Page 1

KULTUR OG SAMFUNN | NÆRING | BÅT | MOTOR

Tlf . bordbest . 33

39 29 17

Er faktura og utestående fordringer blitt krevende?

Tlf. 33 42 16 66

KULTUR & SAMFUNN

sopran.no

Åpningstider Hverdager . . . . . . . . .12–21 Fred-Lørd . . . . . . . . . .12–22 Søndager . . . . . . . . . .12–21

www.vestfoldblad.no

Fylket er avskåret fra vurdering og tildeling. Det tror vi regjeringen egentlig gir blanke i. LES UKENS LEDER SIDE 2

AUGUST/SEPTEMBER 2011

UKE 35

ÅRGANG 2

Endelig tilbake Melissa (9) koser seg i armkroken til pappa, som hun var nær med å miste for tre år siden.

Action, søle og seier for Re motorsport

«Tidenes NM» var karakteristikken fra juryen etter NM i motocross i Re. Med en norgesmester blant egne utøvere har klubben all grunn til å være stolt! SAMFUNN Side 10-11

Hva gjør de, når flest vil bli færre?

Ulf Eckhoff fikk smertelig erfare at det kan koste dyrt å sette seg til rors med promille i blodet. Etter en alvorlig båtulykke i 2008, har

han i sommer endelig kjent båtlivets gleder igjen. Les om veien tilbake til livet - og kampen for helsa, økonomien og en ny yrkeskarriere.

Les hva ordførerne selv mener om kommunesammenslåing, og hvorfor et tydelig flertall vil ha færre kommuner. NÆRING Side 21 og 26

BÅT SIDE 40–42

båt

SISTE 4 DAGER SISTESALGSINNSPURT SALGSDAGER

Seilbåt

Motorbåt

www.batavisa.no

Båtfolkets egen avis Trebåt

Utstyr

NORDENS STØRSTE FLYTENDE BÅTMESSE norboat.no

Windy 31 Zonda

Windy fokuserte på å lage en båt som gir kjøreglede, er komfortable for to, lettbrukt for mange og ikke alt for dyr. Det har Windy lykkes med.

TEST Windy 31 side 32-33

Stor gratis parkering.

TØNSBERG UTFELLBARE BRANNSTIGER Populære nye båtbukk

er De er lette å lagre og trinnløse. Les om de nyutviklede båtbukkene fra Fønix.

Håndverksgt 4, vis a vis Skeidar • TELEFON: 33 31 17 03 • ÅPENT: 10-19 (15)

Les mer på side 36

STOR BÅTSEKSJON: SIDE 29-46


Vestfold Blad    august/september 2011    uke 35

2

kultur & samfunn

Krever Fylket mellom to stoler Staten har store overføringer til fylkene. Men for meg ser det ut som om dette er mer basert på distriktspolitikk og politisk hestehandel enn på reell virkemiddelpolitikk. Annerledes kan i alle fall ikke jeg tolke misforholdet med at Nordland mottar 271,9 millioner kroner i statlige regionale utviklingsmidler i 2011, mens Vestfold får 9 – som er minstesatsen. Til sammenligning får Buskerud 34,4 og Telemark 64,4 millioner. Enda verre blir regnestykket fordi regjeringen har gjeninnført ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift, der fylkeskommunen gis refusjon som forutsettes benyttet til regionale utviklingstiltak. For Nordland gir kombinasjonen av regionale utviklingsmidler og refusjon av arbeidsgiveravgift i 2011 hele 520 millioner kroner til regionale utviklingstiltak. Vestfold får fortsatt nøye seg med sine 9. Ser vi på folketallet har Vestfold og Nordland omtrent samme – pluss minus 235.000, Buskerud har noen flere og Telemark langt færre. Så, for å si det enkelt, noe er riv ruskende galt når Vestfold kommer så elendig ut i fordelingen av statlige midler. Jeg forstår det ikke, og jeg tror neimen ikke så mange andre forstår det heller. Vestfold er med andre ord et fylke som faller mellom to stoler når det gjelder statlige overføringer. Vi faller utenfor det distriktspolitiske virkeområdet, og vårt fylke har heller ikke storbyer slik staten ønsker å definere “storby”. Dermed har ikke Vestfold det som skal til for å utløse kroner spesielt innrettet mot å ivareta distriktenes eller storbyenes behov. Ved at Vestfold-samfunnet ikke får sin rettmessige andel tilført sammenlignet med andre fylker, svekker det Vestfolds konkurransekraft i forhold til andre deler av landet. Dette vil også gi svakere tilvekst av velferdsgoder og velferdstilbud, som igjen har betydning for bedriftenes lokalisering og dermed indirekte påvirkning av antall arbeidsplasser. Offentlige velferdsgoder som skoler, barnehager og kultur- og idrettstilbud er rett og slett virkemidler i kampen om arbeidsplasser og arbeidskraften. Det samme gjelder samfunnets infrastruktur i bred forstand. For Vestfolds del gjelder dette særlig transport- og reisekostnader og nærhet til markedene. Dersom Vest-

fold-byen får en relativt mindre andel av samfunnets ressurser til samferdsel, vil også dette svekke fylkets konkurransekraft. Vestfold som distrikt i sin helhet er definert utenfor virkemiddelsonen, og fylket er dermed avskåret fra vurdering og tildeling. Det tror vi regjeringen egentlig gir blanke i. De som ikke skal gi blanke er fylkets stortingsrepresentanter. De har vi valgt fordi de skal gjøre en jobb for oss. Joda, vi skjønner argumentet om at nasjonalforsamlingen skal jobbe nasjonalt, men når skjevfordelingen er til grader i vårt fylkes disfavør, gjør de ikke jobben sin. Dette bør være en fanesak som forener Vestfoldbenkens syv representanter, og der de sammen slåss for det fylke som har valgt dem. Kom dere opp fra benken, kjemp for hva dere har kjært - her i Vestfold!

Marianne Henriksen, ansvarlig redaktør

Mandag møttes tre utålmodige vestfoldinger på tomta IKEA har kjøpt på Danebo. For nå vil de berørte ordførerne i Vestfold ha et klart ja eller nei til etablering av møbelgiganten.

– Det har gått fryktelig lang tid. Det er et sterkt ønske i befolkningen om å få IKEA til Vestfold, sier en oppgitt fylkesordfører om prosessen fra IKEAs oppkjøp av tomt, til saken havnet på bordet i Miljøverndepartementet for endelig avgjørelse. – I februar sa miljøvernminister Erik Solheim at vi ville få

kommune får adgang til dette, på visse betingelser: – Saken har ligget til behandling i Miljøverndepartementet i snart to år. I regional plan for handel og sentrumsutvikling har vi vært opptatt av at det ikke skal oppstå satelitter langs E18, som tar handelen vekk fra byenes sentrum. Vi har vært tydelige på at ut over de 80 målene til IKEA, skal resten av området utvikles til tradisjonelle næringsarealer uten handelsvirksomhet, som næringsområder a la Borgeskogen og Ringdalsskogen, utdyper PerEivind Johansen.

Det har gått fryktelig lang tid. Det jo et sterkt ønske i befolkningen om å få IKEA til Vestfold. Per Eivind Johansen

et raskt svar. Det er et halvt år siden. Vi kan risikere at IKEA etablerer seg i Telemark eller Buskerud. Så nå er det viktig for oss å holde trøkket oppe, understreker Per-Eivind Johansen.

Unntak for IKEA Larvik og Sandefjord kommune ønsker å regulere et begrenset område til forretningsformål på Danebo. Fylkestinget har i Regional plan for handel og sentrumsutvikling gått inn for en unntaksbestemmelse som åpner for at Larvik og Sandefjord

”Størst skepsis i SV” – Det følte ikke Vegvesenet seg trygge på. De hadde innsigelser på dette, og har vært redde for at det ville være starten på en ny handelsutvikling på Danebo, og dermed større trafikale utfordringer, skyter Larviks ordfører Jens Riise Jensen inn og peker også på motstridende interesser, som miljøhensyn: – Det er ikke farlig å si dette; det har vært størst skepsis til en


Vestfold Blad    august/september 2011    uke 35

3

kultur & samfunn

IKEA-svar

Dette er nok en svært vanskelig sak for regjeringen. Og det kan virke som om det er en intern drakamp om å havne på den riktige beslutningen. Bjørn Ole Gleditsch

Etter nesten to års ventetid, krever nå fylkesordfører Per-Eivind Johansen (t.v.), ordfører i Sandefjord Bjørn Ole Gleditsch, og Larviks ordfører Øyvind Riise Jensen (t.h.) et klart svar på om snoren klippes på IKEA Danebo ved E18 i nærmeste fremtid. For et halvt år siden lovet miljøvernminister Erik Solheim en rask avgjørelse av saken i Miljøverndepartementet.

slik etablering utenfor bysentra i SV. Det er nok en vanskelig sak for regjeringen, mener Jens Riis Jensen som forteller at i Larvik står ”IKEA-saken øverst på dagsorden hver eneste dag.”

en etablering av IKEA kan være en del av løsninger på utfordringer i fylket: – Vi har utfordringer med unge ufaglærte arbeidsledige. En slik etablering vil åpne for

Drakamp Sandefjords ordfører Bjørn Ole Gleditsch sier seg enig partikollega Riis jensen: – Dette er nok en svært vanskelig sak for regjeringen. Og det kan virke som om det er en intern drakamp om å havne på den riktige beslutningen. Men når det kommer til miljøhensyn, så er det jo slik at 30 prosent av innbyggerne i Telemark og Vestfold drar til Slependen for å handle på IKEA. Det å ha IKEA nærmere kundene i Vestfold- og Grenlandsregionen er dermed et miljøargument, hevder Gleditsch, som også mener

mentet kommer før valget. For nå mener de at vestfoldsamfunnet har ventet lenge nok: – 430 kommuner i Norge skriker etter å få IKEA, og IKEA har kommet fram til at den optimale plasseringen er nettopp her. De vurderte to-tre områder i Telemark, men valget falt altså på Danebo. Folk er utålmodige, og med respekt å melde så må regjeringen nå klare å lande på en beslutning snarest, er den unisone meldingen fra ordførerne og fylkesordføreren.

Vi kan risikere at IKEA etablerer seg i Telemark eller Buskerud. 

Per Eivind Johansen

mange muligheter for disse. Dessuten vil det automatisk generere vekst, andre type arbeidsplasser, være en katalysator for annen type virksomhet og skape et fokus på Vestfold, sier Gleditsch.

Vil ha svar før valget

Tekst OG FOTO: siri holtung siri@vestfoldblad.no

De tre Høyrepolitikerne håper at svaret fra miljøverndeparte-

GARASJE-

! s s e s k u s • Best på pris

og sikker • Rask levering og • Vegger takstoler blir

Kontakt oss: post@produx.no Tlf. 92 01 65 10 / 33 44 13 11

løftet på plass av oss

IkEa Svensk, multinasjonal møbelvarehuskjede. er oktober 2010 var det 316 IKEA-varehus i 38 land. Av disse eier P IKEA-konsernet selv 276 varehus i 25 land, mens de resterende 37 varehusene eies av franchisetakere utenfor IKEA-konsernet i 17 land. De fleste ligger i Europa, de øvrige er plassert i NordAmerika, Asia og Australia. I KEA-katalogen, som inneholder om lag 12 000 produkter, sies å være den mest distribuerte boka i verden før Bibelen. Den blir trykket i et opplag på rundt 175 millioner årlig. Ble stiftet av Ingvar Kamprad da han var 17 år gammel, i 1943. Navnet IKEA er en forkortelse av Ingvar Kamprad Elmtaryd Agunnaryd. Elmtaryd er gården der Kamprad ble født, og Agunnaryd tettstedet der gården ligger. en første IKEA-butikken utenfor Sverige åpnet 1963 på Nesbru i D Asker. Det nåværende varehuset på Billingstad/Slependen åpnet i 1975. IKEA finnes også på Åsane i Bergen, på Lura i Sandnes, på Furuset i Oslo, på Leangen i Trondheim og i Kristiansand.

HENT PÅ TILHENGER • Jord • Bark • Stein Alt innen

solskjerming

(Pyntestein, dekorstein og kulestein)

MANDAG - FREDAG 7-16

Best på pris og kvalitet

Vi kommer gratis hjem til deg med gode råd og løsningsforslag. Ring Geir Ove Johansen Tlf: 900 66 322

www.fasadeprodukter.no tlf: 800 80 488

NYTT KJØKKEN PÅ BARE EN DAG. HerjedalsKjøkken fornyer gamle kjøkken til nye kjøkken på under en dag. Vi monterer helt enkelt nye fronter på deres nåværende skrog. Spis frokost i ditt gamle kjøkken, lag middag i ditt nye. Ring Ken Willy på tlf. 900 23 270 for et gratis kostnadsoverslag.

Sagveien 5, 3160 Stokke Tlf. 33 33 61 05 www.sundland-torv.no

www.herjedalskjøkken.no • 35 94 70 00


Vestfold Blad    august/september 2011    uke 35

4

kultur & samfunn

Bygdemoro fra morgen til kveld

Bygdefolket på Nykirke er stolte når de samles til det som er høstens store høydepunkt, nemlig Nykirkedagen. Patriotismen er stor blant dem som har Nykirke i sine hjerter. Bygda Nykirke er et lite tettsted i Horten med sine 700 innbyggere. Her finnes en Sparbutikk, Oleanestua (et seniorsenter med en kafe som er åpen av og til), barnehage, skole, en Statoilstasjon og ikke så mye mer. Men til tross for dette er bygdefolket veldig glad i bygda si, og oppslutningen er stor når den årlige Nykirkedagen arrangeres. I år ble Nykirkedagen lagt til bygdehuset, der store og små koste seg med ulike aktiviteter ute i det fine været. – På dagtid var det nok rundt 4-500 personer innom området på Bygdehuset. Vårt grunnleggende mål er å skape en Nykirkedag full av underholdning for barn i alle aldre, og dette til la-

vest mulig pris, helst gratis, sier leder av Nykirkedagen, Petter Sørebø. Ansiktsmaling, hoppeslott, sirkuskunster og mye mer var

deland i Bø og Benjamin & Mathias, kjent fra Norske Talenter.

Ble årets ildsjel – Hvert år deles det også ut en ildsjel-premie på Nykirkeda g en. Denne premien skal gå til en person som legger mye av sin tid og sin godvilje til å gjøre Nykirke til et enda bedre sted å bo på. I år gikk premien til Robert Hansen, som bare er helt utrolig når det gjelder å stille opp for alle som trenger hjelp, uten Robert hadde ikke Nykirkedagen blitt så bra som den er, sier Petter Sørebø.

Dugnadsånden er sterk på Nykirke. Det er akkurat derfor vi får til det vi ønsker å få til.

Petter Sørebø.

noe av det bygdas barn fikk oppleve på årets Nykirkedag. Her var det også en klovn som delte ut ballongfigurer, en fiskedam og underholdning av Fagerheim Skolekorps samt Bøvern fra Ba-

SIRKUSKUNSTER: Det ble anledning til å prøve seg på mange sirkustriks.

TIGER FOR EN DAG: Michelle Flåten Barosen (3) fikk ansiktsmaling og syntes det var stor stas å være tiger på Nykirkedagen.

STORT ENGASJEMENT: Nykirkedagen ble en suksess for både små og store.

– Det takknemlige med å arbeide med Nykirkedagen er all den støtte og hjelpen vi får fra nærmiljøet, fra sponsorer og ikke minst fra alle frivillige hjelpere som dukker opp både tidlig og sent for å bidra til at rammen rundt denne dagen blir perfekt. Dugnadsånden er sterk på Nykirke. Det er akkurat derfor vi får til det vi ønsker å få til, her på landet er ingenting umulig, sier Sørebø.

Bygdemoro for voksne På kvelden var det de voksnes tur til å samles på bygdehuset. – Her spilte NOGB som består av Nykirkeguttene Ronny Trulsen, Are Branstad, Thomas Sørgjerd og Lille Eyolf Lund.

Det som er litt moro med festen på kvelden er at det har blitt et samlingssted for personer som tidligere har bodd på Nykirke og bruker denne kvelden for å ha et fast samlingspunkt i løpet av året. Det er også en fantastisk arena for nyinnflyttede å lære å kjenne oss katteneglinger, det sies at vi er rimelig enkle å komme i kontakt med. Alt i alt må jeg si at det var en helt fantastisk dag, griseflaks med været, god stemning, topp underholdning både dag og kveld, og mange blide barn på området, sier Petter Sørebø fornøyd. Tekst OG FOTO: silje elise mossestad silje@vestfoldblad.no

POPULÆR: Bøvern fra Badeland i Bø var populær blant barna.


Vestfold Blad    august/september 2011    uke 35

5

kultur & samfunn

Vestfold Røde Kors trapper opp for Afrika Vestfold Røde Kors vender nå blikket mot Afrika, etter uker med mange oppgaver som følge av 22.juli-hendelsene. Tørkekatastrofen som er den verste på nesten 60 år, er i ferd med å ta livet av hvert tredje barn i Somalia.

Flere Røde Kors foreninger er allerede i gang å samle inn penger til en meget krevende operasjon. Det forteller daglig leder av fylkeskontoret til Norges Røde Kors, Bjørn Hjalmar Andersen i en pressemelding.

Krevende etter 22.juli Han legger ikke skjul på at det er ekstra krevende for Røde Kors å håndtere dette så kort tid etter innsatsen knyttet opp til hendelsene 22. juli. Bare forrige helg, i forbindelse med alle markeringene i Oslo og på Utøya, hadde Røde Kors ca. 100 medlemmer i arbeid, blant annet som verter for de pårørende. Flere av disse kom fra Vestfold Røde Kors. Halvor Fossum Lauritzsen har nå reist til Afrikas Horn

lom hjelpeaktørene, slik at vi sammen kan trappe opp hjelpen til de rundt 13 millioner mennesker som er rammet. Vi må påse at alle organisasjoner trekker i samme retning, sier Andersen Nødhjelpsekspert, Halvor Fossum Lauritzen er tidligere utlandssjef i Røde Kors i Norge, og har ledet en rekke av organisasjonens store internasjonale operasjoner som etter tsunamien i Stillehavet og jordskjelvet i Pakistan. Han vil lede og koordinere hjelpearbeidet på Afrikas Horn i nært samarbeid med nasjonale Røde Kors- og Røde Halvmåne-foreninger, slik at hjelpen kommer fram på en rask og effektiv måte til de sultrammede i regionen.

K risen fører til akutt matmangel og omfatter millioner av mennesker i fem land. som Røde Kors- og Røde Halvmåne-forbundets spesialutsending. Sven Mollekleiv, president i Røde Kors, drar nå i helgen i helgen, forteller Andersen.

Verre før bedring – Om ikke innsatsen nå trappes opp i hele regionen, kan det gå seks til tolv måneder før vi ser en bedring i matsituasjonen. Det vil bli verre før det blir bedre, sier Andersen – Oppgavene til Røde Kors er mange, og de er komplekse. Det viktigste blir å kartlegge og analysere behovene i regionen framover, og sørge for at vi etablerer en helhetlig koordinering mel-

Presser på naboland

– En av hovedutfordringene er flyktningstrømmene i regionen, som både skaper store lidelser hos de som må flykte, men som også legger press på lokalsamfunn og regioner i nabolandene, som selv er rammet av matkrisen. Derfor er det avgjørende å trappe opp den hjelpen direkte inn i Somalia, sier Lauritzsen. Den 160 tonn tunge forsyningen som ble sendt fra Røde Kors i Norge i juli, deles nå ut i alle deler av Somalia. – Røde Kors og Røde Halvmånebevegelsen er de eneste som har tilgang over hele Somalia. Gjennom våre frivillige og over 40 helseklinikker og 30 mobile matstasjoner over hele Somalia har vi også et unikt nettverk for å dele ut mat og helsehjelp.

Situasjonen på Afrikas Horn forverres fra dag til dag. Befolkningen i disse områdene opplever den verste tørken på nesten 60 år. Krisen fører til akutt matmangel og omfatter millioner av mennesker i fem land. I deler av Somalia er en av tre barn i livsfare. Derfor kan vi ikke vente, sier Sven Mollekleiv, president i Røde Kors.

Roser givergleden Mollekleiv roser også den norske givergleden. Sist uke passerte Røde Kors i Norge 13 millioner i innsamlede midler til de sultrammede på Afrikas Horn.

Om ikke hjelpen kommer snart, forverres situasjonen dramatisk. Et av tre barn er i livsfare i Somalia

– Røde Kors i Norge bruker nå av innsamlede midler for å yte livreddende innsats i de verste områdene i Somalia, men mobiliserer nå i alle deler av egen organisasjon for å gi det norske folk mulighet til støtte hjelpearbeidet gjennom innsamlingsbøsser, givertelefon, sms eller på nett, sier Mollekleiv. Blant tiltakene sist helg var innsamlingen i regi av Røde Kors i Horten, i samarbeid med

Foto: Røde Kors

det somaliske miljøet i byen. Den internasjonale Røde Korskomiteen (ICRC) har bedt verdenssamfunnet om nærmere en halv milliard kroner til de tørkerammede områdene i Somalia. Tekst: marianne henriksen

AUGUST SALG R E G A ED

T S I S

Senger - madrasser - sovesofa sengetøy - pynteputer - badekåper m.m God søvn er viktig for fysisk og psykisk helse. Velkommen innom for mer informasjon om vårt store madrassutvalg!

Bjørn Hjalmar Andersen har store utfordringer når Røde Kors både bistår i forbindelse med 22.juli-terroren - og katastrofen på Afrikas Horn. Foto: Ruth Monfort

ÅPNINGSTIDER: ALLE DAGER 10-18 (15)

Ollebukta 2, Tønsberg Tlf. 33 31 32 09 www.sengemakeriet.no


Vestfold Blad    august/september 2011    uke 35

6

kultur & samfunn

Mitt kjære Bibliotek

Vestfold Blad setter Vestfoldbibliotekene på kartet - denne gangen er det Hans I. Gjerløw, biblioteksjef ved Sandefjord bibliotek som svarer:

Min største leseropplevelse: Blir jeg tvunget til å velge vil jeg nok si «Blikktrommen» av Günter Grass. En roman om dvergtrommeslageren Oskar Matzeraths opprør og reise gjennom 1930- og 40-tallet i Europas historie, fortalt av en av de betydligste fortellerne i europeisk litteratur.

En bok alle bør ha lest – minst en gang: Ingen! Men alle burde oppsøke den fantastiske verden som bøkene kan tilby.

Min fineste bibliotekopplevelse: Å se det strålende blikket til en liten gutte- eller jentelåner som akkurat har opplevd fortellingenes og bøkenes magi.

Stopp toget! Arbeiderpartiet i Stokke slår et slag for å beholde togstoppet i kommunen i sitt valgprogram - noe de ikke er alene om i Vestfold.

– Det er katastrofe for Stokke hvis ikke togene stopper her, sier ordfører Nils Ingar Aabol. Han forteller at i følge en konsekvensutredning gjort for jernbaneverket så spøker det for Stokke stasjon i fremtiden. – Hvis ikke vi gjør noe nå, så kan vi risikere at om 14 års tid stopper ikke toget her lengre. Hva skal vi med høyhastighetstog hvis det ikke stopper der folk bor? spør ordføreren. Utbyggingen av jernbanen har vært et hett tema i flere år i Vestfold, og politikerne i Stokke har kjempet en lang kamp, og har ingen planer om å gi seg.

Dette er vi best på: Åpningstid og tilgjengelighet.

Hvem vil jeg gjerne se oftere på biblioteket?

Tidligere var sentrum i Stokke kommune i Melsomvik, men etter at jernbanen gjorde sitt inntog i Norge og i Vestfold, ble sentrum flyttet opp til jernbanen, og et nytt sentrum ble etablert. I dag er Stokke sentrum i full blomst, og i full vekst, i liket med mange andre steder i Vestfold. – For ikke lenge siden etablerte Veidekke 40 nye kontorer her, og det var på grunn av toget, så det er helt avgjørende at toget stopper her. Det er ingen vits med ny Vestfoldbane hvis den ikke stopper der folk bor, sier ordføreren. Det er ikke bare Stokke som risike-

KONE

SKUR

EUROPEISK BY

KRAMPE

REISER

VADEFUGL

BESTEMT

STRØM

ELV I SPANIA

NEKTING

MÅTE

STILLE

MATRETT

ROKKE

BESLAGLEGGE

HISSE

VITTERLIG

GÅ AV

JEVNT

TERGE MISHANDLING

BARSKT NEVER KEISER

HOVEDSTAD JEVN

FARGE

INNTRYKK

FORME SKITT

KRINGKASTER

ERINDRING UPÅVIRKET

VIL SI BLEST

SLUDDER

HOLDE UT

STREKNING

VAR LYSTIG

MØBELSTOFF

LØSNING

PELSDYR

PLASK

UHYRE

SNEVERSYNT

SAMLING

KULTURARENA

TOPP

FENOMENALE FOLK

TREBLÅSER

SKADELIG UNDERUMULIUS HOLDNING PLAN

BY I RUSSLAND

JULING

BITTERHET

BENYTTE

ANDEL

TÅPE

LYD

UNGDYR EVENTYRFIGUR ??? OG RØVER

STATSOVERHODE

GLIMT

SØKE UTSETTE FOR TYNGDE

ALBANIAS H.-STAD SCENE

ÅRFORVISST NUFTSARBEID PERSON

GANGBAR

LEK

FRYDE SEG

DAGBOK

MEDDELE

BLAD

KASTE SKYGGE OVER

TIDSFORDRIV

SPÅ

TUMMELUMSK

HYTTEKOMMUNE

LEGGE OM SMÅKRYP

FRI FOR

I SKOGEN

SKRÅNING

Fedre med barna sine.

Vestfoldbibliotekene består av 13 samarbeidende folkebibliotek - du kan bli bedre kjent med dem gjennom Vestfold Blad.

rer å miste stasjonen. Hvor mange og hvilke stasjoner på Vestfoldbanen som kan bli fjernet er ikke sikkert, men at det er flere vet ordføreren etter flere møter med jernbaneverket. – Vi har vestfoldssamfunnet med oss, men det hadde vært fint med litt mer drahjelp, sier Aabol, som har stått i bresjen i Stokke for å bevare stasjonen, og har savnet støtte fra blant annet fylkeskommunen. – Dette er en av de viktigste sakene i Stokke akkurat nå, det er nå vi har en sjanse til å gjøre noe med dette, sier Aabol.

På kryss og tvers uke 35

Dette tilbyr vi, men mange vet det ikke: Vår store samling av hvalfangstog polarlitteratur.

Tekst: ruth monfort

GJØR KJENT

KNEGGER PASSIV

HUND


Vestfold Blad    august/september 2011    uke 35

7

kultur & samfunn

Lokket politikerne ut på åkeren – og inn i låven

Bondelaget sto for valgkampstuntet så langt med mest nærhet til bondens hverdag. I rustikke omgivelser ble det snakket landbrukspolitikk smaksatt av knaskerøtter, til en utstilling av varene vi ikke kan klare oss lenge uten tilgang på.

Fylkestoppene i Vestfold er bare nesten samstemt om hvor viktig landbruket er for fylket, når bondelaget inviterer til piknik i åkeren - og opp på høyballene.

For å illustrere viktigheten av matproduksjonen i Vestfold har bonde og leder av Vestfolds Bondelag, Hans Edvard Torp, unnlatt å treske en åkerlapp som målte 10 x 10 meter. I låven rett ved siden av er det stilt ut 75 brød, 750 salater og 300 poteter, noe som er resultatet av produksjon på en tilsvarende åkerflekk, når vi møter ham og de politiske fylkestoppene i Vestfold en onsdag formiddag. – Vi ønsker å sette landbruk på dagsordenen og vår jobb er å få opp de agregale verdiene i samfunnet, sier Torp, som med resten av Bondelaget har utført en spørreundersøkelse på alle landets politikere om dagens holdning til landbruket. – Det er svært bra at alle listetoppene i lokalvalget i Vestfold mener det er viktig eller svært viktig å øke matproduksjonen i Norge, i takt med befolkningsveksten. Ett unntak er FrP hvor 3 av 10 mener det er uviktig, sier Torp, når han presenterer undersøkelsen foretatt blant 64 lokale listetopper i Vestfold.

Befolkningsvekst Jordbruksfylket Vestfold står overfor flere utfordringer, blant

annet utbygging av jernbane, vei, næringsområder og boligfelt. Bondelaget poengterer hvor viktig det er i dagens samfunn og for verdenssituasjonen med selvforsyning av mat. Derfor blir jordvernet et sentralt tema i debatten som på grunn av regnet foregår inne på låven i stedet for ute på åkeren . Det er på høyballer det skal skje i dag, og det gjelder å ha allergien i sjakk! – For å kunne sikre fremtidig matproduksjon er det nødven-

nivå i landbruket, til viktigheten av offensiv næringspolitikk for å videreutvikle landbruket. Høyre svarer, med knaskerøtter i munnen, med å poengtere at de ulike spørsmålene er av ulik relevans for kommunene i fylket. Senterpartiet parerer fra sin høyball med at prisen på norsk mat ikke er høy i forhold til lønnsnivået. Arbeiderpartiet, fra sitt høyland, stiller spørsmålstegn ved hvorvidt vi er flinke til å utnytte gamle arealer. Til tross for noen ulike meninger er partiene på sine respektive høyballer skjønt enige om at jordbruket i Vestfold er svært viktig.

Melsom og Gjennestad viktig i fylket Melsom videregående skole er et naturlig tema innen kompetansebygging, og uenighetene er store om hvorvidt det er positivt å sende elever til andre fylker for å utdannes. Ap vil tilpasse skolen slik at elevene slipper å reise til andre steder for å få den kompetansen de er ute etter. FrP ønsker fritt valg av skoler på tvers av fylker, og poengterer at Gjennestad, til tross for at det er en privat skole, burde utvikles slik at nivået øker på begge skolene. De banner kanskje i kirken der de sitter i den stolte bondens katedral, men medgir at jordbruket for de aller fleste partiene i fylket ikke er den viktigste saken i årets valgkamp.

Vi har alle et ansvar for at det globale matfatet ikke tømmes. Hans Edvard Torp

dig å ta vare på de arealene som er egnet for matproduksjon, sier Torp.

Trenger dyrkbar jord Han forteller at det er estimert at hvis befolkningsveksten øker slik den gjør i dag, er det en million flere innbyggere i Norge innen 20 år, noe som krever dyrkbar jord i Vestfold. Spørsmålene i undersøkelsen dreier seg om alt fra landbruksutdanning, jordvern, ambisjons-

Bondelaget stilte med åker, eng og låve for toppolitikerne fra fylket. Her ser vi leder i bondelaget Hans Edvard Torp flankert av Vidar P. Andersen og Harald Lie.

Likevel, med åker, høyballer, knaskerøtter og en kortreist utstilling av produktene vi ikke klarer oss uten, klarte bondelaget å sette det viktige temaet på dagsordenen for fylkestoppene i Vestfold. – Vi har alle et ansvar for at det globale matfatet ikke tømmes, erklærer Torp, i det den siste knaskeroten forsvinner fra et fat i nærheten av ham.

Tekst OG FOTO: ruth monfort og marianne henriksen

Mange fristelser i ny gavebutikk Åpen tirsdag - lørdag Huitfeldtsgate 24, Torstrand, Larvik Tlf 417 30 558, www.verkeneller.no

Trenger du en interiørarkitekt? Vi utfører små og store prosjekter for private og næringsdrivende Ta kontakt for en uforpliktende befaring www.nyfeltogstrand.no

tlf. 91 79 08 38 / tlf. 95 76 41 96


Vestfold Blad    august/september 2011    uke 35

8

kultur & samfunn

Hvem inntar fylkeshuset etter valget? I kjølvannet av 22. juli-terroren har det blåst en sympativind i Ap-retning over hele landet, også i borgerlig styrte Vestfold. Vår valgprognose viser at dette gjør valgutfallet åpent.

Vestfold fylkeskommune styres i dag av en koalisjon av Høyre, Frp og Venstre. Høyres Per-Eivind Johansen innehar fylkesordførervervet. Den 12. september kan alle stemmeberettigede vestfoldinger velge å gi de styrende fornyet tillit i fire år, eller i stedet gi makten til opposisjonen, med Ap i front. Vestfold har lange tradisjoner for å være blåere enn de fleste andre fylker. Høyre har alltid gjort det bra her, men i den senere tid har fylket særlig utmerket seg ved å være en Frpbastion. Utviklingen på meningsmålingene i år har indikert at Høyre igjen ser ut til å overta som storebror blant de blå. Lenge har det sett ut til at Høyre og Frp ville ha gode muligheter til å skaffe seg rent flertall på fylkestinget etter valget.

Neppe rødt flertall Massedrapene på Utøya og bomben mot regjeringskvartalet i sommer snudde imidlertid opp

ned på mye. De grufulle handlingene har skapt en massiv velgerstrøm til Ap. Dette har åpnet opp valget i Vestfold. De prognosetallene som vi her presenterer, innebærer at Ap har muligheter for å få til et maktskifte i

holde seg hele veien inn til valget eller om vi vil se en avmatning. Faller Ap noe av, så vil konsekvensen i Vestfold blir at dagens maktkoalisjon styrker sine sjanser til fire nye år. Med mindre Ap lykkes med å få trukket Venstre over på sin side. Det kan bli vanskelig. sam-

J eg vil betegne arbeidsklimaet blant oss som i dag sitter i opposisjon som særs godt.

Arve Høiberg

fylket. Men et rent rødt flertall av Ap og SV virker lite sannsynlig. Skal dagens opposisjon ha reelle sjanser til å vippe posisjonspartiene av maktpinnen i Vestfold, så fordres det trolig at både Sp og KrF og kanskje også Rødt vil gå inn for et samarbeid med Ap og SV etter valget. Et hovedspørsmål i den valgkampen vi nå er inne i, blir hvorvidt sympatieffekten vil

Bra Venstreuttelling

– Vi har et godt samarbeid med Høyre og Frp i dag, sier Venstres førstekandidat Kåre Pettersen. Personkjemien er god, og vi i Venstre synes at vi får bra uttelling for saker vi er opptatt av. Han legger til at styrking av kompetansen i Vestfold-skolen og bedre arealutnytting både hva gjelder næringsutvikling, kollektivtransport og miljø, er hovedsaker for partiet i den kommende perioden. Ei heller for Sps Øyvind

Hunskaar er Ap-samarbeid noe opplagt valg. – Vi kommer ikke før valget til å si hvilken side vi ønsker å samarbeide med. Begge muligheter vil bli holdt åpne. Men jeg har fått et mer positivt syn på dagens borgerlige styre nå enn det jeg hadde ved inngangen til denne perioden.

