Page 1

7: 2009

ed m t t ä r d i t sid 24 p All p o d s u camp

Oro att interna problem går ut över studenterna

sid 5

”Jag ville ha äventyr – och det fick jag”

sid 12

Pluggande föräldrars situation ska ses över

sid 6


Allstar är en perfekt mix av god mat, utvalda drycker och bra underhållning serverat i en exklusiv och sportig miljö.

AFTER WORK 109:-

FÖRRÄTTSBUFFÉ SAMT VARMRÄTTSBUFFÉ Fredagar mellan 15:00-18:00

www.allstarbar.se - Bordsbokning: 090-14 52 00 -

Fredag: fyllda 20 år Lördag: fyllda 22 år

vin inkl. öl,ider eller c

89:sk inkl. lä

b

Nattklub

Sista lördagen varje månad, fyllda 25 år


7: 2009

Vem vågar renovera den knarrande trappan? När man fått nog och känner att man måste säga ifrån kan man alltid skriva en lapp, klaga på att flickvännen lämnat sina svettiga träningskläder i en oformlig knöl i hallen (igen), efterlysa bättring och underteckna med ”En anonym kritiker”. Vips lustigt har man skaffat sig en rejält konstig relation. Ja, konflikter med anonyma parter framstår lätt som lite märkliga. Trots det skriver vi i detta nummer om just en sådan, och låter anonyma röster komma till tals. Anledningen är att de som vantrivs i universitets­världen oftast håller tyst – och de få som vågar kritisera vill nästan alltid vara anonyma. Ängsligheten är påtaglig och ett knäpptyst förbindligt smil verkar på vissa håll upplevas som det säkraste sättet att inte petas ner från universitetshierarkins karriärtrappa. Problemet är i grunden strukturellt, men man får inte glömma människorna som bor i bygget. De som klättrat högst har så klart störst intresse av att bevara ramverket, även om det idag, på 2000-talet, måhända inte är det mest ändamålsenliga för en stor och framåtsyftande kunskaps- och vetenskaps­ producent. Vågar någon ta tag i renoveringen?

9: 9: INGEN INGEN INFLUENSAPANIK. INFLUENSAPANIK sid: INNEHÅLL: 5 Oro på institutionen. Problemen på institutionen för socialt arbete kan gå ut över studenterna, tror anställda.

Bertil Janson Chefredaktör Vertex

TR A UPP G I F TEN : Umeå ska ju gå och bli E­uropas Kulturhuvudstad 2014, vilket är mycket glädjande, efter­som den långa framförhållningen gör det teoretiskt möjligt för staden att hinna jobba på att göra sig värdig titeln på riktigt. Utnämningar kan med lite tur förändra verkligheten. Så vad ska Umeå sikta på att bli härnäst?

RÄTT SVAR :

Står skrivet i stjärnorna.

REPORTER: Anna Sundström Lindmark, tel 090-786 90 21, anna@vertex.nu ANNONSKONTOR: Henrik Bjelkstål, tel 090-786 90 22, 070-309 72 11, annons@vertex.nu PRENUMERATION: 100 kronor för 9 nummer, ring 090-786 90 20 (även utebliven tidning)

vertex 7:  2009

7

”osynliga” studenter.

9

ingen INfluEnsapanik. Universitetet förbereder sig för svininfluensan. Studenterna tar den eventuella epidemin med ro.

15

1000 svenska klassiker.

16 POP MED KARAKTÄR. 17 EN SKAPANDE STUDENT. Sofia Sandell är lärarstudent, silversmed och konstnär. n WINNERBÄCK! Alla Lars-fans kan NU hoppas på att få boken ”112 sånger” – med låttexter, ackordanalyser, foton och teckningar – helt gratis. Mejla bara red@vertex.nu och lev på hoppet.

VERTEX ges ut av Kårmedia Umeå HB, som ägs av Umeå studentkår och Umeå natur­ vetar- och teknologkår. Sam­tliga med­ lemmar i dessa kårer får ti­dningen. Andra kan beställa prenumeration, se nedan. CHEFREDAKTÖR och ansvarig ut­givare: Bertil Janson, tel 090-786 90 20, janson@vertex.nu

KULTURHUVUDSTADSÅRET.

12 Äventyr i mexiko. Liv H. Fordell hoppades på en spännande resa. Det fick hon.

a) Europas Idrottshuvudstad 2015. Projekt­ tänket utgår från att Umeå FC besegrar Barcelon­a i Champions Leauge-finalen på Gammliavallen. Zlatan värvas sedan till UFC. b) Världens Universitetshuvudstad 2016. Här är visionen att Umeå, som ny etta på världs­ rankinglistorna, ska räcka lång näsa åt uni­ versiteten i Harvard, Oxford och Cambridge och sno åt sig ett stort antal Nobelpris.

6

21 vertexkrönikan. Peter Johansson bröt tabut och hade bullrig fest ända till kl. 22.15! 17: EN SKAPANDE STUDENT.

23 öppet forum & panelen. Korta tyck och en svinaktig fråga.

OMSLAGSFOTO: Mari Paajanen. På bilden Emma Fältström, som pluggar biologi och geovetenskap.

ADRESS: Vertex, Box 7652, 907 13 Umeå TEL: 090-786 90 20 BESÖK: Redaktionen i Humanisthuset, korridor A2, nära café Humlan WWW: vertex.nu (nyheter terminen ut) TRYCKERI: Daily Print i Umeå AB 2009 ISSN: 0346-4164 NÄSTA NUMMER: utkommer 27 okt MANUSSTOPP: måndag 12 okt REDAKTIONSMÖTE: 29 sept kl. 15.00

TIPSA VERTEX! Bra tips belönas med 300 kronor. Mejla eller ring. MEDARBETARE i detta nummer: Tina Andersson (text) Magnus F. Bergström (text) Elin Dofs (text) Erik Domellöf (serie) Anna-Karin Drugge (bildbehandling) Charlotte Högberg (text) Peter Johansson (text) Mari Paajanen (foto) Frida Rosenström (text) Linn Svensson (text & foto) Lars-Daniel Öhman (text & korrektur)

CHARLOTTE HÖGBERG recenserar skivor

och skriver artiklar, pluggar till vetenskaps­ journalist och är en ofokuserat passionerad historienörd som älskar kultur och tycker att the bird is the word men undrar varför Jason Schwartzman inte får mer uppmärksamhet.
ETT DROP-IN SOLARIUM

FÖR DIG SOM KRÄVER LITE MER • SUNTAN.SE

KULTUR PĂ… CAMPUS

FĂ–RBĂ„TTRA SOMMARENS

SOLBRĂ„NNA!

SIRQUS ALFON Fredag 16 oktober, kl 19.00 Aula Nordica, OBS biljetter! Kultur pü campus är ett Sverigeunikt projekt som levererar gratis kultur till studenter och personal vid Umeü universitet. www.umu.se/kulturpacampus

Riksv. 2, Teg - Hamrinsv. 2, Ă–st - Glimmerv. 7C, Carlshem

,BSBPLFCBSn5WÂ?EBODFGMPPSTn)BQQZ)PVSn$BTJOPn'SFFHBSEFPCF Now med karaokebar!

NightClub '3&%":4

/*()5$-6#

)"11:)0635*-- &OUS§�S LS ,�SMFH�S LS

)BQQZ)PVS till kl 23!

-03%":4

/*()5$-6#

)"11:)0635*-- &OUS§ �S LS ,�SMFHLS

5*4%":5034%":)"11:)063,7‹--&/4.*%%"(nÂŒ3n01&/n'3&&&/53Â

5*4%":4

5034%":4

Comedy Night Live

Karaoke Night

4UBOE6QUSVCBEVS7FDLBOTSPMJHBTUFEBZ

4JOHEJOGBWPSJUTPOH7FNÂ?SCÂ?TUJLMBTTFO

Kontakta oss G‘SJOGPSNBUJPOPDI CPLOJOHBSG‘STJUUOJOHBS

Ă…lidhem City 090-71 33 00 krogenkrogen.se


v I J w 9 K C C 8 J 8 J K w C E 8 ÉD

M@J@FEvI IFE8$=8D@CA

 :_i`jk`eX;il^^\%Gi\]\bkg‚ iY\k\% `ejk`k`fe\e]ijfZ`XckX

ÉA8>JvKK<I DvEE@JBFIJ MvC=IvDJKÉ

EK8BK med

IKSU söker folk Till Innebandy-VM

Vertex nr 6/2009.

Oro att interna problem går ut över studenterna

K<OKF:?=FKF1 D8IB

]\bk`m`j\iX c`ddX#m€jjXfZ_\] kXfZ_ ‚i\ieXjbXjXdXiY\ \[c\djbXg\k id‚e\ijbX^iXd e#Ld\‚ CXijjf mk%E`cj kkiXbk` \#_Xi ]iXe[ p\fi[ b‚ije kl[\ek \kkkl]]k‚i]iXd]ij`^% b‚i\e i€[[X €iXkk ;\km`bk`^Xjk\ \k% ÕpkXe[ fZ_jkl[\ek`e

kårobligatoriet. Den 1 juli 2010 ryker universitet De tre kårerna vid Umeå tt sig på detta har under en tid förbere et kom i juni, och det slutgiltiga besked förslaget. då riksdagen röstade igenom studenter som i Att förutse hur många att frivilligt anfortsättningen väljer knepigt och kräsluta sig till kåren är olika lösningver att kårerna får söka

-

090-786 90 20 nyheter@vertex.nu

ett tionen som antal personer från institu c m tycker att det ?fec€^^\i]iXd\kkXekX liksom Pierre Engströ ng på instik% [fbld\ekg‚Yfi[\ råder en obehaglig stämni vill vara ano]ijk‚iXkkaX^ ÆAX^_fggXjXkk[l tutionen. En kollega som bklgg$ er som har `efdiXd\e]id`kkgi\]\ nym berättar att person ^Xi#i\^c\i# inte lyder order [iX^afYYXi\]k\icX mycket integritet och c`Zp[fbld\ek% lett till att det ]ifi[e`e^XifZ_gf måste se upp. Det har tionen. i_Xek\iXk[\kkX€i\e[\ AX^_X känns otryggt på institu hur ledning\i:_i`jk`eX – Man vet aldrig riktigt jfdXccXXe[iX#j€^ `ejk`klk`fe\e står på den svar;il^^\#gi\]\bk]i en fungerar, om man finns allianser i ]ijfZ`XckXiY\k\% ta eller vita listan. Det känner till hur inte man som n är utmanangruppe Uppdraget som prefekt en. hon. de ser ut, säger person de, svårt och viktigt tycker också vill En annan kollega som väl främst, – Jag sätter människors det faktum också tolkar vara anonym , det är också det ska vila på rättvisa institutionens loatt Pierre fick lämna verksamhetsfokus. med av vens viktigt konsek en ar att dokkaler så snabbt som Christina Drugge förklar gratis. m fått förhans vägran att jobba toranden Pierre Engströ vatten på – Det skapar ännu mer n för att kunlängd tid vid två tillfälle ”rädslokvarnen”. sin avhandling. tälla varfärdigs till na ing XiXe[\€i Personkemi är en förklar efter att var– Institutionen strävar j‚[‚c`^kÉ#j€^\i_Xe%=ie€im Pierre och iY\kjgcXkj%ÉAX^d‚[[\ et att färför det skurit sig mellan fd\[\cYXikc€deXj`eX je doktorand skall få möjligh n, och konsta`9XiZ\cfeX% ledningen, tror kollega även efter att G`\ii\<e^jkidYfjXkk en dedigställa avhandlingen, han ”att någon terar vidare att det borde vara upphört. I hoppas gen mailet I tällnin andans doktor ”nej-sägat, valde att ansig lika obekväm” mokratisk rättighet att vara doktor Pierre Engström, däremo göra orer våga ska profess fler tre höst läser till hela institusig obekväm tar Detta komskriva ett öppet brev re”. Någon som gör som han gör. dens avhandlingsmanus. på institutiohan: anden och tionen. I mejlet skriver alldeles för stora risker nu, mer att gynna både doktor läget idag ser ut just sä?8E uppmanad som det rat, så att 9C<M e nen dispute tidigar ;vIGw han ;8><E ”Ni vet sedan långt institutionen när sin arbetsplats. menar kollegan. ter inte är att omedelbart lämna förekommer att studen ger Christina Drugge. att lämna tillba<e^jkid j‚ slut och Han kommenderades MXi]i ]`Zb G`\ii\ klara innan terminens för insti- G@<II< <E>JKI {D vI fortfarande inköpta var mXi]i till som fZ_ vtal ild ka sina böcker d dokändå skrivs anställningsa gckjc`^k c€deX j`kk meddelades att skriven, men inte längre anställ att ni vet att e\i6 tutionens pengar och terminens slut. Detta, jk€e^[\j_Xejd\ac för socialt arfrån sin mail. beskrivet torand vid institutionen efter han skulle stängas av – Det finns väldigt tydligt de lämnar in uppsatser tio år som bete. Hans avhandling är nästan underlåi vår lokalpolicy – Vilket bemötande efter försörjterminens slut och ändå på myndigheten och utan sin a han står använd nu och men färdig, ågan. Vi kan anställgod kollega. Att hota ter att skapa ett längre doktorshur vi hanterar lokalfr med till mig arbeta a inte får ning och eller mail till öka om makt för att försöka skrämm ningsavtal, eller unders inte tillhandahålla rum m han går på adåligt. ens slut avhandlingen efterso anställning. Det att lyda. Jag mådde så någon av de efter termin en som avslutat sin sitt kon- kassa. Lösningen är att skaffa ett jobb ansig an dessa När han kom för att tömma rättsäkerhetsfråga. Doktor en hoppas anställda som kan ta är Han in av. smita sågs och skriva vid sidan tid så vi har ni förväntar tor hälsade ingen. Några studenter, innebär att den fick veta detta i god stängda dör- kunna disputera i början av nästa år. fortsätter att på sina rum. Men bakom D8IB er att den som slutat * =FIKJ% GwJ@;/ 1 ngen fick han 8EE8JLE;JKI{DC@E; och utan rar eller ute på parkeri arbeta utan ersättning e i. Många stöttad _^\i% att fråga förståelse och sympat =fkefk1J\€m\eXik`b\ck`cc att ens ha hövligheten via mail. Men .” och berömde hans mod om det skulle vara möjligt M<IK<O?8IM8 I@K@BF

