Page 1

4: 2009

g i l k c y l a r a 13 v id 11– t s t A re a g i l är ro

Vertex tar kårvalspulsen på umeåstudenterna

sid 14

Killen som känner alla på kårhuset Origo

sid 22

Minitema: Tyskland före och efter kriget

sid 17 & 19


© 2008 Accenture. All rights reserved.

Getting satisfaction from what you do. Just another day at the office for a Tiger.

Choose Accenture Technology Solutions for a career where the variety of opportunities and challenges allows you to make a difference every day. A place where you can develop deep technical skills using the latest software and tools, and work with the brightest people worldwide to do what hasn’t been done before. The only place where you can work with Accenture’s global clients to create and deliver innovative solutions that help them achieve high performance. If this is your idea of a typical working day, then Accenture Technology Solutions is the place to be.

Opportunities in technology solutions We’re now looking for motivated graduates to join our solutions team – people with the potential to become experts. Our clients include many of the world’s largest organizations and we’ll train you to take a central role in developing innovative technology solutions that improve the way they operate. Professional development is a key part of the total rewards package we offer.

Visit accenture.se/jobb

You’ll get continuous training, both formal and on-the-job, and you’ll be working on some of the largest, most challenging technology projects around. In our dynamic environment, you can move your career forward faster than with most other employers. And in return for taking on a high level of responsibility, you build deep market-relevant skills and get competitive compensation with a full range of benefits.

Join Accenture and you could be delivering the innovation that helps our clients become high-performance businesses. To find out more about graduate career opportunities and to submit your application, visit our website today.


4: 2009

Tur att tidningen kan ha så många sidor Å ena sidan är det si. Å andra sidan är det så. Å tredje sidan är allt relativt. Det här sättet att resonera kan antingen kallas veligt, fegt och otydligt eller analytiskt, resonabelt och klokt. Fast sanningen ligger nog någonstans mitt emellan... Kategoriska utsagor med skarpa kanter är så klart lättare att ta ställning till än det flerdimensionellt tänkta och sagda. Fast vem har sagt att allt måste vara så lätt hela tiden? Inte vi, nähärå, och därför gör vi detta nummer till en riktigt eklektisk utgåva, där vi blandar given ända upp till tjugo­ åttonde sidan! Å ena sidan kollar vi in karriärplanerarens hand­ fasta tips för framgång i arbetslivet. Å andra sidan pratar vi med lyckoforskaren, som konstaterar att karriär, hög lön och sånt bjäfs är ganska oväsentligt vad gäller hur lycklig man känner sig. Å tredje sidan noterar vi att kårerna nu går till val, på väldigt olika sätt. Å fjärde sidan uppmärksammas att samma kårer nu utreder en sammanslagning. Och så vidare. Tur att tidningen, som livet, kan ha så många sidor.

14: KÅRVALSTIDER HEJ HEJ! sid: INNEHÅLL: 5 Tre kårer kan bli en. Studentkårerna vid universitetet utreder närmare samarbete.

Bertil Janson Chefredaktör Vertex

TR A U P P GI F TEN : Blivande operasångar­e kosta­r mest att utbilda, mätt i det statliga anslag lärosäten­a får för varje student och år. Media- och teater­ studenter är också dyra i utbildningsdrift. Men vilken personalkategori är egentligen dyras­t (= mest kostsam), mätt i statlig lön i relation till den samhällsnytta staten får ut av vederbörande? De två alternativen är:

7

en akademisk utmaning.

9

tro på sig själv viktigast. Åsa Sundh leder kurs i karriärplanering för studenter.

11 Strålande lycka. Att förändra tankemönster och vanor höjer lyckokänslan mer än ett nytt jobb med högre lön. 14 KÅRVALSTIDER HEJ HEJ! Vertex gick ut på campus för att ta valpulsen på studenterna.

a) Professorn med 65 000 kronor i m­ånaden som halva året är tjänstledig för andr­a uppdrag och resten av tiden jobbar hemma med ned­ dragna gardiner och urkopplad telefon.

17 LIVET MELLAN KRIGEN. Lättsam tyngd i ny seriebok om Tyskland innan andra världskriget. På kultursidorna även om Baader- Meinhof-ligan på film.

b) Den underbetalda lektorn som på grund av alltför hög arbetsbelastning (för mycket under­ visning) bränt slut på allt tålamod och helst av allt vill att studenter som ställer jobbiga frågor ska 1) hålla käft och 2) hoppa av utbildningen.

23

RÄTT SVAR :

Belönas med ett utmanande uppdrag i en ny statlig utredning.

n MER VINSTER?! Vi kör en favorit i repris och lottar ut ett gäng trisslotter igen. Två stycken till tre vinnare. Mejla red@vertex.nu och håll tummarna.

REPORTER: Anna Sundström Lindmark, tel 090-786 90 21, anna@vertex.nu ANNONSKONTOR: Henrik Bjelkstål, tel 090-786 90 22, fax 090-13 09 28, annons@vertex.nu PRENUMERATION: 100 kronor för 9 nummer, ring 090-786 90 20 (även utebliven tidning)

vertex 4:  2009

27 öppet forum & panelen. Panelen ger karriärtips.

OMSLAGSFOTO: Istockphoto

VERTEX ges ut av Kårmedia Umeå HB, som ägs av Umeå studentkår och Umeå natur­ vetar- och teknologkår. Sam­tliga med­ lemmar i dessa kårer får ti­dningen. Andra kan beställa prenumeration, se nedan. CHEFREDAKTÖR och ansvarig ut­givare: Bertil Janson, tel 090-786 90 20, janson@vertex.nu

17: LIVET MELLAN KRIGEN

vertexkrönikan. Johanna Englund konstaterar att även hon skulle kunna behöva veta hur man byter tändstift.

TIPSA VERTEX! Bra tips belönas med 300 kronor. Mejla eller ring. ADRESS: Vertex, Box 7652, 907 13 Umeå TEL: 090-786 90 20 BESÖK: Redaktionen i Humanisthuset, korridor A2, nära café Humlan WWW: vertex.nu TRYCKERI: Daily Print i Umeå AB 2009 ISSN: 0346-4164 NÄSTA NUMMER: utkommer 19 maj MANUSSTOPP: måndag 4 maj REDAKTIONSMÖTE: meddelas via mejl

MEDARBETARE i detta nummer: Magnus F. Bergström (text) Elin Dofs (text) Erik Domellöf (serie) Anna-Karin Drugge (bildbehandling) Johanna Englund (text) Kristofer Gustafson (serie) Peter Johansson (text) Joel Nilsson (serie) Frida Rosenström (text) Petter Stjernstedt (text) Linn Svensson (text) Pär Wiberg (foto) Lars-Daniel Öhman (text & korrektur)

ELIN DOFS, som skriver krönikor för vertex.nu och papperstidningen, pluggar ett masterspro­ gram i statsvetenskap. Gillar böcker på engel­ ska, korsord och löpning. Är sekreterare i Övre Norrlands Nation, har världens goaste hund, är fast i uppsatsträsket och har en känsla av att alla åldras utom hon.
I gamla Rüdhusets anrika festsalar für du rätta känslan fÜr din sittning eller fest. Vi erbjuder tvü- eller trerättersmiddagar frün 235 kr/285 kr. Bokar du en lÜrdag ingür Rex Full House med dj:s, dansgolv och barer i hela huset. Kontakta Anders eller Annika fÜr mer info och offert 090-70 60 53, anders@rexbar.com

rexbar.com

UPPSATSTĂ„VLING

Internationalisering demokrati marknadsekonomi

Bertil Ohlininstitutet inbjuder fÜr sextonde üret studenter att tävla med uppsatser (examensarbeten) pü C- och D-nivüerna eller motsvarande. Ämnet ska anknyta till tävlingens teman – internationalisering, demokrati och marknadsekonomi – och berÜra minst tvü av dessa tre aspekter. Uppsatserna ska ha varit framlagda och betygssatta under läsüret 2008/2009. Prissumman är 20 000 kr. Sista dag fÜr att lämna in bidrag är den 1 oktober 2009. Frügor kan ställas till kansliet@ohlininstitutet.org

Läs mer om tävlingen pü www.ohlininstitutet.org

Sveriges liberala think tank. Debatter, skrifter, seminarier.

SVERIGES BILLIGASTE KURS! R U T A R E T T LI

ullmanpr.se

Rexcellent sittning

Ä@aVgi_V\]VcYaVg e€AnX`c^h#hZBZc YZi\ŽginYa^\Zc ^ciZ?d]Vc!]V]V#

)$%.4)49*534 Diamanda Galås, Laurie Anderson, Evelyn Glennie, Chicks on Speed, Malin Hellkvist SellÊn, David SandstrÜm Overdrive med GenerationskÜren och münga, münga fler. IDENTITY JUST - kom som du är eller som du vill vara!

UUUK ? B CQC

Lycknis.se har Sveriges billigaste kurslitteratur!

Om du mot fÜrmodan skulle hitta billigare kurslitteratur nügon annanstans sü sänker vi priset.

är den stÜrsta studentsajten med fri stipendiesÜkning samt ny och begagnad kurslitteratur fÜr studenter.


nyhetstips: 090-786 90 20 nyheter@vertex.nu

OPERASTUDENTER DYRAST I DRIFT

Tre kårer funderar på sammanslagning Umeå universitets tre kårer kan komma att bli en enda organisation. Efter regeringens proposition om kårobligatorieavvecklandet har diskussionerna om ett tätare samarbete tagit fart. Från 1959 och lång tid framöver fanns det bara en kår vid Umeå universitet: Umeå studentkår, us. 1998 bröt sig Umeå naturvetar- och teknologkår, ntk, och Medicinska studentkåren, msu, ut och bildade två nya kårer. Nu tyder mycket på att fusion är på gång. – Vårt samarbete blir bara bättre och bättre, säger Robert Östberg ord­ förande i Umeå studentkår. Först och främst handlar planerna på en gemensam organisation om att säkra studentinflytandet när kårobli­ gatoriet försvinner. Därför utreder för närvarande tre arbetsgrupper med två representanter från respektive kår hur verksamheten med de viktigaste frågorna – utbild­

Vad tycker du: Behövs tre studentkårer? Blir en enda för stor? Kommentera artikeln på vertex.nu sation – stadgar, val och beslutande organ – skulle kunna vara uppbyggd. I mitten av juni beräknas förslaget vara klart och då även en kalkyl över hur mycket den nya organisationen skulle kosta och hur mycket pengar som saknas efter att statsbidraget – 105 kronor per student och år, enligt regeringens proposition – vägts in. Är det troligt att det i framtiden blir endast en kår vid Umeå universitet?

Robert Östberg. Beredd att jobba hårt. ningsfrågor, studiesociala frågor och information och marknadsföring – skulle kunna se ut. Dessutom utreds hur en ny organi­

– Jag är optimist. Det finns både öd­ mjukhet och lyhördhet i diskussioner­ na. Jag är beredd att arbeta hårt för en gemensam organisation, säger Robert Östberg. anna sundström lindmark

n Opera, media, teater, konst och dans är dyrast när Högskoleverket listar de mest kostsamma utbildningarna i landet, räknat i anslag per helårsstudent och år. Operastudenterna, som toppar tabel­ len, betingar en statlig ersättning på 272 000 kronor per helårsstudent och år. Tätt efter följer mediastudenterna med ett år­ ligt anslag på 268 000 kronor; den här kategorin inkluderar dock inte journalist­ utbildningarna, som får betydligt mindre. Billigast i drift, om man kan säga så, är studenter som läser humaniora, samhälls­ vetenskap, teologi och juridik. Där är de statliga anslagen till varje helårsstudent bara 19 000 kronor. – De stora skillnaderna beror kort och gott på att en del utbildningar är dyra­ re än andra. Det kostar mer att undervi­ sa till exempel teater, opera och medicin än ekonomi och juridik, där man kan kläm­ ma in många studenter i stora undervis­ ningssalar, säger Thomas Furursten på Högskole­verket till nyhetssajten e24.se.

n ”Upp till bevis, Leijonborg!” Den studiesociala kommittén, som utrett de studerandes ekonomiska och sociala situ­ ation, föreslår bland annat att studiemed­ let höjs med 400 kronor i månaden. Moa Neuman, ordförande för Sveriges fören­ ade studentkårer, tycker det är på tiden, men menar att kommittén misslyckats när det gäller helhetslösningar för studenters sociala situation och pekar exempelvis på föreslagna försämringar vad gäller hårda­ re villkor för bostadsbidrag. Det är också osäkert hur många av för­ slagen som kommer att bli verklighet. I samband med att utbildningsminister Lars Leijonborg tog emot kommitténs betän­ kande sa han att en studiemedelshöjning kommer bli svår att genomföra. – Tre av fyra allianspartier lovade att höja studiemedlet under mandatperioden. Nu är det upp till bevis för Leijonborg att visa om vallöften från Folkpartiet är mer än bara tomma ord, säger Moa Neuman.

SERIE: JOEL NILSSON

vertex 4:  2009
Framgång för förnyare på IKSU:s årsmöte IKSU:s stadgar ska revideras, prisnivån utredas och protokollen läggas ut på nätet. Årsmötet kan beskrivas som en framgång för IKSU:s demokratigrupp.

vertex webbkiosk klar för surfning n Vill du göra datorärenden i Lindell­ hallen? Gå då till Vertex nya webbkios­k. Där kan du kolla in senaste nytt på ver­ tex.nu, mejla, boka UB-böcker och mycket annat. Från webbkiosken, som står i ett hörn nära Lindellhallens entr­é mot gångbron över bäcken, kan du klicka dig vidare till bland annat stu­ dentmejlen, kurswebbe­n, Umeå uni­ versitet, Facebook och en rad andra student­relaterade sajter. Man kan förstås också kolla in se­ naste nytt på vertex.nu, kommentera artiklar och tycka till om annat. En andra webbkiosk kommer inom en snar framtid att placeras ut i MIT-huset. Satsningen är ett led i Vertex sträva­n att föra vertex.nu närmare studenter­ na och förhoppningsvis höja debatt­ klimatet på campus. Webbkiosken i Lindellhallen har stått ute ett tag, utan ström, då en del teknisk­a detaljer har behövt åtgärdas, men då denna tidning når läsarna ska den vara klar för surfning.