Skoleutbyggingen på vent Dermed må Aps førstekandidat Arve Høiberg utvise svært gode samarbeidsevner og forhandlingsegenskaper hvis målet om maktskiftet skal ha mulighet for å realiseres. Han er dog optimist. – Jeg vil betegne samarbeidsklimaet blant oss som i dag sitter i opposisjon som særs godt. Vi var på nippet til å lykkes med å få til et bredt venstresentrum-samarbeid i 2007, men Venstre valgte, noe uforståelig for meg, den andre siden. Høiberg framholder skoleutbygging som den viktigste

enkeltsaken – Skoleutbyggingen er blitt satt på vent i fire år i Vestfold. Det holder ikke, og det kommer vi til å få fortgang i hvis vi kommer til makten.

Tom retorikk Fylkesordfører Johansen avviser Høibergs påstand. – Dette er tom valgretorikk fra Aps side. Vi har tvert i mot satset tungt på skolen i inneværende periode, og satsingen kommer til å bli videreført i neste periode. Men frafallet i videregående skole er stort? – Ja, men dette jobbes det bra med. Bl.a. har vi i fylkeskommunen inngått et samarbeidsprosjekt med fylkesmannen, KS, statlige etater og parene i arbeidslivet kalt “God oppvekst”. Prosjektet skal bidra til at barn og unge løftes i fylket vårt. To av målene innen 2018 er at 95 prosent skal fullføre videregående og at lesefer-


Vestfold Blad    august/september 2011    uke 35

9

kultur & samfunn

Mandatfordeling

Prognosen baserer seg på et gjennomsnitt av tre nasjonale kommunemålinger tatt opp i perioden 9.-12. aug. Tallene er regnet om til Vestfold via fylkesfaktorer for de ulike partiene som tar hensyn til valgstatistikk og lokale målinger. Etter denne måleperioden har Arbeiderpartiet falt noe, uten at det endrer mandatfordelingen over.

Toppskifte? Må høyres fylkesordfører Per-Eivind Johansen gi kontoret sitt til Arbeiderpartiets fylkesordførerkandidat, Arve Høiberg?

Parti Rødt SV Ap Sp KrF V H Frp Andre Prognose 2,0 4,6 34,3 3,1 4,8 3,7 28,5 17,3 1,7 Endring 2007 +0,1 -0,7 +5,0 -1,4 -1,0 -0,3 +5,3 -5,1 -1,8 Mandater 1 2 14 1 2 1 11 7 Endring 2007 +2 -1 -1 +2 -2

UKENS FERSKVARER

-40%

valg i vestfold Fylkestingsvalget avholdes 12. september Du kan forhåndsstemme til og med 9. september Det skal velges 39 representanter til Fylkestinget ølgende 14 partier og lister stiller til valg: F Rødt, SV, Ap, Sp, KrF, V, H, Frp, Pensjonistpartiet, Kristent samlingsparti, Kystpartiet, De Grønne, Demokratene og Vestfoldlisten

dighetene skal være blant de fem beste fylkene i landet. Johansen nevner også E 18, med et “moderat bompengenivå”, og jernbanen som satsingsfelt framover. Hvis dere mister flertallet – hvilke partier vil du da eventuelt henvende deg til for å beholde makten? – Både KrF og Senterpartiet er aktuelle samarbeidspartnere for oss. Av disse rangerer jeg KrF som nr. 1 og Senterpartiet som nr. 2.

KrF holder kortene tett Dette er ord som fylkestoppen Hans Hilding Hønsvall i KrF har sans for. – Vi har tidligere hatt et godt samarbeid med høyresiden og kan komme til å få det igjen. I likhet med Sps Hunskaar vil heller ikke han si noe mer konkret om hva de vil velge etter valget. – KrFs deltakelse i en eventuell samarbeidskonstellasjon vil være avhengig av hvilket politisk

gjennomslag vi kan oppnå. Men har ikke en velger som stemmer på KrF i Vestfold krav på å vite hvilket styre hun får med sin stemme? – Jeg skjønner at du stiller det spørsmålet. Vi ønsker imidlertid ikke å låse oss til Høyre eller andre på forhånd. Hvilke saker er de viktigste for KrF? – I likhet med de fleste andre er også vi opptatt av skolen. Men i tillegg ønsker vi å rette et skarpere søkelys mot folkehelsen. Her er det spesielt viktig å tilrettelegge for fysisk aktivitet. Sykkelstier er ett av flere stikkord, avrunder han.

ALLE FERSKE/ NYKOKTE SKALLDYR FRA FISKEDISKEN

-40%

Gjelder ikke reker

129;

FER ALLE BIF FE R O T S AV

FERSKE REKER Pr. kg Fangstforbehold

4990 FERSK ØRRET

790

1490

Pr. kg

Friele, Kokmalt/Filtermalt, 250 g, 59,60/kg

NYPOTETER

KRONEKAFFE GULL

Hel, pr. kg I skiver 69,90/kg

6990

FRANSK SVINEKAM Pr. kg

Spar opptil

110;

99;

+pant

PEPSIKASSE 10 X 1,5 L Original/Max, 6,60/liter + pant. Kjøp med eller uten kasse.

39

90

JUBILEUMSBLANDING/ RISBRØD/SMÅGODT Minde, 400 g, 99,75/kg

119; BANKEKJØTT AV STORFE I skiver, pr. kg

790 pr. hg.

-40%

PÅ ALT FRA SYNNØVE FINDEN Gjelder også Tropicana!

NYGRILLEDE KYLLINGLÅR Den Stolte Hane, 79,–/kg Fra varmeskapet

Larvik 9–21 (9–20) Nansegt. 11, Tlf: 33 13 92 60.

Tekst: Svein Tore Marthinsen

Prisene gjelder t . o . m 3/9 uke 35 så langt beholdningen rekker. Kun til private husholdninger. Forbehold om trykkfeil. ICA Maxi tar vederlagsfritt imot kasserte EE-produkter tilsvarende det som selges i butikken, kontakt betjeningen.


Vestfold Blad    august/september 2011    uke 35

10

kultur & samfunn

Tolvsrødgutten Nyegaard Norgeseliten måtte se ryggen hans i begge heat på hjemmebane, et arrangement som juryen døpte til tidenes NM. Tross regn og gjørmete bane var det mange som fant veien til NM og Re motorsportsklubb. I helgen var det duket for det 12. norgesmesterskapet på rad på Ødegården motocross bane, i regi av Re motorsportsklubb. Med 228 deltagere fra hele Norge og ny innvidd klubbhus ble det en festhelg til tross for at været ikke viste seg fra sin beste side. Ødegården motocross bane

gerte sitt første nm i 1968, og har lange tradisjoner med store mesterskap. Klubben gjorde en strålende innsats, og klarte nok en gang å vise frem motocross-sporten på sitt aller beste.

som ligger i Re kommune er en av de største banene i landet, og har gjennom tidene hatt flere gode kjørere som har hevdet seg både nasjonalt og internasjonalt. Arrangørklubben arran-

Tolvsødgutten Remi Nyegaard var det store NM håpet før helgen i MX1- klassen, og leverte med glans. Han viste alle ryggen fra start til mål i begge heatene og fikk navnet gjørmemesteren på hjemmebane. Konkur rentene måtte gi slipp på Remi allerede ut av startsvingen, og hadde ingen kjangs til å knive med mesteren som lå et helt minutt foran resten av norgeseliten etter kort tid. På andre plass kom Jan Olav Lunewski fra NMK Lier.

Før løpet var jeg ikke sikker på hvordan dette skulle gå, men jeg håpet selvsagt på å vinne. Remy Nyegaard zz

Gjørmemesteren hadde ingen konkurranse på hjemmebane.

hvordan dette skulle gå, men jeg håpet selvsagt på å vinne, forteller Nyegaard fornøyd.

Ildsjeler fra A til Å

Mester på hjemmebane

Det at vi klarer å utmerke oss som arrangør etter alt som har skjedd er jeg veldig glad for. Joyce Øksenholt

Genette Klyve Våge viste hva hun var god for da hun kjørte fletta av opptil flere konkurrerende gutter i 85-klassen.

– Det var ekstra gøy å vinne på hjemmebane, folk klappet og heiet, så det blir litt ekstra god stemning, sier en glad men sliten norgesmester. – Det var vanskelig kjøreforhold og jeg var litt usikker på om syklene tålte alt vannet, gjørmen og påkjenningen den blir utsatt for, men det gikk fint, heldigvis. Dessuten vet man jo aldri hva som skjer i motocross. Under forhold som nå ligger det jo folk strødd rundt i hele baneområdet, og det er fort gjort å komme borti noen som ikke helt klarer å holde sporet på glatta. Før løpet var jeg ikke sikker på

I mai brant klubbhuset til Re motorsports klubbhus ned til grunnen, og med nm ikke mange ukene etter har klubben jobbet utallige dugnadstimer for å kunne gjennomføre NM med et splitter nytt klubbhus. – Det ligger utallige dugnads timer bak for at det skal bli gjennomførbart. På fredag innviet vi klubbhuset, og under hele arrangementet har vi hatt over hundre funksjonærer i sving til en hver tid, folk har vært alt fra banemannskap til hamburgerstekere, sier leder for Re Motorsport, Joyce Øksenholt.

Tidenes NM – Under juryens oppsummering, etter at stevnet var vel i havn,

fikk vi skryt for å ha arrangert tidenes NM! Det at vi klarer å utmerke oss som arrangør etter alt som har skjedd er jeg veldig glad for, sier Øksenholt. Hun legger også vekt på at hun er glad alle fikk kjøre og at sykkelen holdt i det krevende været. Det at vi ikke hadde noen skader å snakke om er også veldig hyggelig, for det er det vi som driver med mx er opptatt av at alt skal gå sin gang uten at noen skader seg, det har vi klart i helgen. VI er stolte av oss sjøl og ikke minst alle som har bidratt til å lage en minnerik helg i klubbens historie, sier en sliten med glad leder for motorsports klubben.

Tekst: ruth monfort ruth@vestfoldblad.no FOTO: Silje gran


Vestfold Blad    august/september 2011    uke 35

11

kultur & samfunn

var uslåelig

Med et splitter nytt klubbhus arrangerte Re Motorsport tidenes NM.

Ingen sure miner: Førerene holdt motet oppe og stilte til start med godt humør.

RESULTATLISTE NM  

MX 1 1. 2. 3.

260 25 188

Remy Nygaard Jan Olav Lunewski Martin Jerry Ørneberg

MX2 1. 2. 3.

12 Even Kampenhaug Heibye 27 Lars Thomas Lunde Svinsås 572 Kim Oiva Jarva

MX 2 junior 1. 2. 3.

232 Lasse Fæste Johannessen 572 Kim Oiva Jarva 116 Ben Hallgren

MX 85 1. 2. 3.

4 14 39

Christian Aleksander Granbakken Patrick Bragstad Tommy Aartun

MX Damer 1. 2. 3.

1 Marie Pettersen 811 Genette Klyve Våge 70 Andrine Olstad

For flere detaljer: se www.remotorsport.no

GJØRMEBAD: Da førerene kom inn fra løpet, var det ikke godt å si hvem som var hvem. FOTO: RUTH MONFORT

Stomioperert? Helsehuset Medicus Plesner har gleden av å invitere deg til temadag om stomi Dato: Sted: Tid:

Onsdag 14.september Helsehuset Medicus Plesner Kammegata 4, Tønsberg Kl 09.00 - 15.00

Nye produkter for deg med stomi I tillegg til våre egne fagpersoner vil stomisykepleier Ragne Gjestrum Larsen og produktspesialist være tilstede i butikken. Flere var usikre på hvordan syklene taklet gjørma.

Hyggelig overraskelse til alle som kommer innom

Velkommen!


Vestfold Blad    august/september 2011    uke 35

12

kultur & samfunn Knut Hamsun 150 års jubiléum

Rüdesheimer Berg Rottland Riesling Spätlese Trocken

Genolí Blanco Spania, Rioja. Prod: Viña Ijalba.

Italia, Sicilia. Prod: Enologica Cassara.

Hvitvin. Årgang: 2007. Druer: 100 % Grillo. Inspirert av Hamsuns bøker, liker jeg også denne mineralske og fruktige vinen. Fin på terrassen og til tapas. Serveringstemperatur: 8-11°C.

Hvitvin. Årgang: 2009. Druer: 100% Viura. Økologisk vin, balansert og harmonisk. Passer som aperitiff, til skalldyr og skjell og til hvit fisk, superb til karpe og malle. Serveringstemperatur: 8-10°C.

Kr 118,60 (75cl).

Kr 129,90 (75cl).

Varenr: 5800101.

Varenr: 5237801.

Tyskland, Rheingau. Prod.: Weingut Carl Ehrhard

Hvitvin. Årgang: 2007. Druer: 100% Riesling. Langt navn på en meget god riesling, håndplukkede og helpressede druer. Passer til skalldyr og til god, smaksrik fisk, samt til oster. Serveringstemperatur: 8-12°C.

Kr 177,30 (75cl). Varenr: 80187.

+

+

Loimer Zweigelt Østerrike, Niederösterreich. Prod: Weing. Fred Loimer.

Rosévin. Årgang: 2010. Druer: 90% Zweigelt, 10% Pinot Noir/ St. Laurent/Merlot. Forfriskende ungdom til skalldyr, fisk og som ettersommer-aperitiff. Serveringstemperatur: 8-12°C.

Kr 124,90 (75cl). Varenr: 5209401.

Knut Hamsun 150 års jubiléum

Ravenswood Teldeschi Zinfandel

Italia, Sicilia. Prod: Enologica Cassara.

USA, Sonoma Valley. Prod: Ravenswood Winery.

Rødvin. Årgang: 2007. Druer: 100% Shiraz. Sjarmerende intensitet som i romanen “Pan”. For meg til grillen, smaksrike kjøttretter og hyggedrikke ved en god bok. Serveringstemperatur: 16-18°C.

Rødvin. Årgang: 2007. Druer: 78 % Zinfandel, 17 % Petite Shirah, 5% Carignane. Jeg kliner like godt til med en kraftig og intens vin som lagrer ti år på strak arm. Flott Zinfandel til hjortevilt og god biff. Serveringstemperatur: 16-18°C.

Kr 120,- (75cl).

Kr 354.90 (75cl).

Varenr: 5800001.

Varenr: 1099601.

+

De hamsunske viner B are et enkelt blik av hende var forførende som et kys og når hun kaldte på mig jog hendes stemme mig som en stråle av vin like ind i hjærtet. Sitatet er fra Knut Hamsuns “Sult”. En bok jeg enda en gang nå leser. Og som en stråle av vin fikk jeg for meg at jeg burde smake de hamsunske jubileumsviner atter en gang. For både vinen og boken jager inn i mitt hjerte, for å omskrive Hamsun litt. Merkelig nok kjenner jeg meg igjen i boken, selv om jeg ikke lenger er en fattig ung mann som prøver å livnære seg

som forfatter i Kristiania, konstant på sultegrensen. Men Hamsuns tekster er allmennmenneskelige og sterke, og det er spennende å følge den intense teksten som kretser om hovedpersonens refleksjoner, stemningsliv, fantasier og uforutsette innfall, og om hans kamp for å skrive noe som kan bli innbringende, enten det nå er artikler om mer eller mindre filosofiske emner, eller et drama som han

plutselig får ideen til. Bokens første del avsluttes forøvrig med at hovedpersonen mottar et anerkjennende brev fra en redaktør pluss hele 10 kroner, og han blir nesten fra seg av glede. I det siste kjenner enhver frilanser seg igjen. Eller der han skriver “dag efter dag strævet jeg med mit arbeide, undte mig knapt tid til å sluke min mat før jeg atter satte mig til å skrive. I den tid var

Kjell Arne Bratli har vært vinskribent i mer enn 30 år. Han er restifter og æresmedlem av landets eldste soireeog vinklubb; Carljohansværn Vinselskab i Horten. både sengen og mit lille vaklende skrivebord oversvømmet med notiser og beskrevne blade som jeg vekselvis arbeidet på, føiet nye ting til som kunde falde mig ind i løpet av dagen, strøk over, frisket op de døde punkter med et farvefuldt ord hist og her, slet mig fremover setning for setning med den værste møie.” …”Jeg var blitt drukken av sult, min hunger hadde beruset mig.” Dette pas-

ser godt på denne anmelder. Ellers er hans vakreste vinsitat i boken Victoria: “Og deres hjerter vedblev å være varme og glade som av forunderlig vin”. Er det ikke vakkert? Mitt råd: drikk jubileumsvinene, les bøkene.

Løsning kryssord uke 34 b i f f • f i s k • s c a m p i • k y l l i n g o s v.

Feire en anledning? Nyt stedet med peiskos, lun atmosfære og trivelig miljø. Rimelig BARNEMENY inkl. is

65,Kilen Brygge, Sandefjord Tlf. 33 46 90 99 eller e-post. sandefjord@bighorn.no GODE PARKERINGS MULIGHETER

God parkering

Alle rettigheter

Man-tors 16-22 · Fre-lør 16-23 · Søndager 15-21

F O K U I S S M Å J V E N T F E R

P A S S L U G A R V I E

U E R A T T O L I S E L E T U M I L Ø Y D R E T E S T U J T I K A V R E D E R R R E C T T E

V I S U M

V I L L M G A Ø N Y N A L S S K O R L U

D A D A SME N E S E S T I K I U R S B E R Å L E P I P E O S S L U O L E S N E R N T E

S MS E I N D E O K K S A L G V I K E A N E R K A T A R E K V T T E

P I L E N E S T O T A R

S L E A N A E M B O S E R I T U K O G A L L R D E T E MO T O R O R D


annonser 13

Vestfold Blad    august/september 2011    uke 35

ANNONSE

Holmestrand: Først og fremst et ordførervalg i denne perioden, og jeg vil gjerne fortsette den positive trenden vi er inne i. Jeg er en garantist for nytenking, og sterk på gjennomføring av politiske vedtak.

For fire år siden ble ordfører Alf Johan Svele valgt av innbyggerne, fordi Holmestrand var med i et prøveprosjekt med direktevalgte ordførere Regjeringen valgte å ikke videreføre prosjektet, så nå er det igjen bystyret som velger ordfører. Hvis innbyggerne fortsatt ønsker meg som ordfører må de stemme på Høyre, sier Svele. Garantist for nytenking Jeg synes vi har fått til svært mye i Holmestrand

Hjertesaker Mitt overordnede mål er at kommunen skal gi gode tjenester til våre innbyggerne. Jeg er spesielt opptatt av å utvikle kommunen og Holmestrand sentrum. Her skjer det mye for tiden, med opprustning av havnefront og småbåthavn, og med flere prosjekter som vil øke antall boliger i sentrum. Skole og oppvekst Ellers er jeg svært opptatt av skole og oppvekst. Det var med stor glede at jeg 24. august var med på å åpne et fellesbygg for Gjøklep ungdomsskole og Holmestrand vide-

regående skole. Her har vi klart å få til nytenking og samarbeid mellom kommune og fylkeskommune. Jeg er også glad for at vi nå har vedtatt å bygge en ny barnehage på Gausetangen. Omsorg Når det gjelder omsorg skal vi ha nok kapasitet. Men jeg er først og fremst opptatt av at omsorg handler om enkeltindivider. Mange ønsker å bo hjemme lengst mulig. Derfor er det viktig å ha kvalifisert personell i hjemmetjenesten. Omsorgstrengende som for få år siden måtte bo på sykehjem, kan i dag bo hjemme takket være teknologisk utvikling. Her må vår kommune være i forkant. Samtidig vet jeg at mange eldre opplever mye ensomhet. Derfor er frivillige og det

arbeide som gjøres av frivillighetssentralen svært viktig. Arbeidsgiverrollen Kommunen er en stor og viktig arbeidsgiver. Jeg har lagt vekt på å fremstå som en tydelig leder som har forventninger, men som også bryr seg om våre ansatte og deres ideer. Det er ikke en dag uten at jeg har konstruktive samtaler med ansatte i kommunen. Samferdsel Jeg må også nevne samferdsel. Jernbaneutbyggingen tar mye av min tid, men det er også den største og mest kompliserte saken som pågår. Med jernbanestasjon inne i fjellet, vil det frigjøres områder som gir mulighet for mye spennende byutvikling.

Høst + nytt

Skal ses og høres Holmestrand skal sees og høres i Vestfold. Jeg er fornøyd med at Høyre har en fylkestingsliste som inneholder solid representasjon fra nordfylket. Fylkeskommunens vedtak har stor betydning for Holmestrand, så jeg håper de som stemmer på meg også bruker Høyres liste ved fylkestingsvalget.

Møt Holmestrand Høyre på http:// holmestrand.hoyre.no eller Facebook

995.-

LYNG hjørnesofa fra ygg&lyng

sert Lyng sofa er modulba r. ffe og fås i en rekke sto Sett sammen din sofa 20% etter eget ønske! NÅ:

1.490.-

1.195.-

= høstnytt 1.190.-

Kampanjepriser på alle varer fra ygg&lyng i august og september!

PALMA

399.Viktig melding! Hos oss får du kjøpt panels pieces fra Scandinavian Surface og By Nord. JIPPI!

PALMA TØNSBERG. Rådhusgaten 4, nedenfor torget. Telefon 33 61 10 31. Åpent: mandag- fredag 10-18, torsdag 10-19, lørdag 10-16


Vestfold Blad    august/september 2011    uke 35

14

kultur & samfunn

Stabler i høyden før årets De stabler fra gulv til tak, og har lagt bak seg utallige hengerbesøk i hytter og hus, langs sjø og land. Dugnadsgjengen i Østre Halsen Skolekorps sørger nok en gang for et gigantisk loppemarked i Larvik. Loppemarkedet er uten tvil korpsets største happening ved siden av nasjonaldagen. Lørdag er det igjen duket for loppemarkedet Østre Halsen Skolekorps arrangerer årlig i Larvik. Lopper fra gulv til tak samlet inn av en ivrig dugnadsgjeng vitner om et marked av dimensjoner, og betydningen det har for korpset. – Både loppemarkedet, og det å være med i korpset, er en sosial og positiv opplevelse, mener Merete Berdal, som har det øverste ansvaret for loppemarkedet. – Dessuten gjør det mye for toleransen. I korpset går det på tvers av aldere og kjønn, her gjør er alle en del av det samme fellesskapet, sier hun.

Lopper bygger korpset Å delta i et korps handler først og fremst, for den enkelte, om å dyrke musikkinteressen. – Der fine er hva fellesskapet gjør med den enkeltes opplevelse av hva en klarer. Selv om en kan-

ka 30 årene vi har arrangert loppemarked, forteller Merete.

200 frivillige Til helgen jobber rundt 200 frivillige med å gjennomføre arrangementet. Kjøregruppa står for den største dugnadsjobben, og er en gruppe på 10-12 fedre som henter lopper året gjennom. – Hadde det ikke vært for dem ville det ikke være mulig å gjennomføre et loppemarked av denne størrelsen, sier Merete. Hun forteller også at blant alle de frivillige er det mange som ikke har hatt barn i korpset på mange år, men som likevel stiller opp fordi det er et godt miljø og moro. Hun legger vekt på at også de er viktige for å få hjulene til å gå rundt.

Merete Berdal.

Resirk på høyt plan – Loppemarked er resirkulasjon på høyt plan. Mye av det vi samler inn til markedet ville ellers blitt kastet. Og kvaliteten på loppene vi får inn er jevnt over god. Selvfølgelig er det noen som misbruker oss, og lever inn ting som egentlig er søppel, men det meste er fine ting som fortjener nytt liv, sier den ivrige korpsentusiasten. Korpset tar ikke vare på loppene fra år til år, og må kaste det som ikke selges. – Men vi sender hvert år store mengder sorterte klær til ulike hjelpeprosjekter, sier Merete

 et fine er hva fellesD skapet gjør med den enkeltes opplevelse av hva en klarer. Selv om en kanskje ikke spiller alt like godt aleine, låter flere musikanter bedre sammen. Merete Berdal

skje ikke spiller alt like godt aleine, låter flere musikanter bedre sammen. Hun forteller imidlertid at noen foreldre er skeptisk til å ha barn i korps, fordi de frykter mye dugnad. – Vi har en stor dugnad i forbindelse med loppemarkedet, ellers er det veldig lite. Loppemarkedet er korpsets store happening, nest etter 17. mai, og bringer nok penger i kassa til instrumenter og uniformer. Dessuten syns de fleste etter ett eller to år at dugnaden er både sosial og morsom.

Godt renommé – Jeg har ikke hørt eller sett noe som motstrider at vi har Vestfolds største loppemarked. Vi hadde en omsetning på cirka 515.000 kroner i 2010, en fordobling på ti år som setter oss på linje med de store loppemarkedene i Oslo. Vi har mange kunder som kommer langveisfra; både Oslo, Vest-Telemark og Sørlandet. Så vi har fått jobbet oss opp til et bra renommé gjennom de cir-

Lokale patrioter Østre Halsen Skolekorps nyter godt av en stor porsjon lokalpatriotisme som bidrar til å gjøre gjennomføringen av et slikt arrangement mulig. Østre Halsen skole stiller alltid velvillig både gymsalen og uteområdene til disposisjon. Det som imidlertid kan være en utfordring er å skaffe lagerplass. – Men Egil Lysnes har i mange år stilt en stor tankbil-garasje til disposisjon. Her fylles det opp med lopper gjennom hele vinteren. Når det er fullt må vi vente til båtene er ute av lagerbygget på Grøtting gård. Så snart de er på vannet fylles det opp med lopper. Det er altså ingenting å si på dugnadsånd eller hjelp og velvillighet, og snart står korps, foreldre og involverte klar til nok en god innsats for å gi loppene nye eiere. Teks: jonas A. larsen foto: tove aasrum

Elise Gustavsen jobber med dugnadsgjengen, hun spiller saksofon i skolekorpset, mens pappa Lars i forgrunnen er med i kjøregruppa.


Vestfold Blad    august/september 2011    uke 35

15

kultur & samfunn

andre høydepunkt Østre Halsen Loppemarked

Skinnende instrumenter, plettfrie uniformer og jubileumstur til Paris kan skolekorpset takke loppemarkedet for.

 3. og 4. september arrangeres Vestfolds største loppemarked i regi av Østre Halsen skolekorps i Larvik.  Markedet trekker kunder fra regionen Oslo Kristiansand - VestTelemark.  I 2010 fjor rundet loppemarkedet en omsetning på en halv million kroner.  Østre Halsen Skolekorps ble stiftet i 1926, og hadde 85-års jubileumstur til Paris i sommer.

C K B L A

INTER HØST-V 2011

I G N D E S

 Korpset har 75 medlemmer fordelt på hovedkorps, juniorkorps, aspirant og drill.


16

Det skjer i Vestfold bli rik på opplevelser i Vestfold i uken som kommer! kulltegning, olje og akrylmalerier. Framnesveien 54, (Gamle Jahres Fabrikker) SANDEFJORD

Musikk Orgelmatiné

Ved den ukentlige orgelmatinéen spiller domkantor Arne Rodvelt Olsen. Som vanlig varer konserten en halv time, og det er fri adgang. Tønsberg domkirke 31.8 kl. 12.00

Diverse Eidsfoss Turistkontor

- har åpnet hele sommeren Eidsfoss 31.8 kl. 12.00

Clonakilty (no/se), konsert på Galleri Fryd Irsk kveld på galleriet. Karina McGlade (sang, gitar, bodhran), Serge Grando (banjo, gitar, fløyter), Åsa Ringborg (fele). Trioen har spilt irsk tradisjonsmusikk i mange år, og har vært medlemmer i flere irske folkemusikkgrupper. Eidsfoss 3.9 kl. 21.00

Scenekunst Bare Egil Band i Bølgen

Bare Egil Band besøker Bølgen i Larvik som ett av 12 steder, hvor det skal spilles inn lokalvinklede låter til liveplate og filmes til TV-serie på NRK3 til høsten. Egil skriver en låt knyttet til hvert sted bandet spiller, som urfremføres på det lokale stedet. Kulturhuset Bølgen, Larvik 1.9 kl. 19.30

Konsert med Bobband

BOBBAND har i løpet av sine 11 år med opptredener og konserter markert seg som Norges kanskje mest annerkjente Bob Dylan-tolkere. Kulturhuset Bølgen, Larvik 2.9 kl. 21.00

Idrett er også kultur!

Festkonsert til inntekt for Fram Fotball. Kulturhuset Bølgen, Larvik 3.9 kl. 20.00

Tønsberg Jazzklubb

Inviterer til jazzkafe hver eneste lørdag på Hotell Quality Tønsberg (Oseberg) fra kl. 1300 til kl. 1600.

Aktiv operahøst - også i Vestfold

Lille Blå og spilledåsen m/ Dårekisten Teater. Sande bibliotek 3.9 kl. 13.00

Utstillinger Galleri Tone

Malerier av Tone Nordhagen. Olje, akryl og collage. Velkommen! Bakgården, Sandefjord

Sprudlende salgsutstillilng på Kunstmarked.no Prinsensgt. 16, Sandefjord (gml. Sjøfartsmuseet)

Sommerutstilling på Galleri FRYD

Galleri FRYD på Eidsfoss har åpent fra 4. juni til 4. september, og byr på et stort fargerikt og spennende utvalg kunst, kunsthåndverk og unike design. Omlag 30 forskjellige utstillere har levert lekre arbeider i sommer. Velkommen! Eidsfoss

Galleri Labben

Salgsutstilling hver søndag i september. Nå er det nye utstillere i Galleri Labben med Berit Blindheim, Turid Eek og Hanne Bye som stiller ut

Kioskromanen, elsket og hatet

Norske bondegårdsserier selger som aldri før, men hva er det ved denne sjangeren som får alle til å se rødt? Christin Grilstad Prøis har skrevet både barnebøker og romanseriene ”Cornelia” og ”Livets lenker”. Hun forteller om veien fram, refusjonene, utfordringene og det faktiske arbeidet som ligger bak utformingen og gjennomføringen av en romanserie. Sande bibliotek 31.8 kl. 19.00

Guidet tur på Karljohansvern

Gratis guidet tur på Karljohansvern. Bli kjent med den gamle Marinebasen og hvordan Horten oppstod og utviklet seg som by. Oppmøte ved Sykehusparkeringen rett utenfor Museumsparken. Karljohansvern, Horten 31.8 kl. 19.00

Jentefesten i Bakgården

Her blir rød løper, fotografering, catwalk, show, gavedryss og overraskelser, og en konferansier i toppform. Billetter får du kjøpt i Bakgården, ta med venninnegjengen, moren din, bestemor, datteren din og gjerne nabokona med. Bakgården, Sandefjord 1.9 og 2.9 kl. 19.00

Fortellerkafé med Fridunn T. Karsrud Cordelias Hus, Sandefjord 3.9 kl. 19.00

Omvisning inne på Midtåsen

Midtåsveien, 2B, Sandefjord 4.9 kl. 12.00

OPERAFYLKET: Bjørn Simensen er med og satser friskt på opera av internasjonal klasse i Sandefjord, mens Marius Roth Christensen befester sin popularitet gjennom en mer folkelig operakafè på Nøtterøy.

Det er ingen tvil om at operainteressen står høyt i Vestfold. Nøtterøy Kulturhus melder at operakafèen som holdes 29. oktober med Marius Roth Christensen er utsolgt allerede. Interessen bekreftes av satsingen vi er vitne til i Sandefjord. Her inviterer International Opera Academy Sandefjord (IOAS) til Klassisk sangaften onsdag 31. august kl. 19.30. Det skjer på Midtåsen i Sandefjord. Prisvinnere fra den nylig avholdte finalen i Dronning Sonja Internasjonale Musikkkonkurranse 2011 i Oslo vil kunne oppleves sammen med pianist Tore Dingstad fra Den Norske Opera og Ballett.

I tillegg vil det lokale innslaget bli ivaretatt av pianist Helge Stamnes fra Sandefjord og den unge bassbariton Martin Hatlo fra Larvik som for tiden studerer ved Operahøgskolen i København. Konferansier under konserten: Bjørn Simensen. Torsdag 1. september kl. 19.30 inviteres det til Gallaforestilling i Sandefjords storstue Hjertnes. Utdrag fra operalitteraturens vakreste og mest kjente stykker. Solister er ferske prisvinnere fra årets Dronning Sonja Internasjonale Musikkonkurranse 2011 i Oslo. Kringkastingsorkestret spiller under ledelse av mesterdirigent Olaf Henzold. Se www.hjertnes.no

Mosserøddagen

På Mosserød skole kan du få med deg mange artige aktiviteter helgen som kommer - da er det foreldreutvalget som inviterer til aktiviteter for de minste barna. Inntektene går til ulike tiltak for å bedre elevenes trivsel på skolen og utvikle skolens friområder. Foreldre ved Mosserød skole har lang tradisjon for å arrangere denne dagen for barna sine, nærmiljøet og eller alle som måtte ønske seg en lørdags ettermiddag med masser av aktiviteter for særlig de litt mindre barna. - Dette er en årlig begivenhet hvor vi inviterer barn og vokse til masser av ulike aktiviteter i og rundt skolens områder, sier Erika

Steen Barret. Hun forteller at det vil bli turnoppvisning av Mosserød turnforening, Sande og Mosserød skole-korps vil spille, og de minste kan få med seg ponniridning, snekring, svampkast, fotballtriksing, utlodning, tombola, en tur med veltepetter, fiskedam, ansiktsmaling, hoppeslott, grilling, samt salg av forskjellige go’saker. 3.9 kl. 14.00


Vestfold Blad    august/september 2011    uke 35

17

det skjer i Vestfold

Linn Skåber + Marinemusikken = showkonsert! Marinemusikken møter en av de virkelig store personlighetene fra TV – ruta, Linn Skåber i en konsertserie i september. Skåber er en kjent humorist, blant annet fra Nytt på nytt.

Ny fyrverkerikonsert Det som kanskje ikke er så kjent er at hun også er en glimrende sanger. Showkonserten blir et fyrverkeri av en konsert med låter det swinger av kombinert med Skåbers sprudlende verbale utfoldelser. Linn Skåber har vært aktiv som skuespiller, underholder og skribent fra perioden med Lompelandslaget (1993 til 2001). I løpet av de årene gjennomførte hun i tillegg både reklameutdannelse og Statens Teaterhøgskole, der hun ble uteksaminert i 1997. Etter det debuterte hun i «vanlig» teater på Oslo Nye Teater i tittelrollen i «Mandolina».