X^$ fZ_\m\ekbfejlck%G\k\i? Xi\e$ )*$‚i`e^d\[‚kkX‚ij\i] om konflikter % Det här är en berättelse \kX^Xe[\fZ_]\jkÔoXe[\ 6 på institutionen vI;L;FBKFI8E; [€i och dålig stämning j`fe€i\eÉZfifeX$]Xd`caÉ från doktoran?Xi[lc`beXe[\\i]Xi\e_\k\i i_Xe% för socialt arbete, sedd \i]im\ibjXd_\k\e#j€^\ fdd\ek\iX ktiv. perspe Æ\cc\i_\ckdfkjXkkX6B ^`Zb den Pierre Engströms lc[\ig‚m\i]\dd`cafe\i Xk`cc vid c\id\ac verksam \o%el\c ^<o$ Xik`b\ceg‚m\ik Han har i tio år varit \e[i`]kYfcX^\kI\jkXliXe både doktorand dg\i`$ i\[7m\ik\o%el institutionen, som fZ_€^XiYfcX^\kEfi[`Z@ doktorandanX^_aff och adjunkt. Det var när blij`dXa%ElkXiG\k\i? proslut som d_\$ nen riskeställningen led mot sitt ]Xd`ca\]i\kX^m\im\ibjX arbete varierar och situatio tycker han. XefZ_ bk`b\e`ee\Y€i[\kkXXkk_ blemen accelererade, rättsosäker. tid för att rar att bli ganska _[\iXj iAf_Xe[i`m\ib‚i_lj\kfZ När han behövde mer sitt slutsefi^#`e$ €^\iÕ\iX]i\kX^`>k\Y {DJ slutseminaribättra på manuset inför E>JKI <II<< gXkX`e han en noncha- EvIG@ bXg`kXc%KXeb\e€iXkkjc`g minarium upplevde t fick han sex måna‚j‚m`j ning till att um var avklara på [m€e[`^klk`]i‚e#]iXkkg lant och ovillig inställ ning med undervisning trygga sin för- ders förläng i\bfjkeX[\ieX% hjälpa honom med att tionen föreslog att han k\eXm lovad ett halvtid. Institu M\ik\oki€]]Xi_fefd`d`k g. Han hade blivit sörjnin i ett ämne han inte isa Y% skulle underv jc`k\i_Xed\[gXgg\ijafY vili, ag” från Trygghetsstifp dsbidr kunska ad ”levna fördjup ^\i_Xe% ttning att han hade någon k€idpZb\kk`ccjk‚e[el#j€ telsen, under förutsä te sig. ccjk‚e[ tionen om ket han motsat €ebe`e^jk`ccjk‚e[#YiXe[k` d över vilken fick ett intyg från institu j]Xbk`jbk – Jag var helt chocka ejk`ccjk‚e[Æaf#[\kY\_m a honom efter teratt de skulle anställ de hade gentemot studen \iXkk_Xejb`ZbXk Xek#\ec`^kG\k\i?X^_aff% sådant nekades attityd Ett . inariet G`\ii\<e^jkid%;X^\e\]k slutsem d(,$ god utbildning. k`klk`feÔZb_Xe jkXikX[\]i\kX^i\[Xejf fortfarande nas rätt till en han som r orsake da uppsats\kkbi`k`jbkgg\kYi\mk`ccj`e`ej han, av ^\dXe^# I stället fick han handle Z__XiÔoXk[if^]i`XXiiXe också en de upplev Han . fifeX$ inte förstår och bad dem lösa probleskrivande studenter. jXmk`cc\o\dg\ck`[`^Xi\: honom tionen ot institu gentem han skrev ok\ieXXi$ arrogant attityd När anställningen slutat es ]iXkk^\efd]iXfc`bX\ n genom att hitta någon tvingad antinge han met, att öre[XeeXk och det faktum ökande på Arbetsf över arbetsuppdXe^fZ_afYYXkjfdYcX för att jobba in sig som arbetss annan som kunde ta \k% . tömma sina besparingar anställ_\m\ekXejmXi`^g‚8gY\i^ medlingen och fick a-kassa a eller förlänga hans d€ibXXkk tycks råda en giftern med avhandlingen. dd\ijkl[\ek\ieXXkk en beordring att Pierre anser att det ar- ning. Svaret blev i\ei6 sin uppgift. man ska ställa upp med eX[i`mjXm\eep\eki\g utföra att och praxis rditillbaks a andkoo komm doktor \iXkk D8>EL J9CFD >I<E# bundet och X#Y‚[\fZ_%DpZb\kbfdd utanför ramen för anställfackför atser tade bebetsins väl kontak är itet, \dg\c$ har han handlett Pierre nator vid Umeå univers jXddX#jfdcleZ_\ieX\o ståndpunkt. ningen. Många gånger b\kk\$ er fick stöd för sin kant med problematiken. \em`bfdd\iXkkbiXdpZ att man inte på både fritid och semest – Givetvis är principen står man gan- studenter feZ\gk]i‚e – När tiden går ut så jk\i#m`bfdd\iXkkc‚eXb Lembrin ndkollegor göra detjobba gratis, säger Anders na på institu- och sett doktora d\iXkk Xjkl[\ekjk€[\ifZ_m`bfd den räcker så gott ska ska svag och är i händer ningsti Anställ . samma bundet ST. eXjjkl$ goda vilja, säger han. som ska ut- på fackför Xjkl[\ekYXe[%;\kjbXÔe arbete tionens det för till aldrig ijkl[\e$ uppstår när som XdYXjjX[i\ijfd]iXd] plötsligt tagit års De flesta bekymmer lusten trettio hade nu JE8IK Men har tagit slut, föras. at LE;<I C<D9I @EJ Xj‚j`bk\i% doktorandanställningen hade noggrant förklar het har han bara några i`ek\:fifeX tionen egent- slut – och han ei\[e`e^jd€jj`^kbfdd\ lämna in långa erfaren eftersom det enda institu nterats med personer - för studenterna att de skulle [\]iiX an- få gånger konfro a att göra är att tillhan e[iXjj‚dpZb\k\]k\ijfd hans skyldig är innan Pierligen tid som god i jlddfi% uppsatserna som haft liknande problem ieXi\efm\iX[\]ijkfiX dahålla handledning. den 5 juni. inte protesterar pj`^Xi\#j€k$ r att det ställning slutade re. Orsaken att fler ÆD\em`m`cc^iX[\kc`k\d Magnus Blomgren berätta kc`k\d\iX på att det på många ingråzoner när lälgg^Xi[`e\ifZ_^\jk€cc\ som tror han beror generellt finns många 8CCK@; studenter latser kan finiXbfejk$ med avhand- D<E ;<K =@EEJ ^%<o\dg\cm`jbfdd\ie‚^ stitutioner och arbetsp eras och kombin senare, ster ser rartjän ätts. eX% ska lämnar in sina uppsat praxis som inte ifrågas \iXkkd‚cXe‚^iXXmg\cXi Hur mycket tid man kontaktade nas en 8EE8JLE;JKI{DC@E;

I8É

ledning vågade inför institutionens stod på. ingen visa vems sida de principer. – Ingen vill lida för sina grenen man sitMan vågar inte kapa är så fint och allt ter på. Man låtsas att skämtar gt bra. Det som är allvarli är humanistiskt man bort. Det här Engström. hyckleri, säger Pierre

\ekm`e^X[\j_Xe <]k\ik`f‚ig‚`ejk`klk`fe kf kkbfekfi%?XejdX`cbfe fd\[\cYXikc€deXj` X fid\iÔZb_Xec€de jk€e^[\j%Le[\ibpc`^X] cXi% epZb k`ccYXbXYZb\ifZ_ X^iXk`j% FijXb1_Xem€^iX[\afYY

_aff%;i`m\i:fifeX%

nyhetstips:

lingsarbete. avhandlingsfå för undervisning och

Han så även denna gång.

K8E;< JKL;<EK<IE8J@E=CP FJJ I9 Bw EP {I K= 8J Larsson, K@> M@B visera sin verksamhet. ning i fler frågor, säger Nils nde.

ar för att effekti studentkårs nye ordföra kårerna Umeå Umeå överlevnad och En lösning är att de tre – Studentinflytandets naturvetar- och är därför studentkår, US, Umeå är viktiga frågor. Det Medicinska stu- framtid kåren i år. teknologkår, NTK och man vill engagera sig i samarbörjar dentkåren i Umeå, MSU MXi]i€i[\km`bk`^k6 samordnas så på alla beta ännu mer och få in studentinflytande Att – samt Ett gemen som mycket som möjligt. i universitetet är viktigt första steget. nivåer par stumedlemsregister är det för att man inte sidstep en skulle slå sig garant frågor. Det är viktigt Att kårerna i framtid olika i na denter är inte heller et att påversamman till en enda att studenter har möjligh o är omöjligt. bara studenters närvar ett ännu stör- ka, men – I år kommer vi att ha att höja nivån och därmed ra mer till- viktig för re samarbete. Vi ska diskute ten på Umeå universitet. gemensam håll- kvalite sammans och ha en

Skellefteå och Han kommer från -programmet började läsa polmag mycket politiskt 2005, men har jobbat annat som pounder den tiden, bland nget. Förra litisk sekreterare på landsti förande. Reåret var han vice kårord började han endan som trettonåring gagera sig i ssu. gemang har – Ett stort samhällsenga gt under hela varit något helt naturli a engagemin uppväxt. Det politisk stor del av min manget har blivit en person, säger han. spännande att är det att tycker Han det här året. En så mycket ska hända a i år blir ockstor del av utmaningarn förmåner till så att knyta så många möjligt. som pet kårmedlemska

 d\[ Xkk =`eej [\k `ek\ \kk gifYc\d _\iYal[Xe[\e6 YiaXaX^XiXYXkk\ifZ

börja locka – Jag tror att vi måste bara prata om med andra saker än att ndet är viktigt. varför studentinflyta att det är sämMan behöver inte tycka tror att de båda re eller fulare utan jag attraktivt medär viktiga för att ha ett lemskap.

^jY\mXbe`e^$ ?libfdd\ilkY`c[e`e Xkk ]‚ gcXkj \e fZ_ [\k jkl[`\jfZ`XcX le[\i[\k_€i‚i\k6

ta som van– Vi kommer att fortsät Våra utbildningsligt med det arbetet. ocialt ansvabevakare och den studies ta arbeta med fortsät att er komm riga et. Men jag tror kårens kärnverksamh er att gå igeatt den process vi komm

Det finns splittringar och oro på institutionen för socialt arbete – och en rädsla att problemen kommer att gå ut över studenterna. Socionom­ studenten John Christiansson reagerar starkast på att folk inte öppet vågar uttrycka sina åsikter. M<IK<O-1)''0

er att beröra all nom under året komm oss att lyfta vår verksamhet och tvinga blicken och utvecklas.

K<OKF:?=FKF1 8IB 8EE8JLE;JK{DC@E;D

ep\fi[]iXe[\<i`b =fkefk1@ek\imald\[EKB1j oei,&'0#ÔeejfZbj‚ NXcc`e#glYc`Z\iX[`M\ik\ g‚m\ik\o%el%

Ep EXde1E`cjCXijjfe%8bkl\cc1 \ekb‚i% fi[]iXe[\`Ld\‚jkl[ wc[\i1),‚i%Bfdd\i]i‚e1 gif$ Jb\cc\]k\‚%Gcl^^Xi1GfcdX^$ Xe€i ^iXdd\k%MXcjgi‚b1KpZb\i_ k]i‚e c`k\]aXek`^k#d\em€ca\i\kkZ`kX Y\X^i\Xk JkXiKi\b1É;fe¡kkipkf kfip dXe#aljkY\XdXeXe[c\k_`j kÉ% dXb\`kjfneal[^\d\e

M<IK<O-1)''0

I förra numret berättade Vertex om doktoranden Pierre Engströms tid på institutionen för socialt arbete. Han kritiserade institutionen bland annat för att ha som praxis att låta anställda jobba på sin fritid och för ett ”humanistiskt hyckleri” som handlar om att inte kunna ta problem på allvar, skämta bort det som är obekvämt och låtsas att allt bara är bra. Problem på institutionen är inget som enbart Pierre Engström har upplevt – flera anställda som vill vara anonyma har berättat för Vertex att de är rädda och osäkra. – Historien med Pierre är toppen på ett isberg, säger en anställd på institutionen.

att han inte uttrycker sosum:s åsikter utan sina personliga, tycker att Vertex artiklar i förra numret ger en sorglig bild av den institution där han studerar. Det han reagerar starkast på är att folk inte öppet vågar ge uttryck för sina åsikter. Eftersom en socionom ska jobba med svaga och utsatta människor i samhället blir det väldigt konstigt om man inte ens vågar framföra kritik öppet utan att känna att man riskerar negativa påföljder. –  Vi ska lära oss kommunicera, vara demokratiska och prata om problem. Människor som har så goda kunskaper om sådana här saker borde ha mycket goda förutsättningar att lösa problem, säger han.

anonyma källorna beskriver är att institutionens djupa konflikter kommer att drabba studenterna, dels för att lärarnas energi i så hög grad går åt till att tampas med schismerna vid institutionen, dels på grund av det minskade självförtroende man får genom att uppleva att man inte klarar att lösa konflikterna, samtidigt som man ska lära ut just sådana kunskaper till andra. En annan anställd säger att rädslan och olusten som finns vid institutionen naturligtvis påverkar studenterna. – Undervisning ska vara roligt och inspirera studenterna. Det är svårt under rådande omständigheter, säger personen.

