Mens section 2014

Page 1

MEN’S SECTION 2 014

www.vgcms.dk


MEN’S SECTION 2014

Captain

Hans Jørgen B. Nielsen 22 69 25 93 duus@acnvejle.dk

Adjudant Søren Klerke 30 93 01 01 klerke@stofanet.dk.dk

Adjudant Asger Karlsson 30 70 89 14 asgerkarlsson@grundet.dk

Adjudant Michael Kaltoft 20 21 11 53 m.kaltoft@dadlnet.dk

Adjudant Mikael Andersen 61 16 55 58 mikaelandersen@me.com

-2-


MEN’S SECTION 2014

Velkommen til Men’s Section Men’s Section har 40 års jubilæum i 2014, og byder alle golfspillende mænd hjertelig velkommen til at deltage i Men’s Section fællesskabet. Vi har en erklæret målsætning om at spille masser af golf, have det sjovt og hyggeligt sammen, møde andre golfspillere og sammen skabe gode oplevelser. Hver torsdag eftermiddag og aften, i sæsonen fra marts til oktober mødes vi om vor fælles interesse, og dyster mod hinanden, samt vore venskabsklubber fra Fredericia, Gyttegård og Hedensted. Du er kvalificeret til at være med, hvis du er golfspiller, har lysten til fællesskabet, og er fyldt 21 år. Du behøver ikke at kende nogen i Men’s Section i forvejen. Mød blot op på introduktions- og tilmeldingsdagen lørdag den 22. marts kl. 11:30, og hør nærmere. Alle er velkomne til at kontakte de 5 medlemmer af MS Præsidiet med spørgsmål, og få tips til at komme godt i gang i MS. Derudover kan nye medlemmer altid kan henvende sig til ethvert andet MS medlem, og få råd og vejledning til at komme godt i gang. Sæsonen 2014 vil være udfordrende og veltilrettelagt. Mange tidligere og nye sponsorer har meldt sig på banen, så der vil være masser af præmier at dyste om. Venskabsmatcher – 3 stk., Par- og single hulspils turnering, Sidani ShootOut, Lørdagsture – 2 stk., Weekend-tur til Tyskland, og naturligvis kvalifikationen til Midspar cup 2014, hvor 18 MS’ere i år skal til Horsens og dyste mod klubberne fra Fredericia, Horsens og Odder. Da der er nogle trofæer, der pt. er udlånt, forventer Captain 2014, at alle sørger for at formen er i orden, når det gælder – specielt i årets dyst mod Ladies Section. Denne Jubilæumsmatch afholdes i år lørdag den 24. maj, med en spændende runde golf og efterfølgende jubilæumsfest i klubrestauranten. Reservér allerede nu dagen i kalenderen! Vi har oprettet en ny Facebook side/-gruppe: Men’s Section Vejle Golf Club. Besøg siden, og brug den til at dele billeder, videoer, sjove historier mv. Vort håb er at det bliver et dynamisk forum om vor fælles interesse. På hjemmesiden www.vgcms.dk, kan du læse meget mere om MS, tilmelde dig til matcher og ture, tjekke ajourførte ranglisterne efter dagens match, og se fælles info mv. Det er en fornøjelse at kunne præsentere vore mange sponsorer, både som annoncører i bladet her, og til vore sponsormatcher. Der er igen i år næsten ”fuldt hus” med matchsponsorer. STOR tak til alle vores sponsorer for opbakningen – gamle stabile, som nye. Det giver sæsonen, matcher og vort hyggelige samvær, et ekstra pift og jeg vil derfor gerne opfordre alle i Men’s Section; HUSK AT STØTTE VORE SPONSORER, DE STØTTER OS!! På Præsidiets vegne Hans Jørgen B. Nielsen, Captain 2014