Musikal-bakgrunn

Foto: Marinemusikken

Frem til 2001 var hun fast på Oslo

Nye, der hun blant annet spilte i musikalene «Beatles» (basert på Saabye Christensens roman) og «The Rocky Horror Show». Tv-debuten i den absurde humorserien «Lyckliga gatan» på TV2 i 1999 gjorde henne landskjent, og det er blitt mye TV etter det. Både alvorlig, som Sejers datter i krimseriene «Se deg ikke tilbake» og «Djevelen holder lyset» og rollen som den narkomane Kristin i «Fire høytider». I 2008 mottok Linn Gullruten for den halvdokumentariske satireserien «Hjerte til hjerte», der hun også var medforfatter. Hun har vært medforfatter til en lang rekke forestillinger. Hun har skrevet de to barneseriene om «Willy Nilsen» (NRK 2006-07) og i 2009 oversatte hun «Mamma Mia!»-manuset til forestillingen i Folketeatret.

SHOWKONSERT MED LINN SKÅBER OG MARINEMUSIKKEN

Spilles følgende steder i Vestfold: 2.9.: Bakkenteigen Kulturhus 6.9.: Kulturhuset Bølgen, Larvik 8.9.: Nøtterøy Kulturhus

Miljødag 2011 i Larvik

Miljødagen markeres den 2. september 2011 fra kl 0900-1500 på kulturhuset Bølgen. Vi inviterer til en spennende dag hvor alle kan bli inspirert til å leve litt mer miljøvennlig i hverdagen. • Morsomt søppelsirkus for småbarn • Smak av lokalmat • Møt lokale politikere og bli kjent med deres miljøpolitikk • Test dine kjøreferdigheter i øko-kjøringsimulator • Lag smykker av strandsøppel med Kari og Astor fra Trash-up • Forskerfabrikken • Kjøp økologiske og miljøvennlige produkter Foredrag: Kl. 10.15: Liv Arnesen ”I medvind og motvind” Kl. 12.15: Lene Stenersen fra Statens Vegvesen “Hovedplan for sykkeltrafikk i Larvik og Stavern”. Kl. 14.15: Arne Hjeltnes “Heyerdahl, Larvik og den store verda” Arrangementet er gratis for alle. Kulturhuset Bølgen i Larvik 2. september 2011 kl. 09 - 15

Kulturhøst med Teater Ibsen Teater Ibsen har premiere på «Sonen» av Jon Fosse torsdag 1.september klokka 19.00 Forestillingen spilles i Skien fram til 16.september og reiser deretter ut på veien i Telemark og Vestfold.

Dramatisk familieliv En mørk kveld i en fraflyttet bygd, et ektepar, en hjemvendt sønn og en drikkfeldig nabo. Overraskende konsekvenser oppstår når en families manglende evner til å kommunisere settes på prøve i «Sonen». Fosse er Norges mest internasjonalt spilte og anerkjente nålevende dramatiker. Fridtjov Såheim er regissør, Hans Georg Andersen scenograf og skuespillere er Sylvia Salvesen, Jan Ø. Wiig, Ola Ot-

nes og Jørgen Wiig Salvesen.

Om teateret Teater Ibsen er eid av Telemark Fylkekommune, Skien kommune og Vestfold Fylkeskommune innehar like store eierandeler. Teater Ibsen spiller forestillinger rettet mot barn og voksne og ønsker å utvikle ny dramatikk i store og små formater. Målet er å være et byteater for Skien og samtidig kunne turnere med forestillinger i Telemark og Vestfold. Teatret er fast leverandør av forestillinger til Den kulturelle skolesekken i Telemark og Kulturskatten i Vestfold. Teatret samarbeider med andre profesjonelle scenemiljøer, friteater og kulturskolene i både Skien og Larvik.

SONEN av Jon Fosse Spillperiode: 1.sept – 9.okt. Skien, Larvik, Nøtterøy, Bø, Notodden, Horten, Tønsberg, Seljord, Dalen, Rjukan, Vinje, Drammen, Brevik LØRDAGSBARN, teater for barn, Klosterøya 17.september, 1.oktober, 15. oktober, 29.oktober, 12. november IBSENKONFERANSEN (Skien kommune) 19. og 20.september EPIC THEATRE – workshop, Skien kommune 15. – 17.september SELSKAPET Jo Strømgren kompani 24.september

Foto: teateribsen.no

PERCY GRAINGER REVISITED Teater Ibsen og Marinemusikken spiller i oktober på kulturhus i Telemark og Vestfold. KORVERKET, Grenland Dansekompani 24. – 29.oktober FORSØK PÅ Å BESKRIVE DET UGJENNOMTRENGELIGE av Dag Solstad Spillperiode: 26.10. – premiere i Sandefjord, 20.11. Sandefjord, Skien, Vinje, Seljord, Bø, Tokke, Notodden, Larvik, Nøtterøy, Horten, Oslo? NISSENS GAVETRØBBEL av og med Skien kulturskole 9.desember – 17.desember www.teateribsen.no

Registrer ditt neste arrangement på www.vestfoldblad.no og bli med i neste ukes guide


Vestfold Blad    august/september 2011    uke 35

18

kultur & samfunn

Reiselivet i Sandefjord og Larvik

styrker nettsatsingen

– Med stadig flere tilgjengelige reisemål og styrket konkurranse om gjestene, må vi hele tiden være på jakt etter muligheter for våre reiselivsaktører til å hevde seg i konkurransen, sier reiselivssjef i Sandefjord, Ellen Larsen.

To glade ansatte ved Helsehuset, viser noe av utvalget som vil bli vist fram på motevisningen torsdag.

Motevisning for kreftrammede Torsdag 1. september inviterer Helsehuset i Kammegaten i Tønsberg til motevisning for de brystkreftopererte. Butikkleder Frank Huijsmans forteller at det blir et enkelt program. – Vi serverer noe å bite i, og gir alle rikelig anledning til å se vårt utvalg av klær tilpasset deres situasjon, forteller han. Hvert år rammes mange kvinner av brystkreft, i 2009 fikk 2745 denne diagnosen, 80 prosent av dem som rammes er over 50 år. – Når brystet helt eller delvis blir fjernet, blir man stilt ovenfor flere utfordringer både psykiske og fysiske. En utfordring er å

finne badetøy og undertøy tilpasset proteser, forklarer Huijsman. Medicus Plesners avdeling på Helsehuset har et stort utvalg av undertøy og badetøy. I tillegg finner vi også her en egen brystproteseklinikk. – For første gang vil vi invitere alle våre brystprotesekunder til en moteoppvisning. Det skjer i samarbeid med to av våre leverandører. Det vil bli motevisning av neste års badetøyskolleksjon, og de fremmøtte vil få anledning til å påvirke hvilke modeller som skal tas inn i butikken, legger han til. Arrangementet starter klokka 18.

Visit Sandefjord og Opplev Larvik har derfor tatt initiativ til å arrangere kurs for reiselivsaktørene i søndre Vestfold med den klare tittelen «Hvordan lykkes på nett». Innovasjon Norge har gitt solid økonomisk støtte til gjennomføring, forteller Larsen i en pressemelding.

blir gjennomgått av kursholderne for en ”helsesjekk” i forkant, og det følger en time råd-

Spesialtilpasset reiseliv

givning i etterkant. Det snakkes om ditt produkt på nettet uavhengig av om du selv deltar i debatten. Det er derfor viktig at vi tar grep som dette for å gi våre aktører bedre mulighet til å hevde seg i konkurransen, sier daglig leder i Opplev Larvik, Ottar Eide.

Kurset er spesialtilpasset for reiselivet, med en praktisk vinkling. Her skal deltagerne bl.a bli bedre til å skrive på en smart måte for å bli funnet av potensielle kunder og skape en god dialog med dem. Bedrifter som deltar på kurset får innsikt i de viktigste suksessfaktorene for å lykkes med markedsføring på nettet.

Helsesjekk av egen side Spesielt for dette kurset er at deltagernes egne hjemmesider

Norge, og som vi så langt har fått svært gode tilbakemeldinger på, sier Toini H A Næss, seniorrådgiver i Innovasjon Norge, Buskerud og Vestfold.

Målrettet kurs

Innovasjon Norge på lag Innovasjon Norge ser svært positivt på at Sandefjord og Larvik nå tilbyr mulighet til å utvikle egne nettsatsinger. – Dette er et kurs som er kvalitetssikret av Innovasjon

Er taket ditt slitt og STYGT! Vi nerer impreg jønner k og fors itt med taket d roof! Polyp

Vi kan gi tak med takstein lengere levetid og en fornyet glans, kullsort eller rustikk!

Uansett om du definerer deg som god eller dårlig på nett, er det rom for videreutvikling. Nettet har knapt noen begrensninger, og det er krevende å henge med i utviklingen. – Likevel er kanskje dette noe av det mest målrettede en kan gjøre, kommer det samstemt fra Innovasjon Norge, Opplev Larvik og Visit Sandefjord. De håper bedriftene griper muligheten og tar del i kurset 27.-28. september på Trudvang Gjestegård.

Tekst: Marianne Henriksen

✔ Spar penger på vedlikehold ✔ Spar miljøet - taket varer mye lenger ✔ Penere utseende ✔ Økt verdi på huset ✔ Lettere rengjøring ✔ Mindre mose PTM Fasade AS tilbyr impregnering av betongtakstein. Behandlingen gir taket vesentlig lengre levetid og flottere farge. Ivareta husets verdi gjennom vedlikehold av taksteinen og utsett den kostbare og tidkrevende operasjonen det er å bytte stein. PTM Fasade AS gir 5 års garanti på behandlingen. Ta kontakt for en uforpliktende befaring og tilbud. For mer informasjon:

www.ptmfasade.no PTM Fasade AS • Postboks 52 • 3113 Tønsberg • Tlf.: 936 67 152 • vestfold@ptmfasade.no • www.ptmfasade.no


annonser 19

Vestfold Blad    august/september 2011    uke 35

KajaKKsalg

NÅ TØMMER VI lagERET 100 kajakker skal ut!

÷30-50%

på alle kajakkmodeller fra: Prijon, Tahe Marine, Zeagul, Holmann Sport og TIME Priseksempel: Prijon Marlin pakke

med carbon åre, trekk, vest og årewire Kjøpt løst 21199,Marlin har på kort tid blitt en av favorittene i Prijons meget suksess rike range av raske havkajakker I vacuumstøpt HTP plast. Dette er kajakken for deg som ønsker en rask, men allikevel stabil kajakk, med meget god slitestyrke. For mellomstore padlere er denne kajakken raskere enn flere alternativer i glassfiber.

Lengde 518,bredde 58 vekt 27kg volume lastekapasitet 130 kg.

Pakkepris NÅ 14 600,-

Kurs- og demokajakker

Kr. 9 999,Førpris 15 500,- - 15 999,-

÷30-50%

på alt av kajakkutstyr, vester, padlebekledning, årer, trekk, pumper med mer. Kjennskap gir kunnskap

Travveien 4, 3170 SEM

www.olympiasport.no -

Tlf. 33 37 05 40


20

annonser

Vestfold Blad    august/september 2011    uke 35

Nyåpning i Sandefjord!

1. september kl 12.00 Scan 49 Sort Åpningskampanje

7.990,-

Museumsgata 3 Sandefjord

Veil 13.900,-

Dovre 510 CB

Dovre 250 CBS

Dovre Cinderella

Åpningskampanje

Åpningskampanje

Åpningskampanje

Kun 5.163,-

Kun 4.418,-

Kun 7.744,-

- 41 %

-20 % 1 - 3 september

- 41 %

Jøtul 250 Grå

Jøtul 350 Sort

Jøtul 371 Grå

Åpningskampanje

Åpningskampanje

Åpningskampanje

Kun 7.782,-

Kun 12.679.-

Kun 12.089,-

- 41 %

Åpningsrabatt

- 41 %

- 41 %

- 41 %

Varmeøkonomi ble etablert i 1970. I forbindelse med vår nyåpning i Sandefjord, gir vi 41% i rabatt på utvalgte produkter. Møt opp i forretningen og velg ut din favorittovn. Førstemann til mølla! Samtidig gir vi i tidsrommet 1 - 3 september, 20% rabatt på alle varer fra Dovre, Jøtul, Nordpeis og Scan. Tilbudene gjelder både i vår nye forretning i Sandefjord og i vår forretning i Undrumsdal. I kampanjeperioden har vi åpent på hverdager til 1900 og lørdag 1000-1600.

Butikknavn as

Museumsgata 3, 3210 Sandefjord www.varmeokonomi.no Undrumsdalveien 251, 3174 Våle Tlf. 08520 Tilbudene gjelder i tidsrommet 1-3 september, så langt lageret rekker.


Vestfold Blad    august/september 2011    uke 35

21

næring

Vestfoldblad.no

Vi løfterfylkets fram næringslibvet i Vestfold. – hele næringslivsavis

Vil ha gulrot og pisk

 en sterkeste D motstanden er å finne i enkelte politikeres og innbyggeres følelsesliv.

NHO Vestfold mener rikspolitikerne må ta ansvar, og ta grep for å få vestfoldkommunene til å slå seg sammen. – Dette ansvaret må rikspolitikerne ta, selv om mange av dem vrir seg unna, sier regiondirektør i NHO Einar Røsås. Einar Røsås er ikke redd for å skremme innbyggerne slik svarene til ordførerne på spørmsål om kommunesammenslåing kan tyde på (se side 26), og har alle medlemsbedriftene til NHO i tankene når han tar til orde for at rikspolitikerne på Stortinget må ta ansvar for å endre kommunestrukturen i Vestfold. Han uttaler seg på grunnlag av rapporten Kurt Orre presenterte sist uke, samt øvrig dokumentasjon når han ber rikspolitikerne ta grep.

slåinger er at det vil gi både næringsliv og innbyggerne for øvrig bedre tjenester av høyere kvalitet til en lavere pris. – Kommunesammenslåinger må ha en hensikt, og vi mener det er et solid grunnlag for å hevde det er tilfelle i Vestfold!

– Det er Stortinget som har ansvaret for å organisere forvaltningen av vårt samfunn på best mulig måte både nasjonalt og lokalt. Dette ansvaret må rikspolitikerne ta, selv om mange vrir seg unna. Staten må derfor komme med nye og klare rammebetingelser for kommunene som gjør det attraktivt og lønnsomt å foreta de endringene i kommunestrukturen som nesten 80 prosent av ordførerne, varaordførerne og opposisjonslederne ønsker! Etter dagens politikk blir man straffet, mener Røsås. Han sier det viktigste argumentet for kommunesammen-

Regiondirektøren ser at for NHO Vestfold er det viktig å fortsette en god dialog med politikere og alle andre for å medvirke til en modernisering av det offentlige Vestfold. – Vi gjør dette på vegne av våre nesten tusen medlemsbedrifter. Denne dialogen gjelder også rikspolitikerne, som har hånd om bukta og begge endene, sier Røsås.

gen er ikke entydig på at sammenslåing alltid er best for innbyggerne, sier Høiberg. – Bør det være en statlig belønning ved sammenslåing? – Vi er opptatt av at kommuner som slår seg sammen for å tilby bedre tjenester på lang sikt ikke skal tape økonomisk på kort sikt. Derfor skal vi fortsatt tilby statlige tilskudd ved sammenslåing, svarer Høiberg.

Ikke entydig gevinst

Uberørt fylkeskommune

Arbeiderpartiets

Han ser ikke at eventuelle sammenslåinger vil påvirke fylkeskommunens rolle i Vestfold. – Om færre kommuner i Vestfold skulle bli en realitet, betyr ikke det at fylkeskommunens positive rolle opphører. På områder som for eksempel regional næringsutvikling, samferdsel og videregående skole vil det fortsatt være behov for en samkjøring på tvers av kommunene, sier Høiberg. Uten en fylkeskommune vil dette kanskje måtte overlates til staten eller settes ut til interkommunale styrer som politikerne har lite kontroll på, forklarer opposisjonslederen.

fylkesordfø-

Vi er opptatt av at kommuner som slår seg sammen for å tilby bedre tjenester på lang sikt ikke skal tape økonomisk på kort sikt.

Straff som lønn

Arve Høiberg, Arbeiderpartiets fylkesordførerkandidat

Følelsesbasert motstand – Den sterkeste motstanden er å finne i enkelte politikeres og innbyggeres følelsesliv. Kommunesammenslåinger vil jo selvsagt ikke på noen måte gjøre at byene, tettstedene og bygdene hvor vi bor blir borte. Våre felles kommunale tjenester og goder blir bare organisert og drevet på en mer hensiktsmessig måte. Også her gjelder det at «sammen står vi sterkere», sier Røsås.

Einar Røsås, regiondirektør NHO Vestfold

rerkandidat Arve Høiberg deler ikke hans ønske om tvang fra rikspolitisk hold, i likhet med ordførerne Vestfold Blad har vært i kontakt med (side 26). – Arbeiderpartiet mener at kommunesammenslåing må baseres på en frivillig prosess. Sammenslåing kan heller ikke være et mål i seg selv; vi må ta utgangspunkt i innbyggerne og deres behov og i hvert enkelt tilfelle vurdere om sammenslåing betyr bedre tjenester. Forsknin-

Flere vil bli færre: Kurt Orre presenterte onsdag en rapport som viser at viser at 79% av politikerne og 100% av bedriftslederne som deltok i NHOundersøkelsen mener at det bør gjøres endringer i kommunestrukturen i Vestfold. Til høyre står regiondirektør Einar Røsås.

«By og land» 7 kommuner

Her ser vi de to alternativene som presenteres i NHO-rapporten.

Tekst OG FOTO: Marianne Henriksen

Hele rapporten kan lastes ned fra www.vestfoldblad.no Les ordførernes holdninger til sammenslåing på side 26.

«Det urbane Vestfold» 5 kommuner


Vestfold Blad    august/september 2011    uke 35

22

næring

Det handler om å

rekruttere, motivere - og Hvordan få fremtidens arbeidstagere til å se på staten som en attraktiv arbeidsplass? Det var temaet på lederkonferansen ved Høgskolen i Vestfold. Da ledere og ansatte i statlig og offentlig sektor var samlet tirsdag i forrige uke, var det for å få ideer og innspill til hvordan de skal hanke inn de beste hodene til statsetatene i Norge. Det kan nemlig bli tøft framover. Arrangøren av konferansen var Stat-næringslivssamarbeidet i Vestfold som har som uttalt mål at ”Statsetatene i Vestfold skal være et konkurransefortrinn for næringslivet i fylket.”

ke institusjoner. Det har mer vært ”sturing og lidelse” enn styring og ledelse. Akademia har vært gode på ytre kontrollplassering. Men nå, og det fokuserer vi også på her på høgskolen, er

Vi trenger dobbelt så mange i pleie - og omsorgssektoren de neste 30 årene. Om vi omskolerte alle arbeidsløse i Norge til denne sektoren, vil det likevel ikke dekke behovet!

«Sturing og lidelse» For å klare dette, stilles strengere krav til god ledelse og evne til å holde på de ansatte. Det var gjennomgangstonen til foredragsholderne. Rektor på Høgskolen, Petter Aasen poengterer viktigheten av dette og beskriver HiVe som en koblingsboks mellom høgskolen og offentlig og privat sektor. Rektoren vektelegger den ferdigstilte forskningsparken som et eksempel på internasjonalt arbeid og lokalt engasjement, og med både offentlige og private aktører under samme tak. Han innrømmer at synet på ledelse i akademia ikke alltid har vært positivt: – Ledelse har vært for skjellsord å regne innenfor akademis-

NYE FRONTER PÅ DITT KJØKKEN

Finne lykken i arbeidslivet Fylkesmann Erling Lae var en av de første på talerstolen. Som en av de ni statsetatene i Statnæringslivssamarbeidet i Vestfold pekte han på det endrede synet på arbeid i dagens Norge: – Vi kan finne lykken i arbeidslivet. Og lykken er å få brukt seg selv. Jobben har fått en ny dimensjon i vår tid. Den har blitt noe mer enn bare å tjene penger. Arbeid som fellesskap med mening er noe som tiltrekker oss. Denne konferansen er derfor et eksempel på hvor viktig det er å få frem sam-

Tlf. 900 69 366 Vi fører også kjøkken og bad fra

Tlf. 926 63 188 www.larvik-kjokken.no

Fra foredrag til handling Statsråden poengterte at veien fra store ord på konferanser til praktisk handling er det som blir avgjørende fremover, og omtaler det som ”det store samfunnsoppdraget”. En av løsningene ministeren selv kom med, var synliggjøring av statlige og offentlige virksomheter. Å gjøre det offentlige og statlige arbeidsmarkedet fristende for dagens studentgenerasjon. – Studenter har lite kjennskap til hva vi kan tilby av spennende oppgaver i våre virksomheter. Vi som jobber i statlig og offentlig sektor må vise at vi har muligheter, ikke begrensinger. Framtidige arbeidstakere er nemlig opptatt av mulighetene.

Det hjelper ikke at skjærgården er vakker, hvis den offentlige sektor ikke fungerer og ikke tiltrekker seg fremtidige arbeidstakere.

PÅ MALTE FRONTER

Rigmor Aasrud

det en voksende forståelse for god intern ledelse, sier han.

Bytt kun skuffer, dører og benkeplater. Passer alle kjøkken. Lager også nye skap i tillegg. Ring for hjembesøk! Meget gode tilbud på intergrerte hvitevarer.

25% RABATT

– Vi trenger dobbelt så mange i pleie - og omsorgssektoren de neste 30 årene. Om vi omskolerte alle arbeidsløse i Norge til denne sektoren, vil det likevel ikke dekke behovet! Vi blir fortalt at det er vanskelig å rekruttere og beholde medarbeidere, særlig ser vi det der vi er i direkte konkurranse med det private næringslivet. Statlige ledere har derfor en stor utfordring: å skape motivasjon og engasjement. God ledelse er avgjørende for å skape og utvikle attraktive arbeidsplasser, sa ministeren.

Erling Lae

arbeid på tvers. Vestfold er et glimrende sted å bo. Jeg er jo nyfrelst! Men det hjelper ikke at skjærgården er vakker, hvis den offentlige sektor ikke fungerer og ikke tiltrekker seg fremtidige arbeidstakere.

Må rekruttering Fornyingsminister Rigmor Aasrud representerte regjeringen på konferansen. Med det overordnede arbeidsgiveransvaret i statlig sektor ser hun store rekrutteringsutfordringer i årene som kommer. Hun ga tilhørerne et konkret og slående bilde på fremtidens hodepine på området:

Mer lojale overfor egen karriere

At det ikke lenger er gullklokke for lang og trofast tjeneste som frister femtidens arbeidere, var også noe ministeren la vekt på: – Erfaringene viser er at unge mer lojale overfor egen karriere enn arbeidsgiver. For å rekruttere inn de unge, har derfor ledere et særlig ansvar for å legge til rette for utvikling av medarbeidere og for medbestemmelse, og da mener jeg reell medbestemmelse. Slik får vi et medarbeiderskap. Og det igjen fører til at man også kan holde på de unge. Kall det for livslang læring. Det er svært viktig for å beholde de faglig sterke og motiverte. Samhold og samarbeid gir godt arbeidsmiljø og gode tjenester. Det

Kampen om arbeidskraften blir tøffere i åra som kommer. Arbeidet med å få de unge til å se på staten som en attraktiv arbeidsplass, blir det store samfunns-oppdraget framover, mente statsråd Rigmor Aasrud på lederkonferansen på Høgskolen forrige uke.


Vestfold Blad    august/september 2011    uke 35

23

næring

beholde

 i trenger dobbelt så V mange i pleie - og omsorgssektoren de neste 30 årene. Om vi omskolerte alle arbeidsløse i Norge til denne sektoren, vil det likevel ikke dekke behovet!

Rigmor Aasrud

igjen gir virksomheten et godt omdømme, og arbeidsplassens omdømme er viktig for fremtidens arbeidstakere. I kommende utgaver av Vestfold Blad presenterer vi hvordan blant annet rektoren ved Handelshøyskolen, BI, Tom Colbjørnsen tenker rundt den

oppvoksende generasjons forventninger til fremtidens arbeidsgivere. Og leder for HR Norge, Even Bolstads innspill til hvordan de beste tenker og hvordan man skal rekruttere, beholde og motivere.

Tekst OG FOTO: siri holtung siri@vestfoldblad.no

I lunsjen på lederkonferansen gikk praten livlig rundt sosiale medier, synlig-gjøring av statlige og offentlige arbeidsplasser og generasjonsforskjeller. – Jeg ser ingen grunn til å være bekymret for framtiden og nye generasjoner, sier Fylkesmann Erling Lae (t.v). Her med LO’s Per Kr. Finstad, rektor på Høgskolen i Vestfold Petter Aasen og rektor på BI Tom Colbjørnsen (t.h)

Staten som attraktiv arbeidsplass rrangert av Stat- og næringslivssamarbeidet i Vestfold som består av Fylkesmannen, Skatteetaten, A Arbeidstilsynet, Mattilsynet, Vegvesenet, Politiet, Høgskolen, NAV og Innovasjon Norge. Utgangspunkt for konferansen: ” På noen av de viktigste områdene i livet er innbyggerne og næringslivet avhengig av statens tjenester. Derfor er det viktig at kvaliteten på disse tjenestene er gode. God kvalitet er et resultat av gode medarbeidere. Derfor trenger staten godt kvalifiserte, innsatsvillige og serviceinnstilte medarbeidere. Staten kan bare klare å rekruttere og beholde denne type medarbeidere ved å være en attraktiv arbeidsplass. Hvordan kan den være det?” oredragsholdere: Rektor Petter Aasen, Fylkesmann Erling Lae, Statsråd Rigmor Aasen, rektor ved F Handelshøyskolen BI, Tom Colbjørnsen, daglig leder HR Norge, Even Bolstad, filosof Henrik Syse og LO sekretær i Vestfold, Per Kr. Finstad.

Les om filosof Henrik Syses tanker rundt etikk og moral på www. vestfoldblad.no - og du skjønner hvorfor det er viktig at du sover om natten!


Vestfold Blad    august/september 2011    uke 35

24

næring

Med bananer på tanken Om noen få år kan bussene og søppel-bilene i Vestfold bruke matavfall som drivstoff i stedet for Diesel. Snart kan vi også få et biogassanlegg som vil gi mange miljømessige gevinster til fylket vårt.

Om noen få år kan bussene og søppelbilene i Vestfold bruke matavfall som drivstoff i stedet for Diesel. Snart kan vi også få et biogassanlegg som vil gi mange miljømessige gevinster til fylket vårt.

Se på svenskene Våre svenske naboer har kommet lenger med bruk av biogass. Derfor dro representanter for 12-kommunesamarbeidet i Vestfold på befaring til Trollhättan for å se nærmere på hvordan de har lykkes med biogassanlegg der. I Sør- Sverige finner vi over 200 tankingsstasjoner for biogass eller blanding av naturgass og biogass. Hvis alt går etter planen kan et biogassanlegg stå ferdig byg-

get i Tønsberg i løpet av 2014. Tanken er at det skal være et offentlig – privat samarbeid der den private parten prosjekterer, finansierer, bygger, eier og drifter det industrielle biogassan-

igangsetting av forhandlinger med aktuelle kandidater til OPS utførerenheten. – Vi har gått ut med en anbudskonkurranse, og flere aktører har meldt sin interesse, opplyser daglig leder ved Vesar, Andreas Gillund. – 14. september i år skal vi ha en godkjent opptil tre aktuelle kandidater som da er prekvalifisert for å delta videre i anbudskonkurransen, legger han til.

Det skal ti bananskall til for å kjøre en kilometer. Jon Østgård

legget, mens det offentlige (kommunene) bidrar med å levere bioavfall og slam. 12K-styret har gitt Vesar (Vestfold avfall og ressurs AS) i oppdrag å sette i gang prosessene med å utforme konkurransegrunnlaget i OPS-forhandlingene, utlyse konkurransen og

Kortreist drivstoff – Vi ønsker at alle busser i Vestfold, renovasjonsbiler, mange kommunale kjøretøy, gjerne drosjer i tillegg, skal bytte ut

diesel med biogass. Hvis biogassen brukes som drivstoff vil det hvert år redusere utslippet av klimagassen CO2 med 35.000 tonn, sier Jon Østgård. – Biogass har flere bruksområder. Den kan også brukes til å produsere strøm og oppvarming av boliger, fortsetter han. – Ja, faktisk kan vi varme opp rundt 5.000 boliger ved hjelp

av et biogassanlegg, sier Knut Osnes som er prosjektleder.

Kan erstatte kunstgjødsel Andreas Gillund i Vesar, sier at vi i Vestfold er blant de beste i landet flinke til å kildesortere, men legger til at vi selvsagt kan bli enda bedre. – Alle disse gevinstene man får ved å utnytte matavfallet på

BIOGASSPROSJEKTET I VESTFOLD: I nitiativtaker er 12-kommunesamarbeidet i Vestfold. Kommunene i Grenland ønsker også å være med. Vesar er gitt i oppdrag å organisere offentlige avfallsbesittere i en OPS bestillerenhet, samt å lyse ut en konkurranse og sette i gang forhandlinger med aktuelle kandidater til OPS utførerenheten. O rganisk avfall som produseres i Vestfold og Grenland kan omdannes til energirik metangass (biogass), og utnyttes som energikilde lokalt. E t industrielt anlegg kan bygges og driftes i et samarbeid mellom offentlige og private interesser (OPS-samarbeid). Kommunene sørger for råstoff (organisk avfall), mens et privat foretak bygger og drifter biogassanlegget.

Medlemsmøte: 1. September Sted: Grenland Group, Fokserødvn 12, SANDEFJORD Kl. 19:00 Påmelding; www.npf.no

NPF Skagerak der kunnskap dobles når den deles

Tema; Valemon – feltet og prosjektgjennomføring

O PS-konkurransen er nå i gang med prekvalifisering av foretak som så skal konkurrere om en OPS-kontrakt. Vesar har ansvaret for å gjennomføre denne prosessen. Et ferdig forhandlet forslag til avtale legges fram for kommunene til godkjenning i første halvår 2012. D et er første gang i Norge at det utlyses en konkurranse på bygging av et biogassanlegg i regi av et OPS-samarbeid (Offentlig – privat samarbeid). ylkestinget skal 14. september ta stilling til om F fylkeskommunen, i samarbeid med Vestviken kollektivtrafikk, skal søke å legge til rette for utprøving av biogass i Vestfold innenfor gjeldende rammer for offentlige innkjøp.


Vestfold Blad    august/september 2011    uke 35

25

næring

advokaten svarer

Avtaler mellom håndverkere Spørsmål: Selvstendig næringsdrivende.

BANANSKALL PÅ TANKEN: Kaia E. Ross Lind, Andreas Gillund, Jon Østgård og Knut Osnes ser mange fordeler ved å få et biogassanlegg i Vestfold.

en ny og mer hensiktsmessig måte burde være enda en stor motivasjon for folk flest, sier han. – Visste du forresten at det skal ti bananskall til for å kjøre en kilometer, spør Jon Østgård. Av det organiske avfallet som sendes til gjennom et biogassanlegg får man det som kalles biorest. Dette er høyverdig gjødsel som kan erstatte kunst-

gjødsel i landbruket. Man kan få 150.000 tonn biorest årlig, sier Jon Østgård. Tekst OG FOTO: silje elise mossestad silje@vestfoldblad.no

BIOGASs Fornybart drivstoff produseres av organisk avfall og restprodukter Har minimal miljøbelastning. ar samme bruksområde som naturgass; drivstoff, oppvarming og H el-produksjon. Produseres lokalt. Biorest er høyverdig gjødsel. ylkestinget skal 14. september ta stilling til om F fylkeskommunen, i samarbeid med Vestviken kollektivtrafikk, skal søke å legge til rette for utprøving av biogass i Vestfold innenfor gjeldende rammer for offentlige innkjøp.

Likestillingspris

Tilbyr mattehjelp

Vestfold fylkeskommune søker hvert år etter kandidater til en likestillingspris for fortjenstfullt arbeid i Vestfold. Formålet med prisen er å fremme likestilling mellom kjønnene, i følge www.vfk.no. Prisen deles kun ut når det meldes inn verdige kandidater, og er ikke blitt delt ut siden 2008. Da var det Røyne Røsholt fra Lardal som fikk den, for sin aktive rekruttering av kvinner i en mannsdominert bransje. Røsholt hadde da et graverfirma med en kvinneandel på 50 prosent. Prisen er på 25.000 kroner. Fristen for å melde kandidater er 15. oktober.

Gjennom motivasjonsprogrammet Ent3r tilbyr studenter på Bakkenteigen mattetrening for ungdom 10. klasse og på videregående skole. Her står 10 studenter klar til å hjelpe og motivere opp til 150 elever. På torsdager fra kl. 17-19 vil det bli undervisning i mattematikk. – Vi vil vise at matte kan være gøy, og gleder oss til å se dere på høgskolen, sier Rasmus Mikkelsen, som representerer Ent3r-teamet på Høgskolen i Vestfold. Det meldes om stor etterspørsel på plassene, påmeldingsinformasjon finner du på www.hive.no.

Jeg driver et mindre byggmesterfirma og jobber stort sett for privatpersoner. Ikke sjelden skal kunden også samtidig ha utført arbeider som må gjøres av rørlegger, elektriker eller andre typer håndverkere, og det går da gjerne gjennom oss mot et påslag slik at kunden bare har avtale med oss. Vi har lange og gode relasjoner til de fleste av våre samarbeidspartnere om dette, og det er sjelden det lages noen skriftlig avtale. Ofte går det på telefon eller korte e-poster. Oppstår det problemer løser vi det som oftest der og da. Nå er vi imidlertid kommet i en situasjon hvor det er oppstått en større feil med betydelige utbedringskostnader som ingen av håndverkerne uten videre er innstilt på å dekke. At kunden har krav på utbedring er det derimot ingen tvil om. Hvordan skal dette løses når vi ikke har noen klar avtale oss i mellom?

