Page 1

8: 2010

s v i r T o C & A sid 11 J D D J A Ö N H A L A D Y N Å P

Medicinarkåren bäst på att värva medlemmar

sid 5

Högljudd höstkväll i gudsförgäten håla

sid 21

En svensk hjältes superproggiga äventyr

sid 15


The Barn 13 Nov DISCOKOMPANIET

med Drop Out Orchestra

20 Nov House

med Sebastian & Nils

27 Nov

* Resultaten presenteras i vĂĽr pĂĽ studera.nu och www.hsv.se.

POP! 6 Nov

325 000 blivande studenter behÜver veta hur nÜjd du är med din utbildning. Du som har fütt ürets studentenkät*:

GlĂśm inte att svara.

ps. vi har studentrabatt

  

 

    ! !                    

 


8: 2010

Panik i studentrummet när bananskalen svävar fritt Ett tag hade jag för vana att hänga gamla bananskal över gardinstången. Där fick de sväva i torftig ödslighet tills de mörknade och mest av allt liknade… brunsvarta bananskal av obegriplig anledning upphängda över en gardinstång. Det var i mitt första studentrum. Någon gardin hade jag inte, nähä då, ville jag pynta hängde jag bara dit ett knallgult och alldeles purfärskt skal. Jag var nog ganska fascinerad av Marcel Duchamps readymades, vardagsobjekt som ryckta ur sina vardagliga sammanhang fick nya och intressanta betydelser. Så man kan säga att jag var en pionjär på området organiskt nedbrytningsbara readymades. Man kan också säga att jag var en väldigt barnslig universitets­student. Spännande var det i alla fall att se r­eak­ tionerna när jag fick besök. Någon fick panik och tvärvände för att aldrig mer återvända. En annan kunde inte sluta skratta. I detta nummer hälsar vi på hos några studenter som bor på Nydalahöjd. Nästa gång står ett annat studentbostadsområde i fokus, med eller utan bananer. Men vilket? Påverka oss! Mejla eller ring.

8: MATVETT SOM LIVSSTIL. sid: INNEHÅLL: 5

6 En jämlik vecka väntar.

Bertil Janson Chefredaktör Vertex

7

VERTEX ges ut av Kårmedia Umeå HB, som ägs av Umeå studentkår och Umeå natur­vetar- och teknologkår. Sam­tliga medlemmar i dessa kårer får ti­dningen via P­osten eller tidningsställ på campus. A­ndra intresserade kan beställa prenumeration, se nedan. CHEFREDAKTÖR och ansvarig ut­givare: Bertil Janson, tel 090-786 90 20, janson@vertex.nu REPORTER: Tove Liliequist, tel 090-786 90 21, tove@vertex.nu ANNONSKONTOR: Henrik Bjelkstål, tel 090-786 90 22, 070-309 72 11, annons@vertex.nu PRENUMERATION: 120 kronor för

vertex 8:  2010

Kläder för utlåning.

8 MATVETT SOM LIVSSTIL. Dietiststudenter i Umeå är med och gör sajten matvett.se.

78,5 procent gillar Vertex! n 78,5 procent av dem som i slutet av o­ktober fyllt i Vertex läsarundersökning på nätet tycker att tidningen är ”bra” elle­r ”mycket bra”. Det är i princip samm­a a­ndel, då 78,1 procent, som gillade Verte­x i en liknande undersökning för fem år seda­n. Kul är också att 40,2 procent av de svarande läser ”allt” eller ”större delar av innehållet” i tidningen. Men framförallt har undersökningen lärt oss vad studentern­a vill ”få ut” av annonserna i Vertex och vilk­a branscher, butiker och företag man gärna ser erbjudanden från. Vi tar till oss och jobbar vidare utifrån svaren. Undersökningen är öppen ett par veckor till – du hittar länken på www.vertex.nu. En ny läsarundersökning inriktad mot det redaktionella innehållet – artiklarna och reportagen – planeras framöver.

studenter vill vara med. Många går med i Umeås kårer efter kårobligatoriets avvecklande.

11 Studentbo: nydalahöjd. Vertex hälsar på i ett student boende som är en blandning av kollektiv och korridor. 15 En svensk superhjälte.

n ”STUNNING!” tyckte The Guardian om filmen Contestant # 13, en thriller i reg­i av Géla Babluani, som bland annat vunnit Juryns pris vid Sundance Film Festival. Med Jason Statham, Mickey Rourke och Alexander Skarsgård. Du vill ha den? Mejla red@vertex.nu och håll tummen.

17: DÖ UNDER ANDRA HIMLAR.

17

DÖ UNDER ANDRA HIMLAR.

20

Med koll på miljömasken. Sarah Josefsson forskar om ett maskliknande djur och dess in- verkan på utsläppen i Östersjön.

21

vertexkrönikan. Sofia Thrane om en mörk höstkväll med inslag av Mando Diao, rosa drinkar och svimningsanfall.

23 öppet forum & panelen.

REDAKTIONSMÖTE: tisdag 2 november klockan 14.50 på redaktionen OMSLAGSFOTO: Mari Paajanen 9 nummer, ring 090-786 90 20 (även utebliven tidning) ADRESS: Vertex, Box 7652, 907 13 Umeå TEL: 090-786 90 20 BESÖK: Redaktionen i Humanisthuset, korridor A2, nära café Humlan WWW: vertex.nu TRYCKERI: Daily Print i Umeå AB 2010 ISSN: 0346-4164 NÄSTA NUMMER: utkommer 3 dec MANUSSTOPP: måndag 18 nov

TIPSA VERTEX! Bra tips = 300 kronor. MEDARBETARE i detta nummer: Magnus F. Bergström (text) Erik Domellöf (seriestrip) Anna-Karin Drugge (bildbehandling) Emelie Fredriksson (foto) Rebecca Göransson (text & foto) Charlotte Högberg (text) David Lyreskog (text) Mari Paajanen (foto) Anders Samuelsson (text) Tina Scheutz (seriestrip) Sofia Thrane (text) Lars-Daniel Öhman (text & korrektur)

REBECCA GÖRANSSON är frilansfotogra­f och reporter med höga ambitioner och för lite tid. Samlar på utbildningar, och gamla fotografier. Svag för kläder som luktar skumt och har legat undangömda på tant Astrids vind de senaste decennierna.
REXCELLENT SITTNING Vår anrika festsal skapar den rätta känslan för sittningen eller festen. Vi erbjuder två- eller trerättersmiddagar från 255 kr/315 kr. Bokar du en lördag ingår Rex Full House med dj:s, dansgolv och barer i hela huset. Kontakta Anders eller Annika för mer info och offert 090-70 60 53, anders@rexbar.com

Bartenders sökes! Ring Mia Jonsson 070-394 94 93

REXBAR.COM

7JMMEVWFUBWBSGÚSEFTPNHÌS UJMM4UVEJPÊMTLBSPGUBSF 


nyhetstips: 090-786 90 20 nyheter@vertex.nu

Extra pengar till grundutbildningen

Kårhuset Villan. Medicinska studentkårens högkvarter i sjukhusparken med café-, förenings- och pubverksamhet.

Många vill vara med i medicinarkåren Umeå medicinska studentkår, UMS, har störst andel anslutna studenter bland kårerna på Umeå universitet. Låg avgift och få distansstudenter är faktorer som spelar in. ums hade i oktober cirka 3 200 medlemmar, vilket motsvarar 86 procent av antalet helårsstudenter inom den medicinska fakulteten. Motsvarande siffror för Umeå naturvetar- och teknologkår, ntk, är cirka 60 procent och för Umeå studentkår, us, strax under 50 procent. – Det har gått över förväntan. Vi har inte analyserat vad det beror på ännu. Men det finns en stark koppling till vårt kårhus Villan där vi bland annat bedriver café-, förenings- och pubverksamhet, säger Elin Ljungström, ansvarig för utbildningsbevakning på ums. en kåravgift på mellan 220 och 275 kronor per termin beroende på sektionsavgift. Men inför det aktuella verksamhetsåret genomfördes en omorganisering av kåren där sektionernas utbildningsbevakningsroll avvecklades och sektionsavgifterna togs bort. I och med detta har ums sänkt sin medlemsavgift till 179 kronor per termin, vilket gör den till den billigaste kåren på campus. – Ersättningen som kåren får från staten, universitetet och fakulteten täcker en stor del av utgifterna för utbildningsbevakningen. Det gör det möjligt för oss att hålla med-

medlemsavgifterna: Umeå medicinska studentkår: 179 kronor per termin. Umeå studentkår: 200 kronor per termin, (100 kr för distans- och nätstud.) Umeå naturvetar- och t­eknologkå­r: 280 kronor per termin. (200 kr för distans- och nätstud.) lemsavgiften nere, säger James Hilton, ordförande för ums.

