Page 1

5: 2012

Umestudenter vill helst jobba under sommaren

sid 5

Missnöjet finns kvar när nytt campus invigs

sid 7

e r a l o o Lite c ll baksidan a r e v o i

Brännbollshelg på två helt olika sätt

sid 11


Passa på!

MENS för halva priset! Just nu får du som går med i vår kundklubb halva priset på Apolivas nya förbättrade mensskydd. Vi har nyligen utvecklat vårt eget märke Apoliva så att vi har ett ännu bredare och bättre sortiment av bindor, tamponger och trosskydd. Nu finns våra mensskydd dessutom i två serier för alla stadier i menscykeln: ”Extra torr & säker” och ”Extra mjuk & säker”. Båda med lika hög kvalitet som andra ledande märken på marknaden men till ett bättre pris. För att få mens för halva priset behöver du bara gå med

Vi fi nns på följande adresser i Umeå: Kungsgatan 52 – 54 • Kungsgatan 67 Norrlands Universitetssjukhus • Renmarkstorget 12 • Tegsplan 3 C

i vår kundklubb ApoPlus. Det kan du göra inne på Apoteket eller på apoteket.se/mens. Att bli medlem kostar inget. Sedan behöver du bara visa upp ditt medlemskort när du handlar för att få halva priset. Erbjudandet gäller max tre inköpstillfällen från 7 maj till 24 juni 2012 och du kan välja vilka mensprodukter som helst från Apoliva utom 100-pack bindor och tamponger. Välkommen in till ett av våra närmaste apotek eller gå in på apoteket.se/mens.


5:  2012

Studier och somrar går liksom inte ihop

sid: INNEHÅLL: 5 De flesta vill jobba. Vertex har frågat 100 studenter vad de ska – eller helst vill – göra i sommar. De flesta vill jobba. 6 Vänstern ökade mest.

chefredaktör Vertex

VERTE X N Y TT : 284 sidor. Det är vad Vertex nio nummer under läsåret 2011/2012 innehåller. T­idningslägget blir en maffi­g lunta om studentliv och utbildningsfrågo­r i Umeå – omräknat i spaltmeter pratar vi om 352 meter nyhetsartiklar, foton, r­eportage, seriestrippar, notiser, krönikor, illustrationer, foton och annonser sedan nr 6: 2011, som utkom i början av hösten. 27 frilansande studenter har skrivi­t, fotat, ritat serier och läst korrektu­r. 22 insändarskribenter har tyckt till. Med de två anställda journalisterna på redaktio­ nen blir det totalt 51 medverkande under året. Och nästa läsår blir ännu roligare, för till hösten ska Vertex nya webb äntligen ha premiär. Glad sommar och på återseende!

VERTEX ges ut av Kårmedia Umeå AB, som ägs av Umeå studentkår och Umeå natur­ vetar- och teknologkår. Medlemmar i des­ sa kårer får ti­dningen via P­osten eller tid­ ningsställ på campus. A­ndra intresserade kan beställa prenumeration, se nedan. CHEFREDAKTÖR och ansvarig ut­givare: Bertil Janson, tel 090-786 90 20, janson@vertex.nu REPORTER: Anders Samuelsson tel 090-786 90 21, anders@vertex.nu ANNONSER i Vertex boka­s via Display, Christer Nilsson, tel 090-711 515 christer.nilsson@display-umea.se PRENUMERATION: 120 kronor för 9 nummer, ring 090-786 90 20 (även utebliven tidning)

vertex 5: 2012

n SOMMARSPÄNNING. Alexander Söderbergs Den andalusiske vännen väckte uppmärksamhet i utlandet redan innan kom ut i Sverige. Vertex lottar ut ett ex. Mejla red@vertex.nu om du vill ha.

foto: Johan gunséus

Bertil Janson

7: KRITISERAT BYGGE INVIGS. foto: anders samuelsson

Man pluggar under sommaren för att man behöver fixa försörjningen via csn. Merparten av de umeåstudenter som ska läsa kurser i sommar uppger detta i Vertex enkätundersökning. Det här är ett välkänt fenomen. I tider av sämre arbetsmarknad ökar intresset för att läsa sommarkurser. Ofta handlar det ju om att trygga ekonomin med hjälp av studiemedel. Samtidigt drar Umeå universitet i år ner på antalet sommarkurser. Fjolårets drygt 5 200 antagna minskar till 3 600 i år. Neddragningen görs bland annat för att universitetet inte får full täckning från staten för utbildningarna under sommaren, men det har också riktats kritik mot ett alltför “hobbyaktigt” och inte universitetsvärdigt kursutbud. Bara tre av de totalt hundra tillfrågade studenterna i Vertex enkätundersökning uppger för övrigt att de ska läsa kurser i sommar för att k­urserna är “intressanta” eller “bra för utbildningen”. Nä, det här med studier, somrar, arbetslöshet och försörjnings­behov går inte ihop. Ett mer åtstramat utbud av sommarkurser är motsatsen till en lösning – och detta kan ses som en betygsgrundande problemlösningsläxa till regeringen.

11. BRÄNNBOLL PÅ TVÅ SÄTT.

7

Kritiserat bygge invigs. Konstnärligt campus nere vid älven ska nu invigas. Studenter som fått studieron kraftigt störd under byggperioden är skeptiska.

11

BRÄNNBOLL PÅ TVÅ SÄTT. Det ena laget har en enda uttalad ambition: att ha kul. Det andra laget siktar på att vinna cupen.

15

SKRIVA, SUPA OCH SUKTA.

18

Fotboll framför sittning. Blivande civilingenjören Emmeli Konradsson spelar i Umeå IK och lever mer fotbolls- än studentliv.

19

vertexkrönikan. Gustav Borsgård ser dig när du vandrar vidare nerför slänten och känner solen strama i nacken.

23 öppet forum & panelen.

OMSLAGSFOTO: Rebecca Göransson. Overallbenen på från vänster: Bror Holm­ gren, Liselott Ek och Margrét Björgvins­ dottir (se sista sidan). ADRESS: Vertex, Samhällsvetarhuset, Biblioteksgränd 6 BV, 907 36 Umeå Tel: 090-786 90 20 BESÖK: Redaktionen i Samhällsvetarhuset, korridor nära café Tornet WWW: vertex.nu TRYCKERI: Daily Print i Umeå AB 2012 ISSN: 0346-4164 NÄSTA NUMMER: utkommer 4 september MANUSSTOPP: måndag 20 augusti REDAKTIONSMÖTE: meddelas via mejl

MEDARBETARE i detta nummer: Magnus F. Bergström (text) Gustav Borsgård (text) Anna-Karin Drugge (bildbehandling) Calle Ekblom Käck (text) Erik Hillbom (text) Rebecca Göransson (foto) Annelie Markgren (text) Tinah Scheutz (seriestrip) Lars-Daniel Öhman (text) Veronica Wiman Nilsson (korrektur)

MAGNUS F. BERGSTRÖM är en arketypisk värmlänning, men med stor bit av hjärtat kvar i Umeå sedan studietiden. Undervisar hög­ stadieelever i engelska och tyska, konsum­ erar sjukliga doser populärkultur och foto­ graferar gärna med klassisk, analog teknik.
#3"44&3*&%"/4-&."(/&'*26&)05&-%&7*--&

Mot uppvisande av giltig studentlegitimation FSI¤MMFSEVOVSBCBUUQ¤BMMBQSPEVLUFSň 7£MLPNNFOň

Butik och webbshop för fiske, jakt och uteliv Fjällresor, arrangemang och kurser /ZHBUBO 6NF¤īUFM

13&.*h3

UH[EDUFRP

www.fiskecentrumumea.se


nyhetstips: 090-786 90 20 nyheter@vertex.nu

Färre Platser på sommarkurser i år

Vad ska du göra i sommar?

Vad Vill du göra i sommar?

Jobba

Jobba

Vet inte Vara ledig

Vara ledig hela sommaren

Umeålag trea i Teknik-SM

Sommarkurs Resa

Resa

Flera av de 100 svarande uppger att de ska – eller vill – göra olika saker under sommaren, till exempel både jobba och resa.

Umeåstudenter vill helst jobba under sommaren 45 av 100 studenter hade redan i början av maj ordnat jobb inför sommaren. Och de flesta som då inte hade spikat sommarplanerna vill helst jobba. Det visar Vertex enkätundersökning. I början av maj delade Vertex ut enkäten under luncher i och kring cafeteriorna i Naturvetarhuset, Samhällsvetarhuset, Lärarhuset, Humanisthuset samt Vårdvetarhuset. De 100 svaren kommer från 20 studenter vardera från naturvetenskap/teknik, samhällsvetenskap, lärarutbildning, humaniora och medicin/vård. Då det är förhållandevis få svarande ska resultatet ses som en fingervisning om läget snarare än ett statistiskt säkerställt resultat.

hälften av de 20 tillfrågade hade fått klart med sommarjobb i början av maj. På andra sidan spektrat återfinns studenter inom samhällsvetenskap, där endast sex personer hade ordnat jobb. Nästan lika lågt hamnade studenter vid lärarutbildningen, där 7 av 20 ordnat jobb och ingen inom sitt utbildningsområde. Det sistnämnda har sin rimliga förklaring i att skolorna är stängda under sommaren. studenter som inte visste med säkerhet vad de skulle göra under sommaren har 23 svarat att de vill jobba, 20 att de vill resa och 11 att de skulle vilja vara lediga hela sommaren – många har alltså fyllt i flera alternativ. Inte en enda har uppgett att de vill läsa en sommarkurs. Tilläggas bör att flera hade sökt men inte fått slutgiltigt besked om arAv de sammanlagt 45

medicin/vård finns den största andelen som ordnat arbete under sommaren. De är även den grupp där flest kommer att sommar­ jobba inom sitt utbildningsområde. 13 av 20 hade ordnat jobb och av dessa hade 10 jobb inom sitt område. Näst mest lyckosamma i jobbsökandet är studenter inom naturvetenskap/teknik, där Bland studenter inom

vertex 5: 2012

n I år blir det färre studenter som får plats på universitetens sommarkurser runt om i Sverige. Detta förklaras av att nära 60 p­rocent av lärosätena har minskat kursut­ budet jämfört med i fjol. Det visar ny statis­ tik från Verket för högskoleservice, VHS. – Intresset för sommarkurserna är stort även i år, men antalet kurser minskar, säger Andreas Sandberg, chef för VHS produk­ tionssamordning. Nära två tredjedelar av lärosätena minskar kursutbudet i sommar: från 689 kurser totalt i fjol till 531 i år. Även Umeå universitet har minskat an­ talet sommarkurser, från 67 i fjol till 44 i s­ommar. Antalet sökande är däremot i prin­ cip oförändrat med runt 11 000 behöriga sökande. Av de sökande har 3 618 antagits till årets sommarkurser i Umeå. I fjol antogs 5 210 personer.

