Page 1

m e d l e m s n y t N R . 2

maj

2009

29.

årgang


medlemsnyt

2

vejle golf club

s p o n s o r e r i V e j l e G o l f c l u b

• Autohuset Vestergaard • Damstahl • Exide Technologies • FirmaIT • Flexform Stolehuset • H. Martinsen • IMG International Management Group • LogiCon Nordic A/S • InnerAction

• Nordea • LEDconstruction • Munkebjerg Hotel • Repro Centret A/S • Sparbank • Sydbank • Vejle Amts Folkeblad • Zign-up • Vejle Kørelærerskole


In f o 2 0 0 9 Redaktion Thorkild Høj e-mail:

Indh o l d

40 75 03 66 th@thplus.dk

4

Sekretariatet informerer

22 42 86 24

6

Formanden har ordet

75 85 81 85

8

Et starterhus i særklasse

Redaktionens adresse: Vejle Golf Club • Fællessletgård Ibækvej 46 • 7100 Vejle

10

Generalforsamling 2009

Lay-out: Vian Hviid, th+ E-mail:

14

Årets første turnering

16

Åbent hus gav nye medlemmer

20

Fysioterapi på værkstedet

24

Byg selv din burger

26

Greenkeepernes vinterarbejde

28

Portræt af den nye formand

34

Sand i skoene

38

Nyt fra juniorafdelingen

40

Banebesøg i Skåne

Jan Skanderup (klumme) Karsten Troelsen (regelstof) Annoncer: Bo Vaaben

25 30 32 31 vian@thplus.dk

Tryk: Schweitzer A/S Bladet optager artikler fra bestyrelse, komiteer og udvalg i Vejle Golf Club samt fra klubbens medlemmer. Bladets synspunkter og meninger dækker ikke nødvendigvis klubbens officielle synspunkter. Enhver fotografisk gengivelse af hele eller dele af bladet er ikke tilladt. Citater fra bladet dog med kildeangivelse. Næste nummer af bladet udkommer 14. juli 2009. Deadline for stof og annoncer er 25. juni 2009. Oplag: 1.000 stk. Bestyrelsen: Formand Stig Brogaard Andersen

75 82 88 06

Claus Svold Jørgen Ejlskov Lise Balle Gert Nielsen Jan Haugsted Petersen

75 75 75 75 40

Mens Section: Jakob Preuss

76 63 70 80

Ladies Section: Else Marie Sørensen

30 25 49 42

44

Skanderups Klumme

Senior Section: Bjarne Bladbjerg

30 52 68 83

46

Vintergolf afslutning

Pro-Shop Ivan Buckley

75 85 81 43

48

Regelquiz

Sekretariatet: Bo Vaaben, manager Hanne Grabow Tina Zdrenka

72 72 71 83 70

47 15 22 35 78

16 97 76 63 08

75 85 81 85

Golfrestauranten

75 85 81 40

Hjemmeside

www.vgc.dk

Forsiden: Søren Klerke foran det flotte Skovbo træhus, som klubben har fået skænket af tre engarerede medlemmer.


medlemsnyt

4

vejle golf club

n y t f r a s e kr e t a r i a t e t

Så fik vi vores operahus...

Tak til Skovbo Huse, Tømrermester Per Vaaben ApS og Rationel Tagdækning A/S. De er blevet flotte, rigtig flotte. Det er naturligvis vores hus og læskur på gul bane, jeg har i tankerne. Dem vil vi få gavn og glæde af i rigtig mange år, og så er det jo heldigt, at byggeriet tager sig så flot ud. Ellers er alt stort set ved det gamle. Vi er vejrmæssigt kommet godt i gang med sæsonen og håber naturligvis, at det fortsætter golfsæsonen igennem. ½ greenfee Bestyrelsen har besluttet, at medlemmer i denne sæson kan tage en gæst med til ½ greenfee. Indskrivning i greenfeebogen på normal vis og ud for navn anføres

medlemsnr. på VGC medlem. Max én greenfeespiller pr. medlem og de skal altid spille i samme flight af hensyn til evt. banekontrol. Klubbadge Har du ikke allerede hentet dit klubbadge, så er det på høje tid. Klubbadge er din kvittering for, at kontingentet er betalt. Det skal afhentes personligt og bæres synligt på din bag. Har du ikke mulighed for at afhente dit klubbadge indenfor sekretariatet åbningstid, så tag kontakt til os, så kan du evt. afhente det i shoppen eller restauranten. Med Niels Svenningsen i spidsen har foreningsafdelingen afholdt ikke min-

Af Manager Bo Vaaben

dre end 3 Åbent Hus arrangementer. Effekten af den flotte indsats udeblev heller ikke. I skrivende stund har omkring 50 personer ønsket et prøvemedlemskab. Tilbage i folden På sidste generalforsamling blev bestyrelsen udstyret med mandat til at gennemføre særlige aktiviteter. På denne baggrund har bestyrelsen besluttet, at tidligere medlemmer, der én gang har betalt indskud, igen kan optages som medlemmer, uden de igen skal betale indskud. Tilbuddet er tidsbegrænset til maj og juni 2009. Tidligere medlemmer der ønsker at gøre brug af tilbuddet skal rette henvendelse til sekretariatet i tilbudsperioden. Medlemskabet skal


medlemsnyt

efterfølgende være gældende senest fra den 1. januar 2010. Tidsbestilling Efter vores skifte til GolfBox er tidsbestilling blevet endnu nemmere. Reglerne er uændrede. Alle medlemmer kan bestille 14 dage frem i tiden. Bemærk ønsker du en booking længere frem i tiden, kan du rette henvendelse i sekretariatet. Dette gøres nemmest ved at udfylde ”bestillingsskemaet” på hjemmesiden. Se under klubben / tidsbestilling.

5

vejle golf club

Tee-off tider Det er mit indtryk, at tidsbestilling og fletteregler efterhånden er ved at være godt indarbejdet. Men på et område er det nødvendigt med en kollektiv opstramning. Skal systemet fungere skal tee-off tiderne overholdes. Der må alene slås ud fra første tee kl. x.00, x.07, x.15 osv. Indrømmet det kan virke formålsløst og irriterende at stå og vente på... ja nogen gange ingenting. Men overholdes tee-off tiderne ikke, så kan systemet naturligvis ikke fungere. Vær særlig opmærk-

som, når du turner. Overholdes tee-off tiderne kommer der samtidig god afstand mellem de enkelte flights, og du minimerer ventetiden på de næste huller. Take away I restauranten prøver de også nyt. Lav din egen burger eller pizza. Eller for at være mere præcis - bestem selv indholdet. Nu har du også mulighed for at bestille det som take away. Hvorfor støtte det lokale pizzaria, når du kan støtte restauranten. Massage Mens du venter på din pizza eller burger kunne du jo lige tage en tur i en af massagestolene på 1. sal. Du betaler ved at sende en sms med din mobiltelefon. Nemmere kan det vist ikke blive og ifølge Tina og Hanne i sekretariatet, skulle det være himmelsk. God sæson og husk golf er jo kun et spil, men for pokker, hvor er det sjovt. Nogen gange...

ESPRIT


medlemsnyt

6

vejle golf club

n y t f r a f o r m a nd e n

Sikke en dejlig start på sæsonen Jeg håber I alle har fået en forrygende start på sæsonen – det er i hvert tilfælde svært at finde undskyldninger for det modsatte. Alle 27 huller er åbne til sæsonstart, en efter årstiden særdeles flot bane med trimmede træer og næsten uafbrudt solskin siden påske. Hvis det ikke er tilstrækkelig grundlag for god golf, kan jeg kun anbefale driving range eller en putting lektion. Der er sket meget på banen, alt fra små detaljer som at friske vandhanerne op til renovering af dræn, og der er planlagt flere projekter. Et af de helt store er renovering af bunkers. Renovering af bunkers er et projekt som vil strække sig over mere end en sæson, det er dyrt, og I vil sikkert gøre alt for at undgå at komme i nærheden af disse baneforbedringer - men vi vil alligevel gerne høre jeres mening. Derfor bliver bunkers ved indspilsgreen i begyndelsen af maj lagt om, så der bliver 2 nye og forskellige bunkers. Beslutningen om hvilken bunkertype vi skal have, vil blive truffet på baggrund af erfaringer med disse bunkers sammenholdt med jeres tilbagemeldinger. Så øv jeres bunkerslag og fortæl Bo Vaaben hvilken bunkertype I foretrækker. På generalforsamlingen fik VGC´s ænder overrakt et ny hus, men det er jo ikke kun ænderne der skal have nye huse. Derfor er der opstillet et nyt hus og et læskur på gul bane, og husene på rød og blå bane er blevet malet

og har fået renoveret tagene. Fra bestyrelsen skal lyde en tak til Skovbo Huse, Tømrermester Per Vaaben ApS og Rationel Tagdækning A/S, som har stået for projekterne. Dermed har vi fået nogle oaser på banen, der også kan udnyttes til at nyde mad og drikke, eventuelt mens man laver hurtigere spillende flights slippe igennem, mens man hygger sig i ro og mag. Du kunne jo nyde frokosten sammen med venner eller et familiemedlem. På opfordringer fra medlemmerne i VGC har vi nemlig, som et forsøg, indført, at et medlem kan tage en gæst med til ½ greenfee i sæsonen 2009. Du kunne også invitere et tidligere medlem med ud at spille. Bestyrelsen har besluttet, at vi vil hjælpe tidligere medlemmer, som måtte have fortrudt deres udmeldelse, hjem i folden. Derfor kan tidligere medlemmer, som har betalt fuldt indskud, helt ekstraordinært i maj og juni, melde sig ind i VGC uden at betale indskud igen. Du kan læse mere om greenfeeordning og indmeldelse af gamle medlemmer på klubbens hjemmeside.

Af formand Stig Brogaard Andersen

i lokalpressen er jo dejligt. Tak for initiativet og tusind tak for den glimrende indsats til de mange frivillige, der har fået VGC til at fremstå som særligt attraktiv i konkurrencen om de nye medlemmer. For at de nysgerrige gæster skulle komme fra VGC med et godt indtryk er hvert arrangement afsluttet i restauranten, hvor der er kræset for vores gæster – det har gjort indtryk, og foreningsudvalget arbejder nu videre med ideer til attraktive arrangementer for alle klubbens medlemmer. Skulle I glemme picnickurven er der hjælp at hente i restauranten, som har tunet menukortet. (udtales i denne sammenhæng tjunet) Som noget helt nyt kan du nu kreere din egen pizza eller burger, og hvis du har travlt få den leveret som takeaway, eventuelt sammen med en god flaske vin. Jeg har testet golfburgeren. Jeg kan absolut anbefale den, og der er rigeligt af den. Jeg glæder mig over, at der er en god lang sæson til at spise mig gennem resten af menukortet. På gensyn på banen.