Tidigare hade ums

vertex 8:  2010

som mål att komma upp i 1 300 medlemmar, vilket motsvarar 30 procent av det tidigare medlemsantalet. Det har man nått med råge och kåren har nu runt 2 500 medlemmar. Detta trots att ntk har den högsta medlemsavgiften av kårerna i Umeå. – Det beror mycket på att vi är en specialiserad kår med enbart naturvetare och teknologer. Det handlar också om känslan att vara med i en mindre kår. Det blir mer personligt och fler aktiviteter som alla kan ta del av, säger Tobias Carlsson, ordförande för ntk. Specialiseringen har ntk och ums geNTK hade inför hösten

Varför är du med i en kår? Eller varför är du INTE med i en kår? Kommentera artikeln på vertex.nu.

mensamt. Ett lågt antal distansstudenter pekas också ut som en faktor som underlättar medlemsrekryteringen. Det stämmer framför allt in på ums. – Vi har väldigt många studenter som läser här på campus och som läser program som täcker liknande ämnesområden, konstaterar James Hilton. studentkår har däremot många ”svårrekryterade” studenter inom sina fakulteter. – En majoritet av våra studenter är distansare eller läser fristående kurser och det är svårare att rekrytera den typen av studenter. De finns inte alltid på campus eller deltar inte alltid i studentlivet i samma omfattning, så det är svårare att få den personliga kontakten, säger kårordförande Zakarias Pante. Trots detta har us redan passerat det budgeterade medlemsmålet med cirka 1 500 personer och har nära 6 000 medlemmar. Innan kårobligatoriet avskaffades låg siffran på drygt 13 000 medlemmar, så det finns en del att ta av. – Vi ska se över vad vi kan göra rekryteringsmässigt till nästa termin, säger Zakarias Pante. Umeå

tove liliequist

n Regeringens budgetproposition innehåller en satsning på kvalitetsförstärkning inom humanistiska och samhälls­ vetenskapliga utbildningar som ger Umeå universitet 11 miljoner extra till grund­ utbildningen inom dessa områden från och med 2012. – Det är en efterlängtad satsning eftersom ersättningen till utbildningsplatsern­a inom området släpat efter i jämförels­e med andra. Studentkårerna här, och i l­andet, har aktivt jobbat för att ersättningarna ska höjas. Det känns väldigt r­oligt att de och vi nu fått gehör även om det är en relativt liten satsning, säger u­niversitetets rektor Lena Gustafsson. Regeringens budgetproposition innebär också att Umeå universitets forskningsanslag ökar med 3,5 procent eller 31,8 miljoner kronor. Lena Gustafsson är dock besviken på att propositionen inte innebär att ersättningen för antalet utbildningsplatser, det så kallade takbeloppet, höjs. I år kommer Umeå universitet att utbilda nästan 1 000 fler studenter än vad man får ersättning för. Extrakostnaden finansieras med sparade pengar från tidigare år då universitetet inte nått upp till takbeloppet.

Tekniska fysiker får Nät-mentorer n Under hösten startar ett nytt mentorskapsprogram för studenter på civil­ ingenjörsprogrammet i teknisk fysik. För att få bättre arbetslivsanknytning kommer studenter på programmet att kunna ha kontakt med tidigare studenter som numera är yrkesverksamma ingenjörer. Lite speciellt är att kontakten nästan enbart kommer att ske via nätet och på telefon. – Vi vill att det ska vara så smidigt som möjligt att kommunicera och därför har vi valt att använda oss av internet och tele­fon. Allt finns förberett på nätet. Vi har ett forum, en gemensam almanacka och f­oldrar, säger projektledaren Amanda A­lbano, själv student på programmet. Endast vid ett tillfälle kommer mentorerna och deras studenter att träffas på riktigt, på programmets alumndag den 13 november. De medverkande studenterna kommer däremot att träffa varandra vid tre tillfällen för uppföljning, stöd och diskussion.

n Patrik Norqvist, universitetslekto­r i fysik vid Umeå universitet, har fått V WR Kebo Undervisningspris i på 15 000 krono­r. Han får priset fär att han på ett underhållande och opretentiös­t sätt har väckt intresse för fysik hos ungdoma­r g­enom tv-program och social­a medie­r. Patrik N­orqvist har bland anna­t medverkat i SVT:s Eftersnack och i Bosto­n Tea Party på k­anal 5. Han håller populärvetenskaplig­a föreläsningar på skolor, bland annat på ämnet Hollywoodfysik, och har skrivit två populärvetenskapliga böcker om fysik tillsammans med sin kollega Maria Hamrin.
KULTUR PĂ… CAMPUS

  

 !

    " "       

MARIA SVELAND Onsdag 1 december, kl: 12.10–12.50 HĂśrsal G, Humanisthuset, obs biljetter! FĂśrfattaren till BitterďŹ ttan är tillbaka med en ny bok! HĂĽll dig uppdaterad, prenumerera pĂĽ nyhetsbrevet! www.umu.se/kulturpacampus

Den 15–19 november hülls en jämlikhetsvecka pü campus. Veckan arrangeras gemensamt av Umeü studentkür, Umeü naturvetar- och teknologkür, Umeü medicinska studentkür och SkogshÜgskolans studentkür. IdÊn att hülla en jämlikhetsvecka kommer ursprungligen frün att Umeü studentkür für besÜk av Sveriges fÜrenade studentkürers jämställdhetsturnÊ Equalizer – SFS on tour den 17 november. TurnÊn ska mana till en diskussion om jämställdhet inom hÜgskolan. – Dü utvecklades tanken att varfÜr bara ha en dag dü vi kan ha en vecka? säger Mikaela Peltz, studiesocialt an-             #      !   

 

JÄMLIKHETSVECKA OM LÖNER, GENUS OCH STEREOTYPER svarig pü Umeü studentkür, som tycker att veckan är ett bra sätt fÜr kürerna att gÜra nügot tillsammans.

dü temat troligtvis blir tillgänglighet (schemat fÜr veckan var inte helt klart vid Vertex pressläggning).

utvidgats frün jämställdhet till jämlikhet. – Jämlikhet inkluderar fler omrüden än bara jämställdhet, som tillgänglighet och etnicitet, säger Mikaela Peltz. Kürerna kommer att ha varsin egen temadag under veckan och det kommer att bli büde dags- och kvällsaktiviteter. FÜrst ut är ntk den 16 november,

Dagen därpü har

Fokus har ocksĂĽ

Umeü studentkür jämställdhet som tema med bland annat en paneldebatt om kÜnsstereotypa utbildningar. – Det handlar om varfÜr killar och tjejer väljer olika utbildningar och vad det für fÜr konsekvenser lÜnemässigt och arbetsmarknadsmässigt, säger Mikaela Peltz. Den 18 november har SkogshÜgsko-

Mikaela Peltz. Studiesocialt ansvarig pü Umeü studentkür. lans studentkür tema etnicitet och likhet infÜr lagen. Dü blir det en lunchdebatt i SkoghÜgskolans aula om markkonflikten mellan rennäringen och skogsbruket. Veckan avslutas med att Umeü medi­ cinska studentkür arrangerar ett fÜredrag pü ämnet genus. Tove Liliequist

vertex 8:  2010


Samhällsvetare får studentråd

Sortering. Sofia Wettainen, Jon Holmström och Sofia Larsson går igenom plagg som skänkts till klädbiblioteket.

När klädbiblioteket öppnade i Hamnmagasinets lokaler juni fick det stor uppmärksamhet, men än så länge är det inga horder av klädsugna som söker sig dit för att låna en ny garderob. En söndagseftermiddag har delar av klädbibliotekets styrelse fullt upp med att sortera kläder. Skänkta klädesplagg flyger genom luften och landar i en hög som ska tvättas och märkas upp. Sofia Larsson, en av klädbibliotekets engagerade medlemmar plockar upp ett plagg och skrattar, – Nej men det här är ju mitt, hur hamnade det här? Då får någon annan ha glädje av det nu. öppnade i juni så är det enligt Jon Holmström, ledamot i Umeås klädbibliotek, fortfarande i startgroparna – i oktober har man ungefär 150 medlemmar. Ett angenämt problem har varit människors givmildhet. Det har kommit in mer kläder än vad organisationen har hunnit med att sortera, tvätta och registrera. Numera skänks inte Även om biblioteket

kläder direkt till biblioteket, utan till Emmaus, där föreningen sedan själva går igenom plagg för plagg och väljer vad som sedan kan lånas ut och vad som skänks till välgörenhet. ideell organisation som grundar sig på tanken att vara en motpol till människors överkonsumtion av kläder. – Utopin är väl att vi slutar konsumera, men i en värld som på många sätt är uppbyggd kring pengar vore det nog svårt, men klädbiblioteket ger ett alternativ och får förhoppningsvis människor att reflektera över sin konsumtion, menar Sofia Wettainen, klädbibliotekets sekreterare Klädbibliotek har tidigare startats bland annat i Stockholm, men Umeås är det första i sitt slag som är permanent med en egen lokal. Marknadsföringen Klädbiblioteket är en

sker främst genom deras hemsida och via sociala nätverk, vilket har gjort det svårt för nya låntagare att hitta dit om man inte redan är intresserad. är yngre människor, men klädbiblioteket är öppet för alla. Mot en avgift på femtio kronor får man ett lånekort och kan välja och vraka bland kläderna. Här erbjuder man även hjälp med att designa om sina egna plagg. Ett av huvudsyftena med verksamheten är just att värna om kreativiteten. – Många kommer in bara för att de hört talas om klädbiblioteket och vill kolla hur det ser ut här. Jag tror att idén med ett klädbibliotek är något som måste få mogna hos människor, säger Sofia Wettainen. Ett tiotal personer jobbar ideellt inom föreningen och nya volontärer är alltid välkomna. – Den tid man ger är värdefull, även om det bara handlar om fem minuter. Det är bara att komma förbi och hjälpa till, säger Jon Holmström. De flesta låntagare

text och foto: rebecca göransson

Falsk lars Lustig på Facebook

Ekonomstudenter med vinstchans

n Universitetdirektör Lars Lustig har fått sin identitet kapad på Facebook. Nyligen la en okänd person upp en profil i hans namn på det sociala nätverket. – Jag blev kontaktad av medarbetare på universitetet som informerade mig om att det fanns en profil i mitt namn på Facebook som inte verkade korrekt. Jag har ingen profil på Facebook, så någon annan måste ha använt mitt namn och uppträtt som mig, säger Lars Lustig till universitetets personaltidning Aktum. Med hjälp av universitetets säkerhetsorganisation har den falska profi-

n Ekonomstudenterna Malte Kumlihn, Olga Nikora och Niels de Groot har gått vidare från Umeå universitets lokala uttagning till ekonomitävlingen KPMG International Case Competition. Det är en lagtävling som handlar om att analysera olika ekonomiska problem, så kallade”case”, där laget har tre timmar på sig att komma på en lösning som därefter presenteras för en jury. Uppgiften som det vinnande laget klarade bäst handlade om att hitta ekonomiska lösningar för McDonalds intåg på den ryska marknaden. Umeåstudenterna går nu vidare till

vertex 8:  2010

Lars Lustig. Här den riktiga versionen. len tagits bort från Facebook och de som trott att Lars Lustig stått bakom profilen har blivit informerade.