Mer om enkätsvaren: De flesta av de 8 studenter som ska läsa sommarkurser på universitetet uppger att de gör det för att fixa försörjning via CSN. Av de studenter som fått jobb ska de flesta (25 personer) jobba 5–8 veckor i sommar. Bara 4 av de totalt 100 tillfrå­ gade studenterna uppgav att de skulle vara lediga hela sommaren. Försörjningen fixar de genom m­amma/pappa, partner och spa­ rade pengar – ofta i kombination. De flesta av de 17 studenter som ska resa i sommar kom­ mer att göra det inom Sveriges gränser. Fem reser i Europa och två utanför Europa.

bete eller sommarkurs när enkätundersökningen gjordes. För många har sommarplanerna sannolikt tagit fastare form med tiden. ANDERS SAMUELSSON

n Jonatan Mossegård, Per Wennström och Jonas Burman, som går tredje året på civilingenjörsprogrammet i energiteknik, knep bronspengen i finalen i Teknik-SM i Stockholm i maj. Det var enligt arrangö­ rerna första gången ett lag från Umeå tog sig ända till final. Vägen dit gick via kval­ tävlingar, där 150 lag med över 400 stu­ denter deltog, och sedan semifinal, där tre av åtta lag gick vidare till final. – Vi är nöjda. Vi tog oss till finalen, det känns bra, säger Jonatan Mossegård, lag­ ledare i Umeålaget. Uppgifterna i finalen handlade om allt från rebuslösning och programme­ ring av en legorobot till beräkningar av hur m­ycket sand en frigolitskiva kunde be­ lastas med utan att spricka. – Det var fruktansvärt stressigt, man fick fler uppgifter än man hann göra, s­äger Jonatan Mossegård. Om laget ska ställa upp i Teknik-SM igen har de inte hunnit fundera på. – Vi får se, vi är ganska trötta nu, säger Jonatan Mossegård dagen efter finalen. Teknik-SM, Svenska Mästerskape­n i Framtida Teknik, instiftades år 2000. Det är en tävling där landets blivand­e i­ngenjörer och naturvetare får möjlighe­t att utmana varandra i framtida tekni­k. Tävlinge­n arrangeras av Sveriges I­ngenjörer i samarbete med bland andra Sandvik, Saab AB och Academic Work.

plugga utomlands Allt mer populärt n Antalet personer som studerar i utlande­t är nära en rekordnivå. Förra året fick 31 800 studerande studiemedel för utlandsstudier. Det motsvarar en ökning med tre procent jämfört med året innan. Siffran presentera­s i CSN:s återrapportering till regeringen ”Studiestödet 2011”. Totalt sett minskade antalet studerande med studiemedel n­ågot under 2011. Däremot ökar alltså antalet personer som studerar med studiemedel i utlandet. Nivåerna där närmar sig rekord­ åren i slutet av 1990-talet.
Vänstern ökade mest i kårval med få röstande

Bristande kvalitet På tre utbildningar n Tre utbildningar vid Umeå universitet har bristande kvalitet. Den bedömningen gör Högskoleverket, som utvärderat 14 utbild­ ningar i Umeå. Kritiken gäller det tvååriga kandidatprogrammet i journalistik, magis­ terprogrammet i kulturgeografi och mas­ terprogrammet i psykologi. Den femåriga psykologutbildningen berörs inte av kritien, utan får betyget hög kvalitet. Detsamma gäller för kandidat- och masterprogram­ men i kulturgeografi. – Vi kommer nu att gå igenom Högskole­ verkets omdömen och se till att stärka de be­ rörda utbildningarna , säger Anders Fällström, vicerektor för utbildning vid Umeå universitet. Två utbildningar – kandidat- och master­ programmen i geovetenskap/naturgeografi – når den högsta nivån på betygsskalan: myck­ et hög kvalitet. Omdömet “hög kvalitet” får nio utbildningar inom geografi, kulturgeografi, medie- och kommunikationsvetenskap, natio­ nalekonomi, psykologi samt den femåriga ut­ bildningen som leder till en psykologexamen.

– Vi ställer höga krav på våra studenter. Det är ett måste om man vill ha kompetenta lärare i slutändan. Det säger Birgitta Wilhelmsson, utvecklingsledare på Lärarhögskolan vid Umeå universitet. Ett år har gått sedan den nya lärarutbildningen sjösattes. Innan dess hade utbildningen fått avslag av Högskoleverket på vissa av de ansökta inriktningarna och länge stått utan examensrätt. Men efter mycket putsande var utbildningarna klara lagom till terminsstart. En av nyheterna var att samtliga lärarstudenter, oavsett inriktning, skulle läsa första terminen gemensamt. Nu har universitetet, utifrån enkätsvar ochstörsta uppgiften att få studenter intresserade av kåren, menar Bore Sköld. Han säger att många studenter inte vet att kåren finns representerad vid universitetets högsta beslutande organ, förhandlar med Bostaden om hyressättningar och varit drivande i att bevara Scharinska villan. – De f lesta har läst om Scharinska i tidningar, men få vet att kåren är med i processen, säger Bore Sköld. Genom att prata med studenter om detta, och få dem att förstå att de själva kan vara med att påverka, tror jag f ler av dem skulle rösta i kårvalet också. Kommande år blir den

3 2 1 0

Arbetarpartiet: 1 (0)

4

Centerstudenter: 1 (-1)

5

Liberala studenter: 3 (+1)

6

Gröna studenter: 4 (+1)

När rösterna räknats till 2012 års kårval stod det klart att de stora vinnarna heter Vänsterns studentförbund, vsf. Med 26,5 procent av rösterna står de som det största partiet samt ökar med två mandat från förra året. Något som inte överraskar Bore Sköld i vsf. Han säger att de inför årets kårval pratat med många studenter, lyssnat på vilka frågor som intresserar dem och lyft dessa frågor vidare. – Vi vet att vi har ett stort stöd i allmänhet och jag tycker vi lyckades visa att kåren är viktig. Sedan märks det att det blåser vindar från vänster, både på universitetet och Umeå i stort, vilket vi märker då vi fått många nya medlemmar.

7

mandatfördelning läsåret 2012/13 i Umeå studentkårs fullmäktige (totalt 31 mandat, partiernas minskning eller ökning inom parantes):

Moderata studenter: 6 (-1)

n Mindre undervisningstid men tillgång till ny teknik och nästan oändlig information leder till att dagens studenter får ett allt större ansvar för att välja ut och bestäm­ ma utbildningarnas innehåll. Istället för att konsumera kunskap står de ofta för pro­ duktionen, vilket leder till en maktförskjut­ ning från lärare till student. Med friheten följer både osäkerhet och behov att för­ ändra utbildningarna. –Synen på undervisning och läran­d­­­e förändras i grunden och ställer utbildnings­ ansvariga inför stora utmaningar, säger Pete­r Bergström, institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap, Umeå universitet, som sin avhandling ”Designa för det okän­ da” har följt och intervjuat l­ärare och stu­ denter i de nätbaserade utbildningarna till lärare respektive specialistsjuksköterska.

Mandat Studentpartiet Socialdemokraterna: 8 (+1)

MAKTEN FÖRSKJUTS TILL STUDENTERNA

8

Vänsterns studentförbund: 8 (+2)

Peter Bergström. Ny avhandling.

Vänstervindar blåste i årets kårval. Vänsterns studentförbund och Studentpartiet Socialdemokraterna fick tillsammans över hälften av rösterna i ett val som återigen präglades av lågt valdeltagande.

ValdeltagandeT: Av 5679 röstberättigade medlemmar i Umeå student­ kår röstade 761 personer, vilket innebär ett valdeltagande på 13,4 procent.

För trots samarbete med ABF och Umeå studentradio, satsning på debatter och caféer för att öka kunskapen om kårvalet sjönk valdeltagandet från förra årets 14,0 procent till 13,4 procent i år. Och målet på 1 000 godkända röster uppnåddes inte, antalet röstande studenter slutade på 761 stycken. – Vi har misslyckats kapitalt, säger valberedningens ordförande Inge Breed. Visserligen fick vi något högre antal röster i år, men procentuellt gick det nedåt. målet på 1 000 röster kanske var högt satt redan i år, men att det är ett bra mål för en organisation med nästan 6 000 medlemmar. Hur målsättningen inför nästa års kårval blir säger han är upp till den då sittande valberedningen. – De får sätta sin egen agenda och sina egna mål. Inge Breed menar att

Vidare säger Inge Breed att man från valberedningens sida är nöjda med partiernas och kårens arbete och engagemang under valveckan. Något som han säger verkar ha givit resultat då cirka hälften av alla röster lämnades in under sista valdagen. Han förklarar att om valdeltagandet ska gå upp i framtiden bör kåren bli bättre på att informera och intressera studenterna om vad kårfullmäktige innebär. – Jag märker att det finns en dålig kunskap bland studenter om vad kåren gör. Då är det svårt att intressera dem för att gå och rösta. kårfullmäktige den 23 maj – dagen efter att detta nummer trycktes – beslutas vilka partier som bilder nästa års kårstyrelse. Läs mer om detta på vertex.nu. Vid konstituerande

Anders samuelsson

MEST POSITIV RESPONS PÅ NY LÄRARUTBILDNING studentintervjuer, utvärderat de tre inledande kurserna. är utvecklingsledare på Lärarhögskolan vid Umeå universitet. Hon har sammanställt utvärderingen och fann där mestadels positiva tongångar. – Studenterna tycker generellt att det varit en bra start på lärarutbildningen. Både innehållet, lärarna och metoderna har fått beröm. Rebecka Fahlestål är ordförande i lärarstudenternas egen kårsektion, Birgitta Wilhelmsson

Umepedagogerna (Umpe). Hon håller med om att det trots stora förändringar fungerat bra, men att det från studenthåll hörts klagomål över att det inte gått att byta ämnesinriktning under utbildningen. – Det har även gått knackigt med den individuella utvecklingsplanen (iup) som ska göras under utbildningen, säger Rebecka Fahlestål. Birgitta Wilhelmsson känner igen kritiken och säger att detta är två saker som redan till hösten 2012 kommer förbättras. Tills skillnad från för-

Elever blir lärare. Den individuella utvecklings­ planen har varit ett problem och ska förbättras.

vertex 5:  2012


stod klart, men det är den värld vi lever i. Jag utgår ifrån att man gjort det bästa man kunnat göra, säger Per-Olof Erixon. Är inte det konstigt att ni fick reda på problemen från studenthåll?

Konstnärligt campus. Sett från södra sidan av Umeälven. 

Foto: johan gunséus

Kritiserat campusbygge står klart för invigning I december 2008 fattade Umeå universitets styrelse beslutet om att sjösätta jätteprojektet Konstnärligt campus. 350 miljoner kronor budgeterades för arbetet under sex års tid. Lördag den 26 maj är det officiell invigning för projektet som innefattar Konsthögskolan, Designhögskolan Arkitekthögskolan, Bildmuseet, Humlab X och Umeå universitetsbibliotek. Men bakom de arkitektritade fasaderna ryms ett utbrett missnöje bland, framför allt, studenterna vid Konsthögskolan. I december 2011 flyttade konsthögskolestudenterna ut från sina gamla lokaler och in i de nybyggda. Väl inne märkte de snabbt att byggnationerna var långt ifrån färdiga. De utlovade trä- och metallverkstäderna var inte klara, det var ljusinsläpp i mörkerrummet, brandlarmen

ljöd, det fanns för få ateljéer och galleriet där studenterna ställer ut sin konst var inte färdigt.

ra året, då ämneslärarstudenten tvingades välja samtliga ämnen redan vid ansökningen, är det nu bara ingångsämnet som måste bestämmas.

– Det har visat sig, när jag talat med studenterna, att de inte förstått varför de förväntades föra dokumentation över studierna. Dessutom strulade tekniken så att ett 40-tal studenter inte kunde komma åt den. Både informationen och tekniken ska vara åtgärdade till i höst.

Vad gäller den individuella utveck-

lingsplanen säger Birgitta Wilhelmsson att informationen kring denna inte var tillräckligt bra och tydlig. I iup:n ska studenterna själva dokumentera sin utveckling från utbildningsstart till färdigutbildad lärare. iup:n, tillsammans med en portfolio där resultat och arbeten dokumenteras, skapar en förberedelse för introduktionsåret på arbetsmarknaden, där detta arbetssätt utgör en del i att få lärarlegitimation.

vertex 5: 2012

avslutat första året på Konsthögskolan, berättar om ett år som varit fyllt av förseningar, löften och oönskade överraskningar. – Vi blev lovade att de nya lokalerna skulle vara klara när vi flyttade, förklarar Leonela Lilja. Det har försvårat mångas arbete. Framför allt har det varit väldigt stressigt för master- och bachelorstudenterna inför deras examensutställningar när de inte haft tillgång till vare sig verkstäder eller galleri. Per-Olof Erixon är sedan oktober 2011 dekan vid humanistiska fakulteten, där konsthögskolan ingår. Han säger att han inte visste att lokalerna Leonela Lilja, som snart

som registrerades på lärarutbildningen i höstas har 32 valt att avbryta sina studier innan februari. Birgitta Wilhelmsson har pratat med de flesta av dessa och säger att anledningarna till avhoppen är många och olika. Bland annat nämndes att det var många tentor, att de kommit in på en annan utbildning, Av de 257 studenter

Kan ni kräva ersättning från Balticgruppen när lokalerna inte stått färdiga på utlovat datum?

