Page 1

4: 2013

[5]:

B E RT I L J A N S O N , S I D A N 3 :

Champagnefrukost. Vårkänslor. Majbrasa. Pah! Sånt trams. Jag för min del ägnar mig åt forskning i universitetets diarium. Där har jag gjort en del fynd.

SERIEKÄNDIS PÅ BESÖK [SIDAN 10–11]:

NYHETER

Tintins RESa TILL campus

NIO AV TIO STUDENTER NOBBAR LÅG LÖN

ETT SISTA EXPERIMENT INNAN EXAMEN

Peter Sköld har fixat ett antal utställningar, baserade på en diger samlig LP-skivor, i en korridor i Beteendevetarhuset. Nu är det Tintin, Kapten Haddock och Milou som hittat dit.

100 umeåstudenter om valet av utbildning, karriärmöjligheterna och hur man ser på arbetslivet.

Den 4–19 maj ställer avgångseleverna vid Konsthögskolan ut sina verk på Bildmuseet.

KONST PÅ CAMPUS [22]:


FÖRST PÅ VERTEX.NU

BLogg: IDA WIKLUND uppsnappar (från nära håll) ett samtal i lindellhallen:

”Ska det komma på tentan?” person 1: ”Skulle det komma på tentan?” person 2: ”Det vet jag inte, tror du det?” person 3: ”Vad skulle komma på tentan?” person 1: ”Nej jag vet inte

Ida Wiklund. Pluggar psykologi i Umeå.

men…” person 2: ”Vem har sagt att det ska komma på tentan?” person 3: ”Vad ska komma på tentan?” person 1: ”Nej men asså…” person 2: ”Jag har inte hört att det ska komma.” person 3: ”VAD SKA KOMMA PÅ TENTAN?!”

Den akademiska kvarten närmar sig sitt slut ”som ett brev på posten, eller en notifikation i telefonen om ni så vill, kommer så ångesten…” Läs mer på vertex.nu

person 1: ”Nej, du har rätt, det kommer nog inte.” person 3: ”MEN SERIÖST, VAD PRATAR VI OM? VAD? VAD? VAD SKA KOMMA PÅ TENTAN?” person 1: ”Nej men det ska inte komma”. Jag önskar att

person 3 slutade

skrika där, men det gjorde jag inte, eller oj, jag menar hen. Följ Ida Wiklunds, Gustav Borsgårds och Karin Johanssons bloggar på: vertex.nu/blogg

FYRA

studenter deltog i en konferens om studenternas inflytande i Universitetskanslersämbetets nationella kvalitetsgranskningar. Där framkom viss kritik mot den oklara rollen för de studenter som deltar i granskningsarbetet. Samtliga ville ha tydligare handledning. Ett annat problem är att det ibland kan vara svårt att få tag på studenter för intervjuer. ”Jag upplevde en viss oro att vara för kritisk mot sin utbildning”, sa en av studenterna.

n vinn biobiljetter . Bara för att det ska hända nåt roligt lottar Vertex på Facebook ut biobiljetter på självaste Valborgsmässoafton. Alla som senast den 30 april kl 12.00 gillat sidan är med i utlottningen. De som vinner får biobiljetterna med Posten. Lycka till!

[publicerat 17 april 2013]

[publicerat 10 april 2013]

”De som stoppas in ska också komma ut” n Det kan verka logiskt att utbilda fler ingenjörer, men man glömmer att det är i första hand efterfrågan på yrkesverksamma som tidvis har varit mycket hög. Det menar Sveriges Ingenjörer, fackförbund och intresseorganisation för landets högskoleutbildade ingenjörer. Regeringen har aviserat att antalet platser på ingenjörs- och sjuksköterskeutbildningar ska öka med 1 400 platser 2013 och 1 400 platser året därpå. – Det vore direkt olyckligt att låta antalet utbildningsplatser styras av tillfälliga toppar i efterfrågan på yrkeserfarna. De som stoppas in ska också komma ut. Högskolans ingenjörsutbildningar är helt enkelt inte arbetsmarknadsutbildningar i den mening regeringen tycks föreställa sig, säger Peter Larsson, samhällspolitisk direktör på Sveriges Ingenjörer. [publicerat 16 april 2013]

Strip: Tinah ekwallvertex 4:  2013


4: 2013

Lagom levande campus tvärdör på Valborg Champagnefrukost. Vårkänslor. Majbrasa. Pah! Sånt trams. Jag för min del ägnar mig åt forskning i universitetets diarium. Där har jag gjort en del dammiga fynd. För drygt sju år sedan, till exempel, kom campusidé­ gruppens slutrapport Ett levande campus. Där talas det om vilken tillgång campusområdet är, samtidigt som ett antal brister konstateras. Till exempel tvärdör området på kvällstid och under sommaren, och campus upplevs som väldigt ”avskuret” från resten av staden. Flera förslag som presenterades i rapporten har sedan blivit verklighet. Fler och bättre studieplatser och uppfräschningen av miljön kring dammen är ett par exempel. Nya Lindellhallen och dess kvällsöppna fik ska förstås också nämnas i sammanhanget. Men frågan är om campus har varit så mycket mer levande, och så integrerat med resten av staden, som under de senaste årens valborgsfirande. Ifjol invaderades campus av umeåbor och studenter. I år blir det ingenting. Umeå universitets, kommunens och Akademiska Hus avsiktsförklaring från 2010, som jag också hittar i diariet, nämligen att fram till 2014 genomföra arrangemanget ”med hittills­varande profil”, har gått hädan. Den exakta dödsorsaken lyckas jag inte fastställa, men klart är att campus knappast kommer att vara särskilt levande under studenternas särskilda högtid i år. Empiriskt intresserade som var där ifjol kan svänga förbi och notera skillnaden. Bertil Janson

chefredaktör Vertex

n EN KLASSIKER. Louis-Ferdinand Célines Resa till nattens ände är en sån där ”riktig jävla klassike­r” (obs: ej ”schlager”) som chockade kritikerkåren totalt när den utkom 1932. Du vill ha? Så bra, för Vertex lottar ut ett ex. Mejla red@vertex.nu och håll tummarna.

VERTEX ges ut av Kårmedia Umeå AB, som ägs av Umeå studentkår och Umeå natur­ vetar- och teknologkår. Medlemmar i dessa kårer får ti­dningen via P­osten eller tidningsställ på campus. A­ndra intresserade kan beställa prenumeration, se nedan. CHEFREDAKTÖR och ansvarig ut­givare: Bertil Janson, tel 090-786 90 20, janson@vertex.nu REPORTER: Anders Samuelsson tel 090-786 90 21, anders@vertex.nu ANNONSER i Vertex boka­s via Display, Christer Nilsson, tel 090-711 515 christer.nilsson@display-umea.se PRENUMERATION: 120 kronor för 9 nummer, ring 090-786 90 20 (även utebliven tidning)

vertex 4: 2013

15: UNG KREATIVITET Ur innehållet i korthet: 5. Studievalet och karriären. Mer än varannan student har funderat på att hoppa av eller byta utbildning. Och nio av tio tänker nobba en för låg lön, visar Vertex enkätundersökning.

19. LYX SOM INTE KOSTAR PENGAR. En flytt länsar Karin Johanssons konto. Helgen i huvudstaden blir ändå helt okej, trots pengabristen.

10. TINTIN MITT PÅ CAMPUS. Utställningen om seriefiguren Tintin finns mitt på campus. Vertex gör ett besök bland kuriosa och LP-skivor.

27. Toaklottret fastnar i bok. Efter att ha fotograferat toalettklotter samlades Lovisa Dahlqvist och hennes kompisar för att fundera kring klottret. Resultatet blev en bok.

15. Ung kreativitet i högform. Tyler, the creator är Hiphop- och r’n’bkollektivet Odd Futures grundare och hans nya album är riktigt riktigt bra.

28. Kritiserat kårhusbeslut. Umeå studentkårs beslut att starta kårhusverksamhet i Coronas tidigare lokaler har rört upp heta känslor.

OMSLAGSFOTO: Rebecca Göransson. [Omslaget till Tintins äventyr: Rackham den rödes skatt] ADRESS: Vertex, Samhällsvetarhuset, Biblioteksgränd 6 BV, 907 36 Umeå Tel: 090-786 90 20. WEBBTIDNING: vertex.nu BESÖK: Redaktionen i Samhällsvetarhuset, korridor nära café Tornet TRYCKERI: Daily Print i Umeå AB 2013 ISSN: 0346-4164 NÄSTA NUMMER: utkommer 24 maj MANUSSTOPP: måndag 8 maj REDAKTIONSMÖTE: meddelas via mejl

MEDARBETARE i detta nummer: Magnus F. Bergström (text) Gustav Borsgård (text) Anna-Karin Drugge (bildbehandling) Tinah Ekwall (seriestrip) Tanja Frenell (text) Rebecka Gustafson (foto) Rebecka Göransson (text & foto) Erik Hillbom (text) Calle Ekblom Käck (text) Karin Johansson (text) Annelie Markgren (text & korrektur) Kalle Prorok (foto) Veronica Wiman Nilsson (korrektur)

TANJA FRENELL roar sig ibland med att

skriva en liten text för vertex.nu. När hon inte gör det är risken stor att hon pluggar, tränar eller traskar runt, förmodligen med en ljudbok eller radio i öronen och eventuellt med en liten hund vid sin sida.
Kvinno- och tjejjouren i umeรฅ Stรถd och rรฅdgivning fรถr Dig som har varit utsatt fรถr +RWย‡9nOGย‡gYHUJUHSS

Kontakta oss!

.YLQQRMRXUHQ 7MHMMRXUHQ

www.kvinnojoureniumea.se umea.tjejjouren.severtex 4:โ€‰โ€‰2013


nyhetstips:

50

”Vad var viktigast för dig när du valde utbildning?” Svarande: 100 umeåstudenter. [Flera anledningar kunde väljas]

40

090-786 90 20 nyheter@vertex.nu

”Hur ser du på dina chanser att få fast jobb inom ett år efter examen?” Svarande: 100 umeåstudenter.

30 25

5

obefintliga

10

små

15

Goda

20 Mycket goda

status

lönen

utb.verkade rolig

0

karriärmöjligheter

10

Möjlighet till jobb

20

Intresse/Kall

30

föräldrars/när stående påverkan (o st)

35

0

Nio av tio studenter nobbar låg ingångslön Mer än hälften av studenterna har någon gång funderat på att hoppa av eller byta utbildning. Och nio av tio vägrar låg lön. Det visar Vertex enkätundersökning. Utbildning och arbete är ständigt aktuella frågor och läget på arbetsmarknaden ser mycket olika ut beroende på vilken utbildning man valt. Vertex har gjort en enkätundersökning för att ta reda på hur umeåstudenterna ser på sitt studieval och tankarna kring det kommande arbetslivet.

utbildning. Motsvarande andel vid medicinsk fakultet 33 procent och vid humanistisk fakultet 25 procent. För studerande på lärarutbildningarna var karriärmöjligheten minst viktig – bara 17 procent angav detta som en av orsakerna till utbildningsvalet. som under senare tid varit de kanske mest omdebatterade, löne- och arbetsvillkorsmässigt, är lärare och vårdpersonal. Det är inom dessa två grupper som flest svarande menar att “intresse/kall” spelade in i valet av utbildning. Värt att notera är att ingen av de 100 svarande anger föräldrar eller närståendes påverkan som en orsak till valet av utbildning. DE TVÅ YRKESGRUPPER

i undersökningen svarar 55 att de någon enstaka eller flera gånger funderat på att byta eller hoppa av sin utbildning. På flervalsfrågan varför studenterna valt den utbildning de går syns några skillnader mellan de olika svarsgrupperna. På samhällsvetenskapliga fakulteten respektive teknisk-naturvetenskapliga och fakulteten är “karriär­­möjligheter” en något viktigare orsak till utbildningsvalet än vid övriga fakulteter – 65 respektive 60 procent ansåg detta var viktigt när de sökte sin AV DE 100 STUDENTERNA

Går du en teknisk utbildning eller pluggar du till sjuksköterska? Då anses du som nyutexaminerad ha god chans att få jobb de kommande tre åren. För journalist- och bibliotekarieutbildningarna ser det däremot betydligt mörkare ut. Enligt Statistiska centralbyråns arbetskraftsbarometer från 2012 är det studenter från tekniska utbildningar och vårdutbildningar som har ljusast framtid på arbetsmarknaden. Inom de tekniska, utbildningarna är det framför allt högskole- och civilingenjörsutbildade studenter som kommer vara attraktiva på arbetsmarknaden. Inom vården är det främst sjuksköterskor med specialistkompetens som arbetsgivarna ser ett ökat rekryteringsbehov av.