Målet är fortsatt fokus på utbildningsbevakning, inte festeri och begärliga rabatter. Men de fasta inkomsterna minskar med 85 procent. – Hur gör ni då? Hur kan ni leva i den världen? frågade Leif Pagrotsky, före detta utbildningsminister, Umeå studentkårs styrelse. Frågorna är många och svåra, ansvaret stort och tiden är knapp. Regeringen har i sin proposition föreslagit att kårobligatoriet avskaffas och medlem­ skap i studentkårerna till skillnad från idag blir frivilligt. Regeringen föreslår att ett statligt stöd på 105 kronor ska utgå till studentkårerna istället för den obligatoriska kåravgiften. Idag in­117 medlemmar kom till den ideella föreningen Idrottsklubben Studenter­ na i Umeås årsmöte som hölls på läk­ taren i Helsingfors arena. – Det var en mjukare och mer mång­ facetterad debatt i år, säger Jonathan Beck från iksu:s demokratigrupp, som blev invald som suppleant i styrelsen tillsammans med Markus Dahlberg. Han beskrevs som ”den ungdomliga entusiasm” som IKSU:s styrelse behöver. En ideell förening måste återinves­ tera sitt överskott så att det kommer medlemmarna till nytta. När ekono­ min redovisades var det många med­ lemmar som ifrågasatte iksu:s avkast­ ningskrav. – Lågkonjunkturen slår även mot oss. Vi måste också samla på oss inför frostnätterna, svarade iksu:s ordfö­ rande Anderz Andersson. att iksu inte borde jämföra sig med vinstdri­ vande företag och svaret blev att iksu också är ett bolag som måste klara sin likviditet. Utöver detta handlade det mesta på mötet om demokrati. Vilka verksamheter inom iksu som priorite­ ras och hur man gör sina analyser av vilka behov som finns hos medlem­ marna och hur de kan tillfredställas. – Är det de sektioner som skriker högst som får mest? frågade en medlem. – Bollsporter eller golf ? Vad ska pri­ oriteras. Tar ni hänsyn till vad studen­ terna vill, frågade en annan. En fråga handlade om var man som Några frågor handlade om

Välbesökt. Över 100 medlemmar kom till IKSU:s årsmöte. medlem kunde hitta en strategisk plan över hur verksamheten ska se ut, men den frågan fick aldrig något svar. – Det finns, ja var det finns vet jag inte... men det finns, sa Anderz An­ dersson. för motionärer­ na att presentera sina motioner. Den första rörde iksu:s demokrati och medinflytande och yrkade bland annat på att iksu:s styrelse under verksamhets­ året ska anordna minst tre medlemsmö­ ten med syfte att inhämta åsikter och förslag kring föreningens verksamhet och vilken riktning den bör ta. Styrelsen menade att man redan har verksamhetskonferenser med un­ gefär samma syfte och ville avslå yr­ kandet. Så småningom kom man fram till att verksamhetskonferenserna ak­ tivt skulle bjuda in medlemmar för att inhämta deras kunskaper. – Det är väl bra att samla in med­ lemmarnas åsikter under året så att vi inte träffas en gång per år och så blir det en enda stor härdsmälta, sa motio­ nären Daniel Sävenstedt. En motion om att lägga ut proto­ kollsutdrag på nätet gick efter lång diskussion igenom. Att styrelsen ska Sedan var det dags

ta fram ett välkomstpaket för nya medlemmar, där det tydligare än idag framgår att man tillhör en ideell för­ ening, skulle ses över, beslutade man efter en stunds försök till definition av begreppet medlemspaket. Motionen om iksu:s prissättning ledde till att frågan om kostnader för en förändrad prisbild, samt hur intres­ set för och behovet av fler kortalterna­ tiv ser ut, ska utredas under året. en rad för­ ändringar av stadgarna. Den ena las av demokratigruppen och den andra av sektionsgruppen. Efter långa diskussioner om det akuta behovet av att få till stabila stad­ gar kontra vikten av att ändringar av dessa bör ske i lugn och ro efter nog­ grant övervägande beslutades att sty­ relsen fick i uppdrag att göra en stad­ gerevision tillsammans med insatta och intresserade studenter. Det sägs att årsmötet 2007 tog 25 minuter och hade 20 medlemmar. – Demokrati är inte något man har eller inte har, man kan alltid ha mer, konstaterade Anderz Andersson. Två motioner föreslog

text och foto: ANNA SUNDSTRÖM LINDMARK

PAGROTSKY SKEPTISK TILL AVSKAFFAT OBLIGATORIUM bringar kåravgifterna 600–700 kronor per år och helårsstudent. Umeå studentkårs ordförande Ro­ bert Östberg tycker att beskeden som kommit varit väldigt motsägelsefulla. I Erland Ringborgs utredning var kra­ vet att staten skulle ge 310 kronor till studentkårena. Dessutom tycktes ut­ redningen peka mot att studentkårers huvudsakliga verksamhet ska bestå av utbildningsbevakning. Nu ser försla­ get helt annorlunda ut, när kårerna måste bli nästan helt självförsörjande. – Vi tolkar det som att den nya

verksamheten ska utvidgas mot ex­ empelvis festeriverksamhet, säger Robert Östberg. med Umeåbesöket var inte samtalet med Umeå studentkår. Han skulle prata globalisering och finanskris i Holm­ sund. Till skillnad från många snirk­ lande, kortfattade svar som många politiker kommer med, var den en timme långa diskussionen med Leif Pagrotsky på studentkåren både av­ slappnad och intressant. Leif Pagrotskys huvudsyfte

Leif Pagrotsky. Hos Umeå studentkår. Umeå studentkår har liksom alla studentkårer i Sverige uttryckt att för­ slaget kommer att innebära ett kraf­

vertex 4:  2009


”Nu kan jag prova riskfyllda idéer”

Akademisk affärsutmaning. Simon Ek, Josefina Sandström och Jenny Jonsson bildar ett av studentlagen i Academic Business Challenge, med chans att dela på förstapriset 60 000 kronor.

Studenter hjälper forskare med nya infall Många forskare har inte tid eller kunskap att kommersialisera sina idéer. Nu hjälper studenter dem och får samtidigt praktisk erfarenhet genom tävlingen Academic Business Challenge. Vertex träffade en av de tio tävlande grupperna. Varje lag i tävlingen Academic Busi­ ness Challenge består av tre studenter och en forskare. Under sex veckor job­ bar studenterna tillsammans med att utvärdera affärspotentialen hos fors­ karens idé. Prissumman är på 60 000 kronor, där forskaren får hälften och resten delas mellan studenterna. Det är första gången som tävlingen hålls i Umeå och Susanne Wiklund Lindström på Uminova innovation be­ rättar att intresset för att delta var väl­ digt stort. Alla studenter som sökte

tigt försämrat studentinflytande och uppmanar riskdagens ledamöter och partier att fälla förslaget när det kom­ mer upp till behandling. – Vi är inte emot ett avskaffande av kårobligatoriet. Men förslaget måste vara ansvarsfullt, säger Robert Östberg.

kom inte med och endast sextio pro­ cent av forskarna blev antagna. Hen­ nes förhoppning är att tävlingen ska vara en win-win-situation för både stu­ denter och forskare. bland an­ nat läkarstudenter, museologistuden­ ter, och juridikstuderande. Simon Ek läser till jägmästare, Jenny Jonsson lä­ ser internationell kris och konflikt­ hantering och Josefina Sandström ci­ vilekonomprogrammet med service managementinriktning. Nu är de hop­ totade till ett lag. – Det är ett spännande koncept att sätta ihop studenter med så olika kun­ skaper och erfarenheter. Det blir in­ tressant att se vad det kan ge, säger Jenny Jonsson. Men det innebär också att det blir ett pusslande med tre olika scheman, Bland de tävlande finns

vara dags att blåsa av och dra i nöd­ bromsen, säger han. Kårobligatoriet handlar om en prak­ tisk metod som fungerar när det kom­ mer till bevarandet av studentinfly­ tande, enligt Leif Pagrotsky. att kåren blir utan frivilligt betalande medlem­ mar. Men direkt efter avskaffandet kommer ekonomin att bli mycket svår att få ihop. Ekonomiskt stöd under en omställningstid skulle troligtvis vara nödvändigt för att kåren inte ska krympa så mycket att den redan upp­ arbetade verksamheten går förlorad.

Robert Östberg tror inte

ställningstagande för ett kårobligatorium är tydligt. En­ ligt honom har det visat sig att kåro­ bligatoriet inte bör handla så mycket om ideologi som det brukar göra i den politiska debatten. – Sådana samtal hör hemma på se­ minarium och i idédebatter. Men om man sitter i riksdagen och har ansvar att besluta om kårobligatoriet kan det Leif Pagrotskys

vertex 4:  2009

Text och foto: anna sundström lindmark

för att kunna arbeta med tävlingen. Hur mycket tid de kommer att lägga ner på tävlingen har gruppen svårt att sia om i nuläget. Arbetet sker under sekretess. Där­ för kan de inte berätta så mycket om varken forskaren som de samarbetar med eller hans idé. – Det är något positivt som hjälper människor, det kan vi säga. Vi tycker att idén är bra, men oslipad. Det är där vi kommer in, säger Simon Ek. Har ni som mål att vinna? – Ja, det är klart att vi vill. Men om jag bara ville ha pengarna så skulle det inte gå, säger Josefina Sandström. Den 29 april kommer lagen att pre­ sentera sitt arbete inför en jury, däref­ ter avgörs vilket som har vunnit 60 000 kronor. anna sundström lindmark

n Pernilla WittungStafshede, professor i kemi vid Umeå uni­ versitet, har som en av fem forskare i lan­ det fått Göran Gus­ tafssonpriset – ett stort nationellt pris för n­aturvetenskaplig forskning. – Jag är inte förvånad över att prise­t gick till henne, med hennes kompeten­s och meriter var det bara en tidsfråga inna­n hon skulle få priset, säger Umeå universitets rektor Göran Sandberg. Göran Gustafssonprisen anses vara de mest eftertraktade och prestigefylld­a bland yngre svenska forskare. Förut­ om ett personligt pris på 100 000 kr får varj­e pristagare 4,5 miljoner kronor till sin forskning, fördelat på tre år. – Priset öppnar många möjligheter. Anslag till fri forskning är otroligt viktigt. Nu kan jag prova nya idéer som är risk­ fyllda, men som kan leda till fantastisk­a resultat om det går bra. Jag kan ocks­å anställa lovande studenter utan att känna en pengapress, säger Pernilla Wittung-Stafshede. Hon får priset för sina studier av protein­ veckning som kan bidra till förståelsen av sjukdomar som Alzheimer och Parkinsons och andra genetiska sjukdomar som på­ verkar proteiners form och rörelse. 1999 blev Pernilla Wittung-Stafshede Assistant Professor på Tulane University, New Orleans, Lousiana. 2002 befordra­ des hon till Associate Professor med Ten­ ure. 2004 fortsatte hon till Rice University i Houston, Texas, som Associate Profes­ sor. 2008 utsågs hon till professor i kemi vid Umeå universitet. Fotnot: Se även Panelen på sid 27.

Mamma vet nog inte längre bäst n Elin Dofs hålle­r t­elefonluren på en halvmeters avstånd och försöker att igno­ rera sin mammas argu­ ment för att inte skaffa hund. Sedan sätter hon sig direkt fram­ för datorn och googlar på ”valp”. En massa annonser om små luddiga underverk dyker upp och mammas argument känns genast irrelevanta. Läs hela krönikan på: vertex.nu/kronikor

FOTO: PÄR WIBERG

”gnällskadade studenter stör mig mer” håller med om att kåren gör ett rätt halvtaskigt jobb med att förklara sina åtaganden. Jag som snart är klar med min andra termin här i Umeå kan enbart vagt be­ skriva vad kåren är och vad I och med ett avskaffande den gör. Det suger. Peter av kårobligatoriet landar Emellertid stör det mig inte Johansson. kostnaden på 105 kronor så värst mycket, det som i per student och år i kårav­ högre grad stör mig är allt gnäll gift – som ska finansieras av fol­ om dålig ekonomi, extra utgifter ket. Men är det rätt att alla ska och andra påhittade orättvisor. behöva stå för notan, för att den Buhu. grupp som egentligen skulle ha Läs mer och kommentera på: stått för hela kostnaden är gnäll­ vertex.nu/kronikor skadade och helst vill slippa? Jag

n Kåravgiften hamnar på skattebetalarnas bord på grund av studenternas gnällmentalitet, menar Pe­ ter Johansson i en krönika på vertex.nu och fortsätter:
ERBJUDANDE #

Förstå det du hör, ser och upplever! Välkommen att läsa ämnen som berikar ditt kulturintresse.

ICA ITALIA 1kg

#

SPAGETTI

Vi ger kurser och program i: > Etnologi > Konstvetenskap > Litteraturvetenskap > Medier och kommunikation > Museologi > Journalistik > Kulturanalys > Kulturentreprenörskap

5kr rabatt ErbjudandetÊ}BiÀÊ̜“ÊÓÓÊ>«Àˆ]ÊÓää™

kod 999

Mer information på www.umu.se/humfak/kultmed

Institutionen för kultur- och medievetenskaper

ˆ`…i“ÃÊVi˜ÌÀՓÊUÊä™ä‡£™ÊäxÊää

Uppsala universitet söker

8 doktorander i datavetenskap eller beräkningsvetenskap för programvaruutveckling för flerkärniga datorsystem

”Din livförsäkring, ditt val”

Flytoveraller 7 fabrikat fr 995:REA-lista nr 18 – sommarfiske och fritid upp till -50% HÄMTAS NU!

FRITIDSKLÄDER FODRADE STÖVLAR

50%

25%

upp till – STORT URVAL!

upp till stort urval Kamik, Goodyear, Nokia, Sulman, Baffin, Lacrosse

VARMA ULLUNDERSTÄLL

VIKINGKÄNGOR

ACLIMA (högsta kvalitet) m fl.

2 mod även fodrade

till forskningscentrumet UPMARC vid institutionen för informationsteknologi

-30%

fr 795:-

UPMARC (upmarc.se) samlar internationellt ledande forskargrupper för att lösa problem inom programvaruutveckling för flerkärniga datorsystem. UPMARC har erhållit 93 miljoner i stöd av vetenskapsrådet och Uppsala universitet som ett tecken på vetenskaplig excellens.

Vi slipar dina borrskär och kronor – Utbytessystem – Auktoriserad återförsäljare

GPS

”Hitta rätt, hitta hem”

Flugbindningskurser! Steg 1, 2 och 3.

Anmäl dig nu!

BÄST I TEST!

Fullständig annons finns på Uppsala universitets webbplats www.uu.se under Lediga anställningar.

Vi bjuder på kaffe, kaka, fisketips och video i vårt museum! SPORTFISKESPECIALISTEN etabl 1953

Kvalité – kunskap – service

SVERIGE STÖRSTA FISKEKEDJA med 40 butiker i samverkan

Öst på sta´n

Kungsgatan 94, Umeå t 090-77 40 70 www.blixtsport.se-info@blixtsport.se

www.uu.se

Välkommen med din ansökan senast den 22 april. (UFV-PA 2009/721)


ÅSA SUNDHS KARRIÄRTIPS var förberedd. Ett bra CV tar dig förhopp­ ningsvis bara till en första intervju, för att gå vidare måste du erbjuda något mer. Matcha din kompetens mot arbetsgivarens behov. Vad efterfrågas och vad har jag som kan matcha det? Läs på noga om företaget och lista ut varför du är oumbärlig för just dem.