Foto: anders samuelsson

Konstnärligt campus vid Umeälven invigs den 26 maj. Men vägen dit har kantats av frustration och missnöje bland studenterna.

– Det kan jag tycka. Men min bild av det hela var att man först vid inf lyttningen upptäckte problemen. Problemet med ett sådant stort bygge är att det är f lera delar, där ingen enskild person har koll på alla delar, utan f lera som ska samverka. Då kan det bli en sådan här kommunikationsmiss. Hur ser kontraktet med Balticgruppen ut vad gäller datum? – Jag har själv inte sett kontrakten, men jag antar att de inflyttningsdatum som finns är nedskrivna i en överenskommelse. Det finns ingen illvilja bakom det här. Balticgruppen vill också att det ska bli jättebra, men det uppstod omständigheter som gjorde att det inte fungerade.

Leonela Lilja. En av de konsthögskole­ studenter som inte är nöjda med turerna kring Konstnärligt campus-bygget. inte var färdiga förrän han i början av året fick ett mail där konsthögskolestudenters missnöje kring ombyggnad och flytt framkom. Hur kunde lokalerna inte vara färdiga?

– Jag vet inte. Alla stora projekt verkar dras med här typen av problem. Planering är en sak, men det är endast den önskade verkligheten. Det kan tyckas absurt att det inte

fått jobb och att de inte kände sig redo för så tuffa studier. – Lärarutbildningen har varit bespottad genom åren, bland annat på grund av låga krav på studenterna, säger Birgitta Wilhelmsson. Som student kan man ha synpunkter på att tempot är högt och litteraturen omfattande, men det här handlar trots allt om universitetsstudier. De som hoppade av på grund av kraven var ofta de som kom direkt från gymnasiet. för Lärarutbildningen är att det i höst skett en markant ökning av antalet sökande. Förra årets 257 har i år blivit 446. Något som Umpe:s Rebecka Fahlestål säger kan

– Jag har informerat universitetsledningen om problemen och jag utgår från att de tar det vidare därifrån. Sedan ingår det ett givande och tagande. Balticgruppen har gett kraftiga hyresrabatter under de första åren. Så de är med och sponsrar samt är en samarbetspartner som jag utgår från vill projektet väl. Jag tycker man får försöka hitta lösningar på problemen. Det primära är inte att hitta en skurk, utan vända på steken och se projektet som en fantastisk satsning i sig. träffat studentrepresentanter vid tre tillfällen för att försöka lösa problemen. Inför ett möte bad han dem göra en inventering över vilka problemen var och via enkäter ta reda på vilka önskemål studenterna hade som grupp. – De gjorde ett snabbt och jättebra jobb och kom fram till tre punkter, säger Per-Olof Erixon. Jag kan säga att vi kan tillfredsställa alla tre, mer eller mindre. De tre punkterna var: ekonomisk ersättning, att verkstäderna ska hålla Per-Olof Erixon har

* FORTS. PÅ SIDAN 8

bero på förra årets problem med examensrätterna – då valde många istället andra lärosäten på grund av osäkerheten kring Umeås utbildningar. Att det blir fler sökande säger hon är enbart positivt för studenterna. – Det är alltid bra med många studenter. Det ger en säkerhet och en trygghet i att vara flera, då det inte är så roligt att bara vara några få studenter på en kurs. Anders samuelsson

En glädjande nyhet

Fotnot: De utvärderade kurserna är Demokra­ ti, individ och samhälle; Kunskap, undervisning och lärande 1 samt Pedagogiskt ledarskap, s­ociala relationer och konflikthantering.
Invigningen känns lite som ett skämt med tanke pü att det fortfarande finns problem. Det handlar om att husen invigs, ett skrytbygge vid älven.

SOLARIUM FĂ–R DIG

SOM KRĂ„VER LITE MER

Leonela Lilja, student pĂĽ KonsthĂśgskolan

* FORTS. FRĂ…N SIDAN 7:

Üppet sommartid samt att alla studenter vid KonsthÜgskolan ska fü üka till världsutställningen Dokumenta i Kassel. Vad gäller resan säger PerOlof Erixon att det är osäkert om alla kan üka till Dokumenta, men att man frün humanistisk fakultet har lovat studenterna att man ska utvidga mÜjligheterna betydligt. Vad gäller tillgüng till verkstäderna under sommaren säger han att det finns en problematik med maskinerna som handlar om säkerhetsskäl. – Enligt studenterna är inte maskinerna det viktiga, utan att lokalerna stür tillgängliga. Där ska det inte vara nügra problem. Den

ekonomiska

ersättningen

kan enligt regelverket inte tas frün medel frün grundutbildningen. Däremot kan medel tas frün fonder, däribland Balticstipendier, som tillfälligt skulle kunna omdirigeras fÜr att kunna erbjuda nügon form av ersättning. Det handlar om stipendier som är sÜkbara av samtliga studenter vid humanistiska fakulteten. – Det är enda mÜjligheten vi har dü vi inte für använda statliga medel fÜr att kunna lÜsa problemet. Summan som nämnts är 150 000 kronor i avsatta pengar. Leonela Lilja säger att den ekonomiska kompensationen i form av sÜkbara stipendier känns fel dü detta inte kan garantera alla studenter ersättning, samt att de 150 000 kronorna motsvarar 2 000 kronor per student, vilket hon säger är fÜr lite med tanke pü allt som skett. – Vi tar studiemedel fÜr den här utbildningen och vi har inte fütt vad vi

blivit lovade. Dessutom behÜver varken universitetet eller Balticgruppen skjuta till pengar fÜr ersättning dü de här pengarna redan finns tillgängliga. Kjell Jonsson är sedan 2010 ordfÜrande i styrgruppen fÜr Konstnärligt campus. Han säger att han fÜrstür studenternas frustration, men menar att universitetet som südant inte kan kontrollera själva byggprocessen. – Balticgruppen äger byggnaderna och vi är deras hyresgäster. De har nog gjort vad de kunnat fÜr att fü det färdigt sü snabbt som mÜjligt. Det finns ingen ond byggmästare som bara vill jävlas med studenterna.

P DRO IN!

FĂśr tjejer med rĂśtt blod. blod.

Hamrinsv. 2, Ă–st Riksv. 2, Teg www.suntan.se

0$%,+<5%,/$5²&$55(17$/ Kardangatan 9 | Hamrinsvägen 2B (Ă&#x2013;stra station) | umea@mabi.se

Hur länge ska studenterna behÜva vänta pü att bygget blir klart?

â&#x20AC;&#x201C;â&#x20AC;&#x2030;Det är ingen statisk verksamhet, utan det pĂĽgĂĽr flera saker samtidigt. Men fĂśrhoppningen är att all byggnadsverksamhet pĂĽ konstnärligt campus ska vara färdigt till vĂĽren 2013. Leonela Lilja säger att hon trots allt trivs väldigt bra med utbildningen och skolan som sĂĽdan, men att alla spenderade timmar kring problemen har tagit pĂĽ krafterna. â&#x20AC;&#x201C;â&#x20AC;&#x2030;Det har varit sĂĽ mycket fĂśrsummande av oss som studenter. Jag har behĂśvt lägga jävligt mycket tid pĂĽ att kämpa bara fĂśr att fĂĽ det jag behĂśver fĂśr min utbildning. Ska du gĂĽ pĂĽ invigningen av konstnärligt campus?

Going away for the weekend? Rent a weekend car at Mabi Hyrbilar in UmeĂĽ, just a minute walk from from the university. Price for students only.

595 SEK

MABI UmeĂĽ 090-13 38 00 www.mabi.se

SPELA PAINTBALL!

â&#x20AC;&#x201C;â&#x20AC;&#x2030;Jag vet inte. Invigningen känns lite som ett skämt med tanke pĂĽ att det fortfarande finns problem. Det handlar om att husen invigs, ett skrytbygge vid älven. Men fĂśr vem har de egentligen byggts? Anders Samuelsson

DAGS ATT BOKA IN HĂ&#x2013;STENS ANNONSER FĂśrsta hĂśstnumret, Vertex nr 6-2012, utkommer den 4 september. Bokningsstopp 20 aug. Boka annonsplats i Vertex nr 6, 7, 8 & 9 redan nu. Prata med Christer Nilsson, tel 090-711 515, Christer.Nilsson@display-umea.se

www.otcpaintball.se â&#x20AC;˘ 070-212 27 26

serverar! vi d va r Ü f r tü s i V GN CafÊer lt-id ärliga, noga utvalda rüvaror, samt ett stort

Hos oss fĂĽr du al kvalitet. produkter och hĂśg LWJRGPDW utbud av ekologiska Ă&#x2026;UHQĂ&#x;NDHOOHUHQE I HU IĂ&#x201A; FD D Â&#x153;U Y LOO W HQ +MĂ&#x20AC;UWOLJWYĂ&#x20AC;ONRPP stunds avkoppling. tillsammans med en som bäst. r att orka prestera fĂś t dig än dv nĂś är m helger), Allt so h Ăśppet kvällar och oc fĂŠ uf hb nc lu ed en. CafĂŠ Lindell (m rnet, CafĂŠ FĂśrvaltning To fĂŠ Ca ), fĂŠ uf hb nc CafĂŠ Läraren (med luvertex 5:â&#x20AC;&#x2030;â&#x20AC;&#x2030;2012


Examensprojekt: Kvalitet i Tidaholms stadsrum Tidaholms Kommun utlyser ett examensprojekt fĂśr arkitekter och planerare under hĂśstterminen 2012. Tidaholm är en vacker liten stad i VästergĂśtland, genomkorsad av ĂĽn Tidan och byggd runt de historiska bruksmiljĂśerna längs denna. Just nu är ett antal omdaningsprojekt i dessa miljĂśer aktuella. FĂśrvaltningen pĂĽbĂśrjar under projekttiden arbetet med ny Ăśversiktsplan, och en stadsrumsanalys fĂśr hela staden. Examensprojektets mĂĽl är att presentera en väl underbyggd analys av nĂĽgot av stadens centralt belägna omvandlingsomrĂĽden, och att presentera ett eller tvĂĽ genomarbetade fĂśrändringsfĂśrslag. Arbetet ska ske pĂĽ magisternivĂĽ. Du arbetar pĂĽ plats i Tidaholm. Pendlingskort inom Västra gĂśtaland och arbetsplats med dator tillhandahĂĽlls av kommunen. Din handledare är en erfaren planerare, och kommer att ha tid avsatt fĂśr projektet. Ă&#x201E;r du intresserad? Skicka din ansĂśkan fĂśre den 30 maj till ak@tidaholm.se

Har du problem med din cykel?

StÜrsta verksta´n i stan! Välkommen in sü hjälper vi dig sü fort vi kan! Vür kunniga personal hjälper dig gärna med reparationer i vür egen verkstad.

FĂśr mer information om Tidaholm se www.tidaholm.se

Ă&#x2013;ppettider

HäradshÜvdingeg. 11

090-14 01 70

Vard 9.30-17.30. LĂśrd 10-13

HäradshÜvdingeg. 11, Umeü $Telefon 090-140 170

Ă&#x2013;PPET: ALLA DAGAR 9 - 22

Ă&#x2026;LIDHEM

- certiďŹ erad butik

KĂśp en fĂśr

5k

Grillat i butik!

S

Vill du bli donator? BarnlÜsa par behÜver din hjälp.

