Page 1

HELA BILAGAN ÄR EN ANNONS FRÅN UMEÅ STUDENTKÅR

HEJ! En bilaga från Umeå studentkår

Aldrig någonsin får det handla om att sänka kraven sidan 2

I packed my life into a 23 kg suitcase page 3 VERTEX 8:2007

Lovisa och Elsa hjälper dig när plugget strular sidan 5

1


HELA BILAGAN ÄR EN ANNONS FRÅN UMEÅ STUDENTKÅR

Medlemsshop Umeå studentkårs kårexpedition är dit man går för att teckna medlemskap i kåren men man kan även köpa kårens profilprodukter, biljetter, och apoteksprodukter. Prisexempel: US-pin 25kr, tygmärke 25kr, termos 49kr, USB-minne 8 Gb 60kr, tygväska 30kr, biobiljett 110kr. Umeå studentkår får även in give-aways från olika företag som delas ut vid olika arrangemang. Oftast får vi över och sådant finns även här att hämta. För dig som är kårmedlem har du redan nu ett rabatthäfte att hämta ut i kårexpen fyllt med bra erbjudanden runt om i Umeå. Du hittar även kårens profilprodukter i kårens internetbutik. www.goo.gl/GBJqEb

Aldrig någonsin får det handla om att sänka kraven Samhället står inför stora utmaningar där högskole- och universitetsväsendet har en tydlig roll för att matcha dessa. Utbilda i bristyrken och anpassa forskning för att hantera nya utmaningar är de två viktigaste delarna som vi fokuserar på. Områden där det krävs att samhället tar ett större ansvar landar i att vi klarar och utbilda den läraren som ska ut i skolorna eller socionomerna. Samtidigt kräver en ny tid ny kunskap och Umeå universitet måste vara i framkant.

dla

Hela tiden följer vi arbetet för att kvalitetssäkra utbildningen på Umeå universitet och detta gör vi av flera anledningar. Först och främst för den enkla anledningen att studenter vill ha en utbildning som ger tillbaka i kvalité och för det andra behöver samhället kompetens i yrkesgrupper så som lärare, socionomer, samhällsvetare, ekonomer, IT-personal och så vidare. Gladligen kan vi se att regeringen höjer anslag för forskning samtidigt som resurser riktas för att höja kvalitén inom humaniora och samhällskunskap. Den resursfördelningsutredning som nu pågår är också något vi välkomnar och här följer vi arbetet noga så att resurserna fördelas på ett sätt så att vi kan stärka kvaliteten i utbildningarna i Sverige så som i Umeå.

Aldrig någonsin kommer vi att acceptera att denna inriktning byter bana så att kvalitetssäkringsarbetet stannar upp. Ett område som vi inte kommit lika långt på är frågan om breddad rekrytering. Det ska inte behöva vara så att studenter blir studenter för att deras föräldrar också studerat. Här finns fortfarande en snedvridning. Ansöker en person med exempelvis dyslexi till Umeå universitet får det inte under några som helst omständigheter finnas tvivel hos studenter om att det stöd som är nödvändigt erbjuds. Här ser vi en potential att vara med i arbetet att utveckla universitetet till en plats för alla, och inte till någon exklusivitet för några få. Den breddade rekryteringen får inte hamna i en konflikt med bra kvalité på utbildning. Aldrig någonsin får vi låta dem som vill göra detta till en motsättning få sista ordet. Fokus kommer alltid vara att utveckla det pedagogiska lärandet så att kvalitén i utbildningen kan höjas och det är dit vi måste rikta vårat fokus. Umeå universitet kommer inte klara sin roll som aktör i samhället om vi stagnerar i detta arbete. Vilket leder till att den breddade rekryteringen

måste utvecklas hela tiden och det är ett måste därför att det är smart och hållbart på sikt. Umeå studentkår har för avsikt att vrida och vända på alla stenar vi har för att säkra att detta arbete fortskrider och aldrig sluta lyfta studentperspektivet. SFS (Sveriges förenade studentkårer) är stark arena för att lyfta det här och vi på Umeå studentkår ser potentialen i att få lyfta Umeå studenters perspektiv till en nationell nivå. På Umeå studentkår kommer fokus riktas mot Umeå universitet men med hjälp av SFS får vi påverkan från flera hål och det i syfte att bredda rekryteringen och ta kvalitén i utbildningen på Umeå universitet vidare till en ny nivå. Umeå studentkår står i startgropen inför ny termin och nytt verksamhetsår och det arbetet ser vi fram emot. Daniel Lindblom (S) Ordförande för Umeå studentkår. Så här når du Daniel enklast ordf@umeastudentkar.se 070-686 90 10 Om du har vägarna förbi kårexpeditionen i Lindellhallen så hittar du honom i korridoren.

