Page 1

9-10: 2009

b b o j t et g a j & 9–13 r 7 d e i s S ? a t r o därb

Starka reaktioner mot kårs konferensresa

sid 5

En liten pärla till bok som testar intellektet

sid 15

Krönika: ”Det är bara fegisar som viker ner sig”

sid 21


EHRENSTRÃ…HLE BBDO

/VBWHµS'SBNUJETSFTBO GSµOTWFWJBTF

)VSSFTFSWJJGSBNUJEFO )VSLPNNFSW¶HBSOBBUUTFVU %FU¶SWJJOUSFTTFSBEFBWFGUFSTPNWJ¶S TQFDJBMJTFSBEFQµBUUCZHHBPDITL¥UBPN4WFSJHFTW¶HBSPDIJOGSBTUSVLUVS1µ'SBNUJETSFTBOGµSEV CFTWBSBGSBNUJETGSµHPSOBPDITFIVSGSBNUJEFOLBOCMJ7¶MLPNNFOBUULMJWBPNCPSEQµTWFWJBTF

"MMUJEQµW¶H 221x307_Svevia-Student_Framtidsresan_vertex_ume.indd 1

2009-09-09 13:31:35


9-10: 2009

Slutet förhoppningsvis början på något nytt Vid årsskiftet avslutas studierna för många, och det förut så avlägsna arbetslivet tränger sig allt närmare. Jag går mitt sista år på kulturjournalistprogrammet, och i slutet av nästa termin sparkas även jag ut ur det bo som varit Umeå universitet. För vissa har tiden som student varit den bästa i livet, medan den för andra bara fungerat som en språngbräda mot något nytt. Vissa vill kanske inte lämna studierna, utan håller sig krampaktigt tag i allt studentikost av rädsla för att stå på egna ben. Andra är så ivriga att ta sig ut i världen att de ser för långt fram, och efterhand upptäcker att de sneglat förbi tre–fyra år av sina liv. Vertex sista nummer för året ägnar flera sidor åt livet efter plugget. Ett liv som under studietiden känns fjärran, men som man alltid vetat är oundvikligt. Kommer man få jobb? Ska man kanske flytta någonstans? Vad väntar efter studierna? Slutet? Frågorna är många. Men förhoppningsvis är slutet på en sak början på något nytt. Eller som filmen Mumiens något cyniska tagline lyder: “Death is only the beginning”. Joel Lindberg

16: TARANTINO FÅR FULL POTT.

sid: INNEHÅLL: 5

6 snart vaccineringsstart. 6

praktikant på Vertex redaktion

Umeå studentkårs konferensresa till Budapest har skapat rubriker. Vare sig du tycker att tilltaget var ett illdåd eller något berättigat erbjuder vi dig chansen att välja nästa gång. Sätt dig i förarstolen och bestäm destinationen för nästa års konferens. Välj ett av följande alternativ.

9 Tema: EFTER PLUGGET. Hur funkar övergången från studier till arbetsliv? Det beror ofta på – just det – kontaktnätet... 15 Gnugga geniknölarna.

a) Rymden. NASA slutar skjuta upp rymdfärjorna Endeavour, Atlantis och Discovery år 2010. Dessa kan nu köpas för det väldigt rimliga priset 42 miljoner dollar. Per styck. Något att satsa på till nästa år utan kårobligatorium?

RÄTT SVAR :

Får vara med på konferensen.

16

n JUL I FOLKTON. Avskalade akustisk­a julvisor i folkton med bl.a. Ale Möller. Vi lottar ut 4 skivor och två biljetter till konserten den 3 december i Idun, Umeå Folkets Hus. Mejla red@vertex.nu

15: GNUGGA GENIKNÖLARNA.

23 öppet forum & panelen.

MANUSSTOPP: måndag 11 jan REDAKTIONSMÖTE: meddelas via mejl OMSLAGSFOTO: Istockphoto PRENUMERATION: 100 kronor för 9 nummer, ring 090-786 90 20 (även utebliven tidning)

REPORTER: Anna Sundström Lindmark, tel 090-786 90 21, anna@vertex.nu

ADRESS: Vertex, Box 7652, 907 13 Umeå

vertex 9-10:  2009

21 vertexkrönikan. Peter Johansson har svårt för soffsittande slentriangnällare.

NÄSTA NUMMER: utkommer 25 jan

CHEFREDAKTÖR och ansvarig ut­givare: Bertil Janson, tel 090-786 90 20, janson@vertex.nu

ANNONSKONTOR: Henrik Bjelkstål, tel 090-786 90 22, 070-309 72 11, annons@vertex.nu

Tarantino får full pott.

20 En Miljövänlig doktor. Johan Jansson cyklar nog – eller åker buss – till sin disputation.

VERTEX ges ut av Kårmedia Umeå HB, som ägs av Umeå studentkår och Umeå natur­ vetar- och teknologkår. Sam­tliga medlemmar i dessa kårer får ti­dningen. Andra kan beställa prenumeration, se nedan.

PRAKTIKANT: Joel Lindberg, tel 070-597 54 82 joel@vertex.nu

Musikmässa på campus.

7 Arbetslivskontakt. Enheten för näringsliv och samhälle har anställt studenter för att främja arbetslivsanknytningen.

TRA U P P GI F TEN :

b) Parkeringen utanför Lindellhallen. Kvällstid står denna ypperliga konferensyta så gott som tom. Om du inte redan har, skaffa tillstånd för billigare parkering, för konferensen kan pågå till morgonen, och då kostar platserna.

Starka reaktioner. Artikeln om Umeå studentkårs personalkonferens i Budapest har kommenterats flitigt på vertex.nu

TEL: 090-786 90 20 BESÖK: Redaktionen i Humanisthuset, korridor A2, nära café Humlan WWW: vertex.nu (nyheter terminen ut) TRYCKERI: Daily Print i Umeå AB 2009 ISSN: 0346-4164

TIPSA VERTEX! Bra tips belönas med 300 kronor. Mejla eller ring. MEDARBETARE i detta nummer: Magnus F. Bergström (text) Erik Domellöf (serie) Anna-Karin Drugge (bildbehandling) Charlotte Högberg (text) Peter Johansson (text) Joel Lindberg (text) Mari Paajanen (foto) Frida Rosenström (text) Linn Svensson (text) Lars-Daniel Öhman (text & korrektur)

Joel lindberg, pluggar kulturjournalist-

programmet och gör sin tioveckorspraktik på Vertex redaktion, spelar gitarr i bandet Kapte­n Kid och gillar den senaste Indiana Jones-filmen. Skarpt.
EP ?< KJ K@ GJ 1 '0'$./-0')' ep_\k\i7m\ik\o%el

 DwE>8M@CC?8 FIK $B JL @B < 9@CC@>8I

nyhetstips: 090-786 90 20 nyheter@vertex.nu

XiÔZbmX[[\c€e^\ n @BJL1jd\[c\dd _ [X^XieXjkf[m[fZ L$ @BJ ejbXk%Le[\i i#d\e bk\ gle jpe fk \d jkpi\cj\i\[fXkkkX i\ ieXmXi[\kYXiXk le[\i[\km‚[X^X cc\k% cc]€ ^k` kf fd Xij d\[c\dd ^$ JL]‚kkg‚jkke`e Le[\iÕ\iX‚i_Xi@B \dj_‚cc% \[c ed ]i‚ [\ kXe Xifdjkii\`eÕp $ k\k`dXij)''0gi\ J\eXjkm`[‚ijd efd@BJL1j[\df$ fk`f ed j\ X[\ k\i j\e iX[\ på att införa en nXe[ Sverige har planer lck\ \#jfdi\j biXk`fZ_d\[`eÕpk $ \[c\d .dför studie­avgift internationella studenter i \(( m[ eX D\ eX% `@BJL$[X^Xi iXki\ kYX i[\ mX k\k d börja­n av 2011. I en undersökning genomdXijfdbfdg‚‚ij cc% \e`@BJL1j\eki\_X jfddkk\jkpi\cjförd av Mälardalens kkhögskola visar det sig ic[XiY\kp[\i[\kX m€ Xm jkX Y€ [\e Æ@ att 76 procent inte skulle söka sig till Sved$ j€ <e XkkbcX^Xg‚% [\k`ek\Ôeeje‚^fk rige om dekkl tvingades k#j€^\i betala för sin utbilde‚ ek\ m`` Xkk i\j`[XXm[\k€i ning. Det % skulle innebära en minskning med ^jkid @BJL1jm[<`c\ik<e e$ år. Undersökningen är j`^]iXdlper 7 000 studenter ‚^X[\ 9cXe[[\djfdm ‚c\efdepX ejb\dutländska Xi Xm Xie gjord bland studenter som stude[X^ L$ [\i@BJ k\kjbfikmXec`^Xjk% eXbik`m` Sverige. Påbfi frågan Xbk`m`k\k\ifZ_\rar k€i om de skulle kunna \kk\eXbk`m`k\kj j% <]k\i]i‚^Xeg‚ tänk­a sig att studera g\ijfeXcbfe]\i\e cj\ei Sverige om det fanns ‚ccX pi\ k_ kjk Xk ec`^ ]i ‚i ‚i\ ekb d\e^ jk€e[`^kXbkl\cc#en €cc[X`Ld\‚jkl[\ ejk _X k 43 procent av dessa fZ jXd studieavgift svarade c[X ce mX `jbk [\ bfefd jk\‚kkX]ikif\e `ek\XkkcjXg‚\kk\ 9l[Xg\jk%?`ki\ \[c\djbXg kdprocent [Xe33 nej medan var tveksamma. kj‚ k\k iXk \eX Vertex nr 8/2009. j€kk%;\d ieX bfekifcc\iXmcfbXc\ visar det sig också att I undersökningen bi€m\ifd]XkkXe[\ $ i%=iXdk`cc‚ij kXjmX m`j80 hela procent av de tillfrågade valt SvefZ_m\djfd]‚i ^Xi bfdd\ifc`bXcje`e (' )' Xij `d k\k d rige som studieland just på grund av att utblk\iXj% g‚]i‚^XeXkk[`j ek\ bildningen är e[ gratis. Ingegerd Palmér, rekto­r \jfd` djk]i‚ Æ=i‚^Xebfdd\i]i€ ^‚e^\i` är skeptisk till #ki\högskola, vid Mälardalens km‚ €eX `ccki dm ki€eXi_€i%;\jf kkcjX\kk ikXavgiftsfrågan. k€i]i[pav hanteringen m\ZbXekpZb\iXkk[\ ^#d\eXijkp$ `[X \j\ilk d[ jf – Det är i princip inget konstigt att ta bebXg dj [c\ d\ e[\ij8e[\iqfe% Xe[\8 kk för utbildningen, men i\cj\ejfi[]italt iX ] \kk i Sverige infö­r vi jk ;L eXj <I g\ M8IKP:B eXm`jX[\[\kj`^Ôe ii\jk\k`cc9l[X Le[\i[X^Xi avgifter utan att göra något för att mot­ jbX_‚ccX kc€d$ ‚i kXk ekb j€k [\ `bk Xe Ld\‚jkl[\ekb‚ jkl ^ji fk [`e ^‚e %E Xkk i]iXd ]\i\ej fe Y\kp[c`^kd\verk­a cb \ek\iX eX dd estudenter hit med Bf jf ]i‚ j6 j`^ \i tappet och locka i\e cc g e]\ d_ k\ jf cbf %;\ g\ijfeX eXj`eXjpeglebk\i _‚ccXj`ej\eXj ` [\är \emXc el \cjatt [jkpi något d\ annat än det gratis. MarknadsXik`b\ceg‚m\ik\o% bifefi% ' '' \kkg\ijfec`^kdk\ ' + g‚ \ \ie\k% som studieland är i stort \‚ `ek d Xm L cXe[X[ j`^ \i [X föringen av Sverige m€e €^ Xe j Xkk X# reagera mera? cc\k k`^ jk€ `b im € $ i\ej\i _le[iXjpegleb kkÕ\iX ÆM`_Xi]‚ sett obefintlig. JOEL LINDBERG ÆG\ijfeXcbfe]\ Kommentera gärna artikeln ^g‚Xcck]i‚e CXijjfe% `cj E Xf]]\ej`mX]ijcX [\ e[i _X Xe fZ i k\i [] fi $ j Xjj ‚i ieg YX kb på vertex.nu g\c \e \d \o k`cc jkl[ erka epXXbk`m`k\k\i#jfd inte skulle medv ^jkid% kåren) så att vi e`e^#j€^\i<`c\ik<e t.” lig rk mä et €ccX[\jpegleb$ skulle vara myck ljbXm`jXddXejk r ga ÆE da sex en , sen blk\iX_lim`jbX ren [`j nfe fZ_ lko `e Persona k\ijfdbfdd`k Umeå na­ de i Buda­ för en de lbo an tel för ho ord d Xe% E# j€^\i_ <I @BN8 CC@ lång resa me Y\dkX[\ nd#Regeringen har anslagit 60 miljoner kår, nt k, vill dsskiftet sep­