Svar: Du skriver at kunden har krav på utbedring, og slik du beskriver det er det da ditt firma som overfor kunden må sørge for at dette blir gjort innen rimelig tid. Dette fordi jeg oppfatter at det er dere som har avtale med kunden om hele oppdraget. Dersom utbedringsarbeidene faller utenfor deres kompetanse må du dermed enten få eksisterende underentreprenør til å rette feilen, eller dersom dette ikke er aktuelt, engasjere nye håndverkere og eventuelt kreve erstatning for disse kostnadene. Hvorvidt du kan kreve at andre utbedrer, eller erstatning for slik utbedring vil bero på feilens årsak og hva som er avtalt om ansvarsfordelingen. Jeg forstår det slik at det er her problemets kjerne ligger, ettersom dere ikke har noen formell avtale med deres underentreprenører. I slike tilfeller må man tolke avtalen ut fra det som faktisk måtte foreligge av diverse skriftlige og muntlige utsagn og forutsetninger som det kan føres bevis for. Dersom dere har samarbeidet over lengre tid, vil hva som måtte være avtalt tidligere også kunne få betydning, i tillegg til forhold som størrelsen på vederlaget osv. Ofte vil avtalen likevel måtte utfylles med generelle entrepriserettslige prinsipper. Innholdet i slike prinsipper utledes av avtalepraksis og rettspraksis. En advokat eller annen rådgiver med spesialkompetanse innenfor entrepriserett vil dermed kunne hjelpe dere med dette. Det burde være unødvendig å si at en situasjon som beskrevet over vil kunne skape betydelig usikkerhet, og ansvaret vil kunne bli plassert hos ditt firma selv om dette ikke var noe du hadde forutsett når du bestilte arbeidene fra din underentreprenør. For å unngå dette kan det også overfor langavrige og gode samarbeidspartnere være på sin plass å ha en mer formell avtale på plass. Enten i form av å gjøre forbrukerregelverket gjeldende også dere i mellom, eller ved å gjøre en fremforhandlet standard til en del av avtalen. Mellom profesjonelle vil sistnevnte ofte være mest naturlig, og valg av standard bør være tilpasset avtaleforholdets art. Mest praktisk i denne forbindelse er NS 8416 (Forenklet norsk underentreprisekontrakt vedrørende utførelse av bygge- og anleggsarbeider) og NS 8417 (Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalunderentrepriser). Sistnevnte skal benyttes der underentreprenøren også har ansvaret for prosjekteringen, og erstatter NS 3406 fra 1. juli i år.

Daniel Wikstøl Advokat, Steenstrup Stordrange

Har du spørsmål til advokaten? Send det til tips@vestfoldblad.no.

§


Vestfold Blad    august/september 2011    uke 35

26

næring

Ordførere om kommunesammenslåing:

Skal, skal ikke?

Svein Tore Marthinsen om kommunesammenslåing:

Bør Vestfold-kommuner slås sammen? Næringsliv og de fleste politikere er enige om at flere kommuner i Vestfold bør slås sammen. Hva er gevinstene ved dette, og hva kan gå tapt?

Disse ordførerne, fra Nøtterøy, Tønsberg, Tjøme og Stokke, svarte på spørsmål fra Vestfold Blad om de

sterkeste argumentene for eller i mot en sammenslåing, og om hvilken strategi de vil velge.

Roar Jonstang (H), ordfører på Nøtterøy kommune: På kort sikt klarer Nøtterøy seg bra alene, og med et tett samarbeid med nabokommunene vil hensynet til regionens beste kunne ivaretas på en god måte de nærmeste årene. Men samfunnet endrer seg raskt. Jeg opplever mye god administrativ og politiske kraft og forbedringsevne i Nøtterøy kommune. Dette kan bidra positivt i en felles enhet. Derfor mener jeg det er riktig å støtte en konsekvensutredning av en mulig storkommune i kommende fireårsperiode.

ligutvikling, vei og annen infrastruktur, sentrumsutvikling, næringsutvikling, kultur og miljø med mer) for både Tønsberg, Nøtterøy og Tjøme sett under ett.

Viktigst argument for en kommunesammenslåing: Tønsberg er vår by. En kommunesammenslutning vil kunne sikre en god utvikling(innen kommunale tjenester, arealutnyttelse, bo-

Hva vil du legge mest vekt på i prosessen videre? Det må gjennomføres en konsekvensutredning med fordeler og ulemper før eventuell kommunesammenslutning tas stilling til.

Viktigste argumentet mot en sammenslåing: Fravær av incitamenter. Med statens fordelingspolitikk kommunene i mellom premieres de små kommunene. Det kan og bør endre seg. Samtidig er det psykiske faktorer som en følelse av å ”miste” sin kommune, bli ”spist”.

Innbyggerne må oppleve at en større enhet - alle forhold tatt i betrakting - vil være til beste for Nøtterøy og Tønsbergdistriktet samtidig som lokaldemokratiet ivaretas. Dette er sak hvor følelser veier tungt. Jeg vil alltid være nøttlending og folk på Tjøme vil alltid være tjømlinger. Identitet er viktig, og jeg vil i den videre prosessen vektlegge at lokal tilhørighet bør leve videre som før Mener du at staten bør gi noen føringer? Ja, staten bør gi føringer, herunder begrunne hvorfor strukturendinger må til. Det viktigste rikspolitikerne kan bidra med er økonomiske incentiver og forutsigbarhet.

Petter Berg (H), ordfører i Tønsberg kommune: Viktigst argument for en kommunesammenslåing:: – Å skape en kommune med sterk regional tyngde som kan få dtørre gjennomslagskraft overfor sentrale myndigheter. Som en liten storby vil dermed få storbyens muligheter til å løse storbyens oppgaver, særlig innen rusomsorgen. Viktigste argumentet mot en sammenslåing: – Faren for svekket lokaldemokra-

ti og lokal identitet. Derfor må det settes inn tiltak for å motvirke dette. Hva vil du legge mest vekt på i prosessen videre? At man beveger seg framover med små skritt slik at tanken modenes både i opinioenen og internt i kommunene. Dette gjør vi ved å skape felles møtearenaer, lære hverandre å kjenne og jobbe sammen med konkrete samarbeidsprosjekter. Dette vil i seg selv

føre til stadig tettere integrasjon mellom kommunene. Mener du at staten bør gi noen føringer? Staten må sette saken på dagsorden og ta et medansvar når man mener at kommunestrukturen idag ikke er gunstig. Dessuten bør staten bidra med positive økonomiske virkemidler - noen «gulrøtter». Staten kan ikke lenger skyve problemet foran seg.

Bente K. Bjerke (Ap), ordfører i Tjøme kommune: Viktigst argument for en kommunesammenslåing: – Det må i så fall være en tydelig og klar vilje fra innbyggerne, slik jeg ser det. Viktigste argumentet mot en sammenslåing: – For Tjømes del og fra mitt ståsted i dag, så er den lokale tilhørigheten og identiteten viktig for både

verdiskaping, frivillig innsats, engasjement og kultur. I tillegg er det stor usikkerhet hvorvidt de påståtte innsparingene er reelle. I vår kommune har heller ikke rekruttering og fagkompetanse til de ulike virksomheter vært noe problem til nå. For Tjømes del, som en øykommune, er heller ikke justering av kommunegrenser noe tema.

Hva vil du legge mest vekt på i prosessen videre? Jeg vil ikke være noen pådriver i en slik prosess, og har ikke noe mandat til å gjøre det. Mener du at staten bør gi noen føringer? Det bør være slik det er i dag; opp til enhver kommune å selv ta initiativ.

Nils Ingar Aabol (Ap), ordfører i Stokke kommune: Viktigst argument for en kommunesammenslåing: – Bedre kompetanse og mer robuste fagmiljøer i forhold til produksjon av kommunale tjenester. Viktigste argumentet mot en sammenslåing: – Svekket lokaldemokrati og stør-

re avstand mellom innbyggere og politikere / administrasjon. Hva vil du legge mest vekt på i prosessen videre? Frivilllighet – ikke tvang – og bred oppslutning blant innbyggerne om en eventuell sammenslåing.

Hva er det viktigste staten kan bidra med? ”Holde fingrene fra fatet” - ikke tvinge fram sammenslåinger, men stimulere til disse gjennom økonomiske incentiver. Tekst OG FOTO: Marianne Henriksen

Fylkes- og kommunegrensene er under press. De mest reformivrige ser for seg en inndeling der dagens 19 fylker enten er fjernet eller erstattet med fire-fem regioner, og der våre 430 kommuner er redusert til ca. 100. Også i Vestfold pågår sammenslåingsdebatten. NHO har nylig lagt fram en rapport som konkluderer med at store strukturelle endringer er nødvendig i fylket.

Effektivisering Tilhengerne av sammenslåing trekker ofte fram økonomisk effektivisering som et hovedargument. Større kommuner gir lavere kostnader og stordriftsfordeler siden kostnaden for hvert produsert gode går ned når innbyggertallet økes. Statistisk sentralbyrå har gjort beregninger som anslår at den økte kostnadseffektiviteten kan gi besparelser på flere milliarder i året hvis kommuneantallet i Norge ble halvert. Hvorfor skal 14 kommuner i Vestfold ha hvert sitt kommunestyre, administrasjon og rådhus med tilhørende herligheter, når man i stedet kunne samlet kompetansen færre steder? En tilleggseffekt vil være at en større enhet gir mer profesjonalisering, noe som i sin tur kan gi bedre styring av (stor)kommunen. Det kan også øke rekrutteringen til både politiske verv og byråkratiet.

Bedre eller dårligere tjenestetilbud? Bedre og mer robust tjenestetilbud er et annet moment som gjerne brukes som et sammenslåingsargument. Mindre kommuner er hver for seg ofte for små til å gi sine innbyggere et fullverdig offentlig tilbud. Men sammen kan de bli store nok til bedre å dekke dette behovet. Noen steder løses dette i dag via såkalt interkommunalt samarbeid der det lages løsninger på tvers av kommunegrensene. Problemet med denne typen samarbeid er mer uklare ansvarslinjer og et svekket representativt demokrati, samt at muligheten for demokratisk kontroll reduseres. Dette interkommunale demokratiproblemet elimineres i stor grad hvis kommunene i stedet slår seg sammen.

På den annen side er det fullt mulig å hevde at det ligger innbakt en fare for at storkommuner snarere kan bidra til å gjøre tjenestetilbudet svakere enn bedre. Fordi småkommuner bedre kjenner de ulike innbyggernes behov enn det storkommuner gjør, noe som gjør det lettere å skreddersy og tilpasse tjenestetilbudet.

Mindre nærhet En av de store styrkene ved det norske lokaldemokratiet er at avstanden mellom velger og representant er liten. Sjansen er stor for at man kjenner en eller flere kommunestyrerepresentanter i små kommuner. Veien til maktpåvirkning er dermed kort. Jo større kommunen blir, jo svakere blir denne nærheten. Dermed er det en fare for at noe viktig går tapt på veien mot det større. I tillegg er kommunestyrene en utmerket demokratiskole for de mange som vil prøve seg som lokalpolitikere. Blir det færre slike arenaer, så blir det også færre som får prøvd seg som politikere. Økonomisk effektivisering, tjenestetilbud, lokaldemokrati og identitet. Det er langs disse viktige linjene at sammenslåingsdebatten går. Kommunestrukturen har vært forbausende stabil i Norge i lengre tid. Siden 1967 er tallet på norske kommuner redusert med skarve 24, fra 454 til 430. Sammenslåingstakten vil kanskje kunne øke noe de neste årene, men en revolusjon vil jeg se før jeg tror på det. I alle fall hvis en skal legge frivillighet til grunn. Til det er motkreftene og følelsene alt for sterke. En tar ikke småkommunen fra folk sånn uten videre. Skal det foretas noen virkelig radikale, strukturelle grep, kommer en nok derfor neppe utenom en eller annen form for tvang. I Vestfold, som andre steder.

Svein Tore Marthinsen, valganalytiker for Vestfold Blad


handelsstevnetavisa 2011.qxp

26.08.2011

11:32

Side 12

12

annonser 27

Vestfold Blad    august/september 2011    uke 35

Onsdag 31.august. Portene åpner kl. 16.00 18.00

i Skien

19.30 21.30 22.00

Speidermusikken marsjerer på området Erik Mogeno Buktaleren, Magikeren og Komikeren fra Norske Talenter Speidermusikken marsjerer på området Tre Sopranos m/band Hallene stenger. Takk for i dag!

Torsdag 1. september. Portene åpner kl. 16.00

18.00

20.30 21.30 22.00

Halv pris på karuseller. Tivoli hele kvelden Skien skolemusikk spiller på området Moteshow med Mia Gundersen 8 lokale moteforretninger viser og selger mote Skien skolemusikk spiller på området Taffel i Teltet Til Ti Hallene stenger. Takk for i dag!

Fredag 2. september. Portene åpner kl. 16.00 17.30 19.30 22.00 21.30 22.00

Skien janitsjar spiller på området Danseoppvisning med Norskdomslaget og Tiurleiken Skien janitsjar spiller på området Konsert med Ole Ivars Dansefest med Ole Ivars til 00.30 (20 års grense). kr. 280,Hallene stenger. Takk for i dag (Teltet åpent til 00.30)

Lørdag 3. september. Portene åpner kl. 13.00

20.50 21.00

Porsgrunn pike- og guttekorps spiller på området Kaptein Rødskjegg og Sjørøverene Porsgrunn pike- og guttekorps spiller på området Idrettens dag (se egen omtale) Flammeshow Hypnoseshow med en av Europas ledende showhypnotisører Danseoppvisning Underdog Diskotek

21.30 22.00

Hallene stenger. Takk for i dag (Teltet åpent til 23.00)

14.00 15.00 19.00 19.30

Søndag 4. september. Portene åpner kl. 10.30 og 13.00 10.30 11.30 12,00 13.00 17.00 20.00 22.00

Portene åpner. (Haller og området er stengt) Fellesmøte til kl. 13.00 i teltet Portene stenges. Portene og Hallene åpner Handelsstevnet 90 år Jubileumsshow m/Rybak, Didrik og Stella på samme scene Hallene stenger. Takk for i dag


annonser

Vestfold Blad    august/september 2011    uke 35

GEVIR 29497

28

VARM E KU

PP!

Leverandør er tilstede torsdag, fredag og lørdag.

Spar 6.000

21.450

NB!

JYDEPEISEN PANORAMA 1200

En kvadratisk peisovn med store glass som gir godt innsyn til bålet. Leveres i grå og sort. Veiledende pris 27.450,-

Helbøyd røkrør til en verdi av 3.000,på kjøpet, ved handel en av disse dagene.

Spar 3.000

KUPP!

Spar 5.000

Spar 3.000

9.990

21.990

16.990 9.990

JYDEPEISEN COUNTRY 760

JYDEPEISEN EOS 1175

En enkel og smart peisovn. Leveres i grå og sort. Veiledende pris 12.990,-

Rund peisovn i støpjern med tre glassruter. Leveres i grå og sort. Veiledende pris 26.990,-

JYDEPEISEN ELEGANCE

En av våre bestselgende peisovner. Annerledes og trendy med fine detaljer. Leveres i grå og sort. Veiledende pris 19.990,-

Fordelskort?

Vi kan opprette egen byggekonto til deg.

byggmakker.no

VI KAN MONTERE PEISEN FOR DEG! enklere å få det gjort

NYHET

WARM 1

En rentbrennende peisovn produsert av Jøtul. Leveres i grå og sort.

CARLSEN Hotvedtvn. 6 3202 Sandefjord Tlf. 33 48 40 00 Åpent: 7.-18. 9-15

200 VED

4 sekker x 40 liter.


båt Seilbåt

Motorbåt

www.batavisa.no

Båtfolkets egen avis Trebåt

NORDENS STØRSTE FLYTENDE BÅTMESSE

Utstyr

norboat.no

Windy 31 Zonda Windy fokuserte på å lage en båt som gir kjøreglede, er komfortable for to, lettbrukt for mange og ikke alt for dyr. Det har Windy lykkes med.

TEST Windy 31 side 32-33

Populære nye båtbukker

De er lette å lagre og trinnløse. Les om de nyutviklede båtbukkene fra Fønix.

Les mer på side 36


Vestfold Blad    august/september 2011    uke 35

30 Les båtnyheter hver dag på våre nettsider www.batavisa.no

båt Tips oss gjerne om gode saker: post@batavisa.no

Om oss Joyce Christine Øksenholt Joyce er selv oppvokst med ferier i motorbåt. I 2006 var hun med å starte opp Båtavisa i papir og nettversjon i 2007. Joyce jobber som faglig ansvarlig for Båtavisa både på papir og i nettversjonen www.batavisa.no

Årets modeller SKAL UT! Spesialpriser på utvalgte modeller

Besøk oss på Båter i Sjøen, 1. – 4. september. Stand F16 – F18

Ann-Kristin H. Hansen Ann Kristin har jobbet for Båtavisa siden november i 2009. Før det jobbet hun for båtfirmaet Nordic Ocean Craft med salg og markedsføring. AnnKristin er motorbåtjente som gjerne tar med familien på hyggelige stunder på vannet. Ann-Kristin jobber som mediekonsulent i Båtavisa med spesielt fokus på nettversjonen.

210 Overnighter kr 459.000,-

Øyvind Bordal Øyvind har seilt hele livet; først forskjellige jolleklasser, etterhvert også på internasjonalt nivå. Som seiltrener og mannskap på forskjellige kjølbåter, og senere som eier av en lang rekke mere eller mindre merkverdige fartøyer, er pensumet etterhvert utvidet til å omfatte de fleste former for seiling. Han har skrevet for medier i inn- og utland helt siden «debuten» i en norsk lokalavis i 1985.

Pål Silberg Pål er oppvokst ved sjøen og kan alt om ”mekking” av Knurr påhengsmotor med en sylinder og to hester og A-joller som lekker som en sil. Han er utdannet ved Universitetet i Oslo. I studietiden var han instruktør på Tomm Murstad Sjøleir og truckfører. Etter det jobbet Pål med PR innen teknologi, bank og interesseorganisasjoner og seilte Yngling og Laser. I 1985 begynte han som journalist og fotograf for et båtblad, og har siden stort sett blitt ved sin lest. I dag leverer han både båt- og bilstoff til flere faste samarbeidspartnere - Båtavisa og Vestfold Blad er en av dem.

255 Sundancer kr 690.000,-

185 Sport kr 229.000,-

NORDWEST.SE | T +46 304 349 60

S PRI RT SE U D RE

S PRI RT SE U D RE

235 Weekender kr 489.000,-

Biam 1000 -92

Nord West 410 A Fly -97

Nord West 370 Coupe -09

Volvo Penta KAD 42 (216 hk) 495.000 NOK ink. moms & Hk

2 x Volvo Penta KAD 44 (260hk) 1.795.000 NOK ink. moms & Hk

2 x VP IPS 400 (300 hk) 3.195.000 NOK ink. moms & Hk

S PRI RT SE U D RE

Nord West 390 D Fly -03

Askeladden 805 -06/11

2 x VP KAD 300 (285 hk) 2.395 000 NOK ink. moms & Hk

Mercruiser 4.2 ES (320hk) ~15h 2 x Volvo Penta D12 (800hk) 895.000 NOK ink. moms & Hk 6.995.000 NOK ink. moms & Hk

110506 Båtavisa.indd 1

Nord West 560 Fly -05

2011-08-15 12:54:20

Tlf. 35 55 82 09 Mob. 91 30 24 79 TomFiveland@usboats.no


Vestfold Blad    august/september 2011    uke 35

Les båtnyheter hver dag på våre nettsider www.batavisa.no

31

båt

Båter i Sjøen – Nordens største flytende båtmesse Båter i sjøen 2011 arrangeres 1.-4. september på Kadettangen ved Sandvika. – Vi er stolte av å ha Nordens eller faktisk Nord-Europas største flytende båtmesse her i Norge, det understreker nordmenns store interesse for båt og båtliv sier messesjef Merete Rustad. Også i år har vi selvsagt de populære aktivitetene som Elias, krabbefiske, mat i fjæra, redningsaksjoner, kajakk/kano med mye mer. Her blir det mye spennende for alle og enhver, lover messesjef Merethe Rustad.

Her blir det mye spennende for alle og enhver, lover messesjef Merethe Rustad.

Det er begynnende høst i luften, og fjorden måler stadig færre grader. Sommeren er på hell, men mange i båtbransjen går inn i årets travleste periode. Båten må bestilles på høsten, skal man være garantert å få møte neste sommer på nytt dekk. – For det første er det mange nyheter og verdenspremierer på messen. Vi satser i tillegg enda mer på aktivitetene, med bl.a. prøveseiling og seilkurs.

Båtene som vises er av modeller, størrelser og priser som passer for absolutt alle; fra små kajakker og småjoller til store, eksklusive båter, raske motorbåter, smekre seilbåter og praktiske familiebåter. Langs strandkanten finner man også telt med utstyr, elektronikk, klær og alt man trenger ved og på sjøen. Båter i sjøen er Nordens største, flytende båtmesse, og er en attraktiv markedsplass for hele Norges båtbransje og for et båtinteressert publikum som ønsker å få  full oversikt over båtmerker på markedet.  Her stilles det ut mellom 450-500 båter, og  det er mange lærerike og morsomme aktiviteter for hele familien. Det er Norboat, som også arrangerer «Sjøen for alle»

Flere høstnyheter

messen på våren, som planlegger og gjennomfører denne utendørsmessen. Det er ventet at nærmere 20 000 mennesker finner veien til messen i år. Og optimismen er høy blant både utstillere og arrangør. Messen er enkel å komme til fra Vestfold og Østfold både med bil og tog. Fra Sandvika stasjon er det bare fem minutter å gå, og med bil kommer man seg enkelt til Sandvika fra E18.

Tekst og foto: joyce christine øksenholt

bakhjulene og styring på forhjulet. Hjulene drives av en Honda-motor på 24 hester.

I år kommer det flere nyheter til Båter i Sjøen messen i Sandvika. Her får du noen smaksprøver. Bavaria Cruiser 40 Sport er en tøffere og raskere utgave av den populære 40-foteren til det tyske verftet. Bavaria introduserer også en ny 50-fots Cruiser på Båter i sjøen. Hanse har kjøpt Dehler-verftet som kommer med en ny 41-foter. Importøren sier båten er rask og velseilende. Hanse viser frem to nye modeller, 385 og 495. Hanse 495 har en mannskapsvennlig cockpit, med stor, nedfellbar badeplattform. Denne modellen vil koste cirka to millioner kroner. Lagoon 450 og Leopard 46 er to turvennlige katamaraner som vises i Norge for første gang. Askeladden har laget en bowrider basert på skroget til 62-modellen. Den nye båten kalles C62 Xbow.

Elias kommer til Båter i Sjøen

også en 30 foter i pipeline.

Kina og koster 388.500 kroner.

Azimut har Norges-premiere på 40S og en 58-foter med flybridge. Skibsplast 555 Open er en ny praktisk landstedsbåt fra Evjeverftet.

Sealegs

Elan har laget tak over cockpiten på sin 48-foter. Verftet har

Cooper 745, som har et tradisjonelt livbåtskrog, er sertifisert for inntil 12 personer. Fremdriften besørges av en 22 hesters diesel. Båten bygges i

Cooper 745

Tekst og foto: PÅL SILBERG

Bavaria 34 Sport

Bavaria har gitt sin 34 Sport hard-top over cockpiten. Det tyske verftet kommer også med en ny modell på 43 fot. Delta 54 IPS har tre motorer på 435 hester koblet til Volvos IPS-drev. Toppfarten er 40 knop. På Båter i sjøen blir det også Norgespremiere på Delta 40 SW som har tre lugarer. Sealegs er båten for deg med bryggeproblemer. Utgangspunktet er en RIB med aluminiumsskrog. Hjul er festet til skroget og felles ned når man nærmer seg land. Det er drift på

15% rabatt på Båtforsikring Snakk forsikring med meg – jeg hjelper deg! Medlemmer i Redningsselskapet får 15% rabatt på båtforsikring hos SpareBank 1 Sandefjord. SpareBank 1 Forsikring og Redningsselskapet samarbeider om din trygghet på sjøen.

Vibeke Svendsen Forsikringsrådgiver


32 Les båtnyheter hver dag på våre nettsider www.batavisa.no

Vestfold Blad    august/september 2011    uke 35

båt

TEST: Windy 31 Zonda

Det enkle er best


Vestfold Blad    august/september 2011    uke 35

Les båtnyheter hver dag på våre nettsider www.batavisa.no

33

båt

Dashbordet er funksjonelt, men ikke imponerende.

Windy fokuserte på å lage en båt som gir kjøreglede, er komfortable for to, lettbrukt for mange og ikke alt for dyr. Det har Windy lykkes med. Verft over hele verden kappes om å komme med de mest fantasifulle designkreasjonene. Det skal være rett baug, overbygg som gjør en Leopard-tanks rangen stridig og de mest bisarre materialkombinasjonene.

Røttene Da er det dristig av Windy å gå i en helt annen retning. Om publikum vil ha en ærlig, elegant, ujålete båt hvor sjøegenskaper, kjørekomfort og kvalitet er satt i høysetet, vil tiden vise. Windy har med den nye 31-foteren tatt ett steg frem og mange skritt tilbake. I 1967 in-

Enkel oversikt Vi legger fra kai i Arendal og er klar for testtur. Den første delen av turen snirkler vi oss i snekkefart nedover Nidelven som forbinder fabrikkanlegget til Windy med Skagerrak. Dieselmotoren med 370 hester summer lavt og tillitvekkende i maskinrommet. Vi konstaterer at båten er retningsstabil i lav fart og har tre innbydende seter i fartsretningen. På styrbord side er det en benk med plass til to som liker å være en smule intime. På babord side er det et komfortabelt, separat passasjersete. Dashbordet er over-

Innredningen er enkel med gode gangpassasjer.

sto og kjørte båten, og vi hadde ikke full kontroll når vi satt og kjørte den. Årsaken til det er at de to kjørestillingene er forskjellige. Windy måtte kompromisse. Verftet har nok først og fremst sett for seg at førerne vil sitte. Og når sant skal sies så er det bare journalister som finner på å tyne en 31-foter til airtime i kvapset sjø utenfor Torungen fyr. Skal du kjøre fort i grov sjø, må du stå oppreist, gjerne med støtte for rygg og rumpe slik at bena kan ta av for slagene som kommer. De kommer. Et godt skrog gjør det mulig å kjøre fort. Windy 31 Zonda har et meget godt skrog. I mange andre 31-foter ville vi slått oss helseløse med en gang båten kom i plan. Med Windys 31-foter var det best å få båten til å toppe bølgene – det vil si kjøre et sted mellom 30 og 40 knop både med og mot sjøen. I tillegg til å gå godt i sjøen er 31-foteren forutsigbar og stabil. Du kan som fører foreta deg de dummeste manøvrene uten at

windy 31 zonda B yggemateriale: Vakuumstøpt glassfiber K onstruksjon:

Hans Jørgen Johnsen

Design:

Hans Jørgen Johnsen / Eidsgaard Design

L engde:

9,60 meter

B redde:

2,97 meter

V ekt:

3.900 kilo

Motor:

Volvo, 370 HK

T oppfart:

40 – 41 knop

S tandardpris:

1.990.000 kroner

ten beundre eller spytte på, er ikke 31 Zonda det riktige valget.

Rendyrket DC Cockpiten og kabinen er gjennomtenkt og kompromissløs. Vindskjermen er trukket frem for å lage størst mulig cockpit. Windy har ikke prøvd seg med dill og de multifunksjonene som sjelden virker andre steder enn på båtutstillinger. Fra en stor badeplattform er det enkel adkomst til cockpiten via en gangpassasje på babord side. Motorrommet er dekket av en sjenerøs solseng med en ryggstøtte som kan sleides frem

I tillegg til å gå godt i sjøen er 31-foteren forutsigbar og stabil.

Pål Silberg

Under dekk er det plass til å sove og lage enkle måltider.

troduserte fabrikken 22 DC. Båten ble en kanonsuksess. Ikke fordi den så spesiell ut, men fordi den under vannlinjen hadde et særs vellykket skrog konstruert av Jan Herman Linge. Med flere facelifter og et par radikale fornyelser, var denne båten i produksjon helt frem til 1998. Av over 17.000 brukte båter på Finn, er bare ti Windy 22 DC. Prisen varier fra 49.000 kroner til 165.000 kroner. Hva som er markedspris på denne modellen, er umulig å si. Noen båter er rene restaureringsprosjekter. Andre er strøkne og har en nyere, moderne dieselmotor.

siktlig. Kartskjermen er plassert rett i forkant av rattet. Til babord for skjermen er det en grunn hylle med plexiplate over med plass til papirkart. På styrbord side sitter motorinstrumentene og i nederkant av dashbordet befinner det seg en rekke med brytere. Dashbordet er lakket med matt, antirefleksmaling. Vi imponeres ikke over dashbordet, men konstaterer at det virker riktig og funksjonelt.

God og stabil Etter at vi har kjørt båten røft og tøft på havet er det egentlig bare førerposisjonen vi ikke synes Windy har lykkes 100 prosent med. Vi savnet støtte når vi

båten tar styringen fra deg. Den reagerer på trimmingen av drevet som er koblet til 370-hesteren, men er ikke fintfølende. Det er Windys mangeårige huskonstruktør Hans Jørgen Johnsen som har konstruert skroget og designet eksteriøret. Han har gitt båten en skarp Vbunn som avsluttes med 24 grader ved akterspeilet. De fleste fritidsbåtene har 15 – 18 graders V-form i hekken. V-bunnen demper bølgeslagene fordi hekken skjærer seg ned i vannet. Båten er også relativt slank med en maks bredde på 2,97 meter. Johnsens eksteriør er litt mer kantete nå enn før og har rettere skrogsider. Vinduene i skrogsidene i baugen er et nytt Windy-særtrekk. Johnsen har klart å skape harmoni mellom skrogets store linjer, vindskjermen, avslutningen av hekken og skrogvinduene. Båten er elegant, men ikke oppsiktsvekkende. Er du på jakt etter en båt som alle vil snu seg etter og en-

og tilbake. Den store kalesjen får plass i en kalesjegarasje. For å pakke ned kalesjen må motorromsluka opp. Det er ikke den ultimale løsningen. På den annen side vil varmen fra motoren kanskje tørke opp en våt kalesje så den er lettere å sette opp igjen. Under dekk har Windy satt fokus på sovekomfort og laget en grei seng til to personer forut. Ved nedgangen til sovekabinen er det en liten bysseseksjon. Den fungerer for to som ikke har ønske om avanserte, gastronomiske utskeielsene om bord. På styrbord side, i forkant av førerplassen, har båten bad. Høyden mellom dekk og dørk er begrenset, men rommet såpass stort at det ikke gir klaustrofobiangst å stenge døren. Eidsgaard Design, som har stått for interiøret, har valgt enkle, pene men ikke overdådige materialer. Dette sammen med løsningen med en motor gjør at Windys 31 foter koster rundt to millioner kroner. Sett i forhold til konkurrentene er ikke det avskrekkende.

Tekst: Pål silberg FOto: windy og pål silberg

Windy har alliert seg med Eidsgaard Design, et norskledet firma etablert i London. De har valgt en enkel, moderne stil under dekk.

TIPS OSS OM HVA SOM SKJER joyce@vestfoldblad.no


34

annonser

Vestfold Blad    august/september 2011    uke 35

Oppdaterte værprognoser viser fare for nedbør også i 2012...

Slår det til, lønner det seg å bestille ny båtkalesje allerede i høst! Besøk vår stand på Båter i Sjøen og sjekk våre gode messetilbud!

n je s le a k r a h m o s Det er vi baten din! til

Bestill kalesje

ONLINE hansenprotection.no

Nå er det enkelt å bestille kalesje! Hansen Protection AS er det nye navnet på Helly Hansen PRO AS. Du finner pris og kan bestille kalesjen på vår hjemmeside:

HANSEN

www.hansenprotection.no

PROTECTION Since 1877


Vestfold Blad    august/september 2011    uke 35

annonser 35

KORTESTE VEI OVER FJORDEN Husvik, Tønsberg – Engelsviken

Flybåten har flyttet avgangene fra Fiskebrygga til Husvik i Tønsberg

FIRMATUR? Korteste vei til nye opplevelser Enten du skal på shoppingtur til Sverige*, ta flyet fra Rygge, vandre i Gamlebyen, besøke Hankø Fjordhotell & Spa, eller bare ta et hyggelig fjordcruise over til Engelsviken, er flybåten korteste vei over fjorden. * Med hurtigferge i kombinasjon med egen buss

Gratis skyttelbuss mellom Husvik og Tønsberg sentrum Flybåten kan bestilles til avgang utenom rutetider

w w w. f l y b a te n . n o

te l e f o n : 3 3 3 4 7 2 0 0


Vestfold Blad    august/september 2011    uke 35

36 Les båtnyheter hver dag på våre nettsider www.batavisa.no

båt

Innovative båtprodukter fra Fønix

Stig Are Molden fra Fønix og Roar Johnsen, som er i varig tilrettelagt arbeid hos Fønix, demonstrerer hvordan båtbukkene og kjøleskene fungerer.

Tidligere i år startet Fønix på Nauen opp et innovativt prosjekt, nemlig produksjon av en ny type båtbukker. Fønix jobber til daglig med å hjelpe folk ut i jobb. I tillegg er de arbeidsgiver for folk med behov for et varig, tilrettelagt arbeid. Båtbukkene deres benyttes ved opplag av båter, kan flatpakkes, og er derfor meget lagringsvennlige. – Jeg har sett mange rare og tungvinte løsninger for lagring av båter. Forsikringsbransjen er oppgitt over måten folk lagrer båtene sine på. De foretrekker kvalitetsmessig opplagsutstyr, forklarer Stig Are Molden fra Fønix.

Enkel i bruk Og kvalitetsmessig opplagsutstyr, det er noe Molden og de andre ansatte hos Fønix har god peiling på. – I tillegg til at de er lette å lagre, er båtbukkene våre helt trinnløse i justeringen på vinkelen, noe som gjør at de også er enkle å anvende. Dessuten veier de veldig lite, forsetter Molden. Båtbukkene ligger til salgs på finn.no, og så langt har de høstet mye positiv respons. – Kundene er imponerte over løsningen, samt over at de er så lette å lagre. Vi regner med å få flere bestillinger når båtopplagssesongen begynner, sier Moen.

Les båtnyheter hver dag på våre nettsider www.batavisa.no

Farvel til lecablokkene Fønix produserer også kjølkasser til å sette under båten. Kassene erstatter lecablokker, som lett fryser i stykker, eller andre finurlige opplagringsløsninger. – Begge disse båtproduktene er nyutviklede og blir produsert hos oss av personer som er på attføring eller i varig tilrettelagt arbeid, forklarer Moen. På Nauen lager de ansatte i utgangspunktet enkle, trykkimpregnerte produkter, som benker til barnehager, søppelstativ og blomsterkasser. Alle produktene selges direkte eller på finn.no.

