Page 1

3: 2010

R A H ” E F F U E F F sid 20 U T T E ” D O L B I BANDY

Klurig andra chans som används av många

sid 6

”Jag kan se mig i spegeln utan att skämmas”

sid 17

På jakt efter firrarna under isen

sid 11


Platå för två 99:-

FÖRKVÄLL VARJE FREDAG 16–20 En helt ny giv för After Work. Varje fredag kl 16–20 väntar förkvällspriser på flertalet viner, öl och cocktails. Och inte minst Platå för två – ett trevåningsfat med massor av god plockmat att dela på (alla dagar i baren) för endast 99 kr. Perfekta pratmaten för två eller tre efter bion eller träningen. REXBAR.COM

Studera Biblioteks- och informationsvetenskap i Umeå! Kandidatprogrammet i Biblioteks- och informationsvetenskap omfattar 3 terminer och därefter har du möjlighet att studera ytterligare 2 terminer på magisterprogrammet. Kandidatprogrammet vänder sig till dig som vill arbeta med kultur- och informationsförmedling på bibliotek och med information inom företag, myndigheter och organisationer. Du kanske vill arbeta som barnbibliotekarie, skolbibliotekarie eller som chef på ett folkbilbliotek. Du kan också arbeta som bibliotekarie eller informationsspecialist på företag, myndigheter och inom högskolesektorn.

Ansökan senast 15 april 2010 Behörighetskrav och urvalsregler: Grundläggande behörighet SvB/Sv2B, EnB samt 90 högskolepoäng i avslutade kurser (motsv. 60 poäng enligt poängsystem före 1/7 2007). För mer information: www.umu.se/soc/biv Barbro Hedlund, studievägledare, 090-786 52 50, barbro.hedlund@soc.umu.se

Sociologiska institutionen www.soc.umu.se


3: 2010

Barometerns visare darrar en vanlig dag på campus Alltför få studenter fyllde frivilligt i Umeå universitets stora trivselenkät, Studiebarometern, som las ut på webben i höstas. Nu vill man ragga in fler svar och därför ska studenterna fylla i enkäterna under lektionstid. Det låter ju trevligt – men vänta lite! Metodfråga! Kan datainsamlingsmetoden möjligen färga resultatet – hur studenterna uppger att de trivs här och nu? De flesta kanske blir så lättade och lyckliga över att en stund slippa lyssna på sin sövande tråkiga föreläsare att de omedvetet intar en mycket positiv och välvillig inställning till enkäten – vilket i sin tur avspeglar sig i (överdrivet) positiva svar angående hur de trivs med studentlivet i Umeå. Eller så kommer majoriteten att bli lätt till gravt irriterade över att tvingas missa en dyrköpt del av sin utbildning, en ilska som sedan avspeglas i en (onödig) förskjutning mot det negativa när de ska välja bland svarsalternativen. Studiebarometerns visare darrar. Allt flyter. Inget är enkelt. Det är en vanlig dag på Umeå universitet.

16: YRKESMÖRDARENS RESA. sid: INNEHÅLL: 5 Jämställdhet i fokus. Ett par studenter ledsnade på negativa attityder mot genus, feminism och jämställdhet.

Bertil Janson Chefredaktör Vertex

TRAUPPGIFTEN:

b) Förmågan att se universitetsstudier som en så naturlig förlängning av grundskolan att man automatiskt kallar universitetet ”skolan”. RÄTT SVAR :

Får en plats på valfri drömutbildning.

n UMEÅ OPEN-BILJETTER. Sale­m Al Fakir (bilden), Markus K­runegård, Jennie Abrahamsson, Bear Quartet och många fler är de som spelar på Umeå Open den 25–27 mars. Vertex bjussar på två gratisbiljetter till hela festivalen. Mejla glatt red@vertex.nu och hoppas på turen.

VERTEX ges ut av Kårmedia Umeå HB, som ägs av Umeå studentkår och Umeå natur­ vetar- och teknologkår. Sam­tliga med­ lemmar i dessa kårer får ti­dningen. Andra kan beställa prenumeration, se nedan. CHEFREDAKTÖR och ansvarig ut­givare: Bertil Janson, tel 090-786 90 20, janson@vertex.nu REPORTER: Tove Liliequist, tel 090-786 90 21, tove@vertex.nu ANNONSKONTOR: Henrik Bjelkstål, tel 090-786 90 22, 070-309 72 11, annons@vertex.nu PRENUMERATION: 120 kronor för 9 nummer, ring 090-786 90 20 (även utebliven tidning)

vertex 3:  2010

Andra chansen.

7

Ta över ett företag!

11 Häng på under isen. Vertex följer ett SLU-gäng på en solig pimpeltur på Hissjöns is.

Syftet med högskoleprovet, som många kommer att tampas med den 10 april, är att mäta förmå­ gan att klara högskolestudier. Färdigheter som behövs för ett bra resulta­t är god ordkunskap, ett glasklart matematiskt och logiskt tänkan­ de, förmåga att tolka kartor, t­abeller och dia­ gram, kunskaper i engelska och god läsförstå­ else. Ganska heltäckande... men bara ganska. Vad bör högskoleprove­t i framtiden också test­a för att på ett korrek­t sätt mäta förmå­ gan att klara högskolestudier? a) Maghinnans tålighet mot periodvis höga koncentrationer av kaffe, koffeintabletter och andra uppiggande tentapluggstillsatser.

6

15

OM ETT RIKTIGT SVIN.

16

YRKESmördarens resa. ”The Limits of Control” av Jim Jarmusch är allt annat än en dussinfilm om yrkesmördare.

17

”JAG ÅNGRAR INTE NÅGOT.”

20

Med BANDYN I BLODET. Ulf Liljegren pluggar till lärare och är spelande tränare i IFK Umeå.

21 vertexkrönikan. Elin Dofs om att uttrycka sig så akademiskt och intellektuellt att innehållet går förlorat. 11: HÄNG PÅ UNDER ISEN.

23 öppet forum & panelen.

OMSLAGSFOTO: Mari Paajanen (Ulf L­iljegren under ett träningspass på bandy­ planen med IFK Umeå)

ADRESS: Vertex, Box 7652, 907 13 Umeå TEL: 090-786 90 20 BESÖK: Redaktionen i Humanisthuset, korridor A2, nära café Humlan WWW: vertex.nu TRYCKERI: Daily Print i Umeå AB 2010 ISSN: 0346-4164 NÄSTA NUMMER: utkommer 27april MANUSSTOPP: måndag 12 april REDAKTIONSMÖTE: tisdag 23 mars.

TIPSA VERTEX! Bra tips belönas med 300 kronor. Mejla eller ring. MEDARBETARE i detta nummer: Magnus F. Bergström (text) Erik Domellöf (serie) Elin Dofs (text) Anna-Karin Drugge (bildbehandling) Charlotte Högberg (text) Oskar Forsgren (text &foto) Joel Lindberg (text) Mari Paajanen (foto) Frida Rosenström (text) Linn Svensson (text & foto) Sofia Thrane (text) Lars-Daniel Öhman (text & korrektur)

TOVE LILIEQUIST, under vårterminen reporter på Vertex, gillar att sticka, läsa deckare eller en­ gelska klassiker på originalspråk och spela bas. Hittas ofta i soffan eller i olika replokaler. Ser just nu fram emot Thåström på MADE-festivalen och hoppas att någon gång få se Robyn live.
KULTUR PÅ CAMPUS

Kandidatexamen – och sen då?

TOVE SKEIDSVOLL Onsdag 14 april, 12-10-12.30 Ljusgården, Lärarutbildningshuset Fler artister bokas hela tiden, håll dig uppdaterad genom att läsa nyhetsbrevet! www.umu.se/kulturpacampus

www.uu.se/masterprogram

Consulting opportunities for IT & Technology graduates Accenture is looking for talented and analytical graduates who want to jump-start their career. At Accenture you will work with the best people to solve the toughest challenges and do what hasn’t been done before.

Visit accenture.se/apply

Our outstanding experience and resources will give you unmatched opportunities to move your career to the highest level. Accenture has been named “Best Large Workplace 2009” by the Great Place to Work Institute and “IT Consultant of the Year 2008” by Veckans Affärer.

Don’t miss your moment. Visit our website and apply today.

All rights reserved.

Choose Accenture for a technology consulting career where you can make a difference every day. A place where you can work with the brightest people in business and technology to identify new opportunities and solve the toughest IT challenges faced by our our clients. The best place to expand your skills and progress your career fast. And the only place where you can leverage our unrivalled experience and ground-breaking research, while helping our global clients achieve high performance. If this is your idea of a typical working day, then Accenture is the place to be.

© 2009 Accenture.

Raising your game at every opportunity. Just another day at the office for a high performer.


nyhetstips: 090-786 90 20 nyheter@vertex.nu

”Humanisthuset bör fräschas upp”

Projektgruppen. Elisabeth Wallman, Frida Karlenius och Josefin Sundberg tycker att genusfrågor får för lite utrymme på deras utbildningar.

Studenter vill väcka tankar om jämställdhet Ett par studenter på lärarprogrammet ledsnade på negativa attityder gentemot genus, feminism och jämställdhet. Ur deras diskussion har ett jämställdhetsprojekt med brett fokus vuxit fram. Elisabeth Wallman läser till SO-lärare och det var i hennes kök som projektet Seriekrock föddes. Projektet drivs ideellt av en grupp studenter i samarbete med de tre studentkårerna på Umeå universitet. Idén bygger på att förena jämställdhet och populär­ kultur och göra alla evenemang lättill­ gänglig­a för studenter. – Vi vill visa att jämställdhet inte behöver vara tråkigt, säger Elisabeth. På programmet för april står bland annat stand-up-show, föreläsningar och utställningar av serier med genus­ tema både på Medicinska biblioteket och Universitetsbiblioteket. Tidigare under våren har man också hållit en tävling i serieteckning på tema manlighet/kvinnlighet och de två vinnarn­a kommer att få ställa ut tillsammans med kända svenska serietecknare som Liv Strömquist.

som inte är intresserad eller insatt sedan tidigare. Det här kanske kan öppna upp för funderingar och reflektion, säger Frida Karlenius, aktiv i projektgruppen och student på Läkarprogrammet.

Gudrun Schyman. Föreläser den 16 april kl. 14–16 i hörsal A, Lindellhallen, under rubriken “Feminism – manshat eller mänskliga rättigheter?”

studenterna i gruppen har upplevt att genusfrågor får för lite utrymme på deras respektive utbildningar. Ofta tas ämnet bara upp i korta kurser eller

n Studiebarometern 2009, som skulle kart­ lägga hur studenterna trivs på Umeå universi­ tet, har lagts på hyllan på grund av för få sva­ rande. Endast 1000 studenter svarade på den webbaserade enkätundersökningen. Nu tar man nya tag och kommer ut med en pappersenkät som delas ut av kursansva­ riga på varje kurs mellan den 12 och 23 april. Lektionstid ska sättas av för enkäten som tar

upp frågor om hur förväntningarna på stu­ dierna har uppfyllts, bemötande från lärar­e och om stress och oro. De som läser på d­istans och på nätkurser kommer att kunna fylla i enkäten på nätet. – Det är väldigt viktigt för att universitetsled­ ningen och universitetsstyrelsen ska få veta hur

vertex 3:  2010

snuttifieringen av ämnet hålls många olika evenemang under en längre period. Fokus ligger på diskussion, bredd och det oväntade. För att få in bredden har man tagit med både kända feministiska debattörer som Gudrun Schyman och manlighetsdebattörer som Inti Chavez Perez. – Det finns en poäng i att plocka in manliga aspekter så att män också känner att de kan vinna på att inte bli begränsade av normer, säger Frida som genom sitt engagemang i Sveriges Förenade hbtq-studenter har fört in ytterligare perspektiv i projektet. – Vi vill inte säga vad som är rätt och fel att tycka, vi vill skapa debatt, säger Josefin Sundberg, ansvarig för studiesociala frågor på Umeå Studentkår. För att undvika

väldigt koncentrerat, till exempel under en särskild vecka eller dag. Intresset från kurskamraterna var inte heller på topp. – Genus blir ofta bara akademiska teorier som inte är så engagerande för den

Elisabeth och de andra

hur är det ställt med jämställdheten på Umeå universitet? Kommentera gärna artikeln på vertex.nu

tove liliequist

Fotnot: Mer information om programmet finns på http://seriekrock.blogspot.com.

