Page 1

Fullt fokus på russen og reglene SANDEFJORD

SIDE 2-3

Antikk - Brukt - Retro Gratis verdivurdering

99,Dagens fra

25.-26. mars. Eikhallen, Tønsberg 19. - 20. mars Åpent 11- 17. Bill. kr 50.-

www.eikhallen.no - Tlf 924 18 506

Åpent fra 06.30 til 21.00 - Tlf: 33 19 24 80. God hjemmelaget mat. Rom, hotellhytter, konferanser, julebord mm. www.holms.as Gamle E-18 mellom Sandefjord og Larvik.

Muskuløst i Hjertnes Onsdag 15. mars 2016

Uke 11 – nr. 134

Årgang 3

Service på timeplanen 

SIDE 4

Blåhvalene skal skape stemning på tribunene 

SIDE 22

Arrangerer Sandefjord Open for 26. gang

To gratis vårruller

med hver hovedrett i hele mars!

Eksotisk vietnamesisk mat

 Sandefjord skal fylles av veltrente kropper, mye muskler og forventningsfulle utøvere. Like forventningsfulle er også publikum – og arrangør Geir Hansen, som er klar for å arrangere Sandefjord Open for 26. gang førstkommende lørdag og SIDE 10-11 søndag. TermaTech TT 20 basic

8 900,-

SPAR

1 500,-

Conradis gate 7, Tønsberg

Telefon: 451 23 242

arne andresen as Hegnasletta 2 - Sandefjord - Tlf. 33 42 00 20 www.arne-andresen.no

Maner til nettvett På Skagerak International School arrangeres det foredrag 28. mars om «Ungdom og nettvett» – det digitale livet – slik politiet ser det. 

SIDE 6


2

A K T U E LT | B Y A V I S A S A N D E FJ O R D 1 5 . M A R S 2 0 1 7

3nVNHWXUWLO1RUPDQGLHRJ-HUVH\ %OL PHG WLO 1RUPDQGLH RJ -HUVH\ 1DWW L (LQGKRYHQ QHWWHU L %D\HX[ QHWWHU Sn-HUVH\QDWWL6W0DOR QDWW L $EEHYLOOH QDWW L %UXJJH QDWW L 2VQDEUXFN IURNRVWHU OXQVMHU PLGGDJHU

GDJHUNU %ORPVWULQJVWXUWLO+ROODQG %ORPVWULQJHQ L +ROODQG Pn EDUH RSSOHYHV , nU InU YL RJVn PHG RVV %ORPVWHUWRJHW (W IDUYHULNW RJ SUDNWIXOOW RSSWRJ .DQDOWXU L $PVWHUGDP %HVÂĄN L YROHQGDP 'HOIW 0DUNHQ *RXGD 9DIOHU L VMÂĄPDQQVNLUNHQ%nW2VOR-.LHO

GDJHUNU )On)OnPVEDQHQ%HUJHQ (QVSHQQHQGHUXQGWXUL1RUJH9LEHV¥NHU%M¥U QHSDUNHQL)OnRJRYHUQDWWHUSn7KRQ+RWHOOHWL )On6nIRUWVHWWHUYLRYHUPRW%HUJHQPHGVWRSS L )OnP RJ WXU PHG )OnPVEDQHQ KHOH GDJHU L %HUJHQ%\UXQGWXURJXWIOXNWL‘\JDUGHQ9LWDU EnW IUD %HUJHQ YLD 6WDYDQJHU WLO /DQJHVXQG IURNRVWHUOXQVMHURJPLGGDJHU

GDJHUNU-

       

3nVNHWXUWLO)\Q GJ +ROODQGPHGEORPVWHUWRJHW GJ 8OODUHG*HNnV6KRSSLQJVHQWHUGJ %HUJHQ)OnPVEDQHQ‘\JDUGHQGJ +HOVLQJERUJ6RILHUR6ORWW‘\D9HQGJ 2SSOHYHOVHUSn)\QGJ 9nUVÂĄJ+RWHOO6XUQDGDOHQGJ 8WLGHWEOn—+YRUUHLVHUYLLnUGJ %RUQKROP5 JHQRJ6WUDOVXQGGJ 8OODUHG*HNnV6KRSSLQJVHQWHUGJ 6WUDDQG+RWHOO—7HOHPDUN GJ 7RVFDQD3LVD)LUHQ]H GJ /RIRWHQ9HVWHUnOHQ+HOJHODQGGJ 1RUGIMRUGHLG6HOMD.ORVWHU GJ /HJRODQGRJ/ÂĄYHSDUNHQ GJ %DUQHSULVIUD 6WRFNKROPPDJHRSSOHYHOVHUGJ )ORURJ)M UH 6ÂĄUYHVWODQGHWGJ 'DOVODQGVNDQDO GJ 6SHOHWRP+HLODJ2ODY6WLNOHVWDGGJ ‘VWHUULNH6DDOEDFKGJ *RWODQGPHGPLGGHODOGHUXNHQGJ )ORURJ)M UH6ÂĄUYHVW-ODQGHWGJ 6NRWWODQG5XQGW0LOLWDU\7DWRRGJ ‘UODQGHW7URQGKHLPGJ %RXUJRJQHRJ'LMRQ GJ )RVVKHLP+RWHOO/RP*HULDQJHUGJ *DUGDVMÂĄHQ,WDOLDGJ 8OODUHG*HNnVVKRSSLQJVHQWHUGJ ) UÂĄ\HQHRJLVODQGGJ 6FKZDU]ZDOG%RGHQVMÂĄHQ$OVDFHGJ

Tanja De Wilde og Maren Sofie Kleppan opplevde flere sterke inntrykk i trafikk- og helsedagen ved Sandefjord videregüende skole (SVGS). Uttrykket bruk hodet sitter som støpt hos dem. ESPEN RINGDAL ANDERSEN tekst og foto Pü programmet for ürets russekull sto temaene voldtekt, informasjon fra Incestsenteret, førstehjelp ved Arild Sørensen fra Norsk Ambulansetjeneste, forebygge brann ved ü bo pü hybel, russefeiringen med Espen Molland fra politiets ungdomsgruppe og demonstrasjon av en trafikkulykke. Elevene fikk se hvor brannvesenet, politiet og ambulansetjenesten arbeider sammen pü ulykkesstedet.

Sterk film

%XVVSURJUDP        

– Mange ste

NUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNU- NUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNU-

Arild Sørensen holdt foredrag med demonstrasjon i førstehjelp, og det var mange sterke inntrykk for avgangselevene. Han viste flere videoklipp med trafikkulykker hvor ungdom satt i bilen. I ett av tilfellene forürsaket en ung bilfører en dramatisk bilulykke, fordi hun sendte meldinger mens hun kjørte bil. Hun kom over i motsatt kjørefelt og kollidert med en mot güende bil. Det var en dramatisk ulykke med blod, hyl og skrik, politi og ambulanse. De som satt i bilen ble fraktet til sykehuset med luftambulansen. Det var stille blant ungdommene. – Jeg sitter igjen med veldig sterke inntrykk. Dette viser hva som kan skje ved mobilbruk i bilen. Man er til fare for alle. Jeg lÌrte at man ved en ulykke skal hjelpe til pü best mulig müte. Det gjelder ü bruke hodet, sier Tanja De Wilde.

Veilede russen Politiførstebetjent Espen Molland fra politiets ungdomsgruppe holder foredrag om

LÆRERIKT FOREDRAG: Politiførstebetjent Espen Molland fra politiets ungdomsgruppe holdt et lÌrerikt foredrag om russetida og han kom med mange gode rüd til russen.

Politiet om forventningene til ürets rullekull. – Politiets oppgaver er ü forebygge, beskytte, hindre og forfølge. Vi bruker mye tid pü russen, og vi ønsker at russ en god russefeiring, men det er viktig at dere bruker hodet og følger reglene. Husk at alle ser dere i russedrakta, og at det er ingen sÌrregler for russ. Politiet er opptatt av at reglene for ordensforstyrrelse følges, og det skal vÌre nattero fra kl. 23.00 til 06.00. Alkohol fritar ikke for straff eller ansvar. Dere skal tenke dere godt om nür dere bruker sosiale medier og tillatelser til ü legge ut bilder. Alle har et kamera, bilder deles fort og hver ser dette? Tenker dere om, sier Molland. Han var opptatt av russebussen. Han forklarte i sterke ordlag hvor straffbart det er ü ha mindre elever, søsken og andre ungdommer med i bussen. – Sjüføren har hovedansvaret for russebussen. Ingen andre, sier han. Til Byavisa sier Molland at nesten alle elever som er russ er hyggelige og greie ungdommer.

I AKSJON: Russen fikk se en bilulykke og hvilke opp Han sier noen fü lager brük. – Det ü ha med mindreürige i bussen er helt uforsvarlig. Det kan skje en ulykke, sier Tanja og für støtte av Maren. – Jeg husker en gang at vi nektet ü kjøre videre, fordi en av passasjerene ikke ville ta pü seg bilbeltet i baksetet. Til slutt sü gjorde hun det, sier Maren.

Arrangerte trafikkulykke Avslutningsvis var det demonstrasjon av en trafikkulykke. Det gikk ikke helt etter det oppsatte skjemaet, siden vrakbilen som skulle vĂŚrt med i kollisjonen ikke ville starte. En

PLASTIKKIRURGI

25 ĂĽrs erfaring s!NSIKTSLÂ’FT0ANNELÂ’FT sÂŒYELOKKSPLASTIKK s"RYSTOPERASJON s-AGEOPERASJON s&ETTSUGING s!RM LĂ?RPLASTIKK s"OTOX s#/LASERBEHANDLING s2ESTYLANE*UVEDERM4EOSYAL s'RATISKONSULTASJON

Margit Hammerstad Spes. i plastisk kirurgi

Svelvikvn. 4, 3040 Drammen Tlf: 32 81 80 75 - 905 31 731 post@mhammerstad.no | www.mhammerstad.no

ELEKTRIKERTJENESTER Tlf: 33 46 38 00 www.pettersen.no


erke inntrykk ”

1 5 . M A R S 2 0 1 7 B Y A V I S A S A N D E FJ O R D | A K T U E L T

3

Jeg sitter igjen med veldig sterke inntrykk. Dette viser hva som kan skje ved mobilbruk i bilen. Man er til fare for alle. TANJA DE WILDE

TOTALSKADET: Øvelsesbilen fikk gjennomgå ytterligere da brannvesenet, politiet og ambulansetjenesten gjennomførte øvelsen foran elevene.

gaver brannvesenet, politiet og ambulansetjenesten utfører med en skadd person inneklemt i bilen.

annen vrakbil med brukt til ulykken, og en skadet person ble skjært ut av bilen av brannvesenet, mens ambulansepersonell sto klare til å ta imot den skadde. Arild Sørensen informerte godt ungdommene hva som skjedde hele tida med hjelp av folk fra brannvesenet

og ambulansen. Sørensen var veldig opptatt å få holdt hodet til den skadde riktig. – Han kan bety liv eller død, sier han. – Jeg er imponert hvor flinke politiet, brannvesenet og ambulansepersonellet samarbeidet ved ulykken. De visste

hva de skulle gjøre. Jeg har utrolig mye og dette er viktige temaer som vi ikke må tulle med, sier Tanja. – Jeg sitter igjen med mange inntrykk og jeg har lært mye. Bruk hodet og ta det med to, sier Maren Sofie. espen@byavisa.sandefjord.no

BRUKE HODET: Maren Sofie Kleppan (t.v.) og Tanja De Wilde husker spesielt uttrykk bruk hodet etter trafikk- og helsedagen ved Sandefjord videregående skole.


LEDER 4

Politiet forebygger og beskytter. I disse dager går mye av tiden til å følge opp russen. Politiet ønsker alle en god russefeiring, men minner dem om viktigheten av å bruke hodet og følge reglene. «Husk at alle ser dere i russedrakta, og at det er ingen særregler for russ. Alkohol fritar ikke for straff eller ansvar». La oss håpe budskapet når inn.

Neste utgave av Byavisa Sandefjord:

29. MARS

A K T U E LT | B Y A V I S A S A N D E FJ O R D 1 5 . M A R S 2 0 1 7

Service på timeplanen I løpet av vår og høst skal butikkansatte og ledere gjennom et utviklingsprogram for å gjøre Sandefjord til en av landets beste byer på service. HILDE LORENTZEN tekst og foto – Vi ønsker at våre medlemsbedrifter skal lykkes i sin virksomhet. I samarbeid med Fønix tilbyr vi nå våre medlemsbedrifter muligheten til å videreutdanne seg og denne gangen handler opplæringen om helhetlig butikkledelse, sier Inger Elisabeth Teien, daglig leder i Byen Vår Sandefjord AS. En av de 28 som har meldt seg på kurset, er Kirsti Kvien som har jobbet i over åtte år i klesbutikken Noa Noa. I august i fjor overtok hun butikken. – Det er inspirerende å lære noe nytt. Jeg er ny som eier og jeg ønsker å lære enda mer rundt butikkdrift. Det er veldig fint med handelsstanden at de setter i gang slike kurs. Det er mye å hente om man er aktiv, sier Kvien.

Inspirerende Eksperthjelp er hentet inn og merkevarebyrået Grow gjennomfører kurset og skal lose kursdeltagerne både ansatte og ledere gjennom et innholdsrikt program for å gjøre butikkene bedre rustet til å overleve i en stadig tøffere bransje. – Kurset skal gjøre våre medlemmer mer bevisste på service og hvordan gjøre seg mer attraktiv. Hele handelsnæringen er i endring og det er viktig at vi møter utfordringene, påpeker Teien. Netthandelen påvirker forbruksvaner og handelsnæringen er blant bransjene som nå best kjenner digitaliseringens effekter. Dette er en global trend som treffer lokalt. Det har blitt langt tøffere å drive og skal sentrumsbutikkene overleve må det tenkes nytt og det må handles raskt. – Alle ønsker et levende sentrum med en miks av gode opp-

levelser og flotte butikker. Vi er i den heldige situasjonen i Sandefjord at utgangspunktet er så bra, med fin geografisk beliggenhet med fine byrom og flotte nisjebutikker, men det er viktig at vi videreutvikler og bevarer det vi har, påpeker Teien.

Butikkledelse – Dette er et nytt og spennende program som handler om helhetlig butikkledelse, hvor det jobbes med grunnleggende ferdigheter som kreves i butikkdrift, forklarer Teien. Kurset er delt opp i ulike faser. I den første fasen «Tett på» jobbes det med å øke bevisstheten, posisjonen og omsetningen i de butikkene som deltar, med fokus på økonomi, personal, marked og interne prosesser. – Den unike med opplegget er at det tilbys individuell oppfølging i hver enkelt butikk, opplyser Teien. Deltagerne skal videre gjennom et lederutviklingsprogram hvor det jobbes med å bygge tillit, utfordre, ansvarliggjøre og inspirere ledere. Her vil deltagerne få verktøy og praksis for å bli tryggere i lederrollen. Programmene for ansatte og ledere er bygd opp likt, men med mer fokus på ferdighetstrening og kundebehandling for de ansatte. Dette skal gjøre dem i stand til å ta større ansvar i butikken og på sikt ha mulighet til å bli butikkledere.