Karriärplanering. Kursen vänder sig till studenter som befinner sig i slutet av sin utbildning. Från vänster: Mikael Haapalahti, kursledaren Åsa Sundh, Tore Andersson och Linda Nyberg.

Klart viktigast är att tro på sig själv Plocka fram styrkorna, bättra på dem och förpacka dem rätt. – Inspirerande! Det känns som om det finns hopp för mig där ute, säger en deltagare. Åsa Sundh rättar snabbt studenten: – Du är hoppet för dem där ute, säger hon och ler. Det är detta mycket handlar om i da­ gens samhälle, enligt kursen i karriär­ planering som Åsa Sundh leder. Att tänka positivt och ta kontroll över situ­ ationen, se glaset som halvfullt istället för halvtomt och våga sticka ut. Att göra karriär handlar också om att lära sig sälja sig själv. Att sälja en produkt man tror på är naturligtvis mycket lättare än att sälja något man egentligen tycker är ett dåligt köp. Därför handlar ”försäljningen av sig själv” i slutändan om att skapa en sta­ bil och genuin tro på sig själv som per­ son. Att lämna över ansvaret till arbets­ givaren duger inte. Du måste själv ta ansvar för att du är ett bra köp. enheten för näringsliv och samhälles lokal ”Inspi­ ration” i Samverkanshuset, träffas stu­ denterna första gången av fyra. Kursen i karriärplanering vänder sig till studenter som befinner sig i slutet av sin utbildning och ska söka jobb. Ett syfte med kursen är att ge studenterna en säkerhet i sig själva. Dessutom ska de lära sig att skriva ett bra CV, göra kompetenskartläggning och omvärlds­ bevakning – utreda vad de kan och vad de kan jobba med. Plus att de ska kom­ ma fram till vilka företag som de kan söka jobb på och hur de kan få jobben. Åsa Sundh har trettio års erfarenhet av utbildning i engelska på universite­ tet, hon har lång erfarenhet av hur branscher och arbetsgivare fungerar. När Vertex besöker ENS,

vertex 4:  2009

Dessutom är hon politiker och vet hur man för fram ett budskap. Har du en funktion som coach för studenterna?

– Jag kallar mig inte coach, men det är ju coachning jag erbjuder dem. coacher som stajlar oss, vårt yttre, våra hem och våra sinnen. Åsa Sundh menar att det ligger i tiden att skaffa sig stjärnstatus och sticka ut. – Utbildningen har du redan klarat av, men den är bara en del av det hela. Nu gäller det att satsa på att marknads­ föra dig själv. Du måste lära dig att för­ packa dig själv och framstå som ett att­ raktivt erbjudande. Hon hänvisar till konsulten och före­ tagaren Per Frykmans teorier i boken Myten om den effektiva rekryteringen där det konstateras att färdigheter, funktionell kompetens, personlighet, attityd och in­ tresse är mer än dubbelt så viktiga krite­ rier som formell kompetens, utbildning och erfarenheter. Det bör man ha med sig inför jobbsökandet. Personer som idag använder sin en­ ergi till att söka jobb via annonser och i tidningar använder en delvis omodern metod. Tryggheten idag ligger inte i att ha en anställning, utan i att ha de rätta metoderna för att ta sig vidare till nya. I dag finns det gott om

text och foto:

värsta frågan? Inför anställningsintervjun bör du tänka ut den värsta frågan du kan få och formulera ett bra svar på den, därefter den näst värsta, den nästsnäst värsta och så vidare...Gör ett inre manus! Och förbered också frågor som du kan ställa till arbetsgivaren, till ex­ empel varför den som tidigare hade tjänsten slutade! vänd på steken! Vänd situationen till din fördel. Åsa Sundhs exempel ser ut så här: Efterfrågar arbetsgivaren någon med mer erfarenhet kan du kanske fråga om företaget inte redan har många ”gamla rävar” med erfarenhet. ”Varför inte nå­ gon med mindre erfarenhet, men med mera nyfikenhet?” Det kan ge arbetsgivaren en tankeställare. undvik ”ganska”. Undvik osäkra ord som ”nog”, ”kanske” och ”ganska”. Bli medveten om retorikens möjligheter att förstärka det positiva istället för att under­ minera det. våga skryta. Ligg lågt med dina negativa sidor och våga bjuda på dina positiva. Åsa Sundh tar ett exempel. ”Jag är bra på att sy! Det är inte skryt, det är fakta. Om jag inte berättar för folk vad jag är bra på så kan de ju heller inte nyttja min talang” konstaterar Åsa Sundh. utvärdera noga. Fick du inte jobbet, så se möjligheter i detta. Ring upp, var trevlig och tacka för senast och fråga varför du inte blev utvald. Ta reda på hur du skulle kunna bli mer intressant för arbetsgivaren och dra lärdom av detta. Du kommer att få många tillfällen att använda allt du lär dig om jobbsökning och anställningsintervjuer.

anna sundström lindmark
En numera toppmodern nattklubb fÜr drygt 300 gäster, med stor variation av DJs, musik, liveband, populär EPP & event, samt ett stort utbud av mat och dryck. E-Puben visar även Champions League matcher (mm.) pü bioformat. Nya E-Puben tar emot fÜr sittningar, afterwork, och andra slutna sällskap. Vi anpassar oss till Era Ünskemül. Sittningar: fre 19-22, lÜr 18-22. Välkommen till nya E-Puben! - E-Puben - Nattklubb, Lounge & Festvüning

I Fikum kan du själv blanda din sallad frün vür uppskattade salladsbuffÊ fÜr 10,50 kr/hg, vid kÜp Üver 25 kr ingür gratis couscous, pasta och ris. Vi erbjuder även kalla och varma drycker, baguetter, smÜrgüsar, fikabrÜd och godis. Under andra tider finns varuautomat med kaffe, godis, fikabrÜd, snacks och sandwich.

Nyrenoverade lokaler. Modern restaurang, nattklubb och Irländsk pub. Fredagar Schlagerkrogen med schlager, 70-80-tals hits och lugna favoriter. LÜrdagar HIP HOP, RNB. Erbjudanden i baren alla kvällar. Krogen välkomnar er till en av Umeüs stÜrsta lunchbuffÊer frün 69:-. Upp till 300 personer per sittning. EPP buffÊ, BBQ frün 69:-, Husets planka 99:-.

Värna om miljÜn - handla KRAV-märkt fika i Mitum! Vi erbjuder även smaskigt fikabrÜd, smÜrgüsar, baguetter, läsk, godis samt Dagens rätt med salladsbuffÊ, mültidsdryck och kaffe fÜr 46 kr studentpris (mot uppvisande av kürleg.), 55 kr fÜr Üvriga. Mitum tar även emot beställningar av fika och mat, till avhämtning eller servering.

Hjälp! FÜr münga kan fÜr mycket!

ILLUSTRATION: LIV STRĂ–MQUIST

En del pratar om Üverutbildning – att fÜr münga kan fÜr mycket och att fÜr münga studerar pü hÜgskolan. TCO hüller inte med. Även om antalet platser i hÜgskolan i Sverige har Ükat är det fortfarande elva länder som utbildar fler unga än vad Sverige gÜr. Om Sverige ska konkurrera med kunskapsintensiva jobb behÜver vi fortsätta satsa pü att münga für tillgüng till en kvalitativ hÜgskoleutbildning. Det är bra fÜr näringslivet men det är ocksü bra fÜr individen. Den som har en hÜgskoleutbildning tjänar mer och har en mycket lägre risk fÜr arbetslÜshet. DärfÜr tycker TCO att Sverige ska fortsätta att satsa pü att fler unga ska studera pü hÜgskolan.

Utbildning fĂśr ett bra liv

Restaurang& CafĂŠguide

www.tco.se

Restaurang

CafĂŠ

Internet

Casino

Snabb mat

Pub

Musik

RĂśkfritt

NATIONERNAS HUS

KĂ…RHUSET ORIGO

Nationernas Hus är ditt vattenhül i studieÜknen! NH drivs helt ideellt, och hit är alla studenter välkomna. Vi serverar buffÊ varje onsdag, kÜr Club NH fredagar och lÜrdagar. Vi arrangerar även sittningar efter Ünskemül. Missa inte vür berÜmda efterpluggpub, fredagar mellan 15.00-17.30.

Kürhuset Origo är den självklara träffpunkten pü Campus! Vi erbjuder studieplatser dagtid med tillgüng till internet, kaffe, te, choklad, fikabrÜd och godis, samt mat och dryck till studentvänliga priser kvällstid. Vi tar även emot sittningar och konferenser, begär gärna prisfÜrslag. BesÜk www.karhusetorigo. se fÜr mer info och aktuella händelser.

E-PUBEN

CAFÉ FIKUM

KROGEN KROGEN

CAFÉ MITUM

I Fikum kan du själv blanda din sallad frün vür uppskattade salladsbuffÊ fÜr 10,50 kr/hg, vid kÜp Üver 25 kr ingür gratis couscous, pasta och ris. Vi erbjuder även kalla och varma drycker, baguetter, smÜrgüsar, fikabrÜd och godis. Under andra tider finns varuautomat med kaffe, godis, fikabrÜd, snacks och sandwich.

Nyrenoverade lokaler. Modern restaurang, nattklubb och Irländsk pub. Fredagar Schlagerkrogen med schlager, 70-80-tals hits och lugna favoriter. LÜrdagar HIP HOP, RNB. Erbjudanden i baren alla kvällar. Krogen välkomnar er till en av Umeüs stÜrsta lunchbuffÊer frün 69:-. Upp till 300 personer per sittning. EPP buffÊ, BBQ frün 69:-, Husets planka 99:-.

Värna om miljÜn - handla KRAV-märkt fika i Mitum! Vi erbjuder även smaskigt fikabrÜd, smÜrgüsar, baguetter, läsk, godis samt Dagens rätt med salladsbuffÊ, mültidsdryck och kaffe fÜr 46 kr studentpris (mot uppvisande av kürleg.), 55 kr fÜr Üvriga. Mitum tar även emot beställningar av fika och mat, till avhämtning eller servering.

 XXXOBUJPOFSOBTIVTDPN POT GSF MĂ•S

Fredag EPP 15-18, Nattklubb 22-02 LÜrdag Nattklubb 22-02 Universum, Aula Nordica, 090-786 76 79 www.hhus.se, epuben@hhus.se En numera toppmodern nattklubb fÜr drygt 300 gäster, med stor variation av DJs, musik, liveband, populär EPP & event, samt ett stort utbud av mat och dryck. E-Puben visar även Champions League matcher (mm.) pü bioformat. Nya E-Puben tar emot fÜr sittningar, afterwork, och andra slutna sällskap. Vi anpassar oss till Era Ünskemül. Sittningar: fre 19-22, lÜr 18-22. Välkommen till nya E-Puben! - E-Puben - Nattklubb, Lounge & Festvüning

#BSSTLPHTHSĂ…OEFO  5JT GSF MĂ•S XXXLBSIVTFUPSJHPTF

5 5FLOJL IVTFU .ÇOEBHGSFEBH

Ă…lidhems centrum, 090-71 33 00, 71 33 05 MĂĽn, tis, ons, tors 10.30-13.30,16.00-23.00 fre 10.30-13.30, 16.00-02.00 lĂśr 16.00-02.00 www.krogenkrogen.se

.*5IVTFU .ÇOEBHUPSTEBH 'SFEBH

Hjälp! FÜr münga kan fÜr mycket!


STRÅLANDE LYCK A

Tror du att din utbildning ska göra dig lycklig? Glöm det. Karriär, äktenskap och ekonomi utgör bara en bråkdel av din lycka. Resten är en fråga om gener och jävlaranamma. 

text: linn svensson

vertex 4:  2009

11


LYCKA – ETT TILLSTÅND DU K – Att känna att det man gör i livet är värdefullt och meningsfullt har en enormt stark effekt på lyckan. Mycket starkare än faktorer som vänner, inkomst och partner, säger Filip Fors, som bedriver lyckoforskning vid Umeå universitet. Västerlänningarnas lyckonivåer har bevisats vara till häften genetiskt be­ tingade, medan 10–15 procent varierar beroende på våra levnadsvillkor, om vi exempelvis är friska, yrkesverksamma eller i ett förhållande. Den dryga tred­ jedel som kvarstår påverkas av vår egen inställning till livet, och kan trä­ nas upp genom enkla övningar. – På det stora hela väger de psykolo­ giska faktorerna tyngre i länder där de materiella basbehoven är uppfyllda. För en genomsnittssvensk som vill bli

12

lyckligare är det ett säkrare kort att försöka förändra sina tankemönster och vanor än att förändra sina lev­ nadsomständigheter, som till exempel ett mer välbetalt jobb eller en större lägenhet, säger Filip Fors, som dokto­ rerar i sociologi med lyckoforskning som avhandlingsämne. ge­ nom kvantitativa studier i formulär­ form. Ett slumpmässigt urval perso­ ner får utvärdera sin egen livssituation Lyckonivåer mäts vanligtvis

och på en skala ange hur nöjda de är med olika delar av sitt liv. Undersökningar har visat att perso­ ner som uppger sig vara mycket lyckli­ ga är optimistiska, lever i nuet och har meningsfulla livsmål. De motionerar och bryr sig om familj och vänner, är hjälpsamma och hanterar stress och tragedier väl. Att träna mindre lyckliga personer i att tänka som de mycket lyckliga, har visat en positiv effekt på försökspersonernas lyckonivåer. – Det behövs motivation, och strate­ gierna behöver anpassas från person till person. Det handlar om variation, timing och att bygga upp nya vanor. Man ska heller inte använda för många strategier på en gång, säger Filip Fors. I en studiecirkel kring lyckoforsk­ ning som han och filosofidoktoranden Jesper Östman leder under våren, an­

Lyckan i världen: Människorna i Columbia, Danmark och Mexiko är lyckligast, enligt den tiogradiga skala som World Values Survey använder för att mäta lyckotillståndet i världen. Sverige hamnar på 14:e plats av 70 länder. Minst lycka hittar man i Rwanda, Vitryssland och Ukraina. Lyckan i yrkeslivet: European Social Survey 2006 har jämfört olika yrkesgrupper med avseende på upplevd lyckonivå. Skillnaderna är små, men lärarna toppar tabellen, följda av personer med teknik- och ingenjörsutbild­ ningar. Juristerna verkar minst lyckliga i den här tabellen...

vertex 4:  2009


FYRA SÄTT ATT ÖKA DIN LYCKA Tänk positivt OCH VAR TACKSAM Ett konkret sätt för att tänka positivt är att föra tacksamhets­ dagbok. Ta en dag i veckan och skriv ner 5 saker som du verkligen uppskattar och är tacksam över. Det kan vara något trivialt som vädret eller Facebook men också något mer betydelsefullt som en vän, partner eller det senaste numret av Vertex. Din bästa tänkbara Framtid Sätt dig ner en lugn stund en dag i veckan och ägna 20 minuter till att föreställa dig ditt bästa tänk­bara scenariot i framtiden. Till exempel hur ditt liv ser ut om 10 år. Var inte blyg utan ta ut svängarna! Du kan­ ske har fått just det där jobbet som du så gärna ville ha, eller partnern du alltid önskat och samtidigt har flera goda vänner och en aktiv fritid. För att få variation kan man välja olika områden olika veckor, till exempel arbete en vecka, fritid eller romantik en andra och sociala relationer en tredje. Planera och upplev EN UNDERBAR DAG Fundera ut hur en underbar dag för dig skulle se ut; vilka olika saker du skulle göra, när du skulle göra dem och med vilka. Skriv sedan ner resultaten och välj en dag när du har tid och realisera din underbara dag.