vertex 4: 2013

uppger att de tänka sig att acceptera en lön som ligger strax under rekommenderad ingångslön när de ska söka sitt första BARA 8 AV 100 SVARANDE

Vad tycker du? Kommentera artikeln på vertex.nu

jobb. Vad gäller val av arbetsort angav 88 procent att de kan tänka sig att flytta efter avlagd examen för att få jobb. mellan manliga och kvinnnliga studenters svar finner man främst i att de männen i högre grad uppger att de har koll på hur arbetsmarknadsläget ser ut och att lönen är en viktigare faktor i valet av utbildning, medan karriärmöjligheter spelar större roll för de kvinnliga studenterna. DE TYDLIGASTE SKILLNADERNA

delades ut i slutet av mars i Humanisthuset, Samhällsvetarhuset, Naturvetarhuset, MIT-huset, Beteendevetarhuset och Vårdvetarhuset. På grund av det relativt låga antalet bör resultatet ses som en fingervisning snarare än ett statistiskt säkerställt resultat. DE 100 ENKÄTERNA

Anders samuelsson

Realistisk syn på jobbchanser ter examen. Även inom medicinsk fakultet är det positiva tongångar. 15 av 20 tror att de har mycket goda eller goda möjligheter att få jobb. Och enligt scb:s arbetskraftsbarometer är det just dessa utbildningar som under de tre kommande åren anses ge störst möjligheter till jobb. Teknisk utbildning. Bra jobbchanser. Detta arbetsklimat är något som studenterna i Umeå verkar medvetna om, att döma av Vertex enkätundersökning. den teknisk-naturvetenskapliga fakulteten anser 19 att de hade “mycket goda” eller “goda” möjligheter att få jobb inom ett år efAv 20 svarande vid

som pluggar humaniora är – med visst fog, enligt scb:s barometer – mer pessimistiska vad gäller arbetsmarknadsläget. Bara 8 tror sig ha goda eller mycket goda jobbchanser, medan 6 menar att chanserna att få jobb är praktiskt taget obefintliga. De 20 umeåstudenter

anders samuelsson

”Vill de ha oss får de betala oss” De nyutexaminerade sjuksköterskornas krav på en ingångslön på minst 24 000 kronor i månaden står fast. Samtidigt växer krisen vis Norrlands universitetssjukhus som står inför en stor brist på sjuksköterskor i sommar. ”Våga vägra under 24 000” är upproret som startades 2011 av sistaårsstudenter vid sjuksköterskeprogrammet i Umeå. När Vertex för ett år sedan pratade med Sara Selin, som då återupplivat löneupproret, beskrev hon det som en protest mot Västerbottens läns landstings låga ingångslöner för sjuksköterskor. Då var budet 21 500 kronor i månaden, vilket enligt Sara Selin var alldeles för lågt, särskilt med tanke på den sjuksköterskebrist som fanns i länet redan då. sistaårsstudent vid sjuksköterskeprogrammet i Umeå, är en av dem som i år vägrar ingångslön under 24 000 inför den stundande sommaren. Han berättar att de blivande Jakob Ekman. sjuksköterskorna fått indikationer från chefer och fack att det kommer vara så stor brist på sjuksköterskor i sommar att deras avgångsklass inte kan fylla behovet. Något som ger möjligheter att ta det kallt i jobbsökandet. – Vi kan välja och vraka mellan erbjudanden, antingen från sjukhuset eller kommunen, och kommunen betalar bra mycket mer. Jakob Ekman,

i Jakob Emans avgångsklass är överens om att vägra ingångslön under 24 000, säger han, men tillägger att studenternas olika livssituation, där vissa har barn och huslån, gör att några tvingas tacka ja till en lägre lön. – Vi har pratat igenom detta öppet och gjort det tydligt att ingen ser ner på någon som tar jobb under 24 000. Å andra sidan är det viktigt att vi visar solidaritet mot varandra och håller ihop för vår sak, vilket jag tycker vi lyckats De allra flesta

* FORTS. PÅ SIDAN 6
”Kårvalet måste OGILTIGFÖRKLARAS” n Det nya systemet för röstning innebär att det har gått att valfuska i valet till Umeå studentkårs fullmäktige, menar Arbetarpartiet, som anser att valet måste ogiltigförklaras och göras om till hösten. Valnämndens ordförande håller inte med och menar att valet följer Umeå studentkårs stadgar för ett kårval ska gå till. Läs mer om detta, kårvalsresultatet (som presenteras den 26 april) och vilka personer som valts in i NTK:s kårstyrelse läsåret 2013/2014 på: vertex.nu

T L L

Ä T S

IN

scharinska villans framtid diskuteras

Time out. Universitetet ska utvärdera hur man ska göra med Valborgsfirandet i framtiden. [Bilden från 2012.] 

Foto: kalle pror0k

Inget valborgsfirande på campusområdet Det blir inget åttonde raka valborgsfirande på campus. Det står klart sedan arrangörerna beslutat att ställa in årets arrangemang. – Det är korrekt att vi tar en time-out i år, säger universitetsdirektör Lars Lustig. Det handlar helt enkelt om en prioritering av tid och resurser som gör att vi inte orkar med att ratta detta ganska stora projekt i år.

universitet har därmed vuxit. – Därför har vi beslutat att ta en paus och utvärdera på vilket sätt vi ska arbeta med Valborg på campus i fortsättningen, säger Lars Lustig.

Vad innebär det här för Umeå universitet?

Förra året

– Några egentliga konsekvenser av detta för Umeå universitet ser jag inte. Hur ser läget ut inför nästa år? – Vad som händer då är för tidigt att svara på. Valborg på campus har vuxit de senaste åren och kostnaderna för Umeå

Anders Samuelsson

Jakob Ekman är kluven inför situationen som stundar i sommar och känner viss oro för patientsäkerheten. – Det känns tråkigt och man känner sig kluven när man vet att de kommer stänga avdelningar och att patienter inte kommer få den hjälp de behöver. Det är i slutändan ett arbetsgivarproblem som de måste lösa, men jag skulle inte vilja ha mina anhöriga på nus i sommar.

* FORTS. FRÅN SIDAN 5:vice ordförande vid Umeå studentkår, håller med om att det känns tråkigt att det inte blir något valborgsfirande i år. – Vi har sagt att vi vill att det ska vara tydligare riktat mot studenter, medan kommunen satsat mer mot barnfamiljer. Men det finns en bra chans att man kan driva projektet från universitets sida i framtiden. Victor Sjödin,

Jättetråkigt att det inte blir något i år

uppskattade arrangörerna att det kom 8 000 besökare till campusområdet under valborgsmässoafton. Vårtal blandades med körsång, aktiviteter för barn samt ett uppträdande av Umeå-artisten Cleo. Valborg på campus arrangeras av Umeå universitet,

Det finns en stor brist och scheman ska fyllas … men vill de ha oss får de betala oss väldigt bra med, säger Jakob Ekman. Inför den stundande sommaren ser läget dystert ut för landstinget. Folkbladet skrev den 6 april att av de 113 vikarieplatser som behöver tillsättas vid Norrlands universitetssjukhus (nus) hade endast 28 blivit tillsatta. I april i fjol var motsvarande siffra 70. I

Umeå kommun och Akademiska hus i samarbete med studentkårerna och Kultur på campus. – Det är jättetråkigt att det inte blir något i år, säger Jonas Ericson som är projektledare för Kultur på campus.

NUS. Norrlands universitetssjukhus. artikeln uppger landstingets personalchef att behovet är så pass stort att det kan bli fråga om att tillfråga redan pensionerad personal att arbeta.

hört är att nus erbjudit 22 500 till alla, men att han samtidigt vet att de även erbjudit upp emot 23 000. Han har själv ordnat sommarjobb inom landstinget med en lön på 24 000 i månaden, Det senaste Jakob Ekman

n Umeå studentkår har ännu inte kommit överens med Umeå kommun gällande verksamheten i Scharinska villan. Umeå studentkår, som har hyreskontraktet med Umeå kommun, har under några år i sin tur hyrt ut lokalerna till rockklubben som nu ska få andra lokaler, då slitaget på Scharinska anses bli för hårt. Umeå studentkårs ordförande Fanny Eriksson säger att diskussionerna med kommunen dels handlar om när renoveringen av Scharinska ska äga rum samt om det kan bedrivas verksamhet under renoveringen eller inte. – Inget är beslutat, men bollen har i alla fall kommit i rullning och vi hoppas att det ska lösa sig innan sommaren, säger Umeå studentkårs ordförande Fanny Eriksson.

umeåstudenter vann med tesil n Tre studenter från Handelshögskolan vid Umeå universitet tog hem vinsten i Venture Cup Nords videopitchtävling. Med sin innovativa tesil presenterar de en klar och tydlig lösning på ett problem som säkert många känner igen sig i. Civilekonomstudenterna Ebba Eriksson, Ida Brännström och Elin Hultqvist med sitt företag YourCupOfTea har fått en fin start på sin resa som entreprenörer. De vann nyligen första pris i M­oment Pitch i Venture Cup Nord. Ingen av dem har tidigare drivit företag, ändå tog de hem segern i ett starkt startfält. Vinsten i Moment Pitch är konsulttjänster för 10 000 kronor som ska användas för att utveckla företaget ytterligare. Tävlingen lockade till sig deltagare från hela landet. Totalt 146 bidrag lämnades in, varav 22 kom från region Nord.

men vill inte gå in närmare på var. – Premissen var att jag inte berättar vart jag ska jobba i media. Personen som tidigare i vår godkände tre löner på 24 000, där två sedan drogs tillbaka, har fått ta en del skit och det vill inte min chef riskera. Fick du förhandla länge för att få 24 000?

– Nej, inte direkt. Hur har responsen varit från de redan anställda sjuksköterskorna, som jobbat ett tag utifrån en betydligt lägre ingångslön än ni kräver?

– Många har varit jättepositiva och tycker att det vi gör är rätt, men det är inte alltid lätt att veta hur de egentligen ser på saken. Jag är övertygad om

vertex 4:  2013


Telefon: 090-129980

ONSDAG. FREDAG. LÖRDAG. SCHARINSKA.SE

HC

Hungrig & trött?

Mat

Campus största kaffe (Zoegas)15 kr Vi erbjuder även smörgåsar, godis och lunch. Campus bästa lunch 43 kr. Testa vår hemgjorda 180 gr BBQ-burgare med pommes & dryck 69 kr. Vi erbjuder även sallad, läsk, kaffe & smörgåsar.

Öppettider: Mån–tors 8–15 • Fre 8–13 Vi finns på Nationernas Hus Universum

att det finns de som är negativa och som undrar varför vi, som inte har någon erfarenhet, ska få högre lön när inte de får det. Men i slutändan gynnar det yrket i stort.

Med tanke på all negativ press som varit den senaste tiden om låga löner och sjuksköterskor som säger upp sig på grund av dåliga arbetsvillkor: varför blir man sjuksköterska?

Beachpaketet

Tror du situationen löser sig innan sommaren?

– Bra fråga. Det här är sådant som åtminstone jag inte kollade upp innan. Men jobbet i sig är roligt och man gör det för att man bryr sig om människor. Men risken är väl att man får en dålig start och det blir fullt ös medvetslös i början så att man inte får en chans att hinna lära sig jobbet ordentligt.

Endast 429:-

– Det jag vet är att sjukhusets bud ökat med 1500 kronor det senaste halvåret, så det är på god väg. Men om de kommer höja till 24 000 innan sommaren är svårt att säga. Det ska hur som helst bli spännande att se hur det utvecklas. Det finns en stor brist och scheman ska fyllas inför sommaren, samtidigt som vi finns och vill jobba. Men vill de ha oss så får de betala för oss.

vertex 4: 2013

Triple-Pro + Ripped Hardcore + CLA

(ord. pris 577:-, gäller fram till 31 maj) Rådhusesplanaden 12, Umeå Tel. 090-13 31 58 Vard. 11.00-18.00 • Lörd. 12.00-16.00

Om du vetat vad du vet idag, hade du valt att bli sjuksköterska?

– Jag kan inte svara säkert ja på den frågan. anders samuelsson
KURSLITTERATUR Psykologmottagningen vid Institutionen fĂśr psykologi erbjuder mĂśjligheter till psykoterapeutiska samtal

Vürfräsch!

Exempel pü lämplig problematik är relationssvürigheter, identitetsproblematik, lindrig depressivitet /nedstämdhet och üngestbesvär. Samtalen ges av psykologkandidater under handledning av erfarna leg. psykoterapeuter.

