Page 1

4: 2010

r e d e p s e e t r sid 11 o p m e ö D r d n i s r e v e l

Klart längst väntetider på Studenthälsan i Umeå

sid 5

Dyraste och billigaste luncherna på campus

sid 6

Tron att man måste skriva på ett väldigt krångligt sätt

sid 18
KULTUR PÃ… CAMPUS

ullmanpr.seLYCKNIS.SE SÄLJER SVERIGES BILLIGAS TE KURSLITTER ATUR ! 2'(#')%!1& $!*'(" ))')*'&0 +!$ ( )" ' $) "" '/$(0/'

DEPORTEES Fredag 30 april, kl 20:50–21:30 Valborg på campus, Stora scenen Kultur på campus är ett Sverigeunikt projekt som levererar gratis kultur till studenter och personal vid Umeå universitet. www.umu.se/kulturpacampus

   

 ,  .3-.

   . -  3ä :-) (V rde 25 - 

 . 

!"##$%        

   

 && '( )* !"# $%  # &

    

  

 

  

"#+)),$)  %&

-."/"01#1/12


4: 2010

En grumlad vision i akut behov av vård ”Läkarmottagningen stängd på grund av sjukdom”. Visst kan man dra lite på munnen åt en sån klassiker? ”Studenthälsan stängd på grund av stress” – det låter inte lika roligt. Det leder associationerna mot en mer kämpigt tungrodd vardag – som idag dessutom är verklighet. När Vertex i samarbete med fyra andra studenttidningar kartlägger läget på studenthälso­ mottagningarna i fem universitetsstäder visar det sig att köerna är överlägset längst i Umeå. Som av en händelse är de ekonomiska ramarna också mest snålt tilltagna här. ”Vi är totalt underbemannade”, säger verksamhetschefen. Verkligheten är alltid intressant att jämföra med visionerna. När Umeå universitet i december 2003 klubbade sitt utvecklings­ program, kallat ”Vision 2010”, skrev man så fint att man ville utveckla den förebyggande friskvården, bland annat i samarbete med just Studenthälsan. Det är ju inte riktigt där vi hamnat, nu i Verkligheten 2010, när Hälsan knappt har tid att utföra sitt uppdrag: det förebyggande arbetet bland studenterna. Universitetsstyrelsens gamla vision verkar vara i akut behov av vård. Penicillin, stödkrage och nya glasögon.

16: EN VINGKLIPPT AVATAR. sid: INNEHÅLL: 5 Hälsan går på knäna... Få tjänster ger långa väntetider på Studenthälsan i Umeå. 6 Lunchpriser på campus. 6 Student-vm närmar sig.

Bertil Janson

8 Personen eller partiet? Umeå studentkår och Umeå n­aturvetar- och teknologikår går nu till val – med visst besvär.

Chefredaktör Vertex

TRA U PP G I F TEN : Det skiljer över 30 spänn mella­n dyraste och billigaste lunch­ alternativet på campus, visa­r Vertex kartläggning. Man kan alltså (nästa­n) få två luncher till priset av en genom att låta snåltarmen styra valet av matställe. Men var går gränsen för de penningbesparande åt­ gärder man kan tillåta sig som student?

11 DOKTORAND DET LÅTER OM. Peder Stenberg skriver avhandling och sjunger i Deportees, närmast under valborgsfirandet på campus.

a) Att vänta hela lunchtimmen på att någon inte kommer (tillräckligt snabbt) för att hämta den kebab eller tacolasagne som ropas ut – och sedan störta fram med utsträckta händer, mumlande ”ursäkta, jag hörde inte”.

20 MALINS MÅL ÄR VM-GULD. Malin ”Lillis” Eriksson från Umeå är en av spelarna i Sveriges landslag i student-VM i innebandy.

b) Att ta med egen matlåda v-a-r-e-n-d-a j-v-l-a d-a-g under h-e-l-a terminen! RÄTT SVAR :

Vinner en extra gurkskiva till salladen.

VERTEX ges ut av Kårmedia Umeå HB, som ägs av Umeå studentkår och Umeå natur­vetar- och teknologkår. Sam­tliga medlemmar i dessa kårer får ti­dningen via P­osten eller tidningsställ på campus. A­ndra intresserade kan beställa prenumeration, se nedan. CHEFREDAKTÖR och ansvarig ut­givare: Bertil Janson, tel 090-786 90 20, janson@vertex.nu REPORTER: Tove Liliequist, tel 090-786 90 21, tove@vertex.nu ANNONSKONTOR: Henrik Bjelkstål, tel 090-786 90 22, 070-309 72 11, annons@vertex.nu PRENUMERATION: 120 kronor för

15

Galenskap i serieform.

16 EN VINGKLIPPT AVATAR.

n TÅRTGENERALEN! Filip och Fredriks bok om Hasse P! Inbunden och grann! Mejla red@vertex.nu om du vill ha den!

21 vertexkrönikan. En morgon bestämde sig Peter Johansson för att stanna i sängen. 20: MALINS MÅL ÄR VM-GULD.

23

öppet forum & panelen.

REDAKTIONSMÖTE: tisdag 27 april OMSLAGSFOTO: Mari Paajanen (Peder Sten­ berg, doktorand & sångare i Deportees) 9 nummer, ring 090-786 90 20 (även utebliven tidning) ADRESS: Vertex, Box 7652, 907 13 Umeå TEL: 090-786 90 20 BESÖK: Redaktionen i Humanisthuset, korridor A2, nära café Humlan WWW: vertex.nu TRYCKERI: Daily Print i Umeå AB 2010 ISSN: 0346-4164 NÄSTA NUMMER: utkommer 25maj MANUSSTOPP: måndag 10 maj

TIPSA VERTEX! Bra tips belönas med 300 kronor. Mejla eller ring. MEDARBETARE i detta nummer: Can Bayram (foto) Magnus F. Bergström (text) Erik Domellöf (serie) Aders Carlsson (bildbehandling) Charlotte Högberg (text) Oskar Forsgren (text) Peter Johansson (text) Christian Liliequist (text) Mari Paajanen (foto) Frida Rosenström (text) Lars-Daniel Öhman (text & korrektur)

CHRISTIAN LILIEQUIST, som recensera­r böcker och filmer, åker ofta längdskidor och drömmer om att vara riktigt duktig på att spel­a synth. På fritiden bloggar han också om kultur i allmänhet, och spelar ibland skivor på klubben Kitsch.


9fbXXeefejg‚ Xeefej7m\ik\o%el

KULTUR PÃ… CAMPUS

 

 %%)%#$-!$ #&-#

%!#-# $$! ##+#'+#' % -# +# $'!$+ ,# !&#&%%#!-%##%$'#!"#$ %##", +$%$+%%*,& %%!$#%% #%+#-""%-# '+ #$#+$%%$%& %#

REFLEX Onsdag 19 maj, kl. 12:10 - 12.50 Vid campsdammen I händelse av dåligt väder är showen i Ljusgården, Lärarutbildningshuset. Fler artister bokas hela tiden, håll dig uppdaterad genom att läsa nyhetsbrevet! www.umu.se/kulturpacampus

 

  #")'# $&$% $ $% %'%!#$!# $$! &&$ +! +$#'",##+# %#

   ((( $&&$

SJÖBERGS TREND ,MJQQOJOH GÊSHOJOH GFTUVQQTÊUUOJOH TLÊHHUSJN QFSNBOFOU CMFLOJOH TMJOHPS JOQBDLOJOHPDIMVHHLMJQQOJOH 6OJWFSTVN t,VOHTHBUBO tTKPCFSHTGSJTPSFSTF LVOHTHÊWFOMÚSEBH


nyhetstips: 090-786 90 20 nyheter@vertex.nu

Alkoholvanor Kan Testas via webben

Välskyltat. Men vill man gå hit måste man först vänta på sin tur...

Klart längst väntetider på Studenthälsan i Umeå Studenthälsan i Umeå har fyra veckors väntetid för ett nybesök, klart längst tid i en jämförelse med fyra andra universitet. – Vi är totalt underbemannade, säger verksamhetschef Karina Di Lucia Sandström.

saknar också studentinflytande i verksamhe­ ten. Tidigare fanns ett studenthälsoråd men det är numera avskaffat. Efter kårobligatoriets av­skaffande kan det bli en förändring av den situationen. – Nu när vi går in i en ny kårvärld hoppas vi på att kunna skapa nya sam­ arbetsformer, säger Peder Tjäderborn. Om det ska bli några fler tjänster på Studenthälsan är dock upp till univer­ sitetsledningen som bestämmer hur stora medel som delas ut till de olika enheterna inom universitetet. – Vi har en ständigt pågående dialog med universitetsledningen beträffan­ de resurser, säger Peder Tjäderborn. Karina Di Lucia Sandström

text och foto: tove liliequist

Umeå: 231 kr

Uppsala: 428 kr

Lund: 279 kr

Umeå: 3

Uppsala: 22

Peng per helårsstudent:

Lund: 6

Göteborg: 8,5

Stockholm: 6,5

Umeå: 4 veckor

Uppsala: 14 dagar

Lund: 14 dagar

Göteborg: 10 dagar

Stockholm: 7-10 dgr

timanställda sjuksköterskor. Pengarna till det kommer från ett överskott som Studentcentrum, dit Studenthälsan hör, har från förra året. Dessa pengar används mest till aktiviteter av mer tillfällig karaktär. – Vi hoppas kunna fortsätta beta av kötiden. Det vore så klart en önske­ dröm om man kunde ha en veckas väntetid, säger Peder Tjäderborn, en­ hetschef på Studentcentrum. Samtidigt tycker han att det är svårt att veta vad som är en rimlig väntetid utan att man har frågat studenterna. – Studenthälsan ska vara ett kom­ plement till den traditionella sjuk­ vården och jobba mer förebyggande

årsbudget (miljoner kr):

VÄNTETIDER:

vertex 4: 2010

Karina Di Lucia Sandström. Verksamhetschef på Studenthälsan i Umeå.

Göteborg: 284 kr

förutom kö­ erna också lett till att Studenthälsans personal inte kan uppfylla sitt upp­ drag att jobba med förebyggande häl­ sovårdsarbete. – Eftersom vi är så få hinner vi inte vara ute och ha föreläsningar om till exempel stresshantering. I stället får vi ta det mest akuta, men det innebär att vi inte kan utföra vårt uppdrag, förklarar Karina Di Lucia Sandström. Tidigare har väntetiden varit uppe i så mycket som sex veckor. Det har man avhjälpt tillfälligt genom att ta in Underbemanningen har

och då kanske man måste acceptera en viss väntetid.

Stockholm: 265 kr

I undersökningen – som gjorts i samar­ bete med studenttidningarna i Göteborg, Lund, Stockholm och Uppsala – utmär­ ker sig Umeås studenthälso­mottagning negativt på flera sätt. Väntetiden för ett besök är klart längst. I de andra städerna rör det sig om maximalt två veckor. Bud­ geten är också minst med ungefär tre miljoner per år, att jämföra med Lunds sex miljoner som är näst lägsta budget. Det gör att Studenthälsan endast kan ha 4,5 tjänster, vilket är ett stort problem enligt Karina Sandström: – Vi har inte fått någon ökning av antalet tjänster trots att antalet stu­ denter har ökat.