G N T I BÅ SIKR KE FOR = NORS Sje

Enkle konsepter – Det er viktig at produktene vi produserer er enkle å lage, slik at alle som er i varig tilrettelagt arbeid hos oss skal kunne lage dem. Det gjør ikke noe om man kapper galt, her er det lov til å gjøre feil, sier Moen. Fønix sysselsetter 150 ansatte hver dag, og er spesialister på omstilling. – Når en produsent kommer til oss med en bestilling, tar vi utfordringen på strak arm og kaster oss over prosjektet med en gang, avslutter Moen. Tekst OG FOTO: fanny e. bettum lunde fanny@vestfoldblad.no

nstige pri u g ser re å v på kk

SJØ

o n . o ww j w.norskes

Å 100 R 1911

2011

Ta også kontakt dersom du ikke er medlem i båtforening.

Spesialisten på alle typer marine forsikringer


Vestfold Blad    august/september 2011    uke 35

Les båtnyheter hver dag på våre nettsider www.batavisa.no

37

båt

Været spør ikke om hvor godt du er forsikret.

Kveldsstemning

Pantaenius - ske hvad der vil!

DEN06120

www. hqhh.de

Selv om høsten sniker seg inn over oss er det ingen grunn til å ta opp båten. Sjøen er et flott sted og være på sene høstkvelder. Her er en liten serie fra en kveldstur fra Engelsviken og Tekst og foto: over til Husvik en nydelig kveld i forrige uke. joyce christine øksenholt

Aqualine Marina – bedre parkering for båten, enklere fritid for deg

Bennett AS

Mistralvinde ud for Sardinien i sommeren 2006 - Foto Pantaenius

• Solid galvanisert stålkonstruksjon med integrert fendring. • Vedlikeholdsfritt og sklisikkert toppdekke. • Kraftige polyuretan koblinger som hengslinger. • Enkel demontering av toppdekke for rengjøring av flottører. • 2 stk. praktiske oppbevaringsrom i alle utriggere. • Enkel montering gir rimeligere monteringskostnader. • Leveres også i tre duse gråfarger, som gir et dempet visuelt inntrykk.

Aqualine over 30 års erfaring med utstyr til havbruksnæringen. Be om brosjyre: aqualine@aqualine.no eller tlf 73 80 99 30 eller last den ned på www.aqualinemarina.no

Tyskland · Storbritannien · Monaco · Danmark Østrig · Spanien · Kroatien · Sverige · USA* Østerbro 11 · 7800 Skive Tel +45-97-51 33 88 Fax +45-97-51 33 89

Aqualine AS 7042 Trondheim

www.pantaenius.com *

Pantaenius America Ltd. is an insurance broker licensed in the state of New York as well as in other states. It is an independent corporation incorporated


Vestfold Blad    august/september 2011    uke 35

38 Les bĂĽtnyheter hver dag pĂĽ vĂĽre nettsider www.batavisa.no

bĂĽt

Noen av ürets nyheter Targaseileren Finot-Conq har konstruert skroget til den nye Oceanis-modellen som für verdenspremiere pü Büter i sjøen. Skroget har stor bredde i akterskipet, knekkspant og rett baug. Firkantete vinduer i skrogsidene gir lys i salongen og lugarene. Mange vil nok velge alternativet med tre lugarer og ett eller to bad. I hekken har denne modellen en stor nedfellbar badeplattform. I den rom-

melige cockpiten er det klaffebord og to ratt plassert nesten helt akter ved hekken. Med storseilhalingen festet til en targabøyle blir det mindre tauverk i cockpiten. Targabøylen fungerer ogsü som feste for sprayhood eller cockpittelt. Nauta Design har valgt ü skape kontrast mellom mørkt treverk og lyse tekstiler under dekk. Det gir büten et moderne preg.

Forlenget og forbedret Hva er anbefalt vedlikeholdstiltak av brygga i vinterhalvĂĽret

TEKNISKE DATA Modell: Beneteau Oceanis 41 Lengde: 12,38 meter Bredde: 4,20 meter Sovelugarer: 2 eller 3 Pris: Ikke fastsatt

Vi Vi gratulerer gratulerer Mandal Mandal havnevesen havnevesen KF KF med de nye smübüthavnene Vi gratulerer Mandal havnevesen KF til Den nye Oceanis-modellen med de nye smübüthavnene Beneteau har storseilhalingen pü og havn, med de nyeløkke smübüthavnene pü targabøyle. pü Endresens Endresens løkke og Büly Büly havn, og takker for oppdraget! pü Endresens og Büly havn, og takkerløkke for oppdraget! og takker for oppdraget!

Beneteau kaller 44-foteren trüler, havn og kalte byen sin Grand Dekkshuset er bütens desidermen det er en turbüt med digert Banc. Sünn sett kan Beneteau slü te fortrinn. Det har flott utsikt, en dekkshus, lang flybridge og relaseg pü brystet og si at trawleren bra bysse, stor salong og overtivt lite plass under dekk. egentlig er en fransk oppfinnelse. siktlig førerplass. 44-foteren har I starten laget Grand Banks Beneteau har oppgradert to lugarer. Begge er fornuftig innbüter som minnet litt om linetrüSwift Trawler 42, forlenget skroredet, men ingen av dem er overvekkpü landgangen For ü unngü frostskader pü lerne som bleTa brukt bankene og getslipp medbrygga to fot og luket bort provettes store. Under dekk er det litt ut fra land. brygga saltes for Hvis man vil, utenfor New Foundland. Navnet blemet med at 42 betongen foteren varbør littikkeogsü to toaletter. ü fü bort is ogi snø.kan de slüs sammen slik at det stammer fra en liten by. Franske tung i hekken. Rette vinduer Ta bütbommene opp pü land av overbygget gir traw- blir et toalett med en rommelig, fiskere slo seg pü midten av fronten -dette gjør brygga og man til Beneteau Anbefalt kontroll kjetting etter 5 1600-tallet nede og fisket pü de lettere ler-modellen mer av separat dusj. minimerer risikoen for skader ürs bruk. Deretter hvert annet ür. store bankene. De fant en isfri sÌrpreg og et tøffere utseende.

Full service pü Vallø Reserve med sÌrpreg Vallø Marina og Vallø Motor ligger viteter, eller man bare vil nyte late sommerdaPü Büter i sjøen skulle den norder pü dekk er ibygd eierens ger etter i den flotte skjÌrgürden. idyllisk plassert ved vannet, Vallø ske importøren ha vistHer frem ønske. De ville ha to lugarer, ett Tønsberg. harende alt til bütfolket ny K&M-modell glassfiber. badog ogservice en bysseFrank de kunne lage Berentsen, daglig leder hos Vallø Marina – slipp,i brygger, büthotell Den ble ikke ferdig. Aluminimat i ogsü i grov sjø. erfarer at stadig flere ikke har noe sted ü büde sommer- og vinterstid.

umsmodellen Bestevaer 56ST er Bestevaer haroppbevare senkekjøl som büten utenom sesongen. Behovet ingen dürlig Vallø erstatning. veier 4.000 kilo for kombinert bütopplag ermed derfor voksende. Vallø Marina Motor er et komplett Volvo Penta, en senter vannballasttank alt frahver henting, opptak, service, repaMercury og Mercury Mercruiser med tar seg avpü rasjoner og stoffing. motorverksted og K delelager. Pü Under verkstedet Det nederlandske verftet & side. seilas stikker kjølenI tillegg har de büde utendørs og innendørs bütopplag. Vi tar de har pü seg og total3,5 restaurering av Nür M Yachtbuilders tilservice nü konmeter dypt. kjølen trekhvor viktig büten Büten men trenger büde service og vet dypgüende sentrert segbütmotorer. om one-off, kes opp reduseres til er for mange, og gjør vannballastalt for at kunden skal bli fornøyd, stell for atblir mannoe skalmer kunne nyte denmeter. forholds-Hver glassfibermodellen 1,80 sier liter. Berentsen. vis korte sesongen vi har hertank i nord.rommer Å bruke 2.000 standardisert merkeverksted vÌre en god investering Bestevaeret er moderne,kan men Büten som vises pü Büter i for fremtiden. Fornøyd kunde. dekkshuset med de rette sidene sjøen har blütt skrog. Interiøret I utstyrsbutikken er det hektisk i sommerDet Êr mange fornøyde kunder hos gir büten et retropreg. Det er er mer tradisjonelt enn i søstermünedene. Her har de et komplett uvalg Vallø Marina. En av dem er Dag Klipplass til fem – seks personer i skipet som vi har bilde av. Den av tauverk, flyteplagg og annet utstyr man penberg fra Oslo. Han forteller at da dekkshuset som har store viner lys og superminimalistisk trenger til büten. Kundene er büde hyttefolk han ringte til Vallø Marina for ü fü tatt duer og fin utsikt. Interiøret ununder dekk. og fastboende. Ellers pü Vallø finnes det meste opp büten, kunne han komme inn pü av aktivitetstilbud i og pü sjøen, enten man er krana allerede dagen etter. Her stür ute etter ü fiske, bade eller drive med vannakti- gutta regelrett pü hodet for ü gi kunden

TEKNISKE DATA Modell: Beneteau Swift Trawler 44 Lengde: 13,88 meter Bredde: 4,25 meter Motor: Volvo, 2 x 300 hk Toppfart: 25 knop Pris: Kr 3 449 000, (levert verft)

6ILEVERER 6ILEVERER m YTEBRYGGER FASTEBRYGGER 6ILEVERER mYTEBRYGGER FASTEBRYGGER OGALUMINIUMSBRYGGER mYTEBRYGGER FASTEBRYGGER OGALUMINIUMSBRYGGER 4AKONTAKTFORTILBUD OGALUMINIUMSBRYGGER 4AKONTAKTFORTILBUD 4AKONTAKTFORTILBUD Jørn Myhre AS • TjÌrildveien 8, 3222 SANDEFJORD

Jørn TjĂŚrildveien 3222 SANDEFJORD Telefon: 33Myhre 47 36 AS 05 •• Mobil: 908 59 8, 114 • Telefaks: 33 47 37 13 Telefon: 33post@jornmyhre.no 47 36 05 • Mobil: 908• 59 114 • Telefaks: 33 47 37 13 www.jornmyhre.no Jørn Myhre AS • TjĂŚrildveien 8, 3222 SANDEFJORD TEKNISKE DATA post@jornmyhre.no • www.jornmyhre.no Telefon: 33 47 36 05 • Mobil: 908 59 114 • Telefaks: 33 47 37 13 Modell: Bestevaer 56ST post@jornmyhre.no • www.jornmyhre.no alt de trenger, sier Klippenberg. Han sier ogsĂĽ Lengde: 17,58 Oversikt over fasiliteter pĂĽmeter Vallø at han opplever Vallø Marina som en marina Bredde: 4,65 meter • Apotek • Luftfylling hvor de har full kontroll og hvor de klarer ĂĽ Sovelugarer: 2 • Mastkran hĂĽndtere det meste av problemer som kan • Badeplass Seilareal: 285 kvadratmeter • Bankautomat • Miljøstasjon oppstĂĽ for bĂĽtfolk. DypgĂĽende: 1,8 / 3,5 meter • Bensin • Motorservice • Buss Oljetømming Pris: • Kr 9 500 000,• BĂĽtforhandler • Parkering • BĂĽtutstyr • Postkontor • Dagligvare • Restaurant • Diesel • Seilservice • Dusj • Septiktømming • Ferskvann • Sjøsettingsrampe Dykstra & Partners har designet og • Is/kjøle elementer • Strøm konstruert Bestevaer 56ST. • Kafe • Søppelcontainer • Kiosk • Toalett • Kran/lift • Tørketrommel Foto: Š Joyce Chr Ă˜ksenholt • Lekeplass • Web-kamera

HelürsHotell = Vinterlagring + sommerHotell Pris inntil 24 fot, kr. 600/ fot + kr. 300 pr. ekstra løft fra 24 fot, kr. 700/ fot + kr. 350 pr ekstra løft fra 35 fot, kr. 900/ fot + kr. 500 pr ekstra løft

innendørs Vinterlagring, 15. september â&#x20AC;&#x201C; 15. juni pris inntil 16 fot, kr. 250,-/ fot (pĂĽ Henger, eller Høyde < 1,5m)

Bredde under 2,46m over 16 fot kr. 375,-/ fot Bredde 2,46 â&#x20AC;&#x201C; 3,0m kr. 425,-/ fot Bredde 3,0 â&#x20AC;&#x201C; 3,8m kr. 500,-/ fot Bredde 3,8 til maks 50 fot kr. 600,-/ fot

Velkommen til oss pĂĽ bĂĽthotellet hvor bĂĽten din stĂĽr trygt!

NĂ&#x2020;RBUTIKK FOR BĂ&#x2026;T OG MOTOR


Vestfold Blad    august/september 2011    uke 35

Les båtnyheter hver dag på våre nettsider www.batavisa.no

39

båt

Kvikk partyflåte Da Fjord lanserte ideen om en mindre utgave av 40 Open, viste skissene en radikal båt med doble utenbordsmotorer. Resultatet ble en båt som er radikal, men kjører med to Volvo-motorer koblet til IPS-drev. Med to 300 hestere hadde verftet stipulert toppfarten til 36 knop. De første testene viste at båten gikk 44 knop. Det er skivebom, men heldigvis for Fjord i riktig retning. Watervision har stått for den radikale designen med rett baug

TEKNISKE DATA Modell: Fjord 36 Open Lengde: 10,80 meter Bredde: 3,65 meter Motor: Volvo, 2 x 260 hk Toppfart: 38 – 40 knop Pris: Kr. 1 835 000,-

og enorm cockpit. Cockpitdørken er slett fra badeplattformen, forbi styreposisjonen og frem til baugen. Akter er det solseng og forut benker med mulighet for å rigge til bord med plass til 6 – 8 personer. Under dekk befinner det seg en liten lugar, toalett og kjøleskap. Du får mange mer innholdsrike båter for to millioner kroner, men du må kjøpe for eksempel en Goldfish eller en Wally for å få en båt som vekker like mye oppsikt.

Typisk norsk Viksunds nye 335 St Cruz er den turbåten nordmenn flest foretrekker. Vi vil ha lukket båt med dekksalong, mange soveplasser og marsjfart på over 20 knop. Viksund leverer varen, men den koster over to millioner kroner. Båten har seks faste køyeplasser fordelt på to lugarer og bad med separat dusjrom. Dekkssalongen er innredet på tradisjonelt vis med sittegruppe på babord side og byssa plassert i akterkant av førerpo-

TEKNISKE DATA Modell: Viksund 335 St Cruz Lengde: 10,35 meter Bredde: 3,45 meter Motor: Volvo, 350 hk Toppfart: 28 knop Pris: Kr 2 200 000,-

sisjonen på styrbord side. Verftet sier de har utnyttet alle rom til praktiske skuffer og skap. På akterdekket kan man lage en Lformet sofa med bord foran ved hjelp av en nedfellbar benk. Den nye modellen til Viksund kan leveres med en rekke forskjellige motoralternativer. Maks motoreffekt er 427 hester. Martin Viksund forteller at man allerede har forhåndssolgt syv båter og at båten også kan leveres med konvensjonell hard-top.

Solide båtbukker og kjølkasser i trykkimpregnert furu!

Båtbukker • • • • • •

Trinnløs regulering av vinkel! Kun en bolt å stramme! Flatpakkes ved å løsne en bolt! Øyebolt for innfesting av stropp under kjølen! Passer de fleste båter opp til 30 fot. Brukshøyde 110 cm

Bestilling

33 00 39 50 eller benk@fonix.as

Kjølkasser • • • • •

Fryser ikke i stykker! Solide og stødige å stable! Utstyrt med luftehull! Hendige håndtak av nylontau! Brukshøyde 20 eller 27 cm

www.fonix.as SANDEFJORD

STOKKE

TØNSBERG

BARKÅKER

HOLMESTRAND

SANDE


40 Les båtnyheter hver dag på våre nettsider www.batavisa.no

Vestfold Blad    august/september 2011    uke 35

båt

 i tenker alle at V «sånt skjer ikke meg»

Melissa (9) synes det er litt rart at ikke pappa er flau over å fortelle hvorfor han ble så skadet, men koser seg stort når de kan ta en tur på sjøen sammen.


Vestfold Blad    august/september 2011    uke 35

Les båtnyheter hver dag på våre nettsider www.batavisa.no

41

UKAS VESTFOLDING båt

Det er varmt i lufta, sola skinner og rekene smaker godt til pilsen. Vi skriver 28. mai, året er 2008, og 41-åringen Ulf Eckhoff koser seg på brygga i Sandefjord.

Tilbake til livet Han har båten sin, en lekker 24 fots Ibiza med 250 forlokkende hestekrefter, liggende ved gjestehavna. Klokka nærmer seg elleve, han tenker på jobben som venter i morgen, og begynner å tenke på hjemveien. Kameraten som han deler denne bryggekvelden med, mener han har drukket for mye til å kjøre båt hjem, og tar båtnøklene. Men Ulf tenker på den lettvinte sjøveien hjem, og snapper til seg nøklene i et ubevoktet øyeblikk. Noen minutter senere kjenner han den milde sjøbrisen mot pannen, i det han i lav fart kjører vekk fra bryggerestauranten.

Farlige dråper På en trapp i Ærfuglveien, ikke langt fra Vera-brygga, står en mann og koster trappen. Det er midnatt, og han reagerer på en uvant, men kjent lyd. Lyden av en båtmotor som står og går. Han slår alarm, og hjelper på den måten redningsmannskapene med å finne fram til Ulf. For det er allerede slått alarm om en båt som har gått i ring, og en båtfører som aldri skulle ha satt seg til rors. – Jeg husker at jeg kjørte utover, det neste jeg husker er at redningsmannskapene forsøkte å få meg bevisst, og spur-

te etter nærmeste pårørende, forteller Ulf. Vi møter ham på den samme restauranten i Sandefjord. Det har gått tre år, tre somre, siden ulykken. Han har en ny båt liggende i nærheten, og kan fortelle at det er hans første sesong med båt siden det fatale hendte. Han har ikke vært klar for båtlivet før nå. Han tar seg en slurk Munkholm og smiler. I dag er det totalt avhold som gjelder før båtkjøring. – Du er dust om du setter deg i bilen, men det skal liksom være greit om du kjører båt? I min omgangskrets har det blitt de samme reglene for båt som for bil, etter ulykken, sier 45-åringen.

Tøffe konsekvenser I dag jobber han full tid med etablering av sitt eget takseringsfirma, Eckhoff Eiendomstakst. Mannen som for tre år siden måtte kjempe seg tilbake til livet etter å ha blitt påført en traumatisk hodeskade, har tatt tak i livet sitt og gjennomført utdannelsen han tidligere skjøv foran seg. Byggmesteren og takstmannen Ulf røper likevel at det har vært en vei å gå. Den fatale båtturen fikk ikke bare konsekvenser for helsa hans, men også økonomi, yrkesliv og

Ulf avbildet på Ullevål, før noen visste om han ville overleve ulykken. Foto: Privat

barnas ve og vel. – Jeg sovnet rett og slett ved roret, kolliderte mot en brygge, og fikk et slag mot hodet som førte til hjerneblødning, sier Ulf. Han ble kjørt i helikopter til Ullevål sykehus, der han ble lagt i kunstig koma. I dag ses et arr over pannen, mens et søkk i hodet skjuler seg under håret. En bit av kraniet ble fjernet i en tremåneders periode, slik at hjernen fikk plass til å ekspandere. – Halve kraniet, høyre side fra midt på hodet til rett over øret lå i fryseren på Ullevål i tre måneder, før det ble skrudd tilbake med titan skruer, forklarer Ulf. For de eldste barna hans, som

hadde vært skyld i min ulykke. Jeg ville ikke bruke tiden på å være bitter på meg sjøl. Jeg totalvraket en båt til 600.000 og kvestet meg. Allerede på Sunnås begynte jeg å tenke på hvordan jeg skulle klare å komme meg i jobb igjen, og stable yrkeslivet på beina igjen. Alt dreide seg om å komme i gang igjen og i form igjen.

Roser helsevesen og NAV – Jeg har opplevd et fantastisk helsevesen, både på Ullevål sykehus og på Sunnas. Jeg husker ikke alt sjøl, men vet at jeg ble behandlet av en helt fantastisk stab begge steder, som bare gir og gir omsorg og «kjærlighet». Jeg kan også takke en annen etat som ofte får mye kritikk, for at jeg har klart meg slik jeg har, nemlig NAV. Folkene der var helt fantastiske. En måned etter hjemkomst var søknaden om etterutdanning godkjent og ferdig behandlet, sier Ulf. Men på Sunnås måtte dessverre Ulf slite med andre ting enn skadene på kropp og sinn. For uten nære pårørende til å ta seg av sine økonomiske interesser, våknet han opp fra koma til et økonomisk uføre skapt av overformynderiet.

Det er ingen vits i å ha vestene liggende nedstuet i båten så små og nette som de er i dag.

da var seks og 12 år gamle, ble det en tøff opplevelse å se pappa på sykehuset. Det er også barna som gjør at han sliter med dårlig samvittighet, for lidelsene hans ulykke påførte dem.

Heldig, tross alt – Jeg hadde nok helst sett at de ikke fikk besøke meg, men de visste jo ikke om det ville bli siste gang de så meg, sier Ulf. Etter flere måneder på Sunnås kunne han sakte men sikkert jobbe seg tilbake til et normalisert liv. Han har vært heldig. Han har overlevd uten varige men, det eneste han kan merke er noe dårligere balanse. Han leser om Robin fra Tønsberg som må kjempe for livet, for erstatninger og en framtid. Gutten som fikk isras i hodet er nemlig helt uforskyldt skadet på den samme måten Ulf ble. – Jeg tror det er enklere å akseptere en slik hendelse når en er skyld i det selv, og jeg kunne ha blitt bitter dersom andre

Den siste kampen – Den største psykiske belastningen ved denne ulykken, var å komme hjem til en vanskjøttet økonomi på grunn av overformynderiets (OF) disposisjoner. Bekymringene tok nattesøvnen min i måneder. Hvordan skulle jeg klare å betale inkassoregningen fra Lindorff og Møller bilfinans? Jeg ble møtt med arroganse fra alle parter, både OF Og kommuneadvokaten trakk kun på skuldrene og sa at de antok på daværende tidspunk at jeg ikke ville trenge bil mer grunnet min helsesituasjon,

derfor synes de det var fornuftig å levere inn leasingbilen. Leasingavtaler ble dermed sagt opp to terminer før utløp et sekssifret beløp gikk tapt. Ulf tok kampen opp selv, og har fortsatt ikke sagt siste ord i møtet med advokatene til både leasingselskap og overformynderi. Sykepleierne på Sunnås måtte være strenge, han fikk ikke forsøke seg på å rydde opp i dette selv - det ville forverre hodeskadene. – Her har helsevesenet brukt masse ressurser på å få meg på beina, så må jeg bruke helsa til å sloss mot stat og overformynderi for saker som manglende levert eller utsatt selvangivelse, brudd på avtaler og mer. Men jeg har fortsatt ikke gitt meg- jeg vil i det minste ha en innrømmelse om at noen ikke gjorde jobben sin slik de burde, sier Ulf.

Økonomisk slag Om ikke Ulf er bitter på ulykkens skader på kroppen, er han det på behandlingen og utfallet av saken i form av et forlik ved Sandefjord tingrett. Fortsetter neste side

smått om

Ulf Eckhoff • 45 år fra Sandefjord • Utsatt for båtulykke i 2008, som følge av promillekjøring. • Utdannet seg videre til byggmester og takstmann etter ulykken. •J obber i dag med etablering av egen bedrift, Eckhoff Eiendomstakst AS. •K ampen for å redde økonomien var like tøff som kampen for en god helse.


Vestfold Blad    august/september 2011    uke 35

42 Les båtnyheter hver dag på våre nettsider www.batavisa.no

båt Ulf til å riste litt på hodet. Hans egen ulykke, og fire andre som skjedde i samme skjærgård årene i forveien, viser at båtførere som tror de kjenner sjøen som sin egen bukselomme, slett ikke

kvelden han forulykket ble han kjent med fjellklatreren Sven Gangdal. Da Ulf var på sykehuset holdt de kontakten, og avtalte å møtes igjen senere. Så langt kom de aldri, for Gangdal forulykket selv i en båtulykke, da han kjøret med stor fart inn i en fjellvegg ved Tossen i Mefjorden, like ved sin egen hytte, natt til tirsdag 13. september 2009. – Vi tenker alle at «sånt skjer ikke meg», sier Ulf. Den formelle straffen hans ble til slutt målt til 18 dager med fotlenke, der han kunne konsentrere seg om nettstudier og fortsette rehabiliteringen. Den virkelige straffen hans ble kampen for fysisk helse og et yrkesliv - en kamp han i dag ser ut til å ha vunnet med god margin.

V i trodde alle at vi hadde full kontroll. Det viser også behovet for sjøvettog sjøveisregler hos alle båtførere.

rige barns arv, sier han. Ulf understreker at det ikke er hans eget økonomiske tap som engasjerer ham, men tanken på at overformynderiet forvalter verdier for 5,5 milliarder nasjonalt for de svakeste i samfunnet.

gjør det. Den ene av dem var en god bekjent av Ulf, som han mener at han selv burde ha tatt lærdom av. – Vi krasjet alle der vi trodde vi var kjent. Vi trodde vi hadde full kontroll. Det viser også behovet for sjøvett- og sjøveisregler hos alle båtførere, ikke bare de som må i følge loven. Gamlinger som jeg krasjer til tross for lang erfaring som båtførere. Jeg hadde flaks som ikke havnet i sjøen, siden jeg ikke brukte vest ville jeg ha vært ferdig. Det er ingen vits i å ha vestene liggende nedstuet i båten så små og nette som de er i dag, sier Ulf.

Lommekjente førere

«Sånt skjer ikke meg»

Sommerens mange ulykker får

Han forteller at den samme

Idag er Ulf i full gang med etablering av eget takstfirma.

– Siden jeg var selvstendig næringsdrivende fikk jeg bare 60 prosent sykepenger. Det var ikke rom for å betale ut kravet fra Lindorff. Da jeg skulle etablere nytt selskap, valgte jeg og selge huset mitt for å ha kapital til etablering det første året. Betalingsanmerkingene jeg hadde blitt påført gjorde at jeg ikke fikk

kreditt et eneste sted, sier Ulf. Han har et klart råd til andre som bor alene, eller med særkullsbarn: – Jeg vil jeg anbefale alle å skrive et dokument om hvem som skal ta seg av de økonomiske interessene eller skifte ved slike akutte ulykker/dødsfall, slik at du sikrer dine mindreå-

Tekst OG FOTO: marianne henriksen marianne@vestfoldblad.no

Kilder: Nyhetsartikler fra dagene rundt ulykken, samt sakspapirer i forbindelse med tvisten med overformynderiet og leasingselskap.

Les båtnyheter hver dag på våre nettsider www.batavisa.no • Følg oss på facebook

NYHET! SKIBSPLAST 555 OPEN Er en nykonstruksjon fra Skibsplast. Den er basert på det anerkjente skroget til 555VS. Vi velger å kalle det helt nye konseptet en type hybrid båt, dvs. en unik og ideel kombinasjon av en praktisk og beskyttende vindskjermbåt, sammen med løsningene og det enkle vedlikeholdet til en skjærgårdsjeep. 555 OPEN er laget med stor åpen dørk og adkomst helt ut til hjørnene akter. Alle puter akter kan fjernes for lettere å bruke båten åpen. Selvlensingen er dimensjonert for å la båten stå åpen uten bruk av kalesje. Det er flere tette stuverom både i front og akter. Et attraktivt og sporty dashboard gjør kjørefølelsen god og dynamisk. Man kan gjerne motorisere den med 75 hk og oppnå fin planing med last.

Standard utstyr: • 2 sportstoler i grå Silvertex • Bord med bein, 2 posisjoner • Lanterner • Luker fremme, akter og i sidene • Tauluker fremme og 2 akter • Innebygd drivstofftank Ekstra Utstyr: • Teakstyle Dørker • Utfylligsputer akter • Havnepresenning • Kalesje heldekkende m løse sider • Vannskibøyle

Tekniske data: Lengde: 555 cm Bredde: 220 cm Høyde: 170 cm Vekt u. motor: ca 500kg El. opplegg: 12V Drivstofftank: 110 ltr Konstruksjonskategori: C

PRIS FRA kr. 239 000,- inkl. 75 hk Mercury Optimax

St. Olavsgate 22, 3112 Tønsberg. Telefon: 33 33 39 00 http://memo.as


Vestfold Blad    august/september 2011    uke 35

Les båtnyheter hver dag på våre nettsider www.batavisa.no

43

båt

Dårlig sjøvett dreper En vanlig ulykkesårsak er båter som i stor fart kjører på land eller treffer et skjær. En livsfarlig kombinasjon er for mye alkohol, fart og kjøring i nattemørket. Et annet problem er folk som faller på sjøen, men også her har stor fart ofte spilt en medvirkende rolle, sier sjøfartsdirektør Olav Akselsen i Sjøfartsdirektoratet. Akselsen er glad for at obligatorisk båtførerprøve for personer under 30 år har kommet

på plass. Selv om de fleste ulykkene til sjøs forårsakes av personer eldre enn 30 år, mener han at det er viktig å starte med de unge. – Sikker ferdsel til sjøs handler aller mest om holdninger. Det er derfor vi starter med de yngste, på samme måte som vi for en del år siden påla de yngste mopedsertifikat. Over tid fører det til at alle som ferdes til sjøs vil ha fått opplæring i å føre båt.

Vallø Motor flytter til Jarlsø NYHET:

Sjøfartsdirektør Olav Akselsen i Sjøfartsdirektoratet.

Vi tilbyr nå vinteropplag og løft av båter på opptil 75 tonn.

om båtførerprøven åtførerprøven er obligatorisk for personer født B 1.1.1980 eller senere, og som skal føre båt med motorytelse over 25 hk eller båter lengre enn åtte meter. åtførerprøven gir innføring i navigasjon, B navigasjonsinstrumenter, lanterner, nødsignal, sjøens trafikk regler, sjømannskap, sikker bruk av båt og håndtering av nødssituasjoner. et er ikke nødvendig med kurs for å ta D båtførerprøven, men erfaringsmessig opplever de fleste kurset som nyttig og lærerikt.

 åtførerprøven kan tas på en rekke testsentre. B Se Norsk Test AS sine hjemmesider for ulike testsentre. or å få bestått på båtførerprøven, kreves F korrekte svar på minimum 40 av 50 spørsmål. Det finnes flere webbaserte tester til øving mot eksamen. eksten på baksiden av båtførerbeviset gir en T bekreftelse av kunnskap på norsk og engelsk. ar du mistet det gamle beviset, kan du å få H utstedt duplikat.

 u må være 14 år eller eldre for å ta D båtførerprøven, men du får utstedt båtførerbevis først ved fylte 16 år. or å føre fritidsbåt med lengde 15 meter eller F mer, må du ha minimum fritidsbåtskippersertifikat. Dette sertifikatet gir deg rett til å føre fritidsbåt med inntil 50 bruttotonnasje.

Båtavisa har fulgt saken om båtførerprøven tett mens vedtaket var under arbeid og frem til nå. Les mer om det aktuelle temaet på våre nettsider www.batavisa.no.

Den perfekte tur- og fiskebåt

Terhi Nordic 6020C m/25 hk Tohatsu, ferdig montert

89.900,Kun båt fra kr 37.900,-

Innendørs opplag opp til 22 fot

Ulvikveien 29 • 3150 Tolvsrød Tlf: 33 32 53 54 E-post: post@ulvikenmotor.no

www.ulvikenmotor.no

Vi kan båt

Vi ønsker nye og gamle kunder velkommen innom for en hyggelig båtprat.

Vi forhandler

• Eberspächer bil- og båtvarme • Webasto bil- og båtvarme

Vi reparerer

• Dieselproblemer • Elektriske problemer • Varme

Vi har servicebil som besøker alle båthavner i distriktet

Vi forhandler og utfører service på

Sundlandveien 10, 3160 Stokke – tlf. 33 30 92 60 – www.vedas.no

www.vallomotor.no Tlf. 33 32 88 80


44

annonser

Vestfold Blad    august/september 2011    uke 35

VINTEROPPLAG – vi tar vare på båten din!

INNENDØRS – OPPTIL 22’ (IKKE SNEKKER)

Høst:

• Henter • Rengjør • Konserverer motor

Vår:

• Klargjør for sjøsetting • Bringer

Tlf. 47 30 72 70 Mandag til fredag kl 08.00 -16.00

RESERVÉR PLASS NÅ! t hold.

Sør

3

nes 10

ik annet V t n a l b Opplev

nær um på e l i b u J 0

Røedstien 10 Skarpnes, 4854 Nedenes. Tlf 957 23 133

Besøk oss ombord! Vi tar med våre bestselgere på visningstur Oslo-Kragerø denne uken. Man. Tirs. Ons. Tors. Fre. Fre. Lør. Søn.

05. sept. 06. sept. 07. sept. 08. sept. 09. sept. 09. sept. 10. sept. 11. sept.

Horten Moss Fredrikstad Tønsberg Sandefjord Larvik Brevik Kragerø

kl. 14-19 kl. 14-19 kl. 14-19 kl. 14-19 kl. 11-15 kl. 16-20 kl. 10-16 kl. 11-15

770

La drømmen bli til virkelighet – ta kontakt for mer informasjon. Torstein Nilsen tlf. 957 23 133

www.viknes.no

880

Besøk oss på

Båter i Sjøen stand D63


Vestfold Blad    august/september 2011    uke 35

annonser 45

SPAR kr 46.200,-

SPAR kr 118.850,-

UTTERN D55 Exclusive m/MercuryF100, med masse utstyr ferdig på vannet. Veil kr 315.200

BELLA SUNMAR 7000 demobåt m/Yanmar 125 hk, Radio/CD, kjøleskap, dobbelt batterisystem, 2 punkts hydr. styring, el. lensepumpe, lyskaster med fjernkontroll, ferdig på vannet. Veil kr 683.850

HØSTTILBUD kr 269.000,-

SPAR kr 39.850,BELLA 530 Excel m/Mercury 90 OptiMax, putesett i front, bord i cocpit, teaklaminat dørk, ferdig på vannet. Veil kr 283.850

HØSTTILBUD kr 244.000,-

HØSTTILBUD kr 565.000,-

SPAR kr 24.900,BELLA 471R

SPAR kr 34.050,-

m/MercuryF60, ferdig på vannet. Veil kr 170.900

BELLA 500 Excel

HØSTTILBUD kr 146.000,-

m/Mercury 75 OptiMax, fast tank, putesett i front, teaklaminert dørk, ferdig på vannet. Veil kr 247.050

HØSTTILBUD kr 213.000,-

Vær rask!