Trivselenkät fylls i på lektionstid studenterna egentligen har det så att man kan sätta in åtgärder där det behövs, säger Boah Drammeh på universitetets planeringsenhet. Resultatet kommer att sammanställas i maj och presenteras för universitetets ledning och styrelse samt de olika fakulteterna. tove liliequist

n Humanistisk fakultet och Humsek gör gemen­sam sak i en kampanj för att fräsch­a upp Humanisthuset. De anser att huset, som var ett av de första som byggdes på campus, har blivit försummat jämfört med andra hus. Förslagslappar har lagts ut i H­umanisthuset för att samla in idéer på hur huset kan förbättras och förnyas. – Det verkar som att det här engagerar väldigt mycket, både studenter och lärar­e och det är jättekul, säger Maria Wiklund, u­tbildningsbevakare på Humsek. En hel del förslag och synpunkte­r har kommit in. Många klagar på dragig­a och kalla lokaler. Några har föreslagi­t att H­umanisthuset byggs ihop med Universitets­biblioteket. Vissa vill behåll­a charme­n med ett äldre hus medan andra vill ta bort 70-talskänslan med ljusare färger och m­aterial. Frågan har också tagits upp i universitetets likabehandlingskommitt­é med t­anke på tillgänglighetsaspekten. – Det måste bli handikappanpassat ock­ så, man får inte glömma bort det och bara tänka estetiskt, säger Maria Wiklund. En sammanställning av förslagen kommer att lämnas till fakultetsledningen som sedan tar beslut om hur man ska gå vidare i frågan.

störst jobbchans för Biomedicinare n Enligt en rapport från Högskoleverke­t kommer det att vara stor brist på biomedi­ cinska analytiker om några år. Enligt d­eras prognos kommer antalet examinerade i denna yrkesgrupp inte ens att motsvara hälften av rekryteringsbehovet. Andra bristgrupper är förskollärare, fritids­ pedagoger, högskoleingenjörer, tandläkar­e och yrkeslärare. Högskoleverket anger svagt intresse från studenter snarare än för få utbildningsplat­ ser som en anledning till obalansen. Den som börjar studera till ekonom eller socionom i höst kommer däremot att få hår­ dare konkurrens om jobben. Inom de natur­ vetenskapliga utbildningarna kommer det att bli överskott på till exempel biologer.

CSN varnar för studentbrist n Antalet studenter har ökat kraftigt de senast­e åren, men på CSN tror man inte att det kommer att hålla i sig. – Vi tror att det kommer att vara tvärt om inom en snar framtid. Enligt våra prog­ noser kommer andelen ungdomar som är intresserade av studier sjunka kraftigt, säger Magnus Forss på CSN till Dagens Nyheter. Färre studenter kan innebära stor­a ekonomiska problem för de mindre högskolorn­a eftersom de ofta inte har lagt undan pengar för dåliga tider. På CSN tror man dock att problemet kommer att bli a­ktuellt för lärosäten över hela landet. – Det ska bli mycket spännande att se hur det blir, vi har ju inte stött på något lik­ nande förut. Det kan faktiskt bli så att vi i hela systemet får en brist på studenter, säge­r Magnus Forss.
En klurig andra chans som används av många Den 10 april kommer tiotusentals människor att svettas över knepiga uppgifter under en hel dag. I konkurrens med alternativa antagnings­ metoder är högskoleprovet en andra chans som fortfarande håller ställningarna. Martina Lindberg. Ny stationschef.

Martina ny boss på studentradion n 22 år gammal har hon redan fått ett uppdrag som många drömmer om. Efte­r journalistexamen i våras och en praktikperiod i Stockholm har Martin­a Lindberg flyttat tillbaka hem till Väster­ botten och tagit över rodret som stationsche­f på Umeå studentradio. Musikintresset gjorde att hennes kom­ pisar ville ha med henne som recensent i deras program på Studentradion, och hösten 2008 blev hon frälst, som hon själv förklarar det. Även om hon inte har läst vid Umeå universitet är Martina ändå väl insatt i Studentradion. Efter att ha sänt bland annat kulturprogrammet Estrad tidiga­ re, är hon nu tillbaka i den nyrenovera­ de studion som ligger i Universum. – Jag tog över som stationschef på Alla hjärtans dag, och efter det har det rullat på. Det är mycket administrativt som ska göras, och det är väl det som skiljer sig från att ha varit reporter. Nu blir det mer att jag delegerar och kom­ mer nog inte sända så mycket själv. Förhoppningsvis kommer jag hinna med att arbeta mer kreativt också. Martina säger att man kan komma att märka flera skillnader på Student­ radion i fortsättningen och planern­a är många. Till dessa hör skivmässor, k­lubbar och en del nya program. – Ett mål är att fler studenter ska få upp ögonen för Studentradion och bli intresserade av att vara med. Har man några idéer är det bara att höra av sig till oss.

I snart 20 år har högskoleprovet varit en av huvudvägarna till högre studier. Antalet anmälda till vårens prov i Umeå har ökat med drygt 20 procent sedan förra våren och totalt räknar Högskoleverket med att runt 60 000 personer kommer att göra provet den här gången. I dag säger reglerna att på nybörjarprogram ska minst en tredjedel av studenterna antas med hjälp av högskoleprovsresultat. För många är därför högskoleprovet en god chans att förbättra möjligheten att komma in på de riktigt populära utbildningarna. Men det finns även andra ingångar. På en del program görs ett alternativt urval, till exempel med hjälp av intervjuer eller ämnesinriktade prov. Den alternativa antagningskvoten får utgöra upp till en tredjedel av de antagna och det går även att söka specialtillstånd för att utöka den alternativa antagningen till 50 procent. som har högst söktryck på Umeå universitet ser antagningsprocesserna ganska olika ut. Läkarprogrammet har satsat mest på alternativ antagning genom bland annat intervjuer. Hälften av platserna tillsätts på det viset. – Vi vill ta hänsyn till faktorer Bland de program

Lagar och regler påverkar såväl studenter som universitetspersonal på många sätt och i många sammanhang. Centrala lagar är Högskolelagen och Högskoleförordningen, som är direkt riktade mot universitetet. Förvaltningslagen, arbetsmiljölagen och diskrimineringslagen är andra lagar som kan vara aktuella. Förutom dessa finns även universitetets rektorsbeslut och åtgärdsprogram för särskilda områden. Tolkning och över-Under en period på 90-talet antogs alla studenter via intervjuer. Men genom regeländringar har högskoleprovet fått allt större betydelse, exempelvis när det gäller vilka som kallas till intervju. Högskoleprovet används också som särskiljande kriterium när många har lika höga betyg och är dessutom sedan förra våren en egen antagningskvot. Per Lindström tycker inte att det är helt idealiskt att högskoleprovet spelar in i alla antagningsgrupper: – Det är visserligen inte samma personer som ligger högst i de olika grupperna men det är ändå inte bra att samma prov finns som grund i alla kategorier.

har också många förstahandssökande. Här sköts antagningen mer traditionellt med 60 procent som kommer in på betyg och 40 procent på resultat från högskoleprovet. Studierektor Mikael Hennings-

Psykologprogrammet

syftet med provet är att mäta förmågan att klara högskolestudier. fyra av de fem delproven framställs vid institu­ tionen för beteendevetenskapliga mätningar på Umeå universitet. Undantaget är den engelska delen som görs vid Göteborgs univer­ sitet. provet anordnas två gånger per år, en gång på vå­ ren och en på hösten. Vårens prov hålls den 10 april. Anmälningsav­ giften är 350 kr och provresultatet är giltigt i fem år. antalet provdeltagare har varierat mellan 65 000 och 145 000 per år under de senaste tio åren. De flesta gör provet på våren.

son kan dock tänka sig en annan uppdelning: – Det är mycket kompetenta personer som kommer in och systemet fungerar. Men personligen skulle jag önska att man hade mer intervjuer

Ett Fördömt försök att leva i lögn Sakta slipade oärligheten bort den jag egentligen var. Och till slut blev jag tvungen att återigen byta sida. Det skriver Hanna Mäkitalo (bilden) i en krönika på vertex.nu, efter ett besök i

Hanna Hessling

Ett nytt råd har bildats för att hålla koll på lagar och regler ur ett studenträttsligt perspektiv. Tanken är att arbetet med tolkningar och ändringar av regler ska bli mer konsekvent.

som inte kommer fram genom betyg och högskoleprov, som kommunikation, motivation och ett empatiskt förhållningssätt, säger Per Lindström, ansvarig för det särskild­a urvalet på läkarprogrammet.

högskoleprovet har funnits sedan 1977, först bara för vissa grupper av sökande. Sedan 1991 kan alla tillgodoräkna sig provresultatet vid ansökan till universitets- och högskolestudier.

EXPERTRÅD HÅLLER KOLL PÅ STUDENTRÄTTSLIGA FRÅGOR syn av dessa lagar och regler sker i dag inom ett stort antal instanser inom universitetet, men samordningen av arbetet har ibland varit tungrott. bildas därför ett studenträttsligt råd. Tidigare har det funnits en mer informell regelgrupp bestående av studentrepresentanter, koordinatorer för studenter och doktorander samt en representant från varje fakultet. Dessa kommer att sitta med i det nya rådet som bland annat får tillskott i form av universitetsdiFrån och med i år

rektören och en universitetsjurist. – Det kommer att bli mer lättarbetat och effektivt eftersom alla berörda med ansvar sitter med, säger Andreas Bokerud, utbildningsbevakare på Umeå Studentkår, som suttit med i regel­gruppen. regelsamling sammanfattas de gällande regelverken. Den uppdateras löpande och en del av gruppens arbete blir att granska lokala styrdokument och föreslå åtgärder och förändringar. I universitetets

lögnens osköna värld. Ärligheten var hennes paradigm tills en rad händelser fick henne att trotsa benägenheten till ständigt sanningssägande. Det fick henne att tänka om:

Initiativet till rådet kommer från de två koordinatorerna för doktorandrespektive studentfrågor som finns på Studentcentrum. I deras arbete ingår att medla i olika studentärenden, till exempel om en student är missnöjd med information om en kurs eller om konflikter uppstår mellan studenter och lärare. Då kan det bli många möten och samtal för att ta reda på vad som gäller i varje enskilt fall. Studentkoordinator Gunnel Grelsson är mycket nöjd med utvecklingen: – Arbetet med de studenträttsliga frågorna är så pass viktigt att man ska ha en fast grupp. Nu får vi tillgång till expertisen direkt. TOVE LILIEQUIST

vertex 3:  2010


Ta över ett företag efter examen

Jesper Uddbom. Läser till systemvetare och har gjort hög­ skoleprovet fyra gånger, första gången var när han gick första året på gymnasiet. Då gick det så där, sedan har det gått bättre för varje prov. – För min del räckte betygen för att komma in på utbildningen, men annars hade högskoleprovet kunnat bli viktigt. och lämplighetsprover, det är ett bra sätt att rekrytera. Han får medhåll från studenthåll: – Högskoleprovet säger inget om hur man är som person eller hur man är med människor vilket skulle vara bra om man ska läsa till psykolog, säger Malin Hultman som läser kriminologi och ska göra högskoleprovet för att försöka komma in på psykologprogrammet.

