Page 1

5: 2009

e d n a k a k s m sid 13 O l t e t p E s r o t a gladi

Mias extrajobb: att skapa en erotisk novell i realtid

sid 9–11

Många utbytesstudenter saknar svenska värdar

sid 7

Tommy prisas för 40 år i studentkårens tjänst

sid 22


%   "  #  $  "  !#"  

   $  $" #  # 

#"

EHRENSTRÃ…HLE BBDO

 

  $ "#"


5: 2009

Sexet och våldet slår en med häpnad Yes! Både sex och våld! Kan det bli bättre? Säkert, om man kryddar med valfria droger och lite rock ’n’ roll. Okej, sa vi på redaktionen, då kollar vi in brännbollen också! Skämt åsido – våldet visade sig vara en ganska ömtålig historia att hantera med största möjliga finkänslighet, och sexet, per telefon, blev framförallt en oväntad ingång till intressanta moraliska frågor och gränsdragningar. Om vi hade gått in på djupet vad gäller drogerna och rockenrollen också hade vi antagligen slutat i en sval skinn­ fåtölj i ett knäpptyst mottagningsrum hos någon privat­ praktiserande och cigarrökande doktor i det begynnande 1900 talets Wien. Men det hade kanske varit nyttigt. För övrigt anser vi inte att Kartago bör förstöras, då det redan är gjort, utan att det säkert skulle kännas mer motive­ rande att försörja sig på studiemedel under sommaren om fler sommarkurser var lite mer praktiskt användarbara i fler studenters utbildningsprofil.

17: GARDELLS BOK OM JESUS. sid: INNEHÅLL:

Bertil Janson Chefredaktör Vertex

VERTEX ges ut av Kårmedia Umeå HB, som ägs av Umeå studentkår och Umeå natur­ vetar- och teknologkår. Sam­tliga med­ lemmar i dessa kårer får ti­dningen. Andra kan beställa prenumeration, se nedan. CHEFREDAKTÖR och ansvarig ut­givare: Bertil Janson, tel 090-786 90 20, janson@vertex.nu REPORTER: Anna Sundström Lindmark, tel 090-786 90 21, anna@vertex.nu ANNONSKONTOR: Henrik Bjelkstål, tel 090-786 90 22, fax 090-13 09 28, annons@vertex.nu PRENUMERATION: 100 kronor för 9 nummer, ring 090-786 90 20 (även utebliven tidning)

vertex 5: 2009

”du bör inte bli lärare”

13 ”slå, slå slååå han då!” Vertex gick på kampsportgala i Umeå. Det blev ett omskakande besök i en annan värld. 17 GARDELLS BOK OM JESUS. 22

a) Man söker med ljus och lykta efter duktiga pedagoger och anställer dem man hittar direkt, med en saftig lön och hög status som lockbete.

Skickas i ett kuvert med ref-nr ABC123 till Umeå universitet, 901 87 UMEÅ.

6

11 Mia säljer telefonsex. Umeåstudenten Mia har ett inte helt vanligt extrajobb: hos ett företag som säljer telefonsex.

En lärarstudent har nyligen bli­ vit avrådd att full­följa sin ut­ bildning, då studenten inte be­ döms lämplig för läraryrket. Det här händer ett mindre antal lärarstudenter varje år. Men vilka rutiner har man på universitetet för att undvika att totalt omöjliga muppar hamnar längst fram i fullsatta föreläsningssalar, så att de i­nför öppen ridå slipper demonstera sin p­edagogiska spetsinkompetens?

RÄTT SVAR :

använda trosor säljes. På studentannonser.com kan man köpa begagnade underkläder.

8 brännbollsdax igen.

TRA U PPGI F T E N :

b) Universitetsstyrelsen har påpekat vikten av ett fungerande pedagogiskt handlingsprogram och därmed behovet av översyn och revidering inför en eventuell förlängning då det befintliga programmet löper ut den 31 december 2009.

5

n GRATIS BÖCKER! Ett 70-tal förlags­­nya böcker (från romaner och deckare till historia och kokböcker m.m.) bortskänkes! Jo, det är sant – och Vertex sätt att säga Glad Somma­r till läsarna! Hur du gör för att hämta en bok läser du på vertex.nu. Först till kvarn...

40 ÅR I KÅRENS TJÄNST. Tommy Bäckström är vaktmästare på Umeå studenkår sedan 1969. Nu får han kårens finaste medalj.

23 vertexkrönikan. Många vill äga matematiken. Då är det en fördel med lite kunskaper i ämnet, tycker Lars-Daniel Öhman. 10: MIA SÄLJER TELEFONSEX.

27 öppet forum & panelen. Vad ska panelen göra i sommar?

OMSLAGSFOTO: Mari Paajanen TIPSA VERTEX! Bra tips belönas med 300 kronor. Mejla eller ring. ADRESS: Vertex, Box 7652, 907 13 Umeå TEL: 090-786 90 20 BESÖK: Redaktionen i Humanisthuset, korridor A2, nära café Humlan WWW: vertex.nu (nyheter terminen ut) TRYCKERI: Daily Print i Umeå AB 2009 ISSN: 0346-4164 NÄSTA NUMMER: utkommer 1 september MANUSSTOPP: måndag 17 augusti REDAKTIONSMÖTE: meddelas via mejl

MEDARBETARE i detta nummer: Magnus F. Bergström (text) Erik Domellöf (serie) Anna-Karin Drugge (bildbehandling) Erik Hegelund (text) Peter Johansson (text) Anders Lidström (text) Hanna Mäkitalo (text) Mari Paajanen (foto) Frida Rosenström (text) Linn Svensson (text) Pär Wiberg (foto) Lars-Daniel Öhman (text & korrektur)

HANNA MÄKITALO, krönikör på v­ertex.nu, pluggar på distans från den grekiska ön Z­akynthos, analyserar sin omvärld med en ambitiös amatörs passion och tycker att “r­evolution” är ett vackert ord och dessutom en bra låt av engelsk f.d. popgrupp.
ERBJUDANDE #

EngĂĽngsgrill eller grillkol 10kr rabatt

#&#%%(%#$ #&,#

%!#,# $$! ##*#'*# % ,# *# $'!$* +# !&#&%%#!,%##%$'#!"#$ %## "+*$%$*%%)+& %%!$#%% #%*#,""%,# '* #$#*$%%$%& %#

#

Ă€ÂˆÂ?Â?ÂŽÂœÂ?ÉLĂ€ÂˆÂŽiĂŒĂŒiÀÊÓ]xĂŠÂŽ} Ă€LÂ?Ă•`>˜`iĂŒĂŠ}BÂ?Â?iĂ€ĂŠÂ“ÂœĂŒĂŠĂ•ÂŤÂŤĂ›ÂˆĂƒ>˜`i >Ă›ĂŠÂŽĂ•ÂŤÂœÂ˜}Â°ĂŠĂŒÂœÂ“ĂŠĂ“ĂˆĂŠÂ“>Â?]ÊÓää™

 ! 999

 

 %$#"('# $&$%    *! 

!   

Â?ˆ`Â…iÂ“ĂƒĂŠViÂ˜ĂŒĂ€Ă•Â“ĂŠUÊä™ä‡£™ÊäxÊää

Tyvärr kan vi inte fÜrsäkra dig mot tentaüngest, otur i kärlek eller impulskÜp som gÜr att du für äta nudlar i en münad. Men mot en hel del annat.

Vi vet att münga studenter tycker att fÜrsäkringar är krüngligt och dyrt. FÜr dig som lärarstudent har vi därfÜr tagit fram en särskild fÜrsäkring som är raka motsatsen. Den är enkel att teckna, ger ett bra skydd och kostar 21 kronor per münad. Till priset av en chipspüse für du en kombinerad olycksfalls- och livfÜrsäkring som gäller dygnet runt, alla ürets dagar. Vi bjuder pü premien i 3 münader. Läs mer och teckna direkt pü www.lararforsakringar.se.

Ramiro, lärarstudent


nyhetstips: 090-786 90 20 nyheter@vertex.nu

Göran sandberg slutar som rektor

Använda ”våta” trosor säljs i studentannonser Vem vill köpa ett par begagnade våta trosor? Och för den delen: vem vill sälja? På sajten studentannonser.com finns ett drygt hundratal annonser i kategorin ”Erotiska underkläder”. På sajten studentannonser.com, som är en sökmotor för annonser och auktioner på nätet, säljs det mesta. Här finns ett 30-tal kategorier, från ”Böcker & kurslitteratur”, som är den största kategorin med över 20 000 annonser, till ”Bostäder & lä­ genheter” och ”CD, skivor & kasset­ ter”, som är den minsta, med 130 an­ nonser i början av maj 2009. kategorin ”Erotiska underkläder”. Här säljs framför allt begagnade trosor, ofta beskrivna som ”våta”, men även andra underkläder, med mer eller mindre explicit sexuella formuleringar. Målgruppen är helt klart fetischister som blir sexuellt upphetsade av denna typ av föremål. De använda trosorna betingar priser på mellan 100 och 350 kronor – vissa säljare har även en prislista där trosor­ na blir dyrare ju fler dagar de använts. Till exempel säljer en ”söt, ung

student” sina använda trosor för att tjäna lite extrapengar. ”Alla trosor jag säljer är väldigt fina och sexiga och du kan välja mel­ lan string, hipsters och boxer i olika färger och material. Du får bestäm­ ma hur länge jag skall ha på mig dem (max 3 dar) och vad jag ska göra med dem”, skriver hon i sin annons, där hon som de flesta andra garante­ rar diskret leverans.

Något större är

managing director för Studentannonser.com, vill inte svara på frågan om de ser det som ett pro­ blem att begagnade trosor säljs på sajten. Han hänvisar till deras policy, som i korthet säger att student­ annonser.com inte tar ansvar för innehållet i annonserna. – Antalet annonser inom katego­ rin erotiska underkläder har ökat allt eftersom tiden har gått, konsta­ terar David Khani. David Khani,

vad kan du tänka dig att gära eller sälja för att tjäna en slant extra? Kommentera artikeln på vertex.nu

På några bloggar berättar även tele­ fonvärdinnor hur de säljer sina använ­ da trosor. som Vertex in­ tervjuat med anledning av hennes ex­ trajobb som telefonsexvärdinna (se sid. 10–11), känner till fenomenet, men har själv inget intresse av att syssla med detta. Hon har fått frågan men avböjt. Hon tror inte att det går att göra lagligt och hon är inte intres­ serad av svartjobb. Dessutom tycker hon att det skulle kännas som hon ut­ nyttjar kunderna mer då. – Det är ju inget som kräver mitt in­ tellekt på något sätt. Spontant känns det lite halväckligt att någon ska gå och nosa på mina använda trosor. Jag tror att det skulle kunna få mig att känna mig ”billig” och utnyttjad att göra en sådan grej, säger hon. Umeåstudenten Mia,

Bertil Janson Anna Sundström Lindmark

Pedagogiska priser till studenternas favoriter n Jonny Pettersson, universitetsad­ junkt vid institutionen för dataveten­ skap och programansvarig för kandi­ datprogrammet i datavetenskap, kan konsten att med enkla verktyg, som att vara öppen och bjuda på sig själv, få studenter att känna sig välkomna till kurser och föreläsningar. Därför får han Umeå naturvetar- och tekno­ logkårs pris för pedagogiska insatser 2009. I motiveringen heter det bland annat att Jonny Pettersson ”är enga­

vertex 5:  2009

gerad och drivande i de ämnen han undervisar i och arbetar med studen­ terna för att även de ska känna sam­ ma sak inför ämnet. /... / Jonnys peda­ gogik är exceptionell och studenterna tycker mycket bra om honom och hans sätt att möta studenternas be­ hov i klassrummet.” Umeå studentkårs pedagogiska pris 2009 går till Per Löfstrand, institu­ tionen för språkstudier, för hans för­ måga att ”med entusiasm undervisa

med en tydligt genomtänkt pedago­ gik utifrån ett studentperspektiv och med en professionalitet och ämnes­ didaktisk kompetens.” Gun-Marie Eriksson, Sociologiska institutionen får Umeå studentkårs studievägledarpris 2009, för att hon ”med glädje och engagemang bistår studenter i deras studieval och för hennes förmåga att sätta studentens intresse i fokus”. anna sundström lindmark

n Under nästa år slutar Göran Sandber­g sitt uppdrag som Umeå universitets r­ektor. Han blir då istället verkställand­e ledamot i Knut och Alice Wallenbergs stiftelse. Det är Sveriges största privata forskningsfinansiär, som de senaste fem åren delat ut mer än 4,5 miljarder kronor till främjande för svensk forskning och svenska forskare. Göran Sandberg tillträdde som rektor i juli 2005. Hans förordnade går ut i juni 2011. Han kommer att börja sitt nya upp­ drag under anda halvan av 2010 och av­ slutar därmed sitt uppdrag som Umeå universitets rektor i förtid. Läs mer på: vertex.nu

50-åring rustar för framtiden n Kaffedoften och kön av hungriga stu­ denter spred sig snabbt i Lindellhallen när Umeå studentkår, firade sin 50-års­ dag genom att bjuda sex hundra studen­ ter på tårta. Några passade också på att fylla i en enkät och rösta i kårvalet. Den 16 april år 1959 bildades Umeå studentkår av ett hundratal tandläkar­ studenter. Kåren har under sin femtio­ åriga historia haft en väldigt varierande verksamhet. Inför kårobligatoriets avskaffande för­ söker Umeå studentkår nu att rusta sig inför framtiden bland annat genom att undersöka vad som kommer att få en student att frivilligt vilja vara medlem i Umeå studentkår. Läs mer på: vertex.nu

ny gästprofessor från aftonbladet n Kalle Jungkvist slutar som chefredaktör för Aftonbladets Nya Medier för att bli Senior Advisor för ägarkoncernen Schib­ sted Sverige, med ansvar för webbut­ veckling. Dessutom ska han tillträda en tjänst som gästprofessor vid journalist­ utbildningen vid Umeå universitet. Kalle Jungkvist, som är 64 år, säger i ett pressmeddelande att han känner att det är dags att sluta som operativt an­ svarig. – Jag vill arbeta på ett annat sätt, men tänker inte lägga av. Det är jag fortfaran­ de alldeles för nyfiken för, säger han till journalisten.se.

