Mens section 2016 web

Page 1

2016

www.vgcms.dk


MEN’S SECTION 2016

PRÆSIDIET 2016 Captain Torben Hviid 40 57 46 71 tohv@kebomed.dk

Adjudant Mikael Andersen 31 61 08 89 mikaelandersen@icloud.com

Adjudant John Christiansen 22 24 18 81 johntiger@live.dk

Adjudant Kim Vinther 40 10 17 80 kv@dialogdata.dk

Adjudant Peter Leth Kjær 29 49 26 17 peterlk@mail.dk

Adjudant Per Møller 51 22 75 14 pm@borkopvand.dk

-2-


MEN’S SECTION 2016

Velkommen til Men’s Section Men’s Section 2016 byder alle golfspillende mænd hjertelig velkommen til at deltage i Men’s Section fællesskabet. Vi har en erklæret målsætning om at spille masser af golf, have det sjovt og hyggeligt sammen, møde andre golfspillere og sammen skabe gode oplevelser. Hver torsdag eftermiddag og aften, i sæsonen fra marts til oktober mødes vi om vor fælles interesse, og dyster mod hinanden, samt vore venskabsklubber fra Fredericia, Gyttegård og Hedensted. Du er kvalificeret til at være med, hvis du er golfspiller, har lysten til fællesskabet, og er fyldt 21 år. Du behøver ikke at kende nogen i Men’s Section i forvejen. Mød blot op på introduktions- og tilmeldingsdagen lørdag den 19 marts kl. 10.30, og hør nærmere. Alle er velkomne til at kontakte et af medlemmerne af MS Præsidiet med spørgsmål, og få tips til at komme godt i gang i MS. Derudover kan nye medlemmer altid kan henvende sig til ethvert andet MS medlem, og få råd og vejledning til at komme godt i gang. Sæsonen 2016 vil være udfordrende og veltilrettelagt. Præsidiet glæder sig til at præsentere vores nye hjemmeside, nye logo samt nyt score-registreringssystem, som vil effektivisere præsidiets arbejde. I år skal vi også for første gang kåre en mester i Hallington – vores nye gennemgående match. Endvidere ændres vilkårene for optjening af point til Midspar Cup. En del tidligere og nye sponsorer har meldt sig på banen, så der vil være masser af præmier at dyste om. Venskabsmatcher – 3 stk., Par- og single hulspils turnering, Sidani ShootOut, Lørdagsture – 2 stk., til Silkeborg og Holstebro, Weekendtur til Tyskland og naturligvis kvalifikationen til Midspar Cup’en, hvor 18 MS’ere i år skal forsøge at beholde pokalen i dysten mod klubberne fra Fredericia, Horsens og Odder. Det eneste trofæ, der pt. er udlånt, er mod Gyttegård. Captain er sikker på, at dette trofæ i år vender tilbage til VGC/MS, ligesom vi jo selvfølgelig beholder de øvrige trofæer. Endvidere forventes det, at alle sørger for at formen er i orden, når det gælder – specielt i årets match mod Ladies Section. Den afholdes i år, tirsdag den 7. juni – gunstart kl. 15.30, med en spændende runde golf med efterfølgende spisning i klubrestauranten. Reservér allerede nu dagen i kalenderen! Husk vores Facebook side/-gruppe: Men’s Section Vejle Golf Club. Besøg siden, og brug den til at dele billeder, videoer, sjove historier mv. Vort håb er at det bliver et dynamisk forum om vor fælles interesse. På hjemmesiden www.vgcms.dk, kan du læse meget mere om MS, tilmelde dig til matcher og ture, tjekke ajourførte ranglisterne efter dagens match, og se fælles info mv. Det er en fornøjelse at kunne præsentere vore mange sponsorer, både som annoncører i bladet her, og til vore sponsormatcher. STOR tak til alle vores sponsorer for opbakningen – gamle stabile, som nye. Det giver sæsonen, matcher og vort hyggelige samvær, et ekstra pift og jeg vil derfor gerne opfordre alle i Men’s Section; HUSK AT STØTTE VORE SPONSORER, DE STØTTER OS!! På Præsidiets vegne - Torben Hviiid, Captain 2016