Malin Hultman. Läser kriminologi just nu och siktar på att komma in på psykologprogrammet. Genom att göra hög­ skoleprovet i vår hoppas hon kunna öka sina chanser. Men hon tycker att intervjuer vore en bättre metod för antagning till exempelvis läkar- och psykologprogrammen.

metoder. Högskoleverket har utrett möjligheten att införa mer specialinriktade prov, till exempel ett vårdprov, men det har stupat på kostnaden. – Det kostar mycket att driva provverksamhet och ingen är beredd att betala för det. Högskoleprovet kostar där­ emot inget för lärosätena eftersom det är självfinansierat, säger Nils Olsson.

allt oftare som särskiljande instrument inom betygskvoten. Det konstaterar Nils Olsson på Högskoleverket. Enligt honom är det också få utbildningar som utnyttjar möjligheten till alternativa antagnings-

är en nykomling på Umeå universitet, är en av de utbildningar som har ett ämnesinriktat prov som alternativ antagning. Arkitektprovet har funnits sedan 1987 och används på alla de fyra arkitektprogrammen i landet. Till skillnad från de andra studieorterna där 40

”Varade ärligheten verkligen längst? Bestämde mig för att gå över till den andra sidan. Inte vara så attans blåögd. Ville testa att se världen med en lurendrejares ögon. Såsom världen verkade se mig. Så gav jag mig ut, stärkt av min nya egenskap.

–Tycker du att jag blivit tjock? frågar en väninna. – Nej tvärtom! ljuger jag – Du har aldrig sett bättre ut! Min blick är spänt fokuserad på hen­ nes. Väninnans nya bilringar skymtar i

Högskoleprovet används

DET STUDENTRÄTTSLIGA rådet kommer att bestå av en universitetsjurist, en fakultets­ representant, representanter för studenter på alla nivåer och för Personalenheten, Student­centrum och Planeringsenheten samt koordi­natorerna för doktoran­drespektive studentfrågor. Ord­förande blir universitetsdirek­ tören. I uppdraget ingår att följa utvecklingen i studenträttsliga frå­ gor. Rådet ska även granska lokala regler och föreslå åtgärder och förändringar och bistå vid svåra tolkningsfrågor i rättsliga ärenden. Ett liknande råd finns redan vid Göteborgs universitet.

vertex 3:  2010

Arkitektprogrammet, som

procent tas in via det särskilda provet har man i Umeå valt att fördela platserna i tre lika stora delar på arkitektprov, betyg och högskoleprov. Detta kommer senare att utvärderas. – De andra arkitekthögskolorna anser att högskoleprovet kan fungera lika bra som något annat, de som är duktiga på högskoleprovet har varit engagerade och drivna ungdomar som presterat bra. Det ska bli intressant att se hur det blir i Umeå, säger Thomas Olofsson, föreståndare för arkitektprogrammet i Umeå.

text och foto: tove liliequist

periferin. Vi dricker rött och har djupa samtal den kvällen, hon öppnar sig för mig. Jag för henne. Åtnjuter den vita lögnens söta eftersmak.” Läs hela krönikan på: vertex.nu/kronikor

n Den nya satsningen “Bli företagare – skapa din egen framtid” går ut på att ar­ betssökande och studenter som tar exa­ men i vår ska göra praktik i företag som är eller kan tänkas bli till salu. Många företag i Västerbotten drivs av personer som snart ska gå i pension och det här är ett sätt att rädda kvar dessa företag och samtidigt skapa arbetstillfäl­ len. Fokus ligger på små företag. Projek­ tet drivs av Umeå universitet i samarbe­ te med Region Västerbotten, Umeå och Skellefteå kommun och Arbetsförmed­ lingen. Målet är att få ut 15 studenter på praktik i lika många företag. – Praktiken ger möjlighet att lära kän­ na företaget, företagaren och den per­ sonens nätverk. Att få behålla kompetens och företag i länet är viktigt för framti­ den. Men även om det inte resulterar i ett övertagande är det väldigt värdefullt att få en aktiv praktik, säger Anita Berg på Arbetsförmedlingen. Projektet kommer att pågå under 2010 och förhoppningen är att det kan fort­ sätta i ytterligare två år. Mer information om satsningen ges under föreläsningen “En annan typ av företagsstart - ta över ett befintligt företag” på Universitetsklub­ ben (ingång från Aula Nordica) den 24 mars kl 14.

”Ge Fem miljarder i extra stöd” n En stor utbildningsreform och minst fem miljarder i extra stöd till grundutbild­ ningen under nästa mandatperiod. Det kräver universitetskansler Anders Flod­ ström, ordförande i Sveriges förenade studentkårer Klas-Herman Lundgren och Anna Götlind, förbundsordförande för Sveriges universitetslärarförbund, i en de­ battartikel på Newsmill. “Den borgerliga alliansen säger sig ha en vilja att satsa på kvalitet, men har på fyra år endast fått fram 400 miljoner kro­ nor till grundutbildningen genom bespa­ ringar på andra områden” skriver artikel­ författarna som efterlyser tydliga löften om kvalitetssatsningar från både allian­ sen och oppositionspartierna. De tänker sig att det extra stödet till grundutbildningen ska användas till att öka den lärarledda tiden, minska under­ visningsgrupperna och öka kopplingen mellan utbildning och forskning.

Nya studieverkstaden är igång

Kajsa Lönnevi. Testade ett av grupprummen.

n Den nya Studieverkstaden på Universitetsbiblioteket är nu invigd med både tal och bandknytande. Här ska studenter kunna få tips på bättre studievanor och hjälp med skriftliga och muntliga uppgifter. Studieverkstaden kommer att vara bemannad måndag till torsdag mellan klockan 9 och 15. Personalen kan hjälpa till med hand­ ledning i samband med skriftliga eller muntliga uppgifter och planering av studier. Under våren kommer det att hållas Våga tala-kurser och föreläsningar om effektivare läsning,

upp­sats- och rapportskrivning och muntliga presentationer. – Vi ska vara ett komplement till lärare och handledare, säger Jenny Signarsson, språkkonsult på Studentcentrum. Lokalen kommer även att hållas öppen på kvällar och helger då det finns möjlighet att låna datorer och läsa böcker om till exempel studieteknik. Studieverkstaden finns också på studenternas webbportal där man kan hitta självstudiematerial, länkar och råd. text och foto: tove liliequist
Nätkurser hÜsten 2010 Sociologiska institutionen erbjuder bl a fÜljande kurser

Emotioner, kropp, hälsa och arbete, 15 hp Lycka och elände, 7,5 hp Organisation och ledarskap, 15 hp Psykosocial arbetsmiljÜ, 15 hp Projektledning, 15 hp FÜr information om kurserna och institutionens Üvriga kursutbud kontakta studievägledare Gun-Marie Ericsson, gun-marie.ericsson@soc.umu.se tel 090-786 52 85

4FbQRPdK ...Anna von Hausswolff, Freddie Wadling, Pascal, Carla Bozulich, Ina Christel Johannessen, Malin Hellqvist SellÊn, Johanna Juhola och Fontän är nügra av ürets artister. Biljettsläpp 29.3

Sociologiska institutionen www.soc.umu.se

777- ! $ %3%

UMEĂ… STUDENTKĂ…R

Küren fÜr humanister, samhällsvetare och lärarevertex 3:  2010


NORRLANDSOPERAN PRESENTERAR RABOTA RYSK DANSKONST 18.4

Genusvetenskap

avancerad nivĂĽ - hĂśsten 2010 Gender, Sex, Bodies: Theories and Debates, 15 hp

MÖT FYRA RYSKA DANSARE OCH FYRA BABUSHKOR I EN UNIK FÖRESTÄLLNING OM DEN ARBETANDE KROPPEN TID SÖN 18.4 KL 18.00 / INTRO KL 17.30 PRIS 80 – 160 KR BILJETTER 090-154347 WWW.NORRLANDSOPERAN.SE

Genus och social hüllbarhet: Kritiska granskningar och praktiska exempel, 15 hp Fristüende kurser fÜr dig som vill bredda din masterutbildning eller ta masterexamen i genusvetenskap. Kan även läsas pü grundnivü om du uppfyller behÜrighetskravet. FÜr mer info, kontakta studievägledare Nea Mellberg, 090-786 76 30 nea.mellberg@ucgs.umu.se

UmeĂĽ centrum fĂśr genusstudier (UCGS) www.ucgs.umu.se

I samarbete med DANSNĂ„T SVERIGE

 % &$ '( &$$

      

! $% " % #"  

   !"#$

   

   

     

  


RUSTA DIG FÖR

Realista nr 3

FINNS ATT HÄMTA NU! Upp till 50%

VINTERFISKET! Flytoveraller ”Din livförsäkring, ditt val” 100:- rabatt vid köp av ACLIMA underställ i kombination med flytoverall.

Mormyskor STORT URVAL ca 500 modeller.

Pimpelset

199:-

NU med 2 spön, lina, 2 mormyskor, 1 blänke, 1 pirk. ord pris 299:-

ACLIMA – ullfiber i alla väder! STORT GRATIS – PIMPELKURS URVAL! Flera val efter användningssätt. för ungdomar och medföljande förälder. POLAR Föranmälan. Lördagar ord 2180:- NU 1795:- 11–13. Mer info i butik.

ord 3120:NU 2695:TVÅDELAD JACKA NU 2075:- BYXA NU 1565:-

SKOTER

CROSSFLOW LIGHTWEIGHT ÄVEN TVÅDELAD

fr 1595:-

IMAX TVÅDELAD Lätt - smidig!

Isborrar flera val

2799:fr 699:-

Auktoriserad återförsäljare

GPS

”Hitta rätt, hitta hem” BÄST I TEST!

Flugbindningskurser! Steg 1, 2 och 3. OBS! Damer och ungdom LÄGRE PRIS!

Förstå det du hör, ser och upplever! 9lONRPPHQDWWOlVDlPQHQ VRPEHULNDUGLWWNXOWXULQWUHVVH /lUGLJVNDSDRFKDQDO\VHUD Vi ger kurser i: !(WQRORJL !.RQVWYHWHQVNDS !'UDPD7HDWHU)LOP !/LWWHUDWXUYHWHQVNDS !0HGLHURFKNRPPXQLNDWLRQ !0XVHRORJL !-RXUQDOLVWLN !.XOWXUDQDO\V 0HULQIRUPDWLRQSn ZZZNXOWPHGXPXVH

Flugbindarsatser fr 295:-

Vi bjuder på kaffe, kaka, fisketips och video i vårt museum! SPORTFISKESPECIALISTEN etabl 1953

Kvalité – kunskap – service SVERIGES STÖRSTA FISKEKEDJA med 40 butiker i samverkan

Öst på sta´n

Institutionen för kultur- och medievetenskaper

Kungsgatan 94, Umeå , 090-77 40 70 www.blixtsport.se-info@blixtsport.se

http://www.umu.se/utbildning/program-kurser/amne/?code=RVA

Vad är detta? Jo, det är den exakta adressen till hemsidan med information om fristående kurser som ges av Juridiska institutionen. Juridiska institutionen har ett brett utbud av fristående kurser som kanske passar Dina intressen eller behov. Information om våra kurser hittar Du på Umeå universitets hemsida, <www.umu.se>. Klicka Dig vidare via länken Program och kurser.

Juridiska institutionen www.jus.umu.se


Kom igen nu! Det rycker i reven...