Bli bedre – Vi må møte kundene med god service og gode opplevelser, hvor personlig service og omtanke står i fokus og god kompetanse om varene og at kundene får den servicen de har behov for og som de ønsker. Det kan vi alltid bli bedre på. Vi håper kurset vil bidra til å tenke nytt og tenke riktig, sier Teien. To kurskvelder er allerede gjennomført. – Jeg ser fram til oppfølgingen én til én. De er veldig inspi-

Byavisa Sandefjord

INSPIRERENDE: Kirsti Kvien i Noa Noa synes det er inspirerende å lære noe nytt og berømmer Sandefjord Byen Vår og Inger Elisabeth Teien for at de tilbyr aktuelle kurs for butikkene i sentrum. rerende damene fra Grow og jeg ser fram til å få gode råd og tips til hvordan jeg kan gjøre det bedre. Noa Noa har til høs-

ten vært her i 11 år og jeg har lyst til at den skal være her om ti år også. Jeg må stå på for å få det til og det er fint med dra-

en del av Content Media

Daglig leder: Bjørn Larsen, tlf. 32 80 53 70

Adresse: Søndre Kullerød 4A, 3241 Sandefjord Telefon: 33 46 20 00 Kontortid: Mandag-fredag 8-16 Hjemmeside: www.byavisa.sandefjord.no Følg oss på facebook: www.facebook.com/byavisasandefjord/ Annonser: anno@byavisa.sandefjord.no Tips: red@byavisa.sandefjord.no Opplag: 21.800 | Distribusjon: Norpost | Trykk: Agderposten Trykk AS

Ansvarlig redaktør: Geir A. Arneberg, tlf. 32 80 53 57 Journalist: Espen Ringdal Andersen, tlf. 976 79 270 Salgssjef: Safina Sadiq, tlf. 915 43 374 Teamleder: Ann-Christin Foss, tlf. 917 24 547 Mediekonsulent: Silje Kristengård, tlf. 971 24 549

hjelp fra handelsstanden, sier Kvien. hilde@byavisa.sandefjord.no

Pressens Faglige Utvalg, P.B 46 Sentrum, 0101 Oslo Tlf. 22 40 50 40, faks 22 40 50 55, E-post: pfu@presse.no Byavisa Sandefjord arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Den som mener seg rammet av urettmessig avisomtale oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen. Pressens Faglige Utvalg (PFU) er et klage-organ som behandler klager mot pressen i presseetiske spørsmål.


5

1 5 . M A R S 2 0 1 7 B Y A V I S A S A N D E FJ O R D | A K T U E L T

SISTE SJANSE - FÅ LEDIGE PLASSER:

Opplev verden med oss

ANDREA BOCELLI KONSERT Vi gjentar suksessen fra i fjor og frister med en helt unik opplevelsesreise til vakre Toscana og konsert med selveste Andrea Bocelli i hans egen hjemby. Vi gleder oss! BåĬå‰ŅŸÏ±Ĺ±ƴåĹƋåųĜŸŞåĹĹĜĹčŞ¿¿ųåƋŸŸƋŅųåÆåčĜƴåĹĘåƋſĹ¿ųÚåųåŸåčåĹ ĘƚŸƋåĹŅųØĩ±ĹŸĩģåÚåĹĵåŸƋüųåĵč±ĹčŸųĜĩåŸŅĬŅ±ųƋĜŸƋĹŅåĹŸĜĹĹåØŸåƋƋåųŅŞŞ ŸĜĹŅŞåų±üŅųåŸƋĜĬĬĜĹčĜĔ„ƋĜĬĬĘåƋåĹŸ‰å±ƋåųĕţFĬ±ĹÚŸÆƼåĹX±ģ±ƋĜÏŅØĬĜĩåƚƋåĹüŅų {ĜŸ±ØƴŅĩŸƋåʱĹŅŞŞØŅčĘåųʱųü±ĵĜĬĜåĹÚƼųĩåƋģŅųÚåĹĜčåĹåų±ŸģŅĹåųţ8Ņų ¿ŸĜƋåųå±ųƋĜŸƋåĹŸåĬƴ×Ĕ%åƋƋååųĵĜĹŸÏåĹåŅčƋå±ƋåųåƋåųåĹč±ƴåƋĜĬĵĜƋƋ ĘģåĵŸƋåÚĕţUƚĹåĹŸŅĵĵåųÚ±čĜ¿ųåƋüƼĬĬåŸĔ„ƋĜĬĬĘåƋåĹŸ‰å±ƋåųĕĵåÚ ĵƚŸĜĩĩŅčŸ±ĹčţUƚĬĜŸŸåĹååų‰ŅŸÏ±Ĺ±Ÿƴ±ĩųå¿Ÿĩ±ĵĵåųØÚåƋĬ±ĹÚŸĩ±ŞåƋ ŸŅĵŸ±ĹčåųåĹŸåĬƴŸåƋƋåųŸ¿ĘśƼƋţ

Byavisa Sandefjord lesertur

Se det fullspekkede programmet og la deg friste!

2. - 7. august 2017

{k:ea¼{a)X%Fc: ƵƵƵţųåĜŸåÏŅĵޱĹĜåƋţĹŅxųåĜŸåxÆŅÏåĬĬĜěĩŅĹŸåųƋěƀěŎƀx

{F„ckUŎƅţĿĿLjØě Prisen inkluderer:

Uk‰{k:ea ƖţěƀţeŽ:Ž„‰ƖLjŎƀ

Î 8ĬƼĵåÚ„e„ƋxųkŸĬŅěŅĬŅčűÚĜųåĩƋåŅčųåƋƚųüų± {ĜŸ±ƴĜ±UśÆåĹʱƴĹƋĜĬ:±ųÚåųĵŅåĹ Î BŅƋåĬ8ų±ĹÏĜ±¼}ƚĜųĜűĬåĜaŅĹƋåϱƋĜĹĜĉÃÃÃà ĵåÚüųŅĩŅŸƋĂĹåƋƋåų Î ŽƋāƚĩƋåųĜĘåĹĘŅĬÚƋĜĬŞųŅčų±ĵĵåƋĵåÚƋų±ĹŸŞŅųƋ ŅččƚĜÚåų Î aĜÚÚ±čŞ¿ĘŅƋåĬĬåƋ±ĹĩŅĵŸƋÚ±čåĹěƐųåƋƋåų Î XƚĹŸģĜ8ĜųåĹDŽåěƐųåƋƋåųĵåÚÚųĜĩĩå Î XƚĹŸģŞ¿ĘŅƋåĬĬåƋüśųĩŅĹŸåųƋåĹƋĜĬeĹÚųå±ŅÏåĬĬĜ ěƐųåƋƋåų Î XƚĹŸģĜXƚÏϱěƐųåƋƋåųĵåÚÚųĜĩĩå Î aĜÚÚ±čŞ¿ĬŅĩ±ĬųåŸƋ±ƚų±ĹƋĜaŅĹƋåϱƋĜĹĜŸĜŸƋå ĩƴåĬÚåĹěƐųåƋƋåųĵåÚÚųĜĩĩå Î ŎŅŞåų±ÆĜĬĬåƋƋŠkĵų¿ÚåƋ×{ŅĬƋųŅĹÏĜűôĹƚĵĵåųåųƋš Î åĜŸåĬåÚåųüų±åĜŸåÏŅĵޱĹĜåƋåųĵåÚŞ¿ƋƚųåĹ

Dronninglund Slot

%±čƖ× ŅÏåĬĬĜěĩŅĹŸåųƋ %±čƐ× åŸśĩŞ¿ĬŅĩ±Ĭ ƴĜĹč¿ųÚĜšĜĹÏĜ %±čĉ׎ƋāƚĩƋƋĜĬXƚÏϱ %±čĂ׎ƋāƚĩƋƋĜĬ8ĜųåĹDŽå %±čƅ× BģåĵųåĜŸåüų± Pisa

‰Ĭü×ƖƖĉƖƀLjĉĉÎƵƵƵţųåĜŸåÏŅĵޱĹĜåƋţĹŅ



Nordjylland Skagen

Frederikshavn

NORDJYLLAND

Læsø

Aalborg Thisted

Hobro Lemvig Grenaa

Randers

VESTJYLLAND

Silkeborg Aarhus

Herning

Helsingør

JYLLAND Horsens Billund Vejle

Roskilde

Fredericia Esbjerg

Pris pr. person i delt dobbeltrom DKK

999,Romantisk slottsopphold

Det historiske Dronninglund Slot i Vendsyssel ble grunnlagt av benediktinernonnene som kloster på 1100-tallet. I de naturskjønne omgivelsene kan dere nyte gastronomi og romantikk i den fantastiske atmosfæren som preger det ærverdige gamle slottet. Dronninglund Slot er dessuten et perfekt utgangspunkt for å oppleve Nordjylland med sine spennende kulturopplevelser, koselige byer og fantastiske natur – hvis man da har hjerte til å forlate den vakre slottshagen.

Online booking: www.smalldanishhotels.dk/sandeord eller til tlf. 2198 4260. Oppgi priskoden L300L og rabattkode 2423

SJÆLLAND Odense

FYN

SYDJYLLAND

Tønder

Næstved

Sønderborg

SPAR 612,-

På Dronninglund Slot er det helt tydelige verdier som alltid sitter i høysetet: kvalitet, gastronomi, fleksibilitet og service. På slottet betraktes hvert arrangement og hvert opphold for hver enkelt gjest som en eksamen.

Ankomst fra søndag til torsdag til og med 20.12.2017.

København

Tilbuddet indeholder: 2 x overnatting 2 x frokost 2 x 3-retters meny 2 x ettermiddagskaffe med kake

Ved overnatting fredag tillegg på 250,per person per natt.

Ingen ekspeditions- og afbestillingsgebyr. Forbehold for udsolgte datoer og trykfejl. Begrænset antal værelser til rådighed. Alle priser er oplyst pr. pers. i delt dbl.værelse

)ƋŸåĬŸĩ±ŞĜŅĹĹåÏƋĜŅĹŸěčųƚŞŞåĹ

%±čŎ× eĹĩŅĵŸƋŅĬŅčű


Lær om ungdoms mediebruk 6

A K T U E LT | B Y A V I S A S A N D E FJ O R D 1 5 . M A R S 2 0 1 7

Barn og unge bruker stadig nye medier, de sosiale rammer endres og tidsbruken har økt kraftig. På Skagerak International School arrangeres det foredrag 28. mars om «Ungdom og nettvett» – det digitale livet – slik politiet ser det. ESPEN RINGDAL ANDERSEN tekst og foto Foredragsholder er Anne Katrin Storsveen fra Oslo politidistriktet, som har arbeidet med dette temaet over lengre og fått god kunnskap om ungdoms nettvaner. Hun er en mye brukt og anerkjent foredragsholder. Hun kommer til å ta for seg ulike temaer, og det blir anledning til å stille henne spørsmål.

Høyaktuelt tema Pia Bergan sier at dette er et høyaktuelt tema som foreldre bør få mer informasjon om. – Vi må møte utviklingen innen sosiale medier. Ungdom er flinke til å skaffe seg kunnskap. Det foregår nettmobbing og foreldre tror at det ikke angår dem. Nettmobbing angår alle, sier Pia Bergan. – Hva gjør ungdom på nettet? Vi voksne bør følge godt

med, og et slikt foredrag om dette temaet er veldig viktig. Foredraget passer for foreldre, folk som jobber med barn og ungdom og besteforeldre. Vi ønsker alle hjertelig velkommen til foredraget som er gratis. Ja, til og med parkeringen på skolens område er gratis. Dette gjelder selvsagt også for voksne i Andebu og Stokke, sier Anne Friis-Olsen. Bergan og Friis-Olsen arbeider med bevisstgjøring for voksne innen barn og ungdoms bruk av nettbruk. De er opptatt å gi informasjon til foreldre.

Egen facebook-side Foreldrenettverket 13 + har egen facebook-side med over 1.500 følgere, og voksne som er interessert i siden kan ta kontakt med Friis-Olsen eller Bergan. Det er en lukket side. – Jeg arbeider mye med facebook-siden, og legger ut informasjon fra aviser eller andre steder som tar for seg dette temaet. Informasjon og kunnskap er viktig, sier Friis Olsen. Alle barneskoler og ungdomsskoler i kommunen har mottatt invitasjon fra Foreldrenettverket 13+. Skolene har sendt invitasjonen med elevene hjem til foreldre-

MØT OPP: Pia Bergan (t.v.) og Anne Friis-Olsen i Foreldrenettverket 13 + i Sandefjord oppfordrer forell, og dre til å høre foredrag om ungdom og nettvett på Skagerak International School 28. mars. ne. Sandefjord videregående skole har også fått invitasjon.

God hjelp Foreldrenettverket 13 + sam-

arbeider med ungdomsgruppa ved politiet i Sandefjord, Lions Club Sandefjord/Hjertnes og Sandefjord Kommunale Foreldreutvalg (KFU) om

foredraget. Lions Club og KFU til økonomisk støtte til Foreldrenettverket 13 +. espen@byavisa.sandefjord.no

SANDEFJORD

Nordre kullerød 21 33 48 62 40

maskin / lift / utstyr

VI LEIER UT UTSTYRET DU TRENGER FOR Å FÅ JOBBEN GJORT


7

1 5 . M A R S 2 0 1 7 B Y A V I S A S A N D E FJ O R D | A K T U E L T

BUSSREISER ĂŻ HĂ…NDBALL INTERESSERT?

Bli med Kjetils Bussreiser til VM i hündball for kvinner i Hamburg nü i 2017!! Avreise 14. des. – 5 dager – Buss- reise, bütreise, 3 middag og 4 frokost, hotellovernattinger og VM billetter til finalene

Kun kr 5490,- pr. person.

PĂ…SKETURER

ĂŻ Diano Marina og Den Italienske Rivieraen 8. april - 12 dager kr 12.990,ĂŻ PĂĽskemarked i Rostock 10. april - 5 dager kr 6490,FĂĽ plasser. ĂŻ Riga og Villnius - 11. april 7 dager kr 7490,-

VĂ…R, SOMMER OG HĂ˜ST 2017

ĂŻ Holland og Blomstertoget 19. april - 8 dager kr 9990,FĂĽ plasser.

Gaveidè: Reisegavekort! - valgfritt beløp, ingen gebyr.

ĂŻ Spa tur til Estland

26. april, 9 dager kr 7590,Fü plasser. ï Syd-England - 2. mai 10 dager kr 14.990,ï Tallinn i Estland – 5 dager 8. mai kr 4590,- 24. juli kr 4990,14. august kr 4990,ï Praha - 13. mai, 7 dager kr 7990,ï Blomstringen i Hardanger 22. mai 4 dager kr 5 990,ï Normandie, Honfleur og Kanaløyene - 22. mai 12 dager kr 17.950,ï Gotland - 24. mai og 13. august 6 dager kr 8190,ï Herregürdsferie i Danmark 26. mai 6 dager kr 8990,ï Bled i Slovenia - 2. juni 10 dager kr 12.990,ï Bornholm - 8. juni og 23. juli 6 dager kr 7990,ï Sykkeltur i Moseldalen 9. juni 8 dager kr 9990,- Fü plasser.

ĂŻ Den historiske Gourmetvegen

i Norge - 14. juni 4 dager kr 6990,ĂŻ Sommer i Tyrol - 17. juni 10 dager kr 11.500,- FĂĽ plasser. ĂŻ Flor & FjĂŚre - 18. juni, 9. juli og 6. august, 6 dager kr 7990,ĂŻ Vestlandet - 23. juni 6 dager kr 7990,ĂŻ Vandringstur i Ă˜sterrike 26. juni - 11 dager kr 11.990,ĂŻ Molde - Ă…lesund og Hurtigruten - 4. juli og 27. aug. 6 dager kr 7.990,B ĂŻ irka Cruise - 6. juli 6 dager kr 8990,ĂŻStockholm med skjĂŚrgĂĽrdscruise - 10. juli, 5 dager kr 6990,ĂŻTaubeSpelen - 15. juli, 2 dager kr 2490,ĂŻDalarna - 16. juli 4 dager kr 4990,ĂŻĂ…land og Stockholm - 31. juli 6 dager kr 7990,P ĂŻ olen - 13. aug. 10 dager kr 10990,ĂŻGardasjøen - 17. aug. 11 dager kr 12990,- FĂĽ plasser. ĂŻRiga og Vilnius - 20. aug. 7 dager kr 7490,-

ĂŻSkjĂŚrgĂĽrdscruise i Kroatia

30. aug. - 14 dager kr 18.990,FĂĽ plasser. ĂŻRhin-Moseldalen - 2. sept. 8 dager kr 9250,ĂŻToscana - 6. sept. 13 dager kr 15990,ĂŻSt. Petersburg - 10. sept. 8 dager kr 11990,-

FLYTURER

ĂŻIsland - 18. juni 5 dager kr 13990,ĂŻSkjĂŚrgĂĽrdscruise i Kroatia -

2. sept. 8 dager kr 18990,- FĂĽ plasser.