Foto: Interior Motives Design Awards 2010

Klädbibliotek växer – och söker låntagare

n Ett studentråd har bildats inom den samhällsvetenskapliga fakulteten. Där kommer det att finnas representanter för Beteendevetarsektionen, Handelshögskolans studentförening och Samhällsvetarsektionen samt representanter för utbildningsledningen inom samhällsvetenskaplig fakultet. Med i rådet sitter också Umeå studentkårs utbildningsbevakare för fakulteten. – Här ska vi kunna diskutera aktuella frågor och få svar direkt på vad som händer, säger Linda Jervik Steen, utbildningsbevakare vid samhällsvetenskapliga fakulteten. Tanken är att ha två till tre träffar per termin. Aktuella frågor just nu är översynen av utbildningar inom ekonomi, statsvetenskap och juridik och Handelshögskolans utbildningar. Linda Jervik Steen tycker att det är viktigt att studenterna får så direkt information som möjligt om vad som händer med deras utbildningar: – Jag tror att det här kommer att bli en tydligare kommunikationslinje mot studenterna som sektionerna representerar. Ju mer direkt kontakt, desto bättre.

Kosin Voravattayagon. Ganska nöjd.

Dubbla priser Till Designstudent n Kosin Voravattayagon som studerar på Designhögskolan vid Umeå universitet har tagit dubbla priser i tävlingen Interior Motives Design Awards. Han har utsetts till årets studentdesigner och dessutom tog han hem priset i kategorin bästa interiör med sin bil Crossover X. I sin bildesign har Kosin Voravattayagon inspirerats av den skandinaviska stilens enkelhet och renhet. För att öka säkerheten har bilens säten flyttats in mot mitten. Interiören är flexibel genom att det till exempel går att fälla ihop det främre passagerarsätet. Projektet har genomförts i samarbete med Saab. Priserna och drygt 30 000 kronor delades ut på bilsalongen i Paris i början av oktober.

Vinnare i Umeå. Malte Kumlihn, Niels de Groot och Olga Nikora.

den svenska finalen i Lund den 1–3 december. Om de vinner där tar de hem 40 000 kronor och får en plats i den internationella finalen i Istanbul som avgörs i april nästa år.
Stilfull dukning. Inget slarv när matvett-tjejerna bjuder Vertex reporter och fotograf på morotssoppa med ingefära, apelsin och cayenne, toppad med tärningar av laxfilé.

PASSION FÖR DEN GODA, BILLIGA O Att laga mat som är god, billig och bra för hälsan är ingen konst, menar dietiststudenterna bakom sajten matvett.se. Ambitionen är att informera och inspirera även de som är ovana i köket. Det avlånga bordet är vackert dukat med röda servetter, bröd på ett gammaldags kakfat och höstlöv som dekoration. På menyn står en färgstark morotssoppa med inslag av apelsin och cayennepeppar toppad med tärningar av ugnsbakad laxfilé. Som tillbehör serveras fänkåls- och morotsbröd och en bönröra. Det vi får smaka är ett av recepten från höstens sopp-special, berättar dagens värdinna Karin Risberg. Tillsammans med sex andra blivande och färdiga dietist- och kostveten-skapsstudenter i Umeå medverkar hon på sajten matvett.se som har ungefär 20 000 besökare per månad. om olika livsmedel och att inspirera till en hälsosammare kost. Som utgångspunkt används bland annat Livsmedelsverkets kostråd. I anslutning till varje recept finns information för allergiker och om energiinnehåll och exempelvis hur mycket fett, protein och kolhydrater en portion innehåller. – Alla recept är näringsberäknade Målet är att informera

Namn: Agnes Fjellström. Skriver: Som en av sex tjejer på matvett.se, som drivs av dietist- och kostvetarstudenter.

Namn: Hanna Olvenmark. Säger angående grytor: ”Det är bara att slänga ihop allt som är gott!”

och det tror jag att vi är ganska ensamma om, säger Joanna Jacobsson som är ansvarig för sajten. Samtidigt handlar det inte om några bantningstips.

– Vi vill inspirera till en bra livsstil och det innebär inte att utesluta allt som är gott, säger Hanna Olvenmark som är en annan av skribenterna. – Helheten är viktig, fyller Karin i.

vertex 8:  2010


morotssoppa med ingefära, blodapelsin och cayenne RECEPT, 4 PORTIONER: 1 kg morötter 1,5 grönsaksbuljongtärning (gärna ekologisk) 7 dl kokspad (från morötterna) 1 gul lök 2 msk färsk ingefära 2 krm cayennepeppar 1 tsk rivet apelsinskal 2 st blodapelsiner (saften) 2 tsk flytande honung 2 msk pumpakärnor 1 msk olja * Skala morötterna och skär dem i centimetertjocka slantar. Koka tills de mjuknat (cirka 10 minuter). * Placera en sil eller ett durkslag över en skål för att behålla kokspadet. Häll över de färdigkokta morötterna. * Skala en bit ingefära och riv på den grövre sidan på rivjärnet. * Finhacka lök och fräs lök och ingefära i panna tills löken mjuknat. * Mixa morötterna, med lök, ingefära och 3 deciliter av kokspadet till en slät smet. * Häll över morotsröran i en kastrull. Tillsätt buljong och låt koka upp. * Riv apelsinskal och tillsätt. * Pressa i saften från apelsinerna. * Koka upp och späd eftersom med vätska tills soppan uppnått önskad konsistens (cirka 7 dl kokspad). * Tillsätt honung och cayennepeppar. * Rosta pumpakärnor i en torr stekpanna och salta. * Servera soppan med färska örter, bröd och gärna någon proteinkälla som exempelvis quorn, kyckling eller lax för en komplett måltid. Tips: skivad ugnsstekt laxfilé (se bilden t.v.)

OCH NYTTIGA MATEN

NYTTIGA MATTIPS TILL EN FATTIG STUDENT – FRÅN MATVETTS SKRIBENTER

dag, det kommer ut en kokbok per dag i Sverige. Det gör att det blir mycket prestationsångest, folk tror att man redan måste kunna en massa för att laga mat, säger Karin. är ett hett tips för den ovane och passar dessutom bra att ta med sig i lunchlådan. – Det är bara att slänga ihop allt som är gott, säger Hanna. När det gäller billiga ingredienser slår tjejerna gärna ett slag för den klassiska studentstapelvaran krossade tomater. – En burk krossade tomater motsvarar nästan hela dagsbehovet av grönsaker, förklarar Hanna. Grytor av olika slag

Namn: Karin Risberg. Säger: Vi har inte bara supersockerfria efterrättsrecept. Värdinna: När Vertex hälsar på.

Namn: Joanna Jacobsson. Är: Ansvarig för sajten. Vill: inspirera till en hälsosam livsstil.

Vi har inte bara supersockerfria efterrättsrecept till exempel. Förutom recept finns det även olika artikelserier och säsongsbetonade teman. En av serierna kallas

för ”portionen under tian” med recept som är billiga att laga. En annan ambition är att visa att matlagning kan vara enkelt. – Det är väldigt trendigt med mat i

vertex 8:  2010

Tove Liliequist foto: emelie fredriksson

Ta med matlåda med till exempel en gryta som du gör av det du har hemma. En bas kan vara krossade tomater som kombineras med kött, fisk eller grönsaker. Gör soppa och frys in portionsvis. Ta med som lunchmat i termos. Gör en ”veckosallad” av rivna rotsaker, förslagsvis vitkål eller rödkål och morötter, och en lag av vinäger och olja, Håller en vecka i kylen och förstärker många måltidernor/månad. Be butikspersonalen att dela rotfrukter och andra grönsaker till en lagom storlek, till exempel vitkålshuvuden. Om du ändå inte tror att du hinner äta upp grönsakerna innan de blir för gamla - köp frysta grönsaker!
För tjejer med rött blod.

v k ä g l l a d e r f I♥ Fredagsmys istället för städkväll?

SOLARIUM FÖR DIG

SOM KRÄVER

LITE MER

samtidigt som du vårdar kropp och själ

Välkommen till Nefertiti hudvård! Vi hjälper dig med behandlingar för ansikte, kropp och fötter. Vi hjälper dig gärna med behandlingspaket och skräddarsyr även behandlingar för dig och dina vänner.

Gör såhär: 1. Välj dina favoriter bland rätterna i menyn och blanda som du vill. 2. Ring och beställ före klockan tolv. 3. Hämta din mat efter klockan tre. 4. Fira in fredagskvällen med en lyxig middag helt utan matlagningsstress!

P DRO IN!

Hamrinsv. 2, Öst Riksv. 2, Teg Glimmerv. 7C Carlshem

Vi erbjuder dig nu en fredagsmeny med vällagade grillrätter som är färdiga att äta. Det enda du behöver göra är att välja någonting gott ur vår meny och sedan ringa in din beställning. Du ringer före klockan tolv och maten är klar att hämta efter klockan tre. Med vår grillmeny blir det enkelt och smidigt att göra fredagskvällen till en fest!

BLI OEMOTSTÅNDLIG

Ring oss på 090-19 05 00 så ordnar vi din fredagkväll! www.suntan.se

Meny 1. Baby back ribs i chipotlemarinad 2. Fläskytterfilé i sweet and sourmarinad

3. Kycklingvingar 4. Kycklingbröstfilé med ben 5. Oxfilé

15% studentrabatt

ansikts- och kroppsbehandlingar

Potatisvarianter och såser och att välja bland: Potatisgratäng, potatissallad eller bakad potatis. Svartpepparsås, rödpepparsås, grönpepparsås, bearnaisesås eller svartvinbärssås.

Rådhusesplanaden 7B • 090-77 28 91 Vard 9-18, fre 9-16, lör 9-15 Välkommen att boka tid hos oss!

ˆ`…i“ÃÊVi˜ÌÀՓÊUÊä™ä‡£™ÊäxÊää

KULTUR PÅ CAMPUS

6ˆÊ…>ÀÊ*-‡`i“œÃÌÀ>̈œ˜iÀÊUÊÌiÃÌ>Ê«FÊ}iœV>V…ˆ˜}ÊUÊŸÀÏ>}Ê«FÊ*-

tisdag 26 oktober kl 10–15 Oregon 450 Vi har Garmin-representant hos oss!

GEOCACHING GPS GPS GARMIN på3995:(gäller endast den 26/10)

Besök vår nya fritidsavdelning – allt för din fritid

Stor sortering av stövlar, även fodrade. Viking, Kamik, Power, GoodYear, Nokia

– Jackor, byxor, skjortor –

Jaktställ Impala Ord pris 1848:Nu 1595:mjukt, smidigt, vattenfrånstötande. (jacka 999:-, byxa 849:-)

Dansa

Lindy Hop Upplev 40-talet med fartfylld swingjazz!