Begrenset lager

SPAR kr 75.702,Aquador 21WAe m/Mercury Verado 150, Radio/CD, kalesje, Wallas varme, bord i cocpit, komplett teakserie, trimplan, lyskaster, dobbelt batterisystem, kartplotter/ekkolodd og mye mer, ferdig på vannet. Veil kr 670.702

HØSTTILBUD kr 595.000,-

Salg - Opplag - Verksted - Drivstoff Møt oss på Båter i Sjøen i Sandvika 1.-4.09 Hos Søren og Finn i 3 fot as gjør du alltid en god handel på Aquador, Uttern, Bella og Flipper. Finn treffer du på B-08 hvor han har med seg: Aquador 33HT, 32C, 28DC , 23DC, 22C og 21WA; Bella 621 DC, 7000 Sunmar og Falcon 26; Flipper 705 og 630OC. Søren treffer du på B-06-47 hvor han har med seg Uttern D66, D55, T55, D62SE og T62.

Drive-in service

Rimelig drivstoff - kortautomat

Ved vårt verksted på Kalvetangen kan du ta med deg båten og få utført service, vedlikehold og reparasjoner.

På vårt anlegg på Kalvetangen ved innseilingen til Tønsberg får du alltid rimelig drivstoff. Kortautomat for diesel og bensin!

Opplag og innplasting

Søren: 977 45 000 eller soren@3fot.no

Det er snart tid for å tenke vinteropplag for båten. Vi kan lagre båten din ute eller inne. Vi har også utstyr for å plaste inn båten dersom du ønsker å lagre den selv.

Finn: 46 63 32 35 eller finn@3fot.no

Kontakt Boge: 466 33 234 eller boge@3fot.no Vadskjæret, Havnegata 12, Larvik

www.3fot.no

tlf 40 00 43 06

Kalvetangvn 87, Husøysund


46

annonser

Vestfold Blad    august/september 2011    uke 35

NYHET GIR DEG SAMME UNIKE MÅLGJENKJENNING OG SEPARASJON...

MEN NÅ MED OVER 30% EKSTRA REKKEVIDDE!

EN SIKKER VINNER FRA LOWRANCE

Lowrance 3G™ Bredbåndsradar Har mindre strålingsfare enn en vanlig mobiltelefon. Den nye 3GTM Bredbåndsradar fra Lowrance kan enkelt monteres på de fleste båttyper og størrelser - Det føles tryggere når du kan navigere sikkert i dårlig sikt og under tøffe værforhold.

www.lowrance.com

ProNav as, Egersund - Telefon 51 46 43 00 - Faks 51 49 21 00 - E-mail: mail@pronav.no - www.pronav.no


annonser 47

Vestfold Blad    august/september 2011    uke 35

Folkefest Holmestrand Lørdag10. september på Dulpen kl. 18.00

Bli med på folkefesten som avslutter TV programmet Ønskedrømmen. Solveig Kloppen, Carsten Skjelbreid og Øyvind Mund leder kveldens feiring. De heldige som har fått sin ønskedrøm oppfylt blir presentert. Lotto og jokertrekning for publikum med bl.a. sykkel og 10 000 kr i førstepremien. Flere konkurranser med mulighet til å vinne flotte premier fra Byggeriet, Systemhus og Mesterhus. Artister og underholdning med bl.a. vinnerne av “Drømmelåta”.

Detaljert program kommer i

Vestfold Blad!

Nasjonale samarbeidspartnere:

Lokale samarbeidspartnere:

Dessverre. Vi har ikke nok til alle. Ny Fiesta til kr. 149.900,-* spar kr. 24.000,-

For å si det som det er. Dette sommertilbudet på et begrenset antall biler er så godt at vi anbefaler deg å være ”førstemann til forhandler´n”. Fiesta har design inspirert av mote og fashion, avansert teknologi, høy komfort og sikkerhet, og velrenommerte kjøreegenskaper. Les mer på ford.no. Etterpå skynder du deg til oss.

FIESTA AMBIENTE 1,2 60 HK bensin med AC og fjernbetjent sentrallås.

*Prisen er inkl. frakt- og leveringsomkostninger. Årsavgift kommer i tillegg. CO2 utslipp for Fiesta er mellom 98 -154 g/km. Drivstofforbruk (kombinert kjøring) 0,37-0,66 l/mil avhengig av utstyrsmodell og motor. Avbildet modell kan avvike noe fra annonsert tilbud.

Tønsberg: Stoltenbergsgt. 54, tlf. 33 30 77 77 Sandefjord: Nygårdsveien 79, tlf. 33 48 23 00 Larvik: Sagaveien 2-4, tlf. 33 13 66 66 Holmestrand: Hvittingfossv. 151, tlf. 33 05 46 60

Holmestrand: Hvittingfossv. 151, tlf. 33 05 46 60 Tønsberg: Stoltenbergsgt. 54, tlf. 33 30 77 77 Sandefjord: Nygårdsveien 79, tlf. 33 48 23 00 Larvik: Sagveien 2-4, tlf. 33 13 66 66


Vestfold Blad    august/september 2011    uke 35

48

motor Henger du med Et godt råd er å få med hengerfeste i prisen på bilen når du kjøper den. Min far eide en mer enn fem meter lang Buick med hengerfeste. Han var en racer i trafikken, bokstavelig talt, så å kjøre med henger var ikke noe problem. Han kjørte Norge på langs og tvers og i kryss med tilhenger. Aldri et uhell. En sommerdag fikk han det for seg at campingvogn var en god idé. En syv meter lang vogn med fire rom, kjøkken, og bad (i hvert fall føltes det slik) ble innkjøpt. Strømstad (Saltsjøbaden) var like fint på slutten av sekstitallet som nå. Kursen ble satt i den retningen. Det må være lov å si at vi til forveksling så ut som et sigøynerfølge. Doningene utgjorde over tolv meter. Etter noen kilometer begynte folk å tute på oss. Min far kjørte aldri tregt, så det var med fare for liv at folk kjørte forbi oss og pekte, viftet med armene. Noe var galt. Det brant. Støttehjulet i fronten av hengeren var ikke festet slik at det hadde falt ned og var med på ferden. Hjulet klarte ikke å snurre. Det ble slipt og friksjonen mot asfalten gjorde at gummien brant. Bak bilen hadde vi lagt et spor med brennende gummibiter. Vel fremme i Strømstad, ganske sent på kvelden for øvrig, fant faren min en fin plass på campingplassen helt nede ved vannet. Faktisk den fineste plassen på hele plassen. Litt skjevt. Skjev plassering av campingvogn er ingen problemer for de som vet noe om vatring. Det viste ikke faren min, og så begynte det å regne veldig mye regn. I gjørmehavet holdt min far og mannen i nabovognen på med vatring av campingvogn i timevis. En blid mann. Forundret også. Han hadde hatt campingvognen sin stående på den fineste plassen i 15 år før faren min bestemte seg for å utvide vognområdet. Etter vatringen kom min far inn og skulle tenne opp varmen og ikke minst lage lys. Det gikk bare noen minutter, eller kanskje var det en time. Man fortrenger. For det er klart det gjør inntrykk når papiret i gasslampen tar fyr. Deretter gardinen. Den nye campingvognen brant. Det fikk faren min en brå slutt på. Han var våt fra før. Så dro vi hjem til Norge og la oss. Jeg så aldri noe mer til den campingvognen, og har siden ikke vært så opptatt av hengerfeste frem til nylig. Da fortalte en kompis at han skulle sette på hengerfeste på bilen sin. Forhandleren skulle ha 10.500 kroner! Da ville kompisen min kjøpe uoriginalt hengerfeste på Biltema. Forhandleren sa at det ikke var en god idé, for lysene ville ikke virke på hengeren. En sperrekode lå i bilens datasystem. Hva koster det å få åpnet koden, var spørsmålet? Vi åpner kun koden for eget hengerfeste av sikkerhetsmessige årsaker var svaret. Det er et godt råd å kjøpe hengerfeste samtidig med bilen.

Henger til besvær Regelverket og førerkort i variasjoner gjennom generasjoner gjør det vanskelig å kjøre lovlig med båthenger. Den eldre garde med bilister har lov til å kjøre svære doninger og tilhengere, mens dagens førerkort-ferskinger må ha egne kurs og oppkjøring hos biltilsynet for å kjøre tilsvarende. Det er vel ikke snakk om urettferdighet, men sunt vett. Å kjøre med tilhenger krever kunnskap. Ikke så mye for kjøring rett frem, men om lasteevne, sikring – og ikke minst hva bilen som brukes tåler.

Minelagt område Har du tenkt å trekke båten din med henger er det flere ting som må vurderes. Først og fremst om du med ditt førerkort har lov til å trekke vekten. Dessuten er det veldig mange som kjører med en båt på tilhengeren der hengeren ikke er godkjent for vekten av båten. Båtens egenvekt er ikke det eneste som utgjør kilo. Mange glemmer å ta med motorens egenvekt, og ikke minst 50 kilo ekstra bensinvekt og 100 kilo ekstra vannvekt. Vann i dobbeltskroget veier også. Kjøp heller en båthenger som tåler vekten på båten og motoren, enn å tro at det går ganske bra. Regelverket er vanskelig, og i tillegg tolker politiet og biltilsynet forskriftene på forskjellige måter. Ikke godta forelegget før du er sikker på at du har gjort noe galt.

Bilens begrensninger Mange kjøper en firehjulsdrevet kompakt SUV og tenker at bilen er laget for å trekke. Dette stemmer ikke. Sjekk vognkortet for begrensninger.

Selv om du har sjekket at bilen kan trekke vekten er det ikke sikkert du har lov til å kjøre likevel. Sjekk bokstavene i sertifikatet ditt. Mange med eldre sertifikat tror at de stadig har rettigheter til å trekke mye vekt, men det

Kjøp av ny henger Hvis du skal kjøpe båthenger vil en forhandler vil kunne rettlede deg i forhold til størrelsen på hengeren, båten, bilen og førerkortet. Det er bedre å kjøpe litt for stort enn akkurat passe. Mange synes båthengere er dyrt å kjøpe og vil heller satse på brukt. En brukt henger følger dessuten ofte med på båtkjøpet, men heller ikke dette er ukomplisert. Det er typisk med rust i bremsetromlene. Vinsjen kan ha fått skade over tid, og ledningsnettet svikter etter hvert hvis det har blitt utsatt for saltvann. Legg til at du må betale opp til 7.500 i omregistreringsavgift når båthengeren veier mer enn 350 kilo. Ettersom årene går er omregistreringen rimeligere. Det kan altså likevel koste mye å kjøpe brukt billig.

D et er bedre å kjøpe litt for stort enn akkurat passe. kan også være feil. Fornyet du ikke sertifikatet fra 2001 kan du ha mistet rettigheten. Du får ikke rettighetene tilbake uten kurs og oppkjøring. Sjekk utstedelsesdatoen på førerkortet ditt. Det er interessant å merke seg at om du ikke fornyet førerkortet for ti år siden så har du også mistet rettigheten til å kjøre bil med totalvekt tyngre enn 3.500 kilo også. Det vil i praksis si en stor pickup. Disse regnes nå som lette lastebiler, for øvrig med hastighetsbegrensning.

Supertips Hvis du ikke er sikker på hvor mye du har lov til å trekke med den ene eller andre sertifikatet i kombinasjon med bilen du skal bruke, er det lurt å bruke Vegvesenets tilhengerkalkulator. Dessverre bruker denne bare registreringsnummer, ikke biltype, men den forteller i det minste hva du har lov til inklusive rettighetene på førerkortet ditt.

Det beste rådet La oss gå ut i fra at alle ting er i orden, fra vektbegrensninger til sertifikat. Vær vennlig ikke å rygge hengeren lengre ut i vannet enn til felgkantens begynnelse. Da slipper du mye trøbbel på sikt, og så blir den som skal overta hengeren glad også. Når bilen har lov til å trekke vekten, og tilhengeren kan bære båten, og du har de riktige bokstavene i førerkortet, er det å ta opp eller sette ut båten fra båthenger en ganske enkel og trivelig affære.

Tekst: tore bendiksen motor@vestfoldblad.no

foto: hugo lande motor@vestfoldblad.no

Begrensninger: Hvis du er i tvil om bilen kan trekke vekten og at du har lov til å kjøre denne vekten med begrensningene i ditt førerkort, har Vegvesenet laget en egen Internettside med adressen: www.vegvesen. no/Kjoretoy/Eie+og+vedlikeholde/Tilhengerkalkulator


Vestfold Blad    august/september 2011    uke 35

49

Vestfoldblad.no

Når hjul blir høytid – hele året

 kjøre med tilhenger Å krever kunnskap.

Riktig kombinasjon: Sjekk vognkortet for tilhengerbegrensninger og førerkortet for de riktige bokstavene.

Hva sier førerkortforskriftene? Alle kan trekke tilhenger med tillatt totalvekt t.o.m. 750 kg. Sjekk likevel i bilens vognkort hvor stor aktuell totalvekt - last + vekt av henger i øyeblikket - bilen din har lov å trekke. Klasse B: Du kan trekke tilhenger hvor summen av tillatt totalvekt på bil og tillatt totalvekt på tilhenger ikke overstiger 3500 kg. Tilhengerens tillatte totalvekt må heller ikke overstige bilens egenvekt (eller maksimalvekt for tilhenger i bilens vognkort hvis denne er lavere). Klasse BE: Tilhengerens aktuelle totalvekt (last + vekt av henger i øyeblikket) må ikke overstige det bilen har lov å trekke i henhold til bilens vognkort. Klasse C1: Kun tillatt totalvekt t.o.m. 750 kg Klasse C1E: Tilhengerens tillatte totalvekt må ikke overstige bilens egenvekt (eller maksimalvekt for tilhenger i bilens vognkort hvis denne er lavere). (Gjengitt med tillatelse fra Tysse Mekaniske Verksted AS)

Ny vinsj: Tysse er Norges mest populære båthenger for øyeblikket. Typen på bildet er for mindre båter. En ny type vinsj med bedre støtte til baugen gjør det enklere for båteieren.


Vestfold Blad    august/september 2011    uke 35

50

motor

Bære eller briste

Da designerne til Range Rover skulle utvikle en ny SUV, la de kasseformen og familietrekkene på hyllen.

Det er bare en del styling-elementer, som grillen og luftinntakene på sidene, som gir assosiasjoner til Range Rover. Designen er dristig. Spesielt gjelder det tredørs modellen som Range Rover kaller Coupé. Men bare de som ikke trenger baksetet, vil velge Coupé. Det er en akrobatikkøvelse og smyge seg på plass bak i bilen.

som videreføres med et hofte- og skulderparti som løfter seg mot en hekken. Avslutningen har stor bakluke og et minimalistisk vindu.

Dristig design

Uten ryggekamera må du ha med deg hjelpemann for rygge bilen på plass i en parkeringslomme. Langs sidene gir de sto-

Designerne har gitt Evoque en brautende front med moderne lyssetting og voldsom gittergrill

re speilene god kontroll. Vil du ha enda bedre kontroll, kan du få bilen med et avansert kamerasystem som både ser forover og ned langs sidene på bilen. Bildene vises på en åtte tommers skjerm midt på dashbordet. Skjermen har to lag og gir to bilder, avhengig av vinkelen du ser den fra. Mens sjåføren fant veien via navigasjonssystemet, fulgte vi med på nyheter fra BBC.

Bare for å ha prøvd det,

tok vi en kjapp sprint i 170 kilometer.

Stor SUV Evoque er bare 43 centimeter kortere enn en tradisjonell Range Rover, litt kortere enn Freelander og omtrent like lang som en Toyota RAV4. Selv med et langt panser er det god plass i Evoque. Baksetet er rommelig og takhøyden tilstrekkelig. Bagasjerommet har plass til et par golfbagger. Evoque har hentet plattformen og drivlinjen fra Freelander, elektronikken fra Range Rover og har den kjente 2,2 liters dieselmotoren under panseret. Alt er modifisert og forbedret. Understellet

er strammet opp, styringen elektrifisert, elektronikken fintunet og motoren tynt slik at den skal bruke mindre diesel og slippe ut mindre CO2. Hvis noen bil skal kalles for ny i 2011, må det i hvert fall bli Evoque.

Takler alt Vår 400 kilometer lange prøvetur med bilen fra en militærflyplass i Wales til Liverpool bød på alt: Motorvei Bare for å ha prøvd det, tok vi en kjapp sprint i 170 kilometer. Bilen sugde seg til asfalten. Ru-


Vestfold Blad    august/september 2011    uke 35

51

motor

Mens sjåføren fant veien via navigasjonssystemet, fulgte vi med på nyheter fra BBC.

glete asfalt ga litt hjulstøy, men verken vinden eller motoren hørte vi noe til.

Gressletter Dessverre var det ikke veldig glatt i gresset, så elektronikken som optimaliserer firehjulstrekksystemet til snø og is, kunne ta det med ro.

Svingete bygdeveier Evoque er ingen sportsbil, men en komfortabel langturbil. Det er mulig å velge oppsett på understell og girkasse som er mer sporty. Vi likte ikke sportsoppsettet. Bilen ble svampete og girkassen for aggressiv.

Krøtterstier Evoque er en ekte Range Rover i terrenget. Når stien så ufremkommelig ut, krabbet bilen frem over stokk og store steiner, gjennom 50 centimeter vann og opp bakker som føltes loddrette. Men at fabrikken tør tukle med imagen og også selge den med tohjulstrekk skjønner vi ikke.

Dyr diesel Vi kjørte Evoque med den nye dieselmotoren på 190 hester koblet til en smooth og kjapp sekstrins automatkasse. Denne modellen koster, før du eventuelt klinker til med ekstraut-

styr, 614.900 kroner. Evoque med 2,2 liters diesel med 150 hester, 4 x 4 og automat kommer på 499.900 kroner. Den rimeligste versjonen, med trekk på forhjulene, manuelt gir og 150 hester er priset til 449.900 kroner. Men du kjøper ikke en Evoque. Du bestiller bilen. Det er mulig å velge 12 farger, tre takfarger, glasstak, 16 interiørkombinasjoner osv. Bilen er i salg i Norge fra september og vises frem på Båter i sjøen i Sandvika 1. – 4. september. Tekst: Pål Silberg foto: Range Rover og Pål Silberg

tekniske data: Modell................. Range Rover Evoque SD4 2.2 L Motor................... 190 hk / 420 Nm 0-100 km/t.......... 8,5 sek Toppfart............... 195 km/t Vekt..................... 1.715 kg Forbruk............... 0,89 liter / 100 km Utslipp................. 174 gram CO2 Pris fra 2 x 2........ Kr 449.900 Pris fra 4 x 4........Kr. 499.900


52

annonser

Vestfold Blad    august/september 2011    uke 35

Kjærlighet til kvalitet

For deg som kunde ønsker vi å være den beste bilbedriften i Vestfold. Dette jobber vi for hver dag.

KJØR PENT - NOEN ER GLAD I DEG

Toyota THH AS www.toyota-vestfold.no

TØNSBERG

Døvleveien 25, 3170 Sem Tlf 33 30 12 80

HORTEN

Strandparken 3, 3187 Horten Tlf 33 03 59 00

HOLMESTRAND

Bentsrudveien 8, 3080 Holmestrand Tlf 33 05 47 00


annonser 53

Vestfold Blad    august/september 2011    uke 34

KAMPANJEBILER MED VOLVO ON CALL OG UTSTYRSPAKKE

2012 MODELL

2012 MODELL

2012 MODELL

NYE VOLVO V50

NYE VOLVO V60

NYE VOLVO V70

KR

309 900,-*

KR

(SPAR KR 25 000,-)

389 900,-*

KR

404 900,-*

(SPAR KR 31 000,-)

(SPAR KR 19 500,-)

VOLVOS ENGLEVAKT

ASSISTANSE

• Stille/slå på motor- og kupevarmer

• Automatisk hjelp ved ulykke

• Er noen vinduer eller dører åpne?

• Selvaktivert nødassistanse

• Er alle dørene låst?

• Volvo Veihjelp assistanse

• Lås/lås opp dører (S60, V60, XC60)

• Tyverivarsling

• Hva er instrumentpanelstatus. Olje/lyspærer etc.?

• Sporing av stjålet bil

JØ P

ER T KL UD

• Automatisk kjørebok med notater

FINN BILEN  DIN

V

APPS/MOBIL

FJERNSTART MOTOROG KUPEVARMER

ED K

LÅS/LÅS OPP DØRER

FEILVARSLING

• Fjernåpning av dører

E 4 nt I al N

• Hvor satte jeg fra meg bilen? • Hva er bilens km stand?

VEIL. PRIS KR 7 500,-

re n

*b

eg

iP H

se t

ON

• med mer...

VOLVO ON CALL Tilgjenglig på alle nye Volvo 2012-modeller. Volvo On Call gir rabatt hos Volvia Forsikring.

l

• Hvor mye drivstoff har jeg igjen?

a

MOBIL APPS

A V

L

AG E

RB

ILE

R

*

Volvo On Call (VOC) tar vare på deg og står til din tjeneste 24 timer i døgnet året rundt. Kommer du ut for en ulykke som er kraftig nok til at sikkerhetssystemene på bilen utløses, varsles alarmsentralen automatisk. Har du behov for assistanse eller er ute av stand til å svare, guides utrykningsmannskapet helt fram til deg ved hjelp av bilens GPS posisjon slik at du får raskest mulig hjelp når hvert minutt teller. Kommer du ut for et mindre uhell eller har punktert/sluppet opp for drivstoff og trenger assistanse, er hjelpen bare et knappetrykk unna. Ved innbrudd i bilen varsles du og sentralen automatisk, og skulle noen være så dum å stjele bilen din, kan sentralen både kontakte tyvene og spore dem. Med mobiltelefon og APPS har du i tillegg tilgang til funksjoner som fjernstart av kupe- og motorvarmer, sjekke om du har glemt å lukke vinduer og dører, låse dørene (S60, V60 og XC60) og en rekke andre sikkerhet- og komfortjenester. 

volvo on call – ALLTID MED DEG Volvo. for life

logo-forhandler

Stednavn Testgate 1 tel 031-234 567 www.forhandlaren.no

Stednavn Testgate 1 tel 031-234 567 www.forhandlaren.no

Stednavn Testgate 1 tel 031-234 567 www.forhandlaren.no

Stednavn Testgate 1 tel 031-234 567 www.forhandlaren.no


54

annonser

Vestfold Blad    august/september 2011    uke 35

Nye FORD FOCUS

Start mer enn en bil.

Pris fra kr. 240.600,-* BILLEIE : Ford Focus 1,6 TDCI 95hk Titanum Fra kr. 1898,- pr.mnd. - startleie: kr. 36.000,- 3 år / 45 000 km

2,95%

lanseri ng ved fin srente* an av nye siering Ford F ocus

Termingebyr 94,- pr.mnd. Etablering kr. 4 583,-

Terningkast 6 til ny Focus, best i Golf-klassen - Flere viktige konkur renter som er likt priset, mangler litt kreft er målt mot Focus. Dessuten kan du få en godt utstyrt bil uten at prisen løper løpsk.

Totalleie kr. 108 891,-

FORD FIESTA

Europas mest solgte småbil

Ring banken!

Rente 2,95%

Ford Kuga har imponerende kjøreegenskaper, høy bakkeklaring, kompromissløs sikkerhet og intelligent firehjulstrekk som standard. Dessuten får du den med PowerShift automatgir. Den perfekte kombinasjonen av sportsligheten ved en manuell girkasse og komforten i en automat. Nå til en pris det ikke går an å si nei til.

Veiledende pristillegg for PowerShift

kr. 26.400

Kampanjepris

kr. 4.900,-

Pris fra kr. 415.400,-* Ford Fiesta Titanium 1.6 TDCI 70 hk 5-d • Fjernbetjent sentrallås • Air Condition • Radio/CD • Bluetooth stemmestyring • Metallic lakk • ESP, IPS, EBA, EPAS • 7 airbags

Pris fra kr. 199.900,-*

Privatleie: kr. 1.477,/mnd. Inkl.mva. Startleie kr. 36.000,- inkl.mva Totalleie 36 mnd.: kr. 93.735,Termingebyr: kr. 94,- pr.mnd. Etablering: kr. 4.563,Alle beløp inkl. mva. Leieavtalen inkluderer også komplette vinterhjul. Avbildet modell kan ha ekstra utstyr.

KUGA TITANIUM 2.0 TDCi 140hk PowerShift automat Utstyr: • 17” Aluminiumsfelger • Nøkkelfri start • Mini bakluke • Sportsseter i delskinn • Sony Radio/CD med 8 høyttalere og fjernkontroll • Vindusviskere med regnsensor • Oppvarmet frontrute • Auto-dimmende bakrutespeil

spar kr. 15.700,-

*) Prisen er inkl. frakt- og leveringsomkostninger. Årsavgift kommer i tillegg.


Vestfold Blad    august/september 2011    uke 35

annonser 55

Ford Focus har mer tilgjengelig utstyr enn konkurrentene. Når det gjelder siste skrik i avanserte førerstøtte systemer overgår Ford Focus til og med storebror Mondeo.

GODE TILBUD på lagerbil

Nye FORD MONDEO. Utstråler effektivitet. Skjønnhet er mer enn øyet kan se. Det er mer enn form og farge. Det er i hvordan ting virker. Som vår nye TDCI-dieselmotorer, som gir bedre ytelse med mindre drivstoff, og lavere CO2 utslipp. Skjønnhet kommer innenfra. Noen ganger i form av ren effektivitet. Velkommen til å prøvekjøre de mest avanserte dieselmotorene vi noen gang har laget hos FORD-forhandlerne. www.ford.no

• Cruisekontroll • DAB + Bluetooth handsfree m/USB • Takrails • Mørktonet glass • Bi-Xenon • Dekktrykksvarsler • Motor/kupévarmer • Spoiler bak, stor • Metallic lakk • Komfortpakke • Lys i fotbrønn • Teppematter foran

Rente 2,95%

Ford Mondeo Stasjonsvogn: Titanum ECOnetic 1,6 TDCI 115 hk CO2 114g fra kr. 317.500,-* Titanum 2,0 TDCI 140 hk Automat fra kr. 393.000,-* Velg fabrikkutstyr for kr. 15.000,-

Holmestrand: Hvittingfossv. 151, tlf. 33 05 46 60 Tønsberg: Stoltenbergsgt. 54, tlf. 33 30 77 77 Sandefjord: Nygårdsveien 79, tlf. 33 48 23 00 Larvik: Sagveien 2-4, tlf. 33 13 66 66

SPAR inntil kr. 40.000,på lagerbil


Vestfold Blad    august/september 2011    uke 35

56

motor

Design din egen sykkelhjelm Trygg Trafikk utfordrer unge syklister til å utforme hjelmer de vil bruke - for å hindre og minske skader ved uhell og ulykker.

Høsttilbud på tilhengere 1205 S

Praktisk hus og hage tilhenger. Mål: 204x116x35 cm. 13” dekk. Totalvekt 750 kg. Inkl. presenning og nesehjul.

5.990,SPar 767,-

3205 S

Tilhenger med nedfellbar for- og baklem. Mål: 204x142x35 cm. 13” dekk. Totalvekt 750 kg. Inkl. presenning og nesehjul.

Alle priser i NOK inkl. mva. ekskl. lev.omk. Tilbuddene er gjeldende frem til 31.12.2011. Forbehold for feil.

6.990,SPar 941,-

3251 TB

Tilhenger med 4 nedfellbare karmer. Mål: 250x142x35 cm. 13” helårsdekk. Totalvekt 1300 kg. Inkl. presenning (ikke vist)

16.490,SPar 1.202,-

Å bruke sykkelhjelm reduserer risikoen for hodeskader med ca. 60-80 prosent (Transportøkonomisk institutt), likevel beskytter kun 22 prosent av ungdom i alderen 12-17 år hodet med hjelm, viser siste telling av hjelmbruk (2010, Statens vegvesen). Derfor har Trygg Trafikk i samarbeid med sykkelhjelprodusenten Etto lansert en konkurranse for unge designspirer. Nå kan du designe din egen hjelm, kanskje få den produsert, og i tillegg vinne en Ipad. – Vi vil gjøre oppmerksom på at det finnes mange fine hjelmer med kult design på markedet i dag, og samtidig inspirere til å komme med et eget forslag til hjelmdesign. På den måten håper vi flere unge vil ta vare på hodet sitt når de sykler, slik de fleste nå gjør i skibakken, sier prosjektleder Kristin Øyen til Tryggtrafikk.no. I designkonkurransen har du mulighet til å designe en sykkelhjelm slik du vil ha den. Det er to alderskategorier, en for aldersgruppen til og med 16 år, og en for de som er 17 år eller eldre. En vinner i hver alderskategori får fem egendesignede hjelmer og en Ipad i premie. – For sykkelhjelmprodusenten Etto vil denne konkurransen gi inspirasjon og innspill til

17.490,-

Er en syklist også en kjørende? r det virkelig lov for syklister E å befinne seg i veibanen? Mange tror dette er ulovlig, siden syklister har eget sykkelfelt, og biler kjører raskere enn man sykler. Skaper det ikke bare mange farlige situasjoner

Trygg Trafikk svarer: Ja, det er slik at syklister har lov til å bruke kjørebanen. Syklister er definert som kjørende, og kan derfor også benytte seg av de fleste anlegg som også brukes av motoriserte kjøretøy. Unntaket er sykling på motorvei, som er forbudt. Det er nok også riktig at syklister i kjørebanen kan skape harme blant bilister, særlig i de tilfellene hvor det går en gang- og sykkelvei parallelt med kjørebanen. Men nå er det jo også slik at syklister ofte blir tvunget ut i veien, fordi de ikke har noe alternativ. Det kan faktisk også være tryggere for syklister å bruke kjørebanen, spesielt der hvor gang- og sykkelveien krysser mange veier. Så inntil veinettet med gangog sykkelveier og sykkelfelt blir bedre, må nok både syklister og bilister finne seg i å dele den plassen som finnes. Les mer på www.tryggtrafikk.no FOTO: SIGVE ASPELUND

Vi har det beste alternativ

SPar 1.210,-

mv www.brenderup.no

 onkurransen varer frem til K 31. september 2011 Alle bidrag som lastes opp i galleriet i konkurranseperioden vil være med i konkurransen. Du kan delta med flere design. Bidragene kan være bilder, illustrasjoner og lignende, men det må være egendesignet og ikke beskyttet av opphavsrett. En Jury vil kåre tre vinnere fra hver alderskategori etter konkurranseperiodens utløp. Premier: 1. premie: Ipad Wi-Fi modell 32 GB og 5 eksemplar av sin egen sykkelhjelm. 2. Premie: Ipod touch 32 GB 3. Premie: Ipod touch 8 GB Konkurransen og mer informasjon om reglene finner du på www.designdinhjelm.no

Beskytt din Pick Up/Varebil mot rust, støy og slitasje.

Kraftig varehenger med tipp og nedfellbar for- og baklem. Mål: 258x153x40 cm. 14” dekk. Totalvekt 1300 kg.

Valleåsen 2 • 3174 Revetal Tlf. 33 06 33 00 • www.hengere.as

Konkurranseregler:

i trafikken når det dannes milevis av kø og sinte bilister fordi syklister befinner seg i veibanen?

mv

2260 SB med tipp

HengeRE AS

designuttrykk ungdom vil ha, og kan på lengre sikt muligens påvirke design på sykkelhjelmer, sier Øyen.

Apply Norge A/S Hovedforhandler Vortex produkter i Norge. Kontakt: post@apply-norge.no • 922 64 600


annonser 57

Vestfold Blad    august/september 2011    uke 35

www.volkswagen.no

Polo og Golf Style med superrente! Polo Style Kampanjemodellen inneholder: - Automatisk klimaanlegg - 15“ lettmetallfelger - Radio/CD inkl. MP3 og 4 høyttalere - Høydejusterbare forseter - Midtarmlene - Ratt, girkule og håndbrekk i skinn - Designpakke med sortlakkerte speilhus, llakkerte akkerte dørhåndtak i bilens farge, alupedaler og innstegslister med Style-logo - Grill og støtfanger med kromlister - Setetrekk i stoff/alcantara - Vinterhjul 15“ på lettmetallfelger

rleie. e k u r b r o f nte ved e r g i t s n u rleie G d forbruke

% 5 9 . 2

Rente ve m til 10.9 og lån fre

Fra kr

900,- inkl mva

• Forbrukerleie 3 år/45.000 km • Engangsleie: Kr 50.000,- inkl. mva

Golf Style Gol Kampa Kampanjemodellen inneholder: lettmetallfelger - 16“ lett Komfortseter med setetrekk i stoff/alcantara - Komfo og støtfanger med kromlister - Grill o 2-soners automatisk klimaanlegg - 2-sone Cruise-control - Cruise Designpakke med sortlakkerte speilhus, - Desig lakkerte dørhåndtak i bilens farge, lakke alupedaler og innstegslister med Style-logo alupe girkule og håndbrekk i skinn - Ratt, g Metallic lakk - Metal Regnsensor og innklappbare speil - Regns Media - Me M dia in med Ipod tilkobling Vinterhjul 15“ på lettmetallfelger - Vinter

ie.

kerle u r b r o f d e ente v

Gunstig r

% 5 9 . 2

eie forbrukerl Rente ved .9 10 l m ti og lån fre

Fra kr

1.190,- inkl mva

• Forbrukerleie 3 år/45.000 km • Engangsleie: Kr 50.000,- inkl. mva

Høsten byr på muligheter hos Volkswagen. Nå har du sjansen til å skaffe deg en strøken bil med svært gunstig finansiering på grunn av en svært lav rente, enten du velger lån eller forbrukerleie. Golf Style er en kampanjemodell med spesialfarger valgt ut av Carl Lagerfeldt. Så hvis du ønsker å møte høsten i en ny, sikker og sporty bil, spekket med det siste av teknologiske løsninger, bør du legge turen innom oss. Vi har kun et begrenset antall biler og enkelte av disse kan leveres raskt. Velkommen.