BCA Autoauktion A/S | Bugattivej 12 | 7100 Vejle | Tel: +45 75 85 83 00

www.autoauktion.dk

-3-


MEN’S SECTION 2014

Midspar cup 2014 Cup’en har fået ny hovedsponsor: Middelfart Sparekasse – og er døbt Midspar Cup 2014. I 2014 afvikles Cup’en i Horsens Golfklub, lørdag d. 6. september, og er uden tvivl en af årets vigtigste matcher for Men’s Section. Turneringen er tidligere kaldet Eiland Teledata Cup, KM Telekom, Home Cup og Damstahl Cup, Stark Cup og Royal Unibrew Cup. Men’s Sections fra Fredericia, Horsens, Odder og Vejle deltager med 18 mand hver i finaledysten. De som kvalificerer sig, skal forvente at skulle tidligt op, for at være klar til morgenmaden i Horsens og gunstart kl. 08.00 Om formiddagen spiller vi Greensome Match Play (hulspil), og ligeledes en hulspilsmatch med særlig pointfordeling, dog max. 36 huller, om eftermiddagen. Dagen afsluttes med en hyggelig og festlig middag, hvor pokalen bliver overrakt det vindende hold. MS Vejle har, bortset fra forrige år i Odder, og sidste år i Fredericia, siddet tungt på titlen og trofæet. Captain 2014 ser gerne – forventer faktisk – at VGC-MS igen viser hvor trofæet hører hjemme. Kvalifikation til Midspar Cup kan du se nærmere om, under gennemgående matcher inde i bladet. De fleste i Men’s Section spiller året igennem, for at komme med til denne dejlige match- og festdag. Alle kvalificerede ser frem til afviklingen med forventning, og tager dagen, træningen, og matchen meget seriøs, - og det med rette. Afbud fra kvalificerede spillere er ikke velset, og finder heldigvis sjældent sted. Skulle tilfældet være ude, disponerer captain 2014 over pladsen og uddeler Wild-Card, og samtidig medfører afbud en klækkelig bøde. Til sidst en stor tak til Middelfart Sparekasse for sponsoratet, der gør denne dag til noget specielt. Vi ser frem til afviklingen i september og ser frem til at samarbejdet må fortsætte, når cup’en afvikles i Vejle Golf Club i 2015.

-4-


MEN’S SECTION 2014

Vigtige datoer i Men’s Section 2014 • 22. marts: Introduktionsmatch, vi mødes i klubhuset fra kl. 11.30, hvor tilmelding til den nye sæson kan ske. kl. 12.30 er Golfrestauranten vært ved en gang suppe og hvor også sæsonens program bliver fremlagt. Kl. 13.15 spiller vi Texas Scramble på Sletten, med efterfølgende præmieoverrækkelse. •

. maj: Lørdagsudflugt, turen går til Henne Golfklub, vi kører samlet i bus 3 – gunstart kl. 9.30

22. maj: Venskabsmatch ude mod TH Fredericia – gunstart kl. 15.30

• 24. maj: LS vs. MS, årets vigtigste match!! Og samtidig 40 års jubilæumsmatch med gunstart kl. 12.00 - efterfulgt af festmiddag i klubhuset. •

19. juni: Venskabsmatch hjemme mod MS Gyttegård – gunstart kl. 16.00

21.-22. juni: Weekend tur til Tyskland, vi kører i egne biler.

• 6. september: MIDSPAR CUP for de kvalificerede deltagere i Horsens. •

11. september: Venskabsmatch ude mod MS Hedensted – gunstart kl. 15.30

• 13. september: Lørdagsudflugt, turen går til Stensballegaard Golf Klub, vi kører i egne biler og starter med morgenmad i Stensballe – gunstart kl. 9.30 • 26. september: TH+ finale i Jelling Golf Klub, for alle bedste 9’ere gennem sæsonen • 4. oktober: Afslutningsmatch, gunstart og ”Sidani ShootOut finale” spilles, en stor sæson med forhåbentlig mange pokaler i skabet skal afsluttes med en fest, hvor det siddende Præsidiet takker af, og det nye præsenteres til sæsonen 2015.