Han kan samtidigt

institutionslivet: Hur är det på din institution? Kommentera gärna artikeln på vertex.nu, alla åsikter välkomna!

många går ut anonymt med sin kritik, trots att man borde kunna prata öppet, samt att institutionen som är så full med experter inte verkar kunna hitta några lösningar. – Det är inte lätt, helt enkelt. Många av oss har erfarenhet från andra arbetsplatser innan, men har inte alls upplevt samma typ av problem där. En orsak är den auktoritära modellen som finns vid universitetet, som i hög grad liknar den i det militära. Många på institutionen känner att vi har en ledning som inte klarar av personalfrågor. En ledning som tycker att man ska rätta in sig ledet och inte protestera, säger en av de personer Vertex talat med. Christina drugge ,

En farhåga som de

är socionomstudent och före detta ordförande i sosum, socionomernas studentförening. John Christiansson, som poängterar

tycka att det faktum att folk inte vågar diskutera öppet, utan för fram åsikter anonymt, skulle kunna tolkas som ett tecken på att institutionen inte behärskar att kommunicera om obekväma saker lika bra i praktiken som i teorin. – Det uppfattas lite skenheligt. John Christiansson tror absolut att konflikter på en institution kan få negativa konsekvenser för studenterna, eftersom engagerade och inspirerande lärare är så oerhört viktigt för utbildningen. – Om en lärare är engagerad så märks det direkt. Det kan vara hela skillnaden mellan en bra kurs och en dålig. Vissa lärare får en verkligen att vilja bli socionom, säger han.

John Christiansson

vertex 7:  2009

som Vertex talat med på institutionen har full förståelse för att det upplevs konstigt att så De anonyma källor

prefekt på institutionen för socialt arbete, ber att få V­ertex frågor per e-post. Hon får fem dagar på sig att besvara dem. Vertex frågar hur hon ser på att anställda uttryckt rädsla över att problemen på institutionen går ut över studenternas undervisning. V­ertex frågar också hur Christina Drugge kommenterar att det finns anställda på institutionen som tycker att ledningen inte klarar av personalfrågor och som säger att man måste rätta sig i ledet och inte protestera. “Jag har inget nytt att tillägga på din första fråga och den andra frågan som du vill ha svar på om hur jag sköter personalfrågorna ber jag dig vända dig till någon annan”, svarar Christina Drugge. anna sundström lindmark

Fotnot: Förra numrets artiklar om institutionen för socialt arbete finns att läsa på vertex.nu/ index.php/nyheter-hem/sept09/Man-latsasatt-allt-ar-bra.html

.

n Den 13-16 maj nästa år arrangerar IKSU Sveriges första student-VM i innebandy. Världmästerskapet väntas locka 8 herrlag och 8 damlag. Dan-Åke Lindkvist, IKSU:s projektledare för student-VM, ser arrange­ manget som ett förspel till kulturhuvud­ stadsåret 2014 – en möjlighet att mark­ nadsföra staden, universitetet och göra Umeå känt ute i världen. –  Jag hoppas vi kan bjuda på ett ban­ brytande innebandyarrangemang, säger Dan-Åke Lindkvist. Hur går det med planeringen? – I början är man ganska ensam i projek­ tet. Vi försöker i nuläget knyta både spon­ sorer och andra intresserade personer till oss. Vi vill gärna ha kontakt med intresse­ rade och engagerade studenter. Vi behöver 150 funktionärer, lagvärdar, speakers och folk som vill skriva för hemsidan. Blir det någon ersättning, eller är jobbet helt ideellt? – Funktionärskläder och mat står vi för, resten får man se som en egeninvestering. Studenter som vill vara med och jobba kan mejla till dan-ake@iksu.se.

”För liten höjning av studiemedlet” n – Det behövs minst en höjning med 900 kronor av studiemedlet för att stu­ denter ska kunna leva på en dräglig nivå. Det säger Nils Larsson, ordförande för Umeå studentkår, efter att regeringen i budgetpropositionen för 2009 föreslagit en höjning av studiemedlen. Från och med 1 januari 2010 höjs studiemedlen med cir­ ka 430 kronor i månaden, varav 40 kronor är bidrag och 390 kronor lån. I praktiken innebär det 350 kronor mer i plånboken varje månad. – Det är en otillräcklig höjning. Vi har tillsammans med Sveriges förenade stu­ dentkårer räknat ut att det behövs minst en höjning med 900 kr av studiemed­ let för att studenter ska kunna leva på en dräglig nivå, säger Nils Larsson, ordföran­ de för Umeå studentkår. Han menar att det dessutom är en felprio­ritering att bara höja själva studie­ bidraget med 40 kr och istället höja låne­ delen med 390 kr. Läs mer på: www.vertex.nu

Alla nya rektorer måste utbilda sig n Alla nyanställda rektorer måste gå en särskild utbildning. Det föreslår regering­ en i lagrådsremissen Obligatorisk befatt­ ningsutbildning för nyanställda rektorer. – Det är något konstigt när det inte krävs en särskild utbildning för att ha ett av Sveriges viktigaste jobb. Det ändrar vi på nu, säger utbildningsminister Jan Björklund. Utbildningen motsvarar 30 högskole­ poäng, som rektorn läser under tre år. De delar som ingår är skoljuridik och myndig­ hetsutövning, mål- och resultatstyrning samt skolledarskap. Läs mer på: www.vertex.nu
DE ”OSYNLIGA” Andreas Jakobsson. En av tre studenter i gruppen.

INNOVATIV TRIO FÖRVERKLIGADE IDÉ n En mobil webbsida som guidar dig bland Umeås miljövänliga alterna­ tiv. Det var tre interaktion- och design­ studenters idé. Umeå kommun välkom­ nade framåtandan och Nolia nappade på gruppens idé. Det beslutades att applikationen skulle skräddarsys för hållbarhetsveckan i Umeå i septem­ ber. Gruppen skulle leverera en typ av digital informationskarta över hållbar­ hetsveckans arrangemang, i form av en rundvandring med mobiltelefonen som verktyg. Några pengar till projektet fanns emellertid inte att hämta. – Vi trodde att det skulle vara svårt att få kontakt med folk, men det var egentligen bara det där med peng­ ar som var bekymmersamt. Vi skippa­ de ändå de vanliga sommarjobben, och bestämde oss för att satsa på det här, säger Andreas Jakobsson, en av tre stu­ denter som arbetat med sommarpro­ jektet. Läs mer på: www.vertex.nu

Curlingmästare får elitstipendium n Stina Viktorsson, student vid Umeå universitet och svensk mästare i curling, har för andra året i följd tilldelats Riks­ idrottsförbundets & Svenska Spels Elit­ idrottsstipendium. RF har efter rangordning av Special­ förbunden och i samråd med SOK be­ slutat vilka som är årets Elitidrotts­ stipendiater. Syftet med stipendiet är att underlätta en kombination av elit­ idrottssatsning och universitetsstudier. Stina Viktorsson kommer bland an­ nat att få ekonomiskt stöd som mot­ svarar ett års studiemedel och möjlig­ het att kostnadsfritt träna på och nyttja de tjänster som Elitidrottscentrum på Bosö­n erbjuder.

Umeå universitet vill satsa på mer och bättre kultur för studenter och anställda. – Vi vill ha ett brett utbud, säger Åsa Bergenheim, prorektor vid Umeå universitet. Umeå universitet marknadsförs som en dynamisk och livfull miljö för studenter. Umeås nyvunna titel som Europas kulturhuvudstad 2014 kommer, enligt Åsa Bergenheim, att ha stor betydelse i arbetet att locka fler studenter till universitetet. Exakt hur satsningarna kommer att yttra sig är i dagsläget svårt att säga någonting om, eftersom det ännu inte finns en färdigställd budget.”Det ska vara möjligt att kombinera studier och föräldraskap”, står det i Umeå universitets policy­dokument för jämställdhet. Hur detta ska egentligen ska gå till är en fråga kårerna nu försöker svara på genom ett åtgärdspro­ gram som ska vara färdigt innan årets slut. Syftet med åtgärdsprogrammet är, förutom att hitta förslag på insatser som kan underlätta för föräldrar att kombinera studier och familjeliv, också att synliggöra den här gruppen och deras många gånger speciella förutsättningar. Omkring en femtedel av alla studenter har barn. Trots storleken är det, enligt Josefin Sundberg, studiesocialt ansvarig på Umeå studentkår, en ganska osynlig grupp. Dessutom förklarar hon att frågan för kårerna är ganska ny. – Bilden av vem som är student är ofta förlegad, konstaterar Josefin Sundberg. vid Umeå universitet var 29,9 år 2007 – och medel­åldern för att skaffa sitt första barn ungefär densamma. Enligt en undersökning gjord av sfs, Sveriges förenade studentkårer, väntar 25 procent av studenterna med att skaffa barn för att man inte tror på lösningen att kombinera barn med studier. Josefin Sundberg säger att de vanligaste problemen som studerande föräldrar har är de oväntade och oplanerade händelserna: ett schema som ändras, en tenta på kvällen, eller att barnet blir sjukt. Även om det ska vara möjligt att kombinera föräldraskap och studier så finns det många situationer som ändå gör det omöjligt. Medelåldern för studenter

om en student som missade en gruppredovisning på grund av sjukt barn fick gå om en hel kurs, detta trots att hon varit närvarande hela tiden, utom just denna dag. – Det måste finnas en större tryggJosefin Sundberg berättar

het för studerande föräldrar. De måste känna att det finns någon som tar ansvar för att de ska kunna studera. Att situationer som dessa kan lösas på bättre sätt, säger Josefin Sundberg. studierna efter individen finns – i vissa fall. Förra hösten publicerade Vertex en insändare där studenter på psykologprogrammet påpekade orättvisan i att studerande föräldrar inte åtnjuter samma privilegier med anpassad studiegång och flexibla tentamensdatum som elit­ idrottare gör genom Umeå universitets policy för elitidrottare, som funnits sedan 2007. Johanna Melin, en av dem som skrev insändaren, blev engagerad i frågan då hon satt med i psykologiska föreningens genusgrupp och en kursare med barn bad om hjälp när hon stött på problem på psykologprogrammet. Möjligheten att anpassa

ordförande i jämställdhetsrådet, ett policyorgan som ansvarar för att fånga upp viktiga frågor och föra dem vidare till rektor, tror att det kan vara svårt att hitta ett system som förenklar för alla studenter med barn, då det finns stora variationer i behoven. – Det är viktigt att Umeå universitet framstår som en föräldravänlig arbetsplats, det är ingen som ifrågasätter det. Jag tror också att vi skulle kunna få tydligare skrivelser när det gäller föräldrars situation. Studentkårerna vid Umeå universitet har startat ett nätverk för studenter med barn. Höstens första träff kommer att äga rum den 14 oktober klockan 12.00 i mit-huset, ma 226. Karin Åberg,

anna sundström lindmark

KULTURHUVUDSTADSÅRET SKA MÄRKAS PÅ CAMPUS – Förenklat handlar det om tre viktiga områden – utbud, forskning och universitetets egen kultur, säger Åsa Bergenheim. Mer konkret betyder det att man kommer satsa på traditionella kulturyttringar som konst, musik, teater och litteratur, men också sport i olika evenemangsformer. Forskningen som bedrivs vid cesam, Centrum för samisk forskning, framhävs särskilt, och inte minst handlar det om universitetets egen kultur – stämningen och atmosfären.