SWINGUM

se webben för danskvällar

swingum.se

Fodrade upp till stövlar/kängor 50%

CAROLINA WALLIN PÉREZ

”Din livförsäkring, ditt val” För skoter, fiske, båt

Torsdag 25 november, kl: 12.10–12.50 Ljusgården, Lärarutbildningshuset

100:- rabatt vid köp av ACLIMA underställ i kombination med flytoverall. Marknadens bästa! Ull/naturfiber.

Kultur på campus är ett Sverigeunikt projekt som levererar gratis kultur till studenter och personal vid Umeå universitet. Håll dig uppdaterad, prenumerera på nyhetsbrevet! www.umu.se/kulturpacampus

Flytoveraller 7 fabrikat

fr

Auktoriserad återförsäljare

GPS

NYHET! ASTRO 220 NORDIC

(jakt) med DC40 halsband Ord pris 6.995:Komplettera med friluftskartor – höjdkurvor, vegetation, fastighetsbeteckning/gränser m m. Från 1.695:-

Vi uppdaterar gratis din Garmin-GPS

Utvalda produkter av: Fiskekläder, jackor, byxor, skjortor, sockor m m.

25–40% NYHET!

995:-

Fiskekarta gratis från vår databas! Anmäl dig till våra flugbindningskurser! Info i butik!

Vi bjuder på kaffe, kaka, fisketips och video i vårt museum! SPORTFISKESPECIALISTEN etabl 1953

Kvalité – kunskap – service SVERIGES STÖRSTA FISKEKEDJA med 40 butiker i samverkan

Öst på sta´n

Kungsgatan 94, Umeå 5 090-77 40 70 www.blixtsport.se-info@blixtsport.se


STUDENTBO: NYDALAHÖJD vertex 8:  2010

Text: Tove Liliequist foto: mari paajanen

11


Nydalahöjd. Vertex hälsar på i en stor lya som är en mix av kollektiv- och korriorboende. Där bor bland andra Helena Sandberg (ovan.t.v.) och Nadja Johansson (till höger).

”DET ÄR VARDAGSGEMENSKAPEN S Närheten till naturen och Nydalasjön, lugnet och en fin utemiljö. Det är några av anledningarna till att studenter trivs på Nydalahöjd – ett av Umeås nyaste studentområden. Vertex har tittat in i en lite speciell form av kollektivboende.

Förbi iksu och den nya friidrottsarenan och vidare genom skog och över en bro går cykelvägen till bostadsområdet Nydalahöjd. Känslan av att naturen är nära fortsätter in på Rullstensgatan, en av de två gatorna som utgör området. Skogen är närmaste granne och blickfång nästan vart man än tittar. Husen är av typiskt 90-talsstuk med

12

ljusa färger och rymliga balkonger. Här finns både studentlägenheter och studentrum i mängder. i en lägenhet på Istidsgatan som är något av en blandning. Här delar fem studenter på kök, vardagsrum, toalett och dusch, men varje hyresgäst betalar sin hyra separat till AB Bostaden. Det kan beskrivas Vertex hälsar på

som en mix av kollektiv- och korridorsboende och månadshyran för ett rum ligger på cirka 1 800 kronor. Men det är mycket som skiljer sig från att bo i en studentkorridor, menar Helena Sandberg som har studieuppehåll från läkarprogrammet och har bott här i ett och ett halvt år. – Jag har bott i studentkorridor förut och det är stor skillnad. Här är det inte skränigt och det är inga korridorsfester, säger hon.

– Då går man bara ut i köket för att äta, här blir det mer personligt. Nyinflyttade Nadja Johansson, som läser kostvetenskap, håller med. – Vi sitter ofta och pluggar eller ser på tv tillsammans. Varje tisdagskväll fikar alla i kollektivet tillsammans. Det har blivit så populärt att en av de tidigare hyresgästerna fortfarande vill komma och vara med.

Vi sitter ofta och pluggar eller ser på tv tillsammans

att det blir mer socialt när man inte har egen hall och badrum som i en korridor. Helena tycker också

har man delat upp städningen i olika områden som finns prydligt listade på en anslagstavla i köket. Där ingår även vattning av de gemensamt inköpta För att allt ska flyta

vertex 8:  2010


Vad är bäst med att bo på Nydalahöjd?

Anna Unger-Berglund, juristprogrammet: – Det är mitt fantastiska kollektiv! Vi är fem stycken och vi brukar fika tillsammans, det är mysigt. Sedan är det kul att det är många andra studenter här och det är bra att det är nära till universitetet.

Magnus Hell, läser till jägmästare: – Det bästa är att det är nära till Nydala­sjön, jag promenerar dagligen runt sjön. Det är ett lugnt och bra område att bo i.

SOM ÄR BRA” blommorna. Det finns också en kassa för gemensamma inköp som kryddor och disktrasor. Hela lägenheten är möblerad med möbler från Bostaden. Den detaljen är det enda negativa som Helena och Nadja har att säga om sitt boende. – Det är lite tråkiga möbler och färger, säger Helena och visar hur soffans institutionsaktiga mönster har dolts med ett lakan.

– Det är roligt med en blandning av barnfamiljer och studenter, säger Helena. De uppskattar också närheten till Nydalasjön och utemiljön i största allmänhet. Nadja gillar att husen är förhållandevis nybyggda och Helena tycker att det är mindre ”ghettokänsla” på Nydalahöjd jämfört med andra studentbostadsområden. bott i lägenheten har det varit hyfsat hög omsättning av hyresgäster. Även om folk trivs så kan de ändå vilja flytta vidare för att få en egen lägenhet eller bli sambo. Det krävs också att man har rätt inställning för att trivas i den här typen av boende. – Man ska inte vara värsta ensamSå länge Helena har

boendet mer personligt är väggprydnader, nya gardiner och ommålade hyllor. – Det är kul att folk vill engagera sig och göra det hemtrevligt, säger Nadja. Båda två trivs bra med att det finns både vanliga lägenheter och studentbostäder i området. Andra knep för att göra

vertex 8:  2010

nydalahöjd-fakta: Byggår: 1992-1997. Antal studentbostäder: 404 enkelrum och 532 lägenheter. Genomsnittshyra: Standardenkelrum cirka 2500 kronor/månad. Rum i kollektiv som arrangeras av Bostaden: 1643 kronor/månad. Exempel på hyra för en lägenhet på 43 kvadratmeter är 3681 kronor/månad.

vargen. Det är vardagsgemenskapen som är bra, att man inte behöver avtala med kompisar om att träffas. Annars kan det ju bli att man sitter en-

Eleonore Larsson, socionomprogrammet: – Att det är lugnt och nära till campus och IKSU. Jag tränar friidrott så det är bra att det är nära till friidrottsarenan. I min korridor har vi dessutom bastu i källaren, det är bra.

sam hemma en hel dag och pluggar, säger Helena. Tove Liliequist foto: mari paajanen

13


KARAOKE!

HUR KUL SOM HELST! Ring 070-441 24 55 & boka karaoke till sittningen nu!

KULTUR PĂ… CAMPUS

Se hela lĂĽtlistan

HYRKARAOKE.SE 6000 LĂ…TAR VARAV 500 SVENSKA KLASSIKER

FĂśr tjejer med rĂśtt blod.

Psykologmottagningen vid Institutionen fĂśr psykologi erbjuder mĂśjlighet till psykoterapeutiska samtal Samtalen ges av psykologkandidater under handledning av erfarna leg. psykoterapeuter.

SOM KRĂ„VER

LITE MER

Är du intresserad? Ring 090-786 56 97 (mü 8:30-9:30, ti 16:00-17:00) eller fyll i en intresseanmälan pü vür hemsida: www.psy.umu.se/psykologmottagningen

Tisdag 16 november, kl: 12.10–12.50 Aula Nordica, obs biljetter!

P DRO IN!

Hamrinsv. 2, Ă–st Riksv. 2, Teg Glimmerv. 7C Carlshem

BOB HANSSON

Psykologmottagningen

Kultur pü campus är ett Sverigeunikt projekt som levererar gratis kultur till studenter och personal vid Umeü universitet. www.umu.se/kulturpacampus

www.suntan.se

KULTUR PĂ… CAMPUS

.S E HOS LYCKNIS , G I L L I B U D R HITTA BILLIG, BILLIG UR! T A R E T T I L S R KU

Om du skulle hitta billigare kurslitteratur nügon annanstans sänker vi priset!

Internetbokhandel Lycknis

MULLIN MALLIN Mündag 15 november, kl: 12.10–12.50 Ljusgürden, Lärarutbildningshuset Medryckande musik frün Lappland, Balkan och Östeuropa Hüll dig uppdaterad, prenumerera pü nyhetsbrevet! www.umu.se/kulturpacampus

ndel A

Internetbokha

DYR!

Internetbokha

ndel B

DYRARE!

BILLIG, BILLIG, BILLIG!

NYH ET – NYH ET – NYH ET

NGAR? A, TJĂ„N A PE Ă„N A, TJĂ„N VI LL DU TJ

 !  !   

 

  ! 

      

       

 

    

ullmanpr.se

SOLARIUM FĂ–R DIG

Exempel pü lämplig problematik är relationssvürigheter, identitetsproblematik, lindrig depressivitet/nedstämdhet och üngestbesvär.


kultur: Tips & reaktioner: kultur@vertex.nu

Lappar. Äkta eller fabricerade?