Karetmagervej 19 A · 7100 Vejle · Tlf.: 75 72 30 00

-5-


MEN’S SECTION 2014

I Mens Section bliver du en del af fællesskabet! Alle mandlige medlemmer af VGC, der er fyldt 21 år og frigivet til spil på den store bane, kan optages. Du bliver medlem af Men’s Section ved at tilmelde dig på introduktionsdagen lørdag d. 22.marts. Du kan også skrive dig på torsdagens startliste ved skranken, og efterfølgende melde dig ind ved aflevering af scorekort, samt betaling af kontingent til adjudanten. Der vil i herrernes omklædningsrum løbende blive ophængt en ajourført medlemsliste med navne og telefonnumre. Nye medlemmer skal ikke holde sig tilbage for at ringe til en af dem, der allerede er medlem, eller til præsidiet for at få en aftale om at spille. Du er også velkommen til at møde op og finde en flight at gå med på dagen. Men’s Sections formål er at dygtiggøre og udvikle såvel gamle som nye spillere, at diskutere golf- og etiketteregler, at øge spillernes viden herom, samt kombinere golfspillet med kammeratligt samvær. Start tid er torsdag fra kl. 14.00. Scorekort skal afleveres inden kl. 20.00 Efterfølgende spisning vil, såfremt andet ikke er oplyst, være kl. 20.15. Scorekort, der afleveres efter kl. 20.00 kommer ikke på dagens resultatliste, dog

C. V. Christensen a•s VVS

Ibæk Strandvej 1C, Postbox 519, 7100 Vejle Tlf: 7582 0077 - Fax: 7583 6477 E-Mail: mail@cvchristensen.dk

-6-


MEN’S SECTION 2014

vil opnåede point blive registreret til de gennemgående konkurrencer og handicap reguleres, såfremt resultatet giver anledning til det. Gæstespillere fra andre klubber er velkomne mod betaling af 50 kroner i matchfee. Medlemmer af VGC kan ikke være gæstespillere uden forudgående aftale med præsidiet. Man kan kun deltage som gæstespiller én gang. Gæstespillere deltager udenfor dagens præmierække, men er berettiget til at modtage præmie for nærmest hullet og birdie. Torsdagsmatcher i Men’s Section er som udgangspunkt tællende runder og handicapregulering vil ske for alle uanset handicap. Hvis man vil modtage præmier, eller få point til de gennemgående matcher, Midspar Cup mv., så skal scorekort indleveres efter endt runde og man skal selvfølgelig have meldt sin ankomst på startlisten.

-7-


MEN’S SECTION 2014

Kontingenter i 2014:

Årskontingent incl. matchfee, hulspil og hole in one forsikring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 600,Nærmest flag pr. dag: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 10,Birdie pr. dag: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 10,-

Samvær i Men’s Section

Annonce 45x135

19/02/03

13:22

Efter dagens match er der fælles spisning, som man tilmelder sig samtidig med at man skriver sig på startlisten. Under middagen finder dagens præmieuddeling sted, der vil også her være en del praktiske oplysninger vedrørende fremtidige arrangementer der overbringes her. For at opnå præmie er det en betingelse, at man, inden man går ud for at spille, tilmelder sig spisningen. Deltager en spiller ikke i spisningen, fraskriver han sig sin eventuelle præmie. Dog vil gevinst for ”nærmest flaget”, samt for birdiepuljen altid blive udleveret, hvis man er tilmeldt – og har betalt til dette, ligesom man naturligvis også bliver tildelt sine point i de gennemgående matcher. Regelspørgsmål foregår ca. hver 2. uge, vinderen får en middag til en torsdag i Mens Section, præmien er sponsoreret af Restaurant Golfen, Fællessletgård. Samvær er mere end ”torsdagsmatch” - det er også fællesudflugter med hygge og dårlige jokes. Side 1

Vinding Tømrerforretning Lundahl Nielsensvej 6, 7100 Vejle · Tlf. 75 85 92 11 · Fax 75 85 90 92

TØMRER / SNEDKER Totalenterpriser VINDING TØMRERFORRETNING 75 85 92 11 · www.vtvejle.dk