Prisen er veil. levert Vestfold. Månedsprisen er inkl mva. Termingebyr kr 94,-, etableringsgebyr kr 4.813,- og årsavgift kommer i tillegg. Total årsleie Polo kr 28.595,- ink mva. Total årsleie Golf kr 32.075,ink mva. Drivstofforbruk variert kjøring Polo: 0,37 l/mil. CO2-utslipp fra 96 g/km. Drivstofforbruk variert kjøring Golf: 0,41 l/mil. CO2-utslipp fra 107 g/km. Avbildet modell kan ha utstyr utover standard.

Horten

Tønsberg

Sandefjord

Larvik

Falkenstensveien 31, Horten Tlf.: 24 03 11 00

Kjærlighetsstien, Tønsberg Tlf.: 24 03 12 00

Gokstadveien 16, Sandefjord Tlf.: 24 03 11 50

Elveveien 21, Larvik Tlf.: 24 03 11 80


58

annonser

Vestfold Blad    august/september 2011    uke 35


annonser 59

Vestfold Blad    august/september 2011    uke 35

www.landrover.no

Den spiser veien Den vader g jennom 700 mm vann Den sluker ditt og vennenes dykkerutstyr Men den får ikke filmmusikken fra Haisommer ut av hodet ditt.

Varebil fra 555.850 kr. - inkl. MVA.

Personbil fra 981.850 kr. Branko’s Auto ny Land Rover/Range Rover forhandler i Vestfold

DISCOVERY 4 Why drive a car when you can drive a Land Rover? Discovery 4: Forbruk 3.0 TDV6 211 / 245Hk 9,3 l/100 km blandet Kjøring. CO2 utslipp fra 244 g pr. km. Pris levert i Tønsberg. Prisene på alle Land Rover modeller som selges nye i Norge inneholder en CO2-kompensasjon for 75.000 km, utviklet i samarbeid med Climate Care. Mer detaljert informasjon: www.landrover.no

Leveres med 5 års garanti


60

annonser

Vestfold Blad    august/september 2011    uke 35

Last ned QR kode leser gratis i appstore/Andoid M. Scan koden og få prospekt på mobil.

HOLMESTRAND - Innholdsrik enebolig ADRESSE Vollsåsen Terrasse 9 HOLMESTRAND INFO eierform: Eiet byggeår: 1979 tomt: 802 kvm

AREAL bra / p-rom PRISINFORMASJON verditakst: omkostn.: kom.avg.:

Ditt område. Vår lokalkunnskap. STAVERN/AGNES - Rekkehus beliggende i meget attraktivt område. alg

rs r fo

e mm

Ko

kr 2 450 000,-

Høyt frittliggende m/garasje. Fjordutsikt. Koselig solrik tomt.

Børrestadveien 8 Prisant.: kr 1 590 000,Omkostn.: kr 1 062,Boligtype: Rekkehus i brl Bra/P-rom: 150/97m2 Byggeår: 1917

162 kvm / 157 kvm kr2 580 000 ,ca. 2,6% ca. kr 13 000,-

VISNING Torsdag 01.09 kl 18:00-19:00 Søndag 04.09 kl 16:00-17:00 Velkommen! Eiendomsmegler MNEF: Carsten Breddam, avd. Asker / tlf. 9284 2249/ cb@eie.no

www.terra.no NANSET / BORGEJORDET - Pen enebolig med beliggenhet i attraktivt boligområde Ny

s

pri

Visning: Kommer! Kontakt megler for ytterligere info

Jerpeveien 11 Prisant.: kr 2 500 000,Omkostn.: 2,5% + 3 685,Boligtype: Enebolig Bra/P-rom: 174/160m2 Byggeår: 1966 Tomt: 835m2 Finnkode: 29030641 Visning: Kontakt megler for nærmere avtale Oppdragsansvarlig: Bent Foshaug, tlf:47 20 14 14 bent.foshaug@terraeiendom. no - www.terra.no

Eiendomsmegler MNEF: Bent Foshaug, tlf:47 20 14 14 bent.foshaug@terraeiendom. no - www.terra.no

Vi samarbeider med Larvikbanken

Vi samarbeider med Larvikbanken

SANDEFJORD/PINDSLE - Enebolig med oppussingsbehov. Garasje og uthus. t

he

Ny

Raveien 22 Prisant.: Omkostn.: Boligtype: Byggeår: Tomt:

TJODALYNG -BYGGEKLAR TOMT PÅ HUSEBY Husebyskogen 6 Prisant.: kr 640 000,Omkostn.: 2,5% + 3 685,Boligtype: Tomt Tomt: 472 m2 Finnkode: 28901328

kr 1 520 000,2,5% + 3 685,Enebolig 1950 1000m2

Visning: Tirs 6/9. 16:30-17:30

Eiendomsmegler MNEF: Bent Foshaug, tlf:47 20 14 14 bent.foshaug@terraeiendom. no - www.terra.no

Vi samarbeider med Larvikbanken

Eiendomsmegler MNEF: Bent Foshaug, tlf:47 20 14 14 bent.foshaug@terraeiendom. no - www.terra.no

Vi samarbeider med Larvikbanken

La flest mulig se din boligannonse! Gjennom Vestfold Blad når du potensielle kjøpere over hele fylket. Spør din megler om annonsering i avisen som når flest i Vestfold.

90.000

husstander får Vestfold Blad hver uke.


annonser 61

Vestfold Blad    august/september 2011    uke 35

eiendomsmegler1.no

HORTEN • STORGT 26/28 • TLF 33 03 18 18

En handel du skal leve med

Tom Lund Eiendomsmegler Tlf. 91 36 32 77

Mona Langangen Eiendomsmegler Tlf. 95 27 04 88

Horten Sentrum

Truls Romdahl Eiendomsmegler Tlf. 91 32 02 30

Thomas Olsen Eiendomsmegler Tlf. 93 45 79 02

Enebolig sentralt beliggende med moderniseringsbehov. Prisant. kr 1 780 000,Omkostninger: P-rom/bra: Ant. soverom: Byggeår: Tomt:

ca. 2,7% ca. 103/162 kvm. 2 1930 443 kvm.

Adresse: Kontakt:

Nedre Bjerggate 22 Truls Romdahl Eiendomsmegler/ Avd.leder 913 20 230 Lør 3. sep. 13:30-14:30

Telefon: Visning:

eiendomsmegler1.no

Åsgårdstrand

Dels oppusset leilighet med 2 soverom og flott kjøkken. Prisant. kr 1 090 000,Andel fellesgj.: Totalt: Omkostninger: Felleskostnad: P-rom/bra: Byggeår: Eierform:

kr 284 747,kr 1 374 747,- + omk. kr 2 185,kr 3 338,- pr. mnd. ca. 64/67 kvm. 1971 Andel

Adresse: Kontakt:

Sleipnersvei 3, 2 etg. Truls Romdahl Eiendomsmegler/ Avd.leder 913 20 230 Lørdag 3/9 kl 15-16, Velkommen!

Telefon: Visning:

eiendomsmegler1.no

Re/Brekkeåsen

Innholdsrik enebolig med hybel, 4(5) sov., garasje og stor flott hage

VISNING

Prisant. kr 2 390 000,Omkostninger: P-rom/bra: Ant. soverom: Byggeår: Tomt:

ca. 2,7% ca. 176/207 kvm. 4(5) ca. 1981 ca. 832 kvm.

Adresse: Kontakt: Telefon: Visning:

Brekkeåsveien 7 Thomas Olsen 33 03 18 22 / 934 57 902 Mand 5/9 kl 18:00-19:00

Vestfold Blad motor

- når hjul blir høytid... Faste motorsider hver uke.

motor

eiendomsmegler1.no

Kunngjøring KUNNGJØRINGER - Miljødag i Larvik

Har du lyst til å leve litt mer miljøvennlig og bli inspirert? Miljødagen i Larvik kommune Kulturhuset Bølgen 2. september kl. 09 - 15 Arrangementet er gratis for alle! Utstillere og aktiviteter for hele familien. Foredrag av: Liv Arnesen, Lene Stenersen og Arne Hjeltnes


62

annonser

Vestfold Blad    august/september 2011    uke 35

Kunngjøring

Stilling ledig

La flest mulig se din boliannonse!

SANDEFJORD KOMMUNE

Mange potensielle kjøpere i hele fylket!

KUNNGJØRINGER

90.000 husstander får Vestfold Blad hver uke.

KOMMUNENS PRISER 2011 Kultur- og fritidsutvalget skal dele ut Sandefjord kommunes Ærespris, Idrettspris, Kulturpris og Barne- og ungdomspris for 2011. Kommunens priser kan tildeles personer / grupper / foreninger som har gjort en markant innsats til beste for byens befolkning innenfor kultur- og fritidsutvalgets områder, og / eller har bidratt til å markedsføre Sandefjord som kulturby. Sandefjord kommunes Ærespris tildeles på bakgrunn av mangeårig markant innsats. Sandefjord kommunes Idrettspris og Kulturpris tildeles på bakgrunn av markant innsats gjeldende år. Sandefjord kommunes Barne- og ungdomspris tildeles på bakgrunn av markant innsats for barn og unge i byens foreningsliv gjeldende år. Prismottaker for Barne- og ungdomsprisen skal primært være i gruppen barn og unge. Alle forslag til kandidater skal fremmes skriftlig og være begrunnet. Frist for innsendelse av forslag er 15.11.11. Forslag sendes til Sandefjord kommune v/kultur- og fritidssjefen, postboks 2025, 3202 Sandefjord. Spørsmål vedrørende prisene kan stilles til kultur- og kinoseksjonen på tlf. 33 41 67 14.

– Vil du påvirke vår fremtid?

Egne boligsider på www.vestfoldblad.no med visningskalender.

Søker du spennende lederutfordringer og vil være med på å ta Sandefjordskolen mot toppen? Nå trenger vi avdelingsledere til en av våre barneskoler og ungdomsskoler.

Spør din megler om annonsering i Vestfold Blad.

du kan leSe mer om Stillingene på: www.Sandefjord.kommune.no/ledige-Stillinger

Vestfold fylkeskommune skal være ledende regional utviklingsaktør innen utdanning, samferdsel, næringsutvikling, regional planlegging, ressursforvaltning, kultur, folkehelse og tannhelse.

Førstekonsulent

KULTURSTIPEND 2011

Kultur- og fritidsutvalget i Sandefjord skal dele ut kulturstipend. Stipendet er på kr 7 500,-. Søkerne vurderes av kultur- og fritidsutvalgets pris- og stipendkomité, som velger ut inntil 5 stipendmottakere. Kulturstipend kan søkes av enkeltpersoner med hjemstavn i Sandefjord kommune som har forutsetninger for, og ønske om, utdanning/perfeksjonering innenfor kultur- og fritidsutvalgets område (idrett, ungdoms¬arbeid, sang, musikk, dans, teater, bildende kunst, og annet kulturarbeid.) Kulturstipend kan tildeles personer som tar langvarig/høyere utdanning, deltar på kortere kurs, seminarer, studiereiser m.v. Unge søkere prioriteres. Elever under videregående utdanning og førsteårs-studenter prioriteres ikke. Søknad skal være vel begrunnet og må inneholde personlige data, beskrivelse av studie¬opplegg, kursplaner osv. Attester og vitnemål må vedlegges. Eget søknadsskjema brukes ikke. Søknad sendes Sandefjord kommune v/ kultur- og fritidssjefen, postboks 2025, 3202 Sandefjord. Ytterligere informasjon fås ved henv. til Kirsti Evensen ved kultur- og kinoseksjonen, tlf. 33 41 67 14. Søknadsfrist: 15.11.11

Vi har ledig stilling som førstekonsulent i Regionalsektoren. Stillingens oppgaver: • Saksbehandling av søknader til transportordningen for funksjonshemmede • Kontakt med brukerne • Klagesaks-behandling • Kontakt kontrahert selskap som følger opp transportordningen

SANDEFJORD KOMMUNE

FOTTERAPEUT/FRISØR

ÅPNE POLITISKE MØTER PÅ RÅDHUSET

Spørsmål om stillingen kan rettes til: Astrid Marie Holvik tlf. 482 75 273 Søknadsfrist: 16.09.11

Plan- og utbyggingsutvalget, onsdag 31.august, 11.30. Kontrollutvalget, mandag 5.september kl.16.00 Administrasjonsutvalget, mandag 5.september, kl.18.00. Formannskapet, tirsdag 6.september, kl. 16.00. Dokumentene kan leses på Sandefjord bibliotek og på kommunenes nettsider. Sandefjord Soppforening ”Kantarellen” holder soppkontroll i ”Bakgården” Kongensgt.35-37 alle søndager i september kl.16:00-17:00

BARNEVERNVAKTA – Tlf. 33 31 02 03 Mandag-torsdag Fredag-lørdag Søndag

kl. 17.00–24.00 kl. 18.00–03.00 kl. 18.00–24.00.

Bakvaktberedskap ved behov for akutt bistand på natt, dagtid, helg og høytider. Yter øyeblikkelig hjelp til barn, unge og deres foresatte. Beredskap også utenom åpningstider ved behov for akutt bistand. Sandefjordsveien 3 - pb 2025 - 3202 Sandefjord. Telefon: 33 41 60 00 - Fax 33 41 60 01 www.sandefjord.kommune.no

v/ Kamfjordhjemmet bo - og behandlingssenter Samarbeidsavtale på 3-5 år

VERNEPLEIER 1

v/ botiltak og aktivitet - avd. Hasle/ Mobakken 100 % stilling, turnus

Husk Geriatriseminaret i Vestfold 2011 Tema: Smerte og livskvalitet. Hva ser vi etter, og hva gjør vi? Onsdag 21. september kl. 08.00–15.30 Auditoriet, Sykehuset i Vestfold, Tønsberg Program/påmelding, tlf.: 33 34 19 50 el. post@aldringoghelse.no innen 9. sept. OBS! Seminaravgift kr 500,Programmet finner du på www.aldringoghelse.no

Spørsmål om stillingen kan rettes til: Ellen Christine Andersen tlf. 909 17 959 Søknadsfrist: 16.09.11

VERNEPLEIER 1

v/ botiltak og aktivitet - Mokollen bofellesskap 100 % stilling, turnus

Spørsmål om stillingen kan rettes til: Morten Uthaug tlf.416 12 125/ Vigdis Vatn tlf.482 75 885 Søknadsfrist: 26.09.11

MILJØARBEIDER

v/ botiltak og aktivitet – Leikvollgata 0.5- 2 årsverk, fast

Les Vestfold Blad på nett www.vestfoldblad.no

Søkandsfrist 9. september 2011

Kunngjøring

MIDTÅSEN

Hovedbygningen vil være åpen søndag 4.september for visning hver time mellom kl. 12.00–15.00.

Utfyllende utlysningstekst, navn på kontaktperson og søknadsskjema finner du på www.vfk.no under "stillinger".

Spørsmål om stillingen kan rettes til: Morten Uthaug tlf.416 12 125/ Vigdis Vatn tlf.482 75 885 Søknadsfrist: 26.09.11

POLITISKE MØTER I SEPTEMBER 2011 • Yrkesopplæringsnemnda – 5.9. kl 0930 • Hovedutvalg for utdanning – 5.9. kl. 1300 • Hovedutvalg for kultur, folkehelse og miljø – 6.9. kl 1300 Møtested: Midgard historisk senter, Horten • Hovedutvalg for samferdsel og næring – 7.9. kl 0900 • Hovedutvalg for plan og areal – 7.9. kl. 1300 • Fylkesutvalget – 8.9. kl. 0900 • Fylkestinget – 14.9. kl. 0900 Møtene finner sted i Fylkeshuset, Tønsberg, hvis ikke annet er oppgitt. Se vfk.no – menypunkt ”Politikk”/politiske møter, saker, medlemmer” for fullstendig oversikt.

For fullstendig utlysning og søknadsskjema se www.sandefjord.kommune.no

Per-Eivind Johansen Fylkesordfører MØTENE ER ÅPNE FOR PUBLIKUM

90.000 – Størst i vestfold


annonser 63

Vestfold Blad    august/september 2011    uke 35

Underholdning

annonse@vestfoldbladno

“Damemote på fransk”

International Opera Academy Sandefjord presenterer

Internasjonal

Operagalla

torsdag 1. september kl. 19.30 Hjertnes, Sandefjord

Nyheter direkte fra Paris

Utdrag fra operalitteraturens vakreste og mest kjente stykker. Solister er ferske prisvinnere fra årets Dronning Sonja Internasjonale Musikkonkurranse 2011 i Oslo.

Kringkastingsorkestret spiller under ledelse av mesterdirigent Olaf Henzold. Konferansier er Bjørn Simensen. •

Billetter á kr 395,- kan kjøpes på tlf. 33 41 67 00 (dagtid man – fre), tlf. 33 41 67 60 (hverdager etter kl. 15.30), tlf. 33 46 05 90 (kl. 09 – 17.30 alle dager) eller på www.hjertnes.no

Tlf. 90 10 31 14 Torvet 4, 3256 Larvik Følg oss på Facebook Kiss Larvik

Registrer din rubrikkannonse GRATIS*på nett.

Velkommen de til en spennen og unik butikk!

NYHETER fra Paris hver uke!

*Gjelder kun ved registring på nett. www.vestfoldblad.no

Vestfolds største og beste Sandefjord kommune

på Østre Halsen i Larvik

Lørdag 3. sept. kl. 12 - 16 Søndag 4. sept. kl. 13 - 16 a Kafeteri vogn ger Hambur

Minst 1800m2 med lopper under tak på Østre Halsen skole og Sinterco Auksjon

kl. 14.30 lørdag kl. 15.00 søndag

NB! Nye lopper på alle områder på søndag.

Velkommen

Forebygging og bekjempelse – Tlf. 815 73 686

Folkefest Holmestrand Lørdag10. september på Dulpen kl. 18.00

Husk annonsefrist 1. september Kontakt Per-Olav: mob. 91 81 60 12

Nasjonale samarbeidspartnere:

Lokale samarbeidspartnere:

til to hyggelige dager i regi av Østre Halsen skolekorps !

10-9-1926

Loppemarked Annonse 122x144.indd 1

Følg oss på facebook

Les båtnyheter hver dag på våre nettsider www.batavisa.no

24.08.11 21.47


64

annonser

Vestfold Blad    august/september 2011    uke 35

Rubrikkannonser

Selges Studie bøker, Studiebøker i Engelsk 1 og 2 Høgskolenivå selges billig. Tlf. 99 52 80 09 9 fot båt tils., Glassfiberbåt, nyrestaurert, pen. Kr.2600. Bilder via e. post. Tlf. 412 25 133 Bassgitar, Akustisk m/forsterker tilkobling. Merke: Applause AE-40. Tlf. 922 60 063 CD stativ, Plass til 120 CDer. Pent. Kr 250,-. (Fagmøbler)Ny pris Kr 650,-. Tel. 994 56 377 Flotte ting, Stuebord kr 300,-, oljeovn kr 200,- og bilder kr 200,pr stk. Tlf. 402 11 943 Hundehus, nytt isolert hundehus, kr 1000,-. Tlf. 331 93 383 Husmorvindu som nytt, Husmorvindu 129x119 brukt 1 år kr 900,- i Horten. Tlf. 922 03 298 Hytte til salgs, Hytte ca 30 kvm med låve og ca 5,5 mål tomt. Kr 350000-. Tlf. 984 50 575 Kalkulator TI-84 , Kalkulator TI-84 Plus fra Texas Instruments selges rimelig. Tlf. 99 52 80 09 Kjøkken bord m/stole, Blått kjøkkenbord 70x70 med 2 stoler, kr 500,-. Tlf. 934 53 680 Krabbekoker, 60 liters krabbekoker, i rustfritt stål. Til gass. Tlf. 951 27 410 Lefser-kaffekos, Balsfjordlefser til selskap, kaffekosen e.l. Ring for info. Tlf. 333 05 955 Lp-platesamling, Strøkne nye og sjeldne vinylplater selges enkeltvis/ bunkesvis. Tlf. 924 32 263 Markiser, 2 stk. Gulstripete markiser ca 121 brede. kr 500,Tlf. 335 21 418/ 922 17 605 Ny garasjestøvsuger , Helt ny og ubrukt, suger både vått og tørt. Blåsefunksjon. Tlf. 926 45 310 Ny hundegård m. tak, Hundegård 9 kvm m. tak av duk kr 3000,-. Ikke pakket ut. Tlf. 926 45 310

Terrassevarmer, Propan terrassevarmer m/ industrikobling. Uten flaske. kr 400,-. Tlf. 971 64 407

Little tiker sklie, En Little tiker sklie. Hard plast. 5 trinn. Kr 200,-. Tlf. 994 56 377

Vedovn, Dovre «Bukkene Bruse» 60 cm, kr 750.-. Tlf. 975 96 920

Glassfiberbåt, lengde 4,50, bredde 1,70. Stø båt, Kr 2000,- Tlf. 994 30 295

Babybadekar, Med oppbevarings lommer og hylle under kr 250,-. Tlf. 334 76 231

Brudekjole, Ny pris var Kr 4400,-.Nå til Kr 1000,-. Tlf. 994 56 377

Barneting, Dukkebadekar kr 50,- pent strykebord kr 50,-. Tlf. 334 76 231 Hagemøbler, Bord, stoler, puter, parasoller, putekasse selges gr. flyttig. Tlf. 975 07 178 Høytalerstativ, 2stk høytalere stativ høyde 86 cm til små høytalere kr 300,-. Tlf. 334 76 231 Lettmetallfelger, 4 sommerdk m/4-bolters lettmetallfelg 205/55R16. Tlf. 333 90 937

Diana 700 Holiday, Diana 700. Se Finn.no: Finnkode: 30029248 . Kr 70.000,-. Tlf. 994 56 377 Standur Brixon mørk Standur i kasse av mørklakert tre, urskive av metall romer 500k. Tlf. 995 83 703 Ipone mobil, Apple 32gb m.2 simkort open Kr 2500,-. Tlf. 480 73 882 Mini garasjesalg, Kjellbergv. 5 Sfj. Hver dag. bøker og pyntegjenstander. fra Kr 2,-.Tlf. 994 13 671

Papegøyebur, Papegøyebur 0,75x1x1,35 m, høystbydende. Tlf. 331 17 209

Bøker, Kom og se, bokklubb og ungdom og religiøst. kjellbergvn 5 SFJ, hver dag. Tlf. 994 13 671

32 Binds Leksikon, Hjemmets store leksikon 1991. Som nytt.Nesten gratis. Tlf. 977 00 535

Balansesykkel, For barn. Lær å sykle med balansesykkel. Lite brukt Kr 400,-. Tlf. 900 53 134

Stompa sofa/seng, Brukt. Rødrutet madrass og puter. Kr 300.- Tlf. 91301737

Veggseksjon, Mørk veggseksjon Kr 500,Tlf. 33521418/92217605

Brukt leksepult, 3 skuffer samt skap i furu. Kr 100.-. Tlf. 913 01 737 Ankerkjetting, Grov ankerkjetting selges metervis. Tlf. 951 43 295 Luna «Gjerdesag» Sag med anlegg og bukk Kr 500,-. Tlf. 951 43 295 Ekornes stressless, Sofa,3+2 seter i oliven grønn-pent brukt, Kr 6000,-. Tel. 95033168 Skap fra 50 tallet, Møbelet er helt og pent er i flammebjerk Kr 500,-. Tlf. 993 25 332 Amadeus tv-benk, Elegant tv benk i Mahongny ny pris Kr 3300,- nå Kr1500,Tlf. 993 25 332 Lite møbel 50 tallet, Gang møbel 85 lang og 60 høy pent holdt Kr 300,-. Tlf. 993 25 332 Gulv teppe, Ull gulvteppe sort - grå str. br1,40 L.2,10 pent Kr 250,-. Tlf. 334 76 231

Lp- seksjon, Hvit, nydelig lp-seksjon. rommer 1000 lp-er. Må sees! Tlf. 924 32 263 Futong: Seng/sofa Dansk/japansk, Kr 500,-. må hentes, Sandefjord Tlf. 994 71 362

28»philips tv, Kr 400,-. Tlf. 950 33 168 Pensko til gutt, Str 26, vinrød og sorte, Kr 50,-. pr. par. Tlf. 950 33 168 Lær å gå bil-Disney, For barn fra 0 år, pent brukt, Kr 200,-. Tlf. 950 33 168 Stressless sofa, Ekornes 3+2 i oliven grønn skinn, Kr 6000,-.Må sees. Tlf. 950 33 168 Bord til ungdomsrom, Hvitt 90x60x47 m/hylle under. går på trinser. Kr 550,-. Tlf. 468 08 505 Databord eik, 78x80 m/sideplate 45x80. Regulerbart i høyden, Kr 450,-. Tlf. 468 08 505 Lite bord palisander, 67x47x50 m/hylle, går på trinser, Kr 550,-. Tlf. 468 08 505 Seng m/nattbord, 90x200 i malt furu Kr 750,(har også madrass hvis ønskelig) Tlf. 468 08 505 Servant i skap, 75x50 + speil m/lysarmatur 60x78, meget pent Kr 600,-. Tlf. 468 08 505 Dusjhjørne, M/armatur ubet.brukt, stått på hytte, Kr 750,-. Tlf. 468 08 505 Fotkrakk Sort fotkrakk Kr 50,-. + furu fotskammel med stoff i sete Kr 250,-. Tlf. 334 76 231 Suzuki Baleno 4x4, AC, El vinduer, hengerfeste, 157.000km Kr 40.000,-. Tlf. 913 58 286

Stellebord, Bittelite,enkelt med badekar og tre hyller Kr 400,-. Tlf. 950 33 168

Sovesofa - 3 seter, Himmelblå,u.brukt, Nypris Kr 12.370,-. NÅ Kr 6000,-. Finnkode 30296149 Tlf. 916 11 025

Kaffeservise til 12, Håndmalt fra firkløvern, Kr 3000,-. Ny pris 10.000,-. Tlf. 950 33 168

Stol i eik, Stor solid gangstol i eik, nypris Kr 4000.-. Kr 750,-. Tlf. 334 76 231

Ergometersykkel, brukt selges gr. flytting. Tlf. 975 07 178

Philips tv, Philips flatskjerm 37` bra stand, Kr 2200,-. Tlf. 334 76 231

Tøy til jente 12 år, Masse fint tøy Kr 25,-. pr. plagg. Tlf. 950 33 168 Vinter sko til gutt, Str 29 og 30,Kr 50,-. pr. par. Tlf. 950 33 168 Ponny Blinke sko, Str 29, Kr 40,-. Tlf. 950 33 168

SEAT Leon 2001, 1.9 TDI, 314000 km, defekt clutch. Tønsberg. Tlf. 957 33 971

2 smijernslamper, 2 stk stålamper. Tlf. 976 89 387

Cherrox i str 29, Blå,rød og sorte skofus i str 30,kr 35,-. pr. par Tlf. 95033168

Skatoll m/speil , Pent møbel i furu med 4 skuffer og 2 dører kr 1000,-. Tlf. 91 58 4561

Tørkestativ - Rundt, Snurre stativ. Nytt. Ikke montert. Kr 200,-. Tlf. 994 56 377

Barneklær i str 86Masse fine barneklær til gutt Kr 20,-. pr. plagg. Tlf. 950 33 168

2 skinn lenestoler, Vipp, sving , brun Kr 600,-. Tlf. 330 45 458 Sommerklær, Sommer klær til neste år, Gutt str. 86/98, Kr 20,-. pr. plagg Tlf. 950 33 168

Ønskes kjøpt Bullworker, Har du en Bullworker du ikke bruker. Jeg kjøper den. Tlf. 922 60 063 DBS damesykkel, Ønsker å kjøpe en eldre DBS damesykkel, med ballongdekk, u.gear. Tlf. 413 34 032 Fin bil, Kr. 0-100.000,- Tlf. 901 24 625 Fryser, God fryser, 300-450 liter ø. kjøpt rimelig. Tlf. 996 04 661. Gresstrimmer, «Partner colibri» def. ingen hindring. Tlf. 901 90 889 Gråtass-traktor, Og deler ønskes kjøpt Tlf. 330 63 010 Gressklipper-rider, ønskes kjøpt.Tlf. 994 30 295 Bøkene rich dad, (poor dad) og cashflow Tlf. 994 13 671

Annet Ring meg, Før du kjører dine gamle/ antikke småmøbler til gjenvinning. Tlf. 907 70 320

Gis bort Tandberg båndopptaker, Serie 3000x modell 3041xlyd ok drivreim, slitt, gis bort. Tlf. 334 50 066 Gratis halm, Gratis havrehalm ca 45 mål. Tlf. 920 34 075

Arbeid utføres Trefelling/hagearb, Trefelling/beskjæring/ hagearb/bortkjøring. Gratis befaring. Tlf. 917 32 546

Stress-less, Ønsker å kjøpe en pent brukt stress-less av god kvalitet. Tlf. 907 35 956

Tlf: 900 53 134 printservice@live.no

Til leie Leilighet ledig, Nær Melsom vidr.skole, 60 kvm, 2 sover, Terrasse, inkl Int/TV. Tlf. 907 70 320 Vinterlagring, Biler og vogner. Sikre, tørre fine lokaler. Tlf. 330 63 010

Trygg og effektiv boligutleie

Storgaten 27 s3126 Tønsberg Tlf 33 30 14 00 www.utleiemeglingen.no

KJEKK Å HA KJEKK Å HA EndA EndA KJEKKErE Å HA KJEKKErE Å HA

Ønskes leid

BMW E36 deler, Selger diverse deler og felger M3 styling! Tlf. 906 42 050

Liten hybel, 1 rom eller en liten hybel/ leilighet ikke for dyr, haster Tlf. 944 80 097

Div.sykler, Barn,pike/gutt-dame/herre. Tlf. 330 45 458

Hip Hop dansekurs, Gratis introduksjonskurs i Hip Hop, uke 34 og 35, på Biorama. Tlf. 483 56 543

TRANSFERTRYKK - TEKSTILTRYKK BILDECOR - SKILT

Rolig jente, Ønsker å leie leilighet / bryggerhus. helst Kvelde. Tlf. 936 81 856

Gammelt munnspill, I orginal eske, Kr 500,-. Tlf. 950 33 168

Dansekurs i Hip Hop, Danselærer i Hip Hop tilbyr undervisning for store og små. Tlf. 483 56 543

Rørstativ partytelt, Rørstativ til et partytelt NB. IKKE de som er 3x3, men større Tlf. 905 92 447

Leil. i S-Sverige, Møblert,105 kvm for fastb. el fritidbruk Kr 280.000,-. Gi-bud, Tlf. 911 02 467

Kong Olav, Jubileums mynt i sølv, Kr 150,-. Tlf. 950 33 168

Kursvirksomhet

Rolig dame, stille/rolig dame 47 år ønsker å leie en leilighet i vestfold. Tlf. 463 68 648 Vinterlagring, Vinteroplag Cam-vogn i Larvik eller omegen. L:560 B:230. Tel. 99644758

TILHENGERTOPPER

PASSER DE FLESTE HENGERTYPER TILHENGERTOPPER MARKEDSLEDER • 3 ÅRS GARANTI PASSER DE FLESTE HENGERTYPER WWW.JAXAL.NO PASSER DE FLESTE• 3HENGERTYPER markedsleder års garanti markedsleder • 3 års garanti WWW.jaxal.no WWW.jaxal.no

Valleåsen 2, Tlf. 33 06 33 00

Registrer din rubrikkannonse GRATIS*på nett. *Gjelder kun ved registring på nett. www.vestfoldblad.no


Vestfold Blad    august/september 2011    uke 35

annonser 65

ST OR PA KN IN G - LIT EN PR IS !

Medlemskupp

30,-

på utvalgt ferskt kjøtt

NORSK KJØTT

Medlemskuppet gjelder fra 29. august til og med 2. oktober. Utvalget kan variere fra butikk til butikk.

Pr. pakke. Ikke-medlem: Se hylleetikett.

! Sekr ktoaelesttapalpgir eller

40 rulle er tørkepapir 20 rull

Gudbrandsdalsost/ Fløtemysost

Tørkeruller/ toalettpapir helsekk

49 Tine. 1 kg. Pr stk

90

Lambi. Pr sekk

119 Pr 100 m fra 14,88

Str 31-39

Str 23-35

l Nominert ti 11 0 2 årets leke

Togbane metro

fôr Avtagbart

18 deler. M/lyd og lys. Fra 3 år. Pr stk

Str 19-24

399 Str 2-8 år. Pr stk

Str 10-12 år kr 449,-

Som medlem i Coop får du kjøpeutbytte på alt du handler! coop.no

Vinterstøvler

2 499 Str 19-39

FOR

Parkdress

Vannavvisende med Tex membram. Fôret. Med borrelås

349 lg Se vårt store utva e av fargerike Pierr r Robert ullprodukte i kundeavisen!

Pris for ett par kr 299,-

Sandefjord 9-21 (20) Fokserød 33 42 12 50

Gratis parkering • kafé • Coop Kiosk Kommisjonær for Norsk Tipping og Rikstoto

Prisene gjelder t.o.m. 03.09.11. Forbehold om utsolgt og trykkfeil.


Vestfold Blad    august/september 2011    uke 35

66

FREDAG 2. SEPTEMBER

09.55 Oddasat – nyheter på samisk 10.10 Distriktsnyheter 13.30 Klimaoffera (r) 14.00 Filmavisen 1961 (r) 14.10 Dans i Kina med Jacques d'Amboise (r) 14.45 Viten om (r) 15.15 Simone de Beauvoir (r) 16.05 In Treatment (r) 16.30 Valg 2011 (r) 17.00 Derrick 18.00 Nyheter 18.03 Dagsnytt atten 19.00 Jans Kenya 19.30 Filmavisen 1961 06.30 Morgennytt 10.00 Derrick (r) 11.00 NRK nyheter 11.05 Ut i nærturen (r) 11.20 Førkveld (r) 12.00 VM friidrettDirekte fra Daegu, SørKorea. Med bl.a. 200 m finale kvinner, lengde finale menn, kule finale menn og 200 m semifinale menn. Komm.: Karen-Marie Ellefsen, Lars Lystad og Vebjørn Rodal. 14.30 Folk (r) 15.00 Nyheter 15.10 Dallas 16.00 Nyheter 16.10 Jessica Fletcher 17.00 Nyheter 17.10 Munter mat (r) 17.40 Oddasat – nyheter på samisk

17.55 Nyheter på tegnspråk 18.00 Førkveld 18.40 Distriktsnyheter 19.00 Dagsrevyen 19.40 Norge rundt Distriktenes magasin.