Avgift skrämmer bort studenter

 \ [ X _ i ‚ b k e \ [ l k j ‚ \ d L Starka reaktioner k j \ g X [ l 9 ` Æ bfe]\i\ej

efter konferensresa

”Förjävligt”, skriver en. ”Så länge man lever av ett TVÅNG måste man ha den moralen att avstå ifrån alla lyxfasoner”, kommenterar en annan. Umeå studentkårs personalkonferens i Budapest har väckt reaktioner. rum i måna

Innovationskontor till universitetet

och teknolog

ägde tur vetar­ pest, september åtta I månadsskiftet – oktober inte medlemmarna till del”, krono­r för att bygga@> vid mmanlagt kommer Umeå studentkårs IJ innovationskontor ber–oktober. Sa inte uttala sig om tem 8EJ<lärosäten, lda E8svenska va Eåtta de M@ en B åkte Umeå studentkår till Budapest för skriver Liberal Liberalsson. tro för däribland Umeå n de n . frå utlandsresa personer r eå 'BI Gw+' varje enskild kå att hålla sin senaste personalkonferens, anställda vid Um CLI8; universitet. Tanken är att innovationskon– Det är upp till kårstyrelsen och rso­ iga pe årl a n i`bkXi\ele^ sin de i ga e[\ g \cX läg lto \[[ dra nytta för nsli de Efter gfjkdska till en kostnad 40 000 Nils Larsson, Umeå studentkårs ordav forskningsresultat års kakronor. n @\kk\$toren dentk var man väljer att stuav c\[$ vanligtvis n. d\‚le`m\ij`k\k%8e ha som kL , er df sen säg k`b , bi` ren ser eeX nfe ren bm` nalko med hjälp av kompetent rådgivning inom Vertex artikelpei rso förra numret blev de- förande, försvarar fortfarande beslutet nalkonfe an iX[ såd en ij`^cl g‚g\e^$ på ej\ r eX er. ne _f ns pla Xkk a grä €i e`e^\e bland anna­t patentering, m rikets – nt k har ing hålls inolivlig. licensiering och ­ r­ till Budapest. Men han är glad batten på vertex.nu Många uppatt åka an \ckf^`\ele$ a kå rk e[ av ve i_f t på de i_l er an i`m\ aff komm Xi%?feY\jb med avsk – I ochstudentkår resa och om det j`k\k[€i och forskm\i ­ le` läs sen kontrakts­forskning. Högskole\‚ sta ren Ld nä rördes över att Umeå som i över de starka reaktionerna. nfe Xm dlemmar personalko [\ijbe`e^^afi[ ‚^fiXe$ talet frivilliga me obligatoriet är Xg‚]i r in­ för dem, ningsminister T­obias Krantz tror att kontofdXijblcc\jmXi och med kårobligatoriets avskaffande Studentkåren stå – Härligt att höra att det finns åsik('''le^[ inte. Det får stå jag t ejbi`$ ve ?f år jX% extra viktig i år. _€c Z_ katalysatorer vårt ngar av Nils Larsson. Ordförande i Umeå c`mjj`kl kanXk`f blief viktiga för innova^‚\e[\ren kommer att fåför betydligt ekoter om vår verksamhet, säger han. de förändri fe n. d_ ha fif er omfattanskralare säg X[+''bife c\mcfm eYpå n och ekono­ Xkk_f tio m\i isa tion svenska universitet och högskolor. studentkår. Gillar att det finns åsikter. an org Xe$ r vå €ee nomi, nu passat att, åka utomlands studeUmeå studentkår hade inte räknat [^f[b pdrag uppå nt­ \kkjmXijYi\md\ resan till Umeå jb`ZbX[\`e– Nu $ vässar E ?vM; 8I att är det viktigt att vik\i även mal%@e situation, säger E@C J C8 IJ JF miskapengar. för medlemmarnas med de här reaktionerna då de valde slut, \‚ ckX`\ek\c\]fe`ek\i be [\ Ld kt \` Xkk . tis e[ fd on tak [\ iX rss La i[] ett %F r Nils va fe e de ijj an int % CX st för våra innovationssystem så forskningsresulcj d\ pe E` ord k`d da rs Bu lätt med just adetta leder malekf^\ec`^k_\ee\\e t livs­ Här är någrakå av kommentarerna: Budapest som resmål på sin personal- knippas ands för utomlvilket process är de eX g\e^Xi [\ekb‚i% sista chans att res fejbX tat kan komma till]‚ nytta och skapa tillväxt i – I en sådan här en ersom jklHan säger att resan var bileft s. d Elle[iXi_fee€i_ till att vi får onödigt dåligt självförtro”Som betalande medlem i Umeå stukonferens. me ren är nfe len lko na na icliXk_\ee\% perso k_X lla j`k\ hå m\i att le` viktigt att perso \‚ n ­ Sverige, säger han. JOEL LINDBERG de Ld för n­ende. Därför är dettillbra r fd att ma hä t fZ_ he de sam d lig en fäl me – a att kårobligadentkår tycker de jagt ärfaktiskt att det nu lig, det var lågprisflyg och billigt hotell. a lev kåren de som sk `m\ij`k\kjali`jkg‚ – Det är en ren anställda inom till att C\eeXikE`cjjfe#le finan­ tning i ansluår g^`]$ 00 0 kr somresta år, säger han. toriet och vistefår på 40 deltagare får vara nog. Detänär irriterande Dessutomlag sponsrade arna nä resan blev avnästa ngsjukt r försvinner j`k\kj€^\iXkk[\lg driså hä d summa varje m\i le` \‚ må Ld n na. as. Ma `jk]€cc`^X avgifter [€i]iYi riet avskaffistället. dlems d\ ato me d`k lig av frivilliga medlemmar bfd rob att en förening som jag är TVUNGENgiftersan med pengar ur egen ficka, mat och Xe n Unga på nätet. Vuxnas säkerhetskå ras `ee sie r bm som t k\i na stå ken arbetsgivare skog, ekonomisk vil ke ki\[e`e^g‚#bm`e$ @JB 8 kårav Bo el FI som 8K ‚^f ran ren Xe C@> Gö kå j\i F9 rs­ YX se La ;< Xkk ­ ]i strategier mot ungas internetsurfande gör ser att vara med i själva beslutar att dom aktiviteter betalade man själva. stu på ren eå ra % nfe sva Um k`fe lko e na t av `ejk`kl perso resan, vill int mXib\eeXde\cc\i cirka 85 procen lst och där är eejskada eXed` e heLarsson gato­ ansvarig för mer änEJ nytta. Det anser Elza Dunkels, har läst alla komm\ij`$ ut, intNils robliPersonalkonferenser själva ska få åkaför utomlands för MINA har man varje le` kå ser \‚ r en Ld Nä ad . m`[ n. ter stn ha äk ko ‚< er viktiga, säg r den totala dentkårs int 8eeX;X_cY\i^g de ransunt kXeUmeå komm nuvaär forskare och lärarutbildare vid univalda i kårsty­ mentarer och tyckerom attattdet pengar. Det handlart inte om hur1myckocherde hu ska enligt reglerna juli 2010 år ijbX]Xcc\k#d\el troendeplaneras – Jag är övertygad k\k_Xi]ijbkle[\ rie upphör den heller hur de för $ rde an le vä såd [Xe ett en j‚ ser ^fe för ar or.man ik`cce‚ att vuxnas regler att mm versitet. Hon menar res terna a dle ee\ he sin b€ me och naturligt att studenter reagerar, jlig et resan kostar, utan det är principen!” av personalen. Vart femte år ser rat ^\e ida mö sie k%@e t mt an lik lckX i\j och fra sanno nsen i relsen fin on: ls Larssresa. dras. Konfere inte sitt namn och lägga ut bilder ^% e`eanvända säger rk studentkår.också studenter ost till meni han [\ijb skriver Johan Persson. till att ihop enNistörre en stauppmanar Via e­p här resa att förän d sparat meha de m\ik\o%el å ls ks de oc es är rad lda sie ig‚1är något som barn har väldigt svårt deva d\ en på nätet C€j tro för e ”D Budapest finan att Förpe fem FE rso­år sedan gick den till London. är engagera sig. n för K@E88E;<IJJ arbetsgivare (vi avsatta i budgete att anpassa sig till. Vilket medför ytterligar­e to personalens medel sätta ”Kåren måste sluta sig pålstvå e att leda – Man ska inte sitta på läktaren och d pengar av­ fac rad me de vo de sar er, ns ltid tom he nalkonfere problem när de nästan oundvikligen bryte­r dessu de det förvar lig ck klaga. Ställ upp i kårvalet! Vi har lågt meter höga hästar överför sina medlemI år dags för en större resa ve lut na perso , sedda mot dem. mar och förstå vad som är ok med och enligt Nils Larsson sammanföll valdeltagande, så du behöver inte – Om det händer något allvarligt är stemedlemmarnas pengar”, skriver Fd le- det väl med att detta år är extra krä- många röster för att få mandat i vårt get ganska stort att berätta det för en damot i kf för samhällsvetarna. vande. Enligt Nils Larsson gav konfe- fullmäktige. Då har du möjlighet att påv­uxen , när man samtidigt måste tala om att M<IK<O/1)''0 verka vår budget och verksamhetsplan. ”När kårobligatoriet avskaffas är rensen bra resultat. man har gjort något som man inte fick göra, Vissa kommentarer handlar om att – Diskussionerna blir bättre. Man det valfritt att vara med i en kår och säger Elza Dunkels till Lärarnas tidning. man får välja vilken kår man ska gå kan hårdmangla vissa frågor på ett ni förtroendevalda har höga arvoden. Hon är också skeptisk till skolors sätt att med i om man nu vill det. Det uppstår mer strategiskt sätt. På hemmaplan Vad tjänar du? spärra vissa internetsidor. – 14 500 kronor före skatt. Uselt i jämalltså konkurrens. För att jag då ska får man inte alls samma arbetsro. – Jag tror att det för vuxna ofta handlar kunna göra ett medvetet och ratioVarför är det känsligt att ni åkte förelse med andra politiska uppdrag, om att ha ryggen fri. Det ser ut som om man men visst får vi ut ett par tusen mer än nellt val behöver jag information som utomlands? har gjort någonting, men i själva verket har – Det här med kårobligatoriet är en student. Men vi måste betala av csnkan avgöra hur jag beslutar. För mig man bara plåstrat över några symtom. som individ är det viktigast att mina problematiskt. Det gör det mycket lånet, dessutom jobbar vi mer än heltid Elza Dunkels har en föreläsning om ungpengar används i verksamhet som svårare för studentkårerna att rättfär- och har absolut inte tid att jobba extra. as nätanvändande på Café Station den 3 d­ecember. Start kl. 12.15, inträdet är gratis. kommer oss medlemmar till del. Bu- diga sin egen verksamhet när studen- Jag tycker att ersättningen är rimlig. anna sundström lindmark JOEL LINDBERG dapestresor och löneförhöjningar ter tvingas betala. Studentkåren för-

vertex 9-10:  2009
Kårsammanslagning skjuts på framtiden De tre kårerna vid Umeå universitet har fortfarande planer på att gå samman på sikt. Men det här verksamhetsåret blir det inte aktuellt. Anledningen är att tid och resurser inte räcker till. Snart klart för Vaccinering n Studenter vid Umeå universitet ska kunna erbjudas vaccinering unde­r vecka 49 (må 30 nov - fre 4 dec), meddelar Studenthälsan. Det är ännu inte helt klart exakt vilke­t datum som vaccinationen kan inledas. Detta på grund av att smittskyddsenheten som delar ut vaccinet i länet inte vet när det kommer. Vaccinationen kommer äga rum i Studenthälsans lokaler, dagtid, i Förvaltningshusets östra flygel. Det kommer vara drop-in mottagning och vaccinering sker så långt vaccinet räcker. Anställda på universitetet får tillgång till vaccination veckan efter studenterna. För mer frågor, och uppdatering om datum och tider, gå in på www.umu.se. JOEL LINDBERG