Vid universitetet finns redan en etablerad grund för ett rikt kulturliv, inte minst genom Kultur på Campus. Jonas Ericson, projektledare, ser enbart fördelar och möjligheter för verksamheten att utvecklas i och med Kulturhuvudstadsåret. – Umeå får 170 miljoner kronor från staten, vilket kommer underlätta för oss att få finansiering. Det i sin tur öppnar upp för nya samarbeten med fler aktörer, säger han. Jonas Ericson benämner Kultur på Campus som en unik företeelse med

Anna Svahlin. ”Jag tror absolut att det skulle

”ATT BLI SJUK Sonen Vide är ett av skälen till att Anna Svahlin valde att studera biologi och geovetenskap. Hon vill bevara naturen till kommande ge­ nerationer. För en ensamstående mamma är det en enorm utmaning. – Utan mina föräldrar skulle det absolut aldrig gå, konstaterar hon bestämt. När Vide fick öroninflammation i tre veckor höll studierna på att gå i stö-

sina gratisevenemang på Campus. Och han ser det som en förmån för studenterna vid Umeå universitet. – Kultur gynnar kreativiteten, och ett avbrott i studierna mitt på dagen kan vara som att ladda om batterierna, säger han. till satsningarna på Umeå som kulturhuvudstad 2014. Främst handlar kritiken om finansieringen av projektet och att pengarna istället borde läggas på barn, skola och äldreomsorg. Många är kritiska

Hade de kommande satsningarna på universitetet varit möjliga att ge­ nomföra utan att Umeå blivit utsedd till kulturhuvudstad?

vertex 7:  2009


STUDENTERNA

sällan någon tid för studier eller vila. Tillsammans med Vide är det alltid full fart. Hon älskar sina studier och ser det som en fantastisk förmån att få ägna sig åt det hon verkligen brinner för, men det är svårt att få tillvaron att gå ihop. Ibland innebär utbildningen övernattningar, schemat kan ändras med kort varsel och det händer att tentorna är förlagda till kvällstid. pensionärer och kan ställa upp mycket. – Det skulle vara praktiskt omöjligt utan dem, säger hon. Trots att Anna är den enda i sin klass som har barn upplever hon oftast en förstående inställning. Hon tror att det beror mycket på att utbildningen hon har valt, kandidatprogrammet i biologi och geovetenskap, har svårt att få studenter. – De månar om oss och är angelägna om att vi ska klara våra studier. Annas föräldrar är

studerande föräldrar med erfarenheter från mer eftertraktade utbildningar, där inställningen är mycket mer rigid och otjänstvillig. Hon har träffat

Måste det vara så här knepigt att kombinera studier och föräldraskap?

kunna göras mer för att underlätta för studerande föräldrar”, säger hon.

K FINNS INTE I MIN VÄRLD” pet. Tre nätter i rad satt hon på akuten och dagen efter skrev hon tenta. Självklart klarade hon den. finns inte i min värld. Inte heller att jag skulle bli sjuk själv. Jag bara hoppas att jag hinner vaccinera mig så att jag inte får den här nya influensan, för då vet jag inte vad jag gör, säger Anna Svahlin. Omtentorna är alltid på helgen, så – Att misslyckas på en tenta

det är inte att tänka på. Att lämna en föreläsning och inte ha förstått är otänkbart för henne. Det skulle innebära bortkastad tid. Hon begär ofta att få sina uppgifter i förväg och så länge hon och Vide är friska så ger hon järnet. Hon vet ju aldrig när han kan behöva vara hemma från dagis nästa gång. – Det gäller att utnyttja tiden maximalt och alltid ligga steget före. När hon har hämtat på dagis finns

fattning där många tror att det är finkulturen som kommer finansieras på skattebetalarnas bekostnad. Tvärtom involverar det alla, inte bara Symfoniorkestern och Norrlandsoperan. Man måste se till helheten, säger hon. Prorektor och projektledare. Åsa Bergenheim och Jonas Ericson.

– Nej, jag tror inte att det skulle gå att genomföra, det kostar för mycket, säger Åsa Bergenheim och fortsätter: – Kritiken handlar om en missupp-

vertex 7:  2009

Vad har du för tips till föräldrar som tänker studera?

– Ligg alltid steget före och ta hjälp utifrån. Helt själv är det jättetufft! text och foto: anna sundström lindmark

När de får frågan om hur deras drömevenemang ser ut finns det många gemensamma nämnare. – En jättestor kulturfestival på Campus med sång, dans, sport, barngrupper, rock-grupper, folkmusik. Det ska vara mångfacetterat! önskar Åsa Bergenheim. – En stor utomhuskonsert under senare delen av maj. Något för studenter, personal och alla andra i kommunen, gärna med en stor artist, kanske något i stil med Ulf Lundell, fantiserar Jonas Ericson.

... en investering som kommer att sätta både Umeå och universitetet på kartan

och Jonas Ericson är överens om att satsningen måste betraktas ur ett långsiktigt perspektiv, en investering som kommer att sätta både Umeå, dess invånare och Umeå universitet på kartan. Åsa Bergenheim

– Jag tror absolut att det skulle kunna göras mer för att underlätta för studerande föräldrar, säger Anna Svahlin. Hon vet inte hur ett rimligt system skulle kunna se ut, men tentor på kvällar och schemaändringar ingår i alla fall inte i ett sådant. Därutöver skulle hon uppskatta om hon kunde använda sommaren till vettiga studier för att kunna bli färdig fortare.

tina andersson

Nollningsfylla upprör akutenchef n – De som kommer nya till stan och ut­ sätts för nollning är en utsatt grupp och i år var det bara för mycket. Det säger Marjo Forsberg, chef för akut­ mottagningen vid Norrlands universitets­ sjukhus, till SVT. Hon understryker att alkoholförgiftning är ett allvarligt tillstånd, och att de som inte har ett kontaktnät i stan är extra utsatta. Marjo Forsberg tycker att det talas för lite om den baksida hetsdrickandet vid nollningen för med sig och säger att antalet skador ökar varje år i samband med höstterminsstarten. – De som anordnar nollningen skulle ta mer ansvar och inte få de nya studentern­a att svepa i sig påsvis med dricka som de knappt vet vad de innehåller. De som tagi­t sig till akuten har ändå haft tur. Den som kanske bor i en campingstuga som tillfäl­ ligt första boende, vem saknar henne eller h­onom? säger Marjo Forsberg till SVT. Ordförandena för de tre studentkårer­ na i Umeå skriver i ett gemensamt uttalan­ de att mottagningen är ett väldigt stort ar­ rangemang som innefattar tusentals nya och gamla studenter. – På det stora hela fungerar mottag­ ningen väl och fyller ett viktigt syfte, men dessvärre finns det också varje år ett antal undantag där alkoholen ges en allt för stor roll. Vi vill gemensamt ta kraftfullt avstånd från detta och vi kommer att med gemen­ samma krafter arbeta vidare mot en vision, där trygghet och laganda är prioriterade värden, skriver kårordförandena. Mottagningen hos Umeå studentkår sker framför allt på programföreningsnivå. – Vi håller på att kontakta programför­ eningarna för att få en bättre bild och en utvärdering kommer att göras därefter. Vi kommer sedan fortsätta det förebyggande arbetet med framför allt utbildning av an­ svariga inför nästa år, säger Umeå student­ kårs ordförande Nils Larsson. NTK genomför efter varje mottagning en enkätundersökning bland de nya studen­ terna. Detta för att kunna förbättra den ut­ bildning de ger mottagningsgeneralerna in­ för mottagningen. – Vi ser naturligtvis allvarligt på de inci­ denter som rapporterats och jobbar för att förbättra vår mottagningsutbildning ytterli­ gare. Vi jobbar just nu med vår enkätunder­ sökning av denna mottagning. Vi kommer även att jobba tillsammans med universi­ tetet i denna fråga, säger NTK:s ordföran­ de Erik Wallin.

stort intresse för högskoleprovet n Lördagen den 24 oktober är det dags för höstens högskoleprov. Preliminära siffror visar att ungefär 45 000 persone­r har anmält sig vilket är 40 procent fler än förra hösten. Ökningen är märkbar över hela landet. – Det osäkra läget på arbetsmarkna­ den gör sannolikt att fler väljer att skriva provet i höst. Dessutom har vi i dagsläget många i åldrarna 18–20 år i befolkning­ en, där majoriteten av provskrivarna bru­ kar finnas, säger Nils Olsson, utredare på Högskoleverket. En tredjedel av alla nybörjare inom högskolan antas varje termin på sitt hög­ skoleprovsresultat.
En roomie som alltid ställer upp Bo ihop med StudentfĂśrsäkringen â&#x20AC;&#x201C; ett prisvärt skydd fĂśr dig själv, dina prylar och dina resor. FĂśrsäkring och bank â&#x20AC;&#x201C; mer än dubbelt sĂĽ bra Om du blir bĂĽde fĂśrsäkrings- och bankkund hos LänsfĂśrsäkringar Västerbotten, sĂĽ fĂĽr du ett mycket bra pris: StudentfĂśrsäkring med allrisk 385 kr/ĂĽr (ord. pris 595 kr/ĂĽr) Bankkort Mastercard 0 kr/ĂĽr (ord. pris 225 kr/ĂĽr) Som kund behĂśver du bara logga in pĂĽ vĂĽr sajt fĂśr att ha koll pĂĽ bĂĽde fĂśrsäkring och bankkonto. Ă&#x201E;r det fiffigt eller är det fiffigt? LänsfĂśrsäkringar Västerbotten UmeĂĽ 090-10 90 00, SkellefteĂĽ 0910-73 40 30 www.LFvasterbotten.se

UMEĂ&#x2026; FASHION WKND 7â&#x20AC;&#x201C;10 OKTOBER

   "    $  #

 

Workshops, catwalk, fÜreläsningar, shopping, utställningar, fest. BesÜk umeafahionwknd.se, där für du veta mycket mer.

  ! " $  ! " $  

 

"#  " ## umeafashionwknd.se

   â&#x153;

Uttagsautomat pĂĽ ICA!

Ha alltid tillgĂĽng till kontanter när du behĂśver dem allra bäst. Kika in hos oss pĂĽ ICA Berghem! Ă&#x2013;PPET 9 - 23Ă&#x160;UĂ&#x160;Ă&#x160; R 6" Ă&#x160;/Ă&#x160;"--t

Klipp ut och ta med till butiken. BÂ?Â?iĂ&#x20AC;Ă&#x160;Â&#x201C;iÂ?Â?>Â&#x2DC;Ă&#x160;Ă&#x201C;Â&#x2122;Ă&#x160;Ă&#x192;iÂŤĂ&#x152;Ă&#x160;Â&#x2021;Ă&#x160;Ă&#x2C6;Ă&#x160;Â&#x153;Â&#x17D;Ă&#x152;° Ej spel, lotter & tobak.

090-13 13 96


Hjälper varandra. Emma Mursu, Filippa Nilsson, Tove Öhrström och Emina Averin är inte särskilt oroliga.

”Svininfluensan får man ta med en nypa salt” Handsprit, vaccinationsstation och en uppmaning om att skaffa sig influensakompis. På universitetet förbereder man sig för den nya influensans even­ tuella drabbning. Men de studenter Vertex pratat med verkar inte vara det minsta bekymrade. – Jag tänker inte på det överhuvudtaget. Får man det så får man det, säger Filippa Nilsson som läser hospitality management. – Jag har för mycket annat att tänka på och det verkar inte vara så mycket man kan göra i alla fall, säger Robin Vestner, som pluggar energiteknik. På Umeå universitet arbetar man i nuläget främst med interninformation genom hemsidan. Affischer med råd om hur smittspridningen kan begränsas sitter redan uppe på toaletterna. pressläggning i mitten på september finns den utlovade handspriten på plats i toaletterna. Trots att den är en bristvara i hela landet har Umeå universitet lyckats köpa in ett lager. Lars Lustig är biträdande universitetsdirektör och medlem i Umeå universitets krisgrupp, som nu också är lika med lärosätets beredskapsgrupp inför den befarade inf luensaepidemin i höst. – Det är jättesvårt att veta vad som ska hända. Vi måste ha beredskap för ett worst-case scenario, säger han. Även om den smittsamma influensan kan leda till att många lärare och elever insjuknar samtidigt och det i sin tur kan leda till alltifrån problem med Strax innan Vertex

vertex 7:  2009

studiemedel till att kurser inte kan genomföras är detta inget som Umeå universitet i nuläget är inställda på. – Vi måste självklart lösa de problemen om de uppkommer och ha en generös attityd, säger Lars Lustig. I nuläget pågår en diskussion med landstinget om att Studenthälsan ska ta hand om vaccinationen av studenter, både för att minska trycket på vårdcentralerna och förenkla för studenterna. Dessutom rekommenderar Umeå universitet studenter som är nya i stan och bor ensamma att skaffa sig en influensakompis som kan hjälpa till att handla mat och hämta ut mediciner om man blir riktigt sjuk. Har du någon uppfattning om den nya influensan har kommit till Umeå universitet?

– Svårt att säga. Det finns många som är halvsjuka nu. Men om det är det här eller något annat är ju svårt att veta. Carl Tinnsten, som

läser beteendevetenskap med IT-inrikting hade feber och frossa för några dagar sedan och då slog tanken honom att han hade fått den nya influensan. Men han blev snabbt mycket bättre och hade bestämt sig för att inte bli orolig. – Det här ska inte få påverka min vardag, konstaterar han. Robin Vestner och Per Storgärd som

Ingen panik. Robin Vestner, Carl Tinn­ sten och Per Storgärd tar det lugnt. läser energiteknik håller med. – Man får ta det här med svininfluensan med en nypa salt, säger Per Storgärd. Ingen av dem har skaffat någon influensakompis, men är övertygade om att de får hjälp av varandra om det skulle behövas. Emma Mursu,

Filippa Nilsson, Tove Öhrström och Emina Averin är inte heller oroliga för att inte få hjälp om de blir däckade av influensan. – Neeej, absolut inte, vi hjälper ju varandra, säger Emina Averin. Ska ni vaccinera er då?