HÄNG PÅ UNDER ISEN! vertex 3:  2010

11


Isborren. Oundgängligt redskap för Bengt Isaksson och pimpelgänget.

foto: Carl Johansson

Isig njutning. Ingen storfångst blir det, men det finns ju andra v

VÄNTA TIO SEKUNDER, RYCK FÖRSIKT Isborr, pirk och maggot. Vad krävs för en perfekt dag med pimpelspöet? Vertex har fattat linan och hängt på ett gäng killar från Skogis på pimpelfiske. Efter veckor av kyla och envetet snöande visar sig de västerbottniska vidderna sig från sina bättre sidor. Solskenet flödar, termometern visar på –3°c och nyponsoppan blir seg och trögflytande i termosen. Förhållandena är tipptopp. Dagens pimpelfisketur går till Hissjö, som ligger cirka 15 km inåt landet från Umeå. Truppen består av sex killar från Skogis, slu, och utgör delar av Skogshögskolans studentkårs Fiskeoch friluftsförening. – Vi är ute på en hel del exkursioner på höstarna och senare om vårarna med skolan, berättar killarna på vägen ut i bilen. Det är mer sällan såhär mitt i vintern.

12

De pluggar till jägmästare till vardags och verkar alla vara rörande överens om hur härligt det är att få komma ut en dag som den här. Även tiken Elsa, som också fått följa med, far och spritter omkring med omåttlig energi i snödrivorna. har gänget inte prövat fiskelyckan förut. Jag efterlyser de allra bästa fiskeställena i Umeåtrakten, men får bara svävande svar om kusten. Det är tydligen lite av en yrkeshemlighet var de största fiskarna håvas upp. Vi pulsar oss över sjön i djupsnön. Victor Asmoarp, som läser sin fjärde termin, pekar mot vassen och upplyser om att där borde finnas gädda. Just här i Hissjö

Grillpaus. Carl Johansson, Victor Asmoarp, Martin Pålsson och Guus Wellesen njuter av vintersolen. En bit ut på sjön stannar vi till och isborren får göra sitt. Ett par, tre angeldon sätts ut och sedan är det fritt fram att ägna sig åt sitt pimpelhål. Siktet står främst på abborrar. Jag får tydliga instruktioner om hur ofta och hur kraftigt jag ska rycka i linan. Vänta tio sekunder, ryck försiktigt. Vänta en minut, sen tre kraftigare ryck.

foto: sofia thrane

– Bara tre gånger, inte fem, rättar Victor mig med ett flin. Bengt Isaksson, Martin Pålsson och Carl Johansson sitter han med i styrelsen i Skogshögskolans studentkårs Fiske- och Friluftsförening. Syftet är att främja friluftslivet bland de studerande, och själva styrelTillsammans med

vertex 3:  2010


Bra Platser för Ismete runt Umeå: Bra ismete hittar du i Holmsund (från mynningen av Ume älv) och dess om­ land (kust). Längs hela kustrem­ san från Rickleå i norr till Nordmaling i söder finns många havsvikar med goda isförhållanden. Bra ställen är Väste­r- och Österfjärden i Holm­sund och vikarna vid kustremsan. Uppströms efter Ume älv finns bland annat Ström­ bäck.

Du kan ismeta efter sik, abborre, gädda, mört. Det finns också goda möjlig­ heter att få harr och id. Öringsfisket är lite svårare och fordrar mer kunskap.

Du som har möjlighet kan åka skoter till Holmön (flyt­ overall nödvändigt) och då ha tur och uppleva ett bra ismete efter harr och sik.

värden att uppskatta en dag som denna.

Fiskeinformation om var de bästa möjligheterna till ismete finns kan hämtas hos Blixt Sport, med utsatta fiskeplatser på kartor.

foto: Carl Johansson

TIGT, VÄNTA OCH RYCK IGEN… sen träffas ungefär en gång i månaden. Bland annat anordnas då och då så kallade fiskepubar. – Då binder vi flugor tillsammans och ser på fiskefilm. Den 27 mars arrangerar föreningen en pimpeltävling ute i Holmsund för alla studenter på slu. Det är tänkt som en kul grej och kommer ske under avslappnade former.

vertex 3:  2010

en halvtimme, sedan är det dags att borra nya hål och försöka lite längre bort. Det nappar dåligt. Men ingen verkar märkbart brydd. Vid korvgrillningen är alla vid gott mod, inte minst Elsa som lyckas sno en korvsnutt. Hon får lite skäll. Dagens fångst blir inte så värst mycket mer än ett gäng små abborrar, men det gör inte så mycket. Ett pinnbröd, en slurk termosljummet kaffe i det vackra vädret och lite lugn och ro på isen är nog så värt när våren för första gången på året ger sig till känna. Det går ungefär

sofia thrane

foto: sofia thrane

Friden har sänkt sig. Solen gassar. Någon kavlar upp tröjärmarna, någon annan har kommit ihåg att ta med sig solbrillorna. En skoter passerar och river hål i tystnaden för en stund. Guus Wellesen, som ursprungligen kommer från södra Holland, visar sig vara en friluftsfantast lite utöver det vanliga. När han har tid brukar han ta sin bivacksäck och ge sig ut och sova under bar himmel. Sommar som vinter. Härom veckan Liksom dagen idag.

sov han och en kompis ute i minus 30 grader. – Sveriges natur är fantastisk. I Holland går det inte att vara ute såhär, utan att det är fullt med bilar och människor överallt. Här finns mer plats, konstaterar Guus och lutar sig tillbaka i snön med en välbehaglig suck.

Tips för en Lyckad Pimpeldag: Den utrustning som behövs är isborr (med slipade skär), pimpelspö, mormyskor, pirkar, maggot. Sök dig till havsvikar och sel i älvarna och vattendra­ gen för bästa resultat. Om du ska ut på osäkra isar eller okända område­n: använd alltid flytoverall! Den kan du även ha utan att isarna är osäkra. Den är dessutom varm. Tänk på att vara varmt klädd och ha alltid med ett extra underställ och ett extra par sockor. Tipsen ovan från Sören Engström på Blixt Sport­ fiske & Fritid i Umeå.

Elsa. Mest intresserad av korvjakt...

13


KARAOKE!

HUR KUL SOM HELST!

Ring 070-441 24 55 & boka karaoke till sittningen nu! Se hela låtlistan

KULTUR PÅ CAMPUS

HYRKARAOKE.SE 6000 LÅTAR VARAV 500 SVENSKA KLASSIKER

SOLARIUM FÖR DIG

SOM KRÄVER

LITE MER

P DRO IN!

Hamrinsv. 2, Öst Riksv. 2, Teg Glimmerv. 7C Carlshem

www.suntan.se

Psykologmottagningen vid Institutionen för psykologi erbjuder möjlighet till psykoterapeutiska samtal, med start hösten 2010 Samtalen ges av psykologkandidater under handledning av erfarna leg. psykoterapeuter. Exempel på lämplig problematik är relationssvårigheter, identitetsproblematik, lindrig depressivitet/nedstämdhet och ångestbesvär. Är du intresserad? Ring 090-786 56 97 (må 8:30-9:30, ti 16:00-17:00) eller fyll i en intresseanmälan på vår hemsida: www.psy.umu.se/psykologmottagningen

Psykologmottagningen

DEPORTEES Valborg på campus, fredag 30 april ca: kl. 20.50-21.30, Stora scenen Fler artister bokas hela tiden, håll dig uppdaterad genom att läsa nyhetsbrevet! www.umu.se/kulturpacampus

Sociologiprogrammet i Umeå Utbildningen för dig som är intresserad av Människors möten • Grupp, organisation och samhälle • Genus och makt i arbete och vardagsliv • Diskriminering • Kommunikation mellan människor • Klassförhållanden, jämlikhet och ojämlikhet • Vardagskulturer, medier och livsstilar • Etniska relationer • Politik och värderingar Programmet har två inriktningar, en mot sociologi och en mot socialpsykologi. Grundläggande behörighet.

Ansökan senast 15 april, 2010 För mer information kontakta studievägledare Annica Brännlund 090/786 95 18, annica.brannlund@soc.umu.se www.umu.se/soc/utbildning/sociologiprogrammet

Sociologiska institutionen www.soc.umu.se


kultur: Tips & reaktioner: kultur@vertex.nu

Kul med Bergman på Litteraturfest n Den 9-10 april är det dags för fjärde upp­ lagan av litteraturfestivalen Littfest. Bland programpunkterna finns ”Att ha kul med Bergman”, en föreläsning av Christ­o Burman från institutionen för litte­ raturvetenskap – drama, teater, film, som har skrivit en avhandling om den legenda­ riske filmaren. Föreläsningen ska handl­a om Bergmans mer humoristiska sidor och en visning av hans samlade reklamfilms­ produktion utlovas. På Littfest medverkar också skådespela­ ren Jonas Karlsson med uppläsning från sin senaste novellsamling ”Den perfekte vän­ nen” och Novellpriset, med P-O Enquist i juryn, delas ut för fjärde gången. Littfest hålls i Umeå Folkets hus och a­rrangörer är Bokförlaget h:ström, ABF och Umeå 2014. tove liliequist

Dan. Van att få som han vill.

Historien om ett riktigt svin Självrannsakan är en i det närmaste bortglömd dygd, så det är med förtjusande obehag man ser Åsa Grennvalls senaste drama Svinet [Galago] utspela sig i sedvanlig stil. Det börjar lovande, med subtil psykisk terror, krypande självdestruktivitet och vardagssvek, och man skruvar obekvämt på sig och frågar sig om inte man själv kanske delar vissa drag hos huvudpersonerna; ett svin (av hankön) och kvinnor i omloppsbana. Frågan om varför det verkar så svårt att lämna destruktiva förhållanden är också hela tiden närvarande, även för svinets mor. Det utmynnar till slut i något slags indirekt klander av ”hon som inte går”. utvecklar sig blir man dock mer och mer kluven till de inledande känslorna av förakt Allteftersom historien

Svinet

Åsa Grennvall [Galago]

Åsa Grennvall. mot svaga viljor och ängslan inför sanningen om sin egen person och dess eventuella likheter med bokens karaktärer. Det visar sig nämligen att flera av dem har klippkort på psyk­ akuten, och att svinets karaktärsbrister bara tjänar som introduktion till en mer stereotyp kvinnomisshandlare, som man utan vidare åthävor kan skjuta från sig. Den uppfordran man kanske velat rikta mot kvinnorna

kommer av sig, och i ljuset av deras patologiska bräcklighet skäms man nästan lite för att man understått sig att kräva något av dem. är mycket bra i både handling och dialog, men en del klichéer och tveksam ideologisk grund bryter illusionen. Synd på en så lovande och anslående tematik. Det är mycket som

Lars-Daniel Öhman

queer historia med Skäggsalong n Utställningen ”Lost and Found: Q­ueerying the Archive” visas just nu på Bildmuseet. Temat är kärlek, sexualite­t och känslor som lämnats utanför den o­fficiella historieskrivningen. Genom foto­ grafier, filmer och performance ska ut­ ställningen granska och utmana rådande föreställningar kring sexualitet och kön. Visningen på Bildmuseet sker i sam­ arbete med Umeå centrum för genus­ studier och under våren hålls öppna f­öreläsningar av genusforskare i samband med utställningen. Den 28 mars samtalar den finska konst­ nären Heidi Lunabba med konstvetaren Anna Rådström om maskulinitet, feminini­ tet och en skäggsalong. Heidi Lunabba är nämligen aktuell med performance-pro­ jektet Studio Vilgefortis där besökarna får ett låtsasskägg och på så sätt tillfälligt kan byta identitet och genus. Studio Vilgefortis kommer att hållas i Kungspassagen den 26 mars och i MVG-gallerian den 27 mars. Lost and Found visas på Bildmuseet till den 25 april. tove liliequist

NYa skivor:

Ett hänförande och värdigt album Efter tio års tystnad kommer Sade med nya spår på Soldier of Love [Epic/ Sony]. Det är det sjätte albumet sedan gruppen med sångerskans namn slog igenom 1984. Mycket är sig likt och soundet har inte förändrats nämnvärt, men ändå är det omöjligt att värja sig. Sade Adus röst är fortfarande lika drabbande vacker och musiken osar av sårbarhet och värdighet. ”The Safest Place” får mig att

vertex 3:  2010

smälta och ”Skin” gör mig tårögd. ”Soldier of love” är en av skivans starkaste låtar och samtidigt den som söker sig bort från smoothjazz med ett hårdare sound. ”Babyfather” är en hemsk miss, men i övrigt är det ett hänförande album. Nu hoppas jag bara att det inte åter dröjer tio år tills uppföljaren kommer. Sade Abu.