Ännu fler serier på vertex.nu n Det är kul med serier. Det tycker vi och det tycker våra läsare – i alla fall de flest­a. Därför hittar man dem här och där i tidningen – och så klart även på v­ertex.nu. Nu har vi uppdaterat serie­ banken på webben, så gör ett besök och kolla in alster av Erik Domellöf, Erik Hege­ lund, Kristofer Gustafson, Joel Nilsson, Martin Kellerman och allt vad de heter.
Lärarstudent avråds fortsätta sin utbildning Vinnare. Waseem Ahmad, Marcin Laczynski och Thibaut Maurone ingår i laget som knep förstapriset i Acade­ mic Business Challenge.

60 000 kronor till det vinnande laget n Det var ett mångkulturellt lag som tog hem segern i historiens första Academic Business Challenge: fors­ karen Haibo Lee från Kina och stu­ denterna Waseem Ahmad från Pa­ kistan, Marcin Laczynski från Polen och Thibaut Maurone från Frankrike. Projektet baseras på en utvärde­ ring av affärspotentialen av en fors­ kares idé, Haibo Lee, från TFE, til�­ lämpad fysik och elektronik. I korthet handlade idén om att utveckla två­ dimensionellt till 3D med en enkel webbkamera. Vinnarlaget får dela på prissumman 60 000 kronor, där hälf­ ten går till forskaren och studenterna får dela på resten. Waseem Ahmad, som studerar datavetenskap, berättar att laget var väldigt fokuserat och lade ner myck­ et arbete på projektet. Han tror att de vann för att de var en bra grupp med rätt kompetenser. Susanne Wiklund-Lindström från Uminova säger att tävlingen kommer att bli av även nästa år, men då som en kurs vid Umeå universitet på 7,5 hp. Andra priset på 20 000 krono­r gick till projektet “Instrument för mätning av avstånd vid öppen kirurg­i”, med Gunnar Engström från den medicinska fakulteten. Studen­ terna heter Sabine Ansfelt, Vikto­r Sunryd och Alvin Wendelius. Ett bonus­pris på 12 000 kronor dela­ des även ut till projektet “nytt sätt att konstruera vindkraftverk”, med Lars Bäckström från tillämpad fysik och elektronik, TFE, tillsammans med s­tudentern­­a Helena Wallström, Nik­ las Ringborg och Henrik Karlsson. anna sundström lindmark

Den 26 maj har du möjlighet att röja tio kvadratmeter minerad mark till kostnaden av två öl på campus – och dessutom få en helkväll på köpet. – Vi vill visa hur man med små medel kan göra otroligt stor skillnad, säger SIFE:s representant Elias Åfors, som också är projektledare för välgörenhetsaftonen. Liksom så många goda idéer föddes tanken på en välgörenhetsafton över en kaffe på campus. Under 2007 hade sife-gruppen adopterat ett min­ fält i Kambodja, och ännu återstod många minerade kvadratmeter att röja. I en välgörenhetsafton såg deNyligen avråddes en student från att fortsätta utbilda sig till lärare. Varje år avråds ett mindre antal studenter att fortsätta lärarutbildningen – och de flesta följer rådet. I det aktuella fallet var det examinatorn och den som ansvarade för studentens praktik som gjorde bedömningen. – Studenten kan inte verka som lä­ rare, säger Conny Saxin utbildningsle­ dare för School of Education. Utan att vilja gå in på något enskilt fall berättar han att det alltid handlar om att man rekommenderar en stu­ dent, som under en praktikperiod vi­ sat sig vara olämplig som lärare, att avbryta sina studier. så kallad avrå­ dandekonferens, ett begrepp som han själv uppfann för några år sedan. Varje år avråds en handfull studenter att Det sker genom en

fortsätta utbilda sig till lärare. De flesta väljer efter detta att göra studieavbrott. Det är oftast när studenterna gör sin vfu, och därmed på riktigt konfronte­ ras med skolans värld, som blir det up­ penbart om studenterna är lämpliga för yrket, förklarar Conny Saxin. Problemen kan vara att de exempel­ vis inte är lyhörda för eleverna, har ett ostrukturerat arbetssätt eller dålig följsamhet. Enligt Conny Saxin hand­ lar det om sådant som man kanske inte kan utbildas till. – De kan vara mycket begåvade på andra områden, men bör inte bli lära­ re, säger han. Ett annat skäl till avrådan är om

avrådan innebär en rekommendation till studenten att göra ett uppehåll eller avbryta sina studier på lärarprogrammet efter det att studentens alla rättigheter enligt befintlig kursplan är ut­ tömda. Avrådandet ska ske på ett sådant sätt att studenten erbjuds hjälp att planera en alternativ utbildning via studievägledaren. studenten inte lyckats ta poäng på flera kurser. Avrådandekonferenserna är ett sätt att hjälpa studenter att avbryta en ut­ bildning till ett yrke de aldrig kommer att kunna jobba inom. Det finns enligt Conny Saxin en vårdande avsikt. – Tyvärr sker de ofta lite sent. Många gånger under andra halvan av utbildningen, säger han. anna sundström lindmark

Han ska ta NTK igenom förändringarnas år Kårobligatoriet försvinner och kårerna ska börja bära sig själva ekonomiskt. Umeå naturvetar- och teknologkårs nye ordförande Erik Wallin har ett svårt men viktigt år framför sig. – Det känns lagom spänt, men mest spännande, säger han. Erik Wallin läser sitt tredje år på fysi­ kerprogrammet och har varit ordfö­ rande i fot, sektionen för fysik och tillämpad matematik, dessutom har han varit ordförande för valberedning­ en. Han tror att han valdes till ordfö­ rande på grund av sin erfarenhet i Namn: Erik Wallin. Ålder: 23 år. Aktuell: Ny ordförande i NTK från den 1 juli 2009. Studerar: Fysikerprogram­ met. Kommer från: Östersund.

ntk, sitt engagemang och driv. Han beskriver det kommande året som ett förändringarnas år. Den viktigaste ut­ maningen kommer att bli förberedandet för kårobligatoriets avskaffande. Han tror att han är en demokratisk typ av ledare som lyssnar in gruppens åsikter och är bra på att formulera grup­ pens gemensamma röst. På sin fritid spelar han fotboll i divi­ sion 6, ”i ett lagom seriöst lag”, Höjdens bk. Dessutom klinkar han hellre än bra på gitarren. Förhoppningen inför året som ordfö­ rande är att kunna fortsätta värna om sig själv och sin fritid, men ntk kommer att ställas i första rummet det här året. – I första hand kommer ntk, i andra hand kommer jag, säger Erik Wallin. anna sundström lindmark

Fotnot: Alla namn i NTK:s nya styrelse – se vertex.nu

FESTLIG KVÄLL SKA MINSKA ANTALET MINOR I KAMBODJA möjligheten att skynda på insam­ lingsarbetet, och minska lokalbe­ folkningens utsatthet avsevärt. – Vi har sett bilder från byn som visar att befolkningen bokstavligen bor i minfälten. Minor är skapade för att lemlästa, skada för livet. Vi tänkte att en kväll till förmån för minröjning, med intressanta förelä­ sare och underhållning, skulle locka företagare, privatpersoner och stu­ denter, säger Elias Åfors. Med 40 000 medlemmar runt om i världen är sife en expansiv studentor­

ganisation, som under mottot ”Vi enga­ gerar, vi utvecklar, vi gör skillnad” ar­ betar med olika projekt. Rent praktiskt tar sig arbetet uttryck i form av work­ shops och projekt som exempelvis ut­ vecklar nya försörjningssätt i ekono­ miskt understimulerade länder, och på ett lekfullt vis hjälper barn att få grepp om hur världshandeln hänger ihop. Under välgörenhetsaftonen, som äger rum i Aula Nordica, kommer ba­ lettakademin att uppträda, och tre gästföreläsare tala om vikten av sam­

Varning! Skylt som varnar för landminor på ett fält i Kambodja. hällsengagemang, personlig utveck­ ling och fn:s arbete i Kambodja. En av föreläsarna är Jonas Nyström, repre­ sentant för fn-förbundet och kampan­ jansvarig för Röj en mina, som bland annat vittnar om hur minerade områ­

vertex 5:  2009


Umeå ska synas i stora världen Umeå universitet vill garantera en fortsatt internationalisering när avgifter införs för utländska studenter. – Många vet inte ens vad Sverige är, hur ska de då hitta till Umeå, säger Kristina Sehlin MacNeil, projektledare för internationell information och marknadsföring.

Utbyte. Begonia Calvache från Spanien och Can Bayram från Turkiet fick – trots allt – var sin svensk student som värd.

Det är inte lätt att få svenska värdar som vill ställa upp. När förra höstens värdprogram skulle dra igång drog sig ett tiotal svenska värdar ur i allra sista stund, de dök helt enkelt inte upp på det första mötet. Både arrangörerna och de utländska studenterna som inte fick den värd de parats ihop med var givetvis besvikna. – Det här är en jätteviktig upplevel­ se för de utländska studenterna, säger Kristna Sehlin MacNeil, som startat Umeå universitets värdprogram. Nu pågår rekrytering av värdar in­ för hösten. Målet är 100 svenska vär­

den används i odlingssyfte, eftersom invånarna helt saknar alternativa för­ sörjningsmöjligheter. – Man kommer även få väldigt mycket tillbaka genom Sofia Hag­ mans och Pär Johanssons inspira­ tionsföreläsningar. Tanken är att man ska lämna denna afton inspire­ rad och berikad med nya erfarenhe­ ter, säger Elias Åfors. kronor och finns tillgängliga via biljettcen­ trum, Universitetets servicecenter samt Umeå studentkår. Intäkterna går oavkortat till röjningen av minor i Kambodja. Biljetter kostar hundra

linn svensson

vertex 5:  2009

dar. Men trots att det handlar om två kvällar per termin är det ett för stort åtagande för många. – Många har helt enkelt inte tid, sä­ ger Kristina Sehlin MacNeil. Umeå universitet är fullt av män­ niskor från olika länder. Trots det möts svenska studenter och utländska kanske mindre än de borde. Kristina Sehlin MacNeil tror att många inte tänker på att man faktiskt kan lära känna nya kulturer på hemmaplan. – Man kan få en utlandserfarenhet utan att åka utomlands, konstaterar Kristina Sehlin MacNeil.

har antalet svenska studenter som ger sig ut i världen för att studera minskat och det vill Umeå universitet ändra på. Nyligen presenterade regeringen propositionen om internationalise­ ring av högskolan. Ett av grundför­ slagen går ut på att stimulera lära­ re att göra fler utbyten med utlandet. Umeå universitet har länge varit på samma linje. Ett sätt att öka internationaliseringen av utbildningarna är att samarbeta med partneruniversitet. De senaste fem åren

Svårt locka svenskar till värdprogram Som utbytesstudent lär man sig mer om andra kulturer än om den svenska, berättar Can Bayram och Begonia Calvache. Därför blev värdprogrammet en unik upplevelse för dem. Just nu rekryteras svenska värdar – en svår uppgift, har det visat sig.