Återvinn mer Sedan 2011 har Umeå studentkår arrangerat loppmarknader med medlemsrabatter när man bokar en säljplats. Michele Cicchetti, ansvarig för medlemsnytta på Umeå studentkår, menar att med hjälp av dessa köp-sälj tillfällen får studenterna möjligheten till ett billigare alternativ än att köpa nytt samtidigt som man tillför något i kretsloppet. Att kåren som arrangör får visa upp universitetet för de som kanske inte på ett naturligt sätt kommer i kontakt med universitetsvärlden tycker Michele är roligt. Det som säljs och köps är allt möjligt från LP-skivor, köksattiraljer serier, tavlor, begagnade och vintage kläder, prydnadsföremål och en och annan antikt föremål. Även om man inte får sålt allt finns det möjligheten att skänka sina saker till välgörande ändamål. Sakerna transporteras vidare till PMU second hand’s lokaler på Teg. Michele säger att loppmarknaderna på campus är här för att stanna och han ser fram emot höstens tre loppisar. Umeå studentkår kallar verksamheten för Campusloppis.

page 3 VERTEX 8:2007 2

2 UMEÅ STUDENTKÅR-BILAGA I VERTEX 6: 2017


HELA BILAGAN ÄR EN ANNONS FRÅN UMEÅ STUDENTKÅR

Engagemanget gjorde min studietid roligare

I packed my life into a 23 kg suitcase Three days before getting on the flight to Umeå, around the 15th of Janua­ ry 2012, I see an incoming call from Sweden on my phone. Weird, I say to myself before answering, no one has my Italian number over there. “Sorry man, I know that I wrote on the websi­ te that you could move in on the 18th already, but your room won’t be free until the 1st of February”. Paaaanic! Eventually I found a temporary so­ lution for a few days, before moving into my student room in Ålidhem. Thinking back now, I don’t really remember what my plans were (did I have any at all?) when I decided to pack my life into a 23 kg suitcase and move from Milan to Umeå. I chose Nydala over the Mediterra­ nean, Swedish ”husmanskost” (kind of “home cooked house food”, I’m still trying to understand what that really means, does it include the banana and curry pizza? Or ketchup on your pasta? And what on heart is it with quick macaroni, when normal ones just take four minutes longer to cook?) over Italian food. Not men­ tioning that it was ­27 on the day I arrived!

VERTEX 8:2007 UMEÅ STUDENTKÅR-BILAGA I VERTEX 6: 2017

Well, honestly, I don’t know what exactly I was thinking back then. But today, when I look back at the­ se five years in Umeå, I feel that I’ve made a great decision. I think of all the amazing people I’ve had the chance to meet, all the fantastic experiences I’ve had the opportu­ nity to do. It’s obviously impos­ sible to know how it would’ve been to spend these years somewhere else, but I certainly have no regrets whatsoever having spent them here. To express it in a few words, I feel that everything is so easy in Umeå. And I personally love that feeling. My piece of advice to you is to try to make the most of everything that student life in Umeå offers. Join a sports club, a student association on campus, a choir, whatever. If you are an international student, dare to go outside the international student bubble and explore all that Umeå has to offer. If you are from Sweden, dare to leave your comfort zone and meet students from other parts of the world, for instance by joining the Buddy Programme.