Det går i øvrigt rigtig godt med at få nye medlemmer til klubben, og det er bl.a. fordi foreningsafdelingen med god hjælp fra begynderudvalget har afholdt en række introduktionsarrangementer for nye golfere. At det også har givet VGC en masse positiv omtale

Stig Brogård Andersen Formand for bestyrelsen


medlemsnyt

7

vejle golf club


medlemsnyt

8

vejle golf club

fra banen

Et starterhus i særklasse

Af journalist Thorkild Høj

Søren Klerke fra Skovbo, der bygger bjælke- og træhuse over hele landet Vejle Golf Club har – takket være et flot sponsorat – fået bygget et nyt, meget lækkert træhus ved første tee på Gul sløjfe. Det er Skovbo huse, der sammen med tømrermester Per Vaaben og Rationel Tagdækning A/S ved Gert Nielsen, har sørget for at alle, der færdes på banen, har et yderst komfortabelt sted at gøre holdt fremover. ”Vi har doneret huset fordi vi selvfølgelig gerne vil vise produktet frem. Vi spiller alle golf i klubben og vil gerne støtte, og derfor er vi gået sammen om projektet, som jeg selv synes er blevet yderst vellykket”, fortæller Søren Klerke fra Skovbo. ”Jeg synes huset passer flot ind i omgivelserne, og at det repræsenterer det flotte design og den gode kvalitet, vi

laver i Skovbo”, siger Søren Klerke og suppleres af salgschef Lars Knudsen, der også spiller i VGC: ”Vi er med på den grønne bølge, og bygger både CO2neutralt og med stor frihed for kunden til at tilpasse det færdige hus til sine behov. Med det flotte hus foran teestedet på gul hul 1 er vi blevet synlige, og vi ved jo, at der kommer mange golfspillere forbi hver dag, som kunne være en potentiel kunde for os”. Skovbo, der startede i 1997, er en af Danmarks største udbydere af bjælke- og træhuse, og har indtil nu bygget mange huse på Sjælland og Østjylland. Husene er arkitekttegnede og kan tilpasses individuelt til køberne, der gerne vil have et miljø- og energirigtigt hus som måske bærer deres personlige præg.


medlemsnyt

9

”Vi bygger lige fra det klassiske til det moderne, og faktisk bygger vi også i mursten. Vi har haft mange opgaver omkring Århus og København, men nu er fokus blandt andet på at bygge huse lokalt, og derfor har vi også opført et udstillingshus i Børkop, på I. Verlingsvej”, fortæller Søren Klerke. Skovbo har i dag 10 medarbejdere, hvoraf de ni sidder på hovedkontoret på Hjulmagervej i Vinding. Desuden har firmaet en dygtig salgskonsulent på Sjælland, hvor der som tidligere omtalt har været stor efterspørgsel efter de flotte arkitekttegnede træhuse. Nyt spændende samarbejde ”Det har været en sjov opgave. Vi er gået med i donationen, fordi vi gerne vil reklamere for vores gode arbejde, og så fordi vi gerne vil i samarbejde med Skovbo om at bygge spændende huse”, fortæller tømrermester Per Vaaben. ”Jeg synes det er et rigtigt flot hus, og det er der allerede mange andre, der har bemærket. Jeg kunne da forestille mig, at der også var andre golfklubber, der var interesserede i at bygge i træ, og ved, at mange privatpersoner har fået øjnene op for de lækre muligheder, der findes på markedet”, siger Per Vaaben. ”Det flotte nye hus på Gul sløjfe kan vi bruge som reference. Det bliver set af utroligt mange mennesker, og vi har da også allerede fået en henvendelse fra et medlem i klubben, som er interesseret i at bygge et træhus. Desuden vil vi gerne arbejde sammen med Skovbo. De laver virkelig flotte huse”, siger Per Vaaben. Tag over hovedet ”Jeg fik en henvendelse fra Bo Vaaben, om vi ville være med i projektet, selvfølgelig ville vi det. Vi har allerede et godt samarbejde med Skovbo, og har blandt andet lavet et fint hus i Børkop, som bruges til udstilling”, fortæller Gert Nielsen fra Rationel Tagdækning A/S. ”Det er også en sjov lille opgave. Hvis jeg skal fortælle lidt om, hvilke byggerier vi arbejder med til daglig er det i Vejle-området f.eks. Bølgen, Facetten, Blend og StarMark”, fortæller Gert Nielsen. ”Vi vil gerne vise flaget og støtte golfklubben. Jeg synes det er en flot hus med en rigtig god finish, som passer fint ind i omgivelserne, og jeg håber at klubben og medlemmerne vil bruge det flittigt”, siger Gert Nielsen.

vejle golf club


medlemsnyt

10

vejle golf club

Generalforsamlingen

Af Jan Skanderup

Den nye bestyrelse, dog uden Jan Haugsted Petersen Langt under 10 % af klubbens medlemmer gav møde ved årets generalforsamling på Munkebjerg Hotel. 106 stemmeberettigede blev det til. Vi kunne såmænd godt have været i klubhuset. Jeg mener at kunne huske, at det er absolut bundrekord i klubbens historie, når vi ser bort fra den stiftende, den 19. oktober 1970, hvor klubben efterfølgende bestod af 28 medlemmer. I år startede vi 19.35 og var færdige kl. 21.45. Dette glædede givetvis dem, som efter eget udsagn ville styrte hjem for i fordummelseskassen at bese én eller anden inferiør sportsgren tumle over skærmen. Sport bør udøves ej beglos! synes nu jeg. Et synspunkt af mange, jeg givetvis står ret alene med. Nå pyt. Vi lever jo i en slags demokrati. Endnu! I mit sarte øre runger endnu følgende sentens: Skam få den, som tænker ilde derom. Og ja! det gør endnu jeg, thi undervejs til generalforsamlingen tænkte jeg at i aften vil

nok en skare medlemmer rejse sig og mene, at det uhyre flotte og store overskud, som bestyrelsen kommer ud med, burde konverteres til en kontingentnedsættelse. Det skete ikke. Tak for det. Der skal nok blive huller at fylde i senere. Hvor er det dog lifligt at være medlem i en klub, som efterlever hr. Møllers motto om rettidig omhu. Procentuelle kontingentstigninger har en fremsynet og godt ledet bestyrelse for længst fået generalforsamlingens accept på. Endnu erindrer jeg med gru, hvordan vi engang måtte slås for at opnå en beskeden kontingentforhøjelse på kr. 100 pr. høved (undskyld hoved) eller det samme som 4 øl i baren. Mystisk! I dagens Danmark hænger adskillelige danske golfklubber ”i tovene” med tilbagevendende røde tal på bundlinien. Hvordan mange af de nytilkomne såkaldte luksusgolfbaneanlæg vil klare skærene i årene fremover, står over min fat-


medlemsnyt

11

teevne. Hvad siger mon pengeinstitutter, som meget langt fra har efterlevet hr. Møllers motto. Jeg er fuld, ja altså fuld af fortrøstning med hensyn til fremtiden for min højt elskede golfklub. De to nye bestyrelsesmedlemmer, Jan Haugsted Petersen og Claus Svold har min fulde opbakning, og det fik de heldigvis også af generalforsamlingen. Helt uden fra salen opstillede kandidater. Det forekommer mig meget veludtænkt og tilrettelagt med en højt placeret erhvervsprofil fra det private erhvervsliv samt en ditto fra kommunalt regi. De vil givetvis, med den øvrige bestyrelse, være med til at holde skuden på rette køl i årene fremover. Sejlende i et farvand med mange sørøverskibe og andre lurende farer. Således sagt, for at blive i den Bo Vaabenske terminologi, thi han holdt en meget personlig og hjertevarm afskedstale til den i ”utide” afgående formand Duschek. Ja, og det gjorde også på bestyrelsens vegne Lise Balle. En stor skam at vi kun var hundrede medlemmer til stående at give meget velfortjente klapsalver. Nå, man kan jo selvfølgelig også med sin udebliven markere sin tilfredshed med tingenes tilstand. Eller byde den ”afgående” på en drink i baren ved lejlighed!! Min langt ude familie og tidligere bestyrelsesmedlem Henrik Daugaard var blandt dem, som besteg talerstolen med et budskab, jeg helhjertet støtter. I rosende og velfortjente vendinger omtalte han Per Gundtoft, som med sin internationale ekspertise i 2008 havde været tilknyttet V.G.C. som konsulent på banen. Baneanlægget er langt det vigtigste i den fremtidige ”kamp” om greenfeespillere og company-days. Uden et tip-top baneanlæg, restauranten har vi jo, kan man glemme alt om at kunne tiltrække ovennævnte grupper. Som formand på 27. år for Jyske klubbers Samarbejde har jeg min smukke romerske endnu nede i mangt og meget om golf i Danmark. Jeg ved derfor med sikkerhed, at vigende greenfeeindtægter mange steder er et endog meget stort problem. Til løsning i dag findes næsten kun et element, nemlig kontingentforhøjelse! I en af de store velrenommerede sønderjyske golfklubber gik nyeligen en hel bestyrelse. Den havde bedt om en nødvendig kontingentforhøjelse på 300 kroner. Generalforsamlingen vendte tomlen nedad. Og her er det så, at jeg spørger: Hvem i himlens navn kan tro, at en helt ny bestyrelse kan, af den blå luft, fremtrylle dette manglende beløb. Når en bestyrelse vælger den lidet populære udvej med kontingforhøjelse, kan jeg garantere for, at det er sidste udvej, efter at alt andet er prøvet. En generalforsamling vil med samme held kunne bestille en tryllekunstner. Vi har på banepasningsområdet meget at være Per Gundtoft taknemlig for. Jeg tror og håber, at den nye bestyrelse i vor klub er opmærksom på dette. Formanden replicerede til Henrik, at man fremover gerne ville være frit stillet i valg af konsulenter, og at det selvfølgelig ikke var ”gjort” kun ved konsulentbistand. Men at en greenkeeperstab med glæde og stolthed for deres arbejde var en absolut forudsætning for et flot anlæg. Hertil vil jeg gerne for egen regning tilføje, at det er rigtigt, men hvorfor S… N behandler de S…E medlemmer så ikke vort største aktiv bedre? Snart vil jeg igen bande og svovle,

vejle golf club når jeg ved mine 5 ugentlige faste runder græmmes over opslåede tørv, nedslagsmærker på greens, totalt hjernedøde vandringer i bløde og sårbare områder, osv. osv. osv. Godt jeg med mellemrum er i stand til at spille golf på baner i Tyskland, hvor golfopdragelse (ja, almindelig opdragelse) er af en anden karat end den nutidige i mit eget kære og højtelskede fædreland. Da mit eget dejlige barn som lille (6 år) var med på par-3 banen, sagde hun engang: Far! Du siger, at man skal lægge tørv på plads. Svar: Ja selvfølgelig, og så lød det undrende som kun et barn kan sige: Jamen, hvorfor gør de det så ikke???? Jeg kunne have repliceret at ”ikke alt som glimter, er guld”, men det ville hun dengang ej heller have forstået. Når jeg ser bort fra emnet, hvorvidt bestyrelsen fremover kunne dispensere fra fuldt indskud for frafaldne medlemmer, som igen ønskede optagelse som medlem af V.G.C., var salens talelyst endog yderst beskeden. Man nåede dog med hiv og sving til rette om dette delikate emne. Efterfølgende og for sent sagde en af mine mangeårige venner over en kop øl: Man kunne jo også have vedtaget, at frafaldne, hvor end i kongeriget de vendte tilbage fra, kunne genindtræde uden indskud, såfremt det skete indenfor 5 år. Jeg hader at måtte sige det, men det er ingenlunde nogen ringe idé. Yderst salomonisk forekommer det mig. Men som Stig Lommer sang i den geniale sang: For sent, alt for sent! Gode mennesker har til mig fra de ”frygtelige maskiner” trukket formandens skriftlige generalforsamlingsberetning – desværre nød alt for få glæde af den mundtlige på gene-

Jan Skanderup ved siden af et længe savnet andehus skænket af Skovbo


medlemsnyt

12

ralforsamlingen (monstro den glimrende redaktør Høj bringer den?). Den indeholdt et hav, intet mindre, af idéer til fremtidig drift af V.G.C. Der var larmende tavshed fra salen. Nå sligt bør man nu nok også have mere end få minutter til at tumle gennem hjernen. Nogle mere end andre. Den nye bestyrelse vil givetvis og forhåbentligvis være opmærksom herpå. Der var bl.a. tanker om forskellige former af samdrift af alle golfklubberne i vor tidligere så veldrevne kommune. Et glimrende indslag, eller rettere en serie heraf, var uddelingerne af præmier, pokaler og blomster til dem, som sportsligt og på anden vis er med til at kaste glans over vor klub. Alt sammen forestået af afgående bestyrelsesmedlem Dorte Bühl Hansen på bedste vis. På talerstolen var også tidligere bestyrelsesmedlem Knud Højgaard. Han havde fra bestyrelsen tidligere på året fået afslag på en lempelse af reglerne for at deltage i de meget populære ægteparmatcher, som spilles sæsonen igennem. Kravet er i dag, nogen vil sige naturligt nok blot en fælles adresse. Altså ikke et lovformeligt ægteskab. Højgaards idé om at når man blot havde ”sovet” sammen nogle gange, burde det være nok, vakte selvfølgelig nogen moro, men blev altså ikke taget for gode varer. Det kunne nu ellers nok have været interessant at se, hvilken M. eller K. som gennem en sæson kunne præstere flest forskellige. Jeg kan ikke lade være med at glæde mig til den dag, hvor et par af samme køn tilmelder sig ægteparmatchen. Kanske bestyrelsen skulle gå i tænkeboks, medens tid er, så de ikke bliver taget, om jeg så må sige: På sengen! Eller med bukserne nede! I min egenskab af klubbens officielle historievogter kan jeg berette følgende. Da i fordums tid den første ægteskabsmatch i klubben skulle løbe af stabelen, opstod et ganske alvorligt problem (for nogle). På tilmeldingslisten stod nemlig påført storentreprenør, storsponsor og medstifter af klubben Børge Schultz Christensen og dennes samlever gennem en del år, den søde Søster Jensen. Protester indløb.