Studenthälsan i Umeå erbjuder sjukvårdsrådgivning, individuella stödsamtal, livsstilsprofil, kostinformation, preventivmedelsrådgivning, testning av könssjukdomar med mera. I det förebyggande arbetet ingår också ANDT-frågor (alkohol, narkotika, dopning och tobak). Personalen består av sjuksköterskor varav en barnmorska, kurator, sjukgymnast, dietist och folkhälsovetare. Studenthälsan nås genom studenternas webbportal på universitetets hemsida.

n Studenthälsan satsar på att få alla programstudenter som går sin andra termi­n att göra ett webbaserat alkoholvanetest. Länk till testet har gått ut per mejl och syftet är att man ska få en bild av sin egen alkoholkonsumtion och kunna jämföra den med andra studenter. I slutet av testet finns en sammanställning av dryckesvanorna och personliga råd. – Vi vill erbjuda studenterna att testa sina alkoholvanor på ett enkelt och smidigt sätt och att de ska få snabb och personlig återkoppling med råd och tips, säger Jeanette Lundberg på Studenthälsan. Testet ingår i ett nationellt projekt i samarbete med andra universitet och högskolor. I Umeå görs det i samarbete med studentkårerna och universitetsledningen. Förhoppningen är att man lättare ska kunna följa studenternas alkoholvanor över tid och se hur man kan jobba förebyggande. Om verktyget fungerar bra kan antalet studenter som får göra testet utökas i framtiden. Testet kan göras fram till den 5 maj.

NTK-profiler VILL ut på lång cykeltur n NTK:s medlemsvärvningsprojekt ”NTK utan stödhjul” startade i april och går ut på att kårens ordförande Erik Wallin tillsammans med studiesocialt ansvarige Niclas Ledin cyklar två kilometer för varje person som väljer att förnya sitt medlemskap i kåren innan sommaren. – Avskaffandet av kårobligatoriet har haft en dyster aura över sig, nu hoppas vi att det blir lite mer lustfyllt och försöker göra en kul grej av det, säger Niclas Ledin. Målet är att 1 300 personer, eller 30 procent av det nuvarande medlems­ antalet, hakar på och betalar in sin kår­ avgift för hösten redan nu. Kopplat till projektet finns även en tävling där den som blir medlem och kommer med förslag på vad NTK ska arbeta med kommande år kan vinna ett pris. Bland priserna finns bland annat ett guldkort på IKSU och en cykelhjälm. Den som enbart betalar in medlemsavgiften får ändå en rad förmåner. Sista datum för tävlingen är 28 maj och den 5 juli påbörjar Erik och Niclas sin cykeltur. Målet är att ta sig så långt som till Budapest. – Vi har bokat hela juli för det här, s­äger Niclas.

NY FOTBOLLSCUP FÖR NTK-STUDENTER n Den 8 maj spelas första upplagan av NTK-Cup, en fotbollsturnering öppen för kårens alla medlemmar. Turneringen kommer att spelas i Ålidhemsskolans idrotts­ hall. Upplägget utgår från five-a-side, det vill säga 5 spelare på plan inklusive målvakt och högst 5 avbytare. Lagen är mixade med valfritt antal killar och tjejer. Cupen spelas mellan 08-16 och med en dag kvar på anmälningtiden hade ett 10-tal lag anmält sig för deltagande.
STORT PRISSPANN Från 38 till 69 kronor för en lunch. Prisskillnaden mellan lunchställena på campus är fortsatt stor. Priset är viktigt, men läget och matens kvalitet styr också valet av lunchställe.

Markus Dahlberg. Suppleant i IKSU:s styrelse och en av ”reformisterna”.

”Jag fortsätter driva frågorna” n Inbjudan till medlemsmöten och ökad transparens genom att mötesprotokoll läggs ut på nätet är några av de krav som IKSU:s demokratigrupp har fått igenom under året. Förslagen om att det ska göras ett välkomstpaket för nya medlemmar och att prissättningen ska ses över har dock inte lett till något än. Markus Dahlberg, som på årsmötet i slutet av mars blev omvald som suppleant, är en av dem som drivit frågorna. Han menar ändå att det går framåt, sakta men säkert. – Jag är glad över det som har hänt och jag kommer att sitta kvar och fortsätta att driva frågorna. Enligt Markus Dahlberg har det även satts igång en utredning angående nya stadgar för föreningen. Jonathan Beck från demokratigruppen har också varit engagerad i att förnya IKSU. Han blev invald förra året, men valde i år att avgå på grund av tidsbrist. Till årsmötet skickade han en motion om att anställda inom IKSU inte ska kunna rösta på medlems- och årsmöte. Den fick avslag. Men Jonathan Beck tycker ändå att situationen har blivit bättre jämfört med tidigare år. – Det känns tryggare, det har blivit en kulturförändring i styrelsen. Årsmötet väckte dock inte lika stort intresse hos medlemmarna som förra året. Runt 35 personer kom till mötet, jämfört med 117 personer förra året. Nyinvalda i styrelsen är Malin Rönnblom (ledamot), Emmeli Sjöholm (ledamot) och Jörgen Vikström (suppleant). tove liliequist

Den 13-16 maj är Umeå värd för Student-VM i innebandy för andra gången i arrangemangets historia. – Vi är innebandyns huvudstad i Sverige, säger Dan-Åke Lindquist, projektledare för arrangemanget. Totalt blir det 13 lag som ställer upp i mästerskapet, sju på herrsidan och sex på damsidan. Matcherna kommer att spelas på iksu och i Gammlia-hal­ len där finalen hålls. Fem umeåspela­ re återfinns i de båda svenska lands­ lagen, bland annat Malin Eriksson från iksu och Johan Samuelsson från ibk Dalen. Det är ingen slump. – Många studenter f lyttar hit en­ bart för att spela innebandy, sägerGenomsnittspriset för dagens rätt lig­ ger på runt femtiolappen för ställena i undersökningen. Men mellan de billi­ gaste alternativen som finns i Humfi­ ket och Vårdcafét och det dyraste som finns på Corona skiljer det 31 kronor. Glappet var ännu större när Vertex gjorde sin förra kartläggning för två år sedan. Då skiljde det 38 kronor mel­ lan billigaste och dyraste lunchen. I vårdvetarhusets café sitter ett gäng sjuksköterske- och läkarstude­ rande. De har nyss haft seminarium i lokalerna och då passar det bra att ta lunchen i det närliggande cafét. – Det är hyfsat billigt, så man kan äta här om man inte har matlåda med sig, säger Jessica Bagglund som äter paj till lunch. Hon brukar även luncha på restau­ rangen i Universum, som är ett av de dyraste alternativen, men det blir bara när hon har råd. Studiekompisen Han­ na Blomqvist tycker däremot att lunch ute får kosta max 40 kronor. I ett annat hörn av Vårdcafét hittar vi Trond Sjöström som också utbildar sig också till sjuksköterska. Han tyck­ er att det borde kunna vara ännu bil­ ligare med en lunch. – Jag var i Lund för inte så länge­ sen och där kan man få en rullfala­ fel för en tjuga. Priserna ska sättas efter inkomsten och då är 20 kronor ett rimligt pris.

studerar ekonomi och matematik och har nästan alltid med sig matlåda till universitetet. Men i dag gör hon ett undantag och äter lunch med kompisen Malin Nilsson på Corona. – Det är gott här och trevligt med salladsbuffé. Jag har alltid med mig matlåda så det här är lite vardagslyx. Linnea Lindström

Båda Linnea och Malin tycker att pri­ set på 69 kronor är rimligt med tanke på vad som ingår i lunchen. De tror också att priset påverkar kvaliteten. – Skulle det kosta 40 kronor så skul­ le man äta här oftare, men då kanske det inte skulle vara samma kvalitet. Det är också miljön och det lilla extra som man betalar för, menar Linnea. Civilekonomstudenterna Mikael Andersson och Tobias Wiklund näm­ ner också den fina lokalen som en för­ del med att äta på Corona. De tycker även att restaurangen har ett bra läge. Mikael äter oftast ute och tycker att 60 kronor är ett rimligt pris för en lunch. Är det buffélunch kan han tän­ ka sig att betala 80 kronor. – Jag skulle vilja ha mer bufféer på campus, säger Mikael. och mål­ grupp påverkar prissättningen på de olika ställena. – 75 – 80 procent av våra lunchgäs­ ter är folk som jobbar här, säger Peter Haghjoo på Corona. Trots att Corona ligger högst i pris har de svårt att få lunchen lönsam och planerar nu att göra om verksamheten. Eventuellt blir det ett buffékoncept, men om eller hur priserna påverkas har man inte bestämt än. Peter Haghjoo tycker att deras lunchpris ligger lågt i jämförelse med lunchpriserna över hela landet. Han menar också att det är svårt att få samma förhållanden när man bara driver en restaurang mot för om man skulle driva flera olika ställen. Personal, omsättning

Habib Zaid som ge­ nom företaget Mira Mar driver Humfi­ ket, Vårdcafét och grillen Mira Mar. Grillen är tillfälligt stängd på grund av byggprojekt, men sedan mitten av april Så är fallet för

FEM UMEÅSPELARE SATSAR PÅ ATT VINNA STUDENT-VM Dan-Åke Lindquist. Medelåldern för innebandyspelare är låg och Dan-Åke Lindquist tror att innebandyns utbredning i Umeå har sin förklaring i att det är en universi­ tetsstad med en ungdomlig befolk­ ning. Att det finns ett innebandygym­ nasium i stan spelar också in. Förutom spelarna kommer många fler studenter att delta på olika sätt i Student-VM genom att jobba som vo­ lontärer och lagvärdar. För publiken är chansen stor att få se de bästa innebandyspelarna även natio­

nellt i Student-vm, många av spelarna på högsta nivå är nämligen studenter. För­ bundskaptenerna kommer även att vara samma som för de vanliga landslagen. vartannat år och arrangeras inom 30 olika idrotter. Inne­ bandyn är en förhållandevis ny sport i sammanhanget och introducerades på svenskt initiativ 2002. Sverige var också värd för det första mästerskapet. Det finns även ambitioner om att innebandyn ska ta steget till att bli en olympisk sport. Dan-Åke Lindquist tror Student-VM hålls

LUNCHPRISLISTAN – Nio RESTAURANGER HUMFIKET, Humanisthuset: Dagens rätt: 38 kronor. Ingår: Sallad.. VÅRDCAFÉET, Vårdvetarhuset: Dagens rätt: 38 kronor. Ingår: Sallad. CAFÉ NONI, KBC-huset: Dagens rätt: 44 kronor med kårleg. Ingår: Salladsbuffé, kaffe, måltidsdryck. MITUM, MIT-huset: Dagens rätt: 49 kronor med kårleg. Ingår: Sallad, bröd, måltidsdryck, kaffe/te. CAFÉ LÄRAREN, Lärarutbildningshset: Dagens rätt: 52 kronor. Ingår: Sallad, bröd, måltidsdryck. CAFÉ TORNET, Samhällsvetarhuset: Dagens rätt: 52 kronor. Ingår: Sallad, bröd, måltidsdryck. CAFE FÖRVALTNINGEN, Förvaltningshuset: Dagens rätt: 62 kronor. Ingår: Sallad, bröd, måltidsdryck, kaffe. RESTAURANG LINGON, Universum: Dagens rätt: 66 kronor med kårleg. Ingår: Smör, bröd, sallad, måltidsdryck, kaffe/te. CORONA, Universum: Dagens rätt: 69 kronor. Ingår: Salladsbuffé, bröd. dryck, kaffe. Fotnot: Prisjämförelsen gjordes

den 23 mars 2010.

har Mira Mar utökat sin verksamhet ytterligare genom att även ta över cafét i Beteendevetarhuset (som nyöppnade efter Vertex pressläggning och därför inte finns med i priskollen). –  Jag måste jobba väldigt mycket

att Student-VM är ett steg på vägen dit. — Från förbundets sida ser man det som viktigt att visa upp sig på Student-vm. Han tror att publiktrycket kommer att bli högt, ett par tusen besökare väntas komma till finalerna. Som Ver­ tex kunde rapportera tidigare i vår så kommer SVT att sända matcherna på webben och det innebär att man når ut till många fler. Förra gången det var innebandy-VM för studenter slutade Sveriges herrar på bronsplats och damerna tog hem guldet. Förutom Sverige är de hetaste medaljkandidaterna Finland, Tjeckien och Schweiz. tove liliequist

vertex 4: 2010


PRISSPANN PÅ LUNCHER

Kompisavtal bakom Coronas konkurs? n En förundersökning om bokföringsbrott har inletts mot de två tidigare ägarna av kårhuset Corona. Frågtecken finns också till hur det gick till när upphandlingen gjordes, rapporterar SVT:s Västerbottensnytt. Uppgifter gör gällande att ett ”kompisavtal” mellan dåvarande kårordförande Joakim Berglund och de nu brottsmisstänkta entreprenörerna blev klart långt innan den formella upphandlingen var klar. Läs mer på: vertex.nu

duktiga lärare får Pedagogiska priser n Universitetslektor Gunmarie Johnsson har fått Umeå School of Educations pedagogiska pris. Prissumman är på 25 000 kronor. Gunmarie Johnsson har varit lärare vid Pedagogiska institutionen i nästan 30 år och får priset för sin undervisningsskicklighet och för att hon är en mentor för många av sina kollegor. Samhällsvetenskapliga fakulteten har också utsett en pedagogisk pristagare. Priset tilldelas Marlene Johansson, lärare på Handelshögskolan inom entrepenörskap, affärsutveckling och logistik. I motiveringen står det bland annat att hon är en betydelsefull förbindelselänk mellan universitetet och det omgivande samhället. Prissumman på 30 000 kronor kommer att delas ut vid universitetets vårpromotion den 29 maj.