Välkommen till Citysol dropin-solarium. Hos oss kan du sola i Sveriges stÜrsta solariesängar i härligt fräscha lokaler, centralt belägna nära USM och järnvägsstationen. VÄLKOMMEN! JärnvägsallÊn 3 090-12 22 84 www.citysol.net

Ă…kerbloms Universitetsbokhandel AB

Är du intresserad? Fyll i en intresseanmälan pü vür hemsida: www.psy.umu.se/ psykologmottagningen

3¯%)64503(&56.&¯t 7"3%"("3t-½3%"("3

VÄLKOMMEN! Wintergatan Torsdag 2 maj Kl. 12:10 - 12:50 Ljusgürden Lärarutbildningshuset

Kick-off onsdag 8 maj! Ljusgürden, Lärarutbildningshuset Voices of Umeü Kl. 12:10 - 12:30 Ladysmith Black Mambazo Kl. 12:30 - 12:50vertex 4:  2013


HEM&HÄLSA-BILAGA OCH TERMINSSTART – BOKA ANNONS I TID Hem&Hälsa ur ett studentperspektiv är temat i en bilaga, en Vertex del 2 om man så vill, som kan dras ut från mitten i majnumret. I bilagan i Vertex 5: 2013 finns artiklar och reportage om boende, heminredning, hälsa och friskvård. Du som är intresserad av att nå Umeås studenter via en annons i bilagan – eller huvudtidningen – kan självklart boka annonsplats. Prata med Christer Nilsson (kontaktinfo nedan) om du vill veta mer. Intresset att annonsera i de nummer som kickar igång höstterminen (Vertex 6 och 7: 2013) är alltid stort. Boka din annonsplats i god tid. UTGÅVA:

BOKNINGSSTOPP: UTKOMMER:

Vertex nr 5-2013

8 maj

24 maj

Vertex nr 6-2013

19 augusti

3 september

Vertex nr 7-2013

16 september

1 oktober

Boka annonsplats i Vertex nr 5–7 2013 redan nu. Prata med Christer Nilsson, tel 090-711 515, Christer.Nilsson@display-umea.se -1)'

()

9<IK@

CA8EJ

)1)'

FE#J

@;8E Vertex *1 är en som skrive manick möjlig r om t som och utbild rör studenallt ningsf tliv Umeå rågor univer i sitets närhe t och perife

.1)'

(*

B8I@E

Gw:

8DG

LJ&

LKD 8E BI<8 @E>={ K@M@K< I K<E GFI

KIv

KK<K

RJ@;

8E+

?{>

*T1

AfXee X9Xi bAfej lkY`c[ jfef e`e^\ Z_km‚ e`Ld _\d] blijb \‚kf ijkX fdg`j ^d\[ gi`j\k `\ee Xig‚ \e`e efmXk Xib`k\ Xk`fe \cck€m bk$ `m\ek i„cje c`e^] iXib`k `e^ \bkjkl [\ek\ i%

={I

JKG

wM<

JvJ

FE>

8E>I @M@E @G8IE8 K<IB I@>< K ={I

M@I

LJJ

D @ K K8

RJ@

;8E

IK<O

%EL

XkkY

e[\k` Õ\bk`f gj#i‚ e\ibi [ iaXgcl `e^[\ ^^Xg k_€i d\[ ‚le`m \ij`k\ k\k%

DFK

()T1

GI<D 1=ibpce`e^# @vI={ R ) T @m`ek\ M<IK<O E PejX#m I XeeXk ikpZb`eÕl\ `ek\ib j[\k J F D jfdX J K Li€bjal N<99 EP8 m`ilj kkÉXcc ; < EbXfZ %M\ik\ K R ( ,_jm`e 8KK K@;E@E o_Xi@EKXÉYc`m`kjd` Æ ( 0 T`eÕl\ giXkX 1 ejX% C€je <M\ejd > ?LIE kd\[ p_\k\ <K8kkX[\ ieX#] jb`ZbX `kkjbp Xm\kk\cc\i caYcf^ `eY`c[ BFDD w>FEK@E [[j\og\ik% ^XieX Y`fY`c # a\kk\i \iÆfZ_m`e <I8KK > \cc\i \e]\d ebXejb\ E‚^iX _le[i 9C@ ^ile[ `e^% fZ_i\ c€^^X

EP?

<K<IJKILC@   R J @ ; 8 E , T 1 ={IEP >JK8IK M@;J8 8I<>C<I CJK<EK C\^`k` dXk`f FI

ejbfe g‚] iXed €cXe` kifccfZ_biX fijXb eeXe Xkb\ k\ekX m ifZ_ e_Xi cfbXcj kilc%

AF?8E

()

JJFE#

K8 > E

GC8J @EK< B8<CC<I vI=I w>8E @E>

Gw:

8DG

LJR

J@;8

E)/

fi[] iXe[\ _i`jkfg_\i= `Ld\ ]iXd cX[mX \dfk e€jkX ‚if[\cbclY [# Y#j\i m`ek\ ij_a [gleb k%

B8I@E

AF?8E

'((

JJFE#

C{I;8>JBMvCC Gw:8DGLJj`[0Æ((

liv.

T1

AX#fd dXe eljb e€i[\ XkiXm kbfd \jk\iX ;Xdd d\ik \e[X `cc\ej gcXjb ddkf ‚]lbk M @ E \k%MX K < I Jeek€mc`e^\ `^dfkkX^e iiga€j]i]X GFI K  R e^afi[\`X `e^jkiX[`k`f kkXi\ J%(ejfd ccX]Xc T1 c<e\i ^`k\be `b%

JKL;<E JFD= K<E JDK@C @O8;< CLD< Jkl[\ w ek\e:

0$('1)

Jag ringad J@;%( e in ”JA”01 flera alla påståe gånge r vid nden handl som ade om negat kallt iva inverk väder s an på mig och mitt

När abstin J@;%) ensen .1 som värst är mig till beger den jag med säkerh plats där jag kan få et tag på vet att jag droge n.

ri.

@E>w

E>

EP?

K<I 9FJK8 R*#, #-T1 JK{IJ;JB8FJ ={IEP KL;@<I 9{IA8 I< <

=c\iX epYi aXi\_ _fgg Xi]le XXm\ [\iXk cc\iYp ^ile[ g‚Xk kXYf XmYf k jkX[j jkX[j fikg‚ j`klXk `fe\e %

Fdkm`j jbXkXZ kX[jkl[\e kg\ bcXjg‚ epkkj€ e^ kk K

GFI

IvK

K<K

T1 ÉM@BK@ M8;CF>8JKvI JKwI= GG<K {IÉ R).

C`e[X Dfi„ e€i\ jkl[\ eXmk ek\ij i\c€b fd€i XiiXe Xi$ d\[ ^\iXi fZ_ 8@;J $cfgg \k`Ld \‚%

j`[-

Jkl[\e fZ_{iekc`m`Jb\cc\ jbc[jm ]k\‚ `b j`[(*

?lidp _Xe[cX Zb\kjbX[l alcbcXgg Xi]i6 j`[* (

MÖT TINTIN MITT PÅ CAMPUS FOTO: rebecCa gÖRANSSON

vertex 4: 2013
Tintin för hela slanten. Utställningen i Beteendevetarhuset innehåller allt från spel och seriealbum i hård pärm till kuriosa som bilen ovan. Men allt snurrar kring LP-skivorna...

”LP-SKIVORNA ÄR SOM KO – Jag har så förtvivlat mycket LP-skivor. Jag har nog en samlarådra. Det säger Peter Sköld, som nu satt ihop en Tintin-utställning en bit utanför arbetsrummet i Beteendevetarhuset. Få besökare anar att en bekant lugg kommer att dyka upp i slutet av den långa korridoren. På fjärde våningen i norra Beteendevetarhuset finns en imponerande utställning LP-skivor med Tintins äventyr. Nostalgin och barndomsminnen ges stort utrymme i P­eter Skölds utställning. Under de senaste fyra åren har den

10

lilla ytan mellan hissen och konferensrummet varit platsen för Peters utställningar under olika teman. Utställningar som förundrat och lockat besökare till skratt. – Vardagen är allvarlig, den behöver lättas upp. Lite skämtsamt kallar vi det för subkultur på campus. Det började med en melodifestivalut-

ställning. Sen har det varit bland annat sjungande idrottsstjärnor och indianer och cowboys. tog ett halvår att sammanställa och bakom varje utställning finns en ambition att göra den till något utöver en uppvisning av skivomslag. Det blir mycket letande på loppis och nätauktioner för att hitta saker som passar till temat. Till Tintinutställningen har Peter köpt figurer, spel och en leksaksbil – som till varje femårings dröm tagits ut ur skyddslådan. Dessutom är en skivutställning inte komplett utan en skivspelare. Från sitt arbetsrum ett par dörrar Tintinutställningen

bort hör Peter hur skivorna spelas ett par gånger om dagen. –  Jag hör när kollegorna tassar ut och drar på en skiva. Så det är inte bara jag som spelar, säger Peter med ett skratt. Det finns en kollektiv stolthet över utställningen. När kollegor får besök går de en sväng hit. är ett obligatoriskt inslag i utställningarna. Helst ska även den ha koppling till utställningen. Tennisracket i gelé ställdes fram till sjungande idrottsstjärnor, men till Tintinutställningen blev det knepigare. Men Peter har hittat en värdig ersättare till temagodiset. Under intervjun rusar en kollega förbi, Glasskålen med godis

vertex 4:  2013


Utställaren. Peter Sköld är professor i historia, samisk samhällsutveckling och kultur och föreståndare för Centrum för samisk forskning.

ONSTVERK” bara för att hämta en godisklubba. Utställningarna har sitt ursprung i en annan hobby, skivsamlandet. Det börjar bli svårt att hålla koll på skivorna menar Peter som nu katalogiserat ett par tusen av sina skivor. – Jag har så förtvivlat mycket LPskivor. Samlandet började som barn, men när andra sålde sina skivor i 16års åldern, så behöll jag mina skivor. Jag har nog en samlarådra.

”Glasögon” höll Peter på en hel sommar att leta obskyra omslag. – Skivorna är som konstverk. De är tidsdokument över kläder, frisyrer och miljöer. Dessutom är det en billig hobTill utställningen

vertex 4: 2013

by, skivorna kostar oftast inte mer än fem till tio kronor. Men att köpslå med en skiva är inget som Peter är öppen för. – Jag säljer ingenting. skivmässan på Peters hand avslöjar att samlandet har fortsatt, och därifrån kom han hem med några nya fynd. Men inte pärlan till nästa utställning, ”Frukt och grönt” – Jag letar efter Velvet undergrounds klassiska skivomslag med en banan på. Jag hittade en nyupplaga, men jag vill att det ska vara original. För den som vill se utställningen gäller det att befinna sig på rätt plats

vid rätt tidpunkt. Utställningen annonseras aldrig, dessutom är det svårare att få se den än Mona Lisa på Louvren. Enligt Peter är det en del av charmen, att besökare helt plötsligt en dag upptäcker utställningen.

En stämpel från

Slutdatumet för Tintinutställningen

är något oklart. Men någon gång i maj gissar Peter på. – Sen blir det för varmt här när sole­n lyser in. Skivorna som står i fönstret kan ändra form och bli ospelbara. Text och foto: Rebecca Göransson

WEBB: Bildspel med många fler Tintin-bilder på vertex.nu

Tintins äventyr Seriefiguren Tintin skapades av den belgiske serieetecknaren Georges Remi, alias Hergé. Serien baserades till stor del på en av Hergés tidigare skapelser, nämligen scouten Totor, lämmelpatrullens oförskräckte ledare. Hergé, som var anställd på den katolska tidningen Le XXéme Siécle, fick i uppdrag att göra en uppbygglig serie där Belgien framställdes i positiv dager mellan de äventyr som läsarna krävde. Första albumet, Tintin i Sovjet, utkom 1930 och det sista, Tintin hos Gerillan, kom 1976.

11


SAMHÄLLSVETARHUSET-S103

LT

K TI V T

EN

KE

FE

1499:-

- Campus enda bokhandel EF

Störst i Norrland på cykel!

Singlespeed 28" 27-1301

www.campusbokhandeln.se

Mat & dryck från kl.19

SPELA PAINTBALL!