De var jo ikke gift. Uha! Enden blev, at de måtte trække sig. Ja. ja! det var dengang, der var orden i sagerne. Jeg gad nok vide, hvortil deltagerantallet ville falde i dag, om man gik tilbage til det gamle krav? Det ville nok være for meget selv for undertegnede, som nok ikke er det mest fremskridtsvenlige under solen. En del såkaldte fremskridt er efter min opfattelse det stik modsatte. Forandring for forandringens skyld er dyr, tidskrævende og en vederstyggelighed. Hvilken tåbe fjernede det vingede hjul fra D.S.B.

vejle golf club Hvem ødelagde de smukke gamle uniformer. Hvor er de flotte lyseblå gendarmer, som før verden gik baglæns, patruljerede på gendarmstien. Tænk engang på det næste gang, du spiller i Benniksgaard Golfklub, hvor den, altså stien, går i ”forhaven”. På et tidspunkt under generalforsamlingen sagde formanden: ”Jeg vil gerne bede Jan Skanderup om at komme herop.” Ups! Tænkte jeg, monstro rektor har medbragt spanskrøret og nu vil traktere mig offentligt hermed, som straf for mine utidige skriverier om mangel på andehuse. Men nej! Til min store glæde blev jeg bedt om at foretage en afsløring. Gemt under en af hotellets lysegrønne duge fremkom et aldeles nydeligt andehus. Det var en gave fra SKOVBO VILLA, arkitekttegnet, håndsnedkereret af firmaets boligkonsulent, Søren Klerke, golfspiller og medlem af V.G.C. Det er hvad jeg kalder format og stil i verdensklasse. På ændernes og egne vegne min dybtfølte TAK. Bo Vaaben påstod, at det var færdiggjort i elvte time, og at han havde ladet det dunste af udendørs inden afsløringen. Det stank af træbeskyttelse. Bare vi nu ikke får vrøvl med miljømyndighederne. Det er min opfattelse, at formand Duschek har gjort et stort og fremskridtsikret stykke arbejde i samarbejde med sin bestyrelse. Da jeg i sin tid trådte tilbage, tillod jeg mig at råde bestyrelsen til at lade ham tage over. Hvilket jeg ikke et sekund har fortrudt. Vel vidende at bestyrelsen naturligvis selv konstituerer sig. Lykkeligvis har alle tidligere generalforsamlingsforsøg på at fordre generalforsamlingsvalg af formanden i vor klub, lidt skibbrud. Der er rigeligt med skrækeksempler på distanceblændere, eksempelvis direkte nulliteter med oratoriske evner inden for politik. Duschek har ikke været en meget synlig formand. Dette er nok det eneste felt, hvori jeg overgår ham. Ja! og vorherrebevares, vil kan ske en og anden tænke - eller sågar sige højt. Der skal ikke gå inflation i ting! Fordi man har været formand i V.G.C. indebærer det selvfølgelig ikke et automatisk æresmedlemsskab. Jeg vil dog med fornøjelse gøre mig til talsmand for, at Hans Erik Duschek ved given lejlighed ”udstyres” med et sådant. Om nogen fortjener det, så er det ham. Denne beretning er naturligvis set gennem mine farvede briller, eller rettere monokel, og givetvis præget heraf, og giver kun et lille glimt af en stille aften. Skulle du kjære læser (som holdt ud at læse så længe) ønske en mere fyldestgørende, kan du jo passende give møde næste gang i 2010. På den liflige ledsager her og nu, en 12 års Glenfarclas fra golfens fødeland, kan læses en række superlativer om indholdet, som jeg gerne skriver under på efter at have delikateret mig i rigelig mængde.

Med krydsede hickorykøller Jan Skanderup


medlemsnyt

13

vejle golf club

Business or pleasure? Munkebjerg Hotel rummer det hele...

Munkebjergvej 125 . DK-7100 Vejle Telefon 76 42 85 00 . Telefax 75 72 08 86 www.munkebjerg.dk Munkebjergvej 125 . DK-7100 Vejle Telefon 76 42 85 00 . Telefax 75 72 08 86 www.munkebjerg.dk Munkebjergvej 125 · DK-7100 Vejle · Telefon 7642 8500 · Telefax 7572 0886 · www.munkebjerg.dk · info@munkebjerg.dk


medlemsnyt

Ă…rets mestre i VGC 2008

14

vejle golf club


medlemsnyt

15

vejle golf club

Tid TiL

nærvær?

»Nærvær og balance er kodeordene. Jeg vil være nærværende både hos familien og på jobbet. Min familie betyder alt for mig. Men jeg har også brug for et job, der giver daglige udfordringer, kontakt med spændende kunder og de bedste kolleger, man kan forestille sig. Den balance har jeg fundet hos BDO ScanRevision« BDO ScanRevision er en af de førende revisions- og rådgivningsvirksomheder i Danmark. Vi har – sammen med BDO Kommunernes Revision - kontorer i 29 byer og beskæftiger over 900 medarbejdere, heraf mere end 105 statsautoriserede revisorer. Vi medvirker til at skabe sund vækst for virksomheder og personerne bag – gennem engageret og fremadrettet revision og rådgivning. BDO Kommunernes Revision er det førende revisionsselskab på det offentlige område. Læs mere på www.bdo.dk.

Vejle Havneparken 1 7100 Vejle Tlf. 76 42 94 00 Fax 76 42 94 01 vejle@bdo.dk


medlemsnyt

16

vejle golf club

s t a nd e rh e j s n i n g

Traditionens tilløbsstykke Endnu en gang blev standerhejsningen med tilhørende Åbningsturnering et regulært tilløbsstykke. For første gang gik Dannebrog til tops på de ”nye” flagstænger foran klubhuset. Inden da havde vi alle sammen nydt en dejlig morgenbuffet i restauranten, og efter standerhejsning og sang gik det løs med årets første tællende turnering – takket være det gode vejr fra rigtige teesteder til rigtige greens. Herligt! Efter runden, hvor nogle så deres snit til at score en forfær-

delig masse hallington-point, blev der hygget på terrassen foran klubhuset, puttetrænet og forårssnakket. Ole Elkjær og Judith Domino ledede sikkert slagets gang gennem dagen, og sammen med Erik Halling – der jo som bekendt har opfundet Hallington-formatet, som vi spiller til hver Åbningsturnering – stod de også for uddeling af præmier og vandrepokal som afslutning på en særdeles vellykket dag. Sæsonen er startet. Så skal der scores...


medlemsnyt

17

vejle golf club


medlemsnyt

18

vejle golf club

å b e nt h u s i V GC

Vellykkede Åbent Husarrangementer To onsdag aftener i april benyttede ca. 40 personer sig af Vejle Golf Clubs tilbud om at komme og prøve golfspillets glæder. Begynderudvalget havde til introduktionen allieret sig med elitespilleren – og holdkaptain for VGC’s dygtige divisionshold i damerækken – Lise Eliasen, der på driving range inspirerede og lærte de nysgerrige de grundlæggende tips og tricks udi det underfundige spil. Efter en hurtig introduktion ved foreningsudvalgets formand, Niels Svenningsen, deltes deltagerne i to grupper, der både fik en rundtur på puttegreen og testede kunsten at slå længere slag på rangen, inden holdet i samlet flok indtog par 3 banen for at afprøve det vanskelige spil i praksis. Arrangementet blev rundet af i klubbens restaurant, hvor VGC bød på sildemad, kartoffelsalat med frikadeller og en kold øl, mens snakken gik lystigt, blandt andet sammen med en del af klubbens kaniner, der havde været ude på stor bane og spille 9 hullers turnering i den friske forårsbrise. Og at dømme efter de røde kinder og gløden i øjnene på deltagerne, var der mange, som syntes vældigt godt om golfspillet. Så begynderudvalgets medlemmer delte flittigt materialer om medlemskab i VGC ud sammen med præmierne fra den sjove ”turnering” på par 3 banen. Indtil videre har 15 meldt sig ind i klubben efter arrangementerne i april.

Lise Eliasen viser en gæst til rette på en forårsklædt driving range


medlemsnyt

19

vejle golf club

Når kommuNikatioN skal rykke på Nettet Nettet har åbnet for mange muligheder, tekniske betegnelser og omfattende strukturer. Men dybest set handler det om kommunikation mellem mennesker – ikke mellem maskiner. Og det er vores udgangspunkt! Hos Mediegruppen vil vi hellere rykke ved mennesker, end vi vil sprede endeløse informationer. Så har du en hjemmeside, hvor kommunikationen skal være det centrale, så lad os komme med et bud. Uanset om du skal bruge ord, former eller teknik – så har vi specialisterne. En kande fuld af ideer Hos Mediegruppen kan vi lide at starte med en god dialog over en kande kaffe. God forretning og godt samarbejde handler om kemi. Ring – og lad os sætte vand over til en snak om dine behov og dit firma.

Mediegruppen KommuniKaTion mellem mennesKer Porschevej 12 7100 Vejle Danmark

MG 1-1 ann_web A4.indd 1

T. +45 7584 1200 F. +45 7584 1229 info@mediegruppen.net

www.mediegruppen.net

31/07/08 8:01:27


medlemsnyt

20

vejle golf club

f r a g r e e nk e e p e r g å rd e n

Væk med sygefravær og dårlige rygge Greenkeeperstaben i Vejle Golf Club havde onsdag den 25. marts besøg af fysioterapeut Dannie Lindved Mortensen fra FirmaTrim. ”Ideen er, at vi skal have en masse gode tips og råd om, hvordan vi i greenkeeperstaben passer på vores krop og fysik, mens vi arbejder. Dannie gennemgik en masse af de redskaber og maskiner, som vi bruger i det daglige med henblik på at undgå de forkerte arbejdsstillinger, og også hvilke advarselssignaler fra kroppen, vi skal være opmærksomme på, hvis det er ved at gå galt ”, fortæller Niels Nielsen, der er chef for greenkeeperne i Vejle Golf Club. De forskellige kørestillinger på klippemaskinerne blev også gennemgået grundigt, og der blev snakket meget om dårlig ryg, og hvordan man kunne undgå at få sådan en. I sidste sæson var greenkeeperstaben meget hårdt presset bl.a. på grund af to langtidssygemeldinger. Sådan skal det ikke være i denne sæson. Derfor lyder det gode gamle mantra om, at ”det er bedre at forebygge end at helbrede!” ofte fra greenkeeperchefens mund.