– Jag ska göra det, säger Emma Mursu. Emina Averin instämmer. – Jag är lite av en hypokondriker så jag blir först i kön. Tove Öhrström tänker inte göra det och Filippa Nilsson är också skeptisk. – Men jag vet inte, jag kanske ändrar mig om det är många andra som vaccinerar sig, säger hon. text och foto: anna sundström lindmark

Fotnot: Läs även reportaget på sid 12-13.

influensa A(H1N1), Även kallad svininfluensa: Flertalet får symtom som liknar dem vid årlig säsongsinfluensa: plötslig feber, luftvägsproblem, vissa får även diarré. Den nya influensan ger inte allvarligare sjukdom än den årliga ”vanliga” influensan men eftersom det rör sig om ny variant av influensavirus har färre personer ett naturligt skydd och fler kommer att insjukna under kommande säsong. Detta kommer sannolikt att medföra störningar i samhället smittar som vanlig influensa, det vill säga via nära kontakt med smittade, via droppar från saliv, nysningar, hosta, etc. Virus kan även fastna på olika ytor. Smittan flyger inte långa vägar i luften utan det krävs nära kontakt med den smittade för att själv drabbas. För att undvika att smittas, undvik nära kontakt med personer som du vet är sjuka. Om du är sjuk - stanna hemma från arbete eller skola och undvik att göra andra ärenden. Hosta eller nys i armvecket eller i en pap­ persnäsduk som du spolar ner på toaletten eller slänger i en soppåse. Tvätta händerna med tvål ofta och noggrant. Använd gärna handsprit som komplement till handtvätt. Undvik att röra vid ögon, näsa och mun, så slipper du smittas om du råkat ta i något föremål som influensavirus nyligen fastnat på. Endast de som blir allvarligt sjuka eller som tillhör riskgrupperna behöver kontakta sjukvården för provtagning och behandling. Ring då Sjukvårdsråd­ givningen (090-785 11 77) eller din hälsocentral innan besöket.
KULTUR PÅ CAMPUS

Hur kan man låta några nollor från högskolan forma framtidens energibolag?

CULLBERGBALETTEN Lördag 10 oktober, kl 12.00-16.00 Bildmuseet Fler artister bokas hela tiden, håll dig uppdaterad genom att prenumerera på nyhetsbrevet! Kultur på campus är ett Sverigeunikt projekt som levererar gratis kultur till studenter och personal vid Umeå universitet. www.umu.se/kulturpacampus

Hur framtiden ser ut kan vi bara sia om. Men en sak är säker; för att kunna utveckla och leverera energilösningar utan att belasta miljön krävs nytänkande och friska idéer. Vi på Göteborg Energi är alltid på jakt efter hungriga medarbetare som kan tillföra ny kompetens och hjälpa oss att skapa morgondagens energibolag. På www.goteborgenergi.se hittar du mer information om dina karriärsmöjligheter hos oss.

Nytänkande. För ett hållbart Göteborg.

http://www.umu.se/utbildning/program-kurser/amne/?code=RVA

Vad är detta? Jo, det är den exakta adressen till hemsidan med information om fristående kurser som ges av Juridiska institutionen. Juridiska institutionen har ett brett utbud av fristående kurser som kanske passar Dina intressen eller behov. Information om våra kurser hittar Du på Umeå universitets hemsida, <www.umu.se>. Klicka Dig vidare via länken Program och kurser.

Juridiska institutionen www.jus.umu.se

10

vertex 7:  2009


EHRENSTRÃ&#x2026;HLE BBDO

/VBWHµS'SBNUJETSFTBO GSµOTWFWJBTF

)VSSFTFSWJJGSBNUJEFO )VSLPNNFSW¶HBSOBBUUTFVU %FU¶SWJJOUSFTTFSBEFBWFGUFSTPNWJ¶S TQFDJBMJTFSBEFQµBUUCZHHBPDITL¥UBPN4WFSJHFTW¶HBSPDIJOGSBTUSVLUVS1µ'SBNUJETSFTBOGµSEV CFTWBSBGSBNUJETGSµHPSOBPDITFIVSGSBNUJEFOLBOCMJ7¶MLPNNFOBUULMJWBPNCPSEQµTWFWJBTF

"MMUJEQµW¶H 221x307_Svevia-Student_Framtidsresan_vertex_ume.indd 1

2009-09-09 13:31:35


Namn: Liv H Fordell. Ålder: 20 år. Pluggar: Engelska. Bor: Föräldrarnas sommarstuga i Holmsund.

Strandhyddan hade varken el och rinnande vatten. Benen var fulla med infekterade insektsbett. Hon dök i korallreven tre gånger om dagen och fick uppleva hur svininfluensan förvandlade idyll till kaos. – Jag ville ha äventyr och det fick jag, säger Liv H Fordell.

Plugga, jobba, resa? Gymnasietiden var snart över och det var dags att bestämma sig för vad man skulle göra sedan. Valen är många. För många leder det till en stark vånda,

12

”studentångest”, som Liv H Fordell kallar det. Tillsammans med en klasskompis startade hon hemsidan sabbatsår.se, en guide för den som inte vill studera

direkt efter gymnasiet utan ta ett sabbatsår. Det hade hon nämligen själv bestämt sig för. En av researrangörerna erbjöd henne att åka på en av deras resor till halva priset om hon i gengäld bloggade om sina upplevelser. Hon nappade. Resan blev en tio veckor lång äventyrsresa till Mexiko som kombinerades med volontärarbete. Ett av syftena med resan var att bidra till bevarandet av det mesoamerikanska barriärrevet, världens näst största korallrev vid Mexikos Yucatanhalvö. med forskning och datainsamling för att upptäcka förändringar i revet som kommit till på grund av turismen. Arbetet Hon skulle hjälpa till

gick ut på att räkna olika arter och ta prover på korallerna. För att kunna göra denna insats behövde Liv både ta dykarcertifikat och lära sig latinska namn på många fiskarter. En gång i veckan undervisade hon i engelska på en skola och höll temadagar om reven. – Resan var perfekt på alla sätt, säger Liv. drabbade svininfluensan landet och idyllen blev till kaos. På bara ett par dagar förlorade byn alla sina amerikanska turister och mängder med människor – och därmed sin inkomstkälla. Inga nya volontärarbetare kom och vissa valde att Men plötsligt, i våras,

vertex 7:  2009


”JAG VILLE HA ÄVENTY R – OCH DET FICK JAG” Mexiko. Bilder från www.livimexico.blogg.se

lämna landet på grund av rädslan att gränserna skulle stängas under en längre tid. – Allt blev krångligt! Bussarna slutade gå. Skolorna stängdes. Plötsligt började folk sno från affärer. Det blev kriminellt i den tidigare superlugna byn Majhual som låg närmast campet. Ett slags domedagsstämning, berättar Liv. för själva influensan. Hon beskriver situationen som väldigt bisarr. Plötsligt skulle hon bära munnskydd trots att hon varken kände någon som hade blivit smittad, eller ens träffat någon som kände någon som smittats av svininfluensan. Då

hon inte kunde prata så mycket spanska var det svårt för henne att komma åt information om sjukdomen. Rädd för att själv smittas var hon aldrig. Däremot orolig för att det skulle bli svårt att komma hem som planerat. När paniken hade lagt sig började samhället komma på fötter, men hon märkte en stor bitterhet hos dem som förlorat pengar på grund av turisternas frånvaro.

Själv var hon aldrig rädd

vertex 7:  2009

har hon varit hemma i Sverige i en och en halv månad. Hon tycker fortfarande att mycket är ovant – ett exempel är all information och alla intryck i vårt svenska samhälle. Hon saknar värNär Vertex träffar Liv

men, dykningen och det enkla okomplicerade livet på stranden där man pratade om dykupplevelser och berättade sina livshistorier. – Förr kunde jag avfärda prat om att det är så fel att överkonsumera som hippiesnack. Men nu har det blivit så uppenbart hur mycket tid vi ägnar åt prylar, köpa prylar och prata om prylar. med tjejer från helt olika samhällsklasser. Några hade gått på internatskola och umgicks med det engelska kungahuset. En annan kom från mycket enkla mexikanska förhållanden. Den stora skillnaderna var inget som märktes på stranden. Hon delade hydda

– Vi hade aldrig blivit vänner i andra sammanhang. Här spelade klass och bakgrund ingen roll. Det var så skönt att uppleva det. på att bara dra iväg igen – resa och kanske ta ett dykjobb. – Det finns så många alternativa sätt att leva, säger hon. Men hon har bestämt sig för ägna hösten åt det hon kallar ”livsplanen” –skaffa sig ett vanligt liv med eventuell karriär. Ett första steg är att börja plugga engelska på Umeå universitet. Ibland funderar hon

anna sundström lindmark foto: mari paajanen

13


KULTUR PÅ CAMPUS

SOFIA JANNOK Onsdag 14 oktober, kl 12.10–12.50 Ljusgården, Lärarutbildningshuset Fler artister bokas hela tiden, håll dig updaterad genom att prenumerera på nyhetsbrevet! www.umu.se/kulturpacampus

SIRQUS ALFON PÅ AULA NORDICA FREDAG 16 OKTOBER, KL 19.00 80 kr ungdom, 140kr student, 160 kr ordinarie Biljetter köps via www.biljettcentum.com eller www.ticnet.se Arrangör: Umeå Teaterförening, Kulturföreningen Humlan & Studiefrämjandet

AKTUELL TEATER

“När hon är som bäst är hon som en urkraft” Helsingborgs Dagblad

HELAFTON MED HÅRDARE SNABBARE ANNA VNUK OCH UNDERCOVER AV OCH MED LO KAUPPI

MARI BOINE 9 OKTOBER KL 20 IDUN, UMEÅ FOLKETS HUS

DOUAR MED ACCRORAP (FR) 27 OKTOBER KL 19 IDUN, UMEÅ FOLKETS HUS

6 OKTOBER KL 19, SAGATEATERN

Intensiv, flödande jojk fylld av starka känslor möter sydafrikanska flöjttoner, afrikanska rytmer, jazz och blues. Mari Boines magiska scennärvaro måste upplevas.

Gränssprängande, streetdance med 9 dansare i världsklass. I Douar möts akrobatik, sköna moves, hiphop och modern dans, Frankrike och Algeriet.

Medarrangör: Studieförbundet Bilda, Umeå Folkmusikförening & Såhkie Umeå Sameförening.

Medarrangör: Studieförbundet Bilda

Politisk stå-upp med Lo Kauppi. Hon går undercover för att lära av sexisterna inför den nya världsordningen. Anna Vnuk återkräver det som rätteligen tillhör henne. DANSSCENEN! Medarrangör: Kulturstorm, Vuxenskolan

LÄS MER PÅ WWW.UMEATEATERFORENING.SE BILJETTER: WWW.BILJETTCENTRUM.COM 090-13 31 80


kultur: Tips & reaktioner: kultur@vertex.nu

Umetv har vaknat upp ur dvalan

Klassiker. Författarkvartetten (nedan till vänster) och några av de verk och artister de plockat in i sin bok.

Mångsidig kärleksförklaring Den spontana reaktionen på inventering, storskalig katalogisering och tabulering av data, exemplar och olika företeelser, måste vara att det är en futtig, andefattig verksamhet. När kulturjournalisterna Gradvall, Nordström, Nordström och Rabe slagit sina påsar ihop i mastodontprojektet Tusen svenska klassiker, är det med viss oro man gläntar på arkivpärmen. Tusen svenska verk – böcker, filmer, skivor och TV-program – som ”speglat, format och definierat sin tid” trängs här om utrymmet. detta någon torrlagd flodbädd, ingen arkeologisk utgrävning där dammet försiktigt putsas av bortglömda artefakter och reliker som inte längre säger oss något om vår egen samtid, utan snarare en kärleksförklaring till de många kulturyttringar som aldrig förlorat sin aktualitet, men ändå bleknat bort i det kollektiva medvetandet. Läsningen bjuder på etymologisk allmänbildning (exNu är emellertid inte

tusen svenska klassiker

Jan Gradvall, Björn Nord­ ström, Ulf Nordström & Annina Rabe [Norstedts]

empelvis ursprunget till orden ”mygel” och ”slamkrypare” i bemärkelsen kuggfråga), uppväckande av gamla barndoms- och ungdomsminnen, och samhällshistoria (bland annat bildandet av Sveriges nästa mest groteska riksdagsparti genom tiderna), men den största behållningen är ändå att få bli påmind om allt det som var så sjukt jävla bra, som kändes så klockrent här och nu, men ändå på något vis nu känns historiskt och etablerat. Boken omfattar även en hel del barn-

n UmeTV, en ideell förening med sändnings­ förordnande från Radio- och TV-verket att sända tv i kabelnätet i Umeå kommun, har vaknat till liv efter att ha legat i dval­a seda­n 2005. Nu söker man lokalproducerat materia­l och aktiva föreningar som vill sända “riktig tv” – istället för att slaviskt följa den moder­ na Youtube-hypen, som föreningen skriver i ett pressmeddelande. Man suktar efter att få erbjuda ”awesome, internet­influerad amatör­ kultur till tv-tittarna.” Sändningen sker på analog kanalplats S08 i Kommuniceras nät och når samtliga Bostaden-hushåll i kommunen. Även kunde­r anslutna till UmeNets IPTV kan se kanalen, som man också kan kolla in på datorn via http://umetv.se/webtv UmeTV är sändande part, med medlems­ föreningar som producerar innehållet. Aktiv­a föreningar i UmeTV är bland annat de ideella föreningarna Hethane, KF Kretsen, Umemodellen och Umeå universitet.

och ungdomskultur, och bra är väl det, men perspektivet förblir genom hela verket kulturjournalistens, och där tappar framställningen ibland i skärpa. ett synnerligen gediget arbete som föreligger, med vederhäftiga och spirituella mikroessäer, som är uppfriskande chosefritt, och ingen gräns dras någonsin mellan vad som är finkultur och fulkultur, bara mellan vad som är bra och vad som är dåligt. När man gång efter annan känner ett styng i hjärtat av att för en sekund återuppleva en gammal kärlek, börjar man inse att katalogisering och klassificering har sina goda sidor också. Tanken vandrar till vår kanske mest kände naturvetare, Linné, vars livsgärning ju till stor del var just samlande och struktur, men ändå av så fundamental betydelse för förståelsen av vår omvärld. Det är i allt övrigt

Lars-Daniel Öhman

Kinesisk kultur invaderar stan n Den 1–4 oktober blir det Kina för hela slante­n i Umeå. Kinesisk kulturfestival hete­r den nya given, med syftet att berik­a Umeå­s kultur­liv med något av vad den kinesisk­a kulturen har att bjuda på. Festivalen sikta­r på att bli återkommande, där man varj­e år sätter en viss aspekt av den kinesisk­a kul­ turen under särskilt fokus. I år ligger foku­s på motionskulturen. Det blir seminarier och föreläsningar i bland annat taiji (tai chi), qi gong och kinesisk medicin. Förut­ om dett­a väntar besök av den svensk-kine­ siske p­oeten Li Li, firande av månfestivalen samt visning av kinesisk film, lejondans och m­ahjongturnering.