LIVEJAZZ kl.20

MILJÖEKONOMISKT

-BÖCKER-BLOCK-PENNOR-PAPPER-

1499:-

Torsdagar i Studion Umeå Folkets Hus

Singlespeed 28" 27-1300

UMEÅ, Fogvägen 2 Mån-Fre 7–19, lör-sön 9–17

www.otcpaintball.se • 070-212 27 26

www.umeajazzstudio.se

VI PÅ BLIXTSPORT VILL ERBJUDA DIG SOM STUDENT

10% RABATT

Rabatten gäller vid uppvisande av giltig studentlegitimation

Kick-off! Onsdag 8 maj kl. 12:10 - 12:50 Ljusgården, Lärarutbildningshuset

Voices of Umeå Kl. 12:10 - 12:30

Ladysmith Black Mambazo Kl. 12:30 - 12:50

12

vertex 4:  2013


kultur: Tips & reaktioner: kultur@vertex.nu

144 000 har kollat in campuskulturen Den svenska fikakulturen dissekerades och drogs till sin spets när Al Pitcher återigen besökte Ljusgården i Lärarutbildningshuset. Denna gång i samband med att Kultur på campus firade tio år.

Morfar och Pyret. Variation på omslaget till Äldreomsorgen i Övre Kågedalen och Förensligandet i det egentliga Västerbotten.

Uppfriskande ultraäckel Vertigo förlag har känt sig förpliktade att släppa en nyutgåva av Nikanor Teratologens Äldreomsorgen i Övre Kågedalen, tillsammans med dess uppföljare Förensligandet i det egentliga Västerbotten. Teratologen, vars egentliga namn är Niclas Lundqvist, orsakade under 90talet stor uppståndelse med denna sin romanserie. Enligt sägnen tolkade äldre människor titeln bokstavligt och lånade hem debutromanen från sitt lokala bibliotek i hopp om en trevlig läsupplevelse. Vad var det då de möttes av? Var det, som vissa hävdar, det mest angelägna som skrivits i Sverige på åratal? Eller var det bara skit? i Övre Kågedalen är, utan att överdriva, en magstark historia. Den kretsar kring en liten pojke, Pyret, och dennes incestuösa förhållande till sin skvatt galne morfar. Tillsammans rör sig radarparet genom ett perverterat inlandssverige för att knulla eller döda (eller både och) allt som kommer i deras väg. Det är med andra ord veritabel våldsporr på väsÄldreomsorgen

 äldreomsorgen i övre kågedalen/ förensligandet i det egentliga västerbotten

Nikanor Teratologen [Vertigo förlag]

läses i direkt anslutning känns plötsligt mjäkiga, förljugna. Det är också det som försvararna hävdar om Teratologen: hans sätt att skriva fram det onda ger ett slags jämvikt, eftersom världen innehåller så mycket lidande och misär som konsten historiskt sett har gömt undan, förskönat. Som en motpol till

terbottendialekt, men insprängt i texten finns också referenser till en uppsjö av filosofiska tänkare, kanske i synnerhet de som företräder en pessimistisk livsåskådning. Förensligandet i det egentliga Västerbotten är egentligen bara mer av samma sak, varför man gott kan nöja sig med första boken. väl inte riktigt, snarare ett övermäktigt flöde av äckeleffekter. Man kan avfärda det som barnsligt, som provokation för provokationens skull – men man kan inte blunda för att boken tvingar fram ett förhållningssätt. I så måtto är den synnerligen lyckad. Andra böcker som Någon intrig existerar

en förstelnad litteratur, kvävd av sin egen godhet, finns då Äldreomsorgen i Övre Kågedalen. Jag måste erkänna att det är en bok som har gjort intryck på mig. Så här kan litteratur också vara! Dessutom är den otroligt rolig i allt sitt överdrivna ultra­ äckel. Noterbart är dock hur alla kvinnor jag träffat, som har läst boken, avfärdar den som dravel. Är Äldreomsorgen en bok för medelklassgossar med basker på läshuvudet? En bok som man måste vara antingen litteraturvetare eller tonårspojke för att se något värde i? Det är möjligt. Trots det kan jag inte göra annat än varmt rekommendera detta evangelium i blasfemisk form. gustav borsgård

Torsdagen den 11 april tioårsjublierade Umeå universitets Kultur på campus. Detta med en föreställning av stand up-komikern Al Pitcher som framförde material från sin nyskrivna Påtår Tour. En uppföljning på den hyllade Fika Tour som framfördes på Kultur på campus redan i höstas. – Vi har hela tiden velat göra vårt campus mer levande och tror verkligen på värdet av en kreativ paus. Kultur på campus är också en viktig mötesplats för medarbetare och studenter från olika vetenskapsmiljöer, säger projektledaren Jonas Ericson apropå tioårsjubileet. Sedan starten 2003 har Kultur på campus bjudit på 273 gratisarrangemang med totalt drygt 144 000 besökare. Konserter, författarbesök, dansoch teater­föreställningar är något av vad publiken fått se. Nationella artister varvas med lokala och internationella. Bland annat har Laleh, Norrlandsoperan, Torgny Lindgren, Ålidhem Cowboys, Eldkvarn, Deportees, Cleo, och Cullbergbaletten besökt Kultur på campus. Evenemangen äger rum varje vecka på olika delar av Umeå universitets campus – alltid vid lunchtid och alltid gratis. Hösten 2013 åker Kultur på campus på Europaturné via Umeå2014 och projektet Caught by Umeå. Syftet med turnén är att väcka nyfikenhet och intresse för Umeås europeiska kulturhuvudstadsår 2014. anders samuelsson

KULTURKRÖNIKAN: // Gustav borsgård om att SE SAMTIDEN I BACKSPEGELN: Min vän Lasse gjorde en spotifylista med “nollnolltalets bästa låtar” inför vår senaste bjudning. Urvalet var helt och hållet diktatoriskt, vilket lämnade en otäck eftersmak, men listan var bra! Musiken gräddade små madeleinekakor för minnet, som lockade fram bilder från min första ungdom. Den här jag hånglat till! Den här har jag kräkts till! Och så vidare. Det vi kunde enas om var att många av de låtar som fungerade på nollnolltalet knappast hade fått samma uppskattning år 2013. Timo Räisänens ”Fear No Darkness, Promised Child” – inte hade väl gängse

vertex 4: 2013

ETT DECENNIUM PÅ TRE ORD

skivbolag varit särskilt intresserade av att rota det gitarrmanglet i dagens elektroniska musiklandskap?

Eftersom jag försöker uppmuntra

och omfamna allt som är nytt – det är något av en livsfilosofi – så är detta inte på något sätt ett ledsamt konstaterande. Men det är märkbart hur nollnolltalet långsamt börjar ta form ju längre in vi klättrar på tiotalet. Det är alltid stört omöjligt att utvärdera det som pågår, men snart har nog många år passerat

för att nollnolltalet ska kunna sammanfattas med samma enkelhet som nittiotalet (grunge, rave, ZTV) eller åttiotalet (disco, fitness, Wall Street). Den tillryggalagda tiden nyanserar inte bilden av en epok, utan snävar snarare in den, avgränsar den. Efter ett tag går varje decennium att sammanfatta med tre ord. Min presumtiva summering av nollnolltalet? Hipsters, facebook, islamofobi. GUSTAV BORSGÅRD

Namn: Gustav Borsgård. Ålder: 28. Gör: Pluggar religions- och litteratur­ vetenskap, recenserar böcker för Vertex och bloggar på vertex.nu

13


Historien som nystas upp i The Imposter är den kanske mest osannolika sanna berättelsen Vertex recensent någonsin sett dokumenterad på film.

film/DVD :

FILMRÖNIKAN: MAGNUS F BERGSTRÖM OM RÖRLIGA BILDER

Namn: Magnus F. Bergström. Ålder: 28 år. Gör: Undervisar just nu högstadie­elever i engelska och tyska.

BARA HAN INTE GÅR OCH DÖR Liksom hundratusentals andra är jag salig över att den tredje säsongen av Game of Thrones äntligen rullar på tv. Det var länge sedan en serie kunde få ett års väntetid att kännas så länge. Och om bara några veckor inleds en ny vänteperiod, inför den fjärde upplagan nästa vår. Episka projekt av det här måttet fascinerar mig. Game of Thrones torde vara en av de mest framgångsrika tvproduktionerna någonsin som baseras på litterär förlaga. Upp till två säsonger av serien bygger på en av de planerat sju böckerna i George R.R. Martins romanserie, vilket gör att det till slut kan ta över tio år innan tvadaptionen är helt färdigställd. har dessutom bara fem hittills kommit ut. Anledning till oro för många, eftersom författaren har tagit i snitt fem år på sig mellan varje bok. Nervösa fans hoppas att 64-åringen ska lägga på ett kol för att inte hamna i samma situation som Robert Jordan och gå bort strax före sista texten publicerats. Av de sju romanerna

För egen del ser jag mycket

annat som ska klaffa. Tio år är lång tid där mycket kan hända, inte bara för de äldre skådespelarna i tv-ensemblen. Det breda konceptet, med politiska intriger bland en uppsjö av namngivna karaktärer, gör att varje avhopp eller liknande kan få avsevärd inverkan på en tv-serie som redan är ett modernt kulturfenomen. En spännande och vågad produktion, både på och utanför skärmen. Magnus F. Bergström

14

The Imposter. Engagerar mer än de flesta fiktiva thrillers och är bitvis minst lika obehaglig.

Osannolikt men sant The Imposter Genre: Dokumentär Regi: Bart Layton Med: Frédéric Bourdin, Adam O’Brian m.fl. Betyg:

Efter tre års letande får en familj i Texas veta att deras försvunne son är upphittad i Spanien. Men pojken

har förändrats rejält och snart väcks det frågor både om hans identitet och försvinnande. Det som nystas upp är den kanske mest osannolika sanna berättelsen jag någonsin sett dokumenterad på film. Berättartekniken i sig är utsökt, med en fin balans mellan återskapande skådespel och faktiska bildoch ljudupptagningar. Allting till

Hobbit - En oväntad resa Genre: Äventyr Regi: Peter Jackson Med: Martin Freeman, Ian McKellen m.fl. Betyg:

Regissören Peter Jackson tar oss tillbaka till Midgård, i berättelsen om hur Bilbo hittade den legendariska Härskarringen. I den första delen av en ny trilogi slår han följe med en grupp dvärgar, för att besegra draken Smaug och ta tillbaka deras moderjord. Resultatet är precis som bokförlagan ett mer lättsmält äventyr än den efterföljande originaltrilogin. Mer familjefilm än drama, trots att den innehåller oväntat intensiva stridsscener. The Hobbit når inte upp till de forna filmernas dramaturgiska tyngd, men bjuder på förstklassig underhållning för den som gillar fartfyllda skattjakter och kniviga situationer med oövervinnerliga odds. Och visst inser jag hur mycket jag saknat den värld det

berättarrösten av nyckelpersonen i dramat. Filmen engagerar mer än många fiktiva thrillers och är vid tillfällen också minst lika obehaglig. En av få nackdelar är att den känns så pass otänkbar att den som dokumentär ibland blir mer abstrakt. Verkligheten överträffar dikten, än en gång. magnus f. bergström

Berättelsen om Pi Genre: Drama Regi: Ang Lee Med: Suraj Sharma, Irrfan Khan m.fl. Betyg:

The Hobbit. Andy Serkis som Gollum. utspelar sig i och att ännu en gång få uppleva den en gång om året.

Den unge Pi Patel och hans familj är på väg att flytta från Indien, men på resan förliser deras skepp. Plötsligt finner sig Pi ensam på en livbåt med en tiger från familjens zoo och en mångbottnad kamp för överlevnad inleds. Berättelsen är enkelt upplagd, men här finns gott om drömlika sekvenser och visuellt filosofiska inslag. Redan tidigt inbjuder filmen oss att se djupare än dess yta, vilket är tacksamt eftersom jag inte är lika övertygad av de Oscarsvinnande specialeffekterna som många andra. Bortsett från den magnifika tigern. Överlag känns många bilder i filmen overkligt plastiga, vilket är synd på en väldigt finkänslig skildring. magnus f. bergström

magnus f. bergström

vertex 4:  2013


På sitt tredje album, Wolf, bjuder rapparen ”Tyler, the creator” på ung kreativitet när den är som bäst: spretig, mångfacetterad och undertryckt överkänslig.

musik:

Musikkrönikan: Erik hillbom om Musik här och där

Namn: Erik Hillbom. Ålder: 27 år. Gör nu: Frilansande journalist som brinner för musik och matlagning.

Tyler, the creator. Överstepräst i hiphop- och r’n’b-kollektivet Odd Futures.