So here I am, after a master in Admi­ nistration, trying to find my path in Umeå. This year I will be working as a coordinator for Student Welfare. My office is in the Umeå Student Union corridor next to Lindellhallen, my door is always open, so just drop by if you want to discuss anything! Ciao! Michele’s top 5 things to do in Umeå 1. Arts campus 2. Cross­country skiing at Nydala 3. City library ”Väven” 4. Ice­skating trail at Tavelsjö 5. Pizzeria Roberto

The easiest way to reach Michele is medlemsnytta@umeastudentkar.se Telephone 070­686 90 11

Fredag 2 juni fick jag min socionom­ examen i Aula Nordica och det var med ett enormt vemod jag tog farväl av en fantastisk studietid. För min del låg inte separationsångesten i vad gäller att skiljas från sina klasskamrater utan det handlade mer om att ta farväl av den kårförening jag under nästan hela min studietid varit engagerad i och sista två terminerna som ordförande. När jag flyttade upp till Umeå från min hemort Gävle för att börja plugga hade jag aldrig trott att jag skulle bli så passionerat engagerad i studentfackligt arbete.Men det föll sig nog naturligt egentligen att jag gick med i kårföreningen då jag tycker om att påverka och göra saker och ting bättre. På köpet fick jag uppleva och finnas i ett otroligt fint samman­ hang av människor som jag inte hade mött om jag endast hade rört mig i nätverket av min egen klass. Jag känner mig som en rikare männ­ iska idag, för min tid som engage­ rad i en kårförening har givit mig ovärderliga kunskaper om styrelse­ arbete, demokratiska processer och personlig utveckling. Det har varit utmanande, otroligt lärorikt och enormt kul och något som jag hade gjort om igen om jag fick chansen. Jag vill med detta komma med en uppmaning till dig som student som inte än är färdig med din utbildning och det är att testa på att engagera dig i din kårförening. Kanske är det din grej? Arbetsgivare på fältet ser också att studentfackligt engagemang är ett stort plus så tänk att ditt ideella arbete påverkar dig på lång sikt! Tack för denna tid SOSUM och Umeå Studentkår! /Hanna Lundin Jernberg

33


1 2 3 4 5 6 7 8 9

Umeå studentkårs expedition

0

50

11

100

150

3

5

4

6

E

P

Berghem

200 METER

Kansli Kempefonden Campusapoteket Folkuniversityetet Biobiljetter INFORMATIONSKARTA Studentombud över CAMPUS i Umeå Umeå studentkårs ledning

18

Universitetsbiblioteket Umeå studentradio Studenttidningen Vertex Servicecenter Studentcentrum 3 F Studenthälsan Datasupport ITS P Aula Nordica 5 G 4 Universum 6 Amigo H Sjöbergs trend 10 18 Bankomat/ATM Grupprum

10

10 Hotell Björken 11 universitets sjukhus, NUS 11 Norrlans Centrum 12 Lagerbooks 19 19 21

P

P 12 12 22 22 33 4

5

8

9

1

17

6

7

1 17 2 3 4 1 5 4 6D 7 8 9 10 9 I 11 5 25 7 6 13 J 8 14 15 16 17 M 18 19 20 21 22

VIKTIGA TELEFONNUMMER Umeå universitet 090-786 50 00 Via detta nummer når du bl.a. studentcentrum infocenter personal och lärare P

7

9

B

10

13

Mariehem Nattvakten: 090-786 76 00 P Umeå studentkår: 090-786 90 00

A

8

11

Café Lindell Café Tornet 9 CaféC Läraren Café Förvaltningen E-puben/Lunch-pizzeria Restaurang Corona Taj Mahal 13 S Café Mitum 20 8 Café K 7BVH O Café KBC Fantastisk grillP P Café SLU L Hansson & Hammar Kårhuset Origo 10 Q Kårhuset SkogisR Café N Humlan Restaurang Björken P Kårhuset11 Villan Umeå Naturvetar- och teknologkår Umeå medcinska studentkår Café Ålidhem Little indian

14 16

P

25

P

16

1

Humanisthuset Norra Beteendevetarhuset Beteendevetarhuset Lindellhallen/Biblioteket Samhällsvetarhuset Lärarutbildningshuset Förvaltningshuset Samverkanshuset Nydalahöjd Universum Aula Nordica MIT-huset Naturvetarhuset UERC-huset Biologihuset Teknikhuset TFysikhuset 1 KBCP, 14 Fysiologihuset Sverges Lantbruksuniversitet, SLU IKSU

INFOCENTER - UNIVERSUM Oavsett vilka frågor du har som rör universitetet kan du vända dig till infocenter. Behöver du information eller vägledning kring studier är du välkommen hit. Här kan du också få hjälp med praktiska ärenden som att boka lokaler eller få UmU-kort.