KOLLEKTIVTRAFIKENS FRAMTID DISKUTERAS

Corona. Den fina lokalen är en fördel med att äta på Corona, tycker Tobias Wiklund och Mikael Andersson. själv och försöker pressa priset hos le­ verantörerna, säger Habib Zaid när han ska förklara det låga lunchpriset. Han påpekar också att Mira Mar har många stamkunder som återkommer under hela dagen för att köpa lunch, fika och kaffe. också påver­ kar priserna. GN Catering – som driver Café Tornet, Café Läraren, Café Förvalt­ ningen och Café Lindell – har höjt pri­ Höjda lokalhyror har

Vårdcaféet. ”Det är hyfsat billigt, så man kan äta här om man inte har matlåda med sig”, säger Jessica Bagglund (längst till höger).

set på dagens rätt kraftigt, med mellan 14 och 17 kronor, jämfört med 2008. – Prishöjningen är direkt relaterad till de nya hyreskontrakten. I snitt har vi fått 120 procents hyreshöjning på våra caféer, säger Thomas Olsson på GN Catering. Tidigare var deras hyror subventio­ nerade av universitetet men efter en utredning för några år sedan togs det bort. Höjningen har även påverkat Mira Mars priser där man höjt lunch­

priset med åtta kronor sedan sist. i priskollen, eftersom de har ett annorlunda pris­ system med en buffé där man betalar efter vikt på maten. Billigaste lunchen av alla finns på Nationernas Hus, där en lunchlåda kostar 35 kronor, men då finns maten endast för avhämtning. Café Lindell ingår inte

TEXT OCH FOTO: tove liliequist

n Den 5 maj arrangeras en temada­g i Samhällsvetarhuset om framtidens kollektivtrafi­k i Umeåregionen. NTK och det nystartade Nätverket för Umeå­s k­ollektivtrafikresenärer arrangerar och temat är “Till för alla?”. Under dage­n anordna­s en utställning i hörsalsrunda­n i Lindellhallen där organisationer och branschoperatörer medverkar. Det hålls även föreläsningar av experter inom exempel­vis spårtaxi och spårburen trafik. Dagen avslutas med en paneldiskussio­n med fokus på hållbarhet, tillgänglighet och lokal förankring. I paneldiskussionen deltar bland annat representanter för de politiska partierna. – Vi vill få in resenärsperspektivet i det hela och spåna på hur man kan forma framtidens kollektivtrafik, säger projektledaren Nils Seye Larsen.

Malin Eriksson är en av de umeåspelare som tränar på inför student-VM. Läs mer om henne på sidan 20.

foto: can bayram

damlagen som ställer upp i student-VM i innebandy kommer från Finland, Polen, Ryssland, Schweiz, Tjeckien och Sverige. PÅ HERRSIDAN deltar lag från Finland, Norge,

vertex 4: 2010

Ryssland, Österrike, Tjeckien, Japan och Sverige. UMEÅSPELARNA I LAGEN är Malin Eriksson från IKSU och Linn Lundström, Johan Samuelsson, Kim Lundström och Peter Sundelin från IBK Dalen.

arrangör är iksu i samarbete med Sveriges Akademiska Idrottsförbund, Umeå universitet, Umeå kommun, Västerbottens Innebandyförbund och Svenska Innebandyförbundet.
Vaddå kårval? Många studenter vet inget eller mycket lite om valet till Umeå studentkårs fullmäktige. Britta Lindmark kommer inte att rösta bara för att man ”ska” rösta, då röstar hon hellre blankt. Henrik Lindholm tänker rösta – om han hittar något parti som passar honom.

Många nya partier i nät Den 6 maj är sista dagen att rösta i Umeå studentkårs val, som i år genomförs enbar­t genom nätröstning. Många fler partier ställer upp än ifjol, men bland studenterna är okunskapen om kårvalet stor. En stor skillnad mot föregående år är att röstningen blir helt webbaserad. Möjligheten att rösta på nätet infördes förra året, men då endast under en be­ gränsad tid och med traditionellt rös­ tande med valsedel som huvudalter­ nativ. I år öppnade den virtuella vallokalen redan 12 april och kulmen på valet blir den 3 – 6 maj då det finns möjlighet att rösta i datorutrustade vallokaler på universitetsområdet. Valnämndens ordförande Teresenär det är valår. Kåren har också ak­ tivt bjudit in alla partiernas ungdoms­ avdelningar till universitetets väl­ komstmässa i höstas. Med f ler partier kan det bli ett mer varierat kårfullmäktige, tror Terese Andersson. – Det blir större bredd bland de som yttrar sig och bland de som vill rösta.

Andersson menar att det förenklar valdeltagandet och gör det säkrare ge­ nom att man röstar med sitt Mecenat­ kort och personnummer. på att kunna slå förra årets valdeltagande på 12 procent: – Den stora ambitionen är att öka valdeltagandet. I år är målsättning­ en 30 procent. Umeå studentkårs valnämnd har också satsat på att få fler partier att Därmed hoppas hon

som Vertex pra­ tat kårval med är förvirringen stor. De flesta känner inte till att det finns ett kårval och många har dålig koll på kå­ rens verksamhet. – Jag har inte fått någon information om kåren. Men jag läser kurser, kanske får man mer information om man läser program, säger Jonathan Granberg, som läser fristående kurser i en rad ämnen. Bland de studenter

Terese Andersson. Ordförande i Umeå studentkårs valnämnd. ställa upp i valet. Det har gett resultat. I år har fyra partier tillkommit och to­ talt finns det sju partier att välja på. Ökningen förklaras delvis med att de politiska partierna vill visa upp sig

vertex 4: 2010


William Lidberg. Ordförande i NTK:s valberedning.

NTK letar efter nya kandidater Trots många nomineringar kunde NTK:s valberedning inte få fram någon ordförandekandidat till valfullmäktige den 22 april. Nomineringstiden har därför förlängts till 15 maj. Till skillnad från Umeå studentkår hål­ ler inte Umeå naturvetar- och teknolog­ kår, ntk, något traditionellt val där med­ lemmarna kan rösta på olika partier. I stället har man ett opolitiskt system där alla medlemmar har sin chans att påver­ ka genom nomineringsprocessen till kår­ styrelsen. Valberedningen intervjuar de som blivit nominerade och kommer med ett förslag till styrelse som sedan röstas fram av de 35 sektionsrepresentanterna på ett valfullmäktige. I år har processen gått inte helt smärt­ fritt. På kårfullmäktigemötet den 12 april stod det klart att det saknas kandi­ dater till kårordförande samt ordförande för arbetsmarknadsenheten och studie­ sociala enheten, tre tunga poster. har kommit in, men efter intervjuprocessen har kandi­ daterna fallit bort av olika skäl. – De har ändrat sig eller vill satsa till nästa år i stället, säger valberedningens ordförande William Lidberg. Därför har nomineringstiden nu för­ längts till den 15 maj. – Jag tror att det senaste fullmäktige var en väckarklocka för folk och vi hop­ pas få in många nya nomineringar. Se­ dan får vi göra om hela processen med intervjuer, säger William Lidberg. De tre posterna som studerandeleda­ mot och posten som ordförande för ut­ bildningsbevakningsenheten är redan valda på valfullmäktige som hölls 22 april (strax efter Vertex pressläggning, se vilka som blivit valda på www.vertex. nu). Men övriga poster får vänta till ett fullmäktigemöte i slutet av maj. Många nomineringar

tbaserat kårval – Vem kan man rösta på? undrar hans kompis Christopher Linderälv som läser engelska.

– Jag vet inte varför man måste blan­ da in det politiska i skolfrågor, det känns inte så relevant, menar Britta.

Socionomstudenten Britta Lindmark

I årets val ställer

och Henrik Lindholm, som läser fredsoch konfliktstudier, har inte heller de någon koll på vad kårvalet innebär. Ef­ ter en förklaring säger Henrik att han absolut kommer att rösta om det finns något parti som passar honom. – Jag har tänkt rösta på Miljöpartiet i riksdagsvalet i höst så jag skulle helst rösta på något liknande. – Jag kommer inte att rösta bara för att man ska rösta. I så fall röstar jag blankt om det går, säger Britta. Både hon och Henrik är lite kri­ tiska till att det finns politiska par­ tier med i kårvalet.

vertex 4: 2010

bland annat det opolitiska partiet Pedagogerna, som be­ står av lärarstudenter, upp. Högst på deras agenda står att avskaffa det poli­ tiska inslaget och göra kåren sektions­ styrd där sektionerna får mandat i kår­ fullmäktige baserat på antal studenter. Terese Andersson tror att systemet med politiska partier är det bästa, men att den politiska prägeln ibland kan vara ett hinder för engagemang. – Många uppfattar det som att man måste vara partipolitisk för att ha ett parti, men så är det inte alls. text och foto: tove liliequist

umeå studentkårs val: Medlemmarna kan rösta på www. karvalet.se fram till den 6 maj. Mer information om röstningen finns på www.karval.nu. De sju partier som ställe­r upp är Socialdemokraterna, Moderata studenter, Vänsterns studentförbund, Centerstudenter, Liberala studenter, Pedagogerna och Rättvisepartiet Socialisterna. Den 3-6 maj går det att rösta i vallokaler i Humanishuset, Lindell­hallen och Samhällsvetarhuset. .

utbildningar plats genom sina sektionsrepresentan­ ter, men i kårstyrelsen brukar ofta någ­ ra sektioner dominera. – Vissa utbildningar får ut mer av det och är mer intresserade, säger William Lidberg. Efter kårobligatoriets avskaffande hoppas man inom NTK att engagemang­ et inför nomineringarna och kårens ar­ bete i stort ska kunna hållas uppe. – Jag hoppas att det ideella engage­ manget ökar, det är det som krävs, sä­ ger William Lidberg. I fullmäktige har alla

tove liliequist
ERBJUDANDE

KARAOKE!

HUR KUL SOM HELST!

HYRKARAOKE.SE 6000 LĂ…TAR VARAV 500 SVENSKA KLASSIKER

FĂśr tjejer med rĂśtt blod.

GÜtgatan 2, Umeü www.armyshopen.se 070-30 60 839 Öppettider: Vardagar 11 - 17 l LÜrdag 11 - 15 l SÜndag Stängt

Rid i sol

#

Ring 070-441 24 55 & boka karaoke till sittningen nu! Se hela lĂĽtlistan

nordsvenska hästar

hastbruk.net

0935-24076, 070-2550788 Maria Andersson SOLARIUM FĂ–R DIG

SOM KRĂ„VER

LITE MER

5 kr rabatt

P DRO IN!