KAN TRÄNA DIG TILL vänder de sig av strategier som till stor del går ut på att visualisera mål och systematisera positiva tankar. Genom att stänga ute negativa tankar och lyf­ ta fram det positiva i vardagen, kan man påverka sin egen lycka. Forskning har visat att arbete med lyckostrategier ger mer varaktig lycka, till skillnad från den omedelbara, men kortsiktiga, tillfredsställelse som en löneförhöjning eller ett köpfynd ger. – En hög lön gör oss glada i början, men sedan avtar lyckokänslan. När våra grundläggande behov är tillfreds­ ställda så vänjer vi oss snabbt vid för­ ändringar, säger Filip Fors. gör dig lyckligare i längden. Vid en under­ sökning av lyckonivåerna hos en grupp lottovinnare och en grupp som Inte ens en saftig lottovinst

vertex 4:  2009

överlevt en orkan, var nivåerna efter ett par år tillbaks på samma nivåer i båda grupper. – Forskning som mäter lyckonivå under enskilda tidpunkter av dagen har visat att män­ niskor är som lyckligast när de har sex och däref­ ter när de umgås med sina vänner. Det finns studier som visar att människor är lyckligare när de umgås med sina vän­ ner än med sin partner. De lägsta lyckonivåerna i vardagen har uppmätts när personer pendlar till och från arbetet. Att det nya job­ bet ger högre lön och bättre status kompenserar inte för de minskade

lyckonivåerna som uppmätts i sam­ band med pendling. internationellt och nationellt är ett relativt nytt forsk­ ningsområde finns ännu inga entydiga resultat för var i Sve­ rige människor är som lyckligast. En studie av livs­ tillfredsställelse har emellertid visat att invånare i större stä­ der är minst lyckliga, medan de hög­ sta lyckonivåerna har uppmätts i städer om 30 – 100 000 personer. Filip Fors har planer på att i fram­ tiden genomföra en utförlig under­ sökning av lyckonivåerna på olika orter runt om i landet. Eftersom lycka både

Lyckliga personer är också mer aktiva och kreativa, de ser lösningar

Var vänlig och gör goda gärningar Att göra vänliga och snälla hand­ lingar som att bjuda en vän på middag, donera pengar, eller städa tvättstugan kan påverka lyckan positivt. Extra bra effekt får det om man gör det under samma dag så att det blir en tydlig kontrast mot vardagen.

– Det viktigaste är förstås att öka lyckan i världen, men ett första steg mot det målet är att göra sig själv lyckligare. Forskningen visar att lycka smittar av sig på andra män­ niskor. Lyckliga personer är också mer aktiva och kreativa, de ser lös­ ningar på problem som kan framstå som hopplösa för andra, säger Jesper Östman och Filip Fors, som kommer hålla en ny studiecirkel kring lycka under höstterminen. linn svensson

Mer information, och möjlighet att mäta din egen lycka, finns på www.lyckoprojektet.com. Umeå universitet ger även kursen ”Lycka och elände”, som omfattar 7,5 hp och går på halv­ fart under höstterminen.

13


DAGS FÖR STORA KÅ Valtider – och därmed en chans att påverka hur din studentkår ska se ut. Vertex tog en runda på campus för att ta valtempen på studenterna inför Umeå studentkårs val och Umeå naturvetar- och teknologkårs valfullmäktige. – Det har aldrig känts intressant att rösta, konstaterar Alexander Christiansen, som är i slutet av sin utbildning. I början var det för nytt och främmande, han visste knappt vad kåren var och gjorde. Nu är han snart på väg ut i den nya fas som heter arbetslivet och då känns det inte hel­ ler intressant att rösta. Han har aldrig, un­ der hela sin tid på universitetet, känt något behov av att engagera sig i något kårval. – Jag ser inte att det påverkar mig, säger han. Vid samma bord i Café Tornet sitter Sam­ uel Eriksson, som pluggar juridik och är medlem i Umeå studentkår. Inte heller han tänker rösta i kårvalet. – Kåren är meningslös och väldigt dyr. Därför bojkottar jag valet, säger han. Han skulle rösta om han tyckte att kåren var bra, men i nuläget ser han den som nå­ got som inte bör stödjas. – De som är med där har personliga skäl. Jag vill inte stödja det, säger han.

Utanför samhällsvetarhuset sitter Lisa Mäkikaltio och Katrin Påhlman. På frågan vilken kår de tillhör svarar de: – Sociologerna? Eller beteendevetarsektionen? Efter att Vertex reporter gett en ledtråd konstaterar de snabbt att det borde vara Umeå studentkår. De är inte nya på universi­ tetet, men har aldrig hört talas om kårvalet. – Eller, jo jag kommer ihåg att jag fick en valsedel hemskickad förra året, säger Lisa Mäkikaltio. Hon kände sig inte tillräckligt insatt för att rösta då. – Det enda jag egentligen vet om kåren är att kårobligatoriet ska tas bort, men vad det betyder för mig egentligen vet jag inte, säger Katrin Påhlman. Tror ni att ni kommer att rösta i år?

– Jag gillar att rösta, så det är mycket tro­ ligt, men jag måste känna att jag är insatt i frågorna då, säger Katrin Påhlman.

Utanför Samhällsvetarhuset. Lisa Mäkikaltio fick en valsedel hemskickad

till ntk-stu­ denterna och träffar Anders Bäckström, Joa­ kim Sjöberg och Mattias Berglund i Teknik­ huset. De har inga problem med att svara på vilken kår de tillhör. Det hänger affischer överallt, förklarar de. De läser sitt första år och kommer inte att engagera sig i valet i år. De fick e-post om att man kunde nominera folk, men det har de inte gjort. Att gå på val­ fullmäktige känns heller inte aktuellt i år, men kanske i framtiden. – Om man känner någon som blivit nomi­ nerad kanske man skulle engagera sig, säger Mattias Berglund. Vi promenerar över bäcken

och Josefine Jansson sitter i hörsalsrundan och pratar. De ser för­ vånade ut när Vertex reporter överfaller dem med frågan: Caroline Samuelsson

Vilken kår är ni med i?

– Den vanliga kåren. Den som finns här... Umeå studentkår va? säger de och tittar för­ bryllat på varandra. Vertex fortsätter att fråga vad de känner till om kårvalet och får veta att de inte vet någonting. De har nyligen börjat studera och tror att det kan bero på detta. Tror ni att ni kommer att rösta?

– Ja, om vi får information om det tror jag att vi kommer att göra det, säger Josefine Jansson.

anna sundström lindmark foto: pär wiberg

Teknikhuset. Anders Bäckström, Joakim Sjöberg och Mattias Berglund tar d

US SATSAR PÅ VAL VIA NÄTET Nytt för i år är internetval. Det självklara syftet är att öka valdeltagandet. Men spelar egentligen rösten någon roll? – Ja, visst kan man påverka vad kåren ska jobba med, säger David Hjelte, ordförande i Umeå studentkårs valnämnd. I år kan medlemmar i Umeå student­ kår, US, om de vill rösta via internet, tack vare en gratistjänst som mecenat­ kortet tillhandahåller. För­hoppningen är att öka medlemmarnas intresse för kårvalet. Får man genom kårvalet en indikation på hur många som frivilligt kommer att gå med i Umeå studentkår när obligatoriet tas bort?

– Nja, en viss indikation kanske. Men jag tror att man kan vilja vara med i Umeå studentkår utan att rösta,

14

UMEÅ STUDENTKÅRS VAL: Umeå studentkårs val äger rum mellan 20-23 april. Medlemmarna kan då rösta på Socialdemokra­ terna, Moderata studenter eller Vänsterns studentförbund. Vallokaler finns i Lindellhallen, Hu­ manisthuset och nya lärarhuset. Man kan också rösta via internet, på www.karvalet.se, med hjälp av mecenatkort och personnummer, till och med den 22 april. säger David Hjelte. Tycker du att US valsystem är bra?

– Personligen tycker jag det. Kåren kan påverka på ett annat sätt genom sina kontakter och kanaler till partier och föreningar, säger David Hjelte. anna sundström lindmark

ett ”pre-fum” ska

Valarbetare. Emilie Edvinsson och Christin Edblom är två av sju medlem­ mar i NTK:s valberedning.

Jag tror att personerna som väljs är viktigare för studenterna än partiernas inriktningar

Ingen från Miljö- och hälsoskydd, det största programmet under naturvetar- och teknologkåren har någonsin funnits representerade i NTK:s styrelse. Så är kårstyrelsen representativ för NTK:s medlemmar? Den frågan diskuteras. Vissa program har högre andel enga­ gerade studenter än andra. I den nu­ varande kårstyrelsen kommer två av medlemmarna dessutom från samma kurs. Generellt är det också färre na­ turvetare i ntk:s styrelse - teknologer är oftast i majoritet. Christin Edblom och Emilie Edvins­ son, två av sju medlemmar i ntk:s val­ beredning, säger att de här frågorna diskuteras ganska mycket. Umeå naturvetar- och teknologkår, ntk:s valprocess började i och med att

vertex 4:  2009


Å R( K)VALET

PARTIPOLITIKEN ÄR SKILJEFRÅGAN Att deltagandet i kårvalet är lågt är ingen nyhet. Men frågan är hur stort problemet är. Vertex har pratat kårval med Svante Ersson, universitetslektor i statsvetenskap. – Många studenter tror nog inte att kåren spelar så stor roll, säger han. Jämfört med riksdagsvalet är deltagan­ det i kårvalet uselt. Men jämför man med fackföreningar har kårvalet relativt högt engagemang . – Kåren är en lite speciell organisation, vilken jämförelse man än gör så haltar den, säger Svante Ersson. Enda anledningen att jämföra kårva­ let med riksdagsvalet är enligt Svante Ersson att medlemskapet fortfarande är obligatoriskt, annars liknar kårerna mera föreningar och organisationer. Hur många som röstar i kårvalet be­ ror på hur många som är informerade och kunniga, men också hur många som anser att organisationen har nå­ gon verklig betydelse. Ett skäl till riksdagens höga valdelta­ gande är bland annat att det finns en norm i samhället, särskilt hos den äldre generationen, som säger att ”en god med­ borgare går och röstar”. Hur betydelsefull rösten känns för medborgaren är också något som spelar in. Osäkerhet och oro i samhället kan påverka valdeltagandet så att det blir högre. Och engagemang i olika sammanhang tenderar att vara lägre när saker fungerar väl och folk är nöjda.

ifjol. Katrin Påhlman kan tänka sig att rösta om hon känner sig insatt i frågorna när kårvalet vankas.

kårerna vid Umeå universitet en enda. En av de stora frågorna som skilde Umeå studentkår, US och en av de utbrytande kårerna, Umeå naturvetar- och teknologkår, ntk, var frågan om huruvida kåren skulle vara politisk eller inte. På ntk:s hemsida beskrivs det som att ”den mesta tiden i kårfullmäktige använ­ des för att ordvränga politiska åsiktspro­ gram om allt från statlig utbildningspoli­ tik till generell miljöpolitik och kommunala byggplaner. Att spendera ti­ den på att förbättra den enskilde studen­ tens vardag på Umeå universitet var knappt ens på dagordningen”. – Politisering av kåren var ett sätt att öka intresset för en organisation som till en början var ganska liten, be­ rättar Svante Ersson. Umeå studentkårs första kårval ge­ nomfördes 1969. Och kvar är systemet med partier, röstsedlar och valvakor, medan ntk:s system mera liknar det som fanns i kårens tidiga historia och den form som finns i de flesta föreningar – att styrelsen tillsätts på ett årsmöte. Svante Ersson säger att det system som us har ställer större krav på högt valdeltagande för att vara demokra­ tiskt, medan ntk:s system innebär en större risk att små grupper kan mobili­ sera sig och ta över kåren om man har en låg medlemsaktivitet. Fram till 1998 var de tre

det ganska lugnt...

Hörsalsrundan. Caroline Samuelsson och Josefine Jansson får en oväntad fråga...

göra ntk:s valfullmäktige kortare anmodan att nominera gick ut till medlemmarna, genom affischering, e-post och formulär på hemsidan. Nomineringsstoppet var den 15 mars och därefter har valberedningen job­ bat intensivt med att intervjua alla nominerade kandidater. Proceduren sker under sekretess. Inga namn blir offentliggjorda så länge inte kandi­ daten önskar att det ska göras i mö­ teshandlingarna till valfullmäktige den 23 april – vilket därmed betyder att man får en extra chans att argu­ mentera för att bli invald, om man inte är den som valberedningen väl­ jer att föreslå. Till vissa styrelseposter finns det flera sökande medan det till andra finns få intresserade. – Det finns risk för att alla inte kan tillsättas nu, säger Christin Edblom. Valfullmäktige brukar kunna bli en

vertex 4:  2009

NtK:s VAL: Den 23 april håller Umeå natur­ vetar- och teknologkår valfull­ mäktige. Då utser fullmäktige nästa läsårs kårstyrelse. 35 ledamöter från de olika sektionerna ska närvara på mötet. Utöver det har alla NTK: s medlemmar närvaro- och yttranderätt på mötet. Bara ledamöterna har rätt att rösta fram den nya kårstyrelsen. ganska långdragen procedur, därför kommer det i år att hållas ett så kallat ”pre-fum” några dagar innan valfull­ mäktige, då alla som vill kandidera till styrelseplatser kan komma och pre­ sentera sig. Syftet är att effektivisera och göra kårfullmäktige kortare.

Vad är fördelarna med NTK:s valsystem jämfört med Umeå studentkårs?