Af journalist Thorkild Høj

Dannie Lindved Mortensen arbejder dagligt med at rette op på værkende lemmer og skæve kroppe, og han gennemgik en række grundlæggende forudsætninger for sunde arbejdsstillinger i forbindelse med hårdt fysisk arbejde ”Han demonstrerede en række øvelser for os, som vi kan gøre før og efter arbejdet. Han opfordrede os også til at bruge FirmaTrim til fysisk træning, for at være i så god form til arbejdet som muligt”, fortæller Niels Nielsen. Vejle Golf Club har et samarbejde med FirmaTrim, der gør, at medarbejderne med fordel kan træne og få behandling i Sundhedshuset på Skomagervej 3. VGC’s medlemmer kan også opnå rabat på medlemskab af centret, der ud over fitnesstræning og behandling tilbyder spændende og inspirerende events og foredrag. ”Jeg synes det var god inspiration, og vi vil naturligvis gøre en indsats for at skabe et så sundt arbejdsmiljø som muligt her i golfklubben”, fortæller Niels Nielsen.


medlemsnyt

21

vejle golf club

Skomagervej 3a, Vinding 路 7100 Vejle 路 Tlf: 76 40 05 40

www.firmatrim.dk


medlemsnyt

22

vejle golf club

Din stålsikre samarbejDspartner Palle Iversen Gruppen er din stærke samarbejdspartner, når du jern Et jErnstærkt tEam! Palle Iversen A/S er et lille firma med stor profil indenfor jern og handler stål. Personlig service, og stål. Dine behov i højsædet hoseros, vi sørger for et solidtvores grundlag Med Palle Iversen Gruppen som din faglig kompetence ogstår gode priser – det deog værdier, vi har bygget virksomhed bliver På den havnen i Vejle hos Palle Iversen A/S har vi samarbejdspartner er du sikret: på,for ogat pådine detønsker grundlag kanopfyldt. vi tilbyde bedste service til vore kunder. et stort lager af stålplader og coils, og hos vores Staalservicecenter i Jelling tilbyder vi flamme-, laser-, og plasmaskæring. • En præcis og personlig service. • En stabil og professionel Hos os lægger vi vægt på at give dig som kunde en præcis og personlig samarbejdspartner. service. Derfor er vi en bredt sammensat medarbejderstab, som er klar til • Et højt serviceniveau i hele imødekomme enhver forespørgsel. Danmark. • Produkter i topkvalitet til en Vi har et stort kendskab til branchen, og vi holder konstant et vågent øje med konkurrencedygtig pris. udviklingen. Derfor kan vi give dig en stålsikker vejledning, når du handler hos os.

Se mere på www.palleiversen.dk

Toldbodvej 9 | DK-7100 Vejle T +45 7583 4422 | F +45 7583 4220 www.palleiversen.dk | mail@palleiversen.dk

PalleIversen_1-1vejlegolf.indd 1

Nordkrogen 12 - 16 | DK-7300 Jelling T +45 7587 2088 | F +45 7587 2588 www.staalservice.dk | info@staalservice.dk

Et jErnstærkt tEam! 20/08/07 15:37:03


medlemsnyt

23

vejle golf club

Vi gi’r de fleste lidt mere at drømme om

Bedre råd til familielivet Er bleer og bamser ikke længere nok til at gi’ ro på bagsædet ? Så lad os hjælpe dig med at finde

Din bolig kan sagtens være

Vejle afdeling

nøglen til lidt flere glæder nu.

Vesterbrogade 15

Omlægning af lån, afdragsfrihed

7100 Vejle Telefon 75 83 66 66

eller billån med sikkerhed i boligen er bare 3 muligheder.

Uldum afdeling

Større bil eller bolig, lidt ekstra

Kig ind og hør, hvad der passer

7171 Uldum

råderum til fritiden eller måske

til din familie!

Telefon 75 67 92 11

råd til det, der venter forude.

noget helt andet?

Søndergade 17

Ødsted afdeling Ribevej 50 C, Ødsted 7100 Vejle Telefon 75 86 45 43 Hedensted afdeling Østerbrogade 11 8722 Hedensted Telefon 76 74 11 50 Vinding afdeling Vindinggaard Center 23 7100 Vejle Telefon 76 42 07 30

www.MidSpar.dk

Ann. A4.indd 1

12/09/05 12:50:16


medlemsnyt

24

vejle golf club

f r a r e s t a u r a nt e n

Udsigt til skøn mad og samvær

Af journalist Thorkild Høj

Sæsonstarten har været særdeles god i restauranten i år, blandt andet takket være det ekstraordinære gode vejr i det tidlige forår. I det dejlige aprilvejr har restauranten blandt andet dannet ramme om to succesfulde Åbent Hus arrangementer for potentielle medlemmer, hvor der blev kræset for gæsterne og serveret dejlig mad oveni oplevelsen af at prøve golfspillet i praksis. Der er også kommet godt gang i de forskellige Klubber i klubben, og til den første ægtepar-turnering med 49 deltagende par, blev der tændt op i grillen og serveret skønne grillpølser, saftige kyllingestykker og velstegte flanksteaks med bagte kartofler. Der er mange spændende tiltag på menuen i Golfrestauranten i denne sæson. ”Vi har netop holdt møde i arrangementsgruppen og er kommet op med en række spændende tiltag, som vi gerne vil gennemføre i denne sæson”, fortæller Helene Prüsse. ”Det handler både om at finde på sjove tiltag til børn og deres bedsteforældre, til hele familien, til klubberne i klubben og i det hele taget skabe lidt mere fest i klublivet”, fortæller Helene Prüsse, der i sæsonens løb kommer til

at stå for nogle spændende vinaftner, hvor der skal fokus på de dejlige druer og hyggeligt samvær. På menukortet har restauranten også et par populære fornyelser, bl.a. pizza og burger efter ”byg-selv-din-egenfavorit” udgave. ”Det har medlemmerne allerede taget godt imod, og vi har serveret mange portioner i april”, fortæller Helene Prüsse. ”Vi har også et takeaway tilbud, f.eks. to pizzaer og en flaske vin, for dem, der skal skynde sig hjem efter endt spil”, fortæller Helene Prüsse.

”Vi har også holdt fire konfirmationer og jeg vil da gerne benytte lejligheden til at reklamere lidt for muligheden for at holde fester og mærkedage i golfklubben. Ja, vi laver selvfølgelig også gerne mad ud af huset”, påpeger Helene Prüsse, der kan kontaktes i restauranten eller på telefon 75 85 81 40 ”Vi sørger for at folk får en dejlig dag i smukke omgivelser, med god mad og drikke”, siger Helene Prüsse.


medlemsnyt

25

vejle golf club

VI KAN IKKE GIVE HOVEDKONTORET SKYLDEN

I Spar Nord træffer vi beslutningerne lokalt. Hos os er det nemlig aldrig en forskrift fra hovedkontoret, der er det sidste ord. Det betyder, at du i Danmarks 5. største bank altid sidder overfor de mennesker, der bestemmer.

På gensyn i Spar Nord Vejle Havneparken 4 7100 Vejle www.sparnord.dk


medlemsnyt

26

vejle golf club

g r e e nk e e p e r g å rd e n

Forbedringer på banen Forårstravlhed hos greenkeeperne Greenkeeperne har haft travlt på maskinerne i foråret, hvor banen for alvor er blevet gjort klar til spil. Allerede den 17. og 18. marts blev der klippet greens med singleklipper første gang, mens der har været travlt med beskæring, dræning, nybeplantning, maling, klargøring af maskiner og opstilling af bænke, boldvaskere og skraldespande over hele banen. ”Vi har sat et stærkt hold på ni greenkeepere til denne sæson, og der bliver arbejdet på at gøre banen god og give spillerne en super oplevelse, når de er på banen”, fortæller chef for greenkeeperafdelingen, Niels Nielsen. I de tidlige forårsmåneder har greenkeeperstaben været i aktivitet på hele banen, der i år har været væsentlig mere tør end sidste forår. En række træer er blevet beskåret i vinterens løb, så banen er klar til at tage imod spillerne. Blandt andet på Blå 4 og gul 6 er træernes langs henholdsvis højre og venstre side blevet beskåret, så de store grene ikke længere hænger

ud over fairway og generer spilleren i at slå ud på fairway/green. Ligeledes er der blevet arbejdet målrettet med motorsavene langs gul 3, 7 og 8, rød 2 og 4, blå 4, 5, 6 og 7, hvor træer og buske er blevet grundigt trimmet til den forestående sæson. ”Lige til venstre for indkørslen til p-pladsen er der blevet fældet er stort grantræ med grene, 6 meter i diameter ved jorden, der blandt andet var til stor gene for lastbilerne, der næsten ikke kunne komme rundt om træet og i stedet kørte udenfor den nyasfalterede vej. Nu, hvor det er væk, så lægger man slet ikke mærke til, hvor meget det stod i vejen!”, konstaterer Niels Nielsen. Også plantet nyt Der er også plantet nye træer på golfbanen. I stykket mellem rød 1 og 9 er der plantet nye fyr-træer foran det eksisterende bælte, hvilket på sigt gør spil fra rød 1 mod rød 9 markant vanskeligere. Langs venstre side af gul hul 7 er der plantet fem lindetræer i en flot linie, træerne langs gul 7 er bl.a.

Af journalist Thorkild Høj

placeret ud for 200, 150 og 100 meter markeringerne. I bæltet langs venstre side af rød 9 før green er der blevet plantet nye bøgetræer, som skærmer gangstien til og fra 1. teestederne. Der er blevet etableret yderligere dræn på gul 1 og 3 samt rød 9, hvor færdsel hen over fairway i en periode bliver reguleret, indtil der igen er pænt og veletableret græs at gå på. På rød 7 er grøften blevet renset op, for første gang i 15 år, og på blå 4 er belægningen på stien blevet genetableret, efter at rigelig regn havde eroderet den. Huse, bænke og træværk er blevet malet med 62 liter svensk rød, blandt andet greenkeepergården og de fine rasthuse rundt på rød/blå bane. ”Der er også blevet lavet et stort arbejde på værkstedet, hvor Erling har slebet og klargjort maskineriet. Der er skiftet 92 liter motorolie og 112 liter hydraulik olie på maskinerne, som kommer på hårdt arbejde i de næste mange måneder”, fortæller Niels Nielsen.


medlemsnyt

27

vejle golf club


medlemsnyt

28

vejle golf club

p o rtr æ t

Klare målsætninger for fremtiden Stig Brogaard Andersen er blevet ny formand i Vejle Golf Club. Den 44-årige erhvervsmand, reserveofficer og ingeniør har siddet i VGC’s bestyrelse siden 2007, hvor han bl.a. har arbejdet med i sportsudvalget. Stig Brogaard Andersen er entusiastisk golfspiller og bestred, forud for sin indtræden i bestyrelsen, Captain-hvervet i golfklubbens Men’s Section i 2006-sæsonen. ”Det var sådan set det, der skærpede min interesse for VGC’s organisation og daglige drift. Jeg holdt møder med sekretariat, baneudvalg, restaurant, pro og turneringsudvalg og fik et godt indblik i organisationen. Da jeg så blev spurgt, om jeg ville stille op til valg på generalforsamlingen var jeg meget interesseret”, fortæller Stig Brogaard Andersen, der i hele sin erhvervskarriere har arbejdet med ledelse, og han har et ønske om i de kommende år at være med til at sikre golfklubbens klare og synlige mål for fremtiden.

Af journalist Thorkild Høj

”Jeg er gået til hvervet med stor ydmyghed, og jeg har meget respekt for den store indsats, som en række engagerede ildsjæle yder i klubben. Samtidig er det nødvendigt med fokus på forretningen, som jo skal være sund og fortsat under udvikling”, fortæller Stig Brogaard Andersen, der oprindelig startede sin golfkarriere i Brønderslev. Midt i 90’erne flyttede han til Vejle, hvor han måtte på en venteliste for at komme ind i VGC. ”Et par uger efter generalforsamlingen sad jeg på Rektors kontor. Det har jeg prøvet før, men det plejer ikke at være så hyggeligt! Anledningen var jo også en anden denne gang, for Hans Erik havde lovet mig en snak om formandens opgaver. Det blev et par spændende timer hvor vi fik vendt både fortid og fremtid”, fortæller Stig Brogaard Andersen, der opfatter sig selv som en ”gennemsnitsgolfer”. Som bestyrelsesformand ønsker han dog at præstere langt over gennemsnittet. ”Bestyrelsen igangsætter nu et løbende udviklingsarbejde, der skal udmønte sig i en vision og strategi for golfklubben, så der bliver klare mål og ambitioner, der rækker ud i fremtiden”, fortæller Stig Brogaard Andersen, der naturligvis ikke vil foregribe resultaterne af arbejdet, men sammen med bestyrelsen inddrage klubbens ildsjæle, medarbejdere og samarbejdspartnere i processen. Ved det konstituerende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen blev det nyvalgte bestyrelsesmedlem Claus Svold udpeget til rollen som næstformand. ”Vi er i gang med et stort og ambitiøst arbejde, blandt andet med at udvikle baneanlægget og sikre en position som den mest attraktive golfklub i regionen, og i det arbejde vil formand og næstformand kunne supplere hinandens styrker, mine fra erhvervslivet og Claus Svolds indsigt i det politiske og kommunens forretningsgange”, fortæller Stig Brogaard Andersen om baggrund for at genindføre næstformandsposten i Vejle Golf Club.