Ung kreativitet i högform Wolf Artist: Tyler, the creator Skivbolag: Sony Music/Red Betyg: :

Tillåt mig att presentera hiphop- och r’n’b-kollektivet Odd Futures grundare Tyler, the creator (därav namnet) och hans tredje soloalbum Wolf. För er som inte stött på de unga provokatörerna, bör nämnas att kollektivet består av cirka tolv rappare, sångare och producenter som gjort sig kända

för galna konserter, omdiskuterat textinnehåll samt att de gör allting själva, inklusive egendesignade kläder. Tyler är översteprästen i kollektivet och den som har ett finger med i det mesta som gruppen producerar. Wolf tar upp de motstridiga känslorna i en relation (”Ifhy”, ”Awkward”), saknaden efter att ha blivit lämnad av sin far (”Answer”), mobbing (”Pigs”, ”Colossus”), samt mycket underhållande nonsens. Med nonsens menar jag så klart sådant som allmänt flore-

rar i rap, skryt, sex och generell utfyllnadsrap. Musiken varierar mellan klassiska beats och jazziga utvik med falsettsång och hela skivan påminner produktionsmässigt mycket om N.E.R.D-gurun Pharells synt-odyséer (han gästar också). Det är ung kreativitet när den är som bäst: spretig, mångfacetterad och undertryckt överkänslig. Och som om det inte var nog gästar dessutom OF-medlemmen Frank Ocean på flera spår. Calle ekblom käck

EN SPELNING SOM LOCKAR

Med en smärtsam nerv gör den umeåaktuella artisten How To Dress Well modern avskalad musik med låtar som osar minst lika mycket r&b som pop med elektroniska inslag. Sedan debuten Love Remains från 2010 har han hyllats av kritiker men gått under radarn hos den stora massan och i höstas släpptes uppföljaren Total Loss som också den fick fina recensioner. Tom Krell heter mannen bakom det ögonbrynshöjande artistnamnet och han är amerikan, men numera bosatt i Berlin. Att han inte är en

Sherekhan XIII Artist: Stor Skivbolag: Redline Record/Universal Betyg:

Stor är rapparen som 2010 vann årets

Hiphop/soul på p3-Guld för sitt mixtape “Nya skolans ledare”, men som först nu ger ut sitt officiella första album. Det gör också artisten – som egentligen heter Ulises Infante Azocar – med besked. Sherekhan XIII är ett generöst album på 15 spår där produktionen är signerad bröderna Salazar. De har tidigare producerat till bland andra Ison & Fille och Mohammed Ali och albumet är i allra högsta grad välgjort. Stors flow är dessutom något utöver det vanliga och vare sig han låter elak eller eftertänksam så gör han det imponerande. Albumet har flertalet vassa gästinhopp där Linda Piras verser i råa och klubbiga låten “Rom & Kush” utmärker sig extra mycket. Sherekhan XIII är ett maffigt och kanske framförallt ett stort hiphop-album. Erik hillbom

vertex 4: 2013

Iron & Wine. Trivsamt lågmäld. Ghost on Ghost Artist: Iron & Wine Skivbolag: 4AD Betyg:

På sitt femte album bygger Sam Beam, mer känd under sitt artistnamn Iron & Wine vidare på den amerikanska indiefolk-traditionen som gjort honom populär under tjugohundratalet. Ghost on Ghost är likt tidigare alster från Iron & Wine sparsmakad i ljudbilden där det mesta kretsar kring akustisk gitarr och den Austin-baserade artistens mjuka stämma. Det tolv spår långa albumet är enhetligt utformat, trots att

det stilmässigt rymmer både jazzinfluenser, folkrock och soft funk. Framförallt är det Sam Beams röst och de ljusa bakgrundsstämmorna som väver ihop albumet och gör det till en lågmält trivsam helhet. “The Dessert Babbler” är ett av många spår som vaggar in mig i ett stillsamt lugn. Ghost on Ghost är ett lagom diskret och stundtals briljant album. Erik hillbom Mitt hjärta är en bomb Artist: Looptroop Rockers Skivbolag: Sony Music Sweden Betyg:

Kanske är det ett tecken på begynnande ålderdom, men de bästa låtarna på Looptroop Rockers nya album, Mitt hjärta är en bomb, är de som påminner om gamla, de arga och hårda. Där kommer gruppen till sin fulla rätt, inte minst Promoes snabba flow, sprittande av ilska över världens orättvisor. Calle ekblom käck

Läs hela Looptrooprecensionen på vertex.nu

artist som går varm på radio är kanske inte så märkligt egentligen. Musiken är drömsk, stundtals fragmenterad och ofta med mörker och saknad som tema i texterna. Som ni säkert förstår så är han en artist som kanske inte är förstahandsvalet för radiostationer med en mer populärmusikalisk inriktning. Inte desto mindre är Tom Krells musik värd att ta till sig – för det är musik som känns och som växer med tiden. Lördagen den 8 maj kommer han till Umeå för att uppträda på Madefestivalen. Ska du bara se en konsert under maj i Umeå så är How To Dress Well ett hett tips. I alla fall om du frågar mig. Erik hillbom

Vertex betygsskala:

– Usel – Halvdålig – Ok – Klart bra – Lysande

15


[SIDAN ÄR EN ANNONS FRÅN UMEÅ STUDENTKÅR]

campusapoteket receptfria läkemedel på campus

Genom medlemskap i Umeå studentkår erhåller du som medlem Campuskortet. Du har då förmånen att köpa receptfria läkemedel till kraftigt reducerat pris.

för Exklusivt mmar le kårmed

Campusapoteket finner du i Umeå studentkårs expedition, Lindellhallen. Öppettiderna är: Måndag, tisdag, torsdag 09.30 - 15.00, Onsdag, fredag 12.30 - 15.00 Lunchstängt 11.30 - 12.30 Kårmedlemmar har ett roligare studentliv. Värk- och smärtstillande

Övriga läkemedel

Förkylning

Med et uskort

Camp Med et uskort

15% rabatt

Med et uskort

Camp

Camp

14% rabatt

20% rabatt

Med et uskort

Camp

26% rabatt

Med et uskort

Med et uskort

Camp Med et uskort Camp

Med et uskort Camp

16% rabatt

10% rabatt

10% rabatt

campusapoteket receptfria läkemedel på campus

Ipren 400 mg Alvedon 500 mg Treo Citron Voltaren Gel Otrivin orginal/Menthol Bafucin Nasin Strepsils Honung & citron

Camp

19% rabatt

45 kr 32 kr 44 kr 75 kr 35 kr 47 kr 25 kr 55 kr

52,50 kr 38,50 kr 49 kr 84 kr 44,50 kr 55 kr 31 kr 65 kr

Nicorette Fruktmint Nicotinell Pepparmint Onico Pepparmint Onico Orginal Onico 10-pack

campusapoteket

campusapoteket

receptfria läkemedel på campus

69 kr 180 kr 30 kr 30 kr 290 kr

99 kr 237 kr 31 kr* 31 kr* 310 kr*

Novalucol Salvequick Aqua Resist Bamyl Koffein Klöver Vaselin Lepsyl original

receptfria läkemedel på campus

30 kr 20 kr 32 kr 29 kr 12 kr

40.50 kr 29 kr* 42 kr 23,50 kr* 15 kr*

* Finns ej på Apoteket. Campusapoteket är en del av Umeå studentkår. Du måste vara 18 år för att kunna köpa läkemedel.

ÄNTLIGEN ETT KÅRHUS FÖR OSS! Umeå studentkår driver KÅRHUSET. i Universumhuset. Under dagtid erbjuder vi lunch till studentvänliga priser. Vi har gjort plats åt er som vill plugga och givetvis är det fritt fram att ta med matlådan :) Det är kårens sektioner som bestämmer verksamheten. Några dagar i veckan är det nattklubb, andra kvällar kan det vara sportbar, alkoholfritt kafé, kårföreningsmöten, biograf eller varför inte bordshockeyturnering? Allt är möjligt. KÅRHUSET. ordnar sittningar för sektioner och föreningar. Läs mer om verksamheten på webben KÅRHUSET.NU

KÅRHUSET. 16

har r a m m le d e Kårm tliv. n e d u t s e r ett roliga vertex 4:  2013


Hos oss hittar du ett stort urval ekologiska och naturliga produkter:

LOPPISBUTIKEN

i centrum

Kom och fynda begagnat till lĂĽga priser och hĂśg kvalitĂŠ. Allt frĂĽn kurslitteratur till mĂśbler och kläder. Skänk gärna istället fĂśr att kasta. Ă&#x2013;ppet mĂĽn-lĂśr. Storgatan 38, mellan E4:an och plaza. Tel: 090-772 022 â&#x20AC;˘ www.linastur.se

Yogi och PukkatĂŠer, Salus, Senses of Nature m.fl. Varma sockar, thermoleggings Ekologiska hudvĂĽrdsprodukter Smycken, presentartiklar Med mycket mera.....

BALTIDER! Studentrabatt 15% vid uppvisande av annons!

Gäller vid kÜp av klänning eller hyra av frack/smoking.

Som student har du 10% rabatt mot uppvisande av stud. leg. Gäller endast ordinarie priser, ej presenkort eller kommissionsvaror. Ej heller pü Forevers Aloe Vera produkter.

KLĂ&#x201E;NNINGAR Prisex: Fr. 1 000 kr

Mix-Butiken

SMOKING Hyrpris: 1 500 kr med väst 1 950 kr

Din hälso- och presentbutik i Umeü

Välkommen till Mix-Butiken, din hälso- och presentbutik i UmeĂĽ. ½TUSB,ZSLPHBUBO 6NFĂ&#x152;tt

Ă&#x2013;ppettider: MĂĽndagâ&#x20AC;&#x201C;fredag 12â&#x20AC;&#x201C;17, lĂśrdag (janâ&#x20AC;&#x201C;maj) 11â&#x20AC;&#x201C;14. V Norrlandsg. 22 A | Tfn 090-77 02 17 | www.hogtidsklader.com

www.suntlivumea.se

½QQFUNĂ&#x152;GSF MĂ&#x161;

www.umekajak.se

Brasserie dans le magnifique Hotel de ville

Kajakturer i havsmiljĂś

Rätta känslan

fÜr sittning eller fest. Vi erbjuder tvü- eller trerättersmiddagar frün 285 kr/335 kr. Bokar du en lÜrdag ingür rex Full house med dj:s, dansgolv och barer i hela huset. kontakta anders karlsson fÜr mer info och offert 090-70 60 53, 070-307 60 53, anders@rexbar.com

Guidade turer och uthyrning i Karlsborg/Holmsund och Skeppsvik

Student?

1/2 priset!

Halv entrĂŠ pĂĽ Full House alla lĂśrdagar. full house:

Varje lĂśr, 3 VĂĽningar, 3 olika musikstilar (halV entrĂŠ med kĂĽrleg).

@P?QQCPGC}TGL@?P}MQR AF?PI rexbar.com, www.facebook.com/rexnattklubb

cafĂŠet i lärarâ&#x20AC;?Hej! mig och Lena pĂĽ Kom och besĂśk Testa vĂĽr populära lunchbuffĂŠ t. tt fikabrĂśd i utbildningshuse pp kaffe och go ko en t nju av er ell â&#x20AC;? . iljĂś m vlig en lugn och tre rsson La e nz Hi s Marcu

Studenter har 100 kr rabatt pĂĽ guidade turer i Karlsborg/Holmsund.

Boka GN Catering till alla evenemang! Vür mülsättning är att ditt evenemang ska bli bättre än du hoppats pü! Vi levererar allt till konferensen, kalas, fester, middagar, disputationer, brÜllop m.m.

FĂśr mer info, ring Kristin 070-299 93 90 â&#x20AC;˘ www.gncatering.se Välkommen till CafĂŠ Läraren och lĂĽt dig väl smaka av vĂĽr härliga

lunchbuffĂŠ Ă&#x2013;ppettider: MĂĽn-tor 08.00-15.30. Fre 08.00-15.00. Dagens lunch 10.30-13.00. Telefon: 090-786 97 79.

www.gncafeer.se

vertex 4:â&#x20AC;&#x2030;2013

17


Prova VK i 20 dagar fÜr 20 kronor! SMS:a till 72090 skriv STUD mellanslag namn och adress. Ev trafikavgift tillkommer. Erbjudandet gäller endast de hushüll i Västerbotten som inte redan har VK eller har prenumererat pü VK de senaste tre münaderna.