ĂŻ Praha - 8. okt. 4 dager kr 5690,ĂŻ Malta - 21. okt. 8 dager kr 13990,ĂŻ Madeira - 20. okt. 8 dager kr 13990,ĂŻCruise i Caribbian - 27. januar 2018 10 dager kr 19990,ĂŻTorremolinos - 11. mars 2018 22 dager kr 15990,-

PĂĽmelding og feriekatalog Tlf. 62 83 52 20 / mob: 900 47 655

www.kjetilsbussreiser.no

MORSĂ˜ 2B STANDARD

6 495,-

VINTEREN

TERMATECH TT 20 BASIC

8 900,-

SPAR

ER KOMMET TERMATECH TT20

SPAR

1 500,-

TERMATECH TT10G

11 900,-

TERMATECH TT 21R

11 900,-

SPAR

NYHET

2 000,-

PRODUSERT AV BYAVISA SANDEFJORD

9 900,-

1 500,-

Se alle kampanjetilbudene pĂĽ www.arne-andresen.no

ARNE ANDRESEN AS

Hegnasletta 2, Sandefjord, vis ĂĄ vis Meny indre havn t5MGtwww.arne-andresen.no


NÆRING 8

4

VALUTAKURSER

OSLO BØRS

9,1

8,59

10,45

95,30

122,78

2,1

6,38

6,4

7,45

849,91

Sist uke

-0,37%

Samarbeid med mening

Siste året

19,6%

A K T U E LT | B Y A V I S A S A N D E FJ O R D 1 5 . M A R S 2 0 1 7

NYETABLERTE

ECE B&C AS

Organisasjonsnummer: 918 630 538 Forretningsadresse: Fortunaveien 19 3234 SANDEFJORD Organisasjonsform: Aksjeselskap Formål: Salg av konsulenttjenester og oppdrag innen drift og økonomistruktur i andre foretak og selskap. Kapital: NOK 30.000,00 Daglig leder: Elisabeth Cecilie Funnemark

LILLEVARSKOGEN 4 AS

Organisasjonsnummer: 918 661 387 Forretningsadresse: Lillevarskogen 4 3160 STOKKE Organisasjonsform: Aksjeselskap Formål: Eiendomsinvesteringer, forvaltning og utleie. Kapital: NOK 30.000,00 Styrets leder: Sverre Rasmussen

NOER VINTAGE AS

Organisasjonsnummer: 918 672 788 Forretningsadresse: Østerøyveien 180 3237 SANDEFJORD Organisasjonsform: Aksjeselskap Formål: Kjøp og salg av bruktgjenstander, ved utsalg, butikk og netthandel. Kapital: NOK 30.000,00 Daglig leder: Maria Noer Fasting

SYSTEMLINK REGNSKAP AS

Organisasjonsnummer: 918 660 666 Forretningsadresse: Borgeskogen 4 3160 STOKKE Organisasjonsform: Aksjeselskap Formål: Regnskap og rådgivningstjenester, data og IT-tjenester, salg av datautstyr, samt salg av de tjenester som naturlig hører inn under dette, herunder å delta i selskaper med lignende virksomhet. Kapital: NOK 30.000,00 Daglig leder: Rita Båtberget

Yamam Mostafa (28) stortrives i kantina på Skagerak International School, en jobbmulighet som åpnet seg da skolen inngikk en avtale med Vintage Baby. HILDE LORENTZEN tekst og foto For cirka seks år siden kom Yamam Mostafa til Norge fra Aleppo i Syria. Opprinnelig kommer hun fra Kurdistan i Syria. Det å få seg en jobb i Norge viste seg ikke å være så lett. – Det er vanskelig å få jobb her, sier Mostafa. I august inngikk Vintage Baby og Skagerak International School et samarbeid som bidrar til at kvinner med minoritetsbakgrunn får prøve seg i arbeidslivet. Dermed åpnet det seg en mulighet for Mostafa. – Jeg har vært med helt siden starten. Det er hyggelig å jobbe her med alle de hyggelige elevene og lærerne, sier Mostafa. I fjor fullførte 28-åringen studiekompetanse. Hun har lyst til å studere mer. I Syria var hun kjøreskolelærer, og det er et yrke hun kunne tenke seg å fortsette med her i Norge. Nå venter hun sitt andre barn og planene om å bli kjøreskolelærer blir satt litt på vent.

Vintage Baby Vintage Baby har som mål å skape arbeidsplasser med utgangspunkt i kompetansen som disse kvinnene har. For å få jobb i Norge kreves det gode norskkunnskaper

SAMARBEID: Camilla Bilstad Johannessen gründeren av Vintage Baby og KjeldJørgen Glittenberg, rektor ved Skagerak International School, har inngått samarbeid om renhold og kantinedrift på skolen.

I ARBEID: Yamam Mostafa (28) er veldig fornøyd Vintage Baby.

og kunnskap om arbeidslivet. En vellykket integrering skjer raskere gjennom arbeid. Etter halvannet år i drift ser prosjektleder Camilla Bilstad Johannessen at arbeidsrettet læring gir resultater. – 75 prosent av alle som har vært med har fullført og har gått over i ordinært arbeid. Det viser at det fungerer å flytte undervisningen fra tradisjonelle klasserom over i en arena disse kvinnene kjenner fra før, påpeker Johannessen. Driften av kafeen til Vintage

asjon og vi er veldig fornøyde med tjenestene de leverer. Samarbeid med lokalsamfunnet er veldig viktig for oss, forteller rektor KjeldJørgen Glittenberg, rektor ved Skagerak International School. Av ulike årsaker fikk skolen også behov for en ny leverandør av renhold og i desember inngikk skolen en prøveordning med Vintage Baby. I januar ble avtalen permanent. På Skagerak International School er det nå fire kvinner som deler på oppgavene.

Baby i Kongens gate har blitt en suksess. Her foregår det alt fra redesign, kafédrift og matutleveringstjeneste. I høst utvidet Vintage Baby med å overta kantinedriften på Skagerak og fra nyttår ble renholdet i videregående-bygget også overtatt av Vintage Baby.

Samarbeid – Vi hadde en kantineservice her som sluttet og vi startet en prøveordning med Vintage Baby. De kom og hjalp oss i en prekærsitu-

Behov for refinansiering? Har du flere smålån eller kredittkortgjeld kan det være lurt å samle dem i ett lån. Du får en bedre økonomisk oversikt med en faktura og vi ordner hele refinansieringen for deg. Vi tilbyr lån fra 25 000 til 300 000 kroner.

Søk på www.balanselanet.no eller ring 23 96 34 10. Oppgi kampanjekode VB13 Kostnadseksempel: Et lån på 65 000 kr, med en nedbetalingstid på 5 år, koster 1 540 kr per måned. Den nominelle gjennomsnittsrenten er 12,98 % og den effektive renten blir 15,84 %. Da inkluderer lånet et etableringsgebyr på 950 kr og et administrasjonsgebyr på 40 kr per måned. Lånekostnaden er 27 334 kr og totalt å betale tilbake er 92 334 kr.


Forbruket økte i januar

Økte til 46.195 innbyggere

Vi brukte 0.4 prosent mer penger på varekjøp sammenlignet med desember i fjor. Her i Sandefjord ble det brukt 1.1 prosent mer på mat, drikkevarer og tobakk. Det ble også brukt mer penger på bil og drivstoff viser en oversikt fra Statistisk sentralbyrå.

Norge vokste saktere enn før ved utgangen av 2016. Vi endte opp med å være 5.258.000 og vokste med 44.300 personer i fjerde kvartal. Den svake veksten skyldes særlig utvandring hvor så mange som 12.530 personer valgte å forlate landet i de tre siste månedene av året. Her i Sandefjord endte året med 46.195 innbyggere. B Y A V I S A S A N D E FJ O R D | A K T U E L T

9

MATCHER LAVESTE NET TPRIS

*

PR. PAKKE

**

Støvsugerposer

29,-

r le l e a r b e k i L

256

ien ve Ra

Ri ng ve ie n

251

n eine gv Ri

n eveie Havr

in d

n er veie

251

H

en ei tv rin Sp

n eie sv ko is D

Tlf. 469 72 500 www.sondre-eiendom.no

Nyg ård sv eie n

n ie ve Ra

ÅPNINGSTIDER Man - fredag: 10.00-20.00 Lørdager: 10.00-18.00 Finn vei på www.skousen.no

33 29 11 44

G

en ei

oss på

SKOUSEN SANDEFJORD Nygårdsveien 86 3221 Sandefjord sandefjord@skousen.no

sle nd veien

256

ien adve est bb Gru

AV NÆRINGSEIENDOM

Ra v

256

n ie ve Ra

E 18

VEGG I VEGG MED JYSK

UTLEIE

n ge ko øs

e

BEDRE ENN R E S O P L A N I G I R O R

hilde@byavisa.sandefjord.no

å ta sosialt ansvar og stimulere en bærekraftig utvikling i nærmiljøet. • Mottar utviklingstilskudd fra arbeidsog velferdsdirektoratet. Direktoratet støtter sosialt entreprenørskap rettet mot å bekjempe fattigdom og sosial eksklusjon. I tillegg mottar bedriften støtte fra Sandefjord kommune gjennom NAV integrering. • Har nå åtte ansatte i sving fordelt på driften i Kongens gate og på Skagerak International School. På Skagerak har Johannessen fire minoritetskvinner i jobb, fordelt på renhold og drift av kantina. Flere av dem kombinerer norskundervisning med praksis.

Kornv

– For oss er det viktig å ha et samarbeid som har betydning og at de ansatte og elevene våre forstår hva dette betyr for disse kvinnene. Det er en dypere mening enn en vanlig tjeneste vi kjøper og det går dypere enn som så, påpeker rektor. Avtalen som Vintage Baby har inngått med Skagerak International School mener de er et eksempel til etterfølge for andre bedrifter i Sandefjord. – Det er ikke en byrde. Vi får veldig mye igjen for dette og en service som er veldig positiv for oss som skole. Det er ikke en bedrift i Sandefjord som dette ikke passer for. For oss har det bare vært positivt. Dette er damer som står på og yter en utrolig innsats. Det eneste de ønsker er å ha en jobb. Det må vi greie å tilby som samfunn, mener rektor.

• Er en sosialt entreprenørskapsbedrift som handler om å bruke virkemidler fra forretningslivet for å bidra til å løse problemer knyttet til sosiale og samfunnsmessige forhold, som i hovedsak ikke er profittdrevet. • Arbeider for å redusere marginalisering og sosial eksklusjon av kvinner med minoritetsbakgrunn gjennom empowerment og arbeid. • Bidra til høyere sysselsetting blant innvandrerkvinner og bidra til å stimulere språkutvikling. Alle som har arbeidspraksis skal ut i annen jobb etter de er ferdig. • Skape økonomisk bærekraft gjennom

B

Med mening

Vintage Baby

Ringv eie n

– Det å fordele arbeidet på flere er mer solidarisk. Vi ønsker å få flest mulig ut i jobb, sier Johannessen.

FAKTA

d med at hun endelig har fått seg fast jobb og trives i kantina på Skagerak International School som siden i høst er blitt drevet av

Følg oss: facebook.com/ skousensandefjord/

Tilbudene gjelder i Skousen Sandefjord * Gjelder varer på norskeide nettbutikker som er i Skousens sortiment og på lager til online kjøp hos konkurrenten. Gjelder den aktuelle nettprisen på handletidspunktet. Gjelder ikke returvarer, levering, montering samt lignende serviceytelser. Gjelder kun privatkjøp og kun ved kjøp i en av Skousens fysiske butikker.

** Vi har poser til de fleste merker og modeller, med forbehold om tilgjengelighet i vårt sortiment. Maks en pakke poser pr kunde pr uke.


10 T E M A | B Y A V I S A S A N D E FJ O R D 1 5 . M A R S 2 0 1 7

Muskuløst i Hjertnes Hjertnes Kulturhus blir fylt av veltrente kropper, mye muskler og forventningsfulle utøvere. Like forventningsfulle er også publikum. Geir Hansen er klar for å arrangere Sandefjord Open for 26. gang til helgen. ESPEN RINGDAL ANDERSEN tekst og foto Det blir garantert topp stemning i byens kulturelle storstue når 180 deltagere fra fjern og nær entrer scenen. For de som tror at dette er en idrett for bare menn tar fullstendig feil. Over halvparten av deltagerne er damer. Felles for alle er at de nedlagt hundrevis av timer i treningsstudio og i tillegg har holdt seg til en streng diett. Etter mange treningstimer får utøverne endelig viser seg fram for et ellevilt publikum. – Dette blir et forrykende show med dyktigere utøvere, sier primus motor Geir Hansen. Han gleder seg like mye for utøverne til stevnet. – Jeg har god kontroll på det jeg gjør, sier han smilende. Geir Hansen skal som vanlig

være konferansier for Sandefjord Open.

Hinderløype Geir Hansen har satt sammen et variert program fordelt på lørdag og søndag. Det skal være noe for enhver smak, opplyser han. Første konkurranse lørdag er Athletic Fitness som består av en hinderløype. Denne konkurransen var borte noen år, men er nå tilbake. I hinderløypa skal det bæres bildekk, flyttes på vekter og deltagerne skal over en klatrevegg. – Dette er en krevende hinderløype, men den er meget publikumsvennlig. Det blir satt opp en stor klokke på veggen, sier Hansen. Det skal konkurreres i 10 klasser i løpet av helgen. De største klassene er Mens Physique hvor deltagerne stiller i fargerike og moteriktige shortser. Bikinifitnes er klassen er flest deltagere.

Blide ansikter God planlegging og godt forarbeid gjør at Geir Hansen er trygg på at stevnet blir gjennomført på en profesjonell måte. Dette

er hans 26. arrangement og han har ingen planer om å gi seg. Han har allerede leid Hjertnes i 2018 og 2019. Sandefjord Open er hans hjertebarn. – Grunnen til at jeg arrangerer Sandefjord Open er at jeg møter så mange blide ansikter og får så mange gode tilbakemeldinger. Dette er min identitet. Det forventes at jeg skal arrangere Sandefjord Open, og dette er blitt et årlig stevne på vårparten. Det synes jeg er gøy og skapende. Jeg føler meg som en ambassadør for sporten og for byen vår som jeg stortrives i. Det kommer mange tilreisende til Sandefjord og de overnatter på byens hoteller og tar seg en tur på restauranter, sier Hansen.

KLAR FOR 26. GANG: Geir Hansen er klar for å arrangere Sandefjord Open for 26. gang. Det s

Godt samarbeid

mellom Geirs FKK og Norges Kroppsbygger & Fitnessforbund.

Hansen sier at han har et meget godt samarbeid med kommunens kulturkontor. Han mener de er velvilligheten selv med stort engasjement og fagkunnskap. Seks-syv frivillige er med på stevnet i tillegg til dommerpanelet som består av blant de dyktige innen idretten. Stevnet er et samarbeid

Godt kosthold Geir Hansen er selv i meget god form, men skal holde seg til mikrofonen og ikke være med i stevnet. Han er opptatt av kosthold som er alfa og omega i treningsopplegget. Her kommer to enkle retter som han mener at sunne og gode.

Alternativ 1: 150 gram laks, blandet salat med to til tre spiseskjeer med «hjemmelaget dressing» og en halv avokado. Laksen ovnsbakes. Alternativ 2: 150 gram kjøtt (valgfritt), 150 gram ovnsbakt poteter med urter og olivenolje, tre til fire spiseskjeer med Cremé Fraiche. Friske urter på toppen. espen@byavisa.sandefjord.no


1 5 . M A R S 2 0 1 7 B Y A V I S A S A N D E FJ O R D | T E M A

11

Foredrag om Russland

Kom inn for en hyggelig handel 10-19 (10-16)

( ,ÊUÊ/ ** ,ÊUÊ / ,(, Fagmøbler Sandefjord | Hegnasletta 3, Kilen | ÅPENT 10-19 (10-16)

SK

D Ø R E R

DU

R

&

VIN

V I N D U E R

LEVO

50 ÅR

LD

SKALLEVOLD .no

AL

RE

Mangeårig korrespondent i Russland for Aftenposten og forfatter av flere bøker om Russland, Halvor Tjønn, holder foredrag om #Makten i Russland – hvordan Russland er blitt og blir styrt» på Sandefjord bibliotek onsdag kveld. Foredragsholderen tar de frammøtte med på en reise i russisk historie for å forstå hvorfor landet framstår slik det gjør i dag.

ER & DØ

Granborgv. 5, 3153 Tolvsrød, tlf 33 37 22 50, e-post paal@skallevold.no

Toppsving vindu

Balkongdør

2 lag glass m/ventil Hvitmalt

2 lag glass Hvitmalt

÷46%

FRA VÅR TE PÅ VINDUER SLIS HOVEDPRI DE EN ED IL VE ! ER IS PR SJEKK VÅRE

BESØK VÅR Str 89x209 cm Str 119x119 cm

UTSTILLING PÅ SKALLEVOLD

5 290,–

3 190,– www.skallevold.no

kjer i Hjertnes Kulturhus førstkommende lørdag og søndag.