Idag är 10â&#x20AC;&#x201C;15 procent av alla par ofrivilligt barnlĂśsa. ProvrĂśrsbefruktning är sedan länge en mycket framgĂĽngsrik metod och hjälper idag mĂĽnga par till sitt efterlängtade barn. Ibland behĂśvs dock ytterligare hjälp i form av donerade ägg eller spermier.

Grillad kycklingklubba FRĂ&#x2026;N VĂ&#x2026;R EGEN GRILL RĂĽvikt 285 g. Jmf pris/kg rĂĽvikt 17:54

KĂśp en fĂśr

5k

S

Som donator av ägg eller spermier kan du hjälpa andra att uppnü drÜmmen om en familj. Den kvinnliga donatorn kan vara upp till 36 ür medan mannen kan vara mellan 18 och 45 ür. I Sverige är donatorn alltid anonym, endast barnet har i mogen ülder rätt att fü veta sitt genetiska ursprung.

Läsk COOP 150 cl, välj bland olika smaker. Jmf pris/lit 3:33. Pant tillkommer

Vill du hjälpa andra genom att bli donator? Kontakta oss fÜr mer information pü 090-785 69 43 eller maila pü ivf@vll.se.

COOPS Ă&#x201E;GARE PLOCKADE UT

Du kan ocksü läsa mer om vad en donation innebär pü www.ivfsverige.se, se Umeü.

Priserna gäller t o m 2012-06-03

EN MILJARD. â&#x20AC;?Nu bĂśrjar det likna nĂĽgot.â&#x20AC;? Per Svensson Medlem och delägare

SJĂ&#x2013;BERGS TREND Klippning, färgning, festuppsättning, skäggtrim, permanent, blekning, slingor, inpackning och luggklippning 6OJWFSTVN tWBSE 4PNNBSTUĂ&#x160;OHUQĂ&#x152;DBNQVT

,VOHTHBUBO tWBSE MĂ&#x161;S

www.sjobergsfrisorer.se


HC Mat erbjuder ÖPPET måndag-torsdag 8.00-15.00 fredag 8.00-13.00

KAFFE (Zoega´s) 6:LUNCH 42:FRALLA 10:BAGUETTER från 25:-

Vi finns på nationernas hus • Endast avhämtning

Bortamatch S¿KHPPDSODQ .RQIHUHUD2QOLQH %RNDHWWPLOMÐY¾QOLJWPÐWH 7IQ

g n å g t U ? l l ä ikv • Var alltid beredd att visa legitimation i dörren • Personalen får inte servera dig om du anses för berusad • Du kan bli avvisad från krogen om du är alltför onykter eller stör andra • Personalen får aldrig dricka med dig eller bjuda dig på alkohol • Du får inte ta med dig drycker till eller från krogen • Inga formar av våld, hot eller trakasserier tolereras – varken mot personal eller andra gäster • En person som langar/köper eller bjuder minderårig på alkohol avvisas och polisanmäls • Inga narkotikapåverkade personer släpps in på krogen • Du kan alltid köpa lagad mat och alkoholfri dryck • Du kan alltid förvänta dig att bli rättvist behandlad

Kultur på campus är en helt unik satsning på kultur i vetenskaplig miljö. Varje vecka produceras och arrangeras konserter, litteratur, dans, teater osv, på vårat campus. Alltid vid lunchtid och alltid gratis för studenter och personal. Något liknande hittar du inte någon annanstans.

10

vertex 5:  2012


SLAGET KAN BÖRJA! foto: anders samuelsson

vertex 5: 2012

11


1: Sikta på att ha roligt

TVÅ HELT OLIKA SÄTT ATT TAC

– Det finns inga sportsliga mål, utan målet är att ha roligt. Sen måste man självklart göra sitt bästa under matcherna. Det säger Emma Jonsson, en av åtta journaliststudenter som ställer upp med ett lag i Brännbollscupen. För de allra f lesta lag som ställer upp i Brännbollscupen handlar det om att ha roligt, snarare än att vinna. För de åtta journaliststudenter som bildat laget “Min totala CSN-skuld X 75” är det just detta som är huvudfokus. I början av maj hade de inte haft någon regelrätt träning ännu, men de siktar på att försöka få till åtminstone ett pass innan cupen. – Vi har utmanat journalistettorna på en match och vår se om de ställer upp. Det kan vara bra att åtminstone få känna på ett slagträ innan cupen, säger Emma Jonsson.

Man träffas, sitter i solen och spelar brännboll. Tre matcher går snabbt...

en självklarhet att ställa upp i Brännbollscupen, särskilt som student. Hon har själv deltagit vid ett flertal tillfällen, och beskriver det som en folkfest som hör till årets absoluta höjdpunkter. – Man träffas, sitter ute i solen och spelar brännboll. Tre matcher går snabbt, men man är ganska trött efteråt. Sen brukar kvällen arta sig allteftersom. Under åren har Emma gått vidare från gruppspelet vid ett tillfälle, 2011. Då var oturen framme och hon fick en boll i ögat från nära håll. – Jag blev så arg att nästa gång det var hans tur kastade jag bollen på honom, fast missade. För henne är det

Vilka är lagets styrkor?

– Ingen aning. Jag har aldrig sett någon av de andra i klassen idrotta. Det skulle i så fall vara att vi är bra på att springa. Dina egna styrkor? – Jag springer snabbt, är inte bollrädd och är bra på att heja på och peppa de andra. Anders samuelsson

12

Laget ”Min totala CSN-skuld X 75”. Kanske inte helt seriösa när de skissar på taktiken i anteckningsblocket. Från vänster: Nils Pejryd, Per Thelaus och Emma Jonsson.

Under 90-talet var över 1 000 anmälda lag till Brännbollscupen. Idag är siffran betydligt lägre, men hoppet om en ny storhetstid finns fortfarande. När Brännbollscupen startade 1974 deltog 44 lag. Kort därefter stod iksu som arrangör och med åren växte cupen till ett jättearrangemang med över 1 000 lag och tre speldagar. 1993, då cupen var som allra störst, deltog 1 152 lag. Storhetstiden höll i sig under större delen av 1990-talet och 1997 fick Brännbollscupen VM-status. Sedan dess har både antalet lag och spel-

foto: rebecca göransson

VÄGSKÄL FÖR CUP MED ANOR planer minskat i antal och campusområdet, där delar av cupen spelades tidigare, har ersatts med i huvudsak Mariehemsängarna. omkring 100 lag anmält sig till årets upplaga. Gustav Pettersson, projektledare för Brännbollscupen, säger att det ser lovande ut inför årets upplaga. – Det känns bra så här långt. Vi har tappat en del spelplaner i och med att delar av Mariehemsängarna är avstängda. Därför kan vi bara ta in drygt 250 lag, vilket känns tråkigt. I slutet av april hade

Men det är bara tillfälligt för i år och nästa år ska det vara som vanligt. och trenden de senaste åren har varit att intresset ökat. Men Gustav Pettersson säger att han inte tror på några nya deltagarrekord i framtiden. – Jag tror vi kan nå 600–700 lag utan problem. Vi hade en uppåtgående trend med 450 lag för två år sedan, men då började det grävas på ängarna. Men vi lever i ett annat samhälle idag än på 90-talet och för att det ska växa behöver det bli mer kommersiIfjol deltog 404 lag

vertex 5:  2012


TACKLA BRÄNNBOLLSCUPEN:

2: Satsa stenhårt på vinst – Vi satsar på att vinna i år. Det säger Eric Boström, vars lag Salming ställer upp för sjunde gången i Brännbollscupen. Tiondeseedade lag Salming ser fram emot ännu en chans att försöka vinna sin efterlängtade titel. – I fjol vann vi alla andra turneringar i Sverige vi ställde upp i, utom just Brännbollscupen, säger lagkaptenen Eric Boström. Vi har åkt ut mot slutsegrarna två år i rad nu. Förra året förlorade vi semifinalen med två poäng, så det är små marginaler. Laget består främst av gamla klasskamrater till Eric, samt hans bror och pappa. Eric säger att när laget bildades för sju år sedan var det för att ha roligt. Med åren har inställningen blivit seriösare. – Vi blev bättre allt eftersom och började satsa hårdare. Men i grunden spelar vi fortfarande för att det är roligt. förbereder de sig för en träningsmatch mot Bränn inte bullen. Det är fjärde träningen för säsongen för lag Salming. Då aprilvädret varit mer än måttligt ostadigt har träningsfrekvensen inför årets Brännbollscup blivit lidande. Eric förklarar att det finns en stor portion taktik inblandad i spelet. Beroende på om motståndaren är höger- eller vänsterhänt förflyttas utelaget för att täcka upp slagvinklarna. När Vertex besöker laget

Vad är viktigast för att vinna i brännboll?

Laget ”Salming”. Vann i  fjol alla brännbollsturneringar i Sverige som de ställde upp i – utom just cupen i Umeå. Laget har i år tränat för att vinna.

ellt med kringarrangemang. Idag har vi ingen stor officiell brännbollsfest som vi hade förr, då det fanns artister som uppträdde på området. huvudansvaret för Brännbollscupen legat hos iksu, med hjälp av dess brännbollssektion. I år är det brännbollssektionen själva som har arrangörsansvaret för tävlingen. Något som kan ses som en inblick i framtidens organisation. – Vi står vid ett vägskäl, menar Gustav Petterssom. Tiden när iksu kavlade upp ärmarna och jobbade stenhårt inför cupen är förbi. iksu har mycket annan verksam-

foto: anders samuelsson

het idag och har börjat växa ifrån Brännbollscupen. Den kommer inte att dö, men jag tror vi får se en annan arrangörskonstellation i framtiden.

säger Johanna Olsson, tävlingsansvarig på saif. Än så länge är det bara på idéstadiet men vi hoppas att det till nästa år även ska finnas en klass som blir student-sm.

om att från och med nästa år utse svenska studentmästare i brännboll. Svenska akademikers idrottsförbund, saif, har lämnat ett förslag till samarbete med iksu angående en utökning av Brännbollscupen till att även innefatta student-sm. – Brännbollscupen är en viktig del av studentidrotten och iksu är en av de största föreningarna vi har,

Förutom huvudcup

Tidigare år har

vertex 5: 2012

Det finns ett förslag

och tjejcup finns priset för ”Best in show”. I år kommer publikens jubel mätas med en decibelmätare för att utse det vinnande laget. En check på 5 000 kronor och evig ära går till vinnarna av priset. En nyhet för i år är priset för bästa lagnamn. Vinnarna, som utses via omröstning på Facebook, får en helkväll på iksu Spa. ANDERS SAMUELSSON

– Det viktigaste är att inte bli utebrända. Man har bara ett slag på sig i slutspelet så det gäller att få iväg bollen så att de andra kan springa. Eric säger att lagets styrka är just förmågan att inte bli utebrända, något de fått höra från andra lag. – Vi är bra på att slå och har några som kan slå riktigt, riktigt långt. Brännbollscupen brukar bli en folkfest, åtminstone när vädret tillåter. Eric hoppas på 20 grader och växlande molnighet för bästa förutsättningar, både för spelare och publik. – Ju bättre väder desto mer folk kommer, vilket vi hoppas att de gör. Vilka är favoriter i år?

– Det är nog BK Rel. De har vunnit förr och har värvat bra till i år.

Text och foto: Anders Samuelsson

13


SIDAN ÄR EN ANNONS FRÅN UMEÅ STUDENTKÅR

DETTA HAR HÄNT 2011/2012 After-ski på Corona

LOPPIS. 30 APRIL t KL. 13-18 t UNIVERSUM

SNOW WARS För andra året i rad har Umeå studentkår arrangerat Umeås största snöbollskrig tillsammans med Juridiska föreningen. 11 lag avfyrade ca. 750 snöbollar och blev riktigt blöta!

LOPPIS. Under Valborg arrangerade kåren Loppis i Universum. Loppisen hade ca 60 utställare och besökarantalet beräknades uppgå till ca. 1500 personer. Arrangemanget kommer att vara årligt återkommande.