15 15

A B C D E F G H I J K L M N O Q R S T

4

VERTEX 8:2007


0

50 100

50

150

100

G H

200 METER

33

55 44 66

H

G

33

P

66

E F 55 44

10 11

P

E

P

Berghem

200 METER

Berghem

F

150

INFORMATIONSKARTA över CAMPUS i Umeå

P

11 10 18 18

19 19 10 11 21

P

P

44

11

I

I

11

99

5

8

17 17

77 6

8

P

B 9

C9 9

C9

7

8 20 8 77

L

N 11

N 11

L

7 KK

20

P

P

8

A A

D D

77 6

6

6

17 17

M

M

995 25 55 25

J8 8

J8

12 12 22 4 22 33 4

12 12 22 22 33

P

HELA BILAGAN ÄR EN ANNONS FRÅN UMEÅ STUDENTKÅR

0

INFORMATIONSKARTA över CAMPUS i Umeå

P

11 10 18 18

Centrum

Centrum 19 19 21

P

B

P 11 11

Ålidhem

O P

10

10 Q R

P

Ålidhem

P

P

S

14 16

13 13

Mariehem

13 13

Mariehem

O P

10

10 Q R

P

S

P

15 15

14 16

P

T

15 15

Nydalahöjd

16 14

11

P

T

Nydalahöjd

16 14

11


HELA BILAGAN ÄR EN ANNONS FRÅN UMEÅ STUDENTKÅR

där vi som ombud kan behöva agera medlare och stöd. Ett ärende börjar när exempelvis en student, lärare el­ ler prefekt på något sätt kontaktar oss. Alla ärenden ser olika ut, och det finns ingen färdig ”mall” för hur en löser ett problem. Personen som hör av sig brukar i de allra flesta fall ha en bredare förståelse för situationen än oss. Med all information försöker vi hitta ”kärnfrågan”. I de allra flesta fall vill personen lösa situationen själv och får då endast råd från oss, men i andra situationer bistår vi med mer stöd vid eventuella samtal eller möten med universitetsanställda.

Lovisa och Elsa hjälper dig när plugget strular Umeå studentkår har fyra heltids­ arvoderade studenter som arbetar som studentombud. De kan svara på frågor och hjälpa dig när du inte vet vem du ska vända dig till om du får studierelaterade problem, känner dig illa behandlad, diskriminerad eller om du bara behöver någon att rådfråga. De har tystnadsplikt och kan företrä­ da dig som student mot universitetet. Två av dessa är Lovisa Svensson (på bilden iklädd blommig jacka) och Elsa Lidholm (på bilden iklädd grön skjorta). Lovisa är inne på sin tredje termin som studentombud för studenter inom samhällsvetenskaplig fakultet. Elsa arbetar för studenterna på hu­ manistisk fakultet och gör sin andra termin som studentombud. Umeå studentkår har ställt dem några frågor. Vad gjorde att ni sökte jobbet som studentombud? Den största motivatorn är nog att kunna stötta och hjälpa studenter i stressiga eller jobbiga situationer. Att vara student är inte bara studier, eller bara det sociala sammanhanget, utan de flätas samman och påverkar varan­ dra på olika sätt. Det är inte alltid lätt att vara student, och att arbeta som studentombud gör det möjligt att påverka till det bättre. Hur uppfattar lärarna och personalen på universitetet er roll? Studentombudens arbete och kontakt med universitetsanställda är nödvän­ digt för att universitetet ska kunna hålla en god utbildningskvalitet och arbetsmiljö för alla som vistas på campus. Vad universitetsanställda anser om vår roll som studentombud är dock svår för oss att svara på. För­ hoppningsvis är vår roll uppskattad av lärare såväl som personal! VERTEX 8:2007 6