Korruption skakar tjeckien n Utbredd korruption har uppdagats på ett universitet i tjeckiska Pilsen. Det har visat sig att flera studenter har fått examina i juridik efter bara några m­ånaders studier. Dessutom har universitetsbibliotekets exemplar av gamla examensarbeten försvunnit. Något som tyder på att plagiering förekommit. Nu vill man försäkra sig om att inte samma metoder använts på andr­a l­ärosäten i landet. Den tjeckisk­e utbildnings­ministern Miroslava Kopicov­a har därfär givit order om en granskning av alla tjeckiska examina de senaste nio åren. JOEL LINDBERG

Uppsatsa.se är en internetportal där språkgranskning för uppsatsskrivare erbjuds. – En ypperlig möjlighet för oss att öva våra färdigheter på autentiska texter, säger Hanna Selinders, en av de studenter på språkkonsultprogrammet som driver tjänsten. Det var tre studenter från förra kullen språkkonsultstudenter som kom på idén med att erbjuda språkgranskning till uppsatsskrivande studenter. När de sedan tog examen i våras överlät de verksamheten, hemsidan uppsatsa.se, till Hanna Selinders, Per Lundgren och Lisa Rönnblom, studenter i kullen efter.De tre kårerna vid Umeå universitet – Umeå studentkår (us), Umeå naturvetar- och teknologkår (ntk) och Medicinska studentkåren (msu) – förbereder sig för fullt inför kårobligatoriets avskaffande den 1 juli 2010. Arbetet är omfattande. En stor del handlar om att göra medlemskapet så attraktivt som möjligt för studenterna så att

man får så många frivilliga medlemmar som möjligt. just nu åt till den egna omställningen, samt åt deltagandet i rekryteringen av ny rektor. Dessutom måste kärnverksamheten fungera. Detta leder till att planerna på en Samtidigt går mycket jobb

kårsammanslagning får skjutas på framtiden. – Det är för mycket annat att jobba med i år, säger Nils Larsson, ordförande i Umeå studentkår. kårobligatoriet försvinner kommer de som vill kunna ansöka om kårstatus. Det är universitetsstyrelsen som fattar beslut om vilka som uppfyller kriterierna. De pengar som staten bidrar med per student kommer att delas ut i proportion till antalet medlemmar i varje studentkår. I nuläget ser det ut som om de tre kårerna kommer att ansöka om kårstatus var för sig. När

anna sundström lindmark

Umeås första musikmässa hålls på campus Det blir workshops, föredrag och debatter. Musik som livsstil är temat för Umeås första musikmässa som kommer att hålla till i Universum den 10 december. – Vi riktar oss till alla, säger projektledaren Carl Staaff. Vad betyder musik för dig? Kanske en paus i tillvaron, terapi eller energi. Ett skapande eller ett lyssnande. Grupptillhörighet, gemenskap, vackra album eller snygga kläder. – Musik är stort helt enkelt, säger Carl Staaff. – Det är luften jag andas, säger Robert Dahl Norsten, producent på kulturföreningen Humlan. – Att något liknande inte har funnits i en musikstad som Umeå är egentligen konstigt, säger Kristoffer Bäckström, producent på Humlan. I samband med Umeå Open har det de senaste två åren de hållits ett arrangemang vid namn Umeå Open Life Style. Ett mycket bra och intressant arrangemang enligt Humlans producenter. Tyvärr kom det inte riktigt till

Håller i trådarna. Robert Dahl Norste­n, Carl Staaff och Kristoffer Böckström.

Spelar på mässan. Umebandet Wolfman Jack.

sin rätt. Det hade få och trötta besökare. Förklaringen är enkel – den potentiella publiken var seg efter sena nätter på Umeå Open. – Lite som pärlor för svin, säger konstaterar Robert Dahl Norsten.

mer han att diskutera respekt, moral och etik och inspirera andra genom att ge exempel på goda förebilder som lyckats nå sina musikaliska mål.

steget längre och kopplar bort arrangemanget från Umeå Open. Det blir både en vanlig mässa med utställare inom musikbranschen och lunchkonsert med umebandet Wolfman Jack, som ska berätta om sitt turnerande och om livet som musiker. Dessutom kommer Magnus Rosén, tidigare basist i Hammerfall. Förutom att spela bas, komNu tar man konceptet

finansieras av Umeå Kulturförening Humlan, Kultur på campus och Studiefrämjandet. Platsen blir Brashörnan och Rotundan i Universumhuset, tiden klockan 12.0018.00. Mässan är gratis att besöka. Syftet är att den ska inspirera alla som lyssnar på, spelar eller på annat sätt har musik i sitt liv. Tanken är att arrangemanget ska bli återkommande. Umeå musikmässa

text och foto: anna sundström lindmark

DE VILL GÄRNA GRANSKA SPRÅKET I DIN UPPSATS Sedan dess har de omarbetat hemsidan och gjort lite förändringar. Det som ingår i en textgranskning är bland annat korrigering av stavning, skiljetecken, meningsbyggnad, syftning styckeindelning. mitt i deras praktik, det är anledningen till att Lisa Rönnblom inte kan komma, då hon gör sin i Skellefteå. De flesta så kallade språkpoliser river sitt hår över särskrivningar och stavfel. Framför allt tycks särskrivningVertex träffar studenterna

ar irritera lite extra. Enligt Per Lundgren och Hanna Selinders är det ganska små problem som är enkla att åtgärda. Givetvis tjänar en text på att inte innehålla stavfel, särskivningar och grammatiska fel. Men det absolut viktigaste är trots allt att budskapet når läsaren och att författaren gör sig förstådd. Uppsatasa.se kollar även textens struktur, flyt, stilnivå och tydlighet. Kostnaden är låg,

enligt dem själva. De vill både att studenter ska ha råd med tjänsten samtidigt som de vill ha

Språkgranskare. Hanna Selinders och Per Lundberg. verkliga uppdrag att öva sina kunskaper på.

vertex 9-10:  2009


Bästa affärsidén får skjuts framåt n Du ska ha en drivkraft och ett engagemang för din idé, den ska vara kopplad till studier eller forskning och det ska finnas nytänkande, genomförbarhet och tillväxtpotential. Just nu pågår en tävling hos Uminova innovation, som går ut på att hitta den bästa affärsidén. Det är första gången tävlingen ordnas och syftet är att studenter och forskare skall få upp ögonen för Uminova Innovations verksamhet och framförallt möjligheten att komma på Idé Drop In. Vinnaren får konsulttimmar till ett värde av 30 000 kronor, andra och tredje pris är det samma men till ett värde av 10 000 kronor. Priserna ska hjälpa personerna att gå vidare med sitt projekt. Sista ansökningsdag är den 30 novem­ ber. Bidraget kan antingen lämnas på Idé Drop In torsdagar kl 15-17 på Uminova innovation eller mejlas till maria.olofsson@uminovainnovation.se

Studentambassadörer. Elin Furberg, Linda Lönnerskog Nilsson och Linn Lundström.

Målet med studierna är ju att få jobb…

Enheten för näringsliv och samhälle har anställt studenter för att informera om sin verksamhet. Syftet är att studenter ska få närmare koppling till arbetslivet. – Vi vill hjälpa andra studenter att se de möjligheter som finns, säger Linn Lundström. ens – Enheten för näringsliv och samhälle vid Umeå universitet – driver just nu ett projekt för att studenterna ska få en närmare koppling till arbetslivet under sin studietid. ens erbjuder bland annat förmedling av examensjobb, cv-granskning och karriärvägledning, nu satsar de stort på att nå ut med information till studenterna om de tjänster de erbjuder. Under hösten har ENS anställt fyra studentambassadörer: Linda Lönnerskog Nilsson, Elin Furberg, Oskar Vesterberg och Linn Lundström. De informerar i klasser och står vid bokbord. Alla har varit i kontakt med ens under sin studietid och tyckt att det varit väldigt betydelsefullt med arbetslivs-

anknytningen i utbildningen. De tror att det är bra för studenter att ta egna initiativ till att komma i kontakt med de potentiella framtida arbetsgivarna, exempelvis genom att göra sitt examensjobb för ett företag. – Man blir mycket mer motiverad, säger Elin Furberg, som skriver magisteruppsats i management. – Det blir verkligt på ett annat sätt när man praktiskt får utveckla det man lärt sig teoretiskt.

De prissätter alla uppsatser individuellt, men ungefär 900 kronor tror de att en uppsats på 30 sidor vanligtvis hamnar på.

ibland, enligt dem själva.

så många uppdrag, vilket de tror beror på att inte så många vet att uppsatsa.se finns. – Språket är otroligt avgörande för betyget du får, konstaterar Hanna Selinders. De tre studenterna är enskilda näringsidkare och har på så vis också skaffat sig erfarenhet av att driva företag – nyttigt men ganska svårt Än har de inte fått

testat sin utbildning utanför universitetet kan lätt få dåligt själförtroende och tro att man inte har så mycket kunskaper att bidra med – att man skulle hamna i en beroEn student som aldrig

Varför är ni så intresserade av språk?

– Det är ingen exakt vetenskap utan ändras hela tiden i och med att människor ändras. Språket är så ombytligt, man kan vrida och vända på det och göra så mycket kul, säger Per Lundberg. – Genom språk kan man inte bara göra sig förstådd. Man kan göra ett bestående avtryck. Det är lockande, säger Hanna Selinders.

Man kan vända och vrida på det och göra så mycket kul

vertex 9-10:  2009

text och foto: anna sundström lindmark

Anna sundström Lindmark

Studier säkert steg mot arbete

endeställning gentemot ett företag som man gör exjobb för. Det stämmer inte, enligt studentambassadörerna. – Många företag är verkligen intresserade av studenters kunskaper. Man tas verkligen på allvar, säger Linda Lönnerskog Nilsson, som är nyutexaminerad personalvetare. Kan det finnas någon fara med det här? Till exempel att man anpassar sig och sin utbildning för mycket till arbetsmarknadens krav?