-3-


MEN’S SECTION 2016

MIDSPAR CUP 2016 Midspar Cup i 2016 afvikles i Odder, lørdag den 3. september, og er uden tvivl en af årets vigtigste matcher for Men’s Section. Turneringen er tidligere kaldet Eiland Teledata Cup, KM Telekom, Home Cup og Damstahl Cup, Stark Cup og Royal Unibrew Cup. Men’s Sections fra Fredericia, Horsens, Odder og Vejle deltager med 18 mand hver i finaledysten. De som kvalificerer sig, skal forvente at skulle meget tidlig op. Vi kører i bus til Odder og skal være klar til morgenmaden i Odder Golfklub og gunstart kl. 08.00 Om formiddagen spiller vi Greensome Match Play (hulspil), og ligeledes en hulspils-match med særlig pointfordeling om eftermiddagen. Dagen afsluttes med en hyggelig og festlig middag, hvor pokalen bliver overrakt det vindende hold. Midtspar Cup 2015 vandt vi suverænt på hjemmebane - i øvrigt som i 2011. Captain er ikke i tvivl om, at vi tager trofæet med hjem fra Odder. Det vil i så fald være vores første udebanesejr i flere år. Kvalifikation til Midspar Cup kan du se nærmere om, under gennemgående matcher inde i bladet. De fleste i Men’s Section spiller året igennem, for at komme med til denne dejlige match- og festdag. Alle kvalificerede ser frem til afviklingen med forventning, og tager dagen, træningen, og matchen meget seriøs, - og det med rette. Afbud fra kvalificerede spillere er ikke velset, og finder heldigvis sjældent sted. Skulle tilfældet være ude, disponerer Captain 2016 over pladsen og uddeler Wildcard, og samtidig medfører afbud en klækkelig bøde. Til sidst en stor tak til Middelfart Sparekasse for sponsoratet, der gør denne dag til noget specielt. Vi ser frem til afviklingen i september, og ser ligeledes frem til, at samarbejdet må fortsætte mange år frem.

-4-


MEN’S SECTION 2016

Vigtige datoer i Men’s Section 2016 • 19. marts: Introduktionsmatch 18 huller stableford, vi mødes i klubhuset fra kl. 10.30, hvor tilmelding til den nye sæson kan ske. HUSK kr. 600,00 i kontanter. Vi har ikke MobilePay. Der er løbende start fra kl.11.00 og kl.15.00 er Golfrestauranten vært til en gang suppe, hvor også sæsonens program bliver fremlagt. Vi har som ovennævnt løbende start fra kl.11.00 på Trio banen ( 18 huller så kom i god tid ), med efterfølgende præmieoverrækkelse. • 30. april: Lørdagsudflugt, turen går til Silkeborg Golfklub, vi kører i EGNE biler og der er plads til max. 32 spillere – morgen buffet fra kl. 09.00 – løbende start fra kl. 10.36 efterfølgende spisning og præmieoverrækkelse. • 19. maj: Venskabsmatch UDE mod TH Fredericia - gunstart kl. 15.30. • 7. juni: LS vs. MS, årets vigtigste match! med gunstart kl. 15.30 - efterfulgt af middag i klubhuset. Husk at det er en tirsdag. • 25. - 26. juni Weekend tur til Tyskland – vi kører i EGNE biler. • 16. juni: Venskabsmatch hjemme mod Gyttegaard, gunstart kl. 16.00. • 18. august: Læger uden grænser. Matchfee kr. 100,00. Lotteri og meget andet, hvor overskuddet går ubegrænset til Læger uden Grænser. • 20. august: Lørdagsudflugt, turen går til Holstebro Golfklub – Vi vil får morgenmad i bussen på vej derop. Omvendt Gunstart kl. 09.30, efterfølgende spisning og præmie overrækkelse. • 3. september: Midspar Cup i Odder Golfklub. • 8. september: Venskabsmatch UDE mod Hedensted - gunstart kl. 15.30. • 24. september: TH+ finale i Jelling Golf Klub, for alle bedste 9’ere gennem sæsonen. • 15. oktober: Afslutningsmatch, gunstart og ”Sidani ShootOut finale” spilles, en stor sæson med forhåbentlig mange pokaler i skabet skal afsluttes med en fest, hvor det siddende Præsidiet takker af, og det nye præsenteres til sæsonen 2016.

Karetmagervej 19 A · 7100 Vejle · Tlf.: 75 72 30 00

-5-


MEN’S SECTION 2016

I Men’s Section bliver du en del af fællesskabet!