ErbjudandetĂŠ}BÂ?Â?iĂ€ĂŠĂŒÂœÂ“ĂŠxʓ>Â?ÊÓä£ä

#

Hamrinsv. 2, Ă–st Riksv. 2, Teg Glimmerv. 7C Carlshem

WOK

www.suntan.se

Â?ˆ`Â…iÂ“ĂƒĂŠViÂ˜ĂŒĂ€Ă•Â“ĂŠUÊä™ä‡£™ÊäxÊää

KULTUR PĂ… CAMPUS

7BSKFEBH GĂŒSUWĂŒCBSO J4WFSJHF EJBCFUFT UZQ 4UĂšE GPSTLOJOHFO 1(

Psykologmottagningen vid Institutionen fĂśr psykologi erbjuder mĂśjlighet till psykoterapeutiska samtal, med start hĂśsten 2010 Samtalen ges av psykologkandidater under handledning av erfarna leg. psykoterapeuter.

INTI CHAVES PEREZ Onsdag 28 april, 12.30-12.55 HĂśrsal A, Lindellhallen

Exempel pü lämplig problematik är relationssvürigheter, identitetsproblematik, lindrig depressivitet/nedstämdhet och üngestbesvär. Är du intresserad? Ring 090-786 56 97 (mü 8:30-9:30, ti 16:00-17:00) eller fyll i en intresseanmälan pü vür hemsida: www.psy.umu.se/psykologmottagningen

Om olika sätt att vara man och hur respekt skapar mÜten istället fÜr krockar! I samarbete med Seriekrock.

XXXEJBCFUFTGPOEFOTF

Kultur pü campus är ett Sverigeunikt projekt som levererar gratis kultur till studenter och personal vid Umeü universitet. www.umu.se/kulturpacampus

Psykologmottagningen


DEPORTEES-PEDER: EN ARKEOLOG I MUSIK vertex 4: 2010

11


Peder Stenberg. Ser fram emot att spela med Deportees på campus på valborg – och har en hel del annat på g...

PÅ TVÅ MÅNADER SLOG ALLT HAN Första barnet, disputation och ny skiva, allt på samma gång. Det kommer att bli hektiskt fram­ över för Peder Stenberg, sångare i Deportees och doktorand i etnologi. Närmast gästar han och bandet campus med en spelning på Valborg. – Jo den är fin, vill du köpa den? Jag har precis berömt den luftiga lä­ genheten högst upp i ett av husen på

12

Dragonfältet och Peder Stenberg erbju­ der mig genast att ta över den. Själv är han numera radhusägare och inflytt­

ningen ska ske i god tid innan han och frun Elin Berge blir föräldrar i höst. Lä­ genheten måste bara bli såld först. illröda soffan och snacket går raskt över till avhand­ lingen som han har hållit på med vid si­ dan om musiken i ganska många år nu och som helt plötsligt har fått ett möj­ ligt slutdatum. Peder kommer nämligen att få ekonomiska medel till avhand­ Vi slår oss ned i den

lingsskrivandet under en period i höst. Då är det tänkt att den sista biten i puss­ let ska bli färdig. Ämnet är online-spel som till exempel World of Warcraft. – Jag har fått en andra chans, det är en otrolig tur och jag känner mig lite bortskämd, säger Peder. startade vå­ ren 2004 då Peder hade en brokig blandning av universitetskurser Doktorandkarriären

vertex 4: 2010


för att ta tag i avhandlingsarbetet. – Man måste vara på en viss abstrak­ tionsnivå i det arbetet, det är många trå­ dar och lager och det är svårt att kasta sig in och ut ur det. Läst akademisk lit­ teratur har jag däremot gjort löpande. Men när Peder jämför musiken och avhandlingsarbetet hittar han också många likheter: – När man skriver låtar och texter och när man jobbar med forskning öser man på sätt och vis ur samma kreativa källa. på hur de som spelar förvaltar sin anonymitet på nätet och leker med identitet i relation till exempelvis genus. Den handlar också om vad som gör spelet intressant utöver själva spelplattformen, det som kallas för spelarkultur. Peder beskriver spelarnas forum, communitys och an­ dra sammanslutningar som själva hjär­ tat i spelandet Det är också vanligt att spelarna skapar så kallade add-ons, til�­ läggsfunktioner som förändrar spelet. – Det handlar om spelarkultur bortom speltillverkarens avsikter, förklarar Peder. Avhandlingen fokuserar

Under The Pavement – The Beach, kom för ett år sedan. Den blev en stor succé och tog bland annat hem segern i kategorin Årets pop på P3 Guld-galan. Nu arbe­ tar bandet med nytt material och mo­ tivationen är inget problem. – Direkt man har gjort en skiva så vill man göra en till som är bättre, säger Peder. Grunden till låtarna gör han tillsam­ mans med brorsan och gitarristen An­ ders Stenberg. Låtidéerna som de jobbar fram arrangeras sedan ihop till färdiga låtar av hela bandet i replokalen. Senaste Deportees-skivan,

tryter brukar de lyssna på musik. Peder försöker alltid att ta med sig några låtar som de inte har lyssnat på förut. – Vi brukar diskutera hur det kan bli ett sånt sväng eller en stämning i en låt även fast texten eller musiken kanske inte är så jättebra. Just nu är han mycket inne på psy­ kedelisk folkmusik från 70-talet och samtida indie. Men power-pop, 78punk och soul kan lika gärna ljuda från högtalarna. Peder ser sig som en arkeolog när det gäller musik, han försöker ständigt gräva fram grejer han inte har hört förut. – Det finns sjukt mycket bra mp3bloggar där man kan hitta obskyra 60talslåtar. Det är både skrämmande och härligt att det finns så mycket musik. Om inspirationen

N DRÖMT OM IN bakom sig, bland annat inom filo­ sofi, statsvetenskap och etnologi. Ambitionen var att bli ”den perfek­ te doktoranden” och planen såg ut att gå i lås när han via sin D-uppsats i etnologi kom med i ett tvärveten­ skapligt forskningsprojekt. Samti­ digt brakade det loss med Deportees som hajpades stort redan innan för­ sta skivsläppet och hade skivbolag och press vid sina fötter.

vertex 4: 2010

– Inom en tvåmånaders-radie slog allting som man hade drömt om in, säger Peder och ler. var dock tvungen att ge vika och trots tappra försök att skriva på avhandlingen i turnébussen blev det musiken som tog första plats. Oftast var bandet ute och spelade på helgerna och ef­ ter det var det svårt att ladda om Någon av drömmarna

går långt tillbaka i tiden. Trots att Anders är fem år yngre började de spela tillsam­ mans redan i tonåren. Peder berättar om hur hans bror kunde sitta och öva på gitarren i timtal när han var liten. – Han hade en helt annan disciplin än mig! När han blev bra nog tog vi in honom i bandet. Bröderna växte upp i Vindeln och Peder beskriver uppväxten på en min­ dre ort som positiv för kreativiteten. Samarbetet med brorsan

PEDER STENBERG ÅLDER: 32 år. GÖR: Sjunger med Deportees och skriver avhandling. AKTUELL: Med Valborgsspelning på campus. ANTAL SKIVOR I SAMLINGEN: Ungefär 500-600 vinylskivor och lika många CD-skivor. FAVORITSKIVOR: Rolling Stones: ”Exile on Main Street” Paul SImon: ”Graceland” Bruce Springsteen: ”Born to run” Beach Boys: ”Pet Sounds” Love: ”Forever Changes”

– Jag kan uppskatta att det fanns så lite att göra, det man la tid på var mu­ sik. Man var så där härligt uttråkad. Han och några till skapade en liten alternativ hardcore-scen därhemma och ordnade spelningar. Hundåren som följ­ de därefter innan genombrottet är däre­ mot inget som han känner sig nostal­ gisk över. Men en fördel med att ha spelat i många år utan större framgång­ ar är att han som etablerad musiker kan känna en stor tacksamhet över sin situ­ ation. Kanske på ett annat sätt än för de artister som slår igenom tidigt. – Jag kan fortfarande känna en så­ dan enorm glädjekänsla på scen när man ser att folk sjunger med i låtarna. gästar De­ portees det årliga firandet på cam­ pus, något som Peder ser fram emot. Inte minst eftersom det blir premi­ är för en av de nya låtarna. Premiär som farsa gör han sedan någon gång i september. – Det känns fantastiskt men fortfa­ rande ganska abstrakt. Men jag försö­ ker vara beredd. På många sätt kan 2010 bli ett nytt 2004 för Peder. Kombinationen föräld­ raskap, disputation och ny skiva törs han inte riktigt tänka på än. Men det ska väl gå. – Med en öppen dialog och kärlek går det mesta. På Valborgsmässoafton

tove liliequist foto: mari paajanen

13


KARAOKE!

HUR KUL SOM HELST!

Ring 070-441 24 55 & boka karaoke till sittningen nu! Se hela låtlistan

HYRKARAOKE.SE 6000 LÅTAR VARAV 500 SVENSKA KLASSIKER

Boka vårens sittning! RUSTA DIG FÖR

SOMMARFISKET!

För tjejer med rött blod.

SOLARIUM FÖR DIG

SOM KRÄVER

LITE MER

Flytoveraller

”Din livförsäkring, ditt val”

100:- rabatt vid köp av ACLIMA underställ i kombination med flytoverall. ACLIMA – ullfiber i alla väder! STORT URVAL! Flera val efter användningssätt.

CROSSFLOW andningsmaterial. Rekomenderas! ord 2795:- 2295:LIGHTWEIGHT (ÄVEN TVÅDELAD 1850:-) 1595:POLAR ord 2180:- 1695:SKOTER TVÅDELAD Jacka/byxa 2075:-/1565:ord 3120:- NU 2695:KINETIC, FLADEN, ABU, IMAX, SHAKESPEARE FRÅN 995:-

I gamla Rådhusets anrika festsalar får du känsla och stil på din sittning, fest eller avslutning. Vi erbjuder två- eller trerättersmiddagar från 250 kr/330 kr. Bokar du en lördag ingår Rex Full House med dj:s, dansgolv och barer i hela huset. Kontakta Anders eller Annika för mer info och offert 090-70 60 53, anders@rexbar.com

P DRO IN!

Hamrinsv. 2, Öst Riksv. 2, Teg Glimmerv. 7C Carlshem

Realista nr 4

FINNS ATT HÄMT A NU! VINTER OCH FRI TID Upp till 50%

NYHETER!

Hämta Napp & Nytt, Fishing Magazine

Nya färger, storlekar, modeller m m.

Blixtfiskemässa

999:- 19–22/5 Prisvärt flugfiskeset, ord 1695:Powerpool

Vi lånar ut haspel- och i Info Fiskekort till ca 70 fisbutik! kevatten säljes m m. flug-utrustning GRATIS. Info i butik!

Flugfiskekurser vid vatten!

Anmäl dig nu! Max 10 pers varje onsdag maj–sept. Gratis för tjejer/damer. Vi bjuder på kaffe, kaka, fisketips och video i vårt museum! SPORTFISKESPECIALISTEN etabl 1953

www.suntan.se

KULTUR PÅ CAMPUS

ROCKABILLY SHOW! Fredag 30 april, kl 19:15–19:45 Valborg på campus On stage: Rockabillybandet Sun cats, plus åtta SMdansare i bugg från Umeå dansimperium. Kultur på campus är ett Sverigeunikt projekt som levererar gratis kultur till studenter och personal vid Umeå universitet. www.umu.se/kulturpacampus

rexbar.com

Kvalité – kunskap – service SVERIGES STÖRSTA FISKEKEDJA med 40 butiker i samverkan

Öst på sta´n

Kungsgatan 94, Umeå 4 090-77 40 70 www.blixtsport.se-info@blixtsport.se


kultur: Tips & reaktioner: kultur@vertex.nu

Berömd jonglör rockar på campus n Showen Reflex gör sin första Sverigeturné och ett av stoppen blir vid campusdammen den 19 maj. Bakom showen står trummisen Erik Nilsson som är utbildad på Kungliga musikhögskolan och Jay Gilligan som är en av världens bästa jonglörer. Föreställningen beskrivs om en timmes rockkonsert med mycket humor. Arrangörer är Kultur på campus i samarbete med Riksteatern. Reflex har tidigare turnerat i Finland, Tyskland, Frankrike, Italien och USA.