Umeå universitet vill märkas i in­ ternationella sammanhang. Därför satsas stora summor på att mark­ nadsföra universitetet utomlands. Det handlar om att få in den stora världen på Umeå universitet och internationalisera utbildningar för att skapa mervärde, och dessutom förbereda sig för situationen med en kraftig minskning av utländska studenter, en sannolik följd när studieavgifter införs.

Can Bayram från Turkiet studerar till elektroingenjör och Begonia Cal­ vache från Spanien läser marknadsfö­ ring. De har under sin tid på Umeå universitet lärt känna fler människor från andra kulturer än den svenska. Anledningen är de många gemen­ samma aktiviteter, resor och fester som utbytesstudenter deltar i. Det finns en sammanhållning som hand­ lar om att de alla är nya i Sverige, med allt vad det innebär. Can Bayram konstaterar att det är lätt att lära känna folk som är i sam­ ma situation. Värdprogrammet var ett bra sätt att få inblick i en del av det svenska samhället som de annars inte kunnat få. text och foto: anna sundström lindmark

Intresserad av att bli värd? Se www.umu.se/ samverkan/foretag-organisationer/ samverka-studenter/vardar/

säger att internationella influenser ger ett mervärde i utbildningen, då man inte bara förkovrar sig i ämnet man studerar utan också lär sig mer om andra kulturer och kan få nya per­ spektiv på ämnet. Genom att utbild­ ningarna internationaliseras kan även den som inte kan eller vill åka ut i världen också lära sig mer om olika länder och kulturer. – Man ska kunna få en utlandser­ farenhet i sitt eget klassrum, säger Kristina Sehlin MacNeil. Kristina Sehlin MacNeil

anna sundström lindmark

Socialdemokraterna fick flest röster i kårvalet Drygt 420 medlemmar i Umeå studentkår röstade på Socialdemokraterna i årets mycket jämna kårval. Partiet bildar tillsammans med Moderata studenter nästa läsårs kårstyrelse. Efter kårvalet, där bara tre partier ställde upp, var det både poströster, vallokalsröster och internetröster som skulle räknas samman. Mandatfördelningen i Umeå stu­ dentkårs fullmäktige blir efter den jämna drabbningen: 11 mandat till so­ cialdemokraterna (+4 jämfört med fjolårets kårval), 10 mandat till Vän­

sterns studentförbund (+-0) och 10 mandat till Moderata studenter (+3). Vid konstituerande fullmäktige blev det klart Socialdemokraterna och Moderata studenter bildar ny kårstyrelse och att Umeå studentkårs nye ordförande från den 1 juli 2009 blir Nils Larsson (s). Han har under detta läsår varit vice ordförande. procent, en svag minskning jämfört med förra årets kårval. Årets satsning på internetval gav inte så hög ut­ delning som man förväntat sig. 145 personer röstade via nätet. Valdeltagande blev 11,9

– Vi hade hoppats på fler, säger val­ nämndens ordförande David Hjelte. Valnämnden tänker nu utveckla nätröstandet och satsa på att mark­ nadsföra det bättre än i år. ANNA SUNDSTRÖM LINDMARK

Fotnot: Alla namn i Umeå studentkårs nya ledning – se artikel på vertex.nu.
Brännboll med mindre stress och mer rock

Hann­a Mäkitalo. Krönikör på vertex.nu.

Studentbubblan sprack till slut n Den så kallade verkligheten har börjat knacka på hos distansstudenten Hann­a Mäkitalo, boende på ön Zakynthos i Grekland och ny krönikör på vertex.nu, Verklighetens fråvaro var extra tydli­g i stunderna efter att tentan eller seminarie­diskussionerna var över, skriver hon. “Det kvittade om jag misslyckats elle­r överpresterat. Känslorna var desamm­a. Först kom lättnaden, sen upprymdheten. Sist tomheten med sin undran: – Jaha, och nu då? Jag känd­e mig som pojken i filmen Bubbleboy måste ha gjort: Avskärmad men varmt inbäddad. Han i sin luftbubbla och jag i min trygga studentbubbla.” Läs hela krönikan på: vertex.nu/kronikor

studentbostäder planeras i centrum n Järnvägsstationen Umeå C i central­a Umeå kan komma att skärmas av med smäckra byggnader. Dessa kan inrymma en stor mängd studentbostäder, hotelloch konferensanläggning, resecentrum och en bussterminal. Målsättningen med visionen är att få mer liv och rörelse i området omkring Järnvägstorget. – Järnvägstrafiken i Sverige ökar otro­ ligt. Det innebär också att attraktionskraf­ ten att ligga i närheten ökar. Det här kan leda till att Rådhusesplanaden får en upp­ ryckning, säger Leif Aker på Jernhusen, som äger stora delar av området, till VF. Jernhusen har fått i uppdrag att ta fram en vision om hur den nya central­ stationen och allt däromkring skulle kun­ na gestaltas.

Makt och kön-kurs en tillgång i jobbet n De flesta som läst genusvetenskap vid Umeå universitet anser att utbildninge­n är en tillgång både i arbets- och vardags­ livet. Det visar en enkätundersöknin­g rik­ tad till dem som läst kurserna Genus­ vetenskap – makt och kön under perioden 1998–2007. 85 procent av de före detta genus­ vetarstudenterna svarade att genus­ kompetensen har betydelse i stor ut­ sträckning i privatlivet, och närmare 80 procent upplever att de har nytta av sina genusvetenskapliga studier på jobbet. Totalt har 220 personer nåtts av en­ käten. Svarsfrekvensen var 66 procent.En nyhet för årets brännbollscup är att varje lag spelar tre matcher istället för fyra i grupp­spelet. Detta efter att IKSU kritiserats för ett alltför stressigt spelschema. Samarbetet med Nordic Rock-festivalen är en annan ny giv.

På papperet verkar årets brännbolls­ cup kantas av fler nyordningar. Bland annat har antalet tillåtna lagmedlem­ mar höjts till elva från tidigare tio, och brännaren får inte längre bytas ut under pågående boll. Men enligt Stel­ lan Boström på iksu, ansvarig för årets Brännbollscup, är detta i själva verket gamla regler som först i år har skrivits in i regelverket. Den separata företagscupen är dock ett nytt inslag. Vid sidan av segerns sötma och en vandringspokal kvalar det segrande laget i företagscupen di­ rekt in i den vanliga cupens slutspel med chans att vinna de 5 000 kronor­ na som ligger i potten. Också det lag vars kapacitet ligger närmare det estetiska än det sportiga har möjlighet att profitera på nöjet. Även de som utses till Best-in-show, genom att på något vis bidra till en bra stämning före, under och efter turneringen, vinner 5 000 kronor. brännbollsturnering­ en hölls i Umeå 1974 deltog 44 lag. Knappast anade de glada pionjärerna att cupen i framtiden skulle komma att erhålla VM-status och locka lag från hela Sverige. Vid peaken 1993 del­ tog hela 1 152 lag i turneringen. – Då var det en folkfest. I dag är det fortfarande en folkfest, men bara på festplanet. Det är inte en lika stor brännbollspelarfest nu, sä­ ger Stellan Boström. 1997 var året då cupen erhöll vmstatus, men också det sista året som över 1 000 lag spelade på ängarna. Ett decennium senare var siffrorna rekordlåga med knappt 300 delta­ gande lag. När den första

söker Stel­ lan Boström i ett allmänt minskat intresse för lagsporter, något som han även har märkt av i sitt arbete på iksu. – Lagsporter bygger alltid på att det är nån entusiast som samlar ihop, betalar, ordnar träningar och så vidare. Den allmänna trenden idag är att man motionerar en och en eller två och två. Man behöver Orsaken till nedgången

Brännboll. En svag ökning i intresset – men långt kvar till rekordåren på 1990-talet.

inte längre vara många för att träna. En liten ökning i antalet anmälda lag har skett under de senaste två åren, och Stellan Boström ser ljust på framti­ den. iksu räknar med 350 deltagande lag i år, men har kapacitet för 400. – När vi kommer upp över 400 får vi utöka cupen med en dag. Vi har en känsla av att intresset börjar öka, att det bara kommer att bli bättre nu. Fram till den 25 maj finns möjlig­ heten att anmäla ett lag via iksu:s hemsida. Nytt för i år är att IKSU har ett samarbete med Nordic Rock-festivalen på kajområdet i centrala Umeå. – Under fredagskvällen har det ald­ rig tidigare gått att konkurrera med Ålidhemsfesten. Folk har försökt men

misslyckats, det har aldrig gått ihop ekonomiskt, säger Stellan Boström. Nordic Rocks stora dragplåster är de klassiska hårdrockarna Whitesna­ ke som under lördagen den 30 maj gör sin enda spelning i Sverige i år. aldrig så poli­ tiskt inkorrekte Björn Rosenström, sångaren Jorn Lande som tidigare fron­ tat det tyska hårdrocksbandet Master­ plan, och schlagerrockarna h.e.a.t. Den som har anmält ett brännbolls­ lag och står som lagledare får en gratis entrébiljett som ger tillträde till Nord­ ic Rocks konsertområde vid Kajen un­ der hela helgen. Laget får också tre fredagsbiljetter. Andra artister är den

linn svensson foto: mari paajanen/Vertex arkiv

vertex 5:  2009


–  IBLA ND VI LL DE ATT JAG S KA

STÖNA LITE MER.

D Å FÖRSÖKER J AG GÖRA DET. vertex 5:  2009
10

vertex 5:  2009


MIA SÄLJER TELEFONSEX: – JAG SKAPAR EN EROTISK NOVELL I REALT ID Vid sidan av studierna hjälper Mia med hjälp av rösten okända män till orgasmer, mot betalning. Yrket har flera namn. Telefonvärdinna och telefonhora är två. – Jag skapar en erotisk novell i realtid, säger hon. Vertex har träffat henne för att prata gränser, moral och risken att bli stigmatiserad. Det är nakna bröst, glansiga putmun­ nar, ”100 procent äkta tjejer”, skre­ vande ben, ”kåta tonårsflickor”, höga klackar och ”sköna stunder”. Om man googlar på ordet ”telefon­ sex” sprutar det annonser. Det var så Mia gick tillväga när hon plötsligt en dag fick sin idé om hur hon skulle tjä­ na lite extra pengar. Hon hade turen att komma i kontakt med ett seriöst företag direkt. Hon får jobba hur mycket hon vill, men är skyldig att vara inloggad minst fyrtio timmar i månaden. Hon betalar skatt och all lön är provisionsbaserad. Förtjänsten blir i genomsnitt 2 500 kro­ nor i månaden efter skatt. Samtalet kostar ungefär tjugo kronor i minuten och av dessa får Mia fyra kronor. Flest kunder får hon lördagsförmid­

dagar och söndagskvällar. Hon har själv fått bestämma hur hennes alias ser ut. Hon håller sig för enkelhetens skull ganska nära verkligheten – en glad trevlig student i tjugofemårsål­ dern. Ibland är hon inloggad medan hon pluggar, tar ett samtal då det kommer och fortsätter plugga när det är färdigt. Hon upplever inte att hon blir mer avbruten än om en kompis ringer för att snacka i tio minuter. De flesta som ringer till Mia har ganska ”normala” preferenser, typ samlag i sängkammaren. Men ganska ofta vill också ”kunderna” bli domine­ rade och förnedrade med piskor och fula ord. Det går för sig. Mia kan vara dominant om det behövs. behövde hon dock göra lite efterforskning för att fixa jobbet – läsa porrnoveller och kol­ la upp vilka begrepp som var rådande på området. I början av karriären

vertex 5:  2009

främst min människokännedom. Det är som med pornografi, problemet är inte att det skapar upphetsning, så länge de inte bidrar till sjuka skön­ hetsideal eller till att någon utnyttjas. tyst, som om de vill dölja för någon vem de pra­ tar med. Kanske är det föräldrarna som inte får höra, eller kanske frun. Mia kan tycka att det känns lite konstigt att tänka på det. Gränserna för otrohet – var går de? När man fantiserar om någon annan än partnern? När man läser en erotisk novell? Eller om man ringer i smyg för att prata sex? Mia kan inte svara på den frågan och hur det ser ut för hennes kunder får hon heller aldrig veta. Mia håller ganska tyst om sitt extraknäck. Hen­ nes pojkvän vet om det och har enligt henne inget problem med det. Föräld­ rarna besparar hon informationen ef­ tersom hon varken tror att de skulle förstå eller stödja det. – Vi är ingen sexpratarfamilj. Snara­ re tvärtom, säger hon. Själv är hon öppen, orädd och har lätt för att formulera sig. Hur hon själv kunde få så lätt för att prata om det frågar hon sig ibland – Kan det vara en revolt? säger hon och ler. Ibland pratar kunderna

Namn: ”Mia”. Ålder: runt 25. Pluggar: Vid Umeå universitet. Extrajobb: På ett telefonsexföretag. Men Mia ställer absolut inte upp på allt. När de kommer till avföring, djur eller barn, då avböjer hon. Någonstans måste samtalet även kännas rätt för henne och vissa fantasier och bekän­ nelser vill hon varken lyssna på, eller uppmuntra ytterligare. vet var hon har sina gränser. Hon har aldrig tvingats passera dem och därmed uppleva att hon mår dåligt av sitt jobb. – Jag har aldrig känt mig utnyttjad, säger hon. Huruvida kunderna blir det funde­ rar hon över ibland. Det kostar mycket pengar och några blir beroende. Re­ flekterar hon över om det hon gör är moraliskt? – Jag vet inte. Det finns många som blir beroende av alkohol, men är det omoraliskt att jobba på systembolaget för det? frågar hon sig. En fördel är att hon

Du säljer inte din kropp, men utöver detta, vad skiljer telefonsex från prostitution?