20.05 Eventyrlege Himalaya

Br. naturprogram. Himalaya ser vakker og livløs ut. Men i denne filmen får vi se at den mektige fjellkjeden har rikelig med vann og mat til dyr og mennesker. Det harde klimaet har gitt dyrene ekstra styrke.

20.55 20 spørsmål

(11) Spørrekonkurranse for de munnrappe.

21.20 Poirot: Klokkene (r)

Br. krimserie. Under etterforskningen av to mistenkelige dødsfall i marinen får løytnant Colin Race en ny sak i fanget. En mann blir funnet drept med kniv, og bevisene peker mot unge Sheila Webb. Poirot tar saken.

22.50 Muntre glimt fra «Smil til det skjulte kamera» (r) 23.00 Kveldsnytt 23.25 VM friidrett

Høydepunkter fra dagens øvelser i Daegu, Sør-Korea. Programleder: Line Andersen.

00.25 De kaller oss artister (r) 01.00 VM friidrett: 50 km kappgang Direkte fra Daegu, Sør-Korea.

04.00-06.30 Dansefot jukeboks u/chat

19.55: EM-kvalifisering: Norge – Island 06.30 Nyhetsmorgen 06.55 God morgen Norge 10.00 God morgen Norge (r) 11.20 QuizShow 12.05 Hotel Cæsar (r) 12.35 Doktor Oz 13.30 Far og sønn (r) 14.00 Home and Away (r) 14.30 Vil du bli millionær? – Hot Seat (r) 15.00 Idol (r) 16.00 Home and Away 16.30 Venner for livet (r) 17.00 Grey's Anatomy (r)

18.00 Hos Martin (r)

(13) Norsk komiserie.

18.30 Nyhetene og Sporten 18.50 Været 19.00 Før landskampen

Norge spiller i kveld EM-kvalifiseringskamp i fotball mot Island.

19.40 Ibsens dramatiske kvinner (r) 20.10 Kroning med komplikasjoner (r) 21.00 Nyheter 21.10 Europa – en reise gjennom det 20. århundret (r) 22.05 Etter Rubicon

Norsk thrillerdrama fra 1987. 23.35 Louis Theroux under kniven (r) 00.35 Ei rituell verd (r) 01.25 Oddasat – nyheter på samisk 01.40-09.55 Distriktsnyheter

17.00 The War at Home (r) 17.30 Christine 18.00 The Big Bang Theory (r) 18.30 Happy Endings (r) 19.00 Cougar Town (r) 19.30 So You Think You Can Dance 21.30 Goldfinger Br. action fra 1964. 23.35 The Graham Norton Show (r) 00.35 CSI: Miami (r) 01.30 Catwoman Am. action fra 2004. 03.25 CSI: NY (r) 04.20 Rizzoli og Isles (r) 05.10 Rita rocker (r) 05.35-06.00 Rita rocker (r)

06.00 Webster 06.30 Just Shoot Me (r) 07.00 Tvins 2011 08.30 Dr. Phil (r) 09.20 Nanny (r) 09.50 Reba (r) 10.15 I gode og onde dager 11.05 Dr. Phil (r) 12.00 Er du smartere enn en tiåring? (r) 13.00 Oprah 14.00 Alle elsker Raymond (r) 14.30 Top Chef (r) 15.30 Ekstrem oppussing USA (r) 16.30 NCIS 17.30 Alle elsker Raymond (r) 18.00 Two and a Half Men (r) 18.30 Kongen av Queens (r) 19.00 Mike & Molly (r)

19.30 20.00 21.00 22.00

Hot in Cleveland (r) Luksusfellen (r) Dagens Mann (r) Superbad

Am. komedie fra 2007. 00.15 Udødelig våpen 1 Am. komedie fra 1993. 01.50 Akutten (r) 02.45 Darfur Now Am. dokumentarfilm. 04.05 Dirty Dancing: The Time of Your Life (r) 04.50 Dirty Dancing: The Time of Your Life (r) 05.35-06.00 Sit Down, Shut Up (r)

19.55 EM-kvalifisering: Norge – Island 1. omg

Direkte fra Ullevaal og EM-kvalifiseringskampen i fotball. Kommentatorer: Øyvind Alsaker og Petter Myhre.

20.50 I pausen 21.00 EM-kvalifisering: Norge – Island 2. omg Direkte fra Ullevaal.

22.00 Nyhetene og Været 22.15 Etter landskampen 22.45 Høydepunktene fra Senkveld Norsk talkshow.

23.45 The Good Thief

Kan. thriller fra 2002. Den legendariske gambleren Bob er blitt en blakk junkie, men øyner muligheten til å plyndre et kasino. I rollene: Nick Nolte, Ouassini Embarek, Nutsa Kukhianidze. Regi: Neil Jordan.

01.45 Sønner

Norsk drama fra 2006. Regi: Erik Richter Strand. (11 år)

03.40 Sportsnyhetene 03.55 Været (r) 04.05-06.30 Sonen

19.30 De kaller oss artister (r) (7) Sv. dokumentarserie. Vi møter hele The Ark med forgrunnsprofilen Ola Salo. 20.00 Brura blei lura (r) (11) Br. underholdningsserie. Emma og Patrick har vært sammen siden de var små, og Emma har ventet i nesten ti år på å få Patrick opp kirkegulvet. 20.55 As You Like It Am. drama fra 2006. I rollene: Romola Garai, Bryce Dallas Howard, Kevin Kline, Alfred Molina. Regi: Kenneth Branagh. 23.00 Farleg feit og berre 15 (r) Br. dokumentar. 23.50 Being Human (r) 00.45 Nattsending

06.30 Fantorangen 07.00 Supermorgen 09.30 Kuraffen 10.30 Drømmehagen (r) 11.00 Superstrekar 13.20 Skunk Fu! (r) 13.45 MGPjr 2011 (r) 14.10 H2O (r) 14.35 Fanboy og Chum Chum (r) 15.05 MGPjr 2009 (r) 17.00 Tid for tegn – Lek uten ord 17.15 Haremoen (r) 17.30 Uki (r) 17.35 Didrik og Dorte (r) 17.45 Timmy-tid (r) 18.00 Stella og Sam (r) 18.10 Tøfferud (r) 18.25 Operasjon froskeegg 18.35 Superkviss (r) 18.50 Supernytt miks 19.00-19.30 Fin fredag Velkommen til fest og galskap!

06.55 Morgensending 10.00 Charmed (r) 10.50 Gilmore Girls (r) 11.45 Legene 12.35 The Rachael Ray Show 13.30 Judge Judy (r) 14.00 Judge Judy 14.30 En, to, tre – oppussing! (r) 15.30 Tori & Dean i Hollywood (r) 16.30 Bli ny: mor og datter (r) 17.00 Unge mødre (r) 17.30 Gilmore Girls (r) 18.30 Charmed (r) 19.30 Ugly Betty 20.30 Only Way is Essex (r) 21.00 Only Way is Essex (r) 21.35 Snow Angels Am. drama fra 2007. 23.40 Cold Case 00.35 Medium (r) 01.25 Ghost Whisperer (r) 02.15 Nattsending

06.00 Morgensending 12.00 Frasier (r) 12.30 M*A*S*H (r) 13.00 M*A*S*H (r) 13.30 Scrubs (r) 14.00 Scrubs (r) 14.30 Malcolm i midten (r) 15.00 MacGyver (r) 16.00 South Park (r) 16.30 South Park (r) 17.00 Baywatch Hawaii (r) 18.00 Amazing race 19.00 Menneskejegeren 20.00 Blackadder II 20.35 Blackadder II 21.15 The Legend of Butch and Sundance Kan./am. western fra 2006. (15 år) 23.00 The Shield (r) 23.55 Breakout Kings (r) 00.50 Sons of Anarchy (r) 01.45 South Park (r) 02.15 South Park (r) 02.45 Frasier (r) 03.15 Nattsending

06.00 Morgensending 12.00 Seinfeld (r) 12.30 Kongen av Queens (r) 13.00 Drew Carey Show (r) 13.30 The Fresh Prince of Bel-Air (r) 14.00 Family Guy (r) 14.30 Simpsons (r) 15.00 Simpsons (r) 15.30 The Fresh Prince of Bel-Air 16.00 Kongen av Queens (r) 16.30 Fear Factor USA (r) 17.30 Ice Road Truckers (r) 18.30 Family Guy (r) 19.00 Simpsons (r) 19.30 Simpsons (r) 20.00 Cops (r) 20.30 Verdens villeste politivideoer (r) 21.30 Ghost Rider Am. actionfilm fra 2007. (11 år) 23.40 Population 436 01.30 Nattsending

©Universum

20.05: Eventyrlege Himalaya

06.00 The Planet's Funniest Animals (r) 06.25 The Planet's Funniest Animals (r) 06.50 Sister, Sister (r) 07.15 Sister, Sister (r) 07.40 Wipeout (r) 08.30 Ungkaren (r) 10.05 One Tree Hill (r) 10.50 Hundehviskeren (r) 11.45 Glamour 12.10 Ungkaren (r) 14.10 Real Housewives of New York (r) 15.10 One Tree Hill (r) 16.05 Wipeout

LØRDAG 3. SEPTEMBER

19.55: MGP jr norsk finale 2011 07.10 Disneytimen 08.05 Førkveld (r) 08.45 Førkveld (r) 09.25 Spanske fristelser 09.55 Urter (r) 10.15 Norge rundt (r) 10.40 Köping Hillbillies (r) 11.10 Hammond møter Moss (r) 12.00 VM friidrettDirekte fra Daegu, SørKorea. Med bl.a. spyd finale menn, 100 m hekk finale kvinner, 1500 m finale menn, høyde finale kvinner og 200 m finale menn. Komm.: Karen-Marie Ellefsen, Lars Lystad og Vebjørn Rodal. 15.00 VM terrengsykkelSammendrag elite kvinner og menn elite direkte fra Champery, Sveits.

18.30 Ut i naturen (r)

Hurtigruten, naturligvis. Naturdokumentarserie.

19.00 Lørdagsrevyen 19.45 Lotto-trekning 19.55 MGP jr norsk finale 2011

Hvem blir den tiende MGPjr-vinneren? Endelig skal de ti finalistene framføre sine egne låter foran et ellevilt publikum, og det er opp til seerne å stemme fram sin favoritt. Stella Mwangi og fjorårets vinner, Torstein Snekvik, deltar også.

22.00 VM friidrett

Høydepunkter fra dagens øvelser i Daegu.

23.00 Kveldsnytt 23.15 Frost/Nixon

Am. drama fra 2008. En dramatisk gjengivelse av fjernsynsintervjuet den kjente talkshow-verten David Frost gjorde med president Nixon etter Watergate-skandalen. I rollene: Frank Langella, Michael Sheen, Sam Rockwell. Regi: Ron Howard. (11 år)

22.45: God kveld Norge 06.30 Sonen 07.00 TV 2 Junior 07.01 Trillingsøstrene 07.07 Noddy 07.18 Manon 07.26 Toot og Poddle 07.37 Pusekatten Poppy 07.49 Rosas verden 08.00 Babar 08.23 Lazytown 08.48 Den lille prinsen 09.12 Mona vampyr 09.35 Winx Club 10.00 Hemmelig agent på moped 10.30 Bonanza (r) 11.30 Eks-listen (r) 12.30 Frasier (r) 13.00 USAs verste bilfører 14.00 Møt folket (r) 15.00 Gubben og katten og nissemaskinen 16.30 Den svenske kongefamilien (r) 17.30 Den svenske kongefamilien (r)

18.30 Nyhetene 18.50 LørdagsMagasinet 19.10 Sportsnyhetene 19.20 Været 19.30 En kveld med Peter Jöback

Sv. underholdningsshow. I forestillingen fremfører han låter fra hele sin karriere, avbrutt av fortellinger om livet på og utenfor scenen.

21.00 Nyhetene 21.15 Været 21.20 Sportsnyhetene 21.40 En vakker dag

(8) Norsk underholdningsprogram. Siste program! Henriette Stenstrup, Odd Nordstoga og Klaus Sonstad er gjester hjemme hos Bjørn i kveld. Programleder: Bjørn Eidsvåg.

22.45 God kveld Norge

Norsk underholdningsprogram. Dorthe Skappel siste nytt fra underholdningsfronten.

23.25 Livet går videre

Hope Floats. Am. romantisk drama fra 1998.

01.20 Ferieparadiset Maldivene (r)

01.35 Elsker deg for evig

01.50 Muntre glimt fra «Smil til det skjulte kamera» (r) 02.00 VM friidrett: Maraton menn

03.45 Hack (r) 04.35 Sportsnyhetene (r) 04.50 Været (r) 05.00-06.30 Sonen

Da. dokumentar.

Direkte fra Daegu.

04.30-06.30 Country jukeboks u/chat

Elsker dig for evigt. Da. drama fra 2002.

16.00 16.30 16.55 17.30 18.00

Viten om (r) Kunnskapskanalen Kunnskapskanalen (r) De evige spørsmål Trav

V75 Biri travbane. V75 med sport og underholdning fra Biri travbane.

18.45 Ei rituell verd (r) 19.35 Amy Winehouse – et tilbakeblikk (r) 20.00 Tre menn i mer enn en båt 21.00 Nyheter 21.10 Den gode, den onde og den grusomme It. western fra 1966. 23.45-01.15 Helter av russisk mafia (r)

19.55 Big Momma Big Momma's House. Am. komedie fra 2000. I rollene: Martin Lawrence, Anthony Anderson, Nia Long, Paul Giamatti, Terrence Howard, Cedric the Entertainer. Regi: Raja Gosnell. (11 år) 21.30 Christine Am. grøsserdrama fra 1983 etter Stephen Kings roman. I rollene: Keith Gordon, Harry Dean Stanton, Robert Prosky, Regi: John Carpenter. (15 år) 23.05 Piccadilly Jim Br. komedie fra 2004. I rollene: Sam Rockwell, Frances O'Connor, Tom Wilkinson. Regi: John McKay. (15 år) 00.35 Nattsending

06.00 The Planet's Funniest Animals (r) 07.40 Under samme tak (r) 08.05 Under samme tak (r) 08.35 Jesse (r) 09.00 Eve (r) 09.25 Eve (r) 09.50 SOS hundehjelpen (r) 10.55 Dyrlegen på Bondi Beach (r) 11.25 America's Funniest Home Videos (r) 11.55 America's Funniest Home Videos (r) 12.25 America's Funniest Home Videos (r) 12.55 America's Funniest Home Videos (r) 13.20 Grensevakten (r) 13.55 Hit og dit (r) 14.55 Verdens strengeste foreldre (r) 16.00 Bortskjemte tenåringer (r) 16.30 Magikerne (r) 17.30 Turnuslegene (r) 18.30 Cougar Town (r) 19.00 Cougar Town (r) 19.30 So You Think You Can Dance 21.30 Armageddon Am. action fra 1998. (r) 00.20 Seriemorderen Ted Bundy (r) 01.20 Selena Am. drama fra 1997. 03.40 CSI: Miami (r) 04.25 Terminator: Sarah Connor Chronicles (r) 05.10-06.00 Sporløst forsvunnet (r)

06.30 Fantorangen 07.00 Supermorgen 09.35 Spionligaen (r) 10.00 Tricky TV (r) 10.25 Neds skoleguide (r) 10.50 Nettjenter (r) 11.15 Kårni og Børni (r) 11.30 Ponniskolen (r) 12.00 Newton (r) 12.30 Superstreker 14.30 Mánáid-tv – Samisk barne-tv (r) 14.45 MGPjr 2010 (r) 16.45 Fin fredag (r) 17.15 Sigve og Haifinn (r) 17.20 Operasjon froskeegg (r) 17.30 Uki (r) 17.35 Didrik og Dorte (r) 17.45 Timmy-tid (r) 18.00 Tobbe 18.05 Alba og Adam (r) 18.30 Leon – savannens skrekk 18.35 MGPjr 2011 19.00 MGPjr 2011 19.25-19.53 MGPjr 2011

06.55 Morgensending 10.00 Tori & Dean i Hollywood (r) 10.50 Tori & Dean i Hollywood (r) 11.45 Mitt hemmelige tenåringsliv (r) 12.40 Switched at Birth (r) 13.35 Lille frøken perfekt (r) 14.35 Judge Judy (r) 15.00 Judge Judy (r) 15.25 Judge Judy (r) 15.55 Nigellas kjøkken (r) 16.35 Chop Shop (r) 17.05 Slankekrigen (r) 18.55 Trinny & Susannah's Makeover Mission (r) 20.00 Sofias engler 21.00 Heksene i Eastwick Am. grøsserkomedie fra 1987. (15 år) 23.15 Ungkarskvinnen (r) 01.10 Satisfaction 02.10 Hjemsøkt 03.15 Cold Case (r) 04.05 Nattsending

06.00 Webster 06.30 Just Shoot Me (r) 07.00 Tvins 2011 08.30 Romantically Challenged 09.00 Reba (r) 09.30 Dr. Phil (r) 10.20 Oprah (r) 11.15 Running in Heels (r) 11.45 Running in Heels (r) 12.15 Hjelp, vi må på ferie! Am. komedie fra 1983. 14.10 True Hollywood Story: Heath Ledger (r) 15.05 Top Chef Masters 16.05 Parenthood 17.00 My Boys (r) 17.30 According to Jim (r) 18.00 According to Jim (r) 18.30 Kongen av Queens (r) 19.00 Kongen av Queens (r) 19.30 The Middle (r) 20.00 Fangene på fortet

21.00 Hjelp, han pusser opp! (r) 22.00 A Fish called Wanda

Am. komedie fra 1988. 00.10 Hva angår Schmidt Am. dramakomedie fra 2002. 02.30 På godt og ondt Am. drama fra 1997. 04.10 Akutten (r) 04.5506.00 Robinsonekspedisjonen 2010 (r)

11.15 Morgensending 13.00 South Park (r) 13.30 South Park (r) 14.00 South Park (r) 14.30 South Park (r) 15.00 Fifth Gear (r) 15.30 Fifth Gear (r) 16.00 Fifth Gear (r) 16.30 Fifth Gear (r) 17.00 Knuserne (r) 17.30 Alligatorjegerne (r) 18.30 Top 20 Countdown (r) 19.30 Sønner av Tucson (r) 20.00 Monty Python's Flying Circus (r) 20.35 Monty Python's Flying Circus (r) 21.10 Grandma's Boy Am. komedie fra 2006. 23.05 Get Rich or Die Tryin' Am. biografisk drama fra 2005. 01.20 RAW Wrestling 02.15 Nattsending

06.00 Morgensending 12.00 Coach (r) 12.30 Coach (r) 13.00 Community (r) 13.30 Seinfeld (r) 14.00 Seinfeld (r) 14.30 The Gadget Show 15.05 Operation Repo (r) 15.35 Nordsjøliv (r) 16.30 Fear Factor USA (r) 17.30 A-Team 18.30 Simpsons (r) 19.00 Simpsons (r) 19.30 Simpsons (r) 20.00 Cops (r) 20.30 NCIS 21.30 Ombord Marine One 22.30 Lokkemat Am./kan. actionkomedie fra 2000. (15 år) 00.50 Mad TV 01.45 Saturday Night Live (r) 02.30 New York Undercover (r) 03.15 Cops (r) 03.40 Nattsending

©Universum

09.55 Oddasat – nyheter på samisk 10.10 Distriktsnyheter 13.30 Sesongåpning for Los Angeles Filharmoniske Orkester (r) 15.00 Kampen om Thamshavnbanen (r)


Vestfold Blad    august/september 2011    uke 35

67

SØNDAG 4. SEPTEMBER

13.25 Oljens virkelige pris (r) 15.10 Hva er spesielt med Carla Bruni? (r) 16.05 Sykkeltyvene It. drama fra 1948.

20.35: Norskekysten

18.30 Newton

Populærvitenskapelig program for barn og unge.

19.00 Søndagsrevyen 19.45 Sportsrevyen 20.05 Siffer

(1) Vinnersjanser. I dagens program drar Jo til Las Vegas for å finne ut hvordan man vinner i spill.

20.35 Norskekysten

(1) Norsk dokumentarserie. Vi følger Dag Lindebjerg på den 3500 km lange reisen fra den russiske grensen i Grense Jakobselv via 130 steder, til svenskegrensen i Kosterhavet.

21.45: Die Hard 4.0

Sv. dokumentar.

06.30 Sonen 07.00 TV 2 Junior 07.01 Boblins 07.11 Louie 07.18 Toppen sykehus 07.28 Sivert og gjengen 07.39 Charley og Mimmo 07.44 Byggmester Bob 07.55 Thomas Toget og vennene hans 08.05 Oktonautene 08.17 Tatonka 08.28 Vennebyen 08.40 Familien Stor 08.51 Arthur 09.16 Pokemon 09.37 Bakugan 10.00 Hemmelig agent på moped 10.30 Bonanza (r) 11.30 Kapp til kapp – uten penger (r) 12.00 Brevet til Jens (r) 13.00 USAs verste bilfører 14.00 Norges sterkeste mann 2011 (r) 15.00 Slik lurte de døden 16.00 I get That a Lot 2 17.00 En vakker dag (r)

18.00 Gudene vet (r)

Norsk dokumentar.

20.00 Idol

Trondheim. Norsk underholdningsprogram.

23.00 Kveldsnytt 23.15 Kriminalsjef Foyle 00.05 Rallycross: EM-runde fra Østerrike 00.35 Mordene på Skärsö (r) 02.05 Blues jukeboks 04.00-06.30 Norsk på norsk jukeboks

00.20 Uskyldig dømt (r) 01.15 God kveld Norge (r) 01.50 Brennhett (r) 02.40 Brennhett (r) 03.20 60 Minutes (r) 04.10 Sportsnyhetene (r) 04.25 Været (r) 04.35-06.30 Sonen

(16) Br. krimserie. Brødrene og småtyvene Frank og Terry Morgan bryter seg inn i et stort hus de tror er tomt. De blir imidlertid overrasket av husets eier, den spanske diplomaten Jose de Perez, som er bevæpnet.

22.50 Ultima – lokomotivet for ny musikk (r) Musikkdokumentar.

23.20 Et liv på kanten Da. dokumentar.

00.20-02.05 Kunnskapskanalen (r)

19.30 Det glade vanvidd (r) Da. dokumentar. 20.00 Blod, svette og hurtigmat (r) (4) Br. dokumentarserie. 21.00 Den siste actionhelten Last Action Hero. Am. drama fra 1993. I rollene: Arnold Schwarzenegger, Charles Dance, F. Murray Abraham, Art Carney, Joan Plowright. Regi: John McTiernan. (15 år) 23.05 Roskilde-festivalen 2011 Roskildefestivalen er Nordens største festival. 01.35 Svisj Norge 03.00 Svisj 04.00-06.00 Svisj gull

(1) Norsk livsstilsmagasin.

19.30 Bak Hodejegerne (r)

22.15 Kriminalsjef Foyle (r)

Daegu, Sør-Korea.

Sesongåpning med Berlin Filharmoniske Orkester og Claudio Abbado.

14.30 15.30 16.30 17.30 18.30 20.00 21.30 22.30

Gøy på landet (r) Gøy på landet (r) Gøy på landet (r) Gøy på landet (r) 71° nord (r) Alt for Norge CSI: Miami (r) Fra sjel til sjel

23.30 Rizzoli og Isles 00.30 En callgirls dagbok (r) 01.00 En callgirls dagbok (r) 01.30 Dirt 02.15 Dødelig våpen 2 Am. actionkomedie fra 1989. 04.10 CSI: Miami (r) 05.00 Rita rocker (r) 05.2505.49 Rita rocker (r)

17.00 Frogner (r) 18.00 Luksusfellen (r) 19.00 Hellstrøm rydder opp – hjemme (r) 20.00 Fangene på fortet 21.00 Robinsonekspedisjonen 2011 22.20 Charlie Wilson's War

Am. drama fra 2007. 00.15 Two and a Half Men (r) 00.45 Kongen av Queens (r) 01.15 My Name is Earl (r) 01.45 In Plain Sight (r) 02.30 Bokseren Irsk-am. drama fra 1997. 04.15 Burn Notice 05.00 Kath and Kim (r) 05.25 Webster (r) 05.5006.00 Viasats verden

(2) Livssynsprogram.

18.30 Nyhetene og Sporten 18.50 Været 19.00 TV 2 Sporty

21.00 Nyhetene 21.20 Været 21.25 Sportsnyhetene 21.45 Die Hard 4.0

21.15 VM friidrett: Oppsummering og høyepunkter

20.50 Filmavisen 1961 (r) 21.00 Nyheter 21.10 Hovedscenen

06.00 Webster 06.30 Just Shoot Me (r) 07.00 Tvins 2011 08.30 Oprah (r) 09.30 Dr. Phil (r) 10.25 Community (r) 10.55 Fangene på fortet (r) 11.55 Fangene på fortet (r) 12.55 Kongen av Queens (r) 13.25 The Middle (r) 13.55 Det blir bedre (r) 14.55 Lipstick Jungle (r) 15.55 Designerspirene USA

Live Free or Die Hard. Am./br. action fra 2007. I rollene: Bruce Willis, Justin Long, Timothy Olyphant, Maggie Q, Kevin Smith. Regi: Len Wiseman. (15 år)

06.30 Fantorangen 07.00 Supermorgen 09.35 MGPjr 2011 (r) 10.00 MGP jr norsk finale 2011 (r) 12.05 MGPjr 2011 (r) 12.30 Superstreker 14.30 Mánáid-tv – Samisk barne-tv (r) 14.45 MGPjr 2010: Venner i kulissene (r) 15.15 MGPjr 2011: Audition (r) 15.45 MGPjr 2011: Avsløringene (r) 16.15 MGPjr 2011: Veien til finalen (r) 16.45 MGPjr 2011: Historisk kavalkade (r) 17.15 Supernytt miks (r) 17.30 Fantorangen 18.00 Katten med hatten 18.15 Kaptein Sabeltann 18.30 Newton 19.00-19.30 Legenden om Enyo (r)

I hvert nummer av Vestfold Blad gir vi deg:

HELGENS TV-PROGRAM & 7 DAGERS KULTURGUIDE Frilansere fra nord til sør: Gunnar Grimstad, Camilla Johansen, Kjell Arne Bratli, Jonas A. Larsen, Susann Rismyhr og Fanny E. Bettum Lunde. Faste medarbeidere, se spalte til høyre. Trykk: Nordby Grafisk AS. Layout: Vestfold Blad. Vestfold Blad arbeider etter Vær Varsomplakatens og Tekstreklameplakatens regler for god presseskikk. Ta gjerne kontakt med redaksjonen dersom du mener at du er rammet av urettmessig avisomtale. Pressens Faglige Utvalg (PFU) er klageorganet som behandler klager mot pressen i presseetiske spørsmål. Adresse: Postboks 46 Sentrum, 0101 Oslo, tlf: 22 40 50 40, telefaks: 22 40 50 55, epost: pfu@np-nr.no. Du kan gjøre en god handel gjennom våre gratis rubrikkannonser for privatsalg. Registrer din annonse på www.vestfoldblad.no Besøk www.vestfoldblad.no og følg med på visninger og kulturarrangementer. Fikk du ingen avis fra Vestfold Blad denne uken, eller vil du stanse avisen i ferien? Da kan du sende en mail til: vblad@norpost.no eller ring 33 46 20 00.

Bestillingsfrist: Kl. 14.00 torsdag før innrykk. Materiellfrist produksjon: Kl. 16.00 torsdag før innrykk. Materiellfrist ferdigmateriell: Kl. 10.00 mandag før innrykk.

KONTAKT OSS: tips@vestfoldblad.no

33 46 20 00

06.55 Morgensending 10.40 Ugly Betty (r) 11.30 Pretty Little Liars (r) 12.25 Hellcats (r) 13.20 Tiger Cruise Am. drama fra 2004. 15.10 Judge Judy (r) 15.40 Judge Judy (r) 16.10 Med saks & kam (r) 17.10 Med saks & kam (r) 18.10 Dyrlegedrømmen (r) 18.40 Unge mødre (r) 19.15 Temptation Island Am. romantisk komedie fra 2005. 21.00 Smother Am. komedie fra 2008. 22.50 Sweeney Todd: Demonbarbereren fra Fleet Street Am. thrillermusikal fra 2007. (15 år) 01.00 The Graham Norton Show (r) 02.00 Cold Case (r) 02.55 Nattsending

08.30 Morgensending 11.20 Frasier (r) 11.50 M*A*S*H (r) 12.20 M*A*S*H (r) 12.50 M*A*S*H (r) 13.20 M*A*S*H (r) 13.50 M*A*S*H (r) 14.20 Kjeltringer på kjøkkenet (r) 15.20 Kjeltringer på kjøkkenet (r) 16.20 Kjeltringer på kjøkkenet (r) 17.20 Forrest Gump Am. drama fra 1994. 20.00 Teen Wolf 21.00 Frihetens regn Am. drama fra 1994. 23.45 Al Murrays mange personligheter 00.15 Blackadder II (r) 00.50 Blackadder II (r) 01.25 Teen Wolf (r) 02.10 Monty Python's Flying Circus (r) 02.45 Monty Python's Flying Circus (r) 03.20 Nattsending

06.00 Morgensending 13.00 'Til Death (r) 13.30 Community (r) 14.00 Simpsons (r) 14.30 Simpsons (r) 15.00 Simpsons (r) 15.30 How I met Your Mother (r) 16.00 A-Team (r) 17.00 Jagerpilotene (r) 18.00 Stargate Universe 18.55 The Gadget Show (r) 19.30 Simpsons 20.00 Two and a Half Men 20.30 NCIS: Los Angeles 21.30 Moments of Impact (r) 22.30 White Hunter, Black Heart Am. eventyrdrama fra 1990. 00.40 Verdens villeste politivideoer (r) 01.40 Spaceballs (r) 02.05 Nattsending

Medarbeidere i Vestfold Blad Sverre Aamodt ansvarlig utgiver/daglig leder sverre@vestfoldblad.no Telefon: 932 28 042

Marianne Henriksen redaktør marianne@vestfoldblad.no Telefon: 919 16 029

Siri Holtung journalist siri@vestfoldblad.no Telefon: 934 11 959

Silje Elise Mossestad journalist silje@vestfoldblad.no Telefon: 976 03 536

Ruth Monfort journalist ruth@vestfoldblad.no Telefon: 988 29 003

Ingrid L. Christensen journalist ingrid@vestfoldblad.no Telefon: 952 57 361

Per Poulsen salgsleder per@vestfoldblad.no Telefon: 918 19 210

Joyce Christine Øksenholt fagansvarlig båt joyce@vestfoldblad.no Telefon: 918 13 340

Trine Charlotte Askjem Olafsen mediekonsulent trine@vestfoldblad.no Telefon: 934 03 587

Per-Olav Leth mediekonsulent pol@vestfoldblad.no Telefon: 918 16 012

Elise Landa Omsland grafisk designer elise@vestfoldblad.no Telefon: 951 00 821

Nina Kihle Svensen produksjonsansvarlig nina@vestfoldblad.no Telefon: 902 58 140

Les mer godt vestfoldstoff på

www.vestfoldblad.no

©Universum

07.00 Jo Jos sirkus 07.25 Dyreklinikken (r) 07.55 Førkveld (r) 08.35 Førkveld (r) 09.15 Puls (r) 09.45 Schrödingers katt (r) 10.15 Kjærlighetens hus (r) 10.45 20 spørsmål (r) 11.15 VM friidrett. Med bl.a. tresteg finale menn, 5000 m finale m. og 800 m finale kv. 14.30 VM terrengsykkel: Utfor elite, kvinner. 15.15 4-4-2: 1. div.Hønefoss – Bryne. 17.30 VM terrengsykkel: Utfor elite, menn.

17.30 Norge rundt og rundt 18.00 Tre menn i mer enn en båt (r) 19.00 Kunsten å overleve (r) 19.50 Generasjon utenfor

06.00 The Planet's Funniest Animals (r) 06.25 The Planet's Funniest Animals (r) 06.50 The Planet's Funniest Animals (r) 07.20 The Planet's Funniest Animals (r) 07.45 Under samme tak (r) 08.15 Under samme tak (r) 08.40 So You Think You Can Dance (r) 10.30 So You Think You Can Dance (r) 12.30 Amish (r) 13.30 Undercover Boss (r)


Hva skjer’a? En god bok åpner man med forventning og lukker med utbytte. Bronson Alcott Amos

Les på S. 10-11

Sudoku Lett

3

2 9 6 1 6 5 7 8 2 4 9 4 8 1 6 6 3 4 9 6 9 8 2 5 7 4 6 2 7

middels

5 6 7 3 2 3 8

9

8 7 2 6

Vanskelig

5 2 1 1 5

7

4

7 4 6 9 8 5 2 8 6

7 2 4 5 8 9

5 2 6 9

3 1 6 3 7 8 9 6 1 9 4 2 5 9 3 8 6 2 1 3 8 2 9 1 7 5

Skolestart... Spente barn preget skoler over hele landet sist uke, her ser vi stolte elever på sin første skoledag ved Vennerød skole i Stokke.

Løsning av forrige ukes vanskeligste:

2 6 1 9 5 4 3 8 7

8 3 7 6 1 2 9 4 5

4 5 9 3 8 7 6 2 1

5 7 8 2 3 1 4 6 9

9 4 3 7 6 8 1 5 2

6 1 2 4 9 5 7 3 8

3 8 6 5 7 9 2 1 4

1 9 4 8 2 6 5 7 3

Sudokuregler: Det samme tallet (fra 1 til 9) kan ikke gjentas vannrett eller loddrett eller innenfor noen av de ni boksene

Camilla Therese Øksenholt og Celina Dahl Torp venter spent på at rektor skal komme ut.

Stille opp og gå pent på rad, har vi også lært.

Rektor leser opp og jammen klarer vi å stå stille i dag!

fargerike omslag på skolebøkene: Bare kreativiteten setter stopper for pynting av skolebøkene. Her har Mille Kihle Svensen tegnet elementer fra penalhuset, fargelagt og limt morsomme ugler på ensfarget bokbind. Navnet på bøkene er skrevet med glitterlim.

Endelig på plass i klasserommet. Her skal kunnskap bygges og skolelivet læres - forhåpentligvis godt motivert i mange år framover.

7 2 5 1 4 3 8 9 6

Vestfold Blad - uke 35 2011  

Den 69. utgaven av Vestfold Blad