-8-


MEN’S SECTION 2014

Weekend samvær I år er der arrangeret 2 lørdagsture - en til Henne og en til Stensballegaard. Henne turen eller også kaldet ”en forårsdag i Vesten, måske med blæsten…” finder sted lørdag den 3 maj og går til Henne Golfklub. Vi kører fra VGC. kl. 6.30 i bus. Der er plads til ca. 50 prs. Der serveres morgenmad og kaffe i bussen på vej derover, og nååja, også en lille skarp… Gunstart kl 9.30 fra hul 1, 18, 17 og så videre. Efter runden spiser vi en frokost i klubhuset, samt præmieoverrækkelse, sponsoreret af KAPASO vine, ved Palle Pagh m.fl. Prisen er 500 kr. incl. frokost og morgenmad/drikkevarer i bussen. Pengene overføres til Danske Bank på kontonr. 3618 - 3618132811 senest torsdag den 24/4 2014. Stensballegaard turen - efterårets kommen - finder sted lørdag den 13. september kl 9.30 med gunstart. Turen er en kør-selv-tur og der er arrangeret morgenmad fra kl 8.00. Efterfølgende mødes vi på putting green kl 9:00 til kort breifing. Efter runden er der arrangeret fælles frokost med én genstand der er inkluderet i prisen. Prisen for turen er 499 kr., som skal overføres til Danske Bank på kontonr. 3618 - 3618132811 senest torsdag den 4/9 2014.

EN GourmEtoplEvElsE i særklassE

Se vores arrangementer på munkebjerg.dk

Munkebjergvej 125 v 7100 Vejle v Tlf. +45 7642 8500 v info@munkebjerg.dk v www.munkebjerg.dk

-9-


Dato Marts 22. 27. April 3. 10. 24. Maj 1. 3. 8. 15. 22 24. Juni 5. 12. 19. 21. 22. 26. Juli 3. 10. 17. 24. 31. August 7. 14. 21. 28. September 4. 6. 11. 13. 18. 25. 26. Oktober 2. 4.

Dag

Tid

Bane #

Spilleplan Mens Section Vej

Tekst

Match form

Lørdag 11.30 Sletten MS intro, 12:30/Suppe - 13:15/Spil 9 huller Torsdag 14.00 1 Torsdagsmatch

Texas Scramble Stableford

Torsdag 14.00 Torsdag 14.00 Torsdag 14.00

3 2 1

Torsdagsmatch Torsdagsmatch Torsdagsmatch

Stableford Hallington Slagspil

Torsdag Lørdag Torsdag Torsdag Torsdag Lørdag

14.00 9.30 14.00 14.00 15.30 12,00

3 2 1 ude 2

Torsdagsmatch Lørdags udflugt til Henne Golfklub Torsdagsmatch Torsdagsmatch Ude mod TH Fredericia, Gunstart 15.30 LS vs. MS Gunstart 12:00 - JUBILÆUMSMATCH

Slagspil Stableford/ Gunstart Stableford Stableford Slagspil/ Gunstart Stableford/ Gunstart

Torsdag Torsdag Torsdag Lørdag Søndag Torsdag

14.00 14.00 16.00

Torsdagsmatch Torsdagsmatch Hjemme mod MS Gyttegård, Gunstart kl. 16 Weekendtur - Tyskland Weekendtur - Tyskland Torsdagsmatch

Slagspil Slagspil Stableford/ Gunstart

14.00

2 1 3 ude ude 2

Torsdag Torsdag Torsdag Torsdag Torsdag

14.00 14.00 14.00 14.00 14.00

3 2 1 3 2

Torsdagsmatch Torsdagsmatch Torsdagsmatch Torsdagsmatch Torsdagsmatch

Hallington Slagspil Slagspil / Hvid tee Slagspil Slagspil/ Rød tee

Torsdag Torsdag Torsdag Torsdag

14.00 15.00 14.00 14.00

1 3 2 1

Torsdagsmatch Torsdagsmatch, Gunstart Torsdagsmatch, Sidste tællende til Cup Torsdagsmatch

Stableford Stableford/ Gunstart Slagspil Slagspil

Torsdag Lørdag Torsdag Lørdag Torsdag Torsdag Fredag

14.00

3 ude ude ude 1 3 ude

Torsdagsmatch Midspar Cup Finale, 08.00/13.00, Horsens Ude mod MS Hedensted, Gunstart 15.30 Lørdags udflugt til Stensballegaard Golfklub Torsdagsmatch Torsdagsmatch th+ finale i Jelling

Slagspil Greensome/Matchpla Stableford/ Gunstart Stableford/ Gunstart Slagspil/ Rød tee Slagspil Stableford

Torsdagsmatch og Årets Match Afslutning MS - Gunstart kl. 13.00

Stableford Stableford

15.30 9.00 14.00 14.00 12.00

Torsdag 13.00 Lørdag 13.00

2 1

Slagspil

Vi spiller ikke: Torsdag d. 17. april (Skærtorsdag) og Torsdag d. 29. Maj (Kristi Himmelfartsdag)