Alle mandlige medlemmer af VGC, der er fyldt 21 år og frigivet til spil på den store bane, kan optages. Du bliver medlem af Men’s Section ved at tilmelde dig på introduktionsdagen lørdag d. 19. marts. Du kan også skrive dig på torsdagens startliste ved skranken, og efterfølgende melde dig ind ved aflevering af scorekort, samt betaling af kontingent til adjudanten. Der vil i herrernes omklædningsrum løbende blive ophængt en ajourført medlemsliste med navne og telefonnumre. Du kan selvfølgelig også se listen på vores hjemmeside. Nye medlemmer skal ikke holde sig tilbage for at ringe til en af dem, der allerede er medlem, eller til præsidiet for at få en aftale om at spille. Du er også velkommen til at møde op og finde en flight at gå med på dagen. Men’s Sections formål er at dygtiggøre og udvikle såvel gamle som nye spillere, at diskutere golf- og etiketteregler, at øge spillernes viden herom, samt kombinere golfspillet med kammeratligt samvær.

C. V. Christensen a•s VVS

Ibæk Strandvej 1C, Rørhaven 7 Postbox 519, 7100 Vejle Tlf: 7582 0077 - Fax: 7583 6477 E-Mail: mail@cvchristensen.dk

-6-


MEN’S SECTION 2016

Start tid er torsdag fra kl. 14.00. Scorekort skal afleveres inden kl. 20.00 Efterfølgende spisning vil, såfremt andet ikke er oplyst, være kl. 20.15. Scorekort, der afleveres efter kl. 20.00 kommer ikke på dagens resultatliste, dog vil opnåede point blive registreret til de gennemgående konkurrencer og handicap reguleres, såfremt resultatet giver anledning til det. Gæstespillere fra andre klubber er velkomne mod betaling af 50 kroner i matchfee. Medlemmer af VGC kan ikke være gæstespillere uden forudgående aftale med præsidiet. Man kan kun deltage som gæstespiller én gang. Gæstespillere deltager udenfor dagens præmierække, men er berettiget til at modtage præmie for nærmest hullet og birdie. Torsdagsmatcher i Men’s Section er som udgangspunkt tællende runder og handicapregulering vil ske for alle uanset handicap. Hvis man vil modtage præmier, eller få point til de gennemgående matcher, Midspar Cup mv., så skal scorekort indleveres efter endt runde og man skal selvfølgelig have meldt sin ankomst på startlisten.

-7-


MEN’S SECTION 2016

Kontingenter i 2016:

Årskontingent incl. matchfee, hulspil og hole in one forsikring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 600,Nærmest flag pr. dag: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 10,Birdie pr. dag: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 10,-

Samvær i Men’s Section Efter dagens match er der fælles spisning, som man tilmelder sig samtidig med at man skriver sig på startlisten. Under middagen finder dagens præmieuddeling sted, der vil også her være en del praktiske oplysninger vedrørende fremtidige arrangementer der overbringes her. For at opnå præmie er det en betingelse, at man, inden man går ud for at spille, tilmelder sig spisningen. Deltager en spiller ikke i spisningen, fraskriver han sig sin eventuelle præmie.

Dog vil gevinst for ”nærmest flaget”, samt for birdiepuljen altid blive udleveret, hvis man er tilmeldt – og har betalt til dette, ligesom man naturligvis også bliver tildelt sine point i de gennemgående matcher. Regelspørgsmål foregår ca. hver 3. uge, vinderen får en middag til en torsdag i Mens Section, præmien er sponsoreret af Restaurant Golfen, Fællessletgård. Samvær er mere end ”torsdagsmatch” - det er også fællesudflugter med hygge og dårlige jokes.