VÄLKOMSTMÄSSAN När vårterminen startade genomförde vi vår välkomstmässa för att välkomna nya som befintliga studenter. Mässan hade över 40 utställare och musikunderhållning som Norrlandsoperan och Kreti & pleti.

CAMPUS ROYAL Under höstterminen bildade kåren filmgruppen Campus Royal. Filmerna har i de flesta fall varit svenska kortfilmer med engelska undertexter. Varje visning har haft ca. 40 besökare och året avslutades med Umeå International Short Film Festival på Umeå Folkets hus.

UTBILDNINGAR Kåren har under året hållit i både studentfackliga, styrelse- och mottagningsutbildningar. Totalt har ca. 250 kåraktiva deltagit.

KÅRVALET Under valet ställde 7 partier upp med sammanlagt 88 kandidater. 5679 studenter var röstberättiga och utav dessa röstade 761 studenter.

STUDENTKOPIERING I oktober startade kåren med ett billigt alternativ till universitetets kopiering. ÅSIKTSTORG/CAMPUSVANDRINGAR Under året har kåren genomfört ett trettiotal åsiktstorg/campusvandringar för att ta reda på vilka frågor medlemmarna tycker att kåren ska arbeta med. Diskussioner kring kårdriven barnpassning, alkoholfritt café

PEDAGOGISKA OCH STUDIEVÄGLEDARPRISET Christina Juthberg och Karina Arvidsson erhöll priserna för deras arbete för studenterna. Priserna delas ut under Umeå universitets vårpromovering.

1,5 MILJONER TILL FORSKARSTUDENTER Umeå studentkår förvaltar Kempestiftelsen som under verksamhetsåret 2011/2012 delade ut 1,5 miljoner till kårmedlemmar (doktorander) för olika projekt.

UMEÅ STUDENTRADIO Från att vara en studentförening med svikande intresse från studenterna har Umeå studentradio fått över trettio nya aktiva. I etern finns de på frekvensen 102,3 MHz och fysiskt sitter de i kårens lokaler.

DU HAR RÄTT En kampanj där målet var att stärka medlemmarnas kunskap om deras rättigheter. Umeå studentkårs huvudsamarbetspartner:


kultur: Tips & reaktioner: kultur@vertex.nu

Allt man kan oroa sig över inträffar

Karl Ove Knausgård. Ungdomsältandet blir en aning repetitivt – men guldkornen piggar upp.

Skriva, supa och vilja ha sex De svenska översättningarna av Karl Ove Knausgårds autofiktiva romanserie Min kamp tuffar vidare. I den fjärde delen har turen kommit till författarens sena tonår. Berättarjaget har slutat skolan och tar ett jobb som lärare i en avkrok i Nordnorge. Jobbet är dock bara för att tjäna ihop till brödfödan – det han egentligen vill göra är att skriva. Samtidigt grumlas den unge mannens tillvaro dels av en ständigt molande ångest över att inte ha sexdebuterat, dels av hans osunt hårda festande. dominera berättarjagets tankar i Min kamp 4: skrivande, alkohol och sex. Anmärkningsvärt är att Knausgård i den avslutande delen av sitt romanprojekt dömer ut fyran som ”falsk”. Författaren har i efterhand antytt att han ändrat på vissa namn och karaktärsdrag, kanske av omtanke (eller rädsla) för människorna bakom namnen. Denna vetskap bäddar för läsningen på olika sätt. Det är väl sympatiskt att inte vilja hänga ut folk, men samtidigt är romanseriens själva förtjänst, dess existensbeTre saker kan sägas

min kamp 4

Karl Ove Knausgård Översättning: Rebecca Alsberg [Norstedts]

rättigande, delvis just den skoningslösa transparensen. Ingen vill att Knausgård ska ”hitta på”. tämligen oväsentligt så länge man som läsare känner sig underhållen. Dessvärre lever inte fyran upp till sina föregångare: berättarjaget super och försöker knulla, vilket man får höra gång efter annan, och även om det speglar sanningen blir läsningen en aning repetitiv. Knausgård är skicklig på att gestalta ungdomens osäkerhet och mindervärdeskomplex, men när man läser en tjugonde variation på samma tema känner man sig Samtidigt är sådant

lite mätt. Romanen har också anklagats för att ha ett alltför entydigt manligt perspektiv, vilket dock är en märklig invändning för en bok som utgår från en mans medvetande. av transportsträcka och är kanske romanseriens svagaste länk. Men Knausgårds projekt har alltid varit en helhet, summan av sina delar, där den trägne läsaren må ha överseende med ett visst mått av dödkött. För vem kan motstå formuleringar som: Min kamp 4 har en air

”Å, här är sången om att vara sexton år och sitta i en buss och tänka på henne, den enda, utan att veta att känslorna långsamt, långsamt kommer att bli mattare och svagare, att livet, det som nu är så stort och väldigt, obönhörligt kommer att bli mindre och mindre, tills det blir en hanterbar enhet, något som inte gör ont men som inte heller är så underbart.”

Sådant är värt att vänta på. Gustav Borsgård

n Översättning av tyska grafiska romane­r till svenska är inget man är särskilt bort­ skämd med. Utöver Rolf König kan jag bara komma på någon hand­ full böcker. Ulli Lusts själv­ biografiska bok Idag är sista dagen på resten av ditt liv [Kolik förlag] är ett välkommet tillskott i denna smala genre. Lust (namnet är inte taget – nästan för bra för att vara sant) beger sig 1984 som sjuttonåri­g punkare från Wien till Italien. Perspektivet är en balansgång mellan här-och-nu-skild­ ringar och den överblick och eftertanke som 20 år förfluten tid kan ge. Boken är i första hand en reseskildring, prosaisk och journa­ listisk, men med återkommande inskott av mer poetiska och känslomässiga inslag. Det är verkligen inte fråga om en bok man ska ge till sina föräldrar just innan man tänkt bege sig ut på en spännande resa i Europ­a. I princip allt som man kan oroa sig över i­nträffar, och kanske är det för att jag är för­ stockad, men jag förstår faktiskt inte varför man någonsin frivilligt skulle vilja utsätta sig för alla dessa situationer. Det enda som gör att man inte hela tiden förväntar sig Ullis död är att boken är själv­ biografisk – en obehaglig men engagerande illustration av homo homini lupus. Lars-Daniel Öhman

TSOOL förgyller täfteåfestivalen n Täftebölevägen 50 är adressen. Platse­n Täfteå Idrottsplats/Täfteåborg i byn som ligger en mil norr om Umeå. Hit, till Täfteå­ festivalen, som hålls den 15-16 juni, komme­r The Soundtrack Of Our Lives, som i somma­r är ute på avskedsturné efter en lång och framgångsrik karriär. Andra band som k­ommer är Movits!, Deportees, Caotic­o, Misantropic, med flera. Fotbollsmatchen Sverige–England visas på ”hyfsat stor” tvskärm och festivalbussar går från, eller i a­nknytning till Vasaplan i centrala Umeå.

NYa skivor:

The hives Kör på Precis som tidigare The Hives är tillbaka med sitt femte

album i ordningen. Albumet bär titeln Lex Hives [Universal] och visst känner trogna lyssnare igen sig. Som vanligt när The Hives är i farten är det attitydfull rock med stompiga riff som gäller. Bandets sångare Howlin´ Pelle är precis lika uppkäftig som han alltid varit. Visst är det kul med kaxiga låtar som ”1000 Answers” och ”Take Back the Toys”, men när det ena stompiga riffet staplas på det an-

vertex 5: 2012

dra blir helhetsintrycket tyvärr rätt intetsägande. Det känns som att bandet gjort det här förr. Men visst finns det guldkorn, till exempel låten ”These Spectacles Reveal the Nostalgics” – en punkig historia på en minut och femtiosex sekunder som det är omöjligt att sitta still till. Erik Hillbom

The Hives. I nya Lex Hives blåser bandet på med stompiga riff.

15


Prova VK i 20 dagar för 20 kr! SMS:a till 72090 skriv VK mellanslag STUD mellanslag namn och adress. Ev trafikavgift tillkommer. Erbjudandet gäller endast de hushåll i Västerbotten som inte redan har VK eller har prenumererat på VK de senaste tre månaderna.

Psykologmottagningen vid Institutionen för psykologi erbjuder möjligheter till psykoterapeutiska samtal

Götgatan 2, Umeå www.armyshopen.se 070-30 60 839 Öppettider: Vardagar 11 - 17 l Lördag 11 - 15 l Söndag Stängt

med start hösten 2012

Är du intresserad? Fyll i en intresseanmälan på vår hemsida: www.psy.umu.se/ psykologmottagningen

Behåll känslan...

Välkommen till Citysol dropin-solarium. Hos oss kan du sola i Sveriges största solariesängar i härligt fräscha lokaler, centralt belägna nära USM och järnvägsstationen. VÄLKOMMEN! Järnvägsallén 3 090-12 22 84 www.citysol.net

Vid frågor ring 090-786 56 97, tisdagar 16:00-17:00

enskilda samtal utan avgift - meditation - gudstjänster - grupper - föreläsningar - krisstöd - kulturarrangemang

www.kyrkanpacampus.se

med rum för hela livet

Exempel på lämplig problematik är relationssvårigheter, identitetsproblematik, lindrig depressivitet /nedstämdhet och ångestbesvär. Samtalen ges av psykologkandidater under handledning av erfarna leg. psykoterapeuter.

själfull Retro-rock när den är som bäst

16

Utdrag ur The Terrible Tale of the Elephant Man and Jack the Ripper, Two Freaks of Nature

Onsdag 26 september, kl. 12:10 - 12:50 Ljusgården, Lärarutbildningshuset

Recordings] är en lekfull och mångsidig bekantskap och ger hopp för alla oss som fick ett litet hål i själen när The White Stripes gick i graven.

NYa skivor:

Den drivande delen av The White Stripes är tillbaka. Jack White fortsätter att utforska rocken och bluesen och bjuder inte på några direkta överraskningar. Detta är retro-rock när den är som bäst och Jack visar än en gång att det bara finns en som honom. Ingen annan kan blanda rock, blues och folk på ett så naturligt och själfullt sätt. Det enda jag skulle önska vore en akustisk skiva där han djupdyker i sina blues- och folkrötter. Blunderbuss [Third Man Records/XL

Elefantmannen

CALLE EKBLOM KÄCK

snart sjunger hela landet med ...

Jack White. Djupdyker i blues-rötterna.

Jag har inte tidigare hört talas om Thomas Stenström. Nåt Annat, Nån Annanstans [Universal Music Sverige] tillhör genremässigt en blandning mellan Kristian Anttila och Markus Krunegård, överemotionell prettopop av bästa sort. Skivan kan du höra i bakgrunden på ”secondhand-affären på söder” innan den kommer upp till

Thomas Stenström.

vertex 5:  2012


Månadens DVD-svep konstaterar att en film om cancer kan vara både rolig och underhållande och att man inte behöver känna till allt om amerikansk brännboll (baseball) för att uppskatta Moneyball.

50/50 Betyg: MONEYBALL BETYG: MISSION: IMPOSSIBLE – GHOST PROTOCOL BETYG:

50/50. Adam får cancer i en underhållande (!) film om rädslan för döden.