Om jag stöter på problem hur vet jag när jag ska söka er hjälp? Du kan alltid vända dig till ditt studentombud med frågor, stora som små. Särskilt ska du vända dig till Umeå studentkår om du är osäker på hur du själv kan agera i en situation, eller hur andra får behandla dig. Vi är här för att göra dina studier och din arbetsmiljö så bra som möjligt. Vad kan jag som student förvänta mig av er? Av oss som studentombud kan du förvänta dig stöd i en jobbig situa­ tion, någon som lyssnar helt enkelt. Du kan förvänta dig att vi håller oss uppdaterade kring relevanta regel­ verk, att vi kan berätta om dina rättig­ heter som student, samt argumentera för dessa vid behov. Kan ni lösa alla ärenden som kommer till er? Det är inte alltid som vi kan lösa pro­ blemet på det sättet studenten vill. Det är en svår situation att hantera, eftersom vi ska vara studentens representant på universitetet. Tyvärr så finns det inte alltid stöd i regel­ verken för det som studenten vill uppnå. Vi är inte utbildade jurister och tar ibland själva hjälp av exempel­ vis universitetets jurister eller andra instanser för professionell vägledning. Vi gör så gott vi kan, men situatio­ ner där ord står mot ord och det inte går att avgöra vad som egentligen har hänt, så kan situationen vara svår att lösa. Kan ni beskriva processen när ett nytt ärende kommer in? De ärenden som vi får in är av mycket varierande karaktär – det kan vara allt ifrån frågor om hur en tecknar medlemskap till allvarligare ärenden

Kan det hända att det är studenten som är ”problemet”? Absolut, på samma sätt som vi som ombud eller en universitetsan­ ställd kan vara det. Vi är alla vuxna människor som ska verka på sam­ ma arbetsplats, och det krävs en god kommunikation och respekt för var­ andra. Om det inte finns så kan det absolut bli svårt att lösa en situation. Vi försöker se till så att alla parter i en situation får komma till tals och gå ifrån mötet med en ökad förståelse för varandra. Alla upplevelser av en situa­ tion måste respekteras. Har ni tystnadsplikt? Ja, ditt studentombud har tyst­ nadsplikt och för inte information vidare. Undantag görs i de situationer studenten vill att vi ska arbeta vidare med ärendet, och måste föra vidare viktig information till exempelvis en kursansvarig lärare. Studenten måste alltså ge sitt medgivande. Du kan all­ tid prata med oss och vara säker på att vi inte berättar för andra om din situation. Umeå studentkår har i dag 4 styc ken studentombud, behövs det fler? Det är viktigt att studentombuden har ett gott och tätt samarbete, eftersom vi arbetar med samma frågor och i samma syfte. Om ett fortsatt bra samarbete mellan ombuden kan hål­ las, så finns det inga direkta hinder för att till exempel ha ett studentombud per sektion. Den fördel jag kan se är en närmare kontakt med studenter­ na, samtidigt som en möjlig nackdel skulle kunna vara ett mindre kontak­ tutbyte mellan ombuden och att det strategiska och långsiktiga arbetet glöms bort. Hur blir man studentombud? Umeå studentkår brukar även utlysa tjänsten på sin hemsida och andra ka­ naler såsom nyhetsbrevet som skickas ut till alla Umeå studentkårs medlem­ mar. Tjänsten annonseras också på Arbetsförmedlingens platsbank.

men även en personlig överlämning av personen som hade posten inn­ an dig, där du får lära dig vad job­ bet innebär och vad en kan stöta på för situationer. Mycket vikt läggs på personliga egenskaper och din vilja att göra ett bra arbete. Det kan till exempel vara till din fördel att kunna arbeta metodiskt på en stressig arbets­ plats, eller att vara duktig på att skapa kontakt och diskussion med andra människor. Vad har arbetet gett er så här långt? Arbetet som studentombud tar upp en stor del av ens vardag, vare sig en vill det eller inte. Vi kan inte alltid ”stänga av” när vi går från jobbet, och det kan såklart vara jobbigt. – Jag väljer att tolka det som att det jag gör är viktigt, att jag kan påverka och göra skillnad, säger Lovisa. Jag lär mig ständigt nya saker på detta jobb, allt från problemlösning och stresshante­ ring till att bli mer bekväm att prata inför människor, och ger samtidigt en gemenskap, en ansvarskänsla som jag uppskattar, mycket skratt och vänner för livet.

Lediga studentombudstjänster annonseras ut på Umeå studentkårs hemsida samt på Platsbanken.