FØLG OSS

ÅPNINGSTIDER: Man-tors 8-16 Fre 8-15 Lørdag stengt

I 2016 har vi pusset opp mer enn 1000 kjøkken

Vi bytter dører, skuffer, benkeplater og vask Vi bygger om og bygger på - alt etter ditt ønske - uansett type og alder på ditt kjøkken Gi oss en dag eller to så skal vi forvandle kjøkkenet ditt slik at det fremstår som flunkende nytt - miljøvennlig og til en rimelig pris

Kampanjetilbud!

GRATIS

benkeplate eller fronter til badet ved hel kjøkkenfornyelse

Gratis hjemmebesøk og kostnadsoverslag! Kontakt vår kjøkkenkonsulent og bestill befaring nå!

Ring

2222 2900

eller kontakt din lokale kjøkkenkonsulent Hedvig Færø Telefon 9904 5151 eller epost til hedvig@smartkjokken.no


TEMA HJEM OG BOLIG

KĂĽseri og bokprat pĂĽ Stokke bibliotek Det blir kĂĽseri ved Karianne Gamkinn om kvinne 40 pluss pĂĽ Stokke bibliotek torsdag 23. mars. Hun er forfatter og skribent, og har fĂĽtt mye oppmerksomhet for sine tekster med morsomme

og skjeve blikk pü kvinner og menn pü 40 pluss. Dette er ogsü et küseri som passer for menn 40 pluss. Pü Stokke bibliotek stür bokprat med Maria Szacinski pü programmet lørdag 25. mars.

12 T E M A | B Y A V I S A S A N D E FJ O R D 1 5 . M A R S 2 0 1 7

Tulipaner pĂĽ hyttetur Ă˜nsker du ĂĽ ta med deg blomster for ĂĽ pynte pĂĽ hytta, men er usikker pĂĽ om blomstene klarer bĂĽde kulde og den eventuelt lange reisen uten vann? Da kan du med godt hell velge tulipaner!

– Ta sü av plasten og fyll pü med nytt kaldt vann. – Hvis du tar deg bryet med ü sette tulipanene kjølig om natten, vil tulipanene holde seg fine lenger.

Det sier planterüdgiver Tonje Bergh i Plantmania. Tulipaner er nemlig en av fü blomster som kan oppbevares tørre i kjøleskap eller et kjølig og mørkt rom opp til flere dager uten ü ta skade. Tulipaner uten vann er lette ü frakte med seg, og i tillegg tüler de noen kuldegrader. Dette gjør tulipaner til den perfekte blomsten for hytteturen.

Myten sier: Desto mer vann i vasen, desto mer vokser de. Fakta viser: Vannmengden i vasen har ingen betydning for hvor mye tulipanene vokser. Tulipanens stilk har en beskyttende hinne som hindrer vannet ü trenge igjennom, sü vannet blir derfor kun tatt opp gjennom snittflaten nederst pü stilken. Sü oppfordringer er: Fyll pü med vann tulipaner er tørste blomster

Et lite snitt Vel fremme pü hytta kan du kanskje merke at tulipanene er litt slappe, men det lar seg fort rette pü hvis du følger disse rüdene: – Snitt stilken rett over, ca. 2 cm, men behold plasten pü. Siden tulipanene har blitt oppbevart tørt, har stilken dannet en hinne over snittet. Tulipanene trenger derfor et nytt snitt for ü kunne suge opp vann. – Sett deretter tulipanene i en ren vase med kaldt vann og la de stü ü trekke vann noen timer.

Mye eller lite vann?

Friske tulipaner Har du flere tulipanbuketter med deg, men kunne tenke deg ü porsjonere de utover? Da pakker du de bare inn og legger de i kjøleskapet eller i en kald kjeller. Tulipanbuketten kan da tas frem etter hvert som du trenger dem, og du har duggfriske blomster som du kan glede deg over gjennom hele hytteoppholdet. red@byavisa.sandefjord.no

HYTTEBLOMSTER: De er perfekte for ĂĽ frakte til hytta, ogsĂĽ i kulda; tulipanene.

7*4,"-7Š3&#&451¯4&37*$&

1750, FERDIG

MONTE

-

RT

VARMEPUMPEHUS Solid utførelse | Metallbeslag pĂĽ tak, trykkimpregnert Olje og paraďŹ n annlegg som er ute av drift bør fjernes. Tank i bakken kan revne og olje renne ut i grunn. Alle tanker innholder minst 300liter rester av olje selv om de er kjørt tom, fordi sugeledning stĂĽr høyere enn tankbunn.

Be om pristilbud ved befaring pü tømming, rengjøring, og event. oppgraving. Tank som er vanskelig ü fjerne pga overbygg og hageannlegg fylles med sand, tanker med enkel adkomst graves opp.

VI TILBYR: t1SPTKFLUFSJOHPHQMBOMFHHJOHt4FSWJDFPQQESBHt4JLLFSIFUTTKFLLBWEFUFMFLUSJTLFBOMFHHFU t&WFSLToSBQQPSUFSt3FIBCJMJUFSJOHt4JLSJOHTTLBQt0WFSTQFOOJOHTWFSO t(PEUMZTPHCFIBHFMJHWBSNFUJMCPMJHFOt4UZSJOHBWMZTPHWBSNFt#SBOOPHUZWFSJBMBSN t5FMFPHEBUBt.VMUJNFEJB

SERVISE PĂ… VARMEPUMPER, ANNBEFALT HVERT 3. Ă…R SOM NĂ˜DVENDIG OG NYTTIG TILTAK. VIKTIG: rengjøring av innedel, vi bruker dampvasker. Sort belegg pĂĽ registeret bak støvduken fjernes – du vil merke at den varmer bedre. Sjekk av utedel. MĂĽling av trykk eller strømtrekk sĂĽ du fĂĽr full varmeeffekt. kontroll av fester og ledninger.

BESTILL SERVISE NĂ… Høsten er en travel tid! – SĂ… SLIPPER DU Ă… TENKE PĂ… DET NĂ…R HĂ˜STEN KOMMER. SpesialďŹ rma for varmepumper og ventilasjon.

Bergans Mekanikk AS Stokke | Tlf. 91 68 34 65 | post@varmep.no

Vi kan komme pĂĽ kort varsel og foreta bĂĽde

NYINSTALLASJONER, REPARASJONER OG SERVICE!

PEC Elektro

Sandefjord

Gjekstadveien 5, 3218 Sandefjord | Tlf. 33 42 62 50 Fax: 33 42 62 59 | E-post: sandefjord@pec.no | www.pec.no


1 5 . M A R S 2 0 1 7 B Y A V I S A S A N D E FJ O R D | T E M A

TERMATECH TT 20 BASIC

8 900,-

SPAR

"  "" ! !!!

1 500,ARNE ANDRESEN AS

Følg oss pü Facebook

Hegnasletta 2 - Sandefjord - Tlf. 33 42 00 20 www.arne-andresen.no

Innglassing av terrasse og balkonger Isolerglass – speil – plast Pvc dører/vinduer Rekkverk Vedlikehold og snekkerarbeid

Skolmar 17, 3232 Sandefjord | thors-glass.no Tlf 909 30 582 / E-post: thorsglass@hotmail.com | Følg oss pü

Lakkering av kjøkkenfronter

DĂ˜RER fra 450,SKUFFER fra 220,-

2

m 0 0 4 m o o r w o Nytt sh

! s u k o f i e c i v r e s g Kvalitet o Rimelige fraktpriser. Mer info om farge, størrelse og üpningstider pü vür hjemmeside:

ETTER

Priser er inkl. mva

FĂ˜R

Rosenvoldsgt. 32, 3211 Sandefjord Tlf: 33 46 34 16

Norges eldste - etablert 1922!

www.teltfritid.no Vi leverer duker og reservedeler til alle vĂĽre telt og paviljonger!

13


14 A K T U E LT | B Y A V I S A S A N D E FJ O R D 1 5 . M A R S 2 0 1 7

Inntil 35%

rabatt på hagestueprodukter!

Priseks. Skape 21,5m2

Nå 68.517,Spar 26.013,-

NYHET! - Vi har fått kvalitetsstempel! Våre hagestueprodukter har gjennomgått beinharde tester, for å oppfylle dine krav og forventninger.

Utmärkt kvalitet SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut www.sp.se

Junior Orangeri

29.900,Spar 7.590,-

Anneks fra kr.

25.436,-

38 18 18 18 / 08-15.30 info@grontfokus.no Åpn.tider butikk se www.grontfokus.no

Kampanjeslutt 27. mars Fraktkostnad tilkommer. Besøk oss PÅ ALNABRU!

www.grontfokus.no


1 5 . M A R S 2 0 1 7 B Y A V I S A S A N D E FJ O R D | A K T U E L T

15

BILOPPHUGGING KJØP/SALG JERN OG METALL SANDEFJORD TLF.: 33 47 02 00

Lever bilen til vraking hos oss UNNGÅ innen 20. mars kl. 18.00 ÅRSAVGIFT så slipper du å betale årsavgiften for 2017 Åpningstider: Mandag-torsdag 8-18 | tirsdag-onsdag-fredag 8-16 | lørdag STENGT

Vi kan også hente biler! Husk vognkort og legitimasjon. Du finner oss på Fokserødveien 39 i Sandefjord www.torgersskraphandel.no | post@torgersskraphandel.no

KJØKKENFORNYELSE Vi bytter dører, skuffer, benkeplater og vask. Passer alle typer kjøkken, uansett alder

GRATIS BENKEPLATE ELLER VASK ved hel fornyelse

GJØR ET TRYGT KJØP Kontakt vår lokale representant med 16 års erfaring!

Tor Arne Andreassen | torarne@bestkf.no

909 45 154 GRATIS befaring og kostnadsoverslag


BOKTIPS Marie Aubert

Julian Barnes

Kamel Daoud

Kan jeg bli med deg hjem?

Tidenes larm

Meursault-saken

«Kan jeg bli med deg hjem?» er Marie Auberts lovende novellesamling som består av ni noveller. Felles for alle er at unge mennesker er på den kronglete veien til voksenlivet. Ingen av karakteren er tilfreds med det livet de har – heller ikke med kjærligheten. De sårer hverandre og forårsaker kaos i det egne og andres liv.

Mai 1937; den unge komponisten Dmitri Sjostakovitsj venter hver natt ved heisen ved leiligheten sin i Leningrad…han venter der for å spare familien sin synet av at han blir hentet av Stalins soldater og skutt på stedet eller sendt til et leir i Sibir. Sjostakovitsj kom i unåde hos Stalin som plutselig interesserte seg for musikken hans, men han likte ikke hans siste opera…

Den algeriske journalisten og forfatteren Kamel Daoud kommer her med en fiktiv fortsettelse av Albert Camus’ klassiker Den fremmede. Daoud gir arabern som ble drept i Camus’ fortelling en stemme og et navn: hans meningsløse død preget lillebroren Harouns liv og fratar ham sjansen til et eget liv.

16 U N D E R H O L D N I N G |

Omtaler av bøker for voksne av Beatrice Tessmer .

B Y A V I S A S A N D E FJ O R D 1 5 . M A R S 2 0 1 7

UKENS FILM

Fist fight Videregåendelærer A n d y Campbell, får dagen sin snudd på hodet når en av kollegaene manner opp til slåsskamp etter skoletid. Fist Fight er, av mangel på en bedre beskrivelse, et skikkelig snodig sammensurium av en film. Kjernen er amerikansk «high school» hvor humoren nå også blander inn lærersiden inn i det hele. Problemet er at komikken er repetitiv og lite fantasifull til tider. Også er det jo dette med handlingen. Hele plottet bygger på at to lærere skal slåss. Den ene er den snille, flate typen som bare blir overkjørt av alle, og motparten er en tanks av sinne og unødvendig høy temperatur. Humoren repetitiv og ensformig. Det er en slags mangel på fantasi og seeren slepes i stedet gjennom halvlunken komikk og feilslåtte replikker. Fist Fight kunne ha fått til mye mer, for eksempel ved å fremheve arketypiske lærerroller eller elever for den saks skyld. I stedet så er det noe lettvint over det hele. For ikke å nevne den stadige markedsføringen for Apple. Hvis ikke en liten del av hjernebarken din forteller deg at du skal kjøpe en Macbook Pro etter å ha sett denne filmen, vel da har du ikke fulgt med nøye nok. Alt i alt er denne filmen bare et repetert produkt av så mange andre titler i samme sjanger. Karakterene mangler substans, og kreativitet i humor og replikker er nesten fraværende.

Konklusjon Fist fight med sin enkle humor vil kanskje slå an hos noen, men for kinopublikummet for øvrig, forventes mer (omtalt ved SF Kino)

KRIS MUNTHE Byavisa

Vil være synlig Bjarne Sommerstad (Sp) har et stort engasjement i det politiske arbeidet. Han vil være synlig, møte mennesker og han vil lytte og komme med gode råd i aktuelle saker. Han stortrives i det politiske miljøet. ESPEN RINGDAL ANDERSEN tekst og foto Bjarne Sommerstad er hovedvalgsleder for kultur, friluft, by- og stedsutvikling. Dette var hans førsteønske, men han innrømmer at han savner jobben som tidligere ordfører i Andebu. I fem år ledet han kommunestyret og kom i kontakt med mange engasjerte innbyggere i Andebu. Hans fem år i ordførerjobben gjorde at han ble veldig godt kjent i kommunen, og nå vender han kursen også mot Sandefjord og Stokke. – Jeg hadde verdens beste jobb som ordfører i Andebu, men jeg skal gjøre en god jobb som utvalgsleder. Det skylder jeg innbyggerne i den nye kommunen. Jeg er realpolitiker og jeg ønsker å være med på å skape og bygge videre den positive utviklingen som er i kommunen, sier Sommerstad, og legger til at det var en omstilling å gå fra ordfører til utvalgsleder. Han er 40 prosent heltidspolitiker, bonde og eier 50 prosent i firma Byggmestrene Birkelund & Sommerstad AS. Han er engasjert fra morgen til kveld, og bruker i perioder mer tid på politikken enn byggmesterjobben.

Politisk verksted Hver tirsdag morgen står politisk verksted på programmet. Da møtes utvalgslederne, ordfører og varaordfører til en prat om hva de har gjort og hva de skal arbeide videre med.

STOR ARBEIDSKAPASITET: Bjarne Sommerstad (Sp) er hovedvalgsleder for kultur, friluft, by- og stedsutvikling, og han ser fram til å sjement for det politiske arbeid som venter. – Vi kommer med idéer og har en god tone mellom oss. Det er et stort og positivt engasjement som alle. Jeg blir veldig engasjert at jeg nesten er i takhøyde, sier Sommerstad med et stort smil. Han mener politisk verksted er viktig i det politiske arbeidet. Han er også stadig på befaringer sammen med utvalgsleder for næringsutvikling og eiendom, Anders Sperre (H). – Vi samarbeider godt og er opptatt av å legge til rette for

næringslivet og andre aktører. Som utvalgsleder inngår by- og stedsutvikling i mitt politiske arbeid, sier Sommerstad.

Nærmiljøutvalgene Sommerstad vil bruke mye tid på nærmiljøutvalgene. Han er veldig opptatt av det store og frivillige arbeidet som lag og foreninger innen idrett og kultur gjør. Han vil etter hvert komme i kontakt med dem.

– De må gjerne melde sin interesse, så kommer jeg på besøk til dem. Jeg har to ører og en munn, og vi kan snakke sammen og gir hverandre gode råd. Vi kan inspirere og gi hverandre anerkjennelse og ha holdningsskapende mål. Det er veldig mange engasjerte mennesker i vår kommune, og jeg vil gjerne møte dem. Dette arbeidet gjør at jeg lærer meg å se det store mangfoldet, sier han.


ÂŤUt mot havetÂť i Dansefestivalen

Dansefoten kommer garantert til ü ha nok ü gjøre under i Dansefestivalen 2017 som arrangeres pü Oslofjord Convention Center lørdag kveld. Pü scenen für publikum oppleve de kjente artistene Rune Rudberg band, kjent med hiten Ut mot havet fra slutten av 1980-tallet, Lasse Stefanz, countryinspirert danseband fra Sverige og Vassendgutane, som

�

Den mest spektakulĂŚre fremvisning av naturkreftene riket har sett

kaller seg fest country. Det loves tidens danseparty fra arrangørens side.