– Jag säljer inte praktik, utan en fantasi. Jag har en fallenhet för att be­ skriva ett scenario. Jag säljer kanske

handlingar, samt vara kapabel till att ta ansvar för dem. Hon pratar mer än hon stönar, tre­ var sig fram och känner av vad perso­ nen har för önskemål. – Ibland vill de att jag ska stöna lite mer. Då försöker jag göra det. Men jag är egentligen ingen stönare – det är inte på det sättet som jag vill göra jobbet.

Jag säljer inte praktik, utan en fantasi

för att ringa betalsamtal. I vissa lägen misstänker hon att den som ringer är för ung el­ ler har någon form av utvecklings­ störning. Mia försöker hålla samta­ len korta då. Hon vill att den som ringer ska kunna se konsekvenserna av sina Man måste vara 18 år

att jobbet är kreativt och ut­ manande. Mia säger att hon skapar en erotisk no­ vell i realtid tillsammans med den som ringer. Iblan­d tänker hon också att sam­ talen kan ha en terapeutisk funktion. – Det finns en sexhets i samhället. Krav på att alla ska ha ett perfekt sex­ liv. Samtidigt finns det finns så mycket ångest omkring det hela. Det finns så mycket goda råd som egentligen är svåra att genomföra. Sex framställs ofta så mycket lättare än vad det är. Man ska prata med varandra, säga vad man gillar. Men det är svårt. Vi män­ niskor är inte så modiga. Men de som ringer tänker nog inte så, de gör det för att de vill ha sällskap just där just då och det finns ingen i verkligheten som de kan prata om detta med. Sam­ talet blir en ventil, säger hon. Hon tycker snarare

Kan du rekommendera jobbet till andra?

– Känner man som jag att man har en mental bas och att det funkar, så visst. Man lär sig känna in människor och man övar sin kreativitet. Men det är inget karriärdrag. Det ska mycket till för att jag skulle berätta om det här för en arbetsgivare. anna sundström lindmark

Mia heter egentligen något annat.

11


IG SOM M FĂ–R D SOLARIU

Hamrinsv. 2, Ă–st Riksv. 2, Teg Glimmerv. 7C Carlshem

LITE KRĂ„VER

MER

KULTUR PĂ… CAMPUS

P DRO IN!

!     !        &!!)(!!" $(""$ # #%)"$"$$$#!" $" !"##%$$#$($ )#$#%(" 

$ $$   )  $#   "'$"##(!)%)"# 

 

Fredag 22 maj Ridsugen? ARKUM är en studentryttarfÜrening som riktar sig till alla som studerar och andra med anknytning till universiteten i Umeü. ARKUM anordnar ridlektioner varje fredag kl 13.30. Lektionrna hülls pü SÜdra Umeü RytarfÜrening. FÜr mer information gü in pü vür hemsida www.acc.umu.se/~arkum/ Fredag 29 maj Ridsugen? ARKUM är en studentryttarfÜrening som riktar sig till alla som studerar och andra med anknytning till universiteten i Umeü. ARKUM anordnar ridlektioner varje fredag kl 13.30. Lektionrna hülls pü SÜdra Umeü RytarfÜrening. FÜr mer information gü in pü vür hemsida www.acc.umu.se/~arkum/ Fredag 5 juni Ridsugen? ARKUM är en studentryttarfÜrening som riktar sig till alla som studerar och andra med anknytning till universiteten i Umeü. ARKUM anordnar ridlektioner varje fredag kl 13.30. Lektionrna hülls

pü SÜdra Umeü RytarfÜrening. FÜr mer information gü in pü vür hemsida www.acc.umu.se/~arkum/ SÜndag 31 maj Män fÜr jämställdhet i världen om män, maskulinitet och jämställdhet ur ett internationellt perspektiv FÜreningen Män fÜr jämställdhet i Umeü invigninger sina nya lokaler med en fÜreläsning av Tomas Wetterberg, ordf riksorg. Män fÜr jämställdhet pü nämnda rubrik i samverkan med vuxenskolan.Klintvägen 43, tunnelbacken. kl 14.00 Välkomna Tisdag 19 maj Ask Noam Chomsky Lingvisten, filosofen, kognitionsvetaren, den politiske aktivisten och fÜrfattaren Noam Chomsky i en videokonferens exklusivt fÜr Utrikespolitiska FÜreningen! Chomsky svarar pü Umeüpublikens frügor, direkt frün Boston. Mer info pü www. upfu.org Aula Nordica kl 17.30

CONTARDO Onsdag 20 maj, kl. 12:10-12:50 nere vid campusdammen I händelse av düligt väder hülls konserten i CafÊ Lindell, Lindellhallen. www.umu.se/kulturpacampus

Onsdag 16 september FÜreläsning med Jan Eliasson Jan Eliasson, politiker och diplomat, gästar Utrikespolitiska FÜreningen. Mer information om ämne kommer under sommaren. Se även www.upfu.org.

Vertex och UmeĂĽ studentkĂĽr Ăśnskar alla studenter och studentfĂśreningar en riktig skĂśn sommar!

UmeĂĽ studentkĂĽr sponsrar annonsplatsen.

Norrskenet byter forum

Istället fÜr att komma ut en güng i münaden kommer akuella händelser att publiceras pü vertex.nu. Varje studentfÜrening som vill kommer att fü instruktioner om hur man själv kan gü in och lägga till uppgifter om sitt evengemang. Kalendariet blir mer aktuell och für en enklare administration. De fÜreningar som redan nu für püminnelsemail kommer att fü informationsmailet.


KOM AN RÅ!

vertex 5:  2009

13


Modern Mixed Martial Arts. Vertex reporter vill undersöka fenomenet, vad som ger denna kick, varför man utsätter sig för smärtan. Men vad får man fråga?

PUBLIKEN: SLÅ, SLÅ, SLÅÅÅ HAN! Mäktig musik dunkar och ljuset pulserar. Applåderna dånar och i ringen står två jämbördiga krigare som vänligt tar i hand och på domarens signal förvandlas till bestialiska motståndare. Det är fight och det är show! Det är blod, svett och tårar. Elegant uppklädda arrangörer, glada leenden, strippande, spexande fighters och nära ringen i Gammliahallens mitt sitter galans vip-gäster runt bord med vita dukar och kandelabrar. Musse Hasselvall från kampsports­ programmet Rallarsving är konferen­ cier på fightinggalan Battle of Bottnia, en gala med matcher i kampsporterna mma och Thaiboxning.

14

Vertex reporter är på besök i en annan värld. En värld full av testo­ steronstinna hjältar som beundras för sin styrka och där till synes bar­ bariskt uppträdande är självklar un­ derhållning. Jag har aldrig varit på en hockeymatch i hela mitt liv. Har aldrig hängivit mig åt en sport var­ ken som utövare eller åskådare. Och jag har definitivt aldrig sett något

liknande. Jag går på galan av två or­ saker, den ena att porträttera en av galans fighters, den andra: nyfiken­ het. Personporträttet blev tyvärr inte av, då personen ifråga inte uppskat­ tade mitt sätt att skriva om ämnet, och därför valde att dra sig ur.

på läktaren, som klappar så att det dundrar i den stora hallen och skriker ”slå, slå, slå, slå han! kämpaaa, jobba jobbaaa”, och som med kropp och själ lever sig in i matchen som pågår i ringen är lite skrämmande med sin styrka. Jag vet inte om jag ska ryckas med eller bara betrakta. Enligt min mening är det ett gladiatorspel – får man delta i det? De flesta står på benen trots slag efter slag i ansiktet. Strypning uppma­ De 2 300 personerna

nas av publiken. mma beskrivs av de insatta som en säker sport. Hur myck­ et tål en fighter? Jag vill undersöka varför, vad

som ger denna kick, varför man utsätter sig för smärtan och varför man vill sitta här som åskådare. Men vad får man fråga? Jag känner mig som en klafsan­ de elefant som helt omedvetet trampar på ömma tår, lite här och lite där. Kan­ ske är det inte så högt i tak ändå, där inne i Gammliahallen, tänker jag. – Jo, det är omdiskuterat, det finns journalister som kommer bara för att såga. Det är känsligt, säger en tjej som inte vill delta i den debatten. En annan berättar att det skrivits så mycket negativt om sporten och att det är skälet till att det är känsligt. Det

vertex 5:  2009


modern mixed martial arts (MMA) År 648 f. Kr. introducera­ des sporten ”Pankration” (grekiska för ”alla krafter”) i de Olympiska Spelen. Sporten kan beskrivas som en blandning av boxning och brottning och blev med tiden den mest popu­ lära grenen i de Olympiska Spelen. Stående kamp och boxning var vanligt men ofta avgjordes matcherna på marken där både olika typer av lås och slag var tillåtna. MMA är designad för sparring och tävling och ambitionen är att ha så få tekniska begränsningar som möjligt, men samtidigt säkerställa att ingen utövare skall få allvarliga skador. I allmänhet är boxning (Kickboxing och Muay Thai inkluderat), brottning (Fristil och Grekisk-Romersk samt i viss utsträckning Judo) och grappling (Brazilian Jiu-Jitsu samt i viss utsträckning Sambo) de tre stilar som utgör kärnan i nästan all modern MMA. inom både väster­ ländska och österländska kampsporter fostras utö­ varna i en anda av respekt, ödmjukhet och fair play, så även inom MMA som har sitt ursprung i båda dessa traditioner. Källa: Svenska MMA-förbundet

KÄMPAAA, JOBBA, JOBBAAA! har använts laddade ord som ”döds­ gala” och många artiklar flåsar moral­ panik. Det blir till att hålla garden uppe när journalister vill moralisera över deras stora passion. Helt uppenbart är i alla fall att publi­ ken gillar det och att de som står där i ringen verkligen älskar det de gör. kämpar hårt för att sporten ska betraktas som seriös. I kvällens gala finns exempelvis inga rondtjejer, alltså lättklädda tjejer som visar vilken rond matchen är inne på. Ett bra drag för en gala som inte vill väcka fler illvilliga känslor. Det handlar ofta om för och emot och sällan förs väl sådana simpla dis­ kussioner om människors preferenser i övrigt. Men sporten väcker känslor. Många inom MMA

vertex 5:  2009

Frågan om hur farlig den är är nog inte helt oviktig. Den 21 mars 2009 valdes Svenska MMAförbundet in som underför­ bund till Svens­ ka Budo- och Kampsportsför­ bundet. Sporten tillhör nu svenska idrottsförbundet, vilket innebär att den är helt integrerad i den svenska idrottsrörelsen. Att sporten i den mån den kan – med tanke på dess karaktär – fokuse­ rar på säkerheten är också tydligt. När domaren signalerar avbryts matchen direkt. Syftet är att ingen ska bli all­ varligt skadad. Blånader och svullna­

der är inget man kan undvika. Men jag blir ändå riktigt illa till mods av att se den första knockouten. Förloraren ligger stil­ la i ringhörnan. Krop­ pen är slapp och blicken dimmig. Jag mår illa, vet att han är där av fri vilja, men kan inte låta bli att av någon anled­ ning känna mig skyldig till att han lig­ ger där utslagen. Efter några timmar vänjer jag mig lite, eller till och med ganska mycket.