Vi spiller ikke Torsdag den 17. april (Skærtorsdag) og Torsdag den 29. Maj (Kristi Himmelfartsdag)


MS HP Masking ApS Stofa A/S Fynske Bank Kapaso Vin Arbejdernes Landsbank Sidani Proshop Stark Pedersens Laboratorium OK a.m.b.a. Danske Bank MS MS MS Sydbank Munkebjerg Hotel MS MS MS MS MS Læger uden Grænser/M. Kaltoft Design House Sport 24 Vejle

Tøjeksperten Vejle ay Middelfart Sparekasse Terminal C BCA Autoauktion A/S Hans Laursen Optik A/S Hotel Advice v/Jan Bertelsen th+ v/Thorkild Høj Isabella A/S

Bane 1: Sletten/Parken Bane 2: Parken/Skoven Bane 1: 3: Sletten/Parken Bane Skoven/Sletten

Bane 2: Parken/Skoven Bane 3: Skoven/Sletten

? ?

Sidani Shoot Out

Lodtrækning Par

G LIN SAM

Restaurant Golfen Fællessletgård MS

IND

Sponsor

Regel Spørgsmål Lodtrækning Single

jle Golf Club 2014

¤ S

P ¤

? ?

S

P

¤

?

S

P

¤

? ¤ ? S ? ?

¤ S afslut

Kan nu nydes i Golfrestauranten

P P

¤

?

¤

?

¤

afslut

¤ Finale

Dæmningen 42-44 . www.vejlebryghus.dk


MEN’S SECTION 2014

Matchoversigt Inden der startes ud, skriver man sig på startlisten ved skranken. Her påføres rækken man spiller i, handicapindeks samt afkrydsning for spisning og eventuel deltagelse i de indlagte matcher. Efter tilmelding på startlisten, medfører udeblivelse uden lovligt afbud, betaling af bøde for ”No Return”.

TH+ v/Thorkild Høj. De to personer, der sidder på hver side af vinderen, skal til gengæld bøde med 10 kroner hver til ”Ryg Crawl KIM”.

Som udgangspunkt spiller vi i tre rækker: A-rækken: HCP 0 – 12,9 B-rækken: HCP 13 – 36 C-rækken: HCP 37 –

9 huller: Som noget nyt i år vil vi prøve at man kan spille ”kun” 9 huller. Det skal være for dem som af en eller anden grund ikke kan nå at spille 18 huller. Der spilles på de samme præmisser som dem der går 18 huller, dog kan man ikke optjene point til de gennemgående turneringer på den enkelte runde. Man kan tilmelde sig til nærmest flaget samt birdie og spisning. Der skal spilles på en af dagens to sløjfer, og helst på for 9. Teetime fra 17.00 til 17.15 og der spilles altid stableford, og i en række. Dette tiltag skal ses som en mulighed for, at man kan være med til at spille og samtidig også få det sociale med.

Spillere med HCP 36 eller derover spiller altid stableford! (række regulering kan forekomme senere) Forsikring for Hole in One: Dækker alle i sæsonen programsatte MS matcher og er inklusiv i kontingentet. Nærmest flag inkluderet: 2 par 3 huller pr. match, sponsoreret af henholdsvis Vejle Bryghus og Lido Biograferne. 1 par 4 hul i 2 slag, sponsoreret af Shell, Bøgeparken i Vejle Bedste 9’er: spilleren på 9. pladsen belønnes med en præmie sponsoreret af

Captains Trøst: Spilleren på næstsidste pladsen ”trøstes” med præmie fra DGI-huset Vejle.

FEST SKAL DER TIL!