– Nej, man kan vara student lika mycket även om man samtidigt gör sig redo för arbetslivet. Jag har ju faktiskt som mål att få ett arbete när jag är färdig med studierna. Jag tycker inte att det har varit hämmande för utbildningen, tvärtom säger Linn Lundström, som läser media och kommunikationsvetenskap. – Det går att tillgodose både universitetets och företagets krav. Men det kan också bli mer komplext och en större utmaning, säger Elin Furberg. text och foto: anna sundström lindmark

n Nästan åtta av tio studenter som examinerades läsåret 2005/06 hade fått jobb ett år senare. Det är den högsta andelen sedan 2003. Dessutom krävd­e många av jobben en högskoleutbildning. Det visar en ny rapport från Högskoleverket. I undersökningen har man tittat på de studenter som tog examen 2005/06 och hur många av dessa som hade en etablerad ställning på arbetsmarknaden år 2007. Undersökningen visar att 78 procent av drygt 44 000 examinerade studenter hade anställning ett år senar­e, en ökning med fem procentenheter jämfört med föregående års undersökning. – Konjunkturuppgången som började 2006 är en trolig förklaring till att så många fick jobb snabbt och vi kommer sannolikt att se att även 2008 var ett bra år för akademiker, säger Örjan Hemström, utredare på Högskoleverket. – Dessvärre väntas statistiken för det här året visa ett kärvare läge på arbetsmarknaden även för akademiker. JOEL LINDBERG

L äs även reportagen om övergången

från studier till arbete – och om umestudenternas syn på krisen – på sid XX–XX.

campusdagis diskuteras vidare n Det blir ingen campusförskola mellan växthuset och iksu. Tomten är för attraktiv. Men personal­ kooperativet Professorn och Umeå universitet kommer att fortsätta försöka hitta en lösning. Det har under många år förts diskussioner med universitetet om fördelarna med en förskola i så nära anslutning till universitetet. Tanken är att det ska förenkla för anställda och studenter som vill ha sina barn i närheten. Dessutom är tanken att en campusförskola skulle gynna forskning inom förskoleområdet.

Umeå universitet är positivt till initiativet, men inte till att släppa tomten på Gösta Skoglunds väg mellan växthuset och iksu, då den kan komma att behövas för universitetets och iksu:s framtida expansion. En alternativ lokalisering, mindre centralt på campus, har därför anvisats. Men personalkooperativet Professorn är inte nöjda med det förslaget utan anser att den tomten ligger för långt bort. Därför fortsätter diskussionerna. anna sundström lindmark
KULTUR PÅ CAMPUS

CV-drop in Behöver du hjälp med ditt CV eller ansökningsbrev? Ta med CV, brev och gärna annons om du har någon. Behöver du hjälp med att komma igång med skrivandet så är du självklart också välkommen! Tid: Torsdagar mellan 13-16 Plats: Samverkanshuset plan 5!

ESSENTIA

Välkommen!

Torsdag 17 december, kl 12:10–12:50 Ljusgården, Lärarutbildningshuset Nyskriven julmusik i nordisk folkmusikton. Kultur på campus är ett Sverigeunikt projekt som levererar gratis kultur till studenter och personal vid Umeå universitet. www.umu.se/kulturpacampus

Enheten för näringsliv och samhälle www.ens.umu.se/student

All rights reserved.

© 2009 Accenture.

Focusing to meet the next challenge. Just another day at the office for a high performer.

Accenture är ett av världens främsta bolag inom Consulting, IT och Outsourcing och har verksamhet i över 120 länder. En karriär hos Accenture är fylld av möjligheter och ger dig nya utmaningar varje dag. Hos Accenture utvecklar du din potential i samarbete med talangfulla kollegor över hela världen, du drar nytta av vår unika erfarenhet och hjälper Sveriges största företag och myndigheter att bli mer högpresterande.

Accenture Internship 2010 Just nu söker vi ambitiösa studenter med god analytisk förmåga på ekonom-, ingenjörs- och data/IT-programmen till Accentures Internship-program 2010. Efter en introduktion till konsultrollen och Accentures verksamhet i Sverige, blir du

Visit accenture.se/internships

en del av ett team och arbetar på ett skarpt kundprojekt inom ett av våra affärsområden. Du får en egen handledare, liksom en konkurrenskraftig lön. Dessutom ordnar vi roliga teamaktiviteter.

Gå in på Accentures hemsida för att läsa mer och söka. Skicka din ansökan senast den 31 december 2009!


EFTER PLUGGET:

DET FIXAR SIG ALLTID (?) För många herrans år sedan fick den svenska popgruppen Factory till de klassiska raderna i rubriken ovan. Fast de hade ju inget frågetecken efteråt. Nu, i dessa kristider, är det nog många som går omkring och undrar hur det ska bli. Vi har kollat in ett par avhandlingar i ämnet och pejlat ångestnivån bland studenterna på campus. vertex 9-10:  2009
Svar ja. Kontaktnätet tycks vara väldigt avgörande för hur du lyckas på arbetsmarknaden och vilka vägval du gör. Det framkommer bland annat i en färsk avhandling om övergången från studier till arbetsliv.

KONTAKTNÄTET ÄR OFTA DEN RÖDA TRÅDEN MELLAN JOBBEN När din morfar som ung fick anställning inom järnvägen eller televerket, var hans arbetsliv tryggat i 40 år framåt, och vid pensionen väntade en graverad guldklocka som tack för lång och trogen tjänst. Två generationer senare är situationen snarast den motsatta. Bara under de senaste 16 åren har etableringsåldern i arbetslivet förskjutits med sju år. – Unga vuxna lever i ett individualiserat samhälle och vill se sig själva som fria att skapa sin egen framtid. Samtidigt känner de sig misslyckade eftersom de har så svårt att få jobb, och tänker att ’Det måste ju vara mig det är fel på’, säger Lena Lidström, som disputerat med en avhandling om unga vuxnas övergång från utbildning till arbete. sin doktorandtjänst hade hon prövat på en mängd olika jobb och lagt några utbildningar bakom sig. Dessutom hade hon två barn i tonåren. När hon fyra och ett halvt år senare disputerar med sin avhandling ”En resa med osäkra mål”, är det i viss mån sig själv hon återfunnit bland de arbetslösa hon studerat - unga vuxna vars väg in i arbetslivet är både slingrande och snårig i jämförelse med tidigare generationer. – Drygt hälften av de arbetslösa som jag har studerat visar på ett jojomönster under perioden efter gymnasiet. Periodvis arbetslöshet, studier eller åtgärdsprogram. Men det finns också tre stabilare mönster, de som befunnit sig i arbete, utbildning eller i utanförskap. När hon påbörjade

som etablerad på arbetsmarknaden först när 75 procent har en anställning. En undersökning från 1990 visade på en etableringsålder av 21 år. Sexton år senare, En årskull betraktas

n Att kunna etablera sig på arbetsmarknaden är en av de viktigaste hälsofaktorerna för både kvinnor och män under det tidiga skedet av vuxenlivet. Det visar Ieva Reine, institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet, i en färsk avhandling. I avhandlingen From young to adult: Public health consequences of unemployment from a gender perspective” studeras och analyseras

10

och och vägar. För många är det just kontakterna som är den röda tråden mellan jobben, och ibland mellan utbildningar. Första jobbet var exempelvis på brorsans, föräldrarnas eller flickvännens pappas arbetsplats. och sociala skillnaderna skulle visa sig viktiga för undersökningsgruppernas möjligheter på arbetsmarknaden. – Det var en enormt stor skillnad mellan kommunerna. Ibland tänker man att Sverige är Sverige, men det är som att jag har varit i tre olika länder. Det var fascinerande hur mycket det lokala påverkade deras förutsättningar. I glesbygden finns en brist på utbildningsmöjligheter, och arbetssökandet var begränsat till den lokala arbetsmarknaden. I den utsatta förorten befann sig undersökningspersonerna i större omfattning i beroendeposition till sina föräldrar gällande bostad och pengar. Arbetslösa i en välsituerad förort, däremot, ansåg sig inte vara beroende av familjen i samma utsträckning, utan betraktade sig snarare som sin egen lyckas smed. Även de geografiska

Namn: Lena Lidström. Ålder: 42 år. Aktuell: Disputerade i höst med avhandlingen “En resa med osäkra mål”. Bor: Umeå. Utbildning: Studie- och yrkesvägledarutbildning, magisterutbildning i sociologi, forskarutbildning i pedagogiskt arbete. år 2006, hade åldern stigit till 28 år, en anmärkningsvärd ökning med sju år. – Självklart varierar förändringens orsaker mellan olika människor, men generellt tror jag att ökningen beror på svårigheter på arbetsmarknaden, i alla fall med utgångspunkt bland de unga vuxna jag haft kontakt med. De har försökt etablera en stabil grund under lång tid, men flertalet tycker inte att de har lyckats, säger Lena Lidström. på kompetens i arbetslivet har ökat, samtidigt som utbildningsplatserna blivit allt fler och mer lättillgängliga. Många unga befinner sig därför allt längre inom utbildningssystem och arbetsmarknadsprogram, vilket fördröjer etableringen på arbetsmarknaden. Många högskoleutbildade upplever dessutom att de befinner sig i en sämre sits efter utbildningen, än vad de gjorde innan. – De får inte de jobb de är utbildade för eftersom det finns andra med mer Konkurrensen och kraven

erfarenhet. Samtidigt får de på grund av sin utbildning heller inte tillgång till de enklaste jobben, menar de, eftersom arbetsgivaren tror att de kommer säga upp sig så snart de får ett jobb inom det område de utbildat sig i. i avhandlingen är det bristande förtroende som undersökningsgrupperna visade för vägledare och andra tjänstemän som förväntas ge stöd i övergångarna. Exempelvis uppfattade vissa personer med högskoleutbildning brister i arbetsförmedlarnas kompetens att matcha deras utbildning med potentiella tjänster. Samtidigt upplevde personer utan högre utbildning att arbetsförmedlingen inte riktade sig mot dem, utan mot just akademiker. Istället är det kontaktnätet som anses avgörande för huruvida du lyckas på arbetsmarknaden eller inte. – Jag blev överraskad över hur mycket kontakter och familjemedlemmar verkar betyda för de ungas val Ett centralt resultat

Arbetslöshet påverkar ungas hälsa ett material bestående av samtliga 1 083 elever som gick i årskurs 9 år 1981 i Luleå kommun. Alla följdes i 14 år fram till 1995 med nedslag vid fyra olika tillfällen. Ieva Reine fann att sambanden mellan långtidsarbetslöshet och psykiska symtom och rökning verkade vara starkare hos unga än bland vuxna.

– Våra resultat visar att ungdomar mellan 18 och 21 år, både kvinnor och män, är mest utsatta för sämre hälsa och ogynnsamma hälsovanor till följd av svårigheter att etablera sig på arbetsmarknaden, säger Ieva Reine. Sambandet mellan arbetslöshet och låg självskattad hälsa var starkt bland kvinnor,

att det är viktigt att man i ett individualistiskt samhälle inte tar på sig hela skulden för sin egen arbetslöshet, utan att man kan se att den till stor är resultatet av strukturer, den höga konkurrensen på marknaden, och sociala betingelser. – Funkar allt bra och smidigt när du ska ut på arbetsmarknaden så är det ju inga problem, och för somliga kommer det att vara så. Men om det nu inte är så enkelt: ta inte själv på dig skulden för samhällsproblemen! Lena Lidström menar

Linn Svensson Foto (porträttet): mari paajanen

medan arbetslöshet bland män verkade innebära ökad risk för hög alkoholkonsumtion. Övergången från en instabil arbetsmarknadsposition till permanent anställning verkade hälsofrämjande bland både vuxna kvinnor och män. Deltagande i arbetsmarknadsåtgärder däremot visade sig inte ha samband med psykisk hälsa bland unga och vuxna, män och kvinnor.

vertex 9-10:  2009


vertex 9-10:  2009

11


E X T R A

StĂśrsta nĂśjet i stan Nattklubbar med tre vĂĽningar, fyra barer, tvĂĽ dansgolv och tre dj:s.