1 5 . M A R S 2 0 1 7 B Y A V I S A S A N D E FJ O R D | U N D E R H O L D N I N G

Jeg hadde verdens beste jobb som ordfører i Andebu, men jeg skal gjøre en god jobb som utvalgsleder. BJARNE SOMMERSTAD

17

HJERTNES KULTURHUS TORSDAG. 16. MARS KL. 18.30

Mhoo pü Thaulows Mhoo entrer scenen pü Thaulows & Gran Bar fredag kveld. Arrangøren Blue Note skriver at musikken høres ut som om den er skrevet pü reiser til Nashville i USA, til Mexico, Cuba, Spania eller Brasil. Det lüter som cowboyer i støvede solnedganger, tog som kjører gjennom flate kaktuslandskap, mexicanske trompeter og flamencokledde damer.

Billetter pĂĽ www.hjertnes.no Pris: 376,-/286,-

HELSE OG VELVÆRE

TJENESTE

guiden

– ditt lokale bedriftsmarked

f,GUHWWVVNDGHUfl\HV\NGRPPHU f6YDNWLPPXQIRUVYDU f0XVNHORJVNMHOHWWSODJHUPP Gode erfaringer med lindring av overnevnte lidelser.

6WRFNIOHWKVJDWH6DQGHIMRUG WOI

www.johansensakupunktur.com

HĂ…NDTVERKERE

Hos oss fĂĽr du alltid god service i hyggelig atmosfĂŚre

Stort utvalg av hodeplagg

jobbe med mange spennende prosjekter. Han har stort enga-

Spennende arbeidsoppgaver Utvalget for kultur, friluft, by- og stedsutvikling har flere spennende arbeidsoppgaver i tida framover. Å finne en arena for kultur i Sandefjord, vedlikehold av kunstgressbanene og tilrettelegg for og spisse bykulturen mellom land og by. – Flere ungdommer i Andebu gür pü Sandefjord kulturskole. De vil lÌre ü spille et instrument, men den offentlige kommunikasjonen mellom Andebu og Sandefjord mü bli bedre. Jeg tenker pü busstilbudet. For ungdommer i Stokke er det enklere siden de kan ta toget, sier han. Sommerstad har hatt en sentral rolle i kommunesammenslüingen. Han har blitt bedre kjent med politikerne fra Sandefjord og Stokke. Han er meget godt fornøyd med ordfører Bjørn Ole Gleditsch (H) store engasjement og arbeid. – Bjørn Ole gjør en fantastisk jobb for kommunen. Han ser hele kommunen og stür pü, sier Sommerstad.

Interessert i historie Den tidligere Andebu-ordføreren er veldig interessert i historie. Han opplyser at historielagene i Andebu (fortidslag), Stokke og Sandefjord har fellesmøter pĂĽ rundgang i Communalstua pĂĽ Gulli, Stokke Bygdetun og Ă˜vre Myra. – Jeg har fĂĽtt innført ÂŤBjarnes kvarterÂť pĂĽ møtene, sier Sommerstad. espen@byavisa.sandefjord.no

VELKOMMEN TIL VĂ…R

Rørleggeren i nÌrheten

PARYKKAVDELING Ă…pningstider: Man./tirs. 9-16 Ons./tors. 9-18 | Fredag 9-16 Lørdag etter avtale Vi tilbyr ogsĂĽ kveldstimer for prøving av parykk etter behov Laskenveien 63, 3214 Sandefjord UĂŠ/Â?v\ĂŠĂŽĂŽĂŠ{Ă‡ĂŠĂˆĂ“ĂŠÂ™ÂŁĂŠUĂŠŠÂ?}ĂŠÂœĂƒĂƒĂŠÂŤFĂŠ

HĂ…NDTVERKERE

VI HJELPER DEG MED: BOLIG t NÆRINGSBYGG t SANITÆR t VARME SPRINKLER

Olsen & Wallum as Pindsleveien 8, 3221 Sandefjord 4000 2345 s erik @olsenwallum.no s olsenwallum.no

SANDEFJORD RĂ˜RHANDEL AS

-USEUMSGATA 3ANDEFJORDs4LF BEF COMFORTBRYGGANOsWWWCOMFORTNO

G R AT I S PA R K E R I N G I B A KG Ă… R D E N

Skal du renovere bad i leilighet, g , eneboligg eller hytte? y Vi er en TOTALLEVERANDĂ˜R AV BAD -og

iker, ordner med snekker, rørlegger, elektr

m.v.

Ring oss i dag pĂĽ:

Hos oss fĂĽr du:

970 85 442

Ett firma ü forholde seg til Ũ prosjektering Ũ flislegger/murer Ũ tømrer/snekker Ũ rørlegger Ũ elektriker Ũ vütromsertifikat Ũ tak og terrasse membraner Ũ Vütrom Ũ tradisjonell smøremembran eller bunn og toppmembran Ũ fukt müling Ũ mulighet for utvidet garanti Ũ Velkommen til en hyggelig, uforpliktende prat!

Mail: post@flisogvaatrom.no


18 B Y F O L K | B Y A V I S A S A N D E FJ O R D 1 5 . M A R S 2 0 1 7 GATEPARLAMENTET

Hva gjør du på fritida?

Julie Nordal Jeg spiller håndball på HG Gokstad og trener to til tre ganger i uka. Det jeg kanskje bruker aller mest tid er sosiale medier. Det blir mange timer hver dag.

Ada Sophie Korsvik Jeg bare må ha med deg det som skjer på sosiale medier. Jeg liker å følge med, og det er blitt en del av hverdagen. Det blir tid til lekser og håndball.

Hozan Ali Jeg liker å være sammen med venner. Det betyr mye for meg. Det hender vi tar en tur til byen, men det er sjeldent. Kanskje en lørdag av og til. Jeg er fast på sosiale medier og følger med.

Silje Nilsen Jeg har flere venner jeg er sammen med. Fritida består av å være sammen venner, spille håndball, gjøre lekser og noen timer med sosiale medier.

Inkluderende Eli Hansen har drømmejobben som leder for seksjon Sandefjord Medisinske Senter (SMS), og hun er opptatt av å være tydelig og inkluderende med sine ansatte. Den krevende sjefsjobben har hun hatt siden 1. april 2014. ESPEN RINGDAL ANDERSEN tekst og foto Hun har hektiske arbeidsdager som aldri er like. Som sjef for 170 årsverk og langt flere ansatte må hun ta mange avgjørelser hver eneste dag. Det er hun vant til siden hun i hele sitt arbeidsliv har arbeidet innen ledende stillinger i helsevesenet. Hun er utdannet sykepleier med tilleggsutdannelse innen administrasjon og ledelse. Hun jobbet som sykepleier i et år, og siden har hun vært leder. -Jeg liker å være leder. Jeg prøver å snakke med alle ansatte ved SMS og min dør er alltid åpen. Jeg skal være synlig og til stede for mine kolleger. Jeg er opptatt av effektiv drift og praktiske løsninger, og arbeider med å tilrettelegge for gode arbeidsforhold. Det mener jeg er god personalpolitikk. Har personalet det bra, så har pasientene det bra, sier Hansen med et stort smil. Det kan Mette Olstad i resepsjonen gå god for. Hun har arbeidet ved Nygård sykehjem siden 1990 og er på plass i resepsjonen i SMS. -Jeg har det veldig bra på jobben med hyggelige kolleger. Overgangen fra Nygård sykehjem har gått fint, og vi er inne i en innkjøringsfase. Jeg har stor tro på dette skal gå veldig greit, sier Olstad.

Utfordringer Eli Hansen kommer fra Berlevåg, en kommune med rundt 1.000 innbyggere som ligger 220 mil unna Sandefjord. Hun kom til Sandefjord for nesten 20 år siden og hun liker seg veldig godt i byen. Hun forteller at den største forskjellen på Berlevåg og Sandefjord er klima. Det kan ikke sammenlignes, mener hun. Hun er nødt til å ha mange utfordringer ellers blir arbeidet hennes lite tilfredsstillende. Pasientene står i fokus hos henne. Vi skal alltid spørre pasienten: Hva er viktig for deg? Det gjør at vi kan kartlegge pasientens behov og får satt i gang tiltak for å bedre personen helse, slik at vedkommende kan raskest og medisinsk forsvarlig komme hjem. Det kan være at pasienten ønsker at høyre hånd blir raskest mulig bra, slik at vedkommende kan komme seg på sjøen for og fiske. – Rehabilitering gir god livskvalitet. For denne personen er

ROSENDE ORD: Seksjonsleder Eli Hansen fikk mange rosende ord av helseminister Bent Høie under den offisielle åpningen av Sa en fisketur på sjøen veldig viktig, og da må vi gjøre det vi kan for å hjelpe personen til hans ønske om å fiske, sier hun. – Jeg har også et motto som jeg vil at alle skal arbeide etter: «Svaret er ja, hva er spørsmålet»?. Hun sier at Sandefjord kommune har en god hjemmetjeneste og velfungerende sykehjem.

Stort ansvarsområde Jobben som seksjonsleder gjør at hun har personalansvar og er økonomiansvarlig. Hun er også leder for vaktmestertjenesten for alle sykehjemmene i tidligere Sandefjord, leder for legetjenesten til sykehjemmene i nye Sandefjord og fastlegeordningen. Hun har etter tre år i jobben fått et godt innblikk i byens eldrepolitikk som hun er meget godt fornøyd med. Konseptet til SMS synes hun er veldig fornuftig med god medisinsk

behandling og et godt tilbud til pasientene samlet i en bygning. – Vi skal gi pasientene muligheter til å være hjemme så lenge det er forsvarlig, sier Hansen.

Forebygge Hun har alltid arbeidet bevisst med forebygging og rehabilitering. – Målet er at pasienten skal bli «sjef» i eget liv. Å forebygge gjør at man trenger mindre hjelp som er en gevinst for alle. Forebyggingen gir god folkehelse som er en vinn-vinn situasjon. Vi har et prosjekt på gang som heter «Beste årgang». Personer som er født i 1940 i Sandefjord har fått tilbud om å komme til SMS for å få informasjon om hva de kan gjøre for å holde seg friske og vitale så lenge som mulig. Det kommer 70 personer hit 15. mars for å få informa-

sjon om folkehelse. Dette spennende prosjekt. Vi v mange personer født i 194 god helse, og vi ønsker å til at de kan beholde den seksjonslederen. Hun er stolt av lærin mestrings senteret og fri sentralen ved SMS. Lærin mestrings-senteret (LMS) i gang etter initiativ fra kerne, blant andre Sand Diabetesforening.

Smarttelefoner

SMS har det beste sykeh nalanlegget i Europa i følg sjonslederen. Hver ansat en smarttelefon som kan og åpne dører, svare på p tanrop, og vise lokaliseri utstyr. Smarttelefonen er k opp mot et nettbrett som hvert rom. Det digitale an gir god kommunikasjon. P


1 5 . M A R S 2 0 1 7 B Y A V I S A S A N D E FJ O R D | B Y F O L K

og tydelig

NAVNEDAGER

15. Christel Christer Chris Alle er sideformer til Kristian eller

19

BARN FORKLARER Politi

Mikkel Hellener (6)

Kristine, som begge kommer av latin christianus (kristen).

– De fanger tyver, passer på folk, at ingen stjeler og at alle har det bra. Og at ingen kjører fort.

16. Gudmund Gudny Gudmund = norrønt Guð (Gud) + mundr (beskyttelse). Gudny = Guð + nýr (ny).

Filip Kristoffer Matre (6)

17. Gjertrud Trude Gjertrud = norrønt geirr (spyd) + þruðr

– De skyter i bakken for å skremme tyver. De fanger tyver i fengsel.

(styrke). Trude er en kortform.

18. Aleksander Sander Edvard (Alek)sander = gresk alexein (forsvare). Edvard = gammelen-gelsk ead (rikdom) + weard (vakt)

Susanne C. Bergene Jespersen (7)

19.

Josef Josefine Josef = hebraisk «Herren skal forøke». Josefine er avledet av det samme navnet.

– Det er menn og damer som fanger tyver som er slemme og tar masse gull og penger. Min favoritt med politiet er at de har hunder. De er så søte.

20. Joakim Kim Joakim = hebraisk «Jahve har opprettet». Kim er en sideform eller kommer fra wallisisk Kimball.

Hossain Ali Faroq Awla (6)

21. Bendik Bengt Bent Alle er nordiske former av Benedikt =

– De fanger tyver og sånt.

latin benedictus (velsignet).

GULLUNGEN

Erik Gustavsen-Haugen hilser til alle besteforeldre. FOTO: FOTOGRAF ELISABETH FIGENSCHOU JØLSTAD

UKAS TEGNING

ndefjord Medisinske Senter.

e er et vet at 40 har bidra n, sier

ng- og isklivng- og ) kom a brudefjord

hussigge sektt har n låse asiening av koblet er på nlegget På len-

gre sikt ønsker hun å videreutvikle dagens system. – Vi har et godt digitalt system, og vi får stadig henvendelse fra delegasjoner som ønsker å se hvordan systemet fungerer i praksis. Da må jeg tilrettelegg for et hyggelig besøk, sier hun.

Møteplass for alle Seksjonslederen ønsker enda mer bruk av SMS, og inviterer flere lag og foreninger til å ta kontakt med henne hvis de ønsker å ha møte eller aktiviteter. Hun er opptatt av at SMS skal være et levende bygg med gode fasiliteter. –Dette er mulighetens hus og en møteplass for alle. Jeg skal gjøre mitt beste for å tilrettelegge for lag og foreninger som ønsker å bruke SMS. Resepsjonen og kafeteria er åpen til kl. 19.00. espen@byavisa.sandefjord.no

Kasper (5) har tegnet denne flotte tegningen til oss.

Tegn og vinn billetter

GODE KOLLEGER: Ved Sandefjord Medisinske Senter er seksjonsleder Eli Hansen opptatt av å legge til rette for sine ansatte. Mette Olstad i resepsjonen stortrives på jobben.

Tusen takk.

Alle som får sin tegning på trykk, vinner to billetter til Eventyrfabrikken i Sarpsborg. Husk å skrive på navn, alder og bosted. Premien vil bli tilsendt Send inn ditt bidrag til Adresse: Byavisa Sandefjord, Søndre Kullerød 4A, 3241 Sandefjord eller red@ byavisa.sandefjord.no


20 U N D E R H O L D N I N G | B Y A V I S A S A N D E FJ O R D 1 5 . M A R S 2 0 1 7

SMS/MMS TIL

BASAR 2077 GRATIS rubrikkmarked* TIL SALGS

VINTERKUPP!

-30%

GRATIS BEFARING

911 50 200

06.02.-17.03.