Efter några timmar vänjer jag mig lite, eller ganska mycket

Det är thaiboxning varvat med MMA. Matcher pågår timme ut och timme in. Mycket låsningar och ihål­ lande slag mot huvud och njurar.

Matcherna är oftast jämna, det är mycket svett och lite blod när de täv­ lande lämnar ringen. Besvikelsen är tydlig för dem som tappat fokus och aldrig riktigt fått visa vad de går för. utkämpas går det fort – på bara några minuter är kam­ pen över, vinnaren gratuleras och ga­ lan är slut. Snabbt töms Gammlia­ hallen på folk och några fighters ska till akuten och sys. – Vi är så grymt nöjda, det gick så bra som det kan gå. Och det var grymt bra, uppskattande och väluppfostrad publik, konstaterar Johan Borssén, en av arrangörerna När sista matchen

anna sundström lindmark foto: mari paajanen

15


IG SOM M FĂ–R D SOLARIU

Hamrinsv. 2, Ă–st Riksv. 2, Teg Glimmerv. 7C Carlshem

LITE KRĂ„VER

MER

KULTUR PĂ… CAMPUS

P DRO IN!

FĂĽnga dagen frĂĽn den 20 maj!

Frün den 20 maj kan du fÜrtidsrÜsta i Europavalet. Moderaterna driver de viktigaste frügorna inom EU, frügor som berÜr oss här i Sverige. Det handlar om miljÜn, om att skapa tillväxt och om att bekämpa den organiserade brottsligheten. Det handlar ocksü om att vi själva ska bestämma om exempelvis jämställdhet och jobbpolitik. Südana beslut tas bättre pü hemmaplan.

Och du, om du fÜrtidsrÜstar sü kan du ta det lugnt den 7 juni i stället. Och fünga dagen, dü ocksü.

CONTARDO Onsdag 20 maj, kl. 12:10-12:50 nere vid campusdammen I händelse av düligt väder hülls konserten i CafÊ Lindell, Lindellhallen. www.umu.se/kulturpacampus

RÜsta i Europavalet den 20 maj–7 juni

Restaurang& CafĂŠguide

Valet handlar om Sverige och om dig, sü rÜsta redan idag. Du behÜver bara giltig legitimation och rÜstkortet du har fütt i brevlüdan. Pü www.val.se finns information om närmaste vallokal.

Restaurang

CafĂŠ

Internet

Casino

Snabb mat

Pub

Musik

RĂśkfritt

NATIONERNAS HUS

KĂ…RHUSET ORIGO

Nationernas Hus är ditt vattenhül i studieÜknen! NH drivs helt ideellt, och hit är alla studenter välkomna. Vi serverar buffÊ varje onsdag, kÜr Club NH fredagar och lÜrdagar. Vi arrangerar även sittningar efter Ünskemül. Missa inte vür berÜmda efterpluggpub, fredagar mellan 15.00-17.30.

Kürhuset Origo är den självklara träffpunkten pü Campus! Vi erbjuder studieplatser dagtid med tillgüng till internet, kaffe, te, choklad, fikabrÜd och godis, samt mat och dryck till studentvänliga priser kvällstid. Vi tar även emot sittningar och konferenser, begär gärna prisfÜrslag. BesÜk www.karhusetorigo. se fÜr mer info och aktuella händelser.

E-PUBEN

CAFÉ FIKUM

KROGEN KROGEN

CAFÉ MITUM

I Fikum kan du själv blanda din sallad frün vür uppskattade salladsbuffÊ fÜr 10,50 kr/hg, vid kÜp Üver 25 kr ingür gratis couscous, pasta och ris. Vi erbjuder även kalla och varma drycker, baguetter, smÜrgüsar, fikabrÜd och godis. Under andra tider finns varuautomat med kaffe, godis, fikabrÜd, snacks och sandwich.

Nyrenoverade lokaler. Modern restaurang, nattklubb och Irländsk pub. Fredagar Schlagerkrogen med schlager, 70-80-tals hits och lugna favoriter. LÜrdagar HIP HOP, RNB. Erbjudanden i baren alla kvällar. Krogen välkomnar er till en av Umeüs stÜrsta lunchbuffÊer frün 69:-. Upp till 300 personer per sittning. EPP buffÊ, BBQ frün 69:-, Husets planka 99:-.

Värna om miljÜn - handla KRAV-märkt fika i Mitum! Vi erbjuder även smaskigt fikabrÜd, smÜrgüsar, baguetter, läsk, godis samt Dagens rätt med salladsbuffÊ, mültidsdryck och kaffe fÜr 46 kr studentpris (mot uppvisande av kürleg.), 55 kr fÜr Üvriga. Mitum tar även emot beställningar av fika och mat, till avhämtning eller servering.

 XXXOBUJPOFSOBTIVTDPN POT GSF MĂ•S

Fredag EPP 15-18, Nattklubb 22-02 LÜrdag Nattklubb 22-02 Universum, Aula Nordica, 090-786 76 79 www.hhus.se, epuben@hhus.se En numera toppmodern nattklubb fÜr drygt 300 gäster, med stor variation av DJs, musik, liveband, populär EPP & event, samt ett stort utbud av mat och dryck. E-Puben visar även Champions League matcher (mm.) pü bioformat. Nya E-Puben tar emot fÜr sittningar, afterwork, och andra slutna sällskap. Vi anpassar oss till Era Ünskemül. Sittningar: fre 19-22, lÜr 18-22. Välkommen till nya E-Puben! - E-Puben - Nattklubb, Lounge & Festvüning

#BSSTLPHTHSĂ…OEFO  5JT GSF MĂ•S XXXLBSIVTFUPSJHPTF

5 5FLOJL IVTFU .ÇOEBHGSFEBH

Ă…lidhems centrum, 090-71 33 00, 71 33 05 MĂĽn, tis, ons, tors 10.30-13.30,16.00-23.00 fre 10.30-13.30, 16.00-02.00 lĂśr 16.00-02.00 www.krogenkrogen.se

.*5IVTFU .ÇOEBHUPSTEBH 'SFEBH


kultur: Tips & reaktioner: kultur@vertex.nu

Välfärdsstaten och klasskampen

Jesus. Jonas Gardell åstadkommer trots allt ett övertygande porträtt av en möjlig historisk figur, tycker Vertex recensent.

Den mytiska gamla gubben På temat världens ständigast aktuel­ laste påhittade döing utkommer Jo­ nas Gardell med uppföljaren till bo­ ken Om gud – Om Jesus. Agendan är klar: att föra kamp mot en gammal­ testamentlig gudsbild, straffande, oförsonlig, och ersätta den med en tro som inte är riktigt lika skämmig i ett modernt samhälle. genom att studera ”den historiske Jesus” ska vi få ledning i vår tro. I något slags för­ ment vetenskaplighet deklarerar Gar­ dell att vi inte ska tro på vad han sä­ ger, och att han ju trots allt är ”troende”. Det hela framstår som en ofrivillig parodi på reflexivitet som ve­ tenskaplig metod – oavsett undersök­ ningens resultat kommer allt att med skohorn klämmas in i det som Gardell Metoden är mindre tydlig:

Om jesus

Jonas Gardell [Norstedts]

redan från början var övertygad om. I detta ingår Jesu uppståndelse från de döda som essentiell ingrediens, men tydligen inte jungfrufödseln, och inte diverse mirakel, som istället får sin historiska textkritiska tolkning. Ibland är Gardell snubblande nära

något meningsfullt, som när han anar att den ”tro” han eftersträvar inte på något vis tarvar en Jesus­ gestalt, men där spottar han rationa­ liteten i ansiktet och omfamnar med

ännu större kraft denna mytiska gamla gubbe. Varför inte istället Thales, Spartacus eller Cicero? Med detta sagt, så är Gardells refe­ rat av historiska och religionssocio­ logiska texter förtjänstfullt, och ett övertygande porträtt av en möjlig historisk (och kanske histrionisk) fi­ gur tonar fram. Stilistiken och för­ fattarhantverket är också skickligt genomfört, och boken är definitivt underhållande läsning. mot krist­ lighetens värsta excesser tjänar kär­ leks-Jesus säkert bra mot mord-ochförintelse-Jahve, men intellektuellt är detta att likna vid ett plåster på ett kräftsår, eller som att byta rök­ ning mot snusning. Som modererande kraft

Lars-Daniel Öhman

NYa skivor:

vertex 5:  2009

n Vad sysslar dom med på Konsthög­ skolan egentligen? Tja, det kan man ta reda på genom att besöka Bildmuseet i Umeå och utställningen It’s About Time, exa­ mensutställningen för masterprogrammet i fri konst i Umeå. Magni Borgehed, Fann­y Carinas­dotter, Carl-Erik Enqvist, Mattias E­ricsson, Jan Tore Jensen, Emma Petters­ son, Stina Rosenberg och Mariel Rosen­ dahl bjussar där på allt från måleri och foto till performance och och video. Med mera. U­tställningen pågår till den 24 maj.

med strålande resultat även här. Pop­ piga ”South Again” sticker annars sär­ skilt ut. frida rosenström

MAIA HIRASAWA ÄR SÄLLSYNT BEGÅVAD Jag älskar Maia Hirasawas pianospel. GBG Vs STHLM [Razzia] handlar om hur hon som stockholmare träffar en kille från Göteborg och börjar bo på två olika håll utan att egentligen veta var hon hör hemma. Maia är sällsynt be­ gåvad, står bakom både text och mu­ sik, har arrangerat och producerat. Musiken rör sig från ett lekfullt an­ slag i kabaréstuk till stora filmiska penseldrag. Nicolai Dunger verkar ha gjort en sport av att komma in och

n Norge är ett av världens rikaste lände­r och har ett av Europas största höger­ extrema partier, Fremskrittspartiet, vilket enligt mätningar kan bli Norges största part­i vid valet till stortinget senare i år. Men inte bara Norges semifascister och högerextremister har medvind. Även den r­adikala fackföreningsrörelsen rör på sig. Till skillnad från svenska LO driver den n­orska motsvarigheten en mer självständi­g linj­e gentemot det socialdemokratiska partie­t och bedrev i senaste valet 2005 en helt egen valkampanj, känd som Trondheims­ modellen. En kampanj som bland annat ledd­e fram till en vänstervåg i bland anna­t Trondheim, med höjda skatter och stort stöd för en röd-grön koalition. Asbjørn Wahl är med i den norska mot­ svarigheten till Kommunal och var med och startade nätverket For velferdsstate­n och drivande i den norska vänstervågen. I V­elferdsstates vekst – og fall? [G­yldendal Norsk Forlag AS] diskuterar han välfärds­ statens utmaningar, med tonvikt på ideo­ logiska spörsmål och klasskonflikter. Trots rikligt med forskningsunderlag och många gånger väl underbyggd argumentation känns dock boken hafsig och spreti­g i sin helhet (gissningsvis på grund av valet?). Visst förekommer intressanta uppslag men Wahls stora poäng är att välfärdssysteme­n är ett resultat av en maktkamp mella­n arbet­e och kapital och den punkten prata­r han mest runt eller utgår ifrån att läsaren delar. Okej som argumentsamling, men inte jättespännande. Erik Hegelund

DAGS ATT SLUTA NU… Big Bang har hållit på sedan början av

Maia Hirasawa. agera duettpartner numera. I Maias sällskap dyker han upp i ”Come With Me”,

90-talet och kan sägas vara en norsk va­ riant på amerikanska Counting Crows. De är framförallt kända för sina känslo­ fyllda konserter. Här på Edendale [Grand­ sport/Warner] är det mesta sig likt. Svagt tempo, svävande slingor och det där vemodet. Däremot är det trist att bandet aldrig tar chansen att testa sina vingar i ett helt nytt ljus. Därmed upp­ står frågan om det inte vore bäst att Big Bang upplöses. anders lidström

17


Pierre Morels actionthriller ”Taken” bjuder på stor underhållning, och Clint Eastwood visar med ”Changeling” återigen sin förmåga att bygga upp stark dramatik. Två bra filmer för hemmakvällen.

TAKEN Betyg: CHANGELING BETYG: THE SPIRIT BETYG:

Fantaster av serien 24 kommer kän­ na igen mycket av Jack Bauers profes­ sionella men brutala personlighet hos Mills. Däri ligger filmens absoluta be­ hållning, i hans överraskande kom­ promisslösa handlingar. Filmen är mer rättfram, ytlig och förutsägbar än exempelvis Bourne-trilogin, men bju­ der på minst lika stor underhållning! magnus f. bergström

Taken. Middagsbjudning med efterrätt.