D7JJABK887H

<KBB >EKI;

Ă&#x2026;L7H@;BzH" ('vH

C7I>;: KF Ă&#x2026;<zHIJ7<H;# :7=;DL7H@; CvD7:"(&vH

87H;NJH7

H;NNB 8KH=;H //0#EH:'*/0 (&&=H >;CB7=7: 8KH=7H;C FECC;I IC7AI7JJ C;:9>?B?% F7HC;I"L8# :?FFCC

GRATIS DAGSTIDNING! vid CafĂŠ Tornet

Krogfynd i barstil. Det fĂĽr

Finns att hämta

Samhällsvetarhuset

UmeĂĽ studentkĂĽr delar ut Norran, VK och VF varje vardag!

inte hota plĂĽnboken att äta bra pĂĽ en bättre restaurang. Rex barmeny är svaret fĂśr dig som vill vika upp tidningen och lägga ner vardagen en stund. Och bara njuta. MĂĽndag â&#x20AC;&#x201C; lĂśrdag. 090-70 60 50, WWW.REXBAR.COM

 )      0''').%)'!&# &'%#%"%

'#/ $'%(#*%""$*&'%$&'( %)

(!& (!)%&''  ( .% !'%&&% ) %/"% &" %0% !0&'%! " " ( ) 0%(#/'("&'"%&#%" &/&(&0'#%"% $!$(%  

 !* '*",% !'%!'"! !'%&#!%, ! &'%! '(& !

(!*"1%,$(-&'(!'&!"##"%'(!','"" !+#%'"!' &' !'"!"(%('"!"(&&"!#%&"!)"# !')!"(% &'(!'&'!&&%,'%!!!!'*"%&(##"%''"&(&&(!!)") '% (!

 98765554327 +     

'&$&'


Är krisen över? Har det vänt nu? Det beror på hur man ser på saken. Vertex testar verkligheten genom att publicera två olika artiklar med helt olika vinklar – om exakt samma nya undersökning.

DU SKÖNA / HEMSKA FRAMTID

Sveriges studenter ser krisen som över. Hälften av studenterna tror att det blir lätt eller mycket lätt att få jobb efter examen, enligt en undersökning gjord av rekryteringsföretaget Academic Work.

Många studenter ser fortfarande mörkt på framtiden. 51 procent tror att det kommer att bli svårt eller mycket svårt att få jobb efter e­xamen, enligt en undersökning gjord av rekryteringsföretaget Academic Work.

Fyra av tio studenter är mer optimistiska om framtiden i dag jämfört med för ett år sedan. Då frågade Academic Work 1 000 studenter om deras syn på framtiden. De gav en dyster bild: fler än sex av tio studenter med ett år eller mindre kvar att läsa trodde att det skulle bli svårt eller mycket svårt att få arbete inom sitt utbildningsområde efter examen. 49 procent sa också att finanskrisen skulle försämra möjligheterna att få det jobb de helst vill ha. När Academic Work nu ställt frågan igen är det betydligt gladare tongångar från Sveriges högskolestudenter. Hela 42 procent svarar att de ser mer positivt på framtiden och 47,2 procent ser positivt på sin privatekonomi de kommande två åren. Fler än tidigare säger att det blir lätt att få ett jobb efter examen. – På Academic Work har vi tydligt märkt av en positiv vändning och vi har en stadigt växande efterfrågan på konsulter, säger Johan Skarborg, vd på Academic Work.

41 procent av studenterna tycker inte att konjunkturen vänt. Undersökningen som Academic Work gjort pekar också på att konjunkturen har slagit hårdare mot kvinnor. 48 procent av männen svarar att de ser mer positivt på framtiden nu jämfört med ett år sedan men endast 36 procent av kvinnorna. Endast 41 procent av männen och bara 28 procent av kvinnorna upplever att konjunkturen har vänt. 8 procent av studenterna har till och med bytt utbildning på grund av finanskrisen. Humanister ser dystert på framtiden. På frågan om hur svårt det är att få jobb svarar 67 procent av humanisterna “svårt eller mycket svårt”. 19 procent av studenterna i undersökningen har studerat längre än de planerat på grund av finanskrisen. ANNA SUNDSTRÖM LINDMARK

ANNA SUNDSTRÖM LINDMARK foto sid 9, 11 och ovan: istockphoto

Johan hade gärna valt att jobba mera innan han påbörjade utbildningen. Linda har faktiskt fått mer jobb det senaste året. Erika och Maria är glada för att de valde att studera just nu. Vertex har haft krissamtal på campus.

Många hoppas det blir lättare att få jobb om några år

Stina Årebrand läser till lärare i samhällskunskap och Linda Öhman läser till bild- och textillärare. Ingen av dem har känt sig personligen påverkad av finanskrisen – varken nu eller för ett drygt år sedan då börsen kraschade. – Det känns som om krisen är ganska överdramatiserad. Skulle inte så många bli så rädda så skulle den inte få så stort genomslag. Alla panikåtgärder på grund av diagnoser som kommer från USA känns lite töntigt, säger Linda Öhman. Hennes sambo som är elektriker får

inte jobb just nu, men själv har hon haft det lättare. Hon arbetar som ungdomsledare och kursledare och märker av ett stort behov. – De ringer hela tiden och vill att jag ska jobba, säger hon. Varken Stina Årebrand eller Linda Öhman tror att det kommer att bli lätt att få jobb med deras utbildning, även om de hoppas att det ska bli lättare om ungefär två år när de är färdiga. – Det är mera en fråga om tur och personlig lämplighet, säger Linda Öhman. Erika Pahkala och Maria Sundberg

vertex 9-10:  2009

Magnus Brändström och Johan Nilsson.

tycker att de har haft ganska tur eftersom de själva valde att avsluta arbetet på ica för att plugga vidare till civilingenjör i energiteknik. De blev alltså aldrig arbetslösa utan hade redan innan krisen bestämt sig för att plugga vidare. – Jag tycker inte att jag påverkats så mycket alls, säger Maria Sundberg. att den är värre nu, svarar Magnus Brändström på frågan om hur han upplever den

ekonomiska krisen just nu. Kursaren Johan Nilsson instämmer. De kommer båda från Skellefteå och läser beteendevetenskap. År 2012 blir de färdiga med sin utbildning och tror att det kommer att bli lättare att få jobb då. De var båda inställda på att studera vidare efter gymnasiet, men hade nog jobbat lite mera innan de började, om de fått välja. Men det gick inte. De upplever att det i princip inte finns några jobb alls i Skellefteå för ungdomar. Det som finns är ”slavjobb”. – Hundra procent av mina kompisar som inte studerar är arbetslösa. De spelar dator och bor hemma, säger Johan Nilsson.

– Jag tycker nästan

Text och foto: anna sundström lindmark

13


KULTUR PÅ CAMPUS

UMEÅ MUSIKMÄSSA

Vad vet du om dina rättigheter som student?

regelsamling.se

Torsdag 10 december, Kl: 12.00-18.00 i Brashörnan, Rotundan Universum -Konserter, utställare, workshops, clinics och debatt 12:10-13:00 Wolfman Jack, Brashörnan 13:30-14:30 Workshop med Magnus Rosén fd. bassist i Hammerfall, Rotundan Se www.umu.se/kulturpacampus för program!

Tyvärr kan vi inte försäkra dig mot tentaångest, otur i kärlek eller impulsköp som gör att du får äta nudlar i en månad. Men mot en hel del annat.

Vi vet att många studenter tycker att försäkringar är krångligt och dyrt. För dig som lärarstudent har vi därför tagit fram en särskild försäkring som är raka motsatsen. Den är enkel att teckna, ger ett bra skydd och kostar 21 kronor per månad. Till priset av en chipspåse får du en kombinerad olycksfalls- och livförsäkring som gäller dygnet runt, alla årets dagar. Vi bjuder på premien i 3 månader. Läs mer och teckna direkt på www.lararforsakringar.se.

Ramiro, lärarstudent


kultur: Tips & reaktioner: kultur@vertex.nu

Paranormal Activity. Intressant skräckis.

Skrämmer mest för stunden n ”Paranormal Activity” är skräckfilmen som

Tankepyssel. Håller huvvet igång.

En liten pärla för hjärnan Vem är smartast i världshistorien? Populärkulturens svar på frågan är öronbedövande enhälligt: Albert Einstein. Einstein är själva sinnebilden av ett geni, och därför är det kanske passande att Jeremy Stangrooms bok Einsteins gåta – Logiska problem och huvudbry som håller hjärnan igång bär just denne fysikers namn. Här samsas enkla sannolikhetsberäkningar med klassiska pyssel och knåp, men utrymme ges även åt hävdvunna filosofiska paradoxer av lingvistisk karaktär – ”Allt jag säger är osant” – och högre matematik.

Einstens gåta

Jeremy Stangroom Övers: Öjevind Lång [Norstedts]

utmaning för den som vill pröva sitt intellekt, och en resurs för den som redan känner till några av lösningarna och vill uppleva den eftertraktade känslan av att känna sig intelligent. Tyvärr lämnar översättningen en del övrigt att önska, men om man kan se bortom detta är Einsteins gåta en liten pärla, med betydligt mer filosofisk vinkel än pysselböcker i övrigt. Einsteins gåta är en bra

försmak på vad paradoxernas värld har att erbjuda tjänar boken mycket väl, men den

som letar efter en slutgiltig auktoritet på området göre sig ej besvär. Ofta lämnas läsaren hängande i luften, fortfarande förvirrad, om än på en högre nivå. Särskilt det så kallade Törnrosaproblemet behandlas på ett otillfredsställande sätt. Utrymme borde

n Kolla alltid i baksätet. Om man ska klara sig med livet i behåll vid en zombieinvasion finns några enkla regler. Kolla alltid i baksätet, spela inte hjälte och

skjut alltid zombien med dubbelskott. Det konstaterar Vertex recensent sedan han sett filmen ”Zombieland”, som får riktigt bra betyg på vertex.nu. Där hittar du bland

Som provkarta och

även rimligtvis ha funnits för exempelvis ett samlat grepp om alla de paradoxer vars grundläggande mekanism på ett eller annat sätt utgörs av självreferentialitet.