-8-


MEN’S SECTION 2016

Weekend samvær I år er der arrangeret 2 lørdags ture - en til Silkeborg Golfklub og en til Holstebro Golfklub. Silkeborg er en af Danmarks bedste baner. Er nænsomt skåret ud i kuperet fyrreskov. En unik oplevelse på et meget velholdt anlæg. Banen ligger kun 1 times kørsel fra Vejle, og finder sted lørdag den 30. april. Der er plads til 32 spillere. Der serveres morgenbuffet fra kl. 09.00 – start fra kl. 10.36. Efter runden spiser vi en frokost i klubhuset, med efterfølgende præmieoverrækkelse, sponsoreret af Ringvejens Kiosk, ved Gitte & Brian Pedersen (Brady). Pris for denne dejlige tur er kr. 550,00 inkl. Morgenbuffet, Middagsmad med 1 øl, greenfee samt div. drikkevare og frugt på banen. Beløbet betales kontant, eller overføres til Danske Bank på konto-nr. 3618 - 3618132811 senest lørdag den 16. april 2016. Holstebro er også en unik bane - Danmarks bedste i 2008. Alle huller ligger isoleret med skov overalt, så du vil kunne spille en runde uden upassende tilråb fra andre MS medlemmer  Det er lørdag den 20. august kl. 9.30 med omvendt gunstart. Turen er en bus tur, og der er arrangeret morgenmad i bussen og der er plads til 44 spillere. Efter runden er der arrangeret fælles frokost med efterfølgende præmieoverrækkelse. I prisen er der igen morgenbuffet, middagsmad med 1 øl/vand, green-fee samt div. drikkevarer og frugt på banen. Prisen for turen er kr. 500,00. Beløbet betales kontant, eller overføres til Danske Bank på konto-nr. 3618 - 3618132811 senest lørdag den 30. juli 2016.

EN GourmEtoplEvElsE i særklassE

Se vores arrangementer på munkebjerg.dk

Munkebjergvej 125 v 7100 Vejle v Tlf. +45 7642 8500 v info@munkebjerg.dk v www.munkebjerg.dk

-9-


Dato Marts 19 31 April 7 14 21 28 30 Maj 12 19 26 Juni 2 7 9 16 23 25 26 30 Juli 7 14 21 28 August 4 11 18 20 25 September 1 3 8 15 22 24 29 Oktober 6 13 15

Dag

Tid

Bane #

Spilleplan Men´sSpilleplan section 2016 - Se mer Mens Section Ve Tekst

Match form

Lørdag 11.00 Torsdag 14.00

1 1

Match 18 huller - intro og suppe kl.15.00 Torsdagsmatch

Stableford Stableford

Torsdag Torsdag Torsdag Torsdag Lørdag

14.00 14.00 14.00 14.00

1 1 2 3

Torsdagsmatch Torsdagsmatch Torsdagsmatch Torsdagsmatch Udflugt Silkeborg - kør selv

Stableford Stableford Hallington Hallington Stableford

Torsdag 14.00 Torsdag 15.30 Torsdag 14.00

1

Torsdagsmatch Ude mod Fredericia, Gunstart kl.15.30 Torsdagsmatch

Slagspil Stableford Hallington

Torsdag Tirsdag Torsdag Torsdag Torsdag Lørdag Søndag Torsdag

14.00 15.30 14.00 16.00 14.00 12.00 09.00 14.00

3 ? 1 2 2 3

Torsdagsmatch Lady Section Match Gunstart kl.15.30 Torsdagsmatch Hjemme mod Gyttegård, Gunstart kl. 16.00 Torsdagsmatch Weekend udflugt Tyskland Weekend udflugt Tyskland Torsdagsmatch

Hallington Stableford Slagspil Stableford Stableford Stableford Stableford Hallington

Torsdag Torsdag Torsdag Torsdag

14.00 14.00 14.00 14.00

1 2 3 1

Torsdagsmatch Torsdagsmatch Torsdagsmatch Torsdagsmatch

Slagspil / Rød tee Hallington Slagspil Slagspil / Hvid tee

Torsdag Torsdag Torsdag Lørdag Torsdag

14.00 14.00 14.00

1 2 3

14.00

1

Torsdagsmatch Torsdagsmatch Torsdagsmatch Udflugt Holstebro Torsdagsmatch, Sidste tællende til MidSpar

Slagspil Hallington Stableford Stableford Slagspil

Torsdag Lørdag Torsdag Torsdag Torsdag Lørdag Torsdag

14.00

1

1

Torsdagsmatch MidSpar Cup Finale, 08.00/13.00 i Odder Ude mod Hedensted, Gunstart 15.30 Torsdagsmatch Torsdagsmatch TH+ Cup Torsdagsmatch

Slagspil Cup Finale Stableford Hallington Hallington Stableford Slagspil

3 2 1

Torsdagsmatch Torsdagsmatch og Årets Match Afslutning MS - Gunstart kl. 12.00

Hallington Stableford Stableford

15.30 14.00 14.00 10.00 13.00 14.00

Torsdag 14.00 Torsdag 14.00 Lørdag 12.00

2

2 3

Vi spiller ikke: 24 marts (påske) og 55.maj 5.maj Himmelfart) maj (Kr.(Kr. Himmelfart) Bane 1: Sletten/Parken Vigtige datoer Udflugter MidSpar Finale