Arga lappar är bäst på internet

En äktsvensk superhjälte En ödesmättad vårkväll i London ’68 hemsöks festprissen Jarl Sandberg av Karl Marx vålnad, svär trohet till den första internationalen, och förvandlas till Den maskerade proggaren. I denna nya hemliga identitet förfogar han över en fjärdedel av världens alla kolchosers och kollektivindustriers produktivkrafter, och kämpar mot revisionister, cia-infiltratörer och Rotary. Denne äktsvenske superhjältes äventyr, skapade av David Nessle, har nu för första gången samlats i lättillgänglig form i Den maskerade proggarens stora röda till fromma för alla rättänkande folkhemssocialister och revolutionsnostalgiker.

den maskerade proggarens stora röda David Nessle

[Galago]

jordbruk ska komplettera den lilla röda med den stora röda. Även Grupp 8-anhängare kan glädja sig åt att superhjältekollegan Herta får proggaren att erkänna att hans kvinnosyn ”lämnar mycket i övrigt att önska”. sammanfaller i tid med att Kapten Stofil läggs ned är en händelse som ser ut som en tanke. Det ligger en poetisk orättvisa i att marknadskrafterna blev Kapten Stofils undergång i verkligheten, och att superskurken Postmodernistens supereklektiska Att bokens utgivande

marxistens äventyr inte varit så lättillgängliga, eftersom deras främsta forum varit tidningen Kapten Stofil, men nu finns inte längre några godtagbara skäl för att inte varje korridorskök, rött ungdomsförbund och kollektivTidigare har den mäktige

David Nessle. sax markerar slutet på denna samlingsvolym. Marknadskrafterna är ju en smal sak för den maskerade proggarens dialektiska krafter, och Kapten Stofils själva grundpremiss är ju postmodernt anstruken. Urvalet i samlingsvolymen skäms inte för sig, men ytterligare material finns. Jag har redan börjat hoppas på postum utgivning av ”samlade skrifter”.

I det klassiska grekiska dramat fanns ett ideal om att berättelsen i sig skulle vara så gripande, att det inte skulle behövas några särskilda skådespelarförmågor eller specialeffekter för att röra publiken till tårar eller skratt. När David Batra nu ger ut uppföljaren till sin tidigare succébok ”Den som inte tar bort luddet skall dö!”, har han ett sådant material att arbeta med. I ”Det här var ju tråkigt” [Forum] har Batra samlat och sammanställt inskickade lappar av olika slag. Denna gång är det inte i huvudsak arga lappar det handlar om, utan en mer varierad flora – borttappat, ursäkter, och helt vanliga språkfel. De allra flesta lapparna har välsignats med en kommentar av Batra, som vanligtvis inte tillför något alls. Kanske blir man lat när man har bra material att arbeta med, eller så vill man testa bärigheten inför ett klassiskt grekiskt drama. Hur som helst hade jag hellre sett tydligare information om lapparnas historia än putslustiga, innehållslösa halvbakade kommentarer. Då hade man kanske kommit över misstankarna om att vissa av lapparna är fabricerade. Dessutom trodde jag att det hörde till god ton att stryka folks telefonnummer när man torgförde undertecknade pinsamheter. Arga lappar är bäst på internet. Lars-Daniel Öhman

Lars-Daniel Öhman

n Titelspåret skulle kunna vara en utmanare till en delfinalseger i melodifestivalen. Pianoballaden ”Juliet” skulle också passa bra där. Men i denna tid, när konkurrensen i dansgolvspopen är stenhård, blir Ace of Base-comebacken mest en ångestfylld nostalgitripp. Läs mer på: vertex.nu

n På vertex.nu recenseras också Per Hagmans roman ”Vänner för livet” och Joel Dahlbergs kritiska ”Bankbluffen”.

NYa skivor:

Singer-songwriting när den är som bäst Badly Drawn Boy har nu gjort sitt

sjätte album och man skulle kunna tro att han redan skulle ha visat vad han kan. Den nya skivan It’s what I’m thinking: Part I - Photographing Snowflakes [Ear music] är dock brittens bästa skiva hittills. Soundet är nedtonat som vanligt men rör sig mellan klassiskt brittiska poptoner som Suede och svenskklingande kylig melankoli. Han får också in intressanta musikaliska inslag som slagverken på

vertex 8:  2010

den ljuvliga låten ”Too Many Miracles”. Det här är singer-songwriting när den är som bäst, genomgående vackert och berörande. När hösten går mot vinter är det precis det här som jag vill ha. CHARLOTTE HÖGBERG

Badly Drawn Boy.

Fotnot: Läs fler skivrecensioner, till exempel av Bob Dylans The Witmark Demos: 1962-1964 – The Bootleg Series Vol.9 och Kristian Antillas ”Svenska tjejer” på: www.vertex.nu/kultur-och-noje

15


An Education är en otroligt välspelad och jobbigt snygg film, men Vertex recensent imponeras inte lika mycket av berättelsen och dess väl konventionella utveckling. Månadens varningskylt hålls upp framför filmen Killers.

AN EDUCATION Betyg: draktränaren BETYG: killers BETYG:

Jenny och David. Carey Mulligan och Peter Sarsgaard i An Education.

För bra för att vara sant... an education genre: drama regi: lone scherfig med: carey mulligan, peter sarsgaard m.fl. betyg: 3

Jenny växer upp under traditionellt strikta former i 60-talets London, men hennes vardag störs plötsligt av den karismatiske och spontane David. Han visar henne helt nya sidor av livet, frisläppthet och självbestämmande. Men är det för bra för att vara sant? An Education kan nog ses som Lone Scherfigs definitiva, internationella genombrott. En otroligt välspelad och jobbigt snygg film. Kläder, musik och språk för eran är minutiöst framtagna och stilrent använda. Ty-

värr imponeras jag inte lika mycket av berättelsen och dess väl konventionella utveckling, trots ett lovande manus av Nick Hornby. Filmen skyndar även lite väl snabbt i mål mot slutet, vilket lämnar mig osäker över hur jag ska tolka sensmoralen. magnus f. bergström

draktränaren genre: animation regi: dean deblois, chris sanders med: jay baruchel, america ferrera m.fl. betyg: 3

I en värld där vikingar och drakar existerar vid varandras sida försöker strulpellen Hiccup desperat att vinna sin fars bekräftelse. Han vet

NYa skivor:

vansinnigt vackert av göteborgsbarden Håkan Hellström är en riksangelägen-

het. Från att ha varit en före detta Broder Daniel-medlem och engångsföreteelse i och med ”Känn ingen sorg för mig Göteborg” är han idag snarast att betrakta som vår viktigaste musikreferens jämte Kent. 2 steg från Paradise [Stranded/Universal] är en fortsättning på den mer textbaserade musik som präglat Håkan Hellström ända sedan ”Ett kolikbarns bekännelser”. Här finns däremot inte lika starka melodi-

16

Håkan Hellström. Har fått till en smått fantastisk skiva.

att det finns en snabb, men inte helt okomplicerad, genväg – att döda sin första drake. Vi är bortskämda med välgjorda, datoranimerade långfilmer som tilltalar såväl unga som vuxna, men det höjer även kraven hos efterföljare i genren. Draktränaren har potentialen, men snubblar upprepat i nämnda balansgång. Här finns slapsticken och frågeställningarna för kidsen, men en vid tillfällen tveksamt mörk tematik. Desto intressantare blir den då för oss äldre tittare, eftersom den samtidigt torde vara en av de visuellt mer distinkta och tilltalande datoranimeringarna på åtminstone några år.

killers genre: actionkomedi regi: robert luketic med: ashton kutcher, katherine heigl m.fl. betyg: 1

Idén är inte helt dum, en satirisk drift med den strida strömmen lönnmördarfilmer som fortsätter lämna Hollywoods drömfabrik. När Jen förälskar sig i Spencer känner hon inte till den värld han egentligen lever i. En värld där de dubbla identiteterna duggar tätt och ingen egentligen kan vara säker på vem deras granne är. Problemet? Fler än ett. För det första så hittar Killers ingen som helst balans mellan lek och allvar. Den växlar mellan märkvärdigt seriös och överdrivet barnslig. För det andra rusar berättelsen fram utan någon hänsyn till tittaren, lösryckt från all sans och reson. Som om det inte vore nog så spelar samtliga skådisar hejdlöst över. Nämnde jag att filmen är tråkig också? magnus f. bergström

magnus f. bergström

magnus.bergstrom@vertex.nu

er som på de tidigare skivsläppen och texterna har gått från ögonblicksskildringar till novelliknande livsöden. Något som inte ska ses som negativt utan en naturlig faktor i den livsresa som den idag trettiosexårige tvåbarns­ pappan genomgått. ”River en vacker dröm” (som lyckligtvis levde vidare efter den smått legendariska Way out west-spelningen) kan vara något av det vackraste som herr Hellström spelat in. Soultonerna som präglar framför allt ”Det här är min tid” är vansinnigt vackra. Det är en smått fantastisk skiva, som landar mittemellan ”Ett kolikbarns bekännelser och ”För sent för Edelweiss”, tillika de två bästa al-

bum Sveriges alldeles egna Göteborgsbard släppt. Det är ett värdigt steg mot en framtid som alltid behöver Håkan Hellström. ANDERS SAMUELSSON

Snyggt, men bara bitvis intressant Den här gången har The Concretes inspirerats av discon. Den fjärde skivan WYWH [Licking Fingers/Playground] är lugn och melodiös med ljuva elgitarrer. Trots discoambitionerna är det väldigt stillsamt och melankoliskt. ”Good Evening” är en skön inledning med härliga gitarrslingor. ”I wish we’d never met” är vacker och ”What We’ve

vertex 8:  2010


När kritikerrosade poeten Johannes Anyuru ger sig på att skriva en roman är den lätt klichéaktiga intrigen bara en språngbräda ut i något helt annat – och resultatet blir en klart läsvärd historia.

Johannes anyuru,

född 1979, debuterade 2003 med den kritikerhyllade diktsamlingen Det är bara gudarna som är nya. Samma år fick han utmärkelsen Guldprinsen och turnerade tillsammans med DJ Khim i Riksteaterföreställningen Abstrakt rap. Hans senaste diktsamling, Städerna inuti Hall, nominerades till August­priset 2009. Skulle jag dö under andra himlar,

Anyurus första roman, ges ut av Norstedts förlag.

Johannes Anyuru.