August Strindberg. En legend som gjord för serieformatet, inte minst i Fabian Göranssons tappning.

Galenskap som lyckopiller Intelligenta människors galenskap är mer underhållande än en mer alldag­ lig sådan. Om Strindbergs geni råder ingen tvekan – även om sentida, ideo­ logiskt anstrukna, funnit skäl att låt­ sas som om motsatsen var fallet – och det följer att hans så kallade Inferno­ kris bjuder på mycken esprit. Nu har en av seriesveriges ”coming men”, Fa­ bian Göransson, tagit sig för att be­ handla detta skede i Augusts liv och författarskap, i August Strindbergs Infern­o, och det är en synnerligen lyckosam tilldragelse. som seriefi­ gur, vilket redan tidigare visat sig i An­ neli Furmarks August och jag. Särskilt Strindbergs komiska sidor lämpar sig för behandling i denna kulturform. Det tunga bagaget av förakt mot serie­ Strindberg gör sig bra

august strindbergs inferno

Fabian Göransson [Kolik förlag] Fabian Göransson. mediet som humor för barn vänds i Fabian Göranssons händer till ett verk­ tyg för att punktera all den seriositet som omger Strindberg i egenskap av fixpunkt för den svenska litteraturhis­ torien. När Strindberg hänger sig åt selektiv perception, hybris, förföljelse­ mani och ockultism porträtteras han med ljudeffekter och de ikoniska sym­ boler som kännetecknar tecknad ko­ mik. När han å andra sidan plågas av

mer substantiella existentiella kval är stilen mer sobert historisk. rakt på sak, och det är inga invecklade analyser eller tolkningar Göransson ger sig in på. Han håller sig istället till att på ett myck­ et förtjänstfullt sätt skildra känslomässi­ ga skeenden och intryck – allt vad som redan finns i Inferno i överflöd. Skildringen är otvunget

Lars-Daniel Öhman

Lydia Lunch. Postpunkikon, spoken wordpoet och skådespelerska och en av dem som uppträder på MADE-festivalen i Umeå i maj.

scenkonstfest med gratiskäk n NorrlandsOperans scenkonstfestival MADE sparkar igång den 5 maj, bland annat med en konsert med Thåström, som för övrigt recenseras på vertex.nu. Ur ett digert program kan man till exempel nämna The Sinking of the Titanic, kompositören Gavin Bryars musikaliska tolkning av den mytomspunna katastrofen, framförd av en ensemble ur Norrlandsoperans Symfoniorkester och kompletterad med en ljudinstallation av ljudkonstnären Mattias Sköld. Nationella och internationella rock- och punkikoner som Freddie Wadling och Lydia Lunch framträder också. Fast det bästa är ju alltid gratis, sett ur studentperspektiv, och MADE fortsätter traditionen att bjuda på gratis soppa och lunchsamtal kl 13.0014.00 varje dag under festivalen, som avslutas den 8 maj. Hungriga på gratismat kan också sikta in sig fredagskvällen, då Per och Lars Åkerlund, som driver en delikatessbutik i Umeå, bjuder på ”små sensationer” som ännu ingen smakat eller satt namnet på. Detta händer i Norrlandsoperans foajé kl. 18.30-21.30.

NYa skivor:

Kan vara årets skönaste pop-platta M. Ward har spelat med namn som Jenny Lewis och Bright Eyes och är en av medlemmarna i Monsters of Folk. Sedan 2008 har han slagit sig ihop med skådespelerskan Zooey Deschanel i gruppen She & Him. Uppföljaren till debuten Volume One är enkelt betitlad Volume Two [Dou­ ble Six/Playground] och följer sam­ ma stil. Albumet bjuder på de bästa melodierna jag hört på länge. Det är en romans med 60-talets somrar

vertex 4: 2010

utan att kännas dammigt och be­ prövat. Det blir ingen sentimental nostalgi, istället en parad av char­ mig enkelhet. Texterna handlar om hjärtesorg, svärmeri, lycka och liv. Zooeys ljuva, distinkta sång förtrol­ lar i låtar som “Me and You” och “Thieves”. Detta är nog årets härli­ gaste pop-platta. She & Him.

Charlotte högberg

15


Sam Mendes har fått till en ny sevärd rulle i Away We Go, om paret som väntar barn och söker sin plats i livet. Avatar – filmen och fenomenet – är Vertex recensent en aning mer skeptisk mot.

AWAY WE GO Betyg: AVATAR BETYG: NINJA ASSASSIN BETYG:

hem till soffan, om du inte har en oanständigt dyr anläggning. magnus f. bergström

Burt och Verona. Väntar barn och ska flytta...

Att hitta sin plats i tillvaron away we go genre: dramakomedi regi: sam mendes med: john krasinski, maya rudolph m.fl. bet yg: 3

Burt och Verona väntar sitt första barn, men tvivlar på sina förmågor som föräldrar. När deras enda livli­ na, Burts föräldrar, beslutar sig för att f lytta till Antwerpen så påbörjar Burt och Verona en resa genom Nordamerika, i jakt på en ny plats att bosätta sig. Mendes borde vara en av 00-talets mest inflytelserika, amerikanska re­ gissörer. I fem filmer har han, utan större bottennapp, skildrat sin bild av USA och invånarnas problematis­

ka identitet såväl i det inhemska so­ ciala spelet som inom världspoliti­ ken. Som balans mot den skildrade förortsmedelklassen i exempelvis American Beauty ger han nu en yng­ re generation ordet. Resultatet är en film om att hitta lika mycket sig själv som sin plats i tillvaron. Klart sevärt, om än inte lika slagkraftigt som nämnda mästerverk. magnus f. bergström avatar genre: scifi-drama regi: james cameron med: sam worthington, zoe saldana m.fl. bet yg: 3

Världens redan nu mest vinstgivande

film behöver kanske ingen djupare introduktion, däremot tål den en re­ jäl dos skepsis. På dvd och bluray blir det nämligen väldigt tydligt att denna galaktiska Pocahontas-kopia inte till­ för någon som helst originalitet rent storymässigt. Även skådespelare och effekter känns onaturligt plastiga i det snäppet mindre formatet, vilket torde vara motsatsen till vad skapar­ na hade tänkt sig. Det är fortfarande en fungerande rulle, men utan shock and awe-effekten kvarstår bara den förutsägbara berättelsen. Avatar har skapat ett nytt feno­ men, upplevelsefilmen, som mer kan liknas vid en åkattraktion på ti­ voli än en verklig filmklassiker. Därför vingklipps den rejält på väg

NYa skivor:

Varsamt förpackade små skatter... Irländske singer/songwritern Fionn Regans (bilden t.h.) delikata debut var avskalad och anspråkslös i ett landskap nära Nick Drakes. På The Shadow of an Empire [Heavenly/Bonnier Amigo] bred­ dar han konceptet, drar upp tempot mot något lite argare, lite mörkare. Det är mer rock, mer elgitarr där Re­ gan för det mesta parkerar någonstans i närheten av en 60-talets Bob Dylan. Låtsnickeriet är fortfarande oemot­ ståndligt liksom Regans honungslena

16

röst och textförfattande i sig som utgör en guldgruva, det märks verkligen hur mycket Regan tycker om ord. Även om kostymen denna gång är betydligt mer robust går det inte att ta miste på hur hans små skatter så oerhört varsamt ligger förpackade. frida rosenström

Flera pärlor gömda under glättig yta Elias and the Wizzkids kommer från

Falun, men är numera bosatta i Stock­ holm. Just do it! [Hybris] kännetecknas av bandets så drivna melodier. Om al­

ninja assassin genre: ninjaaction regi: james mcteigue med: rain, naomi harris m.fl. bet yg: 1

Här är en film för alla som älskar kly­ schor. I centrum står en yrkesmörda­ re, ninja och tillika sympatisk och tystlåten ensamvarg. Han har blivit lovligt byte efter att ha vänt ryggen åt det brutala och obehagliga barnhem där han fostrades och tränades. Han tvingas till en konfrontation för att rädda både sitt eget och oskyldiga människors liv. McTeigue hade troligtvis många dör­ rar öppna efter regidebuten V for Ven­ detta, men kastar bort alla förvänt­ ningar på en pinsamt mallformad film. Slagsmålsscenerna försöker vara imponerande, men förblir tråkigt överdrivna och effektsökande. magnus f. bergström

magnus.bergstrom@vertex.nu

bumdebuten A Little Mess från 2007 står bredbent placerad i ett akustiskt och jordnära uttryck möter uppfölja­ ren ett mer elektrifierat sound kryd­ dat med samplade beats och synth­ slingor. Under den glättiga ytan laddar bandet med en stor portion bitsk samtidskritik som till exempel i “Mr Right Guy” där de försöker göra upp med begreppet manlighet. Sång­ aren Elias Åkesson och bandet i sin helhet ger ett säkrare intryck än tidi­ gare. De håller hög lägstanivå, i sak känns det uppfriskande att de vill och vågar experimentera och här finns flera pärlor, som till exempel funkiga “Oh these nights”. Samtidigt gör det mig kluven. Jag gillar det lite mer

vertex 4: 2010


Huvudpersonen i Nick Caves senaste roman har en teori om att Kylie Minogues ”Spinning Around” egentligen handlar om analsex. Ja, för Bunny Munro handlar förresten i praktiken handlar allting om att få knulla. Det är en smaklös historia som Vertex recensent tar sig an med äckelblandad fascination.

Nick cave,

född 1957 i Australien, är en av den internationella rockens stora profiler och började sin musikaliska karriär i slutet av 1970-talet med banden The Boys Next Door och The Birthday Party. Det stora genombrottet kom med Nick Cave & The Bad Seeds och albumet Murder Ballads 1996. Bunny munros död,

utgiven av bokförlaget Forum, är Nick Caves andra roman och den första som översatts till svenska. Han har tidigare gett ut böcker som King Ink I & II (låttexter, 1988 & 1997), AS-FIX-8 (serier tillsammans med Lydia Lunch, 1993) och And The Ass Saw the Angel (roman, 1989).

Nick Cave. Rockikonens senaste roman är en djupdykning i människans smutsiga och perversa sidor.