Bane 2: Parken/Skoven

Bane 3: Skoven/Sletten


Sidani Shoot Out

Lodtrækning Par

Sponsor

Regel Spørgsmål Lodtrækning Single

re www.vgcms.dk ejlepå Golf Club 2016

Restaurant Golfen Men's Section Secure Zone Montage Men's Section Men's Section Danske Bank Ringvejens kiosk

x

Men's Section Men's Section Men's Section Dialog Data

x

x

x

x

x

x x

x

Vi spiller IKKE Torsdag den 24. marts (Skærtorsdag) og Torsdag den 5. Maj (Kristi Himmelfartsdag) Bane 1: Sletten/Parken Bane 2: Parken/Skoven Bane 3: Skoven/Sletten

x x

x

x

x

Final x

x

x

x

x x

Final

x

G

LIN

SAM IND

Sidani Pro Shop, MS samt Caddie Rejser

x

x x

Men's Section Isabella

x

x

Sydbank Pedersen's Laboratorium Tøjeksperten Vejle Men's Section Design House Kapaso Vine Kapaso Vine Men's Section

Hotel Advise v/Jan Bertelsen Middelfart Sparekasse Men's Section HC Auto SparNord TH+ v/Thorkild Høj (Jelling) Men's Section

x

x

Men's Section STARK Vejle OK a.m.b.a.

Billedgaard Profil AutoMesteren Børkop Læger uden grænser ved Kaltoft Men's Section HP Masking ApS

x


MEN’S SECTION 2016

Weekendtur

Turen går i år til Castanea Golf Resort den 25. og 26. juni. Castanea Resort ligger helt vidunderligt i Lüneburger Heide og består af det 4-stjernede Best Western Hotel samt golfklubben Adendorf. Udover golf byder Castanea Resort også på det 1500 kvadratmeter store Castanea spa & wellnesscenter med indendørs og udendørs swimmingpool, som vi har adgang til. Vi kører i egne biler. BEMÆRK MAX 35 DELTAGERE, OG ER EFTER FØRST TIL MØLLE PRINCIPPET! KAPASO VIN er matchsponsor på turen. Prisen for turen er 1.600,- kr. Beløbet kan betales kontant eller overføres til Danske Bank på konto-nr. 3618 - 3618132811 senest lørdag den 28. maj 2016.

Program: Begge dage spiller vi Adendorf’s 18 hullers mesterskabsbane, 5885 meter – par 72. Så har alle mulighed for, om søndagen, at rette op på lørdagens katastrofer. Lørdag den 25. juni er der start fra kl. 12.00. Der udleveres en sandwich til at tage med på banen. Søndag den 26. juni er der start fra kl. 09.00. Derefter er der en let frokost med 1 øl/vand og præmie overrækkelse. Øvrige drikkevarer er ikke inkluderet. Tillæg på kr. 300,00 for enkeltværelse og vi har kun 3 stk. Fri adgang til pool og fitness samt driving range. Tilmelding kan ske fra lørdag den 19. marts til 12.maj.

- 12 -


MEN’S SECTION 2016

Matchoversigt Inden der startes ud, skriver man sig på startlisten ved skranken. Her påføres rækken man spiller i, handicapindeks samt afkrydsning for spisning og eventuel deltagelse i de indlagte matcher. Efter tilmelding på startlisten, medfører udeblivelse uden lovligt afbud, betaling af bøde for ”No Return”. Som udgangspunkt spiller vi i to rækker: A-rækken: HCP 0 – 12,9 B-rækken: HCP 1 3 – 36 Spillere med HCP 36 eller derover spiller altid stableford! (række regulering kan forekomme senere) Nærmest flag: 2 par 3 huller pr. match, sponsoreret af henholdsvis Secure Zone og Lido Biograferne. 1 par 4 hul i 2 slag, sponsoreret af Shell, Bøgeparken i Vejle. Bedste 9’er: Spilleren på 9. pladsen belønnes med en præmie sponsoreret af TH+ v/Thorkild Høj. De to personer, der sidder på hver side af vinderen, skal til gengæld bøde med 10 kroner hver til ”Frænde”.