Det brinnande sökandet lever kvar Den unge och förvirrade konstnären, på ständig jakt efter något som han kan kalla Hem. En geografisk resa söderut, en inre resa mot en annan människa. En vacker kvinna som verkar förstå, men som krossar hans hjärta. Känns det igen? Förmodligen. första roman ser ramen, åtminstone delvis, ut på ungefär detta sätt. Och klichén hade troligen fullbordats om författaren varit en annan. För när diktaren Anyuru ger sig på romanformen händer istället något helt annat. Av en så pass etablerad, hyllad och läst poet som Anyuru kan man kanske vänta sig att poesin smyger sig in i I Johannes Anyurus

språket i form av metaforer och inzoomade detaljer, och i Skulle jag dö under andra himlar får vi se en del av detta, men också mycket mer. Huvudpersonen Francis driver omkring i ett Göteborg där sand blåser genom ögon och över gator. Minnen från uppväxten i Borlänge, och somrarna när nästan alla hans vänner dog, hemsöker honom och får honom att stundom låsa in sig i sitt eget huvud. Gud finns, eller så finns han inte. Kärleksrelationer har gång på gång gått i kras, och han har inte lyckats släppa taget om en enda av dem. Men när det förf lutna för honom till Madrid skiftar ljuset i hans

become” är riktigt medryckande. I sin helhet är det snyggt, men bara bitvis intressant. Inget känns nyskapande och The Concretes har gjort bättre musik än såhär. Tyvärr kommer den här skivan nog bara ha funktionen av intelligent bakgrundsmusik.

Bo Kaspers bästa skiva på många år

vertex 8:  2010

får läsaren glida fram och tillbaka genom tiden, men också in och ut ur Francis huvud i drömska ögonblick som kanske inte har någon tid alls. Det kan vara en iakttagelse av en parkeringsplats, ett fingrande på en pusselbit, eller en bön. Just det religiösa I Anyurus debutroman

ligger som en bakgrund genom hela romanen, och spricker fram här och var. Och i slutändan är det tron som räddar honom undan undergången: ”[...] och han måste försöka tro på Gud nu, annars dör han, hans hjärta kommer att stanna.” allt annat än en predikan. Istället är det en historia om att vilja bli räddad, finna tröst, var den än finns. Ett sökande efter något som döden och sorgen inte når. Och när sidorna tar slut är det känslan av detta brinnande sökande som lever kvar, Francis frälsning till trots. Trots detta är berättelsen

David Lyreskog

tativa frånvaro under de senaste åren. Efter ett par svaga skivor kommer här något som bör räknas bland de stora Bo Kaspers-skivorna. New Orleans [Columbia/Sony] är en revansch för jazzbandet som i min värld lyckats göra sitt namn synonymt med efterfest. ”Morgonfågel”, ”När det börjar tar det aldrig slut” och ”Aldrig igen” är tre anledningar att lyssna på den här skivan. Vare sig det är förfest, efterfest eller en vanlig grå vardag.

CHARLOTTE HÖGBERG

Kanske är det Piteå-blodet som svallar i mig. Men jag anser likväl att Bo Kaspers Orkester är bra. De är hjältar i min gamla hemstad och hyllas visserligen oförtjänt mycket där uppe. Och i ärlighetens namn har de lyst med sin kvali-

liv. Han blir omedelbart störtförälskad i den pulserande staden, och snart nog även i Nina – kvinnan som räcker honom en tändare under den varma stjärnhimlen. Han lyfter från marken, svävar iväg över gatorna i sin lycka, och han säger till sig själv: ”Kom ihåg att detta var verkligt, sen, när allt känns som en dröm.”

ANDERS SAMUELSSON

Bo Kaspers Orkester.

Fotnot: Längre version av recensionen finns att läsa på vertex.nu/kultur-och-noje

17


humsek Humanistiska sektionen | Umeå studentkår

STUNG Örnsköldsviks studentförening

vertex 8:2007

1


HELA SIDAN ÄR EN ANNONS FRÅN UMEÅ NATURVETAR- OCH TEKNOLOGKÅR

- mer än studier Hur kan du engagera dig? Det finns två sätt att engagera sig på Origo; hör med dina klasskamrater eller äldrekursare om ditt program eller din sektion har ett barlag som du kan få arbeta i. Du kan även kontakta kårhuschef Mattias Lindahl på origo@ntk.umu.se och fråga honom hur du kan hjälpa till. Mattias kan även ge dig tips på hur du kan hjälpa till utan att vara med i ett barlag. Det är väldigt lätt att börja arbeta i Mitum, man behöver helt enkelt bara gå dit (kanske inte under lunchtid då det är mycket att göra för peronalen) och fråga om man kan hjälpa till. Hittar man inte vår fikansvariga Sabina där så kan det hända att hon sitter på sitt kontor på kårkansliet, våning 3 i MIT-huset.

Vi BeHÖVer dig! Nästan all verksamhet som NTK bedriver är beroende av att studenter engagerar sig ideellt. Baserat på vad man tycker är viktigt eller roligt väljer man att ta på sig olika uppgifter eller ansvar. Många väljer att arbeta i sektionerna, kårens enheter eller informationsgruppen, ett arbete som är oerhört viktigt men som kanske inte alltid syns så tydligt. Den gemensamma nämnaren för dessa är att de alla arbetar för att studenternas utbildning och studietid ska överträffa allas förväntningar. Det finns andra, lika viktiga, områden man kan engagera sig i. Om man tycker om att träffa massor av människor och hjälpa till där det verkligen behövs kan man arbeta

Kårhuschef Mattias Lindahl Telefon: 070-606 62 94 Mail: origo@ntk.umu.se

i kårfiket Mitum. Här jobbar man två timmar i veckan med allt från att laga mat till att stå i kassan. Som bonus får man personalrabatt på bland annat lunch och fika. Även kårhuset Origo behöver hjälp från ideell personal för att kunna ha öppet. Om studenterna inte engagerade sig skulle Origo varken kunna ha så låga priser eller vara öppet så ofta. Man kan engagera sig på olika nivåer på vårt kårhus. Mästarna ansvarar för inköp av till exempel öl och mat men kan även vara ansvariga för ljud och ljus under nattklubbarna. Kvällscheferna fungerar som arbetsledare och ser till att de som arbetar vet vad som ska göras samt löser oväntade problem.

Informationsansvarig Anders Håkansson Telefon: 070-606 62 78 Mail: information@ntk.umu.se

Studerandeledamot Sara Eriksson Mail: sara.eriksson@ntk.umu.se

Barlagscheferna ser till att barlagen har tillräckligt mycket personal för att båda barerna ska kunna vara öppna, att köket och serveringen fungerar som den ska samt att garderoben och entrén är bemannade. De allra flesta som arbetar på Origo är engagerade i ett barlag och arbetar ungefär en kväll var tredje vecka. Allt engagemang på Origo belönas med personalkortet som ger gratis inträde och företräde i kön. Både kårhuset Origo och kårfiket Mitum är exempel på verksamheter som är av studenter, för studenter.

Studerandeledamot Olov Tingström Mail: olov.tingstrom@ntk.umu.se

www.ntk.umu.se

1

vertex 8:2007


DET HÄNDER PÅ CAMPUS:

Från sömntips till källkritik n Från sömntips och plagiatvarningar till frågan hur man skriver referensen till ett kapitel i en bok. Det och en del annat kan man lära sig mer om under Studieverkstadens lunchföreläsningar, med underrubriken ”Matnyttigt för studenter”, som hålls måndagar kl. 12.15-12.45 i Studieverkstadens lokaler på UB:s bottenplan. Den 8 n­ovember talar Anita Karlsson från Student­ hälsan om hur sömnen fungerar, måndagen därpå före­läser Anna Pettersson, UB, unde­r rubriken ”Plagiat - vad är det”, och hon återkomme­r den 22 november med ”Kan man lita på Wikipedia”, en föreläsning som bland annat handlar om att vara källkritisk. J­ohannes Noord, Kyrkan på campus, talar den 29 november om hur man ska veta vad som är viktigt i en prestationsinriktad värld, och den 6 december talar Magnus Olsson, UB, om referensskrivande. Ingen anmälan krävs till föreläsningarna, som är gratis för studenter. Frågor: studieverkstad@umu.se.

n 10 nov: att berätta med fotograf­i – om Sebastians sista tid i livet. Sebastia­n hade cancer och blev 15 år. Hans sista tid i livet följdes av frilansfotografen Anna von Brömssen som visar bilder och berätta­r om om närhet och respekt, förtroend­e och p­ublicistiskt ansvar. Kl. 19.00-20.00 i F­orskningsarkivet, Umeå universitets­ bibliotek. Gratis inträde. n 10 – 11 nov: kbc-dagarna 2010. Före­läsningar, forskningspresentatione­r, guidad­e turer i KBC:s tekniska plattforma­r och en hel del annat. Inbjuden talar­e: Bill Hansson, Department of Evolutionar­y N­euroethology, Max Planck Institute for Chemical Ecology, Jena, Tyskland. Lokal: Stora hörsalen, KBC. n 11 nov: Social media for activists. Kortkurs på engelska. Inga förkunskaper krävs. Gratis. Föredragshållare Stephanie Hendrick. Kl. 13.00-16.00 i HUMlab (under UB). Anmälan krävs, se: www.humlab.umu.se/kortkurser/

Namn: Sarah Josefsson. Ålder: 34 år. Gör: Doktorerar i kemi. Aktuell: Med föreläsningen ”Från skorsten till fisk – en miljöförorenings resa” på Kafe Station. Viktigaste miljöfrågorna: Miljöföroreningar. Och växthuseffekten, en ännu svårare utmaning.

Miljön och den lilla masken Hur kan en liten mask påverka utsläppen i Östersjön och hur kan miljöföroreningar nå isbjörnar på Arktis? Det är sådant som doktoranden Sarah Josefsson har koll på. Den 4 november håller hon föredrag på Kafé Station.