VGC’s nye formand har fokus på udvikling - her gør han et utraditionelt fremstød i Byparken


medlemsnyt

29

vejle golf club

Når din fritid også er vigtig! Lokalt håndværk

– vi er med hvor det sker

Revision & Rådgivning

Enghavevej 20 7100 Vejle · Alt efter mål · Nybygninger · Tilbygninger · Ombygninger · Totalentrepriser

Telefon: 7582 5599 vejle@pwc.dk www.pwc.dk/vejle

VINDING TØMRERFORRETNING V/ Bent Rotbøl og Per Nymark

Lundahl Nielsensvej 6 · 7100 Vejle · Tlf 75 85 92 11

www.vtvejle.dk

I 2008 har VGC’s juniorer trænet deres korte spil ekstra flittigt

Jørn Nielsen Klinisk psykolog, Ph.d.

Enghavevej 11, 2. 7100 Vejle Telefon: 75 88 22 44 Mobil: 21 45 08 44

Rådgivning uden huller Martinsen Gunhilds Plads 2, 7100 Vejle, tlf. 75 82 10 55 www.martinsen.dk

© 2006 PricewaterhouseCoopers. M&C 047906

Alt i tømrer- og snedkerarbejde


medlemsnyt

30

vejle golf club

men’s section

Fantastisk forår For mange af de golfhungrende medlemmer af MS er støvet og spindelvævet for længst fjernet fra golfsættet. Rusten fra svinget er dog ikke helt banket af endnu hos flere af os, men der arbejdes på sagen! Mange har valgt at spille sig i form om torsdagen, og det er en glimragende anledning til at få et afbræk fra hverdagens trummerum. Her tankes der humør og optimisme op! Programmæssigt har vi 2 udebane venskabsmatcher før sommerferien, Fredericia og Horsens samt en lørdagstur til Aalborg Golfklub. det vigtigste er selvfølgelig matchen, hvor vi er værter for LS!

Captain Jakob Preuss

Vi vil gerne give stor ros til banepersonalet for at holde banen på dens høje niveau. Nu ser vi frem til at få sand i bunkers over de næste par år. Tak til sekretariatet for hjælp i forbindelse med matcher samt handicapregistrering. Endelig skal Helene og køkkenet have ros for maden efter torsdagsmatcherne. Det hele fungerer! – og det er dejligt! Vi ses på torsdag fra kl.14!

På Præsidiets vegne Captain


medlemsnyt

31

vejle golf club

I Sydbank er det vores mål at lytte til dine behov, så vi bedre kan forstå og handle efter dine ønsker. Så kom ind og fortæl os om dine drømme og planer, så hjælper vi dig med at gøre dem til virkelighed. Velkommen i Sydbank!

Kirketorvet 4 · 7100 Vejle Tlf. 79 41 58 00 · sydbank.dk


medlemsnyt

32

vejle golf club

ladies section

Ladies Section sæson 2009 Endelig blev det forår, og sikke en af slagsen. Vi startede op med introduktionsaften den 1. april, og vi havde en rigtig hyggelig aften, hvor rigtig mange piger var mødt op. Det var dejligt at se så mange ”gamle” nye piger, og vi vil gerne byde jer alle velkommen i Ladies Section. Vi havde besøg af smykkedesigner Jenny Christensen, som havde mange flotte smykker med, og senere på sæsonen vil Jenny komme igen, og vise hvordan hun designer sine smykker. Hanne Møller havde tasker og punge med, så der var lidt for os købelystne piger. Bestyrelsen gik gennem sæsonens program, der efterlever de fleste af de ønsker, der blev vedtaget på generalforsamlingen i efteråret. Programmet blev godt modtaget. Traditionen tro, diskede Helene op med kaffe og Otthellolagkage. Vi sluttede aftenen med en modeopvisning, som Dorte fra proshoppen stod for, hvor flere af Ladies Sections piger gik maneqiun, bistået af Judith`s piger. For mange piger sluttede aftenen med et besøg i Proshoppen, de fleste kom vist derfra med nyt dress til golfsæsonen. Vi har sjældent startet sæsonen med så godt vejr, næsten samtidigt med at bøgen var ved at springe ud, og rigtig mange piger var mødt op den første forårsdag med dejlig solskinsvejr. Vi opfordrer alle piger i VGC til at melde sig ind i Ladies Section, for vi har nogle sjove og hyggelige tirsdage. Der sidder altid nogle ved ”skranken” hver tirsdag eftermiddag mellem 14.15 og 15.30. Vi sætter holdene, så

Else Marie Sørensen

du skal ikke tænke på at have nogen at spille med. Som regel spilles der månedsmatch den sidste tirsdag i hver måned, hvor A- rækken spiller slagspil, og B- rækken spiller stableford. Når vi har spist, sluttes aftenen af med kaffe, kage og regelspørgsmål, det er jo altid godt at få opfrisket dem. Igen i år har vi tilmeldt os Pink Cup, men som noget nyt har vi fået Pink Cup matchen som en åben match søndag den 24 maj, hvor der spilles bestball. Vi opfordrer alle Ladies Sections piger til at invitere en spiller, enten fra klubben eller udefra mand/pige med, det koster 200 kr. pr. par at deltage, og alle pengene går ubeskåret til Kræftens Bekæmpelse mod brystkræft. Alle præmier er sponseret af Kræftens Bekæmpelse. Det er kun piger der er medlem af Ladies Section, der kan gå videre til landsfinalen. Håber rigtig mange vil støtte op om den gode sag. Husk! Du kan læse mere om Ladies Section på www.vgc.dk Mange golfønsker om en god sæson fra Ladies Sections bestyrelse Judith Domino Ulla Schmidt Karen Marie Skøttegaard Else Marie Sørensen


medlemsnyt

33

vejle golf club

DET GÆLDER OM AT SLÅ TIL NU... ISÆR HVIS DU ØNSKER EN BEDRE ØKONOMISK RÅDGIVNING

F I N D D I N L O K A L E S P A R B A N K PÅ W W W. S P A R B A N K . D K

Vi tilbyder din virksomhed en fremtidsrettet helhedsløsning Elinstallationer er ikke længere et spørgsmål om “strøm i stikkontakten” eller “lys i lampen”.

Fremtidens elinstallation Vi tilbyder din virksomhed en er en integreret helhed af fire hovedområder: el, tele, fremtidsrettet helhedsløsning data og alarm. Vi tilbyder din Vi tager udfordringen og

virksomhed en fremtidsrettet helhedsløsning

kombinerer mange års erfaring med den nyeste viden og de nyeste produkter.

Vort mål er at give vore kunder en højteknologisk platform, der sikrer dem den bedst tænkelige konkurrenceevne i et samElinstallationer er ikke fund, der stiller større og længere et spørgsmål om større krav om effektiv “strøm i stikkontakten” kommunikation og respekt for miljøet. eller “lys i lampen”.

Fremtidens elinstallation er en integreret helhed af fire hovedområder: el, tele, data og alarm.

Vi tilbyder din virksomhed en fremtidsrettet helhedsløsning

Vi tager udfordringen og kombinerer mange års erfaring med den nyeste Andkærvej 24 · 7100 Vejle · Tlf., 7585 7545 · Fax: 7585 7546 viden og de nyeste Elinstallationer er ikke produkter. længere et spørgsmål om “strøm i stikkontakten” Vort mål er at give vore eller “lys i lampen”.

ALF_Annonce-Golfblad 1

01/07/05, 13:01:18


medlemsnyt

34

vejle golf club

Renovering af bunkers Bestyrelsen har besluttet, at der skal igangsættes en gennemgribende renovering af bunkers over hele baneanlægget. I efteråret 2009 bliver der arbejdet på rød sløjfe, i 2010 på gul og i efteråret 2011 på blå bane. ”Spørgsmålet om, hvilken type sand der skal i bunkers er et, hvor vi meget gerne vil høre medlemmernes mening. Derfor starter vi med at renovere de to bunkers ved indspilsområdet, så medlemmerne kan teste to forskellige typer og give deres mening til kende”, fortæller manager Bo Vaaben. Test nu sandet grundigt, for det får stor indflydelse på, hvilken type bunkerslag du kommer til at stå overfor i fremtiden. Om type 1 hedder det i banekonsulentens beskrivelse ”Sandet har en lille smule filler, der gør den relativ nem at slå fra og tilfredsstiller hovedparten af høj handicap spillerne. Type 2 er en sandtype, der er lidt løsere i overfladen og derfor kan have en lille smule tendens til at danne ”spejlæg”. En sandtype, som også giver udfordringer for den mere rutinerede spiller”. Når du har testet de to typer sand grundigt kan du meddele sekretariatet, hvilken type du vil have i bunkers på vores dejlige golfbane. Ud over at skifte sandet skal mange af banens bunkers også drænes, hvilket kræver et større gravearbejde, der er planlagt til at blive udført i uge 40 - 46, så spillet generes mindst muligt. I den overordnede målsætning for banen beskrives, at den i højsæsonen skal kunne måle sig med Danmarks bedste golfbaner. Banen skal, uanset spillerens handicap, være udfordrende, nem at orientere sig på og kunne gennemspilles på max 4 timer.

I maj bliver de to ”prøvebunkers” klar til test - af os medlemmer

Nørregade 1 · 7100 Vejle · telefon 75 83 74 54 · fax 75 83 12 07


medlemsnyt

35

vejle golf club

MULTIFORM DESIGNCENTER KOLDING                                                                                                        et innovativt showroom hvor 

design, materialer, stilarter og kvalitet går op i en højere enhed. Kom og oplev FORM 1 køkkenet, der blev en møbelklassiker i tidløst design af Carsten Michelsen, samt Gaggenau’s  lækre hvidevarer bl.a. designet af Jacob Jensen. 

                                                                                 på alt inventar fra Multiform samt hvideva15% MEDLEMSRABAT rer gives til golfklubbens medlemmer og deres familie. Dette specialtilbud kan ikke benyttes  sammen med andre rabatordninger og er kun gældende fra Multiform Designcenter Kolding.  Oplys om dette tilbud ved projektstart i butikken.

100% MULTIFORMKVALITET                                                                        100% engagement 

fra vores indretningsarkitekter, der yder professionel assistance  tilpasset den enkelte kundes behov. Hos os er det indehaveren,  der følger projektet fra første streg, til bordpladen er lagt på, til  stor tryghed for kunden. KOM OG BLIV INSPIRERET.

Kom ind og hør nærmere om GAGGENAU GOLD. VÆRDI INKL. MOMS

15.000,- DKK GYLDIG INDTIL: 30/06/2009

MULTIFORM KUNDE

Vejlevej 164     6000 Kolding     rh.kolding @ multiform.dk     tlf 32 14 15 17


medlemsnyt

36

vejle golf club

eliten

Vejle Golf Clubs dame- og herreelite i denne sÌsons nye Peak spilletøj


medlemsnyt

37

vejle golf club

„Best-in-class“ pakkelinieløsninger • Multivac dybtrækningsmaskiner • Multivac traysealere • Multivac kammermaskiner • PFM horisontale og vertikale form-fill-seal maskiner

PR strategi + Grafisk design

Thorkild Høj Journalist

Vian Hviid Grafiker

www.thplus.dk Banegårdspladsen 6 DK-7100 Vejle Mobil: 4075 0366 th@thplus.dk

• MR etiketteringssystemer • Weber slicere og afsværingsmaskiner • Ishida traysealere Multivac er leverandør af komplette pakkeløsninger til fødevarer, medicinalprodukter og til den øvrige industri. Specielt inden for storkøkkener, catering, færdigretter, detailpakning af frugt og grønt, mejeri- og alle former for kødprodukter kan Multivac tilbyde en lang række pakkeløsninger.