Lars-Daniel Öhman

annat också recensioner av Amanda Jensens nya skiva ”Happyland” och Kents ”Röd” – båda riktigt bra. Läs mer på: vertex.nu/kultur-och-noje

skapat stora rubriker i USA. Den släpptes redan 2007 och gjorde lite väsen av sig, men har sedan vuxit i popularitet, fått ett nytt releasedatum och är nu en av de stora biosuccéerna i staterna. Detta efter att Steven Spielberg ska ha sett filmen och upplevt paranormala aktiviteter i sitt eget hem. Filmen är inspelad med enkla medel, i regissörens eget hem, och påminner till stilen om 1999 års spöksuccé The Blair Witch Project. Paret Katie och Micah, även skådespelarnas riktiga namn, hemsöks av något i sitt hem. För att komma underfund med vem inkräktaren är och vad den vill, bestämmer de sig för att filma varenda steg de tar i huset. Dörrar stängs och öppnas och ett Ouijabräde lever sitt eget liv rakt framför våra ögon. Allt eftersom trappas situationen upp, och den oinbjudne gästen blir argare. Paranormal Activity är en intressant skräckis på så vis att den använder sig väldigt lite av så kallade ”jump scares” och suggestiv filmmusik. Den förlitar sig mer på krypande obehagskänslor än tvära kast. Synd bara att historien känns väl platt och outvecklad. Något som hindrar filmen från att riktigt tränga under huden – men skrämmande för stunden. JOEL LINDBERG

n anka mot anka. Fenomenet Anna Anka kommer synas mycket i tv den kommande tiden. Bland annat kommer ”Anna Anka och hennes vänner”, sändas kl. 15.00 på julafton i TV3. Just det, samma tid som ”Kalle Anka och hans vänner” sänds på SVT. Med tanke på Hollywoodfruarnas pangsuccé tidigare i höst bäddar det för handgemäng om tittarnas gunst. Dags att välja sida alltså. Må bäste anka vinna. JOEL LINDBERG

NYa skivor:

Rättfram pop Med Mångtydiga texter Play [Flesh Boat Recordings/Bonnier Amigo] är absolut mer lättåtkomlig än Piteåsonen Nicolai Dungers tidigare produktioner. Albumet spelades in uppe i Älvsbyn förra sommaren och har producerats av Staffan Andersson (Lars Winnerbäck, Olle Ljungström). Efter tidigare utsvävningar känns detta som uppföljaren till 2004 års Here’s My Song... Det är enkel och rättfram pop med klar 70-talskänning samtidigt som Dungers egna musikaliska profil och mångtydiga tex-

vertex 9-10:  2009

Nicolai Dunger.

ter får plats. ”Can You” har Dunger lånat från sitt alterego A Taste of Ra, Nina Persson gästar i fina duetten ”Tears In a Child’s Eye” och spröda ”When Your Work Is Done” är en annan höjdpunkt. Men tro inte att Dunger lär fortsätta under detta koncept. I våras hade han en livskris och gick i konstnärlig exil i ett irländskt slott. Låtarna därifrån, som spelats in i Allhelgonakyrkan i Stockholm, kommer att ges ut nästa år. Dessutom har Claus Wilhelm Nicolai Dunger en gospelskiva och tio operastycken i skjortärmen. frida rosenström

15


Äntligen full pott för i filmsvepet – och det när Quentin Tarantinos ”Inglourious Basterds” släpps som DVD. Kanske en nystart i karriären – och definitivt regissörens bästa sedan Pulp Fiction, tycker Vertex recensent.

INGLOURIOUS BASTERDS Betyg: G.I. JOE BETYG: TRANSFORMERS 2: DE BESEGRADES HÄMND BETYG:

Nazistjakt. Tarantino skippar de snabba klippen och låter istället berättandet ta tid.

En filmfest ingen får missa inglourious basterds genre: krigsdrama regi: quentin tarantino med: brad pitt, diane krüger m.fl. betyg: 5

Tarantino fortsätter att inspireras av den gamla skolans brutala hämndfilmer, här med andra världskriget som bakgrund. Med sig tar han även sin talang att fläta ihop parallella berättelser, men annars är det här en överraskande film. Borta är den snabba klippningen som nästan blivit hans varumärke, T­arantino har istället lärt sig att låta bra berättelser ta tid. Resultatet är magnifikt, den bästa västernfilmen någonsin som inte är en västernfilm. Inglourious Basterds är skapad för ci-

neaster, med en uppsjö av filmreferenser. Dessutom rymmer den fantastiska skådespelare och karaktärerna pratar otroligt nog sina egna språk istället för bruten engelska – många höjdpunkter i filmen uppstår genom språkliga missförstånd. När hände det senast i en amerikansk krigsrulle? Tarantinos bästa film sedan Pulp Fiction och kanske samtidigt en nystart i hans skapande. En filmfest som ingen får missa! magnus f. bergström

g.i. joe genre: action regi: stephen sommers med: channing tatum, sienna miller m.fl. betyg: 2

NYa skivor:

Tegan and sara har hittat hem Det är 10 år sedan duon Tegan and Sara debuterade och de känns allt säkrare. Sainthood [Vapor/Sire] visar prov på deras otroliga driv. Trots att det är de kanadensiska tvillingarnas sjätte skiva är det första gången de försökt skriva musiken tillsammans. Det nya albumet kan beskrivas som explosiv folk-rock eller melodiös postpunk. Trots att det är mognare och mörkare än tidigare är det rakt på och enkelt. Bästa spåret är slagkraftiga

16

Ett högteknologiskt hot tvingar den amerikanska militären att skicka sin hemliga organisation G.I. Joe på det farligaste uppdraget hittills. G.I. Joe är inspirerad av samma leksaksföretag som skapade Transformers och filmerna tilltalar tveklöst en snarlik publik. Teknologi som närmast känns övernaturlig ger storyn en ganska löjlig ton, men samtidigt skapar den förutsättningar för fantastiska actionsekvenser. Det må vara förutsägbart, men för den som suktar efter hjärndöd popcornaction så är det här helt rätt medicin. Plus att filmen vinner det interna leksakskriget med hästlängder.

I barnprogram dör fienden aldrig på riktigt, de försvinner bara tills nästa avsnitt. Bay ger nytt liv till den traditionen genom att låta robotar återuppstå åt höger och vänster. Tyvärr gör det också att Transformers känns barnsligare än någonsin. Ännu värre är att nämnda robotar tydligt är designade för att tilltala en yngre publik, genom väldigt omotiverade mänskliga drag. Exempelvis kan de ha skägg, stödkäpp och skotsk dialekt, hur ska man annars visa hur uråldriga de är? För att tona ner våldet i striderna drar filmen dessutom nytta av otroligt pinsam prutt- och bananskalshumor, flera av robotarna fjärtar i både tid och otid. Besynnerligt för en rulle som verkar ha ambitionen till ett seriöst anslag. magnus f. bergström

magnus f. bergström

magnus.bergstrom@vertex.nu

”Hell”. De lyckas även med ”The Cure” och egensinniga ”Alligator”. Texterna handlar om förändring och en vankelmodig längtan efter stabilitet. Men Tegan and Sara har hittat hem. Det är deras bästa skiva hittills och en njutning att lyssna på.

Love. De hittade en röd tråd i Paul Webb som producerade Beth Gibbons och spelade bas i Talk Talk, ringde upp och frågade om han möjligen ville producera deras album – och det ville han. Ellekari Larssons röst har en framtoning som påminner både om Stina Nordenstam och Björk, med ett mycket starkt personligt tilltal. Samspelet mellan Ellekaris uttrycksfulla röst och pianospel och Leo Svensson (de är även ett par privat) på cello och såg är magiskt. Tillsammans bygger de upp och ut fantastiska ljudlandskap. Sticker ut särskilt gör suggestiva ”Too Heavy a Burden”. Det bjuds även på en hudnära tolkning av Ramones ”Pet Semetary”.

CHARLOTTE HÖGBERG

Fantastiska Ljudlandskap

Tegan and Sara. Lyssna och njut.

transformers 2 – de besegrades hämnd genre: action regi: michael bay med: shia labeouf, megan fox m.fl. betyg: 1

Inför inspelningen av Gravity and Grace [DetErMine/Bonnier Amigo] plockade The Tiny ut tre plattor där de gillade produktionen: Beth Gibbons & Rustin Man Out of Season, Talk Talk Spirit of Eden och PJ Harvey To Bring You My

frida rosenström

vertex 9-10:  2009


BLI KLIPSK I UNIVERSUM ,MJQQOJOH GĂ&#x160;SHOJOH GFTUVQQTĂ&#x160;UUOJOH TLĂ&#x160;HHUSJN QFSNBOFOU CMFLOJOH TMJOHPS JOQBDLOJOH IĂ&#x152;MUBHOJOHPDIMVHHLMJQQOJOH

Mellan 8 till 17*, mĂĽndag till fredag, TFSWBSWJEJHPDIEJUUIĂ&#x152;SLSFBUJWU

SJĂ&#x2013;BERGS TREND 6OJWFSTVN t,VOHTHBUBO tTKPCFSHTGSJTPSFSTF LVOHTHĂ&#x160;WFOMĂ&#x161;SEBH

GlĂśm inte fika! VĂĽra CafĂŠer har generĂśsa Ăśppettider med ett brett utbud av goda smĂśrgĂĽsar, ďŹ kabrĂśd och maträtter, som ger avkoppling, gemenskap och skapar fĂśrutsättningar fĂśr goda arbetsprestationer.

â&#x153;

Uttagsautomat pĂĽ ICA!

Ha alltid tillgĂĽng till kontanter när du behĂśver dem allra bäst. Kika in hos oss pĂĽ ICA Berghem! Ă&#x2013;PPET 9 - 23Ă&#x160;UĂ&#x160;Ă&#x160; R 6" Ă&#x160;/Ă&#x160;"--t

Klipp ut och ta med till butiken. BÂ?Â?iĂ&#x20AC;Ă&#x160;Â&#x201C;iÂ?Â?>Â&#x2DC;Ă&#x160;Ă&#x201C;Ă&#x2021;Ă&#x160;Â&#x2DC;Â&#x153;Ă&#x203A;Ă&#x160;Â&#x2021;Ă&#x160;{Ă&#x160;`iV° Ej spel, lotter & tobak.

090-13 13 96

Nä sta nummer utkommer den 25 januari 2010.

Boka annonsplats. Tel 090â&#x20AC;&#x201C;786 90 22, annons@vertex.nu

Progglütar i fokus När MNV jubilerar Skivbolaget mnw fyller 40 ür och firar med en samlingsskiva, Blandade artister Retur Waxholm [mnw/Bonnier Amigo], där bland andra Plura, Jonas Kullhammar och Love Antell (plus även en del frügetecken i artistskaran) själva fütt välja ur bolagets katalog fÜr att gÜra sina egna tolkningar. I mnw:s stall märks till exempel 70-talets Hoola Bandoola Band, Nationalteatern, Blü Tüget och Contact, KSMB och Tant Strul under 80-tal och senare Eldkvarn, Wilmer X och Peter LeMarc. Det stora flertalet artister väljer att dyka ner bland mnw:s progglütar. Bi-

vertex 9-10:â&#x20AC;&#x2030;â&#x20AC;&#x2030;2009

dragen spretar i kvalitet. Träffar allra bäst gĂśr Annika Norlin i sin avskalade och personliga tolkning av â&#x20AC;?Jag vill inte suddas utâ&#x20AC;?. frida rosenstrĂśm

fortfarande Finns FÜrväntningarna...

Annika Norlin. Träffar allra bäst.

Süngaren Julian Casablancas har släppts fri frün The Strokes ramar och vügar ta ut svängarna. Pü soloalbumet Phrazes For the Young [RCA/Sony] spelar han även alla instrument själv. Trots att det püminner om The Strokes är soundet oväntat och ganska underhüllande. Soloalbumet nür inte upp till Is This It:s hÜjder men det är fel att jämfÜra dem. Detta är nügot annat.

â&#x20AC;?4 Chord­s of the Apocalypseâ&#x20AC;? närmar sig en soulballad och â&#x20AC;?Ludlow St.â&#x20AC;? borde bli en klassiker. Electropopiga â&#x20AC;?11th Dimensionâ&#x20AC;? flĂśrtar Ăśppet med 80-talet men lĂĽter ändĂĽ som nĂĽgot nytt. Skivan är lĂĽngt ifrĂĽn ett mästerverk men Casablancas lĂĽter lyssnaren fĂĽ hopp om mer. FĂśrväntningarna är stora och kanske infrias de med rĂĽge nästa gĂĽng. CHARLOTTE HĂ&#x2013;GBERG

17


Rid i snö nordsvenska hästar

söker sångare Umeå Vokalensemble www.umevok.se

Götgatan 2, Umeå www.armyshopen.se 070-30 60 839 Öppettider: Vardagar 11 - 17 l Lördag 11 - 15 l Söndag Stängt

Missa inte våra

julkonserter!

Umeå Vokalensemble www.umevok.se SOLARIUM FÖR DIG

SOM KRÄVER

hastbruk.net

KARAOKE!