NYa skivor:

En bedårande samling folkvisor Skotske James Yorkston har finkammat Storbritannien och Irland på längden och bredden för att leta fram folkvisor (och även spanska Gallien får vara med på ett hörn). Skivan var från början mer ett hobbyprojekt i liten skala, men då Domino Records fick vädring på vad Yorkston höll på med tyckte de absolut att musiken borde få en bredare publik. Flera av sångerna har Yorkston plockat upp från 60-talets brittiska folkscen liksom visor av

vertex 7:  2009

engelska folksångerskan Anne Briggs som han förståeligt nog fattat tycke för. I stället för att gänga ihop sig med vanliga parhästarna i The Athletes föll lotten denna gång på The Big Eyes Family Players. Resultatet på James Yorkston & The Big Eyes Family Players Folksongs [Domino/Playground] är bedårande och en mycket fin samling. frida rosenströM

James Yorkston. Jagar folkmusik.

15


The Reader, baserad på BernhardSchlinks roman Högläsaren, skulle ha kunnat bli en lysande filmisk totalupplevelse – om upphovsmännen funderat lite mer på språkfrågan. Fast en bra film är det likafullt.

THE READER Betyg: CORALINE BETYG: 17 AGAIN BETYG:

ning i huvudrollen inte lika jobbig när man bara behöver höra hennes röst. magnus f. bergström

17 again genre: komedi regi: burr steers med: matthew perry, zac efron m.fl. betyg: 2

The Reader. Kate Winslet hittar en student.

Tyskt drama på engelska the reader genre: drama regi: stephen daldry med: kate winslet, ralph fiennes m.fl. betyg: 4

I efterkrigstidens Tyskland hamnar studenten Michael i ett förhållande med en äldre kvinna. Efter en tids passionerat umgänge försvinner hon, utan att ta farväl. Några år senare återser han henne på en minst sagt oväntad plats. Filmens styrka är berättelsen, byggd på Bernhard Schlinks roman Högläsaren. En smart och känslosam story om kärlek, brott och slump. Svagheten är skådespelarna. Och då menar jag inte

insatserna i sig, listan rymmer några fantastiska prestationer. Problemet är språket. För även om berättelsen aldrig lämnar Tyskland så snackar alla skådisar, inklusive de tyska talangerna, engelska genom hela filmen. Det tar udden av den trovärdighet som hade varit nyckel till en lysande totalupplevelse. magnus f. bergström

Coraline genre: animerat regi: henry selick med: dakota fanning, teri hatcher m.fl. betyg: 3

Regissören bakom Nightmare Before

Christmas återvänder till bekant mark. I hans senaste verk får vi följa den blåhåriga flickan Coraline, som flyttar med sina föräldrar till ett hus fyllt av mystiska hemligheter. Filmen går en otroligt svår balansgång, för samtidigt som den berättas som en saga för barn så är den också ganska bisarr och obehaglig. Resultatet är något som skrämmer de minsta, men samtidigt inte är tillräckligt utmanande för vuxna tittare. Fantaster av animerad film och stop motion har däremot mycket att se fram emot, några scener är färgglada fyrverkerin av fantasi och skaparkonst! Dessutom är gnällspiken Dakota Fan-

NYa skivor:

Lättsam pop med mycket karaktär

Det låter mycket belle and sebastian...

För tre år sedan genomgick singersongwritern Pete Yorn en jobbig separation som utmynnade i nio låtar. Inspirerad av Serge Gainsbourgs samarbete med Brigitte Bardot på 60talet valde han att spela in dem med den inte helt okända vännen Scarlett Johansson. Efter lång väntan släpptes så albumet The Break up [Rhino/Warner] i september. Det är lättsam pop med ett stort stycke karaktär. Texter fyllda med kärlek och smärta förkroppsligar ett förhållande i gungning. Ett intressant sound uppstår när Scarletts mörka stämma möter Petes spröda melo-

God Help the Girl är ett sidoprojekt sig-

nerat Stuart Murdoch från Belle and Sebastian. Tanken var från början att lansera en musikal som i sin tur skulle filmatiseras. Om detta blir verklighet återstår att se. Musiken, God Help The Girl [Rough Trade/Border], släpps nu i alla fall efter fem år av låtsnickrande. Trots sin nya kostym och sångerskan Catherine Ireton låter det mycket Belle and Sebastian – det är bara att tacka och ta emot. frida rosenström

16

Stuart Murdoch. Låtsnickrade i fem år.

Mike har försakat mycket i sitt liv. Han jobbar häcken av sig för en befordran han aldrig får och familjen har fått komma i andra hand. När skilsmässan från frun är ett faktum så får han plötsligt chansen att göra om allting. Han blir 17-åring på nytt. Den mesta humorn i 17 Again bygger på generationsklyftan mellan tonåringar och deras föräldrar. Poängerna blir väldigt förutsägbara och ointressanta. I det hela en ganska traditionellt uppbyggd komedi, som lånar friskt från tidigare filmer på liknande tema, som Tillbaka till framtiden. Filmen har åtminstone några få riktigt kul överraskningar, men den amerikanska sensmoralen kring kärnfamiljens värde är väldigt väntad. magnus f. bergström

magnus.bergstrom@vertex.nu

Pete Yorn & Scarlett Johansson. Har fått ihop ett riktigt bra album tillsammans.

vertex 7:  2009


Lärarstudent, silversmed och konstnär – för Sofia Sandell måste alla sidor få plats. ”Jag behöver skapa och vara kreativ vid sidan av alla måsten”, säger hon. I början på oktober ställer hon ut sina verk på nyöppnade galleri Skorpinjon Showroom.

NAMN: Sofia Sandell. Pluggar: Lärarprogrammet. Ålder: 28 år. Aktuell: Ställer ut silversmide och målningar på nyöppnade galleri Skorpinjon Showroom på Rådhusesplanaden. Hemsida:

www.camilleandsofia.com

Silversmycken skapas som i trans... Den lilla verkstan i källarlokalen på Tunnelbacken är rörig – och Sofia Sandell fullständigt fokuserad. Hon sågar ut en några millimeter kort ögla, tappar den på golvet, men hittar den snart igen. – Det är pilligt att göra smycken, konstaterar hon. Hon penslar ringen med flussmedel och lägger på en metall som ska hjälpa öglan att lödas fast. Sedan sätter hon igång gasolbrännaren och hoppas på gott resultat. – Skapandet är den perfekta medicinen mot grubblerier, säger hon. flera kvällar i veckan åt yoga. För henne har yogan och skapandet många likheter, då båda Sofia Sandell ägnar

sysslorna försätter henne i ett nästan meditativt tillstånd. I både yogan och skapandet tvingas hon vara här och nu. Hon började med silversmide för ungefär sex år sedan. Mest blir det smycken inspirerade av naturen och havet samt resorna till bland annat Peru, Australien och södra Afrika. Skapelserna växer fram och blir till utan noggrann planering. och ganska dyr utrustning för att kunna ägna sig åt silversmide. För närvarande lånar hon utrustningen av en ingift släkting. Men snart måste den återlämnas och i och med detta hoppas hon kunna förverkliga en dröm – att starta ett konstnärskollektiv. Det krävs mycket

– Det ska vara en gemensam verkstad för kreativa människor som vill träffas, inspirera och motivera varandra, dela verktyg och lokal. Hon tror att Umeå är fullt av fattiga konstnärssjälar, utmaningen blir bara att samla dem. ligger på en charmig bakgård i centrala Umeå. Redan innan galleriet öppnade hade Sofia gått förbi det vackra huset och tänkt att det skulle passa bra för en sådan verksamhet. Plösligt en dag såg hon en lapp på dörren med informationen att det skulle starta ett galleri med utställningar av silversmide och måleri. Så hon tog kontakt med galleristen. Galleri Skorpinjon Showroom

diösa sång. Bäst är ”Wear And Tear” och ”Clean”. Med mycket känsla och ärlighet lyckas detta avskalade sam­ arbete nå rakt in i hjärtat. CHARLOTTE HÖGBERG

Arctic monkeys 1: Mörkt och vackert Efter att ha lyssnat på en demo erbjöd sig Josh Homme från Queens of the Stone Age att producera Arctic Monkeys nya album. Under en vecka på Hommes ranch i Kaliforniens öken spelades så flertalet spår in och blev Humbug [Domino]. Soundet är hårdare och mer suggestivt än tidigare. ”Crying lightning” är en mäktig musikkavalkad och i

vertex 7:  2009

Arctic Monkeys. Nya skivan recenseras – och gillas – av två olika recensenter... ”Pretty Visitors” glänser trummande Matt Helders. Bäst är ändå Alex Turners skarpa och underliga texter, lika härliga som hans säregna sång. Personliga ”Cornerstone” liknar mer deras gamla stuk och lite av det ungdomliga och dansanta saknas på Humbug. Men de söta britterna har låtit håret växa och mognat till något skickligt, mörkt och vackert. CHARLOTTE HÖGBERG

Arctic monkeys 2: Ett mer moget sound Det tredje albumet sägs vara det svåraste under ett bands karriär. Med det måste sägas att Arctic Monkeys genomfört Humbug [Domino Records] med beröm godkänt. Det känns pretentiöst att tala om ett bands mognad, men det är en känsla som återkommer vid ge-

– Vilket sammanträffande. Det var ju jag! Jag sysslar ju med båda, säger Sofia Sandell. skapande läser hon lärarprogrammet för tidigare åldrar, och kompletterar med bildbehörighet mot de äldre åldrarna. Den här hösten bedrivs studierna på distans. – Estetisk verksamhet är så viktigt! Jag har själv en så positiv bild av min lågstadielärare som var en skapande person – det speglades i hennes undervisning. Jag vill så gärna jobba med barn och ungdomar. Det finns så mycket man kan göra för dem och med dem, säger hon. Vid sidan av sitt

anna sundström lindmark foto: mari paajanen

nomlyssningarna. De karaktäristiska riffen och rytmerna finns kvar, de tvära taktbytena, liksom texterna som präglas av Alex Turners fäbless för omfångsrika textsjok. Det vore orättvist att påstå att drivet är borta. Snarare har rastlösheten lagt sig, vilket är tydligt i ”Secret Door” och radiohiten ”Crying Lightning”. ”Pretty Visitors” är bara ett exempel på musikalisk dramatik som lockar till mer lyssning. Om samarbetet med Josh Homme från Queen of the stone age påverkat detta mogna sound går bara att gissa. Kanske var det just det som behövdes för ett tredje album. Tina andersson

17


Rid i sol

nordsvenska hästar

hastbruk.net

0935-24076, 070-2550788 Maria Andersson

Bästa tiden att fiska är nu! â&#x20AC;&#x201C; rätt temperatur i vatten och luft â&#x20AC;&#x201C; Utvalda produkter av: Fiskekläder, jackor, byxor, skjortor (fodrade), sockar, stĂśvlar m m

upp till

50%

HĂ&#x2026;LL DIG VARM: ACLIMA Ullfiberunderställ i alla väder och flera modeller efter användningssätt â&#x20AC;&#x201C; STORT URVAL!

Vi är norra Sveriges â&#x20AC;?Din livfĂśrsäkring, ditt valâ&#x20AC;? FĂśr skoter-, fiske-, bĂĽtfolk m.fl. -dealer!

Flytoveraller fr 1099:-

Anmäl dig till vüra flugfiskekurser och flugbindarkurser!

HEMLĂ&#x2013;SA KATTER SĂ&#x2013;KER NYTT HEM Hjälp hemlĂśsa, jättefina, rumsrena katter genom att bli fodervärd fĂśr kortare eller längre perioder. Ă&#x201E;ven permanenta hem sĂśkes. Ring fĂśr info 090-19 54 00

FÜranmälan! OBS! Damer och tjejer gratis flugfiskekurs!

7 fabrikat, flera modeller Auktoriserad üterfÜrsäljare

GPS â&#x20AC;?Hitta rätt, hitta hemâ&#x20AC;? BĂ&#x201E;ST I TEST!