Væk i Morgen: Går til en spiller, der sikkert helst vil glemme en episode under dagens runde, eller måske hele runden og modtager en præmie sponsoreret af Pedersens Laboratorium. Captains trøst: Spilleren på næstsidste pladsen ”trøstes” med en træningslektion fra Talal i Pro shoppen. 9 huller: Igen i år spilles der ”kun” 9 huller. Det skal være for dem som af en eller anden grund ikke kan nå at spille 18 huller. Der spilles på de samme præmisser som dem der går 18 huller, dog kan man ikke optjene point til de gennemgående turneringer på den enkelte runde. Man kan tilmelde sig til nærmest flaget samt birdie og spisning. Der skal spilles på en af dagens to sløjfer, og helst på for 9. Tee-time fra 17.00 til 17.15 og der spilles altid stableford, og i en række. Dette tiltag skal ses som en mulighed for, at man kan være med til at spille og samtidig også få det sociale med.

- 13 -


MEN’S SECTION 2016

Præmier: Efter hver match udnævnes en Overall vinder. I alle matcher uddeles følgende præmier: Til de 3 bedste i både A-, B-rækken og til den bedste der har spillet 9 huller ved 5 eller flere deltagere. Overall-vinderen kvalificerer sig til “årets match”. ”Sidani shootOut” spilles 10 torsdage i løbet af sæsonen. Af de 10 torsdage, vælges de 7 bedste scores for hver spiller, dette så alle har mulighed, uafhængig af ferie o.l., at deltage. Captain udvælger et hul til dagens match. Hul nummeret står på tilmeldingslisten. De point (stableford) der opnås på det udvalgte hul, samles over alle de matcher spilleren deltager i. Det er ikke nødvendigt at deltage i samtlige 10 matcher for at kvalificere sig til finalen (Præsidiet noterer scoren på hullet og udvælger til slut de 7 bedste scores for hver enkelt spiller gennem hele sæsonen). Finalen spilles på afslutningsdagen lørdag d. 15. okt. Finalen spilles som en” shootOut” med de 4 spillere, der har opnået flest point gennem året og deltager i MS’s afslutningsmatch. Ved pointlighed er det laveste HCP. der deltager i finalen, hvis det også er lige, foretages lodtrækning. Finalen spilles på Parken hul 9, umiddelbart efter afslutningsmatchen. Der spilles til der er fundet en vinder. Der spilles med de ”streger”, man har på Parken hul 9 i forhold til bane 1.

Forhåbentlig vil alle MS’ere være på plads på banen eller på terrassen med en fadøl, til at overvære finalen og samtidig være med til at sætte en god stemning, til en vinderen er fundet. Sponsor for turneringen er Sidani Proshoppen v/ Talal Sidani samt Caddie golf rejser. TH+ turneringen flyttes i år til en lørdag eftermiddag, nemlig d. 24. september, hvor alle sæsonens 9’ere inviteres til Jelling til en dyst efterfulgt af hakkebøf med bløde løg! Captain ønsker IKKE langsomt spil! MS indfører i 2016 en lokal regel for at fremme spillet: a) Vink frem på par 3 huller b) Vink frem før du leder Overtrædelse af reglen medfører straf, hhv. bøde, strafslag og diskvalifikation!

Restaurant Golfen

Fællessletgård - 14 -


MEN’S SECTION 2016

Bøder

Indkomne beløb anvendes til vores ture samt til afslutningsfesten. Der vil blive idømt og opkrævet bøder for følgende forseelser: 1. Forkert eller mangelfuldt udfyldt scorekort – 5 kr. pr. fejl 2.

No return – 50 kr.

3.

For sent fremmøde til fastsat spisning – 5 kr.

4.

Ikke tilmeldt korrekt på startlisten – 5 kr.

5.

Overtrædelse af etikettereglerne – 20 kr.

6. Overskridelse af 32 putts i slagspil – 2 kr. pr. put (dog max 15 kr.) 7. Dårlig score i dagens match – der betales 5 kr. ved score under 29 stableford point, mere end 80 netto i slagspil, under 65 point i Hallington, 10 kroner for score under 24 stableford point, mere end 85 netto i slagspil, under 60 point i Hallington. 8. Regelkonkurrencen: flest forkerte svar koster 20 kr., mens næst flest forkerte svar koster 10 kr. 9.