Nyd din festdag og koncentrer dig om dine gæster. Så klarer vi alt det andet... Ring til: Sonny Nissen på tlf 7644 6031 eller mail til sonis@dgi.dk

- 12 -


MEN’S SECTION 2014

Præmier: Efter hver match udnævnes en Overall vinder. I alle matcher uddeles følgende præmier: I både A og B-rækken, samt til den bedste, der har spillet 9 huller ved 5 eller flere deltagere. Såfremt der er flere end 5 deltagere i Crækken udløser det en præmie til vinderen her. Overall-vinderen kvalificerer sig til “årets match”. ”Sidani shootOut” spilles 10 torsdage i løbet af sæsonen. Af de 10 torsdage, vælges de 7 bedste scores for hver spiller, dette så alle har mulighed, uafhængig af ferie o.l., at deltage. Captain udvælger et hul til dagens match. Hul nummeret står på tilmeldingslisten. De point (stableford) der opnås på det udvalgte hul, samles over alle de matcher spilleren deltager i. Det er ikke nødvendigt at deltage i samtlige 10 matcher for at kvalificere sig til finalen (Præsidiet noterer scoren på hullet og udvælger til slut de 7 bedste scores for hver enkelt spiller gennem hele sæsonen). Finalen spilles som en” shootOut” med de 4 spillere, der har opnået flest point gennem året og deltager i MS’s afslutningsmatch. Ved pointlighed er det laveste HCP. der deltager i finalen, hvis det også er lige, foretages lodtrækning. Finalen spilles på Parken hul 9, umiddelbart efter afslutningsmatchen. Der spilles til der er fundet en vinder. Der spilles med de ”streger”,

man har på Parken hul 9 i forhold til bane 1. Forhåbentlig vil alle MS’ere være på plads på banen eller på terrassen med en fadøl, til at overvære finalen og samtidig være med til at sætte en god stemning, til en vinderen er fundet. Sponsor for turneringen er Sidani Proshoppen v/ Talal Sidani. Th+ finalen spilles i år i Jelling Golf Klub fredag d. 26. september, hvor alle bedste 9’ere gennem året inviteres.

- 13 -


MEN’S SECTION 2014

Bøder

Indkomne beløb anvendes til vores ture samt til afslutningsfesten. Der vil blive idømt og opkrævet bøder for følgende forseelser: 1. Forkert eller mangelfuldt udfyldt scorekort – 5 kr. pr. fejl 2.

No return – 50 kr.

3.

For sent fremmøde til fastsat spisning – 5 kr.

4.

Ikke tilmeldt korrekt på startlisten – 5 kr.

5.

Overtrædelse af etikettereglerne – 20 kr.

6. Overskridelse af 32 putts i slagspil – 2 kr. pr. put (dog max 15 kr.) 7. Dårlig score i dagens match – der betales 5 kr. ved score under 29 point (mere end 80 netto i slagspil) og 10 kroner for score under 24 point (mere end 85 netto i slagspil). 8. Regelkonkurrencen: flest forkerte svar koster 10 kr., mens næst flest forkerte svar koster 5 kr. 9. Protester medfører fordobling af bøden. Husk! Bøder udelukkende gives for at rette adfærd m.v. Bøder der lægges i “Ryg Crawl KIM” går til et godt formål, nemlig at forsøde medlemmernes deltagelse i udflugter og ekstraordinære MS-arrangementer. Altså: Betal din bøde med glæde og et smil, og deltag i så mange MS aktiviteter som muligt!

- 14 -


MEN’S SECTION 2014

Gennemgående Matcher: 1. Kvalifikation til Midspar Cup 2014: A: De 10 bedste matcher for hver enkelt spiller – spillet i perioden 22. august 2013 til 21. august 2014 - er tællende, såfremt matchen er erklæret ”tællende” af Præsidiet. En –”tællende” match er som udgangspunkt ensbetydende med en regulerbar runde i handicapsammenhæng. Dog vil der i matcher tællende til Midspar Cup accepteres spil med lejeforbedring på fairway for op til alle 18 huller. Pointene for de ti matcher lægges sammen og de ti spillere med de højeste pointtal kvalificeres, ved point lighed trækkes der lod. B: Vinderen af hhv. A- og B-rækken i single hul spils turneringen deltager C: Endvidere råder præsidiet over fire wildcards. D: Den 21. august 2014 er sidste tællende spilledag for kvalifikation. Der spilles om 2 pladser på Midspar Cup holdet (vinder af henholdsvis A og B rækken på dagen) E: Point gives efter følgende skala:

Slagspil Nettoscore 66 67-68 69-70 71-72 73-74 75-76 77-78 79-80

Stableford Points Points 42 8 40-41 7 38-39 6 36-37 5 34-35 4 32-33 3 30-31 2 28-29 1