PÅ EN MENGDE INN- OG UTVENDIG SOLSKJERMING, SAMT –20% PÅ GARASJEPORTER. hvilestol i skinn mikkel møbel sort meget pen og god sitte i selges gr.pl. mangel kr 3000 - disk Tel. 33476231 Telemarkski 185 cm staver støvler str 39 vindsekk kr 1500 mob 95117642 Selskapskjole str XL Lekker kjole, brukt 1 gang, selges kr.600. Tel. 92208122 Damejakke str L Merke Zizzi str L ( 48/50 ) selges kr.400, sort, pent brukt Tel. 92208122

GIS BORT Terasse Møbel (Bambus) fem Deler, Telefon 92232298

Ă˜NSKES KJĂ˜PT Hiace / Hilux / Dyna Canter/ Tippbiler Corolla diesel / Rav4 bensin samt div. varebiler/lastebiler i alle størrelser. Kjøper ogsĂĽ personbiler fra 80-tallet og eldre

Erik Wasshaug, tlf 450 08 427 2 smü gutter ønsker ü kjøpe beyblades til en hyggelig pris med lommepengene sine. Tlf 97124549 Biltilhenger ønskes kjøpt , alt av intr 95275746 Modelljernbane ønskes kjøpt, stort eller smütt- Henter , gjerne bilde/ sms 95275746 Gammel hytte ønskes kjøpt. Gjerne oppussingsobjekt. Tel. 90105355 Vi er en familie som leter etter tomt i barndomsbyen Sandefjord der vi kan bygge vürt nye hjem. Har du en tomt i Helgerød eller Fevang skolekrets sü ønsker vi gjerne at du tar kontakt pü tlf 922 000 67

SOLSKJERMING – GARASJEPORTER

Ă˜NSKES KJĂ˜PT Rimelig automat bil Ă˜nsker tilbudt pĂĽ en god brukt bil, mellomstor. Har 45 000kr Tel. 98436588

TIL LEIE

UTLEIE!

pĂĽ Raveien 140 t-JGUFS t5FMFTLPQUSVDLFS t"MV3VMMFTUJMMBT t"WGVLUFS t.JOJHSBWFSFMBTUFSF t,PNQSJNFSJOHTVUTUZS Rimelig weekendleie UTLEIE AS

Tlf. 400 12 400

Gjelder kun privatpersoner

NOOROS - Iransk Nyttür.... Er du fra Iran?? Skal du feire Iransk Nyttür 21/3?? :-) Jeg er en norsk, voksen jente som ELSKER alt Iransk/persisk!! Maten, dansen, musikken, sprüket, kulturen.... Jeg har feiret Nooros noen ganger før - men det er ca. 20 ür siden nü... Jeg ville blitt SÅ glad for om det var noen som ville invitere meg (+1-2 venninder?) pü en ekte, Iransk fest - enten det er hjemme/privat - og/eller et mer offentlig sted der mange møtes!! Jeg ELSKER maten!! - Og ALT ellers!! Og jeg danser gjerne persisk!! :-) Hüper noen har lyst til ü invitere meg?!! :-) Eventuelt om du kan opplyse om et felles møtested der mange treffes, istedenfor?! Send SMS (kl. 12oo20oo) = 41145769. TAKK!! :-)

Send SMS med kodeord BYSA BASAR [din annonsetekst] til 2077, e-post til basar@byavisa.sandefjord.no, eller bruk eget skjema pĂĽ nettsiden www.byavisa.sandefjord.no. For annonsering med bilde; Send kodeord BYSA MMS [din annonsetekst] til 2077. * Pris: SMS 10 kroner/MMS 25 kroner. Manuelt mottak 125 kroner. Maks 250 tegn per annonse med eller uten bilde. Vi forbeholder oss retten til ĂĽ redigere innhold. Upassende innhold vil bli fjernet.

Norske forskere med stort fremskritt

Aktuelt med plastposeavgift

Norske forskere har gjort et gjennombrudd i arbeidet med ĂĽ ta knekken pĂĽ multiresistente bakterier. Verdens helseorganisasjon kaller multiresistente bakterier en av de verste trus-

To ür etter at Stortinget droppet den, er den pü vei tilbake. Miljødirektoratet anbefaler ü innføre plastposeavgiften, blant annet pü grunn av EUs nye plastkrav. Miljøvernminister Vidar Helgesen sier til Dagens NÌringsliv at det er helt nødvendig ü fü kontroll pü plastbruken.

ARBEID UTFĂ˜RES VERDIFULLE MINNER pĂĽ smalfilm, video, bilder, lysbilder og lydbĂĽnd, bør du fĂĽ digitalisert før det er for sent. Lang erfaring, garantert kvalitet. Gratis henting. Tlf 99551900. www.videov.no.

SNEKRING/MALING M.M. Nevenyttig og erfaren mann klar for oppdrag innen snekring, gulvlegging, tapetsering og innvendig maling. Stort eller lite: alt av interesse. Gode referanser. Ta kontakt pĂĽ tlf. 414 88 231

lene mot menneskeheten. De norske forskerne hüper nü at den nye metoden vil gjøre det mulig ü skreddersy medisiner som virker spesifikt pü Ên bakterie, melder NRK.

&ĂŜƚĂĆ?Ć&#x;Ć?ĹŹEĹ˝ĆŒĹ?ÄžĆ?Ä?ĆŒĆľĹ?Ć?Äž

žĞĚ^ǀĂůÄ?Ä‚ĆŒÄšÍŠ

Ç€ĆŒÄžĹ?Ć?ÄžĎ´Í˜ŊƾŜĹ?ͲϭϲĚĂĹ?ÄžĆŒ

WĆ&#x152;Ĺ?Ć?<hEĎ­ĎłϾϾϏÍ&#x2022;Ͳ 'Ć&#x152;Ä&#x201A;Ć&#x;Ć?

Ĺ˝Ć&#x2030;Ć&#x2030;Ĺ?Ć&#x152;Ä&#x201A;Ä&#x161;Ä&#x17E;Ć&#x152;Ĺ?ĹśĹ?Ć&#x;ĹŻ ĆľĆ&#x161;Ç&#x20AC;Ä&#x17E;ĹśÄ&#x161;Ĺ?Ĺ?ĹŻĆľĹ?Ä&#x201A;Ć&#x152; Ç&#x20AC;Ä&#x17E;Ä&#x161;Ä?Ä&#x17E;Ć?Ć&#x;ĹŻĹŻĹ?ĹśĹ?ĨĆ&#x2020;Ć&#x152;

MATTEPROBLEMER? Privatundervisning gis

ĎŽĎąÍ&#x2DC;ĹľÄ&#x201A;Ć&#x152;Ć?Í&#x160;

NIVĂ&#x2026;: Ungdomsskole, VG1 og 2 Forberedelse privatisteksamen HENV.: Undervisningstjenester Vestfold Tlf.: 9054 9062 e-post: holtan_723@hotmail.com

www.hoyde-service.no

PERSONLIG

LEVERINGSFRIST FREDAG KL. 12.00

GITARUNDERVISNING Kr. 400,- for 45 min. Ingen binding.

ÍžÄ?Ä&#x17E;Ĺ?Ć&#x152;Ä&#x17E;ĹśĆ?Ä&#x17E;Ć&#x161;Ä&#x201A;ĹśĆ&#x161;Ä&#x201A;ĹŻĹŻÍż

&½Â&#x2039;Ă&#x192;ͲÂ&#x203A;Ă&#x2122;ÂŚÂ&#x203A;Ă&#x201E;ͲdĂ&#x2122;Ă&#x160;Ă&#x192;Ă?Ă&#x201C; ^òÂ&#x192;½Â?Â&#x192;Ă&#x2122;Â&#x2014;ͲEĂ&#x160;Ă&#x2122;Â&#x2014;ÂťÂ&#x192;Ă&#x2013;Ă&#x2013;Ͳ'Â&#x203A;ÂŽĂ&#x2122;Â&#x192;Ă&#x201E;ÂŚÂ&#x203A;Ă&#x2122; /ŜŏůƾÄ&#x161;Ä&#x17E;Ć&#x152;Ć&#x161;Ć&#x161;Ć&#x152;Ä&#x201A;ĹśĆ?Ć&#x2030;Ĺ˝Ć&#x152;Ć&#x161;Ĺ˝Ĺ?Ć&#x152;Ä&#x17E;Ĺ?Ć?Ä&#x17E;ĹŻÄ&#x17E;Ä&#x161;Ä&#x17E;Ć&#x152;ĨĆ&#x152;Ä&#x201A;EĹ˝Ć&#x152;Ĺ?Ä&#x17E;Í&#x160;

KÇ&#x20AC;Ä&#x17E;Ć&#x152;ĹśÄ&#x201A;ĆŤĹśĹ?Í&#x2022;Ć&#x161;Ć&#x152;Ä&#x201A;ĹśĆ?Ć&#x2030;Ĺ˝Ć&#x152;Ć&#x161;Í&#x2022;ĹľÄ&#x201A;Ć&#x161;Í&#x2022;Ć&#x152;Ä&#x17E;Ĺ?Ć?Ä&#x17E;ĹŻÄ&#x17E;Ä&#x161;Ä&#x17E;Ć&#x152;Í&#x2022;Ĺ˝Ć&#x2030;Ć&#x2030;ĹŻÄ&#x17E;Ç&#x20AC;Ä&#x17E;ĹŻĆ?Ä&#x17E;Ć&#x152;Î&#x2DC;ĹśÇ&#x2021;Ä&#x17E;Ć&#x152;Ä&#x17E;Ĺ?Ć?Ä&#x17E;Ç&#x20AC;Ä&#x17E;ŜŜÄ&#x17E;Ć&#x152;Ĺ?ŜŏůƾÄ&#x161;Ä&#x17E;Ć&#x152;Ć&#x161;Í&#x160;

www.dagaasbo.no - 37 15 70 31 Tore-Jarl | tlf 920 56 446 www.lahellemusikkskole.no

Følg med pü hva som skjer i ditt lokalmiljø -følg Byavisa! @byavisasandefjord

HOROSKOP â&#x20AC;&#x201C; UKE 12 Alle henvendeleser rundt horoskop rettes til Tore Lomsdalen | epost: info@astrolom.com | www.astrolom.no VĂ&#x2020;REN

TYREN

TVILLINGENE

KREPSEN

LĂ&#x2DC;VEN

JOMFRUEN

(20. mars - 18. april) Solen gür inn i ditt stjernetegn. I tillegg har du mange andre flotte planeter der. Nü føler du deg som sentret i universet. Hele verdenen ligger üpen for deg. Du har en god retningssans som fører til spennende muligheter. Ta deg tid til ü hvile sü du ikke gür pü en smell. Motto: Alt vel, men ikke overdriv

(19. april - 19. mai) Søk og du skal finne. Dette er et stikkord du bør bruke i tiden som kommer. Ting tar kanskje noe lengre tid før de ordner seg. Du trenger ü utøve din medfødte tülmodighet. Pü den müten finner, eller vinner du til slutt det du søker. Initiativ har du masse av. Motto: Alt til sin tid!

(20. mai â&#x20AC;&#x201C; 20. juni) Dine store hĂĽp og drømmer kan blir en realitet. Kanskje trenger du ĂĽ gi det noe tid, men de er pĂĽ vei. Et nytt vennskap blir viktig for deg. Dette kan vĂŚre privat sĂĽ vel som i jobbsammenheng. Se ikke bort ifra at det ligger noen romantiske følelser nĂĽr dere først treffes. Motto: Livet er rikt!

(21. juni - 21. juli) Det utadvendte livet ser ingen ende ü ta. Du er drevet av ü vise andre, og ikke minst samfunnet, hvem du er og hva du stür for. Det er egentlig dette universet vil at du skal gjøre akkurat nü. Det betyr ikke at du lar familien gü for lut og kalt vann, nei sü absolutt ikke. De støtter opp om deg Motto: Nü eller aldri!

(22. juli - 21. august) skjer mye pü jobben. Av og til lurer du faktisk pü om du greier det hele. Selvsagt gjør du det. Du har masse energi for tiden, men trenger likevel tid til ü slappe av. En weekendtur til et sted som für deg pü andre tanker og baner, blir bra. Hvis du ikke reiser, er det ogsü bra ü slappe av hjemme med en bok Motto: Alt i bevegelse!

(22. august 21. sept.) Du er inne i en tid med forandringer. Dette ligger mer hos deg selv, enn at det har ĂĽ gjøre med andre mennesker. En fin tid for ĂĽ rense bĂĽde kropp, sjel og sinn. Ă&#x2026; legge vekk gamle uvaner, er bra nĂĽ. Men pĂĽ et materielt plan er det nĂĽ bra ĂĽ øke de verdier du deler med andre. KjĂŚrligheten er intens. Motto: Forandring til alles glede!


1 5 . M A R S 2 0 1 7 B Y A V I S A S A N D E FJ O R D | U N D E R H O L D N I N G

21

Behov for refinansiering? Har du flere smålån eller kredittkortgjeld kan det være lurt å samle dem i ett lån. Du får en bedre økonomisk oversikt med en faktura og vi ordner hele refinansieringen for deg. Vi tilbyr lån fra 25 000 til 300 000 kroner.

Søk på www.balanselanet.no eller ring 23 96 34 10. Oppgi kampanjekode VB13 Kostnadseksempel: Et lån på 65 000 kr, med en nedbetalingstid på 5 år, koster 1 540 kr per måned. Den nominelle gjennomsnittsrenten er 12,98 % og den effektive renten blir 15,84 %. Da inkluderer lånet et etableringsgebyr på 950 kr og et administrasjonsgebyr på 40 kr per måned. Lånekostnaden er 27 334 kr og totalt å betale tilbake er 92 334 kr.

KUNNGJØRING

BILDEKRYSS

Forkynning Forbrukerklageutvalget har mottatt begjæring i sak hvor innklagedes oppholdssted er ukjent: SAK 16/2358 KLAGER: ROBERTAS BENDZIUS INNKLAGDE: MARIUS SAUBUNAS (SAUBUNAS D/K SERVICE). SISTE KJENTE ADRESSE ER: KATHRINEBORGGATA 38, 3208 SANDEFJORD. Begjæring kan fås hos Forbrukerklageutvalget, Gjerdrums vei 8, 0484 OSLO. Begjæringen anses lovlig forkynt fire uker fra dags dato, jf. domstolloven §181.

Kom inn for en hyggelig handel 10-19 (10-16)

( ,ÊUÊ/ ** ,ÊUÊ / ,(, Fagmøbler Sandefjord | Hegnasletta 3, Kilen | ÅPENT 10-19 (10-16)

SVARPREMIE BILDEKRYSS Løsningsord sendes på e-post til grafisk@byavisa.sandefjord.no med ordet «Bildekryss» i emnefeltet, eller i posten til Byavisa Sandefjord, Søndre Kullerød 4A, 3241 Sandefjord. Konvolutt må merkes «Bildekryss». Hver uke trekker vi ut en vinner som får to kinobilletter tilsendt. Frist for innlevering: Søndag kl. 24:00. NAVN: _________________________________________________ ADRESSE: ______________________________________________ Løsningsord forrige oppgave.: Populær strandaktivitet Kryssordvinner forrige uke: John H Johannesen, Sandefjord

VEKTEN

SKORPIONEN

SKYTTEN

STEINBUKKEN

VANNMANNEN

FISKENE

(22. september - 22. oktober) Halvparten av planetene befinner seg i ditt personlige område i horoskopet ditt. Det gode er at du får masse tilskudd av fin energi. Problemet blir å kunne forholde seg til alle disse. Løsningen blir at du må nå prioritere skikkelig det du vil gjøre, og det du vil oppnå. Motto: Valgets kvaler!

(23. oktober 20. nov.) Fra en tid i sus og dus kommer du nå inn i en periode hvor jobben og dine daglige arbeidsoppgaver krever en masse av deg. Den generelle helse og vitalitet er god og sterk. Det blir likevel viktig å finne den indre ro og balanse. La andre få slippe inn i ditt emosjonelle liv. Motto: Livet er mangfoldig!

(21. november - 20. desember) Du har i flere uker hatt en fin periode med flørt og romantikk. Men nå blir det enda bedre. Har du ikke funnet deg en kjæreste inntil nå, kommer du ganske så sikkert å gjøre det i nærmeste fremtid. Selv om du kan være noe selvopptatt til tider, greier du å finne ro og harmoni i dine relasjoner. Motto: La det svinge!

(21. desember - 19. januar) En flott tid for familie og hjem. Nå kan du løse eventuelle floker nærmest med et pennestrøk. Du snakker godt for deg. Samtidig er du flink til å lytte. Penger knyttet til huset ditt ser interessant ut. Kanskje du burde investere noen kroner her. Bra for kjøp og salg av fast eiendom. Motto: Familien over alt!

(20. januar - 18. februar) Unngå situasjoner du ikke kan kontrollere. Kjør livet litt enkelt. På den annen side er du nå dyktig til å kommunisere, og få frem dine egne ideer og meninger. Andre lytter interessant til det du har å si. I hjemmet blir det viktig å ha ro, og husfreden i behold. Ikke far opp om ikke alt går din vei. Motto: Vær deg bevisst hva du sier.

(19. februar 19. mars) Vitale Solen går inn i ditt astrologiske pengehus, eller område. Her er det også mange andre spennende planeter for tiden. Om dette betyr at du får, eller bruker masse penger nå, er ikke godt å si. Uansett lønner det seg å ikke være altfor impulsiv, og heller gå forsiktig frem. Motto: Riktig dosering.