– Det är bra att vem som helst kan nominera personer till styrelsen. I Umeå studentkår är det partierna som väljer vilka personer som ska sitta i kårstyrelsen. Jag tror att perso­ nerna som väljs är viktigare för stu­ denterna än partiernas inriktningar. ntk:s val är till skillnad från Umeå studentkårs opolitiskt, vilket vi tror är framgångsrikt. Vi tror att det fak­ tum att vi är studenter förenar oss mer än eventuella skillnader i höger och vänster. Våra studenter kanske inte är lika politiskt engagerade som de i Umeå studentkår, säger Christin Edblom och Emilie Edvinsson. text och foto: anna sundström lindmark

anna sundström lindmark

SID 24-25: PARTIERNAS ANNONSER INFÖR UMEÅ STUDENTKÅRS KÅRVAL

15


KARAOKE!

HUR KUL SOM HELST!

Ring 070-441 24 55 & boka karaoke till sittningen nu! Se hela lĂĽtlistan

HyrKaraoke.se

6000 LĂ…TAR S 600 SVENSKA KLASSIKER

KifkjXkkXeefej\e€i `[\kd`ejkXcX^\k^�i [\ej`e]lebk`fe% ;\ee‚ic€jXi\e%

  

9fbXXeefej% '0'$./-0'))%

Hamrinsv. 2, Ă–st Riksv. 2, Teg Glimmerv. 7C Carlshem

MER

P DRO IN!

    Studentcentrum är universitetets sammanhĂĽllande resurs fĂśr utbildningsadministrativa och studentstĂśdjande processer. Studentcentrum bestĂĽr av sex verksamhetsomrĂĽden: studenthälsan, examina, antagning, studievägledning och studentstĂśd, Ladok och International OfďŹ ce. Vid International OfďŹ ce, som även omfattar International Housing OfďŹ ce, arbetar sex personer med Ăśvergripande och gemensamma aktiviteter inom det internationella omrĂĽdet. Vid UmeĂĽ universitet pĂĽgĂĽr fĂśr närvarande ett arbete med att utveckla internationalisering av utbildningar pĂĽ grund och avancerad nivĂĽ. Det gĂśrs därfĂśr en satsning pĂĽ Ăśkad internationalisering inom ramen fĂśr universitetets handlingsplan 2007–2009. I detta arbete är International OfďŹ ce engagerad. Nu sĂśker vi en praktikant som vi kallar fĂśr studentkoordinator/praktikant. I dina arbetsuppgifter som studentkoordinator ingĂĽr att: • lämna praktisk information till inkommande utländska studenter, svara pĂĽ e-mail och fĂśrfrĂĽgningar • vara behjälplig vid terminsstarterna under introduktionsveckan fĂśr internationella studenter och att anordna sociala aktiviteter under läsĂĽret fĂśr inkommande utländska studenter • administrera och erbjuda ett fadderprogram fĂśr utländska studenter • vara behjälplig vid terminssluten fĂśr ĂĽtervändande utländska studenter • bistĂĽ International OfďŹ ce med olika gĂśromĂĽl.

Anställningen som studentkoordinator är en praktikplats med handledning. Vi sĂśker en person som studerat vid UmeĂĽ universitet under minst ett ĂĽr. Du ska ha god organisationsfĂśrmĂĽga samt goda kunskaper i engelska och svenska i tal och skrift och kunna använda engelska som arbetssprĂĽk. Ytterligare sprĂĽkkunskaper är meriterande. Du skall ha goda datorkunskaper samt vana vid att arbeta med de vanligaste datorprogrammen (OfďŹ cepaketet). Erfarenhet av självständigt arbete är Ăśnskvärt. Anställningen omfattar heltid (100%) och innebär oregelbunden arbetstid vid terminsstarter och andra verksamhetstoppar. Praktikperioden omfattar ett läsĂĽr och tiden frĂĽn den 15 juni 2009 till den 30 juni 2010. Studentcentrum värdesätter en bredd av erfarenheter och perspektiv och eftersträvar därfĂśr en Ăśkad mĂĽngfald bland vĂĽra anställda. Vi eftersträvar även en jämn kĂśnsfĂśrdelning och ser därfĂśr gärna att män sĂśker befattningen. Närmare upplysningar lämnas av Helena Gradin (internationell koordinator), tel. 090-786 51 05, <helena.gradin@ adm.umu.se>, eller av Per A Nilsson (chef fĂśr International OfďŹ ce), tel. 090-786 68 66, <per.nilsson@adm.umu.se>. Facklig information lämnas av SACO tel. 090-786 53 65, SEKO civil tel. 090-786 52 96 samt ST tel 090-786 54 31. Din ansĂśkan, märkt med dnr 316-255-09 ska vara inkommen till <jobb@umu.se> eller till UmeĂĽ universitet, Registrator, 901 87 UmeĂĽ, senast 2009-05-04. Välkommen med din ansĂśkan!

Uttagsautomat pĂĽ ICA!

â&#x153;

LITE KRĂ&#x201E;VER IG SOM M FĂ&#x2013;R D U RI LA SO

UmeĂĽ universitet är med sina 29 000 studenter och drygt 4 000 anställda en organisation som ständigt fĂśrändras och utvecklas. Universitetets forskare bedriver stark forskning inom ďŹ&#x201A;era omrĂĽden, mĂĽnga tillhĂśr världseliten. Vi är ett av landets stĂśrsta utbildningsuniversitet och erbjuder ett brett och attraktivt utbud av program och kurser. VĂĽrt campus utgĂśr en inspirerande miljĂś fĂśr alla som verkar där. Vi samarbetar gärna med näringsliv och organisationer i regionen och Ăśvriga världen.

Ha alltid tillgĂĽng till kontanter när du behĂśver dem allra bäst. Kika in hos oss pĂĽ ICA Berghem! Ă&#x2013;PPET 9 - 23Ă&#x160;UĂ&#x160;Ă&#x160; R 6" Ă&#x160;/Ă&#x160;"--t

Klipp ut och ta med till butiken. BÂ?Â?iĂ&#x20AC;Ă&#x160;Â&#x201C;iÂ?Â?>Â&#x2DC;Ă&#x160;ÂŁxĂ&#x160;>ÂŤĂ&#x20AC;Â&#x2C6;Â?Ă&#x160;Â&#x2021;Ă&#x160;Ă&#x201C;Ă&#x201C;Ă&#x160;>ÂŤĂ&#x20AC;Â&#x2C6;Â?° Ej spel, lotter & tobak.

090-13 13 96


kultur: Tips & reaktioner: kultur@vertex.nu

Klubb för partaj med gott samvete

Mellankrigstid. Tyskland innan andra världskriget, med skörlevnad och gryende nazism, skildras i ”Berlin – Stad av rök”.

Lättsam historisk tyngd Weimarrepubliken, under den tyska mellankrigstiden, är en av de poli­ tiskt intressantaste perioderna i världshistorien, men har på ett tra­ giskt sätt hamnat i skuggan för den regim som avlöste den. Republiken har kallats världens mest demokratiska politiska system, och nästan alla som ville låta sin röst höras hade möjlighet till det. Denna frihet och pluralism betingade emel­ lertid ett högt pris, och den kultu­ rella mångfald som florerade stod inte utan sina belackare. Det fanns utrymme både för skör­ levnad och förakt för denna, kom­ munism och beredvillighet att utrota denna med våld, experimentell konst och åsikten om denna att den var ”entartet”. och parlamentarism skildrar Jason Lutes med mästarhand i den andra delen av Detta lapptäcke till samhälle

Berlin – stad av rök

anna sundström lindmark

Jason Lutes [Galago]

ga är de fragmentariska brottstycken av samhällsliv som passerar revy, i his­ toriens obönhörliga rörelse framåt. Frågan ”Hur?” besvaras övertygande, utan några docerande anspråk på att förklara varför. Jason Lutes. Som han tecknar sig själv... hast­ verk, och man kan känna hur varje bildruta nästan svämmar över av allt arkivmaterial, alla fotografier och tex­ ter som Lutes djupdykt i. Trots denna historiska tyngd svävar berättelserna lättsamt genom den välbekant klara ”Berlinerluft”. Berlintrilogin är inte något

sin trilogi om Berlin, Stad av rök. Sta­ den av sten från trilogins första del börjar här omslutas av rök och damm, som skymmer sikten. Dramaturgin verkar som en metafor för samhället, och är uppbyggd kring några centrala levnadshistorier, men minst lika vikti­

n Nu kan snart dans och party bidra till en bättre värld. Nathan Kornievsky, student vid Umeå universitet och Nils Seye-Larsen, ti­ digare student, drar snart igång Club Give, som kombinerar ideella bidrag av några av Umeås stora DJ:s med att ekonomiskt stöt­ ta olika hjälporganisationer. Första kväl­ len, den 16 maj på Teatercaféet, går vinsten till Amnesty. – Konceptet faller folk i smaken. Att erbju­ das en skön kväll samtidigt som man kan bi­ dra till det som är viktigt i världen, säger Nils Seye-Larsen. Idén kom under hösten och intresset har redan innan premiären visat sig vara stort. På facebook har gruppen ”Club give” i slutet av mars 499 medlemmar. Vill man verkligen tänka på världens orättvisor samtidigt som man partajar? – Club Give är ingen välgörenhetsgala dit man går under en kväll för att rädda världen. Folk vill hjälpa till och det är en dubbelbonus att kunna ha kul och njuta av en bra klubb och samtidigt veta att pengarna går till nå­ got bra. Som att festa med gott samvete. Mer info. www.clubgive.se

Lars-Daniel Öhman

n en mörkare ton. Redan i titeln, Kär­ lek är för dom [Universal], positionerar sig Thåström som betraktare vid si­ dan av. Resteran­ de texter spinner vidare på samma tema av utanför­ skap och hur livet tagit vägar utan att han kan vrida klockan tillbaka. Hela albumet är en ton mörkare än före­ gångaren, men här finns absolut låtar att kapitulera inför, som ”Långtbort”, ”Kort bio­ grafi med litet testamente” och ”Tillbaka till Trehörnsgatan”. Dan Andersson-referen­ serna finns med även här, liksom på förra plattan, och Dylan på svenska i ”Men bara om min älskade väntar” är hjärtskärande snygg i Thåströms tappning. frida rosenström

NYa skivor:

utmanande musik av the knife-karin Efter ett tiotal år i rampljuset, tre hyl­ lade album och en omfattande världs­ turné, var det äntligen dags för syskone­n Karin och Olof Dreijer i The Knife att ta en timeout. Men det blev inte mycket till semester. Karin Drei­ jer Andersson kan inte hålla sig ifrån musiken utan kastar sig genast in i nästa galna projekt – solodebuten Feve­r Ray [Rabid/Border]. Det luktar The Knife lång väg om denna minimalistiska electropop. Det

vertex 4:  2009

Fever Ray = Karin Dreijer Andersson.

är mörkt, dystert och spöklikt. Den mystiska stämningen känns igen. Men Fever Ray nöjer sig inte med att vara en simpel The Knife-kopia. Karin Drei­ jer Andersson bevisar att hon visst kan stå på egna ben, och skapar utan hjälp av sin bror ett egensinnigt, unikt sound. Mindre dansant, mer avskalat och oerhört vackert. Vi svenskar ska vara glada att vi har en sådan som Ka­ rin. I ett annars så förutsägbart mu­ siklandskap har hon förmågan att skapa både spännande och utmanan­ de musik. Det är få förunnat. petter stjernstedt

17


Rid i snö nordsvenska hästar kultur på campus hastbruk.net

0935-24076, 070-2550788 Maria Andersson

FRÃ&#x2026;N PROFFSDRÃ&#x2013;M TILL MARDRÃ&#x2013;M - Martin Bengtsson berättar ONSDAG 22 APRIL, 13.00â&#x20AC;&#x201C;14.30 HÃ&#x2013;RSAL A, LINDELLHALLEN

TWO WHITE HORSES

MARTIN BENGTSSON

VALBORG PÃ&#x2026; CAMPUS

KLIPPOTEKET Ã&#x2026;LIDHEM CENTRUM TEL. 19 30 90, 19 40 90 UMEÃ&#x2026;

STUDENTRABATT

TORSDAG 30 APRIL STORA SCENEN

DAVID SANDSTRÃ&#x2013;M OVERDRIVE

TWO WHITE HORSES

VALBORG PÃ&#x2026; CAMPUS TORSDAG 30 APRIL STORA SCENEN

PÃ&#x201E;R HOLMGREN OM MAT OCH KLIMAT

DAVID SANDSTRÃ&#x2013;M

PÃ¥ vilka sätt pÃ¥verkar vi, var och en, klimatet med vÃ¥r livsmedelskonsumtion? ONSDAG 6 MAJ, 12.10â&#x20AC;&#x201C;12.55 AULA NORDICA, OBS BILJETT!

PÃ&#x201E;R HOLMGREN

CONTARDO ONSDAG 20 MAJ, 12.10â&#x20AC;&#x201C;12.50 VID CAMPUSDAMMEN (I händelse av dÃ¥ligt väder hÃ¥lls konserten i Café Lindell, Lindellhallen).

)$%.4)49*534 Diamanda Galás, Laurie Anderson, Evelyn Glennie, Chicks on Speed, Malin Hellkvist Sellén, David Sandström Overdrive med Generationskören och många, många fler. IDENTITY JUST - kom som du är eller som du vill vara!

UUUK ? B CQC

CONTARDO

STAFFAN HELLSTRAND TORSDAG 28 MAJ 12.10-12.50 VID CAMPUSDAMMEN (I händelse av dåligt väder hålls konserten i Ljusgården, Lärarutbildningshuset)

STAFFAN HELLSTRAND

Håll dig uppdaterad! Prenumerera på Kultur på campus nyhetsbrev. www.umu.se/umu/kulturpacampus


Tyska filmskapares fortsatta kamp att göra upp med landets förflutna har nått 60- och 70-talet och den revolutionära Baader-Meinhof-ligan. Den rullen blir höjdpunkten i månadens filmsvep.

DER BAADER MEINHOF KOMPLEX Betyg: livet från den andra sidan BETYG: death race BETYG:

norlunda radarpar, men de visar båda prov på komisk timing som dessutom bär upp hela filmen på egen hand. magnus f. bergström

death race genre: bilaction regi: paul WS anderson med: jason statham, ian mcshane m.fl. betyg: 2

Baader Meinhof-gänget. Simon Licht som Horst Mahler.

En väldigt mäktig film der baader meinhof komplex genre: dramathriller regi: uli edel med: moritz bleibtreu, martina gedeck m.fl. betyg: 4

Den mest verklighetstrogna spelfil­ men jag sett på länge! Tyska filmska­ pares fortsatta kamp att göra upp med landets förflutna har nått 60- och 70talet. Med en blandning av fantastiska tagningar och autentiska bilder skild­ ras raf-ligans kraftfulla framfart i Eu­ ropa. Även det klassiska, svenska ny­ hetsinslaget från ockupationen i Stockholm får ett gästspel!