CHARLOTTE HÖGBERG

15


Jim Jarmuschs film The Limits of Control skiljer sig rejält från tidigare skildringar av yrkesmördare. Själva morde­t är lite av en bisak, det är istället vägen dit som lyfter filme­n upp på ett högre plan, tycker Vertex recensent.

THE LIMITS OF CONTROL Betyg: PARANORMAL ACTIVITY BETYG: THE HURT LOCKER BETYG:

men varvat med spänningsmomenten så blir karaktärernas beteenden och reaktioner inte helt trovärdiga. magnus f. bergström

Yrkesmördaren. Isaach De Bankolé spelar mannen med mord på dagordningen i ”The Limits of Control”:

Stereotyp med ny laddning the limits of control genre: dramathriller regi: jim jarmusch med: isaach de bankolé, tilda swinton m.fl. betyg: 4

En tystlåten man, till synes en yrkesmördare, rör sig genom diverse spanska orter för att träffa kontakter och utbyta information. Det är oklart vad som är målet med hans uppdrag, men han följer principfasta regler för att uppnå det. The Limits of Control skiljer sig rejält från tidigare skildringar kring yrkesmördare. Här är det inte själva mordet som står i fokus, utan processen dit. De kurirer som antihjälten träffar under

resan delar engagerat med sig av varsitt kulturellt särintresse, en förmänskligande handling som samtidigt bygger upp allvaret inför den slutliga uppgörelsen. Berättelsen blir ett pussel med många tänkbara lösningar, öppet för tittarens tolkning. Jarmusch lyckas ta en sliten stereotyp, den sofistikerade och ensamme mördaren, och återuppfinna denne på ett filosofiskt plan. magnus f. bergström

the hurt locker genre: krigsdrama regi: kathryn bigelow med: jeremy renner, guy pearce m.fl. betyg: 3

dier. Det som kanske till en början ter sig lågmält utan att direkt insistera på att ta plats växer sig stort och starkt. Dit hör inte minst ”Make something good” med gästspelande Jim James från My Morning Jacket.

NYa skivor:

Musik som växer sig stor och stark Singer-songwriter Laura Veirs har hållit igång i nära ett decennium. Från att tidigare ha haft uppbackning av ett helt band visar hon på July Flame [Bella Union/Cooperative/Bonnier Amigo] upp sig i ett decimerat och mer avskalat format. Veirs rör sig ungefär på samma domäner som Gillian Welch, samtidigt som hon är opolerat egen. Gitarr- och banjoplockande och skarpsynt lyrik, ofta i form av vardagsnära betraktelser, får sällskap av fina melo-

16

Under brinnande krig i Irak har tre elitsoldater det dödsföraktande uppdraget att desarmera alla former av bomber som de amerikanska trupperna stöter på. Så småningom tvingas de in i en livsfarlig katt-och-råtta-lek, där sprängämnena blir allt större och mer makabert fantasirika. The Hurt Locker är nervkittlande från start, redan den första scenen fick mig att sitta som på nålar! Men trots ytterligare ett par sekvenser av samma kaliber så fumlas en del av spänningen snabbt bort, när filmen försöker sig på en socialrealistisk skildring av soldaternas mentala påfrestning och paranoia. Framställningen är förvisso välgjord,

frida rosenström

verkligt mänskligt och ärligt avtryck

Laura Veirs. Kör sin egen stil.

Systrarna Klara och Johanna Söderberg i First Aid Kit har genom sin uppmärksammade cover på Fleet Foxes ”Tiger Mountain Peasant Song” byggt upp höga förväntningar på sin ful�längdsdebut. The Big Black & The Blue [Wichita/Cooperative/Bonnier Amigo]

paranormal activity genre: skräck regi: oren peli med: katie featherston, micah sloat m.fl. betyg: 3

Mystiska händelser har alltid omgärdat Katie, men när hon flyttar ihop med sin pojkvän i en förortsvilla så eskalerar plötsligt det obehagliga. I misstanken att en övernaturlig ondska hemsöker henne så riggar de upp en nattkamera i huset. Kommer demonen visa sig? Det här är en Blair Witch Project för den digitala generationen! Jag kan inte annat än imponeras över vad en del kan uppnå på förhållandevis låg budget och de rätta idéerna. Inte helt oväntat ligger istället filmens svaga punkt hos de oerfarna skådespelarna, men det är ett överkomligt pris för att bli intensivt mörkrädd för en kväll! magnus f. bergström

magnus.bergstrom@vertex.nu

består av ett landskap drömska folksånger som inte låter sig sorteras in under tid och rum. Duons vackra röster kontrasteras mot djuplila och mångbottnade bakgrunder. First Aid Kit har själva beskrivit att folkmusik för dem är ett slags ursprungsmusik, något ärligt, något verkligt mänskligt. Precis så lämnar de själva avtryck. frida rosenström

Det Hade kunnat bli en klassisk debut… Årtiondets första stora hajp heter Andrea­s Grega. Möbelsnickaren med grekiska rötter har gjort sig ett namn i musiksverige, dels genom sitt band

vertex 3:  2010


50 ÅR MED

” Jag ångrar inte något av det vi gjorde”, säger Gunnar Wiklund, som en mycket kort period under 60-talets sista turbulenta år arbetade som redaktör på Vertex. Sin anställning började han med att gå i strejk. Sedan fick han och kollegan sparken – vilket i sin tur fick dåvarande kårstyrelse att spricka.

Vertex första nummer

utkom i december 1960, vilket innebär att tidningen i år firar 50-årsjubileum. Tidningen är därmed

fem år äldre än Umeå universitet, som invigdes officiellt först 1965. Under jubileumsåret

lyfter vi fram några intressanta händelser och p­ersoner ur tidningens historia.

Namn: Gunnar Wiklund. Ålder: 63. Skrev i Vertex: En kort period i augusti 1969. Utbildning: Ingen. Hoppade av skolan och började som volontär på VF. Gör nu: Pensionerad.

Vertex nr 9/1969. Enkel och ren framsida med klart budskap.

”Jag skulle göra om samma sak igen” Slutet av 60-talet var en turbulent period i universitetsvärlden, med studentuppror och ockupationer av kårhus runt om i världen. Umeå universitet och Vertex var inget undantag. I augusti 1969 anställdes journalisten Gunnar Wiklund som redaktör på Vertex. En månad senare hade han och kollegan Christer Ternrud fått sparken, och var för alltid svartlistade inom tidningsbranschen. –- Det var en mycket turbulent tid, berättar Gunnar Wiklund. hade Christer Ternrud redan jobbat där ett halvår. Ternrud hade kommit i konflikt med Umeå studentkårs styrelse och ansåg att de inte följde Journalistförbundets avtal för lön och arbetstid. – Christer fick inte avtalsenlig lön, och jag tyckte det var självklart att han skulle få vad avtalet krävde, säger När han kom till Vertex

Kungers och sin medverkan på Promoes “Mammas gata”. Men ur ett exponeringsmässigt perspektiv finns det inget som kan mäta sig med hans turné tillsammans med Lars Winnerbäck. Där såddes fröet till den hajp som nu får sin upplösning En sak i taget [Universal]. Musiken lever långa stunder upp till förhandssnacket. Det känns fräscht, vågat men samtidigt hemtamt på samma gång. Den dova och ångestfyllda “Imorgon” är värt ett kapitel för sig. Där hamnar pusselbitarna på rätt plats och lämnar mig med ett slags förnöjt vemod. En påminnelse om tidens absoluta makt över oss flyter samman med ett helt perfekt arrangemang. Att skivan innehåller ett par av

vertex 3:  2010

Gunnar Wiklund. Så jag började min anställning med att gå i strejk. Efter två veckor i strejk fick Gunnar Wiklund och Christer Ternrud klart för sig att kårstyrelsen tänkte ge ut en egen tidning snarare än att ge efter för journalisternas krav. – Vi var tvungna att gå tillbaka för att förhindra att kåren skulle ge ut en sådan strejkbrytartidning, berättar Gunnar Wiklund. publicerade alltså Gunnar Wiklund och Christer Ternrud två nummer av Vertex i augusti 1969. De två numren färgades av striden och riktade hårda slag mot kårstyrelsen. Slagorden ”Kårbossarna = strejkbrytare” och ”Utlys nyval” prydde tidningarnas framsidor. Kårstyrelsen rasade och gick hårt åt de två journalisterna. De skulle få sparken. Den hårda behandlingen av Gunnar Wiklund och Christer Ternrud möttes med ogillande av studenterna på uni-

versitetet. Upprörda studenter utlyste ett kårmöte för att diskutera kårstyrelsens beslut att avskeda journalisterna. Över 1 000 studenter kom på mötet. Ett studentengagemang man numera bara kan drömma om. – Stämningen på mötet var som i gamla journalfilmer från ryska revolutionen, berättar Gunnar Wiklund. Folk tyckte kårstyrelsen agerat förjävligt och buade och ropade. Det var väldigt hetsigt.

Trots att de var i strejk

röstade för att Gunnar Wiklund och Christer Ternrud skulle få fortsätta. Men kårmötets utslag var bara rådgivande och kårstyrelsen valde att ignorera studenternas röster. Gunnar Wiklund och Christer Ternrud sparkades med omedelbar verkan, och blev svartlistade från allt fortsatt journalistiskt arbete. – Efter det var det kört att få några sådana jobb, berättar Gunnar Wiklund. En direktör på en tidning vill En klar majoritet

de finaste svenska poplåtarna på länge är tveklöst. Jag har aldrig tidigare lyssnat på en skiva där de tre avslutande(!) spåren är de främsta. Tyvärr känns skivan som helhet inte helt vattentät. Det blir mer yta än innehåll på vissa spår och lämnar mig lika delar förtjust som tom. Det hade kunnat bli en klassisk debut. ANDERS SAMUELSSON

Fotnot: Läs längre recension på vertex.nu

Spännande start tappar snart fart Andreas Grega. Når nästan ända fram.