En fin feel-good-bad-film 50/50 genre: dramakomedi regi: jonathan levine med: joseph gordon-levitt, seth rogen m.fl. betyg: 4

Världen rämnar för Adam. Från att ha haft en hälsosam vardag och ett måttligt inspirerande jobb vänds allt på ända när han får en cancerdiagnos. Plötsligt knakar hans förhållande i fogarna, livet får helt ny betydelse och den bäste vännen känns än mer irriterande än vanligt. Jag tror aldrig jag har sett en roligare film om dödlighet. Anledningen till att den fungerar är den råa ärligheten, att det finns ljuspunkter även i de

Skansen. Den är medryckande men väldigt ”stockholmsk” och blir ibland lite klyschig och ytlig. Men missförstå mig rätt, skivan är inte värdelös, utan tvärtom helt okej och den kommer säkert bli en hit under sommarens varma utekvällar. Lite som en manlig Veronica Maggio börjar Stenström smått men växer och till slut sjunger hela landet med i refrängen. Calle ekblom käck

Bakgrundsmusik på Lagom lugnt kafé Denna Jason Mraz. Jag önskar att skivan hade varit mer som hitsingeln ”I’m Yours” från debuten. Den

vertex 5: 2012

mest avgrundsmörka ögonblicken av våra liv. Trots tillspetsningar känns karaktärerna och deras beteenden väldigt naturliga. En kontrastrik film som går en svår balansgång och uttrycker en underhållande hatkärlek till livet och rädslan för döden. En verklig feel-good-bad-film!  magnus f. bergström moneyball genre: sportdrama regi: bennet miller med: brad pitt, jonah hill m.fl. betyg: 4

Oakland Athletics lider av pengabrist. Samtidigt ökar pressen att vinna matcher. Ledaren Billy Beane hittar lös-

hade ändå en melodi som fastnade och något slags sväng. Jag lyssnar och försöker verkligen hitta något som är bra med Love Is A Four Letter Word [Atlantic] och det enda jag kan säga är att han har en ”trevlig röst”. Plattan är så överfylld med klyschor (se bara på titeln) att det lämnas intet till övers för lyssnaren. Detta är en själlös produkt som inte ens innehåller några låtar med hitpotential. En kommersiell radioskiva som inte funkar i radio, en jazzpastisch som snällast blir ”mysig”. Den kan möjligen användas som bakgrundsmusik på ett lagom lugnt kafé. Så illa är det. CALLE EKBLOM KÄCK

mission: impossible ghost protocol genre: action regi: brad bird med: tom cruise, simon pegg m.fl. betyg: 3

ningen i en ung ekonom, som hjälper honom bygga ett matematiskt billigt men effektivt lag. Snart har Beane baseballvärldens skeptiska ögon på sig. Verklighetsbaserad berättelse med manus av Aaron Sorkin har redan tidigare visat sig vara en vinnande kombination. Moneyball ger inte ett lika bestående intryck som Social Network, men är en väldigt välspelad och stilrent plåtad produktion som bör glädja fans av exempelvis serien West Wing. Tyngden ligger främst i dialogerna, sportsnack har sällan känts så relevant och övertygande på film. Till och med om man som jag är helt okunnig på amerikansk brännboll.

Efter fantastiska långfilmsanimationer som Iron Giant och Incredibles tar Brad Bird över rodret på actionelefanten Mission: Impossible. Med mycket lyckat resultat. Den fjärde delen i serien bjuder på allt som vi kan önska av en agentaction. Sanslöst explosiva, påkostade och utstuderade sekvenser, en världsomfattande story och ett manus fyllt med underhållande replikskiften och slapstick. Bird lånar sannerligen med sig de bästa bitarna från Pixar-erfarenheterna. Filmen når däremot inte upp i den tredje delens verklighetsgrundade nerv, här är det rent popcorntugg som gäller. Inte heller fienden är lika karismatisk, även om det är lite underhållande med en svensk ärkeskurk gestaltad av Michael Nyqvist.

magnus f. bergström

magnus f. bergström

Närmast en plåga att lyssna på Det finns skivor där någon borde ha tänkt till ett extra varv innan de ges ut. Rydell & Quicks R.O.A.D.T.R.I.P [Naxos] är en sådan skiva. Den är den andra i ordningen från bandet som sägs vara ett av Sveriges flitigast turnerande. De uppger själva att de till exempel spelat 56 000 låtar live. Musikaliskt kan Rydell & Quick med fördel beskrivas som själlös och urtrist hårdrock. Texterna är dessutom så banala att det närmast är en plåga att lyssna på. Lyssna bara på ”All In Like a Rockstar”, där den här textraden återfinns: ”Nightclubs and limos and yatchs, life of a star, combine it with nice girls

Rydell & Quick. Vilse i låtpannkakan. champagne and a fast car”. Eller förresten, undvik låten om du kan. Live spelar tydligen Rydell & Quick även covers. Det hade kanske räckt så. ERIK HILLBOM

17


DET HÄNDER PÅ CAMPUS:

Studenter håller fanorna högt n Den 2 juni hålls vårpro­ motionen, då de som tagit doktorsexa­ men vid Umeå universitet fi­ ras. De ny­ disputerade mottar diplom, Tobias Hedlund. Ruti­ doktorsring nerad studentmarskalk. samt doktors­ hatt eller la­ gerkrans beroende på inriktning. Under högtidsdagen, som hålls i Aula Nordica, håller studentmarskalkar fanor, delar ut program och hjälper gäster. Kläd­ seln är formell med frack för herrar och långklänning för damer. Vidare bärs stu­ dentmössa, vita handskar och kårband. Som tack för sina insatser bjuds marskal­ karna på banketten efteråt. Tobias Hedlund, lärarstudent, vet vad som gäller. Han figurerade som marskalk första gången 2006 och har sedan deltagit i tillställningarna igen och igen. Han berät­ tar att ceremonin är formell men att ban­ ketten är desto festligare. – Det är roligt! Man träffar många trev­ liga människor som man annars inte hade träffat, säger Tobias Hedlund. I en tid då det satsas på nytänkande och modernisering i samhället så måste frå­ gan om denna företeelse känns otidsenlig ställas. Tobias Hedlund anser att deltagan­ de doktorer har jobbat hårt och har rätt att vara nöjda och bli firade. – Det är en fin tradition som jag tycker är värd att bevara, slår han fast. Promotioner har vi haft i Sverige sedan 1500-talet och är idag ett etablerat inslag i den akademiska världen. ANNELIE MARKGREN

n 5 juni: världsmiljödagen. Populärve­ tenskapliga presentationer. Forskare före­ läser på miljötemat i Lindellhallen, hörsal D, kl 09.00–12.30. Kostnadsfritt, ingen föran­ mälan behövs, alla välkomna.

Namn: Emmelie Konradsson. Ålder: 23 år. Aktuell: Mittfältare i Umeå IK. Bor: Centrala Umeå. Pluggar: Civilingenjör med inriktning industriell ekonomi. Längtar till: Varmare väder.

Fotboll vinner över sittning – Vi satsar på att vinna varje match. Det är därför man håller på. Det säger Emmelie Konradsson, mittfältare i Umeå IK.

måste resa bort. Jag har hittills haft tur som inte varit bortrest vid några tentor. Jag kunde ha valt att studera på halvfart, men tio års studier kändes inte så lockande.

23-åriga Emmelie Konradsson är inne på sin sjätte säsong i Umeå IK. Under de senaste tre åren har hon kombinerat elitfotbollen med heltidsstudier vid Umeå universitet. – Jag kände tidigt att jag ville läsa en civilingenjörsutbildning. Jag har alltid tyckt om matte och ekonomi, så industriell ekonomi var ett passande val som jag är jättenöjd med. Emmelie Konradsson är en av drygt 200 studenter med elitidrottsavtal. Studenter som är elitidrottare kan få en anpassad studiegång med till exempel skriftlig tentamen på annan ort och tidpunkt samt individuella examinationstillfällen vid obligatoriska moment. Hon säger att elitidrottsavtalet fungerar bra och underlättar de gånger hon måste resa bort på grund av fotbollen. – Det finns en trygghet när man

Var det självklart att plugga i Umeå?

Vi har tagit examen: Barnmorskeexamen: Linda Nyman, Gävle. Biomedicinsk analytikerexamen: Kajsa Brinck, Umeå. Civilingenjörsexamen: Martin Axelsson, Umeå; Viktor Johansson, Täfteå. Ekonomie kandidatexamen: Jakob N­ilsson, Bygdeå; Sara Edlund, Sollefteå; Louis­e K­ristoffersson, Bjästa; Cecilia Nilsson, Ö­rnsköldsvik. Ekonomie masterexamen: Ahmed Hassan, Umeå; Amina Bashir, Umeå; Paul Berinyuy Lukong, Piteå. Filosofie kandidatexamen: Annika Töyrä Strandberg, Eskilstuna; Nina Carle, Bromm­a; Karl Larsson, Umeå; Hugo Svallfors, Göte­ borg; Jonas Lindahl, Röbäck; Joanna M­ilona, Bagarmossen; Malin Friis, Linköping; Emma

18

Namn: Jörgen Nygren. Ålder: 40 år. Aktuel­l: Har nyligen tagit lärarexamen. Gör nu: V­ikarierar som bygglärare i Örnsköldsvik.

– Ja, jag är ganska hemmakär och det fanns bra utbildningar här. Sen höll naturligtvis fotbollen mig kvar också. Hittills har det funkat bra att kombinera fotboll och studier, även om det kan bli intensivt under försäsongerna – Januari till mars är det tuffast. Då har vi 8–9 träningspass i veckan plus träningsmatcher. Under säsongen är det en match och sex träningspass och då går det bättre.

– Nej, jag har knappt varit på en sittning. Men det är inget jag saknar eller känner att jag har behov av. Jag har hela tiden varit inställd på att ha 100 procent fokus på fotbollen. Emmelie har en landskamp på meritlistan och det stora personliga målet är att ta en fast plats i damlandslaget. Vad gäller yrkeslivet finns inget specifikt drömjobb, men målet är att kombinera jobb och arbete efter examen. –Just nu känns det som om jag vill jobba med något inom projektledning.

– Man får klämma in annat lite var som. Att träffa vänner över lunch är ett bra sätt att hinna umgås. Och har man en ledig helg planerar man upp den långt i förväg.

av årets Damallsvenska har Umeå IK förlorat några matcher och halkat neråt i tabellen. Men Emmelie Konradsson säger det finns stor potential i det unga laget. Målsättningen är att sluta bättre än fjolårets tredjeplats. – Man drömmer om ett SM-guld. Om det blir redan i år eller kommer nästa år får vi se.

Har du hunnit med något traditionellt studentliv?

ANDERS SAMUELSSON

Hinner du med något förutom studier och fotboll?

Bergman, Kiruna; Petronella Törnevik, Sundbyberg; Malin Almgren, Sollentuna; Sara Josefsson, Umeå. Filosofie doktorsexamen: Dipak Suri­e, Umeå; Madelen Bodin, Umeå; Oleg O­panasyuk, Umeå; Erik Billing, Umeå; Elin Chorell, Umeå; Jens Zamanian Abbasi, Umeå; Jonas Hägglund, Umeå. Högskoleexamen: Nina Gruffman, Umeå. Högskoleingenjörsexamen: Simon Eriks­ son, Umeå. Teknologie masterexamen: Keni Ren, Umeå; Jasim Abbasi; Uppsala; Muhammad Adeel Khan, Pakistan. Juristexamen: Therese Fällgren, Umeå; Karl Hamstedt, Lund. Konstnärlig masterexamen: Regimantas Vegele, Danmark. Lärarexamen: Anna-Stina Riström, Bode­n;

Efter en stark inledning

TEXT OCH FOTO:

Johan Englund, Umeå; Jörgen Nygren, B­onässund; Susanne Johansson, Dingle; Maja Backlund, Själevad; Carolina Nielsen, Ulricehamn. Magisterexamen: Li Zhou, Kina; Eric Lee Chambers, USA; Manuel Antoni­o Correi­a Dias Parente Do Patrocini­o, T­yskland; M­aksim Miterev, Ryssland; Wairu Kinyor­i, Kenya; Jaime Adrian Milla­n L­eyva, Mexic­o; Eduardo Vega Fanjul, S­panien; Virgini­a R­osales Orquera, Argentina; Ekaterin­a P­aykina, Ryssland; Ruxandr­a Nedelc­u, R­umänien; Diana Mihaela P­rodan, R­umänien; Nina Maria Jakobi, Lollar; D­iana Savickyte, Berre Les Alpes; M­arija Simi­c, Tucepi; Gabriele Petrauskaite, Palanga; V­ladimir Matovic, Belgrade; Fernanda G­abriela Vasquez Davila, Munich. Medicine kandidatexamen: Sofia

vertex 5:  2012


Du räknar sprickorna i den dödsmärkta fasaden till Scharinska villan. Du hör bilar dundra fram över Kyrkbron med alldeles för hög fart in i rondellen. En ny årstid väntar och Gustav Borsgård ser dig.