Miljöföroreningars beteenden i vattenmiljöer är ämnet för Sarah Josefssons avhandling i miljökemi som ska läggas fram till våren. De senaste fyra åren har hon ägnat sig åt att studera sedimentens, det vill säga havsbottnens, roll när det gäller spridning av kemiska föroreningar. Närmare bestämt handlar det om betydelsen av en liten mask. Sarah har nämligen studerat en ny maskliknande djurart som lever på botten av Östersjön där den gräver djupa gångar. – Normalt kan föroreningar försvinna genom att de begravs av nytt sediment och inte längre kommer i kon-

Vi har tagit examen: Teknologie magisterexamen: Fredrik N­ilsson, Umeå; Andreas Mettävainio, Luleå; J­ohan Granberg, Umeå. Civilingenjörsexamen: Markus Östbye, Umeå; Daniel Andersson, Stockholm Högskoleingenjörsexamen: Kristian Johansson, Luleå; Fredrik Nilsson, Umeå; Lauri N­urmela, Skärholmen. Naturvetenskaplig kandidatexamen: Petter Esberg, Umeå; Emma Lennmark­Appelbom, Falun; Marcus Östman, Umeå; Elin Näsström, Umeå. Naturvetenskaplig magisterexamen: Ateequr Rahman Mohammed, Umeå; Naturvetenskaplig masterexamen: C­elestin Ojong Tefa, Umeå. Lärarexamen: Christian Höglund, Umeå;

20

Namn: Markus Östbye. Ålder: 34 år. Aktuell: Har nyligen tagit civilingenjörs­ examen med inriktning mot bioteknik. Gör nu: Jobbar på Cyberphoto.

takt med vattnet. Men den här masken gräver så djupt att gamla föroreningar kan komma upp igen, förklarar Sarah. Kemikalier som dioxin, som bland annat bildas vid avfallsförbränning, och PCB kan då spridas vidare till fiskar och därifrån till människor. Sarah har kartlagt hur masken påverkar föroreningar på olika djup. Hon har även deltagit i experiment där man testar olika sätt att förhindra att föroreningarna sprids. – Man kan täcka över sedimentet med till exempel lera eller sand och tillsätta ämnen som drar till sig föroreningarna. att bli översättare. Hon har tillbringat ett år i Sankt Petersburg och har en kandidatexamen i ryska. – Men det kändes inte riktigt rätt. Det är mest tekniska manualer som ska översättas och man upprepar bara vad någon annan skrivit. Naturintresset började redan när Länge var Sarah inne på

J­ussara Reis Reis Fantoni, Sundsvall; Lisa Engström, Köpmanholmen; Jannike T­jällman, Örnsköldsvik. Ekonomie kandidatexamen: Peter H­eikkinen, Skellefteå; John Karlsson, Malmö. Ekonomie magisterexamen: Marti­n K­arlsson, Stockholm; Serkalem Tilahun B­asazinew, Umeå; Fredrik Zeffer, Umeå; Erik Fontander, Kungsängen; Helena Lönnerskog, Ersmark; Erik Mellenius, Umeå; S­uhaib Aamir, Saltsjöbaden; Jelena Miznikova, Umeå; Aliakbar Farmahini Farahani, Umeå; Ketevan Khuluzauri. Ekonomie masterexamen: Rustam V­osilov, Umeå. Filosofie doktorsexamen: Joakim Lundi­n, Umeå; Stefan Nord, Umeå; Maria B­ergman, Umeå. Filosofie kandidatexamen: Sol Morén,

hon växte upp i en by utanför Gällivare. På gymnasiet gick hon visserligen humanistisk linje, men valde direkt efteråt att komplettera med naturvetenskapliga ämnen. Kafé Station kommer dock inte att handla så mycket om hennes avhandlingsämne. I stället kommer hon att prata om hur miljöföroreningar transporteras över jordklotet. Det handlar om den så kallade gräshoppseffekten, vilket innebär att föroreningar som uppstår där det är varmt stiger upp och färdas i atmosfären och sedan faller ned där det är kyligare. På så sätt kan till exempel isbjörnar få i sig miljögifter. Sarah ser fram emot att föreläsa för en mer allmän publik utanför den akademiska världen: – Det blir andra typer av frågor och då får man nya perspektiv. Föreläsningen på

Tove Liliequist Foto: Emelie Fredriksson

Umeå; Mattias Östman, Kramfors; S­andra Akiwumi Lundstedt, Hägersten; Henri­k Flodi­n, Umeå; Tor Westerlund, Uppsal­a; Carl Lagerström, Umeå; Jessica Nordin, Umeå; Patrik Pollare, Umeå; Frida G­ustafsson, Nacka; Karin Sandahl, Umeå; Ida E­dgren, Bollebygd; Johannes Räftegård, Umeå; Lee Fee Li, Stockholm; Lee Fee Li, Stockholm; Jessica Eriksson, Umeå; Mikael Eklund, V­indeln; John Andersson, Umeå; Ida Olsso­n, Umeå; Samira Larbi, Umeå; Sofia Niemi, Umeå. Filosofie magisterexamen: Eleono­r M­oritz, Robertsfors; Sofi Qvarnström, U­ppsala; Henrik Flodin, Umeå; Linn O­ttosson M­almros, Umeå; Rikard Karlsso­n, Helsingbor­g; Åsa Jakobsson, Själeva­d; H­anna Ågren,Piteå; Amanda Lidström, Glommersträsk.

vertex 8:  2010


Folk svimmade, gänget hamnade backstage, en galen kompis fixade det såklart, och Sofia Thrane satt knäpptyst och ömsom skämdes, ömsom förundrades över det som hände.

GOD DOS ROCK I HÖSTMÖRKRET November i en svunnen tid. Jag var 16, gick på fotbollsgymnasiet i Vetlanda och plågade mitt tonårshjärta med en kille som inte var värd det. Vi var ihop, fast vi var inte riktigt det, men vi var kanske det ändå. Mando Diaos ”Hurricane Bar” hade precis släppts. Deras småbrorsor, Sugarplum Fairy, hade något slags genombrott med radiohitten ”Sweet Jackie”. En kväll följde jag och min kompis med en annan kompis som var lite galen, (hon var vild, estetisk och alldeles för bångstyrig för vår stad) och hennes minst lika galna syrra till Gislaved. Mando och Sugarplum skulle nämligen lira i Folkets hus. Jag och min inte fullt så galna kompis tyckte att den där radiohitten var rätt så svängig, och visst var Sugarplumkillarna lite söta, och vi hade ändå inget för oss den helgen heller, som vanligt. De äldre och ballare tjejerna var givetvis där för Mandos Diaos skull, men vi visste inte bättre. Det var en helt fantastisk

kväll. Mando Diao äntrade scenen. Björn och Gustaf tog oss med storm. Clean town. Sheepdog. You can’t steel my love. Min kompis syrra hånglade med idol-Simon. Folk svimmade. Vi hamnade backstage, min galna kompis fixade det såklart. Jag satt knäpptyst och ömsom skämdes, ömsom förundrades över vad som hände. Mitt emot mig satt Björn Dixgård. Han åt hamburgare från Sibylla. De spelade ”Dreaming of You” på gamla, ostämda guror som låg i logen. Innan vi ramlade ut smusslade

Filosofie masterexamen: Gireesh Bhati­a, Holmsund; Abrak Saati, Umeå; Kerstin Hägg, Umeå; Beda Andersson, Umeå; Högskoleexamen: Maja Vinroth, Boden; Elin Lindberg, Umeå; Petra Smulter, Umeå; Christel Collin, Skellefteå; Maria Eliasson, Ursviken; Lina Strindlund, Umeå; Emma Åhl, Gällivare; Fanny Lindström, Umeå; Malin Jonsson, Örnsköldsvik; Tina Viklund, Moliden. Magisterexamen: Abdulkadir Yousuf, Umeå. Medicine magisterexamen: Susanna Pusa, Örnsköldsvik; Hani Adamo, Umeå. Politices kandidatexamen: Tomas Raattamaa, Umeå. Politices magisterexamen: Lee Fee Li, Stockholm; Jenny Åkermark, Umeå. Röntgensjuksköterskeexamen: David Lind, Umeå. Socionomexamen: Lisa Kyröläinen,

vertex 8:  2010

Bäst just nu:

Den bisarra sommarkänslan på IKSU:s beachvolleyplaner. Sämst just nu:

Fula, fula Kolbäcksvägen.

jag med mig basistens vattenflaska. Jag ville väl ha ett handfast bevis. Någon autograf vågade jag aldrig be om. körde hem fastän hon druckit rosa, snygga drinkar. Det var snöstorm och vi rullade fnissande hem i natten på slingriga granskogsvägar. Sugarplum Fairys spelning minns jag inte så mycket av. Och jag gav om sanningen ska fram blanka fan i dem. Trots att Fredrik Strage i en recension i somras avfärdade Mando som ”ett pojkband för cheap mondaygenerationen”, och trots att Dixgård knappast är Lou Reed, så gav den där mörka, höstblöta kvällen i en av guds glömda hålor min rangliga tonårssjäl den dos av rock som den behövde. Som alla tonårssjälar behöver, och som alla andra sorters själar för den delen också behöver under årets dunkla månader. November är inte alltid så dumt ändå. Min kompis syrra

sofia thrane

Namn: Sofia Thrane. Ålder: 22 år. Pluggar: Jurist. Höstens livemusikdos: Håkan Hellström på Hovet.

B­otsmark; Sofia Burén, Vännäsby. Specialistsjuksköterskeexamen: Michael Pante, Skellefteå; Anna Domeij, Arnäsvall. Speciallärarexamen: Eleonor Moritz, Robertsfor­s. Specialpedagogexamen: Carola Wigren, Bergby. Medicine kandidatexamen: Hanna Yliniem­i, Umeå; Erik Andreas Scheel Boman, Umeå; Terese Larsson, Hammerdal. Läkarexamen: Jens Backman, Umeå; Johan Wallén, Umeå; Jenny Granberg, Umeå; Sven Vikström Tell, Värmdö; Ann-Marie Lindvall, Örebro; Andrew Forrest, Norsjö; Tobias Lundgren, Umeå; Tyra Lindström, Umeå; Per Genberg, Umeå; Erik Johansson, Holmsund.

Det här är ett urval av examinerade vid Umeå universitet den senaste tiden – inte samtliga.

VERTEX KRÖNIKÖRER 2010/11: Sofia Thrane och Anders Samuelsson.

Vertex för 7 år sedan:

Vertex nr 8/2003.