Sisterworld [Mute/Playground] är femte skivan från Liars. Det experimentella rockbandet från USA har släppt ski-

inte anställa några bråkstakar. Gunnar Wiklund och Christer Ternrud omskolade sig helt. Christer Ternrud flyttade till Göteborg och jobbade en tid som varvsarbetare och Gunnar Wiklund jobbade länge med pappersarbete på sca:s pappersbruk i Obbola. Nu är båda pensionerade. Men debatten kring Gunnar Wiklund

och Christer Ternrud fick likväl konsekvenser och förändrade det politiska klimatet på universitetet. Kårstyrelsen, en allians av socialdemokrater, centerpartister och folkpartister som kallade sig Umeå Radikala demokrater, sprack på grund av rabaldret med Vertex, och kort därefter upplöstes styrelsen. – Jag ångrar inte något med vad vi gjorde, säger Gunnar Wiklund. Det fanns inte någon annan väg att gå och jag skulle göra om samma sak igen. Jag kan se mig själv i spegeln utan att skämmas. JOEL LINDBERG

vor regelbundet sedan debuten 2001. På ett sätt vill jag hylla dem för att de vågar tänja på gränserna och skapa nya ramar för hur punkrock kan låta 2010. Det är också intressant att lyssna på, men ingenting når in. Liars vill se sin musik som mörk meditativ konstrock och jag kan hålla med om att det är mörkt. Det meditativa är dock snarare enerverande och konsten känns bara påtvingad. Trots allt bjuder Sisterworld på spännande uppbyggnad, ”Scissors” har en suggestiv inledning och ett mäktigt klimax. Men till sist är albumet ändå bara ett tröttsamt försök som jag inte kan förlika mig med. CHARLOTTE HÖGBERG

17


SOLARIUM FĂ&#x2013;R DIG

SOM KRĂ&#x201E;VER

LITE MER

GĂśtgatan 2, UmeĂĽ www.armyshopen.se 070-30 60 839 Ă&#x2013;ppettider: Vardagar 11 - 17 l LĂśrdag 11 - 15 l SĂśndag Stängt

Rid i snÜ nordsvenska hästar

P DRO IN!

50%

Hamrinsv. 2, Ă&#x2013;st Riksv. 2, Teg Glimmerv. 7C Carlshem

OM, VI BYGGER ORT! ALLT SKA B

hastbruk.net

0935-24076, 070-2550788 Maria Andersson

www.suntan.se

RABATT

AMULETTER, LJUSLYKTOR, Ă&#x201E;NGLAR, RĂ&#x2013;KELSER, BUDDHA, TEĂ&#x2030;R, DRĂ&#x2013;MFĂ&#x2026;NGARE, DOFTER, SMYCKEN, DRAKAR, FENG SHUI MM

LJUVA TING, ' 17 80 20 JĂ&#x201E;RNVĂ&#x201E;GSTORGET

ERBJUDANDE # Maria Ă&#x201E;ngquistâ&#x20AC;&#x201C;Klyvare, China Girl.

ErbjudandetĂ&#x160;}BÂ?Â?iĂ&#x20AC;Ă&#x160;Ă&#x152;Â&#x153;Â&#x201C;Ă&#x160;ÂŁĂ&#x160;>ÂŤĂ&#x20AC;Â&#x2C6;Â?]Ă&#x160;Ă&#x201C;ä£ä

Â?Â&#x2C6;`Â&#x2026;iÂ&#x201C;Ă&#x192;Ă&#x160;ViÂ&#x2DC;Ă&#x152;Ă&#x20AC;Ă&#x2022;Â&#x201C;Ă&#x160;UĂ&#x160;äÂ&#x2122;äÂ&#x2021;ÂŁÂ&#x2122;Ă&#x160;äxĂ&#x160;ää

Femtio miljoner kvinnor â&#x20AC;?fattasâ&#x20AC;? i Kina. Varje dag fĂśrsvinner tusentals kinesiska flickebarn. Konstnären Maria Ă&#x201E;ngquist-Kylvare har mĂśtt en grym verklighet. Utställningen pĂĽgĂĽr o m 16 maj.

#

10 kr rabatt

t$)*/"(*3-7&3/*44"(&0/4%"(."34,-

t#&3­55"34-".4½/%"("13*-,-o Kom och heja pü din favoritberättare! Det här är en tävling i konsten att berätta. Full fart pü de tävlande och dig i publiken.

t/:'0506545­--/*/(7&3/*44"(&"13*-,- kod 999

TACOBUFFĂ&#x2030;

NYTT PĂ&#x2026; MUSEET

Fotograf Karl-Einar LÜfqvist har ütervänt till de avfolkningstrakter i Västerbottens inland som Sune Jonssons fotograferarde pü 1960-talet. Hur ser det ut idag, fyra decennier senare? Se mÜtet mellan dem i fotoutställningen Efter den stora flyttningen. Utställningen pügür t o m 6 juni.

GAMMLIA I UMEĂ&#x2026; ALLTID FRI ENTRĂ&#x2030;! www.vbm.se

TISDAGâ&#x20AC;&#x201C;FREDAG 10â&#x20AC;&#x201C;16 LĂ&#x2013;RDAG 12â&#x20AC;&#x201C;16 SĂ&#x2013;NDAG 12â&#x20AC;&#x201C;17

SJĂ&#x2013;BERGS TREND ,MJQQOJOH GĂ&#x160;SHOJOH GFTUVQQTĂ&#x160;UUOJOH TLĂ&#x160;HHUSJN QFSNBOFOU CMFLOJOH TMJOHPS JOQBDLOJOHPDIMVHHLMJQQOJOH 6OJWFSTVN t,VOHTHBUBO tTKPCFSHTGSJTPSFSTF LVOHTHĂ&#x160;WFOMĂ&#x161;SEBH


KARAOKE! HUR KUL SOM HELST! KARAOKE!

Ring 070-441 24 55 & boka HUR KUL SOM HELST! karaoke till sittningen nu! SeRing hela 070-441 lĂĽtlistan24 55 & boka karaoke till sittningen nu! 6000 500 SVENSKA KLASSIKER SeLĂ&#x2026;TAR helaVARAV lĂĽtlistan

KULTUR PĂ&#x2026; CAMPUS KULTUR PĂ&#x2026; CAMPUS

HYRKARAOKE.SE

HYRKARAOKE.SE 6000 LĂ&#x2026;TAR VARAV 500 SVENSKA KLASSIKER

SOLARIUM FĂ&#x2013;R DIG

SOM KRĂ&#x201E;VER

SOLARIUM FĂ&#x2013;R DIG

STUDENTRABATT! STUDENTRABATT!

LITE MER

SOM KRĂ&#x201E;VER

GĂśtgatan 2, UmeĂĽ www.armyshopen.se 070-30 60 839 Ă&#x2013;ppettider: - 17 l LĂśrdag 11 - 15 l 070-30 SĂśndag Stängt GĂśtgatan 2,Vardagar UmeĂĽ 11 www.armyshopen.se 60 839 Ă&#x2013;ppettider: Vardagar 11 - 17 l LĂśrdag 11 - 15 l SĂśndag Stängt

10% pĂĽ alla frisĂśrbehandlingar vid uppvisande av giltigt CSN-kort.

LITE MER

10% pĂĽ alla frisĂśrbehandlingar vid uppvisande av giltigt CSN-kort.

Salong -Webbshop -Showroom Salong -Webbshop -Showroom Boka din tid: 090-132404

P DRO IN! P DRO IN! Hamrinsv. 2, Ă&#x2013;st Riksv. 2, Teg Glimmerv. Hamrinsv.7C 2, Ă&#x2013;st Carlshem Riksv. 2, Teg Glimmerv. 7C Carlshem

Boka din tid: 090-132404 www.creativelounge.se www.creativelounge.se/shop www.creativelounge.se Storgatan 113 UMEĂ&#x2026; (Ăśst pĂĽ stan) www.creativelounge.se/shop Storgatan 113 UMEĂ&#x2026; (Ăśst pĂĽ stan)

www.suntan.se

50% 50% RABATT

www.suntan.se

OM, VI BYGGER T!, RM ROO AEB KG TYSG I LB A VL ORT! ALLT SKA B

RABATT

MAUD LINDSTRĂ&#x2013;M MAUD LINDSTRĂ&#x2013;M Fredag 23 april, 12-10-12.50 VĂĽrdvetarhuset, Fredag 23 april, LjusgĂĽrden 12-10-12.50 VĂĽrdvetarhuset, LjusgĂĽrden Fler artister bokas hela tiden, hĂĽll dig uppdaterad genom att läsa nyhetsbrevet! www.umu.se/kulturpacampus Fler artister bokas hela tiden, hĂĽll dig uppdaterad genom att läsa nyhetsbrevet! www.umu.se/kulturpacampus

  Namn: Hoda Zaid  Ă&#x2026;lder: 25   * Namn: Hoda Zaid Kommer frĂĽn: UmeĂĽ   ##"%#" Ă&#x2026;lder: 25  * Pluggar: Statsvetenskap D  %)! ###!) $#%" # Kommer frĂĽn: UmeĂĽ  ##"%#" Gillar: vänner, att träna, utvecklingspolitik Pluggar: Statsvetenskap D  %)! ###!) $#%" #

Gillar: vänner, att träna, utvecklingspolitik

Vill du jobba med frĂĽgor som rĂśr:

 

 ! -Vill demokrati - som krig rĂśr: och konďŹ&#x201A;ikter

!"'

!# du jobba med frĂĽgor

 

 ! - rättvisa - utveckling

- demokrati - krig och konďŹ&#x201A;ikter

!(#!

!)##%"

!"'

!# - jämställdhet - mänskliga - rättvisa - utveckling

$#%

)"#)# - miljö rättigheter

!(#!

!)##%" - jämställdhet - mänskliga - fredsbyggande

)"!)###!

+

$#%

)"#)# - miljö rättigheter - fredsbyggande

+ Vi har utbildningen fĂśr )"!)###! dig!

  ! Statsvetenskap, Freds- och konďŹ&#x201A;iktstudier Vi har utbildningen fĂśr dig! A-C-nivĂĽ och MasternivĂĽ ##"%#" !" (#"#$!

  ! Statsvetenskap, Fredsoch konďŹ&#x201A;iktstudier

 %*"#!%* A-C-nivü Masternivü Läs mer püoch www.pol.umu.se ##"%#" !" (#"#$! )"! *  %*"#!%* Läs mer pü www.pol.umu.se )"! *

Statsvetenskapliga  &&& $" $$ " institutionen Statsvetenskapliga  &&& $" $$ " institutionen

AMULETTER, LJUSLYKTOR, Ă&#x201E;NGLAR, RĂ&#x2013;KELSER, BUDDHA, TEĂ&#x2030;R, DRĂ&#x2013;MFĂ&#x2026;NGARE, AMULETTER, LJUSLYKTOR, Ă&#x201E;NGLAR,DOFTER, RĂ&#x2013;KELSER, SMYCKEN, DRAKAR, FENG SHUIDOFTER, MM BUDDHA, TEĂ&#x2030;R, DRĂ&#x2013;MFĂ&#x2026;NGARE, SMYCKEN, DRAKAR, FENG SHUI MM

LJUVA TING, ' 17 80 20 LJUVA TING, ' 17 80 20 JĂ&#x201E;RNVĂ&#x201E;GSTORGET JĂ&#x201E;RNVĂ&#x201E;GSTORGET

                   

            

          

 

 '  # !! " &!! 

 ' ))" # !! " &!! ))" #! !""  #! !!*#( !"" % !* !!# !!*#(

% !* !!#

   $$$ !"!""    $$$ !"!"" 