Restaurant Golfen

Fællessletgård - 15 -


MEN’S SECTION 2014

2 3 4 5 6 7 8

point: point: point: point: point: point: point:

Flest opnåede stableford - point gennemgående Bedste nettoscore i fem slagspilsmatcher Bedste putter i fem slagspilsmatcher Bedste bruttoscore i fem slagspilsmatcher Vinder af Årets Match Vinder af Single Hulspilsturneringen, A- og B-rækken V inder af Par Hulspilsturneringen. Vinderne får deres navne indgraveret på Mens Sections tavle i klubben.

Hulspilsturneringer Bemærk: Tilmelding til hulspil påbegyndes ved introduktionsarrangementet 22. marts og slutter torsdag d. 10. april 2014, hvor der trækkes lod til puljer i single, og første runde i par spil. Hulspil – single: I sæsonen 2014 vil turneringen bestå af et indledende gruppespil med 3 spillere i hver gruppe - alle spillere får derved minimum 2 matcher. Vinderne i grupperne går videre til mellemrunden. Denne foregår efter cup system, så det er vind eller forsvind og ud af hulspils turneringen for taberen. Hvis der i puljespillet sker det at alle 3 spillere vinder 1 match hver, så vil det være deltageren der har vundet flest huller i sine 2 matcher, der går videre. Er det stadig lige mht. antal vundne huller foretages lodtrækning. F.eks; Kent vinder 5/4 over Niels, Taul vinder 3/1 over Kent, Niels vinder 4/3 over Taul. Kent 5 huller går videre. Kent vinder 3/2 over Niels, Taul vinder 3/1

over Kent, Niels vinder 2/1 over Taul. Kent og Taul er lige i antal vundne huller og der trækkes lod. Lodtrækning til gruppespillet foregår torsdag d. 10. april og vil blive foretaget af sidste års vinder i A-rækken. Efter gruppespillet vil der til hver mellemrunde foretages lodtrækning om torsdagen i forbindelse med præmieoverrækkelse til dagens match. Hulspils turneringen bliver afviklet i en A- og B-række. Det forsøges at gøre rækkerne lige store, og derfor kan det ikke oplyses, hvor grænsen mellem rækkerne går. Handicappet ved tilmeldingstidspunktet afgør, hvilken række man stiller op i. Der spilles selvfølgelig til aktuelt handicap - 3/4 HCP - på matchdagen.

- 16 -


MEN’S SECTION 2014

Der vil, i forbindelse med lodtrækningerne, blive sat tidsfrister for afvikling af gruppespillet samt for afvikling af de enkelte mellemrunde matcher. Finalerne i single skal være afsluttet senest torsdag d. 21/08 2014. For både single og par hulspils matchers vedkommende kan de afvikles om torsdagen uanset om der spilles stableford eller slagspil. Vinderen af både A og B rækken i single, er kvalificeret direkte til Midspar Cup finalen i

Horsens d. 6/9 2014. Der spilles med 3/4 hcp. Generelt for hulspil, er at førstnævnte ved lodtrækningen er initiativtager til at kontakte modstanderen, for afvikling af matchen indenfor tidsfristen.

- 17 -


MEN’S SECTION 2014

Datoer for lodtrækning til hulspilsingle. 10. april: gruppespil 15. maj: 1. mellemrunde (gruppespillet skal være afsluttet) 12. juni: 2. mellemrunde 17. juli: 3. mellemrunde 7. august: 4. mellerunde Finalen afvikles senest 21. august. Når man ikke at spille inden næste lodtrækning, er begge spiller ude. Fordelingen af handicap sker ved at finde frem til forskellen mellem de to kombattanter. Eks: Spiller 1 har 20 antal tildelte slag (¾-handicap), mens spiller 2 har 12 antal tildelte slag. (¾-handicap) Forskellen er 20 – 12 = 8. Spiller 1 har 8 slag på spiller 2 i deres indbyrdes match, og slagene fordeles efter banens handicapnøgle på de 8 sværeste huller. Parspil Parspilsturneringen foregår efter cup system / vind eller forsvind ud af hulspilsturneringen Der vil være lodtrækning til 1. runde torsdag d. 10. april. Efter hver runde, bliver der foretaget lodtrækning i forbindelse med præmieoverrækkelse til dagens match. Parhulspilsturneringen skal senest være afviklet torsdag d. 2. okt. 2014 Parhulspilsturneringen bliver afviklet i en A- og B-række. Det forsøges at gøre rækkerne lige store, og derfor kan det ikke oplyses, hvor

