærstrup Højen Tømrer

TAK FOR TROFAST STØTTE TIL VORES SPONSORER 24

Men´s Section 2022


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.