DET HÄNDER PÅ CAMPUS:

Sjöstedt och riedl I debatt på campus n De svenska insatserna i Afghanistan är ämnet när moderaten Edward Riedl och vänsterpartisten Jonas Sjöstedt möts i en debatt den 29 mars kl 16 i hörsal A i Sam­ hällsvetarhuset. Moderator är Ola Nordebo, politisk chefredaktör för Västerbottens-Ku­ riren. Debatten samarrangeras av Modera­ ta studenter och Vänsterns studentförbund. Edward Riedl är riksdagskandidat och Mo­ deraternas gruppledare i landstinget. Jonas Sjöstedt kandiderar till riksdagen för Vän­ sterpartiet. tove liliequist

n 31 mars: vägen till framgångsrikar­e studier. Ett seminarium för den som vill för­ bättra sin studieteknik och sina studievanor. Seminariet är en del av Studieverkstadens serie av kurser och seminarier för studen­ ter under våren och hålls kl. 13.00-15.30 i MIT-huset, sal MC 313. Anmälan görs på studentportalen www.student.umu.se under Studieverkstad. n 14 april: love//hate. Premiär för nytt verk av dansgruppen Nomo Daco. Dansare­n och koreografen Tove Skeidsvoll framför soloverket LOVE // HATE som in­ spirerats av oviktiga men ovärderliga ting som en fågelfjäder, en liten sten eller frihe­ tens luft. Rörelseformen är uppbyggd kring lek med energi. Musik av Johannes Burström från Umeå, arrangör är Kultur på campus. Föreställningen hålls kl. 12.10 i Ljusgården, Lärarutbildningshuset. n 23 april: maud lindström. Maud Lindström är Sveriges enda officiell­a kärlekskritisk­a bisexuella feministiska vis­ artist, krönikör och poet. Hon har spela­t på festivaler som Hultsfred, Arvika och Stockholm Pride och har turnerat med Riksteatern och Lars Winnerbäck. Maud Lindström kommer till Kultur på campu­s i Ljusgården, Vårdvetarhuset kl 12.10. Arrange­manget sker i samarbete med jämställdhetsprojektet Seriekrock.

Namn: Ulf Liljegren. Ålder: 25. Aktuell: Som spelande tränare i IFK Umeås bandylag. Pluggar: Till gymnasielärare i svenska och samhällskunskap. Bor: Ålidhem. Bandy-idol: Göran ”Rosa” Rosendahl som spelar i Sirius och har tagit bland annat fyra VM-guld.

Uffe har bandyn i blodet Träning under tuffa förhållanden och 20 mil till närmaste bortamatch uppvägs av fartfyllt spel och social gemenskap. Bandy är en passion för Ulf Liljegren och många andra studenter i IFK Umeås bandylag.

Med rötterna i bandynästet Nässjö är det inte så konstigt att Ulf Liljegren spelade mycket bandy under sin uppväxt. När han för ett par år sen flyttade upp till Umeå för att plugga kom han i kontakt med Umeå bandysällskap, numera IFK Umeås bandysektion, där han engagerade sig i hejaklacken Ume Ninjas. Vid en match var det kort om folk och då blev Ulf tillfrågad om att hoppa in i laget. På en timmes varsel. Nu är han inne på sin tredje säsong, de senaste två säsongerna som spelande tränare. Det bästa med bandy är farten, tycker Ulf, även kallad ”Tuffe Uffe”. – Det smäller på rätt hyfsat också och är rätt så fysiskt. Sen är det kul att

Vi har tagit examen: Filosofie doktorsexamen: Barbro Lindmark, Umeå; Niklas Torstensson, Skövde; Martin Lind, Umeå; Van Leavenworth, Umeå. Ekonomie magisterexamen: Mattias L­indmark, Stockholm. Teknologie doktorsexamen: Uwe M­ettin, Umeå. Civilingenjörsexamen: Marcus Persson, Umeå; Ola Andersson, Umeå. Filosofie kandidatexamen: Mattias Lind­ mark, Stockholm; Anna Maria Olsson, Umeå; Thomas Johansson, Östersund; Mikae­l L­evin, Umeå; Ida Eklund, Skellefteå; Frida Tillberg, Luleå; Evelina Andersson, Saxdalen; Marie Tranåker, Kalix Filosofie magisterexamen: Märit Simons­ son, Offerdal; Åsa Nilsson, Umeå; David

20

Namn: Frida Tillberg. Ålder: 25 år. Aktuell: Har nyligen tagit socionomexamen. Gör nu: Jobbar som socialsekreterare på barn- och ungdomssektionen, Socialtjänsten Luleå.

det är utomhus och att man har mycket ytor att spela på. Studenter utgör ungefär två tredjedelar av laget och det är både en nackdel och en fördel. Spelarna byts ofta ut eftersom folk flyttar, men det kan också komma in mycket friskt blod i laget. Som nyinflyttad har gemenskapen i bandylaget betytt mycket rent socialt för Ulf. Genom laget har han lärt känna många som studerar på andra utbildningar.

som ett roligt gäng som främst spelar för att det är kul. Men även om det inte alltid är på blodigt allvar har laget den senaste tiden börjat satsa lite mer seriöst. Just nu spelar de i division 2 Mellersta Norrland och i år blir facit en andraplats, men målet är att stå som seriesegrare nästa säsong för att kunna gå upp i ettan. Att spela bandy kräver att man tål tuffa förhållanden. Köldgränsen för spel är minus 22 grader, men Ulf har tränat Ulf beskriver sitt lag

Väyrynen, Hakkas; Ola Zetterström, Umeå; Ann-Charlotte Jonsson, Umeå; Matilda Odu, Värnamo. Konstnärlig kandidatexamen: Theresa Berg, Umeå. Magisterexamen: Pradeep Kumar Kalampu­ katt; Arleigh Andaya; Sujatha Umakanthan; Astridh Lorena Paradela Dominguez Agui­ lar; Thi Lam Giang Nguyen; Alok Kuma­r M­ittal; Ghassan Khoumassi; M­uhammad Rizwan; Pattharawan Karivate; Ana Aguile­ ra V­aliente; Wendy Chin Hui Chia; A­lfonso Daniel Cardenas Davalos; Pornuma Thongsawai; Renata Riboni; Andres Ramirez Portilla; Ainel Kazhibekova; Vildana Jusufo­ vic; Rodrigo Perez Vega; Paula Novokmet; Duska Gajic; Roxandra Giorgiana Florincut­a; Juan Felipe Aegerter; Aferdita Pustina; P­ooria Habibbeigi.

i minus 25 – och målen blåste då från den ena sidan till den andra. – Men då bröt vi efter 40 minuter. Umeå ett riktigt topplag i bandy och numera är innebandy den totalt dominerande formen av bandy i stan. – Säger man att man spelar bandy i Umeå så tror alla att man menar innebandy, säger Ulf lite uppgivet. Han hoppas nu att sporten ska få ett uppsving i och med att en av klubbarna i stan har startat upp ungdomsverksamhet. Själv har Ulf tänkt fortsätta ett bra tag till, både att spela och stå i publiken. – Jag har gått på bandy sedan jag var i tre-fyraårsåldern, det är en väldigt speciell kultur. Sedan några år saknar

tove liliequist foto: mari paajanen

Fortnot: IFK Umeå söker fler spelare. Läs längr­e version av intervjun på www.vertex.nu.

Högskoleingenjörsexamen: Peter B­erggren, Umeå; Ali Malek; Stockholm; M­attias Englund, Umeå. Juris kandidatexamen: Emilia Barsk, Umeå; Ida Lönneborg, Södertälje; Ida Pontén, Umeå. Läkarexamen: Asli Togan Tekin, Umeå; L­innea Fryk, Umeå; Anders Hammarberg, Umeå; Lisa Myles, Umeå; Gustaf Afzeliu­s, Umeå. Lärarexamen: Ann Andrén, Arnäsvall; Anna Lustig, Umeå; Elin Dahlgren Öhman, L­öv­ ånge­r; Anna Magnusson, Vilhelmina; A­lexandra Wåhlstedt, Umeå; Malin Fors­ sell, Skellefteå; Hanna Norlander; Nord­ ingrå, J­ohanna Häggmark, Umeå; Emma Borgström, Umeå; Pauline Wikström, Bur­ träsk; Elinor Andersson, Västerås; Ida Wes­ termark, Skellefteå; Stefan Dahlberg,

vertex 3:  2010


När mamma, med all sin livserfarenhet, måste fråga vad ordet jag just använt betyder inser jag att något är fel, skriver Elin Dofs, som börjar tro att ett bra akademiskt språk handlar om att få ingenting att låta viktigt.

AKADEMISJUKAN Mina medmänniskor förstår mig inte! Jag kommer att bli missförstådd och sluta som telefonförsäljare, ett arbete utan krav på skrivande. Jag har blivit något slags social analfabet. Lugn, det handlar inte om tonårsångest eller personliga problem, jag är varken det missförstådda geniet eller den socialt inkompetenta – det är bara ett konstaterande att jag och resten av världen inte längre förstår varandra. Den värld jag snart ska konfronteras med när det blir dags att lämna den trygga studentbubblan. om ett jobb är små, men för att sälja in mig själv skulle jag på nästa anställningsintervju kunna säga att jag är bra på att kommunicera. Socialt kompetent, som det så populärt heter, ett uttryck som är ungefär synonymt med väluppfostrad och verbal. Men om jag, när jag väl fått jobb, gav prov på mina färdigheter och ett besked med ett avslag på en bygglovsansökan inleddes med ”Bättre lycka nästa gång, inget bygglov för dig. Sorry for you”, skulle jag nog inte vara lika uppskattad, även om mottagaren förstod budskapet. Vad som förväntas är snarare något i stil med: ”utfallet av beslutet lyder enligt myndigheten som i sin mening anför, enligt paragraf...” Förhoppningarna

En mening som jag knappt själv

förstår, men ett språk jag anammat efter alltför många pm och uppsatser. Funktionen ”synonymer” som finns i ordbehandlingsprogrammen är väldigt användbar för att förvandla något läsbart till en högakademisk internkommunikation. 2009 kom en ny lag om att människor i statlig tjänst ska uttrycka sig begripligt, något som kommer att förstöra hela min

Umeå; T­omas Andersson, Umeå; A­nna­Stina T­illberg, Umeå; Carolina Söderholm, Örnsköldsvi­k; Cecilia Westberg, Bonässund; Ida Westermark, Skellefteå; Emil Molander, Umeå; A­nders Nordlander, Umeå; AnnaStina Tillberg, Umeå; Mirja Viklund, Väster­ ås; Susanne Hjortzberg, Strömsund; Kristina Holmlund, Umeå; Nina Gottfridsson, Umeå; Karolina Johansson, Älvsjö; Helena A­ndré, Umeå; Lina Ylipää, Umeå; Per Strömgren, Bjurholm; Marie Asplund, Umeå; Jonas Hansson, Höör; Johan Winther, Umeå. Psykologexamen: Tom Persson, Umeå; G­rzegorz Ziobro, Umeå; Johan Söderström, Umeå; Ola Zetterström, Umeå; Matilda Odu, Värnamo. Medicine masterexamen: Sang Dao Dinh, Umeå. Politices magisterexamen: Sami Khalifeh,

vertex 3:  2010

några onödiga ord:

Kontext, således, dock... kan ersättas med:

Sammanhang, alltså – och dock kan strykas helt, används mest som utfyll­ nad när meningen känns alltför simpel.

karriär. All tid jag har lagt ner på att skriva så akademiskt och överintellektuellt så att innehållet gått förlorat är alltså förgäves. Det som kallas ett bra språk i universitetsvärlden är inte längre något man kan känna sig nöjd över, inget som förbättrar chanserna till arbete. arbetslivet och kanske är det dags för universitetet att premiera ett språk som är enkelt och begripligt. Ett språk som är användbart. När mamma med all sin livserfarenhet måste fråga vad ordet jag just använt betyder inser jag att något är fel. Jag ska inte jobba på dagis och jag vill inte lära mig härma Barbapappa, men jag vill i alla fall ha en vokabulär på en 53-årings nivå. Ju mer man lär sig, desto mer inser man hur lite man vet brukar det heta, men när det gäller språk kan man snarare säga att ju mer jag har lärt mig, desto mindre användbart vetande finns kvar. Kanske rättar alla lärare efter en mall som går ut på att dechiffrera och översätta uppsatser och sedan se om det finns något vettigt kvar. Om inte så har man ett bra språk – om man kan få ingenting att låta viktigt. Det ligger fjärran från

elin dofs

Namn: Elin Dofs. Ålder: 26 år. Pluggar: Masterprogrammet i sam­ hällsanalys och utredningsarbete.