22 M E N I N G E R | B Y A V I S A S A N D E FJ O R D 1 5 . M A R S 2 0 1 7

VÆRET Sandefjfjoord Sandefjord 9 SANDEFJORD

Værvarsel fra yr.no, levert av Meteorologisk institutt og NRK

Stor stemning på tribunen ESPEN RINGDAL ANDERSEN tekst og foto Det nærmer seg sesongstart i eliteserien, og Sandefjord Fotballs første motstander er Lillestrøm på bortebane søndag 2. april. Så kommer seriemester Rosenberg til Komplett Arena onsdag 5. april, og i den tredje kampen setter SF-mannskapet kursen for Oslo for å spille mot Vålerenga. – En tøff start på sesongen for SF, men jeg drømmer om fire-fem poeng på disse kampene, sier superoptimisten Roar Teal i Blåhvalane.

Meld deg inn Supporterklubben teller i overkant av 200 medlemmer, mens målet er 600 medlemmer. – Vi oppfordrer flere til å melde seg inn. Ved et medlemskap får man billigere billetter, lavere priser på varer hos lokale forhandlere og andre fordeler, sier leder Jan Thore Halvorsen. Supporterklubben stiller med nytt tøy i år, men det kreves ikke å stille i nytt utstyr for å bli med. I supporterklubbens egen pub på Komplett Arena blir det salg av mat i år. Stampuben i byen blir James Clark, og de ansatt ved puben vil ha på seg supporterutstyr når SF spiller kamper som vises i puben.

Kamprop Styret i Blåhvalane har gått ut med konkurranse om å få bidra til kamprop til årets sesong. Det har allerede kommet inn fire-fem kamprop, men de ønsker enda flere. – Målet hadde vært at hver spiller hadde fått sitt eget kamprop. Det er langt fram dit, men vi oppfordrer alle inter-

esserte å lage kamprop. Det er mange fine kjente sanger som man kan lage et kamprop på fire-fem setninger. Vi skal kåre en vinner av det beste kampropet, og vinneren får et gratis sesongkort i premie. De som har et kamprop klart kan kontakte meg, sier André Oseberg. Han oppfordrer interesserte og følge med på supporterklubbens hjemmeside.

Ungdom og damer Supportklubben legger ikke skjul på at ønsker seg flere ungdommer og damer på hjemmekampene. – Ta med deg kona, samboeren eller en venninne på hjemmekampene. Det er en oppfordring til alle menn som er på kampene, sier Elisabeth Hamandsen. Hun ønsker flere ungdommer på hjemmekampene, men jenter og gutter i alderen 16 til 18 år må ha med fullmakt fra foreldre. – I Blåhvalane er vi inkluderende og vi har det hyggelig og sosialt sammen. Om ikke du kan synge, så kan du klappe og være med på å lage god stemning, sier André Oseberg.

Ønsker seg en profil Styret i supporterklubben gir sin fulle støtte til trener Lars Bohinen. De har fulgt med og sett at resultatene i treningskampene ikke har vært så mye å skryte av. Det har nærmest vært måltørke. Dag Sulesund er en ivrig SF-supporter som har fulgt laget i tykt og tynt i en årrekke. Hans ønske er at SF skaffer seg en profil, men han vet at det blir vanskelig. – Å ha en profil i laget betyr veldig mye for publikum. Vi har hatt flere tidligere profiler i SF som keeper Espen Bugge Pettersen og Andreas Tegstrøm. Dette var trekkplaster for publikum, og de spilte som regel alltid gode kamper. Vi får bare leve i håpet, sier Sulesund.

GLEDER SEG: Styret i supportklubben Blåhvalane ser fram til sesongstart og de ønsker at flere blir med. Foran fra venstre: Irene Hamer, Pernille Johansen og Elisabeth Hamandsen. Bak fra venstre: Leder Jan Thore Halvorsen, André Oseberg, Dag Sulesund og Roar Teal. Setter op busser Styret i Blåhvalane legger opp til en stand på Torvet lørdag 1. april med informasjon om årets sesong og salg av supporterutstyr. Det blir satt busser til bortekamper mot Lillestrøm, Strømsgodset, Odd Grenland, Stabæk, Vålerenga og Sarpsborg 08. – Jeg tror vi setter opp en buss også til cupfinalen, sier Roar Teal med et lurt smil. espen@byavisa.sandefjord.no

FAKTA

Supporterklubben Blåhvalane skal skape god stemning på tribunen, mens trener Lars Bohinen og hans mannskap skal vinne på banen. Det er det klare budskapet fra styret i Blåhvalane.

SFs hjemmekamper 2017 2. april: Sandefjord Fotball – Rosenborg kl. 19.00 17. april: Sandefjord Fotball – Kristiansund kl.18.00 30. april: Sandefjord Fotball – Molde kl.18.00 13. mai: Sandefjord Fotball – Haugesund kl. 18.00 27. mai: Sandefjord Fotball – Odd Grenland kl. 18.00 18. juni: Sandefjord Fotball – Sarpsborg 08 kl. 18.00 2. juli: Sandefjord Fotball – Stabæk kl.18.00 16. juli: Sandefjord Fotball – Tromsø kl. 18.00 13. august: Sandefjord Fotball – Sogndal kl. 18.00 10. september: Sandefjord Fotball – Viking kl. 18.00 17. september: Sandefjord Fotball – Brann kl. 18.00 1. oktober: Sandefjord Fotball – Aalesund kl. 18.00 22. oktober: Sandefjord Fotball – Strømsgodset kl. 18.00 5. november: Sandefjord Fotball – Vålerenga kl.18.00 26. november: Sandefjord Fotball – Lillestrøm kl. 18.00


1 5 . M A R S 2 0 1 7 B Y A V I S A S A N D E FJ O R D | T V - P R O G R A M

Onsdag

Torsdag

Fredag

06:30 Morgensending 15:55 V-cup kombinert: 10 km langrenn ϭϲ͗ϮϱsͲĐƵƉĮŶĂůĞĂůƉŝŶƚ͗hƞŽƌ menn 17:25 V-cup hopp: Raw Air 18:45 Distriktsnyheter 19:00 Dagsrevyen ϭϵ͗ϰϱdĞĞŶĂŐĞŽƐƐ͗ƵƌŽƌĂ 20:25 Forbrukerinspektørene: 'ĞŶĞƌĂƐũŽŶŬƌĞĚŝƩ 20:55 Distriktsnyheter 21:00 Dagsrevyen 21 21:35 Trygdekontoret 22:05 Finnmarksløpet 22:35 Raw Air ϮϮ͗ϱϬsŝŬŝŶŐůŽƩŽ Ϯϯ͗ϬϬ<ǀĞůĚƐŶLJƩ 23:15 Studio Sápmi 23:45 Skårungen ϬϬ͗ϰϱEĂƩƐĞŶĚŝŶŐ

06:30 Morgensending ϭϯ͗ϭϱdĞĞŶĂŐĞŽƐƐ͗ƵƌŽƌĂ ϭϰ͗ϭϬEĂƚƵƌĞŶǀĞŶĚĞƌƟůďĂŬĞͲ rewilding 14:50 Glimt av Norge: Steingardane på Jæren ϭϱ͗ϭϱƌƆLJƚŝǀĞŝ 16:15 Finnmarksløpet 16:45 Vinterstudio 17:00 V-cup hopp: Raw Air 19:00 Dagsrevyen 19:45 Hva feiler det deg? 20:25 Sofa 21:00 Dagsrevyen 21 Ϯϭ͗ϯϬĞďĂƩĞŶ 22:30 Finnmarksløpet 22:50 Raw Air Ϯϯ͗Ϭϱ<ǀĞůĚƐŶLJƩ 23:20 Ekstrem klatring i Venezuela ϬϬ͗ϭϬEĂƩƐĞŶĚŝŶŐ

06:00 Morgensending 14:30 Solsidan 15:00 Modern Family 15:30 Modern Family 16:00 Home and Away 16:30 Home and Away 17:00 Tid for hjem 18:00 rom123 18:30 Nyhetene 18:45 Været 18:50 Sportsnyhetene 19:00 Fingrene av fatet 19:30 Fingrene av fatet 20:00 Huset 21:00 Nyhetene 21:20 Været 21:25 Sportsnyhetene 21:40 Født i feil kropp ϮϮ͗ϰϬWĞƩĞƌƵƚĞůŝŐŐĞƌ͗&ƌĂŐĂƚĂƟů Nordkapp Ϯϯ͗ϰϬEĂƩƐĞŶĚŝŶŐ

06:00 Morgensending 14:30 Solsidan 15:00 Modern Family 15:30 Modern Family 16:00 Home and Away 16:30 Home and Away 17:00 Tid for hjem 18:00 rom123 18:30 Nyhetene 18:45 Været 18:50 Sportsnyhetene 19:00 Fingrene av fatet 19:30 Fingrene av fatet 20:00 Matkontrollen 20:30 TV 2 hjelper deg 21:00 Nyhetene 21:20 Været 21:25 Sportsnyhetene Ϯϭ͗ϰϬ^ƟĂŶůŝƉƉ^ŚŽǁ ϮϮ͗ϰϬůŝŶĚƐƉŽƚ Ϯϯ͗ϯϱEĂƩƐĞŶĚŝŶŐ

tv

23

15.3 - 21.3

hele uken

Lørdag

Søndag

Mandag

Tirsdag

06:30 Morgensending 13:40 Vinterstudio ϭϰ͗ϬϬsͲĐƵƉĮŶĂůĞƐŬŝƐŬLJƟŶŐ͗ Sprint kvinner ϭϱ͗ϭϱƌƆLJƚŝǀĞŝ 16:15 Vinterstudio 16:30 V-cup hopp: Raw Air ϭϳ͗ϱϬsͲĐƵƉĮŶĂůĞĂůƉŝŶƚ͗>ĂŐŬŽŶkurranse, kvinner og menn 19:00 Dagsrevyen 19:30 Norge Rundt ϭϵ͗ϱϱsͲĐƵƉĮŶĂůĞůĂŶŐƌĞŶŶ͗ Sprint fri teknikk, kvinner og menn ϮϬ͗ϱϱELJƩƉĊŶLJƩ 21:25 Skavlan 22:25 Finnmarksløpet 22:50 Raw Air Ϯϯ͗Ϭϱ<ǀĞůĚƐŶLJƩ 23:20 Ironside ϬϬ͗ϬϬEĂƩƐĞŶĚŝŶŐ

06:05 Morgensending ϭϯ͗ϰϬsͲĐƵƉĮŶĂůĞŬŽŵďŝŶĞƌƚ͗ϭϬ km langrenn 14:15 Vinterstudio ϭϰ͗ϱϱsͲĐƵƉĮŶĂůĞƐŬŝƐŬLJƟŶŐ͗ Jaktstart menn ϭϱ͗ϰϬsͲĐƵƉĮŶĂůĞůĂŶŐƌĞŶŶ͗ϭϬ km klassisk fellesstart, kvinner 16:15 V-cup hopp: Raw Air ϭϴ͗ϬϬsͲĐƵƉĮŶĂůĞůĂŶŐƌĞŶŶ͗ϭϱ km klassisk fellesstart, menn 18:50 Vinterstudio 19:00 Lørdagsrevyen ϭϵ͗ϰϱ>ŽƩŽ 19:55 Mesternes mester 20:55 Lindmo Ϯϭ͗ϱϱDƵŝƩĞŵƵͲ,ƵƐŬŵĞŐ 22:35 Raw Air Ϯϯ͗ϬϬ<ǀĞůĚƐŶLJƩ 23:15 Sofa Ϯϯ͗ϰϲEĂƩƐĞŶĚŝŶŐ

06:40 Morgensending ϭϯ͗ϮϱsͲĐƵƉĮŶĂůĞƐŬŝƐŬLJƟŶŐ͗ Fellesstart menn 14:15 V-cup hopp: Raw Air ϭϲ͗ϭϱsͲĐƵƉĮŶĂůĞůĂŶŐƌĞŶŶ͗ϭϬ km fri teknikk jaktstart, kvinner ϭϲ͗ϱϱsͲĐƵƉĮŶĂůĞĂůƉŝŶƚ͗^ůĂůĊŵ 1. omgang, menn ϭϳ͗ϰϱsͲĐƵƉĮŶĂůĞůĂŶŐƌĞŶŶ͗ϭϱ km fri teknikk jaktstart, menn 18:35 Sport i dag 19:00 Søndagsrevyen 19:40 Sport i kveld 20:25 Skårungen 21:25 Monsen, Monsen og DĂƫƐ 21:55 Hotell Halcyon 22:45 Mardalsfossen Ϯϯ͗ϬϬ<ǀĞůĚƐŶLJƩ Ϯϯ͗ϭϱ&ƆƌƐƚĞďĞƚũĞŶƚĂŶŬƐ ϬϬ͗ϬϬEĂƩƐĞŶĚŝŶŐ

06:30 Morgensending 14:50 Glimt av Norge: Verdens nordligste trikk ϭϱ͗ϭϱƌƆLJƚŝǀĞŝ 16:10 I hodet på et dyr 17:15 Filmavisen 1956 17:25 Øyeblikk fra Norge Rundt 17:50 Svenske arkitekturperler 18:00 Det gode liv i Alaska 19:00 Dagsrevyen 19:45 Skårungen 20:45 Glimt av Norge: Spilling Rivefabrikk 21:00 Dagsrevyen 21 21:30 Før vi dør 22:30 Hitlåtens historie: Time Of My Life Ϯϯ͗ϬϬ<ǀĞůĚƐŶLJƩ 23:15 Poirot: Huset i Hickory Road Ϭϭ͗ϬϬEĂƩƐĞŶĚŝŶŐ

06:30 Morgensending ϭϰ͗ϰϬ&ŽůŬĞƚƐǀŝŶƚĞƌĮůŵ ϭϱ͗ϭϱƌƆLJƚŝǀĞŝ 16:10 I hodet på et dyr 17:15 Filmavisen 1956 17:25 Øyeblikk fra Norge Rundt 17:50 Eides språksjov 18:30 Extra 19:00 Dagsrevyen ϭϵ͗ϰϱEĂƚƵƌĞŶǀĞŶĚĞƌƟůďĂŬĞͲ rewilding 20:25 I all slags vær 21:00 Dagsrevyen 21 Ϯϭ͗ϯϬƌĞŶŶƉƵŶŬƚ͗WĂƉƉĂƐ siste reis 22:30 I Larsens leilighet: Nils Ole KŌĞďƌŽ Ϯϯ͗ϬϬ<ǀĞůĚƐŶLJƩ 23:15 Torp 23:45 Skårungen 00:45 Shetland

06:00 Morgensending 14:30 Solsidan 15:00 Modern Family 15:30 Modern Family 16:00 Home and Away 16:30 Home and Away 17:00 Tid for hjem 18:00 rom123 18:30 Nyhetene og været 18:50 Sportsnyhetene 19:00 Huskestue 20:00 Norske talenter 21:00 Nyhetene 21:20 Været 21:25 Sportsnyhetene Ϯϭ͗ϰϬEŽƌƐŬĞƚĂůĞŶƚĞƌͲĨŽƌƚƐĞƩĞƌ 22:15 Senkveld med Thomas og Harald 23:20 Senere med Tørnquist 23:50 Fjorden Cowboys ϬϬ͗ϮϬEĂƩƐĞŶĚŝŶŐ

06:00 Morgensending 12:00 Olsenbanden tar gull 14:00 Solsidan 14:30 Solsidan 15:00 Farmen kjendis: Høydepunkter 16:00 En bit av historien 17:00 Norske talenter ϭϴ͗ϬϬEŽƌƐŬĞƚĂůĞŶƚĞƌͲĨŽƌƚƐĞƩĞƌ 18:30 Nyhetene og været 18:50 Sportsnyhetene 19:00 Truls - Oppdrag Norge 20:00 Norges beste 21:00 Nyhetene og været 21:20 Sportsnyhetene Ϯϭ͗ϰϬEŽƌŐĞƐďĞƐƚĞͲĨŽƌƚƐĞƩĞƌ ϮϮ͗ϭϬĞƐƚĨƆƌ ϮϮ͗ϰϬĞƐƚĨƆƌ 23:05 God kveld Norge 23:40 Gravity Ϭϭ͗ϯϬEĂƩƐĞŶĚŝŶŐ