Storartad underhållning changeling genre: drama regi: clint eastwood med: angelina jolie, michael kelly m.fl. betyg: 4

Christine Collins son Walt försvinner under mystiska omständigheter. Efter en tids förtvivlat sökande så hittar po­ lisen pojken och återför honom till den längtande modern. Det ska bli myndigheternas första positiva tid­ ningsrubriker på evigheter. Men Chris­ tine känner inte igen sin son och tviv­

lar på att hon fått tillbaka rätt barn. Filmen börjar som en psykologisk thriller och övergår delvis till ett brottsdrama. Framställningen av det korrumperade och kvinnomissgyn­ nande Los Angeles under 1920-talet är frustrerande träffsäkert. Eastwood vi­ sar återigen sin fantastiska skicklighet att bygga upp stark dramatik. Dessut­ om är scenografin bländande. Change­ ling var en av de klart mest förbisedda filmerna på årets Oscarsgala, bland annat så gör Jolie sin bästa insats nå­ gonsin. magnus f. bergström

taken genre: actionthriller regi: pierre morel med: liam neeson, famke janssen m.fl. betyg: 4

Neeson blir ofta typecastad som klok och kunnig ledargestalt, som i Batman Begins och Narnia. Därför passar han utmärkt i rollen som Bryan Mills, en pensionerad säkerhetsagent som hop­ pas att han aldrig mer behöver använ­ da sin fatala expertis. Men när hans egen dotter kidnappas skyr han inga medel att spåra upp de skyldiga.

the spirit genre: serietidningsaction regi: frank miller med: gabriel macht, samuel l. jackson m.fl. betyg: 1

Serieförfattaren Frank Miller har fått mersmak för filmskapandet. Efter att ha varit medregissör till filmatiseringen av sin egen Sin City har han på egen hand gett sig på Will Eisners figur The Spirit. Den svartvitröda stilistiken har han tagit med sig, en handfull sekven­ ser är som tagna ur bildrutor. Men det är också filmens enda behållning. Miller hittar ingen som helst balans mellan vålds- och barnfilm. I den ena scenen huggs lemmar av, i den andra halkar en karaktär omkull till töntiga ljudeffekter som till och med skulle få Helan och Halvan att rodna av skam. Därtill ges pinsamt dålig dialog och ett osannolikt krystat manus. Eisner lär snurra några varv i sin grav. magnus f. bergström

NYa skivor:

sertlokal eller på en upprymd stu­ dentfest. anders lidström

Skatepunk för studentfesten

SOm att läsa wiehes dagbok

Skatepunk-genren är i högsta grad levande. Se bara nya, populära G­öte­ borgsfestivalen West Coast Riot och hur mycket publik den årligen lock­ ar. Ett av de större banden i det här sammanhanget är Strung Out. Prototypes and Painkillers [Fat Wreck] är en samling demos och tidigare bort­ valda låtar. Två dussin explosioner, där de svagaste knallarna ändå läm­ nar avtryck. Inte i låtsnickarnas högborg, men väl i en svettig kon­

Aldrig har Mikael Wiehe varit så personlig och visat sig så sårbar som på Sånger från en inställd skilsmässa [Warner]. Albumet blottlägger tiden efter hans hustru sedan femton år tillbaka gått ifrån honom, svartsju­ ka då hon träffar en annan man, hur hon sedan kommer tillbaka och de med hjälp av terapi beslutar sig för att försöka på nytt. 62-årige Wie­ hes upplevelser känns kanske mer avsedda för min föräldrageneration

18

Strung Out.

vertex 5:  2009


Umeåsonen och vänster­partisten Jonas Sjöstedt tecknar i sin debutbok en levande redogörelse över svensk historia sedd ur två svenska kommunisters ögon. Stort och smått blandas när personliga livsöden vävs samman med världshistoria.

MASTHUGGET MOSKVA MADRID

Jonas Sjöstedt [Carlssons bokförlag] J on a s s jös t e d t

född 1964, är politi­ ker, vänsterpartist, och var ledamot i EU-parlamentet 1995-2006. Tidigare bosatt i Umeå, där han arbetade på Volvo Lastvagnar. Flyttade 2006 han till New York med sin fru, Ann Måwe, diplomat på den svenska representatio­ nen vid FN i New York. Med boken om paret

Segerson gör Jonas Sjöstedt sin debut som författare.

Kampen! Jonas Sjöstedts debutbok om två gamla göteborgskommunister är det mest fängslande Vertex recensent läst på länge. [Bilden: Detalj från klassisk kommunistflagga, där hammaren och skäran representerar arbetarna och bönderna.]

Historien sedd snett underifrån Berättelsen om Bengt och Greta Se­ gersons liv är bland det mest fängs­ lande jag läst på länge. Umeåsonen och vänster­partisten Jonas Sjöstedt tecknar här en levan­ de redogörelse över svensk historia sedd ur två göteborgskommunisters ögon. Stort och mindre blandas när personliga livsöden vävs samman med världshistoria. till Moskva med partiet, Bengt till Spanien för att bekämpa den fascistiska revol­ ten mot demokratin. Med ett språk som känns både engagerande och tilltalande blir både med- och mot­ Greta åker som ung

gångar till fängslande läsning. Bit­ vis våldsamt. Alltid käckt. Bengt vaknar utan syn på sjukhus i Barcelona efter att ha blivit träffad av granateld. ”Då tänkte jag att, nu jäv­ lar, nu är dyngan grön. 24 år och blind, det kan inte vara nyttigt.” Moskva för­ söker några finländare varna och förmå henne att hoppa av. ”Men vi bara tittade på dem och skrattade och sa att man kan ju inte dö på mer än ett sätt.” Hon berättar även om hur det i modern tid ibland står nazister och väntar utan för hennes port: ”Då går jag in bakvägen”. När Greta är på väg till

än min egen, även om erfarenheter­ na hur en relation kan bli mer eller mindre slentrian känns allmängilti­ ga. Wiehe känns naken och utläm­ nande, som att man får läsa hans dagbok rätt upp och ner. Samtidigt är det en mycket fin beskrivning, både i text och musikaliskt.

Bengt och Greta är kommunister och deras liv är i politikens tjänst. Övertygelsen och engagemanget ter sig fascinerande mot nutidens ironi och cynism. är även en berättelse om ett samhälle innan föreställningen om ideologin ersat­ tes av föreställningen om den obero­ ende expertisen, på gott och ont. Ge­ nom decennierna går historien då svensk vänster gick från en övertro på Sovjetunionen till stigande insikt i terrorns och diktaturens natur. Genom Bengts och de Spanienfri­ villigas ögon framträder både den Bengt och Gretas historia

svenska självgodheten och idiotin i vänsterns seghet att ta avstånd från statligt förtryck. Volontärer kämpar i kriget för den spanska demokratin, mot en fascis­ tisk militärkupp, medan den svenska staten beslutar att stå utanför. de som brottslingar, jagas av Skatteverket och sätts i läger. Flatheten inför högerextre­ mismen är en del av svensk historia som förtjänar mer uppmärksamhet. Bengt är borta, men Greta bor fortfaran­ de i Göteborg och är politiskt aktiv. Vid hemkomsten behandlas

Erik Hegelund

löst, okomplicerat och gjort utan an­ strängning, en konst i sig. Albumet behåller sin intimitet rakt igenom. Ett knippe fina gäster kommer också in och gästar, som till exempel Lucin­ da Williams i klassikern ”Oh loneso­ me me”. Tveklöst ett av årets starkas­ te album. frida rosenström

frida rosenström

Kompetent utan särskilda toppar

ett av årets klart starkaste album Hold Time [4AD/Playground] är singer/ songwriter M. Wards sjätte soloalbum. Matt Ward, som han heter, bryr sig inte om genrer utan väver in det som känns bra; folk, pop, blues, country,

vertex 5:  2009

Matt Ward. Blandar och ger. rock. Det är lite trasigt, lite raspigt och känns på samma gång väldigt tid­

Långlivade Nofx är åter aktuella. Coaster [Fat Wreck] heter nya given och det låter som det brukar. Bra kompe­ tent skatepunk. Aldrig dåligt, men här finns inte heller särskilt många toppar. Bäst är ”My Orphan Year” där

Nofx. Låter som dom brukar.

Fat Mike sjunger om det år – 2006 – då båda hans föräldrar gick bort. anders lidström

19


”I love it.” Mike Li, freemover från USA, tyckte att det var svårt i början. Nu har det lossnat.

IT’S EXCELLENT, I LOVE Händer sträcks fram, ögon ler. Klackar smattra­r på parketten, händer klappa­r takten och en svag lukt av transpiratio­n sprider sig. Det är polska, schottis, hamb­o – så kallad äkta svensk kultur – i en källar­lokal på Ålidhem.

Reglerna tycks strikta. De går i ring, byter partner, snurrar och klappar. Någon tap­ par ibland kontrollen och koordinationen, snurrar åt fel håll och trampar varandra på tårna. Men det är en imponerande sam­ stämmighet i lokalen. – Det här är faktiskt den bästa grupp jag någonsin har haft, säger Richard Die­

ser, studentpräst och ledare för kursen. Den allra första kursen hölls hösten 2006 och intresset har alltid varit stort. Syftet är att utländska studenter ska få uppleva äkta svensk kultur. från usa till Sverige på 70-talet. När han, på den ti­ Själv kom Richard Dieser

Uttagsautomat på ICA!

Ha alltid tillgång till kontanter när du behöver dem allra bäst. Kika in hos oss på ICA Berghem! ÖPPET 9 - 23ÊUÊÊ R 6" Ê/Ê"--t

20

Klipp ut och ta med till butiken. BiÀʓi>˜Ê£™Ê“>Ê‡ÊÓÈʓ>° Êëi]ʏœÌÌiÀÊEÊ̜L>Ž°

090-13 13 96

vertex 8:2007


VE IT! den, började dansa svensk folkdans var det extremt ovanligt att svenska präster dansade. Dans var syndigt, vin var syndigt och han förstod ingenting. – Jag tror att jag var den första präst som nå­ gonsin dansade i Umeå, säger han. Alla deltagare med några få undantag är in­ ternationella studenter. Zohaib Mussadia kom­ mer från Pakistan och är doktorand på Sveri­ ges lantbruksuniversitet, slu. Han tränar på iksu alla dagar i veckan utom på måndagar, då besöker han källarlokalen på Biologigränd. – I come to relax and meet all my friends, säger han. Han gillar verkligen den svenska folkmusi­ ken som spelas vilket innebär att han även lyssnar på den hemma. buggen igång och dan­ sen blir friare och full av både bubblande skratt och asgarv. En stel Vertex-reporter blir uppbju­ den och snubblar fnissande fram i kvarterslo­ kalen. Det är svårt att följa, snurra utan att bli för yr och inte trampa på andras fötter. – It’s excellent! I love it, säger Mike Li, free­ mover från usa som studerar till bioingenjör. Han tyckte att det var svårt i början och för­ Så drar den populära

vertex 5:  2009

I dansens virvlar. Ioana Malureanu (t.v.) och ett par med dansfokus. klarar att alla var nybörjare när kursen började i februari.

dessa. Nästa termin kommer de garanterat att köra minst en kurs till.

har kursen haft 32 delta­ gare och Richard Dieser gissar att ungefär tio nationaliteter varit representerade bland

anna sundström lindmark

Den här terminen

foto: mari paajanen

21


DET HÄNDER PÅ CAMPUS:

Staffan hellstrand spelar vid dammen n Lagom till terminsavslutningen ladda­r Kultur på campus upp med två gratis­ konserter ute vid campusdammen. Först ut är Contardo. som spelar pop- och rock­ musik med egensinniga melodier, stämsång och cello. Två av medlemmarna har rötter i Umeå, men bandet har sin bas i Stockholm och har genom salsalegenden Rubén Bla­ des tv-show fått fans i Sydamerika. Contar­ do spelar onsdag den 20 maj kl 12.10-12.50. I händelse av regn hålls konserten i Café Lindell i Samhällsvetarhuset. En dryg vecka senare komme­r Staffan Hell­ strand, som i år firar 20 år som artist. Hans mest kända sång är kanske ”Lilla F­ågel Blå”. Torsdag den 28 maj kl 12.10-12.50 spelar han vid universitets­ dammen. I händelse av regn hålls konserten i Café Lindell i Samhällsvetarhuset. n 30 maj: Vårpromotion. Till vårpromo­ tionen bjuder universitetet in dem som u­nder det senaste året avlagt doktors­ examen. I samband med doktorspromo­ tionen uppmärksammas också yngre fram­ stående forskare samt lärare som utmärkt sig som goda pedagoger. Promotions­ ceremonin i Aula Nordica kl 12.00 är öppen för allmänheten. n 5 juni: skilda idrot tsvärldar. Doktorand Inger Eliasson försvarar sin doktors­avhandling i pedagogik, ”Skilda idrotts­världar: Barn, ledare och föräldrar i flick- och pojkfotboll”. Fakultetsopponent: Professor Göran Patriksson, Göteborgs u­niversitet. Kl 10.00 i Norra Beteendevetar­ huset, Hörsal 1031 n 5 juni: ”samkönad tvåsamhet: var­ dagsliv och heteronormativa praktiker”. Doktorand Anna Norberg försvarar sin dok­ torsavhandling i sociologi. Fakultetsoppo­ nent: Tina Mattsson, Högskolan i Kalmar. Kl. 13.15 i Biologihuset, BiA201.