• Ishida checkkvejere • Ishida X-ray kontroludstyr • Tilbehør

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til:

Multivac A/S Nørre Bygade 34, Grejs - 7100 Vejle Tlf. +45 75 85 34 22 - Fax +45 75 85 34 54 E-mail: mudk@multivac.dk - http://www.multivac.dk

Vejle Golf Club Erhvervsklub - udvid dit netværk

www.VGC.dk Står du og mangler generel information, samt oplysninger om klubber i klubben, kommende matcher, spilletider m.m. Så kig en tur forbi www.VGC.dk

Læs mere på hjemmesiden www.vgc.dk (Foreningsafd., klubber i VGC, Erhversklub

eller tag en folder i klubhuset eller spørg i sekretariatet


medlemsnyt

38

vejle golf club

juniorafdelingen

Liv og glade dage i juniorafdelingen Søndag den 29. Marts var klubben fuld af håbefulde unge medlemmer af VGC (- og en hel del forældre!), der fik en grundig orientering om aktiviteterne i klubbens juniorafdeling. Og dem er der virkelig mange af i 2009, så mange, at afdelingen har oprettet sin egen hjemmeside med adressen vgcjunior.dk hvor du kan læse om alt om træning, hold- og individuelle turneringer, juniorelite, sociale arrangementer og meget, meget mere. Michael Bergeling informerede de mange fremmødte, der efter en kort introduktion blev delt op i mindre grupper, efter niveau og alder.

Sandkassegolferne gik i tv-stuen, hvor Jonas Rotbøl informerede om sæsonens aktiivteter – 10 torsdage med en times træning/leg mellem kl 17 og 18. I år er der mere end 40 tilmeldte, der bliver delt i fire grupper og fordelt på træningsområdet. Du kan læse meget mere om juniorafdelingens mange aktiviteter på vgcjunior.dk


medlemsnyt

39

vejle golf club

juniorafdelingen

Sand i skoene og leg i hovedet det klart gælder om at have det sjovt i den time, sandkassegolfen varer”, fortæller Jonas Rotbøl. Han startede selv i VGC i 1987 som 13 årig. Hans far tog ham med på golfbanen, hvor der i øvrigt var en række knægte, som hurtigt fandt fornøjelse i hinandens selskab og konkurrerede på livet løs.

Der er tilmeldt næsten 50 børn i alderen 5-9 år til Sandkassegolf, der i år ledes af Jonas Rotbøl, tidligere elitespiller og nu far til to aktive drenge, hvoraf den ældste allerede er startet på golfspillets herligheder. ”For de mindste handler det naturligvis om at lege. Golf er som bekendt et teknisk krævende spil, men for sandkassegolfere er det en masse sjov samvær og leg, mest omkring indspilsgreenen”, fortæller Jonas Rotbøl.

”Vi var selvfølgelig ældre, så jeg ved ikke om man helt kan sammenligne. Deltagerne i sandkassegolfen er for unge til selv at komme i klubben, men derfor har vi selvfølgelig fokus på det hyggelige samvær, og mange af forældrene har jo – ganske som jeg selv – et ønske om at dele glæden ved golfspil-

De fire grupper deles efter alder og fordeles efter en rotationsplan på indspilsområdet, driving rangen, puttinggreen og par 3 banen. Sandkassegolfen startede torsdag den 30. April, og der trænes hver anden torsdag, fem gange inden og fem gange efter sommerferien. Medlemskab for en sandkassegolfer koster 300 kroner, spilleren får et bagmærke og kan træne og eventuelt også spille par 3 banen sammen med forældrene.

HERRESKO HOS ECCO

De mange tilmeldte børn betyder at gruppen er delt op i fire grupper, og forældrene Thomas Frahm, Axel Ø Nielsen, Peter Lyngbak og Bent Ladekjær holder sammen med Jonas Rotbøl og et par af de ældre juniorer, styr på tropperne. ”Vi har investeret i DGU’s koncept, så vi kan tilbyde børnene en række spændende og motiverende lege, som er med til at styrke deres motorik og boldøje. Blandt andet spiller vi ”golf rundbold”, slår med bløde bolde efter hulahop ringe eller vandbassiner, hvor

let med deres børn”, fortæller Jonas Rotbøl.

KUN 95

KUN 95

999 Lækker herresko i sort skind. Herrestørrelser.

999 Smart herresko i sort skind. Herrestørrelser. Ecco Vejle · Nørregade 4 Tlf. 7583 2393


medlemsnyt

40

vejle golf club

r e j s e b e s kr i v e l s e

Et strejf af forår i Skåne

Af journalist Thorkild Høj

Udsigten foran klubhuset er smuk Påsken dannede i år ramme om en golfudflugt til Skåne, hvor vi spillede to runder på Hässlegårdens Golfklub i udkanten af Hässleholm, midt i Skåne – en god times kørsel fra Malmø. Hässlegården GK råder over 18 huller – en relativ kort parkbane med ganske lidt skov, flotte søer med svaner og canadiske gæs, lumske vandløb og en del bunkers, strategisk placeret rundt på banen. Sværhedsgraden er tilpas høj til at man kan spille banen mange gange uden at føle

den er let, men alligevel egner den sig fint til spilleren med højere handicap, en god mellemting mellem gul og rød sløjfe på vores egen bane. Vi ankom til Hässleholm tidligt lørdag morgen. Klubben har nok et af de grimmeste klubhuse, jeg har set i hele min glorværdige karriere som golfspiller. Arkitektonisk i stil med stor grisestald og gammel lagerbygning. Ikke hyggeligt, men til gengæld rummelig med store indendørs træningsfaciliteter på 1. Sal. Så her kan man altså træne svinget


medlemsnyt

41

udenfor sæsonen, og det er praktisk, når nu sæsonen ikke er helt så lang som i Danmark. I stueetagen ligger sekretariat, pro-shop, klublokaler og et fantastisk stort bag og materialerum. Men hyggeligt er det altså ikke.

vejle golf club sekunder! Forni minder lidt om de blå huller – korte, men der skal spilles smart, hvis ikke bolden skal i ukrudtet. Vian var smartest og scorede 20 point, men hendes favorithuller i Vejle er jo netop også de blå! På bagni kunne man få driveren i spil fra teestederne, og da det samtidig blæste en kold, næsten skotsk (= stærk whiskykrævende vind) brise på tværs af anlægget, var der noget at holde styr på, da hullerne er mere åbne. Signaturhullet er 12. (se foto), et mellemlangt par 3 op ad bakke med todelt plateau-green (skrå som på blå) og meget svær af score på (selv for Vian). Banens vanskeligste Svanesang langs det lange par 5 hul 13.

Det er der til gengæld foran bygningen, hvor der er en mindre bygning med restaurant og terrasse, hvor man kan følge spillet ned af det flotte niende hul – et par 3 omgivet af bunkers og vand. Der var kun en lille snert af forår i luften, og væksten er endnu ikke begyndt, hvilket naturligvis gør banen noget kedeligere, end hvis man spiller den om sommeren. Men vi var jo sultne efter noget golf, og da vores gode svenske venner jo havde udpeget banen til vores venskabelige dyst (drengene mod pigerne – om en køllevask), så var det bare med at komme i gang.

Klar på 1. tee Første hul er et kort par 4, hvor man får en rolig start på runden. Men allerede anden hul er et kort par 3 med en møjgreen i tre plateauer, hvor par 3-specialisten Vian lagde bolden under en meter fra hullet – så tæt på at gå i! Sådan gik det også på før omtalte hul 9 – et langt par 3, hvor hun trækker sin ”nu laver jeg lige hole ind one”-kølle ud af bag’en, rammer bolden lige under ækvator så den flyver direkte mod flagstangen. Desværre stoppede den halvanden meter for kort, men hvor vi alle holdt vejret i flere


medlemsnyt

42

vejle golf club

Kik fra den svære 12. green mod klubhuset er hul 14, langt par 4 med en 40 meter dyb green omkranset af træer, med hazarder op langs venstre side og out til slicerne i højre. Herligt hul, hvor jeg fik par begge runder (spørg ikke hvordan, for jeg lukkede øjnene og slog!). Den øgede sværhedsgrad gjorde, at vi langsomt indhentede Vian. 18. Hul er et godt, svært afslutningshul, hvor både drive og andetslag skal passe for at få point på hullet. Alt i alt en dejlig runde, der scoringsmæssigt bar præg af, at vi var meget tidligt på sæsonen. Søndag kom vi tilbage, men denne gang i dis og kulde, så huer, luffer og alt det andet vinterudstyr (lommelærke!?) blev taget i brug for at overleve runden. Heldigvis har svenskerne en god fornemmelse for at der skal serveres varm kaffe og rigtige varme pølser i turner-huset, der i mange skånske klubber bemandes med friske juniorer, der på denne måde tjener til ungdomsarbejdet i klubben. Med fare for at lyde som et ekko af Jan Skanderup, så synes jeg det er en logisk måde at drive et velfungerende midt vejs hus på, også fordi det fremmer klublivet og aflaster Tordenskjolds Soldater i weekenderne. Efter vi kom hjem fra en dejlig golftur – hvor Vian som

Læs alt om sporten

altid svingede dankortet i alle golfbutikkerne, som var det Dannebrog! – opdagede jeg, at den svenske krone jo ikke er noget (særligt) værd, og derfor har det aldrig været billigere at spille greenfee i Skåne. Så pak golfudstyret og lok vennerne med. Der er 65 baner at vælge imellem indenfor en god times kørsel fra Malmø! Og I kan roligt køre til Hässlegården og test jeres længdekontrol – for den er der brug for mellem de mange smukke, og lidt rustikke, forhindringer!

ApS


medlemsnyt

43

vejle golf club

Ibækvej 46, 7100 Vejle • Tlf. 75 85 81 43 • www.buckley-proshop.dk


medlemsnyt

44

vejle golf club

s k a nd e r u p s k l u m m e

Af Jan Skanderup

Skanderup med de 3 klubslips

Da jeg i sin tid gik af som formand for golfklubben, lovede jeg mig selv, at jeg aldrig mere ville blande mig i klubbens drift eller anliggender. Det var jo rent ud sagt idiotisk. Alene det at skrive klumme kan jo opfattes som sådant. Når man nu engang elsker noget meget højt, og tankerne derfor rasler deromkring ustandseligen, ja så!!! Først fik jeg tofarvede flagstænger. Så fik jeg (og ænderne) andehuse/andehus. Beruset af min succes tillader jeg mig derfor allerunderdanigst endnu engang at fremture. Indledningsvis først dog lidt historie. I klubbens spæde start førte en støvet jordvej ind til klubhuset. Det alene

samt de mange huller formåede at bringe de automobilkørendes hastighed ned på et passende niveau. En skønne dag fik vi råd til asfalt. Nu var her pludselig en racerbane. Tjuhej hvor det gik! Ifald man kørte 160 var der jo sekunder at hente for ham som altid er for sent ude. Nå det var jo hurtigt klaret. Vejen forsynedes med 6-8 kraftige bump. Jeg sagde kraftige. Medlemmerne brokkede sig, hvilket bestyrelsen selvfølgelig sad overhørigt. Værre var det dog at ølbilerne en skønne dag nægtede at køre ind. Smadrede flasker. Vupti! Så var de, altså bumpene, borte igen. Sidste års tiltag med de store sten har en god virkning. Men-men er de ikke lige ”farlige” nok? Ja altså personligt har jeg ikke problemer dermed, men det er kommet mig for øre fra flere sider, at en del biler har fået buler og skrammer. Det er selvfølgelig ikke meningen, om det mestendels er kvindebiler melder historien intet om. En og anden vil kanske tænke, at så kan ”fjolserne” jo bare køre ordentligt. Så let er det desværre ikke. Holder du eksempelvis stille et øjeblik, eventuelt for at titte på et par pikante dameben eller ditto herre, ja så er tankerne på afveje, og når du kører videre er stenen ofte uden for dit synsfelt, og så mine damer og herrer har vi spektaklet. Dette er ikke nogen mærkesag som andehusene, hvorfor jeg ej heller bragte sagen op på generalforsamlin-

gen, blot synes jeg, bestyrelsen burde revurdere stenene. Kunne man med lige så stort held ”plante” disse hvide himstregimser, som står langs vore landeveje? Disse har yderligere den fordel, at de i toppen er reflekterende for lys, hvilket ikke er nogen ringe sag for dem, som i sene nattetimer ager ad Vejle til. En eventuel påkørsel skader ej heller automobilet. Mange andre løsninger kan sikkert findes af klogere folk end jeg (om disse findes). Jeg mener at fornemme, at mange vil kunne glædes over en ny løsning her i den golfklub, som ellers er ret så perfekt. Ikke mindst greenfeespillere samt deltagere i Companydays, som vi jo i økonomiens navn gerne ser som gengangere, vil glædes. Jeg har altid elsket slips. Jeg har mange, alt for mange siger min hustru, der er i hvert fald flere end spadserestokkene i min stokkesamling, og den er meget stor. En stor afdeling er golfslips. Mange med golfmotiver, men også en del klubslips specielt fra, ja naturligvis, England. Hovedparten er stribede som kostskoleslipsene. På et engelsk slips falder striberne fra højre mod venstre, i Amerika er det lige omvendt. Vejle Golf Clubs første slips var blåt med gule striber, det var designet af klubbens første formand, arkitekt Jens Malling Pedersen. Det nuværende er undertegnedes design. Såfremt jeg postulerer at en del hjernearbejde ligger bag, vil mindst en 2-3 mennesker