Så här når du Umeå studentkårs studentombud enklast Lovisa Svensson Samsek, JF, SOS Samhällsvetenskapliga fakulteten 070­265 46 58 utbsam@umeastudentkar.se Studentombud UMPE Lärarhögskolan 070­269 68 83 Frida Annuswer Betsek, HHUS Samhällsvetenskapliga fakulteten 070­267 26 95 utbsam2@umeastudentkar.se Elsa Lidholm Humsek Humanistisk fakultet 072­341 59 06 utbevhumsek@umeastudentkar.se Om du har vägarna förbi kårexpe­ ditionen i Lindellhallen så hittar du studentombuden i korridoren. Studentombudet för UMPE har även kontor i Naturvetarhuset. Studentombudet för Humsek har även kontor i Humanisthuset.

Måste man gå en speciell utbildning för att bli studentombud? Nej, det krävs ingen specifik ut­ bildning för att kunna arbeta som studentombud. Som nytt studentom­ bud får du en introduktion till kårens historia, arbete och universitetet till­ sammans med de andra tillträdande,

6 UMEÅ STUDENTKÅR-BILAGA I VERTEX 6: 2017


HELA BILAGAN ÄR EN ANNONS FRÅN UMEÅ STUDENTKÅR

Tidpunkt för omprov bör meddelas i samband med ordinarie prov. Om provtillfällen är begränsade ska detta tydligt framgå av kursplanen och begränsas till minst fem tillfällen. Byte av examinator Student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie prov samt ett omprov, har vid nästa omprovstillfälle rätt att få en annan examinator, om inte särskilda skäl föreligger. Obligatoriska moment För att kräva obligatoriskt deltagande av en student måste utbildningsmomentet vara av individuellt prövande karaktär. Av säkerhetsskäl kan demonstrationer av uppgift bedömas ha sådan betydelse att obligatorisk närvaro kan krävas utan att något krävande moment ingår. Obligatoriska utbildningsmoment ska framgå av kursplanen. Studentrepresentation Studenter har rätt att vara representerade i alla beslutande och beredande organ på universitetet som behandlar frågor som har betydelse för utbildningen eller studenters situation.

Universitets regelverk En av Umeå universitets viktigaste dokument är ”Utbildning på grundoch avancerad nivå”. Dokumentet är en samling regler som ska följas av universitets lärare och personal. Här finner du några viktiga delar som är bra att ha kännedom om. Kursvärderingar Alla studenter ska ges möjligheten att framföra synpunkter om sin utbildning, och därför ska kursvärderingar göras på samtliga program och kurser. Varje utvärdering av kurs eller program ska analyseras och resultera i slutsatser och åtgärder. Synpunkterna ska dokumenteras på ett sätt som gör den möjlig att kommunicera resultatet till både studenter och universitetets personal. Kursplan och schema Kursplan ska alltid finnas tillgänglig i god tid innan kursstart, senast fyra veckor innan. Ett översiktligt schema med undervisning samt examination för de nästkommande fyra veckorna ska även finnas tillgängligt minst en månad innan kursstart. Praktik/VFU Inför praktik eller verksamhetsförlagd utbildning ska studenter meddelas arbetsplats minst två veckor innan praktikens start, och vid praktik på

VERTEX 8:2007 UMEÅ STUDENTKÅR-BILAGA I VERTEX 6: 2017

annan ort gäller fyra veckor innan start. Examinationer Ordinarie examination ska normalt förläggas måndag till fredag mellan klockan 08.00 och 17.00 under kursens gång. Vid lärares sjukdom eller liknande omständigheter som kan orsaka förseningar ska institutionen hitta en annan lösning så att examinationen ändå kan genomföras. Resultat på examination Studenter ska få besked om resultatet av examination inom 15 arbetsdagar efter provtillfället, oavsett examinationsform. För inlämningsuppgifter, laborationsrapporter eller liknande räknas fastställd inlämningsdag som provtillfället. Lärares sjukdom eller liknande omständigheter får ej orsaka förseningar, utan institutionen ska i sådana fall hitta en annan lösning. Muntlig eller skriftlig genomgång av examinationen ska genomföras efter ordinarie provtillfälle. En student har rätt att veta hur den bedömts. Omexamination För att ett provtillfälle ska anses förbrukat ska studenten ha blivit formellt underkänd. Studenter med ej godkänt resultat vid ordinarie provtillfälle har rätt till förnyat omprov.