06:00 Morgensending 14:00 Fingrene av fatet 14:30 Fingrene av fatet 15:00 Fingrene av fatet 15:30 Huset ϭϲ͗ϯϬWĞƩĞƌƵƚĞůŝŐŐĞƌ͗&ƌĂŐĂƚĂ ƟůEŽƌĚŬĂƉƉ 17:30 Født i feil kropp 18:30 Nyhetene 18:45 Været 18:50 Sportsnyhetene ϭϵ͗ϬϬ^ƟĂŶůŝƉƉ^ŚŽǁ 20:00 Huskestue 21:00 Nyhetene og været 21:25 Sportsnyhetene 21:45 En bit av historien 22:45 Norges beste Ϯϯ͗ϰϱEŽƌŐĞƐďĞƐƚĞͲĨŽƌƚƐĞƩĞƌ ϬϬ͗ϭϱEĂƩƐĞŶĚŝŶŐ ϬϬ͗ϭϱ^ƟĂŶůŝƉƉ^ŚŽǁ Ϭϭ͗ϭϱEĂƩƐĞŶĚŝŶŐ

06:00 Morgensending 15:00 Modern Family 15:30 Modern Family 16:00 Home and Away 16:30 Home and Away 17:00 Tid for hjem 18:00 rom123 18:30 Nyhetene 18:45 Været 18:50 Sportsnyhetene 19:00 Fingrene av fatet 19:30 Fingrene av fatet ϮϬ͗ϬϬWĞƩĞƌƵƚĞůŝŐŐĞƌ͗&ƌĂŐĂƚĂ ƟůEŽƌĚŬĂƉƉ 21:00 Nyhetene og været 21:25 Sportsnyhetene 21:40 Åsted Norge 22:40 Maria Wern 23:40 Homeland 00:40 Criminal Minds Ϭϭ͗ϮϱEĂƩƐĞŶĚŝŶŐ

06:00 Morgensending 14:30 Solsidan 15:00 Modern Family 15:30 Modern Family 16:00 Home and Away 16:30 Home and Away 17:00 Tid for hjem 18:00 rom123 18:30 Nyhetene og været 18:50 Sportsnyhetene 19:00 Fingrene av fatet 19:30 Fingrene av fatet 20:00 Tid for hjem 21:00 Nyhetene og været 21:25 Sportsnyhetene 21:40 Grey’s Anatomy 22:35 Madam Secretary Ϯϯ͗ϯϬĞƐƚĨƆƌ ϬϬ͗ϬϬĞƐƚĨƆƌ 00:25 Født i feil kropp Ϭϭ͗ϮϬEĂƩƐĞŶĚŝŶŐ

NYE FRONTER TIL DITT KJØKKEN Vi fornyer ditt kjøkken enkelt raskt og rimelig. Vi bytter dører, hengsler, skyffer, benkeplater, vask etc. uansett alder eller fabrikat. Gratis uforpliktende hjemmebesøk. Rask montering.

Elveveien 54, 3262 Larvik

ing jøkkenforny Med Norsk k t høy kvalite er du sikret i dag! - kontakt oss d a n st o k v la til

Ring Per Helge på Tlf: 900 69 366 | perhelge@norsk-kjokkenfornying.no Nesten 30 års erfaring med kjøkkenfornying | www.nkfas.no

06.00 Morgensending 15.20 Cougar Town 15.45 America’s Funniest Home Videos 16.15 Friends 16.45 Friends 17.15 Two and a Half Men 17.40 Two and a Half Men ϭϴ͘ϬϱdŚĞŝŐĂŶŐdŚĞŽƌLJ ϭϴ͘ϯϱdŚĞŝŐĂŶŐdŚĞŽƌLJ 19.00 America’s Funniest Home Videos 19.30 4-stjerners middag 20.30 Sinnasnekker’n 21.30 Ja vi elsker camping 22.30 Insider FEM: Rom-jentene på Karl Johan 23.30 CSI 00.25 Castle Ϭϭ͘Ϯϱ^ƉĞĐŝĂůsŝĐƟŵƐhŶŝƚ 02.20 CSI: NY

06.00 Morgensending ϭϰ͘ϮϱdŚĞŝŐĂŶŐdŚĞŽƌLJ ϭϰ͘ϱϬdŚĞŝŐĂŶŐdŚĞŽƌLJ 15.20 Cougar Town 15.45 America’s Funniest Home Videos 16.20 Friends 16.50 Friends 17.15 Two and a Half Men 17.45 Håndball: Før kampen 17.55 Håndball: Norge - Russland 18.55 Håndball: Norge - Russland ϭϵ͘ϰϬ,ĊŶĚďĂůů͗ƩĞƌŬĂŵƉĞŶ 20.00 4-stjerners middag 21.00 Neste sommer Ϯϭ͘ϯϬdLJƉŝƐŬĚĞŐŵĞĚWĞƩĞƌ Schjerven ϮϮ͘ϯϬdŚĞŝŐĂŶŐdŚĞŽƌLJ 23.00 CSI 23.55 Castle ϬϬ͘ϱϱEĂƩƐĞŶĚŝŶŐ

06.00 Morgensending 15.45 America’s Funniest Home Videos 16.15 Friends 16.45 Friends 17.15 Two and a Half Men 17.40 Two and a Half Men ϭϴ͘ϬϱdŚĞŝŐĂŶŐdŚĞŽƌLJ ϭϴ͘ϯϱdŚĞŝŐĂŶŐdŚĞŽƌLJ 19.00 America’s Funniest Home Videos 19.30 America’s Funniest Home Videos 20.00 America’s Funniest Home Videos 20.30 Mandagsklubben Ϯϭ͘ϯϬ<ůŽǀŶƟůŬĂīĞŶ 22.30 The Graham Norton Show 23.30 CSI 00.25 Castle Ϭϭ͘Ϯϱ^ƉĞĐŝĂůsŝĐƟŵƐhŶŝƚ

06.00 Morgensending 14.45 Two and a Half Men 15.15 America’s Funniest Home Videos 15.45 America’s Funniest Home Videos 16.15 Sinnasnekker’n ϭϳ͘ϭϱdLJƉŝƐŬĚĞŐŵĞĚWĞƩĞƌ Schjerven 18.15 Ja vi elsker camping 19.15 Håndball: Før kampen 19.25 Håndball: Frankrike Norge 20.25 Håndball: Frankrike Norge Ϯϭ͘ϭϬ,ĊŶĚďĂůů͗ƩĞƌŬĂŵƉĞŶ Ϯϭ͘ϯϬ<ůŽǀŶƟůŬĂīĞŶ 22.30 Neste sommer 23.00 Thomas Giertsen: Helt perfekt Ϯϯ͘ϯϬ:ĂŵĞƐŽŶĚ͗DĊŶĞƌĂŬĞƚten

06.00 Morgensending 12.15 4-stjerners middag 13.15 4-stjerners middag 14.15 4-stjerners middag 15.15 Håndball: Før kampen 15.25 Håndball: Norge - Danmark 16.25 Håndball: Norge - Danmark ϭϳ͘ϭϬ,ĊŶĚďĂůů͗ƩĞƌŬĂŵƉĞŶ ϭϳ͘ϯϬϳϭΣŶŽƌĚͲEŽƌŐĞƐƚƆīĞƐƚĞ kjendis ϭϵ͘ϬϬ<ůŽǀŶƟůŬĂīĞŶ ϮϬ͘ϬϬϳϭΣŶŽƌĚͲEŽƌŐĞƐƚƆīĞƐƚĞ kjendis 21.30 Neste sommer 22.00 Thomas Giertsen: Helt perfekt 22.30 Mandagsklubben 23.30 Major Crimes ϬϬ͘ϮϱEĂƩƐĞŶĚŝŶŐ

06.00 Morgensending ϭϰ͘ϱϬdŚĞŝŐĂŶŐdŚĞŽƌLJ 15.20 Cougar Town 15.45 America’s Funniest Home Videos 16.15 Friends 16.45 Friends 17.15 Two and a Half Men 17.40 Two and a Half Men ϭϴ͘ϬϱdŚĞŝŐĂŶŐdŚĞŽƌLJ ϭϴ͘ϯϱdŚĞŝŐĂŶŐdŚĞŽƌLJ 19.00 America’s Funniest Home Videos 19.30 4-stjerners middag ϮϬ͘ϯϬ<ůŽǀŶƟůŬĂīĞŶ 21.30 Mandagsklubben 22.30 Neste sommer 23.00 Thomas Giertsen: Helt perfekt 23.30 CSI ϬϬ͘ϮϱEĂƩƐĞŶĚŝŶŐ

06.00 Morgensending 13.25 Sinnasnekker’n ϭϰ͘ϮϱdŚĞŝŐĂŶŐdŚĞŽƌLJ ϭϰ͘ϱϬdŚĞŝŐĂŶŐdŚĞŽƌLJ 15.20 Cougar Town 15.45 America’s Funniest Home Videos 16.15 Friends 16.45 Friends 17.15 Two and a Half Men 17.40 Two and a Half Men ϭϴ͘ϬϱdŚĞŝŐĂŶŐdŚĞŽƌLJ ϭϴ͘ϯϱdŚĞŝŐĂŶŐdŚĞŽƌLJ 19.00 America’s Funniest Home Videos 19.30 4-stjerners middag 20.30 Ja vi elsker camping Ϯϭ͘ϯϬdŚĞŝŐĂŶŐdŚĞŽƌLJ 22.00 Mandagsklubben 23.00 CSI Ϯϯ͘ϱϱEĂƩƐĞŶĚŝŶŐ

06:00 Morgensending 10:10 NCIS: New Orleans ϭϭ͗ϬϱŽŶĞƐ 12:00 Ellen DeGeneres Show ϭϯ͗ϬϬZĞĂů,ŽƵƐĞǁŝǀĞƐŽĨĞǀĞƌůLJ Hills 14:00 Sex og singelliv 14:30 MasterChef Danmark dommernes duell ϭϱ͗ϯϬDĂƐƚĞƌĐŚĞĨh^ 16:30 Svenske Hollywoodfruer 17:30 Luksusfellen Sverige 18:30 Superoppusserne 19:30 Superoppusserne 20:30 Luksusfellen Ϯϭ͗ϯϬŽůŝŐũĂŬƚĞŶ 22:30 Paradise Hotel 23:30 Sex og singelliv 00:05 Sex og singelliv 00:40 Svenske Hollywoodfruer(r) Ϭϭ͗ϰϬEĂƩƐĞŶĚŝŶŐ

06:00 Morgensending 10:10 NCIS: New Orleans ϭϭ͗ϬϱŽŶĞƐ 12:00 Ellen DeGeneres Show 13:00 Real Housewives of ĞǀĞƌůLJ,ŝůůƐ 14:00 Sex og singelliv 14:30 MasterChef Danmark dommernes duell ϭϱ͗ϯϬDĂƐƚĞƌĐŚĞĨh^ 16:30 Svenske Hollywoodfruer 17:30 Luksusfellen Sverige 18:30 Superoppusserne 19:30 Superoppusserne 20:30 Ekte menn 21:30 Elven 22:30 Paradise Hotel 23:30 Sex og singelliv 00:05 Sex og singelliv 00:40 Svenske Hollywoodfruer(r) 01:40 Luksusfellen Sverige(r)

06:00 Morgensending 07:35 Ellen DeGeneres Show 08:25 Dr. Phil 09:20 Dr. Phil 10:10 NCIS: New Orleans ϭϭ͗ϬϱŽŶĞƐ 12:00 Ellen DeGeneres Show 13:00 Real Housewives of ĞǀĞƌůLJ,ŝůůƐ 14:00 MasterChef Danmark dommernes duell ϭϱ͗ϬϬDĂƐƚĞƌĐŚĞĨh^ 16:00 Svenske Hollywoodfruer 17:00 Luksusfellen Sverige 18:00 Superoppusserne 19:00 Ekte menn ϮϬ͗ϬϬ:ƵŶŝŽƌDĂƐƚĞƌĐŚĞĨh^ 21:00 The Twilight Saga: Eclipse 23:30 Elven ϬϬ͗ϯϬ^ĞůŇĞƐƐ 02:40 Mary and Martha

06:00 Morgensending 09:25 Ellen DeGeneres Show 10:25 Ellen DeGeneres Show 11:25 Real Housewives of ĞǀĞƌůLJ,ŝůůƐ 12:25 Real Housewives of ĞǀĞƌůLJ,ŝůůƐ 13:25 Real Housewives of ĞǀĞƌůLJ,ŝůůƐ 14:25 Real Housewives of ĞǀĞƌůLJ,ŝůůƐ 15:40 Real Housewives of Potomac 16:45 Real Housewives of Potomac 17:40 Sex og singelliv 18:10 Sex og singelliv 18:40 Sex og singelliv 19:15 Make Your Move 21:30 The Devil Wears Prada Ϯϯ͗ϱϬtĞŽƵŐŚƚĂŽŽ

06:00 Morgensending 06:25 Ellen DeGeneres Show 07:10 Nine Months Later 08:00 Hele Norge baker Ϭϵ͗ϬϬ:ƵŶŝŽƌDĂƐƚĞƌŚĞĨh^ 10:00 Ellen DeGeneres Show 11:00 Ellen DeGeneres Show 12:00 Superoppusserne 13:00 Superoppusserne 14:00 Superoppusserne 15:00 Superoppusserne 16:00 En dag i livet ϭϳ͗ϬϬdŚŝƐ/ƐhƐ ϭϴ͗ϬϬdŚŝƐ/ƐhƐ ϭϵ͗ϬϬŽůŝŐũĂŬƚĞŶ 20:00 Luksusfellen 21:00 Salt 23:00 24: Legacy ϬϬ͗ϬϬdŚĞůĂĐŬůŝƐƚ 01:00 The Devil Wears Prada 03:00 Salt

06:00 Morgensending 09:20 Dr. Phil 10:10 NCIS: New Orleans ϭϭ͗ϬϱŽŶĞƐ 12:00 Ellen DeGeneres Show 13:00 Real Housewives of ĞǀĞƌůLJ,ŝůůƐ 14:00 Sex og singelliv 14:30 MasterChef Danmark dommernes duell ϭϱ͗ϯϬDĂƐƚĞƌĐŚĞĨh^ 16:30 Svenske Hollywoodfruer 17:30 Luksusfellen Sverige 18:30 Nordens perler 19:30 Superoppusserne ϮϬ͗ϯϬ:ƵŶŝŽƌDĂƐƚĞƌĐŚĞĨh^ 21:30 NCIS: New Orleans 22:30 Paradise Hotel 23:30 Sex og singelliv 00:05 Sex og singelliv ϬϬ͗ϰϬEĂƩƐĞŶĚŝŶŐ

06:00 Morgensending ϭϬ͗ϱϱŽŶĞƐ 11:50 Ellen DeGeneres Show 12:50 Real Housewives of ĞǀĞƌůLJ,ŝůůƐ 14:00 Sex og singelliv 14:30 MasterChef Danmark dommernes duell ϭϱ͗ϯϬDĂƐƚĞƌĐŚĞĨh^ 16:30 Svenske Hollywoodfruer 17:30 Luksusfellen Sverige 18:30 Superoppusserne 19:30 Superoppusserne 20:30 En dag i livet 21:30 Nordens perler 22:30 Paradise Hotel 23:30 Sex og singelliv 00:05 Sex og singelliv 00:40 Svenske Hollywoodfruer(r) 01:40 Luksusfellen Sverige(r) ϬϮ͗ϯϱEĂƩƐĞŶĚŝŶŐ ©Mediabuddy


VÃ¥rtilbud tilbudet varer i 2 uker 4UJLMJOHFS KUN

18,-

3 sekker kalk KUN

7JIBSPHTÃ&#x152; NBTTFMÂ&#x201C;L

PÃ¥skeliljer KUN

1000

4UPSUVUWBMH i frø

200,-

Plantejord 3 sekker

KUN

16950

KVALITETSJO

Hortensia

R D!

Flotte Planter KUN

HSÂ&#x201C;OOF planter

7950

100,-

SÃ¥jord 8 liter

KUN

KUN

25,-

pr sekk

R, DU RINGE R! E G N I R B I V

Ã&#x2026;rets Hagemøbler er annkommet. Kom Ã¥ se vÃ¥r utstillig til gode priser.

Vi produserer d en rekke kk av bl blomstene selv. Dette gir en bedre kvalitet og til en god pris, og ikke minst kortreist! NOPSEGPS)PMNTLBGFUFSJBt5FMFGPO ¯QFOU.BO'SF-Â&#x201C;S4Â&#x201C;OtXXXQMBOUFMBOESJOHEBMDPN

Byavisa Sandefjord  

Papirutgaven av Byavisa Sandefjord - uke 11, 2017

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you