Flegmade 9L · 7100 Vejle · Telefon 75 83 15 00


medlemsnyt udbryde: ”pralhals”. Nå pyt, min nattesøvn spoleres ikke derved. Slipset er som bundfarve blåt herover 3 stk. 3 millimeter brede striber i henholdsvis rød, blå og gul som banerne. Er man håndværker og i stand til at betjene en skydelære, vil man opdage, at den brede blå stribe er nøjagtig 27 millimeter bred. Vi har jo 27 huller. Elementært min kære Watson. Jeg har ladet mig fortælle, at slipset er udsolgt i sekretariatet. Er det monstro derfor man så sjældent ser det? Eller er det fordi vi savner et nyt design (det kunne jo være tre lige brede striber i gult, blåt og rødt) hvad ved jeg! Et står imidlertid fast, mine herrer, kvaliteten af begge var alt, alt for ringe. Et slips bør være (helst) af silke. Det bør (læses SKAL) være forsynet med en lille strop på bagsiden, hvorigennem den tynde ende kan trækkes, når herligheden er bundet. Og! her kommer endnu en helt genial tanke. Man kunne jo også tænke sig de to farver (klubbens) som vi kender fra omslaget på bl.a. klubbladet. Ikke skal jeg blande mig, men jeg synes nu nok vi trænger. Selvfølgelig kan vi også ”genoptrykke” det gamle, og i silke forstår

45

vejle golf club

sig. Gad vise, om der er andre end mig som melder sig som køber? Det kan selvfølgelig også bruges som præmier eller sponsorgaver. Ja, det var bare en idé, et lidet hjernespind om man vil. Der er nok dem, som hellere vil have nyt sand i bunkers. Hvad ved jeg. Prisen er sikkert også en anden. Riget fattes penge. Men begge dele ville nu nok ikke være så ilde endda. Det er heller ikke de ualmindeligt nydelige ”parkbænke”, som i år er opstillet her og hist. Vel er de ikke som de smukke lysegrå teaktræsbænke, som jeg ynder at sitte på i de mange dejlige parker i London. Uden at ville kaste snavs eller være nedladende, overgår de på bedste vis de gamle bænke, som i sin tid (da ruder konge var knægt) blev klubben sponseret af Plus Garden System i Vejen. Direktøren var dengang medlem i vor klub. Faktisk spilledes en match om bænkene. Ikke sådan at forstå, at man kunne vinde en bænk som ejendom. Nej klubben fik bænkene, og vinderen fik sit navn påskruet. Altså! For min skyld kunne man gerne overføre de gamle messingskilte til de nye bænke. Jeg mener at kunne huske, at én hed

Et udvalg af Skanderups imponerende samling af golfslips

Grete Hjorts bænk. Det er lidt hyggeligt at tænke på. Grete var førhen aktiv i klubben på utallige områder, udvalg og bestyrelse, og senere på kontoret. I dag bor hun i Skagen med Hans-Jørgen. Hun er min uvurderlige hjælper. Det er nemlig hende, som renskriver mine udgydelser til klubbladet. Fra håndskrevne sider selvfølgelig. Dog ikke med gåsefjer. Grete dyrker slægtshistorie. Sikkert en stor fordel, når mine kragetæer skal tydes. Hvornår har du kjære læser sidst håndskrevet et brev? De uhyggelige maskiner. Fy, føj. Men de er selvfølgelig uundværlige for alle, undtagen særlinge. Min kone kalder det landsbytosser. Tillad mig til sidst at citere digteren, som så rigtigt sagde: Vi tæller venner! Sorgens øjeblikke. Men glædens timer – ak! hvi tæller vi dem ikke? Skål! Ja, det sagde digteren ikke! Men jeg! Med krydsede køller Jan Skanderup


medlemsnyt

46

vejle golf club

v i nt e r g o l f

Søndag d. 8. marts var der afslutning for vintergolferne. 41 friske piger og mænd var mødt op. Vi startede med fælles morgenkaffe, inden vi drog ud i regnen og spillede 9 huller på gul bane. Banen var noget våd men til trods herfor, blev der både scoret eagle og birdie på gul hul 8. Atter tilbage i klubhuset og lettere våde var alle klar til præmieoverrækkelse - først for dagens match og derefter præmieoverrækkelse for sæsonen. Der blev i alt uddelt lidt over 100 præmier samt klappepræmier. Vinderne af dagens match blev: Herrerækken: 1. plads Niels K. Jørgensen 2. plads Kent Brejnholt 3. plads Leif Lyngby 4. plads Jan A. Hansen

19 19 18 17

p. p. p. p.

Damerækken: 1. plads Laila Pape 18 2. plads Annamarie Duscheck 16 3. plads Mette Brejnholt 16 4. plads Jette Hindkjær 15

p. p. p. p.

Det var samtidig også sidste gang, at undertegnede stod i spidsen for vintergolfen. Efter 7 sæsoner, syntes vi, at det er på tide, at der kommer nye kræfter til. Vi er derfor

glade for, at kunne overdrage vintergolfen til Annamarie Duscheck og Anita Simonsen. Til slut vil vi gerne takke alle jer, der bakker op om vintergolfen - en stor tak skal også lyde til vores sponsorer og sidst men ikke mindst, vil vi gerne takke for den fine kurv med specialiteter, vi fik af Foreningsudvalget samt gavekortet fra alle ”vintergolferne”. Med vintergolfhilsener Jette Hindkjær / Mette Brejnholt


47

medlemsnyt 7075 Scinic

golf club 14:08 Dryp annvejle 117*129 11/03/04

Side 1

et 13-tal i sikkerhed

ANNONCØRER Fra kr.

Ønsker du at

Juni 2003. * Euro NCAP er en uafhængig organisation.

annoncere i

239.999

Brændstoføkonomi, EU-norm: 13,9 km/l, komplet cyklus. Emissionsværdi CO2 (g/km): 171 g. Prisen er ekskl. leveringsomkostning kr. 3.280,-. Bilen er vist med ekstraudstyr.

Vejle Golf Club’s MEDLEMSNYT Så kontakt Manager Bo Vaaben

HAR DU LYST

75 85 81 85

TIL AT TALE OM BILER IGEN?

MEDLEMSNYT bliver trykt i 1.700 eksemplarer, og flittigt læst af golfinteresserede i Vejle NY 407 SW – SKABT TIL AT BEGEJSTRE!

og omegn.

www.peugeot.dk Der er mange, der har lyst til at tale om 407 SW. Det er ikke overraskende, for den skiller sig ud fra mængden. Det skyldes ikke kun det dynamiske design, men også kombinationen af komfort og sportslige køreegenskaber. Så hvis du har fået lyst til at tale om biler igen, så kom ind til os, vi har nemlig meget mere at fortælle – blandt andet om attraktive leasingpriser og det lave beskatningsgrundlag.

PEUGEOT FREDERICIA: Henrik Christensen Fredericia A/S, Fuglsang Allé 20-24, 7000 Fredericia, telefon 75 92 40 01. Åbningstider: ma.-fr. 8.30-17.30, sø. 11.00-16.00. www.peugeot.dk/fredericia. PEUGEOT VEJLE: Henrik Christensen Vejle A/S, Valdemar Poulsensvej 2, 7100 Vejle, telefon 75 82 37 66. Åbningstider: ma.-fr. 8.30-17.30, lø.-sø. 11.00-16.00. www.peugeot.dk/vejle.

89248.indd 1

22-02-2005 16:20:34


medlemsnyt

48

vejle golf club

r e g e l s p ør g s m å l

Af DGU-dommer Karsten Troelsen

Spørgsmål 1. Thomas har markeret sin bold på green, han løfter, renser og genplacerer den, men lader markeringsmærket ligge. Et vindpust får bolden til at flytte sig 3 meter nærmere hullet. Hvad nu? a. _____ Bolden er ikke I spil da markeringsmærket stadig ligger på greenen. Thomas kan derfor bare genplacere bolden foran markeringsmærket uden straf. b. _____ Bolden er i spil og Thomas skal spille bolden fra den nye position. c. _____ Bolden er i spil og Thomas skal genplacere bolden med et straffeslag. Spørgsmål 2. Du spiller slagspil. Du og din medslagspiller har begge markeret og løftet bolden. Boldene ligger på 5. green nær ved hinanden. Din bold er lidt længere væk fra hullet end din medslagspiller. Du genplacerer ved en fejltagelse din bold foran medslagspillerens markeringsmærke og putter hen i nærheden af hullet. Nu bliver fejlen opdaget, hvorfor du uden først at markere din bold løfter den og placerer den foran dit eget markeringsmærke. Med et godt putt, spiller du hullet færdig herfra. Hvad siger reglerne om denne fremgangsmåde? a. _____ Du får 1 straffeslag for ikke at markere din bold før den blev løftet - og du skal medregne alle puttene i din score. b. _____ Du får 2 straffeslag og du skal kun medregne det sidste putt. c. _____ Du får 4 straffeslag - 2 stk. for at spille fra forkert sted, og 2 stk. for at løfte ”forkert”. Spørgsmål 3. Du er landet på 1. green og har markeret din bold. Ved genplaceringen af bolden. Triller den 2 - 3 cm fordi du kommer til at skubbe til bolden da du fjerner markeringsmærket. Hvad siger reglerne? a. _____ Der er ingen straf. Bolden skal spilles, som den ligger. b. _____ Der er ingen straf. Bolden skal genplaceres. c. _____ Du får et straffeslag, og bolden skal genplaceres. Spørgsmål 4. Niels markerer sin bold på 8. green og triller den ca. 5 – 6 meter ud til siden. Fejlagtig putter han fra det sted hvor bolden ligger og glemmer altså at genplacere bolden ved sit markeringsmærke.

Får han straf for det? a. _____ Ja, han får to straffeslag for spil fra forkert sted. b. _____ Ja, han får to straffeslag og skal rette fejlen inden der spilles fra 9. tee. Og hvis fejlen ikke rettes skal han diskvalificeres. c. _____ Ja, han får et straffeslag for spil med forkert bold. Spørgsmål 5. Får du straf såfremt du nøjes med at holde om din putter med en hånd, når du skal putte. Hvad siger reglerne? a. _____ Nej, du pådrager dig ingen straf såfremt du nøjes med at holde om din putter med en hånd. b. _____ Ja, ifølge reglerne skal du holde om din putter med begge hænder, når du skal putte. Overtrædelse medfører 1 straffeslag. c. _____ Ifølge reglerne er det valgfrit om du ønsker at holde om din putter med en hånd eller med begge hænder. Dog såfremt du kun holder om putteren med en hånd og under putningen kommer til at beskadige greenen, idømmes du to straffeslag. Spørgsmål 6. Der har været megen dug på banen hele morgenen, så da det ser ud til, at duggen er væk, prøver du med hånden om græsset er fugtigt. Du er meget opmærksom på at gøre det bag bolden i forhold til hullet. Hvad siger reglerne? a. _____ Du må godt mærke om green er våd, hvis du ikke bevæger hånden. b. _____ Du har ikke bevæget hånden, men får 2 straffeslag for at prøve overfladen. c. _____ Du har ikke bevæget hånden, men får 2 straffeslag for at have berørt puttelinien.