Cykelverkstaden

BULLERIBOCK

Reparation av alla modeller av cyklar. Bicyclestore, spareparts and secondhand bikes. Belägen nära universitetet/near the University. FrĂĽn lärarhuset mot Gammlia ca 1km. Axtorpsvägen 11, Berghem â&#x20AC;˘ 903 37 UmeĂĽ

Hos oss hittar du ett stort urval ekologiska och naturliga produkter:

SOLARIUM FĂ&#x2013;R DIG

SOM KRĂ&#x201E;VER LITE MER

Yogi och PukkatÊer, Salus, Senses of Nature m.fl. Varma sockar, thermoleggings Ekologiska hudvürdsprodukter Smycken, presentartiklar Med mycket mera..... Som student har du 10% rabatt mot uppvisande av stud. leg. Gäller endast ordinarie priser, ej presenkort eller kommissionsvaror. Ej heller pü Forevers Aloe Vera produkter.

Mix-Butiken

P DRO IN!

enskilda samtal utan avgift - meditation gudstjänster - grupper - fÜreläsningar krisstÜd - kulturarrangemang

Din hälso- och presentbutik i Umeü

Välkommen till Mix-Butiken, din hälso- och presentbutik i UmeĂĽ. ½TUSB,ZSLPHBUBO 6NFĂ&#x152;tt

www.suntlivumea.se

Hamrinsv. 2, Ă&#x2013;st Riksv. 2, Teg www.suntan.se

www.kyrkanpacampus.se

med rum fĂśr hela livet

GĂśtgatan 2, UmeĂĽ www.armyshopen.se 070-30 60 839 Ă&#x2013;ppettider: Vardagar 11 - 17 l LĂśrdag 11 - 15 l SĂśndag Stängt

Tisdag, onsdag, torsdag 12-19. SĂśndag 12-16. Tuesday, Wednesday, Thursday 12-19 â&#x20AC;˘ Sunday 12-16 bulleribock@gmail.com / bulleribock.be 070-592 27 72 / 090-343 29 84

½QQFUNĂ&#x152;GSF MĂ&#x161;

Wintergatan Torsdag 2 maj Kl. 12:10 - 12:50 Ljusgürden, Lärarutbildningshuset

18

vertex 4:â&#x20AC;&#x2030;â&#x20AC;&#x2030;2013


krönikan:

En flytt för praktik i Stockholm länsar Karin Johanssons konto totalt. Hur klara av en helg med det aldrig sinande kulturutbud som huvudstaden erbjuder?

LYX TROTS TOM PLÅNBOK Den 23 februari flyttade jag in i min nya lägenhet i Stockholm, nåja, vrå. Arton kvadratmeter med två kokplattor insprängda i hallen är vad man får för att ha köat sedan 18 års ålder. Efter att ha betalat förskottshyra, alla räkningar, och en massa extra avgifter i samband med flytten, var mitt konto länsat. Jag undrade hur jag skulle klara av denna helg med det aldrig sinande kulturutbudet som staden erbjuder. Som tur var markerar de alltid ut gratis-evenemangen i kalendern i DN:s på stan-del. Dessvärre hade min prenumeration på tidningen ännu inte aktiverats. på väg till tvättstugan fick jag se två högar med tidningar under mitt postfack. En trave med Svenska Dagbladet och en med DN. Tidningarna var inte adresserade till någon. Var detta nummer som hade blivit över efter att brevbäraren hade varit i min uppgång? Jag norpade åt mig ett Men när jag var

Bäst just nu:

Skatteåterbäringen som tar mig hela vägen till USA. Sämst just nu:

Att jag verkar ha tagit med mig Umeås temperatur till Stockholm.

tänkt mig ett smutsigt kyffe med intorkad svettlukt, några lösa vikter och i bästa fall en halvpumpad pilatesboll. Men lokalen visade sig vara fräsch och hade all den utrustning jag kunde önska (vilket fick mig att inse att det inte är särskilt stor andel av iksu:s utrustning jag faktiskt utnyttjar och att jag därmed betalar ett överpris för att få trängas och svettas bland andra). av allt: En stereoanläggning där jag kan koppla in min Iphone med min alldeles egen spellista. Nu kan jag äntligen köra alla de gympass jag drömt om, med The Knife dånande ur högtalarna. Vem hade anat att jag skulle få den lyxen när jag flyttade in med en tom plånbok? Men det bästa

exemplar av varje och satte mig i tvättstugan i väntan på att maskinen skulle bli klar. Jag anade oråd när en annan person kom in i tvättstugan. Hade jag tagit någons tidning, tvättid eller kanske både och? Till min stora lättnad visade det sig att jag befann mig i den bokningsfria tvättstugan där det är drop-in som gäller. träningskläder skulle jag bli visad den gymlokal som finns i min uppgång. Jag hade

KARIN JOHANSSOn

När jag nu hade rena

WEBB: Följ Karin Johanssons blogg på vertex.nu/blogg

Namn: Karin Johansson. Ålder: 24. Pluggar: Psykologprogrammet, denna termin på praktik i Stockholm. Senaste nytt från psykologivärlden: Efter en förhållandevis mild vinter i Stockholm befarar jag att nästa års vinter i Umeå kommer att resultera i en vinterdepression. Jag tvivlar på att Ljusrummet Aurora kommer att vara tillräckligt för att råda bot på den. Därför hade jag satt mitt hopp till 50 timmar egenterapi. Nu blir det 25 i stället. Undrar om det räcker.

vilket lag är du med i?

Motion OCH gemenskap? Österländsk kampkonst OCH kul?

Prova aikido! Aikido är en japansk självförsvarsstil som lägger stor vikt vid att båda parter ska ta sig från mötet utan att någon blir skadad. Inga tävlingar och ett fokus på glad gemenskap gör att vi har bland de jämnaste könsfördelningarna inom alla kampkonster. Träningen kan vara kardioträning med mild akrobatik, ett sätt att öva smidighet eller en stund av meditation i rörelse för att slappna av. Vi har både barn- och vuxenträning. Besök www.tränaaikido.se för mer information om nybörjarstart m.m.

LOPPISBUTIKEN

i centrum

Kom och fynda begagnat till låga priser och hög kvalité. Allt från kurslitteratur till möbler och kläder. Skänk gärna istället för att kasta. Öppet mån-lör. Storgatan 38, mellan E4:an och plaza. Tel: 090-772 022 • www.linastur.se

För tjejer med rött blod. blod.

hoffmaestro

NAUSE

john

DE SOHN

ALINA DEVECERSKI

FEMALE DJ REVOLUTION

30 maj - 1 juni 2013 - campus - umeå KÖP BILJETTER & anmäl ditt lag till brännbollsyran PÅ BRANNBOLLSYRAN.COM

www.tränaaikido.se

vertex 4: 2013

19


HELA SIDAN ÄR EN ANNONS FRÅN UMEÅ NATURVETAR- OCH TEKNOLOGKÅR

NTK 2012/2013 Jubileumsschema!

15år År 2013 firar Umeå naturvetar- och teknologkår 15 år. Sedan kåren grundades har vi arbetat hårt för att din studiemiljö och utbildning ska vara av högsta kvalitet, samt att du som student kliver ut väl förberedd på arbetsmarknaden. Vi vill fira jubiléet tillsammans med er, vilket görs bäst genom en vecka (10-19/5) fullspäckad av roliga aktiviteter, både på Kårhuset Origo och här på Campus. Under själva födelsedagen, den 15 maj, kommer vi t.ex. att stå i MIT-huset (ovanför mitum) under lunchen och bjuda våra medlemmar på glass! Sektionerna är med och arrangerar många av aktiviteterna som finns under veckan. Bland annat har FOT-sektionen både ett välgörenhetslopp och ett barnkalas. CS-sek-

Fre 10/5

The House Effect (fd Club X) på Origo.

Lör 11/5

Nydalarundan 2013, arr: FOT-sektionen.

Sön 12/5

LANbyCS på Origo, arr: CS-sektionen.

Mån 13/5

Kultur på Campus kl. 12.10 - 12.50.

Tis 14/5

Lyx-EPP på Origo kl. 17.

Ons 15/5

Födelsedagen! Vi bjuder på glass under lunchen.

Tors 16/5

Lunchföreläsning med NTKs pedagogiska pristagare.

Fre 17/5

Barnkalas på Origo kl. 19 - 22, arr: FOT-sektionen.

Lör 18/5

Sektionskampen på dagen med påföljade sittning på kvällen, tema TV-serier.

Sön 19/5

Filmkväll på Origo, arr: Kemi- & Helixsektionen.

tionen arrangerar såklart det välkända LANbyCS på Origo. Och hur avslutas en jubileumsvecka bäst, om inte med en filmkväll på Origo i regi av Kemi- och Helixsektionen. Varje år utser NTK en pristagare till Umeå naturvetar- och teknologkårs pris för pedagogiska insatser. Detta år kan vi gratulera Erik Sundkvist från institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap! Erik kommer att hålla en lunchföreläsning, torsdag den 16 maj, där du är välkommen att lyssna och bli inspirerad.

SÖKNINGARNA TILL UNIADENS PROJEKTGRUPP 2014 ÖPPNAR NU

Mellan onsdag den 17 april och onsdag den 1 maj har du möjligheten att söka till projektgruppen. Som inför detta år är utökad med en helt ny post!

DE POSTER SOM ERBJUDS ÄR: Marknadsföringsansvarig, Eventansvarig, Rekryteringsansvarig, Sponsoransvarig, ArtDirector, Mässansvarig, Logistikansvarig, Bankettansvarig, Företagsansvarig (NY!), IT-ansvarig, Katalogansvarig

Vi hoppas att ni vill fira denna vecka med oss. Alla aktiviteter hittar ni i jubileumsschemat här ovanför! För att hålla er uppdaterade, håll utkik efter mer info på NTKs Facebookevent: ”Jubileumsvecka, NTK 15 år”.

Mer djupgående beskrivningar av posterna, samt formulär för ansökan finns på:

WWW.UNIADEN.COM

Kontakta oss! Helena Dahlberg Kårordförande

Erik Sjödin Studiesocialt ansvarig Vice kårordförande

Lisa Thomas Utbildningsbevakare

Henrik Ringels Arbetsmarknadsansvarig

Anneli Maxe Informationsansvarig

Sebastian Jonsson Kårhuschef

Marcus Berggren Projektledare Uniaden

070 - 606 62 76 ordforande@ntk.umu.se

070 - 606 62 77 studiesocialt@ntk.umu.se

070 - 606 62 79 utbildning@ntk.umu.se

070 - 606 62 80 arbetsmarknad@ntk.umu.se

070 - 606 62 78 information@ntk.umu.se

070 - 606 62 94 origo@ntk.umu.se

070 - 606 62 93 projektledare@uniaden.com

www.ntk.umu.se

20

vertex 4:  2013


öppet forum: Spalter till ditt förfogande. Mejla till forum@vertex.nu

Det nya krogimperium som Umeå studentkårs styrelse nu planerar bygger på mycket bristfälliga ekonomiska kalkyler och saknar affärsplan, skriver Davis Kaza och Joacim Strand i Arbetarpartiet. Kårstyrelsen svarar.

ETT FÖRHASTAT KÅRHUSBESLUT Arbetarpartiet anser att Umeå studentkårs medlemmar behöver ett kårhus. Ett kårhus skulle kunna erbjuda bra verksamhet i samarbete med kårsektioner, studentföreningar och externa entreprenörer. Sittningar, restaurangverksamhet, artistbokningar och andra evenemang bör rymmas inom ett kårhus. Kårhusverksamheten ska ske enligt försiktighetsprincipen – mot bakgrund av att Umeå studentkår under 1990talet gjorde stora förluster på att driva krogverksamhet. Något annat vore ansvarslöst mot kårens medlemmar. I samband med en etablering av ett kårhus måste även framtiden för Scharinska Villan redas ut. Kåren hyr idag Scharinska av kommunen. Men då byggnaden är i behov av renovering är förutsättningarna för kårens verksamhet i förändring.

Det nya krogimperium som kårstyrelsen nu planerar bygger på mycket bristfälliga ekonomiska kalkyler och saknar affärsplan. Kåren har dels själva tänkt ta över Corona och ombilda detta till ett kårhus. Detta trots att kåren avvecklade sin tidigare verksamhet på Corona år 2000 – efter att ha gjort en förlust på 1,3 miljoner under åren 1990–2000! I kårstyrelsens underlag för det nya Corona nämns inte ens detta.