Tysk storproduktion har återigen lyckats samla några av landets främ­ sta skådisar, med mastodonten Bleib­ treu i spetsen. Tillsammans med den utomordentliga scenografin och de fantastiskt tidsenliga kostymerna övertygar de mer än någonsin. Fil­ mens största nackdel är tempot, som sackar rejält efter någon timme, men som alternativ till en renodlad doku­ mentär är filmen väldigt mäktig. magnus f. bergström

livet från den andra sidan genre: dramakomedi regi: david koepp

EXPLOSITIVITETEN HAR FÖRSVUNNIT

vertex 4:  2009

Bertram är en närmast asocial tandlä­ kare. En cynisk britt inflyttad i New York, staden som aldrig sover. Bok­ stavligt talat, ska det visa sig, när Ber­ tram plötsligt kan kommunicera med stans alla spöken! Till att börja med vill jag lugna alla skeptiker. Det här är ingen sleazy spökromantik i stil med Ghost, även om kärlekstemat är närvarande. Livet från den andra sidan är snarare en mystrevlig skrattstund, med småma­ kaber twist. Den bittre Ricky Gervais och spexige Greg Kinnear utgör ett an­

falnad och istället är det balladerna som står starkast. När man vet vad bandet tidigare varit kapabelt till, med fullträffar som ”Take me out”, är det dock svårt att känna sig nöjd.

NYa skivor:

Skottarna i Franz Ferdinand väljer att testa nya formler på Tonight: Franz Ferdinand [Domino/Playground]. Själv gil­ lar jag ju deras breda indiegitarrer, men här får bas och trummor istället större utrymme. Bandet försöker fin­ na inspiration bland såväl västafri­ kanska rytmer som technoinspire­ rande inslag, men hamnar aldrig riktigt rätt. Det är svårt att känna att musiken tillkommit spontant. Explo­ siviteten från tidigare album känns

med: ricky gervais, tea leoni m.fl. betyg: 3

frida rosenström

PET SHOP BOYS NÅR INTE ÄNDA FRAM

Franz Ferdinand. Går lite vilse.

Mindre disco, mer ballad. I Yes [Ast­ ralwerks/emi], Pet Shop Boys nya satsar popduon på en mer sansad ljudbild. Det är laid-back, betydligt lugnare musik än vi är vana vid, och hitarna och de riktiga discodängorna lyser med sin frånvaro. Och min för­ sta tanke är: ”Misslyckande, stor be­

I ett framtida samhälle har USA kol­ lapsat under sin usla ekonomi. En av de få vinstdrivande verksamheterna är tv-programmet Death Race. En tit­ tarsuccé där livstidsdömda fångar får utmana varandra i biltävlingar på liv och död, för att vinna tillbaka sin fri­ het. En oskyldigt dömd proffsförare tvingas in i leken. Det här är högoktanig och svettig action, om än väldigt schablonskuren. Filmen är i stort sett uppbyggd som ett linjärt tv-spel, inte bara i sin de­ sign. Huvudkaraktären avancerar i allt farligare race för att nå den slutliga uppgörelsen. Vi tittare får åtminstone uppleva en eller två riktigt mäktiga scener och en behövlig dos becksvart humor. Och jag har sagt det förr, men benhårde britten Jason Statham är all­ tid smått sevärd, särskilt i den här sor­ tens roller! magnus f. bergström

magnus.bergstrom@vertex.nu

svikelse”. Jag tar några genomlyss­ ningar till och med tiden växer skivan, blir allt bättre. Pet Shop Boys tjugonde album är varken mästerligt som duons Fundamental (2006) eller halvljummet som Disco 2 (1994). Yes hamnar någonstans mittemellan – inte dåligt, bara inte i samma klass vi är vana vid. Låtarna ”Love” och ”Pandemoni­ um” lämnar störst intryck. Här finns duons typiska hitfaktor, klockrena refränger och musikbyggen. Om bara resten av skivan hade varit på sam­ ma nivå. Istället inväntar jag nästa albumsläpp och förväntar mig inget annat än stordåd. Petter Stjernstedt

19


SERIE: KRISTOFER GUSTAFSON

FLER SERIER FLER FLER SERIER F FLER SERIER FLER SERIER FLER SERIER

FLER FLER SERIER

FLER SERIER

FLER SERIER & MYCKET ANNAT SKOJ HITTAR DU PÅ: 20

vertex 4:  2009


Sveriges liberala think tank. Debatter, skrifter, seminarier.

4LBEVTLSJWBFYKPCC1

VlOOTEFUNĂ?KMJHIFUFSUJMMTUJQFOEJFSPDISFTFFSTĂ&#x20AC;UUOJOH 6NFĂ&#x201A;VOJWFSTJUFUIBSVOEFS$""+NĂ?KMJHIFUBUUEFMBVUFUUBOUBMTUJQFOEJFS UJMMTUVEFOUFSTPNHĂ?SFYBNFOTKPCCFMMFSTLSJWFSFMMFSVQQTBUTĂ&#x201A;U GĂ?SFUBH!VQQESBHTHJWBSFWJBFYBNFOTKPCC OV 

Ă&#x20AC;TNFSPNIVSEVLBOUBEFMBWEFTTBNĂ?KMJHIFUFSQĂ&#x201A;FYBNFOTKPCC OV

OIFUFOGĂ?SOĂ&#x20AC;SJOHTMJWPDITBNIĂ&#x20AC;MMF

UPPSATSTĂ&#x201E;VLING

Internationalisering demokrati marknadsekonomi

FLER SERIER LER SERIER SERIER LER SERIER

FLER SERIER SERIER

.NU

vertex 4:â&#x20AC;&#x2030;â&#x20AC;&#x2030;2009

Bertil Ohlininstitutet inbjuder fĂśr sextonde ĂĽret studenter att tävla med uppsatser (examensarbeten) pĂĽ C- och D-nivĂĽerna eller motsvarande. Ă&#x201E;mnet ska anknyta till tävlingens teman â&#x20AC;&#x201C; internationalisering, demokrati och marknadsekonomi â&#x20AC;&#x201C; och berĂśra minst tvĂĽ av dessa tre aspekter. Uppsatserna ska ha varit framlagda och betygssatta under läsĂĽret 2008/2009. Prissumman är 20 000 kr. Sista dag fĂśr att lämna in bidrag är den 1 oktober 2009. FrĂĽgor kan ställas till kansliet@ohlininstitutet.org

Läs mer om tävlingen pü www.ohlininstitutet.org

Sveriges liberala think tank. Debatter, skrifter, seminarier.

21


DET HÄNDER PÅ CAMPUS:

vårtal och rock när valborg firas n Valborg firas i år för fjärde gången vid universitetsdammen på campusområde­t. Firandet har lätt familjeprofil, samtidig­t som konserter med David Sandström Overdrive och Two White Horses kan antas locka studenter och andra. Det blir marknad, körsång, artister, bras­a, vårtal, ansiktsmålning, ponnyridning, fika och mat, med mera. Universum och Lindellhallen håller öppet under kvällen. Årets vårtal hålls av Mohamma­d Faz­ lhashemi, professor på i­nstitutionen för idé- och samhällsstudier i Umeå. Student­ kören bjuder på traditionella vårsånger un­ der ledning av Tomas Pleje. Konferencier är Beppe Starbrink och firan­det avslutas med en konsert med Davi­d Sandström Overdrive vid niotiden på kvällen. bertil janson

n 16 april: vem tjänar på krig? AnnSofi Rönnbäck, universitetsadjunkt i stats­ vetenskap, Umeå universitet, håller veten­ skapslunch på Kafé Station i centrala Umeå. Föredraget startar kl 12.15 och tar ca 20 minuter. Gratis inträde. n 6 maj: Om mat och klimat. Pär Holm­ gren är aktuell med boken ”Mat och Kli­ mat”, som han skrivit tillsammans med Johann­a Björklund och Susanne Johans­ son. Det är en klimat­ bok med tonvikt på vad vi odlar och äter. Hur mycket betyder våra val egentligen? Pär Holmgren var meteorolog på SVT i 20 år innan han valde att helt satsa på en författar- och föreläsarkarriär där klimat­ frågan står i fokus. Holmgren föreläser onsdag den 6 maj, kl. 12.10-12.55, i Aula Nordic­a. Studente­r och personal kan hämta gratisbiljette­r i Förvaltningshusets reception, i Sam­ver­ kans­husets reception, hos Studentpräster­ na i Naturvetarhuset plan 3, eller på UB.

Namn: Anders Strömkvist. Ålder: 29 år. Uppvuxen: I Umeå. Bor: Ålidhem. Pluggar: Till dataingenjör. Engagemang: Som allt-i-allo på kårhuset Origo.

Han känner alla på Origo Han har kopplat in datorer till barens bildskärmar, dragit kablar, byggt DJ-bås och en massa annat. – Inom NTK har vi kompetens nog för att bygga ett helt hus, det bidrar till studentandan, säger Anders Strömqvist, en av Origos över hundra ideellt arbetande studenter. När Vertex träffar Anders Strömqvist i ett eftermiddagstomt kårhus sitter han framför den stora plasmaskärmen inne på kontoret, lyssnar på musik och fixar med tekniken. Vi går en sväng i det starkt solbelysta och helt olåsta huset. Anders förklarar att Umeå universitet haft som krav att huset ska stå till förfogande för de stu­ denter som behöver studieplats. Det har även bidragit en aning till inred­ ningen i huset. Loungefåtöljerna har konkurrerats bort till förmån för hår­ da stolar och bord med höjd. – Sitter man här får man garanterat läsro. Det är väldigt sällan som någon

Vi har tagit examen: Teknologie doktorsexamen: Lijana Gottb­y, Gävle. Biomedicinsk analytikerexamen: Frank Abramsson, Lycksele. Civilingenjörsexamen: Linus Bergström, Umeå; Johan Jonsson, Umeå. Naturvetenskaplig kandidatexamen: Natali­a Mihaela Martin, Beius Bh. Naturvetenskaplig masterexamen: Natali­a Mihaela Martin, Beius Bh. Teknologie kandidatexamen: Henrik Ols­ son, Huddinge. Ekonomie kandidatexamen: Lyna Ala­ mi Barumwete, Umeå; Sofia Gustafsson, Stockholm; Per Schmidt, Umeå; Jonas Wes­ terberg, Umeå; Carolina Sandström, Märsta. Ekonomie magisterexamen: Lyna Alam­i

22

Namn: Torgny Forss. Ålder: 34. Aktuel­l: Har nyligen tagit högskoleingenjörsexa­ men. Gör nu: Arbetar på SCA Packaging Obbola AB.

hittar hit på dagarna, konstaterar A­nders Strömqvist. Det blir många dagar i veckan för honom på kårhuset, utöver ideellt ar­ bete som bland annat kvällschef ett par dagar i veckan blir det ett par da­ gars utgång också. När Vertex träffar honom har han just varit på lunchmö­ te med alla Origos kvällschefer som hålls en gång i veckan. av sin utbild­ ning till dataingenjör och försöker nu för andra terminen bli färdig med sitt examensarbete. För att försörja sig job­ bar han på en matvarubutik i centrum. Det har han gjort till och från sedan han var femton år gammal. Jobbet be­ skriver han som varken roligt eller mentalt utvecklande, men välbetalt, ef­ tersom ob-ersättningen är hög och han har jobbat där så länge att han kommit upp sig ordentligt lönemässigt. På kårhuset Origo kan man engage­ ra sig hur mycket man vill, enligt An­ Han är i sluttampen

Barumwete, Umeå; Sofia Gustafsson, Stockholm. Ekonomie masterexamen: Jude Ibe Emel­e, Örnsköldsvik. Filosofie doktorsexamen: Sa Chen, Umeå; Christina Åhrén, Ramsele; Linda Sahlén, Sundbyberg. Filosofie kandidatexamen: Elisabe­t Lund­ ström, Tavelsjö; Fredrik Granqvist, Järfäll­a; Hanna George, Umeå; Nils Jerneliu­s, Umeå; Nicklas Lundström, Norrköping; Sara Lundholm, Bredbyn; Sara Rönnlun­d, Umeå; Linne­a Åberg, Nordingrå; Jenn­y Bingeb­o, Vännäs; Johan Skog, Umeå; Jan Laht­i, Umeå; Joakim Viklund, Härnö­ sand; Sofi Norrman, Stockholm; Stefan Granlun­d, Umeå; Andreas Olofsson, Täby; Daniel Strömberg, Sollefteå; Mirza Zja­ jo, Umeå; Helena Andersson, Stockholm;

ders. Allt startar med att en student reagerar på att något saknas i huset ett DJ-bås eller en projektor. Därefter sätter engagemanget igång. – Jag känner alla här. En vanlig kväll är hälften av alla gäster personal, säger Anders och tillägger att detta snarare beror på många engagerade och ideellt arbetande studenter än få gäster. Han berättar att när han började studera 2002 levde de flesta studen­ terna som traditionella studenter på flera sätt – bodde i studentrum, levde billigt och gick ut på dåvarande kår­ huset Scharinska. Han upplever det som om fler och fler studenter nuför­ tiden bor i vanliga dyra lägenheter och går på klubbar nere på stan på helger­ na. Det blir svårare att klara sig på studiemedlet då, menar han. Kårhu­ sen drivs av studenter, för studenter. – Det känns som om studentandan växer på Origo, säger Anders. text och foto: anna sundström lindmark

Shayan A­fshari Rad, Umeå; Lina Hartman, Umeå; Joha­n Ahlmark, Umeå; Ida Svartholm, Umeå; Erik Bohm, Umeå; Elin Stark, Umeå; Michae­l Bergvall, Umeå; Helena Lindström, Örnskölds­vik; Linda Jonsson Westerlund, Örnsköldsvik; Bach Hoa Mi Nguyen, Umeå; Pete­r Malmsten, Umeå. Filosofie magisterexamen: Elsa Andersso­n, Rossön; Jan Grönlund, Tavelsjö; Elisabe­t Lundström, Tavelsjö; Annika Gustafsso­n, Norråker; Eva Lundström, Härnösand; Björn Wallman, Härnösand; Katarina Edströ­m, Bode­n; Anna Eliasson, Vindeln; Madelene Larsson, Domsjö; Andreas Tornevi, Umeå; Maria Pörn, Umeå; Erika Jeppsson, Umeå; Emma Olsson, Iggesund; Camilla Löfnäs, Umeå. Högskoleingenjörsexamen: Torgny Forss, Umeå; Mahlet Wada, Hässelby; Markus

vertex 4:  2009


Fixa tvätten och stryka skjortor – lätt som en plätt. Hur man lagar en punka är dock något av ett mysterium. Johanna Englund funderar därför över de oskrivna regler som funnits under uppväxten.