När precis allt handlar om sex Nick Caves andra roman – den första som är översatt till svenska – är en mörk och absurd historia, som när­ gånget skildrar människans smutsiga och perversa sidor. Huvudpersonen Bunny Munro är en sexmissbrukare som gör allt för att få knulla. Bilder av vaginor cirku­ lerar ständigt i hans tankegångar, vilket inte sällan får honom upp­ hetsad till den grad att han känner ett omåttligt behov av sex. tillgänglig när han drabbas av sina lustar, till­ fredsställer han sig själv. Han är re­ gelbundet otrogen mot sin alltmer förtvivlade fru och har inga problem Om ingen kvinna finns

med att utnyttja unga kvinnor, till exempel genom att droga ned dem. Men en dag när han kommer hem från sitt jobb möts han av en obe­ haglig överraskning som innebär en vändpunkt i hans liv. med äckelblandad fascination tar jag tar mig an denna djupdykning i en perverterad mans psyke. Cave vä­ jer inte för svordomar och könsord, utan använder sig av ett naket och rått språk för att så ärligt som möj­ ligt vägleda läsarna genom Bunnys tankevärld. Bunny Munros Död är onekligen en mörk historia, men den känns inte särskilt tung utan går lätt att ta sig

opolerade och trevande och skulle gärna plocka upp de där akustiska in­ strumenten igen. frida rosenström

Meditativ njutning som växer & växer För två år sedan släppte Erykah Badu New Amerykah Part One, som kan symbolisera den vänstra hjärnhalvan, hård och politisk. Nu kommer uppföl­ jaren New Amerykah Part Two: Return of the Ankh [Motown/Uni­ versal]. Den högra hjärnhalvan är i fokus med ett hommage till kärle­

igenom. Det enda jag kan störa mig på är att Cave sporadiskt slänger in lite komplicerade ord i sin, i övrigt lättillgängliga, prosa. Det känns bara pretentiöst, och att han sedan uppre­ par dessa ord flera gånger gör det nästan lite löjligt. Storyn är inte helt igenom

gravall­ varlig, utan innehåller också många plumpa scener. Det är svårt att låta bli att dra på smilbanden då och då åt Bunnys oerhörda sexfixering; till exempel har han en teori om att Ky­ lie Minogues ”Spinning Around” egentligen handlar om analsex. Men för det mesta fylls jag bara av av­ smak inför hans smaklösa fantasier

och desperata tillvägagångssätt för att få knulla. Boken präglas av en påtaglig under­ gångsstämning, och både läsaren och Bunny får tydliga antydningar om att allt kommer att gå åt helvete. Det enda ljuset i mörkret utgörs av Bun­ nys son – en smart grabb som ännu inte har förstörts av sin fars arroganta uppfostran. Jag hoppas hela vägen att det ska gå bra för honom, och att han inte ska ta efter sin far. Det är en fascinerande historia, som aldrig tappar i tempo eller blir ointres­ sant. Men man ska inte förvänta sig någon nöjestripp. Christian liliequist

ken. I ljuva toner är det ofta en för­ förisk kamp mellan jaget och föräls­ kelsen, mellan det stabila, drömmarna och f lykten. Ibland anas ilska som slätas över med hen­ nes souliga stämma, ibland anas nonchalans. Men hon lyckas vara både fräscht futuristisk och funkigt retro. Bäst är låten “Gone Baby, don’t be long”. Al­ bumet kräver några lyssningar för att ge Erykahs kom­ plexitet rättvisa, men det är under­ bar meditativ njut­ ning som växer, och växer.

Hon kan vara både fräscht futuristisk och funkigt retro

Elias and the Wizzkids. Vågar experimentera mer.

vertex 4: 2010

CHARLOTTE HÖGBERG

Erykah Badu.

17


”JAG M N Ä R J A G HAR MI

ATT DET FINNS EN OCH EN TRO ATT M

PÅ ETT VÄLDIGT K Avhandlingarna har ett onödigt tillkrånglat språkbruk, tycker många – både i och utanför universitetsvärlden. Andra försvarar det akademiska språket och kallar det ändamålsenligt. Vertex har undersökt hur det egentligen förhåller sig med akademisvenskan. Högskolornas tredje uppgift innebär enligt Högskolelagens formulering att ”högskolorna ska samverka med det omgivande samhället och informera om sin verksamhet samt verka för att forskningsresultat tillkomna vid hög­ skolan kommer till nytta.” Det kan handla om att föreläsa om sin verk­ samhet, att samarbeta med företag el­ ler arbetsplatser. universiteten är ju avhandlingarna. Alla avhandlingar som skrivs på Umeå universitet läggs numera ut på internet där de är till­ gängliga för allmänheten. Men är de verkligen tillgängliga i alla bemärkel­ ser? Det tycker inte alla. Å andra sidan En kanal utåt från

18

kanske de inte kan vara det, per defi­ nition, så att säga. doktorera på skolval och integration i grundskolan vid institutionen för sociologi vid Stockholms universitet. Eftersom hon just nu skriver på sin avhandling fun­ derar hon mycket över språkliga frå­ gor. Hon menar att väldigt många inom universitetet använder sig av ett tillkrånglat språk, oavsett vilken disci­ plin man studerar inom. – Personligen har jag en stark strä­ van att skriva så att det förstås av folk. Men många har en annan ståndpunkt, som jag har väldigt svårt att se mening­ en med. Jag tycker att det måste finnas Jenny Kallstenius ska

Maria Dahlin. Lektor i nordiska språk, Umeå universitet.

Per-Olov Ågren. Lektor i informatik, Umeå universitet.

ett sätt att uttrycka sig så att det går att förstå för vanliga människor.

Jag vet inte riktigt varifrån det kom­ mer. Det sitter nog i väggarna. Jenny Kallstenius säger att det vis­ serligen finns en idé med att inte an­ vända sig av för mycket vardagsspråk, utan hålla sig till den gängse veten­ skapliga terminologin. – Men många använder nog språket

– Jag märker också när jag har mina studenter att det finns en för­ väntan och en tro att man måste skri­ va på ett väldigt krångligt sätt, med långa meningar och avancerade ord.

vertex 4: 2010


ÄRKER INA S T U D E N TER

EN FÖRVÄNTAN MAN MÅSTE SKRIVA

KRÅNGLIGT SÄTT” som ett sätt att positionera sig. Det blir en social markör. Tomas Polvall är

kulturskribent, för­ fattare och gymnasielärare i Lund och är ännu hårdare i sin kritik av akade­ mins språk. – Alla subkulturer skapar sina språk, som fungerar för att särskilja gruppen från omvärlden. Jag håller med om att det vore konstigt om jag skulle förstå en avhandling skriven av en atomfysiker, men när det gäller en hel del discipliner, som humaniora, litteraturvetenskap och sociologi som jag själv studerat finns det ingen an­ ledning till att hålla läsarna ifrån sig med ett akademiskt språk. – De som skriver om litteraturveten­ skap på universitetet vill särskilja sig från vanliga tidningsrecensenter, det finns den här subkulturen av att vilja lyfta fram sig själv. Jag förstår den, den är begriplig och den är idiotisk. Han menar att de som inte vill in­ ordna sig i systemet eller följa mallen, fryses ut.

vertex 4: 2010

– Den akademiska världen är ex­ tremt strikt, stel och hierarkisk. Man måste hitta plats i systemet för dem som ifrågasätter systemet. Som det är nu premieras formella meriter mer än duglighet. universitetshåll försvarar man det akademiska språket. Maria Dahlin är universitetslektor i nordiska språk. Hon läser många avhandlingar i sitt arbete och håller inte med Jenny Kallstenius och Tomas Polvall i deras uppfattning om att det akademiska språket är onödigt avancerat. Hon menar att det finns flera aka­ demiska krav på en text gällande stringens och tydlighet – vissa viktiga termer kommer man inte ifrån om man ska uttrycka sig vetenskapligt och det är viktigt att skala bort över­ flödig information. Men trots kraven finns det också utrymme för personlig språkbehandling. – Vi skriver i en diskursgemenskap, men samtidigt sätter varje skribent sin egen prägel på det skrivna. Man Från

bör inte skriva vardagsspråk. En viss personlig stil får alltså finnas, men att uttrycka känslor är bannlyst. – Det är för att texten kritiskt ska kunna granskas av någon annan inom samma institution. Jag måste logiskt be­ visa min tes för läsaren och det är hela tiden ett samspel mellan teori, metod och hänvisningar till andras forskning. Eftersom man inte får uttrycka käns­

lor använder man många så kallade modaliteter: ”kan tyckas vara”, ”skul­ le kunna uppfattas som” istället för ”jag känner att...”. Universitetens tredje uppgift tycker inte Maria Dahlin handlar om avhand­ lingarna. – Avhandlingen skrivs i första hand för forskare inom samma fält, men det hindrar ju förstås inte att de läses av andra intresserade. Hon tycker att högskolornas tredje uppgift är viktig eftersom universite­ ten finansieras av skattemedel. Hon framhåller att man till exempel kan uppfylla den genom att skriva versio­

ner av sina texter som går ut till all­ mänheten. – Nu när jag blir intervjuad utför jag ju också en del av mitt tredje uppdrag. Per-Olov Ågren,

universitetslektor vid institutionen för informatik vid Umeå universitet håller med om att det inte primärt är avhandlingarna som ska vara allmänhetens kanal för att få information om universiteten. Han skriver själv på Västerbottens-Ku­ rirens kultursida och har gett ut bo­ ken ”Mitt tredje uppdrag” som samlar hans texter från tidningen. Han me­ nar att det finns flera sätt att fullgöra den tredje uppgiften. – Jag skriver för VK och Mohammad Fazlhashemi, som skrivit boken Vems islam?, föreläser extremt mycket. Ett annat sätt är att ha ett vidsträckt sam­ arbete med företag eller arbetsplatser. – Men om man tycker att den tredje uppgiften är viktig måste den premie­ ras mer, och även stödjas ekonomiskt! OSKAR FORSGREN

19


DET HÄNDER PÅ CAMPUS:

Valborgsfirande med flyttad brasa n På grund av grävande­t runt dammen flyttas i år Valborgsfirandet på campus till campusängarn­a mellan Sveriges Lantbruksuniversitet (”Skogi­s”), Teknikhuset och Beteende­vetarhuset. På scenen framträder Rockabillybandet Sun Cats, Umeå Dansimperiu­m, Kalasorkestern, Studentkören och Deportee­s. Barnfamiljer och andra hugade kan också sikta in sig på brasa, eldshow, körsång, marknad, ansiktsmålning, ponnyridning, hoppborg och sång. K­iosken i U­niversum och Lindellhallens café har ö­ppet under kvällen. Vårtalet hålls av professor Peter Sköld och konferencie­r är Bepp­e Starbrink. Firandet, som pågår mella­n kl. 18.00 och 21.30, avslutas med en konsert av Deportees (se även sid 12-13).

n 28 april: inti chaves perez. Han var försteredaktör för boken ”Pittstim” och är nu aktuell med boken ”Respekt”, som handlar om att undervisa killar i sex och samlevnad. Inti Chaves Perez. har också flera års erfarenhet av att prata om sex och kärlek med killar på skolor. Den 28 april kl 12.10– 12.55 pratar han olika sätt att vara man och hur respekt skapar möten istället för krocka­r. Lokal: Hörsal A, Lindellhallen. Arr: Kultur på campus och Seriekrock. n 18 maj: det svenska i finland. Svenska litteratursällskapet i Finland firar sitt 125årsjubileum med en föreläsningsturné och gästar nu i maj Umeå universitet. Föredrag hela eftermiddagen om svenskt och finskt i kultur, folkmusik och språk. Kl 13.15–16.00 i Dramastudion, Humanisthuset. n 21 maj: samhällsförändring på väg: Perspektiv på den svenska bilismens utveckling mellan 1950 och 2007. Doktorand Eva Lindgren försvarar sin doktorsavhandling i ekonomisk historia. Fakultetsopponent: Thomas Kaiser­feld, professor i teknikoch vetenskaps­historia vid KTH. Kl. 13.00, Samhällsvetar­huset, Hörsal B.

Namn: Malin Eriksson, kallas bland annat för ”Lillis”. Ålder: 21 år. Aktuell: Spelar för Sverige i Student-VM i innebandy i Umeå i maj. Pluggar: Till förskollärare Bor: Umeå. Bästa maten innan match: Potatismos med fisk eller köttfärsbiff.

Malins mål är VM-guld Vid 21 års ålder har hon vunnit VM-guld, SM-guld och två Europacup-guld, kort sagt det mesta som går att vinna inom innebandy. Men IKSU:s Malin ”Lillis” Eriksson vill fortfarande vinna mer och laddar nu inför Student-VM.