Umeå university’s regulations One of Umeå University’s most important documents is ”Code of Rules and Procedures for Undergraduate Education”. The document contains a framework of rules that applies to all lecturers and staff. Below you can find parts of it that are important to remember. Course evaluations All students must be given the opportunity to express their views on their studies and therefore evaluations are to be carried out on all programs and courses. Each evaluation should be analyzed and the results lead to appropriate decisions and measures. The evaluations are to be documented in a way that makes it possible to communicate the results to both students and staff at Umeå University. Syllabus and schedule The syllabus should be made available in a timely manner, no later than four weeks before the course starts. A general schedule with details on teaching and examinations for the coming four weeks should also be available at least one month prior to the start of a course or program. Internship/clinical education Students should be given details about the location of an internship at least two weeks prior to the start of an internship semester or clinical education off campus. If the internship/ clinical education will take place in

another city than Umeå, the location should be communicated at least four weeks in advance. Examinations Ordinary examinations should normally be scheduled Monday to Friday between 08.00 and 17.00 during the course. If a teacher falls ill or if similar circumstances that can cause delays occur, the institution is obliged to find a solution so that the examination can be carried out anyway. Results of examinations Students should be given their results within 15 working days after the examination date. For assignments, lab reports or similar tasks, the last submission date is considered as the examination date. Teacher illness or similar circumstances may not cause delays. In these situations, the responsible institution has to find a solution. An oral or written review of an examination should be carried out after every ordinary examination. Re-examinations For a re-examination, the student must have been given a non-passing grade. Students being given an insufficient grade at an ordinary examination have the right to a re-examination. The time for re-examinations should be communicated at the ordinary examination. If there are a limited number of re-examinations, this should be clearly stated in the course syllabus, but a minimum of five opportunities must be allowed. Change of examiner A student having recieved a nonpassing grade at an ordinary examination as well as at a re-examination, has the right to obtain another examiner at the next re-examination, unless special reasons exist. Compulsory elements of a course For a course element to be compulsory, the element itself has to be of individual examinable character. For safety reasons, demonstrations of tasks or similar can be considered as of such vital importance that compulsory presence can be required, even though the element itself is doesn’t have an individual examinable character. Compulsory elements have to be clearly stated in the course syllabus. Student representation Students have the right to be represented in all preparatory and decision making bodies responsible for educational issues or the student’s situation at the university. Läs hela regelverket här: www.goo.gl/XYnQJ7

7 7


HELA BILAGAN ÄR EN ANNONS FRÅN UMEÅ STUDENTKÅR

Fyra starka skäl att bli kårmedlem Umeå studentkår grundades den 16 april 1959 och är Umeås äldsta men också största studentkår. Kåren bedrev den första studenthälsovården vid universitetet, men lade också grunden för vad som idag är både IKSU och AB Bostaden. Centralt i verksamheten har alltid varit studenternas rättigheter och ett starkt studentliv. Här följer fyra goda skäl till att bli en del av studentkåren.

Dina rättigheter skyddas Som medlem i Umeå studentkår är du med i en organisation som ständigt jobbar för en bättre utbildningskvalitet och som hjälper sig då du blir felaktigt behandlad. Det är också kåren som representerar dig inom hela universitetet. Föreningslivet blir starkare Vad du än studerar så finns det en kårförening för dig, och en stor del av medlemsintäkterna

går till just din kårförening. Som medlem har du också möjlighet att engagera dig och hjälpa till att bygga ett starkt föreningsliv. Du får ett levande campus Inspark, föreläsningar, studentpubar, arbetsmarknadsdagar, filmkvällar, mässor och mycket mer. Totalt engagerar kåren närmare en femtedel av sina medlemmar i de hundratals arrangemang som årligen

genomförs, och allt detta är möjligt tack vare ditt medlemskap i kåren. Du får mängder av förmåner Som medlem får du utan extra kostnad två förmånskort som, förutom att fungera som medlemsbevis, ger dig hundratals nationella och lokala rabatter på resor, köp av mat, kurslitteratur m.m. Därutöver har kåren varje år en mängd särskilda förmåner enbart för dig som kårmedlem.

Sextermins-medlemskap för endast 900kr! Du sparar 480kr. Bli en del av studentlivet! medlem.umeastudentkar.se

VERTEX 8:2007

8

Vertex nr 6 2017 – Bilaga  

Student magazine, Umeå University, Sweden

Vertex nr 6 2017 – Bilaga  

Student magazine, Umeå University, Sweden

Advertisement