JAG VILL KUNNA BYTA TÄNDSTIFT Jag föddes som en efterlängtad dotter efter två söner. För mina föräldrar yttrade sig den glädje som de kände i form av rosa spets och fluffiga volanger. Mina bröder hade aldrig sett röken av minsta volang innan jag kom. Däremot parades de ihop till en, och gick inte sällan omkring i likadana kläder, trots tre år i åldersskillnad. Dom blev ”pojkarna”, medan jag kallades vid namn. Deras kläder var slitstarka, skorna vattentäta och hemkomsttiderna liberala. Jag hade aldrig grönska på knäna. Jag fick inte vistas nära bäcken, medan mina bröder byggde flottar och broar och lekte sjöfarare och pirater. Jag lärde mig att gilla mina volanger och blev van att akta mig för lerpölar och gyttjediken. Jag hade inte mycket till övers för ”pojkfärger”, vilket jag brutalt upplyste min stackars farmor om när hon stickat mig en grön tröja. Jag överbeskyddades, vilket givetvis härleddes ur kärlek, men det hände att jag uppfattade det som en omyndigförklaring. När jag blev äldre och

Olsso­n, Solna; David Olsson, Umeå. Juris kandidatexamen: Petra Vennber­g, Lule­å; Ulrika Kairento, Boden; Emelia Hedma­n, Stockholm; Moa Grahn, Umeå. Juristexamen: Erika Jeppsson, Umeå; Fredrik Elveros, Skellefteå. Konstnärlig kandidatexamen: Jonas Lind­ sköld, Luleå; Fredrik Nilsson, Umeå; Emma Lööf, Göteborg. Konstnärlig masterexamen: Ole Kristian Lund Bjerke, Göteborg. Lärarexamen: Nina Wallin, Hoting; Kristin­a Rosell, Vännäs; Kristina Helgesson, Tavelsjö; Jennie Åström, Umeå; Elisabeth Andersso­n, Lögdeå; Tobias Markström, Umeå; Sandr­a Markström, Umeå; Camilla Karlsson, Vendels­ö; Pär Isling, Umeå; Henrik Larsson, Umeå; Sofie Westin, Umeå. Magisterexamen: Henok Minas Brook,

vertex 4:  2009

Miljöombyte. sämst just nu:

Sömnbrist.

fortfarande strök mina bröders skjortor. Särbehandlingen jag upplevde var lika positiv som den var negativ, och mina bröder ansåg säkert att det var jag som var bortskämd. Jag blev snart medveten om hur könsroller funnits där, helt utan att någon reflekterat över dem. underbara barndom, med de mest fantastiska föräldrar. Men också de var barn av sin tid och gav oss barn alla de färdigheter som de ansåg att vi behövde. Många av dem var könsbestämda. Jag kan tycka att även killar behöver rena kläder, lika mycket som jag vill kunna lappa en gummislang. Där kommer den andra sidan av myntet in i bilden. Denna regelbok som medföljer varje man och kvinna som föds, begränsar självfallet inte bara kvinnors förehavanden. Män beläggs också med restriktioner, attribut och normer. Jens Finnäs behand­ lar ämnet i en krönika i Vasabladet (14.4.2007) och påpekar vikten av att också förändra utformningen av männens regelbok, på samma sätt som vi kvinnor ideligen kämpar för tillägg i listan för vad vi kan göra. Regelböckerna som fenomen blir vi knappast av med, men kanske det är dags att slå ihop dem till en? Jag hade världens mest

JOHANNA ENGLUND

foto: tomas tengnér

började se över mina värderingar och ståndpunkter växte frustrationen över att aldrig bli tillfrågad att öppna locket på syltburken, trots att jag ansåg mig ha en särskild fallenhet för just det. När jag flyttade hemifrån insåg jag handikappet i att inte kunna fixa en punktering. Varför hade jag bara inte lyckats snappa upp en sådan enkel sak under alla år? Varför har jag inte en endaste gång tagit en titt under motorhuven när jag lika väl som alla andra kan behöva byta tändstift eller vad det nu är man gör därunder. Däremot skötte jag min egen tvätt när jag var elva, medan mamma

bäst just nu:

Namn: Johanna Englund. Ålder: 23 år. Pluggar: Psykologprogrammet.

Umeå; Gaurav Chordia, Umeå. Politices magisterexamen med miljö­ inriktning: Rebecka Modin, Umeå. Psykologexamen: Maria Pörn, Umeå. Teologie magisterexamen: Maria Kihl, Näsåker. Barnmorskeexamen: Anna Johansson, Lule­å; Andrea Hellman, Vännäsby; Johanna Hoffman, Umeå. Sjuksköterskeexamen: Monika Jakobsson, Umeå; Karin Broström, Umeå. Socionomexamen: Sara Lundholm, Bred­ byn; Karin Allard, Umeå; Helena Lindström, Örnsköldsvik; Linda Jonsson Westerlund, Örnsköldsvik.

Det här är ett urval av examinerade vid Umeå universitet den senaste tiden – inte samtliga.

VERTEX KRÖNIKÖRER 08/09: Lars-Daniel Öhman och Johanna Englund.

Vertex för 30 år sedan:

Vertex nr 4/1979.

”Födde: En liten vän med kort antenn.” Det är Vertex vitsiga bekrivning av en lite­n revolutio­n på mediafronten, nämligen när­ radions ankomst till Umeå och universi­ tetet. Den 2 maj 1979 börjar ett antal för­ eningar, däribland Umeå studentkår, sänd­a närradio, kallad Radio Universum, från stu­ dion på Fabriksgatan 11. Kårfullmäktige har efter heta debatter och en hel del vånda beviljat 10 000 kronor i ansla­g för att ra­ diosändningarna ska funka. Ambitionen är att ge ”den studentfackliga verksamheten på olika utbildningar stort utrymme”, kår­ partier ska komma till tals och ”amatöris­ men ska uppmuntras – så långt det går vill vi undvika kommersiell musik”, heter det i programförklaringen.

23


ZZZXVKIVH

t e n r e t n I a i v a t s Rö www.karvalet.se Det enda du behöver uppge är ditt mecenatkortsnummer och personnummer. Det går att rösta mellan den 8-22 april.

+XUùYHUOHYHU GXVRPPDUHQ" 9DGJùUGXQÃUWHUPLQHQÃUùYHU"

Vi kräver att universitetet, kommunen och staten tar ett större ansvar för studenterna även när terminen är slut - Fler vettiga sommarkurser som kan tillgodoräknas och därmed korta din utbildning - Fler riktade sommarjobb och betalda praktikplatser för studenter inom kommunen - Ett extra studiemedel för sommaren och inför att fribelopps fribeloppsgränsen inte omfattar sommarmånaderna

5ùVWDSÆ6RFLDOGHPRNUDWHUQD WLOO8PHÆVWXGHQWNÆUVNÆUIXOOPÃNWLJH .ÆUYDOGHQDSULO

Back to basics!

Studentkåren ska ha fokus på det som är viktigt för studenter i vardagen, utbildningskvalité, studiesociala frågor och jobba för en bra studietid. Att göra uttalanden i krig eller ha åsikter om vilket kaffe som ska serveras är inte en studentkårs uppgift.


April 2

009

ONSDAG

MÅNDAG

20 21 TISDAG

daKåren är politisk. Precis som i riks år e varj och ier part på gen röstar du oen förtr de där al kårv ett anordnas har Nu ge. äkti ullm kårf till väljs devalda på du chans att påverka inrik tningen de man kom kårens verksamhet under mar lem med är mandatperiod. Alla som in lt beta har och år i Umeå studentk april kåravgif t senast fredagen den 17 . alet kårv i a röst 2009 får eå Du röstar antingen via vallokal i Um eller g tnin trös på universitetet, via pos via internet. För att rösta i vallokal d behöver du ha med dig en godkän att mer kom Det g. dlin han och giltig IDalla och i a röst att r kale vallo tre nnas s dalokalerna är öppna under kårvalet mer kom rna gar 20 -23 april. Vallokale

att nnas i Lindellhallen (hörsalsrunrhudan), Humanisthuset och nya Lära na öpp vara set (i naturvetarhuset) och r ske en ning mellan 10-16. Rösträk torsdagen den 23 april kl. 17.00. rNyhet i år kan du även rösta via inte net: ww w.karvalet .se perMed hjälp av ditt mecinatkort och a. röst och in a sonnummer kan du logg l. apri 8-22 lan mel Internetvalet pågår I början av april kommer du att få ett brev från Umeå studentkår som och innehåller en informationsbroschyr na kun att för ett kuvert samt valsedel poströsta. Du poströstar genom att ekryssa för ett parti på valsedeln. Vals som t, erte kuv röst ett i deln läggs ned

På i sin tur läggs ned i svarskuvertet. och n nam ditt i du r fylle svarskuvertet räkpersonnummer - detta för att röst har du att era troll kon na kun ska a narn at röst har betalt kåravgif ten och om du har are i vallokal. Efter att rösträkn den stämt av valkuvertet mot röstläng trös Pos . rnan valu i läggs valkuvertet nda tillha den ämn valn ten måste vara l. senast klockan 15.30 den 23 apri i ske bör t nde utla från g tnin trös Pos god tid. Om du väljer att rösta på alla de olika sätt som erbjuds så är röst i vallo och t trös pos e båd före kal gällande internetröst och de två sistnämnda både makuleras således. Om du röstar via post och internet

2223 TORSDAG


Lördag 18 april Hur möter vi främlingsfientliga partier? Utbildning om integration och invandring. Obligatorisk föranmälan på sabinaausfelt@hotmail.com. Umeå Folkets Hus kl 9.30-16 Måndag 20 april Gillar du folkmusik? Spelar du på gehör? Umeå Universitets studentspelmanslag, Fårfiolerna, träffas varje måndag 19.15 för att spela i Ljusgården i Lärarhuset. Vill du spela med oss? Alla instrument är välkomna www.freewebs.com/farfiolerna Orientering med Myggans OS Kom och orientera med oss! Alla är välkomna, både erfarna och nybörjare! Samling SLU nedre ingången 18.00 Onsdag 22 april Human rights and womens situation in Ethiopia by Dr. Dadimos Haile och Dr. Mulualem Tarekegn. Samhällsvetarhuset 15-17. Se mer info på www.demokratiforum.se. The L-word Less på heteronormativa tv-serier? Se The L-word med SFQ Umeå (Sveriges förenade HBTQ-studenter Umeå)! Kl.18.30-21.00 Maila sfqumea@hotmail.com för att få veta plats. The Conflict and the relations between Pakistan, Afghanistan and Kashmir Ann Wilkens is a former Swedish ambassador in Pakistan and Afghanistan and will talk about the conflicts and the relations in and between Pakistan, Afghanistan and Kashmir. The lecture will be held in English. When: Wed April 22, 5:15 PM Where: Hörsal B, Lindellhallen, Samhällsvetarhuset More information at www.upfu.org Torsdag 23 april Pushing the limits in Serbia Majda Puaca, a Serbian multiactivist involved in organisations like Queer Belgrade and Kvinna till Kvinna’s partner organization Žene na delu, talks about her ongoing fight and struggle for everybody’s right to define themselves and to live a life free from threats and violence. This lecture will be held in English and is organized in co-operation with Kvinna till Kvinna. When: Thur April 23, 3:15 PM Where: Hörsal A, Lindellhallen, Samhällsvetarhuset More information at www.upfu.org Fredag 24 april Onormativa lunchträffar

Bryter du mot heteronormen? Vi är ett gäng som äter lunch, pratar och har roligt tillsammans. Kom som du är, men glöm inte lunchlådan. Kl.12.00-13.00 Plats: I glasgången mellan Universum och MIT Arrangör: SFQ Umeå sfqumea@hotmail.com Måndag 27 april Orientering med Myggans OS Kom och orientera med oss! Alla är välkomna, både erfarna och nybörjare! Samling SLU nedre ingången 18.00 Gillar du folkmusik? Spelar du på gehör? Umeå Universitets studentspelmanslag, Fårfiolerna, träffas varje måndag 19.15 för att spela i Ljusgården i Lärarhuset. Vill du spela med oss? Alla instrument är välkomna www.freewebs.com/farfiolerna Måndag 27 april Spelkväll Slappna av från allt plugg och spela spel med SFQ Umeå – Sveriges förenade HBTQ-studenter Umeå. Kl.18.30-21.00 Maila sfqumea@hotmail.com för att få veta plats. Arrangör: Sveriges förenade HBTQ-studenter Umeå Tisdag 28 april Sören Wibe: EU inför valet till Europaparlamentet Sören Wibe (s) föreläser om sin tid som EU-parlamentariker. Mer information på www.upfu.org 28 april kl 15:15 Var: Hörsal B, Lindellhallen, Samhällsvetarhuset Fredag 1 Maj Kamp mot massarbetslöshet - för socialism Demonstrera med Enad Vänster för förbättrade studiemedel och nej till 4-årsgräns på studiemedlen. Vi kräver också sänkta hyror och byggandet av fler små och billiga lägenheter. Samling 13.00 Mimerskolans fotbollsplan. Tal på Rådhustorget från 14.00

Enad Vänster är: Iranska Demokratiska Studentorganisationen, Iranska Föreningen, Kommunistiska Partiet, Rättvisepartiet Socialisterna, Socialistiska Partiet, Umeå LS av SAC, Elevkampanjen, RKU och Ungsocialisterna 3 maj Söndagsfika på Lobbyn Äntligen dags för söndagsfika! SFQ Umeås populäraste aktivitet är här igen. Fika och ha trevligt med andra HBTQ-studenter. Kl.14.00 sfqumea@hotmail.com måndag 4 maj Orientering med Myggans OS Kom och orientera med oss! Alla är välkomna, både erfarna och nybörjare! Samling SLU nedre ingången 18.00 Gillar du folkmusik? Spelar du på gehör? Umeå Universitets studentspelmanslag, Fårfiolerna, träffas varje måndag 19.15 för att spela i Ljusgården i Lärarhuset. Vill du spela med oss? Alla instrument är välkomna www.freewebs.com/farfiolerna Tisdag -onsdag 5-7 Maj Miljövecka på campus Umeå akademiska miljöförening anordnar en miljövecka med intressanta föreläsningar och aktiviteter. För info: www.umam.blogsome.com Var och när: På campus och Universum mellan kl 10-15 Fredag 8 maj Onormativa lunchträffar Bryter du mot heteronormen? Vi är ett gäng som äter lunch, pratar och har roligt tillsammans. Kom som du är, men glöm inte lunchlådan. Kl.12.00-13.00. I glasgången Universum och MIT. Arrangör SFQ Umeå sfqumea@hotmail.com Fredag 8 maj Universitetskampanj Liberala ungdomsförbundet och Lib-

erala Studenter kampanjar i Lindellhallen under lunch. Lindellhallen kl. 11-13 Lördag 9 maj Cykelutflykt Oavsett om du hittar i staden eller inte, följ med på vår cykelutflykt. Lär dig upptäcka Umeå på nytt, samtidigt som du får träffa trevliga HBTQ-studenter. Tid: 14:00, kom i tid! Plats: Samling vid Hamnmagasinet. Sveriges förenade HBTQ-studenter Umeå. sfqumea@hotmail.com måndag 11 maj Orientering med Myggans OS Kom och orientera med oss! Alla är välkomna, både erfarna och nybörjare! Samling SLU nedre ingången 18.00 Gillar du folkmusik? Spelar du på gehör? Umeå Universitets studentspelmanslag, Fårfiolerna, träffas varje måndag 19.15 för att spela i Ljusgården i Lärarhuset. Vill du spela med oss? Alla instrument är välkomna www.freewebs.com/farfiolerna Torsdag 14 maj Lotta Segerström från ECPAT föreläser om trafficking Mer information om tid och plats kommer inom kort på www.upfu.org Fredag 15 maj Onormativa lunchträffar Bryter du mot heteronormen? Vi är ett gäng som äter lunch, pratar och har roligt tillsammans. Kom som du är, men glöm inte lunchlådan. Kl.12.00-13.00 Plats: I glasgången mellan Universum och MIT. Sveriges förenade HBTQstudenter Umeå sfqumea@hotmail.com Umeå studentkår sponsrar annonsplatsen. Vill du vara med och skriva i kalendariet? Maila in på annons@vertex.nu innan den 5 maj.