Vi bjuder pĂĽ kaffe, kaka, fisketips och video i vĂĽrt museum! SPORTFISKESPECIALISTEN etabl 1953

KvalitĂŠ â&#x20AC;&#x201C; kunskap â&#x20AC;&#x201C; service SVERIGES STĂ&#x2013;RSTA FISKEKEDJA med 40 butiker i samverkan

Ă&#x2013;st pĂĽ sta´n

Kungsgatan 94, UmeĂĽ t 090-77 40 70 www.blixtsport.se-info@blixtsport.se

 $ Namn: LinnĂŠa E Ă&#x2013;stberg Ă&#x2026;lder: 29 Kommer ifrĂĽn: UmeĂĽ/GĂśteborg/Holland Bor: UmeĂĽ Studerar: Gymnasielärare i bild och media Gillar: Människor som vĂĽgar stĂĽ upp fĂśr sina ĂĽsikter och tar ansvar

Läs om LinnÊa pü www.studera.umu.se Om du vill veta hur det är att studera pü lärarutbildningen vid Umeü universitet.

SIRQUS ALFON PĂ&#x2026; AULA NORDICA FREDAG 16 OKTOBER, KL 19.00 80 kr ungdom, 140kr student, 160 kr ordinarie Biljetter kĂśps via www.biljettcentum.com eller www.ticnet.se ArrangĂśr: UmeĂĽ TeaterfĂśrening, KulturfĂśreningen Humlan & Studiefrämjandet

Lärarutbildningen vid Umeü universitet ger fÜljande program: Lärarprogrammet, med inriktningarna: verksamhet antingen i fÜrskola, fritidshem, grundskola, gymnasium eller vuxenutbildning. Specialpedagogprogrammet (pübyggnadsprogram), Speciallärarprogrammet (pübyggnadsprogram). Studie- och yrkesvägledarprogrammet (distans- och campusutbildning).

Mer information: www.use.umu.se


ERBJUDANDE #

Rexcellent sittning

Vür anrika festsal skapar den rätta känslan fÜr sittningen eller festen. Vi erbjuder tvü- eller trerättersmiddagar frün 250 kr/300 kr. Bokar du en lÜrdag ingür Rex Full House med dj:s, dansgolv och barer i hela huset. Kontakta Anders eller Annika fÜr mer info och offert 090-70 60 53, anders@rexbar.com

WOK

5 kr rabatt ErbjudandetĂ&#x160;}BÂ?Â?iĂ&#x20AC;Ă&#x160;Ă&#x152;Â&#x153;Â&#x201C;Ă&#x160;Ă&#x2C6;Ă&#x160;Â&#x153;Â&#x17D;Ă&#x152;Â&#x153;LiĂ&#x20AC;Ă&#x160;Ă&#x201C;ääÂ&#x2122;

HEMLĂ&#x2013;SA KATTER SĂ&#x2013;KER NYTT HEM Hjälp hemlĂśsa, jättefina, rumsrena katter genom att bli fodervärd fĂśr kortare eller längre perioder. Ă&#x201E;ven permanenta hem sĂśkes. Ring fĂśr info 090-19 54 00

#

rexbar.com VI SĂ&#x2013;KER BARTENDERS!

Kontakta oss nu om du är en erfaren bartender. Vüra nattklubbsbarer behÜver fÜrstärkning!

Â?Â&#x2C6;`Â&#x2026;iÂ&#x201C;Ă&#x192;Ă&#x160;ViÂ&#x2DC;Ă&#x152;Ă&#x20AC;Ă&#x2022;Â&#x201C;Ă&#x160;UĂ&#x160;äÂ&#x2122;äÂ&#x2021;ÂŁÂ&#x2122;Ă&#x160;äxĂ&#x160;ää

 '( ' )%  +  -$  +()+ $  $ !" )(%! $ $

 '*$-'(/ %#&./'%&$%""$/#+.' ''$ -'(%' % . -"& )) ) $-()()*(%#!%##'#""$%!)% ' % $%+#' ")' +.' /)-+ "$#$())+$$!%$(*"))##')"" ))+-'+ (($)+.', )-+"$-(#'&.*#$%+$$%+)%$( -"!%##$

Konstnärliga ingenjÜrskurser Till vürterminen tillhandahüller institutionen bl.a. fÜljande fristüende kurser: Digital fotografering och bildbehandling, 7,5 hp Digital video och bildproduktion, 7,5 hp Tillämpad webbutveckling, 30 hp Webbutveckling, 7,5 hp Projektledning 1, 7,5 hp Projektledning 2, 7,5 hp Datakommunikation 7,5 hp

Institutionen fÜr tillämpad fysik och elektronik www.tfe.umu.se


DET HÄNDER PÅ CAMPUS:

en Berättarmästare Kommer på besök n En svensk mästare i berättarslam, en av Sveriges första sciencefictionförfattare och thailändska kvinnor i Västerbottens inland. Var kan man träffa på dessa spännande ty­ per och fenomen? Jo, i Forskningsarkivet i UB, såklart, i samband med gratisföreläs­ ningarna på kvällstid under rubriken Mötes­ plats Arkivet. Den 7 oktober berättar PärErik Wikström den sanna historien om K S Wikströms flyttning av sitt bostadshus. En händelse i Burträsk 1949 som gav eko långt ut i världen. Pär-Erik Wikström blev med historien om Albertina – gården som förliste – svensk mästare i berättarslam 2008. En vecka senare, den 14 oktober, fö­ reläser litteraturvetaren och skribenten Erik Jonsson om Elfred Berggren (19001932), som tillbringade många sjukdoms­ år på Öster­åsens sanatorium utanför Sol­ lefteå. På sanatoriet uppmuntrades han att börja skriva journalistik. Hans skrivand­e resulterad­e även i en av Sveriges första science­fictionromaner: ”Robotarnas gud”. Den 21 oktober berättar fotografen Elin Berge, som under flera års tid följt och do­ kumenterat inflyttade thailändska kvinnor i Västerbottens inland, om fotoreportage­ boken Drottninglandet. Alla föredrag kl 1920 i Forskningsarkivet, UB. n 14 okt: linux för nybörjare . En in­ troduktionskurs till operativsystemet Linu­x. Test av Linux Ubuntu med en så kallad live CD som tillfälligt installerar Ubuntu i intern­ minnet. Gratis. Föredragshållare är biblio­ tekarie Lars Iselid. Lokalen Medicinska bib­ lioteket, den 14 oktober kl 10.00-11.00. Anmälan är obligatorisk (senast den 12 okt), kontakta Karina Sjögren, 090-7858530, karina.sjogren@ub.umu.se, n 24 okt: årshögtidens ceremoni­. Umeå universitet installerar nya professo­ rer, promoverar hedersdoktorer och dela­r ut vetenskapliga priser. Kl. 17.00 i Aula Nordic­a, Universum. Stora delar av aula­n är reservera­d, men det brukar finnas ledig­a platser på läktaren och i bakre delen av salonge­n. Tag plats senast kl. 16.55!

Namn: Elin Segerlind Ålder: 24 år. Kommer från: Göteborg. Bor: Kollektiv på Skolgatan. Pluggar: Litteraturvetenskap C-kurs. Aktuell: Ny ordförande i Humsek. Ska bli: Ingenting. Men planerar att ägna framtiden åt drama och spännande projekt.

Elin ska INTE ”bli något” Först trodde hon att hon skulle bli lärare, sedan upptäckte hon huma­ niora. Nu har hon bestämt sig för att aldrig bli något. – Ja, förutom allmänbildad, gammal och vis möjligen, säger Elin Seger­ lind, ny ordförande för Humsek.

där sittningar och filmkvällar skulle ordnas. Hon kontaktade Humsek eftersom hon visste att man kunde få bidrag därifrån. Humsek är en del av Umeå studentkår och bevakar humaniorastudenternas intressen i allt från utbildningsbevakning till stipendier.

”Vad ska du bli?” eller ”Vad blir man då?” Känner du igen frågorna? Det finns krav på att studierna ska leda till resultat som innebär en tydlig titel som i sin tur leder till ett sedvanligt arbete. Det tycker Elin Segerlind är tråkigt och begränsande. Studier kan vara så mycket mer. – Frågan är ju felställd. Den går ju inte att svara på. Men jag har en lycklig förhoppning om att jag kommer att få jobba med roliga och värdefulla projekt precis som jag gör just nu. Elin Segerlind kom i kontakt med Humsek förra hösten när hon tillsammans med kurskamraterna ville starta en kulturförening. Ett klatschigt forum

Det var i den vevan

Vi har tagit examen: Högskoleexamen: Jose Luis Sanche­z Martine­z, Umeå; Ulrika Pettersson, Härnö­sand; Hanna Bäckman Eriksson, Umeå; Elino­r Isaksson, Gunnarn; Linnea Liedbergiu­s, Örnsköldsvik; Fredrik Jokinen, Skellefteå; Lykke Liljefeldt, Skellefteå. Civilingenjörsexamen: Mark Murphy, Umeå; Nils Forsberg, Umeå; Hiba Aloghel­i, Umeå; Ulrika Genberg, Piteå; Michael Hall, Umeå; Matilde Rentoft, Umeå; Kerstin Anger, U­ppsala. Högskoleingenjörsexamen: Ove Lövholm, Vasa; Patrik Wallander, Bygdeå. Ekonomie licentiatexamen: Christopher Nicol, Umeå. Filosofie doktorsexamen: Esther Maier, Umeå; Carl Lönnbark, Solna.

20

Namn: Marie Lindkvist. Ålder: 25 år. Bor: Stockholm. Aktuell: Har nyligen tagi­t e­konomie magisterexamen med inriktning mot service management. Gör nu: Ekonomi­ assistent på Mornington Hotel Stockholm.

som hon förstod att allt engagemang i utbildningen på något sätt är kopplat till kåren. Att engagera sig i Humsek kändes roligt och viktigt och i våras valdes hon in som ordförande. Humsek har haft problem att locka engagerade studenter. Under våren uppmärksammade Vertex den kris och oro som då rådde. Styrelsen var så underrepresenterad att beslut fick tas via mail. De dignade under ansvar och arbete och kände att de höll på att köra slut på sig själva. Huvudskälet är att många studenter inom den humanistiska fakulteten läser fristående kurser eller kurser på distans.

Filosofie licentiatexamen: Sigrid De Geyte­r, Holmsund. Medicine doktorsexamen: Ulric Röijezon, Piteå. Teknologie licentiatexamen: Lars K­arlsson, Umeå. Ekonomie kandidatexamen: Karolin­a Andersso­n, Umeå; Lena Söderlund, Hägerste­n; Marie Lindkvist, Knivsta; Phili­p Roth, Umeå; Sofie Brandt, Umeå; Mikéla Svaneby, Röbäck. Ekonomie magisterexamen: Karolina Andersso­n, Umeå; Emma Isaksson, Umeå; Nils Sandberg, Umeå; Marie Lindkvist, Kniv­ sta; Anna Fattor, Umeå; Josefin Rönnlund, Malax; Philip Roth, Umeå; Emerson Faria, Umeå; Theres Furberg, Umeå. Filosofie kandidatexamen: Sten Tillhamma­r, Uppsala; Daniell Andersson,

Är ni på fötter nu?

– Definitivt! Vi prövar oss fram, tar några steg, ramlar, reser oss... Men vi är på fötter och vi kan gå själva. En av målsättningarna för Humsek är att skapa en bättre sammanhållning för humaniorastudenter. Därför ska projektet ”Humanistisk identitet” startas. – Syftet är att undersöka vilka vi humanister är och skapa en enhet av de splittrade kurserna. nämligen att alla humanistiska ämnen hakar i varandra. Att de allra flesta utbildningar på humfak inte leder till några tydliga titlar skapar andra förutsättningar för studenterna. – Men det är inte samma sak som att humaniora inte leder till något, för det gör det. Det påverkar hela samhället. Ingen bryr sig om oss, men ingen kan heller leva utan oss. Elin Segerlind ser

text och foto: anna sundström lindmark

Umeå; Anders Espling, Umeå; Emil Byströ­m, Umeå; Anton Lipovac, Umeå; Khalid Rashid, Umeå; Maria Frisk, Umeå; John Norberg, Umeå; Anna Emanuelsson, Gävle; Allan Lindgren, Umeå; Anna Karlström, Umeå; Shayan Afshari Rad, Umeå. Filosofie magisterexamen: Marian­n Gab­ rielsson, Kållered; Emilia Koponen, Vasa; Pia Ratilainen, Umeå; Thor Lindhol­m, Umeå; Hanna Åström, Umeå; Anna Agge­ stål, Umeå; Stefan Jonsson, Umeå; M­arkus N­yström, Umeå; Katarina Strand­ berg, Umeå; Andreas Björkman, Kiruna; Stefa­n Nilsson, Umeå; Cecilia Jurell, Umeå; Kristoffe­r Skarström, Umeå; Arne Otto Lilj­aLund, Östersund; Lisa Maria Alldén, Kirun­a; Jessica Bergkvist, Umeå; Andrea Boman, Ursviken; Maria Lindqvist, Umeå; Jenn­y O­lsson, Hässleholm; Daniel Andersson,

vertex 7:  2009


Peter Johansson har stört friden genom högljutt sam­ kväm med några studentkamrater en kvart för länge. Detta inser han morgonen därpå, då han stöter på en verbal sprängladdning signerad G-R-A-N-N-A-R-N-A.