grænsen mellem rækkerne går. Hvis man ikke når at spille inden næste lodtrækning, er begge hold ude. Datoer for Lodtræknings til parhulspil: 10. april: 1. runde lodtrækning 15. maj: 2. runde lodtrækning 12. juni: 3. runde lodtrækning 7. august: 4. runde lodtrækning 28. august: 5. runde lodtrækning 2. oktober: finale skal være færdigspillet Spilles som en high-low turnering. Her skal alle fire spillere bruge deres ¾-handicap, hvor man dog nulstiller laveste handicap og fordeler de tre øvrige spilleres resterende spillehandicap iht. fordelingsnøglen. På hvert hul sammenlignes bedste score fra de to sider med hinanden og dårligste score fra de to sider med hinanden. Der spilles om to point på hvert hul. Eks: Hold 1 opnår på hullet nettoscorerne 5 og 5. Hold 2 opnår nettoscorerne 5 og 6. Bedste resultat fra hold 1 er 5 og sammenlignet med bedste score fra hold 2, ligeledes 5 slag. Altså deles hullet. Dårligste resultat på hold 1 var 5, mens dårligste resultat hold 2 var 6, altså vinder hold 1 hullet og 1 point. Parspilsturneringen følger slagsspilsreglerne for derved at gøre det muligt at afvikle parspillet på de ordinære torsdage, og samtidig deltage i dagens match. Afslutning:

SIDANI PRO SHOP Tlf 75 85 81 43 www.sidani.dk V/ Talal Sidani - VGC - 18 -


MEN’S SECTION 2014

Som afslutning på sæsonen arrangeres lørdag d. 4. oktober en afslutningsmatch, med efterfølgende fest, hvor præmier for årets gennemgående konkurrencer uddeles, og den nye Captain og adjudanter for den kommende sæson udnævnes. Afslutningsfesten finder sted i vores eget klubhus. Vinder af årets Gennemgående turneringer 2013: Brutto: Jan Bertelsen Netto: Peter Leth Kjær Bedste putter: Christian Taul Flest stableford points: Keld Hindhede Hulspil B-rækken: John Poulsen Hulspil A-rækken: Palle Jensen Hulspil Par: Keld Hindhede/ Michael Kaltoft Årets Match: Keld Hindhede Vinder af ”Sidani Shoot Out”: Christian Taul, i 1. runde, med en par på Parken 9. Præmien var igen i år, en golfrejse sponsoreret af www.caddiegolfrejser.dk Resultat af venskabsmatcher 2013: Vejle – Fredericia (hjemme): Fredericia vinder Årets dyst, LS vs.MS:

LS vinder

Gyttegård – Vejle (ude):

Gyttegaard vinder

Vejle – Hedensted (hjemme):

Vejle vinder

- 19 -


Sponsorer for Men’s Section Fynske Bank Pedersens Laboratorium Canon Design House Denmark BCA Autoauktion A/S Sydbank Restaurant Golfen Munkebjerg Hotel Vejle Bryghus Lido Biograferne Shell Bøgeparken, Vejle th+ v/ Thorkild Høj Isabella A/S Skovhus ApS LH uni-gulve A/S Terminal C Stark, Vejle

Læger uden Grænser Sidani Proshop C.V. Christensen a-s Vinding Tømrerforretning Danske Bank Hoteladvice v/Jan Bertelsen Codex Advokater Boligselskabet LIFA Tøjeksperten, Vejle OK a.m.b.a. Hans Laursen Optik A/S Sport 24, Vejle DGI-huset Vejle Stofa A/S HP Masking ApS. Arbejdernes Landsbank

Canon - din løsningspartner - inden for print og dokumenthåndtering. Med Canons løsninger får din virksomhed de fordele, der kan være den afgørende forskel. Kontakt os på tlf. 70 15 50 05 eller kontakt@canon.dk.

www.canon.dk


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.