Namn: Tommy Bäckström. Ålder: 58 år. Bor: Västerslätt. Yrke: Vaktmästare. Aktuell: Får Umeå studentkårs finaste utmärkelse, Lauramedaljen.

40 år i studentkårens tjänst Styrelser har avlöst varandra varje år, men en person har ständigt funnits kvar på Umeå studentkår. I snart 40 år har Tommy Bäckström jobbat som vaktmästare. Nu hedras han med Lauramedaljen, kårens allra finaste utmärkelse. På förmiddagarna ska posten sorte­ ras, då har han inte tid för intervju. Men på eftermiddagen går det bra, då är han oftast ledig. Tommy Bäckström började sin långa karriär på Umeå studentkår under dess tidiga historia i juni 1970. Den tiden minns han som full med demonstrationer och ockupationer. Han var bara 19 år då. Tommy planerar gå i pension 2015.

Vi har tagit examen: Civilingenjörsexamen: David Grundberg, Umeå. Naturvetenskaplig kandidatexamen: R­uaridh Hägglund, Umeå; Sarah Ehlers, Umeå. Naturvetenskaplig magisterexamen: Tanushree Nagesh Pandit, Umeå; Naturvetenskaplig masterexamen: Jawad Ali Syed, Umeå. Högskoleingenjörsexamen: Rasmu­s L­anger, Umeå; Carl-Wiktor Lövgren, Uppsal­a; Mattias Hörger, Knivsta; Joakim Jonsson, Umeå. Dietistexamen: Helen Dahlqvist, Ånge; Anna Ottensten, Örebro. Barnmorskeexamen: Jennie Bäckström, Holmsund; Monica Karinen, Kalix.

22

Namn: Sarah Ehlers. Ålder: 22 år. Aktuell: Har nyligen tagit naturvetenskap­ lig kandidatexamen. Gör nu: Läser vidare till master-examen.

De senaste åren har varit tunga, ef­ tersom han har svår astma. Det har varit ambulansfärder och långa vis­ telser på sjukhus, därför har han bör­ jat jobba mindre nu. Hans planer för sommaren är att ägna sig åt orientering, en hobby han har börjat med de senaste åren. Han gillar att hålla igång kroppen.

– Roligt faktiskt, att de har uppskat­ tat mig under den här perioden. Hur har du trivts under alla år?

– Det har varit till och från. Det är ett fint arbetsgäng. Vad består arbetsuppgifterna av?

– Det är lite av varje. Man får springa till höger och vänster, får både kondi­ tion och motion, Vad är det bästa med jobbet?

för alla år i Umeå studentkårs tjänst. Han får Laurame­ daljen, som instiftades 1974 och kan tilldelas en person som ”genom per­ sonligt arbete gjort Umeå studentkår avsevärda tjänster”. Endast 15 medal­ jer har delats ut genom åren. Tommys ansikte skiner upp när jag frågar hur det känns att få utmärkelsen.

– När man får kontakt med yngre studenter och får dialoger. Jag har aldrig problem med att få kontakt med folk.

Biomedicinsk analytikerexamen: Natalia Dombrovskaia, Umeå; Ekonomie magisterexamen: Karin Eriksson, Obbola; Lina Karlsson, Sollefteå; Pernilla Hörnfeldt, Åre; Sanna Holmlund, Umeå. Filosofie kandidatexamen: Marie Figar­o, Hörnefors; Eric Lundgren, Garphytta­n; C­arola Brodin, Umeå; Linda Hörnqvist, Stockholm; Linda Söderholm, Umeå; Lars Strömquist, Holmsund; Anna Rönn­ bäck; J­ohanneshov; Camilla Karlfors, Umeå; C­amilla Hammarberg Mossberg, Umeå; Ida Westerlund, Umeå; Xuan Tam Lam, Umeå; Ulla Hillborgh, Alnö; Laila Asplund, Vännäs­ by; Mattias Lennartsson, Umeå; Kristian Larsson, Boden; Rasmus Langer, Umeå. Filosofie magisterexamen: Kerstin Vikströ­m, Arvika; Ylva Nilsson; Skellefte­å; Ulrika Gjertz, Lycksele; Johanna Nyström,

Södra Sunderbyn; Sara Ponga, Kaiser­s­ lautern; Erik Andersson, Umeå; Marcus L­undin, Umeå; Håkan Järund, Fjällbacka; Carl-Axel Persson, Umeå; Christian Jakobs­ son, Stockholm; Hannah Hellström, Umeå; Mattias Eliasson, Umeå; Margita Strandel­l, Umeå; Lotta Wedman, Ludvika; Victor V­idals Wajerowicz, Göteborg; David Sandström, Umeå; Ulrika Kairento, Boden; Lina Mörén, Umeå. Filosofie licentiatexamen: Tumsifu Elly. Filosofie doktorsexamen: Erik Norberg, Lunde, Fredrik Öhberg, Umeå; Liselott M­ariett Olsson, Umeå; Per Högström, Södra Sunderbyn; Stefan Johansson, Umeå; Dan Olsson, Ystad. Franziska Marschinke, Umeå; Högskoleexamen: Linda Ekdahl, Umeå; Fredrik Nilsson, Skelleftehamn. Juris kandidatexamen: Carl-Axel Persson,

Nu belönas Tommy

Gillar du universitetsmiljön?

– Jag har inte provat på så många andra miljöer. text och foto: anna sundström lindmark

vertex 5:  2009


Ryktet om matematikens exakthet och den respekt som ämnet därför ingjuter gör den till en eftertraktad allierad, noterar Lars-Daniel Öhman.

MÅNGA VILL ÄGA MATEMATIKEN För en tid sedan läste jag en kulturdebatt­ artikel i dn, där matematik och matemati­ ker, närmare bestämt David Li och hans formel för att prissätta en viss typ av finansiell produkt, cdo, utpekades som farliga, och den faktiska orsaken bakom finanskrisen. Som matematiker är det alltid kul när ens ämne får lite medieut­ rymme – det händer inte så ofta – men det blir lätt väldigt fel. naturligtvis absurd, och borde rimligtvis ha städats bort i den redaktionella processen, men innehöll ändå en viktig poäng: Många vill äga matematiken. Ryktet om matemati­ kens exakthet och den respekt som ämnet därför ingjuter gör den till en eftertraktad allierad, till exempel bland pengaplace­ rare. Att det sedan kan vara väldigt svårt att förstå vad den säger, eller vilket utfästelser den gör, är snarast en fördel för dem som vill kidnappa den – det blir ju svårare att genomskåda bluffen.

Bäst just nu:

Att alla verkar vilja läsa till arkitekt i Umeå. Sämst just nu:

Att alla verkar vilja läsa till arkitekt i Umeå.

Artikelns anklagelse var

relativt förskonat från de värsta avarterna, på gott och ont. Det svårgenomträngliga formel­ språket gör att inte många andra än experter uttalar sig, men gör även att ämnet är otillgängligt och skräck­ injagande. Väldigt få självutnämnda Ändå är just matematik

Umeå; Björn Eriksson, Arnäsvall. Juristexamen: Christoffer Grönlund, Farst­a; Linda Fröström, Uppsala, David Sandström, Umeå. Kandidatexamen: Per Arlander, Sundsvall Lärarexamen: Anna Axberg, Åsel­e; Tina Sundqvist, Umeå; Sara Johansson, Lögde­å; Jenny Wickholm, Sundsvall; A­nneli Söder­ berg, Umeå; Nicklas Burman, Lycksel­e; Amanda Forsman, Umeå; Ulrica Jonsso­n, Lycksele; Kent Forsgren, Sundsbruk; K­atarina Hansson, Strömsund; H­elena Häggström, Göteborg; Malin Spolander, Örnsköldsvik; Olov Nilsson, Umeå; Eva­Karin Sandqvist, Umeå; Andreas Hedström, Umeå; Frida Edlund, Umeå; Evelina Verners­ son, Skellefteå; Petra Johansson, Skellefteå; Tina Byström, Umeå; Jessica Persson, Eksjö. Magisterexamen: Heewon Lee, Umeå;

vertex 5:  2009

förståsigpåare dristar sig att göra uttalan­ den om släthetsegenskaper hos lösningar till partiella differentialekvationer, medan exempelvis kulturvetenskaperna är fritt villebråd för allehanda proffstyckares illa underbyggda fördomar. Å andra sidan är det betydligt lättare att rekrytera intressenter till en arkitektutbildning än till en i tillämpad matematik. om inte redan nu, kan man lätt tänka sig att en bristande allmänbild­ ning i bland annat matematik kan bli till ett demokratiproblem. När en allt större del av våra politiska beslut informeras av forskningsresultat är det inte hållbart att förbli ovetande om deras grund. Särskilt inte när det så uppenbarligen kan gå så fel. I framtiden,

Lars-Daniel Öhman

Namn: Lars-Daniel Öhman. Ålder: 31. Gör/pluggar: Lär ut matematik, lär in filosofi.

M­elchior Colmant, Umeå. Socionomexamen: Charlotta Barsk, Luleå. Specialistsjuksköterskeexamen: Ulf I­ngelsson, Umeå; Christina Lindström, S­kellefteå; Malin Fransson, Boden. Specialpedagogexamen: Kerstin Vikströ­m, Arvika; Ylva Nilsson, Skellefteå; Maja Ryss, Sollerön; Johanna Nyström, Södra S­underbyn. Teologie kandidatexamen: Maria Ekstedt, Skellefteå. Teologie magisterexamen: Lena Malm, Gunnarsbyn. Psykologexamen: Ann-Sofie Enyck, Umeå, Psykoterapeutexamen: Annika Elinder, N­ynäshamn.

Det här är ett urval av examinerade vid Umeå universitet den senaste tiden – inte samtliga.

VERTEX KRÖNIKÖRER 08/09:

Johanna Englund och Lars-Daniel Öhman

Vertex för 40 år sedan:

Vertex nr 6/1969.

Umeå studentkårs fullmäktige behandlad­e vid sitt sammanträde i april frågan om Vertex-redaktörerna Christe­r Ternru­d, a­nställd journalist, och Lars Aldemar­k, f­örtroendevald ansvarig utgivar­e, skull­e a­vskedas respektive sparkas. ”Aldemar­k har missbrukat sitt förtroende geno­m att ge Vertex den utformning den fått”, m­enade en ledamot och pekade på ett an­ tal artiklar han fann osakliga. Det tidigar­e missnöjet med Vertex hade dock mojnat lagom till mötet, som slutade med att den anställde journalisten fick fortsätt­a sitt värv och att den ansvarige utgivaren klarade sig utan en ”prickning”. Vertex är inte under­ ställd något kårfullmäktige på detta sätt idag, bör kanske tilläggas.