Sista dag för inlämning av material är 5 maj. Tidsperiod: 15 maj - augusti. Materialet skickas till annons@vertex.nu


panelen: Studenter i Umeå kan nu gå en kurs i karriärplanering. Vilka är dina tips för att få framgång i arbetet?

Det är min uppfattning att studentinflytandet har ökat, inte minskat, i och med prefektstyret. Det skriver Inge Breed, studentrepresentant på institutionen för psykologi.

PREFEKTSTYRET HAR FÖRDELAR EP? <KJ K@GJ

1

')' '0'$./-0 ik\o%el ep_\k\i7m\

Kommentar till artikeln ”Institutioner styrs utan studenters insyn” i Vertex nr 3/09.

\kjle ek\im`[cXe[ \e n 8cckÕ\ijkl[\ i]ljb#\ec`^k ijk€e^jXm] % fZ__^jbfcf Xj`EpK\be`b jfdi\]\i\i m# le[\ijbe`e^ /jkl[\ek\iX jk€e^[\j*0 Le[\i)''/ ''.%{be`e^$ \i€ele[\i) e )/gifZ\ekd \i]ljbXi#lkX YXiXg‚XkkÕ €kki\ \eY\ifi`ek\ Yc`m`kY ifj€k\eX_Xi ik# €m\eg‚Xkkc€ XiD`cc\D`cce\ X]ljb\k#d\e Xmjca g‚Xkk ij`k\k% bg`e^jle`m\ i\bkfig‚C`e

<IJ@K<K LD<wLE@M E;<GC8KJ GwKI<KKF

kg‚\e \‚le`m\ij`k\ ‚ n ?liYiX€iLd cX^fdYiXXkkLd\ Xbkj‚ *' jbXcX6KaX#\o XkjXmkfkXck ki\kkfe[\gc _Xi _XdeXig‚\e `cXe[\k%;\k X$ Z__^jbfcfi le`m\ij`k\kf _Xe[\cjbXdd `e[ljki`$fZ_ Jp[jm\ejbX \ig‚1 c%C€jd iXdk`c m\ik\o%el i\ebfdd`k]

E FCCJ=<JK< J 9IvEE9 <Gw:8DGL ‚ `ek\g 9C@I@EK ccj]\jkÆd\e

e\ijkpij @ejk`klk`f \ek\ij`ejpe lkXejkl[ i$ be`jb$eXkl `kj \ig‚[\ek\ `ejk`klk`fe Xeep‚i[i`m E€jkXeXccX ]Xblck\k\e_Xij\[ % c`^X i\j\ekXk`fe m\k\ejbXg \iXe[\i\g `j\iX[jkl[ \[[\k ^Xe e[d efi dYX lkX e€ijkilc`jX 8ec\[e`e^\ kjkpi\k% epXgi\]\b

nu har en rakare kommunikationsväg med prefekten och studierektorerna, samt att beslutsprocessen är tydligare. Dessutom anpassas tiderna för beslutsmötena efter studentrepresen­ tanternas schema och det är också en studentrepresentant som har justerarrollen. Numera är det även enklare att väcka studenternas intresse att

K @>KvI;< ?LIM@BK ``ejk`kl$ \iÔeejd\[ Xkkjkl[\ek \ieX€e[‚ e€igi\]\bk k`feji‚[\e# d\ek\iX jclk\e6Bfd ja€cmXkXiY\ el nnn%m\ik\o% Xik`b\ceg‚

<JJFDM@ É;<KBvE; JBF><EÉ BFDK@CCLI $k`klc\iX$ fZ_XiXY`jb

[jglcj [ n =i‚ejkfijkX [Xjkl^fid\ `DXcdk`cci [\jeXYYbg c€[[XkXek\i Z_jd‚gfcXib kfkXc m`kXbelkXif e%BfikjX^k1 Xibk`ccX]]€i\ k jfd‚bk\jg i€kkXi_li[\

JXe[^i\eY\ f% bfekiXjk%D`X epk`ccLd\‚ inte. Kristo bfddXjfd tillsatta, andra hållits möten m\ik\o%el bXemXiXXkk platser är ‚1 vet att det han C€jbie`bXeg fer Andersson resentanter - men ntrep utan stude på som sker många. vJKGw8KK inblick i vad vet inte hur Anw9 [\k_€i6 ingen ffer LD< har [lfd fått Kristo – Vi MX[kpZb\i att vi inte 8N<99<E erna, säger i ntk, allvarligt orinstitution bevakare 8EMvE; k_Xijkl[\iXk_li – Det är ska ha det r.   utbildnings 8$epk utionerna e$ dersson,  teknologkå n K`[e`e^\e@M e^jiegi\j\ veta hur instit vetar- och han. ktstyret \^eX]fijbe` $ kt, säger Umeå natur i%Jb`cceX[\i c€ifj€k\eXj det nya prefe are och ganisatoris jn\YYgcXkj\ Tanken med ]fijb$ en tydlig dekanus k\iXjm`X[\iX XkkfdmXe[cX 8E;< I# ska medföra tsprocess, och €jkg‚ $C<JK det att LJFE är fakultet, eX€ijkfiX%9 Éep_\k\ig‚ wJ8 I8JD skinlig beslu tenskaplig drivas kk`ccÈc€jYXiX \‚ dimer genom erna ska kunna sk-naturve e`e^ji\jlckX @M8$epkkLd vid tekni ut med klara i utioution kj\i€i\ec`^k teten gått ''/ att instit med j`eXn\YYgcX kterna, instit [\i_jk\e) säger att fakul vem som ska sitta tivt. Prefe j`k\k#jfdle med nyord på YXj\iX[\ mer effek gäller och le`m\i i ik`bcXi listor vad rektiv er”, ska har fått har d\i€e/'X utionerna som glYc`Z\iX[\ t. Tidigare nernas ”chef studenter alla beslu råden. Instit ten jie% iLggjXcX# ade på vilka g‚]fijbe`e^ ningen fatta a fattat beslu utionsstykfggbfdd\ namn, baser sstyrelsern med i instit d med \ij`k\k% <]k\iLd\‚` institution hösten satt den. Zb_fcdjle`m samrå i anträ Z_Jkf under ska, terna fZ_Clc\‚ >k\Yfi^jf som vid sina samm ^jbfcXeM€jk relserna. Prefek utse vilka studenter av rådJ€djk€i? ner, `c[$ <IJ8KKJ m\ij`k\k% ntk:s sektio %EKB1jlkY i råden. E8?8 IEL k\be`jbXle` annat stuta sentanter 8e[\ijjfe JKPI <CJ<I kterna att , där bland Bi`jkf]]\i ska vara repre ghet sagt åt prefe nt och göra Xi\% givande organ ter ska ha möjli @C;JG<C – Vi har e`e^jY\mXb entan a anutiovarje stude M@EKI@>K9 %EL dentrepres exempel kunn beoch var instit vil- kontakt med i råden, säger ra och till vetat när ttning i – och som ska sitta att närva inte har GwM<IK<O _\kk\XiiXe^\$ ande uppfa klart vilka ska äga rum Lestander. vårepresenj)''0 as möten r teckna avvik usonvara nern ZXdgl unde ska man Åsa Rasm n M`ek\i ollet. km`eki`^kXcc$ bevakare nter som också att _ef^mXi[\ slutsprotok \[ utbildnings ången ka stude och ta fram Hon säger dXe^\kÆfZ eeX#‚bklid råd. erna en översyn Enligt ntk:s iYX[`YX[kl Z_ har överg tanter i vilka som om institution vad gäller ska att göra k`[#d\[m`ek\ k`cXggb‚kXf Andersson r sk- nadet. ren institution m`c[dXibjdX $ Kristoffer s och – Det verka den tekni de vill ha för varje _le[jgXee# J\]i`cXej]fkf ska hålla gått a listor med hur ktstyret på tsmöten Xe[j_€jkXi% till prefe teten inte r som inte är klara mycket jobb och mång ofta beslu i`[kli\ig‚`jc \cg‚1 resentante apliga fakul mig hur ififbjY`c[jg turvetensk a studentrep m\ik\o%el Det har blivit för kåren och för ^iX]\eBXcc\G läsår. hur mång igt. gar ha med stubehövas nästa DC@E;D8IB särskilt smid säger han. paniklösnin rsitet vill kommer att bevakare, JKI{ i unive gångr eå nings JLE; här platse FE – Um l den 8EE8 som utbild 9<IK@CA8EJ organ, men det ett 50-ta rerat hur denter i alla Totalt gäller råd där studentrep ha plane inte man r ernas , . Vissa tion ska orgaen verka institution rande är oklar as representa tionen fortfa studentern han. han senta niseras, säger har bestått i att Problemen

Vertex nr 3/09.

Ludvig Edman, forskare inom organisk elektronik, Umeå, har bland annat fått en av Kungliga Vetenskapsakademins ”heta” forskartjänster: – Satsa på något du tycker är spännande och meningsfullt, och som du tror kan förbli intressant även i ett längre tidsperspektiv. För att bli framgångsrik, åtmins­ tone inom min bransch, krävs hårt och långsiktigt arbete, och jag tror att man måste känna en bibehållen passion för orka med detta.

engagera sig då de nu inte blir bortskrämda av institutionsstyrel­ sernas till synes mer byråkratiska och tidskrävande verksam­ het.

Det är snarare bristen på engagerade studenter som är problemet

Detta eftersom vi studenter

€eeYf i n ;\kYc`i\eYi k\i8ib_lckjc‚ \gi\ei\eG\ b$ ZXdglj%<eki [Efi[`ZIfZ `eXg‚jXid\ ‚ `jk€cc\k`_fgj Z\ekiXcXLd\ [ bXafdi‚[\k` ]\jk\eg‚g‚ i€[\i^iYcXe *'dXa%Lggk d% [\e[\e)0Æ ieIfj\ejki eXb\fZ_9a Xe[iXN_`k\j Zbj‚dlj`b% YYXijg\cXif o%el \‚$bcl m\ik\ Ki\ld C€jd\ig‚1

foto: Carl-Johan Söder/SVT

Då många studenter tyvärr verkar ha en negativ bild av prefektstyret, samt vad det innebär, anser jag att det ur ett studentperspektiv är viktigt att även belysa prefektstyrets fördelar. Visserligen försvann studenternas rösträtt i samband med att institu­ tionsstyrelserna avvecklades. Dock innebär inte det att studentinflytan­ det försvann. Vid institutionen för psykologi fungerar systemet med prefektstyre väldigt väl för det fåtal studentrepre­ sentanter som väljer att engagera sig. Institu­ tionsledningen och studierektorerna är måna om att vi studen­ ter skall vara involve­ rade i de beslut prefekten tar, därför är min uppfattning att studentinflytandet snarare har ökat i och med prefektstyret.

LJB8I 8CCK=C<I= MJC{A8J I8 ÆF:?=C< `m\ij`k\k

'0

M<IK<O*1)'

Prefektstyret är,

precis som det gamla styrelsesystemet, inte perfekt. Men från psykologiska institutio­ nens sida finns ett stort engagemang för att främja studentinflytandet, tyvärr är det snarare bristen på engagerade studenter som utgör problemet. Inge Breed

psykologstudent Studeranderepresentant vid prefektens beslutsmöten Studeranderepresentant i grundutbildningsutskottet Före detta studeranderepresentant i institutionsstyrelsen

Pernilla Wittung-Stafshede, professor i kemi i Umeå, har fått flera priser det senaste året: – Gör det som är roligt. Var inte så planerande, utan följ din känsla för vad du vill nu. Våga ta chansen och prova nya saker och spännande utmaningar. var proaktiv och leta upp möjligheterna, annars dyker de inte upp. En chans man inte provat vet man aldrig vad det kunde blivit av, och man kan gräma sig efteråt att man inte vågade testa.

Petra Mede, komiker, Stockholm, senast programledare för Melodifestivalen i SVT: Vertex hade gärna velat få ett s­kojigt karriärtips från Petra Mede, men hon hann inte skicka något svar på vår enkätfråga till press­ läggningen, möjligen för att hon varit för upptagen med sin hektiska karriär. Vilket skulle kunna ses som lite humor i sig. enkät: anna sundström lindmark

serie: erik domellöf

vertex 4:  2009

27


POST TIDNING B

box 7652 n 907 13 umeå n 090-786 90 20 NÄSTA NUMMER: 19 maj n MANUSSTOPP: 4 maj

m

U

Umeå studentkårs 50-årsjubileum Program inför våren 2009 16 april

Kåren fyller 50 år! kl 12-13 Umeå studentkår bjuder på tårta i Lindellhallen

20 april15 maj

Dåtid. Nutid. Framtid. Utställning i universitetsbiblioteket

20 maj

Umeå studentkårs Jubileumsbok släpps

20 maj

Bankett, Lindellhallen

Umeå studentkårs historia Umeå studentkår firar 50-årsjubileum 2009. Under året kommer studentkåren att uppmärksamma jubiléet med intressanta och trevliga arrangemang och event. Umeå studentkårs historia går tillbaka till 1956 då de studenter som läste vid Tandläkarinstitutet bildade Odontologiska Föreningen. 1959 tillkom den Medicinska föreningen och 16 april 1959 bildades Umeå studentkår. Strax därefter den 15 januari 1960 stadsfästes Umeå studentkår av Hans Majestät Konungen av Sverige Gustaf VI Adolf.

9 - 2009

å

r

19 5

studentkår 50

Vertex nr 4 2009  

Student magazine, Umeå University, Sweden

Vertex nr 4 2009  

Student magazine, Umeå University, Sweden

Advertisement