Du vandrar vidare nerför slänten När jag skriver det här i tidig maj faller ett snöblandat regn över Umeå. När du läser det här har det förhoppningsvis typ blivit sommar. Jag ser dig. Du sitter på apberget och känner hur stentrapporna klibbar av mjukglass mot händerna. Luften är hög och klar, himlen molnfri. Plötsligt ser du staden på ett sätt som du inte gjort förut. Det är Rådhusesplanaden som gör det, denna breda promenadgata mitt i centrum, byggd efter dåtidens superhippa esplanadsystem i efterdyningarna av stadsbranden i Umeå 1888. Städer var ju veritabelt fnöske på den tiden, ett gytter av träkåkar. Det finns något vackert med sådana städer; de är charmiga på samma sätt som sneda tänder i ett leende kan vara charmigt. Esplanadsystemet är dess raka motsats, ett stimorolleende, som passar utmärkt i stadsbilden på pampiga metropoler som Paris och Barcelona. Men när du sitter där slås du av diskrepansen mellan Umeå som stad och dess stolta, breda promenadgata. Det hela blir bara så ynkligt och rörande, så litet och skört. Vi vill också vara med och leka, liksom. Och när du väl har sett Rådhusesplana-

den ser du allt det där andra: trotskisten med sina flygblad, den dumpstrande veganen, schmäckmannekängen med Kiipåsar i händerna. Du ser de svarta stammisarna på stadsbibliotekets utefik, du tar en lov mot Vasaplan där ett gäng fyllon ockuperat en busskur. Människorna runt omkring håller ett säkerhetsavstånd

O­ttosson, Umeå. Medicine magisterexamen: Miriam Ed­ holm, Domsjö; Daniel Augustsson Sjögren, Umeå; Kajsa Brinck, Umeå. Medicine masterexamen: Md. Muradul I­slam, Upplands Väsby. Medicine magisterexamen: Edgar M­artin Peña Galo, Spanien; Dina Vemming Oksen, Danmark. Medicine licentiatexamen: Jenny N­ordén, Umeå. Medicine doktorsexamen: Staffan B­erglund, Holmsund. Naturvetenskaplig masterexamen: J­unwen Guo, Umeå; Negin Mozafari, Umeå. Odontologie masterexamen: Nameer A­­­l-Taai, Umeå. Politices kandidatexamen: Nils Larsson, Umeå.

vertex 5: 2012

Bäst just nu:

Min kommande kortroman Vi kan inte ens hoppa från Tegsbron Sämst just nu:

Just ingenting, faktiskt.

på minst fem meter, mobilerna framme, förmodligen står de och låtsas-sms:ar. Du passerar systemet och ser Stadskyrkan kasta en luthersk skugga av skuld över Vänortsparken, du räknar sprickorna i den dödsmärkta fasaden till Scharinska villan. Du hör bilar dundra fram över Kyrkbron med alldeles för hög fart in i rondellen. slänten bakom kyrkan och tar riktning mot Broparken, känner solen strama i nacken, ser tomflaskor guppa som drivved på älven. Du fortsätter förbi Hamnmagasinet, känner lukten från skateboardkidsens cigaretter, upplever Umeälvens arkaiska köld i skuggan under Tegsbron. Du når Broparken. På en balkong i närheten hänger en man ut bäddmadrasser, en liten flicka står bredvid honom och leker med något, ett plastflygplan kanske. Ett pensionärspar med hund sneddar över gräset och ger dig en liten nickning, som man ibland ger okända människor på fina dagar. Å, sommar i Umeå, snart ses vi. Du ska vara välkommen. Jag har saknat dig. Du vandrar vidare nerför

Gustav Borsgård

foto: malena kedegård

Namn: Gustav Borsgård. Ålder: 27 år. Gör: Pluggar religions- och litteratur­ vetenskap, recenserar böcker för Vertex och bloggar på www.kryddhyllan.blogspot.com.

Politices magisterexamen: Viktor Vigren, Söderala. Psykoterapeutexamen: Ann-Kristin Hed­ mark, Nora Hanna Hartleb, Stockholm. Socionomexamen: Dina Muhsan, Huddinge. Specialistsjuksköterskeexamen: Sari Lahtela, Luleå. Specialpedagogexamen: Anna Lindström, Gävle.

Vertex för 3 år sedan: < 8E; B 8 B < C  j`[(* G F D J < K K @8K F I J ; >C8

,1)''0

kjbXgX D`Xj\okiXafYY1Xk \Xck`[ \e\ifk`jbefm\cc`ij`[0Æ((

Det här är ett urval examinerade vid Umeå universitet den senaste tiden – inte samtliga.

VERTEX KRÖNIKÖRER 2011/12: Lina Granberg och Gustaf Borsgård.

[\ek\i D‚e^XlkYpk\jjkl i[Xi jXbeXijm\ejbXm€ j`[.

+'‚i Kfddpgi`jXj]ia€ejk `jkl[\ekb‚i\ejk j`[))

Vertex nr 5: 2009

Mäktig musik dunkar och ljuset pulserar. Applåderna dånar och i ringen står två jämbördiga krigare som vänligt tar i hand och på domarens signal förvandlas till be­ stialiska motståndare. Det är fight och det är show! Det är blod, svett och tåra­r. Det är fightinggalan Battle of Botni­a, en gala med matcher i kampsporterna MMA och Thaiboxning och Vertex reporter är på b­esök i en annan värld. En värld full av testo­steronstinna hjältar som beundras för sin styrka och där hårda slag är själv­ klar underhållning. Först efter ett par tim­ mar vänjer hon sig: ”Jag vet inte om jag ska ryckas med eller bara betrakta. Enligt min mening är det ett gladiatorspel – får man delta i det?”

19


HELA SIDAN ÄR EN ANNONS FRÅN UMEÅ NATURVETAR- OCH TEKNOLOGKÅR

NTK 2011/2012 Dags att avsluta ett kapitel Snart är det dags för kårstyrelsen 11/12 att tacka för sig och börja plugga igen. en ny kårstyrelse med fantastiska och drivna människor är vald för att ta över efter oss. en mycket viktig del återstår för kårstyrelsen 11/12, eller gammstyret som den gamla styrelsen brukar kallas. Denna viktiga uppgift är att lära kårstyrelsen 12/13, eller nystyret, allt vi kan. I juni har vi överlämning och lämnar över all vår kunskap och alla våra erfarenheter. I skiftet mellan juni och juli lämnar vi sedan över ansvaret för kåren till nystyret. I skrivandes stund sitter gammstyret och planerar det sista på överlämningen, nämligen att sammanställa våra samlade erfarenheter från året. Detta har naturligtvis fått oss att fundera på vad vi gjort och vad som har hänt under året. vi i gammstyret tänker nu att det skulle var kul dela med sig av några av de roligare händelserna med er, mest för att tråkiga händelser inte är de roliga. vårt år började i augusti med att vi skulle göra en välkomstfilm enligt tradition från kårens begynnelse. vi började i god tid med att ha idétorka, men det oroade inte oss, vi hade ju gott om tid. tiden gick och idétorka fortsatte. veckan innan vi skulle börja filma lossnade det och vi kunde äntligen börja skriva på manuset. vi fick det klart en halvtimme efter filmningen egentligen skulle ha börjat. Därefter rullade det på bättre och vi fick en film som helt klart höll måttet. I september var vi ute och försökte prata med så många nya studenter som möjligt. vi hann inte med så många som vi ville, men de vi pratade med tror vi förstod att det fanns en kår trots vårt svammel om vad kåren gör. Alltså det här med utbildningsbevakning, arbetsmiljö, arbetsmarknadskontakter och så klart Origo och Mitum. I oktober gick tiden åt till att anordna en höstbaluns, en sittning för kårengagerade. tack vare en väldigt ambitiös jubileumsgrupp blev det en oerhört lyckad kväll som hyllade våra engagerade i både FUM och sektionsstyrelserna. Nästa uppdrag som jubileumsgruppen fick var att anorda Origos femårsjubileum som skulle inträffa nästa år. Jubileumet fick bli i maj tillsammans med kårens årshögtid. December var mörk och hela universitetet ville ha jul.

Foto av: Samuel Bengtsson Januari började vi starkt med att fundera på om vi kunde hitta på något kul på Uniaden. vi bollade lite idéer med projektledaren för Uniaden och de andra ägarföreningarna. vi kom fram till att vi ägarföreningar skulle servara fika, frukt och vatten till besökarna, det enda kravet för att få fika, frukt och vatten var att man skulle hänga in sina ytterkläder i garderoben. vi trodde jättemånga skulle utnyttja detta erbjudande. Så vi var lite oroliga att vi inte köpt nog med fika och annat... Februari och Uniaden kom och vi stod och delade ut fika. Fikat försvann inte så snabbt och det verkade inte som så många hade fått höra om vårt erbjudande. vår reklam hade varit bristfällig och i slutet av dagen hade vi därför det mesta av fikat kvar. Dock var Uniaden som helhet väldigt lyckad, många studenter träffade intressanta företag och många företag träffade intressanta studenter. Mars och april handlade mest om nomineringarna och valen. Under mars letade vi efter en ny styrelse och några andra poster samt pristagare för kårens två priser, priset för hedervärda insatser och pedagogiska priset. I april skedde alla valen och det beslutades om vilka som skulle få priserna. Gamm-

styrets del i detta var framför allt att tillsammans med kårens valberedning ha ett infobord i MIt-huset under en lunch. tanken var att vi skulle stå där och berätta för medlemmar som kom förbi vad det innebär att sitta som kårstyreleledamot. valberedningen fick in ca 20 nomineringar efter infobordet så det var lyckat. I slutet av april hade vi våra efterträdare! I maj var det årshögtid och femårsjubileum för Origo. Gammstyrets viktigaste uppgift under jubileumet var att bjuda på glass på Origos årsdag. Det kom ungefär 300 av kårens medlemmar under glasslunchen, det var väldigt tur att nystyret var där och hjälpte oss. Det har varit ett intressant år för gammstyret och det mesta vi har gjort finns inte med här, det fick helt enkelt inte plats. vi vill avsluta med att tacka för oss, men framför allt vill vi rikta ett stort tack till alla som engagerat sig på något sätt i kåren eller på Origo eller Mitum. tack, utan er hade vi inte klarat detta år! /Gammstyret

Kontakta oss! Johan Liedholm Kårordförande

Anders Osbäck Studiesocialt ansvarig Vice kårordförande

Agnes Häggberg Utbildningsbevakare

Björn Löfvendahl Arbetsmarknadsansvarig Informationsansvarig

Kerstin Böresson Kårexpeditionen Medlemsfrågor

070 - 606 62 76 ordforande@ntk.umu.se

070 - 606 62 77 studiesocialt@ntk.umu.se

070 - 606 62 79 utbildning@ntk.umu.se

070 - 606 62 80 arbetsmarknad@ntk.umu.se

090 - 786 92 90 ntk@ntk.umu.se

www.ntk.umu.se

1

vertex 8:2007


KURSLITTERATUR

87% Hur hĂśg är din anställningsbarhet? Ă&#x2026;kerbloms Universitetsbokhandel AB 3ÂŻ%)64503(&56.&ÂŻt 7"3%"("3t-½3%"("3

Det finns münga sätt att Üka dina chanser att fü anställning eller ta steget till eget fÜretag. FÜrsta steget är att komma till oss pü Karriärcenter. www.student.umu.se/arbetsliv

VĂ&#x201E;LKOMMEN! vi har

MĂ&#x201E;SSPRISER

VI PĂ&#x2026; BLIXTSPORT ERBJUDER DIG SOM STUDENT 10% RABATT (pĂĽ ord priser) Vid uppvisande av giltig studentlegitimation

GĂśr din egen Macka!

t o m 31/5

Gratis fiskeskola Mer info i butiken. Gratis 3 m metset Barn 4 ĂĽr. fr 995:-

Flytoveraller 7 fabrikat

FlytvĂ&#x201E;Star, -â&#x20AC;?lUNGorâ&#x20AC;? M M. 100:- rabatt pĂĽ flytoverall vid kĂśp av Aclima underställ, ullfiber i alla väder, stort urval!