Protester medfører fordobling af bøden.

Husk!

Bøder udelukkende gives for at rette adfærd m.v. Bøder der lægges i “Frænde” går til et godt formål, nemlig at forsøde medlemmernes deltagelse i udflugter og ekstraordinære MS-arrangementer. Altså: Betal din bøde med glæde og et smil, og deltag i så mange MS aktiviteter som muligt! Altså: Betal din bøde med glæde og et smil, og deltag i så mange MS aktiviteter som muligt!

- 15 -


MEN’S SECTION 2016

Gennemgående Matcher: 1. Kvalifikation til Midspar Cup 2016: A: De 10 bedste matcher for hver enkelt spiller – spillet i perioden 3. september 2015 til 25. august 2016 - er tællende såfremt matchen er erklæret ”tællende”af Præsidiet. En ”tællende” match er som udgangspunkt ensbetydende med en regulerbar runde i handicapsammenhæng. Dog vil der i matcher tællende til Midspar Cup accepteres spil med lejeforbedring på fairway for op til alle18 huller. Pointene for de ti matcher lægges sammen og de ti spillere med de højeste pointtal kvalificeres, ved point lighed trækkes der lod. B: Vinderen af hhv. A- og B-rækken i single hulspils turneringen deltager C: Endvidere råder præsidiet over seks wildcards. D: Point gives efter følgende skala:

Placering Overall 1 1 2 - 4 5 - 7 8 - 10 11 - 12 > = median

2: 3: 4: 5: 6: 7: 8: 9:

Points 8 6 5 4 3 2 1

Flest opnåede stableford - point gennemgående Bedste nettoscore i 5 slagspils-matcher Bedste putter i fem slagspils-matcher Bedste bruttoscore i fem slagspils-matcher Vinder af Hallington Vinder af Årets Match Vinder af Single hulspilsturneringen, A- og B-rækken Vinder af Par turneringen

Vinderne får deres navne indgraveret på Mens Sections tavle i klubben.

- 16 -


MEN’S SECTION 2016

Hulspilsturneringer Bemærk: Tilmelding til hulspil påbegyndes ved introduktionsarrangementet 19. marts og slutter torsdag den 14. april 2016, hvor der trækkes lod til matcherne i single, og første runde i par spil. lodtrækningen er initiativtager til at kontakte Hulspil – single: I sæsonen 2016 vil modstanderen, for afvikling af matchen inden turneringen foregå efter cupsystem, så det er tidsfristen. vind eller forsvind og ud af hulspils turneringen for taberen. Datoer for lodtrækning til Lodtrækning til hulspils turneringen foretages hulspilsingle. torsdag den 14. april. 14. april: 1. runde Hulspils turneringen bliver afviklet i A- og B12. maj: 2. runde rækken. Det forsøges at gøre rækkerne lige 9. juni: 3. runde store, og derfor kan det ikke oplyses, hvor 14. juli: 4. runde grænsen mellem rækkerne går. 11. august: (Evt.5. runde) Handicappet ved tilmeldingstidspunktet Finalen afvikles senest 25. august. afgør, hvilken række man stiller op i. Der spilles selvfølgelig til aktuelt handicap på Når man ikke at spille inden næste matchdagen. lodtrækning, vil der blive trukket lod om, hvem Der vil i forbindelse med lodtrækningerne der går videre til næste runde. (af Captajn sættes tidsfrister for af de enkelte matchrunder. eller en anden fra præsidiet) Finalerne i single skal være afsluttet senest Fordelingen af handicap sker ved at finde frem torsdag den 25. august 2016. til forskellen mellem de to kombattanter. For både single og par hulspils matchers Eks: Spiller 1 har 20 antal tildelte slag vedkommende kan de afvikles om torsdagen (¾-handicap), mens spiller 2 har 12 antal uanset om der spilles stableford, hallington tildelte slag. (¾-handicap) eller slagspil. Forskellen er 20 – 12 = 8. Spiller 1 har 8 slag Vinderen af både A og B rækken i single, er på spiller 2 i deres indbyrdes match, kvalificeret direkte til Midspar Cup finalen i og slagene fordeles efter banens Odder den 3. september 2016 handicapnøgle på de 8 sværeste huller. Der spilles med 3/4 hcp. Generelt for hulspil, er at førstnævnte ved