23


TA EN BOK! .NU

Rid i sol

nordsvenska hästar

MATSAL | BAR | NATTKLUBB | FESTVĂ…NING KONFERENS | PROVNINGAR

hastbruk.net

0935-24076, 070-2550788 Maria Andersson

s REPARATIONER KULTURNATTA MED FRI ENTRÉ FULLHOUSE 23/5

6UFTFSWFSJOHFOJOWJHTt1SFNJĂŠSGĂšS3FYTPNNBSNFOZt5SF WĂŒOJOHBS GZSBCBSFS UWĂŒEBOTHPMWPDIUSFEKTt6QQF%+/JD %FF-BZ ÂŻSF4XFEFO 4PVM 3O#)JQ)PQt*CBSFO$BMMF TQFMBSIPVTFPDIFMFDUSPt*LĂŠMMBSFO&NJMTPVOETZTUFNMJSBS TDIMBHFS BMMUJE tÂŻMEFSGSĂŒOĂŒSt5JEo

s 5THYRNIN' av cyklar

REX BRĂ„NNBOLLSYRA 29-30 MAJ

Fredagklubben 27+5FNB3PDL-JWF .BSNFMBEPSLFTUFSO UVOHUSĂšKGSĂŒOÂŻSFT CĂŠTUBBGUFSTLJ Fullhouse::SBOQĂŒ3FY -JWF.BSNFMBEPSLFTUFSO

10%

TISDAGAR PĂ… REX SMYGPREMIĂ„R 2/6

Baren:5XP8IJUF)PSTFTMJWF4UFWF TQFMBSIPVTFKällaren:.BTIFE6Q

s ¯vEN&ž23¯,*.).' av cyklar

STUDENTRABATT

www.rexbar.com

pĂĽ reservdelar och reparationer Klipp ur och tag med annonsen

KUNGSG. 101, UMEĂ…, tel. 140170

KULTUR PĂ… CAMPUS

FISKE

mna Välko till

12

Nyhe :e üret ! te Mäss r tAktivit e kamp anjpr ter iser

}

Grattis! Du für en fräsch fÜrlags­ny bok. Helt gratis! FÜrst till kvarn... Hur du gÜr? Se:

STĂ–RSTA NĂ–JET I UMEĂ…

BLIXT - MÄSSA Med de bästa och mesta av grossisterna

POTotUPS o %FNPĂŠMWFOo GSFotMĂšSo

Vi lĂĽnar ut: Gratis till ungdomar Barn frĂĽn 4 ĂĽr

Mer in Haspel frün 8–16 ür fo Flugfiske frün 12–16 ür i butik! Metset, 4 m frün 6–8 ür für gratis metset, 3 m, under mässan!

Sommarfisket har startat! Ă…rets JERKFISKE FISKEKORT och SPINNARE

REA-lista nr 3 vinter, sommar, fritid

STAFFAN HELLSTRAND Torsdag 28 maj kl.12:10-12:50 Nere vid campusdammen I händelse av düligt väder hülls konserten i CafÊ Lindell, Lindellhallen. www.umu.se/kulturpacampus

till Umeüs omland m m. �Din livfÜrsäkring, ditt val�

Flytoveraller 7 fabrikat

fr

995:-

FODRADE STĂ–VLAR 9 modeller

-25%

Nya beten – Nya färger!

NYHET! Spinnflugor Anmäl dig till vüra flugfiskekurser! Mer info i butiken. OBS! Tjejer, damer och ungdom LÄGRE PRIS!

Vi bjuder pĂĽ kaffe, kaka, fisketips och video i vĂĽrt museum! SPORTFISKESPECIALISTEN etabl 1953

KvalitÊ – kunskap – service SVERIGE STÖRSTA FISKEKEDJA med 40 butiker i samverkan

Öst pü sta´n

Kungsgatan 94, UmeĂĽ t 090-77 40 70 www.blixtsport.se-info@blixtsport.se


Umeå studentkår utlyser två gånger per år stipendier ur Stiftelsen JC Kempes Minnes Stipendiefond. Varje termin fördelar fonden runt en miljon kronor till studenter vid Umeå universitet. Syftet med utdelningen av Kempe-medlen är att stödja doktorander i deras forskningsarbete. Medlen går i första hand till dem som är i början av sina forskarstudier. I vissa fall kan även studenter på grundutbildningen tilldelas stipendier. Stipendier från SJCKMS tilldelas doktorander inom alla fakulteter och ämnesområden, och uppgår maximalt till 50 000 kr. Har du ett intressant, spännande eller nytänkande projekt - Då kan vårt stipendie vara något för dig! Mer information finns på Umeå studentkårs hemsida: www.umeastudentkar.se/kempe Ansökningstiden för Hösten är: 14/9 - 5/10

Välkommen med din ansökan!

Annons Kempe VT09.indd 1

2009-05-07 09:28:22


2

3

1

5

6

4

8 9 7

ÅRET SOM GÅTT I BILDER... 1. Välkomstmässa - Kåren och olika föreningar presenterar sig för de nya studenterna som anländer Umeå universitet i början av september. 2. De förtroendevalda - Umeå studentkårs presidium. Clara Wiklund, Utbildningsbevakare, Nils Larsson, v. ordf, Robert Östberg, ordförande och Josefin Sundberg, Studiesocialt ansvarig. 3. Umeå studentkår fyller 50 år. Den 16 april 1959 bildades kåren och under våren pågick ett antal jubileumsaktiviteter bland annat tårtutdelning till sugna medlemmar. 4. Andreas Bokerud utbildningsbevakare, slår ett slag för Umeå universitets regelsamling. Läs mer på www.regelsamling.se 5. Leif Pagrotsky hälsade på kåren för att diskutera kårobiligatoriet och studentinflytandets framtid. 6. God tårta! 7. Ordförande och vice ordförande kampanjar och träffar medlemmar. 8. Snösvänget uppträder... 9. Headhunt 2009 - I ett år har projektledaren Peter Widding arbetat med att knyta upp företag och organisationer för att kunna erbjuda medlemmarna en intressant arbetsmarknadsmässa under april. 10. Miljövänligare kåravgiftsutskick ­ kåren börjar skicka ut kåravgiftsavier via mail och sms. Det sparar tid, pengar och miljö.

Umeå studentkår önskar en glad sommar! 10

Varför måste jag vara med i en studentkår?

Att vara medlem i studentkåren är något du är för att din studie­ tid ska bli så bra som möjligt. I Sverige finns det en lag som säger att om man läser på högskola eller universitet skall man vara medlem i studentkåren på orten. Du blir medlem genom att betala studentkårsavgiften. Du får tillbaka en mängd olika tjänster och förmåner t.ex utbildningsbevakning, mässor, reserabatter, Mecenatkort och studenttidningen Vertex.


öppet forum:

panelen:

Spalter till ditt förfogande. Mejla till forum@vertex.nu

Vad har du för sommarplaner?

För att effektivisera studenterna vill regeringen minska rätten till studiemedel från sex år till fyra, med två år villkorad förlängning. Helt fel väg att gå, menar Moa Neuman, ordförande i Sveriges förenade studentkårer.

STUDIEMEDEL BEHÖVS I SEX ÅR För de flesta studenter tar det sju år att ta en examen för tre års heltids­ studier. För att effektivisera studenterna vill regeringen minska rätten till studieme­ del från sex år till bara fyra år och med två år villko­ rad förlängning. Men att staten försöker styra vad folk ska läsa i ett tvingande spärrsystem leder ingen vart. När många av studenterna jobbar så mycket att stör det deras prestation borde Lars Leijonborg istället satsa på studievägledning och höjda studiemedel för att öka genomströmningen.

man vill bli innan man börjar studera och ännu svårare att ändra sig om man valt fel. Men politiken ligger i linje med andra åtgärder på utbildningsområdet. De nya antag­ ningsreglerna till högskolan innebär att valet till högskolan flyttas lägre och lägre ner i åldrarna.

De som är osäkra på om de ska studera vidare skräms bort

Än mer oroande är

att den här förändringen av studiemedel hotar att urholka allt arbete som lagts ned på att bredda rekryteringsbasen till högre studier. Det kommer att bli ännu viktigare att vara säker på vad

n jag känner mig kränkt! Peter Johanson känner sig kränkt – av alla stolpskott som inte har något bättre för sig än att gå runt och känna sig kränkta, skriver han på vertex.nu: ”En student får tuppjuck och sparkar in en anmälan till DO på grund av en skrivuppgift kopplad till julfirande. En skoluppgift om julfirande, det om något är

Chris Heister, landshövding i Västerbotten: – Jag ska besöka Rans sameby och för första gången få vara med om en kalvmärkning. Det ska både bli lärorikt och fantastiskt.

Snart kommer de val som

en femteklassare gör att påverka deras möjligheter att komma in på högsko­ lan. De som är osäkra på om de ska studera vidare skräms med största sannolikhet bort och den sociala snedrekryteringen ökar. Behåll rätten till studiemedel i sex år så att vi som redan pluggar hinner ta vår examen och så att fler vågar börja plugga! Moa Neuman

ordförande SFS, Sveriges förenade studentkårer

kränkande! Studenten menade att det är fel att förutsätta att alla firar jul, vilket visserligen har en gnutta rimlighet. Alla firar inte jul, det köper jag. Men ska man slippa en uppgift på grund av det? Kan man inte ta reda på hur julfirande går till, eller helt sonika skriva om hur man inte firar jul?”

Läs hela krönikan på: vertex.nu/kronikor

Angelica Lundgren, socionomprogrammet: – Jag ska jobba på Hemköp här i stan. Jag vet, det låter jättetråkigt. Men vi (hela programmet, reds. anm.) ska till norra Thailand på praktik i november så jag behöver verkligen pengar. Utöver jobbet ska jag umgås med vänner och familj och ta tillvara det fina vädret som det förhoppningsvis blir.

Dominic Kargl, utbytesstudent från Österrike, studerar molikylärbiologi. – Jag ska jobba i sex veckor på ett kemiföretag i Österrike. Det är bra, jag behöver pengar. Men när det är sommar vill jag egentligen vara ute mer. Jag ska resa till Serbien också och besöka en trumpetfestival. text och studentfoton: anna sundström lindmark

serie: erik domellöf

vertex 5:  2009

27


POST TIDNING B

box 7652 n 907 13 umeå n 090-786 90 20 NÄSTA NUMMER: 1 september n MANUSSTOPP: 17 aug

SOMMAREN FÅR MAN TA SOM DEN KOMMER...

Aspiranter. Åsa Johansson och Katarina Johansson ser fram emot både jobb och semester, eftersom de börjar sin aspirantutbildning i sommar.

Antalet sökande till Umeå universitet har ökat med 83 procent i år. Många pluggar för att få försörjning under sommaren. Umeå studentkår vill att fler kurser ska gå att tillgodoräkna sig i utbildningen. – Om jag inte får sommarjobb, kan det bli aktuellt med en sommarkurs, men jag vill hellre jobba, säger Susanna Näs­ ström, som studerar Pol-kand med in­ riktning mot hållbar utveckling. För två år sedan gjorde Umeå stu­ dentkår en enkätunder­ sökning bland dem som läste sommarkur­ ser. Undersök­ ningen visade bland annat att 47 procent av dem som svarade läste för att kunna försörja sig under sommaren. – Samtidigt är inte genomströmning­ en så hög på sommarkurser, säger Clara Wiklund, utbildningsbevakare på Umeå studentkår.

47 procent läste kurser på sommaren för att försörja sig

ett annat problem som enkätundersökningen visade är att många kurser präglas av en sommartrött­ het och ett lägre engagemang hos förelä­ sare och studenter. Traditionellt har sommarkurser haft en folkbildande funktion och för tillfället finns det få kurser som studenter kan an­ vända för att förkorta sin utbildning. På arbetsförmedlingen i Umeå säger man att det är fler sökande på varje som­ marjobb som finns ute. Hon säger också att

och Jonas Lundgren avslu­ tar snart sitt första år på studierna i tek­ nisk fysik. Ingen av dem har sommarjobb när Vertex pratar med dem i slutet av april. De har sökt jobb som butiksperso­ nal och på bensinmack. – Men jag känner ingen stress, jag tar det som det kommer, säger David Olsson. Båda har lagade mål mat och ett rum att bo i hemma hos familjen. –  Man får fixa på solbrännan, bada och äta glass. Sommaren är den bästa årsti­ den, säger Jonas Lundgren. David Olsson

Hoppfulla. David Olsson och Jonas Lundgren hoppas på sommarjobb – och att få fixa på solbrännan, bada och äta glass. ”Sommaren är den bästa årstiden”, säger Jonas.

Några av de 53 kurser som ges vid Umeå universitet i sommar:

28

Elbilar och andra miljöfordon, 7,5 hp

Matkultur, 7,5 hp

Fjällekologi, 15 hp

Vetenskapsteori, 7,5 hp

Mobbing i lärandemiljöer, 7,5 hp

Fysisk aktivitet och hälsa, 7,5 hp

Svåra samtal i professionella möten, 7,5 hp

Allmän anatomi, 7,5 hp

I krigets spår: 1808-1809 i Sävar och Ratan, 7,5 hp

Informationsteknologi och affärslogik, 15 hp

anna sundström lindmark Foto: Pär Wiberg

vertex 5:  2009

Vertex nr 5 2009  

Student magazine, Umeå University, Sweden

Vertex nr 5 2009  

Student magazine, Umeå University, Sweden

Advertisement