FritiD â&#x20AC;&#x201C; kängor, stĂśvlar m m upp till 40% SHiMaNo HaSPelSet Med lina

NU fr 1.999:-

DaiWa HaSPelSet Med lina

NU fr 699:-

CWC JerkFiSkeSet ord 1.849:-

Auktoriserad üterfÜrsäljare

GPS

Flera modeller Gratis systemuppdaterinG! FrilUFtSkartor frün 995:Anmäl dig NU till flugfiskekurs! Frün nybÜrjare till...

Praktik och teori vid vatten. Valfri onsdag (majâ&#x20AC;&#x201C;sept). OBS! Damer och tjejer GRATIS!

Superpris! NorDkaP ZiP-oFFByXa PortlaND, SkJorta

orD

549:349:-

NU! 250:210:-

elMotor â&#x20AC;&#x201C; MiNNkota

NU 1.195:- FrĂ&#x2026;N 1.895:-

CWC BUSterWoBBler ord 169:-

Erbjudande!

ekoloD

NU 99:- Humminbird, lowrance, Garmin

10 kr rabatt med annonsen. Gäller 25 maj - 3 juni 2012

Kom till charken och besÜk vür nya fräscha mackbar! Välkommen

Vi bjuder pĂĽ kaffe, kaka, fisketips och video i vĂĽrt museum! SPORTFISKESPECIALISTEN etabl 1953

KvalitĂŠ â&#x20AC;&#x201C; kunskap â&#x20AC;&#x201C; service SVERIGES STĂ&#x2013;RSTA FISKEKEDJA

Ă&#x2013;st pĂĽ sta´n

Kungsgatan 94,SPORTFISKESPECIALISTEN UmeĂĽ t 090-77 40etabl 701953 www.blixtsport.se-info@blixtsport.se

ÂŻMJEIFNTDFOUSVNtâ&#x20AC;?Din livfĂśrsäkring, ditt valâ&#x20AC;?


DAGS ATT BOKA IN HÖSTENS ANNONSER

Har du problem med din cykel?

UTGÅVA:

BOKNINGSSTOPP:

UTKOMMER:

Vertex nr 6-2012

20 augusti

4 september

Vertex nr 7-2012

17 september

2 oktober

Vertex nr 8-2012

22 oktober

6 november

Vertex nr 9-2012

19 november

4 december

Största verksta´n i stan! Välkommen in så hjälper vi dig så fort vi kan! Vår kunniga personal hjälper dig gärna med reparationer i vår egen verkstad.

Boka annonsplats i Vertex nr 6,7, 8 & 9 redan nu. Prata med Christer Nilsson, tel 090-711 515, Christer.Nilsson@display-umea.se

Öppettider

Häradshövdingeg. 11

090-14 01 70

Vard 9.30-17.30. Lörd 10-13

Häradshövdingeg. 11, Umeå $Telefon 090-140 170

Gå med i alumnnätverket! Är du i slutet av dina studier? För Umeå universitet är det intressant och viktigt att hålla fortsatt kontakt med dig. De erfarenheter du har spelar stor roll för vår fortsatta utveckling. Därför hoppas vi att du anmäler dig i Alumninät. 19 000 alumner är redan medlemmar i nätverket. Gå med du med!

R

Välkommen!

*

B A TT

2 A 0%

www.alumn.umu.se

Via Umeå universitets Alumninät kan du bland annat: đŏŏ!ŏ2.ŏ* .ŏ(1)*!.ŏ&+.Čŏ'*50ŏ*5ŏ '+*0'0!.ČŏQ !ŏ/+%(ŏ+$ŏ,.+"!//%+*!((ċ đŏ %00ŏ&+**+*/!.ŏ"®.ŏ(1)*!.ŏ".Q*ŏ)!Qŏ1*%2!./%0!0ċ đŏŏQŏ/!*/0!ŏ*500ŏ+)ŏ"+./'*%*#Čŏ10%( *%*#ŏ+$ŏ(1)*!.ŏ ".Q*ŏ)!Qŏ1*%2!./%0!0ŏ#!*+)ŏ(* ŏ**0ŏ2Q.ŏ!40!.*ŏ 0% *%*#ċŏ đŏŏ(%ŏ%*&1 !*ŏ0%((ŏ+(%'ŏ'0%2%0!0!.ŏ"®.ŏ(1)*!.Čŏ0%((ŏ!4!),!(2%/ŏ%*0.!//*0ŏ"®.!(A/*%*#.ŏ+$ŏQ0!.0.Aû.ċŏ đŏŏ ŏ".)0% !*ŏ(%ŏ%*&1 !*ŏ00ŏ#A/0"®.!(A/ŏ+)ŏ %*ŏ!.".!*$!0!.Čŏ(%ŏ)!*0+.ŏQ0ŏ/01 !*0!.ŏ)ċ)ċŏ

Returbutiken återvinner och säljer för hållbar utveckling! Vi säljer begagnade möbler, husgeråd, cyklar, sportutrustning, rekonditionerade datorer m m. We sell second hand furniture, bicycles, small home appliances, sport equipment, reconditioned computers and other things. * Gäller under 2012 mot uppvisande av studentleg.

Du hittar oss på Gimonäs, ca 300 m ifrån Strömpilen, eller ta busslinje 5. Tel 16 49 12 – www.returbutiken.com


öppet forum:

panelen:

Spalter till ditt förfogande. Mejla till forum@vertex.nu

Vad ska du göra i sommar?

De kvinno-, ungdoms- och löntagarfientliga drog­ liberalerna i Centerns ungdomsförbund, CUF, är ytterligare ett skäl till att arbeta för att fälla högeralliansen i valet 2014, menar Arbetarpartiet. CUF svarar på vertex.nu.

EN SKAMFLÄCK INOM POLITIKEN Centerpartiets Ungdomsförbund, cuf, som nyligen haft förbundsstämma i Umeå, är ett av de mest provocerande och urartade ungdomsförbunden bland Sveriges partier. En verklig skamfläck inom svensk politik. Låt oss förklara varför. Under valrörelsen 2010 bedrev cuf en kampanj för att bland annat avskaffa las och mbl samt underminera kollektivavtalen under parollen ”Fuck Facket Forever”. Denna kampanj kunde inte tolkas som något annat än en krigsförklaring mot hela fackföreningsrörelsen. Till detta ska läggas att cuf är ivriga förespråkare av sänkta ingångslöner – för ungdomar och vuxna! Ett av förbundets tidigare ”stjärnskott”, nuvarande näringsministern Annie Lööf (C), utmärkte sig i våras genom ett utspel om sänkta ingångslöner med 20–25 procent för löntagare i alla åldrar. Sammantaget framstår cuf som ett av de mest löntagarfientliga politiska ungdomsförbunden i Sverige. på fler sätt. I sitt ”sakpolitiska program” från 2011 propagerar cuf för en legalisering av sexköp! Detta innebär att cuf anser att det ska vara lagligt att köpa sex – och därmed bidrar till att öka prostitutionen. Motiveringen är att de prostituerade ska ”ha rätten att bestämma över sin kropp”. Men dagens sexköpslagstiftning, som tillåter prostitution men förbjuder sexköp, innebär just att den prostituerade har rätt att bestämma över sin kropp. Det cuf vill är att avkriminalisera sexköparna. Förbundet bedriver även en Men CUF utmärker sig

hänsynslös alkoholpolitik. I sitt sakpolitiska program vill cuf sänka alkoholskatterna och tillåta försäljning av alkoholhaltiga drycker på upp till 15 procent i livsmedelsbutiker. Dessutom anser de att barer och krogar själva ska få bestämma hur länge de ska få ha öppet! Enligt Folkhälsoinstitutet skulle sänkt alkoholskatt med 40 procent och ett slopande av Systembolagets monopol ge 2–3 procent högre alkoholkonsumtion. Resultat: 260 fler dödsfall, 1 600 fler fall av grov misshandel och 1,6 miljoner fler sjukdagar. cuf:s alkoholpolitik är helt ansvarslös. krafter finns dock dolda inom cuf. Inför valet 2010 var nuvarande cuf-ordföranden Hanna Wagenius med och skrev ett ”liberalt manifest”. I detta manifest propagerade hon bland annat för en legalisering av narkotika! Denna typ av åsikter finns inte bara hos cufordföranden. Även andra ledande personer inom cuf, bland annat från Stureplansavdelningen, propagerar för legalisering av droger – främst cannabis. Att dessa kvinno-, ungdoms- och löntagarfientliga drogliberaler finns inom ett ungdomsförbund till ett regeringsparti är ytterligare ett skäl till att arbeta för att fälla högeralliansen i valet 2014.

Anna Bergman, kostvetenskap: – Direkt efter sista tentan åker jag till Thailand och bor i en bungalow. Kanske rider jag på en elefant där. Förutom det ska jag jobba inom hemtjänsten och åka till Jämtland. Jag ska undvika att planera allt, vilket jag brukar göra.

Ännu värre drogliberala

Joacim Strand & Davis Kaza

Arbetarpartiet (f.d. Rättvisepartiet Offensiv)

CUF SVARAR PÅ WEBBEN n cuf besvarar insändaren på vertex.nu.

Britta Söderkvist, läkarprogrammet: – Jag ska resa med familjen till Uganda på gorillaspaning. Vi har rest mycket tillsammans och det blir som ett sätt att samla familjen. Ska även till stugan på västkusten. Tyvärr har jag inte fått något sommarjobb än.

Johan Norberg, högskoleingenjör i energiteknik: – Jag ska sommarjobba som konsult i el- och energifrågor. Innan höstter­ minen börjar åker jag med kompisar till Spanien för att ta det lugnt och kop­ pla bort jobb och skola. Tyvärr måste jag nog plugga i sommar också. Text och foto: rebecca göransson

Strip: TINAH SCHEUTZ

vertex 5: 2012

23


POSTTIDNING B

biblioteksgränd 6, Bv n 907 36 umeå samhällsvetarhuset n teL 090-786 90 20

OVERALLENS DAG

är en årlig tillställning som fixas av NTK:s SuperFesteri. Årets upplaga bjöd på gratis fika för alla som bar overall, backstapling och temat Rubrik Kub. Vertex dök förbi och snabbintervjuade tre overallbärare om plagget som firades. Text och foto: rebecca göransson

BROR HOLMGREN.

LISELOTT EK.

MARGRÉT ”MY” BJÖRGVINSDOTTIR.

PLUGGAR: Kandidatprogrammet i biologi och geovetenskap.

PLUGGAR: Kandidatprogrammet i miljö- och hälsoskydd.

PLUGGAR: Civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi.

SÄGER: – Jag har på mig overallen varje tisdag och ibland på redovisningar också. Tycker inte det är skämmigt att synas ute med min overall.

SÄGER: – Det handlar om att skaffa flest märken, man får märken genom att vara med på sittningar och tävlingar.

SÄGER: – Ingen vet egentligen hur traditionen med overallen uppstått. Men man är lite coolare med overall. Vi är nördiga, men bryr oss inte. Det är en rolig grej.

Vertex nr 5 2012  

Student magazine, Umeå University, Sweden

Vertex nr 5 2012  

Student magazine, Umeå University, Sweden

Advertisement