LITE MER

0935-24076, 070-2550788 Maria Andersson

HUR KUL SOM HELST! Ring 070-441 24 55 & boka karaoke till sittningen nu!

P DRO IN!

Se hela låtlistan

Hamrinsv. 2, Öst Riksv. 2, Teg Glimmerv. 7C Carlshem

HYRKARAOKE.SE 6000 LÅTAR VARAV 500 SVENSKA KLASSIKER

www.suntan.se

Umeå Rotary International Scholarship The scholarship is open for foreign students at Umeå University staying during the whole academic year of 2009/2010 (Fall 2009 and Spring 2010) and who have already begun their subject studies. Scholarships are normally awarded up to a maximum amount of 6000 SEK per scholar. The application should contain: • Curriculum Vitae • A certificate, which certifies studies at Umeå university, from teacher or supervisor at the department of study • A statement of the students financial situation, including information about income and expenses during the year as well as weather the student is receiving any other form of financial support (grant or loan) • A letter concerning the student’s future plans after graduation. Priority will be given to students studying at Umeå University as “Free Movers” (outside any exchange programme). Incomplete applications will not be considered for scholarship. There is no specific application form.

2006.

Application deadline is December 18th 2009 Please send your application to:

Umeå Rotary International Scholarship International Office Umeå University 901 87 Umeå For further information contact Ingemar Ericson (ingemar.ericson@adm.umu.se). The announcement of the scholarships will be on February 12th 2010

Medicin och farmaci Flytoverall Skoter, fiske, båt – ”Din livförsäkring, ditt val”

100:- rabatt vid köp av Aclima underställ i kombination med flytoverall SKOTER

NU

ord 3120:-

CROSSFLOW LIGHTWEIGHT LIGHTWEIGHT TVÅDELAD

2695:2795:1595:Realista nr 2

1895:-

FRÅN

– sommarfiske/fritid FINNS ATT HÄMTA NU! Upp till 50%

999:-

NYHET!

ACLIMA – ULLFIBER I ALLA VÄDER

– flera val efter användingssätt – STORT URVAL!

Anmäl dig till våra flugbindningskurser! Steg 1, 2 och 3. OBS! Damer och ungdom LÄGRE PRIS!

Företagslogo på spinnare, skeddrag, wobbler. Besök oss så visar vi förslag!

Auktoriserad återförsäljare

GPS

”Hitta rätt, hitta hem” BÄST I TEST!

Vi bjuder på kaffe, kaka, fisketips och video i vårt museum! SPORTFISKESPECIALISTEN etabl 1953

Kvalité – kunskap – service SVERIGES STÖRSTA FISKEKEDJA med 40 butiker i samverkan

Öst på sta´n

Kungsgatan 94, Umeå , 090-77 40 70 www.blixtsport.se-info@blixtsport.se

Livsviktig utbildning Masterprogram i: » Biomedicine, 120 hp » Infection Biology, 120 hp » International Health, 120 hp » Medical Nuclide Techniques, 120 hp » Molecular Medicine, 120 hp

Ansök senast 15 januari www.uu.se/masterprogram


W W W S K I U  S E s W W W K I T T E L F J A L L C O M

God Jul

WEEKENDBUSSRESOR UMEĂ&#x2026; >> KITTELFJĂ&#x201E;LL

checka in släkten pü hotell

pü vüra FÜlj med sor i weekendre sar, bus bekväma n Umeü. direkt frü r fr.o.m Alla helge vecka 2. ning pü: Info & bok . .se www.skiu2

Weekendresor till Kittelfjäll

Lüt oss ta hand om fÜräldrar och syskon mellan varven sü hinner du büde plugga och umgüs i jul. Dubbelrum 750 kr med studentrabatt, gäller hela üret. Boka nu, 090-13 54 90 eller info@hotelbotnia.com.

Foto: Stefan BrodĂŠn

Välkommen!

4EL HOTELL KITTELFJALLCOM WWWKITTELFJALLCOM

FORTSĂ&#x201E;TT HĂ&#x2013;JA STUDIEMEDLET! Nästa ĂĽr hĂśjer regeringen studiemedlet med 430 kronor. Det är bra, men det räcker inte.

TCO har beräknat att studenter gür back med i genomsnitt 900 kronor i münaden.

Studiemedlet har under münga ür utvecklats mycket lüngsammare än lÜnerna, samtidigt som studenternas boendekostnader har Ükat markant.

DärfÜr kommer vi att fortsätta arbeta fÜr att studiemedlet hÜjs med ytterligare 500 kronor.

Läs mer om vilka utbildningsfrügor TCO driver pü www.tco.se


DET HÄNDER PÅ CAMPUS:

Gratis luciakonsert I Aula Nordica n Den 11 december hålls en luciakonsert med Umeå studentkör. Eftersom Luci­a infaller på en söndag i år äger konserten rum fredagen innan. Sandra Dahlin är ordförande i Umeå studentkör och jobbar som utbildningsbevakare vid Umeå studentkår. Hon berättar att konserten kommer erbjuda dels traditionella luciasånger, dels andra med lite mer modernt arrangemang. – Jag hoppas att det kommer bli en stämningsfull stund för alla inblandade som kan väcka lite julkänsla. Det är en lång tradition att ha luciatåg på campus, och det är väldigt glädjande bara att få medverka, säge­r Sandra Dahlin. Konserten äger rum i Aula Nordica kl. 12.10-12.50. Inträdet är gratis. Joel lindberg

n 10 dec: umeå musikmässa. Umeås första musikmässa har temat “Musik som livsstil”. Utställare, workshops och clinics, konserter och debatter, under en hel dag i Universumhuset kl 12-18. Ett par av programpunktern­a: kl. 12:10-13:00 spelar umegruppen Wolfman Jack rock med rötter i bluesen i Bras­ hörnan. Kl. 13:30-14:30 har Magnus Rosén, f. d. basist i Hammerfall, workshop i R­otundan. Meritlistan inne­ Rosén. fattar grammisnomineringa­r, Euro Awards, Artist of the Year, guldskivor och världsturnéer. Umeå Musikmässa arrangeras av Umeå Kulturförening Humlan, Kultur på campus & Studiefrämjandet.

n 17 dec: julmusik. Nyskriven julmusi­k i nordisk folkmusikton med gruppen E­ssentia. Ljusgården, Lärarutbildnings­ huset, kl 12.10–12.50, Gratis inträde. Kultur på campus arrangerar. n 18 dec: ”marriage, money And integration”. Doktorand Johanna Åström

försvarar sin doktorsavhandling i nationalekonomi. Fakultetsopponent: Professor Nina Smith,Nationalekonomiska institutionen, Århus Universitet. Kl 10.15 i Samhällsvetarhuset, hörsal D.

Namn: Johan Jansson. Ålder: 36 år. Kommer från: Halmstad. Familj: Sambo. Aktuell: Försvarar den 16 dece,ber sin doktors­ avhandling i företagsekonomi: ”Car(ing) for our environment? Consumer eco-innovation adoption and curtailment behaviors: The case of the alternative fuel vehicle”. Kör: Helst inte alls, annars alternativdrivmedelbil – cyklar eller åker buss till jobbet.

Miljövänlig man snart i mål Han saknar mer tid i naturen och mer tid med sambo och vänner. Men känslorna är blandade. – Jag har känt mig enormt privilegierad för att jag fått syssla med det här, säger Johan Jansson, som försvarar sin avhandling den 16 december. När Vertex träffar Johan Jansson är avhandlingen ännu inte tryckt. Schemat är fulltecknat och han erkänner att han är stressad. Motvilligt tillstår han att han jobbade sexton timmar dagen innan intervjun – en söndag. Men så är han snart i mål också. Johan Jansson jobbade som adjunkt i några år innan han började forska. Och han gillar verkligen att undervisa. Två gånger har han nominerats till Umeå studentkårs pedagogiska pris och 2006 blev han utsedd till bästa läraren vid Handelshögskolan i Umeå.

om konsumenter och deras attityder och värderingar när det kommer till att köpa en bil som går på alternativt drivmedel, eller en så kallad ”miljöbil” – ett begrepp som är problematiskt, eftersom det inte finns någon bil som är miljövänlig. Det har tidigare forskats på miljöengagemang och konsumtion av så kallade lågengagemangsprodukter, relativt billiga produkter som man köper ofta. Hit hör exempelvis matvaror. Konsumenter som är miljömedvetna köper i regel miljömärkta varor i högre utsträckning än andra. Frågan Johan Jansson ställt sig är om det här också gäller en högengage-

Namn: Kristina Axheim. Ålder: 24. Aktuel­l: Har nyligen tagit ekonomie kandidat- och magisterexamen. Gör nu: Jobbar som redo­ visningshandläggare på Försvarsmaktens ekonomikontor via Proffice i Boden.

Ekonomie magisterexamen: Ewa Lindström, Skellefteå; Kit Wah Ng, Umeå; Linnea Edwall, Göteborg; Ulrika Landgren Bergenström, Luleå; Linn Hägg, Göteborg; Kristina Axheim, Luleå; Daniel Boström; Stockholm; Catherine Massart, Umeå. Ekonomie masterexamen: Meng Meng Zhou, Umeå. Farmacie kandidatexamen: Britt-Mari Blomqvist, Stockholm. Filosofie kandidatexamen: Ingrid Lindgre­n, Umeå; Maria Svahn, Lycksele; Fredri­k A­ndersson, Umeå; Nadja Jernelius, Umeå; Daniel Holm, Karlsborg; Sara Sandbacka, Huskvarna; Daniel Rönnbäck, Upplands Väsby; Ida Sömsk, Umeå; Hanna Nord, Umeå; Alexandra Björk, Stockholm; S­andra Olsson, Sundsvall; Kiia Frankenhaeuser, Norrtälje.

Vi har tagit examen: Filosofie doktorsexamen: Alison Hudso­n, Umeå; Barbro Johnsson, Kalmar; Tora B­yström, Överhörnäs; Anna-Lena Perdahl, Umeå; Erik Lindenius, Umeå. Filosofie licentiatexamen: Marlene J­ohansson, Sävar. Medicine doktorsexamen: Ingrid Schampi Ljuslinder, Umeå. Civilingenjörsexamen: Olle Håff, Malm­ö; Joakim Norberg, Solna; Martin Nilsson, Umeå. Ekonomie kandidatexamen: Johanne­s Nordström, Umeå; Linnea Edwall, Götebor­g; Malin Johansson, Själevad; Johan A­hlgren, Umeå; Johannes Ågren, Göteborg; Linn Hägg, Göteborg; Kristina Axheim, Luleå; C­atherine Massart, Umeå.

20

Han väntade med att hoppa på ett forskningsprojekt till dess det kändes helt rätt. Nu fick han kombinera forskningen med sitt engagemang för miljön. 2006 började han forska

mangsprodukt i form av en bil. En dyr produkt som konsumenten ska använda i många år och som även i viss mån speglar en människas intressen, och personlighet. Resultaten visade att valet av bil också speglar en persons gröna värderingar. – Förståelsemässigt kanske inte detta är så konstigt. Men forskningsmässigt är det ganska unikt att kunna belägga detta, säger Johan Jansson. om konsumtion och hur människors beteende påverkas är jätteviktigt för att förstå hur vi ska kunna lösa de gigantiska miljöproblemen. – Teknisk utveckling i all ära. Men det är många som måste samverka om vi skall börja lösa problemen, som till exempel konsumenter, politiker och företagare. Han tycker att forskning

Text och foto: anna sundström lindmark

Filosofie magisterexamen: Magnus Könberg, Vilhelmina; Cristian Ölund, Götene; Håkan Östrot, Skänninge; Catarina Karlsson, Stockholm; Emma Lundström, Gotlands Tofta; Anders Hagberg, Johanneshov; Joakim Styf, Umeå; Carin Dahlén, Piteå. Filosofie masterexamen: Jenny A­ndersson, Umeå. Högskoleexamen: Anneli Rydeberg, Nybr­o; Linda Kärrman, Umeå; Elin Karlsson, D­omsjö. Högskoleingenjörsexamen: Jonata­n F­orsberg, Umeå; Gustav Söderström, Ö­rnsköldsvik. Juristexamen: Jens Arnfjell, Umeå. Lärarexamen: Carina Johansson, Kramfors; Eva Magnusson, Östersund. Magisterexamen: Ingrid Lindgren, Umeå. Medicine kandidatexamen: Maria Reineck, Leksand.

vertex 9-10:  2009


Ska vi sätta oss ner i en ring, sjunga ”We Shall Overcome” och sedan plocka hem de svenska trupperna från A­fghanistan, där hotbilden skärpts den senaste tiden? Absolut inte, tycker Peter Johansson.