Glatt som ett gymnasiedisco, full trängse­l i baren och schlagerhits vid midnatt. Är Krogen Krogen återigen ett partyställe att räkna med? Publiken verkar i alla fall ha hittat tillbaka till källaren på Ålidhem. Och de som driver stället har visionen klar för sig. ”Vi vill bli lika stora som på 70och 80-talet”, säger Mehedi Arbab, en av K­rogen Krogens ägare. Vertex krogkollare kan vid sitt besök en lördagskväll konstatera att discolamporna blinkar och rökmaskinen går på högvarv. Stämningen är på topp. Det är lätt att få flashbacks från gymnasietidens glada dagar. En förväntansfull spänning ligger i luften. Kanske är det bara för att det snart är dags för sista låten. Eller så är alla bara väldigt glada.

21


För tjejer med rött blod.

Götgatan 2, Umeå www.armyshopen.se 070-30 60 839 Öppettider: Vardagar 11 - 17 l Lördag 11 - 15 l Söndag Stängt

Rid i höst

NDE! ERBJUDA STUDENT 0 -14.00 har du som .0 längd rdagar 10

-D]]WDOOU LNLEDUHQ 0XVLNIUnQVFHQHQ

4.11 11.11 18.11 25.11

Sten Öberg Special Trinity Jonas Kullhammar Quartet Marilyn Mazur Group

Biljetter säljs på plats. Förköp: Biljettcentrum & Burmans musik . Läs mer om programmet på www. jazziu mea.c om

Va vsett % rabatt oa student 10 personer. 3 st in M på ridturen.

hastbruk.net nordsvenska hästar

0935-24076, 070-2550788 Maria Andersson

Bli volontär i Umeå

Dansa

Lindy Hop Upplev 40-talet med fartfylld swingjazz!

SWINGUM

se webben för danskvällar

Vill du hjälpa till? Volontärförmedlingen hjälper dig att hitta rätt

Rädda Östersjön! Skaffa Östersjövimpeln på wwf.se

www.umeavolontar.se Vill du engagera dig i frivilligt socialt arbete? Alla insatser är lika viktiga, stora som små. Umeå kommuns Volontärscenter driver en volontärsförmedlingstjänst för att underlätta kontakten mellan dig som är intresserad av att göra en volontär insats och volontärsökande frivilligorganisationer och offentlig verksamhet. Läs mer om Umeå Volontärcenter www.umea.se/volontarcenter

swingum.se

Välkommen till Nefertiti hudvård! Vi hjälper dig med behandlingar för ansikte, kropp och fötter. Vi hjälper dig gärna med behandlingspaket och skräddarsyr även behandlingar för dig och dina vänner.

Nu är vi hemma igen efter en veckas utbildning! Boka eller kom in så får vi visa dig kommande trender i stil och färg.

BLI OEMOTSTÅNDLIG samtidigt som du vårdar kropp och själ 15% studentrabatt på alla ansikts- och kroppsbehandlingar

Kungsgatan 50. Tfn 090-77 62 00. www.sjobergsfrisorer.se

Välkommen att boka tid hos oss! Rådhusesplanaden 7B • 090-77 28 91 • Vard 9-18, fre 9-16, lör 9-15


öppet forum:

panelen:

Spalter till ditt förfogande. Mejla till forum@vertex.nu

Hur ofta lagar du mat, vad lagar du helst och vilken är din favoriträtt?

Artikeln om den politiska styrningen av Umeå studentkårs i förra numret av Vertex är djupt orättvis, tycker kårledningen, som därför vill förtydliga inriktningen i den aktuella verksamhetsplanen.

VI VILL STÄRKA STUDENTKÅREN

har kårobligatoriet i högskolelagen upphört vilket inneburit en direkt osäkerhet för organisationens ekonomi och möjligheter till långsiktig planering av intäkter. Det osäkra ekonomiska läget för kåren sammanfaller även med minskad statlig reglering av universitetets organisation och verksamhet som ställer stora krav på US att verka för studenternas intressen gentemot Umeå universitet. Moderata studenter, Socialdemokraterna och Pedagogerna har för verksamhetsåret 2010/11 kunnat enas om en politisk och verksamhetsmässig inriktning för Umeå studentkår som värnar kårens fortsatta inflytande vid universitetet efter kårobligatoriets avskaffande och universitetets ökade självstyre. Vi står för en bred överenskommelse om att värna och höja kvalitén på utbildningsbevakningen för att fler studenter ska få mer lärarledd tid, ett starkt regelverk som Sedan den 1 juli 2010

värnar studenternas rättigheter gentemot universitetet och mer arbetslivsanknytning i sina utbildningar. med utbildningsbevakning kunna nå resultat gentemot kårens motpart i universitetet är organisationen i stor utsträckning beroende av legitimiteten som ett stort medlemsantal innebär. Därför måste US som en del av arbetet med att skapa en ny organisation efter kårobligatoriet satsa på att utveckla medlemsvärvningen. Kan kåren fortsätta bedriva utbildningsbevakning som håller hög kvalité, utvecklar ett attraktivt medlemskap och göra det enklare att bli kårmedlem är det viktiga steg mot den nya moderna studentkår som vi tror behövs efter kårobligatoriet.

foto: johan gunseus

I Vertex nr 7/2010 under rubriken ”Det är inte ideologier som styr på kåren” görs beskrivningar av den politiska styrningen och förvaltningen av Umeå studentkår som oansvarigt och maktfullkomligt. Dessa beskrivningar är inte bara oriktiga utan även djupt orättvisa. Därför vill vi som representanter för majoriteten i kårfullmäktige och kårstyrelsen förtydliga inriktningen i de prioriteringar som våra tre partier enats om i den verksamhetsplan som antagits av kårfullmäktige.

För att i arbetet

Jonas Sjöstedt, vänsterpartistisk riksdagsman och författare: – Jag lagar mat nästan varje dag. Det går i perioder vad jag lagar, ibland är det husmanskost och ibland är det libanesiskt eller italienskt. Det är väldigt avkopplande att laga mat. Favoriträtten är egentligen fläskpannkaka, men det är ju mest vardagsmat. Annars georgisk mat, det är mycket lamm med örtkryddor, valnötter och auberginer.

Zakarias Pante

Kårordförande (MST) Mikaela Peltz

1:e vice kårordförande (S) Katarina Nilsson

2:e vice kårordförande (PED) Fotnot: En längre version av insändaren finns på vertex.nu/forum

Vertex svarar: n Vilka av de ”beskrivningar” i artikeln i Vertex nr 7/2010 som kårledningen anser vara oriktiga framkommer varken här eller i den längre insändaren på nätet, varför det är omöjligt att besvara artikeln i sak. Bertil Janson

chefredaktör Vertex

Robert Grundström, filosofi: – Fyra till fem gånger i veckan. Pannkaka är en favorit. Men i allmänhet blir det mycket pasta med olika såser, det är enkelt. Min favoriträtt är pizza med salami och feferoni.

Anna Fredriksson, maskinteknik: – Jag lagar mat varje dag. Det b­li­r mycket kyckling och fisk. Jag brukar göra en kycklinggryta med kokos­mjölk, det kan man göra många matlådor av. Favoriträtten är m­ammas palt. text och foto: tove liliequist

Strip: nina scheutz

vertex 8:  2010

23


POSTTIDNING B

box 7652 n 907 13 umeå n 090-786 90 20 NÄSTA NUMMER: 3 DEC n MANUSSTOPP: 18 NOV

Full fart framåt. Anna Hallmén, Lisa Önnerlöv och Linus Persson i Myggans orienteringssällskap.

DET VIKTIGA ÄR ATT HITTA RÄTT En sport där åttaåringar och 80-åringar kan vara med i samma tävling, där det krävs kartteknik och att man gillar att vara ensam ute i skogen på natten. Det handlar om orientering och den livaktiga studentföreningen Myggans OS. När föreningen bildades 1997 hette den Manliga orienteringssällskapet Umeå, MOS. Eftersom könsfördelningen numera är ungefär hälften killar och hälften tjejer har föreningen bytt namn till Myggans orienteringssällskap. Var namnet Myggan kommer ifrån är dock oklart. – Jag tror inte att det var en norrlänning som kom på namnet, säger nyblivna ordföranden och jägmästarstudenten Anna Hallmén och ler.

Anna menar att det å andra sidan är en rätt tuff och krävande sport: – Det gäller att kunna matcha farten och tekniken, att man inte springer ifrån sin kartläsningsförmåga. De tävlingar hon tycker bäst om utspelar sig dessutom på natten. – Nattorientering är min favorit. När man är ensam ute i skogen och det är mörkt, två plusgrader och regn så krävs det en hel del adrenalin för att göra ett bra lopp!

och några till som är engagerade i föreningen börjar det rätt snabbt pratas om att orienterare är lite ”speciella”. – Kanske är det lite nördigt med människor som springer omkring i skogen och inte ger sig förrän de hittar rätt, säger biologistudenten Torun Bergman skämtsamt.

Föreningens främsta verksamhet är

När Vertex träffar anna

gemensamma träningspass på måndagar, klubbmästerskap och olika träningstävlingar som kallas för Mygg­cuper. Träningstävlingarna kan ha olika teman. En gång var temat poker och då hade man satt upp ett spelkort vid varje kontroll. – Orientering med det lilla extra,

kommenterar Lina Larsson, styrelseledamot och läkarstudent. Under hela året räknar man med att ungefär 40 personer är aktiva på träning och tävling. På de gemensamma måndagsträningarna brukar 10–20 personer dyka upp. Höstens välkomstmässa för nya studenter är ett bra tillfälle att ragga medlemmar. Torun är en av dem som är nya i sporten. Hon är en före detta löpare som gått över till orientering och fått ett varmt välkomnande: – Orienterare är väldigt öppna och välkomnande. Dessutom är det roligt att ungdomar och seniorer kan träna tillsammans. Hur mycket träning det

blir per vecka varierar mellan tjejerna. Mestadels är det löpträning med orientering en gång i veckan. Kombinationen med studierna funkar bra, tycker Torun: – Det handlar om att avsätta tid. Sedan skulle det inte funka att plugga så mycket som jag gör om jag inte tränade. Tove Liliequist Foto: Rebecca Göransson

Fotnot: Se fler bilder i bildspel på vertex.nu

Kartläsning. Lina Larsson och Mattias Nylund.

Vertex nr 8 2010  

Student magazine, Umeå University, Sweden

Vertex nr 8 2010  

Student magazine, Umeå University, Sweden

Advertisement