Kårhuset måste stå på stabil ekonomisk grund

för Umeå studentkår, bestående av Socialdemokraterna, Moderata Studenter samt Folkpartiets studentförbund LS, tar inte ansvar. De vill leka storkrögare. De har konstaterat att studentkåren sitter på pengar – flera miljoner – och vill nu sätta sprätt på dessa. Allt tyder på att de vill bygga upp ett nytt krogimperium likt det kåren hade på 1970-talet, då man drev en av Sveriges största krogverksamheter i Universum-huset. DET NUVARANDE STYRET

10 april ville kårstyrelsen hasta igenom beslutet att åter starta verksamhet på Corona. I debatten framgick att kårstyrelsen var väl medveten om de enorma ekonomiska riskerna för studenterna. Kårordförande Fanny Eriksson (S) ansåg dock att ett kårhus i Coronas lokaler var ett så ”sjukt, ballt och häftigt” projekt att man inte behövde bry sig om ”små detaljer” som en väl genomarbetad affärsplan!

förtjänar ett kårhus. Men tidigare erfarenheter visar att ett sådant måste stå på en stabil ekonomisk grund. DAVIS KAZA & JOAcIM STRAND

Arbetarpartiet

PÅ KÅRFULLMÄKTIGE den

TILL DETTA SKA LÄGGAS att

M, S och LS även planerar att göra om Scharinska Villan till ett kårhus nr 2. Även detta projekt saknar mer djupgående ekonomiska beräkningar. Den samlade bilden blir att kårstyrelsen agerar fullständigt ansvarslöst och spelar ett högt spel med studenternas pengar. Umeå studentkårs medlemmar

budget ska tas fram n SVAR DIREKT: Först och främst är det oerhört glädjande att kårfullmäktige beslutade om att starta aktiebolaget som skall driva Kårhuset, där sektionerna kommer att bli majoritetsägare. Studenterna har under terminen bland annat i Vertex röstat upp frågan om att man vill ha ett kårhus. på inget sätt mindre kompetenta att bedriva verksamheten än en extern entreprenör. De ekonomiska förlusterna som Arbetarpartiet pratar om här är tagna ur luften. Efter att Aktiebolaget har bildats kommer bolaget att jobba fram en affärsplan med budget och annat. Vi håller med Arbetarpartiet om att

medlemmarna förtjänar ett kårhus. Men det är nu vi har chansen. Sektionerna vill och vi vill. Och det kommer att stå på en stabil ekonomisk grund. och VSF har i den här debatten visat att de inte kan eller vill ta ansvar genom att utebli från beslutet i Kårfullmäktige. Det säger en del om på vilket allvar man tar sin plats som studenternas företrädare. Det vill säga, inte alls. Arbetarpartiet

FANNY ERIKSSON (S)

kårordförande VIKTOR SJÖDIN (MS)

vice kårordförande KRISTOFFER FILIPSSON (LS),

SEKTIONERNA ÄR

andra vice kårordförande INGE BREED

Talman i Umeå studentkårs fullmäktige MAJA WESTLING

Centerstudenter

WEBB: Fler insändare och kommen­tarer på vertex.nu/insant-debatt. (Se även artikel på sidan 28)

Har du problem med din cykel? Drop in!

Klippning från 220:Ålidhems Centrum Ring 090-19 33 33 Öppettider: Mån–fre 10–20 • Lör 11–18 Centrum Västra Esplanaden 7, vid E4:an: 090-77 33 33 Öppettider: Mån–fre 9–17 • Lör 10–14

vertex 4: 2013

http://dilanssalong.se

Vid uppvisande av giltigt studentleg.

Största verksta´n i stan! Välkommen in så hjälper vi dig så fort vi kan! Vår kunniga personal hjälper dig gärna med reparationer i vår egen verkstad.

Öppettider

Häradshövdingeg. 11

090-14 01 70

Vard 9.30-17.30. Lörd 10-13

Häradshövdingeg. 11, Umeå $Telefon 090-140 170

21


DET HÄNDER PÅ CAMPUS:

GRATISFILM INSPIRERAR TILL OMSTÄLLNINGAR n Inspirerande! Det är lockropet som sprids kring filmen In Transition 2.0, som den 26 april visas i Humlab-X på Konstnärligt c­ampus. Filmen berättar om hur osäkr­a tider kan mötas med kreativitet, initiati­v och engagerad optimism, och exemplen kommer från hela världen. Bakom filmen står Transition Network, vars svenska del heter Omställning Sverige. Nätverket arbetar för att i kommuner och stadsdelar samla människor för att möta de utmaningar som följer i kölvattnet av oljekonsumtion och klimatförändringar. Uppgiften är att inspirera, uppmuntra, stödja, lära upp och bygga nätverk för lokala utvecklingsgrupper som överväger, initierar och genomför omställningsinitiativ. Filmen In Transition 2.0 berättar om fler­a sådana projekt – till exempel om samhällen som skapar egna valutor och människor som odlar mat vid tunnelbanan, startar en digital valuta och inrättar egna sol­ energibolag. I anslutning till filmvisningen, som är gratis, blir det utrymme för samtal om dessa frågor. Start kl. 16.00 i Humlab X i Bildmuseet-huset på Konstnärligt campus. Arrangerar gör Studieförbundet Vuxenskolan, HUMlab och Omställningsrörelsen.

Sista experimentet innan steget ut i konstnärslivet Bildmuseet visar av tradition en utställning med verk av Konsthögskolans avgångsklass, i år den 4–19 maj. Det är sista ”experimentet” innan steget ut i konstnärslivet. Studenterna har avböjt att kommentera utställningen, men handledare Julia Peirone, gästprofessor vid Konsthögskolan, svarar på Vertex frågor. Hon tycker att det är roligt att få följa studenternas konstnärliga utveckling, och hon är mer än nöjd med resultatet. Men samtidigt önskar hon att det hade funnits mer resurser till att presentera arbetena på bästa möjliga sätt. – Budgeten är knaper, medger hon. Julia Peirone spår att arbetsmarknaden för de blivande konstnärerna

Panelen:

är kärv, men att de är beredda på att hitta olika vägar till försörjning i början. Som konstnärer är de sina egna, de lever till stor del på att sälja sin konst, och det finns en segarbetad och ogynnsam syn i samhället att konst bara är nöje. Men när kultursektorn bantas i hårda tider går mycket oss samhällsmedborgare förlorat, enligt Julia Peirone. – Konst får oss att tänka, att se saker från andra perspektiv och ifrågasätta, förklarar hon. Och med den arbetsuppgiften spår hon också att en rolig karriär väntar studenterna. från måleri till performance och vill du diskutera verken med studenterna så visar de Arbetena täcker allt

Kommer du sakna Valborg på campus?

själva utställningen söndag den 5 maj kl. 14.00, tisdag den 7 maj kl. 18.30 och söndag den 12 maj kl. 14.00. Efter en utbildning på fem år är utställningen den sista innan de går ut i arbetslivet som färdigbakade konstnärer. Josefin Bergman, Gabriel Bohm Calles, Arngrimur Borgthorsson, Jenny Carlsson, Kristoffer Grip, Andreas Knag-Danielsen, Caroline Ljuus, Elvine Lund, Anna Neander, Stina Persson, Tommy Persson, Julia Selin, Linus Svensson och Marte Edvarda Tidslewold. Utställningen är kuraterad av konstkritiker och kurator Joakim Borda. Utställarna är

ANNELIE MARKGREN

enkät och foto: anders samuelsson

Legendarisk manskör sjunger på campus n 8 maj: ladysmith black mambaz­o. En legendarisk sydafrikansk manskör gästar Kultur på campus med sin mix av traditionel­l zulumusik och gospel. Ladysmith Black Mambazo bildades 1960 av Joseph Shabalala och har gett ut över 40 skivor. Mest kända är Ladysmith Black Mambazo för sitt samarbete med Paul Simon och s­kivan ”Graceland” från 1986, som sålt i 16 m­iljoner exemplar. n 2 maj: international hilic day 2013, Throughout the day the application and use of hydrophilic interaction liquid chromatography (HILIC) will be explained. Kl. 09.00– 17.00, KBC-huset, Lilla hörsalen KB3A9.

Oscar Bergström, systemvetenskap: – Jag vet inte ens vad det är, så jag kommer inte sakna det. Jag har inga planer på vad jag ska göra i år, men det brukar inte bli något speciellt.

Vi har tagit examen: Arbetsterapeutexamen: Karin Lind, Malm­ö; Anna Fredriksson, Umeå. Civilekonomexamen: Jonas Broman, L­inköping. Civilingenjörsexamen: Erik Nihlén, Häger­ sten; Max Hellstrand, Bandhagen; Helen­a Persson, Sundsvall; Johan Zakrisson, Umeå; Daniel Zakrisson, Göteborg; Toma­s S­jöström, Tavelsjö; Gustav Bergström, S­olna; Linn Rautio, Uppsala. Ekonomie kandidatexamen: Annel­i L­arsson, Bromma; Linda Karlsson, S­ollentuna. Ekonomie masterexamen: Lasse L­ipponen, Södra Sunderbyn. Filosofie kandidatexamen: Anna Bergström, Umeå; Petra Kascelan, Stockhol­m;

22

Namn: Björn Nylander. Ålder: 40 år. Aktuel­l: Har nyligen tagit specialistsjuksköterskeexamen. Gör nu: Söker jobb.

Therese Lithner, läser matematikkurser: – Jag kommer nog sakna det lite grann. Jag har varit där de senaste tre åren och sett någon bra spelning. Sykets spelning minns jag var riktigt bra. Annars är det inget särskilt med just Valborg för mig.

Joacim Olsson, Täby; Jessica Larsson S­vanlund, Umeå; Robert Kihlberg, Umeå; Linda Sjögren, Umeå; Anna-Karin Elleniu­s, Uppsala; Katarina Mårtensson, Umeå; Johan Artberg, Södertälje; Karl Bergman, Umeå; Malin Leonardsson, Umeå; Hanna Edling, Umeå. Filosofie magisterexamen: Anna Hågestam, Sundsvall; Ellinor Johansson, Umeå. Filosofie masterexamen: Annelie Selberg, Boden; Linda Magnusson, Gävle. Högskoleexamen: Titti Löf Pasma, Bromma; Anders Fors, Sundsvall; Henrik Kohlström, Piteå; Ulrika Logart, Nacka. Juristexamen: Martin Nilsson, Oslo; Elin Jansson, Falköping; Louise Wiles, Bromma; Johan Lundberg Karlsson, Uppsala; Johan Lindgren, Malmö; Linnea Lindkvist, Piteå; Kristian Gustafsson, Umeå; Maria Hamberg,

Simon Marklund, systemvetenskap: – Jag är förstaårsstudent så jag har inte funderat så mycket på det. Valborg brukar bli som en vanlig utekväll, fast man börjar lite tidigare på dagen.

Östersund; Anela Resic, Göteborg. Konstnärlig kandidatexamen: Arash K­arimi, Stockholm. Läkarexamen: Veronika Abrahamsson, G­ällivare; Sofia Söderström, Umeå. Lärarexamen: Pernilla Lexelius, Holmsund; Susan Joensuu, Umeå; Emilie Lindkvist, Köping; Marina Stupak, Luleå; Beatrice Hagström, Söderhamn. Medicine magisterexamen: Britta Kocku­m, Lidingö; Frida Pärson, Umeå; Leon Anderse­n, Umeå; Mohammad Harun-OrRoshid, Umeå; Jenny Norring, Matfors. Naturvetenskaplig kandidatexamen: Sofia Carlsson, Trollhättan; Niklas Ekelund Nord, Umeå; Henrik Lindehell, Umeå; Evelin­a Öhgren, Umeå; Axel Karlsson, Umeå. Naturvetenskaplig masterexamen: Milad

vertex 4:  2013


Porträttet:

lovisa dahlqvist Ålder: 20 år. Bor: Öst på stan. Kommer från: Dalarna. pluggar: Kulturentreprenörs­ programmet, innan det filosofi. Aktuell: Driver ett bokprojekt om toalettklotter, En bok inspirerad av klotter, tillsammans med klasskompisen Emma Asplund. De använder crowdfunding som finansiering, allmänheten finansierar projektet genom köp av boken. Minst 8 000 kronor behövs, annars trycks den inte och de som bidragit med pengar får tillbaka pengarna. Läs mer om projektet på www.fundedbyme.com/ umea 2014/

Lovisa Dahlqvist. Vill väcka reflektion med bokprojektet som hon driver tillsammans med Emma Asplund.

Toaklottret förvandlas till litteratur Har man författarambitioner och vill ge ut en bok så måste man inte flirta med familjen Bonnier. Man kan finansiera projektet som Lovisa Dahlqvist också, genom crowdfunding.