När Malin var liten var det fotboll på sommaren och innebandy på vintern som gällde. Innebandyn var dock länge mest på skoj och det var inte förrän in­ för gymnasievalet då hon ville gå ett program med idrottsinriktning som hon var tvungen att välja mellan spor­ terna. Det blev fördel innebandy. – Det är roligt att det är så många de­ lar i ett, som teknik, taktik och styrka. Under gymnasietiden tränade Ma­ lin innebandy tre gånger i veckan på lektionstid. I slutet av skoltiden var hon ensam tjej på träningarna, men det var inte alltid en nackdel: – När man spelar med killar går allt mycket snabbare, men taktiskt är man på samma nivå. Så då gör det inget om

på elitserienivå i iksu:s damlag och i damlandslaget se­ dan tre år tillbaka. Som vänsterback gör hon inte de flesta av målen men beskriver sig som en spelare med bra spelförståelse och bollkänsla. Visserli­ gen var innebandyn till en början mest en fritidssysselsättning för Malin, men numera tycker hon inte att sporten förtjänar någon hobbystämpel. För att spela på högsta nivån krävs träning sex gånger i veckan. Under matcherna är det ofta hårt och tufft och till skill­ nad från exempelvis damhockeyn är tacklingar tillåtna. Vid sidan om är det mer vänskapligt och särskilt inom laget betyder det so­ ciala mycket. Det är också här som Malin har fått sina många smeknamn. Eftersom hon är rätt liten och späd fick hon heta ”Lillis” under juniorti­ den. Det har efterhand fyllts på med

Namn: Linda Edman. Ålder: 32 år. Akuell: Har nyligen tagit barnmorskeexamen. Gör nu: Arbetar på förlossningsavdelningen och BB på Örnsköldsviks sjukhus.

Umeå; Stina Lundstedt, Skellefteå; Maya Ingman, Lövånger; Anna Olsson, Umeå. Specialistsjuksköterskeexamen: Jadranka Plese, Umeå; Carina Nilsson, Vilhelmina. Medicine kandidatexamen: Stina Lundstedt, Skellefteå; Maya Ingman, Lövånger. Medicine magisterexamen: Nighat F­­aroo­ q­i, Umeå; Annica Holmgren, Gammelsta­d; Maria Gunsth, Gnarp; Carina Nilsson, V­ilhelmina. Medicine masterexamen: Trang Phan Minh; Asiya Abuliekemu, Umeå. Barnmorskeexamen: Maria Gunsth, Gnarp; Linda Edman, Överhörnäs. Läkarexamen: Rim Toumeh, Umeå; Anna Bengtsson, Umeå. Politices magisterexamen: Daniel Boberg, Stockholm; Mathilda Eriksson, Umeå. Filosofie kandidatexamen: Kristina Johans­

Vi har tagit examen: Högskoleingenjörsexamen: Theodoro­s T­achos, Södertälje; Olov Jonsson, Vilhelmina. Teknologie magisterexamen: Theodoros Tachos, Södertälje. Civilingenjörsexamen: Erik Waling, Umeå; Boleslaw Mellerowicz, Umeå; Joel Gruseliu­s, Spånga. Naturvetenskaplig magisterexamen: Dharmesh Sabharwal, Umeå. Naturvetenskaplig masterexamen: Hoa Dinh Viet, Umeå. Ekonomie kandidatexamen: Johan Djup, Solna; Daniel Olsson, Stockholm. Ekonomie magisterexamen: Sandra V­ålming, Umeå; Christer Jonsson, Bjurholm. Sjuksköterskeexamen: Johanna Jonsheden,

20

man inte passar eller skjuter lika hårt. Men man är tvungen att vara på topp hela tiden, säger Malin Eriksson. Numera spelar hon

”Lillemor” och en rad andra skämt­ samma varianter. – Jag har kanske en miljon smek­ namn! Malin är nog det jag lystrar till minst på planen. plugga till förskollärare. Det är en gammal barn­ domsdröm som visat sig gå bra ihop med idrottskarriären. – Utbildningen handlar mycket om ledarskap och gruppsammansättning och det är lätt att relatera till idrotten. När Vertex träffar Malin är det SMslutspel med iksu som gäller, men hon blickar gärna framåt mot Student-VM, hennes första. Sveriges möjligheter att vinna ännu ett guld tror hon är goda. Men det kan bli större konkurrens än i vanliga VM eftersom det blir jämnare lag när länderna inte kan skicka alla spelare. Malin gillar utmaningen. – Det är en större känsla att kämpa sig till ett sådant guld. I höstas började Malin

tove liliequist foto: can bayram

son, Halmstad; Christoffer Lundström, Umeå; Ellie Karlsson, Stockholm; Jakob Unge, Norrtälje; Isabell Wallgren, Karlsborg; Lotta Gustafsson, Sundsvall; Cecilia Jansson Jarama, Umeå; Jonas Jonsson, Umeå; Jonny Lundgren, Umeå; Hanna Karlsson, Bromma; Hasan Tükenmez, Umeå. Filosofie magisterexamen: Karin Johansson, Malmberget; Edith Hult, Skellefteå; C­arina Sandqvist, Umeå; Annika Aspling D­avidsson, Umeå; Cecilia Taléus Brokvist, Torshälla; Ingrid Persson, Luleå;Anna Öberg, Umeå; Henrik Vestin, Umeå; Anna Karin Hedman, Umeå; Thomas Vänman, Umeå; Jakob Larsson, Vällingby; Joakim Norberg, Uddevalla; Christoffer Svensson, Umeå; Håkan Falk, Jokkmokk; Joakim Danielsson, Umeå. Filosofie masterexamen: Carola Hedberg,

vertex 4: 2010


En torsdagsmorgon bestämde sig Peter Johansson helt enkelt för att stanna kvar i sängen, helt utpumpad efter en period med tredubbla kurser. Kring fjortontiden insåg han hur fint det faktiskt är att vara student.

LYXEN ATT KUNNA STANNA I SÄNGEN Framtinade cigarettpaket och oceaner av hundskit skvallrar om att vi går mot varmare tider. Det innebär också att det börjar bli dags att ordna med arbete till sommaren, något som är precis rätta medicinen mot gnällighet hos studenter. Läste tre kurser på en och samma gång under terminens första halva, vilket ledde till ett socialt vakuum och en hel del gnäll över hur jobbigt studentlivet är. Livet som student. Dagarna flyter ihop i ett enda virrvarr av rapporter och böcker läses från pärm till pärm, tentadagen kryper allt närmare. Allt känns nattsvart och en begynnande magkatarr gör sig påmind. Morgonen när man helt enkelt bestämmer sig för att slå av klockan som ringer och sova tills man vaknar för att därefter spendera merpar­ ten av dagen med att odla sina specialin­ tressen eller bara stanna i sängen tills man blir less och slötittar TV resten av dagen. Det var närmare bestämt en torsdag då jag stannade i sängen. Kring fjorton­ tiden insåg jag hur fint det faktiskt är att vara student. Spontansovmornar och en arbetsvecka som för de allra flesta ligger mycket, mycket långt under antalet timmar en arbetande ickeDå kommer morgonen.

Lycksele, Ingrid Degerman, Skellefteå. Filosofie doktorsexamen: Malin Bolin, Kramfors; Joakim Isaksson, Umeå. Juris kandidatexamen: Anders Strid, Umeå; Filip Backe, Umeå; Pehr Amrén, Umeå; J­ohan Grönkvist, Umeå. Juristexamen: Sara Eriksson, Sundsvall. Magisterexamen: Peter Rwakatiwana; D­aniel Adjei. Lärarexamen: Karoline Holmgren, Lycksel­e; Johanna Fahlén, Umeå; Theres Olsson, Bollnä­s; Ulrika Lundgren, Umeå; Carina Sandqvist, Umeå; Stina Kallerhult, Umeå; Anna Svärdsudd, Umeå; Marlene Berg, J­unsele; Jaana Nyman, Örebro; Charlott­a Öhrberg, Malung; Caroline Englin, Vännä­s; Carolina Nilsson, Umeå; Johan Österling, Umeå; Andreas Aronsson, Skövde; Anja Lundström, Umeå.

vertex 4: 2010

Bäst just nu:

The Pacific. Sämst just nu:

PK.

student genomlider i snitt. En arbets­ vecka där det inte drabbar någon annan än en själv om man dyker upp på tisdag morgon, gravt bakfull med utsmetat läppstift (!) i ansiktet eller helt enkelt om du väljer att stanna i din säng. En arbetsvecka där man inte riskerar att bli uppsagd och man är sin egen chef. av semestern innan sommarens verklighet i arbetslivet. Unna dig en spontansovmorgon eller bara en helt vanlig måndagfylla. Titta ut genom fönstret på alla människor på väg till sina arbeten eller föreläsningar i ottan. Drick mjölk direkt ur tetran och dra därefter täcket över huvudet och njut av att vara din egen lyckas smed. Passa på att njutA

PETER JOHANSSON

Namn: Peter Johansson. Ålder: 23 år. Läser: Humanistiskt samhällsprogram.

Speciallärarexamen: Karin Johansson, Malmberget; Karin Nilsson, Umeå; Tina Lundström, Ursviken; Erika Jonsson, Umeå; Lisa Mikaelsson, Skellefteå; Jennie Eriksson, Alnö; Anna-Karin Erbell, Härnösand. Specialpedagogexamen: Margaret­a Eldeb­o Zetterlund, Skellefteå; Edith Hult, Skellefteå; Annika Aspling Davidsson, Umeå; Urban Lundqvist, Umeå; Cecilia T­aléus B­rokvist, Torshälla; Johanna Nordlund, B­ureå; Eva Forsell, Härnösand; Lena Hansson, Brunflo; Karin Väringstam, Hörnefors; Anna Öberg, Umeå. Socionomexamen: Malin Mårtensson, Ö­rnsköldsvik.

Det här är ett urval av examinerade vid Umeå universitet den senaste tiden – inte samtliga.

VERTEX KRÖNIKÖRER 09/10:

Peter Johansson och Elin Dofs.

Vertex för 25 år sedan:

Vertex nr 4/1985.

Åtta partier ställer upp i valet till Umeå studentkårs fullmäktige: Socialistiska partie­t, Kommunistisk­a högskoleförbundet, Vänster­ socialdemokratiska kårpartiet, Socialdemo­ kraterna, Kårcentern, Kårpartiet liberalern­a, Moderata studenter och Sakfrågor över partigränserna, SÖP. De sistnämnda vill bland annat att samtliga utbildningar vid universitetet ska ha schemalagd gymnastik minst en gång i veckan på IKSU. Moderat­a studenter vill sänka kåravgiften, avskaff­a kårobligatoriet och verka för en busslinje mellan studentområdena Mariehem, Ålidhem och Carlshem. Socialistiska partiet vill stoppa nedskärningarna av högskoleutbildningen och ge utrymme åt marxistisk och annan samhällskritisk kurslitteratur.

21


ANNONSER SYNS OCH BLIR LĂ„STA! VILKET Ă„R DITT BUDSKAP? NĂ„STA NUMMER UTKOMMER 25 MAJ. BOKA ANNONSPLATS:

Vüren har kommit och det finns nügra tecken pü campus. Folk sÜker sig ut i s­olen och füglarna flyger vid dammen, där de redan letar smüfisk (det finns faktiskt mÜrt i dammen), medan studenterna solar med glassar i händerna. Text och foto: Albin Holmberg

VĂĽrtecken pĂĽ campus.

TEL 090-786 90 22 ANNONS@VERTEX.NU

ejg‚ k\o%el

Ă… CAMPUS

NATTKLUBB

 

 %%)%#$-!$ #&-#

Den rÜda trüden i musiken som spelas pü Allstar är populär musik frün nu och dü!

Fredagar, fyllda 20 ĂĽr LĂśrdagar, fyllda 22 ĂĽr

%!#-# $$! ##+#'+#' % -# +# $'!$+ ,# !&#&%%#!-%##%$'#!"#$ %##", +$%$+%%*,& %%!$#%% #%+#-""%-# '+ #$#+$%%$%& %# Bli medlem

Psst

 

  #")'# $&$% $ $% %'%!#$!# $$! &&$

i vĂĽr Facebook-grupp!

Där hüller du koll pü vad som händer pü Allstar.