BARA FEGISAR VIKER NER SIG Afghanistan. Med ett allt instabilare läge i den tidigare relativt lugna norra delen av landet svämmar svenska medier över av kritiker. Man använder attackerna och den ökade hotbilden mot svensk trupp som slagträ för att väcka opinion och ta hem våra svenska män och kvinnor. Ska vi sätta oss ner i en ring och sjunga We Shall Overcome? för fan! Världen är inte folkhemmet, krisgrupper och bamseplåster. I världen pågår svält, våldtäkter, förtryck och krig. Hur många dör just nu bara för att de kämpar för det vi tar för självklart – d e m o k r a t i? Tror ni världen blir bättre av att vi tar hem våra trupper från Afghanistan bara för att de, vilkas maktbalans rubbats vid isaf:s närvaro, ger sig på fredsstyrkorna med målet att uppnå det Montessorianhängarna gråtskriker om, nämligen att trupperna plockas hem? Skitbra, ge dem fritt spelutrymme! Ett tecken på att lokala krigsherrar och rövarband tappar inflytande är just deras ökade desperation och verksamhet. Ett dåligt tecken som trots allt visar på att något bra händer. Kamma till er,

Medicine magisterexamen: Eva Johansson Charles; Monika Långström, Vindeln; L­innea Gustafsson, Furulund; Ludvig Backman, Stockholm; Cecilia Axelsson, Umeå. Naturvetenskaplig magisterexamen: Katharine Rose St Onge, Uppsala; Hanna Nord, Umeå. Naturvetenskaplig masterexamen: C­harles Tarshi Ghany, Umeå; Venkateswara Rao Jonna, Umeå; Yanling Hu, Umeå; J­enny Gyll, Umeå. Politices kandidatexamen: Jimmy Lindberg, Storuman; Gustaf Nilsson, Umeå. Politices magisterexamen: A­­nna-Kari­n Lundström, Tvärålund; Martin Södergårds, Umeå. Konstnärlig masterexamen: Doojin Choi, Umeå. Socionomexamen: Nina Harila, Haparand­a;

vertex 9-10:  2009

Bäst just nu:

Ryska med militär profil. Sämst just nu:

Kalla bilar.

Att svenska soldater ska

behöva skadas eller dö där nere är förjävligt. Men det är inte som att någon tvingat dem att åka. De är åtminstone inte den typen av människor som sitter hemma framför TV:n och slentriangnäller om hur hemsk världen är utan att göra ett skit. miljoner barn i skola i landet, jämfört med mindre än en miljon under talibanregimen. Lägg även till att också flickor nu har rätt till skolgång. Skulle det målet ha nåtts genom att vika ned sig för våldet? Nej. Det vore att låta dem vinna. Idag går närmare sex

PETER JOHANSSON

Namn: Peter Johansson. Ålder: 22 år. Läser: Humanistiskt samhällsprogram.

Lina Gustavsson, Karlstad; Carolina L­undström, Björksele. Psykologexamen: Mimosa Reinlund, H­ammarland. Sjukgymnastexamen: Maria Reineck, L­eksand. Specialistsjuksköterskeexamen: Monik­a Långström, Vindeln; Elisabeth Bruce, D­omsjö; Linnea Gustafsson, Furulund. Specialpedagogexamen: Sarah Karlsson, Västerås Teknologie magisterexamen: Jan T­orgrimsson, Junsele; Gustav Söderström, Örnsköldsvik. Teknologie masterexamen: Farid Abedan Kondori, Umeå; Shahrouz Yousefi, Umeå.

Det här är ett urval av examinerade vid Umeå universitet den senaste tiden – inte samtliga.

VERTEX KRÖNIKÖRER 09/10:

Peter Johansson och Elin Dofs.

Vertex för 4 år sedan:

Vertex nr 9-10/2005.

Gabriella Stenberg har disputerat i rymdfysik och är projektledare för verksamheten i observatoriet på Umestan, som öppnar våren 2006. Hon tror att de flest­a människor är nyfikna på rymden och att observatoriet på så vis kan öka intresset för naturvetenskap i samhället. ”Jag tror att mänskligheten behöver naturvetenskap. Många har bilden av att det är något tråkigt och svårt”, säger hon, och tillägger att barnen tidigt verkar få de här signalerna från vissa lärare. ”Man måste visa att naturvetenskap är roligt, intressant och till för alla. Inte bara för några dammiga ”nördar” som sitter inlåsta på universitetet.” Här menar Gabriella Stenberg att observatoriet kan spela en stor roll.

21


KULTUR PÅ CAMPUS

Välkommen att söka bidrag ur vår Jubileumsfond Länsförsäkringar Västerbottens Jubileumsfond inrättades 2005 för att genom bidrag och stipendier främja social och ekonomisk forskning vid Umeå universitet och Sveriges lantbruksuniversitet i Umeå. För 2010 finns 96 000 kr tillgängligt för utdelning, sista ansökningsdag är den 1 februari. Bidrag ur fonden utdelas för angelägen forskning inom de sociala och ekonomiska områdena. Medel utdelas i första hand till doktorander och skall avse deltagande i konferenser, forskarstudier utomlands, samt datainsamling. Utdelning av medel ges inte för tryckningsbidrag, lön eller traktamente. Utförligare information samt ansökningshandlingar finns på Länsförsäkringar Västerbottens webbplats www.LFvasterbotten.se. Har du frågor kring ansökan kan du kontakta Jubileumsfondens sekreterare Bertil Eriksson på tfn 090-17 20 55 eller bertil.er@gnejsen.se.

UMEÅ STUDENTKÖR Fredag 11 december, kl 12.10-12.50 Aula Nordica

Box 153, 901 04 Umeå tfn 090-10 90 00 www.LFvasterbotten.se

OBS Biljetter! Se www.umu.se/kulturpacampus

ERBJUDANDE #

God Jul

10kr rabatt

#

NYÅKERS PEPPARKAKOR

checka in släkten på hotell så hinner du både plugga och umgås i jul.

Dubbelrum 750 kr med studentrabatt, gäller hela året. Boka nu, 090-13 54 90 eller info@hotelbotnia.com. kod 999

ErbjudandetÊ}BiÀÊ̜“Ê{Ê`iV]ÊÓää™

ˆ`…i“ÃÊVi˜ÌÀՓÊUÊä™ä‡£™ÊäxÊää

Låt oss ta hand om föräldrar och syskon mellan varven

Välkommen!


öppet forum:

panelen:

Spalter till ditt förfogande. Mejla till forum@vertex.nu

Behövs det mer arbetslivsanknytning i utbildningen?

Hur hjälper marknadshyror studenter med redan pressad ekonomi? Det undrar Esa Norojärvi på Hyresgästföreningen i sitt svar på debattinlägget ”Marknadshyra är lösningen” i Vertex nr 8/2009.

STUDENTER HAR JU INTE RÅD! Det är helt rätt att bristen på studentlägenheter och hyresrätter främst drabbar unga och studenter. Enligt SKOP saknar idag 216 000 unga eget boende. Och cirka var tredje ung vuxen (31 procent) räknas som fattig. Men sedan går vår uppfattning åt helt skilda håll! Jag ser det som anmärkningsvärt att Caroline Garsbo, som företräder en studentförening, föreslår en förändring av hyressättningen som främst skulle drabba dem hon företräder – unga och studenter.

Nu är läget inte så illa som Caroline Garsbo vill framhålla det. I alla fall inte här i Umeå. som aldrig förr och under de senaste åren har tusentals nya hyreslägenheter producerats. Och någon svarthandel med lägenheter i Umeå är inte belagd. Den som flyttar till Umeå kan alltid få tag på en bostad, även om det inte är exakt den man helst önskar. Men rörligheten på bostadsmarknaden i Umeå är stor. Ett införande av marknadshyror i Umeå skulle innebära att hyrorna i Centrum, Öst på stan, Haga och Väst på stan skulle stiga till dess att hyresnivåerna blivit så höga att det inte längre finns så många som har råd att bo där. I Umeå byggs det

Endast ett fåtal människor har råd att bo där

marknadshyror skulle vara lösningen för att få fart på produktionen av hyreslägenheter och studentboende är helt felaktig. Införandet av marknadshyror går i klartext ut på att hyrorna ska trissas upp till en nivå där köerna och bostadsbristen försvinner, eftersom endast ett fåtal människor har råd att bo där. Hur hjälper marknadshyra unga och studenter? De kommer ju inte att ha råd att betala marknadshyra! Vi kan i Sverige bygga så att lägenheterna räcker till alla och på sådant sätt att alla har råd att bo – om viljan finns. Faktum är att det är sittande regering som slopade den så kallade investeringsstimulansen och därmed satte stopp för nybyggnation av både studentbostäder och hyresrätter. Att införandet av

med redan pressad ekonomi? När studenterna får svårare att bo i en vanlig hyreslägenhet, ökar även trycket på studentbostäder. I vilket fall så är diskussionen om marknadshyror inte längre aktuell. Bostadsminister Mats Odell (KD), Hyresgästföreningen och SABO (allmännyttans intresseorganisation) har presenterat ett nytt förslag som sätter stopp för marknadshyror. Hotet om marknadshyror är därmed undanröjt!

Rebecca Lindh, lärarprogrammet, textil och engelska: – Nej det tycker jag inte. Jag tycker det är bra, och att det är ganska mycket arbetslivsanknytning på min utbildning.

Hur hjälper det studenter

Esa Norojärvi

Hyresgästföreningen region Norrland

Emil Thid, naturvetenskapligt basår: – Det tycker jag. Många saker man lär sig på utbildningen känns irrelevanta för det kommande yrket. Till exempel: för att bli veterinär utomlands måste man ha läst biologi och kemi. Här behöver man läsa både A- och B-kurser i alla naturvetenskapliga ämnen.

Marcin Laccynski, Business Development and Internationalization: – Yes. The education has to be more oriented on hands-on experience. You leave school with lots of theoretical knowledge, but with no idea how to implement it in real life. text och foto: Joel Lindberg

strip: erik domellöf

vertex 9-10:  2009

23


POSTTIDNING B

box 7652 n 907 13 umeå n 090-786 90 20 NÄSTA NUMMER: 25 jan n MANUSSTOPP: 11 jan

2010 FYLLER

50 ÅR SOM STUDENTTIDNING I UMEÅ

DET VILL VI FIRA MED EN STOR & HÄRLIGT

SKÖN FEST

DIT ALLA STUDENTER SÅ KLART ÄR VÄLKOMNA. PRELIMINÄRT DEN 29 JANUARI PÅ KROGEN I UMEÅ. HÅLL UTKIK EFTER MER INFO PÅ VERTEX.NU, I NÄSTA NUMMER, OCH PÅ CAMPUS.

Vertex nr 9 2009  

Student magazine, Umeå University, Sweden

Vertex nr 9 2009  

Student magazine, Umeå University, Sweden

Advertisement