GRANNARNAS ORD ÄR LAG Grannarna. Vilka är de? Encyklopedin beskriver dem som Homo sapiens sapiens, tillhör tydligen släktet primater. Människans egenskaper är bland annat möjligheten till empati och abstrakt tänkande. Man passar också på att påpeka att människan är tvåbent. Nu när ni vet att grannarna tillhör primaterna och går på två ben går vi vidare i ämnet. När man stöter på dessa skygga primater finns några tydliga regler att förhålla sig till. Låt dina barn leka i

trapphuset från 07.00 till 22.00 samtidigt som du använder din slagborr varje helgmorgon. Gå alltid på hälarna. Grannar är skygga djur, stå därför alltid i hallen, lyssna och spana noggrant innan du kastar dig ut i trapp­husdjungeln. Detta för att undvika en läskig hälsningsfras. Efter kl. 22.00, ligg stel som en pinne i sängen, fundera inte ens på att byta ställning ens om du anar ett liggsår eller om du hör någon stjäla din bil utanför ditt fönster. Grannarnas dygnsrytm gör dem känsliga för akustiska intryck mellan ovan nämnda tider. En spolande dusch eller ljudet av en datorfläkt leder till det vi kommer in på härnäst: deras aggressivitet. Jag stegade i riktning mot

hallen, trött efter en sen utekväll. Jag hade haft studiekamrater på besök för dryck och samkväm. Tiden glömdes helt bort och allt som var heligt för granndjuren blev

Umeå; Linda Lönnerskog Nilsson, Umeå. Konstnärlig kandidatexamen: Rasmus West, Umeå; Ann Igelström, Frösön. Konstnärlig masterexamen: Sotiris K­otronias, Umeå. Lärarexamen: Heléne Rundgren, Kirun­a; K­arolina Lidén, Umeå; Victoria Jonsson, Umeå; Christina Lundberg, Röbäck; Ulrik­a Hägglund, Umeå; Martina Borg, Umeå; V­ictoria Gustafsson, Umeå; Ulrika Petters­ son, Härnösand; Joanna Rock, Undersåker; Martina Wichman, Skellefteå. Magisterexamen: Hyceinth Njuh Kum. Medicine magisterexamen: Terese Öster­ berg, Pär Johansson, Umeå; Linda Brorsson, Örnsköldsvik. Naturvetenskaplig magisterexamen: Dinakar Marrivada, Umeå. Naturvetenskaplig masterexamen:

vertex 7:  2009

Bäst just nu:

Positiv aminosyrebalans. Sämst just nu:

Förkylningstider.

för alltid skändat och besudlat. Med gråten i halsen föste jag ut sällskapet ur lägenheten och såg till min fasa att vad som måste ha låtit som en kavallerichock för grannarna hade pågått i en kvart för mycket då klockan rusat iväg till 22.15! När jag hittade lappen på hallmattan den trötta morgonen kom fasan. Hjärnans förträngningsmekanismer måste ha jobbat på högvarv föregående afton! var som de sista flämtande sekunderna innan exekutionspatrullen beordras eld, som att vakna med ett hästhuvud i sängen. jag kände blodsmak i munnen och kallsvetten bröt ut när jag läste namnet, med vilket lappen undertecknats, om och om igen för att hamra in dess budskap i min undermåliga hjärna. Lappen var undertecknad av ”Grannarna”. Svensk konflikthantering och envägskommunikation när den är som bäst. Att stå inför lappen

Peter Johansson

Namn: Peter Johansson. Ålder: 22 år. Läser: Humanistiskt samhällsprogram.

G­enaro Longoria Martinez, Umeå; Lina Jörnhagen, Umeå; Felicia Nkem Ihunegbo, Umeå; Muhammad Jamil, Umeå. Politices kandidatexamen: Andreas J­önsson, Umeå. Politices magisterexamen: Mikéla S­vaneby, Röbäck. Psykologexamen: Thor Lindholm, Umeå. Socionomexamen: Magdalena Näsström, Umeå; Elenor Hedman, Umeå; Khali­d Rashid, Umeå; Ulrika Svensson, Umeå; H­anna Johansson, Umeå. Studie- och yrkesvägledarexamen: V­eronica Fransson, Karlskrona. Tandhygienistexamen: Munira Ikar Amin, Umeå.

Det här är ett urval av examinerade vid Umeå universitet den senaste tiden – inte samtliga.

VERTEX KRÖNIKÖRER 09/10:

Peter Johansson och Elin Dofs.

Vertex för 11 år sedan:

Vertex nr 8/98.

Drygt 100 personer hade sökt sig till R­otundan i Universum för att vara med i uttagningarna till frågesportprogrammet Jeopardy, med Magnus Härenstam som programledare. Av de nio umeåstudenter som tog sig hela vägen fram till tävlinge­n i tv-rutan är Elin Axén enda tjejen. Hon läse­r fjärde terminen på läkarprogramme­t och fick höra talas om uttagningen en halvtimme innan, då hon satt och plug­ gade tillsammans med någr­a kurskam­ rater. Efter färsta provrundan fortsatte hon pluggandet. ”Jag hade inge­n lust att fortsätta och brydde mig inte så mycket om hur det hade gått. Men så kom en av mina kursare och sa att de ropat upp mitt namn, så jag gick dit”, säger Elin Axén.

21


öppet forum: Spalter till ditt förfogande. Mejla till forum@vertex.nu

Den ihärdiga jakten på pengar och ökad konsumtion får oss inte att må bättre och är dessutom inte långsiktigt hållbar. Vi behöver frihet att kunna ägna tid åt det som verkligen betyder något, skriver Frida Johnsson.

”GÖR VÄRLDEN LYCKLIGARE” Att man inte kan köpa lycka för pengar är en gammal sanning de flesta nog kan skriva under på. Det är klyschigt, nästan trivialt, men ändå har vi märkvärdigt svårt att riktigt ta det till oss. De flesta svenskar verkar ändå medge att de tror att lite mer pengar skulle öka just deras lycka. Men forskningen talar sitt tydliga språk och visar att vi överskattar pengarnas inverkan på vårt välbefinnande. Vinnare på lotto upplever förvisso ett lyckouppsving en tid, men är snart tillbaka på samma välmåendenivå som innan vinsten. På samma sätt har den stora ekonomiska utvecklingen inte märkbart följts av ett ökat välmående i västvärlden. Vi verkar lika lyckliga idag som för trettio, kanske femtio år sedan. Detta ger viktiga signaler både till oss själva och våra politiker.

är också en rättvisefråga där vår ständiga jakt på illusioner ger bieffekter för miljön, klimatet och människor i andra länder. Resultaten av forskningen är en obekväm sanning för många av oss. Varje spenderad krona utöver våra basbehov ger mycket liten effekt på vårt välmående här i Sverige. Samma krona skulle däremot ge en markant lyckoökning om den spenderades på nödvändigheter som mat eller tak över huvudet i ett utvecklingsland.

Vi verkar lika lyckliga idag som för 50 år sedan

det som endast ger en illusion av att göra oss lyckliga. Den ihärdiga jakten på pengar och ökad konsumtion får oss inte att må bättre och är dessutom inte långsiktig hållbar. För lyckoforskningens resultat handlar inte främst om att välmående västerlänningar ska maximera sin lycka till varje pris. Det Vi bör snarast överge

detta, och har viljan att börja göra något, ändå är det ofta mycket svårt att förändra sitt eget liv. Där har politiker och personer i ledande positioner i samhället en viktig roll att spela. Vi behöver ett samhälle som kan skapa förutsättningar för ökad lycka. Det innebär inte f ler restriktioner eller politiker som bestämmer vad som gör oss lyckliga. Frihet är bland det viktigaste ur lyckoperspektiv. Frihet att göra vad man vill. Men det betyder inte oändligt med valmöjligheter för saker som toapapper, kaffe eller telefonbolag. Vi behöver frihet att kunna välja bort de Vi vet allt

banala valen och ägna tid åt det som verkligen betyder någonting. redan på 1800-talet om den växande ekonomins nytta upp till en viss nivå, sedan skulle andra saker växa, såsom kulturen och den fria tiden. Den tiden är nu och det är dags att börja en utveckling mot ett mer humant och hållbart samhälle där pengar är ett medel och inte ett mål för våra liv och för samhället. Det är många som börjar inse detta runt om i världen. Finansinstitut i såväl Australien, Frankrike som England håller intensivt på att hitta nya mått för att mäta ett lands utveckling och välstånd i andra termer än bnp och där befolkningens faktiska välbefinnande räknas in. John Stuart Mill talade

Vi har goda skäl att vara kritiska till

en del studier som försöker mäta lycka hos individer. Som all forskning måste den kritiskt granskas och kanske särskilt inom en så ny forskningsgren som denna. Men det betyder inte att det

är mindre viktigt. Om personer kan svara på hur de mår och uppfattar livet bör vi ta det på allvar. Varje år gör regeringen upp en budget över Sveriges ekonomi där varje enskild krona noga räknas in. Om vi gjorde en bråkdel av detta för att beräkna hur dessa investeringar bidrar till mer välmående vore mycket vunnet. På många sätt visar lyckoforskningen det vi alltid har vetat. Det handlar om allas rätt till sysselsättning och arbete. Om nära sociala relationer och tillit till samhället. Om att få ägna sig åt meningsfulla fritidsintressen eller göra karriär om man trivs med det. Fler och fler börjar inse att mer fritid och mindre stress, pengar och konsumtion även kan vara lyckan här hemma. Det är dags att göra världen till en lite lyckligare plats. Och förutsättningarna för detta har aldrig varit så goda – det är dags att ta lyckoforskningen och dess resultat på allvar. Frida Johnsson

Språkrör för Gröna Studenter

strip: erik hegelund

[serieblogg: http://eriksserier.blogspot.com]

22

vertex 7:  2009


panelen: Umeå har utsetts till Europas kulturhuvudstad 2014. Vad tycker du om det?

Vid Vertex bord på Välkomstmässan i Universum kunde man tycka till, ge artikeltips och få böcker. Underbart studentliv i Umeå, tycker en student. För låga krav på utbildningarna generellt, tycker en annan.

”TRIST ATT BOENDET ÄR DÅLIGT” n Jag tycker att läkarutbildningen och sjuksköterskeutbildningen borde ha ett bättre och mer utvecklat samarbete. /victor

me the chance to know people from all over the world. I hope the 2-year stay in Umeå will be a learning as well as an enjoyable experience. /Iftekharul

n Umeå är en bra studentstad, men cyklisterna borde lära sig trafikregler. /Nina

Cyklisterna borde lära sig trafikregler

n Studentlivet i Umeå är underbart. Det är skönt att jag som sörlänning kommit till insikt om att Sverige inte slutar ovanför Gävle. /Malin n Det är för låga krav på utbildningarna generellt. /Sara n Umeå är en jättehärlig stad med bra universitet. Synd att hockey­laget inte mäter upp... /SC n Gillar Vertex i dess nuvarande format, men skulle vilja se jämnare fördelning mellan ntk och us i den./Eleonora

n Being here at Umeå University is a totally awesome experience! It gave

Petter Lundström, teologprogrammet: – Jätteroligt! Det blir kul med flera olika kulturevenemang, inte bara musik utan även annat som exempelvis teater. Jag tror att jag kommer att få upp ögonen för den kultur som finns i stan och gå på en del saker. Det är bra att ha annat att göra än bara plugga.

/Magdalena

n Jag har flyttat från en cykelstad till en annan och jag undrar: var är alla skyltar? Ingen självklarhet att hitta på cykelvägarna mellan Å-hem och Marieberg. Men tummen upp för alla cykelvägarna med god trafik. Hoppas jag får se mer av dem... om jag inte åker vilse.

Being here is a totally awesome experience

n Som svensk masterstudent glöms man bort, får ingen info och det spelar ingen roll att man är ny i stan/på universitetet eftersom man pluggat tidigare och då ska man veta allt. /Karin

n Tummen upp för välkomstmässa. Gratisgrejer gillas starkt:) Speciellt för fattiga studenter, kul att någon tar hand om oss.

n Härlig stad med skön attityd. Trist bara att boendet är lika dåligt här som i resten av landet. Vill ha en lägenhet. Fram med Umeå. /Ken

n Alla som yttrar en åsikt borde skjutas på plats! /Anonym

Kommentera mera! Till exempel på vertex.nu, i anslutning till artiklar eller helt fritt. /red

Maria Nilsson, beteendevetarprogrammet: – Ja, det är väl bra. Jag är nyinflyt­ tad från Göteborg. Man märker att kulturen har blivit satt i centrum. Om jag får information om vad det finns att gå på är det möjligt att jag kom­ mer att besöka evenemang.

Chucri Abdi, kock i Tornet och Kafé Lindell: – Jättebra faktiskt! Schysst att Umeå får synas och det är kul att det är fokus på kulturen. Jag gillar Umeå och vill visa upp staden och det den har att bjuda på. Själv är jag intresserad av matkultur, musik och det mångkulturella inslaget.

text och foto: anna sundström lindmark

strip: erik domellöf

vertex 7:  2009

23


POSTTIDNING B

box 7652 n 907 13 umeå n 090-786 90 20 NÄSTA NUMMER: 27 ok t n MANUSSTOPP: 12 ok t

Plasktrio. Peter Nordqvist, Alexander Lindström och Nils Larson läser tillämpad elektronik.

VÄLKOMSTVIMLET

Dammplask och jättelik sittning stod på schemat när NTK hälsade nya studenter välkomna i september. Vertex förevigade några av dem som var där. Fler fejs hittar du på vertex.nu/vimmel bildtexter: tina andersson foto: mari paajanen

Evelina Waltersson. Pluggar teknisk kemi.

Stefan Perrizo-Näsman. Läser teknisk datavetenskap.

Jonas Larsson. Läser energiteknik.

Therese Hartnor och Emma Selin. Läser båda miljö- och hälsoskydd.

Fanny Linderborg. Teknisk datavetenskap.

Vertex nr 7 2009  

Student magazine, Umeå University, Sweden

Vertex nr 7 2009  

Student magazine, Umeå University, Sweden

Advertisement