Till ljudet av fågelsång och på bar asfalt är det en fröjd att traska till Stadsbiblioteket denna soliga aprildag. Det är som vanligt en bred samling människor inne i biblioteket, allt från skrikande barn till pensionärer med rullator. Men vi hittar ett bord längs Rådhus­ esplanaden där vi kan sitta ostörda. tycker om text och att få hålla i en bok med händerna i kontrast till dagens läsplattor. Hon har skrivit en del i sitt liv som hon aldLOVISA DAHLQVIST

Tanha, Orebro; Sofia Carlsson; Trollhättan. Odontologie masterexamen: Houzan B­arzani, Umeå. Sjukgymnastexamen: Malin Brännström, Röbäck; Christina Sande, Umeå. Sjuksköterskeexamen: Katinka Östergre­n, Tärnaby; Emelie Wejåker, Umeå; Björn C­elander, Umeå; Johanna Jansson, Umeå. Socionomexamen: Annika Valjemot, Härnö­ sand; Sabine Näsström, Själevad; Ingela E­liasson, Umeå. Specialistsjuksköterskeexamen: Björn Nylander, Umeå; Emil Bergmark, Umeå; Leon Andersen, Umeå; Jenny Norring, M­atfors. Speciallärarexamen: Gunnar Edvardsson, Vännäs; Inger Westerlund, Långsel­e; Birgitt­a Lundmark, Kåge; Eva Hamrin, Sundsval­l; C­arina Vidmark, Själevad; Annel­i

vertex 4: 2013

rig delat, men genom den bok hon nu varit med att leda arbetet med når hon ut till andra. Efter att ha fotograferat toalettklotter samlades Lovisa, klasskamraten Emma Asplund och sex skribenter för en kreativ kväll där de funderade kring klottret. Och resultatet är själva boktexten. – Vi vill väcka reflektion, säger Lovisa. En önskan hon har är att läsarna ska se på klotter med nya ögon i fortsättningen, och kanske tänka ut ett eget.

att analysera just toalettklotter kan man fråga sig. Lovisa menar att toalettklotter är intressant – det innehåller inte bara könsord, ofta är det mer utförligt skrivet än så. – Det kan vara dikter, poesi och politiska åsikter, tankar om Gud, förklarar VARFÖR MAN VÄLJER

hon. Ett exempel hon ger är citatet ”adults with imaginary friends are stupid”. Är det bara en rad av ord eller hade det en innebörd för den som skrev det? Vad kommer tanken ifrån, är det från en låt? Och vad innebär en låtsaskompis för en vuxen människa?

kontakta bokförlag fanns när det blev allvar av bokplanerna. Lovisa berättar att hon och Emma främst sökte efter stipendier för att finansiera boktryckningen. Utan förläggare når de en betydligt blygsammare publik, men de är istället mer fria och självständiga. Det är konkurrens på marknaden och ett för ofta uttalat ”nej” från för många förlag kan göra att gnistan förloras och det vill de inte. INGA TANKAR PÅ ATT

Holton, Djurmo; Eva Ottosson, Umeå; Anna G­ustafsson, Pajala; Josefin Hedlund, Jokkmokk; Linda Ekedahl, Visby; Petronella L­idström, Kåge; Anna Bergström, Skellefteå; Anna Johansson, Stensele. Specialpedagogexamen: Anna Eriksson Spjut, Borlänge; Linda Magnusson, Gävle; Jenny Eriksson, Skellefteå. Tandhygienistexamen: Rasmus Söder, Umeå. Teknologie kandidatexamen: Eiliv Hägg, Hovås. Teknologie masterexamen: Asifa Al-Hayali, Irbid. Teologie kandidatexamen: Cecilia Nelin, Härnösand.

Det här är ett urval examinerade vid Umeå universitet den senaste tiden – inte samtliga.

Crowdfunding – gräsrotsfinansiering på svenska – innebär att det är allmänheten som stödjer olika projekt ekonomiskt. I det här fallet genom att köpa boken som säljs under april månad. Lovisa har inga andra bokprojekt i tankarna men är öppen för framtiden. men för Lovisa är marknadsföringskarusellen inte över. Lokala tidningar och Umeå studentradio är några av de kanaler som används. Och så planeras en releasefest. – Om jag verkligen vill någonting så går det undan, säger hon, och förklarar att det är så hon fungerar. VI SKiLJS ÅT,

ANNELIE MARKGREN FOTO: REBECKA GUSTAFSON

Vertex för 50 år sedan:

Vertex nr 4: 1963

Karl-Hampus Dahlstedt, docent i nordisk­a språk, utreder för Vertex räkning huruvid­a man bör använda adjektivet ”umeitisk” e­ller ”umensisk”, och förespråkar det senar­e: ”Om Sveriges två gamla lärosäte­n sägs upsaliensisk och lundensisk. Till dem anknyter adjektivet umensisk, medan umeitisk påminner om malmöitisk och kalmaritisk. Från umensisk ligger sedan steget nära över till substantivet umensare för att benämna en person som idkar akademiska studier eller forskning i Umeå, till skillnad från umebon i allmänhet; jämför skillnaden mellan upsaliensare och lundensare på ena sidan och uppsalabo på den andra. Akademisk snobbism? Nej, utan tillämpad semantik!”

23


POST TIDNING B

biblioteksgränd 6, Bv n 907 36 umeå samhällsvetarhuset n teL 090-786 90 20

KÅRHUSET ÖPPNAR I VÅR – HÅRD KRITIK MOT BESLUTET ”Katastrofalt oansvarigt ur ett ekonomiskt perspektiv.” Beslutet att starta ett kårhus i Coronas tidigare lokaler har fått hård kritik av oppositionen i kårfullmäktige. Kårstyrelsen menar att man valt det bästa alternativet. Kårhuset öppnar redan i vår. Umeå studentkår har länge haft planer på ett eget kårhus och årets kårstyrelse – bestående av Studentpartiet Socialdemokraterna (s), Moderata studenter (ms) och Liberala studenter (ls) – har nu gått från tanke till verklighet. Detta efter att den senaste i raden av entreprenörer som drivit Corona gått i konkurs och lokalerna stått tomma sedan i februari. Nu ska Umeå studentkår själva ta över driften. Kårhuset, vilket blir det officiella namnet, öppnas successivt med start under våren. Då främst med lunchverksamhet, studieplatser och eventuella event. Nattklubbsverksamhet kommer inte att stå klart förrän nästa termin, och kommer vara öppen för allmänheten. – I stort kommer pubverksamheten vara öppet för alla, men möjligheten finns att styra vissa kvällar mot våra medlemmar, förklarar Viktor Sjödin (ms), vice ordförande i Umeå studentkår.  Kårhuset kommer vara ett ställe som har öppet alla dagar och där studenter kan hänga. Sedan finns det studieplatser där, vilket vi vet att studenterna vill ha.

dan av Umeå studentkår. Kårorförande Fanny Eriksson (s) och Viktor Sjödin förklarar att kåren, centralt, inte kommer vara den drivande kraften utan detta sker på sektionsnivå. – Från sektionernas håll har de varit mycket positiva till ett kårhus, säger Fanny Eriksson. Hon menar att var det ett naturligt val att driva Corona i form av Kårhuset i egen regi, eftersom studenter uttryckt att de vill ha ett kårhus, samt att det står uppskrivet som mål i såväl verksamhetsplan som valmanifestet. – I början tänkte jag att ”kan vi verkligen göra det här?” men sedan började bitarna falla på plats och det kändes som att det kommer gå bra.

Viktor Sjödin menar att det vid tiden

Kommer det här att höja priset på kårmedlemskap för studenterna?

för Coronas konkurs fanns tre framtidsalternativ för Kårhusstiftelsen: att återigen hyra ut till en extern aktör, att säga upp hyresavtalet eller att driva verksamhet i egen regi. – Att säga upp hyresavtalet var inte aktuellt och att hyra ut till en extern aktör har visat sig gå dåligt. Så vi kollade upp hur olika sätt att få ner hyran, vilket vi fick med en betydlig summa, och då var valet rätt enkelt. Tidigare har månadshyran för lokalerna varit 100 000 kronor. Hur mycket lägre den blir nu vill kårstyrelsen inte gå in på, men säger att den blir ”väsentligt lägre”. av ett nytt aktiebolag, Kårhuset Pålebacken AB, som står för driften av Kårhuset, och det faktum att Kårhusstiftelsen har hyreskontraktet för lokalerna, skapas en delvis oberoende organisation vid siGenom bildandet

24

Två sidor... Kårstyrelsen, i form av Fanny Eriksson (S) och Viktor Sjödin (MS), till vänster. Oppositionen, med Bore Sköld (VSF) och Davis Kaza (Arbetarpartiet), till höger. och budgetförslaget är bristfälligt och kan resultera i miljonförluster. ledamot för Vänsterns Studentförbund i kårfullmäktige, menar att det förslag som lades fram på mötet fram inte alls är realistiskt. – Det är det sämsta jag någonsin sett och katastrofalt oansvarigt ur ett ekonomiskt perspektiv. Kårstyrelsen förutsätter bland annat att bidrag kommer från Umeå universitet, men inga papper är påskrivna, Corona har gått dåligt länge och när Umeå studentkår senast försökte driva det som ett kårhus blev det katastrof, säger Bore Sköld. Han syftar på de år kring millenieskiftet som slutade med förluster på mer än 1,5 miljoner kronor, vilket fick kåren att ta beslutet att från och med år 2002 lägga ut driften av Corona på entreprenad. Bore Sköld uppger att han gjort egna beräkningar, samt låtit en entreprenör som tidigare – och utan ekonomisk förlust – drivit Corona, titta på den kalkyl som kårstyrelsen presenterat och jämföra med egna erfarenheter. Enligt entreprenören visar siffrorna på ett underskott på cirka två miljoner, istället för det knappa plusresultat som återfinns i budgetförslaget. – Det visar sig att nästan alla utgiftsposter som finns i förslaget är helt orimliga, säger Bore Sköld. Bore Sköld,

även ett steg mot en stabilare ekonomi för kåren, menar Viktor Sjödin. – Idag är den största delen av kårens inkomster bidrag, vilka inte kommer finnas kvar för alltid. Det här är ett sätt att hitta fler inkomstkällor som håller på sikt. Sedan kommer vi få ner hyran ytterligare i framtiden, bland annat genom att inte ha entréplanet. Kårhusprojektet är

– Nej, svarar Fanny Eriksson. Kommer Kårhuset locka fler medlemmar till Umeå studentkår?

– Nu ligger vi ganska bra till medlemsmässigt, men Kårhuset hjälper till att stärka Umeå studentkår som varumärke och ger oss en större möjlighet att synas på campus, säger Fanny Eriksson. som är kritiska mot kårhusprojektet. När beslutet om bildandet av Kårhuset Pålebacken AB skulle tas i kårfullmäktige den 10 april blev diskussionen långvarig och oppositionen ifrågasatte högljutt förslaget. Debatten slutade sedan tvärt när Vänsterns studentförbund och Arbetarpartiet lämnnade mötet i protest. Strax efteråt skickade de ut ett pressmeddelande där de förklarade att de anser att beslutsunderlaget Det finns dock röster

som arbetats fram av kårstyrelsen som kan komma att konkurrera med redan ansatta E-puben och Natinernas hus. – Att lägga fram ett så här stort beslut, som kommer påverka kårens framtid, och driva frågan så snabbt tycker jag verkar som om kårstyrelsen bara vill kunna försäkra sig om att de åstadkom något under sin tid. som de senaste tio åren drivit Corona har misslyckats och gått med förlust. Viktor Sjödin och Fanny Eriksson tror att kåren kommer att ro projektet i hamn. – Det är bara gå tillbaka till de tre alternativ vi hade, menar Viktor Sjödin. Det här var det bästa alternativet, och man får inte glömma att Umeå studentkår drev kårhusverksamhet i tio års tid där under 90-talet. – Statistiskt sett har det inte varit någon framgång att hyra ut till entreprenörer, säger Fanny Eriksson, och nu får vi mer kontroll och en större inblick i verksamheten. Det är något vi inte haft tidigare. Flera entreprenörer

Hur känns det nu när Kårhuset blir verklighet?

– Jättehäftigt, säger Fanny Eriksson. När man kommer hit på morgonen känns det spännande och otroligt kul att få vara med om att göra det här. Anders Samuelsson Bertil Jansson

påpeka att han inte är negativt inställd mot ett kårhus i sig, utan endast mot det förslag Han är noga med att

Fotnot: Se även insändare på sidan 21.

vertex 4:  2013

Vertex nr 4 2013  

Student magazine, Umeå University, Sweden

Vertex nr 4 2013  

Student magazine, Umeå University, Sweden

Advertisement