Denne besvarelse er afleveret af Medl. Nr. ______________ Navn:

_______________________________________________

Tlf. nr.

_______________________________________________

e-mail.

_______________________________________________


medlemsnyt

49

vejle golf club

r e g e l s p ør g s m å l

Svar på sidste nummers spørgsmål 1. Din bold kommer til hvile på 6. Green således at der på din puttelinie er et par hulleri græsset. Hullerne er fremkommet ved at nogle store fugle har hakket i græsset. Kan du opnå lempelse uden straf for sådanne huller? SV AR: Ja der kan opnås lempelse uden straf. Regel 25-1 fortæller om unormale overfladeforhold hvor der kan opnås lempelse. Og i definitioner står der at unormale overfladeforhold er alt tilfældigt vand, areal under reparation eller et hul, tue eller løbegang på banen lavet af et gravende dyr, krybdyr eller en fugl. – derfor lempelse uden straf. _________________________ 2. Niels og Søren spiller ud i en vandhazard på cirka samme sted. Niels henter begge bolde ind igen, og han kommer til at give sin egen bold til Søren og Sørens bold til sig selv. Hver spiller dropper den bold, han har fået, bag hazarden og spiller til green. Da de når green, opdager de ombytningen af boldene. Får spillerne straf? SVAR: Nej spillerne får ikke straf. Dette fordi Regel 26-1 tillader spilleren at spille en bold, eller droppe en bold hvilket betyder at spillerene kan spille videre med en anden bold end den der blev slået ud i søen. Hvis ordet bolden blevet brugt i Reglen, skulle spillerne anvende deres egen bold, men heldigvis for Niels og Søren var der ingen Regelbrud. _________________________ 3. Du leder efter din bold i et eller to minutter i roughen på 5. Hul, men finder den ikke. Bolden er dit andet slag. Du vender tilbage til det sted, hvorfra du slog dit andet slag og dropper en anden bold, jf. regel 27-1. På dette tidspunkt finder din medslagspiller din bold og der er gået mindre end 5 minutter, siden søgningen begyndte. Må du nu undlade at spille den droppede bold og fortsætte spillet med den oprindelige bold? SVAR: Du skal spille videre med den bold du lige har droppet. Det er nemlig bolden i spil. Regel 20-4 fortæller at en erstatningsbold bliver bolden i spil, når den er droppet eller placeret. Og Regel 27-1 fortæller at når en spiller har sat en bold i spil på det sted hvorfra du spillede sidst får du et straffeslag og tab af afstand. Den oprindelige bold er tabt, hvorfor du skal fortsætte spillet med den ”nye” bold.

4. Hans skal droppe sin bold through the green. Han vil gerne fjerne kviste, blade og løs jord i det område, hvor han skal droppe. Jan siger, at det må han ikke. Søren siger derimod, at Hans gerne må fjerne kviste og blade, men ikke den løse jord. Hvem har ret? a. Hans? b. Jan?  c. Søren? SVAR: Søren har ret. Regel 13-2 fortæller at en spiller ikke må forbedre eller tillade forbedring af: - det område, i hvilket han skal droppe eller placere en bold – ved på nogen af følgende handlinger: At presse en kølle ned på jorden, - at flytte, bøje eller brække noget, som vokser eller er fastsiddende – at danne eller fjerne uregelmæssigheder i overfladen, - at fjerne eller nedpresse sand, løs jord, opslåede græstørv der er lagt på plads, eller andre opskårne græstørv, der er lagt på plads, eller at fjerne dug, rim eller vand. _________________________ 5. Det er kraftig regnvejr under en match. Din bold ligger på 7. green, men der ses umiddelbart intet vand på greenen, heller ikke i nærheden af bolden. Du går ved siden af din puttelinie hen mod hullet, og herved kommer der vand omkring dine fødder. Kan du få lempelse for tilfældigt vand? SVAR: Nej du kan ikke få lempelse. I definitionen for ”tilfældigt vand” står der at dette er enhver midlertidig ansamling af vand på banen, som ikke er i en vandhazard, og som er synlig før eller efter, at spilleren tager sin stance. Sne og naturlig is, bortset fra rim, er enten tilfældigt vand eller løse naturgenstande efter spillerens valg. Kunstigt fremstillet is er en forhindring. Dug og rim er ikke tilfældigt vand. Derfor kan der kun være tale om tilfældigt vand når vand er synlig omkring spillerens fødder når han har taget sin stance. _________________________ Der er indleveret 7 svarskemaer, men ingen med 5 rigtige. Derfor gemmer vi præmien til næste lodtrækning. Aflever dit svar i sekretariatet senest 20 juni.


medlemsnyt

50

vejle golf club

singlegolf

Singlegolf 2009 i VGC Som ivrig golfer der ofte benytter vores dejlige anlæg, oplever man jo også de aktiviteter, der nyder stor popularitet i klubben.

Vi ser det også som noget positivt, at være med til at skabe omsætning i restauranten og i øvrigt et hyggeligt klubliv som ofte efterlyses.

Her er "Ægteparmatcherne" vist noget af det, der trækker flest deltagere igennem året. Det sportslige, men ikke mindst den efterfølgende hygge, er absolut i højsædet hos alle. Set fra sidelinjen, er der nogle stykker som ærgrer sig over ikke at kunne deltage.

Skulle nogle indgå et registeret bofællesskab, er deltagelse ikke længere muligt, så må man nøjes med" Ægteparmatcherne" ;-)

Vores samfund i dagens Danmark ændrer sig, og mere end 25% af den voksne befolkning lever i et ikke registreret bofællesskab. Derfor kan klubbens regel om, at man skal kunne fremvise et bofællesskab på samme adresse, for at kunne deltage i ægteparmatcherne, føles lidt utidssvarende. To henvendelser til klubben om at se muligheder, løse op på det, følge med tiden, har ikke givet nogen tilbagemelding. Derfor er vi nogle som mener der skal nytænkning til i VGC i 2009 (det er da nyt). Vi ønsker at oprette en løbende turnering med navnet ”Singlegolf” Deltagerne skal være over 18 år, være singler, enlige, og bo i et ikke registreret bofællesskab på samme adresse. Matchform skal være singlematcher, men kan på skift være slagspil, stableford med variationer i form af flagspil, Hallington, o. lign. Vi mener at turneringen skal spilles en gang om måneden i sæsonen. Spilletidspunktet kunne fx. være lørdag kl. 16.00 (her er alligevel ingen på banen). Efterfølgende spisning i Restauranten, selvfølgelig efter aftale. Vi vil gerne forsøge at starte allerede i maj 2009. Ingen skal være i tvivl om, at hyggen her vil nå uanede højder, for vi bestemmer jo selv. Der vil som til andre matche, blive opkrævet matchfee. Præmieoverrækkelse i henhold til klubbens bestemmelser. Et stort ønske kunne være, at gæstespillere kunne deltage for halv greenfee + matchfee, dette ville vel også være til glæde for klubben.

Tænk ikke på det praktiske, det klarer vi i startfasen. Tilbagemeldinger og gode ideer modtages gerne. Ligeledes håber jeg det kan drøftes på hjemmesiden og evt. på den kommende generalforsamling. På idégruppens vegne Knud Højgaard Mail adr. knho@mail.dk


medlemsnyt

Schweitzer er en af Danmarks største grafiske virksomheder med godt 100 medarbejdere. Et grafisk hus med mange kompetencer, så vi kan hjælpe dig med alle dine kommunikationsopgaver.

51

vejle golf club

Tæt på dine opgaver Selv om vi har stor kapacitet – er vi alligevel tæt på dig og dine opgaver. Som kunde hos Schweitzer får du tilknyttet din egen konsulent, som kender dig og alle dine opgaver. Det giver ro, tryghed og sikkerhed for de bedste resultater. Mød os og hør mere Vi vil gerne invitere dig til et ufor­ pligtende møde – og vise dig huset og de mange ting vi kan hjælpe med. Samtidig vil vi gerne præsentere dig for en række ideer og eksempler på de mange løsninger, vi kan tilbyde netop dig.

Schweitzer A/S | Sadelmagervej 25 | 7100 Vejle | T 76 73 30 00 | www.schweitzer.dk | mail@schweitzer.dk


medlemsnyt

52

vejle golf club

tr æ n i n g

Nye sjove træningsredskaber Nu er sæsonen så småt kommet i gang og sommeren er lige på trapperne. Men det er nok ikke alle der har fået banket rusten af spillet efter vinterpausen. Vi har i år som et nyt tiltag købt en masse sjove og effektive træningsredskaber, som gør din træning mere spændende og helt sikkert også mere effektiv. F.eks. har vi købt en såkaldt Gyrosving, som får dig til at åbne køllehovedet i tilbagesvinget og sørger for at lukke det i igen, så du får et perfekt timet ”release”. Udover det har vi også købt nogle spændende redskaber som kan hjælpe med at forbedre din puttning. F.eks. ”Perfect Plane” Putter du putteren på det rigtige plan? Du vil måske blive overrasket?  Brug Perfect Plane til at finde ud det og få udviklet den rette svingbue til dit putt. Kom ind i Proshoppen og tag en snak med trænerne om de nye muligheder, så du kan få den bedst mulige start på sæsonen.

Golf handler om 30% teknik og 70% mental indstilling. Indkøb af forbrugsvarer til din produktionsvirksomhed handler om 70% process-/logistikomkostninger og 30% produktpris. Vi kan hjælpe dig med at reducere dine omkostninger til emballage, industribeklædning og knive. Golf må du selv gøre noget ved. Det kræver også en indsats. SFK Handel A/S • Stålvej 7 • DK-6000 Kolding Tel. +45 76 34 27 00 • Fax +45 75 50 54 77 • e-mail: ehandel@sfk.com

www.sfkhandel.com

Rasmus Baun Mortensen Trænerelev


medlemsnyt

53

vejle golf club

ANNONCØRER www.honda-vejle.dk www.citroen-vejle.dk

Ønsker du at annoncere i Vejle Golf Club’s MEDLEMSNYT Så kontakt

Storhaven 3 • 7100 Vejle • Tlf. 7583 2200

Manager Bo Vaaben 75 85 81 85


medlemsnyt

54

vejle golf club

PRO F E S S IO N E LLE TOTA LL Ø S N I NG E R T I L G U LV E & G A R D I N E R

VEJLE Løversysselvej 3A 7100 Vejle Telefon 75 83 15 11 . www.garant.nu

F O R G U LV E , TÆ P P E R O G G A R D I N E R

80% belåning af fritidshuse! Få diskret og professionel rådgivning af vores specialister inden for områderne ejendomsfinansiering/investering samt værdipapirinvestering i eksklusive lokaler i den gamle Hess-villa.

Velkommen!

Flegborg 6 / 7100 Vejle / tlf. 7641 6700 vejle@handelsbanken.dk / www.handelsbanken.dk


medlemsnyt

H. C. Radio

Vestergade 11 . 7100 Vejle Telefon 75 82 29 00 E-mail: h.c.radio@2tal.dk

Archibalds Begravelsesforretning v/ Anders Buhl Pedersen

75 82 12 13 svarer hele døgnet

55

vejle golf club


Afsender: Vejle Golf Club Fællessletgård Ibækvej 46 · 7100 Vejle

Returneres ved varig adresseændring

Vejle Golf Club Fællessletgård Ibækvej 46 7100 Vejle 7585 8185 email: vejle@golfonline.dk www.vejlegolfclub.dk

V e j l e G o l f C l u b

Medlemsnyt 2009, nr. 2  

Medlemsnyt 2009, Vejle Golf Club

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you