Ă–ppettider

+! +$#'",##+# %# 16:00 - 23:00 MĂĽn-tor: 15:00 - 02:00 Fredag: 12:00 - 02:00 LĂśrdag: Bordsbokning: 14:00 - 22:00 SĂśndag:   

12.50

www.allstarbar.se

LjusgĂĽrden,

090-14 52 00

((( $&&$

uppdaterad genom ulturpacampus

Allstar - The fabulous sportsbar • Kungsgatan 50, Umeü

22

SJĂ–BERGS TREND

,MJQQOJOH GĂŠSHOJOH GFTUVQQTĂŠUUOJOH TLĂŠHHUSJN QFSNBOFOU CMFLOJOH TMJOHPS JOQBDLOJOHPDIMVHHLMJQQOJOH

I SAMARBETE MED

vertex 4: 2010


öppet forum:

panelen:

Spalter till ditt förfogande. Mejla till forum@vertex.nu

Äter du lunch ute eller tar du med matlåda?

Bara åtta timmar lärarledd undervisning i veckan. Det får en samhällsvetare generellt sett nöja sig med. Det duger inte, skriver Sophie Olsson, ordförande i Juseks studerandesektion.

FÖR LITE TID MED LÄRARNA De som studerar till jurister, civileko­ nomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare får i genomsnitt åtta timmar lärarledd tid i veckan. Detta visar en undersök­ ning Jusek genomfört. Om en student läser heltid, det vill säga 40 timmar i veckan, innebär det att mindre än en fjärdedel av tiden är lärarledd.

Det är tråkigt när vi inte ens hinner ställa frågor och diskutera

är omfattande och kräver en del självstudier, men det måste också finnas möjlighet att få viss ledning genom föreläsningstid. Jag har varit på föreläsningar där läraren har hoppat över flera kapitel i böckerna för att det inte finns tid att gå igenom dem. Det är tråkigt när vi inte ens hinner ställa frågor och diskutera kurslitteraturen. Kurslitteraturen

tillfällen uppleva att handledaren inte hunnit läsa igenom min uppsats. Först blev jag naturligtvis arg, men insåg efter ett tag att lärarna faktiskt inte har den tid de behöver för att fullt ut kunna engagera sig i studenternas arbeten.

Förklaringen till situationen

är de knappa resurserna. Universiteten får 40 000 kronor för en samhällsvetar­ student medan en som läser naturve­ tenskap genererar 90 000 kronor. Att en som läser matematik ger mer än dubbelt så mycket i intäkter för universitetet jämfört med en som läser nationalekonomi tycker jag är fel. Men det får direkta konsekvenser för mina studier. Och det påverkar kvaliteten negativt. skrev jag min C-uppsats och fick vid flera Under höstterminen 2009

Ökade resurser skulle

alltså ge betydligt bättre undervisningskvalitet. Inom Juseks studerande­ sektion vill vi till exempel se fler rätte­ gångsspel, lära oss mer förhandlings­ teknik, ha fler seminarietillfällen och få chansen att göra presentationer. För det är så som vi studenter bättre kan tillgodogöra oss kunskap och förhålla oss till vår omvärld på ett praktiskt sätt. att alla utbildningar håller en viss nivå av kvalitet. Därför vill vi ha mer lärarledd tid och vi vill erbjudas rätt förutsättningar för en kvalitativ studietid. Vi investerar mycket tid och pengar i vår utbildning och med mer lärarledd tid kan vi få mer nytta av de år vi investerar. Ge högre anslag till våra utbildningar för kvalitet, kompetens och ett konkurrenskraftigt Sverige.

Evelina Lindahl, kulturanalysprogrammet: – Både och. Jag försöker ta med matlåda och strävar efter att göra det oftare. Det är en ekonomisk fråga men handlar också om utbudet och hälsan. Det vegetariska utbudet borde utvecklas, framför allt i Hum-huset. Mycket av maten man får ute är också ganska fet.

Vi måste säkerställa

Sophie Ohlsson

Ordförande, Juseks Studerandesektion

Marit Bergman, artist: – Jag har ingen arbetsplats utanför mitt hem, så jag käkar hemma om jag inte har något möte eller är och repar. Det ser väldigt olika ut olika dagar.

Anders Erlandsson, biomedicin: – Jag tar oftast med mig matlåda. Det är billigare och då har man pengar över till annat.

text och foto: Tove liliequist

strip: erik domellöf

vertex 4: 2010

23


POST TIDNING B

box 7652 n 907 13 umeå n 090-786 90 20 NÄSTA NUMMER: 25 maj n MANUSSTOPP: 10 maj

– JAG VAR NOG EN ANING KAXIG – Mitt självförtroende var verkligen makabert. Jag var den oskrivne ledaren, enormt elitistisk och jag räknade kallt med att bli filmregissör, berättar Stig Larsson, fenomenet från Umeå som blev hyllad författare, poet, dramatiker och regissör. Jag träffar Stig på ett glest Bishops Arms. Då och då kommer det fram någon som vill hälsa på honom och jag konstaterar snart att samtliga hälsningsfraser oge­ nerat tar upp Umeås andre självklare Stig; hans namne; Stig med ”ie”. Han förklarar att han själv inte för­ står kopplingen, heller inte motsätt­ ningen mellan de två författarna och säger att Stieg Larsson inte bara är en författare han uppskattar stort utan att han också var en god vän. – Här i Umeå diskuterar folk ständigt honom med mig, aldrig i Stockholm. Kan förstås bero på att vi båda kommer härifrån. Faktum är att jag läser mer deckare av den typ han skrev än littera­ tur som jag själv skriver. God under­ hållning är alltid god underhållning. Jag tycker fan att Carola är bra! Stig berättar att han under 70-talet

var aktiv i vänsterorganisationen kpml(r) i Umeå. Därutöver hade han konstutställningar, var delaktig i tre olika teaterföreningar och startade upp filmtidskriften Kod med några vänner. Han satt i styrelsen för Filmstudion och var också under en tid filmrecensent på Västerbottens-Kuriren. – Min första film jag recenserade var Slag för slag av Marin Karmitz. Den andra var Porr i Skandalskolan av Bert Thorn. Den är fortfarande den sämsta film jag sett! 1976 flyttade Stig till Stockholm. Med från Umeå packade han sin totala avsaknad av ironi och sin avsky för av­ undsjuka, men menar att motståndet för avundsjuka aldrig var någon ytt­ ring mot Jantelagen. – Jag avskyr avundsjuka just för att den är så hämmande för personen – ingenting annat, fastslår han. Stig menar vidare att det på den ti­ den fanns en motsättning mellan de som stannade kvar och de som flytta­ de till Stockholm. – Jag var nog en aning kaxig och det ligger något i kritiken som jag då fick bakom ryggen, men efterhand växte jag ifrån den framgångsberusning jag hade. Sedan 10–15 år tycker han att han ändå fått ett positivt gensvar här och

säger att Umeå har förändrats till det bättre. Människorna är mer öppna, menar han. – Det är Norrlands stora universi­ tetsstad och i en universitetsstad finns en större tolerans. Många från Umeå är dessutom aktiva inom kulturlivet. Det är egentligen logiskt att just Umeå blev Kulturhuvudstad 2014. Kommer du själv att vara delaktig i Kulturhuvudstadsåret?

– Ingen har hört av sig, vilket är lite konstigt. Men jag hoppas vara delaktig. Trots att Stig tycker att det är jätte­ kul att Umeå blir kulturhuvudstad, re­ agerar han samtidigt starkt över pla­ nerna på ett kulturhus på kajen. För det var just där – i Tullkammaren – som han och hans vänner hade sin ateljé på 70-talet. – Helt spontant låter det helt vansin­ nigt att bygga där. Det skulle ju förstö­ ra hela silhuetten! Man har redan för­ stört så mycket av Umeå, menar han. Han stödjer också Inge-Bert Täljedal,

som han anser vara en klok man, i hans beslut att avgå efter beslutet om ett hög­ husbygge på Brogatan. Ett beslut som även Stig anser förstör kulturmiljön. – Jag tror personligen att det i alla norrlandsstäder finns en dold korrup­ tion mellan politiker och byggare, som kör över opinionen. Jag dömer inte, ser det neutralt. Politiker vill ju gärna läm­ na efter sig ett arv och här finns det ett problem som stämmer till eftertanke – att det är värre att bli ihågkommen för något negativt, än att inte bli ihågkom­ men alls. Hitler är ett bra exempel. Men han menar också att personer kan förändra tillvaron i en stad till det positiva, som exempelvis eldsjälarna bakom Cinemateket, Jazzfestivalen och Filmfestivalen. – Jag tycker att det är väldigt synd att Filmfestivalen lades ner. Jag skrev faktiskt om festivalen i Expressen och att det var konstigt att Stockholmstid­ ningarna inte bevakade den. När jag frågar honom om vad han anser vara Umeås huvudsakliga kultu­ rella styrka, säger han att det utan tvekan är just befolkningen, och lyfter

Namn: Stig Larsson. Född: 1955 i Skellefteå. Yrke: Författare, dramatiker, regissör. Aktuell: Med artikel i tidskriften 10-tal. Arbetar med två pjäser och ett filmmanus som kommer i bokform nästa år. Debuterade: Med romanen Autisterna 1979. Titlar i urval: Nyår (roman, 1984), Vd (pjäs, 1987) Komedin I (roman, 1989), Ängel (film, 1989), Kaninmannen (film, 1990), Matar (diktsamling, 1995), Natta de mina (diktsamling, 1997), Artiklar 1975-2004 (bok, 2006). Regisserade tv-serien August 2007. fram det häpnadsväckande antal för­ fattare som kommer från Västerbot­ ten; ett län som dominerar den svens­ ka författarkartan, men som han anser är dåligt på att framhäva det. – P-O Enquist är en av de bästa för­ fattare vi har i Sverige, även om jag tycker att han blev mer avklarnad i Lewis resa och därefter. Det blev mindre ansträngt litterärt, och det finns inget värre än när ansträngningen syns. Torgny Lindgren upplevde jag tidigare bara som en episk berättare, men ef­ ter Hummelhonung var jag tvungen att omvärdera honom, den är så in i hel­ vete bra. Pölsan också. Det är något med precisionen i hans språk. Han tycker också att det finns många intressanta filmare som kom­ mer härifrån, som Jens Jonsson och Patrik Eklund. – Och det är inget astrologiskt feno­ men, menar han. Ena framgången le­ der helt enkelt till andra framgångar. sjön Holms­ vattnet vid Hjoggböle utanför Skellefteå. För något fenomen hägrar runt sjön, det inser även Stig, som tar min penna och gör en skiss på området, varpå han visar Ändå gäckar den lilla

var Stieg Larssons pappa var född; näm­ ligen granne med P-O Enquist i den lilla byn Sjön, belägen på norrsidan av Holm­ svattnet. På södersidan kryssar han i var hans egen morfar kommer ifrån; Sand­ vik, och väster om sjön gör han ytterli­ gare ett kryss för Hjoggböle, där Kurt Salomonson är född. –  Salomonson är en av Sveriges mest undervärderade författare. Han delade för övrigt rum med min pappa när de ar­ betade i Laisvallgruvan, samtidigt som han skrev sin debutroman Hungerdansen. När jag frågar Stig var

han placerar sig själv bland Västerbottensförfattar­ na inser han att det ju vore förmätet att ställa sig först. Sedan säger han ingenting mer om saken. Och på frågan om var han vill stå staty – i Skellefteå, där han är född, eller i Umeå – hamnar krysset tvek­ löst på Umeå. – Helst bredvid Döbeln, han var ju en sann hjälte, skrattar han, men säger se­ dan att; ”det vore övermaga, så det får nog får bli Rådhustorget istället”. Text och foto: VERONIKA ÅSTRÖM

Vertex nr 4 2010  

Student magazine, Umeå University, Sweden

Vertex nr 4 2010  

Student magazine, Umeå University, Sweden

Advertisement