- 17 -


MEN’S SECTION 2016

Parspil Parspilsturneringen foregår efter cup system / vind eller forsvind ud af hulspilsturneringen. Der vil være lodtrækning til 1. runde torsdag den 14. april. Efter hver runde, bliver der foretaget lodtrækning i forbindelse med præmieoverrækkelse til dagens match. Parhulspilsturneringen skal senest være afviklet torsdag d. 6. okt. 2016. Parhulspilsturneringen bliver afviklet i en fælles række. Det forsøges at gøre rækkerne lige store, og derfor kan det ikke oplyses, hvor grænsen mellem rækkerne går. Hvis man ikke når at spille inden næste lodtrækning (fastsatte seneste dato), vil der blive trukket lod om, hvem der går videre til næste runde.

Datoer for Lodtrækning til parhulspil: 14. april: 1. runde 26. maj: 2. runde 14. juli: 3. runde 1. september: 4. runde 1. oktober: finalen skal være færdigspillet torsdag den 6. oktober Spilles som en high-low turnering. Her skal alle fire spillere bruge deres ¾-handicap, hvor man dog nulstiller laveste handicap og fordeler de tre øvrige spilleres resterende spillehandicap iht. fordelingsnøglen. På hvert hul sammenlignes bedste score fra de to sider med hinanden og dårligste score fra de to sider med hinanden. Der spilles om

- 18 -


MEN’S SECTION 2016

to point på hvert hul. Eks: Hold 1 opnår på hullet nettoscorerne 5 og 5. Hold 2 opnår nettoscorerne 5 og 6. Bedste resultat fra hold 1 er 5 og sammenlignet med bedste score fra hold 2, ligeledes 5 slag. Altså deles hullet. Dårligste resultat på hold 1 var 5, mens dårligste resultat hold 2 var 6, altså vinder hold 1 hullet og 1 point. Parhulspilsturneringen følger slagsspils reglerne for derved at gøre det muligt at afvikle parspillet på de ordinære torsdage og samtidig deltage i dagens match.

Vinder af ”Sidani Shoot Out”: Frank L. Andersen Præmien var igen i år, en golfrejse sponsoreret af www.caddiegolfrejser.dk Resultat af venskabsmatcher 2015: Vejle – Fredericia:

Vejle vinder

Årets dyst, LS vs. MS:

MS vinder

Gyttegård – Vejle:

Gyttegård vinder

Vejle – Hedensted:

Vejle vinder

Afslutning: Som afslutning på sæsonen arrangeres lørdag den 15. oktober en sidste spilledag med efterfølgende fest, hvor præmier for årets gennemgående konkurrencer uddeles, og den nye Captain og adjudanter for den kommende sæson udnævnes. Afslutningsfesten finder sted i vores eget klubhus. Vinder af årets Gennemgående turneringer 2015: Brutto: Paul Ruston Netto: Bent Hansen Bedste putter: Christian Taul Flest stableford points: Christian Taul Hulspil B-rækken: Jens M. Jørgensen Hulspil A-rækken: Jan Bertelsen Hulspil Par: Christian Taul/ Peter Worsøe Årets Match: Keld Hindhede

SIDANI PRO SHOP Tlf 75 85 81 43 www.sidani.dk V/ Talal Sidani - VGC - 19 -


Sponsorer for Men’s Section 2016 Biledgaard Profil Pedersens Laboratorium Canon Design House Denmark NB Enterprise Sydbank Restaurant Golfen Munkebjerg Hotel Lido Biograferne Shell, Vejle th+ v/ Thorkild Høj Isabella A/S Skovhus ApS LH uni-gulve A/S Ringvejens Kiosk Stark, Vejle Læger uden Grænser

Sidani Proshop C.V. Christensen a-s Danske Bank Hoteladvice v/Jan Bertelsen Codex Advokater Boligselskabet LIFA Tøjeksperten, Vejle OK a.m.b.a HP Masking Aps. Spar Nord Bank Vejle HC Auto I/S Dialog Data A/S Kapaso – italienske vine Middelfart Sparekasse Secure Zone Montage ApS Automester Børkop - Jens E. Jørgensen

Canon - din løsningspartner - inden for print og dokumenthåndtering. Med Canons løsninger får din virksomhed de fordele, der kan være den afgørende forskel. Kontakt os på tlf. 70 15 50 05 eller kontakt@canon.dk.

www.canon.dk


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.