Umeå; Johan Holmer, Umeå. Socionomexamen: Anna Ericsson, Umeå; Therése Andersson, Lycksele; Mikae­l Olofs­ son, Umeå; Alexandra Bäckström, Umeå; Charlotte Vikström, Svensbyn; Maria D­orrian, Åkersberga; Rebecka Johansson, Tranås; Teres Norlund, Örnsköldsvik; E­melie Westberg, Umeå; Frida Tillberg, L­uleå; H­anna Larsson, Umeå. Specialistsjuksköterskeexamen: Carina Forsgren, Vännäs. Teknologie masterexamen: Nadeem A­bbas, Umeå;

Det här är ett urval av examinerade vid Umeå universitet den senaste tiden – inte samtliga.

VERTEX KRÖNIKÖRER 09/10: Elin Dofs och Peter Johansson.

Vertex för 7 år sedan:

Vertex nr 3/2003

Alla vet att söndagen ska ägnas åt goda ting – den kommande veckan blir sig inte riktigt lik om den obligatoriska socker­ bomben inte har fått detonera. Vertex b­estämde sig för att ta pulsen på tre av studenternas egna fikacentrum: Skogi­skaféet, Nationernas Hus och Läkarvilla­n. ”Jag kommer hit två–tre gånger i månade­n. Och det är ganska ofta, antar jag, efter­ som det bara finns fyra möjliga, ler Danie­l Andersson på Skogis samtidigt som han smörjer kråset. Största kladdkakan hitta­r man på Nationernas hus och fikat i L­äkarvillan håller också hög klass – men e­fter en semla och tre kladdkakor konsta­ terar Vertex fikateam att det finns gränser för vilka sockermängder kroppen tål.

21


Götgatan 2, Umeå www.armyshopen.se 070-30 60 839 Öppettider: Vardagar 11 - 17 l Lördag 11 - 15 l Söndag Stängt

KARAOKE!

HUR KUL SOM HELST!

Ring 070-441 24 55 & boka karaoke till sittningen nu! Se hela låtlistan

HYRKARAOKE.SE 6000 LÅTAR VARAV 500 SVENSKA KLASSIKER

SOLARIUM FÖR DIG

SOM KRÄVER

LITE MER

P DRO IN!

Hamrinsv. 2, Öst Riksv. 2, Teg Glimmerv. 7C Carlshem

www.suntan.se


öppet forum:

panelen:

Spalter till ditt förfogande. Mejla till forum@vertex.nu

Har du gjort högskoleprovet – och vad tycker du om provet?

Begreppet ”studenters studiesociala situation” måste breddas för att garantera studenterna en trygghet, både under studietiden och omedelbart efter, menar Lisa Gemmel och Nils Larsson.

ETT HELHETSGREPP BEHÖVS! När ska en helhetsöversyn kring studenters trygghet som inte enbart är fokuserad på studiemedlet äga rum? Studenter bör få en försäkring under en kortare period efter examen eller avslutad utbildning för att på heltid kunna söka jobb. Begreppet studenters studiesociala situation måste breddas för att garantera studenterna en trygghet, både under studietiden och omedelbart efter.

eller inte, och det krävs en nationell reglering kring detta. som student handlar inte bara om att känna sig säker under studietiden, utan även den kritiska perioden efter examen. Får studenten inte ett arbete direkt tvingas den ofta att läsa vidare, alternativt ta ett jobb denne är grovt överkvalificerad för, för att kunna försörja sig under tiden denne söker jobb. I stället vill vi se en försäkring likt alfa-kassan som studenter kan få under en kortare period efter examen eller avslutad utbildning för att på heltid kunna söka jobb. Detta ökar chanserna för att studenterna snabbt kommer ut i arbetslivet på ett relevant jobb. Att känna sig trygg

Vi vill se en försäkring som studenter kan få under en kortare period

För nästan ett år sedan

släpptes den så kallade studiesociala utredningen, Stärkt stöd för studier – tryggt, enkelt och f lexibelt. Utredningen föreslog ett höjt studiemedel med 400 kronor och förbättrad studenthälsovård, samtidigt som det skulle ske en försämring av bostadsbidraget. Denna översyn av studenternas studiesociala situation blev i det stora hela i stället en beräkning om hur studiemedlet skulle höjas. Både Umeå studentkår och Saco Studentråd efterfrågar ett höjt studiemedel, men förstår även att en students trygghet innebär mycket mer än en inkomst under terminerna. Alla studenter får inte ett sommarjobb och saknar därmed försörjning. Det ser väldigt olika ut mellan kommunerna om de beviljar försörjningsstöd under sommaren

som den studiesociala utredningen gav anser vi vara bra, och hoppas på att de kommer att införlivas inom den närmsta tiden. Men begreppet ”studenters studiesociala situation” måste breddas för att garantera studenterna en trygghet, både under studietiden och omedelbart efter.

Catrin Ericsson, personalvetarprogrammet: – Ja, jag har gjort det ett par gånger. Det är bra att man får en möjlighet om man inte har tillräckligt höga betyg från gymnasiet.

Många av de förslag

Lisa Gemmel

ordförande Saco Studentråd Nils Larsson

ordförande Umeå studentkår

Conny Bloom, musiker, Electric Boys: – Nej, jag insåg redan i högstadiet vad jag ville hålla på med och hop­ pade av efter nian för att kunna spela musik. Så jag kan inte uttala mig om det, men jag tror att prov överlag kan få folk att plugga lite ex­ tra. Men man borde inte döma blint efter det, social kompetens borde till exempel finnas med i beräkningarna.

Rasmus Lundström, juristprogrammet: – Ja, jag kom in på min utbildning via högskoleprovet. Jag tror att provet har stor betydelse, vissa satsar nog allt på att göra bra ifrån sig på hög­ skoleprovet.

text och foto: tove liliequist

Vi fräschar upp Café BVH och fortsätter att hålla låga priser på luncher och fikat mellan föreläsningarna. I Humanisthuset driver vi sedan många år Café Humlan. Där kan vi erbjuda mackor fyllda med goda röror, varma luncher och givetvis gott och uppiggande kaffe. Vi syns i caféet!, Habib med personal

vertex 3:  2010

23


POSTTIDNING B

box 7652 n 907 13 umeå n 090-786 90 20 NÄSTA NUMMER: 27 april n MANUSSTOPP: 12 april

Tove Hägglund. En av de studenter som fått hjälp med att under studietiden ta fram en egen karriärportfölj. ”Jag har börjat tänka mer långsiktigt”, säger hon.

”ÅH, HERREGUD, FRAMTIDEN!” Du sitter i en anställningsintervju. I bagaget har du en högskoleutbildning, minnet av ett otal tentor och mödosamma uppsatser. Så kommer frågan: varför ska vi anställda just dig? – Många studenter har svårt att beskriva sin kompetens utifrån vad de kan, vad de kan bidra med, och att koppla det till efterfrågan på arbetsmarknaden, säger Cecilia Stenberg, karriärvägledare på ens, Enheten för näringsliv och samhälle, vid Umeå universitet. En universitetsexamen är inte längre en biljett in i arbetslivet. Den behöver kryddas med erfarenheter, färdigheter och kontakter som hjälper dig att ro hem anställningen. Ändå lever många studenter tenta för tenta, och missar att skaffa sig de erfarenheter och kontakter som är direkt avgörande på arbetsmarknaden, menar Cecilia Stenberg, som ser oron för arbetsmarknaden växa när terminsslutet närmar sig. på problemet har allt fler program vid Umeå universitet börjat arbeta med karriärportföljer. Portföljarbetet pågår under hela studentens utbildning och omfattar – utöver det faktiskt samlandet av färdigheter i en arbets- och en visningsportfolio – även utbildning inom karriärplanering och arbetsmarknad, samt kontinuerliga arbetslivskontakter. Syftet är att studenter som utexamineras vid Umeå universitet ska vara anställningsbara och konkurrenskrafSom en del av lösningen

tiga på arbetsmarknaden. – Vi nog det enda karriärcenter som samarbetar med lärarlagen för att öka studenters anställningsbarhet. Karriärplanering ska finnas som en röd tråd genom hela grundutbildningen, säger Cecilia Stenberg. kandidatprogrammet i biologi och geovetenskap och har arbetat med sin karriärportfolio under tre terminer. Hon tycker att det är en lyx att få hjälp med karriärplanering, och beskriver arbetet med portföljen som en ”spark i rumpan”. Men hon understryker att det inte är en alldeles smärtfri process att medvetet plocka fram tankarna på arbetsmarknaden och de egna konkurrensmässiga bristerna. – Åh herregud, framtiden! Det är lättare att inte tänka på den. Men det är väldigt bra för mig att arbeta med karriärplanering. Jag har börjat tänka på ett nytt sätt, mer långsiktigt. Tove Hägglund läser

karriärvägledare har Tove kontaktat och bokat in besök på tre arbetsplatser för att få en uppfattning om vilken typ av kompetenser de söker, och vad det innebär att arbeta just där. – Jag har varit hela dagar på flera Efter uppmuntran av ens

Stanislav Bondar: ”Genom att prata med en karriärvägledare förstod jag vad jag behövde göra för att nå mina mål.”

olika företag, pratat med olika personer och fått se vad de gör. Det är inget jag skulle ha gjort om inte min karriärvägledare uppmuntrat mig. Snart ska vi börja med CV-coaching och få individuell feed back. Det är ju verkligen att blotta sig, det ska bli jättespännande. Anställningsmöjligheterna bland studenter varierar beroende på vilket ämne man läst, och hur väl utbildningen är förankrad i arbetslivet, visar en undersökning som Riksrevisionsverket lät göra under 2009. I synnerhet humanister har svårigheter att få anställning inom det område de är utbildade för. andra terminen på Programmet för medie- och kommunikationsvetenskap. När han knappt fyllda tjugotvå började plugga, hade han hunnit driva eget företag i fem år och etablera ett gediget kontaktnät i Umeå. Trots att han redan vid uppropet visste vart han ville styra sin karriär, tycker han att karriärplaneringen har varit användbar. – Visst hade jag klart för mig vad jag vill bli, men jag visste inte vad jag behövde läsa för att komma dit. Genom att prata med en karriärvägledare förStanislav Bondar läser

stod jag vad jag behövde göra för att nå mina mål. Jag kom till exempel under­fund med att jag behöver läsa ekonomi, och därför ska jag byta inriktning på mitt program. driver Stanislav två företag inom restaurangbranschen. Han sökte sig till universitetet när han inte längre upplevde att han utvecklades genom sitt arbete. Just utveckling tycks vara själva grundstommen i Stanislavs karriärplanering, och portföljen hjälper honom att bevara kunskapen. – Jag skulle egentligen behöva göra samma sak med mitt arbete som jag gör med studierna, dokumentera allt jag lär mig. Det vore nog nyttigt. Vid sidan av studierna

tycker att karriärplaneringen har gett insikter längs vägen, och att alla borde sätta sig ner och systematiskt planera inför den dagen då studielånet blir till räkningar. – Våga se framtiden framför dig, blunda inte nu och få en kalldusch sista terminen. Jag tänker att det är bättre att ta lite magknip hela tiden, än att ta allt magknip den sista terminen, säger Tove, bara halvt på skämt. Både Stanislav och Tove

TEXT och foto: Linn Svensson

Fotnot: Genom ENS kan du få hjälp med karri­ ärvägledning och CV-granskning, och på ex­ jobbsiten www.examensjobb.se finns sökba­ ra exjobb och uppsatser. Karriärportföljen är ett projekt som är knutet till enskilda program inom Umeå universitet.

Vertex nr 3 2010  

Student magazine, Umeå University, Sweden

Vertex nr 3 2010  

Student magazine, Umeå University, Sweden

Advertisement